Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

2 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden täysimittaisella hyödyntämisellä teollisuudessa ja yhdyskuntatekniikassa saavutettaisiin jopa 30 %:n säästö sähkömoottoreiden energiankulutuksessa. Tämä vastaa 10 % koko maailman sähköstä. Vaconin taajuusmuuttajat säästävät elinkaarensa aikana moninkertaisesti enemmän energiaa kuin niiden valmistaminen kuluttaa. Uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, entistä tehokkaampi hyödyntäminen on vain yksi ratkaisu ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, mutta puhdas sellainen. Taajuusmuuttajia hyödynnetään laajasti uusiutuvan energian tuotannossa. Maailmassa on noin 1,1 miljardia ihmistä ilman puhdasta vettä. Taajuusmuuttaja on avaintuote myös puhtaan veden tuotannossa. 2 Vacon Vuosikertomus 2009

3 SISÄLTÖ Yritysesittely Vacon lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Strategia Liiketoimintakatsaus Tutkimus ja tuotekehitys Tuotanto ja logistiikka Myynti ja markkinointi Tuotevalikoima Teollisuudenalat ja sovelluskohteet Yritysvastuu Ekologinen vastuu Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Hallinto ja johtaminen Selvitys hallinnointiperiaatteista Hallitus Johtoryhmä TILINPÄÄTÖS Vacon Vuosikertomus

4 VACON LYHYESTI Driven by drives Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja vain niitä. Taajuusmuuttajia käytetään sähkömoottorin ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on 27 maassa. Vuonna 2009 Vaconin liikevaihto oli 272,0 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti keskimäärin henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Taajuusmuuttaja on laite, jota käytetään sähkömoottorin kierrosnopeuden säätöön kaikilla teollisuuden aloilla ja yhdyskuntatekniikassa. Lisäksi taajuusmuuttaja on avaintuote uusiutuvan energian tuotannossa. Taajuusmuuttajien avulla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä ja tuottaa puhdasta energiaa uusiutuvista energianlähteistä. Vacon perustettiin vuonna 1993 Vaasassa. Yrityksen perustivat 13 rohkeaa yrittäjää, jotka jakoivat saman intohimon kehittää ja valmistaa maailman parhaita taajuusmuuttajia. Vuosi 2009 oli yhtiön 16. toimintavuosi. Maailmanlaajuinen läsnäolo Vaconin tuotanto- ja tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Vaconilla on myyntiyhtiöitä 27 maassa ja se myy tuotteitaan kaikkien myyntikanavien kautta. Vaconin myyntikanavia ovat kone- ja laitevalmistajat, järjestelmätoimittajat, brand label -asiakkaat, jakelijat ja suoramyynti loppukäyttäjille. Vacon toimittaa taajuusmuuttajia lähes kaikille teollisuuden aloille ja yhdyskuntatekniikan tarpeisiin. Tyypillisiä asiakastoimialoja ovat mm. koneenrakennus, vedenpuhdistus, rakennustekniikka, meriteollisuus, uusiutuvan energian tuotanto ja kaivosteollisuus. Taajuusmuuttajia hyödynnetään esim. pumpuissa, puhaltimissa, hisseissä, liukuportaissa, kuljettimissa, tuulivoimaloissa ja kompressoreissa. Vaconin suurimpia asiakkaita ovat mm. Eaton, Honeywell, Konecranes, Rockwell Automation, Schindler ja The Switch. Vacon on maailman seitsemänneksi suurin taajuusmuuttajien valmistaja ja suurin yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyvä yhtiö. Vacon arvioi osuutensa maailmanlaajuisista taajuusmuuttajamarkkinoista (8,3 miljardia dollaria) olevan lähes 5 % (IMS 2009). Vuosi 2009 lyhyesti 8.1. Vacon perustaa tytäryhtiön Etelä- Koreaan Vacon toimittaa pääpotkurikäyttöön kaksi 4,6 MW:n taajuusmuuttajaa Vacon avaa toimiston Kanadassa 4 Vacon Vuosikertomus 2009

5 Taloudelliset tavoitteet ja omistajat Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 milj. euron liikevaihto vuonna Kannattavuustavoitteena on 14 %:n liikevoittomarginaali ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto. Vacon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq OMX Helsingissä. Vaconilla oli vuoden 2009 lopussa omistajaa, joista 71,1 % oli Suomessa toimivia instituutioita tai yksityissijoittajia ja 28,9 % ulkomaisia omistajia. Vaconin osakkeen päätöskurssi vuonna 2009 oli 26,70 euroa, jonka mukainen yhtiön markkina-arvo oli 406,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR Omavaraisuusaste, % Tilauskanta, MEUR Henkilöstön määrä vuoden lopussa Vacon toimittaa taajuusmuuttajat Kaman paperitehtaalle Venäjälle Vacon toimittaa taajuusmuuttajat maailman ensimmäiseen dieselsähköiseen pääpotkurikäyttöön jokilaivassa Vacon laajentaa palvelujaan Etelä- Amerikassa laajentamalla Brasiliantoimistoaan Vacon Vuosikertomus

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Puhdasta teknologiaa puhtaimmillaan Vaconin tuotteet eli taajuusmuuttajat edustavat puhdasta teknologiaa puhtaimmillaan. Niiden avulla pystytään merkittävästi parantamaan teollisuuden ja yhdyskuntatekniikan energiatehokkuutta, puhdistamaan vettä ja tuottamaan energiaa uusiutuvista energianlähteistä. Lisäksi taajuusmuuttajien ekologinen jalanjälki on plussan puolella, sillä niiden avulla voidaan säästää huomattavasti enemmän energiaa kuin niiden valmistamiseen kuluu. Vaconin taajuusmuuttajat ovat omalta osaltaan vastaus kahteen maailmaa askarruttavaan kysymykseen: ilmaston lämpenemiseen ja puhtaan veden puutteeseen. Vacon on pörssiyhtiö, jonka keskeisenä tehtävänä on kasvattaa yrityksen arvoa. Se, että voimme vaikuttaa myönteisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja jopa koko maailman tulevaisuuteen, on osaksi syy siihen, miksi suhtaudumme työhömme tinkimättömällä ja intohimoisella asenteella puhdas teknologia on hauskaa! Energiatehokkuuden merkitys päätöksenteossa on korostunut ja korostuu jatkuvasti. Vaconin asiakkaille energiatehokkuus onkin yhä useammin tärkeä hankintaperuste, kun he kehittävät oman toimintansa energia- ja kustannustehokkuutta. Samalla taajuusmuuttajasta on tulossa yhä enemmän yleishyödyke. Uskon, että jonain päivänä lähes kaikki sähkömoottorit on varustettu taajuusmuuttajilla. Myös poliittiset päätöksentekijät pyrkivät omalta osaltaan edistämään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa. Tästä ovat esimerkkeinä mm. EU:n sähkömoottoreiden energiatehokkuutta säätelevä uusi direktiivi ja vastaavat lainsäädännölliset toimet Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Markkinaosuutemme kasvoi Vuoden 2009 alussa arvioimme, että energiatehokkuuden kehittämiseen suunnattavat investoinnit säilyisivät korkealla tasolla talouden yleisestä laskusuhdanteesta huolimatta. Näin ei kuitenkaan käynyt. Sen sijaan koko taajuusmuuttajamarkkina laski arvioitamme voimakkaammin ja myös itse jouduimme valitettavasti kesken vuoden alentamaan tulostavoitteitamme. Tästä huolimatta olen sitä mieltä, että Vacon menestyi vuonna 2009 vähintään kohtuullisesti jopa hyvin. Samalla kun maailmanlaajuiset taajuusmuuttajamarkkinat laskivat noin 16 %, oma liikevaihtomme laski vain 7,2 % 272,0 milj. euroon. Pystyimme hankkimaan myös uusia asiakkaita. Tästä kuuluu kiitos myyntihenkilöstöllemme ympäri maailman. 6 Vacon Vuosikertomus 2009

7 Liikevaihdon laskun takia myös liikevoittomme laski 22,5 milj. euroon (34,6 milj. euroa vuonna 2008). Tähän vaikutti keskeisesti se, että kiinteät kulumme oli mitoitettu kasvuun. Vuoden aikana hillitsimme kasvuinvestointeja ja suhteutimme kulurakennetta liiketoiminnan volyymin laskuun. Emme kuitenkaan halunneet supistaa toimintaamme liian voimakkaasti, sillä haluamme olla valmiit, kun kasvu taas alkaa. Uudet tuotteet markkinoille Vuoden 2010 strateginen painopiste on tuotejohtajuutemme kehittämisessä. Tuomme markkinoille uusia, yhä monipuolisempia, laadukkaampia ja kustannustehokkaampia tuotteita. Tuotekehityksessä hyödynnämme myös laajasti koko maailmanlaajuista osaamistamme. Olemme jo nyt jakaneet tuotekehitysvastuuta eri maayksiköillemme Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa, ja tämä kehitys jatkuu. Olemme viime vuosien aikana kehittäneet voimakkaasti maailmanlaajuista tuotanto-, tuotekehitys- ja myyntiorganisaatiotamme ja myös jatkossa laajennamme toimintaamme harkitusti uusille lupaaville markkina-alueille. Vuonna 2010 kuitenkin keskitymme hyödyntämään maailmanlaajuista asemaamme ja varsinkin kasvattamaan uusien hiljattain perustettujen tytäryhtiöidemme liiketoimintaa. Uskon, että Vacon on laskusuhdanteen pohjan jo nähnyt. Sitä, kuinka nopeasti elpyminen alkaa, on kuitenkin vaikea ennakoida. Vacon arvioi vuonna 2010 liikevaihtonsa kasvavan ja kannattavuutensa pysyvän vuoden 2009 tasolla. Haluan kiittää Vaconin henkilöstöä, asiakkaita ja omistajia. Vuosi 2009 on vaatinut kaikilta venymistä ja ainakin omasta mielestäni olemme selvinneet vuodesta voittajina. Toimitusjohtaja Vesa Laisi Vacon Vuosikertomus

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Aasia on liiketoiminnan kasvun veturi Vuonna 2009 Vaconin liiketoimintaan vaikutti merkittävästi vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen taantuma. Liikevaihdon laskusta huolimatta Vacon pystyi kasvattamaan markkinaosuuksiaan ja vakiinnuttamaan asemansa maailman johtavana, yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyvänä yrityksenä. Vuosina 2007 ja 2008 käytiin paljon yleistä keskustelua ympäristön tilasta ja energiatehokkuuden parantamisesta. Oletettiin, että taantuma ei juurikaan vaikuttaisi taajuusmuuttajamarkkinoihin. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Erilaisissa arvioissa ennustettiin, että markkinat supistuisivat vuonna 2009 n. 5 %, mutta todellisuus on markkinoilla ollut paljon karumpi. Maailmanlaajuiset taajuusmuuttajamarkkinat supistuivat vuonna 2009 n. 16 % (IMS 2009). Vaconin oma liikevaihto laski vuoden aikana 7,2 % 272,0 milj. euroon. Liikevaihdon laskusta huolimatta Vacon kasvatti markkinaosuuksiaan maailmanlaajuisesti. Taajuusmuuttajien maailmanmarkkinat olivat markkinatutkimusten mukaan noin 5,7 miljardia euroa vuonna Vacon arvioi osuutensa näistä markkinoista olevan n. 5 %. Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna Vacon sijoittuu maailmalla IMS:n tutkimuksessa 9 suurimman valmistajan joukkoon. Vacon arvioi, että laitteiden valmistuksella mitattuna yhtiö kuuluu maailman 7 suurimman taajuusmuuttajavalmistajan joukkoon. Näistä valmistajista Vacon on ainoa, joka keskittyy yksinomaan taajuusmuuttajien valmistukseen. Vaconin keskeiset kilpailijat ovat kansainvälisiä monialayrityksiä, joille taajuusmuuttajat ovat yksi tuote muiden tuotteiden joukossa. Vaconin vuoden 2009 liikevaihdosta 70,1 % tuli EMEAalueen (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) asiakkailta. Vacon pärjäsi tällä alueella paremmin kuin markkinat yleensä, ja taantumasta huolimatta Vaconin liikevaihto pysyi vuoden 2008 tasolla. Pohjois- ja Etelä-Amerikan osalta Vaconin liikevaihtoon heijastui näiden markkinoiden yleinen laskuvire, ja tämän markkina-alueen osuus Vaconin koko liikevaihdosta oli 17,0 %. Sen sijaan Aasian ja Tyynenmeren alueella Vaconin liikevaihto kasvoi vahvasti lähes 30,2 % edellisestä vuodesta. Vaconin panostukset erityisesti Aasian markkinoille ovat luoneet kasvua, ja vuonna 2009 tämän alueen markkinoiden osuus Vaconin liikevaihdosta kipusi 12,8 %:een. 8 Vacon Vuosikertomus 2009

9 Vuonna 2009 toiminnan painopiste oli kolmella suunnalla: uusien asiakkaiden hankinnassa, Aasian markkinoilla ja uusiutuvan energian tuotannossa. Taajuusmuuttajia käytetään kaikkialla maailmassa ja monilla eri teollisuudenaloilla. Näin myös toiminnan riski on hajautunut laajalle alueelle. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa Vacon on kyennyt siirtämään toimintansa painopistettä eri maantieteellisille alueille ja sellaisille liiketoimintaalueille, jotka ovat olleet kasvusuunnassa. Yksi tällainen kasvava alue on ollut mm. tuulivoima, jonka merkitys erityisesti Aasiassa kasvoi vuoden 2009 aikana. Vacon on alusta pitäen ollut puhtaan teknologian yhtiö. On ennustettu, että esimerkiksi Saksassa vuonna 2020 puhdas teknologia on suurempi bisnes kuin autot tai teollisten tuotteiden markkinat. Taajuusmuuttaja on ihanteellinen puhdasta teknologiaa edustava tuote. Sen valmistukseen kuluva energia on häviävän pieni siihen säästöön verrattuna minkä taajuusmuuttajalla voi saavuttaa. Vaconin arvion mukaan käytössä olevat Vacontaajuusmuuttajat säästävät vuosittain energiaa liki 5 miljardin euron edestä. Uusien tuotteiden kehitystyö jatkui vuoden 2009 aikana suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön tavoitteena oli vuoden 2009 aikana kehittää uuden taajuusmuuttajaperheen tuotetarjontaa. Tuotekehitys painottui kustannustehokkuuden, toiminnallisuuden, tilankäytön, visuaalisten ominaisuuksien, käyttäjäystävällisyyden ja energiatehokkuuden parantamiseen. Uudet tuotteet on määrä tuoda markkinoille vuoden 2010 aikana. Nykyisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta taajuusmuuttajamarkkinoiden peruslähtökohdat eivät ole muuttuneet. Markkinoiden kasvu perustuu yhä energian hinnannousuun, koneiden ja laitteiden energiatehokkuuden parantamiseen, uusiutuvan energian tuotannon kasvuun ja teollisuuden automaation lisääntymiseen. Teknologisessa mielessä taajuusmuuttajille ei ole korvaavaa tekniikkaa. Näin ollen Vacon katsoo, että markkinat tulevat jatkossa vääjäämättä kasvamaan. Vacon Vuosikertomus

10 STRATEGIA Strategia tavoitteet, valinnat ja osaaminen Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuonna Pitkän ajan kannattavuustavoitteena on 14 %:n liikevoitto ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto. Vaconin liiketoiminnan perusta on neljässä strategisessa valinnassa: tuotejohtajuudessa, 100 %:ssa keskittymisessä taajuusmuuttajiin, monikanavaisessa myyntiverkostossa ja maailmanlaajuisessa läsnäolossa. Tuotejohtajuus Vuonna 2010 voimakkaimmat strategiset panostukset suunnataan tuotejohtajuuden vahvistamiseen. Yhtiö kehittää ja tuo markkinoille parhaillaan uusimman kolmannen sukupolven tuotteitaan, joista on jo esitelty markkinoille Vacon 10 ja Vacon 100 HVAC. Vuonna 2010 Vacon tuo markkinoille uusia tuotteita, joiden ominaisuudet, laatu ja kilpailukyky takaavat hyvät kasvun edellytykset markkinan elpyessä. Keskittyminen taajuusmuuttajiin Vacon on edelleen maailman suurin yksinomaan taajuusmuuttajia suunnitteleva ja valmistava yhtiö, ja sellaisena se aikoo säilyä. Keskittyminen on Vaconille selkeä kilpailuetu, sillä sen ansiosta Vaconin asiakkaat saavat aina alan asiantuntevinta palvelua, onpa kyse myynnistä, asiakaspalvelusta tai huolto- ja ylläpitopalveluista. Monikanavamyynti Monikanavamyynti on aina ollut Vaconin myynti- ja markkinointistrategian ydin. Yhtiö myy tuotteitaan kone- ja laitevalmistajille, järjestelmätoimittajille, brand label -asiakkaille, jakelijoille ja loppuasiakkaille. Useiden eri myyntikanavien hyödyntäminen kullakin maantieteellisellä alueella tai teollisuudenalalla on aito kilpailuetu, josta Vacon on hyötynyt laskusuhdanteessa myynti ei ole nojannut ainoastaan yhteen kanavaan. Maailmanlaajuinen läsnäolo Vacon on viime vuosien aikana kasvattanut maailmanlaajuista läsnäoloaan voimakkaasti. Yhtiöllä on tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt 4 maassa ja myyntiyhtiöt yhteensä 27 maassa. Laaja läsnäolo eri mantereilla antaa mahdollisuuden sijoittaa tuotantoa lähelle asiakasta ja samalla suojautua valuuttariskeiltä. Kattava myyntiverkosto tuo tarvittavan paikallisen otteen myyntiin. Uudet hiljattain perustetut myyntiyhtiöt onnistuivat vuonna 2009 hankkimaan paljon uusia asiakkaita, jotka tasasivat muiden asiakkaiden tilauksissa tapahtunutta laskua. Strateginen osaaminen Vacon on panostanut viime vuosina voimakkaasti tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen ja on onnistunut rakentamaan lähes koko maailmanlaajuiselle organisaatiolleen yhteiset työkalut. Vaconin muita strategisia osaamisalueita ovat taajuusmuuttajien yhteinen laitteisto- ja ohjelmistoalusta ja tuotevalikoiman hallinta, asiakassuhteiden hallinta, virtautettu tuotanto ja globaali hankintaverkosto. Kutakin osaamisaluetta kehitetään ja seurataan jatkuvasti, jotta yhtiöllä on oikea tarvittava osaaminen strategiansa toteuttamiseksi. 10 Vacon Vuosikertomus 2009

11 Tavoitteet 2014 Kannattava kasvu 500 MEUR EBIT > 14 % ROE > 30 % Strategiset valinnat 100 %:n keskittyminen taajuusmuuttajiin Tuotejohtajuus Monikanavainen myyntiverkosto Maailmanlaajuinen läsnäolo ja kansainväliset toiminnot Strategiset ydinosaamisalueet Taajuusmuuttajaosaaminen Yhteinen tuotealusta & tuotevalikoiman hallinta Asiakassuhteiden hallinta Virtautettu tuotanto & globaali hankintaverkosto Globaali ICT-infrastruktuuri ja -sovellukset Vacon Vuosikertomus

12 12 Vacon Vuosikertomus 2009

13 Vacon on aidosti globaali yhtiö Vaconilla on tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Oma myyntiyhtiö löytyy 27 maasta. Lisäksi Vaconin tuotteita myyvät kumppanit noin sadassa maassa. Vacon Vuosikertomus

14 50 % Taajuusmuuttajan avulla voidaan yksittäisessä sovelluksessa säästää jopa puolet tarvittavasta sähköstä. 14 Vacon Vuosikertomus 2009

15 TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS > Tuotejohtajuus Virtaa uusista tuotteista ja uusiutuvista energiamuodoista Vaconin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä vuosi 2009 oli taloudellisesta taantumasta huolimatta erittäin vilkas. Uuden sukupolven tuotteiden kehittäminen ja suunnittelu, nykyisen tuotesarjan parantaminen ja uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien tuotteiden kehitys olivat vuoden 2009 painopistealueita. Vaconissa tuotekehitykseen ja tutkimukseen suunnatut panostukset ovat olleet viime vuosien aikana 5 7 % liikevaihdosta ja niin tänäkin vuonna. Vuonna 2009 suurin osa tuotekehityspanostuksesta on käytetty uuden tuotesukupolven laitteiden kehittämiseen ja suunnitteluun. Vuonna 2010 markkinoille tuodaan monia uutuuksia: uuteen ja ympäristöystävälliseen teknologiaan perustuvia tuotteita, jotka täydentävät Vaconin laajaa tuotetarjontaa. Vaconin liiketoimintastrategian kulmakivenä on tuotejohtajuus. Olemme jatkuvasti kiinteässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja kuuntelemme heidän tarpeitaan. Näistä tarpeista lähdetään suunnittelemaan ja rakentamaan yhä parempaa ja käyttökelpoisempaa taajuusmuuttajaa, kertoo Vaconin taajuusmuuttajien erikoisasiantuntija Stefan Strandberg. Vuonna 2009 kehitimme edelleen myös nykyisen Vacon NX -tuoteperheemme mallistoa ja parantelimme sitä monilta merkittäviltä osin. Samalla olemme kehittäneet sellaisiakin tuotteita, joita ei ole aiemmin ollut Vaconin tuotevalikoimassa. Mielenkiinto uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäviä tekniikoita kohtaan oli vuonna 2009 huomattavaa. Vaconin Suomen-tuotekehitysyksikössä mielenkiinto poiki intensiivisiä projekteja, joissa Vaconin nestejäähdytteistä taajuusmuuttajateknologiaa jalostettiin ja sovellettiin yhä vaativampiin käyttöympäristöihin. Vaconin teknologiaa käytetään mm. megawattiluokan tuulivoimaloissa, ja tavoitteena on hyödyntää samaa tekniikkaa muissakin uusiutuvaan energiaan perustuvissa tuotantojärjestelmissä. Tuotekehitysvastuuta ryhdyttiin Vaconissa hajauttamaan vuonna 2008 organisaation eri tuotekehitystoimipisteisiin Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Vaconin globaali toiminta perustuu yhteiseen laitteisto- ja ohjelmistotekniikkaan ja edistyksellisiin moottorinsäätöratkaisuihin. Tälle yhteiselle perustalle eri tuotekehitysyksiköt voivat rakentaa omille markkinoilleen soveltuvat erityisratkaisunsa. Näin jokaiselle yksikölle on muodostunut selkeä rooli ja osaaminen, joka on koko Vaconin käytettävissä, selvittää Strandberg. Vaconin Suomen-, Yhdysvaltain- ja Italian-yksiköissä tuotekehittelijöiden lukumäärä on vuoden 2009 aikana kasvanut jonkin verran. Kiinan-yksikköön sen sijaan tuotekehittelijöitä on palkattu vuoden aikana huomattavasti enemmän. Vaconilla on maailmanlaajuisesti tuotekehittelijöitä tällä hetkellä n Laadukasta verkkoonsyöttöä Vaconissa kehitettiin jo lähes 15 vuotta sitten menetelmää, jossa taajuusmuuttajatekniikan avulla sähköenergiaa voidaan syöttää yleiseen sähköverkkoon. Vaconin Jaakko Ollila on alan uranuurtajia. Taajuusmuuttajia on teollisuudessa ja yhdyskuntatekniikassa perinteisesti käytetty sähkömoottoreiden pyörimisnopeuden säätöön. Tuulivoiman kysynnän kasvun seurauksena verkkoonsyöttötekniikasta onkin viime vuosien aikana muodostunut yhä merkittävämpi osa mm. tuulivoimalatekniikkaa. Samaa tekniikkaa voidaan hyödyntää myös muissa energiantuotantojärjestelmissä, kuten aurinkovoimaloissa. Vaconissa uraa uurtavaa tutkimusta verkkoonsyöttötekniikan hyödyntämisessä ja hiomisessa on tehnyt Vaconin Tampereen-yksikössä työskentelevä tekniikan tohtori Jaakko Ollila. Ollila suunnitteli verkkoonsyöttöratkaisun Vaconin taajuusmuuttajiin vuonna Vaconin verkkoonsyöttöratkaisun tekee kiinnostavaksi sen kyky erittäin nopeasti ja dynaamisesti reagoida tuotantoprosessissa tapahtuviin muutoksiin, esim. nopeisiin tuulen voimakkuudessa tapahtuviin vaihteluihin. Ollilan kehittämällä tekniikalla saadaan erittäin laadukasta vähäharmonista sähköä, mikä on yksi tärkeimmistä kriteereistä, kun energiaa syötetään julkiseen sähkönjakeluverkkoon, missä sähkön jännitteelle, taajuudelle ja häiriötilanteille on asetettu korkeat vaatimukset. Vacon Vuosikertomus

16 10 % Ainoastaan noin 10 % maailman sähkömoottoreista on varustettu taajuusmuuttajalla. 16 Vacon Vuosikertomus 2009

17 TUOTanto ja logistiikka > Maailmanlaajuinen läsnäolo Vacon kehittää vahvasti tehdastoimintojaan Vaconilla on tehtaat kolmessa eri maanosassa: Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Vaikka tehtaiden väliset etäisyydet ovat pitkiä, niiden yhteistyö on saumatonta ja toimintatavat yhtenäisiä. Vaconin kaikelle tuotannolle on ominaista asiakaslähtöisyys, erinomainen laatu, tehokkuus ja joustavuus. Vacon kehittää jatkuvasti tuotantoaan maailmanlaajuisesti voidakseen palvella asiakkaitaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Tällä hetkellä Vaconin taajuusmuuttajatehtaat sijaitsevat Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Haastavasta maailmanmarkkinatilanteesta huolimatta Vacon investoi vuonna 2009 tuotantotoimintoihinsa monin eri tavoin. Esimerkiksi Vaconin uusi tuotannonohjausjärjestelmä, joka tukee Vaconin yhtenäistä tuotantoprosessimallia ja tuoterakennetta, otettiin käyttöön Suomen-, Kiinan- ja Yhdysvaltain-tehtaissa. Uuden ohjausjärjestelmän ansiosta tuotteita on helpompi jäljittää ja testata. Lisäksi laaduntarkkailu paranee entisestään ja tuotehallinta helpottuu. Uusia tuotteita uusiutuvien energianlähteiden valjastamiseksi Vaconin taajuusmuuttajia käytetään monissa uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävissä energiantuotantoratkaisuissa. Vaconin Kiinan-tehdas tekee pioneerityötä Vaconin ensimmäisten kojeistoratkaisujen sarjatuotannossa. Vacon NXC- ja Vacon 8000 Wind kojeistomallien sarjatuotanto on Vaconille uusi alue ja siksi mielenkiintoi- nen. Esimerkiksi tuulivoimaloissa käytettävän Vacon 8000 Wind -laitteen on kestettävä erilaiset sään ääriolosuhteet ja siksi laatuvaatimukset korostuvat entisestään. Laadun takaamiseksi uusien tuotteiden vienti tuotantoon on erittäin tärkeä vaihe, joka pitää suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Erityisesti kiinnitämme huomiota työmenetelmiin, perehdytykseen, seurantaan ja palautteen antoon, kertoo Vaconin Kiinan-tehtaan johtaja Shen Yuan. Uusien tuotteiden lisäksi Kiinan-tehdas valmistautuu ottamaan käyttöön vuonna 2010 valmistuvat uudet tehdastilat. Uusi tehdas on suunniteltu Vaconin tuotannossa sovellettavan Lean-johtamisfilosofian pohjalta. Filosofian tavoitteena on keskittyä tekemään asioita, jotka antavat vastinetta asiakkaan rahoille. Lisäksi sille on tyypillistä avoimuus ja joustavuus. Ollaan avoimia uudistuksille ja valmiita kehittymään ja löytämään uusia tehokkaita toimintatapoja vertailemalla omia toimintoja alan muihin toimijoihin ja perehtymällä alan tuoreimpiin tutkimustuloksiin, sanoo Shen Yuan. Yhdysvalloissa käyttöön uusi vihreä tehdas Marraskuussa 2009 vihittiin käyttöön Vaconin uusi tehdas Chambersburgissa Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Uudet tehdastilat mahdollistavat sen, että Vacon voi lähes kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettinsa Yhdysvalloissa. Vaconin kaikki Chambersburgin-toiminnot siirtyivät saman katon alle, mikä on yhteistyön ja tiedonkulun kannalta erittäin tärkeää. Tehdastilojen suunnittelussa kiinnitettiin huomiota sujuvaan materiaalivirtaan ja selkeään tilajakoon. Nämä antavat hyvät mahdollisuudet joustavasti järjestellä tuotantolinjoja kulloistenkin asiakastarpeiden mukaisesti. Lisäksi tehtaan sijainti Interstate 81 valtatien varressa tehostaa tuotteiden jakelulogistiikkaa. Tontille on tehty varaus mahdollisia tehdaslaajennuksia varten. Uusi tehdas on suunniteltu ja rakennettu US Green Building -neuvoston LEED-luokitusjärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Rakennukselle ollaan parhaillaan hakemassa virallista sertifiointia. LEED-sertifikaatti myönnetään ympäristöarvot huomioonottavasta rakentamisesta ja toiminnasta. Vaconin toiminnassa korostuu energiatehokkuus. Tällä tavoin Vacon voi omassa tuotannossaan ja omissa tehdasrakennuksissaan soveltaa taajuusmuuttajateknologiaansa parhaimmillaan. Vaconin tuotepakkaukset uudistuivat Vuonna 2009 Vaconissa siirryttiin käyttämään uusia tuotepakkauksia. Uusissa pakkauksissa, jotka on suunniteltu tarkasti Vaconin tuotteiden mittojen ja kestävyysvaatimusten mukaan, tilavuuden käyttöä saatiin tehostettua %. Uusien pakkauskokojen ansiosta samaan kuljetukseen saadaan nyt mahtumaan enemmän laitteita kerralla ja pakkausmateriaalin määrä on vähentynyt. Isommatkin tuotteet voidaan nyt pakata kierrätettäviin pahvilaatikoihin, enää ei tarvita puulaatikoita. Erittäin lujatekoiset ja tilaasäästävät pahvipakkaukset mahdollistavat isojen laitteiden lastaamisen päällekkäin ja näin niitäkin voidaan kuljettaa entistä tehokkaammin. Vacon Vuosikertomus

18 5 % Vaconin markkinaosuus on noin 5 %. 18 Vacon Vuosikertomus 2009

19 myynti ja markkinointi > Monikanavamyynti Monikanavamyynti on Vaconille kilpailuetu Vuonna 2009 Vacon jatkoi moneen myyntikanavaan perustuvan strategiansa hyödyntämistä myynnissä ja markkinoinnissa. Haastavassa markkinatilanteessa uusien asiakkaiden hankinta, laajan asiakaspeiton ja puhtaan teknologian merkitys korostui. Monikanavamyynti on strateginen valinta Vaconin omaan myyntiverkostoon kuuluu myyntitoimistot 27 maassa. Vacon myy tuotteitaan yhteensä noin 100 maahan. Moneen myyntikanavaan perustuvan strategiansa mukaisesti Vacon hyödyntää kumppaniverkostoa niissä maissa, joissa yhtiöllä ei ole omaa myyntitoimistoa. Yhteistyökumppanit eli kone- ja laitevalmistajat, järjestelmätoimittajat, jakelijat ja brand label -asiakkaat myyvät Vaconin tuotteita loppukäyttäjille ja huoltavat niitä. Kone- ja laitevalmistajat sekä järjestelmätoimittajat ovat Vaconin tärkeimmät jakelukanavat. Vacon on taajuusmuuttajiin keskittyvänä yhtiönä jalostanut moneen myyntikanavaan perustuvan strategiansa kilpailijoita pidemmälle. Vahvuuksiamme ovat asiakaslähtöisyys ja reagointinopeus. Asiakkaat arvostavat sitä, että Vacon on riippumaton toimija eikä kilpaile asiakkaiden liiketoiminnan kanssa, toteaa Vaconin Yhdysvaltaintytäryhtiön toimitusjohtaja Tom Doring. Voimakas panostus uusasiakashankintaan Vacon on 2000-luvulla järjestelmällisesti rakentanut vahvojen tuotteiden rinnalle ammattitaitoista myynti- ja markkinointiorganisaatiota ja vahvaa asiakaspalveluorganisaatiota. Vuoden 2009 aikana Vacon keskittyi kohdistamaan myyntistrategiat ja -toimenpiteet niihin teollisuudenaloihin ja asiakasryhmiin, joissa yhtiö on kilpailukykyinen. Lisäksi Vacon kehitti systemaattisesti isoja globaaleja asiakkuuksia rakentamalla niille oman organisaation. Onnistuminen uusien asiakkaiden hankinnassa on osoitus siitä, että tehty työ kantaa hedelmää. Vacon pystyi vuonna 2009 kasvattamaan markkinaosuuksiaan valituilla markkina-alueilla. Koska oma organisaatiomme toimii nyt kolmella mantereella, pystymme tarjoamaan globaaleille asiakkaillemme erittäin hyvää palvelua. Tämä tarjoaa meille jatkossa paljon mahdollisuuksia, sanoo Vaconin myynnistä ja markkinoinnista vastaava varatoimitusjohtaja Heikki Hiltunen. Laajan asiakaspeiton ja puhtaan teknologian merkitys korostui Laajan asiakaspeiton ja keskittymisen ansiosta Vacon ei vuonna 2009 kärsinyt hintakilpailusta yhtä paljon kuin sen kilpailijat. Taantuma vaikutti voimakkaimmin yhtiön Euroopan-liikevaihtoon erityisesti Keski-Euroopan ja tiettyjen teollisuudenalojen, kuten meriteollisuuden osalta. Aasian-liikevaihto kasvoi ja Pohjois-Amerikankehitys tasaantui. Vaconilla on erittäin laaja asiakaspeitto. Se kattaa kaikki teollisuudenalat, ja toimintaa on kaikilla mantereilla. Vaconin kilpailuetuja ovat keskittyminen taajuusmuuttajiin, globaali toiminta, hyvä asiakaspalvelu, laaja asiakaspeitto sekä henkilöstön hyvä henki ja motivaatio. Puhtaan teknologian suhteellinen osuus liikevaihdostamme on jatkuvasti kasvanut, ja uskomme tämän alueen investointien tarjoavan Vaconille mahdollisuuksia myös vuonna 2010, Hiltunen toteaa. Liikevaihto markkina-alueittain 2009 Liikevaihto jakelukanavittain 2009 Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka...70,1 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka...17,0 % Aasia ja Tyynenmeren alue...12,8 % Loppuasiakkaat...57,1 % Jakelijat...9,0 % Kone- ja laitevalmistajat...19,0 % Brand label -asiakkaat...14,9 % Vacon Vuosikertomus

20 TUOTEVALIKOIMA Jakelijoille ja loppukäyttäjille Vacon NXL... 0,75 30 kw Vacon NXS... 0, kw Vacon NXS standalone kw Vacon 50X (Vacon X4)...0, kw Vacon 500X (Vacon X5)...0, kw Vacon 100 HVAC...1,1 55 kw Vacon 100 HVAC Järjestelmätoimittajille Vacon NXP, ilmajäähdytteinen... 0, kw Vacon NXP, nestejäähdytteinen... 5, kw Vacon NXC, kojeistoratkaisu kw Vacon Common DC bus -tuotteet kw:een asti Vacon NXP, nestejäähdytteinen Kone- ja laitevalmistajille Vacon ,25 5,5 kw Vacon NXP... 0, kw Vacon Vacon Vuosikertomus 2009

21 Teollisuudenalat ja sovelluskohteet Taajuusmuuttajia hyödyntäviä teollisuudenaloja Taajuusmuuttajien sovelluskohteita Elintarviketeollisuus Kaivosteollisuus Kemianteollisuus Koneenrakennus Kumi- ja muoviteollisuus Meriteollisuus Moottoriteollisuus Rakennusautomaatio Sellu- ja paperiteollisuus Uusiutuvan energian tuotanto Vedenkäsittely Voimalaitokset Öljy- ja kaasuteollisuus Hissit ja liukuportaat Kelaimet Kompressorit Kuljettimet Lämmittimet ja kuivaimet Nosturit Pakkauskoneet Paperikoneet Puhaltimet Pumput Sekoittimet Tekstiilikoneet Testilaitteet Tuulivoimalat Vacon Vuosikertomus

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.2.2012 Vacon - taajuusmuuttajatalo Vacon on maailman suurin yksinomaan taajuusmuuttajia suunnitteleva ja valmistava yhtiö. Yhtiö

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä esitys sisältää tulevaisuuteen

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Vacon Cleantech-tilaisuus, Helsingin Osakesäästäjät

Vacon Cleantech-tilaisuus, Helsingin Osakesäästäjät Vacon Cleantech-tilaisuus, Helsingin Osakesäästäjät Sebastian Linko, Vacon Oyj:n viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 20. toukokuuta 2014 Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin.

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2014

KONEen tilinpäätös 2014 Paikallinen huoltotiimi palveluksessasi. Huollon asiantuntijamme päivystävät ympäri vuorokauden ja huoltavat yli miljoonaa laitetta lähes 60 maassa. He pitävät hissit, liukuportaat ja automaattiovet toiminnassa

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

Vacon driven by drives. Pörssi-ilta 9.3.2009 Vesa Laisi, toimitusjohtaja Vacon Oyj

Vacon driven by drives. Pörssi-ilta 9.3.2009 Vesa Laisi, toimitusjohtaja Vacon Oyj Vacon driven by drives Pörssi-ilta 9.3.2009 Vesa Laisi, toimitusjohtaja Vacon Oyj 2 12/03/2009 Forward looking statements A number of forward-looking statements will be made during this presentation. Forward-looking

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2011 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2011: Hyvää kehitystä haastavassa ympäristössä Q4/2011 Q4/2010 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2009: Hyvä kasvu liikevoitossa ja rahavirrassa Q2/2009 Q2/2008 Historiallinen muutos 1-12/2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007 2006 Tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset luvut vuodelta 2006 Saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi 2 910 (pro 2005: 2 385) milj. euroon. Q4 aikana tilauksia saatiin 716 milj.

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002

Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002 Vacon Oyj, pörssitiedote1 elokuu klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu Vaconin liikevaihto kasvoi 9,9 %, liikevoitto oli 3,3 milj. euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 3,2 milj. euroa

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARSIN VUOSI 2010 Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas Fiskars vuonna 2010 Liikevaihto 716 miljoonaa euroa 3 600 työntekijää yli 20 maassa Tuotteita myydään

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen taloudellinen katsaus 2005 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Toimialan kehitys tilikaudella Uusien laitteiden markkinat yhä kasvussa Aasiassa Modernisoinnin kasvu vahvistui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28 28.1.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Heinä-syyskuu 28 lyhyesti Liikevaihto 451,2 miljoonaa euroa (444,9 milj. euroa), kasvua 1,4 % edellisestä vuodesta ja

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta positiivinen (0,5 milj. euroa)

Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta positiivinen (0,5 milj. euroa) Vacon Oyj, pörssitiedote, 2 toukokuu 2002 klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2002 VACONIN TILAUKSET KASVOIVAT 17 PROSENTTIA Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta positiivinen (0,5 milj. euroa)

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Saadut tilaukset kasvoivat 49 % MEUR 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 8.3.2011 3 Liikevaihto oli vuoden 2009 tasolla

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Keskeistä tammi-maaliskuun 2011 katsauksessa Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui kasvun painottuessa kehittyville

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 25.10.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvällä tasolla Vaneriteollisuuden markkinatilanne edelleen hyvä päämarkkinaalueilla lukuunottamatta

Lisätiedot

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Vaisala vuonna 2012 Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Taloudelliset mittarit Yleiskatsaus vuoteen 2012 Saadut tilaukset 264,7 (278,8) milj. euroa Liikevaihto 293,3 (273,6) milj. euroa Liiketulos

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLLYS. MATKA TÄHÄN MENNESSÄ Matkalla 6 Vuoden 2008 virstanpylväät 8

SISÄLTÖ SISÄLLYS. MATKA TÄHÄN MENNESSÄ Matkalla 6 Vuoden 2008 virstanpylväät 8 DRIVEN BY DRIVES VACON NUMEROIN Vuonna 2008 Vaconin liikevaihto kasvoi 293,2 milj. euroon (232,2 milj. euroa vuonna 2007). Liikevoitto oli 34,6 milj. euroa (29,2) ja 11,8 % liikevaihdosta (12,6 %). Vaconin

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2007. 23. lokakuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2007. 23. lokakuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2007 23. lokakuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q3-KATSAUS 2007 7-9/2007 7-9/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 926,3 742,0 25 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 473,6 2

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 15.3.2012

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 15.3.2012 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous 15.3.2012 Fiskars Oyj Abp Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas IKONISET TUOTTEET VAHVAT BRÄNDIT GLOBAALIT TAVOITTEET Muutos yhtenäiseksi kuluttajatuoteyhtiöksi etenee

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2001

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2001 Vacon Oyj, pörssitiedote 2 marraskuu 2001 klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2001 Ensimmäisen 9 kuukauden liikevaihto oli MEUR 66,4 (kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 41,6%) Liikevoitto

Lisätiedot