Terveisiä kunnantuvalta 1/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveisiä kunnantuvalta 1/2008"

Transkriptio

1 SAVITAIPALEEN KUNTA Terveisiä kunnantuvalta 1/2008 Kouluista ja koulurakentamisesta Kuntien palvelurakenneuudistuksessa, PARAS hankkeessa, on keskitytty alkuvaiheessa suurimpaan kysymykseen eli sosiaali- ja terveysasioihin. Etelä-Karjalassa rakennetaan maakunnallista sosiaali- ja terveyspiiriä, johon kuuluvat kaikki muut kunnat paitsi Imatra ja Suomenniemi. Kuntien peruspalveluiden toinen suuri kokonaisuus on sivistys- ja kouluasiat. Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikössä käynnistyy maaliskuun alussa hanke, jossa selvitetään perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden järjestämistä kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Hankkeen tavoitteena on löytää perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen järjestämiseen liittyviä uusia toimintamalleja ja selvittämään niiden vaikutuksia palvelujen tehostamiseen ja palvelujen saatavuuteen. Koulutuksen osalta ei ole annettu mitään koko- tai asukaspohjavaatimuksia kuten sosiaali- ja terveyspiirin kohdalla. Etelä- Karjalassa selvitetään Lappeenrannan kaupungin johdolla maakunnan lukiokoulutuksen järjestämistä ja hallinnointia. Tämän vuoden alusta voimaan tullut lukiokoulutuksen valtionosuusuudistus muutti tilannetta niin, että pienen lukion valtionosuuden lisäkerroin säilyy siinäkin tapauksessa että tehdään kuntaliitos tai lukiot yhdistetään hallinnollisesti. Opiskelijoiden ja opetuksen tulee tietysti säilyä pienessä lukiossa. Savitaipaleen sivistyslautakunta on päättänyt, että se on mukana selvityksessä korostaen sitä, että lukiokoulutus säilyy Savitaipaleella myös tulevaisuudessa. Kunnanvaltuusto päättää koulurakentamishankkeesta huhtikuussa Suurin paikallinen koulutuksen järjestämiseen liittyvä kysymys on tällä hetkellä kirkonkylän koulujen rakennushanke. Kaksivaiheinen hanke on valtion rahoitussuunnitelmassa vuosille 2010 ja Koulurakennusten parantamisen välttämättömyys näkyy siinä, että hanke on sijoitettu koko Etelä-Suomen läänin listalla toiselle sijalle vuonna 2010 ja kaikkein ensimmäiseksi vuonna Valtion rahoituksen saaminen edellyttää kuitenkin sitä, että sekä uudisrakentamisessa että mahdollisimman pitkälle myös peruskorjaamisessa otetaan huomioon koulurakennuksen terveellisyys, turvallisuus, esteettömyys ja muut tämänhetkisen koulurakentamisen vaatimukset. Kunnanvaltuusto tulee linjaamaan lopullisesti hankkeen suunnan tänä keväänä huhtikuun aikana. Päätös tehdään kahden päävaihtoehdon välillä. Keskitetyssä mallissa lähes kaikki kirkonkylän koulujen opetus keskitetään Europaeuksen koulukeskukseen, johon rakennetaan uudisrakennussiipi. Peruskorjausmallissa toimitaan tulevaisuudessakin nykyisissä tiloissa, joita korjataan parhaaksi katsotulla tavalla. Vaihtoehtojen selkiyttämiseksi on tällä hetkellä tekeillä laaja sisäilma- ja koulurakennusterveystutkimus. Se antaa tärkeää tietoa esimerkiksi siitä, onko luvulla ja 1960-luvun alussa rakennettujen Kirkonkylän koulun ja lukion tilojen peruskorjaaminen järkevää ja mi-

2 ten se tulee tehdä, jos siihen ryhdytään. Rakennusterveysselvitysten tulosten pohjalta on myös mahdollista tarkentaa eri vaihtoehtojen kustannuslaskelmia. Päättäjät ovat koulurakentamishankkeen linjauksessa vaikean päätöksen edessä. Vaakakupeissa ovat taloudelliset kysymykset, hankkeen rahoittaminen, mahdollisesti koulukäytöstä poisjäävien tilojen hyödyntäminen ja toisaalta toiminnalliset kysymykset, ajanmukaisten koulutilojen tarjoaminen kunnan ja lähikuntien oppilaille ja koulujen opettajille. Kilpailua käydään hyvistä, pätevistä ja pysyvistä opettajista, kouluihin tulevista oppilaista ja kuntaan muuttoa suunnittelevista lapsiperheistä. Koulurakennusten taso ja toimivuus on yksi keskeinen tekijä, joka vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin asioihin. Koulurakennushanketta linjattaessa on syytä muistaa myös tulevaisuuden pyrkimys suurempiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Jos Savitaipalen koulut ovat joskus tulevaisuudessa osa jotakin suurempaa kokonaisuutta, ei ole odotettavissa, että silloin ryhdyttäisiin panostamaan asukasluvultaan pienen alueen koulurakennuksiin. Meidän on tehtävä se itse nyt turvataksemme tasokkaat koulupalvelut Savitaipaleella myös tulevaisuudessa. Koulurakentamisen keskustelupalstan linkki löytyy kunnan kotisivulta Keskustelu asiasta on tervetullutta tässä vaiheessa, kun hankkeen lopullista linjausta ollaan tekemässä. Markku Tani lukion rehtori ja koulurakentamishankkeen suunnittelutoimikunnan sihteeri Aikuislukio-opiskelu tuo helposti mieleen suuren iltalukion. Tällä vuosituhannella monet pienten paikkakuntien lukiot ovat ottaneet käyttöön myös aikuislukion opetussuunnitelman. Alle 18-vuotiaana lukion aloittavien tulee suorittaa vähintään 75 kurssia lukioaikana. Aikuisena aloitetuissa lukio-opinnoissa riittää 44 kurssia. Aikuislukio-opinnot voivat kiinnostaa, jos lukio on aikanaan jäänyt kesken ja sen haluaa suorittaa loppuun. Ylioppilaslakki voi olla haaveena myös jo työelämästä pois jääneelle tai joku voi pyrkiä parantamaan kielitaitoaan lukioopinnoilla työn ohessa. Aikuislukio-opintoja voivat suorittaa asuinpaikasta riippumatta työn ohessa opiskelevat, työttömät (aikuislukiolainen on oikeutettu työttömyysturvaan), eläkeläiset ja 18 vuotta täyttäneet nuoret ja aikuiset. Opetus on ilmaista, jos opiskelija on ilmoittautunut suorittamaan koko lukiota. Yksittäiset ainesuoritukset ovat maksullisia. Kirjat ja muut opiskelumateriaalit opiskelija kustantaa itse. Aikuisopiskelija on oikeutettu aikuisopintotukeen. Opinnot ovat monimuoto-opiskelua. Päivälukion kurssit ovat aikuisopiskelijoiden käytettävissä, mikäli ne sopivat ajallisesti ja opiskelija tuntee sen itselle tarpeelliseksi. Kursseja voi suorittaa ohjattuna osittain itsenäisinä kursseina tai kokonaan itsenäisesti tenttien. Käytettävissä on myös monipuolinen etäja verkkokurssitarjonta. Aikuisena lukioopintonsa aloittava voi korvata lukiokursseja aiemmin muualla suoritetuilla opinnoilla, mikäli ne katsotaan olevan lukion kurssivaatimusten mukaisia. Savitaipaleella kartoitetaan oman kunnan ja lähialueiden asukkaiden kiinnostusta aikuislukio-opiskeluun kevään aikana. Mikäli koko lukion suorittamisesta vakavasti kiinnostuneita henkilöitä löytyy riittävä määrä, aloitetaan aikuislukio-opetus Savitaipaleen lukiossa ensi syyslukukauden alussa. Tarkempia tietoja lukion rehtori ja opinto-ohjaaja Markku Tanilta p ,

3 Toisen asteen yhteishaku lähestyy oma lukio on varteenotettava vaihtoehto Peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat pohtivat jatko-opintosuunnitelmiaan. Sähköinen yhteishaku on Oma lukio on varteenotettava vaihtoehto peruskoulun jälkeen. Peruskoulusta lukioon tulevat pelkäävät usein sitä, että lukio-opiskelu on jatkuvaa pänttäämistä. Lukion alettua todellisuus paljastuu yleensä odotettua mukavammaksi. Lukio-opinnot jatkavat peruskoulun asioiden pohjalta aluksi niitä kerraten ja suurin osa opiskelijoista on opintojen päästyä vauhtiin samaa mieltä, kuin ryhmänohjaajan kyselyyn vastannut ensimmäisen vuoden opiskelija: Kesälomalla olin vielä sitä mieltä, että en tule pärjäämään lukiossa, ja suunta oli kohti ammattikoulua nyt voin sanoa olevani kaikin puolin ylpeä osaamisestani. Lukio on nimensä mukaisesti lukuainekoulu, mutta se tarjoaa myös paljon taito- ja taideaineita. Niissä on myös mahdollista suorittaa opetushallituksen lukiodiplomi. Meillä eniten tehdään vuosittain kuvataidediplomeja. Tänä lukuvuonna aloitettiin teknisen työn kurssi yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Ensi lukuvuonna on mahdollista, että varsinaiseen lukion työjärjestykseen saadaan teknisen työn, tekstiilityön ja kotitalouden kurssit. Tänä lukuvuonna on ollut myös jääkiekkokurssi seuratasoisille kiekkoilijoille. Oman paikkakunnan pienen lukion etu on mm. se, että voi opiskella toisen asteen opintonsa lähikoulussa kotona asuen. Monen kohdalla koulumatka ei pidennä päivää kovinkaan paljoa. Omassa lukiossa opettajat ovat suureksi osaksi tuttuja jo peruskoulun puolelta. Pienessä lukiossa opetusryhmät ovat kohtuullisen kokoisia. Tämä takaa yksilöllisemmän opetuksen ja ohjauksen. Sen seurauksena esimerkiksi opintojen keskeyttäminen on hyvin vähäistä ja useimmat opiskelijat saavat lakkinsa kolmessa vuodessa. Pienessä koulussa saman ikäluokan ryhmä on kiinteä. Ryhmällä on oma kotiluokka ja hyvä ryhmähenki tekee koulusta työpaikan, johon on mukava tulla. Pienessä lukiossa voidaan järjestää koko koulun tapahtumia tai matkoja, kuten jokavuotinen koko koulun kulttuurimatka tai ryhmien matkoja, kuten abien saksanryhmän viimesyksyinen opintomatka Berliiniin tai kakkosten tuleva leirikoulu Tanskaan huhtikuussa. koulutuksesta yliopistoon ja lukio antaa erinomaisen pohjan kaikkiin jatko-opintoihin. Ammatillinen koulutus on merkittävästi lyhyempi kuin peruskoulun jälkeen, koska yleissivistävät aineet on opiskeltu lukiossa ja yliopisto-opintoihin valmentaminen on lukion yksi päätehtävä. Lukio antaa nuorelle aikaa kypsytellä lopullista suuntautumistaan. Lukiossa voi syventyä monien eri alojen perusteisiin ja lukio antaa tietoa omasta ja vieraista kulttuureista. Se ja lukion tarjoamat kieliopinnot ovat hyvänä pohjana yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa toimimiseen. Abien saksanryhmä Berliinissä opettaja Riitta Hietalan johdolla. Kevään ylioppilaskirjoitusten kirjalliset kokeet 10.3.ma äidinkieli 12.3.ke matematiikka 14.3.pe englanti 17.3.ma reaali I 19.3.ke ruotsi 26.3.ma reaali II 28.3.ke lyhyt saksa ja ranska Kirjallisten kokeiden takia lukion ja kirkonkylän koulun sali on suljettu Saliin pääsee kello 18 jälkeen Kirkonkylän koulun kevääseen kuuluvat mm. Maaliskuussa: 5-6 luokan kengurukilpailut, hiihtokilpailut ja vanhempainillat eri luokissa. Huhtikuussa: vietetään Comenius-viikkoa Perjantaina avoimien ovien päivä ja Comenius-projektin sekä oppilastöiden näyttely. Maastojuoksukilpailut. Toukokuussa: vietetään ympäristöpäivää ja yhteisiä retkiä ja lopputapahtumia. Tulevat ekaluokkalaiset sekä 3. ja 6. luokkalaiset tutustuvat kouluihin. Kevätjuhla Savitaipaleen lukiossa on pätevä ja pysyvä opettajakunta ja opiskelutulokset ovat olleet hyvät. Hyvät tulokset takaavat hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin. Lukion käyneellä ovat kaikki jatko-opintovaihtoehdot avoimina ammatillisesta

4 SAVITAIPALEEN NUORISON TUKI RY tarjoaa kesätyötä Yhdistys tarjoaa kesätyöpaikan noin 10 peruskoulun päättäneelle vuosina syntyneelle savitaipalelaiselle (kirjoilla Savitaipaleella ). Työtä tarjotaan varhaisnuorten leirien apuohjaajina, piha- ja pajatöissä. Työjaksot ovat 2-4 viikkoa kesäheinäkuussa. Hakemuslomakkeita saa Työpaja Morovasta, Nettikahvilasta ja työvoimatoimistosta. Vuokratiloja Kittilässä ja Pärnussa Yhdistyksen leirimökkiä Kittilän Kallon kylässä on mahdollisuus vuokrata. Mökissä on 2 kolmen hengen makuuhuonetta ja tupakeittiö, jossa tarvittaessa yöpymispaikka kahdelle. Pihapiirissä on lisäksi kaksi 4 hengen aittaa. Mökiltä Ylläkselle 23km ja Leville 50km. Mökissä on perusmukavuudet, sauna, sähkö, vesi, jääkaappi, pyykinpesukone ym. Mökissä ja aitoissa on tilaa kaikkiaan 16 henkilölle. Tarkempia tietoja Mökkiä voi varata Työpaja Morovasta, puh tai Yhdistyksen kautta on mahdollisuus vuokrata vaihtoehtoisena majoituksena Pärkämppä Oy:n kaksiota Pärnussa. Vuokraus su-su, suto, to-su tai sopimuksen mukaan. Tiedustelut ja varaukset p ja tarkempia tietoja Kansainvälinen nuorisoleiri elokuussa Nuorten Palvelu järjestää kansainvälisen leirin nuorille Kittilään, yhdistyksen mökille. Mukana leiriä järjestämässä on saksalainen nuorisojärjestö Arbeiter Samariter Jugend. Leiri toteutetaan ja se on tarkoitettu yläasteikäisille nuorille. Savitaipalelaisetkin saksankieltä opiskelleet nuoret voivat hakeutua leirille. Lisätietoja p tai , Kaj Wahlroos. Myytävänä pieni määrä käsin pauloitettuja verkkoja! Muita palveluja: Myymälässä puu- ja tekstiilituotteita, laitevuokraus, muutot ja kuljetukset, työpalvelut, teroituspalvelu. Savitaipaleen kunnan nuorten kesätyötuki 2008 Savitaipaleen kunnan vuoden 2008 talousarvioon on varattu käytettäväksi savitaipalelaisten nuorten kesätyöpaikkojen tukemiseen. Kunnanhallitus ei vielä ole käsitellyt asiaa. Tarkoitus on tarkistaa korvattavia enimmäispalkkoja. Muut jakoperusteet säilynevät ennallaan. Savitaipalelainen yritys, maatalousyritys tai yhdistys saa kunnalta tukea työllistäessään peruskoulunsa päättäneen v syntyneen ja Savitaipaleella henkikirjoitetun nuoren. Kesätyöksi lasketaan tehty työ. Tuettavan työjakson pituus on 2-7 viikkoa.kunnan korvaus on 50 % bruttopalkasta sovittujen enimmäispalkkojen rajoissa. Tuki maksetaan jälkikäteen työnantajan toimittaman selvityksen pohjalta. Selvitys on jätettävä taloustoimistoon mennessä. Tukeen oikeuttavat työpaikat on ilmoitettava kirjallisesti (lomake saatavana kunnan keskuksesta tai sähköisesti kunnan internetsivuilta) kuntaan mennessä. Lisätietoja p KUNNALLISVAALIT Äänestyspaikat Savitaipaleella: - Kunnanvirasto - Välijoen Männistö - Pettilän kyläkeskus - Heituinlahden koulu Ennakkoäänestys kotimaassa Kurkista kunnan internet-sivuille! Myös kuntatiedotteet löytyvät netistä: Jos kaipaat erilaisia lomakkeita, katso

5 LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTTO Vastanoton ajanvaraus - klo 8-10 vain äkillisesti sairastuneille - klo muut ajanvaraukset ja puhelut - aamulla ajanvarauksessa on ruuhkaa > vältä pitkiä puheluita! p ja Alla olevat lääkäreiden puhelinnumerot on tarkoitettu ennalta lääkärin kanssa sovittujen tai muiden hoidollisten kysymysten selvittelyyn. Muut asiat hoituvat ajanvarauksen kautta kuten ennenkin. Leena Saramies, p Ma Ti To Pe Katri Punkka, p Ma Ke To Pe Eija LaMela, p Ma Ti To Pe Jouko Saramies, p Ma Ke PE Tullessanne lääkärin vastaanotolle, ottakaa mukaan kaikki käytössänne olevat reseptit, lääkeluettelo (annosteluohjeet), koska kaikki lääkkeet eivät näy terveyskeskuksen tietokoneilla. On paljon lääkkeitä, joita ei voi määrätä, jos jokin toinen lääke on käytössä; niillä voi olla vakaviakin yhteisvaikutuksia. Monien lääkkeiden nimet muistuttavat toisiaan tai niissä on lisämääreitä, joten on tärkeää, että lääkäri saa tietoonsa täsmälleen oikean lääkkeen nimen. Vastaanotolla käydessäsi huolehdi käsihygieniastasi. Käsidesinfektio on tärkein infektioiden estossa. RESEPTIEN UUSINNASTA Reseptit jätetään lääkäreiden vastaanottotilan aulassa olevaan postilaatikkoon tai apteekkiin, mistä ne toimitetaan päivittäin uusittavaksi terveyskeskukseen. Reseptit voi noutaa kolmen arkipäivän kuluttua suoraan apteekista; laita viesti mukaan jos haluat hakea reseptisi terveyskeskuksesta. * Verenpainelääkitystä uusivat, laittakaa seurantakortti mukaan! * Astmareseptin uusija: täytä kyselykaavake! SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTO Äkillisen sairauden yllättäessä ja hoidon arvioon pääsyn parantamiseksi olemme lisänneet sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanottoaikaa ja siirtäneet vastaanoton aamuun: Sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan aamuvastaanotto ma-pe klo 8-10 Lääkäreiden vastaanotolla huone 2. Vuoronumerolaput käytössä. * Akuuttia sairaanhoitoa tarvitseville. Terveyskeskuksen TULPPA - valtimopotilaiden ryhmäkuntoutusohjelma on ryhmässä tapahtuva kuntoutusohjelma sepelvaltimopotilaille, lieviä aivoverenkiertohäiriöitä sairastaville, tyypin 2 diabeetikoille ja niille, joilla on sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä eli vyötärölihavuus, koholla olevat kolesteroli- ja verenpainearvot, tupakointi tai vähäinen liikunta. Kuntoutuksella ehkäistään sairauden pahenemista. 10 viikkoa kestävä jakso on alkanut, mutta uusi ryhmä perustettaneen myöhemmin. Ohjelman toteuttavat terveyskeskukset ja sydänpiirit ja sydänyhdistykset. Tiedustelut: Fysioterapeutti Tarja Hyrkkänen p , tai terveydenhoitaja Sirpa Jukkara p

6 Vastaanotolta lainatut apuvälineet: Esim. verenpaine- ja Pef-mittari laina-aika 2 vk-3kk. Jos sinulla on kotona lainassa ko. mittari, ole hyvä ja palauta se mahdollisimman pian vastaanotolle. Avannepotilaiden hoitovälineiden jakelu: ottakaa yhteys vastaanotolle, perushoitaja Liisa Kilpi, ma-pe klo LABORATORIO Ajanvaraus laboratoriotutkimuksia varten p klo * Laboratoriovastaukset saa klo vastaanoton hoitajilta 3-10 päivää näytteen ottamisen jälkeen ellei erikseen ole sovittu muuta. Marevan-potilaat toimivat annettujen erillisten ohjeiden mukaan. RÖNTGEN Ajanvaraus ja röntgenlausunnot Klo p ja MIELENTERVEYSTOIMISTO Esh Iiris Hatakka p Esh Eeva-Riitta Sinkko p Päihdeasiat: esh Eeva-Riitta Sinkko, ajanvaraus ma-pe klo 8-9. TERVEYDENHOITO Avoterveydenhuollon hoitohenkilöstön esimies Toini Sokkanen p Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Reumahoitaja Pirjo Alaoutinen p Ajanvaraus/ puhelintunti klo Lastenneuvola Sirpa Jukkara, puh Ajanvaraus/puhelintunti klo HUOM! Näihin puhelimiin EI voi jättää tekstiviestejä! Verenpaineenmittauksen itsepalvelupiste Terveyskeskuksessa on nyt mahdollisuus mitata itse verenpaine. Paikka on neuvolan käytävän päädyssä (pääovesta vasemmalle). Pöydällä on verenpainemittari ja ohjeet. Tarvittaessa neuvoja ja ohjeita saa terveydenhoitajilta tai vastaanoton hoitajilta. Verenpaineenmittaus ajanvarauksella klo 12-13, puh , terveydenhoitaja Sirpa Jukkara. Työterveyshuolto Sairauslomatodistukset mm. nuhakuumeet, influenssat, vatsataudit ym. yhteys aamuisin klo 8-9 Heini Heikka p * Ajanvaraukset ja vastauksien kyselyt klo Aikuisrokotukset: terveydenhoitajat. Kouluterveydenhuolto Sinikka Laine, p (opintovapaan sijaisena terveydenhoitaja Johanna Munne asti) Diabeteshoitaja Marja Lavikka : Vastaanotto ajanvarauksella p Maanantaina klo Torstaina klo HUOM! Diabeetikkojen hoitovälineiden haku pyydetään keskittämään maanantaina klo 8-11 ja torstaina klo 8-9. Kohdunkaulasyöpä- eli papaseulonnat vuonna 2008 : vuonna 1978, -73, -68, -63, -58, -53 ja 1948 syntyneille naisille. Terveydenhoitaja lähettää kutsun. Mammografiakuvaukseen rintasyövän varhaistoteamiseksi kutsutaan vuonna 2008: 1950, - 52,- 54,-56,- 58, sekä itse maksavina 1939,- 42, -44, -46, ja -48 syntyneet naiset Jalkojenhoitaja Vuokko Alaraatikan ajanvaraus terveyskeskuksesta p Muistihoitaja Kirsi Pitkänen Vastaanotto ajanvarauksella p , tiistaisin klo 8-9. TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO Vuodeosaston puhelinnumerot: * Osastonhoitaja Marja Ansas p * apulaisosastonhoitaja Toini Sokkanen p * Hoitajat p , * Kanslia, terveyskeskusavustaja p , * Potilailla henkilökohtaiset puhelinnumerot Vuodeosastolla voi vierailla päiväaikaan lähes rajoituksetta - hoitotoimenpiteiden aikana pyydämme vieraita ystävällisesti odottamaan tapaamista. Vierailija: käytä käsihuuhdetta!. Savitaipaleen terveyskeskuksen FYSIOTERAPIA on avoinna Ma to klo 8-16, pe 8-14 * Ajoissa voi olla vaihtelua työntekijätilanteen, ryhmien, kotikäynnin tms. vuoksi puh , HUOM! APUVÄLINELAINAUSAIKA ja hoitoaikojen varaus päivittäin klo , tai , tai sopimuksen mukaan. Apuvälinelainaamon tarkoitus on lainata välineitä tilapäiseen päivittäiseen käyttöön. Palauttakaa käyttämättömänä olevat lainavälineet mahdollisimman pian!

7 Apuvälinepörssi: Fysioterapian pukuhuoneen oven vieressä on ilmoitustaulu, jossa voit ilmoittaa apuvälineitä myytäväksi samalla periaatteella, kuin kauppojen ilmoitustaululla. Hammashoitolan terveiset Hammashoitolan ajanvaraus ma - pe klo , puh Hammashoitolassa on töissä tällä hetkellä hammaslääkärit Airi-Kaija Loisa, Julia Räsänen ja Rauni Inkinen. Tällä hetkellä hoitojonossa on 409 asiakasta. Hammaslääkäreiden viikonloppupäivystys vuonna 2008 toimii ainoastaan lauantaisin klo Päivystys tammi-, helmi-, huhti-, kesä-, heinä, - elo-, loka- ja marraskuussa: Lappeenranta, keskusterveysasema, Armilankatu 44; maalis-, touko-, syys- ja joulukuussa Imatra, Mansikkalan terveysasema, Kauppakatu 7. Tarkista mahdolliset muutokset Yhteissanomista. Terveyskeskuksen lääkärin- ja hammaslääkärin vastaanotoilla peritään yli viisitoistavuotiailta peruuttamattomasta poisjäännistä asiakasmaksuasetuksen mukainen 27 :n maksu. Aikaisemmin tämä perittiin vasta 18 vuotta täyttäneiltä. Savitaipaleen kunnan esiopetuspaikat ovat haussa mennessä. Hakemuslomakkeita saa päiväkoti Kissankellosta, perusturvatoimistosta ja kunnantalolta sekä kunnan www-sivuilta. Lisätietoja: Mari Näkki p tai Inna Kunttu MIE mielenterveyttä ikäihmisille edistävä projekti jatkuu Mie-projekti on Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n hallinnoima ja RAY:n rahoittama kolmivuotinen hanke, joka alkoi viime keväänä. Projektin päätavoitteena on lisätä kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia, tukea heidän yhteiskunnallista osallistumistaan sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Viime vuonna ohjaaja mm. kartoitti kotona asuvien, psyykkisistä ongelmista kärsivien ikäihmisten sekä heidän läheistensä tuen tarvetta. Kartoitetuista henkilöistä on koottu ensimmäinen kahdeksan hengen vertaistukiryhmä, joka on kokoontunut Toimintakeskus Suvannossa syksyn ja alkutalven aikana kerran viikossa. Uusi ryhmä kootaan kevään 2008 aikana. Ryhmien sekä suunniteltujen virkistyspäivien avulla ikäihmisille tarjotaan mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen; tarkoituksena mm. vähentää yksinäisyydentunnetta. Projektin avulla on myös tarkoitus järjestää luento- ja koulutustilaisuuksia ikäihmisten parissa työskenteleville vanhuspsykiatrisen osaamisen lisäämiseksi. Lisätietoja ohjaajalta p tai Uusia kasvoja, uusia tehtäviä sosiaaliosastolla Sosiaaliosastolla on aloittanut uusi perhetyöntekijä Tiina Laiho-Tielinen. Sosiaalityöntekijä Päivi Hiiri lopetti työt Sosiaalityöntekijän sijaisena on perhepäivähoidonohjaaja Ritva Nikkilä (opintovapaalla asti). Ritva Nikkilän opintovapaan ajan vs. perhepäivähoidonohjaajana toimii Ulla Immonen.

8 Yrityspalvelujen uudet tuulet: uusi nimi, uusi osoite, uudet nettisivut Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy (Selma) on alkaen Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy. Uudet toimitilamme sijaitsevat Lappeenrannan keskustassa, ns. Maakuntagalleriassa, Kauppakatu 40 D. Palvelumme: Yleinen yritysneuvonta Aloittavien yritysten neuvonta Matkailuneuvonta Verkottamispalvelut Sijoittautumispalvelut Rahoitusneuvonta Kansainvälistymispalvelut Yritysneuvontapäivä Savitaipaleen kunnantalolla tiistaina Tervetuloa kuulemaan yritystoiminnan ajankohtaista asiaa, keskustelemaan yritysneuvojamme kanssa ja löytämään ratkaisuja yrittämisen kysymyksiin. Varaa aika viimeistään puh tai osoitteella Savitaipaleen Yrittäjät ry on avannut neuvontaja toimipisteen Savitaipaleen Yritystalossa, osoite Peltoinlahdentie 11, Savitaipale Varaa aika ja tule tutustumaan! Savitaipaleen kunnan toimielinten kokousaikataulut ja pöytäkirjojen nähtävillä pito v * Savitaipaleen kunnanhallituksen sääntömääräiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden 2. ja 4. maanantaina klo Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina hallintotoimistossa. * Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa kunkin kuukauden viimeinen keskiviikko. Tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävänä julkisuuslainsäädännön määräykset huomioon ottaen Savitaipaleen pääterveysaseman ilmoitustaululla seuraavan viikon maanantaina. * Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin klo Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina sivistystoimistossa. * Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. torstaina klo Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kuukauden viimeisenä viraston aukiolopäivänä teknisessä toimistossa. * Elinkeino- ja maaseutulautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa. Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien tarkastetut pöytäkirjat ovat myös nähtävillä Savitaipaleen pääkirjastossa ja kunnan www-sivuilla: irjat.php Yhteystiedot: Pj Markku Kivistö, puh Siht. Paula Valtonen, puh

9 KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2007 Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsaus on kokonaisuudessaan luettavissa kunnan teknisessä toimistossa tai nettisivuilla osoitteessa: Tiedustelut: kunnaninsinööri Jaakko Nopanen, p Vuoden 2007 aikana on kunnassa ollut vireillä seuraavat kaavahankkeet: SUUR-SAIMAAN RANTAOSAYLEISKAAVA - Suur-Saimaan rantaosayleiskaava on saanut kokonaisuudessaan lainvoiman. KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 34 B Savitaipaleen Osuuspankki teki aloitteen asemakaavan muuttamista kirkonseudun asemakaavan korttelissa 34b: kaavamerkinnän kaksikerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue muuttamista kolmekerroksisten asuinkerrostalojen korttelialue. Kaava sai lainvoiman syksyllä 07. ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 112 ja 113 Aira ja Paavo Vainikka pyysivät asemakaavan muuttamista omistamillaan tiloilla Varikonmäki RN:o 19:3 (AO -aluetta) ja Varikko RN:o 60:0 (T-aluetta) Peltoinlahden kylässä siten, että heidän tilallaan Varikonmäki RN:o19:3 oleva puisto- ja tiealue muutetaan AO -alueeksi ja puistoaluetta vastaavan AO -tontin osan merkitään T-tonttialueeksi tilaan Varikko RN:o 60:0. Samassa yhteydessä oli tarkoituksenmukaista muuttaa kaavaa kunnan omistamassa naapurikorttelissa 113 siten, että liikuntatalolle ja jäähallille menevä kaavassa nykyisin ajoyhteytenä esitetty tie muutetaan Jonni Myyrän tie-nimiseksi kaduksi. Tekninen lautakunta esitti osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaava-luonnoksen kokouksessaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksen käsittely jatkuu vuonna KUOLIMON OSAYLEISKAAVAN MUU- TOS ANTTI MATIKAN SÄÄTIÖN OMISTAMALLA TILALLA RISTINIEMI KIRVESNIEMESSÄ Antti Matikan säätiö jätti Savitaipaleen kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen Kuolimon rantaosayleiskaavan muuttamisesta omistamallaan tilalla Ristiniemi RN:o 6 Lyytikkälän kylässä Kirvesniemen palstalla. Heidän esityksenään oli muuttaa Kuolimon osayleiskaavaa siten, että eo. tilalla oleva matkailupalvelujen alue ja yhteisrantaisten loma-asuntojen alue muutetaan lomaasuntojen aluevarauksiksi. Muutos mahdollistaa itsenäisten loma-asuntotonttien vuokraamisen. Tekninen lautakunta pyytää ehdotuksesta lausunnot tarpeellisilta tahoilta. Ennen lopullisen kaavaehdotuksen valmistumista hakijan tulee tehdä Natura-vaikutusten arviointi ja luontoselvityksen päivittäminen. Kaavamuutoksen käsittely jatkuu vuonna MAAKUNTAKAAVA Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuusto päätti käynnistää maakuntakaavan laatimisen Etelä-Karjalan maakunnan alueelle. Etelä-Karjalan maakuntakaavan tavoitteet hyväksyttiin maakunta-valtuustossa Maakuntakaavaluonnosta laaditaan parhaillaan asetettujen tavoitteiden pohjalta. Maakuntakaavaluonnoksen on määrä valmistua kesä-heinäkuussa Lopullinen maakuntakaava valmistunee vuoteen 2010 mennessä. Maakuntakaava laaditaan koko Etelä- Karjalan maakunnan alueelle kokonaiskaavana. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä ja sillä on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja sen suunnittelussa. Maakuntakaavassa on edetty pääsääntöisesti v laaditun osallis-

10 tumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta. Maakuntakaavatyötä on tukenut maakuntakaavan ohjausryhmä sekä erilliset työryhmät Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvityksen osa 2 valmistuu helmikuussa Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman uudistamis- ja päivitystyö on käynnistetty elokuussa 2007 ja se valmistuu vuoden 2008 alkupuolella. Etelä-Karjalan Ulkoilu- ja luonnon virkistyskäyttöstrategia valmistuu vuoden 2008 aikana. SUUR-SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN KOSKEIN KYLÄSSÄ Antti Koskimiehen perikunta / Eeva Koskimies oli tiedustellut päivätyllä kirjeellä Suur-Saimaan rantayleiskaavan muuttamista Koskein kylässä omistamallaan tilalla Koskimies RN:o 1:63 siten, että tilalle osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka siirretään uuteen paikkaan saman tilan sisällä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista kunnan suorittaa Suur-Saimaan rantayleiskaavan laadintavaiheessa tapahtunut virheen oikaisu Heta ja Janne Oikkosen omistamilla tiloilla Koivikko RN:o 1:163 ja Haahka RN:o 1:177 siten, että kaavassa on mennyt rakennuspaikka ja M-alue väärin päin. Tekninen lautakunta esitti kokouksessaan kunnanhallitukselle kaavamuutoksen hyväksymistä esitetyllä tavalla. Kaavamuutoksen käsittely jatkuu vuonna TIETOA JÄTEVESIASIOISTA Jätevesiasiat kuntoon projekti toimii Joutsenon, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen, Suomenniemen, Taipalsaaren ja Ylämaan kuntien alueella. Projekti kestää asti. Jätevesiasiat kuntoon projektin edustajat voivat tulla kertomaan jätevesiasioista erilaisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin. Em. kuntien alueella toimivat kyläyhdistykset, yhteisöt, seurat ym; ottakaa yhteyttä, niin järjestetään yhdessä tiedotusta jätevesiasioista! Yhteydenotot: projektipäällikkö Juha Tervonen, p Ps. Tiedotusta mahdollista järjestää myös iltaisin! Yhteistyössä mukana: Jita Oy, Kaakkois- Suomen Koneyrittäjät ry, Koneyrittäjien liitto, KWH Pipe Oy, Tuuliaisen Säätiö, Uponor Oy. JÄTEVESIASIAT KUNTOON! JÄTTEIDEN TUONNISTA SAVITAIPALEEN KUNNAN ALUEKERÄYSPISTEISIIN Savitaipaleen kunnan jätehuollon aluekeräyspisteiden tarkastuksissa on ilmennyt, että lähes kaikkiin aluekeräyspisteisiin on tuotu sinne kuulumatonta jätettä. Aluejätepisteet ovat olleet ajoittain hyvin epäsiistejä siksi, että jätettä on hylätty astioiden ulkopuolelle ja sinne on tuotu rakennuspurkujätettä, isoja metalliesineitä, ongelmajätteitä. Aluejätepisteisiin saa tuoda vain siellä vastaanotettavaa jätettä eli jätettä, joille on varattu omat keräysastiat. Ongelmajätteet, pienet rakennuspurkujäteerät, isohkot metalliesineet, SER-romu (= sähkö- ja elektroniikkaromu: liedet, jääkaapit, pakastimet, erilaiset pienehköt sähkölaitteet, TV:t, ATK-laitteet ja loisteputket) ja hajonneet huonekalut tulee kuljettaa Peijonsuon jäteasemalle (osoite Kiesiläntie 275) sen aukioloaikoina, arkitiistaisin klo ja arkilauantaisin klo SER-romun vastaanottoa varten SER-tuottajayhteisö on

11 toimittanut Peijonsuon jäteasemalle merikontin, johon kyseinen romu tulee toimittaa Peijonsuon jäteaseman aukioloaikana. Kuusakoski Oy on toimittanut Peijonsuolle metallijätteiden vastaanottoa varten siirtolavat. Käytettyjä renkaita voi toimittaa Joterengaspalveluun, Urheilutie 25 vain yrityksen aukioloaikoina. Tällöin otetaan vastaan pelkkiä renkaita. Jos renkaissa on vielä vanteet paikoillaan, on vanteiden irrotuksesta sovittava Jote-rengaspalvelun kanssa. Yritys on oikeutettu perimään korvauksen vanteiden irrotuksesta, josta tulee sopia heidän kanssaan. Uusien renkaiden oston yhteydessä vanhat renkaat otetaan vastaan normaalisti. Käyttökelpoiset huonekalut, kylmälaitteet, kodinkoneet, keittiökalusteet ja rakennustarvikkeet saa viedä kierrätyskeskukseen, jonka osoite on Kaijanlahdentie 2, sen aukioloaikoina ma, ke, pe klo ja ti, to klo Aluekeräyspisteiden siivoamisesta aiheutuu kunnalle ylimääräisiä kustannuksia, jotka johtavat ennen pitkää jätetaksojen korotuksiin, mikäli nykyisen kaltainen käytäntö jätepisteiden roskaamisessa jatkuu. Sama koskee kuivajätteen keräysastiaan, paperinkeräysastiaan ja metallikeräysastiaan toimitettua väärin lajiteltua jätettä. Jätelain mukaan jätehuollon kustannukset on kerättävä jätteen tuottajilta eikä niitä voida ottaa verovaroista. Eiköhän meistä jokaisella ole parantamisen varaa asioidessamme kunnan jätepisteissä. Viedään erilaiset jätteet niiden vastaanottopaikoille ja niille varattuihin keräysvälineisiin. Näin vältämme myös jätetaksojen turhat korotukset. SAVITAIPALEEN KUNNAN KUTSUTAKSIREITIT Savitaipaleen kunta on tehnyt kutsutaksireittisopimukset asti seuraavasti: * Karhula-Kylliälä-Kaihtula-Kirkonkylä ja takaisin, torstaisin Reitin ajaa autoilija Ossi Jurvanen, puh * Kaulio-Simola-Rantala-Heituinlahti- Kirkonkylä ja takaisin, keskiviikkoisin Reitin ajaa autoilija Sirpa Laari, puh * Ahonikki-Viiru-Kirkonkylä ja takaisin, keskiviikkoisin Reitin ajaa autoilija Ossi Jurvanen, puh * Monola-Kohonen-Välijoki-Kirkonkylä ja takaisin, keskiviikkoisin Reitin ajaa autoilija JSK-liikenne, puh * Kuivanen-Kirkonkylä-Kuivanen ja takaisin, keskiviikkoisin Reittiä ajaa autoilija Heikki Kotisalo, puh Kutsutaksikuljetukset ajetaan kirkonkylälle aamupäiväisin n ja paluu takaisin n Asiakas tilaa kuljetuksen taksiyrittäjältä edellisenä päivänä. Asiakas maksaa suoraan taksiyrittäjälle linja-autolippua vastaavan kuljetusmaksun. Jätetaksoja on jouduttu korottamaan vuoden 2008 alusta ja syytä taksan korotukseen on etsittävä omasta jätekäyttäytymisestämme. Jarmo Karhula, ympäristönsuojelusihteeri, jätelain valvoja p ja Vesa Roiko-Jokela, LVI-teknikko, jätehuollon järjestäjä p ,

12 KANSALAISOPISTOSSA maalis-huhtikuussa alkavia kursseja Ennakkoilmoittaudu kaikille kursseille! Puh KONSERTTIMATKA Lahden Sibeliustaloon perjantaina klo 19: Viikonlopun klassiset (John Storgårds, kapellimestari, Ismo Eskelinen, kitara. Rimski-Korsakov: Espanjalainen kapriisi, Rodrigo: Fantasia para un Gentilhombre, Mendelssohn: Kesäyön unelma -sarja). Liput: peruslippu 20, eläkel. 10, työttömät/opiskelijat 6. Lähtö klo Savitaipaleen torilta, bussimaksu osallistujien määrän mukaan n. 12 euroa. Sitovat ilmoittautumiset 5.3. mennessä. OMPELUKURSSI alkaa Säänjärvellä Erja Ruohiolla pe 7.3. klo 18. TRIKOO-OMPELUKURSSI alkaa Europaeuksen koululla lauantaina 8.3. klo 9. HYGIENIAOSAAMISKOULUTUS (hygieniapassi) alkaa Europaeuksen koululla ma klo 17. TIETOKANNAT alkaa lukion atk-luokassa ti klo 18. LINTUHARRASTUSKURSSI alkaa vesitornin parkkipaikalla lauantaina klo 9. LOMAVAATEKURSSI alkaa Europaeuksen koululla lauantaina klo 9. LAVATANSSIKURSSI alkaa kk:n koulun salissa lauantaina klo 10. Opetus alkaa alkeista ja etenee kurssilaisten tason mukaan. Tanssilajeina foksi, valssi, humppa (tavallinen ja kävely), fusku, tango ja hidas valssi. SAUVAKÄVELYKURSSI alkaa liikuntatalolla la klo 10. Kurssilla saat tietoa varusteista ja opit oikean kävelytekniikan, käytännön harjoittelua, päätteeksi kuntotesti. KIRJASTO ON AVOINNA: Ma klo Ti klo Ke klo To klo 9-16 Pe klo Aattoina Kotisivu + aineistotietokanta: Lainat voi uusia myös puhelimitse tai internetin kautta asiakaspalvelu kirjastotoimenjohtaja sähköposti: Maija Jaakkonen on vuosilomalla ja jää1.4. alkaen eläkkeelle. Vs. kirjastotoimenjohtajana toimii Tiina Toivanen. Kirjastovirkailija Soili Björnin työsuhde muuttui kokoaikaiseksi. KESÄLEHTI 2008 Jokaiseen savitaipalelaistalouteen ja kesämökkiläistalouksiin ympäri Suomea jaettava Savitaipaleen kesälehti ilmestyy taas tuttuun tapaan toukokuussa. Lehti sisältää mm. luettelot paikkakunnan yrityksistä ja palvelun tarjoajista: pidä huolta, että olet mukana! Tarkista vanhat tietosi tai lisää uudet ilmoittamalla ne kunnan infoon mennessä: p tai sähköpostitse: Lehteen tulevat tapahtumatiedot, juttuehdotukset, kuvat ym. aineisto tulisi lähettää mennessä kulttuuritoimistoon (kirjastossa) : PL 22, Savitaipale, p tai sähköpostitse: Kesälehteen tulevat ilmoitukset kerää Savitaipaleen Lions Club. Ilmoitusvastaavana leijonissa toimii Lasse Halko p Savitaipaleella Ilmoitelkaa Sapassiin tulevat yhdistyksenne yms. järjestelyporukan tapahtumat mieluiten niin, että ne ehtivät Savitaipaleen kesälehden Sapassijuttuun ja tapahtumakalenteriin eli maaliskuun loppuun mennessä. Toki muihin ohjelmalehtisiin, julisteisiin ja ilmoituksiin ehtii myöhemminkin. Sovittuja tapahtumia mm: - Lasten Viljavakarnevaaali Säänjärven lavalla pe Onni-Pelle, kilpailuja, leikkejä ja klo alkaen Kengurumeininki-yhtyeen konsertti. Vapaa pääsy. StU:n Säänjärven osasto. - Vinttitanssit pe Kälviäisen navetanvintillä Havolla: Väliaikainen ja &Pety. - Lasten kuvataidekurssit Merirosvomeininkiä ja keramiikkanaamioita kuvataidekoululla ja savipajassa. - Luontokuvanäyttely Hyrkkälän metsästysmajalla ym. ohjelmaa. Varaa tapahtumapäiväsi kulttuuritoimistosta: p /Helena Hjerppe tai sähköpostitse: Tehdään yhdessä leppoisa kesätapahtuma!

13 Lahjoita tarpeeton tavara välinelainaamoon perkaa kaapistasi käyttökelpoiset liikuntavälineet hyötykäyttöön Savitaipaleen liikuntatalon päädyssä toimivaan liikuntavälinelainaamoon on jo vuodesta 2004 lahjoitettu paljon hyväkuntoisia luistimia, suksia ja monoja. Varusteet ovat mahdollistaneet mm. oppilaan osallistumisen liikunnan opetukseen tilanteissa, joissa omia varusteita ei ole. Välinelahjoituksia otetaan edelleen vastaan. Erityisesti kaivataan hiihtomonoja ja luistimia kooltaan Toki myös muun kokoisia otetaan mielellään vastaan. Mikäli siis kotoa löytyy kunnossa olevia tarpeettomia liikuntavälineitä, voi ne lahjoittaa välinelainaamoon hyötykäyttöön. Liikuntavälineet voi jättää liikuntatalon kahvioon tai ulkopuolelle, josta ne toimitetaan edelleen lainaamovarastoon. Jos henkilökuntaa ei ole paikalla, on hyvä jättää välineiden mukaan viesti yhteystietoineen. Avantosauna kuntalaisille Lisätietoa tarvittaessa: Timo Mikkola puh Olkkolassa järjestettiin avantouintia käsittelevä yleisötilaisuus. Avantoharrastuksen terveydellisiä vaikutuksia esitteli Lappeenrannan Kylpylaitoksen yleislääketieteen erikoislääkäri Heikki Roilas. Paikalla oli peräti 45 asiasta kiinnostunutta kuntalaista. Avantosauna lämpiää keskiviikkoisin Olkkolan vanhassa saunassa kuntalaisille: * naisten vuoro on kello ja * miesten vuoro on klo Avantosaunan hinta on 4 / käyntikerta. Merkitse käyntisi punaiseen vihkoon! Merkitse ensimmäisellä käyntikerralla vihkoon nimesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi selvällä tekstillä. Merkitse myöhemmin jokaisella käyntikerralla päivämäärä sekä nimesi. Keväällä käyntisi laskutetaan käyntikertojen mukaan Lasten uimakoulut alkavat Savitaipaleen kunta järjestää uimakoulun Toimintakeskus Suvannossa maalis-toukokuun aikana. Etusijalla ovat v ja 2000 syntyneet savitaipalelaislapset. Uimaopettajana toimii Paula Hirvi, tarvittaessa toisena opettajana on Timo Mikkola. Uimakoulumaksu on 38, sisarale 19. Tarkkaile ilmoituksia paikallislehdestä! Aikuisten uimakoulu Toimintakeskus Suvannossa järjestetään kevään aikana aikuisten uimakoulu. Allasosasto on tällöin varattu vain uimakoululaisten käyttöön. Uimaopettajana toimii Paula Hirvi. Uimakoulukertoja on kymmenen ja kurssimaksu 70. Opetus aloitetaan alkeista. Kurssi alkaa la klo ja päättyy 10. kertaan su 6.4. klo Lisätietoja p Uimahallin yleisövuorot Ma, pe klo Ti, to klo Ke klo La klo Liput aik. lapset Kertalippu 4 2,5 Sarjalippu (10) Perhelippu 2aik+2lasta 11 Ryhmälippu 1,5h 60 Lapset alle 5 v. ilmaiseksi. Alle kouluikäiset vanhempien seurassa. Lisätiedot ja varaukset kahviosta p Nyt Suvannosta myös kotilounas arkipäivisin klo Erityisryhmien kimppauinti jatkuu edelleen Suvannossa Asiakkaiden toivomuksesta kimppauintia erityisryhmille jatketaan edelleen kevätkaudella Kimppauinti toteutetaan kerran kuukaudessa perjantaisin klo Seuraavat kerrat 14.3; ja Kertamaksu on 10. Avustajalta ei peritä erillistä maksua. Lisätietoja p , Paula Hirvi, uimaopettaja, Liikunta-avustukset Muistutus kunnan avustuksista: avustusanomukset toimitetaan kunnan keskukseen 29.2.mennessä. Liikunta-avustusten lisäksi haettavissa ovat myös pienehköt summat nuorisoja kulttuuritoimintaan. Katso ilmoitus

14 Liikuntatoimen perusavustukset paikallisille urheiluseuroille liikuntapalvelujen tarjoamiseen kuntalaisille hakulomake kunnan keskuksesta tai internetistä: Tarjoukset liikuntatapahtumien järjestämisestä Seurat ja järjestöt voivat tehdä kunnalle tarjouksen liikuntatapahtumien järjestämisestä. Tarjousten jättöaika seuraavan vuoden tapahtumista on lokakuu, mutta täydentäviä tarjouksia otetaan vastaan myöhemminkin. Tarjous liikuntatapahtumasta tehdään vapaamuotoisella hakemuksella. Tarjouksessa tulee ilmetä tapahtuman nimi, ajankohta, paikka, anottava avustussumma sekä kustannusarvio tapahtuman kuluista. Tiedustelut: liikuntatoimen ohjaaja Timo Mikkola p LIIKUNTATOIMEN PALKINTOARVONNAT 2007 Kuntokilvan jaksojen palkinnot arvottiin sivistystoimistossa. Kuntokortteja palautettiin vuoden 3. jaksolta 41 kpl ja 4. jaksolta 42 kpl. Arvontaonni suosi seuraavia: -> KUNTOKILPA 3. JAKSON PALKINTOAR- VONTA: * 50 Lahjakortti: Irma Lassila; 3 uimalippua tai T-paita: Tarja Rahikainen, Anja Kunttu, Eeva Jokipelto -> KUNTOKILPA 4. JAKSON PALKINTOAR- VONTA: * 50 Lahjakortti: Anneli Lapatto; 3 uimalippua tai T-paita: Raili Nurkka, Eija Niinimäki, Kaija Reinikainen -> KUNTOKILPA KOKO VUODEN PÄÄPALKIN- TO: * 250 LAHJAKORTTI: Helena Liimatainen Onnittelut voittajille! Kuntokilpa tässä muodossa päättyy tähän. Kiitokset kaikille vuosien varrella kilpaan osallistuneille! Tule perustamaan KUOLIMON KAUHOJIA! Ismo Tuhkalainen on harrastanut kajakilla melontaa jo 15 vuotta, joista viimeiset neljä Kuolimon selillä ja kapeikoilla. Hän kaipailee seuraksi muita alan harrastajia ja paikallista melontaseuraa, jonka puitteissa voisi tehdä yhteisiä retkiä ja kouluttaa ja innostaa uusia alan harrastajia. Puitteet ovat hyvät melonnalle, ohjaajia ja kalustoa löytyy aloittelijoillekin, joten nyt tarvitaan vain seuran perustava porukka! Jos olet kiinnostunut melonnasta, ota yhteyttä Ismoon, kerro mielipiteesi, ajatuksesi ja ideasi: p , StU:n kuulumisia Reppu selkään ja retkelle! Savitaipaleen Urheilijoiden uudet reput ovat valmistuneet! Reppu soveltuu erityisesti urheiluun ja retkeilyyn: se on malliltaan ja lokeroiltaan mitoitettu mm. luistimien tai monojen kuljetukseen ja mukaan mahtuvat vielä eväät ja varavaatetusta. Reppuja on myynnissä jäähallin kahviossa. Hinta 22 - samalla tuet StU:n toimintaa! Arkistot kuntoon! StU on kokoamassa yli 90-vuotisen toimintansa arkiston kotiseutuarkiston tiloihin kunnantalon alakertaan. Pyöriikö kaapeissasi tai ullakollasi StU:n papereita, pöytäkirjoja, kauppakirjoja tai muita alkuperäisiä dokumentteja? Pelasta ne ja raivaa tilaa kaappeihisi -tuo ne arkistoon! Ota yhteys Airi Nikkilään p Jää- ja curlinghallin yleisövuorot ja tapahtumat: ja ajanvaraukset p Liikuntaryhmiä Suvannossa: Ma klo ja ke klo Veteraanien allasvuoro Ke klo Tuki- ja liikuntaelinallasryhmä To klo Veteraanien salijumppa To klo Kehonhallintaa pilateksella To klo Syväallasvesijuoksu To klo Niskaryhmä Helmikuussa alkaa ilmoittautumisten perusteella maha matalaksi painon-pudotusryhmä, jossa yhdistetään allasjumppaa ja pilatesharjoittelua. Ota yhteyttä, p

15 TAPAHTUMIA, katso myös Koko perheen hiihtolomakonsertti Europa euksen koulun auditoriossa klo 18.00: Tohtori Orff ja herra Dalcroze yhtye esittää vauhdi kasta musiikkiaan nyckelpulkan, tinapillin, hiekkalapion ja vähän tavallisempienkin soi tinten säestyksellä. Liput 5. Järj. kulttuuritoi misto Tunnelmauinti Suvannon altaalla klo Tunnelmallista musiikkia, kynttiläva laistus, allaspuffetti. Lapset mukana aikuisten vastuulla. Uinnin apuvälineet eivät ole käytös sä. Uimalipun hinta! MAALISKUU 2.3. Pettilän kyläkeskuksessa kaiken kansan TALVITAPAHTUMA klo alkaen. Hiihtoa ym. liikuntaa, puffetti ym. Tied. p Iloiset iltapäivätanssit Heituinlahden Nuori soseuran talolla klo ; Jussi Seppäsen orkesteri. Liput 7, sis. kahvit klo 11 alkaen. Järj. EL Sle ry Välijoen seuratalo Männistön juhla kyläläisille klo alkaen. Virtaa Välijoelle hanke on päättynyt, virtaa on tullut kylälle ja pelletit Männistön lämmitykseen. Vuokraa tilat ta pahtumaasi p Lilja Lind tai /Saila Vanamo Akvarellikurssi vuotiaille kuvataide koulun luokassa. Kurssin pituus yht. 10 h; hinta 25 sis. tarvikkeet. Opettajana Katri Parkkima. Kurssilla tehdään akvarellitöitä ja harjoitellaan vesivärimaalauksen perusteknii koita ja kuvan sommittelua. Ilmoittautumiset 29.2.mennessä: kuvataidekoulu/katri, p Naisten päivät seurakuntakodissa ja kirkossa. Teemana Nainen Jumalan hoidossa. Raa mattutunnit ja sunnuntain saarnana pitää Riitta Lemmetyinen Akasia-säätiöstä. Ohjelmia ja lisätietoja kirkkoherranvirastosta Paastonajan runo- ja lauluilta seurakunta kodissa klo Pääsiäisen aika seurakunnassa: Su Palmusunnuntaina messu kirkossa. Ma ke hiljaisen viikon iltakirkot klo Kiirastorstain ehtoollinen klo Pitkäperjantaina sanajumalanpalvelus kirkossa klo ja ristinjuhla Kaskein majalla klo (järj. Kaskein lähetyspiiri). Pääsiäispäivänä klo messu kirkossa klo 10 ja pääsiäisseurat Aaro ja Mikko Kärnällä klo pääsiäispv messu kirkossa ma klo LASTEN ELOKUVAT palotalon II krs klo Mimosan syntymäyö ja Käytöskukkaelokuvat Ystävyys ja Persoonallisuus. Vapaa pääsy, kesto n. 1/2h. Järj. kulttuuritoimisto Kaaospunontakurssi käsityökeskuksessa klo 13, 15 tai ja jatkuu 3.4. samat ajat. Lampunvarjostin paperinarusta punoen. Kurssi 16 +tarvikkeet. Ilmoittautumiset mennessä p HUHTIKUU La 5.4. Klo Europaeuksen koulun auditoriossa Hys-Hys-Hymylään tanssiteatteri Raati kon vuorovaikutteinen teatteriesitys 3-11 vuotiaille sekä koko perheelle mummuja ja pappoja myöten. Katsojat saavat itsekin roo liasut ja sitten marssitaan Jooseppi-rengin haitarin tahdissa Hymylän maatilalle Ukon ja Akan ja Mansikki-lehmän vieraiksi. Tosin Hymylässä on kaikki nurinkurin..mansikki pesee pyykkiä, keittää puuroa ja lähtee kar kumatkalle ja silloin lapset pääsevät töihin, etsintäretkelle! Tule teatterin taikaan! Kesto n. 50 min. Liput 4. Järj. kulttuuritoimisto Iloiset iltapäivätanssit Heituinlahden Nuori soseuran talolla klo 12-16; Eino Aapron or kesteri. Liput 7, sis. kahvit klo 11 alkaen. Järj. EL Sle ry. P Lapsikuoro Laulupillerien musiikki/ satu näytelmä Europaeuksen koulun audito riossa klo Mukana kuorolaisten lisäksi naisvoimistelijoiden jumppatytöt, kuvataide koululaiset ja Europaeuksen koulun 8-luokan musiikkiryhmä.

16 16.4. TAIDON päivä käsityökeskuksessa klo Toimikkaan valitseminen ja näyttely, Esillä myös mm. paju-, paperinaru- ja kuivakukka töitä, ym. Arvontaa, kahvitarjoilu Kansalaisopiston näyttely ja kevätjuhla Euro paeuksen koululla Sanan kevätpäivät, järj. seurakunta ja Kansan Raamattuseura Kuvataidekoulun kevätnäyttely kunnantalon aulassa. Avajaiset klo Paperinarusta väriä kevääseen kurssi kä sityökeskuksessa alkaen klo 13,15 tai 17 ja to 8.5. samat ajat. Kurssimaksu 16 +tarvikkeet. Ilm mennessä p Retki Helsinkiin ja Ikeaan. Lähtö klo 7.00 linjaautoasemalta; ajetaan Heituinlahden kautta, paluu klo 21. Järj. Kivikoulun 2.lk:n oppilaiden vanhemmat. Tulot luokkaretkirahastoon. Mat kan hinta 25. Ilm mennessä p /Taina Huuhilo. TOUKOKUU Punaisen Ristin viikolla lauantaina klo 9.00 alkaen torilla on tarjolla musiikkia, kahvia, let tuja, SPR-tuotteita ja jäsenyyttä. Tule anta maan sormenjälkesi! Teemana KOSKETA! Tule myös tutustumaan toimintaamme: lisää vapaaehtoisia tarvitaan. SPR:n Savitaipaleen osasto Savitassujen järjestämä Match-show. Koira koulu vanhan jääkiekkokaukalon pohjalla sunnuntaisin klo Tulossa kevään ai kana myös agilitykurssi, katso lisätietoja : Lukion tukiyhdistyksen perinteiset Kukan päivän tanssiaiset kello 19 Olkkolan Hovis sa. Varaa ilta kalenteriisi. Illalliskorttien myynti alkaa Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla klo 12-16; Saturnus-orkesteri. Liput 7, sis. kahvit klo 11 alkaen. Arvontaa. Järj. EL Sle ry. Tied.p Torikatu, paras katu tapahtuma. Riemu kas tapahtuma kylän ainoalla kadulla: piha kirppiksiä, kahvio, ym. ohjelmaa. Järj. Kir konseudun kyläyhdistys Savis ry Omaishoitajat Suvannossa klo Muka na Leena Saramies StU järjestää Etelä-Karjalan maastojuoksun piirinmestaruuskilpailut Savitaipaleella liikuntatalon maastossa klo alkaen. Yleisöllä vapaa pääsy! KESÄ-ELOKUU Hathajoogakurssi Suvannon liikuntasalissa. Hathajooga on rentouttavaa liikuntaa, joka sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille. La klo ja su klo Hinta 45, ilmoittau tumiset mennessä joogan ohjaaja Tuija Korhoselle p tai tui Sapassi -viikko Kuvataidekoulun kesäkurssit vuotiaille: ma-ti merirosvoaihe ja ke-to keramiikkakurs si taikanaamioista. Ilmoittautumiset 7.7. mennessä p /Katri Vinttitanssit Havolla ja lastenkonsertti ja tapahtuma Säänjärven lavalla Kansainvälinen naisten tenniksen ammatti laisturnaus Nostalgiatanssit Välijoen parketilla * Tiedotteen kokosi Helena Hjerppe; ilmoita tapahtumia ja anna palautetta: p Aurinkoista kevättalvea!

SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi

SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 1/2007 Koulurakentamisasiaa Kirkonkylän koulut ovat odottaneet jo pitkään kokonaisvaltaista korjausta, jossa otetaan huomioon tulevat

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta 2/2007

Terveisiä kunnantuvalta 2/2007 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 2/2007 Savitaipaleen kunnanvaltuusto päätti kunnan menevän mukaan alueelliseen, ns. YTAKEyhteistyöhön. Tähän

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 Vaalikauden päättyessä Näin vaalikauden päättyessä on hyvä katsoa hieman taaksepäin ja miettiä menneitä

Lisätiedot

Terveisiä terveysasemalta!

Terveisiä terveysasemalta! SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi 1/2010 Terveisiä terveysasemalta! Savitaipaleen kunnan terveyspalvelut siirtyivät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten,

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta 2/2009

Terveisiä kunnantuvalta 2/2009 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 2/2009 MUUTOSTEN AIKA Eksote: Savitaipaleen kunnassa muuttuu moni asia. Palvelutuotanto perusturvan osalta siirtyy

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta 2/2006

Terveisiä kunnantuvalta 2/2006 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 2/2006 Elämme nyt PARAS-hankkeen ratkaisun hetkiä. Hallitus antaa eduskunnalle kohta lakiesityksensä. Kuntaelämä on muuttumassa kunta-

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2011

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2011 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 1/2011 Vuosi on alkanut kunnon talvella. Päivän valoisa aika on pidentynyt niin, että ulkoilu valoisaan aikaan

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 SAVITAIPALEEN KUNTA 040 158 6542 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 Kehitystä ja kehittynyttä Savitaipaleella Savitaipaleen kunta palkkaa elinkeinoasiamiehen kokopäiväiseen

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA 040 158 6542 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 2/2013

SAVITAIPALEEN KUNTA 040 158 6542 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 2/2013 SAVITAIPALEEN KUNTA 040 158 6542 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 2/2013 Eksoten rooli ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat herättäneet keskustelua sekä varmasti myös turhautumista

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 4 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 4 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 4 / 2015 Kärsämäen kunta puh. 044-445 6801 Viraston aukioloaika ma-pe 9-15 Keskuskatu 14 fax. 08 816 2800 Vastaava toimittaja: 86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi kunnansihteeri,

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 1/2012 24.2.2012 Nro 86 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset Kesätöitä nuorille Uuden Oulun palveluja Haukipudashiihto Hiihtolomaviikko Yksityistiet Kuva:

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) ALUETOIMIKUNNAT Turuntien aluetoimikunta järjestää YHDISTYSILLAN HALIKOSSA Armfeltin koulussa 23.9.

Lisätiedot

Julkinen tiedote. Nakkilan kunnan tiedotuslehti huhtikuu 2013

Julkinen tiedote. Nakkilan kunnan tiedotuslehti huhtikuu 2013 Julkinen tiedote Nakkilan kunnan tiedotuslehti huhtikuu 2013 Nakkilan kunnan tiedotuslehti 1/2013 Käyntiosoite: Porintie 11 29250 Nakkila Postiosoite: PL 50 29251 Nakkila Puhelin: 044 7475800 Fax: 02 537

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri s.12

Tapahtumakalenteri s.12 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 1/2011 VUODEN 2011 TALOUSARVIO s. 4 TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA s. 8-9 HIIHTOLOMAVIIKOLLA TAPAHTUVAA s. 11 Tapahtumakalenteri s.12 Haukkavuoreen hiihtämään s. 10 KUNNANVIRASTOJEN

Lisätiedot

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti helmikuu 2011 39. vuosikerta Korjausavustukset Vasara ja nauloja Korjaus- ja energia-avustukset 2011 Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkistanut

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

ristijärvi tiedottaa 1/2005

ristijärvi tiedottaa 1/2005 ristijärvi tiedottaa 1/2005 Kunta ja kuntalaiset lähemmäksi toisiaan Kainuu ja Ristijärvi sen mukana elää suuren hallinnollisen muutoksen aikaa Kainuun maakunta kuntayhtymän aloittaessa toimintansa vuoden

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 12 / 19.11.2010

K U N T A T I E D O T E 12 / 19.11.2010 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 12 / 19.11.2010 Itsenäisyyden 93 vuotisjuhlatilaisuudet Siikalatvan kunnassa 6.12.2010 Kestilä: Klo 10:00 Kokoontuminen sankarihaudoille Kunniavartio, Siikalatvan

Lisätiedot

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 AURANMAAN YRITYSPALVELUT 1.1.2014 Auranmaan yrityspalvelut Auranmaan kuntien (Aura, Koski, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) yhteinen yrityspalveluyksikkö aloitti toimintansa

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LUKIJALLE Lahden kaupungin maahanmuuttajaopas, joka on päivitetty maaliskuussa 2011, on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri muuttanut Lahden kaupunkiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2011 Viesti kulkee vetovastuu vaihtuu Sotiemme veteraaneille omistettua juhlapäivää vietetään vuosittain 27. päivänä

Lisätiedot

Vesantolainen. Talvi 2014-15. Nilakan kuntien yhdistymisselvitys s. 6. Uusi elinkeinoyhtiö aloittaa vuoden alusta s. 3. Vesantolainen talvi 2014-15

Vesantolainen. Talvi 2014-15. Nilakan kuntien yhdistymisselvitys s. 6. Uusi elinkeinoyhtiö aloittaa vuoden alusta s. 3. Vesantolainen talvi 2014-15 Ventolainen Talvi 204-5 Nilakan kuntien yhdistymisselvitys s. 6 Uusi elinkeinoyhtiö aloittaa vuoden alusta s. 3 Ventolainen talvi 204-5 Kunnanjohtajan terveiset S yksy on jälleen muuttumas pikkuhiljaa

Lisätiedot

Kuka seuraa Hannu Salmen ja. Sohvaperunat. liikkeelle! Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Kitarasankari 2012 valitaan Raisiossa 6.10.

Kuka seuraa Hannu Salmen ja. Sohvaperunat. liikkeelle! Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Kitarasankari 2012 valitaan Raisiossa 6.10. IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy 4 2012 Raision kaupungin tiedotuslehti Raisiopäivät 24.-26.8. Sivut 3-4 Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Sivu 5 Vuoden

Lisätiedot

Tervetuloa jouluisille kakkukahveille

Tervetuloa jouluisille kakkukahveille TORSTAINA 4.12.2014 Numero 24/2014 MYYJÄISET Riverbank Oy ja Tervolan Palveluverkot Oy järjestävät TIETOILLAN 10.12.2014 klo. 18.00 Tervolan kunnanvirastolla Kahvia, virvokkeita ja pikkupurtavaa Ohjelmassa

Lisätiedot