Talentia Lappi Kevät Talentia Lappi. Kevät Relaa nyt herranjumala! teemana. hyvinvointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talentia Lappi Kevät 2014. Talentia Lappi. Kevät 2014. Relaa nyt herranjumala! teemana. hyvinvointi"

Transkriptio

1 Talentia Lappi Kevät 2014 Relaa nyt herranjumala! teemana hyvinvointi 1

2 Sisällys Puheenjohtajalta... 3 Sosiaalista nyt Sosiaalialan asiantuntijatyö kuormittaa...4 Hanketyö houkuttaa ja koukuttaa...6 Mieletön hoppu, hätä ja kiire...7 Apua korva-akupunktiosta ja korvamagneeteista...8 Eduskunnasta kuuluu...9 Hallituksen esittely...10 Luukulta Luukulle Edunvalvontaa Opiskelijavaalit vaikuttamisen paikka...14 Luottamusmiesvaalit...16 Jäsentapahtumat Talentia Lappi on yhdistyksen jäsenlehti, joka ilmestyy vuonna 2014 kerran paperisena ja kerran sähköisenä. Lehdessä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja sosiaalialan ajankohtaisista asioista. Julkaisija: Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Lappi Toimituskunta: Seija Hiltunen, Mattus Kostamo, Heidi Pohtila, Mikko Rinta-Kiikka ja Maija Suhonen. Taitto: Tornion Kirjapaino, Tornio 2014 Hallituksen kokoukset: KEVÄTKOKOUS klo 14.30, erillinen ilmoitus tässä lehdessä klo klo klo klo klo klo klo SYYSKOKOUS klo Yhdistystoiminta Talentia Lappi ry kokoaa Lapin läänin alueella asuvat tai työskentelevät sosiaalialan korkeakoulutetut ammattilaiset sekä alalle Lapin yliopistossa ja Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakouluissa opiskelevat. Yhdistyksen tavoitteena on tukea jäseniä palkkaedunvalvonnassa, seurata jäsenten työolosuhteita ja puuttua tarvittaessa epäkohtiin. hankkia uusia työssäkäyviä jäseniä sekä opiskelijajäseniä vahvistaa jäsenten ammatti-identiteettiä tiedottaa jäsenille ajankohtaisia asioita ammattiyhdistystoiminnasta ja sosiaalityön kehittämisestä Yhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat jäsentilaisuuksien järjestäminen syys- ja kevätkokoukset koulutus- ja virkistysviikonloput opiskelijatilaisuudet yhteydenpito ja vaikuttaminen pääluottamusmiehiin ja luottamusmiehiin, työnantajien edustajiin, kansanedustajiin sekä muihin tärkeisiin sidosryhmiin aktiivinen hallitustyöskentely Talentia Lappi jäsenlehden julkaiseminen tiedottaminen www-sivustolla ja sähköpostitse Talentia Lappi ry:n vuoden 2014 Hallitus Puheenjohtaja Maija Suhonen Varapuheenjohtaja Mattus Kostamo Varsinainen jäsen/varajäsen Teija Ristaniemi/Sanna Kuusela Piia Kilpimaa/Marjut Aikio Teija Vahteri/Kira Hirvonen Sari Veikanmaa/Hanne-Mari Seppälä Seija Hiltunen/Teija Fräki-Kitti Heidi Pohtila/Jaana Hannula Mirva Tauriainen/Mikko Rinta-Kiikka Merja Halttunen/Matti Juusola Hallituksen yhteystiedot: Voit myös lähettää meille palautetta -sivulta löytyvällä palautelomakkeella. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita hallituksen kokouksiin! Katso kokouspaikat nettisivuiltamme. 2 Talentia LAPPI ry

3 Puheenjohtajalta Hyvät Talentia Lappilaiset! Tervehdys uudelta puheenjohtajalta! Sain kunnian tulla valituksi Talentia Lapin vuoden 2014 puheenjohtajaksi syksyllä Kemissä pidetyssä vuosikokouksessa. Olen Suhosen Maija, sosiaalityöntekijä Rovaniemeltä. Työskentelen aikuissosiaalityöntekijänä Rovaniemen kaupungilla. Olen nyt neljättä vuotta Talentia Lapin hallitustoiminnassa ja mukavaa on ollut. Luettavissasi on Talentia Lapin historian toinen sähköinen lehti. Luethan lehden läpi ajatuksella ja anna meille palautetta. Pian lehden ilmestymisen jälkeen saat ohjeet sähköpostitse palautteen antamiseen. Tänä vuonna Talentia Lappi viettää hyvinvoinnin vuotta ja teema näkyy lehdessämme sekä vuoden aikana tapahtumissamme. Kevätkokouksen pidämme Rovaniemellä Steinerkoululla tutustuen samalla eurytmia-liikkumiseen ja joogaan. Pikkujouluja olemme suunnitelleet syyskokouksen yhteyteen Otathan päivämäärät jo ylös almanakkaasi! Työpaikoilla puhututtaa sosiaaliseen mediaan liittyvät asiat. Sosiaalinen media on noussut yhdeksi nopeimmista tiedonjakamisväylistä, jonka kautta uutiset tulevat jaetuksi tuhansille lukijoille sekunneissa. Sosiaalisessa mediassa liikkuvat jutut tuovat julkisuutta nopeasti niin hyvässä kuin pahassa. Tämä jos mikä vaatii tarkkuutta kirjoittajilta, mutta myös medialukutaitoa tavallisilta kansalaisilta. Yhdestä näkökulmasta uutisoidut huostaanottovideot vääristävät helposti käsitystä sosiaalialan työstä. Hienoja esimerkkejä sosiaalisessa mediassa näkymisestä ovat Sosiaalinen tekijä-blogi ja Facebookissa oleva Sosiaalityö Flashmob-ryhmä, joilla sosiaalialan asiantuntijat ovat saaneet ääntänsä kuuluviin tärkeiden kysymysten puolesta. Talentia LAPPI ry Psykososiaalisen kuormituksen kysymykset ovat läsnä sosiaalialan työssä. Kiire ja paineet ovat tuttuja varmasti kaikille. Vuonna 2013 voimaan tullut työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa käytettävissä olevin keinoin ryhtymään toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Käytännön neuvoja ja toimintaohjeita haastaviin tilanteisiin voit lukea Marjo Varsan jutusta sivulta 4? Jokainen voi myös itse vaikuttaa omaan psykososiaaliseen kuormitukseen ja hyvinvointiinsa. Itse olen työssäni opetellut kalenterin hallintaa ja tauottamaan työpäivää, jotta hartia- ja muuntyyppinen jumitus ei iskisi. Olen myös oman hyvinvointini tukemiseksi aloittanut uuden joukkueharrastuksen roller derbyn. Laji on naisten täyskontaktilaji, jossa sosiaalisuus on suuressa roolissa. Porukassa liikkuminen ja tekeminen on huikeaa! Talentia Lapin kevätkokouksen lisäksi ajankohtaista ovat opiskelijavaltuustovaalit! Asetuthan rohkeasti ehdolle. Lisää tietoa vaaleista löydät tämän lehden sivuilta. KVTES:n luottamusmiesvaalit ovat sellaisenaan peruuntuneet tältä keväältä ja uudet luottamusmiesvaalit ovat ensi vuonna. Yksityisellä puolella vaaleja kuitenkin käydään joka vuosi. Ensi tiistaina vietetään myös Kansainvälistä sosiaalityön päivää, jolloin Talentia kakuttaa monia sosiaalialan työpaikkoja. Otahan kuva kakusta ja jaa se Talentia Lapin Facebook-sivulla! Pidä huolta itsestäsi! Maija Suhonen puheenjohtaja Talentia Lappi 3

4 Sosiaalista nyt Sosiaalialan asiantuntijatyö kuormittaa Sosiaalialan asiantuntijatyö voi toisinaan olla vaativaa ja haastavaa, jolloin se aiheuttaa työntekijälle liiallista kuormitusta. Työturvallisuuslain mukaan jokaisella on kuitenkin subjektiivinen oikeus terveelliseen ja turvalliseen työuraan. Esimerkkejä sosiaalialan henkisestä kuormituksesta on paljon. Joskus työnjohto saattaa antaa jopa lainvastaisia toimintaohjeita. Esimerkiksi lastensuojelussa on ohjeistettu sijoittamaan vain omiin laitoksiin välittämättä tehdystä tarpeiden selvityksestä, jolloin lapsilähtöisyydestä on jouduttu talouslähtöiseen toimintaan. Lastensuojelulaissa lapsen etua ajavat aikarajat ovat käytännössä kääntyneet työntekijöiden hiostamiseen uhkasakkojen välttämiseksi. Talousarvion ylittäminen on saattanut johtaa toiminnan vähentämiseen tai lopettamiseen kunnassa esiintyvästä tarpeesta huolimatta. Asioiden esiin nostaminen on kielletty, mutta kun jotain vakavaa sattuu, niin työntekijä asetetaan vastuuseen. Melko uutena ilmiönä on tullut sosiaalisessa mediassa leviävät kuvat ja kertomukset sosiaalialan työntekijöistä. Sosiaalialan kuormitustekijöiden lista on kaiken kaikkiaan melko pitkä. Kuormitus painottuu usein erilaisiin psykososiaalisiin kuormitustekijöihin. Kuormittumista aiheuttaa esimerkiksi: työtehtävien liiallinen määrä, eettiset jännitteet ja ristiriidat, tiukat määräajat, epäselvyydet tehtäväkuvissa, työn pilkkominen kapea-alaiseksi, suuri vastuu, johtamisen ja ammatillisen tuen puute, riittämättömät henkilöstövoimavarat, häirintä ja epäasiallinen kohtelu (työyhteisössä ja asiakkaiden taholta) sekä väkivallan uhka. Lisäksi kuormitukseen vaikuttaa työyhteisössä vallitseva sosiaalinen pääoma eli työyhteisön yhteisöllisyys ja jokaisen työntekijän vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön ja työyhteisön toimintaan. Kuntaliitokset vaikuttavat kaikkiin edellä oleviin tekijöihin ja siksi työsuojelun tulee olla vahvasti mukana kuntaliitoksista aiheutuvissa muutosprosesseissa. Mistä saan apua Työnantajalla on työturvallisuuslain mukainen velvollisuus puuttua kaikkiin tiedoksi saamiinsa kuormitustekijöihin, myös psykososiaaliseen kuormitukseen. Työn organisointi ja esimiestyö ovat tässä avainasemassa ja siksi on ensisijaisen tärkeätä keskustella kaikista kuormitustekijöistä esimiehen kanssa. Mitä aikaisemmin asiat otetaan puheeksi, sen helpompi niihin on yleensä puuttua, ja ratkaista ne kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Sosiaalialan henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät kuuluvat myös työsuojelun vastuualueelle ja siten ne tulee saattaa työsuojelutoimikuntien käsiteltäväksi. Selkein väylä on keskustella asiasta ensin työpaikan työsuojeluvaltuutetun kanssa. Työsuojeluvaltuutettu on kaikilla työpaikoilla, joissa on yli kymmenen työntekijää. Yhteyttä voi ottaa myös työsuojelupäällikköön, joka on jokaisella työpaikalla. Liiallinen kuormitus vaikuttaa työntekijän terveyteen ja siihen liittyvissä asioissa on hyvä olla yhteydessä työpaikan työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon tehtävänä on ensisijaisesti ehkäistä terveysvaaroja ja parantaa työntekijöiden työkykyä ja työolosuhteita. Työterveyshuollossa on asiantuntemusta työelämän muutoksiin liittyvistä asioista ja niistä aiheutuvista riskeistä. Erilaiset henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät aiheuttavat usein monimuotoisia seurauksia niin yksittäisille työntekijöille kuin koko työyhteisöllekin. Asioiden ratkaisemisessa on usein hyvä olla mukana kaikki edellä mainitut tahot. Yhteistoiminnassa voidaan ratkaista esiintyviä ongelmia. Kuormittavuuden selvittäminen Aloitteen kuormittuneisuuden selvittämiseen voi tehdä työntekijä, työyhteisö, esimies, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuollon edustaja tai joku muu joka havaitsee kuormittuneisuuden. Kuormittavuuden selvittäminen ja riskien hallinta on prosessi, 4

5 jossa ensin tulee tunnistaa kuormitustekijät sitten arvioida kuormituksen ja riskien vaikutukset ja todennäköisyys, jonka jälkeen tehdään suunnitelma kuormittavuuden pienentämisestä ja mahdollisesta poistamisesta. Nämä tehdään yhteistoiminnassa johdon, esimiesten, työterveyshuollon ja työpaikan työsuojeluorganisaation kanssa. Työturvallisuuskeskus on kuvannut prosessia seuraavasti: Kuormitusanalyysissä on hyvä selvittää ja arvioida sekä työstä johtuvat kuormitustekijät että työntekijän kokema kuormittuminen. Käytettyjä menetelmiä selvitykseen ja arviointiin ovat esimerkiksi vuorovaikutus-, haastattelu- ja havainnointimenetelmät, erilaiset kyselylomakkeet ja toiminnalliset menetelmät. Kaikkia kuormitustekijöitä ei aina voida poistaa ja niiden osalta tulee tehdä riskien arviointi. Siinä arvioidaan kuormituksesta aiheuttavien tekijöiden seuraukset ja todennäköisyys. Mitä todennäköisempi ja merkittävämpi kuormitustekijä on, sen tärkeämpää on puutua kuormitustekijöihin mahdollisimman varhain. Usein käytetään riskianalyysissä alla olevaa kolmiportaista ristikkotaulukkoa, joka sopii osittain käytettäväksi psykososiaalisissa kuormitustilanteissa. Työturvallisuuskeskuksen sivuilta ja löytyy useita arviointilomakkeita ja muita apuvälineitä erilaisten kuormitustekijöiden ja riskien arviointiin. Kuormitus- ja riskianalyysin pohjalta tehdään työsuojelun / työhyvinvoinnin toimintaohjelma, johon kirjataan konkreettiset toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Muutoksella tulee aina olla tekijä ja muutosta tulee johtaa sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia tulee arvioida. Lisäksi suunnitelmista ja toimenpiteistä tulee tiedottaa koko työyhteisöä. Toteutettuja kuormitustekijöiden vähentämisen ja työhyvinvoinnin parantamisen toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi säännölliset kehityskeskustelut, joiden avulla voidaan ehkäistä kuormitusta, työnohjaus, esimiestyön kehittäminen, työyhteisön pelisäännöistä sopiminen, tiedonkulun parantaminen, puheeksiottamisen mallin luominen, työprosessien näkyväksi tekeminen, työtehtävien muuttaminen, yhdessä toteutettu töiden priorisointi ja työn jaosta sopiminen, säännöllisten työpaikkapalaverien pitäminen, koulutuksen järjestäminen ym. yhdessä sovitut muutokseen tarpeelliset toimenpiteet. Työpaikan hyvinvoinnista ja työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiville toimijoille tulee taata riittävät resurssit ja koulutusta työsuojelun hoitamiseen. Sosiaalialan työsuojelussa ja sen valvonnassa tulee asettaa etusijalle henkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden ennaltaehkäisy ja vähentäminen sekä työhyvinvoinnin turvaaminen. Marjo Varsa Erityisasiantuntija Todennäköisyys Epätodennäköinen Seuraukset Vähäiset Haitalliset Vakavat 1 Merkityksetön riski Mahdollinen 2 Vähäinen riski Todennäköinen 3 Kohtalainen riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 5 Sietämätön riski 5

6 Sosiaalista nyt Hanketyö houkuttaa ja koukuttaa Hanke- ja kehittämistyö tempaisee mukaansa kun sen makuun kerran pääsee. Lähes kymmenen vuotta sitten uskaltauduin irrottautua vakivirasta ja tutusta työstä uuden työnantajan palvelukseen ja nopeasti huomasin työskenteleväni kehittämishankkeessa. Tällä hetkellä teen työtä jo neljännessä kehittämishankkeessa ja nykyisessä hankkeessa projektipäällikkönä. Hanketyön imu piilee mielestäni siinä, että kehittämistyö antaa mahdollisuuden oppia uutta ja avartaa näkökulmia asioihin. Se haastaa vaativuudellaan ja arvaamattomuudellaan omia luovuuden ja osaamisen rajoja ja mukavuusalueitakin. Toisaalta hanketyöhön liittyy tietynlainen vapaus ja itsenäisyys mutta myös vastuu omista ja isommassa hankkeessa muun hankehenkilöstön työn tuloksista. Hanketyössä minua kiehtoo erityisesti mahdollisuus vaikuttaa rakenteisiin ja rikkoa rajoja eli kokeilla jotain uutta. Toisaalta helpommallakin voisi päästä ja käydä vain töissä. Hanketyön eri vaiheet ovat tulleet tutuksi. Alun suurten tavoitteiden ja innostuksen jälkeen seuraa vaiheita, jolloin tuntuu ettei mikään etene, odotukset ja paineet ovat suuret, syyllisiä etsitään ja lopultahan kiitosta eivät aina saa ne, jotka ovat eniten töitä tehneet. Hanketyössä jaksamiseen vaikuttavat monet tekijät. Omat ja ulkopuolisten tavoitteet ja odotukset voivat olla liian suuret. Hanketyön kesto on kuitenkin rajattu usein 2-3 vuoteen ja silloin on tärkeää, että tavoitteet ja resurssit ovat oikeassa suhteessa. Toisaalta hanketyössä ei voi tyytyä tavanomaisiin ratkaisuihin vaan on luotava jotain uutta. Tasapaino näiden ja omien voimavarojen kanssa on löydettävä ja tunnustettava oma rajallisuus. Harva hanke ratkaisee kaikkia sille asetettuja toiveita tai tavoitteita. Omaa jaksamista ja ajatuksia tulee välillä arvioida ja välttää ylisuuria vaatimuksia itseä tai muita hanketyöntekijöitä koh- taan. Selkeä hanke- ja toimintasuunnitelma ja välillä siihen palaaminen auttaa rajaamaan työtä. Kalenteriin kannattaa jättää tilaa ja viivapäiviä. Hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä asioita ovat johdon ja esimiesten vahva tuki työlle ja mm. säännöllinen yksilö- ja/tai ryhmätyönohjaus. On tärkeää saada positiivista palautetta työstä niin esimieheltä kuin työkavereiltakin. Onnistumisten ja tehdyn työn näkyväksi tekeminen omassa hanketiimissä on tärkeää. Pienistäkin onnistumisista tai saadusta hyvästä asiakaspalautteesta kannattaa iloita ja jakaa se muille. Ruusujen jälkeen kun yleensä tulee risuja. Hyvien tulosten jakaminen sidosryhmien kanssa on mielestäni myös tärkeää. Mikään hanke tai kukaan hanketyöntekijä ei toimi yksin irrallaan toimintaympäristöstä. Sidosryhmätyöskentely ja verkostossa toimiminen tuovat omat haasteensa ja on hyvä muistaa, että muut tekevät perustyötään ja vain osittain kehittämistyötä. Hanketyön vaativuus edellyttää hyvä me-henkeä ja tuen saamista hanketiimistä. Oma hanketiimi on varmaan se kaikkein tärkein hyvinvoinnin ja jaksamisen lähde. Turvallisessa tiimissä voi puhaltaa höyryjä, tuulettaa onnistumisia ja vastoinkäymisiä. Hienoa on, jos hanketiimiin eksyy hyvällä ja räiskyvällä huumorilla varustettuja työntekijöitä. Yhteiset työmatkat ja vapaa-ajan illanvietot ovat välillä tarpeen. Mikäs sen parempaa kuin nauraa kunnolla porukalla irti työasioista. Mieleeni on jäänyt jostain aiemmasta hankkeesta opittuna, että luovuus vaatii lepoa. Parhaat ideat syntyvätkin usein lomalla tai vapaalla, ei kaiken kiireen keskellä. Siksipä työn ja vapaan erottaminen toisistaan on joskus hanketyössä vaikeaa ja vaatii tietoista irtiottoa työstä. Intensiivinen työ vaatii riittävän palautumisen. Riitta Hakala Projektipäällikkö Kemin kaupunki Kemiläinen työllistämismalli -hanke 6

7 Sosiaalista nyt Mieletön hoppu, hätä ja kiire Onko arkesi paikasta toiseen kiiruhtamista, loputtomien tehtävien suossa tarpomista ja pyrkimystä aina vain parempiin suorituksiin? Ei ehtisi ja jaksaisi, mutta pitäisi tehdä vielä enemmän, tehokkaammin, loistavammin. Jostain on luovuttava. Usein luovutaan ensimmäisenä omasta ajasta, harrastuksista, unesta, lounastauoista, kahvihetkistä, kaikesta siitä, jotka lataavat akkujamme. Vaaditaanko meiltä vai vaadimmeko itse itseltämme tätä kaikkea? Kun vaatimuksia alkaa olla liikaa voimavaroihimme nähden stressaannumme, pahimmillaan uuvumme ja masennumme. Uupumus on merkki siitä, että pitää pysähtyä, tarkastella omaa elämää ja löytää se hyvä ja tärkeä, jota vahvistaa. Ja uskaltaa heittäytyä oman näköisen elämän kelkkaan. Se ei ole itsekkyyttä, vaan mahdollistaa sen, että voimme aidosti antaa läheisillemme ja työllemme aikaamme ja osaamistamme. Mieletön hoppu, hätä ja kiire-työvälineitä stressinhallintaan kurssi on ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu opinto- jakso. Tavoitteena kurssilla on mm. vahvistaa stressinhallintakeinoja ja löytää oman elämän voimavaratekijät. Kurssin runko muotoutuu opiskelijoiden tarpeista käsin. Usein ne liittyvät mm. itselle tärkeiden asioiden rooliin omassa elämässä, ajankäytön suunnittelun, keskittymisen ja tarttumisen haasteisiin tai rauhoittumisen ja rentoutumisen vaikeuteen. Askelmerkit stressittömämpään elämään ovat yksinkertaiset: pysähtyminen, tilanteen arvioiminen, muutoksen suunnittelu ja toteutus. Mutta, helpommin sanottu kuin tehty. Stressinhallinnan kurssin kautta voi ottaa aikaa itselleen, pohtia rauhassa omaa tilannetta, miettiä mitkä asiat ovat itselle tärkeitä, mihin oman aikaansa haluaa käyttää, mitä muutosta toivoo ja miten sen voi toteuttaa. Ryhmästä saadaan tukea ja kuuntelemalla toisia, voidaan katsoa asioita ehkä hieman eri näkökulmistakin. Maria Sipilä kuraattori Lapin ammattikorkeakoulu 7

8 Sosiaalista nyt Apua korva-akupunktiosta ja korvamagneeteista Viisi korva-akupunktiopisteen menetelmää käytetään nykyään laajasti päihdehuollossa sekä avo- että laitoshoidossa. 5-pisteen menetelmä on toimiva hoitomuoto niin akuuttien vieroitusoireiden hoidossa kuin pidempiaikaisessa kuntoutuksessakin. Akupunktiolla voidaan tukea myös raittiina pysymistä, koska sillä voidaan helpottaa päihteiden mielitekoja ja vähentää stressiä. Kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta akupunktiolla pyritään tasapainottamaan ihmisen kehoa ja mieltä takaisin tasolle tai tilaan, missä oltiin ennen päihteiden käytön alkua. Menetelmä on hyödyllinen myös asiakkaiden omaisten hoidossa sen rentouttavan ja rauhoittavan vaikutuksen vuoksi. Lisäksi akupunktiota käytetään jonkin verran myös psykiatrissa hoitopaikoissa, koska monilla psykiatrisilla potilailla on myös päihdeongelmia. Menetelmää voidaan käyttää unettomuuden ja ahdistusoireiden hoidossa myös silloin, kun taustalla ei ole päihteiden ongelmakäyttöä. Akupunktioneulat laitetaan tiettyihin korvalehden pisteisiin. Korva-akupunktiossa käytettävät neulat ovat pieniä ja ne laitetaan ihoon pinnallisesti. Käytettyjen akupunktiopisteiden kautta voidaan lievittää tai poistaa kipuja sekä rauhoittaa ja rentouttaa kehoa ja mieltä. Kyseisillä akupunktiopisteillä voidaan myös helpottaa uniongelmia ja vähentää stressiä. Neuloja pidetään yleensä noin minuuttia, mutta lyhyemmälläkin ajalla on usein hyviä vaikutuksia. Viiden vuoden aikana olen käyttänyt 5-pisteen menetelmää päihde- sekä nuorisotyössä ja menetelmän vaikutuksia olen päihdetyössä saanut seurata useamman vuoden. Asiakkaani ovat saaneet menetelmän kautta apua mm. uniongelmiin ja ahdistavaan olotilaan. Useat ovat kertoneet olon olleen hoidon jälkeen rauhallisempi ja levollisempi. Myös päänsärkyyn/migreeniin sekä lihas- ja nivelkipuihin asiakkaat ovat saaneet apua 5-pisteen menetelmästä. Osa asiakkaista on todennut menetelmän vaikuttaneen vasta muutaman hoitokerran jälkeen ja osa kokee vaikutuksia jo ensimmäisellä kerralla. Hoitotilanteista tehdään mahdollisimman rauhallisia ja jo itse tilannekin saattaa helpottaa asiakkaan oloa ja päihdeongelmien ollessa kyseessä, toipumista. 5-pisteen hoidon lisäksi, tai sen sijaan, on mahdollista laittaa korvanlehtien taakse korvamagneetit. Korvamagneeteilla on samankaltaisia vaikutuksia kuin akupunktioneuloilla. Pääasiassa ne kuitenkin rauhoittavat mieltä, parantavat unen laatua ja unen saantia. Magneetit kiinnitetään Sympathicus-nimiseen akupisteeseen ihoteipillä ja pysyvät paikoillaan n. 3-7 vuorokautta. Määräaikaa magneetin pidolle ei ole. Asiakkaiden kertoman mukaan magneetit ovat helpottaneet unen saantia ja ovat nukkuneet syvempää unta. Korvamagneettien laitto on hyvä keino tuoda helpotusta asiakkaan oloon kun kohtaamiset ovat lyhytkestoisia eikä 5 korva-akupunktiopisteen menetelmän käyttö ole mahdollinen. Lisätietoa 5-pisteen menetelmästä löytyy NADA:n (National Acupuncture Detoxification Association) verkkosivuilta Tiina Hukkanen Päihdetyöntekijä, sosionomi (AMK) Lapin nuorisoasema Romppu 8

9 Sosiaalista nyt Eduskunnasta kuuluu Hyvinvointia yhteiskunnassa tarkastellaan usein vain talouden ja tuottavuuden mittareilla. Tosiasiassa hyvinvointi on paljon muutakin. Kestävän yhteiskuntarakenteen ja hyvinvoinnin kannalta on merkityksellistä kuinka vahvasti ihmiset tuntevat olevansa osa yhteiskuntaa. Poliittisessa päätöksenteossa jos missä tämä olisi tärkeää muistaa. On tutkittu, että osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien tunteella on suuri merkitys ihmisten tahdolle rakentaa yhteistä hyvää. Esimerkiksi yksi keskeinen tekijä ihmisten veronmaksuhalukkuudelle on se, saavutetaanko tunne siitä, että heidän panoksellaan on todellinen merkitys yhteiseen hyvinvointiin, ja jakautuuko hyvinvointi tasaisesti ja oikeudenmukaisesti. Oikeudenmukaisuuden tunne on toki subjektiivinen käsitys, mutta usein se rakentuu tiettyjen perustekijöiden varaan. Kovat arvot ovat lisääntyneet. Hyvinvointia yhteiskunnassa määritellään pitkälti yksilökeskeisestä ajattelusta, ja siten, että oman edun tavoittelusta on tullut hyve. On selvää, että yhteiskunta jossa kaikki kokisivat yhtä suurta hyvinvointia, on utopiaa. Hyvinvointi käsitteenä on aina riippuvainen sen tulkitsijan tunteesta, arvoista ja kokemuspohjasta. Voimme luoda erilaisia mittareita hyvinvoinnin tarkasteluun, mutta se on kuitenkin riippuvainen myös yksilön omasta kokemuksesta ja tarpeista, ja näin se on myös ajassa ja paikassa muuttuva. Voidaankin kysyä, mitä itse kullekin on riittävä hyvinvointi? Voidaan pohtia myös millaista hyvinvointia voimme yhteiskunnalta odottaa saavamme? Hyvinvoivassa yhteiskunnassa kyse ei ole vain siitä, kuinka paljon ja kuinka monipuolisia palveluja se kykenee tarjoamaan. Kyse on paljon muustakin. Hyvinvoiva yhteiskunta kykenee tasaamaan eriarvoisuutta ja luomaan tasavertaisia mahdollisuuksia. Se ei kuitenkaan tarkoita yksin samaa, kuin tulonsiirtojen määrään kasvattaminen. En usko, että pelkkä raha ratkaisee, vaan tarvitaan syvällisempää rakenteellista muutosta sekä samalla yleisen ilmapiirin ja ajatustavan muutosta. Yhteiskunnalle luodaan uusia hyvinvointitehtäviä sellaisia tehtäviä, jotka olivat aiemmin yksilön ja yhteisön vastuulla. Toisaalta nykyään luodaan myös näennäistarpeita, jotta voidaan luoda siihen sopiva palvelu. Näennäisesti yhteiskunnassamme voidaankin paremmin kuin koskaan ennen. Kuitenkin yhä useampi kokee ulkopuolisuutta ja syrjäytyy eikä pahoinvoinnin kasvusta puhuta turhaan. Yhä useampi suomalainen kokee sy- vää yksinäisyyttä ja tuntee olevansa ulkopuolella yhteiskunnasta. Työssäni kohtaan välillä lohduttomiakin kohtaloita ja usein tarinoita yhdistää ajautuminen yhteiskunnan sivuraiteille. Tuntuu, että kerran pyörästä pudonneen on todella vaikea päästä siihen uudelleen mukaan. Näitä asioita ei korjata yhdessä yössä, mutta ne on hyvä pitää aina taustalla mielessä lähes mitä tahansa asiaa valmisteltaessa tai siitä päätettäessä. Ylipäätään meidän tulisi käydä tulevaisuudessa vahvaa arvokeskustelua siitä, mikä on yksilön ja yhteiskunnan vastuulla, mitä voimme odottaa keneltäkin. Näen, että hyvinvointiyhteiskunta on murroksessa sellaisenaan kuin sen olemme ehkä tottuneet ajattelemaan. On hyväksyttävä, että tulevaisuudessa joudumme tekemään valintoja sen suhteen, mitä ja kenelle pystymme tarjoamaan. Itse pidän tärkeänä huolehtia siitä, että ne yhteiskuntamme jäsenet jotka eniten tukea ja hoivaa tarvitsevat saavat sen parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuudessakin. Hyvinvoivassa yhteiskunnassa ei ole monen kerroksen väkeä. Hanna Mäntylä kansanedustaja Perussuomalaisten 2. vpj ja Lapin piirin pj Talentia Lapin jäsen, Tornio 9

10 Sosiaalista nyt Talentia Lapin hallitus esittäytyy Hallituksen porukka kuvassa portailta ylhäältä alas: Sanna Kuusela, Teija Ristaniemi, Merja Halttunen, Seija Hiltunen, Teija Vahteri, Jaana Hannula, Mikko Rinta-Kiikka, Mattus Kostamo, Maija Suhonen ja Matti Juusola 1. Nimi 2. Paikkakunta 3. Työ-/opiskelupaikka 4. Ammatti 5. Mistä saat elämän imua? 1. Sanna Kuusela 3. Rovaniemen kaupunki 4. Sosiaaliohjaaja 5. Luonnosta, läheisistä ihmisistä, positiivisista kokemuksista ja pienistä arjen elämyksistä. 10

11 1. Hanne-Mari Seppälä 3. Lapin sairaanhoitopiiri 4. Sosiaalityöntekijä 5. Läheisten naurusta, yhdessä olosta, luonnon rauhasta ja perheestä sekä työn haasteista. 1. Teija Vahteri 3. Rovaniemen kaupunki 4. Lastentarhanopettaja 5. Käsitöiden teosta ja vapaa-ajan vietosta kavereiden kanssa. 1. Jaana Hannula 2. Sodankylä 3. Sodankylän kunta sivistyspalvelut 4. Koulukuraattori 5. Elämä on elämisen arvoinen ja jokainen hetki arvokas. :) 1. Merja Halttunen 2. Kemi 3. Länsi-Pohjan mielenterveysseura RY Siivet-projekti, Kriisikeskus Turvapoiju 4. Projektityöntekijä 5. Perheestä, työstä ja vapaa-ajan harrastuksista. Kaikkea sopivassa suhteessa ja muistaa elää sovussa itsensä kanssa. 1. Teija Fräki-Kitti 3. Rovaniemen kaupunki päivähoito 4. Lastentarhanopettaja 5. Ystävät, perhe, luonto, mielekäs työ. 1. Mikko Rinta-Kiikka 3. Lapin yliopisto ja Lapin nuorisoasema Romppu 4. Opiskeleva vastaava päihdetyöntekijä 5. Proteiineista ja hiilihydraateista sekä D-vitamiinista, auringonvalosta. 1. Maija Suhonen 3. Rovaniemen kaupunki/sosiaalipalvelut 4. Sosiaalityöntekijä 5. Harrastuksista, hyvästä ruuasta, ystävistä ja elämän tasapainosta. 1. Mirva Tauriainen 2. Kemi 3. Länsi-Pohjan keskussairaala 4. Sosiaalityöntekijä 5. Rakkaista harrastuksista sekä ystävistä. 1. Matti Juusola 2. Kemi 3. Opiskelupaikka Lapin AMK 4. Koulupoika 5. Vapaaehtoistyöstä. 1. Marjut Aikio 2. Sodankylä 3. Sodankylän kunta 4. Sosiaalityöntekijälastenvalvoja 5. Elämän imua opiskelusta, patikkaretkiltä ja palapelien rakentelusta. 1. Seija Hiltunen 3. Lapin shp 4. Sosiaalityöntekijä 5. Luotan, että elämä kantaa ja iloa tulee lisää ystävistä, tanssista ja hyvistä kirjoista. 1. Mattus Kostamo Keski-ikäinen alanvaihtaja, sosiaalityön päätoiminen opiskelija Lapin yliopistossa 5. Imua ja virtaa elämään luonnossa liikkumisesta ja kaunokirjallisuudesta. 11

12 1. Heidi Pohtila 3. Lapin TE-toimisto 4. Sosionomi (AMK) 5. Perhe ja ystävät. 1. Sari Veikanmaa 3. Lapin yliopisto 4. Yht.yo, sosionomi (AMK) 5. Joulusta :) 1. Kira Hirvonen 3. Lapin yliopisto 4. Opiskelija 5. Urheilusta, ystävistä ja matkailusta. 1. Piia Kilpimaa 3. Lapin yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelut 4. Suunnittelija/projektipäällikkö 5. Iltalenkistä, lasten ilosta, hyvästä musiikista 1. Teija Ristaniemi 3. Lapin Kuntoutus Oy 4. Kuntoutussosiaalityöntekijä, valtiotieteiden lisensiaatti, PD 5. Lapsenlapsista 2v 9kk ikäisistä poikakaksosista, monenlaisesta puuhastelusta kuten käsitöiden tekemisestä, kuntosalilla käymisestä, järjestötoiminnasta, rakkaista läheisistä ja ystävistä sekä hyvistä työtovereista, kauniista ympäristöstä ja porohommista poromiehen völjyssä. 12

13 Luukulta luukulle Talentia LAPPI ry Kysymykset 1. Nimi ja titteli/ tehtävä, paikkakunta? 2. Mistä revit iloa elämääsi? 3. Pullisteleeko pöytälaatikkosi? 4. Oletko pyromaani vai sammuttaja? 5. Elämänviisaus, jota noudatat? 6. Mikä sinusta piti tulla? 7. Missä olet viiden vuoden kuluttua? 8. Kenet Talentian jäsenen haastat luukulle seuraavaksi? Anna Nikupeteri 1. Anna Nikupeteri, yliopistoopettaja, Lapin yliopisto. 2. Liikunnasta, oleilusta. 3. Alkaa pullistella pikku hiljaa. 4. Toivottavasti molempia tarpeen tullen. 5. Yrittää olla murehtimatta asioita turhaan etukäteen. 6. Kehitysmaiden lasten auttaja. 7. Toivottavasti saan elää samoilla kulmilla, samojen ihmisten ja asioiden parissa. 8. Sosiaalityöntekijä Hanna Ruumensaaren. Mikko Rinta-Kiikka 1. Mikko Rinta-Kiikka, vastaava päihdetyöntekijä, Rovaniemi. 2. Arjesta, mistäpä muustakaan. 85% elämästä on arkea, joten parempi onpi oppia tästä ajasta nauttimaan, muuten on käytännössä elämänsä ilotta. 3. Ei, koska paperit on pöydällä, ja iltapäivästä arkistokaapissa piilossa siivojalta. 4. Ensin tuikkaan tuleen sitten sammuttelen hitaasti, työt säilyy kivasti. 5. Wiisaita ovat ne, jotka istuttavat puita tietäen etteivät he itse ikinä pääse sen varjosta nauttimaan. 6. Peruna 7. Juuri siirtymässä olohuoneesta keittiöön, ja sinne päästyäni mietin miksi alunperin olin keittiöön lähtenyt. 8. Tuija Keihtä. Henna Halttu 1. Henna Halttu, äitiyslomaa viettävä rovaniemeläinen sosiaalityöntekijä. Viimeisin työtehtävä, sosiaalityöntekijän viransijaisuus Pellon kunnassa, päättyi tammikuun lopulla. 2. Teatteri on ollut lähellä sydäntä jo nuoresta alkaen välillä katsojan roolissa, välillä tekijänä. Sitä kautta ovat löytyneet myös monet läheisimmät ystävät. Ulkoilu ja liikunta ovat myös tärkeä osa elämää. Näin talviaikaan ja varsinkin vielä töissä ollessa, jos ei enää työpäivän jälkeen jaksanut lähteä pidemmälle lenkille, pelkästään lumitöiden teko auttoi saamaan työasiat mielestä pois ja verryttämään istumantyön tuomia jumeja. Tällä hetkellä odottelen kevätauringon säteitä, jotta pääsisi joen jäälle hiihtelemään vielä ennen laskettua aikaa. 3. Viimeisimpänä työsarkanani Pellon kunnassa olivat lastensuojelun tehtävät. Vaikka työtä riitti, pysyi se kuitenkin mielestäni hallinnassa. Pienen kunnan etuna on se, että yhteistyötahot ovat helposti saavutettavissa ja asioihin pystytään tarttumaan heti, mikä lastensuojelussa on mielestäni tärkeää. 4. Ehkä kuitenkin käytännössä enemmän sammuttaja, vaikka ajatusten tasolla pyromaani monesti nostaakin päätään. Liian usein omien ideoiden toteutus tai ajatusten julkituonti jää kuitenkin vain omaan pääkoppaan pyörimään. Sosiaalityön arjessa tarvittaisiin enemmän pyromaaneja, uusien ideoiden alulle panevia voimia. 5. Hiljaa hyvä tulee. Olen perusluonteeltani rauhallinen ja mietin asioita yleensä monelta kantilta ennen kuin alan toimia. Joskus ripeämpääkin toimintaa tarvittaisiin, mutta monesti kiireessä ehtii tehdä enemmän virheitä ja niiden korjaamiseen menee oma aikansa. Miksi siis hötkyillä? 6. Minulla ei ole ollut lapsena tai nuorena selkeää ammattia, miksi haluaisin isona. Jollakin tavalla se on kuitenkin aina liittynyt ihmisten auttamiseen. Muistan esimerkiksi lukeneeni nuorena Louisa May Alcottin Pikku naisia ja sen jatko-osia, joissa sisaruksista Jo perusti aikuisena poikakodin. Jotenkin Jo n hahmoon oli tuolloin helppo samaistua, ja ehkä haaveilinkin aikuisena tekeväni jotakin samanlaista. 7. Näin ensimmäistä lasta odottavana ajatukset ovat paljon lähempänä kuin viiden vuoden päässä. Vaikea vielä ajatella, mitä elämä tuo tullessaan. Olen kuitenkin viihtynyt Lapissa ja Rovaniemellä, jonne muutin Etelä- Pohjanmaalta 2006 aloittaessani sosiaalityön opinnot Lapin yliopistossa. Tällä hetkellä ajatus siitä, että viidenkin vuoden päästä olisin Rovaniemellä, ei kuulosta hassummalta. Toivon, että viiden vuoden kuluttua olisin löytänyt mielekkään työpaikan ja työtehtävät joltakin sosiaalityön osa-alueelta. Se, mitä se voisi olla, ei ole vielä tarkemmin selkiytynyt. Ennemminkin tällä alalla näen tärkeänä asiana hyvän ja toimivan työyhteisön. Sosiaalityö on haastavaa ja välillä raskastakin työtä, joten hyvä henki työporukassa on a ja o. 8. Maria Kunelius. 13

14 Edunvalvontaa Opiskelijavaalit - vaikuttamisen paikka Keväällä 2014 valitaan vaaleilla paitsi seuraavat mepit, myös Talentian liittovaltuuston uudet opiskelijajäsenet vaalikaudelle Nyt on sinun mahdollisuutesi tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin. Asetu ehdokkaaksi vaaleissa! Vaali käydään toukokuussa. Talentian jäsenistöstä koostuva liittovaltuusto käyttää järjestössä ylintä päätösvaltaa. Liittovaltuusto päättää ammattijärjestön pitkän aikavälin strategiasta sekä opiskelijoille erityisen tärkeistä koulutuspoliittisista tavoitteista ja ammatillisesta edunvalvonnasta. Mitä opiskelijaa koskevia asioita liittovaltuustossa sitten käsitellään? Muun muassa opiskelijan jäsenmaksun päättäminen, jäseneduista päättäminen ja Talentian opiskelijatoimintaan liittyvät laajemmat suuntaviivat Talentian strategiassa, talousarvioissa ja toimintasuunnitelmissa ovat käsiteltävänä liittovaltuuston kokouksissa. Liittovaltuuston toimikausi on nelivuotinen. Opiskelijaedustajien osalta kausi kestää kaksi vuotta, koska useimmat ehtivät neljässä vuodessa valmistua, eivätkä siten edustaisi enää opiskelijoiden asiaa valtuustossa. Tällä hetkellä Talentian liittovaltuustossa on 52 varsinaista ja 57 varajäsentä. Opiskelijat valitsevat riveistään neljä varsinaista valtuutettua ja heille vähintään kaksi ja enintään kahdeksan varajäsentä. Aika opiskelijavaltuutettuna antoi näkökulmaa järjestötoimintaan ja sosiaalialan työhön valtakunnallisesti. Valtuustotoiminnasta sai paljon tietoa kokouskäytännöistä ja budjettiasioista, mistä on ollut hyötyä työelämässä. Jenni Karsio, Talentian liittovaltuuston puheenjohtaja. Valtuutettuna näkee, miten Talentia toimii, tutustuu aktiiveihin eri puolilta Suomea ja saa jättää jälkensä järjestön toimintaa ohjaaviin päätöksiin. Kokousviikonloput eivät ole pelkkää puurtamista, vaan illanvietot, ihmiset ja järjestetty ohjelma ovat tehneet joka kokouksesta ikimuistoisen. Antti Piispanen, Talentian hallituksen jäsen. Opiskelijavaltuutetut ovat liittovaltuustossa tiivis poppoo ja usein opiskelijanäkökulmien esille tuontia suunnitellaan yhdes- sä TaSOn puheenjohtajan kanssa, joka istuu liittovaltuuston kokouksissa Talentian hallituksen edustajana. Yksin ei siis tarvitse puheenvuoroja ja kannanottoja pohtia tai puhujakoppiin kiivetä - kavereita löytyy! Asetu ehdolle mennessä Opiskelijat muodostavat oman vaalipiirinsä Talentian liittovaltuustovaaleissa. Kuka tahansa Talentian opiskelijajäsen voi asettua ehdokkaaksi ja äänestää. Ehdokkaaksi ryhtyminen vaatii kaksi asettajaa, jotka ovat myös Talentian opiskelijajäseniä. Huomaa, että jatko-opiskelija, joka on suorittanut jo yhden sosiaalialan korkeakoulututkinnon, on varsinainen jäsen eikä opiskelijajäsen. Hän voi asettua ehdolle ja äänestää seuraavan kerran koko jäsenistöä koskevissa liittovaltuuston vaaleissa vuonna Talentian rinnakkaisjäsentä, eli johonkin toiseen akavalaiseen järjestöön kuuluvaa, ei voida valita liittovaltuuston jäseneksi. Äänestä sähköisesti tai postitse Äänestysaika on ehdokasasettelun päättymisen jälkeen Jokainen äänioikeutettu saa äänestysmateriaalin kirjeessä ja voi valita, äänestääkö sähköisesti vai palauttaako äänestyslippunsa postitse. Talentia Lappi haastaa opiskelijat äänestämään opiskelijavaltuustovaaleissa. Laitetaan tavoitteeksemme maan suurin äänestysprosentti! Miksi pitää äänestää? Edustuksellisessa demokratiassa kaikki valta on yhdellä äänestäjällä, ainoastaan tämän äänen antama valtuutus legitimoi auktoriteetin. Jos et valtaasi käytä annat käytännössä vallan niille, jotka ääntään käyttävät. Mikko Rinta-Kiikka, Talentia Lapin hallituksen jäsen. Miksi äänestää yleensäkin? No tietysti, jotta omat sosiaalialan korkeakouluopiskelijan näkemykset tulisivat kuulluiksi Talentiassa yhteisiä asioita päätettäessä. Kira Hirvonen, TaSOn puheenjohjaja ja Talentia Lapin hallituksen jäsen. 14

15 Jotta toiminta säilyy eettisenä ja kaikkien yhteistä etua ajavana niin se edellyttää aktiivista osallistumista jokaiselta. Erityisesti nykyisen kaltaisina yhteiskunnallisen muutoksen aikana Mattus Kostamo, Talentia Lapin hallituksen jäsen. Miksi asettua ehdolle? Liittovaltuustossa voi vaikuttaa oman ammattijärjestön linjauksiin. Liittovaltuusto vie aikaa vain neljä viikonloppua kahdesta vuodesta. Plus tietysti kokousmateriaaleihin perehtymisajan. Ei siis mitään kohtuuttoman aikaa vievää hommaa! Valtuustossa toimimisesta saa myös hyvän merkinnän cv:hen. Kira Hirvonen, TaSOn puheenjohjaja, Talentia Lapin hallituksen jäsen. Mikäli sinulle maailma pyörii liian hitaasti, hyppää itse puikkoihin ja paina kaasua. Ala äänien kohteeksi ja käytä sinulle delegoitua valtaa vaikuttaa asioihin. Bonuksena, mikäli tulet valituksi pysyt tosissaan kärryillä mitä omalla alallasi tapahtuu, lisäksi olet aina käden mitan edellä kollegoitasi keskusteluissa. Mikko Rinta-Kiikka, Talentia Lapin hallituksen jäsen. Heidi Schrooten Viestinnän suunnittelija Talentia 15

16 Edunvalvontaa Luottamusmiesvaalit Talentialaisia edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on tiedottanut, että keväällä 2011 valittujen luottamusmiesten toimikautta pidennetään vuodella, asti. Varsinaiset luottamusmiesvaalit siirtyvät näin keväälle Pääluottamusmiehet on ohjeistettu järjestämään täydennysvaaleja siellä, missä on avoimia tai vapautuvia luottamusmiespaikkoja. Ohjeet löytyvät myös JU- KOn verkkosivuilta: > Valitse sektori > Materiaalipankki > Vaaliohjeet Talentialaisia luottamusmiehiä tarvitaan lisää Sekä kevään 2014 täydennysvaaleja että kevään 2015 luottamusmiesvaaleja silmällä pitäen kannattaa tunnustella, löytyisikö työyhteisöstänne seuraava talentialainen luottamusmies. Sosiaalialan erityispiirteet tuntevia luottamusmiehiä tarvitaan lisää. Tehtävään saa koulutusta ja tukea sekä Talentiasta että JUKOsta. Talentia järjestää vuosittain luottamusmiesvalmennuskursseja tehtävää harkitseville. Koulutukseen osallistuminen ei sido, mutta antaa varmuutta tehtävän vastaanottamiseen. Lisätietoja valmennuksista saat Talentian neuvotteluyksiköstä. JUKOn tiedote luottamusmieskauden jatkamisesta: Luottamusmiesten toimikauden pidentäminen Luottamusmiehet valittiin keväällä 2011 toimikaudeksi Tämä kevät olisi siis normaalisti luottamusmiesvaalivuosi. Järjestökentässä on tapahtunut viime kuukausina merkittäviä muutoksia: Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ja Suomen Palomiesliitto SPAL erosivat Tekniikka ja terveys KTN ry:stä viime vuoden lopussa. STHL tuli JUKOn jäseneksi, JUKOn ja KTN:n yhteistyötä rakennetaan entistä tiiviimmäksi. Järjestökentän muutokset edellyttävät paikallisten luottamusmiessopimusten avaamista. Näihin paikallisiin neuvotteluihin annetaan ohjeet myöhemmin. Tämän neuvotteluprosessin onnistumisen varmistamiseksi JUKOn Kunnan neuvottelukunta on päättänyt pidentää luottamusmiesten toimikautta vuodella, asti. Koska useimmissa kunnissa pitää järjestää täydennysvaaleja avoimien tai vapautuvien luottamusmiespaikkojen täyttämiseksi, annamme pääluottamusmiehille seuraavat ohjeet: 1. Kutsu koolle kuntasi luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. 2. Määritelkää avoimet ja vapautuvat luottamusmiestehtävät. 3. Sopikaa vaalikokouksen/uurnavaalin järjestämisajankohta. 4. Vaalit tulee pitää huhtikuun loppuun mennessä. 5. Vaalin ratkettua lähettäkää vaalikokouksen pöytäkirja JUKOon Anu Huttuselle, mieluimmin sähköpostin liitteenä. 6. Valitut uudet luottamusmiehet täyttävät Uuden luottamusmiehen ilmoituksen kotisivuiltamme. Jatkavien ei tarvitse tehdä mitään. 7. Muuten noudatetaan soveltuvin osin liitteenä olevaa luottamusmiesten vuoden 2011 vaaliohjetta. 8. Lisätietoja ja -ohjeita antaa järjestöpäällikkö Simo Kekki. JUKO lähettää työnantajalle uusien luottamusmiesten valtakirjan, jatkavien valtakirjoja pidennetään kuntiin lähetettävillä tiedotteilla. JUKO lähettää tiedot luottamusmiehistä asianomaisille liitoille. On ensiarvoisen tärkeää, että toimitaan ylläkuvatussa järjestyksessä, koska valtakirjan luottamusmiesasemassa toimimisesta antaa pääsopijajärjestö (JUKO), ei liitto (esim. OAJ). Kristiina Koskiluoma Viestintäpäällikkö ja Talentia-lehden päätoimittaja Kuva: Jyrki Komulainen 16

17 Jäsentapahtumat Talentia Lappi valitsi vuoden 2013 Sosiaalitapaukseksi Lapin Ensi- ja turvakodin Lapin Ensi- ja turvakoti on jo 60 vuoden ajan tarjonnut erilaisissa elämänkriiseissä ja elämäntilanteissa tukea tarvitseville ihmisille osaavaa ja vaikuttavaa apua. Toimintaa on pitkäjänteisesti ja ennakkoluulottomasti kehitetty ja laajennettu tuottaen nykyään monipuolisia palveluita yksilöille ja ryhmille koko Lapin alueella. Työssä otetaan huomioon hienosti lasten, naisten, miesten ja perheiden näkökulmat sekä eri kulttuuritaustat. Muun muassa viime vuosina tehty miestyö on vahvistanut Lapin alueen miesten palvelukokonaisuutta. Työssä hyödynnetään sosiaalialan osaamista, mikä osaltaan varmistaa ammattimaisen ja kattavan palvelutarjonnan. Käyttöön on otettu myös useita erilaisia verkkopalvelumuotoja, jotka tuovat palvelut paremmin tavoitettavaksi laajalla Lapin alueella. Lapin Ensi- ja turvakodin toiminta on saanut hyvää palautetta Lapin alueen ihmisiltä ja toimijoilta ennaltaehkäisevästä, joustavasta ja nopeasta palvelusta sekä valmiudesta reagoida yksilöiden elämässä ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Toimiminen tärkeiden asioiden äärellä on mahdollistettu myös vapaaehtoisille aktivoimalla ja kouluttamalla heitä eri tehtäviin. Näin monella on mahdollisuus toimia lasten ja perheiden hyväksi. Kuvassa Talentia Lapin vuoden 2013 puheenjohtaja Hanne- Mari Seppälä ja Lapin Ensi- ja turvakodilta Maria Kunelius. 17

18 Jäsentapahtumat Tervetuloa Talentia Lapin kevätkokoukseen! Talentia Lappi ry:n kevätkokous pidetään lauantaina Rovaniemellä klo Rovaniemen steinerkoululla osoitteessa Lähteentie 16. Päivä alkaa klo tutustumisella eurytmiaan. Tämän jälkeen tarjoamme lounaan. Käsittelemme kokouksessa sääntömääräiset asiat ja lopuksi joogaamme rentoutukseksi. Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi etukäteen mennessä osoitteessa - kevätkokoukseen ilmoittautuminen. ESITYSLISTA kevätkokous 2014 Aika: Lauantaina klo Paikka: STEINERKOULU, LÄHTEENTIE 16, ROVANIEMI ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja muut toimihenkilöt 5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 Vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen 7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 8 Muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 24 :n säännökset 9 Kokouksen päättäminen 18 Kuva: Pekka Ojaniemi

19 Jäsentapahtumat Suunnitelmissa on syyskokous lauantaina Rovaniemellä klo Pohjanhovissa. Ohjelmassa lisäksi ammattieettinen vala sekä pikkujouluillallinen klo Laitathan päivän kalenteriin ja seuraa ilmoittautumisohjeita syksyllä! Akava Lappi järjestää Perinteisen Flooran päivän juhlan klo 18. Rovaniemellä Pohjolan Osuuspankin tiloissa (Koskikatu 10). Juhliin on kutsuttu akavalaisten liittojen jäseniä ja tässä keväisessä juhlassa on tarjolla hyvän seuran lisäksi keväisiä salaatteja ja raikasta juotavaa ja akavalaista ohjelmaa. Ilmoittautuminen 5.5. mennessä os. ulapland.fi. Flooranpäivänä eli kukanpäivänä, on juhlittu kevättä ja juhla on perinteisesti ollut Suomen ylioppilaiden juhla. Helsingis- sä ylioppilaat kokoontuivat 1800-luvulla kukanpäivänä Kumtähden kentälle nykyiseen Kumpulaan. Erityisen merkityksen kokoontuminen sai vuonna 1848, jolloin tapahtumassa esitettiin J. L. Runebergin ja Fredrik Paciuksen Maamme-laulu ensimmäisen kerran. Sillä oli suuri merkitys kansallisen heräämisen kannalta, joka johti lopulta Suomen itsenäistymiseen vuonna

20 Soijanakkikeitto (maailman helpoin ja nopein) Mene kauppaan ja osta värkit. Pilko nakit ja ruskista niitä paistinpannulla mausteiden kera noin 5min. Kaada nakit kattilaan veden ja vihannesten ja perunasuikaleiden sekaan ja kiehauta. Tarjoile ranskankerman kera ja onnittele itseäsi eettisestä valinnasta. 8 kpl soijanakkeja 500g perunasipulisekoitusta 1 pussi keittojuureksia 1 kpl kasvisliemikuutio 2l vettä 1 purkki ranskankermaa suolat ja pippurit ym. mausteet maun mukaan Jäikö joku Talentia-tuttusi ilman lehteä? Pyydä häntä päivittämään välittömästi yhteystiedot Talentian easioinnissa. easiointiin pääsee etusivulta.

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013 etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013 Tiedotamme etoksella ajankohtaisia jäsentapahtumia, tuomme esille ajankohtaisia teemoja ja alueemme sosiaalialaa koskevia

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2012

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2012 etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2012 Tiedotamme etoksella ajankohtaisista yhdistystapahtumista, tuomme esille ajankohtaisia teemoja ja alueemme sosiaalialaa

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos ASLAK ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kohderyhmä: työntekijät,

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY

SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 19.11.2016 Rekisterinumero 85.569 NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry. Yhdistyksestä käytetään

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Minun työhyvinvointini

Minun työhyvinvointini Minun työhyvinvointini Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja Hyvinvointi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Luottamusmiesten määrä

Luottamusmiesten määrä Vaaliohjeet 20.2.2015 1(3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 3/2012

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 3/2012 etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 3/2012 Tiedotamme etoksella ajankohtaisista yhdistystapahtumista, tuomme esille ajankohtaisia teemoja ja alueemme sosiaalialaa

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Työhyvinvoin) ja kuntoutus

Työhyvinvoin) ja kuntoutus Työhyvinvoin) ja kuntoutus Ratuke syysseminaari 11.11.2010 Tiina Nurmi- Kokko Rakennusliitto Työhyvinvoin) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työ- ympäristössä

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki, VaTu - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Esityksen materiaali kerätty ja muokattu TyKen aineistosta: ver JPL 12.3.2013 Työturvallisuuslaki Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä.

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä. Tehy ry / Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry työehtosopimus Luottamusmiesvaaliohje LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA KAUDELLE 2017 2019 YLEISTÄ Tehyläisiä työntekijöitä edustaa työehtosopimukseen liittyvissä

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos MITÄ ENSIHOITOTYÖN KUORMITTAVUUS ON TEIDÄN MIELESTÄ? Työn kuormittavuus on moniulotteinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään 17. 19.4.2015 Lahdessa. Viikonlopun ohjelma on monipuolinen: Perjantaina kokoustetaan liiton

Lisätiedot

Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä. Mikko Koivu

Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä. Mikko Koivu Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä Mikko Koivu Työhyvinvoinnin johtaminen TYÖ: sisältö, menetelmät, välineet, ergonomia TYÖYHTEISÖ: yhteistyö, tiedonkulku, pelisäännöt

Lisätiedot

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan:

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan: YKSITYISEN ENSIHOITOPALVELUALAN LUOTTAMUSMIESVAALIOHJEET YLEISTÄ Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu luottamusmiestoiminnasta ja Tehyyn järjestäytyneiden työtekijöiden oikeudesta valita

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

Ehdokasasettelu päättyy Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan kaikille äänioikeutetuille viimeistään

Ehdokasasettelu päättyy Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan kaikille äänioikeutetuille viimeistään HAMMASLÄÄKÄRILIITON VAALIOPAS 2016 Suomen Hammaslääkäriliiton valtuuston vaali suoritetaan postiäänestyksenä 27.10. 16.11.2016. Hammaslääkäriliiton jäsenet valitsevat valtuustoon 40 jäsentä toimikaudeksi

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 26.3.2004 SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 PELISSÄ ELÄMÄ TAPAHTUMA 3.-4.4. VANTAALLA! KEVÄTKOKOUS 18.4. KUTSU, ESITYSLISTA JA VALTAKIRJA PELISÄÄNTÖPALAUTE Varaa aikaa ihmisille, jotka ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot