Tri Ella Arensman. National Suicide Research Foundation - Irlanti. Kansallinen depressiofoorumi Vaasa, Suomi 11 th Lokakuuta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tri Ella Arensman. National Suicide Research Foundation - Irlanti. Kansallinen depressiofoorumi Vaasa, Suomi 11 th Lokakuuta 2007"

Transkriptio

1 The Four-level Community Based Intervention Approach for Depression and Suicidal Behaviour (EAAD) (nelitasoinen yhteisöperustainen interventiolähestymistapa masennukseen ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen): Merkitys lapsille ja nuorille Tri Ella Arensman National Suicide Research Foundation - Irlanti Kansallinen depressiofoorumi Vaasa, Suomi 11 th Lokakuuta 2007

2 Käsiteltäviä aiheita Masennuksen ja itsetuhoisen käyttäytymisen yleisyys nuorien keskuudessa, sekä niihin liittyvät tekijät EAAD:n (European Alliance Against Depression) nelitasoisen lähestymistavan merkitys nuorten masennuksen ja itsetuhoisen käyttäytymisen käsittelyssä Esimerkki Irlannista: edistyminen sekä haasteet vuodesta 2005 lähtien EAAD:n nelitasoisen lähestymistavan elementit, jotka vaikuttivat toteuttamiskelpoisilta ja tehokkailta Tulevaisuuden haasteet

3 hitunen ennaltaehkäisyä vastaa kasapäin hoitoa

4 Lasten ja januorten masennuksen epidemiologia Masennus on yleisempää tyttöjen keskuudessa kuin poikien 2-6% On olemassa merkkejä siitä, että monissa tapauksissa lasten ja nuorten masennusta ei havaita / diagnoosi jää tekemättä Ensimmäisen lapsuus- / nuoruusajan masennusvaiheen jälkeen uusiutumisprosentti on 40

5 Masennuksen yleisyys lasten ja ja nuorten keskuudessa Irlanti Itseilmoitetun masennuksen yleisyys 887:n Pohjois- Irlantilaisen yläaste- ja lukioikäisen oppilaan (15-16 vuotta) keskuudessa: 12% Masennuksen yleisyys 3 830:n yläaste- ja lukioikäisen oppilaan (15-17 vuotta) keskuudessa Irlannin tasavallan terveyspalvelujen (HSE) eteläisellä alueella (alue 7 seuraavan sivun kartassa): 13.5% (Sullivan et al., 2004) Psykiatristen häiriöiden yleisyys 724:n Dublinin alueen koululaisen keskuudessa: 19,4% vaarassa altistua mielenterveyden häiriöille (Lynch et al., 2004)

6

7 Nuorten masennus jää usein havaitsematta Koska Yhteiskunnan toimihenkilöt (esim. opettajat, ohjaajat) ja vanhemmat eivät usein tunnista masennusta Masennuksen vaivaamat nuoret eivät usein tunnista omaa masennustaan Nuorten keskuudessa masennuksen oireet usein nähdään yleisinä mielialan vaihteluina, jotka ovat osa kasvuikäisen kehitystä Masennuksen oireet ovat monimuotoisempia verrattuna aikuisten oireisiin Fyysiset oireet usein peittävät masennuksen Yleislääkäreillä ei usein ole aikaa ja tietämystä tutkia mahdollista masennustapausta. Systemaattinen seulonta puuttuu Masentuneet nuoret epäröivät lähestyä terveyspalveluja (häpeä / leimautuminen / tiedon vähyys)

8 Nuorten masennusta hoidetaan puutteellisesti Koska Rajoitetusti todisteita hoitomenetelmien tehokkuudesta Psykiatriseen tai psykologiseen hoitoon liitetty leima Riittämätön hoidon noudattaminen, sis. lääkehoito

9 Itsensä tahallinen vahingoittaminen: määrät Euroopassa :tta kohti keskimääräiset tasot (Schmidtke et et al, al, 2001)

10 Age-standardised rate per 100, Tarkoituksellinen itsensä vahingoittaminen iän ja sukupuolen mukaan: HSE Eteläinen alue Irlanti Age group (yrs) Men Women

11 Itsemurhan yleisyys ikäryhmässä vuotta: määrät Euroopassa :tta kohti Miehet iältään vuotta, itsemurhien määrät :tta kohti, perustuen uusimpiin lukuihin (loppuen vuosiin 2002/2003) lukuunottamatta Belgiaa (vuoteen 1997) Lithuania Estonia Latvia Finland Ireland Slovenia Belgium Hungary Poland France Czech Slovakia Denmark Sweden Germany UK Holland Portugal Spain Italy Greece

12 Itsemurhan yleisyys ikäryhmässä vuotta: määrät Euroopassa :tta kohti Naiset iältään vuotta, itsemurhien määrät :tta kohti, perustuen uusimpiin lukuihin 3:lta 3:lta vuodelta (loppuen vuosiin 2002/2003) lukuunottamatta Belgiaa (vuoteen 1997) Finland Belgium Lithuania Latvia Estonia Ireland France Slovenia Sweden Hungary Holland Germany Denmark Czech UK Portugal Poland Spain Slovakia Italy Greece

13 85yrs yrs 15-19yrs 20-24yrs 25-29yrs 30-34yrs 35-39yrs 40-44yrs 45-49yrs 50-54yrs 55-59yrs 60-64yrs 65-69yrs 70-74yrs 75-79yrs 80-84yrs Itsemurhat iän ja sukupuolen mukaan HSE:n Eteläisellä alueella Irlanti, Men Women Annual rate per 100,000

14 Itsetuhoisuuden yleisyys vuoden ikäisten keskuudessa (perustuu tutkimukseen Lifestyle and Coping Survey, Sullivan et al., 2004) Tutkittujen oppilaiden määrä: 3, (9.1%) nuorista ilmoitti elinajan kestäneestä tarkoituksellisesta itsensä vahingoittamisesta Naispuoliset (n= 253,13.9%) ryhtyivät miehiä (n= 79, 4.4%) todennäköisemmin itsensä vahingoittamiseen 45.9% oli ryhtynyt yhteen tai useampaan aiempaan itsetuhoiseen vaiheeseen

15 Avun etsintä nuorilla ennen ja jälkeen itsetuhoista tekoa Niiden itsetuhoiseen tekoon ryhtyneiden nuorten osuus, jotka hakivat apua tai puhuivat jollekulle ennen ja jälkeen tapahtumaa: Help source Friend Family Health Service Teacher Before DSH (%) After DSH (%)

16 Nuorten itsetuhoisen käyttäytymisen ehkäisy: tiedon lisääminen masennuksesta ja itsetuhoisesta käyttäytymisestä itsemurha n. 500 p.v. Tahallinen itsensä vahingoittaminen Lääkitty n. 11,000 p.v. Todisteisiin perustuva mielenterveyden edistäminen Tahallinen itsensä vahingoittaminen, ei lääkitty / piiloryhmä n. 60,000 vuodessa Todisteisiin perustuva mielenterveyden edistäminen

17 Itsetuhoisuuteen liittyvät motiivit nuorilla sukupuolen mukaan Get my own back on someone Wanted to get attention Wanted to frighten someone To see if someone loved me Punish myself Show feelings of desperation Females Males Total Pop Wanted to die Relief from state of mind

18 Itsetuhoisuuteen merkittävästi liittyvät tekijät Tytöt Risk Taking 1 drug Taking more than 1 drug Sexual abuse Physical abuse Bullying Sexuality Friends DSH Family DSH Fighting with parents Difficulty making friends Self concept Medium Self concept High OR CI-95%

19 Itsetuhoisuuteen merkittävästi liittyvät tekijät - Pojat Risk Taking 1 drug Taking more than 1 drug Sexuality Friends DSH Family DSH Bullying Anxiety Medium Anxiety High Impulsivity Medium Impulsivity - High Problems with school work OR CI-95%

20 Toistuvaan itsetuhoisuuteen merkittävästi liittyvät tekijät nuorilla Factor High level of depressive symptoms* High level of anxiety symptoms High level of impulsivity High level of self esteem Suicide by family member DSH by family member DSH by friend* OR % CI Based on multivariate logistic regression also controlling for gender, method of self harm and history of alcohol misuse / abuse

21 European Alliance against depression (EAAD) Scotland (Edinburgh) Spain (Barcelona) Iceland (Iceland) Portugal (Lisbon) Ireland (Cork) England (Kent) France (Pontoise) Belgium (Leuven, Brussels) Southern Tyrol (Bozen) Finland (Helsinki) Estonia (Tallinn) Hungary (Pecs, Budapest) Greece (Athens) Slovenia (Ljubljana) Germany (Wuerzburg) Austria (Innsbruck) project centre (Leipzig)

22 Irlannin EAAD interventio ja valvonta alueet: Cork and Kerry Alliance for Awareness of Depression and Suicidal behaviour (CKADS) Intervention HSE South Kerry Intervention HSE South Cork Control HSE South East Waterford, Wexford. Kilkenny

23 EAAD / Cork and Kerry Alliance for Awareness of Depression and Suicidal Behaviour (CKADS) Tavoite: Määrittää nelitasoisen yhteisöpohjaisen interventio-ohjelman tehokkuus 1) Erikoistuneet työpajat yleislääkereille, sekä tuki erilaisten materiaalien kautta. 2) Yhteisön toimihenkilöiden kouluttaminen (esim. opettajat, sosiaalityöntekijät, paikalliset tiedotusvälineet). 3) Tuki korkean riskin ryhmille, sekä itseaputoimintaa. 4) Tiedotuskampanja masennuksesta. Yksivuotinen lähtökohta (2004) ja kontrollialue (HSE Kaakkoinen alue) Lähtökohtien ja tuloksien mittapuut ovat: Itsemurha + itsetuhoisuus Muutokset yleisessä mielipiteessä liittyen masennukseen ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen Muutokset masennuslääkkeiden ja muiden psykoaktiivisten lääkkeiden määräyksissä Muutos lähetteissä mielenterveyspalvelujen ammattilaisille

24 Tutkimusmalli, EAAD pilottitutkimus Irlanti Arviointi (itsemurhat, itsetuh., asenteet) HSE Eteläinen alue Interventio-ohjelma HSE- Southern Area Arviointi (itsemurhat, itsetuh., asenteet) kontrollialue: HSE Kaakkoinen alue

25 Organisaation rakenne Cork and Kerry Alliance for Awareness of Depression and Suicidal Behaviour (CKADS) EAAD Leipzig IRL - Cork NSRF CKADS Johtoryhmä Nelitasoinen Lähestymist. Neuvoa-antava lautakunta HSE Kaakk.alue 1: Yleislääkärit 2: Yhteisön toimihenkilöt 3: Akuuttiryhmä 4: Suuri yleisö Kouluttajat Koulutettavat Kouluttajat Koulutettavat esim. riskiarviointi, itseaputoimintojen tuki Tiedotuskampanja

26 EAAD Osallistuvat toimielimet, jotka ovat edustettuina neuvoaantavassa lautakunnassa Psykiatrinen Sairaala Yleislääkäreiden verkosto Lääkäreiden liitto Terveysvakuutus rahastot Psykoterapeutit Koulut Vanhustenhuolto Kirkot ja sosiaalipalvelut Tukiryhmät Poliisi Paikalliset terveysviranomaiset Kriisi-interventio keskukset

27 Neuvoa-antava lautakunta CKADS Nuorisopainotteisten mielenterveys- ja yhteisöpalvelujen edustajat, esim: Lasten ja nuorten psykiatrian edustajat, nuorten yhdyshenkilöt (Juvenile Liaison Officers), Nuorten liitto (Youth Federation) nuorisotyöntekijät, opettajat, nuoriso-ohjaajat Edut: - Mahdollistaa yhteyden olemassaoleviin aloitteisiin - Merkityksellinen palaute (esim. erityistarpeet, aukot palveluissa) - Tulevien kouluttajien rekrytointi lautakunnan kautta - Tärkeä uusien aloitteiden lähde - Helpottaa nuorille suunnatun kampanjamateriaalin levitystä

28 Taso 1: 1: Yhteistyö yleislääkäreiden kanssa Koulutustilaisuu det det yleislääkäreille + Erikoislääkäreiden tuki tuki Masennuksen seulonta: WHO-5 Hyvinvointikyselylomake + CDI-lomake Video: Masennuksen diagnoosi ja ja hoito perusterveydenhuollossa Tietoa potilaille: lehtisiä, videoita, esitteitä

29 Tason 1 toiminta Rakennetaan yleislääkäreiden verkosto masentuneiden tai itsetuhoisten nuorten oikean arvioinnin ja hoitoonohjauksen helpottamiseksi koulutusseminaarien avulla Rakennetaan verkosto yleislääkäreitä, jotka ovat nuorten masennuksen ja itsetuhoisen käyttäytymisen asiantuntijoita Nuorille suunnattujen esitteiden jakaminen yleislääkäreiden vastaanottojen kautta Nuorisopalvelujen luettelo, joka sisältää nuorten masennuksesta ja itsetuhoisuudesta erityisesti kiinnostuneet yleislääkärit

30 Tason 1 toimintojen arviointi Yleislääkäreiden verkosto, jolla on asiantuntemusta nuorten masennuksesta ja itsetuhoisuudesta, täyttää sekä vanhempien että kasvuikäisten tarpeet Lisääntynyt työtaakka suhteellisen pienelle määrälle yleislääkäreitä Rajoitetusti vaihtoehtoja sopivista nuorille suunnatuista palveluista yleislääkärin arvioinnin jälkeen Huoli jatkuvasta tuesta yleislääkäreille

31 koulut tukipalvelut apteekit psykoterapia Taso 2: 2: Koulutus // tuki yhteisön toimijoille kirkot Paikallisviranomaiset Vanhustenhoitajat sairaalat yksityisvastaanotot lehdistö

32 Tason 2 toiminnot Nuorille suunnatut toiminnot: 8-tuntinen nuorille suunnattu Train-The-Trainer (kouluta kouluttajaa) -ohjelma, ryhmät sis. Juvenile Liaison Officer-yhteyshenkilöitä, nuorisotyöntekijöitä, koulujen työntekijöitä, nuoriso-ohjaajia, akuuttija ensihoidon sekä psykiatrian sairaanhoitajia 2-4 tunnin Gatekeeper (portinvartija) koulutustilaisuuksia lasten ja nuorten psykiatreille, koulupsykologeille, nuorisoohjaajaharjoittelijoille, JLO-yhteyshenkilöille, nuorisotyöntekijöille, lasten ja kasvuikäisten psykologian opiskelijoille Lehtisten levitys yhteisön toimijoiden kautta

33 Tason 2 toimintojen arviointi TTT ja Gatekeeper koulutusistunnot vastaavat osallistujien tarpeita, sekä harjoittelijoiden, että pitkän työkokemuksen omaavien; Young People s Stories (Nuorten tarinoita) DVD:n lisäarvo Todisteita asennemuutoksesta ja lisääntyneestä varmuudesta työssä masentuneiden ja itsetuhoisten nuorten kanssa (ennenjälkeen arviointi) Käytännön ongelmia CKADS koulutuksen toteuttamisessa terveydenhuollossa ja yhteisön organisaatioissa (esim. aika, osallistujien valinta, organisaatioiden väliset esteet) Tulevien kouluttajien ohjaus / valmennus on aluksi aikaa vievää

34 Masennuksen vaikutukset valveutuneisuus yhteisön toimitsijoiden keskuudessa Confidence that I could recognise a person with depression Confidence that I could differentiate a mild depression from a suicidal risk Confidence that I could recognise potential suicidal risk Confidence to relate/instill help seeking behaviour to someone suffering from depression/suicide p <.01 Baseline Follow-Up

35 Tiedotus ja ja perehdyttäminen: lehtiset, esitteet, videot Tehokas ohjaus/hoito/ auttava puhelin potilaille tahallisen itsensä vahingoittamisen jälkeen Taso 3: 3: Potilaat ja ja omaiset Itseaputoimintojen tuki Itseaputoimintojen tuki

36 Tason 3 toiminta Yhteys pilottitutkimukseen: itseään vahingoittaneiden potilaiden arviointi ja hoitoonohjaaminen akuutti- ja ensihoitoyksiköissä Yhteys itseään vahingoittaneiden, suppeaan, ongelmanratkaisuun perustuvaan interventiotutkimukseen Akuutti- ja ensihoitoyksiköihin jaetut lehtiset ja julisteet Säännöllinen itseään vahingoittaneiden potilaiden arviointi ja hoitoonohjaus

37 Tason 3 toimintojen arviointi / täydentäviä toimintoja Itseään vahingoittaneiden potilaiden palvelukortin uudelleen arviointi (Review service card for DSH patients?presenting to? A&E Departments) Auttavan puhelimen uudelleen arviointi (käytettävissä ) Edistymissuunnitelmat tukiryhmät itseään vahingoittaneiden potilaiden perheille (?Progress plans? support group for family members of DSH patients) Erityinen koulutusohjelma surevien omaisten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille Erikoiskoulutuksen, kuten dialektisen käyttäytymisterapian koulutuksen, tarve

38 Taso 4: 4: Suuri yleisö Juliste, esitteetteet, lentolehtinennen, elokuvamainos esit- Yleisöluennot, paneelikeskustelut Tiivis mediayhteistyö ja ja lehdistötiedotus Internet: kotisivu ja ja chatti potilaille

39 Nuorille suunnattu tiedotuskampanja Vuoden 2005 jälkeen levitetty noin nuorille kohdistettua lehtistä ja noin julistetta neuvoa-antavan lautakunnan, yleislääkäreiden, kouluttajien ja monien mielenterveys- ja yhteisöpalvelujen (sis. koulut) kautta

40 Muita tason 4 nuorille suunnattuja toimintoja Masentuneiden ja itsetuhoisten nuorten apua hakevaa käyttäytymistä rohkaiseva radiokampanja, yhteistyössä Samaritanshyväntekeväisyysjärjestön kanssa Mielenterveydestä tiedottavia istuntoja, jotka sis. tietoa masennuksesta ja itsetuhoisuudesta, yläaste ja lukioikäisille (15-17 v. Nuoret). Kesto: 90 min. Mind Yourself (pidä huoli itsestäsi): suppea ongelmanratkaisuun perustuva interventio-ohjelma kouluissa paino tunteiden sietokyvyssä ja emotionaalisten sekä mielenterveysongelmien kanssa selviytymisessä (15-17 v. nuoret). Kesto: 2 x 90 min. Uudelleenarvioitujen mediasuositusten käyttöönotto

41 Tason 4 toimintojen arviointi Oppilaiden palaute mielenterveydestä kertovasta tiedotustilaisuudesta ja Mind Yourself-ohjelmasta kaiken kaikkiaan positiivista Pyyntöjä pidempikestoisesta ohjelmasta toistuvista istunnoista Tutkimus Mind Yourself-ohjelman tuloksista osoittaa tunteiden sietokyvyn nousseen ja masennusoireiden vähentyneen interventioryhmässä kontrolliryhmään verrattuna

42 Tason 4 toimintojen arvionti jatk... Kampanjamateriaali yleisesti ottaen täyttää nuorten tarpeet Tarve kehittää täsmällisempää kampanjamateriaalia haavoittuvaisille nuorille, sis. luku- ja kirjoitustaitoongelmaiset Ongelmia yhteyden saamisessa paikallisten ja kansallisten sanomalehtien toimittajiin ja päätoimittajiin

43 Nuorille suunnattujen toimintojen ja interventioiden arvioinnista Lähtökohtien ja lopputuloksien vertailu: Muutoksia TTT ja Gatekeeper-istuntoihin osallistuneiden, nuoriin fokusoituneiden, ammattilaisten mielipiteissä masennusta kohtaan, asenteissa itsemurhaa kohtaan ja nuorten kanssa työskentelyn varmuuden tasossa Kasvuikäisten itsemurhien ja tahallisen itsensä vahingoittamisen esiintymistiheys Masennusoireet, itsetuhoiset ajatukset, tunteiden sietokyky, itsetunto, ongelmienratkaisukyvyt

44 Nelitasoisen lähestymistavan tehokkuus perustuen alkuperäisen pilottitutkimuksen tuloksiin Itsetuhoiset episodit: Nuremberg- Würzburg lähtökohta (2000) vastaan interventio (2001/2002) DSH episodes % % 382 Fisher s exact test (two-tailed): 2000 versus 2001; p < versus 2002; p< 0, % % Nuremberg Würzburg

45 Nelitasoisen lähestymistavan tehokkuus perustuen alkuperäisen pilottitutkimuksen tuloksiin Itsetuhoisuus Nurembergissä Lähtökohta (2000) vastaan interventio (keskiarvo: 2001/2002) High-Risk methods Low-Risk methods 0 changes in DSH in % vs. 34 episodes (- 53 %) 400 vs. 340 episodes (- 15 %) chi² = 7.86 (p = 0.005; two-tailed) See also Hegerl et al, 2006, Psychological Medicine

46 Seuraavat askeleet ja haasteet Lisäkoulutuksen toteuttaminen nuoriin fokusoituneiden terveyspalveluiden ja yhteisöpalveluiden ammattilaisten keskuudessa Täsmällisen kampanjamateriaalin kehittäminen ja levittäminen haavoittuvaisille nuorille, sisältäen ne, joilla on luku- ja kirjoitustaito-ongelmia Luoda vahvempi yhteys interventioalueen terveydenedistämisyksikön (Department of Health promotion) mielenterveysjaoston (Mental Health Division) kanssa CKADS- EAAD kampanjamateriaalin sisällyttämiseksi yksikön ohjelmiin

47 Seuraavat askeleet ja haasteet jatk.. Tutkia mahdollisuuksia TTT ja Gatekeeperkoulutuksen toteuttamiseksi nuoriso-ohjaajien ja opetushenkilökunnan keskuudessa kansallisella tasolla opetus- ja tiedeministeriön kautta Testata Mind Yourself-ohjelman toteutuskelpoisuus ja tehokkuus haavoittuvaisten nuorten keskuudessa Nelitasoisen lähestymistavan jokaisen tason sekä synergisten vaikutusten tehokkuuden arviointi

48 Tekijän kiitokset: Karen Walsh, Elaine McMahon, Mary Moore-Corry, Dr Margaret Kelleher, Professor Colin Bradley, sekä kansainväliset EAAD-yhteistyökumppanit. Lisätietoa: Dr Ella Arensman Director of Research National Suicide Research Foundation Cork Ireland Tel:

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA SEKSUAALIKASVATUKSEN STANDARDIT EUROOPASSA

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI Toimitusneuvosto: Sanna Aavaluoma, Mikko Haarala, Arja Kinnarinen, Piia Nurhonen, Raul Soisalo Toimituksen osoite: Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.)

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa Päivi Vuokila-Oikkonen, Riitta-Liisa Heikkinen, Marianne Karttunen, Marja-Liisa Läksy, Sirkku Maikkula

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Kirsi Järvelä ja Satu Kiema NUORTEN MASENNUS JA ITSETUHOISUUS

Kirsi Järvelä ja Satu Kiema NUORTEN MASENNUS JA ITSETUHOISUUS Kirsi Järvelä ja Satu Kiema NUORTEN MASENNUS JA ITSETUHOISUUS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Sosiaali ja terveysalan

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi Alkuperäinen WHO:n (World Health Organization) julkaisu vuodelta 2003 Adherence

Lisätiedot

~ 1 ~ Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyyti ry UHKAAKO BURNOUT NYKYAJAN NUORTA?

~ 1 ~ Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyyti ry UHKAAKO BURNOUT NYKYAJAN NUORTA? ~ 1 ~ Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyyti ry UHKAAKO BURNOUT NYKYAJAN NUORTA? Suurin osa nuorista voi psyykkisesti hyvin ja selviytyy tasapainoisesti sekä opiskelussa että työelämässä. Osalla on kuitenkin

Lisätiedot

2010 Kuntoutus. Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? Seppo Matinveden tutkimus prosessista ja ajoittamisen

2010 Kuntoutus. Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? Seppo Matinveden tutkimus prosessista ja ajoittamisen Veijo Notkola Kokonaisnäkemystä kuntoutukseen Ritva Linnakangas, Pirjo Lehtoranta, Aila Järvikoski ja Asko Suikkanen Lasten ja nuorten psykiatrinen perhekuntoutus: muutosten ja koettujen vaikutusten arviointi

Lisätiedot

Co-morbidity. EMCDDA 2004 selected issue. In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway

Co-morbidity. EMCDDA 2004 selected issue. In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Co-morbidity EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Erityiskysymys 3 Sairauksien yhteisesiintyminen Johdanto Psyykkisten

Lisätiedot

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain ALKUPERÄISTUTKIMUS TIETEESSÄ ILONA NURMI-LÜTHJE FT, dosentti, keskuksen päällikkö Kouvolan perusturva, tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start) Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen osasto,

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

STRONG-hanke Väkivaltaa kokeneiden naisvankien valmiuksien kehittäminen

STRONG-hanke Väkivaltaa kokeneiden naisvankien valmiuksien kehittäminen JUST/2010/DAP3/AG/1110 STRONG-hanke Väkivaltaa kokeneiden naisvankien valmiuksien kehittäminen Lähdeaineisto WIAD - Scientific Institute of the Medical Association of German Doctors, Bonn, Germany Projektipäällikkö:

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Päihdekyselyjen analysointi ja päihdetyön kehittäminen Keminmaassa Jenna Tuunanen ja Heli Karjalainen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 210op

Lisätiedot

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Riku Rautamäki & Cecilia Storgård NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Sosiaali- ja terveysala 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riku Rautamäki ja

Lisätiedot

Kaupungit ja alueet: lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vastainen sopimus

Kaupungit ja alueet: lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vastainen sopimus Kaupungit ja alueet: lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vastainen sopimus Paikallis- ja aluehallinnon kongressin aloite Euroopan neuvostolle YKSI VIIDESTÄ -kampanja Kongressin sihteeristön hyväksymä

Lisätiedot

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Onko lasten psykiatrinen sairastavuus lisääntynyt?

Onko lasten psykiatrinen sairastavuus lisääntynyt? Katsaus Päivi Santalahti ja Andre Sourander Onko lasten psykiatrinen sairastavuus lisääntynyt? Lasten psykiatrisiin oireisiin on viime vuosikymmeninä alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota, ja kliinisten

Lisätiedot

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikusille Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 10/2007 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2007 Publications

Lisätiedot

OPAS MASENNUSPOTILAAN OMAISILLE

OPAS MASENNUSPOTILAAN OMAISILLE OPAS MASENNUSPOTILAAN OMAISILLE Julia Mietola Marianne Mäntykoski Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014

Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014 Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author,

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Käsikirja SUPREME -mentorointiohjelma

Käsikirja SUPREME -mentorointiohjelma Käsikirja SUPREME -mentorointiohjelma Ainutlaatuinen mentorointimenetelmä, jonka tavoitteena on kehittää nuorten lahjakkuutta, tukea heitä heidän urallaan, opinnoissaan ja/tai yksityiselämässään sekä estää

Lisätiedot

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille PsM Tiia Pirkola LL Jaana Lepistö PsM Thea Strandholm Prof. Mauri Marttunen Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito Tietoa nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

NUORTEN DEPRESSIO. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

NUORTEN DEPRESSIO. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille NUORTEN DEPRESSIO Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille 1 LL Linnea Haarasilta Dos Mauri Marttunen Kansanterveyslaitos, Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto 2000 Kuvat: Jonna Vuokola

Lisätiedot