Sisällys. Lukijalle. Tilaukset: /julkaisumyynti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Lukijalle. Tilaukset: www.tyosuojelu.fi /julkaisumyynti"

Transkriptio

1

2 Multiprint Oy, Tampere 2008

3 Sisällys Lukijalle Työsuojeluhallinnon julkaisuissa opastetaan käytännönläheisesti työpaikkoja huolehtimaan työn tekemisen terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Julkaisut ovat suureksi osaksi maksullisia ja niiden hinnat on ilmoitettu luettelossa arvonlisäverollisina. Laskuun lisätään postimaksu. Oikeus hinnan muutoksiin pidätetään. Julkaisuja voi tilata Internetistä osoitteesta Suurin osa julkaisuista on saatavana myös pdf-muodossa. Julkaisut aiheittain... 4 Biologiset vaarat... 4 Ergonomia... 4 Henkinen työsuojelu... 4 Kemikaalit... 5 Koneturvallisuus... 6 Kuljetukset ja varastointi... 6 Maa- ja metsätalous... 6 Maanrakennus... 7 Melu ja tärinä... 7 Nosturit ja nostolaitteet... 7 Puuntyöstö... 7 Rakennustyö... 7 Riskin arviointi... 8 Suojaimet... 8 Toimistotyö... 9 Turvallisuusjohtaminen... 9 Työterveys... 9 Työympäristötalous... 9 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita... 9 Työsuojelujulkaisuja DVD:t ja videot Tilaukset: /julkaisumyynti Asiakaspalvelu: Hämeen työsuojelupiiri Työsuojelupiirien palvelukeskus/julkaisut PL 272, Tampere puh. (03) ja (03) sähköposti: telefax (03) Lomakkeita Publikationer på svenska Publications in English Yhteistyötahot Hyödyllisiä linkkejä Työsuojelupiirit... 18

4 Julkaisut aiheittain Biologiset vaarat Biologisten tekijöiden luokitus Sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojeluosasto Turvallisuustiedote Biologiset vaarat työssä Valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiä työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamilta vaaroilta sovelletaan toimintoihin, joissa työntekijät työnsä johdosta altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille. Oppaassa kerrotaan biologisista vaaroista ja niiltä suojautumisesta. Mukana on myös esimerkkejä biologisista altisteista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Ergonomia Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyötä tekevän työpiste on suunniteltava työntekijälle ergonomisesti sopivaksi. Erityisesti silmien ja näön turvallisuus on huomioitava. Opas perustuu näyttöpäätetyöstä annettuun direktiiviin. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työnantajan on arvioitava nostotyön turvallisuus ja järjestettävä työpisteet turvallisiksi. Oppaassa kerrotaan taakkojen käsittelyä koskevan valtioneuvoston päätöksen velvoitteista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Mäkelä, Kauranen: Ergonomiaopas rakentajille Oppaassa tarkastellaan rakennustyötä erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn kannalta. Työsuojelujulkaisuja s. 5. Karhula, Rönnholm, Sjögren: Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Opas antaa perusteita ja sisältöä hoitajien työolojen kehittämiseen. Siinä esitetty menetelmä auttaa arvioimaan potilassiirtojen hoitajalle aiheuttamaa kuormitusta. Työsuojelujulkaisuja s. 7. Toistotyötä koskeva työsuojeluhallinnon valtakunnallinen ympäristöanalyysi 2002 Työsuojelujulkaisuja s. Henkinen työsuojelu Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työturvallisuuslaki kieltää häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun työssä. Työsuojelupiirit valvovat lain toteutumista työpaikoilla. Oppaan tarkoituksena on ohjata työpaikkoja omien pelisääntöjen laatimiseen ja nopeaan ongelmiin puuttumiseen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2,50. Simola, Heikkonen, Mäkelä: Työyhteisökriisien ja -konfl iktien ennakointi ja tunnistaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. + levyke. Salmisen painajainen Kiusaamisesta seuraa henkisiä ja fyysisiä sairauksia, loppuunpalamista ja työkyvyttömyyttä. Kiusaamisesta aiheutuu myös suuria taloudellisia tappioita. Videon avulla on helppo päästä alkuun kiusaamisen selvittelyssä. Stereoääni. Kesto 22 min (DVD 2007) 25. Että kaikki toimisi Video kertoo työyhteisöstä, joka kovan työpaineen alla ajautuu sekä sisäisiin että asiakkaisiin kohdistuviin ongelmiin. Koko työyhteisön yhteisellä asioihin tarttumisella ja työtapoja 4 JULKAISULUETTELO

5 muuttamalla asiat saadaan uudestaan rullaamaan. Video soveltuu esimerkiksi tukiaineistoksi ja keskustelun herättäjäksi työssä jaksamista koskevassa koulutuksessa. Kesto 23 min (DVD 2007) 25. Kemikaalit Reach. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta EU:n uusi kemikaaliasetus REACH uudistaa kokonaisuudessaan aineita, valmisteita sekä aineita sisältäviä esineitä koskevan kemikaalilainsäädännön. Oppaassa selvitetään aineiden valmistajia, maahantuojia, jakelijoita ja käyttäjiä koskevia velvoitteita. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Kemikaalilainsäädäntö Markkinoille luovuttajan toimenpiteet Oppaassa esitellään ne kemikaalilainsäädännön päätökset, jotka liittyvät kemikaalien markkinoille luovuttamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. Vaaralliset kemikaalit Kemikaaleja koskevat yksityiskohtaiset säädökset ja määräykset perustuvat pääosin kemikaalilakiin, mutta samalla ne täyttävät kemikaalien valmistajalle ja maahantuojalle työturvallisuuslaissa määrätyt vaatimukset. Oppaassa kuvataan kemikaalien luokitusta, merkintöjä, päällyksiä ja käyttöturvallisuustiedotteita koskevia järjestelmiä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 3. Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. (Uusitaan 2008) Työsuojeluun liittyviä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja Työsuojelu Suomessa Esitteessä kerrotaan lyhyesti työolojen kehityksestä, työsuojeluhallinnon toiminnasta sekä työpaikkojen omasta työsuojelutoiminnasta. Työsuojeluhallinnon lisäksi siinä esitellään muut suomalaiset työsuojelutoimijat. Julkaisu on myös ruotsin, englannin, saksan, ranskan ja venäjän kielillä. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:16. HTP-arvot Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Opas työpaikan ilman puhtauden, työntekijöiden altistumisen ja mittaustulosten merkityksen arviointia varten. Sisältää mm. luettelon työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP-arvot) ja vastaavat biologisten altistusindikaattorien raja-arvot työpaikoilla huomioon otettaviksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:4. Julkaisut ovat pdf-muodossa sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa Tilaukset: Yliopistopaino Kustannus / Helsinki University Press, Kirjamyynti ja asiakaspalvelu Vuorikatu 3 A, II krs., Helsinki telefax (09) sähköposti: Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointi työpaikoilla Työsuojelujulkaisuja s. + liitteet JULKAISULUETTELO

6 Koneturvallisuus Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään Oppaassa esitetään tärkeimmät turvallisuusmääräykset, jotka on täytettävä ennen kuin kone voidaan laskea CE-merkinnällä varustettuna markkinoille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojelujulkaisuja s. 12. Koneen maahantuonti Työturvallisuuslain mukaan maahantuoja on osaltaan vastuussa koneen turvallisuudesta. Työnantajan velvollisuus on hankkia vain vaatimusten mukaisia koneita. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. Taka- ja sivulaitanostimien tarkastus Taka- ja sivulaitanostin on tarkastettava vuosittain sen toimintakunnon varmistamiseksi. Julkaisussa annetaan ohjeita tarkastusten suorittajalle. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Huoltotyön turvallisuus ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla Oppaassa selvitetään ylösnostettavien ohjaamoiden aiheuttamia vakavia tapaturmia sekä esitetään keinoja niiden torjumiseksi ja laitteiden käytön turvallisuuden parantamiseksi. Opas perustuu VTT:n tiedotteeseen Huoltotyön raskaiden ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Työvälineiden turvallinen käyttö Soveltamissuosituksia Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (856/1998). Työsuojelujulkaisuja Käyttöpäätöksen soveltamissuosituksia Koneiden turvallisuuden vaatimukset Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (856/1998, muutos 437/2003). Työsuojelujulkaisuja Kuljetukset ja varastointi Trukkiliikenne Suomalaisilla työpaikoilla sattuu joka vuosi yli tuhat trukkitapaturmaa. Vakavista tapaturmista yleisin on päälle ajo. Tämän esitteen tarkoituksena on lisätä teollisuusalueiden liikenteen turvallisuutta kiinnittämällä erityisesti huomiota trukkiliikenteen järjestelyjen parantamiseen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Kuormalavahyllyt ja työturvallisuus Kuormalavahyllyjen turvallisuuteen voi tehokkaasti vaikuttaa säännöllisillä tarkastuksilla. Opas on tarkoitettu yritysten työsuojelun yhteistoimintaelimien ja varastojen henkilökunnan käyttöön. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Maa- ja metsätalous Carl-Henrik Lemström ja Hannu Tapola (toim.): Metsäalan työsuojelu Kirja on apuväline työpaikoille metsäalan työsuojelulainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Keskeisimpien lakien lisäksi kirja sisältää oikeudellisesti sitovia työsuojelumääräyksiä sekä muun muassa luettelon alan työehtosopimuksista s. 12. P. Ruuskanen, H. Tapola: Taimikonhoito Opas kertoo raivaussaha- ja vesurityöstä työturvallisuuden näkökulmasta. Se on tarkoitettu kaikille, jotka tekevät taimikonhoitotyötä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s JULKAISULUETTELO

7 Metsätyöt ja sähkölinjat Puun kaadon turvallisuudesta sähkölinjojen lähellä kannattaa huolehtia jo työn suunnittelusta alkaen. Julkaisussa annetaan ohjeita sähkötapaturmien ehkäisemiseksi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1,50. Matkapuhelin, metsätyö ja turvallisuus TTK, sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. Hannu Tapola: Metsäkoneala - työturvallisuus Julkaisu kertoo metsäkonetyöstä työterveyden ja - turvallisuuden näkökulmasta. Opas on tarkoitettu kuljettajille, yrittäjille, alan opiskelijoille, työnjohdolle ja muille metsäkonealan parissa työskenteleville. Kirjan toisen painoksen ovat kustantaneet sosiaali- ja terveysministeriö, Työturvallisuuskeskus ja Koneyrittäjien liitto. Metsäkonealan työturvallisuusopas s. 3. Hakkuut myrskytuhometsissä Myrskytuhometsien korjuutyö on vaarallisimpia metsätöitä. Oppaassa kerrotaan siihen liittyvistä työtapaturman vaaroista sekä niiden torjunnasta. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita Maanrankennus Kapeat kaivannot Opas sisältää kapeiden, lähinnä putkikaivantojen turvalliseen kaivamiseen, luiskaamiseen ja tukemiseen liittyviä ohjeita. Se on tarkoitettu kaivantojen suunnittelijoille, rakentajille ja valvojille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Melu ja tärinä Työmelu Melu on yksi laajimmista ja häiritsevimmistä työympäristöongelmista. Valtioneuvoston asetuksen mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että työssä esiintyvä melu arvioidaan ja melualtistuksen aiheuttamat vaarat vähennetään mahdollisimman vähäisiksi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Tärinä ja sen torjunta työssä Tärinäasetuksen mukaan työvälineistä ja -koneista aiheutuva riski työntekijälle on arvioitava ja tarvittaessa laadittava tärinäntorjuntaohjelma. Oppaassa kerrotaan tärinän vaaroista, riskin arvioinnista sekä tärinäaltistuksen toiminta- ja raja-arvoista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Kuulosi on tärkeä Ohjeita kuulonsuojaimen valintaan Nosturit ja nostolaitteet Nostoapuvälineet. Turvallisuus Oppaan tarkastelukulma on pidetty lähellä käytännön toimintaa ja esitetyt mallit ja ratkaisut perustuvat työpaikkatasolla tehtyyn työhön ja ongelmiin, joita siellä kohdataan. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 6. Siirrettävät henkilönostimet Turvallisen käytön ohjeet Oppaassa käsitellään henkilönostimien käyttöön liittyviä ongelmia ja turvallisuusohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vaaratilanteita myös nostimen lähellä oleville henkilöille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Rakennustyö Putoamisvaara rakennustyössä Rakennusalan kuolemaan johtaneista tapaturmista joka kolmas johtuu putoamisesta. Oppaassa annetaan piirroksia apuna käyttäen ohjeita putoamissuojainten käytöstä ja rakenteesta. Työsuojeluoppaita ja - ohjeita s. 1,50. JULKAISULUETTELO

8 Riski-Arvi Tietokonesovellus työympäristön riskien arviointiin. Riski-Arvi 2.3 sisältää riskinarviointiohjel-man CD-levyllä, käyttöohjeen sekä Riskin arviointi työpaikalla -työkirjan. TTKK Turvallisuustekniikka, sosiaali- ja terveysministeriö Kansio 82 sivua + CD-ohjelma Tilaukset: Työturvallisuuskeskus, Lönnrotinkatu 4 B Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet Julkaisussa on eräitä esimerkkejä ja ratkaisuja työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 5. Mäkelä, Kauranen: Ergonomiaopas rakentajille Oppaassa tarkastellaan rakennustyötä erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn kannalta. Työsuojelujulkaisuja s. 5. Riskin arviointi Riskin arviointi Oppaan tarkoituksena on selventää ja yhdenmukaistaa riskiin liittyvää käsitteistöä ja antaa taustatietoa työpaikan riskien arviointia varten. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 0,50. Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusjohtaminen on osa työpaikan turvallisuuden jatkuvaa kehittämistä. Turvallisuustyö on osa päivittäistä työn tekemistä ja parantaa osaltaan työntekijöiden osaamista, sitoutumista, tuotannon laatua sekä tapaturmien torjuntaa. Opas perustuu Tampereen teknillisen yliopiston selvitykseen turvallisuuden johtamisesta kymmenessä yrityksessä sekä asiantuntijoiden näkemyksiin hyvistä työturvallisuusperiaatteista ja käytännöistä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Riskien arviointi - työkirja Kansiossa esitettävät toimintatavat soveltuvat kaikille työpaikoille ja niitä voidaan soveltaa ilman erityiskoulutusta. Tampereen teknillinen yliopisto/turvallisuustekniikka, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Kansio s. 20. Suojaimet Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla Oppaassa kerrotaan mm. henkilönsuojaimille asetetuista vaatimuksista ja niiden tarpeen arvioinnista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Ohjeita oikeanlaisen suojakäsineen valintaan kemikaaleja käsiteltäessä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. (Uusitaan 2008) 2. Näkyvä varoitusvaatetus Näkyvä varoitusvaatetus on henkilönsuojain, jonka käytöstä on säädetty työturvallisuuslaissa. Opas antaa ohjeita ja ehdotuksia näkyvän varoitusvaatetuksen valintaan ja käyttöön. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 3. Kuulosi on tärkeä Ohjeita kuulonsuojaimen valintaan s. Henkilönsuojaimet Valmistajan ja myyjän opas s. 8 JULKAISULUETTELO

9 Toimistotyö Näyttöpäätetyö Varsinaiset työtapaturmat ovat toimistotyössä harvinaisia. Sen sijaan työympäristötekijät, kuten työtila, laitteiden ja kalusteiden sijoittelu sekä valaistus, lämpötila ja ilman laatu, vaikuttavat paljonkin työntekijöiden hyvinvointiin. Oppaassa kerrotaan lainsäädännön vaatimuksista sekä hyvistä käytännöistä näyttöpäätetyössä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Turvallisuusjohtaminen Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiä koskevia ohjeita Kansainvälinen työjärjestön ILO:n ohjeet vapaaehtoisten työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmien kehittämiseksi. Kansainvälinen työjärjestö ILO, sosiaali- ja terveysministeriö s. Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusjohtaminen on osa päivittäistä työn tekemistä ja parantaa osaltaan työntekijöiden osaamista, sitoutumista, tuotannon laatua sekä tapaturmien torjuntaa. Opas perustuu Tampereen teknillisen yliopiston selvitykseen turvallisuuden johtamisesta kymmenessä yrityksessä sekä asiantuntijoiden näkemyksiin hyvistä työturvallisuusperiaatteista ja käytännöistä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1. Työterveys Ensiapuvalmius työpaikoilla Oppaassa annetaan ohjeita mm. ensiapuvälineistä ja - koulutuksesta. Se on tarkoitettu oppaaksi työterveyshuolto- ja työsuojeluhenkilöstölle, ensiapukouluttajille sekä tarvikkeiden valmistajille, myyjille ja ostajille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 3,50. Työympäristötalous Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Tietopaketti pienyrityksille työsuhdeasioiden hoitamisesta, hyvän työympäristön merkityksestä sekä koneiden ja kemikaalien turvallisuudesta. Julkaisu sisältää mm. mallilomakkeet työsopimuksesta, vuosilomapalkkalaskelmasta, työsuhteen päättämisilmoituksesta sekä työtodistuksesta. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 6. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyötä tekevän työpiste on suunniteltava työntekijälle ergonomisesti sopivaksi. Erityisesti silmien ja näön turvallisuus on huomioitava. Opas perustuu näyttöpäätetyöstä annettuun direktiiviin. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Työmelu Melu on yksi laajimmista ja häiritsevimmistä työympäristöongelmista. Valtioneuvoston asetuksen mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että työssä esiintyvä melu arvioidaan ja melualtistuksen aiheuttamat vaarat vähennetään mahdollisimman vähäisiksi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Tietopaketti pienyrityksille työsuhdeasioiden hoitamisesta, hyvän työympäristön merkityksestä sekä koneiden ja kemikaalien turvallisuudesta. Julkaisu sisältää mm. mallilomakkeet työsopimuksesta, vuosilomapalkkalaskelmasta, työsuhteen päättämisilmoituksesta sekä työtodistuksesta. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Kemikaalilainsäädäntö. Markkinoille luovuttajan toimenpiteet. Oppaassa esitellään ne kemikaalilainsäädännön päätökset, jotka liittyvät kemikaalien JULKAISULUETTELO

10 markkinoille luovuttamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 11. Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla Oppaassa kerrotaan mm. henkilönsuojaimille asetetuista vaatimuksista ja niiden tarpeen arvioinnista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Nostoapuvälineet. Turvallisuus Oppaan tarkastelukulma on pidetty lähellä käytännön toimintaa ja esitetyt mallit ja ratkaisut perustuvat työpaikkatasolla tehtyyn työhön ja ongelmiin, joita siellä kohdataan. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Riskin arviointi Oppaan tarkoituksena on selventää ja yhdenmukaistaa riskiin liittyvää käsitteistöä ja antaa taustatietoa työpaikan riskien arviointia varten. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 0, Kapeat kaivannot Opas sisältää kapeiden, lähinnä putkikaivantojen turvalliseen kaivamiseen, luiskaamiseen ja tukemiseen liittyviä ohjeita. Se on tarkoitettu kaivantojen suunnittelijoille, rakentajille ja valvojille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään Oppaassa esitetään tärkeimmät turvallisuusmääräykset, jotka on täytettävä ennen kuin kone voidaan laskea CE-merkinnällä varustettuna markkinoille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s JULKAISULUETTELO Hakkuut myrskytuhometsissä Myrskytuhometsien korjuutyö on vaarallisimpia metsätöitä. Oppaassa kerrotaan siihen liittyvistä työtapaturman vaaroista sekä niiden torjunnasta. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita Taimikonhoito (P. Ruuskanen, H. Tapola) Opas kertoo raivaussaha- ja vesurityöstä työturvallisuuden näkökulmasta. Se on tarkoitettu kaikille, jotka tekevät taimikonhoitotyötä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Vaaralliset kemikaalit Kemikaaleja koskevat yksityiskohtaiset säädökset ja määräykset perustuvat pääosin kemikaalilakiin, mutta samalla ne täyttävät kemikaalien valmistajalle ja maahantuojalle työturvallisuuslaissa määrätyt vaatimukset. Oppaassa kuvataan kemikaalien luokitusta, merkintöjä, päällyksiä ja käyttöturvallisuustiedotteita koskevia järjestelmiä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Trukkiliikenne Suomalaisilla työpaikoilla sattuu joka vuosi yli tuhat trukkitapaturmaa. Vakavista tapaturmista yleisin on päälle ajo. Tämän esitteen tarkoituksena on lisätä teollisuusalueiden liikenteen turvallisuutta kiinnittämällä erityisesti huomiota trukkiliikenteen järjestelyjen parantamiseen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Koneen maahantuonti Työturvallisuuslain mukaan maahantuoja on osaltaan vastuussa koneen turvallisuudesta. Työnantajan velvollisuus on hankkia vain vaatimusten mukaisia koneita. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 23. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työnantajan on arvioitava nostotyön turvallisuus ja järjestettävä työpisteet turvallisiksi. Oppaassa kerrotaan taakkojen käsittelyä koskevan valtioneuvoston päätöksen velvoitteista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2.

11 25. Kuormalavahyllyt ja työturvallisuus Kuormalavahyllyjen turvallisuuteen voi tehokkaasti vaikuttaa säännöllisillä tarkastuksilla. Opas on tarkoitettu yritysten työsuojelun yhteistoimintaelimien ja varastojen henkilökunnan käyttöön. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Ohjeita oikeanlaisen suojakäsineen valintaan kemikaaleja käsiteltäessä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. (Uusitaan 2008) 28. Taka- ja sivulaitanostimien tarkastus Taka- ja sivulaitanostin on tarkastettava vuosittain sen toimintakunnon varmistamiseksi. Julkaisussa annetaan ohjeita tarkastusten suorittajalle. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Putoamisvaara rakennustyössä Rakennusalan kuolemaan johtaneista tapaturmista joka kolmas johtuu putoamisesta. Oppaassa annetaan piirroksia apuna käyttäen ohjeita putoamissuojainten käytöstä ja rakenteesta. Työsuojeluoppaita ja - ohjeita s. 1, Siirrettävät henkilönostimet Turvallisen käytön ohjeet Oppaassa käsitellään henkilönostimien käyttöön liittyviä ongelmia ja turvallisuusohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vaaratilanteita myös nostimen lähellä oleville henkilöille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet Julkaisussa on eräitä esimerkkejä ja ratkaisuja työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Ensiapuvalmius työpaikoilla Oppaassa annetaan ohjeita mm. ensiapuvälineistä ja - koulutuksesta. Se on tarkoitettu oppaaksi työterveyshuolto- ja työsuojeluhenkilöstölle, ensiapukouluttajille sekä tarvikkeiden valmistajille, myyjille ja ostajille. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 3, Huoltotyön turvallisuus ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla Oppaassa selvitetään ylösnostettavien ohjaamoiden aiheuttamia vakavia tapaturmia sekä esitetään keinoja niiden torjumiseksi ja laitteiden käytön turvallisuuden parantamiseksi. Opas perustuu VTT:n tiedotteeseen Huoltotyön raskaiden ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusjohtaminen on osa työpaikan turvallisuuden jatkuvaa kehittämistä. Turvallisuustyö on osa päivittäistä työn tekemistä ja parantaa osaltaan työntekijöiden osaamista, sitoutumista, tuotannon laatua sekä tapaturmien torjuntaa. Opas perustuu Tampereen teknillisen yliopiston selvitykseen turvallisuuden johtamisesta kymmenessä yrityksessä sekä asiantuntijoiden näkemyksiin hyvistä työturvallisuusperiaatteista ja käytännöistä. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Metsätyöt ja sähkölinjat Puun kaadon turvallisuudesta sähkölinjojen lähellä kannattaa huolehtia jo työn suunnittelusta alkaen. Julkaisussa annetaan ohjeita sähkötapaturmien ehkäisemiseksi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 1, Matkapuhelin, metsätyö ja turvallisuus TTK, sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. JULKAISULUETTELO

12 41. Biologiset vaarat työssä Valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiä työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamilta vaaroilta sovelletaan toimintoihin, joissa työntekijät työnsä johdosta altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille. Oppaassa kerrotaan biologisista vaaroista ja niiltä suojautumisesta. Mukana on myös esimerkkejä biologisista altisteista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työturvallisuuslaki kieltää häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun työssä. Työsuojelupiirit valvovat lain toteutumista työpaikoilla. Oppaan tarkoituksena on ohjata työpaikkoja omien pelisääntöjen laatimiseen ja nopeaan ongelmiin puuttumiseen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2, Tärinä ja sen torjunta työssä Tärinäasetuksen mukaan työvälineistä ja -koneista aiheutuva riski työntekijälle on arvioitava ja tarvittaessa laadittava tärinäntorjuntaohjelma. Oppaassa kerrotaan tärinän vaaroista, riskin arvioinnista sekä tärinäaltistuksen toiminta- ja raja-arvoista. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Näkyvä varoitusvaatetus Näkyvä varoitusvaatetus on henkilönsuojain, jonka käytöstä on säädetty työturvallisuuslaissa. Opas antaa ohjeita ja ehdotuksia näkyvän varoitusvaatetuksen valintaan ja käyttöön. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s Reach. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta EU:n uusi kemikaaliasetus REACH uudistaa kokonaisuudessaan aineita, valmisteita sekä aineita sisältäviä esineitä koskevan kemikaalilainsäädännön. Oppaassa selvitetään aineiden valmistajia, maahantuojia, jakelijoita ja käyttäjiä koskevia velvoitteita. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita s. 2. Työsuojelujulkaisuja 32. Työvälineiden turvallinen käyttö Soveltamissuosituksia Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (856/1998). Tampere Käyttöpäätöksen soveltamissuosituksia Koneiden turvallisuuden vaatimukset. Tampere Työtapaturmien ja ammattitautien tutkiminen. Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi. Tampere Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Tampere Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointi työpaikoilla. Tampere Henriikka Virta: Pölyräjähdykset Suomessa. Tampere Toistotyötä koskeva työsuojeluhallinnon valtakunnallinen ympäristöanalyysi. Tampere Toisto -menetelmän kehittäminen. Väline työsuojeluvalvonnan käyttöön. Tampere JULKAISULUETTELO

13 80. Merja Mynttinen, Unto Varonen: Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen. Tampere Työsuojeluasioiden oikeuskäsittelyt Tampere Mäkelä, Kauranen: Ergonomiaopas rakentajille Oppaassa tarkastellaan rakennustyötä erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn kannalta. Tampere s Karhula, Rönnholm, Sjögren: Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Opas antaa perusteita ja sisältöä hoitajien työolojen kehittämiseen. Siinä esitetty menetelmä auttaa arvioimaan potilassiirtojen hoitajalle aiheuttamaa kuormitusta. Tampere s Lanne, Murtonen, Nissilä, Ruuhilehto, Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Tampere s. 3. DVD:t ja videot Salmisen painajainen Kiusaamisesta seuraa henkisiä ja fyysisiä sairauksia, loppuunpalamista ja työkyvyttömyyttä. Kiusaamisesta aiheutuu myös suuria taloudellisia tappioita. Videon avulla on helppo päästä alkuun kiusaamisen selvittelyssä. Stereoääni. Kesto 22 min (DVD 2007) 25. Että kaikki toimisi Työssä jaksaminen on tänä päivänä todellinen haaste työyhteisöille. Video kertoo työyhteisöstä, joka kovan työpaineen alla ajautuu sekä sisäisiin että asiakkaisiin kohdistuviin ongelmiin. Koko työyhteisön yhteisellä asioihin tarttumisella ja työtapoja muuttamalla saadaan kuitenkin asiat uudestaan rullaamaan. Video soveltuu esimerkiksi tukiaineistoksi ja keskustelun herättäjäksi työssä jaksamista koskevassa koulutuksessa. Kesto 23 min (DVD 2007) 25. Työsuojelu Hyvä juttu Video tuo hauskalla tavalla tutuksi tämän päivän työsuojelun painotuksia ja esittelee samalla työsuojeluhallinnon yhteistyötahoineen. Videolla seikkailee työuupunut toimittaja Ari-Heikki Hirvas, joka juttua tehdessään huomaa, että työsuojelua tarvitaan kaikilla työpaikoilla alasta riippumatta. Video on suomeksi ja englanniksi, vhs- video-cd- ja dvd-muodossa. Video-cd:nä myös versio näkövammaisille. Video soveltuu myös koulujen työsuojeluopetukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluhallinto Kesto 19 min. VHS 10, DVD 10, video-cd 10, näkövammaisten ääni-cd 10. Saatavana myös Työsuojelu Hyvä juttu opettajan opas, kansio 10. Työsuojelu Hyvä juttu -opettajan opas Perustietoa työsuojelusta opetuksen tarpeisiin. Kansio sisältää tietoa työsuhteen ehdoista, työsuojelusäädöksistä ja työsuojelutoiminnasta työpaikalla. Jokaisen työnantajan ja työntekijän on hyvä tuntea työsuojelun perusasiat, ja niihin kannattaa tutustua jo ennen ensimmäisen työpaikan hankkimista. Kansio. Työsuojeluhallinto Kansioon liittyy myös Työsuojelu - Hyvä juttu -video. Saatavana DVD-, VHS-, video-cd sekä näkövammaisten ääni-cd -muodossa. Hinnat: Kansio + DVD 20 Pelkka kansio 10 DVD 10 VHS 10 Video-cd 10 Näkövammaisten ääni-cd 10 JULKAISULUETTELO

14 Lomakkeita Työsuojelupiirien yleisessä käytössä olevat lomakkeet löytyvät työsuojelupiirien verkkopalvelusta osoitteesta verkkolomakkeet. Osa lomakkeista on suomi. fi -palvelun Asiointi ja lomakkeet -sivustolla. Näihin lomakkeisiin on linkit tyosuojelu.fi -sivustolta. Seuraavat lomakkeet tilattavissa painettuina Ajoneuvonosturin tarkastus- ja huoltokirja 26 s. 3. Muonapäiväkirja 200 s. 33. Aluksen nosto- ja lastinkäsittelylaitteiden rekisteri 20 s. 2. Publikationer på svenska Arbete vid bildskärm Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 3,50. Besiktning av bakgavel- och sidolyftar Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Buller i arbetet Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 1. Din hörsel är viktig Anvisningar för val av hörselskydd s. Älä loukkaannu! Tilaa työsuojeluhallinnon julkaisuja /julkaisumyynti Kemikalielagstiftningen Åtgärder för introduktion av kemikalier på marknaden Arbetarskyddsanvisningar och guider s. Klassifi ceringen av biologiska faktorer Social- och hälsovårdsministeriet. Arbetarskyddsavdelningen Säkerhetsmeddelande Lyftredskap - Säkerhet Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 6. Manuell hantering i arbetet Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Maskinsäkerhet. Från bedömning av maskinens risker till CE-märkningen Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Mobila arbetsplattformar Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Osakligt bemötande Anvisningar för att hindra och hantera trakasserier och annat osakligt bemötande på arbetsplatsen. Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2,50. Pallställ och arbetssäkerhet Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Personlig skyddsutrustning Guide för tillverkare och försäljare Social- och hälsovårdsministeriet, Konsumentverket s. Risk för fall vid byggnadsarbeten Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 1, JULKAISULUETTELO

15 Riskbedömning Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 0,50. Skogsarbete och elledningar. Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 1,50. Smala schaktningar Arbetarskyddsanvisningar och -guider s.1,50. Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 6. Säkerhetsledning Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 1. Trucktrafi k Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 2. Trygg användning av maskiner Rekommendationer för tillämpning Beslutet on trygg användning av arbetsutrustning är en omfattande författning om anskaffning, trygg användning och besiktning av arbetsutrustning som används på arbetsplatsen och om integration av säkerheten. Författningen gäller nästan alla arbetsplatser där någon arbetsutrustning används. Rekommendationen har utarbetats till hjälp för tillämpningen både för arbetsplatser och arbetarskyddsinspektörer. Arbetarskyddspublikationer Publications in English The role of the small enterprise work environment as a profi t enhancer. Occupational Safety and Health Guides and Instructions pp. 6. Lifting Accessories. Safety Occupational Safety and Health Guides and Instructions pp. Saatavana vain pdf-muodossa osoitteessa First aid preparedness in the workplace Occupational Safety and Health Guides and Instructions pp. Saatavana vain pdf-muodossa osoitteessa Inappropriate Treatment. Instructions for Preventing and Dealing with Harassment and Inappropriate Treatment at Work Occupational Safety and Health Guides and Instructions pp. 2,50 Vibrationer i arbetet Arbetarskyddsanvisningar och guider s. 1. JULKAISULUETTELO

16 Yhteistyötahot Työterveyslaitos Euroopan riskienarviointikampanja Terveellinen työ yhteinen etu! Euroopan riskienarviointikampanjan vuosien tavoitteena on levittää tietoa riskien arvioinnista sekä madaltaa yritysten kynnystä riskien arvioinnin aloittamiseen. Kampanjan ensimmäisenä vuonna tarkastellaan riskien arviointia yleisellä tasolla ja toisena vuonna nostetaan esille yksittäisiä riskilajeja sekä tarkastellaan riskien arviointia alakohtaisesti. Kampanjan tavoitteena on: tarjota tietoa riskien arvioinnin tueksi saatavilla olevista työkaluista, riskien arvioinnin toteutuksesta ja aiheeseen liittyvistä hyvistä käytännöistä madaltaa kynnystä aloittaa riskien arviointi yrityksissä juurruttaa riskien arviointi osaksi yritysten normaalia toimintaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tehtävänä on koota ja välittää työterveyteen liittyvää tietoa. Virasto pitää yllä Internetissä toimivaa tietoverkkoa yhdessä kansallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lisätietoa virastosta ja Euroopan riskienarviointikampanjasta on saatavissa osoitteista Kampanja-aineistoa voi tilata työsuojeluhallinnon verkkokaupasta sähköpostilla puhelimitse numeroista.(03) tai (03) Työterveyslaitos on työterveys- ja työsuojelualan tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Laitoksen tavoitteena on edistää maamme työikäisen väestön työ- ja toimintakykyä, terveyttä ja elämänlaatua. Tässä tarkoituksessa laitos tuottaa, kokoaa ja välittää tutkimustietoa työn ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta sekä edistää tiedon soveltamista käytäntöön. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki puh Sähköposti: TTL-Kirjakauppa Puh , telefax (09) Avoinna ma - pe klo /kirjakauppa Työturvallisuuskeskus Työturvallisuuskeskus on työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoima toimisto, joka edistää työolojen ja työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta. Tärkeimmät toiminnot ovat työsuojelukoulutus, viestintä, julkaisutuotanto, kehittämispalvelut sekä työsuojeluhenkilörekisterin ylläpito. Työturvallisuuskeskus edistää myös yhteistyötä alan toimijoiden välillä ja toimii asiantuntijana työsuojelu-verkostoissa. Työturvallisuuskeskuksen päärahoitus tulee Työsuojelurahastolta työnantajien maksamista työtapaturmavakuutusmaksuista. Työturvallisuuskeskus on perustettu vuonna Työturvallisuuskeskus Lönnrotinkatu 4 B, Helsinki Puh. (09) , telefax (09) Sähköposti: 16 JULKAISULUETTELO

17 Työsuojelurahasto Työsuojelurahaston tarkoituksena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahoituspalveluja ovat tutkimus-, kehitys-, tiedotus- ja koulutusmäärärahat, kehittämisavustukset ja henkilökohtaiset stipendit. Työsuojelurahaston internetsivuilta osoitteesta saa tietoa mm. rahoitusmahdollisuuksista sekä valmistuneista ja meneillään olevista tutkimushankkeista. Työsuojelurahasto Eerikinkatu 2, Helsinki Puh. (09) Telefax (09) Sähköposti: Hyödyllisiä linkkejä Hyödyllisiä linkkejä Edita Kemikaalineuvottelukunta KENK Lomakepalvelu Suomen standardoimisliitto SFS Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Sosiaali- ja terveysministeriö Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry Säteilyturvakeskus Tasa-arvoviranomaiset Turvatekniikan keskus Työsuojelun tietopankki Työsuojelunäyttely Työsuojelun tieto- ja opastuskeskus Työsuojelupiirit Työsuojelurahasto Työterveyslaitos Työturvallisuuskeskus Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT JULKAISULUETTELO

18 Työsuojelupiirit Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, Helsinki puhelin (09) telefax (09) Turun ja Porin työsuojelupiiri Linnankatu 39, Turku puhelin telefax Hämeen työsuojelupiiri Uimalankatu 1 PL 272, Tampere puhelin (03) telefax (03) Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri Villimiehenkatu 2 B PL 145, Lappeenranta puhelin telefax Vaasan työsuojelupiiri Kauppapuistikko 20 B PL 172, Vaasa puhelin telefax (06) Keski-Suomen työsuojelupiiri Ailakinkatu 17 PL 119, Jyväskylä puhelin telefax Itä-Suomen työsuojelupiiri Vuorikatu 26 A, Kuopio puhelin (017) telefax (017) Pohjois-Suomen työsuojelupiiri Albertinkatu 8 PL 229, Oulu puhelin (08) telefax (08) JULKAISULUETTELO

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijaseminaari 8.6.2012 Maija Lintula ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2002 Esipuhe Turvallisuusriskien hallinnasta ja johtamisesta

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluhallinto Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 952-479-006-8 ISSN 1456-257X Multiprint

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Etelä Suomen aluehallintovirasto Toiminta- ja tulosohjaus

Etelä Suomen aluehallintovirasto Toiminta- ja tulosohjaus Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen n tehtävät yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Työsuojelun vastuualue Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Toiminta-

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 15. Työsuojeluhallinto. Kapeat kaivannot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 15. Työsuojeluhallinto. Kapeat kaivannot Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 15 Työsuojeluhallinto Kapeat kaivannot Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 15 Kapeat kaivannot TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 952-479-041-6 ISSN 1456-257X Multiprint Oy,

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuskeskus TTK Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa TSR:n toiminta-avustus 3,1 miljoonaa euroa Toiminnan rahoitus pääosin tapaturmavakuutusmaksuilla Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko STYL ry 40 v. Kalastajatorppa, 28.11.2013 klo 19 puhuttaessa muutokset mahdollisia Hyvät Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n jäsenet Arvoisat juhlavieraat

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14. Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO. Tampere 2006

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14. Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO. Tampere 2006 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi 3 TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 4 ISBN 952-479-008-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Öhrling, Tampere 2006 ASIANTUNTIJA LAKI YKSILÖ 1. JOHDANTO Riskien arviointi

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Tervetuloa! 4.5.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for Safety and Health at Work

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

Riskin arviointi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14

Riskin arviointi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2001 4 ISBN 952-00-1001-7 ISSN 1456-257X ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuuden määritelmä Työturvallisuuden tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4. Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Kemikaaliturvallisuus Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Tiina Lius 14.3.2017 Sisältö Kuka vastaa kemikaaliturvallisuudesta? Henkilönsuojainten valinta Kemikaalilainsäädännön muutokset

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI. Riskin arviointi

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI. Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Työsuojeluhallinto ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 4 ISBN 952-479-008-4 ISSN

Lisätiedot

Kuormalavahyllyt ja työturvallisuus

Kuormalavahyllyt ja työturvallisuus Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 25 Kuormalavahyllyt ja työturvallisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2007 ISBN 978-952-479-051-2 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2007 Johdanto Työsuojelutarkastajien tutkimista

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi Hyvä toimistotyöpiste Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyö, Työsuojeluoppaita

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai 27.10.2016 1 Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Ohjaa

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa Päärahoitus 3,1 miljoonaa euroa tapaturmavakuutusmaksuista TSR:n kautta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Tervettä

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla Työsuojeluviranomaisen havaintoja haasteista avustajien työsuojelussa ja työsuhteissa. Miten avustajien työsuojelua voisi edistää? Marja Tereska-Korhonen, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Alma Talent 2017 Helsinki 11., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005 T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kristian Selén 7.12.2005 2nd Edition 2004 Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow, Andrew Oxenburgh ISBN 0-415-24331-9 Good ergonomics is good economics Paremmat työolot

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus (VNa 205/2009, voimaan 1.6.2009)

Rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus (VNa 205/2009, voimaan 1.6.2009) Rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus (VNa 205/2009, voimaan 1.6.2009) Ehdotuksen pääasiallinen sisältö Valtioneuvoston asetus yhdistää tärkeimmät sisällöt rakennustyön turvallisuudesta annetusta

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

Työturvallisuutta koskevan lainsäädännön vaikutukset työpaikoilla kolmen arviointitutkimuksen mukaan

Työturvallisuutta koskevan lainsäädännön vaikutukset työpaikoilla kolmen arviointitutkimuksen mukaan Työturvallisuutta koskevan lainsäädännön vaikutukset työpaikoilla kolmen arviointitutkimuksen mukaan Toivo Niskanen 1 Tässä katsausartikkelissa selvitetään sosiaali- ja terveysministeriön toteuttaman kolmen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Rakennuskonepäivät 2010

Rakennuskonepäivät 2010 Rakennuskonepäivät 2010 Ylitarkastaja Harri Patrikainen i Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 18.10.2010 1 Työsuojeluvalvonnan organisaatio 2010 Ajankohtaiset teemat Pöly Rakennushissit

Lisätiedot

Näyttöpäätetyö. Työsuojelupiirit

Näyttöpäätetyö. Työsuojelupiirit Työsuojelupiirit Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, 00531 HELSINKI puh. (09) 774 711 telefax (09) 730 798 Turun ja Porin työsuojelupiiri Eerikinkatu 40-42 20100 TURKU puh. (02) 271 5777

Lisätiedot

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille Työturvallisuuden ja työterveyden osaamisalue Taso: 6 Opintopisteet: Taidot Tiedot 1 Tiedustelee työturvallisuutta

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 1 (5) Nro: 09/3025. Osallistujat Rehtori Ensio Vatanen

ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 1 (5) Nro: 09/3025. Osallistujat Rehtori Ensio Vatanen ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 1 (5) Päivämäärä 13.5.2009 TYÖSUOJELUTARKASTUS Tarkastuspäivä ja aika 6.5.2009 klo 11.30 13.45 Työnantaja Postiosoite Työpaikka Postiosoite Tarkastuksen aihe

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa

Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa Suomen Ergonomiayhdistyksen Kevätseminaari - MISSÄ ON ERGONOMIA? Rauno Hanhela Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010. Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen

Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010. Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010 Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen 1 Työsuojelun vastuualue 18.8.2010 2 Entisistä kahdeksasta työsuojelupiiristä on muodostettu

Lisätiedot

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta Sosiaali- ja terveysministeri Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnista Työhyvinvointi omaksuttu yleiskäsitteeksi viime vuosina työpaikoilla ja politiikassa työhyvinvointikortti,

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari, 9.6.2011, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari, 9.6.2011, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö Terveellinen työ yhteinen etu! Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanja 2010-2011 Kunnossapitotöiden turvallisuus sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot