Yksityiskohtia kirjanpidossa (Tarkistettu )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityiskohtia kirjanpidossa (Tarkistettu 4.3.2011)"

Transkriptio

1 Yksityiskohtia kirjanpidossa (Tarkistettu ) Kunnan kirjanpito ja tilinpäätös 2011 FCG Lahti Kuopio Oulu Tampere Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Suomen Kuntaliitto, kuntatalous

2 Valtionosuuksien ym. kirjaukset ja erittelyt tilinpäätöksessä (Tarkistettu )

3 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa Elatustukilain (580/2008) mukaiset elatustuen toimeenpanon ja elatusavun perinnän tehtävät kunnilta Kelan toimeenpantaviksi alkaen Elatusturvalakiin perustuvat kunnan takautumissaatavat ja elatustuen takaisinperintäsaatavat (857/2009)Kelalle lain voimaan tullessa Kunnille korvataan vuosittain 5 vuoden ajan osuus saatavasta, jonka Kela on edeltävän vuoden aikana saanut perittyä elatusvelvollisilta Korvaus vuosilta aikana toteutuneesta perinnästä maksetaan vuosittain jälkikäteen kunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa valtionosuustilitysten yhteydessä Saamisen määrän oikeellisuutta seurattava ja tarvittaessa tarkistettava siirtymäkautena vastaisissa tilinpäätöksissä Ensimmäisinä vuosina korvausta ehkä enemmän ja sen jälkeen vähentynee Anneli Heinonen

4 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa Vuosilta valtionosuustilitysten yhteydessä tilitettävät korvaukset kirjataan takautumissaamisten vähennykseksi, jos taseessa on sellaisia tilitykset kuukausittain Vuodelta 2009 annettu ennakkotieto oli 6,02 /as./v, lopulliseksi määräksi ilmoitettiin, tarkistuspäätös VM : 4,83 /as./v. 1-7/2010 tilityksissä maksettu ennakkotiedon mukaisena 1/12 per kk, elokuun tilityksestä alkaen jäljellä oleva määrä 1/5 per kk eli jäljellä oleva pienempi määrä jaettu tasan loppuvuoden kuukausille Taseeseen merkityn saamisen ylittävä osuus korvauksesta merkittiin 2009 tp:ssä siirtosaamiseksi ja toimintatuloksi Siirtosaamiset an Muut toimintatuotot Jos laskennallinen korvaus ei riitä saamisen kuittaamiseen, jäännössaldo poistetaan viimeistään vuoden 2013 tilinpäätöksessä, varovaisuuden periaatteella mieluummin jo aikaisemmin Anneli Heinonen

5 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa Kirjausten perusesimerkki (1/2) 2010 TA: 2009 tilinpäätöksessä elatustukisaamisia vielä jäljellä 1000, Elatustukisaamisten palautuksia vuodelta 2009 maksetaan ttiin 2010 VOS-päätöksen mukaan kuukausittain valtionosuustilitysten yhteydessä yhteensä Vuoden 2009 tilinpäätöksessä merkittiin ylimenevä osa 200 tuotoksi ja siirtosaamiseksi. Tilinavaus: 2009 tilinpäätöksessä elatustukisaamisia vielä jäljellä 1000, 1-10) Palautuksista 1000 menee elatustukisaamisten kuittaamiseen 11-12) Takaisinperinnän palautuksista 200 merkitään tuloksi. 3) Vuodelta 2010 valtionosuuspäätöksessä arvioidaan palautuksia saatavan 900, joka merkitään vuoden 2010 tuotoksi ja siirtosaamiseksi Muut saamiset/elatustuki Siirtosaamiset Muut tuotot/elat.t.pal. Rahatili TA ) ) ) TP Anneli Heinonen

6 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa Kirjausten perusesimerkki (2/2) 2011 TA: 2010 tilinpäätöksen siirtosaaminen tilinavauksessa 900 1) Elatustuen palautuksia vuodelta 2010 maksetaan kuukausittain yhteensä 900 2) Elatustuen palaustusta vuodelta 2011 vos-päätöksen mukaan 700 Siirtosaamiset Muut tuotot Rahatili TA ) ) TP Anneli Heinonen

7 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa (Tarkistettu) Valtiovarainministeriö päätös VM/324/ /2011: Päätös Kelan vuoden 2009 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistamisesta johtuneen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisessa tapahtuneen laskuvirheen korjaamisesta vuodelle 2010 Lain mukaan Kelan todella perimästä määrästä maksetaan kunnille 2/3 Vuodelta 2009 vuonna 2010 on maksettu virheellisesti 4,83 /as/v., kun olisi pitänyt olla 2/3 edellisestä eli 3,22 /as./v., maksettu liikaa 1,61 /as/v. Virhe oikaistu yllä mainitulla päätöksellä Liikaa vuodelta 2009 vuonna 2010 maksettu peritään takaisin yhdellä kertaa peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksen maaliskuun 2011 erässä Anneli Heinonen

8 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa (Tarkistettu) Valtiovarainministeriö päätös VM/324/ /2011: Päätös Kelan vuoden 2010 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistamisesta johtuvasta kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2011 Vuoden 2010 perinnän ennakkotieto valtionosuuspäätöksissä 6,89 /as/v, jonka mukaisesti kunnille maksettu tammihelmikuun 2011 tilityksissä, yht. 2/12 edellisestä Kelan ilmoitus perinnästä 3,72 /as/v, josta kunnille kuuluvaa 2/3 = 2,48 /as/v Maksamatta oleva määrä vuoden 2010 takaisinperinnästä maksetaan tasaerinä maaliskuun 2011 erästä alkaen varovaisuuden periaatteella siirtosaamiseksi vuoden 2010 tilinpäätökseen: kunnan asukasluku x = 2,48 /as/v Anneli Heinonen

9 Tarkistettujen elatustuen takautumissaatavien kirjausesimerkkejä (Tarkistettu) Esimerkki: Taustatietoja Nettopalautus vuodelta 2009, 7093 as. x ,46 Kunnalle maksettu vuodelta 2009, 7093 as. x 4, ,19 Korjaus vuodelta 2009, 7093 as. x 1,61, peritään ,73 Vuodelta 2009 maksetun palautuksen virheen korjaus peritään peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksen maaliskuun 2011 erässä yhdellä kertaa. Nettopalautus vuodelta 2010, 7061 as. x ,28 Kunnalle maksettu vuodelta 2011, 7061 as x 6,89 x 2 / ,38 Vuodelta 2010 palautusta jäljellä, maksetaan tilityksissä 3-12/ ,90 Anneli Heinonen

10 Oikaisukirjauksia: Esimerkki A: Kun kunnalla on vielä taseessa erässä Muut saamiset/elatustukisaamiset ollut ko. saamisia 2010 Muut Saamiset/Elatustukisaamiset Rahatili 1) ,00 2) , ,19 3) , ) ,81 5) 8.108, ,38 6) , ,73 7) 9.402, ,90 8) 9.699,26 1) Tilinavaus 2010, ,00 2) Kunnalle maksettu vuodelta 2009 palautusta ,19 3) Oikaisu tehdään 2011 tilityksissä. Ei tarvitse ottaa tilinpäätöksessä erikseen huomioon. Saatavaa jää taseeseen ,81 4) Tilinavaus 2011, ,81 5) Kunnalle maksettu tammi-helmikuussa 2011, 8.108,38 6) Kunnalta peritään vuodelta 2009 liikaa maksettu maaliskuun tilityksessä ,73 7) Kunnalle maksetaan maalis-joulukussa 2011 vuodelta 2010 jäljellä oleva määrä 9.402,90 8) Saamisia jäljellä tilinpäätöksessä 9.699,26. (Esim. Kelan ilmoitus vuodelta 2011 palautettavista 2/3 esim. 1,05 /as./v, 7040 as., yht ) Arvioidaan, että jäljellä oleva saaminen saadaan vuosilta Anneli Heinonen

11 Esimerkk B: Kun kunnalla ei ole ollut enää muissa saamisissa elatustukisaamisia. Liikaa maksetun oikaisu tehdään vuoden 2010 kirjanpidossa (kun ei olennainen määrä, oikaistaan virheen ilmenemisvuoden tuottoja) 2010 Muut toimintatuotot/ Siirtosaamiset Elatustuen palaut. Rahatili Muut velat 1) , ,19 2) , ,19 3) , ,73 4) , ,28 5) 6.091, ) , , ,73 7) 8.108, ,38 8) , ,73 9) 9.402, ,90 10) 7.392, ,00 1) Tilinavauksessa siirtosaamisia 7093 as x 4,83 2) Kunnalle maksettu vuonna 2010 saamisissa ollut summa 3) Vuodelta 2009 vuonna 2010 liikaa maksetulla määrällä ,73 oikaistaan vuoden 2010 tuottoja (ei olennaisena) ja merkitään taseen erään Muut velat (koroton velka) 4) Tuotoksi ja siirtosaamisiin vuodelta 2010 laskettu palautus 7061 as x 2,48 5) Vuoden 2010 oikaistuksi elatustuen palautustuotoksi jää 6.091,73 6) Tilinavauksessa siirtosaamiset puretaan elatustuen palautusten tilille 7) Kunnalle maksettu vuonna 2011 erät 1 ja 2, yht ,38 8) Vos-tarkistuspäätöksen perusteella peritään v liikaa maksettu ,73 maaliskuun 2011 tilityksessä 9) Tilityksissä 3-12/2011 maksetaan vuodelta 2010 maksamatta oleva määrä 9.402,90 10) Vuodelta 2011 kertyväksi Kelan ilmoittamasta 2/3 esim. 1,05 /as/v., yht Anneli Heinonen

12 Tarkistettujen elatustuen takautumissaatavien kirjausesimerkkejä Aikaisempien tilikausia koskevien olennaisten virheiden oikaiseminen Ohjeet tulos- ja taseohjeessa luvussa 1 Olennaisten virheiden oikaisut tehdään oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä oikaisemalla Oikaisuja ei tehdä siten tulosvaikutteisesti vaan takautuvasti Vertailuvuoden tuloslaskelmaa ei välttämättä vertailukelpoiseksi, mutta vertailun mahdollistamiseksi liitetieto Jos vertailulaskelmaa oikaistaan, tehtyjen muutosten ja niiden perusteiden käytävä ilmi liitetiedosta Tunnusluvut mahdollisuuksien mukaan oikaistava, myös vertailuvuodelta toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa Anneli Heinonen

13 Valtionosuuksista 2010 Valtionosuusjärjestelmä ja tilitykset muuttuivat vuoden 2010 alusta (säädökset 1704 ja 1705/2009) kunnat ovat saaneet 2010 valtionosuuspäätökset, jotka annettu : Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2010 Anneli Heinonen

14 Valtionosuuksista 2010 Peruspalvelujen valtionosuuden muutoksia: (VM /1560/ /2010): Päätöksessä muutettu kaikkien kuntien valtionosuutta syistä: Kelan perimien ja kunnille tilitettävien elatustukisaatavien ja elatustuen liikamaksun ennakoiden korjauksen johdosta tilitystä pienennetty kaikkien kuntien osalta siten, että alkuperäinen lisäys 6,02 /as. tarkistettu todellisen mukaiseksi lisäykseksi 4,83 /as., Erotus peritään kunnilta päätöksen perusteella Kaikilta kunnilta peritty 0,11 /as. yksityisen kesken vuotta alkaneen perusopetuksen rahoittamiseksi. Tehty päätös oli virheellinen ja oikaisu niin, että virheellinen perintä palautettiin kunnille lokakuun tilityksestä alkaen (tehty uusi päätös ). Lain mukaan tätä erää ei voi periä vuodelta 2010, mutta myöhempinä vuosina perintä toteutetaan ja on lain mukainen. Anneli Heinonen

15 Valtionosuuksista 2010 (Tarkistettu) Lisäksi yksittäisten kuntien kohdalle tehty korjauspäätöksiä oikaisuvaatimusten johdosta valtionosuuksien määräytymiseen (esim. virheellisistä suoritelukumääristä aiheutuvia). Päätös voinut kohdistua myös valtionosuusjärjestelmämuutokseen. Päätöksistä tiedotettu ao. kunnille. Muutokset sisältyvät yhteenvetotaulukoihin (VM1863/ /2010) Syynä heinäkuun päätöksessä virheellisesti perityn 0,11 /as palauttaminen kunnille (VM/2265/ /2010) Syynä vuoden 2008 verotuksen perusteella vuodelle 2010 tehty verovähennysten kompensaation laskennassa tapahtunut virhe, joka oikaistu ja otettu huomioon joulukuun tilityksessä. Lisäksi tehty yksittäisiä kuntia koskevia maksatuksen muutoksia, joista informoitu ao. kuntia (VM/324/ /2011 Päätös Kelan vuoden 2009 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistamisesta johtuneen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisessa tapahtuneen virheen korjaamisesta vuodelle 2010 Anneli Heinonen

16 Valtionosuuksista 2010 OKM tarkistuspäätöksiä: nro 23/221/2009 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta, liitteenä raportti VOP60S10 ao. kunnille, muutos toukokuun maksatuksesta alkaen nro 23/221/2009 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta, liitteenä ao. kunnille Raportti VOP60S10, muutos elokuun maksatuksesta alkaen vuoden 2010 lopullinen asukaskohtainen rahoitusosuus vahvistettu 344,04 /as (ennakko 342,89 /as.) Muutoksen vaikutus otettu huomioon tarkistuspäätöksessä (raportti ) vuoden 2010 lopullinen kuntakohtainen tarkistuspäätös (lukio, ammattiopetus ja ammattikorkeakoulutus oppilasmääriin perustuva sekä em. rahoitusosuusmuutos) kaikille kunnille Maksatus helmikuussa 2011, otetaan huomioon vuoden 2010 tilinpäätöksessä suoriteperustetta vastaavalla tavalla tuloksi Anneli Heinonen

17 Valtionosuuksien maksatus 2010 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtionosuudet ja muun rahoituksen kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille yhtenä kokonaisuutena varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä viimeistään kuukauden 11. päivänä yhdistettyyn maksatukseen sisältyvät VM:n myöntämä kunnan peruspalvelujen valtionosuus Kotikuntakorvaukset, menot ja tulot Elatustuen takaisinperinnän palautus OPM:n myöntämä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Anneli Heinonen

18 Valtionosuuksien kirjaaminen 2010 laskennalliset valtionosuudet kirjataan tuloslaskelman tiliryhmään Valtionosuudet ( ) joko liitetiedon mukaisella erittelyllä Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) (maksatuserittelyt ja VOS-päätökset, liite 1 + muutospäätökset) Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (maksatuserittelyt ja VOS-päätökset, liite 1) Järjestelmämuutoksen tasaus (maksatuserittelyt ja VOS-päätökset, liite 1 ja 11) Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (maksatuserittelyt ja OPM:n rahoituspäätökset vuodelle 2010, yksityiskohtaiset raportit, muutospäätökset) Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (erikseen haettava, jako tehty tältä vuodelta) Anneli Heinonen

19 Valtionosuuksien kirjaaminen 2010 tai toimintakertomustietojen erittelyllä Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (tasauksineen) (maksatuserittelyt ja valtionosuuspäätökset) Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (maksatuserittelyt) Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus liitetieto tehdään tilitysten ja päätösten perusteella Anneli Heinonen

20 Muiden valtionosuustilityksissä maksettavien erien kirjaaminen 2010 esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten kirjaaminen toimintatuloksi ja -menoksi kotikuntakorvaustulot Myyntituotot/Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä/kotikuntakorvaukset tai Myyntituotot/Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta/muut korvaukset tai Kotikuntakorvaukset (mm. kotikuntaa vailla olevista ja Ahvenanmaan oppilaista) kyseisen koulutusmuodon (esiopetus/perusopetus ja tarvittaessa kouluittain) kohdalle Tarvittavat tiedot valtionosuuspäätöksistä kotikuntakorvausmenot Asiakaspalvelujen ostot (kunnilta tai kuntayhtymiltä tai muilta) kyseisen koulutusmuodon kohdalle (tilastoinnin tehtäväluokka huomioon) Myös valtiolta lähinnä valtion koulukodissa olevista Tarvittavat tiedot valtionosuuspäätöksistä elatustuen takautumissaatavien palautus kunnille (käsitelty edellä) Anneli Heinonen

21 Esimerkki 1/5, Maksuerittely Maksuerittelyn tiedot Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, jossa on otettu huomioon verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ja kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 7. luvun mukaiset muut vähennykset ja lisäykset (vos-päätös liite 1, 1/12) Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Yksityisten opetuksen järjestäjien arvonlisävero 0 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä Anneli Heinonen

22 Esimerkki 2/5, Täydennetty maksuerittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, jossa on otettu huomioon verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ja kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 7. luvun mukaiset muut vähennykset ja lisäykset (vos-päätös liite 1, 1/12 ja tarkistupäätökset) Siitä: Elatustuen takaisinperinnän palautukset (vos-päätös liite 10, 1/12) Peruspalvelujen valtionosuus (em:n erotus) Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Yksityisten opetuksen järjestäjien arvonlisävero 0 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä Anneli Heinonen

23 Esimerkki 3/5, Kirjausvaihtoehto A Vuosi Yhteensä/kk, Kirjaus/Eri tilit (1/12) euroa Debet Kredit Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia ) Verotulotasaus (liite 1 ja 2) ) Järjestelmämuutostasaus (liite 1 tai 11) ) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ml. tasaukset) ) Elatustuen takaisinperinnän palautus ) Kotikuntakorvaustulot ) Kotikuntakorvausmenot ) Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ) Maksetaan kunnalle, yhteensä ) Tarkistus ) Valtionosuudet/Peruspalvelujen vos (tulotili) 2) Valtionosuudet/Verotulotasaus (tulotili) 3) Valtionosuudet/Järjestelmämuutostasaus (tulotili) 4) [Valtionosuudet/Peruspalvelujen vos (tulotili), kirjataan tältä riviltä, jos ei tasauksia eri tileille] 5) Muut saamiset tai Siirtosaamiset/Muut tuotot (tase- tai menotili) 6) Myyntituotot/Kotikuntakorvaukset (tulotili) 7) Asiakaspalvelujen ostot/kotikuntakorvaukset (menotili) 8) Valtionosuudet/Op. ja kultt. muut vos (tulotili) 9) Pankkitili (tasetili) Anneli Heinonen

24 Esimerkki 4/5, Kirjausvaihtoehto B Vuosi Yhteensä/kk, Kirjaus/Eri tilit (1/12) euroa Debet Kredit Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia ) Verotulotasaus (liite 1 ja 2) ) Järjestelmämuutostasaus (liite 1 tai 11) ) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ml. tasaukset) ) Elatustuen takaisinperinnän palautus ) Kotikuntakorvaustulot ) Kotikuntakorvausmenot ) Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ) Maksetaan kunnalle, yhteensä ) Tarkistus ) Valtionosuudet/Peruspalvelujen vos (tulotili) 2) Valtionosuudet/Verotulotasaus (tulotili) 3) Valtionosuudet/Järjestelmämuutostasaus (tulotili) 4) [Valtionosuudet/Peruspalvelujen vos (tulotili), kirjataan tältä riviltä, jos ei tasauksia eri tileille] 5) Muut saamiset tai Siirtosaamiset/Muut tuotot (tase- tai menotili) 6) Myyntituotot/Kotikuntakorvaukset (tulotili) 7) Asiakaspalvelujen ostot/kotikuntakorvaukset (menotili) 8) Valtionosuudet/Op. ja kultt. muut vos (tulotili) 9) Pankkitili (tasetili) Anneli Heinonen

25 Esimerkki 5/5, Vaihtoehtojen vertailua A Valtionosuudet/Eri tilit Peruspalvelujen vos ilman tasauksia Verotulotasaus Järjestelmämuutostasaus [Peruspalvelujen vos ml. tasaukset] Op. ja kultt. muut valtionosuudet Tuloslaskelman valtionosuudet tilinpäätöksessä B Valtionosuudet/Eri tilit Peruspalvelujen vos ilman tasauksia Verotulotasaus Järjestelmämuutostasaus [Peruspalvelujen vos ml. tasaukset] Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Tuloslaskelman valtionosuudet tilinpäätöksessä Anneli Heinonen

26 Peruspalvelujen valtionosuudet 2011 (Lähde: VM/Kuntaosasto) / VM, SL TAMMIKUU-HEINÄKUU ELOKUU-SYYSKUU LOKAKUU-MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU- JOULUKUU Päätös joulukuu 2009, /asukas MAKSETTU tammi-heinäkuu Päätös elokuu, MAKSETTU /asukas elo-syyskuu Päätös lokakuu, /asukas MAKSETTU MAKSETTU loka-marraskuu joulukuu MAKSETTU tammi-joulukuu kunta nro kuntanimi asukasmäärä Alajärvi Alavieska Alavus Artjärvi Asikkala Askola Aura Akaa Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa Anneli Heinonen

27 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 2010 Lähde: _rahoituspaatokset_vuodelle_2010 Valtionosuus-/rahoituspäätökset vuodelle 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle Vuoden 2010 rahoitus- ja maksuraportit ovat katsottavissa Opetushallituksen www-sivuilla (www-sivut esitetty seuraavilla sivuilla) Valtionosuus-/rahoituspäätökset, rahoitus- ja maksuraportit postitetaan valtionosuuden saajille Anneli Heinonen

28 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet _rahoituspaatokset_vuodelle_2010 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätökset vuodelle 2010 Yleinen Yksityiskohtainen Päivitetty Rahoituspäätökset 2010 Raportti Raportti Maksuerittelyraportti 2010 Raportti Raportti Kunnan rahoitusosuus ,04 euroa/asukas Laskelma Anneli Heinonen

29 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 2010 Rahoituspäätökset 2010 Yleinen Raportti VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2010 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: *** *** RAPORTTI: VOP60S10 *** VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE (LIITE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN) Koulutuksen järjestäjä Valtionosuus Valtionosuus Rahoituksen / rahoitus / rahoitus muutos aiemmin aiempaan 1 Yksityinen 3 Kunta (s.10) Espoon kaupunki Iitin kunta Anneli Heinonen

30 Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 2010 Maksuerittelyraportti 2010 Yleinen Raportti VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2010 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: *** *** RAPORTTI: CL60S10 *** VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA) Vuosi 2010 / Tarkistuspäätös Koulutuksen järjestäjä Kokonais- Maksettu Maksettavaa Maksuerä rahoitus aiemmin jäljellä / kerta 1 Yksityinen 3 Kunta (s. 10) Espoon kaupunki Iitin kunta ,,, Anneli Heinonen

31 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 2010 Rahoituspäätökset 2010 Yksityiskohtainen Raportti Raporttikohtainen tietojen haku Rahoitusraportit vuosi 2010: Opetus- ja kulttuuritoimi (vos6sl10) Raportilla on tiedot alla olevista koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestäjä -linkkiä klikkaamalla saat esille ko. järjestäjän tiedot. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ (Koulutuksen järjestäjät aakkosissa) (Esim. klikkaamalla "Espoon kaupunki", saa seuraavalla sivulla olevan erittelyn): Anneli Heinonen

32 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2010 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: *** *** RAPORTTI: VOS6SL10 *** YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE Laskennall. perusteen Laskennall. Valtionos. Kokonais- Kok. rah. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi- Kokonais- rahoitus muutos lkm /yksikkö peruste tus % rahoitus aiemmin aiempaan Espoon kaupunki Perusop: lisäopetus 138, , Esiopetus: 5-vuotiaat 7, , Perusop: muut yli 16-vuotiaat 56, , Perusop: aineopetus 16, , Perusop: vaik. keh. vammaiset 43, , Perusop: muut vammaiset 337, , Perusop: maahanm. valm. opetus 400, , Aamu- ja iltapäivätoiminta ,0 22, Lukiokoulutus 5.437, , Lukiokoulutus yli 18-v. aloit. 386, , Espoon kaupungin työväenopisto ,0 84, vapaa sivistystyö Liikuntatoiminta ,0 12, Nuorisotyö ,0 14, Espoon kaupunginmuseo 21, , Espoon kaupunginorkesteri 54, , Kunnan rahoitusosuus ,0-344, Espoon kaupunki ,2-25, Anneli Heinonen

33 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 2010 Maksuerittelyraportti 2010 Yksityiskohtainen Raportti Raporttikohtainen tietojen haku Rahoitusraportit vuosi 2010: Opetus- ja kulttuuritoimi (cl6sl10) Raportilla on tiedot alla olevista koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestäjä -linkkiä klikkaamalla saat esille ko. järjestäjän tiedot. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ (Koulutuksen järjestäjät aakkosissa) (Esim. klikkaamalla "Iitin kunta", saa seuraavalla sivulla olevan erittelyn): Anneli Heinonen

34 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2010 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: *** *** RAPORTTI: CL6SL10 *** YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYN VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSUISTA (EUROA) JA MAKSUERÄN MUUTOKSESTA VUONNA 2010 / Tarkistuspäätös Koulutusmuoto Kokonais- Maksettu Maksettavaa Maksuerä rahoitus aiemmin jäljellä /kerta Iitin kunta Esiopetus: 5-vuotiaat Perusop: muut yli 16-vuotiaat Perusop: vaik. keh. vammaiset Perusop: muut vammaiset Joustavan perusopetuksen lisä Aamu- ja iltapäivätoiminta Lukiokoulutus Lukiokoulutus yli 18-v. aloit Iitin kansalaisopisto vapaa sivistystyö Liikuntatoiminta Nuorisotyö Kunnan rahoitusosuus Iitin kunta Anneli Heinonen

35 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 2010 Lisäykset maksetaan ja vähennykset peritään helmikuun 2011 valtionosuustilityksessä Oikaisukirjaukset vuoden 2010 tilinpäätökseen kunnan saaman em. valtionosuuspäätöksen perusteella: Kun saatavaa (esim. Espoolle maksettu liian vähän/peritty liikaa kunnan rahoitusosuutta), kirjataan: Siirtosaamiset an Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Kun perittävää (esim. Iitti saanut liikaa/peritty liian vähän kunnan rahoitusosuutta), kirjataan: Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet an Siirtovelat Anneli Heinonen

36 Valtionosuuksien liitetiedot Esimerkki Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) x Verotuloihin perustuvat valtionosuuksien tasaus x Järjestelmämuutoksen tasaus x Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet x Harkinnanvarainen valtionosuus x Valtionosuudet yhteensä *) x x *) 2010 tilinpäätöksessä riittää, että vertailutieto 2009 on valtionosuudet yhteensä Anneli Heinonen 36

37 Valtionosuudet toimintakertomuksessa Alkuperäi- Talous- Talousarvio ToteutumaPoikkeama nen talous arvio- muutosarvio muutokset jälkeen Valtionosuudet x x x x x Kunnan peruspalvelujen (ns. yhden putken) valtionosuus, ml. tasaukset x x x x x Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet x x x x x Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus x x x x x Anneli Heinonen 37

38 Lisätietoja Valtionosuuksista Kuntaan tulleet valtionosuuspäätökset ja tarkistukset sekä -tilitykset > Kuntatalous > Valtionosuudet > 2010 Sivuille on laitettu taulukot: Laskelma kuntien valtionosuusista ja niiden yhteydessä maksettavista eristä vuonna 2010 kunnittain peruspalvelujen valtionosuustiedot tarkistuksineen, opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet tarkistuksineen, kotikuntakorvaukset ja elatustuen takaisinperinnän palautus (ed. sivulla) Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset vuonna 2010 Kuntatalous-tiedotteet, mm. 1-4/2010 Anneli Heinonen

39 Valtionosuus 2010 Kunnat.net > Kuntatalous > Valtionosuudet > 2010 (Tarkistetaan myöhemmin elatustuen palautuksen osalta siten, että palautus 3,22 /as./v.) Laskelma kuntien valtionosuuksista ja niiden yhteydessä maksettavista eristä vuonna 2010 Lähde:VM/Kuntaosasto ja OKM Vuoden 2010 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden 2010 alussa. (-merkkiset punaisella) Kunta Asukas- Kunnan siitä: Muut opetus- Valtion- Erät, joiden maksatus hoidetaan keskitetysti Maksetaan Laskennalluku perus- Verotuloihin ja kulttuuri- osuudet mutta joita ei kirjata valtionosuuksiin kunnalle liset valtion- 2008/09 palvelujen perustuva toimen yhteensä Elatustuen Kotikunta- Kotikunta- Kotikunta- vuonna osuudet valtionosuus valtion- valtion- palautukset korvaus- korvaus- korvaus, 2010 yhteensä (= yhden osuuksien osuudet (4,83 /as.) tulot tulot netto vuonna putken vos tasaus (ennakot) A+B+C 2009 euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa A B C Kaikki kunnat (aakkosjärj.) Akaa Anneli Heinonen

40 Muita ajankohtaisia kysymyksiä

41 Sosiaalinen luototus L sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002 Vapaaehtoista, kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa (2.1 ) Jos järjestää, määriteltävä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ottaen huomioon, mitä laissa säädetään Tehtäviä hoitaa sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu monijäseninen toimielin (2.2 ) Toimintamenot sosiaalitoimen menoja Yleensä hoitaa sosiaalitoimen henkilöstö Toimintamenot mukaan valtionosuuspohjaan, toimintamenoihin sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustuslakia ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia (3.1 ) Tehtäväluokkaan 290 Muu sosiaali- ja terveystoimi Toimintamenoina ei pidetä sosiaalisen luototuksen luottopääomasta tai luottotappioista aiheutuvia menoja (3.2 ) Eivät saa mennä valtionosuuspohjaan, siten ei saa kirjata sosiaalitoimen rahoituskuluja Anneli Heinonen

42 Sosiaalinen luototus Kirjanpidossa Luoton pääomat käsitellään taseen rahoitusomaisuuden erässä Saamiset/Lainasaamiset/esim. Sosiaalisen luototuksen lainasaamiset (pitkä- tai lyhytaikaiset riippuen luottoajasta) Korkotulot, korkotappiot ja luottotappiot tuloslaskelman rahoituserissä korkotulot erässä Korkotuotot, suositeltavaa käyttää omaa alatiliä esim. Sosiaalisen luototuksen korkotuotot Saamatta jäänyt luoton korko Muut rahoituskulut/sosiaalisen luoton korkotappiot? an Siirtosaamiset/Sosiaalisen luoton korkosaamiset? Luottotappiot Muut rahoituskulut/esim. Sosiaalisen luototuksen luottotappiot Jos tehty kulukirjaus (arvonalennus) osoittautuu viimeistään tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukirjauksen oikaisuksi (KPL 5:16 ) Anneli Heinonen

43 Sosiaalinen luototus Vaihtoehtoisesti voidaan sosiaalista luototusta varten perustaa myös rahasto, jossa käsitellään sosiaalisen luototuksen rahoitus: pääomat, saatavat, korkokulut ja tuotot, luotto- ja korkotappiot Tällöinkin sosiaalisesta luototuksesta aiheutuvat toimintamenot tulee kohdentaa sosiaalitoimen toimintamenoiksi, esim. rahastoa hoitaa sosiaalitoimen henkilöstö eikä menoja siirretä rahaston menoiksi Rahaston pääoma, korkotuotot, luotto- ja korkotappiot ovat kunnan rahoitusmenoja ja -tuloja, ei saa kohdentaa sosiaalitoimeen Anneli Heinonen

44 Kuntaliiton verkkopalvelu Kunnat.net sekä sen sisarsivustot Kommunerna.net ja Localfinland.fi uudistuvat tammikuussa Pyydämme huomioimaan, että uudistuksen myötä osa vanhoista suorista linkeistä alasivuille lakkaa toimimasta. Sähköpostiosoitteemme eivät muutu. Tervetuloa uudistuvaan Kuntatiedon keskukseen! Anneli Heinonen 44

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne

2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne 2/2009 huhtikuu Yleinen taloudellinen tilanne Valtion talouden kehykset vuosille 2010 2013 Verotus Valtionosuusuudistuksen 2010 tilanne Koulutusta valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta Kysely

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:4 ISBN 978-952-13-5790-9 (pdf)

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät 6/2002 Joulukuu December Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet vuonna 2003 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Sijoitustoiminnan perusteista päättäminen JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous

Lisätiedot

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta 5/2001 12.11.2001 Verotus Valtionosuudet v. 2002 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Ajankohtaista eurosta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2001 Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet

Lisätiedot

Kuntatalous 4/11. joulukuu. Epävarmuuden aika. Verotus. Valtionosuudet. Valtion lainamarkkinat muutoksessa. Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Kuntatalous 4/11. joulukuu. Epävarmuuden aika. Verotus. Valtionosuudet. Valtion lainamarkkinat muutoksessa. Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Kuntatalous 4/11 Epävarmuuden aika Verotus Valtionosuudet Valtion lainamarkkinat muutoksessa Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Tilastoinnin määrityksiä tilastovuodelle

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2008

Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2008 4/2008 joulukuu Verotus Kuntakohtaiset valtionosuudet vuonna 2009 Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2009 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kunnan, kuntayhtymän ja näiden tytäryhteisöjen tarkastuspalvelujen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen 4/2003 Lokakuu Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet v. 2004 Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminen Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2006. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO. Lehti ilmestyy n.

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2006. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO. Lehti ilmestyy n. 3/2006 Kesäkuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet vuonna 2007 Julkiset hankinnat esitys uudeksi hankintalaiksi annettu Perus- ja viivästyskorko 1.7. 31.12.2006 Kuntien talouden tunnuslukutiedosto

Lisätiedot

Kuntatalous 4/13. joulukuu

Kuntatalous 4/13. joulukuu Kuntatalous 4/13 Tuleva vuosi haasteita täynnä Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma ja kunnat Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Muutoksia kuntien ja kuntakonsernien tilastoinnissa

Lisätiedot

JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Viittaukset... 4 4 Termit ja lyhenteet... 5 4.1

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017 2018 LAADINTAOHJEET

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017 2018 LAADINTAOHJEET PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017 2018 LAADINTAOHJEET VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 Verotulot... 2 Valtionosuudet ja verotulotasaus... 5 Ennakoitavissa

Lisätiedot

Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo

Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen JHSjaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS XXX Kuntien tililuettelo sekä

Lisätiedot

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kuntatalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2010. Yleinen taloudellinen tilanne

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2010. Yleinen taloudellinen tilanne 3/2010 syyskuu Yleinen taloudellinen tilanne Valtiontalousarvioesitys ja peruspalvelubudjetti 2011 Verotus Valtionosuudet vuonna 2011 Valtionosuudet vuonna 2010 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastoon

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 Verotulot... 2 Valtionosuudet ja verotulotasaus... 4 Ennakoitavissa

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2002 Lehti ilmestyy n. 7 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 7 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kuvat: Raahen seutukunta/leena Harju TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 2 Yleiset kehitysnäkymät... 3 Raahen kaupungin vuoden

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin 3/2005 kesäkuu Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitukseen tulossa muutoksia Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-169-5 Verkkojulkaisun ISBN 952-213-170-9

Lisätiedot