HTM-TUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 31.8.2013"

Transkriptio

1 1(17) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Vältä vastatessasi kopioi-liimaa toimintoa. Perustele vastauksesi, ellei tehtävästä ilmene muuta. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman ajantasaisen Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Mikäli virheellisestä vastauksesta voi saada miinuspisteitä, on siitä maininta tehtävänannossa. Vastausohjeiden rikkomisesta voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista merkittävistä kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada lisäksi miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä HTM-tutkinto" -kansion alakansiosta 1-osa - Del 1 löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: _1-osa Tehtävä _1-osa Tehtävä 2 jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Tehtävä 1 (25 pistettä) Vastaa jäljempänä esitettyihin kysymyksiin. Perustele vastauksesi viittaamalla sopiviin IFRSstandardien kohtiin. Esitä tarvittaessa yksityiskohtainen laskelma vastauksesi tueksi. Tehtävässä esitetyt seikat ovat kaikki olennaisia ja pitävät paikkansa. Tehtävässä on sovellettu EU:ssa pakottavasti voimassa olevia IFRS-standardeja. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan kahden A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Tehtävä 1.1. Feles Oyj osti Cattus Oy:n koko osakekannan. Cattus Oy muodostaa tytäryhtiöidensä kanssa Cattus-konsernin. Cattus-konserni toimii tytäryhtiöidensä kautta samoilla toimialoilla kuin Feles Oyj. Poikkeuksena on Cattus Oy:n tytäryhtiö Canis Oy. Canis Oy on kehittänyt ja markkinoinut uudenlaista teknologiaa, jota Feles Oyj ei aio jatkokehittää eikä markkinoida. Tämän vuoksi jo yrityskaupan neuvotteluvaiheessa Feles Oyj:lle oli selvää, että Canis Oy tullaan myymään, mikäli Feles Oyj:n ostotarjous Cattus-konsernista tullaan hyväksymään. Feles Oyj oli jo aloittanut valmistelevat toimenpiteet Canis Oy:n myymiseksi. Toimenpiteet saivat vauhtia kaupan toteuduttua. Feles Oyj:n tilikausi on Tilinpäätöshetkellä Canis Oy oli vielä myymättä, mutta kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Neuvotteluja käydään parhaillaan kahden ostajaehdokkaan kanssa. Feles Oyj on yhdistellyt koko Cattus-konsernin päättyneeltä tilikaudelta laadittuun konsernitilinpäätökseensä hankintahetkestä alkaen. Canis Oy on luokiteltu IFRS 5-standardin mukaisesti myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. Cattus-konsernin hankintamenolaskelma on vielä alustava. Hankintamenolaskelma tullaan saamaan päätökseen kuluvan syksyn aikana. Canis Oy on arvostettu konsernitaseessa käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla kuluilla. Canis Oy:n varat ja velat on esitetty omina riveinään konsernitaseessa. Laajassa tuloslaskelmassa ei ole esitetty Canis Oy:tä lopetettavana liiketoimintana, koska on katsottu, ettei se täytä lopetettavan liiketoiminnan kriteereitä. Kysymys: Onko Canis Oy:n yhdisteleminen ja esittäminen Feles Oyj:n päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernitilinpäätöksessä IFRS-standardien mukainen? Tehtävä 1.2. Trullis Oyj:n tilikausi on päättynyt Konsernitilinpäätös on laadittu ja postitettu hallituksen jäsenille Hallituksen kokous, jossa on tarkoitus päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, pidetään Trullis Oyj:n tilinpäätökseen sisältyy iso sijoitussalkku, joka arvostetaan IAS 39-standardin mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin. Sijoitussalkussa on ainoastaan osakesijoituksia. Markkinoilla jo jonkin aikaa vallinneen epävarmuuden johdosta sijoitussalkun arvo on pudonnut elokuun aikana huomattavasti. Sijoitussalkun arvo on laskenut hieman alle 20 prosenttia tilinpäätöksessä esitetyistä käyvistä arvoista. Tällä olisi ollut olennainen vaikutus Trullis Oyj:n kuluneen tilikauden tulokseen.

3 3 Kysymys: Miten sijoitussalkun arvon aleneminen tulee huomioida Trullis Oyj:n päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä?

4 4 Tehtävä 2 (40 pistettä) Lukkojermut-konserni valmistaa, myy ja kehittää lukkoja pääasiassa vaativaan teollisuuskäyttöön. Konserni muodostuu emoyhtiö Lukkojermut Oy:stä sekä kolmesta 100-prosenttisesti omistetusta tytäryhtiöstä, jotka sijaitsevat Saksassa, Belgiassa ja Suomessa. Lukkojermut Oy on laajentunut Aasian markkinoille hankkimalla 25 prosentin osuuden thaimaalaisesta osakkuusyhtiöstä. Lukkojermut Oy laatii konsernitilinpäätöksen Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaan. Lukkojermut Oy:n tilikausi on Olet Lukkojermut Oy:n tarkastusvastuullinen tarkastaja suomalaisessa HTM-yhteisö Tilivarmennus Oy:ssä. Lukkojermut Oy:n konsernin tilintarkastuksessa on hyödynnetty ulkomaisia paikallisia tilintarkastajia tehtävässä kuvatulla tavalla. Kotimaisen tytäryhtiön tarkastuksen on suorittanut Tilivarmennus Oy:n paikallinen toimipiste. Konserniohjeistus on toimitettu tytäryhtiöiden tilintarkastajille. Tilintarkastusapulaisesi on laatinut yhteenvedon konsernitilinpäätöksen tarkastuksen keskeisistä havainnoista. Konsernitilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden raja tilintarkastuksessa on euroa. Tilintarkastuksen ajankohta on Tehtävä: Ota kantaa seuraaviin Lukkojermut Oy:n talousjohtajan Jermu Levyn näkemyksiin Lukkojermutkonsernin konsernitilinpäätöksen asianmukaisuudesta tehtävässä annettujen tietojen perusteella. Miten olennaiset virheet tai puutteet tulisi oikaista konsernitilinpäätöksessä ? Perustele vastauksesi voimassa olevilla säädöksillä, hyvällä kirjanpitotavalla tai hyvällä tilintarkastustavalla (ISA-standardit). Käytä vastatessasi apuna tehtävän 2 valmista vastauspohjaa. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan kolmen A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Talousjohtaja Jermu Levyn näkemys Belgian tytäryhtiön yhdistelemättä jättäminen konsernitilinpäätökseen on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintamenon 470 tuhatta euroa esittäminen sijoituksissa on hyvän kirjanpitotavan mukaista. Perusteltu kannanottosi Mahdollisen virheen/puutteen korjaaminen konsernitilinpäätökseen 2012 Konsernitilinpäätöksessä 2012 ei tarvitse huomioida Suomen tytäryhtiön epävarmaa saamista millään tavalla. Suomen tytäryhtiön rahoitusjärjestelyn kirjaus (per rahoituslainat an satunnaiset tuotot 900 tuhatta euroa) on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

5 5 Suomen tytäryhtiön sisäisen omistuksen eliminointi tehdään edelleen 100-prosenttisen omistusosuuden mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen 2012 yhdistelykirjauksissa ei tarvitse huomioida niitä vaikutuksia, joita mahdolliset tulevat osakemerkinnät aiheuttavat konsernin tulokseen tai konsernin osuuteen Suomen tytäryhtiön omasta pääomasta. Saksan tytäryhtiön myynnin tuloutusvirhettä ei tarvitse korjata konsernitilinpäätökseen Liite 1 Yhteenveto konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksesta Liite 2 Konsernin tuloslaskelma ja -tase

6 6 Liite 1. Yhteenveto konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksesta Lukkojermut Belgium SPRL : Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen vuonna Tämän vuoksi Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintameno 470 tuhatta euroa esitetään sijoituksissa konsernitilinpäätöksessä Emoyhtiön talousjohtaja Jermu Levyn mukaan Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska tilinpäätöksen valmistumiseen mennessä ei ole ollut mahdollista saada tarpeellisia tietoja. Belgian tytäryhtiössä on yhtiön perustamisesta lähtien ollut vaikeuksia, jotka liittyvät liiketoiminnan kannattavuuteen ja taloudelliseen raportointiin. Emoyhtiön tilintarkastustiimi on ollut yhteydessä paikalliseen belgialaiseen tilintarkastustoimistoon. Paikalliset tilintarkastajat eivät ole aloittaneet vielä tilikauden tarkastustyötä, koska Lukkojermut Belgium SPRL:llä oli erääntyneitä laskuja vuodelta Paikalliset tilintarkastajat arvioivat puhelinpalaverissamme, että tytäryhtiö olisi vaikeassa rahoitustilanteessa. Heidän arvionsa perustuu siihen, että Lukkojermut Belgium SPRL:n rahoitustilanne oli vuonna 2011 hyvin haastava, ja yhtiö ennusti tällöin rahoitustilanteen heikkenevän edelleen vuonna Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä useita olennaisia erääntyneitä ostolaskuja eri tavarantoimittajilta. Belgian tytäryhtiön oma pääoma oli jo tuolloin lähellä nollaa. Paikalliset tilintarkastajat eivät ole saaneet yhtään suoritusta vuoden 2011 jälkeen Lukkojermut Belgium SPRL:lle lähetettyihin tilintarkastuslaskuihin. Tilintarkastajat eivät ole saaneet yhteyttä Lukkojermut Belgium SPRL:n paikalliseen johtoon tai tietoonsa mitään lukuja vuoden 2012 taloudellisesta kehityksestä. Emoyhtiö ei ole antanut sitoumuksia tytäryhtiön veloista. Emoyhtiön talousjohtajan näkemyksen mukaan Lukkojermut Belgium SPRL:n yhdistelemättä jättäminen on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Lisäksi emoyhtiön talousjohtajan näkemyksen mukaan Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintamenon 470 tuhatta euroa esittäminen sijoituksissa on hyvän kirjanpitotavan mukaista. Konsernitilinpäätöksessä Belgian tytäryhtiö yhdisteltiin tytäryhtiön toimittamien tilinpäätöstietojen perusteella. Talousjohtaja Levyn mukaan emoyhtiö ei ole saanut vuodelta 2012 lainkaan taloudellisia lukuja. Konsernitilinpäätöksen 2012 liitetiedoissa on esitetty, että tilikaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Liitetiedoissa on myös esitetty syy, miksi tytäryhtiötä ei ole yhdistelty sekä muut kirjanpitoasetuksen 4. luvun 3 :n edellyttämät tiedot. Lisäksi liitetiedoissa on esitetty konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma vuodelta 2011 ilman Belgian tytäryhtiötä tilinpäätöksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Lakeuksien Lukkojermut Oy: Olemme saaneet Suomen tytäryhtiön tilintarkastajilta tilintarkastusraportit sekä tarkastusyhteenvedon laatimamme ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuksen on suorittanut Tilivarmennus Oy:n paikallinen aluetoimisto. Tilintarkastajien tekemän yhteenvedon mukaan Lakeuksien Lukkojermut Oy:n myynti on sujunut ennakoitua paremmin vakiintuneille pääasiakkaille. Yhdellä yhtiön pitkäaikaisella asiakkaalla on ollut haasteellinen rahoitustilanne vuonna Myyntisaamiset sisältävät kyseiseltä asiakkaalta euron epävarman saamisen, koska asiakkaan rahoitustilanne ei ole parantunut. Saamisesta ei ole kirjattu luottotappiovarausta yhtiön tilinpäätökseen. Yhtiön johto arvioi, että saamisesta saadaan suoritus yli 50 prosentin varmuudella. Suorituksen todennäköisyyttä on mahdotonta arvioida tämän tarkemmin. Talousjohtaja Jermu Levyn mukaan konserni on saanut tiedon asiasta tasekirjan valmistumisen jälkeen. Talousjohtajan

7 7 mukaan asiaa seurataan aktiivisesti, mutta konsernitilinpäätöksessä 2012 kyseisen saamisen epävarmuutta ei tarvitse huomioida millään tavalla. Lakeuksien Lukkojermut Oy järjesteli tilikauden aikana rahoitustaan uudelleen. Rahoitussopimus allekirjoitettiin joulukuussa Rahoitusneuvottelujen tuloksena yhtiön merkittävin ulkopuolinen velkoja luopui 900 tuhannen euron saamisestaan. Talousjohtaja Jermu Levy on oikaissut Suomen tytäryhtiön konserniraportointipaketin lukuja konsernitasolla, koska kirjanpitäjä ei ollut saanut tarvittavia dokumentteja ajoissa konserniraportointia varten. Oikaisun seurauksena konsernin tulos parani 900 tuhatta euroa (kirjaus: per rahoituslainat an satunnaiset tuotot 900 tuhatta euroa). Satunnaisen tuoton luonne ja tausta on kuvattu tarkemmin konsernin liitetiedoissa. Suomen tytäryhtiön vaikutus konsernin tulokseen tilikaudella oli +500 tuhatta euroa ja vaikutus omaan pääomaan tuhatta euroa edellä mainitun oikaisun jälkeen. Velkojalle annettiin järjestelyssä vastineena osakeoptiota Lakeuksien Lukkojermut Oy:n osakkeisiin. Tytäryhtiön osakkeiden lukumäärä oli kappaletta. Lukkojermut Oy:n omistusosuus tytäryhtiössä laskee 80 prosenttiin, jos velkoja merkitsee kaikki kappaletta osakkeita optioiden nojalla. Osakemerkintöjä ei ole tapahtunut mennessä. Osakkeiden merkintäaika alkoi ja merkintäaika päättyy vuoden 2018 alussa. Merkintähinta on 10 euroa per osake. Tytäryhtiön yhtiökokous ja hallitus ovat hyväksyneet järjestelyn osakeyhtiölain mukaisesti. Talousjohtaja Levyn näkemyksen mukaan konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2012 tytäryhtiön sisäinen omistus eliminoidaan edelleen 100-prosenttisen omistusosuuden mukaisesti. Lisäksi hänen näkemyksensä mukaan konsernitilinpäätöksen 2012 yhdistelykirjauksissa ei tarvitse huomioida niitä vaikutuksia, joita mahdolliset tulevat osakemerkinnät aiheuttavat konsernin tulokseen tai konsernin osuuteen tytäryhtiön omasta pääomasta. Lukkojermut Germany GmbH: Saksan tytäryhtiön tilinpäätösluvut on saatu oikea-aikaisesti. Paikallinen tilintarkastaja on raportoinut tytäryhtiön tarkastuksesta konserniohjeiden mukaisesti. Tilintarkastajat olivat huomanneet tarkastuksen loppuvaiheessa 130 tuhannen euron virheen Lukkojermut Germany GmbH:n myynnin tuloutuksessa. Yhtiö oli jaksottanut vuoden 2012 liikevaihdoksi ja myyntisaamiseksi tilikaudelle 2013 kuuluvan vientitoimituksen Ruotsiin. Virhe ylitti Saksan tytäryhtiölle konsernitilintarkastuksessa määritetyn olennaisuusrajan, joka on 60 tuhatta euroa. Talousjohtaja Levyn mukaan Lukkojermut Oy ei enää muuta konsernitilinpäätöstään aikataulun tiukkuuden takia, sillä yhtiön hallitus kokoontuu vahvistamaan tilinpäätöksen Bangkok Lock Ltd.: Lukkojermut Oy osti tilikauden aikana 25 prosentin osuuden thaimaalaisesta osakkuusyhtiöstä Bangkok Lock Ltd. -yhtiöstä. Hankintahinta oli tuhatta euroa. Bangkok Lock Ltd.:n liiketoiminta on kehitysvaiheessa, jonka vuoksi sen oma pääoma on vahvasti negatiivinen. Tilintarkastustiimi on käynyt yhtiön due diligence raportin lävitse. Bangkok Lock Ltd. on läsnä voimakkaasti kasvavilla markkinoilla, minkä takia sijoitus nähtiin liiketaloudellisesti perustelluksi. Yhtiön liiketoiminnan ennustetaan kääntyvän voitolliseksi vuoden 2014 aikana.

8 8 Muita havaintoja: Ainoat merkittävät yhdistelyviennit tilikaudella liittyvät tytäryhtiöiden sisäisen omistuksen eliminointiin sekä osakkuusyhtiön yhdistelyyn. Tytäryhtiöiden sisäisen omistuksen eliminointi on tehty tarkastuksen perusteella asianmukaisesti. Liikearvo 310 tuhatta euroa tilanteessa muodostuu yksinomaan Saksan tytäryhtiöstä. Liikearvon poistoaika on viisi vuotta konsernin laskentaperiaatteen mukaisesti. Poistoperiaatteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Belgian ja Suomen tytäryhtiöt emoyhtiö on perustanut itse. Belgian tytäryhtiöosakkeiden hankintameno oli 470 tuhatta euroa ja Suomen tytäryhtiön 350 tuhatta euroa.

9 9 Liite 2. Lukkojermut-konsernin tuloslaskelma ja tase Konsernin tuloslaskelma (tuhatta euroa) Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Liikevoitto/ -tappio Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Muut rahoituskulut Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Voitto (Tappio) ennen veroja Välittömät verot Tilikauden voitto (tappio)

10 10 Konsernitase (tuhatta euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet osakkuusyrityksissä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Vaihtovelkakirjalainasaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 50 0 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Vaihtovelkakirjalaina Laskennalliset verovelat Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

11 11 Tehtävä 3 (35 pistettä) Sauli Kiiski on toiminut usean vuosikymmenen ajan teollista maalausta harjoittavan Saali Oy:n toimitusjohtajana. Hän omistaa Saali Oy:n osakkeista 90 prosenttia. Kymmenen prosenttia Saali Oy:n osakkeista omistaa Sauli Kiisken tuttava, Pirjo Kiuru, joka ei osallistu lainkaan yhtiön toimintaan. Saali Oy:n hallituksen ainoana jäsenenä ja yhtiön nimenkirjoittajana toimii Sauli Kiiski. Saali Oy:n liiketoiminta on ollut kannattavaa. Se työllistää omistajayrittäjän lisäksi noin kahdeksan henkilöä. Yhtiö omistaa tuotantokoneiden lisäksi kiinteistöjä. Kiinteistövarallisuus koostuu maalaamorakennuksesta sekä vuokralle annetuista Tiukutien liikekiinteistöstä ja Lompolon mökistä Lapissa. Yhtiö omistaa lisäksi vuokralle annetun osakehuoneiston Asunto Oy Myrsky -nimisestä asunto-osakeyhtiöstä. Kiinteistövarallisuuden hoitoon ei ole ollut palkattuna erillistä henkilökuntaa, vaan kiinteistöjen ylläpito on ostettu tarpeen mukaan ulkopuolisilta huoltoyhtiöiltä. Saali Oy:n taseessa oleva pankkilaina liittyy Tiukutien kiinteistön hankintaan. Maalausliiketoimintaa harjoitetaan ilman ulkopuolista rahoitusta. Sauli Kiiski on jäämässä eläkkeelle kahden vuoden päästä, minkä vuoksi hän on miettinyt Saali Oy:n toiminnalle jatkajaa. Kiisken helpotukseksi hänen lähiaikoina diplomi-insinööriksi valmistuva poikansa Juho on osoittanut kiinnostusta jatkaa isänsä perustamaa yritystoimintaa. Sauli Kiiski on arvellut Saali Oy:n arvon nousevan verrattain suureksi kannattavan toiminnan ja runsaan tasevarallisuuden ansiosta, minkä vuoksi hän on selvittänyt sukupolvenvaihdoksen toteuttamiselle eri vaihtoehtoja tutulta veroasiantuntijalta. Veroasiantuntijan mukaan Kiisken kannattaisi eriyttää Saali Oy:n maalausliiketoiminta ja kiinteistöjen vuokraustoiminta erillisiin osakeyhtiöihin. Järjestelyn myötä teollinen maalaus siirtyisi maalausyhtiöön, jonka palveluksessa olisivat kaikki yrityksen nykyiset työntekijät vanhoina työntekijöinä. Vuokraustoimintaan erikoistunut yhtiö koostuisi kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden omistuksista. Sauli Kiiski aloitti Saali Oy:n jakautumisprosessin. Jakautumisprosessin aluksi Sauli Kiiski valmisteli jakautumissuunnitelman. Yhtiön toista osakkeenomistajaa Pirjo Kiurua ei ole vielä lähestytty asian ollessa kesken. Kiuru ei ole tietoinen Sauli Kiisken valmistelemasta jakautumissuunnitelmasta eikä siihen liittyvistä omistusmuutoksista, joissa Sauli Kiisken puoliso Marja ja poika Juho tulisivat yhtiöiden uusiksi osaomistajiksi. Suunnitellussa jakautumisessa muodostuu kaksi osakeyhtiötä, Saalimaalaus Oy ja Saalikiinteistö Oy, joiden omistusrakenne tulee olemaan seuraava:

12 12 Sauli Kiiski on kääntynyt Saali Oy:n tilintarkastajan HTM Siiri Niemen puoleen saadakseen tarvittavat tilintarkastajan lausunnot. Toimeksiannosta on sovittu erillisessä toimeksiantokirjeessä, jossa on varmistettu myös tilintarkastajan riippumattomuus. Saali Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Tehtävä: Laadi luonnos Saali Oy:n jakautumissuunnitelman rekisteröimiseen liittyvästä tarvittavasta tilintarkastajan lausunnosta jakautuvan Saali Oy:n yhtiökokoukselle. Selvitä, mitkä osakeyhtiölain säännökset vaikuttavat Saali Oy:lle annettavaan tilintarkastajan lausuntoon. Vastaa tehtävään olettaen, että tehtävässä annettuja tietoja ei muuteta miltään osin. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan neljän A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Lisätehtävä: Kerro, mitä mahdollisia veroseuraamuksia ehdotettuun järjestelyyn sisältyy. Tehtävästä ja lisätehtävästä voi saada yhteensä pisteitä vain tehtävässä ilmoitetun maksimipistemäärän verran. Liite Saali Oy:n jakautumissuunnitelma

13 13 Liite 1. Saali Oy:n jakautumissuunnitelma JAKAUTUMISSUUNNITELMA Jakautuminen Saali Oy jakautuu siten, että osa sen varoista ja veloista siirtyy Saalimaalaus Oy:lle ja loput varoista ja veloista Saalikiinteistö Oy:lle. Jakautumisessa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä jakautumisesta. Lisäksi jakautumisessa noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista määrätään tässä jakautumissuunnitelmassa. Tiedot jakautumiseen osallistuvista yhtiöistä Jakautuva yhtiö Nimi: Saali Oy Osoite: Varpustie 5, Uusimaa Y-tunnus: Vastaanottava(t) yhtiö(t) Nimi: Osoite: Y-tunnus: Nimi: Osoite: Y-tunnus: Saalimaalaus Oy Varpustie 5, Uusimaa perustettava yhtiö Saalikiinteistö Oy Varpustie 5, Uusimaa perustettava yhtiö Selvitys jakautumisen syistä Jakautuminen toteutetaan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi. Jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhtiöjärjestykset Perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestykset noudattavat patentti- ja rekisterihallituksen osakeyhtiön perusyhtiöjärjestystä sisältäen lunastuslausekkeen. Perustettavien yhtiöiden hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Saalimaalaus Oy:n hallituksen jäseniksi nimitetään Sauli Kiiski ja Juho Kiiski. Toimitusjohtajaksi valitaan Sauli Kiiski. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan HTM Siiri Niemi ja varatilintarkastajaksi HTM Ilari Kanto. Saalikiinteistö Oy:n hallituksen ainoaksi jäseneksi nimitetään Sauli Kiiski ja hänen varajäsenekseen Pirjo Kiuru. Toimitusjohtajaksi valitaan Sauli Kiiski. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan HTM Siiri Niemi ja varatilintarkastajaksi HTM Ilari Kanto. Vastaanottavan yhtiön osakepääoma Saalimaalaus Oy euroa, joka jakaantuu 100 osakkeeseen Saalikiinteistö Oy euroa, joka jakaantuu 100 osakkeeseen

14 14 Jakautumisvastike Jakautumisvastikkeena annetaan Sauli Kiiski: 10 kappaletta Saalimaalaus Oy:n osaketta, 55 kappaletta Saalikiinteistö Oy:n osaketta Juho Kiiski: 85 kappaletta Saalimaalaus Oy:n osaketta Marja Kiiski: 30 kappaletta Saalikiinteistö Oy:n osaketta Pirjo Kiuru: 5 kappaletta Saalimaalaus Oy:n osaketta, 15 kappaletta Saalikiinteistö Oy:n osaketta Muut osakkeisiin liittyvät erityiset oikeudet Erityisiä oikeuksia ei ole annettu jakautuvassa eikä vastaanottavassa yhtiössä. Selvitys jakautuvan yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta ja ehdotus taseen jakautumiseksi Alustavan tilinpäätöksen mukaan jakautuvan yhtiön varat ovat euroa, velat euroa ja oma pääoma euroa. Jakautumisessa varojen ja velkojen yleisenä jakautumisperusteena on erän liiketoiminnallinen luonne. Maalausliiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut kuuluvat Saalimaalaus Oy:lle. Kiinteistösijoittamiseen liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät Saalikiinteistö Oy:lle. Kiinteistösijoittamiseen liittyviksi varoiksi luetaan rakennusten ja maa-alueiden lisäksi omistukset asunto-osakeyhtiöissä. Saalimaalaus Oy:lle siirtyvät maalaamon maa-alue ja maalaamorakennus, koneet, kalusto, henkilöstö sekä käteisvarat. Pankkitilien ja lainojen jakautumisesta on sovittu rahoittajien kanssa siten, että Saalimaalaus Oy:lle siirtyy Kultakaivospankissa olevat erät ja Saalikiinteistö Oy:lle Poppelipankissa olevat rahat ja lainat. Kumpaankin liiketoimintaan yhteisesti liittyvät velat jaetaan vastaanottaville yhtiöille siten, että kummallakin vastaanottavalla yhtiöllä on riittävät kyvyt selviytyä velkojen maksusta ja liiketoiminnan harjoittamisesta. Selvitys Saali Oy:n varoista, veloista ja omasta pääomasta sisältyy liitteeseen 1. Ehdotus Saali Oy:n varojen ja velkojen jakamisesta vastaanottaville yhtiöille sekä jakautumisen suunnitellusta vaikutuksesta vastaanottavien yhtiöiden taseisiin sisältyy liitteeseen 1. Varat on arvostettu kirjanpitoarvoon ja niiden arvostamisessa on noudatettu suomalaisen hyvän kirjanpitotavan säännöksiä ja periaatteita. Varat on arvostettu varovaisuuden periaatetta noudattaen enintään varojen todennäköiseen hintaan. Alustavassa tilinpäätöksessä tämä tarkoitti kuivuneiden maalien arvon alennusta noin eurolla. Sen sijaan kaavamuutoksen myötä arvoaan nostaneeseen Tiukutien kiinteistöön ei tehty arvonkorotusta, joka olisi ollut noin euroa. Omaan pääomaan tai osakkeisiin vaikuttavat päätökset Jakautumiseen osallistuvilla yhtiöillä ei ole oikeutta päättää jakautumissuunnitelman allekirjoittamisen ja jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen välisenä aikana muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä eikä siten oikeutta päättää omaan pääomaan tai osakkeisiin vaikuttavista asioista.

15 15 Selvitys pääomalainoista Jakautuvalla yhtiöllä ei ole jakautumissuunnitelman allekirjoitushetkellä osakeyhtiölaissa tarkoitettuja pääomalainoja. Selvitys yrityskiinnityksistä päivätyn Tiukutien kiinteistön rasitustodistuksen mukaan Saali Oy:llä on Tiukutien tontinvuokraoikeuteen kohdistuvia kiinteistökiinnityksiä yhteensä euroa. Kiinnitykset on haettu aikanaan Tiukutien kiinteistön hankintaa varten nostettua lainaa varten. Kiinteistökiinnitys siirtyy jakautumisessa Tiukutien kiinteistön vastaanottavalle yhtiölle. Saali Oy:llä ei ole muita lainoja tai vastuusitoumuksia kuin edellä mainitut Tiukutien kiinteistöön liittyvät erät. Erityiset edut ja oikeudet Jakautuvan yhtiön ja vastaanottavien yhtiöiden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja tilintarkastajalle ei jakautumisen yhteydessä anneta erityisiä etuja tai oikeuksia. Ehdotus jakautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta Jakautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona jakautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on Saali Oy:n hallitus voi päättää ilmoittaa jakautumisen rekisteröitäväksi myös edellä mainittua suunniteltua ajankohtaa aikaisemmin tai myöhemmin. Jakautumissuunnitelman kappaleet Tämä jakautumissuunnitelma on laadittu ja allekirjoitettu neljänä (4) kappaleena: yksi (1) kullekin jakautumiseen osallistuvalle yhtiölle ja yksi (1) rekisteriviranomaiselle. Uusimaa 5. elokuuta 2013 Saali Oy Sauli Kiiski Sauli Kiiski Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

16 Liite 1. Saali Oy:n taseen jakautuminen Saalimaalaus Oy:lle ja Saalikiinteistö Oy:lle (eur) Saali Oy Saalimaalaus Oy Saalikiinteistö Oy Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Suti ja pensseli -liiketoiminnan hankinta Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Maalaamon maa-alue Lompolon maa-alue Rakennukset Maalaamorakennus Tiukutien rakennus Lompolon hirsihuvila Koneet ja kalusto Tuotantolinjasto Konttorikalusteet Sijoitukset Asunto Oy Myrskyn osakkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Maalit ja muut tarveaineet Keskeneräiset työt Keskeneräiset maalaustyöt Myyntisaamiset Maalaamon saamiset Vuokrasaamiset, Tiukutie Muut saamiset Laskuttamaton maalausmyynti Rahat ja pankkisaamiset Käteiskassa Pankkitili, Kultakaivospankki Pankkitili, Poppelipankki VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

17 Saali Oy Saalimaalaus Oy Saalikiinteistö Oy OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Kertynyt poistoero Lompolon rakennus Tuotantolinjasto VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta Laina 1 Poppelipankista (Tiukutie) Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta Laina 1 Poppelipankista, lyhennysosuus Saadut ennakot Vuokraennakot, Lompolo & Myrsky Ostovelat Muut velat Tulovero-, arvonlisävero- ja sotuvelka Siirtovelat Työnantajamaksut VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2013

KHT-TUTKINTO 31.8.2013 1(26) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2013 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot