Suomen Tupakka O.Y Toimintakertomu s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Tupakka O.Y. 1. 10. 1975-30. 9. 1976 Toimintakertomu s"

Transkriptio

1 Suomen Tupakka O.Y Toimintakertomu s SISALLYSLUETTEL O ORGANISAATIOKAAVIO HALLITUS JOHTORYHMA TILIVUCSI 75/76 LYHYESTI SUOMEN TUPAKKA O.Y:n TASEEN RAKENNE 3 YLEISKATSAUS KOKO TEOLLISUUDENALAN JA SUOMEN TUPAKKA O.Y :n TOIMINTAAN... 4 Savukemyynt i Muut tuoakkatuotteet TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTEVEROTUOTTO VV YLEISKATSAUS YNTION TOIMINTAAN 5 Kustannuskehitys SUOMEN TUPAKKA O.Y :n VIENTI HENKILOKUNTA JA ORGANISAATIO 7 Keskimaaraiset heniciloluvut vv Yhteistyoelimet Koulutus Terveycenhuolto ja ruokail u TULOSLASKELMA TASE LISATIETOJA TASEESTA TILINTARKASTUSKERTOMUS ENGLIS,+ SUMMARY

2 Raakatupakkaosast. paao. Dennis S. Coope r F P Mohn P. Ran i Organisaatiokaava Tu ntopaall K :Iecss trom H A Teknillinen johtaja. Thoren Tyosuoleiu P. Piiro ne n ostooaarako U Tap : : a H Kunnossaatto T. Sandvin Markkinoinnjoht./Skandin. G. Lemstrom Vienrpaa :!..ko S Alanr e Hallitus Toimnus- ;ontaia G. Sic na ;litus K. Ilveskero c. Sat o n. Hoim A. Thoren MarkkmomujohlJKOtim R. Ekeoom Hallintolontaja R. Hol m Henkdostopaaltikko S. Etonpera H Konttoncaar, Tuoteryhmaoaall V.Leccaner.Ma.kki^Cinr'' wall <orre. N. Nor ga~c Suunnitte,upaaliikko J. Kose re n Tyosuhoeoaail. V Niemnen Kaupoareuvos Kosti Ilveskero. puheenjohtaja Ltuut varsinaiset jasenet : Erkki Saic Rejjc Hoirr Aarre Thore n Varajasen : Nils Norrgar C Johtoryhm a Erkki Salo. toimitusjohtaja Raijo Holm. hailintojohtaja Aarre Thoren, teknillinen johtaja George Lemstrom, Skandinavian markkinointijohtaja Rolf Ekebom, kotimaan markkinointijohtaja Dennis S. Cooper. raakatupakkaosaston paallikko Seppo Elenpera, henkjlostopaallikko 2 U:

3 Suomen Tupakka O.Y :n toiminta lyhyest i i milj. mk 71/72 72/73 73/74 74/75 75/7 6 Nettoliikevaihto 43, ,0 71, Viennin nettovaihto 4,4 6, ,0 22, 0 Valmistevero 155, ,7 213,0 Palkat 6,5 8, , 5 Sosiaalikulut 0,9 1, ,1 3,8 Poistot 1, : , 5 Investoinnit 2.3 4, ,4 Kauden tulos 0, Taseen loppusumma 32, , 8 Henkilokunta Suomen Tupakka O.Y :n taseen rakenne mm k % 51.3 % 49,6 % ,6 % 31,1 % ~1?c % 27.4 % % -22,9 % 19,7 % % 17,6 % 27.2 % %.. 1 % e 15.8.% 16,8 % 19.5 %.68.6%''. a-.i : % _~_ -684% "ii:1..t. > 66.7 % r.. :,...61,6 % Ranonusoraisuus. Va,h ;o-omaisuu s Kaytlooma sous "Oma paac'a Pitkaaikaine n - vieras paaoma t-vhvt a ik ai n en vieras paao!n a 60 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 =Vafmisteverc 3

4 Yleiskatsaus koko teollisuudenalan ja Suomen Tupakka O.Y : n toimintaa n Tupakkatuotteiden kokonaiskulutus maassamrre 1970 iuvulla tupakkatuotteet yhteensa ton,eittai n savukkeet milj, kpl piipputupakat tonneittain sikarit mill. kp l mill ! : r I, j I Maamme tupakkateollisuuden kannalta on tilivuosi 75/76 ollut varsin merkittava. Laki toimenpiteista tupakoinnin vai.entamiseksi hyvaksyttiin eduskunnassa kesaxuussa 1976 ja tasavatlan presidentti allekirjoitti lain T lama ei kuitenkaan viela poistanut niita lukuisla epaselvyyksia, miten voimaantulevaa tupakkalakia kavtannossa sovelletaan. Toisin sanoen keskustelut asetuksen sisalidsta ovat jatkureet viela vuoden 1977 alkupuotella. Lain teksti on siis ollut tiedossa jo suhteellisen pitkaan. mutta asetuksen puuttuminen or. vaikeuttanut tupakkateollisuuden toiminnan suunnittelu a Tupakkat:.otteiden tuntuvat hinnankorotukset ovat ryas antareet leimansa tupakkamarkkinoiden kehitvkseen. Alvan titivuotemme alussa, lokakuussa 1975 savukkeiden ninnat nousivat perati 27 % ja hlnnankcrot.is oli suuruudeltaan 20 %, Widen vnteisvaiiutus kci^en kuukauden aikara oli 52.4 % t 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 Savukemyynti Kuiuvan vucsikymmenen alussa suomalaisten tupakkatehtaider savukemyynti kotimaassa ylitti 7000 miljocnan savu.keen rajan. Tilikaudetla myynti oil ynteensa 7-;, -. mlljoonaa savuketta. Huomattavien hinnankorotuste, vaikutuksesta tehtaiden toimitukset laskivat tilivuorr.a 75/76 odotetusti miljoenalla kap- Daieella. Sucmen T :;pakka myi kotimaassa kaikkiaan 1,9 miljardia savuketta ell 248,2 mifjoonaa savuketta vahemman kuin ede lisella tilikaudella. Tahan vaikutti yleisen markkinaker tyksen ohella myds rajakaupan volyymin pieneneminer.. mika nakyi n men omaan Prince-savukkeen myynnin laskuna. Osuutemme kotimaan savukemarkkinoista cli 26.7 'b 4

5 Muut tupakkatuotteet Lahinna savukkeiden hintakehityksesta johtuen piippu- ja savuketupakan kokonaismyynti kasvoi tonnin verran eli tonniin. Yhtion osuus piipputupakkamarkkinoista oli 3,5 prosenttia. Sikareiden osalta oli kokonaisvolyymin lasku hieman yli 5 miljoonaa kappaletta. Sen sijaan Suomen Tupakan osuus tasty tuoteryhmasta nousi 17.2 prosentista 28 prosenttiin. Syyna tahan merkittavaan markkinaosuuden kasvuun oli uuden tuotteemme Long Johnin hyva menestys. Long John tuli vahivaismyyntiin Tupakkatuotteiden vai m isteverotuott o Tupakkatuotteiden valmisteverotuotto is STOY - osuus siit a 0 Koko maa E STOY.n osuus Tupakkatehtaiden toimituksia vastaava vaimisteveron maara olj vuonna miljoonaa markkaa. Vuonna 1976 vaimisteveron nettotuotto nousi 855 miljconaan markkaan. Suomen Tupakan osuus tasta oli 212 miljoonaa eli lisaysta oii 34.4 mmk edellisvuoteen verrattuna. Tupakkatuotteiden valmisteverotuotosta kertyi edelleen yti 90 savukemyynnista. - Yleiskatsaus yhtion toimintaa n Suomen Tupakka OsaKeyhtii solmi kesaila 1976 lisenssisopimuksen amerikkalaisen Liggett & Myersyhtion kanssa L & M-savukkeen valmistuksesta ja markkinoinnista Suomessa. L. & M tuotiin maamme markkinoille Toinen merkittava sopimus allekirjoitettjin Svenska Tobaks Ab:n kanssa. Sopimuksen myota STA :n piipputupakoiden ja nuuskien Suomen markkinointi ja maahantuonti siirtyivat yhti6ilemme alkaen. Suomen Tupakka O.Y :n nettoliikevaihto kohos i 76 71,4 mmk :sta 82.1 milioonaan markkaan. 5

6 Suomen Tupakka O.Y - savuketuotaito kotimaaran vlentia va.-.an miff. -r- Kustannuskehitys 70-luvun alussa pakkausmateriaalin hankintakustannukset kohosivat jyrkasti. Hinnannousu olj vuosina yli 50 prosentin suuruinen. Vuonna 1975 hinnat kohosivat enaa 9 "o ja tilikautemme 75/76 aikana pakkaustarvikkeiden hintojen kohoaminen pysahtyi. Ulkcmaisen pakkausmateriaaiin osalta tams johtui lihinna punnan arvon heikkenemisesta. Tilivuoden 76/77 alussa hinnat ovat jaileen kaantyneet nousuun. Esimerkiksi aaltopahvin hankintakustannukset kohosivat lokamarraskuussa jo yli 10 prosentin verran. Suomen Tupakan hankkiman amerikkalaisen ja kanadalaisen raakatupakan hinnat nousivat tilikaucella 75/76 keskimaarin 10 'a ; itamaisen tupakan hintoier, kohoaminen oli 35 prosentin luokkaa. Yhtidn kokonaispalkkakustannukset (14,5 mmk) kohosivat tilikauden aikana 7,40 % edellisvuoteen verrattuna. Tyonantajan scsiaalikulut (3.8 mmk) kasvoivat prosentin verran. 2.5CC Suomen Tupakka O.Y:n vient i + Yhtidn savukeviennin arvo oli 22,8 mjljoonaa markkaa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oil likes 5 mm<. Suomen Tupakan tarkeimmassa vientimaassa Norjassa astui vcimaan tdydellista mainoskieltoa eceilyttavi tupakkalaki. Sills ei kuitenkaan cle ollut nakyvia vajkutuksia savukemarkkinoiden kehitykseen. Sucmen Tupakka on sailyttinyt nojn 32 prosentin markkjnaosuurensa: kappalemaaraisesti vjentirnme oli 15 miljoonaa savuketta suurempi kuin edellisvuonra eli <aikkiaan 559 miljoonaa. Sen sijaan yhtion savukevienti Ruotsiin laski 193 miljoonasta savukkeesta 164 miljoonaan. Uusin aluevaltaus suodatinvienti Neuvostoliittoon eteni suotulsasti. Yhtjd toimitti neuvostoliittolaisille tupakkatehtaille filttereita noin 1000 miljoonaa savuketta varten eli yhteensa 163 miljoonaa suodatinpuikkoa. Vastaava lu- 71/72 72/73 73/74 74/79 75/76 ku edellisvuonna oli vain hieman yii 60 miljoonaa. 6

7 Kosti liveskero Erkki Sal o Henkilokunta ja organisaati o E. 0. Soravuo Suomen Tupakka Osa<eyhtion hallituksen puheeniohtajaksi nimitettiin alkaen kauppaneuvos Kosti Ilveskero. Kaupoaneuvos ilveskero on ollut yhtion palveluksessa vuocesta 1947 lahtien : toimitusjohtajana vuodesta Yhtion hallituksen puheenjohtajana toimi tahan saakka 16 vuoden ajan ministeri E. 0. Soravuo. joka nyt jai elakkeelle tasty tehtavasta. Samassa yhteydessa nimitettiin yhtion toimitusjohtajaksi Erkki Salo. Toimitusjohtaja Salo on hoitanut myds markkinointijohtaian tehtavia tilivuoden vaihteeseen saakka. jol;oin kctimaan markkinointijohtajaksi nimitettiin Rolf Ekebom. Toimitusjohtaja Salo on tullut yhtion palvelukseen vuonna Yhtion talousjohtaja Reijo Holm nimitettiin samoin alkaen hallintojohtajaksi vastuualueinaan yhtion talous ja hallinto. Johtaja Holm on ollut yhtion palveluksessa vuodesta 1957, talousjohtajana vuodesta 1966 alkaen. 7

8 SL3r^? At ^e i a '...5~dr^. r <. a 'Ch9' c. ~., - r a Gera-as. -4 8

9 V^ t,o ar.ar.. -ie'. -' omaa Sucre- ".,«a,a- savu,eve-. suanta._,,.. c _._. mycs.z-_-se-,e ja to r$l:kes-s.r... _ c savukv.7 'a 9

10 Keskimearalset henklioluvut vv e toimihenkilot tydntekijat yhteensa E Vuosina 73 ja 74 henkilokunnan lukumaara kasvoi voimakkaasti johtuen viennin jyrkasta lisayksesta. Vuosina 75 ja 76 kotimaan savukemarkkincilla tapahtuneen volyymin laskun myota on myos henkilokunnan maara supistunut. Tama on tapahtunut iln-an irtisanomisia ja pakkolomautuksia. Henkilokunnan vaihtuvuus oli tilivuonna 20,7 % eli noin 18 prosenttiyksikkoa pienempi kuin edellisvuonna. Kokonaispoissaolot ilman aitiyslomia pysyivat lahes ennallaan 6,3 prosentissa, kun vas~aava luku vuonna 74/75 oli 6.6 b. Kevaalla 1976 olivat maamme elintaiviketyolaiset lakossa kymmenen paivan ajan. Tama merkitsi Suomen Tupakka Osakeyhtiossa 2700 tyopaivc~n menetysta. 70-luvun alussa aloitettuun koulutusprojektiin, jonka tavoitteena on esimieskayttaytymisen ja ryhmatyoskentelyn kehittaminen Suomen Tupakassa. Terveydenhuolto ja ruokail u Kesalla 1976 jarjestettiin perusteellinen nakotarkastus henkilokunnalle. Tahan silmaseulaan osallistui 393 henkiloa. Tilivuoden aikana tehtiin suunnattuja terveystarkastuksia keittiohenkilokunnalle seka 8 ns. johtajatutkimusta. Tyonantajan ruokalamenot olivat tilivuonna noin viisi markkaa henkiloa kohti paivassa. Menot muodostuivat ruokalan kaytto- ja valinekustannuksista seka keittiohenkilokunnan palkoista. Yhteistyoelimet Tyonantajan ja henkiloston valisissa yhteistyoelimissa oii tiiikauden aikana 42 jasenta. Tuotantokomitean ja tyosuojelutoimikunnan lisaksi yhtei ;tyoelimet tyoskenteiivat sisaisen tiedotuksen ja ruokalatoiminnan alueiila. Lisaksi tilivuonna 75/76 kokoontui ns. saunatoimikunta, jonka tehtavana oli laatis yhtion tiloihin rakennetun saunan kayttoa varten sa.:nnot. Koulutus Henkiloston koulutukseen kaytettiin varoja runsaat markkaa eli noin 450 markkaa henkiloa kohti. Yhtion ulkopuolisia kurssipaivia kertyi ;<aikkiaan 470 ja sisaiseen koulutukseen kaytettiin perati 690 paivaa. Suomen Tupakka jarjesti nimittain perusteellisen laadunvalvontakurssin koko tuotantohenkilostolle. Lisaksi tilivuoden lopussa 20 toimihenkil59 osallistui viiden paivan ajan grid-seminaariin, joka jarjestettiin ja vietiin lapi talon omin voimin. SeminaFri kuului osana 10 W

11 Tuloslaskelma Myyntituotot , Myynnin oikaisuerat : Valilliset verot , Muut oikaisuerat Liikevaihto ,121, Muuttuvat kulut: Aineet ja tarvikkeet ,496, Tuonnin valmistevero , Palkat , Lakisaateiset scsiaalikulut Muut muuttuvat kulut Varastojen muutos Myyntikate Kiinteat kulut : Palkat Lakisaateiset sosiaafikulut Vapaaehtoiset sosiaalikulut Vuokrat Muut kiinteat kulut Kayttokate ,356, Poistot : Rakennuksista , Koneista ja kalustosta , Muista pitkavaikutteisista menoista Liikevoitto , Muut tuotot ja kulut : Korkotuotot ± , Korkokulut Vafittomat verot Tilikauden voitto

12 ?ase VASTAAVA A Rahoitusomaisuus Rahatja pankkisaatavat ,083, M yyntisaamiset , Lainasaamiset , Ennakkomaksut , Siirtosaamiset , M uutrahoitusvarat , Vaintc-omaisuu s Aineet ja tarvikkeet , Vaimisteet/Tavarat , Muu vaihto-omaisuus Ka yttcomaisuus ja muu t Pitkdvaikutteiset meno t Keskeneraiset omat ty6t , Maa-alueet ,1.5 8 RaKennukset ja rakennelmat Koneetja kalustot Gsakkeetja osuudet Muut pitkavaikutteiset menot , mk Kirjanpitolain 21 Iiitetiedo t 1. Elakesitcumuksista johtuva vastu u Yhti6n maksamat elakkeet tilivuoden 1976 aikana Vastuusitoumukset : kiinnitykset ,100, Muut vastuut

13 VASTATTAVAA Vieras paaoma L yh ytaikainen Ostovelat ,828, Siirtovelat ,930, Rahoitusvekselit ,782, Muut lyhytaikaiset velat ,820, Pitkaaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Elakelainat , Muut pitkaaikaiset velat ,493, Arvostuserat Tontin arvon korotus ,500, Siirto arvonkorotusrahastoon Varaukset Luottotappiovaraus , Omapaaoma Osakepaao ma , Arvonkorotusrahasto tilikauden alussa tilikauden lisays , Kaytti rahasto Alijaama edell. tilikaudelta Tilikauden ylijaama , mk

14 Lisatietoja taseest a Ti I i ntarkastuskertom u s Tase Yhtion rahoitusomaisuus kasvoi tilikauden aikana 7.2 miij, markkaa. Lisays aiheutui puosin myyntisaamisten arvon kasvusta, joka oli seurausta kauden aikana tapahtuneista tuntuvista hinnankorotuksista. Muut rahoitusvarat koostuvat yhtion maksamista tuontitalletusmaksuista. Vaihto-omaisuuden muutos 2.6 miij. markkaa johtuu yhtiossa toteutetusta raakatupa:ckavarastojen systemaattisesta supistamisohjelmasta. Kayttoomaisuuden kasvu 9.6 miij. markasta 10.5 milj. markkaan oli osin seurausta yhtii5n omistaman tontin arvon korotuksesta. mika oli 1.5 milj. markkaa. Muiden oitkaaikaisten velkojen lisays johtuu kauden aikana nostetusta vakuutusyhtiolainasta. Lauttasaaren tontin arvonkorotus kirjattiin arvonkorotusrahaston kautta vhtion omiin 36aomiin. Tuloslaskelma Yhtion liikevaihto kasvoi 71.4 milj. markasta 82.1 miij. markkaan eii 15 %. Maksetut kokonaispalkat olivat 14.4 milj. markkaa eoellisvuoden 13.5 miij. markkaai verrattuina. Kasvu jchtui kiinteiden paikkamenojen 16.4 %:n noususta. Muut kiinteat kulut ovat hatlintoon, markkinointiin, tuotantcon ja konttcritoimintoihir liittyvia yleiskuluja. Poistot 2.5 n, ilj. markkaa muodostuivat EVL:n sallimista enimmaisaoistoista. Varsinaisessa yhtiokokouksessa meille ar netun tehtavan mukaisesti olemme tarkastaneet Sucmen Tupakka O.Y. nimisen yhtion hallintoa ja tile ;- tilivuodelta ja saamme tate~ tarkastuksemme perusteella mainita seuraavaa : Kirjanpito on oikein avattu edellisen vuoden vahvistetun tilinpaatoksen mukaisesti. Viennit perustuvat asianmukaisiin tositteisiin ja on viety oikeiden kirjanpitoperiaatteiden mukaan. Olemme tutustuneet poytakirjoihin ja muihin ava kirjoihin, jotka valaisevat yhtion taloudellista asemaa. Tilinpaatos syyskuun 30. pna 1976 on oikein laaditt. ja osoittaa voittoa mk Yhtiokokouksakaytettavissa on voittovaroja mk Palovakuutukset ovat voimassa ja riittavan suurat samoin keskeytysvakuutus. Toteamme etta yhtion tontin arvoa on varsinaisayhtiokokouksen tekeman paatdksen rn.- kaan korotettu mk , mika maara on siirret; arvonkorotusrahastoon. Koska yhtion toiminta muutoinkin on hcidettu hlclellisesti ehdotamme, etta tilinpaatos vahvistetaan asianomaisille tilivelvollisille myonnetaan vastuuvapaus kyseessa olevalta tilivuodelta. Helsingissa joulukuun 30 pna Bjarne Westerback Bdrje Forsstrc- KHT K~- 14 -tom

15 English Summary The year 1975/76 was largely marked by the forthcoming tobacco legislation. The Tobacco Law was pasa;- ed in Parliament in June and it was signed by the President in August to take effect on 1 March Yet, as late as at the beginning of 1977 the regulations supplementing the law were not available ; the planning activities of the entire tobacco industry have been greatly hampered by this confusing situation. The heavy increases in cigarette prices - 27 % in October 1975 and 20 % in January had a nega t- ive effect on the total market. Ex factory cigarette sales for the domestic market were as much as million cigarettes less than the sales of the previous year. Suomen Tupakka O.Y. sold altogether million ciga ettes for the domestic market. This was 248 million less than the year before. The market share of the company was 26.7 %. The volume of smoking tobacco sales increased by tons. the total being tons. The market shz.- re of Suomen Tupakka O.Y. was 3.5 %The fall in cige.r sales of the whole market totalled more than 5 million cigars. but our company's share of this product grouo rose from 17.2 to 28. This was due to the successful launch of our new brand Long John on 1st June '976. The net turnover of Suomen Tupakka O.Y. for the financial year amounted to FMK 82.1 millions, cif which the share of exports was FMK 22.8 millions. The corresponding figures for 74/75 were 71.4 million anj 18.0 million FMK. The company exported 559 million cigarettes to Norway. The increase was 15 million c - garettes when compared to the exports of the previous year. On the other hand exports to Sweden diminishes from 193 million to 164 million cigarettes. Filter rod exports to the U.S.S.R. totalled 163 million, sufficient fcr about 1000 million cigarettes. On 1st March 1976 some organizational changes occurred in the company. Mr. E. 0. Soravuo retired after 16 years' service as Chairman of the Board. Mr. Kos :i Ilveskero was elected Chairman. He has been in the company's service since 1947 as Managing Directcr since Mr. Erkki Salo was appointed Managing Director ; he was responsible for the marketing activities of Suomen Tupakka O.Y. till the end of the financial year. The Financial Director, Mr. Reijo Holm, was appointed Administration Director, being responsible for the financing and administration of the company. 74/75 75/76 million mark s Net turnover 71,4 82,1 Exports 18,0 22,8 Total of assets and liabilities 54,1 59,8 Liabilities ,3 Capital account 7,0 9,0 Excise tax 157,7 212,0 Wages and salaries 13,5 14,5 Investment 2.3 2,2 Depreciation 2,7 2,5 millions Total Cigarette Sales in Finlan d 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 15

16

17

18 Ui

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1996 31.10.1997 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 80 60 40 20 0 Voitto ennen veroja Voitto 1996 1997 Liikevaihto mmk 1318 1687 Liikevaihdon muutos % +22.0 +28.0 86 88 90 92

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) oletus, 13.8.2009

Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) oletus, 13.8.2009 oletus, 13.8.2009 14 0000 14 0000 12 0000 12 0000 1000 1000 8 0000 8 0000 6 0000 6 0000 4 0000 4 0000 2 0000 2 0000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennus Ennus Ennus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AM 2013 T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot