Mediakasvatus Kirkkonummella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mediakasvatus Kirkkonummella"

Transkriptio

1 Mediakasvatus on median luoman todellisuuskuvan ja mediamenetelmien tutkimista. Sen tarkoitus on tukea lapsen tervettä suhdetta mediamaailmaan. Kirkkonummella mediakasvatus on merkitty keväällä 2011 uudistettuihin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin. Mediakasvatuksen menetelmäksi suunnitelmat antavat medialeikin. > Varhaiskasvatussuunnitelma (pdf tiedosto) > Esiopetussuunnitelma (pdf tiedosto) kuva MR

2 Medialeikki varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa Miten medialeikki opettaa mediaa Medialeikin lyhyt historia Medialeikki perustuu analyysiin siitä, millainen mediatila ympäröi tämän päivän lasta. Medialeikki tarjoaa lapselle välineitä - hahmottaa ja ymmärtää median viestinnällistä rakennetta, - tuottaa omaa kuvaansa todellisuudesta, - hallita mediasuhdettaan ja sijoittumistaan mediatilaan. > Media ja mediakasvatus (pdf tiedosto) Kuva: Anna-Sofia, Keväinen sulamisvesi veneen pohjalla; sarjasta Kantvik asuinympäristönä lasten silmin / Sointu Castren ja Kantvikin päiväkodin lapset,

3 Medialeikki varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa Miten medialeikki opettaa mediaa Medialeikin lyhyt historia Medialeikki varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa Kulttuurimme olennaisena tekijänä ja lapsen elämään vaikuttavana ilmiönä medialle kuuluu paikka kasvatus- ja opetussuunnitelmissa. Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa vuonna 2006 käynnistetyn kehittämistyön tuloksena medialeikki on osoittautunut käytännön pedagogiikassa toimivaksi mediakasvatuksen menetelmäksi. Medialeikki on yhteistoiminnallista ja kokemuksellista mediakasvatusta, jonka luovat menettelyt palvelevat lapsen oppimista kokonaisvaltaisesti. Näin medialeikki on myös yleispedagoginen lähestymistapa, joka toteuttaa monipuolisesti varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien kuvaamia tavoitteita. Kasvattajilta tai opettajilta medialeikki ei edellytä erityistä teknistä tai mediaosaamista. Se päinvastoin tuottaa kasvatusyhteisössä uudenlaista mediakulttuuria, ennakkoluulottomasti audiovisuaalista viestintä ja informaatiotekniikkaa ja mediataidetta soveltavaa pedagogiikkaa. kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset

4 Miten medialeikki opettaa mediaa Medialeikki varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa Miten medialeikki opettaa mediaa Medialeikin lyhyt historia Medialeikki on mediakasvatusta, jossa lapsi tuottaa aikuisen avustuksella omaa mediaa ja oppii tekemisen kautta kriittistä medialukutaitoa. Se on leikkiä kuvalla ja äänellä, mediakasvatusta jossa lapsi etsii omaa estetiikkaansa - tapaa havainnoida ympäristöä - ja oppii näin suhtautumaan kriittisesti median valmiina tarjoamaan maailmankuvaan. Medialeikki eroaa niistä mediakasvatuksen menetelmistä, joissa lähdetään olemassa olevan median tutkimisesta. Medialeikissä lapsi kohtaa median omista lähtökohdistaan. Harjoitellessaan kuvan ja äänen tuottamista lapsi löytää oman tapansa havainnoida ympäristöä. Kun lapsi ymmärtää, miten media on tehty, on hänen helpompi suodattaa itselleen kohdistetun ohjelma- ja mainostarjonnan usein väkivaltaisia, eettisiltä ja esteettisiltä arvoiltaan kyseenalaisia malleja. Omien kuvauskokemusten myötä ja mediataiteen tuotantotapojen oppimisessa lapsi oivaltaa, miten mediatarjonta on ihmisen luomaa eikä median sisältö edusta mitään absoluuttista todellisuutta. Mediamenetelmien osaaminen vahvistaa lapsen hallinnantunnetta ja vähentää pelkoja.

5 Medialeikki varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa Miten medialeikki opettaa mediaa Medialeikin lyhyt historia Medialeikin lyhyt historia Medialeikki alkoi syksyllä 2006 Kantvikin päiväkodissa, kun lastentarhanopettajat Sointu Castren ja Päivi Palmu ottivat lasten kanssa kamerat mukaan metsäretkille ja ryhtyivät kuvaamaan noudattaen mediataiteilija Markus Renvallin muotoilemia medialeikin sääntöjä. Vuosina medialeikki oli mukana Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeessa. Tavoitteena on ollut luoda medialeikistä valtakunnallisesti levitettävissä oleva mediakasvatuksen malli. Tänä aikana medialeikin kehittämistyö on laajentunut Kantvikin ja Upinniemen päiväkodeista Köpaksen, Liinaharjan ja Junailijan, Nissnikun, Kartanonrannan ja Vuorenmäen päiväkoteihin sekä Kartanonrannan ja Masalan kouluihin. Kuluneen viiden vuoden aikana on mediakasvatuksen välttämättömyys käynyt koko ajan ilmeisemmäksi, minkä vuoksi kasvattajiin kohdistuu yhä suurempia yhteiskunnallisia odotuksia. Näihin odotuksiin vastaamiseksi on medialeikki. Samaan aikaan on mediavälineiden markkinoilla tapahtunut muutos tehnyt monipuolisen ja laadukkaan tekniikan entistä helpommin saavutettavaksi. Vastaava muutos on tapahtunut myös mukana olleiden työyhteisöjen mediakulttuureissa, minkä seurauksena valmius soveltaa mediatekniikkaa on olennaisesti vahvistunut. Tämä uusi kulttuuri on syntynyt hyvin käytännöllisesti välineistä huolehtimisen välttämättömyydestä: missä on koneiden paikat, missä lasten kanssa katsellaan kuvat, miten yhteenkuuluvat välineet pidetään yhdessä, miten koneet ja ohjeet merkitään, miten laitteet huolletaan, akut ladataan, muistikortit tyhjennetään. Tekniikan vierastaminen on muuttunut sen hyödyntämiseksi. Uuden mediakulttuurin syntyä kuvastaa seuraava kokemuksellinen ero kahden tapahtuman välillä: Medialeikkipedagogiikan kehittämisessä vuodesta 2007 mukana olleen Tiia Östmanin ensimmäinen kokemus medialeikistä lastentarhanopettajan roolista käsin oli kaoottinen ja käsittämätön: Markus Renvall oli ohjaamassa medialeikkiä, rakennettiin mediastudiota sekasortoisen tunnelmissa: huone täynnä johtoa ja laitetta, lapset levottomina ympärillä, mitään kiinnittymistä ei ollut mihinkään. Päällimmäisenä ahdistunut tunne siitä, pitääkö tätäkin vielä opetella kaiken muun lisäksi. Epäilevä kysymys: mikä siis on medialeikin pedagoginen merkitys? 2011 Tiia ohjaa Liinaharjan päiväkodin henkilökuntaa, pystyttää chroma key studiota, kertoo tapahtumasta jälkeen päin: Huomasin että yksi plugi puuttuu ja muistin että Markus oli lainannut medialeikin chroma key paketista yhden plugin yleensä se mikseri on asennusvalmiina ja kaikki osat kiinni enkä siksi huomannut tarkistaa sitä kun olin purkanut Markuksen tekemän mediainstallaation. No, löydettiin sitten toinen piuha jolla tykki saatiin kiinni ja lapset pääsivät leikkimään omiin mediatodellisuuksiin. Siinä samassa yhteydessä huomasin muuten, miten paljon valoa chroma key studio oikeastaan tarvitsee kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset

6 Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Medialeikissä on selkeät yksinkertaiset periaatteet. Joka kerta aikuisen lapsen vanhempien, kasvattajien, opettajien, pedagogisten yhteisöjen tunnistaessa medialeikin idean se syntyy uutena luovana oppimisena. > Medialeikki lapsiryhmässä (pdf tiedosto) kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset

7 Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Medialeikin säännöt MEDIALEIKIN SÄÄNNÖT (1) Kuvausohje: aikuinen antaa kehykset Kukin lapsi kuvaa 6-10 sekunnin video-otoksia tai ottaa valokuvia sovitun määrän. (2) Lapsi luo sisällön Lapsi päättää vuorollaan itse, mitä ja miten hän kuvaa. (3) Kuvatun välitön katsominen Kun ryhmä on kuvannut, katsotaan tuotos yhdessä aikuisen kanssa. (4) Aikuinen kannattelee Aikuinen huolehtii tekniikasta ja ohjeista sekä tuo leikkiin uusia sovelluksia. Nämä kuvaukseen tarkoitetut ohjeet soveltuvat myös äänittämiseen. Medialeikin säännöt on kehittänyt mediataiteilija Markus Renvall. kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset

8 Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera - Lapsi kuvaajana - Kuvaajan itsenäisyys - Lapsiryhmä kuvaamassa - Kuvatun katsominen - Kamera, johto ja näyttölaite Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Lapsi ja kamera Medialeikki alkaa, kun aikuinen antaa lapselle kameran. Samalla lapsi saa ohjeet kuvaamiseen ja tutustuu medialeikin sääntöihin. Kameran saaminen käteen on lapselle tärkeä hetki. Lapsi ottaa itse kantaakseen vastuun ja saa samalla sen mukana tulevan arvostuksen. Tämän merkiksi kameran hihna pujotetaan lapsen ranteeseen > Medialeikki lapsiryhmässä (pdf tiedosto) kuva MR kuva RS

9 Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera - Lapsi kuvaajana - Kuvaajan itsenäisyys - Lapsiryhmä kuvaamassa - Kuvatun katsominen - Kamera, johto ja näyttölaite Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Lapsi kuvaajana Kameran ja kuvaamisen oppimiseen lapsi tarvitsee aikuisen tukea. Ensimmäinen kuva voi olla ratkaiseva lapsen tulevalle kiinnostukselle. Siksi aikuinen neuvoo kirjaimellisesti kädestä pitäen, miten kuva todella syntyy. Kameralla katsoessaan lapsi etsii omaa tapaansa havaita, löytää ympäriltään uusia merkityksiä ja luo näin omaa mediatodellisuuttaan. Kuvaaminen paljastaa, miten erilaiselta maailma lapsen silmin näyttää, mihin lapsi kiinnittää huomiota, miten sen esittää. Kamera nostaa yksityiskohtia esiin taustasta, maisema elää lapsen katseessa ja samalla siihen tulee käsitteellistä syvyyttä. Lapsi löytää näkemästään uusia merkityksiä ja rakentaa näin maailmaa omakseen. kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset

10 Kuvaajan itsenäisyys Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera - Lapsi kuvaajana - Kuvaajan itsenäisyys - Lapsiryhmä kuvaamassa - Kuvatun katsominen - Kamera, johto ja näyttölaite Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Kuvaajan keskittymisrauha ja ilmaisun vapaus ovat tärkeitä. Muut ryhmän lapset odottavat omaa vuoroaan puuttumatta toistensa kuvaamiseen. Myös aikuinen noudattaa samaa sääntöä. Aikuisen tehtävä on avustaa puuttumatta sisältöön. Kuvaamisen taito on osa lapsen oman ilmaisun löytymistä. Jos kuva on epätarkka tai ei muuten vastaa aikuisen käsityksiä onnistuneesta kuvasta, on se sitäkin enemmän juuri lapsen kuva. Medialeikin idea on, että lapsi etsii omaa tapaansa havaita. Tarkoitus ei ole, että lapsi opettelee toistamaan jo valmiina olevia kuvaamisen malleja. kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset

11 Lapsiryhmä kuvaamassa Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera - Lapsi kuvaajana - Kuvaajan itsenäisyys - Lapsiryhmä kuvaamassa - Kuvatun katsominen - Kamera, johto ja näyttölaite Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Lapsiryhmän kuvausten ohjaaminen on medialeikkipedagogiikan perustaitoa. Aikuinen vastaa kuvaamisen ohjeista, kertoo otosten pituuden ja lukumäärän, kenties myös missä ja mitä kuvataan. Näin aikuinen rajaa kuvaamisen kehyksiä, mutta ei kerro sitä, millaisia kuvien pitäisi olla. Läsnäolollaan aikuinen kannattelee jokaisen lapsen itsenäisyyttä ja osaamista, on tukemassa ja rohkaisemassa. Ryhmällä puolestaan on medialeikissä erityinen merkitys. Se on tausta, jota vasten lasten kokemus- ja arvomaailma peilautuu, jossa lapset jakavat suhtautumisensa. Ryhmässä jokainen lapsi opettaa toiselle, opitaan sekä oppimalla että opettamalla, jakamalla, löytämällä yhteisiä omia kysymyksiä. Ryhmässä kaikki näkevät toisensa kuvaajan roolissa. Kukin kuvaaja luovuttaa kameran seuraavalle ja tarvittaessa kertaa sen käyttöohjeet. Näin jokainen lapsi saa vuorollaan kameran ja silloin hänelle kuuluu kuvaajan täydellinen rauha, vapaus kuvata omalla tavallaan. kuva MR

12 Kuvatun katsominen Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera - Lapsi kuvaajana - Kuvaajan itsenäisyys - Lapsiryhmä kuvaamassa - Kuvatun katsominen - Kamera, johto ja näyttölaite Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Kuvattu tuotos katsotaan yhdessä koko ryhmän kanssa mahdollisimman pian kuvausten jälkeen. Tämä luo medialeikille ominaisen palautekehän, jossa lapsen hetki sitten itsenäisesti tekemät valinnat saavat jaettuina uuden yhteisen merkityksen. Jokainen näkee tuoreeltaan sen mitä on kuvannut, kuvattu kiinnittyy lähimuistissa olevaan kuvauskokemukseen ja saa taustakseen kaikkien muiden kuvat. Tämä välittömästi tapahtuva kuvatun äärelle palaaminen on olennainen osa medialeikin pedagogiikkaa. Samalla ryhmässä muodostuu yhteinen sosiaalinen kokemus, toinen toisensa työn arvostaminen. Yleensä lapset viihtyvät kuviensa äärellä. Sääntöjen mukaan lyhyinä otoksina tuotetusta materiaalista syntyy kestoltaan ja rytmiltään sopivan mittainen video tai diaesitys. Lapset myös mielellään näkevät omat kuvansa, jakavat niihin liittyviä tuntemuksia toisten kanssa. Yhdessä vertaillaan, innostutaan, yllätytään, ollaan uteliaita. kuva MR

13 Kamera, johto ja näyttölaite Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera - Lapsi kuvaajana - Kuvaajan itsenäisyys - Lapsiryhmä kuvaamassa - Kuvatun katsominen - Kamera, johto ja näyttölaite Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Sääntö kuvatun katsomisesta tekee kamerasta, johdosta ja näyttölaitteesta medialeikille ominaisen ja erityisen välinekokonaisuuden. Opettajalla on näin käytössään mediataiteellinen tapahtuma, jota voi luovasti käyttää pedagogisena työvälineenä lähestulkoon millä elämän alueella hyvänsä. Kameran sisällön siirtäminen näyttölaitteelle voi olla kasvattajalle uusi käytäntö. Tätä varten tarvitaan johto kamerasta tietokoneen näytölle, dataprojektoriin tai yhtä hyvin vanhaan televisioon. Pienen ylimääräisen paneutumisen jälkeen toisto luo varmuuden. Työyhteisön yhteinen mediakulttuuri on syntynyt. kuvat RS

14 Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa - Medialeikkiä mediastudiossa - Animaatiot studiotuotantona - Väriavainnus Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Lapsi studiossa Mediastudio tarkoittaa työtilaa, jossa mediaa käsitellään ja tuotetaan. Se syntyy välineistä, työtavoista sekä työn sisällöstä ja tavoitteista. Studiossa kuvaa ja ääntä tutkitaan ja muokataan tavalla, joka muuttaa koettua todellisuutta, paljastaa siitä jotain tai luo kokonaan uutta. > Medialeikki lapsiryhmässä (pdf tiedosto) kuva MR

15 Medialeikkiä mediastudiossa Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa - Medialeikkiä mediastudiossa - Animaatiot studiotuotantona - Väriavainnus Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Studiotyöskentelyn periaatteet sisältyvät medialeikin sääntöihin. Kun lapsiryhmä katsoo kuvausten jälkeen ottamiaan kuvia, syntyy heidän yhteisestä jakamisesta medialeikkistudio. Kuvien katseleminen muuttuu kuvien muokkaamiseksi, uusien merkitysten löytämiseksi. Suhde todellisuuteen muuttuu vielä selvemmin, kun kamerasta ei tuodakaan näytölle valmista kuvaa. Leikki alkaa lasten liikkuessa kameran edessä niin, että he samaan aikaan näkevät itsensä näytöltä. Näin syntyy kameran ja lapsen yhteydestä uudenlainen mediatodellisuus. Kamerasta tulee itsen ja ympäristön sekä näiden välisen suhteen tutkimisen ja muokkaamisen väline. Studion olemus syvenee, kun lapset myös kuvaavat tapahtumia. Lapsi saa kokemuksen itse tuotetusta mediasta, median suunnittelusta, esteettisten valintojen tekemisestä. Käsitellessään mediaa lapsi suunnittelee ja toteuttaa, oppii median luovana ja muuntelevana tilana, johon omalla osallistumisellaan voi vaikuttaa. kuvat MR

16 Animaatiot studiotuotantona Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa - Medialeikkiä mediastudiossa - Animaatiot studiotuotantona - Väriavainnus Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Animaatioita tehdessään lapsi saa kosketuksen siihen, miten media häntä lähestyy. Lapsille suunnatuissa animaatioissa niin mainoksissa kuin mainosten oheistuotteissa, erilaisissa animaatiosarjoissa, elokuvissa, sarjakuvalehdissä, peleissä varsinainen tavoite on myydä merkityksiä, joihin lapsille markkinoitavat tuotteet kiinnitetään. Tuottamalla itse animoituja todellisuuksia lapsi ottaa haltuunsa tuon vaikuttamisen mekanismin ja palauttaa itselleen avaimen omaan mielikuvitusmaailmaansa. Animaation perusidea on rakentaa todellisuus ohut siivu kerrallaan. Lavastetaan jokin tilanne, josta otetaan kuva, sitten tilannetta muutetaan, asetetaan kuvatut kohteet uuteen asentoon ja otetaan taas kuva. Kuvaamiseen tottuneilta lapsilta animaatio syntyy helposti. Otetaan valokuva tilanteesta, muutetaan sitä ja otetaan taas kuva. Kun tätä toistetaan, tallentuu kameraan tapahtumain kulku, joka muokataan elokuvaksi. Illuusio syntyy näistä peräkkäisistä kuvista, joita katsoessa muodostuu tapahtumisen hahmo. kuva RS

17 Väriavainnus studiotyöskentelyssä Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa - Medialeikkiä mediastudiossa - Animaatiot studiotuotantona - Väriavainnus Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Väriavainnus- eli chroma key tekniikka laajentaa studiotyöskentelyn mahdollisuuksia. Kahdesta tai useammasta kamerasta, dataprojektorista, valkokankaasta, väritaustasta saa chroma key mikserillä studion, jossa useita kuvia yhdistämällä luodaan kokonaan uusia kokemustodellisuuksia. Avainvärin edessä leikkivän lapsen hahmo siirretään toisen kameran kuvaan suodattamalla kyseinen väri pois taustasta. Väriavainnus tekniikalla lapset pääsevät mihin tahansa kuvilla luotaviin todellisuuksiin. Lapsi voi kulkea nukketalossa, kohdata leluhahmoja. Voidaan liikkua erilaisissa maisemissa ja tiloissa. Lapset saavat käyttöönsä samat välineet, joilla maailman media, tv-ohjelmat ja elokuvat tuotetaan. Tämä on medialeikin idea, tuoda median tuottamisen välineet pedagogiseen käyttöön, palvelemaan lasta ja hänen oppimistaan tukevaa aikuista. Leikki on tässä avainkäsite. Kun tuotantotekniikkaa tuntematon aikuinen hämmentyy laitteiden, johtojen, kytkentöjen, säätöjen edessä, ei lapselle mikään tekniikka sellaisenaan ole ongelma. Lapsi oppii sen mistä kiinnostuu. Leikin asenteella mikä tahansa on opittavissa. kuvat MR

18 Lapsi medialeikin oppimisympäristöissä Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä - Luonto oppimisympäristönä - Mediaprosessit - Oma elokuva - Tv -ohjelmia studiotuotantona Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Medialeikki muuttaa aina koko tapahtumisen tilaa. Kun lapsiryhmä kuvaa tai kun rakennetaan studiota, luodaan joka kerta uudistuvia oppimisympäristöjä. Näissä ympäristöissä lapset oppivat tavoitteellista ryhmätyötä, odottamaan vuoroa, tukemaan toisiaan, työskentelemään kuvausryhmän ja esityksen eri rooleissa, hahmottamaan tulokset ajankäytön suunnittelun ja yhteistyön seurauksina. Kokevat suunnitelmien muuntumisen todellisuudeksi. Keskustelu ja kompromissien teko, rakentava kriittisyys ja keskinäinen kannustaminen muuttuvat lasten hallitsemiksi työtavoiksi. > Medialeikki oppimisympäristöinä (pdf tiedosto) kuvat MR

19 Luonto oppimisympäristönä Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä - Luonto oppimisympäristönä - Mediaprosessit - Oma elokuva - Tv -ohjelmia studiotuotantona Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Luonnon tarkkailussa kamera voi tuoda näkyviin paljon sellaista mikä muuten jää huomaamatta. Kamera on eri tavoin havaitsemista ja pysähtymistä asioiden äärelle. Ja miten monenlaisia mahdollisuuksia hidastukset, nopeutukset, suurennokset, zoomaukset, toistot tarjoavatkaan! Opettajalle mediataidot ovat didaktinen aarrearkku. Kun kamera on mukana retkillä, tulee ympäristön havainnointiin tutkivaa syvyyttä. Kuvallisena aineistona ympäristö kiinnittyy osaksi tietoista oppimisprosessia, kun siihen voidaan palata erilaisissa merkitysyhteyksissä. Kuvat mahdollistavat vuodenaikojen vertailun, luonnon ilmiöiden havainnoinnin, ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen seuraamisen. kuvat: Kartanonrannan ja Kantvikin päiväkotien lapset

20 Mediaprosessit oppimisympäristöinä Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä - Luonto oppimisympäristönä - Mediaprosessit - Oma elokuva - Tv -ohjelmia studiotuotantona Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Medialeikki käynnistää jatkuvia muuntelevia tapahtumasarjoja, joissa lapset leikkivät ja oppivat. Jokainen työskentely on kierros, jossa aina palataan sen äärelle, mitä on tehty. Yksittäisenä tapahtumana luodusta kehästä syntyy toistuvia jatkumoita, toisiinsa ketjuuntuvia oppimiskokemuksia. Median tuottaminen kiinnittyy aikaan prosesseina, joiden kulku kehittää laajempia merkityksiä ilman että niihin tietoisesti pyrittäisiin. kuvat RS

21 Oma elokuva käsikirjoituksesta esitykseksi Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä - Luonto oppimisympäristönä - Mediaprosessit - Oma elokuva - Tv -ohjelmia studiotuotantona Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Elokuvan kuvakäsikirjoitus syntyy aikajanalle piirretyistä peräkkäisistä kuvista ja niihin liitetyistä tekstikommenteista. Kuvakäsikirjoitus lähestyy oppimistehtävää lasten näkökulmasta. Sen tekeminen on haaste, joka opettaa lasta suunnittelemaan ajallisesti etenevää prosessia. Käsikirjoituksen avulla voidaan paneutua vaiheeseen kerrallaan kadottamatta yhteyttä kokonaisuuteen. Olennaista on että lapset nimeävät, mitä kohtauksissa tapahtuu ja mistä niissä on kyse. Oman esityksen tarkastelu vahvistaa kerronnan taitoa, käsitteellistä ajattelua. Kohtauksia harjoitellaan ja tutkitaan osa kerrallaan. Tässäkin voi käyttää apuna kameraa ja näyttölaitetta. Nähdään saman tien, miltä esitetty näyttää mediana. Tarpeeton poistetaan, puuttuva lisätään. Yksittäisiä kohtauksia toistetaan ja muunnellaan, vuorosanoja ja koreografiaa hiotaan. Kun harjoitukset kuvataan videolle, saadaan välitöntä palautetta ja löydetään kehittämisalueita. kuvat RS

22 Televisio-ohjelmia studiotuotantona Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä - Luonto oppimisympäristönä - Mediaprosessit - Oma elokuva - Tv -ohjelmia studiotuotantona Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä Lapsiryhmä, joka on jo tottunut kuvaamiseen ja tuntee medialeikin säännöt, voi tuottaa esityksiä chroma key studiossa. Tällöin jaettavia tehtäviäkin on lisää: pääohjaaja, joka seuraa koko prosessin etenemistä, apuohjaajat kummallekin kameralle, keskusyksikköä käyttävä miksaaja, äänitarkkailija, kuvaajat kolmelle kameralle, esiintyjät kullekin kameralle. Kartanonrannan päiväkodin esikoululaiset tuottivat keväällä 2010 Päivi Palmun ja Markus Renvallin ohjauksessa tv ohjelmien sarjan luoden medialeikissä omaa kokeellisen elokuvan estetiikkaansa. > www. m2hz.net/ohjelmat/medialeikki kuvat MR

23 Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet - Perusvälineet - Täydentävät välineet - Studiotila - Yhteiset välineet Medialeikin reseptejä Medialeikin välineet Medialeikissä ei periaatteessa tarvittaisi erikseen medialeikkivälineitä. Yleiset audiovisuaaliset tieto- ja viestintätekniset laitteet riittävät myös medialeikkiin jos ne hankitaan lasten tarpeet ja mediakasvatuksen pedagogiset merkitykset huomioon ottaen. Laitteistosta muodostuu kokonaisuus, jossa välineitä tarvitaan media-aineiston TUOTTAMISEEN, JAETTUUN TARKASTELUUN sekä MUOKKAAMISEEN Näistä toisiaan täydentävistä välineistä syntyy prosesseja, jotka palvelevat kaikkea kasvatusta ja opetusta. kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset

24 Perusvälineet Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet - Perusvälineet - Täydentävät välineet - Studiotila - Yhteiset välineet Medialeikin reseptejä Medialeikki käynnistyy, kun lapsiryhmällä on käytössään: Digivalokuvauskameroita, joilla voi kuvata myös videoita. Suurnopeuskuvaus olisi suotava ominaisuus. Pienryhmää kohti riittää yksi kamera ja useamman ryhmänkin kesken voi kameroita käyttää vuorotellen. Muistikortteja (vähintään 2-4 GB). Kamerakohtaisen muistikortin koko on ratkaiseva käyttöä helpottava seikka kortti ei täyty kesken kuvausretken. Tämän lisäksi olisi hyvä, jos jokaisella mediakasvattajalla olisi oma henkilökohtainen muistikortti (muistitikku). Näyttölaite voi olla tietokoneen näyttö, yhtä hyvin myös vanha tv. Tärkeätä on, että näyttöjä on riittävästi ja siten sijoitettuna, että lapsiryhmä pääsee katsomaan kuviaan ilman ylimääräisiä järjestelyitä. Ilman tätä mahdollisuutta medialeikin pedagogiikalta puuttuvat olennaiset edellytykset. kuva RS

25 Täydentävät välineet Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet - Perusvälineet - Täydentävät välineet - Studiotila - Yhteiset välineet Medialeikin reseptejä Tarpeelliset täydentävät välineet vahvistavat pedagogisia prosesseja. Nämä ovat talon tai pedagogisen yhteisön yhteisessä käytössä: Ulkoinen kiintolevy (1 TB = 1000 GB). Yksi taloa kohti. Editointitietokone ja ohjelma. Yksi taloa kohti. - Hallintokäyttöön tarkoitettujen tietokoneiden ominaisuudet eivät riitä median käsittelyyn eikä niihin saa asennetuksi editointiohjelmia. Yksinkertaisinta olisi, että kunta toimittaisi kuhunkin taloon ainakin yhden mediakelpoisen tietokoneen. Sen ominaisuuksia ovat mm. tehokas prosessori, hyvä näytönohjain, asianomaiset av liitännät ja muistikorttipaikat sekä mieluiten valmiiksi asennettuna editointi- ja kuvankäsittelyohjelmat. Tätä konetta voi tietenkin käyttää myös hallinnon tehtävissä, joten kyse ei ole ylimääräisestä investoinnista. Äänityslaite. Tallentaa digitaalisesti muistikortille ja toimii myös mikrofonina. Dataprojektori (+ kangas) Kamera vaativampaan kuvaukseen. Perusdigikameralla jo zoomaus ja kuvakulmien etsiminen asettavat rajoituksensa. Videokuvaukseen tarkoitetussa kamerassa tulee olla vähintään mikrofoniliitäntä, mielellään suurnopeuskuvaus etenkin jos se puuttuu peruskameroista, hyvä zoomi, ehkä erilaisia objektiiveja ja kenties jotain muuta tarpeista lähtevää kuten ohjattavuus kaukosäätimellä, ajastin, liitäntämahdollisuudet muiden laitteiden kanssa. Kun uusimmat kamerat tallentavat muistikortille ja kuvaavat sekä still- että videokuvaa, ei kameraa tarvitse ajatella niinkään valokuvauksen tai videoinnin näkökulmasta, vaan arvioida ylipäätään, millaisia ominaisuuksia kaivataan. Hyvä kuvan laatu ei sekään ole enää hinnasta kiinni. Erilaisia lisälaitteita: kuvat MR Kameran jalka, sekä pieni että iso. Valoja - erityisesti säädettäviä värivaloja.

26 Studiotila Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet - Perusvälineet - Täydentävät välineet - Studiotila - Yhteiset välineet Medialeikin reseptejä Studiotila on osa yleispedagogista suunnittelua: mediatuotannon menetelmät palvelevat kaikkea oppimista ja soveltuvat minkä tahansa aihealueen tutkimiseen. Tässäkään suhteessa medialeikki tai mediakasvatus yleisesti ei merkitse ylimääräistä kustannusta kunhan perussuunnittelussa ymmärretään pedagogiikan tarpeet. Kiinteä studio, jonne lapset tulevat aika ajoin leikkimään, on osa nykyaikaisen päiväkodin ja koulun vakiosisustusta. Tilassa on vihreäksi maalattu seinä, valmiiksi mietityt koneiden paikat ja mielellään laitteet myös säilytettäisiin tuossa tilassa lukuun ottamatta ryhmäkohtaisia välineitä ja monen talon kanssa yhteisiä laitteita kuten chroma key mikseri ja vastaavat. Valaistus ja äänitys on mietitty. Samoin saatavilla on materiaalia ja välineitä lavasteiden rakentamiseen: rimoja, jätepahvia, kuumaliimaa, mattoveitsiä, nitoja, akkuporakone, ruuveja, kyniä, maaleja, ompelukone, kankaita, papereita, muovailuvahaa Tällöin kynnys hyödyntää mediatuotannon pedagogisia mahdollisuuksia madaltuu olennaisesti. Lapset myös tottuvat siihen oman ilmaisunsa välineenä. kuvat MR

27 Yhteiset välineet Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet - Perusvälineet - Täydentävät välineet - Studiotila - Yhteiset välineet Medialeikin reseptejä Alueellisesti yhteisessä käytössä olevia välineitä: Väriavainnus- eli chroma key tekniikan soveltamiseen tarvittava välineistö. Kamera monipuolisilla ominaisuuksilla. Kalliimman hintaluokan kamera jota ei tarvita päivittäiskäytössä, voi olla useamman talon kanssa yhteinen. kuvat RS

28 Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä - Mummokuvia Medialeikin reseptejä Medialeikin reseptit perustuvat menetelmän kehittäjän Markus Renvallin ideoihin. Niitä on hiottu soveltavassa työssä lasten kanssa. Kasvattajat ja opettajat ovat luoneet tällä tavalla medialeikistä lähes rajattomasti muunneltavissa olevan pedagogisen menetelmän. Tämä työ on jo nyt luonut mediaosaamisesta hiljaisena tietämyksenä leviävän uudenlaisen mediakulttuurin. Reseptin idea on jakaa kokemuksia ja toimivia käytäntöjä kasvattajien kesken ja siten innostaa tekemään omia löytöretkiä median tuottamisen tarjoamiin pedagogisiin mahdollisuuksiin. Näin reseptit toimivat myös perehdyttämisenä. Erityisesti medialeikin alkuvaiheessa reseptejä voi käyttää eräänlaisena karttana. Seuraava esimerkkiresepti on ote painetusta luonnoskokoelmasta. > Reseptikirjan teksti (pdf tiedosto) kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset

29 MUMMOKUVIA Medialeikin säännöt Lapsi ja kamera Lapsi studiossa Lapsi oppimisympäristöissä Medialeikin välineet Medialeikin reseptejä - Mummokuvia kuvat: Upinniemen päiväkodin lapset Lapset kuvaavat isovanhempiaan näiden vierailupäivänä. Lapset voivat tehdä keskenään yhteistoimintaa siten, että kaverit ottavat kuvia toisistaan yhdessä tämän isovanhempien kanssa. Käytetään digikameraa. Kuvauspaikan valinnassa otetaan huomioon tausta ja valaistus, tarvittaessa käytetään lisävaloa. Kuvauspaikkaan lavastetaan haluttu tunnelma ja merkitystila. Myös isovanhempia voi pukea ja stailata. Lapsi ottaa 5 kuvaa, joista valitsee yhden mieleisensä. Kuva tulostetaan tai teetetään. Kuvat asetetaan ensin esille päiväkodissa yhteisnäyttelynä. Sitten kukin lapsi postittaa kuvan isovanhemmilleen. Tehtävässä luodaan digitaalista mediaa, joka yhdistää isovanhempia ja lastenlapsia. Tuodaan yhteistoiminnallisuuden ja kasvatuskumppanuuden käytännöt osaksi laajempaa tietokonepohjaista yhteisömediaa. Kuvaajana lapsella on merkityksellinen rooli omassa perheessään mediaosaajana. Lapsi kohtaa isovanhempansa asiantuntijana saaden todennäköisesti vastaanottaa siihen liittyvän lämpimän arvostuksen. Isovanhempiensa katseessa lapsi kasvaa ja tunnistaa tuon kasvun itsekin.

30 Sääntöjen merkityksiä Prosessityöskentelyn periaate Lapsilähtöisyyden periaate Lasten oma estetiikka Oma media yhteisenä tilana Lähimedia malli Medialeikki sosiaalisena taiteena Medialeikin sääntöihin kannattaa pysähtyä, ne ovat yksinkertaiset ja niistä kasvaa kehä kehältä medialeikin monikerroksinen maailma. Säännöt ohjaavat medialeikin eri vaiheita, kehystävät lasten mediaoppimista. Medialeikin lähimedia syntyy näiden sääntöjen ohjaamana. Sääntöjen merkityksen hahmottaminen ja niiden tunnollinen noudattaminen voi kuitenkin olla aluksi haasteelliselta. Kuvaamisen rajoitteet tuntuvat keinotekoisilta ja toisinaan myös mahdottomilta hyväksyä, jos lapsen taidot eivät riitä kameran hallintaan. Miten voi tukea lasta, jos kuvaajan riippumattomuus estää aikuista osallistumasta kuvaamiseen? kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset

31 Sääntöjen merkityksiä Prosessityöskentelyn periaate Lapsilähtöisyyden periaate Lasten oma estetiikka Oma media yhteisenä tilana Lähimedia malli Medialeikki sosiaalisena taiteena Sääntöjen merkityksiä Sääntöjen tarkoitus on suojella lapsen omaa ilmaisua. Otosten lukumäärä ja pituus antavat lapselle itsenäisyyden, johon ei aikuinen eikä muut ryhmästä voi puuttua. Lapsi voi rauhassa keskittyä omaan tekemiseen tietäen omat oikeutensa: sääntöjen rajojen sisällä ei kenenkään tule puuttua hänen tekemiin ratkaisuihin. Medialeikissä kurinalaisuus syntyy yhteisistä ehdoista jotka ovat kaikille samat. Kuvaustapahtuma on olemukseltaan tasavertainen, kun jokaisella on vuorollaan yhtäläiset oikeudet eikä kenenkään tuotos ole sen tärkeämpi kuin jonkun toisen. Samalla kun lapsi laskiessaan otoksen kestoa tunnistaa oman itsenäisyytensä, hän myös tunnustaa sen rajat: Kaikille numerot ovat samat ja niiden luetteleminen tekee kuvaamisesta yhdenvertaisen, sijoittaa kuvaustapahtuman ryhmän yhteiseen kehykseen. Sääntöjen yksinkertaisuudessa piilee sosiaalisen dynamiikan monimuotoisuutta säätelevää viisautta. Niissä yhdistyvät yksilön ja ryhmän tarpeet, kun ne tarkkaan määrittelevät minän ja toisen välisen suhteen tavalla, joka kunnioittaa jokaista, kaikkia eikä ketään sen enempää kuin toistakaan. Ryhmän tasavertaisuus syntyy siitä, miten jokaisella on täsmälleen samat kuvausvaltuudet, joiden arviointi on yksiselitteistä eikä perustu edes aikuisen tulkintaan, vaan johonkin kaikkien yläpuolella olevaan: leikin sääntöihin. Sääntöihin liittyvät otosten määrän ja pituuden rajoitukset pohjustavat myös yhteisen jakamisen tapahtumaa. Kun yhteinen tuotos on sen pituinen, ettei sen äärellä ehdi kyllästyä, säilyy lasten mielenkiinto toistensa kuviin. Ilman tätä kiinnostusta medialeikin ydin jäisi keskeneräiseksi. kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset

32 Prosessityöskentelyn periaate Sääntöjen merkityksiä Prosessityöskentelyn periaate Lapsilähtöisyyden periaate Lasten oma estetiikka Oma media yhteisenä tilana Lähimedia malli Medialeikki sosiaalisena taiteena Medialeikin ideana on tehdä jokaisessa työskentelyssä kierros, jossa aina palataan sen äärelle mitä on tehty. Otetaan kuvia ja katsotaan mitä on otettu. Tallennetaan ja muokataan. Suunnitellaan kuvattava tapahtuma, tehdään esitys ja katsotaan miltä se näyttää. Prosesseja tuottamalla medialeikki luo oppimisympäristöjä. Monivaiheinen kuvaustapahtuma auttaa lasta hahmottamaan prosessien etenemisen alusta loppuun, keskittymään asiaan kerrallaan kokonaisuutta unohtamatta. Kuvakäsikirjoitus ja aikajännetyöskentely ohjaavat hankkeen aikatauluttamiseen. Lapset oppivat tavoitteellista suunnittelua, toteutumisen seurantaa ja arviointia, harjoittelua ja tavoitteiden tarkentamista, tarvittaessa uudelleenarvioimista. Opitaan löytämään kysymyksiä ja etsimään niihin vastauksia. Tehdään kokeiluja, toistetaan, harjoitellaan. Käsitteellisen hahmottamisen kyky vahvistuu. kuvat RS

33 Lapsilähtöisyyden periaate Sääntöjen merkityksiä Prosessityöskentelyn periaate Lapsilähtöisyyden periaate Lasten oma estetiikka Oma media yhteisenä tilana Lähimedia malli Medialeikki sosiaalisena taiteena Medialeikkiin tarvitaan lapsilähtöistä toimintakulttuuria ja toisaalta se myös tuottaa sitä. Medialeikki käynnistyy kun lapsen käteen annetaan kamera ja äänityslaitteet, vapaus leikkiä medialla. Lapsi katsoo kameran kautta maailmaa ja kuvaa. Lapsen kuvat kertovat, miten lapsi tarkastelee ympäristöään, tekevät hänet näkyväksi. Säännöt osoittavat aikuiselle roolin lapsilähtöisyyden kannattelussa. Aikuinen antaa kuvaamisen kehykset: rajaa kuvatun määrää, valitsee usein kuvauspaikan, tarvittaessa myös aiheen. Kuvaamisen jälkeen aikuinen etsii johdon kamerasta näyttölaitteeseen ja katsoo kuvatun yhdessä lasten kanssa. Säännöt muistuttavat tavasta, jolla aikuisen tulisi suhtautua tuotettuun aineistoon: olemaan arvottamatta lapsen tekemiä valintoja. Lapsilähtöinen kasvatus ja opetus tunnustaa lapsen ilmaisun ja tekemisen sellaisenaan lapsen oman olemisen ja oppimisen lähtökohdaksi. Tämä lapsen ilmaisun vapaus syntyy aikuisessa, suhteessa aikuiseen ja aikuisen jatkuvalla avustuksella. Lapsilähtöisyys on lapsen kuulemista ja aikuisen läsnäoloa, aikuisen kannattelemaa lapsena olemista ja oppimista. > Lapsilähtöisyys (pdf tiedosto) kuva MR

34 Lapsen oma estetiikka Sääntöjen merkityksiä Prosessityöskentelyn periaate Lapsilähtöisyyden periaate Lasten oma estetiikka Oma media yhteisenä tilana Lähimedia malli Medialeikki sosiaalisena taiteena Medialeikki on mediakasvatuksen muotona erityinen. Vallitsevan mediakulttuurin tutkimisen sijaan sen johtoajatuksena on esteettisen tunnistaminen ei kuitenkaan ympäröivän median vaan lapsen oman esteettisen ajattelun näkyväksi tekeminen. Lapsilähtöisyys luo tilaa lasten omalle ilmaisulle. Kun aikuinen rajaa kehykset, mutta ei puutu sisällöntuotantoon, niin lapsi etsii ja luo kuvatessaan omaa estetiikkaa, havaitsemisen tapaansa. Aikuista ohjaavat valmiit esteettiset arvot, joita hän esimerkillään tarjoaa lapselle. Medialeikissä ei sen sijaan kerrota sitä, mikä on oikea tapa kuvata ja millainen lopputuloksen tulee olla. Kameran kautta lapselle syntyy uusi näkemisen kokemus. Kuvaaminen on ympäristön tutkimisen lisäksi oman havaitsemisen löytämistä. Esteettisen taju Estetiikka tarkoittaa tässä havaitsemisen tapaa ja ohjetta. Media muokkaa käsitystämme maailmasta muokkaamalla esteettisiä arvojamme. Esteettisen taju on kulttuurin muodostumisen ydintä ja siksi myös kulttuurin oppimisen avain. Havaitsemista ohjaavien esteettisten mallien muodostuminen alkaa jo varhain, lapsi omaksuu kulttuurissa vallitsevan estetiikan sitä mukaa kun kasvaa sen piiriin. Siksi oman estetiikan etsiminen pitää myös aloittaa varhain, alusta asti. Lapsen oma näkemys on kriittisen mediasuhteen perusta. kuvat: Kartanonrannan päiväkodin lapset

35 Oma media yhteisenä sosiaalisena tilana Sääntöjen merkityksiä Prosessityöskentelyn periaate Lapsilähtöisyyden periaate Lasten oma estetiikka Oma media yhteisenä tilana Lähimedia malli Medialeikki sosiaalisena taiteena Oma media syntyy omasta tekemisestä, lasten itse tuottamasta aineistosta ja sen yhdessä kokemisesta. Lasten kuvat ja ääni, niiden esillepano eri muodoissaan ovat tuon median näkyviä lopputuotteita. kuva MR Omassa mediassa lapsi tutkii itseään ja ympäristöään, omaa suhdettaan maailmaan. Oma media on lasten itse löytämiä kysymyksiä ja yhdessä kehittämiä merkityksiä. Oma media tarkoittaa lasten tuottamaa todellisuuskuvaa, tulkintaa siitä, mitä aikuisten media heille esittää. Lapset jakavat keskenään todellisuuskäsityksiään, vertaavat niitä toisiinsa, sopivat yhdessä millainen maailma on. Aikuinen ei olekaan se auktoriteetti, joka viime kädessä kertoo miltä maailman tulee näyttää. Todellisuutta voi myös muuttaa, koska se muuttuu muuttamalla tapoja havainnoida sitä. Lasten oma media on lasten oman todellisuuden luomista.

36 Lähimedia -malli Sääntöjen merkityksiä Prosessityöskentelyn periaate Lapsilähtöisyyden periaate Lasten oma estetiikka Oma media yhteisenä tilana Lähimedia malli Medialeikki sosiaalisena taiteena Kuvien yhteisessä katsomisessa ja jakamisessa erilaiset näkemisen tavat kunnioittavat toisiaan. Nähdessään toistensa esteettiset ratkaisut lapset omaksuvat mediailmaisun havaitsemisen mahdollisuuksina sen sijaan että lukitsisivat ne valmiisiin tulkintoihin. Näin kuvatun katsominen on uusi luova tapahtuma, lapsen oman esteettisen ajattelun ja mediakriittisyyden sosiaalinen syntyhetki. Tätä tapahtumaa Markus Renvall kuvaa käsitteellä lähimedia. Lähimedia -malli viittaa tiloihin ja tilanteisiin, joissa ihmiset tulevat havaituksi omana itsenään, kohtaavat toisensa kasvokkain ja kokevat olemassaolonsa mielekkyyden toistensa läsnäolossa. Näin lähimedia tarkoittaa käytännössä niitä merkityksellisiä sosiaalisia tiloja, joissa ihminen tulee olemassa olevaksi yhteydessä toiseen ihmiseen. Medialeikki perustuu tähän lähimedia malliin, siihen miten media muokkaa yhdessä olemisen sisältöjä ja miten mediaa muokkaamalla luodaan yhdessäololle uutta sisältöä. Medialeikki on lähimedia, jossa lapsi tulee näkyväksi omassa ilmaisussaan, omassa tavassa havaita ja sen jakamisessa toisten kanssa, tasavertaisena ryhmän jäsenenä sekä itse nähtynä että omalla katseellaan toisille olemassaolon antavana. Oman itsen näkeminen yhdessä toisten kanssa antaa lapselle kokemuksen oman olemassaolon merkityksellisyydestä samalla kun se opettaa ottamaan huomioon toiset ja tunnistamaan jokaisessa ihmisessä olevan yhteisen ainutkertaisuuden. Olemme kaikki olemassa toisissamme. Medialeikki vahvistaa päiväkotia ja lapsiryhmää, koulua ja luokkaa turvallisina lähimedioina. kuvat MR

37 Medialeikki sosiaalisena taiteena Sääntöjen merkityksiä Prosessityöskentelyn periaate Lapsilähtöisyyden periaate Lasten oma estetiikka Oma media yhteisenä tilana Lähimedia malli Medialeikki sosiaalisena taiteena - Mediataide pedagogiikassa - Värivalotalo - Pahvitalot mediataiteena Medialeikissä mediakasvatuksen haasteisiin on etsitty ratkaisuja mediataiteesta. Mediakasvatus toteutuu sosiaalisena taiteena, jossa lasten omat henkilökohtaiset kuvat yhdistyvät niiden jaetussa katsomisessa muodostuvaan yhteisen kuvavirran estetiikkaan. Luodessaan omaa kokeellista estetiikkaa lapset hahmottavat taideprosessien kautta ympäristön rakenteita. Medialeikki on soveltavaa yhteisötaidetta pedagogiikan palveluksessa. Se tuottaa taiteen työtavoista kasvatuksen ja opetuksen menetelmiä. Taiteesta mallinnetut lähestymistavat avaavat pedagogiikan ammatillisuuteen uuden esteettisen näkökulman tarkastella lapsen tapaa havainnoida ympäristöään. Samalla medialeikki muuntaa pedagogiset prosessit taiteen tapahtumiseksi ja tekee oppimistehtävistä taidehankkeita. > Medialeikki mediataiteena (pdf tiedosto)

38 Mediataide pedagogiikassa Sääntöjen merkityksiä Prosessityöskentelyn periaate Lapsilähtöisyyden periaate Lasten oma estetiikka Oma media yhteisenä tilana Lähimedia malli Medialeikki sosiaalisena taiteena - Mediataide pedagogiikassa - Värivalotalo - Pahvitalot mediataiteena Lasten kuvat ja videot ovat taideteoksia. Niiden yhteinen tuottaminen ja katsominen, niiden esillepanon tapa tekevät medialeikistä sosiaalisen taiteen tapahtumista. Esitetty aineisto ohjaa luovaan katsomiseen, josta kuvien sisältö oikeastaan vasta syntyy. Taidetta medialeikissä on asettuminen avoimeen havaitsemisen tilaan. Tehtävät eivät suuntaudu kohti valmiina annettua tulosta. Jokaisen tapahtuman päätöksenä odottaa yllätys, jonka luomisessa lapsella itsellä on ratkaiseva osuus. Taiteessa kyse ei ole yhden oikean vastauksen löytämisestä, vaan käänteisesti yhdestä kysymyksestä löytyvien lukemattomien vastausten joukosta itselle oman etsimisestä. Taiteen kosketuksessa mikä tahansa tulee merkitseväksi. Taiteessa syntyy viime kädessä vain erilaisia töitä, ei oikeita tai vääriä, hyviä tai huonoja. Taiteen tehtävä on palvella ihmistä elämänkokemusten jakamisessa, kuvaamisessa, maailmaan sijoittumisessa. kuvat MR

39 Värivalotalo Sääntöjen merkityksiä Prosessityöskentelyn periaate Lapsilähtöisyyden periaate Lasten oma estetiikka Oma media yhteisenä tilana Lähimedia malli Medialeikki sosiaalisena taiteena - Mediataide pedagogiikassa - Värivalotalo - Pahvitalot mediataiteena Yksi esimerkki soveltavasta mediataiteesta on Markus Renvallin kuvaustehtäväksi kehittämä värivalotalo. Se on paperi- tai pahvitalo, jonka molemmissa päissä on ikkunat, ikkunoiden ulkopuolella lamput, joiden valon väriä voi säätää. Lapsi asettaa lelun taloon, säätää valot mieleisekseen ja ottaa sovitun määrän valokuvia. kuvat MR

40 Pahvitalot taiteellisena innovaationa Sääntöjen merkityksiä Prosessityöskentelyn periaate Lapsilähtöisyyden periaate Lasten oma estetiikka Oma media yhteisenä tilana Lähimedia malli Medialeikki sosiaalisena taiteena - Mediataide pedagogiikassa - Värivalotalo - Pahvitalot mediataiteena kuvat MR Lapsi piirtää viivan paperille. Viivaa pitkin liimataan paperi tai pahvi pystyyn. Näin viivan ilmaisema muoto nousee esiin ja luo tilan. Teos tekee näkyväksi kolmiulotteisen muodon. Samalla viivateos on pohjapiirroksen malli. Viivan mukaan rakennetaan talo jätepahvista. Aikuinen leikkaa mattopuukolla seinät, jotka kiinnitetään piirroksen osoittamiin kohtiin kuumaliimalla. Viivan ei silti tarvitse jäljitellä tavanomaisen talon pohjakuvaa, vaan päinvastoin syntyy satunnaisesta ja mielivaltaisesta viivasta mielikuvituksellista arkkitehtuuria, joka poikkeaa totutusta estetiikasta. Pahvitalomallilla lapset voivat toteuttaa mitä tahansa todellista arkkitehtuuria, luonnon muotoja tai mielikuvituksessaan luoda aivan uusia. Näin heillä on väline tutkia kriittisesti ympäristön rakenteita, suhteita ja ulottuvuuksia. kuvat RS

41 Kantvikin päiväkoti [medialeikkipäiväkoteja ja -kouluja] Medialeikin tavoite on muuttaa kasvatusyhteisöt median passiivisista kuluttajista aktiivisiksi oman median tuottajiksi. Tähän kasvattajilla ja opettajilla on omassa pedagogisessa perusosaamisessaan hyvät valmiudet niin medialeikin ohjausmallien omaksumiseen kuin uusien mediavälineiden käyttöön ottoon. Nämä haasteet ratkeavat arkisen suunnittelun tutuilla keinoilla, tuottavat kuitenkin aivan uudenlaista suhtautumista mediaan ja muuttavat siten kasvatuskulttuuria kokonaisuudessaan. Näin medialeikissä - audiovisuaalisen, viestintä- ja informaatiotekniikan hallinta ja käyttö lisääntyy - pedagogiikan sisällöissä korostuvat lapsilähtöiset lähestymistavat - yhteinen suunnittelu, laitteiden käytön opettelu ja järjestäminen, kokemusten ja tiedon virtaamisen aktivoituminen lisää ammatillista yhteistoiminnallisuutta - uudenlainen esteettinen ajattelu, mediataiteen vaikutus, media-alan seuraaminen syventää mediaymmärrystä ja vahvistaa kriittistä mediatietoutta Kun nämä muutokset viedään toiminnan suunnittelun osaksi, medialeikki muuttuu yleispedagogiseksi välineeksi, jota voidaan soveltaa millä tahansa kasvatuksen ja opetuksen alueella. > Pedagogisista merkityksistä (pdf tiedosto) kuva RS

42 Kantvikin päiväkoti Kantvikin päiväkoti - Kantvik lasten kuvaamana [medialeikkipäiväkoteja ja -kouluja] Medialeikki käynnistyi Kantvikin päiväkodissa, joka näin luonnostaan on toiminut medialeikin ensimmäisenä osaamiskeskuksena. Vuosien varrella Kantvikissa on luotu lukuisia kauniita mediapedagogisia sovelluksia, joissa medialeikin merkitys sekä mediakasvatuksena että yleispedagogisena menetelmänä tulee näkyväksi. kuvat: Sointu Castren ja Kantvikin lapset kuva: Sointu Castren ja Kantvikin lapset

43 Kantvik asuinympäristönä lasten kuvaamana Kantvikin päiväkoti - Kantvik lasten kuvaamana [medialeikkipäiväkoteja ja -kouluja] Medialeikkipedagogiikan kehittäjänä Sointu Castren toteutti Kantvikin päiväkodissa toimintavuonna kuvaushankkeen, jossa lasten kanssa tarkasteltiin Kantvikia asuinympäristönä. Koko vuoden mittaisena teematyöskentelynä lapset tutkivat valokuvaamalla asuinympäristönsä yhdyskuntarakenteen toimivuutta asukkaan näkökulmasta. Kuvaamalla lapset hahmottivat kokemuksellisesti ja visuaalisesti mitä kaikkea heidän elinympäristössään on, millaisia palveluita, mitä toimintamahdollisuuksia. Tietoisuus siitä, millaiset seikat ovat toimivan ja viihtyisän yhdyskuntarakenteen kannalta olennaisia, muuttuu jäsentyneeksi kokonaishahmoksi, merkityskehyksiksi ja -perustaksi. Lapsen tajuntaan muodostuu lapsen omaan käsitejärjestelmään kiinnittyvä kokemus yhteiskunnan palveluverkostosta. kuvat: Sointu Castren ja Kantvikin lapset Seuraava on Sointu Castrenin selostusta kuvaushankkeen periaatteista ja toteutuksesta. Kuvat ovat kaikki lasten ottamia. MEDIALEIKKI LAPSILÄHTÖISENÄ MEDIAKASVATUKSENA Tehtävän anto Medialeikin sääntöjen mukaan ohjaava aikuinen antaa kuvaamisen kehykset ja lapsi päättää sisällöstä. Kehystarinaksi lapset saivat kuvitella Martta tädin, joka ei ole koskaan käynyt Kantvikissa ja haluaisi tietää, millaista siellä on asua. Lasten tehtävänä oli kuvata Kantvikin palvelutarjontaa ja Kantvikia asuinympäristönä sekä tehdä kuvista esittelykansio. Näin aikuinen esitti perustarinan, valitsi kuvauspaikkoja, teki tarkentavia kysymyksiä, ohjasi lapsia etsimään tiettyjä asioita kuten löytämään palvelut, tunnistamaan logistiikan. Joka kerralla paikan ja kysymysten valinnalla kehyksiä tarkennettiin tilanteen mukaan. Ennen kuvausretkelle lähtöä lasten kanssa keskusteltiin

44 aiheesta ja lapset suuntautuivat annettuun tehtävään. Lapset puolestaan kuvasivat itse haluamillaan tavoilla ja valitsemistaan suunnista tutkittavaa kohdetta. Lapsilähtöisyys syntyy tavasta, jolla lapset itse tuottivat sisällön kuviinsa ja loivat niiden estetiikan. Lasten kuvat itsessään osoittavat, miten hyvin tässä on onnistuttu. - Ohjeistuksen ymmärtämisen lapset osoittivat, kun selostivat Martta tädin auttamistehtäväänsä toiselle aikuiselle. Lapsilähtöinen dialogi Aikuisella on pedagoginen tarkoitus, johon kutsuu lasta. Lapselle avautuu aikuisen kutsusta uusia kysymisen maisemia. Lapsen mieli on avoin etsimään, kiinnittämään mielen karttaan löytämiään merkityksiä. Aikuisen rinnalla lapsi keskustelee omin sanoin ja muuntaa omaan todellisuuteensa myös sen, mitä aikuinen osoittaa. Kantvikissa on taloja asua, kauppa, koulu, päiväkoti. Tehtaat tuottavat tarvikkeita ja työpaikkoja. Betoniauto ajaa ohi, koska täällä rakennetaan lisää taloja. Linja-auto kulkee, siis julkinen liikenne toimii. Rekka tuo kauppaan tavaraa, samoin päiväkotiin. Kaupasta myös Galina hakee päiväkotiin erityistuotteita. Kuvausretkellä lapset kohtaavat Galinan, joka päiväkodissa huolehtii siitä, että kaikilla on hyvää ruokaa ja hyvä olla. Posti kuljettaa kirjeet. Käytännössä kaikki nämä havainnot syntyivät lasten oman kuvaamisen kautta. Medialeikissä lapsi päättää, mihin kameran kohdistaa. kuvat: Sointu Castren ja Kantvikin lapset Lapsilähtöinen keskustelu voi silti olla aikuisen aloittamaa. Aikuinen voi osoittaa ympäristöstä asioita, joita on etsitty. Lapsi joka tapauksessa näkee ne omalla tavallaan. Medialeikin idea on antaa lapselle välineet tuon näkemisensä näkyväksi tekemiseen. MEDIALEIKKI PEDAGOGIIKAN AMMATILLISUUTENA Lasten medialeikkitaidot Kiinnostava havainto oli, miten luontevasti lapset osaavat kuvata ja miten hyvin he ovat omaksuneet medialeikin säännöt. Esimerkiksi käden pujottaminen kameran hihnaan on kaikille tuttu automaattinen rituaali. Lapset luottavat omaan kuvaamiseensa samalla kun luottamus ohjaa lapsen ja aikuisen välistä yhteistyötä. Kuitenkaan kaikki tehtävässä mukana olleet eivät olleet osallistuneet aikaisemmin medialeikkiin. Onko siis niin, että medialeikkiä vain on enemmän koko oppimisympäristössä, jolloin se on hiljaisena mallioppimisena tutumpi niin lapsille kuin aikuisillekin. Pienryhmätyöskentely Kullakin kuvausretkellä oli mukana pieni ryhmä. Medialeikissä ryhmän optimikoko on 3-5 lasta. On

45 tärkeätä ettei kukaan joudu odottamaan liikaa ja että ryhmän dynamiikka säilyy yhtenäisenä. Medialeikin sosiaalinen merkitys syntyy ryhmän kautta, kun kukin lapsi vuorollaan on kuvaajan roolissa ja samalla tietoisena osallisuudesta yhteiseen. Aikuisella täytyy olla mahdollisuus avustaa lasta kuvaamisessa ilman että toisten lasten läsnäolo herpaantuu. Kasvatusyhteisön mediakulttuuri Medialeikin kuvausretkien järjestäminen pienryhmätyöskentelynä onnistuu vain osana toiminnan kokonaisvaltaista suunnittelua. Vaatii työtä ja järjestelyitä löytää aikaa lähteä kuvaamaan niin ettei se kuormita kohtuuttomasti muuta toimintaa. Tarvitaan yhteistä ymmärrystä, kehittynyttä mediakulttuuria, jossa jokainen tuntee olevansa itselleen parhaimmalla tavalla mukana myös mediakasvatuksessa. Siksi järjestelyiden perustana on toimintasuunnitelma, jossa medialeikille on varattu oma tilansa. KUVAUSRETKI MEDIALEIKKIPEDAGOGISENA MALLINA Kuvausretki tapahtuman nimenä Kun lähtemisen aihe on kuvausretki, suuntaa se kaikkien odotusta ja myös kuvaaminen saa erityisen merkityksen. Aikuinen ohjaa pedagogista prosessia, kuuntelee lapsia, keskustelee ja valitsee kuvaamisen ajan, paikan ja aiheen. Medialeikin periaatteiden mukaan lapsi kuvaa, tekee kuvatessaan valintoja, tutkii tehtävän mukaan ympäristöä omalla tavallaan. Kun lapsi tietää, ettei aikuinen puutu lapsen kuvaamisen tapaan, syntyy lapsen oma ilmaisu. Kuvausretken onnistumisessa aikuisella on tärkeä rooli sekä sisällöllisesti että sosiaalisesti. Aikuisen läsnäolo innostaa ja saa lapsen tuntemaan kuvaamisen tärkeäksi. Kun lapsi aistii aikuisen mukanaolon tavan, tulee innostamisesta vahvaa. Lapsen ja aikuisen välille kehittyy yhteys kuvaamisen hetkestä alkaen. Aikuinen on tosissaan. Kuvien katsomisessa tämä yhteys saa erityisen herkän merkityksen. Aikuinen on kiinnostunut lapsen valinnoista ja aikaansaannoksista, osaa arvostaa lapsen kuvia. Tässä ympäristöä tutkivassa mallissa Sointu Castren ohjasi lapsia kertomaan kuvistaan ja siten käsitteellistämään valintojaan. Medialeikkiin kuuluu aina kuvatun yhteinen jakaminen. kuvat: Sointu Castren ja Kantvikin lapset Kuva lapsen sanoina Kuvaaminen on yksi tapa kohdata lapsi, erityisessä herkkyydessään turvallinen. Aikuinen voi houkutella lasta kuvaamiseen. Koska kuvaaminen on erillinen tehtävä, on se kaikista muista odotuksista erilleen rajattu aihe, josta voi siksi keskustella ilman uhkia. Keskustelussa intuitio saa paikkansa, on tärkeä aistia lasta, herkistyä kuulemaan ja tuntemaan, jotta vahvistuu

Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi]

Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi] Medialeikki yhteydet Kirkkonummen varhaiskasvatus Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi] medialeikin mediataiteellinen ohjaus Markus

Lisätiedot

MEDIA JA MEDIAKASVATUS

MEDIA JA MEDIAKASVATUS SEURAAVA TEKSTI ON 3. LUKU MEDIALEIKIN OHJAUSKIRJASTA MEDIA JA MEDIAKASVATUS Maailma on muuttunut päivistä, jolloin mediakasvatus oli sanomalehtien leikkelemistä. Tänään media on läsnä taukoamatta ja kaikkialla.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla

VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla 1 VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla Maija Kantola Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke 2013 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ELOKUVAA KOULUSSA JOHDATUS ELOKUVAKASVATUKSEEN

ELOKUVAA KOULUSSA JOHDATUS ELOKUVAKASVATUKSEEN 1 ELOKUVAA KOULUSSA JOHDATUS ELOKUVAKASVATUKSEEN TOMMI NEVALA ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ -PROJEKTI 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO: ELOKUVAA KOULUSSA MITÄ ELOKUVAKASVATUS ON? KATSOJASTA TEKIJÄKSI ELOKUVA

Lisätiedot

Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni. -tarina minulta

Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni. -tarina minulta Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni -tarina minulta Lapsen ääni tarina minulta -oppaan kirjoittajat Riitta Kauppinen (toimitus) Johanna Sommers-Piiroinen Johanna Vainio

Lisätiedot

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt 1 1 Anu Ruhala (toim.) Mervi Ritokoski (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Lisätiedot

Niitä mainoksia mä katon ku ne on mun mielestä kivoja Esiopetusikäisten lasten käsityksiä ja tulkintoja mainoksista ja mainonnasta

Niitä mainoksia mä katon ku ne on mun mielestä kivoja Esiopetusikäisten lasten käsityksiä ja tulkintoja mainoksista ja mainonnasta Niitä mainoksia mä katon ku ne on mun mielestä kivoja Esiopetusikäisten lasten käsityksiä ja tulkintoja mainoksista ja mainonnasta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Maria

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin silta

Mielen hyvinvoinnin silta Mielen hyvinvoinnin silta Opas keskusteluryhmän ohjaajalle Minna Laine Suvi Fried Sirkkaliisa Heimonen Salla Kälkäinen 1 2 Minna Laine, Suvi Fried, Sirkkaliisa Heimonen, Salla Kälkäinen Mielen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Tekijät. ISBN 978-952-67277-9-0 (nid.) ISBN 978-952-67734-0-7 (PDF) 1. painos

Tekijät. ISBN 978-952-67277-9-0 (nid.) ISBN 978-952-67734-0-7 (PDF) 1. painos Tekijät ISBN 978-952-67277-9-0 (nid.) ISBN 978-952-67734-0-7 (PDF) 1. painos Kansi: Kari Delcos Teksti: Ritva-Sini Merilampi Kuvat: Kari Delcos Taitto: Johanna Viherä Kyriiri Oy Helsinki, 2012 MEDIASIVISTYSTÄVAHVISTAMASSA

Lisätiedot

OSA I RAUMAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET...2 1. JOHDANTO...3 2. RAUMAN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET JA STRATEGIAT...5

OSA I RAUMAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET...2 1. JOHDANTO...3 2. RAUMAN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET JA STRATEGIAT...5 Varhaiskasvatussuunnitelma LAPSI KASVUN POLULLA RAUMALLA Rauman kaupungin päivähoito 2006 SISÄLTÖ OSA I RAUMAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET...2 1. JOHDANTO...3 2. RAUMAN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ Päivi Jouttimäki Ote julkaisusta Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija

Lisätiedot

Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan.

Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan. SISÄLTÖ Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan. Johdanto 1. Aluksi 2. Käsitteen määrittelyä eli tätä tarkoitamme puhuessamme 3. Ihmisyys oikeutena, vuorovaikutus lähtökohtana 4. Lapsuuden

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa

KERHOKESKUS. Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa KERHOKESKUS Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Kerhokeskus koulutyön tuki ry Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

KAJAANIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KAJAANIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KAJAANIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatuksen tulosalue, 2014 SISÄLTÖ Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan. Johdanto 1. Aluksi 2. Käsitteen määrittelyä eli

Lisätiedot

8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita

8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita L A P S E T M E D I AT U OTTA J I N A 8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita Sisällys Lähes

Lisätiedot

Noin kymmenen askelta Elävään kertomiseen Tarina mediakasvatuksessa Materiaali on tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen, mutta se on sovellettavissa vanhemmillekin lapsille. Materiaali

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 NIKINHARJU TYÖYKSIKKÖNÄ...4 2.1 Työyksikön

Lisätiedot

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin Mainiot Mediaperheet opas lasten ja vanhempien mediahetkiin 1 2 Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -kokonaisuus Julkaisija Mainiot Mediaperheet -hanke Alkuperäisen oppaan käsikirjoitus

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Meidän media. Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen

Meidän media. Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Meidän media Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Meidän media Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Käsikirjoitus:

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Ruusun varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisältö 1. Saatesanat 2. Varhaiskasvatuksen perusta Ruusussa 2.1. Arvot ja niiden toteutuminen Ruusun arjessa 2.1.1.Henkilökunta 2.1.2.Vanhemmat 2.1.3.Lapset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot