LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä"

Transkriptio

1 LIITE 12 Raportti a 1(1) TILAAJA: TEKIJÄT: Rakennusliike Lapti Oy Erno Ruotsalainen Itkonniemenkatu 15 75, Kuopio p Jarkko Punnonen DI, FISE A tärinä Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä Erno Huttunen DI, Fise A akustiikka Maaliikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Kuopion Portti LAUSUNNON MUUTOKSET: Versio Päiväys Muutokset a versio Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot Oy:n kirjallisella luvalla.

2 Raportti a 2(1) Tiivistelmä Kohteeseen Kuopion Portti on radan pohjoispuolelle suunnitteilla kolme tornirakennusta ja niiden yhteyteen rakennettava matkakeskus oheistoimintoineen. Tornirakennukset on suunniteltu sijoitettavaks puolen rakennukset suunnitellaan myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. Alustavissa suunnitelmissa radan eteläpuoliset rakennukset on suunniteltu lähimmillään noin 12 metrin etäisyydelle lähimmän raiteen keskilinjasta. Tässä lausunnossa arvioidaan raideliikenteen aiheuttamat tärinä- sekä runkomelutasot suunnitelluissa rakennuksissa. Tätä lausuntoa varten on kohteessa suoritettu maaperän värähtelymittaukset Tulosten perusteella raideliikenteen tärinän tunnusluvut vaihtelevat pahimmassa tapauksessa mittauspisteissä tärinäluokasta A tärinäluokkaan C. Luokka C tulee täyttää mm. olemassa olevien väylien varsien alueilla, joiden kaavaa merkittävästi muutetaan. Tärinän osalta vaatimus täytetään kaikissa mittauspisteissä. Tulosten perusteella runkomelun asuinhuoneistojen, Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat sekä Kokoontumis- ja opetustila tavoitetaso ( prm db) ylitetään kaikissa mittauspisteissä ja kaikissa mittaussuunnissa. Mittauspisteissä MP1 ja MP2 saavutetaan toimistojen, kauppojen, näyttelytilojen ja museoiden tavoitetaso tavoitetaso ( prm db) taso ylitetään. Mittauspisteet on esitetty liitteessä 1. Alla olevassa taulukossa on esitetty mihin kerrokseen mittauspisteiden kohdalla voidaan sijoittaa asuntoja tai liiketiloja ilman vaimennustoimenpiteitä. Taulukon arviot perustuvat runkomelun pystysuuntaisiin komponentteihin. Voimakas vaakasuuntainen värähtely tulee huomioida rakennuksen sokkelin routaeristyksen suunnittelussa. Mittauspiste Asunto/majoitustila Liiketila prm prm 45 db MP1 2. krs 1. krs MP2 2. krs 1. krs MP3 9. krs 4. krs MP4 13. krs 8. krs MP5 12. krs 7. krs Runkomelun vaimennus on tarpeellinen ja tulee suunnitella, jos asuntoja tai liike/toimistotiloja tullaan sijoittamaan ylläolevaan taulukkoon nähden alempiin kerroksiin. Kun uuden rakennuksen sokkeli irrotetaan pintamaakerroksesta irrotuskaistalla, eivät runkomelun vaakasuuntaiset komponentit aiheuta ylityksiä vaatimustasoihin taulukkoon verrattuna alemmissa kerroksissa. Mikäli kohteen kohdalla kulkeva rataosuus on perustettu paaluilla kantavaan maakerrokseen, on vielä tarkistettava kovan kerroksen kautta paaluja pitkin mahdollisesti etenevä runkomelu. Tämä voidaan tehdä tarkistusmittauksin paalutuksen jälkeen. Mikäli radan perustamistapa ei ole tiedossa, tulee asia tarkastella jatkoselvityksissä. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot Oy:n kirjallisella luvalla.

3 Raportti a 3(1) Sisällys Tiivistelmä... 2 Sisällys Kohde Rakennuskohde Selvityksen tarkoitus Maaperätiedot Muut lähtötiedot Arviointimenetelmät Tärinä Asuinolosuhteet Runkomelu Määräykset ja ohjearvot Tärinä Ympäristönsuojelulaki Asuinolosuhteet Runkomelu Värähtelymittaus Mittaus Tärinä Asuinolosuhteet Runkomelu Tulosten arviointi ja toimenpide-ehdotukset Tärinä Runkomelu... 9 Liitteet... 1 Lähteet... 1 Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot Oy:n kirjallisella luvalla.

4 Raportti a 4(1) Kohde 1.1 Rakennuskohde Kuopion Portti (Kuopion matkakeskus) 73 Kuopio 1.2 Selvityksen tarkoitus Kohteeseen Kuopion Portti on radan pohjoispuolelle suunnitteilla kolme tornirakennusta ja niiden yhteyteen rakennettava matkakeskus oheistoimintoineen. Tornirakennukset on suunm etäisyydelle lähimmän raiteen keskilinjasta. Alustavissa suunnitelmissa radan eteläpuoliset rakennukset on suunniteltu lähimmillään noin 12 metrin etäisyydelle lähimmän raiteen keskilinjasta. Radan etelänpuolen rakennukset suunnitellaan myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. Tässä lausunnossa arvioidaan raideliikenteen aiheuttamat tärinä- sekä runkomelutasot suunnitelluissa rakennuksissa. Tätä lausuntoa varten on kohteessa suoritettu maaperän värähtelymittaukset Maaperätiedot Lausunnon laatimishetkellä ei kohteesta ole käytettävissä pohjatutkimusta ja perustamistapalausuntoa. Ramboll Finland Oy on laatinut kohteen alustavan rakennettavuusselvityksen , jossa kerrotaan maaperästä seuraavasti: Suunnittelualueella ja sen ympäristössä on tehty pohjatutkimuksia aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa, joita täydennettiin marraskuussa 216 Suomen GPS-Mittaus Oy:n toimesta. Radan pohjoispuolinen alue Piha-alueella avaus on tehty poraamalla. Tutkimuspisteiden kohdalla pinnassa on rakenne- Täyttökerrosten alapuolella on silttinen maakerros, vaihdellen hiekkaisesta siltistä saviseen metriä; kerros on pääosin löyhässä tilassa. Silttipitoisen kerroksen alapuolella on tiiviydeltään vaihteleva moreenikerros, jonka sisältämiin kiviin / kalliopintaan (kalliopintaa ei varmistettu) alueella tehdyt kairaukset ovat päättyneet metrin syvyyteen maanpinnasta mitattuna. Radan eteläpuolinen alue Pinnassa on noin 2 metriä paksu täyttökerros, Täyttökerroksen alapuolella on hiekkamoreenikerros, mikä on ainakin osin löyhää ja silttistä. Alueella tehty painokairaus on ilmeisesti päättynyt täyttökerroksen sisältämiin kiviin noin 2 metrin syvyyteen maanpinnasta; heijarikairaus on päättynyt moreenikerroksen sisältämiin kiviin / kalliopintaan (kalliopintaa ei varmistettu) noin 1 metrin syvyyteen maanpinnasta mitattuna. Perusmaa alueilla on routivaa. Silttiset maakerrokset ovat häiriintymisherkkiä. Alueen rakennettavuus Rata-alueen pohjoispuolella pohjamaan ollessa täyttökerroksen alapuolella pääosin löyhää Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot Oy:n kirjallisella luvalla.

5 Raportti a 5(1) savista silttiä, rakennusten kantavat rakenteet suositellaan perustettavaksi tukipaaluilla joko tiiviin moreenikerroksen tai kallion varaan (kalliopintaa ei varmistettu). Myös rata-alueen eteläpuolella rakennusten alustava perustamistapa on paaluperustus. 1.4 Muut lähtötiedot Tämä lausunto perustuu lisäksi Erno Ruotsalaisen (Lapti) toimittamaan asemapiirrokseen. 2 Arviointimenetelmät 2.1 Tärinä Asuinolosuhteet 2.2 Runkomelu Tärinähaitan suuruutta on tässä selvityksessä arvioitu käyttäen VTT:n tiedotteessa [1] esitettyä arviointitasoa 3, joka perustuu maaperän värähtelymittauksiin. Tärinähaitan suuruutta on mitattu sekä arvioitu soveltaen VTT:n ohjetta [2], käyttäen viikon sijaan lyhyempää mittaus-jaksoa. Lyhyemmälläkin mittausjaksolla on mahdollista arvioida tärinähaitan mahdollisuus luotettavasti etenkin, jos liikennöinti toteutuu päivittäin samanlaisena samalla kalustolla [3], [4]. Rakennukseen siirtyvän tärinän suuruutta ja tärinän voimistumista rakennuksessa on arvioitu VTT:n tiedotteen [5] mukaan. Rakennuksessa havaittavia runkomelutasoja on arvioitu värähtelymittaustuloksista VTT:n tiedotteessa [7] esitetyllä menetelmällä, jossa huomioidaan mm. etäisyys, liikennöivä kalusto, ajonopeus, ajoneuvon ominaisuudet, väylän kunto, radan mahdollinen eristys, väylän sijainti, rakennuksen tyyppi, tarkasteltava kerros, rakennusosien resonanssin vaikutus sekä värähtelyn taajuusjakauma. Tulosten laskennassa on käytetty varmuusmarginaalia 3 db ehdotetun 6 db sijasta, koska nyt maaperästä saatuihin mittaustuloksiin sisältyy jo suurin osa laskentamenetelmän muuttujista. 3 Määräykset ja ohjearvot 3.1 Tärinä Ympäristönsuojelulaki [8] ja [9] edellyttävät liikennetärinästä aiheutuvat ympäristöhaitat otettaviksi huomioon. Edellä mainitun asetuksen mukaan liikennetärinä ei saa aiheuttaa vaurioita rakennukselle, eikä kohtuutonta häiriötä rakennuksessa oleville ihmisille Asuinolosuhteet Taulukossa 1 on esitetty VTT:n tiedotteessa [1] annetut eri tärinäluokkien ylärajat nopeustasoille sekä kuvaus luokkaan kuuluvan värähtelyn häiritsevyydestä. Yläraja on taajuuspainotetuista nopeussignaaleista laskettu tilastollinen tunnusluku rakennuksessa w,95. Luokka C edustaa minimitasoa, johon tulee pyrkiä uusien rakennusten suunnittelussa. Tilastollinen tunnusluku on määritelty siten, että satunnaisesti ohiajava juna ei 95 prosentin todennäköisyydellä ylitä Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot Oy:n kirjallisella luvalla.

6 Raportti a 6(1) kyseistä arvoa. Värähtelyluokka Kuvaus värähtelyolosuhteista A Hyvät asuinolosuhteet. w,95 [mm/s] B Suhteellisen hyvät asuinolosuhteet. C Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa. D Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla. 3.2 Runkomelu Taulukossa 1 esitetyt luokan C arvot koskevat normaaleja asuinrakennuksia. Mikäli halutaan suunnitella korkeampi tasoinen rakennus (esim. häiriöttömämpi lepokoti, sairaala), tulee pyrkiä yhtä luokkaa parempaan tasoon. Taulukkoa 1 ei sovelleta rakennuksille, joissa ihmiset ovat pääasiassa liikkeessä tai muuten kuin liikenteestä aiheutuvat häiriöt voivat olla merkittävämpiä (esim. toimistot, kaupat, kahvilat, ostoskeskukset, tavaratalot, liikuntatilat). Taulukossa 2 on esitetty VTT:n esiselvityksessä [7] annetut suositukset runkomelutasojen raja-arvoiksi. Suositukset on annettu tilastollisena runkomelutasona prm, jonka määritelmä on, että satunnaisesti mitatun ohituksen enimmäisäänitaso pa,s,max ei 95% todennäköisyydellä ylitä kyseistä arvoa. Rakennustyyppi Runkomelutaso prm Radio-, tv- ja äänitysstudiot, konserttisalit 25-3 Asuinhuoneistot 3/35 * Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat potilashuoneet, majoitustilat 3/35 päiväkodit, lasten ja henkilökunnan oleskeluun tarkoitetut * huoneet Kokoontumis- ja opetustilat luokkahuoneet, luentosalit, kirkot ja muut huonetilat, joissa edellytetään yleisön saavan hyvin puheesta selvän ilman 35 äänentoistolaitteiden käyttöä muut kokoontumistilat kuten teatterit ja kirjastot Toimistot, kaupat, näyttelytilat, museot 4/45 * * Avoradat. Mikäli kaavamääräyksessä on annettu ohje julkisivun ilmaääneneristävyydestä, on suositeltavaa käyttää runkomelutason tiukempaa raja-arvoa. Kohteen asemakaavassa ei ole raideliikenteen melusta aiheutuvaa vaatimusta julkisivun ääneneristävyydelle. Tällä perusteella runkomelun vaatimukseksi saadaan asunnoille ja majoitushuoneille prm 35 db. Toimistoille ja kaupoille saadaan vaatimukseksi prm 45 db. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot Oy:n kirjallisella luvalla.

7 Raportti a 7(1) Värähtelymittaus 4.1 Mittaus Mittaukset kohteessa suoritettiin Värähtelyä mitattiin viidessä mittauspisteessä. MP3 olivat junaradan pohjoispuolella ja mittauspisteet Mittauspisteiden tarkempi sijainti on esitetty liitteessä 1. Kaikissa mittauspisteissä mitattiin värähtelyä kolmeen suuntaan. Mittaussuunnat ovat: - x = radan suuntaisesti - y = rataa vasten kohtisuoraan - z = pystysuunta Mittauspisteet sekä antureiden sijoitus on esitetty taulukossa 3. Mittausjaksojen aikana mitattiin yhteensä 33 mittaustulosta radan eteläpuolella ja 36 radan pohjoispuolella. Mittaushetkellä maaperä ei ollut jäässä aivan maanpintaa lukuun ottamatta. Anturit sijoitettiin maakerrokseen, joka ei ollut jäässä. Mittaus suoritettiin automaattisen kameravalvonnan avulla. Kaikkia junia ei pystytty videokuvan perusteella tunnistamaan. Videokuvan perusteella pystyttiin tunnistamaan 17 asemalle saapunutta tai ohiajanutta junaa. Videokuvasta tunnistetuista junista on liitteiden 2 ja 3 taulukoissa esitetty junatyypit ja vaunumäärät. VR:n toimittamien junatietojen perusteella asemalle saapuneita/ohiajaneita junia n ollut mittausaikana 26. Niistä junista, joita videokuvasta ei ole tunnistettu, ei ole esitetty Lisäksi radan pohjoispuolella on useita mittaustuloksia, jotka eivät ole aiheutuneet asemalle saapuneista/ohiajaneista junista. Nämä on kuitenkin mittaustuloksia tarkastelemalla tunnistettu junien aiheuttamiksi. Nämä mittaustulokset ovat todennäköisesti aiheutuneet rata-alueella huoltotarkoituksessa liikkuneista junista/vetureista. Nämä mittaustulokset on merkitty Koko mittausjakson aikana mitattiin 12 tavarajunan ja 13 pitkänmatkan matkustajajunan ohitusta. Mittauspiste Etäisyys Anturin sijoitus Mittaussuunnat lähimmästä raiteesta MP1 (pohjoispuoli) 2 m Maaperä x, y, z MP2 (pohjoispuoli) 17 m Maaperä x, y, z MP3 (pohjoispuoli) 17 m Maaperä x, y, z MP4 (eteläpuoli) 12 m Maaperä x, y, z MP5 (eteläpuoli) 12 m Maaperä x, y, z Kohteen kohdalla rautatieliikennöinti muodostuu päivittäin toistuvasta kaukojunaliikenteestä (matkustajajunia) sekä tavarajunista. Oleellista kuitenkin on, että mittausjakso valitaan siten, että se sisältää etukäteen häiritsevimmäksi arvioidut junatyypit. Alueella häiritsevimmäksi junatyypiksi raskaat tavarajunat. Käytetty mittausjakso valittiin siten, että se sisälsi kaikki kohteessa liikennöivät junatyypit. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot Oy:n kirjallisella luvalla.

8 Raportti a 8(1) Tärinä Asuinolosuhteet Taulukossa 4 on esitetty maaperästä mitattujen nopeustasojen tilastolliset tunnusluvut maa w,95 mittausjaksolta määritettynä. Suurimpien mitattujen yksittäisten ohitusten huippu-arvot ^ w,rms, niiden keskimääräinen taajuusjakauma sekä tuloksista määritetyt tärinäluokat mittauspisteittäin on esitetty liitteissä 2 ja 4. Mittauspiste maa Nopeustasojen tilastolliset tunnusluvut w,95 [mm/s] x y z MP1,6,1,6 MP2,6,1,5 MP3,6,7,7 MP4,15,24,15 MP5,2,15,1 maa w,95 runko Maaperästä mitatuista tärinätasoista lasketut vaakavärähtelyn w,95 ja pystyvärähtelyn lattia tunnusluvut rakennuksessa on esitetty taulukossa 5. Tunnuslukuihin liittyvät taajuusjakaumat on esitetty liitteessä 2. Laskenta on tehty pahimman mahdollisen tilanteen mu- w,95 kaan. 4.3 Runkomelu lattia runko w,95 w,95 Mittauspiste Nopeustasojen tilastolliset tunnusluvut [mm/s] runko lattia w,95 w,95 MP1,14,9 MP2,15,9 MP3,1,11 MP4,19,14 MP5,13,8 Taulukossa 6 on esitetty maaperän mittauksista arvioidut runkomelutasot prm mittauspisteittäin. Arviot koskevat rakennuksen alinta kerrosta. Suurimpien mitattujen yksittäisten ohitusten huippuarvot pasmax [db, ref 1 nm/s], niiden keskimääräinen taajuusjakauma sekä tuloksista määritetyt runkomelutasot prm mittauspisteittäin on esitetty liitteissä 3 ja 5. Mittauspiste Runkomelutasot x y z MP MP MP MP MP Ylemmissä kerroksissa saavutettavat runkomelutasot prm ovat pienempiä, kuin taulukossa 8 esitetyt. Ensimmäisessä viidessä kerroksessa runkomelu vaimenee noin 2 db / kerros, ja siitä ylöspäin noin 1 db / kerros. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot Oy:n kirjallisella luvalla.

9 Raportti a 9(1) Tulosten arviointi ja toimenpide-ehdotukset 5.1 Tärinä 5.2 Runkomelu Mittauspisteiden sijainti on esitetty liitteessä 1. Taulukossa 5 on esitetty raideliikenteen tärinän tunnusluvut rakennuksen rungolle sekä lattioille. Arvojen määrityksessä on huomioitu tärinän voimistuminen rakenteissa sekä yleisessä tapauksessa, että resonanssin seurauksena. Pahimmassa tapauksessa rungon osalta tullaan radan pohjoispuolella sijoittumaan tärinäluokkaan B. Radan eteläpuolella tullaan sijoittumaan mittauspisteessä MP4 tärinäluokkaan C ja mittauspisteessä MP5 tärinäluokkaan B. Pahimmassa tilanteessa lattioiden osalta tullaan sijoittumaan luokkaan A radan pohjoispuolella. Radan eteläpuolella tullaan lattioiden osalta pahimmassa tapauksessa sijoittumaan luokkaan B. Kaikissa mittauspisteissä saavutetaan tärinän osalta vähintään tärinäluokka C, joka on vähimmäisvaatimus uudisrakennuksessa. Taulukossa 6 on esitetty raideliikenteen arvioidut runkomelutasot rakennusten alimmissa kerroksissa. Runkomelu vaimenee arviolta 2 db/krs. Taulukossa 7 on esitetty kerros, johon mittauspisteen kohdalla voidaan ilman vaimennustoimenpiteitä sijoittaa asuntoja tai liiketiloja, siten että runkomelun vaatimustaso täyttyy. Taulukon 7 arviot perustuvat runkomelun pystysuuntaisiin komponentteihin. Voimakas vaakasuuntainen värähtely tulee huomioida rakennuksen sokkelin routaeristyksen suunnittelussa. Mittauspiste Asunto/majoitustila Liiketila prm prm 45 db MP1 2. krs 1. krs MP2 2. krs 1. krs MP3 9. krs 4. krs MP4 13. krs 8. krs MP5 12. krs 7. krs Mikäli kohteen kohdalla kulkeva rataosuus on perustettu paaluilla kantavaan maakerrokseen, on vielä tarkistettava kovan kerroksen kautta paaluja pitkin mahdollisesti etenevä runkomelu. Tämä voidaan tehdä tarkistusmittauksin paalutuksen jälkeen. Mikäli radan perustamistapa ei ole tiedossa, tulee asia tarkastella jatkoselvityksissä. Radan pohjoispuoli Tulosten perusteella runkomelun tavoitetaso asuin- ja majoitustiloille ( prm db) ylitetään Mittauspisteissä MP1 ja MP2 ylitykset ovat etenkin pystysuunnassa pieniä. Laskettuja tuloksia kokemusperäisesti arvioiden runkomelu vaimenee huomattavasti etenkin vaakasuuntaisten komponenttien osalta siirryttäessä maakerroksista perustuksiin. Mittauspisteiden MP1 ja MP2 kohdalla asuinkäyttöön tarkoitettuja tiloja on suunniteltu vasta ylempiin kerroksiin. Näissä Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot Oy:n kirjallisella luvalla.

10 Raportti a 1(1) kerroksissa tullaan tulosten perusteella saavuttamaan runkomelun asuin- ja majoitustilojen tavoitetaso ( prm db). Mittauspisteiden MP1 ja MP2 kohdalla alitetaan liiketiloille asetettu runkomelun tavoitetaso ( prm db) jo katutasossa. Mittauspisteessä MP3 ylitykset runkomelun osalta ovat suuria ja ylitykset valmiissa rakennuksessa ovat mahdollisia. Runkomelun vaimennus on tarpeellinen mittauspisteen MP3 kohdalla, jos asuntoja tai liike/toimistotiloja tullaan sijoittamaan taulukkoon 7 nähden alempiin kerroksiin. Radan eteläpuoli Tulosten perusteella runkomelun asuin- ja majoitustilojen tavoitetaso ( prm mittauspisteissä MP4 ja MP5 kaikissa mittaussuunnissa. db) ylitetään Laskettuja tuloksia kokemusperäisesti arvioiden runkomelu vaimenee huomattavasti etenkin vaakasuuntaisten komponenttien osalta siirryttäessä maakerroksista perustuksiin. Ylitykset ovat kuitenkin niin suuria, että ylitykset valmiissa rakennuksessa ovat todennäköisiä. Runkomelun vaimennus on radan eteläpuolella tarpeellinen ja tulee suunnitella, jos asuntoja tai liike/toimistotiloja tullaan sijoittamaan taulukkoon 7 nähden alempiin kerroksiin. Kun uuden rakennuksen sokkeli irrotetaan pintamaakerroksesta irrotuskaistalla, eivät runkomelun vaakasuuntaiset komponentit aiheuta ylityksiä vaatimustasoihin taulukkoon 7 verrattuna alemmissa kerroksissa. Liitteet 1. Mittauspisteet merkittynä asemapiirustukseen (1 s.) 2. Tulokset mittauspisteittäin tärinän osalta radan pohjoispuolella (3 s.) 3. Tulokset mittauspisteittäin runkomelun osalta radan pohjoispuolella (3 s.) 4. Tulokset mittauspisteittäin tärinän osalta radan eteläpuolella (2 s.) 5. Tulokset mittauspisteittäin runkomelun osalta radan eteläpuolella (2 s.) Lähteet [1] Törnqvist, J. ja Talja, A. 26. Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa, VTT Working Papers s. [2] Talja, A. 24. Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta, VTT tiedotteita s. [3] NS 8176.E Vibration and Shock Measurement of vibration in buildings from landbased transport and guidance to evaluation of its effects on human beings. 28 s. [4] Huhtala, T. 26. Mittausjakson pituuden vaikutus maaperästä mitatun raideliikenteen värähtelyn asuntoihin aiheuttaman haitan arvioinnissa s. [5] Talja, A., Vepsä, A., Kurkela, J. ja Halonen, M. 28. Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi, VTT tiedotteita s. [6] Törnqvist, J ja Nuutilainen, O. 22. Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin. Vaurioalttiuden kartoittaminen ja mittaaminen (luonnos). VTT Tiedotteita s. [7] Talja, A. ja Saarinen, A. 29. Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, Esiselvitys, VTT tiedotteita s. [8] Ympäristönsuojelulaki n:o Ympäristönsuojelulaki. Naantali: Ympäristöministeriö [9] SRakMK, B Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa B3. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista s. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot Oy:n kirjallisella luvalla.

11 Temppelikatu 6 B, 1 Helsinki puh s-posti a Kuopion Portti Mittauspisteiden sijainti Liite 1 (1/1)

12 Raportti a Liite2 1(3) Etäisyys: 2 m Sijoitus: maaperä Mittausjakso: klo klo 13 MP1 Mitatut tärinätasot v w,rms,max sekä tunnusluvt v w,95,maa 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta x y z v w,rms,max v w,rms,max v w,rms,max [mm/s] [mm/s] [mm/s] :47 Juna -, :35 Tavara7 2+23, :35 Tavara7 2+23, :35 Tavara6 1+34, :47 Juna -, :47 Juna -, :35 Tavara7 2+23, :35 Tavara6 1+34, :35 Tavara6 1+34, :57 HUOLTO -, :19 HUOLTO -, :6 HUOLTO -, :32 HUOLTO -, :57 HUOLTO -, :46 HUOLTO -, :47 HUOLTO -, :47 HUOLTO -, :36 HUOLTO -, :25 HUOLTO -, :4 HUOLTO -, :4 HUOLTO -, : HUOLTO -, :9 HUOLTO -, :25 HUOLTO -, :48 HUOLTO -, : HUOLTO -, : HUOLTO -, :39 HUOLTO -, :32 HUOLTO -, :32 HUOLTO -, :4 HUOLTO -, :48 HUOLTO -, :9 Juna -, :15 HUOLTO -, :9 Juna -, :3 HUOLTO -, :34 HUOLTO -, :34 HUOLTO -, :15 HUOLTO -, :19 HUOLTO -, :4 HUOLTO -, :57 HUOLTO -, :48 HUOLTO -, :24 HUOLTO -, :34 HUOLTO -,2 Tunnusluku v w,95,maa:,6 Tunnusluku v w,95,maa:,1 Tunnusluku v w,95,maa:,6 Maaperän värähtelyn taajuussisältö terssikaistoittain. Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa,9 Lattian ja rungon värähtelyn suuruus resonanssitapauksessa,9 Rungon värähtely,6,6,3,3,9 Rungon värähtely,9,6,6,3,3,9 Lattian värähtely,9,6,6,3,3 Tärinän tunnusluvut maaperässä: Tärinän tunnusluvut rakennuksessa: Tunnusluku v w,95 (x),6 mm/s - Luokka A Tunnusluku v w,95,runko,14 mm/s Luokka B Tunnusluku v w,95 (y),98 mm/s - Luokka A Tunnusluku v w,95,lattia,9 mm/s Luokka A Tunnusluku v w,95 (z),6 mm/s - Luokka A

13 Raportti a Liite2 2(3) Etäisyys: 17 m Sijoitus: maaperä Mittausjakso: klo klo 13 MP2 Mitatut tärinätasot v w,rms,max sekä tunnusluvt v w,95,maa 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta x y z v w,rms,max v w,rms,max v w,rms,max [mm/s] [mm/s] [mm/s] :35 Tavara6 1+34, :47 Juna -, :35 Tavara7 2+23, :47 Juna -, :35 Tavara7 2+23, :47 Juna -, :35 Tavara7 2+23, :35 Tavara6 1+34, : HUOLTO -, :32 HUOLTO -, :22 HUOLTO -, :35 Tavara6 1+34, :22 HUOLTO -, :9 Juna -, :3 HUOLTO -, :48 HUOLTO -, :24 HUOLTO -, :9 Juna -, :9 Juna -, :25 HUOLTO -, :24 HUOLTO -, :2 HUOLTO -, :3 HUOLTO -, :39 HUOLTO -, :25 HUOLTO -, :39 HUOLTO -, :32 HUOLTO -, :6 HUOLTO -, : HUOLTO -, :4 HUOLTO -, :24 HUOLTO -, :32 HUOLTO -, :32 HUOLTO -, : HUOLTO -, :15 HUOLTO -, :15 HUOLTO -, :3 HUOLTO -, :4 HUOLTO -, :25 HUOLTO -, :3 HUOLTO -, :15 HUOLTO -, :21 HUOLTO -, :39 HUOLTO -, :3 HUOLTO -, :36 HUOLTO -,3 Tunnusluku v w,95,maa:,6 Tunnusluku v w,95,maa:,1 Tunnusluku v w,95,maa:,5 Maaperän värähtelyn taajuussisältö terssikaistoittain. Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa,9 Lattian ja rungon värähtelyn suuruus resonanssitapauksessa,9 Rungon värähtely,6,6,3,3,9 Rungon värähtely,9,6,6,3,3,9 Lattian värähtely,9,6,6,3,3 Tärinän tunnusluvut maaperässä: Tärinän tunnusluvut rakennuksessa: Tunnusluku v w,95 (x),6 mm/s - Luokka A Tunnusluku v w,95,runko,15 mm/s Luokka B Tunnusluku v w,95 (y),1 mm/s - Luokka B Tunnusluku v w,95,lattia,9 mm/s Luokka A Tunnusluku v w,95 (z),5 mm/s - Luokka A

14 Raportti a Liite2 3(3) Etäisyys: 17 m Sijoitus: maaperä Mittausjakso: klo klo 13 MP3 Mitatut tärinätasot v w,rms,max sekä tunnusluvt v w,95,maa 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta x y z v w,rms,max v w,rms,max v w,rms,max [mm/s] [mm/s] [mm/s] :35 Tavara7 2+23, :35 Tavara7 2+23, :35 Tavara7 2+23, :35 Tavara6 1+34, :47 Juna -, :47 Juna -, :47 Juna -, :35 Tavara6 1+34, :35 Tavara6 1+34, :19 HUOLTO -, : HUOLTO -, :25 HUOLTO -, :39 HUOLTO -, :44 HUOLTO -, :19 HUOLTO -, :22 HUOLTO -, :39 HUOLTO -, :9 Juna -, :48 HUOLTO -, :34 HUOLTO -, :32 HUOLTO -, :57 HUOLTO -, :55 Juna -, :3 HUOLTO -, :25 HUOLTO -, :24 HUOLTO -, : HUOLTO -, :15 HUOLTO -, :57 HUOLTO -, :15 HUOLTO -, :3 HUOLTO -, :15 HUOLTO -, :4 HUOLTO -, :9 HUOLTO -, :4 HUOLTO -, :24 HUOLTO -, : HUOLTO -, :3 HUOLTO -, :39 HUOLTO -, :3 HUOLTO -, :48 HUOLTO -, :5 HUOLTO -, :39 HUOLTO -, :4 HUOLTO -, :4 HUOLTO -,3 Tunnusluku v w,95,maa:,6 Tunnusluku v w,95,maa:,7 Tunnusluku v w,95,maa:,7 Maaperän värähtelyn taajuussisältö terssikaistoittain. Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa,9 Lattian ja rungon värähtelyn suuruus resonanssitapauksessa,9 Rungon värähtely,6,6,3,3,9 Rungon värähtely,9,6,6,3,3,9 Lattian värähtely,9,6,6,3,3 Tärinän tunnusluvut maaperässä: Tärinän tunnusluvut rakennuksessa: Tunnusluku v w,95 (x),6 mm/s - Luokka A Tunnusluku v w,95,runko,1 mm/s Luokka A Tunnusluku v w,95 (y),7 mm/s - Luokka A Tunnusluku v w,95,lattia,11 mm/s Luokka B Tunnusluku v w,95 (z),7 mm/s - Luokka A

15 Raportti a Liite3 1(3) Etäisyys: 2 m Sijoitus: maaperä Mittausjakso: klo klo 13 MP1 Arvioidut runkomelutasot 15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta x y z :35 Tavara :35 Tavara :35 Tavara :47 Juna :47 Juna :47 Juna :35 Tavara :35 Tavara :4 HUOLTO :4 HUOLTO :4 HUOLTO :35 Tavara :6 HUOLTO :39 HUOLTO :9 Juna :39 HUOLTO :9 Juna :39 HUOLTO :9 Juna :36 HUOLTO :39 HUOLTO :36 HUOLTO :55 Juna :57 HUOLTO :34 HUOLTO :39 HUOLTO :55 Juna :55 Juna :57 HUOLTO :48 HUOLTO :39 HUOLTO :4 HUOLTO :15 HUOLTO :57 HUOLTO :6 HUOLTO :4 HUOLTO :2 HUOLTO :34 HUOLTO :36 HUOLTO :48 HUOLTO :15 HUOLTO :6 HUOLTO :15 HUOLTO :48 HUOLTO :15 HUOLTO - 24 Runkomelutaso L prm: 38 Runkomelutaso L prm: 44 Runkomelutaso L prm: 36 Runkomelun taajuussisältö terssikaistoittain. Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa Maaperän värähtelystä arvioidut runkomelun tunnusluvut Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 38 db Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 44 db Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 36 db

16 Raportti a Liite3 2(3) Etäisyys: 17 m Sijoitus: maaperä Mittausjakso: klo klo 13 MP2 Arvioidut runkomelutasot 15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta x y z :35 Tavara :47 Juna :35 Tavara :47 Juna :35 Tavara :47 Juna :22 HUOLTO :35 Tavara :35 Tavara :35 Tavara :22 HUOLTO :22 HUOLTO :24 HUOLTO :39 HUOLTO :9 Juna :39 HUOLTO :24 HUOLTO :39 HUOLTO :36 HUOLTO : HUOLTO :4 HUOLTO :39 HUOLTO :15 HUOLTO :15 HUOLTO :15 HUOLTO :39 HUOLTO :57 HUOLTO :57 HUOLTO :57 HUOLTO :24 HUOLTO :4 HUOLTO :36 HUOLTO :36 HUOLTO :2 HUOLTO :4 HUOLTO :39 HUOLTO :9 Juna :9 Juna : HUOLTO : HUOLTO :34 HUOLTO :3 HUOLTO :6 HUOLTO :2 HUOLTO :48 HUOLTO - 25 Runkomelutaso L prm: 42 Runkomelutaso L prm: 42 Runkomelutaso L prm: 37 Runkomelun taajuussisältö terssikaistoittain. Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa Maaperän värähtelystä arvioidut runkomelun tunnusluvut Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 42 db Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 42 db Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 37 db

17 Raportti a Liite3 3(3) Etäisyys: 17 m Sijoitus: maaperä Mittausjakso: klo klo 13 MP3 Arvioidut runkomelutasot 15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta x y z :35 Tavara :35 Tavara :35 Tavara :47 Juna :47 Juna :47 Juna :35 Tavara :35 Tavara :35 Tavara :55 Juna :24 HUOLTO :55 Juna :4 HUOLTO :39 HUOLTO :39 HUOLTO :15 HUOLTO :55 Juna :3 HUOLTO :39 HUOLTO :4 HUOLTO :24 HUOLTO :2 HUOLTO :3 HUOLTO :4 HUOLTO :24 HUOLTO :44 HUOLTO :15 HUOLTO :3 HUOLTO :19 HUOLTO :19 HUOLTO :19 HUOLTO :15 HUOLTO : HUOLTO :48 HUOLTO : HUOLTO :48 HUOLTO :57 HUOLTO :48 HUOLTO :39 HUOLTO :6 HUOLTO :57 HUOLTO :4 HUOLTO : HUOLTO :2 HUOLTO :57 HUOLTO - 26 Runkomelutaso L prm: 49 Runkomelutaso L prm: 47 Runkomelutaso L prm: 51 Runkomelun taajuussisältö terssikaistoittain. Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa Maaperän värähtelystä arvioidut runkomelun tunnusluvut Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 49 db Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 47 db Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 51 db

18 Raportti a Liite4 1(2) Etäisyys: 12 m Sijoitus: maaperä Mittausjakso: klo klo 13 MP4 Mitatut tärinätasot v w,rms,max sekä tunnusluvt v w,95,maa 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta x y z v w,rms,max v w,rms,max v w,rms,max [mm/s] [mm/s] [mm/s] :23 Tavara9 1+31, :3 Tavara1, :38 Tavara2 1+24, :47 Tavara4 1+21, :47 Tavara4 1+21, :23 Tavara9 1+31, :38 Tavara2 1+24, :38 Tavara2 1+24, :13 Tavara8 1+24, :13 Tavara8 1+24, :23 Tavara9 1+31, :13 Tavara8 1+24, :2 Tavara1 23, :13 Tavara8 1+24, :47 Tavara4 1+21, :13 Tavara8 1+24, :13 Tavara8 1+24, :35 Tavara7 2+23, :35 Tavara7 2+23, :23 Tavara3 1+21, :23 Tavara3 1+21, :23 Tavara3 1+21, :35 Tavara7 2+23, :2 Tavara1 23, :47 Juna -, :21 Tavara5 2+18, :47 Juna -, :21 Tavara5 2+18, :35 IC1/2 5, :21 Tavara5 2+18, :48 Juna -, :15 Tavara1 1+4, :15 Tavara1 1+4, :35 IC1/2 5, :47 Juna -, :35 IC1/2 5, :48 Juna -, :48 Juna -, :48 Juna -, :35 Tavara6 1+34, :4 Juna -, :48 Juna -, :15 Tavara1 1+4, :35 Tavara6 1+34, :35 Tavara6 1+34,7 Tunnusluku v w,95,maa:,15 Tunnusluku v w,95,maa:,24 Tunnusluku v w,95,maa:,15 Maaperän värähtelyn taajuussisältö terssikaistoittain. Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa,9 Lattian ja rungon värähtelyn suuruus resonanssitapauksessa,9 Rungon värähtely,6,6,3,3,9 Rungon värähtely,9,6,6,3,3,9 Lattian värähtely,9,6,6,3,3 Tärinän tunnusluvut maaperässä: Tärinän tunnusluvut rakennuksessa: Tunnusluku v w,95 (x),15 mm/s - Luokka B Tunnusluku v w,95,runko,19 mm/s Luokka C Tunnusluku v w,95 (y),24 mm/s - Luokka C Tunnusluku v w,95,lattia,14 mm/s Luokka B Tunnusluku v w,95 (z),15 mm/s - Luokka B

19 Raportti a Liite4 2(2) Etäisyys: 12 m Sijoitus: maaperä Mittausjakso: klo klo 13 MP5 Mitatut tärinätasot v w,rms,max sekä tunnusluvt v w,95,maa 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta x y z v w,rms,max v w,rms,max v w,rms,max [mm/s] [mm/s] [mm/s] :38 Tavara2 1+24, :38 Tavara2 1+24, :47 Tavara4 1+21, :47 Tavara4 1+21, :2 Tavara1 23, :38 Tavara2 1+24, :47 Juna -, :35 IC1/2 5, :21 Tavara5 2+18, :21 Tavara5 2+18, :47 Juna -, :35 Tavara7 2+23, :23 Tavara9 1+31, :23 Tavara9 1+31, :2 Tavara1 23, :23 HUOLTO -, :47 Tavara4 1+21, :23 Tavara3 1+21, :13 Tavara8 1+24, :13 Tavara8 1+24, :23 Tavara9 1+31, :35 IC1/2 5, :21 Tavara5 2+18, :47 Juna -, :2 Tavara1 23, :35 Tavara7 2+23, :13 Tavara8 1+24, :23 Tavara3 1+21, :13 Tavara8 1+24, :13 Tavara8 1+24, :35 Tavara7 2+23, :23 Tavara3 1+21, :15 Tavara1 1+4, :48 Juna -, :23 HUOLTO -, :35 IC1/2 5, :13 Tavara8 1+24, :48 Juna -, :23 HUOLTO -, :35 Tavara6 1+34, :48 Juna -, :48 Juna -, :48 Juna -, :35 Tavara6 1+34, :35 Tavara6 1+34,7 Tunnusluku v w,95,maa:,2 Tunnusluku v w,95,maa:,15 Tunnusluku v w,95,maa:,1 Maaperän värähtelyn taajuussisältö terssikaistoittain. Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa,9 Lattian ja rungon värähtelyn suuruus resonanssitapauksessa,9 Rungon värähtely,6,6,3,3,9 Rungon värähtely,9,6,6,3,3,9 Lattian värähtely,9,6,6,3,3 Tärinän tunnusluvut maaperässä: Tärinän tunnusluvut rakennuksessa: Tunnusluku v w,95 (x),2 mm/s - Luokka C Tunnusluku v w,95,runko,13 mm/s Luokka B Tunnusluku v w,95 (y),15 mm/s - Luokka B Tunnusluku v w,95,lattia,8 mm/s Luokka A Tunnusluku v w,95 (z),1 mm/s - Luokka B

20 Raportti a Liite5 1(2) Etäisyys: 12 m Sijoitus: maaperä Mittausjakso: klo klo 13 MP4 Arvioidut runkomelutasot 15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta x y z :38 Tavara :47 Tavara :38 Tavara :23 Tavara :38 Tavara :23 Tavara :47 Tavara :23 Tavara :13 Tavara :2 Tavara :13 Tavara :47 Tavara :13 Tavara :35 Tavara :23 Tavara :35 Tavara :2 Tavara :21 Tavara :23 Tavara :23 Tavara :35 Tavara :47 Juna :21 Tavara :47 Juna :48 Juna :47 Juna :2 Tavara :48 Juna :35 IC1/ :15 Tavara :21 Tavara :15 Tavara :35 IC1/ :35 IC1/ :48 Juna :48 Juna :35 Tavara :35 Tavara :35 Tavara :15 Tavara :48 Juna :48 Juna :23 HUOLTO :23 HUOLTO :23 HUOLTO - 46 Runkomelutaso L prm: 64 Runkomelutaso L prm: 67 Runkomelutaso L prm: 58 Runkomelun taajuussisältö terssikaistoittain. Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa Maaperän värähtelystä arvioidut runkomelun tunnusluvut Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 64 db Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 67 db Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 58 db

21 Raportti a Liite5 2(2) Etäisyys: 12 m Sijoitus: maaperä Mittausjakso: klo klo 13 MP5 Arvioidut runkomelutasot 15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta x y z :38 Tavara :38 Tavara :47 Tavara :47 Tavara :2 Tavara :38 Tavara :23 Tavara :47 Tavara :23 Tavara :47 Juna :47 Juna :35 Tavara :2 Tavara :35 IC1/ :2 Tavara :21 Tavara :23 Tavara :23 Tavara :35 Tavara :35 Tavara :21 Tavara :35 IC1/ :13 Tavara :47 Juna :23 Tavara :21 Tavara :13 Tavara :48 Juna :23 Tavara :35 IC1/ :13 Tavara :48 Juna :15 Tavara :35 Tavara :48 Juna :35 Tavara :23 HUOLTO :35 Tavara :48 Juna :48 Juna :23 HUOLTO :48 Juna :15 Tavara :15 Tavara :23 HUOLTO - 51 Runkomelutaso L prm: 65 Runkomelutaso L prm: 64 Runkomelutaso L prm: 57 Runkomelun taajuussisältö terssikaistoittain. Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa Maaperän värähtelystä arvioidut runkomelun tunnusluvut Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 65 db Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 64 db Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm 57 db

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI KOHTEEN ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 30.11.2016 Viite 1510030132 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut J. Hirvonen Ramboll Kirjastokatu 4 70100 Kuopio Finland

Lisätiedot

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinä- ja runkomeluselvitys Päivämäärä 12.4.2013 ID-numero 644145 IX (TAMPELLA) -956-1, KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN-

Lisätiedot

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-3 1(12) 14.5.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi Värähtelyselvitys,

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a Raportti 4557-1a Tärinä- ja runkomeluselvitys Pentinpelto, Parkano Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4557-1a Ensimmäinen versio Raportti 4557-1a 2(11) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1

Lisätiedot

Keskustaajaman asemakaavan päivitys

Keskustaajaman asemakaavan päivitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Osmontie 34 PL 950 00601 Helsinki PARIKKALAN KUNTA Keskustaajaman asemakaavan päivitys Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19440 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Raportti 5436-2b 1(15) 20.12.2012 Raideliikenteen tärinäselvitys Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 5436-2b 20.12.2012 Korjattu kappaletta 4 ratarakenteen vaimennusratkaisun

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunto 4580-2b 1(15) Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 4580-2b Runkomelun raja-arvoksi muutettu L prm = 35 db. Päivitetty

Lisätiedot

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Orimattilan kunta Päivämäärä 6.6.2014 (täydennetty 2.7.2014) HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Viite 82141930 HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

VT3 tärinämittaukset, Laihia

VT3 tärinämittaukset, Laihia VT3 tärinämittaukset, Laihia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jussi Kurikka-Oja 16.6.2014 1 Taustatiedot Tässä tärinämittausraportissa kuvataan Laihialla VT3:n varrella tehtyjen tärinämittausten toteuttamistapa

Lisätiedot

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 7 tärinä- ja runkomeluselvitys ID 96 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 9.. 9.. 9 () SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3...3 Tilaajat... 3 Akustiikkasuunnittelija...

Lisätiedot

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS 110 Tärinä Raportti PR-TÄR1228-1 Järvenpään kaupunki Helsinki 14.8.2012 Ilkka Holmila Kaupunkiarkkitehti Sivu 1 (10) + liitteet (5) Seutulantie 12 04401 Järvenpää TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Perhelän

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen 112 Tärinä Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen TÄRINÄSELVITYS Villa Breda, Kauniainen Mittaukset

Lisätiedot

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19860 Raportti

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3481 TÄR01 Sivu 1 (13) Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 11 13101 Hämeenlinna Turku 22.5.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3379 TÄR01 Sivu 1 (11) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 21.1.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM

Lisätiedot

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-6a 1(17) 14.1.2009 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS 3 Tärinä Raportti PR-TÄR2 Rovaniemen kaupunki Turku 30.. Tekniset palvelut PL 2 Sivu (3) + liitteet () 960 Rovaniemi TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS Koskenrannan alue, kortteli 37, tontti, Rovaniemi

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR4140 TÄR01 Sivu 1 (15) Janakkalan kunta Piia Tuokko Turku 13.4.2017 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Harvialan asemakaavoitus, Janakkala Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Liikennetärinä Raportti PR3392 TÄR02 Sivu 1 (12) Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 19.4.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS 2 Tärinä Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 3.2. Lintulahdenkatu a 0030 Helsinki Sivu (2) LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 2. 26.. Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Vastaanottaja Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2010 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI LIITE 8 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Päivämäärä 05/03/2010 Laatija

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola Vastaanottaja, Juha Jaakola Asiakirjatyyppi Runkomeluselvitysraportti Päivämäärä 2/2011 TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR TÄR1274 1 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Anne Karvinen Jussilainen PL 126 15141 Lahti Turku 27.12.2013 MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 10. 17.12.2013

Lisätiedot

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 7 Tärinä Raportti PR-TÄR3 Vihdin kunta Turku.2. Matti Hult Asematie 3 Sivu (7) + liitteet 030 Nummela RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju) ja vanhan kaavan

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3322 TÄR01 Sivu 1 (12) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö Armi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 11.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Hennala,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemen kaupunki Helsinki 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi TÄRINÄSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3055 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 29.5.2014 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Starkin alue, Lahti Mittaukset suoritettu 17. 31.3.2014 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3507 TÄR01 Sivu 1 (14) Heini Peltonen Turku 25.6.2015 KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 25.6.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 26.2.2016 26.2.2016 1 (9) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden

Lisätiedot

Tärinäselvitys Siikaluodon alue

Tärinäselvitys Siikaluodon alue Pietarsaaren kaupunki Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 23.12.2015 23.12.2015 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden arviointi... 2 2.2 Tärinän arviointi

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe Työnro: 3409 Tilaaja: Porin kaupunki 3.10.2016 Muokattu versio 7.11.2016; yhteystiedot poistettu. LIIKENNETÄRINÄMITTUS Toinen vaihe Hallituskatu ja Maaherrankatu, Pori 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohteen yleistiedot:

Lisätiedot

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys.A.6.07 Muutokset.6.07 Rev A: Tarkennettu suosituksia..07 Alkuperäinen selvitys .A.6.07 (9) Kempeleen taajaman osayleiskaava SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja 4.9.2014 1 Taustatiedot Tämä tärinäselvitys on laadittu Siilinjärvellä, Pyöreälahden alueelle 2. kunnanosassa

Lisätiedot

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 11.5.2012 ID-numero 384941 KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO.

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3806 TÄR01 Sivu 1 (11) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 18.4.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NIVALA Nivalan yleiskaava Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 20968 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3370 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Vesijärvenkatu 31c 15140 Lahti Turku 19.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tornator, Hennala,

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NAKKILA Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 11420 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Raportti 30.4.2009 Tampereen kaupunki Viite 82123898 Versio Pvm 30.4.2009 Hyväksynyt Tarkistanut Jouko Noukka Kirjoittanut Jussi Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Tärinä Raportti PR TÄR1276 1 Sivu 1 (6) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät Jyväskylä 25. 26.3.2015 Asko Talja, erikoistutkija VTT Lifetime management Machine

Lisätiedot

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset 16WWE1124 23.06.2011 Päivitetty 10.1.2012 Temotek Oy Teknologiantie 4F 90590 OULU Kortteli 61, Muhos SISÄLLYS Kortteli 61, Muhos 16WWE1124 SaL, MiK 23.6.2011 i Sivu 1. TOIMEKSIANTO 1 2. RAUTATIETÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki LIITE 8b Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 8.6.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI-

Lisätiedot

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja NCC Suomi Oy Päivämäärä..07 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä..07 Laatija Kuvaus Kirsi Koivisto Tärinäselvitys Viite Ramboll

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.11.2012 ID 573528 TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN

Lisätiedot

MENETELMÄT TÄRINÄ- JA RUNKOMELUHAITAN ARVIOINNISSA

MENETELMÄT TÄRINÄ- JA RUNKOMELUHAITAN ARVIOINNISSA MENETELMÄT TÄRINÄ- JA RUNKOMELUHAITAN ARVIOINNISSA Timo Helimäki Akustikot Sinkokatu 11, 26100 RAUMA timo.huhtala@helimaki.fi 1 JOHDANTO Raideliikenne aiheuttaa ratarakenteeseen värähtelyä, joka maaperän

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.213 SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula 8.9.2006 Viite 82113693 Versio Pvm 8.9.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut JKO Ramboll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45

Lisätiedot

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Päivämäärä 14.12.2015 TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ Päivämäärä

Lisätiedot

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 120 Tärinä Raportti PR-TÄR1174 Hyvinkään kaupunki Helsinki 2.5.2011 Tekninen keskus Suutarinkatu 2 Sivu 1 (20) + liitteet (48) 05801 Hyvinkää HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Hyvinkään

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 31.12.2013 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ NASTOLAN KUNTA

Lisätiedot

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3694 TÄR01 Sivu 1 (10) Renor Oy Vuokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL 199 00151 Helsinki Turku 18.12.2015 TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA Vastaanottaja Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Päivämäärä 17.8.2015 RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI

Lisätiedot

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-5 1(2) 28.7.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula 9.10.2006 Viite 82114125 Versio Pvm 9.10.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut J. Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Liite 3 Haapajärvi, Ylipään alueen asemakaavan muutos Tärinäselvitys Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 6.6.2013 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035.

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8b Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 4.12.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto VSu 10129 OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä 1. Johdanto Hämeenlinnassa Hongiston alueella suunnitellaan asemakaavan muutosta. Alue on valtatie

Lisätiedot

Raideliikenteen runkomelu Case Länsimetro

Raideliikenteen runkomelu Case Länsimetro Raideliikenteen runkomelu Case Länsimetro DI Timo Peltonen, DI Timo Markula, TkT Henri Penttinen Akukon Oy etunimi.sukunimi@akukon.fi Meluntorjuntapäivät 2015 Länsimetron linjaus 2 Metrotunnelit rakennetaan

Lisätiedot

Vastaanottaja Joensuun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä NURMEKSENTIENPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS

Vastaanottaja Joensuun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä NURMEKSENTIENPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.2.2017 NURMEKSENTIENPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOS TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, tärinäselvitys

Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, tärinäselvitys Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, Seinäjoen kaupunki Jussi Kurikka-Oja 6.2.2017 2 (10) 6.2.2017 Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 3 2 TÄRINÄN VOIMAKKUUDEN ARVIOINTI

Lisätiedot

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Lauri Uotinen 12.12.2008 1 2008 19.5. 26.11. 6 kk 2009 2 3 P 4 5 6 7 12 % 15 % 11 % 156 s. 7 % 13 % 9 % 17 % 8

Lisätiedot

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus 114 Tärinä Raportti nro PR-TÄR1035 VR Yhtymä Oy Tilaaja: Lasse Kajander Turku 21.6.2007 VR Yhtymä Oy Sivut 1 (14) + 5 liitettä PL 488 00101 Helsinki Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus Kohde: Sorinkatu

Lisätiedot

Lauttasaarentie 25, meluntorjunta

Lauttasaarentie 25, meluntorjunta Lausunto 83-2a 1(3) 12.2.2015 Tilaaja: Anneli Keränen YIT Rakennus Oy Kerrostalot Pääkaupunkiseutu PL (Panuntie 11), 00621 Helsinki puh. 0 195 83 anneli.keranen@yit.fi Lauttasaarentie 25, meluntorjunta

Lisätiedot

KELLUVAN LATTIAN VÄRÄHTELY RUNKOMELUALUEELLA. Tiivistelmä

KELLUVAN LATTIAN VÄRÄHTELY RUNKOMELUALUEELLA. Tiivistelmä Pekka Taina, Tommi Saviluoto Helimäki Akustikot Oy Temppelikatu 6 B 00 HELSINKI etunimi.sukunimi@helimaki.fi Tiivistelmä Maaliikenteen runkomelualueella liikennöinti aiheuttaa maaperän värähtelyä, joka

Lisätiedot

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588 Tipotie Tärinä- ja Runkomeluselvitys 1 Työnumero 7588 Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Tipotie TARATEST OY PUH 03-368 33 22 * Mittaustyöt

Lisätiedot

Järvenpää, Pajalan teollisuusalue, kortteli 701

Järvenpää, Pajalan teollisuusalue, kortteli 701 Raportti 4762-5a 21.5.2012 Meluselvityksen päivitys Järvenpää, Pajalan teollisuusalue, kortteli 701 Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4762-4a 9.3.2011 Lisätty kaavaluonnos E9. 4762-3a

Lisätiedot

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä.

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä. Liikennetärinäselvitys PR3169 TÄR01 ja tie ja raideliikennemeluselvitys PR3169 Y02 TIIVISTELMÄ Osoitteessa Asemakatu 7 Kuopio on suunnitteilla rakennettavaksi kaksi asuinkerrostaloa. Promethor Oy mittasi

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Hattulan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2010 HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 10/08/2010 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS LIITE 5. Liikennetärinä Raportti PR3470 TÄR01 Sivu 1 (10) TA Asumisoikeus Oy Ari Uotila Turku 29.4.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tontti AK 78, rek.nro 1 9903 46 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjären kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päiämäärä 2/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Päiämäärä 10/02/2011 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla NIVALAN KAUPUNKI Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla RAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30366P002 RAPORTTI 1 (11) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot... 1 2.1 Maaperä...

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

Järvenpää, Pajalan teollisuusalue

Järvenpää, Pajalan teollisuusalue Raportti 4762-4a 11.3.2011 Meluselvitys Järvenpää, Pajalan teollisuusalue Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4762-4a 9.3.2011 Lisätty kaavaluonnos E9. 4762-3a 8.2.2011 Tutkittu kaavaluonnosta

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 1 101003177-001 TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 27.5.2016 2 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 3 2 RUNKOMELU... 4 2.1 Runkomelun synty... 4 2.2 Runkomelun

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Tärinä- ja runkomeluselvitys

Tärinä- ja runkomeluselvitys Tärinä- ja runkomeluselvitys Tampereen poliisitalon asemakaavamuutosta nro 843 varten ID 866 71 1.4.214 Kannen kuva: Viistokuva kaava-alueesta 211 ( Tampereen kaupunki) Vantaa 214 Tärinä- ja runkomeluselvitys

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Muhoksen kunta Päivämäärä 24.2.2015 päivitetty 16.3.2016 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN

Lisätiedot

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1213 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1 (16) + liitteet TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero:

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaan tärinää mitataan vuosittain Pirttimäen alueella kertamittauksena.

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys /YMP30281

Ylöjärven kaupunki. Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys /YMP30281 Ylöjärven kaupunki Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys 18.1.2013 /YMP30281 Ylöjärven Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys 7 Loppuvuodesta

Lisätiedot