Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri"

Transkriptio

1 1/2010 KOKOUSKUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko klo Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Curt Dannström Yngve Engblom Rune Friman Eva-Stina Hellbom Marjaana Hoikkala Johanna Jansson Johan Johansson Kalevi Kallonen Sixten Laine Anders Laurén Jorma Leppänen puheenjohtaja jäsen Wilhelm Liljeqvist Kerstin Lindholm Mårten Nurmio Kalevi Pohjavirta Börje Salonen Annalena Sjöblom Börje Ström Barbro Sulonen Kurt Tuominen Jörgen Törnqvist Bo Vilander Bjarne Wretdal Pentti Vähätalo jäsen Muut: Tom Simola Tomy Wass sihteeri kunnanjohtaja hallintojohtaja Lars Nummelin Erika Strandberg Karin Simola Gunilla Granberg Marja Teljamo tekninen johtaja sivistysjohtaja vt. peruspalvelujohtaja kehityspäällikkö tiedottaja Asiat: 1 18 Allekirjoitukset: Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika: Inger Wretdal Tomy Wass Kunnantoimisto Taalintehtaalla 10. maaliskuuta 2010 Mårten Nurmio Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: Kemiönsaari 11. maaliskuuta 2010 Kalevi Pohjavirta Tomy Wass

2 1/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika: Keskiviikko klo Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Asian numero Asia 1 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA PYYNTÖ VIRASTA VAPAUTTAMISEEN Peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor TOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELY Hallintosääntö VIRKAMUUTOKSET VIRANHALTIJAN SIIRTÄMINEN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Varsinais-Suomen liitto ESITYS VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA VALTUUSTOLLE JÄTETYT ALOITTEET WUORION MARINAN RANTA-ASEMAKAAVA HUMMELVIKIN RANTA-ASEMAKAAVA PUNGBÖLEN RANTA-ASEMAKAAVA KORTFLADAHOLMARNIN RANTA-ASEMAKAAVA TÄYDENNYSVAALI Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan varajäsen ÅBOLANDS YRKESINSTITUT SKN LAKKAUTUS KUNNAN PÖYTÄVIIRI Periaatteet KEMIÖNSAAREN STRATEGIAPROSESSI MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaari 11. maaliskuuta 2010 Inger Wretdal Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Vakuuttaa Tomy Wass hallintojohtaja

3 3 1 LAILLISUUS JA VALTAISUUS

4 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Mårten Nurmio ja Kalevi Pohjavirta ovat vuorossa tulla valituksi pöytäkirjantarkastajiksi.

5 5 Dnr: KONCERN 3/ PYYNTÖ VIRASTA VAPAUTTAMISEEN Peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor Kh: VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor pyytää vapautusta virastaan lähtien. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Torbjörn Stoorille myönnetään vapautus peruspalvelujohtajan virasta lähtien. Hyväksyttiin. Valt.: PYYNTÖ

6 6 Dnr: KONCERN 110/ TOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELY Hallintosääntö Kh: VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola) Koska muutama kunnan johtavassa asemassa olevaa virkamiestä on siirtynyt uusiin kunnan ulkopuolisiin tehtäviin, on mahdollisuus järjestää toiminta uudelleen. Toiminnan uudelleenjärjestely vaatii, että valtuusto tekee heti pienehköjä täsmennyksiä hallintosääntöön. Tarkoitus on, että hallintosääntö tarkastetaan kokonaisuudessaan vuoden 2010 aikana siten, että valtuusto voi hyväksyä tarkastetun hallintosäännön ennen kesää EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallinsääntö muutetaan kokouskutsun liitteen mukaan. Hyväksyttiin. Hallintojohtaja Tomy Wass ilmoitti olevansa esteellinen. Kunnanjohtaja Tom Simola valittiin sihteeriksi 38. :ää varten. Valt.: Oheisena hallintosäännön muutosehdotus, liite 4/1.

7 7 Dnr: KONCERN 115/ VIRKAMUUTOKSET Kh: VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola) Kunnan toiminnan uudelleenjärjestelyn ja uuden organisaatiomallin seurauksena täytyy virkarakenteeseen tehdä muutos. Jos työnantajan toiminnan tai hallinnon uudelleenjärjestely merkitsee huomattavia muutoksia viranhaltijoiden tehtäviin, tulee virka viranhaltijalain mukaan yleensä lakkauttaa ja perustaa uusi virka. Sen vuoksi on perusteltua lakkauttaa hallintojohtajan virka ja perustaa uusi virka, jonka sisältö on toinen, mutta virkanimike on sama. Muutosten johdosta viranhaltijoita on kirjallisesti kuultu. Kaikki ovat antaneet suostumuksensa. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavien virkojen lakkauttamista: hallintojohtaja talousjohtaja henkilöstöpäällikkö Lisäksi kunnanhallitus esittää seuraavien virkojen perustamista: hallintojohtaja elinkeinojohtaja Kelpoisuusehdot: hallintojohtaja, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ruotsin kielen erinomainen taito ja suomen kielen hyvä taito elinkeinojohtaja, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ruotsin kielen erinomainen taito ja suomen kielen hyvä taito. Muutokset tulevat voimaan ASIAN KÄSITTELY Kalevi Kallonen ehdotti, että kielivaatimusten kelpoisuusehdot tulee olla: toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kielen hyvä taito. Eva-Stina Hellbom ja Jari Lehtivaara kannattivat Kallosen ehdotusta. Kädennostoäänestys. Nurmio, Drugge, Lindholm, Jansson ja Granlund kannattivat kunnanhallituksen ehdotusta. Kallosen ehdotusta kannattivat Kallonen, Hellbom, Lehtivaara ja Tuominen.

8 8 Kalevi Kallonen ilmoitti eriävän mielipiteensä. Hallintojohtaja Tomy Wass ilmoitti olevansa esteellinen. Kunnanjohtaja Tom Simola valittiin sihteeriksi 39. :ää varten. Valt.:

9 9 Dnr: KONCERN 116/ VIRANHALTIJAN SIIRTÄMINEN Kh: VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola) Viranhaltija voidaan siirtää kunnan toiseen virkaan, edellyttäen, että viranhaltija täyttää kelpoisuusehdot siihen virkaan, jonne hänet siirretään. Lisäksi edellytetään, että virkaa voidaan pitää viranhaltijalle sopivana ja että löytyy peruste toiminnan uudelleenjärjestämiseksi ja tehtävien muuttamiseksi. Kaikki, joita siirrot koskevat, ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa siirtoon. Suostumus ei ole kuitenkaan edellytys. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan merkitsee poikkeusta tavanomaiseen hakumenettelyyn. Lakiin perustuva siirtäminen on aina kunnan sisäinen järjestely. Kunnan toiminnan sisäisellä uudelleenjärjestelyllä on mahdollisuus hoitaa edelleen kunnan hallintoa tarkoituksenmukaisemmalla tavalla ja samalla tehdä noin euron vuotuinen kustannussäästö. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1) Erika Strandberg siirretään hallintojohtajan virkaan 2) Tomy Wass siirretään elinkeinojohtajan virkaan 3) Maria Wallin siirretään peruspalvelujohtajan virkaan 4) Mats Johansson siirretään sivistysjohtajan virkaan 5) Lilian Nordell siirretään sosiaalipäällikön virkaan. Siirrot tapahtuvat lähtien. Hyväksyttiin. Hallintojohtaja Tomy Wass ilmoitti olevansa esteellinen. Kunnanjohtaja Tom Simola valittiin sihteeriksi 40. :ää varten. Valt.:

10 10 7 PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Varsinais-Suomen liitto Kh: VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Dnr: KONCERN 364/2009 Varsinais-Suomen liiton hallituksen kokouksessa päätettiin 267. :ssä liiton perussopimuksen muutoksista ja muutokset lähetetään jäsenkunnille hyväksyttäväksi. Muutokset johtuvat siitä, että laki alueiden kehittämisestä (HE 146/2009) edellyttää maakuntien välisen yhteistoiminnan järjestämisen osalta toimenpiteitä. Muutokset koskevat 11, 12 ja 13 pykäliä ja ne ilmenevät kokouskutsun liitteessä. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että muutokset Varsinais-Suomen liiton perussopimuksessa hyväksytään liitteen 4/1 mukaisesti. Hyväksyttiin. Valt. Muutokset koskevat 11, 12 ja 13 pykäliä ja ne ilmenevät liitteessä 7/1.

11 11 Dnr: KONCERN 239/ ESITYS VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUT- TAMISESTA Per.palv.ltk: VALMISTELU (peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanvaltuustoille sairaanhoitopiirin perussopimuksen 27 :n 1 momentin muuttamista siten, että perussopimuksessa otettaisiin nimenomaisesti huomioon ns. siirtoviivemaksujärjestelmä. Siirtoviivemaksujärjestelmällä tarkoitetaan korotetun hoitopäivämaksun perimistä potilaasta, jonka hoito on tullut erikoissairaanhoidon osalta suoritetuksi, mutta potilaan hoitoa joudutaan erikoissairaanhoidossa jatkamaan jatkohoitopaikan puutteen vuoksi. Sairaanhoitopiirin valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti siirtoviivemaksua sovellettiin siten, että maksu on kunkin erikoisalan alin hoitopäivämaksu kaksinkertaisena ja sitä peritään somaattisessa erikoissairaanhoidossa kolmannesta päivästä lukien hoidon päättymispäivää lukuun ottamatta. Maksun tavoitteena on ollut edistää hoidon porrastuksen oikeaa toteutumista ja minimoida niitä haittoja, joita siirtoviiveestä aiheutuu. Tavoitteen voi kiteyttää siten, että tavoitteena on hoitaa erikoissairaanhoidon yksiköissä vain erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Siirtoviivemaksun osalta on esitetty käsityksiä, että nykyisen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muotoilu ei mahdollistaisi korotettujen hoitopäivämaksujen perimistä. Esitettävän muutoksen tavoitteena on tukea sitä periaatetta, että jäsenkunnilta kannettavien maksujen perusteet ja maksujen perintä perustuvat perussopimuksen nimenomaiseen määräykseen ja että siirtoviivemaksun perusteista ja suorittamisvelvollisuudesta on selkeästi sovittu perussopimuksessa. Muutosesityksellä ei oteta kantaa siihen, peritäänkö siirtoviivemaksua tulevaisuudessa, vaan muutosesityksen tarkoituksena on yksinomaan mahdollistaa maksun periminen. Muutos on laadittu siten, ettei se velvoita maksun perimiseen. Jatkossakin on tarkoitus toimia siten, että sairaanhoitopiirin valtuusto ja hallitus erikseen harkitsevat maksun perimisen kulloisenkin siirtoviivetilanteen perusteella. Muita siirtoviivettä ehkäiseviä menettelytapoja (mm. hoitoon ottamista ja poistamista koskevat ohjeet) siirtoviivetilanteen hallintaan pidetään edelleen ensisijaisina keinoina siirtoviivemaksuun nähden. Perussopimuksen 27 1 momentti kuuluu tällä hetkellä seuraavasti: "Palvelujen hinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset ja pääomakustannukset vähennettynä toimintaan kohdistuvilla potilasmaksu- ja toiminnan muilla tuloilla." Kohta esitetään muutettavaksi kuulumaan seuraavasti: "Palvelujen hinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset ja pääomakustannukset vähennettynä toimintaan kohdistuvilla potilasmaksu- ja toiminnan muilla tuloilla. Hoidon porrastuksen sujuvuuden takaamiseksi voidaan yksikkökohtaisesti palvelun hinnoittelun perustaksi asettaa edellä tarkoitettu omakustannushinta enintään kaksinkertaisena valtuuston tarkemmin vahvistamien perusteiden mukaisesti. Omakustannushinnan ylittävää osuutta ei lueta mukaan

12 12 29 :ssä tarkoitettuihin kalliin hoidon tasausjärjestelmässä huomioon otettaviin kustannuksiin." Kuntalain 79 :n 1 momentin mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja näiden asukasluku on vähintään puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kemiönsaaren kunnalle ja Kemiönsaaren aikaisemmille kunnille siirtoviiveasia on tuottanut erittäin vähän ongelmia ja näin siirtoviivemaksun käyttökokeilun aikana myös hyvin marginaaliset kustannukset. EHDOTUS (peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor) Peruspalvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kemiönsaaren kunta hyväksyy Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisesityksen. Hyväksyttiin. Kh: EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutosesitys hyväksytään peruspalvelulautakunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin. Valt.:

13 13 Dnr: KONCERN 63/ VALTUUSTOLLE JÄTETYT ALOITTEET Kh: VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuussa jätettävä valtuustolle luettelo valtuuston toimivaltaan kuuluvista kunnallista toimintaa koskevista aloitteista ja ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty aloitteiden johdosta. voi samalla todeta, mitkä aloitteet on käsitelty lopullisesti. Kokouskutsuun liitetystä luettelosta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty aloitteiden johdosta. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että seuraavat aloitteet on käsitelty lopullisesti: nro 1, Kimitonejdens Naturskyddsförening r.f.:n aloite ympäristölautakunnan tai Agenda 21 ryhmän nimittämisestä. Tekninen lautakunta on antanut seuraavan lausunnon: Työ kestävän kehityksen strategian laatimiseksi on aloitettu ja on lähtenyt hyvin käyntiin. Strategiatyön tavoite on määrätietoinen ja tullee vastaamaan aloitteentekijöiden alkuperäisiä vaatimuksia. Kestävän kehityksen työ poikkihallinnollisena yhteistyönä kunnassa näyttää, että ei ole välttämätöntä eikä edes tarkoituksenmukaista asettaa ympäristölautakuntaa. Työ ympäristön hyväksi tulee täten huomattavasti leveämmin ankkuroitua. Erillinen ympäristölautakunta ei sisälly yhdistymissopimukseen. Lautakunta on menestyksellisesti aloittanut työnsä kestävän kehityksen strategian laatimiseksi ja nyt on syytä antaa lautakunnan jatkaa työtään. Kestävän kehityksen strategia esitetään valtuuston käsiteltäväksi, kun se on saatu valmiiksi. nro 2, Curt Dannströmin ym. aloite Taalintehtaan terveyskeskuksen keittiötoimintaa koskevalta osalta. Kunnanhallitus on päättänyt asiasta lopullisesti. nro 3, Curt Dannströmin ym. aloite Vretan siirtokuormausaseman säilyttämisestä. Siirtokuormausasema on suljettu ja Turun hallinto-oikeus on käsitellyt sulkemispäätöksen ilman muutoksia. Tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan, että Vretan siirtokuormausasema on suljettu ja kokemukset Genbölen pienjäteasemasta ovat hyvät. nro 4, SDP:n aloite kouluruoasta ja aterioista vanhuksille. Tekninen lautakunta on antanut seuraavan lausunnon: Ruokahuollon tavoite on tarjota hyvää, terveydellistä ja ravintorikasta ruokaa kaikille asiakkaillemme. Keittiöissä on tällä hetkellä tarpeeksi henkilökuntaa yllämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen mukaan elintarvikkeiden hinta annosta kohti saa olla 0,90. Tähän hintaan on mahdollista tarjota ruokaa, joka on yhtäpitävää ruokahuollon nykyisten tavoitteiden kanssa.

14 14 Motivaation ja ruoan laadun kohentamiseksi ruokalanhoitajille annetaan mahdollisuus tutustua muihin keittiöihin kunnassa. Lisäksi keittiötyöntekijöiden tulee sisäisen yhteistyön kautta tehdä työtä ruoan laadun kehittämiseksi. Lautakunnan vastaus lienee tyhjentävä vastaus aloitteeseen. nro 9, Ingmar Fornen aloite Amospuiston vesielementin rakentamisen siirtämisestä. Asiasta on tehty päätös. nro 10, Ingmar Fornen kotipaikkastipendiä koskeva aloite. Asiasta on tehty päätös. nro 13, Curt Dannströmin aloite määrärahan varaamisesta vuoden 2010 talousarvioon asuntojen rakentamisen edistämiseksi saaristossa. Talousarvio on hyväksytty ajankohtaistamatta asiaa. nrot 14, 15, 16 ja 17, aloite kansalaisäänestyksestä ja koulujen säilyttämisestä. on ratkaissut asian Muiden aloitteiden osalta valmistelut jatkuvat. Hyväksyttiin. Puheenjohtaja Nurmio totesi, että hallintosäännön tarkastus tullaan käsittelemään ennen kesää. Valt.: Oheisesta luettelosta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty aloitteiden johdosta, liite 9/1.

15 15 Dnr: KONCERN 391/ WUORION MARINAN RANTA-ASEMAKAAVA Tekn 115 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg): Kone Wuorio Oy on kuntaan jättänyt hakemuksen että kunta päättäisi panna vireille ranta-asemakaavan laatimisen Kone Wuorion omistamalle kiinteistölle 1:45 Söljeholmenin saaressa Rövikin kylässä. Samalla on myös jätetty edellä mainitun kaavan kaavaluonnos selostuksineen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kuulutettavaksi ja asetettavaksi nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten MRL 62. Syy siihen, että alue halutaan asemakaavoittaa on, että Wuorio haluaa kehittää toimintaansa alueella rakentamalla sinne uuden venesäilytyshallin sekä asuintalon satamakapteenille. Pelkästään rantayleiskaavan perusteella tämä ei olisi mahdollista. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää panna vireille Wuorion marinan ranta-asemakaavan. Hakemus annetaan tiedoksi. 2. Kaavan vireille tulo kuulutetaan ja kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite 1, asetetaan nähtäville 14 päiväksi, MRL 62. : Ehdotus hyväksyttiin. Tekn. 145 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat MRL 62 mukaisesti olleet nähtävillä välisenä aikana osallisten kuulemista varten. Lähinaapureille on myös tiedotettu asiasta suoraan. Lausuntoja on laatimisvaiheessa pyydetty Tiehallinnolta, Fortumilta ja Varsinais- Suomen pelastuslaitokselta. Tiehallinnolla on seuraavat huomautukset: 1. LV alueelle johtava tie tulisi kaavassa esittää katkoviivoilla siltä osin kun se kulkee suunnitellun sillan alitse. 2. Kaavamerkinnän kaavaselite tulisi olla maantie. Fortum ei esitä sellaista joka vaikuttaisi kaavaan. LV alueen länsilaidassa kulkevalle voimajohdolle on kaavassa osoitettu johtorasite. Pelastuslaitos esittää että kaavassa osoitettaisiin vedenottamo paloautoille. Tämä toivomus voitane parhaiten täyttää paikalla viitoituksen avulla. Lausunnoissa esille tulleet näkökohdat ovat luonteeltaan teknisiä ja kaavaehdotus voidaan täydentää ja tarkentaa näillä julkisen nähtävillä olon jälkeen, ilman että kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.

16 16 Kaavaluonnos läpikäytiin ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa, jossa sovittiin muutamista korjauksista ja tarkennuksista jotka ovat otettu huomioon kaavaehdotuksessa. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään. Ehdotus hyväksyttiin. Tekn 239 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Wuorion marinan ranta-asemakaavaehdotus (liite 3) on ollut virallisesti nähtävillä välisenä aikana. Nähtävillä olon aikana ei ole jä-tetty yhtään huomautusta kaavaehdotuksesta. Viranomaisneuvottelu pidettiin ympäristökeskuksessa Turussa, jossa läpikäytiin viranomaislausunnot. Korjauksia kaavaehdotukseen on suoritettu sen mukaisesti mitä neuvottelussa sovittiin ja kaavaehdotus on valmis hyväksyttäväksi kunnallisissa elimissä. Maanomistaja on hyväksynyt kaavaehdotuksen ja pyytää kuntaa hyväksymään kaavan. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen ja ehdottaa kunnanhallitukselle että valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Kh: Kokouskutsun liitteenä on ranta-asemakaava. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ranta-asemakaava hyväksytään Kone Wuorion Rövikin kylän Söljehomenilla sijaitsevalle kiinteistölle RN:o 1:45 liitteen mukaan.

17 17 Hyväksyttiin. Valt.: Oheisena Wuorio marinan ranta-asemakaava, liite 10/1.

18 18 11 HUMMELVIKIN RANTA-ASEMAKAAVA Tekn. 62 Dnr: MOT 392/2009 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Tuomo Pyhältö määräalan omistajana ja maanomistajan Johan von Wrightin valtuuttamana tekevät maanomistajan ranta-asemakaavan osalle tilaa Delö 1:98 Pörtnäsin kylässä Västanfjärdissä Kemiönsaaren kunnassa. Rantayleiskaavan mukainen nykytilanne, ranta-asemakaavoituksen tavoite ja kaavoitushakemus sekä ranta-asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä 5. Heidän tavoitteena on siirtää kaksi rantayleiskaavan mukaista rakentamatonta rantatonttia noin reilu 50 metriä rannan suunnassa länteen päin. Syynä siirtoon on mm. rantayleiskaavassa esitettyjen tonttien huono rakentamiskelpoisuus sekä vastoin yleiskaavaa tehty maakauppa. Ranta-asemakaavalla siis siirretään kaksi tonttia saman tilan alueella hieman eri paikkaan. Kantatilan mitoitus ei muutu, kuten ei myöskään vapaan rannan osuus. Kaava-alueesta on tehty luontoselvitys. Kaavahanketta on esitelty viranomaispalaverissa Pöytäkirja on liitteenä 6. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää, että Hummelvikin ranta-asemakaavasta tehdään kaavoituspäätös. Kaavan vireille tulosta kuulutetaan ja kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi laatimisvaiheen kuulemista varten. Ehdotus hyväksyttiin. Tekn. 146 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Hummelvikin ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä MRL 62. :n mukaisesti Nähtävillä olon aikana kaava-luonnoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Pieniä teknisiä korjauksia on tehty kaavaluonnokseen, joka nyt etenee hyväksyttäväksi kaavaehdotukseksi. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. hyväksyä kaavaehdotuksen 2. kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi 3. kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausuntoja

19 19 Ehdotus hyväksyttiin. Tekn 240 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Hummelvikin ranta-asemakaavaehdotus (liite 4) on ollut virallisesti nähtävillä Nähtävillä olon aikana ei ole jätetty yhtään huomautusta kaavaehdotuksesta. Viranomaisneuvottelu pidettiin ympäristökeskuksessa Turussa, jossa läpikäytiin viranomaislausunnot. Korjauksia kaavaehdotukseen on suoritettu sen mukaisesti, mitä neuvottelussa sovittiin, ja kaavaehdotus on valmis hyväksyttäväksi kunnallisissa elimissä. Maanomistaja on hyväksynyt kaavaehdotuksen ja pyytää kuntaa hyväksymään kaavan. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Kh: Kokouskutsun liitteenä on Hummelvikin ranta-asemakaava. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hummelvikin ranta-asemakaava hyväksytään liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin. Valt.: Oheisena Hummelvikin ranta-asemakaava, liite 11/1.

20 20 12 PUNGBÖLEN RANTA-ASEMAKAAVA Tekn. 63 Dnr: MOT 393/2009 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Frej Engdal tilojen 2:67 Nedergård, 2:13 Uppgård ja 2:69 Lagmans omistaja Pungbölen kylässä Kemiönsaaren kunnassa laatii alueelleen ranta-asemakaavan. Kaava-alue ja kaavoitushakemus sekä kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä 7. Hänen tavoitteenaan on tarkentaa rantayleiskaavan mukaisia rakennuspaikkoja paremmin maastoon sopiviksi ottaen huomioon alueella tehdyt maakaupat ja muuttuneet kiinteistöjaotukset. Keväällä 2008 kunnanhallitus on antanut maanomistajalle ohjeeksi laatia ranta-asemakaava alueelleen tavoitteittensa saavuttamiseksi. Nyt maanomistaja siis toimii ohjeiden mukaisesti ja hakee kaavoituspäätöstä. Samalla esitetään ranta-asemakaavan luonnos sekä siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Uusia rantatontteja ranta-asemakaavalla ei muodosteta. Myös vapaan rantaviivan osuus pysyy samana kuin mitä se oli rantayleiskaavassa. Kaava-alueesta on tehty luontoselvitys. Kaavahanketta on esitelty viranomaispalaverissa Pöytäkirja on liitteenä 8. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää, että Pungbölen ranta-asemakaavasta tehdään kaavoituspäätös. Kaavan vireille tulosta kuulutetaan ja kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi laatimisvaiheen kuulemista varten. : Ehdotus hyväksyttiin. Tekn. 149 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Pungbölen ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä MRL 62. :n mukaisesti Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Laatimisvaiheessa on ympäristökeskukselta pyydetty lausunto. Muutoksia on tehty kaavaluonnokseen niiden vaatimusten mukaisesti, mitä ympäristökeskus on lausunnossaan asettanut, sekä sen perusteella mitä myöhemmin on sovittu ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa.

21 21 EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. hyväksyä kaavaehdotuksen 2. kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausuntoja Ehdotus hyväksyttiin. Tekn 241 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Pungbölen ranta-asemakaavaehdotus (liite 5) on ollut virallisesti nähtävillä Nähtävillä olon aikana ei ole jätetty yhtään huomautusta kaavaehdotuksesta. Viranomaisneuvottelu pidettiin ympäristökeskuksessa Turussa, jossa läpikäytiin viranomaislausunnot. Korjauksia kaavaehdotukseen on suoritettu sen mukaisesti, mitä neuvottelussa sovittiin, ja kaavaehdotus on valmis hyväksyttäväksi kunnallisissa elimissä. Maanomistaja on hyväksynyt kaavaehdotuksen ja pyytää kuntaa hyväksymään kaavan. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Kh: Kokouskutsun liitteenä on Pungbölen ranta-asemakaava. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pungbölen ranta-asemakaava Pungbölen kylässä sijaitsevien 2:67 Nedergård, 2:13 Uppgård ja 2:69 Lagmans nimisten tilojen osalta hyväksytään. Hyväksyttiin.

22 22 Valt.: Oheisena Pungbölen ranta-asemakaava, liite 12/1.

23 23 Dnr: MOT 316/ KORTFLADAHOLMARNIN RANTA-ASEMAKAAVA Tekn. 66 VALMISTELU (kaavoitusinsinööri Pasi Rantanen) Kortfladaholmarnin ranta-asemakaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävillä Kaavaluonnoksesta ei tehty muistutuksia. Kaavaluonnoksesta pidettiin viranomaispalaveri , jossa sovittiin seuraavista muutoksista - luontoselvityksen mukaan huomionarvoiset alueet merkitään omalla kaavamerkinnällä samoin kuin pieni saari - takamaastossa oleva saunavaraus siirretään rannan tuntumaan - erillisille saunavarauksille määrätään osittamiskielto eli niitä ei saa lohkoa omiksi kiinteistöiksi. Pöytäkirja on liitteenä 11. Edellä mainitut muutokset on tehty kaavaehdotukseen. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää, että Kortfladaholmarnin ranta-asemakaavan muutosehdotus, liite 11, asetetaan ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Tekn. 148 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Kortfladaholmarnin ranta-asemakaavan muutos on aikaisemmin ollut ehdotuksena virallisesti nähtävillä. Johtuen kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten laajuudesta joudutaan korjattu kaavaehdotus asettamaan uudelleen virallisesti nähtäville. Muutokset on tehty niiden vaatimusten mukaisesti, mitä ympäristökeskus on lausunnossaan aikaisemmasta kaavaehdotuksesta asettanut, sekä mitä myöhemmin on sovittu ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. hyväksyä kaavaehdotuksen 2. kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi 3. kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausuntoja

24 24 Ehdotus hyväksyttiin. Tekn. 242 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Kortfladaholmarnin ranta-asemakaava ehdotus (liite 6) on ollut virallisesti nähtävillä Nähtävillä olon aikana ei ole jätetty yhtään huomautusta kaavaehdotuksesta. Viranomaisneuvottelu pidettiin ympäristökeskuksessa Turussa, jossa läpikäytiin viranomaislausunnot. Korjauksia kaavaehdotukseen on suoritettu sen mukaisesti mitä neuvottelussa sovittiin ja kaavaehdotus on valmis hyväksyttäväksi kunnallisissa elimissä. Maanomistajat ovat hyväksyneet kaavaehdotuksen ja pyytävät kuntaa hyväksymään kaavan. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen ja ehdottaa kunnanhallitukselle että valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Kh: Kokouskutsun liitteenä on Kortfladaholmarnin ranta-asemakaava. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kortfladaholmarnin ranta-asemakaava koskien tiloja 2:45 Fladastrand, 2:90 Fladastrand II, 1:47 Flada, 1:46 Flada III, 1:45 Flada II, 1:44 Flada I, Lilla Högskär 1:49, Skäret 1:48, 2:12 Pikkukartano sekä Fladaholm 1:42 Westerillon kylässä hyväksytään. Hyväksyttiin. Valt.: Oheisena Kortfladaholmarnin ranta-asemakaava, liite 13/1.

25 25 14 TÄYDENNYSVAALI Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan varajäsen Kh: VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Dnr: KONCERN 107/2010 Tina Örså, joka on Jenny Örnell-Backamanin varajäsen kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa, on muuttanut paikkakunnalta, eikä hän ole siten enää vaalikelpoinen Kemiönsaaren kunnan luottamustehtäviin. Jenny Örnell-Backamnille on valittava uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus toteaa, että Tina Örså on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kemiönsaaren kunnan luottamustehtäviin, ja esittää valtuustolle uuden varajäsenen valitsemista kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. RKP-ryhmän (Drugge) esityksestä Andrea Granrothia (r.) ehdotetaan yksimielisesti uudeksi varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan. Valt.:

26 26 Dnr: KONCERN 165/ ÅBOLANDS YRKESINSTITUT SKN LAKKAUTUS Kh: VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Kemiönsaaren kunta ja Länsi-Turunmaan kaupunki ovat aikaisemmin päättäneet, että Åbolands Yrkesinstitut kuntayhtymän opetuslupa siirretään Axxell Utbildning Ab:lle lähtien. Turun kaupunki on jättänyt kuntayhtymän Kuntayhtymä on päättänyt siirtää henkilökunnan Axxell Utbildning Ab:lle tai Länsi- Turunmaan kaupungille lähtien, Vapparintien varrella olevan kiinteistön vuokrasopimus on laadittu ja kuntayhtymän irtaimisto on Axxell Utbildning Ab:n käytössä ilmaiseksi lähtien. Kuntayhtymä on päättänyt perustaa Fastighets Ab Axxell i Åboland -nimisen kiinteistöyhtiön, jonka osakepääoma on euroa, jaettu 1000 osaketta á 50 euroa. Nämä osakkeet siirtyvät jäsenkunnille suhteessa peruspääomaosuuksiin siten, että Länsi- Turunmaa saa 730 osaketta ja Kemiönsaari 270 osaketta. Kiinteistöyhtiön kotipaikka on Länsi-Turunmaan kaupunki. Åbolands Yrkesinstitut skn -nimisen kuntayhtymän hallitus esittää jäsenkunnille, että kuntayhtymä lakkautetaan ja että kunnat päättävät seuraavasti: kiinteistön RN:o omistusoikeus siirtyy jäsenkuntien omistukseen suhteessa peruspääomaosuuksiin (Länsi-Turunmaan 73 %, Kemiönsaari 27 %) euron pankkilaina korkoineen ja muine kuluineen, jonka kuntayhtymä on ottanut lunastaakseen pois Turun kaupungin, siirtyy jäsenkunnille Länsi-Turunmaan kaupunki ja Kemiönsaaren kunta merkitsevät kiinteistöyhtiön osakkeet ja luovuttavat osuutensa kiinteistöyhtiöstä RN:o apporttimenettelyllä Fastighets Ab Axxell i Åboland nimiselle kiinteistöyhtiölle. Apporttiomaisuuden arvo on vahvistettu ,29 euroksi. Länsi-Turunmaan kaupunki ja Kemiönsaaren kunta myyvät osakkeet Axxell Utbildning Ab:lle ,96 eurolla, joka vastaa vähintään 21,25 %:ia apportin arvosta kunnat lyhentävät osuuksiaan euron pankkilainasta kuntayhtymän hallinnoimat rahastot siirtyvät Axxell Utbildning Ab:lle, joka on sitoutunut hoitamaan niitä voimassa olevien määräysten mukaisesti kuntayhtymän muut arvopaperit siirtyvät ilmaiseksi Axxell Utbildning Ab:lle kuntayhtymän voimassa olevat sopimukset ja sitoumukset siirtyvät Axxell Utbildning Ab:lle kuntayhtymä päättää tilit ja laatii lopputilinpäätöksen. Taseessa olevat lyhytaikaiset varat ja velat siirtyvät Axxell Utbildning Ab:lle Länsi-Turunmaan kaupunki ja Kemiönsaaren kunta päättävät luopua lunastusoikeudestaan koskien Axxell Utbildningin ostamia kiinteistöyhtiön osakkeita ( ,96 euroa) sekä maksavat osakkeiden siirron luovutusveron. Axxell Utbildning Ab:n tarkoitus on solmia aiesopimus Kemiönsaaren kunnan kanssa ja ostaa myöhemmin Kemiönsaaren kunnan omistamat osakkeet kiinteistöyhtiössä, edellyttäen, että Länsi-Turunmaan kaupunki jää kiinteistöyhtiön enemmistöosakkaaksi ja että kauppahinta on korkeintaan osakkeiden osuus kiinteistöyhtiön tasearvosta kuitenkin korkeintaan ,02 euroa.

27 27 Axxell Utbildning Ab:lla on myös valmius solmia esisopimus niiden osakkeiden ostosta Fastighetsbolaget Axxell i Åboland nimisessä kiinteistöyhtiössä, joka vastaa Turun kaupungin peruspääomaosuutta per Kokouskutsuun liitetään sopimus Åbolands yrkesinstitut samkommun nimisen kuntayhtymän lakkauttamisesta. Tausta-aineistona annetaan tiedoksi sopimus henkilökunnan siirtämisestä. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallituksen ehdotus Åbolands yrkesinstitut samkommun nimisen kuntayhtymän lakkauttamisesta hyväksytään sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti. Hyväksyttiin. Valt.: Oheisena sopimus Åbolands yrkesinstitut samkommun nimisen kuntayhtymän lakkauttamisesta, liite 15/1. Tausta-aineistona annetaan tiedoksi sopimus henkilökunnan siirtämisestä.

28 28 Dnr: KONCERN 109/ KUNNAN PÖYTÄVIIRI Periaatteet Kh: VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Luottamushenkilöiden huomionosoituksia varten annetun säännön 1. kohdan 5. kappaleessa säädetään, että luottamushenkilölle luovutetaan kunnan pöytäviiri, mikäli luottamustoimisuhde on kestänyt vähintään 20 vuotta, mutta lähemmät periaatteet luovutuksesta ovat puuttuneet. Johtoryhmä on laatinut ja hyväksynyt seuraavat periaatteet: 1. Kemiönsaaren pöytäviiri luovutetaan aina varustettuna tarkoitusta varten kaiverretulla ja jalustaan kiinnitetyllä hopealaatalla 2. Palveluksessa olevan henkilön, joka hoitaa kunnan pöytäviirivarastoa, on pidettävä luetteloa annetuista pöytäviireistä. Luettelosta on käytävä ilmi, kuka on saanut viirin, syy viirin antamiseen sekä päivämäärä. 3. Kemiönsaaren kunnan pöytäviiri luovutetaan henkilölle, jolla on varsinainen kunnallinen luottamustehtävä hänen 50-, 60- tai 70-vuotispäivän huomionosoituksensa yhteydessä 4. Kemiönsaaren pöytäviiri voidaan kunnanjohtajan harkinnan mukaan luovuttaa muille henkilöille kuin kunnan luottamushenkilöille huomionosoitusten yhteydessä 5. Kemiönsaaren kunnan pöytäviiri voidaan kunnanjohtajan harkinnan mukaan luovuttaa muille kunnille, organisaatioille ja yrityksille huomionosoitusten yhteydessä Kokouskutsun liitteenä on voimassa oleva sääntö luottamushenkilöiden huomionosoituksia varten. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää vahvistaa em. periaatteet Kemiönsaaren kunnan pöytäviiriä varten. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että luottamushenkilöiden huomionosoituksia varten annetun hyväksytyn säännön 1. kohdan 5. kappale muutetaan seuraavaksi sanamuodoksi: Kemiönsaaren kunnan pöytäviiri luovutetaan henkilölle, jolla on varsinainen kunnallinen luottamustehtävä hänen 50-, 60- tai 70-vuotispäivän huomionosoituksensa yhteydessä kunnanhallituksen erikseen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Hyväksyttiin. Valt.:

29 29 Dnr: KONCERN 114/ KEMIÖNSAAREN STRATEGIAPROSESSI Kh: VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Syksyllä 2009 aloitettiin Kemiönsaaren kuntastrategiatyöt. Kunnan johtavat poliitikot ja kunnan virkamiesjohtoryhmä sekä valmistelevat virkamiehet aloittivat prosessin yhdessä ulkopuolisen konsultin Ralf Blomqvistin kanssa Bring Dialoguesta. Konsultin palkkio on rahoitettu ulkoisilla projektivaroilla. Strategian avulla viivoitetaan tarkka suunta kunnan toiminnalle selkeä tavoite ja konkreettinen toimintasuunnitelma. Selkeytämme vahvuutemme ja yhteisen identiteettimme sekä pysäytämme väestön vähenemisen huolehtimalla siitä, että yhä useampi ihminen, perhe, yritys ja matkailijat valitsevat Kemiönsaaren. Tähän asti työ on koostunut toimintaedellytysten selostuksesta ja toimintaohjeiden laatimisesta Kemiönsaaren tulevaisuutta varten. Työ on johtanut kuuteen painopistealueeseen uudessa strategiassa: monipuolinen asuminen miten voimme kääntää väestökehityksen, miten luomme uusia ja parempia edellytyksiä eri asumismuodoille kunnassamme elinkeinoelämän tukeminen miten luomme paremmat edellytykset yritysten perustamiselle ja kasvulle, jonka kautta luodaan uusia työtilaisuuksia oikea palvelu miten sopeuttaa palvelutarjonta ja tasot asiakkaiden tarpeiden ja resurssiemme mukaisesti Kemiö Taalintehdas miten kehitetään kuntakeskuksiamme, mitkä ovat näiden tulevaisuuden vahvuudet ja painopistealueet identiteetti kuka olemme, mistä vastaamme, mikä on arvoperustamme profilointi miten kasvatetaan Kemiönsaaren näkyvyyttä, miten meistä tulee kuntana selkeämpi ja houkuttelevampi Mutta nykyajan strategioita ei luoda eikä toteuteta ainoastaan johtoryhmässä. Strategiatyömme perustuu asiakkaittemme tilanteisiin, tarpeisiin ja tulevaisuuteen sekä laajaan osallisuuteen. Sen vuoksi työhön osallistuvat myös kunnan esimiehet, poliittisten elinten puheenjohtajat ja lähiaikana vielä sekä valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenet. Strategiaprosessin tiimoilta on tähän asti pidetty seuraavat kokoukset: Yleinen perehdyttäminen. Osallistujat: strategiajohtoryhmä (Bjärkas) Asiakassafarin suunnittelukokous. Osallistujat: strategiajohtoryhmä (Villa Lande Strategiapaja I. Osallistujat: strategiajohtoryhmä (Kasnäs) Asiakassafarin suunnittelukokous. Osallistujat: strategiajohtoryhmä + esimiehet (Villa Lande) Strategiaprosessi jatkuu seuraavan aikataulun mukaisesti: Keidas. Osallistujat Strategiajohtoryhmä (johtavat poliitikot ja virkamiehet), kunnan esimiehet sekä lautakuntien puheenjohtajat. Keidas toteute-

30 30 taan risteilyllä, koska konsultti suosittelee, että prosessin tapaamisista 1 kerta kymmenestä kerrasta tapahtuu kunnan rajojen ulkopuolella Strategiatyöpaja II. Osallistujat: strategiajohtoryhmä Strategiapaja. Osallistujat: strategiajohtoryhmä, valtuusto ja kunnanhallitus Kytkentäpäivä. Osallistujat: strategiajohtoryhmä, esimiehet, lautakuntien puheenjohtajat Päätöspäivä. Osallistujat: kaikki strategiatyöhön osallistuneet EHDOTUS (kunnanjohtaja) Strategiaprosessi merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin. Valt.: lle tiedoksi.

31 31 18 MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Keskiviikko 17. helmikuuta 2010 klo 16.00-19.05 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Poissa oleva: Mårten Nurmio Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010 5/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 klo 16.00 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1 PÖYTÄKIRJA 1/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 21.1.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1 Kokousaika : 18.8.2009, klo 17.00 19.25 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013 9/2013 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 17. syyskuuta 2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Johanna Jansson Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015 2/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Tiistai klo 17.00-21.15 Vretantie 19, 25700 Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist Börje Ström Brita Drugge Gustaf Ekholm Veronica Heikkilä Kristian Lindroos Tony

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015 5/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 26. toukokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Lisätiedot

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisältö 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET MUUTOKSET

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013 Käännös 1 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 YLEISET TIEDOT... 7 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 8 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS...

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/09 3.03.2009 1

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/09 3.03.2009 1 Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/09 3.03.2009 1 Kokousaika 03.03.2009, klo 18.00-21.20 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Läsnä Poissa Muut läsnä olevat Jäsenet Jörgen Törnqvist,

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuusto 17.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuusto 17.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuusto 17.6.2014 1 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 YLEISET TIEDOT... 8 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 9 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 14 5

Lisätiedot