Asiahakemisto YHTEYSTIETOJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiahakemisto YHTEYSTIETOJA"

Transkriptio

1

2 Asiahakemisto Atk-tunnukset ja salasanat Arviointi ja arvostelu - Arvosanat - Asiakaspalvelu, lukion/kanslian Etsivä nuorisotyö Fronter, Hallinto 8 Hammashuolto Hylätyn kurssisuorituksen uusiminen 9 Hyväksytyn kurssisuorituksen uusiminen 9 Itsenäinen opiskelu 8 Jaksot Johtoryhmä 8 Järjestyssäännöt 9 Kahvio Kalenteri 0-9 Kanslia Kirjasto-mediateekki Koeviikot 9 Koeviikon poissaolot 9 Koulumatkatuki 6 Koulusta eroaminen 0- Kurssit - Kurssitarjotin seuraavalle lukuvuodelle 0 Kotisivut Lomat Lukihäiriö, lukiseula, lukitestaus, 8 Lukiokuraattori Lukio-opinnot 6- Luokkatilat Myöhästyminen 8 Opettajakunta - Opettajien työtilat 6 Opintojen keskeyttäminen 0 Opintojen lopettaminen 0 Opinto-ohjaus Opinto-ohjelma 6 Opintojen seuranta 6 Opintotuki 6 Opiskelijahuolto - Opiskeluajan muuttaminen 6 Opiskeluhuollon psykologi Opiskeluohjelma 6, 0 Opiskeluvälineet 8 Oppikirjat 8 Oppituntien kellonajat Opiskelijakunta ja opiskelijakunnan hallitus 8 Opiskelijakortti 6 Palauteaamupäivä 9 Poissaolot ja niiden selvittäminen -8 Preliminäärit Päättötodistus Ruokala Ruokailuvuorot Ro-tuokiot Ryhmänohjaus Sähköiset ylioppilaskokeet Säilytyslokerot 6 Tapaturmat 8 Terveydenhuolto, terveydenhoitajat Tietokoneiden käyttö 8,, Tikkurilan lukion toiminta-ajatus ja visio Tuntijako 0 Tuntikaavio takakansi Tupakointi ja päihteet Turvallisuus Työajat Täysi-ikäinen opiskelija 6 Uusintakuulustelut 9 Vaihto-oppilaaksi? 0 Valmennustilaisuudet yo-tutkintoon Vieraskielisyystodistus - Vilppi (esim. lunttaaminen ja plagiointi) Wilma, Yhteystiedot - Ylioppilaskokeen tarkistusarvostelu Ylioppilastutkinto -9 YHTEYSTIETOJA Tikkurilan lukio Kotisivut: Valkoisenlähteentie Wilma: https://wilma.edu.vantaa.fi/ 00 Vantaa Fronter: https://fronter.com/vantaa/ Blogi: Twitter ja Instagram: #tikkurilanlukio Rehtori Ari Ranki p Apulaisrehtori Saija Tynkkynen p IB-coordinator Maarit Berg p Vararehtori Marianne Heikkilä p Lukiosihteeri Sirpa Malva p. 89 Lukiosihteeri Merja Baumgartner p Opinto-ohjaaja Eeva Kantola p Opinto-ohjaaja Minna Kattelus p Opinto-ohjaaja Anu Kinnunen/Mikko Saxberg p Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen p

3 TIKKURILAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA VISIO 00 Tikkurilan lukio tarjoaa korkeatasoista lukio-opetusta, jossa korostuvat viestinnän eri ulottuvuudet. Tikkurilan lukio ohjaa ja tukee opiskelijansa kasvua hyvään elämään. Tikkurilan lukiossa opiskelijaa autetaan oppimaan. Tikkurilan lukiossa on englanninkielinen IB-linja. Tikkurilan lukion on vuonna 00 pääkaupunkiseudun vetovoimaisin lukio hyvien tulosten, erinomaisen sijainnin, laajan kurssitarjonnan ja moninaisten opintopolkujen vuoksi. Kaikki Tilun opiskelijat voivat hyvin. Tilun IB on Suomen halutuin IB-linja. MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN? Olet etuoikeutettu, olet Tilulainen! Lukiossa opiskelija vastaa itse omasta opiskelustaan ja oppimisestaan. Lukio-opinnoissa on runsaasti valinnaisuutta, joten voit itse vaikuttaa paljon opintojesi sisältöön, laajuuteen ja kestoon. Opintojen edetessä ja jatko-opintosuunnitelmien selkiintyessä voit tehdä jatkuvasti uusia valintoja. Nimenomaan tämä valinnanvapaus edellyttää samalla vastuuta esim. opintojen seurannassa. Lukiossa oppimateriaalit hankitaan itse. Oppimateriaali tulee hankkia mieluiten jo ennen ensimmäistä oppituntia. Laskin on matematiikassa välttämätön väline, pitkän matematiikan opiskelijan kannattaa osallistua graafisen laskimen yhteistilaukseen. MAOL-taulukkokirjaa tarvitaan matematiikassa ja luonnontieteissä, sitä käytetään myös kurssikokeissa ja yo-kokeessa. Tietokoneen hankkimista suositellaan. Osa kursseista järjestetään BYOD-kursseina (Bring Your Own Device), jolloin suurimmalla osalla ryhmän opiskelijoista pitää olla oma päätelaite koulussa mukana. Syksystä 06 alkaen yo-kokeita aletaan tehdä tietokoneilla. Myös osa kurssikokeista toteutetaan jatkossa ylioppilastutkintolautakunnan abitti-koejärjestelmän avulla. Oman tietokoneen käyttöä kannattaa harjoitella jo ennen tätä. Lisätietoa sähköistyvästä yo-tutkinnosta löytyy sivulta. Käytä oppitunnit tehokkaasti: ole aktiivinen, kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele, osallistu, kysele. Oppikirja on vain opiskelun runko. Suhtaudu tietoon kriittisesti! Tee kotitehtävät säännöllisesti joka päivä! Se on parasta oppimista ja samalla kokeisiin ja koeviikkoon valmistautumista. Yritä välttää ulkolukua. Muista, että olet itse vastuussa omasta oppimisestasi, teet joka päivä omaa tulevaisuuttasi! Opettele itsellesi sopivin menetelmä tarkkailemalla, mikä menetelmä tuo parhaat tulokset. Eri ihmiset oppivat eri tavoilla. Ohjausta saat opettajilta, opinto-ohjaajalta ja erityisopettajalta. Vieraile säännöllisesti Wilmassa ja Fronterissa. Jos huomaat jossakin aineessa mitä tahansa oppimisvaikeuksia, tunnet että putoat kärryiltä, osallistu tukiopetukseen. Sitä voit kysyä suoraan aineen opettajalta. Systemaattista tukiopetusta on ympäri lukuvuoden tarjolla matematiikassa, englannissa ja ruotsissa. Aikatauluista ilmoitetaan jaksoittain Fronterissa. Koulun kahviossa pidetään suosittua läksykerhoa Study Café tiistaisin klo. Tervetuloa mukaan! Aktiivisen opiskelun ja itsenäisen työn osuus korostuu peruskouluun verrattaessa, koska lukiokurssit ovat tiiviitä. Opiskeluryhmät vaihtuvat usein. Tutustut moniin uusin ihmisiin ja saat heistä myös kavereita. Opit toimimaan aktiivisesti yhdessä erilaisten ihmisten kanssa ja totut myös itsenäiseen suunnitelmalliseen työskentelyyn. Ne ovat tärkeitä taitoja, joita tarvitset lukion jälkeenkin. Terveydestäkin on huolehdittava, koska fyysinen ja psyykkinen kunto luovat opiskelun perustan. Aivan keskeistä on tarpeeksi pitkä yöuni. Univajetta on vaikea täyttää eikä väsyneenä jaksa oppia eikä opiskella. Tärkeä osa terveyttä on myös riittävä ja monipuolinen ruokailu. Kunnon aamiainen antaa hyvän lähtökohdan koulupäivälle ja antaa energiaa kouluruokailuun saakka. Terveyteen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa apua saa kouluterveydenhoitajalta ja opiskeluhuollon psykologilta. Lukiokuraattorin puoleen voi kääntyä, jos mieltä painaa esim. jokin opintososiaalinen kysymys, asuntohuolet, ihmissuhdeongelmat tai kiusaaminen.

4 LUKUVUOSI 0-06 Päivittäiset työajat Kurssien opetuksessa noudatetaan tuntikaaviota, joka on painettu tämän oppaan takakanteen. Wilman kurssitarjottimesta ilmenee, mihin palkkiin kukin kurssi sijoittuu. Kaavio kannattaa opetella hyvin. Myös kurssin koepäivä koeviikolla määräytyy palkkinumeron mukaan. Oppitunnin pituus on minuuttia. Oppituntien alkamis- ja päättymisajat ovat seuraavat:. tunti tunti tunti.. ). tunti.0. ) ). tunti ) Kirjoita lukujärjestykset itsellesi muistiin kalenteriosaan edellisen koeviikon lopulla. Luokkatilat päätetään vasta edellisen koeviikon kahtena ensimmäisenä päivänä. Lukujärjestykset ja luokat näet Wilmasta. ) Oppitunnin alkaminen ja päättyminen riippuu ruokailuvuoroista ( min), jotka ilmoitetaan jaksojen alussa Fronterissa ja ilmoitustauluilla. Ruokailuvuoroja on noudatettava, jotta ruokailu sujuu. ) Tiistaisin on ryhmänohjaajan tuokio klo.0.0. Tiistain viimeinen oppitunti on klo..00. Ryhmänohjaajan tuokiota voidaan tarvittaessa pidentää. ) Maanantaisin on pidennetty välitunti klo... Päivän neljäs ja viides oppitunti siirtyvät minuuttia myöhemmäksi. Jaksot sekä lukuvuoden työ- ja loma-ajat Lukuvuosi jakautuu viiteen suunnilleen yhtä pitkään jaksoon. Kokeet järjestetään kunkin jakson lopulla koeviikolla. Erityisesti koeviikolle ajoittuvista lomista on haittaa opiskelulle. Jaksojen ja koeviikkojen päivämäärät sekä loma-ajat näkyvät parhaiten kalenteriosiosta oppaan lopussa sekä Wilman tiedotteesta Tilun poikkeusaikataulut sekä työ- ja loma-ajat 0-6. Tiedotteeseen päivitetään lukuvuoden aikana myös esim. teemapäivien aikatauluja. Koulun tiedotuskanavat Wilmasta, Fronterista sekä ilmoitustauluilta saa tietoonsa viikon ja kuluvan koulupäivän tapahtumat ja muut tärkeät tiedotteet. Jokaisen on itse huolehdittava siitä, että tietää ajankohtaiset asiat. Keskusradiossa luettavat päivänavaukset ja tiedotukset pyritään keskittämään klo 0.00 alkavan oppitunnin tai ro-tuokion alkuun. Vapaamuotoisempaa tiedotusta löytyy Tikkurilan lukion blogista osoitteesta sekä Tikkurilan lukion Twitter- ja Instagramtileiltä (#tikkurilanlukio). Tutustu huolellisesti tämän oppaan loppusivujen kalenteriosaan, josta löydät kaikki tärkeät tapahtumat ja päivämäärät. Jos tapahtumapäiviä joudutaan muuttamaan, huolehdi itse muutoksien merkitsemisestä omaan oppaaseesi! Kotisivut Koulun virallinen kotisivuosoite on Eduvantaan kotisivulta löytyvät toimivat linkit Fronteriin ja Wilmaan, jonka pikaviesteillä saa helpoiten yhteyden kaikkiin opettajiin, lukiosihteereihin ja yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäseniin.

5 Opettajakunta Rehtori Ranki Ari ARA BI, GE - opiskelijaksi ottaminen ja koulusta eroaminen, todistukset, vapauttaminen aineen opiskelusta, ylioppilastutkintoon liittyvät erityisjärjestelyt, muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien liittäminen lukio-opintoihin, kurinpitorangaistukset, tilaisuudet koulun tiloissa, yhteistyö opiskelijakunnan kanssa, vaihto-oppilaaksi lähtevien opiskelijoiden opastus - - opiskelijoiden lomaluvat ja ylimääräiset poissaolot (päivystysaika tiistaisin klo. -.00) Apulaisrehtori Tynkkynen Saija STY MA, MAT - kurssitarjotin ja opetusjärjestelyt - - ja -opiskelijoiden lomaluvat ja ylimääräiset poissaolot (päivystysaika tiistaisin klo kansliassa) Vararehtori Heikkilä Marianne MHE I MA, FY, PHY - -opiskelijoiden lomaluvat ja ylimääräiset poissaolot (päivystysaika tiistaisin klo huoneessa.06 Kosmos) - ylioppilastutkinto IB coordinator Berg Maarit MBE ÄI, FIA Opettajat Abspoel Helmi HAB EN Abspoel Kari KAB IB EN, ENB Austin Veronika VAU RU (virkavapaalla jaksot ) von Bagh Luise LBA A SA, EN Erling Taina TER KU Griinari Mila MGR G ÄI, S Heikman Nikodemus THE RU Hirvonen Tarja THI BI, GE Holmström Eva EHO EN Huhtilainen Leena LHU F RA, EN Hunt Gary GHU EA, PHI, TOK Huusari Pekka PHU MA Jantunen Kare KJA K LI Juhala Satu SJU MA, AT, MAT (virkavapaalla jaksot ) Jylhä Jani JJY H RU Jääskeläinen Jani JJÄ J MA, FY, MAT, PHY Kajas Antti AKA FI, ET, PHI Kaksonen Helena HKA HI, YH Kantola Eeva EKA OP, SWE Kattelus Minna MKA OP Kettunen Ida Annika AKE ÄI Kervinen Lassi LKE HI, YH Kiiskinen Satu SKI ÄI, VIE, FIA Kinnunen Anu ANU OP (virkavapaalla.9...) Kirmonen Minna MKI J EA Kivimäki Heidi HKI ÄI, VIE (virkavapaalla jaksot ) Kokkonen Sanna SKO BI, GE, BIO Koski Sami SKS I LA, IA, FI Kupiainen Maijaleena MKU J UE, TE Kuusela Antti AKU F FI, ET, ToK (virkavapaalla jaksot ) Laine Tiina TLA G MA, AT Louhensalo Anna ALO ÄI Lyyra Kalevi KLY H MA, FY Mauro Hanna HMA B MU, CAS Melasuo Jukka JME A HI, YH Meller Mika MME K GE, BI Mettälä Eeva EME IB HI, YH, HIS

6 Miettinen Pirkko PKM RU Numminen Ilpo INU MA Oinonen Nanna NOI OP, PS Oksala Minna MOK D MA, KE Paarvala Satu SPA H LI Palola Jarmo JMP KU, VIE Parmanen Kati KPA D MA, AT Pentikäinen Antti APE G ELO, VIE Poijärvi Mira MPO B TE, LI Puolitaival Heleena HPU ÄI Rantanen Juha JRA IB KU, VIE, ART, CAS Ripatti Erika ERI E HI, YH Ruoho Marika MRU K RU, PS Ryd Margareta MRD RU, VE Saari Eeva ESA B BI, GE, BIO Salonen Marjaana MSL F EN, RA Saukkonen Susanna SUS E KE, MA, CHE Saukkoriipi Heidi HSA MA, FY Saxberg Mikko MSA OPO Seppänen Marina MSE C ÄI Siitonen Jaana JSI ÄI, S, FIB Tahvanainen Atte ATA IB PS, VIE, PSY Tanskanen Silja STA C RU Toivonen Heli HTO F EN Tuominen Ulla UTU EN Vajanto Antti AVA D KE, MA, CHE, MAT Wargh Mari MWA A MA, FY Vasander Markku MVA I HI, YH Virolainen Mikko MVI C PS, UE, PSY Ylimäki Erkki EYL E MU Kanslia - lukion asiakaspalvelu Kansliassa voi asioida mm. seuraavissa asioissa - todistukset opiskelijana olosta, opiskelijakortit sekä todistukset ja todistusjäljennökset - ilmoittautumiset ylioppilastutkintoon, opintotuki- ja tapaturmakorvaushakemukset Hoida asiasi hyvissä ajoin, sillä kanslia tarvitsee aina riittävän toimitusajan eri todistuksille ja asiakirjoille. Ota rehtoreihin yhteyttä Wilma-viestillä, kiireellisissä asioissa asiakaspalvelussa lukiosihteerien välityksellä. Koulupäivinä kanslia on auki joka arkipäivä klo sekä lisäksi tiistaisin klo -.. Kesällä kanslia on auki arkisin klo juhannukseen saakka ja elokuussa. Heinäkuussa kanslia on suljettu, eikä esim. opiskelijatodistuksia toimiteta silloin. Koulun muu henkilökunta Keittiö, kahvio Käkelä Jukka (09) 89 00, (09) 89 0 Kouluisäntä Raitolehto Kai , (09) 89 0 Tekninen kouluisäntä Pietarila Sakari 00-0, (09) 89 0 Iltavahtimestari Kalliokanerva Jere , (09) 89 0 Kirjastonhoitaja Jyränki Kristiina (09) Opiskelijaterveydenhuolto ja muu opiskelijahuolto Terveydenhoitaja Rantanen Ulla (ryhmät : A-F : A-G, IB : A-G) Terveydenhoitaja Hammarberg Leila (ryhmät : G-K : H-K, : H-K) Terveydenhoitajien vastaanotto ilman ajanvarausta päivittäin klo -. Ajanvaraukset Wilma-viestillä. Opiskelijaterveydenhuolto on terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä ja terveyskasvatusta. Tavoitteena on hyvä terveys ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen.

7 Terveydenhoitajat tekevät terveystarkastuksia ja heidän puoleensa opiskelija voi kääntyä tarvitessaan äkillistä ensiapua. Heidän kanssaan voi keskustella myös erilaisista oman elämän hallintaan liittyvistä asioista. Terveydenhoitajien työhön ei kuulu sairastuneiden (esim. flunssapotilaiden) hoito. Erityisopettaja Hakala Heli 00-8; ma-ti, työhuone kielisiiven. krs:n päädyssä Lukiokuraattori Koskinen Tuija 00-9; ma-pe, työhuone kielisiiven. krs:n päädyssä Opiskeluhuollon Räty Anne ; ma-pe, työhuone C-siiven. krs, ajanvaraus wilmalla, psykologi puhelimitse tai terveydenhoitajien kautta Lukiossa toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä, YHR, johon kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, opiskeluhuollon psykologi, lukiokuraattori ja erityisopettaja. YHR:n päätehtävä on suunnitella ja organisoida ennaltaehkäisevää opiskelijahyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen liittyvää toimintaa. Ennaltaehkäisevän opiskelijahuollon lisäksi yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäsenistä kootaan tarvittaessa monialaisia asiantuntijaryhmiä, jotka pyrkivät ratkomaan opiskelijoilla jo ilmenneitä ongelmia ja pulmatilanteita. Monialainen asiantuntijaryhmä ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin. Silloin opiskelijan ongelmia ratkotaan yhteistyössä kodin ja koulun kanssa ja pyritään myös löytämään mahdollisesti tarvittavaa asiantuntija-apua. Hammashoito TILU:ssa sijaitsevassa Vantaan kaupungin hammashoitolassa on tarkoitettu kaikille opiskelijoillemme kotikunnasta riippumatta ja on maksutonta alle 8-vuotiaille. Opiskelijoita ei kutsuta hammashoitoon vaan aika varataan itse suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta, joka palvelee numerossa Ajan voi perua soittamalla keskitetyn ajanvarauksen numeroon tai lähettämällä tekstiviestin numeroon (nimi, henkilötunnus ja asia). Ajan voi perua tai siirtää myös osoitteessa Käyttämättä jääneestä hoitoajasta perutaan maksu. Nuorten aikuisten pappi Huttunen Satu 00-9 (myös Whatsapp) Srk:n nuorisotyönohjaaja Leppänen Reetta Turvallisuus Tilussa Tikkurilan lukiossa on turvallista olla ja opiskella. Turvallisessa koulussa työskentelevät ihmiset ottavat toisensa huomioon, huolehtivat omasta ja toistensa hyvinvoinnista sekä yhteisen ympäristön siisteydestä. Koulun turvallisuus- ja kriisiryhmä toimii aktiivisesti organisoiden mm. säännöllisesti hätäpoistumisharjoituksia. Tärkeää on, että harjoituksiin reagoidaan aivan kuten oikeaan hätätilanteeseen. Päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan henkilökunnan antamia turvallisuusohjeita. Palokellojen soidessa jokainen poistuu koulusta luokkien ja työtilojen poistumisreittikarttojen ohjeita noudattaen. Ensimmäisessä kerroksen luokista siirrytään Jokiniemen koulun hiekkakentän taakse lähelle punatiilistä koulurakennusta, toisesta kerroksesta hiekkakentän keskivaiheille ja kolmannesta kerroksesta hiekkakentälle lähimmäksi lukiota. Jos hätäpoistuminen tapahtuu oppitunnin aikana, jokainen opiskelija ilmoittautuu kokoontumisalueella oppituntinsa opettajalle, välitunnilla edellisen tunnin opettajalle. Punaisen koulurakennuksen katoksessa sijaitsevalle infopisteelle ilmoittautuvat hyppytuntilaiset ja kaikki ne, jotka eivät tiedä, mihin pitäisi ilmoittautua. Kukaan ei saa poistua kokoontumispaikalta ennen kuin siihen on annettu lupa. Mahdollisen hätäkuulutuksen tullessa keskusradiosta ohjeita noudatetaan niitä kyseenalaistamatta. Kuulutukset kuunnellaan aina hiljaa loppuun asti. Tikkurilan lukiolla on käytössä hätätekstiviestijärjestelmä. Pidä siis puhelinnumerosi ajan tasalla Wilmassa merkiten se selvästi opiskelijailmoituslomakkeeseen. Jos kuulet tai näet jotain uhkaavaa tai pelottavaa, on ensiarvoisen tärkeää, että kerrot asiasta välittömästi koulun henkilökunnalle. Missä ja millä uhataan kannattaa kirjata ylös mahdollisimman tarkasti. Jokaisella on oikeus turvalliseen työskentely-ympäristöön. Kukaan ei saa kiusata ketään, ei koulussa eikä myöskään esim. sosiaalisessa mediassa. Opettajat voivat puuttua vain sellaiseen kiusaamiseen, josta he tietävät. Siksi siitä on aina syytä kertoa. Kouluturvallisuus on kaikkien Tilussa työskentelevien yhteinen asia.

8 LUKIO-OPINNOT Opiskelijan opinto-ohjelma eli lukion koko oppimäärä Opinto-ohjelma: - kaikki pakolliset kurssit (määrä vaihtelee MAA-MAB ja RUA-RUB-valinnoista riippuen ) - vähintään 0 syventävää kurssia - soveltavia kursseja Yhteensä vähintään kurssia Opintojen seuranta Opiskelijan täytyy jatkuvasti olla selvillä suorituksistaan ja huolehtia mm. siitä, että jaksotodistukseen on merkitty oikein kaikki kurssisuoritukset ja valinnat. Virheellisistä tai puutteellisista merkinnöistä on kerrottava viivyttelemättä suoraan kurssin opettajalle, ryhmänohjaajalle tai opinto-ohjaajalle. HUOM! Oppiaineen, esim. fysiikan, pakollisista + syventävistä hyväksyttyjä vähintään / toisin sanoen Nelosia saa olla oppiaineen pakollisista + syventävistä enintään alla oleva määrä: - kurssia ei nelosia - kurssia nelonen 6-8 kurssia nelosta 9 tai enemmän nelosta Jaksotodistukset tulostetaan opiskelijoille vain lukuvuoden päätteeksi. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille tulostetaan lisäksi ensimmäisen jakson todistus. Muutoin opintoja seurataan Wilman avulla. Wilmassa on opintojen seurannan ja suunnittelun avuksi kehitetty lomakkeisto, jonka sisältöihin ja käyttöön kannattaa totutella alusta alkaen. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaajat antavat ohjeita opiskelusuunnitelman laatimiseen ja myös seuraavat sen tekemistä ja toteutumista. Päävastuu seurannassa on kuitenkin opiskelijalla itsellään. Alaikäisestä täysi-ikäiseksi Opiskelijan täyttäessä 8 vuotta ja tullessa täysi-ikäiseksi huoltajien oikeus seurata opiskelun etenemistä Wilmassa päättyy automaattisesti, koska täysi-ikäisellä ei enää ole juridisesti huoltajia. Halutessaan opiskelija voi edelleen antaa huoltajilleen luvan käyttää Wilmaa. Siinä tapauksessa on täysi-ikäiseksi tulleen opiskelijan käytävä tekemässä tarvittava muutos Wilmaan kohdassa "Lomakkeet" ja edelleen "Opiskelijan omat tiedot" rastittamalla kenttä "Salli huoltajan kirjautuminen, vaikka opiskelija täyttänyt 8 vuotta". Täysi-ikäinen opiskelija voi myös antaa koululle luvan antaa tietoja huoltajille esim. puhelimitse niitä kysyttäessä. Tässä tapauksessa tulee Wilmaan rastittaa kenttä "Tietojen luovutuslupa kotiin". Opiskeluohjelman muuttaminen Opiskelija voi muuttaa opinto-ohjelmaansa opiskelun aikana muiden kuin pakollisten kurssien osalta. Opiskeluryhmää voi tarvittaessa vaihtaa tekemällä muutokset Wilmassa. Viimeiset mahdolliset päivät, jolloin muutoksia voi tehdä, on merkitty jaksoittain kalenteriin. Kielten ja matematiikan oppimäärän vaihtaminen pitkästä lyhyeen tai päinvastoin on mahdollista. Muutos tehdään aina opinto-ohjaajan kanssa. Lukion oppimäärä on kolmivuotinen. Opintoihin voi kuitenkin suunnitellusti käyttää aikaa neljä vuotta. Erittäin perustellusta syystä (esim. vakava sairastuminen) rehtori voi myöntää opiskelijalle lisää opiskeluaikaa. Opiskelija, joka aikoo pidentää opiskeluaikaansa, laatii opinto-ohjaajan kanssa neuvotellen kirjallisen suunnitelman opiskelunsa kestosta ja siitä, miten hän jakaa opintonsa eri lukiovuosille. Alaikäinen tarvitsee opiskeluajan pidentämiseen huoltajansa kirjallisen suostumuksen ja lisäksi huoltaja voidaan tarvittaessa kutsua koululle keskustelemaan asiasta. Pidentämissuunnitelma laaditaan useimmiten toisen opiskeluvuoden aikana. 6

9 Opiskeluvaikeudet ja lukitesti Lukivaikeudet ovat varsin yleisiä oppimisen esteitä, mutta ne on mahdollista voittaa. Se edellyttää ongelman tiedostamista. Erityisopettaja pitää lukuvuoden alussa opiskelijoille infotunnin, jossa kerrotaan lukiseulasta ja siihen osallistumisesta. Opiskelijoita ja huoltajia lähestytään asiasta lukuvuoden alussa myös wilmaviestillä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään vapaaehtoinen lukiseula, jonka avulla kartoitetaan mahdollisia viitteitä lukivaikeudesta. Lukiseulaan ilmoittaudutaan wilmassa. Lukitestin tulosten perusteella erityisopettaja tekee yksilöllisen lukitestin, jolla lukivaikeus voidaan todeta. Lukiseulaan ja yksilölliseen lukitestiin saa osallistua tarpeen mukaan myöhemminkin ja lukiasioissa voi aina olla yhteydessä erityisopettajaan. Opetukseen osallistuminen ja jakson kurssimäärä Lukiolaki ( ) määrää, että opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (esim. sovittu, että opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti, lukioasetus. mom.). Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Päästäkseen lukion läpi kolmessa vuodessa opiskelijalla on oltava keskimäärin kuusi kurssia joka jaksossa. Opetukseen on osallistuttava vähintään neljällä kurssilla/jakso vaikka opinnot kestäisivät kauemmin kuin kolme vuotta. Jaksossa, jossa opiskelija osallistuu vähintään kahteen ylioppilastutkinnon kokeeseen, voi hän halutessaan suorittaa ainoastaan kaksi kurssia. Mikäli opiskelija ei saa suoritettua vähintään vaadittuja neljää kurssia/jakso, hänen tulee laatia tilanteesta perusteltu kirjallinen selvitys omalle ryhmänohjaajalleen, joka raportoi asiasta rehtorille. Lomat - koulupäivän poissaololupa anotaan ryhmänohjaajalta hyvissä ajoin etukäteen. Yli koulupäivän mittainen poissaololupa anotaan oman vuositason poissaoloja käsittelevältä rehtorilta Wilma-viestillä hyvissä ajoin etukäteen. Alaikäiselle lupaa hakee huoltaja. Rehtoreilta haetaan lupa myös - koulupäivän poissaoloihin, kun ne liittyvät koulun loma-aikoihin. Yksittäiset lauantaityöpäivien poissaololuvat anotaan ryhmänohjaajalta. Perheen lomamatkat on syytä sovittaa koulun loma-aikoihin. Risteilyt ja muut opiskeluryhmien tapahtumat on järjestettävä vapaa-ajalla niin, ettei niiden vuoksi tule poissaoloja. Koulu ei järjestä mitään risteilyjä eikä suosittele niille osallistumista. Poissaololuvat on anottava jo ennen matkalippujen tilaamista. Opiskelijan velvollisuus on itse selvittää etukäteen, miten poissaolojen aikaiset opinnot tulevat hoidetuiksi. Opiskelijan poissaolosta ei saa aiheutua lisätyötä opettajille. Poissaolot oppitunneilta Oppitunneilta voi olla poissa vain ryhmänohjaajan tai rehtorin myöntämällä luvalla tai sairauden vuoksi. Tällaiset syyt olla poissa oppitunneilta ovat asiallisia poissaolosyitä ja ne eivät vaikuta arvosanaan alentavasti. Sairastuneen tai muuten luvallisesti poissaolleen opiskelijan tulee kuitenkin AINA pitää huolta, että oppitunneilla poissaoloaikana annetut tehtävät ja opiskellut asiat tulevat huolehdittua. Jos poissaolo sairastumisen vuoksi jatkuu useita päiviä, opiskelijan/huoltajan on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian Wilma-viestillä kurssin opettajalle ja ryhmänohjaajalle. Pommiin nukkuminen, ajotunnit ja muut vastaavat syyt ovat asiattomia poissaolosyitä ja voivat vaikuttaa arvosanaan laskevasti tai aiheuttaa kurssin keskeytymisen. Kaikki poissaolot merkitään Wilmaan, josta opiskelija ja/tai huoltaja näkevät ja selvittävät ne. Jokainen poissaolo on selvitettävä! Aiheettomasti ei pidä olla poissa, koska kenelle tahansa voi tulla esim. sairaustapauksissa aiheellinen syy olla pois. Tarkempia ohjeita Wilman tiedotteessa "Poissaolojen selvitys", josta löytyy muun muassa ohjeet eri värikoodien käyttöön poissaoloja selvitettäessä.

10 Kursseilla, joiden arviointi perustuu suurelta osin muuhun kuin kokeeseen, poissaolosäännöt ovat edellä esitettyä tiukemmat. Säännöt käydään läpi kurssien ensimmäisellä oppitunnilla. Poissaolosäännöt koskevat myös ro-tuokioita sekä koulupäivän aikana järjestettäviä koulun yhteisiä tapahtumia. Niihin osallistuminen on osa lukion suorittamista. Neljä poissaolokertaa samalta kurssilta voi johtaa kurssisuorituksen keskeyttämiseen, koska opettajalla ei ole riittävästi edellytyksiä arvioida opiskelusuoritusta koko kurssin osalta. Tästä voidaan poiketa vain, jos kaikkiin poissaoloihin on erityisen painava syy. Tällöin opiskelija sopii mahdollisimman pian Wilma-viestillä tapaamisen omalle vuositasolle määrätyn rehtorin kanssa tai ottaa rehtoriin yhteyttä päivystysaikana. Tapaamisessa selvitetään mahdollisuudet kurssin suorittamiseen sekä mahdollinen tuen tarve. Kaikkien poissaolojen tulee olla selvitettyinä ennen tapaamista. - ja -opiskelijat: apulaisrehtori Saija Tynkkynen - opiskelijat: rehtori Ari Ranki -opiskelijat: vararehtori Marianne Heikkilä Myöhästyminen oppitunneilta Opetuksen ja muiden opiskelijoiden häiriöttömän opiskelun takaamiseksi opiskelijan tulee saapua oppitunneille ajoissa. Toistuvat myöhästymiset saattavat vaikuttaa myös arvosanaa alentavasti. Myöhästyneenä saapuva opiskelija ei välttämättä pääse luokkaan, mikäli myöhästyminen opettajan arvioinnin mukaan häiritsisi oppituntia huomattavasti. Kurssin alussa opettaja selvittää ryhmälle kyseisen kurssin tarkemmista myöhästymissäännöistä. Säännöt voivat vaihdella kurssista riippuen. Oppimateriaali ja muut opiskeluvälineet Opiskelija hankkii itse lukiossa tarvittavat opiskelumateriaalit, laskimen ja muistiinpanovälineet. Mahdolliset tehtäväkirjat hankitaan uusina. Kuvataiteen materiaalit on helpointa hankkia osallistumalla opettajien organisoimaan yhteishankintaan. Opiskelijakunta organisoi kirjojen yhteishankintoja. Joitakin oppikirjoja voi lainata kaupungin kirjastoista. Opiskelijan on itse huolehdittava, että kurssin oppikirja on hankittuna heti kurssin alkaessa. Opetuksessa pyritään käyttämään entistä enemmän sähköistä oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä, jonka vuoksi oman kannettavan tietokoneen hankkiminen on tärkeää! HUOM! Matematiikan taulukkokirjaan ("MAOL") ei saa tehdä tunnistetietojen lisäksi mitään muita merkintöjä (taulukkoa tarvitaan kurssikokeissa ja yo-kokeissa, joissa tulee olla ehdottoman puhdas kirja). Merkitse myös laskimeen omat tunnistetietosi heti kun olet sen hankkinut! Itsenäinen opiskelu Kurssin voi suorittaa itsenäisesti (opetukseen osallistumatta) vain sopimalla opettajan kanssa asiasta ennen edellisen jakson koeviikon alkua ja laatimalla suorittamisesta kirjallisen suunnitelman opettajan kanssa (lomakkeita kansliassa). Osallistumisoikeus edellyttää, että kyseisessä aineessa suoritettujen kurssien keskiarvo on vähintään, mutta opettaja voi poiketa tästä säännöstä. Pääsääntöisesti kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti sellaisessa jaksossa, jossa sitä ei opeteta. Osaamisensa opiskelija osoittaa opettajan määräämin suorituksin sekä osallistumalla normaaliin, kurssitarjottimen mukaiseen kurssikokeeseen. Kahden kokeen osuminen samalle päivälle ei ole riittävä syy siirtää toista koetta uusintakuulustelussa suoritettavaksi. Sopimus kurssin suorittamisesta itsenäisesti on voimassa yhden jakson. Kurssin kaikki osasuoritukset on siis saatava valmiiksi yhden jakson aikana. Halutessaan opiskelija voi suorittaa kursseja myös Sotungin etälukiossa. Opiskelija ilmoittautuu etälukion kurssille aina yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Jos oppiaineessa on vain yksi pakollinen kurssi, sen suorittaminen itsenäisesti sallitaan ainoastaan pakottavista syistä. Soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssilistauksessa keskiaukeamalla ja Wilmassa kerrotaan joidenkin oppiaineiden yhteydessä myös muista kursseista, joita ei voi suorittaa itsenäisesti. 8

11 Koeviikot ja kokeiden palautus Kurssikokeet järjestetään kunkin jakson lopulla koeviikon aikana. Pääsääntö on, että kokeesta poistutaan aikaisintaan klo.. Sähköiset kokeet ja muut arviointia monipuolistavat tavat voivat kuitenkin luoda poikkeuksia tähän sääntöön. Koeviikolla pidetään kustakin kurssista tuntikaavion mukainen määrä oppitunteja. Tunnit voidaan käyttää opettajan määrittelemällä tavalla esim. kertaukseen, kokeeseen ja palautteeseen tai opintokäyntiin. Opiskelijan kaikkien kurssien poissaolojen tulee olla selvitettyinä Wilmassa ennen koeviikon alkua. Kokeet palautetaan kalenteriin merkittyinä päivinä. Palautteen tarkempi aikataulu on takakannessa. Palautetilaisuudet ovat pakollisia ja ne järjestetään kaikissa oppiaineissa, vaikka koeviikolla ei olisikaan järjestetty koetta. Koesuorituksensa voi saada palautetilaisuuden jälkeen vain sairaustapauksissa. Palaute on hyödyllinen oppimistilaisuus. Opettajan tarkistamasta koesuorituksesta opiskelija saa arvokasta tietoa osaamisestaan ja sen kehittämisestä. Säilytä kurssikokeet huolellisesti, ne toimivat jatkossa hyödyllisenä apuvälineenä yo-kokeisiin ja pääsykokeisiin valmistautuessa. Poissaolo koepäivänä Kurssikoe ja muu koeviikolla tapahtuva opiskelu on olennainen osa kurssin suorittamista. Kurssikoe on tehtävä opetusryhmän koepäivänä. Jos joudut olemaan poissa kurssikokeesta sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, ilmoita siitä viimeistään koeaamuna klo mennessä kurssin opettajalle Wilman pikaviestillä tai kansliaan (p tai 89 ) ja tuo kurssin opettajalle mahdollinen lääkärintodistus niin pian kuin mahdollista. Vasta kun opettaja on hyväksynyt selvityksen, saat luvan suorittaa kokeen jonkin muun opintoryhmän vastaavassa kokeessa tai uusintakuulustelussa. Alaikäisen opiskelijan koepoissaolosta on aina oltava huoltajan selvitys. Uusintakuulustelut Opiskelija voi yrittää suorittaa hylätyn kurssin hyväksytysti yhden kerran uusintakuulustelussa tai jonkin toisen opetusryhmän vastaavan kurssin kokeessa. Jos uusintakoetilaisuus on kurssin ensimmäinen koekerta, niin hylätyn arvosanan saadessaan opiskelijalla on vielä oikeus uusintakoekertaan. Joka jaksossa on kaksi uusintakuulustelupäivää. Kalenterista näkyy, minä päivinä eri oppiaineiden uusintakokeita voi suorittaa. Kahden kokeen osuminen samaan uusintakoepäivään ei ole riittävä syy siirtää toista kokeista eri uusintakoepäivälle. Uusintakuulustelut on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka ovat a) saaneet kurssista hylätyn arvosanan () b) joutuneet olemaan poissa varsinaisesta kurssikokeesta sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia. (Huom! Menetät oikeutesi uusintakuulusteluun ellet selvitä poissaoloasi kurssin opettajalle ajoissa). Uusintakoe on suoritettava viimeistään jakson kuluessa kurssille osallistumisesta. Opiskelija on käyttänyt uusintamahdollisuutensa ja uusinta katsotaan hylätyksi, jos hän on ilman pätevää syytä poissa uusintakuulustelusta, johon hän on ilmoittautunut. Kurssi on käytävä uudelleen opetukseen osallistumalla, ellei saa uusinnassa hyväksyttyä arvosanaa. Hyväksytyn kurssisuorituksen uusiminen * Ilmoittaudu uusintaan Wilmassa Uusintakurssitarjottimella * Selvitä uusintakoeluokka ajoissa kanslian ilmoitustaululta tai Fronterista. *Saavu luokkaan klo 6., jotta koe päästään aloittamaan klo.00. Päällysvaatteet, kännykät ja laukut luokan etuosaan. Sulje kännykästä virta! Hyväksytysti arvioidun kurssisuorituksen voi uusia yhden kerran käymällä kurssin uudestaan tai suorittamalla sen itsenäisesti vuoden kuluessa hyväksytystä suorituksesta. Kurssin arvioinniksi tulee suorituksista parempi. Vaihdettaessa matematiikan tai kielen oppimäärää on mahdollisuus kerran yrittää korottaa vanhan oppimäärän kurssista siirrettyä arvosanaa osallistumalla uuden oppimäärän vastaavan kurssin kokeeseen. Korotuskoe on tehtävä vuoden kuluessa alkuperäisestä. Matematiikan ilmoitustaululla on aikataulu siitä, missä uusintakuulusteluissa matematiikan eri kurssien arvosanoja on mahdollisuus korottaa. 9

12 Kurssitarjotin seuraavalle lukuvuodelle Uuden kurssitarjottimen laatimiseksi opiskelijoilta kysytään kaikkien aineiden kurssivalintoja seuraavaksi lukuvuodeksi tammi-helmikuussa. Nämä kurssivalinnat ratkaisevat, mitä valinnaisia aineita ja kursseja voidaan tarjota ja kuinka monta rinnakkaista opetusryhmää perustetaan eri kursseille. On erittäin tärkeää, että jokainen opiskelija tekee kurssivalinnat annettujen aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti. Seuraavan vuoden kurssitarjotin valmistuu toukokuun alussa, jolloin opiskelijat pääsevät tekemään valintojaan erillisen aikataulun mukaan. Valintoihin saatetaan joutua tekemään joitakin välttämättömiä muutoksia. Niistä tiedotetaan opiskelijoille Wilmassa. Opintojen keskeyttäminen ja vaihto-opiskelijaksi lähteminen Lukio-opinnot voi keskeyttää lukiopaikkaa menettämättä rehtorin luvalla yhden tai useamman jakson ajaksi tai lukuvuodeksi. Alaikäisen osalta lupaa hakee huoltaja. Yhden tai useamman jakson keskeytykseen tulee olla painava peruste (esim. opiskelu toisessa oppilaitoksessa tai vakava sairaus). Koko lukuvuodeksi vaihto-oppilaaksi lähtevän on tehtävä maaliskuussa alustavat kurssivalinnat paluun jälkeiselle lukuvuodelle. Anomus vaihto-oppilasvuodesta tehdään toimittamalla kurssivalinnat ja vaihtooppilasilmoitus rehtorille maalis-huhtikuussa. Keväällä ennen lukuvuoden päättymistä vaihto-oppilaaksi lähtevän täytyy tyhjentää ja palauttaa säilytyslokero muiden käytettäväksi ja ilmoittaa siitä kouluisännälle. Kouluun palaava vaihto-opiskelija tekee lopulliset paluuvuoden kurssivalintansa elokuussa koulun alkua edeltävän viikon keskiviikkona klo 0 tai torstaina klo.vaihto-oppilasvuoden jälkeen roryhmä ei yleensä ole sama kuin ennen lähtöä. Lukio-opintojen valmistuminen Kolmannen (ja neljännen) vuoden opiskelijoiden varsinainen koulunkäynti päättyy Vantaan kaupungin opetuslautakunnan päätöksellä jo penkinpainajaispäivänä Samalla päättyy oikeus jokapäiväiseen kouluruokailuun. Penkinpainajaisilla on juhlittu sitä, että kaikki lukio-opinnot ovat loppu ja koulu jo takanapäin ja että edessä ovat enää ylioppilastutkinnon viimeiset kirjalliset kokeet. Penkkarit ovat tietynlainen hyvästijättö lukio-opinnoille. Kaikkien keväällä 06 ylioppilaaksi tähtäävien olisi saatava lukion vähimmäiskurssimäärä kurssia valmiiksi jo tuolloin - käytännössä viimeistään. jakson koeviikon aikana. Kokonaisarvostelutodistus jaetaan kevään abeille pe.. klo.00. Siitä näkyvät kaikki suoritukset, myös arvosanat niistä oppiaineista, jotka opiskelija on muuttanut suoritusmerkinnäksi. Jos lukion oppimäärästä puuttuu suorituksia, on niistä maininta kokonaisarvostelutodistuksessa. Opiskelijan itsensä on välittömästi selvitettävä, miten ja millä aikataululla hän hoitaa puuttuvat kurssisuoritukset kuntoon. Opiskelijan on tiedotettava ryhmänohjaajaa suunnitelmastaan. Tekemätön työ stressaa eniten. Vähennä opiskelupaineitasi suunnittelemalla opiskelusi siten, että saat kaikki kurssit suoritettua varmasti kolmannen jakson loppuun mennessä. Siten pääset valmistautumaan yo-kokeisiin ilman ylimääräistä ja turhaa stressiä. Voit olla täysillä mukana penkkareissa - olethan suorittanut kaikki lukio-opinnot loppuun saakka! Samalla vapaudut lukio-opintojen jatkamisesta yotutkinnon jälkeen maaliskuun lopulla ja voit keskittyä jatko-opintojen pääsykokeisiin. Koulusta eroaminen Opiskelijan tulee aina ennakkoon keskustella rehtorin kanssa, jos hän aikoo erota lukiosta. Eroamispäätöksen tehtyään opiskelijan tulee jättää asiasta lukion asiakaspalveluun rehtorille osoitettu kirjallinen ilmoitus. Alaikäisen opiskelijan puolesta ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja. Mikäli opiskelija pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hän aio jatkaa opintojaan, hänet voidaan katsoa eronneeksi (lukiolaki ). Samoin tapahtuu, jos opiskelija laiminlyö opintonsa ja jättää opinto-ohjelmansa mukaiset kurssit suorittamatta. Päätöksen asiasta tekee rehtori. Ennen lopullista päätöstä opiskelija kutsutaan keskustelemaan asiasta rehtorin kanssa. Jos opiskelija ei saa 0

13 lukiotutkintoaan valmiiksi säädetyssä vuoden ajassa, hänelle kirjoitetaan erotodistus. Jatkoaika vaatii erittäin painavat perusteet. Etsivä nuorisotyö Syrjäytyminen on vakava uhka koulunsa keskeyttäville nuorille. Nuorisolaki edellyttää koululta toimenpiteitä seuraavalla tavalla: Jos nuori alle -vuotiaana keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa ilman jatkosuunnitelmia, nuorisolain mukaan oppilaitoksen on luovutettava nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten. Yksilöinti- ja yhteystiedot ovat: nuoren nimi, henkilötunnus, kotikunta, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä alaikäisen nuoren huoltajan yhteystiedot. Yhteystiedot saatuaan etsivä nuorisotyö ottaa yhteyttä nuoreen ja selvittää, onko nuori tuen tarpeessa. Vantaalaisten nuorten osalta etsivää nuorisotyötä koordinoi Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä. Nuoren tietojen luovuttamisesta Kipinään lähetetään tieto myös nuorelle itselleen sekä alaikäisen huoltajalle. Ryhmänohjaajan tuokio Tiistaisin klo on ryhmänohjaajan tuokio. Se käytetään tiedottamiseen ja muuhun ohjaukseen. Ro-tuokiolla voi olla muutakin, esim. koko vuositason tai koko koulun yhteistä ohjelmaa. Tarvittaessa ro-tuokio voi olla pitempikin kuin 0 minuuttia. Ro-tuokiot ovat osa pakollista opinto-ohjauksen kurssia. Niihin osallistuminen on kaikille opiskelijoille pakollista koko opiskeluajan. Poissaolot rotuokiolta tulee selvittää samalla tavalla kuin kaikki muutkin poissaolot. Opinto-ohjaus Opiskelijalla on yksi pakollinen opinto-ohjauksen kurssi OP, jonka oppitunnit suoritetaan hajautetusti lukiovuosien aikana. Opinto-ohjauksessa on tarjolla myös valinnaisia kursseja, jotka perehdyttävät jatkoopiskelun moniin mahdollisuuksiin sekä ohjaavat ammatinvalinnassa. Suoritusmerkinnän OP-kurssista saa vasta viimeisenä opiskeluvuonna, kun kaikki opinto-ohjaukseen liittyvät pakolliset tunnit ja tehtävät on suoritettu. Opiskelijan lukioaikaisesta opinto-ohjauksesta vastaavat kaikki opettajat yhdessä. Opinto-ohjaaja on tärkeä tukihenkilö opinto-ohjelman ja jatko-opintojen suunnittelussa. Ryhmänohjaaja tiedottaa viikoittaisilla ro-tuokioilla ajankohtaiset asiat, tukee ja seuraa opintojen etenemistä. Aineenopettajat antavat omaa ainettaan koskevaa ohjausta ja osallistuvat opinto-ohjelmien suunnitteluun ja seurantaan. Opintoohjaaja, aineenopettajat ja ryhmänohjaaja pyrkivät yhdessä tukemaan opiskelijaa onnistumaan lukioopinnoissa ja ammatillisen suunnan kartoittamisessa. Tutorit (toisen vuoden opiskelijat) auttavat vastaalkajia opintojen suunnittelussa ja uusien käytänteiden oppimisessa. Tärkeä osa lukion opinto-ohjausta on opiskelijan saama henkilökohtainen ohjaus omalta nimetyltä opinto-ohjaajaltaan. Henkilökohtaiset ohjausajat sovitaan esim. Wilma-viestillä. Jos ei syystä tai toisesta pääse sovittuun henkilökohtaiseen ohjaukseen, se on muistettava peruuttaa hyvissä ajoin. Peruuttamattoman ajan tilalle ei saa uutta aikaa. Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa työtiloissaan. kerroksessa. Vieraskielisyystodistus Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai joka on viittomakielinen tai äidinkieleltään suomenkielinen mutta on esimerkiksi asunut pitkään ulkomailla, osallistuu ensimmäisen lukuvuoden alussa kielitestiin. Kielitestin perusteella opiskelijalle suositellaan joko suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä -oppimäärää. Myöhemmin ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuessaan opiskelijan tulee toimittaa kansliaan vieraskielisyystodistus, joka oikeuttaa hänet kirjoittamaan suomen toisena kielenä ja saamaan todistuksen avulla kompensaatiota ylioppilaskokeessa. Vieraskielisyyslomakkeen saa tulostettua osoitteesta tai sen voi noutaa kansliasta tai S-opettaja Jaana Siitoselta. Opiskelijan omalla vastuulla on huolehtia, että väestörekisteriin https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/etusivu.aspx on merkitty opiskelijan äidinkieleksi muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Jos äidinkieleksi on merkitty jokin edellä mainituista kielistä, kun YTL

14 tekee tarkistuksensa, ei opiskelija saa kirjoittaa suomi toisena kielenä -oppimäärää muuten kuin yllä mainitussa erityistapauksessa, jolloin YTL:lle tulee toimittaa myös selvitykset ulkomailla oleskelusta. Lisätietoja saa S-opettajalta. Vilpillisen menettelyn ja järjestyssääntöjen rikkomisen seuraukset Esimerkkejä vilpillisestä menettelystä ovat mm. - lunttaaminen koetilanteissa - kännykän (myös, jos taskuun on unohtunut kännykkä ja se havaitaan koetilanteessa) tai muun kielletyn elektronisen laitteen käyttö koetilanteessa (jos epäselvää, kysy ennen kokeen alkua.) - plagiointi eli jonkun muun laatimien tekstien lainaaminen ja kopioiminen internetistä tai muista lähteistä omissa nimissä opettajalle jätettyihin kirjoitelmiin tai vastaaviin. Lukiolain 6 mom:ssa on säädetty: Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi, sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia. Koulu suhtautuu vilppiin jyrkän kielteisesti. Kaikki vilppitapaukset käsitellään lukiolain edellyttämällä tavalla. Jos vilppiin syyllistyvä tai siitä epäilty on alaikäinen, asiasta keskustellaan myös hänen huoltajiensa kanssa ja mahdollinen kirjallinen varoitus annetaan tiedoksi myös huoltajille. Ll 6. mom: Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Em. säädöstä noudatetaan mm. jos opiskelija esiintyy koulussa päihtyneenä esim. penkkareissa, vanhojen tansseissa tai koulun järjestämillä ulkomaanmatkoilla tai kansainvälisten projektien tilaisuuksissa. Lukiolain mukaan opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuun esimerkiksi alkoholi sekä tarkistaa opiskelijan tavarat, jos epäily alkoholin hallussapidosta syntyy. Tupakointi ja päihteet Tupakkalain mukaan on tupakointi koulun alueella ja koulua ympäröivillä kävely- ja pyöräteillä on ehdottomasti kielletty. Kielto koskee kaikkia henkilöitä. Opiskelija, joka tavataan tupakoimasta ko. alueilla, rikkoo lakia ja koulun järjestyssääntöjä. Seurauksena voi olla opiskelijalle annettava kirjallinen varoitus. Tässäkin tapauksessa asiasta keskustellaan alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa. ARVIOINTI JA ARVOSTELU Arvioinnin ja arvostelun tavoitteet Lukiolain mukaan opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua ja oppimista sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti (lukiolaki ). Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin keskeinen osa. Arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä, tavoitteiden saavuttamisesta ja oppimistuloksista kannustaa ja ohjata opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteidensa asettamiseen, opintojen suorittamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja vastaavien tahojen tarpeita varten.

15 Kurssisuorituksen arvostelu Kurssisuoritukset arvostellaan toisistaan riippumatta. Kurssisuorituksesta annetaan arvosana tai suoritusmerkintä kurssin päätyttyä. Kurssin arvosana osoittaa, miten kurssin tavoitteet on saavutettu. Arviointiperusteet selvitetään opiskelijoille kunkin kurssin alussa. Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroarvosanoin asteikolla - 0. Numeroarvosanat tarkoittavat (lukioasetus 6. mom.): hylätty suoritus välttävät tiedot ja taidot 6 kohtalaiset tiedot ja taidot tyydyttävät tiedot ja taidot 8 hyvät tiedot ja taidot 9 kiitettävät tiedot ja taidot 0 erinomaiset tiedot ja taidot Jos kurssista ei anneta numeroarvosanaa, arvostelutapa on suoritusmerkintä. Oppiaineen soveltava kurssi voidaan arvostella joko numeroarvosanalla tai suoritusmerkinnällä kurssista riippuen. Arvostelutapa selviää ko. kurssilla. Oman oppiaineensa muodostavat soveltavat kurssit (esim. viestintä, elokuva) arvostellaan suoritusmerkinnällä. Kurssiarvosana annetaan kokeiden ja opiskelussa osoitetun, jatkuvasti havainnoitavan näytön perusteella. Opiskelijan kurssisuoritus voidaan arvioida myös ilman kokeita. Myöhästyneet tai puuttuvat kurssisuoritukset, poissaolot ja myöhästelyt voivat vaikuttavat arvosanaa alentavasti tai ne voivat johtaa kurssin keskeytymiseen. Opiskelijan suorittaessa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti noudatetaan opettajan ilmoittamia arviointiperiaatteita. Kurssisuorituksen kuulustelu voi sisältää sekä kirjallisen että suullisen osan. Muistathan, että kurssiarvosanan tärkein tehtävä on antaa sinulle palautetta kurssin sisältöön liittyvästä osaamisen tasosta. Heikompikin kurssiarvosana toimii tärkeänä viestinä ja voi parhaassa tapauksessa mahdollistaa tehokkaamman oppimisen jatkossa. Opiskelija näkee kurssisuorituksensa ja -arvosanansa Wilmasta. Merkintä K tarkoittaa keskeytynyttä kurssia. Pakollinen keskeytynyt kurssi on aina suoritettava uudestaan opetukseen osallistumalla. Kurssi tulkitaan keskeytyneeksi, jos opiskelija jättää arvosteltavaksi tyhjän koepaperin tai sellaisen koesuorituksen, jota ei voi arvioida. Merkintä Z tarkoittaa kurssia, jonka kokeesta opiskelija on ollut hyväksytysti poissa tai jonka osasuoritukselle opettaja on perustellusta syystä antanut lisäaikaa. Lisäaika merkitään näkyviin Z-merkinnän kohdalle. Lisäaikaa annetaan enintään kaksi seuraavaa jaksoa. Jos opiskelija ei suorita kurssia annetun ajan puitteissa, kurssi merkitään keskeytyneeksi. Opiskelijan on selvitettävä Wilman "opiskelusuunnitelma" -lomakkeistoon, miten hän aikoo suorittaa K- ja Z-kurssinsa. Myös huoltajien on hyvä seurata Wilmasta opiskelijan K- ja Z-merkintöjä, koska niiden syihin on tärkeätä puuttua riittävän ajoissa. Oppiaineen oppimäärän arviointi (päättöarviointi) Lukio-opintonsa loppuun suorittaneen opiskelijan kaikkien aineiden oppimäärät arvioidaan välittömästi koulunkäynnin päätyttyä, yleensä abivuoden helmikuussa. Kokonaisarvostelutodistuksessa olevat arvosanat ovat yleensä lopullisia. Opiskelija, joka haluaa korottaa saamaansa oppiaineen oppimäärän arvosanaa, voi yrittää sitä valmennustilaisuuksissa ja niihin liittyvissä kirjallisissa kokeissa. Arvosanan korottamisyrityksestä tulee sopia opettajan kanssa ennen valmennustilaisuutta. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien arvosanojen keskiarvona pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Oppiaineen oppimäärän arvioinnin suorittajilla (rehtori ja opiskelijan opettajat, lukioasetus 9. mom.) on mahdollisuus korottaa arvosanaa. Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan on suorittanut vain yhden kurssin

16 (usein filosofia, fysiikka, kemia, psykologia tai terveystieto) sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelija on suorittanut niissä vain kaksi kurssia. Opiskelijan tulee käydä lukion asiakaspalvelussa ilmoittamassa, haluaako hän päättötodistukseen numeroarvosanan vai suoritusmerkinnän niissä aineissa, joissa voi päättää asiasta itse. Keväällä valmistuvat tekevät valinnan viikolla ja syksyllä valmistuvat viikolla. Suoritusmerkintää ei ole mahdollista vaihtaa takaisin numeroarvosanaksi. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua aluehallintovirastolta. Jos päätös on ollut ilmeisen virheellinen, voidaan opettajaa velvoittaa toimittamaan uusi arviointi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava. (Lukioasetus -. mom.) Lukion päättötodistus Lukion päättötodistus kirjoitetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion oppimäärän hyväksytysti. YLIOPPILASTUTKINTO Preliminäärit Preliminääreillä eli preleillä tarkoitetaan ylioppilastutkintoon ilmoittautuneille järjestettäviä kokeita, joissa koeaika ja -tilanne sekä kokeen luonne muistuttavat mahdollisimman paljon varsinaista ylioppilaskoetta. Useimmiten prelit ovat samalla. jakson abikurssien kurssikokeita. Preleihin kannattaa osallistua, vaikka ei olisikaan ollut kyseisen aineen kurssilla. jaksolla. Prelien tarkoituksena on mm. vähentää jännitystä itse ylioppilaskokeessa ja opettaa jakamaan koeaika oikein. Prelien tulokset ovat hyviä mittareita oman osaamisen arviointiin. Valmennustilaisuudet Valmennustilaisuuksissa kerrataan oppiaineen lukion oppimäärän pääsisällöt sekä käydään läpi ylioppilastutkinnon kirjallisiin kokeisiin liittyviä ainekohtaisia ohjeita. Tilaisuuksia varten jaetaan ennakkotehtäviä ja materiaalia, joten niihin valmistautumiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. On suositeltavaa osallistua mahdollisimman monen sellaisen oppiaineen valmennustilaisuuteen, jossa osallistuu ylioppilastutkintoon. Valmennustilaisuudet järjestetään syksyllä ja keväällä kahdella viimeisellä viikolla ennen yokokeiden alkua. Saman oppiaineen valmennus- / korotustilaisuuteen voi osallistua vain kerran lukioaikana. Osallistumiseksi lasketaan, jos opiskelija jättää saapumatta valmennustilaisuuteen, johon on ilmoittautunut. Osallistumisoikeus Ylioppilastutkintoasetuksen mukaan opiskelija voi osallistua jonkin aineen ylioppilaskokeeseen suoritettuaan oppiaineen pakolliset kurssit, lyhyen oppimäärän kielissä kurssia. Rehtorin päätöksellä kokeeseen voi osallistua myös opiskelija, jolla muuten katsotaan olevan riittävät edellytykset kokeen suorittamiseen. HUOM! Syksyn tutkintoon ilmoittautuvan tulee saada tutkintoaineidensa pakolliset kurssit suoritetuiksi viimeistään. jakson aikana. Koska ylioppilastutkinnon kokeet perustuvat pakollisten kurssien lisäksi myös valtakunnallisiin syventäviin kursseihin, ei ylioppilastutkintoon pidä osallistua pelkkien pakollisten kurssien pohjalta. Joidenkin oppiaineiden viimeisiä kursseja on mahdollista opiskella vasta. vuoden syksyllä. Tarkempia tietoja saa opoilta ja aineenopettajilta.

17 Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen Opiskelija voi suorittaa tutkintoon sisältyvien eri aineiden kokeita vaiheittain enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana tai suorittaa kaikki kokeet yhdellä kertaa. Tärkeät päivämäärät Kevään 06 Syksyn 06 yo-tutkinto yo-tutkinto Infotilaisuus, jossa käydään läpi ohjeet ilmoittautumiseen, pakollinen ti.0.0 ti..06 Viimeinen ilmoittautumispäivä, ensimmäinen tutkintokerta pe..0 pe..06 Viimeinen ilmoittautumispäivä, tutkintoa jatkavat pe 0..0 ma Ilmoittautumislomakkeessa kokelaan on ilmoitettava, mitkä kokeet hän suorittaa pakollisina. Ilmoittautuminen on sitova, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että ilmoittautumistietoja (esim. kokeen taso tai pakollisuus) voi muuttaa vain erittäin painavasta syystä ja vain YTL:n luvalla. Virallisen paperisen ilmoittautumislomakkeen lisäksi opiskelija syöttää samat ilmoittautumistiedot myös Wilman sähköiseen lomakkeeseen ilmoittautumislomakkeen kääntöpuolen ohjeiden mukaan. Tiedot syötetään Wilmaan ennen kuin paperinen lomake palautetaan kansliaan. Ilmoittautumislomakkeeseen on myös laadittava suunnitelma koko ylioppilastutkinnon suorittamisesta. Näin varmistetaan, että opiskelijan yo-tutkinto on määräysten mukainen. Ylioppilastutkintomaksut Ylioppilastutkintoon ilmoittautumisen sitovuus tarkoittaa mm. velvollisuutta maksaa yo-tutkintomaksut. Vantaalla sivistystoimen virasto huolehtii maksujen perimisestä. Kokelaalle ei anneta todistusta ennen kuin hän on suorittanut maksut. Tutkintomaksut ovat: perusmaksu, koekohtainen maksu 8. Ylioppilastutkinnon kokeet Ylioppilastutkintoon sisältyy pakollisia ja ylimääräisiä kokeita. Opiskelija voi valita kokeensa seuraavasti: - jokainen kokelas osallistuu äidinkielen kokeeseen tai sen korvaavaan suomi toisena kielenä kokeeseen - lisäksi kokelas valitsee kolme pakollista koetta ryhmästä, jonka muodostavat: toinen kotimainen kieli vieras kieli matematiikka reaaliaine - lisäksi opiskelija voi suorittaa haluamansa määrän ylimääräisiä kokeita. YO-koesuunnitelma Pakolliset kokeet ( kpl), rastita valintasi, ympyröi kokeen taso Äidinkieli tai S Toinen kotimainen kieli A B Vieras kieli: A B Matematiikka A B Reaali, aine: Ylimääräiset kokeet Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, kumpaan kokeeseen osallistuu, mutta vähintään yhdessä pakollisessa aineessa hänen on suoritettava tasoltaan vaativampi koe. Ylioppilastutkinnon kokeiden tehtävät laaditaan kaikissa tutkintoaineissa lukioiden valtakunnallisen tuntijaon pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Kaikki Tikkurilan lukion syventävät kurssit ovat ko. valtakunnallisia syventäviä kursseja. Hajautettua tutkintoa suorittava ylioppilaskokelas ei voi vaihtaa kokeen tasoa ylioppilastutkinnon suorittamisen ollessa vielä kesken. Tutkintoa voi kuitenkin täydentää, kun ylioppilastutkinto on suoritettu loppuun. Esimerkiksi lyhyen matematiikan varsinaisessa tutkinnossa suorittanut voi täydentää tutkintoaan pitkän matematiikan kokeella - tai päinvastoin.

18 Yllä esitettyyn sääntöön on yksi poikkeus: mikäli opiskelija saa vaativamman tason kokeesta hylätyn arvosanan, voi hän uusia kokeen osallistumalla lyhyen oppimäärän kokeeseen. Lyhyen oppimäärän kokeen suorittaminen katsotaan tällöin alkuperäisen kokeen uusimiseksi. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, että kokelaan pakollisiin kokeisiin sisältyy edelleen yksi vaativamman tason koe. Äidinkielen tekstitaidon koe Äidinkielen tekstitaidon koe järjestetään keväällä muiden kirjallisten kokeiden aikataulusta poiketen jo helmikuussa, perjantaina..06. Koe alkaa klo 9.00 ja kaikkien siihen osallistuvien on oltava paikalla viimeistään klo 8.0. Äidinkielen esseekoe järjestetään muiden kirjallisten kokeiden yhteydessä. Myös suomi toisena kielenä -yo-koe on samana päivänä..06. Reaalikoe Yhdellä tutkintokerralla (= kevät/syksy) järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää (koepäivät A ja B). Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kokelas voi osallistua vain sen reaaliaineen kokeeseen, johon hän on ilmoittautunut. Siten yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Hajauttamalla tutkinnon voi osallistua usean reaaliaineen kokeeseen. Seuraavasta taulukosta ilmenee koepäivien A ja B kokeet sekä eri reaalikokeiden tehtävien määrä ja sallittujen vastausten enimmäismäärät. Ne perustuvat oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien määrään. Reaaliaine Koepäivä A Koepäivä B Tehtävien määrä yo-kokeessa Vastattavien tehtävien enimmäismäärä uskonto x 0 6 elämänkatsomustieto x 0 6 psykologia x 0 6 filosofia x 0 6 historia x 0 6 yhteiskuntaoppi x 0 6 fysiikka x 8 kemia x 8 biologia x 8 maantiede x 0 6 terveystieto x 0 6 Reaalikokeen tehtävätyypit ja niiden vaikeus vaihtelevat kurssikohtaisista, kunkin oppiaineen perusvalmiuksia testaavista kysymyksistä oppiaineen syvällistä hallintaa edellyttäviin tehtäviin. Korkeimpien arvosanojen saamiseksi kokelaan on kyettävä käsittelemään vaativia, kypsää ajattelua edellyttäviä tehtäviä. Kussakin kokeessa voidaan antaa - vaativaa jokeritehtävää. Tavanomainen tehtävä pisteytetään välillä 0-6 ja jokeritehtävä välillä 0-9. Kunkin reaaliaineen kokeessa on - oppiainerajat ylittävää tehtävää. Sekä tavallinen tehtävä että jokeritehtävä voi olla oppiainerajat ylittävä tehtävä. Oppiainerajat ylittäviä tehtäviä ei merkitä erikseen, mutta tehtävänannolla pyritään ohjaamaan kokelasta käsittelemään tehtävää eri aineiden näkökulmista. Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää apuvälineinä lautakunnan ohjeiden mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja. 6

19 Kuullunymmärtämiskokeiden aikataulu Kokeiden alkaessa 8.0 kokelaiden tulee olla kokoontuneina lukion pääaulaan viimeistään klo 8.00 ja muissa kuuntelukokeissa minuuttia kokeen alkamista. Syksy 0 ma.9. Toinen kotimainen kieli ruotsi, A- ja B-taso klo 8:0 ti 8.9. Vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti klo 8:0 saksa klo :00 ranska klo :00 venäjä/espanja klo :00 ke 9.9. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa klo 8:0 ranska klo :00 espanja klo :00 englanti klo :00 venäjä/italia klo :00 Kevät 06 ma.. Vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti klo 8:0 saksa klo :00 ranska klo :00 venäjä/espanja klo :00 ti 6. Toinen kotimainen kieli ruotsi, A- ja B-taso klo 8:0 ke.. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa klo 8:0 ranska klo :00 espanja klo :00 englanti klo :00 venäjä/italia klo:00 Kokeen uusiminen ja tutkinnon täydentäminen Hylätty pakollinen koe (i) saadaan uusia kaksi kertaa kolmen välittömästi seuraavan tutkintokerran aikana. Jollei hylättyä pakollista koetta ole suoritettu hyväksytysti ko. ajassa, koko ylioppilastutkinto on uusittava. Hylätyksi katsotaan myös koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta jäänyt saapumatta ilman erityisen painavaa syytä, tai koe, josta kokelas ei ole jättänyt arvosteltavaa suoritusta. Hylätty ylimääräinen koe saadaan uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa. Hyväksytty koe saadaan aikarajoituksetta uusia yhden kerran. On huomattava, että jos ilmoittautuu uusimaan jo hyväksyttyä koetta, mutta ei ilman erityisen painavaa syytä (= sairastuminen, josta lääkärintodistus), saavu koetilaisuuteen, koe katsotaan hylätyksi eikä uutta uusimismahdollisuutta enää ole. Ylioppilastutkinnon kokeiden arvostelu Kokeet tarkastaa ja arvostelee valmistavasti lukion asianomaisen aineen opettaja ja lopullisesti ylioppilastutkintolautakunta. Yo-tutkintolautakunta voi muuttaa opettajan koululla antamia pisteitä. Jos pisteet muuttuvat paljon ja kokelas on tyytymätön saamiinsa lopullisiin pisteisiin tai arvosanaan, hän voi pyytää YTL:lta maksullisen (0 ) tarkistusarvostelun suorittamista. Jos arvosana tarkistusarvostelun johdosta nousee, kokelas saa rahansa takaisin. Toimintaohjeita tarkistusarvostelun tekoon liittyen saa rehtorilta. Arvosana lyhenne pistemäärä laudatur l eximia cum laude approbatur e 6 magna cum laude approbatur m cum laude approbatur c lubenter approbatur b approbatur a improbatur i 0

20 Jos kokelaan suoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste (esim. äkillinen sairaus, lähiomaisen kuolema tai jokin muu traumaattinen kokemus), lautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon. Opiskelijan itsensä on tehtävä aloite asiassa ottamalla yhteyttä rehtoriin. Asian viemiseksi eteenpäin yo-lautakuntaan tarvitaan lääkärinlausunto tai jokin muu luotettava selvitys. Ohjeita kokelaalle, jolla lukihäiriö tai jokin vamma Lukion ensimmäisenä vuonna opiskelijat osallistuvat vapaaehtoiseen lukiseulaan, jolla kartoitetaan mahdollisia lukihäiriöitä. Jos siitä ilmenee viitteitä, erityisopettaja järjestää opiskelijalle erityisen lukitestin, jolla selvitetään lukihäiriön laatua ja astetta. Opiskelija saa mahdollisesta lukihäiriöstään lukilausunnon, joka voidaan tarvittaessa toimittaa YTL:aan ylioppilastutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Lievä lukihäiriö antaa kokelaalle mahdollisuuden saada arvosanahuojennusta yhdessä yo-kokeessa. Tämä edellyttää, että kokelas on toimittanut kansliaan lukilausunnon, johon hän pyytänyt pakolliset kommentit vähintään kahdelta aineenopettajalta (äidinkieli ja jokin muu aine). Lukilausuntoja laatii lukiomme erityisopettaja tekemiensä lukitestien pohjalta. Keskivaikea tai vaikea lukihäiriö antaa kokelaalle mahdollisuuden anoa ylioppilastutkintolautakunnalta erityisjärjestelyitä yo-kokeisiin. Valittavia erityisjärjestelyitä ovat esimerkiksi lisäaika kuuntelu- ja kirjallisiin kokeisiin, isokirjaimiset tehtävät, erillinen koetila ja tietokoneen käyttö. Näistä erityisjärjestelyistä tulee keskustella etukäteen opettajien ja rehtorin kanssa, jotta selviäisi, mitä erityisjärjestelyjä kannattaa valita anottaviksi niin, että niistä olisi oikeasti apua ja hyötyä kokelaalle. Erityisjärjestelyjä tulee myös harjoitella kurssikokeissa ennen kuin kokelas täyttää yhdessä rehtorin kanssa erityisjärjestelyhakemuksen. Opiskelijan vastuulla on kysyä opettajilta mahdollisuutta kokeilla erityisjärjestelyjä osana kurssikoetta. Ylioppilaslautakuntaa varten tarvittavat asiakirjat liitteineen tulee toimittaa hyvissä ajoin koulun kansliaan. Keväällä tutkintonsa aloittavan on toimitettava ne viimeistään lokakuun aikana, syksyllä tutkintonsa aloittavan viimeistään maaliskuun aikana. Kokelas on vastuussa lausuntojen ja niiden liitteiden hankkimisesta ajoissa. Myös kuulovamma, jokin muu vamma tai sairaus (esim. paniikkihäiriö) antaa kokelaalle mahdollisuuden saada erityisjärjestelyitä yo-tutkinnon kokeisiin. Niistäkin täytyy toimittaa erityisjärjestelyhakemus sekä erikoislääkärinlausunto lukion kansliaan edelleen lautakuntaan toimitettavaksi em. aikataulun mukaan. Ajantasaiset ohjeet ja erityisjärjestelyjä haettaessa tarvittavat lomakkeet löytyvät osoitteesta Ylioppilastutkintotodistus Ylioppilastutkintotodistus annetaan kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet ja jolle annetaan lukion päättötodistus (=opiskelija on suorittanut määräysten mukaisesti vähintään kurssia). Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään arvosanat hyväksytysti suoritetuista kokeista. Jos kokelas on uusinut kokeen ennen tutkintotodistuksen antamista, todistukseen merkitään arvosanoista parempi. Ylimääräisistä yotutkinnon kokeista saa erilliset todistukset, jos on jo suorittanut kaikki neljä pakollista koetta aikaisemmilla suorituskerroilla. Jos haluaa samaan ylioppilastutkintotodistukseen sekä pakolliset että ylimääräiset suoritukset, täytyy yksi pakollisista yo-kokeista jättää viimeiseen tutkintokertaan. Kompensaatio Kokelas, joka saa jossakin pakollisessa yo-tutkintoaineessa hylätyn arvosanan, voi silti saada ylioppilastutkintotodistuksen erityisen kompensaatiomenettelyn kautta. Se edellyttää riittävän hyvää menestystä muissa kokeissa. Kompensaatio tehdään automaattisesti. Lähempiä tietoja rehtorilta tai esim. YTL:n kotisivuilta. Hyväksytysti suoritetut ylimääräiset kokeet antavat lisäpisteitä, joista on hyötyä mahdollisessa kompensaatiossa. 8

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Asiahakemisto YHTEYSTIETOJA

Asiahakemisto YHTEYSTIETOJA Asiahakemisto Atk-tunnukset ja salasanat 7 Arviointi ja arvostelu - Arvosanat Asiakaspalvelu, lukion/kanslian Etsivä nuorisotyö Fronter,7 Hallinto 8 Hammashuolto Hylätyn kurssisuorituksen uusiminen 9 Hyväksytyn

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 6 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tavoitteet "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Lukiosanasto. Kerimäen lukio

Lukiosanasto. Kerimäen lukio Lukiosanasto hajautettu yo tutkinto Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa eri suorituskertoihin. Tutkinnon voi suorittaa enintään kolmena perättäisenä Lukiosanastoon on koottu joukko tärkeimpiä lukio-opiskeluun

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Tervetuloa Vihdin lukioon!

Tervetuloa Vihdin lukioon! Tervetuloa Vihdin lukioon! RO-ryhmä Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. RO-ryhmä opiskelee ykkösjaksossa samat kurssit yhtenä ryhmänä. RO opettaa omaa ryhmäänsä

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30 Tärkeitä termejä Perjantai 9.30-11.30 Oppitunti: 75 minuuttia 1. 8.00-9.15 2. 9.30-10.45 3. 4. oppitunti alkuosa klo 10.55 11.40 ruokailu klo 11.40 12.25 oppitunti jälkiosa klo 12.25 12.55 oppitunti klo

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014 YO-tutkinto YO-info 13.11.2014 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014 Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste Vanhempainilta 5.11.2014 Yhteystiedot Oltava AINA kunnossa! Muutokset ilmoitetaan kansliaan koulusihteerille. Wilmassa: pikaviesti koulusihteeri Sari Aalto Tietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1. LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.2016 Kevätlukukausi to 7.1.- la 4.6.2016 - penkinpainajaiset to

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Toimintasuunnitelma lv. 2014-2015

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Toimintasuunnitelma lv. 2014-2015 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Toimintasuunnitelma lv. 2014-2015 Yhteystiedot Taavetin lukio PL 11 54501 TAAVETTI Puh. 040 7123511 (kanslia), 040 5462354 (rehtori) E-mail: etunimi.sukunimi@luumaki.fi TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Lukio-opintojen aapinen huoltajille

Lukio-opintojen aapinen huoltajille KOEPÄIVÄ päättöviikko RO ROTOVI Lukio-opintojen aapinen huoltajille Wilma KURSSITARJOTIN KOODI jakso Hatanpään lukio 2014 LUKIO-OPINTOJEN AAPINEN HUOLTAJILLE Tähän oppaaseen on koottu tietoa lukio-opinnoista

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2015-2016

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2015-2016 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2015-2016 Yhteystiedot Taavetin lukio Koulutie 4 54500 TAAVETTI Puh. 040 7123511 (kanslia), 040 5462354 (rehtori) E-mail: etunimi.sukunimi@luumaki.fi TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 23.10.2014

VANHEMPAINILTA 23.10.2014 VANHEMPAINILTA 23.10.2014 Porkkalan lukion kakkosten ja abien huoltajille Rehtori: Lukion toisen vuoden opinnot ja yo-tutkinto Opiskelijoiden kanssa syksyllä käsitellyt asiat Yo-tutkinto ja yo-kirjoitukset

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013

Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013 Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013 Kahden tutkinnon opinnoissa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Tässä oppaassa kahden tutkinnon

Lisätiedot

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8.

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ELOKUU pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ma 11.8. ti 12.8. ke 13.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa,

Lisätiedot

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Koulukatu 20 68600 PIETARSAARI Puhelimet (06) 786 3111 puhelinvaihde (06) 786... ohivalinta 3294 kanslia 3333 rehtori 3483 vararehtori 3483 opettajainhuone

Lisätiedot

Porkkalan lukio. Kirkonkylän opetuspiste Vanhempainilta 18.9.2014

Porkkalan lukio. Kirkonkylän opetuspiste Vanhempainilta 18.9.2014 Porkkalan lukio Kirkonkylän opetuspiste Vanhempainilta 18.9.2014 Mitä lukio-opiskelu on? Nuorten lukiokoulutuksen tehtäviä on Antaa nuorille laaja-alaista ja ajantasaista yleissivistystä, siihen kuuluvia

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus 1 Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Tutustuminen jatko-opintovaihtoehtoihin ja alustava jatko-opintosuunnitelma Perehtyminen valintakriteereihin TET-päivät työpaikoille jatko-opintopaikkoihin Lukiosuunnitelman

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 Lukujärjestyksen suunnittelu Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa Aineenopettajat Ryhmänohjaajat Terveydenhoitajat Kuraattori Opintoohjaajat Erityisopettaja Rehtori Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa ROtuokiot Tutorit 2011

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 15a-15f 21.10.2015 TERVETULOA! rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio

VANHEMPAINILTA 15a-15f 21.10.2015 TERVETULOA! rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio VANHEMPAINILTA 15a-15f 21.10.2015 TERVETULOA! rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio ILLAN AIHEET * lukion ja opettajien esittely * erityislinjat ja opiskelijahuoltoasiaa * muutamia asioita ja lukiokäytänteitä

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! 1160 62+3 4 JOKAINEN LUKIOLAINEN ON OMAN ELÄMÄNSÄ SUBJEKTI Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Lisätiedot

JYLLAN VANHEMPAINILLAT 2015-16

JYLLAN VANHEMPAINILLAT 2015-16 JYLLAN VANHEMPAINILLAT 2015-16 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI Kaikkien vuosikurssien vanhempainillat löytyvät siis tästä järjestyksessä. 1. VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA www.jylla.fi Opinto-ohjaus

Lisätiedot

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio Abien vanhempainilta 29.1.2013 Kauhajoen lukio Opettajien esittäytyminen Rehtorin puheenvuoro Ylioppilaskirjoitukset (ryhmänohjaajat) Opinto-ohjaajan puheenvuoro Kyselytuokio Tammi- maaliskuun aikana:

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

REHTORIN INFOA ABEILLE

REHTORIN INFOA ABEILLE REHTORIN INFOA ABEILLE 19.8.2013 JP Tanska YO-TUTKINNON JÄRJESTÄMINEN www.ylioppilastutkinto.fi YTL antaa määräykset tutkinnon koejärjestelyistä. Rehtori tai hänen sijainen vastaa tutkinnon ja kokeiden

Lisätiedot

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset Jukka Pirttimäki Euran lukio Kysymykset? jos jokin askarruttaa sinua, se saattaa askarruttaa jotakuta ujompaakin on hyvä keskeyttää esitys, jos kysymys käsittelee puheena

Lisätiedot

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Koulukatu 20 68600 PIETARSAARI Puhelimet (06) 786 3111 puhelinvaihde (06) 786... ohivalinta 3294 kanslia 3333 rehtori 3483 vararehtori 3483 opettajainhuone

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Kevään 2014 aikataulu

Kevään 2014 aikataulu Kevään 2014 aikataulu JYKin abi-info to 9.1.2014 7.2. Yo-äidink. tekstitaito 10.-12.2. Yokuuntelut 10.3.- 24.3. Yokirjalliset 30.4. kurssisuoritukset valmiina 30.5. lakkiaisharjoitukset ja 31.5. lakkiaiset

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 Marko Paju Kuntaliiton Lukioforum 19.6.2013 Marko Paju OPH:n luvaperusteiden toimeenpanokoulutus 4.3.2014 Helsingin

Lisätiedot

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat.

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015 Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. 1 1. jakso: 7.8. 26.9. 6. 7. 14-ryhmät kouluun klo 9.45 13-, 12- ja11- ryhmät: ryhmänohjaus klo

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH LUKIN VALMISTAVA KULUTUS Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 PH Tavoitteet Parantaa opetuskielen taitoja ja opiskelutaitoja. Antaa valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

LAUTTAKYLÄN LUKIO Huoltajan opas 2014 2015

LAUTTAKYLÄN LUKIO Huoltajan opas 2014 2015 LAUTTAKYLÄN LUKIO Huoltajan opas 2014 2015 Ota yhteyttä: Rehtori Timo Mäkinen timo.makinen@huittinen.fi (02)5604 281, (044)5604 281 Koulusihteeri Anne Paasikivi anne.paasikivi@huittinen.fi (02)5604 283

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

REHTORIN INFOA ABEILLE

REHTORIN INFOA ABEILLE REHTORIN INFOA ABEILLE 20.8.2012 JP Tanska YO-TUTKINNON JÄRJESTÄMINEN www.ylioppilastutkinto.fi YTL antaa määräykset tutkinnon koejärjestelyistä. Rehtori vastaa tutkinnon ja kokeiden järjestämisestä koulussa.

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2014 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Otteita teoksesta Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja Jenni Kitinprami

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

aikuisten perusasteen

aikuisten perusasteen Oulun aikuislukion aikuisten perusasteen ja lukio-opinnot vankilaopetuksessa apulaisrehtori Päivikki Halla-aho 8.5.2012 Aikuislukion vankilaopetuksesta Koulu käynnistyi Oulun vankilassa v.1978 Videovälitteistä

Lisätiedot

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8.

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ELOKUU to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ma 12.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa, ryhmänohjaukset

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sonkajärven lukio 2 Sonkajärven lukio Lyseotie 3 74300 SONKAJÄRVI Rehtori Auli Halonen 040 543 6180 Koulusihteeri Tuula Kortelainen 040 675 0015 Opinto-ohjauksesta vastaava opettaja

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot