Niin ikään Tukisäätiö myönsi LIT:lle ja LT:lle yhteensä 4000 euroa uuden SIL-ulkoasun toteuttamiseen. Liite 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niin ikään Tukisäätiö myönsi 19.4.2012 2012 LIT:lle ja LT:lle yhteensä 4000 euroa uuden SIL-ulkoasun toteuttamiseen. Liite 2."

Transkriptio

1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema Helsinki Liidintoimikunta PÖYTÄKIRJA Liidintoimikunnan kokous 3/2012 Aika: klo Paikka: Hotelli Viru, Tallinna, Viro Läsnä: Karoliina Turppo, pj Katriina Kajala, vpj Ville Räikkönen Heikki Laitinen kutsuttuna Kalle Norri kutsuttuna Juha Niinimäki, sihteeri 1. Kokouksen avaaminen Pj avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. Edellisen kokouksen pöytäkirja ei ollut saatavilla. Sovittiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. 3. Tiedotusasiat 3.1 LIT:n hakemukset Tukisäätiölle Tukisäätiö myönsi LIT:lle 1000 euroa pyloneiden hankkimiseksi moottorivarjoliidon käyttöön. Pylonit on ostettu hintaan 2250 euroa, ja niitä säilytetään SUIO:n tiloissa Räyskälässä. Huollosta vastaa Jukka Juvankoski. Liite 1. Niin ikään Tukisäätiö myönsi LIT:lle ja LT:lle yhteensä 4000 euroa uuden SIL-ulkoasun toteuttamiseen. Liite Höyhen +6 -kiertopalkinto ja SIL ry:n kiertopalkinnot Höyhen +6 -palkinto jaettiin vuonna 2011 viimeisen kerran. Sääntöjen mukaan se kiersi 10+6 vuotta, ja 16 vuotta on tullut täyteen. Säännöt edellyttävät seuraavan Syystapaamisen päättävän, minne palkinto loppusijoitetaan. Hallitus päätti , että se hyväksyy vastedes käyttöön otettavat SIL ry:n kiertopalkinnot ja niiden käyttösäännöt. 3.3 ILMAILU-lehti 1

2 SIL ry ja MCI Press Oy ovat solmineet sopimuksen ILMAILU-lehden toimittamisesta jatkossa. Päätoimittajaksi nimitetty Pekka Virolainen on vastannut päätoimittajan tehtävistä lähtien, ja ensimmäinen hänen vastuullaan ollut numero ilmestyi Trafin kanta liidintoimintaan alle vähimmäislentokorkeuden Lajipäällikkö on tiedustellut Liikenteen turvallisuusvirastolta sen näkemystä Juvankosken kuvaamasta (kilpailu)lentotoiminnasta matalissa korkeuksissa. Viraston tarkastajan Pekka Hiltusen vastaus kuuluu näin: Ilmailumääräystä OPS M1-1 Lentosäännöt on noudatettava Suomen alueella. OPSin kohdan mukaan Minimilentokorkeuskohdissa ja 4.5 (VFR) ei ole näille vehkeille annettu eri sääntöjä. OPS M2-9 koskee kohtansa 1.1 mukaan myös moottoroituja liitimiä ja kohdan 1.2 mukaan toiminnassa on noudatettava mm. lentosääntöjä ( lukuun ottamatta mainittuja poikkeuksia ). Poikkeuksia minimilentokorkeuksiin ei ole OPS M2-9:ssä annettu, vaan nimenomaan sanotaan (kohdassa 6.2.1), että vain näkölentosääntöjen (VFR) mukaiset lennot on sallittu. Siten ei liitimillä moottorin varassa lenteleminen alle yleisten korkeusminimien ole ilman Trafin lupaa (hyväksymistä) tai määräämistä sallittu muulloin kuin lentoonlähdön tai laskun vaatiessa. Jos kysymykselläsi tarkoitat lentämistä kilpailutilanteissa, jossa lennetään joitakin tehtäviä matalalla, on oikea menettely liittää kilpailulupahakemukseen kilpailun säännöt, joissa tehtävät kuvataan ja haetaan kilpailulupa sääntöjen edellyttämällä tavalla, jolloin matalalentäminen kilpailuissa on sitten sallittua. Harjoittelu kilpailuun onkin sitten eri juttu. Niihin tilanteisiin pitäisi hakea eri luvat. Lentosääntöjä ei ole alun perin tehty kilpailuja varten. LIT:n moottoroidun varjoliidon edustajan Juvankoski ehdottaa, että LIT katsoo ja tulkitsee vlmolajikohtaisen harjoitus- ja kilpailulentämisen seuraavasti: lasku/lentoonlähtö ja lajikohtaiset harjoitteet liitimellä tulkitaan lasku/lentoonlähtötoiminnaksi.. Toimikunta totesi, että toimikunnalla tai liitolla ei ole valtuuksia tehdä ja julkaista toteamuksia tai tulkintoja yleisistä ilmailumääräyksistä. Se on yksiselitteisesti Trafin tehtävä. Toimikunta totesi myös, että toimikunnalla on mahdollisuus vaikuttaa tulevien eurooppalaisten säännösten kansallisiin tarkennuksiin siinä vaiheessa kun nämä asiat tulevat ajankohtaisiksi. Sillä välin vlmo-toiminnassa tulee noudattaa Trafin ohjeistusta. Liite SIL ry:n rahatilanteen vaikutus Ilmailuliiton toimintaan Ilmailuliiton toimintoja järjestellään uudelleen. Ilmailuliito tiedottaa jäsenistöään hallituksen päätöksellä tehtävistä muutoksista. Asiaa käsiteltiin myös Avainhenkilöpäivillä. LIT valmistautuu tiedottamaan asiasta liitäjien Syystapaamisessa. 4. Raha-asiat 4.1 LIT:n budjetti 2012 LIT:lle myönnettiin 7800 euroa vuodelle 2012, joten LIT:n varat ovat tänä vuonna 7800 ja viime vuoden ylijäämä 7546, yhteensä euroa. Kulut tähän mennessä: LIT:n toiminta 199 euroa (josta 129 Neutechin ATK-palvelua) 2

3 Tapahtumien ja hankkeiden tukeminen 2647 euroa (josta 2250 vlmo-pujottelupylväiden ostamiseen). Tulot: Tukisäätiön kohdassa 3.1 mainittu 1000 euron tuki. 5. Koulutus- ja turvallisuusasiat 5.1 Jukka Laakson hyväksyminen varjoliidon tandemkouluttajaksi Merkittiin pöytäkirjaan varjoliitokomitean sähköpostipäätös hyväksyä Jukka Laakso varjoliidon tandemkouluttajaksi. Liite Vaaratilanneilmoitusten esittely Syystapaamisessa Vaaratilanneilmoituksia on saapunut tähän mennessä 5 kappaletta (3 vl, 1 rl ja 1 vlmo). Puheenjohtaja tiedustelee voisiko Rami Saikkonen esitellä raportit syystapaamisessa. 5.3 Liidinkelpoisuustodistukset moottoroidun varjoliidon SM-kilpailuissa Sihteeri oli lähettänyt LIT:lle tietoa vlmo-sm -kilpailujen joidenkin osallistujien puutteellisista kelpoisuuksista. He olivat ilmeisesti osallistuneet SM-kilpailuun ilman vaadittavaa PP3mo-kelpoisuutta SIL ry ei ole asiaa virallisesti tutkinut. Liite 5. Toimikunta päätti asiasta seuraavaa: Yksittäisiä kilpailijoita ei rangaista, sillä he ovat toimineet asiallisesti esittämällä kelpoisuus- ja koulutustodistuksensa, eivätkä ole tehneet siltä osin mitään väärin. Kilpailuorganisaation osalta todetaan, että voimassa olevia (mutta vanhentuneita) SMkilpailusääntöjä on rikottu, mutta koska kaikki kilpailuun osallistuneet ovat hyväksyneet asian eikä protesteja ole tehty, pysyy tuloslista alkuperäisenä. Järjestävän kerhon osalta todetaan, että voimassa olevia (mutta vanhentuneita) SMkilpailusääntöjä on rikottu, mutta koska siitä ei ole aiheutunut minkäänlaista turvallisuusuhkaa tai vaaratilannetta, siitä ei aiheudu toimenpiteitä järjestävää kerhoa kohtaan. 5.4 Paratrike- ja A-ultrakoulutusohjelmien tilanne Paratriken osalta koulutusohjelman valmistelu on käynnissä. A-ultrien koulutusohjelman valmistelua ei ole aloitettu, koska lajin osaajia ei ole ollut saatavilla. 5.5 Uusien liidinkoulutusoppaiden tilanne Riippuliidon koulutusopas on ajantasainen. Varjoliidon koulutusoppaan päivittäminen on annettu varjoliitokomitean tehtäväksi. 5.6 Uudet liidinlomakkeet Toimikunta hyväksyi lajipäällikön tekemät päivitykset sellaisinaan. 3

4 6. Omavalvonta (Siipiseura-auditointi) Toimikunta päätti avata keskustelun asiasta liitäjien Syystapaamisessa (liite 6 Siipiseura-auditointi). 7. Kilpailu- ja palkintoasiat 7.1 Vuoden 2013 Suomen mestaruuskilpailujen myöntäminen 1) Varjoliidon SM-kilpailut, kaksi hakijaa: Jääkarhujen varjoliitoseura ry:n VL-SM -hakemus on puutteellinen, ja sitä on täydennettävä mm. kilpailusääntöjen, paikan ja ajan ja kilpailun johtajan suhteen (liite 7) Pitkävuoren liitäjät ry:n VL-SM -hakemus saapui määräajan jälkeen Hakemuksesta puuttuvat käytettävät säännöt (liite 8) SIL ry:n Yleisten Suomen mestaruuskilpailusääntöjen kohta 1 toteaa näin: Mikäli SIL:n keskustoimistoon ei määräaikaan mennessä ole tullut yhtään säännöt täyttävää hakemusta tietyn lajin SM-kilpailujen järjestämiseksi, on lajivaliokunnalla mahdollisuus myöntää harkintansa mukaan SM-kisaoikeus lajin toimikunnan esityksestä myös määräajan jälkeen tulleen esityksen perusteella. 2) Moottoroidun varjoliidon SM-kilpailut: Varsinais-Suomen moottoriliitäjät ry:n VLMO-SM - hakemus on puutteellinen mm. kilpailun yleisjärjestelyiden, kilpailijoiden kulujen, ajankohdan ja paikan, kilpailun johtajan ja yhteystietojen osalta. Yhteisö ei myöskään tällä hetkellä ole SIL ry:n jäsen eikä edes rekisteröity yhdistys (liite 9) 3) Riippuliidon SM-kilpailut: hakija on Jämin riippuliitäjät ry (liite 10). Merkittiin pöytäkirjaan Kilpailukomitean sähköpostipäätös hyväksyä riippuliidon SMkilpailujen järjestäjäksi Jämin riippuliitäjät ry ja varjoliidon SM-kilpailujärjestäjäksi Pitkävuoren liitäjät ry sekä päätös jättää moottoroidun varjoliidon SM-järjestäjävalinta odottamaan hakijan tarkempaa selvitystä yleisten SM-kilpailujen sääntöjen edellyttämästä organisaatiosta. (liite 11). 7.2 VL-maajoukkue ja RL-MM-kisajoukkue Merkittiin pöytäkirjaan Kilpailukomitean (KK) sähköpostipäätös valita varjoliidon maajoukkueeseen viisi parasta Wprs-sijoittunutta ajalla : Ari Sahlström Mladen Milevski Antti Jutila Jouni Makkonen Marko Väyrynen. Merkittiin pöytäkirjaan niin ikään KK:n sähköpostipäätös valita riippuliidon MMkisajoukkueeseen Kari Suhonen ja Virpi Nieminen, joiden sijoitukset Wprs:ssä ovat 236. ja 532. Liite Suomen ennätykset Merkittiin pöytäkirjaan seuraavat uudet Suomen ennätykset: - Jouni Makkonen , varjoliito, kolmiolento 99,7 km, KK hyväksynyt sähköpostilla

5 - Vesa Lappalainen , riippuliito, edestakainen 118,5 km, KK hyväksynyt sähköpostilla Kari Rämö , varjoliito, tandem, määrämaali 60,6 km, KK hyväksynyt sähköpostilla Vesa Lappalainen , riippuliito, edestakainen 120,5 km, KK hyväksynyt sähköpostilla Pasi Hynynen , riippuliito, edestakainen 120,5 km, KK hyväksynyt sähköpostilla (liite 13). 7.4 Suomen ennätyssääntöjen uudistaminen Vesa Lappalainen on ehdottanut SE-sääntöjen muutosta (liite 14). Toimikunta totesi, että sääntöjen uudistaminen on annettu tehtäväksi asianosaisille komiteoille. Kilpailukomitea ottaa Lappalaisen ehdotuksen huomioon sääntöuudistusta tehtäessä. 7.4 Moottoroidun varjoliidon kisasääntöjen uudistaminen Kilpailukomitea on delegoinut vlmo-kisasääntöjen uudistamisen moottorivarjoliitovastaavalle. KK:n puheenjohtaja muistuttaa, että uusien sääntöjen voimaan saattamisessa on huomioitava yleiset Suomen mestaruussäännöt. Uusien sääntöjen on näin ollen oltava valmiina ennen kuin vuoden 2013 kilpailukutsu esitetään. 8. Moottoroidun varjoliidon vapaaehtoinen pelastuspalvelu (movavapepa) Oulun seudulla harrastetaan moottorivarjoliitäjien käyttämistä etsinnöissä (liite 15). Toimikunta kehottaa vlmo-yhteisöä avaamaan keskustelun Lentopelastus ry:n kanssa. 9. Ympäristöasiat 9.1 Moottoroidusta varjoliidosta tulleet valitukset 2012 SIL ry on saanut tänä vuonna toistaiseksi kolme valitusta moottoroitujen varjoliitimien melusta tai matalalla lentämisestä: Tuusulanjärvi 11.2., Pälkäne ja Tuusulanjärvi Liite 16. Viitaten kohtaan 3.4 toimikunta toteaa, että vlmo-yhteisön tulee noudattaa toiminnassaan voimassa olevia ilmailumääräyksiä. Toimikunta päätti siirtää Juvankosken kohtaan 9.1 tekemät esitykset käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. 10. Muut asiat 10.1 SIL-ulkoasun uudistamishanke Uudistamishanke on edelleen tekeillä. Liite LIT:n toimintasuunnitelma

6 Toimintasuunnitelma on toimitettu hallitukselle pyydetyssä aikataulussa. Liite Kehitysideat Keinonurmi Toimikunta toteaa, että ehdotus ei ole nykyisissä toimintaolosuhteissa toteuttamiskelpoinen Liite Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään liitäjien syystapaamisen yhteydessä Kokouksen päättäminen Pj päätti kokouksen kello Vakuudeksi Pj Karoliina Turppo 6

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki Liidintoimikunta PÖYTÄKIRJA Liidintoimikunnan kokous 1/2010 Aika: 27.4.2010 klo 17.16-19.59 Paikka: SIL-talo, Malmi Läsnä: Karoliina Turppo,

Lisätiedot

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen Aika: 26.2.2009 klo 17.34-20.45 Paikka: SIL-talo, Malmi Läsnä: Kalle S. Norri, pj Karoliina Turppo Pekka Vartia Ville Räikkönen Janne Heikkinen Rami Saikkonen 18.55 lähtien Jari Takanen Toni Mäkelä Martti

Lisätiedot

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki Liidintoimikunta PÖYTÄKIRJA Liidintoimikunnan kokous 2/2010 Aika: 16.9.2010 klo 17.32-20.40 Paikka: SIL-talo, Malmi Läsnä: Karoliina Turppo,

Lisätiedot

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen Aika: torstai 23.4.2009 17.44-20.50. Paikka: SIL-talo, Malmi Läsnä: Kalle S. Norri, pj Karoliina Turppo, vpj Pekka Vartia Ville Räikkönen Janne Heikkinen Rami Saikkonen 17.44-17.50 Jari Takanen Jukka Juvankoski

Lisätiedot

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja esityslistan hyväksyminen.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja esityslistan hyväksyminen. Aika: 16.3.2007 klo 19.30-21.59 Paikka: Jyväskylä Läsnä: Virpi Nieminen, pj Mauri Keinänen, vpj (myöhässä, tuli paikalle 19.56) Pekka Vartia Katriina Mäenpää Rami Saikkonen Ville Räikkönen Janne Heikkinen

Lisätiedot

Reserviläislehdessä oli yhdeksän laskuvarjokerhon yhteismainos. Kukin kerho ja LT maksoivat ilmoituksesta à 100 euroa. Liite 2.

Reserviläislehdessä oli yhdeksän laskuvarjokerhon yhteismainos. Kukin kerho ja LT maksoivat ilmoituksesta à 100 euroa. Liite 2. SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunnan kokous 2/2011 Aika: 22.10.2011 klo 18.45 19.56 ja 23.10.2011 13.33 14.58 Paikka: Kokoushotelli Meripuisto, Espoo Läsnä: Heidi Ahonen, pj Ulla Siimes,

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Todettiin, että uudet säännöt tulevat voimaan vasta, kun ne on hyväksytty.

Todettiin, että uudet säännöt tulevat voimaan vasta, kun ne on hyväksytty. SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2008 * 28.2.2008 Paikka Bridge Areena, Perttulantie 6, Helsinki Läsnä Olli A. Manni* puheenjohtaja (poissa 18) Fred Sundwall*

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Järjestötoiminta... 4 Suomen Ilmailuliiton

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1. Järjestötoiminta 1.1. Kansainvälinen järjestötoiminta 1.2. Varainhankinta,

Lisätiedot

Riippu- ja varjoliidon vapaalennon kilpailusäännöt

Riippu- ja varjoliidon vapaalennon kilpailusäännöt 1 Riippu- ja varjoliidon vapaalennon kilpailusäännöt Suomen Ilmailuliiton Liidintoimikunta on hyväksynyt nämä kilpailusäännöt 14.4.2015. Säännöt astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

SÄÄNTÖKANSIO. 1 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2015 (alustava versio)

SÄÄNTÖKANSIO. 1 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2015 (alustava versio) SÄÄNTÖKANSIO 1 2 KILPAILUSÄÄNNÖT Alkuperäiskäännös UCI:n englanninkielisestä versiosta: Vesa Mattila (1998) Lisäysten ja korjausten käännökset: Heidi Miikkulainen (2002) Lisäysten ja korjausten käännökset

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) AIKA Tiistai 20.8.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 102 Kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005 1 SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005 2 Kansainvälinen Kanoottiliitto (International Canoe Federation, ICF) Koskipujottelun

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 klo 17:00-18:50 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika: sunnuntai 14.6.2015, klo 9.00 Paikka: Vuokatin urheiluopisto

Aika: sunnuntai 14.6.2015, klo 9.00 Paikka: Vuokatin urheiluopisto Hallituksen kokous 8/2015 Pöytäkirja Aika: sunnuntai 14.6.2015, klo 9.00 Paikka: Vuokatin urheiluopisto Kokoukset 2015 8/2015 Romppanen Juha, pj Mertala Pekka, vpj Aschberg Jessica - Hyvönen Juha Ignatius

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot