TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA 2010 2012 Kunnanhallitus 23.11.2009 Kunnanvaltuusto 14.12.2009"

Transkriptio

1 TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut...1 Padasjoen kunnan tavoitteet suunnittelukaudella Käyttötalous toimialoittain...13 Kunnanvaltuusto...13 Kunnanhallitus...14 Keskushallinto...15 Henkilöstöhallinto...17 Elinkeinotoimi...19 Kunnanhallitus yhteensä...21 Perusturvan toimiala...22 Hallinto...23 Oiva -liikelaitos...24 Erikoissairaanhoito...25 Perusturvan toimiala yhteensä...26 Sivistyslautakunta...27 Hallinto...28 Koulutoimi...29 Kirjasto...31 Vapaa-aikatoimi...33 Päivähoito...35 Sivistystoimi yhteensä...37 Tekninen lautakunta...38 Hallinto ja kaavoitus...39 Kiinteistötoimi...40 Maa- ja metsätilat...42 Liikenneväylät ja yleiset alueet...43 Viemärilaitos ja jätehuolto...45 Lämpölaitos ja -verkosto...47 Pelastustoimi...48 Rakennusvalvonta...49 Ympäristötoimi...50 Tekninen toimi yhteensä...52 Talousarvioyhteenveto toimialoittain...53 Vastuuhenkilöt tulosalueittain...56 Tuloslaskelma...57 Rahoituslaskelma...58 Investointiohjelma vuosille Rahastot...60 Talousarvion sitovuus ja varaukset...62 Euromääräiset ratkaisuvaltarajat...63

3 TALOUSARVION 2010 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön tuoreimman, julkaistun talouskatsauksen mukaan kokonais-tuotanto supistuu tänä vuonna 6 prosenttia ja vuoden 2010 kasvuksi arvioidaan vajaa puoli prosenttia. Työttömyysaste nousee vuonna 2009 keskimäärin 9 prosenttiin. Vuonna 2010 työvoiman kysyntä jatkaa edelleen laskuaan työttömyysasteen noustessa keskimäärin 10½ prosenttiin. Vuodesta 1998 ylijäämäisenä pysynyt julkisen talouden rahoitusjäämä kääntyy vuonna 2009 reilusti alijäämäiseksi ja alijäämä syvenee edelleen vuonna Rahoitusasema heikkenee ennusteen mukaan kuluvana vuonna 7 prosenttiyksikköä suhteessa kokonaistuotantoon, mikä on suurempi pudotus kuin lamavuonna Globaalin taloustaantuman seurauksena elvytystoimet monessa maassa ovat olleet tasoltaan ennätyksellisiä ja hyvin laaja-alaisia. Massiivisen julkisen elvytyksen tehokkuuden arviointi on kuitenkin vielä ennenaikaista, mutta VM:n mukaan on uskottavaa, että elvytystoimenpiteillä on ollut vaikutusta viimeaikaisiin rohkaiseviin tietoihin taloudellisesta aktiviteetista sekä ulkomailla että kotimaassa. Tuotannon kasvuvauhdin puoli vuotta jatkunut jyrkkä hidastuminen vaimeni vuoden 2009 toisella neljänneksellä. On kuitenkin syytä olettaa, että maailmantalouden elpyminen tulee olemaan hidasta, sillä mm. työttömyyden kasvu teollistuneissa maissa pitää kotitaloudet varovaisina. Maailmankauppa supistuu vuonna 2009 poikkeuksellisen paljon, kymmenkunta prosenttia, ensi vuoden kasvuksi VM arvioi pari prosenttia, yhä selvästi vaatimattomammaksi kuin viimeisen vuosikymmenen aikana keskimäärin. Pitkään jatkunut vientivetoinen talouskehitys katkesi taantuman myötä. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla tavaraviennin arvo väheni runsaan kolmanneksen edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kun suhdanteiden ennustetaan kääntyvän paremmaksi esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa loppuvuoden aikana ja raaka-aineiden hintojen normalisoituminen tukee Venäjän vähittäistä elpymistä, on olemassa perusteita Suomen viennin vahvistumiselle vuoden loppupuoliskolla. Silti vienti tulee tänä vuonna supistumaan 22 prosenttia ja myös vientihinnat alenevat tuntuvasti. Viennin määrän ennustetaan kasvavan ensi vuonna vain noin 2 prosenttia. Investoinnit vähenevät tänä vuonna noin kymmenellä prosentilla. Kaikkien tehdasteollisuuden toimialojen investoinnit alenevat, ja erityisesti metsä-, kone- ja metalliteollisuudessa lasku on voimakasta. Myös asuinrakennusinvestointien määrä vähenee tänä vuonna, mutta todennäköisesti ei enää ensi vuonna. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit pienenevät tänä vuonna, mutta kääntyvät nousuun vuonna Kone- ja laiteinvestoinnit laskevat molempina vuosina. Kaikkiaan kokonaisinvestoinnit alenevat VM:n mukaan ensi vuonna vielä 5-6 prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot kääntyivät laskuun vuosi sitten ja laskuvauhti kiihtyi alkuvuonna. Kulutuksen supistuminen on ollut laaja-alaista, sillä kotitaloudet ovat tinkineet sekä tavaroiden että palveluiden hankinnoistaan. Heikentyneen työllisyystilanteen takia kotitalouksien yhteenlasketut, käytettävissä olevat reaalitulot eivät tänä vuonna lisäänny, vaikka keskiansioiden nousu jatkuu ja valtio on keventänyt tuloverotusta. Säästämisasteen samalla kohotessa kulutus supistuu tänä vuonna lähes kolme prosenttia. 1

4 Ostovoima kääntynee niukkaan kasvuun ensi vuonna, mutta työttömyyden edelleen lisään tyessä kotitalouksien varovaisuus jatkunee ja kulutus supistuu edelleen hieman. Kuluvana vuonna työpaikat vähenevät erityisesti viennin supistumisen mutta myös kotimaisen kysynnän laskun johdosta. Vakavaksi ongelmaksi nousee työttömyysaikojen pidentyminen ja sitä kautta myös rakenteellinen työttömyys alkaa lisääntyä. Kuluttajahintojen nousu on lähes pysähtynyt. Inflaatio on vuoden kolmannella neljänneksellä myös vuositasolla negatiivista, kun hintoja alentaa edelleen lainakorkojen, asuntojen ja polttonesteiden halpeneminen, mutta loppuvuoden käänne on jo näkyvissä. Vuonna 2009 kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo tulee nousemaan keskimäärin vain 0,1 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi, että vuonna 2010 tuonti- ja tuotantohinnat jatkavat maltillista nousua ja työvoimakustannusten nousu tulee myös olemaan hidasta. Asuntojen hinnat ja korot eivät enää alene. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan hieman yli prosentin. Suomen julkinen talous on ajautumassa vaikeaan tilanteeseen talouskriisin seurauksena. Taloudellista aktiviteettia on pyritty vauhdittamaan julkisen vallan toimenpitein mutta samalla joudutaan kantamaan aiempaa enemmän huolta julkisen talouden pidemmän aikavälin rahoitusaseman kestävyydestä. Päijät-Häme Seuraavassa kaaviossa on esitetty Päijät-Hämeen kuntien väkiluvut vuoden 2008 lopussa. Vuoden 2009 aikana on väkiluku lisääntynyt mennessä suhteellisesti eniten Hollolassa, Lahdessa ja Orimattilassa. 2

5 Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan väestön kasvu tulee keskittymään maakunnan eteläosiin. Sen sijaan pohjoisemmissa kunnissa (Heinola, Padasjoki, Sysmä ja Hartola) väestön määrän ennustetaan vähenevän vuodesta 2010 vuoteen Suhteellisesti eniten väestön arvioidaan kasvavan Hollolassa (19,1 %) ja vähenevän Padasjoella (-11,1 %). Päijät-Hämeen kunnissa alle 15-vuotiaiden osuus on suurin Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Pienin se on Hartolassa, Padasjoella ja Sysmässä. Yli 64-vuotiaiden ikäluokka puolestaan muodostaa yli neljänneksen väestöstä Sysmässä, Padasjoella, Hartolassa ja Artjärvellä sekä noin viidesosan väestöstä Asikkalassa, Heinolassa sekä Hämeenkoskella. Syyskuussa 2009 työttömyysaste oli Päijät-Hämeen kunnista korkein Heinolassa (15,5 %) ja alhaisin Artjärvellä (8,6 %). Asikkalassa, Hollolassa, Hämeenkoskella ja Artjärvellä työttömyyttä oli vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (9,8 %). Edelliskuuhun verrattuna työttömyysasteissa oli vain vähäisiä muutoksia. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna työttömyys on kasvanut kaikissa kunnissa (+1,4-6,6 %), vähiten Hämeenkoskella ja eniten Heinolassa. 3

6 Syyskuussa pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä oli korkein Lahdessa (20,4 %) ja alhaisin Artjärvellä (13,4 %). Edelliskuusta heidän osuutensa laski Artjärvellä, Asikkalassa, Hartolassa ja Padasjoella. Edellisvuodesta pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä pieneni kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. 4

7 Päijät-Hämeessä yhteiskunnalliset palvelut ja teollisuus ovat työllistävimpiä toimialoja. Seuraavaksi tulevat kaupan ala ja liike-elämän palvelut, rakentaminen ja kuljetusala. Syyskuun 2009 lopussa avoimia työpaikkoja oli Päijät-Hämeessä tarjolla 540 eli 104 vähemmän kuin elokuun lopussa ja 296 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 5

8 Vuonna 2007 huoltosuhde oli korkein Sysmässä ja matalin Nastolassa. Lahdessa suotuisa ikärakenne pienentää huoltosuhdetta muihin kuntiin verrattuna, vaikka työttömyys onkin korkealla tasolla. Verotulot Seuraavassa taulukossa esitettävät verotuloarviot perustuvat vuodelle 2010 vahvistettuihin tulo- ja kiinteistöveroprosentteihin: - tulovero 19,50 % - yleinen kiinteistövero 0,60 % - vakituiset asunnot 0,32 % - muut asuinrakennukset 0,92 % - tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä 0,00 % TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 TA 2010 arvio arvio Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero YHTEENSÄ

9 Kunnallisveron tilitysten määrää kasvattaa valtuuston tekemä päätös korottaa tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä. Korotuksen vaikutus on noin euroa. Kuntaliiton kanta on se, että talouskehitystä leimaavan epävarmuuden johdosta on koko maan kunnissa syytä lähteä siitä, etteivät kunnallisveron tilitykset ilman tuloveroprosentin korotuksia - vuonna 2010 juurikaan lisäänny vuodesta Yhteisöveron tuottoarvio on arvioitu tasolle, jonka mukaisesti veroa on kuluvana vuonna arvioitu kertyvän. Yksittäisen kunnan yhteisöveron jako-osuus määräytyy kyseisen kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien vastaavien erien summasta. Yritystoimintaerä muodostetaan yhteisöille maksuunpantujen verojen perusteella. Kunnan metsäerä puolestaan saadaan kuntakohtaisten kantorahatulo- jen ja eräistä luonnonsuojelualueista saamatta jääviksi arvioitujen kantorahatulojen perus- teella. Vuodesta 2002 lähtien jako-osuuden määrittelyssä on huomioitu kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tiedot, vastaavien vuosien toimipaikkatiedot sekä kantorahatulot. Kiinteistöveron tuottoarviota korottavat vuonna 2010 valtuuston päättämät, lievästi koro- tetut kiinteistöveroprosentit vakinaisten asuntojen ja vapaa-ajanasuntojen osalta. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja tultaneen maan hallituksen esityksen mukaan korottamaan seuraavasti: Yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväliä korotetaan 0,50-1,00 prosentista 0,60-1,35 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 0,22-0,50 prosentista 0,32-0,75 prosenttiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan , ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa kiinteistöverotuk- sessa. Valtionosuudet Vuoden 2010 valtionosuusuudistus toteutetaan supistetussa muodossa. Päätöksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien kulttuuri- toimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuudet yhdistetään ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitavaksi valtiovarainministeriöstä. Pääasialliset muutokset: Nykyisen järjestelmän valtionosuuden määräytymisperusteet säilyvät lähes muuttumattomina. Yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden määräytymisperusteet sekä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus säilyvät nykyisen mukaisina. Muutoksia tulee sen johdosta, että esi- ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille ikäluokkapohjaisesti (6-15 ikävuodet). Erityisopetuksen porrastus poistetaan. Myös kouluverkkotekijä poistetaan, mutta vaikutus otetaan huomioon asukastiheystekijää muuttamalla. Lievästi ja vaikeimmin vammaisten oppilaiden, koulukotiopetuksen ja sairaalaopetuksen järjestäminen turvataan takaamalla opetuksen järjestäjille nykyisen tasoinen rahoitus. Kotikuntalaskutus Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet vuoden 2010 alusta maksetaan kunnille, on kuntien maksettava korvaus oppilaan käydessä toisen kunnan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulua. Korvauksesta ja korvauksen perusteista säädetään laissa. Kuntien on selvitettävä arviot ikäluokkansa oppilaiden lukumääristä, jotka käyvät koulua kotikuntansa ulkopuolella joko toisen kunnan tai yksityisen koulussa, samoin kuin omaan kuntaan vieraista kunnista tulevat, jotta on mahdollista arvioida korvausmenojen ja -tulojen määrää talousarvioon. Korvattavaksi tulee valtionosuusperusteen mukainen mää- 7

10 rä riippuen siitä, millaisesta oppilaasta on kysymys. Tarkoituksena on myös, että opetuslu- van saaneiden yksityisten perusopetuksen järjestäjien rahoitus turvataan. Alustavat vuoden 2010 korvausperusteet ilmoitetaan kunnille etukäteen. Korvausten maksatuksen teknistä toteuttamistapaa keskitetyllä ns. clearing -järjestelmällä selvitetään. Valtionosuuden maksatus Yhden putken mallin mukainen valtionosuus päätetään ja maksetaan yhtenä kokonaisuutena. Kunnan laskennallisesta valtionosuuden perusteesta vähennetään yksi mallille yhteinen omarahoitusosuus, joka lasketaan valtakunnallisen kustannustenjakoa kuvaavan valtionosuusprosentin perusteella. Tämän ulkopuolella on asukaskohtainen yleinen valtionosuus, joka kuitenkin kuuluu yhteen putkeen. Valtionosuuksien tasaus säilyy nykyisenä ja liitetään yhden putken osuuteen ilman nykyistä prosenttijakoa eri valtionosuuksiin. Maksatuksessa on tarkoitus yhdistää myös yhden putken mallin ulkopuolelle jäävät ope- kohtainen omarahoitusosuus yhdistyisi maksatuksessa kuten myös muut erikseen tusministeriössä edelleen päätettävät valtionosuudet. Tällöin esim. vielä ylläpitäjäjärjestelmään jäävien lukion, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun asukas- määräytyvät kuntien laskennalliset valtionosuudet. Ylläpitäjämalliin jää nykyistä pienempi asukaskohtainen rahoitusosuus. Tässä yhteydessä hoidetaan myös liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön asukasperusteiset ja valtionosuusprosentilla maksettavat valtionosuudet, taiteen perusopetuksen tuntiperusteiset ja valtionosuusprosentilla laskettavat valtionosuudet, kansalaisopistojen tuntiperusteiset ja valtionosuusprosentilla laskettavat valtionosuu- det sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden henkilötyövuosiin ja valtionosuusprosenttiin perustuvat valtionosuudet. Valtionosuuden yhden putken muodostamisesta huolimatta mitään erillisiä edellä mainittuja laskennallisia valtionosuuksia ei ole kor- ja muiden eri perustein määräytyvien laskennallisten valtionosuuksien määräytymispe- vamerkitty, vaan ne sisältyvät entiseen tapaan yhtenä eränä kunnan tuloslaskelman valtionosuudet -kohtaan. Tässä lueteltujen valtionosuuksien jäljelle jäävän ylläpitäjämallin rusteita ei muuteta. Siirtymävaihe Edellä mainituissa poliittisissa päätöksissä on linjattu, että nyt tulevassa uudistuksessa ei saisi tapahtua muutoksia kustannuksissa kuntien ja valtion välillä eikä myöskään yksittäisten kuntien välillä. Mahdolliset kuntakohtaiset järjestelmämuutoksen vaikutukset nollataan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yleisen valtionosuuden yhteydessä mahdollinen siirtymätasauksen vaikutus vähennetään tai hyvitetään riippuen siitä, osoittaako järjestelmämuutos voittoa vai tappiota. Tämä korjaus tehdään valtionosuuksiin myöhemmin tehtävän vaikutuslaskelman mukaisena vuosittain toistaiseksi. Saaristokuntien ja harvaanasuttujen kuntien tuki Saaristokuntien ja erityisen harvaanasuttujen kuntien (alle 2 asukasta/km2) valtionosuuden lisäys on ratkaistu kehyspäätöksessä pysyvällä järjestelmämuutoksella, jossa tämä noin 30 miljoonan euron valtionosuus on osoitettu näille 28 kunnalle. Ellei lisävaltiono- että uudistuk- suutta koko järjestelmään saada, tarvittava rahoitus otetaan valtionosuuspohjista vähentämällä jokaisen kunnan valtionosuutta noin 5,68 euroa/asukas, joka sisällytetään asukaskohtaiseen rahoitusosuuteen. Tämä on poikkeus siitä periaatteesta, sen johdosta ei saisi tapahtua muutoksia kuntien valtionosuuksissa. Tuki on pysyvä ja muuttuu yleisen valtionosuuden perusosan ja muuttuvan asukastiheyden mukaan. 8

11 Seuraavassa taulukossa on alustavasti ennakoitu, että valtionosuudet tulevat kasvamaan 2 % kuluvan vuoden tasosta. Koska valtiovarainministeriö tekee kaikki valtionosuuksiin liittyvät päätökset todennäköisesti vasta kuluvan vuoden joulukuussa, voi ennuste muuttua esitetystä huomattavastikin. Valtionosuuksien kehitys vuosina TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 arvio TA 2010 alustava arvio Yleinen valti onosuus Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kult tuuritoimi YHTEENSÄ Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus määräytyy verovuodelta 2008 valmistuneen verotuksen pohjalta. Padasjoen kunnalle myönnetään vuonna 2010 verotulotasausta noin 1.8 milj. euroa. Henkilöstökulut Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2010 loppuun. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu vuoden 2011 loppuun. Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuodelle Neuvottelut kunta-alan seuraavista työ- ja virkaehtosopimuksista käydään tilanteessa, jossa kuntatalous heikkenee merkittävästi huolimatta niistä kuntataloutta parantavista toimenpiteistä, joista sovittiin valtion kehyspäätöksen yhteydessä. Talousarvion laadinnassa on huomioitu palkkojen kohoaminen 2,5 %:lla kuluvan vuoden tasosta. Sivukulujen osalta on valmistelussa käytetty seuraavia prosentteja: Sairausvakuutusmaksut 2,16 % Työttömyysvakuutusmaksu 2,90 % Tapaturmavakuutusmaksu 0,60 % Muut sosiaalimaksut 0,13 % Palkkaperusteinen e läkemaksu (KVTEL) 16,00 % Opettajien VaEL-maksu 22,00 % Talousarviossa huomioitavat eläkemenoperusteiset maksuosuudet on jaettu toimialoille euromääräisinä summina. Kunnan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön palkat ovat talousarviossa yhteensä noin 9

12 3,5 milj. euroa. Erilaisiin sivukuluihin (mukaan lukien Padasjoen kunnan palveluksesta Peruspalvelukeskus Oivaan siirtyneiden eläkemenoperusteiset maksut) on varattu yhteensä noin 1,4 milj. euroa. Lisäksi huomattava osa esimerkiksi perusturvan ostopalvelumenoista muodostuu palkkauskuluista. Kokouspalkkioihin on varattu yhteensä euroa. Vuosikatteeseen vaikuttavat toimintatuotot ja toimintakulut Seuraava kuvio havainnollistaa vuosikatteeseen vaikuttavien nettomenojen jakautumista toimielimittäin. Erityisesti kunnan ikärakenteesta aiheutuva, perusturvan vuosittain kasvava osuus on jo 65 %, sivistystoimen 26 %, kunnanhallituksen 6 % ja teknisen toimen 3 %. Teknisen toimen osalta on huomattava, että toimialan nettomenoja pienentävät huomatta- vat vuokratulot mm. peruspalvelukeskus Oivalta, puunmyyntituotot sekä mm. kaukolämmöstä ja jätevedestä perittävät maksut. Teknisen toimen tuotot yhteensä ovat noin 2 milj. euroa. Nettomenojen jakautuminen toimielimittäin Toimintakate 26 % 3 % 6 % Kunnanhallitus Perusturva Sivistys lautakunta Tekninen lautakunta 65 % Vuosikate ja tilikauden tulos Talousarviovuoden 2010 vuosikatearvio on euroa, joka alittaa suunnitelmanmu- kaisten poistojen määrän noin eurolla. Poistoero huomioiden tulosarvio on noin euroa alijäämäinen. Käyttöomaisuuden myyntivoittoa, joka muodostuu kiinteistöjen myyntihinnan ja niiden tasearvon erotuksesta, on arvioitu saatavan euroa. Summa sisältyy vuosikatteeseen. Kunnan taseessa oli vuoden 2008 päättyessä noin euroa ylijäämää. 10

13 Käyttöomaisuusinvestoinnit Esitettyjen käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on euroa (alv 0 %) ja netto euroa (alv 0 %). Suurimmat investoinnit liittyvät uusien asuinalueiden kunnallistekniikkaan, kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, olemassa olevien katujen peruskorjaukseen ja asfaltointiin, katuvaloihin, Ahjolan huoltorakennukseen sekä Visapuiston peruskorjaukseen hoitopaikkojen lisäämiseksi. Lainakannan kehitys Kunnan lainakanta oli vuoden 2008 päättyessä lähes 10,7 milj. euroa. Kuluvan vuoden aikana on raskaiden investointien vuoksi lisälainaa jouduttu ottamaan siten,että vuoden 2009 päättyessä pitkäaikaisten talousarviolainojen määrä tulee olemaan vajaat 10,9 milj. euroa. Talousarviovuonna 2010 on mahdollista lyhentää aiemmin otettuja lainoja enemmän kuin ottamaan uutta lainaa. Lainakanta vuoden päättyessä tulee olemaan noin 10,3 milj. euroa. Korkeaa lainakantaa tasapainottavat kunnan sijoitukset, joiden arvo tällä hetkellä ( ) on yhteensä noin 7,6 milj. euroa. Alijäämän kattaminen Kunnan on kuntalain mukaan laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Lisäksi kunnalla on velvollisuus laatia yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi, jos taseen alijäämää ei saada katetuksi taloussuunnitelmassa. Mikäli loppuvuonna 2009 pörssikurssien kehitys pysyy suotuisana, on tilinpäätöksessä mahdollisuus suorittaa rahastojen arvonkorotuksia siten, että kuluvalta vuodelta ei synny alijäämää. Vuoden 2010 arvioitu alijäämä pystytään siten kattamaan tilinpäätöksen 2008 ylijäämällä, joka on suuruudeltaan noin euroa. 11

14 PADASJOEN KUNNAN TAVOITTEET Tarkoituksenmukainen kuntarakenne. Tasapainoinen talous. Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö Paikallisiin edellytyksiin ja innovatiivisuuteen tukeutuminen työpaikkojen luomisessa. Omatoimisuuteen kannustava, asukaslähtöinen palvelutapa ja positiivinen palveluasenne. Luontoa hyödyntävä, kunnioittava ja säästävä matkailutarjonta. 12

15 KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Padasjoen kunnan tarkoituksena on tarjota kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö tuottamalla fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vaatimat peruspalvelut sekä turvaamalla kunnan säilyminen elinvoimaisena ja taloudeltaan tasapainoisena. Padasjoen visio 2012 Padasjoki on vireä ja monipuolinen, hyvät palvelut sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön tarjoava, seutuyhteistyötä tekevä yhteisö. Padasjokelaiset kehittävät rakentavasti ja yhteistyössä yhteisöään, uskovat itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa. Padasjoella on hyvä maine vakituisen ja kesäasumisen alueena, jossa on monipuolinen tontti- ja asuntovaranto. Padasjoelta käydään muuallakin työssä. Padasjoki elää metsästä, teollisuudesta, palveluista ja korkeaa teknologiaa hyödyntävistä yrityksistä. Teollisuus on keskittynyt kehittyneelle ja viihtyisälle Taulun alueelle. Padasjoella lukio-opetuksen saatavuus on turvattu. Alueella toimii kehittyvä yhtenäiskoulu. Padasjoen matkailun vetonaula on kansainvälisesti tunnettu, Päijänteeseen ja sen kansallispuistoon tukeutuva virkistyskohde, joka monenlaisine oheistoimintoineen antaa sivuansiomahdollisuuksia monelle padasjokelaiselle. Padasjoki on omaehtoisen terveysliikunnan edelläkävijä. 13

16 KUNNANHALLITUS Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata kunnan toimintaa ja taloudenpitoa kunnan toimintaajatuksesta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valvoa yleisesti kunnan etua. Päämäärä Turvata kunnan elinvoimaisuus ohjaamalla toimintaa ja huolehtimalla asioiden valmistelusta kunnanvaltuuston hyväksymässä, päivitetyssä kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan painopistealueet Kuntastrategian tarkistaminen vuonna 2009 työnsä aloittaneen valtuuston toimesta Päijänteen hyödyntäminen ja Kullasvuoren alueen kehittäminen Aktiivinen elinkeinopolitiikka Kaavoituksen ajantasaistaminen Toimintaympäristön muutos Kansantalouden kehitys on epävarmaa maailmantaloudesta johtuen, julkinen talous pysyy kireänä. Tietoyhteiskunta asettaa uusia haasteita, mutta antaa myös uusia mahdollisuuksia. Kansalaisten suorien vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen korostuu, esim. keskustelutilaisuudet kuntalaisille ja erilaiset kyselyt. Asioita hoidetaan yhä enemmän seudullisella pohjalla, kuntien yhteistyönä tilaaja - tuottaja mallia hyödyntäen. 14

17 Keskushallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Keskushallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 HENKILÖSTÖ 6,1 5,8 5,7 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSET KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

18 Palvelun kuvaus Kunnanvaltuusto, -hallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnan yleishallinto, toimisto, talous- ja atk-palvelut. Menoihin sisältyvät mm. seuraavat maksuosuudet: Suomen kuntaliitto euroa, Päijät- Hämeen liitto euroa, Kunnallinen Työmarkkinalaitos euroa, verohallinto (osuus verotuskustannuksista) euroa, Verohallinnon järjestämä kunnanasiamiehen tehtävien hoitaminen euroa, sekä yhteisöavustukset euroa. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kuntastrategian toteuttaminen. Kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi saatetaan kuntastrategian toteuttamisen kannalta tärkeät asiat pikaisesti, huolellisesti valmisteltuina. Päätöksistä tiedotetaan ja ne toimeenpannaan viivytyksettä. Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen. Tuotetaan jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman hyvät talousennusteet päätöksenteon pohjaksi. Raportoidaan kunnan talouden kehityksestä säännöllisesti. Järkevä kassahallinta, tehokas perintä, uudistetun sijoitusstrategian noudattaminen. Kunnan edun mahdollisimman hyvä huomioiminen UusiKunta hankkeessa. Asiaa valmistelevien ryhmien työskentelyyn osallistutaan tiiviisti, jotta kunnan oman, perustellun kannan muodostaminen kesään 2010 mennessä mahdollistuu. 16

19 Henkilöstöhallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Henkilöstöhallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 YHTEISTOIMINTATYÖRYHMÄN KOKOUKSET, LKM Palvelun kuvaus Velvoite -työllistäminen, kesätyöntekijät ja nuorten kesätyö kampanja, ay-järjestöjen luottamusmieskorvaukset, yhteistoimintatyöryhmä, työterveyshuolto, työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten koulutuksesta aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset sekä työsuojelu. 17

20 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen. Henkilöstöpoliittisen ohjelman sekä työsuojelun toimintaohjelman noudattaminen. Kuntokampanjat, uimahallin ja kuntosalin käyttömahdollisuus kunnan työntekijöille. Organisaation sopeuttaminen toimintaympäristön muutokseen. Henkilöstön järkevä mitoitus. 18

21 Elinkeinotoimi TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Elinkeinotoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 MAASEUTUTOIMI HENKILÖSTÖ TOIMIVAT TILAT TUKIHAKEMUKSET MAATALOUSTUET JOUKKOLIIKENNE SEUTULIPUT (KPL)

22 Palvelun kuvaus Elinkeinotoimi, maaseututoimi, matkailu ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimi huolehtii yritysten neuvonnasta ja elinkeinohankkeiden eteenpäinviemisestä. Elinkeinojen ja matkailun edistämiseen on varattu seuraavat määrärahat: Kunnan maksuosuus Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy:lle, Matka-messut, Sahtimarkkinat, Päijännepurjehdus, elinkeinotoiminnan määrärahat sekä mahdolliset sponsoroinnit. Maaseututoimi huolehtii maataloustukihakemusten käsittelystä ja maksamisesta, maatilatalouden ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti, antaa lausuntoja muille viranomaisille ja laitoksille, huolehtii erilaisista katselmus- ja arviointitoimituksista sekä vastaa maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. Maaseututoimeen on varattu seuraavat hankemäärärahat: Leader+ -ohjelma euroa, kylien talkoilla tekemät rakenteet 3000 euroa ja muut hankkeet euroa. Kuntalaisen omavastuuosuus seutulipusta on 93 euroa. Kalatalouselinkeinon kanssa jatketaan hankeyhteistyötä. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kullasvuoren ja Päijänteen kehittäminen matkailullisesti maakunnallisesti korkeatasoisena kohteena. Alueen markkinointi. Oheistoimintojen ja palveluiden järjestäminen yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yritystoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen. LAKES Oy:n asiantuntijapalvelut. Tonttien ja toimitilojen järjestämisessä yhteistyötä yrittäjien kanssa, rohkaiseminen yritystoiminnan käynnistämiseen. Padasjoen Kehitys Oy:n toimintaa riskirahoittajana jatketaan. Kylien elinvoimaisuuden edistäminen. Yrittäjien ja kylätoimikuntien aktivoiminen hanketoimintaan. Puhtaan veden saatavuutta parannetaan ja jäteveden käsittelyyn vaihtoehtoisia ratkaisuja haja-asutusalueilla. Kiinnitetään erityistä huomiota kulkuväylien hoitamiseen tielaitoksen ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä. 20

23 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kunnanhallitus 21

24 PERUSTURVAN TOIMIALA Toiminta-ajatus Perusturvan toimialalla vastataan kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeisiin mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Päämäärä Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Asiakkaiden omatoimisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluiden tarjonnassa. Palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja kattavuuden arviointi osana jokapäiväistä työtä. Muutokset vuodesta 2007 lukien Padasjoen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, siirtyivät vuoden 2007 alusta järjestettäväksi siten, että valtaosa palveluista tuotetaan Hollolan kunnan organisaatioon sijoitetussa Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitoksessa. Samassa yhteydessä siirryttiin tilaaja-tuottajamallin käyttöön. Tilaajana toimii Hollolan kunnan organisaatioon perustettu kuntien yhteinen perusturvan tilaajalautakunta. Padasjoen kunta määrittelee tilaajatoimintansa lähtökohdat sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta yhdessä tilaajalautakunnan ja muiden liikelaitoksesta palvelut ostavien kuntien kanssa. Yli 75-vuotiaiden kuntalaisten määrä kasvaa edelleen suunnittelukaudella johtaen perusturvan kustannusten jatkuvaan kasvuun. 22

25 Perusturvan hallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Perusturvan hallinto 23

26 OIVA-liikelaitos TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE OIVA-liikelaitos 24

27 Erikoissairaanhoito TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE Ostopalvelut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä, Heinolan kansanterveystyön ky:ltä, Jämsän seudun terveydenhuollon ky:ltä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta P-H:n keskussairaala 25

28 Perusturvan toimiala TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Perusturva 26

29 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Padasjoen kunnan sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea kuntalaisten elinikäistä oppimista, henkistä kasvua ja elämänhallintaa sekä fyysisen kunnon ylläpitämistä. Päämäärä Kunnassa on riittävät ja tasokkaat päivähoitopalvelut. Tuotetaan laadukasta esi-, perus- ja lukio-opetusta. Tarjotaan monipuolisia, taloudellisesti tuotettuja vapaaaika-, kirjasto- ja muita sopimusten mukaisia koulutuspalveluja Toiminnan painopistealueet Erityisopetuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaa jatketaan tavoitteena painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen esi- ja perusopetuksessa. Maakunnallinen kirjastoselvitystyö jatkuu. Kirjastoyhteistyötä laajennetaan maakunnan muiden kirjastojen kanssa. Kehitetään vapaa-aika ja kulttuuripalveluja muiden kunnassa toimivien tahojen kanssa. Päivähoitopalveluja kehitetään ja tarjotaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Osallistutaan aktiivisesti sivistystoimen seudulliseen kehittämis- ja yhteistyöhön palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Toimintaympäristön muutos vuosina Perusopetuksessa edetään kohti yhtenäisen perusopetuksen hallintoa. Opetusrakennetta kehitetään yhtenäisen perusopetuksen järjestämiseksi. Lukio-opetuksen säilyttämiseksi kunnassa lukiota kehitetään laadukkaana yleislukiona aktiivisella mukana ololla lukioyhteistyön seudullisessa kehittämistyössä. 27

30 Sivistystoimen hallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sivistystoimen hallinto Tulosalueen vastuuhenkilö: Esa Rouvila TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM

31 Koulutoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Koulutoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Esa Rouvila Palvelun kuvaus - perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset 29

32 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Perusopetuksen rakenteen muuttaminen yhtenäiseksi perusopetukseksi. Perusopetuksen hallinto järjestetään koskemaan yhtenäisesti perusopetuksen 1 9 vuosiluokkia. Edetään yhtenäiskoulun opetukselliseen järjestämiseen vaihtoehtoja selvittämällä. Toimiva erityisopetus. Toimitaan joustavasti opetusyksiköissä tuloksellisen toiminnan saavuttamiseksi. Lukion toiminnan turvaaminen. Jatketaan ja kehitetään seudullista sekä pienten lukioiden verkkoyhteistyötä. Jatketaan aikuislukiotoimintaa. Mahdollisimman moni nuori saa halutessaan taiteen perusopetusta. Osoitetaan oppilaspaikat Wellamo-opistosta, Asikkalan Seudun Musiikkiopistosta, Lahden konservatoriosta sekä Taide- ja muotoilukoulu Taikasta. Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen. Kehitetään oppilashuoltopalveluita ja tuetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käytettävissä olevilla resursseilla Perusopetus TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ (HALLINTO) 2 (65 %) 2 (65 %) 2 (65 %) OPPILASMÄÄRÄ KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOULU ,5 115 OPETTAJAT KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOUJLU ERITYISOPETUS MUU HENKILÖKUNTA* KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOULU KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT** MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA OPETTAJAT KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT 0,5 *=EI SISÄLLÄ SIIVOOJIA **=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYYDITYSOPPILAITA Lukio TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 2 (35 %) 2 (35 %) 2 (35 %) OPPILASMÄÄRÄ 74, OPETTAJAT, LKM 1,5 1,5 2 Muut oppilaitokset TP 2008 TA 2009 TA 2010 OPPILASMÄÄRÄ ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA LAHDEN KONSERVATORIO 3,5 7 4 KANSALAISOPISTO

33 Kirjasto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kirjastotoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Anita Luokkanen Palvelun kuvaus - kirjasto ja kirjastoauto 31

34 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Palvelujen saatavuus ja käyttöaste säilytetään nykyisellä tasolla. Säilytetään nykyiset aukioloajat ja turvataan henkilöstä tarvittaessa sijaisvoimin. Kokoelmaa monipuolisteta ja aineistoa ajanmukaistetaan. Kirjatalkoorahat kohdennetaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden ostoihin. Poistoa kokoelmasta suoritetaan suunnitelmallisesti. Henkilökunnan jaksaminen ja motivointi. Henkilöstön voimavaroja tuetaan koulutuksella ja ammattitapaamisilla sekä yhteisillä virkistymistilaisuuksilla TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 3,2 3,3 4 LAINAUKSET LAINOJA/ASUKAS 24,89 25,60 26,00 /LAINA 1,50 1,60 1,60 LAINAAJAT, KPL KIRJAMÄÄRÄ, KPL KÄVIJÄT

35 Vapaa-aikatoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Vapaa-aikatoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Marja-Liisa Manninen Palvelun kuvaus - vapaa-aikapalvelut, uimahalli, Nuokku ja museo- ja kulttuurityö 33

36 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Pienten lasten liikuntamahdollisuuksien edelleen kehittäminen. Osallistutaan pilottikuntana Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun Pienten lasten liikunnan kehittäminen hankkeeseen Uimahallin erityisryhmäkäyttäjien huomioiminen. Järjestetään erillinen peseytymistila. Erityisnuorisotyön näkyvyyden lisääminen. Jalkautuminen kouluille. Päihdevalistuksen lisääminen Nuokulla. Nuorten liikennevalistuksen lisääminen. Mopopajatoiminnan yhteydessä annettava liikennevalistus. Vapaa-aikapalvelut TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ LIIKUNTA-AVUSTUKSET LIIKUNTA-AVUSTUS /JÄSEN 19,90 18,35 17,80 ULKOLIIKUNTAPAIKAT LIIKUNTASALIVUOROT RYHMIÄ TUNTIA/VIIKKO LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT NUORISOAVUSTUKSET NUORIAVUSTUS /JÄSEN 23,81 18,24 25,70 Uimahalli TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ KÄVIJÄMÄÄRÄ KÄVIJÖIDEN KA/VRK ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT Nuokku TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ KÄVIJÄMÄÄRÄ Museo- ja kulttuuritoimi TP 2008 TA 2009 TA 2010 MUSEOIDEN AUKIOLOPÄIVÄT KULTTUURIAVUSTUKSET KULTTUURIAVUSTUS /JÄSEN 36,76 18,70 36,17 KULTTUURITAPAHTUMAT

37 Päivähoito TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Päivähoito Tulosalueen vastuuhenkilö: Helena Koskimäki 35

38 Palvelun kuvaus - päiväkotihoito, esiopetus, koululaisten iltapäivätoiminta, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan toteuttaminen säädösten mukaisesti. Järjestetään lainmukaiset ja sisällöltään laadukkaat päivähoitopalvelut tarvetta vastaavasti. Toimiva erityispäivähoito. Lisääntyneen erityispäivähoidon huomioiminen toiminnan järjestelyissä ja toteutuksessa. Vuorohoidon järjestäminen linjausten ja päätösten mukaisesti. Pikkumajava avoinna iltaisin, öisin ja viikonloppuisin hoitotarpeen mukaan. Majavan päiväkoti TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 8 7,5 7,5 HOITOPAIKAT HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET Perhepäivähoito TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ HOITOPAIKAT HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET Kotihoidontuki TP 2008 TA 2009 TA 2010 KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ Esiopetus TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 2 2,5 2,5 OPPILASMÄÄRÄ iltapäivätoiminta TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ OPPILASMÄÄRÄ Pikkumajava TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 4 3,5 4 HOITOPAIKAT

39 Sivistystoimi yhteensä TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Sivistyslautakunta 37

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun tarjoajien kanssa. Päämäärä Yhdessä hallintokuntien ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaan sekä asukkaille että kunnassa aikaansa viettäville viihtyisä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta. Toiminnan painopistealueet Tekninen toimi - Asikkala-Padasjoki yhdysvesijohdon varrella olevien kiinteistöjen liittäminen verkostoon. - Katujen peruskorjaus ja päällystäminen. - Katuvalojen lamppujen vaihto - Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Suotajärvelle Rakennusvalvonta - Maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaiset, rakentamisen neuvontaan ja valvontaan liittyvät tehtävät Ympäristönsuojelu - Haja-asutuksen jätevesiasiat: neuvontaa runkoviemäriin liittymisestä ja jätevesien käsittelystä. Lausuntojen anto jätevesisuunnitelmista ja tarkastusten suorittaminen pyynnöstä. - Vesistöjen kunnostus: lausunnot ja tarkastukset suoritettavista töistä. - Hiilineutraali kunta hankkeen edistäminen - Jäteneuvonta Toimintaympäristön muutos Kuntien rajat ylittyvät vesi- ja viemäriverkoston laajentuessa. Biopolttoaineiden merkitys vaihtoehtoisena energiamuotona kasvaa. Kunnan kunnossapitoalueet kasvavat lämpö- ja vesiverkkojen kasvaessa. Hiilineutraali kunta hankkeen edistäminen Jäteneuvonta 38

41 Tekninen hallinto ja kaavoitus TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Tekninen hallinto ja kaavoitus TP 2008 TA 2009 TA2010 HENKILÖSTÖ LAUTAKUNNAN KOKOUKSET LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT Palvelun kuvaus Hallinnollisten asioiden koordinointi, suunnittelu ja valmistelu. Kiinteistöjen muodostukseen liittyvää mittausta ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus asumista, yrittämistä ja vapaa-aikaa varten ostopalveluna. 39

42 Kiinteistötoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kiinteistötoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TEOLLISUUSHALLIT KPL TEOLLISUUSHALLIT PINTA-ALA VUOKRAKIINTEISTÖT KPL VUOKRAKIINTEISTÖT PINTA-ALA KOULUT KPL KOULUT PINTA-ALA MUUT KIINTEISTÖT KPL MUUT KIINTEISTÖT PINTA-ALA

43 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kiinteistöjen ylläpitosiivous ja huolto taloudellisesti, ympäristöystävällisesti, asiakaslähtöisesti, työsuojeluasiat huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta. Ympäristöystävälliset pesuaineet, jätteiden lajittelu, työvälineiden ergonomisuus ja koneiden käyttö. Taloudellinen kiinteistönhuolto. Lämmityskustannusten, veden ja sähkönkäytön seuranta. Jokainen kiinteistönhoitaja vastaa heille määrätyistä kiinteistöistä itsenäisesti. Jokaisella kiinteistönhoitajalla on oma erikoisalansa heille määrättyjen kiinteistöjen lisäksi. 41

44 Maa- ja metsätilat TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Maa-ja metsätilat Palvelun kuvaus Kunnan talousmetsien hoito metsätaloussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistykse sa. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Hyötykäytön edistäminen. Vapautuvien maa-alueiden jälleenmarkkinointi. 42

45 Liikenneväylät ja yleiset alueet TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Liikenneväylät ja yleiset alueet TP 2008 TA 2009 TA2010 TIET KM 23,5 23,5 23,5 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5,2 5,2 5,6 YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET MYÖNNETTY TIEJAOSTON TOIMITUKSET

46 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Tiestön kunnon säilyttäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi. Suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Viranomaistehtävien hoitaminen ja tieavustusten jako. Tiekuntien neuvontatehtävät. Tiejaosto hoitaa itsenäisesti. Pidetään Laivarannan alue toiminnassa ja viihtyisänä. Yhteistyössä yrittäjien kanssa. Puistojen ja puistometsien hoito. Leikkikenttien kunnossapito. Käytetään pääosin ostopalveluja. Leikkivälineiden tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimenpiteet. 44

47 Viemärilaitos ja jätehuolto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Viemärilaitos ja jätehuolto TP 2008 TA 2009 TA2010 VERKOSTON PITUUS 47, KULUTUS MAKSU /M3 1,4 1,4 1,55 ASUKKAITA VERKOSTON PIIRISSÄ

48 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Viemäröinnin asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen. Verkoston ja puhdistamon käyttö- ja kunnossapito. Verkoston laajentaminen. Asikkala-Padasjoki siirtoviemärin sivuhaarat. Jätevesi lupaehtojen mukaisissa raja-arvoissa. Velvoitetarkkailu ja seurantamittaukset. 46

49 Lämpölaitos ja -verkosto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Lämpölaitos ja -verkosto Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Verkoston kunnossapito. Seuranta ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. 47

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. Nilsiän kaupunki Talousarvio 2012 1 (140) Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö... 3

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013. Someron kaupunki

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013. Someron kaupunki Taloussuunnitelma - 213 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.12.21 1 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät 21... 3 1.3. Someron kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Lapuan kaupungin TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2 Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Sivunro 1 Yleinen taloudellinen tilanne 4 2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Talousarvio Taloussuunnitelma 2016 Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 13 Taloudelliset lähtökohdat...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2014 129 LIITE NRO 54 Valtuusto 8.12.2014 35 LIITE NRO 34

Kunnanhallitus 1.12.2014 129 LIITE NRO 54 Valtuusto 8.12.2014 35 LIITE NRO 34 Kunnanhallitus 1.12.2014 129 LIITE NRO 54 Valtuusto 8.12.2014 35 LIITE NRO 34 PUUMALAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 2 SISÄLLYSLUETTELO TILASTOJA... 4 KUNTASTRATEGIA... 7 TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio Taloussuunnitelma 2015 Kunnanhallitus 29.10.2012 252 Kunnanvaltuusto 12.11.2012 76 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 13 Taloudelliset

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO 2020 JA STRATEGISET TAVOITTEET... 1 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1 Väestö...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 Kuntakenttä elää historiallista murrosvaihetta. Hallitus on avannut kaikki keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta

Lisätiedot