ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEEN LIITON ESITYKSET HALLITUSOHJELMAAN HÄMEEN LIITON KANNANOTTO ALUEHALLINNON UUDISTAMISEEN LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE VUODEN 2007 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA VUODELLE MAAKUNNAN YLIOPISTO- / KORKEAKOULUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN AMMATTIMAISEN KEHITTÄMISNÄKEMYKSEN KOKOAMINEN HÄME-PÄIVÄ VUODEN 2007 ASUNTOMESSUT JA HÄMEEN LIITTO MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSOHJELMAN TÄYDENTÄMINEN LAUSUNTO TAMMELAN KUNNALLE LAMALAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAA VAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO GASUM OY:LLE MAAKAASUN RINNAKKAISPUTKESTA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ HENKILÖSTÖN TERVEYDENTILAA KOSKEVIEN TIETOJEN KÄSITTELY HÄMEEN LIITOSSA MAAKUNTAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MAAKUNTAJOHTAJAN VÄLINEN TULOS-, TAVOITE- JA KEHITYSKESKUSTELU MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT ILMOITUSASIAT OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS..25

2 2 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna OSALLISTUJAT JÄSENET HENK.KOHT. VARAJÄ- SEN pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Kallioinen Ruut - Kulmala Jarmo - Laine Harri - Juurus Pirkko - Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva - Mikkola Matti X Poikselkä Anneli - Lehtinen Marja-Leena X Puotila Matti X Kauppinen Erkki Silván Timo X Ukkola Marja MUUT OSALLISTUJAT Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku - Hannu Saarinen X Anna Laukkanen X ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaisa Hemilä 14-29, PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Aarne Kauranen 30 PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Juhani Nummela Matti Puotila Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Juhani Nummela (Minna Lintonen) ja Ruut Kallioinen (Matti Puotila). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Nummela ja Matti Puotila. 16 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 17 HÄMEEN LIITON ESITYKSET HALLITUSOHJELMAAN Mhall : Tulevan eduskuntakauden hallitusohjelma-aloitteita kootaan ja hallitusohjelmaluonnoksia hahmotellaan nyt aktiivisesti eri foorumeilla. Myös Hämeen liitto tullee tekemään omat esityksensä uutta hallitusohjelmaa varten. Maakunnan kuntajohtajakokous on kokouksessaan ottanut kantaa myös hallitusohjelmaesityksiin. Kuntajohtajakokouksen aloitteet esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Hämeen liitto on kuvannut maakunnan tulevaisuutta sekä kehittämisen painopisteitä ja kärkihankkeita mm. - Maakuntasuunnitelmassa - Maakuntaohjelmassa - Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa Liitolla (maakuntahallituksella) on selkeä kuva siitä mitä maakunnalle tärkeitä asioita maan tulevan hallituksen ( ) tuella tulisi edistää/toteuttaa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus ideoi siitä mitä hallitusohjelma-aloitteita se tulee esittämään edellyttää, että ideoinnin ja keskustelun pohjalta laaditaan Hämeen liiton aloitteet tulevaa hallitusohjelmaa varten (maakuntahallitus ). Käsittely: Ennen kokousta pidettyihin ryhmäkokouksiin ja siten myös maakuntahallituksen kokoukseen oli jaettu hallitusohjelma-aloiteaihioita, joita maakuntajohtaja esitteli kokouksessa. Puheenvuoroissa tehtiin useita aloiteideoita tulevaan Suomen hallitusohjelmaan ( ), mitkä sihteeri ja asiantuntijaksi kutsuttu neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen kirjasivat muistioihinsa huomioitaviksi valmistelussa. Tämän tultua käsitellyksi Saarinen poistui kokouksesta. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja päätti tehdä seuraavassa kokouksessa varsinaiset aloitteet tulevaan Suomen hallitusohjelmaan valmistellun esityksen perusteella Mhall Esityslistan liitteenä (liite 3/07) on luonnos esityksistä hallitusohjelmaan. Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää maakunnan esityksistä hallitusohjelmaan liitteen

5 5 3/07 pohjalta sekä toimittaa esitykset valtioneuvostolle tiedoksi. Käsittely: Hannu Saarinen esitteli laatimaansa hallitusohjelmaesitystä (liite 3/07). Pöydälle oli jaettu maakuntajohtajan laatima ehdotus asioista, joista koulutuspolitiikkaa koskevat hallitusohjelma-aloitteet muotoillaan (liite 4/07), minkä maakuntajohtaja esitteli. Lisäksi Honka esitteli pöydälle jaetun HML:n seudun koulutuskuntayhtymähallituksen päätöksen Esitys koulutuksen järjestämisluvan muuttamiseksi. Keskustelussa tuotiin esille mm. seuraavaa: runkoverkkoon 2-tie, kevyen liikenteen väylät, Suur-metropolialueen liikennepoliittinen ohjelma, koulutuspoliittinen kannanotto tehdään, liittymissopimuksien artiklan 141 edellyttämät määrärahat tulee varata valtion talousarvioon ja maatalouden kehittämisrahastoon. Keskustelun päätyttyä maakuntajohtaja teki uuden päätösesityksen seuraavansisältöisenä: Maakuntahallitus päättää, että hallituksessa käydyn keskustelun pohjalta viimeistellään maakunnan esitykset hallitusohjelmaan ja lähetetään maakuntahallituksen jäsenille sähköpostina. Tämän jälkeen esitys toimitetaan valtioneuvostolle, sisäasiainministeriölle, oikeusministeriölle, puolueille, kansanedustajille, kansanedustajaehdokkaille ja maakunnan poliittisten puolueiden piiritoimistoille. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti maakuntajohtajan kokouksessa tekemän päätösesityksen.

6 6 18 HÄMEEN LIITON KANNANOTTO ALUEHALLINNON UUDISTAMISEEN Maakuntahallitus käsitteli alustavasti kokouksessaan aluehallinnon kehittämistä sekä Uudenmaan maakuntahallituksen tekemää esitystä Riihimäen seutukunnan siirtämisestä Uudenmaan maakuntaan. Maakuntahallituksen käsittelyn perusteella virastossa on laadittu ehdotus maakuntahallituksen kannanotoksi aluehallinnon kehittämiseksi. Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan sisältöisen kannanoton aluehallinnon kehittämiseen ja toimittaa sen tiedoksi valtioneuvostolle: Hämeen liiton kannattaa valtion ja kunnallisen hallinnon kehittämistä ja uudistamista. Työssä on kuitenkin edettävä systemaattisesti, kokonaisvaltaisesti ja riittävän pitkällä tähtäimellä. Hallinnon uudistuksiin vaikuttavat useat eri tekijät. Kunta- ja palvelurakenneuudistus Suomessa on meneillään historian merkittävin kunta- ja palvelurakenneuudistus. Kuluvan vuoden aikana kuntien tulee tehdä suunnitelmat ja esitykset näkemyksistään tulevaisuuden uudistuksista. Tavoitteena on niin kuntien lukumäärän vähentäminen kuin palvelurakenteiden uudistaminen. Kunnat ovat maan hallinnon järjestelyissä kansalaisten demokraattisten oikeuksien paikallisia toteuttaja ja julkisten palveluiden järjestäjä. Niihin asetettu kehittämisvaatimus, kun hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluiden saatavuus on pääasiassa kuntien toiminnan varassa, vaatii valtion hallintojärjestelyjen mukauttamista. Muutoksen läpivienti maassa vaatii kuntarakenteen ohella muutoksia valtion aluehallintoon ja kuntien ylläpitämään maakunnalliseen toimintaan. Valtionhallinnossa on tiedostettava tarve muuttaa kuntalaitoksen hallinnointia ministeriöissä niin, että yksi ministeri on valtioneuvostossa vastuullinen kunnallisen toiminnan lailla säädettävistä perusteista ja taloudellisesta toimintakyvystä. Maakunnan liittojen tehtävät ja lukumäärä Kuntien ylläpitämä maakunnallinen toiminta-alue tulee yhdenmukaisesti Paras hankkeen tavoitteiden kanssa sovittaa rajoiltaan yhtenäisiin työssäkäyntialueisiin ja niiden keskenään muodostamiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Liittojen toiminta-ajatuksena tulee olla toimia alueensa kaupunkiseutujen/aluekeskusten yhteisenä alueellisena yhteenliittymänä ja kehityskeskuksena tehtävänään lakisääteinen maakuntakaavoitus ja aluekehitystehtävät. Näiden tehtävien osalta siihen kuuluminen on kunnille pakollista. Kunnat voivat antaa sille harkintansa mukaan tehtäväksi operatiivisia tai strategisia hankkeita sekä yhteisten etujen valvontaa. Mahdolliset nykyisten maakuntaliittojen määrän vähentäminen tulee tarkastella yhdessä vaalipiirijaon uudistamisen, ministeriöiden, valtion piirihallinnon ja kuntien maakunnallisen toiminnan kehittämisen kanssa. Valtion hallinnon kehittäminen Valtion hallinnon uudistamista johtavat tällä hetkellä hallituksen alueellistamis- ja tuottavuusohjelmat ja niissä asetetut tavoitteet. Sekä alueellistamis- että tuottavuusohjelma edellyttävät, että tarkastelussa on mukana koko valtionhallinto, mutta samalla on otettava huomioon kuntapuolella tapahtuva tai siihen vaikuttavat

7 7 uudistamisedellytykset. Sekä valtion hallinnon sisäiset että kuntasektorin muutostavoitteet edellyttävät valtion hallinnon johdonmukaista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Valtion aluehallinnon aluejako tulee uudistuksissa jatkossakin sopeuttaa kuntapuolen maakunnallisten toiminta-alueiden kanssa. Vaalipiirijako Suunnitelmia vaalipiirijaon uudistamiseksi ei voida eikä tule tarkastella erillisenä kysymyksenä valtion hallinnon muuta uudistamista tai kuntapuolella tapahtuvaa uudistustyötä. Vaalipiiri tulee muodostaa yhden tai useamman, samoin periaattein muodostuvan maakunnan liiton alueesta. Hallinnon uudistaminen Etelä-Suomessa Julkisen hallinnon, sekä valtion että kunnallisen, kehittämisen ja uudistamisen Etelä-Suomen ns. suur-metropolialueella ratkaisuihin vaikuttaa keskeisesti, miten pääkaupunkiseudun hallinto tulevaisuudessa tullaan järjestämään. Valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien tuleekin määrätietoisesti ryhtyä selvittämään pääkaupunkiseudun hallintomalleja ja niiden mahdollisia vaikutuksia vaalipiirijakoihin. Hämeen liiton esitykset hallinnon uudistamiseen - Uuden hallituksen hallitusohjelmaan tulee ottaa sisällyttää osio kokonaisvaltaisen hallinnon kehittämisen ohjaamisen tarpeesta ja sitä koskevista periaatteista työn käynnistämiseksi. - Hallinnon kehittämisessä maakunnan liittojen asemaa alueensa kehittämiskeskuksina vahvistetaan ja maakuntien määrää tarkistetaan muodostamalla toiminnallisesti järkeviä, Paras-hankkeen kanssa yhteensovitettuja toiminnallisia kokonaisuuksia. - Hämeen liiton nykyistä toimialuetta tulee harkita laajennettavaksi niin, että liiton aluetta täydennetään muodostamalla uusi toiminnallinen kuntapohjainen alue liittämällä siihen nykyisen Uudenmaan liiton alueelta pohjoisia ja läntisiä kuntia sekä Etelä - Pirkanmaan kuntia. Käsittely: Pöydälle ja aamun ryhmäkokouksiin oli jaettu tarkistettu 18 :n päätösesitys, minkä puheenjohtaja ilmoitti olevan käsittelyn pohjana. Hannu Saarinen esitteli asiaa. Minna Lintonen esitti, että Hämeen liiton esitykset hallinnon uudistamiseen - kappaleen toisen ranskalaisen sisältämän lauseen alkuosan sana vahvistetaan muutetaan uudistetaan sanaksi. Keskustelun päätyttyä maakuntajohtaja esitti, että Hämeen liiton esitykset hallinnon uudistamiseen kappaleen kolmannen ranskalaisen loppuosa sekä Etelä- Pirkanmaan kuntia muutetaan seuraavaksi: Lisäksi tulee innovoida ja toteuttaa uusia maakuntarajat ylittäviä yhteistyöhankkeita rajamaakuntien kanssa. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hyväksyä Lintosen muutosesitys, ja koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja muutoksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen Minna Lintosen ja maakunta-

8 8 johtajan kokouksessa tekemin muutosesityksin.

9 9 19 LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE VUODEN 2007 SOSI- AALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEISTA Etelä-Suomen läänihallitus on pyytänyt mennessä Hämeen liiton lausuntoa vuoden 2007 sosiaali- terveydenhuollon kehittämishankkeista. Lausuntopyyntö sisältää lääninhallituksen alustavan luonnoksen rahoitettavista hankkeista. Lausuntopyyntö ja hanke-esitykset on esityslistan erillisenä liitteenä 1/07. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankerahoitus jakaantuu Kansallisen terveyshankkeen sekä Sosiaalialan kehittämishankkeen ja Alkoholiohjelman mukaisiin hankkeisiin. Lääninhallitukseen saapui määräajan kuluessa 19 hakemusta Kansallisen terveyshankkeeseen haetut avustukset yhteensä sekä 33 hakemusta Sosiaalialan kehittämishankkeeseen ja Alkoholiohjelmaan avustusta yhteensä Lääninhallituksella on käytettävissä hankerahoituksia Kansalliseen terveyshankkeeseen yhteensä ja Sosiaalialan ja Alkoholiohjelman hankkeisiin yhteensä Hämeen maakunnasta hanke-esityksiä jätettiin yhteensä 8, joista 5 kohdistui Kansalliseen terveyshankkeeseen (haettu avustus yht ), 2 Sosiaalialan kehittämishankkeeseen ( ) ja 1 Alkoholiohjelmaan ( ). Alustavassa rahoitusehdotuksessa lääninhallitus esittää rahoitusta kaikille maakunnan Kansallisen terveyshankkeen hankkeille ja yhdelle Sosiaalialan hankkeelle. Lisäksi toisen sosiaalialan rahoitus on mahdollinen. Lääninhallituksen esitystä on käsitelty maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmän kokouksessa Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Hannu Saarinen puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Etelä-Suomen lääninhallitukselle vuoden 2007 sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeista (lausunto Dno 22/07):: 1. YLEISTÄ Vuosi 2007 on ohjelmien viimeinen vuosi, jolloin nykyisten kansallisten ohjelmien perusteella kehittämishankkeille jaetaan avustuksia. Hämeen liitto katsoo, että rahoitettavien hankkeiden tulisi entistä selvemmin tukea meneillään olevaa kunta- ja palvelurakennehanketta tai muita hallinnollisia uudistuksia ja kriteereinä tulisikin olla vähintään seudullisten palvelurakenteiden ja yhteistyön synnyttäminen varsinkin sosiaalihuollossa, jossa vastuu pitkälti on edelleen peruskunnilla. Hankehaun ja rahoituksen myöntämisen lääninhallitusten ja ministeriön kesken on edelleen alueiden kannalta ongelmallista, koska erilaisista hakuajoista johtuen alueella ei synny kokonaiskuvaa kehittämishanketoiminnasta. 2. LÄÄNINHALLITUKSEN ALUSTAVA RAHOITUSESITYS Kansallinen terveyshanke Lääninhallitus esittää myönnettäväksi rahoitusta kaikille viidelle maakunnan hankkeelle. Hämeen liitto priorisoi hankkeet seuraavasti:

10 10 1. Forssan seudun terveydenhuollon ky Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto 2. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön ky Ensikontakti toimivaksi hoidon tarpeen arviointi sujuvaksi 3. Forssan seudun terveydenhuollon ky Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 4. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky Lasten neuropsykiatristen häiriöiden hoidon turvaaminen ja hoitoketjun kehittäminen 5. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strategiasta johtamisen kehittämiseen Sosiaalialan kehittämishanke ja Alkoholiohjelma Lääninhallitus esittää rahoitusta yhdelle hankkeelle ja mahdollisesti toiselle. Hämeen liiton priorisointi sosiaalialan ja alkoholiohjelman hankkeille on: 1. Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan seudun kriisityön hanke - Tarkoituksen mukaisen toimintamallin rakentaminen sosiaalipäivystykseen ja kriisityöhön - Hanke tulee toteuttaa siten, että hankeen aikana myös muilla maakunnan seutukunnille luodaan edellytykset ottaa toimintamalli käyttöön. 2. Hämeenlinnan kaupunki Kanta-Hämeen aikuissosiaalityön kehittämishanke - Hankkeelle tulisi löytää rahoitus, sillä se kattaa koko maakunnan ja on valmisteltu seutukuntien laajana yhteistyönä sektorille, jolla kehittämistarpeet ovat suuret. 3. Forssan seudun terveydenhuollon ky Jatkoajalla Päihdepalvelujen kehittämishanke Forssan seudulla Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 11 20 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA VUODELLE 2007 Valtioneuvosto päätti 25. tammikuuta maakunnan kehittämisrahan jaosta alueittain. Maakunnan kehittämisrahaa jaetaan maakunnan liitoille ja sisäasiainministeriölle yhteensä 12,28 M. Maakunnan kehittämisrahaa on valtion vuoden 2007 tulo- ja menoarviossa yhteensä 31,35 M. Maakunnan liitoille jaetun osuuden lisäksi summasta varataan 8,7 M osaamiskeskusohjelmaan, 9,2 M aluekeskusohjelmaan, 1 M maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan ja 0,2 M saaristo-ohjelmaan ja näiden osalta alueellisesta jaosta päätetään myöhemmin. Hämeen liitto sai päätöksessä maakunnan kehittämisrahaa , jossa on lisäystä edelliseen vuoteen. Nyt saatu maakunnan kehittämisraha ei kompensoi lainkaan uuden rakennerahastokauden tuomaa erittäin voimakasta EU-ohjelmarahoituksen vähenemistä Kanta-Hämeessä. Vuosina 2005 ja 2006 tehdyt maakunnan kehittämisrahapäätökset sitovat lähes kokonaisuudessaan vuoden 2007 määrärahan. Sitoumuksia vuodelle 2007 on yhteensä yli Sitomatonta osuutta on, ottaen huomioon edellisiltä vuosilta säästyneet varat, ainoastaan Tämä summa saattaa jonkin verran kasvaa vuoden 2006 lopussa päättyneistä hankkeista säästyneillä varoilla. Liitossa sisällä olevien hankehakemusten maakunnan kehittämisrahan osuus on noin , joka on siis selvästi enemmän kuin kehittämisrahan sitomaton osuus. Näin ollen minkäänlaista maakunnan kehittämisrahahankkeiden avoimen haun menettelyä ei voida käynnistää vuonna Sitomaton rahoitusosuus on tarkoituksenmukaista jättää eräänlaiseksi ohjelmareserviksi käytettäväksi myöhemmin päätettäviin hankkeisiin. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi selvityksen vuoden 2007 maakunnan kehittämisrahasta ja päättää jättää kehittämisrahan sitomattoman osuuden osoittamisen myöhemmin päätettäviin hankkeisiin. Käsittely: Aluekehityspäällikkö Hannu Saarinen esitteli asiaa. Juhani Nummela esitti, että kehittämisrahan sitomaton osuus jätetään maakuntahallituksen aloitteesta tehtäviin hankkeisiin. Matti Puotila pyysi maakuntahallitukselle selvitystä maakunnan kehittämisrahapäätöksistä (mitä on sidottu, mihin, ajat). Maakuntajohtaja ilmoitti sisällyttävänsä Nummelan ja Puotilan lisäykset esitykseensä. Hannu Saarinen poistui kokouksesta tämän tultua käsitellyksi klo Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti.

12 12 21 MAAKUNNAN YLIOPISTO- / KORKEAKOULUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Maakuntahallitus käsitteli laajasti otsikon asiaa kokouksessaan Silloin päätettiin mm. että - asiassa edetään korkeakoulujaoston esityksen mukaisesti - asiasta neuvotellaan vielä Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän ja Hämeen liiton hallitusten puheenjohtajistojen ja toimivan johdon kanssa ( mennessä) - Hankesuunnitelman 1. versio esitellään maakuntahallitukselle Pääjohtaja Veijo Hintsanen ja maakuntajohtaja Juhani Honka ovat pitäneet valmistelevia neuvotteluja 9.1. ja Neuvotteluissa on todettu, että valmistelevia neuvotteluja on syytä jatkaa vielä virkamiestasolla. Lisäksi asiasta on neuvoteltu lääninhallituksen edustajan (Raija Keränen) kanssa (rahoitusmahdollisuudet) sekä Tampereen yliopiston rehtorin ja hallintojohtajan kanssa (Tampereen yliopiston rooli). Asian kannalta tärkeitä tekijöitä ovat mm. maalis-huhtikuussa käytävät opetusministeriön ja HAMK:in sekä opetusministeriön ja Tampereen yliopiston väliset tulosneuvottelut. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää ottaa valmistelussa pienen aikalisän. Asiaan palataan maakuntahallituksessa HAKKY:n ja Hämeen liiton hallitusten puheenjohtajistojen neuvottelua valmistellaan (Hintsanen-Honka). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 13 22 AMMATTIMAISEN KEHITTÄMISNÄKEMYKSEN KOKOAMINEN Maakuntahallitus keskusteli Liettuan seminaarissa maakunnan kehittämisnäkemyksen kokoamisesta sillä tavoin, että mukana olisivat omista strategisista lähtökohdistaan kaikki keskeisimmät kehittäjätahot. Keskustelussa tuli johtopäätökseksi, että hanketta ryhdytään valmistelemaan syksyn aikana siten, että prosessi voisi käynnistyä keväällä Syksyn aikana tiedusteltiin mm. seuraavien tahojen kiinnostusta: seutujen kehittämisyhtiöt, TE-keskus ja sen kaikki osastot, maakunnan alueella toimivat kolme teknologiakeskusta, Hämeen Matkailu Oy, MTT, Hamk, Pro Agria, ESLH:n sivistysosasto, kauppakamarit, Sosiaalikehitys Oy, Ympäristökeskus, tie- ja ratahallintoviranomaiset. Kaikki tahot ilmoittivat olevansa kiinnostuneita aiempaa syvällisemmästä strategisesta yhteistyöstä maakunnallisesti. Hanketta on valmisteltu kaksi kokousta pitäneessä työryhmässä, johon ovat kuuluneet: Pekka Savolainen, Jouni Haajanen, Timo Lindvall, Pekka Pietiäinen, Matti Hakala, Juhani Honka (pj), Matti Lipsanen, Heikki Pusa ja Jukka Ojanen. Työryhmä päätyi hankkeen läpiviemiseen JET-koulutuksena, jolloin hankkeen kesto on yli vuoden mittainen ja mahdollistaa siten osallistujien riittävän vuorovaikutuksen ja strategioiden hionnan. JET-koulutuksen hankinnasta ja hallinnoinnista vastaa Johtamisvoima Oy. Koulutukseen osallistuminen on osallistujille ja Hämeen liitolle maksuton. Hämeen liitto varautuu kuitenkin asiantuntijapalvelun ja asiantuntijatilin käyttöön prosessin sellaisissa vaiheissa, joissa tarvitaan erityinen ulkopuolinen asiantuntijapanos. Hämeen liitto on varautunut pieneen seminaaritarjoiluun ja lähiopetusjaksoilla on tarkoitus vieraille eri osallistujatahojen luona, jolloin em. taho vastaa tarjoilukuluista. Lopullinen sisältö ohjautuu pääosin osallistujien arvioiden ja näkemysten mukaisesti. Lähtökohdaksi on tarkoituksena ottaa osallistujien nykyiset strategiat ja viime vuosina monissa seminaareissa hiotut kehittämisteemat, tavoitteet ja periaatteet. Lopputulemana tavoitellaan keskeisten toimijoiden strategioiden ja niiden keskinäisten rajapintojen selkiytymistä ja luontevaa verkostotoimintaa sekä entistä vahvempaa pohjaa demokraattiselle päätöksenteolle. Tässä vaiheessa mukaan on ilmoittautunut yli 40 osallistujaa em. tahoista sekä mukaan kutsutuista yrityksistä. Starttitilaisuus on Tarkempi esittely kokouksessa. Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, Mkj: Maakuntahallitus merkitsee hankkeen tiedoksi. Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli asiaa ja kertoi hanketta vietävän läpi JET oppisopimuskoulutuksena, mikä on mahdollista, jos 15 osallistujaa allekirjoittaa oppisopimuksen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 14 23 HÄME-PÄIVÄ 2007 Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan , että vuoden 2007 Häme-päivä toteutetaan Hattulan Retulan saaren Ylikartanossa, Saaressa tapahtuu. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti Häme-päivän järjestäjät velvoitettiin vielä neuvottelemaan päivän järjestelyistä Hämeen liiton edustajien kanssa. Liiton kulttuurityöryhmä (Aarne Kauranen, Eeva Nurmi, Hannele Yrjö-Koskinen sekä esittelijänä Juhani Honka, sihteerinä Anna Laukkanen) on neuvotellut Ylikartanon ja Hattulan kunnan edustajien kanssa ja päättänyt seuraavaa: 1. Hämeen liitto myöntää tukea Ylikartanon Saaressa tapahtuu tapahtumalle ( ) 2. Varsinainen Häme-päivä järjestetään Retulassa Saaressa tapahtuu tapahtuman yhteydessä la Tapahtuman järjestäjät (Ylikartanon edustajat) vastaavat Hattulan kunnan kanssa siitä, että Häme-päivä saa Retulassa arvoisensa puitteet (fyysinen ympäristö, tilat, järjestelyt, ohjelma, liikenne, ruokailutilat /-teltta jne.) 4. Hämeen liitto (ja Hattulan kunta) kutsuvat Häme-päivän viettoon max 200 VIP-vierasta 5. Hämeen liitto perustaa Häme-päivän järjestelytiimin johon kutsutaan edustajat Ylikartanosta, Hattulan kunnasta ja Hämeen Matkailusta. Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Häme-päivä budjetin puitteissa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Maakuntahallitus merkitsee Häme-päivän järjestelyt tiedokseen ja evästää valmistelutiimiä päivän valmisteluissa. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

15 15 24 VUODEN 2007 ASUNTOMESSUT JA HÄMEEN LIITTO Kokouksessa esitellään Hämeen liiton roolia Hämeenlinnan asuntomessuilla ja niiden valmisteluja, mm. miten asuntomessut hyödynnetään maakunnan markkinoinnissa ja kehittämisessä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh tai markkinointipäällikkö Johanna Rosnell-Varjo, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa informaation, evästää valmistelussa ja tekee mahdollisesti tarvittavat päätökset. Maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun Hämeenlinnan Asuntomessuja koskevan markkinointipäällikkö Rosnell-Varjon kirjeen (liite 5/07), jonka mukaan valtakunnalliset asuntomessut tarjoaa maakunnan eri toimijoille hyvät puitteet kokous- tai suhdetoiminnan oheisohjelmaksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 16 25 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSOHJELMAN TÄYDENTÄMINEN Maakuntahallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja edellytti, että täydennetty kokousohjelma esitellään seuraavassa hallituksessa. Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja ovat valmistelleet seuraavat täydennykset maakuntahallituksen kokousohjelmaan vuonna 2007: 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvioseminaari pidetään koko päivän kestävänä (iltavaraus) oman maakunnan alueella. 2. Maakuntahallituksen benchmarkkausmatka (esim. Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa) Maakuntahallituksen kokousaikataulua joudutaan muuttamaan yhteensattumien ja Ellin kokousaikataulun vuoksi seuraavasti: maakuntahallituksen kokous aiennetaan pidettäväksi jo Etelä-Suomen hallitusten yhteiskokous on Lahdessa Lisäksi: Hallitusinfoja ja iltakouluja pidetään tarpeen mukaan. Niistä ilmoitetaan erikseen. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy edellä asiakohdassa esitetyt täydennykset maakuntahallituksen kokousohjelmaan vuonna Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 17 26 LAUSUNTO TAMMELAN KUNNALLE LAMALAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUK- SESTA Tammelan kunta pyytää saapuneella pyynnöllä mennessä lausuntoa Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 285/07) Lamalan osayleiskaavaehdotus käsittää Tammelan kirkonkylän itäpuolelle jäävän taajaman laajentumissuunnan maankäytön perusratkaisut. Yleiskaava tukee Forssan kaupunkiseudun nauhamaista taajamarakennetta. Laajenemissuunta on Tammelan kirkonkylän luonnollinen kasvusuunta. Lamalan alue sijoittuu Valtioneuvoston vahvistamalle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Alue rajoittuu Joensuunlahden Natura alueeseen. Maakuntakaavassa keskeiset yleiskaavan alueet ovat osoitettu rakentamisen reservialueiksi. Maakuntakaavassa alue sisältyy kokonaisuudessaan maisemaalueeseen ja alueen eteläosa tärkeään pohjavesialueeseen samoin kuin Hämeen järviylängön luontomatkailun kehittämisalueeseen. Alueen halki kulkee maakuntakaavassa Forssa Tammela - Saaren kansanpuisto - Porras kevyenliikenteen yhteys ja alueen eteläosassa on varattu Venesillan leirintäalueelle laajentumisaluetta. Kankaisten kartanon metsäinen ympäristö on osoitettu kulttuuriympäristön erityisesti huomioon ottavana rakentamisalueena. Näiltä osin osayleiskaavan ratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta, jossa alue on osoitettu osaksi laajempaa MTpeltovyöhykettä. Ratkaisu on kuitenkin maakuntakaavan yleispiirteisyyden ja MTalueiden periaatteen mukainen rakennuskorttelin sijoittuessa laajan Mustialaan ulottuvaan peltovyöhykkeen metsäiseen osaan, jolloin se ei vaaranna osa-alueen päämaankäyttöä, peltoviljelyä. Maakuntakaavan MT-alue on osayleiskaavassa pääosin osoitettu MA-merkinnällä (maisemallisesti arvokas peltoalue). Maakuntakaavassa esitetty seudullinen kevyenliikenteen yhteys tulisi esittää osayleiskaavassa yhtenäisenä varauksena siten, kuin se oli osayleiskaavaluonnoksessa. Osayleiskaava-alueen arkeologiset kohteet ja niiden kaavamerkinnät tulisi vielä tarkistaa Museoviraston kanssa. Kaava-aluetta inventoitiin kuntien ja liiton yhteisessä hankkeessa, joka kattoi esihistoriallisen ajan lisäksi historiallisen ajan inventoinnin. Se puuttuu ainakin kaavaselostuksen luetteloimasta lähtöaineistosta. Vahvistetussa maakuntakaavassa on varauduttu Venesillan leirintäalueen laajentamiseen. Osayleiskaavan loma- ja matkailualue on niiltä osin maakuntakaavan aluevarausta suppeampi. Venesilta on tärkeä ja ainoa varsinainen leirintäalue Lounais-Hämeessä ja se toimii tällä hetkellä erittäin ahtaalla alueella. Osayleiskaavassa leirintäalueen laajennus on osoitettu MA-peltomerkinnällä (maisemallisesti arvokas vanhin pelto). Leirintäalueen laajentumisen edellytyksiä olisi tärkeätä vielä osayleiskaavan jatkovalmistelussa selvittää.

18 18 Hämeen liitto katsoo, että valmisteilla oleva Lamalan osayleiskaavaehdotus tukee maakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Edellä esitetyin varauksin liitto puoltaa yleiskaavaehdotuksen jatkokäsittelyä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

19 19 27 LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAA VAN LUONNOKSESTA Uudenmaan liitto on saapuneella pyynnöllä pyytänyt Hämeen liiton lausuntoa Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta mennessä. Uudenmaan liitto on laatimassa 1. vaihemaakuntakaavaa, joka käsittää jätehuollon, kiviaineshuollon, moottoriurheilu- ja ampumaradat, laajat yhtenäiset metsäalueet sekä hiljaiset alueet. Kyseiset toimialat puuttuvat ympäristöministeriön vahvistamasta Uudenmaan maakuntakaavasta. Vaihekaava tähtää kokonaismaakuntakaavaan. Kanta-Hämeessä maakuntakaava on toimialojen osalta kokonaismaakuntakaava. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Uudenmaan liitolle seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 281/06) Uudenmaan vaihemaakuntakaavaan sisältyvät jätehuollon ja kiviaineshuollon toimialat ovat tärkeitä rakentamistoiminnolle koko metropolialueella. Sekä jätehuoltoa että kiviaineshuoltoa on maakuntakaavan perustaksi selvitetty Uuttamaata laajemmalla alueella erillisissä projekteissa. Niistä Hämeen liitto on ollut mukana jätehuollon pitkän ajanjakson tarveselvityksessä. Kiviaineshuollon aluetarpeista ja kehittymisestä on pidetty yhteisiä neuvotteluja sekä välitetty inventointija tarvetietoja. Helsinki-Hämeenlinna-Tampere vyöhykkeen ja metropolialueen kehittämisessä on tärkeätä, että kyseisten toimialojen osalta myös Uudellamaalla tehdään nyt pitkän aikavälin maankäyttövarauksia maakuntakaavassa. Nyt valmisteilla oleva Uudenmaan maakuntakaava ja Kanta-Hämeen maakuntakaava yhdessä luovat pohjaa jäte- ja kiviaineshuollon kehittämiselle koko Etelä- Suomessa. Kanta-Hämeen maakuntakaava sisältää kiviainestenottoon varattuja alueita soraalueina 2000 hehtaaria ja kallionlouhinta-alueina 2800 hehtaaria. Harjusoran osalta on Kanta-Hämeessäkin nähtävissä tietty niukkuuskehitys pitkällä aikavälillä. Kallioiden osalta tilanne on Kanta-Hämeessä harjusoraa parempi. Jätehuoltoon Kanta-Hämeessä on varattu alueita Riihimäeltä, Hämeenlinnasta, Forssasta ja Janakkalasta. Lisäksi alueita on varattu jätteiden energiahyötykäyttöä varten. Maakuntien raja-alueiden osalta Uudenmaan maakuntakaavassa on osoitettu uudentyyppisenä aluevarauksena metsätalousvaltainen alue (MLY), joka on laaja yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä. Tällaisia alueita sijoittuu maakuntien rajalle Lopella Onkimaan järven ympäristöön ja Läyliäisiin, Riihimäellä Kytäjän alueelle ja Hyvinkäällä Ridasjärven alueelle. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa ei ole vastaavaa merkintää. Kytäjän MLY rajoittuu Kanta-Hämeen maakuntakaavassa MU-alueeseen. Onkimaan järvellä maankäyttöä hallitsee Onkimaanjärveen tukeutuva Liesjärven kansallispuiston SL alue ja Onkimaan järven virkistysalue sekä luontomatkailun laaja kehittämisvyöhyke. Liesjärven kansallispuiston uusi laajennus ulottuu Karkkilassa MLY-alueelle. Ridasjärven kohdalla ei ole Kanta-Hämeen maakuntakaavassa osoitettua maankäyttöä. Ridasjärven koillispuolelle sijoittuu Kanta-Hämeen maakuntakaavassa kiviaineshuollon kannalta merkittävä kallionlouhintaan varattujen alueiden kokonaisuus. Hyvinkään eteläpuolelle, valtateiden ja rautateiden risteilyalueelle, on Uudenmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksessa osoitettu laaja logististen toimintojen

20 20 kehittämisvyöhyke. Sen toteutuksen yhteydessä tulisi tarkastella logististen palveluiden tarvetta koko Hyvinkään-Riihimäen kaupunkiseudulla. Viitaten edellä esitettyihin näkökulmiin Hämeen liitto pitää tärkeänä Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan laatimista. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

21 21 28 LAUSUNTO GASUM OY:LLE MAAKAASUN RINNAKKAISPUTKESTA HÄ- MEENLINNA LEMPÄÄLÄ Gasum Oy selvittää maakaasuputkiston siirtokapasiteetin vahvistamista välillä Hämeenlinna Lempäälä. Tätä varten Gasum oy suunnittelee uuden rinnakkaisputken rakentamista Hämeenlinnasta Lempäälään. Putken halkaisija on DN 500 ja se kulkisi Hämeenlinnan, Hattulan ja Kalvolan alueilla nykyisen maakaasuputken vieressä. Iittalan taajaman jälkeen putkilinja haarautuu nykyisen rakennetun putken johtoväylästä länteen yhtyen Vanajaveden alituksessa jälleen rakennettuun linjaan. Normaalitapauksessa putkien keskinäinen välimatka olisi noin metriä, rakennustyön aikainen työalue on leveydeltään noin metriä. Rakennustyön jälkeen Gasum Oy:n käyttöoikeusalue on 3,5-5 metriä kummankin putken molemmin puolin. Edellä mainitut mitat vaihtelevat olosuhteista riippuen ja sen mukaisesti sijoittuuko putki metsäalueelle vai pelolle. Lopullista rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. Gasum Oy arvioi, että päätös rakentamisesta tehdään syksyllä Tällöin varsinainen rakentaminen tapahtuisi vuosina Gasum Oy pyytää saapuneella pyynnöllä Hämeen liiton ennakkolausuntoa mennessä putken suunnitellusta linjauksesta. Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Gasum Oy:lle seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 18/07): Vahvistetussa maakuntakaavassa on osoitettu ohjeellinen uuden maakaasuputken linjaus Hämeenlinnasta Tampereen suuntaan. Linjaus on osoitettu tuolloin maakuntakaavan valmistelussa tutkitun linjauksen mukaisesti Äimäjärven länsipuolitse. Uuden maakaasuputken sijoittaminen nykyisen putken viereen täsmentää perustellulla tavalla maakuntakaavan ohjeellista aluevarausta. Tarkistettu linjaus soveltuu hyvin alueen yhdyskuntarakenteen ja seudullisen maankäytön kehittämiseen. Rinnakkaisputki toteuttaa maakuntakaavan periaatetta vahvistaa maakaasuputkiston siirtokapasiteettia Hämeenlinnan ja Tampereen välillä. Hämeen liitto puoltaa uuden rinnakkaisputken sijoittamista esitetyn suunnitelman mukaisesti. Uusi linjaus on mahdollista ottaa huomioon maakuntakaavaa tarkistettaessa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

22 22 29 HENKILÖSTÖN TERVEYDENTILAA KOSKEVIEN TIETOJEN KÄSITTELY HÄ- MEEN LIITOSSA Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 :n 2 momentti: Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 :n1 momentti: Työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia testitietoja, jotka sisältyvät asianomaisen työantajalle toimittamaan huumausainetestiä koskevaan todistukseen. Tietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin, mitä 5 :n 2-4 momentissa säädetään. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjeistuksen mukaan, että mikäli terveystietoja käsitteleviä yksittäisiä henkilöitä ei voida nimetä, tulisi työnantajan määrittää ne henkilöt, joihin tehtäviin sisältyy terveydentilatietojen käsittelyä. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi palkanlaskenta- ja palvelussuhdeasioita käsittelevät henkilöt ja sairausloma- ja muita työntekijöiden terveydentilaan liittyviä päätöksiä tekevät esimiehet ja luottamushenkilöt. Nimeämisen ensisijaisena tavoitteena on rajoittaa niiden henkilöiden piiriä, jotka saavat käsitellä työntekijöiden terveystietoja. Lisäksi säädöksen valvonnan kannalta on tärkeää, että työntekijät tietävät, kenellä tämä oikeus on. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liitossa yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 :n 2 momentin tarkoittamia henkilöitä ovat maakuntajohtaja, hallintopäällikkö ja kirjanpitäjä sekä maakuntahallituksen päätösasiana maakuntahallituksen jäsenet. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Tämän jälkeen päätettiin käsitellä pykälät ja jättää 30 viimeiseksi.

23 23 30 MAAKUNTAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MAAKUNTAJOHTAJAN VÄLINEN TULOS-, TAVOITE- JA KEHITYSKESKUSTELU Aarne Kauranen ja Juhani Honka kävivät tulos-, tavoite- ja kehityskeskustelun (klo 9-12). Kauranen ja Honka esittelevät keskustelun tuloksia maakuntahallitukselle kokouksessa. Lisätietoja: Aarne Kauranen puh ja maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee esittelyn tiedokseen, käy tarvittavan keskustelun ja tekee mahdollisesti tarvittavat päätökset. Käsittely: Puheenjohtaja Kauranen ja maakuntajohtaja esittelivät käymäänsä tulos-, tavoite- ja kehityskeskustelua, jonka raporttiluonnos (8.2.07) oli lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. Maakuntahallitus keskusteli maakuntajohtajan tulostavoitteista ja niiden pisteytyksestä sekä siitä millaisena henkilöstön tulostoimenkuvat ja tulostavoitteet tulisi ilmaista. Tämän jälkeen puheenjohtaja pyysi virkamiehiä poistumaan kokouksesta. Kokouksesta poistuivat lopullisesti Honka, Hemilä ja Laukkanen. Maakuntahallitus päätti, että puheenjohtaja toimii myös pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa. Puheenjohtaja Kauranen viittasi raporttiin maakuntajohtajan tulos-, tavoite- ja kehityskeskustelusta ja esitti, että maakuntahallitus päättää, että 1. Maakuntajohtajalle myönnetään nykyisen rahapalkan lisäksi oikeus autoetuautoon (max. verotusarvo 750 /kk) alkaen. 2. Tässä vaiheessa maakuntajohtajan tulee luopua sivutoimiluvastaan (Tampereen yliopisto prof./dos.). 3. Maakuntahallituksen puheenjohtaja valtuutetaan tekemään autoetuauton käyttöön liittyvät sopimukset voimassaolevien säädösten mukaisesti ja Hämeen liiton kannalta mahdollisimman taloudellisesti (todennäköisesti Leasing sopimus 3 vuoden ajaksi). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

24 24 31 MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT Maakuntajohtajan päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/07. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan päätösluetteloita ajalta Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. 32 ILMOITUSASIAT Poliittisten piirin toiminnanjohtajien ja Hämeen liiton kokouksessa päädyttiin siihen, että Kanta-Hämeen kansanedustajaehdokkaille suunniteltua seminaaria ei pidetä ehdokkaiden vaalityökiireiden ja istuvien kansanedustajien eduskuntatyökiireiden vuoksi. Sen sijaan liitto kokoaa materiaalipaketin, joka toimitetaan ehdokkaille. Hämeen liiton jäsenkuntavierailut on aloitettu. Tunnin mittaiset yhteiskokoukset viedään läpi samalla ohjelmapohjalla kaikissa kunnissa teemalla Hämeen liitto jäsenkuntiensa palveluksessa. Tarkoituksena on viestittää jäsenkunnille Hämeen liiton toiminnasta ja kuulla jäsenkuntien evästykset toisaalta maakunnan kehittämiseksi ja toisaalta liiton toiminnan kehittämiseksi. Ohjelmapohja ja tähän menneessä sovitut kokouspäivät jaetaan hallitukselle tiedoksi kokouksessa. Suomen kotiseutuliitto on toimittanut liitolle toimintasuunnitelmansa vuodelle 2007 ja pyytää mennessä ehdotukset valtuuston erovuoroisten jäsenten tilalle. Hämeestä maakunnan edustaja ei ole erovuorossa. Hämeen liiton henkilöstölle on räätälöity oppisopimuskoulutuksena toteutettava Johtamistaidon erikoisammattitutkinto. Sen toteuttajina ovat Riihimäen ammattioppilaitos (RAOL) ja Johtamisvoima Oy. Koulutukseen osallistuu 16 Hämeen liiton henkilöstöön kuuluvaa. Koulutus alkoi (ks. mkhall ). Kokouksessa on jakelussa koulutusohjelma JET Hämeen liitto. Henkilöstön työkokous, JET lähipäivät ja virkistysiltapäivä. Hämeen liiton henkilöstölle on suunniteltu Vieurumäen Urheiluopistolla toteutettavaksi työkokous (työyhteisön kehittäminen), JET -koulutuksen lähipäivät ja virkistysiltapäivä. Kustannuksiin on varauduttu vuoden 2007 talousarviossa. Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan yhteisen EU-toimiston toimintaraportti vuodelta 2006 on erillisenä liitteenä 3/07. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Tämän jälkeen käsiteltiin 30.

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna KLO /

Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna KLO / 2/21.5.2007 1 Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna 21.5.2007 KLO 14.30 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 18 Maakunnan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 12.04.2013 klo 8.00 14.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila Lähde Aarno

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Oma Häme Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen

Oma Häme Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen www.omahäme.fi Oma Häme Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen 27.3.2017 2015 Kanta-Hämeen sote- ja maakuntavalmistelu 2016 2017 2018 2019 Oma Häme selvitysvaihe (perusteet uudistuksen toteuttamiselle)

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2013 KOKOUSAIKA 21.03.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 104 105 106

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen,

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen, NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 13.00 14.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37 KOKOUSAIKA 29.5.2013, klo. 14:00-16:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa Varsinaiset jäsenet Jan Hänninen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 1 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 KOKOUSTIEDOT KOKOUSPAIKKA Seurakuntakeskus/iso kahvio KOKOUSAIKA Maanantai 9.1.2017 klo 16.30 17.00 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät: Niskasaari Arvo puheenjohtaja 1 9 Puurunen Terttu

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot