Tietotekniikka Helsingissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikka Helsingissä"

Transkriptio

1 Tiedote 3/2008 Tietohallio johtoryhmä imetty 1 Kuluttajie verkkolaskutus laajetuu 1 Sähköie palkkalaskelma verkkopakista 2 Sähköposti uudistuu 2 Matkapuhelite turvallisuutta paraetaa 2 Elis ja Leevi hallitsevat tilat ja tapahtumat 2 Työväeopistoille yhteie ilmoittautumisjärjestelmä 3 Office 2007-koulutusta verkossa 3 Mobiili-tv:ssä kiiosti paikallisuus 3 Mitä hakkeita virastoissa ja liikelaitoksissa o meeillää? 4 Palkittuja: 6 Lukuja: 6 Julkaisija: Tietotekiikkaosasto Talous- ja suuittelukeskus Tietohallio johtoryhmä imetty Tietotekiikkastrategia liitteeä olevassa ohjeessa määritellää kaupugi tietohallio vastuut ja ohjausmeettelyt keskushallio ja hallitokutie keske. Tietotekiikkastrategia ohjausryhmä ohjaa strategia laaditaa ja toimeepaoa. Talous- ja suuittelukeskukse tietotekiikkaosasto huolehtii tietotekiika hyödytämise ohjauksesta kaupugihalliossa. Tietohallio johtoryhmä toimii tietotekiikkaosasto tukea. Se tehtävää o osallistua tietotekiikkastrategia valmisteluu ja toimeepao seurataa, edistää kaupugi yhteäiste tietotekiikkaratkaisuje ja tietoturva toteutumista, sekä edistää yhteäisiä käytätöjä ja toimitatapoja kaupugi tietohalliossa. Se jäseet imeää tietotekiikkastrategia ohjausryhmä. Tietohallio johtoryhmä: tietotekiikkapäällikkö Tuomo Karakorpi, puheejohtaja, talousja suuittelukeskus, tietohallitopäällikkö Helea Ylisipola, sosiaalivirasto, tietohallitopäällikkö Jae Romo, terveyskeskus, tietohallitopäällikkö Hau Suoiemi, opetusvirasto, ITpäällikkö Jarmo Suomisto, kaupukisuuitteluvirasto, atk-päällikkö Jari Jokiiemi, liikeelaitos, tietohallitopäällikkö Jari Kähkölä, Palmia, tietohallitopäällikkö Joui Jutumaa, kaupugikirjasto, atk-päällikkö Au Soukki, kaupukimittausosasto, tietohallitopäällikkö Juha Kallie, rakeusvirasto, IT-päällikkö Esa Saloe, Helsigi Satama, tietohallitopäällikkö Harri Lehto, pelastuslaitos. Helsigi kaupugi kuvapakki Kuluttajie verkkolaskutus laajetuu Kaupuki o ottaut käyttöö kuluttajie verkkolaskutukse sosiaalivirasto päivähoido maksuissa, ja kesäkuu alussa se laajeetaa kaikkee terveyskeskukse asiakaslaskutuksee. Taloushallitopalvelu toimii Meritalossa. Kaupuki lähettää vuosittai yli miljooa päivähoido ja terveyspalveluje asiakaslaskua. Laste päivähoido asiakaskuassa verkkolasku käyttäjiksi o siirtyyt oi 700 lasku vastaaottajaa, eli oi 5 prosettia asiakkaista. Taloushallito pyrkii lisäämää verkkolasku käyttäjie osuutta markkioimalla verkkolaskumahdollisuutta elokuussa. Kuluttajie sähköie laskutus o koko Suomessa vielä vähäistä, arviolta oi kaksi prosettia lähetetyistä laskuista. Yrityste välie laskutus o yleisempää, oi puolet suomalaisista yrityksistä o mukaa sähköisessä laskutuksessa. Paperilaskuu verrattua verkkolasku sekä vähetää käsittelykuluja että säästää luotoa vähetämällä paperi kulutusta.

2 sivu 2 Sähköie palkkalaskelma verkkopakista Kaupugi kuukausipalkkalaisilla o mahdollisuus saada palkkalaskelmasa sähköiseä oma tilipakkisa verkkopakkii. Syksyllä verkkopalkkapalvelu laajeee koskemaa myös tutipalkkaisia työtekijöitä. Sähköie palkkalaskelma o ähtävissä verkkopakissa jo 2 3 arkipäivää ee palka maksupäivää. Ku palkasaaja ottaa verkkopalkkalaskelma käyttöö, paperista palkkalaskelmaa ei eää lähetetä kotii. Tällä hetkellä verkkopalkkalaskelma käyttäjiä o Helsigi kaupugilla o verkkopalkkapalvelusopimus Aktia, Nordea, Op-ryhmä ja Sampo Paki kassa, ja pia myös Hadelsbakei asiakkaat voivat liittyä verkkopalkkalaskelma käyttäjäksi. Palvelu käytö edellytykseä ovat iteretyhteys ja hekilökohtaiset verkkopakkituukset, ja palvelu saa käyttöösä ilmoittamalla asiasta palkalaskijalle. Sähköposti uudistuu Kaupugi halliossa sähköpostistadardia o tällä hetkellä ToimistoTiimi. Se uusimie o tullut ajakohtaiseksi. Tietotekiikkastrategia ohjausryhmä o hyväksyyt uudistamise aloittamise. Kevää 2008 aikaa aloitetaa sähköpostijärjestelmä selvitys- ja uudistamisprojekti. Ellei muutoksia tule, ii uusi järjestelmä otetaa käyttöö vuode 2009 aikaa. Virastoje ja liikelaitoste tulee varautua osallistumaa oma virastosa siirtoprosessi suuitteluu, testauksee, tiedottamisee ja koulutuksee vuode 2009 aikaa. Virastoille aetaa tarkemmat ohjeet ja työmääräarviot projekti kuluessa, kertoo projektipäällikkö Markku Lide tietotekiikkaosastolta. Matkapuhelite turvallisuutta paraetaa Kaupuki varautuu matkapuhelite turvallisuusuhkii ottamalla käyttöö laitehallitasovellukse ja F-Secure virustorjua. Matkapuhelimii kohdistuvat uhat ovat vielä hyvi pieiä verrattua kiiteisii verkkoihi ja tietokoeisii. Matkapuhelimia voidaa kuiteki jo suojata haittaohjelmilta aiva kute tietokoeitaki. Tällä hetkellä matkapuhelimii kohdistuvista uhista merkittävimpiä ovat erilaiset huijausyritykset. Yleisimpiä huijaustapoja o houkutella matkapuhelime käyttäjä soittamaa tai lähettämää tekstiviestejä maksullisii palveluumeroihi. Haittaohjelmat leviävät etupäässä multimediaviesteillä ja Bluetooth-yhteyde kautta. Nykyaikaie matkapuheli o moipuolie päätelaite, jossa o muu muassa toimistosovelluksia, ja Eeva Louhio joho voidaa ladata erilaisia palveluja sekä ohjelmia. Helsigi kaupuki ottaa käyttöö laitehallitasovellukse ja F-Secure virustorjua Soera Pistee kautta. Laitehallialla paraetaa matkapuhelite turvallisuutta, sovelluste hallitaa ja asetuste hallitaa. Talous- ja suuittelukeskuksessa tehdää myös tietoturvaohje matkapuhelite käyttäjille. Elis ja Leevi hallitsevat tilat ja tapahtumat Kulttuuriasiaikeskukse ja liikutavirasto yhteishakkeessa otetaa käyttöö uusi tilavaraus- ja tapahtumajärjestelmä. Liikutavirasto Leevi-järjestelmällä varataa ja hallioidaa liikutapaikkoja ja veepaikkoja sekä ilmoittaudutaa ohjatu liikua kursseille. Kulttuuriasiaikeskukse Elis-hakkeessa hallioidaa kulttuuritiloja ja tapahtumia. Asiakas voi hoitaa tuistautumise sekä varaus- ja kurssimaksut julkishallio yhteisellä Vetuma-palvelulla. Projekti o tarkoitus valmistua vuoa Leevi korvaa liikutavirasto vaha tilavarausjärjestelmä, kertoo yhteyspäällikkö Veli-Matti Kallislahti. Liikutavirasto otti esimmäiseä Suomessa käyttöö Vetuma-tuistamise ja -maksamise teiskettie varausjärjestelmässä v Varaamise ja maksamise jälkee asiakas o vielä voiut valita haluaako varausvahvistukse sähköpostiisa vai tekstiviestiä matkapuhelimee. Koko palvelu saatetaa äi hoitaa itsepalvelua, mikä o lisäyt palvelu saatavuutta, käytettävyyttä ja äkyvyyttä. Teiskettävarauksissa tehty kokeilu o yt tarkoitus moistaa muihi palveluihi. Leevi-palvelu liitetää myös taloushallitopalvelu järjestelmii. Vetumaa hyödytämällä voidaa vähetää käteise raha liikuttelua, Kallislahti toteaa.

3 sivu 3 Kulttuuriasiaikeskus uudistaa myös vaha tilavaraus- ja toimiaohjausjärjestelmäsä. Uude Elistietojärjestelmä keskeiset tavoitteet ovat tilaisuuksie ja kurssie hallita, tiloje varaus ja iistä tiedottamie eri asioitikaavie kautta. Järjestelmä kautta hoidetaa myös iihi liittyvät halliolliset tehtävät, seurata ja tilastoiti. Laskutusta, palkkoja ja palkkioita varte tehdää liittymät kaupugi laskutusjärjestelmää ja maksatusjärjestelmii. Julkisia iteret-sivuja varte tehdää julkaisuosio, joka sisältää ajatasaise tapahtumakaleteri. Työväeopistoille yhteie ilmoittautumisjärjestelmä Pääkaupukiseudu kualliset kasalais- ja työväeopistot yhteäistävät ilmoittautumiskäytätösä. Tavoitteea o, että asiakas löytää eri kaupukie opistoje kurssit samasta paikasta, voi vaivattomasti vertailla eri kaupukie tarjotaa ja samalla ilmoittautua kursseille. Pääkaupukiseudu kasalais- ja työväeopistoje yhteistä verkkoilmoittautumista kokeillaa esimmäistä kertaa vuode 2009 alussa. Varsiaie käyttööotto o suuiteltu kevääksi 2009 kesäkursseille ilmoittautumiste yhteytee. Mukaa uudessa järjestelmässä ovat Helsigi kaupugi suomekielie työväeopisto, Helsigfors Arbis, Espoo kaupugi työväeopisto/esbo stads arbetaristitut, Kauiaiste kasalaisopisto/grakulla medborgaristitut sekä Vataa aikuisopisto/vada vuxeutbildigsistitut. Taustalla olevat opistokohtaiset kurssihallitajärjestelmät pysyvät toistaiseksi eallaa, vai ilmoittautumie tulee yhteiseksi, kertoo projektipäällikkö Katja Räisäe Helsigi suomekielisestä työväeopistosta. Mari Hohtari Office 2007-koulutusta verkossa Pilotissa selvitetää itseopiskelu mahdollisuuksia Office 2007 käyttööotossa. Sähköise työpöydä hakkee yhteydessä otetaa käyttöö Office käyttöympäristö iissä virastoissa, joissa pilotoidaa sähköistä työpöytää, eli hekilöstökeskuksessa ja talous- ja suuittelukeskuksessa. Office 2007 uudet omiaisuudet -koulutusta aetaa alkusyksystä kokeeille Office-käyttäjille. Opetuksee sisältyy sekä lähiopetusta että itseopiskelua. Susaa Kavoius Itseopiskelu tapahtuu WSOYpro -verkko-oppimisympäristössä, joho sisältyy keskustelualusta ja mahdollisuus kysyä kouluttajalta. Teemme kokeilusta alku- ja loppukartoitukset, kertoo Susaa Kavoius hekilöstökeskuksesta. Tarkoituksea o selvittää oistuuko Office koulutus itseopiskelua, vai tarvitaako eemmä lähiopetusta. Mobiili-tv:ssä kiiosti Mobiilisti paikallisuus Fiish Mobile TV -hake julkaisi loppuraporttisa Raporti mukaa mobiilitelevisiosta halutaa seurata paikallisia ja ajakohtaisia asioita. VTT teki kettätutkimukse Forum Virium Helsigi koordioimasta Fiish Mobile TV-hakkeesta. Tutkimukse mukaa mobiili-tv o periteise televisio jatke ja täydetäjä sekä ee kaikkea käyttäjää viihdyttävä media. Palvelussa oli mukaa paitsi periteistä tv-ohjelmaa ja radiokaavia, myös erilaisia lisäpalveluja kute tilausvideopalveluja ja teksti-tv -palveluja. Talous- ja suuittelukeskukse tietotekiikkaosasto oli mukaa hakkeessa tuottamalla mobiilitelevisio superteksti-tv -palveluu kaupugi tapahtumaja ähtävyystietoja sekä uutisia, jotka tuotii palveluu kaupugi iteret-sivuilla käytetyistä tietokaoista. 90 prosettia koehekilöistä ilmoitti että käyttäisi palvelua jatkossaki jos se olisi saatavilla. Mobiilitelevisio käyttööotto koettii kaike kaikkiaa vaivattomaksi ja lisäpalveluide käyttöö omaksumista helpotti huomattavasti se, että tarjolla oli teksti-tv: tapaisia tuttuja palveluita. Mobiili tekstitelevisio käytettävyyttä pidettii jopa parempaa kui periteise tekstitelevisio. Tulevaisuudessa mobiilitelevisio ja Itereti palvelut äyttäisivät sulautuva toisiisa yhä tiiviimmi.

4 sivu Mitä hakkeita virastoissa ja liikelaitoksissa o meeillää? Mikä o virastosi tärkei tietotekie hake tää vuoa? Mistä aikaasaaoksista voitte olla ylpeitä? Jatkamme edellisissä umeroissa aloitettuja esittelyjä. Asutotuotatotoimisto, atk-suuittelija Pekka Peltola Olemme kehittäeet taloushallio raportoitia Access -pohjaista projektitietokataa hyödytäe. Seuraava isompi poistus o tuleva vuode aikaa ottaa käyttöö tuleva kaupugi Widows Vista -vakio. Uusimme työasemat, palvelimet, käyttöjärjestelmät ja sovellusohjelmistoje versiot. Helsigi Eergia, ICT-palvelut -yksikö päällikkö Pertti Mäkelä HeleNet o digitaalisee TETRA-tekiikkaa perustuva radiopuheliverkko, joka o erityise tärkeä viestijärjestelmä mm. poikkeusoloissa ja ormaalioloje häiriötilateissa. HeleNet-radiopuhelimia käytetää huolto- ja käyttötehtävissä mm. vaativissa maaalaisissa olosuhteissa. Se palveluja tarjotaa pääkaupukiseudulla toimiville yrityksille ja yhteisöille, jotka tarvitsevat luotettavaa viestijärjestelmää. Radiopuheliasiakkaita o toistakymmetä ja radiopuhelimia verkossa liki HeleNet -radiopuheliverko palvelut ovat olleet käytössä suurissa massatapahtumissa, mm. yleisurheilu MM-kisoissa, EU-puheejohtajuuskautea sekä Euroviisuissa. Helei ICT-palvelut o toimiut asiatutijaa Vuosaare satama-aluee rukoverko tietoliikeekaapeloii sekä se aktiivilaitteide suuittelussa ja valiassa Helsigi Satamalle. Tällä hetkellä merkittävi tehtävä o vaikuttaa satama ICT-raketamise pysymisee aikataulu mukaisea. Helsigissä o yt lähes etäluettavaa sähkö käyttöpaikkaa. Seuraava askel - Helsigi katakaupuki - merkitsee määrä kasvua huoeistolla. Katakaupugi mittariprojekti tarpeisii o luotu tiedovaihtoyhteys Helei Forum-asiakastietojärjestelmä, Mitoxi tehtäviehallia ja Elteli toimiaohjausjärjestelmä välille. Käyttötietoje välitykse tiedovaihto o otettu koekäyttöö (rajapiat Helei operatiivisii järjestelmii). Helsigi Eergia teki vuode 2007 lopulla sopimukse VVO Oy: asiakkuuksie siirrosta, ku VVO luopui omasta sähkömyytiliiketoimiastaa. Alkuvuode aikaa o luotu Helei asiakastietojärjestelmää oi uutta kayttöpaikkaa. VVO: vuokralaiset lopulta valitsevat sähkö myyjä; tässä kilpailussa Hele o meestyyt hyvi. Hekilöstökeskus, erityissuuittelija Markku Aho Hekilöstökeskukse johdolla pilotoidaa virastoissa ja liikelaitoksissa sähköistä johtamistyökalua (Sujo eli suoritukse johtamie). Sujo o rakeettu alu alkae HKR-tekiika ikäohjelma tueksi, ja sitä kehittämässä ovat olleet sekä järjestelmä toimittaja että asiatutijaa Helsigi kaupugi työterveyskeskus. Järjestelmä koostuu useasta eri työkalusta, joita ovat mm. osaamiskartoitus, kehityskeskustelulomakkeet ja työ kuormittavuude arvioiti sekä varhaise tue malli. Saatuje kokemuste perusteella päätetää, oko työkalu soveltuva koko kaupugi yhteisee käyttöö. Helsigissä o kevää aikaa otettu käyttöö taloustietoje raportoitijärjestelmä. Kevää aikaa o hekilöstökeskuksessa työstetty vakioraportteja raportoitijärjestelmää liitettäväksi. Muita Hekilöstökeskukse tietotekiikkaa liittyviä ajakohtaisia hakkeita ovat Tyhy-kyselyje raportoitiportaali kehittämie sekä uudet Use ja Tyti-sovellukset. Näistä esimmäisellä hallioidaa uudellee sijoitettavia työtekijöitä, jälkimmäisellä taas työllistettäviä. Lisäksi vireillä o sähköie rekisteri työhyvivoitihakkeista. Kehittämisessä tärkeää o ollut soveltuvuus tulevaa kaupugi sähköisee työpöytää. Kiiteistövirasto, atk-pääsuuittelija Sakari Lehto Kaupukimittausosasto vastaa yhdessä rakeusvalvoa ja tietokeskukse kassa kutarekisteri tietoje ylläpidosta. Lokakuussa 2008 otetaa käyttöö uusi Facta-kutarekisteri, joka korvaa etise Primastuottee. Kutarekisteri sisältää väestötiedot, rakeus- ja rakeuslupatiedot sekä kaava- ja kiiteistötiedot. Olemme ylpeitä paikkatietopalveluista. Kaupukimittausosasto PaikkatietoVipue -sivusto itraetissa o saaut lisää tietosisältöä. Sivusto o jatkossa tarkoitus palvella paikkatietoyhteistyötä ja paikkatietopalveluide dokumetoitia ja toimia paikkatietopalveluja raketavie hallitokutie yhteiseä tiedotuskaavaa. Kaupukimittausosasto jatkaa myös kaupukiyhteise paikkatietopalvelualusta ptp.hel.fi kehittämistä. Tavoitteea o tarjota kehittämisalusta

5 karttapohjaisii palautejärjestelmii. Palvelu- ja toimipistejärjestelmie kehittämie paikkatietopohjaisea mahdollistaa sähköise asioii sovelluste viemise lähelle asiakasta. MetropoliLab, kemisti Timo Lukkarie MetropoliLab aalysoi mm. vesi-, elitarvike- ja ympäristöäytteitä. Laboratorio tietojärjestelmällä ylläpidetää vuosittaiste oi aalyysi asiakas- ja äytetietoja. Tässä tietokaassa o koekäytössä Web-palvelu, joka avulla suurimmat asiakkaat voivat ähdä Web-selaime kautta omie äytteidesä tiedot ja aalyysitilatee. Yhteistyökumppaeilla o käytössä tietokatoja, joihi suuri aalyyseihi liittyvä tietomäärä voidaa siirtää. Tällaie o esimerkiksi Pitavesie tila tietojärjestelmä, vedelaatuosio, joka sisältää vesiviraomaiste ja julkise valvoa alaiste vesitutkimuslaitoste vedelaadu tarkkailuissa aalysoimia fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia. Muita esimerkkejä ovat Helsigi vede tietojärjestelmä, sekä pääkaupukiseudu kutie terveys- ja ympäristövalvotaviraomaiste eri tietokaat. Vuoli-projektii ja Vuosaare aluee vesie yhteistarkkailuohjelmaa liittyvät aalyysitiedot siirretää Ympäristötietopalveluu. suoraa seurata kesäkärrysta kuvattu videokuvaa. Nuorille ja uorte vahemmille o myös rakeettu Begtsåri leirisaaree sääasema, joka lähettää verkkosivuille reaaliaikaista säätietoa leirisaare olosuhteista. Sääasema otetaa käyttöö kesäkuussa. Opetusvirasto, tietohallitopäällikkö Hau Suoiemi Opetusvirasto viime vuosie ylpeydeaihe o ehdottomasti Wilma-verkkopalvelu, joka otettii käyttöö v Wilma o iteret-liittymä, joka o itegroitu suoraa peruskouluje ja lukioide oppilashallitojärjestelmää. Wilma palvelee kodi ja koulu yhteistyötä. Wilma kautta käsitellää oppilaide ja opiskelijoide opetusjärjestelyihi ja opetuksee sekä oppilaa opioista suoriutumisee ja poissaoloihi liittyviä asioita. Lisäksi vuodesta 2008 alkae oppivelvollisuusikäiste huoltajat ovat voieet ilmoittaa lapsesa lähikouluu Wilma-liittymä kautta. Wilma palveluita kehitetää edellee. Opetusvirasto tärkei tietotekie projekti o luoda käytäteet ja välieet keskitetylle ja tehokkaalle sivu Nuorisoasiaikeskus, tietotekiikkapäällikkö Esa Härköe Tällä hetkellä tietotekiika kehitystyömme suutautuu verkkopalveluide kehittämisee. Verkkopalveluja o uudistettu keväällä mm. raketamalla karttasovellus, joka kautta voi seurata kesä aja liikkuvaa kesäkärryä. Kesäkärryy o rakeettu liikkuvat tietoliikeeyhteydet, joilla tuodaa uorille tietoa esim. uorisoasiaikeskukse verkkopalveluista. Kesäkärryssä käytetää myös uutta uorisoasiakeskuksessa käyttöö otettua sovellusta, jolla verko kautta voi Kesäkärry starttasi Maailma kylässä -festareilta. Kuva Nuorisoasiaikeskus.

6 sivu 6 Pertti Nisoe työasemie ja palvelite hallialle ja ylläpidolle. Opetusvirasto ja kouluje hallito siirtyy kaupugi lijauste mukaisesti Helsiki-vakioo ja Helsiki 1-toimialueelle. Pelastuslaitos, tietohallitopäällikkö Harri Lehto Pelastuslaitokse tietohallio keskeie kehittämiskohde vuoa 2007 o ollut operatiiviste tietojärjestelmie kehittämie ja käyttööoto tukemie otettii tuotatokäyttöö esihoido sähköie raportoitijärjestelmä Merlot Medi, palotarkastusjärjestelmä Merlot Palotarkastus sekä Helsigi kaupugi poikkeusoloje väestösuojeluhekilökua suuitteluu ja hälytyksee suuiteltu VSS Hesu -järjestelmä. Lisäksi 2007 aikaa kehitettii Merlot Mobile -johtamissovellukse uusita versiota uudella järjestelmäalustalla toimivaksi. Seuraava suuri ja vaativa tietohallio tehtävä o äide järjestelmie itegroiti muihi järjestelmii ja tietovarastoihi: Merlot Medi liiittämie kasallisee sähköisee potilastietojärjestelmää, Merlot palotarkastukse liittämie Factaa (väestö- ja kiiteistörekisteritiedot) sekä Merlot Mobile liittämie Igglo tuottamaa kiiteistötietokataa. Palkittuja: Caisa kulttuurikeskus sai valtio tiedojulkistamispalkio. Perusteluissa maiittii eriksee maahamuuttajie ifopakki, joka sai 4.4. myös Vuode Virsu -palkio. HKL voitti Most Mobile Eterprise -palkio Mobile Moday -yhteisö kilpailussa. Mobile Moday o eri puolille maailmaa leviyt mobiiliala ammattilaiste yhteisö. Mobiiliala ammattilaisista koostuva raati luoehti HKL:ää joukkoliiketee edelläkävijäksi, joka kehittämä mobiiliratkaisu o kuiahimoie ja palvelee sekä matkustajia että HKL: omaa orgaisaatiota. Lukuja: HKL: mobiili -kertalippuja myytii v yhteesä kpl. Kosti-tilausjärjestelmällä tehdää yli 400 tilausta päivittäi. Talouspalvelu maksaa palkkoja ja palkkioita lähes hekilölle vuosittai. Näistä verkkopalkkalaskelma käyttäjiä o Heli-itraetissä o yhteesä 649 sivuje päivittäjää. Kaupugi sähköisessä rekrytoitijärjestelmässä ilmoitettii v yhteesä avoita työpaikkaa, ja hakemuksia työpaikkoihi jätettii Lisäksi kesätyöhakemuksia jätettii oi Helsigi Eergia sähkömittarie etälueta o käytössä lähes käyttöpaikassa. Etälueta laajetuu katakaupukii, mikä merkitsee määrä kasvua huoeistolla. MetropoliLabi tietojärjestelmällä ylläpidetää vuosittaiste aalyysi asiakas- ja äytetietoja. Kaupugi virastoille hakittuu yhteisee levyjärjestelmää o liitettyä jo yli 40 palvelita, ja iide käytössä o levytilaa yli 11 teratavua. Talous- ja suuittelukeskus Tietotekiikkaosasto Uutiskirjee toimitus: Tuomo Karakorpi Leila Oravisto Sirpa Jyrkäe sekä tietotekiikkaosasto hekilökuta Palautetta voi ataa, jakeluu pääsee mukaa tai jakelusta pääsee pois sähköpostiosoitteessa: Puh Tiedottee ulkoasu: Guassi Oy/ Raoul Charpetier Tietotekiikka Helsigissä -tiedotteessa kerrotaa kaupugi tietotekiikkahakkeide eteemisestä, tarkoituksea levittää hyviä käytätöjä. Tiedote julkaistaa talous- ja suuittelukeskukse iteretja itraet-sivuilla. Tiedotteesta saa tekstiversio matkapuhelimee osoitteesta

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4 toimitakatsaus Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva

Lisätiedot

Nuori hammaslääkäri 2014

Nuori hammaslääkäri 2014 Nuori hammaslääkäri 2014 Jaakko Koivumäki, Merja Auero, Aja Eerola, Terhi Karaharju-Suvato, Aariitta Kottoe, Ritva Näpäkagas, Kaisu Pieihäkkie, Nora Savaheimo, Liisa Suomie, Tiia Tuooe Tutkimusraportti

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277

Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277 Julkaisija Keski-Suome liitto Sepäkatu 4, 40100 Jyväskylä Puheli (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277 Yhteydet Kotisivu: http//www.keskisuomi.fi Yhteydet hekilökutaa: etuimi.sukuimi@keskisuomi.fi Julkaisu

Lisätiedot

KUNTOUTUSPÄIVÄT. Maanantai 9.3.2015 klo 13.00 16.20 TYÖRYHMÄ 1. Kuntoutus & sote-uudistus

KUNTOUTUSPÄIVÄT. Maanantai 9.3.2015 klo 13.00 16.20 TYÖRYHMÄ 1. Kuntoutus & sote-uudistus KUNTOUTUSPÄIVÄT ohjelma 2015 klo 9.00 12.00 TYÖRYHMÄ 8 Mitä tehdä, jos oppimie ei suju? klo 9.00 12.00 TYÖRYHMÄ 5 Europea retur-to-work ad rehabilitatio practices supportig persos with reduced workig capacity

Lisätiedot

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3 Sisällys 1. Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt...2 2. Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot...3 2.1 Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia... 3 2.2 Ammatillise erityisopettaja

Lisätiedot

Eheyttävään aluepolitiikkaan

Eheyttävään aluepolitiikkaan Eheyttävää aluepolitiikkaa Selvitysraportti Alueide kehittämie Sisäasiaimiisteriö julkaisuja 23/2007 EHEYTTÄVÄÄN ALUEPOLITIIKKAAN Selvitysraportti Valtiosihteeri Atti Mykkäe Sisäasiaimiisteriö julkaisu

Lisätiedot

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas N o 1/2011 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry www.kuluttajaliitto.fi Kosmetiikka hyvis vai pahis? Kirjaesittelyssä: Arkiruua tuuausopas Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry yt myös

Lisätiedot

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa umero 30, maaliskuu 2002 irtoumerohita 1 euro tilaukset ks. sivu 7 Aleksaterikadu silta vielä torjuttavissa Hallito-oikeude päätös ratkaiseva tärkeä erävoitto Porvoo kaupuki toimiut silta-asiassa virheellisesti

Lisätiedot

Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme

Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme 1 2007 28.3.2007 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Tuula Jäppinen: Keskittämisen vaikutukset näkyvät...2

Lisätiedot

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) K(1998) 1388 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20 päivää toukokuuta 1998 yrityskeskittymä julistamisesta yhteismarkkioille ja ETA-sopimukse toimitaa soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

MUISTIO 29.4.2004. Päivi Mutanen, Tietoyhteiskuntaohjelma SUURTEN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖ TIETOYHTEISKUNTA-ASIOISSA

MUISTIO 29.4.2004. Päivi Mutanen, Tietoyhteiskuntaohjelma SUURTEN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖ TIETOYHTEISKUNTA-ASIOISSA MUISTIO 29.4.2004 Päivi Mutanen, Tietoyhteiskuntaohjelma SUURTEN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖ TIETOYHTEISKUNTA-ASIOISSA Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman yhtenä toimenpiteenä on selvittää suurten kaupunkien

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö! Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö! Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen jatkuu

Prosessien kehittäminen jatkuu L U K I J A L L E Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu tiedottaa 1 14.4.2010 Prosessien kehittäminen jatkuu helsingin kaupungin kuvapankki / matti tirri Lukijalle... 1 Talpan asiakkaiden tyytyväisyys

Lisätiedot

Läpinäkyvyyttä lisää. Hinnoitteluun muutoksia

Läpinäkyvyyttä lisää. Hinnoitteluun muutoksia Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu tiedottaa 13.3.2009 Vuoden 2009 palvelusopimuksiin tulleita uudistuksia... 1 Kosti ja BIP uudistuvat... 2 Taloushallintopalvelu muuttaa uusiin tiloihin syksyllä...

Lisätiedot

Kartanon uusi päiväkoti on monipuolinen talo

Kartanon uusi päiväkoti on monipuolinen talo Nokia HYVÄ kaupugi tiedotusehti 2 / 2008 ASUKAS JOULU AVATAAN 30. MARRASKUUTA SIVU 12 Mukaa VAIKUTTAMISEN VÄYLÄT -iite UUDET KAUPUNGINVALTUUTETUT SIVUT 6-7 Kartao uusi päiväkoti o moipuoie tao LASTEN LISÄKSI

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arvoisa lukija

LUKIJALLE. Arvoisa lukija LUKIJALLE Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 3 4 tiedottaa 8.12.2014 Lukijalle... 1 Tilinpäätöksellä tiukka aikataulu... 2 Kirjanpito ja maksuliikenne... 3 Laskutus... 4 Ostolaskut... 5 Palkanlaskenta...

Lisätiedot

Sähköinen laskutus: Case Metehe Oy

Sähköinen laskutus: Case Metehe Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalous Laskentatoimi Anu Kiiski Sähköinen laskutus: Case Metehe Oy Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä Anu Kiiski Sähköinen laskutus: Case Metehe

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Agronet-palvelut Internetissä. Virpi Alhainen Pekka Haavisto Sirpa Piekkari. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. kff tutkimuskeskus.

Agronet-palvelut Internetissä. Virpi Alhainen Pekka Haavisto Sirpa Piekkari. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. kff tutkimuskeskus. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Virpi Alhainen Pekka Haavisto Sirpa Piekkari Agronet-palvelut Internetissä Maatalouden kff tutkimuskeskus Vilpi Alhainen Pekka Haavisto Sirpa Piekkari

Lisätiedot

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta.

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta. Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi Tämä tuote sisältää Soy omistamia ja kolmasie osapuolie lisesoimia ohjelmia. äide ohjelmie käyttö kuuluu tämä tuottee mukaa toimitettuje lisessisopimuste termie ja ehtoje

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA OPINNÄYTETYÖ OLLI SASSI 2010 SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot