Viestinnän kehittäminen Geomatematiikka Tiedonhallinnan palvelut... 91

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän kehittäminen... 86 Geomatematiikka... 88 Tiedonhallinnan palvelut... 91"

Transkriptio

1

2

3 Sisältö Kallioperä ja raaka-aineet 1 Kallioperäkartoitus Aerogeofysiikka Suomen geologinen mallinnus Malminetsinnän kehittäminen Arkeeiset vihreäkivivyöhykkeet ja niiden malminmuodostus, erityisesti nikkelin ja kullan etsintä Pohjois-Suomen kerrosintruusiot, niiden malmipotentiaali ja kuoren varhaisproterotsooinen kehitys Outokumpu-tyyppisten ja muiden massiivisten sulfidimalmien etsintä ja svekofennialaisen orogenian varhainen kehitys Proterotsooisten nikkeli- ja kultamalmien etsintä sekä orogeniavyöhykkeiden tektonomagmaattinen kehitys Teollisuusmineraalitutkimukset, erityisesti kaoliinin, talkin, karbonaattikivien ja ilmeniitin etsintä sekä ohjelmaan sisältyvä timantinetsintä Rakennuskivi- ja kiviainestutkimukset Alueellinen painovoimamittaus Maaperä ja raaka-aineet 36 Maaperäkartoitus Turveinventointi ja -tutkimus Pohjavesitutkimus Maa-ainesinventointi Maaperän tutkimus ja kehitystyö Ympäristö 55 Alkuaineiden ja yhdisteiden esiintyminen ja kulkeutuminen maankamarassa Alueiden käytön ympäristögeologia Raaka-ainevarat ja ympäristö Saastuneet alueet Ympäristön tila ja muutokset Tiedonhallinta 85 Paikkatietoydin i

4 Viestinnän kehittäminen Geomatematiikka Tiedonhallinnan palvelut Tukipalvelut Henkilöhakemisto Asiasanahakemisto Paikannimihakemisto Hankenumerohakemisto Karttalehtihakemisto ii

5 Kallioperä ja raaka-aineet Kallioperäkartoitus LÄNSI-SUOMEN LIUSKEALUEEN KARTOITUS Vastuuhenkilö: Lehtonen, Matti I. Hanke: Muu projektiryhmä: Lahti, Seppo; Lehtonen, Arja; Mäkitie, Hannu; Pihlaja, Pekka; Virransalo, Petri; Gustafsson Torbjörn; Karttunen, Ritva; Kujala, Hannu; Torssonen, Markus; Turunen, Tuomo Päävastuualue: Etelä-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: jatk. Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; liuskevyöhykkeet; pallokivet; diabaasi; törmäyskraatterit; meteoriittikraatterit Tutkimusalue: Länsi-Suomen lääni; Etelä-Pohjanmaa; Satakunta; Etelä-Suomen lääni; Uusimaa; Kanta-Häme Länsi-Suomen liuskealueen kartoitus -hanke koostuu neljästä erillisestä toiminnosta: 1) Etelä-Pohjanmaan liuskealueen kartoitus, 2) Satakunnan kallioperäkartoitus, 3) Etelä-Suomen kallioperäkarttojen yhtenäistäminen ja 4) Erillistutkimukset. Etelä-Pohjanmaan liuskealueen kartoituksessa ( ) on tarkoituksena koota Vaasan - Merikarvian väliseltä rannikkokaistalta erityisesti malminetsinnän tarvitsema kallioperägeologinen perustieto. Aikaisemmat järjestelmälliset geologiset tutkimukset alueelta ovat ja luvuilta, jolloin alue kartoitettiin Vaasan 1: mittakaavaista kallioperäkarttaa varten. Mittakaavassa 1: on hankkeen toiminta-alueelta julkaistu Korsnäsin kallioperäkartta Hankkeen tutkimusalueeseen kuuluvat seuraavat maanmittauslaitoksen 1: jakoiset karttalehdet: 1331 (Vaasa), 1333 (Laihia), 1242 (Korsnäs), 1244 (Jurva), 1241 (Närpiö), 1243 (Kurikka), 1232 (Kristiinankaupunki) ja 1231 (Merikarvia). Jurvan karttalehteä lukuunottamatta työ tehdään pikakartoitus -periaatteella, missä geofysikaalisen aineiston soveltamisella on suuri merkitys. Jurvan karttalehti (1999) kuuluu GTK:n perinteiseen kallioperäkarttojen 1: kartoitussarjaan. Satakunnan alueella tehdään kallioperäkartoitusta perinteistä 1: mittakaavaista kartoitustapaa noudattaen. Karttalehtiselitys on tekeillä yhteisjulkaisuna Porin (1143) ja Luvian (1141) kallioperäkartoista. Mäntyluodon (1142) ja Kankaanpään (1144) karttalehdillä on kar- 1

6 Kallioperä ja raaka-aineet toitus kesken. Etelä-Suomen kallioperäkarttojen yhtenäistämiseksi (1998-) selvitetään karttojen päivittämistarvetta ja arvioidaan päivittämiseen tarvittavaa työmäärää mm. jakamalla kartat laatuluokkiin. Erillistutkimuksiin kuuluvat mm. 1) pallokivitutkimus ja 2) Sääksjärven meteoriittikraatterin tutkimus. Pallokivitutkimuksen tavoitteena on koota yksiin kansiin Suomen pallokiviä koskeva aineisto. Yhteensä 75 ennestään tunnetusta ja uudesta pallokiviesiintymästä on koottu aineistoa tarkempia petrografisia tutkimuksia ja geokemiallisia analyyseja varten sekä lisäksi kerätty museonäytteitä. Julkaisua varten on kirjoitettu kuvaus jokaisesta maamme pallokiviesiintymästä. Yhteenvedossa kuvataan pallokivien luokittelua, esiintymistapaa, mineralogiaa, geokemiaa ja pallokivilohkareiden glasiaalikuljetusta. Sääksjärven meteoriittikraatterin tutkimusten (1987-) loppuun saattamiseksi kairattiin talvella v vielä yksi 204 metriä syvä leikkaus täydellisen näytesarjan saamiseksi impaktimuodostuman kivistä. Kallioperäkarttoja ja karttalehtiselityksiä 1 : , julkaisuja ja artikkeleita. TEKES / KALLIOPERÄN HEIKKOUSVYÖHYKE- JA RAKENNETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN TAAJAMAYMPÄRISTÖÖN Vastuuhenkilö: Pajunen, Matti Hanke: Muu projektiryhmä: Airo, Meri-Liisa; Koistinen, Tapio; Korsman, Kalevi; Suominen, Veli; Vaarma, Markus; Nironen, Mikko; Elminen, Tuija; Lindqvist, Kristian; Mänttäri, Irmeli; Ahlsved, Christer; Lampio, Eero; Wennerström, Marit; Wasenius, Pekka; Niemelä, Reijo; Lindh, Anneli; Paananen, Markku; Virransalo, Petri; Ojamo, Heli Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Ulkop. rahoittaja: TEKES Yhteistyötahot: Helsingin kaupunki; Espoon kaupunki; Vantaan kaupunki; Kalliosuunnittelu Oy, Helsinki; Viatek Oy Asiasanat: rakennegeologia; kallioperä; hiertovyöhykkeet; raot; siirrokset; lohkorakenteet; kalliorakentaminen; rakennusgeologiset kartat; kolmiulotteiset mallit; taajama-alueet Tutkimusalue: Etelä-Suomen lääni; Uusimaa; Helsinki; Espoo; Vantaa Karttalehdet: 2034; 2043 Taajama-alueilla yhdyskuntarakentamista tullaan siirtämään yhä enenevissä määrin maan alle. Näin ollen tiedon tarve kallioresurssien käyttökelpoisuudesta kasvaa ja tiedon laadulle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia. Geologiset ja geofysikaaliset tutkimukset ja kansainväliset yhteistyöprojektit ovat tuottaneet viime vuosina runsaasti uutta tietoa miljardin vuoden ikäisen prekambrisen kallioperämme synnystä ja kehitysvaiheista. Kallioperän moni- 2

7 Kallioperä ja raaka-aineet vaiheinen kehitys on tunnistettavissa sen tektonisista, metamorfisista ja magmaattisista rakennepiirteistä, jotka ovat merkittäviä kallioiden teknisten ominaisuuksien indikaattoreita. Tätä tietoa ei toistaiseksi ole riittävästi hyödynnetty yhdyskuntasuunnittelussa. Kolmivuotiseksi suunnitellussa TEKES:in tukemassa hankkeessa kootaan hyödyllistä tietoa eri lähteistä sekä kootaan geologista, geofysikaalista ja kalliomekaanista tutkimusaineistoa. Aineistoja jalostamalla ja integroimalla tehdään kallioperästä rikkonaisuus- ja heikkousvyöhykemallinnuksia. Päätavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen tutkimuspaketti kallioperän heikkousvyöhykkeistä ja rakennettavuudesta palvelemaan ja ohjaamaan monipuolisesti infrastruktuurin suunnittelua erilaisissa kallioperää hyödyntävissä toiminnoissa, kuten kalliorakentamisessa, väyläsuunnittelussa, kaavoituksessa, maankäytön suunnittelussa, kiviaineksen hyväksikäytössä, pohjavesikysymyksissä sekä saasteiden kulkeutumistutkimuksissa. Hankkeessa saatujen tulosten avulla voidaan vähentää riskejä, nopeuttaa suunnittelua ja päätöksentekoa sekä mahdollistaa edullisimmat ratkaisut rakentamisen kohdentamisessa. Tavoitteena on myös edistää geoalan vientinäkymiä tällä kasvavalla seltorilla. Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä siitä saatavien tulosten soveltajien kanssa. Hankkeen tutkimustoiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle, joka on kalliorakentamisen ydinaluetta Suomessa. KAINUU-OUTOKUMPU-HANKE (VAIHE II) Vastuuhenkilö: Paavola, Jorma Hanke: Muu projektiryhmä: Heino, Timo; Kontinen, Asko; Eskelinen, Jukka; Mäkelä, Antti Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Outokumpu Oy; Helsingin yliopisto, Geologian laitos; Leedsin yliopisto, UK; Marylandin yliopisto, USA Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; stratigrafia; rakennegeologia; liuskevyöhykkeet; ofioliitti; mineraaliesiintymien synty Tutkimusalue: Oulun lääni; Kainuu; Itä-Suomen lääni; Pohjois-Savo; Pohjois-Karjala Karttalehdet: 3342; 3344; 3432; 4312 Kainuu-Outokumpu-hanke aloitettiin v ja sen ensimmäinen vaihe päättyi v Hankkeen toiminta on painottunut ennen kaikkea kallioperäkartoitukseen, jonka tarkoitus on tuottaa tietoa geologisen perustutkimuksen, malmin- ja rakennuskivien etsinnän sekä aluesuunnittelun pohjaksi. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana koottiin tektonostratigrafinen kartta Kainuun liuskealueesta (väliltä Rautavaara - Puolanka). Kartta perustuu pitkäaikaisen kallioperän kartoitusja tutkimustyön tuloksiin Kainuun ja Ylä-Savon alueilla. Lisäksi hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana julkaistiin sen tutkimusalueelta 1: mittakaavaiset kallioperäkartat Paltamo (3434), Kajaani (3431) ja Rautavaara (3343). Aikaisemmin on julkaistu jo karttalehdet Hyrynsalmi (3443), Sotkamo (3433), Nilsiä (3334), Lapinlahti (3332) ja Iisalmi (3341). Hankkeen toisen vaiheen aikana julkaistaan karttalehdet Paltaniemi (3432), Vieremä (3342) ja Laakajärvi (3344), jotka ovat maastotöiden osalta valmiit sekä kartoituksen alla oleva Ylä-Luosta (4312). 3

8 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeessa on saavutettu merkittäviä tuloksia Kainuun ofioliitteihin kuuluvien basalttisten ja mantteliyksikön kivien tutkimuksissa, sekä Outokumpu-tyyppisen kivilajiassosiaation ja malmin synnyn selvittämisessä. Yhteistyössä Helsingin yliopiston, Outokumpu Mining Oy:n ja muiden GTK:n yksiköiden tutkijoiden kanssa selvitetään Pohjois-Karjalan alueen ofioliittisten ultramafiittien alkuperää, metasomaattista muuttumista ja metamorfoosia sekä niiden osuutta Outokumpu-tyyppisten Cu-Zn-Co-malmien muodostumisprosesseissa. Tutkimusten tuloksena pyritään kehittämään geologinen malli ja metodit, joiden avulla voidaan rajata tutkimusalueelta Outokumpu-tyyppiselle malminmuodostukselle suotuisimmat vyöhykkeet ja niiden sisältä ne yksittäiset kohteet, joihin liittyen malminmuodostus on ollut todennäköisintä. Hankkeen toisen vaiheen käynnistyttyä (vuoden 1999 alusta), osa hankkeen kapasiteetista siirrettiin GEOMEX-yhteistyöhankkeen käyttöön, missä Kainuu-Outokumpu -hankkeessa tuotettua Outokumpu-assosiaation tietotaitoa sovelletaan käytännön malminetsintään. Väli-Suomen rakennuskivitutkimukset vievät niinikään huomattavan osan hankkeet henkilöresursseista varsinkin kenttäkausien aikana. Kallioperäkarttoja ja karttalehtiselityksiä, erikoiskarttoja, tieteellisiä julkaisuja, esitelmiä. SAVON ALUEEN KALLIOPERÄTUTKIMUS Vastuuhenkilö: Äikäs, Olli Hanke: Muu projektiryhmä: Pääjärvi, Antti; Lukkarinen, Heikki; Kinnunen, Keijo; Luukkonen, Mauri Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; prekambri Tutkimusalue: Itä-Suomen lääni; Pohjois-Savo; Etelä-Savo Karttalehdet: 3223; 3224; 3241; 3242; 3331; 3333 Hankkeessa laaditaan Kuopion ympäristön kallioperäkartat (Suomen geologinen kartta 1 : sarjassa) selityksineen ottaen kartoituksessa huomioon tulosten yhteiskunnallisen hyödynnettävyyden. Hankkeeseen sisältyvät karttalehdet Rautalampi (3223), Karttula (3224, vain selitys), Suonenjoki (3241), Kuopio (3242), Siilinjärvi (3331) ja Juankoski (3333). Hankkeen päätteeksi julkaistaan loppuraportti, jonka työnimenä on Kuopion seudun kallioperä Kallioperäkarttoja ja selityksiä 1 : KALLIOPERÄKARTOITUKSEN LAATUHANKE Vastuuhenkilö: Kesola, Reino Hanke:

9 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Paavola, Jorma; Lehtonen, Matti I.; Virransalo, Petri; Manninen, Tuomo; Kairakari, Hannu Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Asiasanat: laatujärjestelmät; laadunvalvonta; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat Tutkimusalue: Suomi Kallioperäkartoituksen laatuhankkeessa on tehty vuonna 1999 kallioperäkartoituksen toimintakäsikirja, joka tulee olemaan osa GTK:n laatujärjestelmää. Kallioperäkartoituksen toimintakäsikirjan useat viitteet liittyvät muihin GTK:n toimintakäsikirjojen asioihin, joita ei ole vielä tehty tai asiat niissä muuttuvat. Tämän vuoksi kallioperäkartoituksen toimintakäsikirja tulee lähinnä viitteiden osalta vielä osin muuttumaan. Toimintakäsikirjassa on alemman tason viitteitä ohjeisiin, joita ei ole vielä ole tai ne ovat vanhentuneita. Hankkeessa tullaan keräämään ja työstämään aineistoa, jota tarvitaan puuttuvaa ohjeistusta varten (mm. maastotyö-, kallioperätietojen tallennusohjeet ja näytteiden arkistointiohjeet). Laatukäsikirja KALLIOPERÄKARTOITUKSEN KOORDINOINTI JA TUOTEKEHITYS Vastuuhenkilö: Kesola, Reino Hanke: Muu projektiryhmä: Aatos, Soile; Koistinen, Tapio; Kousa, Jukka; Virransalo, Petri; Wennerström, Marit; Vallimies, Eija Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: jatk. Yhteistyötahot: ympäristöhallinto; Tielaitos; suunnittelutoimistot Asiasanat: kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; koordinointi; tuotekehitys Tutkimusalue: Suomi Koordinoinnin tarkoituksena on yhtenäistää ja edistää kallioperän kartoitustoimintaa ja sen tulosten tuotteistamista. Asiakaskyselyjä tehdään sekä GTK:n sisällä että muiden sidosryhmien keskuudessa ja niiden perusteella kehitetään käyttäjien toiveiden mukaisia tuotteita. Asiakaskyselyn tulokset raportoidaan vuoden 2000 lopussa. PULJUN JAKSON KALLIOPERÄ Vastuuhenkilö: Manninen, Tuomo Hanke:

10 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Nykänen, Vesa; Keinänen, Veikko; Lanne, Erkki; Aarrevaara, Jouni; Puljujärvi, Reijo Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Turun yliopisto; Oulun yliopisto; Outokumpu Oy Asiasanat: kallioperä; kartoitus; liuskevyöhykkeet; vihreäkivivyöhykkeet; kallioperäkartat Tutkimusalue: Lapin lääni; Keski-Lappi; Kittilä; Sodankylä; Inari; Pulju Karttalehdet: 2741; 2742; 2743; 2744; 2831; 2833; 2834; 3721; 3722; 3724; 3811; 3812; 3813 Kittilän vihreäkivialueen pohjoiset haarakkeet yhdistävät Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen Karasjoen vihreäkivialueeseen Norjassa. Tämän Puljun jaksoksi nimetyn liuskevyöhykkeen geologinen rakenne on kokonaisuudessaan varsin heikosti tunnettu, joten GTK on perustanut v Puljun jakson kallioperä -tutkimushankkeen yhtenäisen karttakuvan aikaan saamiseksi alueen kallioperästä. Hankkeen tehtävänä on koota tutkimusalueelta olemassa oleva kallioperätieto ja täydentää sitä maastotutkimuksin siten, että aineiston perusteella pystytään GTK:n paikkatietojärjestelmien avulla tuottamaan malminetsinnän ja geologisen tutkimuksen tarvitsemat kallioperägeologiset karttatulosteet ja valtakunnallisen 1: mittakaavaisen kallioperäkartoitusohjelman kartat. Raportteja, numeeriset kallioperäkartat karttalehdiltä ja POHJOIS-SUOMEN NUMEERINEN KALLIOPERÄKARTTA Vastuuhenkilö: Perttunen, Vesa Hanke: Muu projektiryhmä: Väänänen, Jukka; Hanski, Eero; Puljujärvi, Reijo Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: jatk. Yhteistyötahot: malminetsintäorganisaatiot; yliopistoiden geotieteiden laitokset; kunnat; yritykset Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; numeeriset aineistot; prekambri Tutkimusalue: Pohjois-Suomi; Lapin lääni; Oulun lääni Hankkeen tehtävänä on kallioperägeologisten tietoaineistojen kerääminen GTK:n tietokantoihin Pohjois-Suomen alueelta sekä tietojen päivittäminen ja käsittely. Materiaalista tulostetaan geologisia karttoja ja tuotetaan 1: mittakaavaisia kallioperäkarttoja sekä niiden selityksiä. 6

11 Kallioperä ja raaka-aineet Kallioperäkarttoja ja selityksiä 1 : : Törmäsjärvi (2631), Sieppijärvi (2624) ja Pasmajärvi (2642) sekä julkaisu Pohjois-Suomen ikämäärityksistä. Aerogeofysiikka SUOMEN JA LÄHIALUEIDEN MAGNEETTISET KARTAT Vastuuhenkilö: Korhonen, Juha Hanke: Muu projektiryhmä: Lehti, Aino Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: Suomen Akatemia Yhteistyötahot: Geodeettinen laitos; Tallinnan teknillisen korkeakoulun geologian instituutti; Viron geologian tutkimuskeskus; Venäjän luoteisten alueiden geologinen keskus; Venäjän valtionyhtiö Mineral Asiasanat: aluegeologia; geofysikaaliset kartat; magneettiset kartat; painovoimakartat; maankuori; petrofysiikka; tietokannat; tulkinta; Fennoskandian kilpi Tutkimusalue: Fennoskandia; Suomi; Viro; Venäjä Yhteistyössä lähialueen geofysikaalisten laitosten kanssa kootaan kolmelta alueelta 1 x 1 km aeromagneettiset verkot (DGRF-65 anomaliat), joiden perusteella laaditaan mittakaavassa 1:1 milj. magneettiset anomaliakartat. Näitä täydennetään keräämällä alueen petrofysikaalista tietoa ja kokoamalla 5 km x 5 km painovoimaverkot, joiden perusteella laaditaan mittakaavassa 1:2,5 milj. Bouguer-anomaliakartat ja aineiston alueellinen tulkinta. Työn tuloksista kirjoitetaan selityskirjat. Tuloksia käytetään mm. tekeillä olevien Fennoskandian kilven magneettisen ja painovoimakartan laatimiseen mittakaavassa 1:1 milj. AEROGEOFYSIKAALINEN KARTOITUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Kurimo, Maija Hanke: Muu projektiryhmä: Airo, Meri-Liisa; Hautaniemi, Heikki; Leinonen, Veli; Eteläaho, Jukka; Fahlstèn, Iiris; Halonen, Olli; Jäntti, Tuula; Kauranne, Matti; Koskinen, Teemu; Matikainen, Tarja; Nyman, Kai; Ojamo, Heli; Tolonen, Pirjo; Piispanen, Jouni; Sulkanen, Kalevi Päävastuualue: Etelä-Suomen aluetoimisto, Erityistoiminnot Kesto: Asiasanat: aluegeologia; geofysikaaliset tutkimukset; lentomittaukset; kartoitus; magneettiset menetelmät; sähkömagneettiset menetelmät; radiometriset menetelmät; geofysikaaliset kartat; numeeriset aineistot 7

12 Kallioperä ja raaka-aineet Tutkimusalue: Suomi; Länsi-Suomen lääni; Etelä-Pohjanmaa; Alavus; Keski-Suomi; Suolahti; Etelä-Suomen lääni; Päijät-Häme; Lahti; Oulun lääni; Pudasjärvi; Lapin lääni; Vintilänkaira; Riisivaara Karttalehdet: 2223; 2224; 3022; 3111; 3221; 3222; 3513; 3514; 3523; 3531; 3532; 3541; 3732; 3741; 3734; 3743; 4611 Hankkeen kotisivu: GTK:ssa on tehty systemaattista geofysikaalista lentomittauskartoitusta vuodesta Lentokorkeutena on metriä ja lentolinjojen väli 200 metriä. Lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat maan magneettikenttä, maankamaran sähkönjohtavuus ja radioaktiivinen säteily. Aineisto julkistetaan vuosittain numeerisena ja karttakopioina. Tulokset karttakopioina ja numeerisessa muodossa. AEROGEOFYSIIKAN JA MERIGEOLOGIAN LAATUHANKE Vastuuhenkilö: Multala, Jukka Hanke: Muu projektiryhmä: Rantataro, Jyrki Päävastuualue: Etelä-Suomen aluetoimisto, Erityistoiminnot Kesto: Asiasanat: laadunvalvonta; laatujärjestelmät; aluegeologia; geofysikaaliset tutkimukset; lentomittaukset; kartoitus; geofysikaaliset kartat; merigeologia; merigeologiset kartat Tutkimusalue: Suomi Hankkeen tavoitteena on toimintakäsikirjan (Standard Operating Procedures) laatiminen aerogeofysiikan ja merigeologian luotauksista sellaisina kun ne tällä hetkellä ovat. Toimintakäsikirjat liitteineen. Suomen geologinen mallinnus FENNOSKANDIAN KILVEN KALLIOPERÄKARTTA 1:2 MILJ. Vastuuhenkilö: Koistinen, Tapio Hanke:

13 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Korsman, Kalevi; Ekdahl, Elias; Korhonen, Juha; Wennerström, Marit; Kuosmanen, Eira; Lindh, Anneli; Kousa, Jukka; Manninen, Tuomo; Lehtonen, Matti I.; Suominen, Veli; Vaasjoki, Matti; Säävuori, Heikki Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Norges geologiske undersökelse (NGU); Sveriges geologiska undersökning (SGU); NWDNR, Pietari Asiasanat: aluegeologia; geologiset kartat; kallioperäkartat; geofysikaaliset kartat; Fennoskandian kilpi; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Fennoskandia; Suomi; Ruotsi; Norja; Venäjä Suomalais-venäläis-ruotsalais-norjalaisena yhteistyönä kootaan Fennoskandian kilven kallioperäkartta 1 : 1 milj. Tässä mittakaavassa koottava aineisto toimitetaan ja korreloidaan painettavaksi mittakaavassa 1 : 2 milj. Painatus tapahtuu nykyisen aikataulun mukaan vuonna Hankepäällikkö on koko kansainvälisen hankkeen Geological and Geophysical Maps of the Fennoscandian Shield koordinaattori, ja on siksi tiiviissä yhteistyössä tämän laajan hankkeen geofysikaalisen osan vastuuhenkilön, Juha Korhosen kanssa. Hankkeeseen on yhdistetty myös muita kulloinkin ajankohtaisia Fennoskandian kallioperäkarttaa koskevia kansainvälisiä toimintoja. Niitä ovat tällä hetkellä GTK:n määräyksellä hankepäällikön osallistuminen Commission for the Geological Map of the World:n toimintaan (yleiskokous parillisina vuosina), samoin osallistuminen Syd-Norden -projektiin. Kartat ja selitykset. SUOMEN KALLIOPERÄKARTTA 1:1 MILJ. Vastuuhenkilö: Korsman, Kalevi Hanke: Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Asiasanat: aluegeologia; geologiset kartat; kallioperäkartat; karttaselitykset; kallioperä; oppaat; prekambri Tutkimusalue: Suomi Suomen uusi kallioperäkartta julkaistiin Kartta palvelee tutkijoita, opiskelijoita, malminetsijöitä ja yleensä kallioperän hyödyntäjiä sekä alan harrastajia. Jotta kartta palvelisi mahdollisimman monipuolisesti käyttäjiään, on sitä varten laadittava sekä englanninkielinen että suomenkielinen opaskirja. Erityisesti on tarpeen saada englannin kielinen selostus, mistä malmiyhtiöt voivat saada käsityksen kallioperän malmipotentiaalista. 9

14 Kallioperä ja raaka-aineet Selitykset sekä suomeksi että englanniksi v SVEKOFENNIALAISEN OROGENIAN KEHITYS Vastuuhenkilö: Korsman, Kalevi Hanke: Muu projektiryhmä: Nironen, Mikko; Vaarma, Markus; Koistinen, Tapio; Lahtinen, Raimo; Suominen, Veli; Lindh, Anneli Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Turun yliopisto, geologian laitos; Helsingin yliopisto, geologian laitos; Helsingin yliopisto, seismologian laitos; Keski-Suomen ympäristökeskus; Tampereen teknillinen korkeakoulu / Pori; Hensen (Australia); Powell (Australia); Holland (Australia); Harley (UK); Harte (UK); Hopgood (UK); Glebovitsky (Venäjä); Guiraud (Ranska); Pichavant (Ranska); Raith (Saksa); Kalt (Saksa) Asiasanat: proterotsooinen; svekofennialainen; orogenia; litosfääri; kallioperä; korkean asteen metamorfoosi; migmatiittiutuminen; Fennoskandian kilpi Tutkimusalue: Suomi Suomen kallioperä tarjoaa globaalisesti ainutlaatuiset mahdollisuudet selvittää geologista kehitystä aikavälillä miljoonaa vuotta sitten. Arkeeisella mantereella voidaan seurata kallioperän repeytymisvaiheita, kun taas svekofennisella alueella nähdään kuinka uutta maankuorta muodostui. Svekofennidien törmäys arkeeiseen mantereeseen miljoonaa vuotta sitten synnytti näkyvissämme olevat svekofennisen kallioperän peruspiirteet. Näitä ovat mm. paksun maankuoren säilyminen meidän päiviimme saakka ja sen korkea lämpövuo. Törmäyksessä aktivoitui myös arkeeisen mantereen reuna-alue. Svekofennisen orogenian tutkiminen auttaa meitä ymmärtämään kuinka maapallo toimi 2 miljardia vuotta sitten. Svekofennialaista orogeniaa on tutkittu useissa kallioperää koskevissa tutkimusohjelmissa ja malminetsintä- sekä kartoitushankkeissa. Niinpä Svekofennisen orogenian kehitys -hankkeen luonteeseen kuuluu yhteistyö aluetoimistojen ja useiden muiden hankkeiden kanssa, jotka tuottavat tietoa kallioperän kehityksestä. Tässä hankkeessa seurataan muiden hankkeiden toimintaa ja kannetaan vastuu Svekofennisen orogenian kokonaisselvityksestä. Hankkeessa toimitaan erityisesti niillä alueilla, jotka ovat kallioperän kehityksen kannalta merkittäviä ja alueilla, joilla on mahdollisuus tuottaa hankkeen tuloksista sovellutuksia. Hanke palvelee erityisesti malminetsintää, rakennuskiviteollisuutta ja kalliopohjaveden etsintää. Sen tavoitteena on ollut edistää myös uusien soveltavan tutkimuksen hankkeiden käynnistymistä. Esimerkkeinä tästä ovat eräät uudet asutuskeskuksiin liittyvän infrastruktuurin suunnittelua palvelevat hankkeet. Julkaisuja ja karttoja. 10

15 Kallioperä ja raaka-aineet METALLOGENIA JA MALMIESIINTYMIEN MALLINNUS Vastuuhenkilö: Lahtinen, Raimo Hanke: Muu projektiryhmä: Koistinen, Esko; Kojonen, Kari; Korhonen, Juha; Korkiakoski, Esko; Lestinen, Pekka; Nurmi, Pekka; O Brien, Hugh; Parkkinen, Jyrki; Peltonen, Petri; Puustinen, Kauko; Rasilainen, Kalevi; Saltikoff, Boris; Savolainen, Heimo; Tontti, Mikko; Kurki, Pirkko; Lindh, Anneli; Pajari- Saltikoff, Liisa; Toropainen, Esko Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM); Helsingin yliopisto; Turun yliopisto; Oulun yliopisto; Teknillinen korkeakoulu, TKK; Outokumpu Research Oy; Outokumpu Chrome Oy; Outokumpu Mining Oy; Kemira Oy; OMYA; Partek Oy; James Cook University, Australia; Michigan Technical University, Yhdysvallat; EGK, Viro; Prekambrin Instituutti, Venäjä; Natural History Museum, Lontoo; CANMET, Kanada; BGR, Saksa; University of Granada, Espanja; VSEGEI, Norilsk Nickel, Venäjä; Norges geologiske undersökelse (NGU); Swedish Museum of Natural History, Ruotsi; Pretorian yliopisto, MINTEK, Etelä-Afrikka; CSIRO, Western Mining, Australia; UN Economic and Social Council Asiasanat: metallogenia; metallogeeniset provinssit; metallimalmit; mineraaliesiintymien synty; tektoniset kontrollit; metallogeeniset kartat; prekambri Tutkimusalue: Suomi Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä GTK:n muiden hankkeiden kanssa selvittää malmiesiintymien ja niiden isäntäkivien sijaintia ja syntymekanismeja. Tavoitteena on myös malmimallien kehittäminen ja uusien mallien luominen yhteistyönä operatiivisen malminetsinnän ja ohjelman muiden hankkeiden kanssa. Tämä perustuu jo tunnettujen ja uusien kotimaisten malmiaiheiden ja esiintymien tutkimustietoihin sekä alan kansainvälisen teollisuuden ja tutkimuksen seurantaan. Metallogeenisen tutkimuksen strategiana on yhdistää eri tason (alueellinen - kohteellinen) tulokset metallogeeniseksi malliksi, jossa esitetään Suomessa tunnettujen ja mahdollisten malmityyppien esiintymispotentiaali osana kuoren kehitystä. Tutkimuksessa pyritään selviin kokonaisuuksiin, joissa käsitellään yksittäisiä malmimetalleja, malmityyppejä, isäntäkiviä tai geotektonisia provinsseja. Saatujen tuloksien, malmiesiintymäkartan ja metallogeenisen kartan sekä tulkintamallien avulla edistetään malminetsintää Suomessa ja annetaan viranomaisille tietoa Suomen malmivaroista. Kansainvälisellä markkinoinnilla edistetään ulkomaisten investointien suuntautumista Suomeen. Tässä on keskeisessä osassa GTK:n aiheiden myyntiraporttien valmistelu ja markkinointi yhteistyössä aluetoimistojen kanssa. Tuloksia julkaistaessa päämääränä on yhdistää tulosten nopea levitys käyttäjille (raportti/internet) sekä korkea laatutaso (kansainväliset sarjat). 11

16 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeen asiantuntijat osallistuvat myös sekä sisäiseen että ulkoiseen konsultointiin ja asiantuntijatehtäviin malmitutkimuksen sekä mallinnusten osalta. Tietokantoja (cd-rom/internet), kuva-aineistoja, raportteja ja julkaisuja, artikkeleita kansainvälisissä sarjoissa, karttoja ja niiden selityksiä. ISOTOOPPIGEOLOGIA Vastuuhenkilö: Huhma, Hannu Hanke: Muu projektiryhmä: Karhu, Juha; Mänttäri, Irmeli; Vaasjoki, Matti; Heikkinen, Lasse; Henttinen, Arja; Hokkanen, Tuula; Niemelä, Marita; Pulkkinen, Arto Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Oulun yliopisto, Geologian laitos; Turun yliopisto, Geologian laitos; Åbo Akademi, Geologian laitos; Helsingin yliopisto, Geologian laitos; Suomen akatemia; Posiva; Naturhistoriska Riksmuseet/NORDSIM, Tukholma; Norges geologiske undersökelse (NGU); Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, Trondheim; Tallinnan teknillinen korkeakoulu; Venäjän tiedeakatemia, Pietarin Prekambri-instituutti; Venäjän tiedeakatemia, Apatity; Wrangel Island State Reserve, Pietari; Virginia Tech, USA Asiasanat: absoluuttinen ikä; U/Pb; Sm/Nd; Rb/Sr; Pb/Pb; pysyvät isotoopit; maankuori; kallioperä; prekambri; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Suomi Hankkeen tehtävänä on luotettavien isotooppianalyysien ja -tutkimusten tuottaminen ensisijaisesti kallioperän iän, kehityksen ja geologisten prosessien selvittämiseksi. Tärkein iänmääritysmenetelmä on U-Pb zirkonista, mutta myös muita mineraaleja ja menetelmiä käytetään. Kivilajien alkuperää ja geologisia prosesseja tutkitaan Sm-Nd-, Rb-Sr-, Pb-Pb-menetelmien sekä stabiilien keveiden isotooppien (C, O, H) avulla. Erityisesti stabiilien isotooppien analytiikkaa sovelletaan myös ympäristögeologisiin tutkimuksiin. Pääasiallinen toimintatapa on yhteistyö eri tahoilla työskentelevien tutkijoiden kanssa. Tavoitteena 25 julkaisua (yhteisjulkaisuja, joissa päävastuu yleensä yhteistyökumppaneilla). Huomautuksia: Sisältää myös hankkeet Suomen kallioperän SIMS-tutkimukset ( ) ja NORD- SIM ( , ent ). 12

17 Kallioperä ja raaka-aineet LITOSFÄÄRIGEOFYSIIKKA Vastuuhenkilö: Kukkonen, Ilmo Hanke: Muu projektiryhmä: Plado, Jüri; Mertanen, Satu; Leino, Matti; Korja, Toivo; Laine, Tuula Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Yhteistyötahot: Tshekin tiedeakatemia; Zurichin teknillinen korkeakoulu; Granadan yliopisto; GFZ-Potsdam; Göttingenin yliopisto; Tarton yliopisto; Pietarin yliopisto; Lundin yliopisto; Pariisin yliopisto; Wienin yliopisto; Uppsalan yliopisto; Kanadan geologinen tutkimuslaitos; Venäjän tiedeakatemia; Ukrainan tiedeakatemia; Münsterin yliopisto, Saksa; Arizonan yliopisto; Helsingin yliopisto; Ilmatieteen laitos; Europrobe/Svekalapkoprojekti; NEDRA, Venäjä; ESF-impact -ohjelma; IGCP-projekti; ILPprojekti; COPENA-projekti; IUGG/IAGA-projekti; EU/BASYS-projekti; CNRS, Ranska Asiasanat: geofysikaaliset tutkimukset; maankuori; litosfääri; lämpötila; lämpövuo; geoterminen energia; paleomagnetismi; törmäyskraatterit; mikrometeoriitit Tutkimusalue: Fennoskandia; Suomi; Ruotsi; Norja; Tanska; Venäjä; Viro; Latvia; Ukraina Hankkeen tärkeimmät tehtävät liittyvät (1) maankuoren ja litosfäärin termisten olojen tutkimukseen kairareikämittausten ja teoreettisten mallinnusten avulla, sekä kivien termisten ominaisuuksien tutkimukseen, (2) Fennoskandian geologisen evoluution ja laattaliikkeen tutkimukseen paleomagneettisten tutkimusten avulla sekä kvartäärin paleomagnetismin tutkimukseen ja (3) impaktikraatterien ja mikrometeroriittien tutkimukseen. Lisäksi hankkeeseen kuuluu Suomen Akatemian rahoittama (4) litosfäärin syväsähköinen tutkimushanke. Mm. tutkimusjulkaisuja, abstrakteja ja 2 väitöskirjatyötä. SYVÄSEISMINEN HEIJASTUSLUOTAUS Vastuuhenkilö: Kukkonen, Ilmo Hanke: Muu projektiryhmä: Ekdahl, Elias; Lahtinen, Raimo; Korsman, Kalevi; Korhonen, Juha; Säävuori, Heikki; Elo, Seppo; Korja, Toivo; Virransalo, Petri; Suomela, Pekka Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: TEKES; Suomen Akatemia Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Seismologian laitos; Oulun yliopisto, Geotieteen ja tähtitieteen laitos; Spetsgeofysika (Venäjä); Mashinoexport (Venäjä) 13

18 Kallioperä ja raaka-aineet Asiasanat: Tutkimusalue: geofysikaaliset menetelmät; seisminen syväluotaus; maankuori; rakenne; kallioperä; tulkinta; mallit Suomi Syväseisminen heijastusluotaus on projekti, jonka tavoitteena on selvittää maankuoren rakennetta Suomen kallioperässä reflektioseismisin menetelmin useilla eri luotauslinjoilla vuosina Luotauslinjojen valinta tapahtuu kriittisen geotieteellisen tarkastelun perusteella ja niiden valinnassa otetaan huomioon kallioperän kehityksen kannalta keskeiset yksiköt, reflektioluotauksen kannalta odotettavissa oleva optimaalinen kallioperän laatu ja kohdealueiden merkitys metallogenian kannalta. Reflektioseismiset kenttätyöt suorittaa venäläinen Spetsgeofysika-yritys. Hankkeen rahoitus jakautuu TEKESin, Suomen ja Venäjän velkakompensaation ja GTK:n sekä Suomen Akatemian kesken. Rahoitus on vielä neuvotteluvaiheessa. Vuoden 2000 aikana käydään velkakompensaatioon liittyviä teknisiä ja taloudellisia neuvotteluja hanketta koskien. Hankkeen tulokset dokumentoidaan tutkimusraportteina ja julkaisuina. ESF IMPACT 2000 Vastuuhenkilö: Plado, Jüri Hanke: Muu projektiryhmä: Elo, Seppo; Kivekäs, Liisa; Kujala, Hannu; Pihlaja, Pekka; Vaarma, Markus Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: European Science Foundation (ESF); Suomen Akatemia Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Geofysiikan laitos, Lauri J. Pesonen; Münsterin yliopisto, Saksa Asiasanat: geofysikaaliset menetelmät; maankuori; rakenne; kallioperä; kilpialueet; impaktirakenteet; törmäyskraatterit; meteoriittikraatterit; symposiot; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Suomi ESF-kokousjulkaisu. Huomautuksia: Entinen hankenumero FOSSIILISET MIKROMETEORIITIT JA METEORIITTIEN TÖRMÄYSTEN VAI- KUTUKSET KIVISSÄ JA MINERAALEISSA Vastuuhenkilö: Plado, Jüri Hanke:

19 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Pihlaja, Pekka; Kujala, Hannu; Kivekäs, Liisa; Elo, Seppo; Kinnunen, Kari; Korhonen, Juha; Jokinen, Tarmo; Lehtonen, Marja; Marmo, Jukka Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: Suomen Akatemia; European Science Foundation (ESF) Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Geofysiikan laitos, Lauri J. Pesonen; Münsterin yliopisto, Saksa; Pariisin yliopisto; Venäjän tiedeakatemia; Bayreuthin yliopisto; Witwatersrandin yliopisto; Tarton yliopisto; Wienin yliopisto; Ukrainan tiedeakatemia Asiasanat: geofysikaaliset menetelmät; meteoriitit; mikrometeoriitit; maankuori; kallioperä; impaktirakenteet; törmäyskraatterit; meteoriittikraatterit; asteroidit; Mars Tutkimusalue: Skandinavia; Suomi; Venäjä; Ukraina; Siperia; Ghana ESF-kokousjulkaisussa 2 artikkelia ja 3-5 abstraktia. Malminetsinnän kehittäminen GEONICKEL Vastuuhenkilö: Soininen, Heikki Hanke: Muu projektiryhmä: Elo, Seppo; Vanhala, Heikki Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Yhteistyötahot: Outokumpu Mining Oy; Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM), Ranska; Iris Instruments, Ranska; IGME, Kreikka; NCSR, Kreikka; Softeco Sismat, Italia Asiasanat: malminetsintä; nikkelimalmit; mallit; mineralogia; isotoopit; geofysikaaliset menetelmät; tietojen yhdistäminen; tekoäly; kansainvälinen yhteistyö; EU-hankkeet Tutkimusalue: Suomi; Kreikka GeoNickel on Brite-Euram -ohjelmaan kuuluva EU-hanke, joka koostuu useasta osahankeesta. WP2: Development of Geophysical Technology. WP3: Image Processing/Pattern Recognition. WP4: Design and Development of Geoscientific Information System (GEOSIS). WP5: Knowledge Based System. WP6: Final Integration. 15

20 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä nikkelimalmien etsinnän tarpeisiin ja siihen osallistuu partnereita neljästä maasta: Suomesta Outokumpu Mining Oy ja GTK, Ranskasta BRGM ja Iris instruments, Kreikasta IGME ja NCRS sekä Italiasta Softeco Sismat. Loppuraportti, kokousesitelmiä, kaksi julkaisua. Huomautuksia: EU:n 4. puiteohjelma, Brite-EuRam. HIERTOVYÖHYKETUTKIMUS JA KALLIORAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Pajunen, Matti Hanke: Muu projektiryhmä: Airo, Meri-Liisa; Koistinen, Tapio; Korsman, Kalevi; Wennerström, Marit; Wasenius, Pekka; Niemelä, Reijo Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Helsingin Kaupunki / P. Raudasmaa; Espoon kaupunki / O. Ikävalko; Kalliosuunnittelu Oy, Helsinki / J. Roinisto ja J. Salmelainen; Porin kaupunki / O. Mäkelä ja P. Salminen; Lohja-Rudus / H. Järvenpää; Tampereen teknillinen korkeakoulu (TTKK) / H. Laaksonen Asiasanat: rakennegeologia; kallioperä; hiertovyöhykkeet; raot; siirrokset; lohkorakenteet; hauras deformaatio; kalliorakentaminen Tutkimusalue: Etelä-Suomen lääni; Uusimaa; Helsinki; Espoo; Länsi-Suomen lääni; Satakunta; Pori Karttalehdet: 1141; 1142; 1143; 1144; 2043 Suomessa on tehty lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä hiertovyöhykkeistä, mutta yhtenäistä kokonaiskuvaa ja mallinnusta hiertovyöhykesysteemeistä ja hauraan deformaation aiheuttamista rakenteista ei toistaiseksi ole tehty. Hiertovyöhykkeet, niiden rajaamat ehjät lohkot ja hauraat rakoilusysteemit liittyvät kiinteästi kallioperän kehitykseen ja kivilajien ominaisuuksiin. Vyöhykkeiden syntytapa ja syntyolosuhteiden vaihtelu vaikuttavat ratkaisevasti niiden mekaanisiin ominaisuuksiin, jotka puolestaan ovat merkittäviä tekijöitä kallioperän hyötykäyttöä ja sovellettavuutta suunniteltaessa. Kallioperän rakenteet heijastuvat myös maaperässä, esim. irtomaapeitteen paksuudessa ja sedimenttien luonteessa. Tässä hankkeessa on tarkoituksena yhteistyössä kallioperää hyödyntävien tahojen kanssa kehittää ja yhdenmukaistaa kallioperästä koottavaa tietoa mm. tuottamalla uusia parametrejä tietokantasovelluksille ja luokittelulle tavoitteena tieteellisteknisten karttojen tuottaminen. Hiertovyöhyketutkimuksen tuloksilla tulee olemaan merkitystä kalliorakentamisessa, kiviaineksen ja rakennuskivien etsinnässä sekä infrastruktuurin suunnittelussa, ympäristönhuollossa ja teollisessa toiminnassa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös kallioperän ja maaperän kehityksen selvittämisessä ja malminetsinnässä. 16

21 Kallioperä ja raaka-aineet Raportteja, karttoja ja tietokantoja. MINERALOGIA, PIGMENTIT JA LABORATORIOPALVELUT Vastuuhenkilö: Marmo, Jukka Hanke: Muu projektiryhmä: Chernet, Tegist; Johanson, Bo; Kinnunen, Kari; Lehtinen, Markku; Lehtonen, Marja; Lindqvist, Kristian; Kaivola Titta-Miia; Pakkanen, Lassi; Järvinen, Leena; Karhunen, Matti; Mäenluoma, Sirkku; Nissinen, Ahti; Saarinen, Mirja Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: jatk. Yhteistyötahot: Korkeakoulut; Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT); teollisuuden tutkimusinstituutit; Teknologian kehittämiskeskus (TEKES); teollisuus; Suomen Akatemia Asiasanat: teollisuusmineraalit; pigmenttimineraalit; timanttiesiintymät; indikaattorit; raskasmineraalit; laboratoriotutkimukset; mineralogia; optinen mineralogia Hankkeen toimintoihin kuuluvat mineralogisen perustiedon tuottaminen sekä korkealaatuiset laboratorio- ja tutkimuspalvelut. Tutkimus on monialaista ja poikkitieteellistä sekä painottuu ongelmien ratkaisuun. Erityistä huomiota kiinnitetään tutkimustulosten monialaiseen hyödynnettävyyteen. GTK:n ulkopuolelta rahoitettavilla projekteilla tavoitellaan tieto-taidon kehittämistä ja ylläpitämistä. Keskeistä, nykyaikaista tutkimuslaitteistoa ovat elektronimikroanalysaattori, röntgendiffraktiolaitteet, E-SEM, separointivälineet ja optiset tutkimuslaitteet. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat malmi-, kallioperä- ja ympäristöntutkimus sekä mineraali- ja prosessiteollisuus. Tuotetaan raportteja asiakkaiden tarpeisiin sekä projektin kehityshankkeista sekä korkeaa kansainvälistä tasoa olevia monografioita ja yhteisjulkaisuja. RAAKA-AINEANALYTIIKKA Vastuuhenkilö: Juvonen, Riitta Hanke: Muu projektiryhmä: Kontas, Esko; Rautiainen, Irja; Saikkonen, Risto; Heiskanen, Leena Päävastuualue: Kemian laboratorio, Espoo Kesto: jatk. Yhteistyötahot: koti- ja ulkomaiset malminetsintäorganisaatiot; koti- ja ulkomainen kaivosteollisuus; muu teollisuus Asiasanat: kemiallinen analyysi; menetelmät; kehittäminen; metallimalmit; jalometallit; teollisuusmineraalit; pigmenttimineraalit; platinaryhmä; harvinaiset maametallit 17

22 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeen tavoitteena on kehittää analyysipalveluja kallioperä ja raaka-aineet-ohjelmaa varten. Teollisuusmineraalien osalta karbonaattien liuotusmenetelmien kehittäminen on etusijalla. Jalometallianalytiikkaa kehitetään edelleen. Geokemiallisia menetelmiä kehitetään käyttäen hyväksi nykyaikaisen laitteiston tuomia uusia mahdollisuuksia hivenalkuaineanalytiikassa. Tuloksista raportoidaan erilaisissa tieteellisissä julkaisuissa. MINERAALISTEN RAAKA-AINEVAROJEN KARTOITUKSEN LAATUHANKE Vastuuhenkilö: Kontoniemi, Olavi Hanke: Muu projektiryhmä: Honkamo, Mikko; Iljina, Markku; Lehtinen, Markku; Parkkinen, Jyrki; Sarapää, Olli Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Asiasanat: malminetsintä; kallioperä; raaka-aineet; laatujärjestelmät; laadunvalvonta Tutkimusalue: Suomi GTK:n laatujärjestelmän kehittäminen on meneillään ja tämä hanke vastaa osaltaan toimintakäsikirjojen tuottamisesta. Vuonna 2000 laaditaan käsikirjojen 1. versiot kahdeksalle toimintaprosessille. Käsikirjoilla tulee olemaan sama formaatti kautta linjan. Hankkeen työryhmään kuuluu asiantuntijoita raaka-ainevarojen tutkimussektorilta laajasti sekä alueellisesti että erityisosaamisen suhteen. Toimintakäsikirjan Mineraalisten raaka-ainevarojen kartoitus (MRK) 1. versio valmistuu vuonna Jälkimmäinen toimintavuosi koostuu pääasiassa toimintaprosessin kehittämisestä ja käsikirjan sekä liiteaineiston päivityksistä. Toimintakäsikirjan 1. versio vuonna MAGMATISMI JA MALMINMUODOSTUS Vastuuhenkilö: Mutanen, Tapani Hanke: Muu projektiryhmä: Turunen, Pertti; Vuojärvi, Pauli; Lanne, Erkki; Salmirinne, Heikki Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: malminetsintäorganisaatiot; kaivosyritykset Asiasanat: mineraaliesiintymien synty; magmatismi; emäksiset magmat; kerrosintruusiot; pegmatiitit; kultamalmit; platinamalmit Tutkimusalue: Lapin lääni; Sodankylä; Koitelainen; Kaikkivaltiaanlehto; Kaitaselkä; Savukoski; Arajärvi; Pelkosenniemi; Sakkala-aapa; Inari; Vuontisjärvi; Salla; Auermavaara; Sokka; Ranua; Tervonkangas; Lehto; Nuupas 18

23 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeessa tutkitaan emäksisten magmojen malminmuodostusprosesseja magmojen syntyolosuhteissa ja etsitään näiden prosessien tuloksena syntyneitä malmiesiintymiä. Kolmannesvuosiraportteja, valtausraportteja, loppuraportti sekä tieteellisiä julkaisuja ja esitelmiä. TIANJIN Vastuuhenkilö: Korkiakoski, Esko Hanke: Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Ulkop. rahoittaja: KTM; TEKES Yhteistyötahot: Tianjinin Geologian Akatemia (TGA), Kiina; Geological Byro/State Administration of Metallurgical Industry; Gold Byro Asiasanat: malminetsintä; vihreäkivivyöhykkeet; kultamalmit; geokemialliset menetelmät; jäätiköityneet alueet; paikkatietojärjestelmät; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Kiina Kahden Kiinaan tehdyn vierailun (kesäkuu 1995, marraskuu 1998) tuloksena yhteistyö Tianjinin Geologian Akatemian (TGA) kanssa on edennyt konkreettiselle tasolle. KTM on myöntänyt GTK:lle erillisrahoituksena mk (noin puolet käytetty) Kiinan TT-yhteistyön kehittämiseen ja TGA:n tutkijavierailusta (tehty kesäkuussa) aiheutuviin kuluihin. Yhteityön tuloksena TGA on luovuttanut laajan geologisen ja geokemiallisen (1800 km2 / pistettä) aineiston TM-satelliittikuvineen lähes sata kultakaivosta sisältävältä Shandongin provinssin Zhaoyen graniitti-vihreäkivivyöhykeeltä. Hankkeessa aineisto kootaan GIS-paketiksi ja tehdään tulkintaraportti mahdollisten tuntemattomien kullan suhteen potentiaalisten alueiden määrittämiseksi. Aineiston valmistuttua se esitellään markkinointimielessä Kiinassa tavoitteena saada luotua kaupallista yhteistyötä kiinalaisten kanssa. Markkinoitavana tuotteena voidaan pitää kiinalaisia kiinnostavaa GTK:n glasigeenisten, peitteisten alueiden malminetsintämenetelmien hallintaa yhdistettynä tekniseen GIS-osaamiseen. GIS-paketti ja siihen liittyvä kultapotentiaalisten alueiden tulkintaraportti. SÄHKÖINEN KIVENHAJOITIN Vastuuhenkilö: Iljina, Markku Hanke: Muu projektiryhmä: Kouri, Pentti; Honkamo, Mikko Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto:

24 Kallioperä ja raaka-aineet Ulkop. rahoittaja: Yhteistyötahot: Asiasanat: TEKES Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Matti Rahkala; Atol Avion Oy, Markku Koivurova; State Scientific Centre of Russia / Sergei Loupal, Pietari laitteet; kivilajit; murskaus; separointi; kehittäminen Hankkeen tavoitteena on rakentaa sähköinen, syöksyaaltogeneraattoriin perustuva kivenhajoitin (EPD). EPD-laitteessa kivi hajoaa mineraalipintoja myöten ja mineraalit säilyttävät primaarit kidemuotonsa. Laite käsittelee myös mm. fossiilia kuten mineraalia. TEKESille laadittavat raportit. Huomautuksia: Entinen hankenumero Arkeeiset vihreäkivivyöhykkeet ja niiden malminmuodostus, erityisesti nikkelin ja kullan etsintä ITÄ-SUOMEN ARKEEISET ALUEET Vastuuhenkilö: Pietikäinen, Kimmo Hanke: Muu projektiryhmä: Hartikainen, Aimo; Halkoaho, Tapio; Tenhola, Markku; Korhonen, Juha; Koistinen, Esko; Niskanen, Matti; Saastamoinen, Martti; Mäkelä, Antti; Eronen, Alpo Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Geologian laitos; Turun yliopisto, Geologian laitos; Oulun yliopisto, Geotieteiden laitos Asiasanat: malminetsintä; liuskevyöhykkeet; vihreäkivivyöhykkeet; komatiitti; kultamalmit; nikkelimalmit; lyijysinkkimalmit; kuparimalmit; maankuori; arkeeinen Tutkimusalue: Itä-Suomen lääni; Pohjois-Karjala; Ilomantsi; Kiihtelysvaara; Nurmes; Oulun lääni; Pohjois-Pohjanmaa; Kainuu; Kainuu; Kuhmo; Suomussalmi Itä-Suomen arkeeiset alueet -hanke on perustettu GTK:n Väli-Suomen aluetoimistoon vuonna 1992 ja se päättyy vuonna Hankkeen toiminta-alue kattaa Itä-Suomessa valtakunnanrajan ja paleoproterotsooisten Kainuun ja Pohjois-Karjalan liuskealueiden välille jäävän arkeeisen alueen. Pohjoisessa hankkeen toiminta-alue rajautuu Kuusamon ja Taivalkosken kunnanrajaan. 20

25 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeessa pyrkitään selvittämään Itä-Suomen arkeeisen maankuoren rakennetta ja kehitystä, sekä sen paleoproterotsooista uudelleen aktivoitumista. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on arkeeisten epigeneettisten kultamalmien etsintä Ilomantsin, Kiihtelysvaaran, Kuhmon ja Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeiden alueella, sekä komatiittisten nikkelimalmien ja massiivisten (VMS) Zn - Pb +- Cu +- Ag-malmien etsintä kahden viimeksi mainitun vihreäkivivyöhykkeen alueella. Hankkeessa osallistutaan tutkimusalueella merkittävällä panoksella myös GTK:n kartoitusohjelman mukaiseen 1: mittakaavaiseen kallioperäkartoitukseen ja yhteistyössä T&K-yksikön kanssa tehtävään arkeeisen alueen metamorfoosi-, isotooppigeologisiin ja geofysikaalisiin tutkimuksiin. Kultamalmien fluiditutkimuksia, arkeeisten nikkelimalmien synnyn selvittämistä ja seismistä refraktioluotaustutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin, Turun ja Oulun yliopistojen kanssa. Hankkeen henkilöstön erikoisosaamisalueita ovat arkeeisten nikkeli- ja kultamalmien etsintä, rakennegeologia ja moreeni/rapakalliogeokemian tutkimukset. Lisäksi heillä on laaja tietämys Venäjän Karjalan arkeeisesta kallioperästä ja hyvät suhteet alueen geologeihin. Valtausraportteja, loppuraportti, julkaisuja. POHJOIS-SUOMEN ARKEEISET ALUEET II Vastuuhenkilö: Juopperi, Heikki Hanke: Muu projektiryhmä: Karvinen, Antero; Pernu, Teuvo; Turunen, Pertti; Rossi, Seppo; Nykänen, Vesa; Salmirinne, Heikki; Kvist, Mikko; Vuojärvi, Pauli Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: malminetsintäorganisaatiot; kaivosyhtiöt Asiasanat: kallioperä; kartoitus; malminetsintä; kultamalmit; massiiviset sulfidiesiintymät; vihreäkivivyöhykkeet; arkeeinen Tutkimusalue: Pohjois-Suomi; Lapin lääni; Ranua; Pudasjärvi; Kuivaniemi; Oijärvi; Välikangas; Konivesakot; Karahkalehto; Kompsakumpu; Patonenäkkeenselkä Maapallon arkeeinen kallioperä on yleensä potentiaalista useiden perus- ja jalometallien suhteen. Tätä taustaa vasten Pohjois-Suomen laajat ja heikosti tunnetut arkeeiset alueet tarjoavat mahdollisuuden löytää uusia malmivaroja metalliteollisuudelle. Hankkeessa jatketaan v aloitettua Pohjois-Suomen arkeeisten alueiden perus- ja malmipotentiaalisuustutkimusta, joka on jo osoittanut sekä Pudasjärven että Itä-Lapin arkeeisten alueiden olevan potentiaalisia kullan suhteen. Hankkeen tutkimukset kohdistuvat Pohjois-Suomen arkeeisiin vihreäkivivyöhykkeisiin painottuen Oijärven vihreäkivivyöhykkeelle Pudasjärven alueella sekä kohteellisiin tutkimuksiin Tuntsan metasedimenttivyöhykkeellä Itä-Lapissa. Hankeen päämääränä on paikantaa malmipotentiaalisia vyöhykkeitä ja uusia malmiaiheita tutkimalla arkeeisten vihreä- 21

26 Kallioperä ja raaka-aineet kivivyöhykkeiden rakennetta, kehitystä ja malminmuodostusta paikantaa malmipotentiaalisia vyöhykkeitä ja uusia malmiaiheita. Tulokset julkaistaan raportteina, numeerisina karttoina ja julkaisuina. Pohjois-Suomen kerrosintruusiot, niiden malmipotentiaali ja kuoren varhaisproterotsooinen kehitys EMÄKSINEN MAGMATISMI Vastuuhenkilö: Hanski, Eero Hanke: Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Oulun yliopisto; Helsingin yliopisto; Marylandin yliopisto, USA; Moskovan yliopisto, Venäjä; University of Tasmania, Vladimir Kamenetsky; Voronezh State University, Stanislav Gornostaev Asiasanat: magmakivet; emäksinen koostumus; ultraemäksinen koostumus; intruusiot; vulkaniitit; petrologia; geokemia; rakennegeologia; tektoniikka Tutkimusalue: Lapin lääni; Keski-Lappi; Kittilä; Sodankylä; Keivitsa; Koitelainen; Savukoski; Akanvaara; Silmäsvaara; Rantavaara; Itä-Suomen lääni; Pohjois-Karjala; Juuka; Nunnanlahti Hankkeessa tutkitaan emäksisten ja ultraemäksisten vulkaniittien, juonien ja intrusiivikivien esiintymistä, ikää, syntyä, ominaisuuksia ja yhteyksiä Fennoskandian kilven kehitysvaiheisiin käyttäen mineralogisia, geokemiallisia ja isotooppigeokemiallisia menetelmiä. Määräaikaisraportteja, valtausraportteja, loppuraportti ja julkaisuja. POHJOIS-SUOMEN KERROSINTRUUSIOT Vastuuhenkilö: Iljina, Markku Hanke: Muu projektiryhmä: Isomaa, Jorma; Räsänen, Jorma; Nykänen, Vesa; Salmirinne, Heikki; Vuollo, Jouni; Parkkinen, Jyrki; Elo, Seppo; Kurttila, Seppo Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Oulun yliopisto; Helsingin yliopisto 22

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Risto Pietilä Geologian tutkimuskeskus GTK:n toiminta-alueet ja profiilit GTK on alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Hankkeen 2701002 Pohjois-Suomen kallioperäkartoitus loppuraportti Jukka Väänänen

Hankkeen 2701002 Pohjois-Suomen kallioperäkartoitus loppuraportti Jukka Väänänen Pohjois-Suomen yksikkö K21.42/2008/10 29.1.2008 Rovaniemi Hankkeen 2701002 Pohjois-Suomen kallioperäkartoitus loppuraportti Jukka Väänänen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut 12.-13.3.2016 STL 6v 1km 500 11.00.00 VAKANTTI 501 11.00.30 VAKANTTI 502 11.01.00 VAKANTTI 503 11.01.30 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat r 504 11.02.00

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa

Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Kuntamarkkinat

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali

Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali Energianhallinta Aallon kampuksilla tilaisuus Helsinki 25.3.2015 Nina Leppäharju, Geologian tutkimuskeskus (GTK) Esityksen sisältö 1.

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Viipurin pamaus! Suomalaisen supertulivuoren anatomiaa

Viipurin pamaus! Suomalaisen supertulivuoren anatomiaa Viipurin pamaus! Suomalaisen supertulivuoren anatomiaa Iänmäärityksiä ja isotooppigeokemiaa Aku Heinonen, FT Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto Suomalaisen Tiedeakatemian Nuorten tutkijoiden

Lisätiedot

GeoSatakunta hanke 01.07.-31.12.2007

GeoSatakunta hanke 01.07.-31.12.2007 Raportti P 34.4/2007/100 GeoSatakunta hanke 01.07.-31.12.2007 Kallioperän rakennegeologiset tutkimukset Satakunnassa - Väliraportti Marit Wennerström, Matti Pajunen ja Pekka Wasenius Espoo 21.12.2007 Siirros-

Lisätiedot

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti Kauhajoella 22.3.2015 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu *Kilpailun sarjat: *M150 ; M1501 ; M1502 ; M1503 ; M151 ; M1511 ;

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Hiihdon ja ampumahiihdon SM-kilpailut 15. 17.3.2011 Kalajoki Sprintti NYL A-finaali 1.5 km V Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Pauliina Mäkelä Helsingin pol 5.06,0 2. Miia Lehtinen Pirkanmaan po 5.06,5

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Selvitys Itä-Suomen kallioperään kohdistuvista jatkotutkimustarpeista

Selvitys Itä-Suomen kallioperään kohdistuvista jatkotutkimustarpeista GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 75/2012 Itä-Suomen yksikkö Kuopio Selvitys Itä-Suomen kallioperään kohdistuvista jatkotutkimustarpeista Perttu Mikkola, Martti Damsten, Tapio Halkoaho, Esa Heilimo,

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Itäisen vaalipiirin ehdokkaat

Itäisen vaalipiirin ehdokkaat Itäisen vaalipiirin ehdokkaat Pentti Aaltovirta linjanhoitaja, pääluottamusmies, Fazer Makeiset Jouni Ahjolinna leipuri, Fazer Leipomot, Vantaa Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies,

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

SM-JAKKARANHEITTOKISAT 2.7.2016

SM-JAKKARANHEITTOKISAT 2.7.2016 6 PARASTA, 3 LISÄHEITTOA SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI PAIKKAKUNTA 1 2 3 4 5 6 PARAS KILPA Timo Nissinen Jämsänkoski 29,96 30,84 30,30 30,58 30,84 1 SE Jukka Vesterinen 27,20 27,85 27,22 27,68 26,02

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK Geologian tutkimuskeskus GTK Eurooppalainen huippuosaaja Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia GTK:n rooli yhteiskunnassa GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

GTK lyhyesti. gtk.fi

GTK lyhyesti. gtk.fi GTK lyhyesti gtk.fi Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Palvelevana osaamiskeskuksena GTK on geologisten luonnonvarojen

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK Normaalijuoksut Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015 Liikkuva maali 10m normaalijuoksut Sarja M50 Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK 1 Pyyhtiä Jarmo K-64 184 176 360 2 Jetsonen

Lisätiedot

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17 H21 12,30 km osallistujia: 17 1 11:21 2357 194079 Härkönen Miko KuPe 2 11:24 194232 Hyppölä Tero SoJy 3 11:27 156803 Juntunen Jukka-Pekka KuPe 4 11:30 90326 202689 Korhonen Ari-Matti KaSu 5 11:33 20109

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot

Veteraanien SM-Ampumahiihdot, Pikamatkat 21.2.2015 Järj: Seinäjoen HS

Veteraanien SM-Ampumahiihdot, Pikamatkat 21.2.2015 Järj: Seinäjoen HS Veteraanien SM-Ampumahiihdot, Pikamatkat 21.2.2015 Järj: Seinäjoen HS 18.02.15 22.33.53 Sarja N35 (5,0 km) 1 11.01.00 2 11.01.30 3 11.02.00 Anu Junnila Oulun Hiihtoseura 4 11.02.30 Anna-Liisa Häkkinen

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot