Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

2 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden täysimittaisella hyödyntämisellä teollisuudessa ja yhdyskuntatekniikassa saavutettaisiin jopa 30 %:n säästö sähkömoottoreiden energiankulutuksessa. Tämä vastaa 10 % koko maailman sähköstä. Vaconin taajuusmuuttajat säästävät elinkaarensa aikana moninkertaisesti enemmän energiaa kuin niiden valmistaminen kuluttaa. Uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, entistä tehokkaampi hyödyntäminen on vain yksi ratkaisu ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, mutta puhdas sellainen. Taajuusmuuttajia hyödynnetään laajasti uusiutuvan energian tuotannossa. Maailmassa on noin 1,1 miljardia ihmistä ilman puhdasta vettä. Taajuusmuuttaja on avaintuote myös puhtaan veden tuotannossa. 2 Vacon Vuosikertomus 2009

3 SISÄLTÖ Yritysesittely Vacon lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Strategia Liiketoimintakatsaus Tutkimus ja tuotekehitys Tuotanto ja logistiikka Myynti ja markkinointi Tuotevalikoima Teollisuudenalat ja sovelluskohteet Yritysvastuu Ekologinen vastuu Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Hallinto ja johtaminen Selvitys hallinnointiperiaatteista Hallitus Johtoryhmä TILINPÄÄTÖS Vacon Vuosikertomus

4 VACON LYHYESTI Driven by drives Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja vain niitä. Taajuusmuuttajia käytetään sähkömoottorin ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on 27 maassa. Vuonna 2009 Vaconin liikevaihto oli 272,0 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti keskimäärin henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Taajuusmuuttaja on laite, jota käytetään sähkömoottorin kierrosnopeuden säätöön kaikilla teollisuuden aloilla ja yhdyskuntatekniikassa. Lisäksi taajuusmuuttaja on avaintuote uusiutuvan energian tuotannossa. Taajuusmuuttajien avulla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä ja tuottaa puhdasta energiaa uusiutuvista energianlähteistä. Vacon perustettiin vuonna 1993 Vaasassa. Yrityksen perustivat 13 rohkeaa yrittäjää, jotka jakoivat saman intohimon kehittää ja valmistaa maailman parhaita taajuusmuuttajia. Vuosi 2009 oli yhtiön 16. toimintavuosi. Maailmanlaajuinen läsnäolo Vaconin tuotanto- ja tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Vaconilla on myyntiyhtiöitä 27 maassa ja se myy tuotteitaan kaikkien myyntikanavien kautta. Vaconin myyntikanavia ovat kone- ja laitevalmistajat, järjestelmätoimittajat, brand label -asiakkaat, jakelijat ja suoramyynti loppukäyttäjille. Vacon toimittaa taajuusmuuttajia lähes kaikille teollisuuden aloille ja yhdyskuntatekniikan tarpeisiin. Tyypillisiä asiakastoimialoja ovat mm. koneenrakennus, vedenpuhdistus, rakennustekniikka, meriteollisuus, uusiutuvan energian tuotanto ja kaivosteollisuus. Taajuusmuuttajia hyödynnetään esim. pumpuissa, puhaltimissa, hisseissä, liukuportaissa, kuljettimissa, tuulivoimaloissa ja kompressoreissa. Vaconin suurimpia asiakkaita ovat mm. Eaton, Honeywell, Konecranes, Rockwell Automation, Schindler ja The Switch. Vacon on maailman seitsemänneksi suurin taajuusmuuttajien valmistaja ja suurin yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyvä yhtiö. Vacon arvioi osuutensa maailmanlaajuisista taajuusmuuttajamarkkinoista (8,3 miljardia dollaria) olevan lähes 5 % (IMS 2009). Vuosi 2009 lyhyesti 8.1. Vacon perustaa tytäryhtiön Etelä- Koreaan Vacon toimittaa pääpotkurikäyttöön kaksi 4,6 MW:n taajuusmuuttajaa Vacon avaa toimiston Kanadassa 4 Vacon Vuosikertomus 2009

5 Taloudelliset tavoitteet ja omistajat Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 milj. euron liikevaihto vuonna Kannattavuustavoitteena on 14 %:n liikevoittomarginaali ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto. Vacon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq OMX Helsingissä. Vaconilla oli vuoden 2009 lopussa omistajaa, joista 71,1 % oli Suomessa toimivia instituutioita tai yksityissijoittajia ja 28,9 % ulkomaisia omistajia. Vaconin osakkeen päätöskurssi vuonna 2009 oli 26,70 euroa, jonka mukainen yhtiön markkina-arvo oli 406,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR Omavaraisuusaste, % Tilauskanta, MEUR Henkilöstön määrä vuoden lopussa Vacon toimittaa taajuusmuuttajat Kaman paperitehtaalle Venäjälle Vacon toimittaa taajuusmuuttajat maailman ensimmäiseen dieselsähköiseen pääpotkurikäyttöön jokilaivassa Vacon laajentaa palvelujaan Etelä- Amerikassa laajentamalla Brasiliantoimistoaan Vacon Vuosikertomus

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Puhdasta teknologiaa puhtaimmillaan Vaconin tuotteet eli taajuusmuuttajat edustavat puhdasta teknologiaa puhtaimmillaan. Niiden avulla pystytään merkittävästi parantamaan teollisuuden ja yhdyskuntatekniikan energiatehokkuutta, puhdistamaan vettä ja tuottamaan energiaa uusiutuvista energianlähteistä. Lisäksi taajuusmuuttajien ekologinen jalanjälki on plussan puolella, sillä niiden avulla voidaan säästää huomattavasti enemmän energiaa kuin niiden valmistamiseen kuluu. Vaconin taajuusmuuttajat ovat omalta osaltaan vastaus kahteen maailmaa askarruttavaan kysymykseen: ilmaston lämpenemiseen ja puhtaan veden puutteeseen. Vacon on pörssiyhtiö, jonka keskeisenä tehtävänä on kasvattaa yrityksen arvoa. Se, että voimme vaikuttaa myönteisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja jopa koko maailman tulevaisuuteen, on osaksi syy siihen, miksi suhtaudumme työhömme tinkimättömällä ja intohimoisella asenteella puhdas teknologia on hauskaa! Energiatehokkuuden merkitys päätöksenteossa on korostunut ja korostuu jatkuvasti. Vaconin asiakkaille energiatehokkuus onkin yhä useammin tärkeä hankintaperuste, kun he kehittävät oman toimintansa energia- ja kustannustehokkuutta. Samalla taajuusmuuttajasta on tulossa yhä enemmän yleishyödyke. Uskon, että jonain päivänä lähes kaikki sähkömoottorit on varustettu taajuusmuuttajilla. Myös poliittiset päätöksentekijät pyrkivät omalta osaltaan edistämään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa. Tästä ovat esimerkkeinä mm. EU:n sähkömoottoreiden energiatehokkuutta säätelevä uusi direktiivi ja vastaavat lainsäädännölliset toimet Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Markkinaosuutemme kasvoi Vuoden 2009 alussa arvioimme, että energiatehokkuuden kehittämiseen suunnattavat investoinnit säilyisivät korkealla tasolla talouden yleisestä laskusuhdanteesta huolimatta. Näin ei kuitenkaan käynyt. Sen sijaan koko taajuusmuuttajamarkkina laski arvioitamme voimakkaammin ja myös itse jouduimme valitettavasti kesken vuoden alentamaan tulostavoitteitamme. Tästä huolimatta olen sitä mieltä, että Vacon menestyi vuonna 2009 vähintään kohtuullisesti jopa hyvin. Samalla kun maailmanlaajuiset taajuusmuuttajamarkkinat laskivat noin 16 %, oma liikevaihtomme laski vain 7,2 % 272,0 milj. euroon. Pystyimme hankkimaan myös uusia asiakkaita. Tästä kuuluu kiitos myyntihenkilöstöllemme ympäri maailman. 6 Vacon Vuosikertomus 2009

7 Liikevaihdon laskun takia myös liikevoittomme laski 22,5 milj. euroon (34,6 milj. euroa vuonna 2008). Tähän vaikutti keskeisesti se, että kiinteät kulumme oli mitoitettu kasvuun. Vuoden aikana hillitsimme kasvuinvestointeja ja suhteutimme kulurakennetta liiketoiminnan volyymin laskuun. Emme kuitenkaan halunneet supistaa toimintaamme liian voimakkaasti, sillä haluamme olla valmiit, kun kasvu taas alkaa. Uudet tuotteet markkinoille Vuoden 2010 strateginen painopiste on tuotejohtajuutemme kehittämisessä. Tuomme markkinoille uusia, yhä monipuolisempia, laadukkaampia ja kustannustehokkaampia tuotteita. Tuotekehityksessä hyödynnämme myös laajasti koko maailmanlaajuista osaamistamme. Olemme jo nyt jakaneet tuotekehitysvastuuta eri maayksiköillemme Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa, ja tämä kehitys jatkuu. Olemme viime vuosien aikana kehittäneet voimakkaasti maailmanlaajuista tuotanto-, tuotekehitys- ja myyntiorganisaatiotamme ja myös jatkossa laajennamme toimintaamme harkitusti uusille lupaaville markkina-alueille. Vuonna 2010 kuitenkin keskitymme hyödyntämään maailmanlaajuista asemaamme ja varsinkin kasvattamaan uusien hiljattain perustettujen tytäryhtiöidemme liiketoimintaa. Uskon, että Vacon on laskusuhdanteen pohjan jo nähnyt. Sitä, kuinka nopeasti elpyminen alkaa, on kuitenkin vaikea ennakoida. Vacon arvioi vuonna 2010 liikevaihtonsa kasvavan ja kannattavuutensa pysyvän vuoden 2009 tasolla. Haluan kiittää Vaconin henkilöstöä, asiakkaita ja omistajia. Vuosi 2009 on vaatinut kaikilta venymistä ja ainakin omasta mielestäni olemme selvinneet vuodesta voittajina. Toimitusjohtaja Vesa Laisi Vacon Vuosikertomus

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Aasia on liiketoiminnan kasvun veturi Vuonna 2009 Vaconin liiketoimintaan vaikutti merkittävästi vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen taantuma. Liikevaihdon laskusta huolimatta Vacon pystyi kasvattamaan markkinaosuuksiaan ja vakiinnuttamaan asemansa maailman johtavana, yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyvänä yrityksenä. Vuosina 2007 ja 2008 käytiin paljon yleistä keskustelua ympäristön tilasta ja energiatehokkuuden parantamisesta. Oletettiin, että taantuma ei juurikaan vaikuttaisi taajuusmuuttajamarkkinoihin. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Erilaisissa arvioissa ennustettiin, että markkinat supistuisivat vuonna 2009 n. 5 %, mutta todellisuus on markkinoilla ollut paljon karumpi. Maailmanlaajuiset taajuusmuuttajamarkkinat supistuivat vuonna 2009 n. 16 % (IMS 2009). Vaconin oma liikevaihto laski vuoden aikana 7,2 % 272,0 milj. euroon. Liikevaihdon laskusta huolimatta Vacon kasvatti markkinaosuuksiaan maailmanlaajuisesti. Taajuusmuuttajien maailmanmarkkinat olivat markkinatutkimusten mukaan noin 5,7 miljardia euroa vuonna Vacon arvioi osuutensa näistä markkinoista olevan n. 5 %. Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna Vacon sijoittuu maailmalla IMS:n tutkimuksessa 9 suurimman valmistajan joukkoon. Vacon arvioi, että laitteiden valmistuksella mitattuna yhtiö kuuluu maailman 7 suurimman taajuusmuuttajavalmistajan joukkoon. Näistä valmistajista Vacon on ainoa, joka keskittyy yksinomaan taajuusmuuttajien valmistukseen. Vaconin keskeiset kilpailijat ovat kansainvälisiä monialayrityksiä, joille taajuusmuuttajat ovat yksi tuote muiden tuotteiden joukossa. Vaconin vuoden 2009 liikevaihdosta 70,1 % tuli EMEAalueen (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) asiakkailta. Vacon pärjäsi tällä alueella paremmin kuin markkinat yleensä, ja taantumasta huolimatta Vaconin liikevaihto pysyi vuoden 2008 tasolla. Pohjois- ja Etelä-Amerikan osalta Vaconin liikevaihtoon heijastui näiden markkinoiden yleinen laskuvire, ja tämän markkina-alueen osuus Vaconin koko liikevaihdosta oli 17,0 %. Sen sijaan Aasian ja Tyynenmeren alueella Vaconin liikevaihto kasvoi vahvasti lähes 30,2 % edellisestä vuodesta. Vaconin panostukset erityisesti Aasian markkinoille ovat luoneet kasvua, ja vuonna 2009 tämän alueen markkinoiden osuus Vaconin liikevaihdosta kipusi 12,8 %:een. 8 Vacon Vuosikertomus 2009

9 Vuonna 2009 toiminnan painopiste oli kolmella suunnalla: uusien asiakkaiden hankinnassa, Aasian markkinoilla ja uusiutuvan energian tuotannossa. Taajuusmuuttajia käytetään kaikkialla maailmassa ja monilla eri teollisuudenaloilla. Näin myös toiminnan riski on hajautunut laajalle alueelle. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa Vacon on kyennyt siirtämään toimintansa painopistettä eri maantieteellisille alueille ja sellaisille liiketoimintaalueille, jotka ovat olleet kasvusuunnassa. Yksi tällainen kasvava alue on ollut mm. tuulivoima, jonka merkitys erityisesti Aasiassa kasvoi vuoden 2009 aikana. Vacon on alusta pitäen ollut puhtaan teknologian yhtiö. On ennustettu, että esimerkiksi Saksassa vuonna 2020 puhdas teknologia on suurempi bisnes kuin autot tai teollisten tuotteiden markkinat. Taajuusmuuttaja on ihanteellinen puhdasta teknologiaa edustava tuote. Sen valmistukseen kuluva energia on häviävän pieni siihen säästöön verrattuna minkä taajuusmuuttajalla voi saavuttaa. Vaconin arvion mukaan käytössä olevat Vacontaajuusmuuttajat säästävät vuosittain energiaa liki 5 miljardin euron edestä. Uusien tuotteiden kehitystyö jatkui vuoden 2009 aikana suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön tavoitteena oli vuoden 2009 aikana kehittää uuden taajuusmuuttajaperheen tuotetarjontaa. Tuotekehitys painottui kustannustehokkuuden, toiminnallisuuden, tilankäytön, visuaalisten ominaisuuksien, käyttäjäystävällisyyden ja energiatehokkuuden parantamiseen. Uudet tuotteet on määrä tuoda markkinoille vuoden 2010 aikana. Nykyisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta taajuusmuuttajamarkkinoiden peruslähtökohdat eivät ole muuttuneet. Markkinoiden kasvu perustuu yhä energian hinnannousuun, koneiden ja laitteiden energiatehokkuuden parantamiseen, uusiutuvan energian tuotannon kasvuun ja teollisuuden automaation lisääntymiseen. Teknologisessa mielessä taajuusmuuttajille ei ole korvaavaa tekniikkaa. Näin ollen Vacon katsoo, että markkinat tulevat jatkossa vääjäämättä kasvamaan. Vacon Vuosikertomus

10 STRATEGIA Strategia tavoitteet, valinnat ja osaaminen Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuonna Pitkän ajan kannattavuustavoitteena on 14 %:n liikevoitto ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto. Vaconin liiketoiminnan perusta on neljässä strategisessa valinnassa: tuotejohtajuudessa, 100 %:ssa keskittymisessä taajuusmuuttajiin, monikanavaisessa myyntiverkostossa ja maailmanlaajuisessa läsnäolossa. Tuotejohtajuus Vuonna 2010 voimakkaimmat strategiset panostukset suunnataan tuotejohtajuuden vahvistamiseen. Yhtiö kehittää ja tuo markkinoille parhaillaan uusimman kolmannen sukupolven tuotteitaan, joista on jo esitelty markkinoille Vacon 10 ja Vacon 100 HVAC. Vuonna 2010 Vacon tuo markkinoille uusia tuotteita, joiden ominaisuudet, laatu ja kilpailukyky takaavat hyvät kasvun edellytykset markkinan elpyessä. Keskittyminen taajuusmuuttajiin Vacon on edelleen maailman suurin yksinomaan taajuusmuuttajia suunnitteleva ja valmistava yhtiö, ja sellaisena se aikoo säilyä. Keskittyminen on Vaconille selkeä kilpailuetu, sillä sen ansiosta Vaconin asiakkaat saavat aina alan asiantuntevinta palvelua, onpa kyse myynnistä, asiakaspalvelusta tai huolto- ja ylläpitopalveluista. Monikanavamyynti Monikanavamyynti on aina ollut Vaconin myynti- ja markkinointistrategian ydin. Yhtiö myy tuotteitaan kone- ja laitevalmistajille, järjestelmätoimittajille, brand label -asiakkaille, jakelijoille ja loppuasiakkaille. Useiden eri myyntikanavien hyödyntäminen kullakin maantieteellisellä alueella tai teollisuudenalalla on aito kilpailuetu, josta Vacon on hyötynyt laskusuhdanteessa myynti ei ole nojannut ainoastaan yhteen kanavaan. Maailmanlaajuinen läsnäolo Vacon on viime vuosien aikana kasvattanut maailmanlaajuista läsnäoloaan voimakkaasti. Yhtiöllä on tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt 4 maassa ja myyntiyhtiöt yhteensä 27 maassa. Laaja läsnäolo eri mantereilla antaa mahdollisuuden sijoittaa tuotantoa lähelle asiakasta ja samalla suojautua valuuttariskeiltä. Kattava myyntiverkosto tuo tarvittavan paikallisen otteen myyntiin. Uudet hiljattain perustetut myyntiyhtiöt onnistuivat vuonna 2009 hankkimaan paljon uusia asiakkaita, jotka tasasivat muiden asiakkaiden tilauksissa tapahtunutta laskua. Strateginen osaaminen Vacon on panostanut viime vuosina voimakkaasti tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen ja on onnistunut rakentamaan lähes koko maailmanlaajuiselle organisaatiolleen yhteiset työkalut. Vaconin muita strategisia osaamisalueita ovat taajuusmuuttajien yhteinen laitteisto- ja ohjelmistoalusta ja tuotevalikoiman hallinta, asiakassuhteiden hallinta, virtautettu tuotanto ja globaali hankintaverkosto. Kutakin osaamisaluetta kehitetään ja seurataan jatkuvasti, jotta yhtiöllä on oikea tarvittava osaaminen strategiansa toteuttamiseksi. 10 Vacon Vuosikertomus 2009

11 Tavoitteet 2014 Kannattava kasvu 500 MEUR EBIT > 14 % ROE > 30 % Strategiset valinnat 100 %:n keskittyminen taajuusmuuttajiin Tuotejohtajuus Monikanavainen myyntiverkosto Maailmanlaajuinen läsnäolo ja kansainväliset toiminnot Strategiset ydinosaamisalueet Taajuusmuuttajaosaaminen Yhteinen tuotealusta & tuotevalikoiman hallinta Asiakassuhteiden hallinta Virtautettu tuotanto & globaali hankintaverkosto Globaali ICT-infrastruktuuri ja -sovellukset Vacon Vuosikertomus

12 12 Vacon Vuosikertomus 2009

13 Vacon on aidosti globaali yhtiö Vaconilla on tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Oma myyntiyhtiö löytyy 27 maasta. Lisäksi Vaconin tuotteita myyvät kumppanit noin sadassa maassa. Vacon Vuosikertomus

14 50 % Taajuusmuuttajan avulla voidaan yksittäisessä sovelluksessa säästää jopa puolet tarvittavasta sähköstä. 14 Vacon Vuosikertomus 2009

15 TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS > Tuotejohtajuus Virtaa uusista tuotteista ja uusiutuvista energiamuodoista Vaconin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä vuosi 2009 oli taloudellisesta taantumasta huolimatta erittäin vilkas. Uuden sukupolven tuotteiden kehittäminen ja suunnittelu, nykyisen tuotesarjan parantaminen ja uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien tuotteiden kehitys olivat vuoden 2009 painopistealueita. Vaconissa tuotekehitykseen ja tutkimukseen suunnatut panostukset ovat olleet viime vuosien aikana 5 7 % liikevaihdosta ja niin tänäkin vuonna. Vuonna 2009 suurin osa tuotekehityspanostuksesta on käytetty uuden tuotesukupolven laitteiden kehittämiseen ja suunnitteluun. Vuonna 2010 markkinoille tuodaan monia uutuuksia: uuteen ja ympäristöystävälliseen teknologiaan perustuvia tuotteita, jotka täydentävät Vaconin laajaa tuotetarjontaa. Vaconin liiketoimintastrategian kulmakivenä on tuotejohtajuus. Olemme jatkuvasti kiinteässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja kuuntelemme heidän tarpeitaan. Näistä tarpeista lähdetään suunnittelemaan ja rakentamaan yhä parempaa ja käyttökelpoisempaa taajuusmuuttajaa, kertoo Vaconin taajuusmuuttajien erikoisasiantuntija Stefan Strandberg. Vuonna 2009 kehitimme edelleen myös nykyisen Vacon NX -tuoteperheemme mallistoa ja parantelimme sitä monilta merkittäviltä osin. Samalla olemme kehittäneet sellaisiakin tuotteita, joita ei ole aiemmin ollut Vaconin tuotevalikoimassa. Mielenkiinto uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäviä tekniikoita kohtaan oli vuonna 2009 huomattavaa. Vaconin Suomen-tuotekehitysyksikössä mielenkiinto poiki intensiivisiä projekteja, joissa Vaconin nestejäähdytteistä taajuusmuuttajateknologiaa jalostettiin ja sovellettiin yhä vaativampiin käyttöympäristöihin. Vaconin teknologiaa käytetään mm. megawattiluokan tuulivoimaloissa, ja tavoitteena on hyödyntää samaa tekniikkaa muissakin uusiutuvaan energiaan perustuvissa tuotantojärjestelmissä. Tuotekehitysvastuuta ryhdyttiin Vaconissa hajauttamaan vuonna 2008 organisaation eri tuotekehitystoimipisteisiin Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Vaconin globaali toiminta perustuu yhteiseen laitteisto- ja ohjelmistotekniikkaan ja edistyksellisiin moottorinsäätöratkaisuihin. Tälle yhteiselle perustalle eri tuotekehitysyksiköt voivat rakentaa omille markkinoilleen soveltuvat erityisratkaisunsa. Näin jokaiselle yksikölle on muodostunut selkeä rooli ja osaaminen, joka on koko Vaconin käytettävissä, selvittää Strandberg. Vaconin Suomen-, Yhdysvaltain- ja Italian-yksiköissä tuotekehittelijöiden lukumäärä on vuoden 2009 aikana kasvanut jonkin verran. Kiinan-yksikköön sen sijaan tuotekehittelijöitä on palkattu vuoden aikana huomattavasti enemmän. Vaconilla on maailmanlaajuisesti tuotekehittelijöitä tällä hetkellä n Laadukasta verkkoonsyöttöä Vaconissa kehitettiin jo lähes 15 vuotta sitten menetelmää, jossa taajuusmuuttajatekniikan avulla sähköenergiaa voidaan syöttää yleiseen sähköverkkoon. Vaconin Jaakko Ollila on alan uranuurtajia. Taajuusmuuttajia on teollisuudessa ja yhdyskuntatekniikassa perinteisesti käytetty sähkömoottoreiden pyörimisnopeuden säätöön. Tuulivoiman kysynnän kasvun seurauksena verkkoonsyöttötekniikasta onkin viime vuosien aikana muodostunut yhä merkittävämpi osa mm. tuulivoimalatekniikkaa. Samaa tekniikkaa voidaan hyödyntää myös muissa energiantuotantojärjestelmissä, kuten aurinkovoimaloissa. Vaconissa uraa uurtavaa tutkimusta verkkoonsyöttötekniikan hyödyntämisessä ja hiomisessa on tehnyt Vaconin Tampereen-yksikössä työskentelevä tekniikan tohtori Jaakko Ollila. Ollila suunnitteli verkkoonsyöttöratkaisun Vaconin taajuusmuuttajiin vuonna Vaconin verkkoonsyöttöratkaisun tekee kiinnostavaksi sen kyky erittäin nopeasti ja dynaamisesti reagoida tuotantoprosessissa tapahtuviin muutoksiin, esim. nopeisiin tuulen voimakkuudessa tapahtuviin vaihteluihin. Ollilan kehittämällä tekniikalla saadaan erittäin laadukasta vähäharmonista sähköä, mikä on yksi tärkeimmistä kriteereistä, kun energiaa syötetään julkiseen sähkönjakeluverkkoon, missä sähkön jännitteelle, taajuudelle ja häiriötilanteille on asetettu korkeat vaatimukset. Vacon Vuosikertomus

16 10 % Ainoastaan noin 10 % maailman sähkömoottoreista on varustettu taajuusmuuttajalla. 16 Vacon Vuosikertomus 2009

17 TUOTanto ja logistiikka > Maailmanlaajuinen läsnäolo Vacon kehittää vahvasti tehdastoimintojaan Vaconilla on tehtaat kolmessa eri maanosassa: Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Vaikka tehtaiden väliset etäisyydet ovat pitkiä, niiden yhteistyö on saumatonta ja toimintatavat yhtenäisiä. Vaconin kaikelle tuotannolle on ominaista asiakaslähtöisyys, erinomainen laatu, tehokkuus ja joustavuus. Vacon kehittää jatkuvasti tuotantoaan maailmanlaajuisesti voidakseen palvella asiakkaitaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Tällä hetkellä Vaconin taajuusmuuttajatehtaat sijaitsevat Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Haastavasta maailmanmarkkinatilanteesta huolimatta Vacon investoi vuonna 2009 tuotantotoimintoihinsa monin eri tavoin. Esimerkiksi Vaconin uusi tuotannonohjausjärjestelmä, joka tukee Vaconin yhtenäistä tuotantoprosessimallia ja tuoterakennetta, otettiin käyttöön Suomen-, Kiinan- ja Yhdysvaltain-tehtaissa. Uuden ohjausjärjestelmän ansiosta tuotteita on helpompi jäljittää ja testata. Lisäksi laaduntarkkailu paranee entisestään ja tuotehallinta helpottuu. Uusia tuotteita uusiutuvien energianlähteiden valjastamiseksi Vaconin taajuusmuuttajia käytetään monissa uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävissä energiantuotantoratkaisuissa. Vaconin Kiinan-tehdas tekee pioneerityötä Vaconin ensimmäisten kojeistoratkaisujen sarjatuotannossa. Vacon NXC- ja Vacon 8000 Wind kojeistomallien sarjatuotanto on Vaconille uusi alue ja siksi mielenkiintoi- nen. Esimerkiksi tuulivoimaloissa käytettävän Vacon 8000 Wind -laitteen on kestettävä erilaiset sään ääriolosuhteet ja siksi laatuvaatimukset korostuvat entisestään. Laadun takaamiseksi uusien tuotteiden vienti tuotantoon on erittäin tärkeä vaihe, joka pitää suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Erityisesti kiinnitämme huomiota työmenetelmiin, perehdytykseen, seurantaan ja palautteen antoon, kertoo Vaconin Kiinan-tehtaan johtaja Shen Yuan. Uusien tuotteiden lisäksi Kiinan-tehdas valmistautuu ottamaan käyttöön vuonna 2010 valmistuvat uudet tehdastilat. Uusi tehdas on suunniteltu Vaconin tuotannossa sovellettavan Lean-johtamisfilosofian pohjalta. Filosofian tavoitteena on keskittyä tekemään asioita, jotka antavat vastinetta asiakkaan rahoille. Lisäksi sille on tyypillistä avoimuus ja joustavuus. Ollaan avoimia uudistuksille ja valmiita kehittymään ja löytämään uusia tehokkaita toimintatapoja vertailemalla omia toimintoja alan muihin toimijoihin ja perehtymällä alan tuoreimpiin tutkimustuloksiin, sanoo Shen Yuan. Yhdysvalloissa käyttöön uusi vihreä tehdas Marraskuussa 2009 vihittiin käyttöön Vaconin uusi tehdas Chambersburgissa Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Uudet tehdastilat mahdollistavat sen, että Vacon voi lähes kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettinsa Yhdysvalloissa. Vaconin kaikki Chambersburgin-toiminnot siirtyivät saman katon alle, mikä on yhteistyön ja tiedonkulun kannalta erittäin tärkeää. Tehdastilojen suunnittelussa kiinnitettiin huomiota sujuvaan materiaalivirtaan ja selkeään tilajakoon. Nämä antavat hyvät mahdollisuudet joustavasti järjestellä tuotantolinjoja kulloistenkin asiakastarpeiden mukaisesti. Lisäksi tehtaan sijainti Interstate 81 valtatien varressa tehostaa tuotteiden jakelulogistiikkaa. Tontille on tehty varaus mahdollisia tehdaslaajennuksia varten. Uusi tehdas on suunniteltu ja rakennettu US Green Building -neuvoston LEED-luokitusjärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Rakennukselle ollaan parhaillaan hakemassa virallista sertifiointia. LEED-sertifikaatti myönnetään ympäristöarvot huomioonottavasta rakentamisesta ja toiminnasta. Vaconin toiminnassa korostuu energiatehokkuus. Tällä tavoin Vacon voi omassa tuotannossaan ja omissa tehdasrakennuksissaan soveltaa taajuusmuuttajateknologiaansa parhaimmillaan. Vaconin tuotepakkaukset uudistuivat Vuonna 2009 Vaconissa siirryttiin käyttämään uusia tuotepakkauksia. Uusissa pakkauksissa, jotka on suunniteltu tarkasti Vaconin tuotteiden mittojen ja kestävyysvaatimusten mukaan, tilavuuden käyttöä saatiin tehostettua %. Uusien pakkauskokojen ansiosta samaan kuljetukseen saadaan nyt mahtumaan enemmän laitteita kerralla ja pakkausmateriaalin määrä on vähentynyt. Isommatkin tuotteet voidaan nyt pakata kierrätettäviin pahvilaatikoihin, enää ei tarvita puulaatikoita. Erittäin lujatekoiset ja tilaasäästävät pahvipakkaukset mahdollistavat isojen laitteiden lastaamisen päällekkäin ja näin niitäkin voidaan kuljettaa entistä tehokkaammin. Vacon Vuosikertomus

18 5 % Vaconin markkinaosuus on noin 5 %. 18 Vacon Vuosikertomus 2009

19 myynti ja markkinointi > Monikanavamyynti Monikanavamyynti on Vaconille kilpailuetu Vuonna 2009 Vacon jatkoi moneen myyntikanavaan perustuvan strategiansa hyödyntämistä myynnissä ja markkinoinnissa. Haastavassa markkinatilanteessa uusien asiakkaiden hankinta, laajan asiakaspeiton ja puhtaan teknologian merkitys korostui. Monikanavamyynti on strateginen valinta Vaconin omaan myyntiverkostoon kuuluu myyntitoimistot 27 maassa. Vacon myy tuotteitaan yhteensä noin 100 maahan. Moneen myyntikanavaan perustuvan strategiansa mukaisesti Vacon hyödyntää kumppaniverkostoa niissä maissa, joissa yhtiöllä ei ole omaa myyntitoimistoa. Yhteistyökumppanit eli kone- ja laitevalmistajat, järjestelmätoimittajat, jakelijat ja brand label -asiakkaat myyvät Vaconin tuotteita loppukäyttäjille ja huoltavat niitä. Kone- ja laitevalmistajat sekä järjestelmätoimittajat ovat Vaconin tärkeimmät jakelukanavat. Vacon on taajuusmuuttajiin keskittyvänä yhtiönä jalostanut moneen myyntikanavaan perustuvan strategiansa kilpailijoita pidemmälle. Vahvuuksiamme ovat asiakaslähtöisyys ja reagointinopeus. Asiakkaat arvostavat sitä, että Vacon on riippumaton toimija eikä kilpaile asiakkaiden liiketoiminnan kanssa, toteaa Vaconin Yhdysvaltaintytäryhtiön toimitusjohtaja Tom Doring. Voimakas panostus uusasiakashankintaan Vacon on 2000-luvulla järjestelmällisesti rakentanut vahvojen tuotteiden rinnalle ammattitaitoista myynti- ja markkinointiorganisaatiota ja vahvaa asiakaspalveluorganisaatiota. Vuoden 2009 aikana Vacon keskittyi kohdistamaan myyntistrategiat ja -toimenpiteet niihin teollisuudenaloihin ja asiakasryhmiin, joissa yhtiö on kilpailukykyinen. Lisäksi Vacon kehitti systemaattisesti isoja globaaleja asiakkuuksia rakentamalla niille oman organisaation. Onnistuminen uusien asiakkaiden hankinnassa on osoitus siitä, että tehty työ kantaa hedelmää. Vacon pystyi vuonna 2009 kasvattamaan markkinaosuuksiaan valituilla markkina-alueilla. Koska oma organisaatiomme toimii nyt kolmella mantereella, pystymme tarjoamaan globaaleille asiakkaillemme erittäin hyvää palvelua. Tämä tarjoaa meille jatkossa paljon mahdollisuuksia, sanoo Vaconin myynnistä ja markkinoinnista vastaava varatoimitusjohtaja Heikki Hiltunen. Laajan asiakaspeiton ja puhtaan teknologian merkitys korostui Laajan asiakaspeiton ja keskittymisen ansiosta Vacon ei vuonna 2009 kärsinyt hintakilpailusta yhtä paljon kuin sen kilpailijat. Taantuma vaikutti voimakkaimmin yhtiön Euroopan-liikevaihtoon erityisesti Keski-Euroopan ja tiettyjen teollisuudenalojen, kuten meriteollisuuden osalta. Aasian-liikevaihto kasvoi ja Pohjois-Amerikankehitys tasaantui. Vaconilla on erittäin laaja asiakaspeitto. Se kattaa kaikki teollisuudenalat, ja toimintaa on kaikilla mantereilla. Vaconin kilpailuetuja ovat keskittyminen taajuusmuuttajiin, globaali toiminta, hyvä asiakaspalvelu, laaja asiakaspeitto sekä henkilöstön hyvä henki ja motivaatio. Puhtaan teknologian suhteellinen osuus liikevaihdostamme on jatkuvasti kasvanut, ja uskomme tämän alueen investointien tarjoavan Vaconille mahdollisuuksia myös vuonna 2010, Hiltunen toteaa. Liikevaihto markkina-alueittain 2009 Liikevaihto jakelukanavittain 2009 Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka...70,1 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka...17,0 % Aasia ja Tyynenmeren alue...12,8 % Loppuasiakkaat...57,1 % Jakelijat...9,0 % Kone- ja laitevalmistajat...19,0 % Brand label -asiakkaat...14,9 % Vacon Vuosikertomus

20 TUOTEVALIKOIMA Jakelijoille ja loppukäyttäjille Vacon NXL... 0,75 30 kw Vacon NXS... 0, kw Vacon NXS standalone kw Vacon 50X (Vacon X4)...0, kw Vacon 500X (Vacon X5)...0, kw Vacon 100 HVAC...1,1 55 kw Vacon 100 HVAC Järjestelmätoimittajille Vacon NXP, ilmajäähdytteinen... 0, kw Vacon NXP, nestejäähdytteinen... 5, kw Vacon NXC, kojeistoratkaisu kw Vacon Common DC bus -tuotteet kw:een asti Vacon NXP, nestejäähdytteinen Kone- ja laitevalmistajille Vacon ,25 5,5 kw Vacon NXP... 0, kw Vacon Vacon Vuosikertomus 2009

21 Teollisuudenalat ja sovelluskohteet Taajuusmuuttajia hyödyntäviä teollisuudenaloja Taajuusmuuttajien sovelluskohteita Elintarviketeollisuus Kaivosteollisuus Kemianteollisuus Koneenrakennus Kumi- ja muoviteollisuus Meriteollisuus Moottoriteollisuus Rakennusautomaatio Sellu- ja paperiteollisuus Uusiutuvan energian tuotanto Vedenkäsittely Voimalaitokset Öljy- ja kaasuteollisuus Hissit ja liukuportaat Kelaimet Kompressorit Kuljettimet Lämmittimet ja kuivaimet Nosturit Pakkauskoneet Paperikoneet Puhaltimet Pumput Sekoittimet Tekstiilikoneet Testilaitteet Tuulivoimalat Vacon Vuosikertomus

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Observations for a Better World

Observations for a Better World Tilinpäätös 2010 Observations for a Better World Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Tarjoamme kattavan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa ja ratkaisevat arjen ongelmia SISÄLTÖ Fiskars 2012 Vuosi 2012 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategia Kasvustrategia Liiketoiminta Ikoniset

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1 2010 lyhyesti 2 Vuosi 2010 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Tietoa osakkeenomistajille 9 Maalla ja merellä 10 Cargotec lyhyesti 11 Liiketoimintakatsaus 2010 19

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot