189 Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "189 Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Aika , klo 15:06-18:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 185 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 186 Pöytäkirjan tarkastus 187 Ilmoitusasiat 188 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset 189 Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle Mikkelin Ravirata Oy:n tarjous yhteistyöstä vuonna 2015/St. Michel ravit Kaupunginvaltuuston kokousten videointi 192 Pysäköinnintarkastajan viran perustaminen ja torikaupanvalvojan toimen (1709) lakkauttaminen alkaen 193 Mikkelin kaupungin 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskeva asemakaavan muutosehdotus / Graanintie 9 / Graanin ranta 194 Kirjaston määrärahamuutokset Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n työllisyyden hoidon hanke- ja projektihakemukset, kaupunginhallituksen lausunto 196 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen (Mietintöjä ja lausuntoja 14/2015). 197 Jäteasiaintarkastajan kelpoisuusehdon muutos 198 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma Valtuustoaloite maaseutuvaikutusten arvioinnin käyttöönotosta päätöksenteon tueksi 200 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2014 Lisäpykälät 201 Vastaus Pirkko Levosen selvityspyyntöihin ja valituksiin

2 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Saapuvilla olleet jäsenet Seija Kuikka, puheenjohtaja Arto Seppälä, 1. varapuheenjohtaja Vesa Himanen Outi Kauria Hannu Kilkki Raine Lehkonen Veli Liikanen Petri Pekonen Sari Teittinen Jaana Vartiainen Juha Vuori Jaakko Väänänen Markku Siitari Elina Hölttä Hannu Toivonen Muut saapuvilla olleet Marjo Koponen, tietopalvelusihteeri, sihteeri Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, poistui 18:03 Kirsi Olkkonen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mauri Miettinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja, saapui 15:06 Jouni Riihelä, tekninen johtaja, poistui 17:26 Juha Ropponen, ohjelmajohtaja Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Juha Vuorela, konsernitarkastaja, saapui 15:30, poistui 17:16 Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, saapui 16:05, poistui 17:45 Arja-Leena Saastamoinen, talousjohtaja, saapui 17:11, poistui 17:16 Poissa Olli Nepponen, 2. varapuheenjohtaja Kati Kähkönen Armi Salo-Oksa :t , 198, 193, , , Allekirjoitukset Seija Kuikka Puheenjohtaja Marjo Koponen Sihteeri

3 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Vesa Himanen Sari Teittinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Kaupunginkansliassa Marjo Koponen, tietopalvelusihteeri

4 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 185 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 186 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sari Teittinen ja Vesa Himanen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona 3.6. ja se on nähtävänä torstaina Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Teittinen ja Vesa Himanen

6 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 187 Ilmoitusasiat Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Pöytäkirjajäljennöksiä: - Vaalijalan kuntayhtymän hallitus Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.

7 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 188 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: - sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta kasvatus- ja opetuslautakunta Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Koska vt. kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle vt. kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Päätös Merkitään, että vt. kaupunginjohtaja Ari Liikanen ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen esittelivät kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöstä 39, virkaan valittujen uusien opettajien työsuhteen ja palkanmaksun alkamisajankohdasta, johon lautakunta pyytää kaupunginhallituksen kannanottoa sekä ammattiyhdistysliikkeiden asiasta antamia kannanottoja. Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus erikseen toteaa, että uusien opettajien virkasuhteet voidaan aloittaa Raine Lehkonen esitti, että kaupunki pitäytyy aiemmassa käytännössä, että opettajien palvelussuhde alkaisi Veli Liikanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että Raine Lehkonen on tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen ja esitti asian ratkaistavaksi kädennostoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Lehkosen esitystä, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin kymmenen jaa-ääntä (Seija Kuikka, Outi Kauria, Jaakko Väänänen, Hannu Toivonen, Sari Teittinen, Elina Hölttä, Juha Vuori, Markku Siitari, Vesa Himanen ja Petri Pekonen) ja viisi ei-ääntä (Raine Lehkonen, Veli Liikanen, Arto Seppälä, Hannu Kilkki ja Jaana Vartiainen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt esittelijän täydennetyn esityksen. Merkitään, että JUKO ry:n valvontakirje liitetään pöytäkirjaan, Liite 1.

8 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 189 Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2015 MliDno Valmistelija / lisätiedot: Antti Mattila Liitteet 1 Liite Yhteistyösopimus MP-Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupungilla on ollut pääyhteistyösopimus, myöhemmin kumppanuussopimus, kaupunginhallituksen määrittämien kolmen urheiluseuran, Mikkelin Jukureiden, Mikkelin Palloilijoiden sekä Mikkelin Kampparien kanssa vuosista 2009 ja 2010 lähtien. Yhteistyöseurat valikoituivat hallituksen päätöksen mukaisesti ko. seurojen ja lajien valtakunnallisen näkyvyyden ja laajan vaikuttavuuden vuoksi. Kaupunki on uudistanut kumppanussopimusten laadintaperusteita, ja lähtökohtana ovat kaupungin strategian mukaiset valtuuston asettamat hyvinvointitavoitteet, joiden saavuttamista yhdistyksen toiminnan tulee edesauttaa. Liikunnalla ja urheilulla vaikutetaan henkiseen ja fyysiseen terveyteen kohentavasti ja vähintäänkin terveyttä ylläpitävästi. Urheilun näkyvyys ja seuraaminen motivoi kaupunkilaisiakin liikkumaan. Seurojen laaja juniorityö kasvattaa lapsia ja nuoria liikkumaan. Lisäksi urheilutapahtumat vahvistavat Mikkelin vetovoimaa ja niillä on vaikutusta aluetaloudelle. Mikkelin Palloilijat ry on esittänyt kaupungille yhteistyösopimusta kaudelle MP:n laatima sopimusaihio on hyvin samansuuntainen kuin aiemmatkin MP:n kanssa laaditut sopimukset. Jalkapallon Ykköseen nousun myötä MP esittää sopimukseen euromääräistä korotusta, jonka perusteena ovat muun muassa valtakunnalliseen sarjaan siirryttäessä kasvavat matkustus-, lisenssi- ja pelaajamenot. Sopimuksen arvo on aiemmin ollut euroa. MP esittää sopimuksen arvoksi euroa. Sopimuksen liitteessä esitellään MP:n esikoululaisille ja koululaisille järjestämät futispäivät, turnaukset ja lajiesittelyt, jotka soveltuvat sellaisenaan, seuran laajan juniorityön lisäksi, kaupunkistrategian tavoitteisiin ja jotka kuuluvat sopimuksen piiriin. Kaupunginhallituksen syksyllä 2014 hyväksymän Jukurit HC:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen arvo on euroa kaudessa. Sopimus maksetaan kaupunginhallituksen määrärahoista. Liikuntapalvelut esittää myös kaupungin ja MP:n välille solmittavan sopimuksen arvoksi euroa.

9 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Ehdotus Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen kaudelle 2015 ja määrittää sopimuksen arvon. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen ja sopimuksen arvoksi määritettiin euroa. Merkitään, että vt. kaupunginjohtaja Ari Liikanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. Tiedoksi Mikkelin Palloilijat/Ilkka Mäkelä, liikuntapalvelut

10 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 190 Mikkelin Ravirata Oy:n tarjous yhteistyöstä vuonna 2015/St. Michel ravit MliDno Valmistelija / lisätiedot: Sirpa Hyyryläinen Mikkelin Ravirata Oy on lähettänyt Mikkelin kaupungille tarjouksen yhteistyöstä vuonna Yhteistyötarjouksen sisältö on seuraava: "Mikkelin kaupunki - Mikkelin Ravirata Oy - yhteistyön sisältö vuodelle 2015 St Michel -ravit Mikkelin kaupungin nimikkolähtö viikonvaihteessa sunnuntaina, loimi sisältyy nimikkohevonen St Michel -lähdössä, loimi sisältyy, äänimainos kuuluttajan luettavaksi näkyvyys ennakkomainonnassa omalla logolla: printti- ja TV, internet 60 VIP-päivälippua tapahtumaan näkyvyys käsiohjelmassa: 125x 80 mm, 4-värinen näkyvyys screenillä ja TotoTV:ssä, esim. molemmat päivät 4 x n. 20 sek. lisänäkyvyys raviradalla: keskialueen lisämainos, esittelypiste, banderollit Ulkomainos Hinta 20,8 x 2,4 m 1 euro/katsoja St Michel raveissa" St Michel -ravit järjestetään Kaupunginhallitus hyväksyi vastaavansisältöisen yhteistyösopimuksen Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa vuodelle 2014 siten täydennettynä, että kaupungin tuen (yksi euro/st Michel -ravien tapahtumakävijä) enimmäismääräksi asetettiin euroa. Kustannukset maksettiin kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta ravien jälkeen, kun tarkat kävijämäärät olivat selvillä. Mikkelin Ravirata Oy:n laskun mukaan kävijämäärä oli henkilöä. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mikkelin Ravirata Oy:n yhteistyötarjouksen siten täydennettynä, että kaupunki maksaa yhteistyöstä, 1 euro/st Michel -ravien tapahtumakävijä, kuitenkin enintään euroa. Lisäksi

11 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginkanslian tekemään ja allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen. Kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta St Michel -ravien jälkeen, kun tarkat kävijämäärät ovat tiedossa. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Mikkelin Ravirata Oy, viestintäpäällikkö Satu-Mari Tolonen

12 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 191 Kaupunginvaltuuston kokousten videointi MliDno Valmistelija / lisätiedot: Juha Ropponen Mikkelin kaupunki on neuvotellut Otavan Opiston kanssa, että se tuottaisi valtuustokokousten videointipalvelut. Videot julkaistaisiin suorina nettilähetyksinä (striimaus) Mikkelin kaupungin verkkosivuilla (www.mikkeli.fi). Tämän lisäksi videot tullaan arkistoimaan ja ne voidaan hakea uudelleen katseluun Mikkelin verkkosivuston kautta. Otavan Opistolla on tätä toimintaa varten valmis organisaatio ja kuvauskalusto. Yhden valtuustokokouksen striimaus ja videon arkistointi maksaa 900 /kokous. Palvelu otettaisiin vakituiseen käyttöön pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunginvaltuuston kokoukset videoidaan ja videot julkaistaan kokouksesta alkaen. Videointi ja julkaiseminen hankitaan ostopalveluna Otavan Opistolta hintaan 900 /kokous (alv 0%). Hankinta maksetaan kaupunginvaltuuston määrärahoista. Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös Keskustelun jälkeen esittelijä täydensi esitystään siten, että seurataan yksi vuosi, minkälaisia katsojamääriä videoiduilla lähetyksillä on ja sen jälkeen tehdään päätös jatkosta. Sopimus tehdään nyt enintään vuodeksi. Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin. Tiedoksi Matti Väänänen (Otavan Opisto), Juha Ropponen

13 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 192 Pysäköinnintarkastajan viran perustaminen ja torikaupanvalvojan toimen (1709) lakkauttaminen alkaen MliDno Valmistelija / lisätiedot: Timo Rissanen Pysäköinnintarkastajan viran perustaminen Mikkelin kaupungin pysäköintipalveluissa on tällä hetkellä kolme pysäköinnintarkastajan virkaa. Lain edellyttämällä tavalla pysäköinnintarkastajat ovat virkasuhteisia. Pysäköinninvalvontaa pyritään turvallisuussyistä tekemään kentällä parityöskentelynä. Parityöskentelynä toteutetun valvontatehtävän on todettu vähentävän selvästi tarkastajien kohtaamaa asiakkaiden aggressiivista käyttäytymistä ja parantavan näin työturvallisuutta. Lisäksi oikaisuvaatimusten käsittely on helpottunut, kun kiistanalaisiksi nousseita tilanteita on ollut toteamassa kaksi tarkastajaa. Pysäköinninvalvontaa tulee suorittaa myös virka-ajan ulkopuolella ja muualla kuin kaupungin ydinkeskustassa. Lisäresurssia vaativat mm. iltaisin ja viikonloppuisin pidetyt suuret yleisötapahtumat, joiden yhteydessä virheellinen pysäköinti aiheuttaa erityisen paljon ongelmia, jopa vaaraa. Tarkastusten iltaja viikonloppuvuorojen järjestäminen riittävän usein on mahdotonta, koska korvaavien arkipäivävapaiden antaminen aiheuttaa henkilövajeen arkipäiville. Pysäköinninvalvonnan turvallinen, tehokas ja tuottoisa suorittaminen on nykyisellä tarkastajamäärällä erittäin ongelmallista.pysäköinninvalvonta on taloudellisesti tuottavaa toimintaa, josta kaupunki saa vuodessa noin euroa pysäköintivirhemaksuina. Valvonta vaikuttaa merkittävästi myös pysäköintilippuautomaattien tuottoon. Torikaupanvalvojan toimen (vakanssi 1709) lakkauttaminen Mikkelin torikaupan valvonnasta osa-aikaisesti (60 %) vastannut torikaupanvalvoja on irtisanoutunut toimestaan (1709) Tointa ei ole täytetty, vaan torikaupanvalvontaa on hoidettu kaupungin omana toimintana tilapäisjärjestelyin, ostamalla osa toisen yksikön työntekijän työpanoksesta. Torikaupanvalvonnan tarve on talvikuukausina vähäisempää ja vaihtelee päivittäin torilla olevien markkina- ym. tapahtumien mukaan. Kesäaikaan torikaupanvalvontaa tarvitaan päivittäin.viikonloppujen ja lomaaikojen torikaupanvalvontaan on jo aiemmin kilpailutuksen perusteella valittu vartiointiliike, jonka kanssa laadittu sopimus on optiovuoden kanssa vuoden 2016 loppuun asti voimassa. Esitys Tekninen toimi esittää perustettavaksi teknisen toimen pysäköintipalveluihin pysäköinnintarkastajan viran ja lakkautettavaksi teknisen toimen hallinnon torikaupanvalvojan toimen (vakanssi 1709) alkaen. Perustettavan viran hoitoon sisällytetään myös torikaupanvalvojan tehtävät joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan. Viran hoito painottuisi pysäköinnintarkastajan tehtävien hoitoon täysipäiväisesti silloin kun torin toiminta on hiljaisempaa ja torin toiminnan vilkkaampana aikana tehtävät painottuvat vastaavasti enemmän torikaupanvalvontaan. Kumpikin tehtävä edellyttää ao. tehtävään kuuluvan virka-asun käyttöä. Pysäköinnintarkastajan virka-asu on määrätty asetuksella. Torikaupanvalvontaa ei voi tehdä pysäköinnintarkastajan virkaasussa, eikä päinvastoin.

14 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Pysäköinninvalvojan viran hinnoittelutunnus 08LII020 ja tehtäväkohtainen palkka 1886,45 euroa/kk, työaika yleistyöaika 38,25 h/vko ja viran kelpoisuusvaatimuksena kaupunginhallituksen hyväksymä kelpoisuus; henkilöauton (luokka B) ajokortti ja riittävä liikennesääntöjen tuntemus. Virkaan valittavan eduksi tullaan valintatilanteessa lukemaan toimistoalan kokemus. Kunnallinen pysäköinninvalvonta on valvonnan yleistä järjestelyä koskevissa asioissa poliisipiirin päällikön johdon ja valvonnan alaista. Itä-Suomen poliisilaitoksen lausunnon ( POL ) mukaan em. tehtäväjärjestelylle ei ole estettä. Tekninen johtaja Jouni Riihelä ja henkilöstöjohtaja Kimmo Töttölä puoltavat viran perustamista ja torikaupanvalvojan toimen lakkauttamista. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus perustaa teknisen toimen pysäköintipalveluihin pysäköinnintarkastajan viran ja lakkauttaa teknisen toimen hallinnon torikaupanvalvojan toimen (vakanssi 1709) alkaen. Viran hoitoon sisällytetään myös torikaupanvalvojan tehtävä. Viran hinnoittelutunnus 08LII020 ja tehtäväkohtainen palkka 1886,45 euroa/kk, työaika yleistyöaika 38,25 h/vko ja viran kelpoisuusvaatimuksena kaupunginhallituksen hyväksymä kelpoisuus; henkilöauton (luokka B) ajokortti ja riittävä liikennesääntöjen tuntemus. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Tekninen toimi/sari Helanen, henkilöstöpalvelut/ahonen, talouspalvelut/ Nurminen

15 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Tekninen lautakunta, 78, Kaupunginhallitus, 193, Mikkelin kaupungin 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskeva asemakaavan muutosehdotus / Graanintie 9 / Graanin ranta MliDno Tekninen lautakunta, , 78 Valmistelija / lisätiedot: Ilkka Tarkkanen Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 12. päivänä toukokuuta 2015 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Kaavaluonnos on ollut teknisen lautakunnan käsiteltävänä joka on asettanut sen julkisesti nähtäville ajalle Luonnoksesta saatiin yksi lausunto ja neljä huomautusta. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kiinnitti lausunnossaan huomiota asemakaavan ja osayleiskaavan ristiriitaisuuteen. Alueelle on laadittu uusi osayleiskaava, joka ohjaa asemakaavoitusta. Huomautuksissa vastustettiin rakennusten kerroslukua Graanin aukiolla, kaupunkikuvaa, rakentamisen määrää, Saimaan täyttöä ja kiinnitettiin huomiota mm. liikennejärjestelyihin. Huomautukset eivät aiheuttaneet merkittäviä muutoksia kaavaan, koska kaavaprosessi keskeytettiin osayleiskaavan laatimista varten. Asemakaavatyö päätettiin keskeyttää syksyllä 2013, koska kaavaprosessin aikana heräsi keskustelu mm. rannan täytöistä ja kaupunkikuvallisesta rakenteesta. Katsottiin, että paras tapa edetä oli tutkia näitä ja muita esille tulleita asioita osayleiskaavalla ja asemakaavan keskityttäisiin yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Graanin rannan osayleiskaava tuli vireille loppuvuodesta 2013 ja sai lain voiman Asemakaavaehdotus pohjautuu osayleiskaavaan. Nykyiseen rantaviivaan verrattuna ranta-alueita tullaan täyttämään n m². Vuoden 1993 osayleiskaavassa ranta-alueita oli jo osoitettu täytettäväksi, nykyisellä osayleiskaavalla täyttöjä tulee n m² enemmän. Asemakaavan muutosehdotuksessa on rakennusoikeutta k-m², tästä asuinrakentamisen osuus on k-m² ja loput rakennusoikeudesta on osoitettu pysäköintitaloja varten. Aluetehokkuus on e=0,96. Liite "Asemakaavan muutos 10 kaupunginosa Tuppurala kortteli 1 Graanintie 9 Graaninranta" on luettavissa Mikkelin kaupungin nettisivuilla

16 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Ehdotus Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon ELY:ltä, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Metsäsairila Oy:ltä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Liikennevirastolta. Päätös Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus, , 193 Valmistelija / lisätiedot: Ilkka Tarkkanen Asemakaavamuutosehdotus/ 10. kaupunginosan (Tuppurala) kortteli 1on luettavissa Mikkelin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta kohdasta päätöksenteko/kaupunginhallitus/tulevan kokouksen esityslista. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon ELY:ltä, Etelä- Savon maakuntaliitolta, Metsäsairila Oy:ltä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Liikennevirastolta. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen esitteli asiaa kokouksessa. Tiedoksi Kaupunkisuunnittelu, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Metsäsairila Oy, Etelä-Savon pelastuslaitos, Liikennevirasto

17 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 28, Kaupunginhallitus, 194, Kirjaston määrärahamuutokset 2015 MliDno Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, , 28 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Kirjastolle on osoitettu vuoden 2015 investointibudjetissa euroa uuden kirjastojärjestelmän hankkimiseen. Lumme-kirjastot ovat päättäneet ottaa käyttöönsä avoimeen lähdekoodiin perustuvan Koha-järjestelmän. Avoimen lähdekoodin järjestelmän käyttöönotto poikkeaa kaupallisen järjestelmän käyttöönotosta. Kohan käyttöönotto ei edellytä lisenssin ostoa, vaan sitä varten tarvitaan ohjelmointija konvertointityötä. Tästä syystä järjestelmän lisenssin ostoon varatut varat tulee siirtää käyttötalouden puolelle. Käyttötaloudesta voidaan maksaa palkka- ja ostopalvelukuluja. Asiasta on neuvoteltu kaupungin johtoryhmän, talouspalveluiden ja Lupaus 2016 hankkeen kanssa. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupungin investointibudjetissa uuden kirjastojärjestelmän hankintaan varattu euron määräraha siirretään kirjaston käyttötalousbudjettiin kustannuspaikalle (pääkirjasto) käytettäväksi ohjelmoijan palkkaamiseen sekä palvelunostoihin seuraaville tileille: (tilapäinen työvoima) (jaksotetut palkat) (Kuel-maksut) (k.eläke ja sair.vak) (työnant. tyött.vak.) (tapaturmavak. Maksut) (muut sos.vak. maksut) (matk. kulj. palv.) (asiantuntijapalv.) (IT-palvelut) Päätös

18 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus, , 194 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin investointibudjetissa uuden kirjastojärjestelmän hankintaan varattu euron määräraha siirretään kirjaston käyttötalousbudjettiin kustannuspaikalle (pääkirjasto) käytettäväksi ohjelmoijan palkkaamiseen sekä palvelunostoihin seuraaville tileille: (tilapäinen työvoima) (jaksotetut palkat) (Kuel-maksut) (k.eläke ja sair.vak) (työnant. tyött.vak.) (tapaturmavak. Maksut) (muut sos.vak. maksut) (matk. kulj. palv.) (asiantuntijapalv.) (IT-palvelut) Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös Hyväksyttiin.

19 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 195 Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n työllisyyden hoidon hanke- ja projektihakemukset, kaupunginhallituksen lausunto MliDno Valmistelija / lisätiedot: Merja Airas Liitteet 1 Liite kh_ 37_ Liite vaestojatyottomyys_maaliskuu_2015 Valmistelijat Merja Airas ( ) ja Pekka Patama ( ). Mikkelin kaupungilta on pyydetty lausunto otsakkeessa mainittujen työllisyydenhoitoa toteuttavien yhdistysten hanke- ja projektihakemuksiin. Molemmat yhdistykset kuuluvat Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n välillä tehtyyn kehittämiskumppanuussopimukseen. Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n ovat hakeneet työllisyydenhoidon toiminnan ja resurssin vahvistamiseen projekteja ja hankkeita Ray:ltä. Hakemuksissa on esitetty työllisyyden hoitoon sellaisia uusia elementtejä, jotka vastaavat Mikkelin kaupungin työllisyyden hoidon kehittämisen luonnetta ja Mikkelin kaupungin tavoitteita kehittää työllisyydenhoitoa. Projekti- ja hankehakemukset tukevat myös em. yhdistysten toimintaa ja kehittämistä. Jäljempänä käytetään termiä hankkeet. Hankkeita on haettu Ray:ltä. Hankkeet toteutetaan, jos rahoitus saadaan,em. yhdistysten hallinnoimina. Hankkeet eivät tarvitse kaupungin ylimääräistä rahoitusta nykyisen avustusrahoituksen lisäksi. Hankehakemukset tarvitsevat kuitenkin kaupungin lausunnon yhteistyökumppanina ja merkittävänä työllisyydenhoidon toteuttajana ja tukijana alueella. Asiaa on käsitelty kaupungin työllisyysjaoksessa Lausunnon laatiminen annettiin elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen tehtäväksi. Hankehakemuksien aikataulun ja tulleiden esitysten aikataulujen vuoksi, asiaa ei ole pystytty käsittelemään etukäteen kaupunginhallituksessa. Asia edellyttää kuitenkin kaupunginhallituksen hyväksyntää. Hankehakemusten hakuaika päättyy Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy jäljempänä olevan lausunnon ja merkitsee sen tiedoksi yhdistysten hankehakemuksiin (toimitettu Mikkelin Työttömät ry:lle ja Mikkelin Toimintakeskus ry:lle hankehakemuksiin): "Yleistä Mikkelin kaupunki on tehnyt maaliskuussa 2014 kehittämiskumppanuussopimuksen Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa

20 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) valtuustokaudeksi edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto myöntää toimintaan vuosittain tarvittavan määrärahan. Toimintakeskuksen toimiala on kierrätys ja työllistäminen. Yhdistys ei tuota voittoa eikä osinkoja. Kehittämiskumppanuussopimukseen liittyivät seuraavat Mikkelin kaupungin työllisyyttä hoitavista järjestöistä: Etelä-Savon Liikunta ry. Mikkelin Työttömät ry. Mikkelin Seudun Invalidit ry. Karjalantietokantasäätiö Sopimuksella Mikkelin kaupunki halusi järjestöjen hallintokulujen alentamista ja kaupungin myöntämän avustuksen käyttämistä varsinaiseen toimintaan. Sopimuksella mahdollistettiin työllistämisen toimenpiteiden tehostaminen. Lisäksi on yhdistetty joitakin toimintoja Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin kaupungin työpajojen välillä. Kaupunki toteuttaa myös nuorisolain mukaista nuorisotyöpajaa. Yhteistyötä on tehostettu myös tätä kautta. Sopimuksen tavoitteen toteutumisesta ja rahoituksesta Vuoden toiminnan jälkeen mm. kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on nostettu lähes kolminkertaiseksi. Velvoitetyöllistettävät Mikkelin kaupunki on hoitanut lain mukaan. Kehittämiskumppanussopimuksen tavoitekohdat on täytetty 90 %:sesti. Yhteistyön kautta on kehitelty mm. jatkotyöllistämisen polkujen toteuttamista. Tämä työ on vasta aluillaan. Toimintaa vaikeuttaa valtakunnallinen taloustilanne, minkä vuoksi yritykset rekrytoivat varovasti eikä uusia yrityksiä ja työpaikkoja ole syntynyt myöskään Mikkelin kaupungissa. Kehittämiskumppanuussopimuksen osapuolten kanssa on käyty toiminnan toteutumista ja kehittämisestä jatkuvaa keskustelua ja viimeksi kaupungin työllisyysjaoksessa. Tilaisuus osoitti, että sopimus on ollut erittäin hyvä, mutta kehittämistoimenpiteitä ja resurssia tarvitaan edelleen. Mikkelin kaupungilla ei ole mahdollisuutta lisätä työllisyydenhoidon resurssia tuleville vuosille. Mikkelin kaupunginhallituksen avustuspäätöksellä tuetaan Mikkelin Työttömät ry:n tilavuokria ja toimintaa vuonna Hankehakemukset Hankehakemukset tukevat alueen työllisyydenhoidon tulevaa kehittämistä ja erityisesti ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä koko Mikkelin kaupungin alueella. Tulevilla hankkeilla tuetaan myös kaupungin suuria, entisiä kuntakeskuksia (Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi) ja niiden työllisyydenhoitoa. Hankehakemuksissa on hyvin otettu huomioon ennaltaehkäisevä toiminta. Hankehakemukset ovat perusteltuja. Kaikissa hankehakemuksissa vahvistetaan osallistamisen muotoja, jotka kohdistuvat työllisyydenhoidon haastavimpaan kohderyhmään. Työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuuden ensimmäinen vaihe on vastannut hyvin työmarkkinoille ohjautuvien palvelutarvetta. Selkeä kysyntä on muodostumassa niille palvelutarpeille, joissa työmarkkinoille palaaminen ei ole itsestään selvää tai se pitää tehdä pidemmän kaavan kautta.

21 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Työttömien yhdistyksen kohtaamispaikka hankehakemus antaa Mikkelissä oleville työttömille mahdollisuuden omaehtoisesti hakea vertaistukea ja osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. Osallistumisen jälkeen työttömällä on mahdollisuus saada tietoa ja vaihtoehtoja oman työllistymisensä edistämisestä ilman, että se tapahtuu ensisijaisesti viranomaisen kautta tulleena velvoittavuutena. Nykyisessä tilanteessa tällaisen mahdollisuuden tarjoaminen on tärkeää ja se käy hyvin yhdistystoiminnan vastuulle. Toimintakeskus ry:n hankehakemuksessa kehitetään sisältöjä toimintakykyä ylläpitävälle sosiaaliselle kuntoutukselle. On oletettavaa, että tämä palvelumuoto tulee voimistumaan Suomen kaikissa kunnissa pitkäaikaistyöttömien ikärakenteen siirtyessä koko ajan vanhempiin ikäluokkiin. Kaupungin hyvinvointipalvelujen kannalta on myönteistä, että alueen yhdistykset kehittävät omaa toimintaansa niin, että voivat vastata tulevaan tarpeeseen. On ilmiselvää, ettei mikään kunta pysty tulevaisuudessa toteuttamaan ylläpitävää toimintaa oman organisaationsa kautta. Tähän toimintaan tarvitaan hankkeita ja projekteja eli ulkopuolista rahoitusta. ViaDia:n hanke, joka keskittyy vankilasta vapautuvien ohjauksen kehittämiseen on myös hyvin kannatettava. Huolimatta siitä, että paikkakunnalla oleva palvelujärjestelmä olisi kattava myös vapautuvien vankien kohdalla, on hyvin mahdollista, että palvelujen hajanaisuus ja viranomaisten vaihtuvuus hankaloittavat ohjaustilannetta. Hankkeen tavoite kehittää selkeä konsepti vapautuvien vankien siviiliin saattamiseen lisää oletettavasti onnistumisprosenttia. Ja tässä kohderyhmässä jokainen onnistuminen on yhteisölle arvokas tulos myös taloudellisesti. Tilastointi tukena Mikkelin kaupungin työllisyydenhoitoa tilastoidaan kuukausittain kokonaisuutena, joten siihen kuuluu myös väestön seuranta, työpaikat sekä työmarkkinatuen kuntaosuuksien vertailu 11 kaupungin osalta. Liitteenä olevat tilastot kertovat Mikkelin kaupungin toiminnoista. Toimintomme ovat oikeansuuntaisia. Alueemme työllisyydenhoidon kehittämisessä on tärkeänä osana myös maaseutunäkökulma. Lisätietoja: Mikkelin kaupunki/palvelupäällikkö Pekka Patama, Mikkelin Toimintakeskus ry./ Harri Lankinen, Mikkelin Työttömät ry./heikki Pyrhönen Liitteet: tilastointi maaliskuulta 2015 kaupunginhallituksen päätös Kehittämiskumppanussopimuksen päivittäminen" Mikkelin kaupunginhallituksen päätös toimitetaan hankehakemuksiin täydentävänä jälkikäteen. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus hyväksyy edellä esitetyn lausunnon hankehakemuksiin.

22 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Päätös Hyväksyttiiin. Tiedoksi Mikkelin Toimintakeskus ry., Mikkelin Työttömät ry., elinvoima- ja kilpailukykypalvelut

23 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 196 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen (Mietintöjä ja lausuntoja 14/2015). MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen Oikeusministeriö on pyytänyt Mikkelin kaupungin lausuntoa oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" (Mietintöjä ja lausuntoja 14/2015). Lausuntoa pyydetään mennessä. Työryhmän mietintö on saatavissa internetissä osoitteesta: oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/ /files/ OMML_14_2015_Karajaoik.bdf Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on antanut seuraavan lausunnon: "Työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksiköitä, jotta työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin. Työryhmä esittää kahta erilaista mallia käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Toisen mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Etelä-Savon maakuntaliitto toteaa, että kumpikin esitetty malli vähentäisi merkittävästi käräjäoikeuksien määrää nykyisestä 27 käräjäoikeudesta. Edellisen kerran käräjäoikeuksin määrää vähennettiin vuonna Tämän vähennyksen vaikutuksia erityisesti kansalaisten oikeusturvaan ei kuitenkaan ole arvioitu. Nyt ollaan esittämässä uusia vähennyksiä ilman oikeuturvavaikutusten arviointia. Kansalaisten näkökulmasta keskeinen osa oikeusturvaa on saavutettavuus. Mitä harvempi käräjäoikeusverkko on, sitä pidemmiksi muodostuvat välimatkat käräjäoikeuspiirien reunaalueilta käräjäoikeuksien kanslioihin ja istuntopaikkoihin. Merkittävästi nykyistä pidemmät asiointietäisyydet aiheuttavat kansalaisille kohtuuttomia matkakustannuksia ja ajankäyttöä ja saattavat käytännössä muodostaa jopa esteen kansalaisten oikeuksien toteutumiselle. Työryhmän esitysten aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole selvitetty. Valtionhallinnon työpaikkojen vähennyksiä on suunniteltu sektorikohtaisesti eri ministeriöissä ja niiden alaisissa virastoissa. Valtion toimintoja on keskitetty yhä harvempiin toimipaikkoihin. Tämä esitys vahvistaisi osaltaan tätä kehitystä minkä, vuoksi on otettava huomioon vähennysten kokonaisvaikutukset alueilla. Kysymys ei olisi vain suorista työpaikoista, vaan myös vähennysten välillisistä vaikutuksista muihin tarjolla oleviin oikeuspalveluihin. Kansliapaikkakuntien keskittyminen harvemmille paikkakunnille johtaisi myös asianajo- ja muiden oikeudellisten palveluiden keskittymiseen. Työryhmä on esittänyt 17 käräjäoikeuden mallia, jossa Etelä-Savon käräjäoikeus säilyisi mutta Savonlinnan kanslia ja Pieksämäen istuntopaikka lakkautettaisiin. Savonlinnaan jäisi ainoastaan istuntopaikka. Työryhmän esittämässä 14 käräjäoikeuden mallissa nykyiset Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeudet yhdistettäisiin uudeksi Itä- Suomen käräjäoikeudeksi. Uuden käräjäoikeuden keskuspaikaksi esitetään

24 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Kuopiota ja sivukansliapaikkakunniksi Joensuuta ja Mikkeliä. Toteutuessaan tämä malli tarkoittaisi kolmen nykyisen kanslian eli Savonlinnan, Varkauden ja Iisalmen lopettamista samoin Pieksämäen istuntopaikan lopettamista. Etelä-Savon maakuntaliitto katsoo, että kumpaakaan mallia ei voida pitää jatkokehittämisen pohjana. Kuten edellä on todettu, heikentäisi kanslian ja istuntopaikan lakkauttaminen merkittävästi kansalaisten oikeusturvaa. Asiointimatkat kansliaan käräjäpiirin sisällä kasvaisivat merkittävästi nykyisestä, jos kanslia sijaitsisi vain Mikkelissä. Enimmillään asiointimatka kansliaan pidentyisi selvästi yli 100 kilometrillä. Nykyisten kolmen käräjäoikeuden yhdistämisellä syntyisi väestöpohjaltaan yli asukkaan käräjäoikeus. Se olisi toiseksi suurin Helsingin käräjäoikeuden jälkeen. Nykyisten käräjäoikeuksien väestöpohja on riittävän suuri kustannustehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Esimerkiksi Etelä- Savon käräjäoikeuden väestöpohja on noin asukasta. Nykyiselläänkin Etelä-Savon käräjäoikeus on alueellisesti jo riittävän laaja. Uusi käräjäoikeus olisi alueellisesti maan toiseksi suurin. Näin suurta aluetta ei voitaisi pitää perusteltuna. Paitsi oikeusturvan heikkenemisen kannalta liian suuri alue heikentäisi myös kansalaisten mahdollisuuksia seurata oikeudenkäyttöä. Etelä-Savon maakuntaliitto kiinnittää huomiota myös valtion keskusja aluehallinnon uudistamiseen. Vaikka oikeudenkäyttö muodostaakin valtionhallintoon nähden itsenäisen ja riippumattoman kokonaisuuden, tulisi oikeushallinnon rajoja määriteltäessä pyrkiä ottamaan huomioon muut hallinnolliset rajat. Kansalaisten näkökulmasta tämä olisi omiaan selkiyttämään hallinnosta saatavaa kuvaa." Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki yhtyy edellä olevaan Etelä- Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen lausuntoon. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Oikeusministeriö

25 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 197 Jäteasiaintarkastajan kelpoisuusehdon muutos MliDno Valmistelija / lisätiedot: Risto Mikkola Kaupungin hallitus on kohdalla hyväksynyt jäteasiaintarkastajan vakanssin (8675) perustamisen. Tällöin kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttiin soveltuva insinööri (AMK) tai aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu insinöörin tai vastaava tutkinto. Jäteasian tarkastajan viran täyttäminen on tullut nyt ajankohtaiseksi, tehtäviä hoitaneen kaupunginpuutarhurin siirtyessä vanhuuseläkkeelle. Ennen uuden rekrytoinnin aloittamista on tarpeen muuttaa viran kelpoisuusvaatimusta, koska jäteasian tarkastajan viran menestykselliseen hoitamiseen soveltuvat hyvin moninaiset ympäristöalaan liittyvät tutkinnot. Henkilöstöpalvelut puoltaa esitystä. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää, että jäteasiaintarkastajan kelpoisuusvaatimus muutetaan muotoon: soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi vähintään opistoasteinen tutkinto. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Henkilöstöpalvelut/Anne Ahonen, Anne Nurminen, Risto Mikkola

26 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 198 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma MliDno Valmistelija / lisätiedot: Juha Vuorela Mikkelin kaupungin hallintosäännön 37 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallintosäännön 37 :n mukaan kaupungin hallitus. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea kuntayhtymälle asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista. Suunnitelmaan voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia ja tarkennuksia. Sisäinen tarkastus voi suorittaa myös erillisiä toimeksiantoja, jotka eivät sisälly suunnitelmaan. Sisäisen tarkastuksen suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet, seuranta ja raportointi toteutetaan jatkossa osana prosesseja, toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asettamista ja että se huomioidaan päätöksenteossa. Tarkastussuunnitelma kattaa jäljellä olevan valtuustokauden vuodet Tarkastussuunnitelma lähetetään oheisena kaupunginhallitukselle. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Hallitus päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuosille Päätös Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että konsernitarkastaja Juha Vuorela esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

27 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 199 Valtuustoaloite maaseutuvaikutusten arvioinnin käyttöönotosta päätöksenteon tueksi MliDno Valmistelija / lisätiedot: Merja Airas Liitteet 1 Liite: aluejohtokuntien lausunnot 2 Liite: Tarkastuslista, maaseutuvaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi.pdf Kaupunginvaltuusto Mikkelin Keskustan valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa: "Valtioneuvoston asettama maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on kehittänyt "Maaseutuvaikutusten arviointi" -välineen, jota voidaan käyttää päätösten vaikutusten arvioinnissa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Valtioneuvosto on suosittanut kyseisen arvioinnin käyttöönottoa viranomaisvalmistelun tueksi sekä valtakunnallisella että aluetasolla. Tulevan kuntaliitoksen jälkeen Mikkeliin kuuluu laajoja maaseutualueita. Laajan kunnan eri osa-alueiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Mikkelissä on tarpeen ja tarkoituksenmukaista ottaa päätöksenteossa käyttöön "Maaseutuvaikutusten arviointi" -instrumentti. Sen avulla voidaan arvioida, mitkä ovat kulloisenkin päätöksenteon vaikutukset maaseutuun, maaseudun ihmisten elinoloihin, elinkeinoihin, työhön, kilpailukykyyn, asumiseen, palveluihin, saavutettavuuteen, yhteyksiin, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen ja pyrkiä ehkäisemään päätösten haitalliset vaikutukset. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että maaseudun arviointi -työkalu otetaan käyttöön Mikkelin kaupungissa päätöksenteon tueksi. Mikkelissä Mikkelin Keskustan valtuustoryhmä Seija Korhonen Päivi Ylönen Martti Lokka Matti Kunnas Jaana Strandman Kirsi Liukkonen Matleena Pulkkinen Tero Puikkonen Pekka Moilanen Heikki Nykänen Heikki Leppänen Pekka Kakriainen Matti Piispa Petri Pekonen

28 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Päätös: Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus Ehdotus, Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin, jonka tulee pyytää lausunnot eri toimialoilta. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään marraskuussa Päätös, Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Valmistelija kehitysjohtaja Soile Kuitunen ( ) Elinvoima- ja kilpailukyky-yksikkö on valmistellut vastauksen, jossa on huomioitu maaseutuasiamies Kari Mikkosen ja maaseutuasioista vastaavan Ristiinan viranhaltija Jorma Piispasen, seutuvaliokunnan sihteeri, kehityspäällikkö Aki Kaurasen, aluejohtokuntien ja kylien neuvottelukunnan edustajien sekä Ristiinan kunnanjohtaja Virpi Siekkisen ja Suomenniemen kunnanjohtaja Matti Muukkosen lausunnot. Saaduissa lausunnoissa korostetaan maaseutunäkökulman tärkeyttä ja sen korostumista edelleen, kun kuntaliitos Suomenniemen, Ristiinan ja Mikkelin kesken astuu voimaan Lausunnoissa todetaan muun muassa, että maaseutuvaikutusten arvioinnilla voidaan motivoida uutta kaupunkia aktiiviseen maaseudun kehittämiseen ja sen edistämiseen. Maaseudun moninaisten mahdollisuuksien hyväksikäyttäminen on yksi uuden Mikkelin potentiaalisista menestyksen tekijöistä. Maaseutuun kohdistuvien vaikutusten arviointi olisikin saatujen lausuntojen mukaan tärkeää huomioida koko kaupungin päätöksenteossa. Kuten useassa saadussa lausunnossa todetaan, maaseutuvaikutusten arviointi edellyttää asian edistämistä ja johtamista kaupunkiorganisaatiossa. Monien erilaisten vaikutusarviointimenetelmien ja lomakkeiden täyttö saattaa hidastaa ja hankaloittaa asioiden valmistelua. Esimerkiksi yritysvaikutusten arviointi, joka linjattiin kaupunkiorganisaatiossa käyttöönotettavaksi vuonna 2011, on vasta osittain käytössä. Vaikka yritysvaikutusten arviointilomake on sinänsä hyvin yksinkertainen ja siinä on vain muutamia täytettäviä kohtia, on arvioinnin tekeminen kuitenkin koettu paikoitellen vaikeaksi. Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa on tehty päätöksiä myös monien muiden arviointimallien käyttöönotosta. Ne ovat kuitenkin vasta osittain käytössä. Jotta arviointimallit todella otettaisiin kaikessa päätöksenteon valmistelussa käyttöön, tarvitaan asioiden valmistelijoille ja myös valtuutetuille koulutusta ja opastusta asiasta. Lausunnoissa todetaan, että tämän lisäksi olisi resursoitava henkilöitä seuraamaan sitä, että arviointi on toteutettu, ja vaikutukset on huomioitu päätöksissä ja toiminnassa.

29 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) Saatujen lausuntojen perusteella elinvoima- ja kilpailukyky-yksikkö toteaa, että maaseutuvaikutusten arviointi on tärkeä osa kaupungin päätöksentekoa ja sen valmistelua. Maaseutuun kohdistuvat vaikutukset tulisi kuitenkin kyetä arvioimaan päätöksenteon valmistelussa sen luonnollisena osana, yhtenä tärkeänä näkökulmana ilman erillistä lomakkeen täyttöä ja raportointia. Tämän rinnalla on tärkeää, että maaseudun näkökulma näkyy kaupungin tavoitteissa ja linjauksissa. Näin se ohjaa myös käytännön toimintaa ja kehittämistä. Ehdotus, Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevan lausunnon vastauksena Mikkelin keskustan valtuustoryhmän. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös: Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevan lausunnon vastauksena Mikkelin keskustan valtuustoryhmän. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Päätös: Kaupunginvaltuusto: Keskustelun aikana valtuutettu Seija Korhonen esitti valtuutettujen Jaana Strandmanin ja Päivi Ylösen kannattamana, että asia pitää palauttaa uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei vastustanut, joten puheenjohtaja totesi, että aloite palautetaan uuteen valmisteluun. Kaupunginhallitus Asiaa on valmistellut kaupunginlakimies Annaliisa Lehtinen ( ) ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ( ) Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut on jatkanut asian valmistelua kehityspäällikkö Aki Kaurasen esittämällä toimintamallilla, missä maaseutuvaikutusten arvioinnissa keskeinen rooli olisi aluejohtokunnilla. Aluejohtokuntien toiminta kattaa maantieteellisesti suuren osan Mikkelin maaseutumaisista alueista ja joiden jäsenillä on asiantuntijuutta sekä kykyä arvioida eri asioiden sekä päätösten vaikutuksia taajamissa ja maaseudulla. Aluejohtokuntien tekemät arvioinnit/lausunnot tulisi olla koko maaseutua yleisesti koskettavia. Alueelliset erityispiirteet tulisi näin huomioon otetuksi. Käytännössä maaseutuvaikutusten arviointi toteutettaisiin kaupungin toimielinten päätöksissä. Kulloinkin valmisteltavaan asiaan pyydettäisiin maaseutuvaikutusten arviointimallin perusteella eri näkökulmista lausunto. Tarve lausuntopyyntöön sekä maaseutuvaikutusten arviointiin tehdään

30 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) toimialoilla tapauskohtaisesti asian valmistelun aikana. Aluejohtokuntien lausunnot/arvioinnit liitettäisiin osaksi asian käsittelyä ja ne huomioitaisiin lopullisessa päätöksenteossa. Maaseutuvaikutusten arviointimallissa läpikäytävät näkökulmat noudattavat valtioneuvoston asettaman maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän tekemää suositusta. Arvioinnin asiakokonaisuudet ja näkökulmat ovat seuraavat: 1. Maaseudun elinkeinot, yrittäjyys ja työ 2. Maaseudun osaaminen ja innovaatiot 3. Maaseutuasuminen ja palveluiden järjestäminen (palveluiden määrä, laatu, hinta ja saavutettavuus) 4. Maaseudun saavutettavuus, yhteydet ja infrastruktuurin toimivuus 5. Maaseudun vetovoimatekijät ja vahvuudet 6. Yhteisöllisyys, sosiaalinen pääoma, lähidemokratia ja paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut on pyytänyt vuoden 2013 syksyllä aluejohtokunnilta lausuntoa valtuustoaloitteeseen sekä toimintamallin, missä vahvistettaisiin aluejohtokuntien roolia maaseutuvaikutusten arvioinneissa. Aluejohtokunnilta asiaan saadut lausunnot kannattavat esitetyn toimintamallin käyttöön ottoa Mikkelin kaupungissa. Tarkistuslista maaseutuvaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi päätöksenteossa on liitteenä. Liite ohjaa lausunnon/arvioinnin sekä päätöksentekijää, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Liitteessä mainitut asiat ovat vain ohjaavia, joten kaikkiin asioihin ei tarvitsisi lausunnoissa ottaa kantaa. Aluejohtokuntien lausunnot ovat myös liitteenä. Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut esittää, että Mikkelin kaupungissa otetaan käyttöön em. mallin mukainen toimintapa. Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat ja niille asioita valmistelevat viranhaltijat pyytävät aluejohtokunnilta koko kaupungin aluetta koskeviin valmisteluihin lausunnon/arvioinnin lukien. Lausunnossa tulee arvioida tarvittaessa em. asiaan vaikuttavat tekijät. Asiasta tulee tiedottaa kattavasti valmistelijoille ja eri toimielimille (lautakunnat, johtokunnat, aluejohtokunnat). Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen esittämän toimintamallin tukemaan päätöksentekoa maaseutuvaikutusten huomioon ottamisesta päätöksenteossa ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevan selvityksen ja toimenpiteet

31 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) vastauksena Mikkelin keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös Hyväksyttiin.

32 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 200 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2014 MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen Etelä-Savon Energia Oy on toimittanut kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuosikatsauksensa Se lähetetään esityslistan mukana kaupunginhallitukselle. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Merkitään tiedoksi ja esitetään kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös Hyväksyttiin.

33 Mikkeli Pöytäkirja 14/ (37) 201 Vastaus Pirkko Levosen selvityspyyntöihin ja valituksiin MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen Pirkko Levonen on lähettämässään sähköpostiviestissään tiedustellut seuraavista vireille panemistaan asioista: Markku Turkian vireillepano hallintokantelu Närhisestä Lehtisen painostus ja uhkailu-ilmianto tutkimusvaatimus kvalt ja valitus khall täydennys edelliseen Kaupunginhallitus käsittelee Levosen vireille panemat asiat seuraavasti: kohdassa yksi käsitellään Markku Turkian vireillepanoa koskeva asia ja otetaan kantaa asian käsittelyjärjestykseen sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kaupunginhallituksen välillä. Kohdassa kaksi käsitellään Levosen sosiaali- ja terveysjohtajaa Maria Närhistä koskevaa hallintokantelua. Kohdassa kolme käsitellään Levosen vireille panemaa Annaliisa Lehtisen toimintaa koskevaa ilmianto ja tutkimusvaatimusta sekä siihen liittyvää toimitettua täydennystä. Levosen toimittamaa tutkimusvaatimusta käsitellään kohdassa yksi siltä osin, kun siinä on kysymys asian käsittelyjärjestyksestä, kohdassa kaksi siltä osin, kun siinä viitataan Maria Närhisen toimintaan sekä kohdassa kolme siltä osin, kun se koskee Annaliisa Lehtisen ja Pirkko Levosen välistä puhelinkeskustelua sekä sen asiallisuutta. Kaupunginhallitus toteaa, että kaikki Levosen toimittamat asiakirjat ovat olleet nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa ja asian käsittelyssä on otettu huomioon Levosen toimittama materiaali kokonaisuudessaan. 1. Levosen asian käsittelystä sosiaali- ja terveyslautakunnassa Pirkko Levonen on lähettänyt päivätyn kirjelmän sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajalle Markku Turkialle. Kirjelmään on vastannut sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen Levonen on kuitenkin katsonut, ettei lautakunta ole käsitellyt asiaa asianmukaisesti. Tämän jälkeen asia on siirtynyt Mikkelin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, josta on ilmoitettu Levoselle maaliskuun lopussa 2014 ja päivätyssä kirjeessä. Kaupunginhallitus on päätöksessään käsitellyt Levosen sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajalle Markku Turkialle päivättyä kirjelmää koskevan asian. Samassa päätöksessä kaupunginhallitus on käsitellyt myös Levosen väitteen siitä, että sosiaali- ja terveyslautakunta ole vastannut hänen laatukysymyksiinsä. Samassa päätöksessä on käsitelty Levosen vaatimus, että lautakunnan tulisi todeta Niina Helmisen sekä Anne Hyytiä- Hassisen syyllistyneen Levosen asian käsittelyssä virkavirheeseen. Päätöksessä on lisäksi käsitelty laajemmin Levosen esittämiä Maria Närhiseen, Niina Helmiseen ja Anne Hyytiä-Hassiseen kohdistettuja väitteitä rikkomuksista

195 Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n työllisyyden hoidon hanke- ja projektihakemukset, kaupunginhallituksen lausunto

195 Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n työllisyyden hoidon hanke- ja projektihakemukset, kaupunginhallituksen lausunto Mikkeli Ote pöytäkirjasta 14/2015 1 (6) 195 Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n työllisyyden hoidon hanke- ja projektihakemukset, kaupunginhallituksen lausunto MliDno-2015-1085 Valmistelija

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 25/ (12) Kaupunginhallitus Aika , klo 13:00-19:39. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Mikkeli Pöytäkirja 25/ (12) Kaupunginhallitus Aika , klo 13:00-19:39. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Mikkeli Pöytäkirja 25/2015 1 (12) Aika 27.10.2015, klo 13:00-19:39 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 342 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 343 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

27 Kokousaikataulut ajalle 1.8.2015-31.1.2016. 28 Kirjastolle vuodelle 2015 osoitetun investointimäärärahan siirtäminen käyttötalouteen

27 Kokousaikataulut ajalle 1.8.2015-31.1.2016. 28 Kirjastolle vuodelle 2015 osoitetun investointimäärärahan siirtäminen käyttötalouteen Mikkeli Kokouskutsu 1 (11) Aika 20.05.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin Teatteri, Savilahdenkatu 11 Käsiteltävät asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Viranhaltijoiden

Lisätiedot

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (13) Aika 19.01.2016, klo 18:00-19:44 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

33 Kohdeavustus Kiesilän Erä ry, ampumatornien rakennus

33 Kohdeavustus Kiesilän Erä ry, ampumatornien rakennus Mikkeli Pöytäkirja 5/2015 1 (11) Aika 09.06.2015, klo 18:00-19:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus 33 Kohdeavustus

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Suomenniemen aluejohtokunta 03.12.2015. Aika 08.12.2015, klo 18:00. kahvila-ravintola Salmenranta. Käsiteltävät asiat

Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Suomenniemen aluejohtokunta 03.12.2015. Aika 08.12.2015, klo 18:00. kahvila-ravintola Salmenranta. Käsiteltävät asiat Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 08.12.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 Pöytäkirjan tarkastus 70 Suomenniemen kärkihankkeet

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Pöytäkirja :07

Pöytäkirja :07 Mikkeli Tekninen lautakunta Pöytäkirja 01.09.2015 6/2015 1(9) Aika 01.09.201 5, klo 16:30-17:07 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuusja

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (13) Aika 15.04.2015, klo 18:00-19:20 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 12.00 - Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (11) Aika 05.11.2015, klo 16:30-18:20 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (9) Etelä-Savon pelastuslautakunta 03.06.2015 Aika 03.06.2015, klo 14:00-14:40 Paikka Juva Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 07.10.2014 tiistai klo 18.00-19.30 Paikka Kahvila-ravintola Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet Risto Korhonen, puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Aika 28.9.2016 klo 14:00 17:35 Paikka Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Käsitellyt asiat:

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 4 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.2.2011 klo 20.00 20.45 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:25 Paikka Saunakabinetti, kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

51 Kesäkauden tapahtumat Anttolassa vuonna 2016 ja niiden järjestelyt

51 Kesäkauden tapahtumat Anttolassa vuonna 2016 ja niiden järjestelyt Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (11) Aika 22.09.2015, klo 18:00-19:35 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Anttolan aluejohtokunta 27.01.2015 Kokoustiedot Aika 27.01.2015 tiistai klo 18.00-19.09 Paikka Anttola-talo Saapuvilla olleet jäsenet Harmoinen Jorma, esittelijä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58 PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Yhteistyötoimikunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 Klo 09:00-10:58 PAIKKA Seminaarinkatu 2, 3 krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

40 Kohdeavustus, Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry, suomenniemeläinen -julkaisu

40 Kohdeavustus, Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry, suomenniemeläinen -julkaisu Mikkeli Kokouskutsu 1 (13) Aika 11.08.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastus 39 Kohdeavustus, Kauriansalmen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1. Muut saapuvilla olleet Kauria, Outi, kaupunginhallituksen edustaja

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1. Muut saapuvilla olleet Kauria, Outi, kaupunginhallituksen edustaja Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 13.01.2015 18.00-19.15 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet Risto Korhonen, puheenjohtaja Markku Heikkilä Marja

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 21.10.2014 tiistai klo 18.00-20.10 Paikka Anttolan yhtenäiskoulu, luokka 1 Saapuvilla olleet jäsenet Harmoinen Jorma, esittelijä / puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot