Sisällysluettelo Itella lyhyesti Itella Oyj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo Itella lyhyesti www.itella.fi/konserni Itella Oyj"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 1 Strategia... 2 Itella Viestinvälitys... 4 Itella Informaatio... 8 Itella Logistiikka Itella yhteiskunnassa Postin palvelut kuluttajille Henkilöstö Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sidosryhmät Hallitus Johtoryhmä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tilinpäätös Sanasto Itellan historia Talousviestintä Itella lyhyesti Itella on kansainvälinen palveluyritys, joka on erikoistunut asiakkaiden tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Konserni toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan alueilla. Suomessa tärkeänä perustehtävänä on tarjota päivittäiset postipalvelut kaikille koko maassa. Kuluttajien korkea tyytyväisyys on edellytys sille, että Itella voi palvella menestyksellisesti yritysasiakkaitaan. Kuluttajia palvellaan Postinimellä. Itellalla on toimintaa Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Venäjällä. Liikevaihdosta 96 prosenttia tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä. Kansainvälisen liikevaihdon osuus on noin kolmannes. Tärkeimmät asiakastoimialat ovat kauppa, palvelut ja media. Itella tarjoaa työtä noin ammattilaiselle. Suomessa se on maan suurimpia työnantajia. Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio.

3 Vuosi 2009 Tulos 2009 Itellan tulos heikkeni vaikeassa markkinatilanteessa. Liikevoittolukuihin sisältyi merkittäviä Itella Informaatio laajentui taloushallinnon palveluihin ja jatkoi kansainvälistymistään. Ulkoistus- Liikevaihto milj. euroa Liikevaihdon jakauma kertaluonteisia eriä, joista suurin oli 29,0 miljoonaa euroa henki- ratkaisujen kysyntä oli vahvaa. Itella Logistiikan tulos heik löstön uudelleenjärjestelyihin. keni taloussuhdanteen mukai Itella jatkoi liiketoiminnan uudistamiseen liittyviä kehityshankkeita läpi taantuman. Tehostusohjelmia toteutettiin kaikissa toiminnoissa ja kannattavuus kääntyi nousuun viimeisellä vuo- sesti. Vuoden lopussa kustannustaso oli saatu sopeutettua volyymien tasolle. Konsernin henkilöstömäärä väheni Suomessa 6 prosenttia ja muissa maissa 8 prosenttia. Suo Suomi Muut maat Itella Viestinvälitys 48 % Itella Informaatio 13 % Itella Logistiikka 39 % sineljänneksellä. messa noin 350 työsuhdetta päät- Itella Viestinvälityksen inves- tyi eläkejärjestelyin tai irtisanottiin tointiohjelmasta oli vuoden lop- tuotannollisin ja taloudellisin syin. puun mennessä toteutunut 74 Itella laski liikkeeseen 150 prosenttia. Osoitteellinen kirjeviestintä väheni 7 prosenttia. miljoonan euron joukkovelkakirjan, joka pörssilistattiin. Itella-konsernin avainluvut Muutos Liikevaihto, milj. euroa 1 819, ,9-6,8 % Liikevoitto, milj. euroa 46,7 69,0-32,3 % Liikevoittoprosentti 2,6 3,5 Liikevoitto, milj. euroa *) 86,3 95,1-9,3 % Liikevoittoprosentti *) 4,7 4,9 Tulos ennen veroja, milj. euroa 19,6 46,6-57,9 % Oman pääoman tuotto, % -0,7 2,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,8 12,4 Omavaraisuusaste, % 48,5 51,1 Gearing, % 19,7 14,8 Henkilöstö keskimäärin **) ,3 % Investoinnit, milj. euroa 144,9 351,5-58,8 % Osingot, milj. euroa - 10,0 *) Ilman kertaluonteisia eriä **) Vuonna 2008 ItellaNLC oli mukana henkilöstöluvuissa vain osan vuotta. Vuoden keskeiset tapahtumat Itella Viestinvälityksen lajittelukeskusten teknologia uudistui. Hiilidioksidineutraalit Itella Green -jakelutuotteet tuotiin markkinoille. Itella Informaation kehittämä taloushallinnon ulkoistusratkaisu (Itella Alligator) otettiin asiakaskäyttöön Suomessa. Itella Informaatio eteni ipost-ratkaisulla Keski-Euroopan uusiin toimintamaihin ja Venäjälle. Itella Logistiikka uudisti paketti- ja kuljetuspalvelunsa ja toi markkinoille Dashboard-ratkaisun toimitusketjun hallintaan. NetPostin kautta lähetettiin yli 3 miljoonaa kirjettä. Rekisteröityneitä kuluttajia oli ja lähettäjäyrityksiä Itella IPS Oy (Itella Payment Services) sai maksuliikeyhteisön toimiluvan; NetPostissa valmistauduttiin e-laskujen välittämiseen. Uuden postipalvelulain valmistelu jatkui Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyys nousi korkeammalle tasolle kuin koskaan. Hiilidioksidipäästöjen mittausjärjestelmä laajeni kaikkiin Itella-maihin. Henkilöstön sairauspoissaolot, työtapaturmat ja työkyvyttömyyseläkkeet jatkoivat laskuaan Suomessa.

4 Vuosi 2009 Itellan liiketoimintaryhmät Liiketoimintaryhmien avainluvut Itella Viestinvälitys tarjoaa päivittäiset postipalvelut kaikkialla Suomessa. Yrityksille se kehittää uusia monikanavaisia ratkaisuja, joilla ne tavoittavat omat asiakkaansa tuloksellisesti. Tärkein kasvualue on asiakassuhdemarkkinointi. Toimintamaat: Suomi ja Venäjä. Itella Informaatio on johtava talouden tietovirtojen tehostaja ja sähköisen laskutuksen edelläkävijä Euroopassa. Laajimmillaan asiakkaat voivat ulkoistaa Itellalle taloushallintonsa kaikki perusprosessit. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä, Slovakia, Unkari, Tsekki, Itävalta ja Romania. Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakasyritystensä liiketoimintaa tarjoamalla palvelulogistiikan ratkaisuja maa-, meri- ja lentorahtiin, Express-jakeluihin sekä varastointiin ja muuhun sopimuslogistiikkaan. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä sekä globaalit palvelut partnerien kautta. Liikevaihto Muutos Itella Viestinvälitys 898,7 918,1-2,1 % Itella Informaatio 247,2 247,1 0,0 % Itella Logistiikka 713,9 813,2-12,2 % Liikevoitto *) Itella Viestinvälitys 63,5 90,1-29,5 % Itella Informaatio 15,3 9,6 59,4 % Itella Logistiikka -15,2-5,7 - Liikevoittoprosentti Itella Viestinvälitys 7,1 % 9,8 % Itella Informaatio 6,2 % 3,9 % Itella Logistiikka -2,1 % -0,7 % *) Kaikkien liiketoimintaryhmien liikevoittoihin sisältyy kertaluonteisia eriä. Itella Viestinvälityksen ja Itella Logistiikan liikevoitot vuodelta 2008 on muutettu vertailukelpoisiksi huomioiden toimitilojen uudelleenryhmittely. Ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan Itellan strategian lähtökohtana ovat asiakkaiden liiketoiminnan tarpeet. Yhdessä kolme liiketoimintaryhmää auttavat yrityksiä ja yhteisöjä tavoittamaan asiakkaansa, toimittamaan tuotteet perille ja laskuttamaan niistä. Koko palveluketjun on toimittava ensiluokkaisesti. Siten varmistetaan myös kuluttajan tyytyväisyys, kun hän käyttää yritysten palveluita tai hoitaa postiasioita. Yritys Markkinointi, myynti Asiakassuhteet Laskutus ja taloushallinto Toimitusketjun hallinta Asiakas Kuluttaja asioi, maksaa, ostaa, lukee

5 Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidemme kohtaama kysynnän heikentyminen näkyi ilman viivettä Itellan sähköistyminen on nyt päässyt vauhtiin Suomessakin. Kuluttajien tyytyväisyys postipalveluihin nousi den ajan investoineet postinkäsittelyn tuotantoverkoston uudistukseen ja toiminnan tehostamiseen. Asiakas niin yritys kuin kuluttaja voi jatkossa keskittää sähköistä asiointiaan entistä joustavammin. liiketoiminnoissa. Pääliiketoiminto- korkeammalle tasolle kuin kertaa- NetPosti vastauksemme kulut- Kaikki merkittävät kehityshank- jemme suhdanneherkkyys kuitenkin kaan aiemmin. taja-asioinnin sähköistymiseen keemme menestyvät vain asiakkai- vaihtelee, mikä tasoittaa muutosten Itella Informaation vuosi oli on vakiinnuttanut asemansa. demme luottamuksen pohjalta. yhteisvaikutusta. Yhtiön liikevaihto vahva; se laajentui uusiin maihin ja Siitä tulee kansainvälisestikin ai- Olemme heille erittäin kiitollisia aleni noin 7 prosenttia. Yritysosto- paransi kannattavuuttaan selkeästi. nutlaatuinen, kun siihen liitetään siitä yhteistyöstä ja tuesta, joiden jen ja -myyntien vaikutukset huo- Itella Logistiikka elää suoraan teol- vuoden 2010 alussa e-laskujen varassa olemme voineet jälleen mioiva vertailukelpoinen liikevaihto lisuuden, tuonti- ja vientikaupan vastaanottomahdollisuus. Tämän kehittyä. laski kuitenkin yli 11 prosenttia. sekä kulutustavarakaupan vanave- mahdollistaa vuonna 2009 perus- Vakaa taloudellinen perusta dessä. Sen volyymilaskut vaihtelivat eri liiketoiminta-alueilla noin 10 ja tettu Itella IPS Oy (Itella Payment Services), jolle saatiin Finanssival- Vaikean vuoden päätyttyä olen yl- 30 prosentin välillä. vonnan toimilupa ja kaikki tekniset Jukka Alho peä henkilöstömme suoriutumi- Itellan kaikilla kolmella liiketoi- tuotantovalmiudet ennätysajassa. konsernijohtaja sesta. Itellassa panostettiin vah- mintaryhmällä on yhtäläiset stra- vasti tulevaisuuden kilpailukykyyn tegiset lähtökohdat. Kilpailukyky samalla sopeuttaen toimintaa ky- perustuu vaativien tyypillisesti synnän muutoksiin. Liikevoittoa ra- it-pohjaisten kokonaisratkaisu- sittivat merkittävät kertaluonteiset jen kehittämiseen. Tämän rinnalla erät henkilöstöjärjestelyihin. Ilman ominta osaamistamme on suureen kertaeriä kannattavuus oli lähes volyymiin perustuvien, pitkälle va- edellisvuoden tasolla. kioitujen palvelujen tuottaminen Viimeisen vuosineljänneksen valituissa palvelu- ja markkinaseg- aikana tehostusohjelma alkoi purra menteissä. Kaikissa näissä asioissa ja operatiivinen kannattavuus vah- olemme hyvässä vedossa. Tämä nä- vistui verrattuna edellisvuoden vas- kyy asiakkaillemme innovaatioina, taavaan ajanjaksoon. Kaiken kaik- jotka liittyvät suoramarkkinoinnin kiaan Itella on taloudellisesti terve kohdistamiseen ja analytiikkaan, yritys tämän suhdannekuopan jäl- logistiikan palvelukokonaisuuksiin keenkin. Erityisen olennainen asia ja hallintajärjestelmiin sekä talous- on vakaa kassavirta, minkä olemme hallinnon ulkoistusratkaisuihin. pystyneet jatkuvasti säilyttämään. Postilaki aloittaa uuden ajan Liiketoimintaryhmien kehitys Teemme lujasti töitä, jotta Itella on Itella Viestinvälityksen jakeluvo- valmis, kun uusi postipalvelulaki lyymit laskivat maltillisesti, vaikka astuu voimaan Suomessa vuoden laskujen ja muiden asiaviestien 2011 alusta. Olemme usean vuo- Itella Oyj Vuosikertomus

6 Strategia Itella 2014 vahvempi kuin koskaan Vuosien päätavoitteena on turvata perusliiketoiminnan kilpailukyky EU-laajuisessa kilpailussa ja vahvistaa jalansija uusilla kasvumarkkinoilla. Itella valitsi strategisen kehityssuuntansa jo 2000-luvun alussa, jolloin käynnistettiin postitoiminnan uudistaminen ja laajentuminen logistiikkaan ja informaatiologistiikkaan luvulla Itella kohtaa EU-laajuisen kilpailun myös postipalveluissa ja hakee kasvua uusilta maantieteellisiltä markkinoilta. Taloudelliset tavoitteet Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 5 prosenttia vuodessa Liikevoittoprosentti vuonna 2014 vähintään 7. Strategiset tavoitteet Kannattavuuden ja panostuskyvyn ylläpitäminen taloustaantumassa ja kilpailuympäristön muutoksessa Kasvu ja kansainvälistyminen kestävällä tavalla Suomen postipalvelujen turvaaminen ja vahva asema tietoyhteiskunnassa Kilpailukyvyn vahvistaminen yhtenäisillä toimintamalleilla. Kilpailuedun perusta Kilpailustrategia määrittelee Itellan liiketoiminnan maantieteellisen markkinan, asiakaskohderyhmien ja -tarvealueiden valinnat sekä tarjooman. Keskeisintä on kuitenkin asemoituminen suhteessa kilpailijoihin ja erottavat kyvykkyydet. Itellan alkuperäiset kotimarkkinat ovat rajalliset eikä sen erilaistuminen siksi ole voinut perustua kansainvälisiin mittakaavaetuihin. Yhtiö ei myöskään ole pieni asiakaskohtaisesti mukautuva nichetoimija. Täten Itella asemoituu keskimaastoon, joka on kilpailullisesti haastava mutta jossa sille onnistuessaan avautuu merkittäviä liiketoiminnan ja omistaja-arvon kasvumahdollisuuksia. Itellan konsernistrategia Tyytyväinen asiakas Visio Kilpailustrategia Itella on johtava yritys informaatio- ja palvelulogistiikan eurooppalaisilla markkinoilla. Tavoitteet 2014 Painopisteet 2010 Maantiede Asiakkaat Tarjooma Kyvykkyydet Missio Arvot Huolehdimme tehokkaasti asiakkaidemme tieto- ja tuotevirroista tuottaen tärkeitä palveluja yhteiskunnassamme. Toimintamme perustuu kestävään kehitykseen. Hyödytämme asiakasta Pidämme lupauksemme Uudistumme määrätietoisesti Teemme yhteistyötä 2 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

7 Kilpailuedun ytimenä on se, että Itella yhdistää kolme kyvykkyyttä ainutlaatuiseksi, tasapainoiseksi kokonaisuudeksi: 1) asiakkaan keskeisiä liiketoimintaprosesseja tukevat ratkaisut 2) laajojen palvelukokonaisuuksien tuotteistaminen helposti ostettavaan ja myytävään muotoon 3) kyky luoda asiakkaille merkityksellistä, teknologiapohjaista kilpailuetua. Näiden kyvykkyyksien kokonaisuus ei ole syntynyt sattumalta. Pienillä kotimarkkinoilla kasvaen Itella on päässyt lähelle asiakkaan liiketoimintaa. Yhtiö on laajentanut arvoketjuaan ja kehittänyt korkean jalostusarvon palvelukokonaisuuksia. Palveluiden konseptointiin on panostettu systemaattisesti. Itellan asiakkaiden edistyksellisyys tietotekniikan soveltamisessa on tarjonnut kasvualustan teknologian monipuoliselle hyödyntämiselle. Toimintaympäristön trendit Maailmantalous elpyy, mutta entiseen ei ole paluuta. Taantuma on kiihdyttänyt rakenteellisia murroksia, jotka muuttavat myös postaalitaustaisten yritysten liiketoimintamalleja, arvoketjuja ja markkina-asemia: Sähköinen korvautuvuus vähentää perinteisten postipalvelujen kysyntää, mutta luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kirjejakeluiden kilpailu kiristyy; taustalla uuden postipalvelulain voimaantulo 2011 ja pohjoismaisten markkinoiden yhdentyminen. Ulkoistuspalveluiden kysyntä kasvaa Itellan kaikilla toimialoilla. Verkkokaupan todellinen läpimurto lisää logistiikkapalveluiden tarvetta. Kustannustehokkuus ja mitattavuus vahvistavat suoramarkkinoinnin asemaa kireässä taloustilanteessa. Informaatiologistiikan ratkaisujen kysyntä kasvaa itäisen Keski-Euroopan kehittyvillä markkinoilla. SEPA-uudistus vauhdittaa eurooppalaisen maksuliiketoiminnan yhdentymistä. Eurooppalainen viranomaisvalvonta tiukkenee myös postialalla, mikä lisää tarvetta lainsäädännön selkeydelle. Strategian maantieteelliset erityispiirteet RAJALLINEN KASVU MERKITTÄVÄ KASVU Pohjoismaat ja Itämeren ympäristö Voimakas erilaistuminen Suomi Kattava palvelutarjooma Venäjä Valittujen alueiden markkinajohtajaksi Keski- Eurooppa Orgaaninen kasvu KYPSÄ MARKKINA KEHITTYVÄ MARKKINA Itella Oyj Vuosikertomus

8 Maunula, Helsinki Itella Asiakkuusmarkkinointi huolehtii siitä, että Laura Riihelä saa Nutricia Babyltä postia Aatoksen ollessa 4, 7 ja 12 kuukautta. 4 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

9 Itella Viestinvälitys Itella Viestinvälitys huolehtii kuluttajien tarvitsemista päivittäisistä postipalveluista. Yrityksille se kehittää uusia monikanavaisia ratkaisuja, joilla ne tavoittavat omat asiakkaansa tuloksellisesti. Palvelut Jakelupalvelut kirjeille, mainoksille ja lehdille Asiakassuhdemarkkinoinnin palvelut analytiikasta suunnitteluun, toteutukseen, kanaviin ja tulosten mittaukseen Kuluttajien postipalvelut Suomessa Toimintamaat Suomi ja Venäjä Tunnusluvut 2009 Liikevaihto 898,7 miljoonaa euroa Liikevoitto 63,5 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Liikevaihto milj. euroa Lähetysten kokonaismäärä milj. kpl Vuosi 2009 Viisipäiväisen jakelupalvelun piirissä oli Suomen kaikki 5,3 miljoonaa kuluttajaa ja yritystä ja yhteisöä. Osoitteellisten kirjelähetysten määrä väheni 7 prosenttia. Postiverkoston tuottavuutta kehitettiin. Postinlajittelun uusi teknologia otettiin käyttöön Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Kuopion lajittelukeskuksen rakennustyöt etenivät. Uudet Itella Green Mail -tuotteet tarjoavat 100-prosenttisen kompensaation kirjeiden, mainosten ja lehtien jakelun hiilidioksidipäästöille. Markkinoille tuotiin Itella CEM (Customer Experience Management), joka on ohjelmisto- ja palvelukokonaisuus asiakkuuksien kehittämiseen kohdennetun markkinoinnin keinoin.

10 Itella Viestinvälitys Jakeluverkosto uudistuu täysin Postin jakeluverkoston uudistamiseen tähtäävässä kehityshankkeessa saavutettiin merkittäviä välietappeja, kun ensimmäiset uuden sukupolven lajittelujärjestelmät otettiin käyttöön. Itella toi markkinoille täysin hiilineutraalit Itella Green -jakelupalvelut. Itella CEM on uusi it-pohjainen työkalu markkinoinnin kohdentamiseen. Itella Viestinvälitys tarjoaa koko Maailmanluokan maan kattavan, viisipäiväisen jakeluverkosto postinjakelupalvelun. Sitä täydentää seitsenpäiväinen sano- Osoitteelliset kirjelähetykset vähe- Lähetysmäärien laskusuunta jatkui. malehtien varhaisjakelu. Tärkein nivät 7 prosenttia. Kasvua oli vain kasvualue on asiakassuhdemarkkinoinnin monikanavaiset ratkaisut. Samanaikaisesti jatkettiin 160 osoitteettomissa lähetyksissä. 96 prosenttia liikevaihdosta tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä, mutta hityshanketta. Vuosien miljoonan euron investointi- ja ke- loppuasiakkaat ovat valtaosin kuluttajia. Itella Viestinvälitys palvelun ja -jakelun järjestelmän siten, aikana Itella uudistaa postinlajittelee kuluttajia Posti-nimellä. Postipalveluista kerrotaan sivulla 18. lulaatu nostetaan että tuotantotehokkuus ja palve- tietoyhteiskun- nan edellyttämälle huipputasolle. Uudet tietojärjestelmät mahdollistavat muun muassa sen, että vastaanottajien yhteystietoja ja jakelutapavalintoja voidaan hyödyntää entistä monikanavaisemmin asiakkaan eduksi. Vuonna 2009 otettiin käyttöön ensimmäiset uudet lajittelukoneet. Sivulla 20 kerrotaan henkilöstömäärän sopeuttamisesta. Ilmastoystävällisiä postilähetyksiä Itella toi markkinoille Itella Green -jakelutuotteet. Pientä lisämaksua vastaan yritysasiakas voi kompensoida lähetystensä jakelun hiilidioksidipäästöt sataprosenttisesti. Lisämaksut ohjataan sertifioituihin ilmastoprojekteihin. 6 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

11 Pienten lasten vanhemmat suhtautuvat myönteisesti suoramarkkinointiimme, kun se liittyy oman lapsen hyvinvointiin ja on oikein ajoitettu. Ann-Charlotte Schalin, markkinointijohtaja Nutricia Baby Itella Asiakkuusmarkkinointi -yksikkö lanseerasi uuden Itella CEM -palvelun (Customer Experience Management). Itella CEM on asiakastietoa hyödyntävä markkinoinnin kohdentamiseen tarkoitettu ohjelmisto- ja palvelukokonaisuus. Sen avulla yritykset voivat kehittää asiakkuuksiaan tuottamalla monikanavaista, automatisoitua ja personoitua asiakasviestintää. Syksyllä 2008 ostettu moskovalainen Itella Connexions -yhtiö integroitiin osaksi Itella Asiakkuusmarkkinointia. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiön myynti kehittyi hyvin. Ympäristötehokkaampaa toimintaa 2010 Hiilineutraalit jakelupalvelut tuodaan keväällä 2010 myös kuluttajien käyttöön. Tavoitteena on saada ISO sertifikaatti kaikkiin lajittelu- ja jakelutoimintoihin. Lajittelutoiminnan uudistaminen saadaan päätökseen ja jatkokehitys kohdistuu entistä enemmän postinjakeluun. Kasvua haetaan asiakkuusmarkkinoinnin ohella kuluttajaliiketoiminnasta. Kuluttajiin rakennetaan tiiviimpää ja monipuolisempaa asiakassuhdetta. Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet milj. kpl Suoramainokset ja kaupunkilehdet milj. kpl ja 2. luokan kirjeet milj. kpl Sanomalehdet Aikakauslehdet Osoitteellinen Osoitteeton (sis. kaupunkilehdet) 1. luokan kirjeet 2. luokan kirjeet Asiakastarve: Danone-konserniin kuuluva Nutricia Baby markkinoi Tutteli-, Nutrilonja Muksu- tuotemerkkejä. Se tarvitsi ratkaisun, jonka avulla tavoitetaan pienten lasten vanhemmat ensimmäisen elinvuoden eri kehitysvaiheiden aikana. Ratkaisu: Nutricia Baby ulkoisti koko kampanjoinnin Itella Asiakkuusmarkkinoinnille. Itella huolehtii siitä, että vauvojen vanhemmat saavat tietoa lapsen ruokailusta ja Muksu-tuotteista vauvan ollessa 4, 7 ja 12 kuukauden ikäinen. Parhaat hyödyt: Itella tarjoaa tehokkaat välineet, joilla ylläpidetään yhteyttä asiakkaisiin, tarjotaan kohderyhmän arvostamaa tietoa ja vahvistetaan brändiä. Ulkoistaminen on ollut hyvä ratkaisu, koska näin laaja ja jatkuva kampanjointi olisi työlästä oman henkilöstön voimin. Itella Oyj Vuosikertomus

12 Riika, Latvia Itella on vauhdittanut Latvian Mobile Telephonen asiakkaiden siirtymistä paperittomaan laskutukseen. 8 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

13 Itella Informaatio Itella Informaatio on sähköisen laskutuksen edelläkävijä Euroopassa. Se tuo yritys asiakkailleen jopa prosentin kustannussäästöjä automatisoimalla, sähköistä mällä ja virta viivaistamalla saapuvat ja lähtevät laskuvirrat. Laajimmillaan asiakkaat voivat ulkoistaa Itellalle kaikki taloushallinnon perusprosessit. Palvelut Ratkaisut ostolaskujen käsittelyyn Ratkaisut myyntilaskujen lähettämiseen Taloushallinnon kokonaisulkoistus Liikevaihto milj. euroa Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä, Slovakia, Unkari, Tsekki, Itävalta ja Romania Tunnusluvut 2009 Liikevaihto 247,2 miljoonaa euroa Liikevoitto 15,3 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Fyysiset ja sähköiset transaktiot milj. kpl Vuosi 2009 Taloushallinnon Itella Alligator -ulkoistusratkaisun ensimmäiset asiakassopimukset solmittiin Suomessa. Itella Informaatio laajentuu Keski- ja Itä-Euroopan maihin, joissa uusia tulostus- ja skannausasiakkuuksia. Euroopassa lähetettiin vuoden aikana yli miljoona ipost-kirjettä. Sopimus Samlinkin kanssa; Itella Informaatio välittää tiliotteet yli miljoonalle pankkiasiakkaalle Suomessa. Vakuutusyhtiö Länsförsäkringar ulkoisti skannauksen Itellalle Ruotsissa. Itella inchannel tuotiin markkinoille ostolaskujen monikanavaratkaisuksi. Uusi Itella iboost nopeuttaa siirtymistä sähköiseen ostolaskuprosessiin. Itella Informaatio tarjoaa kuluttajille Latviassa ilmaisen portaalin verkkolaskujen vastaanottamiseen ja maksamiseen.

14 Itella Informaatio Itella kasvoi taloushallintoon Itella Informaatio eteni vuonna 2009 kahdessa suunnassa: ostoja myyntilaskujen standardipalveluilla Itella kasvoi kansainvälisesti ja ulkoistusratkaisuilla se laajentui asiakkaiden taloushallinnon prosesseihin. Itella Informaatio tarjoaa markkinoiden kattavimmat palvelaskujen lähettämiseen vastaanottamiseen tai myyntilut laskutuksen ja taloushallinnon laajat ulkoistusratkaisut kuten hoitamiseen. Itellan ratkaisut skaalautuvat organisaation tarpeiden Itella Alligator taloushallin- toon. mukaan: helposti käyttöön otettavat standardipalvelut kuten laskujen skannaus ja tulostus Alligator käy kiinni taloushallinnon kuluihin Vuonna 2009 Itella Informaatio toi räätälöidyt monikanavaratkaisut esimerkiksi ostolaskujen Suomen, Ruotsin, Puolan ja Baltian markkinoille Alligator-ulkoistusratkaisun, jonka avulla yritys tai organisaatio voi siirtää kaikki taloushallinnon perusprosessit Itellan hoidettavaksi. Se kattaa myynti- ja ostolaskujen käsittelyn, reskontran hoidon, palkanlaskennan ja kirjanpidon. Asiakasyrityksestä riippuen Itella Alligator tuottaa talousprosesseissa jopa prosentin kustannussäästöt. Eteenpäin Keski-Euroopassa ja Venäjällä Uusiin toimintamaihin perustettujen yhtiöiden liiketoiminta käyn- 10 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

15 Itellan ansiosta jo kolmannes kuluttajalaskuistamme on sähköisiä. Dace Roze Laskutuksen palveluista vastaava johtaja Latvian Mobile Telephone Asiakastarve: LMT haluaa nopeuttaa asiakkaitten siirtymistä sähköiseen laskutukseen. Se halusi yhteistyökumppanin, jolla on jo vahvat näytöt palvelukyvystään. Ratkaisu: Yhteistyö käynnistyi kymmenen vuotta sitten laskujen tulostuksella. Myöhemmin LMT otti Itellan palvelut käyttöön myös maksujen välittämiseen, suoraveloitukseen ja verkkolaskutukseen. Parhaat hyödyt: Itella on kyennyt vauhdittamaan LMT:n siirtymistä sähköiseen laskutukseen. Kaikki osapuolet hyötyvät Itellan ratkaisun kustannustehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. LMT arvostaa Itella Informaation ammattilaisia ja oikeaa asennetta. nistyi hyvin. Alkuvaiheessa ne keskittyvät tarjoamaan standardipalveluita lähtevien ja saapuvien laskujen käsittelyyn. Liiketoimintaryhmän sisäisiä synergiaetuja hyödynnettiin keskittämällä tuotantoa. Puolan tytäryhtiössä tehdään esimerkiksi digitoinnin työvaiheita Skandinavian asiakkaille. Slovakiassa skannataan ja tulostetaan myös Itävallan, Unkarin ja Tsekin markkinoille. Ostolaskut sähköistyvät 2010 Vuonna 2010 Itella aikoo vahvistaa asemaansa Itä- ja Keski-Euroopan kasvumarkkinoilla. Standardipal- veluiden rinnalle tuodaan myös monikanavaisia ratkaisuja. Palvelupeittoa kasvatetaan rakentamalla globaalia partneriverkkoa. Itella Alligator etenee Skandinaviassa, Baltiassa ja Puolassa. Ostolaskujen prosessia tehostavan inchannel-palvelun asiakaskäyttö laajenee kaikissa toimintamaissa. InChannel käsittelee kaikki ostolaskut, saapuivat ne sitten paperilla, sähköpostilla, verkkolaskuna tai muussa sähköisessä formaatissa. Näin autetaan asiakkaita siirtymään joustavasti kohti sähköisiä prosesseja. Itella Oyj Vuosikertomus

16 Tukholma, Ruotsi Itella Dashboard on ratkaisu toimitusketjun läpinäkyvyyteen. Sen avulla Gina Tricot näkee globaalin toimitusketjun tiedot ja tapahtumat yhdestä näkymästä. 12 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

17 Itella Logistiikka Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakas yritystensä liiketoimintaa tarjoamalla palvelu logistiikan ratkaisuja. Asiakkaat voivat ulkoistaa Itella Logistiikalle logistiikkaprosessinsa yksittäisen osan tai laajimmillaan koko toimitusketjunsa hallinnan ja kehittämisen. Palvelut Maa-, meri- ja lentorahti sekä huolinta Express-jakelut Varastointipalvelut ja kokonaisvaltaiset sopimuslogistiikan ratkaisut Logistiikan IT-ratkaisut ja konsultointi Liikevaihto milj. euroa Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä sekä globaalit palvelut partnerien kautta Tunnusluvut 2009 Liikevaihto 713,9 miljoonaa euroa Liiketulos -15,2 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Palveluvarastojen pinta-ala m Vuosi 2009 ISO 9001 ja ISO sertifioinnit etenivät Pohjoismaissa. AW-Store, Kauko Group ja SHW Logistiikka sulautuivat Itella Logistics Oy -tytäryhtiöön. Ruotsin Boråsissa avattiin uusi palveluvarasto (9 000 m 2 ). Itella Green -paketit tuotiin markkinoille. Pakettilähetysten volyymi laski 12 prosenttia. Venäjällä ItellaNLC solmi merkittäviä sopimuksia sekä suomalaistaustaisten että kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Vähemmistöomistuksen lunastuksen jälkeen ItellaNLC-konserni on nyt kokonaan Itellan omistuksessa.

18 Itella Logistiikka Yhä laajempia kumppanuuksia Taloustaantumasta huolimatta Itella Logistiikka jatkoi strategiansa mukaisia panostuksia. Tuotannon toimintamallien ja palvelutarjooman yhtenäistäminen eteni. Itella Logistiikka kykeni palvelemaan kansainvälisiä asiakkaitaan entistä kattavammin ja yhtenäisemmin yli maanrajojen. Itellan ydinosaamista on palvelulogistiikka, jonka lähtökoh- asiakkuudet laajenivat Kysyntä heikentyi, tana on asiakkaan liiketoiminnan ja arvoketjun ymmärtäminen alalle vuosikymmenen vaikein Vuosi 2009 oli koko logistiikka- ja sen pohjalta tarjottava logistinen ratkaisu tuote- ja tietovirtojen louslama rasitti eritoten rahti- ja niin myös Itella Logistiikalle. Ta- tehokkaaseen hallintaan. Itella kuljetuspalveluita, joissa oli laskua on panostanut tuotantovetoisten sekä volyymeissa että hinnoissa. standardipalveluiden sijaan palveluosaamiseen, korkean jalos- Venäjällä. Silti liiketoimintaryhmä Kysyntä heikkeni voimakkaimmin tusarvon ratkaisuihin ja kattavaan kykeni lujittamaan asemiaan strategiansa kannalta keskeisillä pal- tarjontaan. Verkkokaupan palvelukokonaisuus ulottuu asiakassuhdemarkki- Itellan asema logistisena ulvelualueillanoinnista tuotetoimituksiin ja kaupankäynnin ohjelmistoihin. asiakkaat laajensivat koistuskumppanina vahvistui, kun yhteistyötään yhä useampaan Itella-maahan. Asiakkuudet ovat laajentuneet ItellaNLC:n kautta myös Venäjälle. Läpinäkyvyyttä toimitusketjuun Panostukset palvelukehitykseen tuottivat tulosta, kun Itella Dashboard -ratkaisu otettiin käyttöön ensimmäisten asiakkaiden kanssa (Erätukku, Gina Tricot ja Rautakesko). Itella Dashboardin avulla asiakas saa läpinäkyvyyden tuotteidensa koko globaaliin arvoketjuun. Dashboard integroi asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden eri järjestelmissä olevat toimitusketjun hallintaan liittyvät tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi. Paketti- ja kuljetuspalvelut uudistettiin entistä nopeammiksi, helppokäyttöisemmiksi ja ekologisemmiksi. Lama heikensi pakettipalveluiden kysyntää ja pohjois- 14 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

19 Itella panostaa vahvasti palvelukehitykseen. Itella Dashboardin käyttöönotto teki yhteistyöstä entistäkin läpinäkyvämpää - koko toimitusketjun sujuvuus on nähtävissä yhdeltä ruudulta. Magnus Tilsten Gina Tricot Asiakastarve: Skandinavian nopeimmin kasvavan vaateketjun menestys perustuu uusimpiin trendeihin ja valikoiman viikoittaiseen vaihtuvuuteen. Gina Tricot tarvitsi ratkaisun, jonka avulla vaatteet ovat nopeasti ja oikeaaikaisesti kaikissa 140 myymälässä. Paketit ja kuljetusyksiköt milj. kpl Ratkaisu: Gina Tricot on ulkoistanut Itellalle koko globaalin toimitusketjunsa lento- ja merirahdin, varastoinnin ja myymäläkuljetukset. Itella Dashboardin ansiosta asiakas pystyy seuraamaan logistiikkaprosessiaan entistä läpinäkyvämmin, mikä helpottaa liiketoiminnan johtamista. Parhaat hyödyt: Gino Tricot arvostaa Itellaa aitona innovaatiopartnerina, joka tekee logistista kehitystyötä asiakkaan puolesta ja aktiivisesti ehdottaa parannuksia prosessin tehostamiseksi. mainen kilpailu koveni erityisesti etäkaupassa. Itellan pakettivolyymit laskivat Suomessa noin 12 prosenttia, mutta suhteellinen markkina-asema säilyi vakaana. Kuluttajat pitävät Postia yhä ykkösvaihtoehtona etäostosten vastaanottoon. Sen kilpailuetuna on vahva brändi, monipuolinen tarjooma, kattava palveluverkko, kotiinkuljetukset, palautukset ja muut lisäpalvelut. Baltian maissa aloitettiin paketti- ja lavalähetysten jakelut. Lento- ja merirahdissa Itella avasi 60 minuutin hinnoittelupalvelun kiirelähetyksille. Partneriverkostoa harmonisoitiin Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Lisää synergiaetuja 2010 Strategiakauden aikana Itella Logistiikan painopiste tulee siirtymään yhä vahvemmin korkean jalostusasteen kokonaispalveluihin, jolloin myös liiketoiminnan suhdanneherkkyys vähenee. Kannattavuus vahvistuu, kun maayhtiöiden integraatio etenee ja synergiaedut vahvistuvat. Vuonna 2010 Venäjän markkinamahdollisuuksia hyödynnetään tehostetusti ItellaNLC:n kautta. Tavoitteena on laajentaa pohjoismaisia asiakkuuksia itään. Globaalin partneriverkoston harmonisointia jatketaan ja kaksisuuntaisuutta kehitetään. Itella Oyj Vuosikertomus

20 Tapanila, Helsinki Posti tavoittaa kaikki. Yhteystietorekisterissä on noin 7 miljoonaa postiosoitetta, yli miljoona puhelinnumeroa ja lähes puoli miljoonaa sähköpostiosoitetta. 16 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Itella Oyj Tulos 2007

Itella Oyj Tulos 2007 Itella Oyj Tulos 2007 15.2.2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tavaravirtojen hallintaan Itella Viestinvälitys kirjeiden, lehtien ja suoramainosten jakelupalvelut Itella Informaatio informaatiologistiikan

Lisätiedot

Itella Oyj Tulos 2008

Itella Oyj Tulos 2008 Itella Oyj Tulos 2008 13.2.2009 1 13.2.2009 Itella Oyj Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan Päivittäiset postipalvelut kaikkialla Suomessa Itella Viestinvälitys kirje, lehti ja

Lisätiedot

Posti Group. Sujuvampi arki.

Posti Group. Sujuvampi arki. Posti Group Sujuvampi arki. Posti pähkinänkuoressa Posti- ja logistiikkapalvelut, verkkokaupan palvelut ja taloushallinnon ulkoistuspalvelut Toimintaa 11 maassa Yli 200 000 yritysasiakasta Henkilöstöä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Sinun ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa.

Sinun ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Sinun ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Itella lyhyesti Palvelut Päivittäiset postipalvelut Palvelulogistiikan ratkaisut Taloushallinnon prosessit Liikevaihto / liiketoimintaryhmä

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tulos 2005 9.3.2006

Suomen Posti konsernin tulos 2005 9.3.2006 Suomen Posti konsernin tulos 2005 9.3.2006 2 Liikevaihto kasvoi vahvasti, kannattavuus heikkeni Liikevaihto 1 348,2 miljoonaa euroa (+9,1 %) Vertailukelpoinen liikevoitto 71,8 milj. euroa ( 14,7%) Vertailukelpoinen

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Postin muutos markkinatoimijaksi - monopolista vapaaseen kilpailuun Timo J. Anttila Sidosryhmäjohtaja Posti Group

Postin muutos markkinatoimijaksi - monopolista vapaaseen kilpailuun Timo J. Anttila Sidosryhmäjohtaja Posti Group Postin muutos markkinatoimijaksi - monopolista vapaaseen kilpailuun 8.4. 2016 Timo J. Anttila Sidosryhmäjohtaja Posti Group 1 Tapiolan Rotarit 8.4. 2016 Päivän teemat: Monopolista vapaaseen kilpailuun

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätös Tammi-joulukuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Tilinpäätös Tammi-joulukuu 21 3.2.211 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskolla erinomainen tuloskehitys 21 Ruokakaupan markkinaosuus kasvoi ja tulos parani edelleen, K-ruokakauppojen asiakastyytyväisyys nousi

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus 2.11.2015

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus 2.11.2015 Oyj:n osavuosikatsaus Sisältö Heinä-syyskuu 215 Tammi-syyskuu 215 Liiketoimintaryhmät - Postipalvelut - Paketti- ja logistiikkapalvelut - Itella Venäjä - OpusCapita Liitteet 2 Alkuvuoden volyymikehitykset

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä KATSAUS VUOTEEN 2012 Ohjelmistoista palveluihin Ohjelmistoista palveluihin: Voimakas

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tulos parani edellisestä vuodesta Keskon liikevaihto 9,3 mrd., kehitys -3,8 % Tulos parani selvästi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Digia Day 24.5.2012. SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet. Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä?

Digia Day 24.5.2012. SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet. Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä? Digia Day 24.5.2012 SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä? Aku Happo Itella Viestinvälitys, Verkkokauppa- ja Pakettipalvelut

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Postinjakelun sähköinen tulevaisuus

Postinjakelun sähköinen tulevaisuus Postinjakelun sähköinen tulevaisuus Itella Oyj Tommi Tikka Kehitysjohtaja 1 Itella-konserni Ratkaisut tieto- ja tuotevirtojen hallintaan Euroopassa ja Venäjällä Itella Viestinvälitys postipalvelut kaikkialla

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Taloushallinnon tuottavuus

Taloushallinnon tuottavuus Valtionhallinnon Johdon Foorumi 28.5.2012 Taloushallinnon tuottavuus Jukka Alho, Konsernijohtaja Itella Heikki Länsisyrjä, Senior Vice President Itella 1 Sisältö 1. Itella palveluyhteiskunnan uudessa työnjaossa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishanke Aloitusseminaari 1.2.2012 Jyrki Laakso, palvelujohtaja Itella Posti Oy 1 1.2.2012 Itella Oyj Itella lyhyesti

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Jakelutoiminta kansainvälistymisen toisena tukijalkana?

Jakelutoiminta kansainvälistymisen toisena tukijalkana? Jakelutoiminta kansainvälistymisen toisena tukijalkana? Erkki Järvinen toimitusjohtaja CMD, Kansainvälistymisstrategia Taustaa 2 n kansainvälistymisen keihäänkärjiksi valitut toimialat: Lehtijakelutoiminta

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Yhtiökokous Kohti yhtenäistä tä Lemm inkäistä Lemminkäisen johto vaihtui 1/2009 Tytäryhtiöiden fuusiot alkoivat 1 /2010 Norja yritys- kau upat, Venäjän tonttikaupat 4-6/2010

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Ilmastoystävällistä logistiikkaa Itella Logistics Oy / Sari Turunen Kehityspäällikkö (laatu- ja ympäristöasiat)

Ilmastoystävällistä logistiikkaa Itella Logistics Oy / Sari Turunen Kehityspäällikkö (laatu- ja ympäristöasiat) Ilmastoystävällistä logistiikkaa Itella Logistics Oy / Kehityspäällikkö (laatu- ja ympäristöasiat) 1 6.6.2012 Julkinen - Public Sisältö Perustietoa Itellasta Perustietoa Itella Logistiikasta Itellan ympäristön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013.

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Vuosikertomus 2013 Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Liikevaihto 2 598,5 (2 474,4) miljoonaa euroa Liikevoitto

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

7-9 / Muutos (%) 1-9 / / 2006

7-9 / Muutos (%) 1-9 / / 2006 1 (5) 26.10.2007 Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007 Liikevaihto ja tulos Heinä-syyskuu Konsernin liikevaihto kasvoi 391,2 miljoonaan euroon (359,8 miljoonaa euroa). Kasvu oli 9 %, ilman yritysostojen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Sanoma 1 9/2010. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Nordea,

Sanoma 1 9/2010. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Nordea, Sanoma 1 9/2010 Toimitusjohtaja Nordea, 5.11.2010 Näkymät parantuneet (1/2) Kolmas neljännes Liikevaihto kasvoi 1,2 % (rakennemuutoksilla oikaistuna) Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani edelleen

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.- Liikevaihto 288,4 miljoonaa euroa (+4 %) Liikevoitto 25,7 miljoonaa euroa (+68 %) Tilikauden voitto 18,0 miljoonaa euroa (+68 %) Liikevaihto ja tulos Suomen Posti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Sanoma Susan Duinhoven, Toimitusjohtaja, Sanoma Oyj

Sanoma Susan Duinhoven, Toimitusjohtaja, Sanoma Oyj Sanoma 2016 Susan Duinhoven, Toimitusjohtaja, Sanoma Oyj Esityksen sisältö 1. Vuosi 2016 2. Esimerkkejä liiketoiminnastamme 3. Näkymät vuodelle 2017 ja osinko 4. Vuoden 2016 tulos 5. Kassavirta ja rahoitus

Lisätiedot

Vuoden 2009 tulos Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO PRESENTATION-TITLE

Vuoden 2009 tulos Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO PRESENTATION-TITLE Vuoden 29 tulos 2.2.21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 117 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoteen 29 Visio 22 Katsaus liiketoimintaryhmiin Konsernin taloudellinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Määrätietoista työtä vaikeassa markkinassa

Määrätietoista työtä vaikeassa markkinassa Tieto vuonna 29 Määrätietoista työtä vaikeassa markkinassa Hannu Syrjälä, toimitusjohtaja Yhtiökokous 25.3.21 21 Helsinki eto Corporation 21 Tie Tieto tänään Johtava tietotekniikkapalvelujen tarjoaja Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Liikevaihto 819,4 miljoonaa euroa (+3 %) Liikevoitto 49,9 miljoonaa euroa (+71 %) Voitto 34,2 miljoonaa euroa (+74 %) Liikevaihto ja tulos Suomen Posti -konsernin

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 Q3 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 tammikuu syyskuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, kustannusten hallinta paransi kannattavuutta Liikevaihto 886,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Heeros-esittely Satakunnan osakesäästäjät Matti Lattu Heeros Oyj

Heeros-esittely Satakunnan osakesäästäjät Matti Lattu Heeros Oyj Heeros-esittely Satakunnan osakesäästäjät 30.3.2017 Matti Lattu Heeros Oyj NOPEASTI KASVAVA TALOUSHALLINNON OHJELMISTORATKAISUJEN TOIMITTAJA Yleistä Heeros perustettiin vuonna 2000 Yhtiö toimittaa taloushallinnon

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot