Ammatillisen koulutuksen tulosalue Tulosalueen johtoryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen koulutuksen tulosalue. 31.10.2013 Tulosalueen johtoryhmä"

Transkriptio

1 Sidosryhmäyhteistyö Ammatillisen koulutuksen tulosalue Tulosalueen johtoryhmä

2 1. Johdanto Ammatillisen koulutuksen tulosalueen viestintä on määritellyt oppilaitoksen tärkeimmät sidosryhmät sekä asiakkaat ja laatinut suunnitelman yhteistyöstä näiden sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Tulosalueen johtoryhmä hyväksyi tämän suunnitelman Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat lähialueen peruskoulut ja lukiot ja näissä opiskelevien huoltajat, työelämän edustajat, ammatilliset neuvottelukunnat, toimielin sekä järjestöt ja viranomaiset. Parhaillaan ammatillista tutkintoa suorittavat Turun ammatti-instituutin opiskelijat ja heidän huoltajansa ovat asiakkaitamme ja henkilöstö on sisäinen asiakkaamme. Ammatillisen koulutuksen tulosalue kerää toiminnastaan palautetta eri tahoilta ja pitää yhteyttä valmistuneisiin opiskelijoihin. Turun ammatti-instituutti (TAI) on myös esillä medioissa. Viestinnän ja yhteistyön tavoitteena on antaa avoimesti tietoa TAIn palveluista ja toiminnasta. Saadun palautteen perusteella kehitämme omaa toimintaamme entistä enemmän asiakaslähtöiseksi. 2. Tulevat opiskelijat, heidän huoltajansa ja koulutuksen jälleenmyyjät Tavoitteena on TAIn imagon kirkastaminen, uusien opiskelijoiden saavuttaminen ja tunnettuuden lisääminen sekä kiinnostuksen lisääminen TAIta kohtaan. TAIhin hakeutuvilla opiskelijoilla ja heidän huoltajillaan tulisi olla riittävästi tietoa koulutusaloista ja tutkinnoista, jotta mahdollisimman moni hakija osaisi hakea oikealle alalle, ja keskeyttämisten määrä näin vähenisi. Suunnitelma em. tavoitteen saavuttamiseksi (jo toteutuvat merkitty taulukoissa harmaalla värillä): MITÄ MITEN KUKA / KEINOT TAVOITE Sosiaalisen median hyödyntäminen TAIn oma blogi: blogia kirjoittavat valitut opiskelijat, jotka kertovat mukavaan sävyyn opiskelusta. EHDOTUS: Opiskelijat saisivat blogin pitämisestä osan lopputyöstä tai opintoviikkoja tai VAVA-kurssina FB-kampanjointi: kilpailut, tykkää-kampanjat, mainonta, aktiiviset päivitykset Tuubi-alustan hyödyntäminen äidinkielenopettajat, opiskelijat t&m-tiimi, viestintä opettajat, tekninen tuki TOP-keskus uusien opiskelijoiden hankinta, oikeaa tietoa opiskelupaikan valinnan tueksi, informaatio koulutusvaihtoehdoista myönteiset mielikuvat ja kiinnostuksen herättäminen TAIta kohtaan Instagram, kuvien jakopalvelun käyttö TAIn ammatinvalintakone nopeatempoiset musiikkipainotteiset videot / virtuaalikierrokset koulutaloissa opettajat ja opiskelijat alat, tekninen tuli viestinnältä alat opiskelijatyönä, Taika ry 1

3 Varsinais-Suomen yläkoulujen opintoohjaajien informointi koulutustarjonnasta VALMIS-hankkeen kysyvastaa foorumi Tapahtumat Nettijutut & haastattelut Lehtijutut Hakuopas, tutkintoesitteet Heikosti vetävien alojen nostaminen tiivis yhteydenpito, ajantasaisen tiedon välittäminen (Hakuopas), infotilaisuudet (oporisteily) interaktiivinen alusta, jossa voi esittää kirjall. kysymyksiä, viestiliikenne jää kaikkien käytettäväksi (pilotointi marraskuussa) TAIstep, avoimet ovet, Taitaja9, messuosallistuminen, yleisötapahtumat uutisointi kohderyhmän mukaan TAIsta valmistuneiden haastattelut ja menestystarinat mediatiedotteet, uutisvinkit realistinen kuvaus ammateista ja pääsyvaatimuksista, terveydentilavaatimuksista siistejä esikuvia opinto-ohjaajat VALMIS-hanke & uraohjaajat (moderaattoreina), 2. asteen tutor-opiskelijat vastaavat opinto-ohjaajat, toimintojen vastuuhenkilöt, t&m-tiimi, viestintä, myös opiskelijat mukana aiheet kentältä, t&mtiimi, viestintä opinto-ohjaajat, viestintä t&m-tiimi, työelämä oikeaa tietoa opiskelupaikan valinnan tueksi uusien opiskelijoiden hankinta, kiinnostuksen herättäminen TAIta kohtaan, informaation antaminen koulutusvaihtoehdoista aloituspaikat täyteen Asiakaslahjat ns. jakotavara t&m-tiimi Vanhempainillat kouluissa yhteishausta uutisointi opinto-ohjaajat realistinen kuvaus amma- teista ja pääsyvaatimuksista, terveydentilavaatimuksista, infoa myös TAIn FB- Amiksesta myös valkolakki sivuista yms. infotilaisuudessa ja vanhempainilloissa opinto-ohjaajat, uraohjaajat, opettajat hyvä mieli informaation antaminen koulutusvaihtoehdoista ja alojen työllisyystilanteesta tietoa ja mielikuvaa kaksoistutkinnosta oikeammaksi 3. Tulosalueella parhaillaan opiskelevat opiskelijat Tavoitteena on opiskeluhengen nostattaminen, yhteenkuuluvuuden ja ME-hengen nostattaminen sekä kannustus ja oman tutkinnon arvostaminen. Tavoitteena on myös, että TAIn tapa toimia on kaikkien opiskelijoiden tiedossa ja opiskelijoita kohdellaan samanarvoisesti kaikissa koulutaloissa sekä opiskelijoiden osallistaminen mm. yhteisen toiminnan avulla tai kuulemalla opiskelijoita ja ottamalla heidän toiveensa mahdollisuuksien mukaan huomioon. MITÄ MITEN KUKA / KEINOT TAVOITE 2

4 Sosiaalisen median hyödyntäminen VAVA-kurssi TAIn opiskelijoille: "ryhdy oppilaitoksen reportteriksi". Ajankohtaisia, mutta myös hauskoja ja mielenkiintoisia juttuja opiskelijanäkökulmasta, mutta myös "ammattimaisesta" näkökulmasta, vrt. blogit. Tällä voitaisiin tavoitella niin mediaa, sisällä olevia opiskelijoita, tulevia opiskelijoita kuin muitakin kohderyhmiä, kuten työelämää (täältä saa hyviä työntekijöitä, esim. juttuja työssäoppimisesta) Kirja- ja vanhojentanssipukujen kierrätystori FB:ssa TAIn oma blogi: blogia kirjoittavat valitut opiskelijat, jotka kertovat mukavaan sävyyn opiskelusta. EHDOTUS: Opiskelijat saisivat blogin pitämisestä osan lopputyöstä tai opintoviikkoja tai VAVAkurssina mielenkiintoiset, opiskelijoiden itsensä kirjoittamat jutut luovat aitoa tunnelmaa oppilaitoksesta äidinkielenopettajat, opiskelijat koulutuspäälliköt yhteenkuuluvuuden tunteen, me-hengen nostattaminen, huomion kohdistaminen myönteisiin asioihin, oman tutkinnon arvostaminen opiskelijoiden itsensä tekemiä juttuja, joita julkaistaisiin TAIn nettisivuilla suljettu ryhmä FB:ssa Taika ry yhteisöllisyys, kierrättäminen, rahan säästö Kisa koulutaloille paras eko-koulutalo sähkönsäästössä (vihreä lippu?) > palkinto? johto, ekotukihenkilöt Työssäoppimisen kontaktit Opintojen ohjaus, materiaalit, ohjeet Kansainvälistymisen tukeminen työelämän luennoitsijat oppitunneille TAIn sivut, opiskelijan oppaat kv-infot ja opastus opettajat opinto-ohjaajat, tukitiimi, laatu koulutalokohtaiset kvvastuuopettajat, kv Taitaja-toiminta kilpailut, valmennus kilpailutoiminnan Opiskelijoiden kuuleminen keskustelutilaisuudet, sisäiset auditoinnit koulutuspäälliköt; laatu oikeaa tietoa ammateista, työllisyydestä ja mm. yrittäjyydestä TAIn tapa toimia on opiskelijoiden tiedossa kansainvälistyminen opiskelijoiden motivointi, oman alan arvostus opiskelijoiden osallistaminen 3

5 Opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottaminen Yhteiset tilaisuudet kertoa opinto-oppaassa /www-sivuilla vaikuttamisen mahdollisuuksista/velvollisuuksista TAIssa, mm. opiskelijakuntatoiminta, nuorisovaltuusto amissoudut, mäkiajot, AMIStalentti opinto-ohjaajat, ryhmänohjaaja, kuraattorit, opiskelijatoiminnan opiskelijatoiminnan samanarvoinen kohtelu kaikissa koulutaloissa yhteenkuuluvuuden tunteen, me-hengen nostattaminen Tiedottaminen opiskeluun liittyvistä päivittäisistä asioista Wilma koko henkilöstö opiskelijan opintojen tukeminen Yhteistyö kotien kanssa vanhempainillat, Wilma ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat Hyvä, "turvallinen" aloitus 1. lukuvuoden alussa, oikea alan valinta perehdytys ja ryhmäytys kuntoon tutor-opiskelijoiden tehokkaampi käyttö saada opiskelijat pysymään koulussa, ei jäisi aloituspaikkoja tyhjiksi 4. Työelämä Tavoitteena on, että TAI tulee tutuksi työelämälle ja työelämä tutuksi opiskelijoille. Monipuolinen työssäoppimipaikkaverkosto on tärkeä opetuksen laadunkin kannalta. MITÄ MITEN KUKA / KEINOT TAVOITE Työelämän luennoitsijat oppitunneille TAIsta valmistuneiden hyödyntäminen työssäoppimisen kontaktien hyödyntäminen ja uusien solmiminen yritysvierailut, luennot, haastattelut tiimivastaavat, opettajat, työssäoppimist opettajat, t&m-tiimi työelämälle TAI tutuksi ja työelämä tutuksi opiskelijoille, kontaktien luominen jo opiskeluvaiheessa työelämä tutuksi opiskelijoille, menestystarinat TAIn uutiskirje sähköpostitse t&m-tiimi, viestintä kontaktien ja positiivisen mielikuvan vahvistaminen Työssäoppimisdiplomit jaetaan palkitsemistilaisuu- työssäoppimiskoor- arvostuksen lisäämi- Työssäoppimiseen liittyvä informaatio dessa laakeri.info-sivut TAIn sivut dinaattorit työssäoppimistiimin vetäjä nen sujuvat työssäoppimiskäytännöt, työelämä ymmärtää työssäoppijan tuomat 4

6 Markkinointia aktiivisiin työssäoppimispaikkoihin, oikean" tiedon välitys puolin ja toisin Työpaikkaohjaajakoulutus yritysesittelyt TAIn wwwsivuilla (viimeinen julkaistiin syyskuussa) Primuksen työssäoppimispaikkarekisterin ja työpaikkaohjaajarekisterin aktiivinen käyttöönotto & yhteydenpito aktiivisiin työssäoppimispaikkoihin työpaikkaohjaajakoulutuksen tarjoaminen tiiminvetäjät työssäoppimistiimi, koulutuspäälliköt työpaikkaohjaajakoulutuksen vastuuhenkilöt Taitaja-toiminta kilpailut, valmennus kilpailutoiminnan hyödyt, yritykset tutuiksi opiskelijoille monipuolisen tokentän luominen, ylläpito, laajentaminen, samanlaiset käytänteet alasta riippumatta työssäoppimisen ohjauksen laadun parantaminen laadukkaita työssäoppimispaikkoja kilpailutoiminnasta kiinnostuneille nuorille 5. Ammatilliset neuvottelukunnat ja toimielimet Ammatilliset neuvottelukunnat on tärkeä kanava ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä. Neuvottelukunnilla tulee olla merkittävä rooli alan koulutustarpeiden määrällisessä ja laadullisessa ennakoinnissa ja tulevaisuuden skenaarioiden laatimisessa, opetuksen sisältöjen kehittämisessä sekä koulutusten markkinoinnissa koulutukseen hakeutuville ja myytävien koulutustuotteiden kehittämisessä. Neuvottelukunnissa tulee käsitellä opiskelijapalautteita sekä opetuksen että työssäoppimisen osalta. Alakohtaisen työssäoppimisen kehittämisessä neuvottelukunnilla on keskeinen rooli, johon liittyy myös opettajien työelämäjaksojen ja työpaikkaohjaajakoulutusten kehittäminen. Neuvottelukunnilla on merkitystä sekä työelämän näyttöjen että ammattiosaamisen näyttöjen työelämälähtöisyyden varmistamisessa. Neuvottelukuntien pitää tukea edustamallaan alallaan paremmin oppilaitoksen strategista ja operatiivista suunnittelua opetuksen järjestelyissä ja laadun kehittämisessä. MITÄ MITEN KUKA / KEINOT TAVOITE Ammattiosaamisen näytöistä kootaan oppimistulostiedot Eri alojen tulevaisuuden visiointi Perehdyttäminen Esityslista- ja pöytäkirjakäytänteiden uudistaminen toimielimen ja neuvottelukuntien kokouksiin tiedoksi tiedon vaihtaminen puolin ja toisin yleistietoa ammatillisesta koulutuksesta palautteet ja laatuasiat vakiona esityslistalla tiimivastaava/ koulutuspäällikkö / laatu neuvottelukuntien puheenjohtajat/ koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö neuvottelukuntien sihteerit, koulutuspäälliköt ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen työelämän tarpeet ja opetus kohtaavat yleissivistävä tieto koulutuksista laadun parantaminen, käytäntöjen yhdenmukaistaminen 6. Järjestöt ja viranomaiset Tavoitteena on TAIn tunnettuuden lisääminen ja yhteistyön avulla saada molemminpuolista hyötyä toimintaan. 5

7 Järjestö tai viranomainen Yrittäjäliitot, ammattijärjestöt Työpajat (Fendari, Starttipaja, Kaarinan pajamestarit Työvoimatoimisto Etsivä nuorisotyö Kauppakamari Nuorkauppakamari MITEN KUKA TAVOITE jatkuva yhteydenpito ja ollaan mukana heidän tilaisuuksissaan, tarjotaan juttuja ammattilehtiin pyritään työpajoille kertomaan TAIsta, kutsutaan tutustumaan koulutaloittain/aloittain, Hakuoppaat mukana heidän tapahtumissaan, esim. Urapolku opettajat uraohjaajat, opintoohjaajat opettajat alojen arvostuksen nostaminen, työvoiman varmistaminen erityisnuorten kanssa toimimisen tuki ja apu puolin ja toisin, erilaiset oppimisympäristöt, tiedonvälitys perustietoa TAIsta ja ammatillisesta koulutuksesta 7. Yleisö ja mediat Tavoitteena on tehdä TAI tunnetuksi, herättää positiivisia mielikuvia. TAHO MITÄ MITEN KUKA TAVOITE Suuri yleisö asiakastöistä tiedottaminen palvelupäällikkö Paikalliset ja alueelliset mediat vava-kurssi tain opiskelijoille: "ryhdy oppilaitoksen reportteriksi". ajankohtaisia, mutta myös hauskoja ja mielenkiintoisia juttuja opiskelijanäkökulmasta, mutta myös "ammattimaisesta" näkökulmasta asiallinen toiminnasta informointi, kiinnostavat tapahtumatiedotteet tarjotaan räätälöityjä juttuideoita esim. teemaliitteisiin, ideoidaan yhdessä lehtien kanssa aktiivinen FB-postailu, verkkokatalogi, TAIn sivut opiskelijoiden tekemiä ajankohtaisia juttuja, opiskelijat voisivat myös työstää lyhyitä videoita, haastattelupätkiä, joita voitaisiin laittaa mm. TAIn nettisivuille www-järjestelmän kautta suorat kontaktit koulutuspäälliköt johto, toiminnoista vastaavat, viestintä, t&m-tiimi t&m tiimi, koulutuspäälliköt tehdä tunnetuksi opiskelijoiden osaamista ja motivoida opiskelijoita tällä voitaisiin tavoitella niin mediaa, sisällä olevia opiskelijoita, tulevia opiskelijoita kuin muitakin kohderyhmiä, kuten työelämää (täältä saa hyviä työntekijöitä, esim. juttuja työssäoppimisesta) tunnettuuden lisääminen, myönteiset mielikuvat opiskelusta, koulutustarjonta tutuksi Ammattileh- vinkkejä tapahtumis- aktiivinen yhteydenpito juttuja mahdolli- 6

8 det ta, osaamisesta t&m:n tuki simman paljon TAIn wwwsivut Näkyvyys sosiaalisessa mediassa ajan tasalla oleva virallinen tieto jatkuva ylläpito toiminnoista vastaavat nimetyt vastuuhenkilöt, viestintä helppokäyttöinen tietolähde TAIn oma blogi: blogia kirjoittavat valitut opiskelijat, jotka kertovat mukavaan sävyyn opiskelusta twitter: ajantasalla oleva tieto > reaaliaikainen, ajan hermolla FB: viihdyttävä tiedonjako, ajan ilmiöt aktivoitaisiin nuoria ja henkilökuntaa käyttämään Twitteriä aktiivinen monipuolinen postailu osana äidinkielen opetusta äidinkielenopettajat, opiskelijat johto viestintä, palvelupäällikkö, aikuiskoulutus you tube TAIn lataamat videot yksiköt/toiminnot kertoa TAIn monipuolisesta koulutuksesta, ajan ilmiöiden kommentointi 8. Henkilöstö Tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Tähän tavoitteeseen pyritään avoimella ja tehokkaalla tiedottamisella, yhteisillä pelisäännöillä ja mahdollisuudella vaikuttaa asioihin. MITÄ MITEN KUKA TAVOITE TAIn uutiskirje sähköpostitse t&m-tiimi, viestintä tehokas tiedonkulku, imagon kohotus Toimialan sisäinen uutiskirje netkussa viestintä tehokas tiedonkulku TYHY-toiminta henkilökunnan yhteiset virkistystilaisuudet työhyvinvointiryhmä me-hengen ylläpitäminen, henkilöstön työhyvinvointi ja työpaikkakokoukset toiminnanohjauksen vuosikellon mukaan lähijohtaja/tulosaluejohtaja jaksaminen tehokas tiedonkulku & keskusteleva työyhteisö, mahdollisuus vaikuttaa ja antaa palautetta Työkalut, esittelymateriaalit netkussa viestintä yhtenäinen yrityskuva, tunnettuus Yhdenmukainen visuaalinen linja graafinen ohje, logot, asiakirjapohjat netkussa Ajantasainen intranet netku asiakokonaisuuksista tehokas tiedonkulku vastaavat Henkilökunnan ohjeet sivu ylläpito ja sivun tutuksi tekeminen TAIn tapa toimia on kaikkien tiedossa toiminnanohjausryhmä / laatu 7

9 Uuden henkilöstön perehdyttäminen TAIn perehdytyskäytännöt, sivistystoimialan yleisperehdytyspäivät sulake-tiimi TAIn tapa toimia on kaikkien tiedossa, osaava henkilöstö Infot henkilöstölle infotilaisuudet, sähköpostit johdon sihteeri Yleisinfo/konkretia hankkeista www-sivut, infotilaisuudet projektitoimisto, joh- ja niiden tuloksista to, hanketoimijat Taitaja-toiminta kilpailut, valmennus kilpailutoiminnan tehokas tiedonkulku työkaluja ja tukea laadukkaaseen opetustoimintaan verkostointi, oman ammatillisen osaamisen kehittäminen 9. Valmistuneet opiskelijat Tavoitteena on saada palautetta valmistuneilta opiskelijoilta koulutuksen kehittämiseen sekä saada heitä kertomaan omista kokemuksistaan nykyisille opiskelijoille ja kannustamaan heitä opinnoissaan. MITÄ MITEN KUKA TAVOITE Kerrotaan yhteistyö- ja jatkomahdollisuuksista työelämään siirtyville opiskelijoille Opintojen aikana kilpailutoiminnassa mukana olleiden nuorten hyödyntäminen kilpailutoiminnassa TAIsta valmistuneiden hyödyntäminen iltapäivän infoja vimppaevästys tyyliin vuosittaiset tapaamiset yritysvierailut, luennot, haastattelut työssäoppimist kilpailutoiminnan t opettajat, t&m-tiimi hyviä nuorekkaita yhteistyötoimijoita rohkaista nuoria mukaan kilpailutoimintaan työelämä tutuksi opiskelijoille, menestystarinat 8

Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015

Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015 Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015 Yhtymähallitus 20.12.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä... 1 2.1. Toiminta-ajatus... 1 2.2. Arvot... 1 2.3. Visio

Lisätiedot

Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10

Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10 Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10 ISBN: 978 952-5745-07-8 (nid.) ISBN: 978 952 5745 08-5 (pdf) Toimitus: Marja Riitta Lygdman ja Päivi Saari Kirjoittajat:

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista 2. Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista Kommunikaatiostrategia,

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016

ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016 ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016 Kehittämisohjelman visio: Etelä-Pohjanmaalla on vuonna 2016 asiakkaiden tuntema aikuisohjaus- ja neuvontamalli, jonka avulla elämänsä

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAAKUNNAN VIESTINTÄ ON VUOROVAIKUTUSTA 2 2 LAKI TURVAA TIEDON SAAMISEN JA VELVOITTAA 2 TIEDOTTAMAAN 3 MAAKUNNAN VIESTINNÄN YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 Päivitetty kevään 2011 koontiraportin pohjalta (Eskola & Pursiainen) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA

AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA 1 () 1 OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, S10279 Maarit Malila & Päivi Palosaari-Aubry AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA Nykytilaselvitys,

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

STAY IN. Tutkimusraportti SUOMI. Kaisa Leivo-Jokimäki. Jonna Malmivuori. Mirjam Voutilainen

STAY IN. Tutkimusraportti SUOMI. Kaisa Leivo-Jokimäki. Jonna Malmivuori. Mirjam Voutilainen STAY IN Tutkimusraportti SUOMI Kaisa Leivo-Jokimäki Jonna Malmivuori Mirjam Voutilainen This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

KPEDU:n TUTOROPAS. Mitä tutortoiminta on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä

KPEDU:n TUTOROPAS. Mitä tutortoiminta on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä KPEDU:n TUTOROPAS. Mitä tutortoiminta on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä 12.3.2008 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Tämän tutoroppaan omistaa: Tutor opettajan nimi: Yhteystiedot: Sisällysluettelo 1 Tutortoiminta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa Oppaat ja käsikirjat 2010:10 Oppaat ja käsikirjat 2010:10 VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot