Sisällysluettelo Itella lyhyesti Itella Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo Itella lyhyesti www.itella.fi/konserni Itella Oyj"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 1 Strategia... 2 Itella Viestinvälitys... 4 Itella Informaatio... 8 Itella Logistiikka Itella yhteiskunnassa Postin palvelut kuluttajille Henkilöstö Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sidosryhmät Hallitus Johtoryhmä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tilinpäätös Sanasto Itellan historia Talousviestintä Itella lyhyesti Itella on kansainvälinen palveluyritys, joka on erikoistunut asiakkaiden tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Konserni toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan alueilla. Suomessa tärkeänä perustehtävänä on tarjota päivittäiset postipalvelut kaikille koko maassa. Kuluttajien korkea tyytyväisyys on edellytys sille, että Itella voi palvella menestyksellisesti yritysasiakkaitaan. Kuluttajia palvellaan Postinimellä. Itellalla on toimintaa Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Venäjällä. Liikevaihdosta 96 prosenttia tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä. Kansainvälisen liikevaihdon osuus on noin kolmannes. Tärkeimmät asiakastoimialat ovat kauppa, palvelut ja media. Itella tarjoaa työtä noin ammattilaiselle. Suomessa se on maan suurimpia työnantajia. Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio.

3 Vuosi 2009 Tulos 2009 Itellan tulos heikkeni vaikeassa markkinatilanteessa. Liikevoittolukuihin sisältyi merkittäviä Itella Informaatio laajentui taloushallinnon palveluihin ja jatkoi kansainvälistymistään. Ulkoistus- Liikevaihto milj. euroa Liikevaihdon jakauma kertaluonteisia eriä, joista suurin oli 29,0 miljoonaa euroa henki- ratkaisujen kysyntä oli vahvaa. Itella Logistiikan tulos heik löstön uudelleenjärjestelyihin. keni taloussuhdanteen mukai Itella jatkoi liiketoiminnan uudistamiseen liittyviä kehityshankkeita läpi taantuman. Tehostusohjelmia toteutettiin kaikissa toiminnoissa ja kannattavuus kääntyi nousuun viimeisellä vuo- sesti. Vuoden lopussa kustannustaso oli saatu sopeutettua volyymien tasolle. Konsernin henkilöstömäärä väheni Suomessa 6 prosenttia ja muissa maissa 8 prosenttia. Suo Suomi Muut maat Itella Viestinvälitys 48 % Itella Informaatio 13 % Itella Logistiikka 39 % sineljänneksellä. messa noin 350 työsuhdetta päät- Itella Viestinvälityksen inves- tyi eläkejärjestelyin tai irtisanottiin tointiohjelmasta oli vuoden lop- tuotannollisin ja taloudellisin syin. puun mennessä toteutunut 74 Itella laski liikkeeseen 150 prosenttia. Osoitteellinen kirjeviestintä väheni 7 prosenttia. miljoonan euron joukkovelkakirjan, joka pörssilistattiin. Itella-konsernin avainluvut Muutos Liikevaihto, milj. euroa 1 819, ,9-6,8 % Liikevoitto, milj. euroa 46,7 69,0-32,3 % Liikevoittoprosentti 2,6 3,5 Liikevoitto, milj. euroa *) 86,3 95,1-9,3 % Liikevoittoprosentti *) 4,7 4,9 Tulos ennen veroja, milj. euroa 19,6 46,6-57,9 % Oman pääoman tuotto, % -0,7 2,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,8 12,4 Omavaraisuusaste, % 48,5 51,1 Gearing, % 19,7 14,8 Henkilöstö keskimäärin **) ,3 % Investoinnit, milj. euroa 144,9 351,5-58,8 % Osingot, milj. euroa - 10,0 *) Ilman kertaluonteisia eriä **) Vuonna 2008 ItellaNLC oli mukana henkilöstöluvuissa vain osan vuotta. Vuoden keskeiset tapahtumat Itella Viestinvälityksen lajittelukeskusten teknologia uudistui. Hiilidioksidineutraalit Itella Green -jakelutuotteet tuotiin markkinoille. Itella Informaation kehittämä taloushallinnon ulkoistusratkaisu (Itella Alligator) otettiin asiakaskäyttöön Suomessa. Itella Informaatio eteni ipost-ratkaisulla Keski-Euroopan uusiin toimintamaihin ja Venäjälle. Itella Logistiikka uudisti paketti- ja kuljetuspalvelunsa ja toi markkinoille Dashboard-ratkaisun toimitusketjun hallintaan. NetPostin kautta lähetettiin yli 3 miljoonaa kirjettä. Rekisteröityneitä kuluttajia oli ja lähettäjäyrityksiä Itella IPS Oy (Itella Payment Services) sai maksuliikeyhteisön toimiluvan; NetPostissa valmistauduttiin e-laskujen välittämiseen. Uuden postipalvelulain valmistelu jatkui Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyys nousi korkeammalle tasolle kuin koskaan. Hiilidioksidipäästöjen mittausjärjestelmä laajeni kaikkiin Itella-maihin. Henkilöstön sairauspoissaolot, työtapaturmat ja työkyvyttömyyseläkkeet jatkoivat laskuaan Suomessa.

4 Vuosi 2009 Itellan liiketoimintaryhmät Liiketoimintaryhmien avainluvut Itella Viestinvälitys tarjoaa päivittäiset postipalvelut kaikkialla Suomessa. Yrityksille se kehittää uusia monikanavaisia ratkaisuja, joilla ne tavoittavat omat asiakkaansa tuloksellisesti. Tärkein kasvualue on asiakassuhdemarkkinointi. Toimintamaat: Suomi ja Venäjä. Itella Informaatio on johtava talouden tietovirtojen tehostaja ja sähköisen laskutuksen edelläkävijä Euroopassa. Laajimmillaan asiakkaat voivat ulkoistaa Itellalle taloushallintonsa kaikki perusprosessit. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä, Slovakia, Unkari, Tsekki, Itävalta ja Romania. Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakasyritystensä liiketoimintaa tarjoamalla palvelulogistiikan ratkaisuja maa-, meri- ja lentorahtiin, Express-jakeluihin sekä varastointiin ja muuhun sopimuslogistiikkaan. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä sekä globaalit palvelut partnerien kautta. Liikevaihto Muutos Itella Viestinvälitys 898,7 918,1-2,1 % Itella Informaatio 247,2 247,1 0,0 % Itella Logistiikka 713,9 813,2-12,2 % Liikevoitto *) Itella Viestinvälitys 63,5 90,1-29,5 % Itella Informaatio 15,3 9,6 59,4 % Itella Logistiikka -15,2-5,7 - Liikevoittoprosentti Itella Viestinvälitys 7,1 % 9,8 % Itella Informaatio 6,2 % 3,9 % Itella Logistiikka -2,1 % -0,7 % *) Kaikkien liiketoimintaryhmien liikevoittoihin sisältyy kertaluonteisia eriä. Itella Viestinvälityksen ja Itella Logistiikan liikevoitot vuodelta 2008 on muutettu vertailukelpoisiksi huomioiden toimitilojen uudelleenryhmittely. Ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan Itellan strategian lähtökohtana ovat asiakkaiden liiketoiminnan tarpeet. Yhdessä kolme liiketoimintaryhmää auttavat yrityksiä ja yhteisöjä tavoittamaan asiakkaansa, toimittamaan tuotteet perille ja laskuttamaan niistä. Koko palveluketjun on toimittava ensiluokkaisesti. Siten varmistetaan myös kuluttajan tyytyväisyys, kun hän käyttää yritysten palveluita tai hoitaa postiasioita. Yritys Markkinointi, myynti Asiakassuhteet Laskutus ja taloushallinto Toimitusketjun hallinta Asiakas Kuluttaja asioi, maksaa, ostaa, lukee

5 Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidemme kohtaama kysynnän heikentyminen näkyi ilman viivettä Itellan sähköistyminen on nyt päässyt vauhtiin Suomessakin. Kuluttajien tyytyväisyys postipalveluihin nousi den ajan investoineet postinkäsittelyn tuotantoverkoston uudistukseen ja toiminnan tehostamiseen. Asiakas niin yritys kuin kuluttaja voi jatkossa keskittää sähköistä asiointiaan entistä joustavammin. liiketoiminnoissa. Pääliiketoiminto- korkeammalle tasolle kuin kertaa- NetPosti vastauksemme kulut- Kaikki merkittävät kehityshank- jemme suhdanneherkkyys kuitenkin kaan aiemmin. taja-asioinnin sähköistymiseen keemme menestyvät vain asiakkai- vaihtelee, mikä tasoittaa muutosten Itella Informaation vuosi oli on vakiinnuttanut asemansa. demme luottamuksen pohjalta. yhteisvaikutusta. Yhtiön liikevaihto vahva; se laajentui uusiin maihin ja Siitä tulee kansainvälisestikin ai- Olemme heille erittäin kiitollisia aleni noin 7 prosenttia. Yritysosto- paransi kannattavuuttaan selkeästi. nutlaatuinen, kun siihen liitetään siitä yhteistyöstä ja tuesta, joiden jen ja -myyntien vaikutukset huo- Itella Logistiikka elää suoraan teol- vuoden 2010 alussa e-laskujen varassa olemme voineet jälleen mioiva vertailukelpoinen liikevaihto lisuuden, tuonti- ja vientikaupan vastaanottomahdollisuus. Tämän kehittyä. laski kuitenkin yli 11 prosenttia. sekä kulutustavarakaupan vanave- mahdollistaa vuonna 2009 perus- Vakaa taloudellinen perusta dessä. Sen volyymilaskut vaihtelivat eri liiketoiminta-alueilla noin 10 ja tettu Itella IPS Oy (Itella Payment Services), jolle saatiin Finanssival- Vaikean vuoden päätyttyä olen yl- 30 prosentin välillä. vonnan toimilupa ja kaikki tekniset Jukka Alho peä henkilöstömme suoriutumi- Itellan kaikilla kolmella liiketoi- tuotantovalmiudet ennätysajassa. konsernijohtaja sesta. Itellassa panostettiin vah- mintaryhmällä on yhtäläiset stra- vasti tulevaisuuden kilpailukykyyn tegiset lähtökohdat. Kilpailukyky samalla sopeuttaen toimintaa ky- perustuu vaativien tyypillisesti synnän muutoksiin. Liikevoittoa ra- it-pohjaisten kokonaisratkaisu- sittivat merkittävät kertaluonteiset jen kehittämiseen. Tämän rinnalla erät henkilöstöjärjestelyihin. Ilman ominta osaamistamme on suureen kertaeriä kannattavuus oli lähes volyymiin perustuvien, pitkälle va- edellisvuoden tasolla. kioitujen palvelujen tuottaminen Viimeisen vuosineljänneksen valituissa palvelu- ja markkinaseg- aikana tehostusohjelma alkoi purra menteissä. Kaikissa näissä asioissa ja operatiivinen kannattavuus vah- olemme hyvässä vedossa. Tämä nä- vistui verrattuna edellisvuoden vas- kyy asiakkaillemme innovaatioina, taavaan ajanjaksoon. Kaiken kaik- jotka liittyvät suoramarkkinoinnin kiaan Itella on taloudellisesti terve kohdistamiseen ja analytiikkaan, yritys tämän suhdannekuopan jäl- logistiikan palvelukokonaisuuksiin keenkin. Erityisen olennainen asia ja hallintajärjestelmiin sekä talous- on vakaa kassavirta, minkä olemme hallinnon ulkoistusratkaisuihin. pystyneet jatkuvasti säilyttämään. Postilaki aloittaa uuden ajan Liiketoimintaryhmien kehitys Teemme lujasti töitä, jotta Itella on Itella Viestinvälityksen jakeluvo- valmis, kun uusi postipalvelulaki lyymit laskivat maltillisesti, vaikka astuu voimaan Suomessa vuoden laskujen ja muiden asiaviestien 2011 alusta. Olemme usean vuo- Itella Oyj Vuosikertomus

6 Strategia Itella 2014 vahvempi kuin koskaan Vuosien päätavoitteena on turvata perusliiketoiminnan kilpailukyky EU-laajuisessa kilpailussa ja vahvistaa jalansija uusilla kasvumarkkinoilla. Itella valitsi strategisen kehityssuuntansa jo 2000-luvun alussa, jolloin käynnistettiin postitoiminnan uudistaminen ja laajentuminen logistiikkaan ja informaatiologistiikkaan luvulla Itella kohtaa EU-laajuisen kilpailun myös postipalveluissa ja hakee kasvua uusilta maantieteellisiltä markkinoilta. Taloudelliset tavoitteet Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 5 prosenttia vuodessa Liikevoittoprosentti vuonna 2014 vähintään 7. Strategiset tavoitteet Kannattavuuden ja panostuskyvyn ylläpitäminen taloustaantumassa ja kilpailuympäristön muutoksessa Kasvu ja kansainvälistyminen kestävällä tavalla Suomen postipalvelujen turvaaminen ja vahva asema tietoyhteiskunnassa Kilpailukyvyn vahvistaminen yhtenäisillä toimintamalleilla. Kilpailuedun perusta Kilpailustrategia määrittelee Itellan liiketoiminnan maantieteellisen markkinan, asiakaskohderyhmien ja -tarvealueiden valinnat sekä tarjooman. Keskeisintä on kuitenkin asemoituminen suhteessa kilpailijoihin ja erottavat kyvykkyydet. Itellan alkuperäiset kotimarkkinat ovat rajalliset eikä sen erilaistuminen siksi ole voinut perustua kansainvälisiin mittakaavaetuihin. Yhtiö ei myöskään ole pieni asiakaskohtaisesti mukautuva nichetoimija. Täten Itella asemoituu keskimaastoon, joka on kilpailullisesti haastava mutta jossa sille onnistuessaan avautuu merkittäviä liiketoiminnan ja omistaja-arvon kasvumahdollisuuksia. Itellan konsernistrategia Tyytyväinen asiakas Visio Kilpailustrategia Itella on johtava yritys informaatio- ja palvelulogistiikan eurooppalaisilla markkinoilla. Tavoitteet 2014 Painopisteet 2010 Maantiede Asiakkaat Tarjooma Kyvykkyydet Missio Arvot Huolehdimme tehokkaasti asiakkaidemme tieto- ja tuotevirroista tuottaen tärkeitä palveluja yhteiskunnassamme. Toimintamme perustuu kestävään kehitykseen. Hyödytämme asiakasta Pidämme lupauksemme Uudistumme määrätietoisesti Teemme yhteistyötä 2 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

7 Kilpailuedun ytimenä on se, että Itella yhdistää kolme kyvykkyyttä ainutlaatuiseksi, tasapainoiseksi kokonaisuudeksi: 1) asiakkaan keskeisiä liiketoimintaprosesseja tukevat ratkaisut 2) laajojen palvelukokonaisuuksien tuotteistaminen helposti ostettavaan ja myytävään muotoon 3) kyky luoda asiakkaille merkityksellistä, teknologiapohjaista kilpailuetua. Näiden kyvykkyyksien kokonaisuus ei ole syntynyt sattumalta. Pienillä kotimarkkinoilla kasvaen Itella on päässyt lähelle asiakkaan liiketoimintaa. Yhtiö on laajentanut arvoketjuaan ja kehittänyt korkean jalostusarvon palvelukokonaisuuksia. Palveluiden konseptointiin on panostettu systemaattisesti. Itellan asiakkaiden edistyksellisyys tietotekniikan soveltamisessa on tarjonnut kasvualustan teknologian monipuoliselle hyödyntämiselle. Toimintaympäristön trendit Maailmantalous elpyy, mutta entiseen ei ole paluuta. Taantuma on kiihdyttänyt rakenteellisia murroksia, jotka muuttavat myös postaalitaustaisten yritysten liiketoimintamalleja, arvoketjuja ja markkina-asemia: Sähköinen korvautuvuus vähentää perinteisten postipalvelujen kysyntää, mutta luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kirjejakeluiden kilpailu kiristyy; taustalla uuden postipalvelulain voimaantulo 2011 ja pohjoismaisten markkinoiden yhdentyminen. Ulkoistuspalveluiden kysyntä kasvaa Itellan kaikilla toimialoilla. Verkkokaupan todellinen läpimurto lisää logistiikkapalveluiden tarvetta. Kustannustehokkuus ja mitattavuus vahvistavat suoramarkkinoinnin asemaa kireässä taloustilanteessa. Informaatiologistiikan ratkaisujen kysyntä kasvaa itäisen Keski-Euroopan kehittyvillä markkinoilla. SEPA-uudistus vauhdittaa eurooppalaisen maksuliiketoiminnan yhdentymistä. Eurooppalainen viranomaisvalvonta tiukkenee myös postialalla, mikä lisää tarvetta lainsäädännön selkeydelle. Strategian maantieteelliset erityispiirteet RAJALLINEN KASVU MERKITTÄVÄ KASVU Pohjoismaat ja Itämeren ympäristö Voimakas erilaistuminen Suomi Kattava palvelutarjooma Venäjä Valittujen alueiden markkinajohtajaksi Keski- Eurooppa Orgaaninen kasvu KYPSÄ MARKKINA KEHITTYVÄ MARKKINA Itella Oyj Vuosikertomus

8 Maunula, Helsinki Itella Asiakkuusmarkkinointi huolehtii siitä, että Laura Riihelä saa Nutricia Babyltä postia Aatoksen ollessa 4, 7 ja 12 kuukautta. 4 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

9 Itella Viestinvälitys Itella Viestinvälitys huolehtii kuluttajien tarvitsemista päivittäisistä postipalveluista. Yrityksille se kehittää uusia monikanavaisia ratkaisuja, joilla ne tavoittavat omat asiakkaansa tuloksellisesti. Palvelut Jakelupalvelut kirjeille, mainoksille ja lehdille Asiakassuhdemarkkinoinnin palvelut analytiikasta suunnitteluun, toteutukseen, kanaviin ja tulosten mittaukseen Kuluttajien postipalvelut Suomessa Toimintamaat Suomi ja Venäjä Tunnusluvut 2009 Liikevaihto 898,7 miljoonaa euroa Liikevoitto 63,5 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Liikevaihto milj. euroa Lähetysten kokonaismäärä milj. kpl Vuosi 2009 Viisipäiväisen jakelupalvelun piirissä oli Suomen kaikki 5,3 miljoonaa kuluttajaa ja yritystä ja yhteisöä. Osoitteellisten kirjelähetysten määrä väheni 7 prosenttia. Postiverkoston tuottavuutta kehitettiin. Postinlajittelun uusi teknologia otettiin käyttöön Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Kuopion lajittelukeskuksen rakennustyöt etenivät. Uudet Itella Green Mail -tuotteet tarjoavat 100-prosenttisen kompensaation kirjeiden, mainosten ja lehtien jakelun hiilidioksidipäästöille. Markkinoille tuotiin Itella CEM (Customer Experience Management), joka on ohjelmisto- ja palvelukokonaisuus asiakkuuksien kehittämiseen kohdennetun markkinoinnin keinoin.

10 Itella Viestinvälitys Jakeluverkosto uudistuu täysin Postin jakeluverkoston uudistamiseen tähtäävässä kehityshankkeessa saavutettiin merkittäviä välietappeja, kun ensimmäiset uuden sukupolven lajittelujärjestelmät otettiin käyttöön. Itella toi markkinoille täysin hiilineutraalit Itella Green -jakelupalvelut. Itella CEM on uusi it-pohjainen työkalu markkinoinnin kohdentamiseen. Itella Viestinvälitys tarjoaa koko Maailmanluokan maan kattavan, viisipäiväisen jakeluverkosto postinjakelupalvelun. Sitä täydentää seitsenpäiväinen sano- Osoitteelliset kirjelähetykset vähe- Lähetysmäärien laskusuunta jatkui. malehtien varhaisjakelu. Tärkein nivät 7 prosenttia. Kasvua oli vain kasvualue on asiakassuhdemarkkinoinnin monikanavaiset ratkaisut. Samanaikaisesti jatkettiin 160 osoitteettomissa lähetyksissä. 96 prosenttia liikevaihdosta tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä, mutta hityshanketta. Vuosien miljoonan euron investointi- ja ke- loppuasiakkaat ovat valtaosin kuluttajia. Itella Viestinvälitys palvelun ja -jakelun järjestelmän siten, aikana Itella uudistaa postinlajittelee kuluttajia Posti-nimellä. Postipalveluista kerrotaan sivulla 18. lulaatu nostetaan että tuotantotehokkuus ja palve- tietoyhteiskun- nan edellyttämälle huipputasolle. Uudet tietojärjestelmät mahdollistavat muun muassa sen, että vastaanottajien yhteystietoja ja jakelutapavalintoja voidaan hyödyntää entistä monikanavaisemmin asiakkaan eduksi. Vuonna 2009 otettiin käyttöön ensimmäiset uudet lajittelukoneet. Sivulla 20 kerrotaan henkilöstömäärän sopeuttamisesta. Ilmastoystävällisiä postilähetyksiä Itella toi markkinoille Itella Green -jakelutuotteet. Pientä lisämaksua vastaan yritysasiakas voi kompensoida lähetystensä jakelun hiilidioksidipäästöt sataprosenttisesti. Lisämaksut ohjataan sertifioituihin ilmastoprojekteihin. 6 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

11 Pienten lasten vanhemmat suhtautuvat myönteisesti suoramarkkinointiimme, kun se liittyy oman lapsen hyvinvointiin ja on oikein ajoitettu. Ann-Charlotte Schalin, markkinointijohtaja Nutricia Baby Itella Asiakkuusmarkkinointi -yksikkö lanseerasi uuden Itella CEM -palvelun (Customer Experience Management). Itella CEM on asiakastietoa hyödyntävä markkinoinnin kohdentamiseen tarkoitettu ohjelmisto- ja palvelukokonaisuus. Sen avulla yritykset voivat kehittää asiakkuuksiaan tuottamalla monikanavaista, automatisoitua ja personoitua asiakasviestintää. Syksyllä 2008 ostettu moskovalainen Itella Connexions -yhtiö integroitiin osaksi Itella Asiakkuusmarkkinointia. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiön myynti kehittyi hyvin. Ympäristötehokkaampaa toimintaa 2010 Hiilineutraalit jakelupalvelut tuodaan keväällä 2010 myös kuluttajien käyttöön. Tavoitteena on saada ISO sertifikaatti kaikkiin lajittelu- ja jakelutoimintoihin. Lajittelutoiminnan uudistaminen saadaan päätökseen ja jatkokehitys kohdistuu entistä enemmän postinjakeluun. Kasvua haetaan asiakkuusmarkkinoinnin ohella kuluttajaliiketoiminnasta. Kuluttajiin rakennetaan tiiviimpää ja monipuolisempaa asiakassuhdetta. Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet milj. kpl Suoramainokset ja kaupunkilehdet milj. kpl ja 2. luokan kirjeet milj. kpl Sanomalehdet Aikakauslehdet Osoitteellinen Osoitteeton (sis. kaupunkilehdet) 1. luokan kirjeet 2. luokan kirjeet Asiakastarve: Danone-konserniin kuuluva Nutricia Baby markkinoi Tutteli-, Nutrilonja Muksu- tuotemerkkejä. Se tarvitsi ratkaisun, jonka avulla tavoitetaan pienten lasten vanhemmat ensimmäisen elinvuoden eri kehitysvaiheiden aikana. Ratkaisu: Nutricia Baby ulkoisti koko kampanjoinnin Itella Asiakkuusmarkkinoinnille. Itella huolehtii siitä, että vauvojen vanhemmat saavat tietoa lapsen ruokailusta ja Muksu-tuotteista vauvan ollessa 4, 7 ja 12 kuukauden ikäinen. Parhaat hyödyt: Itella tarjoaa tehokkaat välineet, joilla ylläpidetään yhteyttä asiakkaisiin, tarjotaan kohderyhmän arvostamaa tietoa ja vahvistetaan brändiä. Ulkoistaminen on ollut hyvä ratkaisu, koska näin laaja ja jatkuva kampanjointi olisi työlästä oman henkilöstön voimin. Itella Oyj Vuosikertomus

12 Riika, Latvia Itella on vauhdittanut Latvian Mobile Telephonen asiakkaiden siirtymistä paperittomaan laskutukseen. 8 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

13 Itella Informaatio Itella Informaatio on sähköisen laskutuksen edelläkävijä Euroopassa. Se tuo yritys asiakkailleen jopa prosentin kustannussäästöjä automatisoimalla, sähköistä mällä ja virta viivaistamalla saapuvat ja lähtevät laskuvirrat. Laajimmillaan asiakkaat voivat ulkoistaa Itellalle kaikki taloushallinnon perusprosessit. Palvelut Ratkaisut ostolaskujen käsittelyyn Ratkaisut myyntilaskujen lähettämiseen Taloushallinnon kokonaisulkoistus Liikevaihto milj. euroa Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä, Slovakia, Unkari, Tsekki, Itävalta ja Romania Tunnusluvut 2009 Liikevaihto 247,2 miljoonaa euroa Liikevoitto 15,3 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Fyysiset ja sähköiset transaktiot milj. kpl Vuosi 2009 Taloushallinnon Itella Alligator -ulkoistusratkaisun ensimmäiset asiakassopimukset solmittiin Suomessa. Itella Informaatio laajentuu Keski- ja Itä-Euroopan maihin, joissa uusia tulostus- ja skannausasiakkuuksia. Euroopassa lähetettiin vuoden aikana yli miljoona ipost-kirjettä. Sopimus Samlinkin kanssa; Itella Informaatio välittää tiliotteet yli miljoonalle pankkiasiakkaalle Suomessa. Vakuutusyhtiö Länsförsäkringar ulkoisti skannauksen Itellalle Ruotsissa. Itella inchannel tuotiin markkinoille ostolaskujen monikanavaratkaisuksi. Uusi Itella iboost nopeuttaa siirtymistä sähköiseen ostolaskuprosessiin. Itella Informaatio tarjoaa kuluttajille Latviassa ilmaisen portaalin verkkolaskujen vastaanottamiseen ja maksamiseen.

14 Itella Informaatio Itella kasvoi taloushallintoon Itella Informaatio eteni vuonna 2009 kahdessa suunnassa: ostoja myyntilaskujen standardipalveluilla Itella kasvoi kansainvälisesti ja ulkoistusratkaisuilla se laajentui asiakkaiden taloushallinnon prosesseihin. Itella Informaatio tarjoaa markkinoiden kattavimmat palvelaskujen lähettämiseen vastaanottamiseen tai myyntilut laskutuksen ja taloushallinnon laajat ulkoistusratkaisut kuten hoitamiseen. Itellan ratkaisut skaalautuvat organisaation tarpeiden Itella Alligator taloushallin- toon. mukaan: helposti käyttöön otettavat standardipalvelut kuten laskujen skannaus ja tulostus Alligator käy kiinni taloushallinnon kuluihin Vuonna 2009 Itella Informaatio toi räätälöidyt monikanavaratkaisut esimerkiksi ostolaskujen Suomen, Ruotsin, Puolan ja Baltian markkinoille Alligator-ulkoistusratkaisun, jonka avulla yritys tai organisaatio voi siirtää kaikki taloushallinnon perusprosessit Itellan hoidettavaksi. Se kattaa myynti- ja ostolaskujen käsittelyn, reskontran hoidon, palkanlaskennan ja kirjanpidon. Asiakasyrityksestä riippuen Itella Alligator tuottaa talousprosesseissa jopa prosentin kustannussäästöt. Eteenpäin Keski-Euroopassa ja Venäjällä Uusiin toimintamaihin perustettujen yhtiöiden liiketoiminta käyn- 10 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

15 Itellan ansiosta jo kolmannes kuluttajalaskuistamme on sähköisiä. Dace Roze Laskutuksen palveluista vastaava johtaja Latvian Mobile Telephone Asiakastarve: LMT haluaa nopeuttaa asiakkaitten siirtymistä sähköiseen laskutukseen. Se halusi yhteistyökumppanin, jolla on jo vahvat näytöt palvelukyvystään. Ratkaisu: Yhteistyö käynnistyi kymmenen vuotta sitten laskujen tulostuksella. Myöhemmin LMT otti Itellan palvelut käyttöön myös maksujen välittämiseen, suoraveloitukseen ja verkkolaskutukseen. Parhaat hyödyt: Itella on kyennyt vauhdittamaan LMT:n siirtymistä sähköiseen laskutukseen. Kaikki osapuolet hyötyvät Itellan ratkaisun kustannustehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. LMT arvostaa Itella Informaation ammattilaisia ja oikeaa asennetta. nistyi hyvin. Alkuvaiheessa ne keskittyvät tarjoamaan standardipalveluita lähtevien ja saapuvien laskujen käsittelyyn. Liiketoimintaryhmän sisäisiä synergiaetuja hyödynnettiin keskittämällä tuotantoa. Puolan tytäryhtiössä tehdään esimerkiksi digitoinnin työvaiheita Skandinavian asiakkaille. Slovakiassa skannataan ja tulostetaan myös Itävallan, Unkarin ja Tsekin markkinoille. Ostolaskut sähköistyvät 2010 Vuonna 2010 Itella aikoo vahvistaa asemaansa Itä- ja Keski-Euroopan kasvumarkkinoilla. Standardipal- veluiden rinnalle tuodaan myös monikanavaisia ratkaisuja. Palvelupeittoa kasvatetaan rakentamalla globaalia partneriverkkoa. Itella Alligator etenee Skandinaviassa, Baltiassa ja Puolassa. Ostolaskujen prosessia tehostavan inchannel-palvelun asiakaskäyttö laajenee kaikissa toimintamaissa. InChannel käsittelee kaikki ostolaskut, saapuivat ne sitten paperilla, sähköpostilla, verkkolaskuna tai muussa sähköisessä formaatissa. Näin autetaan asiakkaita siirtymään joustavasti kohti sähköisiä prosesseja. Itella Oyj Vuosikertomus

16 Tukholma, Ruotsi Itella Dashboard on ratkaisu toimitusketjun läpinäkyvyyteen. Sen avulla Gina Tricot näkee globaalin toimitusketjun tiedot ja tapahtumat yhdestä näkymästä. 12 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

17 Itella Logistiikka Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakas yritystensä liiketoimintaa tarjoamalla palvelu logistiikan ratkaisuja. Asiakkaat voivat ulkoistaa Itella Logistiikalle logistiikkaprosessinsa yksittäisen osan tai laajimmillaan koko toimitusketjunsa hallinnan ja kehittämisen. Palvelut Maa-, meri- ja lentorahti sekä huolinta Express-jakelut Varastointipalvelut ja kokonaisvaltaiset sopimuslogistiikan ratkaisut Logistiikan IT-ratkaisut ja konsultointi Liikevaihto milj. euroa Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä sekä globaalit palvelut partnerien kautta Tunnusluvut 2009 Liikevaihto 713,9 miljoonaa euroa Liiketulos -15,2 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Palveluvarastojen pinta-ala m Vuosi 2009 ISO 9001 ja ISO sertifioinnit etenivät Pohjoismaissa. AW-Store, Kauko Group ja SHW Logistiikka sulautuivat Itella Logistics Oy -tytäryhtiöön. Ruotsin Boråsissa avattiin uusi palveluvarasto (9 000 m 2 ). Itella Green -paketit tuotiin markkinoille. Pakettilähetysten volyymi laski 12 prosenttia. Venäjällä ItellaNLC solmi merkittäviä sopimuksia sekä suomalaistaustaisten että kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Vähemmistöomistuksen lunastuksen jälkeen ItellaNLC-konserni on nyt kokonaan Itellan omistuksessa.

18 Itella Logistiikka Yhä laajempia kumppanuuksia Taloustaantumasta huolimatta Itella Logistiikka jatkoi strategiansa mukaisia panostuksia. Tuotannon toimintamallien ja palvelutarjooman yhtenäistäminen eteni. Itella Logistiikka kykeni palvelemaan kansainvälisiä asiakkaitaan entistä kattavammin ja yhtenäisemmin yli maanrajojen. Itellan ydinosaamista on palvelulogistiikka, jonka lähtökoh- asiakkuudet laajenivat Kysyntä heikentyi, tana on asiakkaan liiketoiminnan ja arvoketjun ymmärtäminen alalle vuosikymmenen vaikein Vuosi 2009 oli koko logistiikka- ja sen pohjalta tarjottava logistinen ratkaisu tuote- ja tietovirtojen louslama rasitti eritoten rahti- ja niin myös Itella Logistiikalle. Ta- tehokkaaseen hallintaan. Itella kuljetuspalveluita, joissa oli laskua on panostanut tuotantovetoisten sekä volyymeissa että hinnoissa. standardipalveluiden sijaan palveluosaamiseen, korkean jalos- Venäjällä. Silti liiketoimintaryhmä Kysyntä heikkeni voimakkaimmin tusarvon ratkaisuihin ja kattavaan kykeni lujittamaan asemiaan strategiansa kannalta keskeisillä pal- tarjontaan. Verkkokaupan palvelukokonaisuus ulottuu asiakassuhdemarkki- Itellan asema logistisena ulvelualueillanoinnista tuotetoimituksiin ja kaupankäynnin ohjelmistoihin. asiakkaat laajensivat koistuskumppanina vahvistui, kun yhteistyötään yhä useampaan Itella-maahan. Asiakkuudet ovat laajentuneet ItellaNLC:n kautta myös Venäjälle. Läpinäkyvyyttä toimitusketjuun Panostukset palvelukehitykseen tuottivat tulosta, kun Itella Dashboard -ratkaisu otettiin käyttöön ensimmäisten asiakkaiden kanssa (Erätukku, Gina Tricot ja Rautakesko). Itella Dashboardin avulla asiakas saa läpinäkyvyyden tuotteidensa koko globaaliin arvoketjuun. Dashboard integroi asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden eri järjestelmissä olevat toimitusketjun hallintaan liittyvät tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi. Paketti- ja kuljetuspalvelut uudistettiin entistä nopeammiksi, helppokäyttöisemmiksi ja ekologisemmiksi. Lama heikensi pakettipalveluiden kysyntää ja pohjois- 14 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

19 Itella panostaa vahvasti palvelukehitykseen. Itella Dashboardin käyttöönotto teki yhteistyöstä entistäkin läpinäkyvämpää - koko toimitusketjun sujuvuus on nähtävissä yhdeltä ruudulta. Magnus Tilsten Gina Tricot Asiakastarve: Skandinavian nopeimmin kasvavan vaateketjun menestys perustuu uusimpiin trendeihin ja valikoiman viikoittaiseen vaihtuvuuteen. Gina Tricot tarvitsi ratkaisun, jonka avulla vaatteet ovat nopeasti ja oikeaaikaisesti kaikissa 140 myymälässä. Paketit ja kuljetusyksiköt milj. kpl Ratkaisu: Gina Tricot on ulkoistanut Itellalle koko globaalin toimitusketjunsa lento- ja merirahdin, varastoinnin ja myymäläkuljetukset. Itella Dashboardin ansiosta asiakas pystyy seuraamaan logistiikkaprosessiaan entistä läpinäkyvämmin, mikä helpottaa liiketoiminnan johtamista. Parhaat hyödyt: Gino Tricot arvostaa Itellaa aitona innovaatiopartnerina, joka tekee logistista kehitystyötä asiakkaan puolesta ja aktiivisesti ehdottaa parannuksia prosessin tehostamiseksi. mainen kilpailu koveni erityisesti etäkaupassa. Itellan pakettivolyymit laskivat Suomessa noin 12 prosenttia, mutta suhteellinen markkina-asema säilyi vakaana. Kuluttajat pitävät Postia yhä ykkösvaihtoehtona etäostosten vastaanottoon. Sen kilpailuetuna on vahva brändi, monipuolinen tarjooma, kattava palveluverkko, kotiinkuljetukset, palautukset ja muut lisäpalvelut. Baltian maissa aloitettiin paketti- ja lavalähetysten jakelut. Lento- ja merirahdissa Itella avasi 60 minuutin hinnoittelupalvelun kiirelähetyksille. Partneriverkostoa harmonisoitiin Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Lisää synergiaetuja 2010 Strategiakauden aikana Itella Logistiikan painopiste tulee siirtymään yhä vahvemmin korkean jalostusasteen kokonaispalveluihin, jolloin myös liiketoiminnan suhdanneherkkyys vähenee. Kannattavuus vahvistuu, kun maayhtiöiden integraatio etenee ja synergiaedut vahvistuvat. Vuonna 2010 Venäjän markkinamahdollisuuksia hyödynnetään tehostetusti ItellaNLC:n kautta. Tavoitteena on laajentaa pohjoismaisia asiakkuuksia itään. Globaalin partneriverkoston harmonisointia jatketaan ja kaksisuuntaisuutta kehitetään. Itella Oyj Vuosikertomus

20 Tapanila, Helsinki Posti tavoittaa kaikki. Yhteystietorekisterissä on noin 7 miljoonaa postiosoitetta, yli miljoona puhelinnumeroa ja lähes puoli miljoonaa sähköpostiosoitetta. 16 Itella Oyj Vuosikertomus 2009

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Sanoma 1 3/2009. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 8.5.2009

Sanoma 1 3/2009. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 8.5.2009 Sanoma 1 3/29 Toimitusjohtaja 8.5.29 Vahvat markkina-asemat auttavat taantumassa Fokuksessa tehokkuuden parantaminen ja kustannussäästöt kaikissa liiketoimintaryhmissä Aktiivinen tuotevalikoiman kehittäminen

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 Q3 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 tammikuu syyskuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, kustannusten hallinta paransi kannattavuutta Liikevaihto 886,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND 22.9.2016 1 MARKKINA JA TALOUDELLINEN KEHITYS 2 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 3 KK 12,0 10,0 % (liukuva 3 kk) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Viro

Lisätiedot

Katsaus HKScanin toimintaan. Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous, , Helsinki

Katsaus HKScanin toimintaan. Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous, , Helsinki Katsaus HKScanin toimintaan Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous,, Helsinki HKScanin johtoryhmä Aki Laiho Toimitusjohtajan sijainen, tuotanto- ja teknologiajohtaja, TkT, CSCP Tuomo Valkonen

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

7-9 / Muutos (%) 1-9 / / 2006

7-9 / Muutos (%) 1-9 / / 2006 1 (5) 26.10.2007 Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007 Liikevaihto ja tulos Heinä-syyskuu Konsernin liikevaihto kasvoi 391,2 miljoonaan euroon (359,8 miljoonaa euroa). Kasvu oli 9 %, ilman yritysostojen

Lisätiedot

YIT-konserni Yhtiökokous

YIT-konserni Yhtiökokous YIT-konserni Yhtiökokous 1.3.21 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 1.3.21 1 Sisältö Tilinpäätös 29 Strategiset painopisteet ja näkymät Liitteet: Strategiset tavoitetasot 2 Teemme

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014 Analyytikkoaamiainen Talous- ja rahoitusjohtaja 19.3.2014 Kesko Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 5 000 Liikevaihto 9 315 milj. 250 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. 2 000 kauppaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Posti Group Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Posti Group Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 216 Sisältö Heinä-syyskuu 216 Tammi-syyskuu 216 Liiketoimintaryhmät - Postipalvelut - Paketti- ja logistiikkapalvelut - Itella Venäjä - OpusCapita Ajankohtaisia aiheita Liitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Posti Group Oyj Osavuosikatsaus Q2/

Posti Group Oyj Osavuosikatsaus Q2/ Oyj Osavuosikatsaus Q2/216 Sisältö Huhti-kesäkuu 216 Tammi-kesäkuu 216 Liiketoimintaryhmät - Postipalvelut - Paketti- ja logistiikkapalvelut - Itella Venäjä - OpusCapita Ajankohtaisia aiheita Liitteet

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys SUOMINEN YHTYMÄ OYJ Tulostiedote 1.1. - 31.12.26 Esitys 12.2. 27 Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää, toimitusjohtaja Vuoden 26 avainluvut Milj. EUR * Q4 26 Q4 25 26 25 Liikevaihto 54,2 44,6 22,6 195,2 Liikevoitto,8-1,3

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Lehdistötiedote release

Lehdistötiedote release Lehdistötiedote release 7.4.2011 1 (6) Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja vertailutiedot on nyt esitetty IFRS:n mukaisina. TAMRO-KONSERNIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous

TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous 1 ESITYSLISTA 2 TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous 5.4.2011 3 KONSERNIN STRATEGIA JA ORGANISAATIO YHTEENVETO VUODESTA 2010 Milj. EUR IV/2010 IV/2009 I-IV/2010 I-IV/2009 Liikevaihto 60,4 51,4 269,4 234,6 Raportoitu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013 Osavuosikatsaus 1-6/2013 Thomas Ekström 15.8.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Marimekko avasi 14 uutta myymälää, joista 9 Suomen ulkopuolella. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Sulkavan ja Kiteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 3.5% edellisvuodesta ollen EUR 4.9m (EUR 31.4m Q3/2). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot