Terveisiä kunnantuvalta 1/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveisiä kunnantuvalta 1/2008"

Transkriptio

1 SAVITAIPALEEN KUNTA Terveisiä kunnantuvalta 1/2008 Kouluista ja koulurakentamisesta Kuntien palvelurakenneuudistuksessa, PARAS hankkeessa, on keskitytty alkuvaiheessa suurimpaan kysymykseen eli sosiaali- ja terveysasioihin. Etelä-Karjalassa rakennetaan maakunnallista sosiaali- ja terveyspiiriä, johon kuuluvat kaikki muut kunnat paitsi Imatra ja Suomenniemi. Kuntien peruspalveluiden toinen suuri kokonaisuus on sivistys- ja kouluasiat. Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikössä käynnistyy maaliskuun alussa hanke, jossa selvitetään perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden järjestämistä kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Hankkeen tavoitteena on löytää perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen järjestämiseen liittyviä uusia toimintamalleja ja selvittämään niiden vaikutuksia palvelujen tehostamiseen ja palvelujen saatavuuteen. Koulutuksen osalta ei ole annettu mitään koko- tai asukaspohjavaatimuksia kuten sosiaali- ja terveyspiirin kohdalla. Etelä- Karjalassa selvitetään Lappeenrannan kaupungin johdolla maakunnan lukiokoulutuksen järjestämistä ja hallinnointia. Tämän vuoden alusta voimaan tullut lukiokoulutuksen valtionosuusuudistus muutti tilannetta niin, että pienen lukion valtionosuuden lisäkerroin säilyy siinäkin tapauksessa että tehdään kuntaliitos tai lukiot yhdistetään hallinnollisesti. Opiskelijoiden ja opetuksen tulee tietysti säilyä pienessä lukiossa. Savitaipaleen sivistyslautakunta on päättänyt, että se on mukana selvityksessä korostaen sitä, että lukiokoulutus säilyy Savitaipaleella myös tulevaisuudessa. Kunnanvaltuusto päättää koulurakentamishankkeesta huhtikuussa Suurin paikallinen koulutuksen järjestämiseen liittyvä kysymys on tällä hetkellä kirkonkylän koulujen rakennushanke. Kaksivaiheinen hanke on valtion rahoitussuunnitelmassa vuosille 2010 ja Koulurakennusten parantamisen välttämättömyys näkyy siinä, että hanke on sijoitettu koko Etelä-Suomen läänin listalla toiselle sijalle vuonna 2010 ja kaikkein ensimmäiseksi vuonna Valtion rahoituksen saaminen edellyttää kuitenkin sitä, että sekä uudisrakentamisessa että mahdollisimman pitkälle myös peruskorjaamisessa otetaan huomioon koulurakennuksen terveellisyys, turvallisuus, esteettömyys ja muut tämänhetkisen koulurakentamisen vaatimukset. Kunnanvaltuusto tulee linjaamaan lopullisesti hankkeen suunnan tänä keväänä huhtikuun aikana. Päätös tehdään kahden päävaihtoehdon välillä. Keskitetyssä mallissa lähes kaikki kirkonkylän koulujen opetus keskitetään Europaeuksen koulukeskukseen, johon rakennetaan uudisrakennussiipi. Peruskorjausmallissa toimitaan tulevaisuudessakin nykyisissä tiloissa, joita korjataan parhaaksi katsotulla tavalla. Vaihtoehtojen selkiyttämiseksi on tällä hetkellä tekeillä laaja sisäilma- ja koulurakennusterveystutkimus. Se antaa tärkeää tietoa esimerkiksi siitä, onko luvulla ja 1960-luvun alussa rakennettujen Kirkonkylän koulun ja lukion tilojen peruskorjaaminen järkevää ja mi-

2 ten se tulee tehdä, jos siihen ryhdytään. Rakennusterveysselvitysten tulosten pohjalta on myös mahdollista tarkentaa eri vaihtoehtojen kustannuslaskelmia. Päättäjät ovat koulurakentamishankkeen linjauksessa vaikean päätöksen edessä. Vaakakupeissa ovat taloudelliset kysymykset, hankkeen rahoittaminen, mahdollisesti koulukäytöstä poisjäävien tilojen hyödyntäminen ja toisaalta toiminnalliset kysymykset, ajanmukaisten koulutilojen tarjoaminen kunnan ja lähikuntien oppilaille ja koulujen opettajille. Kilpailua käydään hyvistä, pätevistä ja pysyvistä opettajista, kouluihin tulevista oppilaista ja kuntaan muuttoa suunnittelevista lapsiperheistä. Koulurakennusten taso ja toimivuus on yksi keskeinen tekijä, joka vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin asioihin. Koulurakennushanketta linjattaessa on syytä muistaa myös tulevaisuuden pyrkimys suurempiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Jos Savitaipalen koulut ovat joskus tulevaisuudessa osa jotakin suurempaa kokonaisuutta, ei ole odotettavissa, että silloin ryhdyttäisiin panostamaan asukasluvultaan pienen alueen koulurakennuksiin. Meidän on tehtävä se itse nyt turvataksemme tasokkaat koulupalvelut Savitaipaleella myös tulevaisuudessa. Koulurakentamisen keskustelupalstan linkki löytyy kunnan kotisivulta Keskustelu asiasta on tervetullutta tässä vaiheessa, kun hankkeen lopullista linjausta ollaan tekemässä. Markku Tani lukion rehtori ja koulurakentamishankkeen suunnittelutoimikunnan sihteeri Aikuislukio-opiskelu tuo helposti mieleen suuren iltalukion. Tällä vuosituhannella monet pienten paikkakuntien lukiot ovat ottaneet käyttöön myös aikuislukion opetussuunnitelman. Alle 18-vuotiaana lukion aloittavien tulee suorittaa vähintään 75 kurssia lukioaikana. Aikuisena aloitetuissa lukio-opinnoissa riittää 44 kurssia. Aikuislukio-opinnot voivat kiinnostaa, jos lukio on aikanaan jäänyt kesken ja sen haluaa suorittaa loppuun. Ylioppilaslakki voi olla haaveena myös jo työelämästä pois jääneelle tai joku voi pyrkiä parantamaan kielitaitoaan lukioopinnoilla työn ohessa. Aikuislukio-opintoja voivat suorittaa asuinpaikasta riippumatta työn ohessa opiskelevat, työttömät (aikuislukiolainen on oikeutettu työttömyysturvaan), eläkeläiset ja 18 vuotta täyttäneet nuoret ja aikuiset. Opetus on ilmaista, jos opiskelija on ilmoittautunut suorittamaan koko lukiota. Yksittäiset ainesuoritukset ovat maksullisia. Kirjat ja muut opiskelumateriaalit opiskelija kustantaa itse. Aikuisopiskelija on oikeutettu aikuisopintotukeen. Opinnot ovat monimuoto-opiskelua. Päivälukion kurssit ovat aikuisopiskelijoiden käytettävissä, mikäli ne sopivat ajallisesti ja opiskelija tuntee sen itselle tarpeelliseksi. Kursseja voi suorittaa ohjattuna osittain itsenäisinä kursseina tai kokonaan itsenäisesti tenttien. Käytettävissä on myös monipuolinen etäja verkkokurssitarjonta. Aikuisena lukioopintonsa aloittava voi korvata lukiokursseja aiemmin muualla suoritetuilla opinnoilla, mikäli ne katsotaan olevan lukion kurssivaatimusten mukaisia. Savitaipaleella kartoitetaan oman kunnan ja lähialueiden asukkaiden kiinnostusta aikuislukio-opiskeluun kevään aikana. Mikäli koko lukion suorittamisesta vakavasti kiinnostuneita henkilöitä löytyy riittävä määrä, aloitetaan aikuislukio-opetus Savitaipaleen lukiossa ensi syyslukukauden alussa. Tarkempia tietoja lukion rehtori ja opinto-ohjaaja Markku Tanilta p ,

3 Toisen asteen yhteishaku lähestyy oma lukio on varteenotettava vaihtoehto Peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat pohtivat jatko-opintosuunnitelmiaan. Sähköinen yhteishaku on Oma lukio on varteenotettava vaihtoehto peruskoulun jälkeen. Peruskoulusta lukioon tulevat pelkäävät usein sitä, että lukio-opiskelu on jatkuvaa pänttäämistä. Lukion alettua todellisuus paljastuu yleensä odotettua mukavammaksi. Lukio-opinnot jatkavat peruskoulun asioiden pohjalta aluksi niitä kerraten ja suurin osa opiskelijoista on opintojen päästyä vauhtiin samaa mieltä, kuin ryhmänohjaajan kyselyyn vastannut ensimmäisen vuoden opiskelija: Kesälomalla olin vielä sitä mieltä, että en tule pärjäämään lukiossa, ja suunta oli kohti ammattikoulua nyt voin sanoa olevani kaikin puolin ylpeä osaamisestani. Lukio on nimensä mukaisesti lukuainekoulu, mutta se tarjoaa myös paljon taito- ja taideaineita. Niissä on myös mahdollista suorittaa opetushallituksen lukiodiplomi. Meillä eniten tehdään vuosittain kuvataidediplomeja. Tänä lukuvuonna aloitettiin teknisen työn kurssi yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Ensi lukuvuonna on mahdollista, että varsinaiseen lukion työjärjestykseen saadaan teknisen työn, tekstiilityön ja kotitalouden kurssit. Tänä lukuvuonna on ollut myös jääkiekkokurssi seuratasoisille kiekkoilijoille. Oman paikkakunnan pienen lukion etu on mm. se, että voi opiskella toisen asteen opintonsa lähikoulussa kotona asuen. Monen kohdalla koulumatka ei pidennä päivää kovinkaan paljoa. Omassa lukiossa opettajat ovat suureksi osaksi tuttuja jo peruskoulun puolelta. Pienessä lukiossa opetusryhmät ovat kohtuullisen kokoisia. Tämä takaa yksilöllisemmän opetuksen ja ohjauksen. Sen seurauksena esimerkiksi opintojen keskeyttäminen on hyvin vähäistä ja useimmat opiskelijat saavat lakkinsa kolmessa vuodessa. Pienessä koulussa saman ikäluokan ryhmä on kiinteä. Ryhmällä on oma kotiluokka ja hyvä ryhmähenki tekee koulusta työpaikan, johon on mukava tulla. Pienessä lukiossa voidaan järjestää koko koulun tapahtumia tai matkoja, kuten jokavuotinen koko koulun kulttuurimatka tai ryhmien matkoja, kuten abien saksanryhmän viimesyksyinen opintomatka Berliiniin tai kakkosten tuleva leirikoulu Tanskaan huhtikuussa. koulutuksesta yliopistoon ja lukio antaa erinomaisen pohjan kaikkiin jatko-opintoihin. Ammatillinen koulutus on merkittävästi lyhyempi kuin peruskoulun jälkeen, koska yleissivistävät aineet on opiskeltu lukiossa ja yliopisto-opintoihin valmentaminen on lukion yksi päätehtävä. Lukio antaa nuorelle aikaa kypsytellä lopullista suuntautumistaan. Lukiossa voi syventyä monien eri alojen perusteisiin ja lukio antaa tietoa omasta ja vieraista kulttuureista. Se ja lukion tarjoamat kieliopinnot ovat hyvänä pohjana yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa toimimiseen. Abien saksanryhmä Berliinissä opettaja Riitta Hietalan johdolla. Kevään ylioppilaskirjoitusten kirjalliset kokeet 10.3.ma äidinkieli 12.3.ke matematiikka 14.3.pe englanti 17.3.ma reaali I 19.3.ke ruotsi 26.3.ma reaali II 28.3.ke lyhyt saksa ja ranska Kirjallisten kokeiden takia lukion ja kirkonkylän koulun sali on suljettu Saliin pääsee kello 18 jälkeen Kirkonkylän koulun kevääseen kuuluvat mm. Maaliskuussa: 5-6 luokan kengurukilpailut, hiihtokilpailut ja vanhempainillat eri luokissa. Huhtikuussa: vietetään Comenius-viikkoa Perjantaina avoimien ovien päivä ja Comenius-projektin sekä oppilastöiden näyttely. Maastojuoksukilpailut. Toukokuussa: vietetään ympäristöpäivää ja yhteisiä retkiä ja lopputapahtumia. Tulevat ekaluokkalaiset sekä 3. ja 6. luokkalaiset tutustuvat kouluihin. Kevätjuhla Savitaipaleen lukiossa on pätevä ja pysyvä opettajakunta ja opiskelutulokset ovat olleet hyvät. Hyvät tulokset takaavat hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin. Lukion käyneellä ovat kaikki jatko-opintovaihtoehdot avoimina ammatillisesta

4 SAVITAIPALEEN NUORISON TUKI RY tarjoaa kesätyötä Yhdistys tarjoaa kesätyöpaikan noin 10 peruskoulun päättäneelle vuosina syntyneelle savitaipalelaiselle (kirjoilla Savitaipaleella ). Työtä tarjotaan varhaisnuorten leirien apuohjaajina, piha- ja pajatöissä. Työjaksot ovat 2-4 viikkoa kesäheinäkuussa. Hakemuslomakkeita saa Työpaja Morovasta, Nettikahvilasta ja työvoimatoimistosta. Vuokratiloja Kittilässä ja Pärnussa Yhdistyksen leirimökkiä Kittilän Kallon kylässä on mahdollisuus vuokrata. Mökissä on 2 kolmen hengen makuuhuonetta ja tupakeittiö, jossa tarvittaessa yöpymispaikka kahdelle. Pihapiirissä on lisäksi kaksi 4 hengen aittaa. Mökiltä Ylläkselle 23km ja Leville 50km. Mökissä on perusmukavuudet, sauna, sähkö, vesi, jääkaappi, pyykinpesukone ym. Mökissä ja aitoissa on tilaa kaikkiaan 16 henkilölle. Tarkempia tietoja Mökkiä voi varata Työpaja Morovasta, puh tai Yhdistyksen kautta on mahdollisuus vuokrata vaihtoehtoisena majoituksena Pärkämppä Oy:n kaksiota Pärnussa. Vuokraus su-su, suto, to-su tai sopimuksen mukaan. Tiedustelut ja varaukset p ja tarkempia tietoja Kansainvälinen nuorisoleiri elokuussa Nuorten Palvelu järjestää kansainvälisen leirin nuorille Kittilään, yhdistyksen mökille. Mukana leiriä järjestämässä on saksalainen nuorisojärjestö Arbeiter Samariter Jugend. Leiri toteutetaan ja se on tarkoitettu yläasteikäisille nuorille. Savitaipalelaisetkin saksankieltä opiskelleet nuoret voivat hakeutua leirille. Lisätietoja p tai , Kaj Wahlroos. Myytävänä pieni määrä käsin pauloitettuja verkkoja! Muita palveluja: Myymälässä puu- ja tekstiilituotteita, laitevuokraus, muutot ja kuljetukset, työpalvelut, teroituspalvelu. Savitaipaleen kunnan nuorten kesätyötuki 2008 Savitaipaleen kunnan vuoden 2008 talousarvioon on varattu käytettäväksi savitaipalelaisten nuorten kesätyöpaikkojen tukemiseen. Kunnanhallitus ei vielä ole käsitellyt asiaa. Tarkoitus on tarkistaa korvattavia enimmäispalkkoja. Muut jakoperusteet säilynevät ennallaan. Savitaipalelainen yritys, maatalousyritys tai yhdistys saa kunnalta tukea työllistäessään peruskoulunsa päättäneen v syntyneen ja Savitaipaleella henkikirjoitetun nuoren. Kesätyöksi lasketaan tehty työ. Tuettavan työjakson pituus on 2-7 viikkoa.kunnan korvaus on 50 % bruttopalkasta sovittujen enimmäispalkkojen rajoissa. Tuki maksetaan jälkikäteen työnantajan toimittaman selvityksen pohjalta. Selvitys on jätettävä taloustoimistoon mennessä. Tukeen oikeuttavat työpaikat on ilmoitettava kirjallisesti (lomake saatavana kunnan keskuksesta tai sähköisesti kunnan internetsivuilta) kuntaan mennessä. Lisätietoja p KUNNALLISVAALIT Äänestyspaikat Savitaipaleella: - Kunnanvirasto - Välijoen Männistö - Pettilän kyläkeskus - Heituinlahden koulu Ennakkoäänestys kotimaassa Kurkista kunnan internet-sivuille! Myös kuntatiedotteet löytyvät netistä: Jos kaipaat erilaisia lomakkeita, katso

5 LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTTO Vastanoton ajanvaraus - klo 8-10 vain äkillisesti sairastuneille - klo muut ajanvaraukset ja puhelut - aamulla ajanvarauksessa on ruuhkaa > vältä pitkiä puheluita! p ja Alla olevat lääkäreiden puhelinnumerot on tarkoitettu ennalta lääkärin kanssa sovittujen tai muiden hoidollisten kysymysten selvittelyyn. Muut asiat hoituvat ajanvarauksen kautta kuten ennenkin. Leena Saramies, p Ma Ti To Pe Katri Punkka, p Ma Ke To Pe Eija LaMela, p Ma Ti To Pe Jouko Saramies, p Ma Ke PE Tullessanne lääkärin vastaanotolle, ottakaa mukaan kaikki käytössänne olevat reseptit, lääkeluettelo (annosteluohjeet), koska kaikki lääkkeet eivät näy terveyskeskuksen tietokoneilla. On paljon lääkkeitä, joita ei voi määrätä, jos jokin toinen lääke on käytössä; niillä voi olla vakaviakin yhteisvaikutuksia. Monien lääkkeiden nimet muistuttavat toisiaan tai niissä on lisämääreitä, joten on tärkeää, että lääkäri saa tietoonsa täsmälleen oikean lääkkeen nimen. Vastaanotolla käydessäsi huolehdi käsihygieniastasi. Käsidesinfektio on tärkein infektioiden estossa. RESEPTIEN UUSINNASTA Reseptit jätetään lääkäreiden vastaanottotilan aulassa olevaan postilaatikkoon tai apteekkiin, mistä ne toimitetaan päivittäin uusittavaksi terveyskeskukseen. Reseptit voi noutaa kolmen arkipäivän kuluttua suoraan apteekista; laita viesti mukaan jos haluat hakea reseptisi terveyskeskuksesta. * Verenpainelääkitystä uusivat, laittakaa seurantakortti mukaan! * Astmareseptin uusija: täytä kyselykaavake! SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTO Äkillisen sairauden yllättäessä ja hoidon arvioon pääsyn parantamiseksi olemme lisänneet sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanottoaikaa ja siirtäneet vastaanoton aamuun: Sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan aamuvastaanotto ma-pe klo 8-10 Lääkäreiden vastaanotolla huone 2. Vuoronumerolaput käytössä. * Akuuttia sairaanhoitoa tarvitseville. Terveyskeskuksen TULPPA - valtimopotilaiden ryhmäkuntoutusohjelma on ryhmässä tapahtuva kuntoutusohjelma sepelvaltimopotilaille, lieviä aivoverenkiertohäiriöitä sairastaville, tyypin 2 diabeetikoille ja niille, joilla on sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä eli vyötärölihavuus, koholla olevat kolesteroli- ja verenpainearvot, tupakointi tai vähäinen liikunta. Kuntoutuksella ehkäistään sairauden pahenemista. 10 viikkoa kestävä jakso on alkanut, mutta uusi ryhmä perustettaneen myöhemmin. Ohjelman toteuttavat terveyskeskukset ja sydänpiirit ja sydänyhdistykset. Tiedustelut: Fysioterapeutti Tarja Hyrkkänen p , tai terveydenhoitaja Sirpa Jukkara p

6 Vastaanotolta lainatut apuvälineet: Esim. verenpaine- ja Pef-mittari laina-aika 2 vk-3kk. Jos sinulla on kotona lainassa ko. mittari, ole hyvä ja palauta se mahdollisimman pian vastaanotolle. Avannepotilaiden hoitovälineiden jakelu: ottakaa yhteys vastaanotolle, perushoitaja Liisa Kilpi, ma-pe klo LABORATORIO Ajanvaraus laboratoriotutkimuksia varten p klo * Laboratoriovastaukset saa klo vastaanoton hoitajilta 3-10 päivää näytteen ottamisen jälkeen ellei erikseen ole sovittu muuta. Marevan-potilaat toimivat annettujen erillisten ohjeiden mukaan. RÖNTGEN Ajanvaraus ja röntgenlausunnot Klo p ja MIELENTERVEYSTOIMISTO Esh Iiris Hatakka p Esh Eeva-Riitta Sinkko p Päihdeasiat: esh Eeva-Riitta Sinkko, ajanvaraus ma-pe klo 8-9. TERVEYDENHOITO Avoterveydenhuollon hoitohenkilöstön esimies Toini Sokkanen p Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Reumahoitaja Pirjo Alaoutinen p Ajanvaraus/ puhelintunti klo Lastenneuvola Sirpa Jukkara, puh Ajanvaraus/puhelintunti klo HUOM! Näihin puhelimiin EI voi jättää tekstiviestejä! Verenpaineenmittauksen itsepalvelupiste Terveyskeskuksessa on nyt mahdollisuus mitata itse verenpaine. Paikka on neuvolan käytävän päädyssä (pääovesta vasemmalle). Pöydällä on verenpainemittari ja ohjeet. Tarvittaessa neuvoja ja ohjeita saa terveydenhoitajilta tai vastaanoton hoitajilta. Verenpaineenmittaus ajanvarauksella klo 12-13, puh , terveydenhoitaja Sirpa Jukkara. Työterveyshuolto Sairauslomatodistukset mm. nuhakuumeet, influenssat, vatsataudit ym. yhteys aamuisin klo 8-9 Heini Heikka p * Ajanvaraukset ja vastauksien kyselyt klo Aikuisrokotukset: terveydenhoitajat. Kouluterveydenhuolto Sinikka Laine, p (opintovapaan sijaisena terveydenhoitaja Johanna Munne asti) Diabeteshoitaja Marja Lavikka : Vastaanotto ajanvarauksella p Maanantaina klo Torstaina klo HUOM! Diabeetikkojen hoitovälineiden haku pyydetään keskittämään maanantaina klo 8-11 ja torstaina klo 8-9. Kohdunkaulasyöpä- eli papaseulonnat vuonna 2008 : vuonna 1978, -73, -68, -63, -58, -53 ja 1948 syntyneille naisille. Terveydenhoitaja lähettää kutsun. Mammografiakuvaukseen rintasyövän varhaistoteamiseksi kutsutaan vuonna 2008: 1950, - 52,- 54,-56,- 58, sekä itse maksavina 1939,- 42, -44, -46, ja -48 syntyneet naiset Jalkojenhoitaja Vuokko Alaraatikan ajanvaraus terveyskeskuksesta p Muistihoitaja Kirsi Pitkänen Vastaanotto ajanvarauksella p , tiistaisin klo 8-9. TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO Vuodeosaston puhelinnumerot: * Osastonhoitaja Marja Ansas p * apulaisosastonhoitaja Toini Sokkanen p * Hoitajat p , * Kanslia, terveyskeskusavustaja p , * Potilailla henkilökohtaiset puhelinnumerot Vuodeosastolla voi vierailla päiväaikaan lähes rajoituksetta - hoitotoimenpiteiden aikana pyydämme vieraita ystävällisesti odottamaan tapaamista. Vierailija: käytä käsihuuhdetta!. Savitaipaleen terveyskeskuksen FYSIOTERAPIA on avoinna Ma to klo 8-16, pe 8-14 * Ajoissa voi olla vaihtelua työntekijätilanteen, ryhmien, kotikäynnin tms. vuoksi puh , HUOM! APUVÄLINELAINAUSAIKA ja hoitoaikojen varaus päivittäin klo , tai , tai sopimuksen mukaan. Apuvälinelainaamon tarkoitus on lainata välineitä tilapäiseen päivittäiseen käyttöön. Palauttakaa käyttämättömänä olevat lainavälineet mahdollisimman pian!

7 Apuvälinepörssi: Fysioterapian pukuhuoneen oven vieressä on ilmoitustaulu, jossa voit ilmoittaa apuvälineitä myytäväksi samalla periaatteella, kuin kauppojen ilmoitustaululla. Hammashoitolan terveiset Hammashoitolan ajanvaraus ma - pe klo , puh Hammashoitolassa on töissä tällä hetkellä hammaslääkärit Airi-Kaija Loisa, Julia Räsänen ja Rauni Inkinen. Tällä hetkellä hoitojonossa on 409 asiakasta. Hammaslääkäreiden viikonloppupäivystys vuonna 2008 toimii ainoastaan lauantaisin klo Päivystys tammi-, helmi-, huhti-, kesä-, heinä, - elo-, loka- ja marraskuussa: Lappeenranta, keskusterveysasema, Armilankatu 44; maalis-, touko-, syys- ja joulukuussa Imatra, Mansikkalan terveysasema, Kauppakatu 7. Tarkista mahdolliset muutokset Yhteissanomista. Terveyskeskuksen lääkärin- ja hammaslääkärin vastaanotoilla peritään yli viisitoistavuotiailta peruuttamattomasta poisjäännistä asiakasmaksuasetuksen mukainen 27 :n maksu. Aikaisemmin tämä perittiin vasta 18 vuotta täyttäneiltä. Savitaipaleen kunnan esiopetuspaikat ovat haussa mennessä. Hakemuslomakkeita saa päiväkoti Kissankellosta, perusturvatoimistosta ja kunnantalolta sekä kunnan www-sivuilta. Lisätietoja: Mari Näkki p tai Inna Kunttu MIE mielenterveyttä ikäihmisille edistävä projekti jatkuu Mie-projekti on Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n hallinnoima ja RAY:n rahoittama kolmivuotinen hanke, joka alkoi viime keväänä. Projektin päätavoitteena on lisätä kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia, tukea heidän yhteiskunnallista osallistumistaan sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Viime vuonna ohjaaja mm. kartoitti kotona asuvien, psyykkisistä ongelmista kärsivien ikäihmisten sekä heidän läheistensä tuen tarvetta. Kartoitetuista henkilöistä on koottu ensimmäinen kahdeksan hengen vertaistukiryhmä, joka on kokoontunut Toimintakeskus Suvannossa syksyn ja alkutalven aikana kerran viikossa. Uusi ryhmä kootaan kevään 2008 aikana. Ryhmien sekä suunniteltujen virkistyspäivien avulla ikäihmisille tarjotaan mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen; tarkoituksena mm. vähentää yksinäisyydentunnetta. Projektin avulla on myös tarkoitus järjestää luento- ja koulutustilaisuuksia ikäihmisten parissa työskenteleville vanhuspsykiatrisen osaamisen lisäämiseksi. Lisätietoja ohjaajalta p tai Uusia kasvoja, uusia tehtäviä sosiaaliosastolla Sosiaaliosastolla on aloittanut uusi perhetyöntekijä Tiina Laiho-Tielinen. Sosiaalityöntekijä Päivi Hiiri lopetti työt Sosiaalityöntekijän sijaisena on perhepäivähoidonohjaaja Ritva Nikkilä (opintovapaalla asti). Ritva Nikkilän opintovapaan ajan vs. perhepäivähoidonohjaajana toimii Ulla Immonen.

8 Yrityspalvelujen uudet tuulet: uusi nimi, uusi osoite, uudet nettisivut Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy (Selma) on alkaen Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy. Uudet toimitilamme sijaitsevat Lappeenrannan keskustassa, ns. Maakuntagalleriassa, Kauppakatu 40 D. Palvelumme: Yleinen yritysneuvonta Aloittavien yritysten neuvonta Matkailuneuvonta Verkottamispalvelut Sijoittautumispalvelut Rahoitusneuvonta Kansainvälistymispalvelut Yritysneuvontapäivä Savitaipaleen kunnantalolla tiistaina Tervetuloa kuulemaan yritystoiminnan ajankohtaista asiaa, keskustelemaan yritysneuvojamme kanssa ja löytämään ratkaisuja yrittämisen kysymyksiin. Varaa aika viimeistään puh tai osoitteella Savitaipaleen Yrittäjät ry on avannut neuvontaja toimipisteen Savitaipaleen Yritystalossa, osoite Peltoinlahdentie 11, Savitaipale Varaa aika ja tule tutustumaan! Savitaipaleen kunnan toimielinten kokousaikataulut ja pöytäkirjojen nähtävillä pito v * Savitaipaleen kunnanhallituksen sääntömääräiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden 2. ja 4. maanantaina klo Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina hallintotoimistossa. * Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa kunkin kuukauden viimeinen keskiviikko. Tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävänä julkisuuslainsäädännön määräykset huomioon ottaen Savitaipaleen pääterveysaseman ilmoitustaululla seuraavan viikon maanantaina. * Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin klo Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina sivistystoimistossa. * Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. torstaina klo Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kuukauden viimeisenä viraston aukiolopäivänä teknisessä toimistossa. * Elinkeino- ja maaseutulautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa. Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien tarkastetut pöytäkirjat ovat myös nähtävillä Savitaipaleen pääkirjastossa ja kunnan www-sivuilla: irjat.php Yhteystiedot: Pj Markku Kivistö, puh Siht. Paula Valtonen, puh

9 KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2007 Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsaus on kokonaisuudessaan luettavissa kunnan teknisessä toimistossa tai nettisivuilla osoitteessa: Tiedustelut: kunnaninsinööri Jaakko Nopanen, p Vuoden 2007 aikana on kunnassa ollut vireillä seuraavat kaavahankkeet: SUUR-SAIMAAN RANTAOSAYLEISKAAVA - Suur-Saimaan rantaosayleiskaava on saanut kokonaisuudessaan lainvoiman. KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 34 B Savitaipaleen Osuuspankki teki aloitteen asemakaavan muuttamista kirkonseudun asemakaavan korttelissa 34b: kaavamerkinnän kaksikerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue muuttamista kolmekerroksisten asuinkerrostalojen korttelialue. Kaava sai lainvoiman syksyllä 07. ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 112 ja 113 Aira ja Paavo Vainikka pyysivät asemakaavan muuttamista omistamillaan tiloilla Varikonmäki RN:o 19:3 (AO -aluetta) ja Varikko RN:o 60:0 (T-aluetta) Peltoinlahden kylässä siten, että heidän tilallaan Varikonmäki RN:o19:3 oleva puisto- ja tiealue muutetaan AO -alueeksi ja puistoaluetta vastaavan AO -tontin osan merkitään T-tonttialueeksi tilaan Varikko RN:o 60:0. Samassa yhteydessä oli tarkoituksenmukaista muuttaa kaavaa kunnan omistamassa naapurikorttelissa 113 siten, että liikuntatalolle ja jäähallille menevä kaavassa nykyisin ajoyhteytenä esitetty tie muutetaan Jonni Myyrän tie-nimiseksi kaduksi. Tekninen lautakunta esitti osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaava-luonnoksen kokouksessaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksen käsittely jatkuu vuonna KUOLIMON OSAYLEISKAAVAN MUU- TOS ANTTI MATIKAN SÄÄTIÖN OMISTAMALLA TILALLA RISTINIEMI KIRVESNIEMESSÄ Antti Matikan säätiö jätti Savitaipaleen kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen Kuolimon rantaosayleiskaavan muuttamisesta omistamallaan tilalla Ristiniemi RN:o 6 Lyytikkälän kylässä Kirvesniemen palstalla. Heidän esityksenään oli muuttaa Kuolimon osayleiskaavaa siten, että eo. tilalla oleva matkailupalvelujen alue ja yhteisrantaisten loma-asuntojen alue muutetaan lomaasuntojen aluevarauksiksi. Muutos mahdollistaa itsenäisten loma-asuntotonttien vuokraamisen. Tekninen lautakunta pyytää ehdotuksesta lausunnot tarpeellisilta tahoilta. Ennen lopullisen kaavaehdotuksen valmistumista hakijan tulee tehdä Natura-vaikutusten arviointi ja luontoselvityksen päivittäminen. Kaavamuutoksen käsittely jatkuu vuonna MAAKUNTAKAAVA Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuusto päätti käynnistää maakuntakaavan laatimisen Etelä-Karjalan maakunnan alueelle. Etelä-Karjalan maakuntakaavan tavoitteet hyväksyttiin maakunta-valtuustossa Maakuntakaavaluonnosta laaditaan parhaillaan asetettujen tavoitteiden pohjalta. Maakuntakaavaluonnoksen on määrä valmistua kesä-heinäkuussa Lopullinen maakuntakaava valmistunee vuoteen 2010 mennessä. Maakuntakaava laaditaan koko Etelä- Karjalan maakunnan alueelle kokonaiskaavana. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä ja sillä on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja sen suunnittelussa. Maakuntakaavassa on edetty pääsääntöisesti v laaditun osallis-

10 tumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta. Maakuntakaavatyötä on tukenut maakuntakaavan ohjausryhmä sekä erilliset työryhmät Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvityksen osa 2 valmistuu helmikuussa Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman uudistamis- ja päivitystyö on käynnistetty elokuussa 2007 ja se valmistuu vuoden 2008 alkupuolella. Etelä-Karjalan Ulkoilu- ja luonnon virkistyskäyttöstrategia valmistuu vuoden 2008 aikana. SUUR-SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN KOSKEIN KYLÄSSÄ Antti Koskimiehen perikunta / Eeva Koskimies oli tiedustellut päivätyllä kirjeellä Suur-Saimaan rantayleiskaavan muuttamista Koskein kylässä omistamallaan tilalla Koskimies RN:o 1:63 siten, että tilalle osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka siirretään uuteen paikkaan saman tilan sisällä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista kunnan suorittaa Suur-Saimaan rantayleiskaavan laadintavaiheessa tapahtunut virheen oikaisu Heta ja Janne Oikkosen omistamilla tiloilla Koivikko RN:o 1:163 ja Haahka RN:o 1:177 siten, että kaavassa on mennyt rakennuspaikka ja M-alue väärin päin. Tekninen lautakunta esitti kokouksessaan kunnanhallitukselle kaavamuutoksen hyväksymistä esitetyllä tavalla. Kaavamuutoksen käsittely jatkuu vuonna TIETOA JÄTEVESIASIOISTA Jätevesiasiat kuntoon projekti toimii Joutsenon, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen, Suomenniemen, Taipalsaaren ja Ylämaan kuntien alueella. Projekti kestää asti. Jätevesiasiat kuntoon projektin edustajat voivat tulla kertomaan jätevesiasioista erilaisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin. Em. kuntien alueella toimivat kyläyhdistykset, yhteisöt, seurat ym; ottakaa yhteyttä, niin järjestetään yhdessä tiedotusta jätevesiasioista! Yhteydenotot: projektipäällikkö Juha Tervonen, p Ps. Tiedotusta mahdollista järjestää myös iltaisin! Yhteistyössä mukana: Jita Oy, Kaakkois- Suomen Koneyrittäjät ry, Koneyrittäjien liitto, KWH Pipe Oy, Tuuliaisen Säätiö, Uponor Oy. JÄTEVESIASIAT KUNTOON! JÄTTEIDEN TUONNISTA SAVITAIPALEEN KUNNAN ALUEKERÄYSPISTEISIIN Savitaipaleen kunnan jätehuollon aluekeräyspisteiden tarkastuksissa on ilmennyt, että lähes kaikkiin aluekeräyspisteisiin on tuotu sinne kuulumatonta jätettä. Aluejätepisteet ovat olleet ajoittain hyvin epäsiistejä siksi, että jätettä on hylätty astioiden ulkopuolelle ja sinne on tuotu rakennuspurkujätettä, isoja metalliesineitä, ongelmajätteitä. Aluejätepisteisiin saa tuoda vain siellä vastaanotettavaa jätettä eli jätettä, joille on varattu omat keräysastiat. Ongelmajätteet, pienet rakennuspurkujäteerät, isohkot metalliesineet, SER-romu (= sähkö- ja elektroniikkaromu: liedet, jääkaapit, pakastimet, erilaiset pienehköt sähkölaitteet, TV:t, ATK-laitteet ja loisteputket) ja hajonneet huonekalut tulee kuljettaa Peijonsuon jäteasemalle (osoite Kiesiläntie 275) sen aukioloaikoina, arkitiistaisin klo ja arkilauantaisin klo SER-romun vastaanottoa varten SER-tuottajayhteisö on

11 toimittanut Peijonsuon jäteasemalle merikontin, johon kyseinen romu tulee toimittaa Peijonsuon jäteaseman aukioloaikana. Kuusakoski Oy on toimittanut Peijonsuolle metallijätteiden vastaanottoa varten siirtolavat. Käytettyjä renkaita voi toimittaa Joterengaspalveluun, Urheilutie 25 vain yrityksen aukioloaikoina. Tällöin otetaan vastaan pelkkiä renkaita. Jos renkaissa on vielä vanteet paikoillaan, on vanteiden irrotuksesta sovittava Jote-rengaspalvelun kanssa. Yritys on oikeutettu perimään korvauksen vanteiden irrotuksesta, josta tulee sopia heidän kanssaan. Uusien renkaiden oston yhteydessä vanhat renkaat otetaan vastaan normaalisti. Käyttökelpoiset huonekalut, kylmälaitteet, kodinkoneet, keittiökalusteet ja rakennustarvikkeet saa viedä kierrätyskeskukseen, jonka osoite on Kaijanlahdentie 2, sen aukioloaikoina ma, ke, pe klo ja ti, to klo Aluekeräyspisteiden siivoamisesta aiheutuu kunnalle ylimääräisiä kustannuksia, jotka johtavat ennen pitkää jätetaksojen korotuksiin, mikäli nykyisen kaltainen käytäntö jätepisteiden roskaamisessa jatkuu. Sama koskee kuivajätteen keräysastiaan, paperinkeräysastiaan ja metallikeräysastiaan toimitettua väärin lajiteltua jätettä. Jätelain mukaan jätehuollon kustannukset on kerättävä jätteen tuottajilta eikä niitä voida ottaa verovaroista. Eiköhän meistä jokaisella ole parantamisen varaa asioidessamme kunnan jätepisteissä. Viedään erilaiset jätteet niiden vastaanottopaikoille ja niille varattuihin keräysvälineisiin. Näin vältämme myös jätetaksojen turhat korotukset. SAVITAIPALEEN KUNNAN KUTSUTAKSIREITIT Savitaipaleen kunta on tehnyt kutsutaksireittisopimukset asti seuraavasti: * Karhula-Kylliälä-Kaihtula-Kirkonkylä ja takaisin, torstaisin Reitin ajaa autoilija Ossi Jurvanen, puh * Kaulio-Simola-Rantala-Heituinlahti- Kirkonkylä ja takaisin, keskiviikkoisin Reitin ajaa autoilija Sirpa Laari, puh * Ahonikki-Viiru-Kirkonkylä ja takaisin, keskiviikkoisin Reitin ajaa autoilija Ossi Jurvanen, puh * Monola-Kohonen-Välijoki-Kirkonkylä ja takaisin, keskiviikkoisin Reitin ajaa autoilija JSK-liikenne, puh * Kuivanen-Kirkonkylä-Kuivanen ja takaisin, keskiviikkoisin Reittiä ajaa autoilija Heikki Kotisalo, puh Kutsutaksikuljetukset ajetaan kirkonkylälle aamupäiväisin n ja paluu takaisin n Asiakas tilaa kuljetuksen taksiyrittäjältä edellisenä päivänä. Asiakas maksaa suoraan taksiyrittäjälle linja-autolippua vastaavan kuljetusmaksun. Jätetaksoja on jouduttu korottamaan vuoden 2008 alusta ja syytä taksan korotukseen on etsittävä omasta jätekäyttäytymisestämme. Jarmo Karhula, ympäristönsuojelusihteeri, jätelain valvoja p ja Vesa Roiko-Jokela, LVI-teknikko, jätehuollon järjestäjä p ,

12 KANSALAISOPISTOSSA maalis-huhtikuussa alkavia kursseja Ennakkoilmoittaudu kaikille kursseille! Puh KONSERTTIMATKA Lahden Sibeliustaloon perjantaina klo 19: Viikonlopun klassiset (John Storgårds, kapellimestari, Ismo Eskelinen, kitara. Rimski-Korsakov: Espanjalainen kapriisi, Rodrigo: Fantasia para un Gentilhombre, Mendelssohn: Kesäyön unelma -sarja). Liput: peruslippu 20, eläkel. 10, työttömät/opiskelijat 6. Lähtö klo Savitaipaleen torilta, bussimaksu osallistujien määrän mukaan n. 12 euroa. Sitovat ilmoittautumiset 5.3. mennessä. OMPELUKURSSI alkaa Säänjärvellä Erja Ruohiolla pe 7.3. klo 18. TRIKOO-OMPELUKURSSI alkaa Europaeuksen koululla lauantaina 8.3. klo 9. HYGIENIAOSAAMISKOULUTUS (hygieniapassi) alkaa Europaeuksen koululla ma klo 17. TIETOKANNAT alkaa lukion atk-luokassa ti klo 18. LINTUHARRASTUSKURSSI alkaa vesitornin parkkipaikalla lauantaina klo 9. LOMAVAATEKURSSI alkaa Europaeuksen koululla lauantaina klo 9. LAVATANSSIKURSSI alkaa kk:n koulun salissa lauantaina klo 10. Opetus alkaa alkeista ja etenee kurssilaisten tason mukaan. Tanssilajeina foksi, valssi, humppa (tavallinen ja kävely), fusku, tango ja hidas valssi. SAUVAKÄVELYKURSSI alkaa liikuntatalolla la klo 10. Kurssilla saat tietoa varusteista ja opit oikean kävelytekniikan, käytännön harjoittelua, päätteeksi kuntotesti. KIRJASTO ON AVOINNA: Ma klo Ti klo Ke klo To klo 9-16 Pe klo Aattoina Kotisivu + aineistotietokanta: Lainat voi uusia myös puhelimitse tai internetin kautta asiakaspalvelu kirjastotoimenjohtaja sähköposti: Maija Jaakkonen on vuosilomalla ja jää1.4. alkaen eläkkeelle. Vs. kirjastotoimenjohtajana toimii Tiina Toivanen. Kirjastovirkailija Soili Björnin työsuhde muuttui kokoaikaiseksi. KESÄLEHTI 2008 Jokaiseen savitaipalelaistalouteen ja kesämökkiläistalouksiin ympäri Suomea jaettava Savitaipaleen kesälehti ilmestyy taas tuttuun tapaan toukokuussa. Lehti sisältää mm. luettelot paikkakunnan yrityksistä ja palvelun tarjoajista: pidä huolta, että olet mukana! Tarkista vanhat tietosi tai lisää uudet ilmoittamalla ne kunnan infoon mennessä: p tai sähköpostitse: Lehteen tulevat tapahtumatiedot, juttuehdotukset, kuvat ym. aineisto tulisi lähettää mennessä kulttuuritoimistoon (kirjastossa) : PL 22, Savitaipale, p tai sähköpostitse: Kesälehteen tulevat ilmoitukset kerää Savitaipaleen Lions Club. Ilmoitusvastaavana leijonissa toimii Lasse Halko p Savitaipaleella Ilmoitelkaa Sapassiin tulevat yhdistyksenne yms. järjestelyporukan tapahtumat mieluiten niin, että ne ehtivät Savitaipaleen kesälehden Sapassijuttuun ja tapahtumakalenteriin eli maaliskuun loppuun mennessä. Toki muihin ohjelmalehtisiin, julisteisiin ja ilmoituksiin ehtii myöhemminkin. Sovittuja tapahtumia mm: - Lasten Viljavakarnevaaali Säänjärven lavalla pe Onni-Pelle, kilpailuja, leikkejä ja klo alkaen Kengurumeininki-yhtyeen konsertti. Vapaa pääsy. StU:n Säänjärven osasto. - Vinttitanssit pe Kälviäisen navetanvintillä Havolla: Väliaikainen ja &Pety. - Lasten kuvataidekurssit Merirosvomeininkiä ja keramiikkanaamioita kuvataidekoululla ja savipajassa. - Luontokuvanäyttely Hyrkkälän metsästysmajalla ym. ohjelmaa. Varaa tapahtumapäiväsi kulttuuritoimistosta: p /Helena Hjerppe tai sähköpostitse: Tehdään yhdessä leppoisa kesätapahtuma!

13 Lahjoita tarpeeton tavara välinelainaamoon perkaa kaapistasi käyttökelpoiset liikuntavälineet hyötykäyttöön Savitaipaleen liikuntatalon päädyssä toimivaan liikuntavälinelainaamoon on jo vuodesta 2004 lahjoitettu paljon hyväkuntoisia luistimia, suksia ja monoja. Varusteet ovat mahdollistaneet mm. oppilaan osallistumisen liikunnan opetukseen tilanteissa, joissa omia varusteita ei ole. Välinelahjoituksia otetaan edelleen vastaan. Erityisesti kaivataan hiihtomonoja ja luistimia kooltaan Toki myös muun kokoisia otetaan mielellään vastaan. Mikäli siis kotoa löytyy kunnossa olevia tarpeettomia liikuntavälineitä, voi ne lahjoittaa välinelainaamoon hyötykäyttöön. Liikuntavälineet voi jättää liikuntatalon kahvioon tai ulkopuolelle, josta ne toimitetaan edelleen lainaamovarastoon. Jos henkilökuntaa ei ole paikalla, on hyvä jättää välineiden mukaan viesti yhteystietoineen. Avantosauna kuntalaisille Lisätietoa tarvittaessa: Timo Mikkola puh Olkkolassa järjestettiin avantouintia käsittelevä yleisötilaisuus. Avantoharrastuksen terveydellisiä vaikutuksia esitteli Lappeenrannan Kylpylaitoksen yleislääketieteen erikoislääkäri Heikki Roilas. Paikalla oli peräti 45 asiasta kiinnostunutta kuntalaista. Avantosauna lämpiää keskiviikkoisin Olkkolan vanhassa saunassa kuntalaisille: * naisten vuoro on kello ja * miesten vuoro on klo Avantosaunan hinta on 4 / käyntikerta. Merkitse käyntisi punaiseen vihkoon! Merkitse ensimmäisellä käyntikerralla vihkoon nimesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi selvällä tekstillä. Merkitse myöhemmin jokaisella käyntikerralla päivämäärä sekä nimesi. Keväällä käyntisi laskutetaan käyntikertojen mukaan Lasten uimakoulut alkavat Savitaipaleen kunta järjestää uimakoulun Toimintakeskus Suvannossa maalis-toukokuun aikana. Etusijalla ovat v ja 2000 syntyneet savitaipalelaislapset. Uimaopettajana toimii Paula Hirvi, tarvittaessa toisena opettajana on Timo Mikkola. Uimakoulumaksu on 38, sisarale 19. Tarkkaile ilmoituksia paikallislehdestä! Aikuisten uimakoulu Toimintakeskus Suvannossa järjestetään kevään aikana aikuisten uimakoulu. Allasosasto on tällöin varattu vain uimakoululaisten käyttöön. Uimaopettajana toimii Paula Hirvi. Uimakoulukertoja on kymmenen ja kurssimaksu 70. Opetus aloitetaan alkeista. Kurssi alkaa la klo ja päättyy 10. kertaan su 6.4. klo Lisätietoja p Uimahallin yleisövuorot Ma, pe klo Ti, to klo Ke klo La klo Liput aik. lapset Kertalippu 4 2,5 Sarjalippu (10) Perhelippu 2aik+2lasta 11 Ryhmälippu 1,5h 60 Lapset alle 5 v. ilmaiseksi. Alle kouluikäiset vanhempien seurassa. Lisätiedot ja varaukset kahviosta p Nyt Suvannosta myös kotilounas arkipäivisin klo Erityisryhmien kimppauinti jatkuu edelleen Suvannossa Asiakkaiden toivomuksesta kimppauintia erityisryhmille jatketaan edelleen kevätkaudella Kimppauinti toteutetaan kerran kuukaudessa perjantaisin klo Seuraavat kerrat 14.3; ja Kertamaksu on 10. Avustajalta ei peritä erillistä maksua. Lisätietoja p , Paula Hirvi, uimaopettaja, Liikunta-avustukset Muistutus kunnan avustuksista: avustusanomukset toimitetaan kunnan keskukseen 29.2.mennessä. Liikunta-avustusten lisäksi haettavissa ovat myös pienehköt summat nuorisoja kulttuuritoimintaan. Katso ilmoitus

14 Liikuntatoimen perusavustukset paikallisille urheiluseuroille liikuntapalvelujen tarjoamiseen kuntalaisille hakulomake kunnan keskuksesta tai internetistä: Tarjoukset liikuntatapahtumien järjestämisestä Seurat ja järjestöt voivat tehdä kunnalle tarjouksen liikuntatapahtumien järjestämisestä. Tarjousten jättöaika seuraavan vuoden tapahtumista on lokakuu, mutta täydentäviä tarjouksia otetaan vastaan myöhemminkin. Tarjous liikuntatapahtumasta tehdään vapaamuotoisella hakemuksella. Tarjouksessa tulee ilmetä tapahtuman nimi, ajankohta, paikka, anottava avustussumma sekä kustannusarvio tapahtuman kuluista. Tiedustelut: liikuntatoimen ohjaaja Timo Mikkola p LIIKUNTATOIMEN PALKINTOARVONNAT 2007 Kuntokilvan jaksojen palkinnot arvottiin sivistystoimistossa. Kuntokortteja palautettiin vuoden 3. jaksolta 41 kpl ja 4. jaksolta 42 kpl. Arvontaonni suosi seuraavia: -> KUNTOKILPA 3. JAKSON PALKINTOAR- VONTA: * 50 Lahjakortti: Irma Lassila; 3 uimalippua tai T-paita: Tarja Rahikainen, Anja Kunttu, Eeva Jokipelto -> KUNTOKILPA 4. JAKSON PALKINTOAR- VONTA: * 50 Lahjakortti: Anneli Lapatto; 3 uimalippua tai T-paita: Raili Nurkka, Eija Niinimäki, Kaija Reinikainen -> KUNTOKILPA KOKO VUODEN PÄÄPALKIN- TO: * 250 LAHJAKORTTI: Helena Liimatainen Onnittelut voittajille! Kuntokilpa tässä muodossa päättyy tähän. Kiitokset kaikille vuosien varrella kilpaan osallistuneille! Tule perustamaan KUOLIMON KAUHOJIA! Ismo Tuhkalainen on harrastanut kajakilla melontaa jo 15 vuotta, joista viimeiset neljä Kuolimon selillä ja kapeikoilla. Hän kaipailee seuraksi muita alan harrastajia ja paikallista melontaseuraa, jonka puitteissa voisi tehdä yhteisiä retkiä ja kouluttaa ja innostaa uusia alan harrastajia. Puitteet ovat hyvät melonnalle, ohjaajia ja kalustoa löytyy aloittelijoillekin, joten nyt tarvitaan vain seuran perustava porukka! Jos olet kiinnostunut melonnasta, ota yhteyttä Ismoon, kerro mielipiteesi, ajatuksesi ja ideasi: p , StU:n kuulumisia Reppu selkään ja retkelle! Savitaipaleen Urheilijoiden uudet reput ovat valmistuneet! Reppu soveltuu erityisesti urheiluun ja retkeilyyn: se on malliltaan ja lokeroiltaan mitoitettu mm. luistimien tai monojen kuljetukseen ja mukaan mahtuvat vielä eväät ja varavaatetusta. Reppuja on myynnissä jäähallin kahviossa. Hinta 22 - samalla tuet StU:n toimintaa! Arkistot kuntoon! StU on kokoamassa yli 90-vuotisen toimintansa arkiston kotiseutuarkiston tiloihin kunnantalon alakertaan. Pyöriikö kaapeissasi tai ullakollasi StU:n papereita, pöytäkirjoja, kauppakirjoja tai muita alkuperäisiä dokumentteja? Pelasta ne ja raivaa tilaa kaappeihisi -tuo ne arkistoon! Ota yhteys Airi Nikkilään p Jää- ja curlinghallin yleisövuorot ja tapahtumat: ja ajanvaraukset p Liikuntaryhmiä Suvannossa: Ma klo ja ke klo Veteraanien allasvuoro Ke klo Tuki- ja liikuntaelinallasryhmä To klo Veteraanien salijumppa To klo Kehonhallintaa pilateksella To klo Syväallasvesijuoksu To klo Niskaryhmä Helmikuussa alkaa ilmoittautumisten perusteella maha matalaksi painon-pudotusryhmä, jossa yhdistetään allasjumppaa ja pilatesharjoittelua. Ota yhteyttä, p

15 TAPAHTUMIA, katso myös Koko perheen hiihtolomakonsertti Europa euksen koulun auditoriossa klo 18.00: Tohtori Orff ja herra Dalcroze yhtye esittää vauhdi kasta musiikkiaan nyckelpulkan, tinapillin, hiekkalapion ja vähän tavallisempienkin soi tinten säestyksellä. Liput 5. Järj. kulttuuritoi misto Tunnelmauinti Suvannon altaalla klo Tunnelmallista musiikkia, kynttiläva laistus, allaspuffetti. Lapset mukana aikuisten vastuulla. Uinnin apuvälineet eivät ole käytös sä. Uimalipun hinta! MAALISKUU 2.3. Pettilän kyläkeskuksessa kaiken kansan TALVITAPAHTUMA klo alkaen. Hiihtoa ym. liikuntaa, puffetti ym. Tied. p Iloiset iltapäivätanssit Heituinlahden Nuori soseuran talolla klo ; Jussi Seppäsen orkesteri. Liput 7, sis. kahvit klo 11 alkaen. Järj. EL Sle ry Välijoen seuratalo Männistön juhla kyläläisille klo alkaen. Virtaa Välijoelle hanke on päättynyt, virtaa on tullut kylälle ja pelletit Männistön lämmitykseen. Vuokraa tilat ta pahtumaasi p Lilja Lind tai /Saila Vanamo Akvarellikurssi vuotiaille kuvataide koulun luokassa. Kurssin pituus yht. 10 h; hinta 25 sis. tarvikkeet. Opettajana Katri Parkkima. Kurssilla tehdään akvarellitöitä ja harjoitellaan vesivärimaalauksen perusteknii koita ja kuvan sommittelua. Ilmoittautumiset 29.2.mennessä: kuvataidekoulu/katri, p Naisten päivät seurakuntakodissa ja kirkossa. Teemana Nainen Jumalan hoidossa. Raa mattutunnit ja sunnuntain saarnana pitää Riitta Lemmetyinen Akasia-säätiöstä. Ohjelmia ja lisätietoja kirkkoherranvirastosta Paastonajan runo- ja lauluilta seurakunta kodissa klo Pääsiäisen aika seurakunnassa: Su Palmusunnuntaina messu kirkossa. Ma ke hiljaisen viikon iltakirkot klo Kiirastorstain ehtoollinen klo Pitkäperjantaina sanajumalanpalvelus kirkossa klo ja ristinjuhla Kaskein majalla klo (järj. Kaskein lähetyspiiri). Pääsiäispäivänä klo messu kirkossa klo 10 ja pääsiäisseurat Aaro ja Mikko Kärnällä klo pääsiäispv messu kirkossa ma klo LASTEN ELOKUVAT palotalon II krs klo Mimosan syntymäyö ja Käytöskukkaelokuvat Ystävyys ja Persoonallisuus. Vapaa pääsy, kesto n. 1/2h. Järj. kulttuuritoimisto Kaaospunontakurssi käsityökeskuksessa klo 13, 15 tai ja jatkuu 3.4. samat ajat. Lampunvarjostin paperinarusta punoen. Kurssi 16 +tarvikkeet. Ilmoittautumiset mennessä p HUHTIKUU La 5.4. Klo Europaeuksen koulun auditoriossa Hys-Hys-Hymylään tanssiteatteri Raati kon vuorovaikutteinen teatteriesitys 3-11 vuotiaille sekä koko perheelle mummuja ja pappoja myöten. Katsojat saavat itsekin roo liasut ja sitten marssitaan Jooseppi-rengin haitarin tahdissa Hymylän maatilalle Ukon ja Akan ja Mansikki-lehmän vieraiksi. Tosin Hymylässä on kaikki nurinkurin..mansikki pesee pyykkiä, keittää puuroa ja lähtee kar kumatkalle ja silloin lapset pääsevät töihin, etsintäretkelle! Tule teatterin taikaan! Kesto n. 50 min. Liput 4. Järj. kulttuuritoimisto Iloiset iltapäivätanssit Heituinlahden Nuori soseuran talolla klo 12-16; Eino Aapron or kesteri. Liput 7, sis. kahvit klo 11 alkaen. Järj. EL Sle ry. P Lapsikuoro Laulupillerien musiikki/ satu näytelmä Europaeuksen koulun audito riossa klo Mukana kuorolaisten lisäksi naisvoimistelijoiden jumppatytöt, kuvataide koululaiset ja Europaeuksen koulun 8-luokan musiikkiryhmä.

16 16.4. TAIDON päivä käsityökeskuksessa klo Toimikkaan valitseminen ja näyttely, Esillä myös mm. paju-, paperinaru- ja kuivakukka töitä, ym. Arvontaa, kahvitarjoilu Kansalaisopiston näyttely ja kevätjuhla Euro paeuksen koululla Sanan kevätpäivät, järj. seurakunta ja Kansan Raamattuseura Kuvataidekoulun kevätnäyttely kunnantalon aulassa. Avajaiset klo Paperinarusta väriä kevääseen kurssi kä sityökeskuksessa alkaen klo 13,15 tai 17 ja to 8.5. samat ajat. Kurssimaksu 16 +tarvikkeet. Ilm mennessä p Retki Helsinkiin ja Ikeaan. Lähtö klo 7.00 linjaautoasemalta; ajetaan Heituinlahden kautta, paluu klo 21. Järj. Kivikoulun 2.lk:n oppilaiden vanhemmat. Tulot luokkaretkirahastoon. Mat kan hinta 25. Ilm mennessä p /Taina Huuhilo. TOUKOKUU Punaisen Ristin viikolla lauantaina klo 9.00 alkaen torilla on tarjolla musiikkia, kahvia, let tuja, SPR-tuotteita ja jäsenyyttä. Tule anta maan sormenjälkesi! Teemana KOSKETA! Tule myös tutustumaan toimintaamme: lisää vapaaehtoisia tarvitaan. SPR:n Savitaipaleen osasto Savitassujen järjestämä Match-show. Koira koulu vanhan jääkiekkokaukalon pohjalla sunnuntaisin klo Tulossa kevään ai kana myös agilitykurssi, katso lisätietoja : Lukion tukiyhdistyksen perinteiset Kukan päivän tanssiaiset kello 19 Olkkolan Hovis sa. Varaa ilta kalenteriisi. Illalliskorttien myynti alkaa Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla klo 12-16; Saturnus-orkesteri. Liput 7, sis. kahvit klo 11 alkaen. Arvontaa. Järj. EL Sle ry. Tied.p Torikatu, paras katu tapahtuma. Riemu kas tapahtuma kylän ainoalla kadulla: piha kirppiksiä, kahvio, ym. ohjelmaa. Järj. Kir konseudun kyläyhdistys Savis ry Omaishoitajat Suvannossa klo Muka na Leena Saramies StU järjestää Etelä-Karjalan maastojuoksun piirinmestaruuskilpailut Savitaipaleella liikuntatalon maastossa klo alkaen. Yleisöllä vapaa pääsy! KESÄ-ELOKUU Hathajoogakurssi Suvannon liikuntasalissa. Hathajooga on rentouttavaa liikuntaa, joka sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille. La klo ja su klo Hinta 45, ilmoittau tumiset mennessä joogan ohjaaja Tuija Korhoselle p tai tui Sapassi -viikko Kuvataidekoulun kesäkurssit vuotiaille: ma-ti merirosvoaihe ja ke-to keramiikkakurs si taikanaamioista. Ilmoittautumiset 7.7. mennessä p /Katri Vinttitanssit Havolla ja lastenkonsertti ja tapahtuma Säänjärven lavalla Kansainvälinen naisten tenniksen ammatti laisturnaus Nostalgiatanssit Välijoen parketilla * Tiedotteen kokosi Helena Hjerppe; ilmoita tapahtumia ja anna palautetta: p Aurinkoista kevättalvea!

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010 Valtuuston kokouskutsu... 1 Kuulutus Leiviskänkankaan kaavasta... 1 Jätevesiasiaa... 2 Vanhustenviikko 3.-10.10.2010... 2 Hiljaiset taiteilijat Siikalatvalla ja Pyhännällä.. 2 Kirjaston aukioloajat...

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Kausitiedote. Seuraava kausitiedote ilmestyy

Kausitiedote. Seuraava kausitiedote ilmestyy Kausitiedote Seuraava kausitiedote ilmestyy 1.12.2017 Ilmoitukset tiedotteeseen 31.11.2017 mennessä osoitteeseen: kari.rissanen@huittinen.fi tai http://www.huittinen.fi/matkailu/huittisissa_tapahtuu/ilmoita_kausitiedotteessa

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio KEVÄT 2018? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN 8.5.2017 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2018?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta 2/2007

Terveisiä kunnantuvalta 2/2007 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 2/2007 Savitaipaleen kunnanvaltuusto päätti kunnan menevän mukaan alueelliseen, ns. YTAKEyhteistyöhön. Tähän

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 Sisältö Eduskuntavaalit 2011... 1 Opiskelija-avustukset haettavana... 2 Palvelu-asunto vuokrattavana... 3 Nuohoustiedote... 3 Jokihelmen opisto... 3 Elokuva

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Kokousaika 23.9.2015 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, pj Isotalo Päivi vpj Lehtonen Jukka vj Lindström Asko Leppämäki Mauri Mikkola

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 11 LUKION TYÖSUUNNITELMA LV.2013 2014 12 KESKI-SUOMEN LUKIOIDEN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 Maanantai 1.1. 12.00-12.30 Katsotaan yhdessä Tasavallan presidentin uudenvuodenpuhe, TV1 / Tarjolla pientä naposteltavaa Tiistai 2.1. 10.30-11.15

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Jäsentiedote 1/2017 1 HALLITUS V. 2017 Puheenjohtaja Tuiri Iso-Hollo tuiri.iso-hollo@elisanet.fi p. 050-3016043 Varapuheenjohtaja Rainer Paakkonen rainer.paakkonen@pp.inet.fi

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä Siikalatvalla 2012 Kestilä: ma 7.5. Kestilän peruskoulu, liikuntasali, Jokihelmen opiston lajiesittelyt: klo 19.00-19.45 Lasten liikunta, Minna Huhmarniemi klo 19.45-20.30 Funktional training, Minna Huhmarniemi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

LIIKUNTAHINNASTO 2014

LIIKUNTAHINNASTO 2014 LIIKUNTAHINNASTO 2014 Liikuntapaikkojen hinnat 1.1.2014 alkaen Tarkennettu hinnasto 9.4.2014 Yleiset ehdot 1. Urheiluseurojen hinnat Urheiluseurojen hinnat koskevat nokialaisia rekisteröityneitä urheilu-

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Syksyn muut muksukirjastopäivät ke 9.9. 7.10. 4.11. 2.12. Merkkaa kalenteriin.

Syksyn muut muksukirjastopäivät ke 9.9. 7.10. 4.11. 2.12. Merkkaa kalenteriin. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen - Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 7/2015 9.8.2015 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja 12

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA Tervehdys täältä Kuopion kaupungin rekrytointipalvelusta. Kiitämme Sinua jättämästäsi hakemuksesta sijaispankkiimme sekä jo mahdollisista tekemistäsi sijaisuuksista Kuopion kaupungille. Syksy on tulossa

Lisätiedot

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! YHTEISHAKU 2018 - yhteishaun aikataulu ja muutokset - hakuprosessi meidän koulussa - nettihaku: www.opintopolku.fi - opiskelupaikan varmistaminen

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi

SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 1/2007 Koulurakentamisasiaa Kirkonkylän koulut ovat odottaneet jo pitkään kokonaisvaltaista korjausta, jossa otetaan huomioon tulevat

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46 Kokousaika 15.6.2016 kello 18.00 18.09 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt

Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt Aikoihin voi tulla muutoksia. Seuraa ilmoitteluamme Hämeen Sanomissa ja Kaupunkiuutisissa. Tapahtumat ovat Hyvinvointikeskuksessa, Hallituskatu

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2015

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2015 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 9.6.2015 klo 18.30-20.23 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen x Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI (kuusitie 4 Tammela) Tarkoitettu yli 60 vuotiaille henkilöille. Yleisillä vuoroilla kaikki yli 18v. naiset saavat käyttää salia. Avataan maanantaina 12.9.2016

Lisätiedot

Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta

Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2017-2018 Tähän lehtiseen on kerätty kaikkien koulujen kerhojen sisällöt ja aikataulut. Kerhot on ensisijaisesti tarkoitettu oman koulun oppilaille, mutta mahdollisuuksien

Lisätiedot

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 Keskiviikko 05.03.2007 kello 18.00 Nuorisotila Kellari 1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot