Viestinnän kehittäminen Geomatematiikka Tiedonhallinnan palvelut... 91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän kehittäminen... 86 Geomatematiikka... 88 Tiedonhallinnan palvelut... 91"

Transkriptio

1

2

3 Sisältö Kallioperä ja raaka-aineet 1 Kallioperäkartoitus Aerogeofysiikka Suomen geologinen mallinnus Malminetsinnän kehittäminen Arkeeiset vihreäkivivyöhykkeet ja niiden malminmuodostus, erityisesti nikkelin ja kullan etsintä Pohjois-Suomen kerrosintruusiot, niiden malmipotentiaali ja kuoren varhaisproterotsooinen kehitys Outokumpu-tyyppisten ja muiden massiivisten sulfidimalmien etsintä ja svekofennialaisen orogenian varhainen kehitys Proterotsooisten nikkeli- ja kultamalmien etsintä sekä orogeniavyöhykkeiden tektonomagmaattinen kehitys Teollisuusmineraalitutkimukset, erityisesti kaoliinin, talkin, karbonaattikivien ja ilmeniitin etsintä sekä ohjelmaan sisältyvä timantinetsintä Rakennuskivi- ja kiviainestutkimukset Alueellinen painovoimamittaus Maaperä ja raaka-aineet 36 Maaperäkartoitus Turveinventointi ja -tutkimus Pohjavesitutkimus Maa-ainesinventointi Maaperän tutkimus ja kehitystyö Ympäristö 55 Alkuaineiden ja yhdisteiden esiintyminen ja kulkeutuminen maankamarassa Alueiden käytön ympäristögeologia Raaka-ainevarat ja ympäristö Saastuneet alueet Ympäristön tila ja muutokset Tiedonhallinta 85 Paikkatietoydin i

4 Viestinnän kehittäminen Geomatematiikka Tiedonhallinnan palvelut Tukipalvelut Henkilöhakemisto Asiasanahakemisto Paikannimihakemisto Hankenumerohakemisto Karttalehtihakemisto ii

5 Kallioperä ja raaka-aineet Kallioperäkartoitus LÄNSI-SUOMEN LIUSKEALUEEN KARTOITUS Vastuuhenkilö: Lehtonen, Matti I. Hanke: Muu projektiryhmä: Lahti, Seppo; Lehtonen, Arja; Mäkitie, Hannu; Pihlaja, Pekka; Virransalo, Petri; Gustafsson Torbjörn; Karttunen, Ritva; Kujala, Hannu; Torssonen, Markus; Turunen, Tuomo Päävastuualue: Etelä-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: jatk. Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; liuskevyöhykkeet; pallokivet; diabaasi; törmäyskraatterit; meteoriittikraatterit Tutkimusalue: Länsi-Suomen lääni; Etelä-Pohjanmaa; Satakunta; Etelä-Suomen lääni; Uusimaa; Kanta-Häme Länsi-Suomen liuskealueen kartoitus -hanke koostuu neljästä erillisestä toiminnosta: 1) Etelä-Pohjanmaan liuskealueen kartoitus, 2) Satakunnan kallioperäkartoitus, 3) Etelä-Suomen kallioperäkarttojen yhtenäistäminen ja 4) Erillistutkimukset. Etelä-Pohjanmaan liuskealueen kartoituksessa ( ) on tarkoituksena koota Vaasan - Merikarvian väliseltä rannikkokaistalta erityisesti malminetsinnän tarvitsema kallioperägeologinen perustieto. Aikaisemmat järjestelmälliset geologiset tutkimukset alueelta ovat ja luvuilta, jolloin alue kartoitettiin Vaasan 1: mittakaavaista kallioperäkarttaa varten. Mittakaavassa 1: on hankkeen toiminta-alueelta julkaistu Korsnäsin kallioperäkartta Hankkeen tutkimusalueeseen kuuluvat seuraavat maanmittauslaitoksen 1: jakoiset karttalehdet: 1331 (Vaasa), 1333 (Laihia), 1242 (Korsnäs), 1244 (Jurva), 1241 (Närpiö), 1243 (Kurikka), 1232 (Kristiinankaupunki) ja 1231 (Merikarvia). Jurvan karttalehteä lukuunottamatta työ tehdään pikakartoitus -periaatteella, missä geofysikaalisen aineiston soveltamisella on suuri merkitys. Jurvan karttalehti (1999) kuuluu GTK:n perinteiseen kallioperäkarttojen 1: kartoitussarjaan. Satakunnan alueella tehdään kallioperäkartoitusta perinteistä 1: mittakaavaista kartoitustapaa noudattaen. Karttalehtiselitys on tekeillä yhteisjulkaisuna Porin (1143) ja Luvian (1141) kallioperäkartoista. Mäntyluodon (1142) ja Kankaanpään (1144) karttalehdillä on kar- 1

6 Kallioperä ja raaka-aineet toitus kesken. Etelä-Suomen kallioperäkarttojen yhtenäistämiseksi (1998-) selvitetään karttojen päivittämistarvetta ja arvioidaan päivittämiseen tarvittavaa työmäärää mm. jakamalla kartat laatuluokkiin. Erillistutkimuksiin kuuluvat mm. 1) pallokivitutkimus ja 2) Sääksjärven meteoriittikraatterin tutkimus. Pallokivitutkimuksen tavoitteena on koota yksiin kansiin Suomen pallokiviä koskeva aineisto. Yhteensä 75 ennestään tunnetusta ja uudesta pallokiviesiintymästä on koottu aineistoa tarkempia petrografisia tutkimuksia ja geokemiallisia analyyseja varten sekä lisäksi kerätty museonäytteitä. Julkaisua varten on kirjoitettu kuvaus jokaisesta maamme pallokiviesiintymästä. Yhteenvedossa kuvataan pallokivien luokittelua, esiintymistapaa, mineralogiaa, geokemiaa ja pallokivilohkareiden glasiaalikuljetusta. Sääksjärven meteoriittikraatterin tutkimusten (1987-) loppuun saattamiseksi kairattiin talvella v vielä yksi 204 metriä syvä leikkaus täydellisen näytesarjan saamiseksi impaktimuodostuman kivistä. Kallioperäkarttoja ja karttalehtiselityksiä 1 : , julkaisuja ja artikkeleita. TEKES / KALLIOPERÄN HEIKKOUSVYÖHYKE- JA RAKENNETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN TAAJAMAYMPÄRISTÖÖN Vastuuhenkilö: Pajunen, Matti Hanke: Muu projektiryhmä: Airo, Meri-Liisa; Koistinen, Tapio; Korsman, Kalevi; Suominen, Veli; Vaarma, Markus; Nironen, Mikko; Elminen, Tuija; Lindqvist, Kristian; Mänttäri, Irmeli; Ahlsved, Christer; Lampio, Eero; Wennerström, Marit; Wasenius, Pekka; Niemelä, Reijo; Lindh, Anneli; Paananen, Markku; Virransalo, Petri; Ojamo, Heli Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Ulkop. rahoittaja: TEKES Yhteistyötahot: Helsingin kaupunki; Espoon kaupunki; Vantaan kaupunki; Kalliosuunnittelu Oy, Helsinki; Viatek Oy Asiasanat: rakennegeologia; kallioperä; hiertovyöhykkeet; raot; siirrokset; lohkorakenteet; kalliorakentaminen; rakennusgeologiset kartat; kolmiulotteiset mallit; taajama-alueet Tutkimusalue: Etelä-Suomen lääni; Uusimaa; Helsinki; Espoo; Vantaa Karttalehdet: 2034; 2043 Taajama-alueilla yhdyskuntarakentamista tullaan siirtämään yhä enenevissä määrin maan alle. Näin ollen tiedon tarve kallioresurssien käyttökelpoisuudesta kasvaa ja tiedon laadulle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia. Geologiset ja geofysikaaliset tutkimukset ja kansainväliset yhteistyöprojektit ovat tuottaneet viime vuosina runsaasti uutta tietoa miljardin vuoden ikäisen prekambrisen kallioperämme synnystä ja kehitysvaiheista. Kallioperän moni- 2

7 Kallioperä ja raaka-aineet vaiheinen kehitys on tunnistettavissa sen tektonisista, metamorfisista ja magmaattisista rakennepiirteistä, jotka ovat merkittäviä kallioiden teknisten ominaisuuksien indikaattoreita. Tätä tietoa ei toistaiseksi ole riittävästi hyödynnetty yhdyskuntasuunnittelussa. Kolmivuotiseksi suunnitellussa TEKES:in tukemassa hankkeessa kootaan hyödyllistä tietoa eri lähteistä sekä kootaan geologista, geofysikaalista ja kalliomekaanista tutkimusaineistoa. Aineistoja jalostamalla ja integroimalla tehdään kallioperästä rikkonaisuus- ja heikkousvyöhykemallinnuksia. Päätavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen tutkimuspaketti kallioperän heikkousvyöhykkeistä ja rakennettavuudesta palvelemaan ja ohjaamaan monipuolisesti infrastruktuurin suunnittelua erilaisissa kallioperää hyödyntävissä toiminnoissa, kuten kalliorakentamisessa, väyläsuunnittelussa, kaavoituksessa, maankäytön suunnittelussa, kiviaineksen hyväksikäytössä, pohjavesikysymyksissä sekä saasteiden kulkeutumistutkimuksissa. Hankkeessa saatujen tulosten avulla voidaan vähentää riskejä, nopeuttaa suunnittelua ja päätöksentekoa sekä mahdollistaa edullisimmat ratkaisut rakentamisen kohdentamisessa. Tavoitteena on myös edistää geoalan vientinäkymiä tällä kasvavalla seltorilla. Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä siitä saatavien tulosten soveltajien kanssa. Hankkeen tutkimustoiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle, joka on kalliorakentamisen ydinaluetta Suomessa. KAINUU-OUTOKUMPU-HANKE (VAIHE II) Vastuuhenkilö: Paavola, Jorma Hanke: Muu projektiryhmä: Heino, Timo; Kontinen, Asko; Eskelinen, Jukka; Mäkelä, Antti Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Outokumpu Oy; Helsingin yliopisto, Geologian laitos; Leedsin yliopisto, UK; Marylandin yliopisto, USA Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; stratigrafia; rakennegeologia; liuskevyöhykkeet; ofioliitti; mineraaliesiintymien synty Tutkimusalue: Oulun lääni; Kainuu; Itä-Suomen lääni; Pohjois-Savo; Pohjois-Karjala Karttalehdet: 3342; 3344; 3432; 4312 Kainuu-Outokumpu-hanke aloitettiin v ja sen ensimmäinen vaihe päättyi v Hankkeen toiminta on painottunut ennen kaikkea kallioperäkartoitukseen, jonka tarkoitus on tuottaa tietoa geologisen perustutkimuksen, malmin- ja rakennuskivien etsinnän sekä aluesuunnittelun pohjaksi. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana koottiin tektonostratigrafinen kartta Kainuun liuskealueesta (väliltä Rautavaara - Puolanka). Kartta perustuu pitkäaikaisen kallioperän kartoitusja tutkimustyön tuloksiin Kainuun ja Ylä-Savon alueilla. Lisäksi hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana julkaistiin sen tutkimusalueelta 1: mittakaavaiset kallioperäkartat Paltamo (3434), Kajaani (3431) ja Rautavaara (3343). Aikaisemmin on julkaistu jo karttalehdet Hyrynsalmi (3443), Sotkamo (3433), Nilsiä (3334), Lapinlahti (3332) ja Iisalmi (3341). Hankkeen toisen vaiheen aikana julkaistaan karttalehdet Paltaniemi (3432), Vieremä (3342) ja Laakajärvi (3344), jotka ovat maastotöiden osalta valmiit sekä kartoituksen alla oleva Ylä-Luosta (4312). 3

8 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeessa on saavutettu merkittäviä tuloksia Kainuun ofioliitteihin kuuluvien basalttisten ja mantteliyksikön kivien tutkimuksissa, sekä Outokumpu-tyyppisen kivilajiassosiaation ja malmin synnyn selvittämisessä. Yhteistyössä Helsingin yliopiston, Outokumpu Mining Oy:n ja muiden GTK:n yksiköiden tutkijoiden kanssa selvitetään Pohjois-Karjalan alueen ofioliittisten ultramafiittien alkuperää, metasomaattista muuttumista ja metamorfoosia sekä niiden osuutta Outokumpu-tyyppisten Cu-Zn-Co-malmien muodostumisprosesseissa. Tutkimusten tuloksena pyritään kehittämään geologinen malli ja metodit, joiden avulla voidaan rajata tutkimusalueelta Outokumpu-tyyppiselle malminmuodostukselle suotuisimmat vyöhykkeet ja niiden sisältä ne yksittäiset kohteet, joihin liittyen malminmuodostus on ollut todennäköisintä. Hankkeen toisen vaiheen käynnistyttyä (vuoden 1999 alusta), osa hankkeen kapasiteetista siirrettiin GEOMEX-yhteistyöhankkeen käyttöön, missä Kainuu-Outokumpu -hankkeessa tuotettua Outokumpu-assosiaation tietotaitoa sovelletaan käytännön malminetsintään. Väli-Suomen rakennuskivitutkimukset vievät niinikään huomattavan osan hankkeet henkilöresursseista varsinkin kenttäkausien aikana. Kallioperäkarttoja ja karttalehtiselityksiä, erikoiskarttoja, tieteellisiä julkaisuja, esitelmiä. SAVON ALUEEN KALLIOPERÄTUTKIMUS Vastuuhenkilö: Äikäs, Olli Hanke: Muu projektiryhmä: Pääjärvi, Antti; Lukkarinen, Heikki; Kinnunen, Keijo; Luukkonen, Mauri Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; prekambri Tutkimusalue: Itä-Suomen lääni; Pohjois-Savo; Etelä-Savo Karttalehdet: 3223; 3224; 3241; 3242; 3331; 3333 Hankkeessa laaditaan Kuopion ympäristön kallioperäkartat (Suomen geologinen kartta 1 : sarjassa) selityksineen ottaen kartoituksessa huomioon tulosten yhteiskunnallisen hyödynnettävyyden. Hankkeeseen sisältyvät karttalehdet Rautalampi (3223), Karttula (3224, vain selitys), Suonenjoki (3241), Kuopio (3242), Siilinjärvi (3331) ja Juankoski (3333). Hankkeen päätteeksi julkaistaan loppuraportti, jonka työnimenä on Kuopion seudun kallioperä Kallioperäkarttoja ja selityksiä 1 : KALLIOPERÄKARTOITUKSEN LAATUHANKE Vastuuhenkilö: Kesola, Reino Hanke:

9 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Paavola, Jorma; Lehtonen, Matti I.; Virransalo, Petri; Manninen, Tuomo; Kairakari, Hannu Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Asiasanat: laatujärjestelmät; laadunvalvonta; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat Tutkimusalue: Suomi Kallioperäkartoituksen laatuhankkeessa on tehty vuonna 1999 kallioperäkartoituksen toimintakäsikirja, joka tulee olemaan osa GTK:n laatujärjestelmää. Kallioperäkartoituksen toimintakäsikirjan useat viitteet liittyvät muihin GTK:n toimintakäsikirjojen asioihin, joita ei ole vielä tehty tai asiat niissä muuttuvat. Tämän vuoksi kallioperäkartoituksen toimintakäsikirja tulee lähinnä viitteiden osalta vielä osin muuttumaan. Toimintakäsikirjassa on alemman tason viitteitä ohjeisiin, joita ei ole vielä ole tai ne ovat vanhentuneita. Hankkeessa tullaan keräämään ja työstämään aineistoa, jota tarvitaan puuttuvaa ohjeistusta varten (mm. maastotyö-, kallioperätietojen tallennusohjeet ja näytteiden arkistointiohjeet). Laatukäsikirja KALLIOPERÄKARTOITUKSEN KOORDINOINTI JA TUOTEKEHITYS Vastuuhenkilö: Kesola, Reino Hanke: Muu projektiryhmä: Aatos, Soile; Koistinen, Tapio; Kousa, Jukka; Virransalo, Petri; Wennerström, Marit; Vallimies, Eija Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: jatk. Yhteistyötahot: ympäristöhallinto; Tielaitos; suunnittelutoimistot Asiasanat: kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; koordinointi; tuotekehitys Tutkimusalue: Suomi Koordinoinnin tarkoituksena on yhtenäistää ja edistää kallioperän kartoitustoimintaa ja sen tulosten tuotteistamista. Asiakaskyselyjä tehdään sekä GTK:n sisällä että muiden sidosryhmien keskuudessa ja niiden perusteella kehitetään käyttäjien toiveiden mukaisia tuotteita. Asiakaskyselyn tulokset raportoidaan vuoden 2000 lopussa. PULJUN JAKSON KALLIOPERÄ Vastuuhenkilö: Manninen, Tuomo Hanke:

10 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Nykänen, Vesa; Keinänen, Veikko; Lanne, Erkki; Aarrevaara, Jouni; Puljujärvi, Reijo Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Turun yliopisto; Oulun yliopisto; Outokumpu Oy Asiasanat: kallioperä; kartoitus; liuskevyöhykkeet; vihreäkivivyöhykkeet; kallioperäkartat Tutkimusalue: Lapin lääni; Keski-Lappi; Kittilä; Sodankylä; Inari; Pulju Karttalehdet: 2741; 2742; 2743; 2744; 2831; 2833; 2834; 3721; 3722; 3724; 3811; 3812; 3813 Kittilän vihreäkivialueen pohjoiset haarakkeet yhdistävät Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen Karasjoen vihreäkivialueeseen Norjassa. Tämän Puljun jaksoksi nimetyn liuskevyöhykkeen geologinen rakenne on kokonaisuudessaan varsin heikosti tunnettu, joten GTK on perustanut v Puljun jakson kallioperä -tutkimushankkeen yhtenäisen karttakuvan aikaan saamiseksi alueen kallioperästä. Hankkeen tehtävänä on koota tutkimusalueelta olemassa oleva kallioperätieto ja täydentää sitä maastotutkimuksin siten, että aineiston perusteella pystytään GTK:n paikkatietojärjestelmien avulla tuottamaan malminetsinnän ja geologisen tutkimuksen tarvitsemat kallioperägeologiset karttatulosteet ja valtakunnallisen 1: mittakaavaisen kallioperäkartoitusohjelman kartat. Raportteja, numeeriset kallioperäkartat karttalehdiltä ja POHJOIS-SUOMEN NUMEERINEN KALLIOPERÄKARTTA Vastuuhenkilö: Perttunen, Vesa Hanke: Muu projektiryhmä: Väänänen, Jukka; Hanski, Eero; Puljujärvi, Reijo Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: jatk. Yhteistyötahot: malminetsintäorganisaatiot; yliopistoiden geotieteiden laitokset; kunnat; yritykset Asiasanat: aluegeologia; kallioperä; kartoitus; kallioperäkartat; numeeriset aineistot; prekambri Tutkimusalue: Pohjois-Suomi; Lapin lääni; Oulun lääni Hankkeen tehtävänä on kallioperägeologisten tietoaineistojen kerääminen GTK:n tietokantoihin Pohjois-Suomen alueelta sekä tietojen päivittäminen ja käsittely. Materiaalista tulostetaan geologisia karttoja ja tuotetaan 1: mittakaavaisia kallioperäkarttoja sekä niiden selityksiä. 6

11 Kallioperä ja raaka-aineet Kallioperäkarttoja ja selityksiä 1 : : Törmäsjärvi (2631), Sieppijärvi (2624) ja Pasmajärvi (2642) sekä julkaisu Pohjois-Suomen ikämäärityksistä. Aerogeofysiikka SUOMEN JA LÄHIALUEIDEN MAGNEETTISET KARTAT Vastuuhenkilö: Korhonen, Juha Hanke: Muu projektiryhmä: Lehti, Aino Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: Suomen Akatemia Yhteistyötahot: Geodeettinen laitos; Tallinnan teknillisen korkeakoulun geologian instituutti; Viron geologian tutkimuskeskus; Venäjän luoteisten alueiden geologinen keskus; Venäjän valtionyhtiö Mineral Asiasanat: aluegeologia; geofysikaaliset kartat; magneettiset kartat; painovoimakartat; maankuori; petrofysiikka; tietokannat; tulkinta; Fennoskandian kilpi Tutkimusalue: Fennoskandia; Suomi; Viro; Venäjä Yhteistyössä lähialueen geofysikaalisten laitosten kanssa kootaan kolmelta alueelta 1 x 1 km aeromagneettiset verkot (DGRF-65 anomaliat), joiden perusteella laaditaan mittakaavassa 1:1 milj. magneettiset anomaliakartat. Näitä täydennetään keräämällä alueen petrofysikaalista tietoa ja kokoamalla 5 km x 5 km painovoimaverkot, joiden perusteella laaditaan mittakaavassa 1:2,5 milj. Bouguer-anomaliakartat ja aineiston alueellinen tulkinta. Työn tuloksista kirjoitetaan selityskirjat. Tuloksia käytetään mm. tekeillä olevien Fennoskandian kilven magneettisen ja painovoimakartan laatimiseen mittakaavassa 1:1 milj. AEROGEOFYSIKAALINEN KARTOITUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Kurimo, Maija Hanke: Muu projektiryhmä: Airo, Meri-Liisa; Hautaniemi, Heikki; Leinonen, Veli; Eteläaho, Jukka; Fahlstèn, Iiris; Halonen, Olli; Jäntti, Tuula; Kauranne, Matti; Koskinen, Teemu; Matikainen, Tarja; Nyman, Kai; Ojamo, Heli; Tolonen, Pirjo; Piispanen, Jouni; Sulkanen, Kalevi Päävastuualue: Etelä-Suomen aluetoimisto, Erityistoiminnot Kesto: Asiasanat: aluegeologia; geofysikaaliset tutkimukset; lentomittaukset; kartoitus; magneettiset menetelmät; sähkömagneettiset menetelmät; radiometriset menetelmät; geofysikaaliset kartat; numeeriset aineistot 7

12 Kallioperä ja raaka-aineet Tutkimusalue: Suomi; Länsi-Suomen lääni; Etelä-Pohjanmaa; Alavus; Keski-Suomi; Suolahti; Etelä-Suomen lääni; Päijät-Häme; Lahti; Oulun lääni; Pudasjärvi; Lapin lääni; Vintilänkaira; Riisivaara Karttalehdet: 2223; 2224; 3022; 3111; 3221; 3222; 3513; 3514; 3523; 3531; 3532; 3541; 3732; 3741; 3734; 3743; 4611 Hankkeen kotisivu: GTK:ssa on tehty systemaattista geofysikaalista lentomittauskartoitusta vuodesta Lentokorkeutena on metriä ja lentolinjojen väli 200 metriä. Lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat maan magneettikenttä, maankamaran sähkönjohtavuus ja radioaktiivinen säteily. Aineisto julkistetaan vuosittain numeerisena ja karttakopioina. Tulokset karttakopioina ja numeerisessa muodossa. AEROGEOFYSIIKAN JA MERIGEOLOGIAN LAATUHANKE Vastuuhenkilö: Multala, Jukka Hanke: Muu projektiryhmä: Rantataro, Jyrki Päävastuualue: Etelä-Suomen aluetoimisto, Erityistoiminnot Kesto: Asiasanat: laadunvalvonta; laatujärjestelmät; aluegeologia; geofysikaaliset tutkimukset; lentomittaukset; kartoitus; geofysikaaliset kartat; merigeologia; merigeologiset kartat Tutkimusalue: Suomi Hankkeen tavoitteena on toimintakäsikirjan (Standard Operating Procedures) laatiminen aerogeofysiikan ja merigeologian luotauksista sellaisina kun ne tällä hetkellä ovat. Toimintakäsikirjat liitteineen. Suomen geologinen mallinnus FENNOSKANDIAN KILVEN KALLIOPERÄKARTTA 1:2 MILJ. Vastuuhenkilö: Koistinen, Tapio Hanke:

13 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Korsman, Kalevi; Ekdahl, Elias; Korhonen, Juha; Wennerström, Marit; Kuosmanen, Eira; Lindh, Anneli; Kousa, Jukka; Manninen, Tuomo; Lehtonen, Matti I.; Suominen, Veli; Vaasjoki, Matti; Säävuori, Heikki Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Norges geologiske undersökelse (NGU); Sveriges geologiska undersökning (SGU); NWDNR, Pietari Asiasanat: aluegeologia; geologiset kartat; kallioperäkartat; geofysikaaliset kartat; Fennoskandian kilpi; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Fennoskandia; Suomi; Ruotsi; Norja; Venäjä Suomalais-venäläis-ruotsalais-norjalaisena yhteistyönä kootaan Fennoskandian kilven kallioperäkartta 1 : 1 milj. Tässä mittakaavassa koottava aineisto toimitetaan ja korreloidaan painettavaksi mittakaavassa 1 : 2 milj. Painatus tapahtuu nykyisen aikataulun mukaan vuonna Hankepäällikkö on koko kansainvälisen hankkeen Geological and Geophysical Maps of the Fennoscandian Shield koordinaattori, ja on siksi tiiviissä yhteistyössä tämän laajan hankkeen geofysikaalisen osan vastuuhenkilön, Juha Korhosen kanssa. Hankkeeseen on yhdistetty myös muita kulloinkin ajankohtaisia Fennoskandian kallioperäkarttaa koskevia kansainvälisiä toimintoja. Niitä ovat tällä hetkellä GTK:n määräyksellä hankepäällikön osallistuminen Commission for the Geological Map of the World:n toimintaan (yleiskokous parillisina vuosina), samoin osallistuminen Syd-Norden -projektiin. Kartat ja selitykset. SUOMEN KALLIOPERÄKARTTA 1:1 MILJ. Vastuuhenkilö: Korsman, Kalevi Hanke: Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Asiasanat: aluegeologia; geologiset kartat; kallioperäkartat; karttaselitykset; kallioperä; oppaat; prekambri Tutkimusalue: Suomi Suomen uusi kallioperäkartta julkaistiin Kartta palvelee tutkijoita, opiskelijoita, malminetsijöitä ja yleensä kallioperän hyödyntäjiä sekä alan harrastajia. Jotta kartta palvelisi mahdollisimman monipuolisesti käyttäjiään, on sitä varten laadittava sekä englanninkielinen että suomenkielinen opaskirja. Erityisesti on tarpeen saada englannin kielinen selostus, mistä malmiyhtiöt voivat saada käsityksen kallioperän malmipotentiaalista. 9

14 Kallioperä ja raaka-aineet Selitykset sekä suomeksi että englanniksi v SVEKOFENNIALAISEN OROGENIAN KEHITYS Vastuuhenkilö: Korsman, Kalevi Hanke: Muu projektiryhmä: Nironen, Mikko; Vaarma, Markus; Koistinen, Tapio; Lahtinen, Raimo; Suominen, Veli; Lindh, Anneli Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Turun yliopisto, geologian laitos; Helsingin yliopisto, geologian laitos; Helsingin yliopisto, seismologian laitos; Keski-Suomen ympäristökeskus; Tampereen teknillinen korkeakoulu / Pori; Hensen (Australia); Powell (Australia); Holland (Australia); Harley (UK); Harte (UK); Hopgood (UK); Glebovitsky (Venäjä); Guiraud (Ranska); Pichavant (Ranska); Raith (Saksa); Kalt (Saksa) Asiasanat: proterotsooinen; svekofennialainen; orogenia; litosfääri; kallioperä; korkean asteen metamorfoosi; migmatiittiutuminen; Fennoskandian kilpi Tutkimusalue: Suomi Suomen kallioperä tarjoaa globaalisesti ainutlaatuiset mahdollisuudet selvittää geologista kehitystä aikavälillä miljoonaa vuotta sitten. Arkeeisella mantereella voidaan seurata kallioperän repeytymisvaiheita, kun taas svekofennisella alueella nähdään kuinka uutta maankuorta muodostui. Svekofennidien törmäys arkeeiseen mantereeseen miljoonaa vuotta sitten synnytti näkyvissämme olevat svekofennisen kallioperän peruspiirteet. Näitä ovat mm. paksun maankuoren säilyminen meidän päiviimme saakka ja sen korkea lämpövuo. Törmäyksessä aktivoitui myös arkeeisen mantereen reuna-alue. Svekofennisen orogenian tutkiminen auttaa meitä ymmärtämään kuinka maapallo toimi 2 miljardia vuotta sitten. Svekofennialaista orogeniaa on tutkittu useissa kallioperää koskevissa tutkimusohjelmissa ja malminetsintä- sekä kartoitushankkeissa. Niinpä Svekofennisen orogenian kehitys -hankkeen luonteeseen kuuluu yhteistyö aluetoimistojen ja useiden muiden hankkeiden kanssa, jotka tuottavat tietoa kallioperän kehityksestä. Tässä hankkeessa seurataan muiden hankkeiden toimintaa ja kannetaan vastuu Svekofennisen orogenian kokonaisselvityksestä. Hankkeessa toimitaan erityisesti niillä alueilla, jotka ovat kallioperän kehityksen kannalta merkittäviä ja alueilla, joilla on mahdollisuus tuottaa hankkeen tuloksista sovellutuksia. Hanke palvelee erityisesti malminetsintää, rakennuskiviteollisuutta ja kalliopohjaveden etsintää. Sen tavoitteena on ollut edistää myös uusien soveltavan tutkimuksen hankkeiden käynnistymistä. Esimerkkeinä tästä ovat eräät uudet asutuskeskuksiin liittyvän infrastruktuurin suunnittelua palvelevat hankkeet. Julkaisuja ja karttoja. 10

15 Kallioperä ja raaka-aineet METALLOGENIA JA MALMIESIINTYMIEN MALLINNUS Vastuuhenkilö: Lahtinen, Raimo Hanke: Muu projektiryhmä: Koistinen, Esko; Kojonen, Kari; Korhonen, Juha; Korkiakoski, Esko; Lestinen, Pekka; Nurmi, Pekka; O Brien, Hugh; Parkkinen, Jyrki; Peltonen, Petri; Puustinen, Kauko; Rasilainen, Kalevi; Saltikoff, Boris; Savolainen, Heimo; Tontti, Mikko; Kurki, Pirkko; Lindh, Anneli; Pajari- Saltikoff, Liisa; Toropainen, Esko Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM); Helsingin yliopisto; Turun yliopisto; Oulun yliopisto; Teknillinen korkeakoulu, TKK; Outokumpu Research Oy; Outokumpu Chrome Oy; Outokumpu Mining Oy; Kemira Oy; OMYA; Partek Oy; James Cook University, Australia; Michigan Technical University, Yhdysvallat; EGK, Viro; Prekambrin Instituutti, Venäjä; Natural History Museum, Lontoo; CANMET, Kanada; BGR, Saksa; University of Granada, Espanja; VSEGEI, Norilsk Nickel, Venäjä; Norges geologiske undersökelse (NGU); Swedish Museum of Natural History, Ruotsi; Pretorian yliopisto, MINTEK, Etelä-Afrikka; CSIRO, Western Mining, Australia; UN Economic and Social Council Asiasanat: metallogenia; metallogeeniset provinssit; metallimalmit; mineraaliesiintymien synty; tektoniset kontrollit; metallogeeniset kartat; prekambri Tutkimusalue: Suomi Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä GTK:n muiden hankkeiden kanssa selvittää malmiesiintymien ja niiden isäntäkivien sijaintia ja syntymekanismeja. Tavoitteena on myös malmimallien kehittäminen ja uusien mallien luominen yhteistyönä operatiivisen malminetsinnän ja ohjelman muiden hankkeiden kanssa. Tämä perustuu jo tunnettujen ja uusien kotimaisten malmiaiheiden ja esiintymien tutkimustietoihin sekä alan kansainvälisen teollisuuden ja tutkimuksen seurantaan. Metallogeenisen tutkimuksen strategiana on yhdistää eri tason (alueellinen - kohteellinen) tulokset metallogeeniseksi malliksi, jossa esitetään Suomessa tunnettujen ja mahdollisten malmityyppien esiintymispotentiaali osana kuoren kehitystä. Tutkimuksessa pyritään selviin kokonaisuuksiin, joissa käsitellään yksittäisiä malmimetalleja, malmityyppejä, isäntäkiviä tai geotektonisia provinsseja. Saatujen tuloksien, malmiesiintymäkartan ja metallogeenisen kartan sekä tulkintamallien avulla edistetään malminetsintää Suomessa ja annetaan viranomaisille tietoa Suomen malmivaroista. Kansainvälisellä markkinoinnilla edistetään ulkomaisten investointien suuntautumista Suomeen. Tässä on keskeisessä osassa GTK:n aiheiden myyntiraporttien valmistelu ja markkinointi yhteistyössä aluetoimistojen kanssa. Tuloksia julkaistaessa päämääränä on yhdistää tulosten nopea levitys käyttäjille (raportti/internet) sekä korkea laatutaso (kansainväliset sarjat). 11

16 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeen asiantuntijat osallistuvat myös sekä sisäiseen että ulkoiseen konsultointiin ja asiantuntijatehtäviin malmitutkimuksen sekä mallinnusten osalta. Tietokantoja (cd-rom/internet), kuva-aineistoja, raportteja ja julkaisuja, artikkeleita kansainvälisissä sarjoissa, karttoja ja niiden selityksiä. ISOTOOPPIGEOLOGIA Vastuuhenkilö: Huhma, Hannu Hanke: Muu projektiryhmä: Karhu, Juha; Mänttäri, Irmeli; Vaasjoki, Matti; Heikkinen, Lasse; Henttinen, Arja; Hokkanen, Tuula; Niemelä, Marita; Pulkkinen, Arto Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Oulun yliopisto, Geologian laitos; Turun yliopisto, Geologian laitos; Åbo Akademi, Geologian laitos; Helsingin yliopisto, Geologian laitos; Suomen akatemia; Posiva; Naturhistoriska Riksmuseet/NORDSIM, Tukholma; Norges geologiske undersökelse (NGU); Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, Trondheim; Tallinnan teknillinen korkeakoulu; Venäjän tiedeakatemia, Pietarin Prekambri-instituutti; Venäjän tiedeakatemia, Apatity; Wrangel Island State Reserve, Pietari; Virginia Tech, USA Asiasanat: absoluuttinen ikä; U/Pb; Sm/Nd; Rb/Sr; Pb/Pb; pysyvät isotoopit; maankuori; kallioperä; prekambri; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Suomi Hankkeen tehtävänä on luotettavien isotooppianalyysien ja -tutkimusten tuottaminen ensisijaisesti kallioperän iän, kehityksen ja geologisten prosessien selvittämiseksi. Tärkein iänmääritysmenetelmä on U-Pb zirkonista, mutta myös muita mineraaleja ja menetelmiä käytetään. Kivilajien alkuperää ja geologisia prosesseja tutkitaan Sm-Nd-, Rb-Sr-, Pb-Pb-menetelmien sekä stabiilien keveiden isotooppien (C, O, H) avulla. Erityisesti stabiilien isotooppien analytiikkaa sovelletaan myös ympäristögeologisiin tutkimuksiin. Pääasiallinen toimintatapa on yhteistyö eri tahoilla työskentelevien tutkijoiden kanssa. Tavoitteena 25 julkaisua (yhteisjulkaisuja, joissa päävastuu yleensä yhteistyökumppaneilla). Huomautuksia: Sisältää myös hankkeet Suomen kallioperän SIMS-tutkimukset ( ) ja NORD- SIM ( , ent ). 12

17 Kallioperä ja raaka-aineet LITOSFÄÄRIGEOFYSIIKKA Vastuuhenkilö: Kukkonen, Ilmo Hanke: Muu projektiryhmä: Plado, Jüri; Mertanen, Satu; Leino, Matti; Korja, Toivo; Laine, Tuula Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Yhteistyötahot: Tshekin tiedeakatemia; Zurichin teknillinen korkeakoulu; Granadan yliopisto; GFZ-Potsdam; Göttingenin yliopisto; Tarton yliopisto; Pietarin yliopisto; Lundin yliopisto; Pariisin yliopisto; Wienin yliopisto; Uppsalan yliopisto; Kanadan geologinen tutkimuslaitos; Venäjän tiedeakatemia; Ukrainan tiedeakatemia; Münsterin yliopisto, Saksa; Arizonan yliopisto; Helsingin yliopisto; Ilmatieteen laitos; Europrobe/Svekalapkoprojekti; NEDRA, Venäjä; ESF-impact -ohjelma; IGCP-projekti; ILPprojekti; COPENA-projekti; IUGG/IAGA-projekti; EU/BASYS-projekti; CNRS, Ranska Asiasanat: geofysikaaliset tutkimukset; maankuori; litosfääri; lämpötila; lämpövuo; geoterminen energia; paleomagnetismi; törmäyskraatterit; mikrometeoriitit Tutkimusalue: Fennoskandia; Suomi; Ruotsi; Norja; Tanska; Venäjä; Viro; Latvia; Ukraina Hankkeen tärkeimmät tehtävät liittyvät (1) maankuoren ja litosfäärin termisten olojen tutkimukseen kairareikämittausten ja teoreettisten mallinnusten avulla, sekä kivien termisten ominaisuuksien tutkimukseen, (2) Fennoskandian geologisen evoluution ja laattaliikkeen tutkimukseen paleomagneettisten tutkimusten avulla sekä kvartäärin paleomagnetismin tutkimukseen ja (3) impaktikraatterien ja mikrometeroriittien tutkimukseen. Lisäksi hankkeeseen kuuluu Suomen Akatemian rahoittama (4) litosfäärin syväsähköinen tutkimushanke. Mm. tutkimusjulkaisuja, abstrakteja ja 2 väitöskirjatyötä. SYVÄSEISMINEN HEIJASTUSLUOTAUS Vastuuhenkilö: Kukkonen, Ilmo Hanke: Muu projektiryhmä: Ekdahl, Elias; Lahtinen, Raimo; Korsman, Kalevi; Korhonen, Juha; Säävuori, Heikki; Elo, Seppo; Korja, Toivo; Virransalo, Petri; Suomela, Pekka Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: TEKES; Suomen Akatemia Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Seismologian laitos; Oulun yliopisto, Geotieteen ja tähtitieteen laitos; Spetsgeofysika (Venäjä); Mashinoexport (Venäjä) 13

18 Kallioperä ja raaka-aineet Asiasanat: Tutkimusalue: geofysikaaliset menetelmät; seisminen syväluotaus; maankuori; rakenne; kallioperä; tulkinta; mallit Suomi Syväseisminen heijastusluotaus on projekti, jonka tavoitteena on selvittää maankuoren rakennetta Suomen kallioperässä reflektioseismisin menetelmin useilla eri luotauslinjoilla vuosina Luotauslinjojen valinta tapahtuu kriittisen geotieteellisen tarkastelun perusteella ja niiden valinnassa otetaan huomioon kallioperän kehityksen kannalta keskeiset yksiköt, reflektioluotauksen kannalta odotettavissa oleva optimaalinen kallioperän laatu ja kohdealueiden merkitys metallogenian kannalta. Reflektioseismiset kenttätyöt suorittaa venäläinen Spetsgeofysika-yritys. Hankkeen rahoitus jakautuu TEKESin, Suomen ja Venäjän velkakompensaation ja GTK:n sekä Suomen Akatemian kesken. Rahoitus on vielä neuvotteluvaiheessa. Vuoden 2000 aikana käydään velkakompensaatioon liittyviä teknisiä ja taloudellisia neuvotteluja hanketta koskien. Hankkeen tulokset dokumentoidaan tutkimusraportteina ja julkaisuina. ESF IMPACT 2000 Vastuuhenkilö: Plado, Jüri Hanke: Muu projektiryhmä: Elo, Seppo; Kivekäs, Liisa; Kujala, Hannu; Pihlaja, Pekka; Vaarma, Markus Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: European Science Foundation (ESF); Suomen Akatemia Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Geofysiikan laitos, Lauri J. Pesonen; Münsterin yliopisto, Saksa Asiasanat: geofysikaaliset menetelmät; maankuori; rakenne; kallioperä; kilpialueet; impaktirakenteet; törmäyskraatterit; meteoriittikraatterit; symposiot; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Suomi ESF-kokousjulkaisu. Huomautuksia: Entinen hankenumero FOSSIILISET MIKROMETEORIITIT JA METEORIITTIEN TÖRMÄYSTEN VAI- KUTUKSET KIVISSÄ JA MINERAALEISSA Vastuuhenkilö: Plado, Jüri Hanke:

19 Kallioperä ja raaka-aineet Muu projektiryhmä: Pihlaja, Pekka; Kujala, Hannu; Kivekäs, Liisa; Elo, Seppo; Kinnunen, Kari; Korhonen, Juha; Jokinen, Tarmo; Lehtonen, Marja; Marmo, Jukka Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Ulkop. rahoittaja: Suomen Akatemia; European Science Foundation (ESF) Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Geofysiikan laitos, Lauri J. Pesonen; Münsterin yliopisto, Saksa; Pariisin yliopisto; Venäjän tiedeakatemia; Bayreuthin yliopisto; Witwatersrandin yliopisto; Tarton yliopisto; Wienin yliopisto; Ukrainan tiedeakatemia Asiasanat: geofysikaaliset menetelmät; meteoriitit; mikrometeoriitit; maankuori; kallioperä; impaktirakenteet; törmäyskraatterit; meteoriittikraatterit; asteroidit; Mars Tutkimusalue: Skandinavia; Suomi; Venäjä; Ukraina; Siperia; Ghana ESF-kokousjulkaisussa 2 artikkelia ja 3-5 abstraktia. Malminetsinnän kehittäminen GEONICKEL Vastuuhenkilö: Soininen, Heikki Hanke: Muu projektiryhmä: Elo, Seppo; Vanhala, Heikki Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Geofysiikka Kesto: Yhteistyötahot: Outokumpu Mining Oy; Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM), Ranska; Iris Instruments, Ranska; IGME, Kreikka; NCSR, Kreikka; Softeco Sismat, Italia Asiasanat: malminetsintä; nikkelimalmit; mallit; mineralogia; isotoopit; geofysikaaliset menetelmät; tietojen yhdistäminen; tekoäly; kansainvälinen yhteistyö; EU-hankkeet Tutkimusalue: Suomi; Kreikka GeoNickel on Brite-Euram -ohjelmaan kuuluva EU-hanke, joka koostuu useasta osahankeesta. WP2: Development of Geophysical Technology. WP3: Image Processing/Pattern Recognition. WP4: Design and Development of Geoscientific Information System (GEOSIS). WP5: Knowledge Based System. WP6: Final Integration. 15

20 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä nikkelimalmien etsinnän tarpeisiin ja siihen osallistuu partnereita neljästä maasta: Suomesta Outokumpu Mining Oy ja GTK, Ranskasta BRGM ja Iris instruments, Kreikasta IGME ja NCRS sekä Italiasta Softeco Sismat. Loppuraportti, kokousesitelmiä, kaksi julkaisua. Huomautuksia: EU:n 4. puiteohjelma, Brite-EuRam. HIERTOVYÖHYKETUTKIMUS JA KALLIORAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Pajunen, Matti Hanke: Muu projektiryhmä: Airo, Meri-Liisa; Koistinen, Tapio; Korsman, Kalevi; Wennerström, Marit; Wasenius, Pekka; Niemelä, Reijo Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: Yhteistyötahot: Helsingin Kaupunki / P. Raudasmaa; Espoon kaupunki / O. Ikävalko; Kalliosuunnittelu Oy, Helsinki / J. Roinisto ja J. Salmelainen; Porin kaupunki / O. Mäkelä ja P. Salminen; Lohja-Rudus / H. Järvenpää; Tampereen teknillinen korkeakoulu (TTKK) / H. Laaksonen Asiasanat: rakennegeologia; kallioperä; hiertovyöhykkeet; raot; siirrokset; lohkorakenteet; hauras deformaatio; kalliorakentaminen Tutkimusalue: Etelä-Suomen lääni; Uusimaa; Helsinki; Espoo; Länsi-Suomen lääni; Satakunta; Pori Karttalehdet: 1141; 1142; 1143; 1144; 2043 Suomessa on tehty lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä hiertovyöhykkeistä, mutta yhtenäistä kokonaiskuvaa ja mallinnusta hiertovyöhykesysteemeistä ja hauraan deformaation aiheuttamista rakenteista ei toistaiseksi ole tehty. Hiertovyöhykkeet, niiden rajaamat ehjät lohkot ja hauraat rakoilusysteemit liittyvät kiinteästi kallioperän kehitykseen ja kivilajien ominaisuuksiin. Vyöhykkeiden syntytapa ja syntyolosuhteiden vaihtelu vaikuttavat ratkaisevasti niiden mekaanisiin ominaisuuksiin, jotka puolestaan ovat merkittäviä tekijöitä kallioperän hyötykäyttöä ja sovellettavuutta suunniteltaessa. Kallioperän rakenteet heijastuvat myös maaperässä, esim. irtomaapeitteen paksuudessa ja sedimenttien luonteessa. Tässä hankkeessa on tarkoituksena yhteistyössä kallioperää hyödyntävien tahojen kanssa kehittää ja yhdenmukaistaa kallioperästä koottavaa tietoa mm. tuottamalla uusia parametrejä tietokantasovelluksille ja luokittelulle tavoitteena tieteellisteknisten karttojen tuottaminen. Hiertovyöhyketutkimuksen tuloksilla tulee olemaan merkitystä kalliorakentamisessa, kiviaineksen ja rakennuskivien etsinnässä sekä infrastruktuurin suunnittelussa, ympäristönhuollossa ja teollisessa toiminnassa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös kallioperän ja maaperän kehityksen selvittämisessä ja malminetsinnässä. 16

21 Kallioperä ja raaka-aineet Raportteja, karttoja ja tietokantoja. MINERALOGIA, PIGMENTIT JA LABORATORIOPALVELUT Vastuuhenkilö: Marmo, Jukka Hanke: Muu projektiryhmä: Chernet, Tegist; Johanson, Bo; Kinnunen, Kari; Lehtinen, Markku; Lehtonen, Marja; Lindqvist, Kristian; Kaivola Titta-Miia; Pakkanen, Lassi; Järvinen, Leena; Karhunen, Matti; Mäenluoma, Sirkku; Nissinen, Ahti; Saarinen, Mirja Päävastuualue: Tutkimus ja kehitys, Kallioperä- ja malmitutkimus Kesto: jatk. Yhteistyötahot: Korkeakoulut; Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT); teollisuuden tutkimusinstituutit; Teknologian kehittämiskeskus (TEKES); teollisuus; Suomen Akatemia Asiasanat: teollisuusmineraalit; pigmenttimineraalit; timanttiesiintymät; indikaattorit; raskasmineraalit; laboratoriotutkimukset; mineralogia; optinen mineralogia Hankkeen toimintoihin kuuluvat mineralogisen perustiedon tuottaminen sekä korkealaatuiset laboratorio- ja tutkimuspalvelut. Tutkimus on monialaista ja poikkitieteellistä sekä painottuu ongelmien ratkaisuun. Erityistä huomiota kiinnitetään tutkimustulosten monialaiseen hyödynnettävyyteen. GTK:n ulkopuolelta rahoitettavilla projekteilla tavoitellaan tieto-taidon kehittämistä ja ylläpitämistä. Keskeistä, nykyaikaista tutkimuslaitteistoa ovat elektronimikroanalysaattori, röntgendiffraktiolaitteet, E-SEM, separointivälineet ja optiset tutkimuslaitteet. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat malmi-, kallioperä- ja ympäristöntutkimus sekä mineraali- ja prosessiteollisuus. Tuotetaan raportteja asiakkaiden tarpeisiin sekä projektin kehityshankkeista sekä korkeaa kansainvälistä tasoa olevia monografioita ja yhteisjulkaisuja. RAAKA-AINEANALYTIIKKA Vastuuhenkilö: Juvonen, Riitta Hanke: Muu projektiryhmä: Kontas, Esko; Rautiainen, Irja; Saikkonen, Risto; Heiskanen, Leena Päävastuualue: Kemian laboratorio, Espoo Kesto: jatk. Yhteistyötahot: koti- ja ulkomaiset malminetsintäorganisaatiot; koti- ja ulkomainen kaivosteollisuus; muu teollisuus Asiasanat: kemiallinen analyysi; menetelmät; kehittäminen; metallimalmit; jalometallit; teollisuusmineraalit; pigmenttimineraalit; platinaryhmä; harvinaiset maametallit 17

22 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeen tavoitteena on kehittää analyysipalveluja kallioperä ja raaka-aineet-ohjelmaa varten. Teollisuusmineraalien osalta karbonaattien liuotusmenetelmien kehittäminen on etusijalla. Jalometallianalytiikkaa kehitetään edelleen. Geokemiallisia menetelmiä kehitetään käyttäen hyväksi nykyaikaisen laitteiston tuomia uusia mahdollisuuksia hivenalkuaineanalytiikassa. Tuloksista raportoidaan erilaisissa tieteellisissä julkaisuissa. MINERAALISTEN RAAKA-AINEVAROJEN KARTOITUKSEN LAATUHANKE Vastuuhenkilö: Kontoniemi, Olavi Hanke: Muu projektiryhmä: Honkamo, Mikko; Iljina, Markku; Lehtinen, Markku; Parkkinen, Jyrki; Sarapää, Olli Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Asiasanat: malminetsintä; kallioperä; raaka-aineet; laatujärjestelmät; laadunvalvonta Tutkimusalue: Suomi GTK:n laatujärjestelmän kehittäminen on meneillään ja tämä hanke vastaa osaltaan toimintakäsikirjojen tuottamisesta. Vuonna 2000 laaditaan käsikirjojen 1. versiot kahdeksalle toimintaprosessille. Käsikirjoilla tulee olemaan sama formaatti kautta linjan. Hankkeen työryhmään kuuluu asiantuntijoita raaka-ainevarojen tutkimussektorilta laajasti sekä alueellisesti että erityisosaamisen suhteen. Toimintakäsikirjan Mineraalisten raaka-ainevarojen kartoitus (MRK) 1. versio valmistuu vuonna Jälkimmäinen toimintavuosi koostuu pääasiassa toimintaprosessin kehittämisestä ja käsikirjan sekä liiteaineiston päivityksistä. Toimintakäsikirjan 1. versio vuonna MAGMATISMI JA MALMINMUODOSTUS Vastuuhenkilö: Mutanen, Tapani Hanke: Muu projektiryhmä: Turunen, Pertti; Vuojärvi, Pauli; Lanne, Erkki; Salmirinne, Heikki Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: malminetsintäorganisaatiot; kaivosyritykset Asiasanat: mineraaliesiintymien synty; magmatismi; emäksiset magmat; kerrosintruusiot; pegmatiitit; kultamalmit; platinamalmit Tutkimusalue: Lapin lääni; Sodankylä; Koitelainen; Kaikkivaltiaanlehto; Kaitaselkä; Savukoski; Arajärvi; Pelkosenniemi; Sakkala-aapa; Inari; Vuontisjärvi; Salla; Auermavaara; Sokka; Ranua; Tervonkangas; Lehto; Nuupas 18

23 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeessa tutkitaan emäksisten magmojen malminmuodostusprosesseja magmojen syntyolosuhteissa ja etsitään näiden prosessien tuloksena syntyneitä malmiesiintymiä. Kolmannesvuosiraportteja, valtausraportteja, loppuraportti sekä tieteellisiä julkaisuja ja esitelmiä. TIANJIN Vastuuhenkilö: Korkiakoski, Esko Hanke: Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Ulkop. rahoittaja: KTM; TEKES Yhteistyötahot: Tianjinin Geologian Akatemia (TGA), Kiina; Geological Byro/State Administration of Metallurgical Industry; Gold Byro Asiasanat: malminetsintä; vihreäkivivyöhykkeet; kultamalmit; geokemialliset menetelmät; jäätiköityneet alueet; paikkatietojärjestelmät; kansainvälinen yhteistyö Tutkimusalue: Kiina Kahden Kiinaan tehdyn vierailun (kesäkuu 1995, marraskuu 1998) tuloksena yhteistyö Tianjinin Geologian Akatemian (TGA) kanssa on edennyt konkreettiselle tasolle. KTM on myöntänyt GTK:lle erillisrahoituksena mk (noin puolet käytetty) Kiinan TT-yhteistyön kehittämiseen ja TGA:n tutkijavierailusta (tehty kesäkuussa) aiheutuviin kuluihin. Yhteityön tuloksena TGA on luovuttanut laajan geologisen ja geokemiallisen (1800 km2 / pistettä) aineiston TM-satelliittikuvineen lähes sata kultakaivosta sisältävältä Shandongin provinssin Zhaoyen graniitti-vihreäkivivyöhykeeltä. Hankkeessa aineisto kootaan GIS-paketiksi ja tehdään tulkintaraportti mahdollisten tuntemattomien kullan suhteen potentiaalisten alueiden määrittämiseksi. Aineiston valmistuttua se esitellään markkinointimielessä Kiinassa tavoitteena saada luotua kaupallista yhteistyötä kiinalaisten kanssa. Markkinoitavana tuotteena voidaan pitää kiinalaisia kiinnostavaa GTK:n glasigeenisten, peitteisten alueiden malminetsintämenetelmien hallintaa yhdistettynä tekniseen GIS-osaamiseen. GIS-paketti ja siihen liittyvä kultapotentiaalisten alueiden tulkintaraportti. SÄHKÖINEN KIVENHAJOITIN Vastuuhenkilö: Iljina, Markku Hanke: Muu projektiryhmä: Kouri, Pentti; Honkamo, Mikko Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto:

24 Kallioperä ja raaka-aineet Ulkop. rahoittaja: Yhteistyötahot: Asiasanat: TEKES Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Matti Rahkala; Atol Avion Oy, Markku Koivurova; State Scientific Centre of Russia / Sergei Loupal, Pietari laitteet; kivilajit; murskaus; separointi; kehittäminen Hankkeen tavoitteena on rakentaa sähköinen, syöksyaaltogeneraattoriin perustuva kivenhajoitin (EPD). EPD-laitteessa kivi hajoaa mineraalipintoja myöten ja mineraalit säilyttävät primaarit kidemuotonsa. Laite käsittelee myös mm. fossiilia kuten mineraalia. TEKESille laadittavat raportit. Huomautuksia: Entinen hankenumero Arkeeiset vihreäkivivyöhykkeet ja niiden malminmuodostus, erityisesti nikkelin ja kullan etsintä ITÄ-SUOMEN ARKEEISET ALUEET Vastuuhenkilö: Pietikäinen, Kimmo Hanke: Muu projektiryhmä: Hartikainen, Aimo; Halkoaho, Tapio; Tenhola, Markku; Korhonen, Juha; Koistinen, Esko; Niskanen, Matti; Saastamoinen, Martti; Mäkelä, Antti; Eronen, Alpo Päävastuualue: Väli-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Geologian laitos; Turun yliopisto, Geologian laitos; Oulun yliopisto, Geotieteiden laitos Asiasanat: malminetsintä; liuskevyöhykkeet; vihreäkivivyöhykkeet; komatiitti; kultamalmit; nikkelimalmit; lyijysinkkimalmit; kuparimalmit; maankuori; arkeeinen Tutkimusalue: Itä-Suomen lääni; Pohjois-Karjala; Ilomantsi; Kiihtelysvaara; Nurmes; Oulun lääni; Pohjois-Pohjanmaa; Kainuu; Kainuu; Kuhmo; Suomussalmi Itä-Suomen arkeeiset alueet -hanke on perustettu GTK:n Väli-Suomen aluetoimistoon vuonna 1992 ja se päättyy vuonna Hankkeen toiminta-alue kattaa Itä-Suomessa valtakunnanrajan ja paleoproterotsooisten Kainuun ja Pohjois-Karjalan liuskealueiden välille jäävän arkeeisen alueen. Pohjoisessa hankkeen toiminta-alue rajautuu Kuusamon ja Taivalkosken kunnanrajaan. 20

25 Kallioperä ja raaka-aineet Hankkeessa pyrkitään selvittämään Itä-Suomen arkeeisen maankuoren rakennetta ja kehitystä, sekä sen paleoproterotsooista uudelleen aktivoitumista. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on arkeeisten epigeneettisten kultamalmien etsintä Ilomantsin, Kiihtelysvaaran, Kuhmon ja Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeiden alueella, sekä komatiittisten nikkelimalmien ja massiivisten (VMS) Zn - Pb +- Cu +- Ag-malmien etsintä kahden viimeksi mainitun vihreäkivivyöhykkeen alueella. Hankkeessa osallistutaan tutkimusalueella merkittävällä panoksella myös GTK:n kartoitusohjelman mukaiseen 1: mittakaavaiseen kallioperäkartoitukseen ja yhteistyössä T&K-yksikön kanssa tehtävään arkeeisen alueen metamorfoosi-, isotooppigeologisiin ja geofysikaalisiin tutkimuksiin. Kultamalmien fluiditutkimuksia, arkeeisten nikkelimalmien synnyn selvittämistä ja seismistä refraktioluotaustutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin, Turun ja Oulun yliopistojen kanssa. Hankkeen henkilöstön erikoisosaamisalueita ovat arkeeisten nikkeli- ja kultamalmien etsintä, rakennegeologia ja moreeni/rapakalliogeokemian tutkimukset. Lisäksi heillä on laaja tietämys Venäjän Karjalan arkeeisesta kallioperästä ja hyvät suhteet alueen geologeihin. Valtausraportteja, loppuraportti, julkaisuja. POHJOIS-SUOMEN ARKEEISET ALUEET II Vastuuhenkilö: Juopperi, Heikki Hanke: Muu projektiryhmä: Karvinen, Antero; Pernu, Teuvo; Turunen, Pertti; Rossi, Seppo; Nykänen, Vesa; Salmirinne, Heikki; Kvist, Mikko; Vuojärvi, Pauli Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: malminetsintäorganisaatiot; kaivosyhtiöt Asiasanat: kallioperä; kartoitus; malminetsintä; kultamalmit; massiiviset sulfidiesiintymät; vihreäkivivyöhykkeet; arkeeinen Tutkimusalue: Pohjois-Suomi; Lapin lääni; Ranua; Pudasjärvi; Kuivaniemi; Oijärvi; Välikangas; Konivesakot; Karahkalehto; Kompsakumpu; Patonenäkkeenselkä Maapallon arkeeinen kallioperä on yleensä potentiaalista useiden perus- ja jalometallien suhteen. Tätä taustaa vasten Pohjois-Suomen laajat ja heikosti tunnetut arkeeiset alueet tarjoavat mahdollisuuden löytää uusia malmivaroja metalliteollisuudelle. Hankkeessa jatketaan v aloitettua Pohjois-Suomen arkeeisten alueiden perus- ja malmipotentiaalisuustutkimusta, joka on jo osoittanut sekä Pudasjärven että Itä-Lapin arkeeisten alueiden olevan potentiaalisia kullan suhteen. Hankkeen tutkimukset kohdistuvat Pohjois-Suomen arkeeisiin vihreäkivivyöhykkeisiin painottuen Oijärven vihreäkivivyöhykkeelle Pudasjärven alueella sekä kohteellisiin tutkimuksiin Tuntsan metasedimenttivyöhykkeellä Itä-Lapissa. Hankeen päämääränä on paikantaa malmipotentiaalisia vyöhykkeitä ja uusia malmiaiheita tutkimalla arkeeisten vihreä- 21

26 Kallioperä ja raaka-aineet kivivyöhykkeiden rakennetta, kehitystä ja malminmuodostusta paikantaa malmipotentiaalisia vyöhykkeitä ja uusia malmiaiheita. Tulokset julkaistaan raportteina, numeerisina karttoina ja julkaisuina. Pohjois-Suomen kerrosintruusiot, niiden malmipotentiaali ja kuoren varhaisproterotsooinen kehitys EMÄKSINEN MAGMATISMI Vastuuhenkilö: Hanski, Eero Hanke: Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Oulun yliopisto; Helsingin yliopisto; Marylandin yliopisto, USA; Moskovan yliopisto, Venäjä; University of Tasmania, Vladimir Kamenetsky; Voronezh State University, Stanislav Gornostaev Asiasanat: magmakivet; emäksinen koostumus; ultraemäksinen koostumus; intruusiot; vulkaniitit; petrologia; geokemia; rakennegeologia; tektoniikka Tutkimusalue: Lapin lääni; Keski-Lappi; Kittilä; Sodankylä; Keivitsa; Koitelainen; Savukoski; Akanvaara; Silmäsvaara; Rantavaara; Itä-Suomen lääni; Pohjois-Karjala; Juuka; Nunnanlahti Hankkeessa tutkitaan emäksisten ja ultraemäksisten vulkaniittien, juonien ja intrusiivikivien esiintymistä, ikää, syntyä, ominaisuuksia ja yhteyksiä Fennoskandian kilven kehitysvaiheisiin käyttäen mineralogisia, geokemiallisia ja isotooppigeokemiallisia menetelmiä. Määräaikaisraportteja, valtausraportteja, loppuraportti ja julkaisuja. POHJOIS-SUOMEN KERROSINTRUUSIOT Vastuuhenkilö: Iljina, Markku Hanke: Muu projektiryhmä: Isomaa, Jorma; Räsänen, Jorma; Nykänen, Vesa; Salmirinne, Heikki; Vuollo, Jouni; Parkkinen, Jyrki; Elo, Seppo; Kurttila, Seppo Päävastuualue: Pohjois-Suomen aluetoimisto, Kallioperä ja raaka-aineet Kesto: Yhteistyötahot: Oulun yliopisto; Helsingin yliopisto 22

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Risto Pietilä Geologian tutkimuskeskus GTK:n toiminta-alueet ja profiilit GTK on alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 23.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 2 Haapamäen hs 281 (18:07) 260 (-9m/-11m) 576 (96) 1117 2. Ruuskanen Ari 1 NUMA 273 (19:22) 276 (+5m/+7m) 564 (94) 1113

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Tutkimustyöselostus 080145231JJV103 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl IKME Kaivoslain 19 :n mukainen tutkimustyöselostus Kuusamon Kuparivaaran alueella valtauksilla Kuparivaara 1-3 suoritetuista

Lisätiedot

Hankkeen 2701002 Pohjois-Suomen kallioperäkartoitus loppuraportti Jukka Väänänen

Hankkeen 2701002 Pohjois-Suomen kallioperäkartoitus loppuraportti Jukka Väänänen Pohjois-Suomen yksikkö K21.42/2008/10 29.1.2008 Rovaniemi Hankkeen 2701002 Pohjois-Suomen kallioperäkartoitus loppuraportti Jukka Väänänen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

RESUL:n Ampumahiihtomestaruuskilpailut Kuhmossa vänr Riikka Aakula Pohjois-Savo

RESUL:n Ampumahiihtomestaruuskilpailut Kuhmossa vänr Riikka Aakula Pohjois-Savo RESUL:n Ampumahiihtomestaruuskilpailut Kuhmossa 14.-15.3.2015 Lauantai 14.03., NORMAALIMATKAT TULOSLISTA sarja D 5km Res.piiri sakot loppuaika 1. vänr Riikka Aakula Pohjois-Savo 8 35.15 sarja D50 5km sakot

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut 12.-13.3.2016 STL 6v 1km 500 11.00.00 VAKANTTI 501 11.00.30 VAKANTTI 502 11.01.00 VAKANTTI 503 11.01.30 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat r 504 11.02.00

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 50 13 13 11 13 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 36 15 1 0 5 15 3 Sorvali Miika Tammer-Kyykkä 26 11 3 0 7 5 3 Tanninen Jukka Imatran

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Henkilökohtainen CUP-kilpailu 2015-9/10 osakilpailua 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 70 7 15 15 20 13 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 69 9 9 13 18 20 11 3 Kautto Ari

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti Kauhajoella 22.3.2015 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu *Kilpailun sarjat: *M150 ; M1501 ; M1502 ; M1503 ; M151 ; M1511 ;

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 83 7 15 15 20 13 20 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 83 9 9 13 18 14 20 11 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 70 13 0 13 7 0 11 10

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

TULOKSET. Sija: Nimi: Seura: Aika: Sakot: yht: Tulos:

TULOKSET. Sija: Nimi: Seura: Aika: Sakot: yht: Tulos: D 3,4 km 1. Salokannel Satu Varsinais-Suomi 19:20.3 3 2 5 24:20.3 2. Koivulahti Katja Etelä-Häme 20:40.1 2 4 6 26:40.1 3. Ala-Aho Arja Etelä-Pohjanmaa 25:33.2 4 3 7 32:33.2 H 5 km 1. Pekonen Samu Keski-Suomi

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Mukana myös: Pilk Kings, Vaasa Vaasa, 14.3.2017 Osallistujat: 83 kilpailijaa / 16 joukkuetta Yleinen miessarja 38 kilpailijaa 1. Petri Luoma-Keturi

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot