Sisältö. Toimitusjohtajalta _3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Toimitusjohtajalta _3"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuuraportti 2007

2 Sisältö Toimitusjohtajalta _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Kasvun strategia painottaa maakunnallista näkökulmaa Toimintaperiaatteet Työnilo 008 -henkilöstöstrategiaa jatkaa Työilo 2010 Jyväskylän Energian profiili Jyväskylän Energia pähkinänkuoressa _7 Liiketoiminnat Tytäryhtiöt _8 Tuotantokumppanit Tulos Investoinnit _9 Henkilöstö Jyväskylän Energian yhteiskuntavastuun sisältö _10 Avaintunnusluvut Jyväskylän Energia Oy Raportointiperiaatteet _11 Yhteiskuntavastuuraportti Raportin sisältö ja tiedonkeruu Laskentaperiaatteet Johtaminen Toimintajärjestelmä _12 Laatu Ympäristö Henkilöstö sekä työterveys ja -turvallisuus _13 Riskienhallinta Viestintä _14 Taloudellinen vastuu Asiakkaat _15 Toimittajat _17 Henkilöstö Yhteiskunta Tuki yhteisöille Ympäristövastuu Toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi _18 Välittömät ympäristövaikutukset _19 Veden tuotanto ja jätevesien johtaminen Kaukolämpö-, vesi- ja sähköverkkojen suunnittelu, rakennuttaminen ja käyttö _21 Energiatalon ympäristövaikutukset _23 Välilliset ympäristövaikutukset Raaka-aineet Päästöt ilmaan _24 Jätteet Päästöt veteen Poikkeamat Lupaehtojen rikkomukset ja ympäristövalitukset Sosiaalinen vastuu _25 Henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen Yhteistoiminta ja tasa-arvo Sidosryhmät ja paikallinen vuorovaikutus _26 Tuotevastuu ja asiakassuhteet _2

3 Toimitusjohtajalta Tervetuloa lukemaan Jyväskylän Energian yhteiskuntavastuuraporttia, joka julkaistaan nyt toista kertaa vain sähköisessä muodossa. Jättämällä raportin painamatta noudatamme omistajamme, Jyväskylän kaupungin, käytäntöä: painamisen vähentäminen säästää luontoa ja resursseja. Jatkamme raportointia GRI-ohjeiston hengessä. Raportti kuvaa tarkimmin Jyväskylän Energia Oy: tä eli emoyhtiötä. JE-Urakointi Oy: n ja JE-Siirto Oy: n toiminta on mukana silloin, kun puhutaan konsernista tai Jyväskylän Energia -yhtiöistä kokonaisuutena. Tytäryhtiöiden yhteiskuntavastuun tulokset on raportoitu emoyhtiötä suppeammin. Jyväskylän Energia yhtiöt haluaa olla vastuullinen ja aktiivinen yrityskansalainen, joka kertoo toimistaan avoimesti ja oma-aloitteisesti. Jyväskylän Energian toiminta kiinnostaa suurta yleisöä. Myös medianäkyvyytemme on kasvanut voimakkaasti: kun vielä vuonna 2006 JE oli esillä noin 360 jutussa, vuonna 2007 mediaseurantapalvelumme välitti meille 563 osumaa. Samaa tahtia ovat runsastuneet myös Jyväskylän kaupungin kysymyspalstan kautta esitetyt nettikysymykset. Vastataksemme yleisön kasvaneeseen tiedontarpeeseen avasimme kertomusvuoden ja vuoden 2008 vaihteessa voimalaitoshanketta taustoittavan ja siihen liittyvää materiaalia kokoavan sivuston osoitteeseen Siellä voimme tiedottaa myös sellaisista hankeasioista, jotka eivät arviomme mukaan ylittäisi median uutiskynnystä, mutta jotka voivat olla kiinnostavia esimerkiksi voimalaitoksen naapureiden kannalta. Julkaisemme myös tilinpäätöstiedot kokonaisuudessaan aiemmin käyttämiemme lyhennelmien asemesta. Ulkopolitiikan haasteissa korostuivat Keljonlahden voimalaitoksen suunnittelun ja luvituksen eteneminen sekä rakennustyön käynnistyminen. Kertomusvuonna alkoi myös varautuminen uuden Jyväskylän syntyyn vuonna 2009: Jyväskylän Energian rooli liittyy merkittävästi mm. Jyväskylän maalaiskunnan vesihuoltoon ja Korpilahden kaukolämpöasioihin. Sisäpolitiikassa panostimme konsernin henkilöstön osaamisen vahvistamiseen sekä uusien ammattilaisten rekrytointiin voimalaitosprojektin läpiviemiseen. Juha Lappalainen Toimitusjohtaja Petri Voudinmäki / Studio Woudin _3

4 Strategia Liiketoiminta-arvot Jyväskylän Energian liiketoiminta-arvot on uudistettu Jyväskylän Energia -konsernin väen yhteistyönä viimeksi vuonna Jyväskylän Energian liiketoiminta-arvot ovat näkemys tulevaisuudesta, asiakasläheisyys, tuloksentekokyky ja vastuu. Näkemys tulevaisuudesta Näkemys tulevaisuudesta menneestä oppiminen ja huomiseen suuntaaminen on arvo, jolla toteutamme strategiaamme. Emme jää seisomaan paikoillemme, vaan ymmärrämme, että asiat ja ihmiset muuttuvat. Arvostamme aktiivista, kehitysmyönteistä toimintaa, joka tähtää kasvuun ja maakunnalliseen hyvinvointiin. Huolehdimme siitä, että meillä on yhteinen näkemys tulevaisuudesta. Asiakasläheisyys Asiakasläheisyys asiakkaan menestyminen on meille tärkeää. Panostamme paikallisuuteen ja maakunnallisuuteen. Luomme toimivia palvelukonsepteja ja palvelupaketteja. Kehitämme aktiivisesti myös sähköisiä palveluja. Puhumme ihmisen äänellä ja olemme tavoitettavissa myös antaaksemme tukea ja neuvontaa energia-alaan liittyvissä asioissa. Kaiken lähtökohtana ovat asiakkaidemme tarpeet. Tuloksentekokyky Oikeudenmukaisella ilmapiirillä ja riittävällä menestyksen janolla varmennamme tuloksentekokykyämme. Luotamme toisiimme ja uskomme, että kaikki haluavat tehdä parhaansa. Haemme menestyksemme yhteistyöstä synergiasta toistemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme kesken. Muistamme, että kaikella on hintansa: hyvä maine syntyy tehokkaasta, asiallisesta ja asiakastarpeeseen vastaavasta toiminnasta. Pidämme yllä avointa ja rehellistä yrityskulttuuria. Vastuu Vastuu asiakkaista, ympäristöstä, yhteiskunnasta ja toisistamme luo perustan liiketoiminnallemme. Olemme luotettavia ja tunnemme vastuumme. Suoritamme tehtävämme ammattimaisella asenteella ja kerralla oikein -suoritusta tavoitellen. Huolehdimme myös sisäisten palvelujen ajantasaisuudesta ja joustavuudesta, sovitusta laadusta ja aikataulujen pitävyydestä. Emme elä vain tätä hetkeä varmistamme, että ammattitaitomme toimii myös huomenna. Seuraamme alan kehitystä ja opimme. _4

5 Kasvun strategia painottaa maakunnallista näkökulmaa JE: n strategian päivitys oli käynnissä kertomusvuoden päättyessä. Muotoiluun aktiivisesti osallistunut hallitus hyväksyi työn tulokset alkuvuonna Strategia pohjautuu vuonna 2003 laadittuun Kasvun strategiaan, joka päivitettiin edelliskerran vuonna Jyväskylän Energian päämääränä on olla vahva, osaava ja palveleva energiaveturi, joka vauhdittaa maakunnan menestystä ja hyvinvointia. Kasvun strategia 1. Jyväskylän Energia on vahva energiayritys ja haluttu työnantaja, joka kehittää alan osaamista ja edistää seudullista yhteistyötä, maakunnan työllisyyttä ja kilpailukykyä. Havainnekuva Keljonlahdelle rakennettavasta voimalasta Jyväskylän Energia on muodostuvan uuden Jyväskylän johtava energiayritys. Syventämällä asiakkuuksia, parantamalla toiminnan tehokkuutta ja kehittämällä uusia palveluita tuetaan asiakkaan menestystä ja tyytyväisyyttä. Jyväskylän Energian kilpailukyky ja toimitusvarmuus varmistetaan huolehtimalla yrityksen teknisistä ja taloudellisista edellytyksistä, joita osaava henkilökunta kehittää. Uusiutuvilla energiaraaka-aineilla tuotetun sähkön ja lämmön määrää kasvatetaan hallitusti. Polttoaineiden toimitusketjua ohjataan itse. Sähkön ja lämmön hankintaa ja myyntiä kehitetään lisäämällä omaa tuotantoa, joka perustuu maakunnallisten energiaraaka-aineiden laajamittaiseen hyödyntämiseen. Oma tuotanto varmistaa tuotteidemme vakaat ja kilpailukykyiset hinnat ja hyvän toimitusvarmuuden. Vesiliiketoiminnan kasvua haetaan seudullisella ja maakunnallisella yhteistyöllä. Maakunnan vesivarat turvaavat raakaveden riittävyyden. Veden laatu varmistetaan nykyaikaisin käsittely- ja jakelumenetelmin. Liiketoimintojen vahvuus ja oikea-aikaiset, tuottavat investoinnit turvaavat kannattavuuden ja yhtiön arvon kasvun. Liiketoiminnan riskit tunnistetaan ja ne hallitaan viisaasti. Monipuolinen tuotanto turvaa kilpailukykymme muuttuvilla markkinoilla. _5

6 Toimintaperiaatteet Jyväskylän Energia -yhtiöt on kehittyvä ja kasvava keskisuomalainen konserni, jonka toimialana on sähkö-, kaukolämpö- ja vesiliiketoiminta sekä tuotanto. Ennakoimme asiakkaidemme tarpeet ja meihin kohdistuvat odotukset. Kehitämme asiakassuhteitamme, tuotteitamme ja palvelujamme saadun tiedon pohjalta. Turvaamme sähkön, lämmön ja veden jakelun sekä jätevesien johtamisen tekniset edellytykset. Pidämme toimintaamme palvelevan tekniikan nykyaikaisena ja tehokkaana. Toimimme tuloksellisesti laatuamme jatkuvasti parantaen ja annettuja velvoitteita noudattaen. Tavoitteenamme on vähentää ja ehkäistä toimintamme aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Edistämme järkevää energia- ja vesivarojen käyttöä. Kehitämme energian hankintaamme ja tuotantoamme monipuoliseksi ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi. Panostamme ensisijaisesti seudullisiin, uusiutuviin polttoaineisiin sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Hyödynnämme veden hankinnassa korkeaa teknologiaa ja luonnonmukaisia tuotantomenetelmiä. Seudullisella yhteistyöllä on suuri merkitys sekä veden hankinnassa että jätevesien johtamisessa. Luomme hyvällä johtamisella edellytykset henkilöstön työhyvinvoinnille. Osaava ja aikaansaava henkilöstö huolehtii, että saavutamme tavoitteemme. Työnilo 008 -henkilöstöstrategiaa jatkaa Työilo 2010 Jyväskylän Energian henkilöstöstrategia Työnilo 008 oli kertomusvuonna edelleen voimassa. Sen jatkoksi työstettiin vuoteen 2010 ulottuva Työilo 2010 strategia. Henkilöstöstrategian tavoitteet ovat: kasvun strategian toteutumisen edistäminen, toimintaperiaatteiden toteutumisen tukeminen, muutoksen näkeminen positiivisena mahdollisuutena sekä keskittyminen tehokkaimpiin toimintamalleihin ja maakunnallisuuteen. Menestymisemme edellytyksenä ovat henkilökunnan jatkuva kehittyminen ja onnistuneet suoritukset yrityksen painopistealueilla. Menestys perustuu työntekijän henkilökohtaiseen vastuuseen omien tietojen ja taitojen kehittämisestä sekä hänen sitoutumiseensa yhteisiin tavoitteisiin. Henkilöstöstrategia tähtää siihen, että henkilöstö voi hyvin, toimii tehokkaasti ja ottaa rohkeasti vastaan uusia haasteita. Päämäärä ja strategiat näyttävät oppimisen suunnan ja tarpeet. Osaamisen vahvistuminen auttaa muuttamaan uhkat haasteiksi. Tavoitteenamme on palveleva, tehokas, kehittävä ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategian peruselementeistä osaamisen hallinta merkitsee JE-strategian hallintaa, konsernin kokonaisuuden ymmärtämistä ja asiakastarpeiden tunnistamista. Muutoksen hallinta edellyttää johtamis- ja esimiestaitojen systemaattista kehittämistä, muutoksen jatkuvaa ennakointia ja läpivientiä sekä yhdessä tekemistä. Työniloa rakentavat luottamuksen ja työnilon tietoinen vahvistaminen, oikeudenmukainen toiminta ja kuormittavuuden hallinta sekä kannustavat, tuloksellisuutta tukevat palkkausjärjestelmät. Henkilökunnan viihtyvyyteen vaikutetaan myös Energiaklubin kautta liikuntamahdollisuuksia sekä yhteisiä tilaisuuksia ja retkiä järjestämällä. _6

7 JYVÄSKYLÄN ENERGIAN PROFIILI Jyväskylän Energia pähkinänkuoressa LIIKETOIMINNAT Jyväskylän kaupungin 100-prosenttisesti omistaman Jyväskylän Energian päätuotteet olivat sähkö, kaukolämpö ja vesi. Vihreän Energian tuoteperheeseen kuuluvat tuulisähkö, puusähkö ja puulämpö. Vihreän sähkön tuotteiden osuus myydystä sähköenergiasta oli 18,7 %. Kaukolämpöä myydään Jyväskylän lisäksi Jyväskylän maalaiskuntaan Vattenfall Kaukolämpö Oy: lle. Jyväskyläläistä sähköä myydään myös maakunnan ulkopuolelle. Jyväskylän Energian vettä toimitetaan Jyväskylän kaupungin vahvistamalla toimintaalueelle, joka kattaa pääosan kaupungin kaavoitetusta alueesta. Lisäksi vettä toimitetaan satunnaisesti Jyväskylän maalaiskuntaan ja Laukaan kuntaan Lievestuoreelle. Jyväskylän kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen rakennustilavuudesta lähes 80 % on kaukolämmityksessä. Kaukolämpöasiakkaiden lukumäärä kasvoi 254: llä edellisvuodesta ja on nyt Kaukolämmön myynti oli 972 GWh (gigawattituntia). Kaukolämpöverkkoa rakennettiin 24 kilometriä. Verkon kokonaispituus on nyt 329 kilometriä. Kaukolämmitetty rakennustilavuus kasvoi m³: llä eli 2,3 prosentilla, selvästi valtakunnallista keskivauhtia nopeammin. Sähköä myytiin 629 GWh, josta 65 % jäi Jyväskylään. Sähköä siirrettiin jakelualueemme asiakkaille 618 GWh. Sähköverkon pituus on 1316 kilometriä. Uusia sähköliittymiä kytkettiin verkkoon 158 kappaletta. Vettä myytiin talousvedeksi 6,07 miljoonaa kuutiota. Tukkumyynti M-Realin Kankaan tehtaalle ja Laukaaseen oli 2,18 miljoonaa kuutiota. Jätevettä laskutettiin 6,02 kuutiota. Ero johtuu pääasiassa viemäriverkostoon kulkeutuvista sade- ja valumavesistä. Vesiliittymiä toimintaalueellamme on 9282 ja asukkaita verkon piirissä kaikkiaan Sähkön käyttöpaikat. Käyrä kuvaa verkkoalueemme käyttöpaikkojen lukumäärää kunakin vuonna pj-johdot / km kj-johdot / km Jyväskylän Energian sähköverkon kokonaispituus on 1315,6 km, josta valtaosa 72% (947 km) on pienjänniteverkkoa. Johtopituudet ovat Energiamarkkinavirastolle ilmoitettuja tunnuslukuja Energiatoiminnan sijoittuminen Jyväskylässä, kartasta puuttuu Säynätsalon kaukolämpötoiminta. _7

8 Sähköverkon kehittyminen käyttöpaikat / kpl johtopituus / km pj-johdot / km kj-johdot / km Käyttöpaikat kuvaa verkkoalueemme käyttöpaikkojen lukumäärää kunakin vuonna. Johtopituudet ovat Energiamarkkinavirastolle ilmoitettuja tunnuslukuja. Kaukolämmön avainluvut Kaukolämmitetty rakennustilavuus milj.m³ 21,934 22,103 21,431 20,736 20,383 Kaukolämpöverkon pituus km Lämmönmyynti GWh ,5 905,5 921 Lämmönhankinta GWh TYTÄRYHTIÖT JE omistaa kokonaan vuoden 1999 alussa toimintansa aloittaneen JE-Urakointi Oy: n. Tytäryhtiö tuottaa sähkö-, kaukolämpö-, vesi- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitopalveluita. Vuonna 2006 JE: n osakeyhtiönä aloittanut JE-Siirto Oy on toinen JE: n kokonaan omistamista tytäryhtiöistä. JE-Siirto Oy toimii emoyhtiöltä vuokraamillaan verkoilla. Siirtoyhtiö palvelee verkkoalueemme sähkön siirron asiakkaita, huolehtii verkon käytöstä ja kunnossapidoista sekä toteuttaa tarvittavat verkostoinvestoinnit omistajan kanssa sovitulla tavalla. JE omisti vuonna 2006 Keljonlahden voimalaitoshanketta varten perustetusta Jyväskylän Voima Oy: stä vuoden lopussa 70,9 %. Vuodenvaihteen jälkeen osakkaiksi tulivat vielä Rauman Energia Oy ja Päijänteen Metsänhoitoyhdistys. TUOTANTOKUMPPANIT Jyväskylän Energia Oy omistaa 40 % Jyväskylän Energiantuotanto Oy: stä (JYT), jonka toinen omistaja on Fortum Power and Heat Oy. Jyväskylän Energian myymästä sähköstä 59,8 % ja lämmöstä 97 % ostetaan JYT: ltä. Sähköä hankitaan myös sähköpörssistä ja yhteistyökumppaneilta (38,9 %), Suomen Hyötytuuli Oy: ltä (0,9%) ja JE: n omasta Tourujoen vesivoimalaitoksesta (0,3 %). Loppu on tilapäis- ja tasesähkökauppaa. JE on yksi Suomen Hyötytuuli Oy: n yhdeksästä osakkaasta. Kaukolämmöstä 1,6 % hankitaan UPM-Kymmenen Säynätsalon tehtaalta ja 1,6 % tuotetaan biokaasulla Keltinmäen lämpökeskuksessa. TULOS Emoyhtiön liikevaihto oli 84,5 M, missä on nousua edellisvuoteen 11,5 %. Sähkön myynti kasvoi 1,6 M eli 6,6 %, lämmön myynti 2,9 M eli 8,2 %. Veden myynti kasvoi 1,4 M eli 9,1 %. JE-konsernin liikevaihto oli 99,2 M, missä oli kasvua edellisvuodesta 10,6 %. Liikevoittoa syntyi emoyhtiössä 19,3 M eli 22,9 % liikevaihdosta. Tulos ennen veroja ja varauksia oli 6,7 M. Nettotulosta syntyi tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen emoyhtiössä 0,2 M ja konsernissa 4,7 M ,5 M 0 Jyväskylän Energia Oy 16,4 M 14,6 M JE-Siirto Oy JE-Urakointi Oy Jyväskylän Energia -yhtiöt alkaen. Liikevaihdoista ei ole eliminoitu sisäistä kauppaa: konsernin liikevaihto oli 99,2 M. Jyväskylän Energia Oy: n liikevaihto toimialoittain. 1 = jätevesi 2 = puhdas vesi M % GWh / milj. m 3 M % GWh M % Sähkön myynti 26,0 30, ,4 32, ,8 30,0% Lämmön myynti 37,9 44, ,0 46, ,7 48,0% Vesi: vesi + jätevesi 17,0 20,1 6, , ,6 20,5 Muu myynti 3,6 4,3 0,8 1,1 1,0 1,7% Jyväskylän Energia Oy yhteensä 84,5 75,8 66,0 _8

9 Kaukolämpökodissa asuminen on mukavaa ja vaivatonta. Jyväskylässä kaukolämpöverkko laajenee maan keskiarvoja nopeampaa vauhtia. INVESTOINNIT Sähköverkkoon investoimme 3,3 M. Pääpaino oli perusparannus- ja korvausinvestoinneissa. Verkkoa parannettiin Vapaudenkadulla, Yliopistonkadulla sekä Puisto- ja Rajakadun välisellä alueella. Ilmajohtoja uusittiin kaapeliverkoksi Keljonkankaalla ja Lohikoskella. Käyttövarmuutta vahvistettiin Nisulan ja Kirkkopuiston kytkinasemien välillä ja Sulun alueella. Merkittävimmät uusinvestointikohteet olivat Kaakkolampi, Mustalampi, Korteniitty ja Lounatuulentie. Suurin sähköasemainvestointi oli Tourulan sähköaseman releistyksen ja käytönvalvontaliittymän uusiminen. Uutta keskijänniteverkkoa rakennettiin 13,8 kilometriä, pienjänniteverkkoa 37,8 km ja verkkoon liitettiin 15 uutta muuntamoa. Kaukolämpöverkkoon investoimme 6,1 M (8,7). Merkittäviä rakennuskohteita olivat Sarvivuori, Nenäinniemi ja Korteniitty. Lisäksi kaukolämpöä rakennettiin Muuramen Ahvenlammelle. Vanhoille omakotitaloalueille kaukolämpöä rakennettiin mm. Mannilassa, Lohikoskella ja Keljonkankaalla. Uutta kaukolämpöverkkoa rakennettiin 23 kilometriä. Vesiverkkoon investoitiin 5,8 M. Suurimmat uudisrakennuskohteet olivat Korteniitty, Mustalampi, Kaakkolampi ja Lounatuulentie. Verkostoja saneerattiin Yliopistonkadulla, paikallisliikennekeskuksessa ja Säynätsalon Sorvaajantiellä. Viemäriverkostoa uudistettiin sujuttamalla Vesangantiellä ja Nisulankadulla, jolloin katujen katkaisemista kaivutyön vuoksi ei tarvittu. Korteniitylle rakennettiin uusi jätevesipumppaamo ja Säynätsalon Rantatien jätevesipumppaamo saneerattiin. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamme lisäämällä omaa voimantuotantoa. Kuvassa Keljonlahden voimalaitoksen rakennustoimikunta: vasemmalta Juha Lappalainen,Markku Miettinen (Vapo), Hannu Virta (SPS-Tuotanto Oy), Pentti Huumo ja Hannu Harju. Lämpöliittymismaksuja kertyi 1,1 M, sähköliittymistä 0,4 M ja vesiliittymistä 1,4 M. Vieraan pääoman korkoja maksoimme konsernissa 14,1 M. Pitkäaikaisten lainojen määrä tilivuoden päättyessä oli 211,8 M (212,7). HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli 221 (216) henkilöä, joista Jyväskylän Energia Oy: ssä 77 ja JE-Urakointi Oy: ssä 114 (112) JES: ssä 30. Emoyhtiön vakinaisen henkilöstön määrä raporttivuoden lopussa oli 83. _9

10 Jyväskylän Energian yhteiskuntavastuun sisältö Jyväskylän Energian merkittävimmät yhteiskunnalliset vaikutukset liittyvät alueellisen hyvinvoinnin luomiseen, energian ja veden tuotantoon ja jakeluun sekä henkilöstöstä huolehtimiseen. Toiminnallamme on taloudellisia vaikutuksia sidosryhmillemme. Asiakkaiden kannalta olennaista on tarjoamamme sähkön, kaukolämmön ja veden toimitusvarmuus, saatavuus ja laatu sekä kilpailukykyinen hinta. Yhtiön työllistämisvaikutuksen lisäksi tuomme seudulle vaurautta ja työtä suosimalla maakunnallisista polttoaineista tuotettua energiaa. Jyväskylän kaupungille JE on merkittävä sijoitus, joka osaltaan varmistaa kaupungin ja kaupunkilaisten hyvinvointia. Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat energiapuolella pääosin välillisiä ja vedessä välittömiä tuotannon vaikutuksia. Lisäksi tulevat sähkö-, kaukolämpö- ja vesiverkkojen rakentamiseen, energian ja veden jakeluun ja jäteveden johtamiseen liittyvät ympäristövaikutukset, kuten verkostohäviöt ja esimerkiksi kaukolämmön lisäveden ja pumppausenergian kulutus. Sosiaalisen vastuun alueella merkittävimmät vaikutuksemme liittyvät henkilöstön kehittämisen ja hyvinvoinnin lisäksi yhteiskuntasuhteisiin sekä tuotevastuuseen. Panostamme strategiamme mukaisesti henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen. Toimimme vastuullisen yrityskansalaisen tavoin ja tiedotamme avoimesti tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista. Avaintunnusluvut Jyväskylän Energia Oy Taloudellisen vastuun avaintunnusluvut Liikevaihto 84,5 75,8 M 66,0 M Liikevoitto 19,3 16,9 M 13,2 M Tulovero 0,08 0 1,6 M Osinko 1 0 4,0 M 4,0 M Investoinnit 25,7 20,2 M 162,2 M Oman pääoman tuotto 19,8 % 14,8 % 32 % Omavaraisuusaste 10,9 % 10,3 % 8,9 % Maksetut palkat 3,7 3,4 M 2,9 M Ostot toimittajilta 81,9 68,8 M 52,7 M Yhteisöjen tukeminen 0,08 M 0,05 M 0,05 M Asiakkaan kokema keskeytysaika: sähkö ² 0,15 h 0,13 h 0,13 h Asiakkaan kokema keskeytysaika: kaukolämpö ³ 0,88 h 0,87 h 0,82 h Ympäristövastuun avaintunnusluvut Vihreän sähkön osuus myydystä sähköstä 18,7 % 13,1 % 5,7 % Verkostohäviöt: sähkö 2,7 % 2,8 % 2,7 % Verkostohäviöt: kaukolämpö 8,0 % 8,0 % 7,5 % Kaukolämmön lisävesi m³ 8871 m³ m³ Pumppaussähkön kulutus MWh MWh MWh Vuotovedet: vesijohtoverkosto 5 0,62 milj. m³ 1,12 milj.m³ 1,44 milj. m³ Vuotovedet: jätevesi 5 4,52 milj. m³ 4,35 milj.m³ 4,45 milj. m³ Korjatut vesijohtovuodot 5 48 kpl 37 kpl 17 kpl Sosiaalisen vastuun avaintunnusluvut Henkilöstön määrä vuoden lopussa Vakituiset / määräaikaiset 77/6 77/7 72/5 Henkilöstön vaihtuvuus (ulkoinen) 6 9,1 % 1,2 % 2,8 % Työntekijöiden keski-ikä 48,4 49,0 47,6 Sairauspoissaolot 3 % 4,3 % 6,3 % Koulutuspäivät keskimäärin / hlö 5, = Ennakko-osinkona kirjattu vuonna = Sisältää sekä häiriöt että suunnitellut katkot 3 = Katkokset ovat aiheutuneet verkoston huolto- ja saneeraustöistä, uusien asiakkaiden liittämisestä kaukolämmön piiriin sekä verkostovaurioista. Asiakas ei yleensä havaitse katkosta, sillä huoneisto pysyy lämpimänä katkoksen ajan. 4 = Perustuu arvioon 5 = Vuodet 2004 ja 2005 Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena 6 = Vuoden aikana rekrytoitujen osuus henkilöstön määrästä vuoden lopussa. _10

11 Yhteiskuntavastuuraportti 2004 Yhteiskuntavastuuraportti 2005 Jyväskylän Energia on raportoinut yhteiskuntavastuustaan vuosittain vuodesta 2003 alkaen. Raportointiperiaatteet Yhteiskuntavastuuraportti Jyväskylän Energia on julkaissut aiemmin kolme ympäristöraporttia. Yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan nyt viidettä kertaa. Se kattaa yhteiskuntavastuun eri osaalueita taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevat tiedot. Suomessa useat energiayhtiöt julkaisevat yhteiskuntavastuuraportin. Tässä raportissa sovelletaan Global Reporting Initiativen (GRI) laatimaa, vuonna 2002 alun perin julkaistua, kestävän kehityksen raportointiohjeistoa. Raportoinnille antaa haastetta vesiliiketoiminnon, osakkuusyhtiöiden toiminnan ja konserninäkökulman integrointi. Raportti kuvaa tarkimmin Jyväskylän Energia Oy: tä eli emoyhtiötä. Tytäryhtiöittemme, JE-Urakointi Oy: n ja JE-Siirto Oy: n, toiminta on mukana, aina kun puhutaan konsernista tai Jyväskylän Energia -yhtiöistä kokonaisuutena. Tytäryhtiöiden yhteiskuntavastuun tulokset on raportoitu edelleen hieman emoyhtiötä suppeammin ja esitetty paikoin konsernin yhteistuloksien mukana ja paikoin erillisinä koosteina tai graafeina. Raportin sisältö ja tiedonkeruu Jyväskylän Energian yhteiskuntavastuuraportti käsittelee vuoden 2007 tuloksia ja tapahtumia sekä kuvaa pidemmän aikavälin kehitystä aikasarjoin. Yhteiskuntavastuuraportissa esitetyt tiedot perustuvat pääosin normaalin toiminnan seurannan tuloksena syntyneisiin tietoihin. Raportissa esitetyt taloudellisen vastuun tiedot ovat peräisin Jyväskylän Energian kirjanpidosta ja virallisista tilinpäätöstiedoista. Ympäristötiedot kattavat JE: n merkittävät ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Yksikkömme ovat keränneet ympäristöasioita koskevat lähtötiedot ja vastaavat niiden oikeellisuudesta. Suuri osa esittämistämme ympäristötiedoista perustuu viranomaisille raportoitaviin tietoihin ja ulkopuolisiin tutkimustuloksiin. Henkilöstötiedot on saatu Jyväskylän Energian henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmistä ja tilastoista. Laskentaperiaatteet Kehitämme jatkuvasti käytäntöjämme yhteiskuntavastuuraportoinnin alueella. Esitettyjen tietojen laatu ja luotettavuus on pyritty varmistamaan vakiintuneiden sisäisten menettelytapojen avulla. Käsillä olevaa raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti. Tietojen täsmällisyyteen ja kattavuuteen liittyvistä rajoitteista sekä laskentaperiaatteiden muutosten vaikutuksista esitettyihin tietoihin on raportin a.o. kohdissa maininta. Raportti kattaa Jyväskylän Energia Oy: n tulosyksiköitä koskevat yhteiskuntavastuutiedot. Välillisissä ympäristövaikutuksissa on lisäksi raportoitu Jyväskylän Energian 40-prosenttisesti omistaman Jyväskylän Energiantuotanto Oy: n ympäristövaikutuksia, jotka kohdistuvat myymiimme tuotteisiin. Raportissa ei ole käsitelty Jyväskylän Energiantuotanto Oy: n (JYT) taloudellisia eikä sosiaaliseen vastuuseen liittyviä tietoja, sillä JYT raportoi tarpeelliset osin itse ja osa Jyväskylää koskevista tuloksista on sisällytetty Fortumin raportteihin. Vesiliiketoiminnassa vastuumme rajoittuvat jätevesien osalta jätevesien keruuseen ja johtamiseen puhdistamolle. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy raportoi toiminnastaan itse. _11

12 Viitaniemen valvomo päivystää ympäri vuorokauden ja toimii kaupungin energian- ja vedenjakelun hermokeskuksena. JOHTAMINEN Toimintajärjestelmä Jyväskylän Energiaan kuuluivat raportointivuonna seuraavat liiketoiminnot: tuotanto, kaukolämpö, vesi ja myyntiliiketoiminta. Konsernin näkökulmasta myös JE-Urakointi Oy muodostaa liiketoiminnan, joka yhtiöitettiin vuonna -99. Sähkön siirtoliiketoiminta yhtiöitettiin vuoden 2006 alusta JE-Siirto Oy: öön. Tytäryhtiöiden toiminnanohjaus korostaa tyttärien tukiroolia emoyhtiön tavoitteisiin nähden. Jyväskylän Energialla valta tuo kaikilla organisaatiotasoilla mukanaan vastuun. Ylimmän johdon tehtävä on tukea oikeanlaista vallan ottamista ja vastuun kantoa. Jyväskylän Energia -yhtiöiden johtamista ohjaavat liiketoiminta-arvot ja Kasvun strategiasta johdetut toimintaperiaatteet. Yrityksellä on sertifioidut laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -työturvallisuusjärjestelmät, joita kutsumme toimintajärjestelmäksi. Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen lisääntyminen asettaa uusia haasteita johtamiselle. Johtamisen selkiyttämiseksi vuonna 2006 yhdistettiin Jyväskylän Energian ja JE-Urakoinnin jo aikaisemmin sertifioidut erilliset toimintajärjestelmät. Samalla kokonaisuuteen liitettiin vesiliiketoiminnan aiemmin sertifioimaton laatujärjestelmä, joka laajeni kattamaan myös ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmät. Uudet sertifikaatit ovat voimassa kertomusvuosi lukien kolme vuotta. Laatu Tärkeintä toiminnassamme on lähteä asiakkaidemme tarpeista ja tyydyttää ne siten, että toimintamme on kannattavaa ja yrityksemme arvo nousee. Tyytyväiset asiakkaat turvaavat toimintamme jatkuvuuden ja Jyväskylän Energian henkilökunnan toimeentulon ja hyvinvoinnin. Kehitämme kaikkia toimintojamme asiakaskyselyiden ja järjestelmällisten analyysien avulla. Jyväskylän Energian laatujärjestelmä on sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Ympäristö Jyväskylän Energian ympäristötoiminta perustuu ISO standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään. Ympäristöjohtamisesta vastaa ympäristötiimi ympäristövastaavan johdolla. Asetamme vuosittain ympäristötavoitteet ja laadimme ympäristöohjelman, jonka avulla varmistamme ympäristöjärjestelmämme mukaisen toiminnan sekä ympäristöasioiden jatkuvan tarkkailun ja huomioon ottamisen. Ympäristötoiminnan päämäärät ovat seuraavat: 1. Oman toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen 2. Energiantuotannon ympäristövaikutusten hallitseminen 3. Avoin tiedottaminen 4. Sidosryhmien järkevän energiankäytön edistäminen ja oppilaitosyhteistyö 5. Ympäristöosaamisen parantaminen Energiatuotannon haitallisten ympäristövaikutusten hillitsemisen avainkysymys on yhteistuotantoenergian määrän kasvattaminen: Nykyisin sään kylmetessä plus viiden asteen alapuolelle lämpöä joudutaan tuottamaan erillisissä öljykeskuksissa ja Savelan palaturvekattilassa yhteistuotannon edut menettäen. Uuden voimalaitoksen myötä ekotehokkaassa yhteistuotannossa syntyvän energian määrä lisääntyy ja öljyn käyttö kaukolämmityksessä putoaa minimiin. Johtaminen Jyväskylän Energialla. _12

13 Raportointivuonna järkevää energiankäyttöä pyrittiin edistämään panostamalla edelleen nuorten tietoisuuden kasvattamiseen. Koululaisille tarkoitettu JEnergiaseikkailua laajennettiin veteen ja kodin kokonaisenergiankulutukseen liittyvällä materiaalilla. Seikkailu esittelee energian tuotantoa sekä antaa vihjeitä energian ja veden säästöstä ja järkevästä käytöstä. Internet-selaimella toimivassa seikkailussa osallistuja liikkuu itsenäisesti kohteesta toiseen ja tutustuu kotiympäristön tuttuihin energiaa ja vettä kuluttaviin laitteisiin ja toimintoihin. Seikkailua on tarkoitus päivittää vuosittain. Verkkoalueemme pienille koululaisille sponsoroimme Energiaa tokaluokkalaisille -energiansäästömateriaalin. Kertomusvuonna sen tilasi 11 jyväskyläläistä ala-astetta noin 498 kakkosluokkalaiselleen. Jyväskylän Energia solmii urakoitsijoiden kanssa työturvallisuus- ja ympäristöasioita koskevan sopimuksen. Edellytämme alihankkijoiltamme sitoutumista ympäristöpäämääriimme. Ohjeistamme urakoitsijoitamme ja valvomme, että he noudattavat ohjeitamme, jotka koskevat muun muassa työmaajätteiden asianmukaista lajittelua, talteenottoa ja kierrätystä sekä työmaiden siisteyttä, jälkitöistä huolehtimista ja työturvallisuutta. Työmaatarkastuksia tehtiin kertomusvuonna edellisvuosien tapaan. Pääkohteet olivat vesiliiketoiminnan laiteasemat, vesitornit, paineenkorotus- ja jätevesipumppaamot. Laatujärjestelmän TTT -asiakirjojen päivittäminen ja muuttaminen toimintaa vastaavaksi jatkuivat. Jyväskylän Energia Oy ja JE-Siirto Oy ovat liittyneet EU: n energiatehokkuusdirektiivin toteuttamiseksi laadittuun Energiateollisuus ry: n ja KTM: n väliseen puitesopimukseen. Joulukuussa 2007 allekirjoitettu sopimus edellyttää JE: ltä oman energiankäytön tehostamista ja energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista. Henkilöstö sekä työterveys ja -turvallisuus Jyväskylän Energian toimintaa henkilöstöasioissa ohjasi vielä kertomusvuonna Työnilo 008 -henkilöstöstrategia, jota päivitetään vuosittain. Kertomusvuonna suunniteltiin vuonna 2008 alkavalle kolmivuotiskaudelle Työnilo 2010 henkilöstöstrategia. Verkkojohtaja Kari Kautto JE- Siirto Oy:stä esittelemässä Keljon sähköaseman varajärjestelmiä ja suojauksia. Strategiaan liittyvän Työnkaariohjelman pohjalta kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön työssä jaksamista koko yhtiössä työskentelyn ajan. Ohjelman kulmakiviä ovat tulevaisuuden osaamisen hallinta, ammattitaidon ylläpito, hiljaisen tiedon merkityksen tiedostaminen, työkyvyn ylläpito ja seuranta, työn mitoittaminen tekijänsä mukaan, työväsymisen hallinta sekä tiedon jako suunnitelmista ja erilaisuudesta. Työterveys- ja -turvallisuustyömme pohjautuu vuonna 2006 uusittuihin Toimintaperiaatteisiin. Käytännön työterveys- ja työturvallisuustoiminta (TTT-toiminta) on ennalta ehkäisevää toimintaa työperäisten sairauksien, onnettomuus- ja vaaratilanteiden, vahinkojen ja rikollisen toiminnan torjumiseksi sekä toimintavalmiuksien luomiseksi näiden tilanteiden varalle. Jyväskylän Energian työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä noudattaa OHSAS standardia. Työsuojelusta konsernin yhtiöissä vastaavat toimitusjohtajat apunaan johtoryhmät ja työsuojelupäälliköt. Työsuojelutoimikunnat seuraavat TTT-tavoitteiden toteutumista ja tekevät yhteistyössä työterveyshuollon kanssa esityksiä työterveyden ja turvallisuuden edistämisestä yhtiössä. Sopimus työterveyspalveluista uusittiin Medivire Työterveyspalvelut Oy: n työtä jatkavan Suomen Terveystalo Oy: n kanssa. Riskienhallinta Jyväskylän Energian yhteiskuntavastuun toteutuminen edellyttää huolellista riskienhallintaa, jota varten on laadittu riskienhallintaperiaatteet. Riskeinä tarkastellaan teknisiä, taloudellisia ja henkilöihin liittyviä riskejä. Liiketoimintajohtajat vastaavat omien liiketoiminta-alueidensa riskienhallinnasta. Liiketoimintojen riskit arvioidaan säännöllisesti, ja niihin varaudutaan ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä sekä toipumissuunnitelmat laatimalla. Ympäristönäkökohdat ja turvallisuusnäkökohdat päivitetään säännöllisin väliajoin. Taloudellisia riskejä arvioidaan talousseurannan yhteydessä. Yritysturvallisuudella minimoidaan yrityksen turvallisuusriskit sekä torjutaan vahinkoja ja onnettomuuksia. Yritysturvallisuudella halutaan taata yrityksen lailliset toimintaedellytykset ja toimintakyky kaikissa olosuhteissa sekä suojata yrityksen henkilöstöä, omaisuutta ja ympäristöä. Valmiussuunnittelulla on varauduttu toimimaan poikkeusoloissa. Yllättäviä häiriötilanteita ja tuotantohäiriöitä varten on omat toiminta- ja tiedotusohjeensa. Rauhalahden voimalaitoksen sähkön- ja lämmöntuotannon keskeytyksiin on varauduttu varavoiman tuotantoresursseista huolehtimalla ja keskeytysvakuutuksella. _13

14 Viestintä Viestintämme tarkoitus on antaa asiakkaille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille ajankohtaista ja monipuolista tietoa Jyväskylän Energiasta, sen hankkeista sekä energian ja veden käyttöön liittyvistä asioista. Pyrimme avoimeen, aktiiviseen ja kansantajuiseen viestintään. Haluamme viestinnällämme tehdä palvelujemme hankkimisen ja käytön helpoksi ja miellyttäväksi. Ulkoisen viestinnän pääkanavana normaalin mediatiedotuksen ohessa toimii asiakkaillemme postitettava Jenergia-lehti. Lehden verkkoversio on ilmestynyt numerosta 4 / 2005 alkaen. Verkko-osoitteesta löytyy printtilehden juttujen laajennuksia sekä kattava arkisto Jenergian vanhemmista numeroista. Sivuilla on myös mahdollisuus sekä juttu- että lehtikohtaisen palautteen lähettämiseen. Valmiiksi maksetun postimaksun sisältävä palautekuponki on leikattavissa myös jokaisesta printtilehden numerosta. Toisena ulkoisen viestinnän pääkanavista toimivat yhtiömme internet-sivut. Kertomusvuoden lopulla valmisteltiin Keljonlahden voimalaitosprojektille oma sivusto www. keljonlahdenvoimala.fi. Käytämme tiedottamiseen säännöllisesti myös Jyväskylän kaupungin sivustoa ja olemme mukana monissa kaupungin julkaisuissa. Vuorovaikutukseen yleisön kanssa pääsimme kertomusvuonna suorien asiakaspalvelutilanteiden ja kysymyspalstoilla keskustelemisen lisäksi voimalaitoshankkeeseen liittyneissä tilaisuuksissa. Häiriö- ja katkotiedottamista sekä erityistilanteiden viestintää varten valvomon käyttöön luotiin Viestikeskusjärjestelmä, jonka käyttökoulutus annettiin koko valvomon väelle kesällä Viestikeskuksella valvomo tiedottaa esimerkiksi sähkökatkon alkamisesta ja päättymisestä näitä tilanteita varten valmiiksi luotuja tiedotepohjia täydentämällä. Viestit välittyvät samalla lähetyksellä sekä nettisivuillemme ajankohtaista-palstan katkotiedotteisiin että sähköpostitse medialle. Helposti muokattavat tiedotepohjia on luotu kaikkien liiketoimintojen yleisimpiä erityistilanteita varten. Keljonlahden räjäytystöiden symboliset alkupamaukset ammuttiin mustaruutitykeillä Sisäisen viestinnän kanavia ovat sähköinen Tiimifoorumi-ilmoitustaulu ja Sisäinen tiedote kooste. Tiedotamme myös sähköpostitse ja henkilöstöinfoja järjestämällä. Henkilöstöllä on jatkuva edustus yhtiöiden hallituksissa sekä henkilöstöä koskevia asioita käsiteltäessä emoyhtiön johtoryhmässä. Asiakaslehteä julkaistiin sekä postitse osoiterekisterimme mukaan jaettuna lehtenä että täysimittaisena verkkoversiona. _14

15 Myyntitulot, liittymismaksut, ja muut tulot yht. 96,6 M4 Jyväskylän Energia Oy: n toiminnan vaikutuksia sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin on havainnollistettu Rahavirrat sidosryhmille -kuvalla. Näkökulma poikkeaa tilinpäätösinformaation tavasta käsitellä asiaa. Verot ja Lainanlyhennykset an nnykse Palkat at sosiaalikulut siaa lut ja korot ot 3,7 M4 1,2 M4 Osinko Avustukset t t Ostot k t t 14,1 M4 0 M4 0,08 08 M4 81,9 M4 Henkilöstö Rahoittajat Julkinen sektori Omistajat Yhteisöt Tuotteiden ja palveluiden toimittajat YHTEISKUNTAVASTUUN TULOKSET Taloudellinen vastuu Hyvä taloudellinen tulos muodostaa perustan Jyväskylän Energian vastuulliselle toiminnalle. JE on toiminut vuodesta 1997 lukien kaupungin sataprosenttisesti omistamana osakeyhtiönä. Yhtiöllemme on tunnusomaista pitkäjänteinen vastuunkanto, joka heijastuu koko kaupungin hyvinvointiin. Suhteessa asiakkaisiin tärkeiksi nousevat toimitusvarmuus, tuotteiden laatu sekä vakaa ja kilpailukykyinen hinnoittelu. Strategiamme mukaisesti suosimme maakunnallisia raaka-aineita. Hankinnoistamme suurin osa tulee lähialueilta. Tarjoamme henkilöstöllemme työyhteisön, johon he voivat sitoutua pitkäksi aikaa. Asiakkaat Sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuutta valvovat Jyväskylän Energian ja Jyväskylän Energiantuotanto Oy: n energiavalvomot. Viitaniemen pintavesilaitoksella toimii sekä energia- että vesiverkon toimintaa säätelevä valvomo. Viitaniemen ja Rauhalahden valvomoissa on ympärivuorokautinen päivystys. Lisäksi JE: lla on varallaolijaketju sekä sähkö-, vesi- että kaukolämpöverkon häiriöiden ja vaurioiden varalta. Eri puolilla kaupunkia sijaitsevat lämpökeskukset turvaavat kaukolämmön toimituksen Rauhalahden voimalaitoksen seisokkitilanteissa ja pakkasilla. Varmuuden parantamiseksi Varikkoon rakennettiin uusi 40 MW: n lämpökeskus. Kaukolämmön pumppaamoissa on vikaantumistapausten ja huoltoseisokkien varalta kaksi rinnakkaista pumppua. Verkostoa huolletaan säännöllisesti, jotta vaurioilta vältyttäisiin. Putkivaurioita oli 2007-vuonna vain 10 kappaletta, mikä on valtakunnallisten laatukriteerien mukaan erinomainen tulos. _15

16 vuosi asiakasmäärä henkilöä katkosaika henkilötuntia Keskimäärin h/henkilö , , ,09 6 Asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika, kaukolämpö (h). Keskimäärin min/henkilö Suunnitelmallisella vuotojen etsinnällä saatiin vesijohtoverkon vuotovesien määrä supistettua 10,3 %: iin verkostoon pumpatusta vedestä. Joka pumppaamossa on käytettävissä vähintään yksi varapumppu vikaantumisten ja huoltotarpeen varalta. Vaurioista johtuvat vedenjakelun katkokset aiheuttivat kertomusvuonna asiakkaille keskeytysaikaa keskimäärin 0,1 tuntia. Sähköverkon toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi voltin sähköverkko on rakennettu renkaiksi. Näin häiriötilanteissa vikakohta voidaan nopeasti irrottaa verkosta ja syöttää sähköä mahdollisimman monelle asiakkaalle vaihtoehtoista reittiä pitkin, kunnes vaurio on korjattu. Verkon häiriötilanteiden ja rakennustöiden aiheuttamien sähkökatkosten minimoimiseksi käytössämme on useita varavoimakoneita. Jyväskylän Energia toimii kaupunkialueella, ja sähköverkko on pääosin kaapeloitu. Verkkomme kaapelointiaste on 88 %. Jyväskylän Energia tuottaa asiakkailleen energiatuotteita ja -palveluita kilpailukykyiseen hintaan. Kaukolämmön hintaan vaikuttavat kotimaisten polttoaineiden eli turpeen ja puun hinta sekä päästöoikeuksien ja öljyn hinta. Lisäksi hinnanmuodostukseen vaikuttavat muun muassa verkon ja tuotannon investoinnit sekä huolto-, käyttöja kunnossapitokustannukset. Sähkön hintaan vaikuttavat turpeen ja puun hinnan lisäksi hintataso pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sekä päästöoikeuksien hinta ja muut toiminnalliset kustannukset. 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika, sähkö (h). 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika, vesi (h). Sähkövero 7,0 % Arvonlisävero 18 % Sähköntuotanto ja myynti 47,0 % Sähkön siirto 28,0 % Esimerkkilaskelmassa on käytetty jyväskyläläistä pientaloa, jossa ei ole sähkölämmitystä, pääsulakekoko on 3x25A, käytössä on yleissähkö ja vuosikäyttö on kwh. Esimerkkitalouden sähkölasku on n. 535 euroa/vuosi, josta: arvonlisäveron osuus on 97 euroa (18 %) sähköveron osuus 37 euroa (7 %) sähkön siirron osuus 148 euroa (28 %) sähkön tuotannon ja myynnin osuus 253 euroa (47 %) Prosenttiosuudet on laskettu verollisista hinnoista ja hinnat on poimittu Jyväskylän Energian hinnastosta. Sähkön hinta muodostuu sähkön tuotanto- ja myyntikuluista, sähkön siirrosta voimalaitoksesta kantaverkkoa pitkin jakeluverkkoon ja liittymään sekä veroista. _16

17 Toimittajat Jyväskylän Energia vaikuttaa hankintojensa kautta hyvinvoinnin luomiseen ja työllisyyteen Jyväskylän seudulla ja kotimaakunnassa. JE: lla oli 792 tavaran- ja palveluntoimittajaa vuonna Kolme suurinta toimittajaa vastasi 54,3 %: sta hankinnoista. JE: n ostamien tavaroiden ja palvelujen arvo oli vuonna 2007 lähes 82 miljoonaa euroa, mikä oli 19,1 % enemmän kuin vuonna Ostoista lähes 73 % tuli omasta maakunnasta. Valtaosa eli 88 % JYT: n tuottamasta energiasta syntyi keskisuomalaisella puulla ja turpeella. Niiden käyttö työllisti arviomme mukaan yli 300 henkilöä Keski-Suomessa. Jyväskylän Energialla ei ole sellaisia merkittäviä toimittajia, joiden toiminta olisi taloudellisesti riippuvaista pelkästään JE: stä. Noudatamme vastuullisia liiketoimintaperiaatteita. Niihin kuuluvat toimittajien terveen taloudellisen kehityksen tukeminen ja sopimusehtojen noudattaminen. Jyväskylän Energian maksuvalmius on vähintään kohtuullinen. Yhtiö maksaa laskunsa ajallaan, vaikka vuonna 2007 viivästyskorkoja jouduttiin maksamaan euroa. Valtaosa summasta liittyi yhteen kiistanalaiseen suoritukseen JE: n ostot v. 2007: 81,9 M. Oma maakunta Muu Suomi 27,2 % Henkilöstökulut (M ) ,8 % Palkat ja palkkiot 3,7 3,4 2,9 2,7 Henkilösivukulut Lakisääteiset henkilösivukulut 1,2 1,2 0,9 0,8 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 0,4 0,4 0,3 0,2 Tavaran- ja palveluntoimittajien alueellinen jakauma v Henkilöstökulut yhteensä 5,3 5,0 4,1 3,7 Henkilöstö Jyväskylän Energialla on työllistämisen, maksettujen palkkojen ja henkilöstön tuloverojen kautta myönteinen vaikutus toiminta-alueensa hyvinvointiin. Vuonna 2007 henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 3,7miljoonaa euroa emoyhtiössä JE-Urakoinnin palkat ja palkkiot henkilöstölle olivat 4,9 miljoonaa ja JE-Siirto Oy 1,3 miljoonaa euroa. Koko konsernin henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän ja pikapalkitsemisjärjestelmän piiriin. Palkat määräytyvät työtehtävien vaativuusarvioinnin mukaan. Kaupungille maksetut osingot (M ) ,0 4,0 4,0 Maksetut tuloverot (M?) ,08 0 1,6 1,8 1 Ennakko-osinkona kirjattu Yhteiskunta Jyväskylän Energia on vastuullinen energia- ja vesialan toimija, joka vaikuttaa merkittävästi kaupungin ja kaupunkilaisten hyvinvointiin. JE: n liikevaihto oli 84,5 miljoonaa euroa vuonna 2007, mikä on 11,5 % edellisvuotta enemmän. Jyväskylän Energian vaikutus kaupungin talouteen oli 14,1 miljoonaa euroa. Summa muodostui rahoituskuluista. Toimiva energia- ja vesihuolto on olennainen osa suomalaista hyvinvointia, ja niiden tarvitsema infrastruktuuri muodostaa itsessään merkittävän omaisuuden. JE-konsernin investoinnit olivat 50,3 miljoonaa euroa, missä on kasvua edellisvuoteen 31,9 M. Tuki yhteisöille Vuonna 2007 Jyväskylän Energia -yhtiöt oli mukana eurolla urheilun, kulttuurin ja maakunnan yritystoiminnan yhteistyötapahtumissa sekä yhteisvastuukeräyksissä. Lisäksi noin euroa osoitettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiölle logistiikan tieteellisen tutkimustoiminnan edistämiseen. _17

18 Rauhalahti säästää 442 km pitkän, metri kertaa metri -kokoisen, halkopinon verran polttoaineita joka vuosi yhteistuotannon ansiosta se on sama matka kuin Jyväskylästä Kemiin. Keljonlahden valmistuttua säästöpinomme jatkuu kauas Kemin pohjoispuolelle! Ympäristövastuu Toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi Haluamme toiminnallamme tukea kestävää kehitystä ennalta ehkäisemällä ja vähentämällä haitallisia ympäristövaikutuksia. Maamme on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasujen päästöt vuoden 1990 tasolle vuoteen 2010 mennessä. Uusia ilmastovaateita asetettiin kertomusvuoden päättyessä. Jyväskylän Energialle tämä merkitsee sähkön ja lämmön yhteistuotannon täysimittaista hyödyntämistä sekä nykyisessä voimalaitoksessa Rauhalahdessa että rakennettavassa voimalaitoksessa Keljonlahdella. Lisäksi panostamme puun käyttöön turpeen ohella, tuulienergian käytön lisäämiseen, järkevän energiankäytön edistämiseen ja energiatehokkuuteen. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto JYT: n Rauhalahden voimalaitoksessa säästää polttoaineita noin kolmanneksen sähkön ja lämmön erillistuotantoon verrattuna. Jyväskylän Energia kasvattaa yhteistuotetun energian osuutta myymästään energiasta investoimalla uuteen voimalaitokseen. Uusi voimalaitos vastaa kooltaan 1,5 Rauhalahden voimalaitosta. Jyväskylän Energialla on uusiutuvista luonnonvaroista koostuva Vihreän Energian energiatuoteperhe. Siihen kuuluvat puusta ja tuulesta tuotetut Puusähkö, Puulämpö ja Tuulisähkö. Puusähkö ja Puulämpö tuotetaan yhteistuotantona Rauhalahden voimalaitoksessa. Polttoaineina käytetään keskisuomalaisen metsäteollisuuden sivutuotteita (kuori, puru, hake), metsähaketta, hakkuutähdettä, harvennuspuuta ja kierrätyspuuta. Tuulisähkö on osakkuusyhtiömme, Suomen Hyötytuuli Oy: n, Meri-Porin ja Raahen tuulipuistoissa tuottamaa sähköä. Vihreiden tuotteiden alkuperää valvovat tilintarkastajamme energiataseen avulla: tuotteiden myynti ei vuositasolla voi ylittää niiden tuotantomääriä. Näin asiakas todella pääsee vaikuttamaan energiansa tuotantotapaan. Jyväskylän Energia on hyödyntänyt Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen biokaasua joulukuusta 2003 lähtien. Kaasu poltetaan Keltinmäen lämpökeskuksessa. Mustankorkean kaatopaikalla syntyvä kaasu on pääosin metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Biokaasun palamistuloksena syntyy huomattavasti vähemmän hiilidioksidia kuin esimerkiksi raskasta polttoöljyä käytettäessä. Biokaasun poltto ei lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää, koska poltettaessa siitä vapautuu sama määrä hiilidioksidia kuin kaatopaikalla. Biokaasu korvaa öljyä ja turvetta kaukolämmön polttoaineena. Vuonna 2007 biokaasulla tuotettua kaukolämpöä saatiin yli MWh, mikä vastaa noin 700 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Jyväskylän Energialla on pieni vesivoimalaitos Tourujoessa. Voimalaitoksen toiminta oli kertomusvuonna lupaehtojen mukaista. Laitos tuotti sähköä noin 2067 MWh. Määrä vastaa noin sadan sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista tarvetta. Jyväskylän Energia on solminut energiansäästösopimukset Suomen Kaukolämpö ry: n, Sähköenergialiitto ry: n sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuonna Lisäksi olemme laatineet sähkön siirron ja kaukolämmön energiansäästösuunnitelmat Vihreän sähkön osuus Jyväskylän Energian vuonna 2007 myymästä sähköstä oli 18,7 %. _18

19 Energiansäästösopimukset päättyivät vuoden 2007 lopussa. E.m. yhdistysten toiminta jatkuu Energiateollisuus ry: n sisällä. Energiateollisuus ja Kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelivat vuonna 2007 uuden sopimuksen energiapalvelujen energiatehokkuuden edistämiseksi. Jyväskylän Energia ja JE-Siirto liittyivät tähän energiatehokkuussopimukseen Myös uuden sopimuksen kautta olemme sitoutuneet järkevän energiankäytön edistämiseen ja tehokkaaseen energiankäyttöön omassa toiminnassamme eli sähkö- ja kaukolämpöverkkojen suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa sekä toimitiloissamme. Järkevän energiankäytön edistämiseksi annamme neuvontaa asiakkaillemme ja vierailijaryhmille. Energian- ja vedensäästövinkkeihin voi tutustua Jyväskylän Energian internetsivuilla sekä lukemalla jakamiamme opaskirjasia. Raportointivuonna laajensimme nuorille suunnattua energian- ja vedensäästöneuvonnan materiaalia, JEnergiaseikkailua, joka toimii internetissä. Kertomusvuonna 11 jyväskyläläistä ala-astetta ja 498 kakkosluokkalaista sai tarjoamamme Energiaa tokaluokkalaisille -koulutusmateriaalin, joka sisältää opettajapaketin ja koululaisten työkirjaset. Lisäksi tiedotamme järkevästä energian- ja vedenkäytöstä Jenergia-lehdessä ja koulutustilaisuuksissa, joita on järjestetty muun muassa kiinteistöasioista vastaaville henkilöille, koululaisille ja opiskelijoille. Muita energiansäästön edistämiseen liittyviä tapahtumia olivat Energiaa Sisä-Suomessa -koululaistapahtuma sekä taloyhtiöiden Energiaeksperttien koulutus. Kaikki kaukolämpöasiakkaamme saavat kerran vuodessa postitse kaukolämpöenergian käyttö- ja kustannusraportin. Raportin tarkoituksena on ohjata asiakkaita kaukolämmön kulutuksen seurantaan ja energiansäästöön. Internet-sivuillamme myös sähköasiakkaat voivat seurata energiankäyttöään lasku- ja lukematietoja selailemalla. Energialaskurilla voi verrata omia kulutusmääriään keskiarvotulokseen. Välittömät ympäristövaikutukset Toimintamme merkittävimmät välittömät ympäristövaikutukset ovat kaukolämpö-, vesi- ja sähköverkkojen rakentamisesta ja energian ja veden jakelusta sekä jäteveden johtamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Nämä liittyvät verkostohäviöihin, kaukolämmön lisäveteen ja pumppausenergian kulutukseen. Sähkönsiirtoverkon häviösähkönä ja kaukolämmön ja vesiverkon pumppaussähkönä käytetään Vihreää Energiaa. Toimitalomme ympäristövaikutukset liittyvät energian- ja vedenkulutukseen sekä jätteisiin. Kaukolämpö- ja sähköverkkojen sekä toimitalon ympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä verrattuna hankkimamme energian tuotannon ympäristövaikutuksiin. Veden tuotanto ja jätevesien johtaminen Jyväskylässä talousvesi on pääasiassa pohja- tai tekopohjavesituotantoa. Suurin veden tuotantoyksikkö on Vuonteenharjun tekopohjavesilaitos, jonka vesi kattoi kertomusvuonna 47,7 % Jyväskylän kokonaiskulutuksesta. Loput tuotettiin maalaiskunnan Kaivovedeltä ja Muuramen Muuratharjulta sekä talviaikaan Viitaniemen pintavesilaitokselta. Jyväskylän Energian vettä myydään myös tukkuasiakkaille Laukaaseen ja M-Realin Kankaan tehtaalle. Viitaniemen pintavesilaitoksen vettä tuotetaan ympäri vuoden Kankaan tehtaan tarpeisiin. Kesäaikaan laitos varmistaa vedensaantia toimimalla pohjavesi- ja tekopohjavesituotannon varatuotantolaitoksena. Tekopohjaveden valmistuksessa käytettävä hyvälaatuinen raakavesi otetaan Laukaan Kuusvedestä, joka sijaitsee noin 25 kilometriä Jyväskylästä koilliseen. Kuusvesi on Rautalammin vesireitin viimeinen järvi, eikä reitin valuma-alueella ole merkittävää teollisuutta. Vesi otetaan kilometrin päästä rannasta 12 metrin syvyydestä. Lupaehtojen mukaan laitos saa ottaa raakavettä keskimäärin kuutiota vuorokaudessa. Vesimäärä on 0,2 % läheisen Tarvaalanvirran keskivirtaamasta ja 0,9 % alivirtaamasta, joten veden otolla ei ole vaikutusta esimerkiksi Kuusveden vedenkorkeuteen. Raakaveden siirto ja jakelu hoidetaan Kuusveden Savolanniemen raakavesipumppaamolla. Vesi pumpataan seitsemän kilometrin päähän Kiikkuharjun ylävesisäiliöön. Säiliöltä raakavesi johdetaan harjualueelle rakennettua verkostoa pitkin Vuonteenharjun sadetusalueille. Raakavesi imeytetään Vuonteenharjun maaperään sadettamalla vettä maan pinnalle. Vesi muuttuu maaperäkerrosten läpi imeytyessään laadultaan lähes pohjaveden kaltaiseksi. Veden imeytymisaika maaperässä on noin kuukausi ja matka sadetuspaikasta pohjavesikaivolle noin puoli kilometriä. Imeytysalueiden koko on noin 30 hehtaaria ja siellä on kerrallaan käytössä 5-8 muutaman tuhannen neliön kokoista imeytyspaikkaa. Imeytyspaikkoja vaihdellaan määräajoin sadetuksen ympäristövaikutusten minimoimi- Nettiselaimella toimiva oppimateriaali Jenergiaseikkailu kannustaa energian ja veden järkevään ja säästäväiseen käyttöön Vuonna 2007 kaukolämpöverkon lisäveden kulutus oli m³. Viitaniemi Janakka Laukaa Vuontee 1,7% 11,2% 47,7% 3,0 Muurame 36,5% Veden hankinnan jakautuminen tuotantoyksiköittäin. Kaupunki Kangas Matar. pk ,3% ,6% ,0% Veden toimitusten jakautuminen. _19

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3 Yhteiskuntavastuuraportti 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Energiastrategia kattaa nyt myös vesiliiketoiminnan _5 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _6 Jyväskylän

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3. Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3. Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5 Yhteiskuntavastuuraportti 2004 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5 Jyväskylän Energian profiili

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5 Yhteiskuntavastuuraportti 2008 SISÄLTÖ Toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat 6 Kumppanit 7 Avainluvut 8 Hallinto

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti. Vantaan Energia energiaa elämään

Energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti. Vantaan Energia energiaa elämään Energiaa elämään 07 Yhteiskuntavastuuraportti Vantaan Energia energiaa elämään 3 Raportin laajuus ja periaatteet Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportoinnin tavoitteena on kertoa läpinäkyvästi asettamistamme

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT Päivitys 24.4.2015 www.jyvaskylanenergia.fi Sähköä, lämpöä ja vettä Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, lämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT Päivitys 14.8.2014 www.jyvaskylanenergia.fi Sähköä, lämpöä ja vettä Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, kaukolämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia.

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia. 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 26 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät 8 Kaukolämpö 1 Sähkönmyynti 12 Sähköverkot

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

Sisällys. Tämän raportin sähköinen versio sekä täydelliset tilinpäätöstiedot. on luettavissa osoitteessa www.turkuenergia.fi.

Sisällys. Tämän raportin sähköinen versio sekä täydelliset tilinpäätöstiedot. on luettavissa osoitteessa www.turkuenergia.fi. Vuosikertomus 10 Sisällys 3 Vuosi 2010 lyhyesti 7 Visio, strategia ja arvot 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Toimintaympäristö muutoksessa 18 Katsaus liiketoimintoihin 20 Lämpö 22 Sähkönmyynti 24 Sähköverkot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Liikevoitto 1000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 *

Liikevoitto 1000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 * Vuosikatsaus 2007 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1000 * 200 000 150 000 100 000 50 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Liikevoitto/henkilö 1000

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy 2011 Viimeaikaisten myrskyjen jälkeen moni on oivaltanut, millainen merkitys on sähkön saannin luotettavuudella. Infrastruktuurin rapautuminen on iso riski suomalaiselle

Lisätiedot

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO Keskeiset tapahtumat 2007 etulieve Vuosi 2007 lyhyesti 3 Turku

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

Rauman Energian vuosi

Rauman Energian vuosi Rauman Energian vuosi 2009 Kumppanuusverkosto Osakkuusyhtiöt Kumppanuusyhtiöt 2 Neitoperhonen. Kannen kuva: Seija Paavola. Henkilökunnan valokuvauskilpailun voittajakuva 2009. Lyhenteet: EPV Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Vuosikatsaus 2010 Vuosi sujui menestyksekkäästi 6 Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2004 Yhteiskuntavastuuraportti M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet > Sisällysluettelo iii M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet iv M-realin työturvallisuus- ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen.

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen. VUOSIKERTOMUS 2008 Avoimena huomiseen. Sisältö 1. Tunnusluvut, sivu 3 2. Tärkeät tapahtumat vuonna 2008, sivu 4 3. Toimitusjohtajan katsaus, sivut 5 6 4. Kotkan Energia Oy, sivu 7 5. Hallinto, sivu 8 6.

Lisätiedot

Espoon sähkö Vuosikertomus 2002. Vuosikertomus 2002. Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia

Espoon sähkö Vuosikertomus 2002. Vuosikertomus 2002. Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia Espoon sähkö Vuosikertomus 2002 Vuosikertomus 2002 Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Asiakaspalvelu 6 Liiketoimintavuosi 2002 Espoon Sähkö 8 Sähköliiketoiminta 10

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

LUOTETTAVASTI TURKULAINEN

LUOTETTAVASTI TURKULAINEN LUOTETTAVASTI TURKULAINEN Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2003 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 7 Kaukolämpö

Lisätiedot

Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I

Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I YRITYSVASTUURAPORTTI SISÄLLYS COMPONENTA-KONSERNI 3 Toimitusjohtajalta...............................................................................................................3 Componenta lyhyesti..........................................................................................................4

Lisätiedot