ALEKSI KALLAN JUHA HÖYSSÄ Omahoitopolku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALEKSI KALLAN +358 50 5829 464 aleksi.kallan@solita.fi erkki.esimerkki@solita.fi JUHA HÖYSSÄ juha.hoyssa@solita.fi. Omahoitopolku"

Transkriptio

1 ALEKSI KALLAN JUHA HÖYSSÄ Omahoitopolku Käyttäjätutkimusraportti

2 Tiivistelmä järjestettiin tutkimus, jossa selvitettiin käytettävyystestin avulla omahoitopolun prototyypin käytettävyyttä. Tutkimus koostui pilottitestistä ja kolmesta käyttäjätestistä. Tutkimuksessa selvitettiin omahoitopolun käsitteiden ymmärrettävyyttä ja erityisesti valtimosairauksien riskitestin käytettävyyttä. Tärkeimmät huomiot tutkimuksesta olivat: Palvelussa ei ollut vakavia käytettävyysongelmia. Riskitestiin vastaaminen oli vaivatonta ja helppoa. Tulosten esittäminen graafien avulla sai positiivista palautetta. Palvelun visuaalinen ilme kannattaa suunnitella seuraavaksi. Palvelun tekstisisältöjä kannattaa tiivistää. Visuaalisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota toisiinsa liittyvien asioiden yhdistämiseen visuaalisin keinoin sekä palvelun polkumaisen luonteen esiin tuomiseen.

3 Johdanto

4 Johdanto Tutkimus toteutettiin Solitan tiloissa Käytettävyystestiosuus suoritettiin kevyellä html-prototyypillä, jota käytettiin kannettavalla tietokoneella, joka oli yhdistetty ulkoiseen näyttöön, erilliseen näppäimistöön ja hiireen. Testissä käyttäjiä pyydettiin ajattelemaan ääneen. Testin aikana käyttäjiltä kyseltiin tarvittavia tarkentavia kysymyksiä prototyypin sisällöistä, toiminnallisuuksista tai valinnoista. Testi oli tunnin mittainen ja osallistujat palkittiin Stockmannin lahjakortilla. Prototyyppi on tarkasteltavissa täällä:

5 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Huomioita valtimosairauksien riskitestin käytettävyydestä Navigointi Kysymysten ymmärrettävyys Tulosten ymmärrettävyys Käsitteiden ymmärrettävyys ja ehdotuksia käsitteiksi Palvelun nimi Valtimosairauksien riskitestin nimi Miten käyttäjät ymmärtävät sivuston tarkoituksen? Mikä saisi käyttäjät käyttämään palvelua? Mikä saisi käyttäjät palaamaan palveluun? Kenelle palvelu on suunnattu?

6 Käytettävyystestin kulku 1. Taustatiedot, tutkimuslupa ja testin esittely 2. Etusivu Käyttäjiä pyydettiin silmäilemään etusivua ja kertomaan omin sanoin millaisesta palvelusta he kuvittelevat olevan kysymys ja millaisia mielikuvia heille etusivusta herää. 3. Valtimosairauksien riskitestin täyttäminen Käyttäjille esitettiin seuraava skenaario: Olet käynyt työterveyshuollossa ja työterveyslääkäri on suositellut sinulle Valtimosairauksien omahoitopolkupalveluun tutustumista. Lääkäri lähetti sinulle sähköpostiisi linkin omahoitopolkuun. Olet kotona ja päätät tutustua omahoitopolku palveluun. 4. Tulossivu Käyttäjiä pyydettiin kuvailemaan omin sanoin, mitä he näkevät tulossivulla ja vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitä sivun eri osissa näkyy? Ovatko tulokset esitetty ymmärrettävässä muodossa? Onko tulostieto sinulle hyödyllistä? Lopuksi käyttäjiä pyydettiin palaamaan etusivulle 5. Varsinaisen testin jälkeen käyttäjiä pyydettiin arvioimaan palvelua kolmella väittämällä, joihin käyttäjät vastasivat asteikolla 1-5, 1=Täysin samaa mieltä, 5=Täysin eri mieltä 6. Lopuksi käyttäjiltä kysyttiin mielipiteitä palvelun ja riskitestien nimistä sekä annettiin mahdollisuus antaa vapaata palautetta prototyypistä.

7 Käyttäjät Pilottitesti: Käyttäjä on 36-vuotias mies, joka työskentelee IT-alalla suunnittelutehtävissä, joten hänellä on jo ammattinsakin puolesta vahvat tietotekniset taidot. Käyttäjä on kahden pienen lapsen isä. Käyttäjä 1 on 64-vuotias nainen, joka työskentelee taloushallinnossa IT-alan yrityksessä. Testihenkilö arvioi omat tietotekniset taitonsa heikoiksi, mutta tekee työnsä kuitenkin tietokoneella ja hallitsee oman työnsä kannalta oleelliset ohjelmistot hyvin. Internet-käyttö päivittäistä, joskaan ei käytä sosiaalisen median palveluita. Vapaa-aika kuluu lastenlasten kanssa ja lukemalla. Käyttäjä 2 on 63-vuotias nainen, joka työskentelee vanhusten palvelutalon johtajana. Vapaa-aikanaan hän harrastaa kuorolaulua, viettää aikaa lastenlastensa kanssa, sekä mökillä. Kokee olevansa valistunut tietotekniikan käyttäjä. Käyttäjä 3 on 39-vuotias mies, joka työskentelee rakennustyömaalla työnjohtotyössä osallistuen myös suorittavaan työhön. Tietotekniset taidot rajoittuvat pääosin nettisurffailuun, sekä töiden yhteydessä esim. tekstinkäsittelyyn ja taulukkolaskentaan. Vapaa-ajan harrastuksena ampuminen.

8 Käytettävyystestin tulokset

9 Käyttäjä 1

10 Käyttäjä 1: Etusivun silmäily Testihenkilö kuvailee prototyypin olevan palvelu, joka kerää tietoa ja antaa käyttäjälle tietoa terveydellisistä riskitekijöistä. Elintavoilla terveyttä -otsikko kiinnittää huomion ja vaikuttaa olevan hyvä ja varmasti kiinnostava. Testihenkilö oma-aloitteisesti pohtii jo palvelua silmäillessä sitä, mitä kautta päätyisi sivustolle ja saisi tietoa palvelun olemassaolosta. Fasilitoijakeskustelee markkinoinnillisista mahdollisuuksista. Prototyyppi ei herätä testihenkilön mielenkiintoa ja tämä luonnehtii, että ei lähtisi näkemänsä perusteella tekemään testiä. Kaipaa jotain iskevää ja värejä. Palveluvaaka-termi oli vieras ja hakualueen funktio jäi epäselväksi.

11 Käyttäjä 1: Valtimosairauksien riskitestin täyttäminen Taustatarinan ja tehtävänannon kuultuaan testihenkilö ryhtyy tekemään testiä. Testihenkilö sivuuttaa ensimmäisen info-sivun lukematta tekstisisältöjä ja siirtyy seuraavalla sivulle pian. Testin aikana testihenkilö käyttää ensin seuraavalle sivulle siirtymiseen testin yläosassa olevaa vaihepolkua, mutta siirtyy ensimmäisen lomakesivun käytön jälkeen eteenpäin painamalla Seuraava -painiketta lomakkeen alapuolella. Testihenkilö syöttää ensin Koulutus-kenttään oman koulutusnimikkeensä tekstimuodossa, eikä lue syötekentän oikealla puolella olevaa opastetekstiä. Korjaa fasilitoijan kehoituksesta tiedon vuosiksi. Testihenkilö tietäisi oman vyötärönympäryksensä, mutta arvioi, että saattaisi kotioloissa mitata sen vielä erikseen testiä varten. Edetessään testin parissa testihenkilö toteaa kysymyksenasettelujen olevan hyvin selkeitä. Jossain vaiheessa testiä testihenkilö kommentoi, että ei ymmärrä miksi otsikot on numeroitu ( 1/3, 2/3 ja 3/3 ). Päästessään lomakkeen sivulle, jossa tiedustellaan verenpaine-ja kolesterolitietoja, testihenkilö syöttää numerot kenttiin numeronäppäimistöllä. Sivulla olevaa ohjetekstiosiota ei avata. Testihenkilö tietää omat verenpainearvonsa, mutta ei kolesteroliaan ja epäilee, että monet muutkaan eivät sitä tiedä. Prototyypissä olevan puutteen vuoksi numeroina kenttiin syötetyt arvot eivät näy tulossivulla, joka herättää myöhemmin hämmennystä.

12 Käyttäjä 1: Tulossivun tarkastelu Ensimmäisenä huomion kiinnittävät mittarimuotoiset tulosten esitystavat, jotka testihenkilö kokee selkeinä ja kiinnostavina. Mittarien alla näytettävät asteikot herättävät kysymyksen ensimmäisen mittarin ollessa asteikolla 0-26 ja muiden ollessa Alun tulosten alla olevat toiminnallisuuspainikkeet tuntuvat selkeiltä, mutta Terveyskansio -termi on vieras ja herättää kysymyksiä. Fasilitoijaselittää palvelun perusidean. Testihenkilö tarkastelee tarkempia tuloksia mielenkiinnolla ja toteaa niiden olevan mielenkiintoista ja hyvää tietoa, joskin tekstiä on hieman liikaa ja testihenkilö pohtii, voisiko asiat esittää ytimekkäämmin. Käyttäjä kuitenkin kokee, että on tärkeää saada tarpeeksi informaatiota. Asiayhteys käyttäjän syöttämien tietojen ja näytettävien tekstien välillä ei aukea testihenkilölle, vaan tämä pohtii ensin tekstien olevan yleisiä, eikä liittyvän hänen antamiin vastauksiinsa, eikä näe niiden olevan osa testin tuloksia. Kun fasilitoijaselittää testihenkilölle, että tuloksia voi muokata jälkikäteen ja näytetyt tekstit muuttuvat niiden mukaan, tämä toteaa, että toiminnallisuus ei ollut selkeä eikä hänelle olisi tullut mieleen muokata tuloksia prototyypistä. Paluu etusivulle Käyttäjä palaa ensin lomakealueen yläosasta sen ensimmäiselle Info-sivulle, löytää sittemmin myös murupolusta linkin koko palvelun etusivulle.

13 Käyttäjä 1: Vapaa palaute Testihenkilö koki tulosten esitystavan mielenkiintoiseksi. Varsinkin mittareina visualisoidut riskitulokset saivat kehuja. Myös kysymysten asettelun selkeys oli positiivista. Palvelun etusivun linkkilistat vaikuttivat käyttäjästä siltä, että niiden kautta olisi helppo lähteä etsimään lisätietoa. Huonoksi puoleksi prototyypissä testihenkilö mainitsi tekstin paljouden, varsinkin tulossivun osilta. Tässä yhteydessä testihenkilö myös pohti, olisiko tekstiä kuitenkaan liikaa henkilölle, joka kärsisi asiaan liittyvästä sairaudesta.

14 Käyttäjä 2

15 Käyttäjä 2: Etusivun silmäily Ensivaikutelma prototyypin etusivusta on sekava. Testihenkilöstä sivulla on paljon asiaa hajallaan ja katse risteilee sivustolla hämmentyneenä. Sisältöalueella korostettu testi kiinnittää huomion ja hetken tarkastelun jälkeen vasemman laidan navigaation ja etusivun väliotsikoiden yhteys kirkastuu. Testihenkilö huomioi, että palvelun tarjoaja ei sivulta ilmene ja se herättää epäluuloa palvelua kohtaan. THL:n näkyminen sivulla toisi hänen mielestään vakuuttavuutta ja saattaisi herättää ajatuksen siitä, että palvelu tarjoaa sairaanhoitoalan ammattilaisena tälle jotain työhönsä liittyvää tietoa. Testaussession lopuksi testihenkilö tutki etusivua uudelleen ja etsiskeli tietoa palveluntarjoajasta. THL:n näkyminen selkeästi palvelussa olisi nostanut palvelun luotettavuutta, vaikkakin tahosta tuli tälle myös negatiivisia mielikuvia.

16 Käyttäjä 2: Valtimosairauksien riskitestin täyttäminen Testin johdantoteksti etusivulla tuntuu testihenkilöstä liian pitkältä, eikä tämä jaksa lukea sen sisältöä, vaan siirtyy testiin painamalla aloituspainiketta. Prototyypin fonttikoko tuntuu testihenkilöstä liian pieneltä. Testihenkilö ihmettelee Koulutus -kentän tarkoitusta ja miettii mikä tieto kenttään tulisi syöttää. Kokee kysymyksen hämäävänä. Omien tietojen syöttövaiheessa käyttäjä olettaa, että järjestelmä laskee hänen painoindeksinsä automaattisesti (kuten se tekeekin), mutta ihmettelee sitä, että se ei laske sitä heti tietojen syöttämisen jälkeen, vaan vaatii että syötekenttä deaktivoituu. Vyötärönmitta ei ole tiedossa ja testihenkilö epäilee, että tilanne on sama muillakin ihmisillä. Testihenkilö huomioi myös, että mittauspaikasta riippuen tulos voi heitellä paljonkin. Yleisesti ottaen testihenkilö etenee testissä sujuvasti, käyttäen näkymien vaihtoon oikean alareunan Seuraava kysymys -painiketta. Kysymykset tuntuvat helpoilta ja kysymykset (varsinkin tähän ikään ehdittyään ) jo tutuilta ja usein ennenkin kysytyiltä. Verenpaine-ja kolesterolitietoja kysyttäessä testihenkilö syötti arvot syötekenttiin, eikä hyödyntänyt liukuelementtejä. Testihenkilö kertoi, ettei pidä kolesterolimittauksista, eikä ole seurannut niiden kehitystä itsellään. Testin pituus tuntui testihenkilöstä sopivalta.

17 Käyttäjä 2: Tulossivun tarkastelu Tulossivun mittarimuotoiset kuvaajat tuntuivat testihenkilöstä selkeiltä ja mittarien alla olevat lyhyet kuvaukset olivat sisällöltään hyviä ja sopivan mittaisia. Testihenkilö koki tietojen tallennus- ja sähköpostitustoiminnallisuudet hyvinä ja tarpeellisina. Terveyskansion sijaan testihenkilö olisi kokenut tietojen tallennuksen Kanta-nimiseen palveluun tarpeellisena. Kanta-palvelu oli sairaanhoitoalan ammattilaisena tuttu ja aloite palvelusta keskusteluun tuli testihenkilöltä itseltään. Seuranta ja lääkärin kommentointi tuloksiin olisi kiinnostava lisä. Ulkoisesti sivun alaosan tulokset tuntuivat testihenkilöstä hieman ahtailta ja tämän vuoksi hankalilta lukea. Lisää tyhjää tilaa kaipailtiin. Alaosan asetteluun testihenkilö otti kantaa toteamalla, että hänen mielestään olisi luonnollisempaa mikäli hänen itse täyttämänsä vastaukset olisivat vasemmalla ja tulokset oikealla puolella. Vastausten ja tulosten välinen suhde ja mahdollisuus muokata vastauksia vielä tulossivulla olivat testihenkilölle kohtuullisen selkeitä. Tulosten muuttuminen vastauksia vaihtelemalla tuntui tärkeältä ja hyvältä ominaisuudelta, jonka avulla voisi pohtia omaa terveyttään ja valintojaan. Paluu etusivulle Testihenkilö pääsi takaisin etusivulle pienen etsimisen jälkeen melko helposti murupolun avulla.

18 Käyttäjä 2: Vapaa palaute Testin selkeys ja yksinkertaisuus sai kehuja, samoin kuin mahdollisuus tehdä se yksin kotona kaikessa rauhassa. Myös sydän-ja aivoinfarktin erottaminen tulossivulla kiinnittivät testihenkilön huomion positiivisessa mielessä. Parannettavaa testihenkilö löysi eritoten testin ensimmäisen infosivun sisällöstä, joka koettiin tylsäksi. Myös tulossivulla tulostekstien ja omien vastausten suhteen toivottiin selkeämpää visuaalista esitystapaa. Kaiken kaikkiaan omahoitopolku lupasi testihenkilön mielestä enemmän kuin antoi, testin teon jälkeen toimenpiteet jäivät epäselviksi ja seurantaa ja jatkoa jäätiin kaipaamaan. Testihenkilö ideoi myös, että polku-käsitettä voisi tuoda palvelussa enemmänkin esille, myös sisällöissä ja visuaalisesti.

19 Käyttäjä 3

20 Käyttäjä 3: Etusivun silmäily Testihenkilö tutustui etusivun sisältöteksteihin hyvin tarkkaan ja piti etusivua suhteellisen selkeänä. Prototyypissä näkynyt englanninkielinen view details -linkki kiinnitti huomion. Testihenkilö kuvaili testin yhdistävän kolme eri testiä ja mietiskeli sen taustoja.

21 Käyttäjä 3: Valtimosairauksien riskitestin täyttäminen Taustatietokysymyksissä testihenkilö ryhtyi täyttämään koulutus-kenttään tekstimuotoista tutkintonimikettä, eikä huomannut ensin että kenttään olisi tarkoitus syöttää numeroita. Vyötärönympärysmitta ei ollut käyttäjällä tiedossa, mutta tämä arvioi, että voisi kotioloissa testiä suorittaessaan sen tätä varten mitata vaikka se keskeyttäisi suoritteen. Testihenkilö perusteli olettamansa viitseliäisyyden sillä, että kynnys testin suorittamiseen olisi jo ollut niin korkea, että vaivaa sen suorittamiseksi voisi tämän jälkeen nähdä hieman enemmänkin. Yksittäisistä kysymyksistä tupakointiin liittyvä kysymys kiinnitti erityisesti positiivista huomiota sen poikkeuksellisen yksiselitteisyyden vuoksi. Testihenkilö ei tiennyt verenpaine-ja kolesteroliarvojaan tarkkaan ja pettyi huomatessaan, että lukemassaan ohjetekstissä kehotettiin seuraamaan painetta neljän päivän ajan. Mikäli testin pariin pitäisi palata uudestaan myöhemmin, testihenkilö kaipasi jonkinlaista tallennusvaihtoehtoa. Myös näiden ennakkotietojen tarpeellisuutta koettiin tärkeäksi korostaa hyvissä ajoin ennen testin aloitusta. Itse testi muutoin koettiin yksinkertaisena ja lyhyenä. Testihenkilö jopa ihmetteli sen lyhyttä mittaa kyseenalaistaen sen tarkkuuden niin vähäisellä määrällä kysymyksiä. Useampaankin kysymykseen olisi voitu vastata.

22 Käyttäjä 3: Tulossivun tarkastelu Mittarimuotoiset graafit saivat testihenkilöltä positiivista palautetta, joskin alla olevien suhdelukujen eri mittakaava herätti kysymyksiä. Miksi ensimmäisen mittarin arvot olivat 0-26 ja muiden 0-100? Alun tulosyhteenvedon alla näytetty huomio verenpainemittaukseen osallistumisesta aiheutti hämmennystä. Testihenkilö toivoi, että kehotusta perusteltaisiin enemmän, nykyisellään tekstimuotoinen kehotus ei vakuuttaisi ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen. Sivun alaosan tarkemmat tulokset eivät löytyneet heti, vaan käyttäjä yllättyi lisätietojen löytämisestä. Testihenkilö piti hyvänä ominaisuutena sitä, että omia vastauksia pääsi vielä muokkaamaan tulossivulla, vaikkei pitänytkään tätä toiminnallisuutta välttämättä kovin itsestään selvänä. Aluksi testihenkilö ei yrittänyt vaihtaa tuloksiaan, mutta fasilitoijansuorittaman ohjauksen jälkeen koki, että olisi saattanut niitä myöhemmin koettaa. Mahdollisuus testata esimerkiksi laihduttamisen vaikutusta tuloksiin pidettiin hyvänä, pienilläkin muutoksilla voisi olla vaikutusta omaan terveyteen ja motivaatio asioihin puuttumiseen voisi olla ilmeinen. Itse tuloksissa olevien tekstien sisältöjen testihenkilö koki olevan vastaustensa perusteella suunnattuja, mutta melko yleisluontoisia. Tulosten yhteydessä näytettävien linkkien rooli jäi hieman epäselväksi ja hän kaipasi selitystä siihen miksi hänen tulisi niitä klikata.

23 Käyttäjä 3: Vapaa palaute Testihenkilön mielestä prototyyppi oli looginen, selkeä ja helppo käyttää. Parannettavaa testihenkilö ei osannut varsinaisesti sanoa, mutta testin kysymysten niukkuus herätti myös lopuksi epäilyksen tulosten tarkkuudesta.

24 Tulokset

25 Havainnot ja parannusehdotukset Käyttäjätestien perusteella prototyyppi on helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Huomioita sekä parannusehdotuksia tuli lähinnä ulkoasuun ja sisältöön liittyen. Seuraavilla sivuilla on esitetty kuusi tärkeintä huomiota ja parannusehdotukset huomioihin liittyen. Huomioita on merkitty seuraavilla ikoneilla: Sisältöön liittyvä asia Ulkoasuun liittyvä asia

26 Havainnot ja parannusehdotukset 1. Kaikki käyttäjät törmäsivät esteisiin vyötärönympärystä, verenpainetietoja ja kolesterolia kysyttäessä. Toimenpide-ehdotus:Kerrotaan jo ennen testin aloitusta esitietotarpeet. Vyötärönympäryksen mittauksen yhteydessä voisi oikean mittaustavan neuvoa mieluummin kuvalla kuin tekstimuotoisesti. 2.Etusivu koettiin yleisesti ottaen sekavaksi ja sillä oli testihenkilöiden mielestä liikaa tekstisisältöä. Toimenpide-ehdotus:Selkeä visuaalinen suunnittelu auttaa luomaan sivulle rakennetta, jossa painotetaan testiä ja pyritään selventämään muiden omahoitopolkujen roolia suhteessa nyt nähtävillä olevaan sivuun. Tekstisisältöjä voisi vähentää ja siirtää linkkilistoja mahdollisesti vaikkapa palvelun alisivuille. 3.Testin esittelysivun teksti koettiin liian pitkäksi, vain yksi testihenkilö edes yritti aloittaa sen lukemisen. Toimenpide-ehdotus:Tehdään tekstistä huomattavasti lyhyempi ja napakka. Kerrotaan esitietotarpeet (vyötärönympärys, verenpaine ja kolesterolit) infosivulla selkeästi.

27 Havainnot ja parannusehdotukset 4. Koulutus-syötekentän ohjetekstiä ei huomattu ennen syötteen aloittamista ja kenttään yritettiin syöttää tekstimuotoinen tutkintonimike. Toimenpide-ehdotus:Tarkennetaan jo syötekentän otsikkoa (label) kuvaamaan sisältöä. Annetaan lisätietoa siitä, mitkä kaikki opinnot lasketaan mukaan. 5. Tulossivun mitta-asteikot kiinnittivät huomiota muuten hyvin kuvaavina pidettyjen graafien jälkeen. Toimenpide-ehdotus: Tehdään kaikista mittareista samalla skaalalla toimivia. 6. Tulossivun tekstimuotoiset ohjeet ja omat vastaukset tuntuivat vaativan selvennystä. Toimenpide-ehdotus:Korostetaan visuaalisella suunnittelulla tulosten ja vastausten yhteyttä ja lisätään erillinen huomautus siitä, että tulokset ovat henkilökohtaisia ja omia vastauksia voi muokata jälkikäteen nähdäkseen miten elämäntapamuutokset vaikuttaisivat tuloksiin.

28 Kenelle palvelu on suunnattu? Kaikki testihenkilöt sanoivat, että palvelu on suunnattu kaikille suomalaisille ikään ja sukupuoleen katsomatta, mutta erityisesti keski-ikäisille riskiryhmiin kuuluville. Kysymyksen yhteydessä kaksi testihenkilöä arveli, että palveluun löytäisi parhaiten, jos siihen ohjaisi terveydenhuollon ammattilainen, kuten työterveyslääkäri.

29 Palvelun nimi Käyttäjät 1 ja 2 pitivät Omahoitopolkuahyvänä nimenä palvelulle. Käyttäjä 3:lle omahoitopolku herätti mielikuvan naisten hömpötyksistä. Käyttäjät 1 ja 3 pitivät Terveyspolkua hyvänä vaihtoehtona palvelun nimeksi. Tarkistamo ja Tsekkaamo tuntuivat käyttäjistä vierailta, eivätkä ne kertoneet palvelun luonteesta riittävästi.

30 Valtimosairauksien riskitestin nimi Käyttäjiltä ei saatu yksiselitteisiä ehdotuksia riskitestin nimeksi. Käyttäjien mielestä tärkeintä on, että nimi kuvastaa testin sisältöä mahdollisimman hyvin. Käyttäjä 2 oli valmis nimeämään testin pitkästi, mutta yksiselitteisesti: Diabeteksen sekä sydän-ja muistisairauksien riskitesti Kansantautien riskitesti kuulosti käyttäjä 1:n korviin vanhanaikaiselta, mutta käyttäjä 2 oli sitä mieltä, että myös kansantautien riskitesti kuvaa hyvin testin sisältöä.

31 Loppukysely Testin päätteeksi käyttäjiä pyydettiin vastaamaan kolmeen väittämään omahoitopolku palvelusta ja prototyypistä asteikolla 1= täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä Loppukysely Palvelun käyttäminen on vaivatonta Palvelu vastaa tarpeitani Voisin suositella palvelua muille 3 Vastausten perusteella käyttäjät kokevat palvelun hyödylliseksi ja sen käyttäminen on kohtuullisen vaivatonta.

32 Yhteenveto

33 Konseptin jatkokehitys Kaikilla käyttäjillä tuntui olevan jonkin verran ennakkoasenteita tämänkaltaisen kyselyn suhteen. Ensimmäinen testihenkilö huolehti yksityisyydestään, toinen oli kyllästynyt omien sanojensa mukaan terveysterrorismiin, jossa keskustelu terveydestä on yksisuuntaista ja syyllistävää. Kolmas testihenkilö oletti tulosten olevan negatiivisia, eikä kokenut testin tekemistä houkuttelevana huonojen uutisten pelossa. Palvelun kannattaisi viestinnältään olla hyvin kannustava ja välittää selkeästi tietoa niistä hyödyistä joita testit tekemällä voisi saavuttaa. Puhtaasti faktapohjainen tiedon tarjoaminen ei välttämättä kiinnosta käyttäjiä, jotka kokevat vastaavien tietojen olevan saatavilla jo muutenkin. Palvelun valtiksi voisi muodostua selkeästi helppo ja houkutteleva tapa käsitellä asiaa ja tarkkailla omaa terveyttään. Palvelun etusivulla on suuri merkitys mielikuvaan sen toiminnasta. Selkeät tavoitteet ja niistä viestiminen voivat auttaa vahvistamaan positiivista mielikuvaa ja toimia rohkaisemina testien tekemiseen ja palvelun pidempiaikaiseen käyttöön.

34 Konseptin jatkokehitys Palvelussa tulisi korostaa palvelun polkumaista luonnetta. Etusivulla voitaisiin esittää visuaalisesti ja ytimekkäästi kolmivaiheinen polku: 1. Saapuminen palveluun (herännyt mielenkiinto omaa terveyttä kohtaan) 2. Testin/testien tekeminen 3. Jatkotoimenpiteet visuaalisesti ja selkeästi esim. kolme vaihtoehtoa: 1. Kaikki kunnossa, lue yksityiskohtaiset vastaukset, jotta tiedät kuinka tilanne säilyy hyvänä 2. Kannattaa jatkaa omatoimista terveydentilan seuraamista. 3. Kannattaa hakeutua ammattilaispalvelun pariin. Ohjaus palveluvaakaan. Oman terveydentilan seuraamista voisi tukea esim. antamalla mahdollisuus syöttää sähköpostiosoitteensa ja määrittämällä ajankohdan, jolloin haluaa tulla tekemään testin uudestaan. Tehokkaalla ja rohkealla visuaalisella suunnittelulla voidaan saavuttaa paljon menettämättä silti uskottavuutta ja tietosisältöä. Terveyteen liittyvä kuvasto on kansalaisille jokseenkin tuttua ja tätä voisi hyödyntää voimakkaasti ja samalla palvelu voisi saada positiivista huomiota kiinnostavan ulkomuotonsa ansiosta. Palveluntarjoajan luotettavuus koettiin testeissä tärkeänä asiana ja THL tahona, joka ei koita myydä mitään. Tätä asennetta voisi hyödyntää selkeällä palvelun ja palveluntarjoajan kuvauksella. Seuraavaksi palvelusta kannattaa tehdä 1-2 käyttöliittymäkuvaa, jotka ilmentävät palvelun ulkoasua. Pienten kyselyyn tehtävien korjausten lisäksi visuaalisella suunnittelulla voidaan vastata isompiin käytettävyystesteissä heränneisiin puutteisiin.

35 KIITOS.

Syventävä harjoitustyö: Käytettävyyden testaus sykemittarin. 25.5.2005 Matti Siistonen

Syventävä harjoitustyö: Käytettävyyden testaus sykemittarin. 25.5.2005 Matti Siistonen Syventävä harjoitustyö: Käytettävyyden testaus sykemittarin käytettävyystesti 25.5.2005 Matti Siistonen 2 (17) 1. Johdanto...3 2. Sykemittari M52...3 2.1. Miksi mitata sykettä?...5 3. KÄYTETTÄVYYSTESTAUKSEN

Lisätiedot

Discendum Optima Käytettävyyden arviointi koehenkilöillä

Discendum Optima Käytettävyyden arviointi koehenkilöillä Discendum Optima Käytettävyyden arviointi koehenkilöillä TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytieteet Käytettävyyden perusteet Kurssin syventävä harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039)

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

SADe-ohjelman verkkopalvelut

SADe-ohjelman verkkopalvelut SADe-ohjelman verkkopalvelut Valtiovarainministeriö Marjukka Saarijärvi Käyttökokemus Annika Valtari Heikki Salo 13.12.2013 Tiivistelmä SADe-ohjelman valituille verkkopalveluille tehtiin käyttökokemukseen

Lisätiedot

Tietoverkossa toteutettava käyttöönottokysely: Finnvera Oyj:n uuden tietojärjestelmän käyttöönottotutkimus

Tietoverkossa toteutettava käyttöönottokysely: Finnvera Oyj:n uuden tietojärjestelmän käyttöönottotutkimus Tietoverkossa toteutettava käyttöönottokysely: Finnvera Oyj:n uuden tietojärjestelmän käyttöönottotutkimus Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Janne Kuntola Gradu-tutkielma 3.5.2006 Tiivistelmä

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Riitta Marjusaari LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän alan toimijat verkossa LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän

Lisätiedot

Innokylän käyttäjätutkimus

Innokylän käyttäjätutkimus JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Innokylän käyttäjätutkimus Tutkimus Innokylä-verkkosivuston käytettävyydestä, käyttäjäkokemuksesta ja sivuston vastaamisesta käyttäjien tarpeisiin Jaana Raatikainen & Anton Valojää

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Amir Al Take Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 14.2.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Työn ohjaaja: Jyrki Ala-Myllymäki Työn tilaaja: Voite Oy Paikka ja aika:

Lisätiedot

VIRIKE. Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen. Tuula Petäkoski-Hult, Hanna Strömberg & Hannu Kuukkanen. VTT Tietotekniikka.

VIRIKE. Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen. Tuula Petäkoski-Hult, Hanna Strömberg & Hannu Kuukkanen. VTT Tietotekniikka. ESPOO 2004 VTT WORKING PAPERS 1 VIRIKE Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä Tuula Petäkoski-Hult, Hanna Strömberg & Hannu Kuukkanen VTT Tietotekniikka Sanna Belitz TKK Tietoliikennelaboratorio

Lisätiedot

Visuaalisesti helppokäyttöistä

Visuaalisesti helppokäyttöistä Käytännön opinnäytetyö (AMK) Viestinnän koulutusohjelma Mediatuotanto 2010 Johanna Rotko Visuaalisesti helppokäyttöistä verkkopalvelua rakentamassa tapaustutkimuksena Yritysdemo-projekti Ch5 Finland Oy:n

Lisätiedot

OPPAAN SISÄLTÖ 5. KÄYTETTÄVYYDEN SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIMENETELMÄT 9

OPPAAN SISÄLTÖ 5. KÄYTETTÄVYYDEN SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIMENETELMÄT 9 OPPAAN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. KÄYTETTÄVYYS TUOTEKEHITYSPROSESSISSA 4 KÄYTETTÄVYYDEN KEHITTÄMINEN... 4 KÄYTETTÄVYYSPROSESSIN MALLI PK-YRITYKSIIN... 5 3. KÄYTETTÄVYYS MUOTOILUSSA 6 4. KÄYTTÖLIITTYMÄN VISUAALINEN

Lisätiedot

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet Sähköpostimarkkinoinnin maailma pursuaa tärkeitä neuvoja niin toimitettavuudesta kuin mobiilioptimoinnistakin,

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti 15.6.2011 Ville Hirvonen Kansalliskirjasto Tavoitteet KDK-asiakasliittymän käytettävyyttä halutaan arvioida sekä parantaa. Käytettävyystestejä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS

ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS. i SISÄLLYS SISÄLLYS... i 1. JOHDANTO... 1 2. TEORIA... 2 2.1. Mitä markkinointitutkimus on?... 2 2.2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen ISBN 978-952-99304-6-3 (PDF) ISBN 978-952-99304-7-0 (nid.) Nykypaino Oy Vantaa 2013

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Verkkokauppa.comin käytettävyyden arvointi ja parannusehdotukset

Verkkokauppa.comin käytettävyyden arvointi ja parannusehdotukset Neljä Teekkaria Verkkokauppa.comin käytettävyyden arvointi ja parannusehdotukset Perustieteiden korkeakoulu Espoo 30. marraskuuta 2014 ii Sisällysluettelo Sisällysluettelo ii 1 Johdanto 1 2 Kirjallisuus

Lisätiedot

Verkkosivuston uudistus

Verkkosivuston uudistus Markus Manner Verkkosivuston uudistus Tapaus lumierä.net Metropolia Ammattikorkeakoulu Medianomi (AMK) Viestinnän koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.12.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto

Lisätiedot

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro-gradu tutkielma Jouni Rissanen 20.11.2013 2 Tiivistelmä Erilaisten julkaisujen

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslia Valtionhallinnon tiedotusta selvittävä työryhmä MINISTERIÖT VERKOSSA Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/3 Valtionhallinnon tiedotusta

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki Päiväys: 16.11.2011 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot