NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2011

2 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden Työpaikat toimialoittain: (v tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5 % Teollisuus ja rakennustoiminta 40,3 % Maa metsä ja kalatalous 1,1 % Toimiala tuntematon 1,1 % Tuloveroprosentti v ,75% Taloustietoja: Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaiset toimintamenot (ulkoiset) olivat 157,3 miljoonaa euroa ja investointimenot 14,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 vuosikate oli 14,6 miljoonaa euroa, 420,5 euroa asukasta kohti. Kaupungilla oli pitkäaikaista lainaa vuoden 2011 lopussa 50,3 miljoonaa euroa, euroa asukasta kohti. Kuntakonsernin lainat olivat 78,5 miljoonaa euroa, euroa asukasta kohti.

3 Nokian kaupungin tilinpäätös 2011

4 Kannen kuva: Näkymä uuden Nokian koulun aulasta (koulun vihkiäisiä vietettiin ) Kuvaaja: Tapani Marjakoski Julkaisun taitto: Marita Gröndahl Paino: Multiprint Oy, Tampere 2012

5 TILINPÄÄTÖS 2011 Sisältö Kaupunginjohtajan katsaus 7 KAUPUNGIN JOHTAMINEN Kaupungin hallinto-organisaatio 9 Kaupunginvaltuusto 10 Kaupunginhallitus 11 TOIMINTAKERTOMUS Yleinen taloudellinen kehitys 15 Kunnallistalouden kehitys 15 Nokian kaupungin talouden kehitys 17 Talousarvion toteutuminen 24 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon 25 Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä 25 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 25 Konsernitarkastelu 30 Kaupunginhallituksen selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 31 KOKO KAUPUNGIN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 37 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN Hallintokeskus 41 Hallintopalvelut 41 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 43 Kaupunginhallitus 46 Luottamustoimi 46 Pirteva 46 Aluepelastuslaitos 46 Perusturvakeskus 47 Lähipalvelut 47 Perhepalvelut 49 Vanhuspalvelut 51 Erityispalvelut 54 Kasvatus- ja opetuskeskus 57 Hallinto- ja tukipalvelut 57 Perusopetus 60 Lukio 64 Työväenopisto 66 Varhaiskasvatus 68 Vapaa-aikakeskus 73 Kulttuuritoimi 73 Kirjastotoimi 76 Liikuntatoimi 79 Nuorisotoimi 81 Tekninen keskus 85 Johto ja hallinto 85 Varikko 87 Tilatekniikka 89 Kunnallistekniikka 92 Maankäyttö 94

6 Tilatuotanto 96 Aluetuotanto 98 Vesihuoltolaitos 100 Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö 102 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 105 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 106 TULOSLASKELMA 112 RAHOITUSLASKELMA 113 TASE 114 KONSERNIN TULOSLASKELMA 116 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 117 KONSERNITASE 118 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 121 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 121 Tuloslaskelman liitetiedot 122 Tasetta koskevat liitetiedot 125 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 131 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 132 Omistukset muissa yhteisöissä 132 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Vesihuoltolaitosta koskevat laskelmat 133 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Nokian kaupunginhallituksen allekirjoitus 137 Tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle 138 LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 140 PÖYTÄKIRJAN OTE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ

7 Valtuuston yhteinen tahtotila näkyy tuloksissa Edellinen Nokian kaupungin valtuusto edellytti joulukuussa 2008 seuraavan vuoden talousarvion laatimisen uudelleen. Nykyinen kaupunginvaltuusto on toteuttanut tätä määrätietoista talouden rakenteiden uudistustyötä nyt kolme vuotta. Tulokset näkyvät myös vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Tehty työ, ja osin hankalatkin päätökset, ovat tuottamassa tulosta. Kaupungin velkaantuminen on taittunut ja tuloskin on ylijäämäinen. Vuonna 2011 Nokian kaupungin velkamäärä väheni 8,3 milj. euroa. Nokian kaupungin tuottamien palveluiden laatu ja saatavuus kestää hyvin seudullisen ja valtakunnallisen vertailun. Näin on siitäkin huolimatta, että palvelutuotannon kustannusrakennetta on monin osin tehostettu. Määrätietoista ja vastuuntuntoista työtä kaupungin palvelutoiminnan tehokkuuden parantamiseksi on jatkettava tulevinakin vuosina. Kreikan valtion esimerkki on selkeästi osoittanut, ettei yhteiskunta voi hyvin, jos se elää jatkuvasti yli varojensa. Nokian kaupungin talouden tervehdyttäminen on edennyt niin hyvin, ettei esimerkiksi lomautuksia jouduttane lähivuosina käyttämään. Sen sijaan parhaillaan on valmistelussa uusia keinoja henkilöstön palkitsemiseksi toiminnan tehostamisesta ja tuloksekkaasta toiminnasta. Yhtenä tällaisena kannustinmuotona on jo teknisen toimen tilapalveluissa käyttöön otettu tulospalkkauskokeilu. Talouden tasapainotustyö on opettanut, että tiukka rekrytointipolitiikka ja henkilöstön mukaan ottaminen kehittämistyöhön ovat onnistumisen kannalta merkittävimpiä asioita. Itse uskon, että kun tähän liitetään työhyvinvoinnin kehittäminen juuri valmistuneen työhyvinvointiohjelman mukaisesti, päästään parhaaseen tulokseen. Kansalaiset odottavat julkishallinnon toimintakulttuurilta avoimuutta, rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Lisäksi julkisen viran tai luottamustehtävän haltijoilta edellytetään huolellisuutta yhteiskunnan varojen ja omaisuuden hoitamisessa. Vastatakseen näihin odotuksiin Nokian kaupunki otti vuonna 2011 käyttöön hyvän hallinnon ohjeistuksen sekä riskienhallinnan työalustan. Toimintakulttuurin uudistaminen ei kuitenkaan ole näillä valmis, nyt on vasta lähdetty liikkeelle. Tilinpäätösvuonna jouduttiin puuttumaan lujasti eräisiin vanhan toimintatavan ilmiöihin. Toimintakulttuurin uudistamisen uskottavuuden kannalta ne ovat olleet välttämättömiä vaikka vanhaan toimintatapaan tottuneille niistä on aiheutunut mieliharmia. Maan hallitus aloitti työnsä tilinpäätösvuonna Se kirjasi hallitusohjelmansa suurimmaksi hankkeeksi kuntarakenneuudistuksen. Valtio julkaisi kuntakarttaehdotuksen suurieleisesti helmikuussa Nyt näyttää siltä, ettei kuntarakenneuudistus tule ainakaan suoraan koskemaan Nokian kaupunkia. Nokialaisten päättäjien yksituumaisuus sekä rohkeus päätöksenteossa ovat itsenäisyyden tae tulevaisuudessakin. Kun talous on kunnossa sekä palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti tuotettuina, voi Nokian kaupungin asukkaat elää jatkossakin oman nokialaisen identiteetin Nokialla. Tilinpäätöksen 2011 tulokset osoittavat, että niin kaupungin henkilöstö kuin kaupungin luottamushenkilöt ansaitsevat isot kiitokset hyvin tehdystä työstä. Olemme oikealla tiellä, vaikka matkaa onkin vielä kuljettavana. Tapani Mattila Kaupunginjohtaja

8 Nokian kaupungin kokonaismenot (ulkoiset) v (1000 ) Nokian kaupungin kokonaistulot (ulkoiset) v. v (1000 ) 8

9 9

10 KAUPUNGINVALTUUSTO Valtuutetut vuosina SDP Aaltonen Auli työsuojeluvaltuutettu VAS Ahtola Pertti paperityöläinen, eläk. VIHR Ainasoja Marjatta erityislastentarhanopettaja DEO Ala-Uotila Mika asianajaja, oikeust.lis. KOK Arpiainen Auli terv.hoit./osastonhoitaja ( alkaen) SDP Asell Marko liikuntapaikkojen hoitaja VIHR Forssén Anitta perushoitaja SDP Grönroos Orvokki laitoshuoltaja, eläk. VAS Haapala Matti työnjohtaja KOK Haapaniemi Jari lukkoseppä, toim.joht. SDP Heinonen Kalevi moottoriasentaja SKP Hernesniemi Herkku pääluottamusmies, eläk. VAS Hyyti Kristiina kemianteollisuuden työntekijä SDP Hiltunen Raisa sairaanhoitaja, terveydenhoitaja KOK Hälli Pasi DI, projektipäällikkö PS Isokangas Tuomo sairaanhoitaja, artesaani puuseppä KESK Jokinen Tuula emäntä VIHR Järvinen Minna luokanopettaja VAS Kallio Seppo kunnallisneuvos KOK Karstila Tuomas ylilääkäri ( saakka) VAS Keränen Toivo työsuojelusihteeri, eläk. KOK 1.vpj Kilpikari Päivi varatuomari, käräjätuomari KOK Kirveskari Asko lääkäri KOK Kork Jarmo maajohtaja, opettaja KOK Kunnari Mika diplomi-insinööri PS Laakso Mika rakennusmies SDP Pj Laitinen Arja sairaanhoitaja SDP Lehto Roope toiminnanjohtaja VAS Lehtonen Anneli lehtori KD Luukko Tarja FM, vt.tiedottaja VIHR Lähde Leo lehtori, eläk. SDP Makkonen Janne pääluottamusmies KOK Martikkala Esa ins.,toimitusjohtaja KOK Matikka Johanna KTM, ostaja KOK Mekkonen Erkki maanviljelijä SDP Nenonen Tuomo sosiaalineuvos SDP Nevala Sisko päiv.hoid.aluejohtaja, erityisop. SDP Nurminen Raija terveydenhoitaja VAS 2.vpj Nuutinen Taina koordinaattori, opiskelija SDP Ojala Reino työnjohtaja, eläk. KOK Paalanen Piila FM, opettaja SKP Palomäki Tuula sairauskassanjohtaja KOK Porraslampi Jari toiminnanjohtaja KESK Pulakka Esko maanviljelijä/insinööri VIHR Pulakka Jukka ent.yrittäjä VIHR Raitakari Ilona diplomi-insinööri, projektip. SDP Saarinen Paavo nuohoojamestari SKP Salonen Eero maalari KESK Siuvo Janne agrologi, insinööri VAS Veijola Mervi sairaanhoitaja VAS Virolainen Rauli vuorotyönjohtaja, eläk. KOK Vuorisalo Timo insinööri (amk), tuotepäällikkö 10

11 KAUPUNGINHALLITUS 2011 Varsinaiset jäsenet: KOK Pj Esa Martikkala ins.,toimitusjohtaja SDP 1. vpj Raija Nurminen terveydenhoitaja VAS 2. vpj Kai Flink paperikoneenhoitaja KOK Piila Paalanen FM, opettaja KOK Jarmo Kork maajohtaja, opettaja SDP Seppo Parkkali sähköasentaja, eläk. SDP Sisko Nevala päiv.hoid.aluejohtaja,erityisop. KESK Janne Siuvo agrologi, insinööri VIHR Minna Järvinen luokanopettaja Henkilökohtaiset varajäsenet: KOK Irmeli Nahkola rakennusinsinööri SDP Tuija Sarjanen ammattiaineiden opettaja VAS Marja-LeenaTorkki laboratorionhoitaja KOK Johanna Matikka KTM, tuoteryhmävastaava KOK Jari Haapaniemi lukkoseppä, toimitusjohtaja SDP Roope Lehto toiminnanjohtaja SDP Esa Alanne suunnittelija KESK Esko Pulakka maanviljelijä/insinööri VIHR Leo Lähde lehtori 11

12 Nokian väestö osa alueittain vuosina (31.12.) 1980 % 1990 % 2000 % 2011 % KOKO NOKIA , , , ,0 S 1 KESKUSTAAJAMA , , , ,2 T 01 Pohjoispuoli , , , ,5 P 001 Ydinkeskusta , , , ,9 P 002 Kankaantaka , , , ,7 P 003 Myllyhaka , , , ,1 P 004 Alhoniitty 991 4, , , ,2 P 005 Alinen 905 3, , ,0 P 006 Aaroninkorpi, Lähdeniitty , , , ,4 P 007 Harjuniitty, Haavisto , , , ,6 P 008 Vihnus 185 0, , , ,2 P 009 Maatiala 588 2, , , ,6 P 010 Viiki 204 0, , , ,8 T 02 Eteläpuoli , , , ,8 P 011 Nokian kartano 50 0,2 39 0,2 24 0, ,5 P 012 Koskenmäki , , , ,7 P 013 Vihola Tyrkkölä 867 3, , , ,3 P 014 Kattilainen , , , ,8 P 015 Kohmala 117 0,5 89 0,3 92 0,4 69 0,2 P 016 Tervasuo 251 1, , , ,2 S 2 MUU NOKIA , , , ,0 T 03 Siuro, Linnavuori, Kulju , , , ,8 P 017 Linnavuori 920 3, , , ,5 P 018 Siuro 715 3, , , ,0 P 019 Kulju 544 2, , , ,2 T 04 Pohjoispuoli 950 4, , , ,5 P 020 Pinsiö 243 1, , , ,4 P 021 Jaakkola 276 1, , , ,8 P 022 Kuljunperä 196 0, , , ,5 P 023 Kauniainen 231 0, , , ,8 T 05 Eteläpuoli , , , ,7 P 025 Sarkola 360 1, , , ,3 P 026 Taivalkunta 289 1, , , ,1 P 027 Sorva 335 1, , , ,9 P 028 Tottijärvi 444 1, , , ,7 P 029 Metsäkulma 315 1, , , ,8 S 3 MUUT (laitokset jne.) 289 1, , , ,8 12

13 Nokian väkiluku v ,0 16,0 Yli 65 -vuotiaiden osuus Nokian väestöstä % 15,9 15,0 14,1 14,0 13,0 12,0 11,8 12,2 11,0 10,

14 Nokian väestön ikärakenne Ikäryhmä 1985 % 1990 % 2000 % 2011 % 0 6 v , , , , v , , , , v , , , , v , , , , v , , , , v , , , , , , , , , , , ,7 Yht , , , ,0 Nokian väestön ikärakenne ,0 4,4 4,8 5,7 7,0 90,0 7,4 7,5 8,4 8,9 80,0 21,8 22,0 70,0 27,8 27,2 75 prosenttia % 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 32,6 33,3 27,6 26,9 14,3 13,0 11,5 10,0 10,5 10,5 10,4 9,9 9,0 9,0 8,6 10, v v v v v. 0 6 v. 14

15 TOIMINTAKERTOMUS Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön viimeisen suhdannekatsauksen mukaan maailmantalouden kasvu on hidastumassa tilapäisesti. Maailman ostovoimakorjattu bruttokansantuote kasvaa vuonna 2012 noin 3,5 prosentin vauhtia mutta palaa yli 4 prosentin vauhtiin vuonna Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa. Vastaavasti perinteisissä teollisuusmaissa kasvu hiipuu tai kääntyy taantumaan. Kasvun hidastumisen taustalla ovat epäluottamus eräiden valtioiden kykyyn hoitaa velvoitteensa, hallitusten tuki- ja elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttaminen sekä yksityisen kysynnän hauraus useissa teollisuusmaissa. Euroalueen ja EU:n kasvu on pysähtynyt. Vuonna 2012 aktiviteetti jää viime vuoden tasolle. EU:ssa kasvua hidastavat velkakriisin aiheuttama epävarmuus sekä julkisten talouksien vakautustoimet erityisesti kuluvana vuonna. Kehitys EU:n sisällä vaihtelee voimakkaasti: esimerkiksi Ruotsi yltää tänä vuonna noin 2 prosentin ja Saksa vajaan 1 prosentin kasvuvauhtiin, kun talous- ja rahoituskriisin kanssa painiskelevien maiden taloudet supistuvat. Viime syksyn myötä heikkenevä maailmantilanne sekä euromarkkinoiden velkakriisi johtivat yritysten vientitilausten harvenemiseen. Metsäteollisuudessa ne ovat puolittuneet normaalitasosta. Sen sijaan jälkisyklisten koneiden ja metallituotteiden uudet tilaukset lisääntyivät viime vuonna tuntuvasti ja vientitilauskanta on aikaisempaa vahvempi. Vientikysyntä pysyy heikkona kuluvan vuoden alkupuolella. Tuontitarpeet pysyvät jatkossakin lievinä, kun sekä kulutuksen että kotimaisen tuotannon kasvu vaimenee. Edellytykset yksityisen kulutuksen kasvun jatkumiselle heikkenevät selvästi. Jos kotitalouksien odotuksissa ei ilmene käännettä suotuisampaan suuntaan, säästämisaste ei enää alene viime vuoden tapaan. Yksityisen kulutuksen kasvu määräytyy siten pitkälti kotitalouksien reaalitulojen kehityksen perusteella. Merkittävin yksittäinen kuluttajien käytettävissä oleviin tuloihin vaikuttava tekijä ovat palkat. Yritysten sopeuttaessa toimintaansa aiempaa heikompiin kasvunäkymiin työllisyystilanne heikkenee. Hintojen nousu hidastuu, mutta jatkuu edelleen nopeana. Tämän seurauksena kotitalouksien ostovoima lisääntyy vain hieman. Heikentyneet kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Julkisen talouden alijäämä syvenee tänä vuonna -1,4 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon, kun vielä viime syyskuussa julkisyhteisöjen arvioitiin olevan vain runsas puoli prosenttiyksikköä alijäämäinen. Julkisen talouden alasektoreista erityisesti valtion rahoitusaseman näkymät ovat heikentyneet tuntuvasti. Verotuloarvioita on alennettu siksi, että keskeisten veropohjien, kuten yksityisen kulutuksen, ansio- ja pääomatulojen sekä yritysten toimintaylijäämän arvioidaan kasvavan aiemmin arvioitua hitaammin. Valtiontalouden arvioidaan olevan etänä vuonna noin 7,4 mrd. euroa alijäämäinen kansantalouden tilinpidon käsittein, mikä on noin 3,8 % suhteessa kokonaistuotantoon. Kunnallistalouden kehitys Valtion peruspalveluohjelman ( ) mukaan Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Samaan aikaan väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen. Tulokehityksen heikentyessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttaminen. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan edelleen kasvavan suhteellisen maltillisesti, nimellisesti runsaat 4 prosenttia. Arvio perustuu siihen, että kunnat joutuvat hillitsemään menojensa kasvua taantuman jälkeen sekä varautumaan tulevaisuudessa hidastuvaan tulokehitykseen sekä yleiseen talouskehitykseen liittyviin epävarmuuksiin. Kuntatalouden hinta- ja kustannuskehitys pysynee suhteellisen maltillisena, vaikka kuluttajahintojen nousu aiheuttaa menopaineita. Kuntaalan ansiotason ennakoidaan nousevan noin 2½ prosenttia ja palkkasumman noin 3 prosenttia. Toimintamenojen volyymin oletetaan lisääntyvän noin prosentilla, mikä vastaa väestörakenteen aiheuttamaa kysyntäpainetta sosiaali- ja terveyspalvelumenoihin. Kustannustason nousu nopeutuu kehyskaudella runsaaseen 3 prosenttiin, mutta volyymin kasvun arvioidaan pysyvän vajaassa 15

16 prosentissa kuntien tulokehityksen hidastuessa. Investointien oletetaan pysyvän 4,4 mrd. euron tasolla vuodessa. Vuonna 2012 veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti yhteensä 263 milj. eurolla. Yhteisöverokannan alentaminen prosenttiyksiköllä vähentää kuntien yhteisöverotuottoa vuositasolla 46 milj. eurolla. Nämä verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Yhteisöveron korotettua jako-osuutta jatketaan vielä vuosina 2012 ja 2013, mutta korotus on puolet pienempi kuin vuosina Korotuksen pieneneminen vähentää kuntien verokertymää noin 259 milj. eurolla vuoteen 2011 verrattuna. Kiinteistövero poistettiin verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta vuonna Verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan yhteensä kehyskaudella kasvavan keskimäärin 3,4 prosenttia vuosittain. Tuloverotukseen tehdään vuosittain ansiotason ja inflaation nousua kompensoivat perustemuutokset, mikä alentaa kuntien verotuottoa vuosittain noin 100 milj. eurolla. Näillä oletuksilla kuntien verotulot kasvavat keskimäärin 2½ prosenttia vuosittain. Helmikuussa 2011 aikaansaadun palkkaratkaisun seurauksena kuntien ansiotason arvioidaan nousevan noin 2,5 prosenttia. Kuntien palkkasumman kasvuksi arvioidaan 3 prosenttia. Vuonna 2012 kuntien ansiotason arvioidaan nousevan 3 prosenttia ja vuosina noin 3½ prosenttia eli hieman yleistä ansiotason muutosta hitaammin. Kuntien henkilöstön määrän oletetaan pysyvän vuodesta 2011 lähtien noin henkilön tasolla, joten kuntien palkkasumma kasvaa ansiotasokehitystä seuraten keskimäärin noin 3½ prosenttia. Kuntien toimintatuottojen oletetaan laskelmassa kehittyvän toimintamenojen kasvua vastaavasti noin 4 prosenttia vuodessa. Edellä kuvatulla kehityksellä kuntatalouden vuosikate riittäisi kattamaan poistot vuosina , mutta ei enää vuosina Tällä mittarilla arvioituna kuntatalous olisi tasapainossa. Kuntien menopaineet ovat kuitenkin suuret ja investointien on laskelmassa arvioitu pysyvän korkealla tasolla. Näin ollen vuosikate jäisi koko ajanjaksolla selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kuntatalouden velkaantuminen jatkuisi ja paine kunnallisveroprosenttien korotuksiin kasvaisi. Kuntatalouden vakauden turvaaminen ja tarvittavien investointien toteuttaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttää sitä, että toimintamenojen kasvu pysyy tulokehityksen asettamissa rajoissa. Väestön ikääntymisestä kansantalouteen ja kuntatalouteen kohdistuvat paineet kasvavat vuosi vuodelta, mikä entisestään korostaa peruspalvelujen tuottavuutta parantavien uudistusten välttämättömyyttä. 16

17 Nokian kaupungin talouden kehitys Käyttötalous Nokian kaupungin taloudellinen tilanne heikkeni voimakkaasti viime vuosikymmenen lopulla. Syynä olivat kaupungin erittäin suuret panostukset kaupungin palvelurakenteeseen mm. henkilöstömäärää kasvattamalla. Kun samalla maailmantalous johti vientiteollisuudesta laajalti riippuvaisen Nokian tulokehityksen poikkeuksellisen huonoksi, oli seurauksena voimakas velkaantuminen. Kaupunginvaltuusto aloitti vuoden 2008 joulukuussa määrätietoisen ohjelman talouden tasapainottamiseksi. Tämä ohjelma on jatkunut menestyksellisesti, ja niin käyttötalousmenojen kasvu kuin velkaantuminen on saatu huomattavasti pienentymään. Tämän ohjelman seurauksena on vuosikate viimeisissä tilinpäätöksissä saatu kasvamaan vuoden ,6 miljoonasta eurosta viimeisen tilinpäätöksen lähes 15 miljoonaan euroon. Yksi keskeisimmistä syistä tähän on ollut käyttötalousmenojen kasvuvauhdin hillitseminen. Nettomenojen (toimintakate) kasvu oli vuosina 2007, 2009 ja 2010 alle 3,5 %, kun se viime vuosikymmenen alussa oli yleensä 7,5-8,5 %/vuosi. Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan kasvuvauhti on taas nousussa, mutta on kuitenkin pienempi kuin vuosituhannen alussa. Bruttomenojen kasvu oli 3,5 % ja ulkoisten bruttomenojen kasvu 6,1 %. Tästä kasvusta kuitenkin yli 4 % perustuu kirjaustapamuutokseen teknisen toimen investointimenoissa (valmistus omaan käyttöön). Käyttömenojen kasvuun tulee kuitenkin kiinnittää huomiota lähivuosina, jotta taloudellinen tilanne ei ajaudu samaan kuin se oli viime vuosikymmenen lopulla. Henkilöstömenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 5,5 %. Osa noususta selittyy vuonna 2010 olleilla palkattomilla vapaaehtoisilla vapailla ja lomautuksilla sekä em. kirjaustavan muutoksella. Myös vuonna 2011 suositeltiin palkattomia vapaita, mutta niitä pidettiin huomattavasti edellistä vuotta vähemmän. Palvelujen ostot nousivat 6,5 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat edellyttivät 14,4 % enemmän rahaa kuin vuonna Toimielimittäin tarkasteltuna kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden nettomenot kasvoivat 2,4 % (vuonna ,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Perusturvalautakunnalla nettomenot kasvoivat 4,3 % (vuonna ,6 %, vuonna ,2 %; vuonna ,4 %). Kasvatus- ja opetuslautakunnalla nettomenot vähenivät 1,5 % (vuonna 2010 kasvu oli 3,7 %, vuonna ,7 %; vuonna ,6 %). Lasku johtui vuokrien tarkistuksesta (- 1,8 m ) sekä lasten kotihoidontuen kuntalisän leikkauksesta (- 0,7 m ). Vapaa-aikakeskuksen alaisten tulosalueiden nettomenot vähenivät jo toista vuotta peräkkäin, nyt 2,7 % (vuonna ,6 %). Teknisen lautakunnan ulkoiset toimintamenot pysyivät edellisen vuoden tasolla (vuonna2010-3,4 %) kun luvuista korjaa kirjaustavasta (valmistus omaan käyttöön) johtuvat eroavaisuudet. Yhteenvetona voidaan sanoa, että merkittävin kasvu oli perusturvan nettomenoissa, joissa oli ollut kaksi edellistä vuotta hyvin pieni menokasvu. Rahoitusosa Verotulojen kehityksen arviointi on ollut viime vuosina Nokialla hyvin vaikeaa. Talouden taantuma viime vuosikymmenen lopulla iski nokialaiseen kansantalouteen voimakkaammin kuin muihin seudun kuntiin. Ero vuosittaisissa verotilityksissä on ollut huomattavan suuri. Vuonna 2011 käänne parempaan on kuitenkin näkyvissä. Kunnan tuloverot kasvoivat 5,6 % eli 5,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 lasku olisi ollut lähes yhtä suuri ilman tuloveroprosentin nostoa. Yhteisöverojen kasvu sen sijaan jäi huomattavasti talousarvion 7 miljoonan euron odotuksesta ollen 6,1 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen tuotto nousisi lähivuosina, ellei sen jako-osuutta olisi pienennetty. Kiinteistöveron tuotto kasvoi vain 0,8 %. Valtionosuudet kasvoivat toista vuotta peräkkäin merkittävästi. Euroissa kasvu oli 3 miljoonaa euroa ja prosenteissa 9,2 %. Lähes puolet kasvusta johtui Nokian kaupungin muille kunnille maksaman verotulotasauksen laskusta. Tasaus oli vuonna ,9 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot kasvoivat edelliseen vuoteen 4,2 %. Korkokulut pysyivät lähes ennallaan (- 2,2 %). Tuloksen muodostuminen Vuosikatteeksi kertyi euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on runsas 1,2 miljoonaa euroa. Tämä oli kolmas vuosi peräkkäin kun vuosikate 17

18 kattaa poistot. Vuosikate kattaa myös nettoinves- toinnit. Sitä ei ole tapahtunut 2000-luvulla kertaa- kattamiseen investointien jälkeen kate ei kuiten- kaan riitä. kaan aikaisemmin. Sen sijaan lainann lyhennyksien Poistojen määrän kasvu jatkui edellisen vuoden tapaan maltillisena, koska investointien määrä on voimakkaasti rajoitettu. Poistot olivat euroa eli noin euroa enemmän kuin vuonna Tilikauden tulos on vuonna euroa. Poistoeron (noinn 451 t ) jälkeen ylijäämää kertyy kaiken kaikkiaan euroa. Rahoituslaskelma Osana talouden tasapainotustyötä ovat nettoin- vestoinnit laskettu noin 15 miljoonann euron vuosit- taiselle tasolle. Tavoite täyttyi myös vuonna 2011, kun nettoinvestoinnit alittivat 14 miljoonaa euroa. Taso on siis yli kolmanneksen pienempi kuin vuonna Kun vuosikatteen taso on saatu nostettua huomat- tavasti yli poistojen tason ja kun uudessa inves- tointitasossaa on pysytty, pystyi kaupunki paranta- maan rahoitusasemaansa huomattavasti vuonna Pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois 8,3 miljoonaaa euroa ja uusiaa ei nostettu lainkaan. Tämä kylläkin johti kassan pienenemiseen 4,6 miljoonalla eurolla. Investointien tulorahoituspt prosentti nousi ensimäis- tä kertaa tällä vuosituhannella yli sadan. Tase Taseen loppusumma laski 1,7 miljoonaa euroa. Muutos on hyvin poikkeuksellinen verrattuna edel- lisiin vuosiin : vuonna ,4 milj., vuonna ,7 milj., vuonna ,7 milj. ja vuonna m ). Loppusummaksi muodos- tui noin 185,6 miljoonaaa euroa. Lasku johtuuu etenkin rahavarojen muutoksesta. Vastattavalla puolella taseen ylijäämää nousi 24,6 miljoonaan euroon kun tilikaudenkin ylijäämä las- ketaan mukaan. Lainakanta oli vuoden lopussa 50, 3 miljoonaaa euroa eli euroa/asukas. Taso alittaa valta- kunnallisen keskiarvon. Lainamääränn pudottami- sessa vuosituhannen alun tasolle on kuitenkinn vielä paljon tehtävää. 18

19 19

20 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut,% 16,9 18,4 Vuosikate/Poisto% 136,0 127,5 Vuosikate, /asukas 454,2 420,7 Asukasmäärä

21 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin 56 2 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 4 34 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 104,48 94,19 Pääomamenojen tulorahoitus % 65,62 61,09 Lainanhoitokate 1,63 1,59 Kassan riittävyys, pv 33,1 43,7 Asukasmäärä

22 Verotulo- ja valtionosuustuloarvioiden toteutuminen Alkup. talousarvio Ta muutokset Ta muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuuksien erittely 1000 Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen muut val tionosuudet Verotul perust valtionos.tasaus korotus Yhteensä Kokonaistulot ja -menot TULOT 2011 MENOT 2011 Toiminta % Toiminta % Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,6 Verotulot ,5 Korkokulut ,0 Valtionosuudet ,4 Muut rahoituskulut 93 0,1 Korkotuotot 499 0,3 Investoinnit 0,0 Muut rahoitustuotot 593 0,3 Investoinnit ,7 Tulorahoituksen korjauserät ,1 Rahoitustoiminta 0,0 -Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutusvoitot 0 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 78 0,0 Investoinnit Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,5 Rahoitusosuudet investointimenoihin 56 0,0 Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustulot ,3 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 4 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0 22

23 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Edellisten tilikausien ylijäämä Muut pitkävaikutteiset menot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Aineettomat hyödykkeet yhteensä Oma pääoma yhteensä Aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET Maa- ja vesialueet Poistoero Rakennukset Vapaaehtoiset varaukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistoero ja vapaaeht varaukset yht Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Keskeneräiset hankinnat Valtion toimeksiannot Aineelliset hyödykkeet yhteensä Lahjoitusrahastojen pääomat 5 7 Muut toimeksiantojen pääomat Sijoitukset Toimeksiantojen pääomat yhteensä Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset VIERAS PÄÄOMA Muut saamiset 0 0 Pitkäaikainen Sijoitukset yhteensä Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pysyvät vastaavat yhteensä Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikainen vieras pääoma yhteens TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lyhytaikainen Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 5 5 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut toimeksiantojen varat Lainat julkisyhteisöiltä Toimeksiantojen varat yhteensä Saadut ennakot Ostovelat VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut velat Vaihto-omaisuus Siirtovelat Valmiit tuotteet Lyhytaikainen vieras pääoma yhteens Vaihto-omaisuus yhteensä Vieras pääoma yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lainasaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 3 3 Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit TASEEN TUNNUSLUVUT Osakkeet ja osuudet Omavaraisuusaste,% Sijoitukset rahamarkkinainstrumen 0 0 Suhteellinen velkaantuneisuus,% Muut arvopaperit Kertynyt yli/alijäämä, Rahoitusarvopaperit yhteensä Kertynyt yli/alijäämä, /asukas Rahat ja pankkisaamiset Lainat, /asukas Vaihtuvat vastaavat yhteensä Lainakanta Lainasaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Asukasmäärä

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot