PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 7.4.2011 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9"

Transkriptio

1 1 PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty, Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Ahola Riitta, Haatainen Heikki, Salmela-Vierisalo Satu, Björkell Rolf, Hänninen Harry, Kiuru Kim, Mäkelä Marika, Riola Jouko, Sorri Liisa, Rokosa Pasi Lehtonen Jukka, Tanttu Unto, yv:n jäsen, Järvenpää yv:n 1. varapj., Järvenpää yv:n puheenjohtaja, Järvenpää yv:n jäsen, Järvenpää yv:n jäsen, Kerava yv:n jäsen, Kerava yv:n jäsen, Kerava yv:n jäsen, Kerava yv:n jäsen, Sipoo yv:n jäsen, Sipoo yv:n jäsen,tuusula yv:n varajäsen, Tuusula yv:n jäsen,tuusula yv:n 2.varapj., Tuusula yhtymähallituksen pj. yhtymähallituksen varapj. toimitusjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Antti Räty puheenjohtaja Unto Tanttu sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS, aika ja paikka ALLEKIRJOITUKSET Kim Kiuru Jouko Riola

2 2 ASIALUETTELO Yv 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yv 2 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yv 3 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Yv 4 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEEN- JOHTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2011 Yv 5 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE Viite 1 Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2010 (Y.B.a.60) Viite 2 Tilintarkastuskertomus (Y.B.a.60) Viite 3 Vuosikertomus (Y.B.a.60) Yv 6 ARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEI- DEN TOTEUTUMISESTA Viite 4 Arviointikertomus (Y.B.a.60) Yv 7 YHTYMÄHALLITUKSEN VALINTA KAUDELLE Yv 8 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA Yv 9 VALITUSOSOITUS

3 3 Yv 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymähallitus on kokouksessaan esittänyt yhtymävaltuuston kokouspäivämääräksi. Tuusulan seudun vesilaitos ky:n perussopimuksen 8 kuuluu: n kokouskutsu on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kuntalain 54 ja 64 :n mukaan valtuuston kokouksesta on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty postitse jokaiselle yhtymävaltuuston jäsenelle. Varavaltuutetuille on yhtäaikaisesti lähetetty tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Kokouskutsu on lähetetty myös jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä yhtymähallituksen jäsenille. Samalla päivämäärällä on jokaisen jäsenkunnan ilmoitustaulun pitäjälle lähetetty ilmoitus kokousajankohdasta ja -paikasta ilmoitettavaksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kuten voimassaoleva yhtymävaltuuston työjärjestys edellyttää voimaan tulleen kielilain mukaisesti kokouskutsu on lähetetty suomen ja ruotsin kielisinä. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsun oikeaksi varmennetun postitusluettelon mukaan suoritettavan nimenhuudon ja jäsenkuntien ilmoitustaulujen pitäjien todistusten perusteella yhtymävaltuusto päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 Yv 2 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VA- LINTA Valtuuston työjärjestyksen 1 mukaan Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston kutsuma kuntayhtymän taikka jäsenkunnan viranhaltija. Valtuuston työjärjestyksen 26 mukaan Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Puheenjohtajan kutsusta kokouksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Unto Tanttu. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kim Kiuru ja Jouko Riola Yv 3 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotettu työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 5 Yv 4 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPU- HEENJOHTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2011 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään kuntalain 12 :ssä. Kuntalain 12 kuuluu: Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Tuusulan seudun vesilaitoksen yhtymävaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt valtuuston työjärjestyksen, jonka mukaan Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnäoleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu vuodeksi kerrallaan. Vaalimenettelystä on säädetty kuntalain 60 :ssä. Vuonna 2010 Tuusulan seudun vesilaitos ky:n yhtymävaltuuston puheenjohtajisto on ollut: puheenjohtaja Antti Räty, Järvenpää 1. varapuheenjohtaja Anneli Manninen, Järvenpää 2. varapuheenjohtaja Liisa Sorri, Tuusula suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalin. Jäsen Tehi esitti valtuuston puheenjohtajaksi Antti Rätyä, jäsen Karulinna 1. varapuheenjohtajaksi Anneli Mannista ja jäsen Kiuru esitti 2. varapuheenjohtajaksi Liisa Sorria. Muita esityksiä ei tullut. valitsi yksimielisesti puheenjohtajiston vuodelle 2011: -yhtymävaltuuston puheenjohtaja Antti Räty -yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Anneli Manninen -yhtymävaltuuston 2.varapuheenjohtaja Liisa Sorri

6 6 Yv 5 TILINPÄÄTÖS VUODELTA Yh 13 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Viitteenä nro 2 on Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2010 käsittäen seuraavat osat: toimintakertomus talousarvion toteutumisvertailu tuloslaskelma rahoituslaskelma tase liitetiedot allekirjoitukset Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen ( viite 2 ) ja allekirjoittaa sen. Yhtymähallitus esittää tilikauden ylijäämän, ,80 euroa, siirtämistä taseeseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi. Yhtymähallitus jättää tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajan tarkastettaviksi. Yhtymähallitus lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus hyväksyy vuosikertomuksen ( viite 3 ), ja esittää sen toimiston viimeistelemänä vähäisin muutosvarauksin yhtymävaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TARK.LTK 2/ Kuntalain 53 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta tarkastuslautakunnan valmisteluun kuuluvia asioita. Tilinpäätöksen laatiminen on hallituksen tehtävä mutta tilinpäätöksen valmistelu valtuustolle kuuluu tarkastuslautakunnalle. astuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti tehdyistä muistutuksista asianomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto.

7 7 Tilintarkastaja tarkastaa tilinpäätöksen Tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus sekä raportti tilintarkastuksen suorittamisesta esitellään kokouksessa. Esitys astuslautakunta - merkitsee tietoon saatetuksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen valtuustolle tiedoksi. - ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta Päätös astuslautakunta - merkitsi tietoon saatetuksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen valtuustolle tiedoksi. - ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta Yv 5 Viitteet 1, 2, 3 Jäsenet Satu Salmela-Vierisalo ja Harry Hänninen ilmoittivat jääviytensä yhtymähallituksen jäsenenä. Yh: Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus esittää vuosikertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi..ltk Saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös vahvistetaan ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta hyväksyi yksimielisesti vuoden 2010 tilinpäätöksen liitteineen. myönsi yksimielisesti yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuoden 2010 hallinnosta ja taloudesta.

8 Yv 6 ARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEI- DEN TOTEUTUMISESTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 8 TARK.LTK/ Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointi suoritetaan vuosittain tehtävässä arviointikertomuksessa. astuslautakunta on keskuudessaan valmistellut vuoden 2010 arviointikertomusta ja lautakunnan puheenjohtaja esittelee asian. Esitys astuslautakunta käsittelee vuoden 2010 arviointikertomusta ja saattaa sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi Yv 6 Viite 4 astuslautakunta käsitteli vuoden 2010 laaditun arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen kommenttikierroksen ja teknisten tarkastusten jälkeen. päättää hyväksyä vuoden 2010 arviointikertomuksen. hyväksyi yksimielisesti vuoden 2010 arviointikertomuksen.

9 Yv 7 YHTYMÄHALLITUKSEN VALINTA KAUDELLE Yh 17 YHTYMÄHALLITUKSEN VALINTA KAUDELLE Nykyinen yhtymähallitus on yhtymävaltuuston valitsema vuosille Tulevan yhtymävaltuuston kokouksen tehtävänä on valita yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi TSV:n perussopimuksen mukaan hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Perussopimuksessa hallitus on määrätty 8 henkilön suuruiseksi siten, että 2 jäsentä tulee kustakin jäsenkunnasta. Valinnassa tulee lisäksi noudattaa tasa-arvolain määräyksiä. Tässä tapauksessa matematiikka on yksiselitteinen, puolet naisia ja puolet miehiä. Sama pätee myös erikseen varajäseniin. Erityisistä syistä kiintiöistä voidaan lain mukaan poiketa. Mm. syy voi olla, ettei jollakin erityisalalla ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen edustajalla. Poliittinen edustavuus säilynee nykyisenkaltaisena, eli KOKOOMUS 3 paikkaa SDP 2 paikkaa VIHREÄT 1 paikka SITOUTUMATTOMAT 1 paikka KESKUSTA 1 paikka yhteensä 8 paikkaa Hallituksen kokoonpano vv on ollut: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Leo Lauramaa Mika Gilan kaupungista Maija-Liisa Pyykkönen Kaisa Putaansuu Keravan Leena Harjula-Jalonen Arja Rantanen kaupungista Satu Salmela-Vierisalo Juhani Koivusaari Sipoon Harry Hänninen Johanna Hallikainen kunnasta Tanja Partanen Henrik Möller Tuusulan Jukka Lehtonen Ismo Lappalainen kunnasta Pasi Rokosa Heli Siltaloppi Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Pasi Rokosa, varapuheenjohtajana Jukka Lehtonen. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee hallituksen valintaperusteet tiedokseen ja esittää ne yhtymävaltuustolle tiedoksi yhtymähallituksen valintapäätöstä vuosille varten. Ehdotus hyväksyttiin. Yv 7

10 10 valitsi yksimielisesti yhtymähallitukseen vuosille seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Leo Lauramaa Mika Gilan kaupungista Maisa Pyykkönen Kaisa Putaansuu Keravan Leena Harjula-Jalonen Arja Rantanen kaupungista Satu Salmela-Vierisalo Juhani Koivusaari Sipoon Harry Hänninen Johanna Hallikainen kunnasta Tanja Partanen Henrik Möller Tuusulan Jukka Lehtonen Ismo Lappalainen kunnasta Pasi Rokosa Heli Siltaloppi Yhtymähallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pasi Rokosa ja varapuheenjohtajaksi Jukka Lehtonen. Yv 8 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA Pöytäkirja pidetään nähtävänä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän toimistossa tiistaina huhtikuun 19 päivänä 2011 klo välisenä aikana. Ehdotuksen mukaan. Yv 9 VALITUSOSOITUS

11 11 Kunnallisvalituksen yhtymävaltuuston kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin Hallinto-oikeudelle, Ratapihantie 9, HELSINKI, Postiosoite PL 120, HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallintooikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirja on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Ehdotuksen mukaan.

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 30.4.2010 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 10/11

PÖYTÄKIRJA nro 10/11 1 PÖYTÄKIRJA nro 10/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Metsäpirtti, Turaniementie 61, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry Lauramaa Leo Lehtonen Jukka

Lisätiedot

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 3/2013 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 22 Kuntalaisten aloitteet 23 6 Konserniohjeet

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Elina Hirvonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 11.6.2015

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 11.6.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 5/60 Kokousaika Torstaina 11. kesäkuuta 2015, klo 19.05-20.10 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 9:00-11:35 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014 AIKA Torstai 23.10.2014 kello 15.00 15.45 PAIKKA Varkauden kampus, 2. kerroksen neuvotteluhuone C-2030 käyntiosoite: Osmajoentie 75, 78210 Varkaus LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Matti Kartano

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(13) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 25.11.2011 nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(13) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 25.11.2011 nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(13) KOKOUSAIKA Perjantai 25.11.2011 kello 13.00 15.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto, kokoustila Viesti 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 17.21 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot