Urajärvi. Inventointiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urajärvi. Inventointiraportti"

Transkriptio

1 Urajärvi Inventointiraportti

2 Sisällys Esipuhe 3 Historia 4 Väestö 5 Kaavatilanne 6 Maanomistus 7 Palvelut ja yritykset 8 Palvelukartta 9 Palveluluettelo 10 Kunnan palvelut 12 Arvokkaat luontokohteet 13 Maisemakuva 16 Maisemakuvakartta 17 Rakennettu ympäristö 19 Kyläraitinin rakennusinventointikartta 20 Kyläraitin rakennusinventointi 21 Urajärven kartano 24 Inventointikartta 26

3 Esipuhe Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan laitoksen opiskelijat ovat tehneet kylä- ja maaseututaajamien suunnittelun opintojakson harjoitustyön lukuvuonna Urajärven kylälle Asikkalaan. Opiskelijat ovat sekä nuorisoasteen että aikuiskoulutuksen miljöösuunnittelun opiskelijoita, joista valmistuu AMK-insinöörejä. Opiskelijaryhmän koko on ollut yh-teensä lähes 30 opiskelijaa, joista 17 opiskelijaa on nuorisoasteen opiskelijoita. Opintojakson ohjaajina ovat toimineet yliopettaja Eeva Aarrevaara ja lehtori Riitta Kontiokari. Käsillä oleva raportti edustaa miljöösuunnittelun nuorisoasteen opiskelijoiden työskentelyn inventointivaihetta. Raportin on koonnut ja taittanut opiskelija Ossi Lukkaroinen. Opintojakso käynnistyi syksyllä 2006, ja päättyy kevätlukukaudella Harjoitustyön tavoitteena on ollut tutustua perusteellisesti kylän lähtökohtiin ja olosuhteisiin. Nuorisoasteen ryhmän työskentelyyn ei sisältynyt asukasmielipiteiden selvittämistä, jota aikuisryhmä joiltakin osin selvitti. Inventointivaiheessa opiskelijat liikkuivat useita kertoja kylällä tutustumassa kylän kulttuurimaisemaan, rakennuskantaan ja palveluihin. Harjoitustyön tuloksina opiskelijaryhmät ovat laatineet omat inventointiraportit sekä yleiskaavaluonnoksia kyläalueen maankäytön vaihtoehdoista. Suunnitelmaosuudessa on pyritty ensin tutkimaan ennakkoluulottomasti erilaisia kylän rakentamisvaihtoehtoja käyttäen erilaisia kasvuennusteita suunnittelun pohjana. Sen jälkeen ryhmät ovat arvioineet rakentamisvaihtoehtojen sopivuutta kylämaisemaan ja esittäneet lopputuloksena mielestään parhaimman maankäyttövaihtoehdon. Esitystapa on yleiskaavan mukainen. Suunnitelmavaihtoehtoja esitellään kyläläisille yleisötilaisuudessa helmikuussa Toivon, että kylän inventointiraportti sekä erilaiset maankäyttösuunnitelmavaihtoehdot palvelevat kylän kehittämistä ja toimivat keskustelun virittäjinä sekä työkaluina tulevassa osayleiskaavatyössä. Esitän parhaat kiitokset Urajärven kyläyhdistykselle, Asikkalan kunnan edustajille sekä kaikille kyläläisille, jotka ovat avustaneet meitä työskentelyprosessissa. Tämänkaltainen yhteistyö tukee ammattikorkeakoulun opetustehtäviä erinomaisesti. Lahdessa Eeva Aarrevaara Yliopettaja, miljöösuunnittelu

4 Historia Tekijä: Sari Peura Joistakin Asikkalan kylistä löytyy mainintoja jo 1300-luvun puolesta välistä mutta ensimmäinen maininta Urajärven kylästä on vuodelta Tämä maininta koskee talojen lukumäärää kylällä vuonna 1467, mikä oli tuolloin 17. Vaikka tämä ensimmäinen maininta Urajärven kylästä onkin vuodelta 1467, on kylä melko varmasti ollut asuttu jo ennen sitä. Vanha ryhmäkylä sijaitsi Kirilänmäellä, missä Urajärven asutuskeskittymä nykyisinkin sijaitsee. Kyläkeskusta halkoo vanha kylänraitti, joka on osa keskiaikaisperäistä ylistä Viipurintietä. Vanha raitti on kuitenkin jäänyt syrjään uuden tielinjauksen myötä. Tämä tielinjaus, Asikkala-Vierumäki tie, rakennettiin vuonna Urajärvelle muodostettiin useita uudistiloja sodan jälkeen aiheuttaen sen, että raitin rakennuskanta uusiutui melko voimakkaasti luvulla. Alkuperäisen ulkoasunsa säilyttäneitä rakennuksia raitin varrella on tänä päivänä jäljellä enää vähän. Alkuperäisellään on säilynyt Asikkalan vanhimpiin koulurakennuksiin kuuluva, tyhjillään oleva kansakoulu. Kauppana ja kievarina toiminut rakennus vuokrattiin kouluksi Nykyasunsa se sai vuoden 1897 laajennuksen ja peruskorjauksen myötä. Raitin länsiosassa sijaitseva 1950-luvulla rakennettu nuorisoseurantalo on myös säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa. Raitin keskivaiheilla sijaitsevan koulun lisäksi raitin varrella on yhtenäisten pientalojen ja pihapiirien muodostama kokonaisuus 1930-luvulta. Mäen laella sijaitsee vuonna 1930 rakennettu meijeri, jossa toiminta lopetettiin luvulla Asikkalassa oli neljä kartanoa, joista yksi oli Urajärven kartano (kolme muuta olivat Viitoilan, Kurhilan ja Salon kartanot). Vuonna 1653 muodostettu Urajärven kartano kuului Heideman -suvulle Kartano lahjoitettiin Suomen muinaismuistoyhdistykselle (nykyinen Museovirasto) vuonna 1917 suvun viimeisen elossaolevan jäsenen Lilly von Heidemanin toimesta. Kartanomuseo oli lajissaan yksi Suomen ensimmäisistä kun se avattiin vuonna On lienee edes turha korostaa sitä seikkaa, että Urajärven kartano on ollut erittäin huomattava tekijä kylän ja sen asutuksen kehityksessä. Kartanon omistajasuvun, Heidemanien vielä eläessä kartanon moninaiset työt tarjosivat huomattavalle osalle kyläläisistä elannon, sekä monille torppareille maata viljeltäväksi. Kun Suomen muinaismuistoyhdistys otti kartanon lahjoituksena vastaan vuonna 1917, sen maat myytiin kyläläisille ja monet kartanon torppareista saivat lunastaa viljelemänsä maat. Kartano sijaitsee Urajärveen työntyvän niemekkeen kärjessä. Kartanon edustuspihaa rajaavat rungoltaan 1700-luvulta oleva itä-länsi -suunnassa sijaitseva päärakennus (toinen kerros 1812, sekä peruskorjaus 1909) ja luvulla rakennettu vanha päärakennus sekä 1700-luvulta oleva aittarivi. Pihapiirin ulkopuolella sijaitsevat talousrakennukset, kuten mm. suurikokoinen kivinavetta 1850-luvulta ja entinen meijeri sekä vaunu- ja liiterivaja ja väentupa. Navetassa sijaitsee Helsingin yliopiston kirjavarasto (kunnostettu 1963) ja meijeri toimii kesäkahvilana. Kartanon rakennusten geometristä jäsentelyä noudattava puutarha edustaa 1900-luvun alussa suosittua englantilaista maisemapuistoa ja se on kartanon omistajan Hugo von Heidemanin suunnittelema. Lähteet: Tulonen Annu, Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma Blomstedt Yrjö, Asikkalan historia

5 Väestö Urajärven kylässä on vakituisia talouksia noin 150 ja arviolta noin 550 kesäasuntoa. Päijät-Hämeen kyläohjelman mukaan Urajärven väkiluku onlaskenut vuodesta 1990, jolloin asukkaita oli vielä 456, viidelläkymmenellä vuoteen 2000 (asukkaita tuolloin oli siis 406). Vuoteen 2002 asukasluku oli taas laskenut muutamalla (402 asukasta). Työpaikkojen määrä Päijät-Hämeen kyläohjelman mukaan oli laskenut vuoden työpaikasta 78:aan työpaikkaan vuoteen 2000 mennessä. Tällä hetkellä Väestörekisterikeskus tiedottaa Urajärven koulun vaalipiiriin kuuluvan yhteensä 392 ihmistä, joista miehiä on 209 ja naisia 183. Äänioikeutettuja (täysi-ikäisiä) heistä on yhteensä 324 (miehiä 177, naisia 147). Tämän tiedon mukaan voimme päätellä, että lapsia alueella on melko vähän. Vaikuttaa, että kylän ikärakenne on huonontuva, ellei alueelle saada houkuteltua lisää lapsiperheitä. Tukea päätelmälle antaa Päijätpuntarin nettisivut, jotka kertovat koko Asikkalassa oleva eniten vuotiaita ja yli 64-vuotiaiyakin jopa noin viidennes. Sivut kertovat myös, että vuonna 2005 syntyneiden enemmyys oli -41, eli koko Asikkalassa kuolleisuus on syntyvyyttä melko paljon suurempi. Urajärvellä onkin käynnistetty uusia savuja kylään - projekti, jonka tarkoituksena on houkutella uusia asukkaita alueelle. Mahdollisille uusille asukkaille Urajärveä mainostetaan hyvällä sijainnilla ja sitä markkinoidaan madaltamalla kynnystä konkreettiselle rakentamiselle. Tarkoituksena projektilla on selvittää rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä sekä tarvittavat viranomaisyhteydet ja luvat. Lisäksi luvataan selvittää eri rahoitus- ja rakennuttajavaihtoehtoja. Urajärvi oli myös mukana Kylä kelpaa hankkeessa yhdessä Asikkalan kunnan ja Kuhrilan sekä Kalkkisten kylien kanssa.kyseessä oli kyläasumisen messut. Tontteja on markkinoitu esitteinä ja netissä. Saamani tiedon mukaan tällä hetkellä tontteja on tarjolla 17, joista 5 on jo myyty (tonttipörssi, Urajärven kotisivut). Tyhjiä taloja ei ole myynnissä. Koko Asikkalan alueella viime vuonna päästiinkin nettomuutossa plussalle, kun aiempina vuosina (= 2004 ja 2003) tilastot ovat näyttäneet miinusta. Muuttovoittoa oli vähän yli 50 henkeä. Eli ponistelut uusien asukkaiden saamiseksi alkavat vähitellen tuottaa tulosta.urajärven kyläkokouksessa kävi myös ilmi, että suurin osa Urajärvelle lähivuosina muuttaneista on ollut lapsiperheitä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Asikkalan ja sen myötä myös Urajärven väkiluku tulee nousemaan. Asikkalassa oli vuonna asukasta, josta luvun povataan nousevan tasaisesti vuoteen 2030, jolloin asukkaita Vuonna 2040 asukkaita odotetaan olevan Kyläläiset odottavat uuden oikoradan ja nelostien läheisyyden houkuttelevan lisäasutusta Urajärvelle. Tulevaisuus näyttää siis melko valoisalta. Tekijä: Johanna Ylinen

6 Kaavatilanne Tekijät: Maria Vanhala Pekka Seppänen Aleksi Pellikka Urajärven kunnan alueella on poikkeuksellinen tilanne, koska alueen ainoa voimassa oleva kaava on kylän keskustaa koskeva Asemakaava. Tosin Maakuntakaava on jo hyväksytty, mutta sen vahvistamista odotetaan yhä. Maakuntakaava voidaan kuitenkin jo käyttää varteenotettavana asiakirjana tarkastellessa Urajärven aluetta. Lisätietoa Maakuntakaavasta ja sen toteutusvaiheista Maakunta-kaavasta käy ilmi, että Urajärvi on suurelta osin tärkeää pohjavesialuetta ja siellä sijaitsee myös paljon kulttuurihistoriallisesti tärkeää aluetta. Lisäksi merkittävä seikka on Urajärven kuuluminen Natura 2000 ohjelman vesistöalueisiin. Urajärven kunnan alue on siis luonnonoloiltaan merkittävää ja monipuolista aluetta. Maakuntakaavan lisäksi, Urajärvellä rakentamista ohjaa Asikkalan kunnan laatimat määräykset. rakennusjärjestyksestä. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja muutos Asiakirjan voimaantulopäivä , muutos voimaan Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilymisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen tavoitteena on ohjata rakentamaan suunnitelmallisesti, omaleimaisesti ja ympäristöön sopivalla tavalla. Rakennusjärjestysmääräyksessä käsitellään seuraavia asioita: 1. Rakennusjärjestyksen soveltamisala 2. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3. Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön 4.Talousrakentamisen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 5. Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus 6. Aidan rakentaminen ja kunnossapito 7. Rakennuspaikka 8. Rakentamisen määrä 9. Rakentaminen ranta-alueilla 10. Jätevesien käsittely 11. Rakennuspaikan jätehuolto 12. Ympäristön hoito ja valvonta 13. Poikkeusten myöntäminen 14. Asemakaava-alueita koskevia lisämääräyksiä ellei kaavasta muuta johdu 15. Voimaantulo

7 Maanomistus

8 Palvelut ja yritykset Tekijät: Marja Petäjä-Suvanto Saija Kaasinen Urajärven kylässä on paljon yksityisten ihmisten tarjoamia palveluita joten ulkopuolisia työntekijöitä työllistäviä yrityksiä ei ole paljon. Näistä yksityisistä pienpalveluista suuri osa sijoittuu Urajärven kylänraitin läheisyydestä kauemmaksi eivätkä ne ole kohdealueellamme. Urajärven kylässä toimii kyläkoulu, jossa on tällä hetkellä 19 oppilasta luokilla 1-2 ja 3-6. Koulu työllistää kahden opettajan lisäksi keittäjä-siistijän ja talonmiehen. Eniten työntekijöitä työllistävä yritys Urajärven kylässä on Urajärven Metalli Oy joka tarjoaa tällä hetkellä työtä 13 työntekijälle. Yritys on perustettu vuonna 1984 ja se tarjoaa palveluita lähinnä toisille yrityksille toimien alihankkijana, mutta se palvelee tarvittaessa myös yksityisiä ihmisiä. Asiakkaina ovat mm. vaneri- ja sahateollisuuden yritykset. Yksityisille asiakkailleen Urajärven Metalli Oy tarjoaa mm. metallirakenteiden valmistusta sekä levyn leikkausta ja särmäystä. Vuonna 1653 muodostetussa Urajärven kartanossa on toiminut museo vuodesta Museotoiminnan lisäksi siellä toimii kesäaikana matkailumaja, tilaussauna sekä museokahvila. Kartanon ympärillä on myös laaja englantilaistyylinen kartanopuisto jossa on useita romanttisia rakennelmia, kuten kreikkalaistyylinen näköalapaikka Valhalla sekä hautamonumentti. Puisto on Urajärven kylässä ainoita hoidettuja julkisia viheralueita ja kartano ympäristöineen on myös turistikohde, joka paremmin mainostettuna voisi houkutella enemmänkin turisteja Urajärvelle. Vuoteen 2003 saakka Urajärvellä toimi Kivistön Lähdevesi Oy, joka oli Suomen vanhin lähdevesitehdas. Nykyisin se kuuluu Finnish Water Group Oy:lle ja tuotemerkkeinä ovat Kivistön kirkas ja Aqua Salpaus. Suurimpia yksittäisiä asiakkaita yrityksellä ovat Finnair, VR, Stockmann ja Keskon myymälät. Kirjastoauto käy Urajärven kyläkoululla joka toinen viikko. Urajärvellä on käynyt vuoteen 2005 saakka viikoittain myös kauppa-auto, mutta nykyään kyseistä palvelua ei ole ja lähin kauppa on n. 9 kilometrin päässä. Urajärven kylän alue on tärkeää pohjavesialuetta, ja siksi alueelle on vaikeaa sijoittaa suuria palveluita, kuten teollisuutta. Tuleva rakentaminen alueella on siis todennäköisesti lähinnä asuinrakentamista. Urajärven kyläkoululla järjestetyssä kyläkokouksessa kävi ilmi, että suuri osa Urajärven työikäisistä asukkaista käy töissä kylän ulkopuolella. Yleiset kulkuyhteydet eivät juurikaan alueella toimi, ja suurin osa asukkaiden tarvimista palveluista on sijoittunut kuntakeskukseen. Näin ollen vanhemman väestön on vaikeaa asua kylällä, sillä heille palveluiden saavuttaminen ja niiden luo liikkuminen on hankalaa.

9 1:20000 Inventointi Palvelukartta Palvelut kartalla: 1. Urajärven kartanon museokahvila. 2. Ala-aste. 3. Urajärven Metalli oy. 4. Iso-Kuusela Sauli, kalastusretket. 5. Tuuli Eva, toimistopalveluja. 6. Viikilä Silja ja Ilpo, maitoa ja ternimaitoa. 7. Vilja Seppo, tyrnituotteita, linnunpönttöjä. 8. Varpa Altti, saha- ja höylätavaraa.

10 Palveluluettelo (Suluissa mahd. sijoittuminen kartalla) MYYTÄVÄNÄ Luomu-tila Hannu Simolin - hunajaa, purkitettuna - kauppoihin - kotiin pakastettavaksi (tilauksesta) - ruista ja tattaria jyvinä, jauhoina ja rouheena Santamäki Markku - perunat, juurekset Viikilä Silja ja Ilpo - maitoa ja ternimaitoa Vilja Seppo (7) - tyrnituotteita - tyrnimarjoja itsepoimien satoaikana - tattarijauhoja ja -ryyniä MUITA TUOTTEITA Kekki Riitta ja Kalervo - soralajikkeita - multaa toimitettuna Heikki Saarinen - koivu- ja sekaklapeja Murto Martti - halkoja ja klapeja Penkari Timo - halkoja ja klapeja Puhakka Veli-Matti - kesäkukkien taimia Simolin Hannu - halkoja (tuoreita ja kuivia) - koivu / sekaklapeja kuution pusseissa - luomuheinää hevosille Tornio Tarja ja Pekka - halkoja ja klapeja - lammastaloustuotteita - täplärapuja Varpa Altti (8) - saha- ja höylätavaraa, myös lujuusluokiteltuna - paneelia ja listoja -kyllästettyä puutavaraa Viikilä Silja ja Ilpo (6) - linkous ja hiekotus Vilja Seppo (7) - puunrungosta sorvattuja linnunpönttöjä PALVELUT Iso-Kuusela Sauli - kalastusretkiä - majoitus ryhmille Liljeroos Taisto - taksi- ja bussikuljetukset Tornio Matti - atk-neuvontaa Tuuli Eva (5) - alustavat kirjanpitotyöt - toimistopalvelua - palkanlaskentaa - kauppakirjat Asikkalan 4H -yhdistys - Kotipalvelua, dogsittereitä yms. nuorten tarjoamia palveluja - Kerhoja koululaisille kerran viikossa syyskuusta toukokuun puoliväliin Kansalaisopiston harrastuspiirejä - Urajärven koululla - Rutalahden entisellä koululla 10

11 Palveluluettelo TYÖSUORITUKSET Aaltonen Ilpo - kaivurityöt Aronen Martti - puiden kaatoa - puuntaimien istutus - laitureiden nosto Idänpirtti Arto -kaivinkonetyöt - maataloustraktorilla puutavaran metsäajoa - ym. alan työt Iivonen Risto - traktoritöitä (auraus yms.) - puiden ajo Kekki Riitta ja Kalervo - tie-, maa- ja pohjarakentamista - teiden lanausta ja hiekoitusta (kuorma-auto, pyörökuormaaja ja traktori) - kattojen korjaukset Siven Raimo - toimitetaan soraa ja täytemaata Tornio Tarja ja Pekka - lumenlinkousta Rutalahdessa - mökkitalkkaritoimintaa - puiden kaatoa tonteilta Varpa Altti - sirkkelisahausta ja höyläystä Viikilä Silja ja Ilpo - teiden linkousta ja hiekoitusta - puunkaatoa ja raivausta tonteilta VUOKRATTAVANA Ala-Kärsälä Seppo - lomamökkejä Iso-Kuusela Sauli - lomamökkejä - veneitä Tornio Tarja ja Pekka - vuokramökki 40 neliömetriä, 3-5 h viikkovuokraus, Ruotsalaisen rannalla Asikkalan 4H -yhdistys - viljelypalstoja Kommeri Heikki - rakennuskoneiden vuokraus Rutalahden Pienviljelijäyhdistys Lamminpää Sirpa - ruoka- ja kahviastioita Mirja Idänpirtti - Lystintöyryn tanssilavaa vuokrataan kesäaikana yksityistilaisuuksiin Urajärven Nuorisoseura ry - Seurantalo erilaisiin tilaisuuksiin 11

12 Kunnan palvelut Tekijä: Irina Niilola Asikkalan kunta tarjoaa monenlaisia palveluja. Niistä saa helposti tietoa hyvin toimivilta ja selkeiltä kunnan omilta internet-sivuilta. Esimerkiksi asumiseen ja rakentamiseen liittyvät palvelut, kuten erilaiset kaavakkeet ja tonttitarjonta, on helppo tarkistaa sieltä. Sivuilta löytyy myös tapahtumakalenteri, josta on helppo tarkistaa tulevat vapaa-ajan tapahtumat. Vääksyn kuntakeskuksessa on Asikkalan terveysasema, jonka lisäksi Urajärvellä toimii kotihoito, jonka toiminta keskittyy kotipalveluun ja kotisairaanhoitoon. Kotihoidolla pyritään tukemaan arjessaan apua tarvitsevien asukkaiden itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan. Hammaslääkäripäivystys on vuorottain ympäri kuntaa sijaitsevissa hammashoitoloissa. Kunnassa toimii myös kunnaneläinlääkäri, joka on tavoitettavissa arkipäivisin toimistoaikaan. Ilta- ja viikonloppupäivystys on hoidettu kiertävänä vuorona Asikkalan, Padasjoen ja Kuhmoisten kunnaneläinlääkärien voimin. Autottomille, kuntakeskuksen ulkopuolella asuville asukkaille, on tarjolla asiointi- ja työmatkavuoroja. Niistä yksi ajaa Vääksyn ja Urajärven kylän väliä torstai aamupäivisin. Uudehko kirjasto sijaitsee Vääksyssä, ja on auki arkipäivisin, talvella myös lauantaisin. Osan viikosta aukioloaika on iltaan saakka, jolloin myös työssäkäyvät ehtivät sinne asioimaan. Kirjastossa järjestetään lainaustoiminnan lisäksi mm. näyttelyitä ja satutuokioita. Lisäksi kirjastoauto kiertää Asikkalan kylissä. Urajärven koululla se pysähtyy joka toinen perjantai aamupäivällä. Kunnan järjestämää päivähoitoa ei Urajärvellä ole, lähin ryhmäperhepäivähoitopaikka on Vesivehmaalla., ja päiväkodit sijaitsevat Vääksyssä. Yksityisiä päivähoitajia kylältä varmasti kuitenkin löytyy. Esiopetus annetaan päiväkodeissa. Urajärven kyläkoululla annetaan opetusta luokilla, jotka on jaettu kahteen ryhmään, luokkaan ja luokkaan. Opettajia on kaksi, ja oppilaita n. 20. Lisäksi koululla työskentelevät koulunkäyntiavustaja, keittäjä-siistijä ja talonmies. Kunnalla on myös kaksi erityisopettajaa, jotka kiertävät kouluilla antamassa erityisopetusta tukea tarvitseville oppilaille. Yläaste ja lukio ovat Vääksyssä. Toisen asteen koulutusta Asikkalan kunnassa antaa Päijät- Hämeen koulutuskonserniin kuuluva koulutuskeskus Salpaus. Vääksyssä sijaitsevassa toimipisteessä voi opiskella eläintenhoitajaksi, kalastuksenohjaajaksi, kalanjalostajaksi, maaseutu- ja luontoyrittäjäksi tai hevostenhoitajaksi. Alle 20-vuotiaille lapsille ja nuorille Asikkalan kunta tarjoaa musiikin perusopetusta Asikkalan musiikkikoulussa ja Päijät- Hämeen konservatoriossa. Kunta tukee taloudellisesti heidän opintojaan mainituissa oppilaitoksissa. Lisäksi kunnassa toimivassa Hollolan alueopistossa voi opiskella ja harrastaa opiskella useita taide- ja taitoaineita, kieliä, tietotekniikkaa ja liikuntaa. Lähteet: Asikkalan kunnan ja Urajärven kylän internet-sivut. 12

13 Arvokkaat luontokohteet Natura 2000 kohde: Urajärvi Urajärvi on kirkas, lähdepohjainen ja lievästi emäksinen (ph 7,2) järvi. Vedenlaadultaan Urajärvi on hyvin poikkeuksellinen, koska se on karu ja kirkas, vaikka vesi on emäksistä. Järven vesikasvillisuus on erittäin rikas (lähes 40 eri vesikasvilajia) ja lajistoon kuuluu sekä niukka- että runsasravinteisissa vesissä viihtyviä lajeja. Natura-alueeseen kuuluva kovan maan alue sijaitsee Urajärven kartanon puistossa. Alue on rantaan viettävässä rinteessä ja siellä kasvaa rehevää tervaleppäkorpea. Urajärvi on Natura-kohde ensisijaisesti siksi, että sen alueella kasvaa kolmea harvinaista kasvilajia; hentonäkinruohoa, notkeanäkinruohoa sekä korpihohtosammalta. Urajärvi on yksi harvoista hentonäkinruohon ja notkeanäkinruohon kasvupaikoista Suomessa. Löytöpaikkoja on useita ja ne sijaitsevat enimmillään 4 km etäisyydellä toisistaan, Mertalahden Santurinkärjen ja Urajärven kartanomuseon välillä. Urajärven kartanon alueella sijaitsevassa tervaleppäkorvessa kasvaa korpihohtosammalta, mikä on vielä hento- ja notkeanäkinruohojakin harvinaisempi kasvilaji maassamme. Suojelun toteutuskeinona Urajärvellä on vesialueella vesilaki ja ympäristönsuojelulaki, maa-alueella luonnonsuojelulaki. Urajärven tikkametsä Urajärven tikkametsä on yksityisomistuksessa oleva luonnonsuojelualue, joka sijaitsee Urajärven kyläkeskuksesta lounaaseen. Luonnonsuojelualue on 17 hehtaarin laajuinen ja se on uhanalaisen lintulajin, valkoselkätikan pesimäaluetta. Suojelualue sijaitsee kahden kiinteistön alueella, joiden kiinteistötunnukset ovat: sekä Hyrtiälänkangas Hyrtiälänkankaan harjujensuojeluohjelmasta Hyrtiälänkangas on valtakunnallisesti arvokas harju-alue ja se kuuluu valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman piiriin. Hyrtiälänkangas on II Salpausselän delta, joka on syntynyt osittain muinaisen Itämeren tason yläpuolelle ja sen korkein kohta on noin 50 metriä ympäristöään ylempänä. Muodostuman poikki menee useita muinaisia vesiuomia ja alueen eteläreunalla on useita kookkaita raviineja (ts. virtaavan veden maaperään kuluttamia jyrkkäpiirteisiä uomia). Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma laadittiin, jotta saataisiin turvattua harjuluonnon monimuotoisuus maassamme. Suurin osa ohjelman harjualueista sijaitsee Etelä- Suomessa ja etenkin Salpausselkien alueella. Suojeluohjelma vaikuttaa suojeltuihin alueisiin käytännössä siten, että maa-ainesten ottotoimintaa rajoitetaan suojeluohjelma-alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä, sekä ohjataan rakentamista sekä teiden ja voimajohtojen sijoittamista niin, että suojeltavien harjujen luonnontila ja maisemakuva eivät siitä heikkene. Tekijät: Hanna Ruotsalainen Sari Peura Johanna Ylinen 13

14 Arvokkaat luontokohteet Hyrtiälänkankaan pohjavesialueesta Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Hämeen ympäristökeskuksen toimeksiannosta geologisen rakenneselvityksen Asikkalassa sijaitsevalla Hyrtilänkankaan II-luokan pohjavesialueella. Selvitys perustui painovoimamittauksiin, kairaus- ja havaintoputkitietoihin sekä maastohavaintoihin. Yleisesti tutkimuksessa todettiin Hyrtilänkankaan olevan enimmillään noin metriä paksu reunamuodostuma, jonka sijoittumista ja sisäisen rakenteen kehitystä on ohjannut kerrostumisalustan topografian vaihtelut sekä jäätikön sulamisvesireitit. Sen aines on suurimmaksi osaksi sandurdeltoille tyypillistä alaviistoon (lounaaseen) päin hienonevaa. Karkeinta aines on sandurkentän yläosissa, jossa se on kivistä soraa. Muodostuman koillisosassa on jäätikön reunaan syntynyt vaihtelevia kerrosyksiköitä, joista osa on moreenia ja heikosti lajittunutta ainesta. Pohjavesimuodostumana Hyrtilänkangas on kohomuotoinen, ympäristöönsä vettä luovuttava lajittunut reunamuodostuma. Pohjavedenpinta on reunamuodostuman keskiosissa yleensä 10-20m ympäröiviä alueita korkeammalla. Pohjavesivyöhykkeen paksuudesta todettiin, että paksuimmat pohjavedellä kyllästyneet irtomaakerrokset sijaitsevat Hyrtilänkankaan keskiosan ruhjevyöhykkeissä, joissa pohjavesivyöhykkeen paksuus on yleisesti 20-40m. Myös Soimakallion länsipuolisessa kalliopainanteessa esiintyy 20-30m varastokerrospaksuuksia. Soimakallion itäpuolisten kallion ruhjevyöhykkeiden kautta pohjavettä purkautuu pohjoiseen kohti Rutalahtea ja muodostuman eteläpuolisille soille. Keijumäen alueelta todennäköisin pohjavesien virtaussuunta on luoteeseen kohti Kiiskinlammia. Tutkimusalueella on kaksi vedenjakajana toimivaa kallioselännettä; Soimakallio-Kiiskinvuori ja Heinolan-Asikkalan kunnanraja. Tutkimuksissa tehtyjen mittausten perusteellla Soimakallion-Kiiskinvuoren kallioselänteessä on Keijumäen kohdalla painanne, missä kallionpinta laskee 5-10m alueella vallitsevan pohjavedenpinnan alapuolelle. Keijumäen itä- ja länsipuolella esiintyvien, heikosti vettä johtavien maalajien vuoksi alueen kautta on kuitenkin todennäköisesti korkeintaan heikko pohjaveden virtausyhteys. Tutkimuksissa saatiin selville, että Hyrtilänkankaan keskiosissa pohjavedenpinnan syvyys maanpinnasta on yleisesti 20-30m ja pohjoisreunalla jopa 35m. Sen sijaan kunnanrajan vedenjakaja-alueella ja reunamuodostuman ulkopuolella pohjavedenpinta on yleensä 10m syvyydessä. 14

15 Arvokkaat luontokohteet Muuta lajistoa alueella: Koukkusuokerosammal Laholimisammal Metsäkamppisammal Nuottaruoho Näkinpartaislaji Näädänsammal Siloparta-levä Soukkalehväsammal Tummalahnanruoho Vaalealahnanruoho Vemmelvaskisammal Äimäruoho Lähteet: Natura-kohde: =140765&lan=fi Harjujensuojeluohjelma: Komitean mietintö 1980; Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma, maa- ja metsätalousministeriön harjujensuojelutyöryhmä sekä fi/default.asp?contentid=182422&lan=fi Luonnonsuojelualue: puhelinkeskustelu Hämeen Ympäristökeskuksen suunnittelijan Jussi Mäkisen kanssa 15

16 Maisemakuva Tekijät: Laura Takala Hanne Huovinen Urajärven kylä on maisemaltaan arvokasta kylämiljöötä. Kylä rakentuu pääosin vanhan raitin varrelle muodostaen perinteisen raittikylän. Raitin molemmin puolin avautuvat laajat, paikoitellen kumpuilevat pellot asutuksen ja maatalousrakennusten sijoittuessa niiden laidoille. Pellot rajautuvat reunoiltaan eheisiin reunavyöhykkeisiin, joille on sijoittunut myös paljon asutusta. Raitilta ja pienemmiltä hiekkateiltä avautuu komeita näkymiä kiitettävästi, mutta Urajärven ohittavan tie 313:n varret ovat monin paikoin pahasti pusikoituneet. Näkymien avaaminen kylälle kohentaisi yleisilmettä ja nostaisi kylän esiin sen arvoon kuuluvasti. Myös Urajärven kartanon puiston mäellä sijaitsevan Valhallan näkyminen kylältä kesäisinkin mahdollistuisi hienovaraisilla raivaustöillä. Tällöin näkymät Valhallalta kylälle avautuisivat nykyistä komeampina ja kartanon alueen mieltäminen osaksi Urajärven kylää voimistuisi. Vierumäen suunnasta tultaessa kylän porttikohta on selkeä ja komea. Kylänraitin ja kartanon risteyksessä avautuvat hätkähdyttävän kauniit maaseutumaisemat peltoineen ja metsäsaarekkeineen. Asikkalasta päin tultaessa porttikohta on epämääräisempi ja kylään saapumisen huomaa vasta kun se on oikeastaan jo ohitettu. Ohitustien varren pusikoituminen on siihen yksi syy. Urajärven kylän keskeisin elementti on ehdottomasti peltojen, metsäsaarekkeiden ja rakennuksien lomassa kulkeva raitti. Raitilta avautuu näkymät maamerkin tapaiselle, kauniille kukkulalle, joka sijaitsee entistä kyläkauppaa vastapäätä. Kukkulalta päin katsottuna toisella puolella tietä sijaitsee pellon keskellä oleva metsittynyt suppakuoppa, joka kunnostettuna voisi olla hyvinkin miellyttävä ilmestys. Entisen kyläkaupan kohdalle on sijoittunut myös jätelajittelupiste, joka särähtää silmään muuten niin komeassa miljöössä. Urajärven kylän solmukohdiksi voidaan katsoa Kartanontien, Urajärvenraitin ja tie 313:n risteys, jonka läheisyydessä sijaitsee koulu, joka on kylän yksi tärkeimmistä kokooontumispaikoista sekä Kalliolantien ja Urajärvenraitin risteys, jonka luolta löytyy tiiviimpää ja yhtenäistä rakennuskantaa. Myös muu raitin varsi on luonteeltaan yhtenäistä, joskin paikoin hieman ränsistynyttä rakennuskantaa. 16

17 1:20000 Inventointi Maisemakuva kartta Harvennusta vaativa alue. Yhtenäinen rakennuskanta. Solmukohta. Maamerkki. Porttikohta. Tärkeä näkymä. Näköalapaikka. Maisemavaurio. Eheä reunavyöhyke. Merkittävä viljelymaisema. Urajärven kartano. Valhalla- näköalapaikka. 17

18 18 Inventointi Maisemakuva

19 Rakennettu ympäristö Urajärven vanhin asutus syntyi nauhamaisesti vanhan kylänraitin varrelle luvun lopulla rakennettu hirsirakenteinen kansakoulu on kylänraitin keskellä, ja vanhimmat rakennukset sijaitsevatkin kansakoulun läheisyydessä. Pääosin rakennuskanta kylänraitin varrella on vuosien 1920 ja 1960 välissä rakennettua. Uusi koulu kylänraitin itäpäässä on rakennettu luvulla. Tekijät: Essi Carlsson Lasse Olaste Sini Utriainen Laura Lindroos Vanhimmat alkuperäiset rakennukset ovat puurakenteisia ja lautaverhoiltuja, mutta useimpien julkisivut on uudistettu. Rakennusten katot ovat pääosin peltisiä harjakattoja. Osa rakennuksista on rapistuneita ja vaativat korjaustoimenpiteitä. Kylänraitin varrella sijaitsee kuitenkin myös yhtenäinen jälleenrakennuskaudella rakennettu tiivis kolmen talon kokonaisuus. Rakennusten liittyminen kylänraittiin on vaihtelevaa. Osa rakennuksista on lähes kiinni tiessä ja osaan rakennuksista kulkee pihatie. Kylänraitin varressa on useita pientaloja sekä maatiloja talousrakennuksineen. Talousrakennukset sijaitsevat pääosin talojen takana. Koulun vieressä on myös yksi luvulla rakennettu rivitalo. Muu tiiviimpi rakennuskanta Urajärvellä sijoittuu kylänraitin pohjoispuolelle sekä Tervalantielle. Uusin rakennuskanta sijaitsee Huhtarannantiellä. Loma-asutus sijoittuu Urajärven rannalle. 19

20 Kylänraitin rakennusinventointi 1:

21 Kylänraitin rakennusinventointi 1. Urajärven koulu Puuverhoiltu koulu ja asuntola on rakennettu 1960-luvulla. 2. Halme naapureineen Yhtenäinen rakennettu kokonaisuus. Tilat ovat jälleenrakennuskaudelta. 3. Kyläkauppa Rakennettu vuonna 1950, toimi alun perin työväentalona. 4. Kirilä Kantatila, joka oli aikoinaan valtion puustelli. Rakennukset sijaitsevat vanhassa ryhmäkylässä. Pihapiiristä löytyy 1700-luvun aitta. Nykyinen päärakennus on vuodelta Kirilässä on toiminut myös juustomeijeri v Iso-Kuusela Talon runko mahdollisesti 1700-luvulta, ulkoasu uudistettu

22 Kylänraitin rakennusinventointi 6. Sivenin kauppa Mansardikattoinen entinen kyläkauppa. Peltivuorauksen alla on rapattu julkisivu Omenatarha Rakennuksessa on ollut kauppahuone, joka on sittemmin purettu. Kapearunkoinen, lautaverhoiltu puurakennus (mahd luku, ulkoasu muuttunut). 8. Honnila Lautaverhoiltu päärakennus ja sementtitiilinen navetta.rakennettu 1800 luvun alussa. Peruskorjattu 1973.Runko hirttä. 9. Urajärven vanha kansakoulu 1800-luvun lopun talonpoikaiseen tyyliin rakennettu hirsitalo. (toiminut kouluna 1888 alkaen) 1897 laajennus ja peruskorjaus luvulla koulun siirtyessä uuteen rakennukseen, vanha koulu jäi ränsistymään ja on tälläkin hetkellä erittäin huonossa kunnossa. Rakennus on yksityisomistuksessa. Arkkitehtuurillisia piirteitä: kuusiruutuiset risti-ikkunat, suoraprofiilinen vesikate, kahden erillisen umpikuistien sijoittaminen pitkälle sivulle

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen KYLÄKÄVELYRAPORTTI 2013 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Kalhonkylä, Hartola Kyläajelu 13.6.2013 Auli hirvonen Kalhon kyläajelu toteutettiin 13.6.2013. Ajelulle oli ennakkoilmoittautuminen. Mukaan mahtui

Lisätiedot

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Urajärvi, Asikkala. Kyläkävely 11.8.2012

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Urajärvi, Asikkala. Kyläkävely 11.8.2012 KYLÄKÄVELYRAPORTTI 2012 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Urajärvi, Asikkala Kyläkävely 11.8.2012 Auli hirvonen RIITTA kinnari Johdanto ProAgria Hämeen hallinnoima Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin hanke

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösinventointi 2007 Timo Jussila ja Hannu Poutiainen Kustantaja: Pöyry Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Paikannuskartta...

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia.

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia. PAIKALLISESTI ARVOKKAAT RAKENNUSKULTTUURIKOHTEET Liite 8 Numerointi osayleiskaavan mukainen, suluissa inventointinumero (Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi hankkeen inventointitulokset, Lapin ympäristökeskus,

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET Page 1 of 2 kohderaportti Pohjois-Pohjanmaan liitto Hailuodon rakennusinventointi HAILUOTO KIRKONKYLÄ RUONALA Ruonalan porakivinavetta on komealla paikalla Rantatien

Lisätiedot

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA Rakennustapaohjeet Statukset, jotka vaikuttavat rakentamiseen: Valtakunnallisesti arvokas maisema alue. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Seudullisesti

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995

Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995 Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995 Kytäjän osa-yleiskaavan kaavamerkinnät Vähä-Kiljavan alueella RA LOMA-ASUNTOALUE Alueelle saa sijoittaa yksikerroksisia lomaasuntorakennuksia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat ARVOJEN TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen, 15.4.2016 Hiedanranta - keskeisimmät

Lisätiedot

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Jalasjärven kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Paikannuskartat... 3 Maastokarttaote... 4 Maakirjakarttaote...

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila 1 Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007-2008 Timo Jussila Kustantaja: Saarijärven kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

LIITE 1 Porin kaupunki NOORMARKUN - TOUKARIN OSAYLEISKAAVA. Masiemaselvitys MAISEMAN PERUSRAKENNE. Laaksot. Välivyöhykkeet. Selänteet.

LIITE 1 Porin kaupunki NOORMARKUN - TOUKARIN OSAYLEISKAAVA. Masiemaselvitys MAISEMAN PERUSRAKENNE. Laaksot. Välivyöhykkeet. Selänteet. LIITE 1 Masiemaselvitys MAISEMAN PERUSRAKENNE Laaksot Välivyöhykkeet Selänteet Päävesiuoma Pohjavesialueen raja Rakennetut alueet 1:50 000 Riikka Ger LIITE 2A Pohjoisosa MAISEMAKUVA Tärkeä näkymä Maamerkki

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN 30.1.2017 TARKASTELUN TAUSTA, TAVOITE JA MENETELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito ( ) Tihilä

Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito ( ) Tihilä Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito (8.8.2002) 170 Tihilä Pohjoisin Kiuruveden kylä, Tihilä, sijaitsee Pyhännälle johtavan tien varrella noin 30 km etäisyydellä taajamasta. Asutusmaisema rajautuu

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ALUERAJAUS ORTOKUVA Tasot: Ilmakuva_Forssa_Tammela, Merger Pvm: 28.11.2013 13:41 1 Kohde Osayleiskaava: Kojo. Osayleiskaavan tarkoitus Osayleiskaavan tarkoituksena on tutkia Kojon kyläalueen täydennysrakentamista

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO

TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO LuA 96 / Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Maisemasuunnittelun metodit Oulun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

FAKTAT M1. Maankohoaminen

FAKTAT M1. Maankohoaminen Teema 3. Nousemme koko ajan FAKTAT. Maankohoaminen Jääpeite oli viime jääkauden aikaan paksuimmillaan juuri Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston yllä. Jään paksuudeksi arvioidaan vähintään kolme kilometriä.

Lisätiedot

Suunnittelualueen rakentumisen vaiheet on esitetty kartassa sivulla 15.

Suunnittelualueen rakentumisen vaiheet on esitetty kartassa sivulla 15. Huvila-aatetta tuki 1900-luvun alussa Keski-Euroopasta Suomeen levinnyt puutarha- ja esikaupunki-ideologia. Vuosisadan alussa suunnittelualueen maisema muuttui voimakkaasti venäläisten toimesta aloitetun

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat

Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat LIITE 6A1 TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA 1 SIJAINTIPAIKKA

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi 23.12.2015 Pirkkalan Maankäyttö Kuvien tekijänoikeudet Ilmakuvat: Google maps, Paitsi dia 10 Pirkkalan kunta Dia 3, viistoilmakuva: Lentokuva Vallas Oy Katunäkymät: Google streetview Dia 2, Turrin asuinalue

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Asikkalan kunta HUMALON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty , ,

Asikkalan kunta HUMALON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty , , Asikkalan kunta HUMALON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.4.2014, päivitetty 8.9.2014, 19.1.2015, 1.4.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun

Lisätiedot

NATURA VERKOSTO

NATURA VERKOSTO NATURA 2000 -VERKOSTO Natura 2000 -verkostoon kuuluvien luontodirektiivin ja lintudirektiivin perusteella suojeltavien alueiden keskittymät. Ydinestimoinnissa käytetyn ytimen koko on 1000 km² ja säde 17,8

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 10.3.2016 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 1 Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 8 Vanhat

Lisätiedot

V1-, MM- ja MT-alueilla sallitaan alueiden erityismääräyksissä mainittujen toimenpiteiden lisäksi:

V1-, MM- ja MT-alueilla sallitaan alueiden erityismääräyksissä mainittujen toimenpiteiden lisäksi: ESPOON POHJOISOSIEN YLEISKAAVA, OSA II KARTTAMERKINNÄT Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset. Yleistä Yleiskaava osoittaa kunkin alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen. Aluekohtaisten määräysten ohella rakentamiseen

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuikan ja Nyrölän alueen kyläselvitys. Kyläilta klo 18-19:30 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho

Kuikan ja Nyrölän alueen kyläselvitys. Kyläilta klo 18-19:30 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Kuikan ja Nyrölän alueen kyläselvitys Kyläilta 29.10.2015 klo 18-19:30 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Kyläselvitysten tausta ja tavoitteet JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVA Sikomäentie Kuikantie

Lisätiedot

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava Sisällys 1. Perus ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot... 3 1.2. Kaavaalueen sijainti... 3 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2. Tiivistelmä... 4 2.1. Kaavaprosessin vaiheet... 4 2.2. Asemakaava...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot