T a l o u s r a p o r t t i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007"

Transkriptio

1 T a l o u s r a p o r t t i Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä

2 SISÄLTÖ TALOUSRAPORTTI TAMMI KESÄKUU TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 4 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS Laskelmat Tuloslaskelma Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja Tuloslaskelma liikelaitokset ja rahastot Rahoituslaskelma Investoinnit Tilaajaosa Kaupungin yhteiset erät Verotulot Valtionosuudet Sijoitukset Lainakanta Yhteenveto Tuottajaosa Yhteenveto LIITTEET 15 Talouden toteutuma ja ennuste Tilaajat ydinprosesseittain Konsernihallinto Hyvinvointipalvelut Yhdyskuntatuotanto Palvelukeskukset Liikelaitokset Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 2/34

3 TALOUSRAPORTTI TAMMI KESÄKUU 2007 Kuluvan vuoden toinen talousraportti perustuu kesäkuun lopun tilanteeseen. Talousraportti sisältää myös tilinpäätösennusteen. Tuloslaskelmaennusteen mukaan käyttötalouden toimintakate muodostuu 4,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota paremmaksi. Ennuste näyttää 31,5 milj. euron eli 4,3 prosentin nettomenojen kasvua vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna. Vuosikatteeksi arvioidaan muodostuvan noin 94,4 milj. euroa, mikä on 16,1 milj. euroa (20,6 prosenttia) budjetoitua ja myös 4,0 milj. euroa edellisvuotta parempi. Arvioitua paremman vuosikatteen muodostumiseen vaikuttaa muun muassa 11,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi verotulokertymä. Verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 5,9 prosenttia eli 37,2 milj. euroa. Vuosikate riittää kattamaan poistot 116 prosenttisesti. Tuloslaskelmaennusteen mukaan tilikauden tuloksesta muodostuu 12,8 milj. euroa ylijäämäinen. Tulosta parantaa muun muassa maan myynnistä saadut tulot sekä sähkölaitoksen merkittävästi vuosisuunnitelmaa parempi tulosennuste. Lainakanta on kasvanut vuoden alusta 4,8 milj. euroa, ollen 223,1 milj. euroa. Asukasta kohden laskettuna kaupungin lainakanta oli kesäkuun lopussa euroa. Ilman tytäryhteisöjen konsernipankkitilillä olevia varoja lainakannaksi muodostuu 187,4 milj. euroa eli 908 euroa asukasta kohden. Talousraportissa on huomioitu kaupunginvaltuuston kokouksessaan päättämät muutokset vuoden 2007 talousarvioon. Kaupunkiympäristön kehittämisen ennuste on 13,3 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupunkiympäristön kehittämisen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän noin 13,5 milj. euroa. Budjetoitua paremmat tulot kertyvät alkuvuonna tehtyjen Ratinan korttelin sekä ratapihan alueen toimistorakennuskorttelialueen luovutuksien tasearvon ylittävästä myyntivoitosta. Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessin ennuste on 2,0 milj. euroa budjetoitua heikompi, johtuen mm. päivähoidon asiakasmaksutuottojen budjetoitua alhaisemmasta kertymästä sekä sijaishuollon asiakasmäärän kasvusta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin tulokertymään ennustetaan jäävän 0,7 milj. euroa budjetoitua alhaisemmaksi. Liikelaitosten yhteenlasketun tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 7,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Tulosennusteeseen vaikuttaa merkittävimmin sähkölaitoksen 8,4 milj. euron vuosisuunnitelmaa parempi tulosennuste, jonka muodostuminen johtuu mm. laskeneista energian hankintakuluista. Kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudesta vuoden 2007 aikana viisi kertaa ja kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Elokuun raportti on muita laajempi välitilinpäätös. Tampereella 8. elokuuta 2007 Kristiina Michelsson Laskentapäällikkö Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 3/34

4 1. TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Maailmantalous on vuoden 2007 aikana jatkanut nopeaa kasvuaan. Jo pitkään jatkuneessa korkeasuhdanteessa tuotanto on entistä enemmän noussut Aasian kehittyvillä markkinoilla Kiinan ja Intian johdolla. Kiinan kokonaistuotanto lisääntyi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 11 prosenttia. Talouskasvu on ollut myös vahvaa Itä Euroopan entisissä sosialistissa maissa kuten Venäjällä ja EU:n uusissa jäsenvaltiossa. Hyvinvointikuilu matalan tulotason maiden ja vanhojen teollisuusmaiden välillä on hitaasti kaventumassa. Korkeasuhdanne on jatkumassa aikaisemmin arvioitua voimakkaampana ja pitempään. Koko maailmantalouden kasvu pysynee edelleen kuluvan vuoden lähellä 5 prosenttia. Suomen ja euroalueen kasvunäkymät säilyvät hyvinä huolimatta Yhdysvaltojen talouskasvun hidastumisesta. Aasian ja Euroopan vahvistumisen ansiosta maailmantalous sietää nyt aikaisempaa paremmin amerikkalaiskysynnän vaimenemisen. Ympäristötekijät ja ympäristöpolitiikka ovat nousemassa talouskasvuun vaikuttaviksi tekijöiksi. Poikkeukselliset sääilmiöt ovat lisänneet huolta ympäristön tilasta, koska sääolojen muutokset vaikuttavat nopeasti talouskehitykseen, erityisesti raaka aineiden ml. öljyn markkinoihin ja hintoihin. Euroalueen talouskasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuoliskolla ja tuotanto kasvoi yli 3 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua on vauhdittanut kotimainen kysyntä ja investointien lisääntyminen. BKT:n kasvu nousee vuonna 2007 noin 2,7 prosenttiin. Inflaation odotetaan pysyvän noin 2 prosentissa. Euroopan keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaansa nostamalla ohjauskorkoaan kesäkuun alussa 4 prosenttiin. Eri maissa käytävien palkkaneuvottelujen jälkeen EKP:n odotetaan nostavan ohjauskorkoa jälleen syyskuussa. Suomen kokonaistuotannon kasvu vuonna 2006 oli 5,5 prosenttia ja yhtä nopea tahti on säilynyt myös kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtä laajaa ja nopeaa kasvujaksoa ei ole nähty kuin muutamia kertoja viimeisten 35 vuoden aikana. Kasvu on perustunut toisaalta maailmantalouden vahvan kasvun ylläpitämään vientikysyntään ja toisaalta yksityiseen kulutukseen, joka on perustunut asuntojen hintojen nousuun sekä kotitalouksien vankkaan luottamukseen omaan taloustilanteeseensa. BKT:n kasvun arvioidaan olevan loppuvuonna maltillisempaa ja kokonaistuotanto lisääntyy noin 3 prosenttia, koska kansainvälinen vetoapu vaimenee ja korkojen nousu rasittaa kysyntää. Lähes sama tahti voi säilyä vielä vuonna Vienti kasvaa edelleen, mutta kasvun painopiste siirtyy yksityiseen kulutukseen. Kotitalouksien kulutusinto jatkunee vahvana työllisyyden paranemisen ansiosta. Kuluttajina suomalaiset ovat tutkimusten mukaan optimistisimpia koko Euroopassa. Kotimaan talouskasvun uhkana on työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhä huonompi alueellinen ja ammatillinen kohtaaminen. Asuntorakentamista jarruttavat erityisesti nousevat korot sekä voimakkaasti nousseet rakentamiskustannukset. Hyvä työllisyyskehitys jatkui tämän vuoden alkupuoliskolla erityisesti rakentamisessa ja yksityisissä palveluissa. Työllisyyden kasvu on ollut ennustettua nopeampaa. Vuonna 2007 arvioidaan työpaikkoja olevan keskimäärin enemmän kuin viime vuonna, jolloin työllisyysaste nousee 69,7 prosenttiin. Työttömyysaste alenee noin 7 prosenttiin. Avoinna olevia työpaikkoja oli kuitenkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennätykselliset , liki enemmän kuin vuosi sitten. Yli kolmannes näistä on vaikeasti täytettäviä ja työvoiman saatavuusongelmat ovatkin pahentuneet. Kuluttajahintojen vuotuinen nousuvauhti (2,4 %) on ollut tämän vuoden alkupuoliskolla ennakoitua nopeampaa raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen sekä asumiskustannusten nousun vuoksi. Nyt inflaation arvioidaankin pysyvän kuluvana vuonna selvästi 2 prosentin yläpuolella. Vielä alkuvuoden ennusteissa inflaatiopaineiden odotettiin vähenevän ja nousuvauhdin jäävän alle 2 prosenttiin. Ennusteen laatija Julkaisuaika BKT, muutos 2007, % BKT, muutos 2008, % Inflaatio 2007, % Työttömyysaste 2007, % VM ,3 3,2 2,4 6,9 Sampo ,5 2,7 2,2 7,0 Tapiola ,2 2,8 2,5 6,7 Nordea ,5 3,3 2,0 7,2 Handelsbanken ,2 2,8 1,9 7,2 Aktia ,8 2,5 2,2 7,1 PT ,5 3,2 1,8 7,1 PTT ,2 2,8 1,7 7,1 ETLA ,7 2,8 1,8 7,3 SP ,0 2,7 1,9 6,8 OP ,0 2,5 1,8 7,3 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 4/34

5 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS 2.1. Laskelmat Tuloslaskelmaennuste Kaupunki + liikelaitokset ja rahastot, sisäiset erät mukana Milj. euroa TP 2006 TA 2007 VS 2007 TP 2007 Enn. Ero TA/Enn. Toimintatuotot 887, , ,6 638, ,8 15,3 Toimintakulut 1 615, , ,9 984, ,4 11,0 Toimintakate 728,1 763,8 779,3 346,2 759,6 4,2 Verotulot 630,5 656,2 666,2 354,8 667,7 11,5 Valtionosuudet 173,4 178,0 179,1 90,7 179,1 1,1 Rahoitustulot menot 14,6 7,9 7,9 4,8 7,2 0,8 Vuosikate 90,4 78,3 74,0 104,1 94,4 16,1 Suunnitelmapoistot 79,7 81,3 81,3 41,6 81,6 0,3 Satunnaiset erät 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 19,8 3,0 7,4 62,5 12,8 15,8 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio, VS 2007 talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Tuloslaskelmaennusteen mukaan käyttötalouden toimintakate muodostuu 4,2 milj. euroa talousarviota ja 19,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa paremmaksi. Ennuste näyttää 31,5 milj. euron eli 4,3 prosentin nettomenojen kasvua vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna. Verotuloennuste ylittää talousarviossa arvioidun 11,5 milj. eurolla. Vuosikatteeksi ennustetaan 94,4 milj. euroa, mikä on 16,1 milj. euroa talousarviota parempi ja riittää kattamaan 115,7 prosenttia poistoista. Vuosikate paranee 4,0 milj. euroa vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna. Tilikauden tulokseksi ennustetaan muodostuvan 12,8 milj. euroa Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja Sisältää sisäiset erät Milj. euroa TP 2006 TA 2007 VS 2007 TP 2007 Enn. Ero TA/Enn. Toimintatuotot 394,9 772,2 777,5 391,2 789,8 17,6 Toimintakulut 1 254, , ,8 810, ,5 22,3 Toimintakate 859,3 901,0 916,3 419,7 905,7 4,7 Verotulot 630,5 656,2 666,2 354,8 667,7 11,5 Valtionosuudet 173,4 178,0 179,1 90,7 179,1 1,1 Rahoitustulot menot 69,8 61,1 61,1 31,6 61,1 0,0 Vuosikate 14,4 5,7 9,9 57,4 2,2 7,9 Suunnitelmapoistot 31,2 29,3 29,3 16,0 29,3 0,0 Satunnaiset erät 9,2 0,0 0,0 Tilikauden tulos 7,7 35,0 39,2 41,4 27,1 7,9 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio, VS 2007 talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 5/34

6 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin ilman liikelaitoksia ja rahastoja (tilaajat, tuottajat, konsernihallinto ja palvelukeskukset) toimintatulojen toteuma on 101,6 prosenttia. Toimintamenojen toteumaksi ennustetaan noin 100,1 prosenttia. Nettomenojen eli toimintakatteen ennustetaan heikentyvän noin 4,7 milj. euroa talousarviosta. Kaupunkiympäristön kehittämisen ennuste on 13,3 milj. euroa ylijäämäinen. Konsernihallinnon toimintakate toteutuu ennusteen mukaan 1,0 milj. euroa talousarviota parempana. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin ennuste on noin 0,5 milj. euroa ja lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessin ennuste on 2,0 milj. euroa budjetoitua heikompi. Nettomenojen muutos on 5,4 prosenttia vuoden 2006 tilinpäätöksen nettomenoista. Ikäihmisten hyvinvoinnin prosessissa on tilaajan ja tuottajan välillä käyty neuvotteluja laitoshoidon ylitysuhasta, mikä on suuruudeltaan noin 1,1 milj. euroa. Vuosikate ennuste on 2,2 miljoonaa euroa positiivinen. Vuosikate ennuste on 12,1 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa parempi Tuloslaskelma liikelaitokset ja rahastot Sisältää sisäiset erät Milj. euroa TP 2006 TA 2007 VS 2007 TP Enn. Ero TA/Enn. Toimintatuotot 492,9 509,3 514,1 247,4 507,0 2,3 Toimintakulut 361,7 372,2 377,1 173,9 360,9 11,3 Toimintakate 131,2 137,2 137,0 73,5 146,1 8,9 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot menot 55,1 53,1 53,2 26,8 53,9 0,8 Vuosikate 76,0 84,0 83,9 46,7 92,2 8,2 Suunnitelmapoistot 48,5 52,0 52,1 25,6 52,3 0,3 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos 27,5 32,0 31,8 21,1 39,9 7,9 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio, VS 2007 talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Huomioitavaa Vuoden 2007 alusta liikelaitoksina aloittivat Tullinkulman työterveys, Tampereen Ateria, Katu ja vihertuotanto ja Tampereen Logistiikka. Edellisen vuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia Auto ja konekeskuksen osalta, koska vuoden 2007 alusta tapahtunutta korjaamotoimintojen yhdistymistä ei ole huomioitu vertailuvuoden tiedoissa. Muilta osin edellisen tilikauden vertailutiedot vastaavat liikelaitosta vastaavan kokonaisuuden toteumaa. Edellisen tilikauden tammi kesäkuun vertailutietoja tarkasteltaessa tulee huomioida SAP järjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet viiveet tulojen ja menojen oikeellisuudessa. Olennaiset poikkeamat Liikelaitosten yhteenlasketun tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 7,9 milj. euroa talousarviota parempana. Tulosennusteeseen on vaikuttanut merkittävimmin sähkölaitoksen ennustama 8,4 milj. euron vuosisuunnitelmaa parempi tulosennuste, jonka muodostuminen johtuu laskeneista energian hankintakuluista. Hintojen lasku johtuu pääasiassa öljyn tämänhetkisestä alhaisesta markkinahinnasta ja päästöoikeuksien alhaisesta hintatasosta. Myös energiamäärien 9 %:n lasku vaikuttaa luonnollisesti hankintakustannusten laskuun. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 6/34

7 Rahoituslaskelma Kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa TP 2006 TA 2007 * TPenn. Ero TA/Enn. Toiminnan rahavirta 93,3 71,4 90,2 80,1 8,7 Vuosikate 90,7 78,3 104,1 94,4 16,1 Satunnaiset erät 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 6,5 7,0 13,9 14,3 7,3 Investointien rahavirta 86,8 105,0 24,8 101,5 3,5 Investointimenot 117,3 125,9 40,1 122,4 3,5 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,1 4,3 0,0 4,3 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot 29,4 16,6 15,3 16,6 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 6,5 33,6 65,4 21,4 12,2 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 2,6 12,9 6,6 11,2 1,7 Antolainasaamisten lisäykset 14,2 17,8 0,0 17,8 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 16,8 4,9 6,6 6,6 1,7 Lainakannan muutokset 9,2 35,2 30,4 35,2 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15,8 64,0 15,0 64,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 25,6 28,8 14,4 28,8 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 19,0 0,0 30,9 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 14,7 2,3 22,7 2,3 0,0 Rahoituksen rahavirta 1,0 24,6 46,4 26,2 1,7 Rahavarojen muutos 7,5 9,0 19,0 4,9 13,9 * Alkuperäinen talousarvio Tammi kesäkuun tilanne Rahavarojen muutos tammi kesäkuun tilanteessa on 19,0 milj. euroa positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirta on tammi kesäkuun tilanteessa 65,4 milj. euroa positiivinen. Positiiviseen rahavirtaan on vaikuttanut merkittävimmin investointien viivästyminen ja investointitöiden laskutuksen painottuminen työn valmistumisajankohtaan. Olennainen vaikutus rahavirtaan on myös pysyvien vastaavien luovutustuloilla, joita on kertynyt raportointikaudella 92,2 % talousarvioon verrattuna. Rahoituksen rahavirta on 46,4 milj. euroa negatiivinen. Rahoituslaskelmaennuste Rahavarojen muutoksen ennustetaan olevan tilinpäätöksessä 4,9 milj. euroa, mikä olisi 13,9 milj. euroa talousarviota parempi. Ennusteen laadintaan on vaikuttanut merkittävimmin ennustettu vuosikatteen parantuminen talousarvioon nähden ja investointien jääminen arviolta 3,5 milj. euroa suunnitellusta tasosta. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 7/34

8 Investoinnit Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja Investoinnit (brutto), euroa TA 2007 VS 2007 Toteuma Tot. % Ennuste Enn. % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,5 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet ,5 83 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot , ,4 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Maa ja vesialueet , Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,7 Koneet ja kalusto , ,4 Muut aineelliset hyödykkeet ,0 200 Osakkeet ja osuudet , Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet 889 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,9 Rahoitusosuudet , NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6 Käyttöomaisuuden myyntitulot , Talonrakentaminen / Tilakeskus , TA 2007 on alkuperäinen talousarvio. VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma. Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Vuoden 2007 alkuperäisen talousarvion bruttoinvestoinnit ovat 54,2 milj. euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointien bruttomenot olivat 13,1 milj. euroa. Investoinnit tulevat toteutumaan tämän hetkisen ennusteen mukaan noin 3,3 milj. euroa talousarviota alhaisempina. Liikenneväylien rakentamisinvestoinneista on toteutunut 25 % ja viheralueiden rakentamisinvestoinneista 24 %. Alhainen toteuma johtuu työn toteuttamiseen nähden takapainotteisesta laskutuksesta. Liikenneväylien rakentaminen käynnistyy suurelta osin kevätkaudella ja kohteiden toteutus ei ole vielä niin pitkällä, että laskutusta olisi ehtinyt toteutua merkittävästi. Viheralueiden rakentamisinvestointien toteuma on alhainen, koska tilatut kohteet eivät ole edenneet laskutusvaiheeseen työn kausiluontoisuudesta johtuen. Liikennetelematiikkakohteiden laskutuksesta on toteutunut vain 6 %, koska alkuvuonna ei ole toteutettu kohteita ja käynnissä olevia kohteita ei ole vielä laskutettu. Vuoreksen alueen rakentamisinvestoinneista käynnistyy tämän vuoden puolella vain murto osa. Strategisiin projekteihin varattuja määrärahoja on talousarvion sitovuussäännösten mukaan lupa käyttää eri projektien välillä. Ratinan rakentamiseen on varattu vuonna ,5 milj. euroa, mutta investointeihin tarvitaan 0,5 milj. euroa lisää, joka tarpeen mukaan käytetään Vuorekseen varatuista määrärahoista. Talousarviomuutoksen ja Ratina projektin käyttöön mahdollisesti kohdistettavien investointimäärärahojen jälkeen Vuoreksen rakentamiseen käytettäisiin 5,2 milj. euroa. Vuoreksen rakentamisaikataulun muututtua vuodelle 2007 varatuista investointimäärärahoista jää käyttämättä 4,5 milj. euroa kuluvana vuonna. Kohteiden toteutus siirtyy seuraaville vuosille. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 8/34

9 2.2. Tilaajaosa Kaupungin yhteiset erät Verotulot Verolaji (milj. euroa) 2006 TA TP 2006 TA 2007 TP 2007 Enn. Muutos (TP06/ENN07) % Kunnallisvero 294,9 288,3 318,2 535,4 562,0 570,0 34,6 6,5 Yhteisövero 32,3 34,2 20,7 66,2 65,0 67,0 0,8 1,2 Kiinteistövero 0,1 0,1 15,7 28,8 29,0 30,5 1,7 5,8 Koiravero 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 30,0 Yhteensä 327,4 322,6 354,8 630,5 656,2 667,7 37,2 5,9 Verotuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 27,4 milj. euroa enemmän kuin vuonna Tampereen verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna yhteensä noin 5,9 prosenttia eli 37,2 milj. euroa Valtionosuudet Milj. euroa 2006 TA TP 2006 TA 2007 TP 2007 Enn. Muutos (TP06/ENN07) % Yleinen valtionosuus 4,8 4,8 4,3 9,5 8,8 8,8 0,7 7,8 Koul., kultt. ja vapaa aikapalv. 22,1 20,0 22,4 43,6 41,7 41,7 1,9 4,3 Sosiaali ja terveyspalvelut 60,1 60,3 64,0 120,3 127,5 128,6 8,3 6,9 Yhteensä 87,0 85,0 90,7 173,4 178,0 179,1 5,7 3,3 Valtionosuuksia on kertynyt 3,7 milj. euroa eli 4,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana Sijoitukset markkina arvo milj. e SIJOITUSOMAISUUS VIIKOITTAIN Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 9/34

10 milj. e HENKILÖSTÖKASSAN OSUUS SIJOITUSOMAISUUDESTA RULLAAVA 52 VIIKKOA, markkina arvo Sijoitusomaisuus Henkilöstökassa Sijoituksia oli tammi kesäkuun lopussa yhteensä 196,3 milj. euroa. Sijoituksista oli kassavaroja 49,3 milj. euroa, talletuksia ja rahoitusarvopapereita 145,8 milj. euroa sekä rahastojen arvopapereita 1,3 milj. euroa. Sijoitukset sisältävät henkilöstökassan talletuksia 44,4 milj. euroa. Kaupungin sijoitusomaisuus ilman tytäryhteisöjen konsernitilillä olevia varoja oli kesäkuun lopussa 160,7 milj. euroa Lainakanta Milj. euroa 250 Lainamäärän kehitys euroa/as TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP /2007 Lainakanta 112,7 129,1 105,8 117,7 125,1 141,9 166,9 202,6 218,3 223,1 /asukas Lainamäärään sisältyy vuoden 2003 tilinpäätöksestä alkaen henkilöstökassa. Lainakannan kehitystä kuvaavassa taulukossa edelliset vuodet on tehty vertailukelpoisiksi. Lainakanta oli vuoden 2006 lopussa 218,3 milj. euroa eli euroa / asukas. Lainakanta sisälsi tytäryhteisöjen konsernipankkitilin varat 31,3 milj. euroa. Ilman konsernipankkitilillä olevia varoja lainakanta oli 187,0 milj. euroa eli 917 euroa / asukas. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 10/34

11 Lainakanta kesäkuun lopussa oli 223,1 milj. euroa, joka on euroa / asukas. Lainakanta sisältää tytäryhteisöjen konsernipankkitilin varat 35,7 milj. euroa. Ilman konsernipankkitilillä olevia varoja lainakanta oli 187,4 milj. euroa eli 908 euroa / asukas. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt kuluvalle vuodelle lainanottovaltuuksia yhteensä 64,0 milj. euroa, josta konsernipankkilainojen lainanottovaltuus on 10,0 milj. euroa. Ajalla uusia pitkäaikaisia lainoja on nostettiin 15,0 milj. euroa ja ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 14,4 milj. euroa Yhteenveto Sisältää sisäiset erät euroa TA 2007 VS 2007 Tot % TP 2007 Enn. Ero VS/Enn. Enn % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,8 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , Toimintakate , Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , Toimintakate , Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulot , Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,2 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , Toimintakate , ,6 Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,9 Konsernihallinto Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,8 TILAAJAT YHTEENSÄ Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,8 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio. VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 11/34

12 #VIITTAUS! TULOT ENN. % #VIITTAUS! MENOT ENN. % Ennusteprosentit Ennusteprosentit toimialoittain Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 93,7 100, Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 100,2 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 96,3 Kaupunkiympäristön kehittäminen 100,2 123,7 Konsernihallinto 98,3 100,3 YHTEENSÄ 100,1 110,0 Olennaiset poikkeamat: Ydinprosessit Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Päivähoidon asiakasmaksujen arvioidaan jäävän budjetoidusta tasosta. Psykososiaalisen tuen palvelujen ylitysuhka johtuu lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärän kasvusta sekä jälkihuoltonuorten taloudellisentukemisen määrärahavajeesta. KV päätti kesäkuussa 1,8 milj. euron lisäyksestä, jolla nostetaan sijaishuollon ostopalvelujen tilaus vuoden 2006 tasolle. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Vammaispalveluiden ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. eurolla kuljetus ja henkilökohtaisten avustajapalvelujen käytöstä johtuen. Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen (PSHP) tilauksen vajeen kattamiseksi KV hyväksyi kesäkuussa 10 milj. euron lisätalousarvion. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Laitoshoidon tulokertymän arvioidaan jäävän budjetoidusta, mutta tilanne on parantunut edellisestä vuodesta maksutarkistusten myötä. Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittämisen toimintatulojen ylitykseksi ennustetaan noin 13,5 milj. euroa. Toimintatulojen hyvä ennuste perustuu pääosin tehtyjen maakauppojen tasearvon ylittäviin myyntivoittoihin. Konsernihallinto Varamäärärahat ja työllisyystyöt: Työmatkaliikenteen tuen osalta menojen toteumaksi ennustetaan noin 0,2 milj. euroa, joka on noin 0,8 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 12/34

13 2.3. Tuottajaosa Yhteenveto Sisältää sisäiset erät euroa TA 2007 VS 2007 Tot % TP 2007 Enn. Ero VS/Enn. Enn % Hyvinvointipalvelut Toimintatulot , Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,3 Yhdyskuntatuotanto Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate Palvelukeskukset Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,9 Elinkeinokeskus Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate YHTEENSÄ Toimintatulot , Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,1 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 13/34

14 1 000 euroa TA 2007 VS 2007 LIIKELAITOKSET Tampereen Sähkölaitos TA 2007 on alkuperäinen talousarvio. VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma. Tot % TP 2007 Enn. Ero VS/Enn. Enn % Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,1 Tampereen Vesi Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,5 Tampereen kaupungin liikennelaitos Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,3 Tampereen aluepelastuslaitos Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , Tampereen tietotekniikkakeskus Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,5 Auto ja konekeskus Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Katu ja vihertuotanto Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , Toimintakate , ,8 Tampereen Ateria Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Tampereen Logistiikka Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,9 Tullinkulman työterveys Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Tampereen tilakeskus Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , LIIKELAITOKSET yhteensä Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,3 TUOTTAJAT YHTEENSÄ Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,0 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 14/34

15 Ennusteprosentit Hyvinvointipalvelut Yhdyskuntatuotanto Palvelukeskukset Liikelaitokset YHTEENSÄ 100,2 101,3 98,4 98,6 96,2 99,4 98,7 TULOT ENN. % MENOT ENN. % Olennaiset poikkeamat: Hyvinvointipalvelut Laitoshoidon tuotantoalueen henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän noin 1,1 milj. eurolla. Tilaajan ja tuottajan välillä on käyty neuvotteluja ylitysuhasta. Ammattikorkeakoulun palveluiden ostoista ennustetaan säästyvän noin 0,1 milj. euroa oman työn osuuden lisäännyttyä. Yhdyskuntatuotanto Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Palvelukeskukset Hallintopalvelukeskuksen tulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,2 milj. euroa ja menojen arvioidaan alittuvan noin 0,3 milj. euroa. Liikelaitokset Tammi kesäkuun tilanteessa liikelaitosten ja rahastojen yhteenlaskettu tulos on 21,1 milj. euroa positiivinen. Raportoidut kirjanpidosta puuttuvat olennaiset menot ovat arviolta noin 1,1 milj. euroa, joista puolet on kaupungin sisäisiä. Vastaavasti alkuvuoden laskutuksessa on viivettä, joten toimintatuottojen toteuma ei vastaa todellista tilannetta. Arvioidut puuttuvat tulot ovat noin 8,4 milj. euroa, jotka ovat pääsääntöisesti kaupungin sisäisiä. Tulopuolella laskutuksen viive johtuu mm. keskeneräisistä tilaustöistä, jotka laskutetaan niiden valmistuttua sekä sisäisen laskutuksen viivästymisestä erityisesti Tampereen Aterian, Auto ja konekeskuksen sekä Tampereen Logistiikan osalta. Alkuvuoden aterialaskutuksen viivästyminen on kehittynyt osittain ennakoimattoman suuresta kuormituksesta uusien tavarantoimittajien ostolaskujen käsittelyssä ja osittain omien prosessiemme tehottomuudesta. Näihin asioihin ollaan kiinnitetty huomiota ja laskutus on alkanut. Kesän kuluessa tulot ovat ajan tasalla. Auto ja konekeskuksen laskutus hoidetaan aina seuraavan kalenterikuukauden kuluessa. Puuttuvat tulot ja menot huomioiden liikelaitosten ja rahastojen yhteenlaskettu tulos olisi 7,3 milj. euroa parempi. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 15/34

16 5. LIITTEET Talouden toteuma ja ennuste TILAAJA 17 KONSERNIHALLINTO 19 HYVINVOINTIPALVELUT 23 YHDYSKUNTATUOTANTO 26 PALVELUKESKUKSET 28 LIIKELAITOKSET 30 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 16/34

17 TILAAJA TULOSLASKELMA euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio tot % Myyntitulot ,3 % Maksutulot ,8 % Tuet ja avustukset ,0 % Vuokratulot ,9 % Muut tulot ,6 % Tulot yhteensä ,9 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintamenot Henkilöstömenot ,0 % Palveluiden ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 % Avustukset ,5 % Vuokramenot ,8 % Muut menot ,5 % Menot yhteensä ,7 % Toimintakate ,2 % TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YDINPROSESSEITTAIN euroa tot. ta TULOT MENOT TOIMINTAKATE tulot, tot % tot. ta menot, tot % tot. ta Lasten ja nuorten kasvun tukeminen , , ,4 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0 0 x , ,5 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0 0 x , ,0 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen , , ,4 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen , , ,0 Kaupunkiympäristön kehittäminen , , ,5 Yhteensä , , ,2 kate, tot % Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 17/34

18 TILAAJA tulot, tot % menot, tot % Toteumaprosentit ydinprosesseittain Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 44,6 49,2 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0,0 41,5 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0,0 51,0 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 44,5 48,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 36,0 48,2 Kaupunkiympäristön kehittäminen 45,3 76,7 Yhteensä 47,7 59,9 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen alhainen menojen toteuma johtuu siitä, että elinkeinopalvelujen tilaajan ja tuottajan välinen laskutus ei ole vielä käynnistynyt. Elinkeinopalvelujen palvelusopimus hyväksyttiin lautakunnassa Ammattikorkeakoulutuksen tilaajan ja tuottajan välinen laskutus touko kesäkuulta on kirjautunut virheellisesti heinäkuulle, jonka takia toteuma % on 33,3. Kaupunkiympäristön kehittämisen toimintatulot ovat ylittyneet noin 12,4 milj. euroa pääosin alkuvuonna tehtyjen Ratinan korttelin sekä ratapihan alueen toimistorakennuskorttelialueen luovutuksien tasearvon ylittävästä myyntivoitosta johtuen. Vuokratulot ovat ylittyneet 1,0 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä. Mittavien organisaatiouudistusten vaikutuksia ei ole ehditty huomioida tuotannon operatiivisten järjestelmien (mm. pegasos, effica) määrityksissä. Tästä johtuen laskutuksessa on viivettä ja tulojen toteuma % on alhainen. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 18/34

19 TILAAJA ENNUSTEET YDINPROSESSEITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS euroa ENN. TA ENN % ENN. TA ENN % TULOT MENOT NETTO Lasten ja nuorten kasvun tukeminen , , Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0 0 x Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0 0 x Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen , Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen , Kaupunkiympäristön kehittäminen , , Yhteensä , , TULOT/ ENN % MENOT/ ENN % Ennusteet ydinprosesseittain Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 93,7 100,5 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 100,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 96,3 Kaupunkiympäristön kehittäminen 100,2 123,7 Yhteensä 100,2 111,1 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen: Päivähoidon asiakasmaksujen arvioidaan jäävän budjetoidusta tasosta. Psykososiaalisen tuen palvelujen ylitysuhka johtuu lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärän kasvusta sekä jälkihuoltonuorten taloudellisentukemisen määrärahavajeesta. KV päätti kesäkuussa 1,8 milj. euron lisäyksestä, jolla nostetaan sijaishuollon ostopalvelujen tilaus vuoden 2006 tasolle. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: Vammaisten kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisten avustajapalvelujen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla. PSHP:n tilauksen vajeen kattamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 10 milj. euron lisätalousarvion. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen: Laitoshoidon tulokertymän arvioidaan jäävän budjetoidusta, mutta tilanne on parantunut edellisestä vuodesta maksutarkistusten myötä. Kaupunkiympäristön kehittäminen: Myyntitulojen ennustetaan ylittyvän noin 13,5 milj. euroa pääosin alkuvuonna tehtyjen Ratinan korttelin sekä ratapihan alueen toimistorakennuskorttelialueen luovutuksien tasearvon ylittävästä myyntivoitosta johtuen. Koko ydinprosessin toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 19/34

20 KONSERNIHALLINTO TULOSLASKELMA euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio Tot. % Myyntitulot ,8 Maksutulot ,9 Tuet ja avustukset ,1 Vuokratulot ,6 Muut tulot ,3 Tulot yhteensä ,5 Valmistus omaan käyttöön ,3 Toimintamenot Henkilöstömenot ,0 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,7 Vuokramenot ,4 Muut menot ,4 Menot yhteensä ,1 Toimintakate ,1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN TULOT MENOT TOIMINTAKATE euroa tot. tatulot tot. % tot. menot ta tot. % tot. ta tot. % Konsernijohto , ,4 Sisäinen tarkastus , ,9 Hallinto ja henkilöstöryhmä , , ,8 Omistajaohjaus ja maapolitiikka 0 0 0, , ,2 Talous ja strategiaryhmä , , ,1 Viestintäyksikkö , ,7 KOHAN elinkeinoyksikkö , , ,6 Asuntotoimi , , Kiinteistötoimi , ,9 Keskusvaalilautakunta , , ,4 Tarkastuslautakunta , ,8 Tilaajaryhmä , , ,9 Varamäärärahat ja työllisyystyöt , , ,3 Konsernihallinto yhteensä , , ,1 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 20/34

21 KONSERNIHALLINTO Toteumaprosentit toimintayksiköittäin Konsernijohto 0,0 60,2 Sisäinen tarkastus 0,0 44,9 Hallinto ja henkilöstöryhmä 4,0 39,4 Omistajaohjaus ja maapolitiikka 0,0 41,2 Talous ja strategiaryhmä 42,0 74,2 Viestintäyksikkö KOHAN elinkeinoyksikkö 0,0 8,4 47,9 46,5 tulot tot. % menot tot. % Asuntotoimi 40,1 49,8 Kiinteistötoimi 0,0 34,5 Keskusvaalilautakunta 0,0 70,4 Tarkastuslautakunta 0,0 29,8 Tilaajaryhmä 29,8 42,3 Varamäärärahat ja työllisyystyöt 0,9 45,4 Konsernihallinto yhteensä 34,1 45,5 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Hallinto ja henkilöstöryhmän tulojen alhainen toteuma johtuu kerran vuodessa KELA:lta työterveyshuollosta saatavan korvauksen sisältymisestä talousarvioon. Hahen palvelujen ostot ovat toteutuneet alhaisina. Sisäisten palveluiden laskutusta ei ole vielä esim. vuokrien ja siivousten osalta tehty. Osa menoista painottuu loppuvuoteen. KOHAN elinkeinoyksikkö: Tulojen kertymä painottuu loppuvuoteen. Keskusvaalilautakunnan tulot toteutuvat elokuussa (OM euroa). Tarkastuslautakunta: Menojen alhaiseen toteutumaan vaikuttaa palkkamäärärahojen säästyminen alkuvuonna ja tilintarkastuksesta aiheutuvien kustannusten painottuminen loppuvuoteen. Toimintayksiköiden menojen alhainen toteuma johtuu osittain sisäisten laskutusten toteutumisesta. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 21/34

22 KONSERNIHALLINTO ENNUSTEET TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS euroa enn. tatulot enn. % enn. menot ta enn. % tulot menot netto Konsernijohto Sisäinen tarkastus Hallinto ja henkilöstöryhmä Omistajaohjaus ja maapolitiikka Talous ja strategiaryhmä Viestintäyksikkö KOHAN elinkeinoyksikkö Asuntotoimi Kiinteistötoimi Keskusvaalilautakunta , , Tarkastuslautakunta Tilaajaryhmä Varamäärärahat ja työllisyystyöt , Konsernihallinto yhteensä , , Konsernijohto Sisäinen tarkastus Hallinto ja henkilöstöryhmä Omistajaohjaus ja maapolitiikka Talous ja strategiaryhmä Viestintäyksikkö KOHAN elinkeinoyksikkö Asuntotoimi tulot enn. % menot enn. % Kiinteistötoimi Keskusvaalilautakunta 73,2 114,6 Tarkastuslautakunta Tilaajaryhmä Varamäärärahat ja työllisyystyöt Konsernihallinto yhteensä 94,7 100,3 98,3 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Keskusvaalilautakunta: Tulot ylittyvät euroa suunnitellusta. Varamäärärahat ja työllisyystyöt: Henkilöstökustannusten osalta menoista toteutuu 96%. Työllistämisen määrärahat tulot/menot toteutuvat budjetin mukaisesti. Työmatkaliikenteen osalta menojen toteuma tulee olemaan n. 0,2 milj. euroa (budjetoitu 1 milj. euroa). Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 22/34

23 HYVINVOINTIPALVELUT TULOSLASKELMA 50,0 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio tot % Myyntitulot ,1 % Maksutulot ,6 % Tuet ja avustukset ,3 % Vuokratulot ,2 % Muut tulot ,1 % Tulot yhteensä ,4 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % Toimintamenot Henkilöstömenot ,6 % Palveluiden ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 % Avustukset ,9 % Vuokramenot ,0 % Muut menot ,3 % Menot yhteensä ,6 % Toimintakate TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTANTOALUEITTAIN euroa tot. ta TULOT MENOT TOIMINTAKATE tulot, tot % tot. ta menot, tot % tot. ta Kehittämisyksikkö , , Avopalvelut , , Laitoshoito , , Erikoissairaanhoito , , Päivähoito ja perusopetus , , Toisen asteen koulutus , , Ammattikorkeakoulu , , Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut , , Yhteensä , , kate, tot % Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 23/34

24 HYVINVOINTIPALVELUT tulot, tot % menot, tot % Toteumaprosentit tuotantoalueittain Kehittämisyksikkö 45,3 54,6 Avopalvelut 47,6 51,1 Laitoshoito 49,6 49,4 Erikoissairaanhoito 49,9 49,4 Päivähoito ja perusopetus 47,2 49,5 Toisen asteen koulutus 50,6 49,4 Ammattikorkeakoulu 48,3 49,7 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 50,8 54,1 Yhteensä 49,4 49,6 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Myyntituloissa näkyvät tilaajalta laskutetut sisäiset myyntitulot tammi kesäkuulta. Maksutuloihin on kirjautunut edelleen joitakin tilaajalle kuuluvia eriä sosiaali ja terveyspalveluissa. Henkilöstömenoihin sisältyy noin 5,7 milj. euroa työllistämismenoja. Ilman niitä henkilöstömenojen toteutuma on 49,1%. Tampereen Aterian laskutusviiveen vuoksi palvelujen ostoista puuttuu yhteensä noin 3,3 milj. euroa. Suurimmat vaikutukset päivähoidossa ja laitoshoidossa, molemmissa vajausta noin 1,1 milj. euroa. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 24/34

25 HYVINVOINTIPALVELUT ENNUSTEET TUOTANTOALUEITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS euroa ENN. TA ENN % ENN. TA ENN % TULOT MENOT NETTO Kehittämisyksikkö Avopalvelut Laitoshoito , Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu , Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut Yhteensä , TULOT/ ENN % MENOT/ ENN % Kehittämisyksikkö Ennusteet tuotantoalueittain Avopalvelut Laitoshoito 101,1 Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu 99,7 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut Yhteensä 100,2 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Laitoshoidon henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän 1,1 milj. euroa. Ammattikorkeakoulun palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan noin 0,1 milj. euroa oman työn osuuden lisäännyttyä. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 25/34

26 YHDYSKUNTATUOTANTO TULOSLASKELMA euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio tot % Myyntitulot ,7 % Maksutulot ,7 % Tuet ja avustukset 2 0 Vuokratulot 0 0 Muut tulot 16 0 Tulot yhteensä ,9 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintamenot Henkilöstömenot ,9 % Palveluiden ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 % Avustukset ,2 % Vuokramenot ,1 % Muut menot ,7 % Menot yhteensä ,5 % Toimintakate TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTANTOALUEITTAIN euroa tot. ta TULOT MENOT TOIMINTAKATE tulot, tot % tot. ta menot, tot % tot. ta Suunnittelupalvelut , , Viranomaispalvelut , , Yhteensä , , kate, tot % Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 26/34

27 YHDYSKUNTATUOTANTO tulot, tot % menot, tot % Toteumaprosentit tuotantoalueittain Suunnittelupalvelut 34,6 45,5 Viranomaispalvelut 44,4 45,6 Yhteensä 39,9 45,5 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Tulojen toteutuma on ajankohtaan nähden jäljessä. ENNUSTEET TUOTANTOALUEITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS euroa ENN. TA ENN % ENN. TA ENN % TULOT MENOT NETTO Suunnittelupalvelut Viranomaispalvelut Yhteensä TULOT/ ENN % MENOT/ ENN % Ennusteet tuotantoalueittain Suunnittelupalvelut Viranomaispalvelut Yhteensä Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 27/34

28 PALVELUKESKUKSET TULOSLASKELMA euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio Tot. % Myyntitulot ,5 Maksutulot 8 0 Tuet ja avustukset ,4 Vuokratulot ,0 Muut tulot ,9 Tulot yhteensä ,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintamenot Henkilöstömenot ,8 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Vuokramenot ,2 Muut menot ,2 Menot yhteensä ,2 Toimintakate TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN TULOT MENOT TOIMINTAKATE euroa tot. tatulot tot. % tot. menot ta tot. % tot. ta tot. % Taloushallinnon palvelukeskus (nb) , , Hallintopalvelukeskus (nb) , , Elinkeinokeskus (nb) , , Palvelukeskukset yhteensä , , Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 28/34

29 PALVELUKESKUKSET Toteumaprosentit palvelukeskuksittain Taloushallinnon palvelukeskus (nb) 44,0 53,6 Hallintopalvelukeskus (nb) Elinkeinokeskus (nb) 17,3 32,0 45,1 50,5 tulot tot. % menot tot. % Palvelukeskukset yhteensä 37,5 46,2 Olennaiset poikkeamat: Taloushallinnon palvelukeskuksella ja hallintopalvelukeskuksella ei olennaisia poikkeamia talousarvioon. Elinkeinokeskuksen tulot kertyvät pääasiassa tilaajilta, joita ei ole vielä tältä vuodelta laskutettu. ENNUSTEET PALVELUKESKUKSITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS euroa enn. ta tulot enn. % enn. menot ta enn. % tulot menot netto Taloushallinnon palvelukeskus (nb) , Hallintopalvelukeskus (nb) , , Elinkeinokeskus (nb) Palvelukeskukset yhteensä , , Taloushallinnon palvelukeskus (nb) 100,2 Hallintopalvelukeskus (nb) Elinkeinokeskus (nb) 93,0 105,6 tulot enn. % menot enn. % Palvelukeskukset yhteensä 98,4 101,3 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Taloushallinnon palvelukeskuksen tulot toteutunevat budjetoidusti, toimintamenojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Hallintopalvelukeskuksen tulojen odotetaan ylittyvän eurolla suunnitellusta. Menojen arvioidaan alittuvan eurolla. Elinkeinokeskuksen tulojen ja menojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 29/34

30 LIIKELAITOKSET TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS 1000 euroa TP 2006 Tot VS VS 2007 TPenn. TPenn. Ero VS/Enn. Toimintatuotot Toimintakulut Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot menot Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Olennaiset poikkeamat Vuoden ensimmäinen puolikas on toteutunut ennakoitua selvästi lämpimämpänä. Kaukolämmön myyntitulot (42,4 milj. euroa) ja kaasun myyntitulot (3,8 milj. euroa) ovat tästä syystä laskeneet budjetoidusta yhteensä 1,7 milj. euroa. Alkuvuoden sähkön markkinahintataso on laskenut syksyn budjetin laadinta ajankohdan 67 eur/mwh:n termiinihinnasta 25 eur/mwh:oon eli yli 65 %. Yhdessä alhaisten vastapainekuormien ja alhaisen markkinatason takia sähköä ei ole kannattanut tuottaa pörssiin myytäväksi. Sähkön tukku ja pörssimyynti sekä häviösähkön myynti (7,1 milj. euroa) on laskenut budjettitasosta siten 13,0 milj. euroa sekä yksikköhintojen että määrien laskun takia. Sähkön myynnin suojauksista tuli tuottoa 5,0 milj. euroa budjetoitua enemmän. Sähkön loppuasiakasmyynti (29,6 milj. euroa) on kasvanut 1,6 milj. euroa budjetoidusta. Energian hankintakulut (49 milj. euroa) ovat laskeneet 9,4 milj. euroa pääasiassa kaasun hintatason laskun takia, mikä aiheutuu öljyn tämänhetkisestä alhaisesta markkinahinnasta. Myös turpeen hinta on ennakoitua alhaisempi mm. päästöoikeuksien alhaisen hintatason vuoksi. Myös energiamäärien 9 %:n lasku vaikuttaa luonnollisesti hankintakustannusten laskuun. Lauhdetta on ajettu ennakoitua vähemmän ja sähköä on ostettu markkinoilta alhaisen hinnan takia. Energiakate (35,9 milj. euroa) ylittää budjetin 0,8 milj. eurolla. Tammi kesäkuun liiketulos nousi 21,3 milj. euroon ylittäen budjetin 1,6 milj. eurolla. TAMPEREEN VESI 1000 euroa TP 2006 Tot VS 2007 VS 2007 Ero VS/Enn. Toimintatuotot Toimintakulut Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot menot Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Olennaiset poikkeamat Ei olennaisia poikkeamia. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 30/34

Talousraportti 1.1. 31.10.2008

Talousraportti 1.1. 31.10.2008 Talousraportti 1.1. 31.1.28 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI 28 Tampereen kaupungin lokakuun talousraportti on laadittu ajalta 1.1. 31.1.28. Lokakuun tulos

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2010

Tilinpäätösennuste 2010 Tilinpäätösennuste 2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010 Tampereen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2010 on valmistumassa. Nyt esiteltävä tilinpäätösennuste perustuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2009

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2009 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2829 Kansien suunnittelu:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2829 Kansien suunnittelu:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1 1. Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön budjettikatsaus 2011, 19.11.2010 mm.: ---- Tavoitteena julkisen talouden

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Julkaisija: Tampereen kaupungin konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino:

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen ensimmäinen. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen ensimmäinen. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen ensimmäinen toteutumisennuste 1. Yleinen taloudellinen tilanne...2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...3 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Paino: Tampereen kaupungin painatuskeskus 2004 ISSN 1239-8519 KAUPUNGIN TALOUS KÄÄNTYI ALIJÄÄMÄISEKSI

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sisällys 1. TALOUSTILANNE... 1 2. TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 2015... 2 2.1 Tuloslaskelma... 2 2.2 Verotulot ja valtionosuudet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Osa I Osa II Osa III Toimintakertomus Kehityskatsaus

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot