Osallistujien tausta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistujien tausta"

Transkriptio

1 ELSA-toimijatapaaminen , Tampere-talo OSALLISTUJAPALAUTE (N=78), ryhmitellyt avoimet vastaukset ( 8) Osallistujien tausta Rahoittaja Hanketoimija muu 8% 35% 57% Vastaajien jakauma vastaa tapahtuman osallistujien taustojen jakaumaa. (Tavoitteena tapahtumassa oli rahoittaja / hanketoimija -jakauma n. 50/50%.) Mitkä olivat omat odotuksesi ja tavoitteesi tapahtuman suhteen? Verkostoitumista, vertaisoppimista Verkostoituminen, tietoa uudesta ohjelmakaudesta, hyviä toimintamalleja Tiivistä tietoa ja hankeideoita Tietojen päivitys ja kollegoiden tapaaminen, verkostoituminen Tavata muita hanketoimitsijoita sekä saada lisätietoa tulevan rahoituskauden asioista. Uusien hankeideoiden luova kehittäminen ja verkostoituminen Saada tietoa ELSAsta ja tavata muita toimijoita Uusien ideoiden löytyminen Verkostoitua ja kuulla ajankohtaisia uutisia Verkostoituminen Etelä- ja Länsi-Suomen toimijoiden välillä, yhteisen tekemisen hengen nostattaminen, hyvien hankeideoiden synnyttäminen. verkostoituminen uuden ohjelmakaudentavoitteisiin tutustuminen hankeideoiden pyydystys Saada ideoita ja näkemyksiä tulevaa ohjelmakautta varten. Vuorovaikutus ja uudet ideat Verkostoitumista ja ajatusten vaihtoa uusien ja vanhojen tuttavuukisien sekä org. kanssa. Tietoa tulevasta hankekaudesta. Informaatiota tulevan ohjelmakauden ohjelmallisista tavoitteista. Toivoin jonkinlaista selkiyttävää tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä seuraava hankekausi tuo tullessaan ja kuinka voisin itse ja oma organisaationi voisi olla mukana toteuttamassa hankekauden toimia.

2 2 ( 8) Kollegoiden tapaaminen, keskustelut ja uudet ideat Ohjelmakaudesta tietoa Katsotaan tuleeko lopultakin jotain tarkempaa selvyyttä uuteen ohjelmakauteen. Tietoa uudesta kaudesta Odotuksena oli kuulla mitä uusi kausi tuo tullessaan: mihin rahaa ja kenen kanssa hankkeita voidaan tehdä. Tavoitteena oli myös tutustua enemmän alueen hanketoimijoihin. Verkottumista ja ajatuksia uuteen. Verkostoituminen ja uudet ideat. Kuulostella toimijoiden odotuksia tulevan rakennerahastotoiminnan osalta. Verkostoituminen ja tiedon hankinta. Tietoa uudesta rahoituskaudesta ja ideoita siihen Saada käytännön vinkkejä tulevalle kaudelle ja hankkeiden valmisteluun. Kuulla mitä uutta, mitä vanhaa. RR-Ely hallinnon uudet haasteet ja toimintakulttuuri. Alueohjelmien ja valtakunnallisen ohjelmaosion yhteistyö parhaalla mahdollisella tavalla. Uuden ohjelmakauden rahoitusmahdollisuudet ja -ehdot. Minkälaisia hankkeita rahoittajat priorisoivat Tietoa uudesta rahastokaudesta, toimintalinjojen sisällöt ja tarkemmat painotukset Odotin tapaavani kollegoita eri puolilta ELSA-suuraluetta sekä kuulevani uusimmat näkemykset tulevan ohjelmakauden suhteen. Alkutiedotuksen perusteella luulin, että nyt saadaan tuhtia tietoa uuden ohjelmakauden toteutuksesta, mahtavaa. Mutta kun ohjelma vihdoin viimein tuli, se ei nostattanut enää toiveita. Päätin silti tulla paikalle, koska se kuului asiaan, kun kerran oli kutsuttu. Ihkunhauska hehkutus kyllä ahdisti jo etukäteen. Saada käytännöntietoa siitä, mitä tulevalla rahastokaudella voi tehdä ja miten näkyy haettu painotus suurempiin, kansallisiin hankekokonaisuuksiin ja konsortioihin. Oma tavoitteeni oli saada tietoa uuden ohjelman sisällöllisestä toteuttamisesta ja hallinnosta. Toivoin saavani lisätietoja aikatauluista sekä löytäväni mielenkiintoisia uusia kumppanuuksia Saada jotain uutta tietoa. Tieto ja ideoita uudelle kaudelle Saada uusia ajatuksia tulevan ohjelmakauden hankerahoitukseen. Saada tietoa uuden ohjelmakauden mahdollisuuksista ja tutustua rahoittajiin Kuulla lisätietoja uudesta kaudesta, että voisi valmistautua siihen eri hankkeilla. Kuulla näkemyksiä uuden rahastokauden linjauksista ja suuntaviivoista sekä kuulla hankkeista, joita nykyisellä kaudella on rahoitettu. Saada selville, vieläkö hankkeiden toteuttajilla on virtaa jäljellä uuden ohjelmakauden alussa. Tuntui olevan. Odotuksena saada faktaa uudesta kaudesta, itselle uusia ajatuksia, tavata uusia tekijöitä, Viimeisin tieto missä tällä hetkellä mennään rakennerahastojen kanssa Että tilaisuun olisi ollut konkreettisempi ja asiapitoisempi siis factoihin poihjautuva Halusin tietoa uuden ohjelmakauden teemoista sekä ideoita omaan hakesuunnitteluun. Tietoa uuden ohjelmakauden painopisteistä, rahoituksen määrästä ja hakuaikataulusta. Odotin informaatiota uudesta ohjelmakaudesta sekä sisällön, toimintatapojen että aikataulun suhteen. Saada tietoa siitä mikä muuttuu kun uusi ohjelmakausi alkaa. Molempia, muita Minulla ei ollut erityisiä odotuksia tapahtuman suhteen. Saada tietoa. Aistia uuden kauden tunnelmia. Ideoida yhdessä tulevaa kautta. Nähdä toimijoita. Odotin raikasta otetta tapahtuman järjestämiseen ja sitä se myös oli. Ohjelmakauden suunitteluun uusia eväitä. Oppia tulevasta rahoituskaudesta, tavata kollegoja, verkostoitua uusien henkilöiden kanssa Kuulla uuden ohjelmakauden toimintalinjoista; siitä mitä ne mahdollistavat käytännössä ja kuinka niitä toteutetaan. Lisäksi tavoitteeni oli verkostoitua muiden toimijoiden sekä rahoittajien kanssa Saada tietoa siitä, millaisia hankkeita ensi ohjelmakaudella toteutetaan. Nähdä ja kuulla ilmielävä Chaker. Odotin (=pelkäsin) tapahtuman olevan asiapitoisempi (huonolla tavalla). Nyt aihetta käsiteltiin eläväisesti ja etäosallistujan näkövinkkelistä jopa viihteellisesti. Saada tietoa uudesta ohjelmakaudesta ja sen mahdollisuuksista. Verkostoitua. Kuulla "tiukkaa asiaa" uudesta ohjelmakaudesta. Verkostoitua. Halusin tietoa tulevasta kaudesta, verkostoituminen Teemoihin liittyvät aivan uudet avaukset, kehittämiskulttuurin muutoksen käynnistäminen ja uudet tuttavuudet

3 3 ( 8) Ymmärrystä uudesta ohjelmakaudesta ja sen toimijoita, verkostoitumista Saada yleiskuva tulevasta rahoituskaudesta ja sen rahoitusmahdollisuuksista. Verkostoitua, kuulla ja nähdä uutta. Kuulla muutama hyvä luento myös. Kuulla, mikä on uutta ja mikä vanhaa uudella ohjelmakaudella. Kuulla inspiroivia puheenvuoroja. Tavata asiantuntijoita muualta alueelta. Odotin saavani kokonaiskuvaa seuraavan kauden rahoitettavan toiminnan painopisteistä sekä itselleni uusia ideoita, virikkeitä, aihioita ja yhteistyökumppaneita hankkeitten toteutukseen. Miten odotuksesi täyttyivät tai tavoitteesi toteutui? 0% 8% 8% Erittäin huonosti Huonosti 35% Ei hyvin eikä huonosti 49% Hyvin Erittäin hyvin Odotukset täyttyivät hyvin tai erittäin hyvin: 57% Miten odotuksesi täyttyivät tai tavoitteesi toteutui? Perustele. Toivoin enemmän faktatietoa Olisin toivonut enemmän tietoa uudesta alkavasta kaudesta kun nyt vain tehtiin ryhmätöitä. Odotin tilaisuudelta enemmän faktatietoa, en niinkään hengennostatusta. Luulen olevani huumorintajuinen ihminen, mutta ohjattu "kyllä meillä on nyt hauskaa, onhan" ei sytytä, ei ei. Olen siitä onnellinen yksilö, että olen saanut olla mukana aidoissa tilanteissa, joissa hankesuunitelman teko on hauskaa, rikastuttavaa ja vie mukanaan. Tuttujen kanssa oli kiva viettää aikaa ja muutaman uudenkin tuttavuuden kanssa tuli juteltua. Jotta ei ne päivät ihan hukkaan menneet. Paikalla olleet ovat sitä tasoa, että osaavat valmistalla ja kirjoittaa hankkeita ja etsiä verkostoja. Kohteliasta ja hyväkäytöksistä väkeä, tekivät kiltisti mitä käskettiin. Vai pitäisikö käytöksestä olla huolissaan, kun kukaan ei kysellyt keisarin vaatteiden perään? Voitaisiinko luopua nauhoitetuista videotervehdyksistä? Jos virtuaaliesiintyjiä on pakko olla, niin edes livenä. Tiedonsaanti jäi varsin vähäiseksi. Enemmän aikaa kului hankeideointiin, kuin tiedonjakoon. Mielestäni rahoittajien ja hanketoteuttajien joukko on väärä porukka ideoimaan hankkeita, koska tarpeen kehitystyölle tulisi nousta yrityskentästä.

4 4 ( 8) Toivottavasti rahoittajien mieltä, rahoitusta suunnattessa, ei ohjaa tämä oma ideointi, vaan suhtaudutaan avoimesti yrityksiltä tuleviin hankideoihin. Ainut todellista asiaa sisältänyt puheenvuoro oli Kaisa-Leena Lintilän aamunavaus perjantaina. Nimenomaan sellainen odotuksiani vastaava Yleinen info ohjelmakauden sisällöstä toteuituksen suhteen jäi vähäiseksi. Virkamiesten kanssa uusien hankkeiden ideointi jäi vähän vaisuksi - olisi pitänyt enemmän hanketoimijoita mukana ryhmässä. Virkamies keksi edelleen kymmenen hyvää syytä miksi joku projekti ei ole hyvä tai ei onnistu mutta kannustusta asioiden aikaansaamiseksi ei juurikaan tule. Virkamies on virkamies vaikka voissa paistaisi. Tapahtuma oli liian aikaisin, koska tietoa ei vielä ollut. Ryhmätöistä ei ollut mitään hyötyä, eikä oikeastaan mistään muustakaan koko tapahtumasta. Miksi järjestettiin? Hankeideointi vei turhaan aikaa yhden päivän edestä. Tuli ihanan kalliiksi, kun porukka istui turhaan kaksi päivää. Uusien ihmisten tapaaminen ja oman ajattelun ravistelu onnistui, tietopuoli jäi vajaaksi Uuden ohjelmakauden avaaminen (näkökulmia, perusteluita ja rahoituksen painopisteitä...) jäi mielstäni vähäiseksi. Verkostointumiselle paljon aikaa. Verkostoituminen ok, mutta tietopuoli jäi erittäin kevyeksi Faktatietoa rahoituksen hakijan näkökulmasta tuli melko vähän. Suuremmat linjat olivat enemmän esillä. Perjantainen rakennerahastoohjelman esittely oli hyvä. Ei tullut konkreettista uutta tietoa Tietoa tuli vähän, mutta kovin vähän. Sitä olisi ehkä ollut jopa yleisössä, jos sitä olisi kysytty tai summattu yhteen. Nyt yleisö käytti enemmän aikaa leikkimieliseen hankekilpailuun, joka oli vähän yllättävää, koska tämä joukko oli varsin kokenutta hankesuunnittelijoiden ja hallinnoijien joukkoa. Heillä ei ollut kovin paljon opittavaa. Tapasin ihmisiä ja sain uusia ajatuksia Uutta asiaa ei oikeastaan ollut. Parasta oli verkostoituminen ja ryhmätöiden anti alkaneelle ohjelmakaudelle. Kiperämpiin kysymyksiin ei tullut vastauksia ja uuden hallinnon nopea rakentaminen on vaikeaa erityisesti asiakastyössä. Tärkeitä asiakkaita ei mahtunut mukaan. Kuitenkin peruutuksia oli varmasti ainakin 20. Hankkeita oli mukava ideoida. Onkohan oikeita hankkeita mahdollista ideoida noin vapaasti? Periteisestihän ohjelma-asiakirjojojen sanamuodot ja rahoittajien käytännöt ja ohjeet ohjaavat hankerahoituksen hakemista. Tilaisuudessa tapasi monenlaisia ihmisiä erilaisista organisaatioista. Verkottuminen oli tapahtuman parasta antia. Hieman ristiriitaisia viestejä eri tasoijen ajatuksista suhteessa uuteen kauteen. Hyvää yhdessä tekemistä. Vähän konkreettista (uutta) tietoa. Tilaisuudessa oli helppo verkostoitua. Ideointiin työryhmät olivat sopivan kokoisia (5-7 hlö), mutta työskentely liian rauhatonta - juontaja keskeytti jatkuvasti tavata kollegoja, verkostoitua uusien henkilöiden kanssa. Oppia ei niinkään. Tilaisuus oli hyvä ja hyödyllinen. Torstain ryhmätyöt olivat tehokkaita, perjantain ei niinkään. Verkostoitumisen kannalta hyvä tilaisuus, anti käytännön jatkotoimista ja konkretiasta hankkeiden hakujen suhteen jäi hieman ohueksi. Sain uusia ideoita Mielenkiintoitoisesti fasilitoidut ja toteutetut ryhmätyöt. Uusien ihmisten tapaaminen ja oman ajattelun ravistelu onnistui, tietopuoli jäi vajaaksi Verkostoituminen ok, mutta tietopuoli jäi erittäin kevyeksi läsnä hyviä, osaavia muita osallistujia Paljon vielä kysymyksiä auki. Ryhmätyöskentely ihan hyvä konseptina, mutta nyt sitä teki niiden kanssa joiden kanssa ei tule tekemään tulevia hankehakemuksia. Toimivampi tapa olisi voinut olla esim: 1 rahoittaja joka ryhmään ja sitten käytännän "testaus" riskinottamisesta hankeideoiden suhteen. Se olisi ollut mielenkintoista ja eri asiantuntijat olisivat työskennelleet yhdessä ja ehkä voinut jopa ravistella nykyisiä käytäntöjä. Järjestelyt toimivat sujuvasti ja tunnelma oli viihtyisä. Sisällöllisesti anti jäi kuitenkin aika kevyeksi. Mutta tällaisia tarvitaan joka tapauksessa. Juontajat olivat kuin olisi kuunnellut paikallisradion aamulähetystä. Tampere-talon ruoka kehnoa (esim. sama salaatti illalla ja seuraavana päivänä). Hyödyllisiä keskusteluja ja mielenkiintoisia tapaamisia. Muuta Sain faktatietoa uudesta kaudesta.

5 5 ( 8) Tuli havaittua, että pitäisi löytää uudenlaisia TKI-hankkeita ja hankeideat olivat kovinkin perinteisiä Sain sovittua hankeasioita Päivien parasta antia olivat verkostoituminen muiden alueiden osallistujien kanssa sekä Antti-Jussi Tahvanaisen ja Andre Chakerin puheenvuorot. Mielestäni ohjelmaan oli kuitenkin varattu liikaa aikaa workshopeihin ja niiden purkuun. Tiedän että moni on asiasta eri mieltä, mutta itse koen workshopit uuvuttavana ja vastenmielisenä työskentelytapana. Yleensä en saa niistä mitään irti. Aika sama porukka paikalla kuin muuallakin - samat ideat pyörivät uudelleen ja uudelleen. Joskus olisi hyvä saada myös ei-rakennerahastoihimisiä mukaan Yllätyin erittäin positiivisesti. Hieno tapahtuma, hyvät juontajat ja puhujat. Iltatilaisuus, jossa onnistuneita hankkeita esiteltiin, oli antoisa ja mukava. Mukavalta tuntui, kun ylimaakunnallisuus tuli esiin monissa yhteyksissä. Hanketoimijat haluavat yhteistyötä, omissa nurkissa pyöriminen väistyy. Tähän tietenkin ohjelmakin tavallaan mahdollistaaja pakottakin entistä enemmän. Ryhmätyöt olivat keskeisessä roolissa ohjelmassa, mutta niiden anti jäi vaatimattomaksi verkostoitumista lukuun ottamatta. Tahvanaisen puheenvuoro oli mielenkiintoinen. Chaker valloitti puhujana, mutta sisältö oli lähinnä kirjan markkinointia. Hankecocktailien anti liittyi myös verkostoitumiseen, hanke-esittelynä se ei toiminut kovinkaan hyvin. Osuin työryhmään, jossa kohtasin uusia henkilöitä eri taustoista, keskustelu oli innovatiivista ja ravisteltiin sopivasti nykyistä hankekulttuuria. Rahoittajan roolia halutaan selvästi muuttaa, sitä toivon Muuten Hitler videon käsikirjoituksessa oli pikku moka, Hitler pitää mollata maan rakoon, nyt sai liikaa hyviksen roolia. Toimijat olivat mukana hyvin eri lähtökohdista, ja näin ollen kaikkien kaikkia toiveita palvelevaa kokonaisuutta on varmasti mahdoton luoda. Itse olisin halunut tarkemmin kuulla ohjelmista ja aikatauluista, mutta osalle se oli varmasti itsestään selvää muutenkin. Paikan päällä mietin, mikä on tapahtuman kohderyhmä ja tavoite. Toisaalta rakennettiin hankkeita, missä tarvittiin sisältösaamista. Toisaalta kerrottiin yleistä ohjelmasta, mikä kiinnosti ehkä enemmän organisoijatasoa. Kokonaisuutena oikein kiva tapahtuma, mutta kovan tason hankekehittelyn kannalta ei ihan optimaalinen. No, saihan sieltä nyt jotain tietoa ja ymmärrystä, mutta aika hataralla pohjalla ollaan edelleen. Tapahtuma sinällään oli mukavasti toteutettu, mutta edelleenkään en ymmärrä, mitähän tapahtuman aikana oletettiin saavutettavan. Osallistava toteutustapa oli tietyllä tapaa rankka (ei tietoa kauhalla, vaan itse tuottaen), mutta antoisa. Ryhmätöissä tapasi ja pääsi juttelemaan toisten toimijoiden sekä rahoittajien edustajien kanssa. Toki ihmisten tapaaminen on tärkeää mutta kaksi päivää olispitänyt käyttää tehokkaammin. Jonkun verran tuli tietoa teemoista ja jonkun verran sain ideoita. Odottamiani asioita avattiin. Lisäksi oli muuta, vähän yllättävääkin sisältöä.

6 4.2 Miten arvioisit seuraavia? ( 8) Tapahtuman ajankohta Paikka (Tampere-talo) Tapahtuman viestintä Fasilitointi (juonto ja ohjaus) Hankeideoiden synnyttäminen Talk show Keynote: Antti-Jussi Tahvanainen Iltatilaisuus / Best Case Cocktail Keynote: André Chaker Keskiarvo 3,86 (asteikolla 1-5) Millaista tukea hanketyöhön toivot tulevaisuudessa? Faktoja Todellista tukea hakemiseen ja niihin reunaehtoisin, jotka vaikuttavat hankkeiden hakemiseen jatkuvaa tiedottamista, hankkeiden ja toimijoiden yhteensaattamista, kun rahoittaja saa tietoonsa hankesuunnitelmia koko alueelta. Hyvät hankkeet esiin ja yhteiseksi hyväksi Ohjelma- ja asiakaslähtöistä tukea. Myös laajemmat näkymät EU aluepolitiikasta esille. Talk show oli yliampuva ja asiantuntijoita väheksyvä. Oikeasti rakennetaan uutta kautta hyvässä hengessä. Muu kommetti; Hitler-videon olisi voinut jättää pois. Hankehallinnointi näyttää menevän yhä monimutkaisemmaksi. Rahoittajan edustajat etääntyvät kentästä fyysisestikin yhä kauemmaksi kun toimintoja keskitetään. Konkreettista lähitukea kaivataan lisää. Erilaista yhteistyötä ja yhteistyön rakentamisen paikkoja yli alojen ja rajojen. Tilausta on sekä yhdessä tekemiselle että yhteensovittamiselle päällekkäisyyden ja irrallisuuden sijaan. Tällä hetkellä kiinnostaa ohjelmien avautuminen, tukiprosentit, hanketyypit, lomakkeet ym. tekniset seikat. Eniten kiinnostaa se, mikä muuttuu, pitääkö toimia jotenkin toisin. Sekin mietityttää, miten hallinnon muutokset vaikuttavat (esm. RR-Elyt) hanketoimijan arkeen. Tämäntyyppiset yhteiset tilaisuudet ovat aina tervetulleita Hanketyön raportointijärjestelmää voisi kehittää hieman toisenlaiseksi.

7 7 ( 8) Aitoa yhteistyötä rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Yhdessä saamme tuloksia. Käytännön tietoa uusille hankehakijoille Toivottavasti EU-rahoitus antaa myös pienille toimijoille mahdollisuuden toteuttaa hankkeita ja tuottaa näin uusia ideoita. Selkeitä vastauksia rahoittajilta, kun kysytään jotain hankkeiden toteuttamisesta. Tässä vaiheessa olisi hyvä saada konkreettisempaa tietoa, mitä rahoitetaan ja kuinka paljon yms. Näin valmistelun voisi aloittaa hyvissä ajoin. Verkostoja. Alueellisia ideointipaneleita, joissa olisi mukana kehitysyhtiöiden sekä yritysten edustajia. Yhteistyön tiivistämistä kaikin mahdollisin keinoin. Tukea isompien hankekokonaisuuksien syntymiselle yli alueellisten rajojen. tarkennusta hakuprosessien ohjeistukseen, kuka päättää ja millä perusteilla siitä mitä rahoitetaan? Asiallista asiaa, täyttä faktaa sisällöstä ja hallinnosta Ei ryhmätöitä kiitos. Yksi spesiaalipuheenvuoro voi olla, kuten nyt oli tämä André. Ei oikein huumori ja leikkimieli riitä persoonakohtaisesti enempään. Oma pipo on niin kireällä Teemojen ympärille alueelle ideariihityöskentelyä Rahoittajan kiinnostusta itse hankkeeseen, eikä aina siihen byrokratiaan. Yhteistyön organisointia, rahoittajat juoksemaan kokoon tarvelähtöisiä hankkeita myös maakuntarajat ylittäen joustavasti. Innostavaa ja kannustavaa otetta TEMin suunnalta rohkeutta virkamiehille olla avoin ja rohkea, kykyä saada asiat toimimaan..."let it happen" Kiitos eri toimijoiden yhdistämisestä, hallintoviranoamisten rooli voisi tässä olla luonteva Toimijoiden tapaamiset ovat tärkeitä. Toistensa tuntemisesta syntyy parempia hankkeita ja vaikuttavampaa rahoittajatoimintaa. Rahoittajana tarvitsen eniten vapaamuotoisia keskusteluja ja hankeidointia hanketoteuttajien kanssa. RR eurojen pienentyessä se tulisi kohdistaa aitoon kehittämiseen ja uudistaviin kokeiluihin. Meillä on huippuammattilaisia, joita on hyödynnetty liian vähän. Rahoittajakin on ihminen, ei kasvoton valvova byrokraatti, vaikka hallinnon sujuvuuden kehittämisen välineenä takaakin. Koordinoivaa, innostavaa, uutta näköalaa avaavaa...ja realiteetteja, reunaehtoja tiedotusta aikatauluista, ohjeistusta teemoihin, partneritapaamisia. Hitlervideo oli erittäin heikko valinta. Miten voi esittää tuollaisen hahmon suuhun laitettuna EU-ohjeistusta, Kolmas valtakunta juuri tuhon partaalla, Hitlerin todellinen viesti hyvin raakaa, varmaan sen hetkiseen tilanteeseen sopivaa Minusta tuo oli hyvin mauton, jopa ihmisarvoa alentava valinta. Ja juontaja vielä perjantaina viittasi siihen, mitä Hitler totesi Ja nyt pyörii video yleisesti nähtävänä Hävettää, hyvän seminaarin taso putosi lähtökuoppiin Tiiviitä työkokouksia, johon koottu olelliiset ohjelman hallinointiin ja toteutukseen liittyvät ajankohtaiasiat. Ideointi- ja verkostoitumistapahtumia (harvemmin), joissa ohjelma ei ole yhtä tiukka ja aikaa jää ideoiden kypsyttelyyn ja keskusteluun. Olen kokenut hanketoimija joten ajantasainen tieto tärkeää jotta pääsen lentoon hautumassa olevien ideoideni kanssa. Verkostoitumistilaisuudet ovat hyviä. Jo pelkästään hankkeiden kokemusten vaihto hyvin fasilitoituna voisi tuoda paljon uusia näkökulmia ja ajatuksia. Osaaminen saataisiin varmemmin kiertoon ja luotua helpommin kokonaan uutta. Voisiko hankkeiden yhteistyötä olla myös yli rahoittajarajojen, jos teema suunnilleen sama, esim. RAY, ESR? Selkeitä ohjeita, nopeita päätöksiä, joustavuutta, laajakatseisuutta. Selkeitä linjauksia ja vastauksia rahoittajien päätöksenteossa. Olis hienoa, jos rahoittava taho voisi toimia kuin majakka, joka ohjaisi hankkeita turvallisille vesille. Sen jälkeen kun joku hanke on todettu hyväksi ja hanke toteuttaa sekä EU:n että maakunnan tai muun alueen strategisia tavoitteita, hankkeen tulisi saada taakseen kaikki tuki, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Yksi osa tukea voisi olla se, että EURA toimisi myös hankkeen seurantavälineenä, ei pelkästään maksatuksen hakemisen välineenä. Talousseuranta voisi toimia ihan hyvin EURAssa, jolloin sieltä saisi toteuttaja ja rahoittaja ajantasalla olevat raportit ja maksatuksen voisi siirtää myös toimimaan non stop ilman puolen vuoden kuitinkeräystalkoita. Tämä helpottaisi myös välirahoituksen tarvetta kentällä. EURAan voisi hyvin laittaa myös työkaluja kilpailutuksen toteutukseen ja sinne voisi laittaa samantien tapahtumiin osallistujien nimet, tapahtuman toteutuneen budjetin yms. ilman välivaiheita. Ylimaakunnallisissa hankkeissa myös maakuntien välinen rahaliikenne (käytännössä rahaliikenteen tarkkailu) voitaisiin hoitaa EURAssa sen sijaan, että rahaliikennettä seurataan jokaisen hankkeeseen osallistuvan organisaatioin tilikirjoissa. Käytännön hankeohjaus toimii mielestäni sekä Hämeen elyssä että Hämeen liitossa erittäin hyvin, ihmisen kokoisesti ja kunkin hankkeen erityispiirteet huomioiden. Nyt uuden hankekauden alussa voisi olla paikallaan saattaa meitä hanketoimijoita enemmän yhteen, yhteiseen ideointiin. Uskoisin, että vakiintuneilla

8 8 ( 8) hanketoimijoilla on jo ennestään verkostoja olemassa ja myös tahto toimia verkostoissa, mutta pienemmät/ uudet hanketoimijat voivat kenties jäädä hyvänkin ideansa kanssa yksin (?). Hämmästyin sitä että vaikka hakeidoinnille oli varattu hyvin aikaa niin finaaliin pääsi ympäripyöreita hankeideoita. Voittaja oli konkreettinen hyvä idea. Paikalla oli paljon eri oppilaitosten edustajia jotka olivat kaukana ruohonjuuritason työstä: vaikeasti työllistyvien ihmisten arki. Hankeideoinnissa pitää huomioida käytäntö ja realismi. Kannatan ehdottomasti eri alojen ja eri maakuntien välistä yhteistyötä. Miten saada eri haketekijät innostumaan rohkeita innovaatioista? Nyt ei taidettu tässä tapahtumassa siinä onnistua. Kumppaneita hanketoimintaan Suunnittelu-/ideointitapaamisia rahoittajan kanssa Nopeita hankerahoituspäätöksiä Toivottavasti jatkossakin (vaikka rahat vähenevät) alueet saavat kehittää omia vahvuuksiaan. Että koko maakunnan kehittämistä ei arvioida keskuskaupungin tarpeiden mukaan. Eli sparrausta ja myös taloudellisia resursseja oman näköisen toiminnan kehittämiseen. Ohjelmien toteuttamisprosessien analysointia. Vain niin voidaan tulla paremmiksi toteuttajiksi / hallinnoijiksi. Kyselyn toteutti ja raportin koosti Business Arena Oy

Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013:

Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013: Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013: Standeille väljemmin tilaa. "Kansainvälistymisen mentorointiklinikka" olisi hieno, ei välttämättä massatilaisuutena tai vain yksittäisille

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon?

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaariin osallistuneista (160) terveydenhuollon toimijoista yhteensä 72

Lisätiedot

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä 1. 1. Minkälaista IL-oppimateriaalia yleensä teet? (Voit valita useammankin vaihtoehdon.)

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE-julkaisuja 10 / 2001 HANKETOIMINNAN

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt. Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta

Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt. Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta Teksti: Inkeri Tanhua, WoM Oy Suunnittelu ja taitto: Up-to-Point Oy Kuvat: Tarja Petrell Paino: Edita Prima

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana? B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT

ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ RAKENNE 1. Yhteenvedot työpajojen keskusteluista 2. Keskustelumuistiinpanot raakadatana YHTEENVEDOT TYÖPAJOJEN KESKUSTELUISTA TEEMAT Teema 1: ja yritysten

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA 1 TANJA LAATIKAINEN Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Kustantaja Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Kirjoittaja Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja kuvitus Marja Muhonen

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot