ALEKSI KALLAN JUHA HÖYSSÄ Omahoitopolku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALEKSI KALLAN +358 50 5829 464 aleksi.kallan@solita.fi erkki.esimerkki@solita.fi JUHA HÖYSSÄ juha.hoyssa@solita.fi. Omahoitopolku"

Transkriptio

1 ALEKSI KALLAN JUHA HÖYSSÄ Omahoitopolku Käyttäjätutkimusraportti

2 Tiivistelmä järjestettiin tutkimus, jossa selvitettiin käytettävyystestin avulla omahoitopolun prototyypin käytettävyyttä. Tutkimus koostui pilottitestistä ja kolmesta käyttäjätestistä. Tutkimuksessa selvitettiin omahoitopolun käsitteiden ymmärrettävyyttä ja erityisesti valtimosairauksien riskitestin käytettävyyttä. Tärkeimmät huomiot tutkimuksesta olivat: Palvelussa ei ollut vakavia käytettävyysongelmia. Riskitestiin vastaaminen oli vaivatonta ja helppoa. Tulosten esittäminen graafien avulla sai positiivista palautetta. Palvelun visuaalinen ilme kannattaa suunnitella seuraavaksi. Palvelun tekstisisältöjä kannattaa tiivistää. Visuaalisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota toisiinsa liittyvien asioiden yhdistämiseen visuaalisin keinoin sekä palvelun polkumaisen luonteen esiin tuomiseen.

3 Johdanto

4 Johdanto Tutkimus toteutettiin Solitan tiloissa Käytettävyystestiosuus suoritettiin kevyellä html-prototyypillä, jota käytettiin kannettavalla tietokoneella, joka oli yhdistetty ulkoiseen näyttöön, erilliseen näppäimistöön ja hiireen. Testissä käyttäjiä pyydettiin ajattelemaan ääneen. Testin aikana käyttäjiltä kyseltiin tarvittavia tarkentavia kysymyksiä prototyypin sisällöistä, toiminnallisuuksista tai valinnoista. Testi oli tunnin mittainen ja osallistujat palkittiin Stockmannin lahjakortilla. Prototyyppi on tarkasteltavissa täällä:

5 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Huomioita valtimosairauksien riskitestin käytettävyydestä Navigointi Kysymysten ymmärrettävyys Tulosten ymmärrettävyys Käsitteiden ymmärrettävyys ja ehdotuksia käsitteiksi Palvelun nimi Valtimosairauksien riskitestin nimi Miten käyttäjät ymmärtävät sivuston tarkoituksen? Mikä saisi käyttäjät käyttämään palvelua? Mikä saisi käyttäjät palaamaan palveluun? Kenelle palvelu on suunnattu?

6 Käytettävyystestin kulku 1. Taustatiedot, tutkimuslupa ja testin esittely 2. Etusivu Käyttäjiä pyydettiin silmäilemään etusivua ja kertomaan omin sanoin millaisesta palvelusta he kuvittelevat olevan kysymys ja millaisia mielikuvia heille etusivusta herää. 3. Valtimosairauksien riskitestin täyttäminen Käyttäjille esitettiin seuraava skenaario: Olet käynyt työterveyshuollossa ja työterveyslääkäri on suositellut sinulle Valtimosairauksien omahoitopolkupalveluun tutustumista. Lääkäri lähetti sinulle sähköpostiisi linkin omahoitopolkuun. Olet kotona ja päätät tutustua omahoitopolku palveluun. 4. Tulossivu Käyttäjiä pyydettiin kuvailemaan omin sanoin, mitä he näkevät tulossivulla ja vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitä sivun eri osissa näkyy? Ovatko tulokset esitetty ymmärrettävässä muodossa? Onko tulostieto sinulle hyödyllistä? Lopuksi käyttäjiä pyydettiin palaamaan etusivulle 5. Varsinaisen testin jälkeen käyttäjiä pyydettiin arvioimaan palvelua kolmella väittämällä, joihin käyttäjät vastasivat asteikolla 1-5, 1=Täysin samaa mieltä, 5=Täysin eri mieltä 6. Lopuksi käyttäjiltä kysyttiin mielipiteitä palvelun ja riskitestien nimistä sekä annettiin mahdollisuus antaa vapaata palautetta prototyypistä.

7 Käyttäjät Pilottitesti: Käyttäjä on 36-vuotias mies, joka työskentelee IT-alalla suunnittelutehtävissä, joten hänellä on jo ammattinsakin puolesta vahvat tietotekniset taidot. Käyttäjä on kahden pienen lapsen isä. Käyttäjä 1 on 64-vuotias nainen, joka työskentelee taloushallinnossa IT-alan yrityksessä. Testihenkilö arvioi omat tietotekniset taitonsa heikoiksi, mutta tekee työnsä kuitenkin tietokoneella ja hallitsee oman työnsä kannalta oleelliset ohjelmistot hyvin. Internet-käyttö päivittäistä, joskaan ei käytä sosiaalisen median palveluita. Vapaa-aika kuluu lastenlasten kanssa ja lukemalla. Käyttäjä 2 on 63-vuotias nainen, joka työskentelee vanhusten palvelutalon johtajana. Vapaa-aikanaan hän harrastaa kuorolaulua, viettää aikaa lastenlastensa kanssa, sekä mökillä. Kokee olevansa valistunut tietotekniikan käyttäjä. Käyttäjä 3 on 39-vuotias mies, joka työskentelee rakennustyömaalla työnjohtotyössä osallistuen myös suorittavaan työhön. Tietotekniset taidot rajoittuvat pääosin nettisurffailuun, sekä töiden yhteydessä esim. tekstinkäsittelyyn ja taulukkolaskentaan. Vapaa-ajan harrastuksena ampuminen.

8 Käytettävyystestin tulokset

9 Käyttäjä 1

10 Käyttäjä 1: Etusivun silmäily Testihenkilö kuvailee prototyypin olevan palvelu, joka kerää tietoa ja antaa käyttäjälle tietoa terveydellisistä riskitekijöistä. Elintavoilla terveyttä -otsikko kiinnittää huomion ja vaikuttaa olevan hyvä ja varmasti kiinnostava. Testihenkilö oma-aloitteisesti pohtii jo palvelua silmäillessä sitä, mitä kautta päätyisi sivustolle ja saisi tietoa palvelun olemassaolosta. Fasilitoijakeskustelee markkinoinnillisista mahdollisuuksista. Prototyyppi ei herätä testihenkilön mielenkiintoa ja tämä luonnehtii, että ei lähtisi näkemänsä perusteella tekemään testiä. Kaipaa jotain iskevää ja värejä. Palveluvaaka-termi oli vieras ja hakualueen funktio jäi epäselväksi.

11 Käyttäjä 1: Valtimosairauksien riskitestin täyttäminen Taustatarinan ja tehtävänannon kuultuaan testihenkilö ryhtyy tekemään testiä. Testihenkilö sivuuttaa ensimmäisen info-sivun lukematta tekstisisältöjä ja siirtyy seuraavalla sivulle pian. Testin aikana testihenkilö käyttää ensin seuraavalle sivulle siirtymiseen testin yläosassa olevaa vaihepolkua, mutta siirtyy ensimmäisen lomakesivun käytön jälkeen eteenpäin painamalla Seuraava -painiketta lomakkeen alapuolella. Testihenkilö syöttää ensin Koulutus-kenttään oman koulutusnimikkeensä tekstimuodossa, eikä lue syötekentän oikealla puolella olevaa opastetekstiä. Korjaa fasilitoijan kehoituksesta tiedon vuosiksi. Testihenkilö tietäisi oman vyötärönympäryksensä, mutta arvioi, että saattaisi kotioloissa mitata sen vielä erikseen testiä varten. Edetessään testin parissa testihenkilö toteaa kysymyksenasettelujen olevan hyvin selkeitä. Jossain vaiheessa testiä testihenkilö kommentoi, että ei ymmärrä miksi otsikot on numeroitu ( 1/3, 2/3 ja 3/3 ). Päästessään lomakkeen sivulle, jossa tiedustellaan verenpaine-ja kolesterolitietoja, testihenkilö syöttää numerot kenttiin numeronäppäimistöllä. Sivulla olevaa ohjetekstiosiota ei avata. Testihenkilö tietää omat verenpainearvonsa, mutta ei kolesteroliaan ja epäilee, että monet muutkaan eivät sitä tiedä. Prototyypissä olevan puutteen vuoksi numeroina kenttiin syötetyt arvot eivät näy tulossivulla, joka herättää myöhemmin hämmennystä.

12 Käyttäjä 1: Tulossivun tarkastelu Ensimmäisenä huomion kiinnittävät mittarimuotoiset tulosten esitystavat, jotka testihenkilö kokee selkeinä ja kiinnostavina. Mittarien alla näytettävät asteikot herättävät kysymyksen ensimmäisen mittarin ollessa asteikolla 0-26 ja muiden ollessa Alun tulosten alla olevat toiminnallisuuspainikkeet tuntuvat selkeiltä, mutta Terveyskansio -termi on vieras ja herättää kysymyksiä. Fasilitoijaselittää palvelun perusidean. Testihenkilö tarkastelee tarkempia tuloksia mielenkiinnolla ja toteaa niiden olevan mielenkiintoista ja hyvää tietoa, joskin tekstiä on hieman liikaa ja testihenkilö pohtii, voisiko asiat esittää ytimekkäämmin. Käyttäjä kuitenkin kokee, että on tärkeää saada tarpeeksi informaatiota. Asiayhteys käyttäjän syöttämien tietojen ja näytettävien tekstien välillä ei aukea testihenkilölle, vaan tämä pohtii ensin tekstien olevan yleisiä, eikä liittyvän hänen antamiin vastauksiinsa, eikä näe niiden olevan osa testin tuloksia. Kun fasilitoijaselittää testihenkilölle, että tuloksia voi muokata jälkikäteen ja näytetyt tekstit muuttuvat niiden mukaan, tämä toteaa, että toiminnallisuus ei ollut selkeä eikä hänelle olisi tullut mieleen muokata tuloksia prototyypistä. Paluu etusivulle Käyttäjä palaa ensin lomakealueen yläosasta sen ensimmäiselle Info-sivulle, löytää sittemmin myös murupolusta linkin koko palvelun etusivulle.

13 Käyttäjä 1: Vapaa palaute Testihenkilö koki tulosten esitystavan mielenkiintoiseksi. Varsinkin mittareina visualisoidut riskitulokset saivat kehuja. Myös kysymysten asettelun selkeys oli positiivista. Palvelun etusivun linkkilistat vaikuttivat käyttäjästä siltä, että niiden kautta olisi helppo lähteä etsimään lisätietoa. Huonoksi puoleksi prototyypissä testihenkilö mainitsi tekstin paljouden, varsinkin tulossivun osilta. Tässä yhteydessä testihenkilö myös pohti, olisiko tekstiä kuitenkaan liikaa henkilölle, joka kärsisi asiaan liittyvästä sairaudesta.

14 Käyttäjä 2

15 Käyttäjä 2: Etusivun silmäily Ensivaikutelma prototyypin etusivusta on sekava. Testihenkilöstä sivulla on paljon asiaa hajallaan ja katse risteilee sivustolla hämmentyneenä. Sisältöalueella korostettu testi kiinnittää huomion ja hetken tarkastelun jälkeen vasemman laidan navigaation ja etusivun väliotsikoiden yhteys kirkastuu. Testihenkilö huomioi, että palvelun tarjoaja ei sivulta ilmene ja se herättää epäluuloa palvelua kohtaan. THL:n näkyminen sivulla toisi hänen mielestään vakuuttavuutta ja saattaisi herättää ajatuksen siitä, että palvelu tarjoaa sairaanhoitoalan ammattilaisena tälle jotain työhönsä liittyvää tietoa. Testaussession lopuksi testihenkilö tutki etusivua uudelleen ja etsiskeli tietoa palveluntarjoajasta. THL:n näkyminen selkeästi palvelussa olisi nostanut palvelun luotettavuutta, vaikkakin tahosta tuli tälle myös negatiivisia mielikuvia.

16 Käyttäjä 2: Valtimosairauksien riskitestin täyttäminen Testin johdantoteksti etusivulla tuntuu testihenkilöstä liian pitkältä, eikä tämä jaksa lukea sen sisältöä, vaan siirtyy testiin painamalla aloituspainiketta. Prototyypin fonttikoko tuntuu testihenkilöstä liian pieneltä. Testihenkilö ihmettelee Koulutus -kentän tarkoitusta ja miettii mikä tieto kenttään tulisi syöttää. Kokee kysymyksen hämäävänä. Omien tietojen syöttövaiheessa käyttäjä olettaa, että järjestelmä laskee hänen painoindeksinsä automaattisesti (kuten se tekeekin), mutta ihmettelee sitä, että se ei laske sitä heti tietojen syöttämisen jälkeen, vaan vaatii että syötekenttä deaktivoituu. Vyötärönmitta ei ole tiedossa ja testihenkilö epäilee, että tilanne on sama muillakin ihmisillä. Testihenkilö huomioi myös, että mittauspaikasta riippuen tulos voi heitellä paljonkin. Yleisesti ottaen testihenkilö etenee testissä sujuvasti, käyttäen näkymien vaihtoon oikean alareunan Seuraava kysymys -painiketta. Kysymykset tuntuvat helpoilta ja kysymykset (varsinkin tähän ikään ehdittyään ) jo tutuilta ja usein ennenkin kysytyiltä. Verenpaine-ja kolesterolitietoja kysyttäessä testihenkilö syötti arvot syötekenttiin, eikä hyödyntänyt liukuelementtejä. Testihenkilö kertoi, ettei pidä kolesterolimittauksista, eikä ole seurannut niiden kehitystä itsellään. Testin pituus tuntui testihenkilöstä sopivalta.

17 Käyttäjä 2: Tulossivun tarkastelu Tulossivun mittarimuotoiset kuvaajat tuntuivat testihenkilöstä selkeiltä ja mittarien alla olevat lyhyet kuvaukset olivat sisällöltään hyviä ja sopivan mittaisia. Testihenkilö koki tietojen tallennus- ja sähköpostitustoiminnallisuudet hyvinä ja tarpeellisina. Terveyskansion sijaan testihenkilö olisi kokenut tietojen tallennuksen Kanta-nimiseen palveluun tarpeellisena. Kanta-palvelu oli sairaanhoitoalan ammattilaisena tuttu ja aloite palvelusta keskusteluun tuli testihenkilöltä itseltään. Seuranta ja lääkärin kommentointi tuloksiin olisi kiinnostava lisä. Ulkoisesti sivun alaosan tulokset tuntuivat testihenkilöstä hieman ahtailta ja tämän vuoksi hankalilta lukea. Lisää tyhjää tilaa kaipailtiin. Alaosan asetteluun testihenkilö otti kantaa toteamalla, että hänen mielestään olisi luonnollisempaa mikäli hänen itse täyttämänsä vastaukset olisivat vasemmalla ja tulokset oikealla puolella. Vastausten ja tulosten välinen suhde ja mahdollisuus muokata vastauksia vielä tulossivulla olivat testihenkilölle kohtuullisen selkeitä. Tulosten muuttuminen vastauksia vaihtelemalla tuntui tärkeältä ja hyvältä ominaisuudelta, jonka avulla voisi pohtia omaa terveyttään ja valintojaan. Paluu etusivulle Testihenkilö pääsi takaisin etusivulle pienen etsimisen jälkeen melko helposti murupolun avulla.

18 Käyttäjä 2: Vapaa palaute Testin selkeys ja yksinkertaisuus sai kehuja, samoin kuin mahdollisuus tehdä se yksin kotona kaikessa rauhassa. Myös sydän-ja aivoinfarktin erottaminen tulossivulla kiinnittivät testihenkilön huomion positiivisessa mielessä. Parannettavaa testihenkilö löysi eritoten testin ensimmäisen infosivun sisällöstä, joka koettiin tylsäksi. Myös tulossivulla tulostekstien ja omien vastausten suhteen toivottiin selkeämpää visuaalista esitystapaa. Kaiken kaikkiaan omahoitopolku lupasi testihenkilön mielestä enemmän kuin antoi, testin teon jälkeen toimenpiteet jäivät epäselviksi ja seurantaa ja jatkoa jäätiin kaipaamaan. Testihenkilö ideoi myös, että polku-käsitettä voisi tuoda palvelussa enemmänkin esille, myös sisällöissä ja visuaalisesti.

19 Käyttäjä 3

20 Käyttäjä 3: Etusivun silmäily Testihenkilö tutustui etusivun sisältöteksteihin hyvin tarkkaan ja piti etusivua suhteellisen selkeänä. Prototyypissä näkynyt englanninkielinen view details -linkki kiinnitti huomion. Testihenkilö kuvaili testin yhdistävän kolme eri testiä ja mietiskeli sen taustoja.

21 Käyttäjä 3: Valtimosairauksien riskitestin täyttäminen Taustatietokysymyksissä testihenkilö ryhtyi täyttämään koulutus-kenttään tekstimuotoista tutkintonimikettä, eikä huomannut ensin että kenttään olisi tarkoitus syöttää numeroita. Vyötärönympärysmitta ei ollut käyttäjällä tiedossa, mutta tämä arvioi, että voisi kotioloissa testiä suorittaessaan sen tätä varten mitata vaikka se keskeyttäisi suoritteen. Testihenkilö perusteli olettamansa viitseliäisyyden sillä, että kynnys testin suorittamiseen olisi jo ollut niin korkea, että vaivaa sen suorittamiseksi voisi tämän jälkeen nähdä hieman enemmänkin. Yksittäisistä kysymyksistä tupakointiin liittyvä kysymys kiinnitti erityisesti positiivista huomiota sen poikkeuksellisen yksiselitteisyyden vuoksi. Testihenkilö ei tiennyt verenpaine-ja kolesteroliarvojaan tarkkaan ja pettyi huomatessaan, että lukemassaan ohjetekstissä kehotettiin seuraamaan painetta neljän päivän ajan. Mikäli testin pariin pitäisi palata uudestaan myöhemmin, testihenkilö kaipasi jonkinlaista tallennusvaihtoehtoa. Myös näiden ennakkotietojen tarpeellisuutta koettiin tärkeäksi korostaa hyvissä ajoin ennen testin aloitusta. Itse testi muutoin koettiin yksinkertaisena ja lyhyenä. Testihenkilö jopa ihmetteli sen lyhyttä mittaa kyseenalaistaen sen tarkkuuden niin vähäisellä määrällä kysymyksiä. Useampaankin kysymykseen olisi voitu vastata.

22 Käyttäjä 3: Tulossivun tarkastelu Mittarimuotoiset graafit saivat testihenkilöltä positiivista palautetta, joskin alla olevien suhdelukujen eri mittakaava herätti kysymyksiä. Miksi ensimmäisen mittarin arvot olivat 0-26 ja muiden 0-100? Alun tulosyhteenvedon alla näytetty huomio verenpainemittaukseen osallistumisesta aiheutti hämmennystä. Testihenkilö toivoi, että kehotusta perusteltaisiin enemmän, nykyisellään tekstimuotoinen kehotus ei vakuuttaisi ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen. Sivun alaosan tarkemmat tulokset eivät löytyneet heti, vaan käyttäjä yllättyi lisätietojen löytämisestä. Testihenkilö piti hyvänä ominaisuutena sitä, että omia vastauksia pääsi vielä muokkaamaan tulossivulla, vaikkei pitänytkään tätä toiminnallisuutta välttämättä kovin itsestään selvänä. Aluksi testihenkilö ei yrittänyt vaihtaa tuloksiaan, mutta fasilitoijansuorittaman ohjauksen jälkeen koki, että olisi saattanut niitä myöhemmin koettaa. Mahdollisuus testata esimerkiksi laihduttamisen vaikutusta tuloksiin pidettiin hyvänä, pienilläkin muutoksilla voisi olla vaikutusta omaan terveyteen ja motivaatio asioihin puuttumiseen voisi olla ilmeinen. Itse tuloksissa olevien tekstien sisältöjen testihenkilö koki olevan vastaustensa perusteella suunnattuja, mutta melko yleisluontoisia. Tulosten yhteydessä näytettävien linkkien rooli jäi hieman epäselväksi ja hän kaipasi selitystä siihen miksi hänen tulisi niitä klikata.

23 Käyttäjä 3: Vapaa palaute Testihenkilön mielestä prototyyppi oli looginen, selkeä ja helppo käyttää. Parannettavaa testihenkilö ei osannut varsinaisesti sanoa, mutta testin kysymysten niukkuus herätti myös lopuksi epäilyksen tulosten tarkkuudesta.

24 Tulokset

25 Havainnot ja parannusehdotukset Käyttäjätestien perusteella prototyyppi on helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Huomioita sekä parannusehdotuksia tuli lähinnä ulkoasuun ja sisältöön liittyen. Seuraavilla sivuilla on esitetty kuusi tärkeintä huomiota ja parannusehdotukset huomioihin liittyen. Huomioita on merkitty seuraavilla ikoneilla: Sisältöön liittyvä asia Ulkoasuun liittyvä asia

26 Havainnot ja parannusehdotukset 1. Kaikki käyttäjät törmäsivät esteisiin vyötärönympärystä, verenpainetietoja ja kolesterolia kysyttäessä. Toimenpide-ehdotus:Kerrotaan jo ennen testin aloitusta esitietotarpeet. Vyötärönympäryksen mittauksen yhteydessä voisi oikean mittaustavan neuvoa mieluummin kuvalla kuin tekstimuotoisesti. 2.Etusivu koettiin yleisesti ottaen sekavaksi ja sillä oli testihenkilöiden mielestä liikaa tekstisisältöä. Toimenpide-ehdotus:Selkeä visuaalinen suunnittelu auttaa luomaan sivulle rakennetta, jossa painotetaan testiä ja pyritään selventämään muiden omahoitopolkujen roolia suhteessa nyt nähtävillä olevaan sivuun. Tekstisisältöjä voisi vähentää ja siirtää linkkilistoja mahdollisesti vaikkapa palvelun alisivuille. 3.Testin esittelysivun teksti koettiin liian pitkäksi, vain yksi testihenkilö edes yritti aloittaa sen lukemisen. Toimenpide-ehdotus:Tehdään tekstistä huomattavasti lyhyempi ja napakka. Kerrotaan esitietotarpeet (vyötärönympärys, verenpaine ja kolesterolit) infosivulla selkeästi.

27 Havainnot ja parannusehdotukset 4. Koulutus-syötekentän ohjetekstiä ei huomattu ennen syötteen aloittamista ja kenttään yritettiin syöttää tekstimuotoinen tutkintonimike. Toimenpide-ehdotus:Tarkennetaan jo syötekentän otsikkoa (label) kuvaamaan sisältöä. Annetaan lisätietoa siitä, mitkä kaikki opinnot lasketaan mukaan. 5. Tulossivun mitta-asteikot kiinnittivät huomiota muuten hyvin kuvaavina pidettyjen graafien jälkeen. Toimenpide-ehdotus: Tehdään kaikista mittareista samalla skaalalla toimivia. 6. Tulossivun tekstimuotoiset ohjeet ja omat vastaukset tuntuivat vaativan selvennystä. Toimenpide-ehdotus:Korostetaan visuaalisella suunnittelulla tulosten ja vastausten yhteyttä ja lisätään erillinen huomautus siitä, että tulokset ovat henkilökohtaisia ja omia vastauksia voi muokata jälkikäteen nähdäkseen miten elämäntapamuutokset vaikuttaisivat tuloksiin.

28 Kenelle palvelu on suunnattu? Kaikki testihenkilöt sanoivat, että palvelu on suunnattu kaikille suomalaisille ikään ja sukupuoleen katsomatta, mutta erityisesti keski-ikäisille riskiryhmiin kuuluville. Kysymyksen yhteydessä kaksi testihenkilöä arveli, että palveluun löytäisi parhaiten, jos siihen ohjaisi terveydenhuollon ammattilainen, kuten työterveyslääkäri.

29 Palvelun nimi Käyttäjät 1 ja 2 pitivät Omahoitopolkuahyvänä nimenä palvelulle. Käyttäjä 3:lle omahoitopolku herätti mielikuvan naisten hömpötyksistä. Käyttäjät 1 ja 3 pitivät Terveyspolkua hyvänä vaihtoehtona palvelun nimeksi. Tarkistamo ja Tsekkaamo tuntuivat käyttäjistä vierailta, eivätkä ne kertoneet palvelun luonteesta riittävästi.

30 Valtimosairauksien riskitestin nimi Käyttäjiltä ei saatu yksiselitteisiä ehdotuksia riskitestin nimeksi. Käyttäjien mielestä tärkeintä on, että nimi kuvastaa testin sisältöä mahdollisimman hyvin. Käyttäjä 2 oli valmis nimeämään testin pitkästi, mutta yksiselitteisesti: Diabeteksen sekä sydän-ja muistisairauksien riskitesti Kansantautien riskitesti kuulosti käyttäjä 1:n korviin vanhanaikaiselta, mutta käyttäjä 2 oli sitä mieltä, että myös kansantautien riskitesti kuvaa hyvin testin sisältöä.

31 Loppukysely Testin päätteeksi käyttäjiä pyydettiin vastaamaan kolmeen väittämään omahoitopolku palvelusta ja prototyypistä asteikolla 1= täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä Loppukysely Palvelun käyttäminen on vaivatonta Palvelu vastaa tarpeitani Voisin suositella palvelua muille 3 Vastausten perusteella käyttäjät kokevat palvelun hyödylliseksi ja sen käyttäminen on kohtuullisen vaivatonta.

32 Yhteenveto

33 Konseptin jatkokehitys Kaikilla käyttäjillä tuntui olevan jonkin verran ennakkoasenteita tämänkaltaisen kyselyn suhteen. Ensimmäinen testihenkilö huolehti yksityisyydestään, toinen oli kyllästynyt omien sanojensa mukaan terveysterrorismiin, jossa keskustelu terveydestä on yksisuuntaista ja syyllistävää. Kolmas testihenkilö oletti tulosten olevan negatiivisia, eikä kokenut testin tekemistä houkuttelevana huonojen uutisten pelossa. Palvelun kannattaisi viestinnältään olla hyvin kannustava ja välittää selkeästi tietoa niistä hyödyistä joita testit tekemällä voisi saavuttaa. Puhtaasti faktapohjainen tiedon tarjoaminen ei välttämättä kiinnosta käyttäjiä, jotka kokevat vastaavien tietojen olevan saatavilla jo muutenkin. Palvelun valtiksi voisi muodostua selkeästi helppo ja houkutteleva tapa käsitellä asiaa ja tarkkailla omaa terveyttään. Palvelun etusivulla on suuri merkitys mielikuvaan sen toiminnasta. Selkeät tavoitteet ja niistä viestiminen voivat auttaa vahvistamaan positiivista mielikuvaa ja toimia rohkaisemina testien tekemiseen ja palvelun pidempiaikaiseen käyttöön.

34 Konseptin jatkokehitys Palvelussa tulisi korostaa palvelun polkumaista luonnetta. Etusivulla voitaisiin esittää visuaalisesti ja ytimekkäästi kolmivaiheinen polku: 1. Saapuminen palveluun (herännyt mielenkiinto omaa terveyttä kohtaan) 2. Testin/testien tekeminen 3. Jatkotoimenpiteet visuaalisesti ja selkeästi esim. kolme vaihtoehtoa: 1. Kaikki kunnossa, lue yksityiskohtaiset vastaukset, jotta tiedät kuinka tilanne säilyy hyvänä 2. Kannattaa jatkaa omatoimista terveydentilan seuraamista. 3. Kannattaa hakeutua ammattilaispalvelun pariin. Ohjaus palveluvaakaan. Oman terveydentilan seuraamista voisi tukea esim. antamalla mahdollisuus syöttää sähköpostiosoitteensa ja määrittämällä ajankohdan, jolloin haluaa tulla tekemään testin uudestaan. Tehokkaalla ja rohkealla visuaalisella suunnittelulla voidaan saavuttaa paljon menettämättä silti uskottavuutta ja tietosisältöä. Terveyteen liittyvä kuvasto on kansalaisille jokseenkin tuttua ja tätä voisi hyödyntää voimakkaasti ja samalla palvelu voisi saada positiivista huomiota kiinnostavan ulkomuotonsa ansiosta. Palveluntarjoajan luotettavuus koettiin testeissä tärkeänä asiana ja THL tahona, joka ei koita myydä mitään. Tätä asennetta voisi hyödyntää selkeällä palvelun ja palveluntarjoajan kuvauksella. Seuraavaksi palvelusta kannattaa tehdä 1-2 käyttöliittymäkuvaa, jotka ilmentävät palvelun ulkoasua. Pienten kyselyyn tehtävien korjausten lisäksi visuaalisella suunnittelulla voidaan vastata isompiin käytettävyystesteissä heränneisiin puutteisiin.

35 KIITOS.

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET Käytettävyysongelmat Tässä liitteen luvussa käsitellään kaikki testeissä esiintyneet käytettävyysongelmat,

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Johdanto Tehtävänä on analysoida Saariston ekologia-kurssilla käytettävän tietokoneohjelman käyttöliittymän visuaalisia ominaisuuksia. Vastaa ensiksi VisaWi -lomakkeeseen

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet. Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys

THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet. Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys Palveluvaaka.fi & Omahoitopolut.fi Teemavärit Kansalaispalveluiden ilmeeseen

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 3-2011- 3.10.2011 RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Yliopistojen erilliset palautteet Helsingin yliopisto LIITE R1 Turun

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Juha Sjöblom Yliopistojen intrapäivä 25.3.2014 Eri organisaatiokulttuurien yhdistymisen haasteet Intranet ja yhdistymisen haasteet Taideyliopiston opiskelijat

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 1. Suunnitelma Konsepti 1. Yksinkertainen ja rento tapa välittää konkreettisempaa ja epämuodollisempaa tietoa digiviestinnän opiskelun arjesta

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

eomahoidon käyttöohje

eomahoidon käyttöohje eomahoidon käyttöohje 1. KIRJAUTUMINEN eomahoitoon Pääset eomahoito-palveluun Nurmijärven kotisivujen kautta: www.nurmijarvi.fi -> Perhe ja hyvinvointi -> Terveyspalvelut -> Sähköiset palvelut Varmenna

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN ANTAMINEN 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään suoran kirjautumislinkin avulla

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Järjestökysely2015 Survey. Järjestökysely 2015

Järjestökysely2015 Survey. Järjestökysely 2015 1 / 10 15.9.2015 14:07 Järjestökysely2015 Järjestökysely 2015 Ensi vuonna aletaan työstää Karjalaisen Nuorisoliiton strategiaa vuosille 2017-2021. Siihen liittyen keräämme tietoja jäseniltämme tämän kyselyn

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983)

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) 1. Esiharkinta ei aikomusta muuttaa käyttäytymistä ongelman kieltäminen ja vähätteleminen ei tiedosteta muutoksen tarpeellisuutta

Lisätiedot

eomahoidon käyttöohje

eomahoidon käyttöohje eomahoidon käyttöohje 1. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Ennen kuin voit käyttää eomahoitoa, sinun on tehtävä terveyskeskuksen kanssa eomahoito-sopimus. Lue lisää: http://www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi/rstk/laakari--

Lisätiedot

Omahoitopolut.fi Toteutuksen tilannekatsaus

Omahoitopolut.fi Toteutuksen tilannekatsaus Omahoitopolut.fi Toteutuksen tilannekatsaus PVM 1 Sisällysluettelo Aikataulu ja saavutukset tähän mennessä Aikataulu, seuraavaksi toteutettavat tehtävät Budjetti Kertynyt työmäärä suhteessa suunniteltuun

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja

Thl.fi määrittely 3. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja 30/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana. - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten

Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana. - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten Taustaa Maanmittauslaitoksen nimistöaineistot ovat ladattavissa tekstitiedostoina Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. v.0.9 2

Sisällysluettelo. v.0.9 2 Käyttöopas Sisällysluettelo DYNAROAD HENKILÖKUNTA... 3 TIEPROJEKTIN LUOMINEN... 4 DYNAROAD KÄYTTÄJÄ... 5 TIEPROJEKTIN MUOKKAUS... 6 Työkohdetyyppien lisääminen... 7 Työkohteen lisääminen... 8 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa

Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa Janne Pitkänen Adusso Oy, Aalto yliopisto Matti Pitkäranta Adusso Oy Terveydenhuollon tietojärjestelmien

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 2

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 2 Syksy 2005, laskari 2 Sisältö 1. Havainnointi 2. Havainnointi käytettävyystestissä 3. Contextual Inquiry Miten valita menetelmä? To study what people: say think SAY Haastattelut Kyselylomakkeet do use

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Design with business impact

Design with business impact Design with business impact Omahoitopolut esteettömyysarvio TUTKIMUSRAPORTTI Jan Nikander & Anne Kaikkonen, 9. tammikuuta RAPORTIN RAKENNE 1. Päähavainnot 2. Havainnot aihepiireittäin Kyselyyn navigoiminen

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Kotitehtävä 2 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä TOINEN TAPAAMINEN Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Perhehoidossa tarvitaan yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Kukaan ei

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Ajanvarauspalvelu T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Idea Ajanvarauspalvelumme ideana on yhdistää kaikki kunnan palvelut yhteen sivustoon, jolloin palvelujen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Toiminnan taustaa Kehitetty Lohjan erityisnuorisotyössä 2007-2011. Koulutettu suuri määrä nuorten parissa toimivia ammattilaisia ympäri Suomen. Linkki-toiminta järjestänyt Turussa

Lisätiedot

Miksi käytettävyys on tärkeää

Miksi käytettävyys on tärkeää WWW-suunnittelu Webissä tärkeintä on käytettävyys. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos käyttäjä ei löydä jotakin tuotetta, hän ei myöskään osta sitä. Webissä asiakas on kuningas, hiiri aseenaan

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot