Diabetes koskettaa jokaista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diabetes koskettaa jokaista"

Transkriptio

1 Diabetes koskettaa jokaista Diabetes berör oss alla

2 2 Joka kymmenes meistä Suomalaisista lähes joka kymmenes sairastaa diabetesta. Jokaisella meistä lienee perheenjäsen, sukulainen, ystävä tai työtoveri, joka elää tämän sairauden kanssa. Lasten diabetes on Suomessa poikkeuksellisen yleistä. Syytä tähän emme tunne tarkasti. Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetesta sairastaa noin henkeä, joista joka kymmenes on alle 16-vuotias. Moni ei tiedä sairastavansa. Tyypin 2 eli aikuistyypin diabetes on todettu noin suomalaisella, mutta lisäksi jopa :n arvellaan kärsivän siitä tietämättään. Kyse on siis todellisesta kansantaudista, ja ongelma näyttää vain pahenevan: tyypin 2 diabetes yleistyy koko ajan rajusti, ja siihen sairastuvat entistä nuoremmat. Myös tyypin 1 diabetesta sairastavien suomalaisten määrä kasvaa jatkuvasti. Täyttä elämää Kehittyneiden hoitomenetelmien ansiosta diabetes rajoittaa sairastuneiden elämää yhä vähemmän. He voivat tehdä työtä, harrastaa ja suunnitella tulevaisuuttaan kuten muutkin. Vaikka diabeteksen ennuste on parantunut selvästi, haasteita riittää. Erilaiset lisäsairaudet ovat vähentyneet, mutta edelleen ne ovat diabeteksen Var tionde av oss Nästan var tionde finländare har diabetes. De flesta av oss har säkert en familjmedlem, släkting, vän eller arbetskamrat som lever med diabetes. Barndiabetes förekommer exceptionellt mycket i Finland. Vi vet inte exakt varför det är så. Ungefär personer har typ 1-diabetes (juvenil diabetes) och var tionde av dem är under sexton år. Många vet inte om att de har diabetes. Ungefär finländare har fått diagnosen typ 2-diabetes (vuxendiabetes). Dessutom beräknas ytterligare personer ha sjukdomen utan att veta om det. Vi talar alltså om en riktig folksjukdom och problemet förefaller bara att förvärras. Typ 2-diabetes ökar lavinartat och går allt lägre i åldrarna. Också typ 1-diabetes ökar konstant i Finland. Fullödigt liv Tack vare moderna behandlingsmetoder begränsas livet allt mindre av diabetessjukdomen. Personer med diabetes kan arbeta, ha fritidsintressen och planera sin framtid som vem som helst av oss. Men det finns en hel del att tänka på trots att prognosen har förbättrats avsevärt. Diabeteskomplikationerna har minskat, men är tyvärr fortfarande

3 3 valitettavan yleinen seuraus. Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet, munuaisten vajaatoiminta sekä silmänpohjan vauriot ovat diabeetikoilla huomattavasti muuta väestöä yleisempiä. Diabeteksen tehokas hoito on tärkeää niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Jokainen lisäsairaus aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä ja ison laskun kansantaloudelle. Suomalainen tutkimus kestää vertailun Opimme koko ajan lisää diabeteksesta. Sen voimakas yleistyminen kuitenkin uhkaa myönteistä kehitystä, jonka pitkäjänteinen tutkimustyö on saanut aikaan. Suomalainen diabetestutkimus on omalta osaltaan tarkentanut sitä kuvaa, joka meillä on sairaudesta tänä päivänä. Kansainvälisesti arvostetut tutkimusryhmämme ovat paneutuneet erityisesti diabeteksen syihin ja sairauden ehkäisemiseen. Moni kysymys on vielä vailla vastausta. Diabetestutkimussäätiön kautta sinäkin voit osallistua yhteiseen ponnistukseemme diabeteksen voittamiseksi. mycket vanliga. Diabetiker lider till exempel betydligt oftare av hjärtkärlsjukdomar, njursvikt och skador på ögonbottnarna än befolkningen i stort. Effektiv behandling är av största vikt för både diabetikerna själva och samhället. Varje diabeteskomplikation medför stort mänskligt lidande och enorma kostnader för samhället. Forskningen i Finland tål jämförelse Vi lär oss hela tiden mer om diabetes. Den kraftiga ökningen är emellertid ett hot mot den positiva utveckling som genererats genom långsiktig forskning. Diabetesforskningen i Finland har medverkat till att förtydliga bilden av sjukdomen. Våra forskningsgrupper är internationellt erkända och satsar extra mycket på att studera orsakarna till diabetes och möjligheterna att förebygga sjukdomen. Men det finns fortfarande många frågor utan svar. Genom Stiftelsen för Diabetesforskning kan också du delta i våra gemensamma ansträngningar att övervinna diabetes.

4 4 Diabetestutkimuksen asialla 30 vuotta Vain laadukkaan tutkimustyön avulla löydämme yhä tehokkaampia keinoja diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon. Diabetestutkimussäätiö on toiminut 30 vuotta tuloksekkaan kotimaisen diabetestutkimuksen puolesta. Säätiö myöntää joka vuosi apurahoja suomalaisille diabetestutkijoille. Viime vuosina summa on ollut euroa. Apurahan saajia voivat olla niin pitkän linjan tieteentekijät kuin nousevat kyvytkin. Heitä kaikkia yhdistää tutkimustyön korkea taso. Diabetestutkimussäätiö tukee sekä kliinistä potilastutkimusta että perustutkimusta. Kohteina ovat kaikki diabeteksen eri muodot. Säätiön toimintaa ohjaavat nämä arvot: ihmisarvon kunnioittaminen eettisyys avoimuus tieteellisyys riippumattomuus yhteistyökykyisyys kehityshalukkuus. Diabetesforskning i trettio år Högkvalitativt forskningsarbete är det enda sättet att få fram effektivare metoder för att förebygga och behandla diabetes. I trettio år har Stiftelsen för Diabetesforskning framgångsrikt arbetat för diabetesforskningen i Finland. Varje år delar stiftelsen ut stipendier och bidrag till diabetesforskare. De senaste åren har beloppet uppgått till euro. Anslagen går både till etablerade forskare och till nya förmågor. Forskning på hög nivå är en gemensam nämnare för dem alla. Stiftelsen stöder dels klinisk forskning på patienter, dels grundforskning. Projekten gäller alla typer av diabetes. Ledstjärnor i stiftelsens arbete: respekt för människovärdet etik öppenhet vetenskaplighet oberoende samarbetsförmåga vilja att utvecklas.

5 5 Apuraha innostaa eteenpäin Olen erityisen iloinen siitä, että säätiö päätti tukea edustamaamme aivan uudentyyppistä tutkimussuuntaa. Työ tyypin 1 diabeteksen aivoihin kohdistuvien vaikutusten selvittämiseksi on vasta alussa. Ilman Diabetestutkimussäätiön myöntämää apurahaa koko tutkimushankkeemme olisi saattanut jäädä toteutumatta. Saamamme tuki merkitsee paljon myös henkisesti. Tällainen luottamuksenosoitus antaa rohkeutta ja intoa. Meillä Suomessa diabetestutkimuksen tulokset siirtyvät hyvin nopeasti osaksi lääkäreiden käytännön työtä ja hyödyttävät siten suoraan diabeetikoita. Sari Mäkimattila Dosentti, endokrinologi Folkhälsanin tutkimuskeskus Man sporras att gå vidare Jag är extra glad för att stiftelsen ville stödja den helt nya forskningsinriktning som vi representerar. Forskningen kring hur typ 1-diabetes påverkar hjärnan håller först nu på att etableras. Det kan hända att vårt forskningsprojekt aldrig hade sett dagens ljus utan bidraget från Stiftelsen för Diabetesforskning. Stödet har också stor betydelse rent psykologiskt. Förtroendet sporrar och driver en framåt. Hos oss i Finland tar läkarna snabbt till sig resultaten av diabetesforskning. Det är till direkt nytta för diabetikerna. Sari Mäkimattila docent, endokrinolog Folkhälsans forskningscentrum

6 6 Sinun tukesi ratkaisee Diabetestutkimussäätiö saa tulonsa lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä. Nämä varat säätiö sijoittaa pitkäjänteisesti ja tuottavasti. Lahjoittamalla teet osaltasi Diabetestutkimussäätiön työstä mahdollista. Valittavanasi on useita avustamistapoja. D-tukirinki D-tukiringin jäsenenä päätät vapaasti, kuinka usein ja paljonko lahjoitat. Voit avustaa kerran tai toistuvasti. Sinä määräät myös tutkimuskohteen, johon lahjoittamasi raha kokonaisuudessaan menee. Mahdollisuuksia on kolme: tyypin 1 tai tyypin 2 diabeteksen tutkimus tai diabetestutkimus yleensä. Merkkipäivämuistamiset Saat merkkipäivänäsi lahjaksi hyvän mielen, kun kehotat sukulaisia ja tuttavia lahjan hankkimisen sijaan osoittamaan rahaa diabetestutkimukseen. Sinulle toimitetaan lista lahjan antajista ja tieto kertyneestä yhteissummasta. Ditt stöd är avgörande Stiftelsen får sina inkomster genom donationer från privatpersoner och företag. De investeras långsiktigt och lönsamt. Genom dina donationer ger du Stiftelsen för Diabetesforskning möjligheter att arbeta. Det finns flera olika sätt att stödja arbetet. D-stödcirkeln Du bestämmer själv hur ofta och hur mycket du vill ge. Du kan ge ett enstaka bidrag eller stödja regelbundet. Dessutom avgör du själv till vilket forskningsändamål pengarna går. Det finns tre möjligheter: typ 1- diabetes, typ 2-diabetes eller diabetesforskning i allmänhet. Gratulationer Har du bemärkelsedag? Varför inte be släktingar och vänner betala in ett belopp till diabetesforskning i stället för att köpa en present? Du får en lista över vem som har betalat in. Där anges också det totala beloppet.

7 7 Yritysten lahjoitukset Erinomainen keino toteuttaa yrityksen yhteiskuntavastuuta on lahjoittaa rahaa hyvään tarkoitukseen. Yli 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia. Testamentit Voit testamentata omaisuutesi tai osan siitä diabetestutkimukselle. Merkittäville lahjoituksille Diabetestutkimussäätiö perustaa oman rahaston. Säätiölle testamentatut varat ovat vapaita perintöverosta. Muistorahastot Hieno tapa kunnioittaa edesmenneen läheisen muistoa on pyytää, että surijat kukkien ostamisen sijasta tekevät lahjoituksen diabetestutkimukselle. Toive liitetään useimmiten kuolinilmoitukseen. Omaiset saavat listan kaikista muistaneista ja lahjoitusten yhteissummasta. Ota yhteyttä, kun suunnittelet lahjoittamista. Saat meiltä kaikki tarvitsemasi käytännön ohjeet. Yhteystietomme ja yhteydenottolomakkeen löydät tästä esitteestä. Diabetestutkimussäätiön lahjoitustili on Nordea-Hki Donationer från företag Att skänka pengar till ett gott ändamål är ett bra sätt för företagen att ta ett samhällsansvar. Donationer över 850 euro får dras av i beskattningen. Testamenten Du kan testamentera din egendom eller en del av den till diabetesforskning. Vid mycket stora donationer inrättar stiftelsen en fond. Stiftelsen behöver inte betala någon arvsskatt på testamenterade gåvor. Minnesfonder För att hedra minnet av en avliden kan du be de sörjande skänka pengar till diabetesforskning i stället för att köpa blommor. Oftast anges önskemålet i dödsannonsen. De anhöriga får en lista över alla som betalat in. Listan anger också det totala beloppet. Kontakta oss när du funderar på att göra donationer. Vi hjälper gärna till med råd och tips. Kontaktinformation och formulär finns längre fram i broschyren. Bankkonto för donationer: Nordea-Hfrs

8 8 Into lahjoittaa yllätti Olen sairastanut diabetesta lähes 40 vuotta. Tiedän, kuinka paljon diabetestutkimuksen ja -hoidon kehittyminen helpottaa meidän diabeetikoiden elämää. Esimerkiksi insuliinin pistäminen on nykyään todella vaivatonta entiseen verrattuna. Kun 70-vuotispäiväni lähestyi, mietin että tavaraa minulla on jo ennestäänkin liikaa. Ilmoitin kutsussani, että toivon avustuksia diabetestutkimukseen. Juhlassa vieraat saivat laittaa käteislahjansa nimettöminä koriin. Oli ihana tunne availla kuoria. Into lahjoittaa yllätti minut täysin. Uskon, että myös vieraille jäi hyvä mieli. Annikki Valento Nokia Jag blev glatt överraskad Jag har haft diabetes i nästan fyrtio år. Så jag vet vilken stor betydelse diabetesforskning och diabetesvård spelar för oss diabetiker. Det går till exempel hur lätt som helst att injicera insulin med dagens hjälpmedel. När min 70-årsdag närmade sig tänkte jag att jag har alltför mycket saker omkring mig. I min inbjudan meddelade jag att gästerna gärna får skänka en slant till diabetesforskning. På festen hade jag ställt fram en korg där de fick lägga sin gåva anonymt. Det var en härlig känsla att öppna kuverten. Jag blev glatt överraskad över givmildheten. Jag tror att det också kändes bra för gästerna. Annikki Valento Nokia

9 9 Osa yhteiskuntavastuuta Lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen on meille yksi tapa toteuttaa yhteiskunnallista vastuuta. Haluamme myös osaltamme turvata huippuosaajien pysymistä Suomessa. Yhteistyömme Diabetestutkimussäätiön kanssa on jatkunut jo vuosia. Diabetes aiheuttaa jo nyt paljon työkyvyttömyyttä, ja sairaus yleistyy koko ajan. Tavoitteemme on lahjoitusten kautta auttaa ihmisiä jaksamaan työssään pidempään. Suomalaisilla yrityksillä on halua auttaa. Tämän näemme aina suurten, äkillisten katastrofien jälkeen. Toivon, että liike-elämä huomaisi myös diabetesongelman vakavuuden. Sakari Aaltonen Johtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Det ingår i samhällsansvaret För oss är stöd till medicinsk forskning ett sätt att ta vårt samhällsansvar. Vi vill medverka till att framstående forskare stannar kvar i Finland. Vi har samarbetat med Stiftelsen för Diabetesforskning i många år. Redan nu blir många arbetsoförmögna på grund av diabetes och sjukdomen ökar hela tiden. Genom våra donationer vill vi hjälpa människor att stanna kvar längre i arbetslivet. Finländska företag vill hjälpa. Det ser vi alltid när det inträffar stora katastrofer. Min förhoppning är att företagen också ska få upp ögonen för hur allvarligt diabetesproblemet är. Sakari Aaltonen direktör Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

10 10 Luotettava vaikuttaja Diabetestutkimussäätiön perustivat vuonna 1976 Diabetesliitto ja sen jäsenyhdistykset. Säätiö tekee tiivistä ja monipuolista yhteistyötä Diabetesliiton kanssa. Diabetestutkimussäätiön toiminta on tarkasti ohjeistettua ja valvottua. Ylintä valtaa säätiössä käyttää hallitus. Tieteellinen valiokunta valmistelee hallitukselle ehdotukset jaettavista apurahoista. Tuet myönnetään puhtaasti tieteellisin perustein, ja päätöksiä ovat tekemässä maamme parhaimmistoon kuuluvat diabetesasiantuntijat. Säätiön omaisuutta hoitaa varainsijoitusvaliokunta. Diabetestutkimussäätiön puheenjohtajat Arkkiatri Risto Pelkonen Professori Jussi Huttunen Varatuomari Heikki Neva Professori Tero Kangas Professori Matti Uusitupa 2003 Pålitlig aktör Stiftelsen för Diabetesforskning bildades 1976 av Diabetesförbundet och dess föreningar. Stiftelsen samarbetar intensivt och på många plan med Diabetesförbundet. Verksamheten är strängt reglerad och övervakad. Den högsta makten utövas av styrelsen. Vetenskapliga utskottet lägger fram stipendieförslag för styrelsen. Bidragen ges uteslutande enligt vetenskapliga kriterier och besluten fattas av de främsta diabetesexperterna i vårt land. Stiftelsens egendom förvaltas av ett investeringsutskott. Ordförande Arkiater Risto Pelkonen Professor Jussi Huttunen Vicehäradshövding Heikki Neva Professor Tero Kangas Professor Matti Uusitupa 2003

11 Ota yhteyttä Kaikissa Diabetestutkimussäätiöön liittyvissä asioissa sinua palvelee säätiön asiamies, Diabetesliiton talouspäällikkö Jarmo Riihelä, p. (03) , sp. Diabetestutkimussäätiön toimipiste sijaitsee Diabeteskeskuksen tiloissa Tampereen Aitolahdella. Kontakta oss Har du frågor? Kontakta gärna vår ombudsman, Diabetesförbundets ekonomichef Jarmo Riihelä, tfn eller e-post Stiftelsen för Diabetesforskning har sitt kontor på Diabetescentrum i Aitolahti i Tammerfors. > På svenska > Stiftelsen för Diabetesforskning

12 Tue suomalaista diabetestutkimusta DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖ Nordea-Hki Diabeteskeskus Kirjoniementie 15, Tampere p. (03) , f. (03) Stöd diabetesforskningen i Finland STIFTELSEN FÖR DIABETESFORSKNING Nordea-Hfrs Diabetescentrum Kirjoniementie 15, Tammerfors tfn , fax > På svenska > Stiftelsen för Diabetesforskning

13 Kiinnostuitko? Jos haluat lisätietoja Diabetestutkimussäätiöstä ja mahdollisuuksistasi tukea sen toimintaa, täytä oheinen kuponki ja lähetä se meille. Postimaksu on maksettu puolestasi. Toimitamme pyytämäsi materiaalit tai otamme halutessasi sinuun yhteyttä. Lähettäkää minulle D-tukiringin esite Lähettäkää minulle Diabetestutkimussäätiön ja Diabetesliiton testamenttiopas Nimeni: Osoitteeni: Ottakaa minuun yhteyttä puhelimitse numeroon: Ottakaa minuun yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: Taita tästä ja nido tai teippaa kiinni. Vik ihop och häfta eller tejpa. Låter det intressant? Vill du ha mer information om Stiftelsen för Diabetesforskning och dina möjligheter att stödja verksamheten? Fyll i kupongen och skicka. Portot är betalt. Vi skickar material eller kontaktar dig om du så önskar. Ja tack, skicka en broschyr om D-stödcirkeln Ja tack, skicka stiftelsens och förbundets testamentsbroschyr Namn: Adress: Kontakta mig per telefon på numret: Kontakta mig per e-post på adressen: 2006

14 Diabetesliitto maksaa postimaksun Diabetesförbundet betalar portot DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖ STIFTELSEN FÖR DIABETESFORSKNING Tunnus / Nummer Info VASTAUSLÄHETYS / SVARSFÖRSÄNDELSE

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

JOKAINEN LAHJOITUS ON AARTEEN ALKU.

JOKAINEN LAHJOITUS ON AARTEEN ALKU. JOKAINEN LAHJOITUS ON AARTEEN ALKU. TUE TUTKIMUSTA, TUET TUHANSIEN TERVEYTTÄ. 1 Diabetes on elinikäinen kumppani Yhä useampi suomalainen lapsi sairastuu diabetekseen, moni jo vauvana. Sairaudesta tulee

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4 Harrastukset Purseri Vappu Klemetti vaeltaa ja valokuvaa Lapissa s. 18 Hobbyer Pursern Vappu Klemetti vandrar och fotograferar i Lappland s. 19 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 Aika: 3.-4.6.2011 klo 09.00 15.15 Paikka: MS Mariella reitillä Tukholma Helsinki

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING FORUM3/2006 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 6 Maailmanperintöstatuksen uskotaan tuovan turisteja Världsarvsstatusen tros locka turister s.

Lisätiedot

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Golf on merenkulkijoiden laji Golf är sjöfararnas gren s. 12 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans kundtidning 4/2012 Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Öppenhet

Lisätiedot

Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2

Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2 För psykiskt välmående Klubbhus Fontana Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2 Mielen hyvinvoinnin puolesta Klubitalo Fontana Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger

Lisätiedot

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans gör vi strukturer för 2020-talet Tiderna vi lever i är exceptionellt svåra. Finanskrisen 2008-2009 innebar den största

Lisätiedot

Anne Berner uskoo. arjen tekoihin. työnohjaus. Myyntityön. kipukohtiin s.10. Rohkeasti kiinni

Anne Berner uskoo. arjen tekoihin. työnohjaus. Myyntityön. kipukohtiin s.10. Rohkeasti kiinni Awen Oy Asiakaslehti 2014-2015 Minna Björkman Vad kan neurovetenskapen ge gällande arbetseffektivitet och uthållighet på arbetet? Niklas Björkman Myyntityön työnohjaus Myyntiin ja sen edistämiseen panostetaan

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s.

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s. plus Lasaretti 2/2009 LOKAKUU Lapsen ääni kuuluviin Lasten toiveita sairaalahoidosta kannattaa kuunnella huomattavasti nykyistä tarkemmin, sanoo lasten hoitotyön laadusta tohtoriksi väitellyt Tiina Pelander.

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI. 12 Genetik är ett livslångt intresse. 20 Vain lupa puuttuu. 34 Kaverit kannustivat maratonille

3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI. 12 Genetik är ett livslångt intresse. 20 Vain lupa puuttuu. 34 Kaverit kannustivat maratonille 2012..... SISÄLTÖ WWW Ajantasaiset tiedot Syöpäsäätiöiden myöntämistä apurahoista ja apurahan saaneiden esittely löytyvät osoitteesta www.cancer.fi. 3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI

Lisätiedot

Kolmikannalla haasteellinen tehtävä Trepartsförhandlingarna inför utmanande uppgift s. 4

Kolmikannalla haasteellinen tehtävä Trepartsförhandlingarna inför utmanande uppgift s. 4 Merenkulun teemapalkinto 2013 vakuutusneuvos Helena Jaatiselle s. 22 Sjöfartens temapris 2013 tillföll försäkringsrådet Helena Jaatinen s. 23 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans kundtidning

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet. Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta. F o l k t i n g e t

Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet. Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta. F o l k t i n g e t Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta F o l k t i n g e t Vad språket betyder för människan Språket är det redskap vi använder när vi vill

Lisätiedot

Tien päälle! På väg! Lapsen maailma näkyy sadussa 30. 14 Krista Kosonen vie Nälkäpäivän kiertueelle 38 Krista Kosonen tar Hungerdagen på turné

Tien päälle! På väg! Lapsen maailma näkyy sadussa 30. 14 Krista Kosonen vie Nälkäpäivän kiertueelle 38 Krista Kosonen tar Hungerdagen på turné suomen punaisen ristin jäsenlehti finlands röda kors medlemstidning 3 2013 Tien päälle! På väg! Lapsen maailma näkyy sadussa 30 14 Krista Kosonen vie Nälkäpäivän kiertueelle 38 Krista Kosonen tar Hungerdagen

Lisätiedot

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER STARTBANA TEHTÄVÄT Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali Taina Juurakko-Paavola Teija Lehto Marja Portin Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu Potilas lehti 2/2007 toukokuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki

Lisätiedot

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Näkökulmia vammaisuuteen Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Artikkelikokoelma on tehty osana Vammaisfoorumi ry:n alaisuudessa toimivan Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman toimintaa.

Lisätiedot

Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb. Sekä valonpilkahduksia että välttämätöntä sopeuttamistyötä LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 2/2014

Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb. Sekä valonpilkahduksia että välttämätöntä sopeuttamistyötä LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 2/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb Den lågkonjunktur som fick sin början med Lehman Brothers fall hösten 2008 fortgår fortfarande. Finanskrisen har fått tilläggskryddor

Lisätiedot

KansanOpisto. KansanOpisto. Folkhögskolan 3/2006. Kolmas ikä Den tredje åldern. Folkhögskolan. Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana

KansanOpisto. KansanOpisto. Folkhögskolan 3/2006. Kolmas ikä Den tredje åldern. Folkhögskolan. Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana KansanOpisto KansanOpisto Folkhögskolan 3/2006 Folkhögskolan Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana Kolmas ikä Den tredje åldern Folkhögskolan som byggare av olika studiestigar Resumé 3/2006

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon TEEMANA: Joka hoidolla oma hintalappu. Tyks-Sapa lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaan. Mediheli gör kort historia lång

Erikoissairaanhoidon TEEMANA: Joka hoidolla oma hintalappu. Tyks-Sapa lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaan. Mediheli gör kort historia lång Joka hoidolla oma hintalappu Tyks-Sapa lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaan Mediheli gör kort historia lång Ensihoidon täysremontti tulossa TEEMANA: Erikoissairaanhoidon kustannukset 1 2 Viestintävälineet

Lisätiedot

Suomella on oltava merenkulkualan

Suomella on oltava merenkulkualan Merenkulun tervaskannot Konepäällikkö Juhani Puonti hallitsee moottorien maailman s. 24 Sjöfartens krutgubbar Maskinchef Juhani Puonti behärskar motorernas värld s. 26 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 5 14 Luottamusmiehet MATS RAUTIO ja PETER HULDIN: Hangon satamassa uskotaan taas tulevaan s. 10 11 Förtroendemännen MATS RAUTIO och PETER HULDIN: Hangö hamn tror igen på

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

Älä unohda itseäsi. Työuupumuksen kokenut Eija Niemilä: Vuorojärjestelmä vei joustavuuden. Nordean säästöt iskevät kovimmin Suomeen 4

Älä unohda itseäsi. Työuupumuksen kokenut Eija Niemilä: Vuorojärjestelmä vei joustavuuden. Nordean säästöt iskevät kovimmin Suomeen 4 Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti 3 2014 Vuorojärjestelmä vei joustavuuden 15 Nordean säästöt iskevät kovimmin Suomeen 4 Työuupumuksen kokenut Eija Niemilä: Älä unohda itseäsi 12 3 2014 Tässä lehdessä

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot