Yksityiskohtia kirjanpidossa (Tarkistettu )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityiskohtia kirjanpidossa (Tarkistettu 4.3.2011)"

Transkriptio

1 Yksityiskohtia kirjanpidossa (Tarkistettu ) Kunnan kirjanpito ja tilinpäätös 2011 FCG Lahti Kuopio Oulu Tampere Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Suomen Kuntaliitto, kuntatalous

2 Valtionosuuksien ym. kirjaukset ja erittelyt tilinpäätöksessä (Tarkistettu )

3 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa Elatustukilain (580/2008) mukaiset elatustuen toimeenpanon ja elatusavun perinnän tehtävät kunnilta Kelan toimeenpantaviksi alkaen Elatusturvalakiin perustuvat kunnan takautumissaatavat ja elatustuen takaisinperintäsaatavat (857/2009)Kelalle lain voimaan tullessa Kunnille korvataan vuosittain 5 vuoden ajan osuus saatavasta, jonka Kela on edeltävän vuoden aikana saanut perittyä elatusvelvollisilta Korvaus vuosilta aikana toteutuneesta perinnästä maksetaan vuosittain jälkikäteen kunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa valtionosuustilitysten yhteydessä Saamisen määrän oikeellisuutta seurattava ja tarvittaessa tarkistettava siirtymäkautena vastaisissa tilinpäätöksissä Ensimmäisinä vuosina korvausta ehkä enemmän ja sen jälkeen vähentynee Anneli Heinonen

4 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa Vuosilta valtionosuustilitysten yhteydessä tilitettävät korvaukset kirjataan takautumissaamisten vähennykseksi, jos taseessa on sellaisia tilitykset kuukausittain Vuodelta 2009 annettu ennakkotieto oli 6,02 /as./v, lopulliseksi määräksi ilmoitettiin, tarkistuspäätös VM : 4,83 /as./v. 1-7/2010 tilityksissä maksettu ennakkotiedon mukaisena 1/12 per kk, elokuun tilityksestä alkaen jäljellä oleva määrä 1/5 per kk eli jäljellä oleva pienempi määrä jaettu tasan loppuvuoden kuukausille Taseeseen merkityn saamisen ylittävä osuus korvauksesta merkittiin 2009 tp:ssä siirtosaamiseksi ja toimintatuloksi Siirtosaamiset an Muut toimintatuotot Jos laskennallinen korvaus ei riitä saamisen kuittaamiseen, jäännössaldo poistetaan viimeistään vuoden 2013 tilinpäätöksessä, varovaisuuden periaatteella mieluummin jo aikaisemmin Anneli Heinonen

5 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa Kirjausten perusesimerkki (1/2) 2010 TA: 2009 tilinpäätöksessä elatustukisaamisia vielä jäljellä 1000, Elatustukisaamisten palautuksia vuodelta 2009 maksetaan ttiin 2010 VOS-päätöksen mukaan kuukausittain valtionosuustilitysten yhteydessä yhteensä Vuoden 2009 tilinpäätöksessä merkittiin ylimenevä osa 200 tuotoksi ja siirtosaamiseksi. Tilinavaus: 2009 tilinpäätöksessä elatustukisaamisia vielä jäljellä 1000, 1-10) Palautuksista 1000 menee elatustukisaamisten kuittaamiseen 11-12) Takaisinperinnän palautuksista 200 merkitään tuloksi. 3) Vuodelta 2010 valtionosuuspäätöksessä arvioidaan palautuksia saatavan 900, joka merkitään vuoden 2010 tuotoksi ja siirtosaamiseksi Muut saamiset/elatustuki Siirtosaamiset Muut tuotot/elat.t.pal. Rahatili TA ) ) ) TP Anneli Heinonen

6 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa Kirjausten perusesimerkki (2/2) 2011 TA: 2010 tilinpäätöksen siirtosaaminen tilinavauksessa 900 1) Elatustuen palautuksia vuodelta 2010 maksetaan kuukausittain yhteensä 900 2) Elatustuen palaustusta vuodelta 2011 vos-päätöksen mukaan 700 Siirtosaamiset Muut tuotot Rahatili TA ) ) TP Anneli Heinonen

7 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa (Tarkistettu) Valtiovarainministeriö päätös VM/324/ /2011: Päätös Kelan vuoden 2009 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistamisesta johtuneen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisessa tapahtuneen laskuvirheen korjaamisesta vuodelle 2010 Lain mukaan Kelan todella perimästä määrästä maksetaan kunnille 2/3 Vuodelta 2009 vuonna 2010 on maksettu virheellisesti 4,83 /as/v., kun olisi pitänyt olla 2/3 edellisestä eli 3,22 /as./v., maksettu liikaa 1,61 /as/v. Virhe oikaistu yllä mainitulla päätöksellä Liikaa vuodelta 2009 vuonna 2010 maksettu peritään takaisin yhdellä kertaa peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksen maaliskuun 2011 erässä Anneli Heinonen

8 Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa (Tarkistettu) Valtiovarainministeriö päätös VM/324/ /2011: Päätös Kelan vuoden 2010 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistamisesta johtuvasta kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2011 Vuoden 2010 perinnän ennakkotieto valtionosuuspäätöksissä 6,89 /as/v, jonka mukaisesti kunnille maksettu tammihelmikuun 2011 tilityksissä, yht. 2/12 edellisestä Kelan ilmoitus perinnästä 3,72 /as/v, josta kunnille kuuluvaa 2/3 = 2,48 /as/v Maksamatta oleva määrä vuoden 2010 takaisinperinnästä maksetaan tasaerinä maaliskuun 2011 erästä alkaen varovaisuuden periaatteella siirtosaamiseksi vuoden 2010 tilinpäätökseen: kunnan asukasluku x = 2,48 /as/v Anneli Heinonen

9 Tarkistettujen elatustuen takautumissaatavien kirjausesimerkkejä (Tarkistettu) Esimerkki: Taustatietoja Nettopalautus vuodelta 2009, 7093 as. x ,46 Kunnalle maksettu vuodelta 2009, 7093 as. x 4, ,19 Korjaus vuodelta 2009, 7093 as. x 1,61, peritään ,73 Vuodelta 2009 maksetun palautuksen virheen korjaus peritään peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksen maaliskuun 2011 erässä yhdellä kertaa. Nettopalautus vuodelta 2010, 7061 as. x ,28 Kunnalle maksettu vuodelta 2011, 7061 as x 6,89 x 2 / ,38 Vuodelta 2010 palautusta jäljellä, maksetaan tilityksissä 3-12/ ,90 Anneli Heinonen

10 Oikaisukirjauksia: Esimerkki A: Kun kunnalla on vielä taseessa erässä Muut saamiset/elatustukisaamiset ollut ko. saamisia 2010 Muut Saamiset/Elatustukisaamiset Rahatili 1) ,00 2) , ,19 3) , ) ,81 5) 8.108, ,38 6) , ,73 7) 9.402, ,90 8) 9.699,26 1) Tilinavaus 2010, ,00 2) Kunnalle maksettu vuodelta 2009 palautusta ,19 3) Oikaisu tehdään 2011 tilityksissä. Ei tarvitse ottaa tilinpäätöksessä erikseen huomioon. Saatavaa jää taseeseen ,81 4) Tilinavaus 2011, ,81 5) Kunnalle maksettu tammi-helmikuussa 2011, 8.108,38 6) Kunnalta peritään vuodelta 2009 liikaa maksettu maaliskuun tilityksessä ,73 7) Kunnalle maksetaan maalis-joulukussa 2011 vuodelta 2010 jäljellä oleva määrä 9.402,90 8) Saamisia jäljellä tilinpäätöksessä 9.699,26. (Esim. Kelan ilmoitus vuodelta 2011 palautettavista 2/3 esim. 1,05 /as./v, 7040 as., yht ) Arvioidaan, että jäljellä oleva saaminen saadaan vuosilta Anneli Heinonen

11 Esimerkk B: Kun kunnalla ei ole ollut enää muissa saamisissa elatustukisaamisia. Liikaa maksetun oikaisu tehdään vuoden 2010 kirjanpidossa (kun ei olennainen määrä, oikaistaan virheen ilmenemisvuoden tuottoja) 2010 Muut toimintatuotot/ Siirtosaamiset Elatustuen palaut. Rahatili Muut velat 1) , ,19 2) , ,19 3) , ,73 4) , ,28 5) 6.091, ) , , ,73 7) 8.108, ,38 8) , ,73 9) 9.402, ,90 10) 7.392, ,00 1) Tilinavauksessa siirtosaamisia 7093 as x 4,83 2) Kunnalle maksettu vuonna 2010 saamisissa ollut summa 3) Vuodelta 2009 vuonna 2010 liikaa maksetulla määrällä ,73 oikaistaan vuoden 2010 tuottoja (ei olennaisena) ja merkitään taseen erään Muut velat (koroton velka) 4) Tuotoksi ja siirtosaamisiin vuodelta 2010 laskettu palautus 7061 as x 2,48 5) Vuoden 2010 oikaistuksi elatustuen palautustuotoksi jää 6.091,73 6) Tilinavauksessa siirtosaamiset puretaan elatustuen palautusten tilille 7) Kunnalle maksettu vuonna 2011 erät 1 ja 2, yht ,38 8) Vos-tarkistuspäätöksen perusteella peritään v liikaa maksettu ,73 maaliskuun 2011 tilityksessä 9) Tilityksissä 3-12/2011 maksetaan vuodelta 2010 maksamatta oleva määrä 9.402,90 10) Vuodelta 2011 kertyväksi Kelan ilmoittamasta 2/3 esim. 1,05 /as/v., yht Anneli Heinonen

12 Tarkistettujen elatustuen takautumissaatavien kirjausesimerkkejä Aikaisempien tilikausia koskevien olennaisten virheiden oikaiseminen Ohjeet tulos- ja taseohjeessa luvussa 1 Olennaisten virheiden oikaisut tehdään oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä oikaisemalla Oikaisuja ei tehdä siten tulosvaikutteisesti vaan takautuvasti Vertailuvuoden tuloslaskelmaa ei välttämättä vertailukelpoiseksi, mutta vertailun mahdollistamiseksi liitetieto Jos vertailulaskelmaa oikaistaan, tehtyjen muutosten ja niiden perusteiden käytävä ilmi liitetiedosta Tunnusluvut mahdollisuuksien mukaan oikaistava, myös vertailuvuodelta toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa Anneli Heinonen

13 Valtionosuuksista 2010 Valtionosuusjärjestelmä ja tilitykset muuttuivat vuoden 2010 alusta (säädökset 1704 ja 1705/2009) kunnat ovat saaneet 2010 valtionosuuspäätökset, jotka annettu : Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2010 Anneli Heinonen

14 Valtionosuuksista 2010 Peruspalvelujen valtionosuuden muutoksia: (VM /1560/ /2010): Päätöksessä muutettu kaikkien kuntien valtionosuutta syistä: Kelan perimien ja kunnille tilitettävien elatustukisaatavien ja elatustuen liikamaksun ennakoiden korjauksen johdosta tilitystä pienennetty kaikkien kuntien osalta siten, että alkuperäinen lisäys 6,02 /as. tarkistettu todellisen mukaiseksi lisäykseksi 4,83 /as., Erotus peritään kunnilta päätöksen perusteella Kaikilta kunnilta peritty 0,11 /as. yksityisen kesken vuotta alkaneen perusopetuksen rahoittamiseksi. Tehty päätös oli virheellinen ja oikaisu niin, että virheellinen perintä palautettiin kunnille lokakuun tilityksestä alkaen (tehty uusi päätös ). Lain mukaan tätä erää ei voi periä vuodelta 2010, mutta myöhempinä vuosina perintä toteutetaan ja on lain mukainen. Anneli Heinonen

15 Valtionosuuksista 2010 (Tarkistettu) Lisäksi yksittäisten kuntien kohdalle tehty korjauspäätöksiä oikaisuvaatimusten johdosta valtionosuuksien määräytymiseen (esim. virheellisistä suoritelukumääristä aiheutuvia). Päätös voinut kohdistua myös valtionosuusjärjestelmämuutokseen. Päätöksistä tiedotettu ao. kunnille. Muutokset sisältyvät yhteenvetotaulukoihin (VM1863/ /2010) Syynä heinäkuun päätöksessä virheellisesti perityn 0,11 /as palauttaminen kunnille (VM/2265/ /2010) Syynä vuoden 2008 verotuksen perusteella vuodelle 2010 tehty verovähennysten kompensaation laskennassa tapahtunut virhe, joka oikaistu ja otettu huomioon joulukuun tilityksessä. Lisäksi tehty yksittäisiä kuntia koskevia maksatuksen muutoksia, joista informoitu ao. kuntia (VM/324/ /2011 Päätös Kelan vuoden 2009 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistamisesta johtuneen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisessa tapahtuneen virheen korjaamisesta vuodelle 2010 Anneli Heinonen

16 Valtionosuuksista 2010 OKM tarkistuspäätöksiä: nro 23/221/2009 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta, liitteenä raportti VOP60S10 ao. kunnille, muutos toukokuun maksatuksesta alkaen nro 23/221/2009 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta, liitteenä ao. kunnille Raportti VOP60S10, muutos elokuun maksatuksesta alkaen vuoden 2010 lopullinen asukaskohtainen rahoitusosuus vahvistettu 344,04 /as (ennakko 342,89 /as.) Muutoksen vaikutus otettu huomioon tarkistuspäätöksessä (raportti ) vuoden 2010 lopullinen kuntakohtainen tarkistuspäätös (lukio, ammattiopetus ja ammattikorkeakoulutus oppilasmääriin perustuva sekä em. rahoitusosuusmuutos) kaikille kunnille Maksatus helmikuussa 2011, otetaan huomioon vuoden 2010 tilinpäätöksessä suoriteperustetta vastaavalla tavalla tuloksi Anneli Heinonen

17 Valtionosuuksien maksatus 2010 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtionosuudet ja muun rahoituksen kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille yhtenä kokonaisuutena varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä viimeistään kuukauden 11. päivänä yhdistettyyn maksatukseen sisältyvät VM:n myöntämä kunnan peruspalvelujen valtionosuus Kotikuntakorvaukset, menot ja tulot Elatustuen takaisinperinnän palautus OPM:n myöntämä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Anneli Heinonen

18 Valtionosuuksien kirjaaminen 2010 laskennalliset valtionosuudet kirjataan tuloslaskelman tiliryhmään Valtionosuudet ( ) joko liitetiedon mukaisella erittelyllä Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) (maksatuserittelyt ja VOS-päätökset, liite 1 + muutospäätökset) Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (maksatuserittelyt ja VOS-päätökset, liite 1) Järjestelmämuutoksen tasaus (maksatuserittelyt ja VOS-päätökset, liite 1 ja 11) Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (maksatuserittelyt ja OPM:n rahoituspäätökset vuodelle 2010, yksityiskohtaiset raportit, muutospäätökset) Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (erikseen haettava, jako tehty tältä vuodelta) Anneli Heinonen

19 Valtionosuuksien kirjaaminen 2010 tai toimintakertomustietojen erittelyllä Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (tasauksineen) (maksatuserittelyt ja valtionosuuspäätökset) Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (maksatuserittelyt) Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus liitetieto tehdään tilitysten ja päätösten perusteella Anneli Heinonen

20 Muiden valtionosuustilityksissä maksettavien erien kirjaaminen 2010 esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten kirjaaminen toimintatuloksi ja -menoksi kotikuntakorvaustulot Myyntituotot/Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä/kotikuntakorvaukset tai Myyntituotot/Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta/muut korvaukset tai Kotikuntakorvaukset (mm. kotikuntaa vailla olevista ja Ahvenanmaan oppilaista) kyseisen koulutusmuodon (esiopetus/perusopetus ja tarvittaessa kouluittain) kohdalle Tarvittavat tiedot valtionosuuspäätöksistä kotikuntakorvausmenot Asiakaspalvelujen ostot (kunnilta tai kuntayhtymiltä tai muilta) kyseisen koulutusmuodon kohdalle (tilastoinnin tehtäväluokka huomioon) Myös valtiolta lähinnä valtion koulukodissa olevista Tarvittavat tiedot valtionosuuspäätöksistä elatustuen takautumissaatavien palautus kunnille (käsitelty edellä) Anneli Heinonen

21 Esimerkki 1/5, Maksuerittely Maksuerittelyn tiedot Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, jossa on otettu huomioon verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ja kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 7. luvun mukaiset muut vähennykset ja lisäykset (vos-päätös liite 1, 1/12) Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Yksityisten opetuksen järjestäjien arvonlisävero 0 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä Anneli Heinonen

22 Esimerkki 2/5, Täydennetty maksuerittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, jossa on otettu huomioon verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ja kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 7. luvun mukaiset muut vähennykset ja lisäykset (vos-päätös liite 1, 1/12 ja tarkistupäätökset) Siitä: Elatustuen takaisinperinnän palautukset (vos-päätös liite 10, 1/12) Peruspalvelujen valtionosuus (em:n erotus) Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Yksityisten opetuksen järjestäjien arvonlisävero 0 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä Anneli Heinonen

23 Esimerkki 3/5, Kirjausvaihtoehto A Vuosi Yhteensä/kk, Kirjaus/Eri tilit (1/12) euroa Debet Kredit Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia ) Verotulotasaus (liite 1 ja 2) ) Järjestelmämuutostasaus (liite 1 tai 11) ) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ml. tasaukset) ) Elatustuen takaisinperinnän palautus ) Kotikuntakorvaustulot ) Kotikuntakorvausmenot ) Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ) Maksetaan kunnalle, yhteensä ) Tarkistus ) Valtionosuudet/Peruspalvelujen vos (tulotili) 2) Valtionosuudet/Verotulotasaus (tulotili) 3) Valtionosuudet/Järjestelmämuutostasaus (tulotili) 4) [Valtionosuudet/Peruspalvelujen vos (tulotili), kirjataan tältä riviltä, jos ei tasauksia eri tileille] 5) Muut saamiset tai Siirtosaamiset/Muut tuotot (tase- tai menotili) 6) Myyntituotot/Kotikuntakorvaukset (tulotili) 7) Asiakaspalvelujen ostot/kotikuntakorvaukset (menotili) 8) Valtionosuudet/Op. ja kultt. muut vos (tulotili) 9) Pankkitili (tasetili) Anneli Heinonen

24 Esimerkki 4/5, Kirjausvaihtoehto B Vuosi Yhteensä/kk, Kirjaus/Eri tilit (1/12) euroa Debet Kredit Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia ) Verotulotasaus (liite 1 ja 2) ) Järjestelmämuutostasaus (liite 1 tai 11) ) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ml. tasaukset) ) Elatustuen takaisinperinnän palautus ) Kotikuntakorvaustulot ) Kotikuntakorvausmenot ) Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ) Maksetaan kunnalle, yhteensä ) Tarkistus ) Valtionosuudet/Peruspalvelujen vos (tulotili) 2) Valtionosuudet/Verotulotasaus (tulotili) 3) Valtionosuudet/Järjestelmämuutostasaus (tulotili) 4) [Valtionosuudet/Peruspalvelujen vos (tulotili), kirjataan tältä riviltä, jos ei tasauksia eri tileille] 5) Muut saamiset tai Siirtosaamiset/Muut tuotot (tase- tai menotili) 6) Myyntituotot/Kotikuntakorvaukset (tulotili) 7) Asiakaspalvelujen ostot/kotikuntakorvaukset (menotili) 8) Valtionosuudet/Op. ja kultt. muut vos (tulotili) 9) Pankkitili (tasetili) Anneli Heinonen

25 Esimerkki 5/5, Vaihtoehtojen vertailua A Valtionosuudet/Eri tilit Peruspalvelujen vos ilman tasauksia Verotulotasaus Järjestelmämuutostasaus [Peruspalvelujen vos ml. tasaukset] Op. ja kultt. muut valtionosuudet Tuloslaskelman valtionosuudet tilinpäätöksessä B Valtionosuudet/Eri tilit Peruspalvelujen vos ilman tasauksia Verotulotasaus Järjestelmämuutostasaus [Peruspalvelujen vos ml. tasaukset] Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Tuloslaskelman valtionosuudet tilinpäätöksessä Anneli Heinonen

26 Peruspalvelujen valtionosuudet 2011 (Lähde: VM/Kuntaosasto) / VM, SL TAMMIKUU-HEINÄKUU ELOKUU-SYYSKUU LOKAKUU-MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU- JOULUKUU Päätös joulukuu 2009, /asukas MAKSETTU tammi-heinäkuu Päätös elokuu, MAKSETTU /asukas elo-syyskuu Päätös lokakuu, /asukas MAKSETTU MAKSETTU loka-marraskuu joulukuu MAKSETTU tammi-joulukuu kunta nro kuntanimi asukasmäärä Alajärvi Alavieska Alavus Artjärvi Asikkala Askola Aura Akaa Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa Anneli Heinonen

27 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 2010 Lähde: _rahoituspaatokset_vuodelle_2010 Valtionosuus-/rahoituspäätökset vuodelle 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle Vuoden 2010 rahoitus- ja maksuraportit ovat katsottavissa Opetushallituksen www-sivuilla (www-sivut esitetty seuraavilla sivuilla) Valtionosuus-/rahoituspäätökset, rahoitus- ja maksuraportit postitetaan valtionosuuden saajille Anneli Heinonen

28 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet _rahoituspaatokset_vuodelle_2010 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätökset vuodelle 2010 Yleinen Yksityiskohtainen Päivitetty Rahoituspäätökset 2010 Raportti Raportti Maksuerittelyraportti 2010 Raportti Raportti Kunnan rahoitusosuus ,04 euroa/asukas Laskelma Anneli Heinonen

29 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 2010 Rahoituspäätökset 2010 Yleinen Raportti VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2010 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: *** *** RAPORTTI: VOP60S10 *** VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE (LIITE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN) Koulutuksen järjestäjä Valtionosuus Valtionosuus Rahoituksen / rahoitus / rahoitus muutos aiemmin aiempaan 1 Yksityinen 3 Kunta (s.10) Espoon kaupunki Iitin kunta Anneli Heinonen

30 Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 2010 Maksuerittelyraportti 2010 Yleinen Raportti VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2010 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: *** *** RAPORTTI: CL60S10 *** VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA) Vuosi 2010 / Tarkistuspäätös Koulutuksen järjestäjä Kokonais- Maksettu Maksettavaa Maksuerä rahoitus aiemmin jäljellä / kerta 1 Yksityinen 3 Kunta (s. 10) Espoon kaupunki Iitin kunta ,,, Anneli Heinonen

31 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 2010 Rahoituspäätökset 2010 Yksityiskohtainen Raportti Raporttikohtainen tietojen haku Rahoitusraportit vuosi 2010: Opetus- ja kulttuuritoimi (vos6sl10) Raportilla on tiedot alla olevista koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestäjä -linkkiä klikkaamalla saat esille ko. järjestäjän tiedot. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ (Koulutuksen järjestäjät aakkosissa) (Esim. klikkaamalla "Espoon kaupunki", saa seuraavalla sivulla olevan erittelyn): Anneli Heinonen

32 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2010 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: *** *** RAPORTTI: VOS6SL10 *** YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE Laskennall. perusteen Laskennall. Valtionos. Kokonais- Kok. rah. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi- Kokonais- rahoitus muutos lkm /yksikkö peruste tus % rahoitus aiemmin aiempaan Espoon kaupunki Perusop: lisäopetus 138, , Esiopetus: 5-vuotiaat 7, , Perusop: muut yli 16-vuotiaat 56, , Perusop: aineopetus 16, , Perusop: vaik. keh. vammaiset 43, , Perusop: muut vammaiset 337, , Perusop: maahanm. valm. opetus 400, , Aamu- ja iltapäivätoiminta ,0 22, Lukiokoulutus 5.437, , Lukiokoulutus yli 18-v. aloit. 386, , Espoon kaupungin työväenopisto ,0 84, vapaa sivistystyö Liikuntatoiminta ,0 12, Nuorisotyö ,0 14, Espoon kaupunginmuseo 21, , Espoon kaupunginorkesteri 54, , Kunnan rahoitusosuus ,0-344, Espoon kaupunki ,2-25, Anneli Heinonen

33 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 2010 Maksuerittelyraportti 2010 Yksityiskohtainen Raportti Raporttikohtainen tietojen haku Rahoitusraportit vuosi 2010: Opetus- ja kulttuuritoimi (cl6sl10) Raportilla on tiedot alla olevista koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestäjä -linkkiä klikkaamalla saat esille ko. järjestäjän tiedot. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ (Koulutuksen järjestäjät aakkosissa) (Esim. klikkaamalla "Iitin kunta", saa seuraavalla sivulla olevan erittelyn): Anneli Heinonen

34 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2010 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: *** *** RAPORTTI: CL6SL10 *** YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYN VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSUISTA (EUROA) JA MAKSUERÄN MUUTOKSESTA VUONNA 2010 / Tarkistuspäätös Koulutusmuoto Kokonais- Maksettu Maksettavaa Maksuerä rahoitus aiemmin jäljellä /kerta Iitin kunta Esiopetus: 5-vuotiaat Perusop: muut yli 16-vuotiaat Perusop: vaik. keh. vammaiset Perusop: muut vammaiset Joustavan perusopetuksen lisä Aamu- ja iltapäivätoiminta Lukiokoulutus Lukiokoulutus yli 18-v. aloit Iitin kansalaisopisto vapaa sivistystyö Liikuntatoiminta Nuorisotyö Kunnan rahoitusosuus Iitin kunta Anneli Heinonen

35 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 2010 Lisäykset maksetaan ja vähennykset peritään helmikuun 2011 valtionosuustilityksessä Oikaisukirjaukset vuoden 2010 tilinpäätökseen kunnan saaman em. valtionosuuspäätöksen perusteella: Kun saatavaa (esim. Espoolle maksettu liian vähän/peritty liikaa kunnan rahoitusosuutta), kirjataan: Siirtosaamiset an Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Kun perittävää (esim. Iitti saanut liikaa/peritty liian vähän kunnan rahoitusosuutta), kirjataan: Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet an Siirtovelat Anneli Heinonen

36 Valtionosuuksien liitetiedot Esimerkki Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) x Verotuloihin perustuvat valtionosuuksien tasaus x Järjestelmämuutoksen tasaus x Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet x Harkinnanvarainen valtionosuus x Valtionosuudet yhteensä *) x x *) 2010 tilinpäätöksessä riittää, että vertailutieto 2009 on valtionosuudet yhteensä Anneli Heinonen 36

37 Valtionosuudet toimintakertomuksessa Alkuperäi- Talous- Talousarvio ToteutumaPoikkeama nen talous arvio- muutosarvio muutokset jälkeen Valtionosuudet x x x x x Kunnan peruspalvelujen (ns. yhden putken) valtionosuus, ml. tasaukset x x x x x Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet x x x x x Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus x x x x x Anneli Heinonen 37

38 Lisätietoja Valtionosuuksista Kuntaan tulleet valtionosuuspäätökset ja tarkistukset sekä -tilitykset > Kuntatalous > Valtionosuudet > 2010 Sivuille on laitettu taulukot: Laskelma kuntien valtionosuusista ja niiden yhteydessä maksettavista eristä vuonna 2010 kunnittain peruspalvelujen valtionosuustiedot tarkistuksineen, opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet tarkistuksineen, kotikuntakorvaukset ja elatustuen takaisinperinnän palautus (ed. sivulla) Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset vuonna 2010 Kuntatalous-tiedotteet, mm. 1-4/2010 Anneli Heinonen

39 Valtionosuus 2010 Kunnat.net > Kuntatalous > Valtionosuudet > 2010 (Tarkistetaan myöhemmin elatustuen palautuksen osalta siten, että palautus 3,22 /as./v.) Laskelma kuntien valtionosuuksista ja niiden yhteydessä maksettavista eristä vuonna 2010 Lähde:VM/Kuntaosasto ja OKM Vuoden 2010 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden 2010 alussa. (-merkkiset punaisella) Kunta Asukas- Kunnan siitä: Muut opetus- Valtion- Erät, joiden maksatus hoidetaan keskitetysti Maksetaan Laskennalluku perus- Verotuloihin ja kulttuuri- osuudet mutta joita ei kirjata valtionosuuksiin kunnalle liset valtion- 2008/09 palvelujen perustuva toimen yhteensä Elatustuen Kotikunta- Kotikunta- Kotikunta- vuonna osuudet valtionosuus valtion- valtion- palautukset korvaus- korvaus- korvaus, 2010 yhteensä (= yhden osuuksien osuudet (4,83 /as.) tulot tulot netto vuonna putken vos tasaus (ennakot) A+B+C 2009 euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa A B C Kaikki kunnat (aakkosjärj.) Akaa Anneli Heinonen

40 Muita ajankohtaisia kysymyksiä

41 Sosiaalinen luototus L sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002 Vapaaehtoista, kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa (2.1 ) Jos järjestää, määriteltävä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ottaen huomioon, mitä laissa säädetään Tehtäviä hoitaa sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu monijäseninen toimielin (2.2 ) Toimintamenot sosiaalitoimen menoja Yleensä hoitaa sosiaalitoimen henkilöstö Toimintamenot mukaan valtionosuuspohjaan, toimintamenoihin sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustuslakia ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia (3.1 ) Tehtäväluokkaan 290 Muu sosiaali- ja terveystoimi Toimintamenoina ei pidetä sosiaalisen luototuksen luottopääomasta tai luottotappioista aiheutuvia menoja (3.2 ) Eivät saa mennä valtionosuuspohjaan, siten ei saa kirjata sosiaalitoimen rahoituskuluja Anneli Heinonen

42 Sosiaalinen luototus Kirjanpidossa Luoton pääomat käsitellään taseen rahoitusomaisuuden erässä Saamiset/Lainasaamiset/esim. Sosiaalisen luototuksen lainasaamiset (pitkä- tai lyhytaikaiset riippuen luottoajasta) Korkotulot, korkotappiot ja luottotappiot tuloslaskelman rahoituserissä korkotulot erässä Korkotuotot, suositeltavaa käyttää omaa alatiliä esim. Sosiaalisen luototuksen korkotuotot Saamatta jäänyt luoton korko Muut rahoituskulut/sosiaalisen luoton korkotappiot? an Siirtosaamiset/Sosiaalisen luoton korkosaamiset? Luottotappiot Muut rahoituskulut/esim. Sosiaalisen luototuksen luottotappiot Jos tehty kulukirjaus (arvonalennus) osoittautuu viimeistään tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukirjauksen oikaisuksi (KPL 5:16 ) Anneli Heinonen

43 Sosiaalinen luototus Vaihtoehtoisesti voidaan sosiaalista luototusta varten perustaa myös rahasto, jossa käsitellään sosiaalisen luototuksen rahoitus: pääomat, saatavat, korkokulut ja tuotot, luotto- ja korkotappiot Tällöinkin sosiaalisesta luototuksesta aiheutuvat toimintamenot tulee kohdentaa sosiaalitoimen toimintamenoiksi, esim. rahastoa hoitaa sosiaalitoimen henkilöstö eikä menoja siirretä rahaston menoiksi Rahaston pääoma, korkotuotot, luotto- ja korkotappiot ovat kunnan rahoitusmenoja ja -tuloja, ei saa kohdentaa sosiaalitoimeen Anneli Heinonen

44 Kuntaliiton verkkopalvelu Kunnat.net sekä sen sisarsivustot Kommunerna.net ja Localfinland.fi uudistuvat tammikuussa Pyydämme huomioimaan, että uudistuksen myötä osa vanhoista suorista linkeistä alasivuille lakkaa toimimasta. Sähköpostiosoitteemme eivät muutu. Tervetuloa uudistuvaan Kuntatiedon keskukseen! Anneli Heinonen 44

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA Päätös VM/324/02.02.06.00/2011 Kuntaosasto 2.3.2011 Kunnanhallitukselle PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Valtionosuuspäätökset 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014 Opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Talous- ja veroennustepäivät 25.4.-26.4.2013 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014:

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu Päivitetty 19.6.2013 (seuraava päivitys 9/2013) Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014: 8,67 + 0,98 + 0,95

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät lopulliset päätökset vuoden 2013 valtionosuuksista

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät lopulliset päätökset vuoden 2013 valtionosuuksista M Muistio Lehtonen Sanna 4.1.2013 Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät lopulliset päätökset vuoden 2013 valtionosuuksista 28.12.2012. Valtionosuudet 2013 Kuntaliitto julkaisi

Lisätiedot

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä 1 Pitkäaikainen saaminen 2 2 Lyhytaikainen saaminen 3 3 Pitkäaikainen velka 4 4 Lyhytaikainen velka 5 5 Matkaennakko 6 6 Talousarviotalouden ulkopuolelta

Lisätiedot

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Taulukko 41 jne. Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetus (taulukot 01, 41 ja 51) valtionosuudet maksetaan

Lisätiedot

Vuoden 2017 valtionosuudet

Vuoden 2017 valtionosuudet Vuoden 2017 valtionosuudet 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2017 Versio 14.9.2016: Kuntaliiton

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Valtionosuudet Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset ( ) Ennakolliset valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset ( ) Ennakolliset valtionosuuslaskelmat Valtionosuudet 2018 Ennakolliset valtionosuuslaskelmat - Julkaistu 11.5.2017 - Päivitetty 15.6.2017 Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 9 121 792 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin 2017 20.9.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 Valtion talousarvioesitys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 9 028 453 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2017 valtionosuudet

Vuoden 2017 valtionosuudet Vuoden 2017 valtionosuudet 30.9.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2017 Versio 30.9.2016: Kuntaliiton

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Vuoden 2015 valtionosuudet Kuntamarkkinat Jouko Heikkilä kehittämispäällikkö

Vuoden 2015 valtionosuudet Kuntamarkkinat Jouko Heikkilä kehittämispäällikkö Vuoden 2015 valtionosuudet Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jouko Heikkilä kehittämispäällikkö Valtionosuusjärjestelmän tehtävä Valtionosuusjärjestelmällä varmistetaan kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Laskennalliseen perusteen laskeminen talous- ja toimintatilastosta (peruspalvelujen vos) Valtionosuuksien perustana käytettävät perushinnat saadaan kustannustenjaon

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Valtionosuudet. Ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle Kuntamarkkinat Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö

Valtionosuudet. Ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle Kuntamarkkinat Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö Valtionosuudet Ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2018 Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö Miten arviointi on tehty? Ennakolliset laskelmat julkaistu 5/2017 ja päivitetty

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta

Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta Laki kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 ja asetus 1732/2009 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 ja asetus 1766/2009

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Muutokset päivityksessä (1/2)

Muutokset päivityksessä (1/2) Valtionosuudet 2018 Ennakolliset valtionosuuslaskelmat - Julkaistu 11.5.2017 - Päivitetty 15.6.2017 - Päivitetty 19.9.2017 - Päivitetty 6.11.2017 - Päivitetty 16.11.2017 Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 8 558 543 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Valtionosuudet Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset ( )

Valtionosuudet Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset ( ) Valtionosuudet 2018 Ennakolliset valtionosuuslaskelmat 11.5.2017 FCG Talous- ja veroennustepäivät 10.-11.5.2017 Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Valtion talousarvio. Määrärahat: siirto-, arvio- ja kiinteät määrärahat. Valtuusmenettely. Lisätalousarviot

Valtion talousarvio. Määrärahat: siirto-, arvio- ja kiinteät määrärahat. Valtuusmenettely. Lisätalousarviot B 2 Taloushallinto Valtion talousarvio Perusteista säädetään lailla Laki valtion talousarviosta (423/1988) Varainhoitovuodeksi kerrallaan Bruttobudjetointi Poikkeus: nettobudjetointi eräissä tuloissa ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2017 valtionosuudet

Vuoden 2017 valtionosuudet Vuoden 2017 valtionosuudet 9.11.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 valtionosuus osana kuntien valtionosuusjärjestelmää Kuntien valtionavut ovat 10,3 mrd.

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous Liite 1 Hallintovaliokunta 19.5.2017 Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021 ja kuntatalous Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa Tulos-

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27 Sisällys Esipuhe.................................................................. 11 Simo Juva Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus koulutus taloustieteen tutkimuskohteena...................................................

Lisätiedot

Valtionosuudet Miten arviointi on tehty? Esitys valtion vuoden 2018 talousarvioksi julkaistu (http://budjetti.vm.

Valtionosuudet Miten arviointi on tehty? Esitys valtion vuoden 2018 talousarvioksi julkaistu (http://budjetti.vm. Valtionosuudet 2018 Ennakolliset valtionosuuslaskelmat - Julkaistu 11.5.2017 - Päivitetty 15.6.2017 - Päivitetty 19.9.2017 Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Miten arviointi on tehty? Esitys valtion vuoden

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Vuoden 2017 valtionosuudet

Vuoden 2017 valtionosuudet Vuoden 2017 valtionosuudet 29.4.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2017 Versio 29.4.2016: Kuntaliiton

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kuntien talous maakuntauudistuksen jälkeen

Kuntien talous maakuntauudistuksen jälkeen Kuntien talous maakuntauudistuksen jälkeen Pohjanmaan maakuntatilaisuus Vaasa 12.5.2017 Ilari Soosalu Johtaja, kuntatalous Suomen Kuntaliitto Sisältö Mitä muutoksia kuntien talouteen mk-uudistus on tuomassa?

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS

TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.9.2016 Kaupunginhallitus 14.11.2016-0- Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta

Ajankohtaista kuntataloudesta Ajankohtaista kuntataloudesta Taloustorstai 14.12.2017 Sanna Lehtonen Taloustorstai 14.12.2017 klo 14:00 Ajankohtaista kuntataloudesta / Sanna Lehtonen klo 14:10 Sote-muutosrajoitin / Sanna Lehtonen klo

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien rahoitus sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kymenlaakson Liitto

Maakuntien ja kuntien rahoitus sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kymenlaakson Liitto Maakuntien ja kuntien rahoitus sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kymenlaakson Liitto 2 3 4 5 VM/KAO PÄIVITETTY 21.12.2016 Kuntien talouden tasapainotilan muutos ja sen laskennallinen paine kunnallisveroprosenttiin

Lisätiedot

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko Keuruun kaupunki Tiedoksitulleet Keuruun yleinen aineisto Asianumero 29//2017 13.01.2017 S/L/S Lähettäjä Yksikköhintapäätös vuodelle 2017 / Esi- ja perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, päätös opetus-

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntien talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

Kuntien talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kuntien talous sote ja maakuntauudistuksen jälkeen Kuntamarkkinat 2017 Ville Salonen VM/KAO Miikka Vähänen VM/KAO Markku Nissinen VM/KAO 1 19.9.2017 Kuntavaikutuslaskelmat missä nyt mennään? Kuntien rahoitusjärjestelmään

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmä. Kuntien valtionosuusjärjestelmä. Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää?

Valtionosuusjärjestelmä. Kuntien valtionosuusjärjestelmä. Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää? Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää? Valtionosuudet 2013 ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 19.9.2012 Turku Maarianhamina Turku -risteily Valtionosuusjärjestelmä

Lisätiedot

HE 156/2009 vp. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi elatustukilain siirtymäsäännöstä, joka koskee kumottuun elatusturvalakiin perustuvien

HE 156/2009 vp. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi elatustukilain siirtymäsäännöstä, joka koskee kumottuun elatusturvalakiin perustuvien HE 156/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elatustukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elatustukilakia. Niitä säännöksiä, joiden mukaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2015

KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2015 14.11.2014, Kuntaliitto / SL KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2015 YHTEENVETO Taulukon tayttoohje: Valitse, sydta tai tarkista sinisten ken ttien tiedot Tiedot siirtyvat automaattisesti tyokirjan muista taulukoista

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Valtionosuudet Ennakolliset valtionosuuslaskelmat FCG Talous- ja veroennustepäivät Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö

Valtionosuudet Ennakolliset valtionosuuslaskelmat FCG Talous- ja veroennustepäivät Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Valtionosuudet 2018 Ennakolliset valtionosuuslaskelmat 11.5.2017 FCG Talous- ja veroennustepäivät 10.-11.5.2017 Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LIITE 2 TALOUSARVIO 2017

LIITE 2 TALOUSARVIO 2017 TALOUSARVIO 2017 Talousarvion toteutuminen 11/2017 TP 2016 TA 2017 TP 2017 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2017-2016 Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 83,60 0 Yksikköhinta / Tot. 83,60 82,91 4,16 Tuntiresurssi: Ta-arvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntien valtionosuusuudistus: VATT:n tutkijaryhmän ehdotus

Kuntien valtionosuusuudistus: VATT:n tutkijaryhmän ehdotus Kuntien valtionosuusuudistus: VATT:n tutkijaryhmän ehdotus Antti Moisio GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) VM:n työryhmä Tausta: valtionosuusuudistus 2010 Esitys uudesta valtionosuusjärjestelmästä

Lisätiedot