TOIMIVAT RAKENTEET Virpi Andersson. Hiukan kertausta tähän alkuun.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMIVAT RAKENTEET Virpi Andersson. Hiukan kertausta tähän alkuun."

Transkriptio

1 TOIMIVAT RAKENTEET Virpi Andersson Hiukan kertausta tähän alkuun. Kun kaikki 8 laatutekijää on käyty läpi, päästään aloittamaan jatkotoimenpiteet sen mukaan mitkä laatutekijät osoittautuu meidän vahvuuksiksi ja mitkä taas kehittämis haasteiksi. Tutkimuksen tarkoituksena on aloittaa prosessi joka tuo seurakuntaan, terveyttä ja sen myötä määrällistä kasvua. SLK Kirjan kirjoittaja Christian Schwars sanoo: Ei ole huonoja lähtökohtia. Ainoa toivoton tilanne on se johon et halua puuttua. Tämä muutosprosessi tarvitsee rehellisyytä ja avoimuutta, muuten se on jo alusta lähtien tuomittu epäonnistumaan. Seurakunta, joka haluaa kasvaa, ei voi jättää sivuun yhtäkään näistä laatutekijöistä. Laadullisen lähestymistavan mukaan jokaisen seurakunnan keskeisimpänä huolena on sen laatu. Taustalla on raamatullinen periaate: Huono puu ei tee hyvää hedelmää heikkolaatuinen seurakunta ei kasva määrällisesti. (Mat. 7:17) Jokainen seurakunta, jossa kaikki kahdeksasta laatutekijää on yltänyt tietylle tasolle (laatuindeksiin 65), on kasvava seurakunta. Seurakunnan kasvun esteenä on sen kaikkein heikoimmin kehittyneet laatutekijät. Saavin laudoitus, eri laatutekijät, kuvaavat sitä mitä me voimme tehdä ja mitä meidän Jumalan tahdon mukaan kuuluukin tehdä. Mutta me emme saa vettä, joka tässä vertauksessa kuvaa uusia uskovia, virtaamaan seurakuntaan. Jos Jumala ei täytä, jää saavi tyhjäksi. Mutta sitten kun Jumala alkaa täyttämään vettä, on kyse saavin laadusta ratkaiseva. Saaviin jää jäljelle vain tietty määrä vettä (henkilöitä), juuri sen alimmaisen laudan mukaan. Toisin sanoen me olemme varautuneet ottamaan vastaan Jumalan siunauksia vain alimpaan laatutekijään saakka. Me voimme rukoilla voimallisesti Jumalaa. Herra anna meille Hengen sateet ja Hän antaa, mutta me emme siitä hyödy, koska vesi saman tien valuu alimman laudan kohdalta hukkaan. Toisin sanoen ihmiset ovat tyytymättömiä, eivätkä jää seurakuntaan. Nyt sitten näihin toimiviin rakenteisiin. Testikysymys: Onko seurakuntamme rakenteet, säännökset ja työskentelytavat sen kaltaisia, että ne todistettavasti, parhaiten edistävät seurakuntakehitystä. (Markus 2:27) Jeesus sanoi: "Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten

2 Kaikkea tätä olennaista, näkyvää voidaan muuttaa, niin että se palvelee parhaiten juuri tätä tilannetta jossa nyt olemme ja elämme seurakuntana ja josta haluamme uusiutua vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Jokaisella seurakunnalla on aivan erikoinen ja ainutlaatuinen kutsu. Jumalalta saatu työn luonne. Mikä on meidän seurakuntamme ensisijainen työnkuva? Mikä tekee meidät ainutlaatuiseksi tässä kaupungissa? Millaiset henkilöt tai ihmisryhmät kokevat seurakuntamme kodikkaaksi? Seurakunnan ensisijainen tehtävä on olla olemassa ihmisiä varten. Emme voi hajottautua joka suuntaan, meidän taitomme ja voimavaramme eivät siihen riitä. Olemmeko saavuttaaksemme kohderyhmämme? Jos emme ole, voisimmeko hienosäätää rakenteita tai toimintoja niin että mahdollisimman moni kokisi ne mielekkääksi? Olemmeko mainostaneet ja edustaneet seurakuntaa niin että jokainen Suur-Göteborgin alueella asuva suomalainen tietää meidän olemassaolostamme? Kysymys: Mitä meillä sitten on? Meillä on todella paljon toimintaa. Ensimmäinen ajatus seurakunnan toiminnoista on tietenkin kokoustoiminta. (Kaikki rukouskokoukset ja ryhmät, jumalanpalvelukset sekä musiikkitapahtumat) Useasti ajattelemmekin ettei seurakunnalla oikeastaan ole muita toimintoja kuin Hengelliset kokoukset ja musiikki. Miksi sitten tarvittaisiin selventää rakenteita ja vastuualueita? Siksi että se helpottaa työskentelyä, säästää väärinkäsityksiltä ja ärsyyntymisiltä. Asiat sujuvat luistavammin kun tietää kehen milloinkin ottaa yhteyttä ja kenet on valtuutettu juuri sen toiminnan vastuuhenkilöksi. Eikä työryhmä tai seurakunta joudu sekasortoon jos jostain syystä vastuuhenkilöt joutuisivat esimerkiksi pitkälle sairaslomalle tai muuttaisivat pois paikkakunnalta. Jumalan valtakunnan työ ei ole kiinnitetty yksittäisiin henkilöihin, joka alueen vastuunkantajien tulisi hyvinä huoneen haltijoina valmentaa, ohjata ja kasvattaa uusia vastuunkantajia seurakunnan eri työmuotoihin. Työn jatkuvuuden tähden olis tosi tärkeää saada jokaiselle työalueelle oma suunnitteluryhmä, joka on nimetty ja valtuutettu toimimaan itsenäisesti ja tehokkaasti. Liiallinen niin sanottu ryhmän ulkopuolinen kontrolli passivoi sekä tyrehdyttää luovuutta ja palvelualttiutta.

3 Kirpputori on yksi meidän ulospäin suuntautuvista työmuodoista ja tärkeä seurakunnan ekonomian sekä lähetystyön toteutumisen kannalta. Kirpputoria vois verrata pienempään tavarataloon, jossa on todella paljon työtä ja toimintoja. On todella positiivista huomata kuinka moni seurakuntalainen antaa ajastaan ja palvelee voimavarojensa mukaan tämän työn hyväksi. Nyt kun meidän seurakuntamme on jo 60 vuotta vanha, on moni toiminnoista elänyt läpi niin nousu kuin laskusuuntauksiakin. Niin Teetupa kuin Päivävapaatkin on alkujen aluksi tarkoitettu myöskin ulospäin suuntautuviksi työmuodoiksi. Tämänhetken tilanne on kuitenkin, ettei monikaan ulkopuolinen suomalainen vieraile niissä. Syyt voi olla joko rakenteelliset, toiminnalliset tai sitten vain yksinkertaisesti mainonnan vähyys. Positiivistä on kuitenkin se, että seurakuntalaisille on mielekästä toimintaa tarjolla päiväs aikaan. Moni arastelee, ymmärrettävistä syistä, liikkua iltaisin yleisillä kulkuneuvoilla. Lähetyksen työillat täytti lokakuun 12 päivä ansiokkaat 35-vuotta. Toiminta on omalla tavallaan muokkautunut vuosien varrella sen mukaan ketkä toimintaa ovat ohjanneet ja mukana olijat ovat myös paljolti vaikuttaneet työiltojen toimenkuvaan. Olen kuullut, että alkuaikoina työ oli suurimuotoisempaa jolloin lapsetkin olivat vanhempiensa mukana yhtä aikaa omissa askareissaan kirkkosalin puolella. Jatkuvuuden kannalta olisi kenties hyvä ajatella koko perheen lähetystö periatteen palauttamisesta. Monitoimi illalla saisimme kenties avattua oven siihen ikäluokkaan joka puuttuu kirkosta ihan kokonansa. Nuoret vanhemmat lapsinensa. Olemme luultavasti samaa mieltä siitä että Elävän seurakunnan merkki on toimiva lähetystyö. Joten siihen tulisi todellakin satsata.

4 Jokaisen vajaan tunnin tv-ohjelman tekemiseen saa laskea vähintään 100 työstö tuntia. Mitä enemmän ohjelman tekoon laitetaan aikaa ja nähdään vaivaa, sitä korkeampi teknillinen taso ohjelmalla on. Ohjelman sisältö taas on paljonkin riippuvainen kohderyhmästä joiden ohjelmaa toivotaan katselevan. Tv-ohjelmat ovat seurakunnan kasvot ulospäin, joissa tulisi ensisijaisesti pyrkiä informoimaan ja mainostamaan meidän seurakuntaamme ja toimintoja joita meillä on. Kysymykset joita mietin tämän työn tiimoilta on: Ketä varten ohjelmia tehdään? Onko kohderyhmänä jo uskoon tulleet henkilöt, vai uskosta osattomat? Onko ohjelmien sisältö ymmärrettävää, mielenkiintoista ja antoisaa sekä suunnattu juuri heille joita yritämme tavoittaa tv-ohjelmien kautta. Ja ennen kaikkea, Herättääkö ohjelmat halua tulla tutustumaan seurakuntaamme. Seurakunnassa on niin paljon toimintoja joita emme kenties tule ajatelleeksikaan. Meidän vanhemmisto sekä puheenjohtaja joutuu monestikin puhelinkeskusteluihin milloin minkäkinlaisten asioiden tiimoilta. On paljon asioita joissa voi ilmetä kysymyksiä tai sekavuutta, kuka tekee ja mitä tekee, ettei asiat jää hoitamatta tai ettemme astuisi toinen toistemme vastuu alueelle aiheuttaen sekavuutta. Työyhteisöjen keskuudessa on todistettavasti olemassa 5 virhetoimintaa, jotka ovat onnistumisen esteenä. Jos voimme välttää niitä, on meidän seurakunnan toimivuus ja kasvu taattu. 1. Luottamuspula johtuu ensisijaisesti ryhmän jäsenten haluttomuudesta näyttää avoimuutta ja haavoittuvaisuutta ryhmän keskuudessa. Jäsenet jotka eivät halua tai uskalla puhua avoimesti omista virheistään ja vajavaisuuksistaan tekevät tarvittavan luottamuspohjan rakentamisen mahdottomaksi. Muurinsa takana he pysyvät haavoittumattomina.

5 2. Kyvyttömyys rakentaa luottamus on haitallista siksi että se sävyttää toista virhetoimintaa Konfliktinarkuus. Ryhmä jolta puuttuu keskinäinen luottamus on kyvytön aloittamaan vapaan, estottoman ja jopa kiihkeän ideoimis keskustelun. Sen sijaan he aloittavat puolitukahdetun kiertelyn, varovaisine kommentteineen saaden aikaan teennäisen harmonian. 3. Terveen konfliktin puuttuminen on ongelma joka johtaa varauksellisuuteen, kiinnostuksen puutteeseen ja sitoutumattomuuteen. Jos ryhmän jäsenet eivät ole tuulettaneet mielipiteitä avoimessa, innokkaassa keskustelussa, eivät he melkeimpä koskaan, ottaudu päätökseen ja antaudu päätöksen mukaiseen toimintaan, vaikkakin he voivat antaa myötämielisen kuvan suunnittelu tilanteessa. Tämä taas puolestaan johtaa sekavuuteen. 4. Aidon sitoumuksen puuttuessa on ryhmälle taipumus kehittyä vastuun pakoa. Jos ei ole selvää toimenpide suunnitelmaa johon sitoutua, arkailee kaikkein dynaamisimmät ja määrätietoisemmatkin henkilöt kritisoida kollegoittensa työskentelyä ja käyttäytymistä joka vaikuttaa epäedullisesti työhön ja on toisinaan jopa yhteisen pyrkimyksien vastainen. Sisimmässään jokainen kuitenkin kokee epämiellyttävää ärsyyntymistä. 5. Kyvyttömyys vaatia vastuuta rakentaa kasvumahdollisuuden 5:elle virhe toiminnalle, seurauksena on tulos sokeus, jolloin ryhmien vetäjät laittavat omat yksittäiset/ tai oman ryhmänsä tarpeet ja toiveet yhteisen hyödyn ja päämäärän edelle. Tämä oman edun ja aseman tavoittelu oli vaarana jo raamatun aikoina. Koska ketju ei ole heikoimpaa lenkkiään vahvempi, heikentää se työskentelyä, jos sallimme vaikka vain yhdenkään virhetoiminnan rehoittavan vapaasti. Seurakuntatyössä meidän tulisi uskaltautua olemaan avoimia ja luotettavia, muistaen että meidän työnantajamme on itse taivaallinen Jumala joka näkee kaiken. Konflikti tilanteissakin me olemme kaikkitietävän Jumalan edessä joka on oikeudenmukainen. Olemme täysin riippuvaisia Jumalan siunauksesta ja avusta seurakunnan asioita ratkoessamme. Jotta ymmärtäisimme uusiutumisen ja tehokkaan toiminnan tärkeyden, näytän tutkimuksen jonka Seurakunnan luontainen kehitys on tehnyt Ruotsissa vuosina Kirjan mukaan SLK tutkimus on tehty yli seurakunnassa ja 60 eri maassa, mutta luin Facebookilta luvun olevan nykyisin jo seurakuntaa 70 eri maassa. Tutkimuksessa on ollut mukana Vapaakirkkoperhe sekä Luterilainen kirkkoperhe

6 Eräs nuori seurakunta (5 vuotta toiminnassa) oli saanut erittäin hyvät laatu pisteet ja se näkyi myös seurakunnan toiminnoissa. Noin 90% seurakuntalaisista kävi säännöllisesti kokouksissa ja osallistui koko perhekunnan voimin toimintoihin. Mikä tukee teoriaa että olemme kenties urautuneet ja tarvitsemme todellakin tutkia mihin uudistuksiin Jumala haluaisi meitä ohjata. Länsi Götanmaalla on vuosina joutunut 8,6 % seurakunnista lopettamaan toimintansa. Se on iso luku. Me joudumme vakavalle paikalle, jos olemme niin traditioihin sitoutuneita ettemme uusiudu vaikkei rakenteet ja toimintatavat enään kenties vastaa haasteisiin joita edessämme on. Tiedän monen ajattelevan ettei Jumala salli oman seurakuntansa joutua perikatoon, mutta olemmeko todella kyselleet Hänen ohjaustaan. Miten muuttua niin, että kaikki ikäluokat löytäisivät kodin tästä seurakunnasta ja kokisivat seurakuntarakenteet mielekkäinä. Seurakunta työ on vapaaehtoista niin kauan, kunnes sitoudumme johonkin työmuotoon, sen jälkeen meidän tulisi olla tunnollisia ja hyviä palvelijoita. Antaa parhaamme Herralle. Ei pakosta, vaan koska itse olemme, aivan vapaaehtoisesti, tehtävät itsellemme vastaanottaneet. Tämä taulukko näyttää vapaaseurakuntien lukumääräisiä muutoksia, täällä Ruotsissa, tämän SLK tutkimuksen aikana.uusia seurakuntia kasvaa vähän. Muutamia häviää seurakuntien yhdistymisten vuoksi. Sitten on nämä, kuolleet seurakunnat, jotka ovat joutuneet lopettamaan toimintansa aivan kokonaan. Jumala odottaa meiltä sopeutumista ajan haasteisiin ja samalla rohkeutta ja selkärankaa ojentautua raamatun ohjeiden mukaan, valmentamaan ja innostamaan toinen toisiamme antoisaan työhön. Nyt kun käymme keskustelemaan olisi hyvä muistaa että meiltä vaaditaan rehellisyyttä ja rakkaudellista mieltä käsitellä epäkohtia niin että olisimme valmiit vastaanottamaan Jumalan siunauksia, kun se aika kohdallemme tulee.

7 On ymmärrettävää että seurakunnassa on vielä paljon, paljon enemmän, työtä ja touhua joita en ole ajan puutteen vuoksi ottanut mukaan tähän esitelmään. Tähän loppuun kuitenkin hiukan kysymyksiä, jotka kenties herättää kysymyksiä ja mietteitä siitä kuka kantaa vastuuta mistäkin alueesta. Mitä mieltä sinä olet? Vastaako seurakunta rakenteet tämän hetken tarvetta, vai voisimmeko selventää työn kuvaa, rakenteita, vastuu alueita tai toimintatapoja. Minkälaiset seurakuntarakenteet edistävät seurakunnan kehitystä aktivoiden seurakuntalaiset antoisaan vuorovaikutukseen toistensa kanssa? Loppusanat: Kasvuun johtavassa rakenteessa johtajat eivät vain johda, he ohjaavat toisia johtamaan. Meidän tulee ihan jokaisen innostua ja kiinnostua seurakunnan hoitoon ja kehittämiseen.

10 sanaa vapaaehtoisuudesta

10 sanaa vapaaehtoisuudesta HANS-ERIK NORDIN 10 sanaa vapaaehtoisuudesta teologista pohdintaa Johdanto Ruotsin kirkon kaltaisessa kirkossa, jossa on paljon työntekijöitä ja jonka johtaminen muistuttaa hyvin pitkälti kunnallista hallintomuotoa,

Lisätiedot

Herra antama uskonhenki

Herra antama uskonhenki 1 Pirjon opetus 7.11.2010 Herra antama uskonhenki Tässä viime aikoina Jumala on erikoisesti puhunut siitä niin, että Hänen syvä halunsa on nostaa seurakunta ja seurakunnat vaeltamaan lopunajan vuosina

Lisätiedot

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti.

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti. Paluu Perusasioihin - Aloittajien kokoukset 1 Ensimmäinen kokous TERVETULOA ensimmäiseen neljästä yhden tunnin AA-kokouksesta. Seuraavien viikkojen aikana tulet kuulemaan, miten toivutaan alkoholismin

Lisätiedot

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Hengen uudistus kirkossamme ry Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Löytöjen ja ideoiden nyyttikestit. Nuoret miehet valloittivat Yhteisöjen Foorumin ensimmäisen

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Miksi AA-ryhmä syntyy Miten se toimii Mitä se tekee Missä toimii Milloin Kenen ja keiden kanssa

Miksi AA-ryhmä syntyy Miten se toimii Mitä se tekee Missä toimii Milloin Kenen ja keiden kanssa AA Ryhmäkäsikirja 1(28) Miksi AA-ryhmä syntyy Miten se toimii Mitä se tekee Missä toimii Milloin Kenen ja keiden kanssa SISÄLLYSLUETTELO - Mitä AA on ja suhde alkoholismin hoitomuotoihin MILLÄ TAVALLA

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN... 4 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

ISOSTELU LYHYT OPPIMÄÄRÄ. Nimi:

ISOSTELU LYHYT OPPIMÄÄRÄ. Nimi: ISOSTELU LYHYT OPPIMÄÄRÄ Nimi: 1. LUKU ISONEN MIKÄ ON ISONEN? PUUTTUVA RENGAS Isonen toimii linkkinä leiriläisten ja vetäjien välillä. Hän puhuu leiriläisille vetäjien ajatuksia ja vetäjille leiriläisten

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

MOTIVAATIO JA MUUTOS¹. William Miller & Stephen Rollnick. 1. Motivaation kehittäminen

MOTIVAATIO JA MUUTOS¹. William Miller & Stephen Rollnick. 1. Motivaation kehittäminen MOTIVAATIO JA MUUTOS¹ William Miller & Stephen Rollnick 1. Motivaation kehittäminen Konsultaatioprosessin aloittaminen ei kovinkaan paljon poikkea shakkierästä. Kaikki on selkeää ja järjestyksessä alussa,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA, PSYKOLOGI ANITA ANKKURI-IKONEN VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ Selvittelen aluksi valinnan ja valittamisen käsitteitä. Pyrin myös kuvaamaan

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä lektiot Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä HELI HARRIKARI Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. marraskuuta 2000 Tämä väitöstilaisuus on väärässä kontekstissa. Väitöksen

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Birger Skoglund

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Birger Skoglund Järvenpää extra - rakkauden ja toivon sanomaa Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Paul Raja-aho: Seurakunta kasvaa ja voi hyvin

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone!

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Kirjoittanut: Ville-Matti Hakanpää 2011 1 1. Lupaus Miten salibandyn juniorijoukkue saadaan tekemään töitä tehokkaasti harjoituksesta

Lisätiedot

Solupalvelijalle. Sinun puolestasi rukoillen, Johanna

Solupalvelijalle. Sinun puolestasi rukoillen, Johanna Solupalvelijalle Kiitos sinulle, että olet ottanut vastaan haasteen ryhtyä solupalvelijaksi! Olet tärkeä ihminen solullesi. Sinun tehtäväsi on palvella solulaisiasi niin, että he rohkaistuisivat avoimuuteen

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA Matt. 6:25-34

ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA Matt. 6:25-34 ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA Matt. 6:25-34 25. Sen tähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä pukisitte yllenne. Eikö henki ole enemmän

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti -

S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti - S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti - Isän sylissä särkyneen turva Seminaari Lahdessa 29.6. - 2.7.2005 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta...2 Isän sylissä Särkyneen turva seminaari Lahdessa

Lisätiedot

Aslan ry:n tapahtumia vuonna 2009. Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009

Aslan ry:n tapahtumia vuonna 2009. Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009 Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009 Sielunhoidon peruskoulutusta 1. jakso DVD-kurssina 2.2. 20.4.2009 1. jakso intensiivikurssina 10.-14.6.2009 2. jakso kolmena viikonloppuna

Lisätiedot

paimenen kirje syksy 2010

paimenen kirje syksy 2010 paimenen kirje syksy 2010 Mitä siitä, KUN SYKSY SAAPUU, JA VÄSTÄRÄKKI ON POISSA, KUN LENTÄVÄT KOTIPÄÄSKYT VIERAISSA MAAILMOISSA. MITÄ SIITÄ, KUN TUULI RIIPII LEHTIÄ VAAHTERAN. ME ELIMME KUUMAN KESÄN JA

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot