ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEEN LIITON ESITYKSET HALLITUSOHJELMAAN HÄMEEN LIITON KANNANOTTO ALUEHALLINNON UUDISTAMISEEN LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE VUODEN 2007 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA VUODELLE MAAKUNNAN YLIOPISTO- / KORKEAKOULUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN AMMATTIMAISEN KEHITTÄMISNÄKEMYKSEN KOKOAMINEN HÄME-PÄIVÄ VUODEN 2007 ASUNTOMESSUT JA HÄMEEN LIITTO MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSOHJELMAN TÄYDENTÄMINEN LAUSUNTO TAMMELAN KUNNALLE LAMALAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAA VAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO GASUM OY:LLE MAAKAASUN RINNAKKAISPUTKESTA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ HENKILÖSTÖN TERVEYDENTILAA KOSKEVIEN TIETOJEN KÄSITTELY HÄMEEN LIITOSSA MAAKUNTAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MAAKUNTAJOHTAJAN VÄLINEN TULOS-, TAVOITE- JA KEHITYSKESKUSTELU MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT ILMOITUSASIAT OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS..25

2 2 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna OSALLISTUJAT JÄSENET HENK.KOHT. VARAJÄ- SEN pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Kallioinen Ruut - Kulmala Jarmo - Laine Harri - Juurus Pirkko - Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva - Mikkola Matti X Poikselkä Anneli - Lehtinen Marja-Leena X Puotila Matti X Kauppinen Erkki Silván Timo X Ukkola Marja MUUT OSALLISTUJAT Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku - Hannu Saarinen X Anna Laukkanen X ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaisa Hemilä 14-29, PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Aarne Kauranen 30 PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Juhani Nummela Matti Puotila Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Juhani Nummela (Minna Lintonen) ja Ruut Kallioinen (Matti Puotila). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Nummela ja Matti Puotila. 16 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 17 HÄMEEN LIITON ESITYKSET HALLITUSOHJELMAAN Mhall : Tulevan eduskuntakauden hallitusohjelma-aloitteita kootaan ja hallitusohjelmaluonnoksia hahmotellaan nyt aktiivisesti eri foorumeilla. Myös Hämeen liitto tullee tekemään omat esityksensä uutta hallitusohjelmaa varten. Maakunnan kuntajohtajakokous on kokouksessaan ottanut kantaa myös hallitusohjelmaesityksiin. Kuntajohtajakokouksen aloitteet esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Hämeen liitto on kuvannut maakunnan tulevaisuutta sekä kehittämisen painopisteitä ja kärkihankkeita mm. - Maakuntasuunnitelmassa - Maakuntaohjelmassa - Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa Liitolla (maakuntahallituksella) on selkeä kuva siitä mitä maakunnalle tärkeitä asioita maan tulevan hallituksen ( ) tuella tulisi edistää/toteuttaa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus ideoi siitä mitä hallitusohjelma-aloitteita se tulee esittämään edellyttää, että ideoinnin ja keskustelun pohjalta laaditaan Hämeen liiton aloitteet tulevaa hallitusohjelmaa varten (maakuntahallitus ). Käsittely: Ennen kokousta pidettyihin ryhmäkokouksiin ja siten myös maakuntahallituksen kokoukseen oli jaettu hallitusohjelma-aloiteaihioita, joita maakuntajohtaja esitteli kokouksessa. Puheenvuoroissa tehtiin useita aloiteideoita tulevaan Suomen hallitusohjelmaan ( ), mitkä sihteeri ja asiantuntijaksi kutsuttu neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen kirjasivat muistioihinsa huomioitaviksi valmistelussa. Tämän tultua käsitellyksi Saarinen poistui kokouksesta. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja päätti tehdä seuraavassa kokouksessa varsinaiset aloitteet tulevaan Suomen hallitusohjelmaan valmistellun esityksen perusteella Mhall Esityslistan liitteenä (liite 3/07) on luonnos esityksistä hallitusohjelmaan. Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää maakunnan esityksistä hallitusohjelmaan liitteen

5 5 3/07 pohjalta sekä toimittaa esitykset valtioneuvostolle tiedoksi. Käsittely: Hannu Saarinen esitteli laatimaansa hallitusohjelmaesitystä (liite 3/07). Pöydälle oli jaettu maakuntajohtajan laatima ehdotus asioista, joista koulutuspolitiikkaa koskevat hallitusohjelma-aloitteet muotoillaan (liite 4/07), minkä maakuntajohtaja esitteli. Lisäksi Honka esitteli pöydälle jaetun HML:n seudun koulutuskuntayhtymähallituksen päätöksen Esitys koulutuksen järjestämisluvan muuttamiseksi. Keskustelussa tuotiin esille mm. seuraavaa: runkoverkkoon 2-tie, kevyen liikenteen väylät, Suur-metropolialueen liikennepoliittinen ohjelma, koulutuspoliittinen kannanotto tehdään, liittymissopimuksien artiklan 141 edellyttämät määrärahat tulee varata valtion talousarvioon ja maatalouden kehittämisrahastoon. Keskustelun päätyttyä maakuntajohtaja teki uuden päätösesityksen seuraavansisältöisenä: Maakuntahallitus päättää, että hallituksessa käydyn keskustelun pohjalta viimeistellään maakunnan esitykset hallitusohjelmaan ja lähetetään maakuntahallituksen jäsenille sähköpostina. Tämän jälkeen esitys toimitetaan valtioneuvostolle, sisäasiainministeriölle, oikeusministeriölle, puolueille, kansanedustajille, kansanedustajaehdokkaille ja maakunnan poliittisten puolueiden piiritoimistoille. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti maakuntajohtajan kokouksessa tekemän päätösesityksen.

6 6 18 HÄMEEN LIITON KANNANOTTO ALUEHALLINNON UUDISTAMISEEN Maakuntahallitus käsitteli alustavasti kokouksessaan aluehallinnon kehittämistä sekä Uudenmaan maakuntahallituksen tekemää esitystä Riihimäen seutukunnan siirtämisestä Uudenmaan maakuntaan. Maakuntahallituksen käsittelyn perusteella virastossa on laadittu ehdotus maakuntahallituksen kannanotoksi aluehallinnon kehittämiseksi. Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan sisältöisen kannanoton aluehallinnon kehittämiseen ja toimittaa sen tiedoksi valtioneuvostolle: Hämeen liiton kannattaa valtion ja kunnallisen hallinnon kehittämistä ja uudistamista. Työssä on kuitenkin edettävä systemaattisesti, kokonaisvaltaisesti ja riittävän pitkällä tähtäimellä. Hallinnon uudistuksiin vaikuttavat useat eri tekijät. Kunta- ja palvelurakenneuudistus Suomessa on meneillään historian merkittävin kunta- ja palvelurakenneuudistus. Kuluvan vuoden aikana kuntien tulee tehdä suunnitelmat ja esitykset näkemyksistään tulevaisuuden uudistuksista. Tavoitteena on niin kuntien lukumäärän vähentäminen kuin palvelurakenteiden uudistaminen. Kunnat ovat maan hallinnon järjestelyissä kansalaisten demokraattisten oikeuksien paikallisia toteuttaja ja julkisten palveluiden järjestäjä. Niihin asetettu kehittämisvaatimus, kun hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluiden saatavuus on pääasiassa kuntien toiminnan varassa, vaatii valtion hallintojärjestelyjen mukauttamista. Muutoksen läpivienti maassa vaatii kuntarakenteen ohella muutoksia valtion aluehallintoon ja kuntien ylläpitämään maakunnalliseen toimintaan. Valtionhallinnossa on tiedostettava tarve muuttaa kuntalaitoksen hallinnointia ministeriöissä niin, että yksi ministeri on valtioneuvostossa vastuullinen kunnallisen toiminnan lailla säädettävistä perusteista ja taloudellisesta toimintakyvystä. Maakunnan liittojen tehtävät ja lukumäärä Kuntien ylläpitämä maakunnallinen toiminta-alue tulee yhdenmukaisesti Paras hankkeen tavoitteiden kanssa sovittaa rajoiltaan yhtenäisiin työssäkäyntialueisiin ja niiden keskenään muodostamiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Liittojen toiminta-ajatuksena tulee olla toimia alueensa kaupunkiseutujen/aluekeskusten yhteisenä alueellisena yhteenliittymänä ja kehityskeskuksena tehtävänään lakisääteinen maakuntakaavoitus ja aluekehitystehtävät. Näiden tehtävien osalta siihen kuuluminen on kunnille pakollista. Kunnat voivat antaa sille harkintansa mukaan tehtäväksi operatiivisia tai strategisia hankkeita sekä yhteisten etujen valvontaa. Mahdolliset nykyisten maakuntaliittojen määrän vähentäminen tulee tarkastella yhdessä vaalipiirijaon uudistamisen, ministeriöiden, valtion piirihallinnon ja kuntien maakunnallisen toiminnan kehittämisen kanssa. Valtion hallinnon kehittäminen Valtion hallinnon uudistamista johtavat tällä hetkellä hallituksen alueellistamis- ja tuottavuusohjelmat ja niissä asetetut tavoitteet. Sekä alueellistamis- että tuottavuusohjelma edellyttävät, että tarkastelussa on mukana koko valtionhallinto, mutta samalla on otettava huomioon kuntapuolella tapahtuva tai siihen vaikuttavat

7 7 uudistamisedellytykset. Sekä valtion hallinnon sisäiset että kuntasektorin muutostavoitteet edellyttävät valtion hallinnon johdonmukaista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Valtion aluehallinnon aluejako tulee uudistuksissa jatkossakin sopeuttaa kuntapuolen maakunnallisten toiminta-alueiden kanssa. Vaalipiirijako Suunnitelmia vaalipiirijaon uudistamiseksi ei voida eikä tule tarkastella erillisenä kysymyksenä valtion hallinnon muuta uudistamista tai kuntapuolella tapahtuvaa uudistustyötä. Vaalipiiri tulee muodostaa yhden tai useamman, samoin periaattein muodostuvan maakunnan liiton alueesta. Hallinnon uudistaminen Etelä-Suomessa Julkisen hallinnon, sekä valtion että kunnallisen, kehittämisen ja uudistamisen Etelä-Suomen ns. suur-metropolialueella ratkaisuihin vaikuttaa keskeisesti, miten pääkaupunkiseudun hallinto tulevaisuudessa tullaan järjestämään. Valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien tuleekin määrätietoisesti ryhtyä selvittämään pääkaupunkiseudun hallintomalleja ja niiden mahdollisia vaikutuksia vaalipiirijakoihin. Hämeen liiton esitykset hallinnon uudistamiseen - Uuden hallituksen hallitusohjelmaan tulee ottaa sisällyttää osio kokonaisvaltaisen hallinnon kehittämisen ohjaamisen tarpeesta ja sitä koskevista periaatteista työn käynnistämiseksi. - Hallinnon kehittämisessä maakunnan liittojen asemaa alueensa kehittämiskeskuksina vahvistetaan ja maakuntien määrää tarkistetaan muodostamalla toiminnallisesti järkeviä, Paras-hankkeen kanssa yhteensovitettuja toiminnallisia kokonaisuuksia. - Hämeen liiton nykyistä toimialuetta tulee harkita laajennettavaksi niin, että liiton aluetta täydennetään muodostamalla uusi toiminnallinen kuntapohjainen alue liittämällä siihen nykyisen Uudenmaan liiton alueelta pohjoisia ja läntisiä kuntia sekä Etelä - Pirkanmaan kuntia. Käsittely: Pöydälle ja aamun ryhmäkokouksiin oli jaettu tarkistettu 18 :n päätösesitys, minkä puheenjohtaja ilmoitti olevan käsittelyn pohjana. Hannu Saarinen esitteli asiaa. Minna Lintonen esitti, että Hämeen liiton esitykset hallinnon uudistamiseen - kappaleen toisen ranskalaisen sisältämän lauseen alkuosan sana vahvistetaan muutetaan uudistetaan sanaksi. Keskustelun päätyttyä maakuntajohtaja esitti, että Hämeen liiton esitykset hallinnon uudistamiseen kappaleen kolmannen ranskalaisen loppuosa sekä Etelä- Pirkanmaan kuntia muutetaan seuraavaksi: Lisäksi tulee innovoida ja toteuttaa uusia maakuntarajat ylittäviä yhteistyöhankkeita rajamaakuntien kanssa. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hyväksyä Lintosen muutosesitys, ja koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja muutoksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen Minna Lintosen ja maakunta-

8 8 johtajan kokouksessa tekemin muutosesityksin.

9 9 19 LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE VUODEN 2007 SOSI- AALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEISTA Etelä-Suomen läänihallitus on pyytänyt mennessä Hämeen liiton lausuntoa vuoden 2007 sosiaali- terveydenhuollon kehittämishankkeista. Lausuntopyyntö sisältää lääninhallituksen alustavan luonnoksen rahoitettavista hankkeista. Lausuntopyyntö ja hanke-esitykset on esityslistan erillisenä liitteenä 1/07. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankerahoitus jakaantuu Kansallisen terveyshankkeen sekä Sosiaalialan kehittämishankkeen ja Alkoholiohjelman mukaisiin hankkeisiin. Lääninhallitukseen saapui määräajan kuluessa 19 hakemusta Kansallisen terveyshankkeeseen haetut avustukset yhteensä sekä 33 hakemusta Sosiaalialan kehittämishankkeeseen ja Alkoholiohjelmaan avustusta yhteensä Lääninhallituksella on käytettävissä hankerahoituksia Kansalliseen terveyshankkeeseen yhteensä ja Sosiaalialan ja Alkoholiohjelman hankkeisiin yhteensä Hämeen maakunnasta hanke-esityksiä jätettiin yhteensä 8, joista 5 kohdistui Kansalliseen terveyshankkeeseen (haettu avustus yht ), 2 Sosiaalialan kehittämishankkeeseen ( ) ja 1 Alkoholiohjelmaan ( ). Alustavassa rahoitusehdotuksessa lääninhallitus esittää rahoitusta kaikille maakunnan Kansallisen terveyshankkeen hankkeille ja yhdelle Sosiaalialan hankkeelle. Lisäksi toisen sosiaalialan rahoitus on mahdollinen. Lääninhallituksen esitystä on käsitelty maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmän kokouksessa Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Hannu Saarinen puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Etelä-Suomen lääninhallitukselle vuoden 2007 sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeista (lausunto Dno 22/07):: 1. YLEISTÄ Vuosi 2007 on ohjelmien viimeinen vuosi, jolloin nykyisten kansallisten ohjelmien perusteella kehittämishankkeille jaetaan avustuksia. Hämeen liitto katsoo, että rahoitettavien hankkeiden tulisi entistä selvemmin tukea meneillään olevaa kunta- ja palvelurakennehanketta tai muita hallinnollisia uudistuksia ja kriteereinä tulisikin olla vähintään seudullisten palvelurakenteiden ja yhteistyön synnyttäminen varsinkin sosiaalihuollossa, jossa vastuu pitkälti on edelleen peruskunnilla. Hankehaun ja rahoituksen myöntämisen lääninhallitusten ja ministeriön kesken on edelleen alueiden kannalta ongelmallista, koska erilaisista hakuajoista johtuen alueella ei synny kokonaiskuvaa kehittämishanketoiminnasta. 2. LÄÄNINHALLITUKSEN ALUSTAVA RAHOITUSESITYS Kansallinen terveyshanke Lääninhallitus esittää myönnettäväksi rahoitusta kaikille viidelle maakunnan hankkeelle. Hämeen liitto priorisoi hankkeet seuraavasti:

10 10 1. Forssan seudun terveydenhuollon ky Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto 2. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön ky Ensikontakti toimivaksi hoidon tarpeen arviointi sujuvaksi 3. Forssan seudun terveydenhuollon ky Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 4. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky Lasten neuropsykiatristen häiriöiden hoidon turvaaminen ja hoitoketjun kehittäminen 5. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strategiasta johtamisen kehittämiseen Sosiaalialan kehittämishanke ja Alkoholiohjelma Lääninhallitus esittää rahoitusta yhdelle hankkeelle ja mahdollisesti toiselle. Hämeen liiton priorisointi sosiaalialan ja alkoholiohjelman hankkeille on: 1. Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan seudun kriisityön hanke - Tarkoituksen mukaisen toimintamallin rakentaminen sosiaalipäivystykseen ja kriisityöhön - Hanke tulee toteuttaa siten, että hankeen aikana myös muilla maakunnan seutukunnille luodaan edellytykset ottaa toimintamalli käyttöön. 2. Hämeenlinnan kaupunki Kanta-Hämeen aikuissosiaalityön kehittämishanke - Hankkeelle tulisi löytää rahoitus, sillä se kattaa koko maakunnan ja on valmisteltu seutukuntien laajana yhteistyönä sektorille, jolla kehittämistarpeet ovat suuret. 3. Forssan seudun terveydenhuollon ky Jatkoajalla Päihdepalvelujen kehittämishanke Forssan seudulla Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 11 20 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA VUODELLE 2007 Valtioneuvosto päätti 25. tammikuuta maakunnan kehittämisrahan jaosta alueittain. Maakunnan kehittämisrahaa jaetaan maakunnan liitoille ja sisäasiainministeriölle yhteensä 12,28 M. Maakunnan kehittämisrahaa on valtion vuoden 2007 tulo- ja menoarviossa yhteensä 31,35 M. Maakunnan liitoille jaetun osuuden lisäksi summasta varataan 8,7 M osaamiskeskusohjelmaan, 9,2 M aluekeskusohjelmaan, 1 M maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan ja 0,2 M saaristo-ohjelmaan ja näiden osalta alueellisesta jaosta päätetään myöhemmin. Hämeen liitto sai päätöksessä maakunnan kehittämisrahaa , jossa on lisäystä edelliseen vuoteen. Nyt saatu maakunnan kehittämisraha ei kompensoi lainkaan uuden rakennerahastokauden tuomaa erittäin voimakasta EU-ohjelmarahoituksen vähenemistä Kanta-Hämeessä. Vuosina 2005 ja 2006 tehdyt maakunnan kehittämisrahapäätökset sitovat lähes kokonaisuudessaan vuoden 2007 määrärahan. Sitoumuksia vuodelle 2007 on yhteensä yli Sitomatonta osuutta on, ottaen huomioon edellisiltä vuosilta säästyneet varat, ainoastaan Tämä summa saattaa jonkin verran kasvaa vuoden 2006 lopussa päättyneistä hankkeista säästyneillä varoilla. Liitossa sisällä olevien hankehakemusten maakunnan kehittämisrahan osuus on noin , joka on siis selvästi enemmän kuin kehittämisrahan sitomaton osuus. Näin ollen minkäänlaista maakunnan kehittämisrahahankkeiden avoimen haun menettelyä ei voida käynnistää vuonna Sitomaton rahoitusosuus on tarkoituksenmukaista jättää eräänlaiseksi ohjelmareserviksi käytettäväksi myöhemmin päätettäviin hankkeisiin. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi selvityksen vuoden 2007 maakunnan kehittämisrahasta ja päättää jättää kehittämisrahan sitomattoman osuuden osoittamisen myöhemmin päätettäviin hankkeisiin. Käsittely: Aluekehityspäällikkö Hannu Saarinen esitteli asiaa. Juhani Nummela esitti, että kehittämisrahan sitomaton osuus jätetään maakuntahallituksen aloitteesta tehtäviin hankkeisiin. Matti Puotila pyysi maakuntahallitukselle selvitystä maakunnan kehittämisrahapäätöksistä (mitä on sidottu, mihin, ajat). Maakuntajohtaja ilmoitti sisällyttävänsä Nummelan ja Puotilan lisäykset esitykseensä. Hannu Saarinen poistui kokouksesta tämän tultua käsitellyksi klo Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti.

12 12 21 MAAKUNNAN YLIOPISTO- / KORKEAKOULUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Maakuntahallitus käsitteli laajasti otsikon asiaa kokouksessaan Silloin päätettiin mm. että - asiassa edetään korkeakoulujaoston esityksen mukaisesti - asiasta neuvotellaan vielä Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän ja Hämeen liiton hallitusten puheenjohtajistojen ja toimivan johdon kanssa ( mennessä) - Hankesuunnitelman 1. versio esitellään maakuntahallitukselle Pääjohtaja Veijo Hintsanen ja maakuntajohtaja Juhani Honka ovat pitäneet valmistelevia neuvotteluja 9.1. ja Neuvotteluissa on todettu, että valmistelevia neuvotteluja on syytä jatkaa vielä virkamiestasolla. Lisäksi asiasta on neuvoteltu lääninhallituksen edustajan (Raija Keränen) kanssa (rahoitusmahdollisuudet) sekä Tampereen yliopiston rehtorin ja hallintojohtajan kanssa (Tampereen yliopiston rooli). Asian kannalta tärkeitä tekijöitä ovat mm. maalis-huhtikuussa käytävät opetusministeriön ja HAMK:in sekä opetusministeriön ja Tampereen yliopiston väliset tulosneuvottelut. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää ottaa valmistelussa pienen aikalisän. Asiaan palataan maakuntahallituksessa HAKKY:n ja Hämeen liiton hallitusten puheenjohtajistojen neuvottelua valmistellaan (Hintsanen-Honka). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 13 22 AMMATTIMAISEN KEHITTÄMISNÄKEMYKSEN KOKOAMINEN Maakuntahallitus keskusteli Liettuan seminaarissa maakunnan kehittämisnäkemyksen kokoamisesta sillä tavoin, että mukana olisivat omista strategisista lähtökohdistaan kaikki keskeisimmät kehittäjätahot. Keskustelussa tuli johtopäätökseksi, että hanketta ryhdytään valmistelemaan syksyn aikana siten, että prosessi voisi käynnistyä keväällä Syksyn aikana tiedusteltiin mm. seuraavien tahojen kiinnostusta: seutujen kehittämisyhtiöt, TE-keskus ja sen kaikki osastot, maakunnan alueella toimivat kolme teknologiakeskusta, Hämeen Matkailu Oy, MTT, Hamk, Pro Agria, ESLH:n sivistysosasto, kauppakamarit, Sosiaalikehitys Oy, Ympäristökeskus, tie- ja ratahallintoviranomaiset. Kaikki tahot ilmoittivat olevansa kiinnostuneita aiempaa syvällisemmästä strategisesta yhteistyöstä maakunnallisesti. Hanketta on valmisteltu kaksi kokousta pitäneessä työryhmässä, johon ovat kuuluneet: Pekka Savolainen, Jouni Haajanen, Timo Lindvall, Pekka Pietiäinen, Matti Hakala, Juhani Honka (pj), Matti Lipsanen, Heikki Pusa ja Jukka Ojanen. Työryhmä päätyi hankkeen läpiviemiseen JET-koulutuksena, jolloin hankkeen kesto on yli vuoden mittainen ja mahdollistaa siten osallistujien riittävän vuorovaikutuksen ja strategioiden hionnan. JET-koulutuksen hankinnasta ja hallinnoinnista vastaa Johtamisvoima Oy. Koulutukseen osallistuminen on osallistujille ja Hämeen liitolle maksuton. Hämeen liitto varautuu kuitenkin asiantuntijapalvelun ja asiantuntijatilin käyttöön prosessin sellaisissa vaiheissa, joissa tarvitaan erityinen ulkopuolinen asiantuntijapanos. Hämeen liitto on varautunut pieneen seminaaritarjoiluun ja lähiopetusjaksoilla on tarkoitus vieraille eri osallistujatahojen luona, jolloin em. taho vastaa tarjoilukuluista. Lopullinen sisältö ohjautuu pääosin osallistujien arvioiden ja näkemysten mukaisesti. Lähtökohdaksi on tarkoituksena ottaa osallistujien nykyiset strategiat ja viime vuosina monissa seminaareissa hiotut kehittämisteemat, tavoitteet ja periaatteet. Lopputulemana tavoitellaan keskeisten toimijoiden strategioiden ja niiden keskinäisten rajapintojen selkiytymistä ja luontevaa verkostotoimintaa sekä entistä vahvempaa pohjaa demokraattiselle päätöksenteolle. Tässä vaiheessa mukaan on ilmoittautunut yli 40 osallistujaa em. tahoista sekä mukaan kutsutuista yrityksistä. Starttitilaisuus on Tarkempi esittely kokouksessa. Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, Mkj: Maakuntahallitus merkitsee hankkeen tiedoksi. Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli asiaa ja kertoi hanketta vietävän läpi JET oppisopimuskoulutuksena, mikä on mahdollista, jos 15 osallistujaa allekirjoittaa oppisopimuksen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 14 23 HÄME-PÄIVÄ 2007 Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan , että vuoden 2007 Häme-päivä toteutetaan Hattulan Retulan saaren Ylikartanossa, Saaressa tapahtuu. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti Häme-päivän järjestäjät velvoitettiin vielä neuvottelemaan päivän järjestelyistä Hämeen liiton edustajien kanssa. Liiton kulttuurityöryhmä (Aarne Kauranen, Eeva Nurmi, Hannele Yrjö-Koskinen sekä esittelijänä Juhani Honka, sihteerinä Anna Laukkanen) on neuvotellut Ylikartanon ja Hattulan kunnan edustajien kanssa ja päättänyt seuraavaa: 1. Hämeen liitto myöntää tukea Ylikartanon Saaressa tapahtuu tapahtumalle ( ) 2. Varsinainen Häme-päivä järjestetään Retulassa Saaressa tapahtuu tapahtuman yhteydessä la Tapahtuman järjestäjät (Ylikartanon edustajat) vastaavat Hattulan kunnan kanssa siitä, että Häme-päivä saa Retulassa arvoisensa puitteet (fyysinen ympäristö, tilat, järjestelyt, ohjelma, liikenne, ruokailutilat /-teltta jne.) 4. Hämeen liitto (ja Hattulan kunta) kutsuvat Häme-päivän viettoon max 200 VIP-vierasta 5. Hämeen liitto perustaa Häme-päivän järjestelytiimin johon kutsutaan edustajat Ylikartanosta, Hattulan kunnasta ja Hämeen Matkailusta. Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Häme-päivä budjetin puitteissa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Maakuntahallitus merkitsee Häme-päivän järjestelyt tiedokseen ja evästää valmistelutiimiä päivän valmisteluissa. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

15 15 24 VUODEN 2007 ASUNTOMESSUT JA HÄMEEN LIITTO Kokouksessa esitellään Hämeen liiton roolia Hämeenlinnan asuntomessuilla ja niiden valmisteluja, mm. miten asuntomessut hyödynnetään maakunnan markkinoinnissa ja kehittämisessä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh tai markkinointipäällikkö Johanna Rosnell-Varjo, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa informaation, evästää valmistelussa ja tekee mahdollisesti tarvittavat päätökset. Maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun Hämeenlinnan Asuntomessuja koskevan markkinointipäällikkö Rosnell-Varjon kirjeen (liite 5/07), jonka mukaan valtakunnalliset asuntomessut tarjoaa maakunnan eri toimijoille hyvät puitteet kokous- tai suhdetoiminnan oheisohjelmaksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 16 25 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSOHJELMAN TÄYDENTÄMINEN Maakuntahallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja edellytti, että täydennetty kokousohjelma esitellään seuraavassa hallituksessa. Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja ovat valmistelleet seuraavat täydennykset maakuntahallituksen kokousohjelmaan vuonna 2007: 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvioseminaari pidetään koko päivän kestävänä (iltavaraus) oman maakunnan alueella. 2. Maakuntahallituksen benchmarkkausmatka (esim. Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa) Maakuntahallituksen kokousaikataulua joudutaan muuttamaan yhteensattumien ja Ellin kokousaikataulun vuoksi seuraavasti: maakuntahallituksen kokous aiennetaan pidettäväksi jo Etelä-Suomen hallitusten yhteiskokous on Lahdessa Lisäksi: Hallitusinfoja ja iltakouluja pidetään tarpeen mukaan. Niistä ilmoitetaan erikseen. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy edellä asiakohdassa esitetyt täydennykset maakuntahallituksen kokousohjelmaan vuonna Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 17 26 LAUSUNTO TAMMELAN KUNNALLE LAMALAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUK- SESTA Tammelan kunta pyytää saapuneella pyynnöllä mennessä lausuntoa Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 285/07) Lamalan osayleiskaavaehdotus käsittää Tammelan kirkonkylän itäpuolelle jäävän taajaman laajentumissuunnan maankäytön perusratkaisut. Yleiskaava tukee Forssan kaupunkiseudun nauhamaista taajamarakennetta. Laajenemissuunta on Tammelan kirkonkylän luonnollinen kasvusuunta. Lamalan alue sijoittuu Valtioneuvoston vahvistamalle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Alue rajoittuu Joensuunlahden Natura alueeseen. Maakuntakaavassa keskeiset yleiskaavan alueet ovat osoitettu rakentamisen reservialueiksi. Maakuntakaavassa alue sisältyy kokonaisuudessaan maisemaalueeseen ja alueen eteläosa tärkeään pohjavesialueeseen samoin kuin Hämeen järviylängön luontomatkailun kehittämisalueeseen. Alueen halki kulkee maakuntakaavassa Forssa Tammela - Saaren kansanpuisto - Porras kevyenliikenteen yhteys ja alueen eteläosassa on varattu Venesillan leirintäalueelle laajentumisaluetta. Kankaisten kartanon metsäinen ympäristö on osoitettu kulttuuriympäristön erityisesti huomioon ottavana rakentamisalueena. Näiltä osin osayleiskaavan ratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta, jossa alue on osoitettu osaksi laajempaa MTpeltovyöhykettä. Ratkaisu on kuitenkin maakuntakaavan yleispiirteisyyden ja MTalueiden periaatteen mukainen rakennuskorttelin sijoittuessa laajan Mustialaan ulottuvaan peltovyöhykkeen metsäiseen osaan, jolloin se ei vaaranna osa-alueen päämaankäyttöä, peltoviljelyä. Maakuntakaavan MT-alue on osayleiskaavassa pääosin osoitettu MA-merkinnällä (maisemallisesti arvokas peltoalue). Maakuntakaavassa esitetty seudullinen kevyenliikenteen yhteys tulisi esittää osayleiskaavassa yhtenäisenä varauksena siten, kuin se oli osayleiskaavaluonnoksessa. Osayleiskaava-alueen arkeologiset kohteet ja niiden kaavamerkinnät tulisi vielä tarkistaa Museoviraston kanssa. Kaava-aluetta inventoitiin kuntien ja liiton yhteisessä hankkeessa, joka kattoi esihistoriallisen ajan lisäksi historiallisen ajan inventoinnin. Se puuttuu ainakin kaavaselostuksen luetteloimasta lähtöaineistosta. Vahvistetussa maakuntakaavassa on varauduttu Venesillan leirintäalueen laajentamiseen. Osayleiskaavan loma- ja matkailualue on niiltä osin maakuntakaavan aluevarausta suppeampi. Venesilta on tärkeä ja ainoa varsinainen leirintäalue Lounais-Hämeessä ja se toimii tällä hetkellä erittäin ahtaalla alueella. Osayleiskaavassa leirintäalueen laajennus on osoitettu MA-peltomerkinnällä (maisemallisesti arvokas vanhin pelto). Leirintäalueen laajentumisen edellytyksiä olisi tärkeätä vielä osayleiskaavan jatkovalmistelussa selvittää.

18 18 Hämeen liitto katsoo, että valmisteilla oleva Lamalan osayleiskaavaehdotus tukee maakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Edellä esitetyin varauksin liitto puoltaa yleiskaavaehdotuksen jatkokäsittelyä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

19 19 27 LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAA VAN LUONNOKSESTA Uudenmaan liitto on saapuneella pyynnöllä pyytänyt Hämeen liiton lausuntoa Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta mennessä. Uudenmaan liitto on laatimassa 1. vaihemaakuntakaavaa, joka käsittää jätehuollon, kiviaineshuollon, moottoriurheilu- ja ampumaradat, laajat yhtenäiset metsäalueet sekä hiljaiset alueet. Kyseiset toimialat puuttuvat ympäristöministeriön vahvistamasta Uudenmaan maakuntakaavasta. Vaihekaava tähtää kokonaismaakuntakaavaan. Kanta-Hämeessä maakuntakaava on toimialojen osalta kokonaismaakuntakaava. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Uudenmaan liitolle seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 281/06) Uudenmaan vaihemaakuntakaavaan sisältyvät jätehuollon ja kiviaineshuollon toimialat ovat tärkeitä rakentamistoiminnolle koko metropolialueella. Sekä jätehuoltoa että kiviaineshuoltoa on maakuntakaavan perustaksi selvitetty Uuttamaata laajemmalla alueella erillisissä projekteissa. Niistä Hämeen liitto on ollut mukana jätehuollon pitkän ajanjakson tarveselvityksessä. Kiviaineshuollon aluetarpeista ja kehittymisestä on pidetty yhteisiä neuvotteluja sekä välitetty inventointija tarvetietoja. Helsinki-Hämeenlinna-Tampere vyöhykkeen ja metropolialueen kehittämisessä on tärkeätä, että kyseisten toimialojen osalta myös Uudellamaalla tehdään nyt pitkän aikavälin maankäyttövarauksia maakuntakaavassa. Nyt valmisteilla oleva Uudenmaan maakuntakaava ja Kanta-Hämeen maakuntakaava yhdessä luovat pohjaa jäte- ja kiviaineshuollon kehittämiselle koko Etelä- Suomessa. Kanta-Hämeen maakuntakaava sisältää kiviainestenottoon varattuja alueita soraalueina 2000 hehtaaria ja kallionlouhinta-alueina 2800 hehtaaria. Harjusoran osalta on Kanta-Hämeessäkin nähtävissä tietty niukkuuskehitys pitkällä aikavälillä. Kallioiden osalta tilanne on Kanta-Hämeessä harjusoraa parempi. Jätehuoltoon Kanta-Hämeessä on varattu alueita Riihimäeltä, Hämeenlinnasta, Forssasta ja Janakkalasta. Lisäksi alueita on varattu jätteiden energiahyötykäyttöä varten. Maakuntien raja-alueiden osalta Uudenmaan maakuntakaavassa on osoitettu uudentyyppisenä aluevarauksena metsätalousvaltainen alue (MLY), joka on laaja yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä. Tällaisia alueita sijoittuu maakuntien rajalle Lopella Onkimaan järven ympäristöön ja Läyliäisiin, Riihimäellä Kytäjän alueelle ja Hyvinkäällä Ridasjärven alueelle. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa ei ole vastaavaa merkintää. Kytäjän MLY rajoittuu Kanta-Hämeen maakuntakaavassa MU-alueeseen. Onkimaan järvellä maankäyttöä hallitsee Onkimaanjärveen tukeutuva Liesjärven kansallispuiston SL alue ja Onkimaan järven virkistysalue sekä luontomatkailun laaja kehittämisvyöhyke. Liesjärven kansallispuiston uusi laajennus ulottuu Karkkilassa MLY-alueelle. Ridasjärven kohdalla ei ole Kanta-Hämeen maakuntakaavassa osoitettua maankäyttöä. Ridasjärven koillispuolelle sijoittuu Kanta-Hämeen maakuntakaavassa kiviaineshuollon kannalta merkittävä kallionlouhintaan varattujen alueiden kokonaisuus. Hyvinkään eteläpuolelle, valtateiden ja rautateiden risteilyalueelle, on Uudenmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksessa osoitettu laaja logististen toimintojen

20 20 kehittämisvyöhyke. Sen toteutuksen yhteydessä tulisi tarkastella logististen palveluiden tarvetta koko Hyvinkään-Riihimäen kaupunkiseudulla. Viitaten edellä esitettyihin näkökulmiin Hämeen liitto pitää tärkeänä Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan laatimista. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

21 21 28 LAUSUNTO GASUM OY:LLE MAAKAASUN RINNAKKAISPUTKESTA HÄ- MEENLINNA LEMPÄÄLÄ Gasum Oy selvittää maakaasuputkiston siirtokapasiteetin vahvistamista välillä Hämeenlinna Lempäälä. Tätä varten Gasum oy suunnittelee uuden rinnakkaisputken rakentamista Hämeenlinnasta Lempäälään. Putken halkaisija on DN 500 ja se kulkisi Hämeenlinnan, Hattulan ja Kalvolan alueilla nykyisen maakaasuputken vieressä. Iittalan taajaman jälkeen putkilinja haarautuu nykyisen rakennetun putken johtoväylästä länteen yhtyen Vanajaveden alituksessa jälleen rakennettuun linjaan. Normaalitapauksessa putkien keskinäinen välimatka olisi noin metriä, rakennustyön aikainen työalue on leveydeltään noin metriä. Rakennustyön jälkeen Gasum Oy:n käyttöoikeusalue on 3,5-5 metriä kummankin putken molemmin puolin. Edellä mainitut mitat vaihtelevat olosuhteista riippuen ja sen mukaisesti sijoittuuko putki metsäalueelle vai pelolle. Lopullista rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. Gasum Oy arvioi, että päätös rakentamisesta tehdään syksyllä Tällöin varsinainen rakentaminen tapahtuisi vuosina Gasum Oy pyytää saapuneella pyynnöllä Hämeen liiton ennakkolausuntoa mennessä putken suunnitellusta linjauksesta. Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Gasum Oy:lle seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 18/07): Vahvistetussa maakuntakaavassa on osoitettu ohjeellinen uuden maakaasuputken linjaus Hämeenlinnasta Tampereen suuntaan. Linjaus on osoitettu tuolloin maakuntakaavan valmistelussa tutkitun linjauksen mukaisesti Äimäjärven länsipuolitse. Uuden maakaasuputken sijoittaminen nykyisen putken viereen täsmentää perustellulla tavalla maakuntakaavan ohjeellista aluevarausta. Tarkistettu linjaus soveltuu hyvin alueen yhdyskuntarakenteen ja seudullisen maankäytön kehittämiseen. Rinnakkaisputki toteuttaa maakuntakaavan periaatetta vahvistaa maakaasuputkiston siirtokapasiteettia Hämeenlinnan ja Tampereen välillä. Hämeen liitto puoltaa uuden rinnakkaisputken sijoittamista esitetyn suunnitelman mukaisesti. Uusi linjaus on mahdollista ottaa huomioon maakuntakaavaa tarkistettaessa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

22 22 29 HENKILÖSTÖN TERVEYDENTILAA KOSKEVIEN TIETOJEN KÄSITTELY HÄ- MEEN LIITOSSA Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 :n 2 momentti: Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 :n1 momentti: Työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia testitietoja, jotka sisältyvät asianomaisen työantajalle toimittamaan huumausainetestiä koskevaan todistukseen. Tietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin, mitä 5 :n 2-4 momentissa säädetään. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjeistuksen mukaan, että mikäli terveystietoja käsitteleviä yksittäisiä henkilöitä ei voida nimetä, tulisi työnantajan määrittää ne henkilöt, joihin tehtäviin sisältyy terveydentilatietojen käsittelyä. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi palkanlaskenta- ja palvelussuhdeasioita käsittelevät henkilöt ja sairausloma- ja muita työntekijöiden terveydentilaan liittyviä päätöksiä tekevät esimiehet ja luottamushenkilöt. Nimeämisen ensisijaisena tavoitteena on rajoittaa niiden henkilöiden piiriä, jotka saavat käsitellä työntekijöiden terveystietoja. Lisäksi säädöksen valvonnan kannalta on tärkeää, että työntekijät tietävät, kenellä tämä oikeus on. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liitossa yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 :n 2 momentin tarkoittamia henkilöitä ovat maakuntajohtaja, hallintopäällikkö ja kirjanpitäjä sekä maakuntahallituksen päätösasiana maakuntahallituksen jäsenet. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Tämän jälkeen päätettiin käsitellä pykälät ja jättää 30 viimeiseksi.

23 23 30 MAAKUNTAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MAAKUNTAJOHTAJAN VÄLINEN TULOS-, TAVOITE- JA KEHITYSKESKUSTELU Aarne Kauranen ja Juhani Honka kävivät tulos-, tavoite- ja kehityskeskustelun (klo 9-12). Kauranen ja Honka esittelevät keskustelun tuloksia maakuntahallitukselle kokouksessa. Lisätietoja: Aarne Kauranen puh ja maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee esittelyn tiedokseen, käy tarvittavan keskustelun ja tekee mahdollisesti tarvittavat päätökset. Käsittely: Puheenjohtaja Kauranen ja maakuntajohtaja esittelivät käymäänsä tulos-, tavoite- ja kehityskeskustelua, jonka raporttiluonnos (8.2.07) oli lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. Maakuntahallitus keskusteli maakuntajohtajan tulostavoitteista ja niiden pisteytyksestä sekä siitä millaisena henkilöstön tulostoimenkuvat ja tulostavoitteet tulisi ilmaista. Tämän jälkeen puheenjohtaja pyysi virkamiehiä poistumaan kokouksesta. Kokouksesta poistuivat lopullisesti Honka, Hemilä ja Laukkanen. Maakuntahallitus päätti, että puheenjohtaja toimii myös pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa. Puheenjohtaja Kauranen viittasi raporttiin maakuntajohtajan tulos-, tavoite- ja kehityskeskustelusta ja esitti, että maakuntahallitus päättää, että 1. Maakuntajohtajalle myönnetään nykyisen rahapalkan lisäksi oikeus autoetuautoon (max. verotusarvo 750 /kk) alkaen. 2. Tässä vaiheessa maakuntajohtajan tulee luopua sivutoimiluvastaan (Tampereen yliopisto prof./dos.). 3. Maakuntahallituksen puheenjohtaja valtuutetaan tekemään autoetuauton käyttöön liittyvät sopimukset voimassaolevien säädösten mukaisesti ja Hämeen liiton kannalta mahdollisimman taloudellisesti (todennäköisesti Leasing sopimus 3 vuoden ajaksi). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

24 24 31 MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT Maakuntajohtajan päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/07. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan päätösluetteloita ajalta Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. 32 ILMOITUSASIAT Poliittisten piirin toiminnanjohtajien ja Hämeen liiton kokouksessa päädyttiin siihen, että Kanta-Hämeen kansanedustajaehdokkaille suunniteltua seminaaria ei pidetä ehdokkaiden vaalityökiireiden ja istuvien kansanedustajien eduskuntatyökiireiden vuoksi. Sen sijaan liitto kokoaa materiaalipaketin, joka toimitetaan ehdokkaille. Hämeen liiton jäsenkuntavierailut on aloitettu. Tunnin mittaiset yhteiskokoukset viedään läpi samalla ohjelmapohjalla kaikissa kunnissa teemalla Hämeen liitto jäsenkuntiensa palveluksessa. Tarkoituksena on viestittää jäsenkunnille Hämeen liiton toiminnasta ja kuulla jäsenkuntien evästykset toisaalta maakunnan kehittämiseksi ja toisaalta liiton toiminnan kehittämiseksi. Ohjelmapohja ja tähän menneessä sovitut kokouspäivät jaetaan hallitukselle tiedoksi kokouksessa. Suomen kotiseutuliitto on toimittanut liitolle toimintasuunnitelmansa vuodelle 2007 ja pyytää mennessä ehdotukset valtuuston erovuoroisten jäsenten tilalle. Hämeestä maakunnan edustaja ei ole erovuorossa. Hämeen liiton henkilöstölle on räätälöity oppisopimuskoulutuksena toteutettava Johtamistaidon erikoisammattitutkinto. Sen toteuttajina ovat Riihimäen ammattioppilaitos (RAOL) ja Johtamisvoima Oy. Koulutukseen osallistuu 16 Hämeen liiton henkilöstöön kuuluvaa. Koulutus alkoi (ks. mkhall ). Kokouksessa on jakelussa koulutusohjelma JET Hämeen liitto. Henkilöstön työkokous, JET lähipäivät ja virkistysiltapäivä. Hämeen liiton henkilöstölle on suunniteltu Vieurumäen Urheiluopistolla toteutettavaksi työkokous (työyhteisön kehittäminen), JET -koulutuksen lähipäivät ja virkistysiltapäivä. Kustannuksiin on varauduttu vuoden 2007 talousarviossa. Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan yhteisen EU-toimiston toimintaraportti vuodelta 2006 on erillisenä liitteenä 3/07. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Tämän jälkeen käsiteltiin 30.

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 08.12.2014 klo 08:30-10:45 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen järjestäytyminen 5 162 Uudenmaan 4.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Maakuntahallitus 14.10.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.10.2013 klo 08:30-09:20 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot