DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa A1111 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Osan nro BA DM /14 FI

2 Täydentävät ohjeet Yleinen tasa-arvoinen käsittely Tässä asiakirjassa pyritään asiasisällön ymmärtämisen helpottamiseksi noudattamaan samaa kaavaa, kun puhutaan ihmisistä. Naisista ja miehistä puhutaan samalla tavalla (kääntäjän huomautus: tämä koskee lähinnä kieliä, joissa naisten ja miesten välillä tehdään ero puhuttaessa yksikön kolmannessa persoonassa). Pyydämme naispuolisia lukijoita ymmärtämään tämän yksinkertaistuksen. Täydennetyt ohjeet Lue täydennetyt ohjeet läpi. Tekstissä ovat erityisesti korostettuina: Luettelot Käsittelyohjeet ð Käsittelyohjeiden tulokset Lisätiedot Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeisiin sisältyy riskitilanteiden täydellinen kuvaus, katso Ä Luku 4.1 Turvaohjeiden merkintä sivulla 17 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Käyttökonsepti Painikkeiden toiminnot Asetetun käyttökielen muuttaminen Virhe- tai varoitusilmoituksen kuittaaminen Painikelukitus Merkinnät näytössä [Valikko] Laitekoodi Täydelliseen mittauspaikkaan voivat kuulua seuraavat: Turvallisuus ja vastuu Turvaohjeiden merkintä Yleiset turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset Toiminnan kuvaus Asennus ja säätö Toimituksen sisältö Mekaaninen asennus Seinäasennus Kytkinpaneeliasennus Sähköasennus Ruuviliitosten erittely Kytkentäkaavio Johdon läpimitat ja johdonpääholkit Seinäasennus ja kytkinpaneeliasennus Induktiivisten kuormien kytkeminen Anturien liittäminen säätimeen sähköisesti Imu ilmaamiseksi Käyttöönotto Päällekytkentäkäyttäytyminen käyttöönotossa Säätimen näytön taustavalaistuksen ja kontrastin säätäminen Käyttökielen palauttaminen Annostelu- ja säätelyprosessin määrittäminen

4 Sisällysluettelo 8 Mittaussuureiden asetus Mittaussuureita koskevia tietoja Mittaussuure ph [mv] Lämpötila Mittaussuure ph [ma] Redox [mv], Redox [ma] Kloori, bromi, klooridioksidi, kloriitti, liuennut happi ja otsoni Mittaussuure fluoridi Peretikkahappo Vetyperoksidi Johtokyky [ma] Lämpötila [ma], (päämittaussuureena) ma-yleisesti Kaksikanavaversion erityisyydet Kalibrointi ph-anturin kalibrointi Kalibrointimenetelmän valinta ph:lla pistekalibrointi ph-anturi (CAL) ph-anturin (CAL) kalibrointi ulkoisella näytteellä (1-piste) ph-anturin (CAL) kalibrointi menetelmällä [Tiedon syöttö] Redox-anturin kalibrointi Kalibrointimenetelmän valinta Redoxilla pistekalibrointi Redox-anturi (CAL) Redox-anturin (CAL) tietojen kalibrointi Fluoridianturin kalibrointi Kalibrointimenetelmän valinta fluoridilla pistekalibrointi Fluoridianturi (CAL) pistekalibrointi Fluoridi-anturi (CAL) Amperometristen antureiden kalibrointi Kalibrointimenetelmän valinta amperometrisillä mittaussuureilla Jyrkkyyden kalibrointi Nollapisteen kalibrointi Happianturin kalibrointi Kalibrointimenetelmän valitseminen mittaussuureelle O Mittaussuureen O 2 automaattinen kalibrointi Mittaussuureen O 2 nollapisteen kalibrointi

5 Sisällysluettelo O 2 -arvon kalibrointi mittaussuureelle O Mittausarvon [ma-yleisesti] kalibrointi Johtokyvyn kalibrointi Lämpötilan kalibrointi [Säätelyn] asetus Säätely parametri [Tyyppi] Säätely parametri [Toiminta] Säätely parametri [Asetusarvo] Säätely parametri [xp] Säätely parametri [Ti] Säätely parametri [Td] Säätely parametri [Lis. peruskuorma] Säätely parametri [Tarkastusaika] Säätely parametri [maks. säätösuure] Häiriösuure Säädetty asetusarvo 0/ ma:n analogisignaalilla [Parametrikytkin] digitaalitulon kautta tai [Timer] [Raja-arvojen] säätäminen Raja-arvojen toiminta Raja-arvojen säätäminen kanava [Raja-arvon 1] asettaminen [Raja-arvo 2] - asettaminen [Järjest. käyttäytymisen] säätäminen [Pumppujen] säätäminen [Pumpun 1] säätäminen [Releen] säätäminen Releen 1 säätäminen Toimintokuvaus [Pois] Toiminnan kuvaus [Rele-timer] Toimintokuvaus [Raja-arvo 1] tai [Raja-arvo 2] Toiminnan kuvaus [Raja-arvo1/2 (Säätös.)] Toiminnan kuvaus [Sykli] Toiminnan kuvaus [Impulssin pituus (PWM)] [Digitaalisten tulojen] asetus [Digitaalisen tulon 1] asetus

6 Sisällysluettelo 15 [ma-lähtöjen] asetus [ma-lähtöjen] asetus Toiminta: Tiedonkeruulaite Lokien aktivointi, luku ja poisto Lokien konfiguraatio [Kalibrointilokin] käyttö [Virhelokin] käyttö [Tietolokin] käyttö (valinnainen) [Diagnoosi] [Lokien] näyttö [Kalibrointilokin] näyttö [Virhelokin] lukeminen [Simuloinnin] näyttö [Laitetietojen] näyttö Häiriöilmoitukset ja varoitukset Aputekstit [Huolto] [Pesuajastimen] asetus [Laite-setupin] asetus [Kielen] asetus [Yleisten asetusten] asetus [Laajennettujen asetusten] asetus Update [Pääsyoikeuksien] säätäminen Säätimen tekniset tiedot Varaosat ja lisävarusteet Varaosat Lisävarusteet Tarvittavat muodollisuudet Vanhojen osien hävitys Noudatetut standardit ja vaatimustenmukaisuusvakuutus Sanasto Hakemisto

7 Käyttökonsepti 1 Käyttökonsepti 1. Kuva. 1: Käyttöristikko (1) / aktiiviset painikkeet näytetään näytössä [mustana]; Ei-aktiiviset painikkeet näytetään [harmaina]. Esitetään esimerkiksi seuraava polku: Kestonäyttö tai [Kalibrointi] tai [Jyrkkyys] Kestonäyttö [Kalibrointi] [Jyrkkyys] A1035 A1036 Kuva. 2: Toimintakulun sisällä suoritetaan näytön vaihto. I. Kestonäyttö 1 II. Näyttö 2 III. Näyttö 3 IV. Näyttö 4 Painikkeiden toiminnot kuvataan taulukossa Ä Luku 1.1 Painikkeiden toiminnot sivulla 10. = kuvaa symbolisesti käyttäjän suorittamaan toimenpidettä, joka johtaa uuteen toimenpidemahdollisuuteen. [Nimitys näytössä] = hakasulut ympäröivät nimitystä, joka näkyy samalla tekstillä myös säätimen näytössä. Painikkeella voidaan kysellä lisätietoja. 7

8 Käyttökonsepti Näytön valaistus Jos tapahtuu virhe, jonka tila on [ERROR], näytön taustavalaistus vaihtuu valkoisesta punaiseen. Näin helpotetaan virheen havaitsemista ja siihen reagointia. Kuva. 3: Esimerkki kestonäytöstä mittauskanavan kanssa käytettäessä (esim. ph) A1177 Kuva. 4: Esimerkki kestonäytöstä kahden mittauskanavan kanssa käytettäessä (esim. ph/kloori) 8

9 Käyttökonsepti Eri parametrien säätäminen säädettävissä valikoissa Ei aikaohjattuja valikkokohtia Säädin ei poistu mistään valikkokohdasta aikaohjattuna, säädin pysyy valikkokohdassa niin kauan, kunnes käyttäjä poistuu kyseisestä valikkokohdasta. 1. Valitse haluttu parametri näytössä painikkeilla tai ð Valitun parametrin edessä näkyy nuolenkärki, joka merkitsee valitun parametrin. 2. Paina painiketta ð Nyt olet halutun parametrin asetusvalikossa. 3. Asetusvalikossa voidaan haluttu arvo asettaa neljällä nuolipainikkeella ja tallentaa painikkeella ð Aluevirhe Jos syötät arvon, joka sijaitsee mahdollisen säätöalueen ulkopuolella, näyttöön tulee ilmoitus [Aluevirhe], kun painiketta on painettu. Painiketta tai painamalla päästään jälleen takaisin siihen arvoon, joka tulee asettaa. Painikkeen painamisen jälkeen säädin on jälleen valikossa Säätötapahtuman keskeyttäminen Painiketta painamalla palataan taas takaisin valikkoon arvoa tallentamatta. 9

10 Käyttökonsepti 1.1 Painikkeiden toiminnot Painikkeiden toiminnot Painike Toiminta Käyttö asetusvalikossa: Vahvistaa ja tallentaa arvojen syötön. Käyttö kestonäytössä: Näyttää kaikki tallennettujen virheiden ja varoitusten tiedot. Takaisin kestonäyttöön tai sen asetusvalikon alkuun, jossa parhaillaan olet. Mahdollistaa suoran pääsyn kaikkiin säätimen asetusvalikkoihin. Mahdollistaa suoran pääsyn säätimen kalibrointivalikkoon kestonäytöstä käsin. Säätimen säätö- ja annostelutoiminnon käynnistys/pysäytys, mistä tahansa näytöstä käsin. Näytetyn lukuarvon suurentaminen ja siirtyminen ylöspäin käyttövalikossa. Käyttö asetusvalikossa: Liikuttaa kursoria oikealle. Käyttö kestonäytössä: Näyttää lisätietoja säätimen lähtö- ja tulosuureista. 10

11 Käyttökonsepti Painike Toiminta Näytetyn lukuarvon pienentäminen ja siirtyminen alaspäin käyttövalikossa. Liikuttaa kursoria vasemmalle. 1.2 Asetetun käyttökielen muuttaminen 1. Paina samanaikaisesti painikkeita ja ð Säädin vaihtaa valikkoon, jossa käyttökieli voidaan asettaa. Kieli 2 Kieli saksa A1482 Kuva. 5: Valikko käyttökielen asettamiseksi 2. Nyt voit asettaa halutun käyttökielen painikkeilla ja 3. Vahvista valintasi painamalla painiketta ð Säädin vaihtaa jälleen kestonäyttöön ja näyttää valitun käyttökielen. 11

12 Käyttökonsepti 1.3 Virhe- tai varoitusilmoituksen kuittaaminen Jos säädin tunnistaa virheen [Error], säätö pysäytetään, taustavalaistus vaihtuu punaiselle valolle ja hälytysrele laukeaa. Ilmoitus voidaan nyt kuitata painamalla painiketta. Säädin näyttää tällöin kaikki virheet ja varoitukset. Olemassa olevat hälytysilmoitukset voidaan valita ja tarvittaessa kuitata. Kun kuittaat virheen, hälytysrele vetäytyy ja taustavalaistus vaihtuu jälleen valkoiselle valolle. Näytön alaosassa näytetään esiintynyt virhe tai varoitusilmoitus edelleen, esim. [Error 01], kunnes syy poistetaan. Varoituksella, jossa esim. säädin ilmoittaa, että anturia ei ole vielä kalibroitu, voidaan ilmoitus kuitata tai jättää kuittaamatta ja säätimellä voidaan työskennellä edelleen. Hälytysilmoituksessa [Error], jossa [esim.] säädin ilmoittaa, että anturia ei ole vielä liitetty, ei säätimellä työskentelyä voida jatkaa ilmoituksen kuittaamisen jälkeen. Virhe on nyt korjattava, katso tästä kohta Ä Luku 17 [Diagnoosi] sivulla 141. Kuva. 6: Hälytysilmoitus, säädin lopettaa säätämisen 1.4 Painikelukitus Säätimessä on painikelukitus. Aktivoitu painikelukitus estää painikkeiden käytön. Painikelukitus voidaan ottaa käyttöön tai käytöstä painamalla samanaikaisesti painikkeita ja. Aktivoitu painikelukitus näytetään symbolilla. 12

13 Merkinnät näytössä [Valikko] 2 Merkinnät näytössä [Valikko] Valikkokohdan nimi Siirtyminen lukuun [Mittaus] Ä Luku 8 Mittaussuureiden asetus sivulla 50 [Raja-arvot] Ä Luku 11 [Raja-arvojen] säätäminen sivulla 115 [Säätely] Ä Luku 10 [Säätelyn] asetus sivulla 97 [Kalibrointi] Ä Luku 9 Kalibrointi sivulla 59 [Pumput] Ä Luku 12 [Pumppujen] säätäminen sivulla 120 [Rele] Ä Luku 13 [Releen] säätäminen sivulla 123 [Digitaaliset tulot] Ä Luku 14 [Digitaalisten tulojen] asetus sivulla 128 [ma-lähdöt] Ä Luku 15 [ma-lähtöjen] asetus sivulla 131 [Diagnoosi] Ä Luku 17 [Diagnoosi] sivulla 141 [Huolto] Ä Luku 18 [Huolto] sivulla 151 [Setup] Ä Luku 19 [Laite-setupin] asetus sivulla

14 Laitekoodi 3 Laitekoodi Laitteen merkintä / laitekoodi DULCOMETER, multiparametriohjain dialog DACa D A C a Versio 00 ProMinent -logolla S0 Asennussarjalla kytkentäkaappia varten Käyttöjännite V, 48/63 Hz Kanava 1* 1 mittaus + säätely, 2 pumppua, 2 ohjaustuloa, 2 ma-lähtöä Kanava 2** 0 ei 2. kanavaa 2 Paketti 2: Häiriösuure (ma) tai ulkoinen sääd. aset. arvo ma:n tai kloorin ph-korvauksen kautta (kaikki vaikuttavat kanavaan 1) Lisäksi ma-lähtö. 3 Paketti 3: 2. mittaus + säätely, lisäksi 2 pumppua, 3 ohjaustuloa, yksi ma-lähtö 4 Paketti 4: 2. mittaus + säätely, lisäksi 2 pumppua, 3 ohjaustuloa, yksi ma-lähtö, häiriösuure (ma tai taajuus), ph-korvaus kloorille Ohjelmiston esiasetukset 0 ei esiasetuksia 1 Panoksen neutralointi 2 x ph-mittaus 1-2-puolisella säätimellä ja lopputarkastus 2 Läpivirtauksen neutralointi 2 x ph-mittaus 1-2-puolisella säätimellä ja lopputarkastus 3 ph-/redox-mittaus/säätely (ph 2-puolinen, Redox 1-puolinen) 4 ph-/cl 2 -mittaus/säätely (ph 2-puolinen, kloori 1-puolinen) 14

15 Laitekoodi DULCOMETER, multiparametriohjain dialog DACa 5 ph-/clo 2 -mittaus/säätely (ph 2-puolinen, klooridioksidi 1-puolinen) 6 ph-/cl 2 -mittaus/säätely häiriösuureella (ph 2-puolinen, kloori 1- puolinen) 7 ClO 2 -/Redox-mittaus/säätely (klooridioksidi 1-puolinen, Redox valvontaan) Kanavien liitäntä 0 Kanava 1/2 liittimillä (ma ja mv) 1 Kanava 1 SN 6 -koaksiaaliliitännällä (vain, kun ph ja Redox mv:n avulla) 2 Kanava 2 SN 6 -koaksiaaliliitännällä (vain, kun ph ja Redox mv:n avulla) 3 Kanava 1 ja 2 SN 6 -koaksiaaliliitännällä (vain, kun ph ja Redox mv:n avulla) Digitaalisten anturien / toimilaitteiden liittäminen 0 ei mitään Viestintä 0 ei mitään Tiedonkeruulaite 0 ei tiedonkeruulaitetta 1 Tiedonkeruulaite ja mittausarvon esitys SD-kortilla Laitteistolaajennus 0 ei mitään 1 Tehoreleen RC-suojaus Hyväksynnät 01 ei (CE-standardi) Sertifikaatit 15

16 Laitekoodi DULCOMETER, multiparametriohjain dialog DACa 0 ei mitään Asiakirjojen kieli*** DE EN FR ES saksa englanti ranska espanja Laitekoodia koskevat alaviitteet * Mittaussuureen valinta ensimmäisessä käyttöönotossa ** Mittaussuureen valinta tapahtuu ensimmäisessä käyttöönotossa tai ohjelmiston esiasetuksella. *** Muita kieliä voidaan toimittaa pyynnöstä. 3.1 Täydelliseen mittauspaikkaan voivat kuulua seuraavat: Mittausmuunnin/ säädin DACa (katso laitekoodi) Armatuuri: DGMa..., DLG III... ph-anturi (sovelluksesta riippuen) Redox-anturi (sovelluksesta riippuen) esim. kloori-, klooridioksidi-, kloriitti-, bromi-, liuenneen hapen anturi Muuntaja ph:lle tai Redoxille (asetetusta analyysistä riippuen, ph [ma], Redox [ma]) Anturijohto 16

17 Turvallisuus ja vastuu 4 Turvallisuus ja vastuu 4.1 Turvaohjeiden merkintä Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot. Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset turvaohjeet, ja se on jaettu selkeisiin toimintavaiheisiin. Turvaohjeet ja ohjeet jakautuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Tässä käytetään erilaisia kuvamerkkejä tilanteen mukaan. Tässä esitetyt kuvamerkit ovat vain esimerkkejä. VAARA! Vaaran tyyppi ja lähde Seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Vaara! Kuvaa välittömästi uhkaavaa vaaraa. Kun tätä ei vältetä, seurauksena ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. VAROITUS! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varoitus! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. HUOMIO! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Kevyet tai vähäiset vammat. Omaisuusvahingot. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varo! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vähäiset vammat. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena omaisuusvahingoista. 17

18 Turvallisuus ja vastuu OHJE! Vaaran tyyppi ja lähde Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Ohje! Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, tuote tai jokin osa sen ympäristöstä voi vaurioitua. Tiedon tyyppi Käyttövinkkejä ja lisätietoja. Tiedon lähde. Lisätoimenpiteet. Tietoa! Kuvaa käyttövinkkejä ja muita erityisen hyödyllisiä tietoja. Tämä ei ole vaarallisen tai haitallisen tilanteen huomiosana. 4.2 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS! Sähköjännitettä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Ennen kotelon avaamista tai asennustöiden suorittamista on laitteet saatettava jännitteettömiksi. Vaurioituneet, vialliset tai peukaloidut laitteet on kytkettävä jännitteettömiksi. VAROITUS! Vaarallisen aineen aiheuttama vaara! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Vaarallisia aineita käsiteltäessä on huomioitava vaarallisen aineen valmistajan laatimat, voimassa olevat käyttöturvallisuustiedotteet. Tarvittavat toimenpiteet määritetään käyttöturvallisuustiedotteen sisällön mukaan. Koska yksittäisen aineen potentiaalista vaarallisuutta voidaan uusien tutkimustietojen perusteella joutua arvioimaan uudelleen, on käyttöturvallisuustiedote tarkastettava säännöllisesti ja se on tarvittaessa vaihdettava uudempaan versioon. Laitteiston omistaja on vastuussa siitä, että käyttöturvallisuustiedote on saatavilla ja että sen tiedot ovat ajan tasalla ja että kyseisten työpaikkojen vaarallisuuden arviointi suoritetaan asianmukaisesti näiden tietojen mukaan. 18

19 Turvallisuus ja vastuu VAROITUS! Asiaton käyttö! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Toimenpiteet: Varmista laite asiatonta käyttöä vastaan VAROITUS! Käyttövirhe! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Vain riittävän pätevät ja asiantuntevat henkilöt saavat käyttää laitetta Huomioi myös anturien ja lisälaitteiden sekä muiden mahdollisten rakenneryhmien, kuten antureiden, mittausvesipumppujen jne. käyttöohjeet. Koneen haltija on vastuussa sitä, että henkilöstö on pätevää 4.3 Määräystenmukainen käyttö Määräystenmukainen käyttö Laitetta on tarkoitettu nestemäisten aineiden mittaamiseen ja säätelyyn. Mittaussuureiden merkintä näytetään laitteen näytössä ja se on ehdottoman sitova. Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa ja yksittäisten komponenttien (kuten esim. anturit, lisälaitteet, kalibrointilaite, annostelupumput jne.) käyttöohjeissa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita noudattaen. Kaikki muu käyttö tai muutostyöt on kielletty. Aikavakio > 30 sekuntia Säädintä voidaan käyttää prosesseissa, joissa on aikavakio > 30 sekuntia. OHJE! Antureiden moitteeton toiminta Tuotteen tai sen ympäristön vahingoittuminen. Asianmukainen mittaus ja annostelu on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti Anturi on tarkastettava ja kalibroitava säännöllisesti 19

20 Turvallisuus ja vastuu 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset VAROITUS! Loukkaantumisvaara, jos henkilöstö ei ole riittävän pätevää! Laitteiston/laitteen omistaja vastaa siitä, että pätevyysvaatimuksia noudatetaan. Jos epäpätevät henkilöt työskentelevät laitteen parissa tai oleskelevat laitteen vaarallisilla alueilla, on olemassa vakavien vammautumisten ja esinevahinkojen vaara. Kaikki työt on sen vuoksi uskottava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että epäpätevät henkilöt eivät pääse vaarallisille alueille. Koulutus opastettava henkilö koulutettu käyttäjä koulutetut ammattihenkilöt Määritelmä Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Koulutettuina käyttäjinä pidetään henkilöitä, jotka täyttävät opastetun henkilön vaatimukset ja ovat sen lisäksi suorittaneet ProMinentin tai sen valtuuttaman kumppanin järjestämän laitekohtaisen koulutuksen. Ammattihenkilöt ovat henkilöitä, jotka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Ammatillisen koulutuksen suorittamisena voidaan pitää myös useita vuosia kestänyttä menestyksellistä toimintaa kyseisissä työtehtävissä. 20

21 Turvallisuus ja vastuu Koulutus valtuutetut sähköasentajat asiakaspalvelu Määritelmä Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka ProMinent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. Huomautus koneen haltijalle Noudata voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvateknisiä sääntöjä! 21

22 Toiminnan kuvaus 5 Toiminnan kuvaus DULCOMETER multiparametriohjain dialog DACa on Pro Minentin valmistama ohjainalusta. Jatkossa tässä asiakirjassa DULCOMETER -laitteesta käytetään kaikkialla käsitettä säädin. Säädin on kehitetty nesteanalyysin parametrien jatkuvaa mittausta ja säätelyä varten. Veden käsittelyn prosesseille ympäristötekniikassa ja teollisuudessa. Säädin on saatavana yhdellä ja kahdella mittauskanavalla varustettuna versiona. Säädin voi toimia yhdessä perinteisten analogisten antureiden ja toimilaitteiden kanssa. Säädin on varustettu niin, että se voi viestiä digitaalisten antureiden ja toimilaitteiden kanssa CANopen-anturi-/-toimilaiteväylän kautta. Tyypillisiä käyttösovelluksia: Juomaveden käsittely Jäteveden käsittely Teollisuus- ja prosessiveden käsittely Uima-allasveden käsittely Vakiovarusteet: Mittauskanava, jossa 14 vapaasti valittavaa mittaussuuretta (mv- tai ma-tulon kautta) PID-säädin ja annostelupumppuohjaus taajuuden avulla 2 annostelupumpulle Kaksi analogilähtöä mittausarvolle, korjausarvolle tai säätösuureelle (valinnaisesta varustelusta riippuen) Kaksi digitaalilähtöä mittausveden virheen tunnistusta, taukoa ja parametrikytkintä varten Kaksi relettä raja-arvotoiminnolla, ajastin (Timer) ja epäjatkuva säätely, 3-piste-askelsäädin (valinnaisesta varustelusta riippuen) Mittaussuureet ja kielen valinta käyttöönotossa Lämpötilan vaikutuksen kompensointi mittaussuureissa ph ja fluori 22 käyttökieltä Laiteparametroinnin tallennus ja siirto SD-kortin avulla Ohjelmistotoiminnon jälkikäteinen laajennus aktivointiavaimen tai laiteohjelmistopäivityksen avulla Häiriösuureiden käsittely (läpivirtaus) taajuuden avulla Mittausarvojen tendenssinäyttö säädinnäytön avulla Valinnaiset varusteet: Toinen, täydellinen mittauskanava, jossa 14 vapaasti valittavaa mittaussuuretta (mv- tai ma-tulon kautta) Konfigurointiohjelmisto PC:lle Tiedon- ja tapahtumankeruulaite, jossa SD-kortti Häiriösuureiden käsittely (läpivirtaus) lisäksi ma:n avulla ph-vaikutuksen kompensointi kloorimittauksessa 3 ylimääräistä digitaalista tuloa esim. tasovalvonnalle PROFIBUS -DP *. Modbus-RTU Visualisointi LAN/WLAN-verkkoyhteyden avulla 22

23 Asennus ja säätö 6 Asennus ja säätö Käyttäjän pätevyys, mekaaninen asennus: koulutettu ammattihenkilöstö, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 20 Käyttäjän pätevyys, sähköasennus: valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 20 OHJE! Asennuspaikka ja ehdot Säädin täyttää kotelointiluokan IP 67 (seinäasennus) / IP 54 (kytkinpaneeliasennus) ja (NEMA 4X:ään perustuen) tiiviydelle asetetut vaatimukset. Nämä standardit täyttyvät vain, jos kaikki tiivisteet ja ruuviliitokset on asennettu oikein. Sähköasennuksen saa suorittaa vasta mekaanisen asennuksen jälkeen Varmista, että käytössä tarvittaviin ohjaimiin yms. pääsee helposti käsiksi Turvallinen ja värinätön kiinnitys Vältä suoraa auringonvaloa Sallittu säätimen ympäristön lämpötila asennuspaikalla: C kork. 95 %:n suhteellisella ilmankosteudella (ei tiivistyvä) Huomioi liitettyjen antureiden ja muiden komponenttien sallitut ympäristön lämpötilat Säädin soveltuu käytettäväksi vain suljetuissa tiloissa. Ulkokäytössä säädin on suojattava sopivalla ympäristön vaikutuksilta suojaavalla suojarakenteella Näytönluku- ja käyttöpaikka Asenna laite näytönluvun ja käytön kannalta suotuisaan paikkaan, mieluiten silmien korkeudelle. Asennuspaikka Vakiona säädintä käytetään seinäasennuksessa. Säädin voidaan kuitenkin asentaa valinnaisen asennussarjan avulla myös kytkinpaneeliin. Säädin on aina asennettava niin, että johtojen sisäänviennit on kohdistettu alaspäin. Jätä johdolle riittävästi vapaata tilaa. 23

24 Asennus ja säätö 6.1 Toimituksen sisältö Seuraavat osat kuuluvat vakiotoimitukseen: Nimike Lukumäärä DAC-säädin 1 Asennusmateriaali kokonaan 2P Universal (sarja) 2 Käyttöohje 1 Yleiset turvallisuusohjeet Mekaaninen asennus Seinäasennus Asennusmateriaali (sisältyy toimituksen sisältöön) 1 x seinäpidike 4 x PT-ruuvi 5 x 35 mm 4 x aluslevy x tappi Ø 8 mm, muovi Seinäasennus Ota seinäpidike kotelosta A0490 Kuva. 7: Seinäpidikkeen irrottaminen 1. Vedä molemmat kiinnityskoukut (1) ulospäin ð Seinäpidike napsahtaa hieman alaspäin. 2. Paina seinäpidike kotelosta alaspäin (2) ja käännä (3) se pois 3. Piirrä neljä porausreikää, käytä tällöin seinäpidikettä porausmallineena 24

25 Asennus ja säätö 4. Poraa reiät: Ø 8 mm, s = 50 mm 8. Tarkasta sitten, että kotelo on ripustettu ylhäältä ja paina sitä alaspäin (3), kunnes se lukittuu kuuluvasti paikoilleen A0491 Kuva. 8: Seinäpidikkeen kiinnittäminen 5. Ruuvaa seinäpidike paikoilleen aluslevyjä käyttäen A0492 Kuva. 9: Seinäpidikkeen asentaminen 6. Ripusta kotelo alhaalta (1) seinäpidikkeeseen 7. Paina kotelo seinäpidikettä vastaan kevyesti ylhäältä (2) painamalla 25

26 Asennus ja säätö Kytkinpaneeliasennus HUOMIO! Mittapoikkeama Mahdollinen seuraus: Esinevahingot Meistomallinteen valokopioinnissa voi esiintyä mittapoikkeamia Käytä kohdan Kuva. 11 mukaisia mittoja ja merkitse ne kytkinpaneeliin HUOMIO! Kytkinpaneelin materiaalin vahvuus Mahdollinen seuraus: Esinevahingot Jotta kiinnitys olisi turvallinen, täytyy kytkinpaneelin materiaalin vahvuuden olla vähintään 2 mm Kotelon ympäryksessä on rajoittimena kytkinpaneelille 4 mm leveä uloke sekä lisäksi ympäri kiertävä ura tiivistelangan kiinnitystä varten. Kytkinpaneeliasennuksessa koko kotelon etusivu työntyy n. 35 mm ulos kytkinpaneelista. Asennus suoritetaan ulkoa käsin sitä varten tarkoitettuun kytkinpaneelisyvennykseen. Laite kiinnitetään kiinnitysmateriaalilla sisältä kytkinpaneeliin. 26

27 Asennus ja säätö I A1179 Kuva. 10: DAC-kytkinpaneeliasennuspaketin tilausnro (sisältyy toimituksen sisältöön): I. Kytkinpaneeli 1. Tiivistelanka 3, vaahtokumi (1 kpl) 2. Pidikesanka terästä, sinkitty (6 kpl) 3. Leikkaava PT-ruuvi, sinkitty (6 kpl) Meistomallinne 27

28 Asennus ja säätö Kuva. 11: Piirros ei ole oikeassa mittasuhteessa, eikä siihen tehdä muutoksia tämän käyttöohjeen puitteissa. Piirros toimii ainoastaan tiedottavana. A

29 Asennus ja säätö 1. Merkitse laitteen paikka kytkinpaneelissa tarkasti porausmallinteen mittoja käyttäen 2. Merkitse kulmat ja poraa (poran halkaisija mm) 3. Valmistele aukko meistotyökalulla tai pistosahalla meistomallinteen mukaan 4. Siloita leikkausreunat ja tarkasta, että tiivistelangan tiivistyspinnat ovat tasaisia ð Muuten tiivistys ei toimi kunnolla. 5. Paina tiivistelanka tasaisesti laitetta ympäröivään uraan 6. Aseta laite kytkinpaneeliin ja kiinnitä takaa pidätinsangoilla ja leikkaavilla PT-ruuveilla ð Laite kohoaa edestä n. 35 mm ulos kytkinpaneelista 6.3 Sähköasennus Käyttäjän pätevyys, sähköasennus: valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 20 OHJE! Kosteutta kontaktikohdissa Suojaa ehdottomasti liitäntäpistoketta, johtoa ja liittimiä kosteudelta soveltuvien rakenteellisten ja teknisten toimenpiteiden avulla. Kosteus kontaktikohdissa saattaa häiritä laitteen toimintaa. 29

30 Asennus ja säätö Ruuviliitosten erittely A1066 Kuva. 12: Kaikki mitat millimetreinä (mm) A1067 Kuva. 13: Kaikki mitat millimetreinä (mm) 30

31 Asennus ja säätö Kytkentäkaavio Säätimen mukana tulee kytkentäkaavioita, jotka esittävät 1:1-kohdistusta. Vain yksi anturi rakenneryhmää kohti Pää- tai laajennusrakenneryhmään voidaan kuhunkin liittää vain yksi anturi. Voit esimerkiksi liittää yhden kloorianturin päärakenneryhmään (kanava 1) ja yhden phanturin tai yhden häiriösuureen laajennusrakenneryhmään (kanava 2). Kloorianturin liitäntä säätimiin, joissa kaksi kanavaa Mitattaessa klooria ph-korvauksella on antureita liitettäessä huomioitava seuraavaa. Kloorianturi on liitettävä laajennusrakenneryhmässä (kanava 2) liittimiin XE8.3 (-) ja XE8.4 (+). ph-anturi on liitettävä päärakenneryhmään (kanava 1) seuraavasti: käytettäessä koaksiaalikaapelia liittimiin XE1 (suojaus), XE 2 (sisäjohdin) käytettäessä muuntajaa phv1 (ma) liittimiin XE4.3 (-) ja XE4.4 (+) Oikean ph-korvauksen saavuttamiseksi on ph-arvo lisäksi lämpötilakompensoitava. Lämpötila-anturi on tätä varten liitettävä liittimiin XE7.3 ja XE7.4. Riippuen säätimen laitekoodeista (kanava 2 = paketti 4) sinun on nyt liitettävä häiriösuure laajennusrakenneryhmän ma-lähtöön XE8.2(-) ja XE8.3 (+), jollei se ole jo muuntajan phv1 (ma) käytössä. Häiriösuure vaikuttaa ph- ja kloorisäätelyyn. ph-mittaus mittausmuuntajan kautta Jos ph-mittaus liitetään mittausmuuntajan DULCOMETER DMTa tai toisen valmistajan ph-mittauslaitteen kautta säätimeen, täytyy ma-ph-kohdistukset DMTa:ssa tai toisen valmistajan ph-mittauslaitteessa suorittaa seuraavasti:[ 4 ma = ph 15,45] ja [20 ma = ph -1,45] 31

32 Asennus ja säätö Mittausmuuntajan DTMa liitäntä DMTa liitetään 2-johtimen mittausmuuntajana säätimeen: Liitin DACa, kanava 1: XE4.3 miinus-napa ja XE4.4 plus-napa Liitin DACa, kanava 2: XE8.3 miinus-napa ja XE8.4 plus-napa katso: Ä Päärakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 1) ja varausvaihtoehdot sivulla 34 ja Ä Laajennusrakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 2) ja varausvaihtoehdot sivulla 36 Toisen valmistaja mittausmuuntaja Toisen valmistaja mittausmuuntaja liitetään seuraavasti säätimeen, kun mittausmuunnin toimittaa aktiivisen signaalin: Liitin DACa, kanava 1: XE4.3 plus-napa ja XE4.2 miinus-napa Liitin DACa, kanava 2: XE8.3 plus-napa ja XE8.2 miinus-napa katso: Ä Päärakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 1) ja varausvaihtoehdot sivulla 34 ja Ä Laajennusrakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 2) ja varausvaihtoehdot sivulla 36 32

33 Asennus ja säätö Liittimien järjestys seinälaitemallissa lisävaruste: Laajennusryhmä LAN-liitäntä lisävaruste: RC-suojaus Liittimet Sulake CAN-rajapinta Suojaliitin Perusyksikkö Koaksaalijohdon liitäntä suojaliittimeen Suojaliitin A1171 Kuva. 14: Liittimien sijoittelu 33

34 Asennus ja säätö Päärakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 1) ja varausvaihtoehdot Potentiaaliset kytkimet Digitaalinen kytkintulo 1 Digitaalinen kytkintulo 2 Lisävaruste: ulkoinen liitäntä Pistoke M12x1 uros (A-koodattu) Maadoitus Suojaus Suojaliitin Lisävaruste: SN-6- Liitäntäholkki Virtalähde Anturi Lämpötila Potentiaalintasaus Lämpötila Normisignaalitulo 2-johdin-normisignaalitulo Hyppyjohdin Liitäntävaihtoehdot Liitäntävaihtoehdot A1172 Kuva. 15: Kytkentäkaavio ja varausvaihtoehdot. Päärakenneryhmä kanava 1, yhteen rakenneryhmään saa liittää vain yhden päämittaussuureen, esim. kloorianturin. 34

35 Asennus ja säätö Ulkoinen pumppu 1, nosto (potentiaaliton) Sähköverkko Ulkoinen pumppu 2, lasku (potentiaaliton) Normisignaalin lähtö Normisignaalin lähtö Magneettiventtiili 1 (nosto) Sähköverkko Sähköverkko Sähköverkko Sähköverkko Magneettiventtiili 2 (lasku) Hälytysrele Ulkoinen A1178 Kuva. 16: Kytkentäkaavio ja varausvaihtoehdot 35

36 Asennus ja säätö Laajennusrakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 2) ja varausvaihtoehdot Laajennusrakenneryhmä kanava 2, yhteen rakenneryhmään saa liittää vain yhden päämittaussuureen, esim. ph:n. Lisäksi voidaan laitekoodista riippuen liittää magneettisesti induktiivisen läpivirtauslaitteen ma-signaali. 36

37 Asennus ja säätö Normisignaali-lähtö3 0/4-20 ma Potentiaaliset kytkimet Digitaalinen kontaktitulo 3 Digitaalinen kontaktitulo 4 Digitaalinen kontaktitulo 5 Sähköverkko Lämpötila Potentiaalintasaus Lämpötila Normisignaalitulo Virtalähde 2-johdin-normisignaalitulo Anturi Ulkoinen pumppu 3, nosto (potentiaaliton) Ulkoinen pumppu 4, lasku (potentiaaliton) Hyppyjohdin Liitäntävaihtoehdot Liitäntävaihtoehdot A1174 Kuva. 17: Kytkentäkaavio ja varausvaihtoehdot 37

38 Asennus ja säätö Kytkentäkaavio ja RC-suojaus (valinnainen) RC-suojaus Sähköverkko Pumppu 1 (nostava) Sähköverkko Pumppu 2 (laskeva) Ulkoinen Sähköverkko A1180 Kuva. 18: Kytkentäkaavio ja RC-suojaus (valinnainen) 38

39 Asennus ja säätö DAC-"viestintärakenneryhmän" kytkentäkaavio Viestintä moduuli-profibus Viestintä moduuli-lan Häiriönsuojaus vihreä punainen Häiriönsuojaus vihreä punainen lisävaruste: ulkoinen liitäntä pistoke M12x1 naaras, 4-napainen (D-koodattu) Tulo Lähtö LAN-verkko A1173 Kuva. 19: DAC-"viestintärakenneryhmän" kytkentäkaavio 39

40 Asennus ja säätö Huoltoliitännät SD-korttiliitäntä Näyttö/näppäimistö USB Tuuletin 3-napainen Viestintäliitäntä Paristo Sulake Rakenneryhmien ID-etiketti A1175 Kuva. 20: Huoltoliitännät Johdon läpimitat ja johdonpääholkit minimiläpimitta maksimiläpimitta eristyspituus ei johdonpääholkkia 0,25 mm 2 1,5 mm 2 johdonpääholkki ilman eristystä johdonpääholkki eristyksellä 0,20 mm 2 1,0 mm mm 0,20 mm 2 1,0 mm mm 40

41 Asennus ja säätö Seinäasennus ja kytkinpaneeliasennus Tiivisteet ja kytkentäkaavio Valitse säätimen johdon läpivienteihin oikein sopivat tiivisteet. Sulje avoimet porausreiät sokkotulpilla. Vain näin riittävä tiivistys on taattu. Kosteus säätimessä voi johtaa toimintahäiriöihin. Huomioi mukana tulevien kytkentäkaavioiden ohjeet. Sarja, asennusmateriaali, osanumero , sisältää seuraavat yksittäiset osat Nimike Osan numero Määrä Tiivisterengas (M 20 x 1,5), 4xØ Tiivisterengas (M 20 x 1,5), 2xØ Tiivisterengas (M 20 x 1,5), 2xØ Sulkutulppa, Ø10, polyamidi, harmaa RAL Suojatulppa, IL Tulppa, IL Johdon ruuviliitos (M 20 x 1,5) (5-13), polyamidi, musta Ruuviliitos (M 12 x 1,5) (4-6), musta Vastamutteri (M 12 x 1,5), avainväli 15, messinki, nikkelöity Huolehdi johdon vedonpoistosta. 1. Avaa neljä kotelon ruuvia 2. Vedä kotelon yläosaa hieman eteenpäin ja työnnä kotelon yläosa pysäköintiasentoon kotelon alaosaan. 41

42 Asennus ja säätö 3. Suuri ruuviliitos (M 20 x 1,5) Pieni ruuviliitos (M 12 x 1,5) 4. Vie johdot säätimeen 5. Liitä johdot kytkentäkaaviossa esitetyllä tavalla 6. Kiristä ruuviliitosten kiinnitysruuvit niin kireälle, että ne ovat tiiviitä 7. Liitä kotelon yläosa kotelon alaosaan 8. Kiristä kotelon ruuvit käsin 9. Tarkasta vielä tiivisteiden kiinnitys. Jos asennus on nyt suoritettu oikein, saavutetaan suojausluokka IP 67 (seinä-/putkiasennus) tai IP 54 (kytkinpaneeliasennus) Induktiivisten kuormien kytkeminen Jos säätimen releeseen kytketään induktiivinen kuorma, eli kuluttaja, joka käyttää käämiä (esim. moottoripumppu alpha), täytyy säädin varmistaa suojakytkennällä. Pyydä epäselvissä tilanteissa neuvoa valtuutetulta sähköasennusliikkeeltä. Vastuksen ja kondensaattorin rinnankytkentä vaikuttaa pois kytkennässä siten, että virta vaimennetussa yliaallossa voi päättyä. Päälle kytkennässä vastus toimii lisäksi virranrajoituksena kondensaattorin lataamisessa. Suojakytkentä RC-piirin avulla sopii erittäin hyvin vaihtojännitteeseen. RC-piirin vastus R mitoitetaan tällöin seuraavan kaavan mukaan: R=U/I L Suojakytkentä RC-piirin avulla on yksinkertainen, mutta erittäin tehokas kytkentä. Tästä kytkennästä käytetään myös nimityksiä Snubber tai Boucherot. Sitä käytetään normaalisti kytkinkoskettimien suojaamiseen. (U= jännite kuorman yli // I L = kuormavirta) Yksiköt: R = ohmi; U = voltti; I L = ampeeri; C = µf 42

43 A0842 A0835 Asennus ja säätö Kondensaattorin koko voidaan määrittää seuraavalla kaavalla: C=k * I L k=0,1...2 (sovelluksesta riippuva). Käytä vain luokan X2 kondensaattoria. Yksiköt: R = ohmi; U = voltti; I L = ampeeri; C = µf Tyypilliset vaihtovirtasovellukset induktiivisella kuormalla: 1) Kuorma (esim. moottoripumppu alpha) 2) RC-suojakytkentä Esimerkinomainen RC-suojakytkentä, kun 230 V AC: Kondensaattori [0,22µF/X2] Vastus [100 ohmia / 1 W] (metallioksidi (impulssin kestävä)) 3) Relekosketin (XR1, XR2, XR3) Jos kytketään kuluttaja, jolla on suurennettu käynnistyssysäysvirta (esim. pistokemuunnin), on järjestettävä käynnistyssysäysvirran rajoitus. Poiskytkentä voidaan määrittää ja dokumentoida oskillogrammilla. Kytkinkoskettimen jännitepiikki riippuu valitusta RCyhdistelmästä. Kuva. 21: Poiskytkentä oskillogrammissa Anturien liittäminen säätimeen sähköisesti Käyttäjän pätevyys, sähköasennus: valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 20 Esivalmisteltu koaksiaalikaapeli Käytä mahdollisuuksien mukaan ainoastaan esivalmisteltuja koaksiaalikaapeleita, jotka voit valita tuotekuvastosta. Koaksiaalikaapeli 0,8 m, esivalmisteltu, tilausnumero Koaksiaalikaapeli 2 m-sn6, esivalmisteltu, tilausnumero Koaksiaalikaapeli 5 m-sn6, esivalmisteltu, tilausnumero Kuva. 22: Relekoskettimen RC-suojakytkentä 43

44 Asennus ja säätö ph- tai Redox-antureiden liitäntä koaksiaalijohdon avulla OHJE! Mahdollinen virhemittaus puutteellisen sähkökontaktin vuoksi Käytä tätä liitäntätapaa vain, jos et halua käyttää esivalmisteltua koaksiaalikaapelia. Huomioi tässä liitäntätavassa seuraavaa: Poista musta muovikerros sisemmästä koaksiaalijohdosta. Se on olemassa kaikissa kaapelityypeissä. Varmista, että suojauksen yksittäiset johtimet eivät pääse sisäjohtimen liitäntään A0948 Kuva. 23: Koaksiaalikaapeli: 1. Suojavaippa 2. Eriste 3. Sisäjohdin 4. Ulkojohdin ja suojaus 44

45 Asennus ja säätö A0947 Kuva. 24: Koaksiaalikaapelin esivalmistelu ph- tai Redox-antureiden liitäntä koaksiaalijohdon avulla, tämä koskee liitäntätapaa ph-/redox mv:n kautta, suoraan säätimen sähköliittimen kautta. Säädin voi mitata mallista riippuen (1- tai 2-kanavainen) ph-/redox-arvon kerran tai kahdesti. Koska potentiaalintasausta käytetään? Potentiaalintasausta käytetään, kun mittausaineesta tulevat häiriöpotentiaalit häiritsevät ph-/redox-mittausta. Häiriöpotentiaalit voivat syntyä esim. jos sähkömoottorien häiriöitä ei ole poistettu moitteettomasti tai sähköjohtojen jne. galvaaninen erotus ei ole riittävää. Potentiaalintasaus ei korjaa tätä häiriöpotentiaalia, mutta vähentää sen vaikutusta mittaukseen. Korjaa siksi ihanteellisesti häiriöpotentiaalin lähde. On olemassa kaksi liitäntätapaa: On olemassa liitäntätapa ilman potentiaalintasausta (epäsymmetrinen liitäntätapa) tai liitäntätapa potentiaalintasauksella (symmetrinen liitäntätapa). 45

46 Asennus ja säätö Säätimen vaihtaminen mittaukselle potentiaalintasauksella OHJE! Hyppyjohdin ja liitetty potentiaalintasaus Mittaus hyppyjohtimella ja liitetyllä potentiaalintasauksella antaa vääriä mittausarvoja. Huomaa seuraavat erot: Säädin on esiasetettu tehtaalla mittauksille ilman potentiaalintasausta (epäsymmetrinen mittaus). Potentiaalintasauksella suoritettavassa mittauksessa (symmetrinen mittaus) on asetusta vaihdettava vastaavasti valikossa [Mittaus]. Symmetrisessä liitännässä hyppyjohdin on poistettava ja potentiaalintasauksen (PA) johto liitettävä säätimen liittimeen XE3_2 (kanava 1) tai XE7_2 (kanava 2). Anturin liittäminen ilman potentiaalintasausta Anturi yhdistetään säätimeen kytkentäkaaviossa esitetyllä tavalla. Säätimen hyppyjohtimia ei saa poistaa. Anturin liittäminen potentiaalintasauksella OHJE! Virhelähteet potentiaalintasauksella suoritetuissa mittauksissa Mittaus ilman hyppyjohdinta ja/tai liittämättömällä potentiaalintasauksella antaa vääriä mittausarvoja. Symmetrisessä liitännässä potentiaalintasauksen johto on liitettävä säätimen liittimeen XE3_2 (kanava 1) tai XE7_2 (kanava 2). Sitä ennen on poistettava kaikki hyppyjohtimet näistä liittimistä. 1. Muuta valikossa [Mittaus] kanava 1 tai 2 kohdan [Potentiaalintasaus] merkintä arvoon [Kyllä] 2. Avaa säädin ja poista hyppyjohdin Liitin XE3_1, XE3_2 kanavalle 1 Liitin XE7_1, XE7_2 kanavalle 2 Potentiaalintasauksella on oltava aina kontakti mittausaineeseen. DGMaarmatuurissa tarvitaan erityinen potentiaalintasaustulppa (til.nro ) ja johto (til.nro ). DLG-armatuuriin on potentiaalintasaustappi aina asennettuna, vain johto (til.nro ) tarvitaan. 46

47 Asennus ja säätö Erityisyydet potentiaalintasauksella suoritetussa kalibroinnissa Potentiaalintasaus on upotettava kalibroinnissa aina vastaavaan puskuriliuokseen, tai voit käyttää DGMaarmatuurin toimituksen sisältöön kuuluvaa kalibrointikoteloa. Tässä kalibrointikotelossa on sisäänrakennettu potentiaalintasaustappi, johon potentiaalintasausjohto voidaan liittää. Kuva. 25: [Imu <OK>:lla] esim. pumpun ilmaamiseksi Jos liitetyillä ja toimintakykyisillä pumpuilla valitaan toiminta [Imu <OK>:lla], pumput imevät niin kauan 100 %:n teholla, kun - painiketta painetaan. Tällä toiminnolla voidaan kuljettaa esim. annosteluaine pumppuun ja siten ilmata annostelujohto Amperometristen antureiden liittäminen Liitä anturi anturin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla säätimen vastaaviin liittimiin, katso Ä Luku Kytkentäkaavio sivulla Imu ilmaamiseksi Pumput työskentelevät 100 % teholla Huomioi tässä ympäristösi asennustyöt, sillä avointen putkien ym. yhteydessä annosteluainetta saattaa valua valvomattomasti ympäristöön. Pumppu 1 Toiminta Laske arvoa Maks. iskuluku Tehtävät Kanava 1 A

48 Käyttöönotto 7 Käyttöönotto Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla Päällekytkentäkäyttäytyminen käyttöönotossa Päällekytkentä - Ensimmäiset vaiheet VAROITUS! Anturin käynnistymisajat Seurauksena voi olla vaarallisia virheannostuksia Huomioi anturin käynnistymisajat käyttöönotossa: Mittausvedessä on oltava käyttötarkoitukseen riittävä määrä annosteluainetta (esim. 0,5 ppm klooria) Asianmukainen mittaus ja annostelu on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti. Noudata ehdottomasti anturin käynnistymisaikoja. Laske käynnistymisaika käyttöönottoa suunniteltaessa. Antureiden käynnistyminen voi kestää kokonaisen työpäivän. Huomioi anturin käyttöohje. Mekaanisen ja sähköisen asennuksen jälkeen säädin on integroitava mittauspaikkaan. Asennus- ja toimintatarkastus Tarkasta, että kaikki liitännät on suoritettu oikein Varmista, että syöttöjännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä 1. Kytke syöttöjännite päälle 2. Säätimessä näytetään valikko, jossa voidaan asettaa se kieli, jolla säädintä halutaan käyttää 3. Odota säätimen moduulin tunnistuksen ajan Moduulin tunnistus Perusyksikkö Ohjelmaversio: Laajennusmoduuli Ohjelmaversio: Jatka paina <OK> Jatkuu automaattisesti 10 s kuluttua Kuva. 26: Moduulin tunnistus ð Säädin näyttää säätimen asennetut ja tunnistetut moduulit. 4. Paina painiketta ð A1081 Nyt säädin vaihtaa kestonäyttöön. Kestonäytöstä käsin on painikkeen avulla pääsy kaikkiin säätimen toimintoihin. 48

49 Käyttöönotto 7.2 Säätimen näytön taustavalaistuksen ja kontrastin säätäminen Kestonäyttö [Setup] [Laite-setup] tai [Yleiset asetukset] [Taustavalaistus] Tässä valikkokohdassa voidaan säätää säätimen näytön kirkkaus ja kontrasti asennuspaikalla vallitsevien ympäristöolosuhteiden mukaisesti. Onko olemassa läpivirtaus-, panosvai kiertoprosessi Halutaanko säätimen toimivan yksipuolisena vai kaksipuolisena säätimenä? Mitkä säätösuureet ovat olemassa? Mitä säätöparametreja tarvitaan? Mitä säätimen tulee tehdä tilassa [HOLD]? Kuinka toimilaitteita halutaan ohjata? Kuinka ma-lähdöt halutaan säätää? 7.3 Käyttökielen palauttaminen Käyttökielen palauttaminen Jos käyttökieleksi on asetettu vieras kieli, jota käyttäjä ei ymmärrä, voidaan säädin palauttaa takaisin perusasetukseen. Tämä tapahtuu painamalla samanaikaisesti painikkeita ja. Jos et enää tiedä, missä käyttövalikossa olet, on painiketta painettava niin monta kertaa, kunnes kestonäyttö tulee näkyviin. 7.4 Annostelu- ja säätelyprosessin määrittäminen Kun säädin on integroitu säätelyvälille, säädin on säädettävä. Säätämisellä säädin sovitetaan prosessiin. Säätimen säätämistä varten määritetään seuraavat parametrit: Minkä tyyppinen prosessi on olemassa? Mitkä mittaussuureet ovat olemassa? 49

50 Mittaussuureiden asetus 8 Mittaussuureiden asetus Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 20 Kestonäyttö [Mittaus] [Mittaus] tai [Mittaus kanava 1] tai [Mittaussuure] Asetukset kohdalle [Kanava 2] Säätimessä on 2-kanavaisessa versiossa kaksi mittauskanavaa. Nämä kohdan [Kanava 1] kuvaukset koskevat vastaavasti myös kohdan [Kanava 2] asetuksia. Toimintatapa kunkin kanavan säätöä varten on identtinen, asetettavat parametrit saattavat kuitenkin olla erilaisia. Poikkeamiin viitataan ja ne myös kuvataan. Kanava 1 Mittaussuure Anturityyppi Mittausalue Lämpötila Prosessilämpötila ph-korvaus Kloori CLE3/CLE ,0 ppm Manuaalisesti 10,0 C Pois A1082 Kuva. 27: Mittaussuureiden säätäminen, esimerkkinä [Kanava 1] ja mittaussuure [Kloori] Seuraavat mittaussuureet voidaan säätää säätimessä: Mittaussuure Merkitys Yksikkö [Ei mitään] Säädin ei suorita mittausta. [ph [mv]] ph-anturi mv-signaalilla [ph] [ph [ma]] ph-anturi ma-signaalilla [ph] [Redox [mv]] Redox-anturi mv-signaalilla [mv] [Redox [ma]] Redox-anturi ma-signaalilla [mv] 50

51 Mittaussuureiden asetus Mittaussuure Merkitys Yksikkö [ma-yleisesti] [Vapaasti valittavissa] [%] [ma] [m] [bar] [psi] [m 3 /h] [gal/h] [ppm] [%RF] [NTU] [Bromi] Bromi [ppm] [Kloori] Kloori [ppm] [Klooridioksidi] Klooridioksidi [ppm] [Kloriitti] Kloriitti [ppm] [Fluoridi [ma]] Fluoridi [ppm] [Happi] Happi [ppm] [Otsoni] Otsoni [ppm] [Peretikkahappo] Peretikkahappo [ppm] [Vetyperoksidi] Vetyperoksidi ja anturityyppi [PER] [ppm] [Johtok. [ma]] Johtokyky-anturi ma-signaalilla [µs] [Lämpöt. [ma]] Lämpötila-anturi ma-signaalilla [ C] tai [ F] [Lämp. [Pt100x]] Lämpötila anturityypillä Pt 100 tai Pt 1000 [ C] tai [ F ] Jos ph-arvon mittaus suoritetaan potentiaalintasauksella, tämä toimintatapa on asetettava parametriksi mittaussuuretta valittaessa. 51

52 Mittaussuureiden asetus 8.1 Mittaussuureita koskevia tietoja Olemassa olevat mittaussuureet Säätimessä on olemassa kaikki mahdolliset mittaussuureet ja niitä voidaan käyttää. Johtorikon tunnistus [PÄÄLLE] / [POIS] : Kytkee koaksiaalikaapelin johtorikon tunnistuksen [PÄÄLLE] tai [POIS]. Tehdasasetus on [POIS]. Säädin näyttää asetuksella [PÄÄLLE] hälytysilmoituksen, kun virhe havaitaan. Toiminta [Johtorikon tunnistus] lisää mittauskohdan turvallisuutta Lämpötila Mittaussuure ph [mv] Mittaussuure ph [mv] Mittaussuureen ph [mv] ph-anturin liitäntä tapahtuu koaksiaalikaapelilla, jonka kautta mv-signaali johdetaan säätimeen. Tätä mittausta voidaan käyttää, jos johdon pituus on alle 10 metriä. Lämpötila Amperometrisillä mittaussuureilla lämpötilan vaikutus mittaukseen anturissa kompensoidaan automaattisesti. Erillinen lämpötilamittaus on tarkoitettu tarvittaessa vain lämpötila-arvojen näyttöön ja tulostukseen ma-lähdön kautta. Erillinen lämpötilakompensaatio on tarpeen vain klooridioksidi-anturilla tyyppiä CDP. Desimaalit Toiminto näyttää ph-arvon näytössä yhdellä tai kahdella desimaalilla. Näytön sovittaminen yhdelle desimaalille on järkevää silloin, jos 1/100-arvon muutos ei ole tärkeää tai jos se on levotonta. Tehdasasetus: 2 desimaalia Lasin särk. tunnistus [PÄÄLLE] / [POIS] : Kytkee ph-anturin lasin särkymisen tunnistuksen [PÄÄLLE] tai [POIS]. Tehdasasetus on [POIS]. Säädin näyttää asetuksella [PÄÄLLE] virheilmoituksen, kun virhe havaitaan. Toiminta [Lasin särk. tunnistus] lisää mittauskohdan turvallisuutta. 52

53 Mittaussuureiden asetus Lämpötilakompensaatio Tämä toiminto on tarkoitettu kompensoimaan lämpötilan vaikutusta mittaukseen. Tämä on tarpeen ainoastaan ph- ja fluoridimittauksessa, sekä klooridioksidin mittauksessa CDP-anturilla. Lämpötila: [Pois] / [Manuaalisesti] / [Automaattinen] [Pois] kytkee prosessilämpötila-asetuksen pois päältä [Manuaalisesti] mahdollistaa prosessilämpötilan syöttämisen manuaalisesti, mikä on järkevää vain lämpötilojen ollessa tasaisia [Automaattinen] käyttää mitattua prosessilämpötilaa. Lämpötilan automaattinen mittaus lämpötila-anturilla, esim. Pt1000. ph-, CDP- ja fluoridimittauksille voidaan lämpötilakompensaatio kytkeä valikossa [PÄÄLLE] tai [POIS] Mittaussuure ph [ma] Mittaussuure ph [ma]: Jos valitaan mittaussuure ph [ma], eli ph-mittaus ma-signaalilla, jää anturin valvonnan mahdollisuus johtorikon tai lasin rikkoutumisen suhteen pois. ph-mittauksessa ma-signaalilla liitetään joko DMTa- tai ph-v1-mittausmuunnin ph-anturiin. DMTa-/pH-V1-mittausmuuntimen ja säätimen välissä käytetään 2-johtimista liitosjohtoa. Liitosjohto syöttää virtaa DMTa-/pH-V1-mittausmuuntimelle ja johtaa mittausarvon säätimelle ma:n signaalina. Käytettäessä DMTa-mittausmuunninta tai vierasvalmistajan mittausmuunninta on mittausalueen kohdistus säädettävä seuraaville arvoille: 4 ma = 15,45 ph 20 ma = -1,45 ph ph-v1-mittausmuuntimella suoritetaan mittausalueen kohdistuksen säätö automaattisesti. Lämpötilakompensaatio Tämä toiminto on tarkoitettu kompensoimaan lämpötilan vaikutusta mittaukseen. DMTa-mittausmuunninta käytettäessä suoritetaan tässä DMTa-mittausmuuntimessa prosessilämpötila-asetus Lämpötila: [Pois] / [Manuaalisesti] / [Automaattinen] [Pois] kytkee prosessilämpötila-asetuksen pois päältä [Manuaalisesti] mahdollistaa manuaalisen prosessilämpötila-asetuksen [Automaattinen] käyttää mitattua prosessilämpötilaa 53

DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia

DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia varten A0569 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox FI A0206 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa FI A1111 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: Kloori

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: Kloori Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: Kloori FI A1000 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta!

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACb

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACb Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACb FI A1111 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja -

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: konduktiivinen johtokyky

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: konduktiivinen johtokyky Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: konduktiivinen johtokyky FI A1700 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä.

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Ulkoiset mediakortit Asiakirjan osanumero: 393506-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT FI.TLZ242.140328 sennusohje Huonelämpötilaanturi TLZ1242, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötilaanturi TLZ1243, ulkoasennus IP54 GOLD/OMPT 1. Yleistä asennetaan seinälle. Se on varustettu ruuviliittimillä kaapelin

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW ASENNUSOPAS 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Sisällys Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät yksikön. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle. Laitteiden tai

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot