Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja Nro 8-9/2010 Hinta 2,50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja Nro 8-9/2010 Hinta 2,50"

Transkriptio

1 äänenkannattaja Nro 8-9/2010 Hinta 2,50 IPUEU:sta Suomalaisnuoret eivät halua eroaminen kiinnostaa s. 2 Perussuomalaiset lopetti EU-jäsenyyden vastustamisen s. 2 Euroopan liittovaltiota Suomalaiset nuoret eivät kannata Euroopan poliittista yhdentymistä. Eurooppalaista liittovaltiota kannattaa vain alle 20 prosenttia nuorista. Tiedot käyvät ilmi äskettäin julkaistusta kansainvälisestä tutkimuksesta, johon osallistui yli 3000 peruskoulun kahdeksannen luokan oppilasta. Heidän keski-ikänsä oli 13,5 vuotta. Kahdeksasluokkalaisista 97 prosenttia koki itsensä eurooppalaisiksi ja lähes yhtä moni oli ylpeä siitä. Vastaajilla oli myös vahva kansallinen ja pohjoismainen identiteetti. Suomen nuoret olivat tutkimukseen osallistuneista eniten yhteiseurooppalaista lainsäädäntöä vastaan ja kolmanneksi vahvimmin yhtä ulkopolitiikkaa vastaan. Yhtä talouspolitiikkaa suomalaisnuoret vastustivat viidenneksi voimakkaimmin ja EU:n laajentumista kolmanneksi eniten. EU-liittovaltio on jo todellisuutta kritiikin lisäksi tarvitaan vaihtoehtoja EU:n rahan, euron pelastamisyritysten on arveltu johtavan liittovaltiokehityksen voimistumiseen. Näin on toki käymässä. Se on hämmästyttävää, että EU:n muuttuminen liittovaltioksi on Suomessa uutinen vasta nyt. Nimittäin joulukuun 2009 alussa tuli voimaan EU:n Lissabonin sopimus, jonka aiempi nimi oli EU:n perustuslaki. Kyseessä on liittovaltiosopimus, jota synnytettiin vuosia. Lissabonin sopimus sisältää mm. määräykset siitä, että jäsenvaltiot sovittavat yhteen talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkansa. EU-Suomessa on tullut tavaksi torjua avoin julkinen keskustelu vallanpitäjille kiusallisimmista asioista. Näin onnistuttiin markan vaihtamisessa euroksi ja Lissabonin sopimuksen läpiajossa ilman kansanäänestyksiä. Ja vastoin maamme omaa perustuslakia. Kritiikki tarkoitti alun alkaen tosiasioiden kaiken kattavaa punnitsemista. Sitä tarvitaan nyt. Lisäksi tarvitaan vaihtoehtoja harjoitettavalle politiikalle. Vaihtoehtoja on. Arvoon arvaamattomaan nousee pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli. Se perustui yhteisvastuuseen ja markkinoiden sääntelyyn. Se on päivitettynä ja kehitettynä käyttökelpoinen myös tulevaisuudessa. EU:n parantaminen EU-perestroika on kaunis ajatus, mutta yhtä mahdoton toteuttaa, kuin oli uudistuspolitiikka entisessä Neuvostoliitossa. EU-järjestelmä menee kohti hautaansa. Jokainen jäsenvaltio voi olla siinä mukana jos haluaa. Suomen poliittinen eliitti ei aio vieläkään kysyä, mitä mieltä kansalaiset asiasta ovat. Jos kansalaiset tähän tyytyvät, heidän tehtäväkseen jää kasvavien laskujen maksaminen. On merkille pantavaa ja surullista, että kaikki eduskuntapuolueet ovat edelleen sillä kannalla, että Suomen on syytä pysyä EU:ssa. Kriittisyyttä EU:ta kohtaan toki esiintyy. Kriittisyys vaan ei riitä. Pahimmillaan ilman vaihtoehtoa esitetty kritiikki vain tukee harjoitettavan politiikan jatkumista. esittämä vaihtoehto tulevaisuuden Suomelle perustuu omaan itsenäiseen lainsäädäntöön, puolueettomuuspolitiikkaan ja suoran kansanvallan lisäämiseen. Niiden perustalle voidaan rakentaa oikeudenmukaista ja hyvin voivaa yhteiskuntaa. Anu Lindroos puhuu narkolepsiaan sairastuneiden lasten puolesta s. 3 IPU sai uuden puoluesihteerin s. 3 EU- jäsenyys merkitsi Suomen puolueettomuuspolitiikan päättymistä s. 3 Miten köyhät pidetään köyhinä? Perintöverolla. s. 3 On valmistauduttava toisenlaiseen talousjärjestelmään s. 4 Eduskunnan salattu todellisuus: Uusi maailmanjärjestys 2013 s. 4 NATO julistautui globaaliksi armeijaksi s. 5 Niko Kaukon runosuoni pulppusi s. 5 Ryssän pelosta Amerikan pelkoon s. 6 Talous kovilla ja kansa heikoilla s. 7 Onko EU:sta eroaminen imagokysymys? s. 7 Kampanja eurofederalismia vastaan on huolissaan rahan tuhlaamisesta EU:ssa s. 7 Asiaa s. 8 Suomen valtiollinen asema s. 8 Saako kansalaisaloite kansan tuen? s. 9 Näin Suomi vietiin EU:hun s. 10 Martti Pohjolaisen puhe Kuopion köyhyyttä halolla päähän -tapahtumassa: s. 11 Martti Pohjolainen on valttikortti Pohjois- Savossa s. 12

2 VUOSIKERTA joulukuu 2010 Nro. 8-9 Suomalaiset voivat itse valita tulevaisuutensa vaihtoehtoja on! Lipposen ensimmäisen hallituksen oikeusministeri kertoi v. 1995, että eduskunnan v tekemä päätös EU-jäsenyydestä teki Suomen perustuslakiin EMU:n mentävän aukon. Ministeri oli Sauli Niinistö ja aukolla hän tarkoitti sitä, että markka voitaisiin vaihtaa euroksi ilman erillistä eduskunnan säätämää lakia. Eduskunta oli marraskuussa 1994 päättäessään 2/3 enemmistöllä Suomen liittämisestä EU:n jäseneksi liittänyt jäsenyyspäätökseen ponnen, jossa edellytettiin, että euroon siirtymisestä päätetään myöhemmin erillisellä lailla. Tuota lakia ei ole koskaan eduskuntaan tuotu. Markan vaihtaminen euroon tapahtui äänestyksellä eduskunnan luottamuksesta. Päätös tehtiin v yksinkertaisella enemmistöllä. Luottamuslauseäänestyksessä eduskunnan enemmistö siis päätti, että markan vaihtamisesta euroksi päätettiin jo v. 1994, vaikka tuolloin eduskunta ponnessaan korosti, että siitä on päätettävä myöhemmin erillisellä lailla. Keskustapuolue ei ollut Lipposen hallituksessa ja vastusti europäätöstä. Euroratkaisusta tohtoriksi väitellyt Marko Karttunen Pääkirjoitus arvioi, että Keskusta olisi ollut euron takana, jos se olisi ollut hallituspuolue. Eduskuntakeskustelussa europäätöstä arvostellut Keskustan puheenjohtaja Esko Aho sai pääministeri Lipposen kivahtamaan, että "nahkurin orsilla tavataan". Yksi tulkinta Lipposen viestille on, että EUjäsenyyden läpi ajanut Aho ja euro-päätöksen runnannut Lipponen olivat samassa veneessä. Kumpikin päätös oli tehty Suomen perustuslaista välittämättä, sitä kiertäen ja tarkoitushakuisesti tulkiten. Perustuslain systemaattisen rikkomisen teki mahdolliseksi se, että perustuslain tulkitsija on Suomessa eduskunta itse, eli sen perustuslakivaliokunta. Perustuslain rikkojat siis tekivät ratkaisun, että oli toimittu laillisesti. Kun osa perustuslakiasiantuntijoista oli mukana pelissä, temput onnistuivat. Erään perustuslakiasiantuntijan luennollaan 1990-luvulla julki tuoma "veloitan perustuslakia koskevista lausunnoista markkaa, mutta jos lausunnon pitää olla vastoin omaa näkemystäni, hinta on kovempi" on mielenkiintoinen paljastus, josta ei liene dokumenttia. Kun eduskunta päätti markan vaihtamisesta euroksi v äänten enemmistöllä, oli Suomen perustuslaissa määräys "Suomen rahayksikkö on markka". Perustuslain muuttaminen olisi yhdessä eduskunnassa vaatinut 5/6 enemmistön. Jos uskotaan, että eduskunta v tuli päättäneeksi euroon siirtymisestä, olisi tuo päätös vaatinut silloinkin 5/6 enemmistön 2/3 sijasta. Kun EU-jäsenyys tarkoitti perustuslakimme mukaan eduskunnalle kuuluvan lainsäädäntövallan ja Suomen kansalle kuuluvan ylimmän vallan siirtämistä EU:n elimille, olisi se muutoinkin vaatinut 5/6 enemmistöä. Neuvoaantaneen kansanäänestyksen äänestystulos (43,1%-56,9%) ei laillistanut eduskunnan tekemää perustuslain vastaista päätöstä. Euron ja talousjärjestelmän kriisi syventää EU:ta liittovaltiona. Talous-, työllisyysja sosiaalipolitiikat on päätetty yhdistää EU:n liittovaltiosopimuksessa, Lissabonin sopimuksessa. Suomalaisten on valittava ennen pitkää joko maamme uudelleen itsenäistymisestä seuraava kriisi tai EU-jäsenyydestä ja eurosta seuraava katastrofi. Omaa rahaa ja talouspolitiikkaa tarvitaan, jotta voi olla oma talous ja jotta voimme huolehtia mm. työllisyydestä ja peruspalveluista. Pitää olla rohkeutta tehdä myös julkisuudessa erittelyä nykytilanteesta ja sen vaihtoehdoista. Vai vieläkö joku väittää, että vaihtoehtoja ei ole? EU:sta eroaminen kiinnostaa IPU:lle on lähetetty kysymys: Tarvitaanko EU:sta eroamiseen 1/3 vai 2/3 enemmistö eduskunnasta ja onko Lissabonin sopimuksessa eropykälää. Toimi Kankaanniemi kävi Lahdessa äskettin ja sanoi että joudumme maksamaan sanktioita jos eroamme EU:sta. IPU vastaa: EU:sta eroamiseen tarvitaan eduskunnan enemmistön päätös. Lissabonin sopimuksessa on eroamispykälä. Kankaanniemeltä olisi hyvä kysyä, mihin hän väitteensä perustaa. Ei ole osoitettu mitään sanktiopykäliä sopimuksissa. Ja vaikka olisikin, ei sellaisiin sakkomaksuihin ole mitään perusteita eikä sellaisia pidä eikä tarvitse maksaa. Päinvastoin Suomella on aihetta vaatia maksamiaan nettomaksuja takaisin EU:lta. Tosin on selvää, että mitään ei takaisin saada. Eroamisen jälkeen kuitenkin loppuvat EU:n jäsenmaksut, jotka v olivat tullitulot huomioiden 752 miljoonaa euroa suuremmat kuin Suomen EU:lta takaisin saama summa. IPU:n kokoukset ja tilaisuudet Helsingin piirin kokous maanantaina klo 18 alkaen Kirjasto 10 kokoushuoneessa (entinen pääpostin rakennus) os. Elielinaukio 2 G. Pirkanmaan piirin kokous torstaina kello Tampereella ravintola Tammelan Hovin kabinetissa, Tammelan puistokatu 21. Varsinais-Suomen piirin keskustelutilaisuus joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo Turussa Panimoravintola Koulun historialuokka os. Eerikinkatu 18. Hämeen piirin tapaaminen joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas tiistai klo Lahdessa ravintola Amarillossa os. Aleksanterinkatu 10. Aamulehden nettikeskustelussa, joka on poistettu näkyvistä, Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaat ovat eri mieltä siitä, mikä on Ps:n EU-linja. Yhden mielestä Ps vastustaa EU-jäsenyyttä ja rahaliittoa. Toinen ehdokas kirjoittaa, että "Persut eivät ole missään vaiheessa vastustaneet EU-jäsenyyttä, vaan EU:n lisääntyvää kontrollia jäsenvaltioistaan". Ehdokas lainaa Ps:n eurovaaliohjelmaa v. 2009, jossa todetaan, että "Perussuomalaisten mielestä EU:n tulee olla löyhä kansallisvaltioiden liitto." Itsenäisyyspuolue ja IPU-lehti toivottavat tukijoilleen ja lukijoilleen Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta. Itsenäisyyspuolue Nikinsaarentie 31, Alajärvi puh , fax Puheenjohtaja Antti Pesonen puh Nikinsaarentie 31, Alajärvi Varapuheenjohtajat Marjatta Herrala puh Lea Launokari puh , Mauri Nygård puh Puoluesihteeri Saku Mättö puh Alueelliset yhteyshenkilöt Uusimaa Jyrki Vaskela puh Pirkanmaa Pentti Anttila puh Varsinais-Suomi Teppo Honkasalo puh Helsinki Saku Mättö puh Satakunta Marjatta Herrala puh Keski-Suomi Sinikka Tyynelä puh Kymi Aarno Kaikko puh Etelä-Savo Simo Jansson puh Pohjois-Savo Martti Pohjolainen puh masatimber.com Pohjois-Karjala Markku Henneken puh Oulu Maila Kumpulainen puh Pankkiyhteys Okopankki IPU-lehti Julkaisija: Itsenäisyyspuolue Päätoimittaja: Antti Pesonen AD, grafiikka & taitto: Kane Kanerva Paino & paikka: Satakunnan lehtipaino Oy, Kokemäki. ISSN Tule mukaan jakelutalkoisiin! IPU-lehden levikin ja jakelun lisäämiseksi Itsenäisyyspuolue kutsuu kaikkia jäseniään ja kannattajiaan jakelutalkoisiin. Tilaa haluamasi määrä 100 kappaleen lehtinippuja jaettavaksesi. Yhden lehtinipun hinta on 8 + lähetyksen postimaksu. Tilaukset puh , fax , sähköposti: tai os. IPU-lehti, Nikinsaarentie 31, Alajärvi

3 Nro. 8-9 joulukuu VUOSIKERTA Anu Lindroos puhuu narkolepsiaan sairastuneiden lasten puolesta Narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhemmat ovat järjestäytyneet hakemaan oikeutta lapsilleen. He eivät halua olla julkisuudessa ja ovat sen vuoksi valinneet puolestapuhujakseen Anu Lindroosin. Anu on rokotusvastainen aktivisti, joka on ollut mukana nostamassa sikainfluenssarokotehaittojen jälkipyykkiä julkisuuteen useamman kerran, sekä kyseenalaistanut Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n monitahoista ja jääviä roolia rokoteturvallisuuden suhteen. Sairastuneiden vanhempien mukana Anu on vaatimassa, että THL.n toimintaa tarkastellaan nyt perusteellisesti ja nostetaan syytteitä, mikäli käy ilmi, että viranomaiset ovat toimineet lainvastaisesti. THL:n rokoteviranomaiset tekivät virhevalinnan rokotteen suhteen, rokotteen haittavaikutusten tiedottamisessa, lasten lähes pakkorokottamisessa sekä siinä, että he eivät edelleenkään ota vastuuta 37 jo diagnostisoidun lapsen sairastumisesta. Määrä on ollut jatkuvassa nousussa, eikä lasten vanhempien mukaan selity enää millään muulla yhdistävällä tekijällä. Anu Lindroos on myös aktiivisesti ajamassa alas juuri voimaan tullutta pakkorokotuslakia. EU-jäsenyytensä myötä Suomi on asteittain luopunut aiemmasta puolueettomuuspolitiikastaan. Maastrichtin sopimus merkitsi EU:n militarisoinnin alkua ja se jatkui ja voimistui Amsterdamin sopimuksen ja Nizzan sopimuksen myötä. Kyseenalainen kehitys on tapahtunut hurjaa vauhtia. Vuosi sitten voimaan tullut Lissabonin sopimus oli Suomen puolueettomuuspolitiikalle totaalinen kuolinisku. Kyse ei enää ole siitä, tuleeko EU:lle yhteiset puolustusvoimat, vaan siitä milloin ne tulevat. Vain ajankohta on enää päättämättä. Käytännössä Suomi on allekirjoittanut sopimuksen siitä, että vähitellen luovumme sotilaallisesta liittoutumattomuudestamme. Lissabonin sopimuksessa tehdään selväksi se, että EU voi harjoittaa sotilaallista toimintaa ympäri maailmaa. Jäsenvaltiot sitoutuvat luovuttamaan siviili- ja sotilaalliset resurssinsa unionin käyttöön. EU:n nopean toiminnan joukot on tarkoitus pystyä sijoittamaan kansainvälisiin kriisipesäkkeisiin kilometrin säteellä Brysselistä. Joukot taistelevat EU:n lipun alla ja niitä johdetaan EU:n puolustusvoimien päämajasta ministerineuvoston Brysselissä sijaitsevasta marmoribunkkerista. Lisäksi Lissabonin sopimus merkitsee kumppanuusvelvoitetta toimia jos jokin muu jäsenmaa joutuu sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi. EU:sta tulee toisin sanoen Naton mallin mukainen puolustusliitto. Anu Lindroos kansanedustajaehdokas Helsingissä EU- jäsenyys merkitsi Suomen puolueettomuuspolitiikan päättymistä Jos yksi EU-maa joutuu aseellisen hyökkäyksen hyökkäyksen kohteeksi, muut jäsenmaat ovat velvollisia antamaan sille tukea ja apua kaikin käytettävissä olevin keinoin. Lissabonin sopimus merkitsi käytännössä Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden päättymistä. Turvallisuuspolitiikkaa ollaan muotoilemassa uudelleen kaikessa hiljaisuudessa. Vai uskooko joku tosissaan, että voimme olla uskottavasti liittoutumattomia unionissa, jolla on yhteinen puolustuspolitiikka, yhteiset sotilaalliset nopean toiminnan joukot, molemminpuoliset puolustusvelvoitteet ja yhteiset sotavoimat? EU pyrkii sotilaalliseksi suurvallaksi solmien samanaikaisesti yhä vahvemmat siteet Natoon ja Yhdysvaltoihin. Lena Wiksten hallituksen jäsen ja Satakunnan piirin puheenjohtaja uusi puoluesihteeri on alkaen Helsingin piirin puheenjohtaja Saku Mättö. Mättö on aktiivisesti toiminut puolueessa 2009 alkaen ja eurosekä Nato-skeptisyydestään hänet on tunnettu jo pitkään. Mättö on myös hyvin tunnettu puhuja ns. henkisissä piireissä, joissa hän on luennoinut vuodesta 2006 lähtien. Mättö on neljän lapsen isä ja hän asuu Itä-Helsingissä, mistä hän on myös ehdokkaana eduskuntavaaleissa Hän on toiminut koko aikuisikänsä erilaisissa markkinoinnin ja myynnin tehtävissä ja nyttemmin in-house-lakimiehenä. Mättö viimeistelee juridisia opintojaan samalla kun taistelee IPU:lle ensimmäistä kansanedustajapaikkaa: Tehtävänä puoluesihteerin positio on erittäin mielenkiintoinen ja olin todella otettu, kun Antti soitti ja pyysi minua mukaan taistoon itsenäisyyspäivän puoluehallituksen alla., Mättö kertaa tapahtumia. Ensimmäinen tehtäväni puoluesihteerinä oli olla kantajana, kun laskimme muistoseppelettä perustuslakimme isänä tunnetun Ståhlbergin patsaalle, joten paljon paremmin ei ura voisi alkaakaan!, hän nauraa kiireisen jakson ensituntejaan. Puoluesihteerin tehtävä vapautui aiemman puoluesihteerin, Lena Wikstenin, pyydettyä eron tehtävästään joulukuun alussa. Puolueen puheenjohtaja Antti Pesonen välittää terveisensä ja kiitoksensa Wikstenille: Lenan tehtävä puoluesihteerinä on ollut pitkä ja allokkoa on riittänyt monien vaalien ajan. Myönsimme hallituksessa kiitollisina ja haikein mielin eron Lenalle, mutta toisaalta iloisin mielin, koska tiesimme saavamme rohkean työmyyrän hänen tilalleen. Lena on eduskuntavaaliehdokkaana Satakunnassa ja jatkaa piirin puheenjohtajana, joten hänellä on edelleen riittävästi tehtävää. Puoluesihteeri toimii puolueen hallituksen työvaliokunnassa ja hänen osavastuullaan on eduskuntavaalityön eteneminen. Mättö huikkaakin kaikkia mukaan: Työsarkaa riit- 3 IPU sai uuden puoluesihteerin Miltei jokainen suomalainen on sitä mieltä, ettei perintöveroa tarvita enää. Olen samaa mieltä, jokainen meistä on maksanut veronsa jo kertaalleen yhteiskunnalle kerätessään omaisuuttaan tai jopa useampaan kertaan erilaisin maksuin. Perintövero joutaa samaan romukoppaan varallisuusveron kanssa. Jokainen saa käyttää omat rahansa eläessään kuten haluaa. Säästää, matkustella, viettää kulutusjuhlaa tai jopa pelata kasinolla yhdessä illassa. Tuntuu vain, että säästäminen on näistä vielä huonoin vaihtoehto, sillä on vieläkin rikollista omistaa Suomessa omaisuutta. Pien- ja keskisuurien yrittäjien sukupolvenvaihdokset helpottuvat eikä jatkajan tarvitse myydä yritystä saadakseen verorahat perintöverojen maksuun. Oletan tämän lisäävän pienten ja keskisuurien yrittäjien halukkuutta investoida ennen ja jälkeen sukupolvenvaihdoksen mikä osaltaan lisää Suomi Oy:n tuottavuutta sekä hyvinvointia kansalaisille enemmän kuin mitä perintövero tekee. Näin saamme uusia työpaikkoja ja lisää maksuvalmiita veronmaksajia palkkatulojen merkeissä sekä suurempia yritysverokertymiä. Pienten ja keskisuurien yrittäjien työllistävä vaikutus on erittäin merkittävä ja merkitys vain kasvaa isojen firmojen muuttaessa pois Suomesta. Tarvitsemme lisää vientiyrityksiä Suomeen, eikä vietäviä yrityksiä Suomesta. Myös investointien poistoaika verotuksessa olisi tarkasteltava uudestaan isojen investointien kohdalla yrittäjien haluamaan suuntaan. Maatiloja ei tarvitse enää pilkkoa eli myydä osaa tilasta perintöverojen maksuun ja kuihduttaa sitä pois EU-kunnosta, vaan maatilatkin säilyvät paremmassa kunnossa. Maatiloja on jo saatettu sietämättömään ahdinkoon tuottajahintojen laskun myötä, kiitos EU:n. Toivottavasti saisimme aina syödä suomalaista ruokaa, jonka saanti on taattu kansainvälisistä kriiseistä huolimatta. Toivon sukupolvenvaihdosten helpottuvan maatiloilla ja uusia maatalousyrittäjiä tulevan vielä entisten lisäksi. Muistakaa suosia suomalaista. Kuljetusmatkat ovat lyhyet ja näin säästämme myös fossiilisia polttoaineita. Ehdotan siis perintöveron poistamista. Perinnön hankintahinnaksi tulisi kuitenkin 0,- eli mikäli perinnön myy pois jollekin ulkopuoliselle joutuu koko summasta maksamaan luovutusvoittoveron tai siis: Myyntihinta mikäli tiedossa perinnönjättäjän hankintahinta = voitto, josta luovutusvoittovero. Luovutusvoittoveroa ei kuitenkaan tarvitsisi maksaa mikäli yksi tai useampi perinnön saaja lunastaa muut ulos esim.; asunto, kesämökki, maatila tai yritys jne. Leimaveroa nostettaisiin 4:stä 5:een prosenttiin ja osakehuoneistoissa 1,6:sta 3:een prosenttiin. Julkisten pörssilistattujen yhtiönosakkeiden verosäädökset ilmenevät veroilmoituksesta osiosta 9 A, samat säännökset koskisivat perittyjä arvopapereita, perinnön saajan todellinen hankintameno-olettama olisi perinnön jättäjän hankintameno mikäli tiedossa, muuten 0,-. Omistamansa asunnon saa myydä verovapaasti kahden asutun vuoden kuluttua aina- Saku Mättö puhuu konesalifoorumissa ympäristön ja ihmisen välisestä suhteesta huhtikuussa Kuva: Erkki Makkonen, Masterius Oy. tää ja hedelmistään puu tunnetaan, joten jokainen kynnelle kykenevä on tervetullut vaalityön tiimellykseen. Uuden puoluesihteerin saa kiinni helpoiten: , tai ipu.fi ja hänen sivustonsa on Miten köyhät pidetään köyhinä? Perintöverolla. kin tällä hetkellä. Perinnön voi edelleen siirtää eteenpäin jälkipolvelle, jos niin haluaa, eli lapsille oma asunto. Asunnon voisi myös siirtää pesän osakkaiden nimiin ja maksaa vain varainsiirtoveron = leimavero. Jos perijöitä on useampi, voisivat muut perinnön saajat myydä osuutensa verottomasti sille pesänosakkaalle tai osakkaille, joka lunastaa muut ulos esim.; asunto, kesämökki, maatila tai yritys. Tämän toivoisin antavan perinnön saajille paremmat mahdollisuudet sopuisaan ratkaisuun keskenään. Luovutusvoittovero on korkeampi kuin perintövero vain tapauksissa, joissa perinnönjättäjän hankintahintaa ei tiedetä tai perinnönjättäjän hankintahinta on alle puolet myyntihinnasta, mikäli haluaa muuttaa kaiken rahaksi heti. Jyrki Vaskela Uudenmaan piiri ry:n pj. Vantaa

4 VUOSIKERTA joulukuu 2010 Nro. 8-9 On valmistauduttava toisenlaiseen talousjärjestelmään Automaatio ja tuotannon tehostaminen vähentävät ihmistyötä. Tehtyjen työtuntien määrä väheni Suomessa vv vaikka samaan aikaan kokonaistuotanto kaksinkertaistui ja vienti kolminkertaistui. Halpamaihin siirtyvä työ on jättänyt miljoonat kalliimpien kustannusten maiden työntekijät työttömiksi. Samalla halpatuotantomaissa tehostuva tuotanto synnyttää myös niissä työttömyyttä, kun koneet korvaavat ihmistyötä. Paremmat hyvinvoinnin mittarit käyttöön Työttömien määrä on nykyisen talouskriisin aikana lisääntynyt maailmassa arviolta 30 miljoonalla. Tavarasta ei silti ole tullut pulaa. Teollisuusmaissa on jo ennen nykyistä talouskriisiä ollut laaja työttömien joukko, joka on noin kaksinkertainen virallisiin työttömyyslukuihin verrattuna. Pääomien siirtelyn vapauttaminen sekä julkisten sektorien leikkaukset ja yksityistäminen ovat lisänneet eriarvoisuutta ja köyhyyttä samalla kun pääomat ja valta ovat keskittyneet. Todellinen hyvinvointi kääntyi 1980-luvulla laskuun. Tämä on nähtävissä uusista mittareista, jotka mittaavat hyvinvointia paremmin kuin useimmin käytetty kokonaistuotanto eli bkt. Näitä uusia toimivampia mittareita on syytä käyttää. Niiden myötä on mahdollista löytää uusia näkökulmia hyvinvoinnin turvaamiseen. Usein laatu on määrää tärkeämpi. Vähemmän voi olla enemmän. Aidon kehityksen mittari, GPI on yksi uusi käyttökelpoinen työkalu hyvinvoinnin mittaamiseen. Se mittaa tulonjakoa, ympäristön pilaantumista, luonnonvarojen liikakäyttöä ja monia muita ihmisen hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Suurten yhtiöiden maailma Elämme suurten yhtiöiden maailmassa, jossa ihmiset yhä enemmän palvelevat näiden organisaatioiden tavoitteita sen sijaan, että ne palvelisivat ihmisiä. Ihmiset on saatu kannattamaan yhtiövaltaa yhtäältä vetoamalla mainonnan keinoin ihmisen syviin vietteihin ja toisaalta perustelemalla poliitikkojen suulla, että näin me turvaamme hyvinvoinnin. Sekä mainossektori, että poliittinen sektori ovat yhtiövallan hyvin rahoittamia. Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys on kokonaisuus. Sen tärkeä osa on rahoitusjärjestelmä. Siinä on perustava ongelma kun velkaa on enemmän kuin rahaa. Talouskasvun pakko syntyy muun muassa siitä, että velkojen ja korkojen maksamiseksi on taloutta kasvatettava. On luotu eräänlainen maailmanlaajuinen rahatalouden pyramidihuijaus. Järjestelmän toimimattomuuden todisteena olemmekin nähneet toistuvia romahduksia. Nykyinen järjestelmä vaatii jatkuvaa velan kasvua, jotta täydellinen talousromahdus vältettäisiin vaikka jatkuva velan kasvu johtaa täydelliseen talousromahdukseen. luonnotonta kasvua Nykyinen talousjärjestelmä on myös ympäristön kannalta kestämätön. Taloudellisen kasvun vaatimus tarkoittaa sitä, että aineellista kulutusta on jatkuvasti lisättävä. Tämä ei ole kestävää, vaan itse asiassa tuhoaa hyvinvoinnin perustaa. Jatkuva aineellisen kulutuksen lisääminen on lopulta myös mahdotonta. Pari esimerkkiä: Jos Kiinan henkeä kohti laskettu öljynkulutus saavuttaa v USA:n v tason, kuluttaisi Kiina 99 miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Tämä ylittäisi koko maailman öljyntuotannon, joka oli 84 miljoonaa barrelia päivässä v Jos Kiinan paperin kulutus henkeä kohden saavuttaisi v USA:n v tason, kuluttaisi Kiina yksin 305 miljoonaa tonnia paperia. Määrä olisi kaksinkertainen verrattuna koko maailman paperin tuotantoon v Edellä kuvattu kehitys tuskin on mahdollinen, kun otetaan huomioon, että tämän hetkinen luonnonvarojen kulutus ylittää niiden uusiutumisen noin 40 prosentilla. Uuden perusta on uudessa ajattelussa Nykyisen talousjärjestelmän liikevoima tai ainakin painostusvoima on niin suuri, että sen perusteiden muuttaminen on hyvin vaikeaa, miltei mahdotonta. Jos nähdään, että järjestelmä on kestämätön, on joka tapauksessa tehtävä monta asiaa toisin kuin nyt. Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samoin kuin silloin kun loimme niitä. Valmistautuminen toisenlaiseen talousjärjestelmään voi tapahtua sitä paremmin, mitä vähemmän riippuvaisia nykyisestä järjestelmästä olemme. Uudistuminen voi tapahtua helpoimmin pienimmissä puitteissa. Yksittäiset ihmiset ja paikalliset yhteisöt voivat omilla päätöksillään toimia velkataloudesta irtautumiseksi. Sellaiset valtiot, joilla on oma raha ja sen myötä oma talouspolitiikka, ovat vahvoilla verrattuna Suomen kaltaisiin omasta rahastaan luopuneisiin. Kun nykyisen järjestelmän kriisin vakavuus nähdään, on Suomen otettava talouspolitiikka omiin käsiinsä. Se vaatii oman rahan käyttöön ottamista. Vähintä mitä voi odottaa, on avoimen keskustelun käyminen tulevaisuutemme vaihtoehdoista myös julkisuudessa. Tarvittavat muutokset ovat perustavaa laatua olevia. On ensinnäkin tunnustettava luonnonvarojen rajallisuus. On myös nähtävä tarve muuttaa rahajärjestelmä sellaiseksi, että se ei perustu jatkuvasti kasvavaan velkaan. Näin voidaan vapautua taloudellisen kasvun vaatimuksesta. Oikeudenmukaisuus on keskeistä Kun halutaan turvata kaikkien ihmisten perustarpeet, on yhteisen "kakun" kokoa tärkeämmäksi nähtävä tuon kakun sisältö ja jakaminen. Aineellisen kulutuksen jatkuvan kasvun asemasta on tavoitteeksi otettava tasapaino ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välillä. Pyrkimys tasapainoon turvaa inhimillisen hyvinvoinnin. Tämä tarkoittaa globalisaation muuttamista lokalisaatioksi. Tarvitaan omavaraisuutta perushyödykkeiden, kuten ruuan ja energian suhteen. Kansainvälistä kauppaa tarvitaan jatkossakin, mutta sen merkitys tulee vähenemään. Viennin varaan ei tulevaisuutta voida kestävästi rakentaa. On väitetty, että hyvinvointia ei voida turvata ilman talouden kasvua. Ja totta onkin, että nykyisen järjestelmän puitteissa joka luo taloudellisen kasvun vaatimuksen, mutta ei voi ainakaan kestävästi vaatimusta täyttää hyvinvointia ei ainakaan voida turvata. Siksi onkin luotava uusi talousjärjestelmä, joka rakentuu kestävälle pohjalle, jossa luonnon ja ihmisen tarpeet molemmat tulevat tyydytettyä. Eduskunnan salattu todellisuus: Uusi maailmanjärjestys 2013 Kuinka kauan me annamme itseämme huijata ja harhauttaa, salata päätöksiä ilman kansan hyväksyntää ja valtuuksia? Ilman kansalaiskeskustelua, ilman tiedon avointa jakamista? Eduskunnan täysistunnossa ilmekään värähtämättä kansanedustajat kuuntelivat Jyrki Kataisen puhetta Irlannin lainoista. Salaliittoteorioiden kuningas, Uusi maailmanjärjestys, NWO, on eduskunnalle kuin kaupan ostoslista: yhdentekevä, kunhan ei olisi perheelle samaa ruokaa joka päivä. Katainen: "Mihin perustuu se, että, että ollaan tähän päädytty? Se perustuu oikeastaan pelkästään siihen arvioon, että, että jos nyt saataisiin uusi maailmanjärjestys eli että valtion lainoissa sijoittajat häviäisivät rahaa, joka on järkevä tavoite johon mennään 2013 eteenpäin. Mutta jos se tapahtuisi nyt, niin lainan saanti vaikeutuisi hyvin monessa maissa johtaisi ketjureaktioon ja ja kaatumiseen. " Uusi Maailmanjärjestys 2013 eteenpäin?! Nuo pienet viittaukset sijoittajien häviämiseen valtion lainoissa... siinä koko Uusi Maailmanjärjestys? Mitä tässä maassa oikeasti tapahtuu, mitä suunnitellaan, kenen oikeuttamana ja valtuuttamana? Kenen pussiin? Edeltävästi Jyrki Katainen oli sopinut Taloussanomien mukaan euromaiden talousministerien kanssa ESM-vakausmekanismi -linjauksista. Ikuinen piikki auki, Irlanti on pientä tämän sopimuksen rinnalla: Demokratian vakaa pohja uudelle Hyvinvoinnin siis perustarpeiden ja peruspalvelujen turvaaminen vaatii toimivaa demokratiaa ja sellaista taloutta, joka palvelee koko yhteiskunnan hyvinvointia. Pohjoismainen hyvinvointimalli on hyvä pohja tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnalle. Nykyistä järjestelmää on muutettava siten, että uuden rahan luominen on valtioiden käsissä. Raha on hyvä renki mutta huono isäntä. Keinottelua ja pääomien siirtelyä on rajoitettava. Tämä on samaa politiikkaa, jolla hyvinvointi Suomeen ja muihin Pohjoismaihin rakennettiin. Nykyisen taloudellisen järjestelmän muuttaminen tasapainoisemmaksi hallitusti ja suunnitellusti ei ehkä onnistu. Nykymenosta lyhyellä aikavälillä hyötyvien vaikutusvalta rahan valta jos niin halutaan sanoa on hyvin suuri. On mahdollista, että näköpiirissä on kapitalismin romahdus. Kasvua vai edistystä? Mitä paremmin olemme valmistautuneet erilaisiin tulevaisuuden vaihtoehtoihin, sen paremmin selviydymme yksilöinä ja yhteisöinä. Avointa julkista keskustelua tarvitaan niin toimivan demokratian kuin kestävän taloudellisen järjestelmän rakentamiseksi. Tarvitaan myös käytännön toimia. Velkojen vakauttamista ja ihmisten vapauttamista velkaorjuudesta. Työn järjestämistä 1) Euroopan pysyvän vakausmekanismin ESM:n kautta euromaat sitoutuvat tukemaan rahoitusvaikeuksiin ajautuneita jäsenmaita ilman, että tuen kestolle tai tukisummille olisi ennalta asetettuja rajoituksia, ja 2) Tuen varaan ajautuneen jäsenmaan mahdolliseen velkasaneeraukseen voidaan pakottaa mukaan yksityisiä rahoittajia, mutta tämä on harkinnanvaraista ja koskee aikaisintaan vuoden 2013 puolivälin jälkeen otettua uutta velkaa. Samaan aikaan mediassa pauhataan pakkoruotsikeskustelua. Nyt kansanedustajat näin vaalien edellä haluavat pysytellä kaidalla tiellä, vaikka tarvetta olisi todellisten keskustelunaiheiden peiteteatteriin. Kehitystä viedään massiivisen lainanoton ja samanaikaisten talousongelmien kera tilanteeseen, jossa velkasuhde määrittelee isännän. Tämä kehitys on voimallisesti käynnissä, harva sitä enää pystyy kieltämään. EU:n jälkeen isännäksi vaihtuu YK, jonka alaisuudessa tietojeni mukaan ovat maailmanpankki ja IMF. Tämän vuoksi tulisi nyt viipymättä hoitaa tehtävänsä, minkä vuoksi se on perustettu. Viimeisen puolen vuoden aikana Suomen poliittista ilmaa henkilökohtaisesti haistelleena voin kuitenkin sanoa, että kuten muuallakin, niin myös Itsenäisyyspuolueessa on vaikuttavia voimia tietoisesti tai tietämättäänkin, jotka toimivat esteenä ja jarruna tuon kansallisesti merkittävän tehtävän eteenpäin viemisessä. hyväksi suotuisa tuuli puhaltaa viisi aktiivista kansalaista Kansan vaaliliitosta Itsenäisyyspuolu- kaikille työkykyisille ja perustoimeentulon sekä peruspalvelujen takaamista myös kaikille muille. Hyvinvointi voidaan turvata ilman kasvua. Itse asiassa se voidaan kestävällä tavalla turvata vain kun kasvun pakotteesta luovutaan. Samalla vapautetaan ihmisten voimavarat rakentavaan toimintaan repimisen sijasta. Talouden kasvu on joskus merkinnyt suurelta osin edistystä. Tilanne on kuitenkin muuttunut viime vuosikymmeninä. Sellainen kasvu, joka tuhoaa elämisen edellytyksiä ei ole edistystä. Nyt edistystä on kasvun pakotteesta luopuminen ja tasapainon löytäminen ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välille. Antti Pesonen IPU:n Puheenjohtaja een siipien suojaan. Uusia nimiä on muutenkin joukoissa ilahduttavasti. Kansalaiset ovat havahtuneet kansalliseen katastrofiin. Ei maailma lopu, mutta lopun aika on valtiolla käsillä. Meillä on vaalit edessä, mahdollisuus äänestää. Meillä on puolue, joka on pysynyt hengissä ja murrosikä on ohitettu. Puolueen aikuisuuteen kuulukoon nyt jokaisen vastuu teoista ja erityisesti mahdollisesta tekemättömyydestä. On rakennettu uutterasti työkalu ja nyt sitä on aika käyttää, kaikkien yhdessä. j.k. On myös aika havahtua keräämään ystävien osoitteita paperille kautta Suomen ja verkostoitumaan. Wikileaksin myötä sähköinen viestintä voi olla hyvinkin rajattua lähitulevaisuudessa. Mirjaleena Isoaho Lääketieteen lisensiaatti ja sitoutumaton eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaalla

5 Nro. 8-9 joulukuu VUOSIKERTA 5 NATO julistautui globaaliksi armeijaksi NATOn Portugalissa pidetty North Atlantic Treaty Organization Treatyhuippukokous antoi Washingtonille kaiken, mitä se vaati kahdeltakymmeneltäseitsemältä liittolaiseltaan. Liittolaiset lupasivat joukkoja Afganistanissa, Euroopan Unionissa ja Venäjällä käytäviä sotia varten. Lissabonissa solmittu sopimus kehottaa jäsenvaltioita "alati kehittämään menetelmiä ja sotilaallista kapasiteettia 'retkikunta' luonteiseen toimintaan, mukaan lukien vastahyökkäykset, olojen vakauttaminen ja jälleenrakentamisoperaatiot." Euroopan presidentti Herman van Rompuyn mukaan tällainen kehitys on suotavaa. NATO-johtajille Lissabonissa pitämässään puheessa hän sanoi "Kahden organisaatiomme kyvyt muovata tulevaisuuden turvallisuusympäristöämme olisivat valtaisat, jos työskentelisimme yhdessä. On aika kaataa esteet väliltämme." Eurooppa on sisällytetty NATOn ja USAn puolustussuunnitelmiin maailmanlaajuisen ohjussysteemin osana. NATOn oman ilmoituksen mukaan tavoitteena on koko maailma: "Euro-atlanttisen yhteistyön edistäminen varmistetaan parhaiten koko maailman kattavien, eri maiden kanssa solmittavien kumppanuussuhteiden verkostolla" "Päämäärämme on vapaa ja yhtenäinen Eurooppa, joka jakaa yhteiset arvot, ja sen saavuttamiseksi kaikkien Euroopan maiden integrointi euro- atlanttisiksi rakenteiksi." Puolustussuunnitelma, strateginen konsepti, sisältää ydinaseet, perinteiset aseet ja asevoimat sekä keinot puolustautua cyberhyökkäyksiä vastaan. Toiminnan kordinaatiosta Euroopassa ja muualla vastaa Pentagonin uusi osasto, U.S. Cyber Command. Strategisen konseptin väitetään takaavan NATOn avun liittolaisten keskuudessa mahdollisten hyökkäysten varalta. Näitä ovat mahdolliset terroristihyökkäykset, tietokoneverkossa tapahtuvat hyökkäykset sekä energian tuotantoon kohdistuvat uhat. "Sopimus on sitova". Verkkohyökkäyksiltä on tarkoitus suojautua mm. käyttämällä NATOn suunnittelemia cyber-puolustussuunnitelmia, jolloin kaikkien liittolaisvaltioiden tietokoneverkot ovat NA- TOn alla keskitetyssä suojelussa ja NATOn hallittavissa. Solmittu sopimus käsittelee myös Euroopan riippuvaisuutta venäläisestä öljystä sekä maakaasusta, sekä tarpeesta kontrolloida niiden kuljetusreittejä. NATOn mukaan on tarpeen lisätä kaikkinaista kontrollia, koska "Yhteistä turvallisuutta uhkaavat monet tekijät: ilmastonmuutos, terveysriskit, vesipula ja kasvavat energian tarpeet." NATOn ilmoituksen mukaan tähtäimessä on Balkanin maiden kuten Bosnian, Makedonian, Montenegron ja Serbian sekä Venäjän saaminen mukaan sotilasliittoon. NATON tavoitteena oleva esteetön levittäytyminen eteläiselle Kaukasukselle on aiheuttanut osan Georgian rajaselkkauksista Abhasian ja Etelä-Ossetian kanssa. Samalla ilmoitetaan, että joukkojen vetäminen Afganistanista ei voi, eikä saa olla riippuvainen päivämäärästä. NATOn Välimerelliseksi dialogiksi kutsutun integrointi-operaation piirissä on tällä hetkellä Algeria, Egypti, Israel, Jordan, Mauritania, Marokko ja Tunisia. Mukaan halutaan myös Irak, Libanon, Jemen, Libya, Somalia, Djibouti, Etiopia, Senegal, Mali, Nigeria, Tsad ja Kenia. NATOn Istanbulin Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat Albania, Bulgaria, Kroatia, Tsekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia ja Slovenia. NATOn Persianlahden Yhteistyöneuvostoon kuuluvat Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. lähteet North Atlantic Treaty Organization Lisbon Summit Declaration official_texts_ htm?mode=pressrelease Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation: lisbon2010/strategic-concept eng.pdf Thousand Deadly Threats: Third Millennium NATO, Western Businesses Collude On New Global Doctrine, Stop NATO, October 2, 2009 Nato warns of strike against cyber attackers Michael Smith and Peter Warren The Sunday Times June 6,.. NATO alliance will defend the Baltic States com IN A crunch, would NATO stand by its weakest... 21st Century Strategy: Militarized Europe, Globalized NATO by Rick Rozoff dandelionsalad. wordpress.com February 25, 2010 With the Strategic... Europe becoming paper tiger : Nato chief BreakingNews.ie 27/03/2010 Europe will be a paper tiger in military... US needs digital warfare force The head of America s National Security Agency says that America... NATO unveils draft of new mission statement Founded in 1948 to counter the threat of a Soviet... Terrorism, cyber attacks to top security issues Terrorism and cyber attacks are expected to take precedence over... NATO-Israel cooperation, will the Arabs react? thepeopleofpakistan. wordpress.com February 8, 2010 If Israel succeeds in joining NATO,... NATO, EU Experts Join Online Jam BRUSSELS Agence France-Presse February 1, 2010 NATO and the... Peaceful Europe A Security Threat : Gates belfasttelegraph.co.uk 23 February 2010 European countries were accused of having... Riikka Söyring kansanedustajaehdokas Etelä-Savossa Niko Kaukon runosuoni pulppusi Runot I -ilmestyi IPU-lehden haastateltavana on ensimmäisen kaunokirjallisen teoksensa julkaissut Niko Kauko. Hän on 35-vuotias ja asuu Lahdessa. Mikä sai sinut innostumaan runoudesta? Eräs ystäväni, joka itse kirjoittelee runoja, yllytti koettamaan runon kirjoittamista. Sanoi sen olevan mukava tapa purkaa itseään. Kirjoitin muutaman huvikseni noin vuosi sitten ja innostuin kovasti. Kirjan ensimmäinen runo "Frankenstein" onkin ihan ensimmäisiä kirjoittamiani. En ole koskaan runoja lukenut, joten tein vain sellaisia tekstejä jollaisia kuvittelin, että runojen pitäisi olla. Sitten, kun menin kirjastoon tutkimaan runokirjoja, en löytänyt samantyylisiä mistään ja ajattelin, että ehkä nämä pitäisi julkaista. Millaisia sinun runosi sitten ovat? Ne eivät ole mitään tajunnanvirtaa, eivätkä sellaisia, että niiden sisältöä pitäisi selitellä, että muut ymmärtäisivät niistä jotain. Niitä ei voi sanoa nykytaiteeksi tai ainakin toivoisin niin olevan. Lähes jokaisessa runossani on jonkinlainen tarina ja ne on jaettu neljän rivin säkeistöihin ja niissä on loppusointu. Useimmat perustuvat faktoihin ja ne liittyvät melko paljon historiaan. Ei tarvitse siis olla mikään boheemi ymmärtääkseen runojani. Ne on tarkoitettu ihan kaikenlaisille ihmisille. No ei ne nyt kylläkään mitään lapsille tarkoitettuja loruja ole. Lisäksi kirjassa on aina vasemmalla sivulla kuvitus, joka antaa runoille paljon lisäulottuvuutta ja tekee kirjasta visuaalisestikin vaikuttavan. Teoksen kuvittajana toimi Anni Viitasaari. Hänelle kuuluu suuri kiitos, kun aikataulukin oli aika tiukka. Onko runojen kirjoittaminen vaikeaa? Runojen kirjoittaminen on minusta hyvin haasteellista, koska asian kertomiseksi on käytettävissä vain vähän sanoja. Eli, jos yksikin sana on väärin valittu, koko runon taso saattaa laskea pahasti. Siksi näidenkin runojen tekemisessä on ollut aikamoinen urakka ja miettiminen. Joskus tuleekin univaikeuksia, kun aivot jäävät pyörimään ylikierroksille. Täydellisen runon tekeminen olisi hienoa, mutta aina niissä tuntuu olevan parantamisen varaa. Loppusointujen ja tarinan hyvä yhteesovittaminen on myös aikamoinen älyllinen haaste. Sinänsä on vain hyvä, että en ole koskaan harrastanut tai perehtynyt runouteen, niin oma tyyli on syntynyt ihan itsestään. Millaisista aiheista sitten olet kirjoittanut? Rakkausrunoja kirjassa ei ole yhtään, kun ajattelin, että kirjastoissa niitä on hyllyt väärällään. Joten jätän kyllä vapaaehtoisesti niiden kirjoittelun muille. Osa aiheista on aika rankkojakin, mutta niin on ihmislajin historiakin. Kyllä yleensäkin historian kiinnostukseni runoissa vahvasti vaikuttaa. Olen pyrkinyt kuvaamaan asioita juuri sellaisina kuin ne ovat. Aiheita on kyllä laidasta laitaan ja mieleen tulee jatkuvasti lisää. Toinenkin kirja on jo lähes valmis ja sitä aletaan vuodenvaihteen jälkeen työstämään Annin kanssa oikein tosissaan, ja tarkoitus olisi saada se maaliskuussa julkaistua. Hyvä palaute, jota olen runoistani lähes poikkeuksetta saanut, kannustaa kirjoittamaan lisää. Ja koska ideoita pukkaa, niin mikäs siinä. Kirjoittelu on mukavaa puuhaa. Mitä odotat kirjaltasi? Toivoisin, että voisin vaikuttaa siihen, että ihmisten suhtautuminen runoihin muuttuisi positiivisemmaksi. Olen huomannut, että kun kertoo tekevänsä runokirjaa, suhtautuminen on hieman huvittunutta tai muuten vaan negatiivista. Yleensä suurin osa vaan ilmoittaa, että ei lue runoja eikä ymmärrä niistä mitään. Mutta en minäkään kyllä muutamista lukemistani paljoa päässyt tolkulle. Eli toivoisin, että nämä olisivat ymmärrettäviä ja näis- tä voisi nauttia muutkin kuin minä. Mutta katsotaan... Kyllä minä ainakin kaksi, jollen kolme osaa kirjoitan tätä sarjaa, vaikka vastaanotto olisi nuivaakin. Kiitoksia haastattelusta ja onnea matkaan! Niko Kauko, Runot I, 34 runoa, 152 sivua, kuvitus Anni Viitasaari, Kustantaja Goliathus Kustannus. Kirjaa myy Goliathus Kustannus ja sitä voi tilata: puh tai sähköpostilla osoitteesta goliathuskustannus.fi Hinta 20 euroa sisältää postikulut.

6 VUOSIKERTA joulukuu 2010 Nro. 8-9 Ryssän pelosta Amerikan pelkoon Ryssävihan ja -pelon jokainen suomalainen on saanut jo äidinmaidossaan. Lähimuistissa olleet kaksi sotaa pitävät otteessaan vielä niin kauan kuin sodan kokenut sukupolvi on elossa. Yhdysvaltoja taas on yleisessä suomalaisessa mielipiteessä totuttu pitämään rauhan ja vapauden esikuvana. Toisen maailmansodan jälkeen syntyi jopa käsite: Pax Americana, joka on sukua Uusi Rooma käsitteelle Rooman vallan monopolina. Yhdysvaltojen valta-asema on ajateltu olevan ikään kuin itsestään selvä ja tätä maailmanpoliisin tehtävää on sitten toteutettu Etelä-Amerikassa, Vietnamissa, Afganistanissa ja Irakissa. Vapauden valtakuntaa ei juuri aseteta kyseenalaiseksi, vaikka sen oma historia kertoo aivan muuta vapaudesta. Intiaanit hävitettiin melkein sukupuuttoon ja heidän maansa vallattiin sumeilematta. Samoin meksikolaiset pakotettiin muuttamaan asuinsijoiltaan. Orjuus ja mustien alistaminen jatkui yllättävän myöhään ja jopa Amerikan halki rakennettu ensimmäinen rautatie rakennettiin kiinalaisella orjatyöllä. Vaikka orjuus on virallisesti poistettu, mustat ja latinot ovat edelleen toisen luokan kansalaisia. Amerikkalaista maailmanlaajuista hegemoniaa ei ainakaan kokoomuspiireissä aseteta kyseenalaiseksi. Sotilastukikohdat ovat juuri siellä, missä ovat maailman suurimmat öljyvarat. Ryssänpelkoon oli aikanaan todellisia syitä. Hehän aikoivat vallata Suomen, mikä olisi varmasti muuttanut suomalaisen yhteiskuntajärjestyksen ja tuotantolaitokset olisi siirretty valtion omistukseen. Nyt amerikkalaiset ovat vallanneet Suomen taloudellisin asein (pörssiyhtiöiden omistuksesta yli puolet on siirtynyt rajojemme ulkopuolelle, lähinnä amerikkalaisille). Pahempaa vastarintaa ei ole esiintynyt, vakka taloudellinen määräysvalta on suomalaisilta kadonnut markkinavoimille. Yhdysvaltojen hegemoniaa on rakennettu vapauden ideologian, pörssikaupan ja finanssimaailman instrumenttien avulla. Se on rakentanut jättimäisen lobbauskoneiston toteuttamaan valtapyrkimyksiään. Maailmanpankissa, Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF) ja Maailman Kauppajärjestössä (WTO) Yhdysvalloilla on määräämisoikeus, jolla se voi pakottaa kaikki muut maat avaamaan markkinansa moni- ATK-APU TT tarjoaa: Kestävät Sonim matkapuhelimet Televisiot Tulostimet Pölynimurit Kaikki toimistotarvikkeet Tutustu meihin! p kansallisten yritystensä vallattavaksi. EU:ssa tärkein vapaus oli siihen liittymisen yhteydessä pääomien vapaa liikkuvuus. Tämä kokoomuksen hellimä pääomien vapaus maksatetaan nyt eurooppalaisilla veronmaksajilla. Ennen euron käyttöönottoa suomalaisille uskoteltiin, että se on turva keinottelua vastaan. Nyt uutisoidaan, että odotettua nopeamman laskun vauhdittajana ovat valuuttapelurien eurokaupat. Jokaista euroedustajaa kohden on Brysselissä n. seitsemän yritysmaailman lobbaria. Poliitikkoja ja liike-elämää lobataan vapauden ideologiasta myös lukuisissa amerikkalaisvetoisissa salaseuroissa kuten, Bilderberg, Round table, Davos, uusliberalistiset ajatushautomot, Vapaamuurarit, Skull and Bones, Temppeliritarit, kauppakamarit, Rotarit, Lions Clubit jne. Venäläisten KGB:n toimintaa on meillä aina arvosteltu ja inhottu, mutta amerikkalaisten CIA:n toimintaa ei juuri ole poliittisella taholla arvosteltu. Se on masinoinut sotia, murhannut demokraattisesti valittuja valtion päämiehiä, rahoittanut jopa suomalaista sosialidemokraattista puoluetta jne. Vapauden valtakunnalla on maailmanlaajuisia vapautta kontrolloivia laitoksia, kuten NSA, FBI, Echelon jne. CIA on ollut jopa yksityistämässä sodankäyntiä. Irakissa on jo nyt enemmän yksityisiä turvamiehiä kuin sotilaita. Amerikkalaista vapautta on vapauttaa sodankäynti yksityiseksi bisnekseksi. Yksityiset yritykset ajavat pyssyllä vapauden ideologiaa köyhille. Yhdysvalloilla on avaruudessa yli puolet kaikista satelliiteista. Se varustautuu Tähtien sotaan ja avaruuden aseistamiseen. Vaikka kaikki muut maat yrittävät vastustaa avaruuden aseistamista, Yhdysvallat hangoittelee vastaan. Sen koko sodankäynnin johtojärjestelmät ovat jo siellä. Kokoomuslaiset ministerit Alexander Stubb ja Jyri Häkämies ovat julkisuudessa perustelleet Suomen Natoon liittymistä sillä, että pysyisimme sodankäynnin teknologian kehityksen mukana. Vielä Varsovan liiton aikakaudella olisi ollut perusteltua ryssän pelon takia liittyä Natoon. Nyt ei ole mitään syytä olla mukana USA:n valtapoliittisissa seikkailuissa. Vain EVAlainen ja Nato -uskovainen Jukka Tarkka elää yhä kylmän sodan aikaisissa juoksuhaudoissa kokoomuslaisten kanssa. Ryssänpelko oli aikoinaan Suomessa niin kova, että kommunisteja vainottiin niin, että heidän oli pakko siirtyä maanalaiseen toimintaan. Samaa ryssänpelkoa käytti Yhdysvalloissa hyväkseen republikaanien senaattori J. MacCarthy joka syytti jokaista poliittista vastustajaansa kommunistiksi. Vielä nytkin Barack Obama sai kommunistin nimittelyn osakseen, kun hän ajoi eurooppalaista terveydenhoitojärjestelmää USA:han. Kaikki valtion masinoima toiminta on republikaanien mielestä kommunismia. Yhdysvallat on haluton ottamaan vastuuta ympäristöasioista, koska se vähentää osakkeenomistajien voittoja. Se ottaa kaupalliseen käyttöön luonnonsuojelualueita, vastustaa kansainvälisen tuomioistuimen perustamista ja on tähän asti vastustanut pankkien ja finans- sipiirien säätelyä. YK:n toimintaakin se on kiristänyt lopettamalla maksuosuutensa maksamisen, kun se ei saanut itselleen mieluisia päätöksiä. USA:n demokratia on pohjoismaalaisittain aika erikoista. Siellä presidentiksi pääsee vain, jos on riittävästi rahaa. Sitä täytyy olla joko itsellä tai sitä saa liike-elämältä, jos tekee sille mieluisia päätöksiä. Meilläkin viimeaikaiset vaalirahasotkut kertovat, että amerikkalainen demokratia on etabloitunut myös tänne. Vaalijärjestelmäkin on aika erikoinen, kun siellä presidentiksi pääsee, vaikka saa vähemmän ääniä. Obamaa käy sääliksi. Hän on ensimmäinen kunnon USA:n presidentti pitkästä aikaa. Edellinen presidentti George W. Bush saattoi maan konkurssitilaan. Hänen hallintokaudellaan aloitettiin kaksi kallista sotaa, rikkaat vapautettiin veroista, valtio ja osavaltiot hukutettiin velkoihin ja kansalaiset houkuteltiin ylisuuriin lainoihin. Vapaan markkinatalouden nimissä pankinjohtajat vapautettiin rakentamaan finanssikuplaa ja sen seurauksena maa joutui syvään talouskriisin. Obamalle ei juuri jää käytännössä minkäänlaista taloudellista liikkumatilaa, vaikka hyvää tahtoa olisikin. Hänen ponnistelunsa finanssimaailman suitsemiseksi ovat onneksi tuottamassa pientä sääntelyä pankkimaailmaan ja niiden innovoimille johdannaismarkkinoille. Amerikkalaiset veronmaksajat eivät edes ymmärrä, että ovat joutuneet maksumiehiksi pankkimaailman uhkapeleissä. Amerikkalaisten tukalasta taloudellisesta tilanteesta tilastotiedot kertovat, että siellä asuu 49 miljoonaa kansalaista, joilla ei ole pakollisten laskujen maksamisen jälkeen rahaa ruokaan. Kotitalouksissa, joissa vain toinen käy töissä, 36 prosenttia joutuu turvautumaan ruokapankkiin, joissa jaetaan ilmaista ruokaa köyhille. Hädän suuruudesta kertoo se, että joka kahdeksas amerikkalainen joutuu turvautumaan ruokapankkiin. (MTV3/Uutiset, ) Amerikkalaisten asuntolainoista jo 11 miljoonaa on asuntolainoja, joista sanotaan, että ne uivat veden alla eli ne ovat lainoja joiden asunnon vakuusarvo on painunut alle lainojen kokonaismäärän. Siis lainoja ei enää kannata yrittää maksaa takaisin, vaan halvinta on viedä asunnon avain pankinjohtajalle ja sanoa: Pidä hyvänäsi. Yhdysvalloissa, tässä Vapauden valtakunnassa, on eniten rikollisuutta, on eniten ihmisiä vankilassa, käytetään eniten huumeita ja popsitaan eniten mielialapillereitä, on eniten lapsikuolleisuutta asukaslukua kohden kaikkiin kehittyneisiin maihin verrattuna. Yhdysvaltalaisten asenteista kertoo havainnollisesti maahanmuuttajana Suomeen muuttanut Technopoliksen amerikkalainen toimitusjohtaja Keith Silverang. Toistakymmentä vuotta Suomessa asuttuaan hän on todennut: Suomalaisilla on terve arvopohja, ja kasvatan mielelläni lapseni täällä. Peruspalvelut toimivat niin hyvin, että Silverang sanoo maksavansa mielellään prosenttia veroa. Oman 80-vuotiaan isäni Alzheimerin taudin hoito Yhdysvalloissa maksaa euroa kuussa. Sen takia perheemme on joutunut luopumaan New Jerseyssä vanhasta kodistamme. Olisin mielipiteeni takia amerikkalaisten mielestä täysi sosialisti, vaikka talouspolitiikassa olisin todennäköisesti maltillinen republikaani (HS ). Pitäisiköhän Suomessa ryssänpelon tilalle tunnistaa uusi uhkakuva. Varsinkin, kun Venäjä on nykyään sekä sotilaallinen että taloudellinen kääpiö. Sen sotilaallinen voima on kokonaan kiinni sen eteläisten IVY -valtioiden pitämisessä Moskovan liekanarussa. Vapaus käsitteen alla meille on syntynyt aivan uusi uhkakuva, joka on ottanut Suomen sekä taloudellisen että poliittisen vallan liekanaruunsa. Suomen itsenäisyys on enää kokoomuslaisten juhlapuheissa, vaikka juuri he ovat myyneet Suomen määräysvallan rajojemme ulkopuolelle. Poliittinen (EU) ja taloudellinen määräysvalta (pörssiomistus) on jo ulkoistettu Suomen ulkopuolelle. Amerikkalainen viihdehömppä turruttaa television avulla suomalaisten aivot ja kansa pidetään sen avulla rauhallisena. Roomassakin sirkushuvit pitivät aikoinaan kansan poissa politiikasta, Nyt amerikkalaista hegemoniaa ja arvomaailmaa ylläpidetään erilaisilla pudotuskilpailuilla. Tällä tavalla epätyypillisissä paskatyöpaikoissa sinnittelevät kansalaiset pidetään poissa äänestyskopeista ja räyhäämästä kadulla. Ari Ojapelto Tietokirjailija

www.itsenaisyyspuolue.fi

www.itsenaisyyspuolue.fi Nro 8/2008 Hinta 2,5 e äänenkannattaja Kunnallisvaaleista kohti eduskuntavaaleja s. 2 Sotilaspolitiikka EU:n perustuslain keskeinen osa s. 3 Itsenäisyyspuolue päätti osallistua eurovaaleihin s. 4 Hallituksen

Lisätiedot

Senioripuolue liittyi

Senioripuolue liittyi Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja Nro 5 6/2012 Hinta 2,50 ISSN 1455-6049 9 771455 604006 05 Senioripuolue liittyi Itsenäisyyspuolueen jäsenjärjestöksi Pääministeri ei tiedä mikä on pankkiunioni s. 2

Lisätiedot

IPU. Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998. www.ipu.fi

IPU. Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998. www.ipu.fi IPU Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998 IPU tulee, tule sinäkin mukaan! Itsenäisyyspuolueen ensimmäisinä nimetyt ehdokkaat Helsingin vaalipiiriin vasemmalta Susan

Lisätiedot

IRTI. vaihtoehto Eu:llE. eu-sopimusten kahleista SIVUT 4 6. ESKO SEPPÄNEN: enemmän eurooppaa, Vähemmän demokratiaa SIVUT 14 15

IRTI. vaihtoehto Eu:llE. eu-sopimusten kahleista SIVUT 4 6. ESKO SEPPÄNEN: enemmän eurooppaa, Vähemmän demokratiaa SIVUT 14 15 vaihtoehto Eu:llE nro 4/2013 vaihtoehto Eu:llE tiedotuskeskus ry välittää kriittistä tietoa Eu-politiikan vaikutuksista ja tarjoaa kansalaisille hyvän toimintafoorumin. IRTI eu-sopimusten kahleista SIVUT

Lisätiedot

vaativa puolue on suurin Suomen Aikakauden loppu ja aika talouskasvun jälkeen sivu 6-7 Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja Nro 1-2/2013 Hinta 2,50

vaativa puolue on suurin Suomen Aikakauden loppu ja aika talouskasvun jälkeen sivu 6-7 Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja Nro 1-2/2013 Hinta 2,50 Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja Nro 1-2/2013 Hinta 2,50 ISSN 1455-6049 9 771455 604006 0 3 Itsenäisyyspuolue on suurin Suomen E U : s t a e r o a m i s t a vaativa puolue Itsenäisyyspuolueen tulevaisuusseminaari

Lisätiedot

VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä. Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen

VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä. Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen tilanteessa mahdollisimman laajan jälkeen, pohtia vaihtoehtoisia itsemääräämisoikeuden

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta ALOUDEN. sivut 3 ja 4

Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta ALOUDEN. sivut 3 ja 4 Kansanääni Sivu 1 K ansanääni Helmikuu - Maaliskuu 2006 Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta Irtonumero1,70 5. vuosikerta SUOMI EU-TAL ALOUDEN AJOPUU? *Presidentinvaalit -

Lisätiedot

UAD idea, jonka aika on tullut

UAD idea, jonka aika on tullut UAD idea, jonka aika on tullut UUSI ARVOPOHJAINEN DEMOKRATIA SUOMI ILMAN POLIITIKKOJA Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? Tämä PDF tiivistelmä osoittaa

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

Markkinoiden vai ihmisen hyväksi?

Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? polemia Yrjö Hakanen Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? Kommunistin puheenvuoro KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? Kommunistin puheenvuoro Yrjö Hakanen Markkinoiden vai

Lisätiedot

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa.

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. 0012344 789::9; 56566301 325 LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. &$"''()$!"!! #$ *+ $%$$ $,-./ 325 ARJENTURVAAJA

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Kansalaisten luottamus Eurooppaan palautettava

Kansalaisten luottamus Eurooppaan palautettava Syyskuu 2012 N A I S T E N Ä Ä N I E U R O O P A S S A POHJANAKKA Kuva STT-Lehtikuva/valtioneuvosto Kansalaisten luottamus Eurooppaan palautettava Suomen julkisen talouden vahva asema on antanut valtiovarainministeri

Lisätiedot

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2012 MCI AVIOEHTO auttaa erossa LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar Riccardo Bernard: UNELMIEN AUTOBISNES 2 EVLI 2/2012 Ikuinen iho Aito nahka

Lisätiedot

VAIHToEHTo EU:LLE. joutuuko suomi Brysselin talousvalvontaan? 1/2015. nro. komissio Uhkaa rangaistuksilla:

VAIHToEHTo EU:LLE. joutuuko suomi Brysselin talousvalvontaan? 1/2015. nro. komissio Uhkaa rangaistuksilla: VAIHToEHTo EU:LLE nro 1/2015 VAIHToEHTo EU:LLE TIEDoTUSKESKUS ry VÄLITTÄÄ KrIITTISTÄ TIEToA EU-PoLITIIKAn VAIKUTUKSISTA JA TArJoAA KAnSALAISILLE HYVÄn ToIMInTAFoorUMIn. komissio Uhkaa rangaistuksilla:

Lisätiedot

Satulta kysyttyä. http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain

Satulta kysyttyä. http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain Satulta kysyttyä http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain EU:n siemenlaki EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa-ja investointisopimus TTIP Tupakkadirektiivi ACTA Kulkukoirat EU:n päätöksenteko

Lisätiedot

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset EU :LLE VAIHTOEHTO 4/2006 Kansa EU:n perustuslakia vastaa Eduskunnassa järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona arvoton näytelmä. Eduskunta päätti äänin 125 39 hyväksyä EU:n perustuslain, jonka Ranska ja

Lisätiedot

Liitoksista ei synny säästöjä

Liitoksista ei synny säästöjä uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- rp:n äänenkannattaja 3/2014 Täystyrmäys suurkunnille Liitoksista

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

Vain kannattava yritys työllistää

Vain kannattava yritys työllistää uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Talousviisaat: Suomelle

Lisätiedot

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Esko Seppänen: Kriisin kyydillä liittovaltioon...................

Lisätiedot

nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu

nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu julkaisija Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6.krs) 00530 Helsinki P. 09-2535 7330 Fax: 09-2535 7332

Lisätiedot

VAIHTOEHTO EU :LLE. Ratifiointimenetetty. EU neuvottelee köyhyyttä lisääviä kauppasopimuksia. Palautetaanko pakkotyö Suomen työmarkkinoille

VAIHTOEHTO EU :LLE. Ratifiointimenetetty. EU neuvottelee köyhyyttä lisääviä kauppasopimuksia. Palautetaanko pakkotyö Suomen työmarkkinoille EU :LLE VAIHTOEHTO 3/2007 Hoitoala kamppaili koko julkisen sektorin puolesta Terveydenhoitoalan ammattijärjestön TEHY:n määrätietoisella kamppailulla hoitohenkilökunnan palkkojen jälkeenjääneisyyden poistamiseksi,

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI

NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry. Mäkelänkatu 15 00550 Helsinki p. (09) 682 3422 veu@co.inet.fi www.veu.fi Uutispoiminnat eri medioista vuosilta 2004-2007 Kaikki kuvat

Lisätiedot

Perustuslaki. Nyt? 1

Perustuslaki. Nyt? 1 Perustuslaki. Nyt? 1 2 Esko Seppänen Perustuslaki. Nyt? 3 Esko Seppänen: Perustuslaki. Nyt? : Esko Seppänen 2002 Taitto: Risto Uljas Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2002 ISBN 952-92-5185-3

Lisätiedot

AttAc ArkAdiAnmäellä HAllintArekisteri tulee taas! strategiapaljastus: näin ttip myydään kansalle! esittelyssä veroparatiisi irlanti mikä tisa?

AttAc ArkAdiAnmäellä HAllintArekisteri tulee taas! strategiapaljastus: näin ttip myydään kansalle! esittelyssä veroparatiisi irlanti mikä tisa? suomen attacin jäsenlehti 1/2015 AttAc ArkAdiAnmäellä HAllintArekisteri tulee taas! strategiapaljastus: näin ttip myydään kansalle! esittelyssä veroparatiisi irlanti mikä tisa? 2 %Hiekanjyvät suomen attacin

Lisätiedot

ysymys Sivu 2 Sivut 12 ja 16 Irtonumero1,70 6. vuosikerta Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta

ysymys Sivu 2 Sivut 12 ja 16 Irtonumero1,70 6. vuosikerta Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta Kansanääni Sivu 1 K ansanääni Helmikuu 07 - Maaliskuu -07 Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta Irtonumero1,70 6. vuosikerta Leivästä on tänäänkin kysym ysymys Sivu 2: * Eikö

Lisätiedot