Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä."

Transkriptio

1 334 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. Käsitellyt asiat nro liite 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 185 Pöytäkirjantarkastajien valinta 186 Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen, Helena Metsämuuronen 187 Tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen, Helena Metsämuuronen Etelä-Karjalan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen Teollisuustontin vuokraaminen puukylästä Umacon Oy:lle Perälän asuntoalueen tonttien hinnat 191 Kunnallisteknisen työntekijän palkkaaminen Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet 193 Luumäen rantaosayleiskaavan muutos 194 Valtuustoaloite vapaarahoitteisen senioritalon rakentamiseksi 195 Valtuustoaloite ikäihmisille suunnattavista kuntoilulaitteista Taavetin torille 196 Ilmoitusasiat 197 Vuosiloman hyväksyminen, kunnanjohtaja Anne Ukkonen 198 Muut mahdolliset asiat Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Taavetissa, kunnanvirastossa perjantaina klo Puheenjohtaja Hilkka Suoanttila Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Anne Ukkonen

2 335 Kokousaika Maanantaina klo Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja, Metsäkallio Kari varapuheenjohtaja Heikkilä Aki jäsen Huopainen Markku Karhu Asmo " Kurppa Erkki " Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu Väkevä Terttu " Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja Tanskanen Ville valtuuston I varapuheenjohtaja Poissa: Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja Muut osallistujat Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 197 Inkilä Juha asiantuntija klo Asiat :t Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hilkka Suoanttila Aika ja paikka Taavetissa Allekirjoitukset Anne Ukkonen Helena Metsämuuronen 197 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Markku Huopainen Erkki Kurppa Aika ja paikka Taavetissa, kunnanvirastossa, perjantaina klo 9-14 Virka-asema Allekirjoitus kunnanjohtaja Anne Ukkonen

3 336 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall. 184 Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 337 NTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 185 Kunnan hallintosäännön 17 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa pu heenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. on päättänyt pöytäkirjan tarkastamistavasta ja tarkastamisajankohdasta kokouksessaan ja edellä mainitun päätöksen mukaan kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka suorittavat tarkastamisen viimeistään kokouspäivää seuraavana keskiviikkona. Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana perjantaina kello 9 14 kunnantalolla. valitsee keskuudestaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä suorittamaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen. Todetaan samalla, että kunnanhallituksen pöytäkirja laaditaan uuden käytännön mukaan kokouksessa ja tarkistetaan heti kokouksen päätyttyä. Ehdotetaan valittavaksi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Markku Huopainen ja Erkki Kurppa. ehdotus hyväksyttiin.

5 338 TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN, HALLINTOJOHTAJA HELENA METSÄMUU- RONEN Khall. 186 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Kunnan maksuliikenteen häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi kunnan pankki- ja sijoitustilien käyttöoikeudet sekä valtuutus sijoitusrahastoja koskeviin toimeksiantotehtäviin on kunnanhallituksen päätöksin myönnetty Luumäen kunnassa kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle. Pääkirjanpitäjälle on lisäksi myönnetty pankkitilien käyttöoikeudet. Viranhaltijavaihdoksen johdosta Helena Metsämuuroselle tulee myöntää tarvittavat tilinkäyttöoikeudet ja valtuudet. Voimassa olevan taloussäännön täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnan pankkitilien käyttöön oikeutetut henkilöt määrää kunnanhallitus. Määräys on voimassa toistaiseksi. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää myöntää hallintojohtaja Helena Metsämuuroselle seuraavien kunnan pankkitilien käyttöoikeudet: - Etelä-Karjalan Säästöpankki FI Luumäen Osuuspankki FI Luumäen Osuuspankki FI Nordea Pankki Suomi Oyj FI Sampo Pankki Oyj FI Lisäksi kunnanhallitus päättää myöntää hallintojohtaja Helena Metsämuuroselle kunnan sijoitustilien käyttöoikeudet sekä valtuutuksen sijoitusrahastoja koskeviin toimeksiantotehtäviin. Määräys astuu voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Merkittiin, että Helena Metsämuuronen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa.

6 339 ehdotus hyväksyttin. Tiedoksi: E-K Säästöpankki, Luumäen Osuuspankki, Nordea Pankki Suomi Oyj, Sampo Pankki Oyj

7 340 TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN, HELENA METSÄMUURONEN Khall. 187 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut kunnan hallintojohtajan virkaan Helena Metsämuurosen. Kunnanvaltuuston tekemästä päätöksestä ei valitusajan puitteissa ole valitettu, joten päätös on lainvoimainen. Helena Metsämuuronen on ilmoittanut ottavansa hallintojohtajan viran vastaan Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää vahvistaa hallintojohtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi e/kk. Merkittiin, että Helena Metsämuuronen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa. ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Helena Metsämuuronen, palkanlaskenta

8 341 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN TARKISTAMI- NEN Khall. 188 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Etelä Karjalan pelastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää tarkistetun Etelä-Karjalan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen sopimuskuntien hyväksyttäväksi. Tarkistettu ja hyväksytty yhteistoimintasopimus astuu voimaan Pelastuslain (24 ) perusteella kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla (alueen pelastustoimi) siten kuin pelastuslaissa tarkemmin säädetään. Valtioneuvosto päättää maan jakamisesta alueisiin ja vahvistetun aluejaon muuttamisesta. Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Laissa ei säädetä tarkemmin pelastustoimen järjestämistä koskevan sopimuksen sisällöstä. Pelastustoimen järjestämissopimuksessa kuntien tulee sopia hallinnosta, kustannusten jaosta ja muista toiminnan järjestämiseksi tarpeellisista asioista. Sopimuksen hyväksymiseen ja muuttamiseen sovelletaan, mitä kuntalain 79 :n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Sopimukseen sovelletaan muuten, mitä kuntien yhteis-toiminnasta säädetään kuntalaissa. Nykyinen Etelä-Karjalan pelastustoimen järjestämisestä tehty yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin , jolloin voimassa oli pelastustoimilaki 561/1999. Pelastustoimilaki korvattiin uuden alueellisen pelastustoimen järjestelmän myötä pelastuslailla 468/2003. Eduskunnan hyväksymä pelastuslaki 379/2011 ja valtioneuvoston antama asetus pelastustoimesta 407/2011 astuivat voimaan lukien. Lainsäädännössä ja Etelä-Karjalan alueen kuntarakenteessa tapahtuneet muutokset edellyttävät Etelä-Karjalan pelastustoimen järjestämisestä tehdyn yhteistoimintasopimuksen tarkistamista ennen kuluvan valtuustokauden loppua.

9 342 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan ( 25) vahvistamassa palvelutasopäätöksessä on pelastuslaitoksen hallinnon osalta päätetty, että palvelutasopäätöskauden aikana valmistellaan pelastustoimesta tehdyn yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen. Samalla arvioidaan pelastuslaitoksen tarkoituksenmukainen hallintomalli. Pelastustoimen neuvottelukunta on käsitellyt yhteistoimintasopimuksen tarkistamista kokouksissaan ja Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy pelastuslautakunnan esityksen mukaisesti liitteenä 1 olevan Etelä-Karjalan pelastustoimen tarkistetun yhteistoimintasopimuksen, joka astuu voimaan ehdotus hyväksyttiin.

10 343 TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAAMINEN PUUKYLÄST Ä UMACON OY:LLE Khall. 189 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja ovat neuvotelleet Luumäen kunnan Koskelan kylässä sijaitsevan Teknopuu 1-nimisen teollisuustontin vuokraamisesta Umacon Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa. Neuvottelujen kohteena oleva tontti vuokrataan pellettitehtaan raakaaineen kuivauslaitosta varten. Kyseinen tila on ollut suullisella sopimuksella varattuna pellettitehtaan raaka-aineen kuivauslaitoksen rakennuspaikaksi, joten alueesta ja sen käytöstä on tarkoituksenmukaista laatia virallinen vuokrasopimus. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen. ehdotus hyväksyttiin.

11 344 PERÄLÄN ASUNTOALUEEN TONTTIEN HINNAT Tekn.ltk 68 Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen p Perälän asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan ensimmäisen vaiheen toteuttaminen valmistuu syksyllä Työ käsittää liitteessä esitetyn alueen toteuttamisen. Vuoden 2013 kevään aikana on tarkoitus rakentaa yhdysvesijohto ja -viemäri kyseisen alueen ja Taavetin verkoston välille. Alueelle on teknisesti mahdollista aloittaa omakotitalojen rakentamisen valmistelut jo vuoden 2012 syksyn aikana, joten tonttien hintojen määrittely ja myynti tulee tehdä mahdollisimman pian. Alueen ensimmäinen vaihe käsittää yhteensä 24 tonttia, joista 7 kappaletta on omarantaisia. Kokonaisuutena alueella on 53 tonttia, joista 12 on omarantaisia. Tulevien vaiheiden hintamääritys tullaan tekemään asian ajankohtaistuttua huomioiden nyt tehtävien päätöksien sisältö. Liite Tonttien hinnoittelu on esitetty karttaliitteessä. Esittelijä: tekninen johtaja Harri Liikanen Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Perälän vaiheen 1 tontit myydään liitteessä esitetyillä hinnoilla. Myynti tullaan suorittamaan siten, että myynnistä ilmoitetaan tiedotusvälineissä. Ostajaehdokkaat voivat tiettyyn ajankohtaan mennessä jättää suostumuksensa haluamansa tontin ostamisesta. Mikäli samasta tontista tulee useampia ostosuostumuksia, ostaja arvotaan. Kyseisen ajan jälkeen tontteja myydään normaalimenettelyllä. ehdotus hyväksyttiin.

12 345 Khall Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää esittää valtuustolle, että Perälän vaiheen 1 tontit myydään liitteessä 3 esitetyillä hinnoilla ja teknisen lautakunnan esittämällä tavalla. ehdotus hyväksyttiin.

13 346 KUNNALLISTEKNISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN Tekn.ltk 69 Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen p Kunnallisteknisen työntekijän toimi vapautui keväällä 2012 tehtävään valitun henkilön irtisanouduttua tehtävästään pian valinnan jälkeen. Kunnallisteknisen työntekijän työpanos keskittyy yleisiin alueisiin, kuten leikkikenttiin ja puistoihin. Pääpaino tehtävässä tulee olemaan kaikkien kunnan ulkoalueiden suunnitelmallisessa hoidossa. Aikaisemmin tehtävään ei ole käytännössä nimetty ketään henkilöä vaan yleisten alueiden hoito on ollut enemmän tai vähemmän toimista ja jopa suunnitelmatonta. Uuden työntekijän työpanoksella saamme kehitettyä yleisten alueiden ulkonäköä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan, mikäli vapautuvan viran/toimen tehtäviä ei ole mahdollista hoitaa jäljelle jäävän henkilökunnan avulla tehtävien uusjaolla tai sisäisin siirroin, hallintokunnan tulee tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys vapautuvan viran/toimen täyttämisestä. Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan Lautakunnat antavat lausuntonsa esittelijäviranhaltijoiden valinnasta ja päättävät muiden vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden valinnasta.. Esittelijä: tekninen johtaja Harri Liikanen Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää lautakunnalle luvan täyttää avoimena oleva kunnallisteknisen työntekijän toimi heti. ehdotus hyväksyttiin.

14 347 Khall Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää avoimena olevan kunnallisteknisen työntekijän toimen. ehdotus hyväksyttiin.

15 348 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall. 192 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Kunnanhallituksen käsittelyä varten on laadittu liitteen mukainen luonnos talousarvion laadintaohjeeksi, koskien vuoden 2013 talousarviota sekä vuosien taloussuunnitelmaa. Vuoden 2010 alusta lukien Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä on ollut tosiasiallinen järjestämisvastuu niistä palveluista, joista kunnan ja kuntayhtymän välillä sovitaan palvelusopimuksella. Eksoten kustannuskehityksellä on merkittävä vaikutus kunnan talousarvioon. Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman valmisteluaikataulun tavoitteeksi on asetettu: - Hallintokunnat (viranhaltijaesitykset) palauttavat talousarvio- /taloussuunnitelmamateriaalin hallintojohtajalle mennessä, jonka jälkeen tarvittavien yhdistelmien laatimiselle varataan aikaa asti. Talousarvioehdotuksen tasapainotus ja lautakuntakäsittely tehdään lokakuun kuluessa. Pohjaehdotus koskien vuoden 2012 talousarviota tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi marraskuun 2012 puoleen väliin mennessä. Taloussuunnitelma-asiakirja koskee vuosia ja valmistellaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi marraskuun 2012 loppuun mennessä. Valtuuston käsittelyyn taloussuunnitelma tuodaan joulukuun 2012 kokoukseen. Taloussuunnitelman vuosi 2013 on sitova talousarviovuosi. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää hyväksyä liitteeksi 4 otetut vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet ja saattaa ne hallintokuntien noudatettavaksi. ehdotus hyväksyttiin.

16 349 LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Khall. 174 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tarja Haikonen p Karttaako Oy / DI Pertti Hartikainen on toimittanut kunnanhallitukselle hakemuksen koskien Luumäen rantaosayleiskaavan muuttamista liitteeksi otetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen osoittamalla tavalla. Rantaosayleiskaavan muutos koskee Tuohtiaisen ja Herajärven rannalla sijaitsevia tiloja: - Tuohtiaisella tila Lahtela 1:58 - Herajärvellä tila Takamaa 2:237. Muutosalueella on voimassa Luumäen oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Luumäen valtuustossa Yleiskaavan muutostyö on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Tuohtiaisella kahden rakennuspaikan sijaintia korjataan maastoolosuhteiden kannalta parempaan paikkaan. Herajärvellä yhden rakennuspaikan sijaintia korjataan maasto-olosuhteiden kannalta parempaan paikkaan. Muutokset ovat sopusoinnussa voimassa olevanyleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa. Muutokset eivät vaikuta rakennusoikeuteen eivätkä yhtenäisen vapaan rannan määrään. Kaavamuutos ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua. Alueisiin ei liity erityisiä luonnonarvoja tai maisema-arvoja. Tarkoitus on, että maanomistaja teettää kustannuksellaan kaavan muutostyön. DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä on lupautunut hoitamaan kaavoitustyön. Hakemuksellaan Karttaako Oy sitoutuu vastaamaan kaavan laatimiskustannuksista sekä niistä kaavan käsittely- ja kuulutuskustannuksista, jotka kunta vallitsevan käytännön mukaisesti velkoo maanomistajalta. Hakemuksen mukaan maanomistaja vastaa kaavoituskustannuksista seuraavalla menettelyllä: - Kaavan laatija tekee kaavan laatimista koskevan sopimuksen maanomistajan kanssa ja laskuttaa maanomistajaa kaavan laatimistyöstä.

17 350 - Kunta laskuttaa kaavan laatijaa kaavan käsittelykustannuksista. Kaavan laatija perii kustannukset maanomistajalta. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu (MRA 66.2 ja MRA 18 ) järjestetään Karttaako Oy/DI Pertti Hartikainen esittää, että - kunnanhallitus ryhtyy toimenpiteisiin Luumäen rantaosayleiskaavan muuttamiseksi päivätyn OAS:n ja kaavaluonnoksen osoittamalla tavalla - kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako Oy:stä. Esittelijä: kunnanjohtaja Terttu Heimala päättää 1. käynnistää Luumäen rantaosayleiskaavan muutoksen liitteeksi otettujen OAS:n ja kaavaluonnoksen mukaisesti 2. hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako Oy:stä 3. asettaa OAS:n ja kaavaluonnoksen MRA 30 :n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 4. pyytää OAS:sta ja kaavaluonnoksesta lausunnot osallisilta viranomaisilta, joita ovat: - Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Etelä-Karjalan liitto - Luumäen kunnan tekninen lautakunta - Luumäen kunnan ympäristölautakunta Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kaavan muutoksesta aiheutuvat käsittely- ja kuulutuskustannukset laskutetaan kaavoittajalta hänen antamansa sitoumuksen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 351 Khall. 258 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tarja Haikonen p Luumäen rantaosayleiskaavan muutosta koskeva luonnos ja sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet MRA:n 30 :n mukaisesti yleisesti nähtävänä välisen ajan. Nähtävillä olosta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä Luumäen Lehdessä. Nähtävillä oloaikana kunnanhallitukselle on jätetty kolme mielipidettä, jotka on kopioitu esityslistan liitteeksi. OAS:n mukaisesti kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pyydetty ja saatu seuraavat viranomaislausunnot: - Etelä-Karjalan liitto - Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Luumäen kunnan ympäristölautakunta - Luumäen kunnan tekninen lautakunta Saadut lausunnot on esityslistan liitteenä. Lausuntojen ja mielipiteiden johdosta kaavoittaja on antanut vastineensa, joka on myös oheisena liitteenä. Esittelijä: kunnanjohtaja Terttu Heimala päättää 1. hyväksyä kaavoittajan vastineessa esitetyt päätösehdotukset 2. asettaa Luumäen rantaosayleiskaavan muutosta koskevan ehdotuksen MRA 19 :n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 3. pyytää nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta kirjalliset lausunnot seuraavilta: - Etelä-Karjalan liitto - Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Luumäen kunnan ympäristölautakunta

19 352 - Luumäen kunnan tekninen lautakunta Kunnanhallitukselle on kokouspäivänä toimitettu Ristkallion yksityistien tiekunnan pöytäkirja pidetystä vuosikokouksesta. Pöytäkirja on liitetty oheen. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 330 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tarja Haikonen p Luumäen rantaosayleiskaavan muutosta koskeva kaavaehdotus on ollut MRA 19 :n mukaisesti yleisesti nähtävänä välisen ajan. Nähtävilläolosta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla kuulutuksella nro 106/2011, Luumäen Lehdessä sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Nähtävilläoloaikana kunnanhallitukselle on jätetty 3 muistutusta. Muistutukset on kopioitu esityslistan liitteeksi. Kaavaehdotuksesta on pyydetty ja saatu seuraavat viranomaislausunnot: - Etelä-Karjalan liitto - Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Luumäen kunnan ympäristölautakunta - Luumäen kunnan tekninen lautakunta Saadut lausunnot on myös kopioitu esityslistan liitteeksi. Lausuntojen ja muistutusten johdosta kaavoittaja on antanut vastineensa, joka on myös oheisena liitteenä päivätyt Luumäen rantaosayleiskaavan muutosta koskeva kaavakartta, osayleiskaavamerkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus ja päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä.

20 353 Esittelijä: vt. hallintojohtaja Tarja Haikonen päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Luumäen rantaosayleiskaavaa koskevan muutoksen liitteiden mukaisena. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valt ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Luumäen rantaosayleiskaavaa koskevan muutoksen liitteiden mukaisena. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 193 Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen p Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan hyväksyä Luumäen rantaosayleiskaavan muutokset. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Kouvolan hallinto-oikeuteen, joten päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa. Kaavamuutos koski kahta eri järvillä sijaitsevaa tilaa: - Tuohtiaisella tila Lahtela 1:58 - Herajärvellä tila Takamaa 2:237. Valitus koskee ainoastaan tilaa Takamaa 2:237, valitus on parhaillaan hallinto-oikeudessa käsittelyssä. Kunta antoi vastineen valitukseen kunnanhallituksen kokouksessa

21 354 Maankäyttö- ja rakennuslain 201 mukaan maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan vahvistuspäätöksessä voidaan määrätä kaava tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kaavapäätöksestä tehdyn valituksen koskiessa ainoastaan suoraan tilaa Takamaa 2:237, Luumäen kunnanhallitus määrää tilan Lahtela 1:58 osalta Luumäen rantaosayleiskaavan muutoksen voimaan ja antaa päätöksen välittömästi tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaisena toimivalle Kouvolan hallinto-oikeudelle. ehdotus hyväksyttiin.

22 355 VALTUUSTOALOITE VAPAARAHOITTEISEN SENIORITALON RAKENTAMISEKSI Khall. 194 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Me allekirjoittaneet Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet esitämme, että Luumäen kunta ryhtyy selvittämään eri intressiryhmien kanssa vapaarahoitteisen senioritalon rakentamista Jurvalan alueelle. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja saattaa aloitteen toteuttamismahdollisuudet selvitettäväksi tekniselle toimelle. ehdotus hyväksyttiin.

23 356 VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISILLE SUUNNATTAVISTA KUNTOILULAITTEISTA TAAVE- TIN TORILLE Khall. 195 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän jäsenet jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Kuntamme ikäihmisten toimintakyky ja aktivoiminen liikkumaan ovat tulevaisuuden suuria haasteita. Esitämme sisällytettäväksi Taavetin torin viihtyisyyssuunnitelmaan puistoalueen, johon hankitaan ikäihmisille suunnattuja ulkona käytettäviä kuntoilulaitteita (valmistaja esim. Lappset Group Senior Sporttuotteet) Näin hyödynnämme alueen käyttöä myös torin aktiiviajan ulkopuolella. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja saattaa aloitteen toteuttamismahdollisuudet selvitettäväksi liikuntatoimelle ja tekniselle toimelle. ehdotus hyväksyttiin.

24 357 ILMOITUSASIAT Khall. 196 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat, joiden ei tässä vaiheessa ole katsottu antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin: 1. Ympäristölautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirja Valtiovarainministeriön kirje hallituksen mahdollisuudesta velvoittaa kunnat pysymään yhteistoiminnassa 4. Kunnanjohtajan päätökset Saimaan talous ja tieto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouspöytäkirja Kaakkois-Suomen ELY-keskus, päätös joukkoliikenteen valtionavun maksamisesta Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. Merkittiin tiedoksi.

25 358 VUOSILOMAPÄIVIEN HYVÄKSYMINEN, KUNNANJOHTAJA ANNE UKKONEN Khall Kunnanjohtaja Anne Ukkosella on johtajasopimuksen mukaista vuosilomaoikeutta virkasuhteen alussa yhteensä 38 päivää. Kunnanjohtaja esittää, että jäljellä olevista 14 päivästä hyväksyttäisiin vuosilomaa pidettäväksi 5 päivää ajalla Jäljelle jäävät vuosilomapäivät (9 pv) hyväksytään erikseen. Esittelijä: kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila. päättää hyväksyä kunnanjohtaja Anne Ukkosen vuoden 2012 aikana pidettäviksi vuosilomapäiviksi esittelytekstissä ehdotetun mukaisina. ehdotus hyväksyttiin.

26 359 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Khall Muita mahdollisia asioita ei ollut.

27 360 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo ja antoi oheisen liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

28 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 188, 190, , 198 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , 189, 191, 196, 197 HvaIL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite Luumäen kunnanhallitus PL 13, Linnalantie TAAVETTI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

29 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus: Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C Postiosoite: PL 401, KOUVOLA Sähköposti: Puhelin: Vaihde Fax: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

30 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista 66 Kokousaika Maanantai 5.12.2011 kello 18.05 19.01. Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 38 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 4.6.2012 kello 17.40-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1 Kokousaika : 13.10.2009, klo 18.40 20.55 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto 18.10.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.10.2010 maanantai kello 18.00-19.00 PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot