KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/ (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina klo 17.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2008 1 (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 20.11.2008 klo 17.00"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 8/ (2) Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite NIEMINEN PÄIVI / POIKKEAMISLAUSUNTO / LOMARAKENNUS, Hakemus n:o REINA PENTTI PK ( KATRI REINA ) / POIKKEAMISLAUSUNTO / RANTASAUNA, Hakemus n:o TIAINEN TUULA / POIKKEAMISLAUSUNTO / LOMARAKENNUS JA RANTASAUNA, Hakemus n:o TIMONEN AINO / POIKKEAMISPÄÄTÖS / KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS, Hakemus n:o AHONEN MARJA-LIISA JOHANNA / POIKKEAMISLAUSUNTO / ASUINRAKENNUS JA TALOUSRAKENNUKSET, Hakemus n:o HEIKNIEMI KALEVI / SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖS / ASUIN- RAKENNUS, Hakemus n:o RUOTANEN ILKKA / SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖS / ASUIN- RAKENNUS JA TALOUSRAKENNUKSET, Hakemus n:o RAUTIAINEN ANNUKKA / POIKKEAMISLAUSUNTO / KESÄ- ASUNTO, Hakemus n:o STELLBERG LARS / POIKKEAMISPÄÄTÖS / ASUINRAKENNUKSEN LAAJENNUS, Hakemus n:o MURTONEN HANNU JA SALONEN ULLA / POIKKEAMISPÄÄ- TÖS / LOMARAKENNUS, Hakemus n:o KETTUNEN HILKKA / POIKKEAMISPÄÄTÖS / LOMA-ASUNTO JA SAUNA, Hakemus n:o (esitellään kokouksessa) RIPPALA OLAVI / POIKKEAMISLAUSUNTO / RANTASAUNA, Hakemus n:o (esitellään kokouksessa) TALOUSARVION SEURANTA VUOSI 2008 TOTEUMA 10.08

2 KOKOUSKUTSU 8/ (2) Ympäristölautakunta a, b, c, d MÄÄRÄYS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 84 :N PERUSTEELLA RIKKOMUKSEN JA LAIMINLYÖNNIN OIKAISEMISEKSI / TEIJA GRANROTHIN TILA, VITIKKALA, KORPILAHTI SALONEN KYÖSTI JA PURANEN MIIA / SELVITYSPYYNTÖ / RAKENTAMISTOIMET a, b TÄHTIRINTEEN VL-1 ALUEEN TILANNETARKASTUS 120 TIEDOKSI 121 ESITTELIJÄN JA ESITTELIJÄN SIJAISEN PUUTTUMINEN HURTTI PEKKA / POIKKEAMISLAUSUNTO / ASUINRAKENNUS, Hakemus n:o PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä rakennustarkastustoimistossa klo Ilmoitukset julkipanon jälkeen annettavissa ympäristölautakunnan lupapäätöksistä sekä muista päätöksistä nähtävänä klo 9-15 kunnan ilmoitustaululla. PUHEENJOHTAJA Riikka Laukia

3 Viranomainen KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Ympäristölautakunta 8/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Laukia Riikka, puheenjohtaja Houni Ilse, jäsen Jokinen Jari, jäsen Nieminen Elisa, jäsen Niinioja Janne, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Liukkonen Hanne, asiantuntija, projektityöntekijä Ilmonen Kari, KH:n edustaja Virtanen Julia, aluearkkitehti LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilse Houni ja Jari Jokinen. (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Riikka Laukia PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun Allekirjoitukset mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Ilse Houni Jari Jokinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY Paikka ja pvm Rakennustarkastustoimistossa klo 9-15 YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Rakennustarkastaja Reijo Blomster

4 Ympäristölautakunta TALOUSARVION SEURANTA VUOSI 2008 TOTEUMA Ymp.ltk 116 Päivitetty toteuma esitellään kokouksessa. Päätös: Lautakunta ei ole saanut talousarvion seurantaraporttia.

5 Ympäristölautakunta MÄÄRÄYS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 84 :N PERUSTEELLA RIKKOMUKSEN JA LAIMINLYÖNNIN OIKAISEMISEKSI/TEIJA GRANROTHIN TILA, VITIKKALA, KORPILAHTI Ymp.ltk 117 Keski-Suomen ympäristökeskus on osoittanut pyynnön Korpilahden kunnan ympäristölautakunnalle määräysten asettamisesta ympäristölainsäädännön noudattamatta jättämisen vuoksi. Määräyksessä tulee olla määräaika, mihin mennessä vaaditut toimenpiteet tulee tehdä. Lisäksi ympäristökeskus pyytää valvomaan, että vaaditut toimenpiteet toteutetaan aikataulun mukaisesti sekä ilmoittamaan mahdollisesta määräysten noudattamatta jättämisestä TE-keskukseen. Kyseessä on Vitikkalan kylässä sijaitseva Teija Granrothin tila (kiinteistötunnus ), johon ympäristökeskus on tehnyt TEkeskuksen asettaman lausuntopyynnön vuoksi tarkastuskäynnin ja tarkastuksella oli myös mukana Korpilahden kunnan edustajana Hanne Liukkonen. Tarkastuksella todettiin, että tilalla on 20 hevosta ja lantalaa ei ole. Lanta on varastoitu traktorin peräkärryssä, pressu peitteenä. Lanta on toimitettu kahdelle vastaanottavalle tilalle. Luovutuksesta ja vastaanottamisesta on suullinen sopimus. Vastaanottavilla tiloilla ei ole lantalaa, vaan he varastoivat lannan patterissa pellolla. Tarkastuskäynnillä ilmeni, että eläinten pidon jatkamisesta ei ollut vielä tarkkaa tietoa. Ainakin eläinmäärä todennäköisesti pienenee nykyisestä. Vaihtoehtoja lannan varastoinnin järjestämiseksi selvitetään. Ympäristönsuojelulain 84 :n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo ympäristönsuojelulakia tai sen nojalla annettu asetusta (tässä tapauksessa nitraattiasetus 4 ) jatkamasta tai toistamasta säännöksen vastaista menettelyä taikka määrätä sen, joka rikkoo ympäristönsuojelulakia tai sen nojalla annettua asetusta, täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa. Oheisliite (jakelu jäsenille): - Keski-Suomen ympäristökeskuksen pyyntö Tarkastuskäynnin muistio Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunto TE-keskukselle Asian valmistelu projektityöntekijä Hanne Liukkonen, p

6 Ympäristölautakunta Ymp.ltk 117 (jtk) Ehdotus: Korpilahden kunnan ympäristölautakunta päättää, että Teija Granrothin on toimitettava selvitys lannan varastoinnin järjestämisestä ja eläinten pidon jatkamisesta Korpilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään Toiminnanharjoittajan on myös tehtävä lannan typpianalyysi mennessä. Lisäksi lautakunta velvoittaa, että asianmukainen lantala on rakennettava mennessä, ellei lannan varastointia voida muuten järjestää asetuksen mukaisesti. Mikäli lantala rakennetaan, on lantalasta teetettävä asiantuntijan laatimat tarpeelliset suunnitelmat ja piirustukset ennen rakentamista. Lisäksi lannan luovutuksesta tulee tehdä kirjallinen sopimus, joka lähetetään tiedoksi Korpilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 Ympäristölautakunta SALONEN KYÖSTI JA PURANEN MIIA / SELVITYSPYYNTÖ / RAKENTAMISTOIMET Ymp.ltk 118 Kuntaan tehdyn ilmoituksen johdosta ( luvaton rakentaminen ) rakennustarkastaja on lähettänyt selvityspyynnön ( kuuleminen ) Kyösti Saloselle ja Miia Puraselle Veijon kylässä tilan Pajuranta RN:o 1:442 osalta. Ilmoituksen johdosta ko. tilan alueella kävi Hanne Liukkonen ja totesi, että tilan alueelle on rakennettu tie ja muutaman neliön kokoinen rakennus. Lisäksi alueella oli sijoitettuna asuntovaunu. Selvityspyyntöön tuli antaa vastaus mennessä ja vastaus saatiin määräaikaan mennessä. Vastauksessaan kiinteistönomistajat kertoivat saaneensa luvan Korpilahden kunnasta tien rakentamiseen. Tontille on heidän mukaansa rakennettu tie, laituri ja nuotiopaikka. Kesäisin alueella käydään asuntovaunun kanssa sekä veneellä. Alueella sijaitseva rakennus on kompostoiva puucee. Mitään muuta alueelle ei tulla rakentamaan, jollei sinne joskus myönnetä rakennuslupaa. Tila sijaitsee Korpilahden Päijänteen rantayleiskaavan M alueella ja alueelle saa rakentaa ainoastaan maa- ja metsätalouden harjoittamista palvelevia rakennuksia. Ehdotus: Lautakunta toteaa, että annettu selvitys on riittävä ja tilan alueelle ei saa sijoittaa lomailuun liittyviä rakennuksia, rakennelmia tai pysyväisluonteisia toimintoja. Alue tulee pitää - ja saattaa kaavan mukaiseen käyttöön. Kaikelle sellaiselle rakentamiselle, jotka tarvitsevat lupamenettelyt on haettava voimassa olevan lainsäädäntöön perustuvat luvat. Alueella tulee pitää rakennusvalvontaviranomaisen, rakennustarkastajan katselmus mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin mennessä, jossa todetaan alueen tila. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 Ympäristölautakunta TÄHTIRINTEEN VL-1 ALUEEN TILANNETARKASTUS Ymp.ltk 119 Rakennustarkastaja, aluearkkitehti ja ympäristötoimen projektityöntekijä pitivät lautakunnan ,62 ja 63 päätöksiin pohjautuvan tarkastuksen alueella Tarkastuksen suorittamisesta annettiin kirjallinen ilmoitus kiinteistön omistajille siten, että he saivat ilmoitukset postin välityksellä Tarkastukseen osallistuivat viranhaltijoiden lisäksi kiinteistöjen edustajat. Tarkastuksessa todettiin VL-1 alueen tilanne tarkastushetkellä sekä käytiin keskusteluja alueen kaavamuutosmahdollisuuksista uuden kunnan muodostumisen jälkeen. Keskusteluissa sivuttiin myös nykyisen Korpilahden kunnan jätehuoltomääräyksiä. Kiinteistönomistajat toivat esille mm. niitä perusteluita, jotka ovat olleet lähtökohtana siihen, että alue on saatettu nykyisen kaltaiseksi. Aluetta on haluttu pitää siistinä, kunnossapito on helpompaa kun syntyvät nurmi- ja kaislajätteet voidaan sijoittaa rakennettuun kompostiin, jyrkkäpiirteiset tasoerot voidaan pitää siisteinä kun ne on kiveytetty jne. Katselmuksessa todettiin, että kiinteistön Rno 1:166 edustajat ovat jättäneet valituksen lautakunnan tekemästä päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ja tilan alueella ei suuria alueen entiselleen palauttamiseen liittyviä toimia, ilmoitettuja istutuksia lukuun ottamatta ole suoritettu. Muiden tilojen osalta tällaista valitusta ei ole jätetty. Katselmuksessa todettiin, että kokonaisuutena alueen luonne ei juurikaan ole muuttunut aikaisemmasta. VL-1 alue näyttää edelleenkin sen luontoiselta, että alue on kaavan mukaisten omakotitalojen piha-alueiden jatke vesistön ja kaavan mukaisten rakennustonttien välissä. Tilojen RNo 1:165 ja Rno 1:167 alueiden osalta on kuitenkin suoritettu osittaisia lautakunnan päätöksessään edellyttämiä toimia, kuten puiden istutuksia jne. Katselmuksen jälkeen tilan Rno 1:166 omistajat ovat jättäneet kirjallisena Reijo Blomsterille osoitetun kirjeen sekä tilan aluetta koskevan kunnostussuunnitelman. Muutosehdotus: Päätös: Lautakunta päättää jatkotoimista, jotka liittyvät Tähtirinteen rantaalueella kortteleissa 345 ja 346 sijaitsevan VL-1 alueen entisöintiin ja aikaisempiin lautakunnan tekemiin päätöksiin. Tilan 1:165 osalta ei tarvitse jatkotoimenpiteitä. Tilannetta voidaan pitää kaavanmukaisena, lukuun ottamatta tilalla sijaitsevaa pientä rakennelmaa (omistaja luvannut siirtää).

9 Ympäristölautakunta Ymp.ltk 119 (jtk) Tilan 1:166 osalta tilanne ei ole kaavanmukainen rakenteiden ja rakennelmien (kiveykset ja kompostirakennelmat) osalta, eikä niille ole haettu rakennusjärjestyksen mukaisia toimenpidelupia. Uudessa kunnostussuunnitelmassa ( ) ei ole esitetty toimenpiteitä näille. Voidaan todeta, että liukumäki on helposti siirrettävissä ja rannan kiveykselle on esitetty hyväksyttäviä perusteluita. Jatkotoimenpiteiden osalta ei voida tehdä suunnitelmia, sillä kiinteistön edustajat ovat jättäneet valituksen lautakunnan tekemästä päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Tilan 1:167 osalta tilannetta voidaan pitää kaavan mukaisena, lukuun ottamatta tilalla sijaitsevaa hyötypuutarha-aluetta. Hyötypuutarha tulee sijaita asemakaavassa osoitetulla tontilla. Hyötypuutarha tulee poistaa tai siirtää vuodenajasta johtuen toukokuun loppuun mennessä. Katselmus alueelle tulee tehdä mennessä. Mikäli viranomaisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, ryhdytään maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamiin pakkotoimenpiteisiin.

10 Ympäristölautakunta TIEDOKSI Ymp.ltk 120 Merkittiin tiedoksi Rakennustarkastajan työvälineluettelo KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS, POIKKEAMISPÄÄTÖS LA-294, , Korpilahti, Vitikkala Tuulikannel RN:o 234 ja Rantuu RN:o 5:120, omakotitalo, päätös myönteinen ehdollisena KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS, POIKKEAMISPÄÄTÖS LA-322, , Korpilahti, Juokslahti Ojansuu RN:o 18:3, sauna, päätös kielteinen Lausunto lannan patterointi, Korpilahti, Mäkelä 9:34 ja Mäkelä Tapanila 9:77 lohko Uutismaa (00403) Lausunto lannan patterointi, Korpilahti, Harjula 1:341 lohko (00175) Lausunto lannan patterointi, Korpilahti, Aaria 11:39 lohko Aaria J (03053), Pirttilahti 17:4 lohko A (00691) ja Papinaho 5:16 lohko Välivainio (02297) Lausunto Päijänteen Metsänhoitoyhdistykselle, metsätien rakentaminen: Heinäsuon metsätie, Juokslahden kylä, Korpilahti PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 60 :N MUKAISEN ILMOITUKSEN JOHDOSTA - Rantanen Jouni KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS Dnro KSU L-488/251, YSA , luonnonsuojelualueen perustaminen, Mäyräsähkön luonnonsuojelualue, Korpilahti, Rutalahti, Mäyräsähkö RN:o 4:96 ja voimajohtoalue RN:o 4:93 (osa tilasta) KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS Dnro KSU L-520/251, YSA , luonnonsuojelualueen perustaminen, Mäyrämäen luonnonsuojelualue, Korpilahti, Rutalahti, Mäyrämäki RN:o 4:97 Rakennustarkastajan päätökset: - As Oy Sillanpieli jätekatoksen rakentaminen - Jokinen Teppo rakennusluvat

11 Ympäristölautakunta ESITTELIJÄN JA ESITTELIJÄN SIJAISEN PUUTTUMINEN Ymp.ltk 121 Päätös: Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii lautakunnan puheenjohtaja Riikka Laukia ja pöytäkirjanpitäjänä projektityöntekijä Hanne Liukkonen.

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina 18.1.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 1 SEPPO KÄRNÄ OY:N 22.12.2006 PÄIVÄÄMÄ

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 71 1 YMPÄRISTÖLUPA TIENPARANNUSHANKE

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2008 Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 13.3.2008 klo 18.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2008 Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 13.3.2008 klo 18.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 2/2008 Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina 13.3.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 18 1 MAURI LAKINNORON ANOMUS HARVENNETUSTA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29 KOKOUSAIKA Torstaina klo 16.00-16.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Ympäristölautakunta Sivut 30-36. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Ympäristölautakunta Sivut 30-36. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Ympäristölautakunta Sivut 30-36 KOKOUSAIKA Torstaina 26.8.2010 klo 16.00-17-25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43 KOKOUSAIKA Torstaina 25.11.2010 klo 16.00-17.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57 KOKOUSAIKA 27.6.2013 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- Torstai 3.9.2015 klo.16.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- Torstai 3.9.2015 klo.16.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 3.9.2015 klo.16.00

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1 KOKOUSAIKA 22.3.2012 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot