SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Näyttötutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Näyttötutkinto"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Näyttötutkinto Koulutuskeskus Agricolan rehtorin hyväksymä opetussuunnitelma Kirkkopalvelut ry Y-tunnus Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

2 1 (71) Sisältö 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN Opintojen eteneminen ja valmistavan koulutuksen opetuksen järjestäminen Arvioinnin periaatteet 3 2 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS, 15 OV HOITO- JA HUOLENPITO, 15 OV KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN, 15 OV 13 3 TUTKINNON OSAAMISALAT KUNTOUTUKSEN OSAAMISALA, 30 OV MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALA, 30 OV SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA, 30 OV VAMMAISTYÖN OSAAMISALA, 30 OV VANHUSTYÖN OSAAMISALA, 30 OV 56 4 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO 65 5 AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) TUTKINNON OSAT MUISTA AMMATILLISISTA TUTKINNOISTA TUTKINNON OSAT AMMATILLISISTA PERUSTUTKINNOISTA TUTKINNON OSA AMMATTITUTKINNOISTA TUTKINNON OSA ERIKOISAMMATTITUTKINNOISTA 71

3 2 (71) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO (LÄHIHOITAJA) 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulutuskeskus Agricolan järjestäjäkohtainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelma näyttötutkinnossa noudattaa Opetushallituksen määräystä 17/011/2010. Koulutuskeskus Agricolan valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma sisältää seuraavat tutkinnon osat: 1. Kaikille pakolliset tutkinnon osat 1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1.2. Hoito- ja huolenpito 1.3 kuntoutumisen tukeminen 2. Tutkintoon sisällytettävä yksi osaamisala valitaan seuraavista 2.1 Kuntoutuksen osaamisala 2.2 Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala 2.3 Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 2.4 Vammaistyön osaamisala 2.5 Vanhustyön osaamisala 3. Yksi kaikille valinnainen tutkinnon osa suoritetaan OPH:n määräysten mukaisesti 3.1 Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta 3.2 Tutkinnon osat muista ammatillisista perustutkinnoista 3.3 Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 3.4 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Yksi valinnainen tutkinnon osa sovitaan yhteishankintakoulutuksissa koulutuksen hankkijan työnantajan kanssa tai opiskelijoiden henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa 4. Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat 4.1 Yritystoiminta 4.2 Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista 4.3 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toinen osaamisala Yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat sovitaan opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. 1.1 Opintojen eteneminen ja valmistavan koulutuksen opetuksen järjestäminen Koulutuskeskus Agricolan valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma näyttötutkinnoissa on jäsennelty tutkinnon osien mukaisesti. Kaikille pakollisten tutkinnon osien osalta valmistava koulutus noudattelee pääosin tutkinnon perusteissa kuvattua järjestystä. Koulutuksen järjestäjä mahdollistaa opiskelijoille tutkintotilaisuuksiin osallistumisen ja tutkinnon suorittamisen (voimassa oleva tutkintotilaisuuksien järjestämissopimus). Opetushallituksen määräyksen mukaisesti tutkinnon osissa ja niihin sisältyvissä kursseissa ei ole määritelty opintokokonaisuuksien laajuuksia. Laajuudet suunnitellaan yhteishankintakoulutuksissa yhdessä hankkivan työnantajan ja / tai koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden kanssa heidän henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Sosiaali- ja terveysalan rekisteröitävissä ammateissa edellytetään tutkinnon suorittajan osallistuvan tutkinnon valmistavaan koulutukseen henkilökohtaistamista koskevan asia-

4 3 (71) kirjan mukaisesti. Valmistavan koulutuksen laajuus määräytyy henkilön aikaisempien opintojen, työkokemusten ja osaamisen perusteella. Jos opiskelija ei ole aiemmin suorittanut sosiaali- ja/ tai terveysalan tutkintoa, valmistavan koulutuksen tulee sisältää pakollisia tutkinnon osia niin, että ne kattavat vähintään 80 opintoviikkoa (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2010, OPH). 1.2 Arvioinnin periaatteet Kurssikohtaisessa numeroarvioinnissa noudatetaan OPH:n sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman perusteiden kriteeristöä. 2 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 2.1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS, 15 OV KTO 1: Sosiaali- ja terveysalan työn tietoperusta ja suunnitelmallisuus, 3 ov Opiskelija opiskelee valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan henkilökohtaistamissuunnitelmassa sovitulla tavalla. KTO 1.1 Opiskeluun orientointi, 1 ov Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon rakenne, tavoitteet, arvioinnin kohteet, suorittamisen käytännöt ja arvioinnin perusteet. Koulutuksen järjestäjän palvelut, koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma ja opetusjärjestelyt. Oppimaan oppiminen, opiskelutekniikat ja henkilökohtaiset oppimistyylit. Tarvittaessa kartoitetaan opiskelijan henkilökohtaiset oppimisvaikeudet ja suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, HOPS:n laatiminen Ryhmäohjaus Ryhmäytyminen toiminnallisia menetelmiä käyttäen Itsenäinen työskentely: Minä oppijana-oppimistehtävä Suoritustapa: Lähiopetukseen osallistuminen, oppimistehtävän tekeminen Kokkinen, Rantanen-Väntsi, Tuomola: Aikuisen oppijan kirja. 2008, Kirjapaja. Koulutuskeskuksen ja Opetushallituksen internet-sivut Hyväksytty hylätty KTO 1.2 Työtä ohjaavat arvot, periaatteet ja säädökset, 1 ov Sosiaali- ja terveydenhuollon historia ja nykyinen toimintajärjestelmä.

5 4 (71) Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä ja säädökset ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Ehkäisevän lastensuojelun periaatteet. Sosiaali- ja terveysalan ammattietiikka ja arvoperusta. Lähihoitajan eettinen lupaus. Tiedonhaku ohjattuna ryhmätyönä. Eettisiin arvoihin ja valintoihin tai sosiaaliturvan historiaan perehdytään esim. elokuvan, kaunokirjallisuuden, teatterin, kuvataiteen tai musiikin avulla. Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilén: Lapsen aika. 2009, WSOY Internet-sivut: FINLEX - valtion säädöstietopankki, KELA, STM, ammatilliset verkkosivut.. Kurssin alussa sovitaan suorittamistavasta: tentti, ryhmätentti tai itsenäinen tehtävä. KTO 1.3 Kasvatus- ja ohjaustyön suunnitelmallisuus, 1 ov Kasvattajan ammatillisuus. Suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä. Valtakunnallisen, kunnallisen sekä yksikkökohtaisen kasvatus- ja ohjaustyön suunnittelun periaatteet. Ryhmä- tai itsenäinen tehtävä: tutustutaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunnitelmiin. Tehdään toimintasuunnitelmia erilaisille asiakasryhmille. Opiskelija laatii asiakkaalle henkilökohtaisen suunnitelman Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilén: Lapsen aika. 2009, WSOY Internet-sivut: esimerkiksi MLL, ammatilliset www-sivut. KTO 2: Asiakastyö kasvun tukemisessa ja ohjaamisessa, 6 ov KTO 2.1 Ihmisen psykososiaalinen kasvu ja kehitys, 1 ov Ihmisen kehityksen osa-alueet: psyykkinen ja sosiaalinen kehitys. Ihmisen kehityksen vaiheet ja kehitystehtävät elämänkaaren eri vaiheissa (lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus). Kulttuurin merkitys ja vaikutus yksilön kasvuun ja kehitykseen

6 5 (71) Ryhmänprosessi ja ryhmädynamiikan perusasiat: o Oman opiskeluryhmän ryhmädynamiikka o Ryhmädynaamisten perusasioiden huomioiminen asiakasryhmien ohjaamisessa Ryhmätyöt ja -keskustelut, itsenäinen tiedonhaku, luento-opetus Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilén: Lapsen aika. 2009, WSOY Kronqvist, Pulkkinen: Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. 2007, WSOY. Internet-sivut: esimerkiksi MLL, ajankohtaiset asiantuntija-artikkelit ja Opettaja TV:n videot Aineisto- tai ryhmätentti Ryhmätöiden ja tehtävien arviointi KTO 2.2 Ihmisen fyysinen kasvu ja motorinen kehitys, 1 ov Ihmisen fyysinen ja motorinen kasvu ja kehitys elämän aikana. Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Lasten terveysvaarojen ehkäisy esim. rokotusohjelma, infektioiden ehkäisy esim. päivähoidossa, ammattietiikka ja vuorovaikutus otetaan huomioon esim. perheen ohjaus ja palvelujen käytön vapaaehtoisuus Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät Luento, ryhmätöitä, tehtäviä, verkko-opetus Luentomateriaali, verkkomateriaali Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilén: Lapsen aika. 2009, WSOY KTO 2.3 Luovat ja vuorovaikutteiset menetelmät kasvun tukemisessa ja ohjaamisessa, 2 ov Luovat ja vuorovaikutteiset menetelmät Luova ilmaisu, luovan toiminnan menetelmät ja käyttö (esim. musiikki, liikunta, ilmaisutaidot, käden taidot). Toimintaympäristön siisteys, esteettisyys ja turvallisuus kasvatus- ja ohjaustyössä. Ryhmän jäsenenä toimiminen Ryhmätyön periaatteisiin tutustuminen Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

7 6 (71) Toiminnallisia luovan ilmaisun harjoituksia. Oman ja ryhmän työskentelyn reflektointi ja oppimiskokemusten tunnistaminen. Hyväksytty - hylätty Lähiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen. KTO 2.4 Ohjaus, havainnointi ja tiedonkeruu, 1 ov Asiakkaan kasvun, kehityksen, toiminnan ja käyttäytymisen havainnointi (esim. ns. lapsihavainnointi) Kasvatuksen ja ohjauksen kannalta olennaiset tiedonkeruun menetelmät ja tietolähteet Ohjaava kasvatus (ryhmätyö) Siisteys, esteettisyys, viihtyisyys hyvinvointiin vaikuttavina ympäristön ominaisuuksina Luento, verkko-opiskelu Yksilö- ja ryhmätehtävät Materiaali Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilèn: Lapsen aika. WSOY Osallistuminen lähiopetukseen Aineisto- tai ryhmäkokeita Oppimistehtävä. KTO 2.5 Asiakkaan ravitsemus, 1 ov Asiakkaan ravitsemus Hyvän ravitsemuksen perusteet. Eri ikäisen asiakkaan ravitsemus. Eri ryhmien ravitsemussuositukset. Päivähoitoruokailun suositukset Ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusteet. Hygieniaosaamisvaatimusten mukainen toiminta Luentoja ja ohjattuja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä etupäässä sähköisiä tietolähteitä käyttäen. Asiakkaan tarpeiden ja ravitsemussuositusten mukaisen, hygieenisen perusruoanvalmistuksen ja leivonnan suunnittelu ja toteutus opetuskeittiöllä.

8 7 (71) Hasunen, K. ym Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Edita (myös verkkojulkaisuna) Suomalaiset ravitsemussuositukset - ravinto ja liikunta tasapainoon. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (myös verkkojulkaisuna) Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (myös verkkojulkaisuna) (elintarvikkeet/ hygieniaosaaminen/tietopaketti sekä mallikysymykset ja -vastaukset) Arviointiasteikko Hylätty - K3 Oppimistehtävä eri ikäryhmien ravitsemussuosituksista ja erilaisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesta ateriasuunnittelusta. Eviran Hygieniaosaamistestin suorittaminen. Osallistuminen perusruoanvalmistukseen ja leivontaan. TYÖSSÄOPPIMINEN Valmistavassa koulutuksessa tutkinnon suorittaja opiskelee henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Työssäoppimisen laajuus sovitaan sen mukaan, miten paljon valmistavaa koulutusta tutkinnon suorittaja tarvitsee ennen tutkintotilaisuutta. 2.2 HOITO- JA HUOLENPITO, 15 OV LÄHIOPETUS HOHU 1: Hoitotyön tietoperusta, 8,5 ov HOHU 1.1 Hoitotyön arvot, periaatteet ja säädökset, 1,5 ov Ammattietiikka, hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, käsitellään läpäisyperiaatteella. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalisten ongelmien näkökulmasta. Palvelujärjestelmän taustalla oleva valtakunnallinen ja paikallinen päätöksenteko. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ajankohtaiset haasteet ja kehittämisohjelmat. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntö ja rahoitus, ohjaus ja valvonta. Suomalaisen yhteiskunnan keskeiset sosiaaliset ongelmat, niiden taustat ja ehkäisy( yksinäisyys, elämänhallinnan ongelmat, kaltoin kohtelu, perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja mielenterveys- ja päihdeongelmat). Palvelujärjestelmä sosiaalisten ongelmien ehkäisijänä. Yksityinen ja kolmas sektori palvelun tuottajina. Suomalainen sosiaaliturva. Luento-opetus. Ohjattuja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä etupäässä sähköisiä tietolähteitä käyttäen.

9 8 (71) Käytettäviä nettilähteitä mm. Finlex, STM:n, Valviran, Kelan ja Potilasvakuutuskeskuksen sivut. Oppikirja: Anttila, Kaila-Mattila,, Kan, Puska, Vihunen: Hoitamalla hyvää oloa HOHU 1.2 Asiakkaan/potilaan psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet, 1 ov Psykososiaaliset tekijät ihmisen hyvinvoinnissa. Perustarpeet Psyykkisen hyvinvoinnin ylläpito (psyykkinen itsesäätely ja selviytymiskeinot) Sairastuminen tai vammautuminen kriisinä (kriisin käsite ja kulku) Mielenterveys sekä keskeisimmät psyykkiset häiriöt ja sairaudet Luennot, ryhmätyöt, tehtävät Luento- ja opetusmateriaalit www-lähteet Tentti (käytäntö / teoria) Kirjallinen koe ja/ tai tehtävät HOHU 1.3 Eri-ikäisen perushoito ja suunhoito, 2 ov Asiakkaan / potilaan elintoimintojen tarkkailu sekä tekemiensä havaintojen kirjaaminen ja tiedottaminen. Hengitys ja verenkierto, levosta, syömisestä ja juomisesta huolehtiminen (myös nenämahaletku), erittäminen, ruoansulatus, suun hoito, ihon hoito, jalkojen hoito, kuolevan potilaan hoito Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään eri-ikäisen perushoidon osana. Luennot, suunhoidon verkkokurssi, itsenäinen työskentely Harjoitukset hoito-opin luokassa Oppikirja:Anttila, Kaila-Mattila, Kan, Puska, Vihunen: Hoitamalla hyvää oloa. Sähköinen materiaali. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa lähiopetuksessa ja tehtävien suorittamista.

10 9 (71) Muut arviointimenetelmät sovitaan kurssin alussa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tarvittaessa opintosuoritus voidaan tehdä suullisesti opettajan kanssa keskustelemalla. HOHU 1.4 Anatomia ja fysiologia, 1 ov Elimistön normaali rakenne ja toiminta Luennot Itsenäiset- ja ryhmätehtävät Verkko-opetus Luennot Sähköinen materiaali Oppikirja (Nienstedt, Kallio Luut ja Ytimet, Vierimaa Laurila, Keho tai vastaava) Oppilaitoksen anatomia-materiaali ja aineisto Koe HOHU 1.5. Kansansairaudet, 1 ov Muisti-, kansan- ja pitkäaikaissairaudet (diabetes, epilepsia, parkinsonin tauti, alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistisairaudet ja -vammat) ja perushoito sekä kuntoutumisen edistäminen Ammattietiikka ja kansansairauksien ennaltaehkäisy Luennot Ryhmätyöt Opintotehtävät Verkko-opetus Luennot, sähköinen materiaali, oppikirja Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään kansansairauksien osana esim. elämäntapaohjauksessa. Kirjallinen koe ja/ tai tehtävät HOHU 1.6 Lääkehoito, 2 ov Lääkehoito Lääkelaskut

11 10 (71) Yleisimmät lääkemuodot, lääkkeiden antotavat ja annostelu (per os, per rectum, inhalaationa, injektiona s.c.:sti ja i.m:sti). Aseptinen työskentely, työ- ja ympäristönsuojeluohjeet lääkehoidossa. Luotettavien tietolähteiden käyttö (kuten Pharmaca Fennica tai muu lääketietojärjestelmä). Lääkehuoltoa koskeva lainsäädäntö. Yleisimmät lääkeaineryhmät. Lääkkeiden vaikutusten ja yleisimpien sivu- ja haittavaikutusten tarkkailu. Suullinen ja kirjallinen. Potilaan ohjaamisen perusteet. Lääkelaskennan yksikkömuunnokset ja lääkelaskut. Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään lääkehoidon osana. Luennot / verkkotehtävät Harjoittelu hoito-opin luokassa Oppikirja: Turvallisen lääkehoidon perusteet tai Lääkehoidon abc Pharmaca Fennica / lääketietosivustot netissä T1 K3 Kirjallinen koe Harjoitukset hoito-opin luokassa Lääkelaskujen virheetön suoritus HOHU 2: Suunnitelmallinen hoito- ja huolenpitotyö, 3,5 ov HOHU 2.1 Hoitotyön prosessi, 1 ov Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiseksi kasvamisen ohjaaminen. Omien opintojen sujumisen seuraaminen (opo) ja oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden arviointi. Hoitotyön periaatteet, hoitotyön prosessi, hoitosuunnitelma, kirjaaminen, raportointi. Luennot, hoitosuunnitelman laatiminen. Materiaali Luennot Opettajan materiaali Verkkomateriaali

12 11 (71) HOHU 2.2 Terveyden edistäminen, 1 ov Ajankohtaiset terveydenedistämismallit Tavallisimpien kansansairauksien ehkäisy Terveyskasvatus Terveysneuvonta Terveysviestintä - näkökulma Vuorovaikutusharjoituksia Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään osana terveyden edistämistä Luennot Artikkelireferaatit Toiminnalliset menetelmät Opiskelija opiskelee valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan henkilökohtaistamissuunnitelmassa sovitulla tavalla Luennot Opettajan materiaali Verkkomateriaali Sähköiset tietolähteet HOHU 2.3 Ravitsemus ja puhtaanapito, 1,5 ov Ravitsemushoitosuosituksen mukainen moniammatillinen ravitsemushoidon toteuttamismalli. Erityisruokavalioiden toteuttaminen ja asiakkaan/potilaan ohjaus ravitsemussuositusten mukaisten ateriakokonaisuuksien valinnassa. Asiakkaan ympäristön puhtaanapidosta ja vaatehuollosta huolehtiminen kestävän kehityksen, hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen periaatteiden mukaisesti (puhdistusmenetelmät, siivousvälineet ja -aineet, pyykinpesu ja jälkikäsittely). Luento-opetus ja ohjattuja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä etupäässä sähköisiä tietolähteitä käyttäen. Opetuskeittiöllä ravitsemussuositusten ja eri erityisruokavalioiden mukaisten ateriakokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus, rakennemuutetun ja rikastetun ruoan valmistaminen. Tutustuminen ergonomisiin ja hygieenisiin siivousvälineisiin ja -menetelmiin. Kansansairauksiin liittyvä ravitsemushoito (diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, ylipaino) Erityisruokavalioiden (allergiat, keliakia, laktoosi-intoleranssi, sappikivitauti, kihti) yksilöllinen toteuttaminen. Osallistuminen opetuskeittiöllä erityisruokavalioiden, ruoan rakennemuutosten ja tehostetun ruokavalion toteuttamiseen.

13 12 (71) Opetusmateriaali: Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010 (myös verkkojulkaisuna) Leander ym. Ruokaa ja puhtautta HOHU 3: Turvallisuus hoito- ja huolenpitotyössä, 2 ov HOHU 3.1 Aseptiikka, 0,75 ov Aseptiikka Tartuntatautilaki, tartuntatautien torjuntatyö Tartuntatavat ja -tiet, yleisimmät tartuntataudit Tartuntatautien terveystaloudelliset vaikutukset. Luennot, harjoitukset hoito-opinluokassa oppimistehtävät Ajankohtaiset artikkelit. Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään osana aseptiikan opetusta Läsnäolovelvollisuus Tehtävät HOHU 3.2 Ergonomia ja työturvallisuus, 0,75 ov Potilassiirrot eri tilanteissa (vuoteessa, vuoteesta, wc:ssä ) ja niiden harjoittelu huomioiden ergonomiset työskentelyasennot ja potilasturvallisuus. Tarkoituksenmukaisten siirron apuvälineiden valitseminen ja oikea/turvallinen käyttö (mm. talutusvyö, liukulaudat, liukupatjat, nostimet). Työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeet ja määräykset Taukoliikuntaohjeistus ja -harjoitukset Luennot Harjoitukset hoitoluokassa Itsenäiset- ja ryhmätehtävät Asiaan liittyvät lait, säädökset ja ohjeet Oppikirja, monisteet Sähköinen opetusmateriaali Apuvälineet, laitteet ja nostimet

14 13 (71) Läsnäolovelvollisuus Tehtävät Osallistuminen käytännön harjoituksiin HOHU 3.3 Ensiapu, 0,5 ov SPR-EA 1 (16 tuntia) Harjoittelua 80 % / teoriaa 20 % Luennot, SPR:n sivustot ja nettipelit, SPR:n ensiapuopas Liikkumisen apuvälineet (esim. rollaattorit, pyörätuolit, kävelytelineet, sauvat), niiden oikea ja turvallinen käyttö T1 K3 Läsnäolovelvollisuus Opintotehtävät TYÖSSÄOPPIMINEN Tutkinnon suorittaja opiskelee valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan henkilökohtaistamissuunnitelmassa sovitulla tavalla. Työssäoppimisen laajuus sovitaan sen mukaan, miten paljon valmistavaa koulutusta (työssäoppiminen) tutkinnon suorittaja tarvitsee ennen tutkintotilaisuutta. 2.3 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN, 15 OV KU 1 Kuntoutumisen tukemisen tietoperusta ja suunnitelmallisuus, 5 ov Ku 1.1 Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, 1 ov Kokonaisuuteen kuuluvat johdantoluennot, joissa käsitellään seuraavat asiat: Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, (kunnalliset & kirkko & 3.sektori). Palvelujärjestelmää ohjaavat säädökset ja säännökset Opinto-ohjauksen sisältöinä ovat tutkintoon kuuluvan koulutusohjelman ja kaikille valinnaisen tutkinnon osan valinnat. Luennot Opintokäynnit Tehtävät

15 14 (71) Oppikirjat: Kähäri-Wiik, Niemi, Rantanen. Kuntoutuksella toimintakykyä WSOY ja/tai Kettunen, Kähäri-Wiik,Vuori-Kemilä, Ihalainen. Kuntoutumisen mahdollisuudet 2006 ja/tai Suvikas, Laurell, Nordman. Kuntouttava lähihoito Edita Sähköisinä lähteinä mm Kelan, Työeläkelaitosten, VKK:n, kuntien ja sairaanhoitopiirien, Kuntoutussäätiön sivut Monisteet T1 - K3 Läsnäolovelvollisuus Opintotehtävät On osa tutkinnonosan kokoavaa tehtävää Ku 1.2 Kuntoutuksen suunnitelmallisuus, 1 ov Kuntoutussuunnitelma (sisältö, rakenne, merkitys, käyttö) ja muu suunnitelmallisuus kuntoutuksessa Luennot Tehtävät Kirja Monisteet Läsnäolovelvollisuus Opintotehtävät On osa tutkinnonosan kokoavaa tehtävää, joka arvioidaan asteikolla Hylätty - K3 Ku1.3. Kuntoutus ja toimintakyky, 1 ov Kokonaisuuteen kuuluvat johdantoluennot, joissa käsitellään seuraavat asiat: o Kuntoutusprosessin käsitteet (kuntoutus, toimintakyky, kuntouttava työote, verkostotyö, moniammatillisuus, voimavaralähtöisyys) o Toimintakyvyn arviointi Luennot Tehtävät Opintokäynnit Kirja Monisteet Läsnäolovelvollisuus Opintotehtävät

16 15 (71) Osatehtävät voidaan arvioida suoritusmerkinnällä tai asteikolla hylätty - K3 On osa tutkinnonosan kokoavaa tehtävää, joka arvioidaan asteikolla hylätty - K3 Ku 1.4 Eri kuntoutujaryhmät, 2 ov Kokonaisuuteen kuuluvat johdantoluennot, joissa käsitellään seuraavat asiat: Eri kuntoutujaryhmät (kehitys-, liikunta- ja aistivammaisuus, kehitys- ja oppimishäiriöt, mielenterveyden häiriöistä skitsofrenia ja masennus, päihderiippuvuus, ikääntyneiden kuntoutumisen tukeminen) Johdantoluennot ja pari- tai ryhmätyönä tehtävä kokoava oppimistehtävä. Oppimistehtävässä sovelletaan ja syvennetään KU 1- kokonaisuuden johdantoluennoissa käsiteltyjä asioita eri kuntoutujaryhmien asiakasesimerkkien kautta. Kokoavan oppimistehtävän tuotos estellään ja käsitellään lähiopetuksessa. Mahdollisesti opintokäynti johonkin sosiaali-ja terveysalan toimintaympäristöön Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään eri kuntoutujaryhmien kurssilla. Oppikirjat: Kähäri-Wiik, Niemi, Rantanen. Kuntoutuksella toimintakykyä WSOY ja/tai Kettunen, Kähäri-Wiik,Vuori-Kemilä, Ihalainen. Kuntoutumisen mahdollisuudet 2006 ja/tai Suvikas, Laurell, Nordman. Kuntouttava lähihoito Edita. Sähköisinä lähteinä mm Kelan, Työeläkelaitosten, VKK:n, kuntien ja sairaanhoitopiirien, Kuntoutussäätiön sivut Hylätty-K3 KU 1 kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla ja kokoavan oppimistehtävän suorittamista. Kokoava oppimistehtävä arvioidaan asteikolla Hylätty - K3. Lisäksi kurssin alussa voidaan sopia yksittäisistä arvioitavista kokeista tai tehtävistä. KU 2: Kuntoutumisen tukemisen taidot, 4 ov Ku 2.1 Luovat menetelmät kuntoutumisen tukemisessa, 1 ov Musiikin terapeuttinen käyttö (musiikin kuuntelu, musiikkiliikunta, musiikkimaalaus oman musiikillisen tuotoksen tekeminen) Visuaaliset menetelmät: kädentaidot, kuvataide. Draamamenetelmät: itseilmaisu, tarinateatteri, nukketeatteri, sosiodraama, teatteri. Kirjalliset menetelmät: luova kirjoittaminen, kirjallisuus, sadutus Lähiopetus ja workshopit. Itse tekemisen ja kokemisen kautta asiakkaan tukemiseen ja ohjaamiseen Tutustutaan opiskelijoiden kanssa ryhmässä musiikin vaikutuksiin ja merkityksiin omakohtaisten kokemusten kautta workshop-tyyppisesti

17 16 (71) Tehdään erilaisia harjoituksia liittyen musiikin terapeuttiseen käyttöön (esim. musiikin kuuntelu, musiikkiliikunta, musiikkimaalaus ja oman musiikillisen tuotoksen tekeminen) Tutustutaan työssä hyödynnettäviin valmiisiin materiaalipaketteihin eri suuntautumisnäkökulmista, voidaan koostaa niistä omia sovelluksia Tutustutaan kuvionuottijärjestelmään Opettaja ilmoittaa käytettävän kirjallisuuden ym. materiaalit tarkemmin kurssilla Ajankohtaiset aiheeseen liittyvät artikkelit ja tutkimukset Valmiit materiaalipaketit esim.verso-materiaalit, Tontun Aarrearkku, Hiljainen hyönteinen jne. Kuvionuottikirjat 1-3 Jatkuva läsnäolo, aktiivinen osallistuminen tunneilla ja yhteisesti sovittavien tehtävien teko, hyväksytty - hylätty. Ku 2.2 Selkokieli ja puhetta korvaavat kommunikaatiomenetelmät, 1 ov Puhetta tulevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät o ilmaisutasot ja -muodot o avusteiset ja ei-avusteiset Selkokielen periaatteet Opetuskeskustelu Käytännön kommunikaatio- ja kirjoitusharjoitukset Opettajan määrittelemä kirjallinen materiaali Videot ja dvd:t Nettimateriaalit, esim. Papunet Selkoryhmätuokiosuunnitelman tekeminen valitulle kuntoutujaryhmälle Ku 2.3 Päivittäisissä toiminnoissa tukeminen, 2 ov Erilaisten kuntoutujien päivittäisten toimintojen tukeminen (sis. ammattietiikkaa, vuorovaikutustaidot) Asiakkaan toimintakykyä sekä kuntoutumista edistävän työotteen käyttäminen Motivoinnin perusteet ja asiakaslähtöinen ohjaaminen Apuvälineet ja niiden käyttö Terveelliseen ruokavalioon ohjaaminen Ravitsemus ja ruokailu osana kuntoutumista Eri vammaisryhmien, päihde- ja mielenterveyskuntoutujan ravitsemuksen haasteet

18 17 (71) Ammattietiikkaa ja vuorovaikutustaitoja käsitellään päivittäisissä toiminnoissa tukemisen kurssilla. Kuntoutumista edistävien työmenetelmien käyttöä harjoitellaan esim. työpajoissa Harjoituksissa käytetään luovia ja toiminnallisia menetelmiä eri kuntoutujaryhmien kanssa (esim. ikääntyneet, mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset). Työskentelyyn liittyy yhteinen oppimiskokemusten koonti ja työskentelyn arviointi Luennot Opettajan materiaali Sähköinen materiaali Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010 (Myös verkkojulkaisuna) Omat tuotokset Hyväksytty - Hylätty Hyväksytty suorittaminen edellyttää jatkuvaa läsnäoloa, aktiivista osallistumista tunneilla ja yhteisesti sovittavien tehtävien tekoa. Pajatyöskentelyssä käytetään itsearviointia. Oman oppimisen tarkastelussa painotetaan opiskelijan Eettisyyden, omien arvojen ja asenteiden sekä Lähihoitajan roolin ja työryhmän jäsenenä toimimisen (ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä) näkymistä. TYÖSSÄOPPIMINEN Tutkinnon suorittaja opiskelee valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan henkilökohtaistamissuunnitelmassa sovitulla tavalla. Työssäoppimisen laajuus sovitaan sen mukaan, miten paljon valmistavaa koulutusta (työssäoppiminen) tutkinnon suorittaja tarvitsee ennen tutkintotilaisuutta.

19 18 (71) 3 TUTKINNON OSAAMISALAT 3.1 KUNTOUTUKSEN OSAAMISALA, 30 OV KUN 1. Työn suunnitelmallisuus, ammattietiikka ja laatu, 5 ov KUN 1.1 Kulttuuritietoisuus ja opintojen ohjaus, 0,5 ov Kulttuuri ja hoitotyö Työssäoppimisen ohjaajana toimiminen Yhteinen luentosarja hoitamisesta eri kulttuureissa ja/tai vierailijoita Ohjaamisvalmiuksien kehittäminen omien kokemusten, kirjallisen materiaalin ja oppilaitoksen suunnitelmien ja sopimusten pohjalta opetuskeskustelujen avulla. Frisk: Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana. Uskonnollinen ja vakaumuksellinen näkökulma kuolevan potilaan hoitoon, Lääkintöhallituksen opassarja nro 2, Helsinki 1985 Tai muu soveltuva aineisto Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja tehtävien tekemistä. KUN 1.2 Diakoninen työote, 0,5 ov Käsitteiden määrittelyä: diakonia ja diakoninen työote Kristillinen ihmiskäsitys Kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja lähimmäisenrakkaus Sakraalimaailman ja profaanimaailman huomioiminen kokonaisvaltaisessa hoitotyössä Hengellinen kipu(hengelliset ja uskonnolliset kysymykset) Hengellinen terveys Sielunhoitopalvelut/sairaalasielunhoito Tukea antava sielunhoito Luento-opetus Ohjattuja yksilö- ja ryhmätehtäviä Materiaalit: Frisk: Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana. Uskonnollinen ja vakaumuksellinen näkökulma kuolevan potilaan hoitoon, Lääkintöhallituksen opassarja nro 2, Helsinki 1985 Laulaja Jorma: Elämän oikea ja väärä Sainio, Aarno: Ehjä ihminen. Sielunhoidon perusteet. Helsinki, Kirjapaja 1987 Salopaasi Mirjam (toim.): Uskonnollisuus hoitotyön arjessa, Kirjayhtymä Oy, Helsinki

20 19 (71) Wikström Owe: Salattu ihminen, elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu, Kirjapaja, 2000 Näslindh Ylispangar ym.: Miespotilaiden olemassaolon kokemus pitkäaikaisosastolla - elämäntarinatutkimus lähimmäisenrakkauden, epätoivon ja toivon merkityksistä, Hoitotiede-lehti, 2003 Kankare Harri, Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa, Munnukka Terttu (toim.), Lähimmäisenrakkauden puolustus uusvanha näkökulma hoitotyöhön, Tammi, 2004 Harju: Sairaanhoitaja ja hengellisyys Kuinka kohtaamme itsemme ja lähimmäisemme?, Sairaanhoitaja-lehti, 2004 Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja tehtävien tekemistä. Arviointiasteikko: Hylätty - K3 KUN 1.3 Asiakkaan asema, oikeudet, palvelujärjestelmä ja työsuhdetietous, 0,75 ov Yhteisopetuksena sosiaaliset ongelmat (syrjäytyneisyys, lähisuhdeväkivalta, kaltoinkohtelu, yksinäisyys ja päihdeongelmat) o millaisia (ilmeneminen, yleisyys) o mikä aiheuttaa (yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät) o miksi pyrittävä ehkäisemään (myös yhteiskunnallinen näkökulma, ei vain inhimillinen kärsimys!) o millaista apua ja tukea palvelujärjestelmä tarjoaa o mikä on lähihoitajan rooli auttamisessa Säädökset - palvelut (lakisääteiset - vapaehtoiset) o asiakaslähtöisyys: potilaan/omaisen oikeudet, edunvalvonta o palvelujen järjestämistavat (tilaaja tuottaja), ohjaus (laatu ym. suositukset), valvonta (julkiset ja yksityiset) ja rahoitus o haasteet ja kehityssuunnat työhakemus Työsuhdetietous o työsopimus, työehtosopimus o työntekijän oikeusturva o ammattijärjestöjen, työvoimatoimen vierailut Laatutyön perusteet Kestävä kehitys Johdantoluento ja ohjattuja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä etupäässä sähköisiä tietolähteitä käyttäen. Työsuhdetietouden lähiopetuksessa johdantoluento sekä yksilötehtävänä henkilökohtainen urasuunnittelu ja työhakemus. Ryhmätehtävinä tutustuminen alan kunnalliseen ja yksityiseen työsopimukseen ja työntekijän oikeusturvaan. Työvoimahallinnon paikallisen edustajan vierailut, mahdollisesti ammattijärjestöjen vierailut. Laatutyön perusteisiin tutustutaan esim. jonkun yksikön käytännössä toteuttamaan laatutyöhön.

21 20 (71) Käytettäviä nettilähteitä mm. Finlex, STM:n, THL:n, Valviran, Kelan ja Potilasvakuutuskeskuksen, VKK:n ja Kuntoutussäätiön, sairaanhoitopiirien ja kuntien, kuntoutuspalveluja antavien yksiköiden sivut. Toivomaviranomaisten ja ammattijärjestöjen kuntoutusta ja työsuhdetietoutta käsittelevät sivut. Lisäksi opetuksessa voidaan käyttää opettajan jakamaa muuta kirjallista materiaalia. Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja tehtävien tekemistä. KUN 1.4 Kuntoutusprosessi, 0,5 ov Oman työn suunnittelu Asiakkaan kuntoutussuunnitelman laatiminen Suullinen tiedottaminen ja kirjaaminen Elimistön rakenne ja toiminta Luento-opetus ja ohjatut yksilö- sekä ryhmätehtävät. Opettajan jakama kirjallinen materiaali Yksilövastuisen hoitotyön tutkimukset Internet-sivustot Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen Tentti: Elimistön rakenne ja toiminta Arviointiasteikko: Hylätty - K3 KUN 1.5 Kuntoutujan mielenterveys ja sosiaaliset verkostot, 0,75 ov Mielenterveyttä suojaavat tekijät ja riskitekijät Psyykkinen itsesäätely Häiriöiden ilmeneminen / oireet psyykkisissä toiminnoissa Mielenterveyskuntoutus Sosiaaliset verkostot Luento-opetus ja ohjattuja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä. Suvikas, Laurell & Nordman, 2007, Kuntouttava lähihoito. Osallistuminen opetukseen

22 21 (71) Tarvittaessa käytetään suullista keskustelua opettajan kanssa. Arviointiasteikko: Hylätty - K3 KUN 1.6 Eri kielten käyttö vuorovaikutuksessa, 2 ov Kieliopintoja, ruotsin kieli sekä vieras kieli. Tuntimäärä ja kielivalinnat opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Opetusmenetelmät : Harjoitukset, tehtävät Livets puls, Svenska för närvårdare WSOY oppimateriaalit Oy, Helsinki. Sköt om dig!, Svenska för närvårdare Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki Osallistuminen opetukseen Tarvittaessa käytetään suullista keskustelua opettajan kanssa. KUN 2: Toimintakyvyn tukeminen ja lääkehoito, 5 ov KUN 2.1 Toimintakyvyn arviointi ja päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen, 1 ov Toimintakykymittarit ja testit, niiden sisällöt, käyttö ja soveltuvuus eri kuntoutujaryhmille (esim. ADL-, IADL-, PADL-, RAVA-, MINIMENTAL-, TASAPAINO-, TOIMIVA- mittarit) Kuntotestit, esim. lihaskunto-, liikkuvuus-, kestävyys-, UKK-kävely-, Step-, polkupyöräergometri-, puristusvoima- testit. Syke, hengitystoiminnat ja verenpaineen mittaaminen. Kuntoutujan toimintakyvyn ylläpitäminen/tehostaminen (päivittäiset toiminnot, asentohoidot, siirtymiset, kävelytys) Aktiivinen, avustettu ja passiivinen liikehoito. Luento-opetus Käytännön harjoitukset Tehtävät Opintokäynnit Erilaiset testistöt, mittarit ja laitteet Sähköiset oppimateriaalit Monisteet T1 - K3 tai hyväksytty suoritus Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen Osallistuminen testauksiin ja harjoituksiin. Opintotehtävät

23 22 (71) KUN 2.2 Toimintakyvyn tukemisen menetelmiä, 2,5 ov Erilaiset rentouttavat menetelmät (esim. venytys-rentoutus, jännitys-rentous, tarinarentoutus, hengityksen avulla rentoutuminen, aistien käyttäminen rentoutumisen tukena) Klassinen hieronta (otteet, aiheet, vasta-aiheet, vaikutukset) Pinnalliset kylmä-, lämpö- ja vesihoidot (kylmä- ja lämpöpakkaukset, parafiini- ja savihoidot, lämpölamput, vesihieronta, kylvyt) Luennot Käytännön harjoitukset eri kuntoutuja- ja asiakasryhmille Opintokäynnit kuntoutus- ja hoitolaitoksiin Kirja: Arponen Ritva (toim.): Hoitava hieronta, WSOY (2007) Muu kirjallinen materiaali Muu materiaali (laitteet, tuotteet) T1-K3 Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoituksiin Opintotehtävät ja käytännön kokeet KUN 2.3 Lääkehoito, 1,5 ov Sydän- ja verisuonisairaudet Astman hoidossa käytettävät lääkkeet Ruuansulatuselimistön sairauksien lääkkeet Uni ja rauhoittavat lääkkeet Vanhuspotilas Mielenterveyssairauksissa käytettävät lääkkeet Lääkkeiden yhteisvaikutukset ja ongelmakäyttö Lääkehoidon vaikutusten tarkkaileminen Lääkelaskujen kertaus Reumasairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet Kipulääkkeiden käyttö ja potilaan ohjaus Luento-opetus, ryhmätehtävät ja käytännön harjoituksia Taam-Ukkonen M.& Saano S. Turvallisen lääkehoidon perusteet WSOYpro Nurminen M.-L. Lääkehoidon ABC WSOY Opettajan antama muu materiaali Arviointiasteikko: T1-T3 Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoituksiin. Opintotehtävät ja käytännön kokeet.

24 23 (71) KUN 3: Työskentely kuntoutustyön toimintaympäristöissä, 8 ov KUN 3.1 Työhyvinvointi ja työturvallisuus, 1 ov Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu (ns. palolaitospäivä, oman työympäristön turvallisuussuunnitelmaan tutustuminen) Työhyvinvointi, työturvallisuus, ergonomia Haasteelliset asiakkaat ja haasteelliset asiakastilanteet. Luennot Harjoitukset Oman työympäristön turvallisuussuunnitelma Opettajan oma materiaali Alan internet-sivustot Hylätty - hyväksytty Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin KUN 3.2 Uima- ja hengenpelastustaito, 1 ov Teoria-osuus sekä opetus ja harjoitukset uimahallilla Harjoitukset Luennot Käytännön harjoitukset uimahallilla Materiaalit: www-sivut: Hylätty - hylätty Käytännön koe uimahallilla KUN 3.3 Terveyttä edistävän liikunnan suunnittelu, ohjaus ja arviointi sekä erityisliikunta / soveltava liikunta, 2 ov Eri liikuntamuotoihin perehtyminen, soveltaminen ja ohjaaminen riskiryhmille ja kuntoutujille, esim. sauvakävely, pelit, kotivoimistelu, allasvoimistelu Liikuntapalvelut Avustaminen erityisliikunnassa

25 24 (71) Oppimisympäristönä oman oppilaitoksen, lähiympäristön, kaupungin ja muiden yhteistyötahojen tarjoamat mahdollisuudet (eri liikuntamuodot, -palvelut, erityisryhmille suunnatut palvelut) Käytännön harjoitukset. Opintokäynnit Minna Teiska (2008): Liikuntaa liikkujille soveltaen sopivaksi Www-sivut Tuntien harjoitukset Hylätty - hyväksytty Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin. KUN 3.4 Luovat menetelmät kuntoutuksessa, 0,5 ov Eri kuntoutujaryhmien ohjaus(suunnittelu, toteutus ja arviointi) Luovien menetelmien(mm. musiikki, kuvataide, luova ilmaisu) kuntoutujan toimintakyvyn tukemisessa Toiminnallinen harjoitus aidossa toimintaympäristössä Ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi Eri menetelmiin liittyvät tunneilla käytettävät virike-, työstö- ja havaintomateriaalit ja - välineet Opettajan jakama materiaali Alan internet-sivustot Hyväksytty - hylätty KUN 3.5 Kuntoutujan asuminen, kodin tekniikka ja apuvälineet, 0,5 ov Kodin tekniikka- ja turvajärjestelmät Kotitapaturmien ehkäisy Esteettömyys Apuvälineet esim. liikkuminen, kommunikaatio, ympäristönhallinta, aisti- ja päivittäiset toiminnat, niiden tarpeen arviointi, tieto hankkimisesta, kustannuksista, käytön ohjauksesta Luennot Opintokäynnit (esim. apuvälinemessuille osallistuminen)

26 25 (71) Monisteet ja tunnilla jaettava materiaali Sähköinen materiaali Välineisiin ja laitteisiin tutustuminen käytännössä Hyväksytty-hylätty, suoritettu Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistuminen opetukseen Opintotehtävien suorittaminen KUN 3.6 Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät, tukiviittomat, 1,5 ov Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot Toiminnalliset ryhmät (ilmaisukieli-, tukikieli- ja korvaavan kielen ryhmä) Avusteiset/ei-avusteiset menetelmät Selkokielen periaatteet (kirjoitettu kieli, selkopuhe) Tukiviittomakurssi Käytännön harjoituksia Luento-opetusta Launonen, K. & Korpijaakko - Huuhka, A-M Kommunikoinnin häiriöt: Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsingin yliopisto. Tammer - Paino Oy: Tampere. Leskelä, L.& Virtanen, H (toim.) Toisin sanoen selkokielen teoriaa ja käytäntöä. Oppimateriaalikeskus Opike: Helsinki. Ahonen,T.,Siiskonen,T.& Aro, T. ( toim.) Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. PS- kustannus:juva. Milton, B. & Sigdell, A Kommunikointi ja ympäristöön tutustuminen varhaisella kehitystasolla. Kehitysvammaliitto ry. Oppimisvaikeudet: Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Toim. Timo Ahonen ja Tuija Aro Juva: Atena. Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen ja käytännön harjoituksiin. KUN 3.7 Yrittäjyys ja tuotteistaminen Yrittäjyys Sisäinen yrittäjyys Osaamisen tuotteistaminen Opintomatka Johdantoluento alan yrittäjyyden erityispiirteistä. Opintotehtävä: omat valmiudet ja mahdollisuudet toimia yrittäjänä.

27 26 (71) Tutustumista yritystoiminnan käynnistymistä tukeviin organisaatioihin. Yritysvierailut. Kurssi voidaan toteuttaa joko perinteisesti tai virtuaaliopiskeluna esim. Moodlessa. Opettajan kurssilla osoittama tai jakama kirjallinen materiaali sekä netissä olevat yrityksen perustamista tukevat sivut. Opintotehtävän arviointiasteikko: Hylätty - K3 Osallistuminen opetukseen ja vierailuihin. KUN 3.8 Ammattisanasto ruotsi, 0,5 ov Sosiaali- ja terveysalan ammattisanasto Luokkaopetus, jossa käydään lähihoitajan työhön liittyvää ruotsinkielistä sanastoa käymällä läpi alaan liittyviä tekstejä, keskusteluharjoituksin, kuullunymmärtämisharjoituksin sekä laatimalla lyhyen kirjallisen tuotoksen. Kerrataan tarpeen mukaan keskeisiä kielioppiasioita. Oppikirja Livets puls sekä oppitunneilla jaettu muu opetusmateriaali Arviointi asteikolla 1-3. Arvioinnissa huomioidaan kokeiden arvosanat sekä aktiivisuus ja osallistuminen. KUN 3.9 Ammattisanasto vieras kieli, 0,5 ov Sosiaali- ja terveysalan ammattisanasto Yksilö-/ryhmätehtävät Lähiopetukseen osallistuminen Sovitaan kurssin alussa Ammattiin liittyvät termit / sanasto / idiomit Hylätty -K3 Arvioidaan käytännön tilanteessa. TYÖSSÄOPPIMINEN 1 JA 2 JA TUTKINTOTILAISUUS Tutkinnon suorittaja opiskelee valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan henkilökohtaistamissuunnitelmassa sovitulla tavalla. Työssäoppimisen laajuus sovitaan sen mukaan, miten paljon valmistavaa koulutusta (työssäoppiminen) tutkinnon suorittaja tarvitsee ennen tutkintotilaisuutta.

28 27 (71) 3.2 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALA, 30 OV MIE 1 Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat, 5 ov MIE 1.1 Kulttuuritietoisuus ja opintojen ohjaus, 0,5 ov Kulttuuri ja hoitotyö Työssäoppimisen ohjaajana toimiminen Yhteinen luentosarja hoitamisesta eri kulttuureissa ja/tai vierailijoita Ohjaamisvalmiuksien kehittäminen omien kokemusten, kirjallisen materiaalin ja oppilaitoksen suunnitelmien ja sopimusten pohjalta opetuskeskustelujen avulla. Frisk: Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana. Uskonnollinen ja vakaumuksellinen näkökulma kuolevan potilaan hoitoon, Lääkintöhallituksen opassarja nro 2, Helsinki 1985 Tai muu soveltuva aineisto Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja tehtävien tekemistä. MIE 1.2 Diakoninen työote: 0,5 ov Käsitteiden määrittelyä: diakonia ja diakoninen työote Kristillinen ihmiskäsitys Kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja lähimmäisenrakkaus Sakraalimaailman ja profaanimaailman huomioiminen kokonaisvaltaisessa hoitotyössä Hengellinen kipu(hengelliset ja uskonnolliset kysymykset) Hengellinen terveys Sielunhoitopalvelut/sairaalasielunhoito Tukea antava sielunhoito Luento-opetus Ohjattuja yksilö- ja ryhmätehtäviä Opettajan oma materiaali Lisälukemistona jotain seuraavista: o Frisk: Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana. o Uskonnollinen ja vakaumuksellinen näkökulma kuolevan potilaan hoitoon, Lääkintöhallituksen opassarja nro 2, Helsinki 1985 o Laulaja Jorma: Elämän oikea ja väärä o Sainio, Aarno: Ehjä ihminen. Sielunhoidon perusteet. Helsinki, Kirjapaja 1987 o Salopaasi Mirjam (toim.): Uskonnollisuus hoitotyön arjessa, Kirjayhtymä Oy, Helsinki

29 28 (71) o Wikström Owe: Salattu ihminen, elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu, Kirjapaja, 2000 o Näslindh Ylispangar ym.: Miespotilaiden olemassaolon kokemus pitkäaikaisosastolla - elämäntarinatutkimus lähimmäisenrakkauden, epätoivon ja toivon merkityksistä, Hoitotiede-lehti, 2003 o Kankare Harri, Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa, Munnukka Terttu (toim.), Lähimmäisenrakkauden puolustus uusvanha näkökulma hoitotyöhön, Tammi, 2004 o Harju: Sairaanhoitaja ja hengellisyys Kuinka kohtaamme itsemme ja lähimmäisemme?, Sairaanhoitaja-lehti, 2004 T1 - K3 Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja tehtävien tekemistä. MIE 1.3 Asiakkaan asema, oikeudet, palvelujärjestelmä ja työsuhdetietous, 0,75 ov Yhteistä kaikille koulutusohjelmille Yhteisopetuksena sosiaaliset ongelmat (syrjäytyneisyys, lähisuhdeväkivalta, kaltoinkohtelu, yksinäisyys ja päihdeongelmat) o millaisia (ilmeneminen, yleisyys) o mikä aiheuttaa (yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät) o miksi pyrittävä ehkäisemään (myös yhteiskunnallinen näkökulma, ei vain inhimillinen kärsimys!) o millaista apua ja tukea palvelujärjestelmä tarjoaa o mikä on lähihoitajan rooli auttamisessa Säädökset - palvelut (lakisääteiset - vapaehtoiset) o asiakaslähtöisyys: potilaan/omaisen oikeudet, edunvalvonta o palvelujen järjestämistavat (tilaaja tuottaja), ohjaus (laatu ym. suositukset), valvonta (julkiset ja yksityiset) ja rahoitus o haasteet ja kehityssuunnat työhakemus Työsuhdetietous o työsopimus, työehtosopimus o työntekijän oikeusturva o ammattijärjestöjen, työvoimatoimen vierailut Laatutyön perusteet Kestävä kehitys Johdantoluento ja ohjattuja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä etupäässä sähköisiä tietolähteitä käyttäen. Työsuhdetietouden lähiopetuksessa johdantoluento sekä yksilötehtävänä henkilökohtainen urasuunnittelu ja työhakemus. Ryhmätehtävinä tutustuminen alan kunnalliseen ja yksityiseen työsopimukseen ja työntekijän oikeusturvaan. Työvoimahallinnon paikallisen edustajan vierailut, mahdollisesti ammattijärjestöjen vierailut. Laatutyön perusteisiin tutustutaan esim. jonkun yksikön käytännössä toteuttamaan laatutyöhön.

30 29 (71) Käytettäviä nettilähteitä mm. Finlex, STM:n, THL:n, Valviran, Kelan ja Potilasvakuutuskeskuksen, VKK:n ja Kuntoutussäätiön, sairaanhoitopiirien ja kuntien, kuntoutuspalveluja antavien yksiköiden sivut. Toivomaviranomaisten ja ammattijärjestöjen kuntoutusta ja työsuhdetietoutta käsittelevät sivut. Lisäksi opetuksessa voidaan käyttää opettajan jakamaa muuta kirjallista materiaalia. Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä opintotehtävien hyväksytysti suorittamista. Aineisto- tai ryhmäkoe, tarvittaessa suullinen keskustelu opettajan kanssa. Mie 1.4: Kuntoutus- ja hoitotyön prosessi, 0,5 ov Oman työn suunnittelu Asiakkaan kuntoutussuunnitelman laatiminen Suullinen tiedottaminen ja kirjaaminen Elimistön rakenne ja toiminta Luento-opetus ja ohjatut yksilö- sekä ryhmätehtävät. Opettajan jakama kirjallinen materiaali Yksilövastuisen hoitotyön tutkimukset Internet-sivustot Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen Tentti: Elimistön rakenne ja toiminta Mie 1.5 Mielenterveyden edistäminen, 0,75 ov Mielenterveyttä suojaavat tekijät ja riskitekijät Psyykkinen itsesäätely Häiriöiden ilmeneminen / oireet psyykkisissä toiminnoissa Mielenterveyskuntoutus Sosiaaliset verkostot Luento-opetus ja ohjattuja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä. Heikkinen-Peltonen, Innamaa, Virta. Mieli ja terveys Edita ja/tai Hietaharju, Nuuttila. Käytännön mielenterveystyö Tammi ja/tai Suvikas, Laurell & Nordman Kuntouttava lähihoito. Edita.

31 30 (71) Osallistuminen opetukseen Tarvittaessa käytetään suullista keskustelua opettajan kanssa. Mie 1.6 Eri kielten käyttö vuorovaikutuksessa, 2 ov Kieliopintoja, ruotsin kieli sekä vieras kieli. Tuntimäärä ja kielivalinnat opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Harjoitukset, tehtävät Livets puls, Svenska för närvårdare WSOY oppimateriaalit Oy, Helsinki. Sköt om dig!, Svenska för närvårdare Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki Osallistuminen opetukseen Tarvittaessa käytetään suullista keskustelua opettajan kanssa. Kieliopintoja, ruotsin kieli sekä vieras kieli. Tuntimäärä ja kielivalinnat opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. MIE 2: Mielenterveys- ja päihdetyön tietoperusta, 5 ov MIE 2.1 Ammatillinen yhteistyösuhde, 1 ov Suhteen elementit, vaiheet Hoidollinen keskustelutaito Case -harjoituksia Psykoedukatiivisuus Opetusmenetelmä: Luento-opetus ja ohjatut yksilö- sekä ryhmätehtävät. Heikkinen-Peltonen, Innamaa, Virta. Mieli ja terveys Edita ja/tai Hietaharju, Nuuttila. Käytännön mielenterveystyö Tammi Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja opintotehtävän suorittamista. Tentti

32 31 (71) MIE 2.2 Psyykkiset häiriöt ja sairaudet, 2 ov Häiriöiden oireet Diagnoosi Ahdistuneisuushäiriöt Mielialahäiriöt Psykoottiset häiriöt Persoonallisuushäiriöt Muita häiriöitä Opetusmenetelmä: Luento-opetus ja ohjatut yksilö- sekä ryhmätehtävät. Heikkinen-Peltonen, Innamaa, Virta. Mieli ja terveys Edita ja/tai Hietaharju, Nuuttila. Käytännön mielenterveystyö Tammi ja/tai Lepola ym. Psykiatria WSOY. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja opintotehtävän suorittamista. Tentti MIE 2.3 Lääkehoito, 1,5 ov Sydän- ja verisuonisairaudet Astman hoidossa käytettävät lääkkeet Ruuansulatuselimistön sairauksien lääkkeet Uni ja rauhoittavat lääkkeet Vanhuspotilas Mielenterveyssairauksissa käytettävät lääkkeet Lääkkeiden yhteisvaikutukset ja ongelmakäyttö Lääkehoidon vaikutusten tarkkaileminen Lääkelaskujen kertaus Intoksikaatiopotilaan hoito Päihteet ja sekakäyttö Luento-opetus ja ohjatut yksilö- sekä ryhmätehtävät. Lääkkeet mielen hoidossa. Terveyskirjasto.fi Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja opintotehtävän suorittamista. Tentti

33 32 (71) MIE 2.4 Ravitsemus ja kodinhoito, 0,5 ov Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ravitsemuksen erityispiirteet Ravitsemustilan arviointi Ravitsemusohjaus Asiakkaan ohjaaminen oman ruokahuollon ja elinympäristön hoitamisessa Opetusmenetelmä: Luento-opetus ja ohjatut yksilö- sekä ryhmätehtävät. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010 (Myös verkkojulkaisuna Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja opintotehtävän suorittamista. Tentti MIE 3: Mielenterveys- ja päihdetyö eri toimintaympäristöissä, 8 ov MIE 3.1 Työhyvinvointi ja työturvallisuus, 1,5 ov Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu (palolaitospäivä, oman työympäristön turvallisuussuunnitelmaan tutustuminen) Työhyvinvointi, työturvallisuus, ergonomia Haasteelliset asiakkaat ja tilanteet Väkivaltatilanteiden ehkäisy ja hallinta -kurssi Luento-opetus ja ohjatut yksilö- sekä ryhmätehtävät. Oman työympäristön turvallisuussuunnitelma Opettajan oma materiaali Alan internet-sivustot Hylätty hyväksytty Osallistuminen MIE 3.2 Työnohjaus, 1 ov Työnohjauksen käsitteet ja työnohjauksen prosessi Työnohjauksen sisällöt ja kohteet Työnohjauksen merkitys mielenterveys- ja päihdetyössä

34 33 (71) Luennot, ryhmätyöt ja tehtävät Käytännön harjoitukset ja demonstraatiot Heikkinen-Peltonen, Innamaa & Virta (2008) Mieli ja terveys. Edita. Kiviniemi, Läksy, Matinlauri, Nevalainen, Ruotsalainen, Seppänen & Vuokila- Oikkonen (2007) Minä mielenterveystyön tekijänä. Edita. Soveltuvat artikkelit ja www-aineisto Osallistuminen Tehtävä / tentti Hylätty - hyväksytty MIE 3.3 Liikunta työvälineenä, 0,5 ov Liikunnan merkitys mielenterveyskuntoutuksessa Erityisliikunnan menetelmiä Käytännön harjoituksia ja demonstraatioita. Rantonen Kati & Laukkarinen Ismo (2008): Liikunta ja mielenterveys Www-sivut Tuntien harjoitukset Osallistuminen Tehtävä / tentti MIE 3.4 Luovat menetelmät työvälineinä, 1 ov Musiikin merkitys, terapeuttinen käyttö Käden taitojen, kuvallisen ilmaisun ja muiden luovien menetelmien merkitys ja terapeuttinen käyttö Asiakasryhmien ohjaus (suunnittelu, toteutus ja arviointi) Käytännön harjoituksia ja demonstraatioita. Eri menetelmiin liittyvät tunneilla käytettävät virike-, työstö- ja havaintomateriaalit ja -välineet. Opettajan jakama materiaali Alan internet-sivustot Hyväksytty- hylätty Osallistuminen

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma 16.10.2012 Koulutuskeskus Agricolan rehtorin 16.10.2012 hyväksymä opetussuunnitelma Kirkkopalvelut

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Ammattitaitaatimukset ja sisällöt Opiskelijan arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Muu

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 2 (12) A. UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. uus/-yys, -us/-ys substantiivit

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE HOITO JA HUOLENPITO, Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Opiskelija: Ryhmätunnus: Näyttöpaikka: Näytön ajankohta: Työpaikkaohjaaja: Opettaja: Jokaisesta arvioinnin

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ HOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ HOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, lähihoitaja Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja Jalkojenhoidon osaamisala,

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2014

Opetussuunnitelma 2014 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2014 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Hyväksytty 44/2014, 26.6.2014 Hellevi Lassila apulaisjohtaja 2 Koulutuskeskus Sedu Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto 18.5.2015 Erkkilä-Ojala Tarja 1 Koulutuskokeilut 2014-2018 Välinehuoltoalan

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ

HOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ HOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ HOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Hoidon ja huolenpidon tutkinnonosan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä lähihoitajalle kuuluviin

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Hyvät käytännöt jakoon

Hyvät käytännöt jakoon Hyvät käytännöt jakoon Lahden diakonian instituutin LOVe- käytännöt 15.5.2014 Kuopio Kirsi Mölsä-Hyvönen Terveydenhuollon lehtori, TtM Lahden diakonian instituutti järjestää koulutus- Koulutusalat Humanistinen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 20.2.2012 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Sosiaali-

Lisätiedot

-koulutus Edupolissa. Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden. Kuopio, 8.6.2012

-koulutus Edupolissa. Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden. Kuopio, 8.6.2012 -koulutus Edupolissa Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden työseminaari Kuopio, 8.6.2012 Faktoja Edupolista Edupoli on kunnallinen liikelaitos, se on perustettu

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 Sisällys Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov)... 2 Sisältö ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 15 OV.

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 15 OV. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tiivistelmä valmistavan koulutuksen sisällöstä / Pohjois-Karjalan aikuisopisto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Kurssin nimi Sosiaali- ja terveysalan työn perusteet

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 22.5.2014

Lisätiedot