Sisällys. Lukijalle. Tilaukset: /julkaisumyynti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Lukijalle. Tilaukset: www.tyosuojelu.fi /julkaisumyynti"

Transkriptio

1

2 Multiprint Oy, Tampere 2008

3 Sisällys Lukijalle Työsuojeluhallinnon julkaisuissa opastetaan käytännönläheisesti työpaikkoja huolehtimaan työn tekemisen terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Julkaisut ovat suureksi osaksi maksullisia ja niiden hinnat on ilmoitettu luettelossa arvonlisäverollisina. Laskuun lisätään postimaksu. Oikeus hinnan muutoksiin pidätetään. Julkaisuja voi tilata Internetistä osoitteesta Suurin osa julkaisuista on saatavana myös pdf-muodossa. Julkaisut aiheittain... 4 Biologiset vaarat... 4 Ergonomia... 4 Henkinen työsuojelu... 4 Kemikaalit... 5 Koneturvallisuus... 6 Kuljetukset ja varastointi... 6 Maa- ja metsätalous... 6 Maanrakennus... 7 Melu ja tärinä... 7 Nosturit ja nostolaitteet... 7 Puuntyöstö... 7 Rakennustyö... 7 Riskin arviointi... 8 Suojaimet... 8 Toimistotyö... 9 Turvallisuusjohtaminen... 9 Työterveys... 9 Työympäristötalous... 9 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita... 9 Työsuojelujulkaisuja DVD:t ja videot Tilaukset: /julkaisumyynti Asiakaspalvelu: Hämeen työsuojelupiiri Työsuojelupiirien palvelukeskus/julkaisut PL 272, Tampere puh. (03) ja (03) sähköposti: telefax (03) Lomakkeita Publikationer på svenska Publications in English Yhteistyötahot Hyödyllisiä linkkejä Työsuojelupiirit... 18

4 Julkaisut aiheittain Biologiset vaarat Biologisten tekijöiden luokitus Sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojeluosasto Turvallisuustiedote Biologiset vaarat työssä Valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiä työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamilta vaaroilta sovelletaan toimintoihin, joissa työntekijät työnsä johdosta altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille. Oppaassa kerrotaan biologisista vaaroista ja niiltä suojautumisesta. Mukana on myös esimerkkejä biologisista altisteista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Ergonomia Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyötä tekevän työpiste on suunniteltava työntekijälle ergonomisesti sopivaksi. Erityisesti silmien ja näön turvallisuus on huomioitava. Opas perustuu näyttöpäätetyöstä annettuun direktiiviin. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työnantajan on arvioitava nostotyön turvallisuus ja järjestettävä työpisteet turvallisiksi. Oppaassa kerrotaan taakkojen käsittelyä koskevan valtioneuvoston päätöksen velvoitteista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Mäkelä, Kauranen: Ergonomiaopas rakentajille Oppaassa tarkastellaan rakennustyötä erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn kannalta. Työsuojelujulkaisuja s. 5. Karhula, Rönnholm, Sjögren: Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Opas antaa perusteita ja sisältöä hoitajien työolojen kehittämiseen. Siinä esitetty menetelmä auttaa arvioimaan potilassiirtojen hoitajalle aiheuttamaa kuormitusta. Työsuojelujulkaisuja s. 7. Toistotyötä koskeva työsuojeluhallinnon valtakunnallinen ympäristöanalyysi 2002 Työsuojelujulkaisuja s. Henkinen työsuojelu Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työturvallisuuslaki kieltää häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun työssä. Työsuojelupiirit valvovat lain toteutumista työpaikoilla. Oppaan tarkoituksena on ohjata työpaikkoja omien pelisääntöjen laatimiseen ja nopeaan ongelmiin puuttumiseen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2,50. Simola, Heikkonen, Mäkelä: Työyhteisökriisien ja -konfl iktien ennakointi ja tunnistaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. + levyke. Salmisen painajainen Kiusaamisesta seuraa henkisiä ja fyysisiä sairauksia, loppuunpalamista ja työkyvyttömyyttä. Kiusaamisesta aiheutuu myös suuria taloudellisia tappioita. Videon avulla on helppo päästä alkuun kiusaamisen selvittelyssä. Stereoääni. Kesto 22 min (DVD 2007) 25. Että kaikki toimisi Video kertoo työyhteisöstä, joka kovan työpaineen alla ajautuu sekä sisäisiin että asiakkaisiin kohdistuviin ongelmiin. Koko työyhteisön yhteisellä asioihin tarttumisella ja työtapoja 4 JULKAISULUETTELO

5 muuttamalla asiat saadaan uudestaan rullaamaan. Video soveltuu esimerkiksi tukiaineistoksi ja keskustelun herättäjäksi työssä jaksamista koskevassa koulutuksessa. Kesto 23 min (DVD 2007) 25. Kemikaalit Reach. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta EU:n uusi kemikaaliasetus REACH uudistaa kokonaisuudessaan aineita, valmisteita sekä aineita sisältäviä esineitä koskevan kemikaalilainsäädännön. Oppaassa selvitetään aineiden valmistajia, maahantuojia, jakelijoita ja käyttäjiä koskevia velvoitteita. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Kemikaalilainsäädäntö Markkinoille luovuttajan toimenpiteet Oppaassa esitellään ne kemikaalilainsäädännön päätökset, jotka liittyvät kemikaalien markkinoille luovuttamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. Vaaralliset kemikaalit Kemikaaleja koskevat yksityiskohtaiset säädökset ja määräykset perustuvat pääosin kemikaalilakiin, mutta samalla ne täyttävät kemikaalien valmistajalle ja maahantuojalle työturvallisuuslaissa määrätyt vaatimukset. Oppaassa kuvataan kemikaalien luokitusta, merkintöjä, päällyksiä ja käyttöturvallisuustiedotteita koskevia järjestelmiä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 3. Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. (Uusitaan 2008) Työsuojeluun liittyviä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja Työsuojelu Suomessa Esitteessä kerrotaan lyhyesti työolojen kehityksestä, työsuojeluhallinnon toiminnasta sekä työpaikkojen omasta työsuojelutoiminnasta. Työsuojeluhallinnon lisäksi siinä esitellään muut suomalaiset työsuojelutoimijat. Julkaisu on myös ruotsin, englannin, saksan, ranskan ja venäjän kielillä. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:16. HTP-arvot Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Opas työpaikan ilman puhtauden, työntekijöiden altistumisen ja mittaustulosten merkityksen arviointia varten. Sisältää mm. luettelon työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP-arvot) ja vastaavat biologisten altistusindikaattorien raja-arvot työpaikoilla huomioon otettaviksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:4. Julkaisut ovat pdf-muodossa sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa Tilaukset: Yliopistopaino Kustannus / Helsinki University Press, Kirjamyynti ja asiakaspalvelu Vuorikatu 3 A, II krs., Helsinki telefax (09) sähköposti: Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointi työpaikoilla Työsuojelujulkaisuja s. + liitteet JULKAISULUETTELO

6 Koneturvallisuus Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään Oppaassa esitetään tärkeimmät turvallisuusmääräykset, jotka on täytettävä ennen kuin kone voidaan laskea CE-merkinnällä varustettuna markkinoille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojelujulkaisuja s. 12. Koneen maahantuonti Työturvallisuuslain mukaan maahantuoja on osaltaan vastuussa koneen turvallisuudesta. Työnantajan velvollisuus on hankkia vain vaatimusten mukaisia koneita. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. Taka- ja sivulaitanostimien tarkastus Taka- ja sivulaitanostin on tarkastettava vuosittain sen toimintakunnon varmistamiseksi. Julkaisussa annetaan ohjeita tarkastusten suorittajalle. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Huoltotyön turvallisuus ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla Oppaassa selvitetään ylösnostettavien ohjaamoiden aiheuttamia vakavia tapaturmia sekä esitetään keinoja niiden torjumiseksi ja laitteiden käytön turvallisuuden parantamiseksi. Opas perustuu VTT:n tiedotteeseen Huoltotyön raskaiden ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Työvälineiden turvallinen käyttö Soveltamissuosituksia Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (856/1998). Työsuojelujulkaisuja Käyttöpäätöksen soveltamissuosituksia Koneiden turvallisuuden vaatimukset Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (856/1998, muutos 437/2003). Työsuojelujulkaisuja Kuljetukset ja varastointi Trukkiliikenne Suomalaisilla työpaikoilla sattuu joka vuosi yli tuhat trukkitapaturmaa. Vakavista tapaturmista yleisin on päälle ajo. Tämän esitteen tarkoituksena on lisätä teollisuusalueiden liikenteen turvallisuutta kiinnittämällä erityisesti huomiota trukkiliikenteen järjestelyjen parantamiseen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Kuormalavahyllyt ja työturvallisuus Kuormalavahyllyjen turvallisuuteen voi tehokkaasti vaikuttaa säännöllisillä tarkastuksilla. Opas on tarkoitettu yritysten työsuojelun yhteistoimintaelimien ja varastojen henkilökunnan käyttöön. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Maa- ja metsätalous Carl-Henrik Lemström ja Hannu Tapola (toim.): Metsäalan työsuojelu Kirja on apuväline työpaikoille metsäalan työsuojelulainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Keskeisimpien lakien lisäksi kirja sisältää oikeudellisesti sitovia työsuojelumääräyksiä sekä muun muassa luettelon alan työehtosopimuksista s. 12. P. Ruuskanen, H. Tapola: Taimikonhoito Opas kertoo raivaussaha- ja vesurityöstä työturvallisuuden näkökulmasta. Se on tarkoitettu kaikille, jotka tekevät taimikonhoitotyötä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s JULKAISULUETTELO

7 Metsätyöt ja sähkölinjat Puun kaadon turvallisuudesta sähkölinjojen lähellä kannattaa huolehtia jo työn suunnittelusta alkaen. Julkaisussa annetaan ohjeita sähkötapaturmien ehkäisemiseksi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1,50. Matkapuhelin, metsätyö ja turvallisuus TTK, sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. Hannu Tapola: Metsäkoneala - työturvallisuus Julkaisu kertoo metsäkonetyöstä työterveyden ja - turvallisuuden näkökulmasta. Opas on tarkoitettu kuljettajille, yrittäjille, alan opiskelijoille, työnjohdolle ja muille metsäkonealan parissa työskenteleville. Kirjan toisen painoksen ovat kustantaneet sosiaali- ja terveysministeriö, Työturvallisuuskeskus ja Koneyrittäjien liitto. Metsäkonealan työturvallisuusopas s. 3. Hakkuut myrskytuhometsissä Myrskytuhometsien korjuutyö on vaarallisimpia metsätöitä. Oppaassa kerrotaan siihen liittyvistä työtapaturman vaaroista sekä niiden torjunnasta. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita Maanrankennus Kapeat kaivannot Opas sisältää kapeiden, lähinnä putkikaivantojen turvalliseen kaivamiseen, luiskaamiseen ja tukemiseen liittyviä ohjeita. Se on tarkoitettu kaivantojen suunnittelijoille, rakentajille ja valvojille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Melu ja tärinä Työmelu Melu on yksi laajimmista ja häiritsevimmistä työympäristöongelmista. Valtioneuvoston asetuksen mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että työssä esiintyvä melu arvioidaan ja melualtistuksen aiheuttamat vaarat vähennetään mahdollisimman vähäisiksi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Tärinä ja sen torjunta työssä Tärinäasetuksen mukaan työvälineistä ja -koneista aiheutuva riski työntekijälle on arvioitava ja tarvittaessa laadittava tärinäntorjuntaohjelma. Oppaassa kerrotaan tärinän vaaroista, riskin arvioinnista sekä tärinäaltistuksen toiminta- ja raja-arvoista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Kuulosi on tärkeä Ohjeita kuulonsuojaimen valintaan Nosturit ja nostolaitteet Nostoapuvälineet. Turvallisuus Oppaan tarkastelukulma on pidetty lähellä käytännön toimintaa ja esitetyt mallit ja ratkaisut perustuvat työpaikkatasolla tehtyyn työhön ja ongelmiin, joita siellä kohdataan. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 6. Siirrettävät henkilönostimet Turvallisen käytön ohjeet Oppaassa käsitellään henkilönostimien käyttöön liittyviä ongelmia ja turvallisuusohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vaaratilanteita myös nostimen lähellä oleville henkilöille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Rakennustyö Putoamisvaara rakennustyössä Rakennusalan kuolemaan johtaneista tapaturmista joka kolmas johtuu putoamisesta. Oppaassa annetaan piirroksia apuna käyttäen ohjeita putoamissuojainten käytöstä ja rakenteesta. Työsuojeluoppaita ja - ohjeita s. 1,50. JULKAISULUETTELO

8 Riski-Arvi Tietokonesovellus työympäristön riskien arviointiin. Riski-Arvi 2.3 sisältää riskinarviointiohjel-man CD-levyllä, käyttöohjeen sekä Riskin arviointi työpaikalla -työkirjan. TTKK Turvallisuustekniikka, sosiaali- ja terveysministeriö Kansio 82 sivua + CD-ohjelma Tilaukset: Työturvallisuuskeskus, Lönnrotinkatu 4 B Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet Julkaisussa on eräitä esimerkkejä ja ratkaisuja työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 5. Mäkelä, Kauranen: Ergonomiaopas rakentajille Oppaassa tarkastellaan rakennustyötä erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn kannalta. Työsuojelujulkaisuja s. 5. Riskin arviointi Riskin arviointi Oppaan tarkoituksena on selventää ja yhdenmukaistaa riskiin liittyvää käsitteistöä ja antaa taustatietoa työpaikan riskien arviointia varten. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 0,50. Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusjohtaminen on osa työpaikan turvallisuuden jatkuvaa kehittämistä. Turvallisuustyö on osa päivittäistä työn tekemistä ja parantaa osaltaan työntekijöiden osaamista, sitoutumista, tuotannon laatua sekä tapaturmien torjuntaa. Opas perustuu Tampereen teknillisen yliopiston selvitykseen turvallisuuden johtamisesta kymmenessä yrityksessä sekä asiantuntijoiden näkemyksiin hyvistä työturvallisuusperiaatteista ja käytännöistä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Riskien arviointi - työkirja Kansiossa esitettävät toimintatavat soveltuvat kaikille työpaikoille ja niitä voidaan soveltaa ilman erityiskoulutusta. Tampereen teknillinen yliopisto/turvallisuustekniikka, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Kansio s. 20. Suojaimet Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla Oppaassa kerrotaan mm. henkilönsuojaimille asetetuista vaatimuksista ja niiden tarpeen arvioinnista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Ohjeita oikeanlaisen suojakäsineen valintaan kemikaaleja käsiteltäessä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. (Uusitaan 2008) 2. Näkyvä varoitusvaatetus Näkyvä varoitusvaatetus on henkilönsuojain, jonka käytöstä on säädetty työturvallisuuslaissa. Opas antaa ohjeita ja ehdotuksia näkyvän varoitusvaatetuksen valintaan ja käyttöön. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 3. Kuulosi on tärkeä Ohjeita kuulonsuojaimen valintaan s. Henkilönsuojaimet Valmistajan ja myyjän opas s. 8 JULKAISULUETTELO

9 Toimistotyö Näyttöpäätetyö Varsinaiset työtapaturmat ovat toimistotyössä harvinaisia. Sen sijaan työympäristötekijät, kuten työtila, laitteiden ja kalusteiden sijoittelu sekä valaistus, lämpötila ja ilman laatu, vaikuttavat paljonkin työntekijöiden hyvinvointiin. Oppaassa kerrotaan lainsäädännön vaatimuksista sekä hyvistä käytännöistä näyttöpäätetyössä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Turvallisuusjohtaminen Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiä koskevia ohjeita Kansainvälinen työjärjestön ILO:n ohjeet vapaaehtoisten työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmien kehittämiseksi. Kansainvälinen työjärjestö ILO, sosiaali- ja terveysministeriö s. Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusjohtaminen on osa päivittäistä työn tekemistä ja parantaa osaltaan työntekijöiden osaamista, sitoutumista, tuotannon laatua sekä tapaturmien torjuntaa. Opas perustuu Tampereen teknillisen yliopiston selvitykseen turvallisuuden johtamisesta kymmenessä yrityksessä sekä asiantuntijoiden näkemyksiin hyvistä työturvallisuusperiaatteista ja käytännöistä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Työterveys Ensiapuvalmius työpaikoilla Oppaassa annetaan ohjeita mm. ensiapuvälineistä ja - koulutuksesta. Se on tarkoitettu oppaaksi työterveyshuolto- ja työsuojeluhenkilöstölle, ensiapukouluttajille sekä tarvikkeiden valmistajille, myyjille ja ostajille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 3,50. Työympäristötalous Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Tietopaketti pienyrityksille työsuhdeasioiden hoitamisesta, hyvän työympäristön merkityksestä sekä koneiden ja kemikaalien turvallisuudesta. Julkaisu sisältää mm. mallilomakkeet työsopimuksesta, vuosilomapalkkalaskelmasta, työsuhteen päättämisilmoituksesta sekä työtodistuksesta. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 6. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyötä tekevän työpiste on suunniteltava työntekijälle ergonomisesti sopivaksi. Erityisesti silmien ja näön turvallisuus on huomioitava. Opas perustuu näyttöpäätetyöstä annettuun direktiiviin. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Työmelu Melu on yksi laajimmista ja häiritsevimmistä työympäristöongelmista. Valtioneuvoston asetuksen mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että työssä esiintyvä melu arvioidaan ja melualtistuksen aiheuttamat vaarat vähennetään mahdollisimman vähäisiksi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Tietopaketti pienyrityksille työsuhdeasioiden hoitamisesta, hyvän työympäristön merkityksestä sekä koneiden ja kemikaalien turvallisuudesta. Julkaisu sisältää mm. mallilomakkeet työsopimuksesta, vuosilomapalkkalaskelmasta, työsuhteen päättämisilmoituksesta sekä työtodistuksesta. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Kemikaalilainsäädäntö. Markkinoille luovuttajan toimenpiteet. Oppaassa esitellään ne kemikaalilainsäädännön päätökset, jotka liittyvät kemikaalien JULKAISULUETTELO

10 markkinoille luovuttamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 11. Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla Oppaassa kerrotaan mm. henkilönsuojaimille asetetuista vaatimuksista ja niiden tarpeen arvioinnista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Nostoapuvälineet. Turvallisuus Oppaan tarkastelukulma on pidetty lähellä käytännön toimintaa ja esitetyt mallit ja ratkaisut perustuvat työpaikkatasolla tehtyyn työhön ja ongelmiin, joita siellä kohdataan. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Riskin arviointi Oppaan tarkoituksena on selventää ja yhdenmukaistaa riskiin liittyvää käsitteistöä ja antaa taustatietoa työpaikan riskien arviointia varten. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 0, Kapeat kaivannot Opas sisältää kapeiden, lähinnä putkikaivantojen turvalliseen kaivamiseen, luiskaamiseen ja tukemiseen liittyviä ohjeita. Se on tarkoitettu kaivantojen suunnittelijoille, rakentajille ja valvojille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään Oppaassa esitetään tärkeimmät turvallisuusmääräykset, jotka on täytettävä ennen kuin kone voidaan laskea CE-merkinnällä varustettuna markkinoille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s JULKAISULUETTELO Hakkuut myrskytuhometsissä Myrskytuhometsien korjuutyö on vaarallisimpia metsätöitä. Oppaassa kerrotaan siihen liittyvistä työtapaturman vaaroista sekä niiden torjunnasta. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita Taimikonhoito (P. Ruuskanen, H. Tapola) Opas kertoo raivaussaha- ja vesurityöstä työturvallisuuden näkökulmasta. Se on tarkoitettu kaikille, jotka tekevät taimikonhoitotyötä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Vaaralliset kemikaalit Kemikaaleja koskevat yksityiskohtaiset säädökset ja määräykset perustuvat pääosin kemikaalilakiin, mutta samalla ne täyttävät kemikaalien valmistajalle ja maahantuojalle työturvallisuuslaissa määrätyt vaatimukset. Oppaassa kuvataan kemikaalien luokitusta, merkintöjä, päällyksiä ja käyttöturvallisuustiedotteita koskevia järjestelmiä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Trukkiliikenne Suomalaisilla työpaikoilla sattuu joka vuosi yli tuhat trukkitapaturmaa. Vakavista tapaturmista yleisin on päälle ajo. Tämän esitteen tarkoituksena on lisätä teollisuusalueiden liikenteen turvallisuutta kiinnittämällä erityisesti huomiota trukkiliikenteen järjestelyjen parantamiseen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Koneen maahantuonti Työturvallisuuslain mukaan maahantuoja on osaltaan vastuussa koneen turvallisuudesta. Työnantajan velvollisuus on hankkia vain vaatimusten mukaisia koneita. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 23. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työnantajan on arvioitava nostotyön turvallisuus ja järjestettävä työpisteet turvallisiksi. Oppaassa kerrotaan taakkojen käsittelyä koskevan valtioneuvoston päätöksen velvoitteista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2.

11 25. Kuormalavahyllyt ja työturvallisuus Kuormalavahyllyjen turvallisuuteen voi tehokkaasti vaikuttaa säännöllisillä tarkastuksilla. Opas on tarkoitettu yritysten työsuojelun yhteistoimintaelimien ja varastojen henkilökunnan käyttöön. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Ohjeita oikeanlaisen suojakäsineen valintaan kemikaaleja käsiteltäessä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. (Uusitaan 2008) 28. Taka- ja sivulaitanostimien tarkastus Taka- ja sivulaitanostin on tarkastettava vuosittain sen toimintakunnon varmistamiseksi. Julkaisussa annetaan ohjeita tarkastusten suorittajalle. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Putoamisvaara rakennustyössä Rakennusalan kuolemaan johtaneista tapaturmista joka kolmas johtuu putoamisesta. Oppaassa annetaan piirroksia apuna käyttäen ohjeita putoamissuojainten käytöstä ja rakenteesta. Työsuojeluoppaita ja - ohjeita s. 1, Siirrettävät henkilönostimet Turvallisen käytön ohjeet Oppaassa käsitellään henkilönostimien käyttöön liittyviä ongelmia ja turvallisuusohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vaaratilanteita myös nostimen lähellä oleville henkilöille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet Julkaisussa on eräitä esimerkkejä ja ratkaisuja työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Ensiapuvalmius työpaikoilla Oppaassa annetaan ohjeita mm. ensiapuvälineistä ja - koulutuksesta. Se on tarkoitettu oppaaksi työterveyshuolto- ja työsuojeluhenkilöstölle, ensiapukouluttajille sekä tarvikkeiden valmistajille, myyjille ja ostajille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 3, Huoltotyön turvallisuus ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla Oppaassa selvitetään ylösnostettavien ohjaamoiden aiheuttamia vakavia tapaturmia sekä esitetään keinoja niiden torjumiseksi ja laitteiden käytön turvallisuuden parantamiseksi. Opas perustuu VTT:n tiedotteeseen Huoltotyön raskaiden ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusjohtaminen on osa työpaikan turvallisuuden jatkuvaa kehittämistä. Turvallisuustyö on osa päivittäistä työn tekemistä ja parantaa osaltaan työntekijöiden osaamista, sitoutumista, tuotannon laatua sekä tapaturmien torjuntaa. Opas perustuu Tampereen teknillisen yliopiston selvitykseen turvallisuuden johtamisesta kymmenessä yrityksessä sekä asiantuntijoiden näkemyksiin hyvistä työturvallisuusperiaatteista ja käytännöistä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Metsätyöt ja sähkölinjat Puun kaadon turvallisuudesta sähkölinjojen lähellä kannattaa huolehtia jo työn suunnittelusta alkaen. Julkaisussa annetaan ohjeita sähkötapaturmien ehkäisemiseksi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1, Matkapuhelin, metsätyö ja turvallisuus TTK, sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. JULKAISULUETTELO

12 41. Biologiset vaarat työssä Valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiä työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamilta vaaroilta sovelletaan toimintoihin, joissa työntekijät työnsä johdosta altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille. Oppaassa kerrotaan biologisista vaaroista ja niiltä suojautumisesta. Mukana on myös esimerkkejä biologisista altisteista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työturvallisuuslaki kieltää häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun työssä. Työsuojelupiirit valvovat lain toteutumista työpaikoilla. Oppaan tarkoituksena on ohjata työpaikkoja omien pelisääntöjen laatimiseen ja nopeaan ongelmiin puuttumiseen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2, Tärinä ja sen torjunta työssä Tärinäasetuksen mukaan työvälineistä ja -koneista aiheutuva riski työntekijälle on arvioitava ja tarvittaessa laadittava tärinäntorjuntaohjelma. Oppaassa kerrotaan tärinän vaaroista, riskin arvioinnista sekä tärinäaltistuksen toiminta- ja raja-arvoista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Näkyvä varoitusvaatetus Näkyvä varoitusvaatetus on henkilönsuojain, jonka käytöstä on säädetty työturvallisuuslaissa. Opas antaa ohjeita ja ehdotuksia näkyvän varoitusvaatetuksen valintaan ja käyttöön. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Reach. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta EU:n uusi kemikaaliasetus REACH uudistaa kokonaisuudessaan aineita, valmisteita sekä aineita sisältäviä esineitä koskevan kemikaalilainsäädännön. Oppaassa selvitetään aineiden valmistajia, maahantuojia, jakelijoita ja käyttäjiä koskevia velvoitteita. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Työsuojelujulkaisuja 32. Työvälineiden turvallinen käyttö Soveltamissuosituksia Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (856/1998). Tampere Käyttöpäätöksen soveltamissuosituksia Koneiden turvallisuuden vaatimukset. Tampere Työtapaturmien ja ammattitautien tutkiminen. Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi. Tampere Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Tampere Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointi työpaikoilla. Tampere Henriikka Virta: Pölyräjähdykset Suomessa. Tampere Toistotyötä koskeva työsuojeluhallinnon valtakunnallinen ympäristöanalyysi. Tampere Toisto -menetelmän kehittäminen. Väline työsuojeluvalvonnan käyttöön. Tampere JULKAISULUETTELO

13 80. Merja Mynttinen, Unto Varonen: Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen. Tampere Työsuojeluasioiden oikeuskäsittelyt Tampere Mäkelä, Kauranen: Ergonomiaopas rakentajille Oppaassa tarkastellaan rakennustyötä erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn kannalta. Tampere s Karhula, Rönnholm, Sjögren: Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Opas antaa perusteita ja sisältöä hoitajien työolojen kehittämiseen. Siinä esitetty menetelmä auttaa arvioimaan potilassiirtojen hoitajalle aiheuttamaa kuormitusta. Tampere s Lanne, Murtonen, Nissilä, Ruuhilehto, Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Tampere s. 3. DVD:t ja videot Salmisen painajainen Kiusaamisesta seuraa henkisiä ja fyysisiä sairauksia, loppuunpalamista ja työkyvyttömyyttä. Kiusaamisesta aiheutuu myös suuria taloudellisia tappioita. Videon avulla on helppo päästä alkuun kiusaamisen selvittelyssä. Stereoääni. Kesto 22 min (DVD 2007) 25. Että kaikki toimisi Työssä jaksaminen on tänä päivänä todellinen haaste työyhteisöille. Video kertoo työyhteisöstä, joka kovan työpaineen alla ajautuu sekä sisäisiin että asiakkaisiin kohdistuviin ongelmiin. Koko työyhteisön yhteisellä asioihin tarttumisella ja työtapoja muuttamalla saadaan kuitenkin asiat uudestaan rullaamaan. Video soveltuu esimerkiksi tukiaineistoksi ja keskustelun herättäjäksi työssä jaksamista koskevassa koulutuksessa. Kesto 23 min (DVD 2007) 25. Työsuojelu Hyvä juttu Video tuo hauskalla tavalla tutuksi tämän päivän työsuojelun painotuksia ja esittelee samalla työsuojeluhallinnon yhteistyötahoineen. Videolla seikkailee työuupunut toimittaja Ari-Heikki Hirvas, joka juttua tehdessään huomaa, että työsuojelua tarvitaan kaikilla työpaikoilla alasta riippumatta. Video on suomeksi ja englanniksi, vhs- video-cd- ja dvd-muodossa. Video-cd:nä myös versio näkövammaisille. Video soveltuu myös koulujen työsuojeluopetukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluhallinto Kesto 19 min. VHS 10, DVD 10, video-cd 10, näkövammaisten ääni-cd 10. Saatavana myös Työsuojelu Hyvä juttu opettajan opas, kansio 10. Työsuojelu Hyvä juttu -opettajan opas Perustietoa työsuojelusta opetuksen tarpeisiin. Kansio sisältää tietoa työsuhteen ehdoista, työsuojelusäädöksistä ja työsuojelutoiminnasta työpaikalla. Jokaisen työnantajan ja työntekijän on hyvä tuntea työsuojelun perusasiat, ja niihin kannattaa tutustua jo ennen ensimmäisen työpaikan hankkimista. Kansio. Työsuojeluhallinto Kansioon liittyy myös Työsuojelu - Hyvä juttu -video. Saatavana DVD-, VHS-, video-cd sekä näkövammaisten ääni-cd -muodossa. Hinnat: Kansio + DVD 20 Pelkka kansio 10 DVD 10 VHS 10 Video-cd 10 Näkövammaisten ääni-cd 10 JULKAISULUETTELO

14 Lomakkeita Työsuojelupiirien yleisessä käytössä olevat lomakkeet löytyvät työsuojelupiirien verkkopalvelusta osoitteesta verkkolomakkeet. Osa lomakkeista on suomi. fi -palvelun Asiointi ja lomakkeet -sivustolla. Näihin lomakkeisiin on linkit tyosuojelu.fi -sivustolta. Seuraavat lomakkeet tilattavissa painettuina Ajoneuvonosturin tarkastus- ja huoltokirja 26 s. 3. Muonapäiväkirja 200 s. 33. Aluksen nosto- ja lastinkäsittelylaitteiden rekisteri 20 s. 2. Publikationer på svenska Arbete vid bildskärm Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 3,50. Besiktning av bakgavel- och sidolyftar Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Buller i arbetet Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 1. Din hörsel är viktig Anvisningar för val av hörselskydd s. Älä loukkaannu! Tilaa työsuojeluhallinnon julkaisuja /julkaisumyynti Kemikalielagstiftningen Åtgärder för introduktion av kemikalier på marknaden Arbetarskyddsanvisningar och guider s. Klassifi ceringen av biologiska faktorer Social- och hälsovårdsministeriet. Arbetarskyddsavdelningen Säkerhetsmeddelande Lyftredskap - Säkerhet Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 6. Manuell hantering i arbetet Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Maskinsäkerhet. Från bedömning av maskinens risker till CE-märkningen Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Mobila arbetsplattformar Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Osakligt bemötande Anvisningar för att hindra och hantera trakasserier och annat osakligt bemötande på arbetsplatsen. Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2,50. Pallställ och arbetssäkerhet Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Personlig skyddsutrustning Guide för tillverkare och försäljare Social- och hälsovårdsministeriet, Konsumentverket s. Risk för fall vid byggnadsarbeten Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 1, JULKAISULUETTELO

15 Riskbedömning Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 0,50. Skogsarbete och elledningar. Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 1,50. Smala schaktningar Arbetarskyddsanvisningar och -guider s.1,50. Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 6. Säkerhetsledning Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 1. Trucktrafi k Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Trygg användning av maskiner Rekommendationer för tillämpning Beslutet on trygg användning av arbetsutrustning är en omfattande författning om anskaffning, trygg användning och besiktning av arbetsutrustning som används på arbetsplatsen och om integration av säkerheten. Författningen gäller nästan alla arbetsplatser där någon arbetsutrustning används. Rekommendationen har utarbetats till hjälp för tillämpningen både för arbetsplatser och arbetarskyddsinspektörer. Arbetarskyddspublikationer Publications in English The role of the small enterprise work environment as a profi t enhancer. Occupational Safety and Health Guides and Instructions pp. 6. Lifting Accessories. Safety Occupational Safety and Health Guides and Instructions pp. Saatavana vain pdf-muodossa osoitteessa First aid preparedness in the workplace Occupational Safety and Health Guides and Instructions pp. Saatavana vain pdf-muodossa osoitteessa Inappropriate Treatment. Instructions for Preventing and Dealing with Harassment and Inappropriate Treatment at Work Occupational Safety and Health Guides and Instructions pp. 2,50 Vibrationer i arbetet Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 1. JULKAISULUETTELO

16 Yhteistyötahot Työterveyslaitos Euroopan riskienarviointikampanja Terveellinen työ yhteinen etu! Euroopan riskienarviointikampanjan vuosien tavoitteena on levittää tietoa riskien arvioinnista sekä madaltaa yritysten kynnystä riskien arvioinnin aloittamiseen. Kampanjan ensimmäisenä vuonna tarkastellaan riskien arviointia yleisellä tasolla ja toisena vuonna nostetaan esille yksittäisiä riskilajeja sekä tarkastellaan riskien arviointia alakohtaisesti. Kampanjan tavoitteena on: tarjota tietoa riskien arvioinnin tueksi saatavilla olevista työkaluista, riskien arvioinnin toteutuksesta ja aiheeseen liittyvistä hyvistä käytännöistä madaltaa kynnystä aloittaa riskien arviointi yrityksissä juurruttaa riskien arviointi osaksi yritysten normaalia toimintaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tehtävänä on koota ja välittää työterveyteen liittyvää tietoa. Virasto pitää yllä Internetissä toimivaa tietoverkkoa yhdessä kansallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lisätietoa virastosta ja Euroopan riskienarviointikampanjasta on saatavissa osoitteista Kampanja-aineistoa voi tilata työsuojeluhallinnon verkkokaupasta sähköpostilla puhelimitse numeroista.(03) tai (03) Työterveyslaitos on työterveys- ja työsuojelualan tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Laitoksen tavoitteena on edistää maamme työikäisen väestön työ- ja toimintakykyä, terveyttä ja elämänlaatua. Tässä tarkoituksessa laitos tuottaa, kokoaa ja välittää tutkimustietoa työn ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta sekä edistää tiedon soveltamista käytäntöön. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki puh Sähköposti: TTL-Kirjakauppa Puh , telefax (09) Avoinna ma - pe klo /kirjakauppa Työturvallisuuskeskus Työturvallisuuskeskus on työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoima toimisto, joka edistää työolojen ja työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta. Tärkeimmät toiminnot ovat työsuojelukoulutus, viestintä, julkaisutuotanto, kehittämispalvelut sekä työsuojeluhenkilörekisterin ylläpito. Työturvallisuuskeskus edistää myös yhteistyötä alan toimijoiden välillä ja toimii asiantuntijana työsuojelu-verkostoissa. Työturvallisuuskeskuksen päärahoitus tulee Työsuojelurahastolta työnantajien maksamista työtapaturmavakuutusmaksuista. Työturvallisuuskeskus on perustettu vuonna Työturvallisuuskeskus Lönnrotinkatu 4 B, Helsinki Puh. (09) , telefax (09) Sähköposti: 16 JULKAISULUETTELO

17 Työsuojelurahasto Työsuojelurahaston tarkoituksena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahoituspalveluja ovat tutkimus-, kehitys-, tiedotus- ja koulutusmäärärahat, kehittämisavustukset ja henkilökohtaiset stipendit. Työsuojelurahaston internetsivuilta osoitteesta saa tietoa mm. rahoitusmahdollisuuksista sekä valmistuneista ja meneillään olevista tutkimushankkeista. Työsuojelurahasto Eerikinkatu 2, Helsinki Puh. (09) Telefax (09) Sähköposti: Hyödyllisiä linkkejä Hyödyllisiä linkkejä Edita Kemikaalineuvottelukunta KENK Lomakepalvelu Suomen standardoimisliitto SFS Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Sosiaali- ja terveysministeriö Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry Säteilyturvakeskus Tasa-arvoviranomaiset Turvatekniikan keskus Työsuojelun tietopankki Työsuojelunäyttely Työsuojelun tieto- ja opastuskeskus Työsuojelupiirit Työsuojelurahasto Työterveyslaitos Työturvallisuuskeskus Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT JULKAISULUETTELO

18 Työsuojelupiirit Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, Helsinki puhelin (09) telefax (09) Turun ja Porin työsuojelupiiri Linnankatu 39, Turku puhelin telefax Hämeen työsuojelupiiri Uimalankatu 1 PL 272, Tampere puhelin (03) telefax (03) Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri Villimiehenkatu 2 B PL 145, Lappeenranta puhelin telefax Vaasan työsuojelupiiri Kauppapuistikko 20 B PL 172, Vaasa puhelin telefax (06) Keski-Suomen työsuojelupiiri Ailakinkatu 17 PL 119, Jyväskylä puhelin telefax Itä-Suomen työsuojelupiiri Vuorikatu 26 A, Kuopio puhelin (017) telefax (017) Pohjois-Suomen työsuojelupiiri Albertinkatu 8 PL 229, Oulu puhelin (08) telefax (08) JULKAISULUETTELO

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1513-2 Uudistettu painos 2004 Kirjapaino Hermes

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2003 Työsuojelu Suomessa 3 Uudistettu painos Hermes, Tampere 2003 4 Työsuojelu Suomessa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus 2 2014 SAK:n työsuojelutavoitteet Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Raili Perimäki raili.perimaki@sak.fi puhelin

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

2006:16. Työsuojelu Suomessa

2006:16. Työsuojelu Suomessa 2006:16 Työsuojelu Suomessa Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:16 Työsuojelu Suomessa Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2127-2

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Työsuojeluhallinto Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 Asiantuntijat:

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Versio 7.5 13.04.2015 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Toimittanut: Kimmo Karinen

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluhallinto Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 952-479-006-8 ISSN 1456-257X Multiprint

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Kuka työsuojeluasioita hoitaa Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä,

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2014 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Tervettä työtä Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Pidempiä työuria työsuojelulla Työsuojeluhallinto Tampere 2015 Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus Talonrakennusteollisuus ry Rakennushankkeen työturvallisuus Rakennushankkeen työturvallisuus Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry Rakennustietosäätiö RTS Rakennustieto Oy, Helsinki RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI. Riskin arviointi

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI. Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Työsuojeluhallinto ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 4 ISBN 952-479-008-4 ISSN

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot