Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

2 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden täysimittaisella hyödyntämisellä teollisuudessa ja yhdyskuntatekniikassa saavutettaisiin jopa 30 %:n säästö sähkömoottoreiden energiankulutuksessa. Tämä vastaa 10 % koko maailman sähköstä. Vaconin taajuusmuuttajat säästävät elinkaarensa aikana moninkertaisesti enemmän energiaa kuin niiden valmistaminen kuluttaa. Uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, entistä tehokkaampi hyödyntäminen on vain yksi ratkaisu ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, mutta puhdas sellainen. Taajuusmuuttajia hyödynnetään laajasti uusiutuvan energian tuotannossa. Maailmassa on noin 1,1 miljardia ihmistä ilman puhdasta vettä. Taajuusmuuttaja on avaintuote myös puhtaan veden tuotannossa. 2 Vacon Vuosikertomus 2009

3 SISÄLTÖ Yritysesittely Vacon lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Strategia Liiketoimintakatsaus Tutkimus ja tuotekehitys Tuotanto ja logistiikka Myynti ja markkinointi Tuotevalikoima Teollisuudenalat ja sovelluskohteet Yritysvastuu Ekologinen vastuu Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Hallinto ja johtaminen Selvitys hallinnointiperiaatteista Hallitus Johtoryhmä TILINPÄÄTÖS Vacon Vuosikertomus

4 VACON LYHYESTI Driven by drives Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja vain niitä. Taajuusmuuttajia käytetään sähkömoottorin ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on 27 maassa. Vuonna 2009 Vaconin liikevaihto oli 272,0 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti keskimäärin henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Taajuusmuuttaja on laite, jota käytetään sähkömoottorin kierrosnopeuden säätöön kaikilla teollisuuden aloilla ja yhdyskuntatekniikassa. Lisäksi taajuusmuuttaja on avaintuote uusiutuvan energian tuotannossa. Taajuusmuuttajien avulla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä ja tuottaa puhdasta energiaa uusiutuvista energianlähteistä. Vacon perustettiin vuonna 1993 Vaasassa. Yrityksen perustivat 13 rohkeaa yrittäjää, jotka jakoivat saman intohimon kehittää ja valmistaa maailman parhaita taajuusmuuttajia. Vuosi 2009 oli yhtiön 16. toimintavuosi. Maailmanlaajuinen läsnäolo Vaconin tuotanto- ja tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Vaconilla on myyntiyhtiöitä 27 maassa ja se myy tuotteitaan kaikkien myyntikanavien kautta. Vaconin myyntikanavia ovat kone- ja laitevalmistajat, järjestelmätoimittajat, brand label -asiakkaat, jakelijat ja suoramyynti loppukäyttäjille. Vacon toimittaa taajuusmuuttajia lähes kaikille teollisuuden aloille ja yhdyskuntatekniikan tarpeisiin. Tyypillisiä asiakastoimialoja ovat mm. koneenrakennus, vedenpuhdistus, rakennustekniikka, meriteollisuus, uusiutuvan energian tuotanto ja kaivosteollisuus. Taajuusmuuttajia hyödynnetään esim. pumpuissa, puhaltimissa, hisseissä, liukuportaissa, kuljettimissa, tuulivoimaloissa ja kompressoreissa. Vaconin suurimpia asiakkaita ovat mm. Eaton, Honeywell, Konecranes, Rockwell Automation, Schindler ja The Switch. Vacon on maailman seitsemänneksi suurin taajuusmuuttajien valmistaja ja suurin yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyvä yhtiö. Vacon arvioi osuutensa maailmanlaajuisista taajuusmuuttajamarkkinoista (8,3 miljardia dollaria) olevan lähes 5 % (IMS 2009). Vuosi 2009 lyhyesti 8.1. Vacon perustaa tytäryhtiön Etelä- Koreaan Vacon toimittaa pääpotkurikäyttöön kaksi 4,6 MW:n taajuusmuuttajaa Vacon avaa toimiston Kanadassa 4 Vacon Vuosikertomus 2009

5 Taloudelliset tavoitteet ja omistajat Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 milj. euron liikevaihto vuonna Kannattavuustavoitteena on 14 %:n liikevoittomarginaali ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto. Vacon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq OMX Helsingissä. Vaconilla oli vuoden 2009 lopussa omistajaa, joista 71,1 % oli Suomessa toimivia instituutioita tai yksityissijoittajia ja 28,9 % ulkomaisia omistajia. Vaconin osakkeen päätöskurssi vuonna 2009 oli 26,70 euroa, jonka mukainen yhtiön markkina-arvo oli 406,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR Omavaraisuusaste, % Tilauskanta, MEUR Henkilöstön määrä vuoden lopussa Vacon toimittaa taajuusmuuttajat Kaman paperitehtaalle Venäjälle Vacon toimittaa taajuusmuuttajat maailman ensimmäiseen dieselsähköiseen pääpotkurikäyttöön jokilaivassa Vacon laajentaa palvelujaan Etelä- Amerikassa laajentamalla Brasiliantoimistoaan Vacon Vuosikertomus

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Puhdasta teknologiaa puhtaimmillaan Vaconin tuotteet eli taajuusmuuttajat edustavat puhdasta teknologiaa puhtaimmillaan. Niiden avulla pystytään merkittävästi parantamaan teollisuuden ja yhdyskuntatekniikan energiatehokkuutta, puhdistamaan vettä ja tuottamaan energiaa uusiutuvista energianlähteistä. Lisäksi taajuusmuuttajien ekologinen jalanjälki on plussan puolella, sillä niiden avulla voidaan säästää huomattavasti enemmän energiaa kuin niiden valmistamiseen kuluu. Vaconin taajuusmuuttajat ovat omalta osaltaan vastaus kahteen maailmaa askarruttavaan kysymykseen: ilmaston lämpenemiseen ja puhtaan veden puutteeseen. Vacon on pörssiyhtiö, jonka keskeisenä tehtävänä on kasvattaa yrityksen arvoa. Se, että voimme vaikuttaa myönteisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja jopa koko maailman tulevaisuuteen, on osaksi syy siihen, miksi suhtaudumme työhömme tinkimättömällä ja intohimoisella asenteella puhdas teknologia on hauskaa! Energiatehokkuuden merkitys päätöksenteossa on korostunut ja korostuu jatkuvasti. Vaconin asiakkaille energiatehokkuus onkin yhä useammin tärkeä hankintaperuste, kun he kehittävät oman toimintansa energia- ja kustannustehokkuutta. Samalla taajuusmuuttajasta on tulossa yhä enemmän yleishyödyke. Uskon, että jonain päivänä lähes kaikki sähkömoottorit on varustettu taajuusmuuttajilla. Myös poliittiset päätöksentekijät pyrkivät omalta osaltaan edistämään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa. Tästä ovat esimerkkeinä mm. EU:n sähkömoottoreiden energiatehokkuutta säätelevä uusi direktiivi ja vastaavat lainsäädännölliset toimet Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Markkinaosuutemme kasvoi Vuoden 2009 alussa arvioimme, että energiatehokkuuden kehittämiseen suunnattavat investoinnit säilyisivät korkealla tasolla talouden yleisestä laskusuhdanteesta huolimatta. Näin ei kuitenkaan käynyt. Sen sijaan koko taajuusmuuttajamarkkina laski arvioitamme voimakkaammin ja myös itse jouduimme valitettavasti kesken vuoden alentamaan tulostavoitteitamme. Tästä huolimatta olen sitä mieltä, että Vacon menestyi vuonna 2009 vähintään kohtuullisesti jopa hyvin. Samalla kun maailmanlaajuiset taajuusmuuttajamarkkinat laskivat noin 16 %, oma liikevaihtomme laski vain 7,2 % 272,0 milj. euroon. Pystyimme hankkimaan myös uusia asiakkaita. Tästä kuuluu kiitos myyntihenkilöstöllemme ympäri maailman. 6 Vacon Vuosikertomus 2009

7 Liikevaihdon laskun takia myös liikevoittomme laski 22,5 milj. euroon (34,6 milj. euroa vuonna 2008). Tähän vaikutti keskeisesti se, että kiinteät kulumme oli mitoitettu kasvuun. Vuoden aikana hillitsimme kasvuinvestointeja ja suhteutimme kulurakennetta liiketoiminnan volyymin laskuun. Emme kuitenkaan halunneet supistaa toimintaamme liian voimakkaasti, sillä haluamme olla valmiit, kun kasvu taas alkaa. Uudet tuotteet markkinoille Vuoden 2010 strateginen painopiste on tuotejohtajuutemme kehittämisessä. Tuomme markkinoille uusia, yhä monipuolisempia, laadukkaampia ja kustannustehokkaampia tuotteita. Tuotekehityksessä hyödynnämme myös laajasti koko maailmanlaajuista osaamistamme. Olemme jo nyt jakaneet tuotekehitysvastuuta eri maayksiköillemme Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa, ja tämä kehitys jatkuu. Olemme viime vuosien aikana kehittäneet voimakkaasti maailmanlaajuista tuotanto-, tuotekehitys- ja myyntiorganisaatiotamme ja myös jatkossa laajennamme toimintaamme harkitusti uusille lupaaville markkina-alueille. Vuonna 2010 kuitenkin keskitymme hyödyntämään maailmanlaajuista asemaamme ja varsinkin kasvattamaan uusien hiljattain perustettujen tytäryhtiöidemme liiketoimintaa. Uskon, että Vacon on laskusuhdanteen pohjan jo nähnyt. Sitä, kuinka nopeasti elpyminen alkaa, on kuitenkin vaikea ennakoida. Vacon arvioi vuonna 2010 liikevaihtonsa kasvavan ja kannattavuutensa pysyvän vuoden 2009 tasolla. Haluan kiittää Vaconin henkilöstöä, asiakkaita ja omistajia. Vuosi 2009 on vaatinut kaikilta venymistä ja ainakin omasta mielestäni olemme selvinneet vuodesta voittajina. Toimitusjohtaja Vesa Laisi Vacon Vuosikertomus

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Aasia on liiketoiminnan kasvun veturi Vuonna 2009 Vaconin liiketoimintaan vaikutti merkittävästi vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen taantuma. Liikevaihdon laskusta huolimatta Vacon pystyi kasvattamaan markkinaosuuksiaan ja vakiinnuttamaan asemansa maailman johtavana, yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyvänä yrityksenä. Vuosina 2007 ja 2008 käytiin paljon yleistä keskustelua ympäristön tilasta ja energiatehokkuuden parantamisesta. Oletettiin, että taantuma ei juurikaan vaikuttaisi taajuusmuuttajamarkkinoihin. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Erilaisissa arvioissa ennustettiin, että markkinat supistuisivat vuonna 2009 n. 5 %, mutta todellisuus on markkinoilla ollut paljon karumpi. Maailmanlaajuiset taajuusmuuttajamarkkinat supistuivat vuonna 2009 n. 16 % (IMS 2009). Vaconin oma liikevaihto laski vuoden aikana 7,2 % 272,0 milj. euroon. Liikevaihdon laskusta huolimatta Vacon kasvatti markkinaosuuksiaan maailmanlaajuisesti. Taajuusmuuttajien maailmanmarkkinat olivat markkinatutkimusten mukaan noin 5,7 miljardia euroa vuonna Vacon arvioi osuutensa näistä markkinoista olevan n. 5 %. Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna Vacon sijoittuu maailmalla IMS:n tutkimuksessa 9 suurimman valmistajan joukkoon. Vacon arvioi, että laitteiden valmistuksella mitattuna yhtiö kuuluu maailman 7 suurimman taajuusmuuttajavalmistajan joukkoon. Näistä valmistajista Vacon on ainoa, joka keskittyy yksinomaan taajuusmuuttajien valmistukseen. Vaconin keskeiset kilpailijat ovat kansainvälisiä monialayrityksiä, joille taajuusmuuttajat ovat yksi tuote muiden tuotteiden joukossa. Vaconin vuoden 2009 liikevaihdosta 70,1 % tuli EMEAalueen (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) asiakkailta. Vacon pärjäsi tällä alueella paremmin kuin markkinat yleensä, ja taantumasta huolimatta Vaconin liikevaihto pysyi vuoden 2008 tasolla. Pohjois- ja Etelä-Amerikan osalta Vaconin liikevaihtoon heijastui näiden markkinoiden yleinen laskuvire, ja tämän markkina-alueen osuus Vaconin koko liikevaihdosta oli 17,0 %. Sen sijaan Aasian ja Tyynenmeren alueella Vaconin liikevaihto kasvoi vahvasti lähes 30,2 % edellisestä vuodesta. Vaconin panostukset erityisesti Aasian markkinoille ovat luoneet kasvua, ja vuonna 2009 tämän alueen markkinoiden osuus Vaconin liikevaihdosta kipusi 12,8 %:een. 8 Vacon Vuosikertomus 2009

9 Vuonna 2009 toiminnan painopiste oli kolmella suunnalla: uusien asiakkaiden hankinnassa, Aasian markkinoilla ja uusiutuvan energian tuotannossa. Taajuusmuuttajia käytetään kaikkialla maailmassa ja monilla eri teollisuudenaloilla. Näin myös toiminnan riski on hajautunut laajalle alueelle. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa Vacon on kyennyt siirtämään toimintansa painopistettä eri maantieteellisille alueille ja sellaisille liiketoimintaalueille, jotka ovat olleet kasvusuunnassa. Yksi tällainen kasvava alue on ollut mm. tuulivoima, jonka merkitys erityisesti Aasiassa kasvoi vuoden 2009 aikana. Vacon on alusta pitäen ollut puhtaan teknologian yhtiö. On ennustettu, että esimerkiksi Saksassa vuonna 2020 puhdas teknologia on suurempi bisnes kuin autot tai teollisten tuotteiden markkinat. Taajuusmuuttaja on ihanteellinen puhdasta teknologiaa edustava tuote. Sen valmistukseen kuluva energia on häviävän pieni siihen säästöön verrattuna minkä taajuusmuuttajalla voi saavuttaa. Vaconin arvion mukaan käytössä olevat Vacontaajuusmuuttajat säästävät vuosittain energiaa liki 5 miljardin euron edestä. Uusien tuotteiden kehitystyö jatkui vuoden 2009 aikana suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön tavoitteena oli vuoden 2009 aikana kehittää uuden taajuusmuuttajaperheen tuotetarjontaa. Tuotekehitys painottui kustannustehokkuuden, toiminnallisuuden, tilankäytön, visuaalisten ominaisuuksien, käyttäjäystävällisyyden ja energiatehokkuuden parantamiseen. Uudet tuotteet on määrä tuoda markkinoille vuoden 2010 aikana. Nykyisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta taajuusmuuttajamarkkinoiden peruslähtökohdat eivät ole muuttuneet. Markkinoiden kasvu perustuu yhä energian hinnannousuun, koneiden ja laitteiden energiatehokkuuden parantamiseen, uusiutuvan energian tuotannon kasvuun ja teollisuuden automaation lisääntymiseen. Teknologisessa mielessä taajuusmuuttajille ei ole korvaavaa tekniikkaa. Näin ollen Vacon katsoo, että markkinat tulevat jatkossa vääjäämättä kasvamaan. Vacon Vuosikertomus

10 STRATEGIA Strategia tavoitteet, valinnat ja osaaminen Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuonna Pitkän ajan kannattavuustavoitteena on 14 %:n liikevoitto ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto. Vaconin liiketoiminnan perusta on neljässä strategisessa valinnassa: tuotejohtajuudessa, 100 %:ssa keskittymisessä taajuusmuuttajiin, monikanavaisessa myyntiverkostossa ja maailmanlaajuisessa läsnäolossa. Tuotejohtajuus Vuonna 2010 voimakkaimmat strategiset panostukset suunnataan tuotejohtajuuden vahvistamiseen. Yhtiö kehittää ja tuo markkinoille parhaillaan uusimman kolmannen sukupolven tuotteitaan, joista on jo esitelty markkinoille Vacon 10 ja Vacon 100 HVAC. Vuonna 2010 Vacon tuo markkinoille uusia tuotteita, joiden ominaisuudet, laatu ja kilpailukyky takaavat hyvät kasvun edellytykset markkinan elpyessä. Keskittyminen taajuusmuuttajiin Vacon on edelleen maailman suurin yksinomaan taajuusmuuttajia suunnitteleva ja valmistava yhtiö, ja sellaisena se aikoo säilyä. Keskittyminen on Vaconille selkeä kilpailuetu, sillä sen ansiosta Vaconin asiakkaat saavat aina alan asiantuntevinta palvelua, onpa kyse myynnistä, asiakaspalvelusta tai huolto- ja ylläpitopalveluista. Monikanavamyynti Monikanavamyynti on aina ollut Vaconin myynti- ja markkinointistrategian ydin. Yhtiö myy tuotteitaan kone- ja laitevalmistajille, järjestelmätoimittajille, brand label -asiakkaille, jakelijoille ja loppuasiakkaille. Useiden eri myyntikanavien hyödyntäminen kullakin maantieteellisellä alueella tai teollisuudenalalla on aito kilpailuetu, josta Vacon on hyötynyt laskusuhdanteessa myynti ei ole nojannut ainoastaan yhteen kanavaan. Maailmanlaajuinen läsnäolo Vacon on viime vuosien aikana kasvattanut maailmanlaajuista läsnäoloaan voimakkaasti. Yhtiöllä on tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt 4 maassa ja myyntiyhtiöt yhteensä 27 maassa. Laaja läsnäolo eri mantereilla antaa mahdollisuuden sijoittaa tuotantoa lähelle asiakasta ja samalla suojautua valuuttariskeiltä. Kattava myyntiverkosto tuo tarvittavan paikallisen otteen myyntiin. Uudet hiljattain perustetut myyntiyhtiöt onnistuivat vuonna 2009 hankkimaan paljon uusia asiakkaita, jotka tasasivat muiden asiakkaiden tilauksissa tapahtunutta laskua. Strateginen osaaminen Vacon on panostanut viime vuosina voimakkaasti tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen ja on onnistunut rakentamaan lähes koko maailmanlaajuiselle organisaatiolleen yhteiset työkalut. Vaconin muita strategisia osaamisalueita ovat taajuusmuuttajien yhteinen laitteisto- ja ohjelmistoalusta ja tuotevalikoiman hallinta, asiakassuhteiden hallinta, virtautettu tuotanto ja globaali hankintaverkosto. Kutakin osaamisaluetta kehitetään ja seurataan jatkuvasti, jotta yhtiöllä on oikea tarvittava osaaminen strategiansa toteuttamiseksi. 10 Vacon Vuosikertomus 2009

11 Tavoitteet 2014 Kannattava kasvu 500 MEUR EBIT > 14 % ROE > 30 % Strategiset valinnat 100 %:n keskittyminen taajuusmuuttajiin Tuotejohtajuus Monikanavainen myyntiverkosto Maailmanlaajuinen läsnäolo ja kansainväliset toiminnot Strategiset ydinosaamisalueet Taajuusmuuttajaosaaminen Yhteinen tuotealusta & tuotevalikoiman hallinta Asiakassuhteiden hallinta Virtautettu tuotanto & globaali hankintaverkosto Globaali ICT-infrastruktuuri ja -sovellukset Vacon Vuosikertomus

12 12 Vacon Vuosikertomus 2009

13 Vacon on aidosti globaali yhtiö Vaconilla on tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Oma myyntiyhtiö löytyy 27 maasta. Lisäksi Vaconin tuotteita myyvät kumppanit noin sadassa maassa. Vacon Vuosikertomus

14 50 % Taajuusmuuttajan avulla voidaan yksittäisessä sovelluksessa säästää jopa puolet tarvittavasta sähköstä. 14 Vacon Vuosikertomus 2009

15 TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS > Tuotejohtajuus Virtaa uusista tuotteista ja uusiutuvista energiamuodoista Vaconin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä vuosi 2009 oli taloudellisesta taantumasta huolimatta erittäin vilkas. Uuden sukupolven tuotteiden kehittäminen ja suunnittelu, nykyisen tuotesarjan parantaminen ja uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien tuotteiden kehitys olivat vuoden 2009 painopistealueita. Vaconissa tuotekehitykseen ja tutkimukseen suunnatut panostukset ovat olleet viime vuosien aikana 5 7 % liikevaihdosta ja niin tänäkin vuonna. Vuonna 2009 suurin osa tuotekehityspanostuksesta on käytetty uuden tuotesukupolven laitteiden kehittämiseen ja suunnitteluun. Vuonna 2010 markkinoille tuodaan monia uutuuksia: uuteen ja ympäristöystävälliseen teknologiaan perustuvia tuotteita, jotka täydentävät Vaconin laajaa tuotetarjontaa. Vaconin liiketoimintastrategian kulmakivenä on tuotejohtajuus. Olemme jatkuvasti kiinteässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja kuuntelemme heidän tarpeitaan. Näistä tarpeista lähdetään suunnittelemaan ja rakentamaan yhä parempaa ja käyttökelpoisempaa taajuusmuuttajaa, kertoo Vaconin taajuusmuuttajien erikoisasiantuntija Stefan Strandberg. Vuonna 2009 kehitimme edelleen myös nykyisen Vacon NX -tuoteperheemme mallistoa ja parantelimme sitä monilta merkittäviltä osin. Samalla olemme kehittäneet sellaisiakin tuotteita, joita ei ole aiemmin ollut Vaconin tuotevalikoimassa. Mielenkiinto uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäviä tekniikoita kohtaan oli vuonna 2009 huomattavaa. Vaconin Suomen-tuotekehitysyksikössä mielenkiinto poiki intensiivisiä projekteja, joissa Vaconin nestejäähdytteistä taajuusmuuttajateknologiaa jalostettiin ja sovellettiin yhä vaativampiin käyttöympäristöihin. Vaconin teknologiaa käytetään mm. megawattiluokan tuulivoimaloissa, ja tavoitteena on hyödyntää samaa tekniikkaa muissakin uusiutuvaan energiaan perustuvissa tuotantojärjestelmissä. Tuotekehitysvastuuta ryhdyttiin Vaconissa hajauttamaan vuonna 2008 organisaation eri tuotekehitystoimipisteisiin Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Vaconin globaali toiminta perustuu yhteiseen laitteisto- ja ohjelmistotekniikkaan ja edistyksellisiin moottorinsäätöratkaisuihin. Tälle yhteiselle perustalle eri tuotekehitysyksiköt voivat rakentaa omille markkinoilleen soveltuvat erityisratkaisunsa. Näin jokaiselle yksikölle on muodostunut selkeä rooli ja osaaminen, joka on koko Vaconin käytettävissä, selvittää Strandberg. Vaconin Suomen-, Yhdysvaltain- ja Italian-yksiköissä tuotekehittelijöiden lukumäärä on vuoden 2009 aikana kasvanut jonkin verran. Kiinan-yksikköön sen sijaan tuotekehittelijöitä on palkattu vuoden aikana huomattavasti enemmän. Vaconilla on maailmanlaajuisesti tuotekehittelijöitä tällä hetkellä n Laadukasta verkkoonsyöttöä Vaconissa kehitettiin jo lähes 15 vuotta sitten menetelmää, jossa taajuusmuuttajatekniikan avulla sähköenergiaa voidaan syöttää yleiseen sähköverkkoon. Vaconin Jaakko Ollila on alan uranuurtajia. Taajuusmuuttajia on teollisuudessa ja yhdyskuntatekniikassa perinteisesti käytetty sähkömoottoreiden pyörimisnopeuden säätöön. Tuulivoiman kysynnän kasvun seurauksena verkkoonsyöttötekniikasta onkin viime vuosien aikana muodostunut yhä merkittävämpi osa mm. tuulivoimalatekniikkaa. Samaa tekniikkaa voidaan hyödyntää myös muissa energiantuotantojärjestelmissä, kuten aurinkovoimaloissa. Vaconissa uraa uurtavaa tutkimusta verkkoonsyöttötekniikan hyödyntämisessä ja hiomisessa on tehnyt Vaconin Tampereen-yksikössä työskentelevä tekniikan tohtori Jaakko Ollila. Ollila suunnitteli verkkoonsyöttöratkaisun Vaconin taajuusmuuttajiin vuonna Vaconin verkkoonsyöttöratkaisun tekee kiinnostavaksi sen kyky erittäin nopeasti ja dynaamisesti reagoida tuotantoprosessissa tapahtuviin muutoksiin, esim. nopeisiin tuulen voimakkuudessa tapahtuviin vaihteluihin. Ollilan kehittämällä tekniikalla saadaan erittäin laadukasta vähäharmonista sähköä, mikä on yksi tärkeimmistä kriteereistä, kun energiaa syötetään julkiseen sähkönjakeluverkkoon, missä sähkön jännitteelle, taajuudelle ja häiriötilanteille on asetettu korkeat vaatimukset. Vacon Vuosikertomus

16 10 % Ainoastaan noin 10 % maailman sähkömoottoreista on varustettu taajuusmuuttajalla. 16 Vacon Vuosikertomus 2009

17 TUOTanto ja logistiikka > Maailmanlaajuinen läsnäolo Vacon kehittää vahvasti tehdastoimintojaan Vaconilla on tehtaat kolmessa eri maanosassa: Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Vaikka tehtaiden väliset etäisyydet ovat pitkiä, niiden yhteistyö on saumatonta ja toimintatavat yhtenäisiä. Vaconin kaikelle tuotannolle on ominaista asiakaslähtöisyys, erinomainen laatu, tehokkuus ja joustavuus. Vacon kehittää jatkuvasti tuotantoaan maailmanlaajuisesti voidakseen palvella asiakkaitaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Tällä hetkellä Vaconin taajuusmuuttajatehtaat sijaitsevat Suomessa, Kiinassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Haastavasta maailmanmarkkinatilanteesta huolimatta Vacon investoi vuonna 2009 tuotantotoimintoihinsa monin eri tavoin. Esimerkiksi Vaconin uusi tuotannonohjausjärjestelmä, joka tukee Vaconin yhtenäistä tuotantoprosessimallia ja tuoterakennetta, otettiin käyttöön Suomen-, Kiinan- ja Yhdysvaltain-tehtaissa. Uuden ohjausjärjestelmän ansiosta tuotteita on helpompi jäljittää ja testata. Lisäksi laaduntarkkailu paranee entisestään ja tuotehallinta helpottuu. Uusia tuotteita uusiutuvien energianlähteiden valjastamiseksi Vaconin taajuusmuuttajia käytetään monissa uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävissä energiantuotantoratkaisuissa. Vaconin Kiinan-tehdas tekee pioneerityötä Vaconin ensimmäisten kojeistoratkaisujen sarjatuotannossa. Vacon NXC- ja Vacon 8000 Wind kojeistomallien sarjatuotanto on Vaconille uusi alue ja siksi mielenkiintoi- nen. Esimerkiksi tuulivoimaloissa käytettävän Vacon 8000 Wind -laitteen on kestettävä erilaiset sään ääriolosuhteet ja siksi laatuvaatimukset korostuvat entisestään. Laadun takaamiseksi uusien tuotteiden vienti tuotantoon on erittäin tärkeä vaihe, joka pitää suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Erityisesti kiinnitämme huomiota työmenetelmiin, perehdytykseen, seurantaan ja palautteen antoon, kertoo Vaconin Kiinan-tehtaan johtaja Shen Yuan. Uusien tuotteiden lisäksi Kiinan-tehdas valmistautuu ottamaan käyttöön vuonna 2010 valmistuvat uudet tehdastilat. Uusi tehdas on suunniteltu Vaconin tuotannossa sovellettavan Lean-johtamisfilosofian pohjalta. Filosofian tavoitteena on keskittyä tekemään asioita, jotka antavat vastinetta asiakkaan rahoille. Lisäksi sille on tyypillistä avoimuus ja joustavuus. Ollaan avoimia uudistuksille ja valmiita kehittymään ja löytämään uusia tehokkaita toimintatapoja vertailemalla omia toimintoja alan muihin toimijoihin ja perehtymällä alan tuoreimpiin tutkimustuloksiin, sanoo Shen Yuan. Yhdysvalloissa käyttöön uusi vihreä tehdas Marraskuussa 2009 vihittiin käyttöön Vaconin uusi tehdas Chambersburgissa Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Uudet tehdastilat mahdollistavat sen, että Vacon voi lähes kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettinsa Yhdysvalloissa. Vaconin kaikki Chambersburgin-toiminnot siirtyivät saman katon alle, mikä on yhteistyön ja tiedonkulun kannalta erittäin tärkeää. Tehdastilojen suunnittelussa kiinnitettiin huomiota sujuvaan materiaalivirtaan ja selkeään tilajakoon. Nämä antavat hyvät mahdollisuudet joustavasti järjestellä tuotantolinjoja kulloistenkin asiakastarpeiden mukaisesti. Lisäksi tehtaan sijainti Interstate 81 valtatien varressa tehostaa tuotteiden jakelulogistiikkaa. Tontille on tehty varaus mahdollisia tehdaslaajennuksia varten. Uusi tehdas on suunniteltu ja rakennettu US Green Building -neuvoston LEED-luokitusjärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Rakennukselle ollaan parhaillaan hakemassa virallista sertifiointia. LEED-sertifikaatti myönnetään ympäristöarvot huomioonottavasta rakentamisesta ja toiminnasta. Vaconin toiminnassa korostuu energiatehokkuus. Tällä tavoin Vacon voi omassa tuotannossaan ja omissa tehdasrakennuksissaan soveltaa taajuusmuuttajateknologiaansa parhaimmillaan. Vaconin tuotepakkaukset uudistuivat Vuonna 2009 Vaconissa siirryttiin käyttämään uusia tuotepakkauksia. Uusissa pakkauksissa, jotka on suunniteltu tarkasti Vaconin tuotteiden mittojen ja kestävyysvaatimusten mukaan, tilavuuden käyttöä saatiin tehostettua %. Uusien pakkauskokojen ansiosta samaan kuljetukseen saadaan nyt mahtumaan enemmän laitteita kerralla ja pakkausmateriaalin määrä on vähentynyt. Isommatkin tuotteet voidaan nyt pakata kierrätettäviin pahvilaatikoihin, enää ei tarvita puulaatikoita. Erittäin lujatekoiset ja tilaasäästävät pahvipakkaukset mahdollistavat isojen laitteiden lastaamisen päällekkäin ja näin niitäkin voidaan kuljettaa entistä tehokkaammin. Vacon Vuosikertomus

18 5 % Vaconin markkinaosuus on noin 5 %. 18 Vacon Vuosikertomus 2009

19 myynti ja markkinointi > Monikanavamyynti Monikanavamyynti on Vaconille kilpailuetu Vuonna 2009 Vacon jatkoi moneen myyntikanavaan perustuvan strategiansa hyödyntämistä myynnissä ja markkinoinnissa. Haastavassa markkinatilanteessa uusien asiakkaiden hankinta, laajan asiakaspeiton ja puhtaan teknologian merkitys korostui. Monikanavamyynti on strateginen valinta Vaconin omaan myyntiverkostoon kuuluu myyntitoimistot 27 maassa. Vacon myy tuotteitaan yhteensä noin 100 maahan. Moneen myyntikanavaan perustuvan strategiansa mukaisesti Vacon hyödyntää kumppaniverkostoa niissä maissa, joissa yhtiöllä ei ole omaa myyntitoimistoa. Yhteistyökumppanit eli kone- ja laitevalmistajat, järjestelmätoimittajat, jakelijat ja brand label -asiakkaat myyvät Vaconin tuotteita loppukäyttäjille ja huoltavat niitä. Kone- ja laitevalmistajat sekä järjestelmätoimittajat ovat Vaconin tärkeimmät jakelukanavat. Vacon on taajuusmuuttajiin keskittyvänä yhtiönä jalostanut moneen myyntikanavaan perustuvan strategiansa kilpailijoita pidemmälle. Vahvuuksiamme ovat asiakaslähtöisyys ja reagointinopeus. Asiakkaat arvostavat sitä, että Vacon on riippumaton toimija eikä kilpaile asiakkaiden liiketoiminnan kanssa, toteaa Vaconin Yhdysvaltaintytäryhtiön toimitusjohtaja Tom Doring. Voimakas panostus uusasiakashankintaan Vacon on 2000-luvulla järjestelmällisesti rakentanut vahvojen tuotteiden rinnalle ammattitaitoista myynti- ja markkinointiorganisaatiota ja vahvaa asiakaspalveluorganisaatiota. Vuoden 2009 aikana Vacon keskittyi kohdistamaan myyntistrategiat ja -toimenpiteet niihin teollisuudenaloihin ja asiakasryhmiin, joissa yhtiö on kilpailukykyinen. Lisäksi Vacon kehitti systemaattisesti isoja globaaleja asiakkuuksia rakentamalla niille oman organisaation. Onnistuminen uusien asiakkaiden hankinnassa on osoitus siitä, että tehty työ kantaa hedelmää. Vacon pystyi vuonna 2009 kasvattamaan markkinaosuuksiaan valituilla markkina-alueilla. Koska oma organisaatiomme toimii nyt kolmella mantereella, pystymme tarjoamaan globaaleille asiakkaillemme erittäin hyvää palvelua. Tämä tarjoaa meille jatkossa paljon mahdollisuuksia, sanoo Vaconin myynnistä ja markkinoinnista vastaava varatoimitusjohtaja Heikki Hiltunen. Laajan asiakaspeiton ja puhtaan teknologian merkitys korostui Laajan asiakaspeiton ja keskittymisen ansiosta Vacon ei vuonna 2009 kärsinyt hintakilpailusta yhtä paljon kuin sen kilpailijat. Taantuma vaikutti voimakkaimmin yhtiön Euroopan-liikevaihtoon erityisesti Keski-Euroopan ja tiettyjen teollisuudenalojen, kuten meriteollisuuden osalta. Aasian-liikevaihto kasvoi ja Pohjois-Amerikankehitys tasaantui. Vaconilla on erittäin laaja asiakaspeitto. Se kattaa kaikki teollisuudenalat, ja toimintaa on kaikilla mantereilla. Vaconin kilpailuetuja ovat keskittyminen taajuusmuuttajiin, globaali toiminta, hyvä asiakaspalvelu, laaja asiakaspeitto sekä henkilöstön hyvä henki ja motivaatio. Puhtaan teknologian suhteellinen osuus liikevaihdostamme on jatkuvasti kasvanut, ja uskomme tämän alueen investointien tarjoavan Vaconille mahdollisuuksia myös vuonna 2010, Hiltunen toteaa. Liikevaihto markkina-alueittain 2009 Liikevaihto jakelukanavittain 2009 Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka...70,1 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka...17,0 % Aasia ja Tyynenmeren alue...12,8 % Loppuasiakkaat...57,1 % Jakelijat...9,0 % Kone- ja laitevalmistajat...19,0 % Brand label -asiakkaat...14,9 % Vacon Vuosikertomus

20 TUOTEVALIKOIMA Jakelijoille ja loppukäyttäjille Vacon NXL... 0,75 30 kw Vacon NXS... 0, kw Vacon NXS standalone kw Vacon 50X (Vacon X4)...0, kw Vacon 500X (Vacon X5)...0, kw Vacon 100 HVAC...1,1 55 kw Vacon 100 HVAC Järjestelmätoimittajille Vacon NXP, ilmajäähdytteinen... 0, kw Vacon NXP, nestejäähdytteinen... 5, kw Vacon NXC, kojeistoratkaisu kw Vacon Common DC bus -tuotteet kw:een asti Vacon NXP, nestejäähdytteinen Kone- ja laitevalmistajille Vacon ,25 5,5 kw Vacon NXP... 0, kw Vacon Vacon Vuosikertomus 2009

21 Teollisuudenalat ja sovelluskohteet Taajuusmuuttajia hyödyntäviä teollisuudenaloja Taajuusmuuttajien sovelluskohteita Elintarviketeollisuus Kaivosteollisuus Kemianteollisuus Koneenrakennus Kumi- ja muoviteollisuus Meriteollisuus Moottoriteollisuus Rakennusautomaatio Sellu- ja paperiteollisuus Uusiutuvan energian tuotanto Vedenkäsittely Voimalaitokset Öljy- ja kaasuteollisuus Hissit ja liukuportaat Kelaimet Kompressorit Kuljettimet Lämmittimet ja kuivaimet Nosturit Pakkauskoneet Paperikoneet Puhaltimet Pumput Sekoittimet Tekstiilikoneet Testilaitteet Tuulivoimalat Vacon Vuosikertomus

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONEen Tilinpäätös 2008 23. tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q4 2008: Liikevaihdon ja liikevoiton hyvä kehitys jatkui Q4/2008 Q4/2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015

KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 Elämyksellisiä kauppakeskuksia. Miellyttävä ostosympäristö on avain sekä kauppakeskusten asiakkaiden että kauppiaiden tyytyväisyyteen. Kun liikkuminen keskuksessa on vaivatonta, kävijät viihtyvät ostoksilla

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008 Cargotecin yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset saavutukset Cargotecin kehittämisessä vuonna 2007 2 Huoltoliiketoiminnan kasvu 3 Toiminnan laajentaminen 4 Aasian liikevaihdon kasvu 5

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2008 23.2.2009 Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta Vahvaa kannattavaa kasvua 2008 2008 2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos 2007 Saadut tilaukset Me 3 947,5 3 674,7 7 %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Comptelin tilinpäätös vuodelta 2007

Comptelin tilinpäätös vuodelta 2007 Comptelin tilinpäätös vuodelta 27 Helsinki 13.2.28 Toimitusjohtaja Sami Erviö Q4: Liikevaihto ja liikevoitto ennätystasolla Liikevaihto 24, miljoonaa euroa (22,8) Liikevoitto 7,5 miljoonaa euroa (4,8)

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com Tilinpäätös 2007 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä hyvällä tasolla Rauten asiakasteollisuuksien markkinanäkymät säilyneet hyvinä päämarkkinaalueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa. Vanerin

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO Munksjö Älykästä paperiteknologiaa Arvopaperin Rahapäivä Helsinki 15.9.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat ja liiketoiminta-alueet Taloudellinen kehitys ja taloudelliset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 23. huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q1 2009: Hyvä kasvu liikevaihdossa ja liikevoitossa Q1/2009 Q1/2008 Historiallinen muutos 2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2001

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2001 Vacon Oyj, pörssitiedote 2 marraskuu 2001 klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2001 Ensimmäisen 9 kuukauden liikevaihto oli MEUR 66,4 (kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 41,6%) Liikevoitto

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2007 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2007 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA WÄRTSILÄ OYJ ABP 27 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA 5.2.28 1 Wärtsilä Keskeistä Vuoden 27 tilauskertymä kasvoi vahvasti. Hyvä kysyntä jatkuu vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot