DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox FI A0206 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista. Uusin versio käyttöohjeesta on saatavilla verkkosivultamme. Osan numero: BA DM /15 FI

2 Täydentävät ohjeet Yleinen tasa-arvoinen käsittely Tässä asiakirjassa pyritään asiasisällön ymmärtämisen helpottamiseksi noudattamaan samaa kaavaa, kun puhutaan ihmisistä. Naisista ja miehistä puhutaan samalla tavalla (kääntäjän huomautus: Täydentävät ohjeet Lue täydennetyt ohjeet läpi. Lisätiedot tämä koskee lähinnä kieliä, joissa naisten ja miesten välillä tehdään ero puhuttaessa yksikön kolmannessa persoonassa). Pyydämme naispuolisia lukijoita ymmärtämään tämän yksinkertaistuksen. Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeisiin sisältyy riskitilanteiden täydellinen kuvaus, katso Ä Luku 2.1 Turvaohjeiden merkintä sivulla 8 Käsittelyohjeiden, hakemistojen, luetteloiden, tulosten ja muiden elementtien korostamiseen voidaan tässä asiakirjassa käyttää seuraavia merkintöjä: Muut merkinnät Merkintä Kuvaus Käsittely vaihe vaiheelta Käsittelyn tulos Linkit elementteihin tai tässä ohjeessa tai oheisissa asiakirjoissa oleviin kappaleisiin Luettelo ilman määritettyä järjestystä [Painike] Näyttö/ käyttöliittymä TUNNUSLUKU Näyttöelementit (esim. merkkivalot) Käyttöelementit (esim. painikkeet, kytkimet) Näyttöruudun elementit (esim. painikekentät. toimintopainikkeiden varaukset eri toiminnoille) Ohjelmistoelementtien tai tekstien esitys 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitekoodi Johdanto Turvaohjeiden merkintä Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset Turvallisuus ja vastuu Yleiset turvaohjeet Määräystenmukainen käyttö Toiminnan kuvaus Kulkukaavio Ensimmäisen tason valikoiden yleiskuvaus Asennus ja säätö Toimituskokoonpano Asennus (mekaaninen) Seinäasennus Putkiasennus Kytkintauluasennus Sähköasennus Johdon läpimitat ja johdonpääholkit Koaksiaalikaapelin asennus suojaliittimeen XE Sähköasennus Induktiivisten kuormien kytkeminen Käyttöönotto Ensimmäinen käyttöönotto Mittaussuureen valinta Säädön asettaminen käyttöönoton yhteydessä Käyttökaavio Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Näytön kontrastin asetus Kestonäyttö Info-näyttö Salasana Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot ph-anturin kalibrointi (CAL)

4 Sisällysluettelo 8.2 Redox-anturin tasaus (CAL) Raja-arvojen asetus [LIMITS] Säädön asettaminen [CONTROL] Tulojen asetus (INPUT) Lähtöjen asetus (OUTPUT) DEVICE asetus Säätöparametrit ja toiminnot DULCOMETER Compact Regler -säätimen toimintatilat STOP/START-painike Imu (PRIME) Raja-arvon hystereesi ph:n lämpötilan korjaussuure Mittaussuureen ja korjaussuureen tarkastusaika Säätelyn tarkastusaika Tehorele "P-REL" raja-arvoreleenä Releen säätö ja toiminnan kuvaus, "rele magneettiventtiilinä" Hälytysrele Toimintatapa "Error-Logger" Huolto DULCOMETER Compact -säätimen sulakkeen vaihto Virheilmoitukset ja virheiden poisto DULCOMETER Compact -säätimen tekniset tiedot Sallitut ympäristöolosuhteet Äänenpainetaso Materiaalien tiedot Kemiallinen kestävyys Mitat ja paino Sähkötiedot Varaosat ja lisävarusteet Varaosa-rakenneryhmien vaihto Kotelon yläosan vaihto Kotelon alaosan vaihto (seinä-/putkikiinnike) Kotelon alaosan vaihto (kytkintaulun asennus) Noudatetut standardit ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

5 Sisällysluettelo 16 Vanhojen osien hävitys Hakemisto

6 Laitekoodi 1 Laitekoodi DCCa DULCOMETER Compact, Asennustapa E Varaosien rakenneryhmät W Seinä-/putkiasennus IP 67 S Sis. asennussarjan kytkinpaneeliasennusta varten IP 54 Versio 00 ProMinent -logon kanssa E1 E2 Varaosa-rakenneryhmä, säädinkotelon alaosa (prosessori/piirilevy), täydellinen Varaosa-rakenneryhmä, säädinkotelon yläosa (näyttö/käyttöosa), täydellinen Käyttöjännite V, 48/63 Hz Mittaussuure C0 PR L3 L6 Vapaa kloori ph / Redox (vaihdettava) Konduktiivinen johtokyky (nimeke: COND_C) Induktiivinen johtokyky (nimeke: COND_I) Laitteistolaajennus 0 Ei mitään Hyväksynnät 01 CE (vakio) Sertifikaatit 0 ei mitään Käyttöohjeen kieli DE saksa KR korea 6

7 Laitekoodi DCCa DULCOMETER Compact, EN englanti LT liettua ES espanja LV latvia IT italia NL hollanti FR ranska PL puola FI suomi PT portugali BG bulgaria RO romania ZH kiina SV ruotsi CZ tšekki SK slovakki EL kreikka SL sloveeni HU unkari RU venäjä JA japani TH thai 7

8 Johdanto 2 Johdanto Tiedot ja toiminnot Tässä käyttöohjeessa kuvataan DULCOMETER Compact -säätimen (mittaussuure: ph/redox) tekniset tiedot ja toiminnot. 2.1 Turvaohjeiden merkintä Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot. Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset turvaohjeet, ja se on jaettu selkeisiin toimintavaiheisiin. Turvaohjeet ja ohjeet jakautuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Tässä käytetään erilaisia kuvamerkkejä tilanteen mukaan. Tässä esitetyt kuvamerkit ovat vain esimerkkejä. VAARA! Vaaran tyyppi ja lähde Seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Vaara! Kuvaa välittömästi uhkaavaa vaaraa. Kun tätä ei vältetä, seurauksena ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. VAROITUS! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varoitus! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. HUOMIO! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Kevyet tai vähäiset vammat. Omaisuusvahingot. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varo! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vähäiset vammat. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena omaisuusvahingoista. 8

9 Johdanto OHJE! Vaaran tyyppi ja lähde Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Ohje! Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, tuote tai jokin osa sen ympäristöstä voi vaurioitua. Tiedon tyyppi Käyttövinkkejä ja lisätietoja. Tiedon lähde. Lisätoimenpiteet. Tietoa! Kuvaa käyttövinkkejä ja muita erityisen hyödyllisiä tietoja. Tämä ei ole vaarallisen tai haitallisen tilanteen huomiosana. 9

10 Johdanto 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset VAROITUS! Loukkaantumisvaara, jos henkilöstö ei ole riittävän pätevää! Laitteiston/laitteen omistaja vastaa siitä, että pätevyysvaatimuksia noudatetaan. Jos epäpätevät henkilöt työskentelevät laitteen parissa tai oleskelevat laitteen vaarallisilla alueilla, on olemassa vakavien vammautumisten ja esinevahinkojen vaara. Kaikki työt on sen vuoksi uskottava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että epäpätevät henkilöt eivät pääse vaarallisille alueille. Koulutus opastettava henkilö koulutettu käyttäjä koulutetut ammattihenkilöt Määritelmä Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Koulutettuina käyttäjinä pidetään henkilöitä, jotka täyttävät opastetun henkilön vaatimukset ja ovat sen lisäksi suorittaneet ProMinentin tai sen valtuuttaman kumppanin järjestämän laitekohtaisen koulutuksen. Ammattihenkilöt ovat henkilöitä, jotka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Ammatillisen koulutuksen suorittamisena voidaan pitää myös useita vuosia kestänyttä menestyksellistä toimintaa kyseisissä työtehtävissä. 10

11 Johdanto Koulutus valtuutetut sähköasentajat asiakaspalvelu Määritelmä Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka ProMinent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. Huomautus koneen haltijalle Noudata voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvateknisiä sääntöjä! 11

12 Turvallisuus ja vastuu 3 Turvallisuus ja vastuu 3.1 Yleiset turvaohjeet VAROITUS! Sähköä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Toimenpiteet: Irrota verkkopistoke ennen avaamista. Vaurioituneet, vialliset tai muutetut laitteet tehdään jännitteettömiksi irrottamalla verkkopistoke. VAROITUS! Luvaton käyttö! Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Toimenpiteet: Varmista laite luvattoman käytön varalta. VAROITUS! Käyttövirhe! Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Salli laitteen käyttö vain riittävän pätevälle ja asiantuntevalle henkilökunnalle. Ota huomioon myös säädinten ja asennusvarusteiden sekä muiden mahdollisesti käytössä olevien laitteiden, kuten antureiden, annosteluveden pumpun, käyttöohjeet. Operaattori on vastuussa henkilökunnan pätevyydestä. HUOMIO! Sähköhäiriöt Mahdollinen seuraus: Omaisuusvahinko ja laitehäiriö. Verkkojohdinta tai datajohdinta ei saa asentaa yhteen häiriöitä aiheuttavien johdinten kanssa. Toimenpiteet: Vastaavien häiriönpoistotoimenpiteiden suoritus. 12

13 Turvallisuus ja vastuu OHJE! Asianmukainen käyttö Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Laitetta ei ole tarkoitettu kaasumaisten tai kiinteiden aineiden mittaukseen tai säätöön. Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa sekä yksittäiskomponenttien käyttöohjeissa määritettyjen teknisten tietojen ja erittelyjen mukaisesti. OHJE! Moitteeton anturitoiminto / sisäänajoaika Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Virheetön mittaus ja annostus ovat mahdollisia vain moitteettomalla anturitoiminnolla. Antureiden sisäänajoaikoja on ehdottomasti noudatettava. Sisäänajoajat on otettava huomioon käyttöönottotoimenpiteiden suunnittelussa. Anturin sisäänajo voi kestää kokonaisen työpäivän. Anturin käyttöohje on otettava huomioon. OHJE! Moitteeton anturitoiminto Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Virheetön mittaus ja annostus ovat mahdollisia vain moitteettomalla anturitoiminnolla. Anturi on testattava ja kalibroitava säännöllisesti. OHJE! Säätöpoikkeamien asettuminen Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tätä säädintä ei voi käyttää säätöpiireissä, joissa tarvitaan nopeaa asettumista (< 30 s). 3.2 Määräystenmukainen käyttö OHJE! Säätöpoikkeamien säätely Tuotteen tai sen ympäristössä olevien esineiden vahingoittuminen Säädintä voidaan käyttää prosesseissa, jotka vaativat säätöä >30 sekunnissa 13

14 Turvallisuus ja vastuu OHJE! Määräystenmukainen käyttö Laitetta ei ole tarkoitettu nestemäisten aineiden mittaamiseen ja säätelyyn. Mittaussuure on merkitty säätimeen ja se on ehdottomasti sitova. Laitetta saa käyttää vain noudattaen tässä käyttöohjeessa ja yksittäisten komponenttien (kuten esim. anturit, lisälaitteet, kalibrointilaite, annostelupumppu jne.) käyttöohjeissa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. Kaikki muu käyttö tai muuntelu on kielletty. 14

15 Toiminnan kuvaus 4 Toiminnan kuvaus Toiminnan lyhyt kuvaus DULCOMETER Compact -säädin mittaussuureille ph ja Redox tarjoaa perustoiminnot vedenkäsittelylaitoksissa käytettäviin sovelluksiin. Sen kiinteästä konfiguraatiosta löytyvät seuraavat ominaisuudet: Mittaussuureet ph ja Redox (valittavissa DULCOMETER Compact -säätimessä) Käyttökielestä riippumaton käyttö (lyhenteiden käyttö, kuten [INPUT], [OUTPUT], [CONTROL], [ERROR]) Valaistu näyttö 3 valodiodia osoittavat käyttötilat ([f-rel] aktiivinen, [P-REL] aktiivinen, Error) ph-anturivalvonta Säätelytapa P tai PID Valittava säätelysuunta (mittausarvon nostaminen tai laskeminen) Pulssitaajuusrele [f-rel] annostelupumpun ohjaukseen Tehorele [P-REL], konfiguroitavissa hälytykseksi, raja-arvoksi tai annostelupumpun pulssimoduloiduksi ohjauslähdöksi Analoginen lähtö 0/4 20 ma, konfiguroitavissa mittausarvoksi tai korjaussuureeksi Imutoiminto kaikille säätölaitteille Digitaalitulo DULCOMETER Compact -säätimen kauko-ohjattuun pysäyttämiseen tai näyteveden rajaarvokontaktin prosessointiin Lämpötila-anturitulo (Pt 1000) pharvon lämpötilakompensaatiota varten Suojausluokka IP67 (seinä-/putkiasennus), suojausluokka IP54 (kytkintauluasennus) Sovellukset: Jäteveden käsittely Juomaveden käsittely Uima-allasveden käsittely 15

16 Toiminnan kuvaus 4.1 Kulkukaavio Kontaktitulo PAUSE / HOLD Tulolämpötila korjaussuureena Anturin tulomittausarvo Korjaus Korjattu mittausarvo STOP START Säätely (P tai PID) Raja-arvon valvonta Korjausarvo Mittausarvo Säätösuure Manuaalinen ma Imu 16 ma Säätösuure (annosteluiskut) Imu 80 % maksimista PUMPMAX Limit Säätösuure (PWM) hälytys Imu 100 % ma-ulostulo Taajuusrele (f-rel) (annostelupumppu) Tehorele (P-REL) Toiminto riippuu konfiguraatiosta Kuva. 1: Kulkukaavio Toiminto riippuu konfiguraatiosta A

17 Toiminnan kuvaus 4.2 Ensimmäisen tason valikoiden yleiskuvaus CAL ph CAL OPERATION ph % 80.0 C LIMIT STOP START STOP C ph % LIMIT MENU ESC ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT LIMITS SETUP ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT CONTROL SETUP ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT INPUT SETUP ESC MENU CONTROL INPUT OUTPUT OUTPUT SETUP ESC MENU INPUT OUTPUT DEVICE DEVICE SETUP A0276 Kuva. 2: Ensimmäisen tason valikoiden yleiskuvaus, esimerkkinä ph Näyttö Valintapainike: Viittaus Toiminta OPERATION ph % 80.0 C LIMIT A0329 Ä Luku 7 Käyttökaavio sivulla 43 Vaihtaa kalibrointivalikkoon. 17

18 A0332 A0326 A0327 A0328 Toiminnan kuvaus Näyttö Valintapainike: Viittaus Toiminta CAL ph ZERO 0.00 mv OK SLOPE mv/ph OK CAL=START Ä Luku 8.1 phanturin kalibrointi (CAL) sivulla 48 Kalibrointivalikko mahdollistaa säätimen ja anturin tasauksen. OPERATION ph % 80.0 C LIMIT A0329 Pysäyttää/käynnistää säätö- ja annostelutoiminnon. STOP C ph % LIMIT A0333 Ä Luku 9.2 STOP/ START-painike sivulla 73 Painettaessa STOP-painiketta säätö pysähtyy. STOP-painiketta voidaan painaa senhetkisestä valikosta riippumattomasti. STOP-tila näytetään vain kestonäytössä. OPERATION ph % 80.0 C LIMIT A0329 Ä Luku 7.3 Kestonäyttö sivulla 45 Vaihtaa kestonäytöstä asetusvalikkoon. MENU LIMITS CONTROL INPUT Ä Luku 8.3 Rajaarvojen asetus [LIMITS] sivulla 58 Mahdollistaa raja-arvovalvonnan raja-arvojen asettamisen. MENU LIMITS CONTROL INPUT Ä Luku 8.4 Säädön asettaminen [CONTROL] sivulla 60 Mahdollistaa säädön parametrien asettamisen. MENU LIMITS CONTROL INPUT Ä Luku 8.5 Tulojen asetus (INPUT) sivulla 63 Mahdollistaa mittausarvotulon parametrien asettamisen. 18

19 A0330 A0331 Toiminnan kuvaus Näyttö Valintapainike: Viittaus Toiminta MENU CONTROL INPUT OUTPUT Ä Luku 8.6 Lähtöjen asetus (OUTPUT) sivulla 66 Mahdollistaa ma-lähdön parametrien asettamisen. MENU INPUT OUTPUT DEVICE Ä Luku 8.7 DEVICE asetus sivulla 70 Mahdollistaa salasanan ja säätimen [RESTART]-toiminnon asettamisen. 19

20 Asennus ja säätö 5 Asennus ja säätö Käyttäjän pätevyys, mekaaninen asennus: koulutettu ammattihenkilöstö, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 Käyttäjän pätevyys, sähköasennus: valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 HUOMIO! Mahdollinen seuraus: Esinevahingot. Kotelon etu- ja takaosan välinen sarana kestää vain vähän mekaanista kuormitusta. Pitele työskenneltäessä kiinni DULCOMETER Compact -säätimen kotelon yläosasta. HUOMIO! Varmuushihna vedonpoistoa varten Mahdollinen seuraus: Esinevahingot. Litteää nauhakaapelia ja sen pesää ei saa kuormittaa mekaanisesti. Sen vuoksi säätimen kytkintaulua asennettaessa on ehdottomasti asennettava varmuushihna (osanumero ) vedonpoistoa varten ja mekaaninen varmistus. Ilman varmuushihnaa litteä nauhakaapeli tai sen pesä voivat vioittua, jos säädinkotelon yläosa putoaa alas. OHJE! Asennuspaikka ja ehdot Säädin täyttää suojausluokan IP 67 (seinä-/putkiasennus) tai suojausluokan IP 54 (kytkintauluasennus) vaatimukset. Tämän suojausluokan vaatimukset täyttyvät vain, jos kaikki tiivisteet ja ruuviliitokset on asennettu oikein. Sähköasennuksen saa suorittaa vasta mekaanisen asennuksen jälkeen Varmista, että käytössä tarvittaviin ohjaimiin yms. pääsee helposti käsiksi Turvallinen ja värinätön kiinnitys Vältä suoraa auringonvaloa Sallittu säätimen ympäristön lämpötila asennuspaikalla: , kun suhteellinen ilmankosteus on korkeintaan 95% (ei kondensoiva) Huomioi liitettyjen antureiden ja muiden komponenttien sallitut ympäristön lämpötilat Säädin soveltuu käytettäväksi vain suljetuissa tiloissa. Ulkokäytössä säädin on suojattava sopivalla ympäristön vaikutuksilta suojaavalla suojarakenteella Näytönluku- ja käyttöpaikka Asenna laite näytönluvun ja käytön kannalta suotuisaan paikkaan (mieluiten silmien korkeudelle) 20

21 Asennus ja säätö Asennuspaikka Jätä johdolle riittävästi tilaa Pakkausmateriaali Hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti. Kaikissa pakkauksen osissa on kierrätysmerkki. 21

22 Asennus ja säätö 5.1 Toimituskokoonpano Seuraavat osat sisältyvät DULCOMETER Compact -säätimen vakiotoimituksen kokoonpanoon. Nimike Lukumäärä Laite asennettu 1 Johdon ruuvaussarja DMTa/DXMa (metr.) 1 Käyttöohje Asennus (mekaaninen) DULCOMETER Compact -säädin soveltuu asennettavaksi seinään, putkeen tai kytkintauluun. Asennusmateriaali (sisältyy toimituksen sisältöön): Nimike Lukumäärä Seinä-/putkikiinnike 1 Pyöreäpäiset ruuvit 5x45 mm 2 Aluslevyt Tulppa Ø 8 mm, muovi Seinäasennus Asennus (mekaaninen) 22

23 Asennus ja säätö 6. Ripusta DULCOMETER Compact -säädin ylhäältä seinä-/putkikiinnikkeeseen ja paina sitä kevyesti seinä-/putkikiinnikettä vasten. Paina sitten ylöspäin, kunnes DULCOMETER Compact -säädin loksahtaa paikoilleen. 2 1 A0273 Kuva. 3: Seinä-/putkikiinnikkeen irrottaminen 1. Irrota seinä-/putkikiinnike. Vedä molempia koukkuja (1) ulospäin ja paina ylöspäin. 2. Käännä seinä-/putkikiinnike pois (2) ja irrota vetämällä alaspäin. 3. Piirrä kaksi reiän paikkaa viistosti toisiinsa nähden ja käytä seinä-/putkikiinnikettä poraussabluunana. 4. Poraa reiät: Ø 8 mm, s = 50 mm A0274 Kuva. 4: Ruuvaa seinä-/putkikiinnike ja aluslevyt kiinni. 5. Ruuvaa seinä-/putkikiinnike ja aluslevyt kiinni. 23

24 Asennus ja säätö Putkiasennus Asennus (mekaaninen) 1 Putken halkaisija Putken halkaisija: 25 mm - 60 mm. 2 3 A Kuva. 5: Seinä-/putkikiinnikkeen irrottaminen 1. Irrota seinä-/putkikiinnike. Vedä molempia koukkuja (1) ulospäin ja paina ylöspäin. 2. Käännä seinä-/putkikiinnike pois (2) ja irrota vetämällä alaspäin. 3. Kiinnitä seinä-/putkikiinnike nippusiteillä (tai putkikiinnikkeillä) putkeen. A0273 Kuva. 6: Ripusta DULCOMETER Compact -säädin ja kiinnitä. 4. Ripusta DULCOMETER Compact -säädin ylhäältä (1) seinä-/putkikiinnikkeeseen ja paina sitä kevyesti seinä-/putkikiinnikettä (2) vasten. Paina sitten ylöspäin (3), kunnes DULCOMETER Compact -säädin loksahtaa paikoilleen. 24

25 Asennus ja säätö Kytkintauluasennus Asennussetti DULCOMETER Compact -säätimen kytkintauluasennukseen: Tilausnumero Nimike Yksittäinen poraussabluuna PT-ruuvi (3,5 x 22) 3 Profiilitiivisteet 2 Vedonpoistonauha DF3/DF4 1 PT-ruuvi (3,5 x 10) 2 Lukumäärä Yksittäiset osat on pakattu läpinäkyvään pussiin / asennussarja sisältyy vakiotoimituksen sisältöön HUOMIO! Kytkinpaneelin materiaalin vahvuus Mahdollinen seuraus: Esinevahingot Jotta kiinnitys olisi turvallinen, täytyy kytkinpaneelin materiaalin vahvuuden olla vähintään 2 mm DULCOMETER Compact -säädin ulottuu asennetussa tilassa n. 30 mm ulos kytkintaulusta. 25

26 Asennus ja säätö Kytkintaulun valmistelu I. A0347 Kuva. 7: Piirustus ei ole mittakaavassa ja se on vain suuntaa-antava. I. DULCOMETER Compact Regler - säätimen kotelon ääriviivat 1. Merkitse DULCOMETER Compact -säätimen tarkka sijainti kytkintaulun poraussapluunaa käyttäen 26

27 Asennus ja säätö 2. Sydänreikä Sydänreiän halkaisijan on oltava ehdottomasti Ø 3,5 mm kiinnitysruuvien kiinnittämistä varten. Poraa neljä Ø 3,5 mm reikää säätimen yläosan kiinnittämistä varten. 3. Poraa kolme Ø 4,5 mm reikää säätimen alaosan kiinnittämistä varten. 4. Poraa neljä Ø 8 mm reikää ja sahaa välys pistosahalla pois. ð Silota kaikki reunat. 27

28 Asennus ja säätö Asenna DULCOMETER Compact - säädin kytkintaulun aukkoon OHJE! Litteän nauhakaapelin pesä Litteän nauhakaapelin pesä on juotettu kiinteästi piirilevyyn. Pesää ei voi irrottaa. Litteän nauhakaapelin irrottamiseksi on pesän salpa (3) avattava, katso Kuva Kuva. 8: Litteän nauhakaapelin irrottaminen 1. Irrota neljä ruuvia ja avaa DULCOMETER Compact -säädin 2. Avaa pesän salpa (3) vasemmalta ja oikealta (nuolet), ja vedä litteä nauhakaapeli (1) pois pesästä. 3. Murra pihdeillä kannat (2 ja 4). Niitä ei tarvita kytkintaulun kokoamisessa

29 Asennus ja säätö Kuva. 9: Poista sarana 4. Irrota ruuvi (2), napsauta sarana irti (1) säädinkotelon alaosasta (nuolet) ja poista sarana. 29

30 A0360 Asennus ja säätö 1. Kuva. 10: Kiinnitä profiilitiiviste säädinkotelon alaosaan. 5. Aseta profiilitiiviste tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon alaosan päälle. Kielekkeiden (1) on oltava kuten kuvassa ð Profiilitiivisteen tulee peittää kotelon yläreuna tasaisesti. 6. Aseta DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon alaosa sisään aukkoon takaa päin profiilitiivisteen kanssa ja kiinnitä se kolmella ruuvilla 30

31 A0351 Asennus ja säätö Kuva. 11: Kiinnitä profiilitiiviste säädinkotelon yläosaan. 7. Aseta profiilitiiviste (nuoli) tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon yläosan uraan. Kielekkeiden (3) on oltava kuten kuvassa 8. Kiinnitä vedonpoisto (2) kahdella ruuvilla (1). 31

32 A0352 Asennus ja säätö 1. Kuva. 12: Aseta litteä nauhakaapeli pesään ja lukitse. 9. Aseta litteä nauhakaapeli (1) pesään ja lukitse. 10. Kiinnitä säädinkotelon yläosa ruuveilla DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon alaosaan. 11. Tarkasta vielä profiilitiivisteiden kiinnitys. ð Jos asennus on nyt suoritettu oikein, saavutetaan kytkintauluasennuksessa suojausluokka IP

33 Asennus ja säätö 5.3 Sähköasennus VAROITUS! Sähköjännitettä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Ennen laitteen kotelon avaamista se on tehtävä jännitteettömäksi ja varmistettava tahattoman päällekytkemisen varalta. Tee vaurioituneet, vialliset tai muunnellut laitteet jännitteettömiksi ja varmista ne tahattoman päällekytkemisen varalta. Laitteiston omistajan vastuulla on soveltuvien erotuslaitteiden (hätäpysäytyskytkimen tms.) asentaminen. DULCOMETER Compact -säätimen signaalijohtoja ei saa linjata kulkemaan yhdessä häiriöitä aiheuttavien johtojen kanssa. Häiriöt saattavat aiheuttaa DULCOMETER Compact - säätimen toimintavirheitä. 33

34 Asennus ja säätö Johdon läpimitat ja johdonpääholkit minimiläpimitta maksimiläpimitta eristyspituus ei johdonpääholkkia 0,25 mm 2 1,5 mm 2 johdonpääholkki ilman eristystä johdonpääholkki eristyksellä 0,20 mm 2 1,0 mm mm 0,20 mm 2 1,0 mm mm Koaksiaalikaapelin asennus suojaliittimeen XE1 HUOMIO! Koaksiaalikaapelin maksimipituus on 10 m. Liian pitkä koaksiaalikaapeli aiheuttaa mittausarvojen vääristymistä. Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot. Kun käytetään Redox- tai ph-antureita, koaksiaalikaapelin pituus ei saa olla yli 10 m. Häiriötekijät voivat muuten vääristää mittaussignaalin. Koaksiaalikaapelin valmistaminen DCC-liitäntää varten tai esivalmistetut mallit Konfektionierung Koaxialkabel zum Anschluss an DCC oder vorkonfektioniert in den Varianten Detail Anschluss Koaxialkabel Koaksiaalikaapelin liitännän yksityiskohdat A0362 Kuva. 13: Koaksiaalikaapelin asennus suojaliittimeen XE1 Asennettaessa koaksiaalikaapelia suojattuun liittimeen XE 1 on noudatettava koaksiaalikaapelin eristysetäisyyksiä. Suojattu liitin kiristetään käsitiukkuuteen. 34

35 Asennus ja säätö Kytkentäkaavio/johdotus A0348 Kuva. 14: Ruuviliitoksen numero Johdotus Ruuviliitoksen nro Nimike Liitin Nimike Liitin Numero Napa Toiminta Suositeltu johdon Huomautus Koko 1 / M20 ph/ Redox Tulo 1 Lämpötilatulo Pt 1000 XE 1 Ref. El. ph/ XE 2 meas. sig Redoxanturi XE Lämpö 2 - tila- anturi 5 5 Johda johto moninkertaisen tiivistyspanoksen M20 / 2x5 mm läpi 2 / M16 tai XE 3 Hyppyjohdin potentiaalintasaus Oikosulku XE 3 1 vapaa Potentiaalintasaus*** 2 Vertailupot. 4,5 * Johda johdon kaikki 4 johdinta useaker 35

36 Asennus ja säätö Ruuviliitoksen nro Koko Nimike Huomautus Normisignaalin lähtö Kosketintulo Relelähtö (f-rele) Liitin Nimike Liitin Numero Napa Toiminta Suositeltu johdon XA V esim. roksisen piirturi/ tiivistyspanoksen M 2 - ohjain 16 / 2x4,5 mm läpi. XK Tauko 4,5 * Johda 2 - XR Annostelupumppu taajuusmuuttajaohjattu johdon kaikki 4 johdinta useakerroksisen tiivistyspanoksen M 16 / 2x4,5 mm läpi. * Suojausluokan IP 67 saavuttamiseksi käytä alkuperäistä Prominent-johtoa osanumero *** Käytettäessä potentiaalintasauksena oikosulkusilta on ehdottomasti poistettava! 3 / M16 Relelähtö tai Relelähtö tai Relelähtö (P-rele) XR1 1 2 COM NO Magneettiventtiili / annostelupumppu ** nostaa / laskea 5 Johda johto yksinkertaisen tiivistyspanoksen M16 läpi. XR1 1 COM Rajaarvorele 2 NO XR1 1 COM Hälytysrele 3 NC 36

37 Asennus ja säätö Ruuviliitoksen nro Koko Nimike Liitin Nimike Liitin Numero Napa Toiminta Suositeltu johdon ** RC-suojakytkentä täytyy olla liitettynä (ei kuulu toimituksen sisältöön) 4 M16 Huomautus Verkkoliitäntä XP 1 1 N L 253 V eff. 6,5 Johda johto yksinkertaisen tiivistyspanoksen M16 läpi. Taulukon "Johdotus" selitykset Lyhenne Napa Ref. El. meas. sig Vertailupot. f-rele P-rele COM NO NC Merkitys Napaisuus Referenssi-elektrodi Mittaussignaali (lasielektrodi) Sisäinen vertailupotentiaali Pumpun taajuusrele Tehorele Yhteinen relekontakti (juuri) Kontakti normally opend Kontakti normally closed 37

38 Asennus ja säätö Kytkentäkaavio ph/redox ORP Temperatur (Pt1000) Lämpötila (Pt1000) Potenzialausgleich Potentiaalintasaus Temperatur (Pt1000) Hyppyjohdin Drahtbrücke 2 Liitäntävaihtoehdot Belegungsvarianten Offen/geschl. Potenzialfreier Kontakt nötig! Auki/suljettu Potentiaaliton kosketin tarpeen! Lämpötila (Pt1000) - + Digital Eingang "Pause" Digitaalinen tulo "Pause" Normsignal-Ausgang 0/4-20mA (Schreiber,Stellglied) Normisignaalin lähtö 0/4-20 ma (piirturi, ohjain) Verkko Netz Extern Pumpe heben/senken Ulkoisen pumpun nosto/lasku Verkko Netz Netz Netz Verkko Verkko Magnetventil heben/senken Magneettiventtiilin nosto/lasku Grenzwertrelais, Stellglied Raja-arvorele, ohjain Relais (Alarm) Rele (hälytys) Extern Liitäntävaihtoehdot XR1 (P-REL) Belegungsvarianten XR1 (P-REL) A0361 Kuva. 15: Kytkentäkaavio 38

39 Asennus ja säätö Sähköasennus Johdot on asennuspaikalla johdettava kaapelikanavaan vedonpoistoa varten. 1. Avaa neljä kotelon ruuvia 2. Nosta säädinkotelon yläosaa hieman eteenpäin ja käännä se vasemmalle. 7. Liitä johdot kytkentäkaaviossa esitetyllä tavalla 8. Ruuvaa tarvittavat ruuviliitokset paikoilleen ja kiristä. 9. Kiristä ruuviliitosten kiinnitysruuvit niin kireälle, että ne ovat tiiviitä 10. Käännä säädinkotelon yläosa säädinkotelon alaosan päälle. 11. Kiristä kotelon ruuvit käsin 12. Tarkasta vielä tiivisteiden kiinnitys. Jos asennus on nyt suoritettu oikein, saavutetaan suojausluokka IP 67 (seinä-/putkiasennus) tai IP 54 (kytkinpaneeliasennus) 5.4 Induktiivisten kuormien kytkeminen Kuva. 16: Kierrereikien murtaminen 3. Suuri ruuviliitos (M 20 x 1,5) Pieni ruuviliitos (M 16 x 1,5) A0272 Jos säätimen releeseen kytketään induktiivinen kuorma, eli kuluttaja, joka käyttää käämiä (esim. moottoripumppu alpha), täytyy säädin varmistaa suojakytkennällä. Pyydä epäselvissä tilanteissa neuvoa valtuutetulta sähköasennusliikkeeltä. Murra niin monta kierrereikää säädinkotelon alaosa alapintaan kuin on tarpeen. 4. Työnnä johdot niille tarkoitettuihin supisteholkkeihin 5. Aseta supisteholkit ruuviliitoksiin 6. Vie johdot säätimeen Suojakytkentä RC-piirin avulla on yksinkertainen, mutta erittäin tehokas kytkentä. Tästä kytkennästä käytetään myös nimityksiä Snubber tai Boucherot. Sitä käytetään normaalisti kytkinkoskettimien suojaamiseen. Vastuksen ja kondensaattorin rinnankytkentä vaikuttaa pois kytkennässä siten, että virta vaimennetussa yliaallossa voi päättyä. 39

40 A0842 A0835 Asennus ja säätö Päälle kytkennässä vastus toimii lisäksi virranrajoituksena kondensaattorin lataamisessa. Suojakytkentä RC-piirin avulla sopii erittäin hyvin vaihtojännitteeseen. Poiskytkentä voidaan määrittää ja dokumentoida oskillogrammilla. Kytkinkoskettimen jännitepiikki riippuu valitusta RCyhdistelmästä. RC-piirin vastus R mitoitetaan tällöin seuraavan kaavan mukaan: R=U/I L (U= jännite kuorman yli // I L = kuormavirta) Kondensaattorin koko voidaan määrittää seuraavalla kaavalla: Kuva. 17: Poiskytkentä oskillogrammissa C=k * I L k=0,1...2 (sovelluksesta riippuva). Käytä vain luokan X2 kondensaattoria. Yksiköt: R = ohmi; U = voltti; I L = ampeeri; C = µf Jos kytketään kuluttaja, jolla on suurennettu käynnistyssysäysvirta (esim. pistokemuunnin), on järjestettävä käynnistyssysäysvirran rajoitus. Kuva. 18: Relekoskettimen RC-suojakytkentä Tyypilliset vaihtovirtasovellukset induktiivisella kuormalla: 1) Kuorma (esim. moottoripumppu alpha) 2) RC-suojakytkentä Esimerkinomainen RC-suojakytkentä, kun 230 V AC: Kondensaattori [0,22µF/X2] Vastus [100 ohmia / 1 W] (metallioksidi (impulssin kestävä)) 3) Relekosketin (XR1, XR2, XR3) 40

41 Käyttöönotto 6 Käyttöönotto Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 VAROITUS! Antureiden käynnistymisaika Seurauksena voi olla vaarallisia virheannostuksia Täsmällinen mittaus ja annostelu on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti. Antureiden käyttöohjetta on noudatettava. Anturi on käyttöönoton jälkeen kalibroitava. Kun mekaaninen asennus ja sähköasennus on suoritettu, DULCOMETER Compact -säädin on integroitava mittauspaikkaan. 6.1 Ensimmäinen käyttöönotto Käynnistettäessä DULCOMETER Compact -säädin ensimmäistä kertaa DULCO METER Compact -säädin on STOPtilassa. Sen jälkeen valitaan mittaussuure, säädön asetus sekä erilaisten, mitattavasta prosessista riippuvien parametrien asetus, katso Ä Luku 8 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot sivulla Mittaussuureen valinta Mittaussuureet ph ja Redox asetetaan valikossa INPUT. OHJE! Tehdasasetusten palauttaminen Kun asetat tai muutat mittaussuuretta, kaikki säätimen parametrit palautetaan valitun mittaussuureen tehdasasetuksiin. Sinun on tällöin asetettava säätimen toiminnot uudelleen. 6.3 Säädön asettaminen käyttöönoton yhteydessä OHJE! Tehdasasetusten palauttaminen Muutettaessa annostelusuuntaa kaikki DULCOMETER Compact - säätimen ohjaimet palautetaan valitun annostelusuunnan tehdasasetuksiin. Kaikki ohjaimet deaktivoidaan turvallisuussyistä. Peruskuorma palautetaan arvoon 0 %. Kaikki ohjaimia koskevat parametrit palautetaan tehdasasetuksiin. Kaikki ohjaimia koskevat parametrit on asetettava uudelleen. DULCOMETER Compact -säätimessä säätö tapahtuu vain yksipuolisesti. Sillä voidaan mitoittaa vain positiivisia tai negatiivisia säätösuureita. Säätösuureen suunta asetetaan valikossa PUMP. Kuollutta aluetta ei ole. Säätö ei ole tässä mielessä poiskytkettävissä (paitsi STOP- tai PAUSE -toiminnoilla). 41

42 Käyttöönotto Säädön (Xp) P-osan arvo annetaan DULCOMETER Compact -säätimessä kyseisen mittaussuureen yksikössä (esim. 1,5 ph). Jos kyseessä on puhdas P-säätö ja tavoitearvon ja todellisen arvon välinen etäisyys vastaa Xp-arvoa, mitattu säätösuure on +100 % (asetuksella nosto ) tai -100 % (asetuksella lasku ). 42

43 Käyttökaavio 7 Käyttökaavio 7.1 Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 A0291 Kuva. 19: Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Toiminta 1. kulloinenkin mittaussuure 2. LCD-näyttö Kuvaus Mittaussuure-etiketti liimataan tähän. 3. YLÖS-painike Näytetyn lukuarvon suurentaminen ja siirtyminen ylöspäin käyttövalikossa 4. INFO/OIKEALLE-painike Avaa info-valikon tai liikuttaa kursoria oikealle 43

44 Käyttökaavio Toiminta Kuvaus 5. OK-painike Näytetyn arvon tai tilan käyttöönotto, vahvistus tai tallentaminen. Hälytysten kuittaaminen 6. ALAS-painike Näytetyn lukuarvon pienentäminen ja siirtyminen alaspäin käyttövalikossa 7. MENU-painike Siirtyminen säätimen käyttövalikkoon 8. STOP/START-painike Säätely- ja annostelutoiminnon käynnistäminen ja pysäyttäminen 9. ESC-painike Palaa käyttövalikossa yhden tason takaisin tallentamatta tai muuttamatta syötettyjä tietoja tai arvoja 10. CAL-painike Pääsy kalibrointivalikkoon ja navigointi kalibrointivalikon sisällä 11. f-rel LED Näyttää f-releen vetäneenä tilan 12. P-REL LED-valo Näyttää P-releen vetäneenä tilan 13. ERROR LED-valo Näyttää säätimen virhetilan. Samanaikaisesti kestonäytön LCD-näytöllä näkyy teksti-ilmoitus 7.2 Näytön kontrastin asetus Kun DULCOMETER Compact -säädin on kestonäyttö -tilassa, LCD-näytön kontrastia on mahdollista säätää. Painamalla -painiketta LCD-näytön kontrasti muuttuu tummemmaksi. Painamalla - painiketta LCD-näytön kontrasti muuttuu vaaleammaksi. Jokainen painallus vastaa yhtä kontrastiastetta. Jokaista kontrastiastetta kohti painiketta on painettava kerran. 44

45 Käyttökaavio 7.3 Kestonäyttö A0285 Kuva. 20: Kestonäyttö 1 Mittaussuure 2 Asetusarvo 3 Säätösuure 4 Mahdollinen virheilmoitus: esim. "Limit " (raja-arvovirheen suunta, esim. tässä alitus) 5 Lämpötila (korjaussuure) 6 Mittausarvo (todellinen arvo) 7 Käyttötila 7.4 Info-näyttö Info-näytössä näytetään ensimmäisen tason kunkin valikonkohdan tärkeimmät parametrit. Siirtyminen kestonäytöstä info-näyttöön tapahtuu -painikkeella. -painikkeen painaminen uudelleen avaa seuraavan info-näytön. -painikkeen painaminen avaa jälleen kestonäytön. 45

46 A0284 Käyttökaavio OPERATION ph % 25.0 C LIMIT ILIMITS LIMIT = LIMIT = 7.80pH 6.50pH ICONTROL PUMP: dosing TYPE: P BASIC= 0% IVERSIONS SW-VER BL-VER SN (05) I INPUT SENSOR: TEMP: CONTACT: ph auto pause ILASTERROR NO PROBE 135 min ma Range 88 min mv Range 136 min I MEAS VOLTAGE=170.8 mv GLASSRES=567MΩ BOARDTEMP= 50 C I OUTPUT P-REL: alarm f-rel: dosing ma OUT: meas val Kuva. 21: Info-näyttö -painikkeella pääset senhetkisestä info-näytöstä suoraan kyseisen info-näytön valintavalikkoon. -painikkeella pääset suoraan takaisin info-näyttöön. Info-näyttö "MEAS" Info-näytössä "MEAS" näytetään seuraavat mittausarvot: [VOLTAGE]: anturin mitattu ajankohtainen mv-arvo [GLASSRES]: liitettyjen ph-antureiden mitattu lasivastus aineen lämpötilan ollessa 15 C - 80 C. Näytetty arvo on voimassa ainoastaan käytettäessä Pro Minent ph-antureita [BOARDTEMP]: ajankohtainen kotelon sisälämpötila 46

47 Käyttökaavio 7.5 Salasana Pääsyä asetusvalikoihin voidaan rajoittaa salasanalla. Toimitettaessa DULCOMETER Compact -säätimen salasana on Esiasetetulla salasanalla 5000 DULCO METER Compact -säädin on asetettu siten, että kaikkiin valikoihin pääsee rajoittamatta. OPERATION % 25.0 C LIMIT MENU MENU INPUT OUTPUT DEVICE DEVICE DEVICE PASSWORD: **** RESTART DEVICE... NEW PASSW =FREE A0353 Kuva. 22: Salasanan asetus Salasana Mahdolliset arvot Tehdasasetus Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus = [FREE] 47

48 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 CAL ph CAL OPERATION ph % 80.0 C LIMIT STOP START STOP C ph % LIMIT MENU ESC ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT LIMITS SETUP ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT CONTROL SETUP ESC MENU LIMITS CONTROL INPUT INPUT SETUP ESC MENU CONTROL INPUT OUTPUT OUTPUT SETUP ESC MENU INPUT OUTPUT DEVICE DEVICE SETUP A0276 Kuva. 23: Käyttövalikon yleiskatsaus 8.1 ph-anturin kalibrointi (CAL) Antureiden moitteeton toiminta Täsmällinen mittaus ja annostelu on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti. Huomioi anturin käyttöohje. 2 pisteen kalibroinnin suorittamista suositellaan ja sitä tulisi käyttää ennemmin kuin 1 pisteen kalibrointia. 48

49 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Kalibroinnin aikana: DULCOMETER Compact -säädin asettaa asetuslähdön arvoon 0. Poikkeus: Jos asetettuna on peruskuorma tai manuaalinen säätösuure. Se pysyy aktiivisena. Normisignaalilähtö ma jäädytetään. Kun kalibrointi/tarkastus on suoritettu, kaikki mittausarvoa koskevat virhehaut aloitetaan uudelleen. DULCOMETER Compact -säädin tallentaa määritetyt nollapisteen ja jyrkkyyden tiedot onnistuneen kalibroinnin jälkeen. Käytetty puskuri Säätö Mahdolliset arvot Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus Hävitä käytetty puskuri. Tietoja sen hävittämisestä löydät puskuriliuoksen käyttöturvallisuustiedotteesta. Puskurilämpötila Puskuriarvot Mittausarvo 0,1 C Lämpötila on asetettavissa vain tilassa TEMP tilaan auto tai manual Aloitusarvot = 7.00 ph (ZERO) 4.00 ph (SLOPE) 0,01 ph 0,00 ph 14,00 ph Rajat ZERO = 6..8 ph Rajat SLOPE = < 6 ph; > 8 ph 49

50 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 2 pisteen kalibrointi OPERATION ph % 25.0 C LIMIT CAL ph ZERO 0.00 mv OK SLOPE mv/ph OK CAL=START CAL ph BUFFER TEMP= C CAL ph ph CAL=START Zero (6,00...8,00 ph) CAL ph ZERO -3.37mV OK SLOPE 56,67 mv/ph OK CAL=ACCEPT CAL ph 7.00 SENSOR = 3 mv WAIT... CAL ph 4.00 SENSOR = 167 mv WAIT... CAL ph 4/ ph CAL=START SLOPE (<6,00 ph; >8,00 ph) A0278 Kuva. 24: ph-anturin 2 pisteen kalibrointi 50

51 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Kalibroinnin kelvolliset arvot Kelvollinen kalibrointi: nollapiste -60 mv +60 mv jyrkkyys 40 mv/ph 65 mv/ph Kalibroinnissa tarvitaan kaksi puskuriliuosta sisältävää testisäiliötä. Puskuriliuosten pharvojen on poikettava toisistaan vähintään 1,5 ph-yksiköllä. Anturi on puskuriliuosta vaihdettaessa huuhdeltava hyvin vedellä. 1. Valitse kalibrointivalikko 2. Aloita kalibrointi 3. Sen jälkeen kun lämpötila on valittu (vain jos TEMP on asennossa auto tai manual ), aseta puskurilämpötila painikkeilla, ja 4. Vahvista valinta painikkeella 5. Aseta puskurin ZERO ph-arvo painikkeilla, ja 6. Upota anturi puskuriliuosta sisältävään testisäiliöön 1 (esim. ph 7). Liikuta anturia kevyesti 7. Siirry eteenpäin painikkeella ð Kalibrointi on käynnissä. 8. Siirry eteenpäin painikkeella ja hyväksy arvo ð kun näytöllä ilmoitetaan CAL=ACCEPT ja näytettävä mv-arvo on vakaa. 9. Poista anturi puskuriliuoksesta, huuhtele anturi vedellä ja kuivaa lopuksi liinalla (älä hankaa vaan taputtele kuivaksi) 10. Aseta puskurin SLOPE ph-arvo painikkeilla, ja 11. Upota anturi puskuriliuosta sisältävään testisäiliöön 2 (esim. ph 4). Liikuta anturia kevyesti 12. Siirry eteenpäin painikkeella ð Kalibrointi on käynnissä. 13. Siirry eteenpäin painikkeella ja hyväksy arvo ð kun näytöllä ilmoitetaan CAL=ACCEPT ja näytettävä mv-arvo on vakaa. 14. Määritetyt nollapisteen ja jyrkkyyden arvot näytetään 51

52 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot ð Kalibrointi tallennetaan onnistuneeksi vain, jos molempien puskureiden ZERO ja SLOPE arvot ovat OK. Virheellinen kalibrointi Jos kalibroinnin tulos on esiasetettujen toleranssirajojen ulkopuolella, näkyy virheilmoitus ERR. Tässä tapauksessa nykyistä kalibrointia ei oteta käyttöön. Tarkasta kalibroinnin edellytykset ja korjaa virheet. Toista sitten kalibrointi. 15. Jatka eteenpäin painikkeella ja vahvista tulos tai lopeta kalibrointi (mahd. tulokseton). 52

53 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 1 pisteen kalibrointi jyrkkyys OPERATION ph % 25.0 C LIMIT CAL ph ZERO 0.00 mv OK SLOPE mv/ph OK CAL=START CAL ph BUFFER TEMP= C CAL ph ph CAL=START CAL ph ZERO -3.37mV OK SLOPE 56,67 mv/ph OK CAL=ACCEPT CAL ph 7.00 SENSOR = 3 mv CAL=SKIP ZERO CAL ph 4.00 SENSOR = 167 mv WAIT... CAL ph 4/ ph CAL=START SLOPE (<6,00 ph; >8,00 ph) A0354 Kuva. 25: 1 pisteen kalibrointi jyrkkyys Kelvolliset kalibrointiarvot Kelvollinen kalibrointi: jyrkkyys 40 mv/ph 65 mv/ph Kalibroinnissa tarvitaan yksi puskuriliuosta sisältävä testisäiliö. Myös 1 pisteen kalibroinnissa puskuriliuosten ZERO ja SLOPE on poikettava toisistaan vähintään 1,5 phyksiköllä. Jos puskuriarvot eivät ole tiedossa, sinun on suoritettava 2 pisteen kalibrointi. 1. Valitse kalibrointivalikko 2. Aloita kalibrointi 53

54 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 3. Sen jälkeen kun lämpötila on valittu (vain jos TEMP on asennossa auto tai manual ), aseta puskurilämpötila painikkeilla, ja 4. Vahvista valinta painikkeella tai 5. Älä aseta puskurin ZERO ph-arvoa. Paina -painiketta ja kun ilmoitus CAL=SKIP ZERO ilmestyy näyttöön (korkeintaan 10 sekuntia), paina uudelleen -painiketta ð Nyt olet ohittanut nollapistekalibroinnin ja olet jyrkkyyden kalibroinnin näytössä 6. Aseta puskurin SLOPE ph-arvo painikkeilla, ja 7. Upota anturi puskuriliuosta sisältävään testisäiliöön (esim. ph 4). Liikuta anturia kevyesti 8. Siirry eteenpäin painikkeella ð Kalibrointi on käynnissä. 9. Siirry eteenpäin painikkeella ja hyväksy arvo 10. Määritetyt nollapisteen ja jyrkkyyden arvot näytetään ð Kalibrointi tallennetaan onnistuneeksi vain, jos molempien puskureiden ZERO ja SLOPE arvot ovat OK. Virheellinen kalibrointi Jos kalibroinnin tulos on esiasetettujen toleranssirajojen ulkopuolella, näkyy virheilmoitus ERR. Tässä tapauksessa nykyistä kalibrointia ei oteta käyttöön. Tarkasta kalibroinnin edellytykset ja korjaa virheet. Toista sitten kalibrointi. 11. Jatka eteenpäin painikkeella ja vahvista tulos tai lopeta kalibrointi (mahd. tulokseton). 54

55 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 1 pisteen kalibrointi nollapiste OPERATION ph % 25.0 C LIMIT CAL ph ZERO 0.00 mv OK SLOPE mv/ph OK CAL=START CAL ph BUFFER TEMP= C CAL ph ph CAL=START Zero (6,00...8,00 ph) CAL ph ZERO -3.37mV OK SLOPE 56,67 mv/ph OK CAL=ACCEPT CAL ph 7.00 SENSOR = 3 mv WAIT... CAL CAL CAL ph 4.00 SENSOR = 167 mv CAL=SKIP SLOPE CAL ph 4/ ph CAL=START A0355 Kuva. 26: 1 pisteen kalibrointi nollapiste Kelvolliset kalibrointiarvot Kelvollinen kalibrointi: nollapiste -60 mv +60 mv Kalibroinnissa tarvitaan yksi puskuriliuosta sisältävä testisäiliö. Myös 1 pisteen kalibroinnissa puskuriliuosten ZERO ja SLOPE on poikettava toisistaan vähintään 1,5 phyksiköllä. Jos puskuriarvot eivät ole tiedossa, sinun on suoritettava 2 pisteen kalibrointi. 1. Valitse kalibrointivalikko 2. Aloita kalibrointi 3. Sen jälkeen kun lämpötila on valittu (vain jos TEMP on asennossa auto tai manual ), aseta puskurilämpötila painikkeilla, ja 55

56 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 4. Vahvista valinta painikkeella 5. Aseta puskurin ZERO ph-arvo painikkeilla, ja 6. Upota anturi puskuriliuosta sisältävään testisäiliöön (esim. ph 7). Liikuta anturia kevyesti 7. Siirry eteenpäin painikkeella ð Kalibrointi on käynnissä. 8. Siirry eteenpäin painikkeella ja hyväksy arvo 9. Älä aseta puskurin SLOPE ph-arvoa. Paina -painiketta ja kun ilmoitus CAL=SKIP SLOPE ilmestyy näyttöön (korkeintaan 10 sekuntia), paina uudelleen -painiketta ð Kalibrointi tallennetaan onnistuneeksi vain, jos molempien puskureiden ZERO ja SLOPE arvot ovat OK. Virheellinen kalibrointi Jos kalibroinnin tulos on esiasetettujen toleranssirajojen ulkopuolella, näkyy virheilmoitus ERR. Tässä tapauksessa nykyistä kalibrointia ei oteta käyttöön. Tarkasta kalibroinnin edellytykset ja korjaa virheet. Toista sitten kalibrointi. 10. Jatka eteenpäin painikkeella ja vahvista tulos tai lopeta kalibrointi (mahd. tulokseton). 8.2 Redox-anturin tasaus (CAL) Redox-antureiden tasaus Redox-anturia ei voi kalibroida. Sen poikkeama OFFSET voidaan vain asettaa arvoon ± 40 mv ja verrata sitä. Jos Redox-anturi poikkeaa referenssiarvosta enemmän kuin ± 40 mv, se on tarkastettava antureiden käyttöohjeiden mukaisesti. 56

57 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Antureiden moitteeton toiminta Täsmällinen mittaus ja annostelu on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti. Huomioi anturin käyttöohje. Tasauksen aikana: DULCOMETER Compact -säädin asettaa asetuslähdön arvoon 0. Poikkeus: Jos asetettuna on peruskuorma tai manuaalinen säätösuure. Se pysyy aktiivisena. Normisignaalilähtö ma jäädytetään. Käytetty puskuri Hävitä käytetty puskuri. Tietoja sen hävittämisestä: löydät puskuriliuoksen käyttöturvallisuustiedotteesta. A0356 Kuva. 27: Redox-anturin tasaus (CAL) * korjattu arvo Tarkastuksessa tarvitaan yksi Redox-puskuriliuosta (esim. 465 mv) sisältävä testisäiliö. 1. Valitse tarkastusvalikko 2. Upota Redox-anturi Redox-puskuriliuosta sisältävään testisäiliöön (esim. 465 mv). 3. Odota, kunnes mv-arvo on vakautunut. 4. Säädä näytetty mv-arvo testisäiliön Redox-puskuriliuoksen mv-arvoon painikkeilla, ja. Vahvista arvo painikkeella. OFFSET-arvo otetaan käyttöön mittauksessa. ð poistu tarkastusvalikosta ottamatta OFFSET-arvoa käyttöön mittauksessa. 5. Jos Redox-anturi on likainen tai viallinen, Redox-anturi on puhdistettava tai vaihdettava Redox-anturin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 57

58 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8.3 Raja-arvojen asetus [LIMITS] OPERATION ph % 25.0 C LIMIT MENU MENU LIMITS CONTROL INPUT LIMITS LIMIT = 7.80 ph LIMIT = 6.50 ph HYST.= 5% LIMITS LIMIT = 7.80 ph LIMITS LIMIT = 7.80 ph LIMIT = 6.50 ph HYST.= 5% LIMITS LIMIT = 6.50 ph LIMITS LIMIT = 6.50 ph LIMIT = 7.80 ph HYST.= 0,28 ph LIMITS HYST.= 0,28 ph LIMITS TLIMIT =120.0 C TLIMIT = 0.0 C TIMELIM.= 0min LIMITS TLIMIT = C LIMITS TLIMIT =120.0 C TLIMIT = 0.0 C TIMELIM.= 0min LIMITS TLIMIT = C LIMITS TLIMIT =120.0 C TLIMIT = 0.0 C TIMELIM.= 0min LIMITS TIMELIM.= 000min A0279 Kuva. 28: Raja-arvojen asetus [LIMITS] 58

59 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Asetus Mahdolliset arvot Näyttö Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus [LIMIT ph] [LIMIT ph] [LIMIT Redox] [LIMIT Redox] 8,50 ph 0,01 ph 0,00 14,00 ylempi raja-arvo, ph-arvo 6,50 ph 0,01 ph 0,00 14,00 alempi raja-arvo, ph-arvo mv mv 1000 mv ylempi raja-arvo, Redox-arvo mv mv 1000 mv alempi raja-arvo, Redox-arvo [HYST.] 0,28 ph 0,01 ph 0,00 14,00 ph:n hystereesi [TLIMIT C] [TLIMIT C] [TLIMIT F] [TLIMIT F] [TIMELIM.] 0 min = POIS 20 mv 1 mv mv 1000 mv Redoxin hystereesi 120,0 C 0,1 C 0,0 C 120,0 C ylempi raja-arvo, korjausarvo C 0,0 C 0,1 C 0,0 C 120,0 C alempi raja-arvo, korjausarvo C 248,0 F 0,1 F 32,0 F 248,0 F ylempi raja-arvo, korjausarvo F 32,0 F 0,1 F 32,0 F 248,0 F alempi raja-arvo, korjausarvo F 1 minuutti Tarkistusaika raja-arvon ylityksen tai alituksen jälkeen, ph / Redox Hystereesi = [HYST.] Jos raja-arvo on alittunut, raja-arvokriteeri nollataan, jos mittausarvo on saavuttanut arvon, joka muodostuu raja-arvosta lisättynä hystereesillä. Jos raja-arvo on ylittynyt, raja-arvokriteeri nollataan, jos mittausarvo on saavuttanut arvon, joka muodostuu raja-arvosta vähennettynä hystereesillä. Jos raja-arvokriteeriä ei [TIMELIM]-prosessin jälkeen enää ole, säätely aktivoituu uudelleen automaattisesti. 59

60 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8.4 Säädön asettaminen [CONTROL] OPERATION ph % 25.0 C LIMIT MENU MENU LIMITS CONTROL INPUT CONTROL PUMP: dosing SET= 7.20 ph TYPE: P CONTROL PUMP: dosing dosing CONTROL PUMP: dosing SET= 7.20 ph TYPE: P CONTROL SET= 7.20 ph CONTROL PUMP: dosing SET= 7.20 ph TYPE: P CONTROL PID TYPE: P manual CONTROL TYPE: P Xp= 1.50pH BASIC= 0% CONTROL Xp= ph CONTROL TYPE: P Xp= 1.50pH BASIC= 0% CONTROL BASIC= +000% CONTROL Xp= 1.50pH BASIC= 0% CHECKTIME= 1min CONTROL CHECKTIME= 001min CONTROL BASIC= 0% CHECKTIME= 1min LIMIT= 87% CONTROL LIMIT= +088% Kuva. 29: Säädön asettaminen [CONTROL] CONTROL CHECKTIME= 1min LIMIT= 87% BOOT DELAY= 10s CONTROL BOOT DELAY = 0010s A

61 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Asetus [PUMP] Mahdolliset arvot Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo annostelu annostelu annostelu Huomautus Yksipuolisen säätelyn suunta 2 [SET] 7,20 ph 0,01 ph 0,00 ph 14,00 ph Asetusarvo ph [SET] 750 mv 1 mv mv 1000 mv Asetusarvo Redox jännite [TYPE] P P Manuaalinen PID Säädintyyppi [ Xp] 1,50 ph 0,01 ph 0,01 ph 70,00 ph P-osuus säätösuureella ph [ Xp] 100 mv 1 mv 1 mv 3000 mv P-osuus säätösuureella Redox [ Ti] 0 s 1 s 0 s 9999 s PID-säädön jälkisäätöaika (0 sekuntia = ei I- osuutta) [ Td] 0 s 1 s 0 s 2500 s PID-säädön odotusaika (0 sekuntia = ei D- osuutta) [BASIC] 1 0 % 1 % % 100 % Peruskuorma [ MANUA 0 % 1 % % 100 % Manuaalinen asetusarvo L] 1 [CHECK TIME] 0 min 1 min 0 min 999 min Säätelyn tarkastusaika 0 minuuttia = pois 61

62 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Asetus Mahdolliset arvot Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus [ LIMIT] 1 0 % 1 % % % Tarkastusajan rajat Ilman peruskuormaa, vain PID-asetusarvo [UUDEL LEEN KÄYNNIS TYKSEN VIIVYTYS] 0 s 1 s 0 s 9999 s Säätelyn viiveaika mittauskohdan käynnistyksen jälkeen. Tänä aikana päälle kytkemisen jälkeen laite vain mittaa, se ei suorita säätelyä. 1 = yksipuolisessa säätelyssä nousevaan suuntaan: % (asetus kohdasta PUMP: dosing ), alaspäinsuunnassa: % (asetus kohdasta PUMP: dosing ). 2 = Muutettaessa annostelusuuntaa kaikki DULCOMETER Compact -säätimen ohjaimet palautetaan valitun annostelusuunnan tehdasasetuksiin. 62

63 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8.5 Tulojen asetus (INPUT) OPERATION ph % 25.0 C LIMIT MENU MENU LIMITS CONTROL INPUT INPUT SENSOR: CHECK: TEMP: ph off auto INPUT SENSOR: ph ORP INPUT SENSOR: CHECK: TEMP: ph off auto INPUT no probe CHECK: off full test < 1 MΏ INPUT SENSOR: CHECK: TEMP: ph off auto INPUT TEMP: off auto manual INPUT UNIT: C CONTACT: pause POL: norm.open INPUT UNIT: C F INPUT UNIT: C CONTACT: pause POL: norm.open INPUT CONTACT: pause hold INPUT UNIT: C CONTACT: pause POL: norm.open INPUT norm.closed POL: norm.open INPUT CONTACT: pause POL: norm.open DELAY OFF= 0s INPUT DELAY OFF= 0000s INPUT INPUT POL: norm.open on DELAY OFF= 0s ALARM: off ALARM : off A0281 Kuva. 30: Tulojen asetus (INPUT) 63

64 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Säätö Mahdolliset arvot Näyttö Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus SENSOR ph ph Prosessisuureet, muutos ph <--> ORP Redox 1. CHECK off off Valvonta-anturi pois < 1 MΩ Anturirikon tarkastus (lasin rikkoutuminen) no probe Paikallaolotarkastus full test Anturirikon tarkastus ja paikallaolotarkastus TEMP off auto Pt 1000 manual manual off Korjaus pois UNIT C C Korjausarvon F yksikkö VALUE 25,0 C 0,1 C 0,0 C 120,0 manuaalinen korjausarvo C VALUE 77,0 F 0,1 F 32 F 248 F manuaalinen korjausarvo F CONTACT pause pause Digitaalisen kontaktitulon hold konfigu raatio POL norm.open norm.open Kontaktitulon norm.close napaisuus d 1. Huomio: Muutettaessa tätä asetusta, kaikki parametrit palautetaan vastaaviin tehdasasetuksiin 64

65 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Säätö Mahdolliset arvot Näyttö Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo DELAY OFF Huomautus 0 s 1 s 0 s 1000 s Kontaktitulon poiskytkentäviive. Kontaktitulon deaktivointia viivytetään tämän ajan verran ALARM OFF ON Hälytysreleen kytkeminen OFF päälle tai pois tilassa PAUSE/HOLD 1. Huomio: Muutettaessa tätä asetusta, kaikki parametrit palautetaan vastaaviin tehdasasetuksiin CHECK = Kun mittaussuure ph on määritetty, voidaan potentiometriseen tuloon liitetty anturi tarkastaa virheiden varalta. Vakioasetuksena tarkastus on deaktivoitu. Anturin rikkoutumisen tarkastus: Anturirikon tarkastuksessa (lasin rikkoutuminen) viallinen anturi tunnistetaan alhaisesta sisävastuksesta. Toimintakuntoiset ph-anturit ovat erittäin korkeaohmisia (sisävastus) ja niissä on suuri MΩ-alue. DULCOMETER Compact -säädin kykenee tunnistamaan rikkoutuneet anturit niiden sisävastuksen perusteella. Jos käytetään erittäin matalaohmisia antureita, tämä toiminto tulisi deaktivoida. Paikallaolotarkastus: Paikallaolotarkastus tunnistaa anturin, jota ei ole liitetty tai jonka johto on rikki. Jos käytetään ph-antureita, jotka voivat toimia koko käyttöalueellaan erittäin korkealla sisävastuksella, tämä toiminto tulisi deaktivoida. 65

66 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8.6 Lähtöjen asetus (OUTPUT) OPERATION ph % 25.0 C LIMIT MENU MENU INPUT OUTPUT DEVICE OUTPUT P-REL: alarm f-rel : dosing PUMPMAX=180/min OUTPUT alarm P-REL: unused dosing limit OUTPUT P-REL: alarm f-rel : dosing PUMPMAX=180/min OUTPUT f-rel: dosing unused OUTPUT 20mA = 14.00pH ERROR: 23mA OUTPUT ERROR: 23mA OUTPUT P-REL: alarm f-rel : dosing PUMPMAX=180/min OUTPUT PUMPMAX= 180 /min OUTPUT 20mA = 14.00pH ERROR: 23mA OUTPUT 20mA= 14.00pH OUTPUT ma OUT: meas val RANGE: 4-20mA 0/4mA= 0.00pH OUTPUTcorr val manual ma OUT: meas val unused off OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT RANGE: ma OUT: ma OUT: meas val 0/4mA= 00.00pH RANGE: 4-20mA 0/4mA= 0.00pH 4-20mA RANGE: 4-20mA 0/4mA= 0.00pH 0-20mA A0282 Kuva. 31: Lähtöjen asetus (OUTPUT) 66

67 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Säätö Mahdolliset arvot P-REL (tehorele) Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus alarm alarm Hälytysrele unused pois dosing PWM-rele limit Raja-arvorele MIN ON 1 10 s 1 s 5 s PERIOD/4 tai 999 DELAY ON DELAY OFF (P-REL = dosing) PERIOD 60 s 1 s 30 s 6000 s PWMohjauksen kierrosaika PWMohjauksen vähimmäispäällekytkentäaika (P-REL = dosing) 0 s 1 s 0 s 9999 s Raja-arvoreleen päällekytkentäviive (P-REL = limit) 0 s 1 s 0 s 9999 s Raja-arvoreleen poiskytkentäviive (P-REL = limit) f-rel dosing dosing Pientehoreleen unused aktivointi (taajuusrele) PUMPMA X 1 1/min Pientehoreleen maksimaalinen iskutaajuus (taajuusrele) 67

68 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Säätö Mahdolliset arvot ma OUT (ma-normisignaalilähdön ilmoitettu koko) Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus meas val off off = pois meas val meas val = mittaussuure corr val corr val = korjaussuure dosing dosing = asetusarvo manual manual = manuaalinen RANGE 4-20 ma 0-20 ma ma-normisignaalilähdön 4-20 ma arvoalue 0/4 ma 2,00 ph 0,01 ph 0,00 ph 14,00 ph ph-arvo määritetty 0/4 ma 20 ma 12,00 ph 0,01 ph 0,00 ph 14,00 ph ph-arvo määritetty 20 ma 0/4 ma 0 mv 1 mv mv 1000 mv Redox-arvo määritetty 0/4 ma 20 ma 1000 mv 1 mv mv 1000 mv Redox-arvo määritetty 20 ma 0/4 ma 0,0 C 0,1 C 0,0 C 120,0 Lämp.arvo määritetty 0/4 ma 20 ma 100,0 C 0,1 C 0,0 C 120,0 Lämp.arvo määritetty 20 ma 0/4 ma 32,0 F 0,1 F 32,0 F 248,0 F Lämp.arvo määritetty 0/4 ma 68

69 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot Säätö Mahdolliset arvot Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus 20 ma 212,0 F 0,1 F 32,0 F 248,0 F Lämp.arvo määritetty 20 ma 20 ma % 1 % 10 %/ - 10 % 100 % / % Asetusarvo määritetty 20 ma (0/4 ma on asetettu kiinteästi arvoksi 0 %) VALUE 4,00 ma 0,01 ma 0,00 ma 25,00 ma Manuaalinen virtakatkaisuarvo ERROR off 23 ma Virtakatkaisuarvo virheen sattuessa 23 ma 0/3,6 ma Virtakatkaisuarvo virheen sattuessa 0/3,6 ma off off = vikavirtaa ei aktivoida 1 = Maksimiparametri on PERIOD/4 tai 999, sen mukaan, kumpi on pienempi 2 = Annostelusuunnasta riippuen rajat ovat joko -10 % ja -100 % tai +10 % ja +100 % 69

70 Mittaussuureiden ph ja Redox käyttövalikot 8.7 DEVICE asetus OPERATION ph % 25.0 C LIMIT MENU MENU INPUT OUTPUT DEVICE DEVICE PASSWORD: **** RESTART DEVICE... DEVICE NEW PASSW. 5000=FREE 5000 DEVICE PASSWORD: **** RESTART DEVICE... RESTART!!! A0283 Kuva. 32: Device-asetus Säätö Mahdolliset arvot Aloitusarvo Askellus Alempi arvo Ylempi arvo Huomautus Password = ei salasanasuojausta Restart Device Säädin käynnistetään uudelleen 70

71 Säätöparametrit ja toiminnot 9 Säätöparametrit ja toiminnot Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla DULCOMETER Compact Regler -säätimen toimintatilat DULCOMETER Compact Regler -säätimen toimintatilojen prioriteettijärjestys on seuraava: 1. STOP 2. PAUSE/HOLD 3. CAL (kalibrointi) 4. OPERATION (normaalikäyttö) Erityispiirteet: "CAL" (kalibrointi) Säätö toimii peruskuormalla, ma-mittauslähdöt jäädytetään. Uudet virheet tunnistetaan, ne eivät kuitenkaan vaikuta hälytysreleeseen ja ma-lähtöön. Mittaussuureisiin liittyvien virheiden havaitseminen kalibroinnin CAL aikana estetään (esim. LIMIT ) Erityispiirteet: "PAUSE" Säätö kytketään säätösuureelle 0 %. I-osa tallennetaan. Uudet virheet tunnistetaan, ne eivät kuitenkaan vaikuta hälytysreleeseen ja ma-lähtöön. Poikkeustapauksena hälytysrele tilassa PAUSE : Mikäli aktivoitu, tehoreleen kärki menee kiinni tilassa PAUSE (virheilmoitus: CON TACTIN). Erityispiirteet: "HOLD" Säätely ja kaikki muut lähdöt jäädytetään. Uudet virheet tunnistetaan, ne eivät kuitenkaan vaikuta hälytysreleeseen ja ma-lähtöön. Jo olemassa olevien virheiden (esim. vikavirta) vaikutus jää kuitenkin pysymään. Poikkeustapaus hälytysrele: Jäädytetyn hälytysreleen kärki menee kiinni (= ei hälytystä), jos kaikki virheet on kuitattu ja ne ovat poistuneet. Poikkeustapauksena hälytysrele tilassa HOLD : Mikäli aktivoitu, tehoreleen kärki menee kiinni tilassa HOLD (virheilmoitus: CONTACTIN). Erityispiirteet: "STOP" Säätely POIS Uudet virheet tunnistetaan, ne eivät kuitenkaan vaikuta hälytysreleeseen ja ma-lähtöön. STOP -tilassa hälytysrele kytketään pois päältä Tapahtuman "START" erityispiirteet, eli kytkettäessä tilasta "STOP" tilaan "OPE RATION" (normaalikäyttö) Virheiden tunnistus alkaa alusta, kaikki jo havaitut virheet poistetaan. Yleisiä huomioita Jos virheen syy poistuu, virheilmoitus häviää LCD-näytön alatunnisteesta. Jo olemassa olevaan tilaan PAUSE/ HOLD ei vaikuteta kalibroinnilla CAL (kalibrointi). Mikäli kalibroinnin CAL aikana häviää PAUSE/ HOLD -toimintotila, kaikki tilat säilyvät kuitenkin jäädytettyinä CAL -toiminnon loppuun asti 71

72 Säätöparametrit ja toiminnot Mikäli kalibrointi CAL käynnistetään toimintotilassa OPERATION (normaalikäyttö), toimintotila PAUSE/ HOLD ei oteta huomioon kalibroinnin CAL loppuun saakka. Toiminto STOP/START on siitä huolimatta koska tahansa mahdollinen. Hälytys voidaan kuitata ja/tai korjata seuraavasti: Poistamalla kaikki virheen aiheuttajat, painamalla -painiketta sekä painamalla -painiketta kestonäytön ollessa näkyvissä 72

73 Säätöparametrit ja toiminnot 9.2 STOP/START-painike Säätely käynnistetään/pysäytetään -painiketta painamalla. -painiketta voidaan painaa nykyisestä valikosta riippumatta. [STOP]-tila näytetään vain kestonäytössä. OPERATION % 27.1 C LIMIT STOP C % LIMIT A0277 Kuva. 33: -painike Säädin on [STOP]-tilassa, kun se käynnistetään ensimmäisen kerran. Säädin kytkeytyy määritetyissä virheolosuhteissa [STOP]-tilaan. Säätely on silloin pois päältä (= 0 % säätösuure). Jotta virheestä johtuvan käyttötilan [STOP] voi erottaa käyttötilasta [STOP] painikkeen painalluksella, merkinnän [STOP] sijaan näkyviin ilmestyy merkintä [ERROR STOP]. Painikkeen painallus aiheuttaa silloin, että käyttötila [ERROR STOP] muuttuu käyttötilaksi [STOP]. Säädin käynnistyy jälleen painamalla uudelleen -painiketta. [STOP]-tilassa täytyy säädin käynnistää manuaalisesti painamalla Säätimen [STOP] aiheuttaa seuraavat toimenpiteet: -painiketta. Säätely pysäytetään. P-rele, joka toimii raja-arvoreleenä ja PWM-releenä, kytketään virrattomaan tilaan. P-rele, joka toimii hälytysreleenä, vetää (ei hälytystä). Säätimen uudelleenkäynnistyminen aiheuttaa seuraavat toimenpiteet: Jos säädin on [STOP]-tilassa, säädin on käynnistettävä manuaalisesti uudelleen päällekytkemisen jälkeen. Virheiden tunnistus alkaa alusta, kaikki jo havaitut virheet poistetaan. 73

74 Säätöparametrit ja toiminnot 9.3 Imu (PRIME) OPERATION % 12.0 C LIMIT STOP C % LIMIT PRIME C % LIMIT A0359 Kuva. 34: Imu esim. pumpun ilmaamiseksi Kun kestonäyttö on näkyvissä, tiloissa STOP ja OPERATION voidaan imutoiminto PRIME käynnistää painamalla samanaikaisesti painikkeita ja. Tällöin tehorelettä (P-REL) ohjataan säätimen konfiguraatiosta riippuen 100 % osuudella ja taajuusrelettä (f-rel) 80 % osuudella maksimista "PUMPMAX" ja ma-lähdön arvo on 16 ma. Näin on kuitenkin vain, jos lähdöt on määritetty dosing -ohjaimiksi. Tehorele (P-REL) käynnistyy imemisen jälkeen vetäneenä tilassa. Tällä toiminnolla voidaan kuljettaa esim. annosteluaine pumppuun ja siten ilmata annostelujohto. 9.4 Raja-arvon hystereesi Mitt. arvo Raja-arvo ylä "Hysterese" "Hysterese" Raja-arvo ala Raja-arvon ylitys t t A0009_fi Kuva. 35: Hystereesi Raja-arvo ylhäällä = LIMIT Raja-arvo alhaalla = LIMIT Raja-arvojen LIMIT ja LIMIT välinen alue on käytettävissä oleva mittausalue. 74

75 Säätöparametrit ja toiminnot DULCOMETER Compact -säätimessä on kiinteä hystereesi. Mittaussuure ph Redox Hystereesi 0,28 ph 20 mv Hystereesi vaikuttaa rajojen ylityksen poistamissuuntaan, toisin sanoen jos Limit (esim. ph 7,5) ylittyy, rajojen ylityskriteeri poistuu vasta alitettaessa ph 7,22. Raja-arvon Limit hystereesi toimii analogisesti (tällöin hystereesiarvo lisätään raja-arvoon Limit ) esim. Limit ph 4,00, hystereesi ph 0,28, rajojen ylityskriteeri poistuu vasta ylitettäessä ph 4, ph:n lämpötilan korjaussuure Korjaussuure kompensoi aineen lämpötilan vaikutuksen mittausarvoon. Korjaussuure on mitattavan aineen lämpötila. Aineen lämpötilalla on vaikutus siihen pharvoon, joka halutaan mitata. Käyttötavat [off]: Lämpötilan kompensointia ei suoriteta. Mittauksille, jotka eivät vaadi lämpötilan kompensointia. [auto]: DULCOMETER Compact -säädin määrittää liitetyn lämpötila-anturin lämpötilasignaalin. Suoritettaessa mittaus lämpötilaanturilla (Pt1000) (0-120 C) [manual]: Käyttäjän on mitattava mitattavan aineen lämpötila. Määritetty arvo voidaan sitten syöttää näppäimillä: ja parametriksi VALUE DULCOMETER Compact -säätimeen ja tallentaa painikkeella Mittauksissa, joissa mitattavalla aineella on vakiona pysyvä lämpötila, joka on otettava huomioon säädössä. 75

76 Säätöparametrit ja toiminnot 9.6 Mittaussuureen ja korjaussuureen tarkastusaika Virheteksti LIMIT ERR TLIMITERR Kuvaus Mittaussuureen tarkastusaika Korjaussuureen tarkastusaika Jos tarkastusajan kuluessa ei saavuteta kelvollista mittausaluetta, DULCOMETER Compact -säädin käyttäytyy seuraavalla tavalla: LIMIT ERR: Säätely kytketään pois päältä. Vikavirta aktivoidaan, jos lähtö on konfiguroitu mittaussuureen lähdöksi. TLIMITERR: Säätely kytketään pois päältä. Vikavirta aktivoidaan, jos lähtö on konfiguroitu korjaussuureen lähdöksi tai mittaussuureen lähdöksi. Aluksi rajan ylitys on ainoastaan raja-arvon ylitys. Se johtaa VAROITUKSEEN. Kytkettäessä päälle tarkastusaika TIMELIM (> 0 minuuttia), raja-arvoloukkauksesta tulee hälytys. [TLIMITERR]-hälytyksellä säädin kytkee tilaan [STOP]. 9.7 Säätelyn tarkastusaika Säätelyvälin valvonta Tarkastusaika valvoo säätelyväliä. Tarkastusajan avulla voidaan havaita mahdollisesti vialliset anturit. OHJE! Siirtoviiveen määritys Voit määrittää siirtoviiveen vain, jos manuaalinen annostelu ei vaikuta negatiivisesti varsinaiseen prosessiin. Siirtoviiveen määritys Jokaisessa säätelyvälissä on siirtoviive. Siirtoviive on se aika, jonka säätelyväli tarvitsee annostellun kemikaalin aiheuttaman muutoksen määrittämiseen mittausteknisesti. Tarkastusaika on valittava suuremmaksi kuin siirtoviive. Voit määrittää siirtoviiveen annostelupumpun työskennellessä manuaalisessa käyttötilassa esim. annostellen happoa. Sinun täytyy tietää määritetty aika, jonka säätelyväli (eli säätimen, anturin, mittausveden, virtausanturin jne. muodostama kokonaisuus) tarvitsee mittausarvon ensimmäiseen muutokseen annostelun alusta alkaen. Tämä aika on siirtoviive. Tähän määritettyyn siirtoviiveeseen on lisättävä varmuuslisä, esim. 25 %. Tämä varmuuslisä on määritettävä prosessikohtaisesti. Säätösuureen raja-arvo voidaan asettaa parametrilla LIMIT. Jos säätösuure ylittää tämän raja-arvon, ilmoitetaan virhe CHECKTIME (säätelyn tarkastusaika on kulunut loppuun). Säätely kytketään peruskuormalle ja vikavirta aktivoidaan. 76

77 Säätöparametrit ja toiminnot 9.8 Tehorele "P-REL" raja-arvoreleenä Tehorele P-REL voidaan konfiguroida raja-arvoreleeksi. Se vaikuttaa aina vain mittaussuureeseen, jonka rajat asetetaan kohdassa LIMITS. Rele aktivoidaan sekä ylemmän että alemman raja-arvon ylittyessä. Rajojen ylitystä valvotaan jatkuvasti, ja jos tehoreleen ollessa konfiguroituna P- REL= limit raja-arvo alitetaan vähintään kohdassa DELAY ON annetulla sekuntimäärällä, rele vedetään. Jos raja-arvon ylitys poistuu vähintään kohdassa DELAY OFF määritetyn sekuntimäärän ajaksi, raja-arvorele päästetään. Raja-arvorele päästetään aina heti tilassa STOP, käyttäjän suorittaman kalibroinnin yhteydessä, tilassa PAUSE ja tilassa HOLD. 77

78 Säätöparametrit ja toiminnot 9.9 Releen säätö ja toiminnan kuvaus, "rele magneettiventtiilinä" Magn. venttiili ein aus ein aus Jakso t on t on Jakso min. aika t t säätöarvo: 80 % t on Zyklus = 0,80 säätöarvo: 50 % t on jakso = 0,50 A0025_fi Kuva. 36: Magneettiventtiili (= P-REL: dosing) Min. aika [MIN ON] Sykli = [PERIOD] (sekunteina) Magneettiventtiilin kytkentäajat Releen (magneettiventtiilin) kytkentäajat riippuvat syklinajasta, säätösuureesta ja min. aika -asetuksesta (liitetyn laitteen pienin sallittu päällekytkentäaika). Säätösuure määrittää t on /sykli-suhteen ja siten itse päällekytkentäajan. Min. aika vaikuttaa kytkentäaikoihin kahdessa tilanteessa: 78

79 Säätöparametrit ja toiminnot 1. Teoreettinen kytkentäaika < min. aika Jakso Jakso Jakso on min. aika teoreettinen off Jakso Jakso Jakso t on min. aika todellinen off t A0026_fi Kuva. 37: Teoreettinen kytkentäaika < min. aika Min. aika [MIN ON] Sykli = [PERIOD] (sekunteina) DULCOMETER Compact -säädin käynnisty niin monen syklin ajan kuin teoreettisten kytkentäaikojen summa ei ylitä min. aikaa. Sen jälkeen se kytkeytyy päälle tämän aikasumman ajaksi. 2. teoreettinen kytkentäaika > (sykli- min. aika): Jakso Jakso Jakso min. aika on off Jakso Jakso Jakso t teoreettinen on off min. aika t todellinen A0027_fi Kuva. 38: teoreettinen kytkentäaika > (sykli - min. aika) ja laskettu kytkentäaika < sykli Min. aika [MIN ON] Sykli = [PERIOD] (sekunteina) DULCOMETER Compact -säädin kytkeydy päälle niin monen syklin ajan kuin jakson ja teoreettisen kytkentäajan välinen ero ei ylitä min. aikaa. 79

80 Säätöparametrit ja toiminnot 9.10 Hälytysrele Hälytysrele laukaisee tilassa OPERATION (normaalikäyttö), mikäli sattuu virhe, joka on määritetty ERROR -virheenä eikä pelkästään WARNING -varoituksena. Kestonäytön virheilmoitukset ALARM, jotka on merkitty tähdellä, on kuitattava -painikkeella. Hälytys ja häviävät silloin Toimintatapa "Error- Logger" Kolme viimeistä virhettä näytetään. Niistä näytetään, kuinka monta minuuttia sitten ne ovat tapahtuneet. Kun uusi virhe tapahtuu, vanhin virhe poistetaan. Vain sellaiset virheet näytetään, jotka ilmenevät käyttötilassa OPERATION, eli ei käyttötiloissa STOP, CAL (käyttäjäkalibrointi), HOLD tai PAUSE. Vain ERROR -virheet näytetään, ei varoituksia WARNINGS, esim. LIMIT ERR näytetään mutta ei raja-arvoa LIMIT. Jos virhettä on näytetty 999 minuuttia, se häviää automaattisesti kohdasta Error- Logger. Error-Logger -lokia ei tallenneta tai varmisteta virran katketessa. 80

81 Huolto 10 Huolto Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 DULCOMETER Compact -säädin on huoltovapaa DULCOMETER Compact -säätimen sulakkeen vaihto VAROITUS! Sähköjännitteen aiheuttama vaara Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. DULCOMETER Compact -säätimessä ei ole verkkokytkintä Kun säätimen sisäosia huolletaan, säädin on tehtävä jännitteettömäksi ulkoisella kytkimellä tai poistamalla ulkoinen sulake. Sulakkeen vaihto Verkkosulake on laitteen sisäosassa olevassa suljetussa sulakepitimessä. 1. Kytke säädin jännitteettömäksi 2. Avaa säädin ja käännä säädinkotelon yläosa vasemmalle 3. Irrota platinakansi 4. Irrota hienosulake sopivalla työkalulla 5. Asenna uusi hienosulake sopivalla työkalulla 6. Kiinnitä platinakansi 7. Aseta säädinkotelon yläosa ja sulje säädin OHJE! Käytä vain 5 x 20 mm -hienosulakkeita Mahdollinen seuraus: Tuotteen tai sen ympäristössä olevien esineiden vahingoittuminen 5x20 T 0,315 A osanumero

82 Huolto 10.2 Virheilmoitukset ja virheiden poisto Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset diagnosointia varten: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10. Lisätoimenpiteet riippuvat mahdollisten virheenkorjaustoimenpiteiden määrästä ja laadusta. Virheilmoitukset ja virheiden poisto Näyttö Kuvaus/syy Status 1 Tila 2 Mittaussuureen lähtö 3 ph/mv RANGE ph/mv RANGE T RANGE T RANGE CAL ERROR NO PROBE PROBE ERR Peruskuorma CHECK TIME Tulojännite liian alhainen Tulojännite liian korkea Mitattu lämpötila mittausalueen alapuolella Mitattu lämpötila mittausalueen yläpuolella Käytettävissä ei ole kelvollista käyttäjän suorittamaa kalibrointia Jos aktivoitu: phanturinvalvonta ilmoittaa: ei anturia Säädön tarkastusaika kulunut umpeen Error Error Error Error Peruskuorma Peruskuorma Peruskuorma Peruskuorma Vikavirta - Vikavirta - Vikavirta Vikavirta Error Error Error Error Peruskuorma Jos aktivoitu: phanturinvalvonta ilmoittaa: anturirikko Peruskuorma Vikavirta - Vikavirta - Vikavirta - Korjaussuureen lähtö 4 Vikavirta Vikavirta 82

83 Huolto Näyttö Kuvaus/syy Status 1 Tila 2 Mittaussuureen lähtö 3 ma RANGE ma RANGE LIMIT LIMIT T LIMIT T LIMIT LIMIT ERR TLIMITERR NO CAL Käytettävissä ei ole kelvollista käyttäjän suorittamaa kalibrointia CON TACTIN ma-lähtövirtaa rajoitetaan ylhäällä ma-lähtövirtaa rajoitetaan alhaalla Mittaussuure ylittää ylemmän määritetyn rajan Mittaussuure alittaa alemman määritetyn rajan Korjaussuure ylittää ylemmän määritetyn rajan Korjaussuure alittaa alemman määritetyn rajan Asetettu mittaussuureiden rajojen valvonnan tarkastusaika kulunut umpeen Asetettu korjaussuureiden rajojen valvonnan tarkastusaika kulunut umpeen Jos aktivoitu: tehorele on vetäneenä tilassa PAUSE/HOLD Error Error Warning Warning Warning Warning Error Seis Vikavirta - Korjaussuureen lähtö 4 Error Seis Vikavirta Vikavirta Warning Error

84 Huolto 1 = [Status] Virhestatus virheen esiintyessä (Error tarkoittaa: hälytysrele päästetään, * näytetään ennen virheilmoitusta, voidaan kuitata OK:lla) 2 = [Tila] Tuloksena oleva säätimen tila (koskee säätösuuretta ja täten mahd. ma-lähtöä) 3 = [Mittaussuureen lähtö] Virtalähdön seuraus, jos se on asetettu mittaussuureen lähdöksi 4 = [Korjaussuureen lähtö] Virtalähdön seuraus, jos se on asetettu korjaussuureen lähdöksi 84

85 DULCOMETER Compact -säätimen tekniset tiedot 11 DULCOMETER Compact -säätimen tekniset tiedot 11.1 Sallitut ympäristöolosuhteet Suojausluokka (IP) Säädin täyttää suojausluokan IP 67 (seinä-/putkiasennus) tai suojausluokan IP 54 (kytkintauluasennus) vaatimukset. Tämän suojausluokan vaatimukset täyttyvät vain, jos kaikki tiivisteet ja ruuviliitokset on asennettu oikein. Käytön sallitut ympäristöolosuhteet Lämpötila -10 C C Ilmankosteus suhteellinen ilmankosteus < 95 % (ei kondensoiva) Varastoinnin sallitut ympäristöolosuhteet Lämpötila -20 C C Ilmankosteus 11.2 Äänenpainetaso Ei mitattavaa melun muodostusta. suhteellinen ilmankosteus < 95 % (ei kondensoiva) 85

86 DULCOMETER Compact -säätimen tekniset tiedot 11.3 Materiaalien tiedot Osa Kotelon ylä- ja alaosa Kotelonalapuolen takaosan kiinnike Ohjauspaneelin kalvo Tiiviste Kannen ruuvit Profiilitiiviste (kytkintauluasennus) 11.4 Kemiallinen kestävyys Laite kestää normaalia tekniikkatilojen ilmaa Materiaali PC-GF10 PPE-GF20 Polyesterikalvo PET PUR-vaahdotettu Jaloteräs A2 Silikoni 86

87 DULCOMETER Compact -säätimen tekniset tiedot 11.5 Mitat ja paino Laite kokonaisuudessaan: 128 x 137 x 76 mm (L x K x S) Pakkaus: 220 x 180 x 100 mm (L x K x S) Laitteen paino ilman pakkausta: Laitteen bruttopaino pakkauksen kanssa: n. 0,5 kg n. 0,8 kg 87

88 Sähkötiedot 12 Sähkötiedot Verkkoliitäntä Nimellisjännitealue VAC ±10 % Taajuus Virrankulutus Hz ma Verkkoliitäntä on eristetty kaikista kytkentäosista vahvistetulla eristyksellä. Laitteessa ei ole verkkokytkintä, laitesulake on olemassa. Tehorele (P-rele) Kytkinkoskettimen kuormitettavuus 5 A; ei induktiivisia kuormia Ulostulot on eristetty galvaanisesti kaikista kytkentäosista vahvistetulla eristyksellä. Digitaalinen tulo Avoimen virtapiirin jännite Oikosulkuvirta Maks. kytkentätaajuus 15 V DC maks. n. 6 ma Staattinen, kytkentätapahtumille, kuten PAUSE, HOLD, jne. OHJE! Ei jännitteensyöttöä 88

89 Sähkötiedot Ulkoisen puolijohtimen tai mekaanisen kytkimen liittämiseen. ma-ulostulo 0-20 ma 4-20 ma Manuaalinen Virta-alue 0 20,5 ma 3,8 20,5 ma 0-25 ma Virhetapauksessa Maks. reservi Maks. lähtöjännite Ylijännitekesto Tarkkuus 0 tai 23 ma 3,6 tai 23 ma 480 W, jos 20,5 ma 19 V DC ±30 V 0,2 ma Erotettu galvaanisesti kaikista liitännöistä (500 V) mv-tulo Mittausalue Mittaustarkkuus Tulon anturivalvonta (kynnys matalaohminen) (poiskytkettävissä) Tulon anturivalvonta (kynnys korkeaohminen) (poiskytkettävissä) ProMinent ph-antureiden lasiantureiden vastuksen näyttö Ylijännitekesto -1 V V 0 ph ph ±0,25 % alueesta < 500 kw... 1 MΩ (oikosulku) Ei liitettyä ph-anturia MW ±5 V 89

90 Sähkötiedot Pumpun ohjaus (f-rele) Maks. kytkentäjännite: Maks. kytkentävirta: Maks. jäännösvirta (auki): Maks. vastus (suljettu): Maks. kytkentätaajuus (HW) 50 %:n täyttökertoimella 50 V (suojapienjännite) 50 ma 10 ma 60 W 100 Hz Digitaalinen ulostulo OptoMos-releellä, erotettu galvaanisesti kaikista muista liitännöistä. Lämpötilatulo Lämpötilan mittausalue C Mittausvirta Mittaustarkkuus: Ylijännitekesto Oikosulkuvarma n. 1,3 ma ±0,8 % mittausalueesta ±5 V Kyllä Pt1000-lämpötila-anturin liittämiseen 2-johdintekniikalla. Ei erotettu galvaanisesti mvtulosta. 90

91 Varaosat ja lisävarusteet 13 Varaosat ja lisävarusteet Varaosat Osan numero Hienosulake 5x20 T 0,315 A Seinä-/putkikiinnike Suojaliitin yläosa (uramutteri) Mittaussuure-etiketit Kiinnitysnauha DMT Johdon ruuvaussarja DMTa/DXMa (metrinen) Säädinkotelon alaosa (prosessori/piirilevy), täydellinen Laitekoodi DCCA_E_E1... Säädinkotelon yläosa (näyttö/käyttöosa), täydellinen Laitekoodi DCCA_E_E2... Lisävarusteet Osan numero Kytkintauluasennuksen asennussarja Varmuushihna

92 Varaosa-rakenneryhmien vaihto 14 Varaosa-rakenneryhmien vaihto Käyttäjän pätevyys, mekaaninen asennus: koulutettu ammattihenkilöstö, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 Käyttäjän pätevyys, sähköasennus: valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 HUOMIO! Varmuushihna vedonpoistoa varten Mahdollinen seuraus: Esinevahingot. Litteää nauhakaapelia ja sen pesää ei saa kuormittaa mekaanisesti. Sen vuoksi säätimen kytkintaulua asennettaessa on ehdottomasti asennettava varmuushihna (osanumero ) vedonpoistoa varten ja mekaaninen varmistus. Ilman varmuushihnaa litteä nauhakaapeli tai sen pesä voivat vioittua, jos säädinkotelon yläosa putoaa alas Kotelon yläosan vaihto OHJE! Litteän nauhakaapelin pesä Litteän nauhakaapelin pesä on juotettu kiinteästi piirilevyyn. Pesää ei voi irrottaa. Litteän nauhakaapelin irrottamiseksi on pesän salpa (3) avattava, katso Kuva Kuva. 39: Litteän nauhakaapelin irrottaminen 1. Irrota neljä ruuvia ja avaa DULCOMETER Compact -säädin 2. Avaa pesän salpa (3) vasemmalta ja oikealta (nuolet), ja vedä litteä nauhakaapeli (1) pois pesästä. 3. Kantoja (2 ja 4) ei tarvita laitteissa kytkintaulun asennukseen

93 A0351 A0352 Varaosa-rakenneryhmien vaihto Kuva. 40: Poista sarana 4. Irrota ruuvi (2), napsauta sarana irti (1) säädinkotelon alaosasta (nuolet) ja poista sarana. 5. Jos kytkintaulu asennetaan: Poista kaksi ruuvia ja poista vedonpoisto 1. Kuva. 41: Jos kytkintaulu asennetaan: Kiinnitä profiilitiiviste säädinkotelon yläosaan. 6. Jos kytkintaulu asennetaan: Aseta profiilitiiviste (nuoli) tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon yläosan uraan. Kielekkeiden (3) on oltava kuten kuvassa 7. Jos kytkintaulu asennetaan: Kiinnitä vedonpoisto (2) kahdella ruuvilla (1) Kuva. 42: Aseta litteä nauhakaapeli pesään ja lukitse. 8. Aseta litteä nauhakaapeli (1) pesään ja lukitse. 9. Asenna sarana 10. Kiinnitä säädinkotelon yläosa ruuveilla DULCOMETER Compact - säätimen säädinkotelon alaosaan 11. Jos kytkintaulu asennetaan: Tarkasta vielä profiilitiivisteiden kiinnitys. ð Tarkasta vielä tiivisteiden kiinnitys. Jos asennus on nyt suoritettu oikein, saavutetaan suojausluokka IP 67 (seinä-/ putkiasennus) tai IP 54 (kytkinpaneeliasennus) 93

94 Varaosa-rakenneryhmien vaihto 14.2 Kotelon alaosan vaihto (seinä-/putkikiinnike) Säätimen täysi käyttöönotto Kotelon alaosan vaihtamisen jälkeen suoritetaan mittaus- ja säätökohtien täysi käyttöönotto, koska uudelle kotelon alaosalle ei ole määritetty erityisiä asetuksia, vaan siinä on ainoastaan tehdasasetukset. Kuva. 44: Litteän nauhakaapelin irrottaminen 2. Irrota neljä ruuvia ja avaa DULCOMETER Compact -säädin 3. Avaa pesän salpa (3) vasemmalta ja oikealta (nuolet), ja vedä litteä nauhakaapeli (1) pois pesästä. Kantojen (2 ja 4) avulla kotelon puoliskot kohdistetaan toisiinsa A0273 Kuva. 43: Seinä-/putkikiinnikkeen irrottaminen 1. Irrota seinä-/putkikiinnike. Vedä molempia koukkuja (1) ulospäin ja paina ylöspäin. OHJE! Litteän nauhakaapelin pesä Litteän nauhakaapelin pesä on juotettu kiinteästi piirilevyyn. Pesää ei voi irrottaa. Litteän nauhakaapelin irrottamiseksi on pesän salpa (3) avattava, katso Kuva. 39 Kuva. 45: Poista sarana 4. Irrota ruuvi (2), napsauta sarana irti (1) säädinkotelon alaosasta (nuolet) ja poista sarana. 5. Merkitse asennetut kaapeliliittimet niin, että ne eivät sekoitu keskenään, ja poista kaapeli kotelon alaosasta. 94

95 Varaosa-rakenneryhmien vaihto Uuden säätimen alaosan esivalmistelu Kuva. 46: Kierrereikien murtaminen 6. Suuri ruuviliitos (M 20 x 1,5) Pieni ruuviliitos (M 16 x 1,5) Murra niin monta kierrereikää säädinkotelon alaosa alapintaan kuin on tarpeen. Kaapelin ja ruuviliitosten asennus 7. Työnnä johdot niille tarkoitettuihin supisteholkkeihin 8. Aseta supisteholkit ruuviliitoksiin 9. Vie johdot säätimeen 10. Liitä johdot kytkentäkaaviossa esitetyllä tavalla 11. Ruuvaa tarvittavat ruuviliitokset paikoilleen ja kiristä. 12. Kiristä ruuviliitosten kiinnitysruuvit niin kireälle, että ne ovat tiiviitä Säätimen asentaminen uudelleen 13. Asenna sarana A0272 Kuva. 47: Kiinnitä litteä nauhakaapeli 14. Aseta litteä nauhakaapeli (1) pesään ja lukitse. Kantojen (2 ja 4) avulla kotelon puoliskot kohdistetaan toisiinsa. 15. Kiinnitä säädinkotelon yläosa ruuveilla DULCOMETER Compact - säätimen säädinkotelon alaosaan 16. Tarkasta vielä tiivisteiden kiinnitys. Vain kun asennus on oikein, saavutetaan suojausluokka IP 67 (seinä-/ putkiasennus) 1 3 Kuva. 48: Ripusta DULCOMETER Compact -säädin ja kiinnitä 2 A

96 A0352 Varaosa-rakenneryhmien vaihto 17. Ripusta DULCOMETER Compact -säädin ylhäältä (1) seinä-/putkikiinnikkeeseen ja paina sitä kevyesti seinä-/putkikiinnikettä (2) vasten. Paina sitten ylöspäin (3), kunnes DULCOMETER Compact -säädin loksahtaa paikoilleen Kotelon alaosan vaihto (kytkintaulun asennus) Säätimen täysi käyttöönotto Kotelon alaosan vaihtamisen jälkeen suoritetaan mittaus- ja säätökohtien täysi käyttöönotto, koska uudelle kotelon alaosalle ei ole määritetty erityisiä asetuksia, vaan siinä on ainoastaan tehdasasetukset. OHJE! Litteän nauhakaapelin pesä Litteän nauhakaapelin pesä on juotettu kiinteästi piirilevyyn. Pesää ei voi irrottaa. Litteän nauhakaapelin irrottamiseksi on pesän salpa (3) avattava, katso Kuva Kuva. 49: Irrota litteä nauhakaapeli pesästä 1. Irrota neljä ruuvia ja avaa DULCOMETER Compact -säädin 2. Avaa pesän salpa vasemmalta ja oikealta, ja vedä litteä nauhakaapeli (1) pois pesästä. 96

97 A0351 Varaosa-rakenneryhmien vaihto Uuden säätimen alaosan esivalmistelu Kuva. 50: Poista sarana 3. Irrota ruuvi (2), napsauta sarana irti (1) säädinkotelon alaosasta (nuolet) ja poista sarana Kuva. 52: Kierrereikien murtaminen 8. Suuri ruuviliitos (M 20 x 1,5) Pieni ruuviliitos (M 16 x 1,5) A Kuva. 51: Vedonpoiston irrottaminen 4. Irrota vedonpoisto (2). Poista tätä varten ruuvit (1). 5. Tarkasta profiilitiiviste (nuoli), profiilitiivisteen täytyy olla tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon yläosan urassa. Kielekkeiden (3) on oltava kuten kuvassa 6. Irrota säädinkotelon alaosa (3 kiinnitysruuvia) 7. Merkitse asennetut kaapeliliittimet niin, että ne eivät sekoitu keskenään, ja poista kaapeli kotelon alaosasta. Murra niin monta kierrereikää säädinkotelon alaosa alapintaan kuin on tarpeen. Kaapelin ja ruuviliitosten asennus 9. Työnnä johdot niille tarkoitettuihin supisteholkkeihin 10. Aseta supisteholkit ruuviliitoksiin 11. Vie johdot säätimeen 12. Liitä johdot kytkentäkaaviossa esitetyllä tavalla 13. Ruuvaa tarvittavat ruuviliitokset paikoilleen ja kiristä. 14. Kiristä ruuviliitosten kiinnitysruuvit niin kireälle, että ne ovat tiiviitä 97

98 A0360 A0351 A0352 Varaosa-rakenneryhmien vaihto Säätimen asentaminen uudelleen 17. Aseta profiilitiiviste (nuoli) tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon yläosan uraan. Kielekkeiden (3) on oltava kuten kuvassa 18. Kiinnitä vedonpoisto (2) kahdella ruuvilla (1). 19. Asenna sarana Kuva. 53: Kiinnitä profiilitiiviste säädinkotelon alaosaan. 15. Murra kannat pihdeillä. Niitä ei tarvita kytkintaulun kokoamisessa. Aseta profiilitiiviste tasaisesti DULCOMETER Compact -säätimen säädinkotelon alaosan päälle. Kielekkeiden (1) on oltava kuten kuvassa ð Profiilitiivisteen tulee peittää kotelon yläreuna tasaisesti. 16. Aseta DULCOMETER Compact - säätimen säädinkotelon alaosa sisään aukkoon takaa päin profiilitiivisteen kanssa ja kiinnitä se kolmella ruuvilla Kuva. 55: Aseta litteä nauhakaapeli pesään ja lukitse. 20. Aseta litteä nauhakaapeli (1) pesään ja lukitse. 21. Kiinnitä säädinkotelon yläosa ruuveilla DULCOMETER Compact - säätimen säädinkotelon alaosaan 22. Tarkasta vielä profiilitiivisteiden kiinnitys. ð Jos asennus on nyt suoritettu oikein, saavutetaan kytkintauluasennuksessa suojausluokka IP Kuva. 54: Kiinnitä profiilitiiviste säädinkotelon yläosaan. 98

99 Noudatetut standardit ja vaatimustenmukaisuusvakuutus 15 Noudatetut standardit ja vaatimustenmukaisuusvakuutus Säätimen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy ladattavaksi kotisivuilta. EN Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi) EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) EN Turvallisuusvaatimukset sähköisille mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteille, osa 1: Yleiset vaatimukset EN Sähköiset mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteet - EMC-vaatimukset (luokan A ja luokan B-laitteet) 99

100 Vanhojen osien hävitys 16 Vanhojen osien hävitys Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 2.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 10 OHJE! Vanhojen osien hävitysmääräykset Huomioi voimassa olevat kansalliset määräykset ja asetukset Valmistaja ottaa vanhat desinfioidut laitteet vastaan lähettäjän maksaessa lähetyksen postimaksun. Laite on desinfioitava ennen sen lähettämistä. Vaaralliset aineet on tällöin poistettava kokonaan. Noudata annosteluaineen käyttöturvallisuustiedotetta. Desinfiointitodistus löytyy ladattavaksi kotisivuilta. 100

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin A0207 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja

Lisätiedot

DULCO turb C Sameusanturi

DULCO turb C Sameusanturi Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta!

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä rominent _DE_0002_SW Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän terveys ja turvallisuus...

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Ettan Digester Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Käyttöohjeet 51119804 12.14 s AMW 22 AMW 22p Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Rakenteiden kosteusmittalaitepaketti Vaisala SHM40 M211423FI-B

KÄYTTÖOHJE. Rakenteiden kosteusmittalaitepaketti Vaisala SHM40 M211423FI-B KÄYTTÖOHJE Rakenteiden kosteusmittalaitepaketti Vaisala SHM40 M211423FI-B JULKAISIJA Vaisala Oyj Puhelin: +358 9 8949 1 PL 26 Faksi: +358 9 8949 2227 FI-00421 Helsinki Suomi Tutustu Internet-sivuihimme

Lisätiedot

TPS 320i / 400i / 500i

TPS 320i / 400i / 500i FI / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics TPS 320i / 400i / 500i Käyttöohjeet MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0114,DE 005-15072013 0 DE Tervetuloa TPS 320i / 400i /500i virtalähteen

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Tekninen käsikirja System Access Point

Tekninen käsikirja System Access Point 1673-1-8551 18.7.2014 Tekninen käsikirja System Access Point SAP-S-1-84 SAP-S-127.1 ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten mukainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Paineenpitoasema Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Sisällysluettelo Yleistä Asennus Yleiskuva, ohjausyksikön tyyppimerkintä 3 Ohjauspaneeli 4 Yleiset turvallisuusohjeet 5 Toimituksen laajuus

Lisätiedot