KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940."

Transkriptio

1 johdanto. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA Liittomme vuoden 1940 toiminta jakaantuu kahteen jaksoon: Toimintaan sota-aikana ja toimintaan rauhanteon jälkeen. Näin ei suinkaan yksinomaan sodan ja rauhan jo ulkonaisestikin erilaisista olosuhteista johtuen, vaan myös liittomme aktiivisen toiminnan näkökannalta katsottuna. Toiminta sota-aikana. Vuoden 1940 ensimmäinen neljännes kulki sota-ajan merkeissä. Useimmat liittotoimikunnan, jaostojen ja liiton toimiston jäsenistä olivat maanpuolustustehtävissä. Niinpä liittotoimikunta työskenteli tänä aikana T. H. Wilppulan toimiessa puheenjohtajana ja V. Penttisen hoitaessa oman toimensa ohella sihteerinkin virkaa, Hainin joutuessa ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Talousvaliokunnan jäsenyyttä täydennettiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissaollessa Taimi Taistolla ja Olavi Suvannolla. Miesjäsentemme täyttäessään velvollisuuttansa rintamalla vaikuttivat naisjäsenemme herkeämättä ja erinomaisella menestykfellä kotirintaman rauhoittamiseksi. Näytöksiä annettiin vähän joka puolella Suomea ja juhlia toimeenpantiin joko yksin tai yhde3sä muiden naisjärjestöjen kanssa. Pajulahtikin kantoi kortensa kekoon ottamalla huostaansa 5 siirtoväkeen kuuluvaa perhettä..

2 4 Varsinainen järjestötoiminta rajoittui liittotoimikunnan pitämiin kokouksiin, julkilausumien antamiseen, yhteisiin esiintymisiin SVUL:n kanssa maanpuolustusasioissa j.n.e. Erikoisesti on mainittava avustusrahaston perustaminen liittomme kaatuneitten urheilijain omaisten auttamiseksi, TUL:n osallistuminen jääpallomaa-otteluun Ruotsia vastaan , jossa liittoamme edustivat puheenj. Rinne ja 4 jääpalloilijaa, sekä Rinteen ja Hainin matka Ruotsin kautta Norjaan Toiminta rauhanteon jälkeen. Nuo sodan sataviisi päivää olivat riittävät aukaisemaan ammottavan aukon liittomme järjestötoimintaan, hävittämään kahden piirin, Viipurin ja Itä-Karjalan, toimintamahdollisuudet ja siroittelemaan niiden jäsenet ympäri maata, vailla yhtenäistä toimintaa ja tukea. J a tälläkin hetkellä tietävät rajaseutupiirimme kouraantuntuvasti mitä on elää sodan ja sotatilanteen jaloissa. Kaikki yhdistystoiminta on jatkuvasti mitä vaikeimmin hoidettavissa, jopa toisin paikoir täysin mahdotonta. Tilastot alkuvuoden jäsenmääristä ja toiminnasta osoittivat murheellisia lukuja, mutta mitä pitemmälle aika vierähti sodan päättymisestä sitä toivehikkaammaksi kävivät tiedot ja vuoden lopussa saatoimme merkitä muistiin vakaata, vankkumatonta toimintaa niin seuroissa kuin piireissä sekä myös itse liiton toiminnassa. Elpymistä oli todettavissa kautta linjan. Uusia seuroja perustettiin, vanhoja herätettiin eloon ja jäsenmäärät muuttuivat jatkuvasti myönteiseen suuntaan. Sääntömääräinen liittoneuvosto kokoontui kesäkuun 16 p:nä Helsinkiin. Todettiin, että vaikeuksia oli kosolti edesfä, mutta samalla, ettei missään suhteessa ollut ylivoimaisia esteitä tiellä. Määrätietoisesti annettiin suuntaviivat lopputaivalta varten liittokokoukseen saakka ja laadittiin ohjelma käytännöllistä toimintaa varten. Huomattavimmista päätöksistä mainittakoon tässä yhteydessä vain päätös yhteistoiminnan laajentamisesta, joka ikäänkuin antoi alkusysäyksen loppuvuosipuoliskon ennätyksellisen vilkkaalle kilpailutoiminnalle. Vuoden loppuun mennessä liittomme sopi yhteistuiminnasta SVUL:n ja sen alajärjestöjen kanssa lukuunottamatta Suomen' Urheilu-, Uima- ja Hilhtolllttoja, jotka vasta v alkupuolella tekivät myönteiset sopimusehdotukset. Kansainvälinen työläisurheilutoiminta on ollut tunnetuista syistä täysin lamassa. Kanssakäyminen kansainvälisessä mielessä on jäänyt kokonaan yhteistoiminnan varaan. Mainittakoon vielä eräästä liittomme taloudelliselta kannalta katsottuna hyvin merkitsevästä toiminnasta, nimittäin Oy. Tippaustoimiston perustamisesta, joka laitos on osoittautunut aivan ainutlaatuisen elinhaluiseksi ja kasvukykyiseksi, edellyttäen kaikelle urheilutoirninnalle,)lihavia vuosia,) jos se vain. rauhassa saa jatkaa toimintaansa. Marraskuun päivinä kokoontuivat piirien edustajat yhteiseen virkistys- ja neuvottelutilaisuuteen Helsinkiin. Tällöin keskusteltiin erittäin antoisasti liittomme nykyhetken tärkeimmistä ilmiöistä tehden m erkittäviä aloltteita, jonka jälkiä näemme v liittokokouksen esityslistalla. Liittokokous. Sääntömääräisesti olisi liittokokouksen pitänyt kokoontua v aikana. Koska ajankohta kuitenkin oli sellainen, ettei liittokokouksen käsiteltäväksi olisi joutunut mitään muuta kuin liittoneuvostolle kuuluvat muodollista laatua olevat asiat ja täten liittokokouk en suuntaa antava merkitys kokonaan jäisi huomioimatta lähetti liittotoimikunta heinäku ulla 1940 kyselyn liittoneuvostoedustajille ja piireille, jossa se pyysi vastausta liittotoimikunnan ehdotukseen, että liittokokous pidettäisiin 1941 huhti-toukokulll1 vaihteessa. Määräaikana antoivat 12 piirikuntaa ja 11 liittoneuvostoedustajaa vastauksensa ja näistä vain edustaja Rantanen Tampereen piiristä vaati liittokokouksen koollekutsumista, joten liittotoimikunta tällä valtuutuksella siirsi liittokokouksen pidettäväksi v

3 6 Liittoneuvosto. Liittoneuvoston v sääntömääräinen kokous pidettiin Helsingissä työväentalon B-salissa kesäkuun 16 p:nä.. Piirit olivat kokouksessa edustettuina seuraavasti: Etelä Saimaa: Etelä-Savo: Helsinki: Häme: Xtä-Karjala: Karjala: Keski-Suomi: Kuopio: Kyminlaakso: Lahti: Länsi-Uusimaa: Oulu- ja Perä-Pohjola: Pohjanmaa: Porvoo: Satakunta: Tampere: Varsinais-Suomi: Viipuri: J uho Peltonen Ville Savolainen Unto Siivonen Hj. Elomaa Sulo Vilhunen R. Pietarinen Väinö Kauranen K. Kortelainen Erkki Lukkari Albin Salo Kosti Ranta Yrjö Greus L. Kontturi E. Koivisto Martti Ekblom H elmi Lahtinen A. Heinonen Vilho Palonen Kokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen 16 :ssä mainitut ~iat ja 11 kokoukselle tehtyä esitystä. Pöytäkirja painatettiin Ja lähetettiin perusjärjestöille sekä liittoneuvostoedustajille marraskuun 21 p:nä PiirItoimikuntien edustajien selostus ja neuvouelutilaisuus Koska liittokokouksen sääntömääräinen koollekutsuminen v po~euksellisista oloista johtuen edellä selostetulla tav.alla surre~m,:. 1941, päätti liittotoimikunta toimeenpanna otsikossa mamittuma päivinä selo"tus- ja neuvottelutilaisuuden /1 piiritoimikuntien edustajille, jossa tilaisuudessa, paitsi liiton toimintaan välittömästi kuuluvia asioita käsiteltäisiin eräitä sen toimintaan välillisesti vaikuttavia ajankohtaisia kysymyksiä. Piiritoimikunnat olivat kokoul{sessa edustettuina seuraavasti; Etelä-Saimaa: J. Peltonen ja V. Ripatti Etelä-Savo: E. Kolehmainen ja K. Kauppinen Helsinki: K. Altti ja O. Lehtonen Häme: U. Kaisla Karjala: R. Pietarinen ja A. Drockila Keski-Suomi: V. Kauranen ja V. Teikari Kuopio: K. Kortelainen ja L. Korhonen Kyminlaakso: E. Lukkari ja U. Muuri Lahti: A. Salo ja U. Grönvall Länsi-Uusimaa: K. Ranta ja A. Hulden Oulu- ja P. Pohjola: Greus ja Vinell Pohjanmaa: F. Aalto ja L. Kontturi Porvoo: V. Hakala ja E. Koivisto Satakunta: M. Ekblom ja F. E. Rantanen Tampere: L. Pihlaja, E. Lindholm ja Meeri Silvan Varsinais-Suomi: A. Heinonen ja E. Lehtinen Kokouksessa keskusteltiin seuraavista kysymyksistä:»liiton kurssiohjelman ja neuvontatyön uudistussuunnitelmat», alustajana liiton sihteeri Onni Haini.»Työläisurheiluväen- ja Ammattiyhdistysväen yhteistoiminta», alustajana SAK:n sihteeri Jorma Tuominen.»Urheilupolitiikkamme», alustajana Hugo Kangas.»Liiton periaateohjelman uudistaminem>, alustajana liiton sihteeri Onni Haini.»Järjestömuotokomitean suunnittelemat uudistukset liiton, piirien ja seurojen mallisääntöihin» alustajana liiton varapuheenjohtaja A. E. Heiskanen.»Liiton julltaisutoiminta» alustajana liiton taloudenhoitaja V. Penttinen. 7

4 - 8 9,)Ajankohtaisia urheiluväkeä kiinnostavia yhteiskunnallisia kysymyksiä,) alustajana valtiovarainministeri Mauno Pekkala. Liittotoimikunta. Liittotoimikuntaan kuuluivat toimintakertomusvuotena VIII liittokokouksen valitsemina U1'ho Rinne puheenjohtajana, Arvi E. Heiskanen varapuheenjohtajanå, varsinaisina jäseninä T. H. Wilppula, V. Laherma, Taimi Taisto. K. A. Vuori ja O. S~tvanto sekä varajäseninä E. K. Kale1'vo, j. E1'jama, A. IC Leskinen ja Hugo Kangas. Sota-aikana hoiti liittotoimikunnan puheenjohtajan tehtäviä T. H. Wilppula liiton varsinaisen ja varapuheenjohtajan ollessa puolustuslaitoksen palvelukseen kutsuttuina. Liittotoimikunta kokoontui vuoden aikana 56 kertaa. Varajäsenet ovat olleet kokouksissa läsnä. Liittotoimikunnan jäsenet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti: Rinne 39, Heiskanen 34, Wilppula 49, Laherma 45, Taimi Taisto 50, Vuori 48, Suvanto 44, Kalervo, Erjama 27, A. Leskinen 35 ja Kangas 34 kokouksessa. Kokouksista merkittiin pöytäkirjoihin 762 :ää. Liittotoimikunnan ja jaostojen jäsenten kokouksissa käyntejä arvosteltaessa on huomioitava, että enemmistö jäsenistä oli sodan aikana asepalveluksessa, osan jatkaessa palvelustaan puolustuslaitoksessa vielä rauhanteon jälkeenkin ylimääräisiin harjoituksiin kutsuttuina. Naistoimikunta. Naistoimikuntaan ovat vuoden 1937 liittokokouksen valitse :ru na kuuluneet seuraavat jäsenet: Taimi Taisto puheenjohta Jana (), Mirjam Korhonen varapuheenjohtajana (), Vieno Linnomaa (), Rauha Ruohonen, ollut sairaana (5), Aili Salomaa () ja varajäsenet: Margit Hietamäki (), Taina Suominen (0) ja Aune Kalervo (12). Suluissa olevat numerot tarkoittavat kokouksissa käyntien lukumäärää. Naisi(limikunta on kokoontunut kertaa ja pykäliä pöytäkirjoihin on merkitty 127. Jaostot. Liittoneuvoston kokouksessa valittiin liitolle 14 jaostoa eri urheilunaloja varten. Jaostojen toiminta on ollut poikkeuksellisen vilkasta johtuen osaksi yhä kiihtyvästä kilpailutoiminnasta. Seuraavassa julkaisemme luettelon eri jaostoista ja niiden jäsenistä, kokouksissa käyneitten ja kokouksien lukumäärät. Kunkin jaoston kohdalla on ensinmainittu puheenjohtaja, toiseksi mainittu varapuheenjohtaja, kolme seuraavaa varsinaisia ja loput varajäseniä. Sulkumerkeissä nimien jäljessä on mainittuna jäsenen kokouksissa käynnit maaliskuun 1 p:ään 1941 mennessä. Hiihtojaosto: K. Niininen (12), A. Helenius (0), A. Tokkola (5), G. Grahn (8), T. Hietanen (5), V. Peura (9), S. Rämä (9), S. Merjåma (7) kokousta.. Kasvatusjaosto: E. K. Kalervo (1), L. Nurmi (1), A. E. Heiskanen (3), Elina Jääskeläinen (3), A. K. Leskinen (2), Onni Haini (6), Greta Rajala (4), Pentti Lönngren (5). - 6 kokousta Luistelujaosto: y. Pirhonen (8), H. Helenius (6), O. Larsen (8), E. Jäntti (9), O. Aulanko (7), T. Lampinen (9) N. Joensuu (0), V. Lampinen (8). - 9 kokousta. Nuorten jaosto: E. Virtanen (8), R. Rönnholm (6), T. Merisaari (5), T. Hirvola (6), P. Enroos (1), E. Salo (8), V. Vanhanen (5), P. Sainio (2). - 8 kokousta.

5 Pesäpalloilujaosto: O. Suvanto (12), T. Vaahtera (9), L. Kadenius (1O), V. Soininen (8), T. Lehtonen (7), V. Suominen (12), A. Rauvola (2), K. Vuorio (7) kokousta. Purjehdusjaosto: L. Forsten, K. Joutsen, V. Väinölä, E. Glans, R. Glans, V. Alen, T. Alen, R. Liljeblad. - Ei ole kokoontunut. Nyrkkeily jaosto: U. Ronkanen (25), O. Louhimo (13), P. Saajanto (4), E. AIho (19), R. Andersin (), T. Peltonen (24), O. Viander (12), K. Virtanen (13) kokousta. Painijaosto: K. A. Vuori (28), A. Tuhkunen (), S. Salmi (erosi jaostosta ), V. Pahlsten (29), A. Leino (28), N. Alanko (28), H. Lindqvist (23), M. Peltomäki (). - kokousta. Painonnostojaosw: M. Hokkanen (8), A. Holopainen (7), O. Luoma (-), O. Hurme (7), A. Broström (6), A. Klenberg (5), Y. Sivonen (6), S. Hartzell (7). - 8 kokousta. Palloilujaosto: K. Altti (26), A. Pulkkinen (25), A. Metsälä (), A. Nyström (21), V. Vankkoja (17), V. Siren (24), P. Vuorio (11), E. Vuorimaa () kokousta. Pyöräily jaosto: R. Valasti (12), U. Suomalainen (11), V. Malin (12), S. Lahtinen (9), K. Hagström (11), A. Koskenvesi (12), V. Lindblom (9), O. Sahrlund (1O) kokousta. Uintijaosto: H. Nieminen (1O), L. Nyström (5), V. Soininen (5), T. Mustonen (4), Kerttu Ketola (5), O. Rauttu (), E. Jokinen (9), Margit Hietamäld (8). - kokousta. Voimistelujaosto: y. Ahtio (8), K. Mulli (8), V. Parkkinen (9), O. Puukilainen (9), E. Valkonen (3), V. Laherma (6), T. Selin (2) M. Kaksonen (8). - kokousta. Yleisurheilujaosto : H. Kangas (), U. Siivonen (), V. Koivula (), V. Järvinen (14), K. Löfberg (4) (ollut suurimman osan.jaoston toimiajasta nostomiehenä.), E. Salminen (II), V. Puisto (16), A. Vallenius (9). - kokousta. Henkilökunta. Liiton sihteerinä toiminut Onni Haini erosi monivuotisen uutteran ja tunnollisen toiminnan jälkeen liiton palveluksesta. 11. siirtyäkseen Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liittoon. Hänen seuraajakseen valitsi liittotoimikunta Väinö Leskisen, joka lukien ryhtyi toimeensa. Liiton taloudenhoidosta on vastannut Viktor Penttinen. Liiton ensimmäisenä jaostosihteerinä on toiminut Onni Helenius, toisena jaostosihteerinä Toivo Määttä, joka samalla on toiminut liiton järjestäjänä. Yleisurheilujaostosta on huolehtinut toimittaja Väinö Koiv ula. TUL-Iehdcn päätoimittajana on toimintakertomusvuotena toiminut Väinö Koivula ajalla ja tästä lähtien vuoden loppuun Lauri Nurmi. Toimittajien kesälomaaikana toimi tilapäisenä avustajana Eino Jäntti. Naissihteerinä on toiminut Greta Rajala. Liiton toimistossa toimi kirjanpitäjänä kertomusvuotena Siiri Vuorinen, toimistoapulaisina Aili Kaukonen ja. 12. lähtien Salli Voutilainen. Lähetteinä ovat toimineet ajalla Erkki Niininen ja 1.. lähtien Sakari Vuorio. 11..

6 12 Julkaisutoiminta. TUL-Iehteä julkaistiin entiseen tapaan liiton pää-äänenkannattajana kerran viikossa. Helmikuussa ja huhtikuussa julkaistiin erikoiset»reserviläisnumerot.), joita jaettiin suuret määrät ilmaiseksi eri joukko-osastoissa palveleville liiton jäsen ille. Naisjäsenistön äänenkannattajaa, Työläisnaisten Urheilulehteä, ei alkuvuoden poikkeuksellisesta tilanteesta ja kesäkauden kuumeisen jälleenjärjestelyn johdosta voitu julkaista. Tänä aikana oli naisilla oma osastonsa TUL-lehdessä. Sitävastoin ruvettiin lehteä säännöllisesti julkaisemaan lokakuun alusta lukien. Toimittamisesta huolehti naissihteeri Greta Raiala. Urheilijattaren Joulu ilmestyi naisten lehden joulujulkaisuna. Liiton vuosikiria- kalenteri ilmestyi kuten nonnaalivuosina joulukuussa. Samoin TUL:n Joulu entiseen tapaan. Edellisen julkaisun toimittamisesta huolehti Eino Jäntti, jälkimmäisen Lauri Nurmi. Vakinaisten julkaisujen lisäksi julkaistiin sääutömääräisen liittoneuvoston kokouksen pöytäkirja, sääntöjä, kilpailupöytäkirjoja j.n.e. Kirj eenvaihto. Saapuneita: kirjeitä n. arvolähetyksiä lehtitilauskirjeitä n. tarviketilauksia til Lähetettyi ä: kirjeitä.... ' " kierlok. ja ristis.... postiennakkolähetyksiä ,700 kpl. 2,854 5,500 1,450,504 kpl. 8,252 kpl. 11,143 1,168,563 kpl... Rekisteriasiat. Seurojen rekisteröimis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toi~istossa ja lähetettiin yhdistysrekisteritolmistoon 36 kpl. Naisten toiminta. Kurssitoiminta. Kurssitoiminta v ei luonnollisestikaan saavuttanut sitä laajuutta kuin edellisinä vuosina. Pajulahdessa järjestettiin ainoastaan kolmet voimistelukurssit S. välisenä aikana pidettiin seuraavat kurssit: Päivää Osanott naisten voimistelun ohjaajien alkeiskurssi. Ohjaajina Elna Kopponen, Unelma Rissanen ja Sylvia Lehtoranta voimistelunohjaajien jatkokurssi. Ohjaajina Annikki Karvonen, Maija Varmaala ja Sylvia L ehtoranta ohjelmakurssi voimistelunohjaajille. Ohjaajina Anitra Karlo-Heinonen ja Sylvia Lehtoranta..... Kilpailutoiminta. Kilpailutoiminta oli vilkkainta kesällä, joskin naiset osallistuivat muutamiin sodan aikana pidettyihin hiihtokilpailuihin. Naisten yleisurheilumestaruuskilpailut järjesti Varsinais-Suomen piirin naisjaosto. Kilpailut olivat hyvät sekä taloudellisesti että osanoton kannalta. Naisurheilijoita oli mestaruuskilpailuissa 48, yhdestätoista eri seurasta. Viesteihin otti osaa 9 joukkuetta. - Uinti on saanut lisää uusia harrastajia naisten keskuudestakin. Oheinen vajavainen tilasto osoittaa, että yleisurheilu ja uinti ovat verraten suosittuja. Tiedossamme olevista kilpailuista osallistuivat naiset 8 hiihtokilpailuun, 27 yleisurheilukilpailuun ja 21 uintikilpailuun. Lisäksi osallistuivat naiset joihinkin pyöräilykilpailuihin sekä pesäpallo-otteluihin

7 16 17 Kilpailutoiminta. [( ansalliset ym. kilpailut. sekä kansalliset seuraottelut. Piirikunnallisina kilpailuina on huomioitu myös piirien mestaruuskilpailut..: Vuoden kilpailutoiminta alkoi varsinaisesti kesäkuulla ja osittain vasta heinä- ja elokuun ajalla liiton seurojen jäsenistön vapauduttua asepalveluksesta sodan jälkeen. Lyhyestä toiminta-ajasta huolimatta kohosi kilpailutoiminta melko vilkkaaksi. Seurojen, piirien ja liiton toimesta järjestettiin vuoden ajalla kilpailutilaisuuksia seuraavat määrät: kansallisia piirikunnall. yht. Jalkapallo-otteluja pesäpallo-otteluja yleisurheilukilpailuja painikilpailuja nyrkkeilykilpailuja pyöräilykilpailu ja uintikilpailuja ]8 voimistelukilpailuja painonnostokilpailuja luistelukilpailuja hiihtokilpailuja purjehduskilpailuja jääpallo-otteluja mäenlaskukilpailuja moottoripyöräilykilpailuja Yhteensä ] Edellämainittujen piirikunnallisten, kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen lisäksi ovat seurat järjestäneet jäsentenvälisiä kilpailuja noin 1,500 eri tilaisuutena. Luettelossa on huomioitu kansallisina kilpailuina myös liiton mestaruuskilpailut ja kansainväliset kilpailut (joukkuekilpailumuodoissa myös liiton mestaruussarjojen ottelut) I I, I Liiton mestaruuskilpailut. Liiton kilpailu toiminta alkoi sodan jälkeen varsinaisesti vasta kesä- heinäkuun vaihteessa. Liiton mestaruuskilpailut järjestettiin v. ]940 seuraavasti: Yleisurheilu: H elsingin Visa. Viesti:. 6. yhtymä Turun Tovel'it-Maarian Pyrkivä. Ottelu: Kuopion Kisaveikot. b-luokka: Jyväskylän Veikot. Naisten yleisurheilu: Varsinaissuomen piiri. Nyrkkeily: Turun Toverit. Nyrkkeilyn alokasmest.: Porin Pyrintö. Paini, 1 osa: yhtymä Kotkan Kisailijat - Tiutisen Pyrintö. II osa: Lapuan TU. Pyöräily: yhtymä H elsingin Visa, Vauhtiveikot ja HTL. Uinti, A -sarja: Kotkan Kisailijat B-sarja: Turun TU. MurtomaajtwksH: ei järjestetty. Sisähypyt: Pispalan Tarmo. Voimistelu: H elsingin Työväen Voimistelijat. Painonnosto: HTPN. M äenlaskh: ei järjestetty. Hiihto: ei järjestetty. Luistelu,: ei järjest etty. Joukkuemestaruuskilpailut. Vuoden 1940 ajalla järjestettiin liiton mestaruuskilpailuja edellämainittujen yksityismestaruuskilpailujen lisäksi myöskin jalkapalloilussa (jalkapallosarja joukkueen yksinkertaisena sarjana = 45 sarjaottelua). Mestaruuden voitti TPV; pesäpalloilussa (lohkosarjat kaksipäiväisenä kilpailutilai- 2 : I i i I I : I 1

8 l 19 suutena, kummassakin 6 ottelua, jonka lisäksi pesäpallornestaruus ratkaistiin kahdessa mestaruusottelussa). Mestaruuden voitti TMP. Jääpallomestaruudesta ei kilpailtu. Kansainvälinen!<i1pailutoiminta. Ulkomaalaisia Suomessa. Seurojen rajoitettujen taloudellisten mahdollisuuksien vuoksi sekä liittomme Norjaan ja Eestiin suuntautuneitten suhteitten katkettua, näitten maitten jouduttua Saksan vaikutuspiiriin, supistui ulkomaalaisten osanotto TUL:n kilpailuihin yhteen ainoaan vierailuun. Suomessa kilpailivat: Helsingin Tarmon kansainvälisissä painikilpailuissa ruotsalaiset painijat Nils Akerlindh ja Erik Andersson. Suomalaisia ulkomailla. Yhteistoimintakilpailujen yhteydessä mainittujen tapausten lisäksi ovat liittomme jäsenet kilpailleet ulkomailla v euraavasti: olivat Tukholmassa suoritetussa Ruotsi-Suomi jääpallomaaottelussa mukana - pelaajat T. Raunio, Pauli Vahtonen, V. Tuullas ja S. Alava, johtajana U. Rinne kilpailivat painijat Veikko Vanhanen ja Runo Larick Tukholmassa, Brandkårens IK:n kilpailuissa. Syyskuussa käväisi KTP:n jalkapalloilija K. Niilonen Suomen jalkapallomaajoukkueen mukana Leipzigissä kilpailivat nyrkkeilijät Eino Vaelma ja V. Backman Tukholmassa kilpaili keihäänheittäjä T. Rautavaara Ruotsissa, Söderhamnissa. Yhteistoiminta. Yhteistoimintasopimukset. V aikana liittomme solmi yhteistoimintasopimuksia seuraavien porvarillisten urheiluliittojen kanssa: Suomen Voi- J mistelu- ja Urheiluliitto, Svenska Finlands Idrottsförbund, Suomen Palloliitto, Suomen Painiliitto, Suomen Luisteluliitto, Suomen Painonnostoliitto, Suomen Voimisteluliitto, Suomen Pyöräilyliitto, Suomen Koripalloliitto ja Pesäpalloliitto. Sopimukset ovat liittotoimikunnan toimesta painatetut ja toimitetaan liittokokousedustajille, piireille ja seuroille ajoissa ennen liittokokousta. Suomen Urheilu-, Hiihto- ja Uimaliiton kanssa solmittiin sopimukset yhteistoiminnasta v alussa. SAKn ia TULn välinen yhteistoiminta. Kuten aikaisemmin piirien edustajien neuvottelutilaisuuden yhteydessä on mainittu, alusti SAKn sihteeri Jorma Tuominen neuvottelu päivillä kysymyksen ammattiyhdistysväen ja urheiluväen yhteistoiminnasta. Tämän jälkeen kumpikin keskusjärjestö asetti neuvottelutoimikunnan yhteistoimintasopimuksen valmistelua varten. Toimikunnassa sovittiin jo vuoden loppuun mennessä yhteistoiminnan muodoista ja mahdollisuuksista, joskin sopimuksen allekirjoittaminen ja varsinainen käytäntöönsaattaminen siirtyi v puolelle. Oy. Tippaustoimisto Ab. Keväällä v oli ilmeistä, että käyty sota ja edelleen vallitseva sotatilanne vähentää valtion mahdollisuuksia avustaa urheilujärjestöjä näiden toiminnan rahoittamisessa. Tällöin pohdittiin liittotoimikunnassa keinoja, joita käyttäen, mutta samalla urheilutoiminnan pohjalla voitaisiin, siitäkin huolimatta, vaikka valtionavustukset urheilujärjestöille tulisivat supistumaan, hankkia niille riittävä taloudellinen tuki. Syntyi ajatus ns.,>tippauksem käytäntöönsaattamisesta Suomessa. Saatuaan liittoneuvostolta valtuudet asian edelleen kehittämistä varten, ryhtyi liittotoimikunta neuvotteluihin muiden maassa toimivien urheilujärjestöjen kanssa. Ja niin syntyi Oy. Tippaustoimisto Ab., jonka tarkoituksena on taloudellisen tuen hankkiminen urheilulle ja sitä edistävälle toiminnalle., I

9 Kaatuneiden Urheiliiain Muistokilpailut Kansamme urheilu elämä menetti vuosien sodassa osan kaikkein parhaimmasta elävästä voimastaan. Se menetti tuhansia aktiiviurheilijoitaan ja toimitsijoitaan, joita ei millään keinoin voida jälleenrakcntaa. Mutta heidän muistoaan voidaan kunnioittaa. - Tässä mielessä maamme urheilujärjestöt yhteisesti toimeenpanivat Kaatuneitten Urheilijain Muistokilpailut, jotka samalla, kun ne olivat ikäänkuin Olympialaisten Kisojen korvikkeena, juhlalli ella tavalla muodostuivat kaatuneitten urheilijain muistojuhlaksi. Osanottajia oli TUL:stä 271 ja SVUL:stä 605. Lisäksi 6 villiä, joten osanottajia oli yhteensä 882 eri alojen urheilijaa. Liittomme jäseniä kaatui v sodassa 871 ja haavoittui noin 1,700. Maaottelut. Yhteisesti SVUL:n eri liittojen kanssa järjestetyissä maaotteluissa ovat Suomen värcjä edustaneet eri kilpailutilaisuuksissa seuraavat urheilijamme: Helsingissä Suomi-Saksa-Ruotsi yleisurheilukolmimaaottelussa T. Vanne, Y. Lehtilä, V. Nyqvsit, R. Lehti ja S. Toivonen Tukholmassa Ruotsi-Suomi b-yleisurheilumaaottelussa T. Tuulari, M. Kaskivirta, T. Heliö, V. Lehtonen, E. Autonen, 1. Penttinen, V. Savola ja johtajana H. Kangas Budapestissa Unkari-Suomi yleisurheilumaaottelussa V. Nyqvist, T. Vanne ja S. Toivonen Tukholmassa Ruotsi-Suomi painimaaottelussa S. Hostila, V. Tarvainen, T. Tamminen, V. Lindqvist ja johtajana K. A. Vuori Tukholmassa Ruotsi-Suomi nyrkkeilymaaottelussa L. Kostamo, E. Jokinen, Aatos Lundell, O. Pakarinen, johtajana U. Ronkanen ja avustajana E. Lindholm. Liitto-ottelut. Kansainvälisiä liitto-otteluja ei vuodcn 1940 ajalla ]aqestetty. Liitto-ottelutoiminta rajoittui vain yhteistoimintasopimusten puitteissa järjestettyihin yhteistoimintaottc1uihin, joita järjestettiin seuraavat: Helsingissä ensimmäinen yleisurheiluliitto-ottelu Sven ka Finlands Idrottsförbundia (SFI) vastaan. Ottelun voitti TUL TULn edustajat: T. Vanne, T. Tuulari, R. Lehti, V. Viljanen, M. Vilenius, V. Saarinen, T. Heliö, A. Hyryläinen, A. Rantanen, A. Oksa, S. Toivonen, V. Lehtonen, V. Nyqvist, Y. L ehtilä, T. Rautavaara, E. Autonen, M. Kaskivirta, V. 1ellin, V. Savola, M. Tamminen, U. Suojancn, R. Salmi, T. Laakkonen, M. Hurme, Artturi Karttu, 1. Penttinen, V. Heino, O. Salin. Johtajana U. Siivonen. - SFIn dustajat: N. Kronqvist, G. Högnäs, B. Storskrubb, R. Björklöf, V. Louhio, H. Strandvall, V. Vildund, Å. Hytöncn, N. Nicklcn, K. Fuhrer, N. Stork, V. Vickström, R. Backman, L. Bexar, R. Björlanan, Y. Nikkanen, Karlsson, S. Lindgren, A. Sandin, L. Pihl, T. Råback, E. H einström, A. Lindblad, A. Koivurinta, Å. Roo, E. Nybcrg, E. Backnäs, A. Borgström, G. Hannula ja H. Lampinen. 6.. Helsingissä' ensimmäinen pesäpalloliitto-ottelu Pe~äpalloliittoa vastaan. PPL voitti ottelun -2. TULn joukkue: V. Soinincn, P. Lahtivirta, V. Suominen, M. Kesto, T. Vaahtera, V. Riipinen, T. Valo, U. Sandell, U. Junnonen, varamiehet Sv. Helminen, H. Katainen, A. Jämsen. - PPLn joukkuc: K. Markkanen, L. Salisma, O. Leino, O. Vainio, E. Haukkiala, E. Uotila, T. Sariola, K. Ihalainen, U. Liukkonen Helsingissä toinen jallmpalloliitto-ottelu Suomen Palloliittoa vastaan. SPL voitti ottelun 3-0. TULn joukkue: P. Viinikainen, E. Salmi, T. Markl<:anen, V. Parkkinen, R. Valkama, J. Åkerblom, V. Ruokonen, O. Lara, A. Salokangas, A. Salo, H. Saarinen, varamiehet: A. Ahti, A. iemi, A. Savolaincn, K. Niilonen, joukkueen johtajana K. Altti ja huoltajana A. Pulkldnen. - SPLn joukkue: V. Taivainen, K. Sillanpää, 1. Oksanen, E. Lahti, L. Saxberg, V. Asikainen, V. Kultti, H. Granström, O. Autio, U. Teräs, Anton Honka. 21 I I

10 Helsingissä Messuhallissa toinen nyrkkeilyliittoottelu Suomen Nyrkkeilyliittoa vastaan. SNL voitti 17-. TULn joukkue: V. Kuusinen, Y. Anttila, K. Itäluoto, A. Mantere, U. Rask, L. Kostamo, O. Nikulainen, E. Rask, E. Jokinen, R. Hiltunen, Aatos Lundell, Å. Putkonen, O. Pakarinen, E. Vaelma, P. Mattsson, A. Lundell. - SNLn joukkue: O. Lehtinen, U. Fernelius, V. Huuskonen, T. Rytköenn, E. Pelkonen, S. Laasonen, Y. Piitu1ainen, P. Asikainen, Åke Granö, O. Kaartinen, O. Palvas, A. Piiparinen, O. Purho, A. Lehtinen, K. Karppinen, H. Koivunen. Muut yhteistoimintakilpailut. Edellämainittujen liitto-ottelujen lisäksi on liiton seurojen toimesta järjestetty yhteistoimintakilpailuja eri aloilla seuraavat määrät: jalkapallo-otteluja yleisurheilukilpailuja pesäpallo-otteluja uintiki1pailuja painikilpailuja Kurssi- ja neuvontatoiminta. Yhteensä 46 Liiton, sen jaostojen ja piirikuntien toimesta järjestettiin v seuraavat kurssit ja neuvontatilaisuudet: Voimistelu: miesten piiriohjaajien täydennyskurssi Pajulahdessa : 8.. miesten voimistelun ohjaajakurssi PaJulahdessa, ohj'aaiina Y. Autio T. Määttä ~i~~t~~ ~~i~i~t~i~~~h~ jaajakurssi Oulussa, ohjaajana T. Määttä J?lesten voimistelu nohj aajakurssi Ponssa, ohjaajana T. Määttä... päiviä tunt. osanott miesten voimiste1unohjaajakurssi Turussa ohjaajana T. Määttä 7 Voimistelu- ia toimitsiianeuvonta. Toivo Määrän neuvontamatkat Varsinaissuomen piirissä, 2 paikkakuntaa Länsiuudenmaan piirissä, 2 paikkakuntaa Eteläsavon piiris~ä, 7 paikkakuntaa Eteläsaimaan piirissä 2 paikkakuntaa Satakunnan piiris~ä Raumalla Pohjanmaan piirissä 5 paikkakuntaa Kuopion piirissä 3 paikkakuntaa Neuvontaa: Loka-marraskuun ajalla Kyminlaakson piirissä telinevoimisteluneuvontaa, opastajana T. Kekäläinen, 6 paikkakunotaa.. 27 Syys-marraskuun ajalla voimisteluneuvontaa Varsinaissuomen piirissä, ohjaajina V. Laakso, Sirkka Koskinen, Irma Rannikko, Elli Ruohonen, Rakel Tammi, 9 neuvontatilaisuutta... 9 Kesäkuulla ja loka-marraskuun ajalla neuvontatilaisuuksia Tampereen piirissä ohjaajina Aarne Hyytinen, V. Launis, Esteri Poikkilin ja Anni Flinck, 6 paikkakuntaa, 12 neuvontatilaisuutta Nyrkkeily: R. Andersinin neuvontamatka, 8 paikkakuntaa nyrkkeilykurssit Vaasassa, ohjaajana V. Kulmala nyrkkeilyleiri Helsingissä, ohjaajana U. Ronkanen, T. Peltonen, ja R. Andersin ]35 2]

11 25 Painl: Tuomarikursseia: painituomarikurssit Helsinsingissä, ohjaajana Aarne Reini painituomarikurssit Oulussa, ohjaajina H. Rossi, O. Tirkkonen, H. Ristola, A. Winell Neuvontaa: Matti Haajasen neuvontamtaka, 31 paikkakuntaa Matti Haajasen neuvontamatka Lahden piirissä, 4 paikkakuntaa Palloila: erotuomarikurssit Pitäjänmäellä, ohjaajana P. Vuorio... 2 Joulukuulla jääpallo erotuomarikurssi Helsingin piirissä, ohjaajana Y. Tuhkunen.. 4 Kesä-elokuulla neuvontatilaisuuksia Tampereen piirissä, ohjaajina Eino Rantanen ja Martti Nurminen Yrjö Tuhkusen neuvontamatka 7 paikkakuntaa. neuvontapäiviä 25, tilaisuuksissa läsnåolleiden yhteismäärä Nuorten toiminta: nuorten ohjaajakurssit Pajulahdessa, ohjaajina Toivo Maättä, o. Haini, Väinö Leskinen, luennoitsijoina A. Helo, L. Nurmi ja toht. J. Heikkinen Toimitsijakurssit : seuratoimitsija kurssit (Helsingin piiri) Helsingissä, ohjaajina O. Haini, V. Penttinen, L. Nurmi, O. Salonen, H. Kangas, O. Helenius, T. 1. Vuorenrinne ja Greta Rajala Loka- marraskuulla seuratoimitsijakursseja Tampereen piirissä, opastajina L. Pihlaja, M. Silvan, Helmi Lahtinen, S. Lindholm ja E. Lindholm, 5 paikkakuntaa , , "\ Yleisurheilu: päiviä Helsingissä valmentajain neuvottelutilaisuus, opastaja valmentaja A. Valste Kesän kuluessa valmentajain Yrjö Luodon, Rudolf Muukkosen ja Eino Mattilan neuvonta Tampereen piirissä 6 paikkakuntaa....' valmentaja Onni Metsistönneuvonta 57 Hämeen piirissä, 4 paikkakuntaa valmentaja Onni Metsistönneuvonta 6 Länsi-Uudenmaan piirissä Loh- jalla Elo-syyskuussa valmentaja Lauri Korhose~ neuvonta Kuopion piirissä, paikkakuntaa Elo-syyskuussa valmentaja Uuno Autereen neuvonta Länsiuudenmaan piirissä 3 paikkakuntaa : Elokuussa valmentaja Onni Metsistön neuvo?-ta 7 Oulun ja Perä-Pohjolan piirissä, 3 paikkakuntta Elo-:-joulukuussa valmentaja Viljo Mcllinm I:euvonta Varsinais-Suomen piirissä, 4 paikkakuntaa Syksyllä valmentaja Väinö Ripatin neuvonta Etelä-Saimaan piirissä, 3 paikkakuntaa Tilastokaavakkeitten palautus. Piirikunta 6 00 ",,,,.:.:cn... -"'~._+-,0> Eteläsaimaa... Eteläsavo Helsinki Häme Karjala Keskisuomi tunteja osanotto '0.:':0 ",,,,... -",,,, "'"".~:::!! 2-,,-... ~'".:>. ~.!:ic: > ~-'". ~:CI:S 0'" "''''8 ~:C'1 "',.,.;~~ ~a "' -"'-.. '" 2- ~'".:>. Q)~> ~.~ :C':f... "'''8 ~;= ">", ";as,!:d ~a "'.>1-.. '"

12 26 27 Kuopio Mikkelin Vauhti Kyminlaakso Mäntyharjun Jäntevä Lahti Otavan Viesti , 5 67 Länsiuusimaa Pieksämäen Pyrintö Puumalan Riuska... Oulu- ja Peräpohjola Rantasalmen Nousu Pohjaanmaa Savonlinnan Jyry Porvoo Särkisalmen Viesti Satakunta seuraa Tampere Varsinaissuorni Helsinki. Viipuri Isku Kalervo Yhteensä Kisa-Toverit Koiton Visa Kotkat Kullervo Käpylän Kunto Ponnistus Piirlkunta ja seurat: Tarmo Työväen Urheiluliiton seurat ja jäsenistö pllrlkunniualn v lopussa. :a., 'C;; :>i ;0.0; 0 ~ Etelä Saimaa. i ~ >- ". ed,.,,. Toukolan Teräs Työväen Hiihtäjät z p..... Luistelijat Imatran Koitto Mailapojat Imatran Voima , Moottoripyöräilijät Jotsenon Kataja ~~ N aisvoimisteli jat Joutsenon Korvenveikot _:'IW'1"_ 22 Nyrkkeilijät Lappeenrannan Työv. Urheilijat ~ r Painonnostajat Lauritsalan Teräs Palloilijat..... Ruokolahden Kanto 'i1 r_ 25 Pallonlyöjät l Simpeleen Vesa Pursiseura Suomen niemen Työv. Urheilijat Pyöräveikot Tainiokosken Tähti Uimarit Taipalsaaren Riento & Voimistelijat Vuoksenniskan Vesa II Töölöön Vesa UrheiJuveikot seuraa , Vauhti-Veikot Viipurin Toverit Eteltt-Savo. 27 seuraa 2, , ,804 Anttolan Uusi yritys Enonkosken Pyrintö H äme. Haapakosken Pyrintö Joroisten Jyske Forssan Alku Lieniskän Pyrintö Harvialan Tenho : Herajoen Yritys

13 28 / Humppilan Raivaajanveikot Hyvikkäiän Haka Keski-Suomi. Hämeenlinnan Kisa Haapamäen Visa Idänpään ja Hätilän Toive......,., Inhan Taimi Iso-Evon Esa Joutsan Tarmo Jokioisten Koetus Jämsän Tarmo Launosten Nouseva Jämsänkosken Jyry Lammin Luja Jyväskylän Toverit Leppäkosken Voima ,) Työv. Naisvoimistelijat Länsi-Vanajan Kajastus...,) Veikot Löyliäisten Ote Keuruun Toverit Löyttymäen Oras Killinkosken Myrsky Maalaiskunnan Ryhti Kolhon Vihuri Mallinkaisten Nouseva Konneveden Veto Mustialan Toverit Korpilahden Pyrintö Napialan Pyrkivä Koskensaaren Pojat Parolan Visa Lahdenkylän Toive Riihimäen Kiistaveikot Laukaan Kisaveljet Riihimäen Pyrkivä Lohikosken Lohi Ryttylän Kiri Muuramen Yritys Someron Voima Oravisaaren Vauhti Tammelan Nousu Pihtiputaan Putaanpojat Toijalan Valpas Puuppo1an Kisa Turengin Sarastus Ruuhimäen Töpinä Urjalan Taimi Saarijärven Nousu Vaulammin Kiusa Suolahden Urho Viralan Vauhti Säynätsalon Riento Vähikkälän Kipinä Toivakan Haka Vaajakosken Kuohu , , seuraa Viitasaaren Toverit Virtain Veikot Väätäisen Ponteva Karjala. Äänekosken Huima Joensuun Yritys seuraa 1, ,062 Järventauksen Salonpojat Ka1tirnon Kaiku Kuopio. Keskijärven Kajastus... Hyrynsalmen Tempaus Lamminkylän Isku Iisalmen Työv. Urheilijat Lieksan Into Iisveden Kisatoverit Mutalan Riento Jormuan Tarmo Outokummun Vesa Kajaanin Kuohu Pankakosken Tarmonpojat Karttulan Kontio Tohmajärven Voima Kiehimän Jyry Utran I<oitto Kotalahden Into seuraa Kuopion Kisaveikot Kuopion Työv. Naisvoimistelijat

14 , 31 Kuopion Työväen Urheilijat Vehkalahden Pyrkivät Kurkimäen Kiri Voikaan Viesti Leppävirran Viesti seuraa 2, ,368 1,001 5,484 Männistön Urheilijat Niinimäen Vauhti Pielaveden Alku Lahti. Pihlaisten Yritys Heinolan Työv. Urheilijat Rautalammin Reipas Kausalan Yritys Ruhtinaansalmen Pyrintö Lahden Haukat Selkosky1än Sisu Lahden Kaleva Sorsakosken Jäntevä Lappi1an Nousu Suonenjoen Vauhti Marttilan Pyry Syväniemen Nousu Merrasjärven Metsot Tervon Tempaus Orimattilan Toive Tuusniemen Kisa... 5 Sysmän Alku Varkauden Tarmo Sysmän Tuuri Varkauden Työv. Palloilijat Uudenkylän Terä Vesannon Työv. Urheilijat Vuoreslahden Veto seuraa 29 seuraa 1, ,270 Kyminlaakso Länsi-Uusimaa. Haagan Haka Haimoon Urheilijat Hangon Toverit Haminan Ponteva Hyvinkäänkylän Kisaajat Inkeroisten Vihuri Hyvinkään Ponteva Juurikorven Kaiku Jokelan Kisa ' Kotkan Kisailijat Järvenpään Isku Kotkan Työv. Palloilijat Karjaan Pinjaisten Ura Kouvolan Pojat Karkkilan Sisu Kuusankosken Puhti Kauklahden Pyrintö Kymintehtaan Kisa Kellokosken Alku Kyrrtin Urheilijat Keravan Toverit Kymin Veikot Korson Veto Liikka1an Vauhti Korven Korvenpojat Metsolan Kiri \ Leppävaaran Sisu Munsaaren Saarenpojat Lepsämän Humu Myllykosken Toverit Lohjan Louhi Oravalan Taimi Malmin Urheilijat Popinniemen Ponnistus Nummelan Kisaajat Puistolan Reipas Nummen Yritvs Pyhtään Voima Otalammen Metsänpojat Sippo1an Toive Oulunkylän Tähti Summan Kisatoverit Pakinkylän Visa Svartbäckin Nousu Pitäjänmäen Tarmo Tiutisen Pyrintö Puistolan Urheilijat :11 II J.

15 32 33 Pohjan Sport , Kannuksen Kiisto Rajamäen Kehitys Kaskisten Veto Rekolan Raikas Kauhavan Alku Tammisaaren Kiri Kauhavan Taimi Tapanilan Tarmo Kokkolan Jymy Tikkurilan Kajastus Kurikan Visa Vihdin Isku Laihian Kimmo Viherlaakson Ura Lapuan Työv. Urheilijat Virkkalan Syöksy Pietarsaaren Into seuraa 1, , ,521 Pietarsaaren Stjärnan Seinäjoen Kisa Seinäjoen Sisu Oulu. Sydänmaan Karhu Haukiputaan Heitto Toholammen Jyske Haukiputaan Tempo Vaasan Toverit Kaakamon Voima Ykspihlajan Riento Kalajoen Työv. Urheilijat., seuraa ,511 Kellon Työv. Urheilijat Kemin Veto Kempeleen Pyrintö Porvoo. KestiIän Veikot Forsbyn Stjärnan Koskelankylän Isku Halkian Alku Lapaluodon Myrsky Hamarin Elo Liedakkalan Kataja Isnäsin Start Muhoksen Voitto Kerkkoon Eskot Murron Erä Loviisan Riento Oulaisten Voima Myrskyiän Tuisku Oulun Jyry Mäntsälän Kunto Oulun Kisko Pornaisten Taimi Pudasjärven Rajahaukat Porvoon Veikot Puolangan Reima Ruotsinpyhtään Riento Raahen Ponnistus Sälinkään Kiri Rovaniemen. Lappi Särkijärven Yritys Ruukin Into Tolkisten Herkules Tornion Tarmo Valkon Visa Tyrnävän Voima Veitsiluodon Kisaveikot seuraa seuraa 1, ,869 Satakunta. Euran Raiku Pohjanmaa. Friitalan Yritys Alavuuden Kipinä Harjunpään Tuisku Himangan Roima Kankaanpään Meno Ilmajoen Ilves Keikyän Yritys Isokyrön Voitto Koiviston Isku , Jurvan Voima Kyläsaaren Pyry

16 Köyliön Kaiku.... Lauttakylän Pyry.... Nakkilan Visa.... Noormarkun Koitto.... Pihlavan Työväen Urheilijat.... Pomarkun Ura.... Porin Pallotoverit..... Porin Pyrintö.... Preiviikin Kiri Punkalaitumen Tuisku.... Rauman Työv. Urheilijat.... Reposaaren Kunto.... Sunniemenrannan Mahti.'.... Toejoen Toive.... Tyrvään Kisa...,.... Uudenkoiviston Veto.... Vanhankylän Alku.... Vähärauman Viesti seuraa Tampere. Aitoiahden Voitto.... Finlayson & C:on V.- ja u.-seura.... Haukijärven Ryhti..... Hirsiiän Pyrkivä.... Ikaalisten Alku..... Järvensivun Kisa.... Kangasalan Voitto Koivistonkylän Kunto.... Korkeakosken Kisaurhot.... Kuhmoisten Riento Kurun Reipas Kyröskosken Kiskojat..... Lamminpään Korpi..... Lielahden Kipinä..... Messukylän Toverit Monoskylän Toverit.... Mutalan Viri..... Mäntän Valo..... Naisvoim.- ja urho seura Säkenet..... Nokian Pyry..... Oriveden Toverit Oriveden Tuisku..... Pispalan Tarmo..... Rantaperkiön Isku , , SS Ruoveden Ryhti Siuron Tuisku.... Tahmelan Vesa Tampereen Kilpa-Veljet... Tampereen Kisa-Toverit... Tampereen Kullervo.... Tamp. Työv. Naisvoim..... Tampereen Palloveikot Tampereen Toive Tamp. Työv. Uimarit..... Tampereen Visa... Tampereen Yritys.... Teiskon Urheilijat.... Valkeakosken Koskenpojat... Vehmaisten Urheilijat..... Viialan Pyry... Vilppulan Tähti Ylöjärven Ryhti seuraa Val'sinais-Steomi. Askaisten Visa Auran Viesti... Kaarinen Kisa Kaarinen Ura Kaasmarkun Kisa... Kirjakkalan Alku Korvensuun Sisu.... Kyrön Alku...,... Laitilan Loimu.... Littoisten Työv. Urheilijat.... Maarian Ennätys..... Maarian Kisaveikot.... Maarian Pyrkivä Maarian Rei pas..... Maarian Yritys.... Mynämäen Toverit..... Naantalin Toverit..... Oripään Ponnistus.... Paattisten Puhti... Paimion Isku..... Paraisten Rehti Perniön Nouseva... Pertteiin Pyrintö... Piikkiön Kehitys , , ()' ,621 1,395 1,736 1,2 6,

17 36 Salon Vilpas Taalintehtaan Jäntevä Tarvasjoen Tarmo Turun Kilpaveikot Turun Kiri Turun Toverit Turun Työv. Pursiseura Turun Työv. Uimarit Turun Vesa Turun Voima Uudenkaupungin Roima Vehmaan Veto Vartsalan Sauva seuraa 2, , ,405 Jäsenmäärät plirikunnittain v ,... ~.. ~ :E.,.. ; '0... :::l 0 :i z ~ >- ~ E-< Etelä Saimaa ,086 Etelä Savo Helsinki... 2, , ,804 Häme , Karjala Keski-Suomi... 1, ,062 Kuopio... 1, ,270 Kyminlaakso... 2, ,368 1,001 5,484 Lahti Länsi-Uusimaa , , ,521 Oulu- ja Perä-Pohj , ,869 Pohjanmaa ,511 Porvoo Satakunta , ,498 Tampere ,621 1,395 1,736 1,2 6,934 Varsinais-Suomi , , ,406 Yhteensä,609 6,716 11,177 6,072 44,574 Talous. Vuoden alussa lähdettäessä suunnittelemaan toimintaa, oli sodan vaikutuksesta johtuen taloudellisten kysymysten jär-! jestely kaikkein vaikeinta. Ei tiedetty mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja näinollen oli pyrittävä taloudellisiin supistuksiin, missä se suinkin oli mahdollista. Maaliskuussa sodan päätyttyä tiedettiin, että sota oli maallemme, samoinkuin koko kansalle, aiheuttanut suuria taloudellisia menetyksiä ja, että nämä menetykset tulevat tuntumaan varsin raskaina meidänkin toiminnassamme. Oli ennakolta selvää, että valtionavustus tulee huomattavasti supistumaan, ellei sitä menetetä kokonaankin. Kun taloudellinen tilanne liiton tulevan toiminnan kannalta näytti varsin synkältä, oli ryhdyttävä harkitsemaan keinoja sen turvaamiseksi. Liiton puheenjohtaja Rinteen aloitteesta tuli liittotoimikunnassa esille kysymys veikkaustoiminnan ottamisesta käytäntöön kilpailuissa. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen ja asia saatettiin kesäkuussa kokoontuneen liittoneuvoston käsiteltäväksi, joka myöskin hyväksyi esityksen ja niin päästiin asiassa eteenpäin ja tekemään esityksen toisille urheilu järjestöille. Liittomme taholta tehty aloite johtikin myönteiseen tulokseen ja niinpä veikkaustoiminta pääsi alkuun syyskuun alussa. Veikkaustoiminnalla saadut taloudelliset tulokset ovat osoittautuneet varsin hyviksi ja niinpä on liittommekin toimintaa voitu suunnitella paljon valolsimmin toivein. Valtionavustus, kuten ennakolta voitiin odottaa, supistui entisestään 6,000 markalla ja saatiin avustusta kaikkiaan 235,000 markkaa. Kuten valistustili osoittaa käytettiin kurssija neuvontatyöhön valtionavustuksen lisäksi liiton omia varoja 132,724 markkaa. Valistustyöhön kiinnitettiin rajoitetuista taloudellisista mahdollisuuksista huolimatta suurta huomiota ja koetettiin tehdä jälleenrakennustyötä toiminnan elvyttämiseksi, niin paljon kuin taloudelliset edellytykset suinkin sallivat. Kilpailutili osoittaa tällä k ertaa voittoa, joka johtuu muutamista onnistuneista maa- ja liitto-otteluista. Lehtien tilillä on edelleenkin havaittavissa huomåttava tappio, joka johtuu sodan luomasta poikkeustilanteesta. Olihan TUL-Iehden tilaajamäärä aina viimeiseen neljännekseen saakka varsin vähäinen, johtuen tämä siitä, että liittomme jäseniä ja 37

18 38 lehden tilaajia huomattava osa joutui sodan päätyttyäkin olemaan puolustuslaitoksen palveluksessa. Siitä huolimatta,että tilinpäätös osoittaa tappiota mk 65,5: 50, voidaan kertomusvuoden taloudelliseen tulokseen olosuhteet huomioiden olla tyytyväisiä. Työväen Urheiluliiton omaisuustase Rahatili: Rahaa kassassa Varat: Pankkitili: H:gin Työv. Säästöp. säästöt n:o n:o n:o ,196: 35 74,601: 50 29,838: 65 19,872: juoks. t. n:o ,178: ,8: 40 Velallisten tili: Saatavia asiamiebiltä luettelon mukaan Liittoverotili: Liittoverosaatavia.. ' TUL:n tili: Ilmoitussaatavia luettelon mukaan Työläisnaisten Urheilulehden tili: Ilmoitussaatavia luettelon mukaan Yleiskulujen tili: Postikassa Edustajakokousten tili: Saatavat luettelon mukaan.... : Kustannustuotteiden tili: Varasto luettelon mukaan ,055: - Vuosikirjan ilmo saatavia luett. muk. 2,981: 25 9,322: 25,000: - 37,4:35 1,642: 50 2,000: - 113,481: 50 36,036: 25 Kiinteistö- ja Kalustotili: Pajulahti kalustoin ,272:- Poisto 5 % ,613: ,658: 40 Kalustoa toimistossa. 19,333: - Poisto ,332: - 1: - Kirjasto : - 372,660: Arvopaperitili: Osakkeita ja arvopapereita luett. ~ mukaan ,601 : - Poisto % ,860: - 52,741 : - 39 mk 933,675: 85 Velat: Henkilötili: Luovutetuilla alueilla toimineiden ja toimintansa lopettaneiden seurojen liitolle luovutettu omaisuus... 44,046: 74 Rahastojen tili: Olympiarahasto.... Liittotalorahasto Väinö Mikkola-rahasto ,196: 35 4,601: 50 29,838: 65 Pajulahden asuntolarakennuksen tili: R akennusrahasto Pajulahden tili: Radiorahasto Liiton avustusrahaston tili: Avustusrahasto Velallisten tili: V kannett.lehtitilausmaks. luett. muk ,636: 50 38,126: - 3,402: 60,807: 50 9,392: 05 Pääomatili: Edellisten vuosien ylijäämä ,470: 26 Tilikauden tappio ,5: ,264: 76 mk 933,675: 85

19 - --= ~. 40 Työväen Urheiluliiton tulostase ajalta / Tulot: Valtionavustuksen tili ,000:- Kilpailutili ,899: 80 Liittoverojen tili ,843: - Kustannustuotteiden tili ,055: 05 Edustajakokousten tili ,684: - Korkotili : Tilikauden tappio ,5: mk 662,040: 55 Menot: Valistustili Yleiskulujen tili TUL:n tili Pajulahden tili Kiinteistö- ja Kalustotili Osakkeiden tili Työläisnaisten Urheilulehden tili Olympiavalmennuksen tili ,724: - 139, 547: 70 60,673: 80 42,793: 80 38,945: 60 5,860: - 3,865: 25 2,6: mk 662,040: 55 tulo- ja menotositteet sekä niiden kirjaukset eivätkä ole niiden johdosta tehneet muistutuksia. 3. Käteiset raha varat, jotka laskimme tilintarkastustilaisuudessa, vastasivat kirjanpidon osoittamaa saldoa. 4. Talletukset vastasivat tilinpäätökseen merkittyä määriä ja olivat ne sijoitetut hyväksyttävällä tavalla. 5. Liiton omistamat arvopaperit totesimme olevan tallella. 6. Tilinpäätös oli laadittu oikein. Olemme myös tutustuneet liittoneuvoston ja liittotoimik unnan pöytäkirjoihin sekä muihin liiton toimintaa koskeviin papereihin. Tarkastuksen perusteella olemme todenneet, että liiton asioita on hoidettu sääntöjen ja liittokokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Edelläolevan perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja asianomaisille tilivelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta H elsingissä, 7 p:nä maaliskuuta Matti Kajaterä. K Kn määräämä tilintarkastaja. Severi Koskinen. 41 Tilintarkastuslausunto. Työväen Urheiluliiton r.y. liittokokouksen valitsemina tarkastamaan liiton vuoden 1940 tilejä ja toimintaa olemme tämän tehtävän suorittaneet. Tutustuttuamme liiton tilinpitoa, tilinpäätöstä sekä hallintoa ja hoitoa koskeviin asioihin esitämme arvo liittokokoukselle seuraavan lausunnon: 1. Tilinavaus oli oikea. 2. Liiton kirjanpito on tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti hoidettu. Tulojen ja menojen viennit kassatilille samoin kuin muutkin tarkastamamme tilimerkinnät totesimme oikeiksi ja perustuivat ne hyväks}rttäviin toisitteihin. Liittotoimikunnan valitsemat tilien tarkkailijat ovat myöskin tarkastaneet kassan.' t,

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2016 (seniorisarjat), päivitetty 24.5.2016 Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 113 80 75 268 61 32 35 128 46 36 36 118 6

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( )

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( ) SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2017 (27.3.2017) Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit KR juniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 281 210 190 681 61 32 35 128 46 36 36 118 6 13 4 23 47 23 25 95

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta

Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Lahden Mailaveikot Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Jyväskylän Kiri Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Katajanokan Haukat,

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi Pelipaita 1950-luvulta Kankaantaan Kisa, Nokia Pelipaita maakuntasarjasta1950-luvulta Jyväskylän

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA 1 / 5 6.3.2009 10:46 HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA Hiihtotapa perinteinen Arvonnassa käytetty kahta arvontaryhmää ( ja ) tulostukseen sopivampi versio >> N16,

Lisätiedot

SM 14/15 FM 14/15 Kaarlenkenttä, Vaasa 17. - 19.8.2012. Osallistujamäärät seuroittain

SM 14/15 FM 14/15 Kaarlenkenttä, Vaasa 17. - 19.8.2012. Osallistujamäärät seuroittain Aavasaksan Urheilijat 1 1 Alajärven Ankkurit 6 8 Alatornion Pirkat 1 2 Alavieskan Viri 1 2 Alavuden Urheilijat 2 2 Asikkalan Raikas 1 1 Borgå Akilles 4 8 Esbo IF 8 14 Esbo If 1 2 Espoon Tapiot 28 52 Eurajoen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Power Cupin 2002 loppujärjestykset

Power Cupin 2002 loppujärjestykset Power Cupin 2002 loppujärjestykset Helsinki 6.-9.6.2002 A-POJAT: 1) EURAN RAIKU, 2) ANRILL-THM, VENÄJÄ, 3) PUMA-VOLLEY, 4) EAST VOLLEY, 5) PUIJO WOLLEY, 6) PUDASJÄRVEN URHEILIJAT, 7) LEMPÄÄLÄN JYRY, 8)

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

Loimaan Power Cupin 2006 loppujärjestykset

Loimaan Power Cupin 2006 loppujärjestykset Loimaan Power Cupin 2006 loppujärjestykset Loimaa 8.-11.6.2006 AP: 1)PIEKSÄMÄEN TSEMPPI 82, 2)PIELAVEDEN SAMPO, 3)PERTTELIN PEIKOT, 4)KUUSAMON PALLO-KARHUT, 5)LIPERI VOLLEY, 6)PUIJO WOLLEY JUNIORIT, 7)A-VOLLEY,

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 101 Sievin Sisu 1 102 Hollolan Urheilijat -46 1 103 Teuvan Rivakka 1 104 Kiteen Urheilijat 1 105 Rajamäen Kehitys 1 106 Laukaan Urheilijat 1 107 Pöytyän Urheilijat 1 108 Leppävirran

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Power Cupin 2008 loppujärjestykset

Power Cupin 2008 loppujärjestykset Power Cupin 2008 loppujärjestykset Savonlinna 5.-8.6.2008 N22P: 1)HERKÄT KESÄMIEHET, 2)KARHULAN VEIKOT, 3)VIHDIN LENTOPALLO, 4)SEINÄJOKI-LENTIS, 5)LOIMAAN JANKKO. N22T: 1)PEIPITTELIJÖLÖITÄ, 2)TEAM KK,

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Tulokset Pirkka 2012 M40. 1 Toijalan Valpas TOIJALA. 2 Uuraisten Raiku UURAINEN. 3 Varkauden Tarmo VARKAUS. 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA

Tulokset Pirkka 2012 M40. 1 Toijalan Valpas TOIJALA. 2 Uuraisten Raiku UURAINEN. 3 Varkauden Tarmo VARKAUS. 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA Tulokset Pirkka 2012 M40 1 Toijalan Valpas TOIJALA 2 Uuraisten Raiku UURAINEN 3 Varkauden Tarmo VARKAUS 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA 5 Pihlajamäen Isku HELSINKI 6 Seku SEINÄJÄRVI M45 1 Lights Volley

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET 2017 Kansalaisopistot Opintoseteliavustusta voidaan vuonna 2017 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat

, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat 10. - 12.3.1995, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat 48 kg 1. Janne Vakkila Kyrön Voima 2. Teemu Mattila Ilmajoen Kisailijat 3. Sami Salminen Vaajakosken Kuohu 52 kg 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Tomi

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot SM-KILPAILUT 11. 13.3.1950 HELSINGISSÄ 1. Pentti Hämäläinen Kotkan Voimail. 1. Klaus Tiljander Porin Pyrintö 2. Pentti Niinivuori Forssan Alku 2. Mauno Laine Helsingin Jyry 3. Jouko Ohvanainen J:kylän

Lisätiedot

SEINÄJOKI, Ylistaron Kilpa-Veljet

SEINÄJOKI, Ylistaron Kilpa-Veljet 9.5.2015 SEINÄJOKI, Ylistaron Kilpa-Veljet 1. Jani Haapamäki Kauhajoen Karhu 2. Ville Pasanen Kuortaneen Kunto 3. Lauri Mähönen Lapin Veikot 4. Juho Huttunen Haukiputaan Heitto 5. Lauri Karjalainen Perhon

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2015

NAISTEN FINAALIT 2015 NAISTEN FINAALIT 2015 Otteluohjelma la 05.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 06.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 12.09. klo 12.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI Tulosluettelo Piiri Yhdistyksen nimi Osallistujapisteet Kierrokset Pisteet Jäsenmäärä 31.12. Tulos Etelä-Häme Humppila 630 443 1073 213 5,038 Etelä-Häme

Lisätiedot

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT TAMMIKUU 2009 VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 1 2 OP 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suonenjoki ralli - HRT Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K 12 13 14 15 16

Lisätiedot

Majoituskoulut seuroittain

Majoituskoulut seuroittain Majoituskoulut seuroittain Askiston koulu Euran Raiku 83 82 70 12 HPK-Naiset 46 46 42 4 KIIKOISTEN KIRMA 8 8 1 7 Valkealan Kajo 27 27 22 3 164 163 135 26 Haagan peruskoulu If Sibbo Vargarna 37 35 23 12

Lisätiedot

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV)

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) 1. Katarina Varteva Espoon Urheilijat 3. Emilia Haapoja Lapuan Virkiä 4. Solja Ala-Korpi Muuramen Yritys 1. Nathalie Nurminen Espoon Urheilijat

Lisätiedot

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI Tulosluettelo Yhdistyksittäin Piiri Yhdistyksen nimi Osallistujapisteet Kierrokset Pisteet Jäsenmäärä 31.12. Tulos Varsinais-Suomi Raisio 1610 1302

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

KUSTANNUKSET / KÄVIJÄ

KUSTANNUKSET / KÄVIJÄ KUSTANNUKSET / KÄVIJÄ (euro/hlö) v. 2016 KANKAANPÄÄN URHEILUHALLI/UIMAHALLI 3,7 2718 779 8071 59327 YLIVIESKAN URHEILUHALLI/UIMAHALLI 3,6 2307 1016 8978 61500 IMATRAN URHEILUTALO 3,0 1749 1415 11645 76842

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN POHTI 30 48 HIMANGAN URHEILIJAT 29 IF FEMMAN 29 JUUAN JÄNNE 29 KERAVAN URHEILIJAT 29 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 29 SAARIJÄRVEN PULLISTUS 29 54

PYHÄJÄRVEN POHTI 30 48 HIMANGAN URHEILIJAT 29 IF FEMMAN 29 JUUAN JÄNNE 29 KERAVAN URHEILIJAT 29 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 29 SAARIJÄRVEN PULLISTUS 29 54 Pisteet seuroittain sijoitus seura pisteet 1 OUNASVAARAN HIIHTOSEURA 127 2 IMATRAN URHEILIJAT 110 3 KEMINSUUN KISA 102 4 KITTILÄN KOTAVEIKOT 90 5 RAJAMÄEN KEHITYS 85 6 JÄMIN JÄNNE 81 7 TOHOLAMMIN URHEILIJAT

Lisätiedot

Vattenfall Seuracup on suosittu myös Mega-sarjan kärkipaikkaa pitävässä Noormarkun Nopsassa.

Vattenfall Seuracup on suosittu myös Mega-sarjan kärkipaikkaa pitävässä Noormarkun Nopsassa. TIEDOTE 5.7.2012 Vattenfall Seuracupin ensimmäisen kierroksen tulokset selvillä: Larsmo, Noormarkku, Lempäälä ja Tampere sarjojen johdossa Vattenfall Seuracupin ensimmäisen kierroksen tulokset ovat selvillä.

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa 1. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 2. Ari Hakanen Muuramen Yritys 3. Kari Ruuth Mukkulan Riento 4. Kari Väyrynen Hyvinkään

Lisätiedot

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 1. Marko Einola Porin Paini-Miehet 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat

Lisätiedot

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SM-VIESTIT 11.6.2016 KANGASALA KUNTO-PIRKAT ja KANGASALAN URHEILIJAT 68 M30 4 x 100 m 1 Jyväskylän Kenttäurheilijat 3 LahtiSport 35+ M30 4 x 400 m 3 LahtiSport 35+ M30 4

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 19lt3 SEKA VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLIST A HELSINGISSA 1944 TYOvAEN URHEILULIITTO Y. TYÖVÄEN URHEILULIITON

Lisätiedot

053 Kansalliset Huiman Hiihdot (P) Yhteislähdöt Äänekoski

053 Kansalliset Huiman Hiihdot (P) Yhteislähdöt Äänekoski 053 Kansalliset Huiman Hiihdot (P) Yhteislähdöt 27.3.2016 Äänekoski M08 (P) 1 km : 1.0 km 1. 1 Aleksi Siekkinen Pihtiputaan Tuisku 3:22,0 M10 (P) 2 km : 2.0 km 1. 6 Antto-Ville Heinonen Keuruun Kisailijat

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

Tilanne seurojen välisessä kilpailussa Jämsän jälkeen

Tilanne seurojen välisessä kilpailussa Jämsän jälkeen Tilanne seurojen välisessä kilpailussa Jämsän jälkeen S1, S2, S3 = Sijoitus Hallissa, SM-maastoissa, Jämsässä P1, P2, P3 = Seurapisteet Hallista, SM-maastoista, Jämsästä Sij P1 S1 P2 S2 P3 S3 Yht 1. Tampereen

Lisätiedot

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy 1 LIITE 1: Omistajat Yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia voivat hyödyntää KuntaPro Oy:n ja sen tytäryhteisöjen lisäksi kaikki KuntaPro Oy:n omistajayhteisöt ja niiden omistajayhteisöt. SITOVASTI

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

YLEISURHEILUN SEURALIIGA 2016

YLEISURHEILUN SEURALIIGA 2016 YLEISURHEILUN SEURALIIGA 2016 SUPERLIIGA (20 seuraa) 1 Esbo Idrottsförening 2 Espoon Tapiot 3 Helsingin Kisa-Veikot 4 HIFK-friidrott Helsinki 5 IK Falken Pedersöre 6 Joensuun Kataja 7 Jyväskylän Kenttäurheilijat

Lisätiedot

Naisten ja miesten vapaapainin SM-kilpailut. Sivu: 07.02.15 16:51

Naisten ja miesten vapaapainin SM-kilpailut. Sivu: 07.02.15 16:51 57 kg 57 kg N 1. Runde Samu Rajakangas (Vaasan Voima-Veikot - Fatos Durmishi (Turun Voimamiehet) 0,0 : 4,0 0 : 10 18:00 TÜ 22222; N 1. Runde Mike Mesiäinen (Järvenpään Voimailija - Egbal Rezakli (Helsingin

Lisätiedot

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Hakija Summa Akaan kaupunginhallitus 46800 Alajärven kaupunginhallitus 78000 Alavieskan kunnanhallitus 30640 Anna Tapion säätiö 25660 Artjärven kunnanhallitus 7000

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1934 HELSINKI 1936 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1934 HELSINKI 1936 TYÖVÄEN KIRJAPAINO KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1 HELSINKI 1 TYÖVÄEN KIRJAPAINO KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1., Johdanto. Kertomusvuoden aikana on maamme työväenluokka joutunut elämään

Lisätiedot

Yhdistys. Puoluekokous 2010: yhdistysten edustajamäärät piiri- ja liittojärjestöt listan lopussa erikseen. Puoluekokousedustajia

Yhdistys. Puoluekokous 2010: yhdistysten edustajamäärät piiri- ja liittojärjestöt listan lopussa erikseen. Puoluekokousedustajia Puoluekokous 2010: yhdistysten edustajamäärät piiri- ja liittojärjestöt listan lopussa erikseen Puoluekokousedustajia Yhdistys 2010 Piiri Joroisten vihreät ry 0 Etelä-Savo Kerimäen Vihreät ry 1 Etelä-Savo

Lisätiedot

Teuva, Rivakka

Teuva, Rivakka 23. - 24.11.1985 Teuva, Rivakka 1. Marko Kiikeri Ilmajoen Kisailijat 2. Michael Lyyski Laihian Liitto-Urheilijat 3. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veljet 2. Hannu Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Seppo

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

Tulokset Pirkka 2014 M40. 1 Raisu Lumous Vantaa. 2 Kitinojan Lentopallo M40 Kitinoja, Seinäjoki. 3 Perttulan Riento Nurmijävi. 4 VaReVa Suomi M45

Tulokset Pirkka 2014 M40. 1 Raisu Lumous Vantaa. 2 Kitinojan Lentopallo M40 Kitinoja, Seinäjoki. 3 Perttulan Riento Nurmijävi. 4 VaReVa Suomi M45 Tulokset Pirkka 2014 M40 1 Raisu Lumous Vantaa 2 Kitinojan Lentopallo M40 Kitinoja, Seinäjoki 3 Perttulan Riento Nurmijävi 4 VaReVa Suomi M45 1 Almaz Belarus Minsk 2 Light Volley Tuusula 3 LPS Homenokat

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Avustuksen saaja Kansalaisopisto Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 13 000 Auralan kansalaisopisto

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Joensuu, Rovaniemi ja Ilmajoki

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Joensuu, Rovaniemi ja Ilmajoki Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, 23.-24.1.1971, Joensuu, Rovaniemi ja Ilmajoki 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 1.

Lisätiedot

työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y.

työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y. työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. I, I Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y. KERTOMU S TYöVÄEN URHEILULIITON TOIMlNN ASTA VUONNA 1939. JOHDANTO.

Lisätiedot

KEHTOMUS. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina~~~ TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1937. JOHDANTO.

KEHTOMUS. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina~~~ TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1937. JOHDANTO. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina KEHTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 197. Helsinki 198. Työväen kirjapaino. JOHDANTO. Sama suotuisa kehityssuunta, joka v. 196 oli vallitsevana, jatkui

Lisätiedot

Oulu, Pyrintö

Oulu, Pyrintö 1.-2.4.2000 Oulu, Pyrintö 54 kg 1. Antti Näivä Lappeenrannan Työväen Urheilijat 2. Esa Uimonen Janakkalan Paini-Ilves 3. Jussi Ojala Seinäjoen Painimiehet 4. Toni Rasinkangas Janakkalan Paini-Ilves 5.

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot