Teoksia luetteloidessani olen ensinnä ilmoittanut teoksen. nimen siinä muodossa, jonka Jussi on sille antanut, mikäli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 44 - Teoksia luetteloidessani olen ensinnä ilmoittanut teoksen. nimen siinä muodossa, jonka Jussi on sille antanut, mikäli"

Transkriptio

1 TEOSTEN LUETTELOINTI Teoksia luetteloidessani olen ensinnä ilmoittanut teoksen nimen siinä muodossa, jonka Jussi on sille antanut, mikäli ' se on ollut tiedossa, ja jollei sitä ole ollut tiedossa, siinä muodossa, jonka olen muutoin saanut tietooni. Mikäli teokselle ei ole tiedetty varsinaista nimeä, olen nimennyt sen parhaimmaksi katsomallani tavalla. Mikäli nimi on riittäväati kuvannut teoksen esittämää asiaa, en ole kuvaillut teosta tarkemmi n. Nimen jälkeen olen esittänyt tarke~an tekotavan, sen jälkeen maininnan muista teoksessa olleista kirjoituksista kuin allekirjoi tukses.ta. Tämän jälkeen tulee signeerausmerkintä sitlen, että olen pilkuilla jaotellut Jussin käyttämät rivit, esim. ~ussi Poh - 41, tarkoittaa teosta jossa lukee samalla rivill Jussi Poh - 41, esim. Jussi, Pohjonen, tehty ilmeisesti 1948, tarkoittaa allekirjo~tusta kahdella rivillä ilman vuosilukumerkintää. Teoksen tekovuositieto on tässs. tauauksessa muualta. Mi käli signeerausmerkinnässä on ~Q~ana teoksen tekovuosi, en ole sitä erikseen lai~nut luetteloon. Kolcomerkinnässä tulee ensin leveys, sitten korkeus.

2 Ve:Lstokset Pyyre, Heli Gestriniä esittävä punaisesta graniitista tehty veistos (rintakuva), signeeraamaton, tekovuosi tuntematon (kenties 40-luvulla), korkeus 52 cm, om. Hilkka Salko Kenraali Siilasvuo, ruskeaksi patinoitu kipsivalu kenraali Siilasvuon päästä, sign. kaulaan Juss-i Pohjonen, tehty sota-aikana., korkeus 41 cm, om. Kerttu Pohjonen Antero, kuparikasvatus Antero Lipsasen päästä, sign. kaulaan Jussi Pohjonen, 1950, korkeus 31 cm, om. Erkki Lipsanen Au~st Linsanen, kunarikasvatus August Lipsasen päästä, sign. niskaan Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti vuonna 1948, punagraniittijalustassa teksti sivulla ja edessä AUGUS~ LIPSANEN, korkeus jalustasta 44 cm, om. kau~'ahuone Lipsanen Ministeri H. Ichikav1a, Japanin suurlähetystön asiainhoi tajan muotokuva kipsivaloksena, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 30-luvun alkupuolella, tukka maalat~u 'jälkeenpäin valkoisella, korkeus 26, 5 cm, om. Kerttu Pohjonen (alkuperäinen pronssivalu Japanissa)

3 Heli, kultapronssilla maalattu kipsivalas Heli Gestrinin muotokuvapäästä, sign. kaulaan vasewnalle Jussi Pohjonen 37, korkeus 43 cm, om. Kerttu Pohjonen Kultainen tvttö, kultapronssilla maalattu kipsivalu nais n päästä, sign. taakse Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti JOluvulla, korkeus 34 cm, om. Kerttu Pohjonen Piecq, ruskeaksi patinoitu kipsivalu (rintakuva) puisella alustalla, jalustassa teksti Piecq, sign. kaulukseen Jussi Pohjonen, -42, korkeus jalustasta 54 cm, om. Hertta Meyer Aleksis Kivi, kipsivalu Aleksis Kiven päästä, teosta lienee tehty noin 20 kpl, joista osa tuhoutunut, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 1952, korkeus 31 cm, om. (1) Aarne Käri (kipsi), ( 2 ) Kerttu Wessman (kultapronssilla maalattu) Veli, ruskeaksi käsitelty betonivalu Veli Mäkisen päästä~ signeeraa~aton, tehty ilmeisesti 30-luvulla tai sodan jälkeen, korkeus 29 cm, om Esa Mäkinen Pv~rre, kuparikasvatus Heli Gestrinin kasvoista, sign. kaulaan Jussi Pohjonen, 1945, korkeus 41 cm, orn. Porirr Taideja TaideteolJ. isuusyhdistys, sijoitettu Satakunnan Museoon (luet.no. PTTY 54)

4 I rmeli, kuparikasvatus Irmeli Lips asen päästä, sign. kaulaan Jussi Pohjonen, -50, korkeus 37 cm, om. Erkki I.ipsanen Kirsti, kuparikasvatus Kirsti Lehtosen päästä~ sign. taakse kaulan alle Jussi Pohjonen, tehty joko 1951 tai 1')52, k orkeus 28 cm, om. Eino ja Tuula Lehtonen ~akaava nainen, kuparikasvatustyönä tehty pienoisveistos makaavasta alastomasta naisesta, kasvot käsittelemättä, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 50-luvun vaihteessa, alusta samaa valua 13 x 27 cm, om. Irmeli Asikainen

5 Reliefit Tytön nää, nelikulmainen patinoimaton kipsivalu, hieman rikki oikeasta alakulmasta, signeerac:.maton, tekovuosi tuntematon, 26 x 35 cm, om. Kerttu Pohjonen E. E. Grönlund, nelikulmainen kipsivalu, patinoimaton muotokuva, sign. kauls.n alle Jussi Pohjonen, 1948, alhaalla keskellä teksti E. E. Grönlund, 35,5 x 41 cm, om. Kerttu Poh jonen Tytön uää, patinoimaton nelikulma:imen kipsivalu, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 32 x 34 cm, om. Kerttu Pohjonen Kenraalimajuri Sihvo, ruskeaksi patinoitu ~yöreä kipsivalu, jossa ylle kaareutuu. teksti Kenr. maj. Jussi Sihvo ja alle k c..areutuu teksti 10. D: n komentaja , sign. kaulan alle Jus si Poh jonen, -42, halkaisija 37,5 crrt, om. Irmeli Asike.ir..en T. V. Sa rparanta, pyöreä kipsivalu, patinoimat on, ylle kaareutuu teksti T.V. Sarparanta, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen 4 4, halkaisija 38 cm, om. Kerttu Pohjonen

6 Divisioonankomentaja Martola, pyöreä kipsivalu, josta ~asemmalta ylhäältä lohjennut suurehko pala, ylle kaareutuu teksti (ilmeisesti alkaa tuhoutuneen sanan viimeisellä kirjaimella) A J. A. ItiARTOLA, alle kaa reutuu teksti D : n komen- - taja , sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, teht"y ilmeisesti 1942, halkaisija 37 cm, om. Kerttu Pohjonen Tohtori Saren, pyöreä patinoimaton kipsivalu, yl]e kaareutuu teksti 15. D: n lääkäri, alle kaareutuu teksti Jarl Saren, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen 1944, halkaisija 31,5 cm, om. Kerttu Pohjonen Eversti Oinonen, ruskeaksi patinoitu kipsivalu, vasemmalta alkava teksti kiertää. pyöreää reliefiä: Eversti Mat.t.i Oinonen , sign. kaulan alle Jussi Pohjonen 1946, halkaisija 38 cm, om. Sirkku Anttila Eversti Valkama, tlli~man vihertäväksi patinoitu kipsivalu, pyöre~ä reliefiä kiertää teksti JR. 57. Komentaja Yrjö Valkama, reliefi ~ taakse kirjoitettu lyijykynällä Tullut , sign. kaulan alle Jussi Pohjonen 1942, halkaisija 36 cm, om. Sirkku Anttila

7 Heikki Lähteenmäki, nelikulma inen kuparikasvatus miehen päästä, alla teksti Heikki Lähteenmäki, sign. tämän yläpuolelle oikealle alas Jussi Pohjonen, -49, 33,5 x 41 cm, tehty ilmeisesti k aksi kappalet ta, omistajat: Edith ja Unto Pasila, Heikki Lähteenmäki J.V. Arajuuri, pyöreä kipsivalu, vihreä patinointi, hieman rikki, yläosaa kaartaa teksti Kenr. J.V. Arajuuri, tekovuosi tuntematon, halkaisija 36 cm, om. Sotamuseo (luettelonvmero pm;_ttv.u heiltä) Kenraali Järvinen, pyöreä pronssivalu, yläosaa kaartaa teksti Kenr. E.J. Järvinen, sign. yms. tarkistus puuttuu (näkemättä), halkaisija 36 cm, tekovuosi tuntematon, om. Sotamuseo (luet. num. 1205,4 sijoitettu Suomenlinnan Rannikkotyki~tömuseoon) Tytön pää, siniseksi maalattu kipsivalu, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 1959, tehty ilmeisesti viisi kappaletta, 31 x 34 cm, om. Rauha Aalto Eversti Virkki, pyöreä kipsivalu, viherftävä patinointi, ylle kae.reutuu teksti Eversti Eino Virkki, alla kaartuu teksti JR. 15. komentaja , sign. vasermnalle alas JP 42, halkaisija 30,5 cm. om. Sirkku Anttila

8 Kenraalimajuri Heiskanen, pyöreä pronssivalu, yläosaa kaartaa teksti K.A. Heiskanen, alaosaa kaartaa teksti Kenraalimajuri, sign. kaulan all:e Jussi Pohjonen, 1945, halkaisija 35 cm, om. Sotamuseo (luet.num. 1205,5) Kenraalimajuri Hersalo, pyöreä pronssivalu, yläosaa kaartaa teksti Kenr. maj. N.V. Hersalo 15. D:n komentaja, alaosaa kaartaa teksti JR. 15:ltä 1942, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, 1942, halkaisija 36 cm, om. Sotamuseo (luet.num. 1205, 3) K enraali~ajuri Hersalo, pyöreä kipsivalu, patinoimaton, yläosca kaartaa teksti Kenr. maj. N.V. p.ersalo 15. D:n komentaja, alaosaa kaartaa teksti JR. 15:ltä 1942, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, 1942, halkaisija 36 cm, (sama kuin vast. pronssi valu), ( kipsisiä -caksi ka"!_)paletta Sotamuseossa, t eisen l u et ~ elointi kuitenkin nuuttuu heiltä), om. Sotamuseo (luet.num ,26) Toivo Pohjala, nelilculma inen kuparikasvatus, jonka oikea yläkulma v i istottu, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 1955, 29 x 37 cm, tehty ilmeisesti kolme kappaletta, om. (l) Pertti Piirinen, ( 2) Porin ravira~asäätiö, (3) hautakivessä

9 Aino Pohjala, nelikulmainen kuparikasvatus, joruca vasen yläkulma viistottu, sir,n. vase~malle alas Jussi Pohjonen 55, 30 x 36 cm, tehty ilmeisesti kaksi kappaletta, om. (1) Pertti Piirinen, (2) hautakivessä Kenra.alimajuri Pajari, pyöreä pronssivalu, yläosaa kaartaa teksti Mannerheimristin ritari kenr. maj. A. 0. Pqjari, alaosaa. kaartaa teksti 18. D:n kom , sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1942, halkaisija 37 cm, om. Sotamuseo (luet. num. 1205,2) Kenr~alimajuri Sihvo, pyöreä pronssivalu, yläosaa kaartaa teksti Kenr.maj. Jussi Sihvo, alaosaa kaartaa teksti 10. D: n komentaja , sign. kaulan alle J ussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1942, halkaisija 37 cm, om. Sota~useo (luet.num. 1205,1) Rouva Airio, pyöreä kipsivalu, luonnos hautamuistomerkkiin, patinoitu vihertävällä kultapronssilla, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 50-luvulla, halkaisija 32 cm, o~. Kerttu Pohjonen Sasu.1(e, nelikulmainen kuparikasvatus juoksevasta hevosesta, vasenmallaylhäällä suorakaiteessa teksti S ~suke, 4606, sign.

10 vasemmalle alas Jussi Pohjonen, 30 x 19 cm, am. (l) Niilo Vihola, (2) Edith ja Unto Pasila Alaston pe~he, kultapronssilla sivelty nelikulmainen kipsivalu, kuvattuna isä, äiti ja lapsi, signeeraamat.on, tekqvuosi tuntem~.ton, om. Irmeli Asikainen Eversti Rautiainen, ruskeaksi patinoitu kipsivalu (pyöreä), yläosaa kaartaa teksti Eversti Heikki Rautiainen, alhaalla kaa~ taa teksti JR 15 Komentaja , sign. kaulan alle Jussi Pohjonen 1943, halkaisija 31 cm, om. Irmeli Asikainen Eversti Virkki, patinoimaton pyöreä kipsivalu, jossa halkeama alhaalta vasemmalta ylös oikeal~e, ylhäällä kaartaa teksti Eversti Eino Virkki, alhaalla kaartaa teksti JR. 15. Komentaja , sign. kaulan alle JP 42, halkaisija 53 cm, om. Satakunnan Museo (luet.num ) Hanna Airio., Airion perhehautaan Porin K"åppärän hautausmaalle sijoitettu reliefi, kujarikasvatus, sign. kauocan alle Jussi Pohjonen 51, reliefin alla hautapaadessa teksti Kaup~aneuvoksetar Hanna Airio, ~ cm, om. hautapaadessa t , halkaisija

11 Antti Airio, Airion perhehautaan Porin Käppärän hautausmaalle s i joitettu reliefi, kuparikasva tus, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, 51, reliefin alla hautapaadessa teksti Kauppaneuvos Antti Airio, ~ t , halkaisija 32 cm, om. hautapaadessa Kenraalimajuri Hersalo, kuparinväriseksi patinoitu pyöreä kipsivalu, reliefiä kiertää teksti KENR. MAJ. N.V. HERSALO 15.D: N KOIJENTAJA, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, taakse kirjoitettu , tehty ilmeisesti vuonna 1 944, halkaisija 37 cm, om. Tykistömuseo Eversti Eino Virkki, kuparinväriseks.i patinoitu pyöreä kipsi valu, reliefiä kiertää teksti EVERSTI EINO VIRKKI JR. 15 KDrlENTAJA , sign. kaulan alle JP42, halkaisija 30 cm, om. Tykistömuseo Kenraalimajuri Valkama, kuparinväriseksi patinoitu pyöreä kipsivalu, reliefiä kiertää teksti JR 57 KOMENTAJA YRJÖ VALKA1 ia, sign. kaulan alle Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1942, halkaisija 36 cm, om. Tykistö~useo 15. Divisioonan l ääkäri Jarl Saren, kuparinväriseksi patinoitu pyöreä kipsivalu, reliefiä kiertää teksti 15. D:n

12 ~~ÄRI JARL SAREN, sign. kaul~n alle Jussi Pohjonen 1944 (viimeinen numero epäselvä), halkaisija 40 cm, om. Tykistömuseo

13 Pastellityöt Kristus ristillä, Kristus punertavalla ristillä taustanaan sinivihrein sävyin maalattua katsojajoukkoa ja ristejä, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1944, 78 x 120 cm, om. Kerttu Pohjonen Lapinmaisema, kuva tunturista, oikealla alhaall~ Kerttu Pohjosen kirjoittama teksti Pieni muisto Sirkalle yst. Kerttu, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen, 18 x 12 cm, om. Sirkka Leväjärvi Tauno Luostarinen, muotokuva Tauno Luostarisesta, sign. tieto puuttuu (näkemättä), tehty 1947, 47 x 53 cm, om. Valto Luostarinen Lauinmaisema, kuva Pyhätunturista, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen 55, Pyhätunturi, Luosto, 32 x 26 cm, om. Kalle Etelätalo Niilo, kuva Niilo Viholasta, sign. oilcealle alas Jussi Pohjonen, työ tehty ilmeisesti 1947 tai 1948, 42 x 53 cm, om. Niilo Vihola

14 Kuolleet kukat, tulpnaaneja lasimaljassa, useita signeerauksia, näkyvin vasemmalla ylhäällä Jussi Pohjonen, -51, 39 x 50 cm, om. Niilo Vihola Esa, luonnos Esa Mäkisestä tehtyä maalausta varten, signeeranmaton, tehty ilmeisesti 1948, 48 x 62 cm, om. Esa Mäkinen Esa, kuva Esa Mäkisestä pikkupoikana sinistä taustaa vasten, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, -47, 35 x 42 cm, om. Esa Näkinen Kukxia, sign. vasem~alle alas Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 50-luvun alussa, 49 x 63 cm, om. Eila Lahtinen Tuula, kuva Tuula Lahtisesta seitsemän-vuotiaana, sign. vasem~alle ylös Jussi Pohjonen - 53, 43 x 47 cm, om. Eila Lahtinen Kukkia lasissa, alhaalla oikealla sulkuihin kirjoitettuna tek3~i tkuva esittää croggilasin väärinkäyttöä), sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 53, 41 x 46 cm, om. Eila Lahtinen Kukkia, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 50-luvun alku~uolella, 39 x 47 cm, om. Eila Lahtinen

15 Antti, kuva Antti Korhosesta kuusi-vuotiaana, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 1952, 35 x 40 cm, om. Aarre Korhonen Lyyli, kuva Jussin vaimon äidistä Lyyli Niemisestä, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, - 47, 42 x 48 cm, om. Kerttu Pohjonen r.laisema: signeer aamaton, t ekovuosi tuntematon, 29, 5 x 25 cm, om. Esa Mäkinen Resu, kuva I\!äkisten koirasta (pää), sign. oikealle alas Jussi -- - P 3(?) (jälkimmäinen numero epäselvä), tehty ilmeisesti 30- luvun alkupuolella, 30 x 38 cm, om. Esa Mäkinen Lapinm~isema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, tehty ilmeises"ti 1937, 30 x 22 cm, om. Esa f!iäkinen Esa, kuva Esa Mäkisestä pikkuuoikana keltaisessa puvussa tur.:r::e.nsinistä taustaa vasten, tehty ilmeisesti 1948 tai 1949, signeeraar.1aton, 37 x 49 cm, om. Esa Mäkinen Lauinmaisema, sign. oilcealle alas Jussi Pohjonen, 55, 17 x 12 cm, orn. Esa Uäkinen

16 Alli, kuva Alli r.1äkisestä, sign. oikealle alas J. 33 sekä täotin yläuuolelle JP 34, jolloin kuvaan lienee lisätty viivanaisuutta pään ympärille, 39 x 50 cm, om. Esa Mäkinen Ernst Sarin, raidallisessa puvussa ruskealla pohjalla, sjgn. oikealle ylös Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1955, 47 x 55 cm, om. Sanna Sarin Frans Palojoki, tummassa puvussa, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 55, 47 x 53 cm, om. Touko Palojoki J.:arik}~a, kuva Marikka Palojoesta pikkutyttönä, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, - 55, 44 x 49 _cm, om. Touko Palojoki Alli Lahti~ kuva Porin Sotainvalidien Veljeskodin johtajattaresta Alli Lahdesta, sign. oikealle ylös Jussi Pohjonen - 45, 50 x 52 cm, om. Alli Lahti Simueleenjärveltä, maisema. oikealla alhaalla teksti Simneleenjärveltä 17/7 41, 29 x 23 cm, om. Erklci Lipsanen Tohtori J äfs, muotokuva Rudolf Jåfsista, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen, 1951, 42 x 49 cm, om. Rudolf Jåfs

17 Puu, sign. vasemmalle ylös Juss~ Pohjonen, 1952, 16 x 13 cm, om. Rudolf Jåfs Lauinmaisema, sign. oikealle alas Jussi P. 37, Hene11e -38 Jussi P, 37 x 31 cm, om. Kerttu Wessman Laninmaisema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1937, 18 x 21 cm, om. Kerttu Wessman Virpi, muotokuva Hertta-sisaren tyttärestä, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen 19?? (vuosiluku epäselvä, todennäköisesti kuitenkin 46), 36 x 41 cm, om. Virpi Heikkilä Viestiupseeri Valli-jaakola, muotokuva Eero Va lli-jaakelasta 15 D:n viestiupseerina, signeeraamaton, tehty ilneisesti 1944, 44 x 56 cm, om. Eero Valli-jaakela Nina, muotokuva Nina Miilunpalosta, silloisesta Nina Pogorelskista, sign. vasemmalle ylös Jussi Pohjonen, l948, 47 x 56 cm, oo. Nina J,~iilunpalo Nina, muotokuva Nina Pogorelskista, sign. vasenmalle alas Jussi Pohjonen, 1948, 43 x 52 cm, om. Nina Miilunpalo

18 i.:aisema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1956, 18 x 21 cm, orn. Kaarlo Kytö Kar:.rlo Kytö rooliasussa, muotokuva K.K:stä rooliasussa näytelmästä Viettelyksen vaunu, sign. vase~~alle Pohjonen, 1951, 47 x 59 cm, om. Kaarlo Kytö alas Jussi' Kerttu, muotokuva vaimosta, sign. oikealle alas Kertulle, Jussi Pohjonen -46, 38 x 48 cm, om. Kerttu Pohjonen Ruususen kamarineito, roolikuva Kertusta prinsessa Ruususen karnarineitona, sign. oikealle alas JP 46, 34 x 41 cm, om. Kerttu Pohjonen Kukka- asetelma, sign. oikealle alas Jussi P. 39, vasemmalle alas kirjoitettu Äidille, 33 x 24 cm, om. Kert~u Pohjonen LaD~alaisnainen, kasvokuva naisesta lapinpuvussa, sign. vase~~alle Pohjonen ylös Jussi Pohjonen, 1948, 39 x 24 cm, om. Kerttu Rouva Linturi, Into Linturin puolison muotokuva, sign. vasemmalle ylös Jussi P., -45, 27,5 x 34,5 cm, om. Kerttu Pohjonen

19 Tvtön nää, kuvan tuntemattoman nuoren tytön päästä, sign. alas keskelle Jussi Pohjonen 1945, 40,5 x 50 cm, om. Kerttu Pohjonen Kerttu hattu pää ssä, sign. JP 48, 37 x 47 cm, om. Sirkku' Anttila Lauinmaisema, violetti tunturi v.aaleaa taivasta vasten, sign. oikealle alas Tyrväntö , Jussi Pohjonen, 46 x 28 cm, om. Edith ja Unto Pasila ---- Ulla, muotokuva Ulla Pasilasta rusetti päässä pikkutyttönä,. sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1952, 40 x 44 cm, om. Edith ja Unto Pasila Ruskea työ, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 48 x 30,5 cm, om. Irmeli Asikainen Kati Orell, muotokuva, sign. oikealle alas Jussi P. 38, (lie~ee kuite~~in tehty noin 1950), 45 x 50 cm, om. I~eli Asi ~<ainen Lukeva uoika, sign. oikealle alas Jussi P. 38, 45 x 56 cm, om. Irmeli Asikainen

20 Alaston selkä, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 45 x 56 cm, om. Irmeli Asikainen ~akaava alaston, vihreälle pariisinpaperille toi sen kuvan ~ä ~ lle piirretty makaava alaston nainen, sign. oikealle, ylös Jussi Pohjonen 1948, 61,5 x 48,5 cm, om. Irmeli Asikainen r.:aisema, s i gn. oikealle alas Jussi Pohjonen, tehty todennäköisesti 1937, 17 x 12 cm, om. Irmeli Asikainen Kev~ttaiv~s Lauissa, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1937, 28 x 20 cm, om. Irmeli Asikainen Tuis~la, teksti oikealla alhaalla Tuisala, signeeraamaton, tehty ilmeisesti 1940, 34 x 25 cm, om. Kerttu Pohjonen Puhdetöit~ tekevä sotil as, sign. oikealle alas JP, t ehty ilmeisesti 194A. 25 x 34 cm, om. Kerttu Pohjonen ~ ~ä~~nturi, teksti alhaalla keskellä Pyhätunturi Pyhäjärven yli, sign. oikealle alas Jussi Pohj. 55, 32 x 21 cm, om. Kerttu Pohjonen r.!aisema, sign. oikealle ala.s Jussi Poh, tekovuosi tuntematon, 18 x 13 cm, om. Kerttu Pohjonen

21 - 64-1t~ a~sema, signeeraamaton, tekovuosi tuntpmaton, 23 x 16 cm, om. Kert t u Pohjonen r aisema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, telcovuosi tuntematon, 21 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen f,:aisema, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 21 X 15 c m, om. Kerttu Pohjonen r,!aisema, alhaalla keskellä teksti Pyhätunturi, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 55, 21 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen r~:aiseoa, s~gn. oikealle alas Jussi Pohjonen, tekovuosi tunt e na~on, 21 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen I.. a e a s.;gn. oikealle alas Juss i PohJ. one:1, tekovuosi ~s o '... tun~eoaton, 18 x 13 cm, om. Kerttu Pohjonen.;gn. ::aiseoa, oikealle alas Jussi Pohjonen, tekovuosi S t t 21 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen "un ene. on, ll.ais et:'.a, s~gn. oikealle alas Jussi P 41, 23 x 31 cm, om. Ker~tu Pohjonen

22 ies, hiilellä ja pastelliliidulla piirretty luo~os miehen päästä, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 25 x 34 cm, om. Kerttu Pohjonen Nainen, hiilellä ja pastelliliidulla piirretty luonnos naisen kasvoista, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 34 x 38 cm, om. Kerttu Pohjonen Saarnamies, muotokuva Väinö Stenbäckistä, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 34,5 x 50 cm, om. Kerttu Pohjonen Poika, muotokuva, paperin toisella puolella miehen kasvot, sign. Jussi Pohjonen 1940, 42 x 50 cm, om. Kerttu Pohjonen Nainen, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 1954, 49 x 53 cm, om. Kerttu Pohjonen Tyttö, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 51, 50 x 56 cm, om. Kerttu Pohjonen Poika, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 43, 47 x 60 cm, om. Kerttu Pohjonen Nainen, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 46, 47 x 60 cm, om. Kerttu Pohjonen

23 - 66 -!,:ies, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 48 x 60 cm, orn. Kerttu Pohjonen Tyttö, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 48 x 36 cm, om. Kerttu Pohjonen t:ies, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 50 x 63 cm, om. Kerttu Pohjonen ~ies, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1947, 38 x 47 cm, oo. Kerttu Pohj onen!,!alja1-:ko, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 53 x 48 cm, om. Kerttu Pohjonen Anna Lennänen, muotokuva, sign. vasemmal~e ylös Jussi Pohjo~en, 1954, 49 x 54 cm, om. Anna L e~pänen Werr..er Ranberg, muotokuva, sign. vasemmalle ylös Jussi Pohjonen, tehty 40-luvun lopulla, 41 x 46 cm, om. r!iarie Ramberg

24 Öljyvärityöt Tie uellon noikki, vihreäsävyinen maalaus, sign. alas oikealle Juss1 P, 193? (viimeinen numero joko 7 tai 9), 49 x 39 en, om. Esa Mäkinen Alli, muotokuva Alli Mäkisestä, sign. oikealle ylös Jussi P, - 33, 46 x 51 cm, om. Esa Mäkinen Netsä~olku, oikealla alhaalla teksti Velille ystävyydellä Juss1. Pohjonen 34- keväällä, 26 x 21 cm, om. Esa f,täkinen Teresa Hyvärinen, muotokuva vihreälle taustalle, sign. vasemmalle ylös Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti 1945, 60 x 74 cm, om. Teresa Hyvärinen Tunturimaisema, sign. vasemmalle alas J.P., oikealla alhaalla teksti Jalkaselle 51, 13 x 11 cm, om. Leena Cunninghamn Kö :liö, keltaisen ja vihreän kirjava maisema, oikeassa alanurkassa t eksti Köyliö, sign. vase~~ ~ lle alas Jussi Pohjonen 1945, 40 x 27,5 cm, om. Liisa Saar±koski Saarnamies Stenbäck, muotokuva Väinö Stenbäckistä, sign. oi- '

25 kealle alas Jussi 37, 43 x 50 cm, om. Kerttu Pohjonen Omakuva,paksuin värein korkkimattopohjalle tehty omakuva, siv1. oikealle alas JP 33, 25 x 32 cm, om. Irmeli Asikainen Omakuva, sign. oikealle alas Jussj, Pohjonen, 33., 28 x 36 cm, om. Irmeli Asikainen Sulttaani, signeeraamaton, ilmeisesti 30-luvulla tehty, 43 x 55, om. Kerttu Pohjonen Pitkäjärven rantaa, osittain täplittämällä tehty vihreäsävyinen maisema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 1958, 202 x 110 cm, om. Kerttu Pohjonen Talo ja puita, signeeraamaton teko.vuosi tuntematon, 20 x 25 cm, om. Esa Mäkinen Prinssi, o~akuva siniselle taustalle, sign. oikealle ylös Jussi, -33, 49 x 62 cm, om. Satakunnan Museo (mus.num ) Puita, hyvin vihreä puistomaisema, sign. oikealle alas Jussi, Pohjonen, tehty ilmeisesti , om. Lars Pairo (kokotieto uuuttuu)

26 Kopio tuntemattomasta teoksesta, sign. vasemmalle alas KOP JP. 37 (jälkimmä inen numero epäselvä), oikealla alhaalla teksti, jost a ei saa selvää, 22 x 28 cm, om. Kerttu Wessman

27 Akvarellit Ounasjoelta, sign. oikealle alas Jussi P-37, 37 x 18 cm, om. Esa Mäkinen Maisema, signeeraamaton, oikeassa alakulmassa merkintä -39, (kokotieto puuttuu), om. Esa Mäkinen Naantalin kirkko, sign. oikealle alas Jussi -1940, 41 x 35 cm, om. Esa Mäkinen i\'laiseroa, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 31 x 24 cm, orn. Kerttu Pohjonen Saarnamies, muotokuva Väinö Stenbäckistä, sign. oikealle alas J.P. 37, 25 x 32 cm, om. Kerttu Pohjonen Nakkilaa! vasemmalla alhaal la teksti Nakkila, sign. oikealle alas Jussi P. 38, 34 x 25 cm, om. Veikko Hirviniem± Äänisli~~an keskustaa, alhaalla oikealla teksti Äänislinn~ keskustaa, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen l943, 38 x 34 cm, om. Erkki U. Yrjänä

28 Karkusta, vasemmalla ylhäällä teksti Karkku, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 51, 34 x 24 cm, om. Mauri Vihola Palustunturit, sign. oikealle alas Palustunturit JP -37, sen alla viivalla ympäröitynä , Jussi, 38 x 19 cm, om. Esa :Mäkinen Maisema, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 22 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen Maisema, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 13 x 21 cm, om. Kerttu Pohjonen Aita ja rattaat, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 24 x 28 cm, om. Kerttu Pohjonen Auringonlasku, sign. oikealle alas Jussi P 39, 24 x 18 cm, om. Kerttu Pohjonen Maisema, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1954, 31 x 24 cm, om. Kerttu Pohjonen Puisto, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 24 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen

29 Joki, sign. oikealle alas Jussi P 40, 24 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen. Jängänreunaa, maisema, sign. alas oikealle Jussi P 37, sen alla teksti Jängänreunaa, 35 x 27,5 cm, om. Irmeli Asikainen maisema, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 23 x 14 cm, om. Kerttu Pohjonen Maisema, pastelliliiduilla ja vesiväreillä tehty työ, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 55, 25 x 16 cm, om. Kerttu Po!:jonen Yllästunturit, sign. oikealle alas Ylläst~~turit JP 37, 25 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen Sauna Pallaksella, sign. oikealle alas Sauna Pallaksella Jussi P 37, 36 x 28 cm, om. Kerttu Pohjonen Maisema, alhaalla keskellä teksti Viimeenen 2./34, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 25 x 27 cm, om. Kerttu Pohjonen

30 Myllypuro Sirkiänsaarella, vasemmalla alhaalla teksti Myllypuro Sirkiänsaari, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, -43, 42 x 34 cm, om. Niilo Vihola Metsä, paksuilla väre~llä maalattu metsämaisema, teksti oikealla alhaalla Ilonalle Jussi P., 194? (viimeinen numero epäselvä), tehty ilmeisesti 40-luvun alussa, 20,5 x 17,5 cm, om. Helmi Ruusela Kirjurinluoto, pastellinomainen akvarelli, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, 1947, 36,5 x 28,5 cm, om. Helmi Ruusela Tytön pää, sign. oikealle alas Jussi. P, 42, 23,5 x 27 cm, om. Airi Pihlajamaa Rintamalta, signeeraamaton, tehty ilmeisesti , 28 x 15 en, om. Antti Pohjonen Rintamalta, signeeraamaton, työ tehty ilmeisesti , 28 x 15 cm, om. Antti Pohjonen Vene, kuva veneestä taustalla tehdas, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen 50, 22 x 17 cm, om. Maj-Britt Penttilä

31 Tukholman satama, sign. alas vasemmalle Jussi P 28. Tukholma, signe~rauksesta huolimatta tehty 1938 (todennäköisesti), 23 x 17,5 cm, om. Esa Mäkinen Kätka, ma1. sema, keskel~ä alhaalla teksti Kätkä Sirkankylä 1937, sign. oikealle alas JP 37, 39 x 30,5 cm, om. Kerttu Pohjonen Jokirantaa Porin Hätilästä, maisema, teksti vasemmalla alhaa~la J ekirantaa ~o r in Hätilästä 1946, sign. oikeall:e alas Jussi P, 26, 5 x 22,5 cm, om. Sievä Kauppinen Maisema, sign. oikealle alas Jussi P'ohjonen, tekovuosi tuntematon, 11,5 x 7,5 cm, om. Sirkku Anttila Aita, metsä- ja peltomaisema, sign. vasemmalle ala~ Jussi Pohjonen, -1950, 13,5 x 20,6 cm, om. Sirkku Anttila Ylläs, maisema, alhaalla keskellä teksti Vanhaa Alakylää ja Yllästunturi, sign. edellisen alla Jussi Pohjonen, -37, 63,5 x 47 cm, om. Sirkku Anttila Äänislinnasta, vasemmalla alhaalla t eksti Jukka Teponajalle

32 , JP, sign. oikealle alas Äänislinnasta 1943, Jussi Pohjonen, 38 x 25 cm, om. Jukka Teponoja Äänisen rannalta, vasemmalla alhaalla tek~ti Äänisen ran- - nalta, sign. oikealle ~lös Jussi Pohjonen 1943, 38 x 25 cm, om. Jukka Teponoja

33 Piirustuksia Selkä, hiili~iirustus tummatukkaisesta naisesta jonka lanteilla vaate, sign. oikealle alas Jussi P, 45, 35 x 56 cm, om. Porin Taidemuseo Kristus, hiilipiirustus Kristuksen päästä, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 45, 36 x 49 cm, om. Kerttu Pohjonen r,~ aria ja Johannes, hiilipiirustus jossa Maria. on etualalla ja Johannes sivukuvana takana, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen -45, 43 x 42 cm, om. Kerttu Pohjonen Sammat-tunturi, ruskealla harmaalle tehty tussilaveeraus, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 24 x 15 cm, om. Kerttu Pohjonen Kaukosenkylä, lyijykynäpiirustus, sign. oikeal~e alas JP 37, 32 x 25 cm, om. Onni Rinne Onni, hiiliuiirustus Onni Rinteestä, sign. oikealle alas ympyrän sisään JP, tehty ilmeisesti 30-luvun lopulla, 29 x 40 cm, om. Onni Rinne

34 Omakuva, lyijykynällä tehty nopea hahmotelma, sign. J. 42, 26,5 x 37 cm, om. Sirkku Anttila Laninmaisema, lyijykynäpiirus~us klubiaskin taakse, sign. vasemmalle alas Jussi Pohjonen, toisella puolella ~astelliliidulla piirretty sama Lapinmaisema, sign. oikealle alas JP, tehty ilmeisesti 1937, om. Sirkku Anttila Omakuva, lyijykynäpiirustus, alhaalla keskel lä teksti Omaku signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 11,5 x 17,5 cm, om. Sirkku Anttila Varis, hiili piirustus, signeeraamaton, tehty ilmeisesti sodan aikana, 29 x 35 cm, om. Kerttu Pohjonen Pintesken viinatehdas, lyijykynäpi ~~ ustus, signeeraamaton, tehty ilmeisesti sodan aikana, 40 x 21 cm, om. Kerttu Pohjonen Jääkäri Lenuänen, lyijykynäpiirustus, signeeraamaton, alhaalla vasemmalla teksti Jääk. Leppänen, tehty sota- aikana, 25 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Jääkäri Lavonen, lyijykynäpiirustus, alhaalla vasemmalla

35 teksti Jääk. Lavonen, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 25 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Omakuva, hiilipiirustus, signeeraamaton, tekovuosi tuntematon, 26 x 33 cm, om. Kerttu Pohjonen Omakuva, hiilipiirustus, sign. oikealle alas JP. 42, 22 x 27 cm, om. Kerttu Pohjonen Omakuva, hiilipiirustus, sign. oikealle alas Jussi Poh 1945, 35 x 45 cm, om. Kerttu Pohjonen Omakuva, lyijykynäpiirustus, sign. oikealle alas J.P. 33, 23 x 29 cm, om. Kerttu Pohjonen Nies, lyijykynäpiirustus, signeeraåmaton, tehty sota-aikana, 25 x 31 cm, om. Kerttu Pohjonen Mies _, lyijykynäuiirustus, sign. oikealle alas J. 39, 22 x 30 cm. om. Kerttu Pohjonen ~' lyijykynäpiirustus, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 21 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen

36 Mies, lyijykynäpiirustus, signecraamaton, tehty sota-aikana, 21 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Mies, lyi jykynäpiirustus, sign. oikealle alas Jussi P., 42, 25 x 32 c~, om. Kerttu Pohjonen u hiilipiirustus, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen ~' 1943, 25 x 32 cm, om. Kerttu Pohjonen Nauravat kasvot, hiilipiirustus, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 25 x 22 cm, om. Kerttu Pohjonen Nies, ruskealiitupiirustus, signeeraamaton, tehty sota-aika~a, 24 x 31 cm, om. Kerttu Pohjonen Mies, t ussipiirust us, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 21 x 30 co, om. Kerttu Pohjonen j,~ i e s, lyi jykynä'9i irustus, signe eraamaton, tehty sota-aikana, 22 x 27 cm, om. Kerttu Pohjonen Mies, tussiuiirustus, signeeraamaton, tehty sota-aikana, x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen

37 Vänrikki Lindstedt, lyijykynäpiirustus, alhaalla oikealla teksti Vänr. Lindstedt, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 21 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Adjutantti Paasinen, lyijykynäpiirustus, signeeraamaton,. alhaalla vasemmalla teksti Adj. Paasinen (nimi epäselvä}, tehty sota-aikana, 25 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Ylikersantti Seppälä, hiilipiirustus, alhaalla oikealla teksti Ylikers. Seppälä, signeeraamaton, tehty sota-aikana, 25 x 30 cm, om. Kerttu Pohjonen Purjevene, valkoisella vahvistettu h~ilipiirustus, alhaalla keskellä teksti Susanne (veneen nimi), sign. oikealle alas Jussi Pohjonen, -36, 36 x 44 cm, om. Esa Mäkinen Maisema, ruskealiitupiirustus, sign. vasemmalle alas Jussi P -42, 27 x 22,5 cm, om. Esa Mäkinen Meri, lyijykynäpiirustus, sign. oikealle alas Jussi Pohjonen 42, 28 x 18 cm, om. Esa Mäkinen Seisova malli, hiilipiirustus, sign. vasemmalle ylös Jussi Pohjonen, tehty ilmeisesti. opiskeluaikana, 32 Ä Kerttu Pohjonen 57 cm, o~.

EERO JÄRNEFELT. 1. Kalastavia poikia, 1906 öljy, 95 x 135 cm. 3. Sisäkuva Suvirannasta, 2. Tulen ääressä, 1892 öljy, 46 x 53 cm

EERO JÄRNEFELT. 1. Kalastavia poikia, 1906 öljy, 95 x 135 cm. 3. Sisäkuva Suvirannasta, 2. Tulen ääressä, 1892 öljy, 46 x 53 cm EERO JÄRNEFELT 1. Kalastavia poikia, 1906 öljy, 95 x 135 cm 2. Tulen ääressä, 1892 öljy, 46 x 53 cm 3. Sisäkuva Suvirannasta, 1911 öljy, 73 x 91 cm 4. Koli, 1917 öljy, 80 x 118 cm 5. Kevättulva Tuusulanjärvellä,

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

Enkeliaihe seurakuntien taideteoksissa 1

Enkeliaihe seurakuntien taideteoksissa 1 Enkeliaihe seurakuntien taideteoksissa 1 22.10.2014 Sisällys VANHA KIRKKO... 2 TUOMIOKIRKKO... 4 PAAVALINKIRKKO... 8 MIKAEL AGRICOLAN KIRKKO... 11 MEILAHDEN KIRKKO... 14 ALPPILAN KIRKKO... 15 LAUTTASAAREN

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

HUUHAA PUUHAA. MIESTEN SALONKI näyttely 12.6.2010 2.1.2011

HUUHAA PUUHAA. MIESTEN SALONKI näyttely 12.6.2010 2.1.2011 Olli-Pekka Riihikoski: Matkamuotokuvamaalari, 1983 öljyväri, 45x35 cm HUUHAA PUUHAA MIESTEN SALONKI näyttely 12.6.2010 2.1.2011 HYÖRIVÄ PYÖRIVÄ TAIDEKARUSELLI Heinäsen taidesäätiön naivistisen taiteen

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) 1 minä Minä olen. Minä laulan. Minä tanssin. Minä maalaan. Minä väritän. Minä piirrän. Minä otan. Minä myyn. Minä istun. = Olen. = Laulan.

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti Oppitunti 12 Audio - osa 1 rengas Tässä on iso rengas. rengaspino Tässä on rengaspino. rengaskasa Tässä on paljon renkaita yhdessä isossa kasassa. DVD-levy kolme DVD-levyä DVD-levypino monta DVD-levyä

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta.

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta. 2. kappale ( toinen kappale) P ERHE 2.1. Fereshte ja Anna katsovat kuvaa. Fereshte: Tämä on minun perhe. Anna: Kuka hän on? Fereshte: Hän on minun äiti. Äidin nimi on Samiya. Tämä olen minä. Tämä on minun

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi 4 Martti Petäjäjärvi 5 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila Lauronen 6 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla

Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla (M = miehiä, N = naisia, S = Suomessa, Ulk. = ulkomailla; Nyk. = nykynimenä, Ent. = entisenä nimenä, Kuoll. = kuolleita po. nimisiä) Nämä yleisyysluvut

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN

SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN s.1 SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN Henkisyys taiteessa Helene Schjerfbeck juhlanäyttely, Gyllenberg taidemuseo Outi Heiskanen Alkumeri, Didrichsenin museo Sunnuntaina 18.03.2012 klo

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

DESIGN MARIAN TUOTE- KUVASTO

DESIGN MARIAN TUOTE- KUVASTO DESIGN MARIAN TUOTE- KUVASTO Muut tuotteet MUUT TUOTTEET Tämä katalogi pitää sisällään kaikkea mahdollista kodin koriste-esineistä asusteisiin. Järjestyksessään tästä luettelosta löydät - Käsin maalatuttuja

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sirkus saapui kaupunkiin Esineluettelo

Sirkus saapui kaupunkiin Esineluettelo Sirkus saapui kaupunkiin Esineluettelo Sirkusteltta Koko pystytettynä: korkeus 300 cm, säde 340 cm. Voidaan purkaa seitsemään seinäelementtiin, joiden koko 110 x 140 cm. Katto tehty päivänvarjosta, jonka

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe Ilolan perhe 1 Pentti ja Liisa ovat Reinon, Jaanan ja Veeran isä ja äiti. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. 'Pikku-Veera' on perheen nuorin. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin.

Lisätiedot

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Kirjeenvaihto Aa Severi Nuormaahan liittyvä kirjeenvaihto 1 Ab Sirkka Ruotsalaisen kirjeenvaihto 2 Ac Jouko Ruotsalaisen kirjeenvaihto 3 Ad

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Oppitunti 7 - osa 1 Numerot 11-26 [yhdestätoista kahteenkymmeneenkuuteen] vaalea ja tumma

Oppitunti 7 - osa 1 Numerot 11-26 [yhdestätoista kahteenkymmeneenkuuteen] vaalea ja tumma Oppitunti 7 - osa 1 Numerot 11-26 [yhdestätoista kahteenkymmeneenkuuteen] vaalea ja tumma 1 yksitoista (11) kaksitoista (12) kolmetoista (13) neljätoista (14) viisitoista (15) kuusitoista (16) seitsemäntoista

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

SUVUN TILALLISET KULKKILA

SUVUN TILALLISET KULKKILA SUVUN TILALLISET KULKKILA Heikki Hermanni Myllylän äidin Greta Liisan äidin Margareetan äiti Anna antintytär on Vähä-Kulkkilan ensimmäisen isännän Antti Simonpojan tytär. Kullkilan tila jaettiin vuonna

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa

Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa 30.5.2015. Riemuylioppilaat 2015 Keväällä 1965 silloisesta Haapaveden

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

KARTUN PALUU (kisa III/III)

KARTUN PALUU (kisa III/III) Pikashakin puolimaraton Tampere, TammerShakki 9.5.2013 KARTUN PALUU (kisa III/III) ALKUERÄRYHMÄ 1 keskivahvuus 2334 1 Pohjala Henri VammSK 2508 2 Karttunen Mika TammerSh 2478 3 Luukkonen Tommi JyS 2405

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY LASIHUUT UTOKAUPPA lauantaina.. klo - Näyttö. ja.. klo - Huutokaupassa ainoastaan käteismaksu, ei pankki- eikä luottokortteja SUOMEN LASIMUSEO Tehtaankatu Riihimäki www.riihimaki.fi/lasimus

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

SEERE SALMINEN Arkistoluettelo

SEERE SALMINEN Arkistoluettelo SEERE SALMINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Biographica Aa Todistukset 1 Ab Passit ja muut matkustusasiakirjat 2 Ac Kirjeenvaihtajakortit 3 Ad Käyntikortit 4 Ae Muut henkilöön liittyvät asiakirjat

Lisätiedot

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite )

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite ) KASIKIRJOITUSARKISTO ARKISTOLUETTELO A 1 Arkistokaavan mukaan pysyvasti Kupiaisen kokoelma 1 Unto Kupiaisen osaan lisatty aineisto : Bc Puheet, esitelmat, luennot ; Be Paivakirjat ja muistiinpanot ; BI

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti. Oppitunti 11- Adjektiivien taivutus Audio osa 1. kaunis - ruma

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti. Oppitunti 11- Adjektiivien taivutus Audio osa 1. kaunis - ruma 1 Oppitunti 11- Adjektiivien taivutus Audio osa 1 kaunis - ruma kaunis joutsen ruma olio = ruma otus kaunis puutalo Suomessa on paljon kauniita puutaloja. ruma olio Oliolla on yksi silmä. Olio on sininen.

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

Taustatietoa. Heidän lapsiaan olivat:

Taustatietoa. Heidän lapsiaan olivat: Elämää Jaakkimassa seurataan Matti ja Regina Rapon perheen kautta. Heitä sanottiin Kurenniemen ukoksi ja mummoksi. He asuivat samalla seudulla kuin Pakkaset ja ja muuttivat asumaan Pakkasten suvun hallussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa

Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa Aloitetaan matkamme yllä olevan kuvan osoittaman muistomerkin luota. Pohditaan ensin hetki Lappeenrannan ja linnoituksen historiaa: Lappeenrannan kaupungin historia

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Käsitöitä. N:o2.1904. Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

Käsitöitä. N:o2.1904. Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan. Käsitöitä N:o21904 Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan iskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa koko vuodelta Suomessa 6 m:kkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop, puolelta vuodelta Suomessa 3 m:kkaa 50 p:niä Huoni! Koti

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne SUKUSELVITYKSEN KOHDE Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne ja hänen jälkeläisiään kolme sukupolvea yhteensä 36 taulua Tulostettu: 18.09.2011 Tekijä: Marja-Liisa Siikonen

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 2015, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai 12.4.2015

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 2015, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai 12.4.2015 Liikkuvanmaalin 0 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 05, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai..05 TULOKSET N70 M80 M5 M50 M55 M60 M65 M70 N50. Kaija Häyrinen, KAMS. Tiina Aalto,

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Tunnettujen taiteilijoiden tekemiä hautamuistomerkkejä Malmin hautausmaalla

Tunnettujen taiteilijoiden tekemiä hautamuistomerkkejä Malmin hautausmaalla Tunnettujen taiteilijoiden tekemiä hautamuistomerkkejä Malmin hautausmaalla 1 24 19-289 Auriala: Aimo Tukiainen, 1981 Aimo Tukiainen (s.1917 k.1996) kuului sodanjälkeisten vuosien keskeisimpiin suomalaisiin

Lisätiedot

Harvola PAIJAT. Joosepist etteepäi. Esityksen tietojen koostaminen Jouko & Riikka Paija 26.10.08 Paijan sukujuhla Ypäjällä

Harvola PAIJAT. Joosepist etteepäi. Esityksen tietojen koostaminen Jouko & Riikka Paija 26.10.08 Paijan sukujuhla Ypäjällä Harvola PAIJAT Joosepist etteepäi Esityksen tietojen koostaminen Jouko & Riikka Paija 26.10.08 Paijan sukujuhla Ypäjällä 1944 menetetty Karjala MUOLAA PAIJA Nimiasuja Paja Paija* Pajain Pajanen Paijainen

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

TSA:N SEURAENNÄTYKSET

TSA:N SEURAENNÄTYKSET TSA:N SEURAENNÄTYKSET KIVÄÄRILAJIT (laji, sarja, ampuja, ennätys, vuosi) Vapaakivääri 300 m. 3x40 ls Y Heikki Ranne 1154 (2000) 60 ls makuu Y Heikki Ranne 596 (1989) joukkue Y (Kärppälä, Ranne, Sjöberg)

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

ARVOSTELU Oikeat laput oikeissa laatikoissa Tehtäväkäskyn vastainen suoritus

ARVOSTELU Oikeat laput oikeissa laatikoissa Tehtäväkäskyn vastainen suoritus Järvikoitos Etelä-Karjalan partiolaisten syys-pt 10.-11.9.2011 Lauritsalassa TEHTÄVÄKÄSKY Sarja SI PU RU HA Rasti 7 7 8 8 Tehtävä 8 8 11 11 Maksimipisteet 5 5 5 5 Taitotehtävä Saimaa ELÄMÄÄ Vartion tehtävänä

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot