TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA 2010 2012 Kunnanhallitus 23.11.2009 Kunnanvaltuusto 14.12.2009"

Transkriptio

1 TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut...1 Padasjoen kunnan tavoitteet suunnittelukaudella Käyttötalous toimialoittain...13 Kunnanvaltuusto...13 Kunnanhallitus...14 Keskushallinto...15 Henkilöstöhallinto...17 Elinkeinotoimi...19 Kunnanhallitus yhteensä...21 Perusturvan toimiala...22 Hallinto...23 Oiva -liikelaitos...24 Erikoissairaanhoito...25 Perusturvan toimiala yhteensä...26 Sivistyslautakunta...27 Hallinto...28 Koulutoimi...29 Kirjasto...31 Vapaa-aikatoimi...33 Päivähoito...35 Sivistystoimi yhteensä...37 Tekninen lautakunta...38 Hallinto ja kaavoitus...39 Kiinteistötoimi...40 Maa- ja metsätilat...42 Liikenneväylät ja yleiset alueet...43 Viemärilaitos ja jätehuolto...45 Lämpölaitos ja -verkosto...47 Pelastustoimi...48 Rakennusvalvonta...49 Ympäristötoimi...50 Tekninen toimi yhteensä...52 Talousarvioyhteenveto toimialoittain...53 Vastuuhenkilöt tulosalueittain...56 Tuloslaskelma...57 Rahoituslaskelma...58 Investointiohjelma vuosille Rahastot...60 Talousarvion sitovuus ja varaukset...62 Euromääräiset ratkaisuvaltarajat...63

3 TALOUSARVION 2010 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön tuoreimman, julkaistun talouskatsauksen mukaan kokonais-tuotanto supistuu tänä vuonna 6 prosenttia ja vuoden 2010 kasvuksi arvioidaan vajaa puoli prosenttia. Työttömyysaste nousee vuonna 2009 keskimäärin 9 prosenttiin. Vuonna 2010 työvoiman kysyntä jatkaa edelleen laskuaan työttömyysasteen noustessa keskimäärin 10½ prosenttiin. Vuodesta 1998 ylijäämäisenä pysynyt julkisen talouden rahoitusjäämä kääntyy vuonna 2009 reilusti alijäämäiseksi ja alijäämä syvenee edelleen vuonna Rahoitusasema heikkenee ennusteen mukaan kuluvana vuonna 7 prosenttiyksikköä suhteessa kokonaistuotantoon, mikä on suurempi pudotus kuin lamavuonna Globaalin taloustaantuman seurauksena elvytystoimet monessa maassa ovat olleet tasoltaan ennätyksellisiä ja hyvin laaja-alaisia. Massiivisen julkisen elvytyksen tehokkuuden arviointi on kuitenkin vielä ennenaikaista, mutta VM:n mukaan on uskottavaa, että elvytystoimenpiteillä on ollut vaikutusta viimeaikaisiin rohkaiseviin tietoihin taloudellisesta aktiviteetista sekä ulkomailla että kotimaassa. Tuotannon kasvuvauhdin puoli vuotta jatkunut jyrkkä hidastuminen vaimeni vuoden 2009 toisella neljänneksellä. On kuitenkin syytä olettaa, että maailmantalouden elpyminen tulee olemaan hidasta, sillä mm. työttömyyden kasvu teollistuneissa maissa pitää kotitaloudet varovaisina. Maailmankauppa supistuu vuonna 2009 poikkeuksellisen paljon, kymmenkunta prosenttia, ensi vuoden kasvuksi VM arvioi pari prosenttia, yhä selvästi vaatimattomammaksi kuin viimeisen vuosikymmenen aikana keskimäärin. Pitkään jatkunut vientivetoinen talouskehitys katkesi taantuman myötä. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla tavaraviennin arvo väheni runsaan kolmanneksen edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kun suhdanteiden ennustetaan kääntyvän paremmaksi esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa loppuvuoden aikana ja raaka-aineiden hintojen normalisoituminen tukee Venäjän vähittäistä elpymistä, on olemassa perusteita Suomen viennin vahvistumiselle vuoden loppupuoliskolla. Silti vienti tulee tänä vuonna supistumaan 22 prosenttia ja myös vientihinnat alenevat tuntuvasti. Viennin määrän ennustetaan kasvavan ensi vuonna vain noin 2 prosenttia. Investoinnit vähenevät tänä vuonna noin kymmenellä prosentilla. Kaikkien tehdasteollisuuden toimialojen investoinnit alenevat, ja erityisesti metsä-, kone- ja metalliteollisuudessa lasku on voimakasta. Myös asuinrakennusinvestointien määrä vähenee tänä vuonna, mutta todennäköisesti ei enää ensi vuonna. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit pienenevät tänä vuonna, mutta kääntyvät nousuun vuonna Kone- ja laiteinvestoinnit laskevat molempina vuosina. Kaikkiaan kokonaisinvestoinnit alenevat VM:n mukaan ensi vuonna vielä 5-6 prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot kääntyivät laskuun vuosi sitten ja laskuvauhti kiihtyi alkuvuonna. Kulutuksen supistuminen on ollut laaja-alaista, sillä kotitaloudet ovat tinkineet sekä tavaroiden että palveluiden hankinnoistaan. Heikentyneen työllisyystilanteen takia kotitalouksien yhteenlasketut, käytettävissä olevat reaalitulot eivät tänä vuonna lisäänny, vaikka keskiansioiden nousu jatkuu ja valtio on keventänyt tuloverotusta. Säästämisasteen samalla kohotessa kulutus supistuu tänä vuonna lähes kolme prosenttia. 1

4 Ostovoima kääntynee niukkaan kasvuun ensi vuonna, mutta työttömyyden edelleen lisään tyessä kotitalouksien varovaisuus jatkunee ja kulutus supistuu edelleen hieman. Kuluvana vuonna työpaikat vähenevät erityisesti viennin supistumisen mutta myös kotimaisen kysynnän laskun johdosta. Vakavaksi ongelmaksi nousee työttömyysaikojen pidentyminen ja sitä kautta myös rakenteellinen työttömyys alkaa lisääntyä. Kuluttajahintojen nousu on lähes pysähtynyt. Inflaatio on vuoden kolmannella neljänneksellä myös vuositasolla negatiivista, kun hintoja alentaa edelleen lainakorkojen, asuntojen ja polttonesteiden halpeneminen, mutta loppuvuoden käänne on jo näkyvissä. Vuonna 2009 kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo tulee nousemaan keskimäärin vain 0,1 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi, että vuonna 2010 tuonti- ja tuotantohinnat jatkavat maltillista nousua ja työvoimakustannusten nousu tulee myös olemaan hidasta. Asuntojen hinnat ja korot eivät enää alene. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan hieman yli prosentin. Suomen julkinen talous on ajautumassa vaikeaan tilanteeseen talouskriisin seurauksena. Taloudellista aktiviteettia on pyritty vauhdittamaan julkisen vallan toimenpitein mutta samalla joudutaan kantamaan aiempaa enemmän huolta julkisen talouden pidemmän aikavälin rahoitusaseman kestävyydestä. Päijät-Häme Seuraavassa kaaviossa on esitetty Päijät-Hämeen kuntien väkiluvut vuoden 2008 lopussa. Vuoden 2009 aikana on väkiluku lisääntynyt mennessä suhteellisesti eniten Hollolassa, Lahdessa ja Orimattilassa. 2

5 Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan väestön kasvu tulee keskittymään maakunnan eteläosiin. Sen sijaan pohjoisemmissa kunnissa (Heinola, Padasjoki, Sysmä ja Hartola) väestön määrän ennustetaan vähenevän vuodesta 2010 vuoteen Suhteellisesti eniten väestön arvioidaan kasvavan Hollolassa (19,1 %) ja vähenevän Padasjoella (-11,1 %). Päijät-Hämeen kunnissa alle 15-vuotiaiden osuus on suurin Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Pienin se on Hartolassa, Padasjoella ja Sysmässä. Yli 64-vuotiaiden ikäluokka puolestaan muodostaa yli neljänneksen väestöstä Sysmässä, Padasjoella, Hartolassa ja Artjärvellä sekä noin viidesosan väestöstä Asikkalassa, Heinolassa sekä Hämeenkoskella. Syyskuussa 2009 työttömyysaste oli Päijät-Hämeen kunnista korkein Heinolassa (15,5 %) ja alhaisin Artjärvellä (8,6 %). Asikkalassa, Hollolassa, Hämeenkoskella ja Artjärvellä työttömyyttä oli vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (9,8 %). Edelliskuuhun verrattuna työttömyysasteissa oli vain vähäisiä muutoksia. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna työttömyys on kasvanut kaikissa kunnissa (+1,4-6,6 %), vähiten Hämeenkoskella ja eniten Heinolassa. 3

6 Syyskuussa pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä oli korkein Lahdessa (20,4 %) ja alhaisin Artjärvellä (13,4 %). Edelliskuusta heidän osuutensa laski Artjärvellä, Asikkalassa, Hartolassa ja Padasjoella. Edellisvuodesta pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä pieneni kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. 4

7 Päijät-Hämeessä yhteiskunnalliset palvelut ja teollisuus ovat työllistävimpiä toimialoja. Seuraavaksi tulevat kaupan ala ja liike-elämän palvelut, rakentaminen ja kuljetusala. Syyskuun 2009 lopussa avoimia työpaikkoja oli Päijät-Hämeessä tarjolla 540 eli 104 vähemmän kuin elokuun lopussa ja 296 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 5

8 Vuonna 2007 huoltosuhde oli korkein Sysmässä ja matalin Nastolassa. Lahdessa suotuisa ikärakenne pienentää huoltosuhdetta muihin kuntiin verrattuna, vaikka työttömyys onkin korkealla tasolla. Verotulot Seuraavassa taulukossa esitettävät verotuloarviot perustuvat vuodelle 2010 vahvistettuihin tulo- ja kiinteistöveroprosentteihin: - tulovero 19,50 % - yleinen kiinteistövero 0,60 % - vakituiset asunnot 0,32 % - muut asuinrakennukset 0,92 % - tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä 0,00 % TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 TA 2010 arvio arvio Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero YHTEENSÄ

9 Kunnallisveron tilitysten määrää kasvattaa valtuuston tekemä päätös korottaa tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä. Korotuksen vaikutus on noin euroa. Kuntaliiton kanta on se, että talouskehitystä leimaavan epävarmuuden johdosta on koko maan kunnissa syytä lähteä siitä, etteivät kunnallisveron tilitykset ilman tuloveroprosentin korotuksia - vuonna 2010 juurikaan lisäänny vuodesta Yhteisöveron tuottoarvio on arvioitu tasolle, jonka mukaisesti veroa on kuluvana vuonna arvioitu kertyvän. Yksittäisen kunnan yhteisöveron jako-osuus määräytyy kyseisen kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien vastaavien erien summasta. Yritystoimintaerä muodostetaan yhteisöille maksuunpantujen verojen perusteella. Kunnan metsäerä puolestaan saadaan kuntakohtaisten kantorahatulo- jen ja eräistä luonnonsuojelualueista saamatta jääviksi arvioitujen kantorahatulojen perus- teella. Vuodesta 2002 lähtien jako-osuuden määrittelyssä on huomioitu kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tiedot, vastaavien vuosien toimipaikkatiedot sekä kantorahatulot. Kiinteistöveron tuottoarviota korottavat vuonna 2010 valtuuston päättämät, lievästi koro- tetut kiinteistöveroprosentit vakinaisten asuntojen ja vapaa-ajanasuntojen osalta. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja tultaneen maan hallituksen esityksen mukaan korottamaan seuraavasti: Yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväliä korotetaan 0,50-1,00 prosentista 0,60-1,35 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 0,22-0,50 prosentista 0,32-0,75 prosenttiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan , ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa kiinteistöverotuk- sessa. Valtionosuudet Vuoden 2010 valtionosuusuudistus toteutetaan supistetussa muodossa. Päätöksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien kulttuuri- toimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuudet yhdistetään ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitavaksi valtiovarainministeriöstä. Pääasialliset muutokset: Nykyisen järjestelmän valtionosuuden määräytymisperusteet säilyvät lähes muuttumattomina. Yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden määräytymisperusteet sekä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus säilyvät nykyisen mukaisina. Muutoksia tulee sen johdosta, että esi- ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille ikäluokkapohjaisesti (6-15 ikävuodet). Erityisopetuksen porrastus poistetaan. Myös kouluverkkotekijä poistetaan, mutta vaikutus otetaan huomioon asukastiheystekijää muuttamalla. Lievästi ja vaikeimmin vammaisten oppilaiden, koulukotiopetuksen ja sairaalaopetuksen järjestäminen turvataan takaamalla opetuksen järjestäjille nykyisen tasoinen rahoitus. Kotikuntalaskutus Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet vuoden 2010 alusta maksetaan kunnille, on kuntien maksettava korvaus oppilaan käydessä toisen kunnan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulua. Korvauksesta ja korvauksen perusteista säädetään laissa. Kuntien on selvitettävä arviot ikäluokkansa oppilaiden lukumääristä, jotka käyvät koulua kotikuntansa ulkopuolella joko toisen kunnan tai yksityisen koulussa, samoin kuin omaan kuntaan vieraista kunnista tulevat, jotta on mahdollista arvioida korvausmenojen ja -tulojen määrää talousarvioon. Korvattavaksi tulee valtionosuusperusteen mukainen mää- 7

10 rä riippuen siitä, millaisesta oppilaasta on kysymys. Tarkoituksena on myös, että opetuslu- van saaneiden yksityisten perusopetuksen järjestäjien rahoitus turvataan. Alustavat vuoden 2010 korvausperusteet ilmoitetaan kunnille etukäteen. Korvausten maksatuksen teknistä toteuttamistapaa keskitetyllä ns. clearing -järjestelmällä selvitetään. Valtionosuuden maksatus Yhden putken mallin mukainen valtionosuus päätetään ja maksetaan yhtenä kokonaisuutena. Kunnan laskennallisesta valtionosuuden perusteesta vähennetään yksi mallille yhteinen omarahoitusosuus, joka lasketaan valtakunnallisen kustannustenjakoa kuvaavan valtionosuusprosentin perusteella. Tämän ulkopuolella on asukaskohtainen yleinen valtionosuus, joka kuitenkin kuuluu yhteen putkeen. Valtionosuuksien tasaus säilyy nykyisenä ja liitetään yhden putken osuuteen ilman nykyistä prosenttijakoa eri valtionosuuksiin. Maksatuksessa on tarkoitus yhdistää myös yhden putken mallin ulkopuolelle jäävät ope- kohtainen omarahoitusosuus yhdistyisi maksatuksessa kuten myös muut erikseen tusministeriössä edelleen päätettävät valtionosuudet. Tällöin esim. vielä ylläpitäjäjärjestelmään jäävien lukion, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun asukas- määräytyvät kuntien laskennalliset valtionosuudet. Ylläpitäjämalliin jää nykyistä pienempi asukaskohtainen rahoitusosuus. Tässä yhteydessä hoidetaan myös liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön asukasperusteiset ja valtionosuusprosentilla maksettavat valtionosuudet, taiteen perusopetuksen tuntiperusteiset ja valtionosuusprosentilla laskettavat valtionosuudet, kansalaisopistojen tuntiperusteiset ja valtionosuusprosentilla laskettavat valtionosuu- det sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden henkilötyövuosiin ja valtionosuusprosenttiin perustuvat valtionosuudet. Valtionosuuden yhden putken muodostamisesta huolimatta mitään erillisiä edellä mainittuja laskennallisia valtionosuuksia ei ole kor- ja muiden eri perustein määräytyvien laskennallisten valtionosuuksien määräytymispe- vamerkitty, vaan ne sisältyvät entiseen tapaan yhtenä eränä kunnan tuloslaskelman valtionosuudet -kohtaan. Tässä lueteltujen valtionosuuksien jäljelle jäävän ylläpitäjämallin rusteita ei muuteta. Siirtymävaihe Edellä mainituissa poliittisissa päätöksissä on linjattu, että nyt tulevassa uudistuksessa ei saisi tapahtua muutoksia kustannuksissa kuntien ja valtion välillä eikä myöskään yksittäisten kuntien välillä. Mahdolliset kuntakohtaiset järjestelmämuutoksen vaikutukset nollataan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yleisen valtionosuuden yhteydessä mahdollinen siirtymätasauksen vaikutus vähennetään tai hyvitetään riippuen siitä, osoittaako järjestelmämuutos voittoa vai tappiota. Tämä korjaus tehdään valtionosuuksiin myöhemmin tehtävän vaikutuslaskelman mukaisena vuosittain toistaiseksi. Saaristokuntien ja harvaanasuttujen kuntien tuki Saaristokuntien ja erityisen harvaanasuttujen kuntien (alle 2 asukasta/km2) valtionosuuden lisäys on ratkaistu kehyspäätöksessä pysyvällä järjestelmämuutoksella, jossa tämä noin 30 miljoonan euron valtionosuus on osoitettu näille 28 kunnalle. Ellei lisävaltiono- että uudistuk- suutta koko järjestelmään saada, tarvittava rahoitus otetaan valtionosuuspohjista vähentämällä jokaisen kunnan valtionosuutta noin 5,68 euroa/asukas, joka sisällytetään asukaskohtaiseen rahoitusosuuteen. Tämä on poikkeus siitä periaatteesta, sen johdosta ei saisi tapahtua muutoksia kuntien valtionosuuksissa. Tuki on pysyvä ja muuttuu yleisen valtionosuuden perusosan ja muuttuvan asukastiheyden mukaan. 8

11 Seuraavassa taulukossa on alustavasti ennakoitu, että valtionosuudet tulevat kasvamaan 2 % kuluvan vuoden tasosta. Koska valtiovarainministeriö tekee kaikki valtionosuuksiin liittyvät päätökset todennäköisesti vasta kuluvan vuoden joulukuussa, voi ennuste muuttua esitetystä huomattavastikin. Valtionosuuksien kehitys vuosina TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 arvio TA 2010 alustava arvio Yleinen valti onosuus Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kult tuuritoimi YHTEENSÄ Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus määräytyy verovuodelta 2008 valmistuneen verotuksen pohjalta. Padasjoen kunnalle myönnetään vuonna 2010 verotulotasausta noin 1.8 milj. euroa. Henkilöstökulut Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2010 loppuun. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu vuoden 2011 loppuun. Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuodelle Neuvottelut kunta-alan seuraavista työ- ja virkaehtosopimuksista käydään tilanteessa, jossa kuntatalous heikkenee merkittävästi huolimatta niistä kuntataloutta parantavista toimenpiteistä, joista sovittiin valtion kehyspäätöksen yhteydessä. Talousarvion laadinnassa on huomioitu palkkojen kohoaminen 2,5 %:lla kuluvan vuoden tasosta. Sivukulujen osalta on valmistelussa käytetty seuraavia prosentteja: Sairausvakuutusmaksut 2,16 % Työttömyysvakuutusmaksu 2,90 % Tapaturmavakuutusmaksu 0,60 % Muut sosiaalimaksut 0,13 % Palkkaperusteinen e läkemaksu (KVTEL) 16,00 % Opettajien VaEL-maksu 22,00 % Talousarviossa huomioitavat eläkemenoperusteiset maksuosuudet on jaettu toimialoille euromääräisinä summina. Kunnan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön palkat ovat talousarviossa yhteensä noin 9

12 3,5 milj. euroa. Erilaisiin sivukuluihin (mukaan lukien Padasjoen kunnan palveluksesta Peruspalvelukeskus Oivaan siirtyneiden eläkemenoperusteiset maksut) on varattu yhteensä noin 1,4 milj. euroa. Lisäksi huomattava osa esimerkiksi perusturvan ostopalvelumenoista muodostuu palkkauskuluista. Kokouspalkkioihin on varattu yhteensä euroa. Vuosikatteeseen vaikuttavat toimintatuotot ja toimintakulut Seuraava kuvio havainnollistaa vuosikatteeseen vaikuttavien nettomenojen jakautumista toimielimittäin. Erityisesti kunnan ikärakenteesta aiheutuva, perusturvan vuosittain kasvava osuus on jo 65 %, sivistystoimen 26 %, kunnanhallituksen 6 % ja teknisen toimen 3 %. Teknisen toimen osalta on huomattava, että toimialan nettomenoja pienentävät huomatta- vat vuokratulot mm. peruspalvelukeskus Oivalta, puunmyyntituotot sekä mm. kaukolämmöstä ja jätevedestä perittävät maksut. Teknisen toimen tuotot yhteensä ovat noin 2 milj. euroa. Nettomenojen jakautuminen toimielimittäin Toimintakate 26 % 3 % 6 % Kunnanhallitus Perusturva Sivistys lautakunta Tekninen lautakunta 65 % Vuosikate ja tilikauden tulos Talousarviovuoden 2010 vuosikatearvio on euroa, joka alittaa suunnitelmanmu- kaisten poistojen määrän noin eurolla. Poistoero huomioiden tulosarvio on noin euroa alijäämäinen. Käyttöomaisuuden myyntivoittoa, joka muodostuu kiinteistöjen myyntihinnan ja niiden tasearvon erotuksesta, on arvioitu saatavan euroa. Summa sisältyy vuosikatteeseen. Kunnan taseessa oli vuoden 2008 päättyessä noin euroa ylijäämää. 10

13 Käyttöomaisuusinvestoinnit Esitettyjen käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on euroa (alv 0 %) ja netto euroa (alv 0 %). Suurimmat investoinnit liittyvät uusien asuinalueiden kunnallistekniikkaan, kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, olemassa olevien katujen peruskorjaukseen ja asfaltointiin, katuvaloihin, Ahjolan huoltorakennukseen sekä Visapuiston peruskorjaukseen hoitopaikkojen lisäämiseksi. Lainakannan kehitys Kunnan lainakanta oli vuoden 2008 päättyessä lähes 10,7 milj. euroa. Kuluvan vuoden aikana on raskaiden investointien vuoksi lisälainaa jouduttu ottamaan siten,että vuoden 2009 päättyessä pitkäaikaisten talousarviolainojen määrä tulee olemaan vajaat 10,9 milj. euroa. Talousarviovuonna 2010 on mahdollista lyhentää aiemmin otettuja lainoja enemmän kuin ottamaan uutta lainaa. Lainakanta vuoden päättyessä tulee olemaan noin 10,3 milj. euroa. Korkeaa lainakantaa tasapainottavat kunnan sijoitukset, joiden arvo tällä hetkellä ( ) on yhteensä noin 7,6 milj. euroa. Alijäämän kattaminen Kunnan on kuntalain mukaan laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Lisäksi kunnalla on velvollisuus laatia yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi, jos taseen alijäämää ei saada katetuksi taloussuunnitelmassa. Mikäli loppuvuonna 2009 pörssikurssien kehitys pysyy suotuisana, on tilinpäätöksessä mahdollisuus suorittaa rahastojen arvonkorotuksia siten, että kuluvalta vuodelta ei synny alijäämää. Vuoden 2010 arvioitu alijäämä pystytään siten kattamaan tilinpäätöksen 2008 ylijäämällä, joka on suuruudeltaan noin euroa. 11

14 PADASJOEN KUNNAN TAVOITTEET Tarkoituksenmukainen kuntarakenne. Tasapainoinen talous. Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö Paikallisiin edellytyksiin ja innovatiivisuuteen tukeutuminen työpaikkojen luomisessa. Omatoimisuuteen kannustava, asukaslähtöinen palvelutapa ja positiivinen palveluasenne. Luontoa hyödyntävä, kunnioittava ja säästävä matkailutarjonta. 12

15 KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Padasjoen kunnan tarkoituksena on tarjota kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö tuottamalla fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vaatimat peruspalvelut sekä turvaamalla kunnan säilyminen elinvoimaisena ja taloudeltaan tasapainoisena. Padasjoen visio 2012 Padasjoki on vireä ja monipuolinen, hyvät palvelut sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön tarjoava, seutuyhteistyötä tekevä yhteisö. Padasjokelaiset kehittävät rakentavasti ja yhteistyössä yhteisöään, uskovat itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa. Padasjoella on hyvä maine vakituisen ja kesäasumisen alueena, jossa on monipuolinen tontti- ja asuntovaranto. Padasjoelta käydään muuallakin työssä. Padasjoki elää metsästä, teollisuudesta, palveluista ja korkeaa teknologiaa hyödyntävistä yrityksistä. Teollisuus on keskittynyt kehittyneelle ja viihtyisälle Taulun alueelle. Padasjoella lukio-opetuksen saatavuus on turvattu. Alueella toimii kehittyvä yhtenäiskoulu. Padasjoen matkailun vetonaula on kansainvälisesti tunnettu, Päijänteeseen ja sen kansallispuistoon tukeutuva virkistyskohde, joka monenlaisine oheistoimintoineen antaa sivuansiomahdollisuuksia monelle padasjokelaiselle. Padasjoki on omaehtoisen terveysliikunnan edelläkävijä. 13

16 KUNNANHALLITUS Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata kunnan toimintaa ja taloudenpitoa kunnan toimintaajatuksesta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valvoa yleisesti kunnan etua. Päämäärä Turvata kunnan elinvoimaisuus ohjaamalla toimintaa ja huolehtimalla asioiden valmistelusta kunnanvaltuuston hyväksymässä, päivitetyssä kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan painopistealueet Kuntastrategian tarkistaminen vuonna 2009 työnsä aloittaneen valtuuston toimesta Päijänteen hyödyntäminen ja Kullasvuoren alueen kehittäminen Aktiivinen elinkeinopolitiikka Kaavoituksen ajantasaistaminen Toimintaympäristön muutos Kansantalouden kehitys on epävarmaa maailmantaloudesta johtuen, julkinen talous pysyy kireänä. Tietoyhteiskunta asettaa uusia haasteita, mutta antaa myös uusia mahdollisuuksia. Kansalaisten suorien vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen korostuu, esim. keskustelutilaisuudet kuntalaisille ja erilaiset kyselyt. Asioita hoidetaan yhä enemmän seudullisella pohjalla, kuntien yhteistyönä tilaaja - tuottaja mallia hyödyntäen. 14

17 Keskushallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Keskushallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 HENKILÖSTÖ 6,1 5,8 5,7 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSET KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

18 Palvelun kuvaus Kunnanvaltuusto, -hallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnan yleishallinto, toimisto, talous- ja atk-palvelut. Menoihin sisältyvät mm. seuraavat maksuosuudet: Suomen kuntaliitto euroa, Päijät- Hämeen liitto euroa, Kunnallinen Työmarkkinalaitos euroa, verohallinto (osuus verotuskustannuksista) euroa, Verohallinnon järjestämä kunnanasiamiehen tehtävien hoitaminen euroa, sekä yhteisöavustukset euroa. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kuntastrategian toteuttaminen. Kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi saatetaan kuntastrategian toteuttamisen kannalta tärkeät asiat pikaisesti, huolellisesti valmisteltuina. Päätöksistä tiedotetaan ja ne toimeenpannaan viivytyksettä. Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen. Tuotetaan jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman hyvät talousennusteet päätöksenteon pohjaksi. Raportoidaan kunnan talouden kehityksestä säännöllisesti. Järkevä kassahallinta, tehokas perintä, uudistetun sijoitusstrategian noudattaminen. Kunnan edun mahdollisimman hyvä huomioiminen UusiKunta hankkeessa. Asiaa valmistelevien ryhmien työskentelyyn osallistutaan tiiviisti, jotta kunnan oman, perustellun kannan muodostaminen kesään 2010 mennessä mahdollistuu. 16

19 Henkilöstöhallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Henkilöstöhallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 YHTEISTOIMINTATYÖRYHMÄN KOKOUKSET, LKM Palvelun kuvaus Velvoite -työllistäminen, kesätyöntekijät ja nuorten kesätyö kampanja, ay-järjestöjen luottamusmieskorvaukset, yhteistoimintatyöryhmä, työterveyshuolto, työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten koulutuksesta aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset sekä työsuojelu. 17

20 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen. Henkilöstöpoliittisen ohjelman sekä työsuojelun toimintaohjelman noudattaminen. Kuntokampanjat, uimahallin ja kuntosalin käyttömahdollisuus kunnan työntekijöille. Organisaation sopeuttaminen toimintaympäristön muutokseen. Henkilöstön järkevä mitoitus. 18

21 Elinkeinotoimi TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Elinkeinotoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 MAASEUTUTOIMI HENKILÖSTÖ TOIMIVAT TILAT TUKIHAKEMUKSET MAATALOUSTUET JOUKKOLIIKENNE SEUTULIPUT (KPL)

22 Palvelun kuvaus Elinkeinotoimi, maaseututoimi, matkailu ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimi huolehtii yritysten neuvonnasta ja elinkeinohankkeiden eteenpäinviemisestä. Elinkeinojen ja matkailun edistämiseen on varattu seuraavat määrärahat: Kunnan maksuosuus Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy:lle, Matka-messut, Sahtimarkkinat, Päijännepurjehdus, elinkeinotoiminnan määrärahat sekä mahdolliset sponsoroinnit. Maaseututoimi huolehtii maataloustukihakemusten käsittelystä ja maksamisesta, maatilatalouden ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti, antaa lausuntoja muille viranomaisille ja laitoksille, huolehtii erilaisista katselmus- ja arviointitoimituksista sekä vastaa maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. Maaseututoimeen on varattu seuraavat hankemäärärahat: Leader+ -ohjelma euroa, kylien talkoilla tekemät rakenteet 3000 euroa ja muut hankkeet euroa. Kuntalaisen omavastuuosuus seutulipusta on 93 euroa. Kalatalouselinkeinon kanssa jatketaan hankeyhteistyötä. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kullasvuoren ja Päijänteen kehittäminen matkailullisesti maakunnallisesti korkeatasoisena kohteena. Alueen markkinointi. Oheistoimintojen ja palveluiden järjestäminen yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yritystoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen. LAKES Oy:n asiantuntijapalvelut. Tonttien ja toimitilojen järjestämisessä yhteistyötä yrittäjien kanssa, rohkaiseminen yritystoiminnan käynnistämiseen. Padasjoen Kehitys Oy:n toimintaa riskirahoittajana jatketaan. Kylien elinvoimaisuuden edistäminen. Yrittäjien ja kylätoimikuntien aktivoiminen hanketoimintaan. Puhtaan veden saatavuutta parannetaan ja jäteveden käsittelyyn vaihtoehtoisia ratkaisuja haja-asutusalueilla. Kiinnitetään erityistä huomiota kulkuväylien hoitamiseen tielaitoksen ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä. 20

23 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kunnanhallitus 21

24 PERUSTURVAN TOIMIALA Toiminta-ajatus Perusturvan toimialalla vastataan kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeisiin mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Päämäärä Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Asiakkaiden omatoimisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluiden tarjonnassa. Palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja kattavuuden arviointi osana jokapäiväistä työtä. Muutokset vuodesta 2007 lukien Padasjoen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, siirtyivät vuoden 2007 alusta järjestettäväksi siten, että valtaosa palveluista tuotetaan Hollolan kunnan organisaatioon sijoitetussa Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitoksessa. Samassa yhteydessä siirryttiin tilaaja-tuottajamallin käyttöön. Tilaajana toimii Hollolan kunnan organisaatioon perustettu kuntien yhteinen perusturvan tilaajalautakunta. Padasjoen kunta määrittelee tilaajatoimintansa lähtökohdat sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta yhdessä tilaajalautakunnan ja muiden liikelaitoksesta palvelut ostavien kuntien kanssa. Yli 75-vuotiaiden kuntalaisten määrä kasvaa edelleen suunnittelukaudella johtaen perusturvan kustannusten jatkuvaan kasvuun. 22

25 Perusturvan hallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Perusturvan hallinto 23

26 OIVA-liikelaitos TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE OIVA-liikelaitos 24

27 Erikoissairaanhoito TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE Ostopalvelut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä, Heinolan kansanterveystyön ky:ltä, Jämsän seudun terveydenhuollon ky:ltä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta P-H:n keskussairaala 25

28 Perusturvan toimiala TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Perusturva 26

29 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Padasjoen kunnan sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea kuntalaisten elinikäistä oppimista, henkistä kasvua ja elämänhallintaa sekä fyysisen kunnon ylläpitämistä. Päämäärä Kunnassa on riittävät ja tasokkaat päivähoitopalvelut. Tuotetaan laadukasta esi-, perus- ja lukio-opetusta. Tarjotaan monipuolisia, taloudellisesti tuotettuja vapaaaika-, kirjasto- ja muita sopimusten mukaisia koulutuspalveluja Toiminnan painopistealueet Erityisopetuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaa jatketaan tavoitteena painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen esi- ja perusopetuksessa. Maakunnallinen kirjastoselvitystyö jatkuu. Kirjastoyhteistyötä laajennetaan maakunnan muiden kirjastojen kanssa. Kehitetään vapaa-aika ja kulttuuripalveluja muiden kunnassa toimivien tahojen kanssa. Päivähoitopalveluja kehitetään ja tarjotaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Osallistutaan aktiivisesti sivistystoimen seudulliseen kehittämis- ja yhteistyöhön palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Toimintaympäristön muutos vuosina Perusopetuksessa edetään kohti yhtenäisen perusopetuksen hallintoa. Opetusrakennetta kehitetään yhtenäisen perusopetuksen järjestämiseksi. Lukio-opetuksen säilyttämiseksi kunnassa lukiota kehitetään laadukkaana yleislukiona aktiivisella mukana ololla lukioyhteistyön seudullisessa kehittämistyössä. 27

30 Sivistystoimen hallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sivistystoimen hallinto Tulosalueen vastuuhenkilö: Esa Rouvila TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM

31 Koulutoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Koulutoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Esa Rouvila Palvelun kuvaus - perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset 29

32 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Perusopetuksen rakenteen muuttaminen yhtenäiseksi perusopetukseksi. Perusopetuksen hallinto järjestetään koskemaan yhtenäisesti perusopetuksen 1 9 vuosiluokkia. Edetään yhtenäiskoulun opetukselliseen järjestämiseen vaihtoehtoja selvittämällä. Toimiva erityisopetus. Toimitaan joustavasti opetusyksiköissä tuloksellisen toiminnan saavuttamiseksi. Lukion toiminnan turvaaminen. Jatketaan ja kehitetään seudullista sekä pienten lukioiden verkkoyhteistyötä. Jatketaan aikuislukiotoimintaa. Mahdollisimman moni nuori saa halutessaan taiteen perusopetusta. Osoitetaan oppilaspaikat Wellamo-opistosta, Asikkalan Seudun Musiikkiopistosta, Lahden konservatoriosta sekä Taide- ja muotoilukoulu Taikasta. Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen. Kehitetään oppilashuoltopalveluita ja tuetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käytettävissä olevilla resursseilla Perusopetus TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ (HALLINTO) 2 (65 %) 2 (65 %) 2 (65 %) OPPILASMÄÄRÄ KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOULU ,5 115 OPETTAJAT KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOUJLU ERITYISOPETUS MUU HENKILÖKUNTA* KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOULU KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT** MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA OPETTAJAT KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT 0,5 *=EI SISÄLLÄ SIIVOOJIA **=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYYDITYSOPPILAITA Lukio TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 2 (35 %) 2 (35 %) 2 (35 %) OPPILASMÄÄRÄ 74, OPETTAJAT, LKM 1,5 1,5 2 Muut oppilaitokset TP 2008 TA 2009 TA 2010 OPPILASMÄÄRÄ ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA LAHDEN KONSERVATORIO 3,5 7 4 KANSALAISOPISTO

33 Kirjasto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kirjastotoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Anita Luokkanen Palvelun kuvaus - kirjasto ja kirjastoauto 31

34 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Palvelujen saatavuus ja käyttöaste säilytetään nykyisellä tasolla. Säilytetään nykyiset aukioloajat ja turvataan henkilöstä tarvittaessa sijaisvoimin. Kokoelmaa monipuolisteta ja aineistoa ajanmukaistetaan. Kirjatalkoorahat kohdennetaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden ostoihin. Poistoa kokoelmasta suoritetaan suunnitelmallisesti. Henkilökunnan jaksaminen ja motivointi. Henkilöstön voimavaroja tuetaan koulutuksella ja ammattitapaamisilla sekä yhteisillä virkistymistilaisuuksilla TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 3,2 3,3 4 LAINAUKSET LAINOJA/ASUKAS 24,89 25,60 26,00 /LAINA 1,50 1,60 1,60 LAINAAJAT, KPL KIRJAMÄÄRÄ, KPL KÄVIJÄT

35 Vapaa-aikatoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Vapaa-aikatoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Marja-Liisa Manninen Palvelun kuvaus - vapaa-aikapalvelut, uimahalli, Nuokku ja museo- ja kulttuurityö 33

36 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Pienten lasten liikuntamahdollisuuksien edelleen kehittäminen. Osallistutaan pilottikuntana Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun Pienten lasten liikunnan kehittäminen hankkeeseen Uimahallin erityisryhmäkäyttäjien huomioiminen. Järjestetään erillinen peseytymistila. Erityisnuorisotyön näkyvyyden lisääminen. Jalkautuminen kouluille. Päihdevalistuksen lisääminen Nuokulla. Nuorten liikennevalistuksen lisääminen. Mopopajatoiminnan yhteydessä annettava liikennevalistus. Vapaa-aikapalvelut TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ LIIKUNTA-AVUSTUKSET LIIKUNTA-AVUSTUS /JÄSEN 19,90 18,35 17,80 ULKOLIIKUNTAPAIKAT LIIKUNTASALIVUOROT RYHMIÄ TUNTIA/VIIKKO LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT NUORISOAVUSTUKSET NUORIAVUSTUS /JÄSEN 23,81 18,24 25,70 Uimahalli TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ KÄVIJÄMÄÄRÄ KÄVIJÖIDEN KA/VRK ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT Nuokku TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ KÄVIJÄMÄÄRÄ Museo- ja kulttuuritoimi TP 2008 TA 2009 TA 2010 MUSEOIDEN AUKIOLOPÄIVÄT KULTTUURIAVUSTUKSET KULTTUURIAVUSTUS /JÄSEN 36,76 18,70 36,17 KULTTUURITAPAHTUMAT

37 Päivähoito TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Päivähoito Tulosalueen vastuuhenkilö: Helena Koskimäki 35

38 Palvelun kuvaus - päiväkotihoito, esiopetus, koululaisten iltapäivätoiminta, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan toteuttaminen säädösten mukaisesti. Järjestetään lainmukaiset ja sisällöltään laadukkaat päivähoitopalvelut tarvetta vastaavasti. Toimiva erityispäivähoito. Lisääntyneen erityispäivähoidon huomioiminen toiminnan järjestelyissä ja toteutuksessa. Vuorohoidon järjestäminen linjausten ja päätösten mukaisesti. Pikkumajava avoinna iltaisin, öisin ja viikonloppuisin hoitotarpeen mukaan. Majavan päiväkoti TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 8 7,5 7,5 HOITOPAIKAT HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET Perhepäivähoito TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ HOITOPAIKAT HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET Kotihoidontuki TP 2008 TA 2009 TA 2010 KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ Esiopetus TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 2 2,5 2,5 OPPILASMÄÄRÄ iltapäivätoiminta TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ OPPILASMÄÄRÄ Pikkumajava TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 4 3,5 4 HOITOPAIKAT

39 Sivistystoimi yhteensä TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Sivistyslautakunta 37

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun tarjoajien kanssa. Päämäärä Yhdessä hallintokuntien ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaan sekä asukkaille että kunnassa aikaansa viettäville viihtyisä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta. Toiminnan painopistealueet Tekninen toimi - Asikkala-Padasjoki yhdysvesijohdon varrella olevien kiinteistöjen liittäminen verkostoon. - Katujen peruskorjaus ja päällystäminen. - Katuvalojen lamppujen vaihto - Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Suotajärvelle Rakennusvalvonta - Maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaiset, rakentamisen neuvontaan ja valvontaan liittyvät tehtävät Ympäristönsuojelu - Haja-asutuksen jätevesiasiat: neuvontaa runkoviemäriin liittymisestä ja jätevesien käsittelystä. Lausuntojen anto jätevesisuunnitelmista ja tarkastusten suorittaminen pyynnöstä. - Vesistöjen kunnostus: lausunnot ja tarkastukset suoritettavista töistä. - Hiilineutraali kunta hankkeen edistäminen - Jäteneuvonta Toimintaympäristön muutos Kuntien rajat ylittyvät vesi- ja viemäriverkoston laajentuessa. Biopolttoaineiden merkitys vaihtoehtoisena energiamuotona kasvaa. Kunnan kunnossapitoalueet kasvavat lämpö- ja vesiverkkojen kasvaessa. Hiilineutraali kunta hankkeen edistäminen Jäteneuvonta 38

41 Tekninen hallinto ja kaavoitus TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Tekninen hallinto ja kaavoitus TP 2008 TA 2009 TA2010 HENKILÖSTÖ LAUTAKUNNAN KOKOUKSET LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT Palvelun kuvaus Hallinnollisten asioiden koordinointi, suunnittelu ja valmistelu. Kiinteistöjen muodostukseen liittyvää mittausta ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus asumista, yrittämistä ja vapaa-aikaa varten ostopalveluna. 39

42 Kiinteistötoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kiinteistötoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TEOLLISUUSHALLIT KPL TEOLLISUUSHALLIT PINTA-ALA VUOKRAKIINTEISTÖT KPL VUOKRAKIINTEISTÖT PINTA-ALA KOULUT KPL KOULUT PINTA-ALA MUUT KIINTEISTÖT KPL MUUT KIINTEISTÖT PINTA-ALA

43 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kiinteistöjen ylläpitosiivous ja huolto taloudellisesti, ympäristöystävällisesti, asiakaslähtöisesti, työsuojeluasiat huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta. Ympäristöystävälliset pesuaineet, jätteiden lajittelu, työvälineiden ergonomisuus ja koneiden käyttö. Taloudellinen kiinteistönhuolto. Lämmityskustannusten, veden ja sähkönkäytön seuranta. Jokainen kiinteistönhoitaja vastaa heille määrätyistä kiinteistöistä itsenäisesti. Jokaisella kiinteistönhoitajalla on oma erikoisalansa heille määrättyjen kiinteistöjen lisäksi. 41

44 Maa- ja metsätilat TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Maa-ja metsätilat Palvelun kuvaus Kunnan talousmetsien hoito metsätaloussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistykse sa. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Hyötykäytön edistäminen. Vapautuvien maa-alueiden jälleenmarkkinointi. 42

45 Liikenneväylät ja yleiset alueet TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Liikenneväylät ja yleiset alueet TP 2008 TA 2009 TA2010 TIET KM 23,5 23,5 23,5 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5,2 5,2 5,6 YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET MYÖNNETTY TIEJAOSTON TOIMITUKSET

46 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Tiestön kunnon säilyttäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi. Suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Viranomaistehtävien hoitaminen ja tieavustusten jako. Tiekuntien neuvontatehtävät. Tiejaosto hoitaa itsenäisesti. Pidetään Laivarannan alue toiminnassa ja viihtyisänä. Yhteistyössä yrittäjien kanssa. Puistojen ja puistometsien hoito. Leikkikenttien kunnossapito. Käytetään pääosin ostopalveluja. Leikkivälineiden tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimenpiteet. 44

47 Viemärilaitos ja jätehuolto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Viemärilaitos ja jätehuolto TP 2008 TA 2009 TA2010 VERKOSTON PITUUS 47, KULUTUS MAKSU /M3 1,4 1,4 1,55 ASUKKAITA VERKOSTON PIIRISSÄ

48 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Viemäröinnin asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen. Verkoston ja puhdistamon käyttö- ja kunnossapito. Verkoston laajentaminen. Asikkala-Padasjoki siirtoviemärin sivuhaarat. Jätevesi lupaehtojen mukaisissa raja-arvoissa. Velvoitetarkkailu ja seurantamittaukset. 46

49 Lämpölaitos ja -verkosto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Lämpölaitos ja -verkosto Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Verkoston kunnossapito. Seuranta ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. 47

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot