1. Asiakasarviointitilaisuuden järjestelyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Asiakasarviointitilaisuuden järjestelyt"

Transkriptio

1 Ikäinfojen asiakasarviointi Huittinen Kaariranta Anne Katila Ikäinfojen taustaa Ajatus Ikäinfojen järjestämisestä syntyi tarpeesta perustaa huittislaisille ikäihmisille neuvontapalvelupiste. Huittisten neuvontapalvelujen kehittäminen kuuluu osana Kastehankkeeseen Huittisten pilottina. Neuvontapisteelle ei löytynyt sopivaa kiinteää paikkaa, jolloin syntyi ajatus liikkuvasta neuvontapalvelusta, joka suunnattiin Huittisten kylille. 1. Asiakasarviointitilaisuuden järjestelyt Arviointitilaisuus järjestettiin Palvelutalo Kaarirannan kerhohuoneella. Ikäinfojen vetäjä, hanketyöntekijä Katri Kulmala oli lähettänyt 32 kutsua eri puolille kuntaa Ikäinfoihin osallistuneille. Kahvituksen järjestämiseksi pyydettiin ilmoittautumiset, joita tuli 13 ja jotka kaikki saapuivat tilaisuuteen. Keskusteluun oli varattu aikaa kaksi tuntia. Tilaisuuden alkusanat lausui Huittisten vanhustyönjohtaja Sari Talvitie. Katri Kulmala kertoi tilaisuuden alussa Liikkuvan Ikäinfon toiminnasta. Palvelun tavoitteena on tuottaa neuvonta- ja ohjauspalveluja ikääntyville heidän omilla kylillään. Tilaisuudet sisälsivät alusta alkaen tiedottamista ikääntyneiden elämää koskevista ajankohtaisista asioista, neuvontaa ja ohjausta ikääntymiseen liittyvissä tilanteissa sekä toimintakyvyn eri osa-alueiden kokonaisvaltaisesta tukemisesta erilaisin keinoin. Vuonna 2012 oli 24 tilaisuutta, joissa osallistujia oli yhteensä 134 henkeä. Vuoden 2013 alkuvuonna on ollut 7 tilaisuutta, joissa kävijöitä on ollut yhteensä 75. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Heli Toroska Pikassoksesta ja kirjaajana geronomiopiskelija Anne Katila Satakunnan ammattikorkeakoulusta. 2. Arviointitehtävän määrittely Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen projektipäällikkö Tuula Cornu ja Huittisten pilotin hanketyöntekijä Katri Kulmala olivat sopineet arviointikeskustelun järjestämisestä. Sen toteuttaminen kuuluu Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen ja Pikassoksen välillä tehtyyn sopimukseen asiantuntijapanoksen ostamisesta hankkeeseen. Dokumentoinnissa avustajana toimi opiskelija, jonka geronomin opintoihin liittyi arviointikeskusteluun osallistuminen. Ikäinfojen arviointia toivottiin kolmesta aiheesta:

2 1. Miten liikkuvat ikäinfot on koettu tilaisuuksina? Mitä osallistujat ovat niistä saaneet? Mikä niissä on ollut hyvää, mitä parannettavaa? Miten järjestelyt ovat toimineet, kuinka usein tilaisuuksia olisi hyvä järjestää? Onko toiveita ikäinfojen sisällöstä ja ohjelmasta? 2. Asiakasarviointiryhmän käsitys siitä, miten Huittisten kaupungin toivotaan tiedottavan palveluistaan. 3. Ovatko Huittisten ikääntyville tarjotut vapaa-ajan palvelut määrällisesti riittävät ja mitä mahdollisesti toivotaan lisää? 3. Arviointikeskustelun tulokset 3.1. Kokemukset ikäinfoista Se on vallanki hyvää, kun se on tullut sinne omalle kylälle Osallistujat kokivat ikäinfot tärkeänä sosiaalisena tapahtumana, koska ne ovat tulleet omalle kylälle, ja joissa tapaa kyläläisiä. Niihin on helppo osallistua ja niistä saa lisää aktiviteettiä. Se on minusta kaikista parasta, kun siellä tapaa niitä muita ihmisiä. Niin sano, on siellä kylällä aika hiljasta kyläläiset keskenänsä, ei elä sillä tavalla kyläile enää, mut sit ku tulee joku tällain ulkopuolelta ja kootaan se ryhmä. Mutta mistä saadaan se semmonen idea, että saadaan ne ihmiset mitkä ei mihinkä lähde, pois pirtistänsä! Keskustelijoiden mielestä ei pidä jäädä liikaa neljän seinän sisälle. He esittivät huolestuneisuutensa siitä, miten saataisiin kotiin jääneet, hiljaiset mukaan. Yksinjääminen on riski! Naapuriapua tarjottiin, jos ei ole omasta takaa kuljetusta tilaisuuksiin, esimerkiksi huomioimalla ajokortittomat. Huitsikan kyydissä pääsee edulliseen hintaan reitin varrelta, joka parantaa osaltaan mahdollisuutta osallistua. Ehdotettiin henkilökohtaista hakemista, kädestä kiinni -taktiikkaa. Keskustelua herätti juuri näiden yksinäisten ja hiljaisten mukaan saaminen. Otetaan kädestä kiinni, käydään se kottoo hakemasa ja viedään sinne harrastuspaikalle Ehdotuksina esitettiin naapurivertaistukea, eli aloitteen tekemistä omalle naapurille, kyläluuta vietiin naapuriin, joka jatkoi seuraavaan naapuriin. Lopuksi keskustelijat totesivat, ettei kaikkia saada kuitenkaan mukaan, vaan annetaan myös ymmärrystä yksinäisten kotiin jäävien suhteen. Ikäinfoja toivotaan järjestettävän tasapuolisesti eri kylille. On saatu tietoo näist yhteiskunnallisist asioist, mm. tää jonkinlainen tiedotusvihkonen Ikäinfoissa saa tietoa yhteiskunnallisista ja muista tärkeistä asioista.

3 On ollu ihan kiva kuulla, meitillä oli Huittisten apteekkarikin pitämäsä alustuksen ja monta muuta tämmöstä ja saahan sitä ikäihminen jo tämmöstä pientä tulevaa elämää varten vinkkiä ja muuta. Pitäisin kyllä tätä tiedottamista tavattoman tärkeenä näistä uusista systeemeistä sekä kaupungin että sit mitä valtiolla on Et olis kerran kuussa tämmönen tietoisku Tietoiskut ja alustukset ovat olleet hyviä, esimerkiksi apteekkarin ja optikon pitämät. Toiveena on, että samat teemat toistuvat esimerkiksi vuoden välein. 10 aihetta olisi sopiva. Tietoiskuja toivottiin mm. kaupungin ikäihmisten strategiasta, ikälain vaikutuksesta ikääntyvien elämään ja heitä koskevaan päätöksentekoon sekä tietotekniikan opetusta. Sitte kaiken tämmösen tiedon lisäksi on ollu leikkimielisiä, tämmösiä tehtäviä, kun on heitetty hernepusseja ja tikkaa ja tanssituokioita. Moni semmonen hiljasempikin ei huomaa, kun on siellä jo mukana. Siellä on jumpattukin, ja minusta se on niin kauhian tärkee asia! Että joka kerta olis jonkun näköstä, liikettä pidettäs! Vaikka musiikin mukaan liikkua, niin se tuo semmosta hauskaa. Positiivista ikäinfoissa on se, että siellä on hauskaa. Leikkimieliset pelit ja kilpailut sekä liikuntatuokiot saavat hiljaisemmatkin osallistumaan. Liikuntaa toivottiin vaikka joka kerta. Annalan kuntosalin aukeamista odotetaan sekä muuta ikäihmisten aktivointia. Parannusehdotuksena esitettiin, että olisi hyvä tarkistaa, ettei olisi päällekkäisiä tilaisuuksia, koska kylillä on muitakin kerhoja. Liikkuvia ikäinfoja toivotaan järjestettävän kylästä riippuen 2 4 kertaa vuodessa. Tämmönen askartelu, kyllä naiset aika paljon askarteleekin, mutta miesten askartelu tai kerhot on aika harvassa Täytyis olla innostunut vetäjä, vetäjistä on puute. Liikkuvaan ikäinfoon kaivataan lisää esimerkiksi käsillä tekemistä. Keskusteltiin myös mitä kiinnostavaa miehille klapihommien lisäksi voisi tarjota, kun kunto sitten alkaa heiketä. Mitkä olisivat miesten puuhat, miesten ruuanlaittokurssi, talkoot? Ikäinfoille on selvä tilaus, jotka tukevat asiakasryhmän mukaan sosiaalisuutta ja osallisuutta. Kylästä riippuen ikäinfolla on eri merkitys, riippuen siitä onko kylällä muuta toimintaa. Hyvänä on koettu toiminnalliset tuokiot ja niitä toivottiin jatkossa lisää. Huoli yksinäisistä ikäihmisistä nousi esiin. Ikäinfojen vetäjälle lähetettiin viestiä, voisiko hän antaa vapaaehtoisille toimeksi järjestää seurusteluhetkiä yksinäisten kanssa. Ikäinfojen sisältö on hyvä ja sen toivottiin käsittävän koko elämänkirjoa. Niihin sisällytettäisiin laidasta laitaan asioita: hauskuutta, liikuntaa ja asiaa sekä tietoiskuja. Käsillä tekemistä myös voisi olla. Keskustelussa kävi hyvin ilmi se, että myös ikäihmisten kiinnostuksen kohteet vaihtelevat. Hauskanpidon, hyvinvointia koskevan tiedon ohella ikäih-

4 miset ovat edelleen kiinnostuneita myös yhteiskunnallisista asioista ja kaipaavat tietoa myös niistä Tiedottaminen Asiakasarvioinnin toisena aiheena keskusteltiin siitä, miten Huittisten kaupungin toivotaan tiedottavan palveluistaan. Mää en osaa käyttää siis tota atk:ta sillain, et jos mä käyn kunnan sivuilla, mää en esimerkiks sieltä löydä kaupungin tapahtumia...ikäihmisille tulis opettaa sitä näitten palvelusivujen käyttöö vielä enemmän Oppis ajoissa hakemaan, mitä muuta on, ettei jaettais päällekkäin ja sitte tosiaan täytyis hyvissä ajoin tiedottaa, mut silti tarttis myös viime tinkas tiedottaa Tiedottaminen ikäihmisten palveluista koettiin tärkeäksi. Kaupungin nettisivuilla on tietoa, mutta nykyisellään sitä on sieltä vaikea löytää. Seitsemän keskustelijoista käytti tiedonhaussa nettiä. Esimerkkinä mainittiin sieltä haettavan tietoa vanhuspalvelulaista sekä yhteistyöstä järjestöjen kanssa, niin ettei syntyisi päällekkäisyyksiä. Tällaista tietoa ei löydy kaupungin nettisivuilta. Aika paljon pitäjäläiset lukee näistä ilmaisjakelulehdistä. Vanhempi väki lukee kyllä Lauttakylä lehtee, mää ajattelen sillä tavalla ja nuorempi väki kattoo netistä... Lehti-ilmoittelu on edelleen hyvä tiedottamiskanava. Lauttakylä-lehti ja Alueviesti ovat hyviä kanavia, joiden järjestöpalstoilla tiedotetaan tapahtumista. Palveluopas ja Liikkuva Huittinen -julkaisu ovat myös hyviä tiedotuksen välineitä. Kaupungin taholta toivottiin A4 kokoista julkaisua, joka jaetaan ilmaisjakeluna joka kotiin esimerkiksi kolme kertaa vuodessa. Koska tietokonetta ei ole kaikilla käytössä, tiedottamista ei haluttu pelkästään sähköisiin kanaviin. Olis mukava, jos kaupungin taholta järjestettäis tietokonekurssia ikääntyville ihmisille mahdollisimman edullisesti. Tiedottamisen tärkeyttä korostettiin, ja se herättikin keskustelua. Kaupungin nettisivuihin toivottiin remonttia, koska sieltä on vaikea löytää ikäihmisiä kiinnostavaa tietoa mm. strategiasta ja lainsäädännöstä. Epätietoisuutta ilmeni, miltä kaupungin sivuilta tietoa löytyy. Vanhat tutut tiedottamisen keinot saivat kannatusta, kuten järjestöpalstat, joita on totuttu käyttämään. Huomiona on, että toimintaa järjestää moni taho, mutta sattumanvaraiseksi jää, mistä tiedon hoksaa hakea ja saada. Tietotekniikan opastusta toivottiin kaupungin taholta, jotta atk:n käyttö tulisi useammalle tutuksi. Kehittämisajatuksena heräsi perustaa matalan kynnyksen paikka. Sitä kehittämään voisi ryhtyä Hely (eläkeläisjärjestöjen yhteistyöryhmä) yhdessä vanhusneuvoston kanssa.

5 3.3. Vapaa-ajan palvelujen riittävyys ikääntyville Huittisissa Asiakasarviointiryhmän mielestä harrastusmahdollisuuksia on paljon. Kaupungilta on saatu uimahallin ja kuntosalin käyttömahdollisuudet. Tuolijumppaa on järjestetty. Poikkeuksen muodostaa kauempana asuvat, koska kuljetus on joskus hankalaa. Kuljetuksia tulisi järjestää tapahtumiin tavoitettavuuden parantamiseksi. Ehdotettiin, että Huitsikka kiertäisi määrätyn lenkin päivällä harrastuspiireihin, esim. kerran viikossa. Kehittämisehdotuksia harrastusten järjestämiseksi tuli puheeksi ikäinfojen yhteydessä. Yhteistyö kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa lisää valikoimaa, määrää ja laatua. Esimerkkeinä mainittiin keskustelu- ja seurustelu- sekä luku- ja lausuntapiirit. Yhteistyöllä voidaan myös välttää tapahtumien päällekkäisyyksiä. Viihteen lisäksi toivottiin ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja, joko ikäinfoihin tai muulla tavoin järjestettyinä. Kotona, palvelutaloissa ja laitoksissa asuville haluttiin keskustelukumppaneita seuraksi tai muuta tekemistä. Pohdittiin sitä, saisiko tällaiseen toimintaan järjestöiltä apua. Ikäinfoihin toivotaan kovasti jatkuvuutta. Monenlaisia ikäihmisille suunnattuja harrastuksia on tarjolla, mutta puutteita myös löytyi. Kädentaitoja, miesten puuhia ja senioritanssia kaivattiin. Jotta uudet harrastukset saisivat kannatusta, tarvitaan ohjaajia niiden aloittamiseen. Onko harrastukset kaikkien saatavilla? Todettiin, että kauempana asuville kulkeminen on hankalaa. Ehdotettiin harrastusten käyttäjäkunnan kartoittamista etukäteen, esimerkiksi opinnäytetyönä. Huitsikan reittejä voi suunnitella sen mukaan. Kotihoito voi myös toimia palveluista tiedottajana.

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

TOIVEITA TULEVAISUUDEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUILLE

TOIVEITA TULEVAISUUDEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUILLE TOIVEITA TULEVAISUUDEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUILLE Käyttäjätiedosta suosituksiin -raportti Soila Oinonen, 15/30 Research; Kaisa Ruotsalainen, Forum Virium Helsinki Raportin tavoitteet ja tarkasteltavat kysymykset

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

Muistio asiakasarvioinneista Eurassa 16.8.2013

Muistio asiakasarvioinneista Eurassa 16.8.2013 Muistio asiakasarvioinneista Eurassa 16.8.2013 Heli Toroska, suunnittelija Pikassos Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen Pyhäjärviseudun hankepilotissa on tavoitteena juurruttaa käytäntöön kotiutushoitajamalli.

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE VAIKUTTAJARAATI 10.4.2013 - KESKUSTELUN YHTEENVETO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE RYHMÄKESKUSTELUT 1. Oikea-aikainen

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosiossa tehtiin kevään 2014 aikana kysely kaikille alakouluikäisten huoltajille. Kyselyt välitettiin

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Laptuote-säätiö Projektin toteutus ja hyvät käytännöt Liite loppuraporttiin Kaija Silvolahti SISÄLTÖ ESITTELY Projektin ohjausryhmä... 4 TAUSTAA... 5 HANKKEEN TOIMENPITEET

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Paula Vänninmaja Valtteri Sainio Marja-Riitta Saarela Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA 1 TANJA LAATIKAINEN Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Kustantaja Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Kirjoittaja Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja kuvitus Marja Muhonen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin valmentamisen opas

Hyvinvoinnin valmentamisen opas Hyvinvoinnin valmentamisen opas Jos sä haluut reipas olla ja täysin pihalle saa mennä polla. Tule keskipihalle, siellä alkaa pihakesä päivittäin klo 15-16. Ellei sada vettä, räntää, lunta tai et vedä päiväunta.

Lisätiedot

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA 1 KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA Tämä on Santra-hankkeen tekemä kartoitus espoolaisesta vapaaehtoistoiminnasta. Kartoitus toteutettiin kyselynä, joka lähetettiin kesän 2008 aikana yhteensä 182

Lisätiedot

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Kysely lähetettiin kaikille uusimaalaisten marttayhdistysten hallituksille, joita on yhteensä 148 (sisältää 15 marttakerhoa/toimintaryhmää). Vastauksia saatiin

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Asuntoja asunnottomille -hanke (2008 2011) Lea Vaitti Aina

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon)

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) 03.09.2007 31.12.2008 Hankkeen loppuraportti 31.12.2008 LEPPÄVIRRAN MONIPALVELUAUTO( LEMON) YHTEENVETO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU KEHITYSVAMMAHUOLLON SOSIAALITYÖNTEKIJÖI- DEN NÄKÖKULMASTA

HENKILÖKOHTAINEN APU KEHITYSVAMMAHUOLLON SOSIAALITYÖNTEKIJÖI- DEN NÄKÖKULMASTA HENKILÖKOHTAINEN APU KEHITYSVAMMAHUOLLON SOSIAALITYÖNTEKIJÖI- DEN NÄKÖKULMASTA Inka Lehtinen ja Mari Stycz Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Sosiaalityön käytäntötutkimus 15.9.2014

Lisätiedot