Keski-Suomen uudistuvat koneet ja laitteet - klusterin kehittämisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen uudistuvat koneet ja laitteet - klusterin kehittämisohjelma 2007 2010"

Transkriptio

1 1 (16) Keski-Suomen uudistuvat koneet ja laitteet - klusterin kehittämisohjelma Klusterin kuvaus 6/2007 Ominaispiirteet ja rajaus Uudistuvat koneet ja laitteet -klusteri muodostuu metsäteollisuudelle ja energiateollisuudelle koneita ja laitteita valmistavista yrityksistä, ajoneuvoteollisuudesta sekä näille palveluja tarjoavista yrityksistä. Keskeisiä tuotteita klusterissa ovat: - massa- ja paperikoneet - kulkuneuvot ja päällirakenteet - kattilat ja laitokset - maa- ja metsätalouskoneet - voimansiirtolaitteet - moottorit ja turbiinit - valutuotteet - rakentamiseen liittyvät rautarakenteet ja kalusteet Keskeisimpiä palveluita ovat: - teollisuuden kunnossapito - suunnittelu - kehitysprojektit - t&k tuki Koko Uudistuvat koneet ja laitteet -klusterin tuotannon bruttoarvo on Keski- Suomessa n. 2.0 mrd. Tuotannon jalostusarvo on n. 0,5 mrd ja viennin osuus on n. 1,2 mrd. Työvoimaa on noin henkilöä noin 570 yrityksessä. Massa- ja paperikoneiden hankintavolyymi Keski-Suomessa on n. 200 M, josta alihankinnan osuus on 90 M. Keski-Suomessa on 40 merkittävää toimittajaa jotka työllistävät n henkilöä. Voimansiirtolaitteita edustava Moventasin tavoitteena on kasvattaa liikevaihtonsa kaksinkertaiseksi vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 2006 heidän liikevaihtonsa oli 304M.

2 / 16 Uudistuvat koneet ja laitteet volyymitietoja v Metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistus Keski- Suomi, abs. Osuus koko teollisuudesta Keski- Suomessa, % Osuus vastaavasta teollisuudesta koko Suomessa, % Kone- ja laiteteollisuuden palveluiden osuus Keski-Suomessa Yrityksiä, lkm Henkilökunta, lkm Bruttotuotanto, 1000 Jalostusarvo, 1000 Vienti, % 34% 30% 23% 33% 5% 7% 8% 5% 10% Uudistuvat koneet ja laitteet -klusterin valitut painopistealat - Ohutlevyteknologia (kennorakenteet, dynaamiset rakenteet, muovaavat menetelmät) - Biometalli (bioenergian käyttöön liittyvä laitetuotanto) - Koneenrakennuksen kehittäminen (mm. paperikoneen valmistus, teollisuuden ja tuulivoimaloiden voimansiirtolaitteet sekä liikkuvat työkoneet) - Forest Industry Future -osaamiskeskusohjelma (Uudistuvat kuidut ja tuotantoprosessit -oske) Syksyllä 2007 selvitettävät mahdolliset uudet painopistealat: - Ympäristöliiketoiminta - Liittymäpinnat muihin klustereihin, mm. Kehittyvä asuminen ja asiointi, Bioenergiasta voimavara Ohutlevyteknologia Ohutlevyteknologia toimii uutena teknologisena mahdollistajana niin Metso Paperin, Valtran kuin HT Energon ja Ariterminkin toiminnoissa. Ohutlevytekniikan osuus on uuden teknologian myötä kasvamassa 10-kertaiseksi seuraavan kahden vuoden aikana, joka tarkoittaa noin 12 M liikevaihdon kasvua. Ohutlevyteknologian suurin hyöty on kuitenkin uuden teknologian tuoma kilpailuetu - kuten asiakkaiden materiaalien ohenemisesta saamat kustannussäästöt laitteissa ja tuotantorakennusten rakenteissa sekä kuljetuskustannuksissa - jonka on arvioitu olevan noin 5 vuotta keskeisimpiin kilpailijoihin nähden.

3 / 16 Tavoitteena on myös rakentaa maakuntaan myös ruostumattomien ja haponkestävien ohutlevytuotteiden teknologinen keskittymä, jolla on kansallisen tason vahva rooli ja hyvät yhteydet muihin kansallisiin hankkeisiin. (Älykkäät koneet oske, metsäklusteri ja Trio -ohjelma). Biometalli Biometalli painopistealan keskeisimpiä tavoitteita ovat kapasiteetin nosto, jonka vaikutukset arvioidaan olevan 1,55 M vuosittain. Muina keskeisinä tavoitteina on teknologian tason nosto, jonka arvioidaan olevan 1,2 M vuosittain ja alihankintaverkoston toiminnan tehostaminen ja laajentaminen, jonka vaikutukset arvioidaan olevan vuodessa Koneenrakennus Koneenrakennuksen kehittämisen tavoitteena on lisätä järjestelmätoimittajuutta, vahvistaa verkostojen osaamista ja toimintakykyä. Tavoitteena on saada 4-6 uutta järjestelmätoimittajaa maakuntaan. Toisena keskeisenä tavoitteena on kasvattaa päähankkijoiden osatoimitusten osuutta maakunnassa noin 10%:lla seuraavan kahden vuoden aikana. Tällä hetkellä massa ja paperikoneiden valmistuksen osahankintojen osuus Keski-Suomesta on n. 80M ja suunnitteluhankintojen osuus n.30m. Lisäksi tuulivoimaloiden liikevaihdon kasvu on n. 40%. Teknologian tehostaminen ja suunnittelun osaamisen kehittäminen ovat suurimpia haasteita koneenrakennuksen kehittämisessä. Myös ohutlevyteknologian ja perinteisen koneenrakennuksen yhdistäminen on haaste, johon pitää vastata. Näiden toimien tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän seudun asemaa paperikoneen valmistuksen keskittymänä (tuotekehitys, valmistus ja osaaminen), alan Piilaaksona, jolla on kansallisen ja kansainvälisen tason vahva rooli. Toisena keskeisenä tavoitteena on tehostaa tuulivoimaloiden ja teollisuuden voimansiirtolaitteiden tutkimusta, tuotekehitystä ja valmistusta. Forest Industry Future -osaamiskeskusohjelma Forest Industry Future -painopistealan tavoitteena on edistää uusia ja innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia metsäteollisuudessa, sitä palvelevassa koneja laitevalmistuksessa ja metsäteollisuudelle palveluita tuottavissa ja niiden tuotteita hyödyntävissä yrityksissä, erityisesti pk-yrityksissä. Keski-Suomen alueella on tavoitteena synnyttää uutta liiketoimintaa teknologisissa kasvuyrityksissä noin 30 M vuositasolla vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteena on synnyttää tai saada siirtymään Jyväskylän seudulle muualta Suomesta noin 2-3 yritystä vuosittain. Liikeideoita arvioidaan syntyvän noin 10 / vuosi.

4 / 16 Klusterin keskeiset yritykset Keski-Suomessa ovat: - Massa- ja paperikoneet: Metso Paper Oyj, - Maa- ja metsätalouskoneet: Valtra oy, Nokka-Yhtiöt Oy ja Profiforest Oy - Voimansiirtotaitteet: Moventas Oy ja Sampo Hydraulics Oy - Kulkuneuvot ja päällirakenteet: Ecocat Oy ja Ficote Oy - Kattilat ja laitokset: Ariterm Oy ja HT Energo Oy - Moottorit ja turbiinit: Finnrotor Oy - Rakentamiseen liittyvät rautarakenteet ja kalusteet: Formia Technology Group Oy, Harvia Oy, GWS System Oy ja Pikvall Oy - Teollisuuden kunnossapito: SKF Oy, John Crane Safematic Oy ja Kytölä Oy - Suunnittelu: Elomatic Oy 2. Klusterin rooli suhteessa muuhun kehittämistoimintaan. Maakunnallisesti päätettävät EU:n rakennerahastojen kehittämispanokset: - Klusterin keskeiset painopistealat ja niiden tunnistetut kehittämisteemat ohjaavat maakunnan päätösvallassa olevat EU:n ja valtion rakennerahastojen resurssit alan kannalta vaikuttavimpiin laajoihin kehittämiskokonaisuuksiin. - Kehittämisresursseja ohjataan erityisesti teknologisen osaamisen kehittämiseen sekä yritysverkostojen ja niissä toimivien yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Verkostojen ylimaakunnallinen ja ylikansallinen kehittäminen: - Laajojen, maakuntarajat ylittävien yritysverkostojen kehittämiseen on suunnattava resursseja Länsi-Suomen läänin yhteisistä EU:n rakennerahastovaroista ja tehtävä läänin ulkopuolella hankekohtaista yhteistyötä niiden maakuntien kanssa, joissa sopivat yrityspartnerit sijaitsevat. - Entistä useammin globaaleilla markkinoilla toimivien yritysverkostojen kehittäminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä, jota tuetaan mm. EU:n puiteohjelmista haettavilla resursseilla. Yhteistyö muiden verkostojen kanssa: - Yhteistyöverkostoja tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tehostamiseen ja sekä kansallisten että kansainvälisten verkostojen rakentamiseen mm. Tampere -vetoisen Älykkäät koneet -osken, Lappeenranta -vetoisen Forest Industry Future-osken sekä Teknologiateollisuus ry:n Trio -ohjelman kanssa. Yrityskohtainen kehittäminen: - Klusterissa määritellyt painopistealat antavat suuntaa myös yrityskohtaiselle, mm. TE-keskuksen yritysosaston kautta ohjattavalle rahoitukselle. Lisäksi yrityksiä avustetaan mm. Tekesin rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä

5 / 16 Uudistuvat koneet ja laitteet -klusterin teemat ja rajapinnat maakunnallisten ja valtakunnallisten ohjelmien välillä Bioenergiasta voimavara Uudistuva asuminen ja asiointi TRIO -ohjelma Biometalli Ohutlevyteknologia mahdollistajana Järjestelmätoimittajuus ja verkostot toimintatapana Koneenrakennuksen kehittäminen Syksyllä 2007 selvitettävät teemat Uudistuvat koneet ja laitteet Uudistuvat kuidut ja Tuotantoprosessit -oske Älykkäät koneet -oske Tampere Forest Industry Future -oske Lappeenranta

6 / Uudistuvat koneet ja laitteet avaintoimijat Esimerkkejä painopistealojen avainyrityksistä ja niiden kansainvälinen kilpailuasema Metso Paper Oy Rautpohja - Maailman johtava paperikoneenvalmistaja, jolla on 30-40% markkinaosuus Valtra Oy Suolahti - Valtra Oy Ab kehittää, valmistaa, markkinoi ja huoltaa Valtra-traktoreita. Valtra on neljänneksi suurin länsimainen traktoreiden valmistaja, joka on markkinajohtaja Pohjoismaissa ja Suomessa ja joissa markkinaosuus vuonna 2006 oli 44 prosenttia. Moventas Oy Jyväskylä - Moventas on maailman kolmanneksi suurin energia- ja prosessiteollisuuden mekaanisten voimansiirtolaitteiden toimittajia, jonka tavoitteena on mm. nousta tuulienergiateollisuuden johtavaksi toimittajaksi. Jyväskylän tehdas on erikoistunut tuulivoimalavaihteisiin ja paperikoneiden voimansiirtolaitteisiin. Moventasin kasvutavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa kaksinkertaiseksi vuoteen 2010 mennessä. Vuoden 2006 liikevaihto oli 304 M HT Enerco Oy - HT Enerco Oy on osa HT-yritysryhmää, jonka perustana on metalliteollisuus. Yritysryhmän liikevaihto 2006 oli 35 M ja henkilöstö 240. Valmistusyksiköt sijaitsevat Keuruun lisäksi 12:llä paikkakunnalla Suomessa ja Ruotsissa. HT Enerco Oy:n toimialana ovat biolämmitysjärjestelmät Ariterm Oy - Tuotteiden päämarkkina-alue ovat Pohjoismaat. Liikevaihto on noin 28 milj. ja yritys työllistää yli 180 henkilöä. Viennin osuus on noin 30% Esimerkkejä painopistealojen järjestelmätoimittajista ja niiden kansainvälinen kilpailuasema Relicomp Oy - Relicomp Yhtiöt on ohutlevyteknologiaan erikoistunut 180 henkilöä työllistävä metalliteollisuuden. konserniyhtiö, johon kuuluvat emoyhtiö Relicomp Yhtiöt Oy Suolahdessa sekä Relicomp Oy Kauhajoella ja Suolahdessa. Relicomp Yhtiöihin kuuluu kiinteästi myös Suolahdessa sijaitseva tuotekehitykseen erikoistunut tytäryhtiö Sheet Metal Innovations SMI Oy Ltd. Meteco Oy - Meteco Oy on konepajateollisuuden korkealuokkaisten ja teknisesti vaativien tuotteiden, järjestelmien sekä palvelujen toimittaja. Toimipaikat sijaitsevat Karstulassa ja Kuhmoisissa. Henkilökunnan määrä on 110.

7 / 16 LH Lift Oy - Laukaassa toimiva traktoreiden kolmipistelaitteita ja vetolaitteita valmistava yritys, jonka liikevaihto oli vuonna 2006 noin 9,1 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa on noin 60. Komas Oy - Komas Oy on konepajateollisuuden järjestelmätoimittaja, jolla on Suomessa 8 toimipistettä Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Vammalassa ja Kuopiossa sekä yksi tehdas Puolassa. Komas -konsernin henkilöstömäärä on noin 1100 ja vuosiliikevaihto noin 125 miljoonaa euroa. SKR Center - SKR Center Oy on ainutlaatuinen metalliosaamisen keskittymä Keski- Suomessa. SKR Centerin investoinnit ohutlevyteknologiaan ovat n. 6 miljoonaa euroa. Tämä takaa työllisyyden noin 45 henkilölle. Toimijoiden sitoutuminen klusteriin Keskeisimmät yritykset kuten Metso Paper, Valtra, Moventas, SKF, Formia Technology Group, Ficote, Ariterm ja HT Energo sekä heidän tämänhetkiset järjestelmätoimittajat, kuten HT Laser, Relicomp, LH Lift, RTA-Metalli, SKR Center ja Meteco ovat sitoutuneet kehittämistoimintaan ja ovat myös sitouttamassa omia verkostojaan kehittämiseen. Lisäksi kaikki suuret päähankkijat ovat ilmaisseet tahonsa verkostojensa ja toimintamalliensa kehittämiseen. Tämä tuo mahdollisuuden järjestelmätoimittajuuden ja verkostojen kehittymiselle maakunnassa. Tällä hetkellä maakunnassa ei ole riittävästi järjestelmätoimittajia. Päähankkijoiden järjestäessä hankintaorganisaatiotaan uudelleen vastuu alihankintaverkostojen ylläpitämisestä jää yhä useammassa tapauksessa järjestelmätoimittajille. Tällä hetkellä järjestelmätoimittajiksi aikovilta yrityksiltä puuttuvat kuitenkin resurssit omien alihankintaverokostojen hankintojen organisointiin ja toimintojen projektointiin. Lisäksi kaikki yritykset ovat ilmaisseet halukkuutensa parantaa yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa osaavan työvoiman turvaamiseksi sekä sitoutuneet rahoituksella, omilla resursseilla ja muilla kehittämispanostuksilla yrityskohtaisiin kehittämishankkeisiin.

8 / Klusterin kasvustrategia vuoteen 2010 Painopistealueiden kasvutavoitteet Ohutlevyteknologia Teknologinen mahdollistaja - Teknologian sovellukset tuovat jopa 5 vuoden kilpailuedun. Ohutlevytekniikan kasvu - Teknologia kasvaa 10-kertaiseksi eli n. 12 M seuraavan kahden vuoden aikana Maakunnan ulkopuolinen liiketoimintapotentiaali - Vuoteen 2010 mennessä uuden teknologian tuotteita viedään n M edestä maakunnasta. Uudet innovatiiviset liiketoiminnat - Uudet teknologiset kasvuyritykset tuovat n. 30 M liikevaihdon vuoteen 2010 mennessä - Kasvuyritykset pohjaavat liiketoimintansa innovaatioille ja osaamiselle ja luovat uusia työpaikkoja, sekä suuntaavat toimintansa heti kansainväliseksi Uudet liikeideat - Uusia liikeideoita syntyy n. 10 kpl / vuosi ja uusia yrityksiä 1-3 kpl / vuosi. - Hankkeiden liikkeellelähtö ja rahoitustarve ovat tyypillisesti ICTalaa suurempia Forest industry Future -osaamiskeskusohjelma Koneenrakennuksen kehittäminen Järjestelmätoimittajuus ja verkostojen kehittäminen - Uusia järjestelmätoimittajia arvioidaan kasvavan n Osatoimitusten arvioidaan kasvavan n. 10% - Paperikoneiden valmistuksen osahankinnat ovat 80M ja suunnittelun hankinnat 30M Biometalli Kasvutavoitteet - Liikevaihdon kasvu 7-8 M / vuosi, josta puolet vientiin (lv. kolminkertaistuu vuoteen 2010) - Verkoston työvoiman lisäystarve henkilötyövuotta vuoteen Yritysten tuotantokapasiteetin nosto - Yritysten teknologian tason nosto - Korkeakouluyksikön toiminnan käynnistäminen Keuruulla - Osatoimittajaverkoston kehittäminen - Palvelukonseptin kehittäminen Kasvun perusteet ja pitkän tähtäimen suunnittelua ohjaavat päämäärät Ohutlevyteknologian kehittymisen kautta saatava teollinen kasvu perustuu uusien teknologioiden, materiaalien ja osaamisen hyödyntämiseen, joka antaa yrityksille mahdollisuuden säästää materiaalikustannuksissa ja luo kilpailuetua keskeisiin kilpailijoihin nähden. Tavoitteena on saavuttaa maakuntaan sellainen teknologinen ja ammatillinen osaaminen, innovatiiviset oppimisympäristöt sekä kansalliset ja kansainväliset yhteistyöfoorumit, että maakunnasta muodostuu

9 / 16 kirkkaiden ohutlevytuotteiden teknologinen keskittymä, jolla on kansallisen tason vahva rooli ja hyvät yhteydet muihin kansallisiin hankkeisiin. Koneenrakennuksen kehittymisen kautta saatava teollinen kasvu perustuu järjestelmätoimittajien lisäämisen ja uusien verkostojen aikaansaamaan tuotannon ja osaamisen tehostumiseen. Päämääränä on pystyä palvelemaan päähankkijoita kokonaisvaltaisemmin heidän tuotteidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Biometalli -painopisteala on HT Enercon ja Aritermin yhteisen verkostomaisen toimintamallin kehittämistä. Kapasiteetin nosto ja uusien teknologioiden tehokas käyttö antavat mahdollisuuden kasvattaa yritysten tuotteiden markkinaosuutta. Tavoitteena on pystyä vastaamaan markkinoiden nopeasti kasvaviin vaatimuksiin nykyaikaisilla bioenergialla toimivilla lämmitysjärjestelmillä. Uudistuvat kuidut ja tuotantoprosessit -oske perustuu uusien innovaatioiden löytämiseen ja markkinoille saamiseen eri menetelmiä käyttämällä kuten kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöverkostolla. Uudistuvat kuidut ja tuotantoprosessit -osken kautta markkinoille tulevat innovaatiot tukevat myös muita uudistuvat koneet ja laitteet -klusterin painopistealoja. Uudenlaiset koulutusmenetelmät ja innovatiiviset oppimisympäristöt luovat tehokkaan, yritysten tarpeet huomioivan, oppimismenetelmän kapenevilla osaamisalueilla. Lisäksi kansainvälinen yhteistyö näissä koulutusmenetelmissä mahdollistaa erilaiset tutkimus- ja tuotekehityshankkeet. 5. Visio 2013: Keskisuomalainen Uudistuvat koneet ja laitteet -klusteri on: - valituilla koneenrakennuksen aloilla tutkimuksen, tuotekehityksen ja valmistusosaamisen globaali keskus, - maailman johtava paperiteollisuuden tuotteiden, teknologioiden ja palveluiden tarjoaja, kehittäjä ja hyödyntäjä - ohutlevyteknologian uusien tuotannollisten sovellusten kansainvälinen edelläkävijä sekä - biopolttoaineita käyttävien lämmitysjärjestelmien Euroopan tason kehittäjä ja valmistaja

10 / Haasteet vision saavuttamiseksi Lyhyen aikavälin haasteet: - Päämiesten valmius ja mahdollisuudet tilata suurempia kokonaisuuksia sekä järjestelmätoimittajayritysten vähäinen määrä - Järjestelmätoimittajilla on resurssipula kokonaisuuksien ja verkostojen hallinnassa - Yritysten verkostoituminen on hidasta - Suunnittelu- ja valmistusprosessien hallinta verkostoissa - Pk-yritysten kansainvälisen kaupan osaaminen - Osaavan työvoiman saanti Keskipitkän aikavälin haasteet: - Järjestelmätoimittajuuteen pyrkivien yritysten nopean kasvun edellyttämä pääomarahoitus - Raaka-aineiden hintakehitys - Yrittäjien ikääntyminen - Yritysten kehittämisresurssit Kuinka haasteisiin vastataan? - Alan tarvitseman työvoiman koulutuksen määrän nopea lisääminen nuorisoasteella ja erityisesti aikuiskoulutuksessa sekä kotimaisen ja ulkomaisen työvoiman järjestelmällinen rekrytointi - Modernit koulutus- ja oppimisympäristöt, joilla taataan työvoimalle ajantasainen osaaminen - Uuden teknologian käyttöönotto luovat yrityksille edellytykset toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen - Yritysten omistajanvaihdosten ja sukupolvenvaihdosten tukeminen - Yrityskentän rakennemuutosten tukeminen mm. pääomasijoittajien tuella. 7. Toimintasuunnitelma Ohutlevytekniikan kehittämisteemat: 1. Suunnitteluosaamisen kehittäminen - Dynaamisten rakenteiden suunnittelukoulutuksen aloittaminen - Jigisuunnittelun kehittäminen tuotannolle lisäarvoa tuottavaksi - Muotoiluosaamisen hankkiminen maakuntaan - Tuotesuunnittelun kehittäminen uusille teknologioille materiaalia ohentaen ja osien lukumäärää vähentäen 2. Teknologioiden soveltaminen - Uusien innovaatioiden sovittaminen valmistukseen - Protokappaleista piensarjatuotantoon siirtyminen 3. Uusien markkinoiden etsiminen - Markkina- ja teknologiakartoituksen laatiminen sekä uuden teknologian sovelluskohteiden etsiminen ja käyttöönoton tukeminen

11 / Valmistusosaamisen kehittäminen - Ohutlevyteknologian valmistusosaamisen käyttöönotto oppilaitoksissa - Materiaalitekniikan koulutuksen tehostaminen oppilaitoksissa - Yritysyhteistyön kehittäminen ja oppilasharjoittelun lisääminen yrityksissä - Osaavan työvoiman turvaaminen optimoimalla koulutuspaikkoja tarpeen mukaan 7.2. Järjestelmätoimittajuuden ja verkosto-osaamisen kehittämisteemat 1. Verkosto-osaamisen kehittäminen - Rakennetaan toimintamalli, jossa määritellään selkeät yhteiseen päämäärään tähtäävät tavoitteet, pelisäännöt ja mittarit. - Etsitään vetäjä toimintamallin organisoijaksi - Haetaan tietoa toimivista yhteistyömalleista sekä kerätään pilottiyrityksiltä odotuksia ja toiveita - Luodaan ja toteutetaan pilottihanke - Etsitään osapuolille sopivat käytännöt, joita voidaan soveltaa ja monistaa muihin verkostoihin. 2. Järjestelmätoimittajuuden edistäminen - Sovelletaan Trio -ohjelmassa tuotettua konseptia järjestelmätoimittajuuden tunnistamiseksi - Rakennetaan pilottihankkeet päähankkijoiden ja järjestelmätoimittajiksi aikovien kesken - Rakennetaan toimintamalli partneriuden edistämiseksi ja kehitetään hankkeille soveltuvat tavoitteet ja mittarit. - Laajennetaan testattua toimintamallia muihin kohteisiin 7.3. Osaamisen kehittämisen teemat 1. Osaavan työvoiman turvaaminen - Alan imagoa ja vetovoimaa kehitetään vastaamaan todellisuutta uusien työpaikkojen tarjoajana, jotta varmistetaan riittävä määrä motivoituneita hakijoita alan koulutukseen - Varmistetaan metallin sateenvarjohankkeella yrityslähtöisen koulutuksen toimivuus - Tehostetaan yritysten, oppilaitosten ja työvoimahallinnon yhteistyötä täsmääjätiimillä - Luodaan nopea ja joustava aikuiskoulutusmalli ammatinvaihtajien kouluttamiseksi - Luodaan toimintamalli nopean työvoimatarpeen täyttämiseksi ulkomaisella työvoimalla.

12 / 16 - Luodaan toimintamalli jolla voidaan varmistaa yritysten henkilöstön koulutukset. Kehitetään yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä siten, että opiskelijoita voidaan käyttää korvamaan koulutuksessa olevaa työvoimaa. 2. Oppimispaikkojen lisääminen - Kehitetään oppilaitosten ja yritysten kanssa toimintamalli, jossa oppilaitos voi kouluttaa oppilaita yrityksen henkilöstön opastuksella. - Koulutetaan yrityksen henkilöstöstä työnopastajia, jotka voivat kouluttaa työhajottelijoita ja varmistetaan yritykselle taloudelliset resurssit opastajien käyttämiseksi. - Kehitetään ammatillista koulutusjärjestelmää yrityslähtöisemmäksi - Lisätään moderneja koulutus- ja oppimisympäristöjä, joilla taataan työvoimalle ajantasainen osaaminen - Tehostetaan yhteisinvestointien rahoitusmahdollisuuksia 7.4. Logistiikan kehittämisteemat: 1. Logistiikkaverkostojen kartoitus: - Päähankkijoiden logistiikan kartoitus - Verkostojen logistiikan kartoitus - Logististen synergioiden löytäminen - Uusien toimintamallien luominen 2. Uuden teknologian hyödyntäminen: - RFID teknologian hyödyntäminen - Mobiiliteknologian hyödyntäminen Toiminnallisen ja talouden osaamisen hallinta, osaamisen kehittäminen, verkostoituminen ja järjestelmätoimittajuuden kehittäminen, valmistettavuuden kehittäminen, uusien teknologioiden taloudellisesti tehokas käyttäminen ja kansainvälisen kaupan hallinta luovat kaikille painopistealoille edellytykset toimia kilpailukykyisenä niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Klusterin tarkoituksena on luoda kehittämisohjelmat niin läpäisevien kuin painopistealojen sisäistenkin toimintojen tehostamiseksi yhteistyössä eri toimijoiden kansa ja etsiä kehittämisohjelmille sopivimmat kumppanit ja rahoituslähteet niin maakunnallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin Pilottihankkeet Alla on kuvattu pilottihankkeita, joilla tehostetaan maakunnan yritysten osaamisen kehittämistä. JAMK: - Ohutlevytuotteiden dynaamisten rakenteiden suunnittelukoulutus, syksyllä Paperikoneinsinöörien koulutusohjelma, syksyllä 2007

13 / 16 Biometallin kehittäminen: Infrastruktuurihankkeet: - Bioenergia-alan tulevaisuuden skenaariot kehittämisen suunnannäyttäjänä ( ) - Bioenergia-alan positiivisen imagon edelleen kehittäminen ( /v) - Bioenergiateknologian korkeakouluyksikön toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen Keuruulle ( /v) - JAMK:n Bioenergiakeskuksen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen ( /v) - Kumppanuus ja alihankintaverkoston toimintaympäristön rakentaminen ( /v) Yrityskohtaiset hankkeet: - Tuotantokapasiteetin nosto ( /v) - Teknologian tason nosto ( /v) - Alihankintaverkoston kehittäminen ( /v) Koulutushankkeet ( /v): - Yritysten henkilöstön kehittäminen kaikilla tasoilla - Alan koulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen eri koulutustasoilla uusilla yrityssuuntautuvilla toimintatavoilla Jykes: - Työperäisen maahanmuuton edistäminen ja ammatillisesta koulutuksesta työhönsijoittumisen edistäminen sekä oppimisympäristöjen kehittäminen. - Ohutlevyalan uusien markkinoiden kartoitus - Hankeselvitys ympäristöliiketoiminnan tarpeista ja globaaleista markkinoista ympäristöalalla. OSKE: - Fluidautomaation nykytilan analysointi ja monitorointi paperikoneessa - ReTIC: reaaliaikaisia luokittelumenetelmiä paperin vianilmaisuun ja laadunvalvonnan tarpeisiin. - Kiertovesijärjestelmien kehittäminen - Pakkausliiketoiminnan edistämien - Veturiyritysten ja teknologiayritysten keskinäisen liiketoiminnan kehittäminen. - Optisen neliömassan käyttäminen paperikoneen säätöön 8. Tulosten mittaaminen Keskeisimpiä mittareita kehittämisen tulosten mittaamiseen ovat: - Yritysten kannattavuuden ja liikevaihdon kehitys - Järjestelmätoimittajien ja verkostojen määrä - Uudet ja säilytetyt työpaikat - Jalostusasteen kehittyminen - Investoinnit - Viennin ja tuonnin kasvu - T & K-panostus - Seudulle siirtyneet yritykset

14 / 16 Mittarit kuvaavat yritysten toimintojen ja talouden kehittymistä sekä klusterin organisoitumisen onnistumista ja yhteistyön tasoa. 9. Uudistuvat koneet ja laitteet -klusterin organisoituminen Uudistuvat kuidut ja tuotantoprosessit Ohutlevyteknologia Myöhemmin määriteltävä uusi painopisteala Koneenrakennuksen kehittäminen Klusteripalvelut Kehittäjätiimi Biometalli Klusterin painopistealoilla olevista yrityksistä kootaan yritysryhmät, jotka valmistelevat yhdessä kehittäjien kanssa hankkeita, jotka tukevat painopistealojen yritysten kehittämistarpeita Painopistealojen avainyrityksistä kootaan koko klusterin strategiaryhmä, johon osallistuvat myös keskeisten kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden edustajat Strategiaryhmä priorisoi hankkeet, resursoi tarvittaessa niiden jatkovalmistelua ja arvioi hanke-esitykset ennen niiden lähettämistä rahoittajille Hankkeiden valmistelusta vastaavat klusterin maakunnallinen kehittämispäällikkö, alueelliset kehittämisyhtiöt, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja muut kehittäjät.

Uudistuvat koneet ja laitteet - klusteri

Uudistuvat koneet ja laitteet - klusteri Uudistuvat koneet ja laitteet - klusteri Kehittämisohjelma 2007-2010 Olli Patrikainen Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 26.6.2007 1. Uudistuvat koneet ja laitteet -klusterin valitut painopistealat

Lisätiedot

Haluatko menestyä? Keski-Suomen Human Tech -kärkiklusterit 2011-2013

Haluatko menestyä? Keski-Suomen Human Tech -kärkiklusterit 2011-2013 Haluatko menestyä? Keski-Suomen Human Tech -kärkiklusterit 2011-2013 Uudessa maailmassa keskisuomalaisilla on erityinen rooli Kyky, kokemus ja infrastruktuuri tuottaa huipputeknologiaa osaksi arkea. Alueen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA. 26.08.2013 Laura Ahonen

INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA. 26.08.2013 Laura Ahonen INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA Professori Antti Hautamäki Suomeen tulee rakentaa 5-6 maailmanluokan innovaatiokeskittymää. Näiden peitto kattaisi 90% väestöstä! Oulu

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys:

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Pohjois-Savon EBC-hankkeen tausta Ympäristö- ja bioenergia-ala Pohjois- Savossa Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Kuinka saadaan perustettua uusia ympäristöalan yrityksiä ja miten jo

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 -

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - Mitkä ovat metsäteollisuuden kansainväliset vahvuudet tulevaisuudessa? Pertti Laine, 9.11.2006 Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö Valtion tiede- ja teknologianeuvosto

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 FOODWEST OY Historia Yritystiedot Omistajat Status Toimialueet vuonna 1995 perustettu elintarvikealan

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Yritysverkoston strateginen kehittäminen ja kehittämisen välineet. Verka- menetelmäpaketti Katri Valkokari VTT

Yritysverkoston strateginen kehittäminen ja kehittämisen välineet. Verka- menetelmäpaketti Katri Valkokari VTT Yritysverkoston strateginen kehittäminen ja kehittämisen välineet Verka- menetelmäpaketti Katri Valkokari VTT Sisältö Verkostojen elinkaarimalli Verka- mentelmäkehitysprojektin aineisto strategisen kehittämisen

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus myöntänyt noin 36 milj. julkista tukea (EU+valtio), josta Yritystukiin 52 % Keskeisimmät toimialat metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus,

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Seutukaupunkipilotit, yleistä: Pilottimenettely perustuu Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta. Katriina Otsamo 22.10.2008

Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta. Katriina Otsamo 22.10.2008 Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta Katriina Otsamo 22.10.2008 OWI on hyvinvointialan liiketoiminnan kehittäjä Kaksi osaamisaluetta: vertikaalina hyvinvointiala, horisontaalisena

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen

Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Havaintoja: Elinkeinopolitiikka ei näy kuvassa! Pitäisi olla keskeinen osa meripolitiikkaa. Tarve kansalliselle meripolitiikalle,

Lisätiedot

ALIHANKINTAVISIO 2015

ALIHANKINTAVISIO 2015 ALIHANKINTAVISIO 2015 Mitä näkemys alihankintatoiminnan kehityspoluista keskipitkällä 10 15 vuoden tähtäimellä Miksi herättämään keskustelua strategiatyön tueksi yritysten näkemyksenä Kenelle pää- ja alihankkijoille

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012 Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta Janne Vartia 11.12.2012 Alue TEOLLISUUTTA TAPAHTUMIA HYVINVOINTIA 2 Työllistävyys Suurin merkitys Satakunnassa Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2009

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Luovuutta ja liike-elämän palveluita

Luovuutta ja liike-elämän palveluita Luovuutta ja liike-elämän palveluita CIBS -klusteri Carita Harju MYR 26.6.07 Päätoimijat: Keski-Suomen TE-keskus Jyväskylän yliopisto Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattiopisto Keski-Suomen

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tuotanto- ja palveluverkostot Tuotanto- ja palveluverkostot Suuri Kuva selvitys Tuotanto- ja palveluverkostot Teknologiateollisuus ry Suuri Kuva -selvitys Yhtenä päämääränä uuden lähestymistavan tuottaminen varsin heterogeenisen yrityskentän

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja

Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja www.klinkmann.com Kustannustehokkaat ratkaisut Chint, kustannustehokkaat ratkaisut Yleiskatsaus Yrityksemme Tuotteemme Referenssikohteet Toimintapamme www.klinkmann.com

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Hankeiltapäivä 19.11.2015 Lähde: International Synergies www.international-synergies.com 2 Teolliset Symbioosit Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija:

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Innovaatio, käyttöönotto ja leviäminen 25.3.2015 2 Seuranta- ja arviointimalli Panokset Toiminta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Elinkeinoseminaari Seinäjoki 16.5.2007 16.5.2007 Asko Peltola Elinkeinoseminaari 2007 1 Maakuntasuunnitelman visio 2030: Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto kärki- ja kehittyvien klustereiden valintaprosessista ja toiminnan käynnistämisestä.

Lyhyt yhteenveto kärki- ja kehittyvien klustereiden valintaprosessista ja toiminnan käynnistämisestä. KESKI-SUOMEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN 2008-2010 Lyhyt yhteenveto kärki- ja kehittyvien klustereiden valintaprosessista ja toiminnan käynnistämisestä. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot