FREDRIKINKATU 34 A 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FREDRIKINKATU 34 A 14"

Transkriptio

1 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A HELSINKI puh

2 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT Tutkimusaineiston kuvaus Muut rekisteritiedot Tutkimusaineisto suhteessaa alueen yrityskantaan... 8 NYKYTILANNE JA MARKKINANÄKYMÄT Tämän hetkinenn tilanne Sukupolven vaihtaminen Jos kyllä, millä aikajänteellä? LIIKETOIMINNANN KEHITTÄMINEN Yrityskehityspalvelut Hankkeet, joihin halutaan julkinen rahoitus Arvio yrityksen tilanteesta tulevaisuudessa Lähitulevaisuuden näkymätt (syvähaastattelut) TOIMINNAN ESTEET Pahimmat esteet Kommentit Työvoiman saatavuus Koetut ja tulevat haasteet MARKETMIX MENETELMÄN KUVAUS (KUILUANALYYSI) OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Toimenpiteiden kiinnostavuus Nykyosaamisen tilanne Kuiluanalyysi Muut parannusta kaipaavatt toimenpiteet TULEVATT TARPEETT Kainuun seudun vahvuudett Tarpeet ja toiveet Kainuun liittoa kohtaan Todennäköisyyss jatkaa alueella Verkostoituminen JOHTOPÄÄTÖKSETT JA SUOSITUKSET YHTEYDENOTTO Yhteydenotto Kiinnostus tulla puhumaan AVOIMET TEEMAKESKUSTELUT Sitouttaminen yritykseen/ /yrittäjyyteen Talvivaaran kaivos... 41

3 3 (41)) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä on Kainuun liiton kasvuyritystutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimus toteutettiin puhelin- ja syvähaastatteluina marras-joulukuussa Kohderyhmän kasvuyritykset. muodostivat Kainuun alueen kasvuyritykset ja potentiaaliset Kasvuyritykseksi määriteltiin tässä yhteydessä yritykset, joiden liikevaihto tai henkilöstömäärä on kasvanut vähintään 10 prosenttiaa vuosittainn kahtena vuotena peräkkäin. Kahden vuoden aikajänne valittiin yhden vuoden sijaan, jotta yritysten yksitäiset urakat eivät vaikuta määrittelyssä merkittävästi. Analyysiin tarvittavan näytteen mahdollistumiseksi määritelmää vastaavasti lavennettiin OECD:n O ja Eurostatin, ja muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriön (kasvuyrityskatsaus 2012), soveltamasta määritelmästä, jossa kasvuyritykseksi katsotaan yritys, jonkaa lähtötyöllisyys on vähintään kymmenen henkeä ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 %. Kasvuyritysten tiedonkeruumetodina käytettiin puolistrukturoitujaa syvähaastatteluja. Innolink rakensi tutkimukseen kasvuyrityslistauksen, josta asiakas valitsi potentiaaliset haastateltavat. Innolinkin asiantuntija sopi tapaamiset ja toteutti haastattelut haastatteluihin suostuneille yritysjohtajille. Potentiaalisillee kasvuyrityksille tiedonkeruumenetelmänä sovellettiin s puhelinhaastatteluja. Innolink rakensi tutkimukseen alustavan tutkimusrekisterin, josta yhdessä asiakkaan kanssa valittiin potentiaaliset haastateltavat.

4 4 (41)) 2. TAUSTAMUUTTUJAT Tutkimusaineiston kuvaus Kasvuyrityksille tehtiin syvähaastattelut ja potentiaalisille kasvuyrityksille puhelinhaastettelut. kasvuyritykset 21,,9% (14) potentiaalisett kasvuyritykset 78,1% (50) Kuva 1. Vastaajaryhmä (rekisteritieto) ,6% (1) ,9% (7) ,6% (26) ,, (16) ,8% (12) ,6% (1) yli , 6% (1) Kuva 2. Liikevaihtoluokka (rekisteritieto) 5-9 henkilöä 43,8% (28) henkilöä 31,3% (20) henkilöä 18,8% (12) henkilöä 3,1% (2) henkilö öä 1,6% (1) Ei vastattu 1,6% (1) Kuva 3. Henkilöstöluokka (rekisteritieto)

5 5 (41)) Hyrynsalmi 3,1% (2) Kajaani 48,4% (31) Kuhmo 17,2% (11) Paltamo 6,3% (4) Puolanka 1,6% (1) Sotkamo 10,9% (7) Suomussalmi 9,4% (6) Vaala 3,1% (2) Kuva 4. Kunta (rekisteritieto) toimitusjohtaja 82,8% (53) muu yrityksen ylin johtoo 10,9% (7) yrittäjä 6,3% (4) Kuva 5. Vastaajan tehtävät lähimarkkina-alue eella (Kainuu) 64,1% (41) alueellisesti (muu Suomen sisäinen aluerajaus) 4,7% (3) valtakunnallis sesti (koko maa) 26,6% (17) kansainvälisesti 4,7% (3) Kuva 6. Markkina-alue, jolla pääsääntöisesti toimitaan

6 6 (41)) Arkkitehtipalvelutt 1,6% (1) Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen 3,1% (2) Fysioterapia 3,1% (2) Hotellit 4,7% (3) Huoltamotoiminta 1,6% (1) Ikääntyneiden palveluasuminen 7,8% (5) Kahvila-ravintolat 4,7% (3) Kehitysvammaiste en laitokset ja asumispalvelut 1,6% (1) Kiinteistönvälitys 1,6% (1) Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 4,7% (3) Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 1,6% (1) Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito 3,1% (2) Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmi s 3,1% (2) Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus 3,1% (2) Maisemanhoitopa lvelut 1,6% (1) Metallien työstö 1,6% (1) Metalliovien ja valmistus 3,1% (2) Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 3,1% (2) Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat) 4,7% (3) Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä valmistus 1,6% (1) Muiden metallituotteiden valmis stus 3,1% (2) Muuu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen 1,6% (1) Muuu painaminen 1,6% (1) Muuu posti-, jakelu- ja kuriiritoimi inta 1,6% (1) Muuu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa 1,6% (1) Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 1,6% (1) Paikallisliikenne 1,,6% (1) Parturit ja kampaa amot 1,6% (1) Pesulapalvelut kotitalouksille 1,6% (1) Puunkorjuu 6, 3% (4) Puutalojen valmis tus 1,6% (1) Ravintolat 1,6% (1) Sähkö- ja tietoliike enneverkkojenn rakentaminen n 1,6% (1) Sähköasennus 1,6% (1) Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa 1,6% (1) Tavanomaisen jätteen keruu 1, 6% (1) Tietojenkäsittelynn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalve 1,6% (1) Tietokoneiden ja niiden oheislait tteiden valmist us 1,6% (1) Työvoiman vuokraus 1,6% (1) Urheiluseurojen toiminta 1,6% (1) Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 1,6% (1) Kuva 7. Toimiala (rekisteritieto) matkailu 14,1% (9) metalli 10,9% (7) palvelut (erityisesti kainuun ulkopuolelle me nevät) 45,3% (29) puunkorjuu 6,3% (4) tietotekniikka/i ict 6,3% (4) työvoimavuokraus 1,6% (1) Ei vastattu 15,6% (10) Kuva 8. Toimiala, laajempi määritelmä (rekisteritieto)

7 7 (41) 2.2 Muut rekisteritiedot LUOKITUS 2013 A 94, (47) Ei vastattu 6, (3) 1 (50) YHTIÖMUOTO 2013 Avoin yhtiö 6,3% (4) Kommandiittiyhtiö 3,1% (2) Osakeyhtiö 87,5% (56) Osuuskunta 1,6% (1) Toiminimi 1,6% (1) 1 (64) HENKILÖITÄ YRITYKSESSÄ ,8% (28) 10 20,3% (13) 20 10,9% (7) 50 1,6% (1) 100 1,6% (1) Ei vastattu 21,9% (14) 1 (64) HENKILÖITÄ TOIMIPAIKASSAA ,1% (2) 1 4,7% (3) 5 40,6% (26) 10 20,3% (13) 20 7,8% (5) 100 1,6% (1) Ei vastattu 21,9% (14) 1 (64) TUONTI 2013 kyllä 7,8% (5) ei 70,3% (45) Ei vastattu 21,9% (14) 1 (64) VIENTI 2013 kyllä 6,3% (4) ei 71,9% (46) Ei vastattu 21,9% (14) 1 (64)

8 8 (41)) 2.3. Tutkimusaineisto suhteessaa alueen yrityskanta aan Alla on esitetty vertailevina jakaumina toimiala-, henkilökunta- ja liikevaihtoluokat Kainuun aluella päätoimipaikkaansa pitävien yli 5 henkeä työllistävien yritysten sekä haastateltujen potentiaalisten kasvuyritysten välillä. Kokoluokallisesti potentiaaliset kasvuyritykset eivät eroa alueen muista yrityksistä, toimialajakaumissa näkyy valitut painotukset. PÄÄTOIMIALALUOKKA maatalous, metsätalous ja kalatalous kaivostoiminta ja louhinta teollisuus sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,, jäähdytysliiketoiminta jätehuolto rakentaminen tukku- ja vähittäiskauppa kuljetus ja varastointi majoitus- ja ravitsemustoiminta informaatio ja viestintä rahoitus- ja vakuutustoiminta kiinteistöalan toiminta ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta hallinto- ja tukipalvelutoimintaa koulutus terveys- ja sosiaalipalvelut taiteet, viihde ja virkistys muuu palvelutoiminta Kuva 9. Päätoimialaluokkavertailu kaikki alueen yritykset 8,8% (41) 1,1% (5) 9,5% (44) 1,1% (5) 0,9 % (4) 15,1% (70) 21,1% (98) 8,4% (39) 4,9% (23) 1,9% (9) 0,2% (1) 1,5% (7) 4,9% (23) 7,3% (34) 1,1% (5) 9,2% (43) 1,7% (8) 1,3% (6) haastatellut potentiaaliset kasvuyritykset 26, (13) 6, (3) 1% (5) 4, (2) 14, (7) 2, (1) 2, (1) 8, (4) 2, (1) 22, (11) 4, (2) LIIKEVAIHTOLUOKKA kaikki alueen yritykset y haastatellut potentiaaliset kasvuyritykset Yli ,6% (12) 9,7% (45) 39,1% (182) 21,5% (100) 21,9% (102) 2,8% (13) 2,4% (11) 1 (465) 1,6% (1) 10,9% (7) 40,6% (26) 25, (16) 18,8% (12) 1,6% (1) 1,6% (1) 1 (64) Kuva 10. Liikevaihtoluokkavertailu

9 9 (41)) HENKILÖKUNTALUOKKA kaikki alueen yritykset haastatellut potentiaaliset kasvuyritykset 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 54,8% (255) 26,9% (125) 14, (65) 1,5% (7) 1,9% (9) 0,9% (4) 1 (465) 43,8% (28) 31,3% (20) 18,8% (12) 3,1% (2) 1,6% (1) 1 (63) Kuva 11. Henkilökuntaluokkavertailu Kuten johdantoluvussa todettiin, on tutkimukseen valittu mukaan kaikista Kainuun alueella toimivista yrityksistä kasvuyrityksiä ja potentiaalisia kasvuyrityksiä. Koko alueen yrityskannastaa ei ole saatavilla laajoja taloustietoja, mutta niiden (yli 10 hengen yritysten) joista on, on alla esitetty diagrammit liikevaihdon (kuva 12) ja liiketuloksen muutoksista (kuva 13) viimeisen kahden vuoden ajalta. Yli puolessa yrityksistä liikevaihto on laskenut kahtena keskiarvon painuessa samalla reilusti negatiiviseksi. mediaanimuutos on jo positiivinen. Muutosprosentit liiketuloksen osalta kasvamaan päin. edellisenää vuonna peräkkäin, Liiketulosten osaltaa tilanne ovat sekää liikevaihdon että KA f10 f25 MED f75 f90 Liikevaihdon muutos viime vuonna 2 3 Liikevaihdon muutos edellisenä vuonna 4 5 Kuva 12. Liikevaihdon muutos Kainuun alueen yrityksissä KA f10 f25 MED f75 f90 Liiketuloksen muutos viime vuonna Liiketuloksen muutos edellisenä vuonnav 20 Kuva 13. Liiketuloksen muutos Kainuun alueen yrityksissä

10 10 (41)) 3. NYKYTILANNE JA MARKKINANÄKYMÄTT Tämän hetkinen tilanne t olemm me voimakkaasti kasvuhakuinen 28,1% (18) pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 68,8% (44) yrityksemme liikevaihto tulee vähenemään väliaikaisesti 1,,6% (1) yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 1,,6% (1) Kuva 14. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tämänhetkistä tilannetta? kasvuyrityksett potentiaaliset kasvuyritykset olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 42,,9% (6) 24, (12) pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 50,, (7) 74, (37) yrityksemme liikevaihto tulee vähenemäänn väliaikaisesti yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikanaa 7,1% (1) 1 (14) 2, (1) 1 (50) Kuva 15. Vastaajaryhmän mukaan yli 20 olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 14,3% (1) 15,4% (4) 43,8% (7) 41,7% (5) 1 (1) 0,, pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämää edellyttää kasvua) 1 (1) 71,4% (5) 84,6% (22) 5% (8) 58,3% (7) 1 (1) yrityksemme liikevaihto tulee vähenemäänn väliaikaisesti yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 14,3% (1) % % 6,3% (1) 0,, 0,, 1 (1) 1 (7) 100,, (26) 1 (16) 1 (12) 1 (1) 1 (1) Kuva 16. Liikevaihtoluokan mukaan 5-9 hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä olemme voimakkaasti kasvuhakuinenn 14,3% (4) 3% (6) 58,3% (7) 5% (1) pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 82,1% (23) 7% (14) 41,7% (5) 5% (1) 1 (1) yrityksemme liikevaihto tulee vähenemään väliaikaisesti 3,,6% (1) % % 1 (28) 1 (20) 1 (12) 100,, (2) 10 % (1) Kuva 17. Henkilöstöluokan mukaan 28 prosenttia vastaajistaa sanoo olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 70 prosenttia pyrkii säilyttää nykyisen asemansa kasvamalla. Erityisesti kasvuyrityksiksi määritellyissä kasvuhakuisuus oli suurta, mutta myös potentiaalisista kasvuyrityksistä neljännes on voimakkaasti kasvuhakuisia. Liikevaihtoluokittain tarkasteltuna eniten voimakkaasti kasvuhakuisiaa yrityksiä on 1-2 ja 2-10 miljoonan euron yrityksissä. Tätä pienemmät pyrkivät asemansaa säilyttämiseen.

11 11 (41)) 3.2. Sukupolven vaihtaminen kyllä 10,9% (7) kyllä mahdollisesti 3,1% (2) ei 85,9% (55) Kuva 18. Onko yrityksessänne lähitulevaisuudessa? suunnitteilla sukupolvenvaihdosta kasvuyritykset kyllä 42,9% (6) kyllä mahdollisesti 14,3% (2) ei 42,9% (6) 100,, (14) potentiaaliset kasvuyritykset 2, (1) 98, (49) 1 (50) Kuva 19. Vastaajaryhmän mukaan yli 20 kyllä 18,8% (3) 25, (3) % 100,, (1) kyllä mahdollisesti 12,5% (2) % % ei 1 (1) 1 (7) 1 (26) 68,8% (11) 75, (9) 100,, (1) % 1 (1) 1 (7) 1 (26) 1 (16) 1 (12) 1 (1) 1 (1) Kuva 20. Liikevaihtoluokan mukaan 5-9 hlöä hlöä hlöä hlöä kyllä 3,6% ( 1) 1% (2) 25,, (3) 5% (1) kyllä mahdollisesti % ( 0) 5, (1) 8,3% (1) ei 96,4% (27) 85, (17) 66,,7% (8) 5% (1) 1 (28) 100,, (20) 1 (12) 1 (2) hlöä 1 (1) 1 (1) Kuva 21. Henkilöstöluokan mukaan Jos kyllä, millä aikajänteellä? alle kolmen vuoden sisällä 33,3% (3) myöhemmin 66,7% (6) Kuva 22. Jos kyllä, millä aikajänteellä?

12 12 (41)) 4. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Yrityskehityspalvelut Millaisia uusia yrityskehityspalveluitaa olisit valmis käyttämään? Suuri osa vastaajista koki, ettei tarvitse yrityskehityspalveluita. Ne vastaajat, jotka käyttävät yrityskehityspalveluita tai olisi valmis käyttämään niitä, mainitsivat mm.: Tuotekehitys ELY:ssä investointihakemus - automaatioasteen nosto Ely keskuksen kahdessa koulutuksessa itse mukana - myös toimihenkilöitä. Finnveran investointitukipalvelut ja pankkipalvelujaa - säilyy tällä tasolla. Koulutuspalveluita Vaihtoehtoisia rahoitustapojaa ja muotoja vanhus- ja j kehitysvammapalvelutalojen rakentamiseen Ely -tuet investoinneille Koulutuksia, Finnvera rahoituksia Ely keskuksen kautta tj koulu - ym koulutusta ja kehittämisprojekteja - investointitukia - uusiin innovaatioihin. Pieni kurssi on meneillään, ei juuri muuta. Aika paljon on käytetty ja saatu investointeihin tukea - ja kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen -olen käyttänyt useita ja olen heidän toimintaansa kovasti tykästynyt ja nyt on tulossa henkilöstölleh e johtamisen koulutuspaketilla.. Olemme käyttäneet investointitukia, uusien toimipisteiden avaamisen yhteydessä tukea esim aluen markkinointiin. Investointitukia on saatu ja Finnveralta lainaa aiemmin. Finnpro vientipalvelut ja Ely investointituet Hankkeet, joihin halutaan julkinen rahoitus kyllä 14,3% (9) ei 85,7% (54) Kuva 23. Onko yrityksellänne suunnitteilla hankkeita tai muutoksia, joihin olisitte halukas saamaan julkista rahoitusta?

13 13 (41)) kasvuyritykset potentiaaliset kasvuyritykset kyllä ei 53,8% (7) 46,2% (6) 4, (2) 96, (48) 1 (13) 1 (50) Kuva 24. Vastaajaryhmän mukaan kyllä ei % 1 (1) 1 (7) 0,, 1 (26) 1 (1) 1 (7) 1 (26) ,7% (4) 73,3% (11) yli 20 33,3% (4) 1 (1) 66,7% (8) 1 (1) 1 (15) 1 (12) 1 (1) 10 % (1) Kuva 25. Liikevaihtoluokan mukaan 5-9 hlöä hlöä kyllä ei 3,6% (1) 96,4% (27) 10,5% (2) 89,5% (17) 1 (28) 1 (19) hlöä 41,7% (5) 58,3% (7) hlöä hlöä 5% (1) 5% (1) 1 ( 1) 1 (12) 1 (2) 1 (1) Kuva 26. Henkilöstöluokan mukaan 14 prosentilla vastaajista on suunnitteilla hankkeita tai muutoksia, joihin he olisivat halukkaita saamaan julkista rahoitusta. Tällaisia hankkeita olivat mm. tuotekehitysprojektit, koneinvestoinnit sekä kansainvälistymisprojektit. Kasvuyrityksillä yli puolella on suunnitteilla potentiaalisillaa kasvuyrityksillä vain harvalla. tällaisia hankkeita tai muutoksia, mutta Liikevaihtoluokittain tarkasteltuna myös julkista rahoitusta tarvitsevat hankkeet painottuvat 1-10 miljoonan euron liikevaihdon yrityksiin, eli e samaan ryhmään jotka olivat voimakkaimmin kasvuhakuisia.

14 14 (41)) 4.3. Arvio yrityksen tilanteesta tulevaisuudessa Osaamisen kehittämisen tarve 78,6% (11) 14,3% (2) 7, 1% Yrityksen kannattavuus 71,4% (10) 21,4% (3) 7, 1% Vakavaraisuus 64,3% (9) 28,6% (4) 7, 1% Panostukset yrityksen kehittämiseen 64,3% (9) 21,4% (3) 14,3% (2) Henkilökunnan määrä 64,3% (9) 21,4% (3) 14,3% (2) Investointien arvo 57,1% (8) 21,4% (3) 21,4% (3) Uusien toimi itilojen tarve 5% (7) 35,7% (5) 14,3% (2) Muuttuvat kustannukset 21,4% (3) 5% (7) 28,6% (4) 2 suurempi 4 yhtä suuri 6 pienempi 8 10 Kuva 27. Mikä on arviosi oman yrityksenne tilanteesta seuraavien asioiden osalta kahden vuoden kuluttua? NYKYISET KASVUYRITYKSETT Yrityksen kannattavuus 3% (15) 64, (32) 6, Vakavaraisuus 28, (14) 66, (33) 6, Henkilökunnan määrä 26, (13) 7% (35) Muuttuvat kustannukset 2% (10) 8% (40) Panostukset yrityksen kehittämiseen 2% (10) 8% (40) Investointien arvo 96, (48) Osaamisen kehittämisen tarve 1 (50) Uusien toimi itilojen tarve 1 (50) 2 suurempi 4 yhtä suuri 6 pienempi 8 10 Kuva 28. Mikä on arviosi oman yrityksenne tilanteesta seuraavien asioiden osalta kahden vuoden kuluttua? POTENTIAALISET KASVUYRITYKSET Kaiken kaikkiaan vastaajien keskuudessa odotetaan kasvua erityisesti yrityksen kannattavuuden, vakavaraisuuden ja henkilökunnan määrän suhteen. Uusien toimitilojen tarpeen ja investointien arvon osaltaa odotettaan vähiten kasvua. k Huomionarvoista on se, miten suuri osuus kasvuyrityks istä odottaa kasvua suhteessa potentiaalisiinn kasvuyrityksiin.

15 15 (41)) 4.4 Lähitulevaisuuden näkymätt (syvähaastattelut)) Lähitulevaisuus näyttää positiiviselta ja varmalta. Tilauskantaa on yli viideksi vuodeksi. Rautiovaunuja onn saatu myytyä hyvin, tilauskanta on hyvä. Pienet asiakkaat elektroniikkapuolelta on kasvupotentiaalisia. Investointeja ohutjohtotekniikkaan ja automaation, kilpailukyky paranee tulevaisuudessa. Ongelma on osaavan työvoiman saaminen. Työvoimaa T on paljon, mutta osaamistaso ei riitä tuotantovaatimuksiin. Ei ole o koulutuspohjaa, kokeneita insinöörejä on vaikea löytää. Tulevaisuus on vakaa, valoisa. Tarve jätteenlajittelulle ei lopu, jätteenkäsittelylaki monimutkaistuu ja tiukentuu joten työmäärä lisääntyy. Erikoisautoja (kaksilokeroisia autoja) tarvitaan lisää, nämä optimaalisia jätteenkeräyksessä. Toiminta laajenee. Yritys on ostettu vuonna 2007, liikevaihtoa silloin euroa, nyt melkein 3 miljoonaa euroa. Vuosittain tavoitellaan edelleen 10 prosentin kasvua. Tulevaisuuden uhkana on vuoden 2014 aikana voimaan tuleva ajokorttilakiuudistus. Sen myötä kuorma- autokorttia varten on käytävä kolmen vuoden ammattikoulutus, kuorma-auton ajo vaatiii siis ammattipätevyyden, uusia kortteja ei saaa enää ajaa autokoulussa. Nykyään N kortin saa nopealla koulutuksella. Palkkakustannukset tuleee kasvamaan tästä johtuen hurjasti. Tämä ongelma tulee näkymään tulevaisuudessa noinn 10 vuoden päästä, jolloin kuskeista tulee olemaan huutava pula. Markkinat ovat selvästi ylikuumentuneet. Alalla tapahtuu t paljon yrityskuolemia koko ajan. Tähän vaikuttaa mainostamisen ja levikkien vähentyminen. Digitaalisen median kasvu vaikuttaa myös toimintaan. Toisaalta digitaalisuus on myös oman toiminnan kehittämisen kohde, selvä s haaste tulevaisuudessa. Uutistuotannon merkitys tulee muuttumaan, uutisten arvo tulee laskemaan merkittävästi. Ennen kansa uskoi mitä lehdissä lukee. Nykyään sosiaalinen media on täynnä uutisten kommentointia, ja siellä uutiset tyrmätään ja niitä kritisoidaan. Uutisten toimittamisen vaatimukset kasvaa, k tämä asettaa haasteita toimittajille. Kaikki mitä painetaan, pitäisi pystyä tarkistamaan äärettömän tarkasti. Virheisiin ei ole varaa uutisoinnissa, koska kansa kommentoi ja j kritisoi herkästi (sosiaalinen media). Tulevaisuudessa työvoimapula, osaaviaa uusia työntekijöitä eii tahdo kouluttautua tarpeeksi. Ongelma on jo muodostunut ja on uhka jatkuu tulevaisuudessa. Aikanaan rakennusmestarikoulutuksen käyneet työntekijät ovat jo eläkeputkessa, työntekijöistä on pula, rakennusinsinööreistä ei ole työnjohtotehtäviin. Muuttoliike alueelta muualle Suomeen on voimakasta, myös tämä vaikuttaa lähitulevaisuudessa työvoiman saatavuuteen. Lisää koulutettuja työntekijöitä pitäisi saada. Suuri huoli autokaupan puolella on väestön ikääntyminen ja nuorten muuttaminen pois Kainuun alueelta, väestö vähenee tosi paljon. Vanhat ihmiset eivät osta autoja, eivätkä huolla niitä koska ajavat niin vähän. Metallipuolella töitä on ympäri Suomen, alihankintaa suurille kattilatuottajille. Tänä vuonna oli notkahdus, syksyy ollut vaikea, jouduttiin tekemään lomautuksia. Ensi vuodeksi kuitenkin tiedossa töitä. Hintakilpailu kiristyys. Työvoima ikääntyy, uusia työntekijoitä on vaikea saada. Kortistossa on kymmenen hitsaria, vain yksi tuli käymään kun paikka oli auki, eikä sekään sitten loppujen lopuksi halunnut töihin. Puskaradion kautta saa parhaiten työvoimaa. Yrityksestä Y oli paikallislehdessä juttu, joka levisii Etelä-Suomeen. Sieltä tuli työntekijöitä. Etelä-Suomesta saa työttömiä paluumuuttajia töihin. Jos vaan saisi s Etelä- Suomeen tietoa työpaikoista, niin sieltä saisi motivoitunutta työvoimaa. Kainuun liitto voisi auttaa paluumuuttamisessa, Kainuun positiivisen imagon luomisessa.

16 16 (41)) Aika hyvältä näyttää tällä hetkellä, valokaapelipuolella vuoteen 2020 asti töitä tiedossa koko Pohjois- Suomen alueellaa hyvin ja tasaisesti. Ei nähnyt mitään suurta ongelmaa, suhtautuuu tulevaisuuteen positiivisesti. Kilpailu on kiristynyt selkeästi, allalle on tullut uusia yrittäjiä. Toivoo mielipiteen muutosta, ihmiset eivät uskalla ostaaa maalämpölaitoksia, kaikkea epäillään ja siirretään tekemistä. Yleinenn ilmapiiri on hyvin pessimistinen ja odottava. Uskooo että alalle ja toiminnalle on tarvetta edelleenkin. Toiset rakennusliikkeet ovat lopettaneett toimintansa. Tänä syksynä, loppuvuodesta on ollut erittäin hiljaista, pakkolomalla on kaksi miestä. Saa nähdä joutuuko laittamaan alkuvuodesta lisää miehiä pakkolomalle. Ei osaa sanoa s miltää ensi vuosii näyttää. On kuullut huhuja että muutama iso rakennusliikee alottaisi urakoita alueella, toisi siis töitä heillekin. Väki vähenee noin 200:lla vuodessa joka on vienyt kysynnän, uutta rakennetaan vain 1-2 omakotitaloa vuodessa ja olemme saneeranneett kaikki merkittävät kohteet. Ei enää tällä iällä viitsi lähteä etelään tekemään. Yrityksen rahoitustilanne onn yleiseen taloustilanteeseen nähden erittäin hyvä, mikä mahdollistaa jatkuvan kasvun ja kehittämisen sekä suunnitellut investoinnit tuotannon laadun parantamiseen. Tällää hetkellä yrityksen tilauskanta on erityisen heikko ja töitä on tarjolla vain harvoille talven ajaksi. Tarjouspyyntöjä saneerauspuolellee on paljonn ja ensi kesänä töitä on o mahdollista saada riittävästi. r Kainuun rakennusalan työttömyys ylittää joulukuussa 5,, luku on niin suuri, että vastaavaa ei kukaan muista pitkällä ajanjaksollakaan. Uusia rakennushankkeita on lähdössä erittäin vähän tulevana vuotena. Tästä markkinatilanteesta johtuenn samoista urakoista on o ensi keväänä kilpailemassa ainakin kolme kertaa enemmän yrityksiä. Etelä-Suomen osalta siellä pitkään jatkunut raju hintakilpailu on siis ylettymässä alueellemmea e ja toisaalta tekee meille lähdön sinne kannattamattomaksi. Ei osaa sanoa tällä t hetkellä asiakkaat varovaisia -säännölliset asiakkaat kyllä käyttää palveluitaa edelleen entiseen malliin. Toiminta on lähinnä kasvannut luontaisen kysynnän mukaan ihan itsestään. i Viime vuosi oli kaikkien aikojen paras, tammi-helmikuussa myytiin kokoo vuoden tuotanto ja kesällä myytiinn ei-oota. Uskoo, ettää viime vuodelta siirtyi jonkun verran kysyntää myös tälle vuodelle. Vielä on aikaa vaikea sanoa mille ensi vuosi näyttää, sovittuja urakoita on selkeesti vähemnmän kuin vuosi sitten tähän aikana. Uskoo kuitenkin, että tammi- ja on varma ettää vuosi menee hyvin. Aikovat helmikuussa kääntyy y ja tulee ihan hyvä vuosi. Suhtautuuu positiivisesti laajentaa myös Ruotsiin ja Saksaan. Markkinanäkymätt ovat suhteellisen hyvät, ei näyy mustaa maailmalla. Kilpailua saattaa tietysti tulla, yhtäkkiä jos tulee uusi yrittäjä y jokaa tuo uuden idean markkinoille. Alihankintasuunnittelu on tasaisempaa ja varmempaa bisnestä, asennusurakoinnissa on vaihtelua enemmän. Yrityksellä on useita tukijalkoja, sillä tulevaisuus ei näytä synkälle.

17 17 (41)) 5. TOIMINNAN ESTEET Pahimmat esteet yritystoiminnan sääntely 7,,8% (4) kustannusindeksi (esim. raaka-aineidenn hinta) 11,8% (6) kilpailutilanne 31,,4% (16) rahoitus 7,8% (4) yleinen suhdannetilanne 84,3% (43) osaavan työvoiman saatavuus 5,9% (3) julkisen sektorin toiminta 5,9% (3) toimitilojen / tonttien saatavuus 2, (1) sijainti / markkin noiden saavutettavuus 3,9% (2) asiakkaat muual lla kuin Kainuussa 2, (1) osaavan työvoiman puute 3,,9% (2) Kuva 29. Mitkä ovat yrityksenne toiminnan pahimpia esteitä, joihin et itse voi vaikuttaa? kasvuyritykset potentiaaliset kasvuyritykset yritystoiminnan sääntely 7,1% (1) 8,1% (3) kustannusindeksi (esim. raaka-aineiden hinta) 21,4% (3) 8,1% (3) kilpailutilanne rahoitus yleinen suhdannetilanne osaavan työvoiman saatavuus julkisen sektorin toiminta toimitilojen / tonttien saatavuus sijainti / markkinoiden saavutettavuus asiakkaat muualla kuin Kainuussa osaavan työvoiman puute 57,1% (8) 28,6% (4) 64,3% (9) 14,3% (2) 7,1% (1) 7,1% (1) 7,1% (1) 7,1% (1) 221,4% (31) 21,6% ( 8) 91,9% ( 34) 2,7% (1) 8,1% (3) 2,7% (1) 2,7% (1) 145,9% (54) Kuva 30. Vastaajaryhmän mukaan Pahimpina yritystoiminnan esteinä vastaajat näkivät yleisen suhdannetilanteenn (84 %) sekä kilpailutilanteen (31 %). Kilapilutilanne vaikuttaaa kasvuyrityksiin potentiaalisia kasvuyrityksiä enemmän. Myös rahoitus nousee esteeksi nimenomaan kasvuyrityksillä. Potentiaalisett kasvuyritykset puolestaan ovat kokevat yleisen suhdannetilanteen kasvuyrityksiä voimakkaampana uhkana. Muina esteinä pidettiin muun muassa maantieteellistä sijaintia, joka tekee asioiden hoitamisesta haasteellista. Myös välikato koetaan ongelmaksi sekä välittömän ostovoiman katoamisen vuoksi että välillisesti esimerkiksi rakentamisen vähenemisen vuoksi. Jäljelle jäävä väestö on myös ostovoimaltaan heikompaa iäkkyyteensä vuoksi. Useat vastaajat kuitenkinn vastasivatt ettei esteitä toiminnalle ole.

18 18 (41)) yli 20 yritystoiminnan sääntely 2% (1) 5,6% (1) 6,3% (1) 11,1% (1) kustannusindeksi (esim. raaka-aineiden hinta) 5,6% (1) 12,5% (2) 22,2% (2) 1 (1) kilpailutilanne rahoitus yleinen suhdannetilanne osaavan työvoiman saatavuus julkisen sektorin toiminta toimitilojen / tonttien saatavuus sijainti / markkinoiden saavutettavuus asiakkaat muualla kuin Kainuussa osaavan työvoiman puute 1 (1) 4% (2) 1 (5) 16,7% (3) 83,3% (15) 5,6% (1) 5,6% (1) 5,6% (1) 43,8% (7) 6,3% (1) 81,3% (13) 6,3% (1) 12,5% (2) 6,3% (1) 6,3% (1) 6,3% (1) 33,3% (3) 22,2% (2) 77,8% (7) 11,1% (1) 11,1% (1) 11,1% (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 16% (8) 127,8% (23) 187,5% (30) 2 (18) 2 (2) 3 (3) Kuva 31. Liikevaihtoluokan mukaan 5-9 hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä yritystoiminnann sääntely 9,1% (2) 6,3% (1) 11,1% (1) kustannusindeksi (esim. raaka-aineiden hinta) 4,5% (1) 12,5% ( 2) 22,2% (2) 5% (1) kilpailutilanne rahoitus yleinen suhdannetilanne osaavan työvoiman saatavuus julkisen sektorin toiminta toimitilojen / tonttien saatavuus sijainti / markkinoiden saavutettavuus asiakkaat muualla kuin Kainuussa osaavan työvoiman puute 22,7% (5) 90,9% (20) 9,1% (2) 4,5% (1) 37,5% ( 6) 12,5% ( 2) 81,3% ( 13) 6,3% (1) 6,3% (1) 6,3% (1) 6,3% (1) 6,3% (1) 33,3% (3) 11,1% (1) 77,8% (7) 11,1% (1) 11,1% (1) 11,1% (1) 5% (1) 5% (1) 1 (2) 1 (1) 140,9% (31) 181,3% (29) 188,9% (17) 25% (5) 1 (1) Kuva 32. Henkilöstöluokan mukaan Kommentit yleinen suhdannetilanne: o o Toiminta on mennyt huonompaan päin. Se näkyyy meillä selvästi siten, että tavaraa ei aikaisemmin. vain osteta, kuten o o o o Asiakkaitaa on ollut vuosi vuodelta vähemmän, mitä olemme huomanneet. Sen huomaa ja se karsii meiltä asiakkaita. Kauppa ei käy. Se näkyy liikevaihdossa monen kymmenen prosentin laskuna. o Kaivinkoneen ammattimiehiä, kokemus puuttuu osaajilla. On hyvä työtilanne, kouluttanut itse nuoria. o o Hinnat nousevat Väestörakenteesta johtuen. osaavan työvoiman puute: o Koulutustason puute. o Ikäryhmä on ongelma tässä, ei niinkään osaaminen. julkisen sektorin toiminta t o Täällä ei mitään saa tehdä ja kaikki kielletään. o Edustusmenoista ei saa vähennyksiä enään.

19 19 (41)) rahoitus o Yleinen tilanne yksityisillä rahoitusmarkkinoilla. o Pankkien ymmärrys ajoittain. o Aika monii hanke jää toteuttamatta, kun eivät saa rahoitusta kustannusindeksi (esim. raaka-aineidenn hinta) o Esim. sähkövero. o Koneiden polttoainekustannukset. o Alkoholiveron nousu on ollut kovaa. kilpailutilanne o Varsinkin paikallisesti. o Ei ole enää kohteita. o Toimijoita on alalla paljon. o Kilpailu on kovaa täällä alalla. yritystoiminnan sääntely o Verotuskäytännöt ja lakimuutokset. sijainti / markkinoiden saavutettavuus o Liikenneyhteydet, lentoliikenne. toimitilojen / tonttien saatavuus o Valmiit toimitilat tarvittavassa kokoluokassa. osaavan työvoiman saatavuus o Ei ole suoraa koulutusta alalle, nuorissa on nyt kyllä paremmin kiinnostusta alalle, joita on itse koulutettu.

20 20 (41)) 5.2. Työvoiman saatavuus kyllä 7,8% (5) kyllä jossain määrin 7,8% (5) ei 84,4% (54) Kuva 33. Onko yrityksenne kokenut viime aikoina haasteita osaavan työvoiman saatavuuden suhteen? kasvuyritykset potentiaaliset kasvuyritykset kyllä 21,,4% (3) 4, (2) kyllä jossain määrin 28,,6% (4) 2, (1) ei 50,, (7) 1 (14) 94, (47) 1 (50) Kuva 34. Vastaajaryhmän mukaan yli 20 kyllä 3,8% (1) 12,5% (2) 8,3% (1) % 100,, (1) kyllä jossain määrin 7,7% (2) 12,5% (2) 8,3% (1) % % ei 1 (1) 1 (7) 88,5% (23) 75, (12) 83,3% (10) 100,, (1) % 1 (1) 1 (7) 1 (26) 1 (16) 1 (12) 1 (1) 1 (1) Kuva 35. Liikevaihtoluokan mukaan 5-9 hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä kyllä 3,6% (1) 5, (1) 8,3% (1) 5% (1) 100,, (1) kyllä jossain määrin 3,6% (1) 1% (2) 16,7% (2) % % ei 92,9% (26) 85, (17) 75, (9) 5% (1) % 1 (28) 1 (20) 1 (12) 1 (2) 1 (1) Kuva 36. Henkilöstöluokan mukaan Valtaosa vastaajayrityksistä (84 %) ei ole kohdannut haasteita osaavan työvoiman haastavuuden suhteen. Kasvuyrityksillä ongelmia on työvoiman saatavuudessa ollut potentiaalisia kasvuyrityksiä enemmän. Myös henkilökuntaluokittain tarkasteltaessa vastauksissa on eroja. Tulosten tulkinnassa on noudatettava varovaisuutta vastaajaryhmien pienuuden vuoksi, mutta vaikuttaisi siltä, että henkilökuntaluokaltaan suuremmat yritykset kokevat työvoiman saatavuuden n ongelmana pieniä useammin. Myös liikevaihtoluokann suhteen tehty tarkastelu antaa viitteitä yrityksiä samaan suuntaan. Avoimissa kommenteissa vastaajat kertovat, että tekijöitä olisi kyllä tarjolla, mutta osaaminen ja riittävä koulutustaso puuttuvat. Erityisesti korkeakoulutetut henkilöt ovat aliedustettuina alueella.. Myös tiettyjen paikallisten toimijoiden eritysalojen osaajia peräänkuulutetaan. Osa vastaajista on päätynyt kouluttamaan itse työntekijöitään hyvin kokemuksin. Myös väestön ikääntyminen nähdään myös tässä yhteydessä ongelmana.

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI 2009 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää

Lisätiedot

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:56:40 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Anna Oikarinen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA 1 AINEISTON RAKENNE Havaintojen määrät ristiintaulukoissa n= % SY:N ALUEJAKO (Aluejärjestöt) RUOTSINKIELINEN POHJANMAA* Pääkaupunkiseutu Uusimaa Häme Lappi Länsipohja 442 13% 191 5% 324 9% 258 7% 147 4%

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne Joulukuu 2014 Vastauksia huomisen kysymyksiin Esityksen tarkoituksena on kertoa tutkimuksesta, jossa selvitettiin uusyritysten kautta perustettujen yritysten henkiinjäämistä.

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Seinäjoki Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Sanna Hartman, Toimialapäällikkö sosiaali- ja terveyspalvelut, TEM TOL 2008 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj 27.8.2013. Toimitusjohtaja Martin Forss

Oral Hammaslääkärit Oyj 27.8.2013. Toimitusjohtaja Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj 27.8.2013 Toimitusjohtaja Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 30 hammaslääkäriasemaa 22 paikkakunnalla

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 Pirkanmaan rakennuspäivä 2.11.2009, Tampere Markku Riihimäki VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus 3.11.2010 2 BAROMETRIN RAHOITTAJAT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUT. Sanna Hartman Toimialapäällikkö

TERVEYSPALVELUT. Sanna Hartman Toimialapäällikkö TERVEYSPALVELUT Sanna Hartman Toimialapäällikkö Esityksen sisältö Toimialan kehityksestä Toimialan kannattavuus tunnuslukujen valossa Toimintaympäristö nyt Menestymisen mahdollisuudet Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky

2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky Satakuntaliitto 19.07.2013 2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky 2 5300 jäsenyrittäjää Työllistää 24 000 27 paikallisyhdistystä 300 luottamusyrittäjää 3 EDUNVALVONNAN PAINOPISTEET 1. Suomen

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Kymenlaakso (N=129) 25 Kotka-Haminan seutu (n=6) 27 Kouvolan seutu (n=69) 23 1 2 3 4 5 6 Saldoluku (suurempi - pienempi)

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA

YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA 3. Suomalais-venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi 19.10.2011 Majvik, Kirkkonummi, MMT Vanhempi tutkija Yrittäjyys Yrittäjyys on hyvin monimuotoinen ilmiö Yrittäjään liitettäviä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 11:59:57 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 12:00:01 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 09:40:22 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea OTA YHTEYTTÄ YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Myynnissä Kauppakodassa Myyntikohde: Liiketoiminta + 3 tasokasta liikehuoneistoa Kuvaus:

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot