JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KUNNANHALLITUS SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KUNNANHALLITUS 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 89 YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMISAVUSTUSTEN MYÖNTÄMIS-PERUSTEET KOPSAMONTIEN (MT 3413) JA SAHRAJÄRVENTIEN (MT ) KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN / TILANNEKATSAUS TYÖHJELMA VUODELLE 2013 / INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMA PÄÄTÖKSEN PURKUHAKEMUS KOSKIEN JUUPAJOEN KUNNANVALTUUSTON TEKEMÄÄ PÄÄTÖSTÄ SIIRTYÄ KUNNAN JÄRJESTÄMÄÄN JÄTEHUOLTOON SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA/ LAUSUNTOPYYNTÖ JUUPAJOEN KUNNAN RISKIKARTOITUS JA VAKUUTUSTEN... KILPAILUTTAMINEN HENKILÖSTÖASIAT ULKOILUREITISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE URA II / OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN TALOUSTILANNE TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN TIETOLIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN LUKIEN / PYYDETTY SELVITYS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE ENNAKOIVAN KUNTALIITOSSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KIRJELMÄT

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina klo Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö Esko Välttilä Jani Jauhiainen Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström Pekka Maasilta Mervi Korhonen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja tekninen johtaja :t 89-94, klo pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja-Riitta Koskinen.ja Esko Välttilä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Hannu Hämylä Pöytäkirjanpitäjä Mervi Korhonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Tarja-Riitta Koskinen pöytäkirjantarkastaja Esko Välttilä pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vuoden 2013 talousarvioon on varattu yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin Kunnan hallintosäännön mukaan tekninen johtaja päättää yksityisteiden kunnossapidon kunnan avustusten myöntämisestä vahvistettujen maksuperusteiden mukaisesti. Vuonna 2012 avustukset määräytyivät seuraavin perustein: - avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen pääsyteille - tiellä oltava perustettu tiekunta - tiekunnan on liitettävä avustushakemukseen edellisen vuoden tilinpäätös - kaikille tiekunnille perusavustus 1,1 x perityt yksikkömaksut, kuitenkin enintään 730 /km - entisille valtionaputeille lisäavustus vuosien 1994 ja 1995 valtionavustusten keskiarvosta - avustus on max 730 /km - kunnanavustusten erotus on korkeintaan ± 200 euroa Naapurikuntien puolella oleville Punaportti-Kukkolahti yksityistielle (T16), Aakkolan yksityistielle (T44) ja Vähä-Salmijärven yksityistielle on myönnetty avustus laskennallisin perustein. Vuonna 2012 avustusta myönnettiin 36 yksityistielle joiden yhteenlaskettu pituus oli 79 km. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet: - avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen pääsyteille - tiellä oltava perustettu tiekunta - tiekunnan on liitettävä avustushakemukseen edellisen vuoden tilinpäätös - kaikille tiekunnille perusavustus 1,1 x perityt yksikkömaksut, kuitenkin enintään 730 /km - entisille valtionaputeille lisäavustus vuosien 1994 ja 1995 valtionavustusten keskiarvosta - avustus on max 730 /km Naapurikuntien puolella oleville yksityisteille myönnetään kunnossapitoavustus laskennallisin perustein. Mikäli tiekunta perii toimintaperusteisia yksikkömaksuja Juupajoen kunnalta, vähennetään yksikkömaksujen osuus kunnanavustuksesta.

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Avustukset laitetaan maksuun elokuussa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMISAVUSTUSTEN MYÖNTÄMIS- PERUSTEET Vuoden 2013 talousarvioon on varattu yksityisteiden perusparantamisavustuksiin Kunnan hallintosäännön mukaan tekninen johtaja päättää yksityisteiden rakentamisen ja peruskorjauksen avustamisesta euroon saakka Juupajoen kunta on myöntänyt avustuksia yksityisteiden perusparantamiseen ja siltahankkeisiin. Avustuksia on myönnetty vain pysyvän asutuksen pääsyteille, ei mökki- tai metsäteille. Valtionapuun oikeutetut yksityistiet (tien pituus vähintään 1 km ja tiellä vähintään kolme vakituista asuntoa) on velvoitettu hakemaan hankkeelle ensin valtionavustus ennen kunnanavustuksen käsittelyä. Valtionavustusta on ollut mahdollista saada % hyväksytyistä kustannuksista. Kunnanavustusta on aiemmin myönnetty siten, että valtion ja kunnanavustukset ovat yhteensä korkeintaan % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Pelkästään kunnanavustusta saavat tiekunnat on käsitelty tapauskohtaisesti. Avustus on ollut korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. EHDOTUS (Kj): Yksityisteiden perusparantamisavustukset ovat vuonna 2013 enintään 20 % hyväksytyistä kustannuksista talousarviomäärärahojen puitteissa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KOPSAMONTIEN (MT 3413) JA SAHRAJÄRVENTIEN (MT ) KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN / TILANNEKATSAUS Kunnanhallitus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Juupajoen kunnalle tiesuunnitelman kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Kopsamontielle ja Sahrajärventielle maantielain 27 :n mukaista käsittelyä varten. Kunnan tulee pitää tiesuunnitelma yleisesti nähtävänä kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan kuulutettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä suunnitelman vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava Juupajoen kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Kuulutus tiesuunnitelmasta on julkaistu Oriveden Sanomissa ja se on ollut yleisesti nähtävänä kunnan ilmoitustaululla välisen ajan. Tiesuunnitelmasta on jätetty yksi muistutus, liite n:o 3. Muistutuksesta on antanut vastineen hankkeen suunnittelija Ramboll Finland Oy:n liikenneväyläyksikön päällikkö Marko Turkki, liite n:o 4. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää, että Juupajoen kunta - antaa lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehtävistä muistutuksista - lähettää lausuntona myös sähköisenä osoitteeseen - liittää lausuntoonsa mahdolliset muistutuskirjelmät ja todistuksen tiesuunnitelman nähtävänä olosta alkuperäisinä - liittää lausuntoonsa oikeaksi todistetut otteet tiesuunnitelman käsittämälle alueelle vahvistetuista tai hyväksytyistä oikeusvaikutteisista kaavoista (yleiskaava, asemakaava tai ranta-asemakaava). Lausuntoa antaessaan kunnan tulee kiinnittää huomiota seuraaviin tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä koskeviin asioihin: - Jos oikeusvaikutteinen kaava poikkeaa tiesuunnitelmasta, ei suunnitelmaa voida hyväksyä. Lausunnossa tulee ilmoittaa: - onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava tai ranta-asemakaava, ja onko kaava yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ muuttaako kunta kaavan tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne eivät ole yhdenmukaisia - osallistuuko kunta maantien tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin suunnitelmaasiakirjoissa olevassa kustannusten jakoehdotuksessa nro 1.5T esitetyllä tavalla. Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu euroksi (mr-ind. 135,3), josta kunnan osuudeksi esitetään euroa. - onko kunta valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin. Liitteenä n:o 5 tiesuunnitelmaselostus, tiesuunnitelman kustannusarvio ja kartta. Materiaali kokonaisuudessaan on nähtävillä ennen kokousta kunnanvirastolla ja kokouksessa. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus hyväksyy Pirkanmaan ELY -keskukselle esitettäväksi seuraavan sisältöisen lausunnon: - suunnitelman käsittämälle alueelle ei ole vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteista yleiskaavaa, asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa - kunta osallistuu maantien tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin suunnitelmaasiakirjoissa olevassa kustannusten jakoehdotuksessa nro 1.5T esitetyllä tavalla - kunta on valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin - hankkeesta jätetty muistutus ei anna aihetta tiesuunnitelman muuttamiselle. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Kunnanhallitus Urakkatarjouspyynnöstä on tehty kansallinen hankintailmoitus Hilmaan , urakan tarjousaika päättyy klo Tarjousasiakirjat on projektipankista tilannut 10 urakoitsijaa. Urakan I vaiheessa rakennetaan kevytväylää n. 2,5 km Sahrajärventielle keskustasta Pappilan tienhaaraan asti ja Kopsamontiellä keskustasta Petääjärven tienhaaraan asti. Tarjoukset esitellään kokouksessa. EHDOTUS (Kj): Hyväksytään edullisimman tarjouksen tehneen Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous rakennusurakasta kiinteään kokonaishintaan (alv 0 %). Rakennustöitä ei voida aloittaa ennen maantiealueen haltuunottoa muuten kuin maanomistajan suostumuksella.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Kunnanhallitus Pirkanmaan ELY -keskus on päätöksellään myöntänyt II -vaiheen hanketukea yhteensä euroa, työn suoritusaika mennessä. Kevytväylän II -vaiheen, Kantatie 58 - Kopsamon keskusta, kustannusarvio on euroa ilman päällystystä. Osuus urakoidaan erillisellä kilpailutuksella. Urakan työaika Tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa I -vaiheen urakkasopimus allekirjoitetaan toukokuun alussa ja rakennustyöt alkavat toukokuun puolivälissä. Elenia toteuttaa työn yhteydessä mittavat maakaapeloinnit Kopsamon alueella. Hankkeen kustannusarvio 2013 I -vaiheen urakka II -vaiheen kustannusarvio Hanketuki Rakennuttaminen, muutos ja lisätyöt 8 % Yhteensä Ta 2013 varattu EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä euroa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ TYÖOHJELMA VUODELLE 2013 / INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMA Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Kunnanhallitus Hallintosäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunnallistekniikan ja talonrakentamisen työohjelmasta. Vuoden 2013 talousarvion investointiosassa on hankekohtainen investointiohjelma vuosille Tekninen toimi on laatinut hankekohtaisen työohjelman vuodelle 2013 hyväksytyn talousarvion investointiosan pohjalta seuraavasti: Kp / Hanke KS 2013 Tot Perusturva / investoinnit Vanhainkodin korjaukset ( Keittiön lattian korjaus, sähkötyöt, pesuhuone-saunaosaston lattiapinnoitus, IV-kanavien puhdistus E Vanhustentalo II peruskorjaus Rahoitusosuudet valtiolta Päiväkodin peruskorjaus Pintojen uusimista 9030 Sivistystoimi / investoinnit Jääkiekkokaukalon laidat Tekninen toimi / investoinnit Kaavateiden perusparannus Katuvalaistus, Kopsamo, Korkeakoski Kopsamon kevyen liikenteen väylä Siirtoviemäri ja Tähtiniemen puhdistamo Loppurahoitus Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo Korkeakosken puhdistamon purkutyöt Investoinnit yhteensä Rakennuttaminen Rahoitusosuudet valtiolta Yhteensä

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus hyväksyy laaditun työohjelman Vanhainkodin korjausten, Vanhustentalo II peruskorjauksen, Kopsamon kevyen liikenteen väylän sekä siirtoviemärin ja Tähtiniemen puhdistamon osalta ja päättää, että työohjelma toimii investointien käyttösuunnitelmana. Koska on todennäköistä, että vanhainkodin korjausten ja Tähtiniemen puhdistamon loppurahoituksen sekä Korkeakosken puhdistamon purkutöiden osalta ei talousarvion määräraha tule riittämään, muiden kohteiden osalta työohjelmaan palataan myöhemmin keväällä viimeistään kuitenkin toukokuussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen siten muutettuna, että työohjelmaan hyväksyttiin myös päiväkodin peruskorjaus. Kunnanhallitus Seuraavassa on yhteenveto kunnanhallituksen kokouksessaan hyväksymien investointien toteutuneista kustannuksista sekä arvio tulevista kustannuksista: Kp / Hanke KS 2013 Toteutuneet kustannukset Arvio tulevista kustannuksista Kustannukset yhteensä 9020 Perusturva / investoinnit Vanhainkodin korjaukset Vanhustentalo II peruskorjaus Rahoitusosuudet valtiolta Päiväkodin peruskorjaus Sivistystoimi / investoinnit Jääkiekkokaukalon laidat Tekninen toimi / investoinnit Kaavateiden perusparannus Kopsamon kevyen liikenteen väylä I-vaiheen urakka II-vaiheen kustannusarvio Muutos- ja lisätyöt 8 % rakennuttaminen Hanketuki, ELY -keskuksen päätös Siirtoviemäri ja Tähtiniemen puhdistamo

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Investoinnit yhteensä Rakennuttaminen Rahoitusosuudet valtiolta Yhteensä EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi investointien käyttösuunnitelman toteutuman ja hyväksyy laaditun työohjelman. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PÄÄTÖKSEN PURKUHAKEMUS KOSKIEN JUUPAJOEN KUNNANVALTUUSTON TEKEMÄÄ PÄÄTÖSTÄ SIIRTYÄ KUNNAN JÄRJESTÄMÄÄN JÄTEHUOLTOON SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA/ LAUSUNTOPYYNTÖ Kunnanvaltuusto Jätelain (646/2011) 32 :n kohdan 1 mukaan kunnan on järjestettävä jätehuolto vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvälle jätteelle, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete. Juupajoella on viime syksyn aikana kokeiltu sako- ja umpikaivojen tyhjennyksiin liittyvää tiedon siirtoa ja asiakastiedon hallintaa yhdessä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja paikallisen yrittäjän kanssa. Tulokset ovat olleet hyviä ja tarkoitus on kehittää sako- ja umpikaivotyhjennyksiä jätelain edellyttämällä tavalla. Juupajoen kunta on aikaisemmin päättänyt, että se siirtää jätelaissa kunnalle asetetun velvoitteen jätehuollon järjestämisestä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tehtäväksi. Kunta on myös päättänyt aikaisemmin, että sako- ja umpikaivolietteen tyhjennykset ja noudot hoidetaan ns. sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, jolloin jätteentuottaja ja yrittäjä sopivat keskenään jätteenkuljetussopimuksen. Ympäristönsuojelun ja valvonnan kannalta säännöllinen sakokaivojen tyhjennys parantaa nykytilannetta ja vähentää jätevesien aiheuttamaa ympäristön kuormitusta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy esittää, että kunta kumoaisi edellä mainitun päätöksen sako- ja umpikaivolietteiden sopimusperusteisesta kuljetuksesta ja päättäisi, että Juupajoen kunnan alueella siirrytään kunnan järjestämään jätehuoltoon alkaen myös sako- ja umpikaivolietteiden osalta. Juupajoen kunta on ensimmäinen kunta Pirkanmaalla jossa siirrytään kunnan järjestämään jätehuoltoon sako- ja umpikaivolietteiden osalta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on neuvotellut alueen urakoitsijan kanssa sopimuksen lietteiden noudosta ja kuljettamisesta Juupajoen jätevedenpuhdistamolle. Kyseessä on toiminnan kehittämishanke ja tästä syystä kuljetuksia ei kilpailuteta. Esitys sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy esittää, että sako- ja umpikaivojen tyhjennyshinta muodostuu kuljetusmaksusta ja lietteen käsittelymaksusta alueen puhdistamohinnan mukaisesti. Kuljetusmaksuosuus sisältää osuuden, jolla katetaan keräyslogistiikkaan, tiedonsiirtoon ja tietojärjestelmiin liittyvät kustannukset. Lisäksi järjestelmän hallinnointiin, laskutukseen ja aloittavan yhteislautakunnan ylläpitoon liittyvät kustannukset katetaan esitetyllä hallinnointimaksulla. Kuljetusmaksu on lietteen kuljettamisesta kiinteistöltä

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ jätevedenpuhdistamolle aiheutuva kustannus. Käsittelykustannus muodostuu lietteen prosessoinnista jätevedenpuhdistamolla. Yhtenäisellä taksalla taataan asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja samalla toteutetaan sako- ja umpikaivolietteiden asianmukainen käsittely läheisyysperiaatteella. Sako- ja umpikaivojen tyhjennyshinnoiksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy esittää seuraavasti: Sako- ja umpikaivolietteen tyhjennyshinnat Hinta (alv 0 %) Nouto- ja kuljetusmaksu kiinteistöltä 60,00 /tyhjennys Tuntihinta 60,00 /tunti Lietteen käsittelymaksu, sakokaivo tai ryhmän 1. kaivo 17,00 /m 3 Lietteen käsittelymaksu, umpikaivo tai ryhmän seuraavat kaivot 8,00 /m 3 Hallinnointimaksu 3,50 /tyhjennys Lietteen käsittelymaksu määräytyy tyhjentäjän arvioimaan Pirkanmaan Jätehuollolle ilmoitettuun lietteen määrään. EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Juupajoen kunnan päätös sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksistä sopimusperusteisesti kumotaan. 2. Kunta päättää, että sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennys hoidetaan jätelain mukaisesti kunnan järjestämänä alkaen. 3. Kunta päättää antaa sako- ja umpikaivotyhjennysten hoitamisen Pirkanmaan Jätehuolto Oy tehtäväksi. 4. Kunta päättää sako- ja umpikaivotyhjennysten taksan suuruudesta 2012 ja määrää sako- ja umpikaivotyhjennyksistä perittävän maksun suoritettavaksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Sako- ja umpikaivotyhjennysten taksa hyväksyttiin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n esityksen mukaisena.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Pöytäkirjaan merkittiin, että Juha Soikka poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi). Kunnanhallitus Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt saapuneen vastinepyynnön Juupajoen kunnalle. Kirjeessä todetaan seuraavaa: Korkein hallinto-oikeus lähettää oheisen Ulla Hosian purkuhakemuksen vastineen antamista varten. Vastine ja sen liitteet on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen mennessä. Vastineelle on anottu lisäaikaa asti perusteluna kunnan kokousaikataulu. Valituksessa esitetyt vaatimukset: Valittaja vaatii, että korkein hallinto-oikeus 1. purkaa Juupajoen kunnanvaltuuston tekemän päätöksen ja 2. päättää, että Juupajoen kunnanvaltuuston päätöstä ei saa panna täytäntöön, vaan että Juupajoen kunnan asukkaat ja kesämökkiläiset voivat tilata sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksen haluamaltaan urakoitsijalta. Jätelain (2011/646) momentin mukaan siirtyminen sopimusperusteisesta jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vaatii siirtymäajan, joka on pituudeltaan 3.5 vuotta. Päätös on tehty ilman lain mukaista siirtymäaikaa. Valituksen yhteenveto: Jätelain momentti edellyttää, että siirtyminen sopimusperusteisesta jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vaatii siirtymäajan, joka on pituudeltaan 3-5 vuotta. Lisäksi Juupajoen kunnalla ei ollut päätösvaltaa asiassa, koska kunnanvaltuusto oli siirtänyt aikaisemmin jätehuoltoviranomaisen tehtävät Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaostolle. Valittajat vaativat, että Juupajoen kunnanvaltuuston tekemä päätös kumotaan. Valittajat vaativat myös, että Juupajoen kunnanvaltuuston päätöstä ei saa panna täytäntöön, vaan että Juupajoen kunnan asukkaat ja kesämökkiläiset voivat tilata sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksen haluamaltaan urakoitsijalta. Valittajien mielestä Juupajoen kunnanvaltuuston päätöksessä on kyse hyvin periaatteellisesta asiasta. Purku on välttämätön, koska jätelain mukaista siirtymäsäädöstä ei ole noudatettu. Juupajoen kunnan vastine: Valittaja vaatii otsakkeessa mainitun päätöksen purkamista ja sen täytäntöön panon kieltämistä. Valittaja vaatii kunnanvaltuuston päätöksen purkamista vedoten hallintolain käyttölain (1996/586) 63 1 momentin 2 kohtaan: päätös perustuu

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Edellä mainitun lain 63 2 momentin mukaan Päätöstä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai julkisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista. Valittaja kohdentaa purkuvaatimuksensa ainoaksi perusteluksi jätelain (646/2011) momentin, jonka mukaan kuljetusjärjestelmän muutokselle on päätettävä siirtymäaika. Valittaja katsoo, että kysymys siirtymäajasta on päätökseen olennaisesti vaikuttava asia ja että kysymyksessä olisi yksityisen oikeuden loukkaus. Valittaja ei ole esittänyt perusteluja seikoille, joiden mukaan lain tarkoittama julkinen etu vaatisi päätöksen purkamista. Tässä vastineessa tarkastellaan valitusta päätöksen purkuasiana, koska kysymystä täytäntöön panosta ei voi olla, jos päätös puretaan tai täytäntöön panolle ei ole estettä, mikäli päätöstä ei pureta. Valittaja esittää myös suuren joukon seikkoja, jotka kohdentuvat jätelain (646/2011: erityisesti 32, 36 ja 37 ) määrittelemään yksityisen oikeuden ja julkisen edun väliseen sääntelyyn po. asiassa. Näitä ei tässä vastineessa tarkastella, koska ne hallintolain käyttölain (1996/586) 63 3 momentin perusteella tulee käsitellä perustevalituksena tai kanteluna. Siten valittajan esittämät seikat kuljetusjärjestelmien (jätelaki 646/2011: 36 ja 37 ) paremmuudesta tai seurauksista taikka kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten täyttymisestä eivät vaikuta tähän asiaan ja niitä ei voida ottaa tutkittavaksi. Todettakoon kuitenkin, että jätelain mukaan kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteenkuljetus on pääsääntö, josta poikkeamiseen kiinteistönhaltijan järjestämällä kuljetuksella tulee olla lain mukaiset edellytykset. Vaikka kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetuksen edellytykset täyttyisivätkin, voidaan valita kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteenkuljetus. Vastaavia seikkoja kuin valittaja esittää on yksityiskohtaisesti tarkasteltu alueellisen jätehuoltoviranomaisen (Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto) tekemässä päätöksessä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä. Päätökseksi tuli kunnan järjestämä jätteenkuljetus, joka siirtymäajan jälkeen tulee voimaan Juupajoen ohella myös kaikissa muissakin jätehuoltoviranomaisen yhteistoimintakunnissa. Juupajoen kunnanvaltuuston päätöksessä ei ole voinut tapahtua valittajaa koskeva yksityisen oikeuden loukkaus jätelain momentin mukaisessa siirtymäaikaasiassa. Siirtymäaika on säädetty ehkäisemään kuljetusjärjestelmän muutoksesta aiheutuvat kohtuuttomat taloudelliset seuraukset kuljetusyrittäjille. Valittaja ei ole kunnassamme sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuspalveluja suorittava yrittäjä. Yksityisen oikeuden loukkaamiseen perustuvan valituksen olisi voinut tehdä vain asian omistajana toimiva yritys. Siten Hosian esittämä vaatimus kunnanvaltuuston päätöksen purkamisesta on perusteeton. Kunnanvaltuuston päätös tehtiin ja siinä ei ollut nimenomaista mainintaa siirtymäajasta. Valittaja vetoaa myös siihen, että päätös on tehty jätelain (646/2011) voimaantulon jälkeen ja ettei Juupajoen kunnalla olisi ollut päätösvaltaa

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ asiassa. Tähän toteamme, että asia oli valmisteltu ja päätetty toimivaltaisessa viranomaisessa ennen kuin Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto aloitti toimintansa. Ennen jätehuoltoviranomaisen toiminnan aloittamista käytännössä tarvittiin virkahenkilöiden hakeminen, luottamushenkilöiden nimeäminen ja muut toiminnan edellyttämät järjestelyt. Kunnallisoikeudellisten periaatteiden mukaan kunnallinen toimielin jatkaa toimivaltaisena kunnes uusi toimivaltainen toimielin aloittaa. Siirtymäajan määräämättä jättäminen ei sellaisenaan vaikuttanut itse asian ratkaisun olennaiseen sisältöön eli siihen, että kunnanvaltuuston tahtona oli siirtyä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen. Tämän tahdonilmauksen perustana oli alueella jo ns. sopimusperusteisesti toimivan kuljetusyrittäjän ilmaisema valmius siirtyä toimijaksi kunnan järjestämässä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa. Asian valmistelun aikana ja myöhemminkään päätöksen jälkeen mikään muu kuljetusyrittäjä ei itse ole ilmoittautunut toimijaksi sako- ja umpikaivolietteiden osalta kuntamme alueella. Kuntamme on siirtänyt jätelain (646/2011) 43 :n mukaisesti jätehuollon järjestämisen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle. Ottaen huomioon jätelain momentin tarkoituksen po. yrittäjä ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy sopivat sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen, jonka kestoksi ajateltiin suoraan jätelaista johtuva enimmäissiirtymäaika eli asti. Tämän jälkeen suoritetaan kilpailutus. Tämä on myös yhdenmukainen alueellisen jätehuoltoviranomaisen tekemän päätöksen kanssa ja yhtäläinen muiden yhteistoimintakuntien siirtymäaikojen kanssa. Kunnassamme nyt toimiva kuljetusyrittäjä on sopinut siitä, että Pirkanmaan Jätehuolto Oy laskuttaa kuljetusmaksut samassa yhteydessä kuin käsittelymaksut ja tilittää ne yrittäjälle. Näin menetellään paikoin muuallakin yksityisoikeudellisten kuljetusmaksujen osalta, jotta asiakkaille ei mene montaa laskua. Katsomme, että siirtymäajan määräämättä jättäminen po. asiassa ei ole sellaista jätelain väärää soveltamista, jota hallintolain käyttölain (1996/586) 63 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetaan tai joka myöskään olisi 63 1 momentin 1 kohdan tarkoittama menettelyvirhe. Katsomme myös, ettei ole kyse sellaisesta intressistä ja tilanteesta, jossa olisi syytä käyttää päätöksen purkua ottaen huomioon hallintolainkäyttölain 63 :n tarkoituksen ja päätöksen täytäntöönpanoon liittyvät toimet. Lisäksi pyydämme huomioimaan, että kunnanvaltuustomme päätöksen lopputulos on sama kuin jos päätös olisi tapahtunut myöhemmin alueellisen jätehuoltoviranomaisen päätöskäsittelyssä. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus päättää antaa asiaselostuksessa esitetyn vastineen Ulla Hosian valitukseen ja toteaa, että Juupajoen kunnan näkemyksen mukaan purkuhakemus ei anna aihetta toimenpiteisiin.

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PÄÄTÖS: Janne Salomaa esitti, että päätös tulisi purkaa. Hänen esitystään ei kannatettu joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen ehdotuksen.

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ JUUPAJOEN KUNNAN RISKIKARTOITUS JA VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN Kunnanhallitus Juupajoen kunnan vakuutukset ovat olleet useita vuosia samassa vakuutusyhtiössä eikä vakuutuksia ole kilpailutettu pitkään aikaan. Vakuutukset liittyvät laajemmin koko kunnan riskienhallintaan. Kesällä voimaan tulleet kuntalain uudet säännökset velvoittavat kunnat järjestämään kunnan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden tuloksellisuudesta. Riskienhallinnan tulee olla järjestelmällistä toimintaa ja kattaa olennaiset kunnan ja kuntakonsernin toimintaan ja talouteen liittyvät riskit. Kunnan vakuutuksia on tarkasteltu vuosittain nykyisen vakuutusyhtiön edustajan kanssa ja siten pyritty pitämään vakuutusturva ajan tasalla. Optimiriskit Ky on toteuttanut Juupajoen kunnan vakuutusanalyysin. Sen perusteella voidaan todeta, että kunnan vakuutusmaksut ovat kohtuulliset ja korvattavien vahinkojen määrä on ollut hyvin vähäinen. Tammikuussa toteutettiin johtoryhmän ja Optimisriskit Ky:n edustajan kanssa riskienkartoituspäivä, jossa käytiin läpi kunnan kaikki vastuualueet, päivitettiin kiinteistö-, yms. omaisuustiedot, tunnusluvut ja pohdittiin kunnan riskejä laajasti. Kartoituksen perusteella laaditaan luonnos kilpailuttamisasiakirjoiksi. Aikataulu: vko 8 tarjouspyyntöaineiston tarkastaminen RH -ryhmällä vko 9 kilpailutuksen käynnistäminen (tarjouspyynnön lähettäminen), avoin menettely vko 13 tarjouspyynnöt palautuvat vko 15 vakuutussuunnitelma vko 15 tai vko 16 hallituksen päätöskokous. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan riskien kartoitusmenettelyn ja vakuutusten kilpailuttamisen käynnistämisen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Optimiriskit Ky on toteuttanut solmitun sopimuksen mukaisesti Juupajoen kunnan vakuutusten kilpailuttamisen. Kilpailuttaminen toteutettiin kansallisten kilpailuttamissäännösten mukaisesti. Menettelytapana oli avoin menettely, jossa kaikki vakuutusyhtiöt saattoivat jättää tarjouksen. Kilpailuttamisen työvaiheet ovat olleet seuraavat: Toimenpide Aika Kommentti Riskienkartoitus Tarjouspyyntöaineiston lähettäminen kunnalle tarkistettavaksi Tarjouspyyntö ilmoitettu Hilmassa Tarjouspyyntöjen lähettäminen If, Pohjantähti, Pohjola, Tapiola Tarjousten palautuminen Pohjola, Pohjantähti Vakuutussuunnitelman esittely Juupajoen kunnalle Vakuutuksista päättäminen kunnan hallituksessa Päätöksestä ilmoittaminen tarjoajille Vakuutusten tilaaminen Tarjouspyynnön mukaan vakuutussopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana siten, että tavoitteena on 4 vuoden sopimusaika. Sopimuksen todellinen voimassaoloaika riippuu tulevasta kunnan asiakastyytyväisyydestä ja muista mahdollisista seikoista. Vakuutuspalveluista on tarkoitus tehdä palvelutilaus mennessä. Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Valittujen vakuutuspalveluiden edullisuusvertailu suoritetaan tarjouspyynnössä esitetyillä perusteilla. Edullisuusvertailussa huomioidaan seuraavat asiat 48 kk:n ajalta euroiksi laskettuna tai annetuilla perusteilla arvioituna vuotuisena keskimaksuna: 1. Vakuutusmaksut 2. Vakuutusten turvalaajuus- ja omavastuuerot 3. Vakuutuksiin vaikuttavat seuranta- ja jälkiseurantajärjestelmät 4. Vakuutus- ja suojeluehtojen oleelliset erot lasketaan käytettävissä olevilla perusteilla niiden todennäköisen taloudellisen vaikutuksen mukaan.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Vakuutusten tunnuslukujen ylläpidon helppous niiden merkityksen perusteella 6. Vakuutuksenottajalle merkittävät vakuutusyhtiöiden vakuutus-, korvaus- ja oheispalvelut niiden hyödyllisyyden perusteella 7. Ne oleelliset erot, joita ei voida laskea yllä mainituilla tavalla, lasketaan niiden todennäköisen vakuutuksen perusteella käytettävissä olevilla perusteilla. Hankintaan sisältyvät vakuutukset ovat omaisuusvakuutukset, toiminnan vakuutukset ja henkilövakuutukset. Kilpailutusta edelsi vakuutusten analysointi, jossa tarkistettiin omaisuuden osalta perustiedot ja vakuutusten kattavuus, toiminnan vakuutuksissa selvitettiin vakuutusten kattavuus sekä henkilövakuutuksissa vakuutusten piirissä olevat toiminnot. Henkilövakuutukset on nyt ulotettu koskemaan myös mm. kansalaisopiston, Merikanto-opiston toiminnat, eri laitoksissa olevat kuntalaiset sekä muiden kuntien oppilaitoksissa olevat juupajokelaiset. Näin ollen vakuutusten kattavuus on aiempaa parempi. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Pohjola ja Pohjantähti. Optimiriskit Ky on toteuttanut tarjousten vertailun tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousaineisto ja tarjousten vertailu on käyty läpi kunnan edustajien kanssa. Kunnan vakuutusten vuosimaksut ovat olleet n euroa. Kilpailutuksen tuloksena vakuutusten vuosimaksu laskee euroon. Esityslistan liitteenä n:o 1 on vakuutustarjouspyyntökirje Esityslistan liitteenä n:o 2 on kilpailutuksen julkinen aineisto eli Pohjantähden tarjouksen mukainen omavastuiden ja turvalaajuuksien edullisuusvertailu, kokonaistaloudellinen edullisuusvertailu sekä edullisuusvertailun grafiikka. Esityslistan ohessa lähetetään luottamushenkilöille Juupajoen kunnan vakuutussuunnitelma 2013 (ei-julkinen). EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus päättää ottaa Juupajoen kunnan vakuutukset kokonaistaloudellisesti edullisimmalta Pohjantähti yhtiöltä toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella seuraavasti: - omaisuusvakuutus: rakennuksille täysturva- ja irtaimistolle yhdistelmävakuutus (palo-, murto-, vuoto- ja myrskyvakuutus) euron omavastuulla - metsille ja ajoneuvoille nykyinen turvalaajuus ja omavastuut - toiminnan vastuuvakuutus 1 milj. euron vakuutusmäärällä ja euron omavastuulla

21 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ hallinnon vastuuvakuutus euron vakuutusmäärällä ja euron omavastuulla (uusi) - oikeusturvavakuutus euron vakuutusmäärällä ja 15 %, vähintään euron omavastuulla (uusi) - lisäkuluvakuutus kunnan omistamille rakennuksille nykyisellä 15 %, vähintään euron omavastuulla ja vakuutusmääräksi 2 %/kk rakennuksen jälleenhankinta-arvosta 12 kk ajaksi - lisäkuluvakuutus kirkonkylän kivikoululle ja kirjastolle euron ja kunnanvirastolle euron vakuutusmäärillä 12 kk ajaksi euron omavastuulla (uusi) - riippuvuuslisäkuluvakuutusta kunnan lämmön hankinnalle 12 kk ajaksi euron omavastuulla. - lakisääteinen tapaturmavakuutus Pohjantähden puoliyksilöllinen maksujärjestelmä 0 euron katkaisurajalla - vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus tarjottu vakuutus ilman omavastuuta nykyisillä vakuutusmäärillä ja liitteessä erikseen mainituilla vakuutettujen lisäyksillä (nykyistä laajempi) - täysajan ryhmätapaturmavakuutus tarjotun mukaisena ilman omavastuuta euron vakuutusmäärillä ja vakuutettujen lisäyksillä (uusi). Vakuutusmäärät, omavastuut ja vakuutetut on tarkemmin esitetty liitteissä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

22 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ HENKILÖSTÖASIAT Valmistelija: päivähoidon johtaja Anne Tuovila, puh perusturvajohtaja Sirkka Viiala, puh Pienten lasten ryhmä, Nallet (0-3 -vuotiaat) Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä päivähoidossa on perusedellytys lasten turvallisuuden takaamiseksi ja päivähoitolain kasvatustavoitteitten toteuttamiseksi. Päivähoitoasetuksen 6 :n 1 momentin mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään 1 säädetyn ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa 3 vuotta täyttänyttä lasta tai enintään neljää alle 3-vuotiasta lasta kohden. Päivähoitoasetuksen 6 :n 5 momentin mukaan "kunta voi poiketa pykälän 1 ja 2 momentissa säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole jatkuvasti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää." Päiväkodin Nalle -osastolle, joka on tarkoitettu 0-3 -vuotiaille lapsille on tullut 3 uutta lasta (1 lapsi alle 1 v.) hoitoon loppuvuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana. Tällä hetkellä osastolla on 13 lasta ja 3 työntekijää. Lasten iät Nalleosastolla jakautuvat seuraavasti: 2 yli 3-vuotiasta lasta ja 11 alle 3-vuotiasta lasta. Ryhmäavustaja on palkattu ajalle Päivähoitohakemusten perusteella ensi vuoden ( ) toimintavuodelle on odotettavissa pienten osastolle runsaasti hoitolapsia. Koska pienten määrä on näin suuri ja ryhmään tullut uusi lapsi on alle 1-vuotias, ryhmässä on oltava yksi osatyöaikaa (30h/vko) tekevä ryhmäavustaja lastentarhanopettajan ja 2 lastenhoitajan lisäksi, jotta lasten turvallisuus ei vaarannu. Erityisen haasteellisia ovat aamut ja iltapäivät, kun koko henkilökunta ei ole yhtä aikaa paikalla. Pienten lasten osastolla keskimääräiset hoitopäivät eivät poikkea toimintapäivistä, vaan lapset ovat hoidossa suunnitellusti. Lastentarhanopettajan työsuhteen täyttölupa Juupajoella on tällä hetkellä yksi lastentarhanopettaja ryhmää kohden, mikä on vähimmäisedellytys hoito- ja kasvatushenkilöstön määräksi päivähoidossa. Ryhmässä on lastentarhanopettajien osuus 1/3 henkilökunnan kokonaismäärästä. Uusi päivähoitolaki sisältänee lähitulevaisuudessa maininnan, jonka mukaan päiväkodin henkilöstöstä 2/3 tulee olla lastentarhanopettajan koulutuksen saaneita.

23 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Päiväkodissa työskentelevä lastentarhanopettaja Kaija Rentto jää eläkkeelle Näin ollen Juupajoen päivähoitoon tarvitaan lastentarhanopettaja alkaen. Lastenhoitajan työsuhteen muuttaminen lastentarhanopettajan työsuhteeksi Päiväkodin yksi lastenhoitajan työsuhteista on täytetty perustellusta syystä määräaikaisesti alkaen saakka. Syynä työsuhteen määräaikaisuuteen on ollut päivähoidon mahdolliset uudelleen järjestelyt perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon osalta. Toimintavuonna on arvioitu nykyään omassa kodissaan perhepäivähoitajana työskentelevän lastenhoitajan mahdollista siirtymistä päiväkotiin. Mikäli ennakoimme tulevaa uutta päivähoitolakia ja lastentarhanopettajien suhteellisen määrän kasvua, tulee lastentarhanopettajien määrää lisätä. Lisäksi tarjotaksemme laadukasta ja monimuotoista varhaiskasvatusta kuntamme lapsille olisi erittäin tärkeää saada kuntaan lisää lastentarhanopettajia. Useampi lastentarhanopettaja mahdollistaisi toiminnan toteuttamisen ja mahdollisen laajentamisen myös avoimen varhaiskasvatuksen osalta. Avoin varhaiskasvatustoiminta vapauttaa päivähoidossa paikkoja niille lapsille, joiden vanhemmat käyvät työssä tai opiskelevat. Päivähoitopalvelua suunnitellaan parhaillaan siirrettäväksi sivistystoimen alaisuuteen v alusta alkaen. Tuolloin voidaan tarkastella esiopetuksen toteuttamista uusin tavoin, mm. esiopetuksen siirtämistä fyysisesti kouluille omiin ryhmiinsä. Tällöin lastentarhanopettajat ovat avainasemassa. Päivähoidon johtaja Anne Tuovila pyytää kunnanhallitusta - myöntämään täyttöluvan määräaikaiseen ryhmäavustajan työsuhteeseen päiväkodin Nalle -osastolle ajalle sekä ajalle , jolloin päivähoidon johtaja voi tarvittaessa palkata määräaikaisesti ryhmäavustajan, mikäli lasten lukumäärä niin vaatii, - myöntämään täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan lastentarhanopettajan työsuhteeseen alkaen - hyväksymään lastenhoitajan työsuhteen muuttamisen lastentarhanopettajan työsuhteeksi ja myöntämään määräaikaisen täyttöluvan lastentarhanopettajan työsuhteeseen ajalle

24 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus päättää - myöntää täyttöluvan määräaikaiseen ryhmäavustajan työsuhteeseen päiväkodin Nalle -osastolle ajalle sekä ajalle , jolloin päivähoidon johtaja voi tarvittaessa palkata määräaikaisesti ryhmäavustajan, mikäli lasten lukumäärä niin vaatii, - myöntää täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan lastentarhanopettajan työsuhteeseen alkaen - hyväksyä lastenhoitajan työsuhteen muuttamisen lastentarhanopettajan työsuhteeksi ja myöntää määräaikaisen täyttöluvan lastentarhanopettajan työsuhteeseen ajalle PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

25 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ULKOILUREITISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE URA II / OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN Pohjoisen Pirkanmaan ja läntisen Keski-Suomen kuntien alueella on toteutettu pitkäjänteistä, ylimaakunnallista ulkoilureittiverkoston kokoamista vuodesta 1999 lähtien. Hankkeiden aikana alueelle on rakennettu satoja kilometrejä hiihto- ja patikkareittejä sekä moottorikelkkaurastoa. Hankkeiden yhteisvaikutuksena on alueelle muodostumassa yhtenäinen, ylimaakunnallinen runkouraverkosto, joka osaltaan täydentää valtakunnallista moottorikelkkaväylien tavoite verkkoa. Verkoston kehittämistarve on todettu Valtioneuvoston luonnon virkistys käyttöä ja luontomatkailua koskevassa periaatepäätöksessä, Suomen matkailustrategiassa vuoteen 2020 ja toimenpide ohjelmassa Urien rakentamisessa on pyritty siihen, että niitä voidaan hyödyntää luontomatkailu- ja virkistystarkoituksissa eri vuodenaikoina. Rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota laatuun ja turvallisuuteen. Urat on muokattu tasaisiksi ja riittävän leveiksi. Uralinjaukset on tehty maanomistajien kanssa sopimalla ja niistä on maksettu maanomistajille asianmukaiset korvaukset. Turvallisuutta edesauttamaan on kehitetty pelastuskoodijärjestelmä. Luonto- ja ympäristöarvot on otettu huomioon toimimalla yhteistyössä alueellisten ympäristöviranomaisten ja Ympäristöministeriön kanssa. Hankkeiden rakentamistöiden koordinointia on toteutettu vuodesta 2010 lähtien ulkoilureitistöjen rakentamistöiden koordinointihankkeen (Ura-hanke, nro 8601) toimesta. Hanketta toteuttaa Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy/Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK ja sitä rahoittavat Pirkanmaan ELY -keskus, Tampereen kauppakamari ja Pirkanmaan yrittäjät ry. Toteutusvaiheessa alueella on neljä eri investointihanketta: Juupajoen kunnan (nro 11422), Jämsän kaupungin (nro 3401), Kuhmoisten kunnan (nro 5527) ja Mänttä- Vilppulan kaupungin (nro 3359) investointihankkeet. Hankkeen rahoitus riittää näillä näkymin helmikuun 2013 loppuun asti ja toteutus päättyy Juupajoen kunnan hallinnoiman moottorikelkkareitistö -hanke päättyy Hallinnoitavien hankkeiden toteutus on viivästynyt ennalta arvaamattomista hankaluuksista johtuen. Ongelmakohtia ovat olleet mm. rautatiealueen siltarakentamisvaatimuksissa tapahtuneet muutokset, hankkeen erityisehdoissa vaaditun kohdan "maankäyttösopimusten rekisteröinti/kirjaaminen Maanmittauslaitoksessa" toteuttaminen käytännössä, tulkintaerimielisyys yhden hankkeen maksatuksessa, vapaaehtoistyön ja virkamiestyön yhteensovittaminen, sopivien hankerahoitus ja -toteuttamismallien soveltaminen sekä avainhenkilön äkillinen menehtyminen.

26 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ongelmien ratkaisu on viivyttänyt koordinoitavien hankkeiden toteutusta siten, että osa rakentamisesta ajoittuu vuosille Kun URA-hanke päättyy, jäävät nämä hankkeet ja valmistelutyöt vaille koordinointia. Koordinoidusti rakennetut urat lisäävät paikallisen väestön ja vapaa-ajan asukkaiden mahdollisuuksia nauttia ympäröivästä luonnosta ja parantavat merkittävästi matkailuyritysten toimintaedellytyksiä. Ulkoilureittiverkostolle on haettu myös jatkohanketta URA II toteutusaika on Hankkeen kustannuksista vastaisivat Pirkanmaan Elykeskus (90 %) ja muut rahoittajat (10 %). Juupajoen kunnan kuntarahoitusosuudeksi on esitetty Hankkeen toteutuminen näyttää epävarmalta. URA -hankkeen projektipäällikkö Seppo Tolvanen on päivätyssä esityksessään tuonut esiin tämänhetkisen tilanteen Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan ELY -keskuksen välisistä neuvotteluista URA II -jatkohankkeen rahoitukseen liittyen. Pirkanmaan ELY -keskuksen mukaan jatkohankkeen hankepäätöstä saatetaan joutua odottamaan useita kuukausia. Projektipäällikkö esittää, että Juupajoen kunnan kuntaosuudeksi esitetty euroa voitaisiin käyttää myös vaihtoehtoiseen toimintamalliin, jolla turvattaisiin Juupajoen alueen moottorikelkkareitistö -hankkeen toteutus koordinointihankkeen päättymisen jälkeen. Tämän lisäksi yhteistyö tulee sisältämään uraverkoston ja siihen liittyvien palveluiden myynnin ja markkinoinnin sekä ylläpidon kehittämistä, mikäli em. jatkohanke toteutuu. TAMK sitoutuu suorittamaan alkaen Juupajoen alueen moottorikelkkareitistö -hankkeen koordinointiin liittyviä tehtäviä samalla tavoin, kuten se on Ura-hankkeen aikana suorittanut. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus päättää varata euroa Juupajoen kunnan hallinnoiman moottorikelkkareitistö -hankkeen lopputoteutuksen varmistamiseksi. Varattu summa voidaan myöntää joko URA II -hankkeelle tai käyttää erikseen Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa sovitun käynnissä olevien investointihankkeiden lopputoteutukseen tähtäävän toimintamallin rahoittamiseen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

27 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä on lähettänyt päivätyn seuraavan sisältöisen kirjeen: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus ja yhtymävaltuusto ovat valmistelleet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista. Muutostarve johtuu kuntaliitosten myötä jäsenkunnissa tapahtuneista muutoksista, toimintaympäristön muutoksesta sekä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kehotuksesta muuttaa perussopimusta. Kuntalain 79 :n mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteen lasketusta asukasluvusta. Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien valtuustot, joissa asia päätetään normaaliin tapaan enemmistöpäätöksellä kuntalain 59 :ää noudattaen. Esityslistan liitteenä n:o 3 on luonnos Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimukseksi. Luonnos on laadittu siten, että jäsenkunnissa käsittelijät voivat marginaalissa olevalta kommenttiriviltä tarkastaa tehdyn muutoksen. Esityslistan liitteenä n:o 4 on lisäksi tarkempi selvitys pykäläkohdittain tehdyistä muutoksista ja niiden perusteista. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen kuntayhtymän esityksen mukaan. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

28 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien edustajat ovat vuodesta 2009 asti käyneet kuntayhtymien yhdistämiseen tähtääviä neuvotteluja. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa entistä vahvempi rakenteellinen ja taloudellinen perusta ammatillisen koulutuksen järjestämiselle. Tärkeänä periaatteena on seudullinen päätöksenteko, vahva yrittäjäyhteistyö ja nopea reagointi alueen työelämän henkilöstötarpeisiin. Näin varmistetaan parhaiten opiskelijoiden työllistyminen ja ehkäistään syrjäytymistä. Jäsenkuntien nimeämien edustajien neuvottelussa sovittiin esitettäväksi kuntayhtymien jäsenkunnille, että Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä liitetään Sastamalan koulutuskuntayhtymään lukien. Tämän toteuttamiseksi on valmisteltu uusi Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimus. Neuvottelijat esittävät jäsenkunnille, että ne hyväksyisivät uuden perussopimuksen ja että päätös hyväksymisestä tehtäisiin ennen kesäkuun 2013 loppua. Perussopimuksen nopea käsittely mahdollistaa harkinnanvaraisen yksikköhinnan korotuksen hakemisen opetus- ja kulttuuriministeriöltä mennessä. Hakemuksen liitteiksi on toimitettava lainvoimaiset valtuustojen päätökset. Yksikköhintakorotus on suurempi niillä koulutuksen järjestäjillä, joilla on sitovat valtuustojen päätökset perussopimuksen hyväksymisestä määräaikaan mennessä. Esityslistan liitteenä n:o 5 on luonnos perussopimukseksi. Muutokset nykyiseen on esitetty väreillä. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen, joka tulee voimaan PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

29 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ TALOUSTILANNE Kuluvan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätetty, että talousarvion toteutumisen seurantaa tehdään kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa eli ja tilanteiden mukaan. Vuoden 2012 tilinpäätös oli poikkeuksellisen huono ja yleinen taloustilanne kaiken kaikkiaan on voimakkaasti heikentynyt. Tämän vuoksi kunnanhallitus on edellyttänyt, että kunnan taloustilanteesta raportoidaan riittävän usein, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Maailmantalouden näkymät ovat Suomen kansantalouden kannalta edelleen heikot. Vaikka koko maailman bruttokansantuotteen kasvu onkin kolmen prosentin luokkaa, niin euroalueella kasvu on ollut vaisua eikä sanottavaa piristystä ole luvassa ennen vuotta Suomen talous seuraa pitkälti muuta Eurooppaa ja varsinkin maamme viennin kehitys on haavoittuvainen. Suomen viennille arvioidaan varsin vaatimatonta kasvua lähivuosina ja suhdannenousu voikin tapahtua näillä näkymin vasta vuonna Vallitseva epävarmuus finanssikriisin hoitamisen onnistumisesta hidastaa myös Suomessa työllisyyden kasvua ja kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen vaimean kasvun vuoksi (Kuntaliitto/Kuntatalous 1/13). Verotulojen osalta voidaan todeta, että alkuvuoden verontilitykset koko maassa ovat olleet jonkin verran ennakoitua alempia. Varsinkin helmikuun verontilitykset ovat aiheuttaneet kunnissa epävarmuutta verotulojen kehityksestä. Tilitysten laskuun (vrt. 2012) ovat vaikuttaneet mm. kunnallisverojen ryhmäosuuden alennus ja vuonna 2012 maksetut poikkeukselliset palkansaajien kertaerät sekä pääomatulojen kotiuttamiset. Maaliskuun tilityksissä näkyvät ensimmäistä kertaa uusien ennakonpidätysprosenttien vaikutus verotuottoon. Yhteisöveron tilitykset valtakunnan tasolla ovat alkuvuodesta kehittyneet pitkälti ennakoidulla tavalla ja tilitykset ovat olleet lähes samalla tasolla kuin vuonna 2012 vastaavana aikana. Verrattaessa kuluvan verovuoden ennakkoveroista kertyneitä tilityksiä vuoden 2012 vastaaviin, niin tilitykset ovat olleet noin 10 % kasvussa. Tilitysten ennakoidaankin kasvavan vuonna 2013 noin 7 % vuoteen 2012 verrattuna. Kehysriihessä päätetty yhteisöverokannan alennus vuodelle 2014 voi kuitenkin alentaa yhteisöveron kertymää vuonna 2013, jos yritykset pyrkivät siirtämään tuloja verotettavaksi vasta vuonna Yhteisöveron tuottoon liittyy joka tapauksessa epävarmuutta ja jopa yksittäiset muutokset verovelvollisten verotuksessa saattavat aiheuttaa huomattavia seuraamuksia kunnille tuleviin tilityksiin, kuten marraskuussa 2012 koettiin.

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO 33 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ... 57 34 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 KUNNANHALLITUS 15.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 KUNNANHALLITUS 15.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 SISÄLLYSLUETTELO 56 OMAKOTITONTTIEN JA LISÄMAAN MYYNTIHINNAT JA -EHDOT... 1.5.2014-31.12.2015... 143 57 YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET... 145

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 KUNNANHALLITUS 30.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 KUNNANHALLITUS 30.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 SISÄLLYSLUETTELO 98 MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA... 213 99 POIKKEAMINEN KOSKIEN SAVANAHO I NIMISTÄ TILAA RN:O 2:77 HOIVALAN KYLÄSSÄ... 216 100 TÄYTTÖLUPA KUNNAN KESKUSHALLINTOON

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 klo 16:30-21:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot