Viestinnän kehittäminen Geomatematiikka Tiedonhallinnan palvelut... 91

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän kehittäminen... 86 Geomatematiikka... 88 Tiedonhallinnan palvelut... 91"

Transkriptio

1

2

3 Sisältö Kallioperä ja raaka-aineet 1 Kallioperäkartoitus Aerogeofysiikka Suomen geologinen mallinnus Malminetsinnän kehittäminen Arkeeiset vihreäkivivyöhykkeet ja niiden malminmuodostus, erityisesti nikkelin ja kullan etsintä Pohjois-Suomen kerrosintruusiot, niiden malmipotentiaali ja kuoren varhaisproterotsooinen kehitys Outokumpu-tyyppisten ja muiden massiivisten sulfidimalmien etsintä ja svekofennialaisen orogenian varhainen kehitys Proterotsooisten nikkeli- ja kultamalmien etsintä sekä orogeniavyöhykkeiden tektonomagmaattinen kehitys Teollisuusmineraalitutkimukset, erityisesti kaoliinin, talkin, karbonaattikivien ja ilmeniitin etsintä sekä ohjelmaan sisältyvä timantinetsintä Rakennuskivi- ja kiviainestutkimukset Alueellinen painovoimamittaus Maaperä ja raaka-aineet 36 Maaperäkartoitus Turveinventointi ja -tutkimus Pohjavesitutkimus Maa-ainesinventointi Maaperän tutkimus ja kehitystyö Ympäristö 55 Alkuaineiden ja yhdisteiden esiintyminen ja kulkeutuminen maankamarassa Alueiden käytön ympäristögeologia Raaka-ainevarat ja ympäristö Saastuneet alueet Ympäristön tila ja muutokset Tiedonhallinta 85 Paikkatietoydin i

4 Viestinnän kehittäminen Geomatematiikka Tiedonhallinnan palvelut Tukipalvelut Henkilöhakemisto Asiasanahakemisto Paikannimihakemisto Hankenumerohakemisto Karttalehtihakemisto ii

5 Kallioperä ja raaka-aineet Kallioperäkartoitus LÄNSI-SUOMEN LIUSKEALUEEN KARTOITUS Vastuuhenkilö: Lehtonen, Matti I. Hanke: Muu projektiryhmä: Lahti, Seppo; Lehtonen, Arja; Mäkitie, Hannu; Pihlaja, Pekka; Virransalo, Petri; Gustafsson Torbjörn; Karttunen, Ritva; Kujala, Hannu; Torssonen, Markus; Turunen, Tuomo Päävastuualue: Etelä-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: jatk. Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; liuskevyöhykkeet; pallokivet; diabaasi; törmäyskraatterit; meteoriittikraatterit Tutkimusalue: Länsi-Suomen lääni; Etelä-Pohjanmaa; Satakunta; Etelä-Suomen lääni; Uusimaa; Kanta-Häme Länsi-Suomen liuskealueen kartoitus -hanke koostuu neljästä erillisestä toiminnosta: 1) Etelä-Pohjanmaan liuskealueen kartoitus, 2) Satakunnan kallioperäkartoitus, 3) Etelä-Suomen kallioperäkarttojen yhtenäistäminen ja 4) Erillistutkimukset. Etelä-Pohjanmaan liuskealueen kartoituksessa ( ) on tarkoituksena koota Vaasan - Merikarvian väliseltä rannikkokaistalta erityisesti malminetsinnän tarvitsema kallioperägeologinen perustieto. Aikaisemmat järjestelmälliset geologiset tutkimukset alueelta ovat ja luvuilta, jolloin alue kartoitettiin Vaasan 1: mittakaavaista kallioperäkarttaa varten. Mittakaavassa 1: on hankkeen toiminta-alueelta julkaistu Korsnäsin kallioperäkartta Hankkeen tutkimusalueeseen kuuluvat seuraavat maanmittauslaitoksen 1: jakoiset karttalehdet: 1331 (Vaasa), 1333 (Laihia), 1242 (Korsnäs), 1244 (Jurva), 1241 (Närpiö), 1243 (Kurikka), 1232 (Kristiinankaupunki) ja 1231 (Merikarvia). Jurvan karttalehteä lukuunottamatta työ tehdään pikakartoitus -periaatteella, missä geofysikaalisen aineiston soveltamisella on suuri merkitys. Jurvan karttalehti (1999) kuuluu GTK:n perinteiseen kallioperäkarttojen 1: kartoitussarjaan. Satakunnan alueella tehdään kallioperäkartoitusta perinteistä 1: mittakaavaista kartoitustapaa noudattaen. Karttalehtiselitys on tekeillä yhteisjulkaisuna Porin (1143) ja Luvian (1141) kallioperäkartoista. Mäntyluodon (1142) ja Kankaanpään (1144) karttalehdillä on kar- 1

6 Kallioperä ja raaka-aineet toitus kesken. Etelä-Suomen kallioperäkarttojen yhtenäistämiseksi (1998-) selvitetään karttojen päivittämistarvetta ja arvioidaan päivittämiseen tarvittavaa työmäärää mm. jakamalla kartat laatuluokkiin. Erillistutkimuksiin kuuluvat mm. 1) pallokivitutkimus ja 2) Sääksjärven meteoriittikraatterin tutkimus. Pallokivitutkimuksen tavoitteena on koota yksiin kansiin Suomen pallokiviä koskeva aineisto. Yhteensä 75 ennestään tunnetusta ja uudesta pallokiviesiintymästä on koottu aineistoa tarkempia petrografisia tutkimuksia ja geokemiallisia analyyseja varten sekä lisäksi kerätty museonäytteitä. Julkaisua varten on kirjoitettu kuvaus jokaisesta maamme pallokiviesiintymästä. Yhteenvedossa kuvataan pallokivien luokittelua, esiintymistapaa, mineralogiaa, geokemiaa ja pallokivilohkareiden glasiaalikuljetusta. Sääksjärven meteoriittikraatterin tutkimusten (1987-) loppuun saattamiseksi kairattiin talvella v vielä yksi 204 metriä syvä leikkaus täydellisen näytesarjan saamiseksi impaktimuodostuman kivistä. Kallioperäkarttoja ja karttalehtiselityksiä 1 : , julkaisuja ja artikkeleita. TEKES / KALLIOPERÄN HEIKKOUSVYÖHYKE- JA RAKENNETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN TAAJAMAYMPÄRISTÖÖN Vastuuhenkilö: Pajunen, Matti Hanke: Muu projektiryhmä: Airo, Meri-Liisa; Koistinen, Tapio; Korsman, Kalevi; Suominen, Veli; Vaarma, Markus; Nironen, Mikko; Elminen, Tuija; Lindqvist, Kristian; Mänttäri, Irmeli; Ahlsved, Christer; Lampio, Eero; Wennerström, Marit; Wasenius, Pekka; Niemelä, Reijo; Lindh, Anneli; Paananen, Markku; Virransalo, Petri; Ojamo, Heli Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Ulkop. rahoittaja: TEKES Yhteistyötahot: Helsingin kaupunki; Espoon kaupunki; Vantaan kaupunki; Kalliosuunnittelu Oy, Helsinki; Viatek Oy Asiasanat: rakennegeologia; kallioperä; hiertovyöhykkeet; raot; siirrokset; lohkorakenteet; kalliorakentaminen; rakennusgeologiset kartat; kolmiulotteiset mallit; taajama-alueet Tutkimusalue: Etelä-Suomen lääni; Uusimaa; Helsinki; Espoo; Vantaa Karttalehdet: 2034; 2043 Taajama-alueilla yhdyskuntarakentamista tullaan siirtämään yhä enenevissä määrin maan alle. Näin ollen tiedon tarve kallioresurssien käyttökelpoisuudesta kasvaa ja tiedon laadulle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia. Geologiset ja geofysikaaliset tutkimukset ja kansainväliset yhteistyöprojektit ovat tuottaneet viime vuosina runsaasti uutta tietoa miljardin vuoden ikäisen prekambrisen kallioperämme synnystä ja kehitysvaiheista. Kallioperän moni- 2

7 Kallioperä ja raaka-aineet vaiheinen kehitys on tunnistettavissa sen tektonisista, metamorfisista ja magmaattisista rakennepiirteistä, jotka ovat merkittäviä kallioiden teknisten ominaisuuksien indikaattoreita. Tätä tietoa ei toistaiseksi ole riittävästi hyödynnetty yhdyskuntasuunnittelussa. Kolmivuotiseksi suunnitellussa TEKES:in tukemassa hankkeessa kootaan hyödyllistä tietoa eri lähteistä sekä kootaan geologista, geofysikaalista ja kalliomekaanista tutkimusaineistoa. Aineistoja jalostamalla ja integroimalla tehdään kallioperästä rikkonaisuus- ja heikkousvyöhykemallinnuksia. Päätavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen tutkimuspaketti kallioperän heikkousvyöhykkeistä ja rakennettavuudesta palvelemaan ja ohjaamaan monipuolisesti infrastruktuurin suunnittelua erilaisissa kallioperää hyödyntävissä toiminnoissa, kuten kalliorakentamisessa, väyläsuunnittelussa, kaavoituksessa, maankäytön suunnittelussa, kiviaineksen hyväksikäytössä, pohjavesikysymyksissä sekä saasteiden kulkeutumistutkimuksissa. Hankkeessa saatujen tulosten avulla voidaan vähentää riskejä, nopeuttaa suunnittelua ja päätöksentekoa sekä mahdollistaa edullisimmat ratkaisut rakentamisen kohdentamisessa. Tavoitteena on myös edistää geoalan vientinäkymiä tällä kasvavalla seltorilla. Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä siitä saatavien tulosten soveltajien kanssa. Hankkeen tutkimustoiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle, joka on kalliorakentamisen ydinaluetta Suomessa. KAINUU-OUTOKUMPU-HANKE (VAIHE II) Vastuuhenkilö: Paavola, Jorma Hanke: Muu projektiryhmä: Heino, Timo; Kontinen, Asko; Eskelinen, Jukka; Mäkelä, Antti Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Outokumpu Oy; Helsingin yliopisto, Geologian laitos; Leedsin yliopisto, UK; Marylandin yliopisto, USA Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; stratigrafia; rakennegeologia; liuskevyöhykkeet; ofioliitti; mineraaliesiintymien synty Tutkimusalue: Oulun lääni; Kainuu; Itä-Suomen lääni; Pohjois-Savo; Pohjois-Karjala Karttalehdet: 3342; 3344; 3432; 4312 Kainuu-Outokumpu-hanke aloitettiin v ja sen ensimmäinen vaihe päättyi v Hankkeen toiminta on painottunut ennen kaikkea kallioperäkartoitukseen, jonka tarkoitus on tuottaa tietoa geologisen perustutkimuksen, malmin- ja rakennuskivien etsinnän sekä aluesuunnittelun pohjaksi. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana koottiin tektonostratigrafinen kartta Kainuun liuskealueesta (väliltä Rautavaara - Puolanka). Kartta perustuu pitkäaikaisen kallioperän kartoitusja tutkimustyön tuloksiin Kainuun ja Ylä-Savon alueilla. Lisäksi hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana julkaistiin sen tutkimusalueelta 1: mittakaavaiset kallioperäkartat Paltamo (3434), Kajaani (3431) ja Rautavaara (3343). Aikaisemmin on julkaistu jo karttalehdet Hyrynsalmi (3443), Sotkamo (3433), Nilsiä (3334), Lapinlahti (3332) ja Iisalmi (3341). Hankkeen toisen vaiheen aikana julkaistaan karttalehdet Paltaniemi (3432), Vieremä (3342) ja Laakajärvi (3344), jotka ovat maastotöiden osalta valmiit sekä kartoituksen alla oleva Ylä-Luosta (4312). 3

8 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeessa on saavutettu merkittäviä tuloksia Kainuun ofioliitteihin kuuluvien basalttisten ja mantteliyksikön kivien tutkimuksissa, sekä Outokumpu-tyyppisen kivilajiassosiaation ja malmin synnyn selvittämisessä. Yhteistyössä Helsingin yliopiston, Outokumpu Mining Oy:n ja muiden GTK:n yksiköiden tutkijoiden kanssa selvitetään Pohjois-Karjalan alueen ofioliittisten ultramafiittien alkuperää, metasomaattista muuttumista ja metamorfoosia sekä niiden osuutta Outokumpu-tyyppisten Cu-Zn-Co-malmien muodostumisprosesseissa. Tutkimusten tuloksena pyritään kehittämään geologinen malli ja metodit, joiden avulla voidaan rajata tutkimusalueelta Outokumpu-tyyppiselle malminmuodostukselle suotuisimmat vyöhykkeet ja niiden sisältä ne yksittäiset kohteet, joihin liittyen malminmuodostus on ollut todennäköisintä. Hankkeen toisen vaiheen käynnistyttyä (vuoden 1999 alusta), osa hankkeen kapasiteetista siirrettiin GEOMEX-yhteistyöhankkeen käyttöön, missä Kainuu-Outokumpu -hankkeessa tuotettua Outokumpu-assosiaation tietotaitoa sovelletaan käytännön malminetsintään. Väli-Suomen rakennuskivitutkimukset vievät niinikään huomattavan osan hankkeet henkilöresursseista varsinkin kenttäkausien aikana. Kallioperäkarttoja ja karttalehtiselityksiä, erikoiskarttoja, tieteellisiä julkaisuja, esitelmiä. SAVON ALUEEN KALLIOPERÄTUTKIMUS Vastuuhenkilö: Äikäs, Olli Hanke: Muu projektiryhmä: Pääjärvi, Antti; Lukkarinen, Heikki; Kinnunen, Keijo; Luukkonen, Mauri Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; prekambri Tutkimusalue: Itä-Suomen lääni; Pohjois-Savo; Etelä-Savo Karttalehdet: 3223; 3224; 3241; 3242; 3331; 3333 Hankkeessa laaditaan Kuopion ympäristön kallioperäkartat (Suomen geologinen kartta 1 : sarjassa) selityksineen ottaen kartoituksessa huomioon tulosten yhteiskunnallisen hyödynnettävyyden. Hankkeeseen sisältyvät karttalehdet Rautalampi (3223), Karttula (3224, vain selitys), Suonenjoki (3241), Kuopio (3242), Siilinjärvi (3331) ja Juankoski (3333). Hankkeen päätteeksi julkaistaan loppuraportti, jonka työnimenä on Kuopion seudun kallioperä Kallioperäkarttoja ja selityksiä 1 : KALLIOPERÄKARTOITUKSEN LAATUHANKE Vastuuhenkilö: Kesola, Reino Hanke:

9 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Paavola, Jorma; Lehtonen, Matti I.; Virransalo, Petri; Manninen, Tuomo; Kairakari, Hannu Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Asiasanat: laatujärjestelmät; laadunvalvonta; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat Tutkimusalue: Suomi Kallioperäkartoituksen laatuhankkeessa on tehty vuonna 1999 kallioperäkartoituksen toimintakäsikirja, joka tulee olemaan osa GTK:n laatujärjestelmää. Kallioperäkartoituksen toimintakäsikirjan useat viitteet liittyvät muihin GTK:n toimintakäsikirjojen asioihin, joita ei ole vielä tehty tai asiat niissä muuttuvat. Tämän vuoksi kallioperäkartoituksen toimintakäsikirja tulee lähinnä viitteiden osalta vielä osin muuttumaan. Toimintakäsikirjassa on alemman tason viitteitä ohjeisiin, joita ei ole vielä ole tai ne ovat vanhentuneita. Hankkeessa tullaan keräämään ja työstämään aineistoa, jota tarvitaan puuttuvaa ohjeistusta varten (mm. maastotyö-, kallioperätietojen tallennusohjeet ja näytteiden arkistointiohjeet). Laatukäsikirja KALLIOPERÄKARTOITUKSEN KOORDINOINTI JA TUOTEKEHITYS Vastuuhenkilö: Kesola, Reino Hanke: Muu projektiryhmä: Aatos, Soile; Koistinen, Tapio; Kousa, Jukka; Virransalo, Petri; Wennerström, Marit; Vallimies, Eija Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: jatk. Yhteistyötahot: ympäristöhallinto; Tielaitos; suunnittelutoimistot Asiasanat: kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; koordinointi; tuotekehitys Tutkimusalue: Suomi Koordinoinnin tarkoituksena on yhtenäistää ja edistää kallioperän kartoitustoimintaa ja sen tulosten tuotteistamista. Asiakaskyselyjä tehdään sekä GTK:n sisällä että muiden sidosryhmien keskuudessa ja niiden perusteella kehitetään käyttäjien toiveiden mukaisia tuotteita. Asiakaskyselyn tulokset raportoidaan vuoden 2000 lopussa. PULJUN JAKSON KALLIOPERÄ Vastuuhenkilö: Manninen, Tuomo Hanke:

10 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Nykänen, Vesa; Keinänen, Veikko; Lanne, Erkki; Aarrevaara, Jouni; Puljujärvi, Reijo Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Turun yliopisto; Oulun yliopisto; Outokumpu Oy Asiasanat: kallioperä; kartoitus; liuskevyöhykkeet; vihreäkivivyöhykkeet; kallioperäkartat Tutkimusalue: Lapin lääni; Keski-Lappi; Kittilä; Sodankylä; Inari; Pulju Karttalehdet: 2741; 2742; 2743; 2744; 2831; 2833; 2834; 3721; 3722; 3724; 3811; 3812; 3813 Kittilän vihreäkivialueen pohjoiset haarakkeet yhdistävät Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen Karasjoen vihreäkivialueeseen Norjassa. Tämän Puljun jaksoksi nimetyn liuskevyöhykkeen geologinen rakenne on kokonaisuudessaan varsin heikosti tunnettu, joten GTK on perustanut v Puljun jakson kallioperä -tutkimushankkeen yhtenäisen karttakuvan aikaan saamiseksi alueen kallioperästä. Hankkeen tehtävänä on koota tutkimusalueelta olemassa oleva kallioperätieto ja täydentää sitä maastotutkimuksin siten, että aineiston perusteella pystytään GTK:n paikkatietojärjestelmien avulla tuottamaan malminetsinnän ja geologisen tutkimuksen tarvitsemat kallioperägeologiset karttatulosteet ja valtakunnallisen 1: mittakaavaisen kallioperäkartoitusohjelman kartat. Raportteja, numeeriset kallioperäkartat karttalehdiltä ja POHJOIS-SUOMEN NUMEERINEN KALLIOPERÄKARTTA Vastuuhenkilö: Perttunen, Vesa Hanke: Muu projektiryhmä: Väänänen, Jukka; Hanski, Eero; Puljujärvi, Reijo Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: jatk. Yhteistyötahot: malminetsintäorganisaatiot; yliopistoiden geotieteiden laitokset; kunnat; yritykset Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; numeeriset aineistot; prekambri Tutkimusalue: Pohjois-Suomi; Lapin lääni; Oulun lääni Hankkeen tehtävänä on kallioperägeologisten tietoaineistojen kerääminen GTK:n tietokantoihin Pohjois-Suomen alueelta sekä tietojen päivittäminen ja käsittely. Materiaalista tulostetaan geologisia karttoja ja tuotetaan 1: mittakaavaisia kallioperäkarttoja sekä niiden selityksiä. 6

11 Kallioperä ja raaka-aineet Kallioperäkarttoja ja selityksiä 1 : : Törmäsjärvi (2631), Sieppijärvi (2624) ja Pasmajärvi (2642) sekä julkaisu Pohjois-Suomen ikämäärityksistä. Aerogeofysiikka SUOMEN JA LÄHIALUEIDEN MAGNEETTISET KARTAT Vastuuhenkilö: Korhonen, Juha Hanke: Muu projektiryhmä: Lehti, Aino Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: Suomen Akatemia Yhteistyötahot: Geodeettinen laitos; Tallinnan teknillisen korkeakoulun geologian instituutti; Viron geologian tutkimuskeskus; Venäjän luoteisten alueiden geologinen keskus; Venäjän valtionyhtiö Mineral Asiasanat: aluegeologia; geofysikaaliset kartat; magneettiset kartat; painovoimakartat; maankuori; petrofysiikka; tietokannat; tulkinta; Fennoskandian kilpi Tutkimusalue: Fennoskandia; Suomi; Viro; Venäjä Yhteistyössä lähialueen geofysikaalisten laitosten kanssa kootaan kolmelta alueelta 1 x 1 km aeromagneettiset verkot (DGRF-65 anomaliat), joiden perusteella laaditaan mittakaavassa 1:1 milj. magneettiset anomaliakartat. Näitä täydennetään keräämällä alueen petrofysikaalista tietoa ja kokoamalla 5 km x 5 km painovoimaverkot, joiden perusteella laaditaan mittakaavassa 1:2,5 milj. Bouguer-anomaliakartat ja aineiston alueellinen tulkinta. Työn tuloksista kirjoitetaan selityskirjat. Tuloksia käytetään mm. tekeillä olevien Fennoskandian kilven magneettisen ja painovoimakartan laatimiseen mittakaavassa 1:1 milj. AEROGEOFYSIKAALINEN KARTOITUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Kurimo, Maija Hanke: Muu projektiryhmä: Airo, Meri-Liisa; Hautaniemi, Heikki; Leinonen, Veli; Eteläaho, Jukka; Fahlstèn, Iiris; Halonen, Olli; Jäntti, Tuula; Kauranne, Matti; Koskinen, Teemu; Matikainen, Tarja; Nyman, Kai; Ojamo, Heli; Tolonen, Pirjo; Piispanen, Jouni; Sulkanen, Kalevi Päävastuualue: Etelä-Suomen aluetoimisto, Erityistoiminnot Kesto: Asiasanat: aluegeologia; geofysikaaliset tutkimukset; lentomittaukset; kartoitus; magneettiset menetelmät; sähkömagneettiset menetelmät; radiometriset menetelmät; geofysikaaliset kartat; numeeriset aineistot 7

12 Kallioperä ja raaka-aineet Tutkimusalue: Suomi; Länsi-Suomen lääni; Etelä-Pohjanmaa; Alavus; Keski-Suomi; Suolahti; Etelä-Suomen lääni; Päijät-Häme; Lahti; Oulun lääni; Pudasjärvi; Lapin lääni; Vintilänkaira; Riisivaara Karttalehdet: 2223; 2224; 3022; 3111; 3221; 3222; 3513; 3514; 3523; 3531; 3532; 3541; 3732; 3741; 3734; 3743; 4611 Hankkeen kotisivu: GTK:ssa on tehty systemaattista geofysikaalista lentomittauskartoitusta vuodesta Lentokorkeutena on metriä ja lentolinjojen väli 200 metriä. Lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat maan magneettikenttä, maankamaran sähkönjohtavuus ja radioaktiivinen säteily. Aineisto julkistetaan vuosittain numeerisena ja karttakopioina. Tulokset karttakopioina ja numeerisessa muodossa. AEROGEOFYSIIKAN JA MERIGEOLOGIAN LAATUHANKE Vastuuhenkilö: Multala, Jukka Hanke: Muu projektiryhmä: Rantataro, Jyrki Päävastuualue: Etelä-Suomen aluetoimisto, Erityistoiminnot Kesto: Asiasanat: laadunvalvonta; laatujärjestelmät; aluegeologia; geofysikaaliset tutkimukset; lentomittaukset; kartoitus; geofysikaaliset kartat; merigeologia; merigeologiset kartat Tutkimusalue: Suomi Hankkeen tavoitteena on toimintakäsikirjan (Standard Operating Procedures) laatiminen aerogeofysiikan ja merigeologian luotauksista sellaisina kun ne tällä hetkellä ovat. Toimintakäsikirjat liitteineen. Suomen geologinen mallinnus FENNOSKANDIAN KILVEN KALLIOPERÄKARTTA 1:2 MILJ. Vastuuhenkilö: Koistinen, Tapio Hanke:

13 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Korsman, Kalevi; Ekdahl, Elias; Korhonen, Juha; Wennerström, Marit; Kuosmanen, Eira; Lindh, Anneli; Kousa, Jukka; Manninen, Tuomo; Lehtonen, Matti I.; Suominen, Veli; Vaasjoki, Matti; Säävuori, Heikki Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Norges geologiske undersökelse (NGU); Sveriges geologiska undersökning (SGU); NWDNR, Pietari Asiasanat: aluegeologia; geologiset kartat; kallioperäkartat; geofysikaaliset kartat; Fennoskandian kilpi; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Fennoskandia; Suomi; Ruotsi; Norja; Venäjä Suomalais-venäläis-ruotsalais-norjalaisena yhteistyönä kootaan Fennoskandian kilven kallioperäkartta 1 : 1 milj. Tässä mittakaavassa koottava aineisto toimitetaan ja korreloidaan painettavaksi mittakaavassa 1 : 2 milj. Painatus tapahtuu nykyisen aikataulun mukaan vuonna Hankepäällikkö on koko kansainvälisen hankkeen Geological and Geophysical Maps of the Fennoscandian Shield koordinaattori, ja on siksi tiiviissä yhteistyössä tämän laajan hankkeen geofysikaalisen osan vastuuhenkilön, Juha Korhosen kanssa. Hankkeeseen on yhdistetty myös muita kulloinkin ajankohtaisia Fennoskandian kallioperäkarttaa koskevia kansainvälisiä toimintoja. Niitä ovat tällä hetkellä GTK:n määräyksellä hankepäällikön osallistuminen Commission for the Geological Map of the World:n toimintaan (yleiskokous parillisina vuosina), samoin osallistuminen Syd-Norden -projektiin. Kartat ja selitykset. SUOMEN KALLIOPERÄKARTTA 1:1 MILJ. Vastuuhenkilö: Korsman, Kalevi Hanke: Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Asiasanat: aluegeologia; geologiset kartat; kallioperäkartat; karttaselitykset; kallioperä; oppaat; prekambri Tutkimusalue: Suomi Suomen uusi kallioperäkartta julkaistiin Kartta palvelee tutkijoita, opiskelijoita, malminetsijöitä ja yleensä kallioperän hyödyntäjiä sekä alan harrastajia. Jotta kartta palvelisi mahdollisimman monipuolisesti käyttäjiään, on sitä varten laadittava sekä englanninkielinen että suomenkielinen opaskirja. Erityisesti on tarpeen saada englannin kielinen selostus, mistä malmiyhtiöt voivat saada käsityksen kallioperän malmipotentiaalista. 9

14 Kallioperä ja raaka-aineet Selitykset sekä suomeksi että englanniksi v SVEKOFENNIALAISEN OROGENIAN KEHITYS Vastuuhenkilö: Korsman, Kalevi Hanke: Muu projektiryhmä: Nironen, Mikko; Vaarma, Markus; Koistinen, Tapio; Lahtinen, Raimo; Suominen, Veli; Lindh, Anneli Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Turun yliopisto, geologian laitos; Helsingin yliopisto, geologian laitos; Helsingin yliopisto, seismologian laitos; Keski-Suomen ympäristökeskus; Tampereen teknillinen korkeakoulu / Pori; Hensen (Australia); Powell (Australia); Holland (Australia); Harley (UK); Harte (UK); Hopgood (UK); Glebovitsky (Venäjä); Guiraud (Ranska); Pichavant (Ranska); Raith (Saksa); Kalt (Saksa) Asiasanat: proterotsooinen; svekofennialainen; orogenia; litosfääri; kallioperä; korkean asteen metamorfoosi; migmatiittiutuminen; Fennoskandian kilpi Tutkimusalue: Suomi Suomen kallioperä tarjoaa globaalisesti ainutlaatuiset mahdollisuudet selvittää geologista kehitystä aikavälillä miljoonaa vuotta sitten. Arkeeisella mantereella voidaan seurata kallioperän repeytymisvaiheita, kun taas svekofennisella alueella nähdään kuinka uutta maankuorta muodostui. Svekofennidien törmäys arkeeiseen mantereeseen miljoonaa vuotta sitten synnytti näkyvissämme olevat svekofennisen kallioperän peruspiirteet. Näitä ovat mm. paksun maankuoren säilyminen meidän päiviimme saakka ja sen korkea lämpövuo. Törmäyksessä aktivoitui myös arkeeisen mantereen reuna-alue. Svekofennisen orogenian tutkiminen auttaa meitä ymmärtämään kuinka maapallo toimi 2 miljardia vuotta sitten. Svekofennialaista orogeniaa on tutkittu useissa kallioperää koskevissa tutkimusohjelmissa ja malminetsintä- sekä kartoitushankkeissa. Niinpä Svekofennisen orogenian kehitys -hankkeen luonteeseen kuuluu yhteistyö aluetoimistojen ja useiden muiden hankkeiden kanssa, jotka tuottavat tietoa kallioperän kehityksestä. Tässä hankkeessa seurataan muiden hankkeiden toimintaa ja kannetaan vastuu Svekofennisen orogenian kokonaisselvityksestä. Hankkeessa toimitaan erityisesti niillä alueilla, jotka ovat kallioperän kehityksen kannalta merkittäviä ja alueilla, joilla on mahdollisuus tuottaa hankkeen tuloksista sovellutuksia. Hanke palvelee erityisesti malminetsintää, rakennuskiviteollisuutta ja kalliopohjaveden etsintää. Sen tavoitteena on ollut edistää myös uusien soveltavan tutkimuksen hankkeiden käynnistymistä. Esimerkkeinä tästä ovat eräät uudet asutuskeskuksiin liittyvän infrastruktuurin suunnittelua palvelevat hankkeet. Julkaisuja ja karttoja. 10

15 Kallioperä ja raaka-aineet METALLOGENIA JA MALMIESIINTYMIEN MALLINNUS Vastuuhenkilö: Lahtinen, Raimo Hanke: Muu projektiryhmä: Koistinen, Esko; Kojonen, Kari; Korhonen, Juha; Korkiakoski, Esko; Lestinen, Pekka; Nurmi, Pekka; O Brien, Hugh; Parkkinen, Jyrki; Peltonen, Petri; Puustinen, Kauko; Rasilainen, Kalevi; Saltikoff, Boris; Savolainen, Heimo; Tontti, Mikko; Kurki, Pirkko; Lindh, Anneli; Pajari- Saltikoff, Liisa; Toropainen, Esko Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM); Helsingin yliopisto; Turun yliopisto; Oulun yliopisto; Teknillinen korkeakoulu, TKK; Outokumpu Research Oy; Outokumpu Chrome Oy; Outokumpu Mining Oy; Kemira Oy; OMYA; Partek Oy; James Cook University, Australia; Michigan Technical University, Yhdysvallat; EGK, Viro; Prekambrin Instituutti, Venäjä; Natural History Museum, Lontoo; CANMET, Kanada; BGR, Saksa; University of Granada, Espanja; VSEGEI, Norilsk Nickel, Venäjä; Norges geologiske undersökelse (NGU); Swedish Museum of Natural History, Ruotsi; Pretorian yliopisto, MINTEK, Etelä-Afrikka; CSIRO, Western Mining, Australia; UN Economic and Social Council Asiasanat: metallogenia; metallogeeniset provinssit; metallimalmit; mineraaliesiintymien synty; tektoniset kontrollit; metallogeeniset kartat; prekambri Tutkimusalue: Suomi Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä GTK:n muiden hankkeiden kanssa selvittää malmiesiintymien ja niiden isäntäkivien sijaintia ja syntymekanismeja. Tavoitteena on myös malmimallien kehittäminen ja uusien mallien luominen yhteistyönä operatiivisen malminetsinnän ja ohjelman muiden hankkeiden kanssa. Tämä perustuu jo tunnettujen ja uusien kotimaisten malmiaiheiden ja esiintymien tutkimustietoihin sekä alan kansainvälisen teollisuuden ja tutkimuksen seurantaan. Metallogeenisen tutkimuksen strategiana on yhdistää eri tason (alueellinen - kohteellinen) tulokset metallogeeniseksi malliksi, jossa esitetään Suomessa tunnettujen ja mahdollisten malmityyppien esiintymispotentiaali osana kuoren kehitystä. Tutkimuksessa pyritään selviin kokonaisuuksiin, joissa käsitellään yksittäisiä malmimetalleja, malmityyppejä, isäntäkiviä tai geotektonisia provinsseja. Saatujen tuloksien, malmiesiintymäkartan ja metallogeenisen kartan sekä tulkintamallien avulla edistetään malminetsintää Suomessa ja annetaan viranomaisille tietoa Suomen malmivaroista. Kansainvälisellä markkinoinnilla edistetään ulkomaisten investointien suuntautumista Suomeen. Tässä on keskeisessä osassa GTK:n aiheiden myyntiraporttien valmistelu ja markkinointi yhteistyössä aluetoimistojen kanssa. Tuloksia julkaistaessa päämääränä on yhdistää tulosten nopea levitys käyttäjille (raportti/internet) sekä korkea laatutaso (kansainväliset sarjat). 11

16 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeen asiantuntijat osallistuvat myös sekä sisäiseen että ulkoiseen konsultointiin ja asiantuntijatehtäviin malmitutkimuksen sekä mallinnusten osalta. Tietokantoja (cd-rom/internet), kuva-aineistoja, raportteja ja julkaisuja, artikkeleita kansainvälisissä sarjoissa, karttoja ja niiden selityksiä. ISOTOOPPIGEOLOGIA Vastuuhenkilö: Huhma, Hannu Hanke: Muu projektiryhmä: Karhu, Juha; Mänttäri, Irmeli; Vaasjoki, Matti; Heikkinen, Lasse; Henttinen, Arja; Hokkanen, Tuula; Niemelä, Marita; Pulkkinen, Arto Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Oulun yliopisto, Geologian laitos; Turun yliopisto, Geologian laitos; Åbo Akademi, Geologian laitos; Helsingin yliopisto, Geologian laitos; Suomen akatemia; Posiva; Naturhistoriska Riksmuseet/NORDSIM, Tukholma; Norges geologiske undersökelse (NGU); Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, Trondheim; Tallinnan teknillinen korkeakoulu; Venäjän tiedeakatemia, Pietarin Prekambri-instituutti; Venäjän tiedeakatemia, Apatity; Wrangel Island State Reserve, Pietari; Virginia Tech, USA Asiasanat: absoluuttinen ikä; U/Pb; Sm/Nd; Rb/Sr; Pb/Pb; pysyvät isotoopit; maankuori; kallioperä; prekambri; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Suomi Hankkeen tehtävänä on luotettavien isotooppianalyysien ja -tutkimusten tuottaminen ensisijaisesti kallioperän iän, kehityksen ja geologisten prosessien selvittämiseksi. Tärkein iänmääritysmenetelmä on U-Pb zirkonista, mutta myös muita mineraaleja ja menetelmiä käytetään. Kivilajien alkuperää ja geologisia prosesseja tutkitaan Sm-Nd-, Rb-Sr-, Pb-Pb-menetelmien sekä stabiilien keveiden isotooppien (C, O, H) avulla. Erityisesti stabiilien isotooppien analytiikkaa sovelletaan myös ympäristögeologisiin tutkimuksiin. Pääasiallinen toimintatapa on yhteistyö eri tahoilla työskentelevien tutkijoiden kanssa. Tavoitteena 25 julkaisua (yhteisjulkaisuja, joissa päävastuu yleensä yhteistyökumppaneilla). Huomautuksia: Sisältää myös hankkeet Suomen kallioperän SIMS-tutkimukset ( ) ja NORD- SIM ( , ent ). 12

17 Kallioperä ja raaka-aineet LITOSFÄÄRIGEOFYSIIKKA Vastuuhenkilö: Kukkonen, Ilmo Hanke: Muu projektiryhmä: Plado, Jüri; Mertanen, Satu; Leino, Matti; Korja, Toivo; Laine, Tuula Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Yhteistyötahot: Tshekin tiedeakatemia; Zurichin teknillinen korkeakoulu; Granadan yliopisto; GFZ-Potsdam; Göttingenin yliopisto; Tarton yliopisto; Pietarin yliopisto; Lundin yliopisto; Pariisin yliopisto; Wienin yliopisto; Uppsalan yliopisto; Kanadan geologinen tutkimuslaitos; Venäjän tiedeakatemia; Ukrainan tiedeakatemia; Münsterin yliopisto, Saksa; Arizonan yliopisto; Helsingin yliopisto; Ilmatieteen laitos; Europrobe/Svekalapkoprojekti; NEDRA, Venäjä; ESF-impact -ohjelma; IGCP-projekti; ILPprojekti; COPENA-projekti; IUGG/IAGA-projekti; EU/BASYS-projekti; CNRS, Ranska Asiasanat: geofysikaaliset tutkimukset; maankuori; litosfääri; lämpötila; lämpövuo; geoterminen energia; paleomagnetismi; törmäyskraatterit; mikrometeoriitit Tutkimusalue: Fennoskandia; Suomi; Ruotsi; Norja; Tanska; Venäjä; Viro; Latvia; Ukraina Hankkeen tärkeimmät tehtävät liittyvät (1) maankuoren ja litosfäärin termisten olojen tutkimukseen kairareikämittausten ja teoreettisten mallinnusten avulla, sekä kivien termisten ominaisuuksien tutkimukseen, (2) Fennoskandian geologisen evoluution ja laattaliikkeen tutkimukseen paleomagneettisten tutkimusten avulla sekä kvartäärin paleomagnetismin tutkimukseen ja (3) impaktikraatterien ja mikrometeroriittien tutkimukseen. Lisäksi hankkeeseen kuuluu Suomen Akatemian rahoittama (4) litosfäärin syväsähköinen tutkimushanke. Mm. tutkimusjulkaisuja, abstrakteja ja 2 väitöskirjatyötä. SYVÄSEISMINEN HEIJASTUSLUOTAUS Vastuuhenkilö: Kukkonen, Ilmo Hanke: Muu projektiryhmä: Ekdahl, Elias; Lahtinen, Raimo; Korsman, Kalevi; Korhonen, Juha; Säävuori, Heikki; Elo, Seppo; Korja, Toivo; Virransalo, Petri; Suomela, Pekka Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: TEKES; Suomen Akatemia Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Seismologian laitos; Oulun yliopisto, Geotieteen ja tähtitieteen laitos; Spetsgeofysika (Venäjä); Mashinoexport (Venäjä) 13

18 Kallioperä ja raaka-aineet Asiasanat: Tutkimusalue: geofysikaaliset menetelmät; seisminen syväluotaus; maankuori; rakenne; kallioperä; tulkinta; mallit Suomi Syväseisminen heijastusluotaus on projekti, jonka tavoitteena on selvittää maankuoren rakennetta Suomen kallioperässä reflektioseismisin menetelmin useilla eri luotauslinjoilla vuosina Luotauslinjojen valinta tapahtuu kriittisen geotieteellisen tarkastelun perusteella ja niiden valinnassa otetaan huomioon kallioperän kehityksen kannalta keskeiset yksiköt, reflektioluotauksen kannalta odotettavissa oleva optimaalinen kallioperän laatu ja kohdealueiden merkitys metallogenian kannalta. Reflektioseismiset kenttätyöt suorittaa venäläinen Spetsgeofysika-yritys. Hankkeen rahoitus jakautuu TEKESin, Suomen ja Venäjän velkakompensaation ja GTK:n sekä Suomen Akatemian kesken. Rahoitus on vielä neuvotteluvaiheessa. Vuoden 2000 aikana käydään velkakompensaatioon liittyviä teknisiä ja taloudellisia neuvotteluja hanketta koskien. Hankkeen tulokset dokumentoidaan tutkimusraportteina ja julkaisuina. ESF IMPACT 2000 Vastuuhenkilö: Plado, Jüri Hanke: Muu projektiryhmä: Elo, Seppo; Kivekäs, Liisa; Kujala, Hannu; Pihlaja, Pekka; Vaarma, Markus Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: European Science Foundation (ESF); Suomen Akatemia Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Geofysiikan laitos, Lauri J. Pesonen; Münsterin yliopisto, Saksa Asiasanat: geofysikaaliset menetelmät; maankuori; rakenne; kallioperä; kilpialueet; impaktirakenteet; törmäyskraatterit; meteoriittikraatterit; symposiot; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Suomi ESF-kokousjulkaisu. Huomautuksia: Entinen hankenumero FOSSIILISET MIKROMETEORIITIT JA METEORIITTIEN TÖRMÄYSTEN VAI- KUTUKSET KIVISSÄ JA MINERAALEISSA Vastuuhenkilö: Plado, Jüri Hanke:

19 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Pihlaja, Pekka; Kujala, Hannu; Kivekäs, Liisa; Elo, Seppo; Kinnunen, Kari; Korhonen, Juha; Jokinen, Tarmo; Lehtonen, Marja; Marmo, Jukka Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: Suomen Akatemia; European Science Foundation (ESF) Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Geofysiikan laitos, Lauri J. Pesonen; Münsterin yliopisto, Saksa; Pariisin yliopisto; Venäjän tiedeakatemia; Bayreuthin yliopisto; Witwatersrandin yliopisto; Tarton yliopisto; Wienin yliopisto; Ukrainan tiedeakatemia Asiasanat: geofysikaaliset menetelmät; meteoriitit; mikrometeoriitit; maankuori; kallioperä; impaktirakenteet; törmäyskraatterit; meteoriittikraatterit; asteroidit; Mars Tutkimusalue: Skandinavia; Suomi; Venäjä; Ukraina; Siperia; Ghana ESF-kokousjulkaisussa 2 artikkelia ja 3-5 abstraktia. Malminetsinnän kehittäminen GEONICKEL Vastuuhenkilö: Soininen, Heikki Hanke: Muu projektiryhmä: Elo, Seppo; Vanhala, Heikki Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Yhteistyötahot: Outokumpu Mining Oy; Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM), Ranska; Iris Instruments, Ranska; IGME, Kreikka; NCSR, Kreikka; Softeco Sismat, Italia Asiasanat: malminetsintä; nikkelimalmit; mallit; mineralogia; isotoopit; geofysikaaliset menetelmät; tietojen yhdistäminen; tekoäly; kansainvälinen yhteistyö; EU-hankkeet Tutkimusalue: Suomi; Kreikka GeoNickel on Brite-Euram -ohjelmaan kuuluva EU-hanke, joka koostuu useasta osahankeesta. WP2: Development of Geophysical Technology. WP3: Image Processing/Pattern Recognition. WP4: Design and Development of Geoscientific Information System (GEOSIS). WP5: Knowledge Based System. WP6: Final Integration. 15

20 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä nikkelimalmien etsinnän tarpeisiin ja siihen osallistuu partnereita neljästä maasta: Suomesta Outokumpu Mining Oy ja GTK, Ranskasta BRGM ja Iris instruments, Kreikasta IGME ja NCRS sekä Italiasta Softeco Sismat. Loppuraportti, kokousesitelmiä, kaksi julkaisua. Huomautuksia: EU:n 4. puiteohjelma, Brite-EuRam. HIERTOVYÖHYKETUTKIMUS JA KALLIORAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Pajunen, Matti Hanke: Muu projektiryhmä: Airo, Meri-Liisa; Koistinen, Tapio; Korsman, Kalevi; Wennerström, Marit; Wasenius, Pekka; Niemelä, Reijo Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Helsingin Kaupunki / P. Raudasmaa; Espoon kaupunki / O. Ikävalko; Kalliosuunnittelu Oy, Helsinki / J. Roinisto ja J. Salmelainen; Porin kaupunki / O. Mäkelä ja P. Salminen; Lohja-Rudus / H. Järvenpää; Tampereen teknillinen korkeakoulu (TTKK) / H. Laaksonen Asiasanat: rakennegeologia; kallioperä; hiertovyöhykkeet; raot; siirrokset; lohkorakenteet; hauras deformaatio; kalliorakentaminen Tutkimusalue: Etelä-Suomen lääni; Uusimaa; Helsinki; Espoo; Länsi-Suomen lääni; Satakunta; Pori Karttalehdet: 1141; 1142; 1143; 1144; 2043 Suomessa on tehty lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä hiertovyöhykkeistä, mutta yhtenäistä kokonaiskuvaa ja mallinnusta hiertovyöhykesysteemeistä ja hauraan deformaation aiheuttamista rakenteista ei toistaiseksi ole tehty. Hiertovyöhykkeet, niiden rajaamat ehjät lohkot ja hauraat rakoilusysteemit liittyvät kiinteästi kallioperän kehitykseen ja kivilajien ominaisuuksiin. Vyöhykkeiden syntytapa ja syntyolosuhteiden vaihtelu vaikuttavat ratkaisevasti niiden mekaanisiin ominaisuuksiin, jotka puolestaan ovat merkittäviä tekijöitä kallioperän hyötykäyttöä ja sovellettavuutta suunniteltaessa. Kallioperän rakenteet heijastuvat myös maaperässä, esim. irtomaapeitteen paksuudessa ja sedimenttien luonteessa. Tässä hankkeessa on tarkoituksena yhteistyössä kallioperää hyödyntävien tahojen kanssa kehittää ja yhdenmukaistaa kallioperästä koottavaa tietoa mm. tuottamalla uusia parametrejä tietokantasovelluksille ja luokittelulle tavoitteena tieteellisteknisten karttojen tuottaminen. Hiertovyöhyketutkimuksen tuloksilla tulee olemaan merkitystä kalliorakentamisessa, kiviaineksen ja rakennuskivien etsinnässä sekä infrastruktuurin suunnittelussa, ympäristönhuollossa ja teollisessa toiminnassa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös kallioperän ja maaperän kehityksen selvittämisessä ja malminetsinnässä. 16

21 Kallioperä ja raaka-aineet Raportteja, karttoja ja tietokantoja. MINERALOGIA, PIGMENTIT JA LABORATORIOPALVELUT Vastuuhenkilö: Marmo, Jukka Hanke: Muu projektiryhmä: Chernet, Tegist; Johanson, Bo; Kinnunen, Kari; Lehtinen, Markku; Lehtonen, Marja; Lindqvist, Kristian; Kaivola Titta-Miia; Pakkanen, Lassi; Järvinen, Leena; Karhunen, Matti; Mäenluoma, Sirkku; Nissinen, Ahti; Saarinen, Mirja Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: jatk. Yhteistyötahot: Korkeakoulut; Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT); teollisuuden tutkimusinstituutit; Teknologian kehittämiskeskus (TEKES); teollisuus; Suomen Akatemia Asiasanat: teollisuusmineraalit; pigmenttimineraalit; timanttiesiintymät; indikaattorit; raskasmineraalit; laboratoriotutkimukset; mineralogia; optinen mineralogia Hankkeen toimintoihin kuuluvat mineralogisen perustiedon tuottaminen sekä korkealaatuiset laboratorio- ja tutkimuspalvelut. Tutkimus on monialaista ja poikkitieteellistä sekä painottuu ongelmien ratkaisuun. Erityistä huomiota kiinnitetään tutkimustulosten monialaiseen hyödynnettävyyteen. GTK:n ulkopuolelta rahoitettavilla projekteilla tavoitellaan tieto-taidon kehittämistä ja ylläpitämistä. Keskeistä, nykyaikaista tutkimuslaitteistoa ovat elektronimikroanalysaattori, röntgendiffraktiolaitteet, E-SEM, separointivälineet ja optiset tutkimuslaitteet. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat malmi-, kallioperä- ja ympäristöntutkimus sekä mineraali- ja prosessiteollisuus. Tuotetaan raportteja asiakkaiden tarpeisiin sekä projektin kehityshankkeista sekä korkeaa kansainvälistä tasoa olevia monografioita ja yhteisjulkaisuja. RAAKA-AINEANALYTIIKKA Vastuuhenkilö: Juvonen, Riitta Hanke: Muu projektiryhmä: Kontas, Esko; Rautiainen, Irja; Saikkonen, Risto; Heiskanen, Leena Päävastuualue: Kemian laboratorio, Espoo Kesto: jatk. Yhteistyötahot: koti- ja ulkomaiset malminetsintäorganisaatiot; koti- ja ulkomainen kaivosteollisuus; muu teollisuus Asiasanat: kemiallinen analyysi; menetelmät; kehittäminen; metallimalmit; jalometallit; teollisuusmineraalit; pigmenttimineraalit; platinaryhmä; harvinaiset maametallit 17

22 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeen tavoitteena on kehittää analyysipalveluja kallioperä ja raaka-aineet-ohjelmaa varten. Teollisuusmineraalien osalta karbonaattien liuotusmenetelmien kehittäminen on etusijalla. Jalometallianalytiikkaa kehitetään edelleen. Geokemiallisia menetelmiä kehitetään käyttäen hyväksi nykyaikaisen laitteiston tuomia uusia mahdollisuuksia hivenalkuaineanalytiikassa. Tuloksista raportoidaan erilaisissa tieteellisissä julkaisuissa. MINERAALISTEN RAAKA-AINEVAROJEN KARTOITUKSEN LAATUHANKE Vastuuhenkilö: Kontoniemi, Olavi Hanke: Muu projektiryhmä: Honkamo, Mikko; Iljina, Markku; Lehtinen, Markku; Parkkinen, Jyrki; Sarapää, Olli Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Asiasanat: malminetsintä; kallioperä; raaka-aineet; laatujärjestelmät; laadunvalvonta Tutkimusalue: Suomi GTK:n laatujärjestelmän kehittäminen on meneillään ja tämä hanke vastaa osaltaan toimintakäsikirjojen tuottamisesta. Vuonna 2000 laaditaan käsikirjojen 1. versiot kahdeksalle toimintaprosessille. Käsikirjoilla tulee olemaan sama formaatti kautta linjan. Hankkeen työryhmään kuuluu asiantuntijoita raaka-ainevarojen tutkimussektorilta laajasti sekä alueellisesti että erityisosaamisen suhteen. Toimintakäsikirjan Mineraalisten raaka-ainevarojen kartoitus (MRK) 1. versio valmistuu vuonna Jälkimmäinen toimintavuosi koostuu pääasiassa toimintaprosessin kehittämisestä ja käsikirjan sekä liiteaineiston päivityksistä. Toimintakäsikirjan 1. versio vuonna MAGMATISMI JA MALMINMUODOSTUS Vastuuhenkilö: Mutanen, Tapani Hanke: Muu projektiryhmä: Turunen, Pertti; Vuojärvi, Pauli; Lanne, Erkki; Salmirinne, Heikki Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: malminetsintäorganisaatiot; kaivosyritykset Asiasanat: mineraaliesiintymien synty; magmatismi; emäksiset magmat; kerrosintruusiot; pegmatiitit; kultamalmit; platinamalmit Tutkimusalue: Lapin lääni; Sodankylä; Koitelainen; Kaikkivaltiaanlehto; Kaitaselkä; Savukoski; Arajärvi; Pelkosenniemi; Sakkala-aapa; Inari; Vuontisjärvi; Salla; Auermavaara; Sokka; Ranua; Tervonkangas; Lehto; Nuupas 18

23 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeessa tutkitaan emäksisten magmojen malminmuodostusprosesseja magmojen syntyolosuhteissa ja etsitään näiden prosessien tuloksena syntyneitä malmiesiintymiä. Kolmannesvuosiraportteja, valtausraportteja, loppuraportti sekä tieteellisiä julkaisuja ja esitelmiä. TIANJIN Vastuuhenkilö: Korkiakoski, Esko Hanke: Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Ulkop. rahoittaja: KTM; TEKES Yhteistyötahot: Tianjinin Geologian Akatemia (TGA), Kiina; Geological Byro/State Administration of Metallurgical Industry; Gold Byro Asiasanat: malminetsintä; vihreäkivivyöhykkeet; kultamalmit; geokemialliset menetelmät; jäätiköityneet alueet; paikkatietojärjestelmät; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Kiina Kahden Kiinaan tehdyn vierailun (kesäkuu 1995, marraskuu 1998) tuloksena yhteistyö Tianjinin Geologian Akatemian (TGA) kanssa on edennyt konkreettiselle tasolle. KTM on myöntänyt GTK:lle erillisrahoituksena mk (noin puolet käytetty) Kiinan TT-yhteistyön kehittämiseen ja TGA:n tutkijavierailusta (tehty kesäkuussa) aiheutuviin kuluihin. Yhteityön tuloksena TGA on luovuttanut laajan geologisen ja geokemiallisen (1800 km2 / pistettä) aineiston TM-satelliittikuvineen lähes sata kultakaivosta sisältävältä Shandongin provinssin Zhaoyen graniitti-vihreäkivivyöhykeeltä. Hankkeessa aineisto kootaan GIS-paketiksi ja tehdään tulkintaraportti mahdollisten tuntemattomien kullan suhteen potentiaalisten alueiden määrittämiseksi. Aineiston valmistuttua se esitellään markkinointimielessä Kiinassa tavoitteena saada luotua kaupallista yhteistyötä kiinalaisten kanssa. Markkinoitavana tuotteena voidaan pitää kiinalaisia kiinnostavaa GTK:n glasigeenisten, peitteisten alueiden malminetsintämenetelmien hallintaa yhdistettynä tekniseen GIS-osaamiseen. GIS-paketti ja siihen liittyvä kultapotentiaalisten alueiden tulkintaraportti. SÄHKÖINEN KIVENHAJOITIN Vastuuhenkilö: Iljina, Markku Hanke: Muu projektiryhmä: Kouri, Pentti; Honkamo, Mikko Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto:

24 Kallioperä ja raaka-aineet Ulkop. rahoittaja: Yhteistyötahot: Asiasanat: TEKES Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Matti Rahkala; Atol Avion Oy, Markku Koivurova; State Scientific Centre of Russia / Sergei Loupal, Pietari laitteet; kivilajit; murskaus; separointi; kehittäminen Hankkeen tavoitteena on rakentaa sähköinen, syöksyaaltogeneraattoriin perustuva kivenhajoitin (EPD). EPD-laitteessa kivi hajoaa mineraalipintoja myöten ja mineraalit säilyttävät primaarit kidemuotonsa. Laite käsittelee myös mm. fossiilia kuten mineraalia. TEKESille laadittavat raportit. Huomautuksia: Entinen hankenumero Arkeeiset vihreäkivivyöhykkeet ja niiden malminmuodostus, erityisesti nikkelin ja kullan etsintä ITÄ-SUOMEN ARKEEISET ALUEET Vastuuhenkilö: Pietikäinen, Kimmo Hanke: Muu projektiryhmä: Hartikainen, Aimo; Halkoaho, Tapio; Tenhola, Markku; Korhonen, Juha; Koistinen, Esko; Niskanen, Matti; Saastamoinen, Martti; Mäkelä, Antti; Eronen, Alpo Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Geologian laitos; Turun yliopisto, Geologian laitos; Oulun yliopisto, Geotieteiden laitos Asiasanat: malminetsintä; liuskevyöhykkeet; vihreäkivivyöhykkeet; komatiitti; kultamalmit; nikkelimalmit; lyijysinkkimalmit; kuparimalmit; maankuori; arkeeinen Tutkimusalue: Itä-Suomen lääni; Pohjois-Karjala; Ilomantsi; Kiihtelysvaara; Nurmes; Oulun lääni; Pohjois-Pohjanmaa; Kainuu; Kainuu; Kuhmo; Suomussalmi Itä-Suomen arkeeiset alueet -hanke on perustettu GTK:n Väli-Suomen aluetoimistoon vuonna 1992 ja se päättyy vuonna Hankkeen toiminta-alue kattaa Itä-Suomessa valtakunnanrajan ja paleoproterotsooisten Kainuun ja Pohjois-Karjalan liuskealueiden välille jäävän arkeeisen alueen. Pohjoisessa hankkeen toiminta-alue rajautuu Kuusamon ja Taivalkosken kunnanrajaan. 20

25 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeessa pyrkitään selvittämään Itä-Suomen arkeeisen maankuoren rakennetta ja kehitystä, sekä sen paleoproterotsooista uudelleen aktivoitumista. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on arkeeisten epigeneettisten kultamalmien etsintä Ilomantsin, Kiihtelysvaaran, Kuhmon ja Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeiden alueella, sekä komatiittisten nikkelimalmien ja massiivisten (VMS) Zn - Pb +- Cu +- Ag-malmien etsintä kahden viimeksi mainitun vihreäkivivyöhykkeen alueella. Hankkeessa osallistutaan tutkimusalueella merkittävällä panoksella myös GTK:n kartoitusohjelman mukaiseen 1: mittakaavaiseen kallioperäkartoitukseen ja yhteistyössä T&K-yksikön kanssa tehtävään arkeeisen alueen metamorfoosi-, isotooppigeologisiin ja geofysikaalisiin tutkimuksiin. Kultamalmien fluiditutkimuksia, arkeeisten nikkelimalmien synnyn selvittämistä ja seismistä refraktioluotaustutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin, Turun ja Oulun yliopistojen kanssa. Hankkeen henkilöstön erikoisosaamisalueita ovat arkeeisten nikkeli- ja kultamalmien etsintä, rakennegeologia ja moreeni/rapakalliogeokemian tutkimukset. Lisäksi heillä on laaja tietämys Venäjän Karjalan arkeeisesta kallioperästä ja hyvät suhteet alueen geologeihin. Valtausraportteja, loppuraportti, julkaisuja. POHJOIS-SUOMEN ARKEEISET ALUEET II Vastuuhenkilö: Juopperi, Heikki Hanke: Muu projektiryhmä: Karvinen, Antero; Pernu, Teuvo; Turunen, Pertti; Rossi, Seppo; Nykänen, Vesa; Salmirinne, Heikki; Kvist, Mikko; Vuojärvi, Pauli Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: malminetsintäorganisaatiot; kaivosyhtiöt Asiasanat: kallioperä; kartoitus; malminetsintä; kultamalmit; massiiviset sulfidiesiintymät; vihreäkivivyöhykkeet; arkeeinen Tutkimusalue: Pohjois-Suomi; Lapin lääni; Ranua; Pudasjärvi; Kuivaniemi; Oijärvi; Välikangas; Konivesakot; Karahkalehto; Kompsakumpu; Patonenäkkeenselkä Maapallon arkeeinen kallioperä on yleensä potentiaalista useiden perus- ja jalometallien suhteen. Tätä taustaa vasten Pohjois-Suomen laajat ja heikosti tunnetut arkeeiset alueet tarjoavat mahdollisuuden löytää uusia malmivaroja metalliteollisuudelle. Hankkeessa jatketaan v aloitettua Pohjois-Suomen arkeeisten alueiden perus- ja malmipotentiaalisuustutkimusta, joka on jo osoittanut sekä Pudasjärven että Itä-Lapin arkeeisten alueiden olevan potentiaalisia kullan suhteen. Hankkeen tutkimukset kohdistuvat Pohjois-Suomen arkeeisiin vihreäkivivyöhykkeisiin painottuen Oijärven vihreäkivivyöhykkeelle Pudasjärven alueella sekä kohteellisiin tutkimuksiin Tuntsan metasedimenttivyöhykkeellä Itä-Lapissa. Hankeen päämääränä on paikantaa malmipotentiaalisia vyöhykkeitä ja uusia malmiaiheita tutkimalla arkeeisten vihreä- 21

26 Kallioperä ja raaka-aineet kivivyöhykkeiden rakennetta, kehitystä ja malminmuodostusta paikantaa malmipotentiaalisia vyöhykkeitä ja uusia malmiaiheita. Tulokset julkaistaan raportteina, numeerisina karttoina ja julkaisuina. Pohjois-Suomen kerrosintruusiot, niiden malmipotentiaali ja kuoren varhaisproterotsooinen kehitys EMÄKSINEN MAGMATISMI Vastuuhenkilö: Hanski, Eero Hanke: Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Oulun yliopisto; Helsingin yliopisto; Marylandin yliopisto, USA; Moskovan yliopisto, Venäjä; University of Tasmania, Vladimir Kamenetsky; Voronezh State University, Stanislav Gornostaev Asiasanat: magmakivet; emäksinen koostumus; ultraemäksinen koostumus; intruusiot; vulkaniitit; petrologia; geokemia; rakennegeologia; tektoniikka Tutkimusalue: Lapin lääni; Keski-Lappi; Kittilä; Sodankylä; Keivitsa; Koitelainen; Savukoski; Akanvaara; Silmäsvaara; Rantavaara; Itä-Suomen lääni; Pohjois-Karjala; Juuka; Nunnanlahti Hankkeessa tutkitaan emäksisten ja ultraemäksisten vulkaniittien, juonien ja intrusiivikivien esiintymistä, ikää, syntyä, ominaisuuksia ja yhteyksiä Fennoskandian kilven kehitysvaiheisiin käyttäen mineralogisia, geokemiallisia ja isotooppigeokemiallisia menetelmiä. Määräaikaisraportteja, valtausraportteja, loppuraportti ja julkaisuja. POHJOIS-SUOMEN KERROSINTRUUSIOT Vastuuhenkilö: Iljina, Markku Hanke: Muu projektiryhmä: Isomaa, Jorma; Räsänen, Jorma; Nykänen, Vesa; Salmirinne, Heikki; Vuollo, Jouni; Parkkinen, Jyrki; Elo, Seppo; Kurttila, Seppo Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Oulun yliopisto; Helsingin yliopisto 22

Geofysiikan tutkimus

Geofysiikan tutkimus Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Geofysiikan tutkimus Toimintakertomus 2005 Toimittaneet Satu Mertanen, Ilmo Kukkonen ja Tarja Manninen Raportti Q10/2006/1 Kansi: Bouguer-anomaliakartta Satakunnasta.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus GTK:n organisaatio 1.1.2009 TEM Johtokunta Esikunta Pääjohtaja Johtoryhmä Etelä- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Länsi- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Konsernipalvelut

Lisätiedot

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Toimintakertomus 2008 Toimittaneet Tuire Valjus ja Tarja Manninen Raportti Q10/2009/48 1 SISÄLLYS 1 MERIGEOLOGIA JA

Lisätiedot

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Toimintakertomus 2009 Toimittaneet Tuire Valjus ja Tarja Manninen Raportti Q10/2010/29 Kansi: Sedimenttinäytteenottoa

Lisätiedot

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 1/2013 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan S. 18 Mineraalialan yhteistyö kokoaa

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 GTK:n visio Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia. GTK:n toiminta-ajatus GTK :n tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa,

Lisätiedot

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 37/2015 NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille Loppuraportti Pertti Sarala (toim.), Tuomo Karinen, Ilkka Lahti, Marja

Lisätiedot

Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012

Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/2012 Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 Perttu Mikkola, Soile Aatos, Martti Damsten, Tapio Halkoaho,

Lisätiedot

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Vuojoen kartano ja Olkiluodon Vierailukeskus Eurajoki Abstraktikokoelma Toimittanut Mari Lahti Sarja B, Nro 96, Eurajoki 2013 ISBN 978-952-9618-93-4

Lisätiedot

TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT kartoista malleihin

TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT kartoista malleihin 1/2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI Tiedot Suomen kallioperästä siirtyvät verkkoon s. 12 Miten saan tietoa GTK:n aineistoista ja palveluista? s. 16 TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Jokilaaksojen nikkelipotentiaalihankkeen (JoNi) toiminta ja tulokset vuosina 2012-2014

Jokilaaksojen nikkelipotentiaalihankkeen (JoNi) toiminta ja tulokset vuosina 2012-2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suonen yksikkö Kokkola 15.10.2014 92/2014 Jokilaaksojen nikkelipotentiaalihankkeen (JoNi) toiminta ja tulokset vuosina 2012-2014 Olavi Kontoniemi, Soile Aatos, Hanna Leväniemi,

Lisätiedot

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2007. Tietoisuus tukee kestävää kehitystä. Talvivaara ympäristöä säästävä megahanke

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2007. Tietoisuus tukee kestävää kehitystä. Talvivaara ympäristöä säästävä megahanke GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2007 Tietoisuus tukee kestävää kehitystä Talvivaara ympäristöä säästävä megahanke Kaivosbuumi piristää Suomen elinkeinoelämää GeoFoorumi 1 GeoFoorumi

Lisätiedot

Lentogeofysikaaliset anomaliat geologiset lähtökohdat. Meri-Liisa Airo

Lentogeofysikaaliset anomaliat geologiset lähtökohdat. Meri-Liisa Airo Etelä-Suomen yksikkö Q 16.2/2007/1 28.12.2006 Espoo Lentogeofysikaaliset anomaliat geologiset lähtökohdat Kooste Helsingin yliopiston Kiinteän maan geofysiikan FM-seminaarista Meri-Liisa Airo Tiivistelmä

Lisätiedot

KAIVOSALAN BUUMI kasvattaa kalkkikiven kysyntää S. 10. Mineraaliset jätteet sopivat uusiokäyttöön

KAIVOSALAN BUUMI kasvattaa kalkkikiven kysyntää S. 10. Mineraaliset jätteet sopivat uusiokäyttöön 2/2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI Suomelle laaditaan mineraalistrategia raaka-ainehuollon turvaamiseksi s. 9 Mineraaliset jätteet sopivat uusiokäyttöön s. 18 KAIVOSALAN BUUMI kasvattaa

Lisätiedot

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta 1/2012 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja S. 18 Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus S. 8 Puhtaan pohjaveden puolesta S. 24 Sisältö

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

GeoFoorumi. Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä. 1 2006 GeoFoorumi 1

GeoFoorumi. Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä. 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2007 Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi 1/2007 Julkaisija:

Lisätiedot

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy 2009-2015 Kainuun Etu Oy Alkusanat on valmisteltu vuoden 2008 aikana Kainuun Etu Oy:n toteuttamassa hankkeessa, jonka on rahoittanut Kainuun maakunta kuntayhtymä yhdessä GTK:n ja Kainuun Etu Oy:n kanssa.

Lisätiedot

POHJAVESITUTKIMUSOPAS

POHJAVESITUTKIMUSOPAS POHJAVESITUTKIMUSOPAS KÄYTÄNNÖN OHJEITA SUOMEN VESIYHDISTYS 2005 999 POHJAVESITUTKIMUSOPAS KÄYTÄNNÖN OHJEITA SUOMEN VESIYHDISTYS 2005 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Toimittaja Timo Kinnunen Julkaisija Suomen Vesiyhdistys

Lisätiedot

Sisällys. Toiminta-ajatus. GTK:n tulosalueet. GTK:n tutkimusohjelmat. Pääjohtajan katsaus... 3. Toimintavuosi 2014... 4

Sisällys. Toiminta-ajatus. GTK:n tulosalueet. GTK:n tutkimusohjelmat. Pääjohtajan katsaus... 3. Toimintavuosi 2014... 4 Geologian vuosi 2014 2 GTK lyhyesti Toiminta-ajatus Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

VUOSIKATSAUS 2013. Geologian tutkimuskeskus VUOSIKATSAUS 2013 Geologian tutkimuskeskus VUOSIKATSAUS 2013 GTK Sisältö GTK lyhyesti...3 Pääjohtajan katsaus...4 Katsaus toimintavuoteen 2013...6 Geologisen tiedon merkitys yhteiskunnassa kasvaa...6 Mineraalivarat

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus 2 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 2 1.2 Päämäärä ja tehtävät 2 1.3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa

3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 211 Espoo 69/2014 3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa 3D-tiimin plsta toimittanut Eevaliisa Laine 3D-tiimin 3D-tiedonhallintatyöskentelyssä olivat mukana: Soile Aatos Niina Ahtonen Ossi

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV

LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV Rovaniemi 2015 Toimittajat - Editors: Pertti Sarala & Jarkko Ylipieti Taitto - Layout: Pertti Sarala

Lisätiedot

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jorma Niemi (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 Jorma Niemi

Lisätiedot

28.05.2008 Neutrinica oy Raportti ν-2008-1 MAANALAISEN FYSIIKAN TUTKIMUSKESKUKSEN PERUSTAMINEN SUOMEEN

28.05.2008 Neutrinica oy Raportti ν-2008-1 MAANALAISEN FYSIIKAN TUTKIMUSKESKUKSEN PERUSTAMINEN SUOMEEN 28.05.2008 Neutrinica oy Raportti ν-2008-1 MAANALAISEN FYSIIKAN TUTKIMUSKESKUKSEN PERUSTAMINEN SUOMEEN TIIVISTELMÄ Maan alla tehdään kokeellista tutkimusta suojassa maan pinnalla vallitsevalta taustasäteilyltä

Lisätiedot

Post-Svekofennisten kivien hauraiden rakenteiden tutkimus Satakunnassa

Post-Svekofennisten kivien hauraiden rakenteiden tutkimus Satakunnassa Työraportti 2010-63 Post-Svekofennisten kivien hauraiden rakenteiden tutkimus Satakunnassa Kenttätyöt kesällä 2009 Pajunen Matti Wennerström Marit Syyskuu 2010 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND

Lisätiedot

Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke 2533004. Loppuraportti 2008-2011. Ulpu Väisänen

Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke 2533004. Loppuraportti 2008-2011. Ulpu Väisänen Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen yksikkö Arkistoraportti 28/2011 30.09.2011 Rovaniemi Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke 2533004 Loppuraportti 2008-2011 Ulpu Väisänen GEOLOGIAN

Lisätiedot

Diamonds are a girl s best friend

Diamonds are a girl s best friend GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2006 Diamonds are a girl s best friend Ilmasto muuttuu, mutta miten? 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi 1/2006 Julkaisija: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot