Verkostoituneen tuotekehityksen taustaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkostoituneen tuotekehityksen taustaa"

Transkriptio

1 Verkostoituneen tuotekehityksen taustaa /TMA Taustaa verkostoitumiselle tuotekehityksessä Verkostoituneen tuotekehityksen taustalla ei ole yhtä ainoaa ilmiötä tai kehityssuuntaa, vaan siihen liittyy monia asioita, kuten esimerkiksi: ulkoistaminen tuotekehitys tuotannon perässä ydintoimintoihin keskittyessä globaalit markkinat kohdemarkkinoiden tarpeet ja tuotannon mukana nopeutuneet tuotesyklit, uudet teknologiat ja laajennetut tuotteet yhtäaikainen joustavuuden ja kasvun lisäämispyrkimykset parhaan osaamisen kokoaminen tunnustaminen, ettei kaikki voi löytyä yhdestä yrityksestä julkisuus uutena markkinoiden luomistapana salailun sijasta Haasteita tuotekehitysverkostoitumiselle Tuotekehitysverkostojen hyödyntämisessä löytyy useita eritasoisia haasteita, kuten: Tuotekehitys nähty perinteisesti ydinkompetenssina vaikea tunnustaa myös muiden osaamisen taso Kallis hinta - harjoitteluvaiheessa Projektinhallinta verkostossa, pelisäännöt ja muutoksenhallinta erityisesti Luottamuksen rakentaminen hidas prosessi yhteistyön kautta Tiimityö erilaisissa kulttuuriympäristöissä Kommunikointi tavat ja protokollat Onnistuminen tuotekehitysverkostoyhteistyössä Seuraavat kolme tekijää vaaditaan verkottuneen tuotekehityksen onnistumiselle eli oikea tahtotila, tarvittavat kyvykkyydet ja oikeat partnerit. Tahtotilan löytämistä helpottaa jonkinlainen pakko, eli halutaan jotain, mihin omat voimavarat ja resurssit eivät riitä. Lisäksi yrityksellä pitää olla selkeä kuva omasta ydinosaamisestaan ja luottamus kumppanien osaamiseen niiden ydinosaamisalueella. Tarvittavissa kyvykkyyksissä korostuvat projektien johtaminen verkostossa, kommunikaatiotaidot ja sopimusjuridiikka. Etuja verkostoituneesta tuotekehityksestä Täydentävät ja korvaavat resurssit yleisin syy aloittaa Joustavuus kapasiteetin, sijainnin jne. suhteen Globaali paikallisuus Kasvumahdollisuus myös pienet globaaleille markkinoille Tarjoaman laajentaminen ratkaisujen, järjestelmien ja palvelukonseptien toimittajana Uutta osaamista mahdollisuus laajentaa teknologia- ja tuotevalikoimaa Hinta, aika ja laatu (mahdollisuuksina, ei itsestäänselvyyksinä) Tuotekehityksen verkostoitumisen liittyviä käsitteitä Seuraavana on käsitelty muutamia käsitteitä liittyen verkostoituneeseen tuotekehitykseen. Käsite Sisältö Lähteitä Avoin innovaatio open Idea innovaatioon voi tulla innovaation toteuttavan Chesbrough 2003 innovation yrityksen ulkopuolelta. Demokraattinen innovaatio Käyttäjäinnovaattorit user innovators Hyödynnetään käyttäjien innovatiivisuutta: 1) tarjotaan käyttäjien suunnittelemia tuotteita kaupallisesti tai tarjotaan valmistusta tietyille käyttäjille, 2) tarjotaan käyttäjille tuotekehitystyökaluja tai platformeja helpottamaan von Hippel 2005

2 innovointia, 3) myydään käyttäjien innovaatioita täydentäviä tuotteita tai palveluja Globaali tuotekehitys global product development, GPD Halvemman hinnan ja teknologisen tietämyksen perässä maailmalle hajaantunut tuotekehitys. Eri muodot: 1. Eppinger ja Chitkara 2006 ulkoistaminen outsourcing tuotekehitysresurssit kolmannella osapuolelle lähellä local outsourcing tai kaukana. 2) offshoring ulkoistaminen, jossa resurssit sijaitsevat LC- maissa 3) captive offshoring yrityksen itsensä perustama tuotekehitysyksikkö LC-maassa Johtavat käyttäjät - Lead-user Tuotekehitystä yhdessä johtavien käyttäjien kanssa von Hippel 1988 Orkesterointi - orchestration Kehitys- ja toimittajaverkoston hallinta Möller ja Svahn 2003 Poikkifunktionaaliset tiimit - cross-functional teams Useiden yrityksen toimintojen edustus tuoteprosessissa esim. Wheelwright ja Clark 1992, McGrath 1996, Ulrich ja Rinnakkaissuunnittelu - simultaneous engineering/ concurrent engineering Strategiset allianssit strategic alliances Strategiset yhteisöt ja näiden verkostot - networks of strategic communities Toimijayhteisö communities of practice Tuotealustan hallitsija - platform leader Suunnittelu etenee samanaikaisesti myös toimittajaverkostossa Eppinger 2000 Prasad 1996 Saman toimialan teknologian ja standardien kehitys Tidd 1995 Innovatiivisten yritykset (erityisesti japanilaiset) yhdistävät strategisten yhteisöjen ympäri omaa ja muita organisaatioita levinnyttä supertietämystä ilman täyttä kontrollia. Strategisten yhteisöjen tietoa syntetisoivat yhteisöjen vetäjät käymällä jatkuvaa dialogia eri yhteisöjen välillä. Toimijayhteisön jäsenet jakavat tietämystään. Yhteisöt voivat ylittää organisaation rajoja. Tuotealustan hallitsijat ovat innovaatioissa riippuvaisia muiden yritysten kehitystyöstä. Ne niin kuin täydentävät innovaattorit tarvitsevat toisiaan ja läheistä yhteistyötä. Kodama 2005a ja 2005b Wenger ja Snyder 2000 Gawer ja Cusumano 2002 Uudistamisverkko Yritysverkko, jonka tavoitteena tuote- tai prosessikehitys. Möller ja kumppanit 2004 Virtuaaliyritys virtual enterprise Pysyvä itsenäisten yritysten verkosto perustuen määräaikaiseen yhteistyöhön tuotteiden asiakasräätälöinnissä jakaen tehokkaasti osaamisia, kustannuksia jne. esim. Weisenfeld ja kumppanit 2001, Chesbrough ja Teece 1996 Alihankinta Teknologiayhteistyö T&Kyhteistyö Innovaatiopartnerit Teknologiamarkkinat Kuva 1. Erilaisia tuotekehityksen toteutusmuotoja. Verkostoitumismuotoja tuotekehityksessä Tuotekehityksen verkottuminen voidaan ymmärtää usealla eri tavalla sen laajuuden, strategisen tärkeyden ja verkostokumppanien perusteella sekä sen mukaan, koskeeko yhteistyö tutkimus- vai kehitysvaihetta. Lisäksi tuotekehitysverkostoja luokitellaan sopimusteknisen toteutuksen ja

3 omistuksellisuuden mukaan, esimerkiksi onko kyse yhteisyrityksestä, tutkimuskonsortiosta, normaalista palvelun toimittamisesta jne. Yhteistyön laajuus ja kesto vaihtelevat myös strategisista alliansseista yhden projektin mittaisiin yhteistyösopimuksiin. Narula (2001) jakaa yhtä yritystä laajemman tuotekehityksen kahteen luokkaan: ulkoiseen ja näennäisulkoiseen. Ulkoinen tuotekehitys sisältää lisensoinnin, tuotekehityssopimukset, ulkoistamisen ja asiakastoimittajasuhteet. Näennäisulkoisen muodostavat sen sijaan strategiset alianssit. Kuvassa 1 on esitetty erilaisia tuotekehitysyhteistyömuotoja yrityksen oman tuotekehityksen rinnalla. Tuotekehitysverkostot tutkimusten valossa Tuotekehitysverkostojen tutkimus perustuu yleiseen yritysverkostojen tutkimusperinteeseen Jarillon (1988) strategisista verkoista virtuaaliyrityksiin (esim. Chesbrough ja Teece 1996). Verkosto tutkimuksissa korostuu verkoston tuomien hyötyjen ja riskien etsiminen. Tuotekehityksen luonteeseen liittyy muita yritysverkostoja vieläkin enemmän uuden luominen ja oppiminen, vaikka nämä omat kaikissa yritysverkostoissa merkittäviä seikkoja. Lyhytjänteisen tehokkuuden lisäyksen lisäksi tuotekehitysverkostoyhteistyössä tulee huomioida myös pidemmän aikavälin oppimisenlisäämisvaikutukset (esim. Sobrero ja Roberts 2001). Tuotekehitysverkostojen tutkimus koskee erityisesti yhteisyrityksiä sekä yhden yrityksen tuotekehityksen eri yksiköitä. Hagedoorn (2002) totesi tutkiessaan tuotekehitysverkostojen trendejä ja muotoja, että yhteisyritykset ovat yksi vanhemmista muodoista, mutta niiden suosio on laskenut niiden suuren epäonnistumisasteen ja suurten organisatoristen kustannuksien takia. Ei pääomaa vaativat, sopimukselliset tuotekehitysyhteistyömuodot ja yhteistyösopimukset ovat tulleet suosituimmiksi malleiksi. Tutkimuksissa on myös todettu, että kaikkein suurivolyymisimmat ja suurimmat kehitysresurssit omaavat yritykset ovat kaikkein aktiivisimpia T&K-partnereita (esim. Miotti & Sachwald 2003 ja Eisenhardt & Schoohoven 1996). Oma vahva tuotekehitys tekee heistä houkuttelevia yhteistyökumppaneita ja mahdollistaa parhaan hyödyn yhteistyöstä (myös Veugelers 1997). Viime vuosina on kehittynyt tutkimussuunta, jossa tarkastellaan verkoston oppimista tuotekehitysverkostoissa. Esimerkiksi Chen (2005) toteaa, että sisäiset kehitysprojektit rohkaisevat lisäämään synteettistä oppimista (esim. tiimitasolla kuinka asioita tehdään) ja kehittävät arkkitehtuurista (esim. eri osasten linkittymistä ja yhteensopimista) ja hiljaista tietämystä. Ulkoistetuissa kehitysprojekteissa ja yhteisyrityksissä tapahtuu pääsääntöisesti analyyttistä oppimista yksilötasolla, komponenttitason ja expliciittisen tietämyksen kehittämistä. Sobrero ja Roberts (2001) ovat luokitelleet valmistajan ja alihankkijan tuotekehityssuhteet neljään luokkaan: A) perinteiset alihankintasuhteet, joissa alihankkija saa valmiit kuvat ja ohjeet. B) integroitu alihankkija kokonaisuuksista, jotka vaikuttavat myös muihin projektin osiin C) kehittyneet alihankkijat saavat vaikuttaa projektikokonaisuuteen ehdottamalla osakokonaisuuden ratkaisuehdotuksen tietyin rajoituksin D) mustan laatikon alihankinnassa toimittaja vastaa kokonaisuuden kannalta kriittisen komponentin tai moduulin niin suunnittelukonseptista kuin koko ongelmanratkaisusta Lähteet Chen, S. (2005) Task partitioning in new product development teams: A knowledge and learning perspective. Journal of Technology Management. Vol. 22. pp Chesbrough, H. (2003) Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press. Boston, USA. 272 p.

4 Chesbrough, H. W., Teece D.J. (1996) When is virtual virtuous? Harward Business Review. No. 1. pp Chiesa, V. (2000) Global R&D Project Management and Organization: A Taxonomy, Journal of Innovation Management, Vol. 17. pp Gawer, A., Cusumano, M. (2002) Platform Leadership. How Intel, Microsoft, and Cisco Drive Industry Innovation, Boston: Harvard Business School Press. Eisenhardt, K., Schoonhoven, C. (1996) Resource-based View of Strategic Alliance Formation: Strategic and Social Effects in Entrepreneurial Firms. Organization Sience, Vol. 7. pp Eppinger, S. D., Chitkara, A. R. (2006) The New Practice of Global Product Developmen. MIT Sloan Management Review. Summer pp Hagedoorn, J. (2002) Inter-firm R&D Partnerships: an Overview of Major Trends and Patterns Since 1960, Research Policy. Vol. 31. No. 4. pp Jarillo, J.C. (1988) On strategic networks. Strategic Management Journal. Vol. 9. pp Kodama, M. (2005 a) How two Japanese high-tech companies achieved rapid innovation via strategic community networks. Strategy & Leadership. Vol. 33. No. 6, pp Kodama, M. (2005 b) Knowledge Creation through Networked Strategic Communities Case Studies on New Product Development in Japanese Companies. Long Range Plannin. Vol. 38. pp McGrath, M.E. edit. (1996) Setting the PACE in Product Development, Rev. ed. Boston: Butterworth-Heinemann. Miller, W., Morris, L. (1998) Fourth Generation R&D Managing Knowledge, Technology, and Innovation, New York: Wiley. Miotti, L., Sachwald, F. (2003) Co-operative R&D: Why and With Whom? An Integrated Framework of Analysis, Research Policy. Vol. 32. No. 8. pp Möller K., Rajala A., Svahn S. (2004) Tulevaisuutena liiketoimintaverkot johtaminen ja arvonluonti. Teknologiateollisuuden julkaisuja nro 11/2004. Teknova, Tampere. 240 s. Möller, K., Svahn, S. (2003) Managing Strategic Nets: A Capability Perspective, Marketing Theory. Vol 3. No 2. pp Narula, R. (2001) Choosing Between Internal and Non-internal R&D Activities: Some Technological and Economic Factors. Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 13 No 3. pp Prasad, B. (1996) Concurrent Engineering Fundamentals. Integrated Product and Process Organization, Vol 1. New Jersey: Prentice Hall. Sobrero, M., Roberts, E. B. (2001) The Trade-off Between Efficiency and Learning in Interorganizational Relationships for Product Development. Management Science. Vol. 47. No. 4, pp Ulrich, K. T. Eppinger S. D., (2000) Product Design and Development. 2nd ed., New York: McGraw-Hill. von Hippel, E. (1988) The Sources of Innovation, New York: Oxford University Press. von Hippel, E. (2005) Democratizing Innovation. Cambridge: The MIT Press. USA. p Veugelers, R. (1997) Internal R&D Expenditures and External Technology Sourcing. Research Policy, Vol. 26. No 3. pp Weisenfeld, U., Reeves, J.C., Hunck-Meiswinkel A. (2001) Technology management and collaboration profile: virtual companies and industrial platforms in the high-tech biotechnology industries. R&D Management. Vol. 31. No. 1. pp Wenger, E. and Snyder, W. M. (2000) Communities of Practice: the Organizational Frontier, Harvard Business Review, January-February, pp

5 Wheelwright, S. C., Clark, K. B. (1992) Revolutionizing Product Development. Quantum leaps in speed, efficiency, and quality, New York: The Free Press. Yoshimura, M., Izui, K., Kida, K. (2005) Decision Support System for Selecting Collaborative Product Development partners. Concurrent Engineering: Research and Applications. Vol. 13. No. 1, pp

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Asiakkaiden valjastaminen mukaan tuotekehitykseen joukkoistamisen avulla

Asiakkaiden valjastaminen mukaan tuotekehitykseen joukkoistamisen avulla AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma Teemu Poikela Asiakkaiden valjastaminen mukaan tuotekehitykseen joukkoistamisen avulla Kandidaatintyö Espoo, 27.11.2011

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

Markkinoinnin haasteellisuuden hallinta ohjelmistoliiketoiminnassa

Markkinoinnin haasteellisuuden hallinta ohjelmistoliiketoiminnassa Markkinoinnin haasteellisuuden hallinta ohjelmistoliiketoiminnassa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos LuK-tutkielma Titta Laine 3.12.2012 2 Tiivistelmä LuK-tutkielman tavoitteena oli pohtia

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut

Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Monika Rautvuori 2010 Markkinoinnin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN LISÄARVO AVOIMESSA INNOVAATIO- YHTEISÖSSÄ B2B -TUOTTEITA VALMISTAVAN YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALISEN MEDIAN LISÄARVO AVOIMESSA INNOVAATIO- YHTEISÖSSÄ B2B -TUOTTEITA VALMISTAVAN YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA JANI LYYTIKKÄ SOSIAALISEN MEDIAN LISÄARVO AVOIMESSA INNOVAATIO- YHTEISÖSSÄ B2B -TUOTTEITA VALMISTAVAN YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen hyväksytty tarkastajaksi Tuotantotalouden

Lisätiedot

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Tarve- ja osaamislähtöinen toimintajärjestelmän kehittäminen Elise Ramstad 1 Tällä hetkellä teknologian ja organisaation kehittämiseksi

Lisätiedot

Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta

Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta VTT WORKING PAPERS 127 Marinka Lanne & Ville Ojanen Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta Fleet asset management -hankkeen työraportti 1 ISBN 978-951-38-7187-1 (URL:

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous. Yrityksen tietohallinto. Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN. case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien

Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous. Yrityksen tietohallinto. Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN. case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Yrityksen tietohallinto 2010 Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien verkostoituminen 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet

AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet TUTKIMUSRAPORTTI 190 Marko Torkkeli, Olli-Pekka Hilmola, Pekka Salmi, Sari Viskari, Hannu Käki, Mikko Ahonen ja Sam Inkinen AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet Lappeenrannan

Lisätiedot

AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet

AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet TUTKIMUSRAPORTTI 190 Marko Torkkeli, Olli-Pekka Hilmola, Pekka Salmi, Sari Viskari, Hannu Käki, Mikko Ahonen ja Sam Inkinen AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet Lappeenrannan

Lisätiedot

Laatu verkostotaloudessa -teknologiaohjelma 1998 2001

Laatu verkostotaloudessa -teknologiaohjelma 1998 2001 Laatu verkostotaloudessa -teknologiaohjelma 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 14/2001 Loppuraportti Laatu verkostotaloudessa -teknologiaohjelma 1998 2001 Loppuraportti Maija Uusisuo (toim.) Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa

Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa Aki Pekuri DI Tutkija, Oulun yliopisto aki.pekuri@oulu.fi Harri Haapasalo TkT, KTM Tuotantotalouden professori, Oulun

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta LOGNET OSAAVAA HENKILÖSTÖÄ PK-YRITYSTEN LOGISTIIKKATEHTÄVIIN POHJOIS-SUOMESSA Ira Ahlstrand KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA SAATTEEKSI Kuljetusyritysten mahdollisuudet

Lisätiedot

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa LAUREA-AMMATTIKORKEKOULUN JULKAISUSARJA B 28 Susanna Kivelä, Irmeli Koponen ja Irma Vahvaselkä (toim.) OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita

Lisätiedot

TUIJA TOIVOLA Yrittäjyys verkostotaloudessa

TUIJA TOIVOLA Yrittäjyys verkostotaloudessa TUIJA TOIVOLA Yrittäjyys verkostotaloudessa Yksin tekemisestä verkostomaiseen toimintaan ACTA WASAENSIA No 144 Liiketaloustiede 60 Johtaminen ja organisaatiot UNIVERSITAS WASAENSIS 2005 ACTA WASAENSIA

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN LÄHTEILLÄ

INNOVAATIOIDEN LÄHTEILLÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA A 68 Vesa Taatila (toim.) INNOVAATIOIDEN LÄHTEILLÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A 68 Innovaatioiden lähteillä Vesa Taatila (toim.) 2009 Vantaa Copyright

Lisätiedot

PASI VARJONEN AVOIMEN INNOVAATION MENESTYSTEKIJÄT. Diplomityö

PASI VARJONEN AVOIMEN INNOVAATION MENESTYSTEKIJÄT. Diplomityö PASI VARJONEN AVOIMEN INNOVAATION MENESTYSTEKIJÄT Diplomityö Tarkastaja: Prof. Hannu Vanharanta Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. maaliskuuta 2010 I TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Open Wave tutkimus avoimen innovoinnin mahdolisuuksista venealala

Open Wave tutkimus avoimen innovoinnin mahdolisuuksista venealala Länsi-Suomen muotoilukeskusmuova Open Wave tutkimus avoimen innovoinnin mahdolisuuksista venealala Open Wave-projektin tutkimusraporti MinnaJakobsson,JannePekkala& Annika Hissa AnneleEerola,JoukoMylyoja,Tatu

Lisätiedot

Strategiset kumppanuudet ja yhteistyön mahdollisuudet kaupan arvoketjussa

Strategiset kumppanuudet ja yhteistyön mahdollisuudet kaupan arvoketjussa Strategiset kumppanuudet ja yhteistyön mahdollisuudet kaupan arvoketjussa Mika Skippari Helsingin kauppakorkeakoulu Arto Lindblom Helsingin kauppakorkeakoulu Rami Olkkonen Turun kauppakorkeakoulu Antti

Lisätiedot

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 Pekka Salmi Marko Torkkeli Jukka Hallikas Ville Ojanen TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu Tuotantotalouden

Lisätiedot

FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN

FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN ALEKSI PULKKANEN FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN Diplomityö Prof. Saku Mäkinen ja yliopistotutkija Marko Seppänen hyväksytty tarkastajiksi teknis-taloudellisen

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä 8 5 4 V T T J U L K A I S U J A Jari Kettunen & Magnus Simons Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä Teknologialähtöisestä ajattelusta kohti tiedon ja osaamisen hallintaa VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s 1990-2009 9.2.2010

Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s 1990-2009 9.2.2010 Pk-yritysten johtamisen ja kehittämisen, kasvun ja kansainvälistymisen kv. tutkimuskatsaus vuosilta 1990-2009 International Review of Business Development and Management, Growth and Internationalization

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti

Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti Hanna-Kaisa Ellonen, Lisbeth Tonteri ja Marjo Kivistö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Esipuhe Tämä loppuraportti

Lisätiedot