Tri Ella Arensman. National Suicide Research Foundation - Irlanti. Kansallinen depressiofoorumi Vaasa, Suomi 11 th Lokakuuta 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tri Ella Arensman. National Suicide Research Foundation - Irlanti. Kansallinen depressiofoorumi Vaasa, Suomi 11 th Lokakuuta 2007"

Transkriptio

1 The Four-level Community Based Intervention Approach for Depression and Suicidal Behaviour (EAAD) (nelitasoinen yhteisöperustainen interventiolähestymistapa masennukseen ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen): Merkitys lapsille ja nuorille Tri Ella Arensman National Suicide Research Foundation - Irlanti Kansallinen depressiofoorumi Vaasa, Suomi 11 th Lokakuuta 2007

2 Käsiteltäviä aiheita Masennuksen ja itsetuhoisen käyttäytymisen yleisyys nuorien keskuudessa, sekä niihin liittyvät tekijät EAAD:n (European Alliance Against Depression) nelitasoisen lähestymistavan merkitys nuorten masennuksen ja itsetuhoisen käyttäytymisen käsittelyssä Esimerkki Irlannista: edistyminen sekä haasteet vuodesta 2005 lähtien EAAD:n nelitasoisen lähestymistavan elementit, jotka vaikuttivat toteuttamiskelpoisilta ja tehokkailta Tulevaisuuden haasteet

3 hitunen ennaltaehkäisyä vastaa kasapäin hoitoa

4 Lasten ja januorten masennuksen epidemiologia Masennus on yleisempää tyttöjen keskuudessa kuin poikien 2-6% On olemassa merkkejä siitä, että monissa tapauksissa lasten ja nuorten masennusta ei havaita / diagnoosi jää tekemättä Ensimmäisen lapsuus- / nuoruusajan masennusvaiheen jälkeen uusiutumisprosentti on 40

5 Masennuksen yleisyys lasten ja ja nuorten keskuudessa Irlanti Itseilmoitetun masennuksen yleisyys 887:n Pohjois- Irlantilaisen yläaste- ja lukioikäisen oppilaan (15-16 vuotta) keskuudessa: 12% Masennuksen yleisyys 3 830:n yläaste- ja lukioikäisen oppilaan (15-17 vuotta) keskuudessa Irlannin tasavallan terveyspalvelujen (HSE) eteläisellä alueella (alue 7 seuraavan sivun kartassa): 13.5% (Sullivan et al., 2004) Psykiatristen häiriöiden yleisyys 724:n Dublinin alueen koululaisen keskuudessa: 19,4% vaarassa altistua mielenterveyden häiriöille (Lynch et al., 2004)

6

7 Nuorten masennus jää usein havaitsematta Koska Yhteiskunnan toimihenkilöt (esim. opettajat, ohjaajat) ja vanhemmat eivät usein tunnista masennusta Masennuksen vaivaamat nuoret eivät usein tunnista omaa masennustaan Nuorten keskuudessa masennuksen oireet usein nähdään yleisinä mielialan vaihteluina, jotka ovat osa kasvuikäisen kehitystä Masennuksen oireet ovat monimuotoisempia verrattuna aikuisten oireisiin Fyysiset oireet usein peittävät masennuksen Yleislääkäreillä ei usein ole aikaa ja tietämystä tutkia mahdollista masennustapausta. Systemaattinen seulonta puuttuu Masentuneet nuoret epäröivät lähestyä terveyspalveluja (häpeä / leimautuminen / tiedon vähyys)

8 Nuorten masennusta hoidetaan puutteellisesti Koska Rajoitetusti todisteita hoitomenetelmien tehokkuudesta Psykiatriseen tai psykologiseen hoitoon liitetty leima Riittämätön hoidon noudattaminen, sis. lääkehoito

9 Itsensä tahallinen vahingoittaminen: määrät Euroopassa :tta kohti keskimääräiset tasot (Schmidtke et et al, al, 2001)

10 Age-standardised rate per 100, Tarkoituksellinen itsensä vahingoittaminen iän ja sukupuolen mukaan: HSE Eteläinen alue Irlanti Age group (yrs) Men Women

11 Itsemurhan yleisyys ikäryhmässä vuotta: määrät Euroopassa :tta kohti Miehet iältään vuotta, itsemurhien määrät :tta kohti, perustuen uusimpiin lukuihin (loppuen vuosiin 2002/2003) lukuunottamatta Belgiaa (vuoteen 1997) Lithuania Estonia Latvia Finland Ireland Slovenia Belgium Hungary Poland France Czech Slovakia Denmark Sweden Germany UK Holland Portugal Spain Italy Greece

12 Itsemurhan yleisyys ikäryhmässä vuotta: määrät Euroopassa :tta kohti Naiset iältään vuotta, itsemurhien määrät :tta kohti, perustuen uusimpiin lukuihin 3:lta 3:lta vuodelta (loppuen vuosiin 2002/2003) lukuunottamatta Belgiaa (vuoteen 1997) Finland Belgium Lithuania Latvia Estonia Ireland France Slovenia Sweden Hungary Holland Germany Denmark Czech UK Portugal Poland Spain Slovakia Italy Greece

13 85yrs yrs 15-19yrs 20-24yrs 25-29yrs 30-34yrs 35-39yrs 40-44yrs 45-49yrs 50-54yrs 55-59yrs 60-64yrs 65-69yrs 70-74yrs 75-79yrs 80-84yrs Itsemurhat iän ja sukupuolen mukaan HSE:n Eteläisellä alueella Irlanti, Men Women Annual rate per 100,000

14 Itsetuhoisuuden yleisyys vuoden ikäisten keskuudessa (perustuu tutkimukseen Lifestyle and Coping Survey, Sullivan et al., 2004) Tutkittujen oppilaiden määrä: 3, (9.1%) nuorista ilmoitti elinajan kestäneestä tarkoituksellisesta itsensä vahingoittamisesta Naispuoliset (n= 253,13.9%) ryhtyivät miehiä (n= 79, 4.4%) todennäköisemmin itsensä vahingoittamiseen 45.9% oli ryhtynyt yhteen tai useampaan aiempaan itsetuhoiseen vaiheeseen

15 Avun etsintä nuorilla ennen ja jälkeen itsetuhoista tekoa Niiden itsetuhoiseen tekoon ryhtyneiden nuorten osuus, jotka hakivat apua tai puhuivat jollekulle ennen ja jälkeen tapahtumaa: Help source Friend Family Health Service Teacher Before DSH (%) After DSH (%)

16 Nuorten itsetuhoisen käyttäytymisen ehkäisy: tiedon lisääminen masennuksesta ja itsetuhoisesta käyttäytymisestä itsemurha n. 500 p.v. Tahallinen itsensä vahingoittaminen Lääkitty n. 11,000 p.v. Todisteisiin perustuva mielenterveyden edistäminen Tahallinen itsensä vahingoittaminen, ei lääkitty / piiloryhmä n. 60,000 vuodessa Todisteisiin perustuva mielenterveyden edistäminen

17 Itsetuhoisuuteen liittyvät motiivit nuorilla sukupuolen mukaan Get my own back on someone Wanted to get attention Wanted to frighten someone To see if someone loved me Punish myself Show feelings of desperation Females Males Total Pop Wanted to die Relief from state of mind

18 Itsetuhoisuuteen merkittävästi liittyvät tekijät Tytöt Risk Taking 1 drug Taking more than 1 drug Sexual abuse Physical abuse Bullying Sexuality Friends DSH Family DSH Fighting with parents Difficulty making friends Self concept Medium Self concept High OR CI-95%

19 Itsetuhoisuuteen merkittävästi liittyvät tekijät - Pojat Risk Taking 1 drug Taking more than 1 drug Sexuality Friends DSH Family DSH Bullying Anxiety Medium Anxiety High Impulsivity Medium Impulsivity - High Problems with school work OR CI-95%

20 Toistuvaan itsetuhoisuuteen merkittävästi liittyvät tekijät nuorilla Factor High level of depressive symptoms* High level of anxiety symptoms High level of impulsivity High level of self esteem Suicide by family member DSH by family member DSH by friend* OR % CI Based on multivariate logistic regression also controlling for gender, method of self harm and history of alcohol misuse / abuse

21 European Alliance against depression (EAAD) Scotland (Edinburgh) Spain (Barcelona) Iceland (Iceland) Portugal (Lisbon) Ireland (Cork) England (Kent) France (Pontoise) Belgium (Leuven, Brussels) Southern Tyrol (Bozen) Finland (Helsinki) Estonia (Tallinn) Hungary (Pecs, Budapest) Greece (Athens) Slovenia (Ljubljana) Germany (Wuerzburg) Austria (Innsbruck) project centre (Leipzig)

22 Irlannin EAAD interventio ja valvonta alueet: Cork and Kerry Alliance for Awareness of Depression and Suicidal behaviour (CKADS) Intervention HSE South Kerry Intervention HSE South Cork Control HSE South East Waterford, Wexford. Kilkenny

23 EAAD / Cork and Kerry Alliance for Awareness of Depression and Suicidal Behaviour (CKADS) Tavoite: Määrittää nelitasoisen yhteisöpohjaisen interventio-ohjelman tehokkuus 1) Erikoistuneet työpajat yleislääkereille, sekä tuki erilaisten materiaalien kautta. 2) Yhteisön toimihenkilöiden kouluttaminen (esim. opettajat, sosiaalityöntekijät, paikalliset tiedotusvälineet). 3) Tuki korkean riskin ryhmille, sekä itseaputoimintaa. 4) Tiedotuskampanja masennuksesta. Yksivuotinen lähtökohta (2004) ja kontrollialue (HSE Kaakkoinen alue) Lähtökohtien ja tuloksien mittapuut ovat: Itsemurha + itsetuhoisuus Muutokset yleisessä mielipiteessä liittyen masennukseen ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen Muutokset masennuslääkkeiden ja muiden psykoaktiivisten lääkkeiden määräyksissä Muutos lähetteissä mielenterveyspalvelujen ammattilaisille

24 Tutkimusmalli, EAAD pilottitutkimus Irlanti Arviointi (itsemurhat, itsetuh., asenteet) HSE Eteläinen alue Interventio-ohjelma HSE- Southern Area Arviointi (itsemurhat, itsetuh., asenteet) kontrollialue: HSE Kaakkoinen alue

25 Organisaation rakenne Cork and Kerry Alliance for Awareness of Depression and Suicidal Behaviour (CKADS) EAAD Leipzig IRL - Cork NSRF CKADS Johtoryhmä Nelitasoinen Lähestymist. Neuvoa-antava lautakunta HSE Kaakk.alue 1: Yleislääkärit 2: Yhteisön toimihenkilöt 3: Akuuttiryhmä 4: Suuri yleisö Kouluttajat Koulutettavat Kouluttajat Koulutettavat esim. riskiarviointi, itseaputoimintojen tuki Tiedotuskampanja

26 EAAD Osallistuvat toimielimet, jotka ovat edustettuina neuvoaantavassa lautakunnassa Psykiatrinen Sairaala Yleislääkäreiden verkosto Lääkäreiden liitto Terveysvakuutus rahastot Psykoterapeutit Koulut Vanhustenhuolto Kirkot ja sosiaalipalvelut Tukiryhmät Poliisi Paikalliset terveysviranomaiset Kriisi-interventio keskukset

27 Neuvoa-antava lautakunta CKADS Nuorisopainotteisten mielenterveys- ja yhteisöpalvelujen edustajat, esim: Lasten ja nuorten psykiatrian edustajat, nuorten yhdyshenkilöt (Juvenile Liaison Officers), Nuorten liitto (Youth Federation) nuorisotyöntekijät, opettajat, nuoriso-ohjaajat Edut: - Mahdollistaa yhteyden olemassaoleviin aloitteisiin - Merkityksellinen palaute (esim. erityistarpeet, aukot palveluissa) - Tulevien kouluttajien rekrytointi lautakunnan kautta - Tärkeä uusien aloitteiden lähde - Helpottaa nuorille suunnatun kampanjamateriaalin levitystä

28 Taso 1: 1: Yhteistyö yleislääkäreiden kanssa Koulutustilaisuu det det yleislääkäreille + Erikoislääkäreiden tuki tuki Masennuksen seulonta: WHO-5 Hyvinvointikyselylomake + CDI-lomake Video: Masennuksen diagnoosi ja ja hoito perusterveydenhuollossa Tietoa potilaille: lehtisiä, videoita, esitteitä

29 Tason 1 toiminta Rakennetaan yleislääkäreiden verkosto masentuneiden tai itsetuhoisten nuorten oikean arvioinnin ja hoitoonohjauksen helpottamiseksi koulutusseminaarien avulla Rakennetaan verkosto yleislääkäreitä, jotka ovat nuorten masennuksen ja itsetuhoisen käyttäytymisen asiantuntijoita Nuorille suunnattujen esitteiden jakaminen yleislääkäreiden vastaanottojen kautta Nuorisopalvelujen luettelo, joka sisältää nuorten masennuksesta ja itsetuhoisuudesta erityisesti kiinnostuneet yleislääkärit

30 Tason 1 toimintojen arviointi Yleislääkäreiden verkosto, jolla on asiantuntemusta nuorten masennuksesta ja itsetuhoisuudesta, täyttää sekä vanhempien että kasvuikäisten tarpeet Lisääntynyt työtaakka suhteellisen pienelle määrälle yleislääkäreitä Rajoitetusti vaihtoehtoja sopivista nuorille suunnatuista palveluista yleislääkärin arvioinnin jälkeen Huoli jatkuvasta tuesta yleislääkäreille

31 koulut tukipalvelut apteekit psykoterapia Taso 2: 2: Koulutus // tuki yhteisön toimijoille kirkot Paikallisviranomaiset Vanhustenhoitajat sairaalat yksityisvastaanotot lehdistö

32 Tason 2 toiminnot Nuorille suunnatut toiminnot: 8-tuntinen nuorille suunnattu Train-The-Trainer (kouluta kouluttajaa) -ohjelma, ryhmät sis. Juvenile Liaison Officer-yhteyshenkilöitä, nuorisotyöntekijöitä, koulujen työntekijöitä, nuoriso-ohjaajia, akuuttija ensihoidon sekä psykiatrian sairaanhoitajia 2-4 tunnin Gatekeeper (portinvartija) koulutustilaisuuksia lasten ja nuorten psykiatreille, koulupsykologeille, nuorisoohjaajaharjoittelijoille, JLO-yhteyshenkilöille, nuorisotyöntekijöille, lasten ja kasvuikäisten psykologian opiskelijoille Lehtisten levitys yhteisön toimijoiden kautta

33 Tason 2 toimintojen arviointi TTT ja Gatekeeper koulutusistunnot vastaavat osallistujien tarpeita, sekä harjoittelijoiden, että pitkän työkokemuksen omaavien; Young People s Stories (Nuorten tarinoita) DVD:n lisäarvo Todisteita asennemuutoksesta ja lisääntyneestä varmuudesta työssä masentuneiden ja itsetuhoisten nuorten kanssa (ennenjälkeen arviointi) Käytännön ongelmia CKADS koulutuksen toteuttamisessa terveydenhuollossa ja yhteisön organisaatioissa (esim. aika, osallistujien valinta, organisaatioiden väliset esteet) Tulevien kouluttajien ohjaus / valmennus on aluksi aikaa vievää

34 Masennuksen vaikutukset valveutuneisuus yhteisön toimitsijoiden keskuudessa Confidence that I could recognise a person with depression Confidence that I could differentiate a mild depression from a suicidal risk Confidence that I could recognise potential suicidal risk Confidence to relate/instill help seeking behaviour to someone suffering from depression/suicide p <.01 Baseline Follow-Up

35 Tiedotus ja ja perehdyttäminen: lehtiset, esitteet, videot Tehokas ohjaus/hoito/ auttava puhelin potilaille tahallisen itsensä vahingoittamisen jälkeen Taso 3: 3: Potilaat ja ja omaiset Itseaputoimintojen tuki Itseaputoimintojen tuki

36 Tason 3 toiminta Yhteys pilottitutkimukseen: itseään vahingoittaneiden potilaiden arviointi ja hoitoonohjaaminen akuutti- ja ensihoitoyksiköissä Yhteys itseään vahingoittaneiden, suppeaan, ongelmanratkaisuun perustuvaan interventiotutkimukseen Akuutti- ja ensihoitoyksiköihin jaetut lehtiset ja julisteet Säännöllinen itseään vahingoittaneiden potilaiden arviointi ja hoitoonohjaus

37 Tason 3 toimintojen arviointi / täydentäviä toimintoja Itseään vahingoittaneiden potilaiden palvelukortin uudelleen arviointi (Review service card for DSH patients?presenting to? A&E Departments) Auttavan puhelimen uudelleen arviointi (käytettävissä ) Edistymissuunnitelmat tukiryhmät itseään vahingoittaneiden potilaiden perheille (?Progress plans? support group for family members of DSH patients) Erityinen koulutusohjelma surevien omaisten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille Erikoiskoulutuksen, kuten dialektisen käyttäytymisterapian koulutuksen, tarve

38 Taso 4: 4: Suuri yleisö Juliste, esitteetteet, lentolehtinennen, elokuvamainos esit- Yleisöluennot, paneelikeskustelut Tiivis mediayhteistyö ja ja lehdistötiedotus Internet: kotisivu ja ja chatti potilaille

39 Nuorille suunnattu tiedotuskampanja Vuoden 2005 jälkeen levitetty noin nuorille kohdistettua lehtistä ja noin julistetta neuvoa-antavan lautakunnan, yleislääkäreiden, kouluttajien ja monien mielenterveys- ja yhteisöpalvelujen (sis. koulut) kautta

40 Muita tason 4 nuorille suunnattuja toimintoja Masentuneiden ja itsetuhoisten nuorten apua hakevaa käyttäytymistä rohkaiseva radiokampanja, yhteistyössä Samaritanshyväntekeväisyysjärjestön kanssa Mielenterveydestä tiedottavia istuntoja, jotka sis. tietoa masennuksesta ja itsetuhoisuudesta, yläaste ja lukioikäisille (15-17 v. Nuoret). Kesto: 90 min. Mind Yourself (pidä huoli itsestäsi): suppea ongelmanratkaisuun perustuva interventio-ohjelma kouluissa paino tunteiden sietokyvyssä ja emotionaalisten sekä mielenterveysongelmien kanssa selviytymisessä (15-17 v. nuoret). Kesto: 2 x 90 min. Uudelleenarvioitujen mediasuositusten käyttöönotto

41 Tason 4 toimintojen arviointi Oppilaiden palaute mielenterveydestä kertovasta tiedotustilaisuudesta ja Mind Yourself-ohjelmasta kaiken kaikkiaan positiivista Pyyntöjä pidempikestoisesta ohjelmasta toistuvista istunnoista Tutkimus Mind Yourself-ohjelman tuloksista osoittaa tunteiden sietokyvyn nousseen ja masennusoireiden vähentyneen interventioryhmässä kontrolliryhmään verrattuna

42 Tason 4 toimintojen arvionti jatk... Kampanjamateriaali yleisesti ottaen täyttää nuorten tarpeet Tarve kehittää täsmällisempää kampanjamateriaalia haavoittuvaisille nuorille, sis. luku- ja kirjoitustaitoongelmaiset Ongelmia yhteyden saamisessa paikallisten ja kansallisten sanomalehtien toimittajiin ja päätoimittajiin

43 Nuorille suunnattujen toimintojen ja interventioiden arvioinnista Lähtökohtien ja lopputuloksien vertailu: Muutoksia TTT ja Gatekeeper-istuntoihin osallistuneiden, nuoriin fokusoituneiden, ammattilaisten mielipiteissä masennusta kohtaan, asenteissa itsemurhaa kohtaan ja nuorten kanssa työskentelyn varmuuden tasossa Kasvuikäisten itsemurhien ja tahallisen itsensä vahingoittamisen esiintymistiheys Masennusoireet, itsetuhoiset ajatukset, tunteiden sietokyky, itsetunto, ongelmienratkaisukyvyt

44 Nelitasoisen lähestymistavan tehokkuus perustuen alkuperäisen pilottitutkimuksen tuloksiin Itsetuhoiset episodit: Nuremberg- Würzburg lähtökohta (2000) vastaan interventio (2001/2002) DSH episodes % % 382 Fisher s exact test (two-tailed): 2000 versus 2001; p < versus 2002; p< 0, % % Nuremberg Würzburg

45 Nelitasoisen lähestymistavan tehokkuus perustuen alkuperäisen pilottitutkimuksen tuloksiin Itsetuhoisuus Nurembergissä Lähtökohta (2000) vastaan interventio (keskiarvo: 2001/2002) High-Risk methods Low-Risk methods 0 changes in DSH in % vs. 34 episodes (- 53 %) 400 vs. 340 episodes (- 15 %) chi² = 7.86 (p = 0.005; two-tailed) See also Hegerl et al, 2006, Psychological Medicine

46 Seuraavat askeleet ja haasteet Lisäkoulutuksen toteuttaminen nuoriin fokusoituneiden terveyspalveluiden ja yhteisöpalveluiden ammattilaisten keskuudessa Täsmällisen kampanjamateriaalin kehittäminen ja levittäminen haavoittuvaisille nuorille, sisältäen ne, joilla on luku- ja kirjoitustaito-ongelmia Luoda vahvempi yhteys interventioalueen terveydenedistämisyksikön (Department of Health promotion) mielenterveysjaoston (Mental Health Division) kanssa CKADS- EAAD kampanjamateriaalin sisällyttämiseksi yksikön ohjelmiin

47 Seuraavat askeleet ja haasteet jatk.. Tutkia mahdollisuuksia TTT ja Gatekeeperkoulutuksen toteuttamiseksi nuoriso-ohjaajien ja opetushenkilökunnan keskuudessa kansallisella tasolla opetus- ja tiedeministeriön kautta Testata Mind Yourself-ohjelman toteutuskelpoisuus ja tehokkuus haavoittuvaisten nuorten keskuudessa Nelitasoisen lähestymistavan jokaisen tason sekä synergisten vaikutusten tehokkuuden arviointi

48 Tekijän kiitokset: Karen Walsh, Elaine McMahon, Mary Moore-Corry, Dr Margaret Kelleher, Professor Colin Bradley, sekä kansainväliset EAAD-yhteistyökumppanit. Lisätietoa: Dr Ella Arensman Director of Research National Suicide Research Foundation Cork Ireland Tel:

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Itsemurhat. Prof. Kristian Wahlbeck Vaasa 25.09.07 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU

Itsemurhat. Prof. Kristian Wahlbeck Vaasa 25.09.07 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU Itsemurhat Prof. Kristian Wahlbeck Vaasa 25.09.07 Vaasan mielenterveystyön osaamiskeskus Vasa kompetenscentrum för mentalvård Vaasa Excellence Centre for Mental Health ITSETUHOINEN KÄYTTÄYTYMINEN JA ITSEMURHA

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat. Markus Rapo, Tilastokeskus

Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat. Markus Rapo, Tilastokeskus Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat Markus Rapo, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiaa ja taustaa Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta Kuolleisuuslaskelmat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010. 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1

DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010. 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 Depressio ja itsetuhoisuus kansantauteja jo nuoruusiässä? Terveyskirjasto

Lisätiedot

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari, Seinäjoki 9.3.212 Jari Tarkoma Esityksen sisältö Väestönkehitys

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä Jon Hellevig Awara Eduhouse Training 04.02.2014 VENÄJÄN MARKKINASTA Venäjä on normalisoitunut Inflaatio Byrokratia Korruptio Lait ja

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita sitova Lasten aseman, oikeuksien ja osallisuuden turvaaminen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Ikäihmisten mielenterveyspalvelujen sudenkuoppia. Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 12.2.2015 Helsinki

Ikäihmisten mielenterveyspalvelujen sudenkuoppia. Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 12.2.2015 Helsinki Ikäihmisten mielenterveyspalvelujen sudenkuoppia Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 12.2.2015 Helsinki Mielenterveystyö Psykiatria Kunnat Järjestöt Kansalaiset Peruspalvelut Ehkäisevä

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto @perhetutkimus www.vaestoliitto.fi www.vaestoliitonblogi.com

Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto @perhetutkimus www.vaestoliitto.fi www.vaestoliitonblogi.com Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto @perhetutkimus www.vaestoliitto.fi www.vaestoliitonblogi.com OKM avustus ja Väestöntutkimuslaitos Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Perhebarometri 2014:

Lisätiedot

Mielenterveyspalveluiden ongelmat ja haasteet

Mielenterveyspalveluiden ongelmat ja haasteet Mielenterveyspalveluiden ongelmat ja haasteet Kristian Wahlbeck Senior Technical Officer WHO Regional Office for Europe Mental Health Programme tutkimusprofessori, THL kristian.wahlbeck@thl.fi 1 Mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuuden kustannuksia Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuus Monien sairauksien riskitekijä Väestötasolla nopeasti yleistyvä ongelma Taloudellisista vaikutuksista lisääntyvästi

Lisätiedot

EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia

EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia IP/11/488 Bryssel 19. huhtikuuta 2011 EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia EU-maat ovat viime vuosikymmenen aikana kehittäneet koulutusjärjestelmiään keskeisillä

Lisätiedot

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Koulutuspäivä ja verkostotapaaminen Biomedicum 7.11.2014 J. Moring 1 Muutoksen tarve Suomi ja muut maat Viime vuosien kehitys 15.10.2014

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia.

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia. Ilmailijan lääketiede Uudet medikaalivaatimukset Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö Vastuullinen liikenne Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Fit to fly? Lääketieteellinen

Lisätiedot

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista SOSIAALILÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 28.11.2012 Nuoret ja huono-osaisuus Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista Kristiina Ojala Jyväskylän yliopisto WHO-Koululaistutkimus

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä?

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä? Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus VANHUUS JA SUKUPUOLI Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n, Ikäinstituutin ja Gerontologian tutkimuskeskuksen yhteisseminaari 2.1.215, Tieteiden

Lisätiedot

WHO yhteistyökeskuksen toiminta Vaasan alueyksikössä

WHO yhteistyökeskuksen toiminta Vaasan alueyksikössä Tiedosta hyvinvointia Vaasan alueyksikkö 1 WHO yhteistyökeskuksen toiminta Vaasan alueyksikössä Mielenterveystyön yhteistyökokous Vaasa 19.4.2007 pvm/nn Tiedosta hyvinvointia Vaasan alueyksikkö 2 Taustaa

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Broilereiden hyvinvointi ja

Broilereiden hyvinvointi ja Broilereiden hyvinvointi ja elintarviketurvallisuus Riitta Maijala Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vierasainevalvontaohjelma (96/23) Toteutetaan vierasainedirektiivin

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Mistä hyvinvointi ja erityisesti sen kokemus tulee? Palveluista: 20% Väestötasolla terveydestä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Euregenas -projekti. European Regions Enforcing Actions Against Suicide

Euregenas -projekti. European Regions Enforcing Actions Against Suicide Euregenas projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Kansanterveysohjelmasta 2008-2013 Euregenas -projekti European Regions Enforcing Actions Against Suicide Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.euregenas.eu

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä 20.10.2010 2 Mitä on luottamus? Sosiaalinen pääoma = yhdistystoiminta + luottamus Luottamus instituutioita kohtaan Luottamus toisia

Lisätiedot

EU Participant Report feedback Sofia Lähdeniemi & Kiira Noponen

EU Participant Report feedback Sofia Lähdeniemi & Kiira Noponen EU Participant Report feedback 2015-2016 Sofia Lähdeniemi & Kiira Noponen 1) Tilastollisen tarkastelun taustoja: Vertailua edelliseen raportoituun sopimuskauteen ei tehty, koska 2014-datan osalta vielä

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot

Kansainvälinen aikuistutkimus, PIAAC 2008 2013

Kansainvälinen aikuistutkimus, PIAAC 2008 2013 Kansainvälinen aikuistutkimus, PIAAC 2008 2013 Ensituloksia Suomen kannalta Työelämä 2020 kv-verkosto, 6.3.2014 Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM Tuomo Alasoini, Tekes Tutkimushankkeen taustoja OECD:n koordinoima

Lisätiedot

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Yleisyydestä WHO 2014: itsemurha on nuoruusikäisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy (1. liikenneonnettomuudet, 2.

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA?

ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA? ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA? Heikki Merimaa Psykologi Tays/ lastenpsykiatria Tutkimuksen lähtökohdat Juuret Itsetuhoisen lapsen hoitopolku projektissa

Lisätiedot

Kvantitatiivinen arviointi Pohjanmaahankkeessa

Kvantitatiivinen arviointi Pohjanmaahankkeessa Tiedosta hyvinvointia 1 Kvantitatiivinen arviointi Pohjanmaahankkeessa Kristian Wahlbeck 23.03.2006 Stakes mielenterveysryhmä ja Helsingin yliopisto Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta?

Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta? Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta? Matti Tuomala STN Vuosiseminaari 14022017 Helsinki 1 Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka Globalisaatio ja ulkomaankauppa:

Lisätiedot

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Pohjanmaa hankkeen toiminta alue Vaasan sairaanhoitopiiri väestömäärä n. 174 300 pinta ala 7930 km 2 Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change March 2017 1 in 4 1 background Period of listening (kuultiin yli 200 henkilöä,

Lisätiedot

Lapin psykiatria. Levi 23.4.2009 Erkki Vauramo

Lapin psykiatria. Levi 23.4.2009 Erkki Vauramo Lapin psykiatria Levi 23.4.2009 Erkki Vauramo Terveydenhuollon vaikea ongelma Väestön odotukset Henkilökunnan käsitykset Vaalilupaukset Selviämispolku Toiminta-alue kustannukset Kuntien kantokyky Sosiaaliset

Lisätiedot

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitos Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokous 28.9.2016

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA 4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA Bruttoveroaste Suomessa... 4.2 Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 21... 4.3 Tuloveroprosentit tulotasoittain 22... 4.4 Tuloveroprosentit 22

Lisätiedot

Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa

Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa Cancer Control Joint Action WP 9 Cancer Screening Ahti Anttila Suomen Syöpärekisteri STM 8.2. 2016 Taustaa Syöpäseulonnan vaikuttavuus hyödyt ja haitat ja vaikuttavuusnäyttöön

Lisätiedot

Mikä on todellisuus indikaattorien takana? Prof. Kristian Wahlbeck Vasa kompetenscentrum för mentalvård Vaasan mielenterveystyön osaamiskeskus

Mikä on todellisuus indikaattorien takana? Prof. Kristian Wahlbeck Vasa kompetenscentrum för mentalvård Vaasan mielenterveystyön osaamiskeskus Mikä on todellisuus indikaattorien takana? Prof. Kristian Wahlbeck Vaasan mielenterveystyön osaamiskeskus Väestöosoittimia. Pohjanmaa Koko maa Ikääntyneet (>65 vuotta) v. 2003 18 % 16 % Ikääntyneet (>65

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

maa- ja metsätalousvalokunta Jaana Kaipainen maa- ja metsätalousministeriö

maa- ja metsätalousvalokunta Jaana Kaipainen maa- ja metsätalousministeriö U 53/2016 vp - valtioneuvoston u- jatkokirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF) maa- ja

Lisätiedot

KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä

KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä Argumenta seminaari Tampereen teknillinen yliopisto 17.2.2012 KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä www.tut.fi/cadwes CADWES Capacity Development

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tilastokeskuksen väestöennusteet

Tilastokeskuksen väestöennusteet Tilastokeskuksen väestöennusteet Kymppi-Moni hankkeen 2. työpaja Markus Rapo, Väestö- ja kuolemansyytilastot Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiaa Miksi ennusteita laaditaan Tilastokeskuksen väestöennusteen

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 3.12.2009. Kansainväliset hintavertailut Harri Kananoja

Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 3.12.2009. Kansainväliset hintavertailut Harri Kananoja Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 3.12.2009 Kansainväliset hintavertailut Harri Kananoja KANSAINVÄLINEN HINTAVERTAILU = OSTOVOIMAPARITEETTIOHJELMA 1. Mihin ostovoimapariteetteja

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yleistä liikenteessä tapahtuvista itsemurhista

Yleistä liikenteessä tapahtuvista itsemurhista Yleistä liikenteessä tapahtuvista itsemurhista Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 1.6.2016 Kuopio Inkeri Parkkari Johtava asiantuntija, psykologi Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan

Lisätiedot

Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti

Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti heikki.ervasti@utu.fi Lähtökohdat Käänne työllisyyspolitiikassa 1990-luvulla Painopiste työvoiman tarjonnassa Rakenteellisen työttömyyden

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Näkökulmia toiminnan uudistamiseen

Näkökulmia toiminnan uudistamiseen Näkökulmia toiminnan uudistamiseen Juha Koivu Hasse Karlsson, ylilääkäri, VSSHP/psykiatria; prof., TY toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria 3/27/2015 3/27/2015 3/27/2015 Aivosairauksien aiheuttamat kustannukset

Lisätiedot

KVS2008. Pertti Kuronen

KVS2008. Pertti Kuronen Pertti Kuronen 15.3.2007 1 Pertti Kuronen 15.3.2007 Tariffirakenne ja alustava hintataso KVS2005 toteutuminen KVS2008 lähtökohdat tariffirakenne alustava hintataso alustavat yksikköhinnat 2 Pertti Kuronen

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri Sanna Blanco-Sequeiros, tulosaluejohtaja Esityksen sisältö Solja: Psykiatristen häiriöiden aiheuttama

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki Kuntien talous ja sote-uudistus Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki 1 Sote-alueiden rahoitus Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan painotetun asukasluvun perusteella, painotekijöinä

Lisätiedot

Maatalous ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Jukka Markkanen MTK 30.9.2010

Maatalous ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Jukka Markkanen MTK 30.9.2010 Maatalous ja tuotantoeläinten hyvinvointi Jukka Markkanen MTK 30.9.2010 2 MTK:n organisaatio 2010 3 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen

Lisätiedot

Market Report / October 2015

Market Report / October 2015 Market Report / October 2015 Overnight stays grow 7% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 7% in October when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased more than four percent

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa?

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Pekka Ylä-Anttila ETLA ja Etlatieto Oy ELKOM 07 - ECT Forum 5.9.07 Esityksen teemat Mitä maailmantaloudessa

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT. SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI LUENNOITSIJA JA INTRESSIT Jan-Henry Stenberg FT., PsL, erikoispsykologi,

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu terveyden edistäjänä. Mikko Häikiö, Pohjanmaa hanke X Terve Kunta päivät 24.1.2007 Paasitorni, Helsinki

Mielenterveyden ensiapu terveyden edistäjänä. Mikko Häikiö, Pohjanmaa hanke X Terve Kunta päivät 24.1.2007 Paasitorni, Helsinki Mielenterveyden ensiapu terveyden edistäjänä Mikko Häikiö, Pohjanmaa hanke X Terve Kunta päivät 24.1.2007 Paasitorni, Helsinki Terveyden edistäminen Prosessi, joka antaa yksilölle ja yhteisölle paremmat

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 TNS Kansainvälinen mediamainonnan määrän kehitys Kaikki mediat Euroopassa mainonnan kasvu on ollut vielä vaatimatonta. Ainoastaan Itä-Euroopassa, erityisesti Unkarissa, on päästy jo hieman

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

21.10.2015. Jyrki Tuulari, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti (VET) Lapua 20.10.2015

21.10.2015. Jyrki Tuulari, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti (VET) Lapua 20.10.2015 Jyrki Tuulari, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti (VET) Lapua 20.10.2015 Kansanterveydellinen ja -taloudellinen merkitys suuri: työkyvyttömyys eläköityminen itsemurhakuolleisuus (n. 20 x riski) Suomessa

Lisätiedot

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, 1.- 3.2.2007, Silja Symphony 1 SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot