Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, Parainen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen."

Transkriptio

1 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, Parainen. Aika: to 11.9 klo Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila, Ksthky Johanna Ahde-Koponen, PoSa Kirsi Lukka-Aro, Satakunnan sairaanhoitopiiri Minna Nevalainen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Niko Vahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Riikka Ylitörmänen, PoSa Sari Furuholm, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sirpa Levy, Akseli Tarja Lindgren, Satakunnan sairaanhoitopiiri Marika Halinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) MUISTIO 3/ Kokouksen avaus Projektipäällikkö Marika Halinen avasi kokouksen. Kokouksen alussa hanketyöntekijät esittäytyivät uudelle projektipäällikölle. Projektipäällikkö aloittaa työssään ma Kehittämisosioiden ajankohtaiset asiat sekä tarkennettujen toimintasuunnitelmien esittelyt PoSan kehittämiosio Hanketyöntekijät Johanna Ahde-Koponen ja Riikka Ylitörmänen esittelivät PoSan kehittämisosion ajankohtaistilanteen. PoSan kehittämisosion tavoitteena on luoda gerontologinen kokonaisarviointi ikäikäihmisten kuntoutusmalli. Liitteenä kaavio 1. Esityksestä nousi esille seuraavia asioita: PoSan kehittämisosiossa on luotu gerontologinen kokonaisarviointilomake, jonka hoitaja täyttää. Lomaketta voidaan jatkossa käyttää mm. osastolla tai kotona arviointikäynnillä. Arkiliikuntasopimuksissa otetaan koekäyttöön Helsingin ja Huittisten malli. Koulutuksia ei ole vielä järjestetty arkiliikuntasopimusten käyttöönottoon liittyen. Arkiliikuntasopimuksiin liittyen on suunnitteilla yhteistyö seniorineuvolan kanssa. Kuntouttavaa päivätoiminta on käynnistetty Louhikon vanhassa vanhainkodissa.

2 2(6) Kuntoutumisyksikön perustaminen on vielä suunnitteluvaiheessa. Fyysisesti kuntoutumisyksikkö sijoittuisi kuntouttavan päivätoiminnan kanssa samaan paikkaan Lohikkoon. Kotiutusfysioterapeutti toimintaa ei ole tällä erää jatkettu.. Toiminnalle on tarve, mutta työntekijäresurssia ei ole järjestynyt. Huittisten kehittämisosio Hanketyöntekijä Anu Kärki esitteli Huittisten kehittämisosion ajankohtaistilanteen. Diaesitys on liitteenä 2. Esityksestä nousi esille seuraavia asioita: Päätavoitteena on omaishoitoperheiden ennakoivan palvelutarpeen arviointi ja oikeaaikaisten palvelujen kehittäminen Helmikuussa 2014 on lähetetty kaikille yli 65-vuotiaille omaishoitajille hyvinvointikyselyt. Kysely on tarkoitus uusia vielä myöhemmin. Hanketyöntekijä on osallistumassa Ovet-koulutukseen, jotta voi jatkossa toimia Ovettoiminnan ohjaajan (ks. dia). Huittisissa ei ole aiemmin ollut perhehoidon mahdollisuutta. Perhehoidon järjestäminen on suunnitteilla. Hyvinvointikyselyssä tuli esille, että moni omaishoitaja on huolissaan omasta jaksamisestaan. Niiden omaishoitajien luokse, jotka toivoivat yhteydenottoa, on järjestetty yhteydenotto tai kotikäynti. Hyvinvointikyselyssä kysyttiin toiveita omaishoitajille järjestettävään toimintaan ja ideoita vertaistukiryhmään (ks. diaesitys) Huittisten kansalaisopisto järjestää luennon Lääke renki vai isäntä, jossa asiantuntijana lehtori Alli Puirava. Linkki ilmoittautumissivulle: https://www.opistopalvelut.fi/huittinen/search.asp Päivätoimintapaikkoihin on pitkät jonot eli paikkoja ei ole riittävästi. Hanketyöntekijä viimeistee omaishoitajien opasta, joka jaetaan omaishoitajien kotiin. Sisältää tietoa mm. omaishoitajuudesta, mahdollisista tukimuodoista ja kriteereistä Tarkennettuun toimintasuunnitelmaan on lisätty uusina tavoitteina perhehoidon järjestäminen ja Ovet-toiminnan aloittaminen. Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymän kehittämisosio Hanketyöntekijä Eliisa Mannila esitteli Ksthky:n kehittämisosion ajankohtaistilanteen, josta kaavio liitteenä 3. Esityksestä nousi esille seuraavaa: Tavoitteena on luoda ikäihmisten palveluiden malli (ks. kaavio). Kohderyhmänä on eläkkeelle lähiaikoina siirtyvät ja yli 80-vuotiaat. 75-vuotiaille on tarkoitus lähettää kotiin suppea ja ytimekäs seulontakysely palvelutarpeen arvioimiseksi. Yli 80-vuotiaille toteutetaan seulontakysely kotikäynnillä. Hoitaja täyttää laajemman seulontakyselyn. Seulontakysely sisältää infoa ja ohjeita hoitajalle. Syksyn 2014 aikana aloitetaan yli 80-vuotiaiden kotikäynnit. Seulontakyselyn perusteella tehdään tarvittaessa iäkkäälle henkilökohtainen resepti, joka tukee kotona asumista. Kotihoidon henkilöstöä koulutetaan (ks. diat). Hanketyöntekijä on aloittanut Innotuutori-opinnot. Hanketyöntekijä on ollut esittelemässä hanketta Samk:n opiskelijoille. Pegasos-mobiililaitteiden hankinta on suunnitteilla. Pegasos-mobiili on puhelimessa tai tabletissa toimiva sovellus, jota kotihoidon työntekijät käyttäisivät jatkossa kotikäyntien kirjaamisessa. Asiakasraadin järjestäminen on suunnitteilla sekä myöhemmin Bikva.

3 3(6) Paraisten kehittämisosio Hanketyöntekijä Arja Santapukki esitteli Paraisten kehittämisosion ajankohtaistilanteen (liite 4). Esityksestä nousi esille seuraavaa: Paraisten tarkennettu toimintasuunnitelma on päivitetty ja tavoitteita on täsmennetty kunnasta nousseiden tarpeiden mukaisesti. Yhtenä tavoitteena on luoda Paraisille palautejärjestelmä kotihoidon asiakkaille ja omaisille (ks diat). Toisena tavoitteena on ottaa käyttöön yhtenäiset käytännöt kotipalvelun henkilökunnalle (ks. diat). Kolmantena tavoitteena on ottaa käyttöön palvelutarpeen arviointimenetelmät ja välineet, jonka avulla luodaan yhtenäinen toimintamalli kotihoitoon (ks. diat). Henkilökunnan osaamista kehitetään (ks. diat). Tarkennetussa toimintasuunnitelmassa on pois jätetty alkuperäiseen hankesuunnitelmaan sisältynyt kuntoutus-osio ja tämän tilalle henkilökunnan yhtenäiset käytännöt kotihoidossa eli yhtenäinen toimintamalli kotihoitoon. Akselin kehittämisosio Hanketyöntekijä Sirpa Levy esitteli Perusturvakuntayhtymä Akselin kehittämisosion ajankohtaistilanteen (liite 5). Esityksestä nousi esille seuraavaa: Akselin tarkennettuun toimintasuunnitelmaan ei ole tullut muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan nähden. Yhtenä tavoitteena on kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arviointi, josta luodaan yhtenäinen toimintamalli (ks. diat). o Kotihoidon henkilökunnalle on toteutettu kysely lähtötilanteen arvioimiseksi. Toisena tavoitteena on kuntouttavan toiminnan kehittäminen. Suunnitteilla on liikuntasopimuksen käyttöönotto. o Kotihoidossa fysioterapeuteilla on käytössä nopea SPPS-testi (ks. diat). o Akselissa noin kymmeneltä henkilöltä puuttuu liikuntasopimuskoulutus, jotka koulutetaan Kolmantena tavoitteena on asiakasosallisuuden kehittäminen (ks. diat). Neljäntenä tavoitteena on teknologian hyödyntäminen asiakastyössä (ks. diat). Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Hanketyöntekijä Minna Nevalainen esitteli SATSHP:n kehittämisosion ajankohtaistilanteen, josta diaesitys liitteenä 6. Esityksestä nousi esille mm. seuraavaa: SATHSP:lta on valmistumassa tarkennettu toimintasuunnitelma, jossa tavoitteet ja toimenpiteet on täsmennetty. Tavoitteena tarkennetussa toimintasuunnitelmassa ovat o asiakkaan osallistaminen, Järjestetään asiakasraati ja Bikva. o yhteistyöosaaminen lisääminen, Mentoroinnin hyödyntäminen yhteistyöosaamisen lisäämisessä. Mentoroinnin (ryhmätoiminta) tavoitteena on madaltaa yhdessä tekemisen kynnystä ja lisätä vuorovaikutusta sekä tietotaidon siirtyminen ja parantaminen esh:n ja perusterveydenhuollon välillä. o kuntoutuksen kehittäminen, Kuntouttavan hoitotyön toimintamallin luominen

4 4(6) o kotona asumisen tukeminen, mm. omaisten tukeminen tiedon välittämisellä omaisille o osaamisen kartoittaminen, toteutuu suppeammin, kuin mitä alkuperäisessä hankesuunnitelmassa oli suunnitelmana Hanketyöntekijät ovat jalkautumassa kuntiin yhteistyön tekemiseksi Hanketyöntekijä Niko Vahala esitteli SATSHP:n kehittämisosion Ikääntyvien vanhempiensa kanssa asuvat kehitysvammaiset, josta diaesitys liitteenä 7. Esityksestä nousi esille mm. seuraavaa: Tavoitteena on löytää perheet, joissa ikääntyneet vanhemmat hoitavat kehitysvammaista lasta kotona. Kartoitetaan näiden perheiden tilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat (ks. diat). Tulosten perusteella on tavoitteena luoda Etsivä toimintamalli, jonka avulla löydetään ikääntyvien vanhempien kanssa asuvat kehitysvammaiset. 3. Innokylä Projektisihteeri Kirsi Harjula esitteli Innokylän verkkosivut Käytiin läpi Innokylän toiminnot: Tapahtumakalenteri, hankkeet, kehittämisympäristö ja verkostot toiminnot. 4. Kehittämisosioiden SWOT-analyysien esittely SATSHP:N kehittämisosion SWOT: Sisäiset vahvuudet: vahva tuki omasta organisaatiosta ja moniammatillisen työryhmän osaaminen. Sisäiset heikkoudet: Resurssien riittävyys (työaika) ja keskijohdon sitoutuminen. Ulkopuoliset mahdollisuudet: Kaste-ohjelma ja rahoitus, hankkeen aihe ja sisältö ovat tärkeitä sekä laaja kuntakenttä. Ulkopuoliset uhat: Toimijoiden haluttomuus kuntayhteistyöhön, meneillään oleva sote-uudistus ja kuntien taloudelliset tilanteet sekä johdon sitoutuminen. Keskustelu: Onko mahdollisuuksia parantaa johdon sitoutumista? Johdon sitouttamisen keinoja mm. tiedottaminen, johdon osallistaminen, asian esittäminen johdolle oikealla tavalla ja johtoon vetoavilla perusteluilla esim. kustannussäästöt perusteluna. Lääkäreiden tuki SATSHP:n kehittämistyössä on tärkeää Priorisoiminen ajanhallinnassa on tärkeää. Aikataulutus voi tuoda helpotusta ajanhallintaan. Akselin SWOT: Sisäiset vahvuudet: Yhteistyö henkilökunnan kanssa, hanketyöntekijän substanssiosaaminen, työn etukäteisvalmistelu ja dokumentointi on sujuvaa sekä hanketyöntekijän 100 % työaika. Sisäiset heikkoudet: Hanketyöntekijän projektityökokemuksen puute, hanketyön yksintekeminen, tukiryhmän hyödyntäminen vielä haussa ja tiedonkulku henkilökunnan suuntaan. Ulkopuoliset mahdollisuudet: Mobiilin käyttö kotihoidossa, verkostoituminen ja kouluttautuminen ja henkilökunnan kehittämisinnostuksen herääminen. Ulkopuoliset uhat: Kotihoidon sisäiset muutokset organisaatiossa, byrokraattisuus kuntayhtymässä, hankebyrokratia työllistää ja hankehallinnon ohjeiden puutteellisuus. Keskustelu: Toivottiin hankehallinnon ohjeiden osalta, kaikkien suunnitelmien ja raportointien osalta hankkeen alussa annettavaa informaatiota ja aikataulutusta. Tämä helpottaa hanketyöntekijän valmistautumista. Muutosvastarintaa helpottaisi tiedottaminen ja muutosten valmistelu yhdessä henkilökunnan kanssa.

5 5(6) Paraisten SWOT: Sisäiset vahvuudet: Hanketyöntekijän substanssiosaaminen ja esimiehen tuki sekä henkilökunnan työpajat/henkilökohtaiset keskusteluajat. Sisäiset heikkoudet: Hanketyöntekijän työajan puute ja ylemmän johdon sitoutumattomuus hankkeeseen. Ulkopuoliset mahdollisuudet: Kaste-hankkeen tuki ja hankkeen pitkä toiminta-aika. Ulkopuoliset uhat: Henkilökunnan muutosvastarinta ja yhteistyön sujuminen yhteiskumppaneiden kanssa sekä puutteellinen tiedonkulku. Keskustelu: Miten johto saadaan sitoutumaan? > Johdon osallistaminen sitouttaa. Hanketyöntekijän työaika- % saatava toteutumaan suunnitelman mukaisesti. Ksthky:n SWOT Sisäiset vahvuudet: Tukiryhmän toiminta, työntekijän itsenäinen työ, esimiehen tuki, moniammatillinen työryhmä työskentely, Innotuutori-koulutus, kehittämispäivät ja mahdollistavat johto. Sisäiset heikkoudet: Hanketyöhön liittyvä ajoittainen kehittämisen tuska. Ulkopuoliset mahdollisuudet: Rahoitus, vanhusneuvostot. Ulkopuoliset uhat: Syksyn osalta töiden aikataulutus kiireellinen, valtion byrokratian joustamattomuus ja hanketyön työn jatkuminen (rahoituksen järjestyminen). Keskustelu: Tukiryhmän kokousten jälkeen on hyvä lähettää tukiryhmän jäsenille palautekysely. Huittinen SWOT: Sisäiset vahvuudet: Oma ja esimiehen sitoutuminen hanketyöhön ja laaja yhteistyöverkosto (mm. muistihoitaja, kotihoito, fysioterapeutit, vanhusneuvosto, omaishoitajien ryhmä). Sisäiset heikkoudet: Hanketyöntekijän kokemattomuus hanketyössä, oman organisaation byrokratia (esimiehen lupa asioihin) ja rahoitus. Ulkopuoliset mahdollisuudet: Hankkeen aihe on ajankohtainen, kuntien talousarvion laadintaan liittyvät säästöt, kansalliset omaishoidon linjaukset linjassa hankkeen kanssa, toimintamallin luominen sekä hanketyöntekijän osallistuminen koulutuksiin ja seminaareihin. Ulkopuoliset uhat: Rahoituksen loppuminen (kunta ja hankerahoitus). Keskustelu: Keskusteltiin hankepäiväkirjaan tehtävistä merkinnöistä. Päiväkirjaan voi sisällyttää mm. nettilinkkejä, joista on hakenut tietoa omaa työtä koskien. PoSa SWOT: Sisäiset vahvuudet: Kehittämisosion tavoitteet ovat tarpeista nousevia, hanketyöntekijöiden kokemus ja uusi näkökulma, esimiehen tuki, tukiryhmä on ammattitaitoinen ja kehittämisestä innostuneista henkilöistä koostuva. Sisäiset heikkoudet: Hankehenkilöstön kokemattomuus hankehallinnosta, kehittämisosion laajuus, epävarmuus hankkeen etenemisestä ja yhteistyön sujumisesta. Ulkopuoliset mahdollisuudet: Laajat verkostot, paikallinen yhteistyö (esim. yhteistyö palvelupirssitoiminnan kanssa = PoSan alueella toimiva palveluauto) ja yhteistyö seniorineuvolan kanssa ja aiheen ajankohtaisuus. Ulkopuoliset Uhat: Rajapinnat eivät toimi täysin saumattomasti käytännössä, ristiriitaiset odotukset ja tiedonpuute, yhteistyökumppaneiden sitoutumattomuus projektin toteutukseen ja tuloksiin, erilaiset ja yhteensopimattomat tietojärjestelmät, työntekijät/henkilöstö eivät sitoudu hankkeen tavoitteisiin (asenteet) sekä vastuunotto oman toimijuuden lisäämisestä. Keskustelu: Epävarmuus hankkeen etenemisestä on jokaisen kehittämisosion uhka. Kaste-ohjelma pitäisi jopa velvoittaa kuntajohtoa ja esimiehiä.

6 6(6) 6. Aloitusseminaarin suunnittelu Keskusteltiin Yhteisvoimin kotona hankkeen seminaarista käytännön järjestelyistä. Projektipäällikkö toimii seminaarissa puheenjohtajana Hanketyöntekijät tuovat itse omat esiteniput seminaariin aamulla. Esitteitä kannattaa varata n kpl. Projektisihteerille toimitetaan to 18.9 mennessä kehittämisosion esite. Projektisihteeri laittaa esitteet seinälle esille seminaarin ilmoittautumisaulaan. Esitteessä saa käyttää omaa kuvaa. Esitteessä käytettävään kuvaan on oltava kuvan käyttöoikeus. Hanketyöntekijöiden on oltava paikalla klo Projektisihteeri tekee hanketyöntekijöille nimilaput seminaariin. Hankkeen esittelyn ajan hanketyöntekijät istuvat hanke-esittelyn ajan auditorion edessä Projektipäällikkö aloittaa hanke-esittelyn hankkeen yhteisillä tavoitteilla, jonka jälkeen kehittämisosioiden hanketyöntekijät esittelevät oman hankkeensa (n. 3 min/hlö). Hanketyöntekijät valmistelevat yhden dian, jossa kehittämisosion tavoitteet ja toimittavat dian projektisihteeri Kirsi Harjulalle to 18.9 mennessä. Projektisihteeri kokoaa hankeesittelystä diaesityksen ja ilmoittaa hanketyöntekijöille missä järjestyksessä hankkeet esittäytyvät. Paneelikeskustelijoille on toimitettu infokirje. Paneelikeskustelun teemat kuntoutus & osallisuus. Paneelikeskustelussa esitettäviä ajatuksia herättäviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse Sari Furuholmille to 18.9 mennessä, Keskusteluaiheita paneelikeskusteluun mm. eriarvoisuus omaishoitajien tukien, omaishoitajien vapaapäivien saamisessa eri kunnissa ja omaishoidettavan toimintakyvyn turvaaminen hoitojakson aikana (hoitopaikan vastuu?). Ylilääkäri Hannu Heikkilä Satakunnan sairaanhoitopiiristä sanoo seminaarin päätössanat. 6. Tulevien kehittämispäivien suunnittelua Seuraava kehittämispäivä on klo PoSassa, kehittämispäivä järjestetään Akselissa ja mahdollisesti Huittisissa. Seuraavassa kehittämispäivässä aiheina mm. kehittämisosioiden koulutukset ja vertaisarvioinnin toteuttaminen. Kaisa Impilä on ollut aiemmin yhteydessä Turun amk, Kaija Virjoseen. Aiheena on ollut arkiliikuntasopimukset. PoSan hanketyöntekijä Johanna Ahde-Koponen ottaa yhteyttä Kaija Virjoseen ja tiedustelee, olisiko Kaijan mahdollisuus tulla kehittämispäivään asiantuntijaksi. Todettiin, että kehittämispäivissä hanketyöntekijöiden keskustelulle on tärkeää varata aikaa. LIITTEET Liite 1 Posan diaesitys + PoSan muu materiaali, Johanna Ahde-Koponen ja Riikka Ylitörmänen Liite 2 Huittisten diaesitys, Anu Kärki Liite 3 Ksthky:n diaesitys, Eliisa Mannila Liite 4 Paraisten diaesitys, Arja Santapukki Liite 5 Akselin diaesitys, Sirpa Levy Liite 6 SATSHP:n kehittämisosion diaesitys Liite 7 SATSHP:N kehittämisosion diaesitys, Niko Vahala

7 Yhteisvoimin kotona PoSan kehittämisosio Johanna Ahde-Koponen ja Riikka Ylitörmänen Henkilöstön asenteet Kuntoutus osana perustyötä Kotiutusfysioterapeutti toiminnan juurruttaminen (edellinen hanke) Kuntoutumisyksikkö toiminnan kehittäminen Gerontologinen kokonaisarviointi ikäihmisten kuntoutusmalli Ikääntyneiden vastuunotto omasta toimintakyvystä sekä selviytyminen toimintakykyisenä turvallisesti kotona asuen Ennaltaehkäisy Tarvittavat palvelut Palveluketjut Moniammatillinen arviointiryhmä Virheet Säännöllinen harjoittelu Arkiliikkumissopimukset Kotona- asumisen tukeminen Omaisten jaksaminen Koulutus ja tiedon lisääminen Kuntouttava päivätoiminta toiminnan aloittaminen Kotihoito Tiedon kulku Tk-sairaala Yhteistyö Seniorineuvolan kanssa kuntoutukselliset tarpeet Mittaristo Ohjaus ja neuvonta Tietoisuus liikkumisen hyödyistä Asiakkaiden toimintakyky ja kotona selviytyminen

8 Yhteisvoimin kotona hanke, PoSan kehittämisosio Asennekysely yhteenveto Kysely tehty kotihoidon ja osastojen henkilökunnalle

9 1. Onko oma työskentelysi asiakkaan kuntoutumista edistävää ja ylläpitävää toimintaa?

10 henkilökunta % 20 tyhjä 10 0 En ymmärrä mitä tarkoitetaan kuntouttavalla työskentelyllä Ei Yritän, mutta en ehdi Pyrin Kyllä Tyhjä

11 2.Mitä mielestäsi kuntouttavalla työskentelyllä tarkoitetaan? Ei tehdä asioita asiakkaan puolesta kiireen piikkiin Asiakkaiden yksilöllisten voimavarojen huomioimista ja omatoimisuuden tukemista Fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, lääkinnällistä kuntoutusta Erilaisien toimintakykytestien tekemistä Toimintakyvyn ylläpitämistä, asiakas tekee itse mitä pystyy ADL-toimissa Ulkoilutusta

12 2. Mitä mielestäsi kuntouttavalla työskentelyllä tarkoitetaan? Liikuntaa (aktiivinen ja passiivinen) tukiryhmät ja ihmiset, sosiaaliset kontaktit Omatoimisuus huomioidaan, mutta ei jätetä yksin. Huomioidaan hyvä ravitsemus, lääkkeet, etuisuudet Asiakkaiden kunnioittamista Liikunnan ylläpito, aktivointi, säännöllinen kuntoilu

13 3. Oletko asennoitunut työskentelemään asiakkaan toimintakykyä tukevasti ja edistävästi? Kaikki vastanneet ovat asennoituneet työskentelemään asiakkaan toimintakykyä ylläpitävästi ja edistävästi se näkyy henkilökunnan mielestä seuraavasti: - Asiakkaan auttaminen tarvittavissa asioissa - Tekemällä asiakkaan kanssa yhdessä päivän askareita - En passaa

14 3. Oletko asennoitunut työskentelemään asiakkaan toimintakykyä tukevasti ja edistävästi? - Oman asenteen muutos - Apujen ja apuvälineiden tarpeen selvittäminen - Ulkoilutus ainakin kesällä - Mietin mistä potilas on tullut ja mikä on ollut toimintakyky, mihin ollaan menossa seuraavaksi. - Kerron, mitä etua on säilyttää toimintakyky edelleen pienikin omatoiminta edistää hyvinvointia.

15 3. Oletko asennoitunut työskentelemään asiakkaan toimintakykyä tukevasti ja edistävästi? - Vastavuoroinen asiakkaan kohtaaminen, lähtökohtana avustaminen vain niissä toimissa joista asiakas ei selviydy itsenäisesti - Ohjaan potilasta käyttämään omaa toimintakykyään. -Omaisen huomioiminen mahdollisuuksien mukaan. -Liikuntaa, jumpaa ja motivointia

16 3. Oletko asennoitunut työskentelemään asiakkaan toimintakykyä tukevasti ja edistävästi? - Arkiliikunnan lisääminen pienillä asioilla, esim. asiakas tulee avaamaan oven, sisään omilla avaimilla vasta jos on pakko. - Asiakkailla on käsitys, että kun hoitaja tulee, heidän ei tarvitse tehdä mitään. Tällöin tulee konflikteja. - Pohditaan yhdessä asiakaskäyntejä ja toimintaa niissä.

17 4. Miten mielestäsi tulisi motivoida ja kannustaa hoitohenkilökuntaa kuntoutumista edistävään työskentelyyn?

18 1. Tiedottamalla eri tutkimuksista ja tutkimustuloksista. 2. Riittävällä hoitohenkilökuntamäärällä 3. Koulutuksella (myös päivitykset) 4. Yhteisistä sopimuksista kiinni pitämisellä 5. Kehittämispäivillä ja tehtäviä tiimeihin 6. Osaston toiminnan ideologisen lähtökohtana on kuntoutusta edistävä työskentely, joka ei voi sitoutua tähän työskentelytapaan voi periaatteessa hakeutua muualle töihin, tai aina voi muuttaa omia asenteitaan

19 7. Suuri osa henkilökunnasta PoSassa on motivoitunutta työskentelemään kuntoutusta tukien 8. Omalla esimerkillä väsymättömästi ja uudelleen! 9. Kiitän kun huomaan kuntouttavaa hoitotyötä tekevän hoitajan 10. Tilat vaativat parantamista 11. Ei ehdotuksia

20 12. Ajankäytön huomioiminen kotihoidossa paikkoja jaettaessa 13. Kuntoutussuunnitelmat ja toteutus 14. Hyvät apuvälineet käyttöön! 15. Muistutetaan toisiamme kuinka tärkeää on aloittaa kuntoutus heti kun vaan mahdollista, se edistää paranemista 16. Kuntoutusta edistävästä työskentelystä on jo puhuttu niin kauan ja paljon että uskoisi että se tajutaan.

21 17. Aivoriihi 18. Henkilökunnan herättäminen siihen kuinka erilaista asiakkaiden kotona voi olla. 19. Työajan hyödyntämisen miettiminen yhdessä, miten kiire saataisiin pois 20. Aluksi velvoitettava tekemään, jotta tapahtuisi kaikkien toimesta 21. Henkilökunnan ymmärrettävä kuntoutuksen hyödyt 22. Keskustellaan asioista yhdessä, haasteet ja hyvien keinojen jakaminen

22 5. Mikä saisi mielestäsi muuttamaan hoitohenkilökunnan asennetta asiakkaan/ potilaan kuntoutumista edistävämpään suuntaan? ( Ilman, että lisättäisiin resursseja!)

23 - Yhteiset tavoitteet ja niihin sitoutuminen - Luodaan ME-henki, hyvä yhteishenki - Koulutus /tieto ja tiedon jako/kehittämispäivät - Kuntoutuskäynnit päivisin ja kuntoutussuunnitelmat käyttöön - Luottamus - Ikäihmisen voimavarojen tunnistaminen - Hyvää hoitajaa ei mitata, kuinka hyvin hän palvelee vanhaa ihmistä ajattelu - Varsinainen asennemuutos tapahtuu yksilönä henkilökohtaisella tasolla - Tietyt aikarajat esim. kotiuttamispäivät

24 - Työnantaja määrittelisi toiminnan luonteen! - Positiivinen palaute esimiehiltä, työntekijöiden motivointi - Porkkana parempi kuin keppi!! - Tavoitteellinen toiminta - Lisää resursseja / asiakas aikaa - Työkaverin tuki ja kannustus - Rohkea tekemisen meininki - Lääkärin tavoite nähdä kotiuttamisen arvo - Palkintona nähdä asiakkaan toimintakyvyn pysyneen ennallaan tai parantuneen.

25 - Oman asenteen muututtava - Päättäjille tietoja ymmärrystä työstä - Yhteistyö eri ammattilaisten kanssa - Ohjausta asiakkaan kotona, ergonomia - Kaikki asiakkaat eivät halua - Jokainen ottaa vastuun omista asiakkaistaan

26 Henkilökunnan odotuksia hankkeelta: Psykiatrinen hoito tarpeeksi mukaan Loppumittausten tulosten perusteella parannusehdotukset, seuranta ja jatkumo Omaisten ohjaus-> ohjeita Kotihoitoon oma fysioterapeutti / fysioterapeutteja Kuntoutusyksikkö Laajaa gerontologinen osaaminen Posan henkilökunnalle Selvitetään esimiestasolle mitä tarkoitetaan gerontologisella kuntoutuksella

27 Henkilökunnan mitoituksen tarkistus Kuntoutussopimuksen löytäminen Efficasta Henkilökunnan koulutuksen myötä kuntoutus jokapäiväisessä tekemisessä, miten koulutetaan Tavoitteellisuus kuntoutumisessa tapahtuisi yhteistyössä katkeamatta ja moniammatillisesti. Odotetaan mallintamista työntekijöiden osaaminen käyttöön.

28 pvm / 20 Yhteisvoimin kotona -PoSan kehittämisosio: Arviointilomake Väittämä, arvioi asteikolla Heikosti 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin 4 Kiitettävästi 1. Kehittämisosion suunnitelmassa on määritelty selkeät tavoitteet 2. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi, aikataulu ja eteneminen ovat tiedossa 3. Toimenpiteet tukevat tavoitteiden savuttamista 4. Hanketyöntekijöiden vastuut ja tehtävät on määriltelty selkeästi ja ne ovat tiedossa 5.Tukiryhmän jäsenenä tiedät tehtäväsi 6. Yhteistyö PoSan hanketyöntekijöiden ja kehittämisosion tukiryhmän kesken on toimivaa ja tukee tavoitteiden saavuttamista 7.Viestintä hankkeesta on suunnitelmallista ja tukee tavoitteiden saavuttamista 8. Verkostoituminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa on onnistunutta 9. Hanketyöllä on saatu aikaan tavoiteltuja tuloksia 10. Miten olet mielestäsi sitoutunut tukiryhmän jäsenyyteen ja toimintaan? 12. Mitä kehittämistarpeita hanketyötekijöiden toimintaan liittyy? 13. Mihin tekijöihin tulisi mielestäsi erityisesti kiinnittää huomiota tulosten juurruttamisen varmistamiseksi? Lähde. lähteestä https://www.ray.fi/sites/default/files/emmi_mediabank/itsearviointiopas.pdf Johanna Ahde-Koponen Riikka Ylitörmänen

29 Yhteisvoimin kotona - Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen ajalla

30 Päämääränä on, että ihmiset voivat iästään tai kunnostaan riippumatta elää koko elämänsä kotona. Päätavoitteena on ennakoinnin ja oikea-aikaisten palvelujen kehittäminen. Tarkoituksena on tukea kotona asumista sekä ennalta ehkäistä iäkkäiden muuta palveluntarvetta siten, että tehokkaan, tarpeisiin vastaavan kuntoutuksen myötä ikääntyneet selviytyvät arjessa toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään. Kohderyhmänä ovat kuntoutusta tai kotiin annettavia palveluja tarvitsevat ikääntyneet ja heidän omaisensa.

31 Huittisten kehittämisosio

32 Ennakoivan kotikuntoutusmallin kehittäminen omaishoidon tueksi

33 Kehittämisosion hanketyöntekijä alkaen Anu Kärki Kehittämisosion tukiryhmä Vanhustenhuollon johtaja Sari Hievanen Avopalveluohjaaja Heli Ruohola Geronomi Pirjo Kollin (ikäihmisten neuvontapiste) Omaishoitajien edustaja Raija Lehtoranta Vanhusneuvoston edustaja Leila Peltomäki Tarvittaessa tukiryhmää täydentää eri alojen asiantuntijat

34 Omaishoidon tuen 65 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Lähde:

35 Jotta omaishoitoperheet voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään tai mahdolliset muutokset eivät tule yllätyksenä, ennakoivaa palvelutarpeen arviointia ja kotikuntoutusta on kehitettävä.

36 Omaishoitajalla on mahdollisuus saada palveluseteli siivoukseen kerran kuukaudessa, palvelusetelin arvo on 20. Omaishoitajalle turvataan lainsäädännössä 3 vrk omaishoitajan vapaata kuukaudessa. Vapaan järjestämisen vaihtoehtona ovat jaksohoidot tai kotiin annettavat palvelut.

37 Tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset Henkilökunnan lisäkoulutuksella mahdollistetaan varhaisempi omaishoitotilanteiden tunnistaminen sekä tuen ja palveluiden tarpeen kartoitus Hyvinvointikyselyt lähetetään myös jatkossa uusille omaishoitajille, seuranta säännöllisin väliajoin. Aloitetaan uusille ja alle vuoden toimineille omaishoitajille Ovet-omaishoitajavalmennus sekä tehdään omaishoidon opas jaettavaksi uusille omaishoitajille. Tarkoituksena on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen, tiedon lisääminen ja uusien voimavarojen löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa.

38 Liikkumissopimusten käytön aktivointi ja seuranta omaishoitajan osallistaminen oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Koulutetaan uusia ja aktivoidaan jo toiminnassa olevia vapaaehtoisia omaishoitajien avuksi ja tueksi. Toimintamuotoja mm. keikka-apu lääkäri- ym. käynteihin, ulkoilutus, kodin pienet työtehtävät. Perhehoito otetaan yhdeksi vaihtoehdoksi omaishoitajien vapaiden järjestämisessä. Vapaiden pitämisen mahdollisuus lisääntyy ja näin ollen kotona selviytyminen lisääntyy ja ympärivuorokautisen hoidon tarve myöhentyy

39 Yli 65-vuotiaiden omaishoitajien kokonaistilanteen kartoitus Omaishoitajan hyvinvointikysely lähetettiin kaikille yli 65-vuotiaille omaishoitajille helmikuussa 2014 Vastauksista yhteenveto, jonka pohjalta suunnitellaan uusia tukimuotoja ja kuntouttavaa toimintaa

40 Omaishoitajien hyvinvointikysely Lomakkeita lähetettiin 55 kpl Vastauksia tuli määräaikaan ( ) mennessä 29 kpl Kaikkiaan vastauksia tuli 41 kpl, jolloin vastausprosentti oli 74,5 % Vastanneista miehiä oli 13 ja naisia 28 Hoitajien keski-ikä on 77 v, ikäjakauma vuotta Hoidettavien keski-ikä 80 v, ikäjakauma vuotta

41 Kyselyn tuloksia o Suhde hoidettavaan o Puoliso 40, muu 1 o Aika omaishoitajana keskimäärin 4,6 vuotta (0,5-15 vuotta)

42 Ympärivuorokautinen avuntarve

43 Huoli omasta jaksamisesta Omaishoitajan työn arvostus

44 o Elämään tyytyväisyyttä tuovia asioita o Perhe, lapset ja lastenlapset, sukulaiset, ystävät, eläimet, puolisolta saatu kiitos o Omaishoitajuuteen liittyviä ylitsepääsemättömiä asioita o Kaatumiset (miten saa autettua ylös), levottomat yöt, intervallipaikkojen riittävyys, omaishoidettavan lisääntyneet muistiongelmat o Toivottavat tiedonsaanti tavat o Lauttakylä lehti, internet-sivut, palveluopas, palveluohjaaja, Ikäinfot o Millaista tietoa kaipaa o Ajankohtaiset asiat (lakimuutokset, etuudet jne.), intervallipaikat, ulkopuolisen avun tarve yöllä (kaatumiset ym.) o Yhteydenottoa hyvinvointiinsa liittyvissä asioissa toivoi 15

45 Toiveita toimintaan: Erilaiset liikuntamuodot (kuntosali, jumppa, tuolijumppa, vesijumppa, uinti) Senioritanssi Ulkoilu, luonto, teatteri ym. virkistysretket Yhteislaulutilaisuudet Kansalaisopiston kurssit ja luennot Vertaistukiryhmä Omaa toimintaa myös Vampulaan

46 Toiveita ja ideoita vertaistukiryhmään Tietoa etuuksista (kriteerit, muutokset), oikeuksista, lainmuutoksista, Tukipalvelut omaishoitajan jaksamisen tukena? Kaupungin edustaja kertomaan ajankohtaisista asioista (Kaupunginjohtaja tulossa lokakuussa) Lääkärin luento vanhusten yleisimmistä sairauksista Luento vanhusten yleisimmistä lääkkeistä Eri alojen asiantuntijat (muistihoitaja, ravitsemus jne.)

47 Kyselyssä ja kotikäynneillä saatua palautetta Oman jaksamisen tueksi toivoisi hoidettavalle paikkaa päivätoimintaan, mutta pitkät jonot Huoli intervallipaikkojen riittävyydestä Tukipalveluista kerrottaessa kerrottaisiin myös kriteerit selkeästi, ettei tehtäisi turhia hakemuksia (lääkärintodistukset ym. kulut) Ajantasaista tietoa omaishoitajuudesta ja mahdollisista tukimuodoista ja kriteereistä saataville muuallekin kuin nettiin, esim. kotiin jokin tiedote

48 Toimenpiteet kyselyn johdosta Tehty Omaishoidon opas, viimeistelyä vaille valmis Viriketoiminnan järjestäminen omaishoitajille Matka omaishoitomessuille Kankaanpäähän 7.5. Yhteydenotot omaishoitajiin kyselyssä ilmenneiden toiveiden mukaan Yhteyttä pidetty puhelimitse ja sähköpostilla Kotikäynnit tarvittaessa mennessä tehty 34 kotikäyntiä, kesto keskimäärin 45 minuuttia Hyvinvointikyselyn johdosta 10 Omaishoitajan vapaapäivän sijaisuus 2 Omaishoidon tuen kartoitus 16 MMSE-testi 2 Uusi omaishoidon tuen sopimus 1 Omaishoidon tuen sopimuksen korotuskartoitus 3

49 TAPAHTUMIA Menneitä ja tulevia

50 Omaishoitomessut klo Kankaanpään opistolla Asiantuntijaluentoja, tietoiskuja, esityksiä ja näytteilleasettajia. Messut kaikille läheisiään hoitaville, palveluita tarvitseville, ammattilaisille ja asiasta kiinnostuneille. Omaishoitajille järjestettiin messuille omakustanteinen yhteiskuljetus, osallistujia oli 12. Sataedun Harjavallan lähihoitajaopiskelijat järjestivät ohjelmaa hoidettaville Kaarirannassa messumatkan ajaksi niille, joiden oli hankalaa muuten järjestää hoitoa. Hoidettavista 3 käytti tätä mahdollisuutta, 2 oli päivätoiminnassa, 2:lla oli omaishoidon vapaapäivän tuurari, 1 intervallijaksolla ja loput olivat järjestäneet hoidon muulla tavalla.

51 Luennot ja koulutukset klo Perhehoito seudullisena yhteistyönä Satakunnassa, seudullinen informaatio- ja keskustelutilaisuus, Euran kunnanviraston valtuuston kokoushuone klo Heitteille jättöä vai itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, kuinka turvataan muistisairaan ihmisen oikeudet, hyvinvointi ja elämänlaatu. Pirkanmaan muistiyhdistyksen järjestämä aivoviikon seminaari, Huittisten kaupungintalon valtuustosali. Seminaarissa vanhustenhuollon johtaja Sari Hievanen kertoi myös KASTE-hankkeen Huittisten kehittämisosiosta klo Kuinka lakia luetaan Omaishoitotilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä. Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n järjestämä seminaari Turussa. Aiheina mm. vammaispalvelulaki, muutoksenhaku ja valitusmenettelyt, oikeusasiamiehen kannanottoja ja havaintoja omaishoitoa koskevissa asioissa sekä kansallinen omaishoidon ohjelma.

52 klo Innokylä RoadShow Turussa. Tapahtumassa käytiin läpi Innokylän käyttöä hankkeissa klo Kuntien vanhusneuvostot arjen vaikuttajina -seminaari Porissa. Seminaarin aiheina mm. Vanhuspalvelulaki ja vanhusneuvostojen toiminnan suunnitelmallisuus, Vanhusneuvostot vaikuttajina ja asiantuntijoina, Kansalaisraati sekä paneelikeskustelua aiheista klo Opastava-hankkeen tiedotus- ja keskustelutilaisuus Porissa. Tietoa Porissa keväällä 2014 alkaneesta Omaishoitojärjestöjen yhteisestä kehittämishankkeesta, Opastavasta Perhehoitajien kouluttajakoulutus Jyväskylässä. Kouluttajakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat jatkossa toimimaan perhehoitajien ennakkovalmennusryhmien vetäjinä alueellaan. Koulutuksen järjestäjä Perhehoitoliitto klo Kansainvälinen omaishoidon konferenssi Helsingissä. Asiantuntijoita eri puolilta maailmaa keskustelemassa omaishoidon kansallisista strategioista sekä työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta.

53 Tulevia koulutuksia Ovet-ohjaajakurssi Jyväskylä, antaa valmiuksia järjestää valmennuksia paikallisena verkostoyhteistyönä. Kurssilla käsitellään Ovet-valmennuksen sisältöä, työskentelymenetelmiä ja käytännön järjestelyjä sekä ohjaajan roolia ryhmän vetäjänä Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa, kotihoidon kehittäminen ja johtaminen eri näkökulmista ottaen huomioon asiakkaan saaman palvleun laadun ja henkilöstön hyvinvoinnin. Mukana KASTE-ohjelmia Ikäihmisten perhehoidon koulutuspäivät Jyväskylä, Koulutuspäivät perhehoitajille, ikäihmisten perhehoidon kouluttajille, kuntien työntekijöille sekä muille perhehoidosta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille Itsemäärämisoikeus- luento, Huittisissa. Laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä lain vaikutukset käytännön työhön.

54 Yhteistyö ja verkostoituminen Omaishoitajien ryhmä 8.4., 6.5., 19.8., 9.9 Vanhusneuvosto 11.4., Palaverit muistisairaan hoitamisesta ja 26.8, mukana moniammatillinen työryhmä (muistihoitaja, ylilääkäri, yksiköiden lähiesimiehiä ja henkilökuntaa) Palaveri kotihoidon kuntohoitajien sekä toimintaterapeutin kanssa 2.9. mm. liikkumissopimuksista Perusturvalautakunta hankkeen esittelyä Satakunnan omaishoitajat ja läheiset liiton omaistoiminnan vastaavan ohjaajan kanssa tapaaminen Seurakunnan kappalaisen kanssa omaishoitajien kirkkopyhän suunnittelua palaverissa lisäksi sähköpostitse ja puhelimitse Vapaaehtoistoimijoiden tapaaminen 15.9.

55 "Unelman tekee mahdottomaksi yksi ainoa asia, epäonnistumisen pelko." Paulo Coelho

56 KIITOS!

57 Infotilaisuudet Eläkkeelle lähiaikoina siirtyneet IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN MALLI Hankkeen toimenpiteet Pegasos mobiilin Palvelutarpeen arviointi seulontakyselyllä ja mahd. terveystarkastus 75-vuotiaat Kotikäynnit 80-vuotiaat Teknologian hyödyntäminen Iäkkään osallistaminen Henkilöstön koulutus käyttöönotto ja etäkonsultaatioiden kehittäminen IÄKKÄÄN TURVALLI- SUUDEN TUNNE KOTONA SELVIYTYMINEN PARANEE Iäkkäälle tarvittaessa henkilökohtainen resepti kotona asumisen tukemiseksi Henkilöstön koulutusten pääpaino: Mobiilin käyttöönotto Asenteet Ennakoiva työ Kuntouttava työ Arviointimallin hyödyntäminen kuntoutuksen eri vaiheissa

58 YHTEISVOIMIN KOTONA -HANKE Kaste 2, valtakunnallinen Sosiaali- ja terveysministeriön tukema Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Mukana Satakunnan sairaanhoitopiiri, Huittinen, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Parainen, Perusturvakuntayhtymä Akseli, Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä PoSa Tavoitteena: - ihmiset voivat iästään tai kunnostaan riippumatta elää koko elämänsä kotona - ennakoinnin ja oikea-aikaisten palvelujen kehittäminen Hankeaika

59 Paraisten osahanke Pohjana vanhuspalvelulaki mm. Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi (6 ) Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista ohj. periaatteet (14 ) Palvelutarpeiden selvittäminen (15 ) ja Palvelusuunnitelma (16 ) 1. Palautejärjestelmä Paraisten kotihoitoon 2. Yhtenäiset käytännöt ja mallit kotihoitoon. Muuttunut alkuperäisestä suunnitelmasta (kuntoutuskäytännöt). 3. Palvelutarpeen arviointimenetelmän ja välineiden määrittely ja käyttöönotto, kotihoidon kriteerit 4. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen

60 1. Palautejärjestelmä kotihoidon asiakkaille ja omaisille Kyselykaavakkeen teko yhdessä Vanhusneuvoston kanssa Kysely asiakkaille ja heidän omaisilleen. Yhteenveto vastauksista Järjestetään asiakastapaaminen, jossa keskustellaan tuloksista ja jatkotoimenpiteistä Palautteen pohjalta kehitetään kotihoitoa edelleen Tavoite: - osallistaa kotihoidon asiakkaat - tuoda esille asiakkaan näkökulma - palvelujen kehittäminen

61 2. Yhtenäiset käytännöt Kaaoksen selvittäminen Lähdetään liikkeelle henkilökunnan näkökulman kartoittamisesta Selkiinnytetään tehtävät ja vastuualueet ym. esille tulevaa Henkilökohtaiset keskustelut -> kooste Työpajat pienissä ryhmissä -> uudet käytännöt ja mallit Koulutus Tavoite: - tuoda esiin henkilökunnan näkökulma kotihoidosta ja sen kehittämisestä - selvät pelisäännöt, selkeät raamit - tehtävät ja vastuualueet jokaisen tiedossa - työ mielekkäämpää

62 3. Palvelutarpeen arviointimenetelmät ja -välineet Kartoitetaan käytössä olevat välineet Mallinnetaan niiden käyttö Koulutetaan henkilökuntaa välineiden käyttöön ja hyödyntämiseen Laaditaan kotihoidon kriteerit Koulutus Tavoite: - yhtenäinen malli kotihoitoon - toiminta arvioidaan monipuolisesti luotettavia välineitä käyttäen - palvelujen tarvetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa

63 4. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen Edistää henkilökunnan valmiutta huomioida ikääntyneen tarpeet ja voimavarat kokonaisvaltaisesti Koulutusta arviointivälineiden käyttöön ja hyödyntämiseen palvelutarvetta arvioitaessa Työpajoissa esiin nousseet koulutustarpeet esim. vastuualueiden tarpeiden mukaan tai kirjaaminenn tarvittaessa Lisää koulutusta kirjaamiseen tarvittaessa Tavoite: - opitaan entistä paremmin huomioimaan asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tukemaan kotona selviytymistä - moniosaava henkilökunta - palvelun laatu paranee

64 Yhteisvoimin kotona - Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Perusturvakuntayhtymä Akseli Projektityöntekijä Sirpa Levy

65 Tarkennettu toimintasuunnitelma 1. Kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaisen toimintamallin suunnittelu 2. Hoito- ja palvelusuunnitelman kehittämiseen kuntouttavaa näkökulmaa tukevaksi, tavoitteelliseksi suunnitelmaksi huomioiden seuranta ja arviointi 3. Kuntouttavan toiminnan merkitystä vahvistetaan osana hoitotyötä ja liikuntasopimus otetaan aktiivisesti käyttöön. 4. Asiakasosallisuus huomioidaan kehittämistyössä 5. Gerontologisen osaamisen lisääminen ja asenteisiin vaikuttaminen

66 Kysely henkilökunnalle Lähtötilanteen arviointiin kysely Kysymyspatteristot koostui: Kokonaisvaltainen palveluntarpeen arviointi Palveluohjaus osallisuus Hoito- ja palvelusuunnitelma Toimintakyvyn tukeminen /liikuntasopimus Työnorganisointi Avoimet kysymykset 33 vastausta/ 42 työntekijää vastausprosentti 79% Vastauksia hyödynnetään työryhmien toiminnassa

67 Palvelutarpeen arviointi ja HOPS Aloituskokous , käyty läpi lähtötilannetta, Vahvuuksia/heikkouksia. Keskustelua työryhmän tueksi Moniammatillinen työryhmä kokoontuu 12.9 Omahoitajan rooli ja vastuualueet Suunnitelman tekeminen toimintamallin kehittämistä varten Alustavaa yhteistyötä aikuiskastehankkeen kanssa arviointilomakeasiassa Palautekysely asiakkaille arviointikäynnin yhteydessä

68 Kuntouttava toiminta/liikuntasopimus Liikuntasopimustyöryhmän aloituskokous kotihoidon fysioterapeutit ja lisut Liikuntasopimusmallin kehittäminen Liikuntasopimusesite Vastuunjako ja tehtävät Alueellisten toimijoiden tapaaminen 25.9 Raisio, Loimaa ja Uusikaupunki sekä muistiyhdistyksen edustaja Liikuntasopimuskoulutus yhteistyössä Aktiivinen arkiprojektin kanssa, V-S Muistiyhdistys Koulutuspäivät ja

69 Asiakasosallisuus Teknologia asiakastyössä Kotihoidon asiakkaiden ryhmäkeskustelut neljällä alueella Kolme keskustelutilaisuutta pidetty Asiakasraati, mahdollisesti innotuutorikoulutuksen projektina Kotihoidon toiminnanohjaus, mobiilikotihoito Pieni piiri pilotointi Kustannusten selvittely Potentiaaliset asiakkaat hankerahoitus

70 Yhteistyötahot Päivätoiminta Päivätoiminta kotihoidon tukena, palvelukuvaukset Tapaaminen Suunnitteilla vierailu Naantalin kaupungin päivätoimintaan Rajattomasti liikuntaa hanke Yhteistyö liikuntatoimen ja rajattomasti liikuntaa - hankkeen kanssa. Vertaisliikuttajakoulutus Turun AMK, opiskelijayhteistyö ja koulutusasiat

71 SWOT Akselin kehittämishankkeen sisäiset seikat Vahvuudet Työntekijöiden keskuudessa helmet, yhteistyö henkilökunnan kanssa Oma asiantuntijuus kotihoidosta, yhteinen kieli Projektissa eteenpäin menemisen meininki, suunta kohti tavoitteita, Dokumentointi, suunnittelu ja valmistelu 100% työaika Heikkoudet Ei kokemusta projektityöstä Yksinäisyys, en osaa hyödyntää täysin tukiryhmää, muu hankehenkilökunta kaukana Tiedonkulku, sähköpostiin vastaaminen Muutosvastarinta Akselin kehittämishankkeen ulkopuoliset seikat Ulkopuoliset mahdollisuudet Mobiilikotihoito Verkostoituminen Kouluttautuminen Herättää kehittämisajatuksia/halua henkilökunnassa Luoda uusia toimintamalleja Ulkopuoliset uhat Kotihoidon sisäiset muutokset Byrokraattisuus, etenkin rahoitukseen liittyen Ohjeistukset, suunnitelmien tekemiseen (ennakoivasti)

72 Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Sari Furuholm Tarja Lindgren Kirsi Lukka-Aro Minna Nevalainen Niko Vahala Kehittämispäivä Parainen

73 Tavoitteena Yhteistyön kehittäminen kuntoutuksen ketjun yhtenäistämiseksi ja asiakkaan osallisuuden parantamiseksi, johon liittyy osaamisen lisääminen ja käytäntöjen kehittäminen

74 Kehittämistoimenpiteet Hyvinvoinnin ja palvelutarpeen arviointi- ja toimintamallien kehittäminen Yhteistyön lisääminen julkisen sektorin, järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten toimijoiden kanssa Yhteistyöosaamisen lisääminen ja voimavaralähtöisen asenneilmapiirin vahvistaminen Teknologian hyödyntäminen asiakastyössä Saumaton, asiakaslähtöinen kuntoutusketju sairaalasta kotiin Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvien kehitysvammaisten löytäminen ja tukeminen

75 Toteutus Asiakkaan osallistaminen Yhteistyöosaamisen lisääminen Kuntoutuksen kehittäminen Kotona asumisen tukeminen Osaamisen kartoittaminen

76 SWOT Arvioitavan asian sisäiset seikat Vahva tuki omasta organisaatiosta Moniammatillisen työryhmän osaaminen Resurssien riittävyys (aika) Johdon sitoutuminen (keskijohto) Arvioitavan asian ulkopuoliset seikat Turvattu rahoitus Kaste ohjelma Hankkeen aiheen ja sisällön tärkeys Kuntien mahdollinen haluttomuus kuntayhteistyöhön SOTE uudistus Taloudellinen tilanne Johdon sitoutuminen

77 YHTEISVOIMIN KOTONA HANKE Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEISET TAVOITTEET KEHITTÄMISTOIMENPITEET Omaishoitajien ensitietovalmennus ja tukipalvelujen kehittäminen (Huittinen) Hyvinvoinnin ja palvelutarpeen arviointi- ja toimintamallien kehittäminen (Akseli, KSTHKY, Parainen, SATSHP) Ikäihmisen kokonaispalvelutarpeen mallinnus (PoSa) Yhteistyön lisääminen julkisen sektorin, järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten toimijoiden kanssa (Huittinen, SATSHP) Liikuntasopimusmallit (Akseli, PoSa) Asiakaspalautekysely ja järjestelmä kotihoidon asiakkaille (Parainen) Hiljattain eläköityneiden ohjaus ja informointi (KSTHKY) Asiakkaan osallisuus ja kuntouttava näkökulma Moniammatillinen yhteistyö Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavat palvelut Päivätoiminnan ja kuntoutusyksikön käynnistäminen (PoSa) Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvien kehitysvammaisten löytäminen ja tukeminen (SATSHP) Yhteistyöosaamisen lisääminen ja voimavaralähtöisen asenneilmapiirin vahvistaminen (Akseli, SATSHP) Ennakoivan kotikuntoutusmallin kehittäminen omaishoidon tueksi (Huittinen) Teknologian hyödyntäminen asiakastyössä (Akseli, SATSHP) Saumaton, asiakaslähtöinen kuntoutusketju sairaalasta kotiin (SATSHP)

78 OHJELMA Kahvi ja ilmoittautuminen Tervetuloa Olli Wanne johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri KASTE - terveiset Mikko Pakarinen alueellinen ohjelmapäällikkö, Länsi-Suomi Yhteisvoimin kotona hanke esittäytyy Koti joustaa koko eliniäksi joustavatko asenteet ja palvelut? Sirpa Pietikäinen europarlamentaarikko Lounas (omakustanteinen) ja näyttelyyn tutustuminen Vanhuspalvelulain hengessä tulevaisuuteen Harriet Finne-Soveri tutkimusprofessori, THL Paneelikeskustelu: kuntoutus & osallisuus Paneelin osallistujat: Päivän päätös Korte-Mäkiranta Riitta, palvelupäällikkö, kuntoutuskeskus Kankaanpää Heikkilä Hannu, ylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri Vanhatalo Anne, vanhuspalvelujohtaja, Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä Tolppanen Timo, kuntayhtymän johtaja, perusturvakuntayhtymä Akseli Roininen Irma, Porin vanhusneuvosto, Satakunnan vanhustuki ry. Granö Pirkko, Satakunnan omaishoitajat ja läheiset ry. Salonen Kristiina, kansanedustaja, Rauma Puotila Leena, osastonhoitaja, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Lehtomäki Sanna-Tuulia, perusturvajohtaja, Eura Paavola Merja, sosiaalipalveluiden johtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri Finne-Soveri Harriet, tutkimusprofessori, THL

79 Ikääntyvien vanhempiensa kanssa asuvat kehitysvammaiset Perheet joissa asuu alle 75 vuotias kehitysvammainen yli 75 -vuotiaiden vanhempiensa kanssa ja selvittää heidän avun tarpeensa projektisuunnittelija Niko Vahala

80 Tavoiteltavia asioita Tavoitteena on perheiden löytämiseksi ja määrän selvittämiseksi tehdä kartoituskysely kuntien sosiaalitoimen vammaispalveluista vastaaville sosiaalityöntekijöille ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden toimialueen sosiaalityöntekijöille sekä myös kuntien kotihoidon, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon vastaaville työntekijöille. Lisäksi kartoitetaan kyselyllä Satakunnan alueella toimivilta kehitysvammais- ja omaisyhdistyksiltä sekä seurankuntien perhetyöntekijöiltä heidän tiedossaan olevat ko. perheet. Yhtenä vaihtoehtona on, että laitetaan paikallisiin lehtiin ilmoitus, haettavista perheistä. Kyselyjen tavoitteena on saada selville perheet jotka ovat sosiaalihuollon palveluiden piirissä sekä saada selville perheet jotka tiedetään, mutta he eivät kuulu sosiaalihuollon palvelujen piiriin.

81 Rajaus Perheiden vanhempien ikä rajataan 75 vuotiaisiin ja sitä vanhempiin, koska tällöin vanhemmat ovat olleet poissa työelämästä jo jonkin aikaa. Heillä on mahdollisesti myös oman toimintakykynsä kanssa ongelmia ja oma jaksamisen taso voi olla laskemassa. Alkuvaiheessa olen rajannut haastateltavien perheiden määrän 4-8 perheeseen.

82 Tulokset ja vaikutukset Saatujen tulosten perusteella on tavoitteena muodostaa ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvien kehitysvammaisten palveluihin ohjautumiseen etsivä kehitysvammaistyö työskentelymalli. Tavoiteltavina vaikutuksina on kuntien mahdollisuudet järjestää tarpeenmukaisia ja oikein ajoitettuja tukitoimia. Näin ennaltaehkäistään negatiivisia seurannaisvaikutuksia. Ikäperheiden jaksaminen lisääntyy, kun heidän palvelutarpeensa on arvioitu sekä on aloitettu palvelu- ja muuttosuunnitelman mukaiset asumiskokeilut sekä itsenäistymiseen liittyvät toimenpiteet. Kaikki tämä mahdollistaa koko perheelle hallitun elämänmuutoksen.

83 Miten edetään Syksy 2014 Kartoituskyselyn ja perheiden haastattelu rungon luominen. Kuntayhteistyön aloittaminen ja perheiden selvittämis- ja kartoituskyselyn tekeminen. Yhteydenotto Satakunnan alueella toimiviin kehitysvammais- ja omaisyhdistyksiin. Talvi 2014 Alkukartoituksen tekeminen. Kuinka paljon perheitä on ja mikä on heidän palvelujensa taso. Mahdollisten haastateltavien perheiden selvittäminen ja perheiden haastattelu. Alkuvuosi 2015 Koulutus kuntatoimijoille (sosiaalipalveluiden teemakoulutus: muuttovalmennus, perhehoito ja jalkautuvat palvelut). Haastattelujen yhteenvedon tekeminen, arviointi ja jatkosuunnitelman tarkennus.

84 SWOT

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen 26.1.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää MUISTIO 5/2014 11.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää Aika: pe 21.11 klo 9 15.00 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää MUISTIO 5/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää Aika: pe 22.5.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki,

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus 11.11.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Luukan palvelukeskus (Seniorisali), os. Nivolantie 4, 21250 Masku Aika: pe 17.10 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki,

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa 26.11.2014

Lisätiedot

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä.

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä. 1(4) 27.6.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila,

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Sisällys 1. TAUSTA... 3 2. TOIMENPITEET... 4 2.1. Juuri

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 142 TUTKIMUKSIA Kaija Virjonen MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 142 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012 Kirjoittaja: Kaija Virjonen,

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 27.1.2015 klo 14 16 Paikka Paikalla Kutsuttuna Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot