T a l o u s r a p o r t t i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007"

Transkriptio

1 T a l o u s r a p o r t t i Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä

2 SISÄLTÖ TALOUSRAPORTTI TAMMI KESÄKUU TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 4 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS Laskelmat Tuloslaskelma Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja Tuloslaskelma liikelaitokset ja rahastot Rahoituslaskelma Investoinnit Tilaajaosa Kaupungin yhteiset erät Verotulot Valtionosuudet Sijoitukset Lainakanta Yhteenveto Tuottajaosa Yhteenveto LIITTEET 15 Talouden toteutuma ja ennuste Tilaajat ydinprosesseittain Konsernihallinto Hyvinvointipalvelut Yhdyskuntatuotanto Palvelukeskukset Liikelaitokset Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 2/34

3 TALOUSRAPORTTI TAMMI KESÄKUU 2007 Kuluvan vuoden toinen talousraportti perustuu kesäkuun lopun tilanteeseen. Talousraportti sisältää myös tilinpäätösennusteen. Tuloslaskelmaennusteen mukaan käyttötalouden toimintakate muodostuu 4,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota paremmaksi. Ennuste näyttää 31,5 milj. euron eli 4,3 prosentin nettomenojen kasvua vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna. Vuosikatteeksi arvioidaan muodostuvan noin 94,4 milj. euroa, mikä on 16,1 milj. euroa (20,6 prosenttia) budjetoitua ja myös 4,0 milj. euroa edellisvuotta parempi. Arvioitua paremman vuosikatteen muodostumiseen vaikuttaa muun muassa 11,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi verotulokertymä. Verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 5,9 prosenttia eli 37,2 milj. euroa. Vuosikate riittää kattamaan poistot 116 prosenttisesti. Tuloslaskelmaennusteen mukaan tilikauden tuloksesta muodostuu 12,8 milj. euroa ylijäämäinen. Tulosta parantaa muun muassa maan myynnistä saadut tulot sekä sähkölaitoksen merkittävästi vuosisuunnitelmaa parempi tulosennuste. Lainakanta on kasvanut vuoden alusta 4,8 milj. euroa, ollen 223,1 milj. euroa. Asukasta kohden laskettuna kaupungin lainakanta oli kesäkuun lopussa euroa. Ilman tytäryhteisöjen konsernipankkitilillä olevia varoja lainakannaksi muodostuu 187,4 milj. euroa eli 908 euroa asukasta kohden. Talousraportissa on huomioitu kaupunginvaltuuston kokouksessaan päättämät muutokset vuoden 2007 talousarvioon. Kaupunkiympäristön kehittämisen ennuste on 13,3 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupunkiympäristön kehittämisen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän noin 13,5 milj. euroa. Budjetoitua paremmat tulot kertyvät alkuvuonna tehtyjen Ratinan korttelin sekä ratapihan alueen toimistorakennuskorttelialueen luovutuksien tasearvon ylittävästä myyntivoitosta. Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessin ennuste on 2,0 milj. euroa budjetoitua heikompi, johtuen mm. päivähoidon asiakasmaksutuottojen budjetoitua alhaisemmasta kertymästä sekä sijaishuollon asiakasmäärän kasvusta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin tulokertymään ennustetaan jäävän 0,7 milj. euroa budjetoitua alhaisemmaksi. Liikelaitosten yhteenlasketun tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 7,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Tulosennusteeseen vaikuttaa merkittävimmin sähkölaitoksen 8,4 milj. euron vuosisuunnitelmaa parempi tulosennuste, jonka muodostuminen johtuu mm. laskeneista energian hankintakuluista. Kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudesta vuoden 2007 aikana viisi kertaa ja kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Elokuun raportti on muita laajempi välitilinpäätös. Tampereella 8. elokuuta 2007 Kristiina Michelsson Laskentapäällikkö Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 3/34

4 1. TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Maailmantalous on vuoden 2007 aikana jatkanut nopeaa kasvuaan. Jo pitkään jatkuneessa korkeasuhdanteessa tuotanto on entistä enemmän noussut Aasian kehittyvillä markkinoilla Kiinan ja Intian johdolla. Kiinan kokonaistuotanto lisääntyi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 11 prosenttia. Talouskasvu on ollut myös vahvaa Itä Euroopan entisissä sosialistissa maissa kuten Venäjällä ja EU:n uusissa jäsenvaltiossa. Hyvinvointikuilu matalan tulotason maiden ja vanhojen teollisuusmaiden välillä on hitaasti kaventumassa. Korkeasuhdanne on jatkumassa aikaisemmin arvioitua voimakkaampana ja pitempään. Koko maailmantalouden kasvu pysynee edelleen kuluvan vuoden lähellä 5 prosenttia. Suomen ja euroalueen kasvunäkymät säilyvät hyvinä huolimatta Yhdysvaltojen talouskasvun hidastumisesta. Aasian ja Euroopan vahvistumisen ansiosta maailmantalous sietää nyt aikaisempaa paremmin amerikkalaiskysynnän vaimenemisen. Ympäristötekijät ja ympäristöpolitiikka ovat nousemassa talouskasvuun vaikuttaviksi tekijöiksi. Poikkeukselliset sääilmiöt ovat lisänneet huolta ympäristön tilasta, koska sääolojen muutokset vaikuttavat nopeasti talouskehitykseen, erityisesti raaka aineiden ml. öljyn markkinoihin ja hintoihin. Euroalueen talouskasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuoliskolla ja tuotanto kasvoi yli 3 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua on vauhdittanut kotimainen kysyntä ja investointien lisääntyminen. BKT:n kasvu nousee vuonna 2007 noin 2,7 prosenttiin. Inflaation odotetaan pysyvän noin 2 prosentissa. Euroopan keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaansa nostamalla ohjauskorkoaan kesäkuun alussa 4 prosenttiin. Eri maissa käytävien palkkaneuvottelujen jälkeen EKP:n odotetaan nostavan ohjauskorkoa jälleen syyskuussa. Suomen kokonaistuotannon kasvu vuonna 2006 oli 5,5 prosenttia ja yhtä nopea tahti on säilynyt myös kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtä laajaa ja nopeaa kasvujaksoa ei ole nähty kuin muutamia kertoja viimeisten 35 vuoden aikana. Kasvu on perustunut toisaalta maailmantalouden vahvan kasvun ylläpitämään vientikysyntään ja toisaalta yksityiseen kulutukseen, joka on perustunut asuntojen hintojen nousuun sekä kotitalouksien vankkaan luottamukseen omaan taloustilanteeseensa. BKT:n kasvun arvioidaan olevan loppuvuonna maltillisempaa ja kokonaistuotanto lisääntyy noin 3 prosenttia, koska kansainvälinen vetoapu vaimenee ja korkojen nousu rasittaa kysyntää. Lähes sama tahti voi säilyä vielä vuonna Vienti kasvaa edelleen, mutta kasvun painopiste siirtyy yksityiseen kulutukseen. Kotitalouksien kulutusinto jatkunee vahvana työllisyyden paranemisen ansiosta. Kuluttajina suomalaiset ovat tutkimusten mukaan optimistisimpia koko Euroopassa. Kotimaan talouskasvun uhkana on työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhä huonompi alueellinen ja ammatillinen kohtaaminen. Asuntorakentamista jarruttavat erityisesti nousevat korot sekä voimakkaasti nousseet rakentamiskustannukset. Hyvä työllisyyskehitys jatkui tämän vuoden alkupuoliskolla erityisesti rakentamisessa ja yksityisissä palveluissa. Työllisyyden kasvu on ollut ennustettua nopeampaa. Vuonna 2007 arvioidaan työpaikkoja olevan keskimäärin enemmän kuin viime vuonna, jolloin työllisyysaste nousee 69,7 prosenttiin. Työttömyysaste alenee noin 7 prosenttiin. Avoinna olevia työpaikkoja oli kuitenkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennätykselliset , liki enemmän kuin vuosi sitten. Yli kolmannes näistä on vaikeasti täytettäviä ja työvoiman saatavuusongelmat ovatkin pahentuneet. Kuluttajahintojen vuotuinen nousuvauhti (2,4 %) on ollut tämän vuoden alkupuoliskolla ennakoitua nopeampaa raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen sekä asumiskustannusten nousun vuoksi. Nyt inflaation arvioidaankin pysyvän kuluvana vuonna selvästi 2 prosentin yläpuolella. Vielä alkuvuoden ennusteissa inflaatiopaineiden odotettiin vähenevän ja nousuvauhdin jäävän alle 2 prosenttiin. Ennusteen laatija Julkaisuaika BKT, muutos 2007, % BKT, muutos 2008, % Inflaatio 2007, % Työttömyysaste 2007, % VM ,3 3,2 2,4 6,9 Sampo ,5 2,7 2,2 7,0 Tapiola ,2 2,8 2,5 6,7 Nordea ,5 3,3 2,0 7,2 Handelsbanken ,2 2,8 1,9 7,2 Aktia ,8 2,5 2,2 7,1 PT ,5 3,2 1,8 7,1 PTT ,2 2,8 1,7 7,1 ETLA ,7 2,8 1,8 7,3 SP ,0 2,7 1,9 6,8 OP ,0 2,5 1,8 7,3 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 4/34

5 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS 2.1. Laskelmat Tuloslaskelmaennuste Kaupunki + liikelaitokset ja rahastot, sisäiset erät mukana Milj. euroa TP 2006 TA 2007 VS 2007 TP 2007 Enn. Ero TA/Enn. Toimintatuotot 887, , ,6 638, ,8 15,3 Toimintakulut 1 615, , ,9 984, ,4 11,0 Toimintakate 728,1 763,8 779,3 346,2 759,6 4,2 Verotulot 630,5 656,2 666,2 354,8 667,7 11,5 Valtionosuudet 173,4 178,0 179,1 90,7 179,1 1,1 Rahoitustulot menot 14,6 7,9 7,9 4,8 7,2 0,8 Vuosikate 90,4 78,3 74,0 104,1 94,4 16,1 Suunnitelmapoistot 79,7 81,3 81,3 41,6 81,6 0,3 Satunnaiset erät 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 19,8 3,0 7,4 62,5 12,8 15,8 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio, VS 2007 talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Tuloslaskelmaennusteen mukaan käyttötalouden toimintakate muodostuu 4,2 milj. euroa talousarviota ja 19,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa paremmaksi. Ennuste näyttää 31,5 milj. euron eli 4,3 prosentin nettomenojen kasvua vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna. Verotuloennuste ylittää talousarviossa arvioidun 11,5 milj. eurolla. Vuosikatteeksi ennustetaan 94,4 milj. euroa, mikä on 16,1 milj. euroa talousarviota parempi ja riittää kattamaan 115,7 prosenttia poistoista. Vuosikate paranee 4,0 milj. euroa vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna. Tilikauden tulokseksi ennustetaan muodostuvan 12,8 milj. euroa Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja Sisältää sisäiset erät Milj. euroa TP 2006 TA 2007 VS 2007 TP 2007 Enn. Ero TA/Enn. Toimintatuotot 394,9 772,2 777,5 391,2 789,8 17,6 Toimintakulut 1 254, , ,8 810, ,5 22,3 Toimintakate 859,3 901,0 916,3 419,7 905,7 4,7 Verotulot 630,5 656,2 666,2 354,8 667,7 11,5 Valtionosuudet 173,4 178,0 179,1 90,7 179,1 1,1 Rahoitustulot menot 69,8 61,1 61,1 31,6 61,1 0,0 Vuosikate 14,4 5,7 9,9 57,4 2,2 7,9 Suunnitelmapoistot 31,2 29,3 29,3 16,0 29,3 0,0 Satunnaiset erät 9,2 0,0 0,0 Tilikauden tulos 7,7 35,0 39,2 41,4 27,1 7,9 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio, VS 2007 talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 5/34

6 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin ilman liikelaitoksia ja rahastoja (tilaajat, tuottajat, konsernihallinto ja palvelukeskukset) toimintatulojen toteuma on 101,6 prosenttia. Toimintamenojen toteumaksi ennustetaan noin 100,1 prosenttia. Nettomenojen eli toimintakatteen ennustetaan heikentyvän noin 4,7 milj. euroa talousarviosta. Kaupunkiympäristön kehittämisen ennuste on 13,3 milj. euroa ylijäämäinen. Konsernihallinnon toimintakate toteutuu ennusteen mukaan 1,0 milj. euroa talousarviota parempana. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin ennuste on noin 0,5 milj. euroa ja lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessin ennuste on 2,0 milj. euroa budjetoitua heikompi. Nettomenojen muutos on 5,4 prosenttia vuoden 2006 tilinpäätöksen nettomenoista. Ikäihmisten hyvinvoinnin prosessissa on tilaajan ja tuottajan välillä käyty neuvotteluja laitoshoidon ylitysuhasta, mikä on suuruudeltaan noin 1,1 milj. euroa. Vuosikate ennuste on 2,2 miljoonaa euroa positiivinen. Vuosikate ennuste on 12,1 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa parempi Tuloslaskelma liikelaitokset ja rahastot Sisältää sisäiset erät Milj. euroa TP 2006 TA 2007 VS 2007 TP Enn. Ero TA/Enn. Toimintatuotot 492,9 509,3 514,1 247,4 507,0 2,3 Toimintakulut 361,7 372,2 377,1 173,9 360,9 11,3 Toimintakate 131,2 137,2 137,0 73,5 146,1 8,9 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot menot 55,1 53,1 53,2 26,8 53,9 0,8 Vuosikate 76,0 84,0 83,9 46,7 92,2 8,2 Suunnitelmapoistot 48,5 52,0 52,1 25,6 52,3 0,3 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos 27,5 32,0 31,8 21,1 39,9 7,9 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio, VS 2007 talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Huomioitavaa Vuoden 2007 alusta liikelaitoksina aloittivat Tullinkulman työterveys, Tampereen Ateria, Katu ja vihertuotanto ja Tampereen Logistiikka. Edellisen vuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia Auto ja konekeskuksen osalta, koska vuoden 2007 alusta tapahtunutta korjaamotoimintojen yhdistymistä ei ole huomioitu vertailuvuoden tiedoissa. Muilta osin edellisen tilikauden vertailutiedot vastaavat liikelaitosta vastaavan kokonaisuuden toteumaa. Edellisen tilikauden tammi kesäkuun vertailutietoja tarkasteltaessa tulee huomioida SAP järjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet viiveet tulojen ja menojen oikeellisuudessa. Olennaiset poikkeamat Liikelaitosten yhteenlasketun tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 7,9 milj. euroa talousarviota parempana. Tulosennusteeseen on vaikuttanut merkittävimmin sähkölaitoksen ennustama 8,4 milj. euron vuosisuunnitelmaa parempi tulosennuste, jonka muodostuminen johtuu laskeneista energian hankintakuluista. Hintojen lasku johtuu pääasiassa öljyn tämänhetkisestä alhaisesta markkinahinnasta ja päästöoikeuksien alhaisesta hintatasosta. Myös energiamäärien 9 %:n lasku vaikuttaa luonnollisesti hankintakustannusten laskuun. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 6/34

7 Rahoituslaskelma Kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa TP 2006 TA 2007 * TPenn. Ero TA/Enn. Toiminnan rahavirta 93,3 71,4 90,2 80,1 8,7 Vuosikate 90,7 78,3 104,1 94,4 16,1 Satunnaiset erät 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 6,5 7,0 13,9 14,3 7,3 Investointien rahavirta 86,8 105,0 24,8 101,5 3,5 Investointimenot 117,3 125,9 40,1 122,4 3,5 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,1 4,3 0,0 4,3 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot 29,4 16,6 15,3 16,6 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 6,5 33,6 65,4 21,4 12,2 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 2,6 12,9 6,6 11,2 1,7 Antolainasaamisten lisäykset 14,2 17,8 0,0 17,8 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 16,8 4,9 6,6 6,6 1,7 Lainakannan muutokset 9,2 35,2 30,4 35,2 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15,8 64,0 15,0 64,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 25,6 28,8 14,4 28,8 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 19,0 0,0 30,9 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 14,7 2,3 22,7 2,3 0,0 Rahoituksen rahavirta 1,0 24,6 46,4 26,2 1,7 Rahavarojen muutos 7,5 9,0 19,0 4,9 13,9 * Alkuperäinen talousarvio Tammi kesäkuun tilanne Rahavarojen muutos tammi kesäkuun tilanteessa on 19,0 milj. euroa positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirta on tammi kesäkuun tilanteessa 65,4 milj. euroa positiivinen. Positiiviseen rahavirtaan on vaikuttanut merkittävimmin investointien viivästyminen ja investointitöiden laskutuksen painottuminen työn valmistumisajankohtaan. Olennainen vaikutus rahavirtaan on myös pysyvien vastaavien luovutustuloilla, joita on kertynyt raportointikaudella 92,2 % talousarvioon verrattuna. Rahoituksen rahavirta on 46,4 milj. euroa negatiivinen. Rahoituslaskelmaennuste Rahavarojen muutoksen ennustetaan olevan tilinpäätöksessä 4,9 milj. euroa, mikä olisi 13,9 milj. euroa talousarviota parempi. Ennusteen laadintaan on vaikuttanut merkittävimmin ennustettu vuosikatteen parantuminen talousarvioon nähden ja investointien jääminen arviolta 3,5 milj. euroa suunnitellusta tasosta. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 7/34

8 Investoinnit Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja Investoinnit (brutto), euroa TA 2007 VS 2007 Toteuma Tot. % Ennuste Enn. % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,5 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet ,5 83 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot , ,4 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Maa ja vesialueet , Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,7 Koneet ja kalusto , ,4 Muut aineelliset hyödykkeet ,0 200 Osakkeet ja osuudet , Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet 889 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,9 Rahoitusosuudet , NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6 Käyttöomaisuuden myyntitulot , Talonrakentaminen / Tilakeskus , TA 2007 on alkuperäinen talousarvio. VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma. Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Vuoden 2007 alkuperäisen talousarvion bruttoinvestoinnit ovat 54,2 milj. euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointien bruttomenot olivat 13,1 milj. euroa. Investoinnit tulevat toteutumaan tämän hetkisen ennusteen mukaan noin 3,3 milj. euroa talousarviota alhaisempina. Liikenneväylien rakentamisinvestoinneista on toteutunut 25 % ja viheralueiden rakentamisinvestoinneista 24 %. Alhainen toteuma johtuu työn toteuttamiseen nähden takapainotteisesta laskutuksesta. Liikenneväylien rakentaminen käynnistyy suurelta osin kevätkaudella ja kohteiden toteutus ei ole vielä niin pitkällä, että laskutusta olisi ehtinyt toteutua merkittävästi. Viheralueiden rakentamisinvestointien toteuma on alhainen, koska tilatut kohteet eivät ole edenneet laskutusvaiheeseen työn kausiluontoisuudesta johtuen. Liikennetelematiikkakohteiden laskutuksesta on toteutunut vain 6 %, koska alkuvuonna ei ole toteutettu kohteita ja käynnissä olevia kohteita ei ole vielä laskutettu. Vuoreksen alueen rakentamisinvestoinneista käynnistyy tämän vuoden puolella vain murto osa. Strategisiin projekteihin varattuja määrärahoja on talousarvion sitovuussäännösten mukaan lupa käyttää eri projektien välillä. Ratinan rakentamiseen on varattu vuonna ,5 milj. euroa, mutta investointeihin tarvitaan 0,5 milj. euroa lisää, joka tarpeen mukaan käytetään Vuorekseen varatuista määrärahoista. Talousarviomuutoksen ja Ratina projektin käyttöön mahdollisesti kohdistettavien investointimäärärahojen jälkeen Vuoreksen rakentamiseen käytettäisiin 5,2 milj. euroa. Vuoreksen rakentamisaikataulun muututtua vuodelle 2007 varatuista investointimäärärahoista jää käyttämättä 4,5 milj. euroa kuluvana vuonna. Kohteiden toteutus siirtyy seuraaville vuosille. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 8/34

9 2.2. Tilaajaosa Kaupungin yhteiset erät Verotulot Verolaji (milj. euroa) 2006 TA TP 2006 TA 2007 TP 2007 Enn. Muutos (TP06/ENN07) % Kunnallisvero 294,9 288,3 318,2 535,4 562,0 570,0 34,6 6,5 Yhteisövero 32,3 34,2 20,7 66,2 65,0 67,0 0,8 1,2 Kiinteistövero 0,1 0,1 15,7 28,8 29,0 30,5 1,7 5,8 Koiravero 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 30,0 Yhteensä 327,4 322,6 354,8 630,5 656,2 667,7 37,2 5,9 Verotuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 27,4 milj. euroa enemmän kuin vuonna Tampereen verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna yhteensä noin 5,9 prosenttia eli 37,2 milj. euroa Valtionosuudet Milj. euroa 2006 TA TP 2006 TA 2007 TP 2007 Enn. Muutos (TP06/ENN07) % Yleinen valtionosuus 4,8 4,8 4,3 9,5 8,8 8,8 0,7 7,8 Koul., kultt. ja vapaa aikapalv. 22,1 20,0 22,4 43,6 41,7 41,7 1,9 4,3 Sosiaali ja terveyspalvelut 60,1 60,3 64,0 120,3 127,5 128,6 8,3 6,9 Yhteensä 87,0 85,0 90,7 173,4 178,0 179,1 5,7 3,3 Valtionosuuksia on kertynyt 3,7 milj. euroa eli 4,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana Sijoitukset markkina arvo milj. e SIJOITUSOMAISUUS VIIKOITTAIN Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 9/34

10 milj. e HENKILÖSTÖKASSAN OSUUS SIJOITUSOMAISUUDESTA RULLAAVA 52 VIIKKOA, markkina arvo Sijoitusomaisuus Henkilöstökassa Sijoituksia oli tammi kesäkuun lopussa yhteensä 196,3 milj. euroa. Sijoituksista oli kassavaroja 49,3 milj. euroa, talletuksia ja rahoitusarvopapereita 145,8 milj. euroa sekä rahastojen arvopapereita 1,3 milj. euroa. Sijoitukset sisältävät henkilöstökassan talletuksia 44,4 milj. euroa. Kaupungin sijoitusomaisuus ilman tytäryhteisöjen konsernitilillä olevia varoja oli kesäkuun lopussa 160,7 milj. euroa Lainakanta Milj. euroa 250 Lainamäärän kehitys euroa/as TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP /2007 Lainakanta 112,7 129,1 105,8 117,7 125,1 141,9 166,9 202,6 218,3 223,1 /asukas Lainamäärään sisältyy vuoden 2003 tilinpäätöksestä alkaen henkilöstökassa. Lainakannan kehitystä kuvaavassa taulukossa edelliset vuodet on tehty vertailukelpoisiksi. Lainakanta oli vuoden 2006 lopussa 218,3 milj. euroa eli euroa / asukas. Lainakanta sisälsi tytäryhteisöjen konsernipankkitilin varat 31,3 milj. euroa. Ilman konsernipankkitilillä olevia varoja lainakanta oli 187,0 milj. euroa eli 917 euroa / asukas. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 10/34

11 Lainakanta kesäkuun lopussa oli 223,1 milj. euroa, joka on euroa / asukas. Lainakanta sisältää tytäryhteisöjen konsernipankkitilin varat 35,7 milj. euroa. Ilman konsernipankkitilillä olevia varoja lainakanta oli 187,4 milj. euroa eli 908 euroa / asukas. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt kuluvalle vuodelle lainanottovaltuuksia yhteensä 64,0 milj. euroa, josta konsernipankkilainojen lainanottovaltuus on 10,0 milj. euroa. Ajalla uusia pitkäaikaisia lainoja on nostettiin 15,0 milj. euroa ja ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 14,4 milj. euroa Yhteenveto Sisältää sisäiset erät euroa TA 2007 VS 2007 Tot % TP 2007 Enn. Ero VS/Enn. Enn % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,8 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , Toimintakate , Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , Toimintakate , Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulot , Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,2 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , Toimintakate , ,6 Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,9 Konsernihallinto Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,8 TILAAJAT YHTEENSÄ Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,8 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio. VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 11/34

12 #VIITTAUS! TULOT ENN. % #VIITTAUS! MENOT ENN. % Ennusteprosentit Ennusteprosentit toimialoittain Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 93,7 100, Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 100,2 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 96,3 Kaupunkiympäristön kehittäminen 100,2 123,7 Konsernihallinto 98,3 100,3 YHTEENSÄ 100,1 110,0 Olennaiset poikkeamat: Ydinprosessit Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Päivähoidon asiakasmaksujen arvioidaan jäävän budjetoidusta tasosta. Psykososiaalisen tuen palvelujen ylitysuhka johtuu lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärän kasvusta sekä jälkihuoltonuorten taloudellisentukemisen määrärahavajeesta. KV päätti kesäkuussa 1,8 milj. euron lisäyksestä, jolla nostetaan sijaishuollon ostopalvelujen tilaus vuoden 2006 tasolle. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Vammaispalveluiden ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. eurolla kuljetus ja henkilökohtaisten avustajapalvelujen käytöstä johtuen. Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen (PSHP) tilauksen vajeen kattamiseksi KV hyväksyi kesäkuussa 10 milj. euron lisätalousarvion. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Laitoshoidon tulokertymän arvioidaan jäävän budjetoidusta, mutta tilanne on parantunut edellisestä vuodesta maksutarkistusten myötä. Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittämisen toimintatulojen ylitykseksi ennustetaan noin 13,5 milj. euroa. Toimintatulojen hyvä ennuste perustuu pääosin tehtyjen maakauppojen tasearvon ylittäviin myyntivoittoihin. Konsernihallinto Varamäärärahat ja työllisyystyöt: Työmatkaliikenteen tuen osalta menojen toteumaksi ennustetaan noin 0,2 milj. euroa, joka on noin 0,8 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 12/34

13 2.3. Tuottajaosa Yhteenveto Sisältää sisäiset erät euroa TA 2007 VS 2007 Tot % TP 2007 Enn. Ero VS/Enn. Enn % Hyvinvointipalvelut Toimintatulot , Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,3 Yhdyskuntatuotanto Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate Palvelukeskukset Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,9 Elinkeinokeskus Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate YHTEENSÄ Toimintatulot , Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,1 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 13/34

14 1 000 euroa TA 2007 VS 2007 LIIKELAITOKSET Tampereen Sähkölaitos TA 2007 on alkuperäinen talousarvio. VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma. Tot % TP 2007 Enn. Ero VS/Enn. Enn % Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,1 Tampereen Vesi Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,5 Tampereen kaupungin liikennelaitos Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,3 Tampereen aluepelastuslaitos Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , Tampereen tietotekniikkakeskus Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,5 Auto ja konekeskus Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Katu ja vihertuotanto Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , Toimintakate , ,8 Tampereen Ateria Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Tampereen Logistiikka Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,9 Tullinkulman työterveys Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Tampereen tilakeskus Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , LIIKELAITOKSET yhteensä Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,3 TUOTTAJAT YHTEENSÄ Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,0 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 14/34

15 Ennusteprosentit Hyvinvointipalvelut Yhdyskuntatuotanto Palvelukeskukset Liikelaitokset YHTEENSÄ 100,2 101,3 98,4 98,6 96,2 99,4 98,7 TULOT ENN. % MENOT ENN. % Olennaiset poikkeamat: Hyvinvointipalvelut Laitoshoidon tuotantoalueen henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän noin 1,1 milj. eurolla. Tilaajan ja tuottajan välillä on käyty neuvotteluja ylitysuhasta. Ammattikorkeakoulun palveluiden ostoista ennustetaan säästyvän noin 0,1 milj. euroa oman työn osuuden lisäännyttyä. Yhdyskuntatuotanto Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Palvelukeskukset Hallintopalvelukeskuksen tulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,2 milj. euroa ja menojen arvioidaan alittuvan noin 0,3 milj. euroa. Liikelaitokset Tammi kesäkuun tilanteessa liikelaitosten ja rahastojen yhteenlaskettu tulos on 21,1 milj. euroa positiivinen. Raportoidut kirjanpidosta puuttuvat olennaiset menot ovat arviolta noin 1,1 milj. euroa, joista puolet on kaupungin sisäisiä. Vastaavasti alkuvuoden laskutuksessa on viivettä, joten toimintatuottojen toteuma ei vastaa todellista tilannetta. Arvioidut puuttuvat tulot ovat noin 8,4 milj. euroa, jotka ovat pääsääntöisesti kaupungin sisäisiä. Tulopuolella laskutuksen viive johtuu mm. keskeneräisistä tilaustöistä, jotka laskutetaan niiden valmistuttua sekä sisäisen laskutuksen viivästymisestä erityisesti Tampereen Aterian, Auto ja konekeskuksen sekä Tampereen Logistiikan osalta. Alkuvuoden aterialaskutuksen viivästyminen on kehittynyt osittain ennakoimattoman suuresta kuormituksesta uusien tavarantoimittajien ostolaskujen käsittelyssä ja osittain omien prosessiemme tehottomuudesta. Näihin asioihin ollaan kiinnitetty huomiota ja laskutus on alkanut. Kesän kuluessa tulot ovat ajan tasalla. Auto ja konekeskuksen laskutus hoidetaan aina seuraavan kalenterikuukauden kuluessa. Puuttuvat tulot ja menot huomioiden liikelaitosten ja rahastojen yhteenlaskettu tulos olisi 7,3 milj. euroa parempi. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 15/34

16 5. LIITTEET Talouden toteuma ja ennuste TILAAJA 17 KONSERNIHALLINTO 19 HYVINVOINTIPALVELUT 23 YHDYSKUNTATUOTANTO 26 PALVELUKESKUKSET 28 LIIKELAITOKSET 30 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 16/34

17 TILAAJA TULOSLASKELMA euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio tot % Myyntitulot ,3 % Maksutulot ,8 % Tuet ja avustukset ,0 % Vuokratulot ,9 % Muut tulot ,6 % Tulot yhteensä ,9 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintamenot Henkilöstömenot ,0 % Palveluiden ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 % Avustukset ,5 % Vuokramenot ,8 % Muut menot ,5 % Menot yhteensä ,7 % Toimintakate ,2 % TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YDINPROSESSEITTAIN euroa tot. ta TULOT MENOT TOIMINTAKATE tulot, tot % tot. ta menot, tot % tot. ta Lasten ja nuorten kasvun tukeminen , , ,4 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0 0 x , ,5 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0 0 x , ,0 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen , , ,4 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen , , ,0 Kaupunkiympäristön kehittäminen , , ,5 Yhteensä , , ,2 kate, tot % Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 17/34

18 TILAAJA tulot, tot % menot, tot % Toteumaprosentit ydinprosesseittain Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 44,6 49,2 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0,0 41,5 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0,0 51,0 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 44,5 48,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 36,0 48,2 Kaupunkiympäristön kehittäminen 45,3 76,7 Yhteensä 47,7 59,9 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen alhainen menojen toteuma johtuu siitä, että elinkeinopalvelujen tilaajan ja tuottajan välinen laskutus ei ole vielä käynnistynyt. Elinkeinopalvelujen palvelusopimus hyväksyttiin lautakunnassa Ammattikorkeakoulutuksen tilaajan ja tuottajan välinen laskutus touko kesäkuulta on kirjautunut virheellisesti heinäkuulle, jonka takia toteuma % on 33,3. Kaupunkiympäristön kehittämisen toimintatulot ovat ylittyneet noin 12,4 milj. euroa pääosin alkuvuonna tehtyjen Ratinan korttelin sekä ratapihan alueen toimistorakennuskorttelialueen luovutuksien tasearvon ylittävästä myyntivoitosta johtuen. Vuokratulot ovat ylittyneet 1,0 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä. Mittavien organisaatiouudistusten vaikutuksia ei ole ehditty huomioida tuotannon operatiivisten järjestelmien (mm. pegasos, effica) määrityksissä. Tästä johtuen laskutuksessa on viivettä ja tulojen toteuma % on alhainen. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 18/34

19 TILAAJA ENNUSTEET YDINPROSESSEITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS euroa ENN. TA ENN % ENN. TA ENN % TULOT MENOT NETTO Lasten ja nuorten kasvun tukeminen , , Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0 0 x Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0 0 x Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen , Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen , Kaupunkiympäristön kehittäminen , , Yhteensä , , TULOT/ ENN % MENOT/ ENN % Ennusteet ydinprosesseittain Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 93,7 100,5 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 100,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 96,3 Kaupunkiympäristön kehittäminen 100,2 123,7 Yhteensä 100,2 111,1 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen: Päivähoidon asiakasmaksujen arvioidaan jäävän budjetoidusta tasosta. Psykososiaalisen tuen palvelujen ylitysuhka johtuu lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärän kasvusta sekä jälkihuoltonuorten taloudellisentukemisen määrärahavajeesta. KV päätti kesäkuussa 1,8 milj. euron lisäyksestä, jolla nostetaan sijaishuollon ostopalvelujen tilaus vuoden 2006 tasolle. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: Vammaisten kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisten avustajapalvelujen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla. PSHP:n tilauksen vajeen kattamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 10 milj. euron lisätalousarvion. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen: Laitoshoidon tulokertymän arvioidaan jäävän budjetoidusta, mutta tilanne on parantunut edellisestä vuodesta maksutarkistusten myötä. Kaupunkiympäristön kehittäminen: Myyntitulojen ennustetaan ylittyvän noin 13,5 milj. euroa pääosin alkuvuonna tehtyjen Ratinan korttelin sekä ratapihan alueen toimistorakennuskorttelialueen luovutuksien tasearvon ylittävästä myyntivoitosta johtuen. Koko ydinprosessin toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 19/34

20 KONSERNIHALLINTO TULOSLASKELMA euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio Tot. % Myyntitulot ,8 Maksutulot ,9 Tuet ja avustukset ,1 Vuokratulot ,6 Muut tulot ,3 Tulot yhteensä ,5 Valmistus omaan käyttöön ,3 Toimintamenot Henkilöstömenot ,0 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,7 Vuokramenot ,4 Muut menot ,4 Menot yhteensä ,1 Toimintakate ,1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN TULOT MENOT TOIMINTAKATE euroa tot. tatulot tot. % tot. menot ta tot. % tot. ta tot. % Konsernijohto , ,4 Sisäinen tarkastus , ,9 Hallinto ja henkilöstöryhmä , , ,8 Omistajaohjaus ja maapolitiikka 0 0 0, , ,2 Talous ja strategiaryhmä , , ,1 Viestintäyksikkö , ,7 KOHAN elinkeinoyksikkö , , ,6 Asuntotoimi , , Kiinteistötoimi , ,9 Keskusvaalilautakunta , , ,4 Tarkastuslautakunta , ,8 Tilaajaryhmä , , ,9 Varamäärärahat ja työllisyystyöt , , ,3 Konsernihallinto yhteensä , , ,1 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 20/34

21 KONSERNIHALLINTO Toteumaprosentit toimintayksiköittäin Konsernijohto 0,0 60,2 Sisäinen tarkastus 0,0 44,9 Hallinto ja henkilöstöryhmä 4,0 39,4 Omistajaohjaus ja maapolitiikka 0,0 41,2 Talous ja strategiaryhmä 42,0 74,2 Viestintäyksikkö KOHAN elinkeinoyksikkö 0,0 8,4 47,9 46,5 tulot tot. % menot tot. % Asuntotoimi 40,1 49,8 Kiinteistötoimi 0,0 34,5 Keskusvaalilautakunta 0,0 70,4 Tarkastuslautakunta 0,0 29,8 Tilaajaryhmä 29,8 42,3 Varamäärärahat ja työllisyystyöt 0,9 45,4 Konsernihallinto yhteensä 34,1 45,5 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Hallinto ja henkilöstöryhmän tulojen alhainen toteuma johtuu kerran vuodessa KELA:lta työterveyshuollosta saatavan korvauksen sisältymisestä talousarvioon. Hahen palvelujen ostot ovat toteutuneet alhaisina. Sisäisten palveluiden laskutusta ei ole vielä esim. vuokrien ja siivousten osalta tehty. Osa menoista painottuu loppuvuoteen. KOHAN elinkeinoyksikkö: Tulojen kertymä painottuu loppuvuoteen. Keskusvaalilautakunnan tulot toteutuvat elokuussa (OM euroa). Tarkastuslautakunta: Menojen alhaiseen toteutumaan vaikuttaa palkkamäärärahojen säästyminen alkuvuonna ja tilintarkastuksesta aiheutuvien kustannusten painottuminen loppuvuoteen. Toimintayksiköiden menojen alhainen toteuma johtuu osittain sisäisten laskutusten toteutumisesta. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 21/34

22 KONSERNIHALLINTO ENNUSTEET TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS euroa enn. tatulot enn. % enn. menot ta enn. % tulot menot netto Konsernijohto Sisäinen tarkastus Hallinto ja henkilöstöryhmä Omistajaohjaus ja maapolitiikka Talous ja strategiaryhmä Viestintäyksikkö KOHAN elinkeinoyksikkö Asuntotoimi Kiinteistötoimi Keskusvaalilautakunta , , Tarkastuslautakunta Tilaajaryhmä Varamäärärahat ja työllisyystyöt , Konsernihallinto yhteensä , , Konsernijohto Sisäinen tarkastus Hallinto ja henkilöstöryhmä Omistajaohjaus ja maapolitiikka Talous ja strategiaryhmä Viestintäyksikkö KOHAN elinkeinoyksikkö Asuntotoimi tulot enn. % menot enn. % Kiinteistötoimi Keskusvaalilautakunta 73,2 114,6 Tarkastuslautakunta Tilaajaryhmä Varamäärärahat ja työllisyystyöt Konsernihallinto yhteensä 94,7 100,3 98,3 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Keskusvaalilautakunta: Tulot ylittyvät euroa suunnitellusta. Varamäärärahat ja työllisyystyöt: Henkilöstökustannusten osalta menoista toteutuu 96%. Työllistämisen määrärahat tulot/menot toteutuvat budjetin mukaisesti. Työmatkaliikenteen osalta menojen toteuma tulee olemaan n. 0,2 milj. euroa (budjetoitu 1 milj. euroa). Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 22/34

23 HYVINVOINTIPALVELUT TULOSLASKELMA 50,0 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio tot % Myyntitulot ,1 % Maksutulot ,6 % Tuet ja avustukset ,3 % Vuokratulot ,2 % Muut tulot ,1 % Tulot yhteensä ,4 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % Toimintamenot Henkilöstömenot ,6 % Palveluiden ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 % Avustukset ,9 % Vuokramenot ,0 % Muut menot ,3 % Menot yhteensä ,6 % Toimintakate TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTANTOALUEITTAIN euroa tot. ta TULOT MENOT TOIMINTAKATE tulot, tot % tot. ta menot, tot % tot. ta Kehittämisyksikkö , , Avopalvelut , , Laitoshoito , , Erikoissairaanhoito , , Päivähoito ja perusopetus , , Toisen asteen koulutus , , Ammattikorkeakoulu , , Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut , , Yhteensä , , kate, tot % Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 23/34

24 HYVINVOINTIPALVELUT tulot, tot % menot, tot % Toteumaprosentit tuotantoalueittain Kehittämisyksikkö 45,3 54,6 Avopalvelut 47,6 51,1 Laitoshoito 49,6 49,4 Erikoissairaanhoito 49,9 49,4 Päivähoito ja perusopetus 47,2 49,5 Toisen asteen koulutus 50,6 49,4 Ammattikorkeakoulu 48,3 49,7 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 50,8 54,1 Yhteensä 49,4 49,6 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Myyntituloissa näkyvät tilaajalta laskutetut sisäiset myyntitulot tammi kesäkuulta. Maksutuloihin on kirjautunut edelleen joitakin tilaajalle kuuluvia eriä sosiaali ja terveyspalveluissa. Henkilöstömenoihin sisältyy noin 5,7 milj. euroa työllistämismenoja. Ilman niitä henkilöstömenojen toteutuma on 49,1%. Tampereen Aterian laskutusviiveen vuoksi palvelujen ostoista puuttuu yhteensä noin 3,3 milj. euroa. Suurimmat vaikutukset päivähoidossa ja laitoshoidossa, molemmissa vajausta noin 1,1 milj. euroa. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 24/34

25 HYVINVOINTIPALVELUT ENNUSTEET TUOTANTOALUEITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS euroa ENN. TA ENN % ENN. TA ENN % TULOT MENOT NETTO Kehittämisyksikkö Avopalvelut Laitoshoito , Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu , Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut Yhteensä , TULOT/ ENN % MENOT/ ENN % Kehittämisyksikkö Ennusteet tuotantoalueittain Avopalvelut Laitoshoito 101,1 Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu 99,7 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut Yhteensä 100,2 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Laitoshoidon henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän 1,1 milj. euroa. Ammattikorkeakoulun palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan noin 0,1 milj. euroa oman työn osuuden lisäännyttyä. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 25/34

26 YHDYSKUNTATUOTANTO TULOSLASKELMA euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio tot % Myyntitulot ,7 % Maksutulot ,7 % Tuet ja avustukset 2 0 Vuokratulot 0 0 Muut tulot 16 0 Tulot yhteensä ,9 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintamenot Henkilöstömenot ,9 % Palveluiden ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 % Avustukset ,2 % Vuokramenot ,1 % Muut menot ,7 % Menot yhteensä ,5 % Toimintakate TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTANTOALUEITTAIN euroa tot. ta TULOT MENOT TOIMINTAKATE tulot, tot % tot. ta menot, tot % tot. ta Suunnittelupalvelut , , Viranomaispalvelut , , Yhteensä , , kate, tot % Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 26/34

27 YHDYSKUNTATUOTANTO tulot, tot % menot, tot % Toteumaprosentit tuotantoalueittain Suunnittelupalvelut 34,6 45,5 Viranomaispalvelut 44,4 45,6 Yhteensä 39,9 45,5 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Tulojen toteutuma on ajankohtaan nähden jäljessä. ENNUSTEET TUOTANTOALUEITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS euroa ENN. TA ENN % ENN. TA ENN % TULOT MENOT NETTO Suunnittelupalvelut Viranomaispalvelut Yhteensä TULOT/ ENN % MENOT/ ENN % Ennusteet tuotantoalueittain Suunnittelupalvelut Viranomaispalvelut Yhteensä Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 27/34

28 PALVELUKESKUKSET TULOSLASKELMA euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio Tot. % Myyntitulot ,5 Maksutulot 8 0 Tuet ja avustukset ,4 Vuokratulot ,0 Muut tulot ,9 Tulot yhteensä ,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintamenot Henkilöstömenot ,8 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Vuokramenot ,2 Muut menot ,2 Menot yhteensä ,2 Toimintakate TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN TULOT MENOT TOIMINTAKATE euroa tot. tatulot tot. % tot. menot ta tot. % tot. ta tot. % Taloushallinnon palvelukeskus (nb) , , Hallintopalvelukeskus (nb) , , Elinkeinokeskus (nb) , , Palvelukeskukset yhteensä , , Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 28/34

29 PALVELUKESKUKSET Toteumaprosentit palvelukeskuksittain Taloushallinnon palvelukeskus (nb) 44,0 53,6 Hallintopalvelukeskus (nb) Elinkeinokeskus (nb) 17,3 32,0 45,1 50,5 tulot tot. % menot tot. % Palvelukeskukset yhteensä 37,5 46,2 Olennaiset poikkeamat: Taloushallinnon palvelukeskuksella ja hallintopalvelukeskuksella ei olennaisia poikkeamia talousarvioon. Elinkeinokeskuksen tulot kertyvät pääasiassa tilaajilta, joita ei ole vielä tältä vuodelta laskutettu. ENNUSTEET PALVELUKESKUKSITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS euroa enn. ta tulot enn. % enn. menot ta enn. % tulot menot netto Taloushallinnon palvelukeskus (nb) , Hallintopalvelukeskus (nb) , , Elinkeinokeskus (nb) Palvelukeskukset yhteensä , , Taloushallinnon palvelukeskus (nb) 100,2 Hallintopalvelukeskus (nb) Elinkeinokeskus (nb) 93,0 105,6 tulot enn. % menot enn. % Palvelukeskukset yhteensä 98,4 101,3 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Taloushallinnon palvelukeskuksen tulot toteutunevat budjetoidusti, toimintamenojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Hallintopalvelukeskuksen tulojen odotetaan ylittyvän eurolla suunnitellusta. Menojen arvioidaan alittuvan eurolla. Elinkeinokeskuksen tulojen ja menojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 29/34

30 LIIKELAITOKSET TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS 1000 euroa TP 2006 Tot VS VS 2007 TPenn. TPenn. Ero VS/Enn. Toimintatuotot Toimintakulut Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot menot Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Olennaiset poikkeamat Vuoden ensimmäinen puolikas on toteutunut ennakoitua selvästi lämpimämpänä. Kaukolämmön myyntitulot (42,4 milj. euroa) ja kaasun myyntitulot (3,8 milj. euroa) ovat tästä syystä laskeneet budjetoidusta yhteensä 1,7 milj. euroa. Alkuvuoden sähkön markkinahintataso on laskenut syksyn budjetin laadinta ajankohdan 67 eur/mwh:n termiinihinnasta 25 eur/mwh:oon eli yli 65 %. Yhdessä alhaisten vastapainekuormien ja alhaisen markkinatason takia sähköä ei ole kannattanut tuottaa pörssiin myytäväksi. Sähkön tukku ja pörssimyynti sekä häviösähkön myynti (7,1 milj. euroa) on laskenut budjettitasosta siten 13,0 milj. euroa sekä yksikköhintojen että määrien laskun takia. Sähkön myynnin suojauksista tuli tuottoa 5,0 milj. euroa budjetoitua enemmän. Sähkön loppuasiakasmyynti (29,6 milj. euroa) on kasvanut 1,6 milj. euroa budjetoidusta. Energian hankintakulut (49 milj. euroa) ovat laskeneet 9,4 milj. euroa pääasiassa kaasun hintatason laskun takia, mikä aiheutuu öljyn tämänhetkisestä alhaisesta markkinahinnasta. Myös turpeen hinta on ennakoitua alhaisempi mm. päästöoikeuksien alhaisen hintatason vuoksi. Myös energiamäärien 9 %:n lasku vaikuttaa luonnollisesti hankintakustannusten laskuun. Lauhdetta on ajettu ennakoitua vähemmän ja sähköä on ostettu markkinoilta alhaisen hinnan takia. Energiakate (35,9 milj. euroa) ylittää budjetin 0,8 milj. eurolla. Tammi kesäkuun liiketulos nousi 21,3 milj. euroon ylittäen budjetin 1,6 milj. eurolla. TAMPEREEN VESI 1000 euroa TP 2006 Tot VS 2007 VS 2007 Ero VS/Enn. Toimintatuotot Toimintakulut Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot menot Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Olennaiset poikkeamat Ei olennaisia poikkeamia. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 30/34

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2006

TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2006 LIITE KH 29.5.2006 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2006 SISÄLTÖ TALOUSRAPORTTI TAMMI - HUHTIKUU 2 1. KANSANTALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 3 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS 4 Tuloslaskelma Verotulot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talousraportti tammi heinäkuu 2011

Talousraportti tammi heinäkuu 2011 Talousraportti tammi heinäkuu 2011 vt. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi heinäkuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Talousraportti tammi marraskuu 2011

Talousraportti tammi marraskuu 2011 Talousraportti tammi marraskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi marraskuu

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousraportti tammi syyskuu 2011

Talousraportti tammi syyskuu 2011 Talousraportti tammi syyskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin Jory T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi syyskuu ulkoiset

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson. Kaupunginhallitus

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson. Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 28 Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Kaupunginhallitus 23.3.29 T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin ja koko kaupunkiseudun

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 27 Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012 Tampereen talouskatsaus 2/2012 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 30.6.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI KESÄKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi kesäkuun toimintakate oli 442,0 milj. euroa, mikä on 2,2 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousraportti tammi toukokuu 2011

Talousraportti tammi toukokuu 2011 Talousraportti tammi toukokuu 211 vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi toukokuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II/2007

OSAVUOSIKATSAUS II/2007 OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot