FREDRIKINKATU 34 A 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FREDRIKINKATU 34 A 14"

Transkriptio

1 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A HELSINKI puh

2 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT Tutkimusaineiston kuvaus Muut rekisteritiedot Tutkimusaineisto suhteessaa alueen yrityskantaan... 8 NYKYTILANNE JA MARKKINANÄKYMÄT Tämän hetkinenn tilanne Sukupolven vaihtaminen Jos kyllä, millä aikajänteellä? LIIKETOIMINNANN KEHITTÄMINEN Yrityskehityspalvelut Hankkeet, joihin halutaan julkinen rahoitus Arvio yrityksen tilanteesta tulevaisuudessa Lähitulevaisuuden näkymätt (syvähaastattelut) TOIMINNAN ESTEET Pahimmat esteet Kommentit Työvoiman saatavuus Koetut ja tulevat haasteet MARKETMIX MENETELMÄN KUVAUS (KUILUANALYYSI) OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Toimenpiteiden kiinnostavuus Nykyosaamisen tilanne Kuiluanalyysi Muut parannusta kaipaavatt toimenpiteet TULEVATT TARPEETT Kainuun seudun vahvuudett Tarpeet ja toiveet Kainuun liittoa kohtaan Todennäköisyyss jatkaa alueella Verkostoituminen JOHTOPÄÄTÖKSETT JA SUOSITUKSET YHTEYDENOTTO Yhteydenotto Kiinnostus tulla puhumaan AVOIMET TEEMAKESKUSTELUT Sitouttaminen yritykseen/ /yrittäjyyteen Talvivaaran kaivos... 41

3 3 (41)) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä on Kainuun liiton kasvuyritystutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimus toteutettiin puhelin- ja syvähaastatteluina marras-joulukuussa Kohderyhmän kasvuyritykset. muodostivat Kainuun alueen kasvuyritykset ja potentiaaliset Kasvuyritykseksi määriteltiin tässä yhteydessä yritykset, joiden liikevaihto tai henkilöstömäärä on kasvanut vähintään 10 prosenttiaa vuosittainn kahtena vuotena peräkkäin. Kahden vuoden aikajänne valittiin yhden vuoden sijaan, jotta yritysten yksitäiset urakat eivät vaikuta määrittelyssä merkittävästi. Analyysiin tarvittavan näytteen mahdollistumiseksi määritelmää vastaavasti lavennettiin OECD:n O ja Eurostatin, ja muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriön (kasvuyrityskatsaus 2012), soveltamasta määritelmästä, jossa kasvuyritykseksi katsotaan yritys, jonkaa lähtötyöllisyys on vähintään kymmenen henkeä ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 %. Kasvuyritysten tiedonkeruumetodina käytettiin puolistrukturoitujaa syvähaastatteluja. Innolink rakensi tutkimukseen kasvuyrityslistauksen, josta asiakas valitsi potentiaaliset haastateltavat. Innolinkin asiantuntija sopi tapaamiset ja toteutti haastattelut haastatteluihin suostuneille yritysjohtajille. Potentiaalisillee kasvuyrityksille tiedonkeruumenetelmänä sovellettiin s puhelinhaastatteluja. Innolink rakensi tutkimukseen alustavan tutkimusrekisterin, josta yhdessä asiakkaan kanssa valittiin potentiaaliset haastateltavat.

4 4 (41)) 2. TAUSTAMUUTTUJAT Tutkimusaineiston kuvaus Kasvuyrityksille tehtiin syvähaastattelut ja potentiaalisille kasvuyrityksille puhelinhaastettelut. kasvuyritykset 21,,9% (14) potentiaalisett kasvuyritykset 78,1% (50) Kuva 1. Vastaajaryhmä (rekisteritieto) ,6% (1) ,9% (7) ,6% (26) ,, (16) ,8% (12) ,6% (1) yli , 6% (1) Kuva 2. Liikevaihtoluokka (rekisteritieto) 5-9 henkilöä 43,8% (28) henkilöä 31,3% (20) henkilöä 18,8% (12) henkilöä 3,1% (2) henkilö öä 1,6% (1) Ei vastattu 1,6% (1) Kuva 3. Henkilöstöluokka (rekisteritieto)

5 5 (41)) Hyrynsalmi 3,1% (2) Kajaani 48,4% (31) Kuhmo 17,2% (11) Paltamo 6,3% (4) Puolanka 1,6% (1) Sotkamo 10,9% (7) Suomussalmi 9,4% (6) Vaala 3,1% (2) Kuva 4. Kunta (rekisteritieto) toimitusjohtaja 82,8% (53) muu yrityksen ylin johtoo 10,9% (7) yrittäjä 6,3% (4) Kuva 5. Vastaajan tehtävät lähimarkkina-alue eella (Kainuu) 64,1% (41) alueellisesti (muu Suomen sisäinen aluerajaus) 4,7% (3) valtakunnallis sesti (koko maa) 26,6% (17) kansainvälisesti 4,7% (3) Kuva 6. Markkina-alue, jolla pääsääntöisesti toimitaan

6 6 (41)) Arkkitehtipalvelutt 1,6% (1) Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen 3,1% (2) Fysioterapia 3,1% (2) Hotellit 4,7% (3) Huoltamotoiminta 1,6% (1) Ikääntyneiden palveluasuminen 7,8% (5) Kahvila-ravintolat 4,7% (3) Kehitysvammaiste en laitokset ja asumispalvelut 1,6% (1) Kiinteistönvälitys 1,6% (1) Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 4,7% (3) Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 1,6% (1) Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito 3,1% (2) Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmi s 3,1% (2) Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus 3,1% (2) Maisemanhoitopa lvelut 1,6% (1) Metallien työstö 1,6% (1) Metalliovien ja valmistus 3,1% (2) Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 3,1% (2) Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat) 4,7% (3) Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä valmistus 1,6% (1) Muiden metallituotteiden valmis stus 3,1% (2) Muuu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen 1,6% (1) Muuu painaminen 1,6% (1) Muuu posti-, jakelu- ja kuriiritoimi inta 1,6% (1) Muuu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa 1,6% (1) Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 1,6% (1) Paikallisliikenne 1,,6% (1) Parturit ja kampaa amot 1,6% (1) Pesulapalvelut kotitalouksille 1,6% (1) Puunkorjuu 6, 3% (4) Puutalojen valmis tus 1,6% (1) Ravintolat 1,6% (1) Sähkö- ja tietoliike enneverkkojenn rakentaminen n 1,6% (1) Sähköasennus 1,6% (1) Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa 1,6% (1) Tavanomaisen jätteen keruu 1, 6% (1) Tietojenkäsittelynn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalve 1,6% (1) Tietokoneiden ja niiden oheislait tteiden valmist us 1,6% (1) Työvoiman vuokraus 1,6% (1) Urheiluseurojen toiminta 1,6% (1) Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 1,6% (1) Kuva 7. Toimiala (rekisteritieto) matkailu 14,1% (9) metalli 10,9% (7) palvelut (erityisesti kainuun ulkopuolelle me nevät) 45,3% (29) puunkorjuu 6,3% (4) tietotekniikka/i ict 6,3% (4) työvoimavuokraus 1,6% (1) Ei vastattu 15,6% (10) Kuva 8. Toimiala, laajempi määritelmä (rekisteritieto)

7 7 (41) 2.2 Muut rekisteritiedot LUOKITUS 2013 A 94, (47) Ei vastattu 6, (3) 1 (50) YHTIÖMUOTO 2013 Avoin yhtiö 6,3% (4) Kommandiittiyhtiö 3,1% (2) Osakeyhtiö 87,5% (56) Osuuskunta 1,6% (1) Toiminimi 1,6% (1) 1 (64) HENKILÖITÄ YRITYKSESSÄ ,8% (28) 10 20,3% (13) 20 10,9% (7) 50 1,6% (1) 100 1,6% (1) Ei vastattu 21,9% (14) 1 (64) HENKILÖITÄ TOIMIPAIKASSAA ,1% (2) 1 4,7% (3) 5 40,6% (26) 10 20,3% (13) 20 7,8% (5) 100 1,6% (1) Ei vastattu 21,9% (14) 1 (64) TUONTI 2013 kyllä 7,8% (5) ei 70,3% (45) Ei vastattu 21,9% (14) 1 (64) VIENTI 2013 kyllä 6,3% (4) ei 71,9% (46) Ei vastattu 21,9% (14) 1 (64)

8 8 (41)) 2.3. Tutkimusaineisto suhteessaa alueen yrityskanta aan Alla on esitetty vertailevina jakaumina toimiala-, henkilökunta- ja liikevaihtoluokat Kainuun aluella päätoimipaikkaansa pitävien yli 5 henkeä työllistävien yritysten sekä haastateltujen potentiaalisten kasvuyritysten välillä. Kokoluokallisesti potentiaaliset kasvuyritykset eivät eroa alueen muista yrityksistä, toimialajakaumissa näkyy valitut painotukset. PÄÄTOIMIALALUOKKA maatalous, metsätalous ja kalatalous kaivostoiminta ja louhinta teollisuus sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,, jäähdytysliiketoiminta jätehuolto rakentaminen tukku- ja vähittäiskauppa kuljetus ja varastointi majoitus- ja ravitsemustoiminta informaatio ja viestintä rahoitus- ja vakuutustoiminta kiinteistöalan toiminta ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta hallinto- ja tukipalvelutoimintaa koulutus terveys- ja sosiaalipalvelut taiteet, viihde ja virkistys muuu palvelutoiminta Kuva 9. Päätoimialaluokkavertailu kaikki alueen yritykset 8,8% (41) 1,1% (5) 9,5% (44) 1,1% (5) 0,9 % (4) 15,1% (70) 21,1% (98) 8,4% (39) 4,9% (23) 1,9% (9) 0,2% (1) 1,5% (7) 4,9% (23) 7,3% (34) 1,1% (5) 9,2% (43) 1,7% (8) 1,3% (6) haastatellut potentiaaliset kasvuyritykset 26, (13) 6, (3) 1% (5) 4, (2) 14, (7) 2, (1) 2, (1) 8, (4) 2, (1) 22, (11) 4, (2) LIIKEVAIHTOLUOKKA kaikki alueen yritykset y haastatellut potentiaaliset kasvuyritykset Yli ,6% (12) 9,7% (45) 39,1% (182) 21,5% (100) 21,9% (102) 2,8% (13) 2,4% (11) 1 (465) 1,6% (1) 10,9% (7) 40,6% (26) 25, (16) 18,8% (12) 1,6% (1) 1,6% (1) 1 (64) Kuva 10. Liikevaihtoluokkavertailu

9 9 (41)) HENKILÖKUNTALUOKKA kaikki alueen yritykset haastatellut potentiaaliset kasvuyritykset 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 54,8% (255) 26,9% (125) 14, (65) 1,5% (7) 1,9% (9) 0,9% (4) 1 (465) 43,8% (28) 31,3% (20) 18,8% (12) 3,1% (2) 1,6% (1) 1 (63) Kuva 11. Henkilökuntaluokkavertailu Kuten johdantoluvussa todettiin, on tutkimukseen valittu mukaan kaikista Kainuun alueella toimivista yrityksistä kasvuyrityksiä ja potentiaalisia kasvuyrityksiä. Koko alueen yrityskannastaa ei ole saatavilla laajoja taloustietoja, mutta niiden (yli 10 hengen yritysten) joista on, on alla esitetty diagrammit liikevaihdon (kuva 12) ja liiketuloksen muutoksista (kuva 13) viimeisen kahden vuoden ajalta. Yli puolessa yrityksistä liikevaihto on laskenut kahtena keskiarvon painuessa samalla reilusti negatiiviseksi. mediaanimuutos on jo positiivinen. Muutosprosentit liiketuloksen osalta kasvamaan päin. edellisenää vuonna peräkkäin, Liiketulosten osaltaa tilanne ovat sekää liikevaihdon että KA f10 f25 MED f75 f90 Liikevaihdon muutos viime vuonna 2 3 Liikevaihdon muutos edellisenä vuonna 4 5 Kuva 12. Liikevaihdon muutos Kainuun alueen yrityksissä KA f10 f25 MED f75 f90 Liiketuloksen muutos viime vuonna Liiketuloksen muutos edellisenä vuonnav 20 Kuva 13. Liiketuloksen muutos Kainuun alueen yrityksissä

10 10 (41)) 3. NYKYTILANNE JA MARKKINANÄKYMÄTT Tämän hetkinen tilanne t olemm me voimakkaasti kasvuhakuinen 28,1% (18) pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 68,8% (44) yrityksemme liikevaihto tulee vähenemään väliaikaisesti 1,,6% (1) yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 1,,6% (1) Kuva 14. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tämänhetkistä tilannetta? kasvuyrityksett potentiaaliset kasvuyritykset olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 42,,9% (6) 24, (12) pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 50,, (7) 74, (37) yrityksemme liikevaihto tulee vähenemäänn väliaikaisesti yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikanaa 7,1% (1) 1 (14) 2, (1) 1 (50) Kuva 15. Vastaajaryhmän mukaan yli 20 olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 14,3% (1) 15,4% (4) 43,8% (7) 41,7% (5) 1 (1) 0,, pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämää edellyttää kasvua) 1 (1) 71,4% (5) 84,6% (22) 5% (8) 58,3% (7) 1 (1) yrityksemme liikevaihto tulee vähenemäänn väliaikaisesti yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 14,3% (1) % % 6,3% (1) 0,, 0,, 1 (1) 1 (7) 100,, (26) 1 (16) 1 (12) 1 (1) 1 (1) Kuva 16. Liikevaihtoluokan mukaan 5-9 hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä olemme voimakkaasti kasvuhakuinenn 14,3% (4) 3% (6) 58,3% (7) 5% (1) pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 82,1% (23) 7% (14) 41,7% (5) 5% (1) 1 (1) yrityksemme liikevaihto tulee vähenemään väliaikaisesti 3,,6% (1) % % 1 (28) 1 (20) 1 (12) 100,, (2) 10 % (1) Kuva 17. Henkilöstöluokan mukaan 28 prosenttia vastaajistaa sanoo olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 70 prosenttia pyrkii säilyttää nykyisen asemansa kasvamalla. Erityisesti kasvuyrityksiksi määritellyissä kasvuhakuisuus oli suurta, mutta myös potentiaalisista kasvuyrityksistä neljännes on voimakkaasti kasvuhakuisia. Liikevaihtoluokittain tarkasteltuna eniten voimakkaasti kasvuhakuisiaa yrityksiä on 1-2 ja 2-10 miljoonan euron yrityksissä. Tätä pienemmät pyrkivät asemansaa säilyttämiseen.

11 11 (41)) 3.2. Sukupolven vaihtaminen kyllä 10,9% (7) kyllä mahdollisesti 3,1% (2) ei 85,9% (55) Kuva 18. Onko yrityksessänne lähitulevaisuudessa? suunnitteilla sukupolvenvaihdosta kasvuyritykset kyllä 42,9% (6) kyllä mahdollisesti 14,3% (2) ei 42,9% (6) 100,, (14) potentiaaliset kasvuyritykset 2, (1) 98, (49) 1 (50) Kuva 19. Vastaajaryhmän mukaan yli 20 kyllä 18,8% (3) 25, (3) % 100,, (1) kyllä mahdollisesti 12,5% (2) % % ei 1 (1) 1 (7) 1 (26) 68,8% (11) 75, (9) 100,, (1) % 1 (1) 1 (7) 1 (26) 1 (16) 1 (12) 1 (1) 1 (1) Kuva 20. Liikevaihtoluokan mukaan 5-9 hlöä hlöä hlöä hlöä kyllä 3,6% ( 1) 1% (2) 25,, (3) 5% (1) kyllä mahdollisesti % ( 0) 5, (1) 8,3% (1) ei 96,4% (27) 85, (17) 66,,7% (8) 5% (1) 1 (28) 100,, (20) 1 (12) 1 (2) hlöä 1 (1) 1 (1) Kuva 21. Henkilöstöluokan mukaan Jos kyllä, millä aikajänteellä? alle kolmen vuoden sisällä 33,3% (3) myöhemmin 66,7% (6) Kuva 22. Jos kyllä, millä aikajänteellä?

12 12 (41)) 4. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Yrityskehityspalvelut Millaisia uusia yrityskehityspalveluitaa olisit valmis käyttämään? Suuri osa vastaajista koki, ettei tarvitse yrityskehityspalveluita. Ne vastaajat, jotka käyttävät yrityskehityspalveluita tai olisi valmis käyttämään niitä, mainitsivat mm.: Tuotekehitys ELY:ssä investointihakemus - automaatioasteen nosto Ely keskuksen kahdessa koulutuksessa itse mukana - myös toimihenkilöitä. Finnveran investointitukipalvelut ja pankkipalvelujaa - säilyy tällä tasolla. Koulutuspalveluita Vaihtoehtoisia rahoitustapojaa ja muotoja vanhus- ja j kehitysvammapalvelutalojen rakentamiseen Ely -tuet investoinneille Koulutuksia, Finnvera rahoituksia Ely keskuksen kautta tj koulu - ym koulutusta ja kehittämisprojekteja - investointitukia - uusiin innovaatioihin. Pieni kurssi on meneillään, ei juuri muuta. Aika paljon on käytetty ja saatu investointeihin tukea - ja kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen -olen käyttänyt useita ja olen heidän toimintaansa kovasti tykästynyt ja nyt on tulossa henkilöstölleh e johtamisen koulutuspaketilla.. Olemme käyttäneet investointitukia, uusien toimipisteiden avaamisen yhteydessä tukea esim aluen markkinointiin. Investointitukia on saatu ja Finnveralta lainaa aiemmin. Finnpro vientipalvelut ja Ely investointituet Hankkeet, joihin halutaan julkinen rahoitus kyllä 14,3% (9) ei 85,7% (54) Kuva 23. Onko yrityksellänne suunnitteilla hankkeita tai muutoksia, joihin olisitte halukas saamaan julkista rahoitusta?

13 13 (41)) kasvuyritykset potentiaaliset kasvuyritykset kyllä ei 53,8% (7) 46,2% (6) 4, (2) 96, (48) 1 (13) 1 (50) Kuva 24. Vastaajaryhmän mukaan kyllä ei % 1 (1) 1 (7) 0,, 1 (26) 1 (1) 1 (7) 1 (26) ,7% (4) 73,3% (11) yli 20 33,3% (4) 1 (1) 66,7% (8) 1 (1) 1 (15) 1 (12) 1 (1) 10 % (1) Kuva 25. Liikevaihtoluokan mukaan 5-9 hlöä hlöä kyllä ei 3,6% (1) 96,4% (27) 10,5% (2) 89,5% (17) 1 (28) 1 (19) hlöä 41,7% (5) 58,3% (7) hlöä hlöä 5% (1) 5% (1) 1 ( 1) 1 (12) 1 (2) 1 (1) Kuva 26. Henkilöstöluokan mukaan 14 prosentilla vastaajista on suunnitteilla hankkeita tai muutoksia, joihin he olisivat halukkaita saamaan julkista rahoitusta. Tällaisia hankkeita olivat mm. tuotekehitysprojektit, koneinvestoinnit sekä kansainvälistymisprojektit. Kasvuyrityksillä yli puolella on suunnitteilla potentiaalisillaa kasvuyrityksillä vain harvalla. tällaisia hankkeita tai muutoksia, mutta Liikevaihtoluokittain tarkasteltuna myös julkista rahoitusta tarvitsevat hankkeet painottuvat 1-10 miljoonan euron liikevaihdon yrityksiin, eli e samaan ryhmään jotka olivat voimakkaimmin kasvuhakuisia.

14 14 (41)) 4.3. Arvio yrityksen tilanteesta tulevaisuudessa Osaamisen kehittämisen tarve 78,6% (11) 14,3% (2) 7, 1% Yrityksen kannattavuus 71,4% (10) 21,4% (3) 7, 1% Vakavaraisuus 64,3% (9) 28,6% (4) 7, 1% Panostukset yrityksen kehittämiseen 64,3% (9) 21,4% (3) 14,3% (2) Henkilökunnan määrä 64,3% (9) 21,4% (3) 14,3% (2) Investointien arvo 57,1% (8) 21,4% (3) 21,4% (3) Uusien toimi itilojen tarve 5% (7) 35,7% (5) 14,3% (2) Muuttuvat kustannukset 21,4% (3) 5% (7) 28,6% (4) 2 suurempi 4 yhtä suuri 6 pienempi 8 10 Kuva 27. Mikä on arviosi oman yrityksenne tilanteesta seuraavien asioiden osalta kahden vuoden kuluttua? NYKYISET KASVUYRITYKSETT Yrityksen kannattavuus 3% (15) 64, (32) 6, Vakavaraisuus 28, (14) 66, (33) 6, Henkilökunnan määrä 26, (13) 7% (35) Muuttuvat kustannukset 2% (10) 8% (40) Panostukset yrityksen kehittämiseen 2% (10) 8% (40) Investointien arvo 96, (48) Osaamisen kehittämisen tarve 1 (50) Uusien toimi itilojen tarve 1 (50) 2 suurempi 4 yhtä suuri 6 pienempi 8 10 Kuva 28. Mikä on arviosi oman yrityksenne tilanteesta seuraavien asioiden osalta kahden vuoden kuluttua? POTENTIAALISET KASVUYRITYKSET Kaiken kaikkiaan vastaajien keskuudessa odotetaan kasvua erityisesti yrityksen kannattavuuden, vakavaraisuuden ja henkilökunnan määrän suhteen. Uusien toimitilojen tarpeen ja investointien arvon osaltaa odotettaan vähiten kasvua. k Huomionarvoista on se, miten suuri osuus kasvuyrityks istä odottaa kasvua suhteessa potentiaalisiinn kasvuyrityksiin.

15 15 (41)) 4.4 Lähitulevaisuuden näkymätt (syvähaastattelut)) Lähitulevaisuus näyttää positiiviselta ja varmalta. Tilauskantaa on yli viideksi vuodeksi. Rautiovaunuja onn saatu myytyä hyvin, tilauskanta on hyvä. Pienet asiakkaat elektroniikkapuolelta on kasvupotentiaalisia. Investointeja ohutjohtotekniikkaan ja automaation, kilpailukyky paranee tulevaisuudessa. Ongelma on osaavan työvoiman saaminen. Työvoimaa T on paljon, mutta osaamistaso ei riitä tuotantovaatimuksiin. Ei ole o koulutuspohjaa, kokeneita insinöörejä on vaikea löytää. Tulevaisuus on vakaa, valoisa. Tarve jätteenlajittelulle ei lopu, jätteenkäsittelylaki monimutkaistuu ja tiukentuu joten työmäärä lisääntyy. Erikoisautoja (kaksilokeroisia autoja) tarvitaan lisää, nämä optimaalisia jätteenkeräyksessä. Toiminta laajenee. Yritys on ostettu vuonna 2007, liikevaihtoa silloin euroa, nyt melkein 3 miljoonaa euroa. Vuosittain tavoitellaan edelleen 10 prosentin kasvua. Tulevaisuuden uhkana on vuoden 2014 aikana voimaan tuleva ajokorttilakiuudistus. Sen myötä kuorma- autokorttia varten on käytävä kolmen vuoden ammattikoulutus, kuorma-auton ajo vaatiii siis ammattipätevyyden, uusia kortteja ei saaa enää ajaa autokoulussa. Nykyään N kortin saa nopealla koulutuksella. Palkkakustannukset tuleee kasvamaan tästä johtuen hurjasti. Tämä ongelma tulee näkymään tulevaisuudessa noinn 10 vuoden päästä, jolloin kuskeista tulee olemaan huutava pula. Markkinat ovat selvästi ylikuumentuneet. Alalla tapahtuu t paljon yrityskuolemia koko ajan. Tähän vaikuttaa mainostamisen ja levikkien vähentyminen. Digitaalisen median kasvu vaikuttaa myös toimintaan. Toisaalta digitaalisuus on myös oman toiminnan kehittämisen kohde, selvä s haaste tulevaisuudessa. Uutistuotannon merkitys tulee muuttumaan, uutisten arvo tulee laskemaan merkittävästi. Ennen kansa uskoi mitä lehdissä lukee. Nykyään sosiaalinen media on täynnä uutisten kommentointia, ja siellä uutiset tyrmätään ja niitä kritisoidaan. Uutisten toimittamisen vaatimukset kasvaa, k tämä asettaa haasteita toimittajille. Kaikki mitä painetaan, pitäisi pystyä tarkistamaan äärettömän tarkasti. Virheisiin ei ole varaa uutisoinnissa, koska kansa kommentoi ja j kritisoi herkästi (sosiaalinen media). Tulevaisuudessa työvoimapula, osaaviaa uusia työntekijöitä eii tahdo kouluttautua tarpeeksi. Ongelma on jo muodostunut ja on uhka jatkuu tulevaisuudessa. Aikanaan rakennusmestarikoulutuksen käyneet työntekijät ovat jo eläkeputkessa, työntekijöistä on pula, rakennusinsinööreistä ei ole työnjohtotehtäviin. Muuttoliike alueelta muualle Suomeen on voimakasta, myös tämä vaikuttaa lähitulevaisuudessa työvoiman saatavuuteen. Lisää koulutettuja työntekijöitä pitäisi saada. Suuri huoli autokaupan puolella on väestön ikääntyminen ja nuorten muuttaminen pois Kainuun alueelta, väestö vähenee tosi paljon. Vanhat ihmiset eivät osta autoja, eivätkä huolla niitä koska ajavat niin vähän. Metallipuolella töitä on ympäri Suomen, alihankintaa suurille kattilatuottajille. Tänä vuonna oli notkahdus, syksyy ollut vaikea, jouduttiin tekemään lomautuksia. Ensi vuodeksi kuitenkin tiedossa töitä. Hintakilpailu kiristyys. Työvoima ikääntyy, uusia työntekijoitä on vaikea saada. Kortistossa on kymmenen hitsaria, vain yksi tuli käymään kun paikka oli auki, eikä sekään sitten loppujen lopuksi halunnut töihin. Puskaradion kautta saa parhaiten työvoimaa. Yrityksestä Y oli paikallislehdessä juttu, joka levisii Etelä-Suomeen. Sieltä tuli työntekijöitä. Etelä-Suomesta saa työttömiä paluumuuttajia töihin. Jos vaan saisi s Etelä- Suomeen tietoa työpaikoista, niin sieltä saisi motivoitunutta työvoimaa. Kainuun liitto voisi auttaa paluumuuttamisessa, Kainuun positiivisen imagon luomisessa.

16 16 (41)) Aika hyvältä näyttää tällä hetkellä, valokaapelipuolella vuoteen 2020 asti töitä tiedossa koko Pohjois- Suomen alueellaa hyvin ja tasaisesti. Ei nähnyt mitään suurta ongelmaa, suhtautuuu tulevaisuuteen positiivisesti. Kilpailu on kiristynyt selkeästi, allalle on tullut uusia yrittäjiä. Toivoo mielipiteen muutosta, ihmiset eivät uskalla ostaaa maalämpölaitoksia, kaikkea epäillään ja siirretään tekemistä. Yleinenn ilmapiiri on hyvin pessimistinen ja odottava. Uskooo että alalle ja toiminnalle on tarvetta edelleenkin. Toiset rakennusliikkeet ovat lopettaneett toimintansa. Tänä syksynä, loppuvuodesta on ollut erittäin hiljaista, pakkolomalla on kaksi miestä. Saa nähdä joutuuko laittamaan alkuvuodesta lisää miehiä pakkolomalle. Ei osaa sanoa s miltää ensi vuosii näyttää. On kuullut huhuja että muutama iso rakennusliikee alottaisi urakoita alueella, toisi siis töitä heillekin. Väki vähenee noin 200:lla vuodessa joka on vienyt kysynnän, uutta rakennetaan vain 1-2 omakotitaloa vuodessa ja olemme saneeranneett kaikki merkittävät kohteet. Ei enää tällä iällä viitsi lähteä etelään tekemään. Yrityksen rahoitustilanne onn yleiseen taloustilanteeseen nähden erittäin hyvä, mikä mahdollistaa jatkuvan kasvun ja kehittämisen sekä suunnitellut investoinnit tuotannon laadun parantamiseen. Tällää hetkellä yrityksen tilauskanta on erityisen heikko ja töitä on tarjolla vain harvoille talven ajaksi. Tarjouspyyntöjä saneerauspuolellee on paljonn ja ensi kesänä töitä on o mahdollista saada riittävästi. r Kainuun rakennusalan työttömyys ylittää joulukuussa 5,, luku on niin suuri, että vastaavaa ei kukaan muista pitkällä ajanjaksollakaan. Uusia rakennushankkeita on lähdössä erittäin vähän tulevana vuotena. Tästä markkinatilanteesta johtuenn samoista urakoista on o ensi keväänä kilpailemassa ainakin kolme kertaa enemmän yrityksiä. Etelä-Suomen osalta siellä pitkään jatkunut raju hintakilpailu on siis ylettymässä alueellemmea e ja toisaalta tekee meille lähdön sinne kannattamattomaksi. Ei osaa sanoa tällä t hetkellä asiakkaat varovaisia -säännölliset asiakkaat kyllä käyttää palveluitaa edelleen entiseen malliin. Toiminta on lähinnä kasvannut luontaisen kysynnän mukaan ihan itsestään. i Viime vuosi oli kaikkien aikojen paras, tammi-helmikuussa myytiin kokoo vuoden tuotanto ja kesällä myytiinn ei-oota. Uskoo, ettää viime vuodelta siirtyi jonkun verran kysyntää myös tälle vuodelle. Vielä on aikaa vaikea sanoa mille ensi vuosi näyttää, sovittuja urakoita on selkeesti vähemnmän kuin vuosi sitten tähän aikana. Uskoo kuitenkin, että tammi- ja on varma ettää vuosi menee hyvin. Aikovat helmikuussa kääntyy y ja tulee ihan hyvä vuosi. Suhtautuuu positiivisesti laajentaa myös Ruotsiin ja Saksaan. Markkinanäkymätt ovat suhteellisen hyvät, ei näyy mustaa maailmalla. Kilpailua saattaa tietysti tulla, yhtäkkiä jos tulee uusi yrittäjä y jokaa tuo uuden idean markkinoille. Alihankintasuunnittelu on tasaisempaa ja varmempaa bisnestä, asennusurakoinnissa on vaihtelua enemmän. Yrityksellä on useita tukijalkoja, sillä tulevaisuus ei näytä synkälle.

17 17 (41)) 5. TOIMINNAN ESTEET Pahimmat esteet yritystoiminnan sääntely 7,,8% (4) kustannusindeksi (esim. raaka-aineidenn hinta) 11,8% (6) kilpailutilanne 31,,4% (16) rahoitus 7,8% (4) yleinen suhdannetilanne 84,3% (43) osaavan työvoiman saatavuus 5,9% (3) julkisen sektorin toiminta 5,9% (3) toimitilojen / tonttien saatavuus 2, (1) sijainti / markkin noiden saavutettavuus 3,9% (2) asiakkaat muual lla kuin Kainuussa 2, (1) osaavan työvoiman puute 3,,9% (2) Kuva 29. Mitkä ovat yrityksenne toiminnan pahimpia esteitä, joihin et itse voi vaikuttaa? kasvuyritykset potentiaaliset kasvuyritykset yritystoiminnan sääntely 7,1% (1) 8,1% (3) kustannusindeksi (esim. raaka-aineiden hinta) 21,4% (3) 8,1% (3) kilpailutilanne rahoitus yleinen suhdannetilanne osaavan työvoiman saatavuus julkisen sektorin toiminta toimitilojen / tonttien saatavuus sijainti / markkinoiden saavutettavuus asiakkaat muualla kuin Kainuussa osaavan työvoiman puute 57,1% (8) 28,6% (4) 64,3% (9) 14,3% (2) 7,1% (1) 7,1% (1) 7,1% (1) 7,1% (1) 221,4% (31) 21,6% ( 8) 91,9% ( 34) 2,7% (1) 8,1% (3) 2,7% (1) 2,7% (1) 145,9% (54) Kuva 30. Vastaajaryhmän mukaan Pahimpina yritystoiminnan esteinä vastaajat näkivät yleisen suhdannetilanteenn (84 %) sekä kilpailutilanteen (31 %). Kilapilutilanne vaikuttaaa kasvuyrityksiin potentiaalisia kasvuyrityksiä enemmän. Myös rahoitus nousee esteeksi nimenomaan kasvuyrityksillä. Potentiaalisett kasvuyritykset puolestaan ovat kokevat yleisen suhdannetilanteen kasvuyrityksiä voimakkaampana uhkana. Muina esteinä pidettiin muun muassa maantieteellistä sijaintia, joka tekee asioiden hoitamisesta haasteellista. Myös välikato koetaan ongelmaksi sekä välittömän ostovoiman katoamisen vuoksi että välillisesti esimerkiksi rakentamisen vähenemisen vuoksi. Jäljelle jäävä väestö on myös ostovoimaltaan heikompaa iäkkyyteensä vuoksi. Useat vastaajat kuitenkinn vastasivatt ettei esteitä toiminnalle ole.

18 18 (41)) yli 20 yritystoiminnan sääntely 2% (1) 5,6% (1) 6,3% (1) 11,1% (1) kustannusindeksi (esim. raaka-aineiden hinta) 5,6% (1) 12,5% (2) 22,2% (2) 1 (1) kilpailutilanne rahoitus yleinen suhdannetilanne osaavan työvoiman saatavuus julkisen sektorin toiminta toimitilojen / tonttien saatavuus sijainti / markkinoiden saavutettavuus asiakkaat muualla kuin Kainuussa osaavan työvoiman puute 1 (1) 4% (2) 1 (5) 16,7% (3) 83,3% (15) 5,6% (1) 5,6% (1) 5,6% (1) 43,8% (7) 6,3% (1) 81,3% (13) 6,3% (1) 12,5% (2) 6,3% (1) 6,3% (1) 6,3% (1) 33,3% (3) 22,2% (2) 77,8% (7) 11,1% (1) 11,1% (1) 11,1% (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 16% (8) 127,8% (23) 187,5% (30) 2 (18) 2 (2) 3 (3) Kuva 31. Liikevaihtoluokan mukaan 5-9 hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä yritystoiminnann sääntely 9,1% (2) 6,3% (1) 11,1% (1) kustannusindeksi (esim. raaka-aineiden hinta) 4,5% (1) 12,5% ( 2) 22,2% (2) 5% (1) kilpailutilanne rahoitus yleinen suhdannetilanne osaavan työvoiman saatavuus julkisen sektorin toiminta toimitilojen / tonttien saatavuus sijainti / markkinoiden saavutettavuus asiakkaat muualla kuin Kainuussa osaavan työvoiman puute 22,7% (5) 90,9% (20) 9,1% (2) 4,5% (1) 37,5% ( 6) 12,5% ( 2) 81,3% ( 13) 6,3% (1) 6,3% (1) 6,3% (1) 6,3% (1) 6,3% (1) 33,3% (3) 11,1% (1) 77,8% (7) 11,1% (1) 11,1% (1) 11,1% (1) 5% (1) 5% (1) 1 (2) 1 (1) 140,9% (31) 181,3% (29) 188,9% (17) 25% (5) 1 (1) Kuva 32. Henkilöstöluokan mukaan Kommentit yleinen suhdannetilanne: o o Toiminta on mennyt huonompaan päin. Se näkyyy meillä selvästi siten, että tavaraa ei aikaisemmin. vain osteta, kuten o o o o Asiakkaitaa on ollut vuosi vuodelta vähemmän, mitä olemme huomanneet. Sen huomaa ja se karsii meiltä asiakkaita. Kauppa ei käy. Se näkyy liikevaihdossa monen kymmenen prosentin laskuna. o Kaivinkoneen ammattimiehiä, kokemus puuttuu osaajilla. On hyvä työtilanne, kouluttanut itse nuoria. o o Hinnat nousevat Väestörakenteesta johtuen. osaavan työvoiman puute: o Koulutustason puute. o Ikäryhmä on ongelma tässä, ei niinkään osaaminen. julkisen sektorin toiminta t o Täällä ei mitään saa tehdä ja kaikki kielletään. o Edustusmenoista ei saa vähennyksiä enään.

19 19 (41)) rahoitus o Yleinen tilanne yksityisillä rahoitusmarkkinoilla. o Pankkien ymmärrys ajoittain. o Aika monii hanke jää toteuttamatta, kun eivät saa rahoitusta kustannusindeksi (esim. raaka-aineidenn hinta) o Esim. sähkövero. o Koneiden polttoainekustannukset. o Alkoholiveron nousu on ollut kovaa. kilpailutilanne o Varsinkin paikallisesti. o Ei ole enää kohteita. o Toimijoita on alalla paljon. o Kilpailu on kovaa täällä alalla. yritystoiminnan sääntely o Verotuskäytännöt ja lakimuutokset. sijainti / markkinoiden saavutettavuus o Liikenneyhteydet, lentoliikenne. toimitilojen / tonttien saatavuus o Valmiit toimitilat tarvittavassa kokoluokassa. osaavan työvoiman saatavuus o Ei ole suoraa koulutusta alalle, nuorissa on nyt kyllä paremmin kiinnostusta alalle, joita on itse koulutettu.

20 20 (41)) 5.2. Työvoiman saatavuus kyllä 7,8% (5) kyllä jossain määrin 7,8% (5) ei 84,4% (54) Kuva 33. Onko yrityksenne kokenut viime aikoina haasteita osaavan työvoiman saatavuuden suhteen? kasvuyritykset potentiaaliset kasvuyritykset kyllä 21,,4% (3) 4, (2) kyllä jossain määrin 28,,6% (4) 2, (1) ei 50,, (7) 1 (14) 94, (47) 1 (50) Kuva 34. Vastaajaryhmän mukaan yli 20 kyllä 3,8% (1) 12,5% (2) 8,3% (1) % 100,, (1) kyllä jossain määrin 7,7% (2) 12,5% (2) 8,3% (1) % % ei 1 (1) 1 (7) 88,5% (23) 75, (12) 83,3% (10) 100,, (1) % 1 (1) 1 (7) 1 (26) 1 (16) 1 (12) 1 (1) 1 (1) Kuva 35. Liikevaihtoluokan mukaan 5-9 hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä kyllä 3,6% (1) 5, (1) 8,3% (1) 5% (1) 100,, (1) kyllä jossain määrin 3,6% (1) 1% (2) 16,7% (2) % % ei 92,9% (26) 85, (17) 75, (9) 5% (1) % 1 (28) 1 (20) 1 (12) 1 (2) 1 (1) Kuva 36. Henkilöstöluokan mukaan Valtaosa vastaajayrityksistä (84 %) ei ole kohdannut haasteita osaavan työvoiman haastavuuden suhteen. Kasvuyrityksillä ongelmia on työvoiman saatavuudessa ollut potentiaalisia kasvuyrityksiä enemmän. Myös henkilökuntaluokittain tarkasteltaessa vastauksissa on eroja. Tulosten tulkinnassa on noudatettava varovaisuutta vastaajaryhmien pienuuden vuoksi, mutta vaikuttaisi siltä, että henkilökuntaluokaltaan suuremmat yritykset kokevat työvoiman saatavuuden n ongelmana pieniä useammin. Myös liikevaihtoluokann suhteen tehty tarkastelu antaa viitteitä yrityksiä samaan suuntaan. Avoimissa kommenteissa vastaajat kertovat, että tekijöitä olisi kyllä tarjolla, mutta osaaminen ja riittävä koulutustaso puuttuvat. Erityisesti korkeakoulutetut henkilöt ovat aliedustettuina alueella.. Myös tiettyjen paikallisten toimijoiden eritysalojen osaajia peräänkuulutetaan. Osa vastaajista on päätynyt kouluttamaan itse työntekijöitään hyvin kokemuksin. Myös väestön ikääntyminen nähdään myös tässä yhteydessä ongelmana.

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot