Sisällysluettelo Itella lyhyesti Itella Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo Itella lyhyesti www.itella.fi/konserni Itella Oyj"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 1 Strategia... 2 Itella Viestinvälitys... 4 Itella Informaatio... 8 Itella Logistiikka Itella yhteiskunnassa Postin palvelut kuluttajille Henkilöstö Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sidosryhmät Hallitus Johtoryhmä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tilinpäätös Sanasto Itellan historia Talousviestintä Itella lyhyesti Itella on kansainvälinen palveluyritys, joka on erikoistunut asiakkaiden tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Konserni toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan alueilla. Suomessa tärkeänä perustehtävänä on tarjota päivittäiset postipalvelut kaikille koko maassa. Kuluttajien korkea tyytyväisyys on edellytys sille, että Itella voi palvella menestyksellisesti yritysasiakkaitaan. Kuluttajia palvellaan Postinimellä. Itellalla on toimintaa Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Venäjällä. Liikevaihdosta 96 prosenttia tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä. Kansainvälisen liikevaihdon osuus on noin kolmannes. Tärkeimmät asiakastoimialat ovat kauppa, palvelut ja media. Itella tarjoaa työtä noin ammattilaiselle. Suomessa se on maan suurimpia työnantajia. Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio.

3 Vuosi 2009 Tulos 2009 Itellan tulos heikkeni vaikeassa markkinatilanteessa. Liikevoittolukuihin sisältyi merkittäviä Itella Informaatio laajentui taloushallinnon palveluihin ja jatkoi kansainvälistymistään. Ulkoistus- Liikevaihto milj. euroa Liikevaihdon jakauma kertaluonteisia eriä, joista suurin oli 29,0 miljoonaa euroa henki- ratkaisujen kysyntä oli vahvaa. Itella Logistiikan tulos heik löstön uudelleenjärjestelyihin. keni taloussuhdanteen mukai Itella jatkoi liiketoiminnan uudistamiseen liittyviä kehityshankkeita läpi taantuman. Tehostusohjelmia toteutettiin kaikissa toiminnoissa ja kannattavuus kääntyi nousuun viimeisellä vuo- sesti. Vuoden lopussa kustannustaso oli saatu sopeutettua volyymien tasolle. Konsernin henkilöstömäärä väheni Suomessa 6 prosenttia ja muissa maissa 8 prosenttia. Suo Suomi Muut maat Itella Viestinvälitys 48 % Itella Informaatio 13 % Itella Logistiikka 39 % sineljänneksellä. messa noin 350 työsuhdetta päät- Itella Viestinvälityksen inves- tyi eläkejärjestelyin tai irtisanottiin tointiohjelmasta oli vuoden lop- tuotannollisin ja taloudellisin syin. puun mennessä toteutunut 74 Itella laski liikkeeseen 150 prosenttia. Osoitteellinen kirjeviestintä väheni 7 prosenttia. miljoonan euron joukkovelkakirjan, joka pörssilistattiin. Itella-konsernin avainluvut Muutos Liikevaihto, milj. euroa 1 819, ,9-6,8 % Liikevoitto, milj. euroa 46,7 69,0-32,3 % Liikevoittoprosentti 2,6 3,5 Liikevoitto, milj. euroa *) 86,3 95,1-9,3 % Liikevoittoprosentti *) 4,7 4,9 Tulos ennen veroja, milj. euroa 19,6 46,6-57,9 % Oman pääoman tuotto, % -0,7 2,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,8 12,4 Omavaraisuusaste, % 48,5 51,1 Gearing, % 19,7 14,8 Henkilöstö keskimäärin **) ,3 % Investoinnit, milj. euroa 144,9 351,5-58,8 % Osingot, milj. euroa - 10,0 *) Ilman kertaluonteisia eriä **) Vuonna 2008 ItellaNLC oli mukana henkilöstöluvuissa vain osan vuotta. Vuoden keskeiset tapahtumat Itella Viestinvälityksen lajittelukeskusten teknologia uudistui. Hiilidioksidineutraalit Itella Green -jakelutuotteet tuotiin markkinoille. Itella Informaation kehittämä taloushallinnon ulkoistusratkaisu (Itella Alligator) otettiin asiakaskäyttöön Suomessa. Itella Informaatio eteni ipost-ratkaisulla Keski-Euroopan uusiin toimintamaihin ja Venäjälle. Itella Logistiikka uudisti paketti- ja kuljetuspalvelunsa ja toi markkinoille Dashboard-ratkaisun toimitusketjun hallintaan. NetPostin kautta lähetettiin yli 3 miljoonaa kirjettä. Rekisteröityneitä kuluttajia oli ja lähettäjäyrityksiä Itella IPS Oy (Itella Payment Services) sai maksuliikeyhteisön toimiluvan; NetPostissa valmistauduttiin e-laskujen välittämiseen. Uuden postipalvelulain valmistelu jatkui Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyys nousi korkeammalle tasolle kuin koskaan. Hiilidioksidipäästöjen mittausjärjestelmä laajeni kaikkiin Itella-maihin. Henkilöstön sairauspoissaolot, työtapaturmat ja työkyvyttömyyseläkkeet jatkoivat laskuaan Suomessa.

4 Vuosi 2009 Itellan liiketoimintaryhmät Liiketoimintaryhmien avainluvut Itella Viestinvälitys tarjoaa päivittäiset postipalvelut kaikkialla Suomessa. Yrityksille se kehittää uusia monikanavaisia ratkaisuja, joilla ne tavoittavat omat asiakkaansa tuloksellisesti. Tärkein kasvualue on asiakassuhdemarkkinointi. Toimintamaat: Suomi ja Venäjä. Itella Informaatio on johtava talouden tietovirtojen tehostaja ja sähköisen laskutuksen edelläkävijä Euroopassa. Laajimmillaan asiakkaat voivat ulkoistaa Itellalle taloushallintonsa kaikki perusprosessit. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä, Slovakia, Unkari, Tsekki, Itävalta ja Romania. Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakasyritystensä liiketoimintaa tarjoamalla palvelulogistiikan ratkaisuja maa-, meri- ja lentorahtiin, Express-jakeluihin sekä varastointiin ja muuhun sopimuslogistiikkaan. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä sekä globaalit palvelut partnerien kautta. Liikevaihto Muutos Itella Viestinvälitys 898,7 918,1-2,1 % Itella Informaatio 247,2 247,1 0,0 % Itella Logistiikka 713,9 813,2-12,2 % Liikevoitto *) Itella Viestinvälitys 63,5 90,1-29,5 % Itella Informaatio 15,3 9,6 59,4 % Itella Logistiikka -15,2-5,7 - Liikevoittoprosentti Itella Viestinvälitys 7,1 % 9,8 % Itella Informaatio 6,2 % 3,9 % Itella Logistiikka -2,1 % -0,7 % *) Kaikkien liiketoimintaryhmien liikevoittoihin sisältyy kertaluonteisia eriä. Itella Viestinvälityksen ja Itella Logistiikan liikevoitot vuodelta 2008 on muutettu vertailukelpoisiksi huomioiden toimitilojen uudelleenryhmittely. Ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan Itellan strategian lähtökohtana ovat asiakkaiden liiketoiminnan tarpeet. Yhdessä kolme liiketoimintaryhmää auttavat yrityksiä ja yhteisöjä tavoittamaan asiakkaansa, toimittamaan tuotteet perille ja laskuttamaan niistä. Koko palveluketjun on toimittava ensiluokkaisesti. Siten varmistetaan myös kuluttajan tyytyväisyys, kun hän käyttää yritysten palveluita tai hoitaa postiasioita. Yritys Markkinointi, myynti Asiakassuhteet Laskutus ja taloushallinto Toimitusketjun hallinta Asiakas Kuluttaja asioi, maksaa, ostaa, lukee

5 Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidemme kohtaama kysynnän heikentyminen näkyi ilman viivettä Itellan sähköistyminen on nyt päässyt vauhtiin Suomessakin. Kuluttajien tyytyväisyys postipalveluihin nousi den ajan investoineet postinkäsittelyn tuotantoverkoston uudistukseen ja toiminnan tehostamiseen. Asiakas niin yritys kuin kuluttaja voi jatkossa keskittää sähköistä asiointiaan entistä joustavammin. liiketoiminnoissa. Pääliiketoiminto- korkeammalle tasolle kuin kertaa- NetPosti vastauksemme kulut- Kaikki merkittävät kehityshank- jemme suhdanneherkkyys kuitenkin kaan aiemmin. taja-asioinnin sähköistymiseen keemme menestyvät vain asiakkai- vaihtelee, mikä tasoittaa muutosten Itella Informaation vuosi oli on vakiinnuttanut asemansa. demme luottamuksen pohjalta. yhteisvaikutusta. Yhtiön liikevaihto vahva; se laajentui uusiin maihin ja Siitä tulee kansainvälisestikin ai- Olemme heille erittäin kiitollisia aleni noin 7 prosenttia. Yritysosto- paransi kannattavuuttaan selkeästi. nutlaatuinen, kun siihen liitetään siitä yhteistyöstä ja tuesta, joiden jen ja -myyntien vaikutukset huo- Itella Logistiikka elää suoraan teol- vuoden 2010 alussa e-laskujen varassa olemme voineet jälleen mioiva vertailukelpoinen liikevaihto lisuuden, tuonti- ja vientikaupan vastaanottomahdollisuus. Tämän kehittyä. laski kuitenkin yli 11 prosenttia. sekä kulutustavarakaupan vanave- mahdollistaa vuonna 2009 perus- Vakaa taloudellinen perusta dessä. Sen volyymilaskut vaihtelivat eri liiketoiminta-alueilla noin 10 ja tettu Itella IPS Oy (Itella Payment Services), jolle saatiin Finanssival- Vaikean vuoden päätyttyä olen yl- 30 prosentin välillä. vonnan toimilupa ja kaikki tekniset Jukka Alho peä henkilöstömme suoriutumi- Itellan kaikilla kolmella liiketoi- tuotantovalmiudet ennätysajassa. konsernijohtaja sesta. Itellassa panostettiin vah- mintaryhmällä on yhtäläiset stra- vasti tulevaisuuden kilpailukykyyn tegiset lähtökohdat. Kilpailukyky samalla sopeuttaen toimintaa ky- perustuu vaativien tyypillisesti synnän muutoksiin. Liikevoittoa ra- it-pohjaisten kokonaisratkaisu- sittivat merkittävät kertaluonteiset jen kehittämiseen. Tämän rinnalla erät henkilöstöjärjestelyihin. Ilman ominta osaamistamme on suureen kertaeriä kannattavuus oli lähes volyymiin perustuvien, pitkälle va- edellisvuoden tasolla. kioitujen palvelujen tuottaminen Viimeisen vuosineljänneksen valituissa palvelu- ja markkinaseg- aikana tehostusohjelma alkoi purra menteissä. Kaikissa näissä asioissa ja operatiivinen kannattavuus vah- olemme hyvässä vedossa. Tämä nä- vistui verrattuna edellisvuoden vas- kyy asiakkaillemme innovaatioina, taavaan ajanjaksoon. Kaiken kaik- jotka liittyvät suoramarkkinoinnin kiaan Itella on taloudellisesti terve kohdistamiseen ja analytiikkaan, yritys tämän suhdannekuopan jäl- logistiikan palvelukokonaisuuksiin keenkin. Erityisen olennainen asia ja hallintajärjestelmiin sekä talous- on vakaa kassavirta, minkä olemme hallinnon ulkoistusratkaisuihin. pystyneet jatkuvasti säilyttämään. Postilaki aloittaa uuden ajan Liiketoimintaryhmien kehitys Teemme lujasti töitä, jotta Itella on Itella Viestinvälityksen jakeluvo- valmis, kun uusi postipalvelulaki lyymit laskivat maltillisesti, vaikka astuu voimaan Suomessa vuoden laskujen ja muiden asiaviestien 2011 alusta. Olemme usean vuo- Itella Oyj Vuosikertomus

6 Strategia Itella 2014 vahvempi kuin koskaan Vuosien päätavoitteena on turvata perusliiketoiminnan kilpailukyky EU-laajuisessa kilpailussa ja vahvistaa jalansija uusilla kasvumarkkinoilla. Itella valitsi strategisen kehityssuuntansa jo 2000-luvun alussa, jolloin käynnistettiin postitoiminnan uudistaminen ja laajentuminen logistiikkaan ja informaatiologistiikkaan luvulla Itella kohtaa EU-laajuisen kilpailun myös postipalveluissa ja hakee kasvua uusilta maantieteellisiltä markkinoilta. Taloudelliset tavoitteet Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 5 prosenttia vuodessa Liikevoittoprosentti vuonna 2014 vähintään 7. Strategiset tavoitteet Kannattavuuden ja panostuskyvyn ylläpitäminen taloustaantumassa ja kilpailuympäristön muutoksessa Kasvu ja kansainvälistyminen kestävällä tavalla Suomen postipalvelujen turvaaminen ja vahva asema tietoyhteiskunnassa Kilpailukyvyn vahvistaminen yhtenäisillä toimintamalleilla. Kilpailuedun perusta Kilpailustrategia määrittelee Itellan liiketoiminnan maantieteellisen markkinan, asiakaskohderyhmien ja -tarvealueiden valinnat sekä tarjooman. Keskeisintä on kuitenkin asemoituminen suhteessa kilpailijoihin ja erottavat kyvykkyydet. Itellan alkuperäiset kotimarkkinat ovat rajalliset eikä sen erilaistuminen siksi ole voinut perustua kansainvälisiin mittakaavaetuihin. Yhtiö ei myöskään ole pieni asiakaskohtaisesti mukautuva nichetoimija. Täten Itella asemoituu keskimaastoon, joka on kilpailullisesti haastava mutta jossa sille onnistuessaan avautuu merkittäviä liiketoiminnan ja omistaja-arvon kasvumahdollisuuksia. Itellan konsernistrategia Tyytyväinen asiakas Visio Kilpailustrategia Itella on johtava yritys informaatio- ja palvelulogistiikan eurooppalaisilla markkinoilla. Tavoitteet 2014 Painopisteet 2010 Maantiede Asiakkaat Tarjooma Kyvykkyydet Missio Arvot Huolehdimme tehokkaasti asiakkaidemme tieto- ja tuotevirroista tuottaen tärkeitä palveluja yhteiskunnassamme. Toimintamme perustuu kestävään kehitykseen. Hyödytämme asiakasta Pidämme lupauksemme Uudistumme määrätietoisesti Teemme yhteistyötä 2 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

7 Kilpailuedun ytimenä on se, että Itella yhdistää kolme kyvykkyyttä ainutlaatuiseksi, tasapainoiseksi kokonaisuudeksi: 1) asiakkaan keskeisiä liiketoimintaprosesseja tukevat ratkaisut 2) laajojen palvelukokonaisuuksien tuotteistaminen helposti ostettavaan ja myytävään muotoon 3) kyky luoda asiakkaille merkityksellistä, teknologiapohjaista kilpailuetua. Näiden kyvykkyyksien kokonaisuus ei ole syntynyt sattumalta. Pienillä kotimarkkinoilla kasvaen Itella on päässyt lähelle asiakkaan liiketoimintaa. Yhtiö on laajentanut arvoketjuaan ja kehittänyt korkean jalostusarvon palvelukokonaisuuksia. Palveluiden konseptointiin on panostettu systemaattisesti. Itellan asiakkaiden edistyksellisyys tietotekniikan soveltamisessa on tarjonnut kasvualustan teknologian monipuoliselle hyödyntämiselle. Toimintaympäristön trendit Maailmantalous elpyy, mutta entiseen ei ole paluuta. Taantuma on kiihdyttänyt rakenteellisia murroksia, jotka muuttavat myös postaalitaustaisten yritysten liiketoimintamalleja, arvoketjuja ja markkina-asemia: Sähköinen korvautuvuus vähentää perinteisten postipalvelujen kysyntää, mutta luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kirjejakeluiden kilpailu kiristyy; taustalla uuden postipalvelulain voimaantulo 2011 ja pohjoismaisten markkinoiden yhdentyminen. Ulkoistuspalveluiden kysyntä kasvaa Itellan kaikilla toimialoilla. Verkkokaupan todellinen läpimurto lisää logistiikkapalveluiden tarvetta. Kustannustehokkuus ja mitattavuus vahvistavat suoramarkkinoinnin asemaa kireässä taloustilanteessa. Informaatiologistiikan ratkaisujen kysyntä kasvaa itäisen Keski-Euroopan kehittyvillä markkinoilla. SEPA-uudistus vauhdittaa eurooppalaisen maksuliiketoiminnan yhdentymistä. Eurooppalainen viranomaisvalvonta tiukkenee myös postialalla, mikä lisää tarvetta lainsäädännön selkeydelle. Strategian maantieteelliset erityispiirteet RAJALLINEN KASVU MERKITTÄVÄ KASVU Pohjoismaat ja Itämeren ympäristö Voimakas erilaistuminen Suomi Kattava palvelutarjooma Venäjä Valittujen alueiden markkinajohtajaksi Keski- Eurooppa Orgaaninen kasvu KYPSÄ MARKKINA KEHITTYVÄ MARKKINA Itella Oyj Vuosikertomus

8 Maunula, Helsinki Itella Asiakkuusmarkkinointi huolehtii siitä, että Laura Riihelä saa Nutricia Babyltä postia Aatoksen ollessa 4, 7 ja 12 kuukautta. 4 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

9 Itella Viestinvälitys Itella Viestinvälitys huolehtii kuluttajien tarvitsemista päivittäisistä postipalveluista. Yrityksille se kehittää uusia monikanavaisia ratkaisuja, joilla ne tavoittavat omat asiakkaansa tuloksellisesti. Palvelut Jakelupalvelut kirjeille, mainoksille ja lehdille Asiakassuhdemarkkinoinnin palvelut analytiikasta suunnitteluun, toteutukseen, kanaviin ja tulosten mittaukseen Kuluttajien postipalvelut Suomessa Toimintamaat Suomi ja Venäjä Tunnusluvut 2009 Liikevaihto 898,7 miljoonaa euroa Liikevoitto 63,5 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Liikevaihto milj. euroa Lähetysten kokonaismäärä milj. kpl Vuosi 2009 Viisipäiväisen jakelupalvelun piirissä oli Suomen kaikki 5,3 miljoonaa kuluttajaa ja yritystä ja yhteisöä. Osoitteellisten kirjelähetysten määrä väheni 7 prosenttia. Postiverkoston tuottavuutta kehitettiin. Postinlajittelun uusi teknologia otettiin käyttöön Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Kuopion lajittelukeskuksen rakennustyöt etenivät. Uudet Itella Green Mail -tuotteet tarjoavat 100-prosenttisen kompensaation kirjeiden, mainosten ja lehtien jakelun hiilidioksidipäästöille. Markkinoille tuotiin Itella CEM (Customer Experience Management), joka on ohjelmisto- ja palvelukokonaisuus asiakkuuksien kehittämiseen kohdennetun markkinoinnin keinoin.

10 Itella Viestinvälitys Jakeluverkosto uudistuu täysin Postin jakeluverkoston uudistamiseen tähtäävässä kehityshankkeessa saavutettiin merkittäviä välietappeja, kun ensimmäiset uuden sukupolven lajittelujärjestelmät otettiin käyttöön. Itella toi markkinoille täysin hiilineutraalit Itella Green -jakelupalvelut. Itella CEM on uusi it-pohjainen työkalu markkinoinnin kohdentamiseen. Itella Viestinvälitys tarjoaa koko Maailmanluokan maan kattavan, viisipäiväisen jakeluverkosto postinjakelupalvelun. Sitä täydentää seitsenpäiväinen sano- Osoitteelliset kirjelähetykset vähe- Lähetysmäärien laskusuunta jatkui. malehtien varhaisjakelu. Tärkein nivät 7 prosenttia. Kasvua oli vain kasvualue on asiakassuhdemarkkinoinnin monikanavaiset ratkaisut. Samanaikaisesti jatkettiin 160 osoitteettomissa lähetyksissä. 96 prosenttia liikevaihdosta tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä, mutta hityshanketta. Vuosien miljoonan euron investointi- ja ke- loppuasiakkaat ovat valtaosin kuluttajia. Itella Viestinvälitys palvelun ja -jakelun järjestelmän siten, aikana Itella uudistaa postinlajittelee kuluttajia Posti-nimellä. Postipalveluista kerrotaan sivulla 18. lulaatu nostetaan että tuotantotehokkuus ja palve- tietoyhteiskun- nan edellyttämälle huipputasolle. Uudet tietojärjestelmät mahdollistavat muun muassa sen, että vastaanottajien yhteystietoja ja jakelutapavalintoja voidaan hyödyntää entistä monikanavaisemmin asiakkaan eduksi. Vuonna 2009 otettiin käyttöön ensimmäiset uudet lajittelukoneet. Sivulla 20 kerrotaan henkilöstömäärän sopeuttamisesta. Ilmastoystävällisiä postilähetyksiä Itella toi markkinoille Itella Green -jakelutuotteet. Pientä lisämaksua vastaan yritysasiakas voi kompensoida lähetystensä jakelun hiilidioksidipäästöt sataprosenttisesti. Lisämaksut ohjataan sertifioituihin ilmastoprojekteihin. 6 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

11 Pienten lasten vanhemmat suhtautuvat myönteisesti suoramarkkinointiimme, kun se liittyy oman lapsen hyvinvointiin ja on oikein ajoitettu. Ann-Charlotte Schalin, markkinointijohtaja Nutricia Baby Itella Asiakkuusmarkkinointi -yksikkö lanseerasi uuden Itella CEM -palvelun (Customer Experience Management). Itella CEM on asiakastietoa hyödyntävä markkinoinnin kohdentamiseen tarkoitettu ohjelmisto- ja palvelukokonaisuus. Sen avulla yritykset voivat kehittää asiakkuuksiaan tuottamalla monikanavaista, automatisoitua ja personoitua asiakasviestintää. Syksyllä 2008 ostettu moskovalainen Itella Connexions -yhtiö integroitiin osaksi Itella Asiakkuusmarkkinointia. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiön myynti kehittyi hyvin. Ympäristötehokkaampaa toimintaa 2010 Hiilineutraalit jakelupalvelut tuodaan keväällä 2010 myös kuluttajien käyttöön. Tavoitteena on saada ISO sertifikaatti kaikkiin lajittelu- ja jakelutoimintoihin. Lajittelutoiminnan uudistaminen saadaan päätökseen ja jatkokehitys kohdistuu entistä enemmän postinjakeluun. Kasvua haetaan asiakkuusmarkkinoinnin ohella kuluttajaliiketoiminnasta. Kuluttajiin rakennetaan tiiviimpää ja monipuolisempaa asiakassuhdetta. Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet milj. kpl Suoramainokset ja kaupunkilehdet milj. kpl ja 2. luokan kirjeet milj. kpl Sanomalehdet Aikakauslehdet Osoitteellinen Osoitteeton (sis. kaupunkilehdet) 1. luokan kirjeet 2. luokan kirjeet Asiakastarve: Danone-konserniin kuuluva Nutricia Baby markkinoi Tutteli-, Nutrilonja Muksu- tuotemerkkejä. Se tarvitsi ratkaisun, jonka avulla tavoitetaan pienten lasten vanhemmat ensimmäisen elinvuoden eri kehitysvaiheiden aikana. Ratkaisu: Nutricia Baby ulkoisti koko kampanjoinnin Itella Asiakkuusmarkkinoinnille. Itella huolehtii siitä, että vauvojen vanhemmat saavat tietoa lapsen ruokailusta ja Muksu-tuotteista vauvan ollessa 4, 7 ja 12 kuukauden ikäinen. Parhaat hyödyt: Itella tarjoaa tehokkaat välineet, joilla ylläpidetään yhteyttä asiakkaisiin, tarjotaan kohderyhmän arvostamaa tietoa ja vahvistetaan brändiä. Ulkoistaminen on ollut hyvä ratkaisu, koska näin laaja ja jatkuva kampanjointi olisi työlästä oman henkilöstön voimin. Itella Oyj Vuosikertomus

12 Riika, Latvia Itella on vauhdittanut Latvian Mobile Telephonen asiakkaiden siirtymistä paperittomaan laskutukseen. 8 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

13 Itella Informaatio Itella Informaatio on sähköisen laskutuksen edelläkävijä Euroopassa. Se tuo yritys asiakkailleen jopa prosentin kustannussäästöjä automatisoimalla, sähköistä mällä ja virta viivaistamalla saapuvat ja lähtevät laskuvirrat. Laajimmillaan asiakkaat voivat ulkoistaa Itellalle kaikki taloushallinnon perusprosessit. Palvelut Ratkaisut ostolaskujen käsittelyyn Ratkaisut myyntilaskujen lähettämiseen Taloushallinnon kokonaisulkoistus Liikevaihto milj. euroa Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä, Slovakia, Unkari, Tsekki, Itävalta ja Romania Tunnusluvut 2009 Liikevaihto 247,2 miljoonaa euroa Liikevoitto 15,3 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Fyysiset ja sähköiset transaktiot milj. kpl Vuosi 2009 Taloushallinnon Itella Alligator -ulkoistusratkaisun ensimmäiset asiakassopimukset solmittiin Suomessa. Itella Informaatio laajentuu Keski- ja Itä-Euroopan maihin, joissa uusia tulostus- ja skannausasiakkuuksia. Euroopassa lähetettiin vuoden aikana yli miljoona ipost-kirjettä. Sopimus Samlinkin kanssa; Itella Informaatio välittää tiliotteet yli miljoonalle pankkiasiakkaalle Suomessa. Vakuutusyhtiö Länsförsäkringar ulkoisti skannauksen Itellalle Ruotsissa. Itella inchannel tuotiin markkinoille ostolaskujen monikanavaratkaisuksi. Uusi Itella iboost nopeuttaa siirtymistä sähköiseen ostolaskuprosessiin. Itella Informaatio tarjoaa kuluttajille Latviassa ilmaisen portaalin verkkolaskujen vastaanottamiseen ja maksamiseen.

14 Itella Informaatio Itella kasvoi taloushallintoon Itella Informaatio eteni vuonna 2009 kahdessa suunnassa: ostoja myyntilaskujen standardipalveluilla Itella kasvoi kansainvälisesti ja ulkoistusratkaisuilla se laajentui asiakkaiden taloushallinnon prosesseihin. Itella Informaatio tarjoaa markkinoiden kattavimmat palvelaskujen lähettämiseen vastaanottamiseen tai myyntilut laskutuksen ja taloushallinnon laajat ulkoistusratkaisut kuten hoitamiseen. Itellan ratkaisut skaalautuvat organisaation tarpeiden Itella Alligator taloushallin- toon. mukaan: helposti käyttöön otettavat standardipalvelut kuten laskujen skannaus ja tulostus Alligator käy kiinni taloushallinnon kuluihin Vuonna 2009 Itella Informaatio toi räätälöidyt monikanavaratkaisut esimerkiksi ostolaskujen Suomen, Ruotsin, Puolan ja Baltian markkinoille Alligator-ulkoistusratkaisun, jonka avulla yritys tai organisaatio voi siirtää kaikki taloushallinnon perusprosessit Itellan hoidettavaksi. Se kattaa myynti- ja ostolaskujen käsittelyn, reskontran hoidon, palkanlaskennan ja kirjanpidon. Asiakasyrityksestä riippuen Itella Alligator tuottaa talousprosesseissa jopa prosentin kustannussäästöt. Eteenpäin Keski-Euroopassa ja Venäjällä Uusiin toimintamaihin perustettujen yhtiöiden liiketoiminta käyn- 10 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

15 Itellan ansiosta jo kolmannes kuluttajalaskuistamme on sähköisiä. Dace Roze Laskutuksen palveluista vastaava johtaja Latvian Mobile Telephone Asiakastarve: LMT haluaa nopeuttaa asiakkaitten siirtymistä sähköiseen laskutukseen. Se halusi yhteistyökumppanin, jolla on jo vahvat näytöt palvelukyvystään. Ratkaisu: Yhteistyö käynnistyi kymmenen vuotta sitten laskujen tulostuksella. Myöhemmin LMT otti Itellan palvelut käyttöön myös maksujen välittämiseen, suoraveloitukseen ja verkkolaskutukseen. Parhaat hyödyt: Itella on kyennyt vauhdittamaan LMT:n siirtymistä sähköiseen laskutukseen. Kaikki osapuolet hyötyvät Itellan ratkaisun kustannustehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. LMT arvostaa Itella Informaation ammattilaisia ja oikeaa asennetta. nistyi hyvin. Alkuvaiheessa ne keskittyvät tarjoamaan standardipalveluita lähtevien ja saapuvien laskujen käsittelyyn. Liiketoimintaryhmän sisäisiä synergiaetuja hyödynnettiin keskittämällä tuotantoa. Puolan tytäryhtiössä tehdään esimerkiksi digitoinnin työvaiheita Skandinavian asiakkaille. Slovakiassa skannataan ja tulostetaan myös Itävallan, Unkarin ja Tsekin markkinoille. Ostolaskut sähköistyvät 2010 Vuonna 2010 Itella aikoo vahvistaa asemaansa Itä- ja Keski-Euroopan kasvumarkkinoilla. Standardipal- veluiden rinnalle tuodaan myös monikanavaisia ratkaisuja. Palvelupeittoa kasvatetaan rakentamalla globaalia partneriverkkoa. Itella Alligator etenee Skandinaviassa, Baltiassa ja Puolassa. Ostolaskujen prosessia tehostavan inchannel-palvelun asiakaskäyttö laajenee kaikissa toimintamaissa. InChannel käsittelee kaikki ostolaskut, saapuivat ne sitten paperilla, sähköpostilla, verkkolaskuna tai muussa sähköisessä formaatissa. Näin autetaan asiakkaita siirtymään joustavasti kohti sähköisiä prosesseja. Itella Oyj Vuosikertomus

16 Tukholma, Ruotsi Itella Dashboard on ratkaisu toimitusketjun läpinäkyvyyteen. Sen avulla Gina Tricot näkee globaalin toimitusketjun tiedot ja tapahtumat yhdestä näkymästä. 12 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

17 Itella Logistiikka Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakas yritystensä liiketoimintaa tarjoamalla palvelu logistiikan ratkaisuja. Asiakkaat voivat ulkoistaa Itella Logistiikalle logistiikkaprosessinsa yksittäisen osan tai laajimmillaan koko toimitusketjunsa hallinnan ja kehittämisen. Palvelut Maa-, meri- ja lentorahti sekä huolinta Express-jakelut Varastointipalvelut ja kokonaisvaltaiset sopimuslogistiikan ratkaisut Logistiikan IT-ratkaisut ja konsultointi Liikevaihto milj. euroa Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä sekä globaalit palvelut partnerien kautta Tunnusluvut 2009 Liikevaihto 713,9 miljoonaa euroa Liiketulos -15,2 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Palveluvarastojen pinta-ala m Vuosi 2009 ISO 9001 ja ISO sertifioinnit etenivät Pohjoismaissa. AW-Store, Kauko Group ja SHW Logistiikka sulautuivat Itella Logistics Oy -tytäryhtiöön. Ruotsin Boråsissa avattiin uusi palveluvarasto (9 000 m 2 ). Itella Green -paketit tuotiin markkinoille. Pakettilähetysten volyymi laski 12 prosenttia. Venäjällä ItellaNLC solmi merkittäviä sopimuksia sekä suomalaistaustaisten että kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Vähemmistöomistuksen lunastuksen jälkeen ItellaNLC-konserni on nyt kokonaan Itellan omistuksessa.

18 Itella Logistiikka Yhä laajempia kumppanuuksia Taloustaantumasta huolimatta Itella Logistiikka jatkoi strategiansa mukaisia panostuksia. Tuotannon toimintamallien ja palvelutarjooman yhtenäistäminen eteni. Itella Logistiikka kykeni palvelemaan kansainvälisiä asiakkaitaan entistä kattavammin ja yhtenäisemmin yli maanrajojen. Itellan ydinosaamista on palvelulogistiikka, jonka lähtökoh- asiakkuudet laajenivat Kysyntä heikentyi, tana on asiakkaan liiketoiminnan ja arvoketjun ymmärtäminen alalle vuosikymmenen vaikein Vuosi 2009 oli koko logistiikka- ja sen pohjalta tarjottava logistinen ratkaisu tuote- ja tietovirtojen louslama rasitti eritoten rahti- ja niin myös Itella Logistiikalle. Ta- tehokkaaseen hallintaan. Itella kuljetuspalveluita, joissa oli laskua on panostanut tuotantovetoisten sekä volyymeissa että hinnoissa. standardipalveluiden sijaan palveluosaamiseen, korkean jalos- Venäjällä. Silti liiketoimintaryhmä Kysyntä heikkeni voimakkaimmin tusarvon ratkaisuihin ja kattavaan kykeni lujittamaan asemiaan strategiansa kannalta keskeisillä pal- tarjontaan. Verkkokaupan palvelukokonaisuus ulottuu asiakassuhdemarkki- Itellan asema logistisena ulvelualueillanoinnista tuotetoimituksiin ja kaupankäynnin ohjelmistoihin. asiakkaat laajensivat koistuskumppanina vahvistui, kun yhteistyötään yhä useampaan Itella-maahan. Asiakkuudet ovat laajentuneet ItellaNLC:n kautta myös Venäjälle. Läpinäkyvyyttä toimitusketjuun Panostukset palvelukehitykseen tuottivat tulosta, kun Itella Dashboard -ratkaisu otettiin käyttöön ensimmäisten asiakkaiden kanssa (Erätukku, Gina Tricot ja Rautakesko). Itella Dashboardin avulla asiakas saa läpinäkyvyyden tuotteidensa koko globaaliin arvoketjuun. Dashboard integroi asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden eri järjestelmissä olevat toimitusketjun hallintaan liittyvät tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi. Paketti- ja kuljetuspalvelut uudistettiin entistä nopeammiksi, helppokäyttöisemmiksi ja ekologisemmiksi. Lama heikensi pakettipalveluiden kysyntää ja pohjois- 14 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

19 Itella panostaa vahvasti palvelukehitykseen. Itella Dashboardin käyttöönotto teki yhteistyöstä entistäkin läpinäkyvämpää - koko toimitusketjun sujuvuus on nähtävissä yhdeltä ruudulta. Magnus Tilsten Gina Tricot Asiakastarve: Skandinavian nopeimmin kasvavan vaateketjun menestys perustuu uusimpiin trendeihin ja valikoiman viikoittaiseen vaihtuvuuteen. Gina Tricot tarvitsi ratkaisun, jonka avulla vaatteet ovat nopeasti ja oikeaaikaisesti kaikissa 140 myymälässä. Paketit ja kuljetusyksiköt milj. kpl Ratkaisu: Gina Tricot on ulkoistanut Itellalle koko globaalin toimitusketjunsa lento- ja merirahdin, varastoinnin ja myymäläkuljetukset. Itella Dashboardin ansiosta asiakas pystyy seuraamaan logistiikkaprosessiaan entistä läpinäkyvämmin, mikä helpottaa liiketoiminnan johtamista. Parhaat hyödyt: Gino Tricot arvostaa Itellaa aitona innovaatiopartnerina, joka tekee logistista kehitystyötä asiakkaan puolesta ja aktiivisesti ehdottaa parannuksia prosessin tehostamiseksi. mainen kilpailu koveni erityisesti etäkaupassa. Itellan pakettivolyymit laskivat Suomessa noin 12 prosenttia, mutta suhteellinen markkina-asema säilyi vakaana. Kuluttajat pitävät Postia yhä ykkösvaihtoehtona etäostosten vastaanottoon. Sen kilpailuetuna on vahva brändi, monipuolinen tarjooma, kattava palveluverkko, kotiinkuljetukset, palautukset ja muut lisäpalvelut. Baltian maissa aloitettiin paketti- ja lavalähetysten jakelut. Lento- ja merirahdissa Itella avasi 60 minuutin hinnoittelupalvelun kiirelähetyksille. Partneriverkostoa harmonisoitiin Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Lisää synergiaetuja 2010 Strategiakauden aikana Itella Logistiikan painopiste tulee siirtymään yhä vahvemmin korkean jalostusasteen kokonaispalveluihin, jolloin myös liiketoiminnan suhdanneherkkyys vähenee. Kannattavuus vahvistuu, kun maayhtiöiden integraatio etenee ja synergiaedut vahvistuvat. Vuonna 2010 Venäjän markkinamahdollisuuksia hyödynnetään tehostetusti ItellaNLC:n kautta. Tavoitteena on laajentaa pohjoismaisia asiakkuuksia itään. Globaalin partneriverkoston harmonisointia jatketaan ja kaksisuuntaisuutta kehitetään. Itella Oyj Vuosikertomus

20 Tapanila, Helsinki Posti tavoittaa kaikki. Yhteystietorekisterissä on noin 7 miljoonaa postiosoitetta, yli miljoona puhelinnumeroa ja lähes puoli miljoonaa sähköpostiosoitetta. 16 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 2 Strategia... 4 Itella Viestinvälitys... 8 Itella Informaatio... 14 Itella Logistiikka... 18 Yritysvastuu... 22

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

Stockmann lyhyesti. Sisältö

Stockmann lyhyesti. Sisältö Vuosikertomus 21 Sisältö Stockmann lyhyesti Stockmann vuonna 21 1 Stockmann lyhyesti 2 Stockmann-konsernin perusarvot 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Stockmann vuonna 21 5 Pitkän aikavälin taloudelliset

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

201 V 0 uosikertomus

201 V 0 uosikertomus 2010 Vuosikertomus 3 Vuosikertomus 2010 4 Teleste lyhyesti 32 Tilinpäätös 6 Vuoden 2010 tapahtumia 34 Hallituksen toimintakertomus 8 Strategia ja visio 38 Konsernin tilinpäätös VIDEO AND BROADBAND SOLUTIONS

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1 2010 lyhyesti 2 Vuosi 2010 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Tietoa osakkeenomistajille 9 Maalla ja merellä 10 Cargotec lyhyesti 11 Liiketoimintakatsaus 2010 19

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot