TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA 2010 2012 Kunnanhallitus 23.11.2009 Kunnanvaltuusto 14.12.2009"

Transkriptio

1 TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut...1 Padasjoen kunnan tavoitteet suunnittelukaudella Käyttötalous toimialoittain...13 Kunnanvaltuusto...13 Kunnanhallitus...14 Keskushallinto...15 Henkilöstöhallinto...17 Elinkeinotoimi...19 Kunnanhallitus yhteensä...21 Perusturvan toimiala...22 Hallinto...23 Oiva -liikelaitos...24 Erikoissairaanhoito...25 Perusturvan toimiala yhteensä...26 Sivistyslautakunta...27 Hallinto...28 Koulutoimi...29 Kirjasto...31 Vapaa-aikatoimi...33 Päivähoito...35 Sivistystoimi yhteensä...37 Tekninen lautakunta...38 Hallinto ja kaavoitus...39 Kiinteistötoimi...40 Maa- ja metsätilat...42 Liikenneväylät ja yleiset alueet...43 Viemärilaitos ja jätehuolto...45 Lämpölaitos ja -verkosto...47 Pelastustoimi...48 Rakennusvalvonta...49 Ympäristötoimi...50 Tekninen toimi yhteensä...52 Talousarvioyhteenveto toimialoittain...53 Vastuuhenkilöt tulosalueittain...56 Tuloslaskelma...57 Rahoituslaskelma...58 Investointiohjelma vuosille Rahastot...60 Talousarvion sitovuus ja varaukset...62 Euromääräiset ratkaisuvaltarajat...63

3 TALOUSARVION 2010 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön tuoreimman, julkaistun talouskatsauksen mukaan kokonais-tuotanto supistuu tänä vuonna 6 prosenttia ja vuoden 2010 kasvuksi arvioidaan vajaa puoli prosenttia. Työttömyysaste nousee vuonna 2009 keskimäärin 9 prosenttiin. Vuonna 2010 työvoiman kysyntä jatkaa edelleen laskuaan työttömyysasteen noustessa keskimäärin 10½ prosenttiin. Vuodesta 1998 ylijäämäisenä pysynyt julkisen talouden rahoitusjäämä kääntyy vuonna 2009 reilusti alijäämäiseksi ja alijäämä syvenee edelleen vuonna Rahoitusasema heikkenee ennusteen mukaan kuluvana vuonna 7 prosenttiyksikköä suhteessa kokonaistuotantoon, mikä on suurempi pudotus kuin lamavuonna Globaalin taloustaantuman seurauksena elvytystoimet monessa maassa ovat olleet tasoltaan ennätyksellisiä ja hyvin laaja-alaisia. Massiivisen julkisen elvytyksen tehokkuuden arviointi on kuitenkin vielä ennenaikaista, mutta VM:n mukaan on uskottavaa, että elvytystoimenpiteillä on ollut vaikutusta viimeaikaisiin rohkaiseviin tietoihin taloudellisesta aktiviteetista sekä ulkomailla että kotimaassa. Tuotannon kasvuvauhdin puoli vuotta jatkunut jyrkkä hidastuminen vaimeni vuoden 2009 toisella neljänneksellä. On kuitenkin syytä olettaa, että maailmantalouden elpyminen tulee olemaan hidasta, sillä mm. työttömyyden kasvu teollistuneissa maissa pitää kotitaloudet varovaisina. Maailmankauppa supistuu vuonna 2009 poikkeuksellisen paljon, kymmenkunta prosenttia, ensi vuoden kasvuksi VM arvioi pari prosenttia, yhä selvästi vaatimattomammaksi kuin viimeisen vuosikymmenen aikana keskimäärin. Pitkään jatkunut vientivetoinen talouskehitys katkesi taantuman myötä. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla tavaraviennin arvo väheni runsaan kolmanneksen edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kun suhdanteiden ennustetaan kääntyvän paremmaksi esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa loppuvuoden aikana ja raaka-aineiden hintojen normalisoituminen tukee Venäjän vähittäistä elpymistä, on olemassa perusteita Suomen viennin vahvistumiselle vuoden loppupuoliskolla. Silti vienti tulee tänä vuonna supistumaan 22 prosenttia ja myös vientihinnat alenevat tuntuvasti. Viennin määrän ennustetaan kasvavan ensi vuonna vain noin 2 prosenttia. Investoinnit vähenevät tänä vuonna noin kymmenellä prosentilla. Kaikkien tehdasteollisuuden toimialojen investoinnit alenevat, ja erityisesti metsä-, kone- ja metalliteollisuudessa lasku on voimakasta. Myös asuinrakennusinvestointien määrä vähenee tänä vuonna, mutta todennäköisesti ei enää ensi vuonna. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit pienenevät tänä vuonna, mutta kääntyvät nousuun vuonna Kone- ja laiteinvestoinnit laskevat molempina vuosina. Kaikkiaan kokonaisinvestoinnit alenevat VM:n mukaan ensi vuonna vielä 5-6 prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot kääntyivät laskuun vuosi sitten ja laskuvauhti kiihtyi alkuvuonna. Kulutuksen supistuminen on ollut laaja-alaista, sillä kotitaloudet ovat tinkineet sekä tavaroiden että palveluiden hankinnoistaan. Heikentyneen työllisyystilanteen takia kotitalouksien yhteenlasketut, käytettävissä olevat reaalitulot eivät tänä vuonna lisäänny, vaikka keskiansioiden nousu jatkuu ja valtio on keventänyt tuloverotusta. Säästämisasteen samalla kohotessa kulutus supistuu tänä vuonna lähes kolme prosenttia. 1

4 Ostovoima kääntynee niukkaan kasvuun ensi vuonna, mutta työttömyyden edelleen lisään tyessä kotitalouksien varovaisuus jatkunee ja kulutus supistuu edelleen hieman. Kuluvana vuonna työpaikat vähenevät erityisesti viennin supistumisen mutta myös kotimaisen kysynnän laskun johdosta. Vakavaksi ongelmaksi nousee työttömyysaikojen pidentyminen ja sitä kautta myös rakenteellinen työttömyys alkaa lisääntyä. Kuluttajahintojen nousu on lähes pysähtynyt. Inflaatio on vuoden kolmannella neljänneksellä myös vuositasolla negatiivista, kun hintoja alentaa edelleen lainakorkojen, asuntojen ja polttonesteiden halpeneminen, mutta loppuvuoden käänne on jo näkyvissä. Vuonna 2009 kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo tulee nousemaan keskimäärin vain 0,1 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi, että vuonna 2010 tuonti- ja tuotantohinnat jatkavat maltillista nousua ja työvoimakustannusten nousu tulee myös olemaan hidasta. Asuntojen hinnat ja korot eivät enää alene. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan hieman yli prosentin. Suomen julkinen talous on ajautumassa vaikeaan tilanteeseen talouskriisin seurauksena. Taloudellista aktiviteettia on pyritty vauhdittamaan julkisen vallan toimenpitein mutta samalla joudutaan kantamaan aiempaa enemmän huolta julkisen talouden pidemmän aikavälin rahoitusaseman kestävyydestä. Päijät-Häme Seuraavassa kaaviossa on esitetty Päijät-Hämeen kuntien väkiluvut vuoden 2008 lopussa. Vuoden 2009 aikana on väkiluku lisääntynyt mennessä suhteellisesti eniten Hollolassa, Lahdessa ja Orimattilassa. 2

5 Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan väestön kasvu tulee keskittymään maakunnan eteläosiin. Sen sijaan pohjoisemmissa kunnissa (Heinola, Padasjoki, Sysmä ja Hartola) väestön määrän ennustetaan vähenevän vuodesta 2010 vuoteen Suhteellisesti eniten väestön arvioidaan kasvavan Hollolassa (19,1 %) ja vähenevän Padasjoella (-11,1 %). Päijät-Hämeen kunnissa alle 15-vuotiaiden osuus on suurin Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Pienin se on Hartolassa, Padasjoella ja Sysmässä. Yli 64-vuotiaiden ikäluokka puolestaan muodostaa yli neljänneksen väestöstä Sysmässä, Padasjoella, Hartolassa ja Artjärvellä sekä noin viidesosan väestöstä Asikkalassa, Heinolassa sekä Hämeenkoskella. Syyskuussa 2009 työttömyysaste oli Päijät-Hämeen kunnista korkein Heinolassa (15,5 %) ja alhaisin Artjärvellä (8,6 %). Asikkalassa, Hollolassa, Hämeenkoskella ja Artjärvellä työttömyyttä oli vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (9,8 %). Edelliskuuhun verrattuna työttömyysasteissa oli vain vähäisiä muutoksia. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna työttömyys on kasvanut kaikissa kunnissa (+1,4-6,6 %), vähiten Hämeenkoskella ja eniten Heinolassa. 3

6 Syyskuussa pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä oli korkein Lahdessa (20,4 %) ja alhaisin Artjärvellä (13,4 %). Edelliskuusta heidän osuutensa laski Artjärvellä, Asikkalassa, Hartolassa ja Padasjoella. Edellisvuodesta pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä pieneni kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. 4

7 Päijät-Hämeessä yhteiskunnalliset palvelut ja teollisuus ovat työllistävimpiä toimialoja. Seuraavaksi tulevat kaupan ala ja liike-elämän palvelut, rakentaminen ja kuljetusala. Syyskuun 2009 lopussa avoimia työpaikkoja oli Päijät-Hämeessä tarjolla 540 eli 104 vähemmän kuin elokuun lopussa ja 296 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 5

8 Vuonna 2007 huoltosuhde oli korkein Sysmässä ja matalin Nastolassa. Lahdessa suotuisa ikärakenne pienentää huoltosuhdetta muihin kuntiin verrattuna, vaikka työttömyys onkin korkealla tasolla. Verotulot Seuraavassa taulukossa esitettävät verotuloarviot perustuvat vuodelle 2010 vahvistettuihin tulo- ja kiinteistöveroprosentteihin: - tulovero 19,50 % - yleinen kiinteistövero 0,60 % - vakituiset asunnot 0,32 % - muut asuinrakennukset 0,92 % - tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä 0,00 % TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 TA 2010 arvio arvio Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero YHTEENSÄ

9 Kunnallisveron tilitysten määrää kasvattaa valtuuston tekemä päätös korottaa tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä. Korotuksen vaikutus on noin euroa. Kuntaliiton kanta on se, että talouskehitystä leimaavan epävarmuuden johdosta on koko maan kunnissa syytä lähteä siitä, etteivät kunnallisveron tilitykset ilman tuloveroprosentin korotuksia - vuonna 2010 juurikaan lisäänny vuodesta Yhteisöveron tuottoarvio on arvioitu tasolle, jonka mukaisesti veroa on kuluvana vuonna arvioitu kertyvän. Yksittäisen kunnan yhteisöveron jako-osuus määräytyy kyseisen kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien vastaavien erien summasta. Yritystoimintaerä muodostetaan yhteisöille maksuunpantujen verojen perusteella. Kunnan metsäerä puolestaan saadaan kuntakohtaisten kantorahatulo- jen ja eräistä luonnonsuojelualueista saamatta jääviksi arvioitujen kantorahatulojen perus- teella. Vuodesta 2002 lähtien jako-osuuden määrittelyssä on huomioitu kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tiedot, vastaavien vuosien toimipaikkatiedot sekä kantorahatulot. Kiinteistöveron tuottoarviota korottavat vuonna 2010 valtuuston päättämät, lievästi koro- tetut kiinteistöveroprosentit vakinaisten asuntojen ja vapaa-ajanasuntojen osalta. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja tultaneen maan hallituksen esityksen mukaan korottamaan seuraavasti: Yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväliä korotetaan 0,50-1,00 prosentista 0,60-1,35 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 0,22-0,50 prosentista 0,32-0,75 prosenttiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan , ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa kiinteistöverotuk- sessa. Valtionosuudet Vuoden 2010 valtionosuusuudistus toteutetaan supistetussa muodossa. Päätöksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien kulttuuri- toimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuudet yhdistetään ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitavaksi valtiovarainministeriöstä. Pääasialliset muutokset: Nykyisen järjestelmän valtionosuuden määräytymisperusteet säilyvät lähes muuttumattomina. Yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden määräytymisperusteet sekä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus säilyvät nykyisen mukaisina. Muutoksia tulee sen johdosta, että esi- ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille ikäluokkapohjaisesti (6-15 ikävuodet). Erityisopetuksen porrastus poistetaan. Myös kouluverkkotekijä poistetaan, mutta vaikutus otetaan huomioon asukastiheystekijää muuttamalla. Lievästi ja vaikeimmin vammaisten oppilaiden, koulukotiopetuksen ja sairaalaopetuksen järjestäminen turvataan takaamalla opetuksen järjestäjille nykyisen tasoinen rahoitus. Kotikuntalaskutus Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet vuoden 2010 alusta maksetaan kunnille, on kuntien maksettava korvaus oppilaan käydessä toisen kunnan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulua. Korvauksesta ja korvauksen perusteista säädetään laissa. Kuntien on selvitettävä arviot ikäluokkansa oppilaiden lukumääristä, jotka käyvät koulua kotikuntansa ulkopuolella joko toisen kunnan tai yksityisen koulussa, samoin kuin omaan kuntaan vieraista kunnista tulevat, jotta on mahdollista arvioida korvausmenojen ja -tulojen määrää talousarvioon. Korvattavaksi tulee valtionosuusperusteen mukainen mää- 7

10 rä riippuen siitä, millaisesta oppilaasta on kysymys. Tarkoituksena on myös, että opetuslu- van saaneiden yksityisten perusopetuksen järjestäjien rahoitus turvataan. Alustavat vuoden 2010 korvausperusteet ilmoitetaan kunnille etukäteen. Korvausten maksatuksen teknistä toteuttamistapaa keskitetyllä ns. clearing -järjestelmällä selvitetään. Valtionosuuden maksatus Yhden putken mallin mukainen valtionosuus päätetään ja maksetaan yhtenä kokonaisuutena. Kunnan laskennallisesta valtionosuuden perusteesta vähennetään yksi mallille yhteinen omarahoitusosuus, joka lasketaan valtakunnallisen kustannustenjakoa kuvaavan valtionosuusprosentin perusteella. Tämän ulkopuolella on asukaskohtainen yleinen valtionosuus, joka kuitenkin kuuluu yhteen putkeen. Valtionosuuksien tasaus säilyy nykyisenä ja liitetään yhden putken osuuteen ilman nykyistä prosenttijakoa eri valtionosuuksiin. Maksatuksessa on tarkoitus yhdistää myös yhden putken mallin ulkopuolelle jäävät ope- kohtainen omarahoitusosuus yhdistyisi maksatuksessa kuten myös muut erikseen tusministeriössä edelleen päätettävät valtionosuudet. Tällöin esim. vielä ylläpitäjäjärjestelmään jäävien lukion, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun asukas- määräytyvät kuntien laskennalliset valtionosuudet. Ylläpitäjämalliin jää nykyistä pienempi asukaskohtainen rahoitusosuus. Tässä yhteydessä hoidetaan myös liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön asukasperusteiset ja valtionosuusprosentilla maksettavat valtionosuudet, taiteen perusopetuksen tuntiperusteiset ja valtionosuusprosentilla laskettavat valtionosuudet, kansalaisopistojen tuntiperusteiset ja valtionosuusprosentilla laskettavat valtionosuu- det sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden henkilötyövuosiin ja valtionosuusprosenttiin perustuvat valtionosuudet. Valtionosuuden yhden putken muodostamisesta huolimatta mitään erillisiä edellä mainittuja laskennallisia valtionosuuksia ei ole kor- ja muiden eri perustein määräytyvien laskennallisten valtionosuuksien määräytymispe- vamerkitty, vaan ne sisältyvät entiseen tapaan yhtenä eränä kunnan tuloslaskelman valtionosuudet -kohtaan. Tässä lueteltujen valtionosuuksien jäljelle jäävän ylläpitäjämallin rusteita ei muuteta. Siirtymävaihe Edellä mainituissa poliittisissa päätöksissä on linjattu, että nyt tulevassa uudistuksessa ei saisi tapahtua muutoksia kustannuksissa kuntien ja valtion välillä eikä myöskään yksittäisten kuntien välillä. Mahdolliset kuntakohtaiset järjestelmämuutoksen vaikutukset nollataan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yleisen valtionosuuden yhteydessä mahdollinen siirtymätasauksen vaikutus vähennetään tai hyvitetään riippuen siitä, osoittaako järjestelmämuutos voittoa vai tappiota. Tämä korjaus tehdään valtionosuuksiin myöhemmin tehtävän vaikutuslaskelman mukaisena vuosittain toistaiseksi. Saaristokuntien ja harvaanasuttujen kuntien tuki Saaristokuntien ja erityisen harvaanasuttujen kuntien (alle 2 asukasta/km2) valtionosuuden lisäys on ratkaistu kehyspäätöksessä pysyvällä järjestelmämuutoksella, jossa tämä noin 30 miljoonan euron valtionosuus on osoitettu näille 28 kunnalle. Ellei lisävaltiono- että uudistuk- suutta koko järjestelmään saada, tarvittava rahoitus otetaan valtionosuuspohjista vähentämällä jokaisen kunnan valtionosuutta noin 5,68 euroa/asukas, joka sisällytetään asukaskohtaiseen rahoitusosuuteen. Tämä on poikkeus siitä periaatteesta, sen johdosta ei saisi tapahtua muutoksia kuntien valtionosuuksissa. Tuki on pysyvä ja muuttuu yleisen valtionosuuden perusosan ja muuttuvan asukastiheyden mukaan. 8

11 Seuraavassa taulukossa on alustavasti ennakoitu, että valtionosuudet tulevat kasvamaan 2 % kuluvan vuoden tasosta. Koska valtiovarainministeriö tekee kaikki valtionosuuksiin liittyvät päätökset todennäköisesti vasta kuluvan vuoden joulukuussa, voi ennuste muuttua esitetystä huomattavastikin. Valtionosuuksien kehitys vuosina TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 arvio TA 2010 alustava arvio Yleinen valti onosuus Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kult tuuritoimi YHTEENSÄ Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus määräytyy verovuodelta 2008 valmistuneen verotuksen pohjalta. Padasjoen kunnalle myönnetään vuonna 2010 verotulotasausta noin 1.8 milj. euroa. Henkilöstökulut Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2010 loppuun. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu vuoden 2011 loppuun. Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuodelle Neuvottelut kunta-alan seuraavista työ- ja virkaehtosopimuksista käydään tilanteessa, jossa kuntatalous heikkenee merkittävästi huolimatta niistä kuntataloutta parantavista toimenpiteistä, joista sovittiin valtion kehyspäätöksen yhteydessä. Talousarvion laadinnassa on huomioitu palkkojen kohoaminen 2,5 %:lla kuluvan vuoden tasosta. Sivukulujen osalta on valmistelussa käytetty seuraavia prosentteja: Sairausvakuutusmaksut 2,16 % Työttömyysvakuutusmaksu 2,90 % Tapaturmavakuutusmaksu 0,60 % Muut sosiaalimaksut 0,13 % Palkkaperusteinen e läkemaksu (KVTEL) 16,00 % Opettajien VaEL-maksu 22,00 % Talousarviossa huomioitavat eläkemenoperusteiset maksuosuudet on jaettu toimialoille euromääräisinä summina. Kunnan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön palkat ovat talousarviossa yhteensä noin 9

12 3,5 milj. euroa. Erilaisiin sivukuluihin (mukaan lukien Padasjoen kunnan palveluksesta Peruspalvelukeskus Oivaan siirtyneiden eläkemenoperusteiset maksut) on varattu yhteensä noin 1,4 milj. euroa. Lisäksi huomattava osa esimerkiksi perusturvan ostopalvelumenoista muodostuu palkkauskuluista. Kokouspalkkioihin on varattu yhteensä euroa. Vuosikatteeseen vaikuttavat toimintatuotot ja toimintakulut Seuraava kuvio havainnollistaa vuosikatteeseen vaikuttavien nettomenojen jakautumista toimielimittäin. Erityisesti kunnan ikärakenteesta aiheutuva, perusturvan vuosittain kasvava osuus on jo 65 %, sivistystoimen 26 %, kunnanhallituksen 6 % ja teknisen toimen 3 %. Teknisen toimen osalta on huomattava, että toimialan nettomenoja pienentävät huomatta- vat vuokratulot mm. peruspalvelukeskus Oivalta, puunmyyntituotot sekä mm. kaukolämmöstä ja jätevedestä perittävät maksut. Teknisen toimen tuotot yhteensä ovat noin 2 milj. euroa. Nettomenojen jakautuminen toimielimittäin Toimintakate 26 % 3 % 6 % Kunnanhallitus Perusturva Sivistys lautakunta Tekninen lautakunta 65 % Vuosikate ja tilikauden tulos Talousarviovuoden 2010 vuosikatearvio on euroa, joka alittaa suunnitelmanmu- kaisten poistojen määrän noin eurolla. Poistoero huomioiden tulosarvio on noin euroa alijäämäinen. Käyttöomaisuuden myyntivoittoa, joka muodostuu kiinteistöjen myyntihinnan ja niiden tasearvon erotuksesta, on arvioitu saatavan euroa. Summa sisältyy vuosikatteeseen. Kunnan taseessa oli vuoden 2008 päättyessä noin euroa ylijäämää. 10

13 Käyttöomaisuusinvestoinnit Esitettyjen käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on euroa (alv 0 %) ja netto euroa (alv 0 %). Suurimmat investoinnit liittyvät uusien asuinalueiden kunnallistekniikkaan, kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, olemassa olevien katujen peruskorjaukseen ja asfaltointiin, katuvaloihin, Ahjolan huoltorakennukseen sekä Visapuiston peruskorjaukseen hoitopaikkojen lisäämiseksi. Lainakannan kehitys Kunnan lainakanta oli vuoden 2008 päättyessä lähes 10,7 milj. euroa. Kuluvan vuoden aikana on raskaiden investointien vuoksi lisälainaa jouduttu ottamaan siten,että vuoden 2009 päättyessä pitkäaikaisten talousarviolainojen määrä tulee olemaan vajaat 10,9 milj. euroa. Talousarviovuonna 2010 on mahdollista lyhentää aiemmin otettuja lainoja enemmän kuin ottamaan uutta lainaa. Lainakanta vuoden päättyessä tulee olemaan noin 10,3 milj. euroa. Korkeaa lainakantaa tasapainottavat kunnan sijoitukset, joiden arvo tällä hetkellä ( ) on yhteensä noin 7,6 milj. euroa. Alijäämän kattaminen Kunnan on kuntalain mukaan laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Lisäksi kunnalla on velvollisuus laatia yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi, jos taseen alijäämää ei saada katetuksi taloussuunnitelmassa. Mikäli loppuvuonna 2009 pörssikurssien kehitys pysyy suotuisana, on tilinpäätöksessä mahdollisuus suorittaa rahastojen arvonkorotuksia siten, että kuluvalta vuodelta ei synny alijäämää. Vuoden 2010 arvioitu alijäämä pystytään siten kattamaan tilinpäätöksen 2008 ylijäämällä, joka on suuruudeltaan noin euroa. 11

14 PADASJOEN KUNNAN TAVOITTEET Tarkoituksenmukainen kuntarakenne. Tasapainoinen talous. Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö Paikallisiin edellytyksiin ja innovatiivisuuteen tukeutuminen työpaikkojen luomisessa. Omatoimisuuteen kannustava, asukaslähtöinen palvelutapa ja positiivinen palveluasenne. Luontoa hyödyntävä, kunnioittava ja säästävä matkailutarjonta. 12

15 KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Padasjoen kunnan tarkoituksena on tarjota kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö tuottamalla fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vaatimat peruspalvelut sekä turvaamalla kunnan säilyminen elinvoimaisena ja taloudeltaan tasapainoisena. Padasjoen visio 2012 Padasjoki on vireä ja monipuolinen, hyvät palvelut sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön tarjoava, seutuyhteistyötä tekevä yhteisö. Padasjokelaiset kehittävät rakentavasti ja yhteistyössä yhteisöään, uskovat itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa. Padasjoella on hyvä maine vakituisen ja kesäasumisen alueena, jossa on monipuolinen tontti- ja asuntovaranto. Padasjoelta käydään muuallakin työssä. Padasjoki elää metsästä, teollisuudesta, palveluista ja korkeaa teknologiaa hyödyntävistä yrityksistä. Teollisuus on keskittynyt kehittyneelle ja viihtyisälle Taulun alueelle. Padasjoella lukio-opetuksen saatavuus on turvattu. Alueella toimii kehittyvä yhtenäiskoulu. Padasjoen matkailun vetonaula on kansainvälisesti tunnettu, Päijänteeseen ja sen kansallispuistoon tukeutuva virkistyskohde, joka monenlaisine oheistoimintoineen antaa sivuansiomahdollisuuksia monelle padasjokelaiselle. Padasjoki on omaehtoisen terveysliikunnan edelläkävijä. 13

16 KUNNANHALLITUS Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata kunnan toimintaa ja taloudenpitoa kunnan toimintaajatuksesta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valvoa yleisesti kunnan etua. Päämäärä Turvata kunnan elinvoimaisuus ohjaamalla toimintaa ja huolehtimalla asioiden valmistelusta kunnanvaltuuston hyväksymässä, päivitetyssä kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan painopistealueet Kuntastrategian tarkistaminen vuonna 2009 työnsä aloittaneen valtuuston toimesta Päijänteen hyödyntäminen ja Kullasvuoren alueen kehittäminen Aktiivinen elinkeinopolitiikka Kaavoituksen ajantasaistaminen Toimintaympäristön muutos Kansantalouden kehitys on epävarmaa maailmantaloudesta johtuen, julkinen talous pysyy kireänä. Tietoyhteiskunta asettaa uusia haasteita, mutta antaa myös uusia mahdollisuuksia. Kansalaisten suorien vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen korostuu, esim. keskustelutilaisuudet kuntalaisille ja erilaiset kyselyt. Asioita hoidetaan yhä enemmän seudullisella pohjalla, kuntien yhteistyönä tilaaja - tuottaja mallia hyödyntäen. 14

17 Keskushallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Keskushallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 HENKILÖSTÖ 6,1 5,8 5,7 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSET KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

18 Palvelun kuvaus Kunnanvaltuusto, -hallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnan yleishallinto, toimisto, talous- ja atk-palvelut. Menoihin sisältyvät mm. seuraavat maksuosuudet: Suomen kuntaliitto euroa, Päijät- Hämeen liitto euroa, Kunnallinen Työmarkkinalaitos euroa, verohallinto (osuus verotuskustannuksista) euroa, Verohallinnon järjestämä kunnanasiamiehen tehtävien hoitaminen euroa, sekä yhteisöavustukset euroa. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kuntastrategian toteuttaminen. Kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi saatetaan kuntastrategian toteuttamisen kannalta tärkeät asiat pikaisesti, huolellisesti valmisteltuina. Päätöksistä tiedotetaan ja ne toimeenpannaan viivytyksettä. Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen. Tuotetaan jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman hyvät talousennusteet päätöksenteon pohjaksi. Raportoidaan kunnan talouden kehityksestä säännöllisesti. Järkevä kassahallinta, tehokas perintä, uudistetun sijoitusstrategian noudattaminen. Kunnan edun mahdollisimman hyvä huomioiminen UusiKunta hankkeessa. Asiaa valmistelevien ryhmien työskentelyyn osallistutaan tiiviisti, jotta kunnan oman, perustellun kannan muodostaminen kesään 2010 mennessä mahdollistuu. 16

19 Henkilöstöhallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Henkilöstöhallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 YHTEISTOIMINTATYÖRYHMÄN KOKOUKSET, LKM Palvelun kuvaus Velvoite -työllistäminen, kesätyöntekijät ja nuorten kesätyö kampanja, ay-järjestöjen luottamusmieskorvaukset, yhteistoimintatyöryhmä, työterveyshuolto, työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten koulutuksesta aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset sekä työsuojelu. 17

20 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen. Henkilöstöpoliittisen ohjelman sekä työsuojelun toimintaohjelman noudattaminen. Kuntokampanjat, uimahallin ja kuntosalin käyttömahdollisuus kunnan työntekijöille. Organisaation sopeuttaminen toimintaympäristön muutokseen. Henkilöstön järkevä mitoitus. 18

21 Elinkeinotoimi TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Elinkeinotoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 MAASEUTUTOIMI HENKILÖSTÖ TOIMIVAT TILAT TUKIHAKEMUKSET MAATALOUSTUET JOUKKOLIIKENNE SEUTULIPUT (KPL)

22 Palvelun kuvaus Elinkeinotoimi, maaseututoimi, matkailu ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimi huolehtii yritysten neuvonnasta ja elinkeinohankkeiden eteenpäinviemisestä. Elinkeinojen ja matkailun edistämiseen on varattu seuraavat määrärahat: Kunnan maksuosuus Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy:lle, Matka-messut, Sahtimarkkinat, Päijännepurjehdus, elinkeinotoiminnan määrärahat sekä mahdolliset sponsoroinnit. Maaseututoimi huolehtii maataloustukihakemusten käsittelystä ja maksamisesta, maatilatalouden ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti, antaa lausuntoja muille viranomaisille ja laitoksille, huolehtii erilaisista katselmus- ja arviointitoimituksista sekä vastaa maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. Maaseututoimeen on varattu seuraavat hankemäärärahat: Leader+ -ohjelma euroa, kylien talkoilla tekemät rakenteet 3000 euroa ja muut hankkeet euroa. Kuntalaisen omavastuuosuus seutulipusta on 93 euroa. Kalatalouselinkeinon kanssa jatketaan hankeyhteistyötä. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kullasvuoren ja Päijänteen kehittäminen matkailullisesti maakunnallisesti korkeatasoisena kohteena. Alueen markkinointi. Oheistoimintojen ja palveluiden järjestäminen yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yritystoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen. LAKES Oy:n asiantuntijapalvelut. Tonttien ja toimitilojen järjestämisessä yhteistyötä yrittäjien kanssa, rohkaiseminen yritystoiminnan käynnistämiseen. Padasjoen Kehitys Oy:n toimintaa riskirahoittajana jatketaan. Kylien elinvoimaisuuden edistäminen. Yrittäjien ja kylätoimikuntien aktivoiminen hanketoimintaan. Puhtaan veden saatavuutta parannetaan ja jäteveden käsittelyyn vaihtoehtoisia ratkaisuja haja-asutusalueilla. Kiinnitetään erityistä huomiota kulkuväylien hoitamiseen tielaitoksen ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä. 20

23 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kunnanhallitus 21

24 PERUSTURVAN TOIMIALA Toiminta-ajatus Perusturvan toimialalla vastataan kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeisiin mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Päämäärä Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Asiakkaiden omatoimisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluiden tarjonnassa. Palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja kattavuuden arviointi osana jokapäiväistä työtä. Muutokset vuodesta 2007 lukien Padasjoen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, siirtyivät vuoden 2007 alusta järjestettäväksi siten, että valtaosa palveluista tuotetaan Hollolan kunnan organisaatioon sijoitetussa Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitoksessa. Samassa yhteydessä siirryttiin tilaaja-tuottajamallin käyttöön. Tilaajana toimii Hollolan kunnan organisaatioon perustettu kuntien yhteinen perusturvan tilaajalautakunta. Padasjoen kunta määrittelee tilaajatoimintansa lähtökohdat sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta yhdessä tilaajalautakunnan ja muiden liikelaitoksesta palvelut ostavien kuntien kanssa. Yli 75-vuotiaiden kuntalaisten määrä kasvaa edelleen suunnittelukaudella johtaen perusturvan kustannusten jatkuvaan kasvuun. 22

25 Perusturvan hallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Perusturvan hallinto 23

26 OIVA-liikelaitos TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE OIVA-liikelaitos 24

27 Erikoissairaanhoito TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE Ostopalvelut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä, Heinolan kansanterveystyön ky:ltä, Jämsän seudun terveydenhuollon ky:ltä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta P-H:n keskussairaala 25

28 Perusturvan toimiala TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Perusturva 26

29 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Padasjoen kunnan sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea kuntalaisten elinikäistä oppimista, henkistä kasvua ja elämänhallintaa sekä fyysisen kunnon ylläpitämistä. Päämäärä Kunnassa on riittävät ja tasokkaat päivähoitopalvelut. Tuotetaan laadukasta esi-, perus- ja lukio-opetusta. Tarjotaan monipuolisia, taloudellisesti tuotettuja vapaaaika-, kirjasto- ja muita sopimusten mukaisia koulutuspalveluja Toiminnan painopistealueet Erityisopetuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaa jatketaan tavoitteena painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen esi- ja perusopetuksessa. Maakunnallinen kirjastoselvitystyö jatkuu. Kirjastoyhteistyötä laajennetaan maakunnan muiden kirjastojen kanssa. Kehitetään vapaa-aika ja kulttuuripalveluja muiden kunnassa toimivien tahojen kanssa. Päivähoitopalveluja kehitetään ja tarjotaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Osallistutaan aktiivisesti sivistystoimen seudulliseen kehittämis- ja yhteistyöhön palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Toimintaympäristön muutos vuosina Perusopetuksessa edetään kohti yhtenäisen perusopetuksen hallintoa. Opetusrakennetta kehitetään yhtenäisen perusopetuksen järjestämiseksi. Lukio-opetuksen säilyttämiseksi kunnassa lukiota kehitetään laadukkaana yleislukiona aktiivisella mukana ololla lukioyhteistyön seudullisessa kehittämistyössä. 27

30 Sivistystoimen hallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sivistystoimen hallinto Tulosalueen vastuuhenkilö: Esa Rouvila TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM

31 Koulutoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Koulutoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Esa Rouvila Palvelun kuvaus - perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset 29

32 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Perusopetuksen rakenteen muuttaminen yhtenäiseksi perusopetukseksi. Perusopetuksen hallinto järjestetään koskemaan yhtenäisesti perusopetuksen 1 9 vuosiluokkia. Edetään yhtenäiskoulun opetukselliseen järjestämiseen vaihtoehtoja selvittämällä. Toimiva erityisopetus. Toimitaan joustavasti opetusyksiköissä tuloksellisen toiminnan saavuttamiseksi. Lukion toiminnan turvaaminen. Jatketaan ja kehitetään seudullista sekä pienten lukioiden verkkoyhteistyötä. Jatketaan aikuislukiotoimintaa. Mahdollisimman moni nuori saa halutessaan taiteen perusopetusta. Osoitetaan oppilaspaikat Wellamo-opistosta, Asikkalan Seudun Musiikkiopistosta, Lahden konservatoriosta sekä Taide- ja muotoilukoulu Taikasta. Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen. Kehitetään oppilashuoltopalveluita ja tuetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käytettävissä olevilla resursseilla Perusopetus TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ (HALLINTO) 2 (65 %) 2 (65 %) 2 (65 %) OPPILASMÄÄRÄ KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOULU ,5 115 OPETTAJAT KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOUJLU ERITYISOPETUS MUU HENKILÖKUNTA* KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOULU KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT** MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA OPETTAJAT KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT 0,5 *=EI SISÄLLÄ SIIVOOJIA **=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYYDITYSOPPILAITA Lukio TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 2 (35 %) 2 (35 %) 2 (35 %) OPPILASMÄÄRÄ 74, OPETTAJAT, LKM 1,5 1,5 2 Muut oppilaitokset TP 2008 TA 2009 TA 2010 OPPILASMÄÄRÄ ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA LAHDEN KONSERVATORIO 3,5 7 4 KANSALAISOPISTO

33 Kirjasto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kirjastotoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Anita Luokkanen Palvelun kuvaus - kirjasto ja kirjastoauto 31

34 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Palvelujen saatavuus ja käyttöaste säilytetään nykyisellä tasolla. Säilytetään nykyiset aukioloajat ja turvataan henkilöstä tarvittaessa sijaisvoimin. Kokoelmaa monipuolisteta ja aineistoa ajanmukaistetaan. Kirjatalkoorahat kohdennetaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden ostoihin. Poistoa kokoelmasta suoritetaan suunnitelmallisesti. Henkilökunnan jaksaminen ja motivointi. Henkilöstön voimavaroja tuetaan koulutuksella ja ammattitapaamisilla sekä yhteisillä virkistymistilaisuuksilla TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 3,2 3,3 4 LAINAUKSET LAINOJA/ASUKAS 24,89 25,60 26,00 /LAINA 1,50 1,60 1,60 LAINAAJAT, KPL KIRJAMÄÄRÄ, KPL KÄVIJÄT

35 Vapaa-aikatoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Vapaa-aikatoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Marja-Liisa Manninen Palvelun kuvaus - vapaa-aikapalvelut, uimahalli, Nuokku ja museo- ja kulttuurityö 33

36 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Pienten lasten liikuntamahdollisuuksien edelleen kehittäminen. Osallistutaan pilottikuntana Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun Pienten lasten liikunnan kehittäminen hankkeeseen Uimahallin erityisryhmäkäyttäjien huomioiminen. Järjestetään erillinen peseytymistila. Erityisnuorisotyön näkyvyyden lisääminen. Jalkautuminen kouluille. Päihdevalistuksen lisääminen Nuokulla. Nuorten liikennevalistuksen lisääminen. Mopopajatoiminnan yhteydessä annettava liikennevalistus. Vapaa-aikapalvelut TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ LIIKUNTA-AVUSTUKSET LIIKUNTA-AVUSTUS /JÄSEN 19,90 18,35 17,80 ULKOLIIKUNTAPAIKAT LIIKUNTASALIVUOROT RYHMIÄ TUNTIA/VIIKKO LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT NUORISOAVUSTUKSET NUORIAVUSTUS /JÄSEN 23,81 18,24 25,70 Uimahalli TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ KÄVIJÄMÄÄRÄ KÄVIJÖIDEN KA/VRK ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT Nuokku TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ KÄVIJÄMÄÄRÄ Museo- ja kulttuuritoimi TP 2008 TA 2009 TA 2010 MUSEOIDEN AUKIOLOPÄIVÄT KULTTUURIAVUSTUKSET KULTTUURIAVUSTUS /JÄSEN 36,76 18,70 36,17 KULTTUURITAPAHTUMAT

37 Päivähoito TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Päivähoito Tulosalueen vastuuhenkilö: Helena Koskimäki 35

38 Palvelun kuvaus - päiväkotihoito, esiopetus, koululaisten iltapäivätoiminta, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan toteuttaminen säädösten mukaisesti. Järjestetään lainmukaiset ja sisällöltään laadukkaat päivähoitopalvelut tarvetta vastaavasti. Toimiva erityispäivähoito. Lisääntyneen erityispäivähoidon huomioiminen toiminnan järjestelyissä ja toteutuksessa. Vuorohoidon järjestäminen linjausten ja päätösten mukaisesti. Pikkumajava avoinna iltaisin, öisin ja viikonloppuisin hoitotarpeen mukaan. Majavan päiväkoti TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 8 7,5 7,5 HOITOPAIKAT HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET Perhepäivähoito TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ HOITOPAIKAT HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET Kotihoidontuki TP 2008 TA 2009 TA 2010 KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ Esiopetus TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 2 2,5 2,5 OPPILASMÄÄRÄ iltapäivätoiminta TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ OPPILASMÄÄRÄ Pikkumajava TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 4 3,5 4 HOITOPAIKAT

39 Sivistystoimi yhteensä TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Sivistyslautakunta 37

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun tarjoajien kanssa. Päämäärä Yhdessä hallintokuntien ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaan sekä asukkaille että kunnassa aikaansa viettäville viihtyisä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta. Toiminnan painopistealueet Tekninen toimi - Asikkala-Padasjoki yhdysvesijohdon varrella olevien kiinteistöjen liittäminen verkostoon. - Katujen peruskorjaus ja päällystäminen. - Katuvalojen lamppujen vaihto - Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Suotajärvelle Rakennusvalvonta - Maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaiset, rakentamisen neuvontaan ja valvontaan liittyvät tehtävät Ympäristönsuojelu - Haja-asutuksen jätevesiasiat: neuvontaa runkoviemäriin liittymisestä ja jätevesien käsittelystä. Lausuntojen anto jätevesisuunnitelmista ja tarkastusten suorittaminen pyynnöstä. - Vesistöjen kunnostus: lausunnot ja tarkastukset suoritettavista töistä. - Hiilineutraali kunta hankkeen edistäminen - Jäteneuvonta Toimintaympäristön muutos Kuntien rajat ylittyvät vesi- ja viemäriverkoston laajentuessa. Biopolttoaineiden merkitys vaihtoehtoisena energiamuotona kasvaa. Kunnan kunnossapitoalueet kasvavat lämpö- ja vesiverkkojen kasvaessa. Hiilineutraali kunta hankkeen edistäminen Jäteneuvonta 38

41 Tekninen hallinto ja kaavoitus TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Tekninen hallinto ja kaavoitus TP 2008 TA 2009 TA2010 HENKILÖSTÖ LAUTAKUNNAN KOKOUKSET LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT Palvelun kuvaus Hallinnollisten asioiden koordinointi, suunnittelu ja valmistelu. Kiinteistöjen muodostukseen liittyvää mittausta ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus asumista, yrittämistä ja vapaa-aikaa varten ostopalveluna. 39

42 Kiinteistötoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kiinteistötoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TEOLLISUUSHALLIT KPL TEOLLISUUSHALLIT PINTA-ALA VUOKRAKIINTEISTÖT KPL VUOKRAKIINTEISTÖT PINTA-ALA KOULUT KPL KOULUT PINTA-ALA MUUT KIINTEISTÖT KPL MUUT KIINTEISTÖT PINTA-ALA

43 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kiinteistöjen ylläpitosiivous ja huolto taloudellisesti, ympäristöystävällisesti, asiakaslähtöisesti, työsuojeluasiat huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta. Ympäristöystävälliset pesuaineet, jätteiden lajittelu, työvälineiden ergonomisuus ja koneiden käyttö. Taloudellinen kiinteistönhuolto. Lämmityskustannusten, veden ja sähkönkäytön seuranta. Jokainen kiinteistönhoitaja vastaa heille määrätyistä kiinteistöistä itsenäisesti. Jokaisella kiinteistönhoitajalla on oma erikoisalansa heille määrättyjen kiinteistöjen lisäksi. 41

44 Maa- ja metsätilat TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Maa-ja metsätilat Palvelun kuvaus Kunnan talousmetsien hoito metsätaloussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistykse sa. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Hyötykäytön edistäminen. Vapautuvien maa-alueiden jälleenmarkkinointi. 42

45 Liikenneväylät ja yleiset alueet TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Liikenneväylät ja yleiset alueet TP 2008 TA 2009 TA2010 TIET KM 23,5 23,5 23,5 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5,2 5,2 5,6 YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET MYÖNNETTY TIEJAOSTON TOIMITUKSET

46 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Tiestön kunnon säilyttäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi. Suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Viranomaistehtävien hoitaminen ja tieavustusten jako. Tiekuntien neuvontatehtävät. Tiejaosto hoitaa itsenäisesti. Pidetään Laivarannan alue toiminnassa ja viihtyisänä. Yhteistyössä yrittäjien kanssa. Puistojen ja puistometsien hoito. Leikkikenttien kunnossapito. Käytetään pääosin ostopalveluja. Leikkivälineiden tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimenpiteet. 44

47 Viemärilaitos ja jätehuolto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Viemärilaitos ja jätehuolto TP 2008 TA 2009 TA2010 VERKOSTON PITUUS 47, KULUTUS MAKSU /M3 1,4 1,4 1,55 ASUKKAITA VERKOSTON PIIRISSÄ

48 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Viemäröinnin asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen. Verkoston ja puhdistamon käyttö- ja kunnossapito. Verkoston laajentaminen. Asikkala-Padasjoki siirtoviemärin sivuhaarat. Jätevesi lupaehtojen mukaisissa raja-arvoissa. Velvoitetarkkailu ja seurantamittaukset. 46

49 Lämpölaitos ja -verkosto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Lämpölaitos ja -verkosto Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Verkoston kunnossapito. Seuranta ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. 47

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot