DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa A1111 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Osan nro BA DM /14 FI

2 Täydentävät ohjeet Yleinen tasa-arvoinen käsittely Tässä asiakirjassa pyritään asiasisällön ymmärtämisen helpottamiseksi noudattamaan samaa kaavaa, kun puhutaan ihmisistä. Naisista ja miehistä puhutaan samalla tavalla (kääntäjän huomautus: tämä koskee lähinnä kieliä, joissa naisten ja miesten välillä tehdään ero puhuttaessa yksikön kolmannessa persoonassa). Pyydämme naispuolisia lukijoita ymmärtämään tämän yksinkertaistuksen. Täydennetyt ohjeet Lue täydennetyt ohjeet läpi. Tekstissä ovat erityisesti korostettuina: Luettelot Käsittelyohjeet ð Käsittelyohjeiden tulokset Lisätiedot Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeisiin sisältyy riskitilanteiden täydellinen kuvaus, katso Ä Luku 4.1 Turvaohjeiden merkintä sivulla 17 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Käyttökonsepti Painikkeiden toiminnot Asetetun käyttökielen muuttaminen Virhe- tai varoitusilmoituksen kuittaaminen Painikelukitus Merkinnät näytössä [Valikko] Laitekoodi Täydelliseen mittauspaikkaan voivat kuulua seuraavat: Turvallisuus ja vastuu Turvaohjeiden merkintä Yleiset turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset Toiminnan kuvaus Asennus ja säätö Toimituksen sisältö Mekaaninen asennus Seinäasennus Kytkinpaneeliasennus Sähköasennus Ruuviliitosten erittely Kytkentäkaavio Johdon läpimitat ja johdonpääholkit Seinäasennus ja kytkinpaneeliasennus Induktiivisten kuormien kytkeminen Anturien liittäminen säätimeen sähköisesti Imu ilmaamiseksi Käyttöönotto Päällekytkentäkäyttäytyminen käyttöönotossa Säätimen näytön taustavalaistuksen ja kontrastin säätäminen Käyttökielen palauttaminen Annostelu- ja säätelyprosessin määrittäminen

4 Sisällysluettelo 8 Mittaussuureiden asetus Mittaussuureita koskevia tietoja Mittaussuure ph [mv] Lämpötila Mittaussuure ph [ma] Redox [mv], Redox [ma] Kloori, bromi, klooridioksidi, kloriitti, liuennut happi ja otsoni Mittaussuure fluoridi Peretikkahappo Vetyperoksidi Johtokyky [ma] Lämpötila [ma], (päämittaussuureena) ma-yleisesti Kaksikanavaversion erityisyydet Kalibrointi ph-anturin kalibrointi Kalibrointimenetelmän valinta ph:lla pistekalibrointi ph-anturi (CAL) ph-anturin (CAL) kalibrointi ulkoisella näytteellä (1-piste) ph-anturin (CAL) kalibrointi menetelmällä [Tiedon syöttö] Redox-anturin kalibrointi Kalibrointimenetelmän valinta Redoxilla pistekalibrointi Redox-anturi (CAL) Redox-anturin (CAL) tietojen kalibrointi Fluoridianturin kalibrointi Kalibrointimenetelmän valinta fluoridilla pistekalibrointi Fluoridianturi (CAL) pistekalibrointi Fluoridi-anturi (CAL) Amperometristen antureiden kalibrointi Kalibrointimenetelmän valinta amperometrisillä mittaussuureilla Jyrkkyyden kalibrointi Nollapisteen kalibrointi Happianturin kalibrointi Kalibrointimenetelmän valitseminen mittaussuureelle O Mittaussuureen O 2 automaattinen kalibrointi Mittaussuureen O 2 nollapisteen kalibrointi

5 Sisällysluettelo O 2 -arvon kalibrointi mittaussuureelle O Mittausarvon [ma-yleisesti] kalibrointi Johtokyvyn kalibrointi Lämpötilan kalibrointi [Säätelyn] asetus Säätely parametri [Tyyppi] Säätely parametri [Toiminta] Säätely parametri [Asetusarvo] Säätely parametri [xp] Säätely parametri [Ti] Säätely parametri [Td] Säätely parametri [Lis. peruskuorma] Säätely parametri [Tarkastusaika] Säätely parametri [maks. säätösuure] Häiriösuure Säädetty asetusarvo 0/ ma:n analogisignaalilla [Parametrikytkin] digitaalitulon kautta tai [Timer] [Raja-arvojen] säätäminen Raja-arvojen toiminta Raja-arvojen säätäminen kanava [Raja-arvon 1] asettaminen [Raja-arvo 2] - asettaminen [Järjest. käyttäytymisen] säätäminen [Pumppujen] säätäminen [Pumpun 1] säätäminen [Releen] säätäminen Releen 1 säätäminen Toimintokuvaus [Pois] Toiminnan kuvaus [Rele-timer] Toimintokuvaus [Raja-arvo 1] tai [Raja-arvo 2] Toiminnan kuvaus [Raja-arvo1/2 (Säätös.)] Toiminnan kuvaus [Sykli] Toiminnan kuvaus [Impulssin pituus (PWM)] [Digitaalisten tulojen] asetus [Digitaalisen tulon 1] asetus

6 Sisällysluettelo 15 [ma-lähtöjen] asetus [ma-lähtöjen] asetus Toiminta: Tiedonkeruulaite Lokien aktivointi, luku ja poisto Lokien konfiguraatio [Kalibrointilokin] käyttö [Virhelokin] käyttö [Tietolokin] käyttö (valinnainen) [Diagnoosi] [Lokien] näyttö [Kalibrointilokin] näyttö [Virhelokin] lukeminen [Simuloinnin] näyttö [Laitetietojen] näyttö Häiriöilmoitukset ja varoitukset Aputekstit [Huolto] [Pesuajastimen] asetus [Laite-setupin] asetus [Kielen] asetus [Yleisten asetusten] asetus [Laajennettujen asetusten] asetus Update [Pääsyoikeuksien] säätäminen Säätimen tekniset tiedot Varaosat ja lisävarusteet Varaosat Lisävarusteet Tarvittavat muodollisuudet Vanhojen osien hävitys Noudatetut standardit ja vaatimustenmukaisuusvakuutus Sanasto Hakemisto

7 Käyttökonsepti 1 Käyttökonsepti 1. Kuva. 1: Käyttöristikko (1) / aktiiviset painikkeet näytetään näytössä [mustana]; Ei-aktiiviset painikkeet näytetään [harmaina]. Esitetään esimerkiksi seuraava polku: Kestonäyttö tai [Kalibrointi] tai [Jyrkkyys] Kestonäyttö [Kalibrointi] [Jyrkkyys] A1035 A1036 Kuva. 2: Toimintakulun sisällä suoritetaan näytön vaihto. I. Kestonäyttö 1 II. Näyttö 2 III. Näyttö 3 IV. Näyttö 4 Painikkeiden toiminnot kuvataan taulukossa Ä Luku 1.1 Painikkeiden toiminnot sivulla 10. = kuvaa symbolisesti käyttäjän suorittamaan toimenpidettä, joka johtaa uuteen toimenpidemahdollisuuteen. [Nimitys näytössä] = hakasulut ympäröivät nimitystä, joka näkyy samalla tekstillä myös säätimen näytössä. Painikkeella voidaan kysellä lisätietoja. 7

8 Käyttökonsepti Näytön valaistus Jos tapahtuu virhe, jonka tila on [ERROR], näytön taustavalaistus vaihtuu valkoisesta punaiseen. Näin helpotetaan virheen havaitsemista ja siihen reagointia. Kuva. 3: Esimerkki kestonäytöstä mittauskanavan kanssa käytettäessä (esim. ph) A1177 Kuva. 4: Esimerkki kestonäytöstä kahden mittauskanavan kanssa käytettäessä (esim. ph/kloori) 8

9 Käyttökonsepti Eri parametrien säätäminen säädettävissä valikoissa Ei aikaohjattuja valikkokohtia Säädin ei poistu mistään valikkokohdasta aikaohjattuna, säädin pysyy valikkokohdassa niin kauan, kunnes käyttäjä poistuu kyseisestä valikkokohdasta. 1. Valitse haluttu parametri näytössä painikkeilla tai ð Valitun parametrin edessä näkyy nuolenkärki, joka merkitsee valitun parametrin. 2. Paina painiketta ð Nyt olet halutun parametrin asetusvalikossa. 3. Asetusvalikossa voidaan haluttu arvo asettaa neljällä nuolipainikkeella ja tallentaa painikkeella ð Aluevirhe Jos syötät arvon, joka sijaitsee mahdollisen säätöalueen ulkopuolella, näyttöön tulee ilmoitus [Aluevirhe], kun painiketta on painettu. Painiketta tai painamalla päästään jälleen takaisin siihen arvoon, joka tulee asettaa. Painikkeen painamisen jälkeen säädin on jälleen valikossa Säätötapahtuman keskeyttäminen Painiketta painamalla palataan taas takaisin valikkoon arvoa tallentamatta. 9

10 Käyttökonsepti 1.1 Painikkeiden toiminnot Painikkeiden toiminnot Painike Toiminta Käyttö asetusvalikossa: Vahvistaa ja tallentaa arvojen syötön. Käyttö kestonäytössä: Näyttää kaikki tallennettujen virheiden ja varoitusten tiedot. Takaisin kestonäyttöön tai sen asetusvalikon alkuun, jossa parhaillaan olet. Mahdollistaa suoran pääsyn kaikkiin säätimen asetusvalikkoihin. Mahdollistaa suoran pääsyn säätimen kalibrointivalikkoon kestonäytöstä käsin. Säätimen säätö- ja annostelutoiminnon käynnistys/pysäytys, mistä tahansa näytöstä käsin. Näytetyn lukuarvon suurentaminen ja siirtyminen ylöspäin käyttövalikossa. Käyttö asetusvalikossa: Liikuttaa kursoria oikealle. Käyttö kestonäytössä: Näyttää lisätietoja säätimen lähtö- ja tulosuureista. 10

11 Käyttökonsepti Painike Toiminta Näytetyn lukuarvon pienentäminen ja siirtyminen alaspäin käyttövalikossa. Liikuttaa kursoria vasemmalle. 1.2 Asetetun käyttökielen muuttaminen 1. Paina samanaikaisesti painikkeita ja ð Säädin vaihtaa valikkoon, jossa käyttökieli voidaan asettaa. Kieli 2 Kieli saksa A1482 Kuva. 5: Valikko käyttökielen asettamiseksi 2. Nyt voit asettaa halutun käyttökielen painikkeilla ja 3. Vahvista valintasi painamalla painiketta ð Säädin vaihtaa jälleen kestonäyttöön ja näyttää valitun käyttökielen. 11

12 Käyttökonsepti 1.3 Virhe- tai varoitusilmoituksen kuittaaminen Jos säädin tunnistaa virheen [Error], säätö pysäytetään, taustavalaistus vaihtuu punaiselle valolle ja hälytysrele laukeaa. Ilmoitus voidaan nyt kuitata painamalla painiketta. Säädin näyttää tällöin kaikki virheet ja varoitukset. Olemassa olevat hälytysilmoitukset voidaan valita ja tarvittaessa kuitata. Kun kuittaat virheen, hälytysrele vetäytyy ja taustavalaistus vaihtuu jälleen valkoiselle valolle. Näytön alaosassa näytetään esiintynyt virhe tai varoitusilmoitus edelleen, esim. [Error 01], kunnes syy poistetaan. Varoituksella, jossa esim. säädin ilmoittaa, että anturia ei ole vielä kalibroitu, voidaan ilmoitus kuitata tai jättää kuittaamatta ja säätimellä voidaan työskennellä edelleen. Hälytysilmoituksessa [Error], jossa [esim.] säädin ilmoittaa, että anturia ei ole vielä liitetty, ei säätimellä työskentelyä voida jatkaa ilmoituksen kuittaamisen jälkeen. Virhe on nyt korjattava, katso tästä kohta Ä Luku 17 [Diagnoosi] sivulla 141. Kuva. 6: Hälytysilmoitus, säädin lopettaa säätämisen 1.4 Painikelukitus Säätimessä on painikelukitus. Aktivoitu painikelukitus estää painikkeiden käytön. Painikelukitus voidaan ottaa käyttöön tai käytöstä painamalla samanaikaisesti painikkeita ja. Aktivoitu painikelukitus näytetään symbolilla. 12

13 Merkinnät näytössä [Valikko] 2 Merkinnät näytössä [Valikko] Valikkokohdan nimi Siirtyminen lukuun [Mittaus] Ä Luku 8 Mittaussuureiden asetus sivulla 50 [Raja-arvot] Ä Luku 11 [Raja-arvojen] säätäminen sivulla 115 [Säätely] Ä Luku 10 [Säätelyn] asetus sivulla 97 [Kalibrointi] Ä Luku 9 Kalibrointi sivulla 59 [Pumput] Ä Luku 12 [Pumppujen] säätäminen sivulla 120 [Rele] Ä Luku 13 [Releen] säätäminen sivulla 123 [Digitaaliset tulot] Ä Luku 14 [Digitaalisten tulojen] asetus sivulla 128 [ma-lähdöt] Ä Luku 15 [ma-lähtöjen] asetus sivulla 131 [Diagnoosi] Ä Luku 17 [Diagnoosi] sivulla 141 [Huolto] Ä Luku 18 [Huolto] sivulla 151 [Setup] Ä Luku 19 [Laite-setupin] asetus sivulla

14 Laitekoodi 3 Laitekoodi Laitteen merkintä / laitekoodi DULCOMETER, multiparametriohjain dialog DACa D A C a Versio 00 ProMinent -logolla S0 Asennussarjalla kytkentäkaappia varten Käyttöjännite V, 48/63 Hz Kanava 1* 1 mittaus + säätely, 2 pumppua, 2 ohjaustuloa, 2 ma-lähtöä Kanava 2** 0 ei 2. kanavaa 2 Paketti 2: Häiriösuure (ma) tai ulkoinen sääd. aset. arvo ma:n tai kloorin ph-korvauksen kautta (kaikki vaikuttavat kanavaan 1) Lisäksi ma-lähtö. 3 Paketti 3: 2. mittaus + säätely, lisäksi 2 pumppua, 3 ohjaustuloa, yksi ma-lähtö 4 Paketti 4: 2. mittaus + säätely, lisäksi 2 pumppua, 3 ohjaustuloa, yksi ma-lähtö, häiriösuure (ma tai taajuus), ph-korvaus kloorille Ohjelmiston esiasetukset 0 ei esiasetuksia 1 Panoksen neutralointi 2 x ph-mittaus 1-2-puolisella säätimellä ja lopputarkastus 2 Läpivirtauksen neutralointi 2 x ph-mittaus 1-2-puolisella säätimellä ja lopputarkastus 3 ph-/redox-mittaus/säätely (ph 2-puolinen, Redox 1-puolinen) 4 ph-/cl 2 -mittaus/säätely (ph 2-puolinen, kloori 1-puolinen) 14

15 Laitekoodi DULCOMETER, multiparametriohjain dialog DACa 5 ph-/clo 2 -mittaus/säätely (ph 2-puolinen, klooridioksidi 1-puolinen) 6 ph-/cl 2 -mittaus/säätely häiriösuureella (ph 2-puolinen, kloori 1- puolinen) 7 ClO 2 -/Redox-mittaus/säätely (klooridioksidi 1-puolinen, Redox valvontaan) Kanavien liitäntä 0 Kanava 1/2 liittimillä (ma ja mv) 1 Kanava 1 SN 6 -koaksiaaliliitännällä (vain, kun ph ja Redox mv:n avulla) 2 Kanava 2 SN 6 -koaksiaaliliitännällä (vain, kun ph ja Redox mv:n avulla) 3 Kanava 1 ja 2 SN 6 -koaksiaaliliitännällä (vain, kun ph ja Redox mv:n avulla) Digitaalisten anturien / toimilaitteiden liittäminen 0 ei mitään Viestintä 0 ei mitään Tiedonkeruulaite 0 ei tiedonkeruulaitetta 1 Tiedonkeruulaite ja mittausarvon esitys SD-kortilla Laitteistolaajennus 0 ei mitään 1 Tehoreleen RC-suojaus Hyväksynnät 01 ei (CE-standardi) Sertifikaatit 15

16 Laitekoodi DULCOMETER, multiparametriohjain dialog DACa 0 ei mitään Asiakirjojen kieli*** DE EN FR ES saksa englanti ranska espanja Laitekoodia koskevat alaviitteet * Mittaussuureen valinta ensimmäisessä käyttöönotossa ** Mittaussuureen valinta tapahtuu ensimmäisessä käyttöönotossa tai ohjelmiston esiasetuksella. *** Muita kieliä voidaan toimittaa pyynnöstä. 3.1 Täydelliseen mittauspaikkaan voivat kuulua seuraavat: Mittausmuunnin/ säädin DACa (katso laitekoodi) Armatuuri: DGMa..., DLG III... ph-anturi (sovelluksesta riippuen) Redox-anturi (sovelluksesta riippuen) esim. kloori-, klooridioksidi-, kloriitti-, bromi-, liuenneen hapen anturi Muuntaja ph:lle tai Redoxille (asetetusta analyysistä riippuen, ph [ma], Redox [ma]) Anturijohto 16

17 Turvallisuus ja vastuu 4 Turvallisuus ja vastuu 4.1 Turvaohjeiden merkintä Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot. Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset turvaohjeet, ja se on jaettu selkeisiin toimintavaiheisiin. Turvaohjeet ja ohjeet jakautuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Tässä käytetään erilaisia kuvamerkkejä tilanteen mukaan. Tässä esitetyt kuvamerkit ovat vain esimerkkejä. VAARA! Vaaran tyyppi ja lähde Seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Vaara! Kuvaa välittömästi uhkaavaa vaaraa. Kun tätä ei vältetä, seurauksena ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. VAROITUS! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varoitus! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. HUOMIO! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Kevyet tai vähäiset vammat. Omaisuusvahingot. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varo! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vähäiset vammat. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena omaisuusvahingoista. 17

18 Turvallisuus ja vastuu OHJE! Vaaran tyyppi ja lähde Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Ohje! Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, tuote tai jokin osa sen ympäristöstä voi vaurioitua. Tiedon tyyppi Käyttövinkkejä ja lisätietoja. Tiedon lähde. Lisätoimenpiteet. Tietoa! Kuvaa käyttövinkkejä ja muita erityisen hyödyllisiä tietoja. Tämä ei ole vaarallisen tai haitallisen tilanteen huomiosana. 4.2 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS! Sähköjännitettä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Ennen kotelon avaamista tai asennustöiden suorittamista on laitteet saatettava jännitteettömiksi. Vaurioituneet, vialliset tai peukaloidut laitteet on kytkettävä jännitteettömiksi. VAROITUS! Vaarallisen aineen aiheuttama vaara! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Vaarallisia aineita käsiteltäessä on huomioitava vaarallisen aineen valmistajan laatimat, voimassa olevat käyttöturvallisuustiedotteet. Tarvittavat toimenpiteet määritetään käyttöturvallisuustiedotteen sisällön mukaan. Koska yksittäisen aineen potentiaalista vaarallisuutta voidaan uusien tutkimustietojen perusteella joutua arvioimaan uudelleen, on käyttöturvallisuustiedote tarkastettava säännöllisesti ja se on tarvittaessa vaihdettava uudempaan versioon. Laitteiston omistaja on vastuussa siitä, että käyttöturvallisuustiedote on saatavilla ja että sen tiedot ovat ajan tasalla ja että kyseisten työpaikkojen vaarallisuuden arviointi suoritetaan asianmukaisesti näiden tietojen mukaan. 18

19 Turvallisuus ja vastuu VAROITUS! Asiaton käyttö! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Toimenpiteet: Varmista laite asiatonta käyttöä vastaan VAROITUS! Käyttövirhe! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Vain riittävän pätevät ja asiantuntevat henkilöt saavat käyttää laitetta Huomioi myös anturien ja lisälaitteiden sekä muiden mahdollisten rakenneryhmien, kuten antureiden, mittausvesipumppujen jne. käyttöohjeet. Koneen haltija on vastuussa sitä, että henkilöstö on pätevää 4.3 Määräystenmukainen käyttö Määräystenmukainen käyttö Laitetta on tarkoitettu nestemäisten aineiden mittaamiseen ja säätelyyn. Mittaussuureiden merkintä näytetään laitteen näytössä ja se on ehdottoman sitova. Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa ja yksittäisten komponenttien (kuten esim. anturit, lisälaitteet, kalibrointilaite, annostelupumput jne.) käyttöohjeissa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita noudattaen. Kaikki muu käyttö tai muutostyöt on kielletty. Aikavakio > 30 sekuntia Säädintä voidaan käyttää prosesseissa, joissa on aikavakio > 30 sekuntia. OHJE! Antureiden moitteeton toiminta Tuotteen tai sen ympäristön vahingoittuminen. Asianmukainen mittaus ja annostelu on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti Anturi on tarkastettava ja kalibroitava säännöllisesti 19

20 Turvallisuus ja vastuu 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset VAROITUS! Loukkaantumisvaara, jos henkilöstö ei ole riittävän pätevää! Laitteiston/laitteen omistaja vastaa siitä, että pätevyysvaatimuksia noudatetaan. Jos epäpätevät henkilöt työskentelevät laitteen parissa tai oleskelevat laitteen vaarallisilla alueilla, on olemassa vakavien vammautumisten ja esinevahinkojen vaara. Kaikki työt on sen vuoksi uskottava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että epäpätevät henkilöt eivät pääse vaarallisille alueille. Koulutus opastettava henkilö koulutettu käyttäjä koulutetut ammattihenkilöt Määritelmä Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Koulutettuina käyttäjinä pidetään henkilöitä, jotka täyttävät opastetun henkilön vaatimukset ja ovat sen lisäksi suorittaneet ProMinentin tai sen valtuuttaman kumppanin järjestämän laitekohtaisen koulutuksen. Ammattihenkilöt ovat henkilöitä, jotka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Ammatillisen koulutuksen suorittamisena voidaan pitää myös useita vuosia kestänyttä menestyksellistä toimintaa kyseisissä työtehtävissä. 20

21 Turvallisuus ja vastuu Koulutus valtuutetut sähköasentajat asiakaspalvelu Määritelmä Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka ProMinent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. Huomautus koneen haltijalle Noudata voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvateknisiä sääntöjä! 21

22 Toiminnan kuvaus 5 Toiminnan kuvaus DULCOMETER multiparametriohjain dialog DACa on Pro Minentin valmistama ohjainalusta. Jatkossa tässä asiakirjassa DULCOMETER -laitteesta käytetään kaikkialla käsitettä säädin. Säädin on kehitetty nesteanalyysin parametrien jatkuvaa mittausta ja säätelyä varten. Veden käsittelyn prosesseille ympäristötekniikassa ja teollisuudessa. Säädin on saatavana yhdellä ja kahdella mittauskanavalla varustettuna versiona. Säädin voi toimia yhdessä perinteisten analogisten antureiden ja toimilaitteiden kanssa. Säädin on varustettu niin, että se voi viestiä digitaalisten antureiden ja toimilaitteiden kanssa CANopen-anturi-/-toimilaiteväylän kautta. Tyypillisiä käyttösovelluksia: Juomaveden käsittely Jäteveden käsittely Teollisuus- ja prosessiveden käsittely Uima-allasveden käsittely Vakiovarusteet: Mittauskanava, jossa 14 vapaasti valittavaa mittaussuuretta (mv- tai ma-tulon kautta) PID-säädin ja annostelupumppuohjaus taajuuden avulla 2 annostelupumpulle Kaksi analogilähtöä mittausarvolle, korjausarvolle tai säätösuureelle (valinnaisesta varustelusta riippuen) Kaksi digitaalilähtöä mittausveden virheen tunnistusta, taukoa ja parametrikytkintä varten Kaksi relettä raja-arvotoiminnolla, ajastin (Timer) ja epäjatkuva säätely, 3-piste-askelsäädin (valinnaisesta varustelusta riippuen) Mittaussuureet ja kielen valinta käyttöönotossa Lämpötilan vaikutuksen kompensointi mittaussuureissa ph ja fluori 22 käyttökieltä Laiteparametroinnin tallennus ja siirto SD-kortin avulla Ohjelmistotoiminnon jälkikäteinen laajennus aktivointiavaimen tai laiteohjelmistopäivityksen avulla Häiriösuureiden käsittely (läpivirtaus) taajuuden avulla Mittausarvojen tendenssinäyttö säädinnäytön avulla Valinnaiset varusteet: Toinen, täydellinen mittauskanava, jossa 14 vapaasti valittavaa mittaussuuretta (mv- tai ma-tulon kautta) Konfigurointiohjelmisto PC:lle Tiedon- ja tapahtumankeruulaite, jossa SD-kortti Häiriösuureiden käsittely (läpivirtaus) lisäksi ma:n avulla ph-vaikutuksen kompensointi kloorimittauksessa 3 ylimääräistä digitaalista tuloa esim. tasovalvonnalle PROFIBUS -DP *. Modbus-RTU Visualisointi LAN/WLAN-verkkoyhteyden avulla 22

23 Asennus ja säätö 6 Asennus ja säätö Käyttäjän pätevyys, mekaaninen asennus: koulutettu ammattihenkilöstö, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 20 Käyttäjän pätevyys, sähköasennus: valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 20 OHJE! Asennuspaikka ja ehdot Säädin täyttää kotelointiluokan IP 67 (seinäasennus) / IP 54 (kytkinpaneeliasennus) ja (NEMA 4X:ään perustuen) tiiviydelle asetetut vaatimukset. Nämä standardit täyttyvät vain, jos kaikki tiivisteet ja ruuviliitokset on asennettu oikein. Sähköasennuksen saa suorittaa vasta mekaanisen asennuksen jälkeen Varmista, että käytössä tarvittaviin ohjaimiin yms. pääsee helposti käsiksi Turvallinen ja värinätön kiinnitys Vältä suoraa auringonvaloa Sallittu säätimen ympäristön lämpötila asennuspaikalla: C kork. 95 %:n suhteellisella ilmankosteudella (ei tiivistyvä) Huomioi liitettyjen antureiden ja muiden komponenttien sallitut ympäristön lämpötilat Säädin soveltuu käytettäväksi vain suljetuissa tiloissa. Ulkokäytössä säädin on suojattava sopivalla ympäristön vaikutuksilta suojaavalla suojarakenteella Näytönluku- ja käyttöpaikka Asenna laite näytönluvun ja käytön kannalta suotuisaan paikkaan, mieluiten silmien korkeudelle. Asennuspaikka Vakiona säädintä käytetään seinäasennuksessa. Säädin voidaan kuitenkin asentaa valinnaisen asennussarjan avulla myös kytkinpaneeliin. Säädin on aina asennettava niin, että johtojen sisäänviennit on kohdistettu alaspäin. Jätä johdolle riittävästi vapaata tilaa. 23

24 Asennus ja säätö 6.1 Toimituksen sisältö Seuraavat osat kuuluvat vakiotoimitukseen: Nimike Lukumäärä DAC-säädin 1 Asennusmateriaali kokonaan 2P Universal (sarja) 2 Käyttöohje 1 Yleiset turvallisuusohjeet Mekaaninen asennus Seinäasennus Asennusmateriaali (sisältyy toimituksen sisältöön) 1 x seinäpidike 4 x PT-ruuvi 5 x 35 mm 4 x aluslevy x tappi Ø 8 mm, muovi Seinäasennus Ota seinäpidike kotelosta A0490 Kuva. 7: Seinäpidikkeen irrottaminen 1. Vedä molemmat kiinnityskoukut (1) ulospäin ð Seinäpidike napsahtaa hieman alaspäin. 2. Paina seinäpidike kotelosta alaspäin (2) ja käännä (3) se pois 3. Piirrä neljä porausreikää, käytä tällöin seinäpidikettä porausmallineena 24

25 Asennus ja säätö 4. Poraa reiät: Ø 8 mm, s = 50 mm 8. Tarkasta sitten, että kotelo on ripustettu ylhäältä ja paina sitä alaspäin (3), kunnes se lukittuu kuuluvasti paikoilleen A0491 Kuva. 8: Seinäpidikkeen kiinnittäminen 5. Ruuvaa seinäpidike paikoilleen aluslevyjä käyttäen A0492 Kuva. 9: Seinäpidikkeen asentaminen 6. Ripusta kotelo alhaalta (1) seinäpidikkeeseen 7. Paina kotelo seinäpidikettä vastaan kevyesti ylhäältä (2) painamalla 25

26 Asennus ja säätö Kytkinpaneeliasennus HUOMIO! Mittapoikkeama Mahdollinen seuraus: Esinevahingot Meistomallinteen valokopioinnissa voi esiintyä mittapoikkeamia Käytä kohdan Kuva. 11 mukaisia mittoja ja merkitse ne kytkinpaneeliin HUOMIO! Kytkinpaneelin materiaalin vahvuus Mahdollinen seuraus: Esinevahingot Jotta kiinnitys olisi turvallinen, täytyy kytkinpaneelin materiaalin vahvuuden olla vähintään 2 mm Kotelon ympäryksessä on rajoittimena kytkinpaneelille 4 mm leveä uloke sekä lisäksi ympäri kiertävä ura tiivistelangan kiinnitystä varten. Kytkinpaneeliasennuksessa koko kotelon etusivu työntyy n. 35 mm ulos kytkinpaneelista. Asennus suoritetaan ulkoa käsin sitä varten tarkoitettuun kytkinpaneelisyvennykseen. Laite kiinnitetään kiinnitysmateriaalilla sisältä kytkinpaneeliin. 26

27 Asennus ja säätö I A1179 Kuva. 10: DAC-kytkinpaneeliasennuspaketin tilausnro (sisältyy toimituksen sisältöön): I. Kytkinpaneeli 1. Tiivistelanka 3, vaahtokumi (1 kpl) 2. Pidikesanka terästä, sinkitty (6 kpl) 3. Leikkaava PT-ruuvi, sinkitty (6 kpl) Meistomallinne 27

28 Asennus ja säätö Kuva. 11: Piirros ei ole oikeassa mittasuhteessa, eikä siihen tehdä muutoksia tämän käyttöohjeen puitteissa. Piirros toimii ainoastaan tiedottavana. A

29 Asennus ja säätö 1. Merkitse laitteen paikka kytkinpaneelissa tarkasti porausmallinteen mittoja käyttäen 2. Merkitse kulmat ja poraa (poran halkaisija mm) 3. Valmistele aukko meistotyökalulla tai pistosahalla meistomallinteen mukaan 4. Siloita leikkausreunat ja tarkasta, että tiivistelangan tiivistyspinnat ovat tasaisia ð Muuten tiivistys ei toimi kunnolla. 5. Paina tiivistelanka tasaisesti laitetta ympäröivään uraan 6. Aseta laite kytkinpaneeliin ja kiinnitä takaa pidätinsangoilla ja leikkaavilla PT-ruuveilla ð Laite kohoaa edestä n. 35 mm ulos kytkinpaneelista 6.3 Sähköasennus Käyttäjän pätevyys, sähköasennus: valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 20 OHJE! Kosteutta kontaktikohdissa Suojaa ehdottomasti liitäntäpistoketta, johtoa ja liittimiä kosteudelta soveltuvien rakenteellisten ja teknisten toimenpiteiden avulla. Kosteus kontaktikohdissa saattaa häiritä laitteen toimintaa. 29

30 Asennus ja säätö Ruuviliitosten erittely A1066 Kuva. 12: Kaikki mitat millimetreinä (mm) A1067 Kuva. 13: Kaikki mitat millimetreinä (mm) 30

31 Asennus ja säätö Kytkentäkaavio Säätimen mukana tulee kytkentäkaavioita, jotka esittävät 1:1-kohdistusta. Vain yksi anturi rakenneryhmää kohti Pää- tai laajennusrakenneryhmään voidaan kuhunkin liittää vain yksi anturi. Voit esimerkiksi liittää yhden kloorianturin päärakenneryhmään (kanava 1) ja yhden phanturin tai yhden häiriösuureen laajennusrakenneryhmään (kanava 2). Kloorianturin liitäntä säätimiin, joissa kaksi kanavaa Mitattaessa klooria ph-korvauksella on antureita liitettäessä huomioitava seuraavaa. Kloorianturi on liitettävä laajennusrakenneryhmässä (kanava 2) liittimiin XE8.3 (-) ja XE8.4 (+). ph-anturi on liitettävä päärakenneryhmään (kanava 1) seuraavasti: käytettäessä koaksiaalikaapelia liittimiin XE1 (suojaus), XE 2 (sisäjohdin) käytettäessä muuntajaa phv1 (ma) liittimiin XE4.3 (-) ja XE4.4 (+) Oikean ph-korvauksen saavuttamiseksi on ph-arvo lisäksi lämpötilakompensoitava. Lämpötila-anturi on tätä varten liitettävä liittimiin XE7.3 ja XE7.4. Riippuen säätimen laitekoodeista (kanava 2 = paketti 4) sinun on nyt liitettävä häiriösuure laajennusrakenneryhmän ma-lähtöön XE8.2(-) ja XE8.3 (+), jollei se ole jo muuntajan phv1 (ma) käytössä. Häiriösuure vaikuttaa ph- ja kloorisäätelyyn. ph-mittaus mittausmuuntajan kautta Jos ph-mittaus liitetään mittausmuuntajan DULCOMETER DMTa tai toisen valmistajan ph-mittauslaitteen kautta säätimeen, täytyy ma-ph-kohdistukset DMTa:ssa tai toisen valmistajan ph-mittauslaitteessa suorittaa seuraavasti:[ 4 ma = ph 15,45] ja [20 ma = ph -1,45] 31

32 Asennus ja säätö Mittausmuuntajan DTMa liitäntä DMTa liitetään 2-johtimen mittausmuuntajana säätimeen: Liitin DACa, kanava 1: XE4.3 miinus-napa ja XE4.4 plus-napa Liitin DACa, kanava 2: XE8.3 miinus-napa ja XE8.4 plus-napa katso: Ä Päärakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 1) ja varausvaihtoehdot sivulla 34 ja Ä Laajennusrakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 2) ja varausvaihtoehdot sivulla 36 Toisen valmistaja mittausmuuntaja Toisen valmistaja mittausmuuntaja liitetään seuraavasti säätimeen, kun mittausmuunnin toimittaa aktiivisen signaalin: Liitin DACa, kanava 1: XE4.3 plus-napa ja XE4.2 miinus-napa Liitin DACa, kanava 2: XE8.3 plus-napa ja XE8.2 miinus-napa katso: Ä Päärakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 1) ja varausvaihtoehdot sivulla 34 ja Ä Laajennusrakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 2) ja varausvaihtoehdot sivulla 36 32

33 Asennus ja säätö Liittimien järjestys seinälaitemallissa lisävaruste: Laajennusryhmä LAN-liitäntä lisävaruste: RC-suojaus Liittimet Sulake CAN-rajapinta Suojaliitin Perusyksikkö Koaksaalijohdon liitäntä suojaliittimeen Suojaliitin A1171 Kuva. 14: Liittimien sijoittelu 33

34 Asennus ja säätö Päärakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 1) ja varausvaihtoehdot Potentiaaliset kytkimet Digitaalinen kytkintulo 1 Digitaalinen kytkintulo 2 Lisävaruste: ulkoinen liitäntä Pistoke M12x1 uros (A-koodattu) Maadoitus Suojaus Suojaliitin Lisävaruste: SN-6- Liitäntäholkki Virtalähde Anturi Lämpötila Potentiaalintasaus Lämpötila Normisignaalitulo 2-johdin-normisignaalitulo Hyppyjohdin Liitäntävaihtoehdot Liitäntävaihtoehdot A1172 Kuva. 15: Kytkentäkaavio ja varausvaihtoehdot. Päärakenneryhmä kanava 1, yhteen rakenneryhmään saa liittää vain yhden päämittaussuureen, esim. kloorianturin. 34

35 Asennus ja säätö Ulkoinen pumppu 1, nosto (potentiaaliton) Sähköverkko Ulkoinen pumppu 2, lasku (potentiaaliton) Normisignaalin lähtö Normisignaalin lähtö Magneettiventtiili 1 (nosto) Sähköverkko Sähköverkko Sähköverkko Sähköverkko Magneettiventtiili 2 (lasku) Hälytysrele Ulkoinen A1178 Kuva. 16: Kytkentäkaavio ja varausvaihtoehdot 35

36 Asennus ja säätö Laajennusrakenneryhmän kytkentäkaavio (kanava 2) ja varausvaihtoehdot Laajennusrakenneryhmä kanava 2, yhteen rakenneryhmään saa liittää vain yhden päämittaussuureen, esim. ph:n. Lisäksi voidaan laitekoodista riippuen liittää magneettisesti induktiivisen läpivirtauslaitteen ma-signaali. 36

37 Asennus ja säätö Normisignaali-lähtö3 0/4-20 ma Potentiaaliset kytkimet Digitaalinen kontaktitulo 3 Digitaalinen kontaktitulo 4 Digitaalinen kontaktitulo 5 Sähköverkko Lämpötila Potentiaalintasaus Lämpötila Normisignaalitulo Virtalähde 2-johdin-normisignaalitulo Anturi Ulkoinen pumppu 3, nosto (potentiaaliton) Ulkoinen pumppu 4, lasku (potentiaaliton) Hyppyjohdin Liitäntävaihtoehdot Liitäntävaihtoehdot A1174 Kuva. 17: Kytkentäkaavio ja varausvaihtoehdot 37

38 Asennus ja säätö Kytkentäkaavio ja RC-suojaus (valinnainen) RC-suojaus Sähköverkko Pumppu 1 (nostava) Sähköverkko Pumppu 2 (laskeva) Ulkoinen Sähköverkko A1180 Kuva. 18: Kytkentäkaavio ja RC-suojaus (valinnainen) 38

39 Asennus ja säätö DAC-"viestintärakenneryhmän" kytkentäkaavio Viestintä moduuli-profibus Viestintä moduuli-lan Häiriönsuojaus vihreä punainen Häiriönsuojaus vihreä punainen lisävaruste: ulkoinen liitäntä pistoke M12x1 naaras, 4-napainen (D-koodattu) Tulo Lähtö LAN-verkko A1173 Kuva. 19: DAC-"viestintärakenneryhmän" kytkentäkaavio 39

40 Asennus ja säätö Huoltoliitännät SD-korttiliitäntä Näyttö/näppäimistö USB Tuuletin 3-napainen Viestintäliitäntä Paristo Sulake Rakenneryhmien ID-etiketti A1175 Kuva. 20: Huoltoliitännät Johdon läpimitat ja johdonpääholkit minimiläpimitta maksimiläpimitta eristyspituus ei johdonpääholkkia 0,25 mm 2 1,5 mm 2 johdonpääholkki ilman eristystä johdonpääholkki eristyksellä 0,20 mm 2 1,0 mm mm 0,20 mm 2 1,0 mm mm 40

41 Asennus ja säätö Seinäasennus ja kytkinpaneeliasennus Tiivisteet ja kytkentäkaavio Valitse säätimen johdon läpivienteihin oikein sopivat tiivisteet. Sulje avoimet porausreiät sokkotulpilla. Vain näin riittävä tiivistys on taattu. Kosteus säätimessä voi johtaa toimintahäiriöihin. Huomioi mukana tulevien kytkentäkaavioiden ohjeet. Sarja, asennusmateriaali, osanumero , sisältää seuraavat yksittäiset osat Nimike Osan numero Määrä Tiivisterengas (M 20 x 1,5), 4xØ Tiivisterengas (M 20 x 1,5), 2xØ Tiivisterengas (M 20 x 1,5), 2xØ Sulkutulppa, Ø10, polyamidi, harmaa RAL Suojatulppa, IL Tulppa, IL Johdon ruuviliitos (M 20 x 1,5) (5-13), polyamidi, musta Ruuviliitos (M 12 x 1,5) (4-6), musta Vastamutteri (M 12 x 1,5), avainväli 15, messinki, nikkelöity Huolehdi johdon vedonpoistosta. 1. Avaa neljä kotelon ruuvia 2. Vedä kotelon yläosaa hieman eteenpäin ja työnnä kotelon yläosa pysäköintiasentoon kotelon alaosaan. 41

42 Asennus ja säätö 3. Suuri ruuviliitos (M 20 x 1,5) Pieni ruuviliitos (M 12 x 1,5) 4. Vie johdot säätimeen 5. Liitä johdot kytkentäkaaviossa esitetyllä tavalla 6. Kiristä ruuviliitosten kiinnitysruuvit niin kireälle, että ne ovat tiiviitä 7. Liitä kotelon yläosa kotelon alaosaan 8. Kiristä kotelon ruuvit käsin 9. Tarkasta vielä tiivisteiden kiinnitys. Jos asennus on nyt suoritettu oikein, saavutetaan suojausluokka IP 67 (seinä-/putkiasennus) tai IP 54 (kytkinpaneeliasennus) Induktiivisten kuormien kytkeminen Jos säätimen releeseen kytketään induktiivinen kuorma, eli kuluttaja, joka käyttää käämiä (esim. moottoripumppu alpha), täytyy säädin varmistaa suojakytkennällä. Pyydä epäselvissä tilanteissa neuvoa valtuutetulta sähköasennusliikkeeltä. Vastuksen ja kondensaattorin rinnankytkentä vaikuttaa pois kytkennässä siten, että virta vaimennetussa yliaallossa voi päättyä. Päälle kytkennässä vastus toimii lisäksi virranrajoituksena kondensaattorin lataamisessa. Suojakytkentä RC-piirin avulla sopii erittäin hyvin vaihtojännitteeseen. RC-piirin vastus R mitoitetaan tällöin seuraavan kaavan mukaan: R=U/I L Suojakytkentä RC-piirin avulla on yksinkertainen, mutta erittäin tehokas kytkentä. Tästä kytkennästä käytetään myös nimityksiä Snubber tai Boucherot. Sitä käytetään normaalisti kytkinkoskettimien suojaamiseen. (U= jännite kuorman yli // I L = kuormavirta) Yksiköt: R = ohmi; U = voltti; I L = ampeeri; C = µf 42

43 A0842 A0835 Asennus ja säätö Kondensaattorin koko voidaan määrittää seuraavalla kaavalla: C=k * I L k=0,1...2 (sovelluksesta riippuva). Käytä vain luokan X2 kondensaattoria. Yksiköt: R = ohmi; U = voltti; I L = ampeeri; C = µf Tyypilliset vaihtovirtasovellukset induktiivisella kuormalla: 1) Kuorma (esim. moottoripumppu alpha) 2) RC-suojakytkentä Esimerkinomainen RC-suojakytkentä, kun 230 V AC: Kondensaattori [0,22µF/X2] Vastus [100 ohmia / 1 W] (metallioksidi (impulssin kestävä)) 3) Relekosketin (XR1, XR2, XR3) Jos kytketään kuluttaja, jolla on suurennettu käynnistyssysäysvirta (esim. pistokemuunnin), on järjestettävä käynnistyssysäysvirran rajoitus. Poiskytkentä voidaan määrittää ja dokumentoida oskillogrammilla. Kytkinkoskettimen jännitepiikki riippuu valitusta RCyhdistelmästä. Kuva. 21: Poiskytkentä oskillogrammissa Anturien liittäminen säätimeen sähköisesti Käyttäjän pätevyys, sähköasennus: valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 20 Esivalmisteltu koaksiaalikaapeli Käytä mahdollisuuksien mukaan ainoastaan esivalmisteltuja koaksiaalikaapeleita, jotka voit valita tuotekuvastosta. Koaksiaalikaapeli 0,8 m, esivalmisteltu, tilausnumero Koaksiaalikaapeli 2 m-sn6, esivalmisteltu, tilausnumero Koaksiaalikaapeli 5 m-sn6, esivalmisteltu, tilausnumero Kuva. 22: Relekoskettimen RC-suojakytkentä 43

44 Asennus ja säätö ph- tai Redox-antureiden liitäntä koaksiaalijohdon avulla OHJE! Mahdollinen virhemittaus puutteellisen sähkökontaktin vuoksi Käytä tätä liitäntätapaa vain, jos et halua käyttää esivalmisteltua koaksiaalikaapelia. Huomioi tässä liitäntätavassa seuraavaa: Poista musta muovikerros sisemmästä koaksiaalijohdosta. Se on olemassa kaikissa kaapelityypeissä. Varmista, että suojauksen yksittäiset johtimet eivät pääse sisäjohtimen liitäntään A0948 Kuva. 23: Koaksiaalikaapeli: 1. Suojavaippa 2. Eriste 3. Sisäjohdin 4. Ulkojohdin ja suojaus 44

45 Asennus ja säätö A0947 Kuva. 24: Koaksiaalikaapelin esivalmistelu ph- tai Redox-antureiden liitäntä koaksiaalijohdon avulla, tämä koskee liitäntätapaa ph-/redox mv:n kautta, suoraan säätimen sähköliittimen kautta. Säädin voi mitata mallista riippuen (1- tai 2-kanavainen) ph-/redox-arvon kerran tai kahdesti. Koska potentiaalintasausta käytetään? Potentiaalintasausta käytetään, kun mittausaineesta tulevat häiriöpotentiaalit häiritsevät ph-/redox-mittausta. Häiriöpotentiaalit voivat syntyä esim. jos sähkömoottorien häiriöitä ei ole poistettu moitteettomasti tai sähköjohtojen jne. galvaaninen erotus ei ole riittävää. Potentiaalintasaus ei korjaa tätä häiriöpotentiaalia, mutta vähentää sen vaikutusta mittaukseen. Korjaa siksi ihanteellisesti häiriöpotentiaalin lähde. On olemassa kaksi liitäntätapaa: On olemassa liitäntätapa ilman potentiaalintasausta (epäsymmetrinen liitäntätapa) tai liitäntätapa potentiaalintasauksella (symmetrinen liitäntätapa). 45

46 Asennus ja säätö Säätimen vaihtaminen mittaukselle potentiaalintasauksella OHJE! Hyppyjohdin ja liitetty potentiaalintasaus Mittaus hyppyjohtimella ja liitetyllä potentiaalintasauksella antaa vääriä mittausarvoja. Huomaa seuraavat erot: Säädin on esiasetettu tehtaalla mittauksille ilman potentiaalintasausta (epäsymmetrinen mittaus). Potentiaalintasauksella suoritettavassa mittauksessa (symmetrinen mittaus) on asetusta vaihdettava vastaavasti valikossa [Mittaus]. Symmetrisessä liitännässä hyppyjohdin on poistettava ja potentiaalintasauksen (PA) johto liitettävä säätimen liittimeen XE3_2 (kanava 1) tai XE7_2 (kanava 2). Anturin liittäminen ilman potentiaalintasausta Anturi yhdistetään säätimeen kytkentäkaaviossa esitetyllä tavalla. Säätimen hyppyjohtimia ei saa poistaa. Anturin liittäminen potentiaalintasauksella OHJE! Virhelähteet potentiaalintasauksella suoritetuissa mittauksissa Mittaus ilman hyppyjohdinta ja/tai liittämättömällä potentiaalintasauksella antaa vääriä mittausarvoja. Symmetrisessä liitännässä potentiaalintasauksen johto on liitettävä säätimen liittimeen XE3_2 (kanava 1) tai XE7_2 (kanava 2). Sitä ennen on poistettava kaikki hyppyjohtimet näistä liittimistä. 1. Muuta valikossa [Mittaus] kanava 1 tai 2 kohdan [Potentiaalintasaus] merkintä arvoon [Kyllä] 2. Avaa säädin ja poista hyppyjohdin Liitin XE3_1, XE3_2 kanavalle 1 Liitin XE7_1, XE7_2 kanavalle 2 Potentiaalintasauksella on oltava aina kontakti mittausaineeseen. DGMaarmatuurissa tarvitaan erityinen potentiaalintasaustulppa (til.nro ) ja johto (til.nro ). DLG-armatuuriin on potentiaalintasaustappi aina asennettuna, vain johto (til.nro ) tarvitaan. 46

47 Asennus ja säätö Erityisyydet potentiaalintasauksella suoritetussa kalibroinnissa Potentiaalintasaus on upotettava kalibroinnissa aina vastaavaan puskuriliuokseen, tai voit käyttää DGMaarmatuurin toimituksen sisältöön kuuluvaa kalibrointikoteloa. Tässä kalibrointikotelossa on sisäänrakennettu potentiaalintasaustappi, johon potentiaalintasausjohto voidaan liittää. Kuva. 25: [Imu <OK>:lla] esim. pumpun ilmaamiseksi Jos liitetyillä ja toimintakykyisillä pumpuilla valitaan toiminta [Imu <OK>:lla], pumput imevät niin kauan 100 %:n teholla, kun - painiketta painetaan. Tällä toiminnolla voidaan kuljettaa esim. annosteluaine pumppuun ja siten ilmata annostelujohto Amperometristen antureiden liittäminen Liitä anturi anturin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla säätimen vastaaviin liittimiin, katso Ä Luku Kytkentäkaavio sivulla Imu ilmaamiseksi Pumput työskentelevät 100 % teholla Huomioi tässä ympäristösi asennustyöt, sillä avointen putkien ym. yhteydessä annosteluainetta saattaa valua valvomattomasti ympäristöön. Pumppu 1 Toiminta Laske arvoa Maks. iskuluku Tehtävät Kanava 1 A

48 Käyttöönotto 7 Käyttöönotto Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla Päällekytkentäkäyttäytyminen käyttöönotossa Päällekytkentä - Ensimmäiset vaiheet VAROITUS! Anturin käynnistymisajat Seurauksena voi olla vaarallisia virheannostuksia Huomioi anturin käynnistymisajat käyttöönotossa: Mittausvedessä on oltava käyttötarkoitukseen riittävä määrä annosteluainetta (esim. 0,5 ppm klooria) Asianmukainen mittaus ja annostelu on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti. Noudata ehdottomasti anturin käynnistymisaikoja. Laske käynnistymisaika käyttöönottoa suunniteltaessa. Antureiden käynnistyminen voi kestää kokonaisen työpäivän. Huomioi anturin käyttöohje. Mekaanisen ja sähköisen asennuksen jälkeen säädin on integroitava mittauspaikkaan. Asennus- ja toimintatarkastus Tarkasta, että kaikki liitännät on suoritettu oikein Varmista, että syöttöjännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä 1. Kytke syöttöjännite päälle 2. Säätimessä näytetään valikko, jossa voidaan asettaa se kieli, jolla säädintä halutaan käyttää 3. Odota säätimen moduulin tunnistuksen ajan Moduulin tunnistus Perusyksikkö Ohjelmaversio: Laajennusmoduuli Ohjelmaversio: Jatka paina <OK> Jatkuu automaattisesti 10 s kuluttua Kuva. 26: Moduulin tunnistus ð Säädin näyttää säätimen asennetut ja tunnistetut moduulit. 4. Paina painiketta ð A1081 Nyt säädin vaihtaa kestonäyttöön. Kestonäytöstä käsin on painikkeen avulla pääsy kaikkiin säätimen toimintoihin. 48

49 Käyttöönotto 7.2 Säätimen näytön taustavalaistuksen ja kontrastin säätäminen Kestonäyttö [Setup] [Laite-setup] tai [Yleiset asetukset] [Taustavalaistus] Tässä valikkokohdassa voidaan säätää säätimen näytön kirkkaus ja kontrasti asennuspaikalla vallitsevien ympäristöolosuhteiden mukaisesti. Onko olemassa läpivirtaus-, panosvai kiertoprosessi Halutaanko säätimen toimivan yksipuolisena vai kaksipuolisena säätimenä? Mitkä säätösuureet ovat olemassa? Mitä säätöparametreja tarvitaan? Mitä säätimen tulee tehdä tilassa [HOLD]? Kuinka toimilaitteita halutaan ohjata? Kuinka ma-lähdöt halutaan säätää? 7.3 Käyttökielen palauttaminen Käyttökielen palauttaminen Jos käyttökieleksi on asetettu vieras kieli, jota käyttäjä ei ymmärrä, voidaan säädin palauttaa takaisin perusasetukseen. Tämä tapahtuu painamalla samanaikaisesti painikkeita ja. Jos et enää tiedä, missä käyttövalikossa olet, on painiketta painettava niin monta kertaa, kunnes kestonäyttö tulee näkyviin. 7.4 Annostelu- ja säätelyprosessin määrittäminen Kun säädin on integroitu säätelyvälille, säädin on säädettävä. Säätämisellä säädin sovitetaan prosessiin. Säätimen säätämistä varten määritetään seuraavat parametrit: Minkä tyyppinen prosessi on olemassa? Mitkä mittaussuureet ovat olemassa? 49

50 Mittaussuureiden asetus 8 Mittaussuureiden asetus Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 4.4 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 20 Kestonäyttö [Mittaus] [Mittaus] tai [Mittaus kanava 1] tai [Mittaussuure] Asetukset kohdalle [Kanava 2] Säätimessä on 2-kanavaisessa versiossa kaksi mittauskanavaa. Nämä kohdan [Kanava 1] kuvaukset koskevat vastaavasti myös kohdan [Kanava 2] asetuksia. Toimintatapa kunkin kanavan säätöä varten on identtinen, asetettavat parametrit saattavat kuitenkin olla erilaisia. Poikkeamiin viitataan ja ne myös kuvataan. Kanava 1 Mittaussuure Anturityyppi Mittausalue Lämpötila Prosessilämpötila ph-korvaus Kloori CLE3/CLE ,0 ppm Manuaalisesti 10,0 C Pois A1082 Kuva. 27: Mittaussuureiden säätäminen, esimerkkinä [Kanava 1] ja mittaussuure [Kloori] Seuraavat mittaussuureet voidaan säätää säätimessä: Mittaussuure Merkitys Yksikkö [Ei mitään] Säädin ei suorita mittausta. [ph [mv]] ph-anturi mv-signaalilla [ph] [ph [ma]] ph-anturi ma-signaalilla [ph] [Redox [mv]] Redox-anturi mv-signaalilla [mv] [Redox [ma]] Redox-anturi ma-signaalilla [mv] 50

51 Mittaussuureiden asetus Mittaussuure Merkitys Yksikkö [ma-yleisesti] [Vapaasti valittavissa] [%] [ma] [m] [bar] [psi] [m 3 /h] [gal/h] [ppm] [%RF] [NTU] [Bromi] Bromi [ppm] [Kloori] Kloori [ppm] [Klooridioksidi] Klooridioksidi [ppm] [Kloriitti] Kloriitti [ppm] [Fluoridi [ma]] Fluoridi [ppm] [Happi] Happi [ppm] [Otsoni] Otsoni [ppm] [Peretikkahappo] Peretikkahappo [ppm] [Vetyperoksidi] Vetyperoksidi ja anturityyppi [PER] [ppm] [Johtok. [ma]] Johtokyky-anturi ma-signaalilla [µs] [Lämpöt. [ma]] Lämpötila-anturi ma-signaalilla [ C] tai [ F] [Lämp. [Pt100x]] Lämpötila anturityypillä Pt 100 tai Pt 1000 [ C] tai [ F ] Jos ph-arvon mittaus suoritetaan potentiaalintasauksella, tämä toimintatapa on asetettava parametriksi mittaussuuretta valittaessa. 51

52 Mittaussuureiden asetus 8.1 Mittaussuureita koskevia tietoja Olemassa olevat mittaussuureet Säätimessä on olemassa kaikki mahdolliset mittaussuureet ja niitä voidaan käyttää. Johtorikon tunnistus [PÄÄLLE] / [POIS] : Kytkee koaksiaalikaapelin johtorikon tunnistuksen [PÄÄLLE] tai [POIS]. Tehdasasetus on [POIS]. Säädin näyttää asetuksella [PÄÄLLE] hälytysilmoituksen, kun virhe havaitaan. Toiminta [Johtorikon tunnistus] lisää mittauskohdan turvallisuutta Lämpötila Mittaussuure ph [mv] Mittaussuure ph [mv] Mittaussuureen ph [mv] ph-anturin liitäntä tapahtuu koaksiaalikaapelilla, jonka kautta mv-signaali johdetaan säätimeen. Tätä mittausta voidaan käyttää, jos johdon pituus on alle 10 metriä. Lämpötila Amperometrisillä mittaussuureilla lämpötilan vaikutus mittaukseen anturissa kompensoidaan automaattisesti. Erillinen lämpötilamittaus on tarkoitettu tarvittaessa vain lämpötila-arvojen näyttöön ja tulostukseen ma-lähdön kautta. Erillinen lämpötilakompensaatio on tarpeen vain klooridioksidi-anturilla tyyppiä CDP. Desimaalit Toiminto näyttää ph-arvon näytössä yhdellä tai kahdella desimaalilla. Näytön sovittaminen yhdelle desimaalille on järkevää silloin, jos 1/100-arvon muutos ei ole tärkeää tai jos se on levotonta. Tehdasasetus: 2 desimaalia Lasin särk. tunnistus [PÄÄLLE] / [POIS] : Kytkee ph-anturin lasin särkymisen tunnistuksen [PÄÄLLE] tai [POIS]. Tehdasasetus on [POIS]. Säädin näyttää asetuksella [PÄÄLLE] virheilmoituksen, kun virhe havaitaan. Toiminta [Lasin särk. tunnistus] lisää mittauskohdan turvallisuutta. 52

53 Mittaussuureiden asetus Lämpötilakompensaatio Tämä toiminto on tarkoitettu kompensoimaan lämpötilan vaikutusta mittaukseen. Tämä on tarpeen ainoastaan ph- ja fluoridimittauksessa, sekä klooridioksidin mittauksessa CDP-anturilla. Lämpötila: [Pois] / [Manuaalisesti] / [Automaattinen] [Pois] kytkee prosessilämpötila-asetuksen pois päältä [Manuaalisesti] mahdollistaa prosessilämpötilan syöttämisen manuaalisesti, mikä on järkevää vain lämpötilojen ollessa tasaisia [Automaattinen] käyttää mitattua prosessilämpötilaa. Lämpötilan automaattinen mittaus lämpötila-anturilla, esim. Pt1000. ph-, CDP- ja fluoridimittauksille voidaan lämpötilakompensaatio kytkeä valikossa [PÄÄLLE] tai [POIS] Mittaussuure ph [ma] Mittaussuure ph [ma]: Jos valitaan mittaussuure ph [ma], eli ph-mittaus ma-signaalilla, jää anturin valvonnan mahdollisuus johtorikon tai lasin rikkoutumisen suhteen pois. ph-mittauksessa ma-signaalilla liitetään joko DMTa- tai ph-v1-mittausmuunnin ph-anturiin. DMTa-/pH-V1-mittausmuuntimen ja säätimen välissä käytetään 2-johtimista liitosjohtoa. Liitosjohto syöttää virtaa DMTa-/pH-V1-mittausmuuntimelle ja johtaa mittausarvon säätimelle ma:n signaalina. Käytettäessä DMTa-mittausmuunninta tai vierasvalmistajan mittausmuunninta on mittausalueen kohdistus säädettävä seuraaville arvoille: 4 ma = 15,45 ph 20 ma = -1,45 ph ph-v1-mittausmuuntimella suoritetaan mittausalueen kohdistuksen säätö automaattisesti. Lämpötilakompensaatio Tämä toiminto on tarkoitettu kompensoimaan lämpötilan vaikutusta mittaukseen. DMTa-mittausmuunninta käytettäessä suoritetaan tässä DMTa-mittausmuuntimessa prosessilämpötila-asetus Lämpötila: [Pois] / [Manuaalisesti] / [Automaattinen] [Pois] kytkee prosessilämpötila-asetuksen pois päältä [Manuaalisesti] mahdollistaa manuaalisen prosessilämpötila-asetuksen [Automaattinen] käyttää mitattua prosessilämpötilaa 53

DULCO turb C Sameusanturi

DULCO turb C Sameusanturi Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin A0207 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja

Lisätiedot

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta!

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä rominent _DE_0002_SW Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä

Lisätiedot

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän terveys ja turvallisuus...

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Binääritulo

Tekninen käsikirja Binääritulo 2CDC 550 002 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Binääritulo Binääritulo BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1

Lisätiedot

Tekninen käsikirja System Access Point

Tekninen käsikirja System Access Point 1673-1-8551 18.7.2014 Tekninen käsikirja System Access Point SAP-S-1-84 SAP-S-127.1 ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten mukainen

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

PAVIRO Controller PVA-4CR12

PAVIRO Controller PVA-4CR12 PAVIRO Controller PVA-4CR12 fi PAVIRO Controller Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja lyhyesti 8 3 Järjestelmän yleistiedot 9 3.1 Etuosa 12 3.2 Takaosa 15 4 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P KÄYTTÖOHJE M4000 Standard ja M4000 Standard A/P Monisäteinen turvavalopuomi FIN Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot