Tietotekniikka Helsingissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikka Helsingissä"

Transkriptio

1 Tiedote 3/2008 Tietohallio johtoryhmä imetty 1 Kuluttajie verkkolaskutus laajetuu 1 Sähköie palkkalaskelma verkkopakista 2 Sähköposti uudistuu 2 Matkapuhelite turvallisuutta paraetaa 2 Elis ja Leevi hallitsevat tilat ja tapahtumat 2 Työväeopistoille yhteie ilmoittautumisjärjestelmä 3 Office 2007-koulutusta verkossa 3 Mobiili-tv:ssä kiiosti paikallisuus 3 Mitä hakkeita virastoissa ja liikelaitoksissa o meeillää? 4 Palkittuja: 6 Lukuja: 6 Julkaisija: Tietotekiikkaosasto Talous- ja suuittelukeskus Tietohallio johtoryhmä imetty Tietotekiikkastrategia liitteeä olevassa ohjeessa määritellää kaupugi tietohallio vastuut ja ohjausmeettelyt keskushallio ja hallitokutie keske. Tietotekiikkastrategia ohjausryhmä ohjaa strategia laaditaa ja toimeepaoa. Talous- ja suuittelukeskukse tietotekiikkaosasto huolehtii tietotekiika hyödytämise ohjauksesta kaupugihalliossa. Tietohallio johtoryhmä toimii tietotekiikkaosasto tukea. Se tehtävää o osallistua tietotekiikkastrategia valmisteluu ja toimeepao seurataa, edistää kaupugi yhteäiste tietotekiikkaratkaisuje ja tietoturva toteutumista, sekä edistää yhteäisiä käytätöjä ja toimitatapoja kaupugi tietohalliossa. Se jäseet imeää tietotekiikkastrategia ohjausryhmä. Tietohallio johtoryhmä: tietotekiikkapäällikkö Tuomo Karakorpi, puheejohtaja, talousja suuittelukeskus, tietohallitopäällikkö Helea Ylisipola, sosiaalivirasto, tietohallitopäällikkö Jae Romo, terveyskeskus, tietohallitopäällikkö Hau Suoiemi, opetusvirasto, ITpäällikkö Jarmo Suomisto, kaupukisuuitteluvirasto, atk-päällikkö Jari Jokiiemi, liikeelaitos, tietohallitopäällikkö Jari Kähkölä, Palmia, tietohallitopäällikkö Joui Jutumaa, kaupugikirjasto, atk-päällikkö Au Soukki, kaupukimittausosasto, tietohallitopäällikkö Juha Kallie, rakeusvirasto, IT-päällikkö Esa Saloe, Helsigi Satama, tietohallitopäällikkö Harri Lehto, pelastuslaitos. Helsigi kaupugi kuvapakki Kuluttajie verkkolaskutus laajetuu Kaupuki o ottaut käyttöö kuluttajie verkkolaskutukse sosiaalivirasto päivähoido maksuissa, ja kesäkuu alussa se laajeetaa kaikkee terveyskeskukse asiakaslaskutuksee. Taloushallitopalvelu toimii Meritalossa. Kaupuki lähettää vuosittai yli miljooa päivähoido ja terveyspalveluje asiakaslaskua. Laste päivähoido asiakaskuassa verkkolasku käyttäjiksi o siirtyyt oi 700 lasku vastaaottajaa, eli oi 5 prosettia asiakkaista. Taloushallito pyrkii lisäämää verkkolasku käyttäjie osuutta markkioimalla verkkolaskumahdollisuutta elokuussa. Kuluttajie sähköie laskutus o koko Suomessa vielä vähäistä, arviolta oi kaksi prosettia lähetetyistä laskuista. Yrityste välie laskutus o yleisempää, oi puolet suomalaisista yrityksistä o mukaa sähköisessä laskutuksessa. Paperilaskuu verrattua verkkolasku sekä vähetää käsittelykuluja että säästää luotoa vähetämällä paperi kulutusta.

2 sivu 2 Sähköie palkkalaskelma verkkopakista Kaupugi kuukausipalkkalaisilla o mahdollisuus saada palkkalaskelmasa sähköiseä oma tilipakkisa verkkopakkii. Syksyllä verkkopalkkapalvelu laajeee koskemaa myös tutipalkkaisia työtekijöitä. Sähköie palkkalaskelma o ähtävissä verkkopakissa jo 2 3 arkipäivää ee palka maksupäivää. Ku palkasaaja ottaa verkkopalkkalaskelma käyttöö, paperista palkkalaskelmaa ei eää lähetetä kotii. Tällä hetkellä verkkopalkkalaskelma käyttäjiä o Helsigi kaupugilla o verkkopalkkapalvelusopimus Aktia, Nordea, Op-ryhmä ja Sampo Paki kassa, ja pia myös Hadelsbakei asiakkaat voivat liittyä verkkopalkkalaskelma käyttäjäksi. Palvelu käytö edellytykseä ovat iteretyhteys ja hekilökohtaiset verkkopakkituukset, ja palvelu saa käyttöösä ilmoittamalla asiasta palkalaskijalle. Sähköposti uudistuu Kaupugi halliossa sähköpostistadardia o tällä hetkellä ToimistoTiimi. Se uusimie o tullut ajakohtaiseksi. Tietotekiikkastrategia ohjausryhmä o hyväksyyt uudistamise aloittamise. Kevää 2008 aikaa aloitetaa sähköpostijärjestelmä selvitys- ja uudistamisprojekti. Ellei muutoksia tule, ii uusi järjestelmä otetaa käyttöö vuode 2009 aikaa. Virastoje ja liikelaitoste tulee varautua osallistumaa oma virastosa siirtoprosessi suuitteluu, testauksee, tiedottamisee ja koulutuksee vuode 2009 aikaa. Virastoille aetaa tarkemmat ohjeet ja työmääräarviot projekti kuluessa, kertoo projektipäällikkö Markku Lide tietotekiikkaosastolta. Matkapuhelite turvallisuutta paraetaa Kaupuki varautuu matkapuhelite turvallisuusuhkii ottamalla käyttöö laitehallitasovellukse ja F-Secure virustorjua. Matkapuhelimii kohdistuvat uhat ovat vielä hyvi pieiä verrattua kiiteisii verkkoihi ja tietokoeisii. Matkapuhelimia voidaa kuiteki jo suojata haittaohjelmilta aiva kute tietokoeitaki. Tällä hetkellä matkapuhelimii kohdistuvista uhista merkittävimpiä ovat erilaiset huijausyritykset. Yleisimpiä huijaustapoja o houkutella matkapuhelime käyttäjä soittamaa tai lähettämää tekstiviestejä maksullisii palveluumeroihi. Haittaohjelmat leviävät etupäässä multimediaviesteillä ja Bluetooth-yhteyde kautta. Nykyaikaie matkapuheli o moipuolie päätelaite, jossa o muu muassa toimistosovelluksia, ja Eeva Louhio joho voidaa ladata erilaisia palveluja sekä ohjelmia. Helsigi kaupuki ottaa käyttöö laitehallitasovellukse ja F-Secure virustorjua Soera Pistee kautta. Laitehallialla paraetaa matkapuhelite turvallisuutta, sovelluste hallitaa ja asetuste hallitaa. Talous- ja suuittelukeskuksessa tehdää myös tietoturvaohje matkapuhelite käyttäjille. Elis ja Leevi hallitsevat tilat ja tapahtumat Kulttuuriasiaikeskukse ja liikutavirasto yhteishakkeessa otetaa käyttöö uusi tilavaraus- ja tapahtumajärjestelmä. Liikutavirasto Leevi-järjestelmällä varataa ja hallioidaa liikutapaikkoja ja veepaikkoja sekä ilmoittaudutaa ohjatu liikua kursseille. Kulttuuriasiaikeskukse Elis-hakkeessa hallioidaa kulttuuritiloja ja tapahtumia. Asiakas voi hoitaa tuistautumise sekä varaus- ja kurssimaksut julkishallio yhteisellä Vetuma-palvelulla. Projekti o tarkoitus valmistua vuoa Leevi korvaa liikutavirasto vaha tilavarausjärjestelmä, kertoo yhteyspäällikkö Veli-Matti Kallislahti. Liikutavirasto otti esimmäiseä Suomessa käyttöö Vetuma-tuistamise ja -maksamise teiskettie varausjärjestelmässä v Varaamise ja maksamise jälkee asiakas o vielä voiut valita haluaako varausvahvistukse sähköpostiisa vai tekstiviestiä matkapuhelimee. Koko palvelu saatetaa äi hoitaa itsepalvelua, mikä o lisäyt palvelu saatavuutta, käytettävyyttä ja äkyvyyttä. Teiskettävarauksissa tehty kokeilu o yt tarkoitus moistaa muihi palveluihi. Leevi-palvelu liitetää myös taloushallitopalvelu järjestelmii. Vetumaa hyödytämällä voidaa vähetää käteise raha liikuttelua, Kallislahti toteaa.

3 sivu 3 Kulttuuriasiaikeskus uudistaa myös vaha tilavaraus- ja toimiaohjausjärjestelmäsä. Uude Elistietojärjestelmä keskeiset tavoitteet ovat tilaisuuksie ja kurssie hallita, tiloje varaus ja iistä tiedottamie eri asioitikaavie kautta. Järjestelmä kautta hoidetaa myös iihi liittyvät halliolliset tehtävät, seurata ja tilastoiti. Laskutusta, palkkoja ja palkkioita varte tehdää liittymät kaupugi laskutusjärjestelmää ja maksatusjärjestelmii. Julkisia iteret-sivuja varte tehdää julkaisuosio, joka sisältää ajatasaise tapahtumakaleteri. Työväeopistoille yhteie ilmoittautumisjärjestelmä Pääkaupukiseudu kualliset kasalais- ja työväeopistot yhteäistävät ilmoittautumiskäytätösä. Tavoitteea o, että asiakas löytää eri kaupukie opistoje kurssit samasta paikasta, voi vaivattomasti vertailla eri kaupukie tarjotaa ja samalla ilmoittautua kursseille. Pääkaupukiseudu kasalais- ja työväeopistoje yhteistä verkkoilmoittautumista kokeillaa esimmäistä kertaa vuode 2009 alussa. Varsiaie käyttööotto o suuiteltu kevääksi 2009 kesäkursseille ilmoittautumiste yhteytee. Mukaa uudessa järjestelmässä ovat Helsigi kaupugi suomekielie työväeopisto, Helsigfors Arbis, Espoo kaupugi työväeopisto/esbo stads arbetaristitut, Kauiaiste kasalaisopisto/grakulla medborgaristitut sekä Vataa aikuisopisto/vada vuxeutbildigsistitut. Taustalla olevat opistokohtaiset kurssihallitajärjestelmät pysyvät toistaiseksi eallaa, vai ilmoittautumie tulee yhteiseksi, kertoo projektipäällikkö Katja Räisäe Helsigi suomekielisestä työväeopistosta. Mari Hohtari Office 2007-koulutusta verkossa Pilotissa selvitetää itseopiskelu mahdollisuuksia Office 2007 käyttööotossa. Sähköise työpöydä hakkee yhteydessä otetaa käyttöö Office käyttöympäristö iissä virastoissa, joissa pilotoidaa sähköistä työpöytää, eli hekilöstökeskuksessa ja talous- ja suuittelukeskuksessa. Office 2007 uudet omiaisuudet -koulutusta aetaa alkusyksystä kokeeille Office-käyttäjille. Opetuksee sisältyy sekä lähiopetusta että itseopiskelua. Susaa Kavoius Itseopiskelu tapahtuu WSOYpro -verkko-oppimisympäristössä, joho sisältyy keskustelualusta ja mahdollisuus kysyä kouluttajalta. Teemme kokeilusta alku- ja loppukartoitukset, kertoo Susaa Kavoius hekilöstökeskuksesta. Tarkoituksea o selvittää oistuuko Office koulutus itseopiskelua, vai tarvitaako eemmä lähiopetusta. Mobiili-tv:ssä kiiosti Mobiilisti paikallisuus Fiish Mobile TV -hake julkaisi loppuraporttisa Raporti mukaa mobiilitelevisiosta halutaa seurata paikallisia ja ajakohtaisia asioita. VTT teki kettätutkimukse Forum Virium Helsigi koordioimasta Fiish Mobile TV-hakkeesta. Tutkimukse mukaa mobiili-tv o periteise televisio jatke ja täydetäjä sekä ee kaikkea käyttäjää viihdyttävä media. Palvelussa oli mukaa paitsi periteistä tv-ohjelmaa ja radiokaavia, myös erilaisia lisäpalveluja kute tilausvideopalveluja ja teksti-tv -palveluja. Talous- ja suuittelukeskukse tietotekiikkaosasto oli mukaa hakkeessa tuottamalla mobiilitelevisio superteksti-tv -palveluu kaupugi tapahtumaja ähtävyystietoja sekä uutisia, jotka tuotii palveluu kaupugi iteret-sivuilla käytetyistä tietokaoista. 90 prosettia koehekilöistä ilmoitti että käyttäisi palvelua jatkossaki jos se olisi saatavilla. Mobiilitelevisio käyttööotto koettii kaike kaikkiaa vaivattomaksi ja lisäpalveluide käyttöö omaksumista helpotti huomattavasti se, että tarjolla oli teksti-tv: tapaisia tuttuja palveluita. Mobiili tekstitelevisio käytettävyyttä pidettii jopa parempaa kui periteise tekstitelevisio. Tulevaisuudessa mobiilitelevisio ja Itereti palvelut äyttäisivät sulautuva toisiisa yhä tiiviimmi.

4 sivu Mitä hakkeita virastoissa ja liikelaitoksissa o meeillää? Mikä o virastosi tärkei tietotekie hake tää vuoa? Mistä aikaasaaoksista voitte olla ylpeitä? Jatkamme edellisissä umeroissa aloitettuja esittelyjä. Asutotuotatotoimisto, atk-suuittelija Pekka Peltola Olemme kehittäeet taloushallio raportoitia Access -pohjaista projektitietokataa hyödytäe. Seuraava isompi poistus o tuleva vuode aikaa ottaa käyttöö tuleva kaupugi Widows Vista -vakio. Uusimme työasemat, palvelimet, käyttöjärjestelmät ja sovellusohjelmistoje versiot. Helsigi Eergia, ICT-palvelut -yksikö päällikkö Pertti Mäkelä HeleNet o digitaalisee TETRA-tekiikkaa perustuva radiopuheliverkko, joka o erityise tärkeä viestijärjestelmä mm. poikkeusoloissa ja ormaalioloje häiriötilateissa. HeleNet-radiopuhelimia käytetää huolto- ja käyttötehtävissä mm. vaativissa maaalaisissa olosuhteissa. Se palveluja tarjotaa pääkaupukiseudulla toimiville yrityksille ja yhteisöille, jotka tarvitsevat luotettavaa viestijärjestelmää. Radiopuheliasiakkaita o toistakymmetä ja radiopuhelimia verkossa liki HeleNet -radiopuheliverko palvelut ovat olleet käytössä suurissa massatapahtumissa, mm. yleisurheilu MM-kisoissa, EU-puheejohtajuuskautea sekä Euroviisuissa. Helei ICT-palvelut o toimiut asiatutijaa Vuosaare satama-aluee rukoverko tietoliikeekaapeloii sekä se aktiivilaitteide suuittelussa ja valiassa Helsigi Satamalle. Tällä hetkellä merkittävi tehtävä o vaikuttaa satama ICT-raketamise pysymisee aikataulu mukaisea. Helsigissä o yt lähes etäluettavaa sähkö käyttöpaikkaa. Seuraava askel - Helsigi katakaupuki - merkitsee määrä kasvua huoeistolla. Katakaupugi mittariprojekti tarpeisii o luotu tiedovaihtoyhteys Helei Forum-asiakastietojärjestelmä, Mitoxi tehtäviehallia ja Elteli toimiaohjausjärjestelmä välille. Käyttötietoje välitykse tiedovaihto o otettu koekäyttöö (rajapiat Helei operatiivisii järjestelmii). Helsigi Eergia teki vuode 2007 lopulla sopimukse VVO Oy: asiakkuuksie siirrosta, ku VVO luopui omasta sähkömyytiliiketoimiastaa. Alkuvuode aikaa o luotu Helei asiakastietojärjestelmää oi uutta kayttöpaikkaa. VVO: vuokralaiset lopulta valitsevat sähkö myyjä; tässä kilpailussa Hele o meestyyt hyvi. Hekilöstökeskus, erityissuuittelija Markku Aho Hekilöstökeskukse johdolla pilotoidaa virastoissa ja liikelaitoksissa sähköistä johtamistyökalua (Sujo eli suoritukse johtamie). Sujo o rakeettu alu alkae HKR-tekiika ikäohjelma tueksi, ja sitä kehittämässä ovat olleet sekä järjestelmä toimittaja että asiatutijaa Helsigi kaupugi työterveyskeskus. Järjestelmä koostuu useasta eri työkalusta, joita ovat mm. osaamiskartoitus, kehityskeskustelulomakkeet ja työ kuormittavuude arvioiti sekä varhaise tue malli. Saatuje kokemuste perusteella päätetää, oko työkalu soveltuva koko kaupugi yhteisee käyttöö. Helsigissä o kevää aikaa otettu käyttöö taloustietoje raportoitijärjestelmä. Kevää aikaa o hekilöstökeskuksessa työstetty vakioraportteja raportoitijärjestelmää liitettäväksi. Muita Hekilöstökeskukse tietotekiikkaa liittyviä ajakohtaisia hakkeita ovat Tyhy-kyselyje raportoitiportaali kehittämie sekä uudet Use ja Tyti-sovellukset. Näistä esimmäisellä hallioidaa uudellee sijoitettavia työtekijöitä, jälkimmäisellä taas työllistettäviä. Lisäksi vireillä o sähköie rekisteri työhyvivoitihakkeista. Kehittämisessä tärkeää o ollut soveltuvuus tulevaa kaupugi sähköisee työpöytää. Kiiteistövirasto, atk-pääsuuittelija Sakari Lehto Kaupukimittausosasto vastaa yhdessä rakeusvalvoa ja tietokeskukse kassa kutarekisteri tietoje ylläpidosta. Lokakuussa 2008 otetaa käyttöö uusi Facta-kutarekisteri, joka korvaa etise Primastuottee. Kutarekisteri sisältää väestötiedot, rakeus- ja rakeuslupatiedot sekä kaava- ja kiiteistötiedot. Olemme ylpeitä paikkatietopalveluista. Kaupukimittausosasto PaikkatietoVipue -sivusto itraetissa o saaut lisää tietosisältöä. Sivusto o jatkossa tarkoitus palvella paikkatietoyhteistyötä ja paikkatietopalveluide dokumetoitia ja toimia paikkatietopalveluja raketavie hallitokutie yhteiseä tiedotuskaavaa. Kaupukimittausosasto jatkaa myös kaupukiyhteise paikkatietopalvelualusta ptp.hel.fi kehittämistä. Tavoitteea o tarjota kehittämisalusta

5 karttapohjaisii palautejärjestelmii. Palvelu- ja toimipistejärjestelmie kehittämie paikkatietopohjaisea mahdollistaa sähköise asioii sovelluste viemise lähelle asiakasta. MetropoliLab, kemisti Timo Lukkarie MetropoliLab aalysoi mm. vesi-, elitarvike- ja ympäristöäytteitä. Laboratorio tietojärjestelmällä ylläpidetää vuosittaiste oi aalyysi asiakas- ja äytetietoja. Tässä tietokaassa o koekäytössä Web-palvelu, joka avulla suurimmat asiakkaat voivat ähdä Web-selaime kautta omie äytteidesä tiedot ja aalyysitilatee. Yhteistyökumppaeilla o käytössä tietokatoja, joihi suuri aalyyseihi liittyvä tietomäärä voidaa siirtää. Tällaie o esimerkiksi Pitavesie tila tietojärjestelmä, vedelaatuosio, joka sisältää vesiviraomaiste ja julkise valvoa alaiste vesitutkimuslaitoste vedelaadu tarkkailuissa aalysoimia fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia. Muita esimerkkejä ovat Helsigi vede tietojärjestelmä, sekä pääkaupukiseudu kutie terveys- ja ympäristövalvotaviraomaiste eri tietokaat. Vuoli-projektii ja Vuosaare aluee vesie yhteistarkkailuohjelmaa liittyvät aalyysitiedot siirretää Ympäristötietopalveluu. suoraa seurata kesäkärrysta kuvattu videokuvaa. Nuorille ja uorte vahemmille o myös rakeettu Begtsåri leirisaaree sääasema, joka lähettää verkkosivuille reaaliaikaista säätietoa leirisaare olosuhteista. Sääasema otetaa käyttöö kesäkuussa. Opetusvirasto, tietohallitopäällikkö Hau Suoiemi Opetusvirasto viime vuosie ylpeydeaihe o ehdottomasti Wilma-verkkopalvelu, joka otettii käyttöö v Wilma o iteret-liittymä, joka o itegroitu suoraa peruskouluje ja lukioide oppilashallitojärjestelmää. Wilma palvelee kodi ja koulu yhteistyötä. Wilma kautta käsitellää oppilaide ja opiskelijoide opetusjärjestelyihi ja opetuksee sekä oppilaa opioista suoriutumisee ja poissaoloihi liittyviä asioita. Lisäksi vuodesta 2008 alkae oppivelvollisuusikäiste huoltajat ovat voieet ilmoittaa lapsesa lähikouluu Wilma-liittymä kautta. Wilma palveluita kehitetää edellee. Opetusvirasto tärkei tietotekie projekti o luoda käytäteet ja välieet keskitetylle ja tehokkaalle sivu Nuorisoasiaikeskus, tietotekiikkapäällikkö Esa Härköe Tällä hetkellä tietotekiika kehitystyömme suutautuu verkkopalveluide kehittämisee. Verkkopalveluja o uudistettu keväällä mm. raketamalla karttasovellus, joka kautta voi seurata kesä aja liikkuvaa kesäkärryä. Kesäkärryy o rakeettu liikkuvat tietoliikeeyhteydet, joilla tuodaa uorille tietoa esim. uorisoasiaikeskukse verkkopalveluista. Kesäkärryssä käytetää myös uutta uorisoasiakeskuksessa käyttöö otettua sovellusta, jolla verko kautta voi Kesäkärry starttasi Maailma kylässä -festareilta. Kuva Nuorisoasiaikeskus.

6 sivu 6 Pertti Nisoe työasemie ja palvelite hallialle ja ylläpidolle. Opetusvirasto ja kouluje hallito siirtyy kaupugi lijauste mukaisesti Helsiki-vakioo ja Helsiki 1-toimialueelle. Pelastuslaitos, tietohallitopäällikkö Harri Lehto Pelastuslaitokse tietohallio keskeie kehittämiskohde vuoa 2007 o ollut operatiiviste tietojärjestelmie kehittämie ja käyttööoto tukemie otettii tuotatokäyttöö esihoido sähköie raportoitijärjestelmä Merlot Medi, palotarkastusjärjestelmä Merlot Palotarkastus sekä Helsigi kaupugi poikkeusoloje väestösuojeluhekilökua suuitteluu ja hälytyksee suuiteltu VSS Hesu -järjestelmä. Lisäksi 2007 aikaa kehitettii Merlot Mobile -johtamissovellukse uusita versiota uudella järjestelmäalustalla toimivaksi. Seuraava suuri ja vaativa tietohallio tehtävä o äide järjestelmie itegroiti muihi järjestelmii ja tietovarastoihi: Merlot Medi liiittämie kasallisee sähköisee potilastietojärjestelmää, Merlot palotarkastukse liittämie Factaa (väestö- ja kiiteistörekisteritiedot) sekä Merlot Mobile liittämie Igglo tuottamaa kiiteistötietokataa. Palkittuja: Caisa kulttuurikeskus sai valtio tiedojulkistamispalkio. Perusteluissa maiittii eriksee maahamuuttajie ifopakki, joka sai 4.4. myös Vuode Virsu -palkio. HKL voitti Most Mobile Eterprise -palkio Mobile Moday -yhteisö kilpailussa. Mobile Moday o eri puolille maailmaa leviyt mobiiliala ammattilaiste yhteisö. Mobiiliala ammattilaisista koostuva raati luoehti HKL:ää joukkoliiketee edelläkävijäksi, joka kehittämä mobiiliratkaisu o kuiahimoie ja palvelee sekä matkustajia että HKL: omaa orgaisaatiota. Lukuja: HKL: mobiili -kertalippuja myytii v yhteesä kpl. Kosti-tilausjärjestelmällä tehdää yli 400 tilausta päivittäi. Talouspalvelu maksaa palkkoja ja palkkioita lähes hekilölle vuosittai. Näistä verkkopalkkalaskelma käyttäjiä o Heli-itraetissä o yhteesä 649 sivuje päivittäjää. Kaupugi sähköisessä rekrytoitijärjestelmässä ilmoitettii v yhteesä avoita työpaikkaa, ja hakemuksia työpaikkoihi jätettii Lisäksi kesätyöhakemuksia jätettii oi Helsigi Eergia sähkömittarie etälueta o käytössä lähes käyttöpaikassa. Etälueta laajetuu katakaupukii, mikä merkitsee määrä kasvua huoeistolla. MetropoliLabi tietojärjestelmällä ylläpidetää vuosittaiste aalyysi asiakas- ja äytetietoja. Kaupugi virastoille hakittuu yhteisee levyjärjestelmää o liitettyä jo yli 40 palvelita, ja iide käytössä o levytilaa yli 11 teratavua. Talous- ja suuittelukeskus Tietotekiikkaosasto Uutiskirjee toimitus: Tuomo Karakorpi Leila Oravisto Sirpa Jyrkäe sekä tietotekiikkaosasto hekilökuta Palautetta voi ataa, jakeluu pääsee mukaa tai jakelusta pääsee pois sähköpostiosoitteessa: Puh Tiedottee ulkoasu: Guassi Oy/ Raoul Charpetier Tietotekiikka Helsigissä -tiedotteessa kerrotaa kaupugi tietotekiikkahakkeide eteemisestä, tarkoituksea levittää hyviä käytätöjä. Tiedote julkaistaa talous- ja suuittelukeskukse iteretja itraet-sivuilla. Tiedotteesta saa tekstiversio matkapuhelimee osoitteesta

Yhteistyöllä parempaan arkeen

Yhteistyöllä parempaan arkeen Yhteistyöllä parempaa arkee Hyvikää Mätsälä Vihti Nurmijärvi Tuusula Vataa Espoo Järvepää Poraie Kerava Sipoo Pääkaupukiseutu: Helsiki, Espoo, Vataa ja Kauiaie Helsigi Seutu: Helsiki, Espoo, Vataa, Kauiaie,

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Yhteistyössä säätiöide puolesta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Delegatioe för stiftelser och foder Palvelut jäseille euvotaa Neuvottelukuta opastaa säätiöihi liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa jäseistöllee

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011 TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmä kehittämie syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 5 2..2003 Päivi Laiterla Tomas Widahl Toi ikkae Atti Lehto Sisällysluettelo Johdato...3 2 Mittarit... 4 2. IO-taso mittarit...4

Lisätiedot

Johtamisjärjestelmän uudistaminen

Johtamisjärjestelmän uudistaminen Helsigi kaupuki Johtamisjärjestelmä uudistamie Reuaehdot, vertailut ja mahdollisuudet Johtamisjärjestelmä uudistamie 1 Johtamisjärjestelmä uudistamie Reuaehdot, vertailut ja mahdollisuudet Sisällysluettelo

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 R Rötgehoitajie TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 Suome Rötgehoitajaliitto ry Filads Rötgeskötarförbud rf S SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdato... 3 2. Lähtökohdat ja ykytila...4 3. Rötgehoitajia koskevat suositukset

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Taloushallintopalvelu Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitos on vuoden 2009 alussa aloittanut kunnallinen liikelaitos, joka

Lisätiedot

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4 toimitakatsaus Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva

Lisätiedot

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n.

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n. Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 11) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0016107-9 Kouvola kaupuki Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 1 (11) HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2011 Henkilöstön määrä 31.12.2011 oli (työllistetyt pois luettuina) 39438 henkilöä, joista 32801 oli vakinaisia ja 6637 määräaikaisia. Vuoden 2011 kahdentoista ensimmäisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2008 Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 915 henkilöä, joista 32 273 oli vakinaisia ja 6 642

Lisätiedot

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n.

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n. Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.0 -..0 0-JAN- ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0007-9 Kouvola

Lisätiedot

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 006075-9 Kouvola kaupuki Oppilaitos

Lisätiedot

10011 Kouvolan seudun ammattiopisto

10011 Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 11) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Oppilaitos Maakuta Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0016107-9 Kouvola kaupuki

Lisätiedot

SISÄLtö JOHDANTO. 1. Johdanto. 2. Toimintaympäristön muutokset ja talous. 3. MAMK - elinikäisen oppimisen korkeakoulu 5

SISÄLtö JOHDANTO. 1. Johdanto. 2. Toimintaympäristön muutokset ja talous. 3. MAMK - elinikäisen oppimisen korkeakoulu 5 1 SISÄLtö JOHDANTO 1. Johdato 2 2. Toimitaympäristö muutokset ja talous 4 3. MAMK - eliikäise oppimise korkeakoulu 5 3.1 Tehtävä 3.2 Visio 3.3 Arvot 3.4 Profiili ja paioalat 5 5 5 6 4. Pääprosessit 4.1

Lisätiedot

HOIDON JA YLLÄPIDON ALUEURAKAN TIETOPALVELU. Tuotekuvauksen tiivistelmä

HOIDON JA YLLÄPIDON ALUEURAKAN TIETOPALVELU. Tuotekuvauksen tiivistelmä HOIDON JA YLLÄPIDON ALUEURAKAN TIETOPALVELU Tuotekuvaukse tiivistelmä 2014 Tietopalvelu tiivistettyä Hoido ja ylläpido alueurakoihi tarkoitettu tietopalvelukokoaisu. Sisältää maastokäyttöliittymä, web-pohjaise

Lisätiedot

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE FARMASIAN TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE FARMASIAN TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE FARMASIAN TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura- ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut -yksikö kassa

Lisätiedot

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.00-0..00 0-DEC-0 ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi Oppilaitos

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ

VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ 1 VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ Mittu Peuraiemi Jätevesikoulutus Pyhäjärvi-istituutti 20.10.2009 2 Vesie- ja ympäristösuojelu, ympäristöterveys Vesistö- ja pohjavesitarkkailut, tutkimus, kosultoiti,

Lisätiedot

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä?

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Vapaaehtoiste osallistumie öljytorjutaa -kehittämishake Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Tekstit Saa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin

Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin Iloa Hatakka Vapaaehtoiste saatavuus ja käytettävyys hälytystehtävii 10 SPEK tutkii Iloa Hatakka Vapaaehtoiste saatavuus ja käytettävyys hälytystehtävii 10 SPEK tutkii Paiotalo Tammerprit Oy, Tampere 2014

Lisätiedot

1/2014. 15 Uudet lait alueiden kehittämiselle ja rakennerahastotyölle voimaan tammikuussa 2014. 30 Svensk resumé

1/2014. 15 Uudet lait alueiden kehittämiselle ja rakennerahastotyölle voimaan tammikuussa 2014. 30 Svensk resumé 1/2014 Pääkirjoitus: 2 Aluekehittämise resurssit uusiutumisee 3 Alueosasto uudisti orgaisaatiotaa 4 Kutauudistuksella luodaa vahvoja kokoaisuuksia Euroopa Uioi 6 Maakuittaiset rakeerahastovarat uudella

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

PAIKALLISTOIMIJOIDEN KOULUTUSTARPEET KESKI-SUOMESSA 2007

PAIKALLISTOIMIJOIDEN KOULUTUSTARPEET KESKI-SUOMESSA 2007 PAIKALLISTOIMIJOIDEN KOULUTUSTARPEET KESKI-SUOMESSA 007 Maaseudu Muutos Mahdollisuudeksi hake Haa Parkkola Joulukuu 007 TIIVISTELMÄ Suomessa toimii oi 7 000 rekisteröityä yhdistystä ja iso määrä rekisteröimättömiä

Lisätiedot

Ajankohtaista. OILI-palvelu

Ajankohtaista. OILI-palvelu Ajakohtaista OILI.palvelu sivut ovat siirtyeet. Näitä sivuja ei eää päivitetä. Uudet sivut löytyvä täältä: https://wiki.eduu i.fi/display/cscoili/oili OILI-palvelu OILI o korkeakouluje opiskelijaksi- ja

Lisätiedot

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Yhteistyössä säätiöide puolesta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Delegatioe för stiftelser och foder Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta o suomalaiste apurahajakajie

Lisätiedot

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets Hyvä säätiötapa 1 Johdato 2 Hyvä säätiötava oudattamie Apurahat ja palkiot

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy Taloyhtiö laajakaistaliittymät Matti Joutkoski Witel Filad Oy 7.5.2003 Witel Filad Oy Tietotekiikka maahatuoja Erikoistuut tietoliikee- sekä lähiverkkotekiikkaa Erikoisosaamisea uudet tiedosiirtotekologiat:

Lisätiedot

KUNTOUTUSPÄIVÄT. Maanantai 9.3.2015 klo 13.00 16.20 TYÖRYHMÄ 1. Kuntoutus & sote-uudistus

KUNTOUTUSPÄIVÄT. Maanantai 9.3.2015 klo 13.00 16.20 TYÖRYHMÄ 1. Kuntoutus & sote-uudistus KUNTOUTUSPÄIVÄT ohjelma 2015 klo 9.00 12.00 TYÖRYHMÄ 8 Mitä tehdä, jos oppimie ei suju? klo 9.00 12.00 TYÖRYHMÄ 5 Europea retur-to-work ad rehabilitatio practices supportig persos with reduced workig capacity

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, 15.10.2015

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, 15.10.2015 Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, Projektitutkija Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut (Kuusikko), Helsingin kaupungin

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Nuance ecopy ShareScan. Siirtää paperidokumentit sähköiseen muotoon. Asiakirjojen skannaus & jakelu Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Siirtää paperidokumentit sähköiseen muotoon. Asiakirjojen skannaus & jakelu Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Siirtää paperidokumetit sähköisee muotoo Asiakirjoje skaaus & jakelu Nuace ecopy Nuace ecopy, asiakirjoje skaaus ja jakelu Itegroi paperidokumetit digitaalisii työkulkuihi Nuace ecopy

Lisätiedot

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 0-JAN- ( 6) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 000896-8 Keski-Pohjamaa koulutusyhtymä

Lisätiedot

1. Ikääntyneen asumista ja elinympäristöä koskevat tavoitteet

1. Ikääntyneen asumista ja elinympäristöä koskevat tavoitteet Muoio kua tavoitteet vuotee 2017 Tavoitteide toteutumista arvioidaa talous- ja valtuustokausittai 1. Ikäätyee asumista ja eliympäristöä koskevat tavoitteet Tavoite Toimepiteet Mittari Aikataulu Vastuuhekil

Lisätiedot

Perheväkivaltaan puuttuminen terveydenhuollossa:

Perheväkivaltaan puuttuminen terveydenhuollossa: Perheväkivaltaa puuttumie terveydehuollossa: Lupaavia itervetiomalleja äitiys- ja perusterveydehuollossa Euroopassa WOMEN HEALTH PROMOTION CENTRE Mitä tiedetää jo yt? Perheväkivalta aisia kohtaa o yleistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Siisti kesä! -hankkeeseen myönnetyn määrärahan jako virastoille 2014 HEL 2014-001315 T 02 02 02 Päätös Vs. kansliapäällikkö päätti myöntää, viitaten kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 12) Hakuehdot Kysymyssarja Rahoitusmuoto Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset Oppisopimus FI suomi SV ruotsi Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Tamico Yrityssähköposti

Tamico Yrityssähköposti ------- Tamico Yrityssähköposti Pikakäyttöopas ver. 106165-6, 18.8.2014 Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Yleistä palvelusta... 1 2 Web-sähköpostin käyttäminen Tamico Yrityssähköposti -palvelussa.... 2 2.1 Yrityssähköpostipalveluun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Nuorisolautakunta Halpo/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Nuorisolautakunta Halpo/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (6) 28 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Tenkulan ym. valtuustoaloitteesta koskien paperisen kesäpassin käyttöönottoa HEL 2013-002194 T 00 00 03 Päätös päätti

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2016

Jyväskylän energiatase 2016 Jyväskylä eergiatase 216 Keski-Suome Eergiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/eergiatoimisto 18.8.217 Keski-Suome Eergiatoimisto Sisältö Jyväskylä eergiatase 216 Eergialähteet ja eergiakäyttö Uusiutuva

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

IKEA FAMILY -rekisteriseloste

IKEA FAMILY -rekisteriseloste IKEA FAMILY -rekisteriseloste Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinhaltijan tiedot IKEA Oy Espoontie 21 02740 Espoo Rekisterin nimi IKEA FAMILY -jäsenrekisteri Rekisterin

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy Taloyhtiö laajakaistaliittymät Matti Joutkoski Witel Filad Oy Iteret Expo 2001 Witel Filad Oy Tietotekiikka maahatuoja Erikoistuut tietoliikee- sekä lähiverkkotekiikkaa Erikoisosaamisea uudet tekologiat:

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon

HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon Terveydenhuollon ATK-päiv ivät Turku, 29.5.2007 Esa Paakkanen ATK-suunnittelija HIS-tutkimusyksikk tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Sisält ltö Sosiaalihuolto

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/2013 1 (5) 101 Seurantaraportti vuoden 2013 tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteista ja tulospalkkiojärjestelmiin vuosiksi 2014

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

Työnhaun verkkokurssit

Työnhaun verkkokurssit NUOVE / SÄHKÖISET PALVELUT TEEMATYÖRYHMÄ 20.9.2011 Työnhaun verkkokurssit Timo Rautavirta Erikoistyövoimaneuvoja, JobCafé 1 Työnhaun verkkokurssit - taustaa 90-luvun lama: ryhmämuotoisia palveluja otettiin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Työsuojelutoimikunta 20.05.2009 AIKA 20.05.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! projekti 2009-2010 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta peruskoulujen

Lisätiedot

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Yleisopas Elisa Ring Yleisopas 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 Puhelujen ohjausperiaatteet... 3 2. Käyttäjäryhmät... 5 Elisa Ring -pääkäyttäjä... 5 Elisa Ring -asiakaspalvelupäällikkö...6 Elisa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 1 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkie Laura Sorvisto Opiskelijakuta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdato... 3 Palautteide tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala

Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen 13.12.2017 Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala Vuosi 2017 Mitä kaikkea on käsitelty asiakasraadin tapaamisissa

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET Taustaa Syksyllä 8 Turu yliopisto hoitotietee laitoksella kerättii sidosryhmiltä palautetta laitokse toimiasta. Kysely toteutettii

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 241. 241 Selvityksen antaminen tietosuojavaltuutetulle opiskelijarekisteriä koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 241. 241 Selvityksen antaminen tietosuojavaltuutetulle opiskelijarekisteriä koskevassa asiassa 09.12.2014 Sivu 1 / 1 4886/07.01.01/2014 241 Selvityksen antaminen tietosuojavaltuutetulle opiskelijarekisteriä koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Asko Lippo,

Lisätiedot

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa Kupittaan lukio, Turku Airola Juho / Peltomäki Mia MATO Matematiikkaa Tietotekniikan avulla Opettaen Tietoteknisten ja mobiililaitteiden tukema opiskelu

Lisätiedot

Syrjintää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12)

Syrjintää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12) 1 Syrjitää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12) Versio 03/06/09 Osallistujalle luettavat ohjeet (Huomio: Käytä seuraavaa kappaletta esitellessäsi asteikkoa osallistujalle. Lisäselitystäki voi käyttää

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Kuopio

Toimintaympäristö. TTL Kuopio Toimitaympäristö TTL Kuopio Toimita-alue Työterveyslaitokse Kuopio aluetoimipistee vastuualueesee kuuluvat Keski-Suome, Pohjois- Savo ja Pohjois-Karjala maakuat Alue o kooltaa 61 339 km² eli oi 18 % koko

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta Elisa Oyj Kati Mikkonen Elisa Oyj Elisa on tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys. Tuomme elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online-

Lisätiedot

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura- ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut

Lisätiedot

Keski-Suome yhteistyöasiakirja 2003 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suome liitto Sepäkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suopää Puheli 014 652 230 Telekopio 014 652 277 Lisätietoja Simo

Lisätiedot

Toiminta- ja käyttösuunnitelmien

Toiminta- ja käyttösuunnitelmien Yhtymähallitus 30.3.2015 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toimita- ja käyttösuuitelmie toteutumie 2014 Toimita-alueet 1 Sisällys 1 TOIMINTA JA TALOUS 2014, JOHDON TOIMINTA-ALUE...

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2007 104,1 2009 108,3 108,3 a) Jakamalla 1,040345 104,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen?

Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen? Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen? Erkki Mustonen Tietoturva-asiantuntija Lapty Rovaniemi 3.11.2011 Suojaa korvaamattoman f-secure.fi F-Secure tietoturvan globaali toimija Perustettu

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkio perusteet PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 8/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:17 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:17 ISBN 978-952-13-5458-8 (id.) ISBN 978-952-13-5459-5

Lisätiedot

Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006

Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006 Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006 Karsoft Consulting http://www.karsoft.fi Sivu 1/5 Yleisesti Leimaus.com on työajan suunnittelun ja seurannan verkkopalvelu, jonka avulla ylläpidät myös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 1 (6) 70 Sosiaalilautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tea Vikstedtin ym. sähköistä ajanvarausjärjestelmää koskevasta aloitteesta HEL 2011-007003

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 HELSINGIN KAUPUNGIN

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 HELSINGIN KAUPUNGIN TILINMUISTIOT 2013 1 (5) Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 31.5.2013 Salassa pidettävä (JulkL 24 Talpa TALOUSHALLINTOPALVELU- LIIKELAITOKSEN TILINAVAUKSEN 2013 31.5.2013 Salassa pidettävä (JulkL 24

Lisätiedot

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsi-puheejohtajakaude ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsipuheejohtajakaude ohjelma 2008 ANP 2007:742 Pohjoismaide miisterieuvosto, Kööpehamia

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Lähettäjän perustiedot

1 Yleistä. 2 Lähettäjän perustiedot 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Lähettäjän perustiedot... 3 3 Palkansaajat Henkilön perustiedot... 5 4 Palkkalaskelmien lähetys... 6 5 Lähetetyn palkkalaskelman tarkistus... 8 6 Visma Verkkopalkan löytyminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 28.08.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 28.08.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) 144 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin musiikki- ja taideoppilaitosten yhteisestä esityksestä koskien koulutilojen iltakäyttöä taiteen

Lisätiedot

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa.

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa. Testimuuttuja kriittie arvo 5 %: merkitsevyystasolla katsotaa taulukosta. Kriittie arvo o 9,488. Koska laskettu arvo 4,35 o pieempi kui taulukosta saatu kriittie arvo 9,488, ii ollahypoteesi jää voimaa.

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla-

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla- Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset -sla- Kieku-tietojärjestelmä 2 (7) Asiakirjan muutoshistoria Versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutos 1.0 -sla- Viety dokumentti Palkeiden pohjaan ja

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä ja tuemme itsenäistä selviytymistä. Kelan toiminta-ajatus Kaikkien Kela

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus...

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus... 1 (6) DNA MOBIILI TV - PALVELUKUVAUS SISÄLTÖ 1. Palvelun yleiskuvaus... 2 2. Edut asiakkaille... 2 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3 3.1 Tilaus... 3 3.2 Tilauksen lopetus...

Lisätiedot