TOIMINTAKERTOMUS Lastensuojelun Keskusliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1999. Lastensuojelun Keskusliitto"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 1999 Lastensuojelun Keskusliitto - lapsen puolestapuhuja Yhteiskuntapoliittinen vaikuttaja Voimien kokoaja Vastuullinen kehittäjä

2 Toiminta-ajatus ja järjestötoiminta Lastensuojelun Keskusliiton tarkoituksena on yhteistyön edistäminen lastensuojelun kehittämiseksi ja lapsen edun kaikinpuoliseksi toteutumiseksi järjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä niiden ja kuntien sekä valtion viranomaisten kesken. Liiton jäsenenä on alan valtakunnallisia järjestöjä (82) sekä kuntia (32). Jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden kesken yhteistyötä tehdään keskusliiton pysyvissä toimikunnissa ja tilapäisissä työryhmissä. Yhteistyötä liitto tekee myös tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeissa sekä koulutus- ja vaikuttajatoiminnassa. Tavoitteena on erityisesti laajojen, yhteistä osaamista edistävien hankkeiden toteuttaminen lastensuojelutyön kehittämiseksi. Keskusliitto on vuodesta 1993 osallistunut lastensuojelun alueellisten verkostojen kehittämiseen - vuosina kehittämistyötä tehtiin RAY:n projektiavustuksella. Alueverkostoprojektin kokemukset ovat olleet sisällöllisenä pohjana suunniteltaessa vuonna 2000 käynnistyvää HARAVA-hanketta, jonka tavoitteena on luoda maakunnallinen yhteistoimintamalli lastensuojelun ja lasten psykososiaalisten palvelujen kehittämiseksi ja tuottamiseksi. Viestintä, tiedotus ja vaikuttaminen Tiedotuksen kannalta tärkeimmät tapahtumat olivat lastensuojelun mediakampanjan käynnistyminen, Mikkelissä järjestetyt 8. Valtakunnalliset sijaishuollon päivät, IFCW:n Worldforum'99 -konferenssi ja filippiiniläisen katulapsimusikaalin Suomen vierailu. Sekä kampanjan, sijaishuoltopäivien että musikaalin tiedotus ylitti uutiskynnyksen hyvin. Sen sijaan IFCW:n konferenssi ei kiinnostanut tiedotusvälineitä samalla tavoin. Mediakampanjan tavoitteena oli kiinnittää huomiota lasten ja perheiden tilanteeseen sekä tuoda esiin sitä monipuolista työtä, jota lastensuojelujärjestöt tekevät lasten ja perheiden hyväksi. Kampanjasta teetetyn tutkimuksen mukaan lastensuojeluaiheiseen imagoviestintään suhtauduttiin myönteisesti ja lehti-ilmoituksissa esiin nostettuja aiheita pidettiin tärkeinä. Kertomusvuonna keskeistä vaikuttajatoiminnassa oli valmistautuminen eduskuntavaaleihin ja niiden jälkeisiin hallitusneuvotteluihin. Liiton tärkeimmät tavoitteet - lasten syrjäytymisen ehkäisy, lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon saatavuuden parantaminen samoin kuin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten

3 palveluohjauksen kehittäminen - tulivat kirjatuiksi hallitusohjelmaan. Liiton toiminnanjohtaja on kertomusvuonna lisäksi osallistunut hallitusohjelman konkretisointiin Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman "lapset ja nuoret" valmistelu- ja asiantuntijatyöryhmän jäsenenä. Keskusliitto on asettanut tavoitteekseen uusien koululakien vaikutusten seurannan. Kertomusvuonna seurantaa ei vielä pystytty systemaattisesti järjestämään vähäisten henkilöstöresurssien vuoksi ja toisaalta siksi, että uusi lainsäädäntö on ollut voimassa vain muutamia kuukausia, minkä vuoksi sen vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Sijaishuollon laatu -projekti tuotti kertomusvuonna viisi julkaisua. Lisäksi ilmestyi uusittu painos liiton jäsenjärjestöjä esittelevästä Lapsen asialla -julkaisusta ja lastensuojelun avohuollon selvitystä käsittelevä Muuttuva avohuolto -julkaisu. Maahanmuuttajille lastensuojelusta kertova, 11 kielellä julkaistu esite sai suuren suosion. Lisäksi tuotettiin muuta esitemateriaalia. Lapsen Maailma -lehden levikki oli kertomusvuonna kpl (vuonna kpl). Lehden levikkimarkkinoinnissa ei täysin saavutettu asetettuja määrällisiä tavoitteita. Ongelmat liittyivät mm. pätevien ja sitoutuneiden puhelinmyyjien puutteeseen. Kertomusvuonna lehden tilaajarekisteri ja -palvelu siirrettiin uudelle yritykselle ja saatiin toimimaan hyvin. Ilmoitusmarkkinoinnissa käynnistyi yhteistyö uuden ilmoitusmyyjän kanssa, minkä tuloksena syksyn numeroissa oli jo tyydyttävästi ilmoituksia. Kokeilu ja kehittäminen Liiton kokeilu- ja kehittämistyö toteutetaan pääosin projekteina erillisrahoituksella. Hankkeissa on pyritty entistä enemmän yhteistyöhön jäsenyhteisöjen kanssa. Kehittämistyön perusta on lasten elinolosuhteiden ja lastensuojelun tilan seuranta. Työn tavoite on lastensuojelun ammatillisen laadun parantaminen, lapsinäkökulman esille tuominen sekä liiton toiminta-ajatukseen soveltuvien ajankohtaishankkeiden toteuttaminen. Sijaishuollon laatu -projekti ( ) toteutettiin RAY-varoin. Hankkeen tarkoituksena oli kodin ulkopuolelle lastensuojelullisin perustein sijoitettujen lasten hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen. Kerätyn palautteen perusteella projekti vastasi kentän tarpeisiin ja kehitti siellä laatuajattelua. Keskusliiton auditointityöryhmä jatkaa sijaishuollon arvioinnin kehittämistä. RAY-varoin työskentelevä Monikulttuurisuus ja lastensuojelujärjestöt -projekti ( ) korostaa lapsinäkökulmaa maahanmuuttajapolitiikassa ja pyrkii ehkäisemään maahanmuuttajalasten syrjäytymistä lisäämällä yhteistyötä mm. lastensuojelujärjestöjen ja viranomaisten välillä. Lapsi asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa -projekti ( ) koostuu sairaalakokeilusta, lainsäädännön ja palveluohjauksen kehittämisestä sekä tutkimuksesta. RAY-avustuksella rahoitetun projektin tavoitteena on palvelujen

4 kehittäminen lapsiasiakkaan näkökulmasta. Keskeistä on ollut mm. palveluohjausmallin tunnetuksitekeminen. Palveluohjausta päästäneen kokeilemaan vuonna Lisäksi käynnissä oli Lasten tapaturmien tutkinta -projekti terveyden edistämisen määrärahoin, lasten hyväksikäytön ammatilliseen kohtaamiseen tähtäävä RAYavusteinen selvitystyö sekä lapsiperheiden elinvaramuutosten seuranta. Koulutus Keskusliiton koulutustoiminta liittyy läheisesti kehittämishankkeisiin ja varsinaisen toiminnan sisältöalueisiin. Kertomusvuoden merkittävin tapahtuma olivat yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa järjestetyt 8. Valtakunnalliset sijaishuollon päivät sekä IFCW:n Worldforum'99 -konferenssi Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Lisäksi järjestettiin tai oltiin mukana järjestämässä neljä muuta seminaaria ja 12 projektien koulutustilaisuutta. Kirjasto ja tietopalvelu Keskusliiton kirjasto ja tietopalvelu kokoavat ja välittävät ajankohtaista tietoa lapsista ja lastensuojelusta. Kirjaston käytössä jatkui edellisvuosien suuntaus: tiedonhakujen kysyntä kasvoi ja lainaaminen väheni. Kirjastotoiminnan kehittämiseksi tehtiin tutkimus, jonka tulosten analysointi tapahtuu vuonna Kirjaston ja tietopalvelun strateginen kehittäminen on keskeinen osa liiton tulevien vuosien toimintaa. Kansainvälinen toiminta Kansainvälisessä toiminnassaan liitto seuraa lapsen oikeuksien toteutumista, edustaa suomalaista lastensuojelua kansainvälisillä foorumeilla ja toimii asiantuntijana lähialueyhteistyössä. Aktiivinen luotaus on toiminnan kehittämisen perusta. Liitto osallistuu sellaisten kansainvälisten järjestöjen työhön, joiden toiminta on samansuuntaista kuin liiton keskeisillä toiminta-alueilla. Merkittäviä toiminta-alueita ovat eurooppalainen ja pohjoismainen yhteistyö sekä lähialueyhteistyö. Kertomusvuonna saatettiin loppuun kansainvälisen toiminnan strategian laatiminen. Hallinto ja talous Lastensuojelun Keskusliiton hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. STAKESin edustajalla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

5 Kertomusvuonna keskusliiton toimintaa rahoitettiin Lasten Päivän Säätiön tuotto-osuudella, Raha-automaattiyhdistyksen yleis- ja projektiavustuksilla sekä erillisavustuksilla, joita saatiin sosiaali- ja terveysministeriöltä, opetusministeriöltä ja ulkoasiainministeriöltä. Osakkeiden myynnistä saaduilla varoilla lyhennettiin lyhytaikaista pankkilainaa vuoden 2000 alussa ja hankittiin sijoitusrahastoosuuksia osakeriskin hajauttamiseksi. Osakkeiden myynnistä saatiin ,31 markkaa voittoa. Kertomusvuonna toiminnan kokonaiskulut olivat ,58 markkaa ja henkilöstökulut ,27 markkaa. Olennaisia henkilöstömuutoksia ei kertomusvuonna tapahtunut. Liiton palveluksessa oli 16 vakituista työntekijää ja neljä projektityöntekijää. Liitossa on kertomusvuonna työskennellyt myös määräaikaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita. Taseen loppusumma on ,55 markkaa. Vuoden 1999 kokonaistuottojäämä ennen poistoja ja varauksia on ,53 markkaa. Poistoja on tehty ,86 markkaa. Keskusliitto on strategiatyössään asettanut itselleen selkeitä toiminnallisia tavoitteita. Niiden toteuttaminen edellyttää vahvaa taloudellista pohjaa ja talouden ennustettavuutta. Täten luontevana jatkona toiminnalliselle strategiatyölle käynnistyi keskusliiton talousstrategian ja henkilöstöstrategian laadinta.

TOIMINTAKERTOMUS 2000

TOIMINTAKERTOMUS 2000 TOIMINTAKERTOMUS 2000 Lastensuojelun Keskusliitto - lapsen puolestapuhuja Yhteiskuntapoliittinen vaikuttaja Voimien kokoaja Vastuullinen kehittäjä Liittokokouksen 31.5.2001 päätös Toiminta-ajatus ja järjestötoiminta

Lisätiedot

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2007 2011 VUOSIKATSAUS 2007 LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS SISÄLLYS/sivuilla 1. Toiminnanjohtajan katsaus 1 2. Toimintaan vaikuttavat tekijät 3 2.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2009 l a s t e n s u o j e l u n ke s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Esipuhe...5 Rakenteet liikkeellä...7 Lastensuojelun Keskusliiton hallitus 2013...8 Talous...9 Lapsi 2018 -strategia...10

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto 2/15 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2014... 4 Lapsi 2018 -strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen...

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut on internetjulkaisu, joka on luettavissa osoitteessa: www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB. Tilikaudelta 1.1. 31.12.2004

VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB. Tilikaudelta 1.1. 31.12.2004 1 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Toimintakertomus v. 2004 Tilikaudelta 1.1. 31.12.2004 SISÄLLYSLUETTELO: 2 1. YHTIÖN TOIMINNAN TAUSTA... 3 Yhtiön osakkaat... 3 Hallinto... 3 Talous...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VÄESTÖLIITTO RY VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus Yleistä Perhetoiminnot Seksuaaliterveysklinikka Kansainvälisen kehityksen yksikkö Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 sisältö Lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta 20.11.2014.! Lapsiasiavaltuutetun toimiston

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula Ulkoasiainministeriö Oikeudellinen osasto /OIK-52 Krista Oinonen Viite Asia Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö HEL5907-1 Lausuntopyyntö: YK; lapsen oikeuksien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus Kehitysvammaliitto 2011 Vuosikertomus Taitto: Panu Koski Kannen kuvat: Pekka Elomaa Sisällys Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton aikaansaannokset vuodelta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry Toimintakertomus 2013 Pro-tukipiste ry Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 1

VUOSIKERTOMUS 2011 1 VUOSIKERTOMUS 2011 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 6 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 13 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 26 Seksuaaliterveyden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 VÄESTÖLIITTO 2014 lyhyesti Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön terveyttä, turvallisuutta ja onnellista ja tasapainoista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Saate 5. 1. Lapsipolitiikan tarve 7. 2. Lapsipolitiikka kuuntelee lasta ja nuorta - Kuntaliiton lapsipolitiikan perusta 8

Sisällysluettelo. Saate 5. 1. Lapsipolitiikan tarve 7. 2. Lapsipolitiikka kuuntelee lasta ja nuorta - Kuntaliiton lapsipolitiikan perusta 8 Sisällysluettelo Sivu Saate 5 1. Lapsipolitiikan tarve 7 2. Lapsipolitiikka kuuntelee lasta ja nuorta - Kuntaliiton lapsipolitiikan perusta 8 3. Visio 2015 - Lapsuuden uudenlainen arvostus 10 Lapsuus ja

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot