Teoksia luetteloidessani olen ensinnä ilmoittanut teoksen. nimen siinä muodossa, jonka Jussi on sille antanut, mikäli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 44 - Teoksia luetteloidessani olen ensinnä ilmoittanut teoksen. nimen siinä muodossa, jonka Jussi on sille antanut, mikäli"

Transkriptio

1 TEOSTEN LUETTELOINTI Teoksia luetteloidessani olen ensinnä ilmoittanut teoksen nimen siinä muodossa, jonka Jussi on sille antanut, mikäli ' se on ollut tiedossa, ja jollei sitä ole ollut tiedossa, siinä muodossa, jonka olen muutoin saanut tietooni. Mikäli teokselle ei ole tiedetty varsinaista nimeä, olen nimennyt sen parhaimmaksi katsomallani tavalla. Mikäli nimi on riittäväati kuvannut teoksen esittämää asiaa, en ole kuvaillut teosta tarkemmi n. Nimen jälkeen olen esittänyt tarke~an tekotavan, sen jälkeen maininnan muista teoksessa olleista kirjoituksista kuin allekirjoi tukses.ta. Tämän jälkeen tulee signeerausmerkintä sitlen, että olen pilkuilla jaotellut Jussin käyttämät rivit, esim. ~ussi Poh - 41, tarkoittaa teosta jossa lukee samalla rivill Jussi Poh - 41, esim. Jussi, Pohjonen, tehty ilmeisesti 1948, tarkoittaa allekirjo~tusta kahdella rivillä ilman vuosilukumerkintää. Teoksen tekovuositieto on tässs. tauauksessa muualta. Mi käli signeerausmerkinnässä on ~Q~ana teoksen tekovuosi, en ole sitä erikseen lai~nut luetteloon. Kolcomerkinnässä tulee ensin leveys, sitten korkeus.

2 Ve:Lstokset Pyyre, Heli Gestriniä esittävä punaisesta graniitista tehty veistos (rintakuva), signeeraamaton, tekovuosi tuntematon (kenties 40-luvulla), korkeus 52 cm, om. Hilkka Salko Kenraali Siilasvuo, ruskeaksi patinoitu kipsivalu kenraali Siilasvuon päästä, sign. kaulaan Juss-i Pohjonen, tehty sota-aikana., korkeus 41 cm, om. Kerttu Pohjonen Antero, kuparikasvatus Antero Lipsasen päästä, sign. kaulaan Jussi Pohjonen, 1950, korkeus 31 cm, om. Erkki Lipsanen Au~st Linsanen, kunarikasvatus August Lipsasen päästä, sign. niskaan Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti vuonna 1948, punagraniittijalustassa teksti sivulla ja edessä AUGUS~ LIPSANEN, korkeus jalustasta 44 cm, om. kau~'ahuone Lipsanen Ministeri H. Ichikav1a, Japanin suurlähetystön asiainhoi tajan muotokuva kipsivaloksena, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 30-luvun alkupuolella, tukka maalat~u 'jälkeenpäin valkoisella, korkeus 26, 5 cm, om. Kerttu Pohjonen (alkuperäinen pronssivalu Japanissa)

3 Heli, kultapronssilla maalattu kipsivalas Heli Gestrinin muotokuvapäästä, sign. kaulaan vasewnalle Jussi Pohjonen 37, korkeus 43 cm, om. Kerttu Pohjonen Kultainen tvttö, kultapronssilla maalattu kipsivalu nais n päästä, sign. taakse Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti JOluvulla, korkeus 34 cm, om. Kerttu Pohjonen Piecq, ruskeaksi patinoitu kipsivalu (rintakuva) puisella alustalla, jalustassa teksti Piecq, sign. kaulukseen Jussi Pohjonen, -42, korkeus jalustasta 54 cm, om. Hertta Meyer Aleksis Kivi, kipsivalu Aleksis Kiven päästä, teosta lienee tehty noin 20 kpl, joista osa tuhoutunut, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 1952, korkeus 31 cm, om. (1) Aarne Käri (kipsi), ( 2 ) Kerttu Wessman (kultapronssilla maalattu) Veli, ruskeaksi käsitelty betonivalu Veli Mäkisen päästä~ signeeraa~aton, tehty ilmeisesti 30-luvulla tai sodan jälkeen, korkeus 29 cm, om Esa Mäkinen Pv~rre, kuparikasvatus Heli Gestrinin kasvoista, sign. kaulaan Jussi Pohjonen, 1945, korkeus 41 cm, orn. Porirr Taideja TaideteolJ. isuusyhdistys, sijoitettu Satakunnan Museoon (luet.no. PTTY 54)

4 I rmeli, kuparikasvatus Irmeli Lips asen päästä, sign. kaulaan Jussi Pohjonen, -50, korkeus 37 cm, om. Erkki I.ipsanen Kirsti, kuparikasvatus Kirsti Lehtosen päästä~ sign. taakse kaulan alle Jussi Pohjonen, tehty joko 1951 tai 1')52, k orkeus 28 cm, om. Eino ja Tuula Lehtonen ~akaava nainen, kuparikasvatustyönä tehty pienoisveistos makaavasta alastomasta naisesta, kasvot käsittelemättä, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 50-luvun vaihteessa, alusta samaa valua 13 x 27 cm, om. Irmeli Asikainen

5 Reliefit Tytön nää, nelikulmainen patinoimaton kipsivalu, hieman rikki oikeasta alakulmasta, signeerac:.maton, tekovuosi tuntematon, 26 x 35 cm, om. Kerttu Pohjonen E. E. Grönlund, nelikulmainen kipsivalu, patinoimaton muotokuva, sign. kauls.n alle Jussi Pohjonen, 1948, alhaalla keskellä teksti E. E. Grönlund, 35,5 x 41 cm, om. Kerttu Poh jonen Tytön uää, patinoimaton nelikulma:imen kipsivalu, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 32 x 34 cm, om. Kerttu Pohjonen Kenraalimajuri Sihvo, ruskeaksi patinoitu ~yöreä kipsivalu, jossa ylle kaareutuu. teksti Kenr. maj. Jussi Sihvo ja alle k c..areutuu teksti 10. D: n komentaja , sign. kaulan alle Jus si Poh jonen, -42, halkaisija 37,5 crrt, om. Irmeli Asike.ir..en T. V. Sa rparanta, pyöreä kipsivalu, patinoimat on, ylle kaareutuu teksti T.V. Sarparanta, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen 4 4, halkaisija 38 cm, om. Kerttu Pohjonen

6 Divisioonankomentaja Martola, pyöreä kipsivalu, josta ~asemmalta ylhäältä lohjennut suurehko pala, ylle kaareutuu teksti (ilmeisesti alkaa tuhoutuneen sanan viimeisellä kirjaimella) A J. A. ItiARTOLA, alle kaa reutuu teksti D : n komen- - taja , sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, teht"y ilmeisesti 1942, halkaisija 37 cm, om. Kerttu Pohjonen Tohtori Saren, pyöreä patinoimaton kipsivalu, yl]e kaareutuu teksti 15. D: n lääkäri, alle kaareutuu teksti Jarl Saren, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen 1944, halkaisija 31,5 cm, om. Kerttu Pohjonen Eversti Oinonen, ruskeaksi patinoitu kipsivalu, vasemmalta alkava teksti kiertää. pyöreää reliefiä: Eversti Mat.t.i Oinonen , sign. kaulan alle Jussi Pohjonen 1946, halkaisija 38 cm, om. Sirkku Anttila Eversti Valkama, tlli~man vihertäväksi patinoitu kipsivalu, pyöre~ä reliefiä kiertää teksti JR. 57. Komentaja Yrjö Valkama, reliefi ~ taakse kirjoitettu lyijykynällä Tullut , sign. kaulan alle Jussi Pohjonen 1942, halkaisija 36 cm, om. Sirkku Anttila

7 Heikki Lähteenmäki, nelikulma inen kuparikasvatus miehen päästä, alla teksti Heikki Lähteenmäki, sign. tämän yläpuolelle oikealle alas Jussi Pohjonen, -49, 33,5 x 41 cm, tehty ilmeisesti k aksi kappalet ta, omistajat: Edith ja Unto Pasila, Heikki Lähteenmäki J.V. Arajuuri, pyöreä kipsivalu, vihreä patinointi, hieman rikki, yläosaa kaartaa teksti Kenr. J.V. Arajuuri, tekovuosi tuntematon, halkaisija 36 cm, om. Sotamuseo (luettelonvmero pm;_ttv.u heiltä) Kenraali Järvinen, pyöreä pronssivalu, yläosaa kaartaa teksti Kenr. E.J. Järvinen, sign. yms. tarkistus puuttuu (näkemättä), halkaisija 36 cm, tekovuosi tuntematon, om. Sotamuseo (luet. num. 1205,4 sijoitettu Suomenlinnan Rannikkotyki~tömuseoon) Tytön pää, siniseksi maalattu kipsivalu, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 1959, tehty ilmeisesti viisi kappaletta, 31 x 34 cm, om. Rauha Aalto Eversti Virkki, pyöreä kipsivalu, viherftävä patinointi, ylle kae.reutuu teksti Eversti Eino Virkki, alla kaartuu teksti JR. 15. komentaja , sign. vasermnalle alas JP 42, halkaisija 30,5 cm. om. Sirkku Anttila

8 Kenraalimajuri Heiskanen, pyöreä pronssivalu, yläosaa kaartaa teksti K.A. Heiskanen, alaosaa kaartaa teksti Kenraalimajuri, sign. kaulan all:e Jussi Pohjonen, 1945, halkaisija 35 cm, om. Sotamuseo (luet.num. 1205,5) Kenraalimajuri Hersalo, pyöreä pronssivalu, yläosaa kaartaa teksti Kenr. maj. N.V. Hersalo 15. D:n komentaja, alaosaa kaartaa teksti JR. 15:ltä 1942, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, 1942, halkaisija 36 cm, om. Sotamuseo (luet.num. 1205, 3) K enraali~ajuri Hersalo, pyöreä kipsivalu, patinoimaton, yläosca kaartaa teksti Kenr. maj. N.V. p.ersalo 15. D:n komentaja, alaosaa kaartaa teksti JR. 15:ltä 1942, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, 1942, halkaisija 36 cm, (sama kuin vast. pronssi valu), ( kipsisiä -caksi ka"!_)paletta Sotamuseossa, t eisen l u et ~ elointi kuitenkin nuuttuu heiltä), om. Sotamuseo (luet.num ,26) Toivo Pohjala, nelilculma inen kuparikasvatus, jonka oikea yläkulma v i istottu, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 1955, 29 x 37 cm, tehty ilmeisesti kolme kappaletta, om. (l) Pertti Piirinen, ( 2) Porin ravira~asäätiö, (3) hautakivessä

9 Aino Pohjala, nelikulmainen kuparikasvatus, joruca vasen yläkulma viistottu, sir,n. vase~malle alas Jussi Pohjonen 55, 30 x 36 cm, tehty ilmeisesti kaksi kappaletta, om. (1) Pertti Piirinen, (2) hautakivessä Kenra.alimajuri Pajari, pyöreä pronssivalu, yläosaa kaartaa teksti Mannerheimristin ritari kenr. maj. A. 0. Pqjari, alaosaa. kaartaa teksti 18. D:n kom , sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1942, halkaisija 37 cm, om. Sotamuseo (luet. num. 1205,2) Kenr~alimajuri Sihvo, pyöreä pronssivalu, yläosaa kaartaa teksti Kenr.maj. Jussi Sihvo, alaosaa kaartaa teksti 10. D: n komentaja , sign. kaulan alle J ussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1942, halkaisija 37 cm, om. Sota~useo (luet.num. 1205,1) Rouva Airio, pyöreä kipsivalu, luonnos hautamuistomerkkiin, patinoitu vihertävällä kultapronssilla, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 50-luvulla, halkaisija 32 cm, o~. Kerttu Pohjonen Sasu.1(e, nelikulmainen kuparikasvatus juoksevasta hevosesta, vasenmallaylhäällä suorakaiteessa teksti S ~suke, 4606, sign.

10 vasemmalle alas Jussi Pohjonen, 30 x 19 cm, am. (l) Niilo Vihola, (2) Edith ja Unto Pasila Alaston pe~he, kultapronssilla sivelty nelikulmainen kipsivalu, kuvattuna isä, äiti ja lapsi, signeeraamat.on, tekqvuosi tuntem~.ton, om. Irmeli Asikainen Eversti Rautiainen, ruskeaksi patinoitu kipsivalu (pyöreä), yläosaa kaartaa teksti Eversti Heikki Rautiainen, alhaalla kaa~ taa teksti JR 15 Komentaja , sign. kaulan alle Jussi Pohjonen 1943, halkaisija 31 cm, om. Irmeli Asikainen Eversti Virkki, patinoimaton pyöreä kipsivalu, jossa halkeama alhaalta vasemmalta ylös oikeal~e, ylhäällä kaartaa teksti Eversti Eino Virkki, alhaalla kaartaa teksti JR. 15. Komentaja , sign. kaulan alle JP 42, halkaisija 53 cm, om. Satakunnan Museo (luet.num ) Hanna Airio., Airion perhehautaan Porin K"åppärän hautausmaalle sijoitettu reliefi, kujarikasvatus, sign. kauocan alle Jussi Pohjonen 51, reliefin alla hautapaadessa teksti Kaup~aneuvoksetar Hanna Airio, ~ cm, om. hautapaadessa t , halkaisija

11 Antti Airio, Airion perhehautaan Porin Käppärän hautausmaalle s i joitettu reliefi, kuparikasva tus, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, 51, reliefin alla hautapaadessa teksti Kauppaneuvos Antti Airio, ~ t , halkaisija 32 cm, om. hautapaadessa Kenraalimajuri Hersalo, kuparinväriseksi patinoitu pyöreä kipsivalu, reliefiä kiertää teksti KENR. MAJ. N.V. HERSALO 15.D: N KOIJENTAJA, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, taakse kirjoitettu , tehty ilmeisesti vuonna 1 944, halkaisija 37 cm, om. Tykistömuseo Eversti Eino Virkki, kuparinväriseks.i patinoitu pyöreä kipsi valu, reliefiä kiertää teksti EVERSTI EINO VIRKKI JR. 15 KDrlENTAJA , sign. kaulan alle JP42, halkaisija 30 cm, om. Tykistömuseo Kenraalimajuri Valkama, kuparinväriseksi patinoitu pyöreä kipsivalu, reliefiä kiertää teksti JR 57 KOMENTAJA YRJÖ VALKA1 ia, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1942, halkaisija 36 cm, om. Tykistö~useo 15. Divisioonan l ääkäri Jarl Saren, kuparinväriseksi patinoitu pyöreä kipsivalu, reliefiä kiertää teksti 15. D:n

12 ~~ÄRI JARL SAREN, sign. kaul~n alle Jussi Pohjonen 1944 (viimeinen numero epäselvä), halkaisija 40 cm, om. Tykistömuseo

13 Pastellityöt Kristus ristillä, Kristus punertavalla ristillä taustanaan sinivihrein sävyin maalattua katsojajoukkoa ja ristejä, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1944, 78 x 120 cm, om. Kerttu Pohjonen Lapinmaisema, kuva tunturista, oikealla alhaall~ Kerttu Pohjosen kirjoittama teksti Pieni muisto Sirkalle yst. Kerttu, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen, 18 x 12 cm, om. Sirkka Leväjärvi Tauno Luostarinen, muotokuva Tauno Luostarisesta, sign. tieto puuttuu (näkemättä), tehty 1947, 47 x 53 cm, om. Valto Luostarinen Lauinmaisema, kuva Pyhätunturista, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen 55, Pyhätunturi, Luosto, 32 x 26 cm, om. Kalle Etelätalo Niilo, kuva Niilo Viholasta, sign. oilcealle alas Jussi Pohjonen, työ tehty ilmeisesti 1947 tai 1948, 42 x 53 cm, om. Niilo Vihola

14 Kuolleet kukat, tulpnaaneja lasimaljassa, useita signeerauksia, näkyvin vasemmalla ylhäällä Jussi Pohjonen, -51, 39 x 50 cm, om. Niilo Vihola Esa, luonnos Esa Mäkisestä tehtyä maalausta varten, signeeranmaton, tehty ilmeisesti 1948, 48 x 62 cm, om. Esa Mäkinen Esa, kuva Esa Mäkisestä pikkupoikana sinistä taustaa vasten, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, -47, 35 x 42 cm, om. Esa Näkinen Kukxia, sign. vasem~alle alas Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 50-luvun alussa, 49 x 63 cm, om. Eila Lahtinen Tuula, kuva Tuula Lahtisesta seitsemän-vuotiaana, sign. vasem~alle ylös Jussi Pohjonen - 53, 43 x 47 cm, om. Eila Lahtinen Kukkia lasissa, alhaalla oikealla sulkuihin kirjoitettuna tek3~i tkuva esittää croggilasin väärinkäyttöä), sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 53, 41 x 46 cm, om. Eila Lahtinen Kukkia, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 50-luvun alku~uolella, 39 x 47 cm, om. Eila Lahtinen

15 Antti, kuva Antti Korhosesta kuusi-vuotiaana, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 1952, 35 x 40 cm, om. Aarre Korhonen Lyyli, kuva Jussin vaimon äidistä Lyyli Niemisestä, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, - 47, 42 x 48 cm, om. Kerttu Pohjonen r.laisema: signeer aamaton, t ekovuosi tuntematon, 29, 5 x 25 cm, om. Esa Mäkinen Resu, kuva I\!äkisten koirasta (pää), sign. oikealle alas Jussi -- - P 3(?) (jälkimmäinen numero epäselvä), tehty ilmeisesti 30- luvun alkupuolella, 30 x 38 cm, om. Esa Mäkinen Lapinm~isema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, tehty ilmeises"ti 1937, 30 x 22 cm, om. Esa f!iäkinen Esa, kuva Esa Mäkisestä pikkuuoikana keltaisessa puvussa tur.:r::e.nsinistä taustaa vasten, tehty ilmeisesti 1948 tai 1949, signeeraar.1aton, 37 x 49 cm, om. Esa Mäkinen Lauinmaisema, sign. oilcealle alas Jussi Pohjonen, 55, 17 x 12 cm, orn. Esa Uäkinen

16 Alli, kuva Alli r.1äkisestä, sign. oikealle alas J. 33 sekä täotin yläuuolelle JP 34, jolloin kuvaan lienee lisätty viivanaisuutta pään ympärille, 39 x 50 cm, om. Esa Mäkinen Ernst Sarin, raidallisessa puvussa ruskealla pohjalla, sjgn. oikealle ylös Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1955, 47 x 55 cm, om. Sanna Sarin Frans Palojoki, tummassa puvussa, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 55, 47 x 53 cm, om. Touko Palojoki J.:arik}~a, kuva Marikka Palojoesta pikkutyttönä, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, - 55, 44 x 49 _cm, om. Touko Palojoki Alli Lahti~ kuva Porin Sotainvalidien Veljeskodin johtajattaresta Alli Lahdesta, sign. oikealle ylös Jussi Pohjonen - 45, 50 x 52 cm, om. Alli Lahti Simueleenjärveltä, maisema. oikealla alhaalla teksti Simneleenjärveltä 17/7 41, 29 x 23 cm, om. Erklci Lipsanen Tohtori J äfs, muotokuva Rudolf Jåfsista, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen, 1951, 42 x 49 cm, om. Rudolf Jåfs

17 Puu, sign. vasemmalle ylös Juss~ Pohjonen, 1952, 16 x 13 cm, om. Rudolf Jåfs Lauinmaisema, sign. oikealle alas Jussi P. 37, Hene11e -38 Jussi P, 37 x 31 cm, om. Kerttu Wessman Laninmaisema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1937, 18 x 21 cm, om. Kerttu Wessman Virpi, muotokuva Hertta-sisaren tyttärestä, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen 19?? (vuosiluku epäselvä, todennäköisesti kuitenkin 46), 36 x 41 cm, om. Virpi Heikkilä Viestiupseeri Valli-jaakola, muotokuva Eero Va lli-jaakelasta 15 D:n viestiupseerina, signeeraamaton, tehty ilneisesti 1944, 44 x 56 cm, om. Eero Valli-jaakela Nina, muotokuva Nina Miilunpalosta, silloisesta Nina Pogorelskista, sign. vasemmalle ylös Jussi Pohjonen, l948, 47 x 56 cm, oo. Nina J,~iilunpalo Nina, muotokuva Nina Pogorelskista, sign. vasenmalle alas Jussi Pohjonen, 1948, 43 x 52 cm, om. Nina Miilunpalo

18 i.:aisema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1956, 18 x 21 cm, orn. Kaarlo Kytö Kar:.rlo Kytö rooliasussa, muotokuva K.K:stä rooliasussa näytelmästä Viettelyksen vaunu, sign. vase~~alle Pohjonen, 1951, 47 x 59 cm, om. Kaarlo Kytö alas Jussi' Kerttu, muotokuva vaimosta, sign. oikealle alas Kertulle, Jussi Pohjonen -46, 38 x 48 cm, om. Kerttu Pohjonen Ruususen kamarineito, roolikuva Kertusta prinsessa Ruususen karnarineitona, sign. oikealle alas JP 46, 34 x 41 cm, om. Kerttu Pohjonen Kukka- asetelma, sign. oikealle alas Jussi P. 39, vasemmalle alas kirjoitettu Äidille, 33 x 24 cm, om. Kert~u Pohjonen LaD~alaisnainen, kasvokuva naisesta lapinpuvussa, sign. vase~~alle Pohjonen ylös Jussi Pohjonen, 1948, 39 x 24 cm, om. Kerttu Rouva Linturi, Into Linturin puolison muotokuva, sign. vasemmalle ylös Jussi P., -45, 27,5 x 34,5 cm, om. Kerttu Pohjonen

19 Tvtön nää, kuvan tuntemattoman nuoren tytön päästä, sign. alas keskelle Jussi Pohjonen 1945, 40,5 x 50 cm, om. Kerttu Pohjonen Kerttu hattu pää ssä, sign. JP 48, 37 x 47 cm, om. Sirkku' Anttila Lauinmaisema, violetti tunturi v.aaleaa taivasta vasten, sign. oikealle alas Tyrväntö , Jussi Pohjonen, 46 x 28 cm, om. Edith ja Unto Pasila ---- Ulla, muotokuva Ulla Pasilasta rusetti päässä pikkutyttönä,. sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1952, 40 x 44 cm, om. Edith ja Unto Pasila Ruskea työ, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 48 x 30,5 cm, om. Irmeli Asikainen Kati Orell, muotokuva, sign. oikealle alas Jussi P. 38, (lie~ee kuite~~in tehty noin 1950), 45 x 50 cm, om. I~eli Asi ~<ainen Lukeva uoika, sign. oikealle alas Jussi P. 38, 45 x 56 cm, om. Irmeli Asikainen

20 Alaston selkä, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 45 x 56 cm, om. Irmeli Asikainen ~akaava alaston, vihreälle pariisinpaperille toi sen kuvan ~ä ~ lle piirretty makaava alaston nainen, sign. oikealle, ylös Jussi Pohjonen 1948, 61,5 x 48,5 cm, om. Irmeli Asikainen r.:aisema, s i gn. oikealle alas Jussi Pohjonen, tehty todennäköisesti 1937, 17 x 12 cm, om. Irmeli Asikainen Kev~ttaiv~s Lauissa, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1937, 28 x 20 cm, om. Irmeli Asikainen Tuis~la, teksti oikealla alhaalla Tuisala, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 1940, 34 x 25 cm, om. Kerttu Pohjonen Puhdetöit~ tekevä sotil as, sign. oikealle alas JP, t ehty ilmeisesti 194A. 25 x 34 cm, om. Kerttu Pohjonen ~ ~ä~~nturi, teksti alhaalla keskellä Pyhätunturi Pyhäjärven yli, sign. oikealle alas Jussi Pohj. 55, 32 x 21 cm, om. Kerttu Pohjonen r.!aisema, sign. oikealle ala.s Jussi Poh, tekovuosi tuntematon, 18 x 13 cm, om. Kerttu Pohjonen

21 - 64-1t~ a~sema, signeeraamaton, tekovuosi tuntpmaton, 23 x 16 cm, om. Kert t u Pohjonen r aisema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, telcovuosi tuntematon, 21 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen f,:aisema, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 21 X 15 c m, om. Kerttu Pohjonen r,!aisema, alhaalla keskellä teksti Pyhätunturi, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 55, 21 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen r~:aiseoa, s~gn. oikealle alas Jussi Pohjonen, tekovuosi tunt e na~on, 21 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen I.. a e a s.;gn. oikealle alas Juss i PohJ. one:1, tekovuosi ~s o '... tun~eoaton, 18 x 13 cm, om. Kerttu Pohjonen.;gn. ::aiseoa, oikealle alas Jussi Pohjonen, tekovuosi S t t 21 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen "un ene. on, ll.ais et:'.a, s~gn. oikealle alas Jussi P 41, 23 x 31 cm, om. Ker~tu Pohjonen

22 ies, hiilellä ja pastelliliidulla piirretty luo~os miehen päästä, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 25 x 34 cm, om. Kerttu Pohjonen Nainen, hiilellä ja pastelliliidulla piirretty luonnos naisen kasvoista, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 34 x 38 cm, om. Kerttu Pohjonen Saarnamies, muotokuva Väinö Stenbäckistä, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 34,5 x 50 cm, om. Kerttu Pohjonen Poika, muotokuva, paperin toisella puolella miehen kasvot, sign. Jussi Pohjonen 1940, 42 x 50 cm, om. Kerttu Pohjonen Nainen, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 1954, 49 x 53 cm, om. Kerttu Pohjonen Tyttö, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 51, 50 x 56 cm, om. Kerttu Pohjonen Poika, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 43, 47 x 60 cm, om. Kerttu Pohjonen Nainen, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 46, 47 x 60 cm, om. Kerttu Pohjonen

23 - 66 -!,:ies, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 48 x 60 cm, orn. Kerttu Pohjonen Tyttö, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 48 x 36 cm, om. Kerttu Pohjonen t:ies, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 50 x 63 cm, om. Kerttu Pohjonen ~ies, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1947, 38 x 47 cm, oo. Kerttu Pohj onen!,!alja1-:ko, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 53 x 48 cm, om. Kerttu Pohjonen Anna Lennänen, muotokuva, sign. vasemmal~e ylös Jussi Pohjo~en, 1954, 49 x 54 cm, om. Anna L e~pänen Werr..er Ranberg, muotokuva, sign. vasemmalle ylös Jussi Pohjonen, tehty 40-luvun lopulla, 41 x 46 cm, om. r!iarie Ramberg

24 Öljyvärityöt Tie uellon noikki, vihreäsävyinen maalaus, sign. alas oikealle Juss1 P, 193? (viimeinen numero joko 7 tai 9), 49 x 39 en, om. Esa Mäkinen Alli, muotokuva Alli Mäkisestä, sign. oikealle ylös Jussi P, - 33, 46 x 51 cm, om. Esa Mäkinen Netsä~olku, oikealla alhaalla teksti Velille ystävyydellä Juss1. Pohjonen 34- keväällä, 26 x 21 cm, om. Esa f,täkinen Teresa Hyvärinen, muotokuva vihreälle taustalle, sign. vasemmalle ylös Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1945, 60 x 74 cm, om. Teresa Hyvärinen Tunturimaisema, sign. vasemmalle alas J.P., oikealla alhaalla teksti Jalkaselle 51, 13 x 11 cm, om. Leena Cunninghamn Kö :liö, keltaisen ja vihreän kirjava maisema, oikeassa alanurkassa t eksti Köyliö, sign. vase~~ ~ lle alas Jussi Pohjonen 1945, 40 x 27,5 cm, om. Liisa Saar±koski Saarnamies Stenbäck, muotokuva Väinö Stenbäckistä, sign. oi- '

25 kealle alas Jussi 37, 43 x 50 cm, om. Kerttu Pohjonen Omakuva,paksuin värein korkkimattopohjalle tehty omakuva, siv1. oikealle alas JP 33, 25 x 32 cm, om. Irmeli Asikainen Omakuva, sign. oikealle alas Jussj, Pohjonen, 33., 28 x 36 cm, om. Irmeli Asikainen Sulttaani, signeeraamaton, ilmeisesti 30-luvulla tehty, 43 x 55, om. Kerttu Pohjonen Pitkäjärven rantaa, osittain täplittämällä tehty vihreäsävyinen maisema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 1958, 202 x 110 cm, om. Kerttu Pohjonen Talo ja puita, signeeraamaton teko.vuosi tuntematon, 20 x 25 cm, om. Esa Mäkinen Prinssi, o~akuva siniselle taustalle, sign. oikealle ylös Jussi, -33, 49 x 62 cm, om. Satakunnan Museo (mus.num ) Puita, hyvin vihreä puistomaisema, sign. oikealle alas Jussi, Pohjonen, tehty ilmeisesti , om. Lars Pairo (kokotieto uuuttuu)

26 Kopio tuntemattomasta teoksesta, sign. vasemmalle alas KOP JP. 37 (jälkimmä inen numero epäselvä), oikealla alhaalla teksti, jost a ei saa selvää, 22 x 28 cm, om. Kerttu Wessman

27 Akvarellit Ounasjoelta, sign. oikealle alas Jussi P-37, 37 x 18 cm, om. Esa Mäkinen Maisema, signeeraamaton, oikeassa alakulmassa merkintä -39, (kokotieto puuttuu), om. Esa Mäkinen Naantalin kirkko, sign. oikealle alas Jussi -1940, 41 x 35 cm, om. Esa Mäkinen i\'laiseroa, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 31 x 24 cm, orn. Kerttu Pohjonen Saarnamies, muotokuva Väinö Stenbäckistä, sign. oikealle alas J.P. 37, 25 x 32 cm, om. Kerttu Pohjonen Nakkilaa! vasemmalla alhaal la teksti Nakkila, sign. oikealle alas Jussi P. 38, 34 x 25 cm, om. Veikko Hirviniem± Äänisli~~an keskustaa, alhaalla oikealla teksti Äänislinn~ keskustaa, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen l943, 38 x 34 cm, om. Erkki U. Yrjänä

28 Karkusta, vasemmalla ylhäällä teksti Karkku, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 51, 34 x 24 cm, om. Mauri Vihola Palustunturit, sign. oikealle alas Palustunturit JP -37, sen alla viivalla ympäröitynä , Jussi, 38 x 19 cm, om. Esa :Mäkinen Maisema, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 22 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen Maisema, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 13 x 21 cm, om. Kerttu Pohjonen Aita ja rattaat, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 24 x 28 cm, om. Kerttu Pohjonen Auringonlasku, sign. oikealle alas Jussi P 39, 24 x 18 cm, om. Kerttu Pohjonen Maisema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1954, 31 x 24 cm, om. Kerttu Pohjonen Puisto, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 24 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen

29 Joki, sign. oikealle alas Jussi P 40, 24 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen. Jängänreunaa, maisema, sign. alas oikealle Jussi P 37, sen alla teksti Jängänreunaa, 35 x 27,5 cm, om. Irmeli Asikainen maisema, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 23 x 14 cm, om. Kerttu Pohjonen Maisema, pastelliliiduilla ja vesiväreillä tehty työ, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 55, 25 x 16 cm, om. Kerttu Po!:jonen Yllästunturit, sign. oikealle alas Ylläst~~turit JP 37, 25 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen Sauna Pallaksella, sign. oikealle alas Sauna Pallaksella Jussi P 37, 36 x 28 cm, om. Kerttu Pohjonen Maisema, alhaalla keskellä teksti Viimeenen 2./34, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 25 x 27 cm, om. Kerttu Pohjonen

30 Myllypuro Sirkiänsaarella, vasemmalla alhaalla teksti Myllypuro Sirkiänsaari, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, -43, 42 x 34 cm, om. Niilo Vihola Metsä, paksuilla väre~llä maalattu metsämaisema, teksti oikealla alhaalla Ilonalle Jussi P., 194? (viimeinen numero epäselvä), tehty ilmeisesti 40-luvun alussa, 20,5 x 17,5 cm, om. Helmi Ruusela Kirjurinluoto, pastellinomainen akvarelli, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1947, 36,5 x 28,5 cm, om. Helmi Ruusela Tytön pää, sign. oikealle alas Jussi. P, 42, 23,5 x 27 cm, om. Airi Pihlajamaa Rintamalta, signeeraamaton, tehty ilmeisesti , 28 x 15 en, om. Antti Pohjonen Rintamalta, signeeraamaton, työ tehty ilmeisesti , 28 x 15 cm, om. Antti Pohjonen Vene, kuva veneestä taustalla tehdas, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen 50, 22 x 17 cm, om. Maj-Britt Penttilä

31 Tukholman satama, sign. alas vasemmalle Jussi P 28. Tukholma, signe~rauksesta huolimatta tehty 1938 (todennäköisesti), 23 x 17,5 cm, om. Esa Mäkinen Kätka, ma1. sema, keskel~ä alhaalla teksti Kätkä Sirkankylä 1937, sign. oikealle alas JP 37, 39 x 30,5 cm, om. Kerttu Pohjonen Jokirantaa Porin Hätilästä, maisema, teksti vasemmalla alhaa~la J ekirantaa ~o r in Hätilästä 1946, sign. oikeall:e alas Jussi P, 26, 5 x 22,5 cm, om. Sievä Kauppinen Maisema, sign. oikealle alas Jussi P'ohjonen, tekovuosi tuntematon, 11,5 x 7,5 cm, om. Sirkku Anttila Aita, metsä- ja peltomaisema, sign. vasemmalle ala~ Jussi Pohjonen, -1950, 13,5 x 20,6 cm, om. Sirkku Anttila Ylläs, maisema, alhaalla keskellä teksti Vanhaa Alakylää ja Yllästunturi, sign. edellisen alla Jussi Pohjonen, -37, 63,5 x 47 cm, om. Sirkku Anttila Äänislinnasta, vasemmalla alhaalla t eksti Jukka Teponajalle

32 , JP, sign. oikealle alas Äänislinnasta 1943, Jussi Pohjonen, 38 x 25 cm, om. Jukka Teponoja Äänisen rannalta, vasemmalla alhaalla tek~ti Äänisen ran- - nalta, sign. oikealle ~lös Jussi Pohjonen 1943, 38 x 25 cm, om. Jukka Teponoja

33 Piirustuksia Selkä, hiili~iirustus tummatukkaisesta naisesta jonka lanteilla vaate, sign. oikealle alas Jussi P, 45, 35 x 56 cm, om. Porin Taidemuseo Kristus, hiilipiirustus Kristuksen päästä, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 45, 36 x 49 cm, om. Kerttu Pohjonen r,~ aria ja Johannes, hiilipiirustus jossa Maria. on etualalla ja Johannes sivukuvana takana, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen -45, 43 x 42 cm, om. Kerttu Pohjonen Sammat-tunturi, ruskealla harmaalle tehty tussilaveeraus, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 24 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen Kaukosenkylä, lyijykynäpiirustus, sign. oikeal~e alas JP 37, 32 x 25 cm, om. Onni Rinne Onni, hiiliuiirustus Onni Rinteestä, sign. oikealle alas ympyrän sisään JP, tehty ilmeisesti 30-luvun lopulla, 29 x 40 cm, om. Onni Rinne

34 Omakuva, lyijykynällä tehty nopea hahmotelma, sign. J. 42, 26,5 x 37 cm, om. Sirkku Anttila Laninmaisema, lyijykynäpiirus~us klubiaskin taakse, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen, toisella puolella ~astelliliidulla piirretty sama Lapinmaisema, sign. oikealle alas JP, tehty ilmeisesti 1937, om. Sirkku Anttila Omakuva, lyijykynäpiirustus, alhaalla keskel lä teksti Omaku signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 11,5 x 17,5 cm, om. Sirkku Anttila Varis, hiili piirustus, signeeraamaton, tehty ilmeisesti sodan aikana, 29 x 35 cm, om. Kerttu Pohjonen Pintesken viinatehdas, lyijykynäpi ~~ ustus, signeeraamaton, tehty ilmeisesti sodan aikana, 40 x 21 cm, om. Kerttu Pohjonen Jääkäri Lenuänen, lyijykynäpiirustus, signeeraamaton, alhaalla vasemmalla teksti Jääk. Leppänen, tehty sota- aikana, 25 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Jääkäri Lavonen, lyijykynäpiirustus, alhaalla vasemmalla

35 teksti Jääk. Lavonen, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 25 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Omakuva, hiilipiirustus, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 26 x 33 cm, om. Kerttu Pohjonen Omakuva, hiilipiirustus, sign. oikealle alas JP. 42, 22 x 27 cm, om. Kerttu Pohjonen Omakuva, hiilipiirustus, sign. oikealle alas Jussi Poh 1945, 35 x 45 cm, om. Kerttu Pohjonen Omakuva, lyijykynäpiirustus, sign. oikealle alas J.P. 33, 23 x 29 cm, om. Kerttu Pohjonen Nies, lyijykynäpiirustus, signeeraåmaton, tehty sota-aikana, 25 x 31 cm, om. Kerttu Pohjonen Mies _, lyijykynäuiirustus, sign. oikealle alas J. 39, 22 x 30 cm. om. Kerttu Pohjonen ~' lyijykynäpiirustus, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 21 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen

36 Mies, lyijykynäpiirustus, signecraamaton, tehty sota-aikana, 21 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Mies, lyi jykynäpiirustus, sign. oikealle alas Jussi P., 42, 25 x 32 c~, om. Kerttu Pohjonen u hiilipiirustus, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen ~' 1943, 25 x 32 cm, om. Kerttu Pohjonen Nauravat kasvot, hiilipiirustus, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 25 x 22 cm, om. Kerttu Pohjonen Nies, ruskealiitupiirustus, signeeraamaton, tehty sota-aika~a, 24 x 31 cm, om. Kerttu Pohjonen Mies, t ussipiirust us, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 21 x 30 co, om. Kerttu Pohjonen j,~ i e s, lyi jykynä'9i irustus, signe eraamaton, tehty sota-aikana, 22 x 27 cm, om. Kerttu Pohjonen Mies, tussiuiirustus, signeeraamaton, tehty sota-aikana, x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen

37 Vänrikki Lindstedt, lyijykynäpiirustus, alhaalla oikealla teksti Vänr. Lindstedt, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 21 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Adjutantti Paasinen, lyijykynäpiirustus, signeeraamaton,. alhaalla vasemmalla teksti Adj. Paasinen (nimi epäselvä}, tehty sota-aikana, 25 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Ylikersantti Seppälä, hiilipiirustus, alhaalla oikealla teksti Ylikers. Seppälä, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 25 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Purjevene, valkoisella vahvistettu h~ilipiirustus, alhaalla keskellä teksti Susanne (veneen nimi), sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, -36, 36 x 44 cm, om. Esa Mäkinen Maisema, ruskealiitupiirustus, sign. vasemmalle alas Jussi P -42, 27 x 22,5 cm, om. Esa Mäkinen Meri, lyijykynäpiirustus, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 42, 28 x 18 cm, om. Esa Mäkinen Seisova malli, hiilipiirustus, sign. vasemmalle ylös Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti. opiskeluaikana, 32 Ä Kerttu Pohjonen 57 cm, o~.

EERO VARTIO MIKA WALTARIN KERÄILIJÄN TIETOLIPAS. Bibliografia. Kustantanut Mika Waltari -Seura ry.

EERO VARTIO MIKA WALTARIN KERÄILIJÄN TIETOLIPAS. Bibliografia. Kustantanut Mika Waltari -Seura ry. EERO VARTIO MIKA WALTARIN KERÄILIJÄN TIETOLIPAS Bibliografia Kustantanut Mika Waltari -Seura ry. Julkistettu Helsingin kirjamessuilla 28. lokakuuta 2004 Helsinki 2004 SAATTEEKSI Yksi kirjojen keräilijän

Lisätiedot

ei tiedossa sotavankileiri 84, Monetno- Suhobezvodnojen asema, Gorkin alue; Losinovski, Sverdlovskin alue; Vahlberg kylä, Šonihan asema, Gorkin alue;

ei tiedossa sotavankileiri 84, Monetno- Suhobezvodnojen asema, Gorkin alue; Losinovski, Sverdlovskin alue; Vahlberg kylä, Šonihan asema, Gorkin alue; Nimi Syntymäaika ja - paikka Aalto Allan Armas 24.12.1908 Suomusjärvi Aalto Arvo Johannes Sot.-arvo Joukko-osasto Vangitsemisaika ja - paikka Kuolinaika Kuolinpaikka ja -syy, leirit, sairaalat ja muita

Lisätiedot

Sisällys. Sukuneuvosto

Sisällys. Sukuneuvosto Vanhan Tuomas Rautalammin 2008 2007 Korhosten 11 sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheevuoro 3 Kaarina Laitisen muistolle 4 Suomen Korhonen 5 Korhosten kuusi sukupolvea Säkkimäellä ja Vehkalassa 10

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

ESPOON SOTAVETERAANI 3/2008. Sosiaalijaoston ja Pohjoisen toimintajaoston järjestämä virkistyspäivä Palstarinteellä keräsi

ESPOON SOTAVETERAANI 3/2008. Sosiaalijaoston ja Pohjoisen toimintajaoston järjestämä virkistyspäivä Palstarinteellä keräsi ESPOON SOTAVETERAANI 3/2008 Sosiaalijaoston ja Pohjoisen toimintajaoston järjestämä virkistyspäivä Palstarinteellä keräsi 1 43 veteraania nauttimaan Nuuksion jylhistä maisemista. Kuva Niilo Ihamäki. 2

Lisätiedot

SÄÄTIÖN PALSTA. jäsenenä Paavo Määttänen sekä asiamiehenä Marjaana Lumme.

SÄÄTIÖN PALSTA. jäsenenä Paavo Määttänen sekä asiamiehenä Marjaana Lumme. 1 SÄÄTIÖN PALSTA Kädessäsi on ensimmäinen säännöllisesti ilmestyvä Kanneljärveä koskeva pitäjäjulkaisu. Riippuen Sinun, lukijamme, mielenkiinnosta ja aktiivisuudesta Kannel-Säätiö tulee julkaisemaan tätä

Lisätiedot

Juhlien juhlat Koivistolla

Juhlien juhlat Koivistolla Nro 8 Elokuu 2014 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Juhlien juhlat Koivistolla Teksti Riikka Salokannel Kuvat Essi Salmenkivi Tiijjät sie? Suome toista päärattaa, Nälkärattaa Riihimäelt

Lisätiedot

Kun suru koskettaa Kuolinilmoitukset 2015

Kun suru koskettaa Kuolinilmoitukset 2015 Kun suru koskettaa Kuolinilmoitukset 2015 Tämä Satakunnan Kansan mallisto on tehty auttamaan ja opastamaan omaisia kuolin- ja surukiitosilmoitusten laadinnassa sekä asioinnissa lehden kanssa. Tutustu siihen

Lisätiedot

mkerilaisten viesti numero 4

mkerilaisten viesti numero 4 mkerilaisten viesti numero 4 inkerilaisten viesti TOIMITUS KONTTORI: TILAUSHINTA: ILMOITUSHINNAT PAAASIAMIES RUOTSISSA: PAAASIAMIES SUOMESSA: Paatoimittaja: Matti Vironmaki, puh. 90-631 285 Toimitussihteeri:

Lisätiedot

www.kotosalla.kuolajarvi.fi

www.kotosalla.kuolajarvi.fi 1 www.kotosalla.kuolajarvi.fi Seimen keskellä valo hohtaa, Joulun lämpöön se meidät johtaa. 2 Pääkirjoitus Kulkee kuin kuningas, vaeltaa kuin valtaherra arvoitus tunnetaan eri puolilla Suomea. Kuka on

Lisätiedot

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 N:o 6/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 11. päivänä 2013 Naisjärjestön historiallinen kokous sivu 10 Uudet hallituksen jäsenet sivu 11 Kuntien

Lisätiedot

MY SCRIPT. an original screenplay by.

MY SCRIPT. an original screenplay by. <Your Name> MY SCRIPT an original screenplay by (555) 555-5555 MyEmail@emailaddress.com 1 EXT. KEINU MEREN RANNALLA - DAY 1 Kaksi 8-vuotiasta pientä TYTTÖÄ parikeinussa,

Lisätiedot

Latit 51º 22 Pohj. Long 4º 27 Länt.

Latit 51º 22 Pohj. Long 4º 27 Länt. Nro 2 Helmikuu 2008 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Tarmo Valmela Latit 51º 22 Pohj. Long 4º 27 Länt. Näytähä Joro meil sitä puukkojais Yrjö, Olli ja Terkka yrittiit vanhemma arvokkuuvel

Lisätiedot

Syyrin Sanomat 2009. Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä)

Syyrin Sanomat 2009. Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä) Syyrin Sanomat 2009 Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä) SISÄLLYS Toimittajalta...s. 3 Hyvät sukulaiset...s. 4 Sihteerin pallilta...s. 5 Syyriläisten kesäretki Espooseen... s. 6 Mukana

Lisätiedot

TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS

TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS Rikhard Orbinskin perheen kirjeenvaihtoa ja vaiheita vuosina 1904 1945 koonnut Katriina Orbinski Sisällys Muutama alkusana 5 Varkauden ruukin poika 7 Helsinkiläisneiti

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 n Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 Tämän lehden toimituskunta: Toimituksen osoite: Taitto: Paino: Juhani Silván (vastaava), Risto Hakomäki ja Pekka Wikberg n Kotiseutuyhdistys ry. c/o

Lisätiedot

1/2012 50. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA

1/2012 50. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA 1/2012 50. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA VOX CLAMANTIS IN DESERTO Karhunkierros on Satakuntalaisen Osakunnan tiedotuslehti. Perustettu vuonna 1963. ISSN-L 1239-1913, ISSN 1239-1913

Lisätiedot

Kun suru koskettaa Kuolinilmoitukset 2015

Kun suru koskettaa Kuolinilmoitukset 2015 Kun suru koskettaa Kuolinilmoitukset 2015 Tämä Aamulehden mallisto on tehty auttamaan ja opastamaan omaisia kuolin- ja surukiitosilmoitusten laadinnassa sekä asioinnissa lehden kanssa. Tutustu siihen kaikessa

Lisätiedot

Kesä Koivistol Seppo Mannonen

Kesä Koivistol Seppo Mannonen Nro 10 Lokakuu 2012 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Kesä Koivistol Seppo Mannonen Osa 5 Nii myö äiti kans alettii assuu mei ommaa talloo. Taloha ol sisält jotekii siivotto mut pihal

Lisätiedot

LAUANTAI 23. 11. 2013. Mikkelin tulimeri

LAUANTAI 23. 11. 2013. Mikkelin tulimeri LAUANTAI 23. 11. 2013 Mikkelin tulimeri Saumaaja Jorma Takala astuu pankkiin Helsingin Jakomäessä 8.8.1986 katkaistun haulikon ja dynamiittikassin kanssa. Takala ottaa kolme panttivankia ja lähtee epätoivoiselle

Lisätiedot

Lietsalan koulu sata vuotta helmi joka vuodesta 1907-2007

Lietsalan koulu sata vuotta helmi joka vuodesta 1907-2007 Lietsalan koulu sata vuotta helmi joka vuodesta 1907-2007 Karoliina Lähteenmäki SISÄLLYSLUETTELO LUOTSAUSTA 2000-LUVUN LIETSALASSA 4 KATSAUS LIETSALAN ALUEEN VARHAISHISTORIAAN JA LIETSALAN KOULUN VAIHEISIIN

Lisätiedot

Kaks' vain valveill' on puolisoa lapsen herttaisen nukkuessa seimi kätkyessään.

Kaks' vain valveill' on puolisoa lapsen herttaisen nukkuessa seimi kätkyessään. VAMMALAN SEURAKUNTALEHTI 4 2007 www.vammalanseurakunta.fi Kaks' vain valveill' on puolisoa lapsen herttaisen nukkuessa seimi kätkyessään. Pyhä perhe on saapunut Vammalaan, Jeesus-lapsi, Maria ja Joosef

Lisätiedot

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M 1972 M 27 -- 2 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 LK1 -- 23 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 Pow 13 -- 16 Kristian, kerran teki jumalan, luokan

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo SALVADOR DALÍ ANNETTE MESSAGER

Espoon modernin taiteen museo SALVADOR DALÍ ANNETTE MESSAGER Espoon modernin taiteen museo SALVADOR DALÍ ANNETTE MESSAGER 2 07 1 3.11.2007 27.1.2008 Salvador Dali: Gala mietiskelee Corpus Hypercubicusta, 1954. Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí. KUVASTO,

Lisätiedot

Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset

Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset Suuri toiveemme on toteutunut. Pohjolaisten sukuseura on vihdoin tänä vuonna perustettu ja vietämme sen ensimmäistä sukukokousta. Sukuseuramme

Lisätiedot

Leeni Ylivakeri (synt. 1914), maatilan emäntä ja suurperheen äiti, mummu ja isomummu kertoo tässä kirjasessa elämästään. Tarina alkaa Vihdistä, josta

Leeni Ylivakeri (synt. 1914), maatilan emäntä ja suurperheen äiti, mummu ja isomummu kertoo tässä kirjasessa elämästään. Tarina alkaa Vihdistä, josta Leeni Ylivakeri (synt. 1914), maatilan emäntä ja suurperheen äiti, mummu ja isomummu kertoo tässä kirjasessa elämästään. Tarina alkaa Vihdistä, josta Leeni siirtyy perheensä mukana Liedon kautta Paimioon

Lisätiedot

Joulun odotusta... Olkipukkeja joulupöytiin

Joulun odotusta... Olkipukkeja joulupöytiin K Hyvinkään seurakuntalehti nro 6 30.11.2001 Joulun odotusta......ja adventin aikaa Olkipukkeja joulupöytiin Joulun alla otetaan kätköistään monenmoiset joulukoristeet tai hankitaan uusia. Nykyisin koristeita

Lisätiedot

Elämäni tärkein asia Vernerin runokilpailun satoa 2007

Elämäni tärkein asia Vernerin runokilpailun satoa 2007 Elämäni tärkein asia Vernerin runokilpailun satoa 2007 Piirroskuvat: Linda Lauttia, Perttulan erityisammattikoulu. Toimitus: Jaana Teräväinen, Jenni Meronen Taitto ja toimitus: Soile Mottisenkangas Julkaistu:

Lisätiedot

Tapio Nikkari Elisenvaara sodan jaloissa

Tapio Nikkari Elisenvaara sodan jaloissa Tapio Nikkari Elisenvaara sodan jaloissa Vietin elämäni ensimmäisen vuosikymmenen Elisenvaaran asemanseudulla. Kerroin ensimmäisessä osassa Elisenvaaran kylästä ja lapsuuteni maisemista ennen sotia. Tässä

Lisätiedot

HELSINGIN PITAJAN PUNAKAARTI 1918

HELSINGIN PITAJAN PUNAKAARTI 1918 RAIMO PARIKKA HELSINGIN PITAJAN PUNAKAARTI 1918 Vuosi 1917 oli Suomessa vallankumouksellista aikaa. Valta ja nalka kulkivat pitajan horisontista katsoen eri suuntiin. Vuoden 1917 huono sato ja ulkomaisen

Lisätiedot