TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009 Kv

2

3 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 11 Kunnan henkilöstö 12 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 13 Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 14 Varkauden talouden kehitys 14 Tilikauden tuloksen muodostuminen 15 Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilinpäätöksen keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely 32 Asiaa koskeva sääntely 32 Tilikauden tuloksen käsittely 32 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 34 Kaupunginvaltuusto 34 Tarkastuslautakunta 34 Keskusvaalilautakunta 35 Kaupunginhallitus 35 Konsernihallinto 37 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 Sivistyslautakunta 69 Tekninen lautakunta 87 Vesihuolto 99 Jätehuolto Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 102 Toteutuminen toimialoittain 102 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 115 Investointien toteutuminen 116 Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 127 Tuloslaskelma(kaupunki ja liikelaitos) 127 Rahoituslaskelma 132 Tase 134 Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 162 Liikelaitos Soisalon Työterveys 162 Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Vesihuolto 169 Jätehuolto Luettelot ja selvitykset 181 Kooste tytäryhtiöistä 181 Luettelot kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 195 Tunnuslukujen selitykset Allekirjoitukset ja merkinnät 200

4 1 VARKAUDEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Tilikauden tulos, 1,050 miljoonaa euroa, oli selvästi budjetoitua heikompi. Rahastojärjestelyjen kautta tulos muodostui kuitenkin lievästi positiiviseksi. Tämä tulos vastaa kaupunginhallituksen asettamaa tavoitetta, jonka mukaan tilikauden tuloksen oli oltava vähintään Vuosi 2009 oli monella tapaa erittäin poikkeuksellinen. Taloudellisen taantuman vuoksi talousarviota jouduttiin muuttamaan kesken vuoden. Vaikka verotulot oli arvioitu talousarvioon varovasti, niiden laskun jyrkkyys yllätti kaikki. Kaikkiaan verotulot alittivat budjetoidun määrän noin kahdella miljoonalla eurolla. Verotulot kasvoivat vielä vuonna 2008 yli 6 %. Vuonna 2009 verotulot vähenivät vuoteen 2008 verrattuna yli 4 % eli noin 3 milj. euroa, joka vastaa yhtä tuloveroprosenttiyksikköä. Tulojen pettäessä henkilökunta jouduttiin lomauttamaan toiseksi lisäviikoksi kesken vuoden. Toimintakatteen kasvu oli 3,7 %, joka on selvästi alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Toimialoista suurimmat talousarviomäärärahojen ylitykset olivat sosiaali- ja terveystoimella. Sen menot ylittyivät kaikkiaan noin 2,5 miljoonalla eurolla. Suurin osa ylityksestä aiheutui sairaanhoitopiiriltä ostettujen erikoissairaanhoidon menojen ylittymisestä. Työttömyys nousi noin 12 %:sta runsaaseen 16 %:iin, mikä selittää osaltaan verotulojen vähenemää. Lisäksi Stora Enson ilmoitus tehtaan sulkemisen uhasta lisäsi entisestään epävarmuutta työmarkkinoilla. Tähän liittyen kaupungin elinkeinotoimi päätettiin järjestää Keski- Savon Kehittämisyhtiö Oy:n toimesta tapahtuvaksi. Tällä tavoin pyrittiin vastaamaan entistä paremmin siihen, että työpaikkakehitys saadaan kääntymään nousuun ja työttömyyden kasvu paremmin hallintaan. Uuden akkutehtaan harjannostajaiset loivat uskoa tulevaan. Kaupunginvaltuuston vuonna 2007 hyväksymän palvelustrategian täytäntöönpanoa jatkettiin ohjelman mukaisesti. Suurimmat muutokset tehtiin sosiaali- ja terveystoimessa, jossa saavutettiin hyviä tuloksia oikean hoidon porrastuksessa sekä palveluasumisen ja kotihoidon kehittämisessä. Leikkaustoiminta siirtyi vuoden lopussa KYS:iin kuitenkin niin, että KYS tekee Varkaudessa päiväkirurgiset leikkaukset. KYS:in kanssa kehitettiin edelleen ns. kumppanuusvirkatoimintaa, jonka tuloksena sairaalan peruserikoissairaanhoitoa antavat poliklinikat vahvistuivat merkittävästi. Näillä ratkaisuilla pystyttiin edesauttamaan sitä, että varkautelainen ja tulevaisuudessa toivottavasti myös seudun potilas voidaan hoitaa omassa sairaalassa entistä useammin.

5 2 Viime vuonna käynnistettiin selvitys ns. Keski-Savon sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi. Päätös mallin käyttöönotosta tehdään kuluvana vuonna. Jos malli hyväksytään, otetaan samalla todennäköisesti pitkä askel kohti Keski-Savon kuntien tiiviimpää yhteistyötä muillakin toimialoilla. Lähivuosien ennustetaan olevan hitaan taloudellisen kasvun vuosia. Siitä aiheutuva huono verotulokehitys luo valtavia paineita talousarvioiden laatimiseen. Tässä tilanteessa menneiden vuosien alijäämien kattaminen ei voi tapahtua samassa tahdissa kuin mitä palvelustrategiassa päätettiin. Meidän on kuitenkin kaikin tavoin toimittava niin, ettei uusia alijäämiä pääse syntymään. Siihen pääsemiseksi oman toiminnan menojen kasvun on oltava jatkossakin selvästi pienempi kuin mitä se keskimäärin on kunnissa. Ulkoisista menoista sairaanhoitopiirin menojen kasvu on saatava hallintaan kuntien yhteisin voimin. Tältä osin onkin havaittavissa yhteistyön selvää tiivistymistä kuntien kesken. Ilman yhteisiä toimenpiteitä verotulojen kasvu menee jatkossa pelkästään erikoissairaanhoidon menojen kattamiseen, eikä sekään riitä. Asiassa onnistuminen on tärkeä erityisesti Varkaudelle keskimääräistä huonomman verotulokasvuennusteen vuoksi. Kiitän omasta puolestani henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä. Hannu Tsupari kaupunginjohtaja

6 Kaupungin hallinto Varkauden kaupunki toimi alkaen uuden organisaation mukaisesti. Nykyinen kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa vuonna Valtuuston kokoonpano on seuraava: Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2009: Risto Husu, valtuuston puheenjohtaja, KOK Kari Rajamäki, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, SDP Kari Kärkkäinen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, KD Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2009: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (13) Kari Rajamäki Leea Oksiala / Anne Tenhunen 1) Mika Hentunen Paula Pulliainen Timo Suhonen Juha Soininen Mervi Ilonen Kauko Kokki Juha Koivula Pia Hedman Raimo Koikkalainen Osmo Rantula Lasse Kirjavainen Kristillisdemokraatit (11) Kari Kärkkäinen Janne Kuronen Keijo Kaunisto Päivi Korpivaara Ismo Kivi Virve Olli Esa Tuovinen Juha Kärkkäinen Linda Lundberg Terhi Siippainen Marja Kiljunen 1) Kv Leea Oksialan tilalle Anne Tenhunen Vasemmistoliitto (5) Matti Semi Raija Puumalainen Suvi Venäläinen Kai Pärnänen Ari Häkkinen Kansallinen Kokoomus (9) Jyrki Haapala Risto Husu Martti Lamberg Minna Selkomaa Kaisa Hartikainen-Herranen Pertti Laitinen Klaus Moisander Markko Rothström Marja Jouppila Suomen Keskusta (4) Riikka Manner Juha Nissilä Saija Kärkkäinen Esko Ruuskanen Perussuomalaiset (1) Pekka Keto

7 4 Kaupunginhallituksen jäsenet vuonna 2009: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Janne Kuronen (KD) 1. varapuheenjohtaja Mika Hentunen (SDP) 2. varapuheenjohtaja Jyrki Haapala (KOK) Pia Hedman (SDP) Minna Selkomaa (KOK) Leea Oksiala / Mervi Ilonen (SDP) 2) Raija Puumalainen (VAS) Juha Soininen (SDP) Riikka Manner / Saija Kärkkäinen (KESK) 1) Keijo Kaunisto (KD) Juha Nissilä (KESK) Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Hannu Tsupari. Lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajisto v. 2009: Keskusvaalilautakunta Puheenjohtaja Marja Kiljunen Varapuheenjohtaja Lasse Ijäs / Olavi Lumme 4) Sivistyslautakunta Puheenjohtaja Anni Virnes / Kaisa Hartikainen-Herranen 3) Varapuheenjohtaja Päivi Korpivaara Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Ismo Kivi Varapuheenjohtaja Pasi Leinamo Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Pertti Laitinen Varapuheenjohtaja Raimo Koikkalainen Tekninen lautakunta Puheenjohtaja Saija Kärkkäinen Varapuheenjohtaja Pekka Kolari Teknisen lautakunnan lupajaosto Puheenjohtaja Mirja Immonen Varapuheenjohtaja Pauli Jumppainen 1) Kv Riikka Mannerin tilalle Saija Kärkkäinen 2) Kv Leea Oksialan tilalle Mervi Ilonen 3) Kv Anni Virneksen tilalle Kaisa Hartikainen-Herranen 4) Kv Lasse Ijäksen tilalle Olavi Lumme

8 5 Varkauden kaupungin tilivelvolliset Kuntalain 75 :n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kaupunginvaltuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Kuntalain mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Viranhaltijoiden kohdalla rajanveto on vaikeampaa, koska laissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Yleisesti tilivelvollisina viranhaltijoina on pidetty toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos tilivelvolliset on määritelty ennakolta. Kaupunginvaltuuston päättämät tilivelvolliset ovat: - kaupunginhallituksen jäsenet - lautakuntien jäsenet - johtokuntien jäsenet - kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jaostojen jäsenet - toimikuntien jäsenet - kaupunginjohtaja - toimialajohtajat - palvelualueiden päälliköt - kehitysjohtaja - hallintojohtaja - henkilöstöjohtaja - elinkeinojohtaja - talousjohtaja.

9 6 Varkauden kaupungin organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Liikelaitos Soisalon Työterveys Kaupunginhallitus Keskitetyt konsernipalvelut Talous, henkilöstö ja prosessit Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Kaupunginjohtaja Konsernihallinto Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut Hallintojohtaja Sivistystoimiala/ Sivistysjohtaja Sisäinen tarkastus Sosiaali- ja terveystoimiala/ Sosiaali- ja terveysjohtaja Kaupunkikehitys Elinkeinojohtaja Tekninen toimiala/ Tekninen johtaja Konserniyhteisöt Yhtiöt KY:t Säätiöt Yhteistoiminta - Hallinto - Koti- ja laitoshoito - Vastaanottopalvelut - Psykososiaaliset palvelut - Hallinto - Perusopetus - Varhaiskasvatus - Kulttuuripalvelut - Liikuntapalvelut - Nuorisopalvelut - Soisalo - opisto - Hallinto - Maankäyttö - Tilapalvelu - Kunnallistekniikka - Rakennusvalvonta

10 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous oli vuonna 2009 nopeassa syöksykierteessä. Teollisuustuotanto väheni alhaisen vientikysynnän johdosta suhteellisesti enemmän kuin lamavuonna Suomen reaalinen bruttokansantuote jäi vuonna ,8 prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Tuotannon määrä supistui rajusti vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja pysähtyi vuoden 2009 lopulla. Globaalin taantuman aiheuttama maailmankaupan pudotus sekä Suomen suhteellisesti tärkeämmän Venäjälle suuntautuvan viennin voimakas lasku ovat heikentäneet vientikysyntää muita euromaita enemmän. Taloudellisen tilanteen huonontuminen näkyi myös uusien yritysten perustamisen vähentymisenä. Ennusteen mukaan talouskriisiä edeltänyttä tuotannon määrää ei saavuteta vielä vuoden 2012 loppuun mennessä. Yleisesti arvioidaan, että maan talous lähtee nousuun usean kuukauden viipeellä muihin Euroopan maihin verrattuna. Työttömyyden odotetaan olevan kasvussa vielä vuonna Työttömyysaste pysynee noin 9 prosentissa. Elvytystoimien jäljiltä korkotaso on yleisesti erittäin matala. Kuluttajahinnat olivat vuoden 2009 päättyessä alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Inflaation ennustetaan pysyvän lähivuosina maltillisena. Elvytyspolitiikan seurauksena julkinen sektori on velkaantunut merkittävästi. Lähivuosien talouskehitystä arvioitaessa yhtenä keskeisenä tekijänä onkin finanssipolitiikan asteittainen kiristäminen liian suuren velkaantumisen estämiseksi. Vaikka maailmantalouden taantuma on alkanut osoittaa toipumisen merkkejä, niin elpymisen voidaan arvioida olevan varsin hidasta tuotannon alhaisesta vertailutasosta huolimatta. Talouskasvun ennustetaan jäävän vaimeaksi vuoden 2011 alkupuolelle saakka. Vuositasolla BKT:n määrän arvioidaan kasvavan 1,6 % v. 2010, 1,8 % v ja 2,2 % v (Lähde Tilastokeskus, Suomen Pankki) Kuntatalouden kehitys Myös kuntien tilanne heikkeni selvästi vuonna 2009 huolimatta siitä, että valtion tuki kunnille kasvoi. Kuntien menojen voimakas kasvu yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa johti viime vuonna kuntien vuosikatteiden alenemiseen ja lainakannan tuntuvaan kasvuun. Tilastokeskuksen kuntien tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate aleni vuonna 2009 lähes neljänneksellä eikä enää riittänyt kattamaan poistoja. Myös kuntayhtymien rahoitusasema heikkeni hieman vuodesta Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta ylitti jo 11 miljardia euroa.

11 8 Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Varkauden väestö ja työllisyys Varkauden väkiluku oli tilanteessa Väkiluvun kokonaismuutos edelliseen vuoteen verrattuna oli Vuonna 2008 vastaava kokonaismuutos oli henkilöä. Varkauden keskimääräinen työttömyysaste/kuukausi vuonna 2009 oli 16,3 % (vuonna ,3 %). Pohjois-Savon keskimääräinen työttömyysaste /kk oli vuonna ,4 % (vuonna ,7 %) ja koko maassa vuonna 2009 oli 9,8 % (vuonna ,6 %). Varkauden työttömyysaste joulukuun lopussa 2009 oli 18,4 %, Varkauden seudun alueella 17,4 %, Pohjois-Savossa 14,0 ja koko maassa 11,3 %. Työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli joulukuussa 2009 Varkaudessa 1931 henkilöä, mikä on 512 henkilöä (36 %) enemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Vuoden 2009 lopussa oli alle 25-vuotiaita työnhakijoita 235 henkilöä (v henkilöä) ja ylivuoden työttöminä olleita 322 henkilöä (v henkilöä) Väestömäärän muutokset Väestömäärän kehitys Asukkaat

12 9 Väestömäärän muutos -% ,6 0,4 0,2 0,0 M u u t o s -0,2-0,4-0,6 % -0,8-1,0-1,2-1,4-1, % 0,3-0,9-1,0-1,0-0,8-0,6-0,7-0,7-0,4-1,3-1,3-1,0-1,0-1,1 Työttömyysaste -% vuosittain keskimäärin kuukaudessa

13 10 Varkauden työpaikkakehitys Varkauden työpaikat toimialoittain

14 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Konsernihallinnon uudelleen organisointi toteutettiin alkaen. Konsernihallinto on jaettu kolmeen vastuualueeseen (talous, henkilöstö ja prosessit; laki, hallinto ja tietohallinto; kaupunkikehitys). Konsernipalvelut yksikkö aloitti toimintansa alkaen (toimistopalvelut, ruokapalvelut, puhtauspalvelut ja atk-palvelut). Perusturvalautakunnan ja terveyslautakunnan yhdistäminen uudeksi sosiaali- ja terveyslautakunnaksi toteutettiin alkaen. Sosiaali- ja terveystoimi on tehnyt ostopalvelusopimuksen lääkäripalveluista (vastaanottotoiminta ns. Taulumäen alue ja Kangaslammin alue sekä päivystysalue) yksityisen palvelutuottajan kanssa alkaen. Lääkäripulan takia ostopalvelutoiminnan aloittaminen on ollut välttämätöntä. Koulutuslautakunnan ja sivistyslautakunnan yhdistäminen uudeksi sivistyslautakunnaksi toteutettiin alkaen. Samassa yhteydessä siirtyi varhaiskasvatus sosiaalitoimesta sivistystoimeen. Lukion toiminta siirtyi alkaen Savon Koulutuskuntayhtymän toiminnaksi. Teknisen lautakunnan alaisesta jätehuollosta muodostettiin kirjanpitoon vuoden 2009 alusta oma laskennallisesti eriytetty yksikkö. Kunnallistekniikka (liikenneväylien kunnossapito, kunnallistekniikan rakentaminen ja viherympäristö) on ulkoistettu alkaen. Seudullinen ympäristöyksikkö aloitti toimintansa Soisalon Työterveys liikelaitoksen toiminta laajeni vuoden 2009 aikana merkittävästi Pieksämäen kaupungin tullessa mukaan liikelaitokseen. Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy:n toimintaa on linjattu vuoden 2009 aikana. Tavoitteen mukaisesti KSK Oy:stä kehittyy toimiva elinkeinoyhtiö. Yhtiön uusi seitsenjäseninen hallitus aloitti toimintansa Yhtiön hallituksessa on vahvasti mukana elinkeinoelämän edustus. Toimintakatteen kasvu vuoteen 2008 verrattuna on 3,7 % (3,5 milj. euroa) Toimialat ylittivät talousarviomäärärahat lukuun ottamatta yleishallinnon osa-aluetta. Sosiaali- ja terveystoimelle on myönnetty vuonna 2009 lisämäärärahaa 1,930 milj. euroa. Tämän lisämäärärahan lisäksi ylitystä syntyi 0,763 milj. euroa. Sivistystoimelle on myönnetty lisämäärärahaa 0,390 milj. euroa. Myönnetyn lisämäärärahan lisäksi ylitystä on syntynyt 0,164 milj. euroa. Tekninen toimi ylitti määrärahat 0,160 milj. euroa. Verotulot ovat vähentyneet vuodesta ,2 % (3 milj. euroa). Valtionosuudet ovat lisääntyneet vuodesta ,3 % (1,4 milj.euroa). Kaupungin lainakanta väheni vuonna ,2 milj. euroa. Asukasta kohti lainaa on (v /as.).

15 12 Koko konsernin lainakanta lisääntyi vuodesta ,7 milj. euroa. Asukasta kohti konsernissa on lainaa (v /as.). Antolainojen määrä kasvoi vuonna ,4 milj. euroa. Takausten määrä lisääntyi vuonna ,0 milj. euroa. Lisäys aiheutui lähes kokonaan Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n lainoista. Rahoituskustannusten minimoimiseksi on tytäryhteisöjen lainojen vakuutena käytetty kaupungin takauksia Kaupungin henkilöstö Koko henkilöstömäärä (sis. myös liikelaitoksen) oli vuoden 2009 lopussa (v ). Kokonaishenkilöstön määrä väheni kaupungin osalta 95 henkilöllä ja kasvoi liikelaitoksen osalta 19 henkilöllä mm. Pieksämäen kaupungin liittyessä Soisalon Työterveys liikelaitokseen. Henkilökunnan määrä ilman työllistettyjä ja oppisopimusopiskelijoita oli (v ). Vakituisen henkilöstön määrä vuoden 2009 lopussa oli (kaupunki 1275 ja liikelaitos 41) Vähenemä edelliseen vuoteen verrattuna 103. Määräaikaista henkilöstöä oli 241 (v ). Henkilöstökulut sivukuluineen olivat v yhteensä 61,532 milj. euroa, mikä on 2,991 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Henkilöstä koskevia tietoja ja tunnuslukuja esitetään tarkemmin erikseen laadittavassa henkilöstökertomuksessa. Henkilökunta (1 568 henkilöä) toimialoittain v. 2009

16 13 Vakinainen ja määräaikainen (ilman työllistettyjä ja oppisopimuskoulutusta) 1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskit Kansainvälisen vientikysynnän romahduksen myötä kansantalous syöksyi lamaan vuoden 2008 lopulla. Lama on syventynyt vuoden 2009 aikana. Mm. kansantuote on alentunut vuoden 2009 aikana 7-8 prosenttiyksikköä. Vaatimaton talouskehitys heijastuu kuntiin ja kuntatalouteen. Kuntatalouden kasvunäkymät ovat hyvin epävarmat. Kuntatalouden tasapaino on toteutettava alentamalla toimintamenojen kasvua viime vuosien tasosta. Toimintojen määrälliseen ja laadulliseen kehittämiseen ei ole lähivuosina varaa. Pikemminkin on tarpeen vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Mikäli velvoitteita ei kyetä alentamaan, paineet kunnallisverotuksen kiristymiseen ovat voimakkaat. Varkauden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman ( ) toteuttaminen suunnitellulla tavalla on osoittautunut mahdottomaksi muuttuneessa taloustilanteessa. Stora Enson tehtaiden toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat mahdolliset muutokset ja näiden muutosten vaikutukset kaupungin talouteen eivät ole vielä tiedossa ( ) Ympäristötekijät Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot ympäristöasioista. Ympäristötuotolla tarkoitetaan toiminnasta saatua tuloa, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun esim. jätehuolto- ja jätevesimaksut, ympäristön pilaajilta perityt korvaukset kunnan suorittamista tai teettämistä kunnostustöistä.

17 14 Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristösuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäristö investoinnilla tarkoitetaan pitkävaikutteisia menoja, jotka syntyvät tulevien haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisemisestä, vähentämisestä tai poistamisesta. Vuonna 2009 toteutetut ympäristöinvestoinnit olivat: jätehuollon uuden yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen rakentaminen, josta kaupungin osuus oli euroa. saastuneiden maa-alueiden kunnostus euroa. Toimialojen toimintatuottoihin ja menoihin sisältyvistä ympäristöasioista ei ole koottu erillistä ympäristötilinpitoa. 2. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on kaupungin itsensä luoma valvonnan järjestely johtamisen tueksi ja riskien hallitsemiseksi. Vastuu sisäisen valvonnan organisoinnista on kaupunginhallituksella ja toimivalla johdolla. Toimialoilla on sisäisen valvonnan suunnitelmat, joiden suunnitelmien toteutumisesta on raportoitu kaupungin johdolle ja tarkastustoimelle. Kaupunginhallituksessa hyväksyttiin sisäisen valvonnan yleisohje ja menettelyohje ja sisäisen tarkastuksen toimintaohje Sisäisen valvonta on järjestetty tarkoituksenmukaisesti. Riskienhallintaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ja vuoden 2010 aikana päivitetään nykyinen riskienhallintasuunnitelma. 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 3.1. Varkauden talouden kehitys Kaupungin taloutta rasittavat erityisesti aikaisempien vuosien alijäämät ( ,8 milj. euroa) sekä runsas lainakanta ( ,6 milj. euroa). Vuoden 2009 tilikauden ylijäämä oli 0,174 milj. euroa. Kumulatiivinen alijäämä väheni ja se oli vuoden lopussa 11,350 milj. euroa. Kaupungin oma lainakanta väheni 7,154 milj. euroa ja lainakanta oli vuoden 2009 lopussa 45,428 milj. euroa. Lainakanta asukasta kohden oli euroa (kunnat keskimäärin arvio 1875 euroa/asukas). Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,133 milj. euroa (+ 3,9 %).

18 15 Toimintakulut kasvoivat 4,363 milj. euroa (+ 3,5 %). Tilikauden toimintakate oli 97,111 milj. euroa. Toimintakatteen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,473 milj. euroa (+ 3,7 %). Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintakatteiden arvioidaan kasvavan vuonna ,7 %. Vuoden 2009 verotulot vähenivät edellisestä vuodesta 3,022 milj. euroa (- 4,2 %). Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien verotulojen kasvu vuonna 2009 on 0,4 %. Valtionosuudet kasvoivat 1,374 milj. euroa (+ 4,2 %). Rahoitustuottojen ja kulujen nettolisäys (meno) 0,157 milj. euroa (+ 31,2 %). Vuoden 2009 vuosikate oli 4,279 milj. euroa (v ,558 milj. euroa) ja asukasta kohden 187 euroa (v euroa). Vuosikate pieneni edellisestä vuodesta 5,279 milj. euroa (-55,2 %). Vuosikate oli poistoista 79,9 %. Kokonaisinvestointimenot olivat v ,217 milj. euroa, nettoinvestoinnit 3,639 milj. euroa (v nettoinvestoinnit 4,350 milj. euroa). Kaupungin antolainojen määrä oli tilikauden lopussa 5,602 milj. euroa ja ne lisääntyivät 0,426 milj. euroa. Kaupungin myöntämien takausten määrä oli 53,747 milj. euroa, lisäystä edelliseen vuoteen 6,981 milj. euroa Tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2009 tilikauden tulos oli alijäämäinen 1,050 milj. euroa. Varausten ja rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 0,174 milj. euroa. Tuloslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitoksen ulkoisista tuotoista ja kuluista.

19 16 VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ ulkoinen TULOSLASKELMA 1000 e Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Varausten lisäys (-) Rahastojen lisäys (-) Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut, % 23,7 24,5 24,9 Vuosikate/poistot, % 79,9 172,1 68,8 Vuosikate, asukasta kohti Asukasmäärä

20 17 Verotulot ja valtionosuudet Verotulot, yht muutos -% 0,0 3,5 5,8 3,7 6,6-4,2 Kunnallisvero muutos -% 1,5 4,5 6,2 3,2 6,3-2,6 Yhteisövero muutos -% -13,7-11,0 4,2 7,9-6,2-33,6 Kiinteistövero muutos -% 0,2 12,1-1,6 6,9 39,1 4,9 Koiravero 34 0 Tuloveroprosentti 18,25 18,25 19,00 19,00 19,00 19,00 Valtionosuudet muutos -% -9,8 12,5 12,4 2,8 15,7 4,3 - valt.os. sis. verotulontasaus ja harkinnanvar. avustus ja yhdistymisavustus *) verotulojen vähennystä kompensoitu valt.osuutta korottomalla alkaen v Verot ja valtionosuudet yht muutos -% -2,8 5,9 7,7 3,4 9,2-1, Verotulot, 1000 e TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero

21 18 Tuloslaskelman tuotot 2009 (ulkoiset) Valtionosuude t; ; 25 % Rahoitustuotot ; 1 723; 1 % Toimintatuotot ; ; 23 % Verotulot; ; 51 % Aineet, tarvikkkeet, tavarat 6 % Toimintakulut 2009, ulkoiset Avustukset 6 % Vuokrat 1 % Muut toimintakulut 2 % Muut palvelujen ostot 16 % Asiakaspalvel ujen ostot 20 % Henk.kulut 49 %

22 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana voidaan tarkastella rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden rahavirran yhteismäärä osoittaa rahavarojen muutoksen tilikaudella. Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitoksen varsinaisen toiminnan, investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista.

23 20 VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ RAHOITUSLASKELMA 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat , Rahavarat 1.1., Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 88,5 186,3 59,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 35,1 247,5 32,6 Lainanhoitokate 0,7 1,4 0,7 Kassan riittävyys Asukasmäärä

24 21 4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Kaupungin taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tase ja sen tunnusluvut (ilman liikelaitosta) VARKAUDEN KAUPUNGIN TASE ilman liikelaitosta (Soisalon Työterveys) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,67 Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot , ,35 Muut pitkävaikutteiset menot , ,90 Ed.tilikauden alijäämä , ,79 Tilikauden ylijäämä , ,94 Aineelliset hyödykkeet , ,17 Maa-ja vesialueet , ,75 Rakennukset , ,36 PAKOLLISET VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,02 Kaatopaikan jälkihoito 0, ,00 Koneet ja kalusto , ,44 Valt.os.pal.vastuut , , , ,57 Eläkevaraukset , ,48 Sijoitukset Muut pakolliset varaukset , ,55 Osakkeet ja osuudet , , , ,03 Muut lainasaamiset , , , ,96 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT PYSYVÄT VASTAAVAT , ,43 Valtion toimeksiannot , ,94 Muut toim.pääomat 6 297, ,42 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,36 Valtion toimeksiannot , ,47 Muut toimeksiantojen varat 6 297, ,42 VIERAS PÄÄOMA , ,89 Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vak.laitoks , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä , ,17 Vaihto-omaisuus Muut velat , ,17 Aineet ja tarvikkeet , ,23 Siirtovelat 0, ,57 Saamiset Lyhytaikainen , ,35 Pitkäaikaiset saamiset Lainat rahoitus-ja vak.laitoks , ,64 Muut saamiset , ,22 Lainat julkisyhteisöiltä , ,36 Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot , ,30 Myyntisaamiset , ,61 Ostovelat , ,69 Lainasaamiset ,00 0,00 Muut velat , ,78 Muut saamiset , ,11 Siirtovelat , ,50 Saamiset yhteensä , ,94 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 0, , , ,72 Lyhytaikainen , ,27 VIERAS PÄÄOMA , ,62 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,18 VASTATTAVA YHTEENSÄ , ,18 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 56,3 54,1 Suhteellinen velkaantuneis.% 47,6 51,6 Kertynyt alijäämä 1000 e Kertynyt alijäämä e/asukas Lainakanta Lainakanta e/asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

25 22 TASE YHDISTELY VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS TASE KAUPUNKI LIIKELAITOS ELIMINOINNIT ELIMINOINNIT YHTEENSÄ VASTAAVAA KAUPUNKI LIIKELAITOS PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,93 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,44 Koneet ja kalusto , , , ,88 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,44 Muut lainasaamiset , , , ,01 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,51 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,47 Muut toimeksiantojen varat 6 297, , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,22 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , , ,22 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , , ,59 Lainasaamiset , ,00 0,00 Muut saamiset , , , , , , , ,90 Saamiset yhteensä , , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , ,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , , , ,48 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , ,09 Taseen tunnusluvut 2009 Kaupunki Liikelaitos Kaup+liikel Omavaraisuusaste, % 56,3-90,3 56,7 Suhteellinen velkaantuneis.% 47,6 25,0 47,1 Kertynyt alijäämä 1000 e Kertynyt alijäämä e/asukas Lainakanta Lainakanta e/asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

26 23 KAUPUNKI LIIKELAITOS ELIMINOINNIT ELIMINOINNIT YHTEENSÄ VASTATTAVAA KAUPUNKI LIIKELAITOS OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,89 Muut omat rahastot , ,35 Ed.tilikauden alijäämä , , ,55 Tilikauden yli-/alijäämä , , , , , ,50 PAKOLLISET VARAUKSET Valt.os.pal.vastuut , ,00 Eläkevaraukset , ,88 Muut pakolliset varaukset , , , ,91 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,84 Muut toim.pääomat 6 297, , , ,47 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.lait , ,79 Lainat julkisyhteisöiltä , ,53 Muut velat , , , ,86 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vak.lait , ,40 Lainat julkisyhteisöiltä , , , ,64 Saadut ennakot , ,53 Ostovelat , , , , ,73 Muut velat , , ,33 Siirtovelat , , , , , , , ,35 VIERAS PÄÄOMA , , , , ,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , ,09

27 24 Kaupungin lainakanta VARKAUDEN KAUPUNKI Kaupungin Lainakanta Konsernin Lainakanta Nettoinvest. lainakanta kaupunki lainakanta konserni Vuosi /asukas /asukas v v v v v v v v v v v v v

28 25 5. KOKONAISTULOT JA MENOT Kokonaismenojen ja tulojen laskelma on muodostettu kaupungin ja liikelaitos Soisalon Työterveys tulos- ja rahoituslaskelmista. Kaupungin kokonaistulot olivat 136,7 milj. euroa ja kokonaismenot 142,3 milj. euroa. Tulojen ja menojen erotus oli 5,6 milj. euroa. Kun siihen lisätään rahoituslaskelmasta Muut maksuvalmiuden muutokset (0,2 milj. euroa) saadaan kassavarojen muutokseksi 5,8 milj. euroa. Se vastaa kassavarojen vähennystä vuoden 2009 aikana. VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS KOKONAISTULOT- JA MENOT VUOSINA Vuosi 2009 Vuosi 2008 Vuosi 2007 TULOT Milj.euroa % Milj.euroa % Milj.euroa % Varsinainen toiminta Toimintatuotot 30,9 22,61 30,1 19,29 29,17 22,14 Verotulot 68,4 50,05 71,47 45,80 67,07 50,91 Valtionosuudet 33,6 24,58 32,22 20,65 27,85 21,14 Korkotuotot 0,10 0,07 1,16 0,74 0,20 0,15 Muut rahoitustuotot 1,59 1,16 1,66 1,06 0,49 0,37 Satunnaiset tuotot 0,02 0,01 0 0,00 0,50 0,38 Tulorahoituksen korjauserät 0,70 0,51-0,52-0,33 - käyttöomaisuuden myyntivoitot -0,39-0,29 0,52 0,33-0,80-0,61 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,38 0,28 0,25 0,16 0,68 0,52 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1,18 0,86 1,27 0,81 2,32 1,76 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys 0,19 0,14 7,63 4,89 0,91 0,69 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 6,29 4,03 0,87 0,66 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 4,00 2,56 2,50 1,9 Kokonaistulot yhteensä 136,7 100,00 156,1 100,00 131,8 100,00 VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS KOKONAISTULOT- JA MENOT VUOSINA Vuosi 2009 Vuosi 2008 Vuosi 2007 MENOT Milj.euroa % Milj.euroa % Milj.euroa % Varsinainen toiminta Toimintakulut 128,1 90,00 123,73 89,45 118,23 87,96 - valmistus omaan käyttöön -0,66-0,46-0,90-0,65-1,17-0,87 Korkokulut 1,85 1,30 2,81 2,03 2,52 1,88 Muut rahoituskulut 0,52 0,37 0,51 0,37 0,95 0,71 Satunnaiset kulut 0 0,00 0,44 0,32 0,21 0,16 Tulorahoituksen korjauserät 0,70 0,49-0,02-0,01 +/- Pakollisten varausten muutos 0,08 0,06 0 0,00 0,02 0,01 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,08 0,06 0,02 0,01-0,08-0,06 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 5,21 3,66 5,38 3,89 7,36 5,47 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0,62 0,44 0,07 0,05 0,04 0,03 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 6,93 4,87 6,29 4,55 6,34 4,71 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman vähennykset -1,1-0,77 0 0,00 0,00 Kokonaismenot yhteensä 142,3 100,00 138,3 100,00 134,41 100,00

29 26 6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernin toiminnan ohjaus Kaupunkikonsernin ohjaus tapahtuu valtuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti. Kaupunkikonsernin valvonta on järjestetty osana konsernijohtamista. Kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje sisältää osion konsernivalvonnasta. Tytäryhteisöt ovat raportoineet toiminnastaan ja taloudesta kaupunginjohdolle osavuosikatsauksen yhteydessä. Yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa on järjestetty tapaamisia vuoden 2009 aikana. Vuoden 2009 aikana on aloitettu yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa rahoitusriskien kartoitus. Tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on kooste tasekirjassa. Yhdistely konsernitilinpäätökseen Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöt (8 kpl) ja kuntayhtymät (6 kpl), joiden jäsenkunta Varkauden kaupunki on.

30 27 VARKAUS KONSERNI Tytäryhteisöt Savon Hankinta Oy 50 % Keski-Savon Teollisuuskylä Oy 100,00 % Varkauden Metallihovi Oy 100 % Varkauden Taitotalo Oy 100 % Varkauden Vuokratalot Oy 100 % Varkauden Aluelämpö Oy 79,90 % Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy 88,92 % Kiinteistö Oy Varkauden Kongressi- ja kulttuurikeskus 52 % Osakkuusyhteisöt Kiinteistö Oy Taulumäen Toripaviljonki 16,12 % Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistöt Oy 33,33 % Tietokartano Oy 18,00 % Asunto Oy Kehrääjäntie 24,48 % Kuntayhtymät Savonia-ammattikorkeakoulu ky 25,76 % Savon Koulutuskuntayhtymä 32,68 % Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri Ky 4,93 % Pohjois-Savon Liitto 11,22 % Vaalijalan Ky 6,12 % Itä-Suomen Päihdehuollon ky 3,30 % Säätiöt Varkauden Vanhaintukisäätiö Kangslammin Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry Merkittävät avustettavat Varkauden Teatterin kannatusyhdistys

31 28 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,74 Toimintakulut , ,18 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,21-256,56 Toimintakate , ,00 Verotulot , ,88 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot , ,85 Muut rahoitustuotot , ,86 Korkokulut , ,21 Muut rahoituskulut , ,81 Vuosikate , ,58 Poistot ja arvonalentumiset: Suunn.mukaiset poistot , ,69 Tilikauden yli- ja alipariarviot 0,00 Arvonalentumiset ,82 Satunnaiset erät , ,88 Tilikauden tulos , ,19 Tilinpäätössiirrot , ,14 Vähemmistöosuudet , ,61 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,95 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 50,9 54,7 Vuosikate/Poistot, % 115,7 139,8 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

32 29 KONSERNI RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,58 Satunnaiset erät , ,97 Tulorahoituksen korjauserät , ,91 Toiminnan rahavirta , ,70 Investointien rahavirta Investointimenot , ,67 Rahoitusosuudet investointimen , ,20 Pysyvien vast.hyöd.luovutustulot , ,98 Investointien rahavirta , ,49 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,79 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,97 Antolainasaamisten vähennykset , ,73 Antolainauksen muutokset , ,76 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,36 Pitkäaikaisten lainojen , ,21 vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,95 Lainakannan muutokset , ,20 Oman pääoman muutokset , ,26 Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.ant.varojen ja pääom.m , ,49 Vaihto-omaisuuden muutos , ,24 Saamisten muutos , ,55 Korottomien velkojen muutos , ,91 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,19 Rahoituksen rahavirta , ,41 Rahavarojen muutos , ,62 Rahavarojen muutos , ,97 Rahavarat , ,35 Rahavarat , ,62 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 50,6 60,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 36,0 36,0 Lainanhoitokate 1,2 0,8 Kassan riittävyys Asukasmäärä

33 30 KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet , ,10 Muut pitkävaikutteiset menot , ,69 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,79 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,77 Rakennukset , ,14 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,78 Koneet ja kalusto , ,67 Muut aineelliset hyödykkeet , ,49 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,75 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,61 Sijoitukset: Osakkusyhtiöosuudet , ,41 Muut osakkeet ja osuudet , ,64 Joukkovelkakirjalainasaam. 0,00 0,00 Muut lainasaamiset , ,62 Muut saamiset 257,52 120,69 Sijoitukset yhteensä , ,63 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,25 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,40 Muut toimeksiantojen varat , ,50 Toimeksiantojen varat yhteensä , ,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,77 Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00 Valmiit tuotteet 0,00 0,00 Muu vaihto-omaisuus 303, ,51 Ennakomaksut 0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,28 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset: Myyntisaamiset 0,00 0,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset , ,34 Siirtosaamiset ,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset (ly) , ,95 Lainasaamiset (ly) , ,07 Muut saamiset (ly) , ,59 Siirtosaamiset (ly) , ,84 Saamiset yhteensä , ,79 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumenteihin 0, ,66 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,00 0,00 Muut arvopaperit 3 285, ,22 Rahoitusarvopaperit yhteensä 3 285, ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,21

34 31 KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,41 Arvonkorotusrahasto , ,18 Muut omat rahastot , ,34 Ed.tilikausien yli-/alijäämä , ,28 Tilikauden yli-/alijäämä , ,95 Oma pääoma yhteensä , ,85 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,38 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero , ,73 Vapaaehtoiset varaukset , ,61 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht , ,34 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,69 Muut pakolliset varaukset , ,41 Pakolliset varaukset yhteensä , ,10 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,70 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,53 Muut toimeksiantojen pääomat , ,87 Toimeksiantojen pääomat yhteensä , ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen: Joukkovelkakirjalainat 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,43 Lainat julkisyhteisöiltä , ,82 Lainat muilta luotonantajilta ,48 0,00 Saadut ennakot 0,00 Ostovelat 43,28 43,28 Liittymismaksut ja muut velat , ,18 Siirtovelat ,57 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,28 Lyhytaikainen: Joukkovelkakirjalainat (ly) 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (ly) , ,14 Lainat julkisyhteisöiltä (ly) , ,24 Lainat muilta luotonantajilta (ly) 0,00 Saadut ennakot (ly) , ,40 Ostovelat (ly) , ,51 Liittymismaksut ja muut velat (ly) , ,51 Siirtovelat (ly) , ,34 Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä , ,14 Vieraspääoma yhteensä , ,42 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,21 Omavaraisuusaste % 35,9 36,5 Suhteellinen velkaantuneisuus % 91,5 81,9 Kertynyt alijäämä Kertynyt alijäämä, /asukas Konserninlainat, /asukas Konserninlainakanta Konserninlainasaamiset Kunnan asukasmäärä

35 32 7. TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT Tilinpäätöstä täydennetään liitetiedoilla, jotta tuloslaskelmaa ja tasetta tarkastelemalla ei jää olennaista kaupungin ja konsernin talouteen liittyviä seikkoja havainnoimatta. Tilinpäätöksen liitetiedot on eritelty tasekirjassa. 8. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Asiaa koskeva säätely Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tilikauden tuloksen käsittely Tuloslaskelma (sis. liikelaitoksen) Tilikauden tulos ,79 Varausten muutos ,60 vanhan eläkejärjestelmän mukaiset eläkkeet Rahastojen muutos ,00 siirrot vahinkorahastosta Tilikauden ylijäämä ,81 Varkauden kaupungin tulos ennen varausten ja rahastojen muutosta oli alijäämäinen 1,050 milj. euroa. Tulokseen sisältyy myös kaupungin liikelaitoksen (Soisalon Työterveys) tulos, jotka käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti liikelaitoksen omassa kirjanpidossa. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Soisalo Työterveys liikelaitoksen alijäämä ,99 euroa johtokunnan esityksen mukaisesti siirretään liikelaitoksen taseen oman pääoman edellisen tilikauden alijäämätilille ja siirretään yhdisteltäväksi kaupungin tilinpäätökseen. kaupungin tilikauden ylijäämä on ,81 euroa, joka siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille.

36 33 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan tarkemmalla tasolla toimenpideehdotuksineen vuoden 2010 alussa ja käsitellään kaupunginvaltuustossa huhtikuussa Yli- ja alijäämät e Tp 2002 Tp 2003 Tp 2004 Tp 2005 Tp 2006 Tp 2007 Tp 2008 Tp 2009 Ts 2010 Ts 2011 Ts 2012 Tilik.yli/-alij Kumulat.yli/-alij Tpo 2013 Tpo 2014 Tpo 2015 Tpo 2016

37 34 YLEISHALLINTO KAUPUNGINVALTUUSTO TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu Kaupunginvaltuusto TP2008 KS2009 Muutos Ks+muutos Toteutuma Erotus Tuotot Kulut Toimintakate Suun. poistot 0 0 Tilikauden tulos TARKASTUSLAUTAKUNTA Talousarvion muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta suorittaa valtuuston tilikaudelle 2009 asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja antaa työstään valtuustolle kuntalain edellyttämän arviointikertomuksen. Tilintarkastuksen työpäiviä ostetaan kaupungille vuonna 2009 yhteensä 60 päivää. Päivien määrään sisältyy lakisääteinen tilintarkastus. Tarkastuslautakunnan asioiden valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät hoitaa tarkastussihteeri (tarkastussääntö 3 3. mom). Määrärahat sisältävät sisäisen tarkastuksen kulut. Tarkastussihteerin työpanoksesta 50 % kohdistuu sisäiseen tarkastukseen. Toteutuminen Tarkastuspäivät ovat toteutuneet etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti. Toteutuneet tarkastuspäivät sisältävät vuoden 2008 tilintarkastusta 29,7 päivää sekä vuoden tilintarkastuspäivästä 34,5 päivää. 2. Tarkastuslautakunnan asioiden valmistelun-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät on hoitanut tarkastussihteeri. 3. Tarkastussihteerin työpanoksesta on kohdistettu 50 % sisäiseen tarkastukseen. TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu Tarkastuslautakunta TP2008 KS2009 Muutos Ks+muutos Toteutuma Erotus Tuotot Kulut Toimintakate Suun. poistot Tilikauden tulos TUNNUSLUVUT Tarkastuspäivät ,2 4,2 Henkilöstö

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot