Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali"

Transkriptio

1 Kokousaika Maanantai kello :20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 193 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 194 Pöytäkirjantarkastajien valinta 195 Ilmoitusasiat / ajankohtaiset asiat 196 on Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat 197 Määrärahasiirto investointiosassa 198 Poikkeamishakemus SF Caravan Saimaan Seutu ry 199 Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopäätös koskien Myllysiltaa 200 on Kuntalaisaloite Suomenniemen Toimintakeskus Metsätähden laajentamisesta 201 on Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen Suomenniemen kunnanhallitukselle, koulukuljetusavustus 202 Konserniavustus As Oy Käkilehto 203 Muut esille tulevat asiat

2 Kokousaika Maanantai klo :20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet Kauppi Marja pj. 18/18 Kilkki Hannu vpj. 16/18 Hakuli Ossi j. 17/18 Heikkilä Markku j. 16/18 Heikkinen Isto j 17/18 Kosunen Aili j. 17/18 Ruottinen Outi j. 17/18 Hujala Riikka vj. 2/0 Muut saapuvilla olleet Nirkko Juha kv:n pj Muukkonen Matti kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Poissa Salmensuo Johanna j. 1/18 Salopelto Mika kv:n I vpj Korhonen Kirsi kv:n II vpj. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastajat 194 Tarkastusvuorossa ovat Riikka Hujala ja Hannu Kilkki. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Hujala ja Hannu Kilkki. Pöytäkirjan allekirjoitus Marja Kauppi Matti Muukkonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Suomenniemi Pöytäkirja pidetään nähtävänä Riikka Hujala Kunnanvirastossa Hannu Kilkki klo Päivi-Kristiina Erola, ilmoitustaulunhoitaja

3 ILMOITUSASIAT Khall 195 Kuntaan on saapunut seuraavat kokouspöytäkirjat ja asiakirjat: 1. Lappeenrannan kaupunki, Etelä-Karjalan pelastuslautakunta; pöytäkirja à merkitään tiedoksi 2. Savitaipaleen kunta, sivistyslautakunta; pöytäkirja à merkitään tiedoksi 3. Vesihaka Oy ja Suomenniemen kunta; Myllysillan asuntoalueen kunnallistekniikan vastaanottotarkastuksen pöytäkirja à merkitään tiedoksi Ehdotus Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi. ehdotukset merkittiin tiedoksi. Merkittiin lisäksi Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän yhtymäkokouksen kuulumiset.

4 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Khall 196 Pöytäkirjan liitteenä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, päiväkodin johtajan, koulun johtajan ja rakennustarkastajan päätökset ajalla Toimielinten pöytäkirjat: Pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotiilla osoitteessa Yhteistoimintaelinten esityslistat ja pöytäkirjat: 1. Yhdistymishallitus; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 2. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 3. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 4. Mikkelin seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 5. Ympäristölautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa: okset/ 6. Sivistyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: 7. Kansalaisopistolautakunta, kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: Ehdotus Lisätietoja: Matti Muukkonen, Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat; 2. merkitä tiedoksi yhteistoimintaelinten pöytäkirjat; sekä 3. todeta, ettei otto-oikeutta käytetä otto-oikeuskelpoisiin päätöksiin.

5 Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan jäävänneen (henkilökohtainen jäävi) itsensä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätöksen 5 :n ajaksi. Tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtaja toimi myös pöytäkirjanpitäjänä. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että kukaan ei osallistu Mikkelin sivistystoimen lautakuntien kokouksiin.

6 MÄÄRÄRAHASIIRTO INVESTOINTIOSASSA Khall 197 Talousarviossa 2012 on varattu on varauduttu eurolla Myllysillan kunnallistekniikka -investoinnin toteuttamiseen ja euroa kirkonkyläntien katuvalojen uusintaan. Elokuussa 2012 Myllysillan kunnallistekniikka -hanke on loppusuoralla. Määrärahoista on käytetty 95 prosenttia eli euroa. Käyttämätön määräraha on euroa. Kaikki hankkeen kustannukset eivät ole vielä toteutuneet ja investointimääräraha tulee todennäköisesti ylittymään. Kirkonkylän maantien 409 varren katuvalojen uusinta on tarkoitus toteuttaa Tiehallinnon kanssa yhteistyössä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta kunnan osuus on 50 %. Katuvalojen uusintaan on varattu määräraha euroa. Katuvalojen uusimista ei ole aloitettu ja hanke jää toteutumatta vuonna Vuotta 2012 koskevan määrärahan siirron osalta päätöksen voi tehdä kunnanhallitus. Uudet kohteet käsittelisi yhdistymishallitus. Tämä asia on varmistettu Mikkelin kaupungin talousjohtajalta Heikki Siiralta. Lisätietoja: Kari Mankkinen, ja Suvi Hyrkkänen, Valmistelijoiden päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy määrärahan euroa siirron investointiosassa katuvalojen uusinta -hankkeelta Myllysillan kunnallistekniikka -hankkeelle. Ehdotus Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. hyväksyä määrärahasiirron euroa katuvalojen uusinta - hankkeelta Myllysillan kunnallistekniikka hankkeelle valmistelijoiden esityksen mukaisesti; sekä 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi kyseisen määrärahamuutoksen. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

7 POIKKEAMISHAKEMUS SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY Khall 198 SF- Caravan Saimaan Seutu Ry, Lavantie 6, Savitaipale hakee poikkeamispäätöstä Saimaan osayleiskaavan määräyksistä. Tarkoituksena on rakentaa WC- ja suihkutilat sekä inva-wc nykyisen saunarakennuksen jatkoksi. Rakennuspaikan pinta-ala on 2,2 ha, ja se sijaitsee Laamalan kylässä tilalla Kansakoulu Rn:o 3:1. Tilalle on rakennettu aiemmin koulurakennus, varasto, liiteri, grillikatos ja sauna. Saimaan osayleiskaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus on ko. RM-alueella 200 krsm². SF-Caravan Saimaan Seutu ry hakee 25 krsm² lisärakennusoikeutta Saimaan osayleiskaavan määräyksistä. Hakijan esittämät perustelut ja lisätiedot: Keskeisinä vaikutuksina hakija esittää, että rakentaminen parantaa leirintäalueen toimintamahdollisuuksia. Alueelta puuttuu inva-wc ja suihkut. Toteutettuna parantaa ympäristöystävällisyyttä. Seuraavia naapureita on kuultu:

8 Hakuli Raimo 3:31 Rajakatu 2 A Lappeenranta Hakuli Ossi 3:36 Karkauksentie Suomeniemi Hakuli Juha 3:36 Kalliokatu Kouvola Fagerström Hans 3:7 Kotipolku Huhmari Viitikka Ville 2:58 Laamalantie Pellosniemi Naapureilla ei ole huomautettavaa. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Valmistelijan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää SF Caravan Saimaan seutu ry:lle poikkeamisen haetussa muodossaan, koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muullekaan järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on hakijan saatava paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa 2 vuotta tästä päivästä lukien. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava sanotun ajan kuluessa. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 1 ja 2 mom ja 3 mom Ehdotus Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. myöntää SF Caravan Saimaan Seutu ry:lle poikkeamisen haetussa muodossaan valmistelijan esityksen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KADUNPITOVELVOLLISUUDEN ALKAMINEN JA KADUNPITOPÄÄTÖS KOSKIEN MYLLY- SILTAA Khall 199 Maankäyttö- ja rakennuslain 86 :n 3 momentin mukaan: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön. Hallintosäännön 4 mukaan kunnanhallitus päättää katujen luovuttamisesta yleiseen käyttöön. Myllysillan katusuunnitelma on hyväksytty rakennustarkastaja-rakennusmestarin viranhaltijapäätöksellä 4, Lisätietoja: Kari Mankkinen, Valmistelijan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä kadunpitopäätöksen vahvistetun katusuunnitelman mukaan rakennetusta kadusta Myllysilta ja luovuttaa sen yleiseen käyttöön alkaen. Ehdotus Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. tehdä kadunpitopäätöksen valmistelijan esityksen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KUNTALAISALOITE SUOMENNIEMEN TOIMINTAKESKUS METSÄTÄHDEN TOIMINNAN LAAJENTAMISESTA Khall 200 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakaunta Listan asianro Valmistelija laitos- ja asumispalveluiden esimies Sari Kärkkäinen puh , Kauriansalmen kylät ry. ja kuntalaiset ovat jättäneet kuntalaisaloitteen Suomenniemen kunnalle, jossa he ovat yhdeksi kehittämiskohteeksi esittäneet Metsätähden toimintakeskuksen tehostetun palveluasumisen lisäämistä 5-10 asiakaspaikalla. Suomenniemen Metsätähdessä toimii tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 13 paikkaa pitkäaikaishoitoa tarvitseville ja 3 paikkaa varattu lyhytaikaishoitoon. Lisäksi Suomenniemen kunta ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta 7 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Yhteensä tehostetun palveluasumisen paikkoja kunnassa on käytössä siis 23 paikkaa. Ikäihmisten palveluasumisessa valtakunnallinen tavoite on, että yli 75-vuotiaiden osuudesta 8-9 % asuu tehostetussa palveluasumisessa. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on (72 ) linjannut, että 8 % yli 75-vuotiaista on tehostetun palveluasumisen piirissä. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa pääpaino on kotona asumisen tukemisessa ja ennakoivassa toiminnassa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Suomenniemen kunnan alueella asuu v yli 75- vuotiaista. 8 % tästä määrästä tarkoittaa n. 11 paikkaa. Tähän laskelmaan perustuen Suomenniemen kunnassa on tällä hetkellä riittävä määrä tehostetun palveluasumisen paikkoja. Niillä pystytään kattamaan ympärivuorokautisen hoidon tarve sitä tarvitseville. Lisäksi suomenniemeläisille pystytään tarjoamaan lyhytaikaista hoitoa esim. omaishoidettaville tai sairaalahoidon jälkeen toipumis- ja kuntoutumispaikkoja oman kunnan alueella. Ehdotus Palvelutuotantojohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta merkitsee aloitteen tiedokseen ja toteaa, että tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämiselle Metsätähdessä ei ole tarvetta. Paikkamäärä on tällä hetkellä suositusten mukainen myöskin suhteutettuna tulevaisuuden ennustettuun väestökehitykseen. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta: Merkittiin, että Raimo Ruotsalainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Palvelutuotantojohtaja muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta merkitsee aloitteen tiedokseen ja toteaa, että tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämiselle Metsätähdessä ei ole tarvetta. Paikkamäärä on tällä hetkellä suositusten mukainen myöskin suhteutettuna tulevaisuuden ennustettuun väestökehitykseen. Tilanne voidaan tarkastella uudelleen palvelutarpeiden muuttuessa. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Vihermäki Eeva saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Khall 200 Esitys Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. merkitä saadun selvityksen tiedoksi; sekä 2. todeta kuntalaisaloitteen tältä osin loppuun käsitellyksi. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

12 OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN SUOMENNIEMEN KUNNANHALLITUK- SELLE: KOULUKULJETUSAVUSTUS Khall 201 Osittain ei-julkinen, henkilötietoja (nimiä) ei viedä verkkoille. Kuntaan saapunut ja päivätty oikaisuvaatimus koskee taloussihteerin tekemää viranhaltijapäätöstä 2, jolla myönnetty avustus oppilaan huoltajille koulukuljetuksen järjestämisestä kotoa koulukuljetusreitille lukuvuodelle Korvauksen suuruus päätöksessä on 0,25e/km, joka vastaa Verohallinnon matkakuluvähennyksen määrää vuonna Kuljetuspäiviltä korvaus maksetaan 7 kilometriltä yhdensuuntaisen matkan ollessa 3,5 kilometriä. Oikaisuvaatimus koskee korvauksen suuruutta sekä kilometrimäärää. tä vaaditaan oikaistavaksi siten, että korvauksen määrä olisi 0,45e/km ja kilometrimäärä 14 km kuljetuspäivältä, joka kattaisi sekä aamu- että iltapäivän edestakaiset matkat. Perusopetuslain 32 säätää koulumatkoista: Perusopetuslain (628/1998) muuttamisesta annetun lain (1139/2003) 32 :n 1 momentin mukaan jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä avustus. Suomenniemen kunnanhallituksen (Kh ) vahvistamien koulukuljetusperiaatteiden mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen on esikoululaisilla ja peruskoulun 1 2 luokkien oppilailla yhdensuuntaisen koulumatkan ollessa yli kolme kilometriä ja 3 6 luokan oppilailla yli 5 kilometrin koulumatkoilla. Koulukuljetusperiaatteisen mukaan 7 9 luokkien oppilaiden kuljetusten järjestämisestä vastaa Savitaipaleen kunta ja tarvittavista yhdyskuljetuksista kunnat sopivat keskenään. Savitaipaleen kunnan koulukuljetussäännössä luvataan järjestää oppilaan kuljetus kotoa korvauksetta kuljetusreitille, mikäli matka kuljetusreitille on yli kolme kilometriä 4 9. luokan oppilaalle. Asianomaisten oppilaiden matka lähimmälle koulukuljetuslinjan pysäkille on 3,5 kilometriä yhteen suuntaan. Edelläkin esitettyjä tietoja arvioiden Suomenniemen kunnassa on tehty päätös osallistua koulukuljetusjärjestelyihin oppilaan liityntäkuljetusten osalta ja on myönnetty avustusta oppilaiden kuljettamiseen, vaikka koulumatkan pituus ei ole yli viittä kilometriä ja maksuttoman kuljetuksen järjestämisen velvoitetta ei lain mukaan ole. Saattokorvausta päätettiin maksaa takautuvasti koulupäiviltä koulun alusta kyyditysvaatimuksen jättöön saakka.

13 Valmistelija: Suvi Hyrkkänen, taloussihteeri, joukkoliikenneyhdyshenkilö, puh , Ehdotus Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Keskustelun aikana Outi Ruottinen esitti, että oikaisuvaatimus hyväksyttäisiin. Edelleen keskustelun aikana Hannu Kilkki esitti asian palauttamista valmisteluun. Uudelleenvalmistelussa tulee selvittää miten Mikkelin kaupungissa asia järjestettäisiin. Puheenjohtaja kannatti esitystä. Koska asiassa oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan palautusesitystä. Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

14 KONSERNIAVUSTUS AS OY KÄKILEHTO Khall 202 Suomenniemen kunta on maksanut loppuvuoden vastikkeet ennakkona tytäryhtiö As Oy Käkilehdolle syyskuussa. Ennakoilla katettiin Valtiokonttorin lainan takaisinmaksu. Täten loppuvuodeksi asunto-osakeyhtiön tilillä oleva summa ei tule kattamaan kiinteistöjen hoidosta koituvia kuluja, joita ovat mm. jätehuolto ja muut satunnaiset kulut. Odotettavina tuloina ovat joulukuussa laskutettavat asukkaiden vesi- ja jätevesimaksut. Asunto-osakeyhtiön tilin katteen parantamiseksi tarvitaan täten avustusta. Lisätietoja: Marita Tapio, puh Ehdotus Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. Myöntää As Oy Käkilehdolle avustusta käytettäväksi tarvittaessa vuoden 2012 kiinteistöjen hoidosta koituviin kuluihin. Saaja merkitsee konserniavustuksen satunnaiseksi tuotoksi ja maksaja satunnaiseksi kuluksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Khall 203 Esitys Keskusteltiin Mikkelin kaupungin talousarvioesityksestä lausumisesta. Päätettiin pitää kunnanhallituksen kokous klo 17:30. Kunnanhallitus päätti velvoittaa kunnanjohtajan selvittämään voiko kunta maksaa loput velkansa pois ennen yhdistymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa lainojen ennenaikaisen poismaksun kustannukset.

16 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , 197, 201, 203 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 196, , 202 HLL 5 :n 2 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite Suomenniemen kunnanhallitus Kirkonkyläntie Suomenniemi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

17 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA fax Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Torstai kello 17.45-19:55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 204 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 205 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 4.6.2012 kello 17.40-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista 66 Kokousaika Maanantai 5.12.2011 kello 18.05 19.01. Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 38 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Ympäristölautakunta 23.6.2015 50 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Ympäristölautakunta 23.6.2015 50 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2015 Ympäristölautakunta Sivu 49 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 23.6.2015 klo 18.30 19.20 Isonkyrön

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot