TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009 Kv

2

3 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 11 Kunnan henkilöstö 12 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 13 Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 14 Varkauden talouden kehitys 14 Tilikauden tuloksen muodostuminen 15 Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilinpäätöksen keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely 32 Asiaa koskeva sääntely 32 Tilikauden tuloksen käsittely 32 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 34 Kaupunginvaltuusto 34 Tarkastuslautakunta 34 Keskusvaalilautakunta 35 Kaupunginhallitus 35 Konsernihallinto 37 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 Sivistyslautakunta 69 Tekninen lautakunta 87 Vesihuolto 99 Jätehuolto Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 102 Toteutuminen toimialoittain 102 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 115 Investointien toteutuminen 116 Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 127 Tuloslaskelma(kaupunki ja liikelaitos) 127 Rahoituslaskelma 132 Tase 134 Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 162 Liikelaitos Soisalon Työterveys 162 Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Vesihuolto 169 Jätehuolto Luettelot ja selvitykset 181 Kooste tytäryhtiöistä 181 Luettelot kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 195 Tunnuslukujen selitykset Allekirjoitukset ja merkinnät 200

4 1 VARKAUDEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Tilikauden tulos, 1,050 miljoonaa euroa, oli selvästi budjetoitua heikompi. Rahastojärjestelyjen kautta tulos muodostui kuitenkin lievästi positiiviseksi. Tämä tulos vastaa kaupunginhallituksen asettamaa tavoitetta, jonka mukaan tilikauden tuloksen oli oltava vähintään Vuosi 2009 oli monella tapaa erittäin poikkeuksellinen. Taloudellisen taantuman vuoksi talousarviota jouduttiin muuttamaan kesken vuoden. Vaikka verotulot oli arvioitu talousarvioon varovasti, niiden laskun jyrkkyys yllätti kaikki. Kaikkiaan verotulot alittivat budjetoidun määrän noin kahdella miljoonalla eurolla. Verotulot kasvoivat vielä vuonna 2008 yli 6 %. Vuonna 2009 verotulot vähenivät vuoteen 2008 verrattuna yli 4 % eli noin 3 milj. euroa, joka vastaa yhtä tuloveroprosenttiyksikköä. Tulojen pettäessä henkilökunta jouduttiin lomauttamaan toiseksi lisäviikoksi kesken vuoden. Toimintakatteen kasvu oli 3,7 %, joka on selvästi alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Toimialoista suurimmat talousarviomäärärahojen ylitykset olivat sosiaali- ja terveystoimella. Sen menot ylittyivät kaikkiaan noin 2,5 miljoonalla eurolla. Suurin osa ylityksestä aiheutui sairaanhoitopiiriltä ostettujen erikoissairaanhoidon menojen ylittymisestä. Työttömyys nousi noin 12 %:sta runsaaseen 16 %:iin, mikä selittää osaltaan verotulojen vähenemää. Lisäksi Stora Enson ilmoitus tehtaan sulkemisen uhasta lisäsi entisestään epävarmuutta työmarkkinoilla. Tähän liittyen kaupungin elinkeinotoimi päätettiin järjestää Keski- Savon Kehittämisyhtiö Oy:n toimesta tapahtuvaksi. Tällä tavoin pyrittiin vastaamaan entistä paremmin siihen, että työpaikkakehitys saadaan kääntymään nousuun ja työttömyyden kasvu paremmin hallintaan. Uuden akkutehtaan harjannostajaiset loivat uskoa tulevaan. Kaupunginvaltuuston vuonna 2007 hyväksymän palvelustrategian täytäntöönpanoa jatkettiin ohjelman mukaisesti. Suurimmat muutokset tehtiin sosiaali- ja terveystoimessa, jossa saavutettiin hyviä tuloksia oikean hoidon porrastuksessa sekä palveluasumisen ja kotihoidon kehittämisessä. Leikkaustoiminta siirtyi vuoden lopussa KYS:iin kuitenkin niin, että KYS tekee Varkaudessa päiväkirurgiset leikkaukset. KYS:in kanssa kehitettiin edelleen ns. kumppanuusvirkatoimintaa, jonka tuloksena sairaalan peruserikoissairaanhoitoa antavat poliklinikat vahvistuivat merkittävästi. Näillä ratkaisuilla pystyttiin edesauttamaan sitä, että varkautelainen ja tulevaisuudessa toivottavasti myös seudun potilas voidaan hoitaa omassa sairaalassa entistä useammin.

5 2 Viime vuonna käynnistettiin selvitys ns. Keski-Savon sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi. Päätös mallin käyttöönotosta tehdään kuluvana vuonna. Jos malli hyväksytään, otetaan samalla todennäköisesti pitkä askel kohti Keski-Savon kuntien tiiviimpää yhteistyötä muillakin toimialoilla. Lähivuosien ennustetaan olevan hitaan taloudellisen kasvun vuosia. Siitä aiheutuva huono verotulokehitys luo valtavia paineita talousarvioiden laatimiseen. Tässä tilanteessa menneiden vuosien alijäämien kattaminen ei voi tapahtua samassa tahdissa kuin mitä palvelustrategiassa päätettiin. Meidän on kuitenkin kaikin tavoin toimittava niin, ettei uusia alijäämiä pääse syntymään. Siihen pääsemiseksi oman toiminnan menojen kasvun on oltava jatkossakin selvästi pienempi kuin mitä se keskimäärin on kunnissa. Ulkoisista menoista sairaanhoitopiirin menojen kasvu on saatava hallintaan kuntien yhteisin voimin. Tältä osin onkin havaittavissa yhteistyön selvää tiivistymistä kuntien kesken. Ilman yhteisiä toimenpiteitä verotulojen kasvu menee jatkossa pelkästään erikoissairaanhoidon menojen kattamiseen, eikä sekään riitä. Asiassa onnistuminen on tärkeä erityisesti Varkaudelle keskimääräistä huonomman verotulokasvuennusteen vuoksi. Kiitän omasta puolestani henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä. Hannu Tsupari kaupunginjohtaja

6 Kaupungin hallinto Varkauden kaupunki toimi alkaen uuden organisaation mukaisesti. Nykyinen kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa vuonna Valtuuston kokoonpano on seuraava: Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2009: Risto Husu, valtuuston puheenjohtaja, KOK Kari Rajamäki, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, SDP Kari Kärkkäinen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, KD Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2009: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (13) Kari Rajamäki Leea Oksiala / Anne Tenhunen 1) Mika Hentunen Paula Pulliainen Timo Suhonen Juha Soininen Mervi Ilonen Kauko Kokki Juha Koivula Pia Hedman Raimo Koikkalainen Osmo Rantula Lasse Kirjavainen Kristillisdemokraatit (11) Kari Kärkkäinen Janne Kuronen Keijo Kaunisto Päivi Korpivaara Ismo Kivi Virve Olli Esa Tuovinen Juha Kärkkäinen Linda Lundberg Terhi Siippainen Marja Kiljunen 1) Kv Leea Oksialan tilalle Anne Tenhunen Vasemmistoliitto (5) Matti Semi Raija Puumalainen Suvi Venäläinen Kai Pärnänen Ari Häkkinen Kansallinen Kokoomus (9) Jyrki Haapala Risto Husu Martti Lamberg Minna Selkomaa Kaisa Hartikainen-Herranen Pertti Laitinen Klaus Moisander Markko Rothström Marja Jouppila Suomen Keskusta (4) Riikka Manner Juha Nissilä Saija Kärkkäinen Esko Ruuskanen Perussuomalaiset (1) Pekka Keto

7 4 Kaupunginhallituksen jäsenet vuonna 2009: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Janne Kuronen (KD) 1. varapuheenjohtaja Mika Hentunen (SDP) 2. varapuheenjohtaja Jyrki Haapala (KOK) Pia Hedman (SDP) Minna Selkomaa (KOK) Leea Oksiala / Mervi Ilonen (SDP) 2) Raija Puumalainen (VAS) Juha Soininen (SDP) Riikka Manner / Saija Kärkkäinen (KESK) 1) Keijo Kaunisto (KD) Juha Nissilä (KESK) Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Hannu Tsupari. Lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajisto v. 2009: Keskusvaalilautakunta Puheenjohtaja Marja Kiljunen Varapuheenjohtaja Lasse Ijäs / Olavi Lumme 4) Sivistyslautakunta Puheenjohtaja Anni Virnes / Kaisa Hartikainen-Herranen 3) Varapuheenjohtaja Päivi Korpivaara Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Ismo Kivi Varapuheenjohtaja Pasi Leinamo Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Pertti Laitinen Varapuheenjohtaja Raimo Koikkalainen Tekninen lautakunta Puheenjohtaja Saija Kärkkäinen Varapuheenjohtaja Pekka Kolari Teknisen lautakunnan lupajaosto Puheenjohtaja Mirja Immonen Varapuheenjohtaja Pauli Jumppainen 1) Kv Riikka Mannerin tilalle Saija Kärkkäinen 2) Kv Leea Oksialan tilalle Mervi Ilonen 3) Kv Anni Virneksen tilalle Kaisa Hartikainen-Herranen 4) Kv Lasse Ijäksen tilalle Olavi Lumme

8 5 Varkauden kaupungin tilivelvolliset Kuntalain 75 :n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kaupunginvaltuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Kuntalain mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Viranhaltijoiden kohdalla rajanveto on vaikeampaa, koska laissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Yleisesti tilivelvollisina viranhaltijoina on pidetty toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos tilivelvolliset on määritelty ennakolta. Kaupunginvaltuuston päättämät tilivelvolliset ovat: - kaupunginhallituksen jäsenet - lautakuntien jäsenet - johtokuntien jäsenet - kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jaostojen jäsenet - toimikuntien jäsenet - kaupunginjohtaja - toimialajohtajat - palvelualueiden päälliköt - kehitysjohtaja - hallintojohtaja - henkilöstöjohtaja - elinkeinojohtaja - talousjohtaja.

9 6 Varkauden kaupungin organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Liikelaitos Soisalon Työterveys Kaupunginhallitus Keskitetyt konsernipalvelut Talous, henkilöstö ja prosessit Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Kaupunginjohtaja Konsernihallinto Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut Hallintojohtaja Sivistystoimiala/ Sivistysjohtaja Sisäinen tarkastus Sosiaali- ja terveystoimiala/ Sosiaali- ja terveysjohtaja Kaupunkikehitys Elinkeinojohtaja Tekninen toimiala/ Tekninen johtaja Konserniyhteisöt Yhtiöt KY:t Säätiöt Yhteistoiminta - Hallinto - Koti- ja laitoshoito - Vastaanottopalvelut - Psykososiaaliset palvelut - Hallinto - Perusopetus - Varhaiskasvatus - Kulttuuripalvelut - Liikuntapalvelut - Nuorisopalvelut - Soisalo - opisto - Hallinto - Maankäyttö - Tilapalvelu - Kunnallistekniikka - Rakennusvalvonta

10 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous oli vuonna 2009 nopeassa syöksykierteessä. Teollisuustuotanto väheni alhaisen vientikysynnän johdosta suhteellisesti enemmän kuin lamavuonna Suomen reaalinen bruttokansantuote jäi vuonna ,8 prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Tuotannon määrä supistui rajusti vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja pysähtyi vuoden 2009 lopulla. Globaalin taantuman aiheuttama maailmankaupan pudotus sekä Suomen suhteellisesti tärkeämmän Venäjälle suuntautuvan viennin voimakas lasku ovat heikentäneet vientikysyntää muita euromaita enemmän. Taloudellisen tilanteen huonontuminen näkyi myös uusien yritysten perustamisen vähentymisenä. Ennusteen mukaan talouskriisiä edeltänyttä tuotannon määrää ei saavuteta vielä vuoden 2012 loppuun mennessä. Yleisesti arvioidaan, että maan talous lähtee nousuun usean kuukauden viipeellä muihin Euroopan maihin verrattuna. Työttömyyden odotetaan olevan kasvussa vielä vuonna Työttömyysaste pysynee noin 9 prosentissa. Elvytystoimien jäljiltä korkotaso on yleisesti erittäin matala. Kuluttajahinnat olivat vuoden 2009 päättyessä alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Inflaation ennustetaan pysyvän lähivuosina maltillisena. Elvytyspolitiikan seurauksena julkinen sektori on velkaantunut merkittävästi. Lähivuosien talouskehitystä arvioitaessa yhtenä keskeisenä tekijänä onkin finanssipolitiikan asteittainen kiristäminen liian suuren velkaantumisen estämiseksi. Vaikka maailmantalouden taantuma on alkanut osoittaa toipumisen merkkejä, niin elpymisen voidaan arvioida olevan varsin hidasta tuotannon alhaisesta vertailutasosta huolimatta. Talouskasvun ennustetaan jäävän vaimeaksi vuoden 2011 alkupuolelle saakka. Vuositasolla BKT:n määrän arvioidaan kasvavan 1,6 % v. 2010, 1,8 % v ja 2,2 % v (Lähde Tilastokeskus, Suomen Pankki) Kuntatalouden kehitys Myös kuntien tilanne heikkeni selvästi vuonna 2009 huolimatta siitä, että valtion tuki kunnille kasvoi. Kuntien menojen voimakas kasvu yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa johti viime vuonna kuntien vuosikatteiden alenemiseen ja lainakannan tuntuvaan kasvuun. Tilastokeskuksen kuntien tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate aleni vuonna 2009 lähes neljänneksellä eikä enää riittänyt kattamaan poistoja. Myös kuntayhtymien rahoitusasema heikkeni hieman vuodesta Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta ylitti jo 11 miljardia euroa.

11 8 Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Varkauden väestö ja työllisyys Varkauden väkiluku oli tilanteessa Väkiluvun kokonaismuutos edelliseen vuoteen verrattuna oli Vuonna 2008 vastaava kokonaismuutos oli henkilöä. Varkauden keskimääräinen työttömyysaste/kuukausi vuonna 2009 oli 16,3 % (vuonna ,3 %). Pohjois-Savon keskimääräinen työttömyysaste /kk oli vuonna ,4 % (vuonna ,7 %) ja koko maassa vuonna 2009 oli 9,8 % (vuonna ,6 %). Varkauden työttömyysaste joulukuun lopussa 2009 oli 18,4 %, Varkauden seudun alueella 17,4 %, Pohjois-Savossa 14,0 ja koko maassa 11,3 %. Työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli joulukuussa 2009 Varkaudessa 1931 henkilöä, mikä on 512 henkilöä (36 %) enemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Vuoden 2009 lopussa oli alle 25-vuotiaita työnhakijoita 235 henkilöä (v henkilöä) ja ylivuoden työttöminä olleita 322 henkilöä (v henkilöä) Väestömäärän muutokset Väestömäärän kehitys Asukkaat

12 9 Väestömäärän muutos -% ,6 0,4 0,2 0,0 M u u t o s -0,2-0,4-0,6 % -0,8-1,0-1,2-1,4-1, % 0,3-0,9-1,0-1,0-0,8-0,6-0,7-0,7-0,4-1,3-1,3-1,0-1,0-1,1 Työttömyysaste -% vuosittain keskimäärin kuukaudessa

13 10 Varkauden työpaikkakehitys Varkauden työpaikat toimialoittain

14 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Konsernihallinnon uudelleen organisointi toteutettiin alkaen. Konsernihallinto on jaettu kolmeen vastuualueeseen (talous, henkilöstö ja prosessit; laki, hallinto ja tietohallinto; kaupunkikehitys). Konsernipalvelut yksikkö aloitti toimintansa alkaen (toimistopalvelut, ruokapalvelut, puhtauspalvelut ja atk-palvelut). Perusturvalautakunnan ja terveyslautakunnan yhdistäminen uudeksi sosiaali- ja terveyslautakunnaksi toteutettiin alkaen. Sosiaali- ja terveystoimi on tehnyt ostopalvelusopimuksen lääkäripalveluista (vastaanottotoiminta ns. Taulumäen alue ja Kangaslammin alue sekä päivystysalue) yksityisen palvelutuottajan kanssa alkaen. Lääkäripulan takia ostopalvelutoiminnan aloittaminen on ollut välttämätöntä. Koulutuslautakunnan ja sivistyslautakunnan yhdistäminen uudeksi sivistyslautakunnaksi toteutettiin alkaen. Samassa yhteydessä siirtyi varhaiskasvatus sosiaalitoimesta sivistystoimeen. Lukion toiminta siirtyi alkaen Savon Koulutuskuntayhtymän toiminnaksi. Teknisen lautakunnan alaisesta jätehuollosta muodostettiin kirjanpitoon vuoden 2009 alusta oma laskennallisesti eriytetty yksikkö. Kunnallistekniikka (liikenneväylien kunnossapito, kunnallistekniikan rakentaminen ja viherympäristö) on ulkoistettu alkaen. Seudullinen ympäristöyksikkö aloitti toimintansa Soisalon Työterveys liikelaitoksen toiminta laajeni vuoden 2009 aikana merkittävästi Pieksämäen kaupungin tullessa mukaan liikelaitokseen. Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy:n toimintaa on linjattu vuoden 2009 aikana. Tavoitteen mukaisesti KSK Oy:stä kehittyy toimiva elinkeinoyhtiö. Yhtiön uusi seitsenjäseninen hallitus aloitti toimintansa Yhtiön hallituksessa on vahvasti mukana elinkeinoelämän edustus. Toimintakatteen kasvu vuoteen 2008 verrattuna on 3,7 % (3,5 milj. euroa) Toimialat ylittivät talousarviomäärärahat lukuun ottamatta yleishallinnon osa-aluetta. Sosiaali- ja terveystoimelle on myönnetty vuonna 2009 lisämäärärahaa 1,930 milj. euroa. Tämän lisämäärärahan lisäksi ylitystä syntyi 0,763 milj. euroa. Sivistystoimelle on myönnetty lisämäärärahaa 0,390 milj. euroa. Myönnetyn lisämäärärahan lisäksi ylitystä on syntynyt 0,164 milj. euroa. Tekninen toimi ylitti määrärahat 0,160 milj. euroa. Verotulot ovat vähentyneet vuodesta ,2 % (3 milj. euroa). Valtionosuudet ovat lisääntyneet vuodesta ,3 % (1,4 milj.euroa). Kaupungin lainakanta väheni vuonna ,2 milj. euroa. Asukasta kohti lainaa on (v /as.).

15 12 Koko konsernin lainakanta lisääntyi vuodesta ,7 milj. euroa. Asukasta kohti konsernissa on lainaa (v /as.). Antolainojen määrä kasvoi vuonna ,4 milj. euroa. Takausten määrä lisääntyi vuonna ,0 milj. euroa. Lisäys aiheutui lähes kokonaan Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n lainoista. Rahoituskustannusten minimoimiseksi on tytäryhteisöjen lainojen vakuutena käytetty kaupungin takauksia Kaupungin henkilöstö Koko henkilöstömäärä (sis. myös liikelaitoksen) oli vuoden 2009 lopussa (v ). Kokonaishenkilöstön määrä väheni kaupungin osalta 95 henkilöllä ja kasvoi liikelaitoksen osalta 19 henkilöllä mm. Pieksämäen kaupungin liittyessä Soisalon Työterveys liikelaitokseen. Henkilökunnan määrä ilman työllistettyjä ja oppisopimusopiskelijoita oli (v ). Vakituisen henkilöstön määrä vuoden 2009 lopussa oli (kaupunki 1275 ja liikelaitos 41) Vähenemä edelliseen vuoteen verrattuna 103. Määräaikaista henkilöstöä oli 241 (v ). Henkilöstökulut sivukuluineen olivat v yhteensä 61,532 milj. euroa, mikä on 2,991 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Henkilöstä koskevia tietoja ja tunnuslukuja esitetään tarkemmin erikseen laadittavassa henkilöstökertomuksessa. Henkilökunta (1 568 henkilöä) toimialoittain v. 2009

16 13 Vakinainen ja määräaikainen (ilman työllistettyjä ja oppisopimuskoulutusta) 1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskit Kansainvälisen vientikysynnän romahduksen myötä kansantalous syöksyi lamaan vuoden 2008 lopulla. Lama on syventynyt vuoden 2009 aikana. Mm. kansantuote on alentunut vuoden 2009 aikana 7-8 prosenttiyksikköä. Vaatimaton talouskehitys heijastuu kuntiin ja kuntatalouteen. Kuntatalouden kasvunäkymät ovat hyvin epävarmat. Kuntatalouden tasapaino on toteutettava alentamalla toimintamenojen kasvua viime vuosien tasosta. Toimintojen määrälliseen ja laadulliseen kehittämiseen ei ole lähivuosina varaa. Pikemminkin on tarpeen vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Mikäli velvoitteita ei kyetä alentamaan, paineet kunnallisverotuksen kiristymiseen ovat voimakkaat. Varkauden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman ( ) toteuttaminen suunnitellulla tavalla on osoittautunut mahdottomaksi muuttuneessa taloustilanteessa. Stora Enson tehtaiden toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat mahdolliset muutokset ja näiden muutosten vaikutukset kaupungin talouteen eivät ole vielä tiedossa ( ) Ympäristötekijät Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot ympäristöasioista. Ympäristötuotolla tarkoitetaan toiminnasta saatua tuloa, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun esim. jätehuolto- ja jätevesimaksut, ympäristön pilaajilta perityt korvaukset kunnan suorittamista tai teettämistä kunnostustöistä.

17 14 Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristösuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäristö investoinnilla tarkoitetaan pitkävaikutteisia menoja, jotka syntyvät tulevien haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisemisestä, vähentämisestä tai poistamisesta. Vuonna 2009 toteutetut ympäristöinvestoinnit olivat: jätehuollon uuden yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen rakentaminen, josta kaupungin osuus oli euroa. saastuneiden maa-alueiden kunnostus euroa. Toimialojen toimintatuottoihin ja menoihin sisältyvistä ympäristöasioista ei ole koottu erillistä ympäristötilinpitoa. 2. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on kaupungin itsensä luoma valvonnan järjestely johtamisen tueksi ja riskien hallitsemiseksi. Vastuu sisäisen valvonnan organisoinnista on kaupunginhallituksella ja toimivalla johdolla. Toimialoilla on sisäisen valvonnan suunnitelmat, joiden suunnitelmien toteutumisesta on raportoitu kaupungin johdolle ja tarkastustoimelle. Kaupunginhallituksessa hyväksyttiin sisäisen valvonnan yleisohje ja menettelyohje ja sisäisen tarkastuksen toimintaohje Sisäisen valvonta on järjestetty tarkoituksenmukaisesti. Riskienhallintaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ja vuoden 2010 aikana päivitetään nykyinen riskienhallintasuunnitelma. 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 3.1. Varkauden talouden kehitys Kaupungin taloutta rasittavat erityisesti aikaisempien vuosien alijäämät ( ,8 milj. euroa) sekä runsas lainakanta ( ,6 milj. euroa). Vuoden 2009 tilikauden ylijäämä oli 0,174 milj. euroa. Kumulatiivinen alijäämä väheni ja se oli vuoden lopussa 11,350 milj. euroa. Kaupungin oma lainakanta väheni 7,154 milj. euroa ja lainakanta oli vuoden 2009 lopussa 45,428 milj. euroa. Lainakanta asukasta kohden oli euroa (kunnat keskimäärin arvio 1875 euroa/asukas). Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,133 milj. euroa (+ 3,9 %).

18 15 Toimintakulut kasvoivat 4,363 milj. euroa (+ 3,5 %). Tilikauden toimintakate oli 97,111 milj. euroa. Toimintakatteen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,473 milj. euroa (+ 3,7 %). Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintakatteiden arvioidaan kasvavan vuonna ,7 %. Vuoden 2009 verotulot vähenivät edellisestä vuodesta 3,022 milj. euroa (- 4,2 %). Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien verotulojen kasvu vuonna 2009 on 0,4 %. Valtionosuudet kasvoivat 1,374 milj. euroa (+ 4,2 %). Rahoitustuottojen ja kulujen nettolisäys (meno) 0,157 milj. euroa (+ 31,2 %). Vuoden 2009 vuosikate oli 4,279 milj. euroa (v ,558 milj. euroa) ja asukasta kohden 187 euroa (v euroa). Vuosikate pieneni edellisestä vuodesta 5,279 milj. euroa (-55,2 %). Vuosikate oli poistoista 79,9 %. Kokonaisinvestointimenot olivat v ,217 milj. euroa, nettoinvestoinnit 3,639 milj. euroa (v nettoinvestoinnit 4,350 milj. euroa). Kaupungin antolainojen määrä oli tilikauden lopussa 5,602 milj. euroa ja ne lisääntyivät 0,426 milj. euroa. Kaupungin myöntämien takausten määrä oli 53,747 milj. euroa, lisäystä edelliseen vuoteen 6,981 milj. euroa Tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2009 tilikauden tulos oli alijäämäinen 1,050 milj. euroa. Varausten ja rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 0,174 milj. euroa. Tuloslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitoksen ulkoisista tuotoista ja kuluista.

19 16 VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ ulkoinen TULOSLASKELMA 1000 e Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Varausten lisäys (-) Rahastojen lisäys (-) Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut, % 23,7 24,5 24,9 Vuosikate/poistot, % 79,9 172,1 68,8 Vuosikate, asukasta kohti Asukasmäärä

20 17 Verotulot ja valtionosuudet Verotulot, yht muutos -% 0,0 3,5 5,8 3,7 6,6-4,2 Kunnallisvero muutos -% 1,5 4,5 6,2 3,2 6,3-2,6 Yhteisövero muutos -% -13,7-11,0 4,2 7,9-6,2-33,6 Kiinteistövero muutos -% 0,2 12,1-1,6 6,9 39,1 4,9 Koiravero 34 0 Tuloveroprosentti 18,25 18,25 19,00 19,00 19,00 19,00 Valtionosuudet muutos -% -9,8 12,5 12,4 2,8 15,7 4,3 - valt.os. sis. verotulontasaus ja harkinnanvar. avustus ja yhdistymisavustus *) verotulojen vähennystä kompensoitu valt.osuutta korottomalla alkaen v Verot ja valtionosuudet yht muutos -% -2,8 5,9 7,7 3,4 9,2-1, Verotulot, 1000 e TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero

21 18 Tuloslaskelman tuotot 2009 (ulkoiset) Valtionosuude t; ; 25 % Rahoitustuotot ; 1 723; 1 % Toimintatuotot ; ; 23 % Verotulot; ; 51 % Aineet, tarvikkkeet, tavarat 6 % Toimintakulut 2009, ulkoiset Avustukset 6 % Vuokrat 1 % Muut toimintakulut 2 % Muut palvelujen ostot 16 % Asiakaspalvel ujen ostot 20 % Henk.kulut 49 %

22 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana voidaan tarkastella rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden rahavirran yhteismäärä osoittaa rahavarojen muutoksen tilikaudella. Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitoksen varsinaisen toiminnan, investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista.

23 20 VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ RAHOITUSLASKELMA 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat , Rahavarat 1.1., Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 88,5 186,3 59,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 35,1 247,5 32,6 Lainanhoitokate 0,7 1,4 0,7 Kassan riittävyys Asukasmäärä

24 21 4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Kaupungin taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tase ja sen tunnusluvut (ilman liikelaitosta) VARKAUDEN KAUPUNGIN TASE ilman liikelaitosta (Soisalon Työterveys) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,67 Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot , ,35 Muut pitkävaikutteiset menot , ,90 Ed.tilikauden alijäämä , ,79 Tilikauden ylijäämä , ,94 Aineelliset hyödykkeet , ,17 Maa-ja vesialueet , ,75 Rakennukset , ,36 PAKOLLISET VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,02 Kaatopaikan jälkihoito 0, ,00 Koneet ja kalusto , ,44 Valt.os.pal.vastuut , , , ,57 Eläkevaraukset , ,48 Sijoitukset Muut pakolliset varaukset , ,55 Osakkeet ja osuudet , , , ,03 Muut lainasaamiset , , , ,96 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT PYSYVÄT VASTAAVAT , ,43 Valtion toimeksiannot , ,94 Muut toim.pääomat 6 297, ,42 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,36 Valtion toimeksiannot , ,47 Muut toimeksiantojen varat 6 297, ,42 VIERAS PÄÄOMA , ,89 Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vak.laitoks , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä , ,17 Vaihto-omaisuus Muut velat , ,17 Aineet ja tarvikkeet , ,23 Siirtovelat 0, ,57 Saamiset Lyhytaikainen , ,35 Pitkäaikaiset saamiset Lainat rahoitus-ja vak.laitoks , ,64 Muut saamiset , ,22 Lainat julkisyhteisöiltä , ,36 Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot , ,30 Myyntisaamiset , ,61 Ostovelat , ,69 Lainasaamiset ,00 0,00 Muut velat , ,78 Muut saamiset , ,11 Siirtovelat , ,50 Saamiset yhteensä , ,94 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 0, , , ,72 Lyhytaikainen , ,27 VIERAS PÄÄOMA , ,62 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,18 VASTATTAVA YHTEENSÄ , ,18 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 56,3 54,1 Suhteellinen velkaantuneis.% 47,6 51,6 Kertynyt alijäämä 1000 e Kertynyt alijäämä e/asukas Lainakanta Lainakanta e/asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

25 22 TASE YHDISTELY VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS TASE KAUPUNKI LIIKELAITOS ELIMINOINNIT ELIMINOINNIT YHTEENSÄ VASTAAVAA KAUPUNKI LIIKELAITOS PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,93 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,44 Koneet ja kalusto , , , ,88 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,44 Muut lainasaamiset , , , ,01 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,51 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,47 Muut toimeksiantojen varat 6 297, , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,22 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , , ,22 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , , ,59 Lainasaamiset , ,00 0,00 Muut saamiset , , , , , , , ,90 Saamiset yhteensä , , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , ,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , , , ,48 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , ,09 Taseen tunnusluvut 2009 Kaupunki Liikelaitos Kaup+liikel Omavaraisuusaste, % 56,3-90,3 56,7 Suhteellinen velkaantuneis.% 47,6 25,0 47,1 Kertynyt alijäämä 1000 e Kertynyt alijäämä e/asukas Lainakanta Lainakanta e/asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

26 23 KAUPUNKI LIIKELAITOS ELIMINOINNIT ELIMINOINNIT YHTEENSÄ VASTATTAVAA KAUPUNKI LIIKELAITOS OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,89 Muut omat rahastot , ,35 Ed.tilikauden alijäämä , , ,55 Tilikauden yli-/alijäämä , , , , , ,50 PAKOLLISET VARAUKSET Valt.os.pal.vastuut , ,00 Eläkevaraukset , ,88 Muut pakolliset varaukset , , , ,91 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,84 Muut toim.pääomat 6 297, , , ,47 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.lait , ,79 Lainat julkisyhteisöiltä , ,53 Muut velat , , , ,86 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vak.lait , ,40 Lainat julkisyhteisöiltä , , , ,64 Saadut ennakot , ,53 Ostovelat , , , , ,73 Muut velat , , ,33 Siirtovelat , , , , , , , ,35 VIERAS PÄÄOMA , , , , ,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , ,09

27 24 Kaupungin lainakanta VARKAUDEN KAUPUNKI Kaupungin Lainakanta Konsernin Lainakanta Nettoinvest. lainakanta kaupunki lainakanta konserni Vuosi /asukas /asukas v v v v v v v v v v v v v

28 25 5. KOKONAISTULOT JA MENOT Kokonaismenojen ja tulojen laskelma on muodostettu kaupungin ja liikelaitos Soisalon Työterveys tulos- ja rahoituslaskelmista. Kaupungin kokonaistulot olivat 136,7 milj. euroa ja kokonaismenot 142,3 milj. euroa. Tulojen ja menojen erotus oli 5,6 milj. euroa. Kun siihen lisätään rahoituslaskelmasta Muut maksuvalmiuden muutokset (0,2 milj. euroa) saadaan kassavarojen muutokseksi 5,8 milj. euroa. Se vastaa kassavarojen vähennystä vuoden 2009 aikana. VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS KOKONAISTULOT- JA MENOT VUOSINA Vuosi 2009 Vuosi 2008 Vuosi 2007 TULOT Milj.euroa % Milj.euroa % Milj.euroa % Varsinainen toiminta Toimintatuotot 30,9 22,61 30,1 19,29 29,17 22,14 Verotulot 68,4 50,05 71,47 45,80 67,07 50,91 Valtionosuudet 33,6 24,58 32,22 20,65 27,85 21,14 Korkotuotot 0,10 0,07 1,16 0,74 0,20 0,15 Muut rahoitustuotot 1,59 1,16 1,66 1,06 0,49 0,37 Satunnaiset tuotot 0,02 0,01 0 0,00 0,50 0,38 Tulorahoituksen korjauserät 0,70 0,51-0,52-0,33 - käyttöomaisuuden myyntivoitot -0,39-0,29 0,52 0,33-0,80-0,61 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,38 0,28 0,25 0,16 0,68 0,52 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1,18 0,86 1,27 0,81 2,32 1,76 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys 0,19 0,14 7,63 4,89 0,91 0,69 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 6,29 4,03 0,87 0,66 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 4,00 2,56 2,50 1,9 Kokonaistulot yhteensä 136,7 100,00 156,1 100,00 131,8 100,00 VARKAUDEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOS KOKONAISTULOT- JA MENOT VUOSINA Vuosi 2009 Vuosi 2008 Vuosi 2007 MENOT Milj.euroa % Milj.euroa % Milj.euroa % Varsinainen toiminta Toimintakulut 128,1 90,00 123,73 89,45 118,23 87,96 - valmistus omaan käyttöön -0,66-0,46-0,90-0,65-1,17-0,87 Korkokulut 1,85 1,30 2,81 2,03 2,52 1,88 Muut rahoituskulut 0,52 0,37 0,51 0,37 0,95 0,71 Satunnaiset kulut 0 0,00 0,44 0,32 0,21 0,16 Tulorahoituksen korjauserät 0,70 0,49-0,02-0,01 +/- Pakollisten varausten muutos 0,08 0,06 0 0,00 0,02 0,01 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,08 0,06 0,02 0,01-0,08-0,06 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 5,21 3,66 5,38 3,89 7,36 5,47 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0,62 0,44 0,07 0,05 0,04 0,03 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 6,93 4,87 6,29 4,55 6,34 4,71 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman vähennykset -1,1-0,77 0 0,00 0,00 Kokonaismenot yhteensä 142,3 100,00 138,3 100,00 134,41 100,00

29 26 6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernin toiminnan ohjaus Kaupunkikonsernin ohjaus tapahtuu valtuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti. Kaupunkikonsernin valvonta on järjestetty osana konsernijohtamista. Kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje sisältää osion konsernivalvonnasta. Tytäryhteisöt ovat raportoineet toiminnastaan ja taloudesta kaupunginjohdolle osavuosikatsauksen yhteydessä. Yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa on järjestetty tapaamisia vuoden 2009 aikana. Vuoden 2009 aikana on aloitettu yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa rahoitusriskien kartoitus. Tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on kooste tasekirjassa. Yhdistely konsernitilinpäätökseen Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöt (8 kpl) ja kuntayhtymät (6 kpl), joiden jäsenkunta Varkauden kaupunki on.

30 27 VARKAUS KONSERNI Tytäryhteisöt Savon Hankinta Oy 50 % Keski-Savon Teollisuuskylä Oy 100,00 % Varkauden Metallihovi Oy 100 % Varkauden Taitotalo Oy 100 % Varkauden Vuokratalot Oy 100 % Varkauden Aluelämpö Oy 79,90 % Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy 88,92 % Kiinteistö Oy Varkauden Kongressi- ja kulttuurikeskus 52 % Osakkuusyhteisöt Kiinteistö Oy Taulumäen Toripaviljonki 16,12 % Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistöt Oy 33,33 % Tietokartano Oy 18,00 % Asunto Oy Kehrääjäntie 24,48 % Kuntayhtymät Savonia-ammattikorkeakoulu ky 25,76 % Savon Koulutuskuntayhtymä 32,68 % Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri Ky 4,93 % Pohjois-Savon Liitto 11,22 % Vaalijalan Ky 6,12 % Itä-Suomen Päihdehuollon ky 3,30 % Säätiöt Varkauden Vanhaintukisäätiö Kangslammin Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry Merkittävät avustettavat Varkauden Teatterin kannatusyhdistys

31 28 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,74 Toimintakulut , ,18 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,21-256,56 Toimintakate , ,00 Verotulot , ,88 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot , ,85 Muut rahoitustuotot , ,86 Korkokulut , ,21 Muut rahoituskulut , ,81 Vuosikate , ,58 Poistot ja arvonalentumiset: Suunn.mukaiset poistot , ,69 Tilikauden yli- ja alipariarviot 0,00 Arvonalentumiset ,82 Satunnaiset erät , ,88 Tilikauden tulos , ,19 Tilinpäätössiirrot , ,14 Vähemmistöosuudet , ,61 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,95 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 50,9 54,7 Vuosikate/Poistot, % 115,7 139,8 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

32 29 KONSERNI RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,58 Satunnaiset erät , ,97 Tulorahoituksen korjauserät , ,91 Toiminnan rahavirta , ,70 Investointien rahavirta Investointimenot , ,67 Rahoitusosuudet investointimen , ,20 Pysyvien vast.hyöd.luovutustulot , ,98 Investointien rahavirta , ,49 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,79 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,97 Antolainasaamisten vähennykset , ,73 Antolainauksen muutokset , ,76 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,36 Pitkäaikaisten lainojen , ,21 vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,95 Lainakannan muutokset , ,20 Oman pääoman muutokset , ,26 Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.ant.varojen ja pääom.m , ,49 Vaihto-omaisuuden muutos , ,24 Saamisten muutos , ,55 Korottomien velkojen muutos , ,91 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,19 Rahoituksen rahavirta , ,41 Rahavarojen muutos , ,62 Rahavarojen muutos , ,97 Rahavarat , ,35 Rahavarat , ,62 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 50,6 60,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 36,0 36,0 Lainanhoitokate 1,2 0,8 Kassan riittävyys Asukasmäärä

33 30 KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet , ,10 Muut pitkävaikutteiset menot , ,69 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,79 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,77 Rakennukset , ,14 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,78 Koneet ja kalusto , ,67 Muut aineelliset hyödykkeet , ,49 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,75 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,61 Sijoitukset: Osakkusyhtiöosuudet , ,41 Muut osakkeet ja osuudet , ,64 Joukkovelkakirjalainasaam. 0,00 0,00 Muut lainasaamiset , ,62 Muut saamiset 257,52 120,69 Sijoitukset yhteensä , ,63 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,25 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,40 Muut toimeksiantojen varat , ,50 Toimeksiantojen varat yhteensä , ,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,77 Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00 Valmiit tuotteet 0,00 0,00 Muu vaihto-omaisuus 303, ,51 Ennakomaksut 0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,28 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset: Myyntisaamiset 0,00 0,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset , ,34 Siirtosaamiset ,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset (ly) , ,95 Lainasaamiset (ly) , ,07 Muut saamiset (ly) , ,59 Siirtosaamiset (ly) , ,84 Saamiset yhteensä , ,79 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumenteihin 0, ,66 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,00 0,00 Muut arvopaperit 3 285, ,22 Rahoitusarvopaperit yhteensä 3 285, ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,21

34 31 KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,41 Arvonkorotusrahasto , ,18 Muut omat rahastot , ,34 Ed.tilikausien yli-/alijäämä , ,28 Tilikauden yli-/alijäämä , ,95 Oma pääoma yhteensä , ,85 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,38 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero , ,73 Vapaaehtoiset varaukset , ,61 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht , ,34 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,69 Muut pakolliset varaukset , ,41 Pakolliset varaukset yhteensä , ,10 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,70 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,53 Muut toimeksiantojen pääomat , ,87 Toimeksiantojen pääomat yhteensä , ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen: Joukkovelkakirjalainat 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,43 Lainat julkisyhteisöiltä , ,82 Lainat muilta luotonantajilta ,48 0,00 Saadut ennakot 0,00 Ostovelat 43,28 43,28 Liittymismaksut ja muut velat , ,18 Siirtovelat ,57 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,28 Lyhytaikainen: Joukkovelkakirjalainat (ly) 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (ly) , ,14 Lainat julkisyhteisöiltä (ly) , ,24 Lainat muilta luotonantajilta (ly) 0,00 Saadut ennakot (ly) , ,40 Ostovelat (ly) , ,51 Liittymismaksut ja muut velat (ly) , ,51 Siirtovelat (ly) , ,34 Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä , ,14 Vieraspääoma yhteensä , ,42 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,21 Omavaraisuusaste % 35,9 36,5 Suhteellinen velkaantuneisuus % 91,5 81,9 Kertynyt alijäämä Kertynyt alijäämä, /asukas Konserninlainat, /asukas Konserninlainakanta Konserninlainasaamiset Kunnan asukasmäärä

35 32 7. TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT Tilinpäätöstä täydennetään liitetiedoilla, jotta tuloslaskelmaa ja tasetta tarkastelemalla ei jää olennaista kaupungin ja konsernin talouteen liittyviä seikkoja havainnoimatta. Tilinpäätöksen liitetiedot on eritelty tasekirjassa. 8. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Asiaa koskeva säätely Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tilikauden tuloksen käsittely Tuloslaskelma (sis. liikelaitoksen) Tilikauden tulos ,79 Varausten muutos ,60 vanhan eläkejärjestelmän mukaiset eläkkeet Rahastojen muutos ,00 siirrot vahinkorahastosta Tilikauden ylijäämä ,81 Varkauden kaupungin tulos ennen varausten ja rahastojen muutosta oli alijäämäinen 1,050 milj. euroa. Tulokseen sisältyy myös kaupungin liikelaitoksen (Soisalon Työterveys) tulos, jotka käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti liikelaitoksen omassa kirjanpidossa. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Soisalo Työterveys liikelaitoksen alijäämä ,99 euroa johtokunnan esityksen mukaisesti siirretään liikelaitoksen taseen oman pääoman edellisen tilikauden alijäämätilille ja siirretään yhdisteltäväksi kaupungin tilinpäätökseen. kaupungin tilikauden ylijäämä on ,81 euroa, joka siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille.

36 33 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan tarkemmalla tasolla toimenpideehdotuksineen vuoden 2010 alussa ja käsitellään kaupunginvaltuustossa huhtikuussa Yli- ja alijäämät e Tp 2002 Tp 2003 Tp 2004 Tp 2005 Tp 2006 Tp 2007 Tp 2008 Tp 2009 Ts 2010 Ts 2011 Ts 2012 Tilik.yli/-alij Kumulat.yli/-alij Tpo 2013 Tpo 2014 Tpo 2015 Tpo 2016

37 34 YLEISHALLINTO KAUPUNGINVALTUUSTO TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu Kaupunginvaltuusto TP2008 KS2009 Muutos Ks+muutos Toteutuma Erotus Tuotot Kulut Toimintakate Suun. poistot 0 0 Tilikauden tulos TARKASTUSLAUTAKUNTA Talousarvion muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta suorittaa valtuuston tilikaudelle 2009 asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja antaa työstään valtuustolle kuntalain edellyttämän arviointikertomuksen. Tilintarkastuksen työpäiviä ostetaan kaupungille vuonna 2009 yhteensä 60 päivää. Päivien määrään sisältyy lakisääteinen tilintarkastus. Tarkastuslautakunnan asioiden valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät hoitaa tarkastussihteeri (tarkastussääntö 3 3. mom). Määrärahat sisältävät sisäisen tarkastuksen kulut. Tarkastussihteerin työpanoksesta 50 % kohdistuu sisäiseen tarkastukseen. Toteutuminen Tarkastuspäivät ovat toteutuneet etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti. Toteutuneet tarkastuspäivät sisältävät vuoden 2008 tilintarkastusta 29,7 päivää sekä vuoden tilintarkastuspäivästä 34,5 päivää. 2. Tarkastuslautakunnan asioiden valmistelun-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät on hoitanut tarkastussihteeri. 3. Tarkastussihteerin työpanoksesta on kohdistettu 50 % sisäiseen tarkastukseen. TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu Tarkastuslautakunta TP2008 KS2009 Muutos Ks+muutos Toteutuma Erotus Tuotot Kulut Toimintakate Suun. poistot Tilikauden tulos TUNNUSLUVUT Tarkastuspäivät ,2 4,2 Henkilöstö

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

Tasekirja 2011. SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi

Tasekirja 2011. SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi Tasekirja 2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi Toimintakertomus 1 TASEKIRJA I TOIMINTAKERTOMUS 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Suomessa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2 TILINPÄÄTÖS 2011 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot