Nanoteknologia Euroopassa: yleisen mielipiteen seuranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nanoteknologia Euroopassa: yleisen mielipiteen seuranta"

Transkriptio

1 Nanoteknologia Euroopassa: yleisen mielipiteen seuranta Euroopan nanotiedotuksen ja -vuoropuhelun foorumi, NODE (Tukisopimus NMP ) D3.3 Keskustelupeli Huhtikuu 2013 Lopullinen versio V 1.0 KÄÄNNÖS: SCIENTIX (www.scientix.eu) Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Attribution 3.0 Unported -lisenssillä. Page 1 of 12

2 Projekti Projektin lyhenne: NANOPINION Projektin koko nimi: Nanoteknologia Euroopassa: yleisen mielipiteen seuranta Tukisopimuksen numero: Rahoitusjärjestely: Koordinointitoimi Projektin alkamispäivä: Projektin kesto: 30 kuukautta Ehdotuspyynnön aihe: NMP : Euroopan nanotiedotuksen ja -vuoropuhelun foorumi (NODE) Projektin verkkosivusto: Asiakirja Suoritteen numero: D3.3 Suoritteen nimi: Keskustelupeli Suoritteen toimitusaikataulu: 12. kuukausi Toimittajat: Maria Zolotonosa, Rosina Malagrida, Frank Kupper Tekijät: Maria Zolotonosa, Rosina Malagrida Tarkistajat: SIG Osallistuvat edunsaajat: Ecsite, IrsiCaxia, BfR, ZSI, ORT, AU Työpaketin numero: 3 Työpaketin nimi: Sisällön tuottaminen Nanopinion-sivustolle Työpaketin johtaja: ORT Osallistujat: ZSI, ORT, EUN, ECSITE, AU, IRSICAXIA, BFR, GUARDIAN, MUNDO, COURRIER, TICONUNO, SOLE, TURNEY Tulosten levittäminen: Julkisesti levitettävissä Tyyppi: Raportti Versio: 1 Sivumäärä (ml. kansi): 12

3 Table of Contents EXECUTIVE SUMMARY... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. INTRODUCTION Facilitating the exchange of arguments Imagination Playfulness Reflection Dialogue SETTING PERFORMERS BIG ENTRANCE MATERIALS PART 1 (SCRIPT) PART 2 (FEEDBACK) EVALUATION... 12

4 Tiivistelmä Tässä asiakirjassa esitellään teatterin keinoja hyödyntävä keskustelupeli, jossa tutustutaan nanoteknologiaan. Tämä on uusi, NanOpinion-projektissa laadittu formaatti. Siinä käytetään näyttelemällä toteutetun keskustelun menetelmiä. Peli on tarkoitettu toteutettavaksi epävirallisissa puolijulkisissa paikoissa, joissa ohikulkijat voivat osallistua käyttämättä siihen liikaa aikaa. Osallistujat saavat tilaisuuden tutustua nanoteknologiaan ja keskustella siihen liittyvistä kiistanalaisista kysymyksistä. Pelissä käsitellään turvallisuutta, säännöksiä sekä eettisiä ja terveyteen liittyviä kysymyksiä. 1. Johdanto NanOpinionin tarpeisiin sopivan formaatin luomiseksi tutkittiin useita keskustelupeliformaatteja, kuten PlayDecide 1 ja Discussion Continuum. Inspiraatiota tähän teatterin keinoin toteutettavaan keskustelupeliin saatiin hollantilaisesta Nanopodiumprojektista 2 ja brittiläisestä Meet the Mighty Gene Machine -projektista. 3 Julkiset keskustelutilaisuudet ovat usein varsin jähmeitä, ja niille on tyypillistä selvä työnjako asiantuntijoiden ja muiden välillä. Näyttämöllä olevilla ihmisillä on hallussaan tieto, yleisönä olevat ihmiset puolestaan etsivät tietoa. Klassinen tieteen teatteri noudattaa samankaltaista kaavaa. Yleisölle kerrotaan tietty tieteen tarina, ja sen jälkeen asiaa mahdollisesti pohditaan vielä yhdessä. Tämän pohjalta heräsi idea, että kannattaisi yrittää yhdistää teatterin mielikuvituksen voima ja perusteltujen mielipiteiden vaihtaminen. Eikö olisi mahdollista luoda todella interaktiivinen ja kokeellinen keskusteluformaatti yhdistämällä nuo kaksi? Tämä on ajatus teatterin keinoin toteutettavan keskustelun taustalla ja samoin siis tässä esitetyn keskustelupelin taustalla. Teatterin keinoin toteutettu keskustelupeli on hauska, mutta samalla myös vakava. Sen leikkisänä mottona on suhtaudutaan vakaviin asioihin leikillisesti ja leikillisiin asioihin vakavasti. Se on keveä siinä mielessä, että yleisön on helppo tulla mukaan ja osallistua siihen. Peli koostuu kahdesta kohtauksesta. Kohtaukset kuvaavat kahta eri näkökohtaa nanoteknologian tulevaisuudesta, toinen uusia materiaaleja/nanotuotteita ja toinen uusia lääketieteen menetelmiä / nanoteknologian käyttöä. Kohtaus kertoo, miltä kyseinen tulevaisuus voi näyttää. Kohtausta seuraa keskustelu yleisön kanssa, ja ajatustenvaihdon tukena on keskustelukortteja. Noin 20 minuutin keskustelun jälkeen alkaa toinen kohtaus. Peli kestää kaikkiaan noin minuuttia, yleisön aktiivisuuden mukaan Näkemysten vaihdon fasilitointi Nanoteknologian tulevaisuudessa on jotakin erityistä. Ensinnäkin meidän on yhä kuviteltava se ja työskenneltävä sitä kohti. Tulevaisuus ei ole vielä täällä. Tämä merkitsee myös sitä, että ainakin osa ideoista, joita tarvitsemme tämän tulevaisuuden ymmärtämiseen ja arvioimiseen, ei

5 myöskään ole vielä täällä. Juuri siksi hedelmällinen keskustelu nanoteknologiasta edellyttää neljää asiaa: mielikuvitusta, leikillisyyttä, pohdintaa ja vuoropuhelua. Mielikuvitusta tarvitaan, jotta nanoteknologian mahdolliset tulevaisuudet heräävät eloon. Leikillisyyttä tarvitaan, jotta voidaan kokeilla näitä tulevaisuuksia ja päästä selvyyteen, mitä mieltä olemme niistä. Pohdintaa ja vuoropuhelua tarvitaan, jotta saadaan luotua kehys tämän teknologian ja sen tulevaisuuden ymmärtämiselle Mielikuvitus Mielikuvituksen avulla meidän on mahdollista luoda kuva nanoteknologian tulevaisuudesta, tunnistaa se ja tuntea olevamme yhteydessä siihen. Tämä yhteys tarvitaan, jotta keskusteluprosessi pääsee vauhtiin. Kun käytetään mielikuvitusta, keskustelu pysyy paremmin asiassa: se ei ajaudu sivuraiteille eri ihmisten lempiaiheisiin, vaan keskittyy näyttämöllä esitettyihin ongelmatilanteisiin. Mielikuvituksen käyttö myös lisää tarkkaavaisuutta, tekee seuraamisesta ja keskittymisestä helpompaa, mahdollisesti siksi, että virikkeitä tulee monelle aistille Leikillisyys Leikin avulla opimme ymmärtämään uusia asioita. Kääntelemme niitä, ajattelemme niitä, leikimme niillä. Leikillisyys luo turvallisen paikan, jossa voimme irrottautua tavanomaisista ajatus- ja toimintamalleista. Leikillisyys antaa meille avoimemman ja joustavamman tavan ajatella, jolloin on helpompi ymmärtää nanoteknologiaa sisältävän tulevaisuuden monimutkaista, epävarmaa ja dynaamista todellisuutta Pohdinta Pohdinta on kaksisuuntaista. Ensinnäkin teatterin keinoin toteutettavan keskustelun / keskustelupelin osallistujat pohtivat omia arvojaan ja nanoteknologiasta muodostamiensa mielipiteiden taustalla olevia oletuksia. Toiseksi osallistujat tulevat keskustelun avulla tietoisiksi muiden viitekehyksistä. Tällöin kyetään näkemään asiat useammasta näkökulmasta. Tällainen pohdinta on tieteen yleistajuistamisen yleisten tavoitteiden kuten tiedottamisen ja mielipiteiden muokkaamisen syvempi taso. Jos oppii tarkastelemaan asioita eri näkökulmista, kykenee ymmärtämään paremmin nanoteknologian tulevaisuutta, mutta myös pohtimaan sitä eri näkökulmista vuoropuhelussa toisten kanssa Vuoropuhelu Tilanne kuvaa mahdollisuuksia ja hankalia kysymyksiä, jotka voidaan tulkita monella eri tavalla. Tämä avoimuus eri tulkinnoille kertoo asioiden monimutkaisuudesta ja nanoteknologia on yksi tällaisista asioista mutta se antaa myös erilaiset taustat ja näkökulmat omaaville ihmisille tilaisuuden tunnistaa ja ilmaista arvojaan ja oletuksiaan. Teatterimenetelmä siis helpottaa vuoropuhelun tärkeää ja vaikeaa tehtävää: pyrkimystä ymmärtää toisten näkökantoja ja avata uusia näköaloja yhdessä.

6 2. Tapahtumapaikka On erittäin tärkeää rajata tila (kuvitteellinen näyttämö), jossa esitys toteutetaan. Ei kannata käyttää korotettua näyttämöä, koska sen luoma etäisyys haittaa vuorovaikutusta keskustelujen aikana. Parasta on luoda puoliympyrän muotoinen esteetön tila, jossa on mieluiten umpinainen takaseinä, ja varata yleisölle tilaa kokoontua puoliympyrän ympärille. Jos takaseinää ei ole, sen voi luoda sermeillä. 3. Esiintyjät On erittäin suositeltavaa työskennellä kahden ammattinäyttelijän kanssa, mieluiten improvisaationäyttelijöiden. Monen Euroopan maan improvisaationäyttelijöitä voi hakea esimerkiksi Applied Improvisation Network -verkoston sivustolta (http://www.appliedimprov.com). Toinen mahdollisuus on ottaa mukaan yksi näyttelijä ja yksi fasilitointiin perehtynyt museo-opas. Yliopistojen teatterialan yksiköistä voi myös kysellä näyttelijöitä. 4. Näyttävä sisääntulo Ennen pelin alkua näyttelijöiden on koottava yleisö ja saatava se mukaan tehtävä näyttävä sisääntulo. Tämä on erittäin tärkeää. Seuraavassa muutamia ehdotuksia. Niistä voi käyttää molempia tai vain toista, tai keksiä jotakin muuta itse, mutta olennaista on tehdä jotakin. 1. Houkutelkaa ohi kulkevia ihmisiä yleisöksi: kumpikin tennispelaaja yrittää saada ihmisiä liittymään omaan joukkueeseensa (esim. Sinun pitää auttaa minua, tenniskaverini ei usko, että nanoteknologia on meille hyväksi / Sinun pitää auttaa minua, kaverini yrittää saada minut käyttämään jotain nanoaurinkovoidetta, mutta en halua moista ). Pelaajat jakavat jo tässä vaiheessa kortteja (kahta eri väriä), jotka edustavat eri joukkueita ja joita käytetään keskusteluissa. Kun ihmiset kerääntyvät ympyrään, tennispelaajat perääntyvät näyttämölle, katsovat yleisöön, tarkistavat, ketkä ovat omassa joukkueessa, vaikenevat hetkeksi ja aloittavat sitten kohtauksen 2. Täyttäkää pieniä värikkäitä ilmapalloja tai käyttäkää jotain muuta pehmeää materiaalia. Näyttelijät voivat heitellä niitä tennismailoillaan väkijoukon sekaan. 5. Tarvikkeet 1 nanoaurinkovoide 1 perinteinen aurinkovoide (suojakerroin 30), pitää olla valkoista 1 nanomateriaalista valmistettu elintarvikerasia 2 tennismailaa urheiluasut kahdelle paksua värillistä paperia suuria, A1-kokoisia paperiarkkeja post-it-lappuja kyniä 6. Osa 1 (Käsikirjoitus)

7 Osa 1: Kahden henkilön esittämä lyhyt näytelmä, mukana keskustelua. Näytelmä luo tilanteen ja esittelee asian, tuo esiin nanoteknologiaan liittyviä kysymyksiä. Esiintyjät ottavat osallistujat/katsojat aktiivisesti mukaan keskusteluihin esittämällä kysymyksiä ja jakamalla kortteja, joissa on erilaisia mielipiteitä. Osa 2: Osallistujat voivat kirjoittaa mielipiteitään ja kommenttejaan tarkoitukseen varattuihin tauluihin. Tämä on tärkeää, että keskusteluista saadaan tallennettua jotakin. Tapahtumapaikka: Kaksi tenniksen harrastajaa pitää pienen tauon harjoittelussaan ja aloittaa keskustelun. Olisi hyvä, jos toinen olisi mies ja toinen nainen (järjestäjät voivat valita). Pelaaja A on tohtoriopiskelija, joka valmistelee väitöskirjaa nanomateriaaleista. Pelaaja B on hänen kaverinsa. Heille voi antaa paikalliset nimet ja sisällyttää ne käsikirjoitukseen. Scene I: On helteinen päivä, ja pelaajia huolestuttaa, palaako heidän ihonsa paahtavassa auringossa. A: Olipa hyvä matsi, nyt pitää huilata vähän aikaa. B: Niinpä, ja on tosi kuuma, toivottavasti ei iho pala. A: Minulla on aurinkovoidetta, haluatko laittaa? (A levittää aurinkovoidettaan.) B: Miksi aurinkovoiteesi on noin läpinäkyvää? Oletko varma, että se suojaa sinua auringolta? Haluatko mieluummin minun voidettani? (B levittää omaa aurinkovoidettaan, joka on valkoista ja paksua.) A: Tämä on uudenlaista aurinkovoidetta. Se sisältää nanohiukkasia. Se näyttää läpinäkyvältä, mutta suojaa silti tehokkaasti UV-säteilyltä. B: No minä kyllä käytän mieluummin tätä perinteistä, siitä näkee että sitä on laitettu, mikä tarkoittaa, että se suojaa minua hyvin. En halua ihosyöpää! A: Asia on kyllä ihan päinvastoin. Aurinkovoidetta pitäisi levittää monta kertaa päivässä, että se suojaisi tehokkaasti auringonsäteiltä. Voiteeni suojaa minua, mutta ei huijaa minua. Koska en näe sitä, minun tulee laitettua sitä useammin. Ihoni näyttää hyvältä ja on hyvin suojattu! B: Mistä tiedät tuon kaiken? Liittyykö se tutkimukseesi yliopistossa? A: Laitoksellani on ryhmä, joka tutkii nanomateriaaleja. B: Nämä nanomateriaalit kuulostavat todella erityisiltä. A: Ne ovatkin erityisiä, koska ne ovat niin pieniä. Tutkijat voivat luoda atomien ja molekyylien tasolla materiaaleja, joissa on uusia, epätavallisia ominaisuuksia. B: Kuinka pieniä ne ovat? Ihmisen hiuksen paksuisia? A: Ei, vaan kertaa pienempiä niitä ei voi nähdä. B: Jos ne ovat noin pieniä, niin nehän voivat tunkeutua ihoon ja aiheuttaa vahinkoa?

8 A: Ei, asiaa on tutkittu paljon, ja toistaiseksi ei ole todisteita, että nanohiukkasia sisältävistä tuotteista aiheutuisi vaaraa kuluttajille. B: Mutta pitkäaikaisvaikutuksia ei kai silti vielä tiedetä. Mitäs siihen sanot? A: Olet oikeassa, kukaan ei tiedä niitä varmasti, sillä teknologia on vielä aika uutta. Mutta juuri siksi tutkijat ympäri maailmaa tutkivat jatkuvasti nanohiukkasten vaikutuksia. B: Minä en kyllä ottaisi riskiä. Taidanpa pysyä vanhassa tutussa paksussa valkoisessa voiteessa, kunnes olen aivan varma, että tuota toista on turvallista käyttää. A: Saadaanpa nähdä, kumpi näyttää paremmalta sen jälkeen, kun olen päihittänyt sinut. B: Ai siis sen jälkeen, kun minä olen päihittänyt sinut? A: Meidän on mentävä takaisin kentälle 10 minuutin päästä, taidan haukata vähän evästä. (A ottaa eväsrasiansa esiin ja tarjoaa B:lle omenaviipaletta.) Maistuuko sinullekin? (B ottaa viipaleen.) A päättää vähän kiusoitella kaveriaan. A: Arvaa mitä, tämä rasiakin sisältää nanohiukkasia. B: Et kai ole tosissasi? En taidakaan haluta tätä enää (B katsoo omenanpalaa halveksuvasti.) A: Olen ihan tosissani. Jotkut uudet elintarvikerasiat tehdään muovista, joka sisältää nanohopeahiukkasia. Ne antavat tuotteelle antibakteerisia ominaisuuksia. Näin rasiassa säilytettävä ruoka pysyy pidempään tuoreena. Tämä omenakin on ollut rasiassa kaksi päivää ja on edelleen ihan tuore. B: (B melkein sylkäisee omenanpalan suustaan.) En kyllä halua syödä hopeaa pilaantuneesta omenasta! A: Höpö höpö! Käytän sitä joka päivä, enkä ole muuttunut hopeiseksi. Hiukkaset ovat upotettuina rasian muoviin, eivät ilmassa rasian sisällä. Minun mielestäni nanoteknologian riskejä liioitellaan; nanohiukkaset eivät ole mikään uusi asia, me hengitämme niitä pakokaasupäästöistä, tupakansavusta, hiuslakasta ja palavista kynttilöistä. B: OK, OK, joko ruvetaan pelaamaan tennistä? Sinä olet nanoluokkaa verrattuna siihen, missä kunnossa minä olen tänään! A ja B jähmettyvät paikoilleen muutamaksi sekunniksi. Sitten he kääntyvät yleisöön päin löytääkseen katsojat, jotka olivat alussa heidän joukkueessaan (Oletko vielä samaa mieltä kanssani? Perustele!). Jos keskustelu ei pääse automaattisesti vauhtiin, voi käyttää kortteja. Jos keskustelu käynnistyy, se saa edetä spontaanisti, ja kortteja voi käyttää keskustelun laajentamiseen tai syventämiseen. Punaisen kortin ottaneita osallistujia pyydetään lukemaan kortit ääneen ja kommentoimaan niitä. Osallistujille tarjotaan sekä aurinkovoidetta että elintarvikerasiaa kokeiltavaksi ja vertailtavaksi. Lisäkysymyksiä kannattaa esittää keskustelun virittämiseksi.

9 Punaiset kortit: Nämä kuulostavat mielenkiintoisilta tuotteilta, käyttäisin niitä. Hyväksyn riskit hyötyjen takia. En käyttäisi näitä tuotteita. Minua huolestuttaa nanomateriaaleja sisältävien tuotteiden käyttö, koska ne voivat olla vaarallisia. Nanoteknologiatuotteille pitäisi olla tiukat säädökset, ja niitä pitäisi päästää markkinoille vasta kun ne on testattu perusteellisesti, varsinkin ihmiseen ja ympäristöön kohdistuvien pitkäaikaisvaikutusten osalta. Kannatan nopeaa nanoteknologian käytön laajentamista ja mahdollisimman vähäistä viranomaisten sääntelyä. Näin saadaan nopeasti uusia tuotteita. Lisäkysymyksiä: Ostaisitko itse näitä tuotteita? Ovatko ne mielestäsi turvallisia? Mitä mahdollisia riskejä ja hyötyjä osaat kuvitella? Pitäisikö nanoteknologiaan liittyvän tutkimuksen levitä ja laajentua, vai pitäisikö viranomaisten säännellä sitä tiukasti? Onko eroa siinä, onko kyseessä iholle käytettävä tuote vai tuote yleiseen käyttöön? Onko realistista olettaa, että voisimme laatia säädöksiä ohjaamaan näin nopeasti kehittyvää alaa? Entä jos oman maamme tutkimuskeskukset muuttavat tiukkoja säädöksiä välttääkseen maihin, joissa ei ole nanoteknologiaa koskevia säädöksiä? Käytä luotaavia kysymyksiä keskustelun syventämiseksi: Osaatko selittää X:n? Miksi X on sinulle tärkeä? Kerro lisää X:stä. Mitä itse asiassa tarkoitat X:llä? Miten ymmärrät X:n? Mitä sinulla oli mielessä, kun sanoit X:n? Miten X liittyy Y:hyn? Voitko antaa esimerkkejä X:stä? Lisätekstejä, joita voi kirjoittaa post-it-lapuille ja kiinnittää tauluihin osassa 2. Niitä voi käyttää myös keskustelun fasilitointiin: 1. Minä käyttäisin nanotuotteita. Mutta minua mietityttää, ovatko niiden nanomittakaavan ainesosat turvallisia haluan asiasta lisätietoa. 2. Tämä on mielenkiintoista, mutta ennen kuin itse käyttäisin tällaista tuotetta, haluaisin, että sen turvallisuus testattaisiin erikseen, ei pelkästään nykyisten turvallisuutta koskevien menettelyjen mukaan, joiden perusteella se on päästetty markkinoille. 3. Nanoteknologiatuotteiden pääsy markkinoille tulisi sallia, mutta tuotteita pitäisi säännellä. Uusia säännöksiä tulisi laatia tieteen edistysaskeleiden mukaan. 4. Viranomaisten tulisi säännellä markkinoilla olevia nanoteknologiatuotteita, mutta myös julkista keskustelua tarvitaan.

10 Kohtaus II: Kohtausta I seuranneen keskustelun jälkeen näyttelijät jatkavat kohtaukseen II. Näyttelijä B ottaa heti tilan haltuunsa, kävelee näyttämön keskelle ja aloittaa sisäisen monologin. Monologi on ensin epäröivä, mutta muuttuu vähitellen yhä innostuneemmaksi nanotieteen mahdollisuuksista. B kävelee näyttämön etureunalle ja pullistaa vartaloaan täynnä intoa. Olisi hyvä, jos B sisällyttäisi monologiin tärkeimpiä perusteluja riskeistä ja hyödyistä, joita yleisö mainitsi kohtauksen I jälkeisessä keskustelussa. B: Tämä nanomaailma. Se on todella ihmeellinen. Vai meneeköhän se liian pitkälle Se voi todella muuttaa elämämme. Jos pystyy tekemään sellaisia molekyyleja ja rakenteita kuin haluaa, voi tehdä kaikkea. Mutta toisaalta, kuka tietää, mitä vaikutukset ovat pitkällä aikavälillä! Saatamme kaikki kuolla. Mutta jos tutkijat pystyvät parantamaan aurinkovoiteita ja eväsrasioita, eivätkö he kykenisi myös nujertamaan sairauksia ja parantamaan terveyttämme? Mitä kaikkea voisikaan tapahtua? Tekniikan parannuskeino kuka tietää mille kaikelle. Syövälle, tai ihan vain flunssalle. A: Teoriassa... teoriassa... mutta emme ole vielä niin pitkällä. Tarvitaan vielä paljon tutkimusta. B: (keskeyttää innoissaan A:n) Mutta kuvittele nyt! Siis sitähän voi käyttää lääketieteessä, eikö vain? A: Totta kai. Lääketieteen sovelluksia on jo olemassa. Tulevaisuudessa nanotutkijat pystyvät ehkä jopa parantamaan ihmisen muistia tai hidastamaan ikääntymistä. B: Pysäyttämään ikääntymisen. Vau, minä kyllä haluaisinkin elää ikuisesti. Kuulostaa mahtavalta! A: Tämä kaikki kuulostaa kyllä hienolta, mutta asiaan liittyy eettisiä huolenaiheita. Onko meillä oikeus sekaantua luonnon prosesseihin? B: Mutta eikös edistyksessä ole kyse juuri siitä? Nanoteknologia voi saada meidät tuntemaan olomme paremmaksi, tekemään kovemmin työtä, elämään paremmin! A: En ole varma, haluavatko kaikki tuollaista muutosta. Ihmisistä voi tuntua, että tiede kajoaa heidän persoonaansa, heidän identiteettiinsä ihmisenä. B: OK, mutta eikös identiteettiä voi vaihtaa? Eikös se muutu joka tapauksessa? A: Ja jos tämä teknologia leviää, kuilu köyhien ja rikkaiden välillä syvenee entisestään. Vain ne joilla olisi siihen varaa, voisivat hyötyä siitä. B: Älä viitsi! Nyt SINÄ olet se, joka yrittää jarruttaa uusien ideoiden kehittelyä. A kääntyy yleisöön päin. Nyt kun roolit vaihtuivat (ja A:sta tuli epäilevämpi), A:n pitää löytää uutta tukea yleisöstä (Kuka on samaa mieltä kanssani? Osaatko perustella miksi?). Jos keskustelu ei automaattisesti lähde käyntiin, käytetään kortteja. Jos keskustelu käynnistyy, se saa edetä spontaanisti, ja kortteja voi käyttää keskustelun laajentamiseen tai syventämiseen. Sinisen kortin

11 ottaneita osallistujia pyydetään ilmaisemaan mielipiteensä kortin tekstistä. Keskustelu jatkuu, näyttelijät esittävät lisää kysymyksiä. Siniset kortit: Minusta eettiset kysymykset eivät ole ensisijainen huolenaihe. Ne ratkeavat ajan myötä itsekseen.. Nanoteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä pitäisi pohtia vain, jos asia herättää suurta vastustusta suuressa yleisössä. Nanoteknologia on eettisesti neutraalia ja riippumatonta siinä mukana olevien tutkijoiden taustasta. Tutkimuksen tulisi aina ottaa eettiset seuraukset huomioon. Tutkimusta pitäisi harjoittaa vasta sitten, kun asianosaiset hyväksyvät sen. Lisäkysymyksiä: Eivät kai ne, joiden kehoa ei ole paranneltu, joudu syrjinnän kohteeksi? Kuinka voimme varmistaa, ettei uusi teknologia kasvata köyhien ja rikkaiden välistä kuilua? Missä kulkee raja sairauksien parantamisen ja kehon paremmaksi tekemisen välillä? Onko eroa sillä, tehdäänkö muutoksia kehoon vai muutoksia mieleen tai persoonaan? Kuinka tärkeää on yksilön valinnanvapaus suhteessa yhteiskunnan tilaan? Keiden tulisi keskustella eettisistä kysymyksistä ja millä tavoin? Käytä luotaavia kysymyksiä keskustelun syventämiseksi: Osaatko selittää X:n? Miksi X on sinulle tärkeä? Kerro lisää X:stä. Mitä itse asiassa tarkoitat X:llä? Miten näet X:n? Mitä sinulla oli mielessä, kun sanoit X? Miten X liittyy Y:hyn? Voitko antaa esimerkkejä X:stä? 7. Osa 2 (Palaute) Keskusteluun osallistuneita pyydetään nyt puhumaan esiintyjille, jos he haluavat jatkaa keskustelua. Heitä pyydetään myös jättämään mielipiteensä/kommenttinsa tähän tarkoitukseen varattuihin tauluihin, joihin kerätään tietoa osallistujilta päivän kaikissa tilaisuuksissa. Taulussa on valmiina post-it-lappuja, joihin on kirjoitettu sama teksti kuin värillisiin kortteihin. Sijoita vastauksesi asteikolle

12 Käyttäisitkö tuotteita, jotka sisältävät nanohiukkasia? Käyttäisin niitä En käyttäisi niitä <Yleisön kommentteja> Miten nanoteknologiatuotteita tulisi säännellä, jotta innovointi ja turvallisuus olisivat tasapainossa? Tutkijoilla pitäisi olla vapaus toimia niin kuin parhaaksi katsovat Tutkijoiden pitäisi noudattaa tiukkoja säännöksiä <Yleisön kommentteja> Tarvitsemmeko eettistä keskustelua nanoteknologiasta? Eettiselle keskustelulle ei ole tarvetta Tutkimusta ei pitäisi harjoittaa, ennen kuin eettisistä kysymyksistä käydään laaja julkinen keskustelu <Yleisön kommentteja> 8. Arviointi Tätä keskustelupeliä pelataan NanOpinion-projektin järjestämissä Streetlab-tapahtumissa. Sitä arvioidaan osana yleistä Streetlab-toiminnan arviointia. Streetlab- ja Live-tapahtumien arviointiin on käytettävissä kaksi välinettä: Live-tapahtuman kyselylomake Live-tapahtuman raporttipohja. Live-tapahtuman kyselylomakkeen täyttävät Streetlab-tilaisuuden kävijät. Jokaisesta Streetlabtapahtumasta pitäisi saada vähintään 100 täytettyä lomaketta (mieluiten kaikkien kävijöiden vastaukset). Kyseessä on lyhyt paperilomake, joka on saatavissa kaikilla projektin kielillä, ja se antaa yleiskuvan osallistujien palautteesta. Streetlab-tilaisuuksien osallistujille jaetaan Livetapahtumien kyselylomakkeet. Täytetyn lomakkeen palauttaville kävijöille annetaan pieni lahja kiitokseksi. Täytetyt lomakkeet kerätään ja digitoidaan. Live-tapahtuman raporttipohjan täyttää Streetlabin havainnoija/elävöittäjä/vetäjä. Streetlabraportissa tehdään yhteenveto projektin innovatiivisten tiedotustoimien (myös tämän keskustelupelin) onnistumisesta. Niin voidaan ymmärtää paremmin, mikä Streetlabtilaisuuksissa toimi hyvin ja mitä pitäisi parantaa tulevaisuudessa. Kaikki tieto kootaan ja analysoidaan työpaketissa 6.

Peli tulee tulostaa A4-kokoiselle paperille tai pahville. Parhaan tulostuksen saat, kun käytät 160 g/m paperia.

Peli tulee tulostaa A4-kokoiselle paperille tai pahville. Parhaan tulostuksen saat, kun käytät 160 g/m paperia. Kiitos tämän Decide-pelipaketin lataamisesta! Jokainen pelipaketti sisältää kaiken tarvittavan Decide-pelin pelaamiseen. Yksittäistä peliä voi pelata jopa 8 pelaajaa. Jos pelaajia on enemmän, tulostakaa

Lisätiedot

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by Kurssimateriaali Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen Funded by 2 Sisältö 4 Forum-teatterin historiasta 4 Augusto Boal mies forum-teatterin takana 5 Miksi Forum-teatterihanke? 6 Forum-teatteria

Lisätiedot

MOTIVAATIO JA MUUTOS¹. William Miller & Stephen Rollnick. 1. Motivaation kehittäminen

MOTIVAATIO JA MUUTOS¹. William Miller & Stephen Rollnick. 1. Motivaation kehittäminen MOTIVAATIO JA MUUTOS¹ William Miller & Stephen Rollnick 1. Motivaation kehittäminen Konsultaatioprosessin aloittaminen ei kovinkaan paljon poikkea shakkierästä. Kaikki on selkeää ja järjestyksessä alussa,

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

A I K U I S KOULUTUKSESSA LUOVUUS TUKENA. Opetusaineisto ja ohjeita luovuuden hyödyntämiseen aikuiskoulutuksessa. Piret Jeedas

A I K U I S KOULUTUKSESSA LUOVUUS TUKENA. Opetusaineisto ja ohjeita luovuuden hyödyntämiseen aikuiskoulutuksessa. Piret Jeedas LUOVUUS TUKENA A I K U I S KOULUTUKSESSA Opetusaineisto ja ohjeita luovuuden hyödyntämiseen aikuiskoulutuksessa Piret Jeedas 2013 1 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä

Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä I vaihe: Ensimmäiset havainnot, suositukset, raportin luonnos II vaihe: Vertaisarviointi, kommentit, raportin viimeistely Eric Britton, New Mobility Partnerships

Lisätiedot

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi on menetelmä, joka tarjoaa neutraalin, mutta vahvan lähestymistavan äänien parissa työskentelyyn. Äänien hyväksyminen on työn ytimenä. Äänidialogi

Lisätiedot

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Anni-Veera Aitolehti THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta.

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

MAESTRO. Ohjaajan käsikirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn

MAESTRO. Ohjaajan käsikirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Ohjaajan käsikirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Ohjaajan käsikirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn Copyright Suomennos Kieliasun ja sisällön

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Heli Konivuori Vihreää Draamaa

Heli Konivuori Vihreää Draamaa Heli Konivuori Vihreää Draamaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Sisällys Lukijalle... 3 1. Mitä vihreä draama on?... 4 2. Leikki, tarinat ja vihreä draama... 5 3. Vihreässä draamassa käytettyjä työtapoja...

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 YLEISOPAS SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4 etwinning-verkostoon liittyminen... 5 etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 Lähde mukaan etwinning-projektiin... 21 TwinSpace: oppilaat

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

FOTONOVELA. Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS

FOTONOVELA. Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS FOTONOVELA Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS Sisällys MIKÄ ON FOTONOVELA? 4 OSA I: FOTONOVELA-TYÖPAJAN TOTEUTUS 6 Etukäteisvalmistelut 6 Virittäydytään tarinointiin 8 Fotonovela-tarinoiden

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot