DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox FI A0206 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista. Uusin versio käyttöohjeesta on saatavilla verkkosivultamme. Osan numero: BA DM /15 FI

2 Täydentävät ohjeet Yleinen tasa-arvoinen käsittely Tässä asiakirjassa pyritään asiasisällön ymmärtämisen helpottamiseksi noudattamaan samaa kaavaa, kun puhutaan ihmisistä. Naisista ja miehistä puhutaan samalla tavalla (kääntäjän huomautus: Täydentävät ohjeet Lue täydennetyt ohjeet läpi. Lisätiedot tämä koskee lähinnä kieliä, joissa naisten ja miesten välillä tehdään ero puhuttaessa yksikön kolmannessa persoonassa). Pyydämme naispuolisia lukijoita ymmärtämään tämän yksinkertaistuksen. Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeisiin sisältyy riskitilanteiden täydellinen kuvaus, katso Ä Luku 2.1 Turvaohjeiden merkintä sivulla 8 Käsittelyohjeiden, hakemistojen, luetteloiden, tulosten ja muiden elementtien korostamiseen voidaan tässä asiakirjassa käyttää seuraavia merkintöjä: Muut merkinnät Merkintä Kuvaus Käsittely vaihe vaiheelta Käsittelyn tulos Linkit elementteihin tai tässä ohjeessa tai oheisissa asiakirjoissa oleviin kappaleisiin Luettelo ilman määritettyä järjestystä [Painike] Näyttö/ käyttöliittymä TUNNUSLUKU Näyttöelementit (esim. merkkivalot) Käyttöelementit (esim. painikkeet, kytkimet) Näyttöruudun elementit (esim. painikekentät. toimintopainikkeiden varaukset eri toiminnoille) Ohjelmistoelementtien tai tekstien esitys 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitekoodi Johdanto Turvaohjeiden merkintä Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset Turvallisuus ja vastuu Yleiset turvaohjeet Määräystenmukainen käyttö Toiminnan kuvaus Kulkukaavio Ensimmäisen tason valikoiden yleiskuvaus Asennus ja säätö Toimituskokoonpano Asennus (mekaaninen) Seinäasennus Putkiasennus Kytkintauluasennus Sähköasennus Johdon läpimitat ja johdonpääholkit Koaksiaalikaapelin asennus suojaliittimeen XE Sähköasennus Induktiivisten kuormien kytkeminen Käyttöönotto Ensimmäinen käyttöönotto Mittaussuureen valinta Säädön asettaminen käyttöönoton yhteydessä Käyttökaavio Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Näytön kontrastin asetus Kestonäyttö Info-näyttö Salasana Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot ph-anturin kalibrointi (CAL)

4 Sisällysluettelo 8.2 Redox-anturin tasaus (CAL) Raja-arvojen asetus [LIMITS] Säädön asettaminen [CONTROL] Tulojen asetus (INPUT) Lähtöjen asetus (OUTPUT) DEVICE asetus Säätöparametrit ja toiminnot DULCOMETER Compact Regler -säätimen toimintatilat STOP/START-painike Imu (PRIME) Raja-arvon hystereesi ph:n lämpötilan korjaussuure Mittaussuureen ja korjaussuureen tarkastusaika Säätelyn tarkastusaika Tehorele "P-REL" raja-arvoreleenä Releen säätö ja toiminnan kuvaus, "rele magneettiventtiilinä" Hälytysrele Toimintatapa "Error-Logger" Huolto DULCOMETER Compact -säätimen sulakkeen vaihto Virheilmoitukset ja virheiden poisto DULCOMETER Compact -säätimen tekniset tiedot Sallitut ympäristöolosuhteet Äänenpainetaso Materiaalien tiedot Kemiallinen kestävyys Mitat ja paino Sähkötiedot Varaosat ja lisävarusteet Varaosa-rakenneryhmien vaihto Kotelon yläosan vaihto Kotelon alaosan vaihto (seinä-/putkikiinnike) Kotelon alaosan vaihto (kytkintaulun asennus) Noudatetut standardit ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

5 Sisällysluettelo 16 Vanhojen osien hävitys Hakemisto

6 Laitekoodi 1 Laitekoodi DCCa DULCOMETER Compact, Asennustapa E Varaosien rakenneryhmät W Seinä-/putkiasennus IP 67 S Sis. asennussarjan kytkinpaneeliasennusta varten IP 54 Versio 00 ProMinent -logon kanssa E1 E2 Varaosa-rakenneryhmä, säädinkotelon alaosa (prosessori/piirilevy), täydellinen Varaosa-rakenneryhmä, säädinkotelon yläosa (näyttö/käyttöosa), täydellinen Käyttöjännite V, 48/63 Hz Mittaussuure C0 PR L3 L6 Vapaa kloori ph / Redox (vaihdettava) Konduktiivinen johtokyky (nimeke: COND_C) Induktiivinen johtokyky (nimeke: COND_I) Laitteistolaajennus 0 Ei mitään Hyväksynnät 01 CE (vakio) Sertifikaatit 0 ei mitään Käyttöohjeen kieli DE saksa KR korea 6

7 Laitekoodi DCCa DULCOMETER Compact, EN englanti LT liettua ES espanja LV latvia IT italia NL hollanti FR ranska PL puola FI suomi PT portugali BG bulgaria RO romania ZH kiina SV ruotsi CZ tšekki SK slovakki EL kreikka SL sloveeni HU unkari RU venäjä JA japani TH thai 7

8 Johdanto 2 Johdanto Tiedot ja toiminnot Tässä käyttöohjeessa kuvataan DULCOMETER Compact -säätimen (mittaussuure: ph/redox) tekniset tiedot ja toiminnot. 2.1 Turvaohjeiden merkintä Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot. Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset turvaohjeet, ja se on jaettu selkeisiin toimintavaiheisiin. Turvaohjeet ja ohjeet jakautuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Tässä käytetään erilaisia kuvamerkkejä tilanteen mukaan. Tässä esitetyt kuvamerkit ovat vain esimerkkejä. VAARA! Vaaran tyyppi ja lähde Seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Vaara! Kuvaa välittömästi uhkaavaa vaaraa. Kun tätä ei vältetä, seurauksena ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. VAROITUS! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varoitus! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. HUOMIO! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Kevyet tai vähäiset vammat. Omaisuusvahingot. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varo! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vähäiset vammat. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena omaisuusvahingoista. 8

9 Johdanto OHJE! Vaaran tyyppi ja lähde Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Ohje! Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, tuote tai jokin osa sen ympäristöstä voi vaurioitua. Tiedon tyyppi Käyttövinkkejä ja lisätietoja. Tiedon lähde. Lisätoimenpiteet. Tietoa! Kuvaa käyttövinkkejä ja muita erityisen hyödyllisiä tietoja. Tämä ei ole vaarallisen tai haitallisen tilanteen huomiosana. 9

10 Johdanto 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset VAROITUS! Loukkaantumisvaara, jos henkilöstö ei ole riittävän pätevää! Laitteiston/laitteen omistaja vastaa siitä, että pätevyysvaatimuksia noudatetaan. Jos epäpätevät henkilöt työskentelevät laitteen parissa tai oleskelevat laitteen vaarallisilla alueilla, on olemassa vakavien vammautumisten ja esinevahinkojen vaara. Kaikki työt on sen vuoksi uskottava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että epäpätevät henkilöt eivät pääse vaarallisille alueille. Koulutus opastettava henkilö koulutettu käyttäjä koulutetut ammattihenkilöt Määritelmä Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Koulutettuina käyttäjinä pidetään henkilöitä, jotka täyttävät opastetun henkilön vaatimukset ja ovat sen lisäksi suorittaneet ProMinentin tai sen valtuuttaman kumppanin järjestämän laitekohtaisen koulutuksen. Ammattihenkilöt ovat henkilöitä, jotka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Ammatillisen koulutuksen suorittamisena voidaan pitää myös useita vuosia kestänyttä menestyksellistä toimintaa kyseisissä työtehtävissä. 10

11 Johdanto Koulutus valtuutetut sähköasentajat asiakaspalvelu Määritelmä Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka ProMinent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. Huomautus koneen haltijalle Noudata voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvateknisiä sääntöjä! 11

12 Turvallisuus ja vastuu 3 Turvallisuus ja vastuu 3.1 Yleiset turvaohjeet VAROITUS! Sähköä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Toimenpiteet: Irrota verkkopistoke ennen avaamista. Vaurioituneet, vialliset tai muutetut laitteet tehdään jännitteettömiksi irrottamalla verkkopistoke. VAROITUS! Luvaton käyttö! Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Toimenpiteet: Varmista laite luvattoman käytön varalta. VAROITUS! Käyttövirhe! Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Salli laitteen käyttö vain riittävän pätevälle ja asiantuntevalle henkilökunnalle. Ota huomioon myös säädinten ja asennusvarusteiden sekä muiden mahdollisesti käytössä olevien laitteiden, kuten antureiden, annosteluveden pumpun, käyttöohjeet. Operaattori on vastuussa henkilökunnan pätevyydestä. HUOMIO! Sähköhäiriöt Mahdollinen seuraus: Omaisuusvahinko ja laitehäiriö. Verkkojohdinta tai datajohdinta ei saa asentaa yhteen häiriöitä aiheuttavien johdinten kanssa. Toimenpiteet: Vastaavien häiriönpoistotoimenpiteiden suoritus. 12

13 Turvallisuus ja vastuu OHJE! Asianmukainen käyttö Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Laitetta ei ole tarkoitettu kaasumaisten tai kiinteiden aineiden mittaukseen tai säätöön. Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa sekä yksittäiskomponenttien käyttöohjeissa määritettyjen teknisten tietojen ja erittelyjen mukaisesti. OHJE! Moitteeton anturitoiminto / sisäänajoaika Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Virheetön mittaus ja annostus ovat mahdollisia vain moitteettomalla anturitoiminnolla. Antureiden sisäänajoaikoja on ehdottomasti noudatettava. Sisäänajoajat on otettava huomioon käyttöönottotoimenpiteiden suunnittelussa. Anturin sisäänajo voi kestää kokonaisen työpäivän. Anturin käyttöohje on otettava huomioon. OHJE! Moitteeton anturitoiminto Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Virheetön mittaus ja annostus ovat mahdollisia vain moitteettomalla anturitoiminnolla. Anturi on testattava ja kalibroitava säännöllisesti. OHJE! Säätöpoikkeamien asettuminen Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tätä säädintä ei voi käyttää säätöpiireissä, joissa tarvitaan nopeaa asettumista (< 30 s). 3.2 Määräystenmukainen käyttö OHJE! Säätöpoikkeamien säätely Tuotteen tai sen ympäristössä olevien esineiden vahingoittuminen Säädintä voidaan käyttää prosesseissa, jotka vaativat säätöä >30 sekunnissa 13

14 Turvallisuus ja vastuu OHJE! Määräystenmukainen käyttö Laitetta ei ole tarkoitettu nestemäisten aineiden mittaamiseen ja säätelyyn. Mittaussuure on merkitty säätimeen ja se on ehdottomasti sitova. Laitetta saa käyttää vain noudattaen tässä käyttöohjeessa ja yksittäisten komponenttien (kuten esim. anturit, lisälaitteet, kalibrointilaite, annostelupumppu jne.) käyttöohjeissa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. Kaikki muu käyttö tai muuntelu on kielletty. 14

15 Toiminnan kuvaus 4 Toiminnan kuvaus Toiminnan lyhyt kuvaus DULCOMETER Compact -säädin mittaussuureille ph ja Redox tarjoaa perustoiminnot vedenkäsittelylaitoksissa käytettäviin sovelluksiin. Sen kiinteästä konfiguraatiosta löytyvät seuraavat ominaisuudet: Mittaussuureet ph ja Redox (valittavissa DULCOMETER Compact -säätimessä) Käyttökielestä riippumaton käyttö (lyhenteiden käyttö, kuten [INPUT], [OUTPUT], [CONTROL], [ERROR]) Valaistu näyttö 3 valodiodia osoittavat käyttötilat ([f-rel] aktiivinen, [P-REL] aktiivinen, Error) ph-anturivalvonta Säätelytapa P tai PID Valittava säätelysuunta (mittausarvon nostaminen tai laskeminen) Pulssitaajuusrele [f-rel] annostelupumpun ohjaukseen Tehorele [P-REL], konfiguroitavissa hälytykseksi, raja-arvoksi tai annostelupumpun pulssimoduloiduksi ohjauslähdöksi Analoginen lähtö 0/4 20 ma, konfiguroitavissa mittausarvoksi tai korjaussuureeksi Imutoiminto kaikille säätölaitteille Digitaalitulo DULCOMETER Compact -säätimen kauko-ohjattuun pysäyttämiseen tai näyteveden rajaarvokontaktin prosessointiin Lämpötila-anturitulo (Pt 1000) pharvon lämpötilakompensaatiota varten Suojausluokka IP67 (seinä-/putkiasennus), suojausluokka IP54 (kytkintauluasennus) Sovellukset: Jäteveden käsittely Juomaveden käsittely Uima-allasveden käsittely 15

16 Toiminnan kuvaus 4.1 Kulkukaavio Kontaktitulo PAUSE / HOLD Tulolämpötila korjaussuureena Anturin tulomittausarvo Korjaus Korjattu mittausarvo STOP START Säätely (P tai PID) Raja-arvon valvonta Korjausarvo Mittausarvo Säätösuure Manuaalinen ma Imu 16 ma Säätösuure (annosteluiskut) Imu 80 % maksimista PUMPMAX Limit Säätösuure (PWM) hälytys Imu 100 % ma-ulostulo Taajuusrele (f-rel) (annostelupumppu) Tehorele (P-REL) Toiminto riippuu konfiguraatiosta Kuva. 1: Kulkukaavio Toiminto riippuu konfiguraatiosta A

17 Toiminnan kuvaus 4.2 Ensimmäisen tason valikoiden yleiskuvaus CAL ph CAL OPERATION ph % 80.0 C LIMIT STOP START STOP C ph % LIMIT MENU ESC ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT LIMITS SETUP ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT CONTROL SETUP ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT INPUT SETUP ESC MENU CONTROL INPUT OUTPUT OUTPUT SETUP ESC MENU INPUT OUTPUT DEVICE DEVICE SETUP A0276 Kuva. 2: Ensimmäisen tason valikoiden yleiskuvaus, esimerkkinä ph Näyttö Valintapainike: Viittaus Toiminta OPERATION ph % 80.0 C LIMIT A0329 Ä Luku 7 Käyttökaavio sivulla 43 Vaihtaa kalibrointivalikkoon. 17

18 A0332 A0326 A0327 A0328 Toiminnan kuvaus Näyttö Valintapainike: Viittaus Toiminta CAL ph ZERO 0.00 mv OK SLOPE mv/ph OK CAL=START Ä Luku 8.1 phanturin kalibrointi (CAL) sivulla 48 Kalibrointivalikko mahdollistaa säätimen ja anturin tasauksen. OPERATION ph % 80.0 C LIMIT A0329 Pysäyttää/käynnistää säätö- ja annostelutoiminnon. STOP C ph % LIMIT A0333 Ä Luku 9.2 STOP/ START-painike sivulla 73 Painettaessa STOP-painiketta säätö pysähtyy. STOP-painiketta voidaan painaa senhetkisestä valikosta riippumattomasti. STOP-tila näytetään vain kestonäytössä. OPERATION ph % 80.0 C LIMIT A0329 Ä Luku 7.3 Kestonäyttö sivulla 45 Vaihtaa kestonäytöstä asetusvalikkoon. MENU LIMITS CONTROL INPUT Ä Luku 8.3 Rajaarvojen asetus [LIMITS] sivulla 58 Mahdollistaa raja-arvovalvonnan raja-arvojen asettamisen. MENU LIMITS CONTROL INPUT Ä Luku 8.4 Säädön asettaminen [CONTROL] sivulla 60 Mahdollistaa säädön parametrien asettamisen. MENU LIMITS CONTROL INPUT Ä Luku 8.5 Tulojen asetus (INPUT) sivulla 63 Mahdollistaa mittausarvotulon parametrien asettamisen. 18

19 A0330 A0331 Toiminnan kuvaus Näyttö Valintapainike: Viittaus Toiminta MENU CONTROL INPUT OUTPUT Ä Luku 8.6 Lähtöjen asetus (OUTPUT) sivulla 66 Mahdollistaa ma-lähdön parametrien asettamisen. MENU INPUT OUTPUT DEVICE Ä Luku 8.7 DEVICE asetus sivulla 70 Mahdollistaa salasanan ja säätimen [RESTART]-toiminnon asettamisen. 19

20 Asennus ja säätö 5 Asennus ja säätö Käyttäjän pätevyys, mekaaninen asennus: koulutettu ammattihenkilöstö, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 Käyttäjän pätevyys, sähköasennus: valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 HUOMIO! Mahdollinen seuraus: Esinevahingot. Kotelon etu- ja takaosan välinen sarana kestää vain vähän mekaanista kuormitusta. Pitele työskenneltäessä kiinni DULCOMETER Compact -säätimen kotelon yläosasta. HUOMIO! Varmuushihna vedonpoistoa varten Mahdollinen seuraus: Esinevahingot. Litteää nauhakaapelia ja sen pesää ei saa kuormittaa mekaanisesti. Sen vuoksi säätimen kytkintaulua asennettaessa on ehdottomasti asennettava varmuushihna (osanumero ) vedonpoistoa varten ja mekaaninen varmistus. Ilman varmuushihnaa litteä nauhakaapeli tai sen pesä voivat vioittua, jos säädinkotelon yläosa putoaa alas. OHJE! Asennuspaikka ja ehdot Säädin täyttää suojausluokan IP 67 (seinä-/putkiasennus) tai suojausluokan IP 54 (kytkintauluasennus) vaatimukset. Tämän suojausluokan vaatimukset täyttyvät vain, jos kaikki tiivisteet ja ruuviliitokset on asennettu oikein. Sähköasennuksen saa suorittaa vasta mekaanisen asennuksen jälkeen Varmista, että käytössä tarvittaviin ohjaimiin yms. pääsee helposti käsiksi Turvallinen ja värinätön kiinnitys Vältä suoraa auringonvaloa Sallittu säätimen ympäristön lämpötila asennuspaikalla: , kun suhteellinen ilmankosteus on korkeintaan 95% (ei kondensoiva) Huomioi liitettyjen antureiden ja muiden komponenttien sallitut ympäristön lämpötilat Säädin soveltuu käytettäväksi vain suljetuissa tiloissa. Ulkokäytössä säädin on suojattava sopivalla ympäristön vaikutuksilta suojaavalla suojarakenteella Näytönluku- ja käyttöpaikka Asenna laite näytönluvun ja käytön kannalta suotuisaan paikkaan (mieluiten silmien korkeudelle) 20

21 Asennus ja säätö Asennuspaikka Jätä johdolle riittävästi tilaa Pakkausmateriaali Hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti. Kaikissa pakkauksen osissa on kierrätysmerkki. 21

22 Asennus ja säätö 5.1 Toimituskokoonpano Seuraavat osat sisältyvät DULCOMETER Compact -säätimen vakiotoimituksen kokoonpanoon. Nimike Lukumäärä Laite asennettu 1 Johdon ruuvaussarja DMTa/DXMa (metr.) 1 Käyttöohje Asennus (mekaaninen) DULCOMETER Compact -säädin soveltuu asennettavaksi seinään, putkeen tai kytkintauluun. Asennusmateriaali (sisältyy toimituksen sisältöön): Nimike Lukumäärä Seinä-/putkikiinnike 1 Pyöreäpäiset ruuvit 5x45 mm 2 Aluslevyt Tulppa Ø 8 mm, muovi Seinäasennus Asennus (mekaaninen) 22

23 Asennus ja säätö 6. Ripusta DULCOMETER Compact -säädin ylhäältä seinä-/putkikiinnikkeeseen ja paina sitä kevyesti seinä-/putkikiinnikettä vasten. Paina sitten ylöspäin, kunnes DULCOMETER Compact -säädin loksahtaa paikoilleen. 2 1 A0273 Kuva. 3: Seinä-/putkikiinnikkeen irrottaminen 1. Irrota seinä-/putkikiinnike. Vedä molempia koukkuja (1) ulospäin ja paina ylöspäin. 2. Käännä seinä-/putkikiinnike pois (2) ja irrota vetämällä alaspäin. 3. Piirrä kaksi reiän paikkaa viistosti toisiinsa nähden ja käytä seinä-/putkikiinnikettä poraussabluunana. 4. Poraa reiät: Ø 8 mm, s = 50 mm A0274 Kuva. 4: Ruuvaa seinä-/putkikiinnike ja aluslevyt kiinni. 5. Ruuvaa seinä-/putkikiinnike ja aluslevyt kiinni. 23

24 Asennus ja säätö Putkiasennus Asennus (mekaaninen) 1 Putken halkaisija Putken halkaisija: 25 mm - 60 mm. 2 3 A Kuva. 5: Seinä-/putkikiinnikkeen irrottaminen 1. Irrota seinä-/putkikiinnike. Vedä molempia koukkuja (1) ulospäin ja paina ylöspäin. 2. Käännä seinä-/putkikiinnike pois (2) ja irrota vetämällä alaspäin. 3. Kiinnitä seinä-/putkikiinnike nippusiteillä (tai putkikiinnikkeillä) putkeen. A0273 Kuva. 6: Ripusta DULCOMETER Compact -säädin ja kiinnitä. 4. Ripusta DULCOMETER Compact -säädin ylhäältä (1) seinä-/putkikiinnikkeeseen ja paina sitä kevyesti seinä-/putkikiinnikettä (2) vasten. Paina sitten ylöspäin (3), kunnes DULCOMETER Compact -säädin loksahtaa paikoilleen. 24

25 Asennus ja säätö Kytkintauluasennus Asennussetti DULCOMETER Compact -säätimen kytkintauluasennukseen: Tilausnumero Nimike Yksittäinen poraussabluuna PT-ruuvi (3,5 x 22) 3 Profiilitiivisteet 2 Vedonpoistonauha DF3/DF4 1 PT-ruuvi (3,5 x 10) 2 Lukumäärä Yksittäiset osat on pakattu läpinäkyvään pussiin / asennussarja sisältyy vakiotoimituksen sisältöön HUOMIO! Kytkinpaneelin materiaalin vahvuus Mahdollinen seuraus: Esinevahingot Jotta kiinnitys olisi turvallinen, täytyy kytkinpaneelin materiaalin vahvuuden olla vähintään 2 mm DULCOMETER Compact -säädin ulottuu asennetussa tilassa n. 30 mm ulos kytkintaulusta. 25

26 Asennus ja säätö Kytkintaulun valmistelu I. A0347 Kuva. 7: Piirustus ei ole mittakaavassa ja se on vain suuntaa-antava. I. DULCOMETER Compact Regler - säätimen kotelon ääriviivat 1. Merkitse DULCOMETER Compact -säätimen tarkka sijainti kytkintaulun poraussapluunaa käyttäen 26

27 Asennus ja säätö 2. Sydänreikä Sydänreiän halkaisijan on oltava ehdottomasti Ø 3,5 mm kiinnitysruuvien kiinnittämistä varten. Poraa neljä Ø 3,5 mm reikää säätimen yläosan kiinnittämistä varten. 3. Poraa kolme Ø 4,5 mm reikää säätimen alaosan kiinnittämistä varten. 4. Poraa neljä Ø 8 mm reikää ja sahaa välys pistosahalla pois. ð Silota kaikki reunat. 27

28 Asennus ja säätö Asenna DULCOMETER Compact - säädin kytkintaulun aukkoon OHJE! Litteän nauhakaapelin pesä Litteän nauhakaapelin pesä on juotettu kiinteästi piirilevyyn. Pesää ei voi irrottaa. Litteän nauhakaapelin irrottamiseksi on pesän salpa (3) avattava, katso Kuva Kuva. 8: Litteän nauhakaapelin irrottaminen 1. Irrota neljä ruuvia ja avaa DULCOMETER Compact -säädin 2. Avaa pesän salpa (3) vasemmalta ja oikealta (nuolet), ja vedä litteä nauhakaapeli (1) pois pesästä. 3. Murra pihdeillä kannat (2 ja 4). Niitä ei tarvita kytkintaulun kokoamisessa

29 Asennus ja säätö Kuva. 9: Poista sarana 4. Irrota ruuvi (2), napsauta sarana irti (1) säädinkotelon alaosasta (nuolet) ja poista sarana. 29

30 A0360 Asennus ja säätö 1. Kuva. 10: Kiinnitä profiilitiiviste säädinkotelon alaosaan. 5. Aseta profiilitiiviste tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon alaosan päälle. Kielekkeiden (1) on oltava kuten kuvassa ð Profiilitiivisteen tulee peittää kotelon yläreuna tasaisesti. 6. Aseta DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon alaosa sisään aukkoon takaa päin profiilitiivisteen kanssa ja kiinnitä se kolmella ruuvilla 30

31 A0351 Asennus ja säätö Kuva. 11: Kiinnitä profiilitiiviste säädinkotelon yläosaan. 7. Aseta profiilitiiviste (nuoli) tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon yläosan uraan. Kielekkeiden (3) on oltava kuten kuvassa 8. Kiinnitä vedonpoisto (2) kahdella ruuvilla (1). 31

32 A0352 Asennus ja säätö 1. Kuva. 12: Aseta litteä nauhakaapeli pesään ja lukitse. 9. Aseta litteä nauhakaapeli (1) pesään ja lukitse. 10. Kiinnitä säädinkotelon yläosa ruuveilla DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon alaosaan. 11. Tarkasta vielä profiilitiivisteiden kiinnitys. ð Jos asennus on nyt suoritettu oikein, saavutetaan kytkintauluasennuksessa suojausluokka IP

33 Asennus ja säätö 5.3 Sähköasennus VAROITUS! Sähköjännitettä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Ennen laitteen kotelon avaamista se on tehtävä jännitteettömäksi ja varmistettava tahattoman päällekytkemisen varalta. Tee vaurioituneet, vialliset tai muunnellut laitteet jännitteettömiksi ja varmista ne tahattoman päällekytkemisen varalta. Laitteiston omistajan vastuulla on soveltuvien erotuslaitteiden (hätäpysäytyskytkimen tms.) asentaminen. DULCOMETER Compact -säätimen signaalijohtoja ei saa linjata kulkemaan yhdessä häiriöitä aiheuttavien johtojen kanssa. Häiriöt saattavat aiheuttaa DULCOMETER Compact - säätimen toimintavirheitä. 33

34 Asennus ja säätö Johdon läpimitat ja johdonpääholkit minimiläpimitta maksimiläpimitta eristyspituus ei johdonpääholkkia 0,25 mm 2 1,5 mm 2 johdonpääholkki ilman eristystä johdonpääholkki eristyksellä 0,20 mm 2 1,0 mm mm 0,20 mm 2 1,0 mm mm Koaksiaalikaapelin asennus suojaliittimeen XE1 HUOMIO! Koaksiaalikaapelin maksimipituus on 10 m. Liian pitkä koaksiaalikaapeli aiheuttaa mittausarvojen vääristymistä. Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot. Kun käytetään Redox- tai ph-antureita, koaksiaalikaapelin pituus ei saa olla yli 10 m. Häiriötekijät voivat muuten vääristää mittaussignaalin. Koaksiaalikaapelin valmistaminen DCC-liitäntää varten tai esivalmistetut mallit Konfektionierung Koaxialkabel zum Anschluss an DCC oder vorkonfektioniert in den Varianten Detail Anschluss Koaxialkabel Koaksiaalikaapelin liitännän yksityiskohdat A0362 Kuva. 13: Koaksiaalikaapelin asennus suojaliittimeen XE1 Asennettaessa koaksiaalikaapelia suojattuun liittimeen XE 1 on noudatettava koaksiaalikaapelin eristysetäisyyksiä. Suojattu liitin kiristetään käsitiukkuuteen. 34

35 Asennus ja säätö Kytkentäkaavio/johdotus A0348 Kuva. 14: Ruuviliitoksen numero Johdotus Ruuviliitoksen nro Nimike Liitin Nimike Liitin Numero Napa Toiminta Suositeltu johdon Huomautus Koko 1 / M20 ph/ Redox Tulo 1 Lämpötilatulo Pt 1000 XE 1 Ref. El. ph/ XE 2 meas. sig Redoxanturi XE Lämpö 2 - tila- anturi 5 5 Johda johto moninkertaisen tiivistyspanoksen M20 / 2x5 mm läpi 2 / M16 tai XE 3 Hyppyjohdin potentiaalintasaus Oikosulku XE 3 1 vapaa Potentiaalintasaus*** 2 Vertailupot. 4,5 * Johda johdon kaikki 4 johdinta useaker 35

36 Asennus ja säätö Ruuviliitoksen nro Koko Nimike Huomautus Normisignaalin lähtö Kosketintulo Relelähtö (f-rele) Liitin Nimike Liitin Numero Napa Toiminta Suositeltu johdon XA V esim. roksisen piirturi/ tiivistyspanoksen M 2 - ohjain 16 / 2x4,5 mm läpi. XK Tauko 4,5 * Johda 2 - XR Annostelupumppu taajuusmuuttajaohjattu johdon kaikki 4 johdinta useakerroksisen tiivistyspanoksen M 16 / 2x4,5 mm läpi. * Suojausluokan IP 67 saavuttamiseksi käytä alkuperäistä Prominent-johtoa osanumero *** Käytettäessä potentiaalintasauksena oikosulkusilta on ehdottomasti poistettava! 3 / M16 Relelähtö tai Relelähtö tai Relelähtö (P-rele) XR1 1 2 COM NO Magneettiventtiili / annostelupumppu ** nostaa / laskea 5 Johda johto yksinkertaisen tiivistyspanoksen M16 läpi. XR1 1 COM Rajaarvorele 2 NO XR1 1 COM Hälytysrele 3 NC 36

37 Asennus ja säätö Ruuviliitoksen nro Koko Nimike Liitin Nimike Liitin Numero Napa Toiminta Suositeltu johdon ** RC-suojakytkentä täytyy olla liitettynä (ei kuulu toimituksen sisältöön) 4 M16 Huomautus Verkkoliitäntä XP 1 1 N L 253 V eff. 6,5 Johda johto yksinkertaisen tiivistyspanoksen M16 läpi. Taulukon "Johdotus" selitykset Lyhenne Napa Ref. El. meas. sig Vertailupot. f-rele P-rele COM NO NC Merkitys Napaisuus Referenssi-elektrodi Mittaussignaali (lasielektrodi) Sisäinen vertailupotentiaali Pumpun taajuusrele Tehorele Yhteinen relekontakti (juuri) Kontakti normally opend Kontakti normally closed 37

38 Asennus ja säätö Kytkentäkaavio ph/redox ORP Temperatur (Pt1000) Lämpötila (Pt1000) Potenzialausgleich Potentiaalintasaus Temperatur (Pt1000) Hyppyjohdin Drahtbrücke 2 Liitäntävaihtoehdot Belegungsvarianten Offen/geschl. Potenzialfreier Kontakt nötig! Auki/suljettu Potentiaaliton kosketin tarpeen! Lämpötila (Pt1000) - + Digital Eingang "Pause" Digitaalinen tulo "Pause" Normsignal-Ausgang 0/4-20mA (Schreiber,Stellglied) Normisignaalin lähtö 0/4-20 ma (piirturi, ohjain) Verkko Netz Extern Pumpe heben/senken Ulkoisen pumpun nosto/lasku Verkko Netz Netz Netz Verkko Verkko Magnetventil heben/senken Magneettiventtiilin nosto/lasku Grenzwertrelais, Stellglied Raja-arvorele, ohjain Relais (Alarm) Rele (hälytys) Extern Liitäntävaihtoehdot XR1 (P-REL) Belegungsvarianten XR1 (P-REL) A0361 Kuva. 15: Kytkentäkaavio 38

39 Asennus ja säätö Sähköasennus Johdot on asennuspaikalla johdettava kaapelikanavaan vedonpoistoa varten. 1. Avaa neljä kotelon ruuvia 2. Nosta säädinkotelon yläosaa hieman eteenpäin ja käännä se vasemmalle. 7. Liitä johdot kytkentäkaaviossa esitetyllä tavalla 8. Ruuvaa tarvittavat ruuviliitokset paikoilleen ja kiristä. 9. Kiristä ruuviliitosten kiinnitysruuvit niin kireälle, että ne ovat tiiviitä 10. Käännä säädinkotelon yläosa säädinkotelon alaosan päälle. 11. Kiristä kotelon ruuvit käsin 12. Tarkasta vielä tiivisteiden kiinnitys. Jos asennus on nyt suoritettu oikein, saavutetaan suojausluokka IP 67 (seinä-/putkiasennus) tai IP 54 (kytkinpaneeliasennus) 5.4 Induktiivisten kuormien kytkeminen Kuva. 16: Kierrereikien murtaminen 3. Suuri ruuviliitos (M 20 x 1,5) Pieni ruuviliitos (M 16 x 1,5) A0272 Jos säätimen releeseen kytketään induktiivinen kuorma, eli kuluttaja, joka käyttää käämiä (esim. moottoripumppu alpha), täytyy säädin varmistaa suojakytkennällä. Pyydä epäselvissä tilanteissa neuvoa valtuutetulta sähköasennusliikkeeltä. Murra niin monta kierrereikää säädinkotelon alaosa alapintaan kuin on tarpeen. 4. Työnnä johdot niille tarkoitettuihin supisteholkkeihin 5. Aseta supisteholkit ruuviliitoksiin 6. Vie johdot säätimeen Suojakytkentä RC-piirin avulla on yksinkertainen, mutta erittäin tehokas kytkentä. Tästä kytkennästä käytetään myös nimityksiä Snubber tai Boucherot. Sitä käytetään normaalisti kytkinkoskettimien suojaamiseen. Vastuksen ja kondensaattorin rinnankytkentä vaikuttaa pois kytkennässä siten, että virta vaimennetussa yliaallossa voi päättyä. 39

40 A0842 A0835 Asennus ja säätö Päälle kytkennässä vastus toimii lisäksi virranrajoituksena kondensaattorin lataamisessa. Suojakytkentä RC-piirin avulla sopii erittäin hyvin vaihtojännitteeseen. Poiskytkentä voidaan määrittää ja dokumentoida oskillogrammilla. Kytkinkoskettimen jännitepiikki riippuu valitusta RCyhdistelmästä. RC-piirin vastus R mitoitetaan tällöin seuraavan kaavan mukaan: R=U/I L (U= jännite kuorman yli // I L = kuormavirta) Kondensaattorin koko voidaan määrittää seuraavalla kaavalla: Kuva. 17: Poiskytkentä oskillogrammissa C=k * I L k=0,1...2 (sovelluksesta riippuva). Käytä vain luokan X2 kondensaattoria. Yksiköt: R = ohmi; U = voltti; I L = ampeeri; C = µf Jos kytketään kuluttaja, jolla on suurennettu käynnistyssysäysvirta (esim. pistokemuunnin), on järjestettävä käynnistyssysäysvirran rajoitus. Kuva. 18: Relekoskettimen RC-suojakytkentä Tyypilliset vaihtovirtasovellukset induktiivisella kuormalla: 1) Kuorma (esim. moottoripumppu alpha) 2) RC-suojakytkentä Esimerkinomainen RC-suojakytkentä, kun 230 V AC: Kondensaattori [0,22µF/X2] Vastus [100 ohmia / 1 W] (metallioksidi (impulssin kestävä)) 3) Relekosketin (XR1, XR2, XR3) 40

41 Käyttöönotto 6 Käyttöönotto Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 VAROITUS! Antureiden käynnistymisaika Seurauksena voi olla vaarallisia virheannostuksia Täsmällinen mittaus ja annostelu on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti. Antureiden käyttöohjetta on noudatettava. Anturi on käyttöönoton jälkeen kalibroitava. Kun mekaaninen asennus ja sähköasennus on suoritettu, DULCOMETER Compact -säädin on integroitava mittauspaikkaan. 6.1 Ensimmäinen käyttöönotto Käynnistettäessä DULCOMETER Compact -säädin ensimmäistä kertaa DULCO METER Compact -säädin on STOPtilassa. Sen jälkeen valitaan mittaussuure, säädön asetus sekä erilaisten, mitattavasta prosessista riippuvien parametrien asetus, katso Ä Luku 8 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot sivulla Mittaussuureen valinta Mittaussuureet ph ja Redox asetetaan valikossa INPUT. OHJE! Tehdasasetusten palauttaminen Kun asetat tai muutat mittaussuuretta, kaikki säätimen parametrit palautetaan valitun mittaussuureen tehdasasetuksiin. Sinun on tällöin asetettava säätimen toiminnot uudelleen. 6.3 Säädön asettaminen käyttöönoton yhteydessä OHJE! Tehdasasetusten palauttaminen Muutettaessa annostelusuuntaa kaikki DULCOMETER Compact - säätimen ohjaimet palautetaan valitun annostelusuunnan tehdasasetuksiin. Kaikki ohjaimet deaktivoidaan turvallisuussyistä. Peruskuorma palautetaan arvoon 0 %. Kaikki ohjaimia koskevat parametrit palautetaan tehdasasetuksiin. Kaikki ohjaimia koskevat parametrit on asetettava uudelleen. DULCOMETER Compact -säätimessä säätö tapahtuu vain yksipuolisesti. Sillä voidaan mitoittaa vain positiivisia tai negatiivisia säätösuureita. Säätösuureen suunta asetetaan valikossa PUMP. Kuollutta aluetta ei ole. Säätö ei ole tässä mielessä poiskytkettävissä (paitsi STOP- tai PAUSE -toiminnoilla). 41

42 Käyttöönotto Säädön (Xp) P-osan arvo annetaan DULCOMETER Compact -säätimessä kyseisen mittaussuureen yksikössä (esim. 1,5 ph). Jos kyseessä on puhdas P-säätö ja tavoitearvon ja todellisen arvon välinen etäisyys vastaa Xp-arvoa, mitattu säätösuure on +100 % (asetuksella nosto ) tai -100 % (asetuksella lasku ). 42

43 Käyttökaavio 7 Käyttökaavio 7.1 Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 A0291 Kuva. 19: Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Toiminta 1. kulloinenkin mittaussuure 2. LCD-näyttö Kuvaus Mittaussuure-etiketti liimataan tähän. 3. YLÖS-painike Näytetyn lukuarvon suurentaminen ja siirtyminen ylöspäin käyttövalikossa 4. INFO/OIKEALLE-painike Avaa info-valikon tai liikuttaa kursoria oikealle 43

44 Käyttökaavio Toiminta Kuvaus 5. OK-painike Näytetyn arvon tai tilan käyttöönotto, vahvistus tai tallentaminen. Hälytysten kuittaaminen 6. ALAS-painike Näytetyn lukuarvon pienentäminen ja siirtyminen alaspäin käyttövalikossa 7. MENU-painike Siirtyminen säätimen käyttövalikkoon 8. STOP/START-painike Säätely- ja annostelutoiminnon käynnistäminen ja pysäyttäminen 9. ESC-painike Palaa käyttövalikossa yhden tason takaisin tallentamatta tai muuttamatta syötettyjä tietoja tai arvoja 10. CAL-painike Pääsy kalibrointivalikkoon ja navigointi kalibrointivalikon sisällä 11. f-rel LED Näyttää f-releen vetäneenä tilan 12. P-REL LED-valo Näyttää P-releen vetäneenä tilan 13. ERROR LED-valo Näyttää säätimen virhetilan. Samanaikaisesti kestonäytön LCD-näytöllä näkyy teksti-ilmoitus 7.2 Näytön kontrastin asetus Kun DULCOMETER Compact -säädin on kestonäyttö -tilassa, LCD-näytön kontrastia on mahdollista säätää. Painamalla -painiketta LCD-näytön kontrasti muuttuu tummemmaksi. Painamalla - painiketta LCD-näytön kontrasti muuttuu vaaleammaksi. Jokainen painallus vastaa yhtä kontrastiastetta. Jokaista kontrastiastetta kohti painiketta on painettava kerran. 44

45 Käyttökaavio 7.3 Kestonäyttö A0285 Kuva. 20: Kestonäyttö 1 Mittaussuure 2 Asetusarvo 3 Säätösuure 4 Mahdollinen virheilmoitus: esim. "Limit " (raja-arvovirheen suunta, esim. tässä alitus) 5 Lämpötila (korjaussuure) 6 Mittausarvo (todellinen arvo) 7 Käyttötila 7.4 Info-näyttö Info-näytössä näytetään ensimmäisen tason kunkin valikonkohdan tärkeimmät parametrit. Siirtyminen kestonäytöstä info-näyttöön tapahtuu -painikkeella. -painikkeen painaminen uudelleen avaa seuraavan info-näytön. -painikkeen painaminen avaa jälleen kestonäytön. 45

46 A0284 Käyttökaavio OPERATION ph % 25.0 C LIMIT ILIMITS LIMIT = LIMIT = 7.80pH 6.50pH ICONTROL PUMP: dosing TYPE: P BASIC= 0% IVERSIONS SW-VER BL-VER SN (05) I INPUT SENSOR: TEMP: CONTACT: ph auto pause ILASTERROR NO PROBE 135 min ma Range 88 min mv Range 136 min I MEAS VOLTAGE=170.8 mv GLASSRES=567MΩ BOARDTEMP= 50 C I OUTPUT P-REL: alarm f-rel: dosing ma OUT: meas val Kuva. 21: Info-näyttö -painikkeella pääset senhetkisestä info-näytöstä suoraan kyseisen info-näytön valintavalikkoon. -painikkeella pääset suoraan takaisin info-näyttöön. Info-näyttö "MEAS" Info-näytössä "MEAS" näytetään seuraavat mittausarvot: [VOLTAGE]: anturin mitattu ajankohtainen mv-arvo [GLASSRES]: liitettyjen ph-antureiden mitattu lasivastus aineen lämpötilan ollessa 15 C - 80 C. Näytetty arvo on voimassa ainoastaan käytettäessä Pro Minent ph-antureita [BOARDTEMP]: ajankohtainen kotelon sisälämpötila 46

47 Käyttökaavio 7.5 Salasana Pääsyä asetusvalikoihin voidaan rajoittaa salasanalla. Toimitettaessa DULCOMETER Compact -säätimen salasana on Esiasetetulla salasanalla 5000 DULCO METER Compact -säädin on asetettu siten, että kaikkiin valikoihin pääsee rajoittamatta. OPERATION % 25.0 C LIMIT MENU MENU INPUT OUTPUT DEVICE DEVICE DEVICE PASSWORD: **** RESTART DEVICE... NEW PASSW =FREE A0353 Kuva. 22: Salasanan asetus Salasana Mahdolliset arvot Tehdasasetus Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus = [FREE] 47

48 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 CAL ph CAL OPERATION ph % 80.0 C LIMIT STOP START STOP C ph % LIMIT MENU ESC ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT LIMITS SETUP ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT CONTROL SETUP ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT INPUT SETUP ESC MENU CONTROL INPUT OUTPUT OUTPUT SETUP ESC MENU INPUT OUTPUT DEVICE DEVICE SETUP A0276 Kuva. 23: Käyttövalikon yleiskatsaus 8.1 ph-anturin kalibrointi (CAL) Antureiden moitteeton toiminta Täsmällinen mittaus ja annostelu on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti. Huomioi anturin käyttöohje. 2 pisteen kalibroinnin suorittamista suositellaan ja sitä tulisi käyttää ennemmin kuin 1 pisteen kalibrointia. 48

49 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Kalibroinnin aikana: DULCOMETER Compact -säädin asettaa asetuslähdön arvoon 0. Poikkeus: Jos asetettuna on peruskuorma tai manuaalinen säätösuure. Se pysyy aktiivisena. Normisignaalilähtö ma jäädytetään. Kun kalibrointi/tarkastus on suoritettu, kaikki mittausarvoa koskevat virhehaut aloitetaan uudelleen. DULCOMETER Compact -säädin tallentaa määritetyt nollapisteen ja jyrkkyyden tiedot onnistuneen kalibroinnin jälkeen. Käytetty puskuri Säätö Mahdolliset arvot Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus Hävitä käytetty puskuri. Tietoja sen hävittämisestä löydät puskuriliuoksen käyttöturvallisuustiedotteesta. Puskurilämpötila Puskuriarvot Mittausarvo 0,1 C Lämpötila on asetettavissa vain tilassa TEMP tilaan auto tai manual Aloitusarvot = 7.00 ph (ZERO) 4.00 ph (SLOPE) 0,01 ph 0,00 ph 14,00 ph Rajat ZERO = 6..8 ph Rajat SLOPE = < 6 ph; > 8 ph 49

50 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 2 pisteen kalibrointi OPERATION ph % 25.0 C LIMIT CAL ph ZERO 0.00 mv OK SLOPE mv/ph OK CAL=START CAL ph BUFFER TEMP= C CAL ph ph CAL=START Zero (6,00...8,00 ph) CAL ph ZERO -3.37mV OK SLOPE 56,67 mv/ph OK CAL=ACCEPT CAL ph 7.00 SENSOR = 3 mv WAIT... CAL ph 4.00 SENSOR = 167 mv WAIT... CAL ph 4/ ph CAL=START SLOPE (<6,00 ph; >8,00 ph) A0278 Kuva. 24: ph-anturin 2 pisteen kalibrointi 50

51 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Kalibroinnin kelvolliset arvot Kelvollinen kalibrointi: nollapiste -60 mv +60 mv jyrkkyys 40 mv/ph 65 mv/ph Kalibroinnissa tarvitaan kaksi puskuriliuosta sisältävää testisäiliötä. Puskuriliuosten pharvojen on poikettava toisistaan vähintään 1,5 ph-yksiköllä. Anturi on puskuriliuosta vaihdettaessa huuhdeltava hyvin vedellä. 1. Valitse kalibrointivalikko 2. Aloita kalibrointi 3. Sen jälkeen kun lämpötila on valittu (vain jos TEMP on asennossa auto tai manual ), aseta puskurilämpötila painikkeilla, ja 4. Vahvista valinta painikkeella 5. Aseta puskurin ZERO ph-arvo painikkeilla, ja 6. Upota anturi puskuriliuosta sisältävään testisäiliöön 1 (esim. ph 7). Liikuta anturia kevyesti 7. Siirry eteenpäin painikkeella ð Kalibrointi on käynnissä. 8. Siirry eteenpäin painikkeella ja hyväksy arvo ð kun näytöllä ilmoitetaan CAL=ACCEPT ja näytettävä mv-arvo on vakaa. 9. Poista anturi puskuriliuoksesta, huuhtele anturi vedellä ja kuivaa lopuksi liinalla (älä hankaa vaan taputtele kuivaksi) 10. Aseta puskurin SLOPE ph-arvo painikkeilla, ja 11. Upota anturi puskuriliuosta sisältävään testisäiliöön 2 (esim. ph 4). Liikuta anturia kevyesti 12. Siirry eteenpäin painikkeella ð Kalibrointi on käynnissä. 13. Siirry eteenpäin painikkeella ja hyväksy arvo ð kun näytöllä ilmoitetaan CAL=ACCEPT ja näytettävä mv-arvo on vakaa. 14. Määritetyt nollapisteen ja jyrkkyyden arvot näytetään 51

52 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot ð Kalibrointi tallennetaan onnistuneeksi vain, jos molempien puskureiden ZERO ja SLOPE arvot ovat OK. Virheellinen kalibrointi Jos kalibroinnin tulos on esiasetettujen toleranssirajojen ulkopuolella, näkyy virheilmoitus ERR. Tässä tapauksessa nykyistä kalibrointia ei oteta käyttöön. Tarkasta kalibroinnin edellytykset ja korjaa virheet. Toista sitten kalibrointi. 15. Jatka eteenpäin painikkeella ja vahvista tulos tai lopeta kalibrointi (mahd. tulokseton). 52

53 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 1 pisteen kalibrointi jyrkkyys OPERATION ph % 25.0 C LIMIT CAL ph ZERO 0.00 mv OK SLOPE mv/ph OK CAL=START CAL ph BUFFER TEMP= C CAL ph ph CAL=START CAL ph ZERO -3.37mV OK SLOPE 56,67 mv/ph OK CAL=ACCEPT CAL ph 7.00 SENSOR = 3 mv CAL=SKIP ZERO CAL ph 4.00 SENSOR = 167 mv WAIT... CAL ph 4/ ph CAL=START SLOPE (<6,00 ph; >8,00 ph) A0354 Kuva. 25: 1 pisteen kalibrointi jyrkkyys Kelvolliset kalibrointiarvot Kelvollinen kalibrointi: jyrkkyys 40 mv/ph 65 mv/ph Kalibroinnissa tarvitaan yksi puskuriliuosta sisältävä testisäiliö. Myös 1 pisteen kalibroinnissa puskuriliuosten ZERO ja SLOPE on poikettava toisistaan vähintään 1,5 phyksiköllä. Jos puskuriarvot eivät ole tiedossa, sinun on suoritettava 2 pisteen kalibrointi. 1. Valitse kalibrointivalikko 2. Aloita kalibrointi 53

54 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 3. Sen jälkeen kun lämpötila on valittu (vain jos TEMP on asennossa auto tai manual ), aseta puskurilämpötila painikkeilla, ja 4. Vahvista valinta painikkeella tai 5. Älä aseta puskurin ZERO ph-arvoa. Paina -painiketta ja kun ilmoitus CAL=SKIP ZERO ilmestyy näyttöön (korkeintaan 10 sekuntia), paina uudelleen -painiketta ð Nyt olet ohittanut nollapistekalibroinnin ja olet jyrkkyyden kalibroinnin näytössä 6. Aseta puskurin SLOPE ph-arvo painikkeilla, ja 7. Upota anturi puskuriliuosta sisältävään testisäiliöön (esim. ph 4). Liikuta anturia kevyesti 8. Siirry eteenpäin painikkeella ð Kalibrointi on käynnissä. 9. Siirry eteenpäin painikkeella ja hyväksy arvo 10. Määritetyt nollapisteen ja jyrkkyyden arvot näytetään ð Kalibrointi tallennetaan onnistuneeksi vain, jos molempien puskureiden ZERO ja SLOPE arvot ovat OK. Virheellinen kalibrointi Jos kalibroinnin tulos on esiasetettujen toleranssirajojen ulkopuolella, näkyy virheilmoitus ERR. Tässä tapauksessa nykyistä kalibrointia ei oteta käyttöön. Tarkasta kalibroinnin edellytykset ja korjaa virheet. Toista sitten kalibrointi. 11. Jatka eteenpäin painikkeella ja vahvista tulos tai lopeta kalibrointi (mahd. tulokseton). 54

55 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 1 pisteen kalibrointi nollapiste OPERATION ph % 25.0 C LIMIT CAL ph ZERO 0.00 mv OK SLOPE mv/ph OK CAL=START CAL ph BUFFER TEMP= C CAL ph ph CAL=START Zero (6,00...8,00 ph) CAL ph ZERO -3.37mV OK SLOPE 56,67 mv/ph OK CAL=ACCEPT CAL ph 7.00 SENSOR = 3 mv WAIT... CAL CAL CAL ph 4.00 SENSOR = 167 mv CAL=SKIP SLOPE CAL ph 4/ ph CAL=START A0355 Kuva. 26: 1 pisteen kalibrointi nollapiste Kelvolliset kalibrointiarvot Kelvollinen kalibrointi: nollapiste -60 mv +60 mv Kalibroinnissa tarvitaan yksi puskuriliuosta sisältävä testisäiliö. Myös 1 pisteen kalibroinnissa puskuriliuosten ZERO ja SLOPE on poikettava toisistaan vähintään 1,5 phyksiköllä. Jos puskuriarvot eivät ole tiedossa, sinun on suoritettava 2 pisteen kalibrointi. 1. Valitse kalibrointivalikko 2. Aloita kalibrointi 3. Sen jälkeen kun lämpötila on valittu (vain jos TEMP on asennossa auto tai manual ), aseta puskurilämpötila painikkeilla, ja 55

56 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 4. Vahvista valinta painikkeella 5. Aseta puskurin ZERO ph-arvo painikkeilla, ja 6. Upota anturi puskuriliuosta sisältävään testisäiliöön (esim. ph 7). Liikuta anturia kevyesti 7. Siirry eteenpäin painikkeella ð Kalibrointi on käynnissä. 8. Siirry eteenpäin painikkeella ja hyväksy arvo 9. Älä aseta puskurin SLOPE ph-arvoa. Paina -painiketta ja kun ilmoitus CAL=SKIP SLOPE ilmestyy näyttöön (korkeintaan 10 sekuntia), paina uudelleen -painiketta ð Kalibrointi tallennetaan onnistuneeksi vain, jos molempien puskureiden ZERO ja SLOPE arvot ovat OK. Virheellinen kalibrointi Jos kalibroinnin tulos on esiasetettujen toleranssirajojen ulkopuolella, näkyy virheilmoitus ERR. Tässä tapauksessa nykyistä kalibrointia ei oteta käyttöön. Tarkasta kalibroinnin edellytykset ja korjaa virheet. Toista sitten kalibrointi. 10. Jatka eteenpäin painikkeella ja vahvista tulos tai lopeta kalibrointi (mahd. tulokseton). 8.2 Redox-anturin tasaus (CAL) Redox-antureiden tasaus Redox-anturia ei voi kalibroida. Sen poikkeama OFFSET voidaan vain asettaa arvoon ± 40 mv ja verrata sitä. Jos Redox-anturi poikkeaa referenssiarvosta enemmän kuin ± 40 mv, se on tarkastettava antureiden käyttöohjeiden mukaisesti. 56

57 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Antureiden moitteeton toiminta Täsmällinen mittaus ja annostelu on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti. Huomioi anturin käyttöohje. Tasauksen aikana: DULCOMETER Compact -säädin asettaa asetuslähdön arvoon 0. Poikkeus: Jos asetettuna on peruskuorma tai manuaalinen säätösuure. Se pysyy aktiivisena. Normisignaalilähtö ma jäädytetään. Käytetty puskuri Hävitä käytetty puskuri. Tietoja sen hävittämisestä: löydät puskuriliuoksen käyttöturvallisuustiedotteesta. A0356 Kuva. 27: Redox-anturin tasaus (CAL) * korjattu arvo Tarkastuksessa tarvitaan yksi Redox-puskuriliuosta (esim. 465 mv) sisältävä testisäiliö. 1. Valitse tarkastusvalikko 2. Upota Redox-anturi Redox-puskuriliuosta sisältävään testisäiliöön (esim. 465 mv). 3. Odota, kunnes mv-arvo on vakautunut. 4. Säädä näytetty mv-arvo testisäiliön Redox-puskuriliuoksen mv-arvoon painikkeilla, ja. Vahvista arvo painikkeella. OFFSET-arvo otetaan käyttöön mittauksessa. ð poistu tarkastusvalikosta ottamatta OFFSET-arvoa käyttöön mittauksessa. 5. Jos Redox-anturi on likainen tai viallinen, Redox-anturi on puhdistettava tai vaihdettava Redox-anturin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 57

58 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8.3 Raja-arvojen asetus [LIMITS] OPERATION ph % 25.0 C LIMIT MENU MENU LIMITS CONTROL INPUT LIMITS LIMIT = 7.80 ph LIMIT = 6.50 ph HYST.= 5% LIMITS LIMIT = 7.80 ph LIMITS LIMIT = 7.80 ph LIMIT = 6.50 ph HYST.= 5% LIMITS LIMIT = 6.50 ph LIMITS LIMIT = 6.50 ph LIMIT = 7.80 ph HYST.= 0,28 ph LIMITS HYST.= 0,28 ph LIMITS TLIMIT =120.0 C TLIMIT = 0.0 C TIMELIM.= 0min LIMITS TLIMIT = C LIMITS TLIMIT =120.0 C TLIMIT = 0.0 C TIMELIM.= 0min LIMITS TLIMIT = C LIMITS TLIMIT =120.0 C TLIMIT = 0.0 C TIMELIM.= 0min LIMITS TIMELIM.= 000min A0279 Kuva. 28: Raja-arvojen asetus [LIMITS] 58

59 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Asetus Mahdolliset arvot Näyttö Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus [LIMIT ph] [LIMIT ph] [LIMIT Redox] [LIMIT Redox] 8,50 ph 0,01 ph 0,00 14,00 ylempi raja-arvo, ph-arvo 6,50 ph 0,01 ph 0,00 14,00 alempi raja-arvo, ph-arvo mv mv 1000 mv ylempi raja-arvo, Redox-arvo mv mv 1000 mv alempi raja-arvo, Redox-arvo [HYST.] 0,28 ph 0,01 ph 0,00 14,00 ph:n hystereesi [TLIMIT C] [TLIMIT C] [TLIMIT F] [TLIMIT F] [TIMELIM.] 0 min = POIS 20 mv 1 mv mv 1000 mv Redoxin hystereesi 120,0 C 0,1 C 0,0 C 120,0 C ylempi raja-arvo, korjausarvo C 0,0 C 0,1 C 0,0 C 120,0 C alempi raja-arvo, korjausarvo C 248,0 F 0,1 F 32,0 F 248,0 F ylempi raja-arvo, korjausarvo F 32,0 F 0,1 F 32,0 F 248,0 F alempi raja-arvo, korjausarvo F 1 minuutti Tarkistusaika raja-arvon ylityksen tai alituksen jälkeen, ph / Redox Hystereesi = [HYST.] Jos raja-arvo on alittunut, raja-arvokriteeri nollataan, jos mittausarvo on saavuttanut arvon, joka muodostuu raja-arvosta lisättynä hystereesillä. Jos raja-arvo on ylittynyt, raja-arvokriteeri nollataan, jos mittausarvo on saavuttanut arvon, joka muodostuu raja-arvosta vähennettynä hystereesillä. Jos raja-arvokriteeriä ei [TIMELIM]-prosessin jälkeen enää ole, säätely aktivoituu uudelleen automaattisesti. 59

60 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8.4 Säädön asettaminen [CONTROL] OPERATION ph % 25.0 C LIMIT MENU MENU LIMITS CONTROL INPUT CONTROL PUMP: dosing SET= 7.20 ph TYPE: P CONTROL PUMP: dosing dosing CONTROL PUMP: dosing SET= 7.20 ph TYPE: P CONTROL SET= 7.20 ph CONTROL PUMP: dosing SET= 7.20 ph TYPE: P CONTROL PID TYPE: P manual CONTROL TYPE: P Xp= 1.50pH BASIC= 0% CONTROL Xp= ph CONTROL TYPE: P Xp= 1.50pH BASIC= 0% CONTROL BASIC= +000% CONTROL Xp= 1.50pH BASIC= 0% CHECKTIME= 1min CONTROL CHECKTIME= 001min CONTROL BASIC= 0% CHECKTIME= 1min LIMIT= 87% CONTROL LIMIT= +088% Kuva. 29: Säädön asettaminen [CONTROL] CONTROL CHECKTIME= 1min LIMIT= 87% BOOT DELAY= 10s CONTROL BOOT DELAY = 0010s A

61 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Asetus [PUMP] Mahdolliset arvot Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo annostelu annostelu annostelu Huomautus Yksipuolisen säätelyn suunta 2 [SET] 7,20 ph 0,01 ph 0,00 ph 14,00 ph Asetusarvo ph [SET] 750 mv 1 mv mv 1000 mv Asetusarvo Redox jännite [TYPE] P P Manuaalinen PID Säädintyyppi [ Xp] 1,50 ph 0,01 ph 0,01 ph 70,00 ph P-osuus säätösuureella ph [ Xp] 100 mv 1 mv 1 mv 3000 mv P-osuus säätösuureella Redox [ Ti] 0 s 1 s 0 s 9999 s PID-säädön jälkisäätöaika (0 sekuntia = ei I- osuutta) [ Td] 0 s 1 s 0 s 2500 s PID-säädön odotusaika (0 sekuntia = ei D- osuutta) [BASIC] 1 0 % 1 % % 100 % Peruskuorma [ MANUA 0 % 1 % % 100 % Manuaalinen asetusarvo L] 1 [CHECK TIME] 0 min 1 min 0 min 999 min Säätelyn tarkastusaika 0 minuuttia = pois 61

62 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Asetus Mahdolliset arvot Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus [ LIMIT] 1 0 % 1 % % % Tarkastusajan rajat Ilman peruskuormaa, vain PID-asetusarvo [UUDEL LEEN KÄYNNIS TYKSEN VIIVYTYS] 0 s 1 s 0 s 9999 s Säätelyn viiveaika mittauskohdan käynnistyksen jälkeen. Tänä aikana päälle kytkemisen jälkeen laite vain mittaa, se ei suorita säätelyä. 1 = yksipuolisessa säätelyssä nousevaan suuntaan: % (asetus kohdasta PUMP: dosing ), alaspäinsuunnassa: % (asetus kohdasta PUMP: dosing ). 2 = Muutettaessa annostelusuuntaa kaikki DULCOMETER Compact -säätimen ohjaimet palautetaan valitun annostelusuunnan tehdasasetuksiin. 62

63 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8.5 Tulojen asetus (INPUT) OPERATION ph % 25.0 C LIMIT MENU MENU LIMITS CONTROL INPUT INPUT SENSOR: CHECK: TEMP: ph off auto INPUT SENSOR: ph ORP INPUT SENSOR: CHECK: TEMP: ph off auto INPUT no probe CHECK: off full test < 1 MΏ INPUT SENSOR: CHECK: TEMP: ph off auto INPUT TEMP: off auto manual INPUT UNIT: C CONTACT: pause POL: norm.open INPUT UNIT: C F INPUT UNIT: C CONTACT: pause POL: norm.open INPUT CONTACT: pause hold INPUT UNIT: C CONTACT: pause POL: norm.open INPUT norm.closed POL: norm.open INPUT CONTACT: pause POL: norm.open DELAY OFF= 0s INPUT DELAY OFF= 0000s INPUT INPUT POL: norm.open on DELAY OFF= 0s ALARM: off ALARM : off A0281 Kuva. 30: Tulojen asetus (INPUT) 63

64 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Säätö Mahdolliset arvot Näyttö Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus SENSOR ph ph Prosessisuureet, muutos ph <--> ORP Redox 1. CHECK off off Valvonta-anturi pois < 1 MΩ Anturirikon tarkastus (lasin rikkoutuminen) no probe Paikallaolotarkastus full test Anturirikon tarkastus ja paikallaolotarkastus TEMP off auto Pt 1000 manual manual off Korjaus pois UNIT C C Korjausarvon F yksikkö VALUE 25,0 C 0,1 C 0,0 C 120,0 manuaalinen korjausarvo C VALUE 77,0 F 0,1 F 32 F 248 F manuaalinen korjausarvo F CONTACT pause pause Digitaalisen kontaktitulon hold konfigu raatio POL norm.open norm.open Kontaktitulon norm.close napaisuus d 1. Huomio: Muutettaessa tätä asetusta, kaikki parametrit palautetaan vastaaviin tehdasasetuksiin 64

65 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Säätö Mahdolliset arvot Näyttö Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo DELAY OFF Huomautus 0 s 1 s 0 s 1000 s Kontaktitulon poiskytkentäviive. Kontaktitulon deaktivointia viivytetään tämän ajan verran ALARM OFF ON Hälytysreleen kytkeminen OFF päälle tai pois tilassa PAUSE/HOLD 1. Huomio: Muutettaessa tätä asetusta, kaikki parametrit palautetaan vastaaviin tehdasasetuksiin CHECK = Kun mittaussuure ph on määritetty, voidaan potentiometriseen tuloon liitetty anturi tarkastaa virheiden varalta. Vakioasetuksena tarkastus on deaktivoitu. Anturin rikkoutumisen tarkastus: Anturirikon tarkastuksessa (lasin rikkoutuminen) viallinen anturi tunnistetaan alhaisesta sisävastuksesta. Toimintakuntoiset ph-anturit ovat erittäin korkeaohmisia (sisävastus) ja niissä on suuri MΩ-alue. DULCOMETER Compact -säädin kykenee tunnistamaan rikkoutuneet anturit niiden sisävastuksen perusteella. Jos käytetään erittäin matalaohmisia antureita, tämä toiminto tulisi deaktivoida. Paikallaolotarkastus: Paikallaolotarkastus tunnistaa anturin, jota ei ole liitetty tai jonka johto on rikki. Jos käytetään ph-antureita, jotka voivat toimia koko käyttöalueellaan erittäin korkealla sisävastuksella, tämä toiminto tulisi deaktivoida. 65

66 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8.6 Lähtöjen asetus (OUTPUT) OPERATION ph % 25.0 C LIMIT MENU MENU INPUT OUTPUT DEVICE OUTPUT P-REL: alarm f-rel : dosing PUMPMAX=180/min OUTPUT alarm P-REL: unused dosing limit OUTPUT P-REL: alarm f-rel : dosing PUMPMAX=180/min OUTPUT f-rel: dosing unused OUTPUT 20mA = 14.00pH ERROR: 23mA OUTPUT ERROR: 23mA OUTPUT P-REL: alarm f-rel : dosing PUMPMAX=180/min OUTPUT PUMPMAX= 180 /min OUTPUT 20mA = 14.00pH ERROR: 23mA OUTPUT 20mA= 14.00pH OUTPUT ma OUT: meas val RANGE: 4-20mA 0/4mA= 0.00pH OUTPUTcorr val manual ma OUT: meas val unused off OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT RANGE: ma OUT: ma OUT: meas val 0/4mA= 00.00pH RANGE: 4-20mA 0/4mA= 0.00pH 4-20mA RANGE: 4-20mA 0/4mA= 0.00pH 0-20mA A0282 Kuva. 31: Lähtöjen asetus (OUTPUT) 66

67 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Säätö Mahdolliset arvot P-REL (tehorele) Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus alarm alarm Hälytysrele unused pois dosing PWM-rele limit Raja-arvorele MIN ON 1 10 s 1 s 5 s PERIOD/4 tai 999 DELAY ON DELAY OFF (P-REL = dosing) PERIOD 60 s 1 s 30 s 6000 s PWMohjauksen kierrosaika PWMohjauksen vähimmäispäällekytkentäaika (P-REL = dosing) 0 s 1 s 0 s 9999 s Raja-arvoreleen päällekytkentäviive (P-REL = limit) 0 s 1 s 0 s 9999 s Raja-arvoreleen poiskytkentäviive (P-REL = limit) f-rel dosing dosing Pientehoreleen unused aktivointi (taajuusrele) PUMPMA X 1 1/min Pientehoreleen maksimaalinen iskutaajuus (taajuusrele) 67

68 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Säätö Mahdolliset arvot ma OUT (ma-normisignaalilähdön ilmoitettu koko) Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus meas val off off = pois meas val meas val = mittaussuure corr val corr val = korjaussuure dosing dosing = asetusarvo manual manual = manuaalinen RANGE 4-20 ma 0-20 ma ma-normisignaalilähdön 4-20 ma arvoalue 0/4 ma 2,00 ph 0,01 ph 0,00 ph 14,00 ph ph-arvo määritetty 0/4 ma 20 ma 12,00 ph 0,01 ph 0,00 ph 14,00 ph ph-arvo määritetty 20 ma 0/4 ma 0 mv 1 mv mv 1000 mv Redox-arvo määritetty 0/4 ma 20 ma 1000 mv 1 mv mv 1000 mv Redox-arvo määritetty 20 ma 0/4 ma 0,0 C 0,1 C 0,0 C 120,0 Lämp.arvo määritetty 0/4 ma 20 ma 100,0 C 0,1 C 0,0 C 120,0 Lämp.arvo määritetty 20 ma 0/4 ma 32,0 F 0,1 F 32,0 F 248,0 F Lämp.arvo määritetty 0/4 ma 68

69 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Säätö Mahdolliset arvot Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus 20 ma 212,0 F 0,1 F 32,0 F 248,0 F Lämp.arvo määritetty 20 ma 20 ma % 1 % 10 %/ - 10 % 100 % / % Asetusarvo määritetty 20 ma (0/4 ma on asetettu kiinteästi arvoksi 0 %) VALUE 4,00 ma 0,01 ma 0,00 ma 25,00 ma Manuaalinen virtakatkaisuarvo ERROR off 23 ma Virtakatkaisuarvo virheen sattuessa 23 ma 0/3,6 ma Virtakatkaisuarvo virheen sattuessa 0/3,6 ma off off = vikavirtaa ei aktivoida 1 = Maksimiparametri on PERIOD/4 tai 999, sen mukaan, kumpi on pienempi 2 = Annostelusuunnasta riippuen rajat ovat joko -10 % ja -100 % tai +10 % ja +100 % 69

70 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8.7 DEVICE asetus OPERATION ph % 25.0 C LIMIT MENU MENU INPUT OUTPUT DEVICE DEVICE PASSWORD: **** RESTART DEVICE... DEVICE NEW PASSW. 5000=FREE 5000 DEVICE PASSWORD: **** RESTART DEVICE... RESTART!!! A0283 Kuva. 32: Device-asetus Säätö Mahdolliset arvot Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus Password = ei salasanasuojausta Restart Device Säädin käynnistetään uudelleen 70

71 Säätöparametrit ja toiminnot 9 Säätöparametrit ja toiminnot Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla DULCOMETER Compact Regler -säätimen toimintatilat DULCOMETER Compact Regler -säätimen toimintatilojen prioriteettijärjestys on seuraava: 1. STOP 2. PAUSE/HOLD 3. CAL (kalibrointi) 4. OPERATION (normaalikäyttö) Erityispiirteet: "CAL" (kalibrointi) Säätö toimii peruskuormalla, ma-mittauslähdöt jäädytetään. Uudet virheet tunnistetaan, ne eivät kuitenkaan vaikuta hälytysreleeseen ja ma-lähtöön. Mittaussuureisiin liittyvien virheiden havaitseminen kalibroinnin CAL aikana estetään (esim. LIMIT ) Erityispiirteet: "PAUSE" Säätö kytketään säätösuureelle 0 %. I-osa tallennetaan. Uudet virheet tunnistetaan, ne eivät kuitenkaan vaikuta hälytysreleeseen ja ma-lähtöön. Poikkeustapauksena hälytysrele tilassa PAUSE : Mikäli aktivoitu, tehoreleen kärki menee kiinni tilassa PAUSE (virheilmoitus: CON TACTIN). Erityispiirteet: "HOLD" Säätely ja kaikki muut lähdöt jäädytetään. Uudet virheet tunnistetaan, ne eivät kuitenkaan vaikuta hälytysreleeseen ja ma-lähtöön. Jo olemassa olevien virheiden (esim. vikavirta) vaikutus jää kuitenkin pysymään. Poikkeustapaus hälytysrele: Jäädytetyn hälytysreleen kärki menee kiinni (= ei hälytystä), jos kaikki virheet on kuitattu ja ne ovat poistuneet. Poikkeustapauksena hälytysrele tilassa HOLD : Mikäli aktivoitu, tehoreleen kärki menee kiinni tilassa HOLD (virheilmoitus: CONTACTIN). Erityispiirteet: "STOP" Säätely POIS Uudet virheet tunnistetaan, ne eivät kuitenkaan vaikuta hälytysreleeseen ja ma-lähtöön. STOP -tilassa hälytysrele kytketään pois päältä Tapahtuman "START" erityispiirteet, eli kytkettäessä tilasta "STOP" tilaan "OPE RATION" (normaalikäyttö) Virheiden tunnistus alkaa alusta, kaikki jo havaitut virheet poistetaan. Yleisiä huomioita Jos virheen syy poistuu, virheilmoitus häviää LCD-näytön alatunnisteesta. Jo olemassa olevaan tilaan PAUSE/ HOLD ei vaikuteta kalibroinnilla CAL (kalibrointi). Mikäli kalibroinnin CAL aikana häviää PAUSE/ HOLD -toimintotila, kaikki tilat säilyvät kuitenkin jäädytettyinä CAL -toiminnon loppuun asti 71

72 Säätöparametrit ja toiminnot Mikäli kalibrointi CAL käynnistetään toimintotilassa OPERATION (normaalikäyttö), toimintotila PAUSE/ HOLD ei oteta huomioon kalibroinnin CAL loppuun saakka. Toiminto STOP/START on siitä huolimatta koska tahansa mahdollinen. Hälytys voidaan kuitata ja/tai korjata seuraavasti: Poistamalla kaikki virheen aiheuttajat, painamalla -painiketta sekä painamalla -painiketta kestonäytön ollessa näkyvissä 72

73 Säätöparametrit ja toiminnot 9.2 STOP/START-painike Säätely käynnistetään/pysäytetään -painiketta painamalla. -painiketta voidaan painaa nykyisestä valikosta riippumatta. [STOP]-tila näytetään vain kestonäytössä. OPERATION % 27.1 C LIMIT STOP C % LIMIT A0277 Kuva. 33: -painike Säädin on [STOP]-tilassa, kun se käynnistetään ensimmäisen kerran. Säädin kytkeytyy määritetyissä virheolosuhteissa [STOP]-tilaan. Säätely on silloin pois päältä (= 0 % säätösuure). Jotta virheestä johtuvan käyttötilan [STOP] voi erottaa käyttötilasta [STOP] painikkeen painalluksella, merkinnän [STOP] sijaan näkyviin ilmestyy merkintä [ERROR STOP]. Painikkeen painallus aiheuttaa silloin, että käyttötila [ERROR STOP] muuttuu käyttötilaksi [STOP]. Säädin käynnistyy jälleen painamalla uudelleen -painiketta. [STOP]-tilassa täytyy säädin käynnistää manuaalisesti painamalla Säätimen [STOP] aiheuttaa seuraavat toimenpiteet: -painiketta. Säätely pysäytetään. P-rele, joka toimii raja-arvoreleenä ja PWM-releenä, kytketään virrattomaan tilaan. P-rele, joka toimii hälytysreleenä, vetää (ei hälytystä). Säätimen uudelleenkäynnistyminen aiheuttaa seuraavat toimenpiteet: Jos säädin on [STOP]-tilassa, säädin on käynnistettävä manuaalisesti uudelleen päällekytkemisen jälkeen. Virheiden tunnistus alkaa alusta, kaikki jo havaitut virheet poistetaan. 73

74 Säätöparametrit ja toiminnot 9.3 Imu (PRIME) OPERATION % 12.0 C LIMIT STOP C % LIMIT PRIME C % LIMIT A0359 Kuva. 34: Imu esim. pumpun ilmaamiseksi Kun kestonäyttö on näkyvissä, tiloissa STOP ja OPERATION voidaan imutoiminto PRIME käynnistää painamalla samanaikaisesti painikkeita ja. Tällöin tehorelettä (P-REL) ohjataan säätimen konfiguraatiosta riippuen 100 % osuudella ja taajuusrelettä (f-rel) 80 % osuudella maksimista "PUMPMAX" ja ma-lähdön arvo on 16 ma. Näin on kuitenkin vain, jos lähdöt on määritetty dosing -ohjaimiksi. Tehorele (P-REL) käynnistyy imemisen jälkeen vetäneenä tilassa. Tällä toiminnolla voidaan kuljettaa esim. annosteluaine pumppuun ja siten ilmata annostelujohto. 9.4 Raja-arvon hystereesi Mitt. arvo Raja-arvo ylä "Hysterese" "Hysterese" Raja-arvo ala Raja-arvon ylitys t t A0009_fi Kuva. 35: Hystereesi Raja-arvo ylhäällä = LIMIT Raja-arvo alhaalla = LIMIT Raja-arvojen LIMIT ja LIMIT välinen alue on käytettävissä oleva mittausalue. 74

75 Säätöparametrit ja toiminnot DULCOMETER Compact -säätimessä on kiinteä hystereesi. Mittaussuure ph Redox Hystereesi 0,28 ph 20 mv Hystereesi vaikuttaa rajojen ylityksen poistamissuuntaan, toisin sanoen jos Limit (esim. ph 7,5) ylittyy, rajojen ylityskriteeri poistuu vasta alitettaessa ph 7,22. Raja-arvon Limit hystereesi toimii analogisesti (tällöin hystereesiarvo lisätään raja-arvoon Limit ) esim. Limit ph 4,00, hystereesi ph 0,28, rajojen ylityskriteeri poistuu vasta ylitettäessä ph 4, ph:n lämpötilan korjaussuure Korjaussuure kompensoi aineen lämpötilan vaikutuksen mittausarvoon. Korjaussuure on mitattavan aineen lämpötila. Aineen lämpötilalla on vaikutus siihen pharvoon, joka halutaan mitata. Käyttötavat [off]: Lämpötilan kompensointia ei suoriteta. Mittauksille, jotka eivät vaadi lämpötilan kompensointia. [auto]: DULCOMETER Compact -säädin määrittää liitetyn lämpötila-anturin lämpötilasignaalin. Suoritettaessa mittaus lämpötilaanturilla (Pt1000) (0-120 C) [manual]: Käyttäjän on mitattava mitattavan aineen lämpötila. Määritetty arvo voidaan sitten syöttää näppäimillä: ja parametriksi VALUE DULCOMETER Compact -säätimeen ja tallentaa painikkeella Mittauksissa, joissa mitattavalla aineella on vakiona pysyvä lämpötila, joka on otettava huomioon säädössä. 75

76 Säätöparametrit ja toiminnot 9.6 Mittaussuureen ja korjaussuureen tarkastusaika Virheteksti LIMIT ERR TLIMITERR Kuvaus Mittaussuureen tarkastusaika Korjaussuureen tarkastusaika Jos tarkastusajan kuluessa ei saavuteta kelvollista mittausaluetta, DULCOMETER Compact -säädin käyttäytyy seuraavalla tavalla: LIMIT ERR: Säätely kytketään pois päältä. Vikavirta aktivoidaan, jos lähtö on konfiguroitu mittaussuureen lähdöksi. TLIMITERR: Säätely kytketään pois päältä. Vikavirta aktivoidaan, jos lähtö on konfiguroitu korjaussuureen lähdöksi tai mittaussuureen lähdöksi. Aluksi rajan ylitys on ainoastaan raja-arvon ylitys. Se johtaa VAROITUKSEEN. Kytkettäessä päälle tarkastusaika TIMELIM (> 0 minuuttia), raja-arvoloukkauksesta tulee hälytys. [TLIMITERR]-hälytyksellä säädin kytkee tilaan [STOP]. 9.7 Säätelyn tarkastusaika Säätelyvälin valvonta Tarkastusaika valvoo säätelyväliä. Tarkastusajan avulla voidaan havaita mahdollisesti vialliset anturit. OHJE! Siirtoviiveen määritys Voit määrittää siirtoviiveen vain, jos manuaalinen annostelu ei vaikuta negatiivisesti varsinaiseen prosessiin. Siirtoviiveen määritys Jokaisessa säätelyvälissä on siirtoviive. Siirtoviive on se aika, jonka säätelyväli tarvitsee annostellun kemikaalin aiheuttaman muutoksen määrittämiseen mittausteknisesti. Tarkastusaika on valittava suuremmaksi kuin siirtoviive. Voit määrittää siirtoviiveen annostelupumpun työskennellessä manuaalisessa käyttötilassa esim. annostellen happoa. Sinun täytyy tietää määritetty aika, jonka säätelyväli (eli säätimen, anturin, mittausveden, virtausanturin jne. muodostama kokonaisuus) tarvitsee mittausarvon ensimmäiseen muutokseen annostelun alusta alkaen. Tämä aika on siirtoviive. Tähän määritettyyn siirtoviiveeseen on lisättävä varmuuslisä, esim. 25 %. Tämä varmuuslisä on määritettävä prosessikohtaisesti. Säätösuureen raja-arvo voidaan asettaa parametrilla LIMIT. Jos säätösuure ylittää tämän raja-arvon, ilmoitetaan virhe CHECKTIME (säätelyn tarkastusaika on kulunut loppuun). Säätely kytketään peruskuormalle ja vikavirta aktivoidaan. 76

77 Säätöparametrit ja toiminnot 9.8 Tehorele "P-REL" raja-arvoreleenä Tehorele P-REL voidaan konfiguroida raja-arvoreleeksi. Se vaikuttaa aina vain mittaussuureeseen, jonka rajat asetetaan kohdassa LIMITS. Rele aktivoidaan sekä ylemmän että alemman raja-arvon ylittyessä. Rajojen ylitystä valvotaan jatkuvasti, ja jos tehoreleen ollessa konfiguroituna P- REL= limit raja-arvo alitetaan vähintään kohdassa DELAY ON annetulla sekuntimäärällä, rele vedetään. Jos raja-arvon ylitys poistuu vähintään kohdassa DELAY OFF määritetyn sekuntimäärän ajaksi, raja-arvorele päästetään. Raja-arvorele päästetään aina heti tilassa STOP, käyttäjän suorittaman kalibroinnin yhteydessä, tilassa PAUSE ja tilassa HOLD. 77

78 Säätöparametrit ja toiminnot 9.9 Releen säätö ja toiminnan kuvaus, "rele magneettiventtiilinä" Magn. venttiili ein aus ein aus Jakso t on t on Jakso min. aika t t säätöarvo: 80 % t on Zyklus = 0,80 säätöarvo: 50 % t on jakso = 0,50 A0025_fi Kuva. 36: Magneettiventtiili (= P-REL: dosing) Min. aika [MIN ON] Sykli = [PERIOD] (sekunteina) Magneettiventtiilin kytkentäajat Releen (magneettiventtiilin) kytkentäajat riippuvat syklinajasta, säätösuureesta ja min. aika -asetuksesta (liitetyn laitteen pienin sallittu päällekytkentäaika). Säätösuure määrittää t on /sykli-suhteen ja siten itse päällekytkentäajan. Min. aika vaikuttaa kytkentäaikoihin kahdessa tilanteessa: 78

79 Säätöparametrit ja toiminnot 1. Teoreettinen kytkentäaika < min. aika Jakso Jakso Jakso on min. aika teoreettinen off Jakso Jakso Jakso t on min. aika todellinen off t A0026_fi Kuva. 37: Teoreettinen kytkentäaika < min. aika Min. aika [MIN ON] Sykli = [PERIOD] (sekunteina) DULCOMETER Compact -säädin käynnisty niin monen syklin ajan kuin teoreettisten kytkentäaikojen summa ei ylitä min. aikaa. Sen jälkeen se kytkeytyy päälle tämän aikasumman ajaksi. 2. teoreettinen kytkentäaika > (sykli- min. aika): Jakso Jakso Jakso min. aika on off Jakso Jakso Jakso t teoreettinen on off min. aika t todellinen A0027_fi Kuva. 38: teoreettinen kytkentäaika > (sykli - min. aika) ja laskettu kytkentäaika < sykli Min. aika [MIN ON] Sykli = [PERIOD] (sekunteina) DULCOMETER Compact -säädin kytkeydy päälle niin monen syklin ajan kuin jakson ja teoreettisen kytkentäajan välinen ero ei ylitä min. aikaa. 79

80 Säätöparametrit ja toiminnot 9.10 Hälytysrele Hälytysrele laukaisee tilassa OPERATION (normaalikäyttö), mikäli sattuu virhe, joka on määritetty ERROR -virheenä eikä pelkästään WARNING -varoituksena. Kestonäytön virheilmoitukset ALARM, jotka on merkitty tähdellä, on kuitattava -painikkeella. Hälytys ja häviävät silloin Toimintatapa "Error- Logger" Kolme viimeistä virhettä näytetään. Niistä näytetään, kuinka monta minuuttia sitten ne ovat tapahtuneet. Kun uusi virhe tapahtuu, vanhin virhe poistetaan. Vain sellaiset virheet näytetään, jotka ilmenevät käyttötilassa OPERATION, eli ei käyttötiloissa STOP, CAL (käyttäjäkalibrointi), HOLD tai PAUSE. Vain ERROR -virheet näytetään, ei varoituksia WARNINGS, esim. LIMIT ERR näytetään mutta ei raja-arvoa LIMIT. Jos virhettä on näytetty 999 minuuttia, se häviää automaattisesti kohdasta Error- Logger. Error-Logger -lokia ei tallenneta tai varmisteta virran katketessa. 80

81 Huolto 10 Huolto Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 DULCOMETER Compact -säädin on huoltovapaa DULCOMETER Compact -säätimen sulakkeen vaihto VAROITUS! Sähköjännitteen aiheuttama vaara Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. DULCOMETER Compact -säätimessä ei ole verkkokytkintä Kun säätimen sisäosia huolletaan, säädin on tehtävä jännitteettömäksi ulkoisella kytkimellä tai poistamalla ulkoinen sulake. Sulakkeen vaihto Verkkosulake on laitteen sisäosassa olevassa suljetussa sulakepitimessä. 1. Kytke säädin jännitteettömäksi 2. Avaa säädin ja käännä säädinkotelon yläosa vasemmalle 3. Irrota platinakansi 4. Irrota hienosulake sopivalla työkalulla 5. Asenna uusi hienosulake sopivalla työkalulla 6. Kiinnitä platinakansi 7. Aseta säädinkotelon yläosa ja sulje säädin OHJE! Käytä vain 5 x 20 mm -hienosulakkeita Mahdollinen seuraus: Tuotteen tai sen ympäristössä olevien esineiden vahingoittuminen 5x20 T 0,315 A osanumero

82 Huolto 10.2 Virheilmoitukset ja virheiden poisto Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset diagnosointia varten: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10. Lisätoimenpiteet riippuvat mahdollisten virheenkorjaustoimenpiteiden määrästä ja laadusta. Virheilmoitukset ja virheiden poisto Näyttö Kuvaus/syy Status 1 Tila 2 Mittaussuureen lähtö 3 ph/mv RANGE ph/mv RANGE T RANGE T RANGE CAL ERROR NO PROBE PROBE ERR Peruskuorma CHECK TIME Tulojännite liian alhainen Tulojännite liian korkea Mitattu lämpötila mittausalueen alapuolella Mitattu lämpötila mittausalueen yläpuolella Käytettävissä ei ole kelvollista käyttäjän suorittamaa kalibrointia Jos aktivoitu: phanturinvalvonta ilmoittaa: ei anturia Säädön tarkastusaika kulunut umpeen Error Error Error Error Peruskuorma Peruskuorma Peruskuorma Peruskuorma Vikavirta - Vikavirta - Vikavirta Vikavirta Error Error Error Error Peruskuorma Jos aktivoitu: phanturinvalvonta ilmoittaa: anturirikko Peruskuorma Vikavirta - Vikavirta - Vikavirta - Korjaussuureen lähtö 4 Vikavirta Vikavirta 82

83 Huolto Näyttö Kuvaus/syy Status 1 Tila 2 Mittaussuureen lähtö 3 ma RANGE ma RANGE LIMIT LIMIT T LIMIT T LIMIT LIMIT ERR TLIMITERR NO CAL Käytettävissä ei ole kelvollista käyttäjän suorittamaa kalibrointia CON TACTIN ma-lähtövirtaa rajoitetaan ylhäällä ma-lähtövirtaa rajoitetaan alhaalla Mittaussuure ylittää ylemmän määritetyn rajan Mittaussuure alittaa alemman määritetyn rajan Korjaussuure ylittää ylemmän määritetyn rajan Korjaussuure alittaa alemman määritetyn rajan Asetettu mittaussuureiden rajojen valvonnan tarkastusaika kulunut umpeen Asetettu korjaussuureiden rajojen valvonnan tarkastusaika kulunut umpeen Jos aktivoitu: tehorele on vetäneenä tilassa PAUSE/HOLD Error Error Warning Warning Warning Warning Error Seis Vikavirta - Korjaussuureen lähtö 4 Error Seis Vikavirta Vikavirta Warning Error

84 Huolto 1 = [Status] Virhestatus virheen esiintyessä (Error tarkoittaa: hälytysrele päästetään, * näytetään ennen virheilmoitusta, voidaan kuitata OK:lla) 2 = [Tila] Tuloksena oleva säätimen tila (koskee säätösuuretta ja täten mahd. ma-lähtöä) 3 = [Mittaussuureen lähtö] Virtalähdön seuraus, jos se on asetettu mittaussuureen lähdöksi 4 = [Korjaussuureen lähtö] Virtalähdön seuraus, jos se on asetettu korjaussuureen lähdöksi 84

85 DULCOMETER Compact -säätimen tekniset tiedot 11 DULCOMETER Compact -säätimen tekniset tiedot 11.1 Sallitut ympäristöolosuhteet Suojausluokka (IP) Säädin täyttää suojausluokan IP 67 (seinä-/putkiasennus) tai suojausluokan IP 54 (kytkintauluasennus) vaatimukset. Tämän suojausluokan vaatimukset täyttyvät vain, jos kaikki tiivisteet ja ruuviliitokset on asennettu oikein. Käytön sallitut ympäristöolosuhteet Lämpötila -10 C C Ilmankosteus suhteellinen ilmankosteus < 95 % (ei kondensoiva) Varastoinnin sallitut ympäristöolosuhteet Lämpötila -20 C C Ilmankosteus 11.2 Äänenpainetaso Ei mitattavaa melun muodostusta. suhteellinen ilmankosteus < 95 % (ei kondensoiva) 85

86 DULCOMETER Compact -säätimen tekniset tiedot 11.3 Materiaalien tiedot Osa Kotelon ylä- ja alaosa Kotelonalapuolen takaosan kiinnike Ohjauspaneelin kalvo Tiiviste Kannen ruuvit Profiilitiiviste (kytkintauluasennus) 11.4 Kemiallinen kestävyys Laite kestää normaalia tekniikkatilojen ilmaa Materiaali PC-GF10 PPE-GF20 Polyesterikalvo PET PUR-vaahdotettu Jaloteräs A2 Silikoni 86

87 DULCOMETER Compact -säätimen tekniset tiedot 11.5 Mitat ja paino Laite kokonaisuudessaan: 128 x 137 x 76 mm (L x K x S) Pakkaus: 220 x 180 x 100 mm (L x K x S) Laitteen paino ilman pakkausta: Laitteen bruttopaino pakkauksen kanssa: n. 0,5 kg n. 0,8 kg 87

88 Sähkötiedot 12 Sähkötiedot Verkkoliitäntä Nimellisjännitealue VAC ±10 % Taajuus Virrankulutus Hz ma Verkkoliitäntä on eristetty kaikista kytkentäosista vahvistetulla eristyksellä. Laitteessa ei ole verkkokytkintä, laitesulake on olemassa. Tehorele (P-rele) Kytkinkoskettimen kuormitettavuus 5 A; ei induktiivisia kuormia Ulostulot on eristetty galvaanisesti kaikista kytkentäosista vahvistetulla eristyksellä. Digitaalinen tulo Avoimen virtapiirin jännite Oikosulkuvirta Maks. kytkentätaajuus 15 V DC maks. n. 6 ma Staattinen, kytkentätapahtumille, kuten PAUSE, HOLD, jne. OHJE! Ei jännitteensyöttöä 88

89 Sähkötiedot Ulkoisen puolijohtimen tai mekaanisen kytkimen liittämiseen. ma-ulostulo 0-20 ma 4-20 ma Manuaalinen Virta-alue 0 20,5 ma 3,8 20,5 ma 0-25 ma Virhetapauksessa Maks. reservi Maks. lähtöjännite Ylijännitekesto Tarkkuus 0 tai 23 ma 3,6 tai 23 ma 480 W, jos 20,5 ma 19 V DC ±30 V 0,2 ma Erotettu galvaanisesti kaikista liitännöistä (500 V) mv-tulo Mittausalue Mittaustarkkuus Tulon anturivalvonta (kynnys matalaohminen) (poiskytkettävissä) Tulon anturivalvonta (kynnys korkeaohminen) (poiskytkettävissä) ProMinent ph-antureiden lasiantureiden vastuksen näyttö Ylijännitekesto -1 V V 0 ph ph ±0,25 % alueesta < 500 kw... 1 MΩ (oikosulku) Ei liitettyä ph-anturia MW ±5 V 89

90 Sähkötiedot Pumpun ohjaus (f-rele) Maks. kytkentäjännite: Maks. kytkentävirta: Maks. jäännösvirta (auki): Maks. vastus (suljettu): Maks. kytkentätaajuus (HW) 50 %:n täyttökertoimella 50 V (suojapienjännite) 50 ma 10 ma 60 W 100 Hz Digitaalinen ulostulo OptoMos-releellä, erotettu galvaanisesti kaikista muista liitännöistä. Lämpötilatulo Lämpötilan mittausalue C Mittausvirta Mittaustarkkuus: Ylijännitekesto Oikosulkuvarma n. 1,3 ma ±0,8 % mittausalueesta ±5 V Kyllä Pt1000-lämpötila-anturin liittämiseen 2-johdintekniikalla. Ei erotettu galvaanisesti mvtulosta. 90

91 Varaosat ja lisävarusteet 13 Varaosat ja lisävarusteet Varaosat Osan numero Hienosulake 5x20 T 0,315 A Seinä-/putkikiinnike Suojaliitin yläosa (uramutteri) Mittaussuure-etiketit Kiinnitysnauha DMT Johdon ruuvaussarja DMTa/DXMa (metrinen) Säädinkotelon alaosa (prosessori/piirilevy), täydellinen Laitekoodi DCCA_E_E1... Säädinkotelon yläosa (näyttö/käyttöosa), täydellinen Laitekoodi DCCA_E_E2... Lisävarusteet Osan numero Kytkintauluasennuksen asennussarja Varmuushihna

92 Varaosa-rakenneryhmien vaihto 14 Varaosa-rakenneryhmien vaihto Käyttäjän pätevyys, mekaaninen asennus: koulutettu ammattihenkilöstö, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 Käyttäjän pätevyys, sähköasennus: valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 HUOMIO! Varmuushihna vedonpoistoa varten Mahdollinen seuraus: Esinevahingot. Litteää nauhakaapelia ja sen pesää ei saa kuormittaa mekaanisesti. Sen vuoksi säätimen kytkintaulua asennettaessa on ehdottomasti asennettava varmuushihna (osanumero ) vedonpoistoa varten ja mekaaninen varmistus. Ilman varmuushihnaa litteä nauhakaapeli tai sen pesä voivat vioittua, jos säädinkotelon yläosa putoaa alas Kotelon yläosan vaihto OHJE! Litteän nauhakaapelin pesä Litteän nauhakaapelin pesä on juotettu kiinteästi piirilevyyn. Pesää ei voi irrottaa. Litteän nauhakaapelin irrottamiseksi on pesän salpa (3) avattava, katso Kuva Kuva. 39: Litteän nauhakaapelin irrottaminen 1. Irrota neljä ruuvia ja avaa DULCOMETER Compact -säädin 2. Avaa pesän salpa (3) vasemmalta ja oikealta (nuolet), ja vedä litteä nauhakaapeli (1) pois pesästä. 3. Kantoja (2 ja 4) ei tarvita laitteissa kytkintaulun asennukseen

93 A0351 A0352 Varaosa-rakenneryhmien vaihto Kuva. 40: Poista sarana 4. Irrota ruuvi (2), napsauta sarana irti (1) säädinkotelon alaosasta (nuolet) ja poista sarana. 5. Jos kytkintaulu asennetaan: Poista kaksi ruuvia ja poista vedonpoisto 1. Kuva. 41: Jos kytkintaulu asennetaan: Kiinnitä profiilitiiviste säädinkotelon yläosaan. 6. Jos kytkintaulu asennetaan: Aseta profiilitiiviste (nuoli) tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon yläosan uraan. Kielekkeiden (3) on oltava kuten kuvassa 7. Jos kytkintaulu asennetaan: Kiinnitä vedonpoisto (2) kahdella ruuvilla (1) Kuva. 42: Aseta litteä nauhakaapeli pesään ja lukitse. 8. Aseta litteä nauhakaapeli (1) pesään ja lukitse. 9. Asenna sarana 10. Kiinnitä säädinkotelon yläosa ruuveilla DULCOMETER Compact - säätimen säädinkotelon alaosaan 11. Jos kytkintaulu asennetaan: Tarkasta vielä profiilitiivisteiden kiinnitys. ð Tarkasta vielä tiivisteiden kiinnitys. Jos asennus on nyt suoritettu oikein, saavutetaan suojausluokka IP 67 (seinä-/ putkiasennus) tai IP 54 (kytkinpaneeliasennus) 93

94 Varaosa-rakenneryhmien vaihto 14.2 Kotelon alaosan vaihto (seinä-/putkikiinnike) Säätimen täysi käyttöönotto Kotelon alaosan vaihtamisen jälkeen suoritetaan mittaus- ja säätökohtien täysi käyttöönotto, koska uudelle kotelon alaosalle ei ole määritetty erityisiä asetuksia, vaan siinä on ainoastaan tehdasasetukset. Kuva. 44: Litteän nauhakaapelin irrottaminen 2. Irrota neljä ruuvia ja avaa DULCOMETER Compact -säädin 3. Avaa pesän salpa (3) vasemmalta ja oikealta (nuolet), ja vedä litteä nauhakaapeli (1) pois pesästä. Kantojen (2 ja 4) avulla kotelon puoliskot kohdistetaan toisiinsa A0273 Kuva. 43: Seinä-/putkikiinnikkeen irrottaminen 1. Irrota seinä-/putkikiinnike. Vedä molempia koukkuja (1) ulospäin ja paina ylöspäin. OHJE! Litteän nauhakaapelin pesä Litteän nauhakaapelin pesä on juotettu kiinteästi piirilevyyn. Pesää ei voi irrottaa. Litteän nauhakaapelin irrottamiseksi on pesän salpa (3) avattava, katso Kuva. 39 Kuva. 45: Poista sarana 4. Irrota ruuvi (2), napsauta sarana irti (1) säädinkotelon alaosasta (nuolet) ja poista sarana. 5. Merkitse asennetut kaapeliliittimet niin, että ne eivät sekoitu keskenään, ja poista kaapeli kotelon alaosasta. 94

95 Varaosa-rakenneryhmien vaihto Uuden säätimen alaosan esivalmistelu Kuva. 46: Kierrereikien murtaminen 6. Suuri ruuviliitos (M 20 x 1,5) Pieni ruuviliitos (M 16 x 1,5) Murra niin monta kierrereikää säädinkotelon alaosa alapintaan kuin on tarpeen. Kaapelin ja ruuviliitosten asennus 7. Työnnä johdot niille tarkoitettuihin supisteholkkeihin 8. Aseta supisteholkit ruuviliitoksiin 9. Vie johdot säätimeen 10. Liitä johdot kytkentäkaaviossa esitetyllä tavalla 11. Ruuvaa tarvittavat ruuviliitokset paikoilleen ja kiristä. 12. Kiristä ruuviliitosten kiinnitysruuvit niin kireälle, että ne ovat tiiviitä Säätimen asentaminen uudelleen 13. Asenna sarana A0272 Kuva. 47: Kiinnitä litteä nauhakaapeli 14. Aseta litteä nauhakaapeli (1) pesään ja lukitse. Kantojen (2 ja 4) avulla kotelon puoliskot kohdistetaan toisiinsa. 15. Kiinnitä säädinkotelon yläosa ruuveilla DULCOMETER Compact - säätimen säädinkotelon alaosaan 16. Tarkasta vielä tiivisteiden kiinnitys. Vain kun asennus on oikein, saavutetaan suojausluokka IP 67 (seinä-/ putkiasennus) 1 3 Kuva. 48: Ripusta DULCOMETER Compact -säädin ja kiinnitä 2 A

96 A0352 Varaosa-rakenneryhmien vaihto 17. Ripusta DULCOMETER Compact -säädin ylhäältä (1) seinä-/putkikiinnikkeeseen ja paina sitä kevyesti seinä-/putkikiinnikettä (2) vasten. Paina sitten ylöspäin (3), kunnes DULCOMETER Compact -säädin loksahtaa paikoilleen Kotelon alaosan vaihto (kytkintaulun asennus) Säätimen täysi käyttöönotto Kotelon alaosan vaihtamisen jälkeen suoritetaan mittaus- ja säätökohtien täysi käyttöönotto, koska uudelle kotelon alaosalle ei ole määritetty erityisiä asetuksia, vaan siinä on ainoastaan tehdasasetukset. OHJE! Litteän nauhakaapelin pesä Litteän nauhakaapelin pesä on juotettu kiinteästi piirilevyyn. Pesää ei voi irrottaa. Litteän nauhakaapelin irrottamiseksi on pesän salpa (3) avattava, katso Kuva Kuva. 49: Irrota litteä nauhakaapeli pesästä 1. Irrota neljä ruuvia ja avaa DULCOMETER Compact -säädin 2. Avaa pesän salpa vasemmalta ja oikealta, ja vedä litteä nauhakaapeli (1) pois pesästä. 96

97 A0351 Varaosa-rakenneryhmien vaihto Uuden säätimen alaosan esivalmistelu Kuva. 50: Poista sarana 3. Irrota ruuvi (2), napsauta sarana irti (1) säädinkotelon alaosasta (nuolet) ja poista sarana Kuva. 52: Kierrereikien murtaminen 8. Suuri ruuviliitos (M 20 x 1,5) Pieni ruuviliitos (M 16 x 1,5) A Kuva. 51: Vedonpoiston irrottaminen 4. Irrota vedonpoisto (2). Poista tätä varten ruuvit (1). 5. Tarkasta profiilitiiviste (nuoli), profiilitiivisteen täytyy olla tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon yläosan urassa. Kielekkeiden (3) on oltava kuten kuvassa 6. Irrota säädinkotelon alaosa (3 kiinnitysruuvia) 7. Merkitse asennetut kaapeliliittimet niin, että ne eivät sekoitu keskenään, ja poista kaapeli kotelon alaosasta. Murra niin monta kierrereikää säädinkotelon alaosa alapintaan kuin on tarpeen. Kaapelin ja ruuviliitosten asennus 9. Työnnä johdot niille tarkoitettuihin supisteholkkeihin 10. Aseta supisteholkit ruuviliitoksiin 11. Vie johdot säätimeen 12. Liitä johdot kytkentäkaaviossa esitetyllä tavalla 13. Ruuvaa tarvittavat ruuviliitokset paikoilleen ja kiristä. 14. Kiristä ruuviliitosten kiinnitysruuvit niin kireälle, että ne ovat tiiviitä 97

98 A0360 A0351 A0352 Varaosa-rakenneryhmien vaihto Säätimen asentaminen uudelleen 17. Aseta profiilitiiviste (nuoli) tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon yläosan uraan. Kielekkeiden (3) on oltava kuten kuvassa 18. Kiinnitä vedonpoisto (2) kahdella ruuvilla (1). 19. Asenna sarana Kuva. 53: Kiinnitä profiilitiiviste säädinkotelon alaosaan. 15. Murra kannat pihdeillä. Niitä ei tarvita kytkintaulun kokoamisessa. Aseta profiilitiiviste tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon alaosan päälle. Kielekkeiden (1) on oltava kuten kuvassa ð Profiilitiivisteen tulee peittää kotelon yläreuna tasaisesti. 16. Aseta DULCOMETER Compact - säätimen säädinkotelon alaosa sisään aukkoon takaa päin profiilitiivisteen kanssa ja kiinnitä se kolmella ruuvilla Kuva. 55: Aseta litteä nauhakaapeli pesään ja lukitse. 20. Aseta litteä nauhakaapeli (1) pesään ja lukitse. 21. Kiinnitä säädinkotelon yläosa ruuveilla DULCOMETER Compact - säätimen säädinkotelon alaosaan 22. Tarkasta vielä profiilitiivisteiden kiinnitys. ð Jos asennus on nyt suoritettu oikein, saavutetaan kytkintauluasennuksessa suojausluokka IP Kuva. 54: Kiinnitä profiilitiiviste säädinkotelon yläosaan. 98

99 Noudatetut standardit ja vaatimustenmukaisuusvakuutus 15 Noudatetut standardit ja vaatimustenmukaisuusvakuutus Säätimen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy ladattavaksi kotisivuilta. EN Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi) EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) EN Turvallisuusvaatimukset sähköisille mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteille, osa 1: Yleiset vaatimukset EN Sähköiset mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteet - EMC-vaatimukset (luokan A ja luokan B-laitteet) 99

100 Vanhojen osien hävitys 16 Vanhojen osien hävitys Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 OHJE! Vanhojen osien hävitysmääräykset Huomioi voimassa olevat kansalliset määräykset ja asetukset Valmistaja ottaa vanhat desinfioidut laitteet vastaan lähettäjän maksaessa lähetyksen postimaksun. Laite on desinfioitava ennen sen lähettämistä. Vaaralliset aineet on tällöin poistettava kokonaan. Noudata annosteluaineen käyttöturvallisuustiedotetta. Desinfiointitodistus löytyy ladattavaksi kotisivuilta. 100

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: Kloori

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: Kloori Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: Kloori FI A1000 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta

Lisätiedot

DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia

DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia varten A0569 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä

Lisätiedot

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: konduktiivinen johtokyky

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: konduktiivinen johtokyky Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: konduktiivinen johtokyky FI A1700 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa A1111 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW ASENNUSOPAS 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Sisällys Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät yksikön. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle. Laitteiden tai

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje DULCOMETER D1C

Käyttöohje DULCOMETER D1C Käyttöohje DULCOMETER D1C osa 2 : Asetukset ja käyttö, johtokykysäädin D1C2-Leit.-001-D Conductivity 100 µs/cm DULCOMETER STOP START Lue käyttöohje huolellisesti! Älä heitä pois! Takuu ei kata käyttövirheestä

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68

KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68 KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68 LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA! SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE! ART.: PAINOS : 80661809 07/2015 - Alkuperäisen käyttöohjeen käännös - Koneen

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava ovikoje yhden painikkeen moduulilla 1266 65/66/67 Pinta-asennettava ovikoje kolmen painikkeen moduulilla 1267 65/66/67 Pinta-asennettava ovikoje 2 x kolmen painikkeen

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

Pikakäynnistys. Sensoface-ilmaisin (anturin tila) Näyttö A-anturi / B-anturi. Kellonaika Käyttötapa-ilmaisin (Mittaus) Mittausyksikkö Lämpötila

Pikakäynnistys. Sensoface-ilmaisin (anturin tila) Näyttö A-anturi / B-anturi. Kellonaika Käyttötapa-ilmaisin (Mittaus) Mittausyksikkö Lämpötila Pikakäynnistys Kun virta on kytketty päälle, siirtyy laite automaattisesti käyttötapaan "Mittaus". Siirtyminen käyttötapaan Mittaus toisesta käyttötavasta (esim. diagnoosi, huolto): Paina meas-painikettapitkään

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta!

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 Sisällysluettelo Mitä AirPatrol WiFi tekee? 3 Valot ja painikkeet 4 WiFi-verkosto 5 AirPatrol WiFin asennus 6 Käskyjen lähettäminen 24 Lisää / poista suosikkeja 25 Asetusvalikko

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko.

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko. HI98127 / Tekniset tiedot Mittausalue HI98127-2,0...16,0 ph -2,00...16,00 ph Lämpötila -5...+60 C Resoluutio HI98127 0,1 ph 0,01 ph Lämpötila 0,1 C Tarkkuus HI98127 ± 0,1 ph ± 0,001 ph Lämpötila ± 0,5

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M V1.0.7 (31.10.2013) 1 (5) YHTEENSOPIVT TUOTTEET TEHR LU TEHR LU-PU TEHR- TEHR--PU TEKNISET TIEOT Käyttöjännite Virrankulutus ittausalue (valitaan jumppereilla) Toiminnot Optiot Lähdöt Tiedonsiirto Tarkkuus

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

KORJAUSOHJE. Biomatic eletroniikan vaihto

KORJAUSOHJE. Biomatic eletroniikan vaihto KORJAUSOHJE Biomatic eletroniikan vaihto SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Ohjauspanelin vaihto... 3-4 Ohjauskortin vaihto...5 Prosessorin vaihto...6 Näyttökortin vaihto...7 Ylilämpösuojien vaihto... 8-9 J2 johdon

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet 1 Lämpötilamittarit Fortum Fiksu -järjestelmään kytkettävä paristokäyttöinen lämpötilamittari mittaa lämpötilaa ja lähettää tiedot langattomasti

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot