TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009 Kv

2

3 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 11 Kunnan henkilöstö 12 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 13 Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 14 Varkauden talouden kehitys 14 Tilikauden tuloksen muodostuminen 15 Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilinpäätöksen keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely 32 Asiaa koskeva sääntely 32 Tilikauden tuloksen käsittely 32 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 34 Kaupunginvaltuusto 34 Tarkastuslautakunta 34 Keskusvaalilautakunta 35 Kaupunginhallitus 35 Konsernihallinto 37 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 Sivistyslautakunta 69 Tekninen lautakunta 87 Vesihuolto 99 Jätehuolto Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 102 Toteutuminen toimialoittain 102 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 115 Investointien toteutuminen 116 Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 127 Tuloslaskelma(kaupunki ja liikelaitos) 127 Rahoituslaskelma 132 Tase 134 Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 162 Liikelaitos Soisalon Työterveys 162 Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Vesihuolto 169 Jätehuolto Luettelot ja selvitykset 181 Kooste tytäryhtiöistä 181 Luettelot kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 195 Tunnuslukujen selitykset Allekirjoitukset ja merkinnät 200

4 1 VARKAUDEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Tilikauden tulos, 1,050 miljoonaa euroa, oli selvästi budjetoitua heikompi. Rahastojärjestelyjen kautta tulos muodostui kuitenkin lievästi positiiviseksi. Tämä tulos vastaa kaupunginhallituksen asettamaa tavoitetta, jonka mukaan tilikauden tuloksen oli oltava vähintään Vuosi 2009 oli monella tapaa erittäin poikkeuksellinen. Taloudellisen taantuman vuoksi talousarviota jouduttiin muuttamaan kesken vuoden. Vaikka verotulot oli arvioitu talousarvioon varovasti, niiden laskun jyrkkyys yllätti kaikki. Kaikkiaan verotulot alittivat budjetoidun määrän noin kahdella miljoonalla eurolla. Verotulot kasvoivat vielä vuonna 2008 yli 6 %. Vuonna 2009 verotulot vähenivät vuoteen 2008 verrattuna yli 4 % eli noin 3 milj. euroa, joka vastaa yhtä tuloveroprosenttiyksikköä. Tulojen pettäessä henkilökunta jouduttiin lomauttamaan toiseksi lisäviikoksi kesken vuoden. Toimintakatteen kasvu oli 3,7 %, joka on selvästi alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Toimialoista suurimmat talousarviomäärärahojen ylitykset olivat sosiaali- ja terveystoimella. Sen menot ylittyivät kaikkiaan noin 2,5 miljoonalla eurolla. Suurin osa ylityksestä aiheutui sairaanhoitopiiriltä ostettujen erikoissairaanhoidon menojen ylittymisestä. Työttömyys nousi noin 12 %:sta runsaaseen 16 %:iin, mikä selittää osaltaan verotulojen vähenemää. Lisäksi Stora Enson ilmoitus tehtaan sulkemisen uhasta lisäsi entisestään epävarmuutta työmarkkinoilla. Tähän liittyen kaupungin elinkeinotoimi päätettiin järjestää Keski- Savon Kehittämisyhtiö Oy:n toimesta tapahtuvaksi. Tällä tavoin pyrittiin vastaamaan entistä paremmin siihen, että työpaikkakehitys saadaan kääntymään nousuun ja työttömyyden kasvu paremmin hallintaan. Uuden akkutehtaan harjannostajaiset loivat uskoa tulevaan. Kaupunginvaltuuston vuonna 2007 hyväksymän palvelustrategian täytäntöönpanoa jatkettiin ohjelman mukaisesti. Suurimmat muutokset tehtiin sosiaali- ja terveystoimessa, jossa saavutettiin hyviä tuloksia oikean hoidon porrastuksessa sekä palveluasumisen ja kotihoidon kehittämisessä. Leikkaustoiminta siirtyi vuoden lopussa KYS:iin kuitenkin niin, että KYS tekee Varkaudessa päiväkirurgiset leikkaukset. KYS:in kanssa kehitettiin edelleen ns. kumppanuusvirkatoimintaa, jonka tuloksena sairaalan peruserikoissairaanhoitoa antavat poliklinikat vahvistuivat merkittävästi. Näillä ratkaisuilla pystyttiin edesauttamaan sitä, että varkautelainen ja tulevaisuudessa toivottavasti myös seudun potilas voidaan hoitaa omassa sairaalassa entistä useammin.

5 2 Viime vuonna käynnistettiin selvitys ns. Keski-Savon sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi. Päätös mallin käyttöönotosta tehdään kuluvana vuonna. Jos malli hyväksytään, otetaan samalla todennäköisesti pitkä askel kohti Keski-Savon kuntien tiiviimpää yhteistyötä muillakin toimialoilla. Lähivuosien ennustetaan olevan hitaan taloudellisen kasvun vuosia. Siitä aiheutuva huono verotulokehitys luo valtavia paineita talousarvioiden laatimiseen. Tässä tilanteessa menneiden vuosien alijäämien kattaminen ei voi tapahtua samassa tahdissa kuin mitä palvelustrategiassa päätettiin. Meidän on kuitenkin kaikin tavoin toimittava niin, ettei uusia alijäämiä pääse syntymään. Siihen pääsemiseksi oman toiminnan menojen kasvun on oltava jatkossakin selvästi pienempi kuin mitä se keskimäärin on kunnissa. Ulkoisista menoista sairaanhoitopiirin menojen kasvu on saatava hallintaan kuntien yhteisin voimin. Tältä osin onkin havaittavissa yhteistyön selvää tiivistymistä kuntien kesken. Ilman yhteisiä toimenpiteitä verotulojen kasvu menee jatkossa pelkästään erikoissairaanhoidon menojen kattamiseen, eikä sekään riitä. Asiassa onnistuminen on tärkeä erityisesti Varkaudelle keskimääräistä huonomman verotulokasvuennusteen vuoksi. Kiitän omasta puolestani henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä. Hannu Tsupari kaupunginjohtaja

6 Kaupungin hallinto Varkauden kaupunki toimi alkaen uuden organisaation mukaisesti. Nykyinen kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa vuonna Valtuuston kokoonpano on seuraava: Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2009: Risto Husu, valtuuston puheenjohtaja, KOK Kari Rajamäki, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, SDP Kari Kärkkäinen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, KD Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2009: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (13) Kari Rajamäki Leea Oksiala / Anne Tenhunen 1) Mika Hentunen Paula Pulliainen Timo Suhonen Juha Soininen Mervi Ilonen Kauko Kokki Juha Koivula Pia Hedman Raimo Koikkalainen Osmo Rantula Lasse Kirjavainen Kristillisdemokraatit (11) Kari Kärkkäinen Janne Kuronen Keijo Kaunisto Päivi Korpivaara Ismo Kivi Virve Olli Esa Tuovinen Juha Kärkkäinen Linda Lundberg Terhi Siippainen Marja Kiljunen 1) Kv Leea Oksialan tilalle Anne Tenhunen Vasemmistoliitto (5) Matti Semi Raija Puumalainen Suvi Venäläinen Kai Pärnänen Ari Häkkinen Kansallinen Kokoomus (9) Jyrki Haapala Risto Husu Martti Lamberg Minna Selkomaa Kaisa Hartikainen-Herranen Pertti Laitinen Klaus Moisander Markko Rothström Marja Jouppila Suomen Keskusta (4) Riikka Manner Juha Nissilä Saija Kärkkäinen Esko Ruuskanen Perussuomalaiset (1) Pekka Keto

7 4 Kaupunginhallituksen jäsenet vuonna 2009: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Janne Kuronen (KD) 1. varapuheenjohtaja Mika Hentunen (SDP) 2. varapuheenjohtaja Jyrki Haapala (KOK) Pia Hedman (SDP) Minna Selkomaa (KOK) Leea Oksiala / Mervi Ilonen (SDP) 2) Raija Puumalainen (VAS) Juha Soininen (SDP) Riikka Manner / Saija Kärkkäinen (KESK) 1) Keijo Kaunisto (KD) Juha Nissilä (KESK) Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Hannu Tsupari. Lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajisto v. 2009: Keskusvaalilautakunta Puheenjohtaja Marja Kiljunen Varapuheenjohtaja Lasse Ijäs / Olavi Lumme 4) Sivistyslautakunta Puheenjohtaja Anni Virnes / Kaisa Hartikainen-Herranen 3) Varapuheenjohtaja Päivi Korpivaara Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Ismo Kivi Varapuheenjohtaja Pasi Leinamo Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Pertti Laitinen Varapuheenjohtaja Raimo Koikkalainen Tekninen lautakunta Puheenjohtaja Saija Kärkkäinen Varapuheenjohtaja Pekka Kolari Teknisen lautakunnan lupajaosto Puheenjohtaja Mirja Immonen Varapuheenjohtaja Pauli Jumppainen 1) Kv Riikka Mannerin tilalle Saija Kärkkäinen 2) Kv Leea Oksialan tilalle Mervi Ilonen 3) Kv Anni Virneksen tilalle Kaisa Hartikainen-Herranen 4) Kv Lasse Ijäksen tilalle Olavi Lumme

8 5 Varkauden kaupungin tilivelvolliset Kuntalain 75 :n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kaupunginvaltuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Kuntalain mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Viranhaltijoiden kohdalla rajanveto on vaikeampaa, koska laissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Yleisesti tilivelvollisina viranhaltijoina on pidetty toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos tilivelvolliset on määritelty ennakolta. Kaupunginvaltuuston päättämät tilivelvolliset ovat: - kaupunginhallituksen jäsenet - lautakuntien jäsenet - johtokuntien jäsenet - kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jaostojen jäsenet - toimikuntien jäsenet - kaupunginjohtaja - toimialajohtajat - palvelualueiden päälliköt - kehitysjohtaja - hallintojohtaja - henkilöstöjohtaja - elinkeinojohtaja - talousjohtaja.

9 6 Varkauden kaupungin organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Liikelaitos Soisalon Työterveys Kaupunginhallitus Keskitetyt konsernipalvelut Talous, henkilöstö ja prosessit Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Kaupunginjohtaja Konsernihallinto Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut Hallintojohtaja Sivistystoimiala/ Sivistysjohtaja Sisäinen tarkastus Sosiaali- ja terveystoimiala/ Sosiaali- ja terveysjohtaja Kaupunkikehitys Elinkeinojohtaja Tekninen toimiala/ Tekninen johtaja Konserniyhteisöt Yhtiöt KY:t Säätiöt Yhteistoiminta - Hallinto - Koti- ja laitoshoito - Vastaanottopalvelut - Psykososiaaliset palvelut - Hallinto - Perusopetus - Varhaiskasvatus - Kulttuuripalvelut - Liikuntapalvelut - Nuorisopalvelut - Soisalo - opisto - Hallinto - Maankäyttö - Tilapalvelu - Kunnallistekniikka - Rakennusvalvonta

10 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous oli vuonna 2009 nopeassa syöksykierteessä. Teollisuustuotanto väheni alhaisen vientikysynnän johdosta suhteellisesti enemmän kuin lamavuonna Suomen reaalinen bruttokansantuote jäi vuonna ,8 prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Tuotannon määrä supistui rajusti vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja pysähtyi vuoden 2009 lopulla. Globaalin taantuman aiheuttama maailmankaupan pudotus sekä Suomen suhteellisesti tärkeämmän Venäjälle suuntautuvan viennin voimakas lasku ovat heikentäneet vientikysyntää muita euromaita enemmän. Taloudellisen tilanteen huonontuminen näkyi myös uusien yritysten perustamisen vähentymisenä. Ennusteen mukaan talouskriisiä edeltänyttä tuotannon määrää ei saavuteta vielä vuoden 2012 loppuun mennessä. Yleisesti arvioidaan, että maan talous lähtee nousuun usean kuukauden viipeellä muihin Euroopan maihin verrattuna. Työttömyyden odotetaan olevan kasvussa vielä vuonna Työttömyysaste pysynee noin 9 prosentissa. Elvytystoimien jäljiltä korkotaso on yleisesti erittäin matala. Kuluttajahinnat olivat vuoden 2009 päättyessä alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Inflaation ennustetaan pysyvän lähivuosina maltillisena. Elvytyspolitiikan seurauksena julkinen sektori on velkaantunut merkittävästi. Lähivuosien talouskehitystä arvioitaessa yhtenä keskeisenä tekijänä onkin finanssipolitiikan asteittainen kiristäminen liian suuren velkaantumisen estämiseksi. Vaikka maailmantalouden taantuma on alkanut osoittaa toipumisen merkkejä, niin elpymisen voidaan arvioida olevan varsin hidasta tuotannon alhaisesta vertailutasosta huolimatta. Talouskasvun ennustetaan jäävän vaimeaksi vuoden 2011 alkupuolelle saakka. Vuositasolla BKT:n määrän arvioidaan kasvavan 1,6 % v. 2010, 1,8 % v ja 2,2 % v (Lähde Tilastokeskus, Suomen Pankki) Kuntatalouden kehitys Myös kuntien tilanne heikkeni selvästi vuonna 2009 huolimatta siitä, että valtion tuki kunnille kasvoi. Kuntien menojen voimakas kasvu yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa johti viime vuonna kuntien vuosikatteiden alenemiseen ja lainakannan tuntuvaan kasvuun. Tilastokeskuksen kuntien tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate aleni vuonna 2009 lähes neljänneksellä eikä enää riittänyt kattamaan poistoja. Myös kuntayhtymien rahoitusasema heikkeni hieman vuodesta Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta ylitti jo 11 miljardia euroa.

11 8 Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Varkauden väestö ja työllisyys Varkauden väkiluku oli tilanteessa Väkiluvun kokonaismuutos edelliseen vuoteen verrattuna oli Vuonna 2008 vastaava kokonaismuutos oli henkilöä. Varkauden keskimääräinen työttömyysaste/kuukausi vuonna 2009 oli 16,3 % (vuonna ,3 %). Pohjois-Savon keskimääräinen työttömyysaste /kk oli vuonna ,4 % (vuonna ,7 %) ja koko maassa vuonna 2009 oli 9,8 % (vuonna ,6 %). Varkauden työttömyysaste joulukuun lopussa 2009 oli 18,4 %, Varkauden seudun alueella 17,4 %, Pohjois-Savossa 14,0 ja koko maassa 11,3 %. Työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli joulukuussa 2009 Varkaudessa 1931 henkilöä, mikä on 512 henkilöä (36 %) enemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Vuoden 2009 lopussa oli alle 25-vuotiaita työnhakijoita 235 henkilöä (v henkilöä) ja ylivuoden työttöminä olleita 322 henkilöä (v henkilöä) Väestömäärän muutokset Väestömäärän kehitys Asukkaat

12 9 Väestömäärän muutos -% ,6 0,4 0,2 0,0 M u u t o s -0,2-0,4-0,6 % -0,8-1,0-1,2-1,4-1, % 0,3-0,9-1,0-1,0-0,8-0,6-0,7-0,7-0,4-1,3-1,3-1,0-1,0-1,1 Työttömyysaste -% vuosittain keskimäärin kuukaudessa

13 10 Varkauden työpaikkakehitys Varkauden työpaikat toimialoittain

14 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Konsernihallinnon uudelleen organisointi toteutettiin alkaen. Konsernihallinto on jaettu kolmeen vastuualueeseen (talous, henkilöstö ja prosessit; laki, hallinto ja tietohallinto; kaupunkikehitys). Konsernipalvelut yksikkö aloitti toimintansa alkaen (toimistopalvelut, ruokapalvelut, puhtauspalvelut ja atk-palvelut). Perusturvalautakunnan ja terveyslautakunnan yhdistäminen uudeksi sosiaali- ja terveyslautakunnaksi toteutettiin alkaen. Sosiaali- ja terveystoimi on tehnyt ostopalvelusopimuksen lääkäripalveluista (vastaanottotoiminta ns. Taulumäen alue ja Kangaslammin alue sekä päivystysalue) yksityisen palvelutuottajan kanssa alkaen. Lääkäripulan takia ostopalvelutoiminnan aloittaminen on ollut välttämätöntä. Koulutuslautakunnan ja sivistyslautakunnan yhdistäminen uudeksi sivistyslautakunnaksi toteutettiin alkaen. Samassa yhteydessä siirtyi varhaiskasvatus sosiaalitoimesta sivistystoimeen. Lukion toiminta siirtyi alkaen Savon Koulutuskuntayhtymän toiminnaksi. Teknisen lautakunnan alaisesta jätehuollosta muodostettiin kirjanpitoon vuoden 2009 alusta oma laskennallisesti eriytetty yksikkö. Kunnallistekniikka (liikenneväylien kunnossapito, kunnallistekniikan rakentaminen ja viherympäristö) on ulkoistettu alkaen. Seudullinen ympäristöyksikkö aloitti toimintansa Soisalon Työterveys liikelaitoksen toiminta laajeni vuoden 2009 aikana merkittävästi Pieksämäen kaupungin tullessa mukaan liikelaitokseen. Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy:n toimintaa on linjattu vuoden 2009 aikana. Tavoitteen mukaisesti KSK Oy:stä kehittyy toimiva elinkeinoyhtiö. Yhtiön uusi seitsenjäseninen hallitus aloitti toimintansa Yhtiön hallituksessa on vahvasti mukana elinkeinoelämän edustus. Toimintakatteen kasvu vuoteen 2008 verrattuna on 3,7 % (3,5 milj. euroa) Toimialat ylittivät talousarviomäärärahat lukuun ottamatta yleishallinnon osa-aluetta. Sosiaali- ja terveystoimelle on myönnetty vuonna 2009 lisämäärärahaa 1,930 milj. euroa. Tämän lisämäärärahan lisäksi ylitystä syntyi 0,763 milj. euroa. Sivistystoimelle on myönnetty lisämäärärahaa 0,390 milj. euroa. Myönnetyn lisämäärärahan lisäksi ylitystä on syntynyt 0,164 milj. euroa. Tekninen toimi ylitti määrärahat 0,160 milj. euroa. Verotulot ovat vähentyneet vuodesta ,2 % (3 milj. euroa). Valtionosuudet ovat lisääntyneet vuodesta ,3 % (1,4 milj.euroa). Kaupungin lainakanta väheni vuonna ,2 milj. euroa. Asukasta kohti lainaa on (v /as.).

15 12 Koko konsernin lainakanta lisääntyi vuodesta ,7 milj. euroa. Asukasta kohti konsernissa on lainaa (v /as.). Antolainojen määrä kasvoi vuonna ,4 milj. euroa. Takausten määrä lisääntyi vuonna ,0 milj. euroa. Lisäys aiheutui lähes kokonaan Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n lainoista. Rahoituskustannusten minimoimiseksi on tytäryhteisöjen lainojen vakuutena käytetty kaupungin takauksia Kaupungin henkilöstö Koko henkilöstömäärä (sis. myös liikelaitoksen) oli vuoden 2009 lopussa (v ). Kokonaishenkilöstön määrä väheni kaupungin osalta 95 henkilöllä ja kasvoi liikelaitoksen osalta 19 henkilöllä mm. Pieksämäen kaupungin liittyessä Soisalon Työterveys liikelaitokseen. Henkilökunnan määrä ilman työllistettyjä ja oppisopimusopiskelijoita oli (v ). Vakituisen henkilöstön määrä vuoden 2009 lopussa oli (kaupunki 1275 ja liikelaitos 41) Vähenemä edelliseen vuoteen verrattuna 103. Määräaikaista henkilöstöä oli 241 (v ). Henkilöstökulut sivukuluineen olivat v yhteensä 61,532 milj. euroa, mikä on 2,991 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Henkilöstä koskevia tietoja ja tunnuslukuja esitetään tarkemmin erikseen laadittavassa henkilöstökertomuksessa. Henkilökunta (1 568 henkilöä) toimialoittain v. 2009

16 13 Vakinainen ja määräaikainen (ilman työllistettyjä ja oppisopimuskoulutusta) 1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskit Kansainvälisen vientikysynnän romahduksen myötä kansantalous syöksyi lamaan vuoden 2008 lopulla. Lama on syventynyt vuoden 2009 aikana. Mm. kansantuote on alentunut vuoden 2009 aikana 7-8 prosenttiyksikköä. Vaatimaton talouskehitys heijastuu kuntiin ja kuntatalouteen. Kuntatalouden kasvunäkymät ovat hyvin epävarmat. Kuntatalouden tasapaino on toteutettava alentamalla toimintamenojen kasvua viime vuosien tasosta. Toimintojen määrälliseen ja laadulliseen kehittämiseen ei ole lähivuosina varaa. Pikemminkin on tarpeen vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Mikäli velvoitteita ei kyetä alentamaan, paineet kunnallisverotuksen kiristymiseen ovat voimakkaat. Varkauden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman ( ) toteuttaminen suunnitellulla tavalla on osoittautunut mahdottomaksi muuttuneessa taloustilanteessa. Stora Enson tehtaiden toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat mahdolliset muutokset ja näiden muutosten vaikutukset kaupungin talouteen eivät ole vielä tiedossa ( ) Ympäristötekijät Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot ympäristöasioista. Ympäristötuotolla tarkoitetaan toiminnasta saatua tuloa, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun esim. jätehuolto- ja jätevesimaksut, ympäristön pilaajilta perityt korvaukset kunnan suorittamista tai teettämistä kunnostustöistä.

17 14 Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristösuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäristö investoinnilla tarkoitetaan pitkävaikutteisia menoja, jotka syntyvät tulevien haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisemisestä, vähentämisestä tai poistamisesta. Vuonna 2009 toteutetut ympäristöinvestoinnit olivat: jätehuollon uuden yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen rakentaminen, josta kaupungin osuus oli euroa. saastuneiden maa-alueiden kunnostus euroa. Toimialojen toimintatuottoihin ja menoihin sisältyvistä ympäristöasioista ei ole koottu erillistä ympäristötilinpitoa. 2. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on kaupungin itsensä luoma valvonnan järjestely johtamisen tueksi ja riskien hallitsemiseksi. Vastuu sisäisen valvonnan organisoinnista on kaupunginhallituksella ja toimivalla johdolla. Toimialoilla on sisäisen valvonnan suunnitelmat, joiden suunnitelmien toteutumisesta on raportoitu kaupungin johdolle ja tarkastustoimelle. Kaupunginhallituksessa hyväksyttiin sisäisen valvonnan yleisohje ja menettelyohje ja sisäisen tarkastuksen toimintaohje Sisäisen valvonta on järjestetty tarkoituksenmukaisesti. Riskienhallintaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ja vuoden 2010 aikana päivitetään nykyinen riskienhallintasuunnitelma. 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 3.1. Varkauden talouden kehitys Kaupungin taloutta rasittavat erityisesti aikaisempien vuosien alijäämät ( ,8 milj. euroa) sekä runsas lainakanta ( ,6 milj. euroa). Vuoden 2009 tilikauden ylijäämä oli 0,174 milj. euroa. Kumulatiivinen alijäämä väheni ja se oli vuoden lopussa 11,350 milj. euroa. Kaupungin oma lainakanta väheni 7,154 milj. euroa ja lainakanta oli vuoden 2009 lopussa 45,428 milj. euroa. Lainakanta asukasta kohden oli euroa (kunnat keskimäärin arvio 1875 euroa/asukas). Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,133 milj. euroa (+ 3,9 %).

18 15 Toimintakulut kasvoivat 4,363 milj. euroa (+ 3,5 %). Tilikauden toimintakate oli 97,111 milj. euroa. Toimintakatteen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,473 milj. euroa (+ 3,7 %). Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintakatteiden arvioidaan kasvavan vuonna ,7 %. Vuoden 2009 verotulot vähenivät edellisestä vuodesta 3,022 milj. euroa (- 4,2 %). Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien verotulojen kasvu vuonna 2009 on 0,4 %. Valtionosuudet kasvoivat 1,374 milj. euroa (+ 4,2 %). Rahoitustuottojen ja kulujen nettolisäys (meno) 0,157 milj. euroa (+ 31,2 %). Vuoden 2009 vuosikate oli 4,279 milj. euroa (v ,558 milj. euroa) ja asukasta kohden 187 euroa (v euroa). Vuosikate pieneni edellisestä vuodesta 5,279 milj. euroa (-55,2 %). Vuosikate oli poistoista 79,9 %. Kokonaisinvestointimenot olivat v ,217 milj. euroa, nettoinvestoinnit 3,639 milj. euroa (v nettoinvestoinnit 4,350 milj. euroa). Kaupungin antolainojen määrä oli tilikauden lopussa 5,602 milj. euroa ja ne lisääntyivät 0,426 milj. euroa. Kaupungin myöntämien takausten määrä oli 53,747 milj. euroa, lisäystä edelliseen vuoteen 6,981 milj. euroa Tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2009 tilikauden tulos oli alijäämäinen 1,050 milj. euroa. Varausten ja rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 0,174 milj. euroa. Tuloslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitoksen ulkoisista tuotoista ja kuluista.

19 16 VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ ulkoinen TULOSLASKELMA 1000 e Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Varausten lisäys (-) Rahastojen lisäys (-) Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut, % 23,7 24,5 24,9 Vuosikate/poistot, % 79,9 172,1 68,8 Vuosikate, asukasta kohti Asukasmäärä

20 17 Verotulot ja valtionosuudet Verotulot, yht muutos -% 0,0 3,5 5,8 3,7 6,6-4,2 Kunnallisvero muutos -% 1,5 4,5 6,2 3,2 6,3-2,6 Yhteisövero muutos -% -13,7-11,0 4,2 7,9-6,2-33,6 Kiinteistövero muutos -% 0,2 12,1-1,6 6,9 39,1 4,9 Koiravero 34 0 Tuloveroprosentti 18,25 18,25 19,00 19,00 19,00 19,00 Valtionosuudet muutos -% -9,8 12,5 12,4 2,8 15,7 4,3 - valt.os. sis. verotulontasaus ja harkinnanvar. avustus ja yhdistymisavustus *) verotulojen vähennystä kompensoitu valt.osuutta korottomalla alkaen v Verot ja valtionosuudet yht muutos -% -2,8 5,9 7,7 3,4 9,2-1, Verotulot, 1000 e TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero

21 18 Tuloslaskelman tuotot 2009 (ulkoiset) Valtionosuude t; ; 25 % Rahoitustuotot ; 1 723; 1 % Toimintatuotot ; ; 23 % Verotulot; ; 51 % Aineet, tarvikkkeet, tavarat 6 % Toimintakulut 2009, ulkoiset Avustukset 6 % Vuokrat 1 % Muut toimintakulut 2 % Muut palvelujen ostot 16 % Asiakaspalvel ujen ostot 20 % Henk.kulut 49 %

22 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana voidaan tarkastella rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden rahavirran yhteismäärä osoittaa rahavarojen muutoksen tilikaudella. Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitoksen varsinaisen toiminnan, investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista.

23 20 VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ RAHOITUSLASKELMA 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat , Rahavarat 1.1., Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 88,5 186,3 59,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 35,1 247,5 32,6 Lainanhoitokate 0,7 1,4 0,7 Kassan riittävyys Asukasmäärä

24 21 4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Kaupungin taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tase ja sen tunnusluvut (ilman liikelaitosta) VARKAUDEN KAUPUNGIN TASE ilman liikelaitosta (Soisalon Työterveys) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,67 Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot , ,35 Muut pitkävaikutteiset menot , ,90 Ed.tilikauden alijäämä , ,79 Tilikauden ylijäämä , ,94 Aineelliset hyödykkeet , ,17 Maa-ja vesialueet , ,75 Rakennukset , ,36 PAKOLLISET VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,02 Kaatopaikan jälkihoito 0, ,00 Koneet ja kalusto , ,44 Valt.os.pal.vastuut , , , ,57 Eläkevaraukset , ,48 Sijoitukset Muut pakolliset varaukset , ,55 Osakkeet ja osuudet , , , ,03 Muut lainasaamiset , , , ,96 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT PYSYVÄT VASTAAVAT , ,43 Valtion toimeksiannot , ,94 Muut toim.pääomat 6 297, ,42 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,36 Valtion toimeksiannot , ,47 Muut toimeksiantojen varat 6 297, ,42 VIERAS PÄÄOMA , ,89 Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vak.laitoks , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä , ,17 Vaihto-omaisuus Muut velat , ,17 Aineet ja tarvikkeet , ,23 Siirtovelat 0, ,57 Saamiset Lyhytaikainen , ,35 Pitkäaikaiset saamiset Lainat rahoitus-ja vak.laitoks , ,64 Muut saamiset , ,22 Lainat julkisyhteisöiltä , ,36 Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot , ,30 Myyntisaamiset , ,61 Ostovelat , ,69 Lainasaamiset ,00 0,00 Muut velat , ,78 Muut saamiset , ,11 Siirtovelat , ,50 Saamiset yhteensä , ,94 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 0, , , ,72 Lyhytaikainen , ,27 VIERAS PÄÄOMA , ,62 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,18 VASTATTAVA YHTEENSÄ , ,18 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 56,3 54,1 Suhteellinen velkaantuneis.% 47,6 51,6 Kertynyt alijäämä 1000 e Kertynyt alijäämä e/asukas Lainakanta Lainakanta e/asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

25 22 TASE YHDISTELY VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS TASE KAUPUNKI LIIKELAITOS ELIMINOINNIT ELIMINOINNIT YHTEENSÄ VASTAAVAA KAUPUNKI LIIKELAITOS PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,93 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,44 Koneet ja kalusto , , , ,88 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,44 Muut lainasaamiset , , , ,01 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,51 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,47 Muut toimeksiantojen varat 6 297, , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,22 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , , ,22 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , , ,59 Lainasaamiset , ,00 0,00 Muut saamiset , , , , , , , ,90 Saamiset yhteensä , , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , ,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , , , ,48 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , ,09 Taseen tunnusluvut 2009 Kaupunki Liikelaitos Kaup+liikel Omavaraisuusaste, % 56,3-90,3 56,7 Suhteellinen velkaantuneis.% 47,6 25,0 47,1 Kertynyt alijäämä 1000 e Kertynyt alijäämä e/asukas Lainakanta Lainakanta e/asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

26 23 KAUPUNKI LIIKELAITOS ELIMINOINNIT ELIMINOINNIT YHTEENSÄ VASTATTAVAA KAUPUNKI LIIKELAITOS OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,89 Muut omat rahastot , ,35 Ed.tilikauden alijäämä , , ,55 Tilikauden yli-/alijäämä , , , , , ,50 PAKOLLISET VARAUKSET Valt.os.pal.vastuut , ,00 Eläkevaraukset , ,88 Muut pakolliset varaukset , , , ,91 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,84 Muut toim.pääomat 6 297, , , ,47 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.lait , ,79 Lainat julkisyhteisöiltä , ,53 Muut velat , , , ,86 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vak.lait , ,40 Lainat julkisyhteisöiltä , , , ,64 Saadut ennakot , ,53 Ostovelat , , , , ,73 Muut velat , , ,33 Siirtovelat , , , , , , , ,35 VIERAS PÄÄOMA , , , , ,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , ,09

27 24 Kaupungin lainakanta VARKAUDEN KAUPUNKI Kaupungin Lainakanta Konsernin Lainakanta Nettoinvest. lainakanta kaupunki lainakanta konserni Vuosi /asukas /asukas v v v v v v v v v v v v v

28 25 5. KOKONAISTULOT JA MENOT Kokonaismenojen ja tulojen laskelma on muodostettu kaupungin ja liikelaitos Soisalon Työterveys tulos- ja rahoituslaskelmista. Kaupungin kokonaistulot olivat 136,7 milj. euroa ja kokonaismenot 142,3 milj. euroa. Tulojen ja menojen erotus oli 5,6 milj. euroa. Kun siihen lisätään rahoituslaskelmasta Muut maksuvalmiuden muutokset (0,2 milj. euroa) saadaan kassavarojen muutokseksi 5,8 milj. euroa. Se vastaa kassavarojen vähennystä vuoden 2009 aikana. VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS KOKONAISTULOT- JA MENOT VUOSINA Vuosi 2009 Vuosi 2008 Vuosi 2007 TULOT Milj.euroa % Milj.euroa % Milj.euroa % Varsinainen toiminta Toimintatuotot 30,9 22,61 30,1 19,29 29,17 22,14 Verotulot 68,4 50,05 71,47 45,80 67,07 50,91 Valtionosuudet 33,6 24,58 32,22 20,65 27,85 21,14 Korkotuotot 0,10 0,07 1,16 0,74 0,20 0,15 Muut rahoitustuotot 1,59 1,16 1,66 1,06 0,49 0,37 Satunnaiset tuotot 0,02 0,01 0 0,00 0,50 0,38 Tulorahoituksen korjauserät 0,70 0,51-0,52-0,33 - käyttöomaisuuden myyntivoitot -0,39-0,29 0,52 0,33-0,80-0,61 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,38 0,28 0,25 0,16 0,68 0,52 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1,18 0,86 1,27 0,81 2,32 1,76 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys 0,19 0,14 7,63 4,89 0,91 0,69 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 6,29 4,03 0,87 0,66 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 4,00 2,56 2,50 1,9 Kokonaistulot yhteensä 136,7 100,00 156,1 100,00 131,8 100,00 VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS KOKONAISTULOT- JA MENOT VUOSINA Vuosi 2009 Vuosi 2008 Vuosi 2007 MENOT Milj.euroa % Milj.euroa % Milj.euroa % Varsinainen toiminta Toimintakulut 128,1 90,00 123,73 89,45 118,23 87,96 - valmistus omaan käyttöön -0,66-0,46-0,90-0,65-1,17-0,87 Korkokulut 1,85 1,30 2,81 2,03 2,52 1,88 Muut rahoituskulut 0,52 0,37 0,51 0,37 0,95 0,71 Satunnaiset kulut 0 0,00 0,44 0,32 0,21 0,16 Tulorahoituksen korjauserät 0,70 0,49-0,02-0,01 +/- Pakollisten varausten muutos 0,08 0,06 0 0,00 0,02 0,01 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,08 0,06 0,02 0,01-0,08-0,06 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 5,21 3,66 5,38 3,89 7,36 5,47 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0,62 0,44 0,07 0,05 0,04 0,03 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 6,93 4,87 6,29 4,55 6,34 4,71 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman vähennykset -1,1-0,77 0 0,00 0,00 Kokonaismenot yhteensä 142,3 100,00 138,3 100,00 134,41 100,00

29 26 6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernin toiminnan ohjaus Kaupunkikonsernin ohjaus tapahtuu valtuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti. Kaupunkikonsernin valvonta on järjestetty osana konsernijohtamista. Kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje sisältää osion konsernivalvonnasta. Tytäryhteisöt ovat raportoineet toiminnastaan ja taloudesta kaupunginjohdolle osavuosikatsauksen yhteydessä. Yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa on järjestetty tapaamisia vuoden 2009 aikana. Vuoden 2009 aikana on aloitettu yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa rahoitusriskien kartoitus. Tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on kooste tasekirjassa. Yhdistely konsernitilinpäätökseen Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöt (8 kpl) ja kuntayhtymät (6 kpl), joiden jäsenkunta Varkauden kaupunki on.

30 27 VARKAUS KONSERNI Tytäryhteisöt Savon Hankinta Oy 50 % Keski-Savon Teollisuuskylä Oy 100,00 % Varkauden Metallihovi Oy 100 % Varkauden Taitotalo Oy 100 % Varkauden Vuokratalot Oy 100 % Varkauden Aluelämpö Oy 79,90 % Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy 88,92 % Kiinteistö Oy Varkauden Kongressi- ja kulttuurikeskus 52 % Osakkuusyhteisöt Kiinteistö Oy Taulumäen Toripaviljonki 16,12 % Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistöt Oy 33,33 % Tietokartano Oy 18,00 % Asunto Oy Kehrääjäntie 24,48 % Kuntayhtymät Savonia-ammattikorkeakoulu ky 25,76 % Savon Koulutuskuntayhtymä 32,68 % Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri Ky 4,93 % Pohjois-Savon Liitto 11,22 % Vaalijalan Ky 6,12 % Itä-Suomen Päihdehuollon ky 3,30 % Säätiöt Varkauden Vanhaintukisäätiö Kangslammin Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry Merkittävät avustettavat Varkauden Teatterin kannatusyhdistys

31 28 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,74 Toimintakulut , ,18 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,21-256,56 Toimintakate , ,00 Verotulot , ,88 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot , ,85 Muut rahoitustuotot , ,86 Korkokulut , ,21 Muut rahoituskulut , ,81 Vuosikate , ,58 Poistot ja arvonalentumiset: Suunn.mukaiset poistot , ,69 Tilikauden yli- ja alipariarviot 0,00 Arvonalentumiset ,82 Satunnaiset erät , ,88 Tilikauden tulos , ,19 Tilinpäätössiirrot , ,14 Vähemmistöosuudet , ,61 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,95 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 50,9 54,7 Vuosikate/Poistot, % 115,7 139,8 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

32 29 KONSERNI RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,58 Satunnaiset erät , ,97 Tulorahoituksen korjauserät , ,91 Toiminnan rahavirta , ,70 Investointien rahavirta Investointimenot , ,67 Rahoitusosuudet investointimen , ,20 Pysyvien vast.hyöd.luovutustulot , ,98 Investointien rahavirta , ,49 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,79 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,97 Antolainasaamisten vähennykset , ,73 Antolainauksen muutokset , ,76 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,36 Pitkäaikaisten lainojen , ,21 vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,95 Lainakannan muutokset , ,20 Oman pääoman muutokset , ,26 Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.ant.varojen ja pääom.m , ,49 Vaihto-omaisuuden muutos , ,24 Saamisten muutos , ,55 Korottomien velkojen muutos , ,91 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,19 Rahoituksen rahavirta , ,41 Rahavarojen muutos , ,62 Rahavarojen muutos , ,97 Rahavarat , ,35 Rahavarat , ,62 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 50,6 60,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 36,0 36,0 Lainanhoitokate 1,2 0,8 Kassan riittävyys Asukasmäärä

33 30 KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet , ,10 Muut pitkävaikutteiset menot , ,69 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,79 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,77 Rakennukset , ,14 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,78 Koneet ja kalusto , ,67 Muut aineelliset hyödykkeet , ,49 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,75 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,61 Sijoitukset: Osakkusyhtiöosuudet , ,41 Muut osakkeet ja osuudet , ,64 Joukkovelkakirjalainasaam. 0,00 0,00 Muut lainasaamiset , ,62 Muut saamiset 257,52 120,69 Sijoitukset yhteensä , ,63 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,25 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,40 Muut toimeksiantojen varat , ,50 Toimeksiantojen varat yhteensä , ,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,77 Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00 Valmiit tuotteet 0,00 0,00 Muu vaihto-omaisuus 303, ,51 Ennakomaksut 0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,28 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset: Myyntisaamiset 0,00 0,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset , ,34 Siirtosaamiset ,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset (ly) , ,95 Lainasaamiset (ly) , ,07 Muut saamiset (ly) , ,59 Siirtosaamiset (ly) , ,84 Saamiset yhteensä , ,79 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumenteihin 0, ,66 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,00 0,00 Muut arvopaperit 3 285, ,22 Rahoitusarvopaperit yhteensä 3 285, ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,21

34 31 KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,41 Arvonkorotusrahasto , ,18 Muut omat rahastot , ,34 Ed.tilikausien yli-/alijäämä , ,28 Tilikauden yli-/alijäämä , ,95 Oma pääoma yhteensä , ,85 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,38 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero , ,73 Vapaaehtoiset varaukset , ,61 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht , ,34 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,69 Muut pakolliset varaukset , ,41 Pakolliset varaukset yhteensä , ,10 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,70 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,53 Muut toimeksiantojen pääomat , ,87 Toimeksiantojen pääomat yhteensä , ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen: Joukkovelkakirjalainat 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,43 Lainat julkisyhteisöiltä , ,82 Lainat muilta luotonantajilta ,48 0,00 Saadut ennakot 0,00 Ostovelat 43,28 43,28 Liittymismaksut ja muut velat , ,18 Siirtovelat ,57 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,28 Lyhytaikainen: Joukkovelkakirjalainat (ly) 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (ly) , ,14 Lainat julkisyhteisöiltä (ly) , ,24 Lainat muilta luotonantajilta (ly) 0,00 Saadut ennakot (ly) , ,40 Ostovelat (ly) , ,51 Liittymismaksut ja muut velat (ly) , ,51 Siirtovelat (ly) , ,34 Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä , ,14 Vieraspääoma yhteensä , ,42 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,21 Omavaraisuusaste % 35,9 36,5 Suhteellinen velkaantuneisuus % 91,5 81,9 Kertynyt alijäämä Kertynyt alijäämä, /asukas Konserninlainat, /asukas Konserninlainakanta Konserninlainasaamiset Kunnan asukasmäärä

35 32 7. TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT Tilinpäätöstä täydennetään liitetiedoilla, jotta tuloslaskelmaa ja tasetta tarkastelemalla ei jää olennaista kaupungin ja konsernin talouteen liittyviä seikkoja havainnoimatta. Tilinpäätöksen liitetiedot on eritelty tasekirjassa. 8. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Asiaa koskeva säätely Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tilikauden tuloksen käsittely Tuloslaskelma (sis. liikelaitoksen) Tilikauden tulos ,79 Varausten muutos ,60 vanhan eläkejärjestelmän mukaiset eläkkeet Rahastojen muutos ,00 siirrot vahinkorahastosta Tilikauden ylijäämä ,81 Varkauden kaupungin tulos ennen varausten ja rahastojen muutosta oli alijäämäinen 1,050 milj. euroa. Tulokseen sisältyy myös kaupungin liikelaitoksen (Soisalon Työterveys) tulos, jotka käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti liikelaitoksen omassa kirjanpidossa. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Soisalo Työterveys liikelaitoksen alijäämä ,99 euroa johtokunnan esityksen mukaisesti siirretään liikelaitoksen taseen oman pääoman edellisen tilikauden alijäämätilille ja siirretään yhdisteltäväksi kaupungin tilinpäätökseen. kaupungin tilikauden ylijäämä on ,81 euroa, joka siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille.

36 33 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan tarkemmalla tasolla toimenpideehdotuksineen vuoden 2010 alussa ja käsitellään kaupunginvaltuustossa huhtikuussa Yli- ja alijäämät e Tp 2002 Tp 2003 Tp 2004 Tp 2005 Tp 2006 Tp 2007 Tp 2008 Tp 2009 Ts 2010 Ts 2011 Ts 2012 Tilik.yli/-alij Kumulat.yli/-alij Tpo 2013 Tpo 2014 Tpo 2015 Tpo 2016

37 34 YLEISHALLINTO KAUPUNGINVALTUUSTO TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu Kaupunginvaltuusto TP2008 KS2009 Muutos Ks+muutos Toteutuma Erotus Tuotot Kulut Toimintakate Suun. poistot 0 0 Tilikauden tulos TARKASTUSLAUTAKUNTA Talousarvion muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta suorittaa valtuuston tilikaudelle 2009 asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja antaa työstään valtuustolle kuntalain edellyttämän arviointikertomuksen. Tilintarkastuksen työpäiviä ostetaan kaupungille vuonna 2009 yhteensä 60 päivää. Päivien määrään sisältyy lakisääteinen tilintarkastus. Tarkastuslautakunnan asioiden valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät hoitaa tarkastussihteeri (tarkastussääntö 3 3. mom). Määrärahat sisältävät sisäisen tarkastuksen kulut. Tarkastussihteerin työpanoksesta 50 % kohdistuu sisäiseen tarkastukseen. Toteutuminen Tarkastuspäivät ovat toteutuneet etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti. Toteutuneet tarkastuspäivät sisältävät vuoden 2008 tilintarkastusta 29,7 päivää sekä vuoden tilintarkastuspäivästä 34,5 päivää. 2. Tarkastuslautakunnan asioiden valmistelun-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät on hoitanut tarkastussihteeri. 3. Tarkastussihteerin työpanoksesta on kohdistettu 50 % sisäiseen tarkastukseen. TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu Tarkastuslautakunta TP2008 KS2009 Muutos Ks+muutos Toteutuma Erotus Tuotot Kulut Toimintakate Suun. poistot Tilikauden tulos TUNNUSLUVUT Tarkastuspäivät ,2 4,2 Henkilöstö

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot