Sisältö. Toimitusjohtajalta _3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Toimitusjohtajalta _3"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuuraportti 2007

2 Sisältö Toimitusjohtajalta _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Kasvun strategia painottaa maakunnallista näkökulmaa Toimintaperiaatteet Työnilo 008 -henkilöstöstrategiaa jatkaa Työilo 2010 Jyväskylän Energian profiili Jyväskylän Energia pähkinänkuoressa _7 Liiketoiminnat Tytäryhtiöt _8 Tuotantokumppanit Tulos Investoinnit _9 Henkilöstö Jyväskylän Energian yhteiskuntavastuun sisältö _10 Avaintunnusluvut Jyväskylän Energia Oy Raportointiperiaatteet _11 Yhteiskuntavastuuraportti Raportin sisältö ja tiedonkeruu Laskentaperiaatteet Johtaminen Toimintajärjestelmä _12 Laatu Ympäristö Henkilöstö sekä työterveys ja -turvallisuus _13 Riskienhallinta Viestintä _14 Taloudellinen vastuu Asiakkaat _15 Toimittajat _17 Henkilöstö Yhteiskunta Tuki yhteisöille Ympäristövastuu Toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi _18 Välittömät ympäristövaikutukset _19 Veden tuotanto ja jätevesien johtaminen Kaukolämpö-, vesi- ja sähköverkkojen suunnittelu, rakennuttaminen ja käyttö _21 Energiatalon ympäristövaikutukset _23 Välilliset ympäristövaikutukset Raaka-aineet Päästöt ilmaan _24 Jätteet Päästöt veteen Poikkeamat Lupaehtojen rikkomukset ja ympäristövalitukset Sosiaalinen vastuu _25 Henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen Yhteistoiminta ja tasa-arvo Sidosryhmät ja paikallinen vuorovaikutus _26 Tuotevastuu ja asiakassuhteet _2

3 Toimitusjohtajalta Tervetuloa lukemaan Jyväskylän Energian yhteiskuntavastuuraporttia, joka julkaistaan nyt toista kertaa vain sähköisessä muodossa. Jättämällä raportin painamatta noudatamme omistajamme, Jyväskylän kaupungin, käytäntöä: painamisen vähentäminen säästää luontoa ja resursseja. Jatkamme raportointia GRI-ohjeiston hengessä. Raportti kuvaa tarkimmin Jyväskylän Energia Oy: tä eli emoyhtiötä. JE-Urakointi Oy: n ja JE-Siirto Oy: n toiminta on mukana silloin, kun puhutaan konsernista tai Jyväskylän Energia -yhtiöistä kokonaisuutena. Tytäryhtiöiden yhteiskuntavastuun tulokset on raportoitu emoyhtiötä suppeammin. Jyväskylän Energia yhtiöt haluaa olla vastuullinen ja aktiivinen yrityskansalainen, joka kertoo toimistaan avoimesti ja oma-aloitteisesti. Jyväskylän Energian toiminta kiinnostaa suurta yleisöä. Myös medianäkyvyytemme on kasvanut voimakkaasti: kun vielä vuonna 2006 JE oli esillä noin 360 jutussa, vuonna 2007 mediaseurantapalvelumme välitti meille 563 osumaa. Samaa tahtia ovat runsastuneet myös Jyväskylän kaupungin kysymyspalstan kautta esitetyt nettikysymykset. Vastataksemme yleisön kasvaneeseen tiedontarpeeseen avasimme kertomusvuoden ja vuoden 2008 vaihteessa voimalaitoshanketta taustoittavan ja siihen liittyvää materiaalia kokoavan sivuston osoitteeseen Siellä voimme tiedottaa myös sellaisista hankeasioista, jotka eivät arviomme mukaan ylittäisi median uutiskynnystä, mutta jotka voivat olla kiinnostavia esimerkiksi voimalaitoksen naapureiden kannalta. Julkaisemme myös tilinpäätöstiedot kokonaisuudessaan aiemmin käyttämiemme lyhennelmien asemesta. Ulkopolitiikan haasteissa korostuivat Keljonlahden voimalaitoksen suunnittelun ja luvituksen eteneminen sekä rakennustyön käynnistyminen. Kertomusvuonna alkoi myös varautuminen uuden Jyväskylän syntyyn vuonna 2009: Jyväskylän Energian rooli liittyy merkittävästi mm. Jyväskylän maalaiskunnan vesihuoltoon ja Korpilahden kaukolämpöasioihin. Sisäpolitiikassa panostimme konsernin henkilöstön osaamisen vahvistamiseen sekä uusien ammattilaisten rekrytointiin voimalaitosprojektin läpiviemiseen. Juha Lappalainen Toimitusjohtaja Petri Voudinmäki / Studio Woudin _3

4 Strategia Liiketoiminta-arvot Jyväskylän Energian liiketoiminta-arvot on uudistettu Jyväskylän Energia -konsernin väen yhteistyönä viimeksi vuonna Jyväskylän Energian liiketoiminta-arvot ovat näkemys tulevaisuudesta, asiakasläheisyys, tuloksentekokyky ja vastuu. Näkemys tulevaisuudesta Näkemys tulevaisuudesta menneestä oppiminen ja huomiseen suuntaaminen on arvo, jolla toteutamme strategiaamme. Emme jää seisomaan paikoillemme, vaan ymmärrämme, että asiat ja ihmiset muuttuvat. Arvostamme aktiivista, kehitysmyönteistä toimintaa, joka tähtää kasvuun ja maakunnalliseen hyvinvointiin. Huolehdimme siitä, että meillä on yhteinen näkemys tulevaisuudesta. Asiakasläheisyys Asiakasläheisyys asiakkaan menestyminen on meille tärkeää. Panostamme paikallisuuteen ja maakunnallisuuteen. Luomme toimivia palvelukonsepteja ja palvelupaketteja. Kehitämme aktiivisesti myös sähköisiä palveluja. Puhumme ihmisen äänellä ja olemme tavoitettavissa myös antaaksemme tukea ja neuvontaa energia-alaan liittyvissä asioissa. Kaiken lähtökohtana ovat asiakkaidemme tarpeet. Tuloksentekokyky Oikeudenmukaisella ilmapiirillä ja riittävällä menestyksen janolla varmennamme tuloksentekokykyämme. Luotamme toisiimme ja uskomme, että kaikki haluavat tehdä parhaansa. Haemme menestyksemme yhteistyöstä synergiasta toistemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme kesken. Muistamme, että kaikella on hintansa: hyvä maine syntyy tehokkaasta, asiallisesta ja asiakastarpeeseen vastaavasta toiminnasta. Pidämme yllä avointa ja rehellistä yrityskulttuuria. Vastuu Vastuu asiakkaista, ympäristöstä, yhteiskunnasta ja toisistamme luo perustan liiketoiminnallemme. Olemme luotettavia ja tunnemme vastuumme. Suoritamme tehtävämme ammattimaisella asenteella ja kerralla oikein -suoritusta tavoitellen. Huolehdimme myös sisäisten palvelujen ajantasaisuudesta ja joustavuudesta, sovitusta laadusta ja aikataulujen pitävyydestä. Emme elä vain tätä hetkeä varmistamme, että ammattitaitomme toimii myös huomenna. Seuraamme alan kehitystä ja opimme. _4

5 Kasvun strategia painottaa maakunnallista näkökulmaa JE: n strategian päivitys oli käynnissä kertomusvuoden päättyessä. Muotoiluun aktiivisesti osallistunut hallitus hyväksyi työn tulokset alkuvuonna Strategia pohjautuu vuonna 2003 laadittuun Kasvun strategiaan, joka päivitettiin edelliskerran vuonna Jyväskylän Energian päämääränä on olla vahva, osaava ja palveleva energiaveturi, joka vauhdittaa maakunnan menestystä ja hyvinvointia. Kasvun strategia 1. Jyväskylän Energia on vahva energiayritys ja haluttu työnantaja, joka kehittää alan osaamista ja edistää seudullista yhteistyötä, maakunnan työllisyyttä ja kilpailukykyä. Havainnekuva Keljonlahdelle rakennettavasta voimalasta Jyväskylän Energia on muodostuvan uuden Jyväskylän johtava energiayritys. Syventämällä asiakkuuksia, parantamalla toiminnan tehokkuutta ja kehittämällä uusia palveluita tuetaan asiakkaan menestystä ja tyytyväisyyttä. Jyväskylän Energian kilpailukyky ja toimitusvarmuus varmistetaan huolehtimalla yrityksen teknisistä ja taloudellisista edellytyksistä, joita osaava henkilökunta kehittää. Uusiutuvilla energiaraaka-aineilla tuotetun sähkön ja lämmön määrää kasvatetaan hallitusti. Polttoaineiden toimitusketjua ohjataan itse. Sähkön ja lämmön hankintaa ja myyntiä kehitetään lisäämällä omaa tuotantoa, joka perustuu maakunnallisten energiaraaka-aineiden laajamittaiseen hyödyntämiseen. Oma tuotanto varmistaa tuotteidemme vakaat ja kilpailukykyiset hinnat ja hyvän toimitusvarmuuden. Vesiliiketoiminnan kasvua haetaan seudullisella ja maakunnallisella yhteistyöllä. Maakunnan vesivarat turvaavat raakaveden riittävyyden. Veden laatu varmistetaan nykyaikaisin käsittely- ja jakelumenetelmin. Liiketoimintojen vahvuus ja oikea-aikaiset, tuottavat investoinnit turvaavat kannattavuuden ja yhtiön arvon kasvun. Liiketoiminnan riskit tunnistetaan ja ne hallitaan viisaasti. Monipuolinen tuotanto turvaa kilpailukykymme muuttuvilla markkinoilla. _5

6 Toimintaperiaatteet Jyväskylän Energia -yhtiöt on kehittyvä ja kasvava keskisuomalainen konserni, jonka toimialana on sähkö-, kaukolämpö- ja vesiliiketoiminta sekä tuotanto. Ennakoimme asiakkaidemme tarpeet ja meihin kohdistuvat odotukset. Kehitämme asiakassuhteitamme, tuotteitamme ja palvelujamme saadun tiedon pohjalta. Turvaamme sähkön, lämmön ja veden jakelun sekä jätevesien johtamisen tekniset edellytykset. Pidämme toimintaamme palvelevan tekniikan nykyaikaisena ja tehokkaana. Toimimme tuloksellisesti laatuamme jatkuvasti parantaen ja annettuja velvoitteita noudattaen. Tavoitteenamme on vähentää ja ehkäistä toimintamme aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Edistämme järkevää energia- ja vesivarojen käyttöä. Kehitämme energian hankintaamme ja tuotantoamme monipuoliseksi ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi. Panostamme ensisijaisesti seudullisiin, uusiutuviin polttoaineisiin sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Hyödynnämme veden hankinnassa korkeaa teknologiaa ja luonnonmukaisia tuotantomenetelmiä. Seudullisella yhteistyöllä on suuri merkitys sekä veden hankinnassa että jätevesien johtamisessa. Luomme hyvällä johtamisella edellytykset henkilöstön työhyvinvoinnille. Osaava ja aikaansaava henkilöstö huolehtii, että saavutamme tavoitteemme. Työnilo 008 -henkilöstöstrategiaa jatkaa Työilo 2010 Jyväskylän Energian henkilöstöstrategia Työnilo 008 oli kertomusvuonna edelleen voimassa. Sen jatkoksi työstettiin vuoteen 2010 ulottuva Työilo 2010 strategia. Henkilöstöstrategian tavoitteet ovat: kasvun strategian toteutumisen edistäminen, toimintaperiaatteiden toteutumisen tukeminen, muutoksen näkeminen positiivisena mahdollisuutena sekä keskittyminen tehokkaimpiin toimintamalleihin ja maakunnallisuuteen. Menestymisemme edellytyksenä ovat henkilökunnan jatkuva kehittyminen ja onnistuneet suoritukset yrityksen painopistealueilla. Menestys perustuu työntekijän henkilökohtaiseen vastuuseen omien tietojen ja taitojen kehittämisestä sekä hänen sitoutumiseensa yhteisiin tavoitteisiin. Henkilöstöstrategia tähtää siihen, että henkilöstö voi hyvin, toimii tehokkaasti ja ottaa rohkeasti vastaan uusia haasteita. Päämäärä ja strategiat näyttävät oppimisen suunnan ja tarpeet. Osaamisen vahvistuminen auttaa muuttamaan uhkat haasteiksi. Tavoitteenamme on palveleva, tehokas, kehittävä ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategian peruselementeistä osaamisen hallinta merkitsee JE-strategian hallintaa, konsernin kokonaisuuden ymmärtämistä ja asiakastarpeiden tunnistamista. Muutoksen hallinta edellyttää johtamis- ja esimiestaitojen systemaattista kehittämistä, muutoksen jatkuvaa ennakointia ja läpivientiä sekä yhdessä tekemistä. Työniloa rakentavat luottamuksen ja työnilon tietoinen vahvistaminen, oikeudenmukainen toiminta ja kuormittavuuden hallinta sekä kannustavat, tuloksellisuutta tukevat palkkausjärjestelmät. Henkilökunnan viihtyvyyteen vaikutetaan myös Energiaklubin kautta liikuntamahdollisuuksia sekä yhteisiä tilaisuuksia ja retkiä järjestämällä. _6

7 JYVÄSKYLÄN ENERGIAN PROFIILI Jyväskylän Energia pähkinänkuoressa LIIKETOIMINNAT Jyväskylän kaupungin 100-prosenttisesti omistaman Jyväskylän Energian päätuotteet olivat sähkö, kaukolämpö ja vesi. Vihreän Energian tuoteperheeseen kuuluvat tuulisähkö, puusähkö ja puulämpö. Vihreän sähkön tuotteiden osuus myydystä sähköenergiasta oli 18,7 %. Kaukolämpöä myydään Jyväskylän lisäksi Jyväskylän maalaiskuntaan Vattenfall Kaukolämpö Oy: lle. Jyväskyläläistä sähköä myydään myös maakunnan ulkopuolelle. Jyväskylän Energian vettä toimitetaan Jyväskylän kaupungin vahvistamalla toimintaalueelle, joka kattaa pääosan kaupungin kaavoitetusta alueesta. Lisäksi vettä toimitetaan satunnaisesti Jyväskylän maalaiskuntaan ja Laukaan kuntaan Lievestuoreelle. Jyväskylän kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen rakennustilavuudesta lähes 80 % on kaukolämmityksessä. Kaukolämpöasiakkaiden lukumäärä kasvoi 254: llä edellisvuodesta ja on nyt Kaukolämmön myynti oli 972 GWh (gigawattituntia). Kaukolämpöverkkoa rakennettiin 24 kilometriä. Verkon kokonaispituus on nyt 329 kilometriä. Kaukolämmitetty rakennustilavuus kasvoi m³: llä eli 2,3 prosentilla, selvästi valtakunnallista keskivauhtia nopeammin. Sähköä myytiin 629 GWh, josta 65 % jäi Jyväskylään. Sähköä siirrettiin jakelualueemme asiakkaille 618 GWh. Sähköverkon pituus on 1316 kilometriä. Uusia sähköliittymiä kytkettiin verkkoon 158 kappaletta. Vettä myytiin talousvedeksi 6,07 miljoonaa kuutiota. Tukkumyynti M-Realin Kankaan tehtaalle ja Laukaaseen oli 2,18 miljoonaa kuutiota. Jätevettä laskutettiin 6,02 kuutiota. Ero johtuu pääasiassa viemäriverkostoon kulkeutuvista sade- ja valumavesistä. Vesiliittymiä toimintaalueellamme on 9282 ja asukkaita verkon piirissä kaikkiaan Sähkön käyttöpaikat. Käyrä kuvaa verkkoalueemme käyttöpaikkojen lukumäärää kunakin vuonna pj-johdot / km kj-johdot / km Jyväskylän Energian sähköverkon kokonaispituus on 1315,6 km, josta valtaosa 72% (947 km) on pienjänniteverkkoa. Johtopituudet ovat Energiamarkkinavirastolle ilmoitettuja tunnuslukuja Energiatoiminnan sijoittuminen Jyväskylässä, kartasta puuttuu Säynätsalon kaukolämpötoiminta. _7

8 Sähköverkon kehittyminen käyttöpaikat / kpl johtopituus / km pj-johdot / km kj-johdot / km Käyttöpaikat kuvaa verkkoalueemme käyttöpaikkojen lukumäärää kunakin vuonna. Johtopituudet ovat Energiamarkkinavirastolle ilmoitettuja tunnuslukuja. Kaukolämmön avainluvut Kaukolämmitetty rakennustilavuus milj.m³ 21,934 22,103 21,431 20,736 20,383 Kaukolämpöverkon pituus km Lämmönmyynti GWh ,5 905,5 921 Lämmönhankinta GWh TYTÄRYHTIÖT JE omistaa kokonaan vuoden 1999 alussa toimintansa aloittaneen JE-Urakointi Oy: n. Tytäryhtiö tuottaa sähkö-, kaukolämpö-, vesi- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitopalveluita. Vuonna 2006 JE: n osakeyhtiönä aloittanut JE-Siirto Oy on toinen JE: n kokonaan omistamista tytäryhtiöistä. JE-Siirto Oy toimii emoyhtiöltä vuokraamillaan verkoilla. Siirtoyhtiö palvelee verkkoalueemme sähkön siirron asiakkaita, huolehtii verkon käytöstä ja kunnossapidoista sekä toteuttaa tarvittavat verkostoinvestoinnit omistajan kanssa sovitulla tavalla. JE omisti vuonna 2006 Keljonlahden voimalaitoshanketta varten perustetusta Jyväskylän Voima Oy: stä vuoden lopussa 70,9 %. Vuodenvaihteen jälkeen osakkaiksi tulivat vielä Rauman Energia Oy ja Päijänteen Metsänhoitoyhdistys. TUOTANTOKUMPPANIT Jyväskylän Energia Oy omistaa 40 % Jyväskylän Energiantuotanto Oy: stä (JYT), jonka toinen omistaja on Fortum Power and Heat Oy. Jyväskylän Energian myymästä sähköstä 59,8 % ja lämmöstä 97 % ostetaan JYT: ltä. Sähköä hankitaan myös sähköpörssistä ja yhteistyökumppaneilta (38,9 %), Suomen Hyötytuuli Oy: ltä (0,9%) ja JE: n omasta Tourujoen vesivoimalaitoksesta (0,3 %). Loppu on tilapäis- ja tasesähkökauppaa. JE on yksi Suomen Hyötytuuli Oy: n yhdeksästä osakkaasta. Kaukolämmöstä 1,6 % hankitaan UPM-Kymmenen Säynätsalon tehtaalta ja 1,6 % tuotetaan biokaasulla Keltinmäen lämpökeskuksessa. TULOS Emoyhtiön liikevaihto oli 84,5 M, missä on nousua edellisvuoteen 11,5 %. Sähkön myynti kasvoi 1,6 M eli 6,6 %, lämmön myynti 2,9 M eli 8,2 %. Veden myynti kasvoi 1,4 M eli 9,1 %. JE-konsernin liikevaihto oli 99,2 M, missä oli kasvua edellisvuodesta 10,6 %. Liikevoittoa syntyi emoyhtiössä 19,3 M eli 22,9 % liikevaihdosta. Tulos ennen veroja ja varauksia oli 6,7 M. Nettotulosta syntyi tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen emoyhtiössä 0,2 M ja konsernissa 4,7 M ,5 M 0 Jyväskylän Energia Oy 16,4 M 14,6 M JE-Siirto Oy JE-Urakointi Oy Jyväskylän Energia -yhtiöt alkaen. Liikevaihdoista ei ole eliminoitu sisäistä kauppaa: konsernin liikevaihto oli 99,2 M. Jyväskylän Energia Oy: n liikevaihto toimialoittain. 1 = jätevesi 2 = puhdas vesi M % GWh / milj. m 3 M % GWh M % Sähkön myynti 26,0 30, ,4 32, ,8 30,0% Lämmön myynti 37,9 44, ,0 46, ,7 48,0% Vesi: vesi + jätevesi 17,0 20,1 6, , ,6 20,5 Muu myynti 3,6 4,3 0,8 1,1 1,0 1,7% Jyväskylän Energia Oy yhteensä 84,5 75,8 66,0 _8

9 Kaukolämpökodissa asuminen on mukavaa ja vaivatonta. Jyväskylässä kaukolämpöverkko laajenee maan keskiarvoja nopeampaa vauhtia. INVESTOINNIT Sähköverkkoon investoimme 3,3 M. Pääpaino oli perusparannus- ja korvausinvestoinneissa. Verkkoa parannettiin Vapaudenkadulla, Yliopistonkadulla sekä Puisto- ja Rajakadun välisellä alueella. Ilmajohtoja uusittiin kaapeliverkoksi Keljonkankaalla ja Lohikoskella. Käyttövarmuutta vahvistettiin Nisulan ja Kirkkopuiston kytkinasemien välillä ja Sulun alueella. Merkittävimmät uusinvestointikohteet olivat Kaakkolampi, Mustalampi, Korteniitty ja Lounatuulentie. Suurin sähköasemainvestointi oli Tourulan sähköaseman releistyksen ja käytönvalvontaliittymän uusiminen. Uutta keskijänniteverkkoa rakennettiin 13,8 kilometriä, pienjänniteverkkoa 37,8 km ja verkkoon liitettiin 15 uutta muuntamoa. Kaukolämpöverkkoon investoimme 6,1 M (8,7). Merkittäviä rakennuskohteita olivat Sarvivuori, Nenäinniemi ja Korteniitty. Lisäksi kaukolämpöä rakennettiin Muuramen Ahvenlammelle. Vanhoille omakotitaloalueille kaukolämpöä rakennettiin mm. Mannilassa, Lohikoskella ja Keljonkankaalla. Uutta kaukolämpöverkkoa rakennettiin 23 kilometriä. Vesiverkkoon investoitiin 5,8 M. Suurimmat uudisrakennuskohteet olivat Korteniitty, Mustalampi, Kaakkolampi ja Lounatuulentie. Verkostoja saneerattiin Yliopistonkadulla, paikallisliikennekeskuksessa ja Säynätsalon Sorvaajantiellä. Viemäriverkostoa uudistettiin sujuttamalla Vesangantiellä ja Nisulankadulla, jolloin katujen katkaisemista kaivutyön vuoksi ei tarvittu. Korteniitylle rakennettiin uusi jätevesipumppaamo ja Säynätsalon Rantatien jätevesipumppaamo saneerattiin. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamme lisäämällä omaa voimantuotantoa. Kuvassa Keljonlahden voimalaitoksen rakennustoimikunta: vasemmalta Juha Lappalainen,Markku Miettinen (Vapo), Hannu Virta (SPS-Tuotanto Oy), Pentti Huumo ja Hannu Harju. Lämpöliittymismaksuja kertyi 1,1 M, sähköliittymistä 0,4 M ja vesiliittymistä 1,4 M. Vieraan pääoman korkoja maksoimme konsernissa 14,1 M. Pitkäaikaisten lainojen määrä tilivuoden päättyessä oli 211,8 M (212,7). HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli 221 (216) henkilöä, joista Jyväskylän Energia Oy: ssä 77 ja JE-Urakointi Oy: ssä 114 (112) JES: ssä 30. Emoyhtiön vakinaisen henkilöstön määrä raporttivuoden lopussa oli 83. _9

10 Jyväskylän Energian yhteiskuntavastuun sisältö Jyväskylän Energian merkittävimmät yhteiskunnalliset vaikutukset liittyvät alueellisen hyvinvoinnin luomiseen, energian ja veden tuotantoon ja jakeluun sekä henkilöstöstä huolehtimiseen. Toiminnallamme on taloudellisia vaikutuksia sidosryhmillemme. Asiakkaiden kannalta olennaista on tarjoamamme sähkön, kaukolämmön ja veden toimitusvarmuus, saatavuus ja laatu sekä kilpailukykyinen hinta. Yhtiön työllistämisvaikutuksen lisäksi tuomme seudulle vaurautta ja työtä suosimalla maakunnallisista polttoaineista tuotettua energiaa. Jyväskylän kaupungille JE on merkittävä sijoitus, joka osaltaan varmistaa kaupungin ja kaupunkilaisten hyvinvointia. Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat energiapuolella pääosin välillisiä ja vedessä välittömiä tuotannon vaikutuksia. Lisäksi tulevat sähkö-, kaukolämpö- ja vesiverkkojen rakentamiseen, energian ja veden jakeluun ja jäteveden johtamiseen liittyvät ympäristövaikutukset, kuten verkostohäviöt ja esimerkiksi kaukolämmön lisäveden ja pumppausenergian kulutus. Sosiaalisen vastuun alueella merkittävimmät vaikutuksemme liittyvät henkilöstön kehittämisen ja hyvinvoinnin lisäksi yhteiskuntasuhteisiin sekä tuotevastuuseen. Panostamme strategiamme mukaisesti henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen. Toimimme vastuullisen yrityskansalaisen tavoin ja tiedotamme avoimesti tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista. Avaintunnusluvut Jyväskylän Energia Oy Taloudellisen vastuun avaintunnusluvut Liikevaihto 84,5 75,8 M 66,0 M Liikevoitto 19,3 16,9 M 13,2 M Tulovero 0,08 0 1,6 M Osinko 1 0 4,0 M 4,0 M Investoinnit 25,7 20,2 M 162,2 M Oman pääoman tuotto 19,8 % 14,8 % 32 % Omavaraisuusaste 10,9 % 10,3 % 8,9 % Maksetut palkat 3,7 3,4 M 2,9 M Ostot toimittajilta 81,9 68,8 M 52,7 M Yhteisöjen tukeminen 0,08 M 0,05 M 0,05 M Asiakkaan kokema keskeytysaika: sähkö ² 0,15 h 0,13 h 0,13 h Asiakkaan kokema keskeytysaika: kaukolämpö ³ 0,88 h 0,87 h 0,82 h Ympäristövastuun avaintunnusluvut Vihreän sähkön osuus myydystä sähköstä 18,7 % 13,1 % 5,7 % Verkostohäviöt: sähkö 2,7 % 2,8 % 2,7 % Verkostohäviöt: kaukolämpö 8,0 % 8,0 % 7,5 % Kaukolämmön lisävesi m³ 8871 m³ m³ Pumppaussähkön kulutus MWh MWh MWh Vuotovedet: vesijohtoverkosto 5 0,62 milj. m³ 1,12 milj.m³ 1,44 milj. m³ Vuotovedet: jätevesi 5 4,52 milj. m³ 4,35 milj.m³ 4,45 milj. m³ Korjatut vesijohtovuodot 5 48 kpl 37 kpl 17 kpl Sosiaalisen vastuun avaintunnusluvut Henkilöstön määrä vuoden lopussa Vakituiset / määräaikaiset 77/6 77/7 72/5 Henkilöstön vaihtuvuus (ulkoinen) 6 9,1 % 1,2 % 2,8 % Työntekijöiden keski-ikä 48,4 49,0 47,6 Sairauspoissaolot 3 % 4,3 % 6,3 % Koulutuspäivät keskimäärin / hlö 5, = Ennakko-osinkona kirjattu vuonna = Sisältää sekä häiriöt että suunnitellut katkot 3 = Katkokset ovat aiheutuneet verkoston huolto- ja saneeraustöistä, uusien asiakkaiden liittämisestä kaukolämmön piiriin sekä verkostovaurioista. Asiakas ei yleensä havaitse katkosta, sillä huoneisto pysyy lämpimänä katkoksen ajan. 4 = Perustuu arvioon 5 = Vuodet 2004 ja 2005 Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena 6 = Vuoden aikana rekrytoitujen osuus henkilöstön määrästä vuoden lopussa. _10

11 Yhteiskuntavastuuraportti 2004 Yhteiskuntavastuuraportti 2005 Jyväskylän Energia on raportoinut yhteiskuntavastuustaan vuosittain vuodesta 2003 alkaen. Raportointiperiaatteet Yhteiskuntavastuuraportti Jyväskylän Energia on julkaissut aiemmin kolme ympäristöraporttia. Yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan nyt viidettä kertaa. Se kattaa yhteiskuntavastuun eri osaalueita taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevat tiedot. Suomessa useat energiayhtiöt julkaisevat yhteiskuntavastuuraportin. Tässä raportissa sovelletaan Global Reporting Initiativen (GRI) laatimaa, vuonna 2002 alun perin julkaistua, kestävän kehityksen raportointiohjeistoa. Raportoinnille antaa haastetta vesiliiketoiminnon, osakkuusyhtiöiden toiminnan ja konserninäkökulman integrointi. Raportti kuvaa tarkimmin Jyväskylän Energia Oy: tä eli emoyhtiötä. Tytäryhtiöittemme, JE-Urakointi Oy: n ja JE-Siirto Oy: n, toiminta on mukana, aina kun puhutaan konsernista tai Jyväskylän Energia -yhtiöistä kokonaisuutena. Tytäryhtiöiden yhteiskuntavastuun tulokset on raportoitu edelleen hieman emoyhtiötä suppeammin ja esitetty paikoin konsernin yhteistuloksien mukana ja paikoin erillisinä koosteina tai graafeina. Raportin sisältö ja tiedonkeruu Jyväskylän Energian yhteiskuntavastuuraportti käsittelee vuoden 2007 tuloksia ja tapahtumia sekä kuvaa pidemmän aikavälin kehitystä aikasarjoin. Yhteiskuntavastuuraportissa esitetyt tiedot perustuvat pääosin normaalin toiminnan seurannan tuloksena syntyneisiin tietoihin. Raportissa esitetyt taloudellisen vastuun tiedot ovat peräisin Jyväskylän Energian kirjanpidosta ja virallisista tilinpäätöstiedoista. Ympäristötiedot kattavat JE: n merkittävät ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Yksikkömme ovat keränneet ympäristöasioita koskevat lähtötiedot ja vastaavat niiden oikeellisuudesta. Suuri osa esittämistämme ympäristötiedoista perustuu viranomaisille raportoitaviin tietoihin ja ulkopuolisiin tutkimustuloksiin. Henkilöstötiedot on saatu Jyväskylän Energian henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmistä ja tilastoista. Laskentaperiaatteet Kehitämme jatkuvasti käytäntöjämme yhteiskuntavastuuraportoinnin alueella. Esitettyjen tietojen laatu ja luotettavuus on pyritty varmistamaan vakiintuneiden sisäisten menettelytapojen avulla. Käsillä olevaa raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti. Tietojen täsmällisyyteen ja kattavuuteen liittyvistä rajoitteista sekä laskentaperiaatteiden muutosten vaikutuksista esitettyihin tietoihin on raportin a.o. kohdissa maininta. Raportti kattaa Jyväskylän Energia Oy: n tulosyksiköitä koskevat yhteiskuntavastuutiedot. Välillisissä ympäristövaikutuksissa on lisäksi raportoitu Jyväskylän Energian 40-prosenttisesti omistaman Jyväskylän Energiantuotanto Oy: n ympäristövaikutuksia, jotka kohdistuvat myymiimme tuotteisiin. Raportissa ei ole käsitelty Jyväskylän Energiantuotanto Oy: n (JYT) taloudellisia eikä sosiaaliseen vastuuseen liittyviä tietoja, sillä JYT raportoi tarpeelliset osin itse ja osa Jyväskylää koskevista tuloksista on sisällytetty Fortumin raportteihin. Vesiliiketoiminnassa vastuumme rajoittuvat jätevesien osalta jätevesien keruuseen ja johtamiseen puhdistamolle. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy raportoi toiminnastaan itse. _11

12 Viitaniemen valvomo päivystää ympäri vuorokauden ja toimii kaupungin energian- ja vedenjakelun hermokeskuksena. JOHTAMINEN Toimintajärjestelmä Jyväskylän Energiaan kuuluivat raportointivuonna seuraavat liiketoiminnot: tuotanto, kaukolämpö, vesi ja myyntiliiketoiminta. Konsernin näkökulmasta myös JE-Urakointi Oy muodostaa liiketoiminnan, joka yhtiöitettiin vuonna -99. Sähkön siirtoliiketoiminta yhtiöitettiin vuoden 2006 alusta JE-Siirto Oy: öön. Tytäryhtiöiden toiminnanohjaus korostaa tyttärien tukiroolia emoyhtiön tavoitteisiin nähden. Jyväskylän Energialla valta tuo kaikilla organisaatiotasoilla mukanaan vastuun. Ylimmän johdon tehtävä on tukea oikeanlaista vallan ottamista ja vastuun kantoa. Jyväskylän Energia -yhtiöiden johtamista ohjaavat liiketoiminta-arvot ja Kasvun strategiasta johdetut toimintaperiaatteet. Yrityksellä on sertifioidut laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -työturvallisuusjärjestelmät, joita kutsumme toimintajärjestelmäksi. Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen lisääntyminen asettaa uusia haasteita johtamiselle. Johtamisen selkiyttämiseksi vuonna 2006 yhdistettiin Jyväskylän Energian ja JE-Urakoinnin jo aikaisemmin sertifioidut erilliset toimintajärjestelmät. Samalla kokonaisuuteen liitettiin vesiliiketoiminnan aiemmin sertifioimaton laatujärjestelmä, joka laajeni kattamaan myös ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmät. Uudet sertifikaatit ovat voimassa kertomusvuosi lukien kolme vuotta. Laatu Tärkeintä toiminnassamme on lähteä asiakkaidemme tarpeista ja tyydyttää ne siten, että toimintamme on kannattavaa ja yrityksemme arvo nousee. Tyytyväiset asiakkaat turvaavat toimintamme jatkuvuuden ja Jyväskylän Energian henkilökunnan toimeentulon ja hyvinvoinnin. Kehitämme kaikkia toimintojamme asiakaskyselyiden ja järjestelmällisten analyysien avulla. Jyväskylän Energian laatujärjestelmä on sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Ympäristö Jyväskylän Energian ympäristötoiminta perustuu ISO standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään. Ympäristöjohtamisesta vastaa ympäristötiimi ympäristövastaavan johdolla. Asetamme vuosittain ympäristötavoitteet ja laadimme ympäristöohjelman, jonka avulla varmistamme ympäristöjärjestelmämme mukaisen toiminnan sekä ympäristöasioiden jatkuvan tarkkailun ja huomioon ottamisen. Ympäristötoiminnan päämäärät ovat seuraavat: 1. Oman toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen 2. Energiantuotannon ympäristövaikutusten hallitseminen 3. Avoin tiedottaminen 4. Sidosryhmien järkevän energiankäytön edistäminen ja oppilaitosyhteistyö 5. Ympäristöosaamisen parantaminen Energiatuotannon haitallisten ympäristövaikutusten hillitsemisen avainkysymys on yhteistuotantoenergian määrän kasvattaminen: Nykyisin sään kylmetessä plus viiden asteen alapuolelle lämpöä joudutaan tuottamaan erillisissä öljykeskuksissa ja Savelan palaturvekattilassa yhteistuotannon edut menettäen. Uuden voimalaitoksen myötä ekotehokkaassa yhteistuotannossa syntyvän energian määrä lisääntyy ja öljyn käyttö kaukolämmityksessä putoaa minimiin. Johtaminen Jyväskylän Energialla. _12

13 Raportointivuonna järkevää energiankäyttöä pyrittiin edistämään panostamalla edelleen nuorten tietoisuuden kasvattamiseen. Koululaisille tarkoitettu JEnergiaseikkailua laajennettiin veteen ja kodin kokonaisenergiankulutukseen liittyvällä materiaalilla. Seikkailu esittelee energian tuotantoa sekä antaa vihjeitä energian ja veden säästöstä ja järkevästä käytöstä. Internet-selaimella toimivassa seikkailussa osallistuja liikkuu itsenäisesti kohteesta toiseen ja tutustuu kotiympäristön tuttuihin energiaa ja vettä kuluttaviin laitteisiin ja toimintoihin. Seikkailua on tarkoitus päivittää vuosittain. Verkkoalueemme pienille koululaisille sponsoroimme Energiaa tokaluokkalaisille -energiansäästömateriaalin. Kertomusvuonna sen tilasi 11 jyväskyläläistä ala-astetta noin 498 kakkosluokkalaiselleen. Jyväskylän Energia solmii urakoitsijoiden kanssa työturvallisuus- ja ympäristöasioita koskevan sopimuksen. Edellytämme alihankkijoiltamme sitoutumista ympäristöpäämääriimme. Ohjeistamme urakoitsijoitamme ja valvomme, että he noudattavat ohjeitamme, jotka koskevat muun muassa työmaajätteiden asianmukaista lajittelua, talteenottoa ja kierrätystä sekä työmaiden siisteyttä, jälkitöistä huolehtimista ja työturvallisuutta. Työmaatarkastuksia tehtiin kertomusvuonna edellisvuosien tapaan. Pääkohteet olivat vesiliiketoiminnan laiteasemat, vesitornit, paineenkorotus- ja jätevesipumppaamot. Laatujärjestelmän TTT -asiakirjojen päivittäminen ja muuttaminen toimintaa vastaavaksi jatkuivat. Jyväskylän Energia Oy ja JE-Siirto Oy ovat liittyneet EU: n energiatehokkuusdirektiivin toteuttamiseksi laadittuun Energiateollisuus ry: n ja KTM: n väliseen puitesopimukseen. Joulukuussa 2007 allekirjoitettu sopimus edellyttää JE: ltä oman energiankäytön tehostamista ja energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista. Henkilöstö sekä työterveys ja -turvallisuus Jyväskylän Energian toimintaa henkilöstöasioissa ohjasi vielä kertomusvuonna Työnilo 008 -henkilöstöstrategia, jota päivitetään vuosittain. Kertomusvuonna suunniteltiin vuonna 2008 alkavalle kolmivuotiskaudelle Työnilo 2010 henkilöstöstrategia. Verkkojohtaja Kari Kautto JE- Siirto Oy:stä esittelemässä Keljon sähköaseman varajärjestelmiä ja suojauksia. Strategiaan liittyvän Työnkaariohjelman pohjalta kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön työssä jaksamista koko yhtiössä työskentelyn ajan. Ohjelman kulmakiviä ovat tulevaisuuden osaamisen hallinta, ammattitaidon ylläpito, hiljaisen tiedon merkityksen tiedostaminen, työkyvyn ylläpito ja seuranta, työn mitoittaminen tekijänsä mukaan, työväsymisen hallinta sekä tiedon jako suunnitelmista ja erilaisuudesta. Työterveys- ja -turvallisuustyömme pohjautuu vuonna 2006 uusittuihin Toimintaperiaatteisiin. Käytännön työterveys- ja työturvallisuustoiminta (TTT-toiminta) on ennalta ehkäisevää toimintaa työperäisten sairauksien, onnettomuus- ja vaaratilanteiden, vahinkojen ja rikollisen toiminnan torjumiseksi sekä toimintavalmiuksien luomiseksi näiden tilanteiden varalle. Jyväskylän Energian työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä noudattaa OHSAS standardia. Työsuojelusta konsernin yhtiöissä vastaavat toimitusjohtajat apunaan johtoryhmät ja työsuojelupäälliköt. Työsuojelutoimikunnat seuraavat TTT-tavoitteiden toteutumista ja tekevät yhteistyössä työterveyshuollon kanssa esityksiä työterveyden ja turvallisuuden edistämisestä yhtiössä. Sopimus työterveyspalveluista uusittiin Medivire Työterveyspalvelut Oy: n työtä jatkavan Suomen Terveystalo Oy: n kanssa. Riskienhallinta Jyväskylän Energian yhteiskuntavastuun toteutuminen edellyttää huolellista riskienhallintaa, jota varten on laadittu riskienhallintaperiaatteet. Riskeinä tarkastellaan teknisiä, taloudellisia ja henkilöihin liittyviä riskejä. Liiketoimintajohtajat vastaavat omien liiketoiminta-alueidensa riskienhallinnasta. Liiketoimintojen riskit arvioidaan säännöllisesti, ja niihin varaudutaan ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä sekä toipumissuunnitelmat laatimalla. Ympäristönäkökohdat ja turvallisuusnäkökohdat päivitetään säännöllisin väliajoin. Taloudellisia riskejä arvioidaan talousseurannan yhteydessä. Yritysturvallisuudella minimoidaan yrityksen turvallisuusriskit sekä torjutaan vahinkoja ja onnettomuuksia. Yritysturvallisuudella halutaan taata yrityksen lailliset toimintaedellytykset ja toimintakyky kaikissa olosuhteissa sekä suojata yrityksen henkilöstöä, omaisuutta ja ympäristöä. Valmiussuunnittelulla on varauduttu toimimaan poikkeusoloissa. Yllättäviä häiriötilanteita ja tuotantohäiriöitä varten on omat toiminta- ja tiedotusohjeensa. Rauhalahden voimalaitoksen sähkön- ja lämmöntuotannon keskeytyksiin on varauduttu varavoiman tuotantoresursseista huolehtimalla ja keskeytysvakuutuksella. _13

14 Viestintä Viestintämme tarkoitus on antaa asiakkaille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille ajankohtaista ja monipuolista tietoa Jyväskylän Energiasta, sen hankkeista sekä energian ja veden käyttöön liittyvistä asioista. Pyrimme avoimeen, aktiiviseen ja kansantajuiseen viestintään. Haluamme viestinnällämme tehdä palvelujemme hankkimisen ja käytön helpoksi ja miellyttäväksi. Ulkoisen viestinnän pääkanavana normaalin mediatiedotuksen ohessa toimii asiakkaillemme postitettava Jenergia-lehti. Lehden verkkoversio on ilmestynyt numerosta 4 / 2005 alkaen. Verkko-osoitteesta löytyy printtilehden juttujen laajennuksia sekä kattava arkisto Jenergian vanhemmista numeroista. Sivuilla on myös mahdollisuus sekä juttu- että lehtikohtaisen palautteen lähettämiseen. Valmiiksi maksetun postimaksun sisältävä palautekuponki on leikattavissa myös jokaisesta printtilehden numerosta. Toisena ulkoisen viestinnän pääkanavista toimivat yhtiömme internet-sivut. Kertomusvuoden lopulla valmisteltiin Keljonlahden voimalaitosprojektille oma sivusto www. keljonlahdenvoimala.fi. Käytämme tiedottamiseen säännöllisesti myös Jyväskylän kaupungin sivustoa ja olemme mukana monissa kaupungin julkaisuissa. Vuorovaikutukseen yleisön kanssa pääsimme kertomusvuonna suorien asiakaspalvelutilanteiden ja kysymyspalstoilla keskustelemisen lisäksi voimalaitoshankkeeseen liittyneissä tilaisuuksissa. Häiriö- ja katkotiedottamista sekä erityistilanteiden viestintää varten valvomon käyttöön luotiin Viestikeskusjärjestelmä, jonka käyttökoulutus annettiin koko valvomon väelle kesällä Viestikeskuksella valvomo tiedottaa esimerkiksi sähkökatkon alkamisesta ja päättymisestä näitä tilanteita varten valmiiksi luotuja tiedotepohjia täydentämällä. Viestit välittyvät samalla lähetyksellä sekä nettisivuillemme ajankohtaista-palstan katkotiedotteisiin että sähköpostitse medialle. Helposti muokattavat tiedotepohjia on luotu kaikkien liiketoimintojen yleisimpiä erityistilanteita varten. Keljonlahden räjäytystöiden symboliset alkupamaukset ammuttiin mustaruutitykeillä Sisäisen viestinnän kanavia ovat sähköinen Tiimifoorumi-ilmoitustaulu ja Sisäinen tiedote kooste. Tiedotamme myös sähköpostitse ja henkilöstöinfoja järjestämällä. Henkilöstöllä on jatkuva edustus yhtiöiden hallituksissa sekä henkilöstöä koskevia asioita käsiteltäessä emoyhtiön johtoryhmässä. Asiakaslehteä julkaistiin sekä postitse osoiterekisterimme mukaan jaettuna lehtenä että täysimittaisena verkkoversiona. _14

15 Myyntitulot, liittymismaksut, ja muut tulot yht. 96,6 M4 Jyväskylän Energia Oy: n toiminnan vaikutuksia sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin on havainnollistettu Rahavirrat sidosryhmille -kuvalla. Näkökulma poikkeaa tilinpäätösinformaation tavasta käsitellä asiaa. Verot ja Lainanlyhennykset an nnykse Palkat at sosiaalikulut siaa lut ja korot ot 3,7 M4 1,2 M4 Osinko Avustukset t t Ostot k t t 14,1 M4 0 M4 0,08 08 M4 81,9 M4 Henkilöstö Rahoittajat Julkinen sektori Omistajat Yhteisöt Tuotteiden ja palveluiden toimittajat YHTEISKUNTAVASTUUN TULOKSET Taloudellinen vastuu Hyvä taloudellinen tulos muodostaa perustan Jyväskylän Energian vastuulliselle toiminnalle. JE on toiminut vuodesta 1997 lukien kaupungin sataprosenttisesti omistamana osakeyhtiönä. Yhtiöllemme on tunnusomaista pitkäjänteinen vastuunkanto, joka heijastuu koko kaupungin hyvinvointiin. Suhteessa asiakkaisiin tärkeiksi nousevat toimitusvarmuus, tuotteiden laatu sekä vakaa ja kilpailukykyinen hinnoittelu. Strategiamme mukaisesti suosimme maakunnallisia raaka-aineita. Hankinnoistamme suurin osa tulee lähialueilta. Tarjoamme henkilöstöllemme työyhteisön, johon he voivat sitoutua pitkäksi aikaa. Asiakkaat Sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuutta valvovat Jyväskylän Energian ja Jyväskylän Energiantuotanto Oy: n energiavalvomot. Viitaniemen pintavesilaitoksella toimii sekä energia- että vesiverkon toimintaa säätelevä valvomo. Viitaniemen ja Rauhalahden valvomoissa on ympärivuorokautinen päivystys. Lisäksi JE: lla on varallaolijaketju sekä sähkö-, vesi- että kaukolämpöverkon häiriöiden ja vaurioiden varalta. Eri puolilla kaupunkia sijaitsevat lämpökeskukset turvaavat kaukolämmön toimituksen Rauhalahden voimalaitoksen seisokkitilanteissa ja pakkasilla. Varmuuden parantamiseksi Varikkoon rakennettiin uusi 40 MW: n lämpökeskus. Kaukolämmön pumppaamoissa on vikaantumistapausten ja huoltoseisokkien varalta kaksi rinnakkaista pumppua. Verkostoa huolletaan säännöllisesti, jotta vaurioilta vältyttäisiin. Putkivaurioita oli 2007-vuonna vain 10 kappaletta, mikä on valtakunnallisten laatukriteerien mukaan erinomainen tulos. _15

16 vuosi asiakasmäärä henkilöä katkosaika henkilötuntia Keskimäärin h/henkilö , , ,09 6 Asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika, kaukolämpö (h). Keskimäärin min/henkilö Suunnitelmallisella vuotojen etsinnällä saatiin vesijohtoverkon vuotovesien määrä supistettua 10,3 %: iin verkostoon pumpatusta vedestä. Joka pumppaamossa on käytettävissä vähintään yksi varapumppu vikaantumisten ja huoltotarpeen varalta. Vaurioista johtuvat vedenjakelun katkokset aiheuttivat kertomusvuonna asiakkaille keskeytysaikaa keskimäärin 0,1 tuntia. Sähköverkon toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi voltin sähköverkko on rakennettu renkaiksi. Näin häiriötilanteissa vikakohta voidaan nopeasti irrottaa verkosta ja syöttää sähköä mahdollisimman monelle asiakkaalle vaihtoehtoista reittiä pitkin, kunnes vaurio on korjattu. Verkon häiriötilanteiden ja rakennustöiden aiheuttamien sähkökatkosten minimoimiseksi käytössämme on useita varavoimakoneita. Jyväskylän Energia toimii kaupunkialueella, ja sähköverkko on pääosin kaapeloitu. Verkkomme kaapelointiaste on 88 %. Jyväskylän Energia tuottaa asiakkailleen energiatuotteita ja -palveluita kilpailukykyiseen hintaan. Kaukolämmön hintaan vaikuttavat kotimaisten polttoaineiden eli turpeen ja puun hinta sekä päästöoikeuksien ja öljyn hinta. Lisäksi hinnanmuodostukseen vaikuttavat muun muassa verkon ja tuotannon investoinnit sekä huolto-, käyttöja kunnossapitokustannukset. Sähkön hintaan vaikuttavat turpeen ja puun hinnan lisäksi hintataso pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sekä päästöoikeuksien hinta ja muut toiminnalliset kustannukset. 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika, sähkö (h). 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika, vesi (h). Sähkövero 7,0 % Arvonlisävero 18 % Sähköntuotanto ja myynti 47,0 % Sähkön siirto 28,0 % Esimerkkilaskelmassa on käytetty jyväskyläläistä pientaloa, jossa ei ole sähkölämmitystä, pääsulakekoko on 3x25A, käytössä on yleissähkö ja vuosikäyttö on kwh. Esimerkkitalouden sähkölasku on n. 535 euroa/vuosi, josta: arvonlisäveron osuus on 97 euroa (18 %) sähköveron osuus 37 euroa (7 %) sähkön siirron osuus 148 euroa (28 %) sähkön tuotannon ja myynnin osuus 253 euroa (47 %) Prosenttiosuudet on laskettu verollisista hinnoista ja hinnat on poimittu Jyväskylän Energian hinnastosta. Sähkön hinta muodostuu sähkön tuotanto- ja myyntikuluista, sähkön siirrosta voimalaitoksesta kantaverkkoa pitkin jakeluverkkoon ja liittymään sekä veroista. _16

17 Toimittajat Jyväskylän Energia vaikuttaa hankintojensa kautta hyvinvoinnin luomiseen ja työllisyyteen Jyväskylän seudulla ja kotimaakunnassa. JE: lla oli 792 tavaran- ja palveluntoimittajaa vuonna Kolme suurinta toimittajaa vastasi 54,3 %: sta hankinnoista. JE: n ostamien tavaroiden ja palvelujen arvo oli vuonna 2007 lähes 82 miljoonaa euroa, mikä oli 19,1 % enemmän kuin vuonna Ostoista lähes 73 % tuli omasta maakunnasta. Valtaosa eli 88 % JYT: n tuottamasta energiasta syntyi keskisuomalaisella puulla ja turpeella. Niiden käyttö työllisti arviomme mukaan yli 300 henkilöä Keski-Suomessa. Jyväskylän Energialla ei ole sellaisia merkittäviä toimittajia, joiden toiminta olisi taloudellisesti riippuvaista pelkästään JE: stä. Noudatamme vastuullisia liiketoimintaperiaatteita. Niihin kuuluvat toimittajien terveen taloudellisen kehityksen tukeminen ja sopimusehtojen noudattaminen. Jyväskylän Energian maksuvalmius on vähintään kohtuullinen. Yhtiö maksaa laskunsa ajallaan, vaikka vuonna 2007 viivästyskorkoja jouduttiin maksamaan euroa. Valtaosa summasta liittyi yhteen kiistanalaiseen suoritukseen JE: n ostot v. 2007: 81,9 M. Oma maakunta Muu Suomi 27,2 % Henkilöstökulut (M ) ,8 % Palkat ja palkkiot 3,7 3,4 2,9 2,7 Henkilösivukulut Lakisääteiset henkilösivukulut 1,2 1,2 0,9 0,8 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 0,4 0,4 0,3 0,2 Tavaran- ja palveluntoimittajien alueellinen jakauma v Henkilöstökulut yhteensä 5,3 5,0 4,1 3,7 Henkilöstö Jyväskylän Energialla on työllistämisen, maksettujen palkkojen ja henkilöstön tuloverojen kautta myönteinen vaikutus toiminta-alueensa hyvinvointiin. Vuonna 2007 henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 3,7miljoonaa euroa emoyhtiössä JE-Urakoinnin palkat ja palkkiot henkilöstölle olivat 4,9 miljoonaa ja JE-Siirto Oy 1,3 miljoonaa euroa. Koko konsernin henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän ja pikapalkitsemisjärjestelmän piiriin. Palkat määräytyvät työtehtävien vaativuusarvioinnin mukaan. Kaupungille maksetut osingot (M ) ,0 4,0 4,0 Maksetut tuloverot (M?) ,08 0 1,6 1,8 1 Ennakko-osinkona kirjattu Yhteiskunta Jyväskylän Energia on vastuullinen energia- ja vesialan toimija, joka vaikuttaa merkittävästi kaupungin ja kaupunkilaisten hyvinvointiin. JE: n liikevaihto oli 84,5 miljoonaa euroa vuonna 2007, mikä on 11,5 % edellisvuotta enemmän. Jyväskylän Energian vaikutus kaupungin talouteen oli 14,1 miljoonaa euroa. Summa muodostui rahoituskuluista. Toimiva energia- ja vesihuolto on olennainen osa suomalaista hyvinvointia, ja niiden tarvitsema infrastruktuuri muodostaa itsessään merkittävän omaisuuden. JE-konsernin investoinnit olivat 50,3 miljoonaa euroa, missä on kasvua edellisvuoteen 31,9 M. Tuki yhteisöille Vuonna 2007 Jyväskylän Energia -yhtiöt oli mukana eurolla urheilun, kulttuurin ja maakunnan yritystoiminnan yhteistyötapahtumissa sekä yhteisvastuukeräyksissä. Lisäksi noin euroa osoitettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiölle logistiikan tieteellisen tutkimustoiminnan edistämiseen. _17

18 Rauhalahti säästää 442 km pitkän, metri kertaa metri -kokoisen, halkopinon verran polttoaineita joka vuosi yhteistuotannon ansiosta se on sama matka kuin Jyväskylästä Kemiin. Keljonlahden valmistuttua säästöpinomme jatkuu kauas Kemin pohjoispuolelle! Ympäristövastuu Toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi Haluamme toiminnallamme tukea kestävää kehitystä ennalta ehkäisemällä ja vähentämällä haitallisia ympäristövaikutuksia. Maamme on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasujen päästöt vuoden 1990 tasolle vuoteen 2010 mennessä. Uusia ilmastovaateita asetettiin kertomusvuoden päättyessä. Jyväskylän Energialle tämä merkitsee sähkön ja lämmön yhteistuotannon täysimittaista hyödyntämistä sekä nykyisessä voimalaitoksessa Rauhalahdessa että rakennettavassa voimalaitoksessa Keljonlahdella. Lisäksi panostamme puun käyttöön turpeen ohella, tuulienergian käytön lisäämiseen, järkevän energiankäytön edistämiseen ja energiatehokkuuteen. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto JYT: n Rauhalahden voimalaitoksessa säästää polttoaineita noin kolmanneksen sähkön ja lämmön erillistuotantoon verrattuna. Jyväskylän Energia kasvattaa yhteistuotetun energian osuutta myymästään energiasta investoimalla uuteen voimalaitokseen. Uusi voimalaitos vastaa kooltaan 1,5 Rauhalahden voimalaitosta. Jyväskylän Energialla on uusiutuvista luonnonvaroista koostuva Vihreän Energian energiatuoteperhe. Siihen kuuluvat puusta ja tuulesta tuotetut Puusähkö, Puulämpö ja Tuulisähkö. Puusähkö ja Puulämpö tuotetaan yhteistuotantona Rauhalahden voimalaitoksessa. Polttoaineina käytetään keskisuomalaisen metsäteollisuuden sivutuotteita (kuori, puru, hake), metsähaketta, hakkuutähdettä, harvennuspuuta ja kierrätyspuuta. Tuulisähkö on osakkuusyhtiömme, Suomen Hyötytuuli Oy: n, Meri-Porin ja Raahen tuulipuistoissa tuottamaa sähköä. Vihreiden tuotteiden alkuperää valvovat tilintarkastajamme energiataseen avulla: tuotteiden myynti ei vuositasolla voi ylittää niiden tuotantomääriä. Näin asiakas todella pääsee vaikuttamaan energiansa tuotantotapaan. Jyväskylän Energia on hyödyntänyt Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen biokaasua joulukuusta 2003 lähtien. Kaasu poltetaan Keltinmäen lämpökeskuksessa. Mustankorkean kaatopaikalla syntyvä kaasu on pääosin metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Biokaasun palamistuloksena syntyy huomattavasti vähemmän hiilidioksidia kuin esimerkiksi raskasta polttoöljyä käytettäessä. Biokaasun poltto ei lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää, koska poltettaessa siitä vapautuu sama määrä hiilidioksidia kuin kaatopaikalla. Biokaasu korvaa öljyä ja turvetta kaukolämmön polttoaineena. Vuonna 2007 biokaasulla tuotettua kaukolämpöä saatiin yli MWh, mikä vastaa noin 700 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Jyväskylän Energialla on pieni vesivoimalaitos Tourujoessa. Voimalaitoksen toiminta oli kertomusvuonna lupaehtojen mukaista. Laitos tuotti sähköä noin 2067 MWh. Määrä vastaa noin sadan sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista tarvetta. Jyväskylän Energia on solminut energiansäästösopimukset Suomen Kaukolämpö ry: n, Sähköenergialiitto ry: n sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuonna Lisäksi olemme laatineet sähkön siirron ja kaukolämmön energiansäästösuunnitelmat Vihreän sähkön osuus Jyväskylän Energian vuonna 2007 myymästä sähköstä oli 18,7 %. _18

19 Energiansäästösopimukset päättyivät vuoden 2007 lopussa. E.m. yhdistysten toiminta jatkuu Energiateollisuus ry: n sisällä. Energiateollisuus ja Kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelivat vuonna 2007 uuden sopimuksen energiapalvelujen energiatehokkuuden edistämiseksi. Jyväskylän Energia ja JE-Siirto liittyivät tähän energiatehokkuussopimukseen Myös uuden sopimuksen kautta olemme sitoutuneet järkevän energiankäytön edistämiseen ja tehokkaaseen energiankäyttöön omassa toiminnassamme eli sähkö- ja kaukolämpöverkkojen suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa sekä toimitiloissamme. Järkevän energiankäytön edistämiseksi annamme neuvontaa asiakkaillemme ja vierailijaryhmille. Energian- ja vedensäästövinkkeihin voi tutustua Jyväskylän Energian internetsivuilla sekä lukemalla jakamiamme opaskirjasia. Raportointivuonna laajensimme nuorille suunnattua energian- ja vedensäästöneuvonnan materiaalia, JEnergiaseikkailua, joka toimii internetissä. Kertomusvuonna 11 jyväskyläläistä ala-astetta ja 498 kakkosluokkalaista sai tarjoamamme Energiaa tokaluokkalaisille -koulutusmateriaalin, joka sisältää opettajapaketin ja koululaisten työkirjaset. Lisäksi tiedotamme järkevästä energian- ja vedenkäytöstä Jenergia-lehdessä ja koulutustilaisuuksissa, joita on järjestetty muun muassa kiinteistöasioista vastaaville henkilöille, koululaisille ja opiskelijoille. Muita energiansäästön edistämiseen liittyviä tapahtumia olivat Energiaa Sisä-Suomessa -koululaistapahtuma sekä taloyhtiöiden Energiaeksperttien koulutus. Kaikki kaukolämpöasiakkaamme saavat kerran vuodessa postitse kaukolämpöenergian käyttö- ja kustannusraportin. Raportin tarkoituksena on ohjata asiakkaita kaukolämmön kulutuksen seurantaan ja energiansäästöön. Internet-sivuillamme myös sähköasiakkaat voivat seurata energiankäyttöään lasku- ja lukematietoja selailemalla. Energialaskurilla voi verrata omia kulutusmääriään keskiarvotulokseen. Välittömät ympäristövaikutukset Toimintamme merkittävimmät välittömät ympäristövaikutukset ovat kaukolämpö-, vesi- ja sähköverkkojen rakentamisesta ja energian ja veden jakelusta sekä jäteveden johtamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Nämä liittyvät verkostohäviöihin, kaukolämmön lisäveteen ja pumppausenergian kulutukseen. Sähkönsiirtoverkon häviösähkönä ja kaukolämmön ja vesiverkon pumppaussähkönä käytetään Vihreää Energiaa. Toimitalomme ympäristövaikutukset liittyvät energian- ja vedenkulutukseen sekä jätteisiin. Kaukolämpö- ja sähköverkkojen sekä toimitalon ympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä verrattuna hankkimamme energian tuotannon ympäristövaikutuksiin. Veden tuotanto ja jätevesien johtaminen Jyväskylässä talousvesi on pääasiassa pohja- tai tekopohjavesituotantoa. Suurin veden tuotantoyksikkö on Vuonteenharjun tekopohjavesilaitos, jonka vesi kattoi kertomusvuonna 47,7 % Jyväskylän kokonaiskulutuksesta. Loput tuotettiin maalaiskunnan Kaivovedeltä ja Muuramen Muuratharjulta sekä talviaikaan Viitaniemen pintavesilaitokselta. Jyväskylän Energian vettä myydään myös tukkuasiakkaille Laukaaseen ja M-Realin Kankaan tehtaalle. Viitaniemen pintavesilaitoksen vettä tuotetaan ympäri vuoden Kankaan tehtaan tarpeisiin. Kesäaikaan laitos varmistaa vedensaantia toimimalla pohjavesi- ja tekopohjavesituotannon varatuotantolaitoksena. Tekopohjaveden valmistuksessa käytettävä hyvälaatuinen raakavesi otetaan Laukaan Kuusvedestä, joka sijaitsee noin 25 kilometriä Jyväskylästä koilliseen. Kuusvesi on Rautalammin vesireitin viimeinen järvi, eikä reitin valuma-alueella ole merkittävää teollisuutta. Vesi otetaan kilometrin päästä rannasta 12 metrin syvyydestä. Lupaehtojen mukaan laitos saa ottaa raakavettä keskimäärin kuutiota vuorokaudessa. Vesimäärä on 0,2 % läheisen Tarvaalanvirran keskivirtaamasta ja 0,9 % alivirtaamasta, joten veden otolla ei ole vaikutusta esimerkiksi Kuusveden vedenkorkeuteen. Raakaveden siirto ja jakelu hoidetaan Kuusveden Savolanniemen raakavesipumppaamolla. Vesi pumpataan seitsemän kilometrin päähän Kiikkuharjun ylävesisäiliöön. Säiliöltä raakavesi johdetaan harjualueelle rakennettua verkostoa pitkin Vuonteenharjun sadetusalueille. Raakavesi imeytetään Vuonteenharjun maaperään sadettamalla vettä maan pinnalle. Vesi muuttuu maaperäkerrosten läpi imeytyessään laadultaan lähes pohjaveden kaltaiseksi. Veden imeytymisaika maaperässä on noin kuukausi ja matka sadetuspaikasta pohjavesikaivolle noin puoli kilometriä. Imeytysalueiden koko on noin 30 hehtaaria ja siellä on kerrallaan käytössä 5-8 muutaman tuhannen neliön kokoista imeytyspaikkaa. Imeytyspaikkoja vaihdellaan määräajoin sadetuksen ympäristövaikutusten minimoimi- Nettiselaimella toimiva oppimateriaali Jenergiaseikkailu kannustaa energian ja veden järkevään ja säästäväiseen käyttöön Vuonna 2007 kaukolämpöverkon lisäveden kulutus oli m³. Viitaniemi Janakka Laukaa Vuontee 1,7% 11,2% 47,7% 3,0 Muurame 36,5% Veden hankinnan jakautuminen tuotantoyksiköittäin. Kaupunki Kangas Matar. pk ,3% ,6% ,0% Veden toimitusten jakautuminen. _19

20 VESILIIKETOIMINTA TUOTANTO VESIMÄÄRÄT m 3 /a VESIMÄÄRÄT m 3 /d JA OSTOT % VIITANIEMI ,5% VUONTEE ,7% PEKONNIEMI ,0% SÄYNÄTSALO ,0% MUURAMESTA ,7% PALOKASTA ,0% JANAKASTA ,2% LAUKAASTA ,0% YHTEENSÄ ,0% VEDEN VESIMÄÄRÄT m 3 /a VESIMÄÄRÄT m 3 /d TOIMITUKSET % KAUPUNKI ,3 % KANGAS ,6 % MATAR.PK ,0 % LAUKAA (Leppäv.) ,0 % JYV.mlk ,0 % YHTEENSÄ ,0 % Mataroisen paineenkorotuspumppaamon kautta toimitetaan vettä Lievestuoreelle. Laukaa (Leppävesi) toimii varasyöttöyhteytenä Jyväskylästä Laukaaseen. seksi. Alueelle sijaitsee 16 pohjavesikaivoa sekä 82 pohjaveden havaintoputkea, jotka keräävät tietoa pohjaveden käyttäytymisestä alueella. Tekopohjavesi pumpataan Vuonteen vedenkäsittelylaitokselle, jossa vesi alkaloidaan ja sen kovuutta nostetaan kuusilinjaisella kalkkikivikäsittelyllä. Lisäksi kaupunkiin lähtevän veden laatu varmistetaan UV-desinfioinnilla. Vuontee-Jyväskylä -vesijohdon kokonaispituus raakavesilähteeltä Jyväskylän kaupungin verkostoon on yhteensä 24,7 kilometriä. Vedenkäsittelyn ja pumppauksen ohjaukseen on kehitetty automaatiojärjestelmä. Vesi virtaa kaupunkiin puolimetristä putkea pitkin noin vuorokaudessa. Vedensiirtojärjestelmään kuuluvat Vuonteen vedenkäsittelylaitoksen yhteydessä olevat alavesisäiliö ja pumppaamo, Leppäveden paineenkorotuspumppaamo sekä Palokankaan alavesisäiliö (5000 kuutiota) ja pumppaamo. Viitaniemen pintavesilaitoksen puhdistusprosessi alkaa alumiinikoagulaatiolla, jossa veteen lisätään ph: ta laskevaa alumiinipitoista kemikaalia. Kemikaalin ansiosta vedessä oleva humus ja epäpuhtaudet sakkautuvat, ja ne poistetaan flotaatiokäsittelyssä, jossa vesi-ilma -seos nostaa sakan flotaatioaltaiden pintaan. Tämän jälkeen vesi suodatetaan hiekkapikasuodatuksella. Veden mahdolliset maku- ja hajuvirheet poistetaan aktiivihiilisuodatuksella, jossa vesi suodatetaan aktiivihiilimurskeella täytettyjen altaiden läpi. Ennen verkostoon johtamista vesi vielä desinfioidaan. Viitaniemessä desinfiointi tapahtuu UV-valolla ja klooriamiinilla. Jyväskylän Energian toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti. Verkostovesi täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) mukaiset laatuvaatimukset. Jyväskylän Energian käyttölaboratorio valvoo veden laatua ottamalla näytteitä tuotantoprosessin eri vaiheista sekä verkostosta. Laitoksen toimittaman veden viranomaisvalvonnasta vastaa Jyväskylän kaupungin ympäristöosasto. Vettä toimittavalla laitoksella on veden laadun seurantaa varten valvontaviranomaisen hyväksymä valvontatutkimusohjelma. Ohjelman mukainen näytemäärä on suhteutettu tuotetun veden määrään. Valvontatutkimusohjelman mukaiset analyysit tehdään Jyväskylän kaupungin ympäristöosaston ja Jyväskylän yliopiston ympäristötutkimuskeskuksen laboratorioissa. Elokuussa löytyi maalaiskunnan puolelta Janakan puhdistamon vedestä kolimuotoisia bakteereita. Varotoimena myös kaupunkialueella Janakan puhdistamosta vesijoh- _20

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3 Yhteiskuntavastuuraportti 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Energiastrategia kattaa nyt myös vesiliiketoiminnan _5 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _6 Jyväskylän

Lisätiedot

EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ

EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ Paavo Knaapi Jyväskylän Energia Oy 3.12.2010 www.jenergia.fi Sisältö Muutama sana Jyväskylän Energia yhtiöistä Kaukolämmityksen asema Suomessa Kaukolämmön tuotanto Jyväskylässä

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsähakkeen raaka-aineita Karsittu ranka: rankahake; karsitusta

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3. Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3. Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5 Yhteiskuntavastuuraportti 2004 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5 Jyväskylän Energian profiili

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT. 1.6.2011 www.jenergia.fi

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT. 1.6.2011 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT 1.6.2011 www.jenergia.fi SÄHKÖÄ, LÄMPÖÄ JA VETTÄ Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, kaukolämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä tukeva liiketoiminta.

Lisätiedot

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti.

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti. Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen Pori Energia kestävän kehityksen linjoilla ARVOT VISIO TOIMINTA-AJATUS Teemme työtä vastuullisesti, yhdessä toimien, asiakasta, työtä ja toisiamme arvostaen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3. Strategia. Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4. Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _5

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3. Strategia. Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4. Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _5 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _5 Arvot ja eettiset periaatteet Jyväskylän Energian profiili Jyväskylän Energia

Lisätiedot

Lämpöä tähän päivään

Lämpöä tähän päivään Lämpöä tähän päivään Luonnollinen ja varma tapa lämmittää Lämmitysvoimalaitoksen toimintaperiaate Kaukolämmöllä lämpenee entistä useampi suomalainen rakennus. Varsinkin taajama-alueiden uudisrakentamisessa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5 Yhteiskuntavastuuraportti 2008 SISÄLTÖ Toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat 6 Kumppanit 7 Avainluvut 8 Hallinto

Lisätiedot

Lämpöä tähän päivään

Lämpöä tähän päivään Lämpöä tähän päivään Luonnollinen ja varma tapa lämmittää Lämmitysvoimalaitoksen toimintaperiaate Kaukolämmöllä lämpenee entistä useampi suomalainen rakennus. Varsinkin taajama-alueiden uudisrakentamisessa

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Tuotanto. Kaukolämpö. Sähkönmyynti. Verkkopalvelut

Tuotanto. Kaukolämpö. Sähkönmyynti. Verkkopalvelut Tuotanto Kaukolämpö Sähkönmyynti Verkkopalvelut Sähköä ja lämpöä suomalaisille Kuopion Energia tuottaa ja toimittaa sähköä, kaukolämpöä, sekä sähköverkko- ja laajakaistapalveluja pääasiassa Kuopioon. Sähköä

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima on voimavarojen yhdistäjä, joka lisää asiakkaidensa kilpailukykyä tuottamalla tehokkaita ja innovatiivisia

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

Turku Energia. Energiaa elämiseen, asumiseen ja yrittämiseen

Turku Energia. Energiaa elämiseen, asumiseen ja yrittämiseen Turku Energia Energiaa elämiseen, asumiseen ja yrittämiseen Toimitusjohtaja Risto Vaittinen Turku Energia 1 Turku Energia Yli vuosisadan ajan valoa ja lämpöä Turkuun 1898 Aktiebolaget Electron aloittaa

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

CASE KELJONLAHTI. Uusiutuvat energiamuodot yhdyskuntasuunnittelussa Jyväskylän Paviljonki 19.8.2009

CASE KELJONLAHTI. Uusiutuvat energiamuodot yhdyskuntasuunnittelussa Jyväskylän Paviljonki 19.8.2009 CASE KELJONLAHTI Uusiutuvat energiamuodot yhdyskuntasuunnittelussa Jyväskylän Paviljonki 19.8.2009 JUHA LAPPALAINEN Toimitusjohtaja Jyväskylän Energia -yhtiöt www.jenergia.fi www.keljonlahdenvoimala.fi

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Missio ja arvot. Missio

Missio ja arvot. Missio Pohjolan Voima Omakustannushintaan perustuva toimintamalli on tehokas tapa toteuttaa energiainvestointeja. Toimintamalli mahdollistaa sen, että hankkeisiin osallistuu suoraan ja välillisesti laaja joukko

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu. Ympäristöystävällistä lämpöä nykyaikaisimmalla tekniikalla

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu. Ympäristöystävällistä lämpöä nykyaikaisimmalla tekniikalla Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu Ympäristöystävällistä lämpöä nykyaikaisimmalla tekniikalla IMATRAN LÄMPÖ OY Imatran Lämpö Oy vastaa asiakaslähtöisesti Imatran kaupungin omistamana osakeyhtiönä

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy Johanna Haverinen Keravan Energia on energiakonserni Keravan Energia -yhtiöt Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille Jouni Punnonen ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET OVAT ERINOMAINEN KEINO EDISTÄÄ ELINKEINOELÄMÄN ENERGIATEHOKKUUTTA 2 Teollisuuden energiansäästösopimus

Lisätiedot

Turku toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi! Kaukolämpöpäivät Turussa 31.8.-1.9.2011

Turku toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi! Kaukolämpöpäivät Turussa 31.8.-1.9.2011 Turku toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi! Turussa Turku Suomen vanhin kaupunki Turku on Suomen historiallinen kulttuurin ja sivistyksen keskus Suomen vanhin kaupunki (1229 ) Suomen ensimmäinen yliopisto,

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Vastuullista ja kestävää energiapalvelua. 20.4.2012 Toimitusjohtaja Seppo Ruohonen

Vastuullista ja kestävää energiapalvelua. 20.4.2012 Toimitusjohtaja Seppo Ruohonen Vastuullista ja kestävää energiapalvelua 20.4.2012 Toimitusjohtaja Seppo Ruohonen Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä. Sähköenergiaa noin 400 000 asiakkaalle Suomessa. Kaukolämpö

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla 25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla Pirkanmaan puuenergiaselvitys 2011 Puuenergia Pirkanmaalla Maakunnan energiapuuvarat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT. 20.4.2012 www.jenergia.fi

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT. 20.4.2012 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT 20.4.2012 www.jenergia.fi SÄHKÖÄ, LÄMPÖÄ JA VETTÄ Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, kaukolämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä tukeva liiketoiminta.

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT Päivitetty 20.5.2013 www.jyvaskylanenergia.fi Sähköä, lämpöä ja vettä Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, kaukolämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Tietoja pienistä lämpölaitoksista

Tietoja pienistä lämpölaitoksista Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Muuntokertoimet 4 3 Lämpölaitosten yhteystietoja

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Juhani Järvelä Oulun Energia -konserni Henkilötiedot Nimi: Nykyinen toimi: Työura: Juhani Järvelä Toimitusjohtaja Oulun Energia -konserni Lääketeollisuus Helsinki,

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Jyväskylän Energian strategia ja polttoainevalinnat 9.10.2013. toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia

Jyväskylän Energian strategia ja polttoainevalinnat 9.10.2013. toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia Jyväskylän Energian strategia ja polttoainevalinnat 9.10.2013 toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia Vuosi Jyväskylän Energiassa ~1,5 % Suomen sähköstä ja 1,2 TWh lämpöä (~60 000 OKT tarve 70

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 A. SAHA PUUPOLTTOAINEIDEN TOIMITTAJANA 24.11.2009 2 Lähtökohdat puun energiakäytön lisäämiselle ovat hyvät Kansainvälinen energiapoliikka ja EU päästötavoitteet luovat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön

Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön TARMO energiaeksperttikoulutus 21.10.2013 myyntipäällikkö Pasi Muurinen Tampereen Kaukolämpö Oy 21.10.2013 Pasi Muurinen 1 Asiakaslupauksemme

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - hintakehitys

Sähkömarkkinat - hintakehitys Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla)

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä

Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä Markus Tykkyläinen, 12.05.2016 Esityksen sisältö: 1. Napapiirin Energia ja Vesi konsernin toimintaa 2. Rovaniemi kiertotalouden arktinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT Yhteiskuntavastuuraportti 2014 www.jyvaskylanenergia.fi Jyväskylän Energia -yhtiöiden perustehtävä on luoda edellytykset asiakkaiden hyvinvoinnille tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja

Lisätiedot