PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta AIKA 19:00-20:35 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastus- ja antopäivän vahvistaminen Suunnittelutarveratkaisu / Minna Kukka ja Mauri Liikanen Poikkeamishakemus / Eero Turtinen ja Anna Turtinen Poikkeamishakemus / Koslep Group Oy, Heikki Koskela Poikkeamishakemus / Aarne Ervasti Oikaisuvaatimus laskuun / Alvar Heikkilä Vastine rakentamisen keskeytykseen / Sirkka Liehu Vastine rakentamisen keskeytykseen / Eero Räisänen Tiedoksi saatettavat asiat Muut kiireelliset asiat Poikkeamishakemus / Kristiina Lallukka & Pertti Heikkinen 343 Merk. Puheejohtaja TAPIO POHJANVESI Tapio Pohjanvesi Pöytäkirjanpitäjä Marjut Valkola

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Aika 19:00-20:35 Paikka Kaupungintalo, Kotka OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pohjanvesi Tapio 19:00-20:35 Puheenjohtaja Putula Heikki 19:00-20:35 Varapuheenjohtaja Kokko Antero 19:00-20:35 Jäsen Puurunen Eila 19:00-20:35 Jäsen Salmela Vesa 19:00-20:35 Jäsen Tuomaala Vuokko 19:00-20:35 Jäsen Uitto Jari 19:00-20:35 jäsen Kujala Tauno 19:00-20:35 Kh:n edustaja Talala Eero 19:00-20:35 esittelijä Valkola Marjut 19:00-20:35 sihteeri POISSA Jussila Saara Jäsen Koivula Marko Jäsen Laakso Elisa Jäsen Riekki Vesa Kh:n pj. Daavittila Kaarina Kaupunginjohtaja PUHEENJOHTAJA Tapio Pohjanvesi ESITTELIJÄ Eero Talala PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Marjut Valkola KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Tapio Pohjanvesi Marjut Valkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON Pudasjärvellä TARKASTETTU Eila Puurunen Vuokko Tuomaala

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pudasjärvellä PÄÄTÖKSEN ANTA- Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan jul- MISPÄIVÄ LUPA- kipanon jälkeen ASIASSA Päivämäärä JULKIPANO- Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva il TODISTUS moitus on ollut julkipantuna (MRL 142) Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla TODISTAA Päivämäärä Ilmoitustaulunhoitaja

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAK 198 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta RAK 199 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Eila Puurunen ja Vuokko Tuomaala.

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Pöytäkirjan tarkastus- ja antopäivän vahvistaminen RAK 200 Pöytäkirja tarkastetaan ja antopäiväksi vahvistetaan

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Suunnittelutarveratkaisu / Minna Kukka ja Mauri Liikanen RAK 201 Hakija Minna Kukka ja Mauri Liikanen Lenkkitie Pudasjärvi Rakennuspaikka Kunta: Pudasjärvi Kylä: Pudasjärvi Tila: Törrön koulutila RN:o 9:27 Rakennustoimenpide 1,5 -kerroksisen omakotitalon rakentaminen kerros alaltaan 200 m² ja autotallin rakentaminen kerros alaltaan 50 m². Hakemuksen perustelut ja erityiset syyt Hakija on liittänyt erillisen liitteen 1 mukaan hakemukseen. Kunnallistekniikka Kaavoitustilanne Alueella on valmiina tiestö, vesi- ja viemäriverkosto Alue sijaitsee kunnanvaltuuston hyväksymällä osayleiskaava-alueella, jossa alue on osoitettu MT (maa- ja metsätalous) alueeksi. Yleiskaava on vanhentunut ja alueella on laadittava na osayleiskaavan tarkistus, jossa alue on varattu AE alueeksi eläinhoitajien asuntojen ja eläinsuojien alueeksi. Alue on tulevassa esityksessä pitkälti hankkeen mu kaiseen toimintaan liittyvää. Kunnan kaavoittajan ja rakennustarkastajan kanssa käydyissä keskustelussa on todettu, että hanke on osin osayleiskaavan mukai nen ja rakentaminen sijoittuu alueelle jossa on jo ennestään vas taavanlaista toimintaa, eikä muuta oleellisesti alueen luonnetta. Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen MRL 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen 1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle 2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista Naapureiden kuuleminen Suunnittelutarveratkaisuhakemukseen on kuultu alueen omistajaa, jol la ei ole huomauttamista nyt hankkeen johdosta. Liite Sijaintikartta ja asemapiirros Asian on valmistellut rakennustarkastaja vs. Eero Talala puh.

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että omakotitalon ja autotallin rakentamiselle on olemassa MRL:n 137 :n mukaiset edellytykset ja hyväksyy hankkeen ehdollisena siten, että myös alueen vuokrasopimus on muutettu vastaamaan alueen käyttötarkoitusta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Eero Turtinen ja Anna Turtinen RAK 202 Eero ja Anna Turtinen hakevat poikkeamista saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla vähäisestä poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta tontti- tai rakennuspaikkakohtaisesta kokonaisrakennusoikeudesta. Paikka sijaitsee Pudasjärven kaupungin Naamangan kylässä Isolla-Syötteellä korttelissa 5 tontilla 4, RN:o 85:4. Tilan pinta-ala on noin 942 m 2, ja rakennusoikeutta on tontilla 150 m2. Hakija hakee rakennusoikeutta 164 m2 verran, joten hakija on poikkeamisluvan tarpeessa. Kiinteistöön on hankkinut lainhuudon Eero Olavi ja Helvi Anna Elina Turtinen ja he ovat saaneet myönteisen ratkaisun Hakemuksen mukaan kiinteistölle on tarkoitus rakentaa 2 kerroksinen paritalo. Rakennuksen kerrosala on 164 m2 ja kiinteistön suurin sallittu kerrosala on 150 m2. Laskennallinen kerrosala on 160 m2, mikä huomioidaan rakennusoikeutta laskettaessa. Tontin tehokkuusluku on nyt 0,16, ja jos rakennusoikeus olisi 160 m2, olisi tehokkuus sitten 0,17. Rakennusoikeuden ylitys on noin 7 %. Hakija perustelee hanketta siten, että kyseessä on paritalo ja näin saadaan tilaa liikuntaesteisille. Huoneistoissa lomailee myös lapsiperheitä ja siksi tarvitaan väljemmät tilat. Alue on Iso-Syötteen asemakaava-alueella, jossa alue on osoitettu RA alueeksi eli loma-asuntojen korttelialue. Poikkeamishakemuksen käsittely kuuluu Pudasjärven kaupunginhallituksen toimivaltaan MRL 171 mukaisesti, koska kyseessä on vähäisestä poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Asiaa on valmistellut rakennustarkastaja vs. Eero Talala puh Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää lausuntonaan Pudasjärven kaupunginhallitukselle puoltaa poikkeamishakemusta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Koslep Group Oy, Heikki Koskela RAK 203 Koslep Group Oy, Heikki Koskela hakee poikkeamista saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla 72 1 mom:n säännöksistä Pudasjärven kaupungin Siuruan kylässä, Väliaho nimiselle Siuruanjokeen rajoittuvalle RN:o 145:5 tilalle. Tilan pinta-ala on noin 2080 m2. Siuruanjokeen rajoittuvaa rantaviivaa on noin 42 m. Tilan RN:o145:5, tila on siirtynyt hakijan hallintaan kauppakirjalla Hakemuksen mukaa tilalle rakennettaisiin 1,5-kerroksinen päärakennus kerrosalaltaan noin 50 m2. Tilalle on myönnetty aiemmin poikkeamislupa vuonna 1998 Dnro 1197L ja rakennuslupa , joka on rauennut, koska tilalla ei ole aloitettu rakentamista määräaikaan mennessä. Hakija perustelee hakemusta seuraavasti: Rakentaminen on viivästynyt koska ostimme v. ( ) SHT Rosendahl Oy:ltä Pilha 2000 mökin, joka oli tarkoitus pystyttää ko. tontille. SHT Rosendahl ajautuikin konkurssiin. Meiltä meni rahat ja mökki. Poikkeamishakemukseen on kuultu rajanaapurit, jotka ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa. Yksi naapuri joen toiselta puolelta muistutti, että hanke ei saisi vaikeuttaa heidän lasten mahdollista myöhempää lomarakentamista. Alueella ei ole osayleiskaavaa tai muutakaan yksityiskohtaisempaa maankäyttösuunnitelmaa eikä sijaitse kartoitetulla pohjavesialueella. Kulku tontille tapahtuu olemassa olevan tieyhteyden kautta. Ti lalla on mahdollisuus liittyä sähkö- ja vesiverkkoon. Jätevedet kä sitellään asetusten mukaisesti. Rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä, joten poikkeamishakemuksen käsittely kuuluu Pohjois-Pohjanmaan Elyn toimivaltaan MRL mom:n mukaisesti Asian on valmistellut rakennustarkastaja vs. Eero Talala puh Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle puoltaa poikkeamishakemusta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Aarne Ervasti RAK 204 Rakennustarkastajan päätösehdotus: Aarne Ervasti hakee poikkeamista saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla 72 1 mom:n säännöksistä Pudasjärven kaupungin Sotkajärven kylässä Ervastissa, Männikkö nimiselle Iijokeen rajoittuvalle RN:o 7:49 tilan määräalalle. Määräalan pinta-ala on noin m2. Iijokeen rajoittuvaa rantaviivaa on noin 60 m. Tilan RN:o 7:49, määräala on siirtynyt hakijan hallintaan maakaaren 14 luvun 3 mukaisella kiinteistön hallintajakosopimuksella Hakemuksen mukaa tilalle rakennettaisiin 1-kerroksinen vapaa-ajan asuinrakennus kerrosalaltaan 82,5 m 2. Hakija perustelee hakemusta seuraavasti: Kyseessä sukupaikka ja tarkoitus rakentaa tontille uusi vapaa-ajan asunto (tontti jaettu hallintajakosopimuksella kahteen osaan). Vapaa yhteiskäyttö vanhan mökin osalta ollut hankalaa, koska perheet kasvavat ja tilaa ei enää riitä eikä vanha mökki vastaa enää pienten lapsiperheiden tarpeita. Rakentamien suunnittelussa on otettu huomioon ympä röivä maisema ja egoloogiset tekijät. Rakentaminen tehdään si ten, että mökki sulautuu luontoon maisemallisia sekä egoloogisia arvoja kunnioittaen. Rakentamismateriaalina käytetään pelkäs tään puusta. Nyt rakennettua infraa voidaan hyödyntää mm. säh köliittymän osalta. Poikkeamishakemukseen on kuultu rajanaapurit, jotka ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa. Alueella ei ole osayleiskaavaa tai muutakaan yksityiskohtaisempaa maankäyttösuunnitelmaa eikä sijaitse kartoitetulla pohjavesialueella. Kulku tontille tapahtuu olemassa olevan tieyhteyden kautta ja kiinteistön hallintajakosopimuksen mukaisesti. Tilalla on yhteinen sähköliittymä. Kiinteistöllä on yhteinen jätehuoltosopimus Rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä, joten poikkeamishakemuksen käsittely kuuluu Pohjois-Pohjanmaan Elyn toimivaltaan MRL mom:n mukaisesti Asian on valmistellut rakennustarkastaja vs. Eero Talala puh Rakennuslautakunta päättää lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle puoltaa poikkeamishakemusta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Oikaisuvaatimus laskuun / Alvar Heikkilä RAK 205 Alvar Heikkilä on lähettänyt oikaisuvaatimuksen las kuun Alvar Heikkilä perustelee oikaisuvaatimusta seuraavasti: Olen hakenut toimenpidelupaa varastorakennukselle 19,32 m 2 ja laskuerittelyssä on 2 X 70 euroa. Asemakaavauudistus on tehty hakijantoimesta, jossa näkyy pienliiteri ulkomitoin 2,4 x 2, 4 m, joka on rajatapaus mitoiltaan toimenpide asialle. Pieni liiteri on ollut joitakin vuosia kyseisellä tontilla, ja silloin ennen sen vientiä on kysytty lupa rakennustoimistosta. Kun toimenpidelupa on anottu varastolle, on käsitykseni mukaan liiterin mitat niin rajatapaus, ettei sille tarvitse isomman rakennuksen toimenpidesummaa 70 euroa, vaan yksi 70 euron toimenpidelupamaksu varastolle. Toivon nopeaa veloitus laskun korjausta, että saan maksaa veloituksen ystävyydellä, eihän ole kyseessä rakennuslupa. Lautakunnan ei ole kai tarvinnut käsitellä asiaa eikä päättää. En ole lunastanut vielä kyseistä postiennakkolähetystä postista, koska yllätyin lunastushinnasta, ja sen vuoksi olen hakenut laskuerittelyn rakennusvalvontatoimistosta. Rakennustarkastajan vastine: Viitaten oikaisuvaatimuksen tekijän huomautuksiin todettakoon, että: Alvar Heikkilä on tehnyt ilmoituksen kahdesta rakennuksesta eli varastosta 19,32 m2 ja liiteristä 5,76 m2. Luvat on käsitelty ilmoituksina, ei toimenpidelupina. Ilmoituksen hinta on kultakin rakennukselta 70 euroa ja toimenpideluvan hinta on 115 euroa. Alueella ei ole kaavaa, joten kaavauudistusta ei ole tarvinnut tehdä, vaan ainoastaan asemapiirros. Luvan liiterin viemisestä tilalle, on hakija voinut saada rakennusvalvonnasta, mutta se ei ole ollut varsinainen lupa sijoittaa yli 5 m2 liiteri rakennuspaikalle ilman rakennuksesta tehtävää kirjallista ilmoitusta, jolla rakennus olisi saanut luvan. Rakennus on ollut tilalla luvatta joitakin vuosia. Pudasjärven kunnan rakennusjärjestys alkaen edellyttää ilmoituksen tekemistä 5-15 m2 rakennuksille. Yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vuoksi ei voida olettaa, että jokin rakennushankkeeseen ryhtyvä olisi etuoikeutetussa asemassa muihin verrattuna. Kyseessä ei ole todellakaan varsinainen rakennuslupa ja päätöksen on voinut tehdä virkapäätöksellä. Kustannuksia on kylläkin syntynyt kyseisen tapauksen vuoksi jo runsaasti, koska rakennuspaikalla on jo käyty kaksi eri kertaa. Ensimmäisellä kerralla huomasin luvattoman rakennuksen (liiterin) ja pyysin että Heikkilä hakee sille luvan. Lisäksi asiaa on käsitelty täällä toimistolla useamman kerran.

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Asian on valmistellut rakennustarkastaja vs. Eero Talala puh Rakennustarkastaja ehdottaa: Rakennuslautakunta päättää hylätä Alvar Heikkilän oikaisuvaatimuksen aiheettomana ja kehottaa Alvar Heikkilää lunastamaan hänelle osoitetun postiennakkolähetyksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Vastine rakentamisen keskeytykseen / Sirkka Liehu RAK 206 Rakennuslautakunta on kokouksessaan edellyttänyt Sirkka Liehua keskeyttämään rakentamisen ti lalla Hongisto RN:o 22:15 ja antamaan selvityksen kirjallisena ko. hankkeesta. Sirkka Liehu on lähettänyt vastineen, mikä on saapunut Pudasjärven rakennusvalvontaan Hän perustelee oikaisuvaatimusta seuraavasti: Laitoin lupahakemuksen jossa oli piirros asemakaavasta. Siinä oli maininta myöskin varastosta, koska tarvitsemme varastoa työkalujen, polttoaineen, ym. säilyttämistä varten. Ehkä siinä tuli väärinkäsityksiä sekä viivästymisestä kun ympäristökeskuksen mittauksen mukaan sijaintia alkuperäisestä suunnitelmasta piti muuttaa kauemmaksi rannasta. Nyt siellä todellakin on perustus valmiina ja mökkipaketti odottaa pystyttämistä. Olen antanut insinööri Kari Talalalle asemakaavion ympäristökeskuksen leimalla mistä selviää tarkemmin tilanne. Rakennustarkastajan antamassa vastineessa todetaan seuraavaa: Sirkka Liehun antamassa vastineessa ei oteta kantaa uuden luvan hakemiseen. Lupia on aikanaan haettu, mutta ne eivät ole saaneet hyväksyntää missään vaiheessa. Sirkka Liehulle annetaan kehotus (Liite 1), jossa pyritään asianomaista vapaaehtoisesti noudattamaan lakia ja määräyksiä. Asian on valmistellut rakennustarkastaja vs. Eero Talala puh Rakennustarkastaja ehdottaa: Rakennuslautakunta päättää antaa Sirkka Liehulle liitteen 1 mukaisen kehotuksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Vastine rakentamisen keskeytykseen / Eero Räisänen RAK 207 Rakennuslautakunta on kokouksessaan edellyttänyt Eero Räisästä keskeyttämään rakentamisen ti lalla Eden RN:o 22:33 ja antamaan selvityksen kirjallisena ko. hankkeesta. Eero Räisänen on lähettänyt vastineen, mikä on saapunut Pudasjärven rakennusvalvontaan Hän perustelee oikaisuvaatimusta seuraavasti: Varastorakennus: 30 m2 on rakennettu v Rakennuksessa on säilytystiloja työkaluille, patsaille ja kylmä taukotila, jossa on pienoispatsaita ja tauluja esillä. Grillikota on pystytetty toistakymmentä vuotta sitten, samoin pressukota. Olen v hakenut rakennuslupaa mökkiin ja varastorakennukseen (kartta), jonka ympäristökeskus hylkäsi liian tiheän mökkirakentamiseen vedoten. Muutoksenhaun Oulun hallinto-oikeus katsoi myöhästyneen. Sen jälkeen rakennuksille ei ole rakennuslupaa haettu. Grilli- ja pressukodan lupien tarpeellisuutta en aikoinaan edes ajatellut ja tiennyt. Rakennustarkastajan antamassa vastineessa todetaan seuraavaa: Eero Räisäsen antamassa vastineessa ei oteta kantaa uuden luvan hakemiseen. Lupia on aikanaan haettu osalle rakennuksista, mutta ne eivät ole saaneet hyväksyntää missään vaiheessa. Eero Räisäselle annetaan kehotus (Liite 1), jossa pyritään asianomaista vapaaehtoisesti noudattamaan lakia ja määräyksiä. Asian on valmistellut rakennustarkastaja vs. Eero Talala puh Rakennustarkastaja ehdottaa: Rakennuslautakunta päättää antaa Eero Räisäselle liitteen 1 mukaisen kehotuksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Tiedoksi saatettavat asiat RAK 208 Rakennuslautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat ilmoitusasiat: 1. Rakennustarkastajan myöntämät rakennusluvat Rak.järj.2 :n mukaiset toimenpideilmoitukset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, poikkeamispäätös Jaurakkajärvi Veijo, Hylkäävä Piri Osmo ja Pirkko, Ehdollinen Kallo Reino ja Päivi, Ehdollinen Ala-Nikula Martti, Ehdollinen Valkola Pekka, Ehdollinen 4. Pudasjärven kaupunginhallituksen myöntämät poikkeamislu vat antopäivä , Ontero Jussi, myönteinen antopäivä , Martikkala Kimmo, myönteinen 5. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, poikkeamishakemus asiakirjojen pa laut ta mi nen, Iso aho Raili ja Pudasjärven energiaosuuskunta 6. Oulun hallinto-oikeus, päätös, Kouva Teuvo ja Kouva Airi, kielteinen päätös 7. Selvitys luvattomasta rakentamisesta - Erola Pirkko - Huttula Elvi Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee em.asiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Muut kiireelliset asiat RAK 209 Keskusteltiin lyhyesti Liidea Oy / Topi Hyötylän tekemästä kunta kyselystä.

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Kristiina Lallukka & Pertti Heikkinen RAK 210 Kristiina Lallukka & Pertti Heikkinen hakevat poikkeamista saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla MRL mom. säännöksistä sekä MRL 14 :n perusteella Pudasjärven kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 4.2 mukaisesta suurimmasta sallitusta 10 %:n enimmäiskerrosalasta rakennuspaikan pinta-alasta Pudasjärven kaupungin Pudasjärven kylässä sijaitsevalle Säästökeidas nimiselle tilalle RN:o 4:293. Tilan pinta-ala on 6350 m2, käytettyä kerrosalaa on 1573,5 m2, joten hakija on poikkeamisluvan tarpeessa. Kiinteistön on hankkinut omistukseen Pertti Heikkinen ja Kristiina Lallukka Rakentamispaikka on koostunut kahdesta osasta joiden pinta-alat ovat 4000 m2 ja 2350 m2. Hakemuksen mukaan kiinteistölle on tarkoitus laajentaa 1-kerroksista myymälää kerrosalaltaan yhteensä 198,5 m2 ja katostilaa 29 m2. Kiinteistön tehokkuusluku e = 0,248. Tehokkuusluku muuttuu laajennuksessa siten, että e = 0,279. Viereisen Malisen kiinteistön tehokkuusluku e = 0,35. Hakijat perustelevat hanketta seuraavasti: Pyydämme kohteliaimmin, että rakennuslautakunta ja kaupunginhallitus suhtautuvat myötämielisesti rakennushankkeemme vaatimaan kaavan mukaisen rakentamiseen tarvittavaan poikkeamiseen. Myymälämme toiminnan laajentumisen kannalta on erittäin tärkeää saada suunnitellun mukainen laajennusrakentaminen toteutettua, samalla toteutamme myös merkittävän julkisivullisen muutoksen joka parantaa rakennuspaikkamme ulkoista näköä huomattavasti. Rakennusoikeuden lisääminen helpottaa huomattavasti nykyisen matalan osan rakennustöiden toteutumista koska toteutus on tarkoitus tehdä osittain nykyisen kattorakenteen päälle, jolla säästytään talvirakentamisen mukana tuomilta säävaikutuksilta. Alue on Kurenalan osayleiskaava-alueella, jossa alue on osoitettu lähipalvelujen alueeksi. Aluetta ei ole asemakaavoitettu, joten MRL 116 mukaisesti rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 2000 m2, sekä rakennuspaikka on sovelias ja kelvollinen. Lisäksi Pudasjärven kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 4.2 mukainen rakennuspaikan 10 %:n enimmäiskerrosala ylittyy. Poikkeamishakemukseen on kuultu rajanaapurit, jotka ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa. Poikkeamishakemuksen käsittely kuuluu Pudasjärven kaupunginhallituksen toimivaltaan MRL mom. mukaisesti.

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Asiaa on valmistellut rakennustarkastaja vs. Eero Talala puh Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää lausuntonaan Pudasjärven kaupunginhallitukselle puoltaa poikkeamishakemusta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät , , 209, 210 Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen on muutoin kielletty (pykälä ja peruste) OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 206, 207, 208, Oikaisuvaatimusviranomainen: PUDASJÄRVEN RAKENNUSLAUTAKUNTA VARSITIE 7 PL 10, Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. - Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. - Hallintovalituksella muutosta voi hakea vain asianosainen. Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kunnallisvalitus: Pykälät 205 Valitusviranomainen: OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4 PL 189, OULU Valitusaika: 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi). Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä hallintovalitus: Pykälät 201 Antopäivä: Valitusviranomainen: OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4 PL 189, OULU 30 päivää Valitusaika alkaa antopäivän jälkeen. Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä hallintovalitus: Pykälät Valitusviranomainen: 30 päivää VAASAN HALLINTO-OIKEUS Pudasjärven kunta Valvontalautakunta PL 10, PUDASJÄRVI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi).

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjan oheen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava yllä mainituille valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 143

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 143 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 143 Rakennuslautakunta 28.01.2010 AIKA 19:00-19:35 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 86 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.05.2015 klo 10:30-12:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 klo 17:00-18:50 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (16 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (16 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (16 ) Ympäristöjaosto 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 13:00-13:55 PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot