Kalajoen maaseututiedote 2/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen maaseututiedote 2/2015"

Transkriptio

1 1 Kalajen maaseututiedte 2/2015 Maataluden päätukihaku 2015 HAKEMUKSET ON PALAUTETTAVA viimeistään.. hum. aika!!! SÄHKÖISESTI tiistaihin kell mennessä (hum! sähköinen päätukihaku aukeaa ) PAPERISENA tiistaihin kell mennessä maatalustimistn Hum! Kalajen maatalustimistssa n käytössä tietkne lukien sähköisen hakemuksen jättämiseen, tarvittaessa saa pastusta Vipun käyttöön! Ajanvaraus puh tai Maaseutupalveluiden nettisivut löydät sitteesta: k. sivuilta löydät yhteystiedt KaSi -yhteistiminta-alueen nettisivut löydät sitteesta: k. sivuilta löydät kaikki tiedtteet, ajankhtaiset asiat, kulutukset jne KaSi yhteistiminta-alue facebksissa sitteessa: k. sivuilta löydät ajankhtaiset asiat Ritva Hietala puh Kttu Tim Rahjan kulutusmateriaalista, tiedt perustuvat tukijärjestelmien valmistelutilanteeseen , mahdllisten muutksien varalta kannattaa seurata säännöllisesti Vipu palvelun tiedtussita sekä Mavin ktisivustn Tiedtteet -palstaa Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

2 2 Tukihaku 2015 tiivistettynä Viimeinen hakupäivä n ja viimeinen muutspäivä Hakuppaita ja lmakkeita ei enää pstiteta tilille Pstitettu ainastaan: ilmitus tukihaun alkamisesta yhteenvet maatilan esitäytetyistä tiedista täydentävien ehtjen muistilista Hakupas löytyy Mavin www-sivuilta: mavi.fi Oppaat ja lmakkeet/hakupas 2015 Lmakkeet löytyvät Tarvittaessa hakuppaan ja lmakkeet saa paperiversina maatalustimiststa Tarvittavat lmakkeet Päätukihaun paklliset lmakkeet: Tukihakemus 101B Tukihakemuksen kasvulhklmake 102B Ympäristökrvauksen situmuslmake 470 Maatilalmake 101A (siat ja hevset) Js vunna 2014 ilmittamiisi tietihin n tullut muutksia, palauta muutsta kskien: Maatilalmake 101A (palauta aina, js tilallasi n siipikarjaa tai hevsia) Maatilan salliset 101D Tukihakemuksen peruslhklmake 102A (merkitään vain muuttuneet lhkt, esim. hallinnasta pistuneet) Peruslhkjen muutslmake 102C Aktiiviviljelijä Aktiiviviljelijä = tuenhakija, jnka maatalustiminta ei le vähäistä Ulkpulelle jäävät ne, jiden liiketiminnan tarkituksena ei le lainkaan tai n vain vähäisessä määrin maatalustiminta Osa-aikaviljelijöitä ei kuitenkaan rajata uls aktiiviviljelijöistä Tuenhakijan täytyy lla aktiiviviljelijä hakiessaan: Suria tukia (Perustuki, Viherryttämistuki, Nautapalkkit), Lfa, Lumu, Eläinten hyvinvintikrvaus, Ympäristökrvaus Aktiiviviljelijöitä eivät le ne, jtka hallinnivat: Lentasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita Maatilan yhteydessä maneesiyritystimintaa harjittavat vidaan myös laskea tähän Jutuvat ns. kieltlistalle (kunnan maaseutuviranmainen tarkistaa ehtjen täyttymisen ja vi vapauttaa listalta) Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

3 3 Peruslhka krjataan seuraavissa tapauksissa: Hallinnassa levaa peruslhka ei le jstain syystä aiemmin digititu, esim. uusi kasvihune tai raivi Hallinnassa n peruslhkja, jiden digitintia halutaan muuttaa esim. jakamisen tai yhdistämisen, uuden tien, uuden ilmakuvan, aikaisemman digitintivirheen, pienten viljelemättömien alueiden pistamisen tai muun pinta-alaan vaikuttavan syyn takia Tehdään sähköisesti peruslhkmuutksena tai palauttamalla kuntaa liitekartan (jan ja yhdistämisen liitteeksi lmake 102 C) Js ilmittaa hakemuksessa digititua alaa suuremman alan, n muutksen aiheuttava lisäys merkittävä liitekarttaan (timitettava kuntaan) tai sähköiseen krjauspyyntöön Kasvulhkjen merkitseminen kartalle Kasvulhkjen piirtäminen n vudesta 2015 alkaen tärkeä sa tukien hakua (Piirrettävä vain sillin, js peruslhklla n enemmän kuin yksi kasvulhk) Kasvulhkjen piirtäminen nnistuu helpimmin Vipu-palvelussa (tehdään Päätukihaun pulella) Lhkjen pinta-alat heti selville ja tukihaun phjaksi Tukihaun (ja valvnnan) perusteeksi tuleva ala vastaa varmasti piirrstasi Kasvulhkt vi piirtää myös paperikartalle Yhteiskäyttölhkista jätettävä aina paperikartta! Paperikarttapiirrkset tallennetaan kunnassa digitaaliseen mutn (piirretään Vipua vastaavaan svellukseen) Eläinten hyvinvintituen 2014 asiakirjat Jäljennökset terveydenhultkäynneistä ja terveydenhultsuunnitelmasta tulee timittaa kuntaan viimeistään Tämä kskee kaikkia jälkeen tehtyjä terveydenhultkäyntejä ja suunnitelmia, riippumatta siitä minä vunna situmus n tehty Terveydenhultasiakirjjen jäljennösten timittaminen kuntaan n tuen maksun ehtna Perustuki Entinen Tilatuki, n jatkssa 3-sainen (perustuki, viherryttäminen ja nuren viljelijän tuki) Kknaan EU:n rahittama Perustuen saannin edellytykset: tukikelpinen pinta-ala (pelt ja pysyvät nurmet) hum! 20-vutiset ympäristöspimuspellt ja kasvihuneala - EI TUKIKELPOISIA tukiikeuksien hallinta täydentävien ehtjen nudattaminen ei le ikävaatimusta Tukiikeuden tasa-san arv n nin 101 /ha C2-alueella Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

4 4 Perustukea kskettaa rahituskuri Eli prsenttileikkaus EU:n suriin tukiin yli 2000 :n salta Perustuen tukiikeudet Mudstettiin vuden 2006 pinta-alan perusteella Tukiikeuden arv mudstuu tasasasta ja tilakhtaisesta lisäsasta (lisäsat pistuvat 2016) Tukiikeutta ei le sidttu peltn vidaan myydä/ staa/ vukrata pelln kanssa tai ilman pelta Perustukea maksetaan enintään samalle alalle, kuin tilalla n hallinnassa tukiikeuksia Ylimääräiset tukiikeudet mitätöidään Tilalle jää tukiikeuksia enintään hallinnassa levaa tukikelpista peltalaa vastaava määrä Mitätöinti tehdään vain tänä vunna, jatkssa tukiikeuksia leikataan käyttämättömyyden perusteella Siirrt ja aktiiviviljelijä Vunna 2015 n erityisen tärkeää hulehtia siitä, että tukiikeuksien hallinta n aktiiviviljelijällä Hum!!! Syksyn ja alkutalven aikana tehtiin paljn mistuksen siirtja varmistettava, että hallinnan siirrt vat ajan tasalla!! Vipun Maatilasissa (Tuet- välilehdellä) näkyy tilan tukiikeuksien siirtjen ajantasainen tilanne: Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

5 5 Tukiikeuksien käyttö Tukiikeus aktivituu kun sille myönnetään perustukea Aktivinti alitetaan aina yksikköarvltaan krkeimmasta tukiikeudesta Js esimerkiksi 1,00 ha kkisesta tukiikeudesta myönnetään tukea vain 0,60 ha salta, katstaan kuitenkin kk 1,00 ha:n tukiikeuden tulleen aktivitua Js tukiikeuksia jää käyttämättä 2 vutta peräkkäin, viedään tukiikeuksia varantn se määrä jka jäi mlempina vusina käyttämättä Ensisijaisesti viedään varantn mistuksessa levia tukiikeuksia (arvltaan pienimmät leikataan ensin) Hum! Vudesta 2016 alkaen ei kannata lla hallinnassa ylimääräisiä tukiikeuksia suhteessa pinta-alaan, eikä kannata ilmittaa tilapäisesti viljelemätöntä alaa kahta vutta peräkkäin Tukiikeuksien haku varannsta Hakuperusteet (haetaan lmakkeella 289, ma pas maaliskuussa): Nuret Ensimmäisenä hakuvunna krkeintaan 40-vutias, alittamisesta enintään 5 vutta Esim. täyttää 40-vutta 2015 ja alittaa samana vunna tilanpidn. Vi hakea tukiikeuksia varannsta vunna 2015 ja , kska ikävaatimus tarkistetaan vain 1. hakuvunna Vi hakea kelpisuutta lhkille, jita kukaan ei le ilmittanut hakemuksellaan 2006 Alittavat viljelijät Ei ikävaatimusta Ei le alittamista edeltävänä vunna harjittanut itse maatalutta Maatalustiminta n vinut alkaa aikaisintaan 2013 Tilusjärjestely, LUEL- ja LUTU- viljelemättömyyssitumuksen päättyminen, 20-vutisen erityisympäristötukispimuksen päättyminen ja tumiistuimen päätös/hallinnllinen määräys Viherryttämistuki Tuen tavitteena lisätä ympäristölle sutuisia maataluskäytäntöjä Tukitas nin 66 /ha (maksetaan enintään sille määrälle kuin n tukiikeuksia hallinnassa perustuen kanssa n. 167, vunna 2014 n. 170 ) Perustukea haettaessa, tulee autmaattisesti viherryttämisvelvite! Lumuviljelijät vivat hakea vapautusta velvitteesta Tukeen liittyy klme vaatimusta: 1) Viljelyn mnipulistaminen 2) Pysyvän nurmen säilyttäminen 3) Eklgisen alan vaatimus (ei kske meidän aluetta) Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

6 6 1. Viljelyn mnipulistaminen Alle 10 ha pelta vapautuu vaatimuksesta Yli 10 ha viljeltävä kahta kasvia (C-alue) Pääkasvia saa lla enintään 75% peltalasta (mukana krvauskelvtn ala) Vapautus, js nurmella ja/tai kesannlla n yli 75% JA muita kasveja n enintään 30 ha Hum! Js vapautuu em.perusteella, niin ei vi saada kasvipeitteisyyden tukea!! Eri kasveiksi luetaan: Ohra, kaura, ym. viljat (esim. syys- ja kevätruis vat eri kasveja) Eri seskasvustt vat myös eri kasveja Samiksi kasveiksi luetaan: Kaikki nurmet (nurmikasvilista) Kesannt Humaa, että jitakin tukihakemuksella ilmitettavia kasveja tai käyttömutja ei lasketa kasviksi. Muut vihannekset, Kasvimaa, Kasvihuneala, Erityistukispimusala (pelt), Ympäristöspimusala (pelt) ja Maisemapiirre Käytetään ainastaan pikkeustapauksissa, mikäli kasviluettelsta ei löydy spivaa nimikettä! Kirjita tukihakemuksen lisätietihin, mitä kasvia näillä alilla viljelet (Mavi täydentää kasviluettela ensi vudelle tun tiedn perusteella) Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

7 7 Viljelykasvien suuden laskemisen ajankhta n Tänä aikana tilalla n ltava vaatimuksen mukaiset 2 kasvia ja vaatimusten mukaiset prsenttisuudet, myös nurmipikkeuksien prsentit Js sat n j krjattu, kasvi tdetaan kasvijäänteistä. Js n kylvetty uusi kasvi, tetaan se humin (vain yksi kasvi/vusi/lhk humiidaan) Sanktit humattavia, jten kannattaa jättää hieman pelivaraa pinta-alihin! 2. Pysyvän nurmen mudstuminen Peruslhkjen takautuvassa tarkastelussa laskettiin vusilta , kuinka mnta vutta kk peruslhklla n llut nurmea Ilmittamalla tänä keväänä 5 vutta nurmena lleen peruslhkn kasvulhklle nurmilistan kasveja, kasvulhk saa pysyvän nurmen merkinnän Merkintä n vusikhtainen, js lhkn kylvää ensi vunna esim. viljalle, merkintä pistuu autmaattisesti (se ei kuitenkaan vapauta tilaa mahdllisesta myöhemmin tteutettavasta ennallistamismenettelystä) Ennallistamismenettely Otetaan käyttöön, js pysyvien nurmien ala suhteessa maatalusmaahan vähenee kansallisella taslla yli 5 prsenttia Khdistuu viljelijöihin, jilla n llut edeltävän kahden vuden aikana pysyvästä laitumesta tai pysyvästä nurmesta muuhun käyttöön tettua alaa esim pysyvä nurmi 2016 ja 2017 muu kasvi 2018 käyttöön 1. kerran Ennallistamisessa tila saattaa jutua muuttamaan viideksi vudeksi nurmelle san muuhun käyttöön tetusta alasta TAI vastaavan määrän muuta alaa TAI ilmittamaan lemassa levaa nurmea pysyväksi nurmeksi (Lisäksi rajitetaan pysyvän nurmen siirtämistä tilalla enempää muuhun käyttöön) Palautetut alat nimetään pysyviksi nurmiksi palauttamispäivästä lähtien (Ennallistamista ei tarvitse khdistaa juuri siihen lhkn, jka n tettu muuhun käyttöön) Pysyvät nurmet lasketaan vusittain tukihakemustietjen perusteella Pysyvä nurmi n palautettava tai muuta alaa ilmitettava pysyväksi nurmeksi seuraavan vuden mennessä Nuren viljelijän EU-tuki Uusi EU:n rahittama tukimut Tukea vi saada aktiiviviljelijä, jka timii tilan pääasiallisena yrittäjänä JA n ensimmäisenä perustuen hakemuksen jättämisvunna krkeintaan 40-vutias Tukea maksetaan krkeintaan viisi vutta: Esim. alittaa vunna 2015, vi saada tuen Js alittanut 2013, vi saada tukea vielä 2015, 2016, 2017 Yhtymässä kaikkien täytettävä ehdt, samin mlempien pulisiden Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

8 8 Maksetaan tukiikeuksia vastaavalle alalle, enintään kuitenkin 90 ha/tila Tukitas arvilta 50 /ha Lfa- ja ympäristökrvaus 2015 Ei enää yläikärajaa Vähimmäispinta-ala 5 ha (puutarhaviljelyssä 1 ha) Vuden 2004 jälkeen raivatut pellt jäävät edelleen krvauskelvttmiksi Yksi krvauskelpisuus hjelmaperusteisissa tuissa Ei enää erikseen lfa- ja ympäristötukikelpisuutta Js lhklla n nyt vain tinen näistä tai pelkkä phjisen tuen tukikelpisuus, se n jatkssa krvauskelpinen mlemmissa krvauksissa Pysyvä minaisuus (lhka ei le pakk ilmittaa vusittain hakemuksella, silti kelpisuus säilyy) Krvauskelpiset lhkt näkyvät Vipu-palvelussa ja yhteenvettiedissa Krvauskelpisuutta haetaan lmakkeella 102A (perusteet A-K) Krvauskelvttmaksi lhk muuttuu vain, js se tdetaan valvnnassa viljelemättömäksi, lhk ilmitetaan viljelemättömäksi kasvulhklmakkeella 102B tai js se pistetaan lmakkeella 102C maataluskäytöstä Pinta-alan väheneminen situmuksista n mahdllista 5 hehtaarin vähimmäisalaan asti (puutarhaviljelyssä 1 hehtaariin), sillin kun siirtää situmuslhkja tisen henkilön hallintaan. Tähän luetaan myös tilusjärjestelyt ja uusjaktimitukset Henkilön, jlle siirretään pelta, ei tarvitse lla situtunut ympäristökrvaukseen. Tällaisessa tilanteessa ei aiheudu takaisinperintää Krvauskelpisuuden vaiht Krvauskelpisuuden vi vaihtaa mistuksessa levien aljen välillä, js vaihdettavaa alaa n tilakhtaisesti vähintään 0,5 hehtaaria Krvauskelpisuuden luvuttava sekä vastaanttava lhk vidaan jakaa ennen tukikelpisuuden siirta Krvauskelpinen pinta-ala ei saa kasvaa vaihdn seurauksena Krvauskelpisuuden vaihtamista haetaan lmakkeella 471 LFA-krvaus v-situmukset katkeavat 30.4., tilalle yksivutinen LFA-krvaus Kansallinen lisäsa sisältyy perus LFA-tukeen Alustavat tukitast: Kasvinviljelytila: 242 /ha (nyt lisäsa 25) -> + 7 /ha Ktieläintila: 302 /ha (nyt lisäsa 105) -> - 13 /ha Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

9 9 Eläintiheysvaatimus kaikilla 0,35 ey/krvauskelpinen ha, riippumatta tilan eläinmäärästä (ei teta mukaan krvauskelpisia pelln ulkpulisia pysyviä laitumia) Tarkastelujaksna kalenterivusi (aiemmin eläimet laskettiin edellisvudelta ja pinta-ala hakuvudelta) Krvauksen saamiseksi riittää, että eläimiä n vusikeskiarvna riittävästi Eläinmäärä ja peltpinta-ala määräytyvät hakuvudelta (naudat lasketaan ajalta ) Eläintiheys vidaan laskea vasta vudenvaihteessa, jten lisäsan maksu siirtyy keväälle 2016 Maksetaan kk krvauskelpiselle pinta-alalle, js tilalla n kesantja ja lunnnhitpeltnurmia yhteensä enintään 25% Suurilla tililla ha-khtainen krvaus pienenee: 150 ha:n asti krvaus n 100% Yli 150 ha:sta 300 hehtaariin asti krvaus n 90% Yli 300 ha:n ylittävältä salta krvaus n 80% Ympäristökrvaus Ohjelmakauden ympäristötukisitumuksista suurin sa päättyy situmuskauden lppuessa Edelleen vimassa levat situmukset päätetään hallinnllisesti, eikä siitä aiheudu takaisinperintää Päättyneen tai päätetyn situmuksen tilalle vi hakea uutta 5-vutista situmusta mennessä Situmus vidaan tehdä vain aktiiviviljelijälle Perusehdt: Ympäristösitumus tehdään krvauskelpisista peltlhkista, situmuslmake 470. Vähimmäispinta-ala n 5 hehtaaria ja puutarhakasveja kasvattavalla tilalla 1 hehtaari Situmuksen tehdessään situtuu nudattamaan ympäristökrvauksen vähimmäisvaatimusten ehtja lannitteiden ja kasvinsujeluaineiden käytössä SEKÄ Täydentäviä ehtja (pas julkaistaan Mavin ja Eviran sivustilla lähiaikina, Mavin lähettämä muistilista kannattaa käydä läpi) Ravinteiden tasapaininen käyttö - timenpide n pakllinen ja kskee kk tilaa, siihen sisältyy: Viljavuustutkimus (5-vuden välein) Enintään 0,5 hehtaarin lhkilla vi käyttää viereisen lhkn näytettä. (lhkilla ltava yhteistä rajaa tai niitä erttaa vain tie tai ja) Viljelysuunnitelma ja lhkkirjanpit (vusittain) Viljelykiertsuunnitelma kk situmuskaudelle (UUSI), tehtävä ensimmäisen situmusvuden lppuun mennessä, palautettava kuntaan Sujakaistat (lhkn vesistön puleisella reunalla ltava keskimäärin väh. klme metriä leveä sujakaista) Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

10 10 Peltmaan laatutesti (UUSI), tehtävä kerran situmuskauden aikana täyttämällä itsearviintilmake kaikkien ympäristösitumuksen yli 0,5 ha:n peruslhkjen salta Lmake löytyy Sumi.fi/lmakkeet sivustlta Yhden päivän pakllinen ympäristökrvauksen kulutus Suritettava kahden ensimmäisen situmusvuden aikana Vi surittaa jk sallistumalla man yhteistiminta-alueen järjestämään kulutukseen TAI Verkktenttinä Sisältää mnivalintatehtäviä, vi kkeilla uudelleen kunnes menee läpi Linkki verkktenttiin lisätään VIPU-palveluun Lannitus Nitraattiasetus (typpi) ja lannitevalmistelainsäädäntö (fsfri) säätävät perustasn Typpi taulukissa multavuuden mukaan, ei maalajin Fsfri määräytyy viljavuuslukkien mukaan Ktieläinten lannan typpi ja fsfri humin kknaisuudessaan Sattaskrjaukset käytössä Lantapikkeusta vi käyttää js kaikki fsfri tulee lannasta Vi sveltaa tasausta, ei sattaspikkeusta Syksyllä 2014 levitetystä lannasta tetaan humin: Typen salta 75% - (jatkssa 100%) Fsfrin salta 85% - (jatkssa 100%) Fsfrin tasaus jatkuu, js kesken (ei hallinnansiirrissa) Lhkkhtaiset timenpiteet Pakllisten timenpiteiden lisäksi tila vi valita yhden tai useamman lhkkhtaisen timenpiteen, jta tteutetaan situmukseen kuuluvilla krvauskelpisilla lhkilla Kaikki timenpiteet, jita ait situmusaikana tteuttaa n valittava j ensimmäisenä situmusvutena Seuraavina vusina uusia timenpiteitä vi valita ainastaan Neuv 2020-järjestelmän kautta saadun susituksen perusteella Timenpiteiden tteutusala vi vaihdella vusittain, kunkin timenpiteen ehtjen mukaisesti Maksetaan vusittainen päätukihaun yhteydessä ilmitetulle krvauskelpiselle alalle Timenpiteet: Lietelannan sijittaminen peltn Haetaan päätukihaun yhteydessä (lmake 470) Timenpidettä ei tarvitse tteuttaa vusittain Levitysmäärä vähintään 20 m³ hehtaarille vudessa Ei vi valita samanaikaisesti Ravinteiden ja rgaanisten aineiden kierrättäminen - timenpiteen kanssa Eli valittava jk liete tai kuivalanta Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

11 11 Lhkt, jilla tteutetaan (eli 20 m³ hehtaarille tteutuu) ilmitetaan kuntaan vasta syksyllä, viimeistään Ravinteiden ja rgaanisten aineiden kierrättäminen Haetaan päätukihaun yhteydessä (lmake 470) Ei tarvitse tteuttaa vusittain Levitettävän lannan tai muun materiaalin kuiva-ainepitisuus ltava vähintään 20 prsenttia Levitysmäärä vähintään 15 m³ hehtaarille vudessa Lhkt, jilla tteutetaan (eli levitysmäärä tteutuu) ilmitetaan kuntaan vasta syksyllä, viimeistään Tilan vastaanttaman lannan määrästä luvutusspimus, maksukuitti tai rahti-/kurmakirja syksyn ilmituksen liitteeksi Valumavesien hallinta: säätösalajitus ja säätökastelu Haetaan päätukihaun yhteydessä (lmake 470) Tteutetaan situmuslhklla, jlle n rakennettu säätösalajitus, säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä tai jlla n llut vimassa aiemmin erityistukispimus valumavesien käsittelystä tai UUDET SOPIMUSALAT: - happamalla sulfaattimaalla levien kuntien alueilla (maanäyte 0,5 1,5 m:n syvyydeltä, ellei lhk le aiemmin tdetulla happamalla sulfaattimaalla) - turve- ja multamailla (tdennettava viljavuustutkimuksen perusteella) Tteutettava samalla lhklla situmuskauden lppuun Timenpiteen peltlhkt ilmitetaan lmakkeella 463, lisäksi 30.9 mennessä timitettava kuntaan: - Jäljennös salajasuunnitelman jastkartasta, Viljavuusanalyysi (tai muu analyysituls maalajin selvittämisestä) ja Happamien sulfaattimaiden analyysituls Ympäristönhitnurmet: sujavyöhykkeet, mnivutiset ympäristönurmet ja lunnnhitpeltnurmet Ei makseta pysyville nurmille eikä saa kasvipeitteisyystukea!! Sujavyöhykkeen vi perustaa peltlhkille, jtka sijaitsevat Natura- tai phjavesialueella, vesistöjen tai valtajien varsilla (etäisyys enint. 10 m., ellei tulva nuse pelllle) tai jtka rajautuvat ympäristöspimuksella hidettavaan ksteikkn - Säilytettävä samalla lhklla kk situmuskauden ajan! - Lhklle ei vi valita samaan aikaan Valumavesien käsittelytimenpidettä Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

12 12 Mnivutiseksi ympäristönurmeksi vi ilmittaa nurmea kasvavan tai nurmeksi perustettavan kasvulhkn, jka sijaitsee jk phjavesialueella tai happamalla sulfaattimaalla tai jnka maalaji n turvetta tai multamaata Lunnnhitpeltnurmia (LHP, 2-vutinen) vi perustaa tai sellaiseksi vi ilmittaa mnilajiseksi kehittyneitä vanhja nurmia. Nurmet vivat lla kknaisia peruslhkja tai kasvulhkja - LHP-nurmen krvausta maksetaan enintään 5 prsentille krvauskelpisesta alasta, sen lisäksi krvaus vidaan maksaa 10 prsentille riistapelta tai muuta mnimutisuuspelta Peltjen talviaikainen kasvipeitteisyys Khdentamisalueella ympäristösitumukseen kuuluvien peruslhkjen yhteismäärästä vähintään 20, 40, 60 tai 80 prsenttia vi lla kasvipeitteisiä kasvukauden ulkpulella (eri krvaustast). Kasvipeitteisyysalan määrä vi vaihdella vusittain, mutta 20 %:n vähimmäisalan n täytyttävä kaikkina situmusvusina 20 % ylittävällä kasvipeitteisyysalalla ltava kasvia tai sänkeä (ait kasvipeitteisyys, ei mukkausta) Seuraavilla alilla vi nstaa situmusalan kasvipeitteisyysprsenttia, mutta niille kasvipeitteisyyskrvausta: - Kesant (viher/sänki), sujavyöhykenurmi, mnivutinen ympäristönurmi, LHP-nurmi, viherlannitusnurmi, mnimutisuuspelt (riistaja niittykasvit) - Vanhat erityistukispimusalat, peltalueella: ravinnekurmituksen tehstettu vähentäminen, sujavyöhykkeen perustaminen ja hit, turvepeltjen pitkäaikainen nurmiviljely Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla Peltlunnn mnimutisuus: viherlannitusnurmet, kerääjäkasvit, saneerauskasvit ja mnimutisuuspellt Kerääjäkasvi Kasvust, jka käyttää yksivutisen varsinaisen viljelykasvin jälkeen maahan jääviä ja viljelykasvin tähteistä tai maasta vapautuvia ravinteita a. Viljelykasvin aluskasviksi kylvön yhteydessä b. Viimeistään viljan rasvaiheessa esimerkiksi rikkakasviäestyksen yhteydessä c. Viljelykasvin krjuun jälkeen tai hieman ennen krjuuta, kuitenkin viimeistään Kasvusta ltava peittävästi kauttaaltaan kk kasvulhklla - Kerääjäkasvin avulla ei vi perustaa mnivutista nurmea, viherlannitusnurmea tai seuraavan vuden viljelykasvia Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

13 13 - Vi päättää kemiallisesti aikaisintaan Vi mukata tai kyntää aikaisintaan Maksetaan kasvipeitteisyyskrvaus, mikäli päätetään vasta keväällä!! Riista- tai maisemakasvit - Riista- tai maisemakasveilla vusittain perustettavat mnimutisuuspellt sekä niitty- ja lintukasveilla perustettavat vähintään kaksivutiset mnimutisuuspellt - Maksetaan enintään 15 %:lle krvauskelpisesta alasta - Timenpiteen alille ei makseta kasvipeitteisyyskrvausta Viherlannitusnurmi - Osana tilan viljelykierta, kasvust perustettava jk kasvukauden alussa tai edellisenä vunna sujaviljan tai muun sujakasvin kanssa siemenen painsta vähintään 20 prsenttia typensitjakasvien siemeniä vi päättää kemiallisesti ja ilmittaa enintään 3 vutta peräkkäin - Timenpiteen alille ei makseta kasvipeitteisyyskrvausta Saneerauskasvit - Vi saada krvausta vain, js viljelykierrssa n peruna-, skerijuurikas- tai avmaan puutarhakasveja - Enintään 3 vutta peräkkäin, ei saa päättää kemiallisesti Puutarhakasvien vaihtehtinen kasvinsujelu Ympäristöspimukset (ELY) Seuraavista spimuksista, jtka päättyvät tai päätetään hallinnllisesti vunna 2015, n mahdllista tehdä uuden kauden mukainen ympäristöspimus: Ksteikn ja laskeutusaltaan perustaminen ja hit; Maiseman kehittäminen ja hit; Lunnn mnimutisuuden edistäminen; Mnivaikutteisen ksteikn hit; Lunnn ja maiseman mnimutisuus; Perinnebitpin hit; Alkuperäisrtujen kasvattaminen Ksteikn perustaminen ja hit Muistettava laittaa kaikkiin keväällä 2015 tehtäviin ympäristöspimusten hakemuksiin liitteeksi hitsuunnitelma (ei alkuperäisrtujen kasvattamisspimukseen) Kesken spimuskauden päätetyn vastaavan spimuksen suunnitelma n päivitettävä kattamaan kk uusi viisivutinen spimuskausi ja mahdlliset uudet lhkt Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

14 14 Suunnitelmasta tulee käydä ilmi haettavan spimuksen tyyppi, spimuskausi sekä timenpiteet vusittain ja lhkittain. Vusina alkaneet ympäristötuen erityistukispimukset jatkuvat ennallaan spimuskausiensa lppuun saakka (myös alkaneet 20-vutiset sujavyöhykkeet) Tehtävä ympäristösitumus kevään 2015 tukihaussa, että keskeneräinen spimus pysyy vimassa Erityistukispimuksesta vi lupua ilman takaisinperintää erillisellä ilmituksella mennessä Päätukihaussa vi hakea uuden ympäristösitumuksen vastaavaa lhkkhtaista timenpidettä tai ympäristöspimusta Lhkkhtaisen timenpiteen vaiht Lhkkhtaisen timenpiteen vi vaihtaa tiseen: Js lpettaa puutarhakasvien viljelyn tai alittaa niiden viljelyn vähintään hehtaarin alalla Siirtää situmuksen (spv-kauppa tai muu kk maatilan hallinnansiirt) Alittaa tai lpettaa Lumututannn Mukauttaa ympäristösitumusta Neuv 2020-järjestelmän kautta saadun susituksen perusteella Lhkkhtaisen timenpiteen vaihtamisesta ilmitettava kuntaan mennessä Neuv 2020:n kautta tehtävästä timenpiteen muutksesta neuvjalta saatu vaihtamissusitus kirjallisena kuntaan mennessä Js vaihtamisesta ilmitetaan jälkeen, vi uutta timenpidettä alkaa tteuttamaan, mutta krvaus siitä maksetaan vasta seuraavana situmusvunna Lhkkhtaisesta timenpiteestä lupuminen Lhkkhtaisesta timenpiteestä vi lupua: Js situmusala tai sa alueesta, jhn timenpide liittyy siirtyy kesken situmuskauden tiselle viljelijälle Puutarhakasvien vaihtehtinen kasvinsujelu timenpiteestä vi lupua; Js situtuu lunnnmukaiseen tutantn TAI Js puutarhakasvien viljelyala vähenee alle yhden hehtaarin Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

15 15 Timenpiteistä maksettavat krvaukset / ha Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

16 16 Maksaminen ja maksun rajitukset eri timenpiteistä Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

17 17 Ympäristösitumuksen tukikatt 600 /ha/v, yksivutiset kasvit (sisältää myös puutarhakasvit) 900 /ha/v, mnivutiset puutarhakasvit 450 /ha/v, nurmet, ympäristöspimukset Esim. sujavyöhykenurmella tukikatt rajittaa tuen maksua Kansalliset ha-tuet Maksetaan pelllle, jka n krvauskelpinen myös lfa- ja ympäristötuissa Tukikelpista alaa ltava vähintään 5 ha (tai puutarhakasveja 1 ha) Ei ikävaatimusta C-tukialueella: Phjinen ha-tuki Vehnä 20 /ha, rypsi/ herne 45 /ha, ruis 100 /ha Yleinen ha-tuki 14 /ha Nurten viljelijöiden tuki 36 /ha Samat ehdt kuin EU:n nurten tuessa (tilanpidn alittamisesta enintään 5 vutta, 1. hakuvunna krkeintaan 40-vutias), maksetaan enintään 90 hehtaarille Peltkasvipalkki EU:n rahittama tuki Tukikelpisia kasveja: Valkuaiskasvit (esim. rypsi, rapsi, härkäpapu, peltherne) Ruis, skerijuurikas, tärkkelysperuna hum! Valkuaiskasvi + vilja-sekset eivät le tukikelpisia Tukitas C-alueella: Valkuaiskasvit 90 /ha Ruis 70/ /ha Skerijuurikas 70 /ha Tärkkelysperuna 650 /ha Maidn tutanttuki Osallistumisilmitus (lmake 282) tuen maksu autmaattisesti kuukausittain Kiintiöiden pistuessa tuen maksu tutettujen litrjen perusteella C-alueella kknaismäärärajitteet, jlle saa enintään maksaa tukea Js rajite uhkaa ylittyä, tetaan käyttöön tukiyksikkökerrin Hakijakhtainen litramäärärajite 3,5 milj. litraa Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

18 18 Kansallinen ktieläintuki C2-alue: snnit ja härät 6-24 kk, emlehmät, emlehmähieht, teurashieht tuki määräytyy nautarekisteristä saadun keskimääräisen lukumäärän perusteella (teurashieht teurasmäärien perusteella) Osallistumisilmitusten vimassal päättyy Kaikkien tulee jättää se uudelleen Vipu-palvelussa tai lmakkeella 184 Tukiennakk (75%) maksetaan hakuvunna, lppusa 2016 Sika- ja siipikarjatalus Tuki määräytyy tilakhtaisen viitemäärän mukaan Tuen saannin ehtna n että tilalla harjitetaan ktieläintalutta ja eläintiheys n vähintään 0,35 ey/ ha Eläintiheydessä humiidaan jatkssa hakuvuden eläimet ja pinta-ala Tukiennakk (75%) maksetaan hakuvunna, lppusa 2016 Uuhet ja kutut Tukeen ikeuttavia uuhia ja kuttuja ltava vähintään 20 Tuki n jatkssa rekisteriperusteinen, määräytymisjaks n kalenterivusi Tukikelpisten eläinten määrää rajaa Uuhilla tukivuden karitsamäärä, vähintään 1 karitsa/ uuhi Kutuilla maitmäärä vähintään 400 litraa/ kuttu Haetaan sallistumisilmituksella, jka n vimassa tistaiseksi Kaikkien jätettävä se uudelleen 2015 Tukiennakk (75%) maksetaan hakuvunna, lppusa 2016 EU:n eläinpalkkit C alueella Nautapalkki Emlehmät Emlehmähieht Snnit ja härät 6-20 kk (aikaisemmin 6-23 kk) 40 prsentin sääntö emlehmähiehista pistuu. Jatkssa kaikki emlehmähieht vat palkkikelpisia eläimiä Lammas- ja vuhipalkki Teuraskaritsat Teuraskilit Kaikki palkkit rekisteriperusteisia, määräytymisjaks n Osallistumisilmitus n kaikkien jätettävä viimeistään Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

19 19 Tukimaksujen arviitu aikataulu Vusi 2014 Vusi 2015 Neuv 2020 maatiljen neuvntajärjestelmä Uusi maatiljen neuvntajärjestelmä Tukea neuvntaan kk hjelmakauden aikana tila vi saada yhteensä enintään 3500 /tila Tila valitsee hyväksytyn neuvjan Mavin rekisteristä (julkaistaan netissä) ja spii käynnin neuvjan kanssa Krvaus tteutuneista neuvntakäynneistä maksetaan suraan neuvjalle tai tämän työnantajalle krvauksen määrä annetusta neuvnnasta 63 /h yhden neuvntatapahtuman enimmäiskustannus n 1500 Tilalta laskutetaan vain alv:n suus Tavitteena n, että järjestelmä n käytössä maaliskuussa 2015 Kalajen kaupunki Kalajentie 5, KALAJOKI p (0)

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020 Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet Päättyvä järjestelmä Tuleva järjestelmä 2015-2020 Tuotantosidonnaiset tuet (20-18%)

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Viljelijätukihakukoulutus 2015 Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Kevät 2015 Tukihakumuistutus Lähetetty maaliskuun ensimmäisellä viikolla Ilmoitus tukihaun alkamisesta Yhteenveto maatilan esitäytetyistä

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Perustuki Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus Kuva uudesta jaottelusta Entinen

Lisätiedot

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT VALKUAIS- JA PALKOKASVIT Uudistuneessa tukijärjestelmässä 13.3.2015 Sisältö Valkuaiskasvipalkkio Viherryttämisvaatimukset Palkokasvit eräissä ympäristökorvauksen toimenpiteissä Suorat tuet Nuorten tuki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Tukihaku 2015 Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Mitä muuttuu??? Lähes kaikki muuttuu, joten kuunnelkaa ja kyselkää.. ESITYKSEN SISÄLTÖ Tukihaku 2015 / Laukaan YTA AKTIIVIVILJELIJÄ TUKIHAKUMATERIAALI TUKIEN

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015 Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020 Tammikuu 2015 1 Maatalouspolitiikan tavoitteista ja keinoista Kansallisen maatalouspolitiikan ydintehtävä: maatalous on kotimaisen elintarviketalouden

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä:

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä: Viherryttämistuki Viherryttämistuki Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Maatilan sijainti ratkaistaan talouskeskuksen mukaan, tai jos talouskeskusta ei ole, sen mukaan kummalla alueella pääosa pelloista

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio.

Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio. Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio 1 Aila Rekola Maksatus sidottu tukioikeuksiin Tilatuesta perustukeen Entinen tilatuki

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Ympäristösitoumus 2015

Ympäristösitoumus 2015 Ympäristösitoumus 2015 Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Tiedot ovat koulutuspäivän tilanteen mukaisia Esityksen sisältö Sitoumusala ja sen muutokset Sitoutuminen ja lohkokohtainen korvaus Toimenpiteiden

Lisätiedot

Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki

Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki Tukihaku 2014 Aikataulut Viimeinen hakupäivä on 30.4. ja muutospäivä 16.6. Hakuopas on jo julkaistu mavi.fissä Tukihakumateriaali on tiloilla maaliskuun loppuun

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Suorat tuet: Viherryttämistuki, peltokasvipalkkio, EU:n nuoren viljelijän tuki. Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015

Suorat tuet: Viherryttämistuki, peltokasvipalkkio, EU:n nuoren viljelijän tuki. Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Suorat tuet: Viherryttämistuki, peltokasvipalkkio, EU:n nuoren viljelijän tuki Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Viherryttämistuki Viljelijätukihakukoulutus Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki maksetaan

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Tukikoulutus 2015. Visa Merikoski MTK-Pirkanmaa

Tukikoulutus 2015. Visa Merikoski MTK-Pirkanmaa Tukikoulutus 2015 Visa Merikoski MTK-Pirkanmaa Asiat - MTK-Pirkanmaan rooli tukikoulutuksessa - Mistä lisätietoa tukien ehdoista jne. - Vain jäsenille Reppu, siellä videoituja esityksiä tuki kerrallaan

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

CAP 2020 uudistus loppusuoralla. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014

CAP 2020 uudistus loppusuoralla. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014 CAP 2020 uudistus loppusuoralla Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014 1 EU-valmistelu Tilanne Poliittinen sopimus kesäkuussa 2013 Neuvoston ja parlamentin asetukset hyväksytty joulukuussa

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille.

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Edellyttää: Lohkokirjanpito, vuosittaiset viljely, ym. toimet lohkolla (esim. kalkitus,kylvöt, lann.sato) Viljavuustutkimus,

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Kaikki voimassa olevat ympäristötuen sitoumukset lakkaavat tai raukeavat tänä keväänä, ja viljelijä voi halutessaan liittyä uuteen järjestelmään.

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Tukihaku 2015. Juha Lappalainen

Tukihaku 2015. Juha Lappalainen Tukihaku 2015 Juha Lappalainen Yksikkötuki vuonna 2015 e/yks Yksikkötuki vuonna 2014 e/yks Muutos vuodesta 2014 e/yks Tukiyksikkö Tukimenekki yhteensä 2013 milj. e Arvioitu tuki yhteensä 2014 milj. e Arvioitu

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Kansallisia peltotukia maksetaan vain C- alueella Yläikärajaa ei ole, vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria (puutarhatila yksi hehtaari) ja peltojen

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot

Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Täydentävät ehdot Mavin tukihakukoulutukset Tampere 12.2.2014 ja Oulu 18.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Esityksen sisältö 1) Nuorten viljelijöiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Ympäristökorvaukset 2015

Ympäristökorvaukset 2015 Ympäristökorvaukset 2015 Ei-tuotannolliset investoinnit Ympäristösitoumus 2015 Muutoksia aiempaan: yläikäraja poistuu ei kotieläintilan määritelmää lohkokohtaisten toimenpiteiden mukainen maksu erityistukisopimus-toimenpiteitä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Juha Lappalainen 29.11.2013 Ohjelma on vasta luonnos Ohjelman lopullinen rahoitus, sisältö ja korvaustasot ovat vielä auki Valvontaan liittyviä asioita ei ole

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet.

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Pöytyä ja Salo 16.12.2014 Paavo Myllymäki / Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi HUOM! Materiaali perustuu 10.12.2014 tiedossa olleisiin tietoihin

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio. Riitta Laitinen 13.3.2015

Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio. Riitta Laitinen 13.3.2015 Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Riitta Laitinen 13.3.2015 Tilatuesta perustukeen Entinen tilatuki Maksatus sidottu tukioikeuksiin Perustuki + lisäosat Viherryttämistuki EU:n nuorten viljelijöiden

Lisätiedot

Tilatuki. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti

Tilatuki. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tilatuki 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tiedot perustuu valmistelun nykyiseen tilanteeseen. 3.10.2014 P Pethman Haikula

Lisätiedot