KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940."

Transkriptio

1 johdanto. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA Liittomme vuoden 1940 toiminta jakaantuu kahteen jaksoon: Toimintaan sota-aikana ja toimintaan rauhanteon jälkeen. Näin ei suinkaan yksinomaan sodan ja rauhan jo ulkonaisestikin erilaisista olosuhteista johtuen, vaan myös liittomme aktiivisen toiminnan näkökannalta katsottuna. Toiminta sota-aikana. Vuoden 1940 ensimmäinen neljännes kulki sota-ajan merkeissä. Useimmat liittotoimikunnan, jaostojen ja liiton toimiston jäsenistä olivat maanpuolustustehtävissä. Niinpä liittotoimikunta työskenteli tänä aikana T. H. Wilppulan toimiessa puheenjohtajana ja V. Penttisen hoitaessa oman toimensa ohella sihteerinkin virkaa, Hainin joutuessa ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Talousvaliokunnan jäsenyyttä täydennettiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissaollessa Taimi Taistolla ja Olavi Suvannolla. Miesjäsentemme täyttäessään velvollisuuttansa rintamalla vaikuttivat naisjäsenemme herkeämättä ja erinomaisella menestykfellä kotirintaman rauhoittamiseksi. Näytöksiä annettiin vähän joka puolella Suomea ja juhlia toimeenpantiin joko yksin tai yhde3sä muiden naisjärjestöjen kanssa. Pajulahtikin kantoi kortensa kekoon ottamalla huostaansa 5 siirtoväkeen kuuluvaa perhettä..

2 4 Varsinainen järjestötoiminta rajoittui liittotoimikunnan pitämiin kokouksiin, julkilausumien antamiseen, yhteisiin esiintymisiin SVUL:n kanssa maanpuolustusasioissa j.n.e. Erikoisesti on mainittava avustusrahaston perustaminen liittomme kaatuneitten urheilijain omaisten auttamiseksi, TUL:n osallistuminen jääpallomaa-otteluun Ruotsia vastaan , jossa liittoamme edustivat puheenj. Rinne ja 4 jääpalloilijaa, sekä Rinteen ja Hainin matka Ruotsin kautta Norjaan Toiminta rauhanteon jälkeen. Nuo sodan sataviisi päivää olivat riittävät aukaisemaan ammottavan aukon liittomme järjestötoimintaan, hävittämään kahden piirin, Viipurin ja Itä-Karjalan, toimintamahdollisuudet ja siroittelemaan niiden jäsenet ympäri maata, vailla yhtenäistä toimintaa ja tukea. J a tälläkin hetkellä tietävät rajaseutupiirimme kouraantuntuvasti mitä on elää sodan ja sotatilanteen jaloissa. Kaikki yhdistystoiminta on jatkuvasti mitä vaikeimmin hoidettavissa, jopa toisin paikoir täysin mahdotonta. Tilastot alkuvuoden jäsenmääristä ja toiminnasta osoittivat murheellisia lukuja, mutta mitä pitemmälle aika vierähti sodan päättymisestä sitä toivehikkaammaksi kävivät tiedot ja vuoden lopussa saatoimme merkitä muistiin vakaata, vankkumatonta toimintaa niin seuroissa kuin piireissä sekä myös itse liiton toiminnassa. Elpymistä oli todettavissa kautta linjan. Uusia seuroja perustettiin, vanhoja herätettiin eloon ja jäsenmäärät muuttuivat jatkuvasti myönteiseen suuntaan. Sääntömääräinen liittoneuvosto kokoontui kesäkuun 16 p:nä Helsinkiin. Todettiin, että vaikeuksia oli kosolti edesfä, mutta samalla, ettei missään suhteessa ollut ylivoimaisia esteitä tiellä. Määrätietoisesti annettiin suuntaviivat lopputaivalta varten liittokokoukseen saakka ja laadittiin ohjelma käytännöllistä toimintaa varten. Huomattavimmista päätöksistä mainittakoon tässä yhteydessä vain päätös yhteistoiminnan laajentamisesta, joka ikäänkuin antoi alkusysäyksen loppuvuosipuoliskon ennätyksellisen vilkkaalle kilpailutoiminnalle. Vuoden loppuun mennessä liittomme sopi yhteistuiminnasta SVUL:n ja sen alajärjestöjen kanssa lukuunottamatta Suomen' Urheilu-, Uima- ja Hilhtolllttoja, jotka vasta v alkupuolella tekivät myönteiset sopimusehdotukset. Kansainvälinen työläisurheilutoiminta on ollut tunnetuista syistä täysin lamassa. Kanssakäyminen kansainvälisessä mielessä on jäänyt kokonaan yhteistoiminnan varaan. Mainittakoon vielä eräästä liittomme taloudelliselta kannalta katsottuna hyvin merkitsevästä toiminnasta, nimittäin Oy. Tippaustoimiston perustamisesta, joka laitos on osoittautunut aivan ainutlaatuisen elinhaluiseksi ja kasvukykyiseksi, edellyttäen kaikelle urheilutoirninnalle,)lihavia vuosia,) jos se vain. rauhassa saa jatkaa toimintaansa. Marraskuun päivinä kokoontuivat piirien edustajat yhteiseen virkistys- ja neuvottelutilaisuuteen Helsinkiin. Tällöin keskusteltiin erittäin antoisasti liittomme nykyhetken tärkeimmistä ilmiöistä tehden m erkittäviä aloltteita, jonka jälkiä näemme v liittokokouksen esityslistalla. Liittokokous. Sääntömääräisesti olisi liittokokouksen pitänyt kokoontua v aikana. Koska ajankohta kuitenkin oli sellainen, ettei liittokokouksen käsiteltäväksi olisi joutunut mitään muuta kuin liittoneuvostolle kuuluvat muodollista laatua olevat asiat ja täten liittokokouk en suuntaa antava merkitys kokonaan jäisi huomioimatta lähetti liittotoimikunta heinäku ulla 1940 kyselyn liittoneuvostoedustajille ja piireille, jossa se pyysi vastausta liittotoimikunnan ehdotukseen, että liittokokous pidettäisiin 1941 huhti-toukokulll1 vaihteessa. Määräaikana antoivat 12 piirikuntaa ja 11 liittoneuvostoedustajaa vastauksensa ja näistä vain edustaja Rantanen Tampereen piiristä vaati liittokokouksen koollekutsumista, joten liittotoimikunta tällä valtuutuksella siirsi liittokokouksen pidettäväksi v

3 6 Liittoneuvosto. Liittoneuvoston v sääntömääräinen kokous pidettiin Helsingissä työväentalon B-salissa kesäkuun 16 p:nä.. Piirit olivat kokouksessa edustettuina seuraavasti: Etelä Saimaa: Etelä-Savo: Helsinki: Häme: Xtä-Karjala: Karjala: Keski-Suomi: Kuopio: Kyminlaakso: Lahti: Länsi-Uusimaa: Oulu- ja Perä-Pohjola: Pohjanmaa: Porvoo: Satakunta: Tampere: Varsinais-Suomi: Viipuri: J uho Peltonen Ville Savolainen Unto Siivonen Hj. Elomaa Sulo Vilhunen R. Pietarinen Väinö Kauranen K. Kortelainen Erkki Lukkari Albin Salo Kosti Ranta Yrjö Greus L. Kontturi E. Koivisto Martti Ekblom H elmi Lahtinen A. Heinonen Vilho Palonen Kokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen 16 :ssä mainitut ~iat ja 11 kokoukselle tehtyä esitystä. Pöytäkirja painatettiin Ja lähetettiin perusjärjestöille sekä liittoneuvostoedustajille marraskuun 21 p:nä PiirItoimikuntien edustajien selostus ja neuvouelutilaisuus Koska liittokokouksen sääntömääräinen koollekutsuminen v po~euksellisista oloista johtuen edellä selostetulla tav.alla surre~m,:. 1941, päätti liittotoimikunta toimeenpanna otsikossa mamittuma päivinä selo"tus- ja neuvottelutilaisuuden /1 piiritoimikuntien edustajille, jossa tilaisuudessa, paitsi liiton toimintaan välittömästi kuuluvia asioita käsiteltäisiin eräitä sen toimintaan välillisesti vaikuttavia ajankohtaisia kysymyksiä. Piiritoimikunnat olivat kokoul{sessa edustettuina seuraavasti; Etelä-Saimaa: J. Peltonen ja V. Ripatti Etelä-Savo: E. Kolehmainen ja K. Kauppinen Helsinki: K. Altti ja O. Lehtonen Häme: U. Kaisla Karjala: R. Pietarinen ja A. Drockila Keski-Suomi: V. Kauranen ja V. Teikari Kuopio: K. Kortelainen ja L. Korhonen Kyminlaakso: E. Lukkari ja U. Muuri Lahti: A. Salo ja U. Grönvall Länsi-Uusimaa: K. Ranta ja A. Hulden Oulu- ja P. Pohjola: Greus ja Vinell Pohjanmaa: F. Aalto ja L. Kontturi Porvoo: V. Hakala ja E. Koivisto Satakunta: M. Ekblom ja F. E. Rantanen Tampere: L. Pihlaja, E. Lindholm ja Meeri Silvan Varsinais-Suomi: A. Heinonen ja E. Lehtinen Kokouksessa keskusteltiin seuraavista kysymyksistä:»liiton kurssiohjelman ja neuvontatyön uudistussuunnitelmat», alustajana liiton sihteeri Onni Haini.»Työläisurheiluväen- ja Ammattiyhdistysväen yhteistoiminta», alustajana SAK:n sihteeri Jorma Tuominen.»Urheilupolitiikkamme», alustajana Hugo Kangas.»Liiton periaateohjelman uudistaminem>, alustajana liiton sihteeri Onni Haini.»Järjestömuotokomitean suunnittelemat uudistukset liiton, piirien ja seurojen mallisääntöihin» alustajana liiton varapuheenjohtaja A. E. Heiskanen.»Liiton julltaisutoiminta» alustajana liiton taloudenhoitaja V. Penttinen. 7

4 - 8 9,)Ajankohtaisia urheiluväkeä kiinnostavia yhteiskunnallisia kysymyksiä,) alustajana valtiovarainministeri Mauno Pekkala. Liittotoimikunta. Liittotoimikuntaan kuuluivat toimintakertomusvuotena VIII liittokokouksen valitsemina U1'ho Rinne puheenjohtajana, Arvi E. Heiskanen varapuheenjohtajanå, varsinaisina jäseninä T. H. Wilppula, V. Laherma, Taimi Taisto. K. A. Vuori ja O. S~tvanto sekä varajäseninä E. K. Kale1'vo, j. E1'jama, A. IC Leskinen ja Hugo Kangas. Sota-aikana hoiti liittotoimikunnan puheenjohtajan tehtäviä T. H. Wilppula liiton varsinaisen ja varapuheenjohtajan ollessa puolustuslaitoksen palvelukseen kutsuttuina. Liittotoimikunta kokoontui vuoden aikana 56 kertaa. Varajäsenet ovat olleet kokouksissa läsnä. Liittotoimikunnan jäsenet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti: Rinne 39, Heiskanen 34, Wilppula 49, Laherma 45, Taimi Taisto 50, Vuori 48, Suvanto 44, Kalervo, Erjama 27, A. Leskinen 35 ja Kangas 34 kokouksessa. Kokouksista merkittiin pöytäkirjoihin 762 :ää. Liittotoimikunnan ja jaostojen jäsenten kokouksissa käyntejä arvosteltaessa on huomioitava, että enemmistö jäsenistä oli sodan aikana asepalveluksessa, osan jatkaessa palvelustaan puolustuslaitoksessa vielä rauhanteon jälkeenkin ylimääräisiin harjoituksiin kutsuttuina. Naistoimikunta. Naistoimikuntaan ovat vuoden 1937 liittokokouksen valitse :ru na kuuluneet seuraavat jäsenet: Taimi Taisto puheenjohta Jana (), Mirjam Korhonen varapuheenjohtajana (), Vieno Linnomaa (), Rauha Ruohonen, ollut sairaana (5), Aili Salomaa () ja varajäsenet: Margit Hietamäki (), Taina Suominen (0) ja Aune Kalervo (12). Suluissa olevat numerot tarkoittavat kokouksissa käyntien lukumäärää. Naisi(limikunta on kokoontunut kertaa ja pykäliä pöytäkirjoihin on merkitty 127. Jaostot. Liittoneuvoston kokouksessa valittiin liitolle 14 jaostoa eri urheilunaloja varten. Jaostojen toiminta on ollut poikkeuksellisen vilkasta johtuen osaksi yhä kiihtyvästä kilpailutoiminnasta. Seuraavassa julkaisemme luettelon eri jaostoista ja niiden jäsenistä, kokouksissa käyneitten ja kokouksien lukumäärät. Kunkin jaoston kohdalla on ensinmainittu puheenjohtaja, toiseksi mainittu varapuheenjohtaja, kolme seuraavaa varsinaisia ja loput varajäseniä. Sulkumerkeissä nimien jäljessä on mainittuna jäsenen kokouksissa käynnit maaliskuun 1 p:ään 1941 mennessä. Hiihtojaosto: K. Niininen (12), A. Helenius (0), A. Tokkola (5), G. Grahn (8), T. Hietanen (5), V. Peura (9), S. Rämä (9), S. Merjåma (7) kokousta.. Kasvatusjaosto: E. K. Kalervo (1), L. Nurmi (1), A. E. Heiskanen (3), Elina Jääskeläinen (3), A. K. Leskinen (2), Onni Haini (6), Greta Rajala (4), Pentti Lönngren (5). - 6 kokousta Luistelujaosto: y. Pirhonen (8), H. Helenius (6), O. Larsen (8), E. Jäntti (9), O. Aulanko (7), T. Lampinen (9) N. Joensuu (0), V. Lampinen (8). - 9 kokousta. Nuorten jaosto: E. Virtanen (8), R. Rönnholm (6), T. Merisaari (5), T. Hirvola (6), P. Enroos (1), E. Salo (8), V. Vanhanen (5), P. Sainio (2). - 8 kokousta.

5 Pesäpalloilujaosto: O. Suvanto (12), T. Vaahtera (9), L. Kadenius (1O), V. Soininen (8), T. Lehtonen (7), V. Suominen (12), A. Rauvola (2), K. Vuorio (7) kokousta. Purjehdusjaosto: L. Forsten, K. Joutsen, V. Väinölä, E. Glans, R. Glans, V. Alen, T. Alen, R. Liljeblad. - Ei ole kokoontunut. Nyrkkeily jaosto: U. Ronkanen (25), O. Louhimo (13), P. Saajanto (4), E. AIho (19), R. Andersin (), T. Peltonen (24), O. Viander (12), K. Virtanen (13) kokousta. Painijaosto: K. A. Vuori (28), A. Tuhkunen (), S. Salmi (erosi jaostosta ), V. Pahlsten (29), A. Leino (28), N. Alanko (28), H. Lindqvist (23), M. Peltomäki (). - kokousta. Painonnostojaosw: M. Hokkanen (8), A. Holopainen (7), O. Luoma (-), O. Hurme (7), A. Broström (6), A. Klenberg (5), Y. Sivonen (6), S. Hartzell (7). - 8 kokousta. Palloilujaosto: K. Altti (26), A. Pulkkinen (25), A. Metsälä (), A. Nyström (21), V. Vankkoja (17), V. Siren (24), P. Vuorio (11), E. Vuorimaa () kokousta. Pyöräily jaosto: R. Valasti (12), U. Suomalainen (11), V. Malin (12), S. Lahtinen (9), K. Hagström (11), A. Koskenvesi (12), V. Lindblom (9), O. Sahrlund (1O) kokousta. Uintijaosto: H. Nieminen (1O), L. Nyström (5), V. Soininen (5), T. Mustonen (4), Kerttu Ketola (5), O. Rauttu (), E. Jokinen (9), Margit Hietamäld (8). - kokousta. Voimistelujaosto: y. Ahtio (8), K. Mulli (8), V. Parkkinen (9), O. Puukilainen (9), E. Valkonen (3), V. Laherma (6), T. Selin (2) M. Kaksonen (8). - kokousta. Yleisurheilujaosto : H. Kangas (), U. Siivonen (), V. Koivula (), V. Järvinen (14), K. Löfberg (4) (ollut suurimman osan.jaoston toimiajasta nostomiehenä.), E. Salminen (II), V. Puisto (16), A. Vallenius (9). - kokousta. Henkilökunta. Liiton sihteerinä toiminut Onni Haini erosi monivuotisen uutteran ja tunnollisen toiminnan jälkeen liiton palveluksesta. 11. siirtyäkseen Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liittoon. Hänen seuraajakseen valitsi liittotoimikunta Väinö Leskisen, joka lukien ryhtyi toimeensa. Liiton taloudenhoidosta on vastannut Viktor Penttinen. Liiton ensimmäisenä jaostosihteerinä on toiminut Onni Helenius, toisena jaostosihteerinä Toivo Määttä, joka samalla on toiminut liiton järjestäjänä. Yleisurheilujaostosta on huolehtinut toimittaja Väinö Koiv ula. TUL-Iehdcn päätoimittajana on toimintakertomusvuotena toiminut Väinö Koivula ajalla ja tästä lähtien vuoden loppuun Lauri Nurmi. Toimittajien kesälomaaikana toimi tilapäisenä avustajana Eino Jäntti. Naissihteerinä on toiminut Greta Rajala. Liiton toimistossa toimi kirjanpitäjänä kertomusvuotena Siiri Vuorinen, toimistoapulaisina Aili Kaukonen ja. 12. lähtien Salli Voutilainen. Lähetteinä ovat toimineet ajalla Erkki Niininen ja 1.. lähtien Sakari Vuorio. 11..

6 12 Julkaisutoiminta. TUL-Iehteä julkaistiin entiseen tapaan liiton pää-äänenkannattajana kerran viikossa. Helmikuussa ja huhtikuussa julkaistiin erikoiset»reserviläisnumerot.), joita jaettiin suuret määrät ilmaiseksi eri joukko-osastoissa palveleville liiton jäsen ille. Naisjäsenistön äänenkannattajaa, Työläisnaisten Urheilulehteä, ei alkuvuoden poikkeuksellisesta tilanteesta ja kesäkauden kuumeisen jälleenjärjestelyn johdosta voitu julkaista. Tänä aikana oli naisilla oma osastonsa TUL-lehdessä. Sitävastoin ruvettiin lehteä säännöllisesti julkaisemaan lokakuun alusta lukien. Toimittamisesta huolehti naissihteeri Greta Raiala. Urheilijattaren Joulu ilmestyi naisten lehden joulujulkaisuna. Liiton vuosikiria- kalenteri ilmestyi kuten nonnaalivuosina joulukuussa. Samoin TUL:n Joulu entiseen tapaan. Edellisen julkaisun toimittamisesta huolehti Eino Jäntti, jälkimmäisen Lauri Nurmi. Vakinaisten julkaisujen lisäksi julkaistiin sääutömääräisen liittoneuvoston kokouksen pöytäkirja, sääntöjä, kilpailupöytäkirjoja j.n.e. Kirj eenvaihto. Saapuneita: kirjeitä n. arvolähetyksiä lehtitilauskirjeitä n. tarviketilauksia til Lähetettyi ä: kirjeitä.... ' " kierlok. ja ristis.... postiennakkolähetyksiä ,700 kpl. 2,854 5,500 1,450,504 kpl. 8,252 kpl. 11,143 1,168,563 kpl... Rekisteriasiat. Seurojen rekisteröimis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toi~istossa ja lähetettiin yhdistysrekisteritolmistoon 36 kpl. Naisten toiminta. Kurssitoiminta. Kurssitoiminta v ei luonnollisestikaan saavuttanut sitä laajuutta kuin edellisinä vuosina. Pajulahdessa järjestettiin ainoastaan kolmet voimistelukurssit S. välisenä aikana pidettiin seuraavat kurssit: Päivää Osanott naisten voimistelun ohjaajien alkeiskurssi. Ohjaajina Elna Kopponen, Unelma Rissanen ja Sylvia Lehtoranta voimistelunohjaajien jatkokurssi. Ohjaajina Annikki Karvonen, Maija Varmaala ja Sylvia L ehtoranta ohjelmakurssi voimistelunohjaajille. Ohjaajina Anitra Karlo-Heinonen ja Sylvia Lehtoranta..... Kilpailutoiminta. Kilpailutoiminta oli vilkkainta kesällä, joskin naiset osallistuivat muutamiin sodan aikana pidettyihin hiihtokilpailuihin. Naisten yleisurheilumestaruuskilpailut järjesti Varsinais-Suomen piirin naisjaosto. Kilpailut olivat hyvät sekä taloudellisesti että osanoton kannalta. Naisurheilijoita oli mestaruuskilpailuissa 48, yhdestätoista eri seurasta. Viesteihin otti osaa 9 joukkuetta. - Uinti on saanut lisää uusia harrastajia naisten keskuudestakin. Oheinen vajavainen tilasto osoittaa, että yleisurheilu ja uinti ovat verraten suosittuja. Tiedossamme olevista kilpailuista osallistuivat naiset 8 hiihtokilpailuun, 27 yleisurheilukilpailuun ja 21 uintikilpailuun. Lisäksi osallistuivat naiset joihinkin pyöräilykilpailuihin sekä pesäpallo-otteluihin

7 16 17 Kilpailutoiminta. [( ansalliset ym. kilpailut. sekä kansalliset seuraottelut. Piirikunnallisina kilpailuina on huomioitu myös piirien mestaruuskilpailut..: Vuoden kilpailutoiminta alkoi varsinaisesti kesäkuulla ja osittain vasta heinä- ja elokuun ajalla liiton seurojen jäsenistön vapauduttua asepalveluksesta sodan jälkeen. Lyhyestä toiminta-ajasta huolimatta kohosi kilpailutoiminta melko vilkkaaksi. Seurojen, piirien ja liiton toimesta järjestettiin vuoden ajalla kilpailutilaisuuksia seuraavat määrät: kansallisia piirikunnall. yht. Jalkapallo-otteluja pesäpallo-otteluja yleisurheilukilpailuja painikilpailuja nyrkkeilykilpailuja pyöräilykilpailu ja uintikilpailuja ]8 voimistelukilpailuja painonnostokilpailuja luistelukilpailuja hiihtokilpailuja purjehduskilpailuja jääpallo-otteluja mäenlaskukilpailuja moottoripyöräilykilpailuja Yhteensä ] Edellämainittujen piirikunnallisten, kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen lisäksi ovat seurat järjestäneet jäsentenvälisiä kilpailuja noin 1,500 eri tilaisuutena. Luettelossa on huomioitu kansallisina kilpailuina myös liiton mestaruuskilpailut ja kansainväliset kilpailut (joukkuekilpailumuodoissa myös liiton mestaruussarjojen ottelut) I I, I Liiton mestaruuskilpailut. Liiton kilpailu toiminta alkoi sodan jälkeen varsinaisesti vasta kesä- heinäkuun vaihteessa. Liiton mestaruuskilpailut järjestettiin v. ]940 seuraavasti: Yleisurheilu: H elsingin Visa. Viesti:. 6. yhtymä Turun Tovel'it-Maarian Pyrkivä. Ottelu: Kuopion Kisaveikot. b-luokka: Jyväskylän Veikot. Naisten yleisurheilu: Varsinaissuomen piiri. Nyrkkeily: Turun Toverit. Nyrkkeilyn alokasmest.: Porin Pyrintö. Paini, 1 osa: yhtymä Kotkan Kisailijat - Tiutisen Pyrintö. II osa: Lapuan TU. Pyöräily: yhtymä H elsingin Visa, Vauhtiveikot ja HTL. Uinti, A -sarja: Kotkan Kisailijat B-sarja: Turun TU. MurtomaajtwksH: ei järjestetty. Sisähypyt: Pispalan Tarmo. Voimistelu: H elsingin Työväen Voimistelijat. Painonnosto: HTPN. M äenlaskh: ei järjestetty. Hiihto: ei järjestetty. Luistelu,: ei järjest etty. Joukkuemestaruuskilpailut. Vuoden 1940 ajalla järjestettiin liiton mestaruuskilpailuja edellämainittujen yksityismestaruuskilpailujen lisäksi myöskin jalkapalloilussa (jalkapallosarja joukkueen yksinkertaisena sarjana = 45 sarjaottelua). Mestaruuden voitti TPV; pesäpalloilussa (lohkosarjat kaksipäiväisenä kilpailutilai- 2 : I i i I I : I 1

8 l 19 suutena, kummassakin 6 ottelua, jonka lisäksi pesäpallornestaruus ratkaistiin kahdessa mestaruusottelussa). Mestaruuden voitti TMP. Jääpallomestaruudesta ei kilpailtu. Kansainvälinen!<i1pailutoiminta. Ulkomaalaisia Suomessa. Seurojen rajoitettujen taloudellisten mahdollisuuksien vuoksi sekä liittomme Norjaan ja Eestiin suuntautuneitten suhteitten katkettua, näitten maitten jouduttua Saksan vaikutuspiiriin, supistui ulkomaalaisten osanotto TUL:n kilpailuihin yhteen ainoaan vierailuun. Suomessa kilpailivat: Helsingin Tarmon kansainvälisissä painikilpailuissa ruotsalaiset painijat Nils Akerlindh ja Erik Andersson. Suomalaisia ulkomailla. Yhteistoimintakilpailujen yhteydessä mainittujen tapausten lisäksi ovat liittomme jäsenet kilpailleet ulkomailla v euraavasti: olivat Tukholmassa suoritetussa Ruotsi-Suomi jääpallomaaottelussa mukana - pelaajat T. Raunio, Pauli Vahtonen, V. Tuullas ja S. Alava, johtajana U. Rinne kilpailivat painijat Veikko Vanhanen ja Runo Larick Tukholmassa, Brandkårens IK:n kilpailuissa. Syyskuussa käväisi KTP:n jalkapalloilija K. Niilonen Suomen jalkapallomaajoukkueen mukana Leipzigissä kilpailivat nyrkkeilijät Eino Vaelma ja V. Backman Tukholmassa kilpaili keihäänheittäjä T. Rautavaara Ruotsissa, Söderhamnissa. Yhteistoiminta. Yhteistoimintasopimukset. V aikana liittomme solmi yhteistoimintasopimuksia seuraavien porvarillisten urheiluliittojen kanssa: Suomen Voi- J mistelu- ja Urheiluliitto, Svenska Finlands Idrottsförbund, Suomen Palloliitto, Suomen Painiliitto, Suomen Luisteluliitto, Suomen Painonnostoliitto, Suomen Voimisteluliitto, Suomen Pyöräilyliitto, Suomen Koripalloliitto ja Pesäpalloliitto. Sopimukset ovat liittotoimikunnan toimesta painatetut ja toimitetaan liittokokousedustajille, piireille ja seuroille ajoissa ennen liittokokousta. Suomen Urheilu-, Hiihto- ja Uimaliiton kanssa solmittiin sopimukset yhteistoiminnasta v alussa. SAKn ia TULn välinen yhteistoiminta. Kuten aikaisemmin piirien edustajien neuvottelutilaisuuden yhteydessä on mainittu, alusti SAKn sihteeri Jorma Tuominen neuvottelu päivillä kysymyksen ammattiyhdistysväen ja urheiluväen yhteistoiminnasta. Tämän jälkeen kumpikin keskusjärjestö asetti neuvottelutoimikunnan yhteistoimintasopimuksen valmistelua varten. Toimikunnassa sovittiin jo vuoden loppuun mennessä yhteistoiminnan muodoista ja mahdollisuuksista, joskin sopimuksen allekirjoittaminen ja varsinainen käytäntöönsaattaminen siirtyi v puolelle. Oy. Tippaustoimisto Ab. Keväällä v oli ilmeistä, että käyty sota ja edelleen vallitseva sotatilanne vähentää valtion mahdollisuuksia avustaa urheilujärjestöjä näiden toiminnan rahoittamisessa. Tällöin pohdittiin liittotoimikunnassa keinoja, joita käyttäen, mutta samalla urheilutoiminnan pohjalla voitaisiin, siitäkin huolimatta, vaikka valtionavustukset urheilujärjestöille tulisivat supistumaan, hankkia niille riittävä taloudellinen tuki. Syntyi ajatus ns.,>tippauksem käytäntöönsaattamisesta Suomessa. Saatuaan liittoneuvostolta valtuudet asian edelleen kehittämistä varten, ryhtyi liittotoimikunta neuvotteluihin muiden maassa toimivien urheilujärjestöjen kanssa. Ja niin syntyi Oy. Tippaustoimisto Ab., jonka tarkoituksena on taloudellisen tuen hankkiminen urheilulle ja sitä edistävälle toiminnalle., I

9 Kaatuneiden Urheiliiain Muistokilpailut Kansamme urheilu elämä menetti vuosien sodassa osan kaikkein parhaimmasta elävästä voimastaan. Se menetti tuhansia aktiiviurheilijoitaan ja toimitsijoitaan, joita ei millään keinoin voida jälleenrakcntaa. Mutta heidän muistoaan voidaan kunnioittaa. - Tässä mielessä maamme urheilujärjestöt yhteisesti toimeenpanivat Kaatuneitten Urheilijain Muistokilpailut, jotka samalla, kun ne olivat ikäänkuin Olympialaisten Kisojen korvikkeena, juhlalli ella tavalla muodostuivat kaatuneitten urheilijain muistojuhlaksi. Osanottajia oli TUL:stä 271 ja SVUL:stä 605. Lisäksi 6 villiä, joten osanottajia oli yhteensä 882 eri alojen urheilijaa. Liittomme jäseniä kaatui v sodassa 871 ja haavoittui noin 1,700. Maaottelut. Yhteisesti SVUL:n eri liittojen kanssa järjestetyissä maaotteluissa ovat Suomen värcjä edustaneet eri kilpailutilaisuuksissa seuraavat urheilijamme: Helsingissä Suomi-Saksa-Ruotsi yleisurheilukolmimaaottelussa T. Vanne, Y. Lehtilä, V. Nyqvsit, R. Lehti ja S. Toivonen Tukholmassa Ruotsi-Suomi b-yleisurheilumaaottelussa T. Tuulari, M. Kaskivirta, T. Heliö, V. Lehtonen, E. Autonen, 1. Penttinen, V. Savola ja johtajana H. Kangas Budapestissa Unkari-Suomi yleisurheilumaaottelussa V. Nyqvist, T. Vanne ja S. Toivonen Tukholmassa Ruotsi-Suomi painimaaottelussa S. Hostila, V. Tarvainen, T. Tamminen, V. Lindqvist ja johtajana K. A. Vuori Tukholmassa Ruotsi-Suomi nyrkkeilymaaottelussa L. Kostamo, E. Jokinen, Aatos Lundell, O. Pakarinen, johtajana U. Ronkanen ja avustajana E. Lindholm. Liitto-ottelut. Kansainvälisiä liitto-otteluja ei vuodcn 1940 ajalla ]aqestetty. Liitto-ottelutoiminta rajoittui vain yhteistoimintasopimusten puitteissa järjestettyihin yhteistoimintaottc1uihin, joita järjestettiin seuraavat: Helsingissä ensimmäinen yleisurheiluliitto-ottelu Sven ka Finlands Idrottsförbundia (SFI) vastaan. Ottelun voitti TUL TULn edustajat: T. Vanne, T. Tuulari, R. Lehti, V. Viljanen, M. Vilenius, V. Saarinen, T. Heliö, A. Hyryläinen, A. Rantanen, A. Oksa, S. Toivonen, V. Lehtonen, V. Nyqvist, Y. L ehtilä, T. Rautavaara, E. Autonen, M. Kaskivirta, V. 1ellin, V. Savola, M. Tamminen, U. Suojancn, R. Salmi, T. Laakkonen, M. Hurme, Artturi Karttu, 1. Penttinen, V. Heino, O. Salin. Johtajana U. Siivonen. - SFIn dustajat: N. Kronqvist, G. Högnäs, B. Storskrubb, R. Björklöf, V. Louhio, H. Strandvall, V. Vildund, Å. Hytöncn, N. Nicklcn, K. Fuhrer, N. Stork, V. Vickström, R. Backman, L. Bexar, R. Björlanan, Y. Nikkanen, Karlsson, S. Lindgren, A. Sandin, L. Pihl, T. Råback, E. H einström, A. Lindblad, A. Koivurinta, Å. Roo, E. Nybcrg, E. Backnäs, A. Borgström, G. Hannula ja H. Lampinen. 6.. Helsingissä' ensimmäinen pesäpalloliitto-ottelu Pe~äpalloliittoa vastaan. PPL voitti ottelun -2. TULn joukkue: V. Soinincn, P. Lahtivirta, V. Suominen, M. Kesto, T. Vaahtera, V. Riipinen, T. Valo, U. Sandell, U. Junnonen, varamiehet Sv. Helminen, H. Katainen, A. Jämsen. - PPLn joukkuc: K. Markkanen, L. Salisma, O. Leino, O. Vainio, E. Haukkiala, E. Uotila, T. Sariola, K. Ihalainen, U. Liukkonen Helsingissä toinen jallmpalloliitto-ottelu Suomen Palloliittoa vastaan. SPL voitti ottelun 3-0. TULn joukkue: P. Viinikainen, E. Salmi, T. Markl<:anen, V. Parkkinen, R. Valkama, J. Åkerblom, V. Ruokonen, O. Lara, A. Salokangas, A. Salo, H. Saarinen, varamiehet: A. Ahti, A. iemi, A. Savolaincn, K. Niilonen, joukkueen johtajana K. Altti ja huoltajana A. Pulkldnen. - SPLn joukkue: V. Taivainen, K. Sillanpää, 1. Oksanen, E. Lahti, L. Saxberg, V. Asikainen, V. Kultti, H. Granström, O. Autio, U. Teräs, Anton Honka. 21 I I

10 Helsingissä Messuhallissa toinen nyrkkeilyliittoottelu Suomen Nyrkkeilyliittoa vastaan. SNL voitti 17-. TULn joukkue: V. Kuusinen, Y. Anttila, K. Itäluoto, A. Mantere, U. Rask, L. Kostamo, O. Nikulainen, E. Rask, E. Jokinen, R. Hiltunen, Aatos Lundell, Å. Putkonen, O. Pakarinen, E. Vaelma, P. Mattsson, A. Lundell. - SNLn joukkue: O. Lehtinen, U. Fernelius, V. Huuskonen, T. Rytköenn, E. Pelkonen, S. Laasonen, Y. Piitu1ainen, P. Asikainen, Åke Granö, O. Kaartinen, O. Palvas, A. Piiparinen, O. Purho, A. Lehtinen, K. Karppinen, H. Koivunen. Muut yhteistoimintakilpailut. Edellämainittujen liitto-ottelujen lisäksi on liiton seurojen toimesta järjestetty yhteistoimintakilpailuja eri aloilla seuraavat määrät: jalkapallo-otteluja yleisurheilukilpailuja pesäpallo-otteluja uintiki1pailuja painikilpailuja Kurssi- ja neuvontatoiminta. Yhteensä 46 Liiton, sen jaostojen ja piirikuntien toimesta järjestettiin v seuraavat kurssit ja neuvontatilaisuudet: Voimistelu: miesten piiriohjaajien täydennyskurssi Pajulahdessa : 8.. miesten voimistelun ohjaajakurssi PaJulahdessa, ohj'aaiina Y. Autio T. Määttä ~i~~t~~ ~~i~i~t~i~~~h~ jaajakurssi Oulussa, ohjaajana T. Määttä J?lesten voimistelu nohj aajakurssi Ponssa, ohjaajana T. Määttä... päiviä tunt. osanott miesten voimiste1unohjaajakurssi Turussa ohjaajana T. Määttä 7 Voimistelu- ia toimitsiianeuvonta. Toivo Määrän neuvontamatkat Varsinaissuomen piirissä, 2 paikkakuntaa Länsiuudenmaan piirissä, 2 paikkakuntaa Eteläsavon piiris~ä, 7 paikkakuntaa Eteläsaimaan piirissä 2 paikkakuntaa Satakunnan piiris~ä Raumalla Pohjanmaan piirissä 5 paikkakuntaa Kuopion piirissä 3 paikkakuntaa Neuvontaa: Loka-marraskuun ajalla Kyminlaakson piirissä telinevoimisteluneuvontaa, opastajana T. Kekäläinen, 6 paikkakunotaa.. 27 Syys-marraskuun ajalla voimisteluneuvontaa Varsinaissuomen piirissä, ohjaajina V. Laakso, Sirkka Koskinen, Irma Rannikko, Elli Ruohonen, Rakel Tammi, 9 neuvontatilaisuutta... 9 Kesäkuulla ja loka-marraskuun ajalla neuvontatilaisuuksia Tampereen piirissä ohjaajina Aarne Hyytinen, V. Launis, Esteri Poikkilin ja Anni Flinck, 6 paikkakuntaa, 12 neuvontatilaisuutta Nyrkkeily: R. Andersinin neuvontamatka, 8 paikkakuntaa nyrkkeilykurssit Vaasassa, ohjaajana V. Kulmala nyrkkeilyleiri Helsingissä, ohjaajana U. Ronkanen, T. Peltonen, ja R. Andersin ]35 2]

11 25 Painl: Tuomarikursseia: painituomarikurssit Helsinsingissä, ohjaajana Aarne Reini painituomarikurssit Oulussa, ohjaajina H. Rossi, O. Tirkkonen, H. Ristola, A. Winell Neuvontaa: Matti Haajasen neuvontamtaka, 31 paikkakuntaa Matti Haajasen neuvontamatka Lahden piirissä, 4 paikkakuntaa Palloila: erotuomarikurssit Pitäjänmäellä, ohjaajana P. Vuorio... 2 Joulukuulla jääpallo erotuomarikurssi Helsingin piirissä, ohjaajana Y. Tuhkunen.. 4 Kesä-elokuulla neuvontatilaisuuksia Tampereen piirissä, ohjaajina Eino Rantanen ja Martti Nurminen Yrjö Tuhkusen neuvontamatka 7 paikkakuntaa. neuvontapäiviä 25, tilaisuuksissa läsnåolleiden yhteismäärä Nuorten toiminta: nuorten ohjaajakurssit Pajulahdessa, ohjaajina Toivo Maättä, o. Haini, Väinö Leskinen, luennoitsijoina A. Helo, L. Nurmi ja toht. J. Heikkinen Toimitsijakurssit : seuratoimitsija kurssit (Helsingin piiri) Helsingissä, ohjaajina O. Haini, V. Penttinen, L. Nurmi, O. Salonen, H. Kangas, O. Helenius, T. 1. Vuorenrinne ja Greta Rajala Loka- marraskuulla seuratoimitsijakursseja Tampereen piirissä, opastajina L. Pihlaja, M. Silvan, Helmi Lahtinen, S. Lindholm ja E. Lindholm, 5 paikkakuntaa , , "\ Yleisurheilu: päiviä Helsingissä valmentajain neuvottelutilaisuus, opastaja valmentaja A. Valste Kesän kuluessa valmentajain Yrjö Luodon, Rudolf Muukkosen ja Eino Mattilan neuvonta Tampereen piirissä 6 paikkakuntaa....' valmentaja Onni Metsistönneuvonta 57 Hämeen piirissä, 4 paikkakuntaa valmentaja Onni Metsistönneuvonta 6 Länsi-Uudenmaan piirissä Loh- jalla Elo-syyskuussa valmentaja Lauri Korhose~ neuvonta Kuopion piirissä, paikkakuntaa Elo-syyskuussa valmentaja Uuno Autereen neuvonta Länsiuudenmaan piirissä 3 paikkakuntaa : Elokuussa valmentaja Onni Metsistön neuvo?-ta 7 Oulun ja Perä-Pohjolan piirissä, 3 paikkakuntta Elo-:-joulukuussa valmentaja Viljo Mcllinm I:euvonta Varsinais-Suomen piirissä, 4 paikkakuntaa Syksyllä valmentaja Väinö Ripatin neuvonta Etelä-Saimaan piirissä, 3 paikkakuntaa Tilastokaavakkeitten palautus. Piirikunta 6 00 ",,,,.:.:cn... -"'~._+-,0> Eteläsaimaa... Eteläsavo Helsinki Häme Karjala Keskisuomi tunteja osanotto '0.:':0 ",,,,... -",,,, "'"".~:::!! 2-,,-... ~'".:>. ~.!:ic: > ~-'". ~:CI:S 0'" "''''8 ~:C'1 "',.,.;~~ ~a "' -"'-.. '" 2- ~'".:>. Q)~> ~.~ :C':f... "'''8 ~;= ">", ";as,!:d ~a "'.>1-.. '"

12 26 27 Kuopio Mikkelin Vauhti Kyminlaakso Mäntyharjun Jäntevä Lahti Otavan Viesti , 5 67 Länsiuusimaa Pieksämäen Pyrintö Puumalan Riuska... Oulu- ja Peräpohjola Rantasalmen Nousu Pohjaanmaa Savonlinnan Jyry Porvoo Särkisalmen Viesti Satakunta seuraa Tampere Varsinaissuorni Helsinki. Viipuri Isku Kalervo Yhteensä Kisa-Toverit Koiton Visa Kotkat Kullervo Käpylän Kunto Ponnistus Piirlkunta ja seurat: Tarmo Työväen Urheiluliiton seurat ja jäsenistö pllrlkunniualn v lopussa. :a., 'C;; :>i ;0.0; 0 ~ Etelä Saimaa. i ~ >- ". ed,.,,. Toukolan Teräs Työväen Hiihtäjät z p..... Luistelijat Imatran Koitto Mailapojat Imatran Voima , Moottoripyöräilijät Jotsenon Kataja ~~ N aisvoimisteli jat Joutsenon Korvenveikot _:'IW'1"_ 22 Nyrkkeilijät Lappeenrannan Työv. Urheilijat ~ r Painonnostajat Lauritsalan Teräs Palloilijat..... Ruokolahden Kanto 'i1 r_ 25 Pallonlyöjät l Simpeleen Vesa Pursiseura Suomen niemen Työv. Urheilijat Pyöräveikot Tainiokosken Tähti Uimarit Taipalsaaren Riento & Voimistelijat Vuoksenniskan Vesa II Töölöön Vesa UrheiJuveikot seuraa , Vauhti-Veikot Viipurin Toverit Eteltt-Savo. 27 seuraa 2, , ,804 Anttolan Uusi yritys Enonkosken Pyrintö H äme. Haapakosken Pyrintö Joroisten Jyske Forssan Alku Lieniskän Pyrintö Harvialan Tenho : Herajoen Yritys

13 28 / Humppilan Raivaajanveikot Hyvikkäiän Haka Keski-Suomi. Hämeenlinnan Kisa Haapamäen Visa Idänpään ja Hätilän Toive......,., Inhan Taimi Iso-Evon Esa Joutsan Tarmo Jokioisten Koetus Jämsän Tarmo Launosten Nouseva Jämsänkosken Jyry Lammin Luja Jyväskylän Toverit Leppäkosken Voima ,) Työv. Naisvoimistelijat Länsi-Vanajan Kajastus...,) Veikot Löyliäisten Ote Keuruun Toverit Löyttymäen Oras Killinkosken Myrsky Maalaiskunnan Ryhti Kolhon Vihuri Mallinkaisten Nouseva Konneveden Veto Mustialan Toverit Korpilahden Pyrintö Napialan Pyrkivä Koskensaaren Pojat Parolan Visa Lahdenkylän Toive Riihimäen Kiistaveikot Laukaan Kisaveljet Riihimäen Pyrkivä Lohikosken Lohi Ryttylän Kiri Muuramen Yritys Someron Voima Oravisaaren Vauhti Tammelan Nousu Pihtiputaan Putaanpojat Toijalan Valpas Puuppo1an Kisa Turengin Sarastus Ruuhimäen Töpinä Urjalan Taimi Saarijärven Nousu Vaulammin Kiusa Suolahden Urho Viralan Vauhti Säynätsalon Riento Vähikkälän Kipinä Toivakan Haka Vaajakosken Kuohu , , seuraa Viitasaaren Toverit Virtain Veikot Väätäisen Ponteva Karjala. Äänekosken Huima Joensuun Yritys seuraa 1, ,062 Järventauksen Salonpojat Ka1tirnon Kaiku Kuopio. Keskijärven Kajastus... Hyrynsalmen Tempaus Lamminkylän Isku Iisalmen Työv. Urheilijat Lieksan Into Iisveden Kisatoverit Mutalan Riento Jormuan Tarmo Outokummun Vesa Kajaanin Kuohu Pankakosken Tarmonpojat Karttulan Kontio Tohmajärven Voima Kiehimän Jyry Utran I<oitto Kotalahden Into seuraa Kuopion Kisaveikot Kuopion Työv. Naisvoimistelijat

14 , 31 Kuopion Työväen Urheilijat Vehkalahden Pyrkivät Kurkimäen Kiri Voikaan Viesti Leppävirran Viesti seuraa 2, ,368 1,001 5,484 Männistön Urheilijat Niinimäen Vauhti Pielaveden Alku Lahti. Pihlaisten Yritys Heinolan Työv. Urheilijat Rautalammin Reipas Kausalan Yritys Ruhtinaansalmen Pyrintö Lahden Haukat Selkosky1än Sisu Lahden Kaleva Sorsakosken Jäntevä Lappi1an Nousu Suonenjoen Vauhti Marttilan Pyry Syväniemen Nousu Merrasjärven Metsot Tervon Tempaus Orimattilan Toive Tuusniemen Kisa... 5 Sysmän Alku Varkauden Tarmo Sysmän Tuuri Varkauden Työv. Palloilijat Uudenkylän Terä Vesannon Työv. Urheilijat Vuoreslahden Veto seuraa 29 seuraa 1, ,270 Kyminlaakso Länsi-Uusimaa. Haagan Haka Haimoon Urheilijat Hangon Toverit Haminan Ponteva Hyvinkäänkylän Kisaajat Inkeroisten Vihuri Hyvinkään Ponteva Juurikorven Kaiku Jokelan Kisa ' Kotkan Kisailijat Järvenpään Isku Kotkan Työv. Palloilijat Karjaan Pinjaisten Ura Kouvolan Pojat Karkkilan Sisu Kuusankosken Puhti Kauklahden Pyrintö Kymintehtaan Kisa Kellokosken Alku Kyrrtin Urheilijat Keravan Toverit Kymin Veikot Korson Veto Liikka1an Vauhti Korven Korvenpojat Metsolan Kiri \ Leppävaaran Sisu Munsaaren Saarenpojat Lepsämän Humu Myllykosken Toverit Lohjan Louhi Oravalan Taimi Malmin Urheilijat Popinniemen Ponnistus Nummelan Kisaajat Puistolan Reipas Nummen Yritvs Pyhtään Voima Otalammen Metsänpojat Sippo1an Toive Oulunkylän Tähti Summan Kisatoverit Pakinkylän Visa Svartbäckin Nousu Pitäjänmäen Tarmo Tiutisen Pyrintö Puistolan Urheilijat :11 II J.

15 32 33 Pohjan Sport , Kannuksen Kiisto Rajamäen Kehitys Kaskisten Veto Rekolan Raikas Kauhavan Alku Tammisaaren Kiri Kauhavan Taimi Tapanilan Tarmo Kokkolan Jymy Tikkurilan Kajastus Kurikan Visa Vihdin Isku Laihian Kimmo Viherlaakson Ura Lapuan Työv. Urheilijat Virkkalan Syöksy Pietarsaaren Into seuraa 1, , ,521 Pietarsaaren Stjärnan Seinäjoen Kisa Seinäjoen Sisu Oulu. Sydänmaan Karhu Haukiputaan Heitto Toholammen Jyske Haukiputaan Tempo Vaasan Toverit Kaakamon Voima Ykspihlajan Riento Kalajoen Työv. Urheilijat., seuraa ,511 Kellon Työv. Urheilijat Kemin Veto Kempeleen Pyrintö Porvoo. KestiIän Veikot Forsbyn Stjärnan Koskelankylän Isku Halkian Alku Lapaluodon Myrsky Hamarin Elo Liedakkalan Kataja Isnäsin Start Muhoksen Voitto Kerkkoon Eskot Murron Erä Loviisan Riento Oulaisten Voima Myrskyiän Tuisku Oulun Jyry Mäntsälän Kunto Oulun Kisko Pornaisten Taimi Pudasjärven Rajahaukat Porvoon Veikot Puolangan Reima Ruotsinpyhtään Riento Raahen Ponnistus Sälinkään Kiri Rovaniemen. Lappi Särkijärven Yritys Ruukin Into Tolkisten Herkules Tornion Tarmo Valkon Visa Tyrnävän Voima Veitsiluodon Kisaveikot seuraa seuraa 1, ,869 Satakunta. Euran Raiku Pohjanmaa. Friitalan Yritys Alavuuden Kipinä Harjunpään Tuisku Himangan Roima Kankaanpään Meno Ilmajoen Ilves Keikyän Yritys Isokyrön Voitto Koiviston Isku , Jurvan Voima Kyläsaaren Pyry

16 Köyliön Kaiku.... Lauttakylän Pyry.... Nakkilan Visa.... Noormarkun Koitto.... Pihlavan Työväen Urheilijat.... Pomarkun Ura.... Porin Pallotoverit..... Porin Pyrintö.... Preiviikin Kiri Punkalaitumen Tuisku.... Rauman Työv. Urheilijat.... Reposaaren Kunto.... Sunniemenrannan Mahti.'.... Toejoen Toive.... Tyrvään Kisa...,.... Uudenkoiviston Veto.... Vanhankylän Alku.... Vähärauman Viesti seuraa Tampere. Aitoiahden Voitto.... Finlayson & C:on V.- ja u.-seura.... Haukijärven Ryhti..... Hirsiiän Pyrkivä.... Ikaalisten Alku..... Järvensivun Kisa.... Kangasalan Voitto Koivistonkylän Kunto.... Korkeakosken Kisaurhot.... Kuhmoisten Riento Kurun Reipas Kyröskosken Kiskojat..... Lamminpään Korpi..... Lielahden Kipinä..... Messukylän Toverit Monoskylän Toverit.... Mutalan Viri..... Mäntän Valo..... Naisvoim.- ja urho seura Säkenet..... Nokian Pyry..... Oriveden Toverit Oriveden Tuisku..... Pispalan Tarmo..... Rantaperkiön Isku , , SS Ruoveden Ryhti Siuron Tuisku.... Tahmelan Vesa Tampereen Kilpa-Veljet... Tampereen Kisa-Toverit... Tampereen Kullervo.... Tamp. Työv. Naisvoim..... Tampereen Palloveikot Tampereen Toive Tamp. Työv. Uimarit..... Tampereen Visa... Tampereen Yritys.... Teiskon Urheilijat.... Valkeakosken Koskenpojat... Vehmaisten Urheilijat..... Viialan Pyry... Vilppulan Tähti Ylöjärven Ryhti seuraa Val'sinais-Steomi. Askaisten Visa Auran Viesti... Kaarinen Kisa Kaarinen Ura Kaasmarkun Kisa... Kirjakkalan Alku Korvensuun Sisu.... Kyrön Alku...,... Laitilan Loimu.... Littoisten Työv. Urheilijat.... Maarian Ennätys..... Maarian Kisaveikot.... Maarian Pyrkivä Maarian Rei pas..... Maarian Yritys.... Mynämäen Toverit..... Naantalin Toverit..... Oripään Ponnistus.... Paattisten Puhti... Paimion Isku..... Paraisten Rehti Perniön Nouseva... Pertteiin Pyrintö... Piikkiön Kehitys , , ()' ,621 1,395 1,736 1,2 6,

17 36 Salon Vilpas Taalintehtaan Jäntevä Tarvasjoen Tarmo Turun Kilpaveikot Turun Kiri Turun Toverit Turun Työv. Pursiseura Turun Työv. Uimarit Turun Vesa Turun Voima Uudenkaupungin Roima Vehmaan Veto Vartsalan Sauva seuraa 2, , ,405 Jäsenmäärät plirikunnittain v ,... ~.. ~ :E.,.. ; '0... :::l 0 :i z ~ >- ~ E-< Etelä Saimaa ,086 Etelä Savo Helsinki... 2, , ,804 Häme , Karjala Keski-Suomi... 1, ,062 Kuopio... 1, ,270 Kyminlaakso... 2, ,368 1,001 5,484 Lahti Länsi-Uusimaa , , ,521 Oulu- ja Perä-Pohj , ,869 Pohjanmaa ,511 Porvoo Satakunta , ,498 Tampere ,621 1,395 1,736 1,2 6,934 Varsinais-Suomi , , ,406 Yhteensä,609 6,716 11,177 6,072 44,574 Talous. Vuoden alussa lähdettäessä suunnittelemaan toimintaa, oli sodan vaikutuksesta johtuen taloudellisten kysymysten jär-! jestely kaikkein vaikeinta. Ei tiedetty mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja näinollen oli pyrittävä taloudellisiin supistuksiin, missä se suinkin oli mahdollista. Maaliskuussa sodan päätyttyä tiedettiin, että sota oli maallemme, samoinkuin koko kansalle, aiheuttanut suuria taloudellisia menetyksiä ja, että nämä menetykset tulevat tuntumaan varsin raskaina meidänkin toiminnassamme. Oli ennakolta selvää, että valtionavustus tulee huomattavasti supistumaan, ellei sitä menetetä kokonaankin. Kun taloudellinen tilanne liiton tulevan toiminnan kannalta näytti varsin synkältä, oli ryhdyttävä harkitsemaan keinoja sen turvaamiseksi. Liiton puheenjohtaja Rinteen aloitteesta tuli liittotoimikunnassa esille kysymys veikkaustoiminnan ottamisesta käytäntöön kilpailuissa. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen ja asia saatettiin kesäkuussa kokoontuneen liittoneuvoston käsiteltäväksi, joka myöskin hyväksyi esityksen ja niin päästiin asiassa eteenpäin ja tekemään esityksen toisille urheilu järjestöille. Liittomme taholta tehty aloite johtikin myönteiseen tulokseen ja niinpä veikkaustoiminta pääsi alkuun syyskuun alussa. Veikkaustoiminnalla saadut taloudelliset tulokset ovat osoittautuneet varsin hyviksi ja niinpä on liittommekin toimintaa voitu suunnitella paljon valolsimmin toivein. Valtionavustus, kuten ennakolta voitiin odottaa, supistui entisestään 6,000 markalla ja saatiin avustusta kaikkiaan 235,000 markkaa. Kuten valistustili osoittaa käytettiin kurssija neuvontatyöhön valtionavustuksen lisäksi liiton omia varoja 132,724 markkaa. Valistustyöhön kiinnitettiin rajoitetuista taloudellisista mahdollisuuksista huolimatta suurta huomiota ja koetettiin tehdä jälleenrakennustyötä toiminnan elvyttämiseksi, niin paljon kuin taloudelliset edellytykset suinkin sallivat. Kilpailutili osoittaa tällä k ertaa voittoa, joka johtuu muutamista onnistuneista maa- ja liitto-otteluista. Lehtien tilillä on edelleenkin havaittavissa huomåttava tappio, joka johtuu sodan luomasta poikkeustilanteesta. Olihan TUL-Iehden tilaajamäärä aina viimeiseen neljännekseen saakka varsin vähäinen, johtuen tämä siitä, että liittomme jäseniä ja 37

18 38 lehden tilaajia huomattava osa joutui sodan päätyttyäkin olemaan puolustuslaitoksen palveluksessa. Siitä huolimatta,että tilinpäätös osoittaa tappiota mk 65,5: 50, voidaan kertomusvuoden taloudelliseen tulokseen olosuhteet huomioiden olla tyytyväisiä. Työväen Urheiluliiton omaisuustase Rahatili: Rahaa kassassa Varat: Pankkitili: H:gin Työv. Säästöp. säästöt n:o n:o n:o ,196: 35 74,601: 50 29,838: 65 19,872: juoks. t. n:o ,178: ,8: 40 Velallisten tili: Saatavia asiamiebiltä luettelon mukaan Liittoverotili: Liittoverosaatavia.. ' TUL:n tili: Ilmoitussaatavia luettelon mukaan Työläisnaisten Urheilulehden tili: Ilmoitussaatavia luettelon mukaan Yleiskulujen tili: Postikassa Edustajakokousten tili: Saatavat luettelon mukaan.... : Kustannustuotteiden tili: Varasto luettelon mukaan ,055: - Vuosikirjan ilmo saatavia luett. muk. 2,981: 25 9,322: 25,000: - 37,4:35 1,642: 50 2,000: - 113,481: 50 36,036: 25 Kiinteistö- ja Kalustotili: Pajulahti kalustoin ,272:- Poisto 5 % ,613: ,658: 40 Kalustoa toimistossa. 19,333: - Poisto ,332: - 1: - Kirjasto : - 372,660: Arvopaperitili: Osakkeita ja arvopapereita luett. ~ mukaan ,601 : - Poisto % ,860: - 52,741 : - 39 mk 933,675: 85 Velat: Henkilötili: Luovutetuilla alueilla toimineiden ja toimintansa lopettaneiden seurojen liitolle luovutettu omaisuus... 44,046: 74 Rahastojen tili: Olympiarahasto.... Liittotalorahasto Väinö Mikkola-rahasto ,196: 35 4,601: 50 29,838: 65 Pajulahden asuntolarakennuksen tili: R akennusrahasto Pajulahden tili: Radiorahasto Liiton avustusrahaston tili: Avustusrahasto Velallisten tili: V kannett.lehtitilausmaks. luett. muk ,636: 50 38,126: - 3,402: 60,807: 50 9,392: 05 Pääomatili: Edellisten vuosien ylijäämä ,470: 26 Tilikauden tappio ,5: ,264: 76 mk 933,675: 85

19 - --= ~. 40 Työväen Urheiluliiton tulostase ajalta / Tulot: Valtionavustuksen tili ,000:- Kilpailutili ,899: 80 Liittoverojen tili ,843: - Kustannustuotteiden tili ,055: 05 Edustajakokousten tili ,684: - Korkotili : Tilikauden tappio ,5: mk 662,040: 55 Menot: Valistustili Yleiskulujen tili TUL:n tili Pajulahden tili Kiinteistö- ja Kalustotili Osakkeiden tili Työläisnaisten Urheilulehden tili Olympiavalmennuksen tili ,724: - 139, 547: 70 60,673: 80 42,793: 80 38,945: 60 5,860: - 3,865: 25 2,6: mk 662,040: 55 tulo- ja menotositteet sekä niiden kirjaukset eivätkä ole niiden johdosta tehneet muistutuksia. 3. Käteiset raha varat, jotka laskimme tilintarkastustilaisuudessa, vastasivat kirjanpidon osoittamaa saldoa. 4. Talletukset vastasivat tilinpäätökseen merkittyä määriä ja olivat ne sijoitetut hyväksyttävällä tavalla. 5. Liiton omistamat arvopaperit totesimme olevan tallella. 6. Tilinpäätös oli laadittu oikein. Olemme myös tutustuneet liittoneuvoston ja liittotoimik unnan pöytäkirjoihin sekä muihin liiton toimintaa koskeviin papereihin. Tarkastuksen perusteella olemme todenneet, että liiton asioita on hoidettu sääntöjen ja liittokokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Edelläolevan perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja asianomaisille tilivelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta H elsingissä, 7 p:nä maaliskuuta Matti Kajaterä. K Kn määräämä tilintarkastaja. Severi Koskinen. 41 Tilintarkastuslausunto. Työväen Urheiluliiton r.y. liittokokouksen valitsemina tarkastamaan liiton vuoden 1940 tilejä ja toimintaa olemme tämän tehtävän suorittaneet. Tutustuttuamme liiton tilinpitoa, tilinpäätöstä sekä hallintoa ja hoitoa koskeviin asioihin esitämme arvo liittokokoukselle seuraavan lausunnon: 1. Tilinavaus oli oikea. 2. Liiton kirjanpito on tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti hoidettu. Tulojen ja menojen viennit kassatilille samoin kuin muutkin tarkastamamme tilimerkinnät totesimme oikeiksi ja perustuivat ne hyväks}rttäviin toisitteihin. Liittotoimikunnan valitsemat tilien tarkkailijat ovat myöskin tarkastaneet kassan.' t,

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!..

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Työväen Urhei~:uliito~ v. 1941. liittol;:okousedl?btajat Etel ä - Sainaa : Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Etelä-Savo: Helsinki: Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Ida Kallio,

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi:

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi: Lapin piiri: Aavasaksan Urheilijat Kemijärven Urheilijat Kemin Kunnan Urheilijat Kemin Palloseura Lapin Erotuomarikerho Lapin Palloveikot Muonion Tunturi-Veikot Pellon Ponsi Rovaniemen Palloseura Sallan

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1967 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Merkityksellinen toimintavuosi Toimintavuonna saavutettiin urheilupoliittinen

Lisätiedot

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino D TYOVAEN URHEILULIITTO R,y, TO IMINTAKERTOMUS Helsinki 1')30 Työviien kirjapaino KERTOMUS T YÖVÄEN URHEILULIITON TOIMIN ASTA V. 1929. 1. Johdanto. Tapahtumien lukuisuudessa ja tärkeydessä voittaa v. 1929

Lisätiedot

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 '3X4* ih- öttz /wo) SOS.-DEM. NAISLIITON XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vuosilta 1953 1955 ja kokoukselle

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS SUOr.,l":::N UR! {EI' U'~I~.JASTO 118;'0 TYöVÄEN URDEIL ULII1.TO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1970 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. Menestyksellinen

Lisätiedot

SOS.DEM. NAISLIITON EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953

SOS.DEM. NAISLIITON EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953 SOS.DEM. NAISLIITON XX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953 Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1950 1952 ja kokoukselle esitetyt alustukset. Toimittaneet:

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN 'JRH 'J J STO j '" II g)../ TYöVÄEN URHEILULIITrO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tasaista e tenemistä Helsinki 1971 Kirjapaino Kursiivi Oy Toimintavuotta

Lisätiedot

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät seninä olevista seuroista. 6. Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät jäsenelcsi vanhana seurana, ehdolla e t tä seura

Lisätiedot

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen 104 105 10-ottelu E. Hänninen 6.276.17 p. 5- T. Jäppinen Murtomaajuoksu Vauhditon pituus korkeus 3-loikka A. Kinnunen E. Riihimäki 304 E. Riihimäki 141.5 E. Riihimäki 896 Voimistelu: Yleismestaruus U.

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XXIII PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 3. 8.-6. 6. 1955 KESKUSTELUT JA PÄÄTÖKSET

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XXIII PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 3. 8.-6. 6. 1955 KESKUSTELUT JA PÄÄTÖKSET PÖYTÄKIRJA I SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XXIII PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 3. 8.-6. 6. 1955 KESKUSTELUT JA PÄÄTÖKSET Painokuntoon saattaneet AATTO VÄYRYNEN ja PENTTI HEMMILÄ PT-paino Oy Oulu

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa PÖYTÄKIRJA Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa Laatinut: AARO MÄKELÄ Turku 1953.. Lounais-Suomen Kirjapaino

Lisätiedot

Kymen piiri I. Ummeljoen SdTy, Anjalan SdTy. II. Haminan Ty, Haminan Sd Naisyhdistys. III. Joutsenon Korvenkylän Ty, Joutsenon

Kymen piiri I. Ummeljoen SdTy, Anjalan SdTy. II. Haminan Ty, Haminan Sd Naisyhdistys. III. Joutsenon Korvenkylän Ty, Joutsenon 543 meenlinnan Ty, Idänpään Ty. V. Hyvikkälän Ty Taisto, Janakkalan Leppäkosken SdY, Janakkalan Napialan Ty Voitto, Löytynmäen Ty, Mallinkaisten Ty, Tanttalan Ty, Turengin Ty, Ty Yritys, Viralan Ty. VI.

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot