Nanoteknologia Euroopassa: yleisen mielipiteen seuranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nanoteknologia Euroopassa: yleisen mielipiteen seuranta"

Transkriptio

1 Nanoteknologia Euroopassa: yleisen mielipiteen seuranta Euroopan nanotiedotuksen ja -vuoropuhelun foorumi, NODE (Tukisopimus NMP ) D3.3 Keskustelupeli Huhtikuu 2013 Lopullinen versio V 1.0 KÄÄNNÖS: SCIENTIX (www.scientix.eu) Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Attribution 3.0 Unported -lisenssillä. Page 1 of 12

2 Projekti Projektin lyhenne: NANOPINION Projektin koko nimi: Nanoteknologia Euroopassa: yleisen mielipiteen seuranta Tukisopimuksen numero: Rahoitusjärjestely: Koordinointitoimi Projektin alkamispäivä: Projektin kesto: 30 kuukautta Ehdotuspyynnön aihe: NMP : Euroopan nanotiedotuksen ja -vuoropuhelun foorumi (NODE) Projektin verkkosivusto: Asiakirja Suoritteen numero: D3.3 Suoritteen nimi: Keskustelupeli Suoritteen toimitusaikataulu: 12. kuukausi Toimittajat: Maria Zolotonosa, Rosina Malagrida, Frank Kupper Tekijät: Maria Zolotonosa, Rosina Malagrida Tarkistajat: SIG Osallistuvat edunsaajat: Ecsite, IrsiCaxia, BfR, ZSI, ORT, AU Työpaketin numero: 3 Työpaketin nimi: Sisällön tuottaminen Nanopinion-sivustolle Työpaketin johtaja: ORT Osallistujat: ZSI, ORT, EUN, ECSITE, AU, IRSICAXIA, BFR, GUARDIAN, MUNDO, COURRIER, TICONUNO, SOLE, TURNEY Tulosten levittäminen: Julkisesti levitettävissä Tyyppi: Raportti Versio: 1 Sivumäärä (ml. kansi): 12

3 Table of Contents EXECUTIVE SUMMARY... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. INTRODUCTION Facilitating the exchange of arguments Imagination Playfulness Reflection Dialogue SETTING PERFORMERS BIG ENTRANCE MATERIALS PART 1 (SCRIPT) PART 2 (FEEDBACK) EVALUATION... 12

4 Tiivistelmä Tässä asiakirjassa esitellään teatterin keinoja hyödyntävä keskustelupeli, jossa tutustutaan nanoteknologiaan. Tämä on uusi, NanOpinion-projektissa laadittu formaatti. Siinä käytetään näyttelemällä toteutetun keskustelun menetelmiä. Peli on tarkoitettu toteutettavaksi epävirallisissa puolijulkisissa paikoissa, joissa ohikulkijat voivat osallistua käyttämättä siihen liikaa aikaa. Osallistujat saavat tilaisuuden tutustua nanoteknologiaan ja keskustella siihen liittyvistä kiistanalaisista kysymyksistä. Pelissä käsitellään turvallisuutta, säännöksiä sekä eettisiä ja terveyteen liittyviä kysymyksiä. 1. Johdanto NanOpinionin tarpeisiin sopivan formaatin luomiseksi tutkittiin useita keskustelupeliformaatteja, kuten PlayDecide 1 ja Discussion Continuum. Inspiraatiota tähän teatterin keinoin toteutettavaan keskustelupeliin saatiin hollantilaisesta Nanopodiumprojektista 2 ja brittiläisestä Meet the Mighty Gene Machine -projektista. 3 Julkiset keskustelutilaisuudet ovat usein varsin jähmeitä, ja niille on tyypillistä selvä työnjako asiantuntijoiden ja muiden välillä. Näyttämöllä olevilla ihmisillä on hallussaan tieto, yleisönä olevat ihmiset puolestaan etsivät tietoa. Klassinen tieteen teatteri noudattaa samankaltaista kaavaa. Yleisölle kerrotaan tietty tieteen tarina, ja sen jälkeen asiaa mahdollisesti pohditaan vielä yhdessä. Tämän pohjalta heräsi idea, että kannattaisi yrittää yhdistää teatterin mielikuvituksen voima ja perusteltujen mielipiteiden vaihtaminen. Eikö olisi mahdollista luoda todella interaktiivinen ja kokeellinen keskusteluformaatti yhdistämällä nuo kaksi? Tämä on ajatus teatterin keinoin toteutettavan keskustelun taustalla ja samoin siis tässä esitetyn keskustelupelin taustalla. Teatterin keinoin toteutettu keskustelupeli on hauska, mutta samalla myös vakava. Sen leikkisänä mottona on suhtaudutaan vakaviin asioihin leikillisesti ja leikillisiin asioihin vakavasti. Se on keveä siinä mielessä, että yleisön on helppo tulla mukaan ja osallistua siihen. Peli koostuu kahdesta kohtauksesta. Kohtaukset kuvaavat kahta eri näkökohtaa nanoteknologian tulevaisuudesta, toinen uusia materiaaleja/nanotuotteita ja toinen uusia lääketieteen menetelmiä / nanoteknologian käyttöä. Kohtaus kertoo, miltä kyseinen tulevaisuus voi näyttää. Kohtausta seuraa keskustelu yleisön kanssa, ja ajatustenvaihdon tukena on keskustelukortteja. Noin 20 minuutin keskustelun jälkeen alkaa toinen kohtaus. Peli kestää kaikkiaan noin minuuttia, yleisön aktiivisuuden mukaan Näkemysten vaihdon fasilitointi Nanoteknologian tulevaisuudessa on jotakin erityistä. Ensinnäkin meidän on yhä kuviteltava se ja työskenneltävä sitä kohti. Tulevaisuus ei ole vielä täällä. Tämä merkitsee myös sitä, että ainakin osa ideoista, joita tarvitsemme tämän tulevaisuuden ymmärtämiseen ja arvioimiseen, ei

5 myöskään ole vielä täällä. Juuri siksi hedelmällinen keskustelu nanoteknologiasta edellyttää neljää asiaa: mielikuvitusta, leikillisyyttä, pohdintaa ja vuoropuhelua. Mielikuvitusta tarvitaan, jotta nanoteknologian mahdolliset tulevaisuudet heräävät eloon. Leikillisyyttä tarvitaan, jotta voidaan kokeilla näitä tulevaisuuksia ja päästä selvyyteen, mitä mieltä olemme niistä. Pohdintaa ja vuoropuhelua tarvitaan, jotta saadaan luotua kehys tämän teknologian ja sen tulevaisuuden ymmärtämiselle Mielikuvitus Mielikuvituksen avulla meidän on mahdollista luoda kuva nanoteknologian tulevaisuudesta, tunnistaa se ja tuntea olevamme yhteydessä siihen. Tämä yhteys tarvitaan, jotta keskusteluprosessi pääsee vauhtiin. Kun käytetään mielikuvitusta, keskustelu pysyy paremmin asiassa: se ei ajaudu sivuraiteille eri ihmisten lempiaiheisiin, vaan keskittyy näyttämöllä esitettyihin ongelmatilanteisiin. Mielikuvituksen käyttö myös lisää tarkkaavaisuutta, tekee seuraamisesta ja keskittymisestä helpompaa, mahdollisesti siksi, että virikkeitä tulee monelle aistille Leikillisyys Leikin avulla opimme ymmärtämään uusia asioita. Kääntelemme niitä, ajattelemme niitä, leikimme niillä. Leikillisyys luo turvallisen paikan, jossa voimme irrottautua tavanomaisista ajatus- ja toimintamalleista. Leikillisyys antaa meille avoimemman ja joustavamman tavan ajatella, jolloin on helpompi ymmärtää nanoteknologiaa sisältävän tulevaisuuden monimutkaista, epävarmaa ja dynaamista todellisuutta Pohdinta Pohdinta on kaksisuuntaista. Ensinnäkin teatterin keinoin toteutettavan keskustelun / keskustelupelin osallistujat pohtivat omia arvojaan ja nanoteknologiasta muodostamiensa mielipiteiden taustalla olevia oletuksia. Toiseksi osallistujat tulevat keskustelun avulla tietoisiksi muiden viitekehyksistä. Tällöin kyetään näkemään asiat useammasta näkökulmasta. Tällainen pohdinta on tieteen yleistajuistamisen yleisten tavoitteiden kuten tiedottamisen ja mielipiteiden muokkaamisen syvempi taso. Jos oppii tarkastelemaan asioita eri näkökulmista, kykenee ymmärtämään paremmin nanoteknologian tulevaisuutta, mutta myös pohtimaan sitä eri näkökulmista vuoropuhelussa toisten kanssa Vuoropuhelu Tilanne kuvaa mahdollisuuksia ja hankalia kysymyksiä, jotka voidaan tulkita monella eri tavalla. Tämä avoimuus eri tulkinnoille kertoo asioiden monimutkaisuudesta ja nanoteknologia on yksi tällaisista asioista mutta se antaa myös erilaiset taustat ja näkökulmat omaaville ihmisille tilaisuuden tunnistaa ja ilmaista arvojaan ja oletuksiaan. Teatterimenetelmä siis helpottaa vuoropuhelun tärkeää ja vaikeaa tehtävää: pyrkimystä ymmärtää toisten näkökantoja ja avata uusia näköaloja yhdessä.

6 2. Tapahtumapaikka On erittäin tärkeää rajata tila (kuvitteellinen näyttämö), jossa esitys toteutetaan. Ei kannata käyttää korotettua näyttämöä, koska sen luoma etäisyys haittaa vuorovaikutusta keskustelujen aikana. Parasta on luoda puoliympyrän muotoinen esteetön tila, jossa on mieluiten umpinainen takaseinä, ja varata yleisölle tilaa kokoontua puoliympyrän ympärille. Jos takaseinää ei ole, sen voi luoda sermeillä. 3. Esiintyjät On erittäin suositeltavaa työskennellä kahden ammattinäyttelijän kanssa, mieluiten improvisaationäyttelijöiden. Monen Euroopan maan improvisaationäyttelijöitä voi hakea esimerkiksi Applied Improvisation Network -verkoston sivustolta (http://www.appliedimprov.com). Toinen mahdollisuus on ottaa mukaan yksi näyttelijä ja yksi fasilitointiin perehtynyt museo-opas. Yliopistojen teatterialan yksiköistä voi myös kysellä näyttelijöitä. 4. Näyttävä sisääntulo Ennen pelin alkua näyttelijöiden on koottava yleisö ja saatava se mukaan tehtävä näyttävä sisääntulo. Tämä on erittäin tärkeää. Seuraavassa muutamia ehdotuksia. Niistä voi käyttää molempia tai vain toista, tai keksiä jotakin muuta itse, mutta olennaista on tehdä jotakin. 1. Houkutelkaa ohi kulkevia ihmisiä yleisöksi: kumpikin tennispelaaja yrittää saada ihmisiä liittymään omaan joukkueeseensa (esim. Sinun pitää auttaa minua, tenniskaverini ei usko, että nanoteknologia on meille hyväksi / Sinun pitää auttaa minua, kaverini yrittää saada minut käyttämään jotain nanoaurinkovoidetta, mutta en halua moista ). Pelaajat jakavat jo tässä vaiheessa kortteja (kahta eri väriä), jotka edustavat eri joukkueita ja joita käytetään keskusteluissa. Kun ihmiset kerääntyvät ympyrään, tennispelaajat perääntyvät näyttämölle, katsovat yleisöön, tarkistavat, ketkä ovat omassa joukkueessa, vaikenevat hetkeksi ja aloittavat sitten kohtauksen 2. Täyttäkää pieniä värikkäitä ilmapalloja tai käyttäkää jotain muuta pehmeää materiaalia. Näyttelijät voivat heitellä niitä tennismailoillaan väkijoukon sekaan. 5. Tarvikkeet 1 nanoaurinkovoide 1 perinteinen aurinkovoide (suojakerroin 30), pitää olla valkoista 1 nanomateriaalista valmistettu elintarvikerasia 2 tennismailaa urheiluasut kahdelle paksua värillistä paperia suuria, A1-kokoisia paperiarkkeja post-it-lappuja kyniä 6. Osa 1 (Käsikirjoitus)

7 Osa 1: Kahden henkilön esittämä lyhyt näytelmä, mukana keskustelua. Näytelmä luo tilanteen ja esittelee asian, tuo esiin nanoteknologiaan liittyviä kysymyksiä. Esiintyjät ottavat osallistujat/katsojat aktiivisesti mukaan keskusteluihin esittämällä kysymyksiä ja jakamalla kortteja, joissa on erilaisia mielipiteitä. Osa 2: Osallistujat voivat kirjoittaa mielipiteitään ja kommenttejaan tarkoitukseen varattuihin tauluihin. Tämä on tärkeää, että keskusteluista saadaan tallennettua jotakin. Tapahtumapaikka: Kaksi tenniksen harrastajaa pitää pienen tauon harjoittelussaan ja aloittaa keskustelun. Olisi hyvä, jos toinen olisi mies ja toinen nainen (järjestäjät voivat valita). Pelaaja A on tohtoriopiskelija, joka valmistelee väitöskirjaa nanomateriaaleista. Pelaaja B on hänen kaverinsa. Heille voi antaa paikalliset nimet ja sisällyttää ne käsikirjoitukseen. Scene I: On helteinen päivä, ja pelaajia huolestuttaa, palaako heidän ihonsa paahtavassa auringossa. A: Olipa hyvä matsi, nyt pitää huilata vähän aikaa. B: Niinpä, ja on tosi kuuma, toivottavasti ei iho pala. A: Minulla on aurinkovoidetta, haluatko laittaa? (A levittää aurinkovoidettaan.) B: Miksi aurinkovoiteesi on noin läpinäkyvää? Oletko varma, että se suojaa sinua auringolta? Haluatko mieluummin minun voidettani? (B levittää omaa aurinkovoidettaan, joka on valkoista ja paksua.) A: Tämä on uudenlaista aurinkovoidetta. Se sisältää nanohiukkasia. Se näyttää läpinäkyvältä, mutta suojaa silti tehokkaasti UV-säteilyltä. B: No minä kyllä käytän mieluummin tätä perinteistä, siitä näkee että sitä on laitettu, mikä tarkoittaa, että se suojaa minua hyvin. En halua ihosyöpää! A: Asia on kyllä ihan päinvastoin. Aurinkovoidetta pitäisi levittää monta kertaa päivässä, että se suojaisi tehokkaasti auringonsäteiltä. Voiteeni suojaa minua, mutta ei huijaa minua. Koska en näe sitä, minun tulee laitettua sitä useammin. Ihoni näyttää hyvältä ja on hyvin suojattu! B: Mistä tiedät tuon kaiken? Liittyykö se tutkimukseesi yliopistossa? A: Laitoksellani on ryhmä, joka tutkii nanomateriaaleja. B: Nämä nanomateriaalit kuulostavat todella erityisiltä. A: Ne ovatkin erityisiä, koska ne ovat niin pieniä. Tutkijat voivat luoda atomien ja molekyylien tasolla materiaaleja, joissa on uusia, epätavallisia ominaisuuksia. B: Kuinka pieniä ne ovat? Ihmisen hiuksen paksuisia? A: Ei, vaan kertaa pienempiä niitä ei voi nähdä. B: Jos ne ovat noin pieniä, niin nehän voivat tunkeutua ihoon ja aiheuttaa vahinkoa?

8 A: Ei, asiaa on tutkittu paljon, ja toistaiseksi ei ole todisteita, että nanohiukkasia sisältävistä tuotteista aiheutuisi vaaraa kuluttajille. B: Mutta pitkäaikaisvaikutuksia ei kai silti vielä tiedetä. Mitäs siihen sanot? A: Olet oikeassa, kukaan ei tiedä niitä varmasti, sillä teknologia on vielä aika uutta. Mutta juuri siksi tutkijat ympäri maailmaa tutkivat jatkuvasti nanohiukkasten vaikutuksia. B: Minä en kyllä ottaisi riskiä. Taidanpa pysyä vanhassa tutussa paksussa valkoisessa voiteessa, kunnes olen aivan varma, että tuota toista on turvallista käyttää. A: Saadaanpa nähdä, kumpi näyttää paremmalta sen jälkeen, kun olen päihittänyt sinut. B: Ai siis sen jälkeen, kun minä olen päihittänyt sinut? A: Meidän on mentävä takaisin kentälle 10 minuutin päästä, taidan haukata vähän evästä. (A ottaa eväsrasiansa esiin ja tarjoaa B:lle omenaviipaletta.) Maistuuko sinullekin? (B ottaa viipaleen.) A päättää vähän kiusoitella kaveriaan. A: Arvaa mitä, tämä rasiakin sisältää nanohiukkasia. B: Et kai ole tosissasi? En taidakaan haluta tätä enää (B katsoo omenanpalaa halveksuvasti.) A: Olen ihan tosissani. Jotkut uudet elintarvikerasiat tehdään muovista, joka sisältää nanohopeahiukkasia. Ne antavat tuotteelle antibakteerisia ominaisuuksia. Näin rasiassa säilytettävä ruoka pysyy pidempään tuoreena. Tämä omenakin on ollut rasiassa kaksi päivää ja on edelleen ihan tuore. B: (B melkein sylkäisee omenanpalan suustaan.) En kyllä halua syödä hopeaa pilaantuneesta omenasta! A: Höpö höpö! Käytän sitä joka päivä, enkä ole muuttunut hopeiseksi. Hiukkaset ovat upotettuina rasian muoviin, eivät ilmassa rasian sisällä. Minun mielestäni nanoteknologian riskejä liioitellaan; nanohiukkaset eivät ole mikään uusi asia, me hengitämme niitä pakokaasupäästöistä, tupakansavusta, hiuslakasta ja palavista kynttilöistä. B: OK, OK, joko ruvetaan pelaamaan tennistä? Sinä olet nanoluokkaa verrattuna siihen, missä kunnossa minä olen tänään! A ja B jähmettyvät paikoilleen muutamaksi sekunniksi. Sitten he kääntyvät yleisöön päin löytääkseen katsojat, jotka olivat alussa heidän joukkueessaan (Oletko vielä samaa mieltä kanssani? Perustele!). Jos keskustelu ei pääse automaattisesti vauhtiin, voi käyttää kortteja. Jos keskustelu käynnistyy, se saa edetä spontaanisti, ja kortteja voi käyttää keskustelun laajentamiseen tai syventämiseen. Punaisen kortin ottaneita osallistujia pyydetään lukemaan kortit ääneen ja kommentoimaan niitä. Osallistujille tarjotaan sekä aurinkovoidetta että elintarvikerasiaa kokeiltavaksi ja vertailtavaksi. Lisäkysymyksiä kannattaa esittää keskustelun virittämiseksi.

9 Punaiset kortit: Nämä kuulostavat mielenkiintoisilta tuotteilta, käyttäisin niitä. Hyväksyn riskit hyötyjen takia. En käyttäisi näitä tuotteita. Minua huolestuttaa nanomateriaaleja sisältävien tuotteiden käyttö, koska ne voivat olla vaarallisia. Nanoteknologiatuotteille pitäisi olla tiukat säädökset, ja niitä pitäisi päästää markkinoille vasta kun ne on testattu perusteellisesti, varsinkin ihmiseen ja ympäristöön kohdistuvien pitkäaikaisvaikutusten osalta. Kannatan nopeaa nanoteknologian käytön laajentamista ja mahdollisimman vähäistä viranomaisten sääntelyä. Näin saadaan nopeasti uusia tuotteita. Lisäkysymyksiä: Ostaisitko itse näitä tuotteita? Ovatko ne mielestäsi turvallisia? Mitä mahdollisia riskejä ja hyötyjä osaat kuvitella? Pitäisikö nanoteknologiaan liittyvän tutkimuksen levitä ja laajentua, vai pitäisikö viranomaisten säännellä sitä tiukasti? Onko eroa siinä, onko kyseessä iholle käytettävä tuote vai tuote yleiseen käyttöön? Onko realistista olettaa, että voisimme laatia säädöksiä ohjaamaan näin nopeasti kehittyvää alaa? Entä jos oman maamme tutkimuskeskukset muuttavat tiukkoja säädöksiä välttääkseen maihin, joissa ei ole nanoteknologiaa koskevia säädöksiä? Käytä luotaavia kysymyksiä keskustelun syventämiseksi: Osaatko selittää X:n? Miksi X on sinulle tärkeä? Kerro lisää X:stä. Mitä itse asiassa tarkoitat X:llä? Miten ymmärrät X:n? Mitä sinulla oli mielessä, kun sanoit X:n? Miten X liittyy Y:hyn? Voitko antaa esimerkkejä X:stä? Lisätekstejä, joita voi kirjoittaa post-it-lapuille ja kiinnittää tauluihin osassa 2. Niitä voi käyttää myös keskustelun fasilitointiin: 1. Minä käyttäisin nanotuotteita. Mutta minua mietityttää, ovatko niiden nanomittakaavan ainesosat turvallisia haluan asiasta lisätietoa. 2. Tämä on mielenkiintoista, mutta ennen kuin itse käyttäisin tällaista tuotetta, haluaisin, että sen turvallisuus testattaisiin erikseen, ei pelkästään nykyisten turvallisuutta koskevien menettelyjen mukaan, joiden perusteella se on päästetty markkinoille. 3. Nanoteknologiatuotteiden pääsy markkinoille tulisi sallia, mutta tuotteita pitäisi säännellä. Uusia säännöksiä tulisi laatia tieteen edistysaskeleiden mukaan. 4. Viranomaisten tulisi säännellä markkinoilla olevia nanoteknologiatuotteita, mutta myös julkista keskustelua tarvitaan.

10 Kohtaus II: Kohtausta I seuranneen keskustelun jälkeen näyttelijät jatkavat kohtaukseen II. Näyttelijä B ottaa heti tilan haltuunsa, kävelee näyttämön keskelle ja aloittaa sisäisen monologin. Monologi on ensin epäröivä, mutta muuttuu vähitellen yhä innostuneemmaksi nanotieteen mahdollisuuksista. B kävelee näyttämön etureunalle ja pullistaa vartaloaan täynnä intoa. Olisi hyvä, jos B sisällyttäisi monologiin tärkeimpiä perusteluja riskeistä ja hyödyistä, joita yleisö mainitsi kohtauksen I jälkeisessä keskustelussa. B: Tämä nanomaailma. Se on todella ihmeellinen. Vai meneeköhän se liian pitkälle Se voi todella muuttaa elämämme. Jos pystyy tekemään sellaisia molekyyleja ja rakenteita kuin haluaa, voi tehdä kaikkea. Mutta toisaalta, kuka tietää, mitä vaikutukset ovat pitkällä aikavälillä! Saatamme kaikki kuolla. Mutta jos tutkijat pystyvät parantamaan aurinkovoiteita ja eväsrasioita, eivätkö he kykenisi myös nujertamaan sairauksia ja parantamaan terveyttämme? Mitä kaikkea voisikaan tapahtua? Tekniikan parannuskeino kuka tietää mille kaikelle. Syövälle, tai ihan vain flunssalle. A: Teoriassa... teoriassa... mutta emme ole vielä niin pitkällä. Tarvitaan vielä paljon tutkimusta. B: (keskeyttää innoissaan A:n) Mutta kuvittele nyt! Siis sitähän voi käyttää lääketieteessä, eikö vain? A: Totta kai. Lääketieteen sovelluksia on jo olemassa. Tulevaisuudessa nanotutkijat pystyvät ehkä jopa parantamaan ihmisen muistia tai hidastamaan ikääntymistä. B: Pysäyttämään ikääntymisen. Vau, minä kyllä haluaisinkin elää ikuisesti. Kuulostaa mahtavalta! A: Tämä kaikki kuulostaa kyllä hienolta, mutta asiaan liittyy eettisiä huolenaiheita. Onko meillä oikeus sekaantua luonnon prosesseihin? B: Mutta eikös edistyksessä ole kyse juuri siitä? Nanoteknologia voi saada meidät tuntemaan olomme paremmaksi, tekemään kovemmin työtä, elämään paremmin! A: En ole varma, haluavatko kaikki tuollaista muutosta. Ihmisistä voi tuntua, että tiede kajoaa heidän persoonaansa, heidän identiteettiinsä ihmisenä. B: OK, mutta eikös identiteettiä voi vaihtaa? Eikös se muutu joka tapauksessa? A: Ja jos tämä teknologia leviää, kuilu köyhien ja rikkaiden välillä syvenee entisestään. Vain ne joilla olisi siihen varaa, voisivat hyötyä siitä. B: Älä viitsi! Nyt SINÄ olet se, joka yrittää jarruttaa uusien ideoiden kehittelyä. A kääntyy yleisöön päin. Nyt kun roolit vaihtuivat (ja A:sta tuli epäilevämpi), A:n pitää löytää uutta tukea yleisöstä (Kuka on samaa mieltä kanssani? Osaatko perustella miksi?). Jos keskustelu ei automaattisesti lähde käyntiin, käytetään kortteja. Jos keskustelu käynnistyy, se saa edetä spontaanisti, ja kortteja voi käyttää keskustelun laajentamiseen tai syventämiseen. Sinisen kortin

11 ottaneita osallistujia pyydetään ilmaisemaan mielipiteensä kortin tekstistä. Keskustelu jatkuu, näyttelijät esittävät lisää kysymyksiä. Siniset kortit: Minusta eettiset kysymykset eivät ole ensisijainen huolenaihe. Ne ratkeavat ajan myötä itsekseen.. Nanoteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä pitäisi pohtia vain, jos asia herättää suurta vastustusta suuressa yleisössä. Nanoteknologia on eettisesti neutraalia ja riippumatonta siinä mukana olevien tutkijoiden taustasta. Tutkimuksen tulisi aina ottaa eettiset seuraukset huomioon. Tutkimusta pitäisi harjoittaa vasta sitten, kun asianosaiset hyväksyvät sen. Lisäkysymyksiä: Eivät kai ne, joiden kehoa ei ole paranneltu, joudu syrjinnän kohteeksi? Kuinka voimme varmistaa, ettei uusi teknologia kasvata köyhien ja rikkaiden välistä kuilua? Missä kulkee raja sairauksien parantamisen ja kehon paremmaksi tekemisen välillä? Onko eroa sillä, tehdäänkö muutoksia kehoon vai muutoksia mieleen tai persoonaan? Kuinka tärkeää on yksilön valinnanvapaus suhteessa yhteiskunnan tilaan? Keiden tulisi keskustella eettisistä kysymyksistä ja millä tavoin? Käytä luotaavia kysymyksiä keskustelun syventämiseksi: Osaatko selittää X:n? Miksi X on sinulle tärkeä? Kerro lisää X:stä. Mitä itse asiassa tarkoitat X:llä? Miten näet X:n? Mitä sinulla oli mielessä, kun sanoit X? Miten X liittyy Y:hyn? Voitko antaa esimerkkejä X:stä? 7. Osa 2 (Palaute) Keskusteluun osallistuneita pyydetään nyt puhumaan esiintyjille, jos he haluavat jatkaa keskustelua. Heitä pyydetään myös jättämään mielipiteensä/kommenttinsa tähän tarkoitukseen varattuihin tauluihin, joihin kerätään tietoa osallistujilta päivän kaikissa tilaisuuksissa. Taulussa on valmiina post-it-lappuja, joihin on kirjoitettu sama teksti kuin värillisiin kortteihin. Sijoita vastauksesi asteikolle

12 Käyttäisitkö tuotteita, jotka sisältävät nanohiukkasia? Käyttäisin niitä En käyttäisi niitä <Yleisön kommentteja> Miten nanoteknologiatuotteita tulisi säännellä, jotta innovointi ja turvallisuus olisivat tasapainossa? Tutkijoilla pitäisi olla vapaus toimia niin kuin parhaaksi katsovat Tutkijoiden pitäisi noudattaa tiukkoja säännöksiä <Yleisön kommentteja> Tarvitsemmeko eettistä keskustelua nanoteknologiasta? Eettiselle keskustelulle ei ole tarvetta Tutkimusta ei pitäisi harjoittaa, ennen kuin eettisistä kysymyksistä käydään laaja julkinen keskustelu <Yleisön kommentteja> 8. Arviointi Tätä keskustelupeliä pelataan NanOpinion-projektin järjestämissä Streetlab-tapahtumissa. Sitä arvioidaan osana yleistä Streetlab-toiminnan arviointia. Streetlab- ja Live-tapahtumien arviointiin on käytettävissä kaksi välinettä: Live-tapahtuman kyselylomake Live-tapahtuman raporttipohja. Live-tapahtuman kyselylomakkeen täyttävät Streetlab-tilaisuuden kävijät. Jokaisesta Streetlabtapahtumasta pitäisi saada vähintään 100 täytettyä lomaketta (mieluiten kaikkien kävijöiden vastaukset). Kyseessä on lyhyt paperilomake, joka on saatavissa kaikilla projektin kielillä, ja se antaa yleiskuvan osallistujien palautteesta. Streetlab-tilaisuuksien osallistujille jaetaan Livetapahtumien kyselylomakkeet. Täytetyn lomakkeen palauttaville kävijöille annetaan pieni lahja kiitokseksi. Täytetyt lomakkeet kerätään ja digitoidaan. Live-tapahtuman raporttipohjan täyttää Streetlabin havainnoija/elävöittäjä/vetäjä. Streetlabraportissa tehdään yhteenveto projektin innovatiivisten tiedotustoimien (myös tämän keskustelupelin) onnistumisesta. Niin voidaan ymmärtää paremmin, mikä Streetlabtilaisuuksissa toimi hyvin ja mitä pitäisi parantaa tulevaisuudessa. Kaikki tieto kootaan ja analysoidaan työpaketissa 6.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E Draamatyöpajassa ryhmä ideoi ja tuottaa synopsiksen pohjalta musiikkiteatteriesityksen käsikirjoituksen. Käsikirjoitus

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Peliteoria luento 1. May 25, 2015. Peliteoria luento 1

Peliteoria luento 1. May 25, 2015. Peliteoria luento 1 May 25, 2015 Tavoitteet Valmius muotoilla strategisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia tilanteita peleinä. Kyky ratkaista yksinkertaisia pelejä. Luentojen rakenne 1 Joitain pelejä ajanvietematematiikasta.

Lisätiedot

MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta

MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta Seuraavaksi kysytään kokemuksiasi tietoisuustaitojen (mindfulness) oppijaksosta. Vastaathan kaikkiin kysymyksiin. Vastauksesi ovat luottamuksellisia ja vain

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

MIETITKÖ KORVIEN TAI NENÄN REI'ITTÄMISTÄ?

MIETITKÖ KORVIEN TAI NENÄN REI'ITTÄMISTÄ? MIETITKÖ KORVIEN TAI NENÄN REI'ITTÄMISTÄ? SAATAT MIETISKELLÄ MUUTAMAA ASIAA Onko se turvallista? Sattuuko se? Miten pitää toimia rei'ittämisen jälkeen? Tässä lehtisessä yritämme vastata sinua mahdollisesti

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus Elävä kuva oppimisympäristönä Käsikirjoitus Mihin käsikirjoitusta tarvitaan? Elokuva (lyhyt, täyspitkä, dokumentti)- ja tv -tuotannot Mainokset Musiikkivideot Nettisivut Trailerit Kirjat Kuunnelmat Mikä

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Osallistamisen käytännöt

Osallistamisen käytännöt Osallistamisen käytännöt Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto CHAMP-työpaja 4.5.2010, Tampere Esityksen sisältö Osallistaminen kuntien ilmastotyössä Keskustelutilaisuudet Tilaisuuksien fasilitointi

Lisätiedot

2.4. Oppimistyyleistä

2.4. Oppimistyyleistä 2.4. Oppimistyyleistä 1. Käytännölliset Näin ajattelevilla todellisuus koostuu siitä, mitä he aistivat näkemällä, koskettamalla, kuulemalla, haistamalla ja maistamalla. He huomaavat ja pystyvät palauttamaan

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Paikallissijakyselyyn vastattiin innokkaasti

Paikallissijakyselyyn vastattiin innokkaasti Paikallissijakyselyyn vastattiin innokkaasti 1 Kielitoimiston kysely suomen kielen paikallissijojen käytöstä saavutti suuren suosion netinkäyttäjien keskuudessa. Kyselyssä sai valita lauseisiin sopivia

Lisätiedot

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö 8-99- vuotiaille taikuri + yleisö Pelin tavoite: Tulla taikuriksi FI Sisältö: 61 korttia (48 kortin pakka + 6 tuplatausta korttia + 1 lyhyt kortti + 6 temppukorttia 4 perhettä (punainen, sininen, vihreä,

Lisätiedot

Gepa Käpälä Jännittävä valinta

Gepa Käpälä Jännittävä valinta Gepa Käpälä Jännittävä valinta Moikka! Mä oon Gepa Käpälä. Oon 7-vuotias ja käyn eskaria. Siili Iikelkotti ja oravakaksoset on siellä kanssa. Mutta mä oon niitä nopeampi. Oon koko Aparaattisaaren nopein.

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

OSALLISUUSPROSESSIN ARVIOINTI MENETELMÄN KULKU: Citisense Kouluttajatiimi Hakakatu 1 L 106 89600 Suomussalmi citisense@citisense.

OSALLISUUSPROSESSIN ARVIOINTI MENETELMÄN KULKU: Citisense Kouluttajatiimi Hakakatu 1 L 106 89600 Suomussalmi citisense@citisense. METHOD Citisense Kouluttajatiimi Hakakatu 1 L 106 89600 Suomussalmi citisense@citisense.fi 050 3645 070 OSALLISUUSPROSESSIN ARVIOINTI TAVOITE: Arvioida osallisuuden tasoa palvelutuotantoprosessin eri osissa

Lisätiedot

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbed Workshop 6.4.2006 Pekka Keränen 06.04.06 Johdanto Projektin www-sivusto http://testbed.fmi.fi Säätuotteet julkisiksi MM-kisoihin,

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008 17. helmikuuta 2008 ISLP:n Kansainvälinen tilastotieteellisen lukutaidon kilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition Harjoituspaketti

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Palautteen antajat oppilaitoksittain. Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo

Palautteen antajat oppilaitoksittain. Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo Rajattoman koululaiskonsertin palautteet 23.3.2009 2(47) Palautteen antajat oppilaitoksittain 134 136 68 Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo yhteensä 338 oppilasta 8,2 % 10,3 % Rajattoman koululaiskonsertin palautteet

Lisätiedot

VIITTOMAKIELI TOMAKIELI P PEL ELAST ASTAA AA!

VIITTOMAKIELI TOMAKIELI P PEL ELAST ASTAA AA! VIITTOMAKIELI TOMAKIELI P PEL ELAST ASTAA AA! 1 Ulkona on kaunis ilma. Noah herää. Häntä eivät herätä auringonsäteet vaan herätyskello, joka vilkuttaa valoa ja tärisee. Noah on kuuro ja siksi hänen herätyskellonsa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon - Elikkä tuo kyseinen kohta löytyy omalta sivultasi oikeasta ylä-laidasta, kuten alla näkyvästä kuvasta näkyy. Sekä tuo kyseinen kohta näkyy luokkien sivuilla

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Nuoret julkisessa kaupunkitilassa. kokemuksia osallistavista menetelmistä NOORA PYYRY OPETTAJANKOULUTUSLAITOS HELSINGIN YLIOPISTO

Nuoret julkisessa kaupunkitilassa. kokemuksia osallistavista menetelmistä NOORA PYYRY OPETTAJANKOULUTUSLAITOS HELSINGIN YLIOPISTO Nuoret julkisessa kaupunkitilassa kokemuksia osallistavista menetelmistä NOORA PYYRY OPETTAJANKOULUTUSLAITOS HELSINGIN YLIOPISTO TUTKIMUSKYSYMYKSET: Miten teini-ikäiset tytöt käyttävät, ottavat haltuun

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 3 pisteen tehtävät 1. Miettisen perhe syö 3 ateriaa päivässä. Kuinka monta ateriaa he syövät viikon aikana? A) 7 B) 18 C) 21 D) 28 E) 37 2. Aikuisten pääsylippu

Lisätiedot

Tarina-tehtävän ratkaisu

Tarina-tehtävän ratkaisu - tämä on esimerkki siitä, kuinka Pähkinä-lehdessä julkaistavia Tarina-tehtäviä ratkaistaan - tarkoitus ei ole esittää kaikkein nokkelinta ratkaisua, vaan vain tapa, jolla tehtävä ratkeaa Tehtävä: Pääsiäiskortit

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Mä ammun teidät kaikki

Mä ammun teidät kaikki Mä ammun teidät kaikki Kokemuksia lukion dramaturgian kursseilta Äidinkielen opettajien liiton talvipäivät 19.1.2014 Marja Kangas Teatterin pt. tuntiopettaja, Turun klassillinen lukio Me ollaan teinejä

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot