SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Koulutuskeskus Agricolan rehtorin hyväksymä opetussuunnitelma Kirkkopalvelut ry Y-tunnus Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

2 2 (89) Sisältö 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN Arvioinnin periaatteet KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS, 15 ov HOITO- JA HUOLENPITO KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN, 15 ov TUTKINNON OSAAMISALAT KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA MIELENTERVEYDEN JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT JA MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (ATTO-AINEET) PAKOLLISET TUTKINNON OSAT ÄIDINKIELI, SUOMI TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, 1 ov VIERAS KIELI, A-KIELI, ENGLANTI, 2 ov MATEMATIIKKA, 1 ov FYSIIKKA JA KEMIA YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO (YHT), 1 ov LIIKUNTA, 1 ov TERVEYSTIETO, 1 ov TAIDE JA KULTTUURI, 1 ov VALINNAISET TUTKINNON OSAT YMPÄRISTÖTIETO, 1 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA, 1 ov ETIIKKA, 1 ov KULTTUURIEN TUNTEMUS, 1 ov PSYKOLOGIA, 2 ov YRITYSTOIMINTA, 1 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 88

3 3 (89) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO (LÄHIHOITAJA) 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS I. Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 29 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. 1. Kaikille pakolliset tutkinnon osat 50 ov 1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 15 ov 1.2 Hoito- ja huolenpito 20 ov 1.3 Kuntoutumisen tukeminen 15 ov 2. Tutkintoon kuuluva pakollinen yksi koulutusohjelma 30 ov 2.1 Kuntoutuksen koulutusohjelma Kuntoutus 30 ov 2.2 Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyö 30 ov 2.3 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Sairaanhoito ja huolenpito 30 ov 2.4 Vammaistyön koulutusohjelma Vammaistyö 30 ov 2.5 Vanhustyön koulutusohjelma Vanhustyö 30 ov 3. Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10 ov Opiskelijan on valittava 10 ov seuraavista 3.1 Tutkinnon osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta Vanhusten kotihoito- ja huolenpito 10 ov 3.2 Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 5-10 ov 3.3 Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 3.4 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista 3.5 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 3.6 Yrittäjyys 10 ov 3.7 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov 3.8 Lukio-opinnot II. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 20 ov 1. Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset valinnaiset 1.1 Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov Vieras kieli, englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov 0 4

4 4 (89) 2. Valinnaiset tutkinnon osat 2.1 Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat. Ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta ov 4 ov Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuskeskus Agricola voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa. III. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov IV. Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat (Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) 1. Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista 1.1 Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 1.2 Tutkinnon osat ammattitutkinnoista 1.3 Tutkinnon osat erikoisammattitutkinnoista 2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toinen koulutusohjelma 1.1 Arvioinnin periaatteet Kurssikohtaisessa numeroarvioinnissa noudatetaan OPH:n sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman perusteiden kriteeristöä. 2 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 2.1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS, 15 ov KTO 1 Sosiaali- ja terveysalan työn tietoperusta ja suunnitelmallisuus, 3 ov KTO 1.1 Opiskeluun orientointi, 1 ov Tutustutaan oppilaitokseen, opetussuunnitelmaan ja opetusjärjestelyihin. Perehdytään mm. oppimaan oppimiseen, opiskelutekniikoihin ja omiin oppimistyyleihin. Tutustutaan tutkinnon rakenteeseen,. tavoitteisiin, ajoitukseen, valinnaisuuksiin, suorittamisen käytäntöihin ja arviointiin. Aloitetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, HOPS:n laatiminen Ryhmäohjaus Ryhmäytyminen toiminnallisia menetelmiä käyttäen Itsenäinen työskentely: Minä oppijana-oppimistehtävä

5 5 (89) Suoritustapa: Lähiopetukseen osallistuminen, oppimistehtävän tekeminen Koulutuskeskuksen ja Opetushallituksen internet-sivut Hyväksytty hylätty KTO 1.2 Työtä ohjaavat arvot, periaatteet ja säädökset, 1 ov Sosiaali- ja terveydenhuollon historia ja nykyinen toimintajärjestelmä Perehdytään palvelujärjestelmään ja säädöksiin elämänkaarinäkökulmasta Perehdytään tarkemmin lapsiperheiden palveluihin. Tutustuminen ehkäisevän lastensuojelun periaatteeseen / näkökulmaan. Tutustutaan sosiaali- ja terveysalan ammattietiikkaan ja eettisiin lähtökohtiin Lähihoitajan eettinen lupaus. Luento, pari-/ryhmäkeskustelut, ryhmätyöt Työmarkkina-info Suoritustapa: Yksilö/ryhmätentti Opintotehtävä etiikasta Luennot ja tunnilla jaettu materiaali Lapsen aika-kirja Kurssia pitävä opettaja kertoo mahdollisesta muusta materiaalista Hylätty - K3. Kurssin alussa sovitaan suorittamistavasta. KTO 1.3 Kasvatus- ja ohjaustyön suunnitelmallisuus, 1 ov Selvitetään, mitä on ammatillinen kasvattajuus. Tutustutaan kasvatus- ja koulutusjärjestelmään. Perehdytään oppikirjan ja ammatillisten www-sivujen kautta valtakunnalliseen ja kunnallisen ja yksikkökohtaisen suunnittelun periaatteisiin. Tutustutaan esim. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunnitelmiin. Tehdään toimintasuunnitelmia asiakasryhmille. Luento ja verkko-opiskelu, yksilö- ja ryhmätehtävät

6 6 (89) Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilèn: Lapsen aika. WSOY Internet-sivut: esimerkiksi MLL, ammatilliset www-sivut. Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen Aineisto- tai ryhmäkoe KTO 2 Asiakastyö kasvun tukemisessa ja ohjaamisessa, 6 ov KTO 2.1 Ihmisen psykososiaalinen kasvu ja kehitys, 1 ov Perehdytään kehityksen eri alueisiin o Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys. o Elämänkaari (lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus) ja siihen liittyvät keskeiset muutokset ja haasteet Kulttuurin merkitys ja vaikutus yksilön kasvuun ja kehitykseen. o Oman opiskeluryhmän ryhmädynamiikan huomioiminen Ryhmänprosessi ja ryhmädynamiikan perusasiat: o Perusasioiden huomioiminen asiakasryhmien ohjaamisessa Ryhmätyöt ja -keskustelut, itsenäinen tiedonhaku, luento-opetus Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilén: Lapsen aika. 2009, WSOY Kronqvist, Pulkkinen: Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. 2007, WSOY. Internet-sivut: esimerkiksi MLL, ajankohtaiset asiantuntija-artikkelit ja Opettaja TV:n videot Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen Aineisto- tai ryhmäkoe Hylätty - K3 Aineisto- tai ryhmätentti Ryhmätöiden ja tehtävien arviointi KTO 2.2 Ihmisen fyysinen kasvu ja motorinen kehitys, 1 ov Ihmisen fyysinen ja motorinen kasvu ja kehitys elämän aikana. Lasten terveysvaarojen ehkäisy esim. rokotusohjelma, infektioiden ehkäisy esim. päivähoidossa, ammattietiikka ja vuorovaikutus otetaan huomioon esim. perheen ohjaus ja palvelujen käytön vapaaehtoisuus Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät

7 7 (89) Luento, ryhmätöitä, tehtäviä, verkko-opetus Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen Aineisto- tai ryhmäkoe Luentomateriaali, verkkomateriaali Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilén: Lapsen aika. 2009, WSOY Hylätty K3 KTO 2.3 Luovat ja vuorovaikutteiset menetelmät kasvun tukemisessa ja ohjaamisessa, 2 ov Luovan toiminnan menetelmät ja käyttömahdollisuudet lähihoitajan työssä: musiikki, liikunta, ilmaisutaidot, käden taidot Omien vuorovaikutustaitojen havainnoiminen, tiedostaminen ja harjoitteleminen Ryhmän jäsenenä toimiminen Ryhmätyön periaatteisiin tutustuminen. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Toiminnallisia luovan ilmaisun harjoituksia. Oman ja ryhmän työskentelyn reflektointi ja oppimiskokemusten tunnistaminen. Tutustumiskäynnit Suoritustapa: Lähiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen. KTO 2.4 Ohjaus, havainnointi ja tiedonkeruu, 1 ov Asiakkaan kasvun, kehityksen, toiminnan ja käyttäytymisen havainnointi (esim. ns. lapsihavainnointi) Kasvatuksen ja ohjauksen kannalta olennaiset tiedonkeruun menetelmät ja tietolähteet Ohjaava kasvatus (ryhmätyö) Siisteys, esteettisyys, viihtyisyys hyvinvointiin vaikuttavina ympäristön ominaisuuksina Luento, verkko-opiskelu Yksilö- ja ryhmätehtävät

8 8 (89) Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilèn: Lapsen aika. WSOY Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen Aineisto- tai ryhmäkokeita Oppimistehtävä KTO 2.5 Asiakkaan ravitsemus, 1 ov Hyvän ravitsemuksen perusteet Eri-ikäisen asiakkaan ravitsemus Eri ryhmien ravitsemussuositukset Päivähoitoruokailun suositukset Ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusteet Hygieniaosaamisvaatimusten mukainen toiminta. Luennot, ryhmätyöt, tehtävät, verkko-opetus Harjoitukset kotitalousluokassa Suoritustapa: Hasunen, K. ym Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Edita. (myös verkkojulkaisuna) Suomalaiset ravitsemussuositukset - Ravinto ja liikunta tasapainoon. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (myös verkkojulkaisuna) Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (myös verkkojulkaisuna). Leander ym. Ruokaa ja puhtautta Osallistuminen lähiopetukseen Oppimistehtävät ja /tai kirjallinen koe Eviran hygieniaosaamistestin suorittaminen Hylätty - K3 KTO 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ne arvioinnin kohteet, joita ei ole numerolla arvioitu lähiopetuksessa, arvioidaan työssäoppimisjakson yhteydessä suoritettavissa ammattiosaamisen näytöissä. Opiskelija osoittaa kasvun tukemisen ja ohjauksen ammattitaitonsa toimimalla varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodissa (ensisijaisesti) ja ryhmäperhepäi-

9 9 (89) vähoidossa, kotipalvelussa, vanhusten päivätoiminnassa, palvelutalossa tai vanhainkodissa. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen sekä kasvun tukeminen ja ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyvä tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessien hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta asiakkaan kehitykseen liittyvää tiedonhallintaa, tiedonhaun, kommunikoinnin ja dokumentoinnin välineitä sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muodostumista, sosiaali- ja terveydenhuollon historiaa ja elintarvikehygienian vaatimuksia elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 2.2 HOITO- JA HUOLENPITO HOHU 1 Hoitotyön tietoperusta, 8,5 ov HOHU 1.1 Hoitotyön arvot, periaatteet ja säädökset 1,5 ov Ammattietiikka sisältyy kaikkiin alla oleviin (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, käsitellään läpäisyperiaatteella) Säädökset, palvelujärjestelmä ja sosiaaliset ongelmat: Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä: päätöksenteko, ajankohtaiset haasteet, kehittämisohjelmat, perustana oleva lainsäädäntö ja rahoitus sekä ohjaus ja valvonta Potilaan/asiakkaan asemaa koskevat säädökset: potilas- ja asiakaslakien, potilasvahinkolain sekä asiakasmaksulain soveltaminen Kelpoisuussäädökset - valvonta Sosiaaliset ongelmat (yksinäisyys, elämänhallinnan ongelmat, kaltoin kohtelu, perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja mielenterveys- ja päihdeongelmat), ehkäisy & tuki - julkinen & vapaaehtoinen (järjestötoiminta) Sairastuneen tai sosiaalisista ongelmista kärsivän sosiaaliturva Luento-opetus. Ohjattuja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä etupäässä sähköisiä tietolähteitä käyttäen. Käytettäviä nettilähteitä mm. Finlex, STM:n, Valviran, Kelan ja Potilasvakuutuskeskuksen sivut. Oppikirja: Anttila, Kaila-Mattila,, Kan, Puska, Vihunen: Hoitamalla hyvää oloa

10 10 (89) Suoritustapa: Tehtävien suorittaminen Aineistokoe Hylätty - K3 HOHU 1.2 Asiakkaan/potilaan psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet, 1 ov Psykososiaaliset tekijät ihmisen hyvinvoinnissa Perustarpeet Psyykkisen hyvinvoinnin ylläpito (psyykkinen itsesäätely ja selviytymiskeinot) Sairastuminen tai vammautuminen kriisinä (kriisin käsite ja kulku) Mielenterveys sekä keskeisimmät psyykkiset häiriöt ja sairaudet Luennot, ryhmätyöt, tehtävät, Suoritustapa: Luennot Verkkomateriaali Opettajan materiaali Osallistuminen harjoituksiin Tentti (käytäntö / teoria) Kirjallinen koe ja/ tai tehtävät Hylätty - K3 HOHU 1.3 Eri-ikäisen perushoito ja suunhoito, 2 ov Asiakkaan / potilaan elintoimintojen tarkkailu sekä tekemiensä havaintojen kirjaaminen ja tiedottaminen. Hengitys ja verenkierto, levosta, syömisestä ja juomisesta huolehtiminen (myös nenämahaletku), erittäminen, ruoansulatus, suun hoito, ihon hoito, kuolevan potilaan hoito Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään eri-ikäisen perushoidon osana. Luennot, ryhmätyöt, tehtävät, verkko-opetus Harjoitukset hoito-opinluokassa Luennot Verkkomateriaali

11 11 (89) Anttila ym. Hoitamalla hyvää oloa Opettajan materiaali Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen Kirjallinen ja/tai toiminnallinen koe Arviointi tulee ammattiosaamisen näytöstä HOHU 1.4 Anatomia ja fysiologia, 1 ov Elimistön normaali rakenne ja toiminta Luennot Ryhmätyöt Opintotehtävät Verkko-opetus Suoritustapa: Luennot Sähköinen materiaali Nienstedt, Kallio; Luut ja Ytimet Vierimaa Laurila; Keho Karhumäki ym. Päästä varpaisiin tai vastaava teos Oppilaitoksen anatomia-materiaali ja aineisto Osallistuminen lähiopetukseen Kirjallinen koe Kurssin alussa voidaan sopia muu suorittamistapa Hylätty - K3 HOHU 1.5 Kansansairaudet, 1ov Muisti-, kansan- ja pitkäaikaissairaudet (diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistisairaudet ja -vammat) ja perushoito sekä kuntoutumisen edistäminen Ammattietiikka ja kansansairauksien ennaltaehkäisy Luennot

12 12 (89) Ryhmätyöt Opintotehtävät Verkko-opetus Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään kansansairauksien osana esim. elämäntapaohjauksessa Suoritustapa: Luennot Opettajan materiaali Verkkomateriaali Osallistuminen lähiopetukseen Kirjallinen koe ja/tai oppimistehtävä Kurssin alussa voidaan sopia muu suorittamistapa Arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä HOHU 1.6 Lääkehoito, 2 ov Yleisimmät lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat ja annostelu (per os, per rectum, inhalaationa, injektiona s.c.:sti ja i.m:sti) Aseptinen työskentely ja työ- ja ympäristönsuojeluohjeet lääkehoidossa Luotettavien tietolähteiden käyttö (kuten Pharmaca Fennica tai muu lääketietojärjestelmä) Lääkehuoltoa koskeva lainsäädäntö Yleisimmät lääkeaineryhmät Lääkkeiden vaikutusten ja yleisempien sivu- ja haittavaikutusten tarkkailu Potilaan ohjaamisen perusteet Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään lääkehoidon osana. Lääkelaskut matematiikan tunneilla Luennot Ryhmätyöt Opintotehtävät Verkko-opetus Suoritustapa: Luennot, Opettajan materiaali Verkkomateriaali Taam-Ukkonen ja Saano. Turvallisen lääkehoidon perusteet Nurminen. Lääkehoidon ABC Osallistuminen lähiopetukseen Kirjallinen koe ja oppimistehtävät (esim. Pharmaca Fennican käyttö)

13 13 (89) Osallistuminen harjoituksiin hoito-opin luokassa (pakollinen) Kurssin alussa voidaan sopia muu suorittamistapa Hylätty - K3 HOHU 2 Suunnitelmallinen hoito- ja huolenpitotyö, 3,5 ov HOHU 2.1 Hoitotyön prosessi, 1 ov Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiseksi kasvamisen ohjaaminen Omien opintojen sujumisen seuraaminen (opo) ja oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden arviointi Hoitotyön periaatteet, hoitotyön prosessi, hoitosuunnitelma, kirjaaminen, raportointi. Luennot Ryhmätyöt Opintotehtävät Verkko-opetus Suoritustapa: Luennot Opettajan materiaali Verkkomateriaali Osallistuminen lähiopetukseen Oppimistehtävä Kurssin alussa sovitaan suorittamistapa Arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä HOHU 2.2 Terveyden edistäminen, 1ov Ajankohtaiset terveyden edistämismallit Tavallisimpien kansansairauksien ehkäisy Terveyskasvatus Terveysneuvonta Terveysviestintä - näkökulma Vuorovaikutusharjoituksia Luennot Artikkelireferaatit

14 14 (89) Toiminnalliset menetelmät Suoritustapa: Luennot Opettajan materiaali Verkkomateriaali Sähköiset tietolähteet Osallistuminen lähiopetukseen Oppimistehtävä Kurssin alussa voidaan sopia muu suorittamistapa Arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä HOHU 2.3 Ravitsemus ja puhtaanapito, 1,5 ov Asiakkaan/potilaan ohjaus ateriakokonaisuuksien valinnassa ravitsemushoitosuosituksen mukaan. Kansansairauksiin liittyvä ravitsemushoito (diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, ylipaino) Erityisruokavalioiden (allergiat, keliakia, laktoosi-intoleranssi, sappikivitauti, kihti) yksilöllinen toteuttaminen Asiakkaan ympäristön puhtaanapidosta ja vaatehuollosta huolehtiminen kestävän kehityksen, hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen periaatteiden mukaisesti (puhdistusmenetelmät, siivousvälineet ja -aineet, pyykinpesu ja jälkikäsittely) Luennot Ryhmätyöt Opintotehtävät Verkko-opetus Harjoitukset kotitalousluokassa Suoritustapa: Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010 (Myös verkkojulkaisuna). Leander ym. Ruokaa ja puhtautta Luennot Opettajan materiaali Verkkomateriaali Osallistuminen lähiopetukseen Oppimistehtävät Kirjallinen ja/tai toiminnallinen koe Kurssin alussa voidaan sopia muu suorittamistapa

15 15 (89) Hylätty - K3 HOHU 3 Turvallisuus hoito- ja huolenpitotyössä, 2 ov HOHU 3.1 Aseptiikka, 0,75 ov Aseptiikka Tartuntatautilaki, tartuntatautien torjuntatyö Tartuntatavat ja -tiet, yleisimmät tartuntataudit Tartuntatautien terveystaloudelliset vaikutukset Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään osana aseptiikan opetusta Luennot Oppimistehtävät Harjoitukset hoito-opinluokassa Suoritustapa: Luennot Verkkomateriaali Ajankohtaiset artikkelit Opettajan materiaali Läsnäolo tunneilla ja harjoituksissa(pakollinen) Oppimistehtävä Kurssin alussa voidaan sopia muu suorittamistapa HOHU 3.2 Ergonomia ja työturvallisuus, 0,75 ov Potilassiirrot eri tilanteissa (vuoteessa, vuoteesta, wc:ssä ) ja niiden harjoittelu huomioiden ergonomiset työskentelyasennot ja potilasturvallisuus. Tarkoituksenmukaisten siirron apuvälineiden valitseminen ja oikea/turvallinen käyttö (mm. talutusvyö, liukulaudat, liukupatjat, nostimet). Työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeet ja määräykset Taukoliikuntaohjeistus ja -harjoitukset Luennot Harjoitukset hoito-opin luokassa Itsenäiset ja ryhmätehtävät Asiaan liittyvät lait, säädökset ja ohjeet Oppikirja

16 16 (89) Opettajan materiaali Sähköinen opetusmateriaali Apuvälineet, laitteet ja nostimet Suoritustapa: Läsnäolo tunneilla ja harjoituksissa(pakollinen) Oppimistehtävä Ryhmäkoe Kurssin alussa sovitaan suorittamistapa HOHU 3.3 Ensiapu, 0,5 ov SPR-EA 1 (16 tuntia) Luennot ja harjoitukset SPR:n materiaali Suoritustapa: Läsnäolo tunneilla ja harjoituksissa(pakollinen) Hylätty / Hyväksytty HOHU 4 TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Opiskelija osoittaa hoidon ja huolenpidon ammattitaitonsa toimimalla vuode- ja hoivaosastolla, kotihoitoyksikössä, asumispalveluyksikössä, palvelukeskuksessa, pienryhmäkodissa tai vanhainkodissa. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen ja laadukas työskentely, hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen ja lääkehoidon toteuttaminen. Lisäksi on hallittava hoitoon ja huolenpitoon liittyvä tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessien hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta hoito- ja huolenpitotyön käsitteitä elimistön normaalia rakennetta ja toimintaa kansanterveydellisiä riskejä, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sosiaalisia ongelmia sekä kaltoinkohtelua ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevaa tietoperustaa

17 17 (89) kuolevan potilaan hoitoa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja, palvelujen tuottajatahoja ja toimeentuloturvan etuuksia ja lainsäädäntöä erityisruokavalioita lääkehoitoon liittyvää työ- ja ympäristönsuojelua sekä lääkehoitoon liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ja lääkelaskentaa aseptisen työskentelyn periaatteita ja tartuntatautien torjuntatyön säädöksiä. elinikäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua ja haastavasti käyttäytyvän asiakkaan tai potilaan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan kohtaamista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 2.3 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN, 15 ov KU 1 Kuntoutumisen tukemisen tietoperusta ja suunnitelmallisuus, 5 ov KU 1.1 Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, 1 ov Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, (kunta & kirkko & 3.sektori; kuntoutuksen rahoittajat ja toteuttajat), Opinto-ohjaus: tutkintoon kuuluvan koulutusohjelman ja kaikille valinnaisen tutkinnon osan valinnat. Luennot Pienryhmätyöskentely Opintokäynnit erilaisiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöihin Suoritustapa: Luennot ja tunneilla jaettu materiaali sekä mahdollinen muu tunneilla ilmoitettu oheiskirjallisuus Oppikirjat: Kähäri-Wiik, Niemi, Rantanen. Kuntoutuksella toimintakykyä WSOY ja/tai Kettunen, Kähäri-Wiik,Vuori-Kemilä, Ihalainen. Kuntoutumisen mahdollisuudet 2006 ja/tai Suvikas, Laurell, Nordman. Kuntouttava lähihoito Edita. Sähköisinä lähteinä mm Kelan, Työeläkelaitosten, VKK:n, kuntien ja sairaanhoitopiirien, Kuntoutussäätiön www-sivut Kokoava yksilö/ryhmätehtävä tai tentti Aktiivinen osallistuminen tunneilla Lisäksi mahdollisia ovat yksittäiset arvioitavat kokeet ja tehtävät On osa tutkinnonosan kokoavaa tehtävää Hylätty -K 3

18 18 (89) KU 1.2 Kuntoutuksen suunnitelmallisuus, 1 ov Kuntoutussuunnitelma (sisältö, rakenne, merkitys, käyttö) ja muu suunnitelmallisuus kuntoutuksessa Luennot Tehtävät Suoritustapa: Kirja Monisteet Läsnäolovelvollisuus Opintotehtävät On osa tutkinnonosan kokoavaa tehtävää, joka arvioidaan asteikolla T1 K3 Hylätty - K3 KU 1.3 Kuntoutus ja toimintakyky, 1 ov Kuntoutusprosessin käsitteet: o Toimintakyky ja sen arviointi, kuntoutussuunnitelma, kuntoutus, kuntouttava työote, verkostotyö, moniammatillisuus, voimavaralähtöisyys o Lääkinnällinen, sosiaalinen, ammatillinen ja kasvatuksellinen kuntoutus Toimintakyvyn arviointi Luennot Pienryhmätyöskentelyä Opintokäynti sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön Suoritustapa: Luennot ja tunneilla jaettu materiaali sekä mahdollinen muu tunneilla ilmoitettu oheiskirjallisuus Oppikirjat: Kähäri-Wiik, Niemi, Rantanen. Kuntoutuksella toimintakykyä WSOY ja/tai Kettunen, Kähäri-Wiik,Vuori-Kemilä, Ihalainen. Kuntoutumisen mahdollisuudet 2006 ja/tai Suvikas, Laurell, Nordman. Kuntouttava lähihoito Edita Kokoava yksilö/ryhmätehtävä tai tentti Aktiivinen osallistuminen tunneilla Lisäksi mahdollisia ovat yksittäiset arvioitavat kokeet ja tehtävät Hylätty - K3

19 19 (89) KU 1.4 Eri kuntoutujaryhmät, 2 ov Kehitys-, liikunta- ja aistivammaisuus, kehitys- ja oppimishäiriöt, mielenterveyden häiriöistä skitsofrenia ja masennus sekä niiden lääkehoito, päihderiippuvuus, ikääntyneiden kuntoutumisen tukeminen Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään eri kuntoutujaryhmien kurssilla. Luennot ja mahdollisesti pienryhmätyöskentelyä Mahdollisesti opintokäynti johonkin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön Suoritustapa: Luennot ja tunneilla jaettu materiaali sekä mahdollinen muu tunneilla ilmoitettu oheiskirjallisuus Oppikirjat: Kähäri-Wiik, Niemi, Rantanen. Kuntoutuksella toimintakykyä WSOY ja/tai Kettunen, Kähäri-Wiik,Vuori-Kemilä, Ihalainen. Kuntoutumisen mahdollisuudet 2006 ja/tai Suvikas, Laurell, Nordman. Kuntouttava lähihoito Edita. Sähköisinä lähteinä mm Kelan, Työeläkelaitosten, VKK:n, kuntien ja sairaanhoitopiirien, Kuntoutussäätiön www-sivut Kokoava oppimistehtävä. Oppimistehtävässä sovelletaan ja syvennetään KU 1 kokonaisuuden johdantoluennoissa käsiteltyjä asioita. Aktiivinen osallistuminen tunneilla Lisäksi mahdollisia ovat yksittäiset arvioitavat kokeet ja tehtävät Hylätty - K3. KU 2 Kuntoutumisen tukemisen taidot, 4 ov KU 2.1 Luovat menetelmät kuntoutumisen tukemisessa, 1 ov Musiikin terapeuttinen käyttö (musiikin kuuntelu, musiikkiliikunta, musiikkimaalaus oman musiikillisen tuotoksen tekeminen) Visuaaliset menetelmät: kädentaidot, kuvataide. Draamamenetelmät: itseilmaisu, tarinateatteri, nukketeatteri, sosiodraama, teatteri. Kirjalliset menetelmät: luova kirjoittaminen, kirjallisuus, sadutus Lähiopetus ja workshopit. Itse tekemisen ja -kokemisen kautta asiakkaan tukemiseen ja ohjaamiseen. Tutustutaan opiskelijoiden kanssa ryhmässä musiikin vaikutuksiin ja merkityksiin omakohtaisten kokemusten kautta workshop-tyyppisesti

20 20 (89) Tehdään erilaisia harjoituksia liittyen musiikin terapeuttiseen käyttöön (esim. musiikin kuuntelu, musiikkiliikunta, musiikkimaalaus ja oman musiikillisen tuotoksen tekeminen) Tutustutaan työssä hyödynnettäviin valmiisiin materiaalipaketteihin eri suuntautumisnäkökulmista, voidaan koostaa niistä omia sovelluksia Tutustutaan kuvionuottijärjestelmään Suoritustapa: Opettaja ilmoittaa käytettävän kirjallisuuden ym. materiaalit tarkemmin kurssilla Ajankohtaiset aiheeseen liittyvät artikkelit ja tutkimukset Valmiit materiaalipaketit esim.verso-materiaalit, Tontun Aarrearkku, Hiljainen hyönteinen jne Kuvionuottikirjat 1-3 Jatkuva läsnäolo, aktiivinen osallistuminen tunneilla ja yhteisesti sovittavien tehtävien teko, KU 2.2 Selkokieli ja puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät, 1 ov Puhetta tulevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät o ilmaisutasot ja -muodot o avusteiset ja ei-avusteiset Selkokielen periaatteet Opetuskeskustelu Käytännön kommunikaatio- ja kirjoitusharjoitukset Suoritustapa: Selkoryhmätuokiosuunnitelman tekeminen valitulle kuntoutujaryhmälle Opettajan määrittelemä kirjallinen materiaali Videot ja dvd:t Nettimateriaalit, esim. Papunet Hylätty - K3 KU 2.3 Päivittäisissä toiminnoissa tukeminen, 2 ov Erilaisten kuntoutujien päivittäisten toimintojen tukeminen Toimintakykyä sekä kuntoutumista edistävän työotteen käyttäminen Motivoinnin perusteet ja asiakaslähtöinen ohjaaminen Apuvälineet ja niiden käyttö

21 21 (89) Terveelliseen ruokavalioon ohjaaminen Ravitsemus ja ruokailu osana kuntoutumista Eri vammaisryhmien sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujan ravitsemuksen haasteet Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään päivittäisissä toiminnoissa tukemisen kurssilla. Kuntoutumista edistävien työmenetelmien käyttöä harjoitellaan esim. työpajoissa Harjoituksissa käytetään luovia ja toiminnallisia menetelmiä eri kuntoutujaryhmien kanssa (esim. ikääntyneet, mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset). Työskentelyyn liittyy yhteinen oppimiskokemusten koonti ja työskentelyn arviointi. Suoritustapa: Luennot Opettajan materiaali Sähköinen materiaali Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010 (Myös verkkojulkaisuna) Omat tuotokset Osallistuminen tuntiopetukseen Osallistuminen työpajatyöskentelyyn Tehtävät Itserviointi: oman oppimisen tarkastelussa painotetaan opiskelijan eettisyyden, omien arvojen ja asenteiden sekä lähihoitajan roolin ja työryhmän jäsenenä toimimisen (ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä) näkymistä. KUN 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ne arvioinnin kohteet, joita ei ole numerolla arvioitu lähiopetuksessa, arvioidaan työssäoppimisjakson yhteydessä suoritettavissa ammattiosaamisen näytöissä. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kuntoutumisen tukemisen ammattitaitonsa toimimalla avo- tai laitoshoidon moniammatillisissa yksiköissä, joissa on eri-ikäisiä kuntoutujia: sairaalan kuntoutusosastolla, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa, hoitokodissa, vammaisten toimintayksikössä (esim. asuntola, palvelutalo, perhekoti tai työkeskus), mielenterveys- tai päihdeyksikössä (esim. kuntoutus- tai toimintakeskus, asuntola, kuntoutuskoti tai kotikuntoutus), kotihoidossa, lastensuojelun yksikössä, erityispäiväkodissa tai -koulussa. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, taloudellinen ja laadukas toimiminen, ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä, toi-

22 22 (89) mintakykyä ja kuntoutumista edistävän työotteen käyttäminen, päivittäisten toimintojen ohjaaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä apuvälineiden ja teknologian käytön ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kuntoutumisen tukemista koskeva tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta kuntoutusta, verkostotyötä, palvelujärjestelmää sekä eri kuntoutujaryhmiä koskevaa tiedonhallintaa elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

23 23 (89) 3 TUTKINNON OSAAMISALAT 3.1 KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA KUN 1 Työn suunnitelmallisuus, ammattietiikka ja laatu, 5 ov KUN 1.1 Kulttuuritietoisuus ja opintojen ohjaus, 0,5 ov Kulttuuritietoisuus Työssäoppimisen ohjaajana toimiminen Yhteinen luentosarja hoitamisesta eri kulttuureissa ja/tai vierailijoita Ohjaamisvalmiuksien kehittäminen omien kokemusten, kirjallisen materiaalin ja oppilaitoksen suunnitelmien ja sopimusten pohjalta opetuskeskustelujen avulla. Suoritustapa: Frisk: Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana. Uskonnollinen ja vakaumuksellinen näkökulma kuolevan potilaan hoitoon, Lääkintöhallituksen opassarja nro 2, Helsinki 1985 Tai muu soveltuva aineisto Osallistuminen opetukseen Hylätty K3 KUN 1.2 Diakoninen työote, 0,5 ov Yhteinen kaikille koulutusohjelmille Käsitteiden määrittelyä: diakonia ja diakoninen työote Kristillinen ihmiskäsitys Kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja lähimmäisenrakkaus Sakraalimaailman ja profaanimaailman huomioiminen kokonaisvaltaisessa hoitotyössä Hengellinen kipu (hengelliset ja uskonnolliset kysymykset) Hengellinen terveys Sielunhoitopalvelut/ Sairaalasielunhoito Tukea antava sielunhoito Luento-opetus Ohjattuja yksilö- ja ryhmätehtäviä Uskonnollinen ja vakaumuksellinen näkökulma kuolevan potilaan hoitoon, Lääkintöhallituksen opassarja nro 2, Helsinki 1985 Laulaja Jorma, Elämän oikea ja väärä

24 24 (89) Sainio, Aarno, Ehjä ihminen. Sielunhoidon perusteet. Helsinki, Kirjapaja 1987 Salopaasi Mirjam(toim.), Uskonnollisuus hoitotyön arjessa, Kirjayhtymä Oy, Helsinki Wikström Owe, Salattu ihminen, elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu, Kirjapaja 2000 Näslindh Ylispangar ym, Miespotilaiden olemassaolon kokemus pitkäaikaisosastolla elämäntarinatutkimus lähimmäisenrakkauden, epätoivon ja toivon merkityksistä, Hoitotiede-lehti 2003 Kankare Harri, Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa, Munnukka Terttu (toim.), Lähimmäisenrakkauden puolustus uusvanha näkökulma hoitotyöhön, Tammi 2004 Harju, Sairaanhoitaja ja hengellisyys kuinka kohtaamme itsemme ja lähimmäisemme?, Sairaanhoitaja-lehti 2004 Hylätty - K3 Osallistuminen opetukseen KUN 1.3 Asiakkaan asema, oikeudet, palvelujärjestelmä ja työsuhdetietous, 0,75 Yhteistä kaikille koulutusohjelmille Yhteisopetuksena sosiaaliset ongelmat (syrjäytyneisyys, lähisuhdeväkivalta, kaltoinkohtelu, yksinäisyys ja päihdeongelmat) millaisia (ilmeneminen, yleisyys) mikä aiheuttaa (yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät) miksi pyrittävä ehkäisemään (myös yhteiskunnallinen näkökulma, ei vain inhimillinen kärsimys!) millaista apua ja tukea palvelujärjestelmä tarjoaa mikä on lähihoitajan rooli auttamisessa Säädökset - palvelut (lakisääteiset - vapaehtoiset) asiakaslähtöisyys: potilaan/omaisen oikeudet, edunvalvonta palvelujen järjestämistavat (tilaaja tuottaja), ohjaus (laatu ym. suositukset), valvonta (julkiset ja yksityiset) ja rahoitus haasteet ja kehityssuunnat työhakemus Työsuhdetietous työsopimus, työehtosopimus työntekijän oikeusturva ammattijärjestöjen, työvoimatoimen vierailut Laatutyön perusteet Kestävä kehitys Luentoja ja/tai pari- tai ryhmätyöskentelyä Mahdollinen Työmarkkina-info ammattiin valmistuville ajankohtaisista aiheista Oppikirja, sähköiset tietolähteet Osallistuminen opetukseen

25 25 (89) Tehtävä tai tentti Hyväksytty hylätty KUN 1.4 Kuntoutusprosessi, 0,5 ov Voi olla yhteistä koulutusohjelmille Oman työn suunnittelu Asiakkaan kuntoutussuunnitelman laatiminen Suullinen tiedottaminen Luento-opetus ja ohjattuja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä. Suvikas, Laurell & Nordman, 2007, Kuntouttava lähihoito. Hylätty - K3 Osallistuminen opetukseen Tarvittaessa käytetään suullista keskustelua opettajan kanssa. KUN 1.5 Kuntoutujan mielenterveys ja sosiaaliset verkostot (yhdessä vammaistyön koulutusohjelman kanssa), 0,75 ov Mielenterveys: o mielenterveys / psyykkinen toimintakyky o mielenterveyttä suojaavat tekijät ja riskitekijät o psyykkinen itsesäätely o häiriöiden ilmeneminen / oireet psyykkisissä toiminnoissa o mielenterveyskuntoutus Sosiaaliset verkostot Luento-opetus ja ohjattuja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä. Heikkinen-Peltonen, Innamaa, Virta. Mieli ja terveys Edita ja/tai Hietaharju, Nuuttila. Käytännön mielenterveystyö Tammi ja/tai Suvikas, Laurell & Nordman Kuntouttava lähihoito. Edita. Hylätty - K3 Osallistuminen opetukseen Tarvittaessa käytetään suullista keskustelua opettajan kanssa. KUN 1.6 opinnäytetyö, 2 ov Ohjeistus, sisältäen äidinkielen Ohjaaminen

26 26 (89) Tekeminen ja esittäminen Luennot Opinnäytetyön suunnitelman tekeminen Opinnäytetyön tekeminen, toiminnallisen osion toteuttaminen, esittäminen, opponointi Jaettava materiaali Opinnäytetyö Hylätty - K3 KUN 2 Toimintakyvyn tukeminen ja lääkehoito, 5ov KUN 2.1 Toimintakyvyn arviointi ja päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen, 1 ov Toimintakykymittarit ja -testit, esim. ADL-, IADL-, PADL-, RAVA-, MINIMENTAL-, TASAPAINO-, TOIMIVA-mittarit Kuntotestit, esim. lihaskunto-, liikkuvuus-, kestävyys-, UKK-kävely-, Step-, polkupyöräergometri-, puristusvoimatestit Liikehoidot ja asentohoidot Siirtymis- ja kävelyttämisharjoitukset Luento-opetus Käytännön harjoitukset Tehtävät Opintokäynnit Erilaiset testistöt, mittarit ja laitteet Sähköiset oppimateriaalit Monisteet T1 - K3 tai hyväksytty suoritustapa Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen Osallistuminen testauksiin ja harjoituksiin. Opintotehtävät KUN 2.2 Toimintakyvyn tukemisen menetelmiä, 2,5 ov Rentouttavat menetelmät Klassinen hieronta Pinnalliset kylmä-, lämpö- ja vesihoidot

27 27 (89) Luennot Käytännön harjoitukset eri kuntoutuja- ja asiakasryhmille Opintokäynnit kuntoutus- ja hoitolaitoksiin Kirja: Arponen Ritva (toim.): Hoitava hieronta, WSOY (2007) Muu kirjallinen materiaali Muu materiaali (laitteet, tuotteet) T1 - T3 Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoituksiin Opintotehtävät ja käytännön kokeet KUN 2.3 Lääkehoito, 1,5 ov Sydän- ja verisuonisairaudet Astman hoidossa käytettävät lääkkeet Ruuansulatuselimistön sairauksien lääkkeet Uni ja rauhoittavat lääkkeet Vanhuspotilas Mielenterveyssairauksissa käytettävät lääkkeet Lääkkeiden yhteisvaikutukset ja ongelmakäyttö Lääkehoidon vaikutusten tarkkaileminen Lääkelaskujen kertaus Reumasairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet Kipulääkkeiden käyttö ja potilaan ohjaus Luento-opetus, ryhmätehtävät ja käytännön harjoituksia Taam-Ukkonen M.& Saano S. Turvallisen lääkehoidon perusteet WSOYpro Nurminen M.-L. Lääkehoidon ABC WSOY Opettajan antama muu materiaali Hylätty - K3. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoituksiin. Opintotehtävät ja käytännön kokeet. KUN 3 Työskentely kuntoutustyön toimintaympäristöissä, 8 ov

28 28 (89) KUN 3.1 Työhyvinvointi ja työturvallisuus, 1 ov Osa yhteistä kaikille koulutusohjelmille Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu (palolaitospäivä, oman työympäristön turvallisuussuunnitelmaan tutustuminen) Työhyvinvointi, työturvallisuus, ergonomia Haasteelliset asiakkaat ja tilanteet Luennot Harjoitukset Oman työympäristön turvallisuussuunnitelma Opettajan oma materiaali Alan internet-sivustot Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin KUN 3.2 Uima- ja hengenpelastustaito, 1 ov Teoria-osuus sekä opetus ja harjoitukset uimahallilla Luennot Käytännön harjoitukset uimahallilla Www-sivut Hyväksytty - hylätty Harjoitukset Kokeet/näytöt uimahallilla KUN 3.3 Terveyttä edistävän liikunnan suunnittelu, ohjaus ja arviointi sekä erityisliikunta / soveltava liikunta, 2 ov Eri liikuntamuotoihin perehtyminen, soveltaminen ja ohjaaminen riskiryhmille ja kuntoutujille esim. sauvakävely, pelit, kotivoimistelu, allasvoimistelu Liikuntapalvelut Avustaminen erityisliikunnassa Oppimisympäristönä oman oppilaitoksen, lähiympäristön, kaupungin ja muiden yhteistyötahojen tarjoamat mahdollisuudet (eri liikuntamuodot, -palvelut, erityisryhmille suunnatut palvelut) Käytännön harjoitukset.

29 29 (89) Opintokäynnit Minna Teiska (2008): Liikuntaa liikkujille soveltaen sopivaksi Www-sivut Tuntien harjoitukset Harjoitukset KUN 3.4 Luovat menetelmät kuntoutuksessa, 0,5 ov Kuntoutujaryhmän ohjauksen (suunnittelu, toteutus ja arviointi) Luovat menetelmät/musiikki Toiminnallinen harjoitus aidossa toimintaympäristössä Ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi Eri menetelmiin liittyvät tunneilla käytettävät virike-, työstö- ja havaintomateriaalit ja -välineet. Opettajan jakama materiaali Alan internet-sivustot KUN 3.5 Kuntoutujan asuminen, kodin tekniikka ja apuvälineet, 0,5 ov Yhdessä vammaistyön koulutusohjelman kanssa Kodin tekniikka- ja turvajärjestelmät Esteettömyys Kotitapaturmien ehkäisy Apuvälineet esim. liikkuminen, kommunikaatio, ympäristönhallinta, aisti- ja päivittäiset toiminnat Luennot Tehtävät Opintokäynnit (esim. apuvälinemessuille osallistuminen) Monisteet ja tunnilla jaettava materiaali Sähköinen materiaali Välineisiin ja laitteisiin tutustuminen käytännössä

30 30 (89) Osallistuminen opetukseen Opintokäynnit KUN 3.6 Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät, tukiviittomat, 1,5 ov Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot toiminnalliset ryhmät (ilmaisukieli-, tukikieli- ja korvaavan kielen ryhmä) avusteiset/ei-avusteiset menetelmät Selkokielen periaatteet (kirjoitettu kieli, selkopuhe) Tukiviittomakurssi Käytännön harjoituksia Luento-opetusta Launonen, K. & Korpijaakko - Huuhka, A-M Kommunikoinnin häiriöt: Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsingin yliopisto. Tammer - Paino Oy: Tampere. Leskelä, L.& Virtanen, H (toim.) Toisin sanoen selkokielen teoriaa ja käytäntöä. Oppimateriaalikeskus Opike: Helsinki. Ahonen,T.,Siiskonen,T.& Aro, T. ( toim.) Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. PS- kustannus:juva. Milton, B. & Sigdell, A Kommunikointi ja ympäristöön tutustuminen varhaisella kehitystasolla. Kehitysvammaliitto ry. Oppimisvaikeudet: Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Toim. Timo Ahonen ja Tuija Aro Juva: Atena. Hylätty K3 Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen ja käytännön harjoituksiin. KUN 3.7 Yrittäjyys ja tuotteistaminen, 0,5 ov Kaikille koulutusohjelmille yhteisenä o Yrittäjyys o Sisäinen yrittäjyys o Osaamisen tuotteistaminen Lähiopetus, etätehtävät, yritysvierailut Opintomatka Opettajan kurssilla osoittama tai jakama kirjallinen materiaali sekä netissä olevat yrityksen perustamista tukevat sivut.

31 31 (89) Osallistuminen opetukseen ja vierailuihin. Opintotehtävän arviointiasteikko: T1 - K3 KUN 3.8 Ammattisanasto, ruotsi, 0,5 ov Yhteistä kaikille koulutusohjelmille Ammattisanasto Luokkaopetus, jossa käydään lähihoitajan työhön liittyvää ruotsinkielistä sanastoa käymällä läpi alaan liittyviä tekstejä, keskusteluharjoituksin, kuullunymmärtämisharjoituksin sekä laatimalla lyhyen kirjallisen tuotoksen. Kerrataan tarpeen mukaan keskeisiä kielioppiasioita Oppikirja Livets puls sekä oppitunneilla jaettu muu opetusmateriaali Hylätty K3. Arvioinnissa huomioidaan kokeiden arvosanat sekä aktiivisuus ja osallistuminen KUN 3.9 Ammattisanasto, vieras kieli, 0,5 ov Yhteistä kaikille koulutusohjelmille Ammattisanasto Yksilö/ ryhmätehtävät Lähiopetukseen osallistuminen Sovitaan kurssin alussa Ammattiin liittyvät termit / sanasto / idiomit Hylätty - K3 Arvioinnissa huomioidaan osallistuminen, aktiivisuus, kirjallisen tuotoksen/kokeen arvosana KUN 4 TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ne arvioinnin kohteet, joita ei ole numerolla arvioitu lähiopetuksessa, arvioidaan työssäoppimisjakson yhteydessä suoritettavissa ammattiosaamisen näytöissä Opiskelija osoittaa kuntoutuksen ammattitaitonsa oppilaitoksessa tai aidoissa työtilanteessa kuntoutujan kotiympäristössä, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen työpaikoilla, toiminta- ja työkeskuksissa, työpajoilla, palvelukeskuksissa, kylpylöissä, terveyskeskusten vuodeosastoilla, kuntoutumisyksiköissä tai erilaisissa kuntoutumiseen liittyvissä kolmannen sektorin työpaikoissa.

32 32 (89) Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: Kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelman laatiminen, toteutus ja arviointi, kuntoutujaa koskevien tietojen kirjaaminen, kuntoutujaryhmien ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi, kuntoutujan toimintakyvyn arviointi, kuntoutujan fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja terveyden edistäminen, rentouttavien menetelmien ja tuki- ja liikuntaelimistön hoitojen käyttö, kuntoutujan ohjaaminen apuvälineiden käytössä, kuntoutujien terveyttä edistävän liikunnan ohjaaminen ja tukeminen, lääkehoito, kuntoutujan psyykkisen toimintakyvyn tukeminen ja terveyden edistäminen, kuntoutujan mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistaminen ja hoitoonohjaus, eri kommunikaatio-menetelmien hyödyntäminen, kuntoutujan sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen ja terveyden edistäminen sekä teknisten apuvälineiden ja turvajärjestelmään liittyvien laitteiden käytössä ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kuntoutusta koskeva tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan. työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan lukuun ottamatta uima- ja hengenpelastustaitoa, ensiapua ja peruselvytystä sekä lähi- ja perhesuhdeväkivallan uhkatilannetta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

33 33 (89) 3.2 MIELENTERVEYDEN JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen koulutusohjelman alkamista. Tutkinnon suorittajan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen valinnaisen osaamisalan tutkintotilaisuutta. MIE 1 Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat, 5 ov MIE 1.1 Kulttuuritietoisuus ja opintojen ohjaus, 0,5 ov Kulttuuritietoisuus Työssäoppimisen ohjaajana toimiminen Yhteinen luentosarja hoitamisesta eri kulttuureissa ja/tai vierailijoita Ohjaamisvalmiuksien kehittäminen omien kokemusten, kirjallisen materiaalin ja oppilaitoksen suunnitelmien ja sopimusten pohjalta opetuskeskustelujen avulla. Frisk: Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana. Uskonnollinen ja vakaumuksellinen näkökulma kuolevan potilaan hoitoon, Lääkintöhallituksen opassarja nro 2, Helsinki 1985 Tai muu soveltuva aineisto Hylätty K3 Osallistuminen opetukseen MIE 1.2 Diakoninen työote, 0,5 ov Kaikille koulutusohjelmille yhteinen Käsitteiden määrittelyä: diakonia ja diakoninen työote Kristillinen ihmiskäsitys Kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja lähimmäisenrakkaus Sakraalimaailman ja profaanimaailman huomioiminen kokonaisvaltaisessa hoitotyössä Hengellinen kipu (hengelliset ja uskonnolliset kysymykset) Hengellinen terveys Sielunhoitopalvelut/sairaalasielunhoito Tukea antava sielunhoito Toteuttamistapa Luento-opetus Ohjattuja yksilö- ja ryhmätehtäviä Uskonnollinen ja vakaumuksellinen näkökulma kuolevan potilaan hoitoon, Lääkintöhallituksen opassarja nro 2, Helsinki 1985 Laulaja Jorma, Elämän oikea ja väärä

34 34 (89) Sainio, Aarno, Ehjä ihminen. Sielunhoidon perusteet. Helsinki, Kirjapaja Salopaasi Mirjam(toim.), Uskonnollisuus hoitotyön arjessa, Kirjayhtymä Oy, Helsinki Wikström Owe, Salattu ihminen, elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu, Kirjapaja 2000 Näslindh Ylispangar ym, Miespotilaiden olemassaolon kokemus pitkäaikaisosastolla elämäntarinatutkimus lähimmäisenrakkauden, epätoivon ja toivon merkityksistä, Hoitotiede-lehti 2003 Kankare Harri, Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa, Munnukka Terttu (toim.), Lähimmäisenrakkauden puolustus uusvanha näkökulma hoitotyöhön, Tammi 2004 Harju, Sairaanhoitaja ja hengellisyys kuinka kohtaamme itsemme ja lähimmäisemme?, Sairaanhoitaja-lehti 2004 Osallistuminen opetukseen MIE 1.3 Asiakkaan asema, oikeudet, palvelujärjestelmä ja työsuhdetietous, 0,75 ov Yhteisopetuksena sosiaaliset ongelmat (syrjäytyneisyys, lähisuhdeväkivalta, kaltoinkohtelu, yksinäisyys ja päihdeongelmat) millaisia (ilmeneminen, yleisyys) mikä aiheuttaa (yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät) miksi pyrittävä ehkäisemään (myös yhteiskunnallinen näkökulma, ei vain inhimillinen kärsimys!) millaista apua ja tukea palvelujärjestelmä tarjoaa mikä on lähihoitajan rooli auttamisessa Säädökset palvelut (lakisääteiset vapaaehtoiset) asiakaslähtöisyys: potilaan/omaisen oikeudet, edunvalvonta palvelujen järjestämistavat (tilaaja tuottaja), ohjaus (laatu ym. suositukset), valvonta (julkiset ja yksityiset) ja rahoitus Haasteet ja kehityssuunnat Laatutyön perusteet Kestävä kehitys Luentoja ja/tai pari- tai ryhmätyöskentelyä Mahdollinen Työmarkkina-info ammattiin valmistuville ajankohtaisista aiheista Oppikirja, sähköiset tietolähteet Osallistuminen opetukseen Tehtävä tai tentti Hyväksytty hylätty

35 35 (89) MIE 1.4 Kuntoutus- ja hoitotyön prosessi, 0,5 ov Yhteisopetus Omahoitajuus Oman työn suunnittelu Asiakkaan kuntoutus-/hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen Suullinen tiedottaminen ja kirjaaminen Toteuttamistapa Luento-opetus ja ohjatut yksilö- sekä ryhmätehtävät. Opettajan jakama kirjallinen materiaali Yksilövastuisen hoitotyön tutkimukset Internet-sivustot Osallistuminen opetukseen Tehtävä tai tentti Teoriaopetuksessa arvioidaan: elimistön rakenne ja toiminta Mie 1.5 Mielenterveyden edistäminen, 0,75 ov Mielenterveys: mielenterveys / psyykkinen toimintakyky mielenterveyttä suojaavat tekijät ja riskitekijät psyykkinen itsesäätely häiriöiden ilmeneminen / oireet psyykkisissä toiminnoissa mielenterveyskuntoutus Sosiaaliset verkostot Luento-opetus ja ohjattuja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä. Heikkinen-Peltonen, Innamaa, Virta. Mieli ja terveys Edita ja/tai Hietaharju, Nuuttila. Käytännön mielenterveystyö Tammi ja/tai Suvikas, Laurell & Nordman Kuntouttava lähihoito. Edita. Hylätty - K3 Osallistuminen opetukseen Tarvittaessa käytetään suullista keskustelua opettajan kanssa. MIE 1.6 Opinnäytetyö, 2 ov Ohjeistus, sisältäen äidinkielen Ohjaaminen Tekeminen ja esittäminen

36 36 (89) Luennot Opinnäytetyön suunnitelman tekeminen Opinnäytetyön tekeminen, toiminnallisen osion toteuttaminen, esittäminen, opponointi Jaettava materiaali Opinnäytetyö: Hylätty - K3 MIE 2 Mielenterveys- ja päihdetyön tietoperusta, 5 ov MIE 2.1 Ammatillinen yhteistyösuhde, 1 ov Suhteen elementit Vaiheet Hoidollinen keskustelutaito Case -harjoituksia Psykoedukaatiivisuus Toteuttamistapa Luento-opetus ja ohjatut yksilö- sekä ryhmätehtävät. Heikkinen-Peltonen, Innamaa, Virta. Mieli ja terveys Edita ja/tai Hietaharju, Nuuttila. Käytännön mielenterveystyö Tammi Osallistuminen, tehtävä / tentti Työssäoppiminen / ammattiosaamisen näyttö MIE 2.2 Psyykkiset häiriöt ja sairaudet, 2 ov Häiriöiden oireet Diagnoosi Ahdistuneisuushäiriöt Mielialahäiriöt Psykoottiset häiriöt Persoonallisuushäiriöt Muita häiriöitä Luento-opetus ja ohjatut yksilö- sekä ryhmätehtävät.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Ammattitaitaatimukset ja sisällöt Opiskelijan arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Muu

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Näyttötutkinto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Näyttötutkinto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Näyttötutkinto 10.4.2012 Koulutuskeskus Agricolan rehtorin 10.4.2012 hyväksymä opetussuunnitelma Kirkkopalvelut

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 20.2.2012 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 22.5.2014

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Liite Näyttötoimikunta

Liite Näyttötoimikunta Liite Näyttötoimikunta 6.4.2017 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 2 (12) A. UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. uus/-yys, -us/-ys substantiivit

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Hyväksytty 23.9.2011 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE HOITO JA HUOLENPITO, Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Opiskelija: Ryhmätunnus: Näyttöpaikka: Näytön ajankohta: Työpaikkaohjaaja: Opettaja: Jokaisesta arvioinnin

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilun tilannekatsaus Savon ammatti- ja aikuisopisto

Perustason ensihoidon koulutuskokeilun tilannekatsaus Savon ammatti- ja aikuisopisto Perustason ensihoidon koulutuskokeilun tilannekatsaus Savon ammatti- ja aikuisopisto 25.3.2015 Oulu Sinikka Kamula Eeva Haavisto Tutkinnon rakenne ammatillisessa peruskoulutuksessa Syksy 2014 Kevät 2015

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN KUVAUS 2. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 3. SUUNNITELMA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ HOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2014

Opetussuunnitelma 2014 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2014 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Hyväksytty 44/2014, 26.6.2014 Hellevi Lassila apulaisjohtaja 2 Koulutuskeskus Sedu Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 Sisällys Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov)... 2 Sisältö ja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ HOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, lähihoitaja Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja Jalkojenhoidon osaamisala,

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA

PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA 1 PKKY Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA LÄHIHOITAJA HYVÄN SAATTOHOIDON TOTEUTTAJANA 5 OV (OPETUSSUUNNITELMA)/ TOTEUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ 2 1. NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä lähihoitajalle

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 15 OV.

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 15 OV. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tiivistelmä valmistavan koulutuksen sisällöstä / Pohjois-Karjalan aikuisopisto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Kurssin nimi Sosiaali- ja terveysalan työn perusteet

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 8 2. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot